december 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 56 DECEMBER 1989 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 H000STRATEN

-

Kasteelheer met ambities

André'Van Spaendonck


L UIM

rico

Zelfkerende Worstjes Het Slim Buroke vzw

Het Slim Buroke vzw

Zeifkerende worstjes (bis) Zelfkerende worstjes, welke huisvrouw heeft daar nog niet van gedroomd? Dat de oplossing weer maar eens moet komen van een man, is een zeer spijtige zaak voor de ontluikende vrouwenemancipatie. Voor onze regio is het echter een zegen. De man achter dit idee is niemand minder dan Albert Vorstenbosch, alias Het Slim Buroke. Schoorbeek, here we come. In de veranda worden we licht grommend begroet door een jonge labrador. In de hoek staat zijn voedselbakje, half gevuld met rijst en... eenzijdig verbrande chipolataworstjes. DHM: Albert?! Albert Vorstenbosch: Ja, dat is onze Sebastiaan, zie. De labrador van ons Wis is op een onbewaakt moment ge... euh. Vandaar. Dit is de laatste uit een nest van 6. Ze geraakten er niet van af en daarom heb ik hem maar genomen. Neig beestje, hé. DHM: Voor het weer te laat is, de Zelfkerende worstjes, Albert. Albert Vorstenbosch: Allé, vooruit dan. Alhoewel ik dit projekt al praktisch helemaal zelf heb uitgewerkt. Wat is het probleem? Wel, als ge zo'n spiraal worst in de pan gooit dan bakt die mooi bruin aan één kant. Niets aan de hand. Maar als ik dat moet omkeren, tedju, tedju! Hete spetsen op mijn hand, vetvlekken op mijn 'zipke' en een onontwarbaar kluwen worst in de pan. Stukjes die niet goed gekeerd zijn verbranden, ge kent dat wel. Nu moet het lukken, ik spreek nu van eind '87, dat ik een pas gerepareerde binnenband aan het oppompen was en ik opmerkte dat, door het toevoeren van (lucht)druk, die zich uit een torsie keerde. Toen 'fluxte' het in mijn hoofd maar ik heb het idee aanvankelijk laten rusten. Een maand geleden ben ik er dan werk van gaan maken, temeer daar onze Sebastiaan de mislukte proefmodellen maar al te graag 'soldaat maakt'. Naar de 10 beenhouwers van Hoogstraten heb ik een schrijven gericht en overal mocht ik, gespreid in de tijd natuurlijk, 5 kg proefworsten ophalen. Als tegenprestatie mogen zij dan later de kwaliteitslabel Goedgekeurd door Het Slim Buroke voeren.

DHM: Hoe werken die worstjes dan? Albert Vorstenbosch: Als worst bakt dan zet die uit, dat weet u. Het is de zijwaartse druk die de twee aan twee gekoppelde worstjes doet ontrollen. Ik heb nu experimenteel vastgesteld dat het nodig is de worstjes 4 keer te 'torsen' om een optimale en geleidelijke ontrolling te krijgen. Ik zal even een tekeningetje maken, dan begrijpen uw lezers dat meteen. Albert neemt een blad en schetst in klare-lijntechniek de werking van zijn won derlijkse vondst.

DHM: Als ik het eerlijk moet zeggen, ik ben er niet kapot van Albert Vorstenbosch: (nors) Awel, dat geloof ik nu, zie. Zo'n intellektuelen gelijk 'gullie'. Dat komt thuis en de patatjes staan klaar. Ik ken dat. Maar ik zal nu iets vertellen dat 'uw slag' misschien meer 'impressioneert'. Bij een grote slachterij hier in Meer zijn ze momenteel de zaak op industrieel niveau aan het uitproberen. Er is zelfs interesse van de European Federation of Pork-butchers (Eur. Fed. van Spekslagers nvdr,). Met een beetje geluk wordt het idee volgend jaar genomineerd voor

w4TL. TtJÊ,TOR.

DHM: Moet ge daar zo lang voor experimenteren? Albert Vorstenbosch: Och man, problemen zat. Tot groot jolijt van onze Sebastiaan gebeurde het regelmatig dat er één worst zich vastbakte. Daardoor keerde alleen het andere en wel 4 maal. Dat rollende worstje was O.K. maar die vastbakte werd zwart aan één kant. Een Tefalpan geeft echter de minste moeilijkheden. DHM: Wat is nu het maatschappelijke belang van de ZKW? Albert Vorstenbosch: Ciewoonlij k wordt

1-Zei vult niel mee om 80 cm pirciulivorst ,ieijc.s ie keren. 2

worst gegeten met kolen (rode, witte, ... ) en gekookte aardappelen, wat een relatief lange kooktijd vergt. Alleen voor die stomme wort moet de huisvrouw in de buurt blijven. Ter wijl de worstjes zich nu zelfstandig liggen te keren in de pan, kan de vrouw zichzelf ontwikkelen door bijvoorbeeld De Hoogstraaise Maand te lezen of zo. Maar ook bij zomerse barbeques hoeft er niemand zich in het zweet te staan wachten terwijl de rest zich vermaakt. Ach man, het wordt een echte... omwenteling. Woordspelinkje, haha.

ii 1

o

De inspecteur van de European Federalion of Pork-butchers kontroleert in Meer de industrieel vervaardigde Zeijkerende worst. /li er een gouden ,nedaille in? de jaarlijkse innovatieprijs. En wie weet haalt het zelfs goud. Dan zult ge wel groter ogen trekken voor de flux van 'Alberke', hé. Kom Sehastiaan, we zijn hier weg. Nors laat Albert ons alleen achter in zijn meranda. Ik bedenk even dat mijn opmnerkimm niet erg diplomnatisch was. Maar moeten mmc elke geïnterviewde dan over de bol strijken, mogen we dan nd6it eens kritisch zijn. Als we 't Schoorbeek afrijden, zien we 5ebast/aan gedisciplineerd een geschoren muïveld afsnuffelen terwijl Albert nota's neem!. Wat moet het leven met steeds opwellende fluxen toch zwaar zijn. • Volgende maand (waarschij nlijk): Sebastiaan en het maïsveld.


mon in de moond Geld is een middel, geen doel Het gebeurt dat iemand's naam een begrip wordt en toch kan men er geen gezicht opplakken. Dat overkwam en overkomt nog steeds André Van Spaendonck die. met zijn plannen voor een golfterrein in Miiiderhout en later ook voor de restauratie van het Begijnhoj, als uit het niets opdook. Wie is die man, die met zijn gedachten goed misschien een deel van de toekomst van Hoogstraten zal meebepalen? Van Spaendonck een begrip? Jazeker. En wanneer u het U ziet, hopelijk ook een gezicht. Ons gesprek werd ingeleid met de vraag of wij al gegeten hadden. Dat hadden wij jammer genoeg reeds. Maar een kop koffie met een koekje, waarom niet? Textielfamilie Ik ben geboren in de Oisterwijckse Bossen (Nederlandse Brabant) in juni 1946, wat me dus 43 jaar oud maakt. Daar heb ik gewoond tot mijn 6de jaar en ben toen met mijn ouders verhuisd naar Amsterdam, waar ik tot mijn 12de verbleef. Ik kom namelijk uit een textielfamilie, zowel de Van Spaendonck's als de Mutsaerts' (dit is langs moeder's zijde) waren generaties lang fabrikanten van stoffen in de buurt van Tilburg. Van origine zijn beide families Brabants, in de vroegere betekenis van de Nederlanden. Overigens, een verre voorvader van mij, (nou ja voorvader dat kan niet hoewel in die tijd), was nog abt in de abdij van Tongerloo, van 1592 tot 1608. Hoewel mijn vader de zoon was van een bankdirekteur, is hij toch terug in de textiel gegaan, als vertegenwoordiger dan. De verhandeling van textiel gebeurde toendertijd uitsluitend in Amsterdam. Vandaar die verhuis op mijn 6de. Toen ik 12 was werd mijn vader gevraagd om als commercieel direkteur in het textielbedrijf van de Mutsaerts' te komen, het bedrijf dus van mijn moeders kant. Daarom weer verhuisd naar Brabant, Vught meer bepaald.

School en Heilige Geest De lagere school heb ik gedaan in Amsterdam. Weer in Brabant werd ik naar een kost-

Klein Dréke en nog kleiner Dréke met vader.

school gestuurd maar daar mocht ik na 1 trimester niet meer terugkomen. Dan maar Handels Mulo in Den Bosch, 3 jaar. Daar is het gedonder pas goed begonnen. Eindexamen of niet, ik werd er gewoon afgegooid, ik mocht niet meer terug komen. Daarom besloot mijn vader me nogmaals op een kostschool te doen, in Lausanne, Zwitserland. Dat was een van de ergste jaren in mijn leven. Ik vond het verschrikkelijk om gekommandeerd te worden. Ik was zeer associaal, ik wilde me gewoon niet aanpassen. Op mijn rapporten, ook al in Den Bosch, had ik steeds 'voetbaluitslagen'. Ik tekende zelf rapporten, knoeide met absentielijsten. Een regelrechte ramp. Tot en met het eerste jaar in Zwitserland. In Zwitserland zelf mocht ik dan van de kostschool naar een college, de Ecole Superieure de Commerce, waar het veel opener was. Ik was toen 17. Toen heeft Onze Lieve Heer mij geholpen en de Heilige Geest over mij laten nederdalen en toen werd het leuk. Ik ben hard beginnen werken en de 4-jarige opleiding heb ik in 3 jaar afgewerkt. Hard werken, en dat geldt nu nog steeds, is bezig zijn met dingen die je interesseren. Ik zat daar in allerlei (feest-)comité's, deed zeer veel aan sport, skiën, hoogspringen, vérspringen, kogelstoten, speerwerpen enzovoort in interscolaire competitie plus... studeren.

André van Spaendonck

Stage Na de periode in Zwitserland werd ik geacht opvolger te worden in de familiezaak. Want dat was zo de traditie. De oudste kleinzoon, bekwaam of niet, werd direkteur in het familiebedrijf. De tweede oudste werd aan de Kerk besteed en werd pastoor. Dat wâs gewoon zo. Ik had bijvoorbeeld altijd liever dierenarts willen worden, maar daar werd bij ons thuis gewoon overheen gepraat. Ik moest dus in de textiel maar ik had absoluut geen zin om nog eens 4 jaar textielschool te gaan lopen in Tilburg. Maar zelfs als je een commerciële functie gaat bekleden, moet je toch technisch weten hoe een stuk stof gemaakt wordt. Een achterneef, ook een Van Spaendonck met een textielfabriek, heeft mijn vader er toe overgehaald om mij gedurende één jaar achter de machines te zetten in zijn fabriek. Zo kon ik de technische kant leren. Dat was hard werken. Daar lieten ze me soms 4 maanden in de ochtendploeg opkomen en wanneer iedereen om 2 uur naar huis ging, kon ik nog eens tot 6 uur bureelwerk doen want ik moest een flinke jongen worden. Inmiddels woonde ik reeds op mezelf. Toen ik na dat jaar uit de fabriek kwam, ging ik voor mijn vader werken maar na 2 jaar ben ik er opgestapt. Mijn vader was een ongelofelijk gezellige vent maar op de een of andere manier kon ik niet voor hem werken. Ondertussen was het ook zo dat tijdens mijn stageperiode, er een verregaande samenwerking was begonnen tussen de fabriek van mijn vader en die van die achterneef. Vader had zijn zaak geliquideerd nog voor het eigenlijk nodig was. Buiten de normale afvloeiingsregeling heeft hij nog heel wat extra's gedaan voor werknemers die het moeilijk zouden krijgen. Daar stond hij erg bij stil, sociaal gezien. Ik herinner me dat hij zelfs zijn Buick verkocht om met een Fiat 124, de huidige Lada, te gaan rijden. Daar heeft hij vanuit bepaalde hoeken wel opmerkingen over gekregen maar ik heb dat geweldig gerespecteerd.


INTERVIEW Na die 2 jaar ben ik begonnen als 'converter in damesconfectie'. Ik kende afzetgebieden, ik wist door heel Europa te vinden waar de stoffen het goedkoopst waren, waar de fabrikanten zaten... Ik dacht: laat ik dat nu allemaal in elkaar passen. Ik heb toen 5 jasjes laten maken van verschillende modellen en ik ben naar de 5 grootste afnemers van Europa gegaan. Toen ik die verkocht had (= bestelling binnen, nvdr) kan ik met de fabrikatie beginnen. Dat was massaproduktie type C&A. Het waren mijn eerste schreden op het zelfstandige pad en dat heb ik zeer eigenwis gedaan. En daar ben ik nog zeer blij om. Een startkapitaal had ik niet en zeker geen hulp van mijn vader. Ik had 1000 gulden en die waren na 2 dagen al op aan drukwerk en dergelijke. Nu zou ik het zo niet meer durven want er kon zoveel mis gaan. Er hoefde maar één producent niet te leveren bijvoorbeeld. Inmiddels was ik 22 jaar (1968) en ik heb die confectie gedaan tot eind 1973.

Rolwagen en/of sociale werkplaats; Tijdens mijn 'confectieperiode' werkte ik zeer hard voor de zomer- en wintercollectie, soms nachten door. Maar in het voor- en het najaar had ik iets meer tijd over en dan handelde ik wat in paarden en in antiek, nouja, sigarenplankjes, wafelijzers, blaaspijpen... dat vond ik prettig, dat interesseerde me. Op het einde van 1973 kreeg ik een autoongeval. Daar ben ik 2 jaar mee kwijt geweest. Dat heeft een grote omwenteling in mijn leven gebracht op veel verschillende gebieden. Onder andere die confectiebedoening. Het modebeeld was ondertussen zo veranderd dat het onmogelijk was zelfs 6000 stuks van één model te verkopen. Mijn bestaansrecht was weg. Ik heb nog wel geprobeerd maar ik kon het niet meer. In eerste instantie leek ik

na 3 maanden wel weer in orde maar ze hadden niet in de gaten dat ik een behoorlijke hersenbeschadiging had. Aanvankelijk hadden ze mij voorbereid op een rolstoel. Daar ben ik uitgebleven. Daarna kwam die hersenbeschadiging tevoorschijn. Toen hebben ze mij voorbereid op een sociale werkplaats maar ook dâr ben ik uitgebleven. Het is trouwens 2 jaar één groot gevecht geweest om er weer bovenop te komen.

Vermogensbeheer Toen ben ik eigenlijk, vanwege mijn interesse, vanzelf in de financiële wereld terecht gekomen. Daar is dan weer uitgegroeid dat ik voor verschillende mensen 'vermogenbeheer' heb gedaan. Aandelen, onroerend goed, belastingen,... kortom het hele financiële beheer. Uiteraard kan ik hier niet dieper op ingaan want het is een vertrouwenskwestie tussen je kliënt en jezelf. Ik heb het altijd op mijn 'gevoel' gedaan en daarom ben ik er ook mee gestopt, tenminste op die schaal. Twee weken voor de beurscrash heb ik bijvoorbeeld 8010 van alle aandelen verkocht, wat een gouden zet was natuurlijk. Helemaal op het gevoel. Toen heb ik gezegd: dat kân niet meer, zoiets kun je niet alléén doen, hier moet meer doelgerichte vakkennis aan te pas komen met meer medewerkers.

Denktanks, financiën en economie Momenteel word ik nogal eens gevraagd om te zetelen in tijdelijke 'denktanks' bij jointventures en overnames, waarvan de vraag meestal uit Engeland komt. Als enige buitenlander zit ik in een land in het Midden Oosten ook nog in een commissie die zich bezighoudt met de opbouw van de economie in dat land op middellange en lange termijn. Hoe moet dat land er uitzien over 10 jaar, over 20 jaar enzoverder?

Ik wil daar helemaal niet geheimzinnig over doen, anders denkt iedereen: 'Wat voor een duister figuur is dat?' Anderzijds heb ik meestal in de anonimiteit geleefd en gewerkt. Dat is trouwens de reden waarom ik gevraagd word. Je hoeft maar één keer een misstap te doen en het is totaal afgelopen. Waar ik echter steeds op terugval, is financiën en economie. In die optiek heb ik ook hier en daar een bedrijf opgekocht. Onder andere in Kortrijk, een bandweverij voor autogordels, die ten dode was opgeschreven. Daar hebben we knowhow ingestopt, georganiseerd, de goede mensen gezocht, opgebouwd en weer verkocht. Iedere keer weer financiën. Dat is hetgeen waar ik denk dat ik gevoel voor heb. En vooral waarom sommige mensen denken: 'Die kunnen we gebruiken.' Dât is de kern van mijn bestaan. Overigens was ik op mijn 15de jaar, dus nog vôôr de Heilige Geest over me neerkwam, wél geïnteresseerd in het financiële gedeelte van de krant en in het beursgebeuren. Het waarom daarvan interesseerde mij. Dat kwam veelal door mijn vader. Die zag ik in de krant altijd de beursberichten lezen. En ook op dat moment kwam er iemand die een geweldige rol gespeeld heeft in mijn leven, nu nog. Dat was een vriend van mijn vader die iedere zondag op de koffie kwam voordat ze gingen golfen en die mocht me ook graag. Dat was Jan van Landschot, de man die de Bank van Landschot heeft grootgemaakt. Niet dâârom, maar als mens had ik een grote bewondering voor hem. Die bemoeide zich ook zeer intensief met mij, tenminste dat realiseerde ik me naderhand. Als ik die twee hoorde praten, hoorde ik veel over financiële zaken en toen is, naast de beurs, ook de interesse voor het bankwezen bij mij wakker geworden.

TT

4

41

Grote keuze in:

grasmaaiers tractor-grasmaaiers Stihl-motorzagen motorcultoren rezen bosmaaiers alle sproeitoestellen Verder eveneens hobbyserres, enz... -

Kerkstraat 15

2330 Merksplas

-

Kopje van de maand is. Tinne Roeffen St.-Clemensstraat 27 2322 Minderhout 4

DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 Hoo gstraten Minderhout Tel. 03/314 41 15 -


INTERVIEW die er veel geld voor moeten betalen. Maar het impliceert wel dat het belastinggeld niet besteed wordt aan een stuk natuur waar 66k niemand mag inkomen. Natuurlijk kan een golfterrein ook niet openbaar zijn want dan kun je niet golfen en dan komen die mensen niet meer en dan is het weer kapot. Maar je

Muziek en dergelijke

De zusjes Rose-Mav, Christine, [rederique en moeder tijdens liet huwelijksfeest van André en Jaco Jansen.

Hoogstraten

De Kempen

Dat ik in Hoogstraten ben terechtgekomen is puur toeval. Ik spreek nu van 12 jaar geleden. Mijn vrouw woonde in Oud-Turnhout met haar 3 kinderen, en die liepen school in België. We zochten een groter huis waar we een zwembad konden inrichten maar waar ik ook een werkkamer kon hebben om mensen te ontvangen zonder in de woonkamer te moeten zitten. Inmiddels was ook 'de stal' uitgebreid zodat ik ook daar ruimte voor moest hebben. En als ik dan toch een lijstje mocht maken, dan wilde ik er ook nog wel wat oude bomen bij. Ik heb op een Michelinkaart alle aangeduide 'kastelen' opgezocht die meestal gewoon landhuizen bleken te zijn. Ik ben ze allemaal langsgelopen met het smoesje: 'Ik heb gehoord dat dit te koop is.' Hier en daar werd ik buitengezet, een ander bleek een bejaardentehuis. Maar dit stond leeg. En zodoende hebben we dit gekocht. Ik ben blij dat we hier terechtgekomen zijn. Ik heb overal gewoond maar hier wil ik wel 80 jaar worden en sterven. Ik vind het heerlijk hier in Hoogstraten. Niet alleen de natuur maar ook de mensen.

Dat ik me hier integreer, komt ook eerder toevallig. Ik ben hier verzeild geraakt, niet om zo weinig mogelijk belastingen te betalen maar omdat de kinderen hier naar school gingen. Ik heb geen bedrijf in Nederland en ik ben nog te jong om niets te doen. Als je ergens woont dan moet je daar ook 'wonen', vind ik. Ik heb overal gewoond en in vliegtuigen gezeten zoals een ander in een auto en daar heb ik geen zin meer in. Ik zou graag van hieruit, en waar ik wil blijven, dingen willen creëren die goed zijn. En goed zijn vanuit alle invalshoeken. Dat is de reden waarom ik begon te denken aan dat golfprojekt. Oorspronkelijk was het een hotelgedachte die uitgebreid is met 'anders', meer doordacht, meer invalshoeken. Toen dacht ik: 'Er zou een golf bijmoeten.' Toen realiseerde ik me dat er hier een aaneengesloten stuk bosgebied lag, omdat ik hier regelmatig paardrij. En toen heb ik heel doelbewust het bosgebied en niet de weiden uitgekozen. Op dit ogenblik hebben we een projekt waarbij ik niet één invalshoek kan bedenken waar het niet goed voor is. En niet alleen omdat ik het zeg maar ook omdat ik het heb laten onderzoeken door mensen die daar voor gestudeerd hebben en die er ver stand van hebben en dan nog eens de besten zijn uit hun vakgebied.

- Het was ook 'Oom Jan' die zei: 'We zullen die jongens eens 14 dagen met een vissersboot meesturen, dan heeft ie dat ook eens gezien.' En dan belde hij een van zijn relaties op en ik moest mee. Op zo'n schuit mee naar Ijsland. Goed ziek geweest maar wel om een andere reden dan de meesten denken. Na 3 dagen kwam je bij die viswateren, dan kleedden die mensen zich om en gingen vissen. Als de vis binnenkwam gingen ze die schoonmaken en tijdens de volgende sleep gingen ze slapen, met kleren en al, zonder onder de douche te zijn geweest. En zo aten ze ook. Maar na 3 dagen begon het z6 te stinken. Ik herinner me die ene visser die 3 dagen lang zo'n stukje visdarm tussen de vingers had hangen. En dâèr ben ik ziek van geweest. Maar ik liet het niet merken. En toen het ging stormen zei iedereen: 'Nu gaat die jongen ziek worden.' Maar toen werd Van Spaendonck beter, want alles spoelde toen eens goed door. Om maar te zeggen: Oom Jan vond het van belang, en dat vind ik ook, dat je alles moet meegemaakt hebben, overal iets van weet. Ook sociaal gezien. -

Golfterrein Of het golfterrein er komt, ik wéét het niet. Ik hoop van wel want ik ben er 10010 van overtuigd dat het allemaal, van werkgelegenheid tot bekendheid en toerisme, goed in mekaar zit. Kijk, als de overheid het zou aankopen dan zou ik dat zonde vinden. Dan komen we weer op die subsidies, hè. Het Begijnhof is jarenlang gebaseerd geweest op subsidies. Op die manier is het niet van de grond gekomen. We moeten zuinig zijn op de natuur. Maar gronden en natuur aankopen is geen oplossing. Steeds weer de belastingbetaler laten opdraaien, dat is niet op te brengen, zeker niet op de lange duur. Waarom verzin je, partikulier of niet, niet een commercieel goed projekt dat de natuur behoudt. Ik vind het gewoon een nieuwe formule van het beheer van een landgoed. Je kunt het 'elitair' noemen. Het is waar dat er hier mensen zullen komen

- Echt volgen doe ik de top-lO muziek niet maar ik luister er wel naar. Het meest hou ik echter van klassieke muziek en oude jazz. - Ik kijk zelden TV. De actualiteit volg ik zowel in België als in Nederland. - Als krant heb ik enkel De Telegraaf, omdat dat de enige is die ik 's morgens vroeg kan krijgen en die heeft ook het kortste vroege financiëel nieuws. Voor dat financiële nieuws zet ik ook wel eens Teletekst aan. - Ik hou het meest van James Bond films en verder ook van de oude spektakelfilms zoals Spartacus, Ben Hur, 10 Geboden, Cleopatra... - Lezen doe ik weinig. Ik lees wel vaktijdschriften zoals Elsevier, Het Financieel Dagblad en Het Economisch Magazine... Maar boeken, te weinig. Momenteel ligt er op mijn nachtkastje 'Een Kudde Heksen' over aparte dingen in godsdienst, mythen en sagen. Allemaal korte stukken. - Hoewel ik het graag meer zou doen, kan ik wel koken. Dat is nog vanuit die periode toen ik alleen woonde. Mijn telefoonrekeningen waren toendertijd wel hoog om mijn moeder en mijn grootmoeder te raadplegen. - Aan 'uit eten gaan' begin ik een hekel te krijgen. En hoe duurder 'de tent', hoe meer hekel ik er aan krijg. Als de ene aan de praat is, dan moet je snel eten, je proeft niet wat je eet, je krijgt er slaap van. Ik vind het zonde van het geld. Ik ga liever met enkele gezellige vrienden ontspannend eten bij de chinees. - Boodschappen doe ik minstens 1 keer in de 14 dagen. Ik weet wel wat een pot choco of een karton melk kost. Ik weet ook best waar ik wat moet kopen. kunt gemakkelijk, ik zeg maar, 4 keer per jaar een edukatieve dag organiseren. Maar er zijn nog andere invullingen voor een breder publiek bedacht. Daar betrek je dan hele bekwame mensen in. Je zegt bijvoorbeeld tegen de Wielewaal: 'Jongens, geef hier eens een interessante rondleiding met een ornitoloog.' En de volgende keer vraag je iemand van LISEC met een echte goede kennis van bosbouw. Want we willen hier daadwerkelijk aan bosbeheer gaan doen. Wij houden hier de grootste boomplantactie ooit in de Kempen gehouden. 18 miljoen, alleen al aan nieuwe planten en restauratie. Dat is nog nooit gebeurd. Niet dat ik zo opofferend ben, maar gewoon omdat ik het 'goed' wil doen. Het is toch ook mijn omgeving, het zijn toch ook mijn buren.

Zonder strijd geen zegepraal Voor mij is het een uitdaging. Ik vind het prachtig om dingen te creëren. Ik koop liever een paard dat 3 keer is afgekeurd en dat staakt in alle toonaarden. En dat dan in de ogen kijken en zeggen: 'Jongen, dât gaan we nu eens proberen.' En als dat lukt, dat vind ik mooier dan een internationale military winnen met een heel duur paard.


INTERVIEW De uitdaging dus om iets 'goeds' te doen. En dan kom je automatisch moeilijkheden tegen. Zonder strijd geen zegepraal. Waar ik wel van wakker lig, is dat ze me valselijk beschuldigen. Als er geïnsinueerd wordt of stemming gemaakt. Aan oneerlijkheid heb ik een gruwelijke hekel. Bij wat ik nu of in de toekomst ook fantaseer, ik wil het 'open'

In 1990 hoopt André Van Spaendonck nogmaals bij de eerste 10 van de wereld te geraken. doen. Ik ben niet naar de topjongens gegaan met de vraag: 'Help me daar eens even mee.' Ik heb het hier op gemeentelijk vlak gedaan. Ik heb een avond gesproken tegenover de Middenstand, een avond met de Groene Kring, met de omwonenden, met de sportraad. Ik heb alles verteld wat ik wilde doen. Ik heb ook geluisterd naar bezwaren en naar meningen en daar zaten echt terechte dingen bij. Die negatieve dingen hebben wij hier intern omgebouwd tot een positief verhaal. Er waren mensen die me zeiden: 'Met die en die, daar moet je niet mee praten, dat is levensgevaarlijk.' Ik wou dat ze hier om de 3 weken eens kwamen praten. Die mensen kunnen genuanceerd denken en al ben ik het er niet altijd mee eens, ze zetten je aan het denken. Ik hou ervan openlijk en eerlijk te zijn. Maar als men mij valselijk beschuldigt, dan ben ik geen typische zakenman meer. Want die zou zeggen: 'nou en', terwijl ik me dat aantrek. Geld Ik ben helemaal geen filantroop. Maar ik ben ervan overtuigd, wat je ook doet, het moet gebaseerd zijn op winst, anders ga je failliet. Je moet altijd speelruimte hebben. Geld is voor mij geen doel maar een middel om andere dingen goed te doen. Alleen zo blijf je bezig. Mijn auto is 5 jaar oud, ik hoef geen 2 keer per jaar te gaan skiën of naar de Middellandse Zee. Ik heb niet de minste behoefte aan een yacht. Geld als middel, ja, niet als doel. Soms wek je daar afgunst mee op. Maar daar sta ik wèl boven. Die mensen zien ook niet dat ik minimaal 14 uur per dag werk, meestal langer. Paarden Toen ik 18 werd, had ik stilletjes gehoopt een autootje te krijgen maar ik kreeg het paard, de hit en de pony die al jaren in onze stal stonden. Maar ik moest hun onderhoud van dan

af wel zelf betalen. Daarom verkocht ik dezelfde dag nog de hit en de pony en met het paard heb ik later mijn eerste auto, een Renault Dauphine, verdiend. Ik heb eigenlijk 2 paarde-periodes gehad. Toen ik klein was had ik astmatische bronchitis. Mijn vader dacht: 'Die kan geen sport doen, laten we hem maar op een paard zetten daar moet ie maar gewoon gaan opzitten.' Dat is natuurlijk niet waar. Zodoende ben ik op mijn 6de jaar op een paard gezet en dat duurde tot mijn 22ste. Toen werd ik geselecteerd voor de Olympische Spelen in Mexico (1968) als enige Nederlander. Toen puntje bij paaltje kwam, beweerde het comité dat paardrijden eigenlijk een teamsport was en vermits ik alleen was, mocht ik niet gaan. Dat was een desillusie tot en met natuurlijk en ik zei: 'Ik schei er mee uit.'

ik: 'Ik breid mijn stal uit, ik zorg dat ik een stel goede paarden heb en dan is het weer wel verantwoord mensen in dienst te nemen met meer kwaliteiten. En dan hoef ik er zelf minder tijd in te steken.' Daarbij komt dat, als je een goed paard hebt en iemand wil er veel geld voor geven, je een marge moet hebben. Je kunt het rustig verkopen want je hebt er nog 5. Dus hoe meer paarden, hoe minder ze kosten. En zo speel ik momenteel 'quitte', niet door handelaar te zijn maar door af en toe een paard te verkopen. In 1984 was ik eventjes lOde op de wereldranglijst en mijn streefdoel is om volgend jaar bij de wereldkampioenschappen weer bij de eerste 10 te komen. Nog één keer voor ik te oud ben. Daarom ben ik 2 jaar geleden begorinen met een totaal nieuwe stal en ik geloof wel dat het zal lukken.

Drie jaar voor Los Angeles (1984-3 = 1981) heb ik de draad weer opgenomen, met 4 paarden. Als Nederland naar Los Angeles ging, wou ik in het team zitten, dat was mijn doelstelling. Ik werd weer gekwalificeerd maar ter elfder ure ging de zaak weer niet door. Maar ja, ik was weer begonnen en ik had er hard voor gewerkt. Als ik eens 3 weken afwezig ben, moet ik eigenlijk een goede vervanger hebben die de paarden voor mij berijdt en verzorgt. Maar voor 2 of 3 paarden is dat eigenlijk niet verantwoord en toen zei

Of het hem ook inderdaad zal lukken weten we natuurlijk niet. Wel weten we dat een eventuele mislukking, Van Spaendonck niet zal tegenhouden om opnieuw plannen te maken, op een heel ander terrein wellicht. Aan ideeën ontbreekt het hem zeker niet en tegenkanting werkt bij hem als de spreek woorde/ijke rode lap: met alle energie ertegen aan!•

DE RUBRIEK DIE U SCHRIJFT? 0

Over het OCMW De beleidsnota 1990 van het OCMW-Hoogstraten is geen beleids-PLAN, maar is veeleer een afschildering van de huidige ongelukkige beheerstoestand van dat OCMW. De stad moet met 27 miljoen tussenkomen. Dit betekent dat iedere inwoner van Hoogstraten die nog belasting betaalt, nu bijna 5% van zijn totaal belastingggeld uitlegt voor de OCMW-werking van Hoogstraten. Bejaardentehuis, Gezins- en Bejaardenhulp, Poetsdienst, Warme Maaltijden, zelfs de eigen centrale keuken, het zijn allemaal begrotingsposten die zwaar met verlies werken. Ofwel is de produktiekost van deze diensten te hoog, ofwel wordt te weinig voor deze diensten gevraagd. In principe voorziet de wetgever in een volledige terugbetaling van alle geleverde diensten door diegenen die het KUNNEN betalen. Dat principe wordt in Hoogstraten niet toegepast. De personeelskost ligt 20% hoger dan bij de Stedelijke Diensten, ook de werkingskost ligt procentueel beduidend hoger. Hier zal een en ander moeten herdacht en herschikt worden, te meer daar er diensten zijn die sterk onderbemand zijn: bv. de sociale dienst. Heroriëntering is ook nodig voor de besteding van de sociale bijstand. Enkele miljoenen

Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers in verband met verschenen artikels, gebeurtenissen of wat dan ook. De inzender - en niet de redaktie - is dan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Niet ondertekende stukken worden niet opgenomen. worden nu verdeeld of toegekend zonder enige regel, zonder enig barema. Steun moet er komen waar die echt nodig is, en in die gevallen hoeft steun dan niet geminimaliseerd te worden tot een irreële aalmoes. Van dit alles vinden wij niets terug in het beleids'plan'. Wel wordt er opnieuw een optie genomen voor nieuwe bouwprojecten: 25 service-flats. Wij zijn voorstander van een vooruitdenkend en toekomstgericht beleid. Maar alvorens weer opnieuw uit te breiden willen we eerst het duidelijke bewijs dat het OCMW de huidige situatie behoorlijk, dit is zonder verlies, kan beheren. Zoniet, laat dan dergelijke projecten over aan het privé-initiatief, waar blijkbaar concurrentiëler én effectiever kan gewerkt worden. Als we in 2025 in onze streek 19,5% vijfenzestigplussers zullen hebben, moet men zich goed realiseren dat er tegen die tijd ook maar 47% aktieven zullen zijn. En die gaan niet meer akkoord met dergelijke ongelukkige beheerstoestanden. In de toekomst zou de stad alleen moeten tussenkomen op het vlak van de sociale bijstand (reëel en eerlijk) en op het vlak van de werkingskosten (efficiënt). Alle andere voorzieningen en dienstverleningen moeten zichzelf terugbetalen. Winst maken hoeft niet. Dit is wel een beleidsvisie. Democratische Eenheid, Jef Haseldonckx


VANUIT HET STADHUIS... Geven en nemen, ook in 1990 Belastingverhoging en verkoop Thij sakker 'Deze belastingverhoging treft bij uitstek de loon- en weddetrekkenden. Zij die hun belastingbrief korrekt invullen, worden nu gestraft. Het zijn niet diegenen die de minste belasting betalen die het minste verdienen, ook al zouden de inkomens in Hoogstraten tot de laagste van Vlaanderen behoren. Iedereen weet dat dit niet korrekt is, en daarom vinden wij deze belastingverhoging asociaal.' Tot zover de reaktie van raadslid Verhuist op de begroting van 1990 waarin het schepencoilege de opcentiemen op onroerende goederen optrekt van 1700 naar 2100 en de personenbelasting van 6% op 7 07ó brengt. Deze belastingverhoging was echter volgens schepen van Financies Peerlinck onvermijdelijk om niet verder te teren op de overschotten van vorige jaren. Zonder deze ingreep zouden we opnieuw naar een wezenlijk deficit op het eigen dienstjaar afstevenen. Ook Demokratische Eenheid kan zich niet neerleggen bij de begroting 1990. Zolang er nog geld voorhanden is (en het lopende dienstjaar sluit wellicht af met een overschot van ongeveer 21 miljoen frank), is het nog niet de tijd om aan belastingverhoging te denken, alsdus woordvoerder Karel Aerts. Het OCMW krijgt het financieel moeilijker en er zal voor 1990 5 miljoen extra uit de gemeentekas worden overgeheveld. Hierdoor komt de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het OCMW op meer dan 26 miljoen. Dit betekent ongeveer 1550 frank per inwoner. Toch zullen er nog heel wat werken en projecten worden uitgevoerd: o.a. een turnzaai te Wortel, Minderhout en verbouwingswerken te Meer, samen goed voor 30 miljoen; de aankoop van sportvelden te Minderhout en Wortel: 7 miljoen; een voet- en fietspad tussen de Moerstraat en de Minderhoutsestraat: 7,5 miljoen; de verbindingsweg tussen de Geimeistraat en de Buizelstraat: 6 miljoen, enz. Om deze kosten te kunnen dragen zullen er leningen afgesloten moeten worden maar rekent men ook op de opbrengst van de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Zo zal de gemeente een aantal bouwgronden te Meer en Meerle verkopen maar het zwaartepunt situeert zich evenwel op de Thijsakker. De eertijds zo fel bestreden voetbalvelden van de Thijsakker zullen als bouwgronden verkocht worden (schatting 14 miljoen) en HVV verhuist naar de terreinen van het Seminarie. Hiervoor krijgt ze een gemeentelijke toelage van 8 miljoen, gespreid over 5 jaar. Het verzoek van het college tot aankoop van bossen op het geplande golfterrein (± 75 milj.) blijkt eerder een opgelaten vliegertje om een standpunt over het golfterrein uit te lokken. Er is immers geen krediet. Geld tekort... Het dienstjaar 1989 zal wellicht afgesloten worden met een bonus van 21 miljoen voor de gewone dienst en ongeveer 15 mijoen voor de buitengewone dienst. Geen slecht resultaat zou je denken, ware het niet dat deze bedragen voor een groot stuk te danken zijn aan het overschot van de vorige dienstjaren. De rekening 1988 werd gesloten met een bonus van 40,5 miljoen voor de gewone dienst en een negatief saldo van 2,3 miljoen voor de buitengewone dienst. Als men daar de rekeningen bijtelt die nog moesten betaald worden en de gelden die nog dienden ontvangen te worden, dan liggen deze bedragen nog aan-

zienlijk hoger. Voor de buitengewone dienst wordt dit negatief saldo dan omgebogen naar een overschot van ongeveer 15 miljoen. Wanneer we nu deze getallen met elkaar vergelijken bemerken we dat het dienstjaar 1989 toch wel een kleine 20 miljoen extra heeft opgebruikt. Nochtans waren er ministriële onderrichtingen die de gemeente er attent op maakten dat vanaf 1988 de begrotingen een overschot moeten vertonen en indien men op deze wijze zou verder gaan met het verorberen van het spaarpotje uit de vorige jaren, dan zou men weldra de rode cijfers bereiken. En inderdaad, voor 1990 zag het college voor het eigen dienstjaar een nieuw deficit in aantocht. Schepen van Financies Staf Peerlinck geeft in

Geen centjes uit de waterkraan, dacht Stafke de Kassier, en met een forse draai gaat het Pidpakraantje dicht. De grote belastingskraan kan nog altijd iets verder open. (Geen belasting op waterleiding, hogere opcentiemen op onroerende goederen en op de personenbelasting.) zijn verantwoordingsnota een aantal factoren aan die aan de basis liggen van deze negatieve ontwikkeling in de gemeentefinanciën. De voornaamste bron van inkomsten voor een gemeente zijn enerzijds de belastingen en retributies, en anderzijds de ontvangsten of dotatie uit het Gemeentefonds. Dit laatste zijn gelden die vanuit de Staatskas aan de gemeenten worden overgemaakt. Daar evenwel de centrale overheid zelf meer en meer geconfronteerd wordt met begrotingsproblemen worden de financiële problemen meer afgewenteld op de ondergeschikte besturen. Zo zal Hoogstraten voor 1990 een bedrag van 42,15 miljoen ontvangen. In 1983 was dit bedrag echter reeds 43,73 miljoen. De inkomsten uit de onroerende voorheffing (1700 opcentiemen) bedroeg vorig jaar 49 miljoen. Ondanks het feit dat er in onze gemeente intens gebouwd wordt, is de waarde van 1 opcentiem in 1990 slechts met 610 frank gestegen ten opzichte van 1989. Het jaar daarvoor noteerde men evenwel een stijging van 2.248 frank per opcentiem. Momenteel komt één opcentiem onroerende voorheffing overeen met 29.614 frank. In vergelijking met andere gemeenten zou dit aan de lage kant zijn, aldus schepen Peerlinck. De opcentiemen op de personenbelasting van 6% zijn dit jaar nog goed voor 40 miljoen. Schepen van Financies houdt er echter aan erop te wijzen dat het belastbaar inkomen van onze gemeente tot het laagste van het arrondissement behoort. Verder vreest hij dat de recente fiscale hervormingen met de tijd zullen wegen op de te realiseren belastingsopbrengst. Langs de uitgavenzijde werd vastgesteld dat de personeelskosten met 4 07ó zullen toenemen tegenover 1989. Houdt daarbij nog rekening met de resultaten van het momenteel aan gang zijnde ambtenarenoverleg en met de indexering van de wedden, dan stelt men zich in het college de vraag of deze vooropgestelde personeelskosten wel toereikend zullen zijn.


GEMEEN TERAAD Daarnaast moet de gemeente nu bijna 5 miljoen meer bijpassen voor het OCMW. Voor 1990 zal de totale gemeentebijdrage meer dan 26 miljoen betekenen. Deze verhoging zou vooral te wijten zijn aan de stijgende personeelskosten binnen het OCMW. Tot slot moet de gemeente voor 1990 bijna 8 miljoen meer inschrijven voor interesten en aflossingen dan in 1989. Op 31 december 1989 zal de eigen uitstaande schuld van de gemeente bij het Gemeentekrediet 413,5 miljoen bedragen. In totaal zouden de personeelsuitgaven en de schulduitgaven nu reeds 75% van het totale uitgavenpakket vertegenwoordigen. De enige mogelijkheid om de uitgaven te minderen is het sleutelen aan de werkingskosten. Doch deze ingreep lijkt voor het college slechts beperkt uitvoerbaar. Men zal immers snel de grenzen van de mogelijkheden bereiken.

lasting ingevoerd heeft op de waterleiding en op de riolering. Inderdaad, antwoordt raadslid VerhuIst, maar toen zaten we met een put in de begroting, nu is er een overschot van twintig miljoen.

Waarvoor? Ondanks de 21 miljoen overschot van de vorige jaren en de verhoogde belastingen merken we dat de begroting '90 wordt afgesloten met een batig saldo van een kleine vier miljoen frank, op de gewone dienst. Er zal dus volgend jaar weer heel wat geld over de tafel gaan. De gewone dienst van de begroting vermeldt aan ontvangsten 377.010.906 frank en aan uitgaven 373.103.254 frank. Dit betekent dat er per dag meer dan 1 miljoen frank uitgegeven wordt door de gemeente. Toch eens interessant vonden wij, om de zwaartepunten uit de begroting eens naast elkaar te leggen.

Op de buitengewone dienst vallen vooral op: 18 miljoen aan inkomsten door verkoop van privaat patrimonium, 31 miljoen aan uitgaven voor de bouw of verbouwing van lokalen voor de gemeentescholen, en een 30 miljoen voor aanleg en herstel van wegen. Voor deze laatste twee posten worden leningen af gesloten. De buitengewone dienst eindigt met 121.347.703 fr. aan inkomsten en 106.741.848 fr. aan uitgaven, wat een batig saldo geeft van 14.605.855 fr.

Reakties op de begroting Voetbal Vooral de 'voetbalpolitiek' van de gemeente weekt nogal wat reakties los bij de FB-fraktie. Het college is namelijk zinnens om de eertijds zo fel aangevochten terreinen op de Thijsakker weer van de hand te doen. Men hoopt hier op een bedrag van 14 miljoen. HVV dat hier-

Meer belastingen! Om de begroting in evenwicht te houden en niet verder de overschotten van de vorige dienstjaren op te souperen, voorziet het college een drastische vermeerdering van de belastingen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan omhoog van 1700 naar 2100. Dit betekent voor 1990 een meeropbrengst van 12.872.905 frank. In totaal brengt dit ruim 62 miljoen in de gemeentekas. De personenbelasting stijgt van 6 07o naar 7Âź. Dit geeft een meeropbrengst van 3.220.919 frank tegenover 1989. Voor 1990 betalen wij via onze belastingbrief allen een bedrag van 43.342.000 frank aan de gemeente. De belasting op de waterleiding wordt afgeschaft. Deze Post bracht in 1989 nog 1.900.000 op. Wellicht is dit vooral een erezaak voor schepen Peerlinck. De oppositie kant zich fel tegen deze belastingsverhogingen. Voor raadslid was er nog geen reden toe, vermits er een overschot van 21 miljoen in kas is. Voor raadslid Verhuist is dit een asociale maatregel omdat zij vooral de loon- en weddetrekkenden treft, zij die hun belastingbrief korrekt invullen. Dat de inkomens in Hoogstraten tot de laagste van het Vlaamse land behoren, is geen juiste voorstelling van de realiteit. Het zijn immers niet diegenen die de minste belastingen betalen die daarom het minste verdienen. In dat licht gezien was het college beter wat kreatiever geweest in haar zoektocht naar nieuwe inkomsten. Door een meer selectieve belasting had men dit vertekend beeld misschien een beetje rechter kunnen zetten. Zo had men het geld kunnen zoeken waar het zit, bijvoorbeeld door een belasting van 1.000 frank per tewerkgesteld personeelslid in de verschillende bedrijven; De bedrijven op de Transportzone zijn vrijgesteld van belasting op onroerende goederen. Anderzijds maken zij toch ook gebruik van de infrastructuur van de gemeente en zijn ze ook een extra druk op het milieu. Burgemeester Van Aperen gaat niet akkoord met de aantijging als zou deze belastingverhoging asociaal zijn. Voor een man met een laag inkomen zal deze 1Âź personenbelasting te verwaarlozen zijn en vermits deze wellicht ook geen eigendom heeft, zal hij ook geen onroerende voorheffing moeten betalen. Schepen Peerlinck wijst raadslid Verhuist erop dat deze laatste in de vorige legislatuur toch zelf mee de belasting omhooggebracht heeft met 600 opcentiemen, dat hij de be-

Inkomsten Fondsen (gemeentefonds, kansarmen) Belastingen en retributies Algemene administratie Politie Brandweer Verkeer, wegen, waterlopen Handelsnijverheid Landbouw Primair onderwijs Kunstonderwijs Volksontwikkeling en Kunst Bibliotheek Sociale zekerheid en bijstand Afvalwater

49,5 miljoen 120,2 miljoen 4,5 miljoen 1,3 miljoen 17,2 miljoen 40,7 miljoen 51,2 miljoen 6,6 miljoen 5,7 miljoen 3,9 miljoen 47,2 miljoen

en gezellig wonen

totaahnterieur

Uitgaven

40,5 miljoen 15,3 miljoen 9,6 miljoen

75,9 miljoen 5,3 miljoen 7,2 miljoen 64,2 miljoen 11,3 miljoen 13,07 miljoen 8,8 miljoen 27,6 miljoen 63,07 miljoen


GEMEENTERAAD

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

UEUI1

1

Ij

FT' Pro-Arte

MODERNE MEUBELEN:

kd

In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

OCMW vraagt extra-bijdrage van de gemeente

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

door zijn tweede en derde terrein zou verliezen, zou dan uiteindelijk toch naar de velden op het Seminarie verhuizen. Uiteindelijk, zeggen wij omdat er reeds jaren geleden gesproken werd en plannen gemaakt werden voor een mogelijke verhuis. Doch vooral de vorige burgemeesters Van Aperen en Jansen hebben al hun gewicht in de schaal gelegd om van de Thijsakker hun voetbaldroom te maken. Het mocht zelfs 16 miljoen kosten, want de gronden van de Thijsakker waren nu eenmaal bouwgronden. Zowel HVV als het huidige college, met daarin de vroegere oppositiegroep van CVP, opteren voor een verhuis van de voetbalvelden naar het seminarie. Als tegemoetkoming aan HVV voorziet het college een financiële steun aan die vereniging van 1,6 miljoen per jaar en dit gedurende 5 jaar. Vooral dit laatste zit raadslid Verhulst danig dwars. De overgang naar het seminarie vindt hij een prima idee, dit heeft hij zelf ook steeds verdedigd. Zelfs een vergoeding voor HVV voor de domme dingen die in het verleden gebeurd zijn, lijkt voor hem aannamelijk. Maar weer eens 8 miljoen voor de voetbal is absurd. Meerle heeft zijn twee velden, Wortel beschikt volgend jaar ook over twee terreinen en voor Minderhout zijn er eveneens twee nieuwe in de maak. In Meer loopt in 1990 het kontrakt met de familie Van Aelst af voor de huur van de voetbalvelden. Wat gaat er hier gebeuren? Alles bij elkaar een smak geld, en MeerselDreef krijgt ondanks de beloften (juist v66r de verkiezingen) zelfs nu nog geen riolering. Daarbij moet men een aantal factoren goed onder ogen zien. Het eerste terrein van HVV is privé bezit van de familie Brosens. Het tweede veld wil het college nu verkopen. Doch deze gronden zijn onteigend voor openbaar nut. Men kan die dan ook de eerste 10 jaar niet verkopen. De oorspronkelijke eigenaars

wordt in de begroting 1990 opgenomen. Het volledig bedrag gaat naar de buitengewone dienst voor de bouw van een doorgangswoning. Raadslid Verhuist vindt het niet redelijk dat gans dit bedrag wordt overgeheveld naar de buitengewone dienst. In principe is hij niet tegen de aankoop van een doorgangswoning of het terbeschikking stellen van een woning, maar waarom zou men dan geen woning kunnen huren? Enerzijds verkoopt het OCMW een woning en aan de andere kant gaat de gemeente er een bouwen of aankopen. Uit de begroting 1989 valt 7 miljoen uit voor de onteigening van de Patria in het kader van het nieuw te bouwen administratief Centrum. Voor 1990 wordt dit bedrag niet meer opgenonien. Zowel D.E. als F.B. verzetten zich tegen deze gang van zaken en keuren daarom de begrotingswijziging van de buitengewone dienst niet goed. Ook de begroting 1990 krijgt bij de twee oppositiepartijen geen goedkeuring. De stemming geeft 18 vdcSr (KVB en CVP) en 5 tegen.

Jliiii

'r1iiiIz, 1 B-vpoiIic/id;

'Dat HVV vergoed wordt voor de domme dingen die in het verleden gebeurd zijn, kan ik nog begrijpen, maar 8 miljoen is onaanvaardbaar. Weer een massa geld voor het voetbal (nieuwe velden te Wortel, Minderhout, Hoogstraten ... ). In het sociaal-cultureel beleid wordt er nog steeds met 2 tnaten en 2 gewichten gewerkt'. kunnen hun gronden dan terugeisen aan de zelfde prijs. Voor dat derde terrein loopt nog steeds een klacht van FB bij de Raad van State. Indien zij de klacht ontvankelijk verklaart, dan wordt de verkoop van eertijds vernietigd en wordt de grond terug overgemaakt aan de familie Oostvogels. Krijgt de gemeente evenwel gelijk in deze rechtsprocedure, dan is het niet netjes van de gemeente om deze gronden te verkopen. Op die manier wordt immers deze familie financieel benadeeld.

Kansarmen De speciale toelage van 6.995.425 frank voor kansarme en zwakke bevolkingsgroepen

De gemeenteraadszitting wordt tijdelijk opgeschort om de voorzitter van het OCMW, Jos Brosens uit Meer, de mogelijkheid te bieden de begroting en het beleid van het OCMW voor 1990 toe te lichten. Na de korte uiteenzetting van de voorzitter is het vooral burgemeester Van Aperen die bij de discussie het woord neemt. In 1981 was 1el0 van de Hoogstraatse bevolking ouder dan 65 jaar. In 1990 zal dit aantal echter opgelopen zijn tot 19,5%. Deze vergrijzing van de bevolking zal meer en meer zorgen vragen van gespecialiseerd personeel waardoor er zich wellicht een grotere tussenkomst van de gemeenschap zal opdringen. Momenteel gaat de bijdrage van de gemeente met 5 miljoen omhoog wat het totaal brengt op 26 miljoen. De oorzaak hiervan zit vooral in de verhoging van de wedden met 4 07ó en een verlaging van de boni. Als voornaamste werken voorziet men een vernieuwing van de ramen op het eerste verdieping (4 milj.) en een studie voor de bouw van 25 woningen met verzorging (1 milj.). Voor het rusthuis is er momenteel een wachtlijst van 50 personen, voor de woningen zijn er nog 25 wachtenden v66r u. Het OCMW is gewonnen voor een tussenstap tussen woning en rusthuis. Raadslid Van Looy maakt zich zorgen over het tekort van 26 miljoen die door de gemeenschap moet bijgepast worden, daar waar er de vorige jaren reeds voor 60 miljoen frank aan patrimonium (huizen en gronden) verkocht is geworden. Het OCMW mag geen sinterklaas spelen. Zou er niet wat meer initiatief moeten genomen worden voor thuisverzorging waarbij eventueel de privé kan ingeschakeld worden. Het voorstel van minister Lenssens over begeleid wonen moet onderzocht worden en de zelfredzaamheid gestimuleerd. Oppositielid Jef Verheyen treedt de bezorgdheid van Jef Van Looy volledig bij en vraagt zich af of er geen aanpassing moet komen aan de prijzen voor maaltijden en verzorging. Een uitbreiding van de sociale dienst zou hij een nuttige investering vinden opdat de sociale begeleiding zo optimaal mogelijk kan verlopen. Hoe zit het verder met de bejaardenraad, bestaat die al? Ook raadslid Sprangers vraagt zich af of de


GEMEENTERAAD prijzen van de thuisgebrachte maaltijden in bepaalde gevallen niet kunnen opgetrokken worden teneinde het deficiet van meer dan 1 miljoen voor deze post te verkleinen. Er zijn tegenwoordig immers nogal wat senioren die het financieel gemakkelijker hebben. Verder pleit hij voor toenadering tot sociale huisvestingsmaatschappijen voor de bouw van bejaardenwoningen. Via de sociale woningdienst kan het wellicht goedkoper dan door het OCMW zelf. In antwoord op de vragen en bedenkingen van de raadsleden geeft burgemeester Van Aperen eerst een overzicht van de bouwaktiviteiten van het OCMW gedurende de laatste jaren. V66r 1988 werden de meeste kosten met eigen middelen gedragen. Voor de bouw van de bejaardenwoningen werden er gronden verkocht. Elke woning kostte het OCMW ongeveer 650.000 frank, subsidies afgetrokken. Met het aangaan van leningen gaat de druk op de financies met de jaren toenemen. De maaltijden zijn inderdaad een verlieslatende post, zodat er volgend jaar een verhoging met 20 frank zal ingevoerd worden. Er is in Hoogstraten een goede dementenafdeling met een prima verzorging. Maar het probleem is er meestal één van centen. Niemand wil graag zijn vader of moeder dement verklaren, want dat geeft serieuse financiële consequenties. Deze uiteenzetting van voorzitter Jos Brosens en burgemeester Van Aperen wordt door de raadsleden blijkbaar erg gewaardeerd. Ook voor ons was deze eerste toelichting over de werking van het OCMW een interessante kennisname.

Subsidies In de raadszitting van 30 oktober werden ook de verdeling van toelagen en subsidies voor 1989 bekendgemaakt en goedgekeurd. De gewone subsidies worden toegekend volgens een vastgesteld puntensysteem. Daarnaast worden er ook bijzondere subsidies toegekend. Dit zijn toelagen aan verenigingen naar aanleiding van een speciale viering of gebeurtenis. Zo zijn er een zestal verenigingen die een startsubsidie ontvangen van 4.000 frank. Hierbij heeft raadslid Verhuist toch enkele vragen, wanneer hij twee gegadigden naast elkaar legt. Enerzijds zijn er de 'Koetsiers', anderzijds de werkgroep 'Verkeersveiligheid'. Bij de eerste stelt hij vast dat een voorzitter, een ondervoorzitter en een schatbewaarder reeds voldoende zijn om een vereniging te vor men en een subsidie op de kop te tikken. Hoe kan men dit nu vergelijken met een vereniging van 500 leden? Voor de werkgroep Verkeersveiligheid vindt raadslid Verhuist de startpremie maar een schrale tegemoetkoming. Er is een inzet geweest van honderden mensen, de meerderheid heeft zich volledig achter de aktie geschaard en overal hingen affiches aan het gemeentehuis. Waarom zou men die 4.000 frank dan niet optrekken tot de volledige kosten van de aktiedag? Raadslid Blockx kan voor een groot stuk meegaan in de redenering van zijn collega uit de oppositie, maar de mogelijkheid zat er niet in om dit jaar nog in te passen. Laat ons er werk van maken voor volgend jaar. Schepen Verlinden verwijt raadslid Verhuist zijn 'demagogie'. We kunnen nu niet het systeem van subsidieverdeling op de helling gaan zetten. Laat ons rechtlijnig blijven en ons niet op gladde wegen begeven. Wat be10

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz. treft die eerste subsidie is men voortgegaan op het advies van de sportraad. Hier is geen politiek mee gemoeid. Wat de 'Verkeersveiligheid' betreft, heeft de gemeente Hoogstraten nogal wat geld in de aktie gestoken qua drukwerk en verspreiding. Voor de subsidies zijn we nu eenmaal gebonden aan de totaalsom van 120.000 frank. Een derde systeem van subsidiëring is de verdeling van de nominale toelagen. Enkele van de gelukkigen: - Gebuurten en kermiscomité's: 52.000 - dorpsraden: 30.000 - KVG: 46.250 - muziekscholen: 544.500 - onderlinge bedrijfshulp: 24.000 - missionarissen: 60.000 - ziekenzorg: 19.950

75 miljoen.., of een golfterrein? Agalev Hoogstraten en Wielewaal Hoogstraten hebben het schepencollege schriftelijk verzocht om ongeveer 125 ha bosgebied aan te kopen. Het gaat hier om gronden in de 'Smisselbergen' te Meerle in het domein waarin het golfterrein wordt gepland. Het voorstel tot aankoop wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Burgemeester Van Aperen verduidelijkt dat de gronden momenteel met versnippering bedreigd worden. Het college heeft een brief naar de Vlaamse Gemeenschap verzonden met het verzoek tot aankoop. Indien de overheid hier niet op inpikt, zouden wij het goed vinden dat hier een golfterrein wordt aangelegd. Zo zal alles ook beter onderhouden worden. Dit was de mening van het college, maar hier ligt nu een verzoek tot aankoop door de gemeente. Hierover willen wij een gesprek. Raadslid Verhuist vindt deze voorstelling van de feiten niet eerlijk. Het heeft geen enkele zin om een discussie te voeren over iets waarvan men van te voren weet dat de raad zal tegenstemmen. Er is immers geen geld voorzien in de begroting. Er is een brief van het college naar de minister. Een eerste vereiste is een antwoord hierop. Indien de Vlaamse Gemeenschap niet toehapt, is er eventueel een mogelijkheid om de zaak in fasen toch aan te kopen. Maar laat ons eerst onze twee parlementairen aanzetten om bij de bevoegde ministers de deur plat te lopen. Het is duidelijk dat burgemeester Van Aperen een standpunt wil horen vôér of tegen het golfterrein, maar raadslid Verhuist weigert hierop in te gaan. Het voorstel van raadslid Van Looy om eens een serieuse studie te maken over de kosten van aankoop en onderhoud krijgt wel gehoor. Schepen Van Ammel heeft evenwel uit officieuse bron vernomen dat er toch opdracht zou gegeven zijn vanuit de hogere overheid om dit terrein te schatten. Met deze bedenkingen wordt de discussie gesloten en wellicht kortelings terug heropend.•

Senator Van Aperen onthoudt zich bij de abortus-stemming Op 6 november stemde de Senaat na een lange discussie over het abortusvoorstel van mevrouw Herman-Michielsen PVV en senator La/Iemand (PS). Het voorstel werd goedgekeurd door 102 senatoren. 73 senatoren stemden tegen en 7 onthielden zich. De vôér-stemmers sirueerden zich vooral binnen de PVV, de PRL, SP, PS, Agalev, Ecolo en FDF. De tegenstemmers tin den we vooral bij de senatoren van CVP, PSC, VU, 117aa,ns Blok alsook bij enkele PRL-/eden. De zeven onthoudingen kwamen van 2 PRL-/eden, 1 PSC'er en 4 PVV'ers. Bij deze laatste vier troffen wij ook onze senator en burgemeester Arnold Van Aperen aan. Gezien de belangrijkheid van deze materie en de belangstelling ervoor in de media vonden wij het interessant om de beer Van Aperen een verduidelijking te vragen over zijn stand punt. Wij belden hein op en kregen dit heknopt antwoord. Hei was voor mij en voor iedereen in de Senaat die deze zaak (er harte neemt, overduidelijk dat er iets moest veranderen aan de bestaande wetgeving. Maar zoals liet wetsvoorstel nu voorgebracht werd, vond ik het te vaag. De term 'noodsituatie' is hierin te veelom vaftend. Dit had ik liever beter omschreven gezien. In de Kamer zullen er wellicht andere voorstellen geformuleerd worden. Ik ben met deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn heel wat gesprekken aan voorqfgegan en ik heb ook rnevrou w Herman -Michielsen vooraf mijn motivatie gegeven. Binnen de PVV was iedereen vrij te stemmen volgens zijn geweten.' Tot zover de reaktie van senator Van Aperen. Wellicht is met dit standpunt het merendeel van het kiezerspubliek uit de Noorderkempen tevreden. En tegelijkertijd is toch ook nier het kind met het badwater weggegoren. R


MUZIEK/VARIA

Fusieswing

Prehistorisch geweld Op zaterdag 11 november kende Cahier De Brouillon géén wapenstilstand. Te gast waren THE TRILOBITES uit Australië, dit in première voor België en zeker voor de regio. Snel, stevig en hard klonk hun gitaarrock, verpakt in compacte nummers en gebracht met de professionaliteit van een groep die al jarenlang op een podium heeft gestaan. Gitaristen Paul Skates en Martin Martini bewezen alzo dat zwaar gitaarspel geen bewijs van onkunde hoeft te zijn, en de ritmetandem Paul Styman/Scott Leighton kon niet op een foutje worden betrapt. Gevolg ook: zanger Mike Dalton had armen en benen vrij. Hij onderzocht alle hoeken van het café en het kleinste steunpuntje was voldoende voor akrobatische hoogstandjes. Zonder zijn kunsten waren THE TRILOBITES wellicht een goed, maar niet per sé super groepje geweest. Mét hem schreef men alhier geschiedenis. Anderhalf uur rock snelde als een trein voorbij. Pas waren de klanken van 'Venus In Leather' of 'Fuck Equals Love' uitgestorven, of Dalton stelde de zijnen alweer de vraag 'What's next, gentlemen?' Als afsluiter van de set beide 'American TV' door de luidsprekers, daarna lag Dalton uitgeteld en dampend op de toog. Hij hccft slechts enkele minuten op het podium zelf gestaan. Verbazing alom bij het talrijk opgekomen publiek. Een opmerkelijke, stevige roggeboterham met spek was het. Zwaar te verteren dus.

Eindejaarsmenu Als die van Cahier De Brouillon op 2januari nog op hun benen staan, wensen wij hen proficiat met deze prestatie. Het decemberpakket bevat heel wat redelijk vermoeiende aktiviteiten. Op zaterdag 23 december palmen rockabilly en rock 'n roll het café in, in de gedaante van de Mechelse groep THE SHUTTLE COCKS. De specialisten-talentenjagers meldden ons dat deze heren als een badmintonpluimpje over een breed, gevarieerd repertoire rock 'n roll zweven, mét lef en professionaliteit 'alsof ze dit al jâââren doen'. Swingen dus, die avond. Op woensdag 27 december is het relaxen geblazen bij een video-filmvertoning, en hoogstwaarschijnlijk zal het gaan om 'Blueberry Hill', een prent in een regie van de kontroversiële filmer Robbe De Hert. Vrijdag 29 december wordt volledig gevuld met Belgische pop en rock, een gelegenheid om tien jaar muziek van eigen bodem - althans, een selektie ervan - in je herinneringen op te rakelen. Zondagnacht 31 december wordt hét hoogtepunt: SAY NO GO werd het feest gedoopt, ofte, vrij vertaald uit hiphop-begrippen: 'zeg: ga niet weg'. Dat doe je dan beter ook niet, want de overgang van oud naar nieuw wordt gevuld met muziek uit de Zwarte traditie, en dan wordt wel degelijk bedoeld: muziek waar in negers de hand hadden. Eén bedoeling: dansen en feesten - o cliché! - tot het daglicht van 1januari, op alle stijlen die tussen rhythm 'n blues en acid-house liggen. De draaitafels worden reeds geolied.

Januari 1990: tien jaar Cahier De Brouillon Even in ijltempo, naar aanleiding van de tiende verjaardag ener VZW. Ze blijven bescheiden, trouwens. Op zondag 7 januari een hardcore-namiddag, hoogstwaarschijnlijk met de Duitse punks van INFERNO. In het kader van het zondagse 'open podium' (gratis inkom) staan op zondag 14 januari JUST US en REIGN OF TERROR op het podium. Ook hardcore, dus. Op zaterdag 20 januari wordt het een avondje 'BACK TO THE EIGHTIES', een overzicht van muzikale hoogtepunten uit de muziekgeschiedenis tussen januari 1980 en december 1989. Op zaterdag 27 januari tenslotte wil men een gelegenheidsgroep samenstellen met meer en minder bekende goden die ooit live hun ding deden voor Cahier De Brouillon. Onderhandelingen lopen, de juiste samenstelling verneem je later wel.

Oproep 35.657 Organisatoren dezer dorpen, bent u lui of hoe Zit dat? Informatie bereikt ons slechts met mondjesmaat, en dan nog vaak te laat. Niet verwonderlijk dat bepaalde klubs de boventoon voeren op deze bladzijde. Nogmaals, slechts één adres, en nieuws binnen te leveren voor de VIJFTIENDE dag van de maand die aan de publikatie van De Hoogstraatse Maand-nummers voorafgaan: Mark Sprangers, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten. Tel. 03/314.32.64. Mark Sprangers

KOPJE VAN DE MAAND

•.

Ons kopje van s orige maand was natuurlijk niet Kathleen l3roserts\VUflt die had haar deel de keer Jaars oor al gekrccn. Dc prijs kssam echter ssel toe aan l'F. lï.R VA'\ DEN BROLK uit DI; % O(JEI HOFST RAAl 4 in WORTEL. orr\ voor deie fout en het lange ss achten. Peter, s ij slaan ons driemaal op de horsl. De centen komen er in ieder geval aan, daar mag je gerust in ii in. Iemand uit Minderhout is deie keer dc gelukk ivc. Kiik vlug hjj de I:ramort_1dvcrtL ritje.

Jonge helden worden ouder Een spionnetje uitgestuurd naar Het Slot in \Vortel. op zaterdag IR novmh:i. V'vj de elf-en-dejgste keer stonden aldaar THE FOUR ONE AND ONLY'S op de planken, één van Hollands gezelligste pop-gezelschappen. Het was deze keer echter trnders dan al dc vorige. Vele songs blijken hun onschuld wat te hebben verloren, en de lichtvoetigheid werd meermaals achterwege gelaten. Konkreet betekende dat: een merkelijk harder, steviger gitaargeluid, nieuw voor dit Bredase stel, onwennigheid uitlokkend bij het - trouwe - publiek. Als de heren dit hebben gedaan om hun veelgeciteerde 'humoristische' imago wat in te dijken, krijgen ze van ons carte blanche.

Voor ons nice we kopje gingen we op zoek hij de pientere, Meerse K. W. B. -ploeg die vorig jaar de Kwis in A'Ieer/e won. Een onschuldige vinger wees een al even onschuldig - want slapend - persoon aan. A is hij tijdig wakker wordt, mag hij ons vlug een kaartje sturen met naam, adres, teiefoonnwntner: D.H.M., K. Boornstr. 37, 2320 ffoogstraien. Hij krijgt dan van ons 500 Jr. waarmede hij Framsport-waarts trekt. 11


DAGBOEK In een van die mooie oude huizen aan de Van Aertselaerstraat woont ROZETTE SERVAES, ietwat 'verscholen in het lover'. 'Verscholen' omdat weinigen weten dat Rozette prachtige gedichten schrijft die diep in de schuif in een schrijfboek liggen te wachten om gelezen te worden. En in het 'lover' omdat het groen, het milieu haar zéér zéér na aan het hart ligt. Daarvoor wil zij nog wel eens uit haar schuilhoek komen. stort van Beerse ging. Niks recvclage dus. Aan u het woord, Rozette. Vandaag is er niets noemenswaardigs gebeurd. Tenminste hier thuis niet. Er is een lamp van 40 W gesprongen en vervangen door een van 60 W. Het weer was mooi vanuit de keuken gezien, maar koud en winderig buiten, zoals de tijd van het jaar het wil. De zes gezinsleden, vier kinderen en hun ouders, hebben vandaag weer allemaal hun zeg gegeven en gekregen, hun boterham met beleg gehad, zijn naar school en werk geweest en zijn terug naar huis gekomen. Ik werk al een viertal jaren thuis, vroeger ook, maar toen ook buitenshuis. Verder volg ik het nieuws, luister naar 'Actueel', lees De Morgen en Humo, lees boek en ledenbiaden, luister naar telefonische berichtgeving langs moederszijde om, tracht in de winkels, naast voedsel en kleding, ook dorpswetenswaardigheden mee naar huis te nemen. Wat mij te weinig gelukt. Time is money, en tachtig was bijzonder jachtig. Gisteren las ik de reclamebladen grondig door, dat zijn er veel. Als grensbewoner van België en Nederland en Minderhout en Hoogstraten slaat men per jaar een aardig voorraadje papier op! Nu ik toch even vanop de tribune mag spreken: ik vind dat wij, thuiswerkende vrouwen, veel kunnen bijdragen aan een milieuvriendelijker leven, b.v. al door de recyclage van glas, papier, compost enz. Er wordt van langsom meer en meer over gepraat, maar als elk de hand in eigen boezem steekt, van groot naar klein... (Even pauzeren met een schri)fsel dat ik 'rioolgedicht' wil noemen. Ik schreef het op in een bui van ergernis naar aanleiding van een plastiekophaling. Na maanden bijeensparen had ik een hele hoop plastiek vergaard die ik braaf naar de plaats van ophaling bracht, Op mijn vraag waar dat plastiek naartoe ging, werd mij geantwoord dat dit gewoon naar het

ben belde ik onze schepen vuti /121/jeu op mijn beklag daarover te doen:)

(2/12

Telefoongesprek Is mijnheer Van Ammel thuis? Is hij weg, of voor de buis? Is hij meters neer aan 't leggen? Laat hij gracht en sloten dreggen? Ziet u, ik heb hier plastiek. Ik ben het beu, ik ben doodziek. Ik maak het schoon en steekt' in zakken. Na vier maand zo dertig pakken. 'k Ben er ziek van, dat geleur met mijn afval, 't wordt een sleur. Papier, plastiek en blik en glas. Wou dat er een container was! Is mijnheer Van Ammel thuis? Ach, 't is zijn vrouw zo per abuis. Niet op 't werk, niet op 't kadaster? Nou moe, 'k wordt wél kritikaster. • weet van niets, vrouwe Van Ammel? • vindt dit alles maar gezwammel? U kunt zich niet met alles moeien? Geef de plastiek maar aan de koeien? Het stort van Beerse is ook wel goed. Wat niet weet houdt ons zo zoet. Een volle wagen met plastiek rijdt straks naar Beerse, naast de fabriek. De bodem in met vuiligheid! Desnoods de zee, die stoere meid. De bodem wordt al langsom zieker, en, vrouw Van Ammel, da's geen gepieker. Da's zorgen om 't milieu, ons moeder. Da's wenen, werken tegen 't loeder van onverschilligheid en 't vrouw-zijn van raak-mij-niet-aan en Schone Schijn.

(Van zodra liet conlaineipark hier in Hoogstraten in gebruik wordt genomen schrijf ik een lovend gedicht voor onze schepene. Da's beloofd!)

Zo dadelijk ga ik naar Panorama kijken met twee bijdragen: hoe krijgen we de mensen zo ver dat ze de auto minder gaan gebruiken, en het abortusdebat, dit keer ten gronde. We zullen zien.

Vrijdag, 10 november Morgen is het II november en zojuist zag ik een aflevering op BRT 1 van Maurice De Wilde over de Oostfronters, in de tweede wereldoorlog. De slag bij Tserkassy en nog tal van vergeten namen werden helder op het beeldscherm neergezet. Wat mij trof was, ongeacht de achtergrondinformatie, de vermenselij king van oorlogsbeelden. Eén van de ondervraagden zei: 'Er waren vele soldaten bij die in hun laatste minuten schreeuwden: 'Moeder', 'Maman', 'Mutti'. Ook kleine faits-divers als het opzettelijk overrij den van gewonden, herleidt voor mij voortaan elke oorlogsfilm tot een document van waar of onwaar. Ontspanning is er niet meer bij. Ik keek vanavond nogal wat televisie. De hoofdbrok van het nieuws was de vrije overgang over de Berlijnse muur. In het Nederlands jeugdjournaal zei een montere vrouw

Voor duurzaam schilderwerk, binnen en buiten, raadi3leeLy eerst uw vakman!

nterieuradvies & uitvoering Hoogstraten 12

H. Bloedlaan 277-279

Telefoon: 03 / 314.52.78


DA GBOEK dat 'de vreugde aan beide zijden gigantisch is'. Na tweemaal achteloos zappen kreeg ik twee Benedictijnerabdijen op de buis. De rust die uitstraalde van een lange kloostergang met dikke, lage pijlers, en nadien de langzame koorzangen in de kerk, deed mijn jongste dochtertje haar eigen rust, voor drie minuten hervinden.

Seminariegang Dat samenspel van donk're heren op schouderhoogte van de vloer die blinkt van boenwas en van schijnsel door brede ramen van de koer. Een lange gang vol grijze priesters in witte boord en met jong haar. 't Gekleurde glas bedekt de tegels met een licht van dof naar klaar. 't Is rustig,. stil, één deur die sluit. Een gaander groet en stapt dan door. De planten op de marm'ren banken zingen dan in deinend koor. Die gang van groene vloer en wanden gepoetst, geblonken, opgeschuurd. Een plaats van diepe konversaties. Een hol, waar 't etmaal zeer lang duurt. Vrijdag was zeer regenachtig, ook voor kleine kinderen. De Grote Winkel (Grote Wigwam) waar ik wel eens kom, was zo tegen de avond, ook onrustig en druk. De tropische bananen aan de haken keken mistroostig naar onze klamme regenjassen. Gisteravond heb ik toch géén Panorama kunnen zien, wegens een telefoongesprek. Nochtans had ik wel graag de Gewapende Vrouw gespeeld, omdat ik tevoren het debat, ten gronde dan, gevoerd tussen de heren E. Vermeersch en P. Schotsmans gelezen had, in een uitgelezen krant.

I"aIcI'r huliGhQQr I'uIcI'cèr

wand- en vloertegels I'uII'r ulcI'r huiiGhGQr bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit!

Zaterdag 11 november Geurend naar Sunlight-toiletzeep schrijf ik de laatste kwartieren van de zaterdagavond vol. Zoëven keek ik weerom televisie. Een tweedelige film, gisteravond en vandaag finalitair uitgezonden, over de burgeroorlog in de zuidelijke staten van Noord-Amerika, op het einde van de vorige eeuw. Het interne verhaal was ontroerend. Nochtans schortte er iets aan de regie: soldaten die gevangen zaten onder onderaardse gewelven begonnen plotseling, als één man, rochelend te hoesten als hun weldoenster Elisabeth van Lew, al dertig seconden binnenstond. Ook het metaalachtig geruis dat bijzonder opviel toen soldaten-metzwaard de trap opstormden bleek niet op te houden bij het lichtvoetig betreden van fréle dames op diezelfde trap. Maar, ze-hebbener-hun-beste-beentje-voor-gezet, en dat telt. Vanmiddag kwamen er twee kindertjes spelen, van resp. vier en vijf jaar. Met nog een jongetje en een meisje van het huis nevens het onze, werd het getal spelende kinderen op zeven gebracht. Ze hebben enkel een heel klein beetje ruzie gemaakt om het krijt, de hoeveelheid en de kleur. Nu ligt iedereen vredig te slapen. Vele Oostberlijnse kindertjes zullen deze nacht ook moe in hun bedje liggen van de reis heen-en-weer naar West-Berlijn. En beneden op de kast van pa en ma staan de inkopen van de dag. Voorwaar, dagen om nooit te vergeten voor die Berlijners. Voor morgen wordt minstens even mooi weer voorspeld als vandaag. Morgen is het

zondag. Dan ga ik een kijkje nemen op de mosselfeesten van het Spijker, denk ik. Tot spijt van wie 't benijdt, maar ik ga slapen.

Maandag 13 november Het is kwart na negen in de voormiddag. De kinderen zijn weer naar school en de nieuwsberichten van de morgen zijn alweer achter de rug. La Passionaria is op 93-jarige leeftijd gestorven. In El Salvador is de strijd tussen regeringsleger en guerilla weer aan de gang, de hevigste in acht jaar. In Afghanistan zijn tien doden gevallen bij het Moslimverzet tegen de Kommunisten. Ook daar is de strijd 'in alle hevigheid losgebarsten'. En ergens in een dierentuin in Australië sprong een man in de kooi van de gorilla's. Hij pakte het speelgoed van twee baby-gorilla's af. De man werd toen ook opgesloten, in een kooi. Gewoonlijk denk ik niet veel aan 'wat mijn kinderen nu aan 't doen zijn in de school'. Ik ben daar gerust in. My kids een beetje bijhouden wat hun schoolwerk betreft, kan geen kwaad, heb ik de laatste tijd geleerd. Gisterenavond, toen ik door het raam naar twee sterren keek, zô helder door die volle maan, dacht ik ineen: 'Verinniging, ja, dat is het. En dat geeft vereniging.' Die rust die van die hemel uitging! En vergeef me de plotse overgang maar die verinniging heeft ook met andere dingen dan sterren te maken. Oude dingen, dikwijls gebruikt, behande dingen en zo, behouden. Rats tegen de alomgekende konsumptiemaatschappij in.

Tot slot: zeer hanteerbaar recept voor kaasflensjes (gisteren gevonden): 100 gr. bloem, 1 ei en 0,251 melk mengen. In boter bakken. Bedekken met een snede kaas. Klaar is kaas.

Dinsdag 14 november 1989 Ben juist terug van een korte wandeling langs de Mark. Vandaag is er geen stank, maar een paar weken geleden weer wel. En dan nog dit: gisteravond zagen we Wim Sonneveld op de tv. Wâârom zijn er nu zo weinig mensen, behalve G. en L. en U., die de mensen gierend van het lachen terug naar huis sturen? Wim vertelde een tiental vaste grappen, zijn performance was nog niet gedateerd, zijn outfit wel, zijn liedjes waren mooi en onderhoudend en zijn uitstraling navenant. Waar blijft de volgende generatie revue-artiesten? (Moe, mag ik naar de revue?) Het weer blijft prachtig. In Sri-Lanka is een volksopstand bezig met vele tientallen doden en van de Berlijnse muur zijn al souveniers tot in Engeland, Nederland en België geraakt. Vandaag deed ik ook enkele inkopen voor S .N. KI.

Woensdag 15 november 1989 Guur, grijs novemberweer. Twee eksters zoeken voedsel. De beuk, de acacia's, de berken staan er verkaald en verkild bij. De namiddag zal weer levendig zijn, met iedereen zo thuis. De reclamebladen, tja. • 13


—......-1

\7fl]

,

©©

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

fft

Met de straat in huis gevallen. Enkele weggebruikers wezen op niet ongevaarlijke verkeerssituaties die ontstaan in Hoogstraten door de aanleg van nieuwe wegen. Zo blijft de signalisatie in gebreke aan de nieuwe weg achter de rij kswachtkazerne. Wie van de paFking van Quirijnen naar de Vrijheid rijdt, kan evenzeer de indruk hebben voorrang te hebben als wie in de Gravin Elisabethiaan rijdt. Komt vroeg of laat een fiks botsing van, zo klonk het van een inwoner daar. Een tweede probleempje stelt zich in de Buizelstraat ter hoogte van de nieuwgelegde Deken Lauwerijsstraat (aan de bocht naar het Groenewoud). Deze straat wordt nogal druk gebruikt door fietsers die naar de Lindendreef moeten. Maar de zichtbaarheid in de bocht is voor fiet-

11 5<

sers zeer matig. El

Schoolnieuws. De kleuters van de gemeenteschool zijn hun grotere broertjes en zusjes achterna getrokken. Ook zij zitten sinds de allerheiligen vakantie in de voormalige r,jksschool. Daar zijn er enkele tijdelijke oplossingen voorzien om 5 klassen onder te brengen: 1 in bergruiinte, 2 in de keuken, 1 in de gang en 2 in de turnruimte. 13

Ondertussen werden enkele lokalen van de euh voormalige gemeenteschool in de Karel Boomstraat al gretig in gebruik genomen door de muziekschool. En zo staat de voormalige IKO-Meisjesschool-Vredegerecht in de Gelmeistraat dan weer vrijwel leeg. Zowel gevel als gebouw zijn trouwens aan een stevige onderhouds- en/of verbouwingsbeurt toe, zo

te zien. LI

In de Gelmeistraat is sinds kort een nieuw ACV kantoor ondergebracht in nummer29. Geopend in de vooriniddag van 9 tot 12 van maandag tot donderdag, en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 18.30 uur. Tel. 314.84.34. In dit lokaal hebben meteen al een aantal informatie vergaderin gen plaats (gehad). Op 30 november: voedings- en dienstensector; 4 december: maritieme sector; 7 december: sector boek en papier; 12 december: bouwvakarbeiders van Hoogstraten, Wortel, Minderhout. Aanvang telkens om 19.30 uur.

Verhuis van de kleuters van de gemeenteschool.

Ook al bijgebouwd sinds kort: de 40 meter hoge antenne naast de Hoogstraatse RTT centrale op Rijkevorsels grondgebied. Deze konstruktie met een bovenbouw van 7 meter blijkt noodzakelijk om het toenemende mobilofoon- en semafoonverkeer op te vangen. De regio ten noorden van Antwerpen bleek voorheen te vaak een problematische ontvangst te kennen. Wie in de richting van Achtel fietst, kan zelf nagaan of de konstruktie veel bijdraagt tot het landschappelijk schoon... El Over landschappelijk schoon gesproken. Ook gelezen in het gemeentelijk Infoblad: 'Het staat nu vast dat de lindebomen in de Vrijheid tegen de winterperiode 199011991 zullen vervangen worden door jonge exemplaren.' Of een dergelijke in grijpende beslissing niet eerst grondig toegelicht dient te worden naar de Hoogstraatse bewoners, blijkt niet direkt bij onze gein een telijke bon-

Op 14 november overleed FRANÇOIS VAN LAET HEM, Commandant bij de rijkswacht in Hoogstraten. Ruim 7 jaar was hij hier werkzaam.

zen op te komen. Van inspraak heeft men vooral in verkiezingsfolders gehoord - of vergissen wij ons? Voor zover het redactionele geheugen reikt, werd dit punt niet eens in de openbare vergadering van de gemeenteraad behandeld. En dat terwijl wellicht nogal wat Hoogst rat enaars hier toch ook wel een zegje zouden willen of kunnen doen. 13 Van in-

spraak gesproken. De Hoogstraatse gemeenschap is sinds enkele vergaderingen weer in zijn krammen geschoten. We zullen er nog wel wat over horen, zeker? El Op 10 december is de Kempische kinologenklub weer present in de Veiling. Hondengeblaf alom derhalve van 's morgens vroeg al voor de gebruikelijke keuring van meer dan 150 rassen in allicht weer meer dan 1000 exemplaren. E

Een andere decembertraditie wordt in stand gehouden op zaterdagavond 23 december. Dan heeft in de veiling de sportlaureatenviering plaats waarbij een karrevracht bekers en medailles over de toog gaat naar al wie een en ander heeft gepresenteerd op sportief gebied het afgelopen jaar. El St. Cecilia legt de laatste hand aan de activiteiten in hun jubileumjaar. Afsluiter wordt het kerstfeest op zaterdag 23 december. Etentje, concert, tombola en kerstapotheose vormen daarvan de traditionele ingrediënten. Er worden ook sketches opgevoerd door de heropgestarte toneel groep o.l. v. Mieke Vervloet. E De KAV da-

mes bezetten met hun hobbygroep de Pax op maandagen 4, 11 en 18 december om 13.30 uur. Woensdagavondcn 6 cn 13 zijn voorbehouden voor bloeitisIi ik 1< ei iiie aelivileileii. De algemene kerstvergadering is voorzien op donderdag 21 december. Lie IV l.V hewandelt soortgelijke wegen: op donderdag 14 deceiiibei is ei ccii keistveigadeting uiu 19.30 uur in de Pax. Eii op dinsdag 19 en donder-

dag 21 december worden er kerststukjes geschikt vanaf 19 uur. El De Marckriver Jazz Club ontvangt op zaterdag 9 december de (1-010: De Hoogst raatse

Gazet, 1984).

14

Cotton City Jazzband in de refter van de tuinbouwschool. Afspraak voor een avond/e sfeervolle oude stil/muziek vancif pakweg 20 uur. [11


HOOGSTRA TEN St. Catharina blaast de laatste muzikale noten van het jaar al op zaterdag 2 december om 19.30 uur in de Pax. Dan heeft daar hun jaarlijkse concertavond plaats. Ondertussen wordt al ijverig gewerkt aan de viering van hun 110-jarig bestaan in februari volgend jaar. Komen we vanzelfsprekend ter gelegenheid op terug. LI Wreed proper. Wist u dat

de deelgemeente Hoogstraten in 1988 op één jaar tijd bijna 2500 m3 huisvuil voortbracht? •

Hoogstraatse Accordeongezelschappen op Europese kampioenschappen Dat Hoogst raten onder zijn inwoners enkele talentrijke accordeonisten telt, is reeds langer geweten. Op 28 en 29 oktober werd deelgenomen aan de Europese Kampioenschappen in het Bretoense Brest. - CHRISTEL VORSSELMANS (Hinneboomstraat) behaalde in de reeks 'Exellence B' een gouden medaille. Zij is aangesloten bij de St.-Jobse accordeonciub o.1.v. dirigent Vermeulen en behaalde eerder meerdere nationale en Europese titels. - FILIP LANNOYE (SaIm-Salmstraat) verkoos deze reis naar Brest boven de reis naar Londen met zijn klasgenoten van het Klein Seminarie. Hij is lid van 'Accordeon Ensemble Violetta' uit Stabroek o.l.v. dirigente Christiane Van Hoof. Individueel behaalde hij in de reeks 'Professionals A' een eerste prijs met beker. In de reeks 'Duo's A' behaalde hij, samen met MACHTELD FITTERS uit Putte-Stabroek (eveneens lid van Violetta) een eerste prijs met grote onderscheiding, beker en erelint, van Europees Kampioen. Eerder dit jaar nam hij reeds met succes deel aan het Kampioenschap van België te Brussel en aan de 'Grote Prijs der Lage Landen' in Maasmechelen. Filip is ook nog op andere fronten muzikaal actief: samen met zijn broer Dirk is hij reeds meerdere jaren spelend lid van Fanfare St.Katharina en ook op het orgel kan hij een aardig stukje spelen. De basis voor dit alles heeft hij zeker meegekregen in de Jetigimuziekschool van Hoogstraten. U

1 iii» La/loo II

1/TOt p,tj sbc

a, S.

Paarden keuren Hedendaagse land- en tuinbouw heeft nog weinig te maken met trekpaarden. Toch wordt er elk jaar nog een provinciale pr:jskamp 'Belgisch trekpaard' gehouden waarbij aan leerlingen van de land- en tuinbouwscholen wordt gevraagd om als jeugdjury op te treden. Zo ook de school van Hoogstraten. En enkele leerlingen uit het 6e jaar Beroeps-Landbouw waren z6 juist in hun beoordeling van de paarden dat zij de wisselschaal voor hun school vero verden. Op de voorgrond de fiere studenten: Dolf Kerstens, Guy Lambrechts, Wim Meerts en Peggy Martens.

ZAKEN KANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS bvba Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

AN HYP

Vijf jaar geleden was het een geweldig feest. Daaron kwamen de nu 55-jarigen weer samen in Hoogst raten. De werkgroep, Simone Michielsen, Bertha Van Dijck, Lief Strybos, Viktor Janssens, François Hendrickx en Paul Van Delm, zorgde voor een puike Organisatie. 15


HOOGSTRA TEN

Sint en Kerst in de Wereidwinkel Op zoek naar een geschenk voor groot of klein is het nu zeker de moeite om de Wereldwinkel eens binnen te lopen. Om te beginnen is daar de UNICEF-collectie. Daarin zitten, behalve de gekende prachtige wenskaarten, nu ook puzzels, spelletjes, kleurboeken, kalenders, e.d. Kopen van zulk geschenk maakt dubbel blij: het kind hier dat een Unicefgeschenk in zijn Sinterklaaskorf vindt en het kind uit de derde wereld dat door Unicef geholpen wordt. Wie op zoek is naar een boek als geschenk, vindt nu zeker zijn gading in de Wereldwinkel. Momenteel is daar een uitgebreid aanbod aan kinder- en jeugdboeken tc koop, allemaal uit de uitstekende collectie van INFODOK: goeie lektuur vanaf de prille leeftijd tot zo'n jaar of 16.

Bib, bib, hoera? De WEEK VAN DE BIBLIOTHEEK had dit jaar als motto 'Bib bib Hoera!' Deze juichkreet wordt echter niet onderschreven door iedereen. Zo blijkt de bibliotheek vooral bezocht te worden door jongeren, oudere mensen gaan eraan voorbij. Pogingen om de ouderen naar de bib te lokken, liepen op niets uit, geen enkele oudere was geïnteresseerd. Wèl geïnteresseerd waren de mensen op de foto die eind oktober kwamen luisteren naar uit leg over een onderzoek naar het bibliotheekgebruik alhier. Over het algemeen bleken de bibbezoekers tevreden Ie zijn over de gang van zaken in de gemeentelijke bibliotheken.

Lezen na de Boekenbeurs Een bezoek aan de Boekenbeurs is vaak hoe boeiend ook - een frustrerende bezigheid. De inhoud van de portemonnee reikt meestal niet verder dan het bedrag voor 1 â 2 boeken. En al die andere prachtig glimmende exemplaren moeten achtergelaten worden. Met een beetje geluk vindt je die hier in de bibliotheek. Om de gefrustreerde boekenwurm een beetje op weg te helpen, dit lijstje van de in november aangekochte boeken in de Hoogstraatse bib. Jeugdboeken -

Wie het hele eindejaarsaanbod eens rustig wil bekijken - agenda's, wenskaarten, kalenders, kaarsen, artisanaat en textielprodukten - kan dat vrijblijvend doen tijdens de openingsuren van de winkel. (Elke weekdag - behalve maandag - van 10 tot 12 uur, woensdag- en zaterdagmiddag van 2 tot 4 en op vrijdagavond van 4 tot half 6). Op zaterdag 16 en zondag 17 december zijn het onze jaarlijkse OPEN DEUR DAGEN; op die dagen is de winkel open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. U wordt er dan extra verwelkomd met hap en drank. Dus, niet vergeten: 16 en 17 december.•

Wereldwinkel-Hoogstraten

Algemene Bouwonderneming

RAATS - OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24 16

* Over de werking van de kurketrekker en andere machines / David Macaulay * Het gulden vlies van Thule / Thea Beckman * Het vlot / Wim Hofman * Terug naar de kermis / Hadley Irwin * De kunstrijder / Jan Terlouw * Voor alle kinderen: de rechten van het kind

/ Jan Terlouw * Sinterkerst / Ingrid & Dieter Schubert * Melusine: een mysterie / Lynne ReidBanks * Janie vraagt of je komt / Gil vander Heyden * Engels voor beginners: vlot Engels spreken in korte tijd + cassettes

Romans en verhalen Volwassenen • Achterhoedegevecht / J. Bernief • Het diepe Zuiden / V.S. Naipaul • Een tik van Italië: reisverhalen / Wim Zaal Blaffen zonder onraad / Anton Koolhaas * Wat te doen?: een ouderwets verhaal / Mi-

chael Krüger • Reizen met Jef Geeraerts / Jef Geeraerts • Maigret en de geschaduwde schoolmeester

/ Georges Simenon

* Verschrikkelijke vertellingen / AlfredHitch-

cock • Bloedgeld / Dick Francis • De wereld uit / Graham Swift

Informatie (volwassenen) * Van nul tot vier: praktische tips voor de opvoeding / D. Timmers-Huigens * Thuis in telematica: toepassingen en gevolgen van informatie technogie voor huishoudens, werken, leren, recreëren, winkelen, bankieren, informeren / P.J. van Delden * Gorbatsjov en Stalins erfenis: witte plekken in de sovjetgeschiedenis / red. A.P. Goud-

0e ver * Post-modernism: the new classicism in art and architecture / Ch. Jencks * Succesvol met mensen omgaan: tips voor de omgangskunst - leren luisteren - kritiseren en complimenteren - mensen voor u winnen / P. F.A. van Overveld * Kleur: principe, theorie en toepassing / P.

Zelanski * Van woord naar beeld!: onderzoek naar de verschuivingen in de tij dsbesteding aan de media in de periode 1975-1985 / W. Knuist Vragenbaak Volkswagen Golf-Jetta: een handleiding voor het groot en klein onderhoud van alle typen / red. P.H. Olving. * Illustere historici: leven, werk en invloed van toonaangevende geschiedschrijvers / red. M.

Smits

Op woensdag 27 december verschijnt de laatste Hoogstraatse Maand van dit jaar. Medewerkers er is haast bij dit keer. Op ZONDAG 10 DECEMBER verwachten wij uw bedrage. (Sport- en dorpsrubrieken op WOENSDAG 13 DECEMBER.)


HOOGSTRA TEN

Kerstconcert als inzet jubileum Piuskoor Op woensdag, 20 december om 20 uur verzorgt het gemengd Piuskoor een Kerstconcert in de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten. Dit wordt tevens de inzet van het jubileumjaar 1990 want dan zal het precies vijftig jaar geleden zijn dat het koor werd opgericht. Daarom wordt aan dit concert extra zorg besteed. Zo zal het Turnhouts Strijkerensembie onder leiding van Erik Baeten zijn medewerking verlenen.

1

'

kerstliederen zingen in het Rusthuis en bij de kerststallen. In april volgend jaar is er in de zaal Pax een avond: 'Lied van mijn land' in samenwerking met het K.B.G.-koor. Dit zijn enkele punten uit het feestprogramma bij het 50-jarig bestaan.

Het was in augustus 1940 dat E.H. Van Herwegen, de rector van het Spijker, een groep jon ge mannen bijeen bracht die in de stilte van

'

Dii Is de oudste foto van het koor, ,genwaltz aan de Âerk van Wortel, waar het Piuskoor op 15 augustus 1944 (Tweede Wereldoorlog) de vespers en het lof had gezongen. We herkennen v. 1. n. r.: (vooraan) Leon Engels, Paul Van Delm, Karel Meyers, Robert Van Delm, Louis Van Hoeck en (achteraan) René Van Delm, Jos Bruurs, Roger Raes, Carlo De Houwer, Juul Druyts, Toon Wuyts en E.H. Van Herwegen. Het Turnhouts Strijkersensembie bestaat uit bekwame amateurs die individueel een mooi niveau halen en die zich door intense oefening verder bekwamen in het samenspel. Hun dirigent, Erik Baeten, is een professioneel violist. Hij werd uitgekozen door Rudolf Werthen om te behoren tot het fameus strijkorkest. 1 Fiaminnghi, dat in november een suksesvol tournee door de U.S.A. heeft gemaakt. Lut Martens, sopraan, koor en orkest vertolken twee kleine kerstcantaten van P. Sterhazy terwijl het orkest ook nog het Kerstconcerto van A. Corelli zal spelen. Verder hoopt het Piuskoor zich langs zijn beste zijde te kunnen tonen in meerstemmige uitvoeringen van kerstliederen en enkele Gregoriaanse gezangen. De toegangsprijs bedraagt: volwassenen 100 fr., jongeren 50 fr. en kinderen jonger dan 12 jaar gratis. Vermelden we nog dat het meisjeskoor: 'Zingt Jubilate' zijn medewerking verleent. Zo wenst het Piuskoor bij verschillende activiteiten van het jubileum de andere koren uit de parochie te betrekken. Op 29 december is er in de vooravond een Driekoningentocht voorzien met het meisjesen knapenkoor die samen met het Piuskoor

de oorlogsjaren de meest specifieke kerkmuziek beoefenden. het Gregoriaans. Naar gelang de groep groeide, werden ook ,neerstemmige gezangen aangeleerd. Als naam voor deze groep werd 'Piuskoor' aangenomen naar Paus Pius X die in 1903 met zijn 'Motu proprio' de zuivere liturgische muziek in de kerken de plaats wou geven die haar toekwam. Het koor verbond zich de eerste jaren niet aan een bepaalde kerk in vaste dienst, maar bood zich aan om op zondag of hoogdag de liturgie op te luisteren vooral op plaatsen waar geen koor voorhanden was. Van zodra de herstelde Sint-Katharinakerk weer in gebruik werd genomen, dat was op 1 mei 1954, is het Piuskoor een vaste waarde geworden in de parochiale vieringen. Het bleef een strikt mannenkoor want zo was het voorgeschreven door de strenge kerkelijke wetten van toen. Geleidelijk aan versoepelde deze wetgeving en in 1961, toen het groot or gel werd in gehuldigd, werkte het mannenkoor al een tijd samen met hei toenmalig jeugdkoor. Door deze uitbreiding tot een gemengde groep werden de mogelijkheden tot meerstemmig zingen veel ruimer. Na het condilie kwam de invoering van de voikstaal in de kerk en werden er avondmnissen op zaterdag ingevoerd. Uit deze nieu wigheid ontstond een vrouwenkoor zodat het Piuskoor van dan af een volwaardig meerstemmig repertoire uit bouwde zonder daarom de zorg voor de aloude Gregoriaanse zang te verwaarlozen. De boog kan nïet altijd gespannen staan. Daarom oefent het koor in rustige weken af en toe wat koormuziek buiten de eredienst: volksliederen, polyfonie uit de 16de eeuw, enz. In de lente van 1990 hoopt men hiermee weer eens voor de dag te komen tijdens een soort lenieconcert. Te gelegenertijd hopen we op het feestprogramma nader in te gaan. Nu zijn alle oren gericht op het kerstconcert van 20 december en, natuurlijk ook, op de kerstnachtmis van 24 december en de intocht op 29 december. Alles wordt er aan gedaan om hiermee een feestelijke inzet te brengen van het gouden jaar. U

Een herinnerinv aan hei jubilerende koor op 4 september 1965: het pure' mannenkoor op de trappen van de St.-Cat/iarinakerk in Hoogstraten. 17


M(a0 m'~_-'ndew hg u~

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Langzamerhand is moeder natuur toch begonnen met orde op zaken te stellen! Die mooie zomer heeft lang geduurd, zeer lang zelfs voor onze normen, stilaan priemt de eerste koude door onze knoken en die worden we gewoonlijk ook het best gewaar. Nog enkele dagen en we duikelen de 'donkere maand' binnen. Inderdaad van 1 tot 23 december korten de dagen nog steeds met 21 minuten maar tegen de tijd van de feestneuzen mogen we ons verheugen op het lengen van de dagen met 4 minuten. Niet gewanhoopt dus, de zomer is pas voorbij, de winter slaan we misschien wel over en we belanden zo weer in cle lente!

Eèn ravage op het dorpspleln! Er kun altijd iwg vvul bij! gemoedigd om te volharden en hopen maar dat hij respons ontvangt op zijn oproep binnen de vereniging! Li

Tijdens het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 oktober hield men naar jaarlijkse gewoonte een misgangerstefling in de parochiekerk en op Mariaveld. Teven5 werd een vergelijking gemaakt met vorig jaar en grote verschuivingen werden niet genoteerd. Wel is er een verhuizing waar te nemen van Mariaveld naar de parochiekerk. Mevr. Treza Van Erck-Ghristiaensen nam na 15 jaar voorzitterschap afscheid van K. V.L. V. K.V.L.V. was ook aan verjonging toe! Treza Van Erck-Christiaensen nam sinds 15 jaar

(1974-1989) het voorzitterschap waar van deze vrouwenbeweging. Zij voelde dat er jong bloed nodig was om het leiderschap over te nemen en stelde zich niet meer kandidaat. Wel blijft ze actief lid en wijkverantwoordelijke. In de algemene vergadering dankte men Treza voor haar inzet en werk. Altijd heeft ze er voor gezorgd dat binnen de beweging alles in orde was en niets of niemand ontsnapte aan haar aandacht. Dankzij haar groeide, bloeide en werkte K. V.L. V.-Minderhout in een beste onderlinge verstandhouding. Met een gedeeltelijk vernieuwde bestuursploeg en al le leden gaat men trachten het werk voort te Zetten. Aan Treza werd een prachtige tinnen schaal en een frisse ruiker bloemen aan geboden. Ann Vermeiren-Desmedt werd tot nieuwe voorzitster verkozen! 11 Ook in de Kon. Fanfare De Marckezonen is er weer een soort windstilte ingetreden. Om de zeilen weer wat bol te krijgen verscheen zopas 'Marckezonen Info'! Een infoblaadje dat tot doel heeft om de drie maanden te verschijnen en dat bestemd is voor de spelende leden, ereleden en sympatisanten van de fanfare. Hierin vind je informatie over het reilen en zeilen van de Minderhoutse muziekmaatschappij want de onderlinge communicatie heeft wel een dringend opkikkertje nodig. Initiatiefnemer Robert Meyers dient zeker aan18

Het resultaat:

Parochiekerk: zaterdag 14 oktober, 18 uur: 210; zondag 15 oktober, 19.30 uur: 172. Mariaveld: zondag 15 oktober, 9.30 uur: 57. Totaal parochiekerk: 617 (1988: 544) Totaal Marieveld: 57 (1988: 139) Algemeen totaal: 674 (1988: 683) LII De K.L.J.-jongens en meisjes houden er niet van dat oud ijzer her en der gedumpt wordt. Om deze reden organiseerden zij een 'ijzerslag' en inderdaad ze schraapten heel wat schroot bi] mekaar. Dan nog een verzamelplaats vinden! Een goed idee: het gemeenteplein! En de daad bij het woord voegend kieperden zij midden in het dorp op het plein hun wagenladingen uit. Ja, de dorpskom is al zo mooi en dit kon er ook nog wel bij. Zie j't in Hoogstraten-Stad al gebeuren? Lang heeft dit ijzer des aanstoots daar wel niet gelegen, want 's maandags werd alles netjes in containers geladen en weggevoerd! Opgeruimd staat inderdaad netjes! III Enkele dagen later vierde men 11 november

En wat bakken er onze verenigingen zo al van in deccmbcr! In een notedop even overlopen! Vrijdag 1 dec.: Lageje Basis cix Kleuterschool: grootoudersfeest. Maandag 4 dcc.: K.A.V.: Noors borduren. Donderdag 7 dec.: K.V.L.V.: bezinningsdag in het Spijker en elke donderdagavond yoga. Vrijdag 8 dec.: L.G.: teerfeest. Zaterdag 9 dec.: F.C. Boskant: teerfeest. Maandag 11 dec.: K.A.V.: demonstratie Covée. Woensdag 13 dec.: K.B.G.: kerstfeest. Woensdag 20 dec.: K.A.V.: algemene vergadering. Vrijdag 22 dec.: K.L.J.: actie schoenpoets. Zaterdag 23 dec.: K.L.J.: actie papier. Zondag 24 dec.: Supportersclub: veldritten voorbehouden voor C- en D-renners aan de Boskant. Dinsdag 26 dec.: M.V.V.: kerstfeest voor de jeugd. Vrijdag 29 dec.: Fanfare: jokprijskamp in de koffieschool van het parochiecentrum. Inschrijven vanaf 19.00 uur! Li En op donderdag 28 december zijn wij er weer!!• -

ter nagedachtenis van de gesneu velden van de beide wereldoorlogen. Weinig volk in de dienst en even weinig volk aan het monument waar de eer bewezen werd. Schepen A. Coenegrachts vertegenwoordigde het stadsbestuur en hij deelde in zijn toespraak mee dal hel monument een van de volgende.., jaren een ereplaats zou toegewezen krijgen. Dat mag inderdaad, want de huidige ligging is alleszins geen ereplaats: twee dikke bomen bijna in het monument gegroeid, een verroeste fietsenSchepen A. Coenegrachts tijdens de 11 nobergplaats ernaast en enkele glascontainers er- vemberviering: 'Het monument zal een erevoor! Afwachten maar! 11 plaats krijgen'.


MINDERHOUT

Eerste briljant te Minderhout Joke en Sus vonden mekaar 'In den Hemel' Goud halen wordt heden ten dage al niet meer als een prestatie beschouwd. Diamant vieren is reeds een ander paar mouwen, briljant mag men rustig als een zeldzaamheid bekijken. Op 22 november jI. vierden Joke Lodewijckx en Sus De Bie, het oudste Minderhoutse paar, twee autochtone Minderhoutenaren, uit de Desmedtstraat, hun 65-jarig huwelijksjubileum en naar hun eigen zeggen zijn ze het hier nog helemaal niet beu! Buiten enkele ouderdomskwaaltjes voelen ze zich nog lekker en ze zien eruit als melk en honing! 'In den Hemel' moet het wel gezellig en aantrekkelijk geweest zijn. Neen, niet onmiddellijk voor de ouderen, de jongeren vertoefden daar graag, vlak naast het Kapelleke van O.L. Vrouw-van-den-Akker. In deze herberg woonde vader Lodewijckx, moeder stierf reeds op 46-jarige ouderdom, met zijn 10 kinderen waaronder een flink stel schoonheden van het vrouwelijk geslacht. Sus zag het daar wel zitten maar de patroon des huizes waakte streng over het doen en laten van zijn dochters en verliefdheden uiten kon slechts heel stiekem. Sus groeide ook op in een café samen met nog 16 broers en zusters, tegenover de kerk naast de oude zaal, maar de naam van de uitbating kon hij zich niet meer herinneren. Als hij achter in de tuin stond en Joke bevond zich naast het kapelleke op een verhoogde berm, dan konden ze mekaar zien en kon de liefde van op afstand gedijen. Moeder De Bie stierf ook op tamelijk jonge leeftijd. 'Gewoon opgeleefd! Wat wil je, 17 kinderen op de wereld zetten! Daar is ze aan gestorven!' Joke viert binnenkort haar verjaardag! De 91ste! Zij is nog van de vorig eeuw, 30 december 1898. 'Toch stom van onze vader en ons moeder dat ze me niet de iste januari gekocht hebben, dan had ik tenminste nog een jaartje jonger geweest!' Van haar 7de tot haar 16de verbleef ze in het weeshuis te Hoogstraten zodat ze ook mocht leren tot haar 16de, hetgeen in die tijd een grote uitzondering betekende. Dan ging ze enkele jaren 'dienen' en bracht zo 15 fr. per maand mee naar huis. Kost en inwoon kreeg z'r gratis bij! Sus is pas verjaard, de 17de oktober, hij werd er 89! De vader van Sus beoefende naast het kastelein spelen ook nog het beroep van varkenskoopman en slachter, maar Sus wilde koste wat het kost smid worden. Dat zat hem van jongsaf in het bloed. Als 1 1-jarige leerjongen trad hij in dienst van Fons Cornelissen, die een smidse uitbaatte in Minderhout dorp. Hij verdiende daar 1,25 fr. per dag en bleef daar tot zijn 19de! Verscheidene keren had hij opslag gevraagd, het lukte niet, 'en daarbij heb ik er niks geleerd!' Sus verruimde zijn horizonten, hij trok naar een smid te Beerse waar hij gedurende 4,5 jaar toch heel wat opstak van de edele smeedkunst. Op 22 november 1924, hij had 900 fr. bijeengespaard om wat meubeltjes te kopen, achtten zij de tijd rijp om hun jonggezellenleven vaarwel te zeggen en in 1927 bouwden zij hun woning met smidse aan de Desinedtstraat. Sus begon voor eigen rekening te werken en met dit laatste is hij niet meer gestopt. Joke was ook geen vrouwtje om zonder handschoenen aan te pakken, een 'gewichtige' dame zelfs. Op een bepaald ogenblik wees de weegschaal 108 kg maar dit belette niet dat ze

naarstig meehielp met het zware werk in de smidse. De moeilijkste karwei was wel ijzeren banden smeden rondom de houten karwielen. Daarvoor moest je met twee zijn. Om de grote voorhamer te hanteren draaide ze haar hand ook niet om. Na de geboorte van het iste kind is z'r echter mee gestopt. Drie kinderen, Emma, Liza, Hilda verrijkten de familie en die zorgden op hun beurt voor 3 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Toen zijn beste hulp wegviel, bleef Sus niet bij de pakken zitten. De ijzeren banden rond de wielen werden stilaan vervangen door rubberen banden en 'Den Bie' was de eerste in de streek die daarmee begon! Zoals bij velen van hun generatie heeft de oorlog van '40-'45 heel wat brokken gemaakt. Verschillende familieleden kwamen om en Sus kwam als krijgsgevangene in Nürnberg terecht. Drie maanden verbleef hij daar en verloor 20 kg aan gewicht. Joke vluchtte met de kinderen naar Castelré en bij haar thuiskomst was er van het huis en de huisraad niet veel meer over. 'Alles was kapot en gestolen en we konden van voorafaan beginnen!' Sus hield van zijne stiel! Nieuwigheden spraken hem aan. Niet zomaar iets smeden! Uitvinden interesseerde hem! 'Hoe moeilijker het is, hoe liever ik het heb! Voor mezelf ben ik eigenlijk ne moeilijke. Als ik iets gemaakt heb, ben ik niet zo gemakkelijk content. 's Nachts zijn er bij mij vele dingen uitgebroed. Piekeren, piekeren, niet slapen en... 's morgens aan de slag! Uitproberen!' Zijn faam als bekwaam vakman breidde zich uit. Iets waar

iemand anders nog niet aan dacht, kon Sus. Jaren geleden trof men in de Marck nog otters aan tot groot verdriet van de vissers. Deze dieren mochten toen gevangen worden, nu niet meer, ze zijn beschermd. Trouwens waar vind je nu nog otters met die vervuiling van de waterlopen? Voor het vangen van zo'n exemplaar werd toen nog een premie uitgeloofd van 100 fr.! Sus smeedde een otterklem. Niet voor die premie, het was een uitdaging. Met die klem, die hem vele slapeloze nachten bezorgde, oogstte Sus succes. 'Zo een bestaat er in heel de wereld niet!' Naast de schouw hangt nog een bewijsstuk uit die boeiende tijd. Een foto waarop Sus met een gevangen otter van 1,28 m lang en 12,5 kg! Zo heeft hij er 15 gevangen zonder een dier eigenhandig te moeten doden. Zijn uitvinding zorgde voor een snelle dood in tegenstelling tot de klemmen die in de handel verkocht werden. Daarin hadden de dieren een doodstrijd van dagen te verwerken. Vissen interesseerde hem niet zozeer, maar aan het jagen had hij zijn hart verpand en dat hij een vaste jagershand had, wist men maar al te goed in het milieu. Het huis waar ze nu in wonen was vroeger een deel van de smidse. Achteraan bevinden zich nog enkele kleine gebouwtjes waar allerlei gerief ligt en waar Sus zijn oude stiel nog steeds beoefent. 'Me in het zweet tobben, doe ik niet en ik ga ook niet tegen het weer in!' Vooral houdt hij zich nu bezig met het smeden van sleutels in alle maten. 'Op dit moment heb ik er nog zo'n 128, alles bijeen zijn er al zo'n 180 door mijn handen gegaan. Ene sleutel vraagt toch ongeveer 4 uur werk!' Sus stopt ze niet in een kast, hij deelt ze uit zodat anderen er plezier aan beleven. Joke is moeilijker te been, reeds 25 jaar verplaatst ze zich in een rolstoel, last van arthrose, maar ze loopt wel regelmatig door het huis. 'Om me fit te houden!!' Ondanks alle kwaaltjes kun je toch merken dat het deze mensen goed gaat in 't leven en dat ze blij zijn met de dingen om zich heen, de kleine dingen. Het geheim om oud te worden? 'Niet roken, niet drinken, hard werken! Ook op latere leeftijd niet in uwe zetel kruipen, blijven bewegen!' Joke en Sus, nog prettige dagen en een platina-afspraak in 1994!U

19


f

j©d1 ©LP &qqff Beste lezers, op dinsdag 7 november ging onder een ruime belangstelling van de Meersel-Dreveniers, de algemene vergadering van de dorpsraad door. Ik kom er dus niet onderuit u nog eens de stand der 'Dreefse' zaken uit de doeken te doen. Gelukkig waren burgemeester Van Aperen en schepen Coenegrachts aanwezig om één en ander te verduidelijken. Burgemeester Van Aperen schetste de stappen die werden ondernomen en die nog ondernomcn zullen worden, om de verkaveling achter het Mariapark te kunnen realiseren. Het voorlopig plan voorziet in 48 woningen. De commissie ruimtelijke ordening en landbouw hebben hun zegen gegeven en na volledige samenstelling van het dossier komt dit punt nog in november voor de gemeenteraad. Er werden bouwmaatschappijen aangeschreven voor huurwoningen en bejaardenwoningen. Men is nog geen echte hinderpalen tegengekomen, iets wat we niet kunnen zeggen van de riolering. Schepen Coenegrachts van openbare werken is met een afvaardiging van de gemeente naar het kabinet geweest van minister Van Den Bossche, om het dossier over de riolering en de heraanleg van MeerselDreef te gaan bepleiten. Op het kabinet had men minder, goed nieuws, Hoogstraten zou nooit volledige subsidies krijgen voor het 140 miljoen kostende project. Slechts een gedeelte zou MOGELIJK gesubsidieerd kunnen worden, daarbij dacht men dan aan een 50 miljoen. Door het schepencollege en de bevoegde diensten werd er dan voor een fasering gepleit, waarbij de Dreef van de grens tot aan de Oude Tramweg zou worden aangepast, mogelijk met inbegrip van de Nieuw Dreef, gezien de latere aansluiting van de geplande verkaveling. Het studiebureel GEDAS is momenteel (nog maar eens) bezig met het aanpassen van de plannen waarmee men eind dit jaar terug naar het kabinet trekt. Deze plannen zouden dan ten vroegste in 1990 goedgekeurd kunnen worden. Deze uitleg van schepen Coenegrachts lost heel wat prangende vragen op van de Meersel-Dreveniers. Men zat er wat verslagen bij te kijken. Weer geen goed nieuws over het reeds uit 1974 daterende project. Het lijkt wel of de duivel ermee gemoeid is. Over het fietspad langs de Mark waarover ik wat te enthousiast schreef dat het er zou komen, kon enkel gezegd worden dat eraan gewerkt wordt. Er is wel 7,5 miljoen voorzien in de begroting voor het aanleggen van fietspaden, maar dan wel voor meer dringende fietspaden. Daar konden we allemaal goed inkomen. Wel zouden de dorpsafbakeningsborden verplaatst of herplaatst worden en de agglomeratieborden geplaatst worden. Dit laatste liep vertraging op door een fout in het opschrift. De zebrapaden aan de grot en aan de school zullen herschilderd worden, wat inmiddels gebeurde. Verder werden er door de aanwezigen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt rond de snelheidsbeperking in de Mosten, over foutparkeerders in het weekend, de lozingen van Tank-Cleaning enz. Af en toe geraakten de gemoederen wel wat verhit, maar alles bleef binnen de perken. Dit als 20

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

w

De gemeente !Vieu w-Ginneken is al sinds enkele jaren verbroederd met het dorp Zakopane in Polen. 0p zondag 29 oktober bezocht een groep Polen vergezeld door het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken Meersel-Dreef, waar deze werden verwelkomd door onze fanfare. (foto: Jac Bax).

een korte samenvatting van het 5 pagina's tellende verslag van de algemene vergadering. De Meersel-Dreveniers kunnen het nog eens in het lang en breed nalezen in de volgende STUW. Toch mocht uit de ruime belangstelling blijken dat de mensen van hier de zaken nauwlettend volgen en toch blijven hopen op een gunstige afloop. Dames en heren politiekers, doe uw best. U Onze buurgemeente Nieu w-Ginneken (Bavel, Ulvenhout, Ga/der en Strijbeek) is verbroederd met Zakopane, een Pools dorp. Er ge-

beurden al hee/wat activiteiten rond deze verbroedering, zoals een o,nhaling voor een kinderhospitaal, culturele uitwisselingen enz. Laatst bracht een delegatie uit Polen een tegenbezoek aan Nieuw-Ginneken. Op het programma stond o.a. een fietsuitstap in de getneente met een kijkje over de Belgische grens in Meersel-Dreef. Onze fanfare werd ervan op de hoogte gebracht dat het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken het erg op prijs zou stellen indien wij op zondag 29 oktober de groep zouden willen verwelkomen aan de grens aan het Hoekske en ze met muziek zouden willen begeleiden naar het klooster waar de Polen even zouden verpozen. De fanfare was op Post en ondanks depijpenstelen-regen arriveerden ongeveer de helft van de groep met de fiets aan de grens, de andere helft volgde met een bus. Na een korte verbroedering in café Moskes, werd de grens overschreden. Voor ons is dit een bijna alledaagse gebeurtenis die zonder nadenken wordt gedaan. Door de Polen echter was het iets magnifieks. Zomaar een grens kunnen overschrijden zonder dat gewapende militairen met arg wanende blikken, documenten en bagage moeten controleren. Ze stonden dan ook lachend te kijken naar de lijn die werd gevormd door de klinkerweg van Ga/der en de kasseiweg van Meersel-Dreef. 'Hier ligt de grens' werd er door de aanwezige wethouders verzekerd. Wat één van de Polen deed opmerken dat de wegen in Nederland precies beter

waren dan die in België, wat direct koren op de molen was van de aanwezige Dreveniers. We hebben ze maar heel de uitleg van onze riolering bespaard. Maar u ziet nog maar eens, dat daar sta je dan als ambassadeurs van België, met een wegenis uit de jaren stillekes. Maar goed, tussen de buien door trokken we met volop muziek richting paters. Daar werden de Polen getrakteerd door de burgemeester en wethouders van Nieuw-Ginneken op een, hoe kan het ook anders, lekkere trappist. Die ze zich goed liet smaken. Na het optreden van de fanfare, dat best in de smaak viel, begonnen de gasten spontaan enkele liederen te zingen om de fanfare te danken voor hun onthaal. Na de dankwoordjes en het maken van enkele groepsfoto 't, werd de terugtocht aan gevat. U Elf november doet de mensen hier in de grensstreek aan uiteenlopende zaken denken. Voor de Nederlanders betekent 11 november, de start van een nieuw carnavalseizoen met de gebruikelijke prinsverkiezing. Door de raadsleden van de carnavalsvereniging de Maerkratten van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef, werd Prins Jos 1 Moelands herkozen voor het carnavalseizoen 89-90. Vooraleer het carnavalsgeweld in februari echt goed losbarst, staan er al heel wat verbroederingsavonden e.d. op het programma. Een sfeer apart. Voor de Belgen betekent 11 november een zondag met de traditionele her denking van de gesneuvelden uit WOl en WOIl. Met de al even traditionele toespraken en bloemenleggingen aan de monumenten van de gesneuvelden. Verder denken we dan nog aan de 11.11.11. acties voor de mensen in de derde-wereld landen. Te Meersel-Dreef werden door vrijwilligers van de verschillende ver enigingen bloemen verkocht aan de kerk t.v.v. deze aktie. Op zaterdag 19 november werd in de fusie-

gemeen te druk gefeest, de fanfare van Meer, Meerle en Meersel-Dreef vierden, elk in hun dorp, het jaarlijkse teerfeest t. g. v. de feest-


MEERSEL-DREEF dag van St. -Cecilea. Met lekker eten, veel muziek en een niet zo zuinig glas bier. Ook vierden de 60-jarigen van Meerle en MeerselDreeffeest. Na de gezongen misviering in de kerk te Meersel-Dreef werd er gefeest in Meer le. Iets waar vele 60-jarigen het al lang op hadden staan.

Voor december kan ik nog volgende activiteiten vermelden: - Op zaterdag 2 december wordt Sinterklaas uitgenodigd door de Moedersbond. Al de kinderen zijn welkom. - Op maandag 4 december mag u uw groot huisvuil buiten zetten want de gemeente komt dit voor u ophalen. - Op dinsdag 12 december viert de KVLV met haar leden hun kerstfeest. - Daags daarna feest van de heilige Lucia met een mis in de St.-Luciakapel. - Nog een dagje later op donderdag 14 december vieren de gepensioneerden hun kerstfeest. - De KAV-leden zijn dan op dinsdag 19 december welkom op hun kerstfeest. - Om de rij te sluiten met het kerstfeestje voor de kinderen van de KAV met een mini-playback-show op woensdag 27 december. - Op25 december vieren we dan weer allemaal kerstmis, in Meersel-Dreef kunt u terecht in de stemmige nachtmis om 12 uur op kerstavond, opgeluisterd door ons Mariazangkoor. Op tweede kerst wordt de kerstsfeer verzorgd door onze fanfare in de mis van 10.30 uur. El En dan zijn we weeral aan een nieuw jaar toe, met nog geen Dreefse riolering maar hopelijk wel met veel ander goed nieuws. U

40

Ma-

.

.

..

.

.

.-....

Een vleugje Oosterse mystiek De MARCKHOE VE aan de Watermolen weg was voor enkele jaren een tentoonstellingsruimte voor kunstwerken allerhande, meestal van Nederlandse makelij. De huidige bewoners hebben er iets heel anders van gemaakt: een centrum waar cursussen worden gegeven die een heilzame uitwerking hebben op lichaam en ziel. Onlangs was het daar OPEN DEUR en keken we eens binnen. We kwamen alvast onder de indruk van de sfeervolle tuin: een uitnodiging tot meditatie.

De 50-jarigen van Aleerle en tlee,se/-D,'eeJ

o?S

21


Al het nieuws ov r WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Wo M,

~

Er zijn deze maand nogal wat foto's. Ik ga dan ook niet te veel tralala verkopen, deze keer. (Oef, zucht u al. Ja, ja. Wacht maar!) Want anders moeten we weer een foto opzijleggen tot volgende maand. Nu onze Samoerai-koe met haar vriend voorgoed uit de Worte!se wei tegenover de kerk is vertrokken, kan ik gerust zeggen.' 'We zullen die maand eens bij de horens vatten!' zondat dat ik schrik moet hebben dat de een of andere mij die enorm gehorende koe voorschotelt. December dus, en volgen maar. 13

Op 1 december al gaan de Wortelse Paardenvrienden teren. Zoals met meer verenigingen zijn hier ook Castelse en zelfs Minderhoutse (van achter Castelré) leden bij. Hun paard of pony blijft voor een keer op stal. Die krijgen later op de maand nog gelegenheid tot feesten. Ook op die eerste gaan de wielertoeristen van de KWB eens lekker feesten bij Staf Snoeys in Castelré. Ze hebben dat waarschijnlijk expres op een vrijdag gezet, dan zijn ze zondagmorgen weer goed fit om hun wekelijkse kilometers (50) te draaien. Vertrek om negen uur aan de Boomkens. Nog kandidaten? (Zelf een fiets meebrengen!) Al worden kleine kinderen groot, hel blijven soms toch wat grote kleine kinderen. De Sint komt eens kijken of er zo ook nog in het Slot zitten. En dat tijdens de Sinterklaasparty op zaterdag 2 december. 13

Een klein stukje 'GOED OP DREEF tussendoor. Vakantiegenoegens gaat daar wandelen op zondag 3 december. Vertrek aan het klooster nrn twee uur. (Hopelijk staat dat niet én bij Meersel-Dreef, én bij Minderhout én hier nog eens bij Wortel. Kritische lezers zullen weer klagen.)

De donkere win terdagen slaan weer voor de deur. En met het alsmaar drukker wordende verkeer, wordt het er hier in Wortel aan de rijksweg (of is dat tegenwoordig ook al 'gemeenschaps weg' geworden?) nr. zoveel niet veiliger op. Gelukkig staan er '.s' morgens, middags en 's avonds oversteekmoeders klaar om de kinderen te helpen bij het oversteken van die baan. Autobestuurders, hou dus maar op tijd in (die plaat met vermelding: 'WORTEL' staat er trouwens ook niet voor niets). Zeker met de mistige en gladde dagen in het verschiet, kun je wel eens verrast worden.

Het feest van de goede en rijke Sint valt dit jaar midden in de week. Moeilijke dag. Toch, heel de namiddag vrij: kunnen de kindertjes hun speelgoed al eens uittesten op stevigheid en kleurvastheid. Als Hij al niet hel weekend vooraf geweest is. 1-1

De fanfare heeft een grote muziekavond op 9 december. De eigen drumband en brassband verzorgen die en volgens het Worteltje gaan die hun beste beentje voorzetten. Hopelijk hebben ze ook aan die van, je weet wel, die met zijn rekening voor de muziekrechten gedacht. Anders zijn er weer die reden tot klagen hebben. Zie ook verder. Diezelfde dag, maar nog bij daglicht, gaan de hogergenoemde Paarden vrienden rond met kerstrozen. De opbrengst daarvan zal waarschijnlijk dienen om tussen te komen in hun onkosten. Ik verwacht wel niet dat ze daar een nieuw paard voor gaan kopen. Dan zouden sommigen wel steige-en, denk ik. El

's Anderendaags organiseren ze hier in Wortel een Rally. Ook voor mensen te paard of te pony, natuurlijk. Vraag me niet waar, vraag me niet hoe laat. Maar Wortel is zo groot niet. En hun oefenterrein ligt ginderachter tegen Castelré aan. Dus als u de weg zoekt, zou ik eerst daar eens gaan kijken. (Tip aan de ruiters: als het nu daar niet is, dan is het misschien wel handig om van daar af wegwijzers te zetten. Dan vinden de mensen het toch nog gemakkelijk. Dank u.) El Dan heb ik hier nu eerst 3 kerstfeesten: de KA V viert dat op 13 december, de gepensio-

22

Zoals al eerder vermeld, vierden ook de 50 jarigenfeest. Beloofd is beloofd: hun statiefoto: in het gezelschap van meester Juul Noeyens. -

Lauryssen electronics £

pvba

VIDEO STEREO

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67


WORTEL neerden op 14 en de KVLV op 20 december. El Op 15 december gaat de volgende wedstrijd door van de bowlingcompetitie. De KWB speelt dan tegen het Slot. El Zondag 17 december is er een ponydag voor de Wortelse ponyruiters. Dat gaat door aan de manège op Hal, niet die grote maar bij ene Pauwels, als ik dat goed heb. (Een geheugen is iets heel plezants hee, maar een pen met een blaadje papier is in zo 'n geval toch interessanter. Blijkt weer.) El

En dan is ons jaar bijna om. Kerstmis zit daar nog tussen. En kan voor de tweede keer onze eigen kerststal opgesteld worden. En een week later is het al weer Nieuwjaar. Maar niet vooraleer de KWB haar derde kaartavond achter de rug heeft. Die grijpt plaats (Mooi, niet: grijpt plaats. Echt iets voor varkenspoten en mestkippen, vind ik) op 29 december. En omdat er dan gewoonlijk heel wat volk komt, zijn er ook extra prijzen. Of: komt dat volk omdat er extra prijzen zijn? Gaat daar nu nog een kalkoen in de pot? Of twee? De KWB heeft een nieuwe bestuursploeg. Eind oktober nam men afscheid van voorzitter Frans Adriaensen, die er 4 jaar, en schatbewaarder Marcel De Bruyn, die er 9 jaar dienst op heeft zitten. De nieuwe voorzitter is Martin Sommen, medevoorzitter Karel Van Der Linden, schatbewaarder wordt Jos Herrjgers, secretaris blijf! René Sprangers. En dan zijn er nog 21 andere bestuursleden. Waarvan akte (+ foto).

En dan lees ik ook nog in het raakske van november dat je voor de merkartikelen van de BOND ZONDER NAAM terecht kunt bij Jos en Sieke Van Nijen, Rooimans 14. Zij weten alles van kerstkaarten, kaarsen en kalenders.

Alleen voor eigen volk: SABAM. Elke vereniging die iets inricht dat geld moet/kan opbrengen en waarbij muziek gespeeld of gedraaid wordt, weet dat daarvoor auteursrechten moeten betaald worden. Sommige lepe controleurs van die auteursbond vlooien alle plaatselijke blaadjes uit. Ge kunt ze geen ongelijk geven natuurlijk. De Hoogstraatse Maand is een graag gelezen blad, ook in die kringen. Dat is de tol van de roem, natuurlijk. Tips: uw activiteiten geheim houden. Maar dan sluit ik mijn boeken. Of alles in Castelré inrichten. Maar dat zal cle pastoor niet graag horen. Of werken met uitnodigingen. Maar dat is ook zo'n omsiachtig werk. Of gewoon Sabam betalen. U ziet maar. Verwittigd bent u er immers 2 waard.

El Zo. En dan wordt liet nu hoog tijd om een borrel te vatten op het nieu we jaar. Ik zal nu al maar wat gaan oefenen. Het is immers maar 1 keer de week van het alcoholisme. Gezondheid. En zo nog vele jaren 90!•

Op 21 oktober werd de eerste Steen van het nieuwe gildehuis geplaatst door burgemeester A. Van Aperen, met rechts naast hem koning W. Druyts (in werkkledij). Of al de genodigden na afloop ook 'in de schietstand' werden geheven, heb ik niet vernomen. Maar veel tijd hebben ze er in ieder geval niet meer verloren. Nu, een maand later, is het geinn, w ul t,,/ ir t-te pu,itgrvc'lt.irs ,fgcwcrkt, Dc inaai staat erop en e kunnen aan het dak beginnen.. Volgens mij lopen ze ciflink voor op hun schema. Al zal er nog heel wat tijd kruipen in de afwerking. Ik weet nu ook hoe dat gaat, bouwen.

Kom snel eens langs bij Copi Vrijheid 215. Daar hebben ze een grote keus aan kerst- en nieuwjaarskaarten. Ook zeer interessante prijzen bij grote afnames.

De ruim 250 kleuters en schoolkinderen op één foto zetten bij het (groot-) oudersfeest is onbegonnen werk. Daarom deze ene foto van de tovenaars van het eerste. Net toen onze fotograaf afdrukte, deed ze dit.., en alles stond stil. Maar dat kun je op een foto niet zien. Spijtig! 23


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden. Begin november heeft door de aard van zijn feestdagen 'Allerheiligen, Allerzielen en Wapenstilstand' een beetje een weemoedig karakter. Door herdenking van overleden familieleden, vrienden en kennissen denken we automatisch terug aan de tijd waarin we ze gekend hebben en die onherroepelijk voorbij is. Vandaar de weemoed. 1-1 November begon in Meerle op bijzonder tragische wijze. In een zwaar verkeersongeval op de Voort ver/oren twee jonge inwoners van ons dorp het leven, 0p weg naar een jeugdvoet baltoernooi in Wortel kwam hun wagen op ongelukkige wijze in aanrijding met een tegenligger. Voor Roland en zijn mama kon helaas geen hulp meer baten, zijn papa en broertje werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht. We weten het wel, elke maandag staan de kranten vol van dergelijke gebeurtenissen en we zijn het blijkbaar als een normaal verschijnsel gaan beschouwen; we staan er niet meer bij stil. Tot het in je onmiddellijke omgeving gebeurt met mensen die je bijna dagelijks tegenkomt. Dan word je je bewust van het leed en van de leegten die dergelijke ongevallen veroorzaken. Een lege plaats in een klasje van de dorpsschool, een buurvrouw die je nooit meer terugziet... het staat er in de maandagse kranten verslagen niet bij.

Misschien is dergelijke gebeurtenis een gelegenheid om de rol van de auto in onze wereld te overdenken. Fijn bekeken heeft deze voor enorme veranderingen (en niet ten goede) gezorgd. Onmetelijke betonviaktes werden kriskras door het land uitgespreid, waarbij niets of niemand ontzien werd en wordt. Grote concentraties van giftige uitlaatgassen leiden tijdens warme zomers tot alarmfases waarbij hele categorieĂŤn van mensen tot huisarrest verplicht worden. Kinderen op straat heeft iets van Russische roulette. En dan heben we het nog niet gehad over de ontelbare verkeersslachtoffers die jaarlijks aan afgod

24

auto worden opgeofferd. In Meerle alleen al verloren in goed 4 jaar, 6 jonge mensen het leven. Mijn auto mijn vrijheid... maar de prijs voor deze vrijheid wordt wel bijzonder hoog. Liii Gelukkig zijn er ook nog leuke dingen voor de mens, vogeltjes kweken bijvoorbeeld. De plaatselijke vogelvereniging 'De Goudvink' stond op 4 en 5 november in voor de Organisatie van de Gewestelijke Vogeltentoonstel ling (Noorderkempen) en had heel de Parochiezaal omgetoverd tot een grote volière. Van de gekende merel, ekster, kraai en Vlaamse Gaai tot de vreemde (voor mij toch) Roxi Colli, Glosier en Agaparnis-Pularia werden op zaterdagmorgen door de keurmeesters van de Belgische Bond aan een nauwkeurig

onderzoek onderworpen (vergelijking met standaardeisen qua kleur, tekening, maat, gedrag, enz.). Algemeen Kampioen werd J05 De Vries van St. -Lenaarts met een kruising barmsijs x kanarie. De plaatselijke club had dit jaar geen kampioenen, wel verschillende ereprijzen. Toch meer blijven kweken, volgend jaar is het weer tentoonstelling.

Leuk is ook een Missiezuster van 82 jaar die terug vertrekt naar haar Missie omdat ze daar nog altijd nuttig werk kan verrichten. Zuster Constance, in 1907 in Meerle geboren en er opgegroeid tot haar intreden in 1927, heeft er ondertussen reeds 60 jaar missiewerking in India opzitten. 60 jaar op 6 verschillende plaatsen en 3 maal zo ongeveer van nu begonnen. 3 complete scholen werden onder haar


MEERLE verantwoordelijkheid gebouwd, dikwij is onder omstandigheden die wij ons niet kunnen inbeelden (140 km. over erbarmelijke wegen om een zak cement te halen), met karige middelen die meestal tijdens de verlofperiodes in België werden saniengeschooid. Dergelijke prestatie dient gevierd te worden, wat dan ook onder grote belangstelling gebeurde in de Parochiezaal op 17 oktober. Zuster Constance werd er door de missiewerking in de bloemetjes gezet. 82 jaar welgevuld leven hebben haar konditïe geenszins aangetast en 60 jaar India vallen enkel af te leiden uit haar 'vreemde' Nederlands, twee derden van haar leven spreekt ze tenslotte Engels en Hindi. Op 26 oktober is ze voor een nieuwe termijn van 3 jaar terug naar India vertrokken. Ik zal al blij zijn als ik op die leeftijd Hoogstraten nog haal. E

60 jaar in India

En wat is er leuker dan op zaterdagavond naar Gaston en Leo te kijken? Juist ja, zelf revue spelen. Dat deed de Chiro dan ook op 11 november tijdens een 'Bonte Avond'. De parochiezaal (nog maar eens) was er stampvol voor ge/open en liep er later ook warm voor. Het was half twaalf toen de laatste gelegen lieidsacteurs het podium verlieten. Meerdere speelclubbers (jongsten van de Chiro) hadden toen al wat kleine oogjes. 13 Leuk is tenslotte bijna heel de volgende 'feest'-maarid! St .-Niklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, alles op 3 weken. Wetende dat bijna elke vereniging elk van deze feesten viert en dat veel Meerlenaars lid zijn van meerdere verenigingen, dan weet ge dat veel mensen zoveel met hun voeten onder tafel zullen zitten dat ze deze maand zeker tijd te kort komen. Voor wie nog niet weet waaraan en waaraf, volgt hier een kalender: - zaterdag 2 december: Teerfeest van K.V.L.V. en Landelijke Gilde - maandag 4 december: Ophaling groot huisvuil. Rode Kruis - laatste bloedinzameling in Meerle voor dit jaar - donderdag 7 december: K.V.L.V. - 2e les 'Kerstmis in 't groen' om 19 uur in de parochiezaal; A.C.V.-Infobijeenkomst voor bouwvakarbeiders van Meerle om 19 uur in de parochiezaal. Gastspreker: Louis Van Den Langenbergh - zaterdag 9 en zondag 10 december: Klubkampioenschap en tentoonstelling van de vogelclub De Goudvink in Café de Volksvriend - donderdag 14 december: Kerstfeestje van de K.V.L.V. om 12 uur in de parochiezaal - vrijdag 22december: Kerstfeest van K.A.V. en K.W.B. - Voor jongeren die 18 jaar zijn of het spoedig worden organiseert de K.W.B. autorijlessen. De lessenreeks wordt gegeven op de zaterdagvoormiddagen 6, 13, 20, 27januari en 3 en 10 februari 1990. Inlichtingen: Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 - Tel. 315.92.09. - Mits voldoende belangstelling overweegt de K.A.V. vanaf januari een 2e reeks Yoga in te richten. Iedereen is welkom - KAV-lid zijn is niet noodzakelijk. Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met: Jacqueline Gladinez, Lage Rooy 29 - Tel. 315.78.71; To Pelckmans, Voort 91 - Tel. 315.81.20.

De volgende Maand zal in uw bus vallen als de jaren '80 op hun laatste benen lopen. Wie in dit decennium dus nog iets kwijt wil, moet zich haasten. Het adres staat bovenaan. Tot kijk. U

Natuurlijke geneeskunst Een lezing verzorgd door Luc Verdick, stichter en voorzitter van de vereniging 'Universeel' en die tevens de stuwende motor is achter het Informatie- en Studiecentrum voor Natuurlijke Geneeswijze. Luc zal in deze lezing de gangbare geneeskunde via een wat ander perspectief benaderen, waarbij 'Zeifgeneeskunst' evenwichtig gedachten- en gevoelsleven, voedingspatroon en dergelijke, toegelicht worden. Iedereen is welkom op deze interessante lezing, die doorgaat op 5 december in de Groene zaal van parochiecentrum Pax te Hoogstraten (dr. Versmissenstraat 3). Het programma begint rond 20 uur en de toegangsprijs bedraagt 150 Bfr. voor leden en 200 Bfr. voor niet-leden, te betalen aan de ingang van de zaal. Deze avond wordt georganiseerd door VELT (vereniging voor ekologische leef- en teeltwijze) Noorderkempen. Voor vragen betreffende deze vereniging kan u terecht op het secretariaat van Velt-Noorderkempen, p/a Ann de Bie-Janssen, Voort 79, 2328 Meerle.

autobanden

*

merkbanden

*

PEETEPS Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

25


MEERLE

Een dorpsraad in Meerle? Misschien is het niet geweten, maar ook in Meerle is er een, de oudste zelfs van heel de fusie. En na de dorpsraden van Meersel-Dreef, Wortel en Hoogstraten (in Meer is er geen) willen we als laatste in de rij, de Raad van Meerle even voor het voetlicht brengen. Om duidelijk te maken hoe dat hier in zijn werk gaat, zijn we te rade gegaan bij de huidige voorzitter CHR IS T STERKENS, die alles vanaf het begin heeft meegemaakt. in dorpsraad) en het zelfstandig worden van Beetje geschiedenis Het begon allemaal in maart 1970 met een uitnodiging van het gemeentebestuur aan de sportverenigingen om een sportraad op te richten. Dergelijke raad werd toendertijd door BLOSO bij de gemeentebesturen gepropageerd. Andere verenigingen zagen echter ook wat in het idee en een afvaardiging werd naar het gemeentebestuur gestuurd met het voorstel een adviesraad op te richten die niet beperkt bleef tot de sport, maar die de hele 'scala' van wat gemeenzaam 'het verenigingsleven' wordt genoemd, zou omvatten. Het gemeentebestuur ging op dit voorstel in en zo werd op 12 juni 1970 de Gemeenschapsraad boven de doopvont gehouden. Voorzitter werd Stan Vlaminckx die dat gedurende 13 jaar zou blijven. De belangstelling was enorm. 74 afgevaardigden van 46 verenigingen (die van MeerselDreef inbegrepen) namen deel aan de eerste vergaderingen. In die beginjaren zou de belangstelling groot blijven. Het entoesiasme van de nieuwe raad vertaalde zich in een groot aantal initiatieven, waarvan we er enkele opsommen: - opstellen en verspreiden van een jaarlijkse aktiviteitenkalender - opmaak en verspreiden van de verslagen van de gemeenteraad aan alle gezinnen van Meerle - op 23 november 1970 werd een wandeling georganiseerd naar de Goudberg. Uit dit initiatief groeide later de wandelclub 'Markdal', die ook nu nog een bloeiend bestaan kent (zie De Hoogstraatse Maand Nr. 55 van november). - ook de le hobbytentoonstellingen werden door de gemeenschapsraad ingericht. Deze aktiviteit werd later door KWB en KAV overgenomen. - menige 'Sport-Info' vergaderingen. - een hele korf van kulturele aktiviteiten, zoals optredens van 't Kliekske, Sjante Boetiek met Leen Persijn, toneelopvoeringen door het Reizend Volkstheater (Luc Philips stond ooit in Meerle op de planken). De ijver van de gemeenschapsraad zorgde ook voor conflicten met het gemeentebestuur, dat de raad meer dan eens bevoegdheidsoverschrijding verweet. Zo werd o.a. geruzied over de voorstellen van de gemeenschapsraad over het ontwerp-gewestplan, over de fusie en/of afschaffing van de schooltjes op Dreef (wat resulteerde in het ontslag uit de raad van het schoolbestuur van de vrije meisjes- en kleuterschool van Dreef) en over de eertijds geplande aanleg van een sportvliegveld in Meerle. Gaandeweg verminderde echter de belangstelling en daardoor ook het aantal aktiviteiten (de bekende vicieuze cirkel). Ook de wijziging van doel en statuten na de fusie (omvorming van de gemeenschapsraad

26

Meersel-Dreef waren oorzaak van verminderde aktiviteit. Het doel was in zoverre veranderd dat de dorpsraad in principe geen aktiviteiten zou organiseren, maar steun en medewerking zou verlenen aan initiatieven van de lokale verenigingen. Hierdoor verloor de raad aan slagkracht en werd zij effectief een adviesraad die enkel kon inspelen op wat door anderen werd aangedragen. Zo leidt de dorpsraad al jaren een eerder sluimerend bestaan, hoewel nog enige punten op haar credit-zijde kunnen worden genoteerd: het bewaard blijven en de herstelling van de muur en het hekwerk rond de kerk is in grote mate te danken aan de dorpsraad. Het aantal concrete aktiepunten was en bleef de laatste jaren aan de lage kant waardoor het de raad aan uitstraling naar de inwoners toe ontbreekt. Volgens de voorzitter zal aktiever moeten worden opgetreden, wil de raad zijn bestaansrecht blijven behouden. Maar zie, plots is daar de Algemene Vergadering van 17 oktober 11. waar zomaar een 40-tal geĂŻnteresseerden komen opdagen, d.w.z. ca. het 3-voudige van het gemiddelde van de laatste jaren. De reden hiervoor ligt ongetwijfeld in de agenda dat tal van interessante punten bevat die een hele dorpsbevolking aangaan.

Waarmee de stelling bewezen wordt dat een dorpsraad enkel leefbaar is en kan funktioneren wanneer zij door de dorpsbewoners van zuurstof wordt voorzien. De wijze waarop de raad van deze zuurstof gebruik maakt zal op

zijn beurt bepalend zijn voor de belangstelling die ze vanwege de inwoners mag verwachten. 11. 11.11. Een taak die in Meerle door de dorpsraad op zich wordt genomen is de Organisatie van de jaarlijkse 11.11.11 aktie, in overleg met het gemeentelijk comitĂŠ. In de meeste andere dorpen zijn het particuliere verenigingen die zich daarvoor aanmel-

den, in Meerle wordt dit gezamenlijk aangepakt. Hoewel, die jaar hebben spijtig genoeg slechts 11 van de 20 aangesloten verenigingen aan de aktie meegewerkt waardoor veel lasten op minder schouders werden gelegd. Het zijn nog steeds de jeugdverenigingen (Chiro en K.L.J.) die het leeuwenaandeel van het werk voor zich nemen, zij bezochten ruim 300 van de 900 gezinnen. De voorzitter van de dorpsraad is hen hiervoor uitzonderlijk erkentelijk. Een uitnodiging tegelijkertijd voor volgend jaar aan die verenigingen die dit jaar belet gaven. Particulieren zijn uiteraard ook welkom. Wees op de afspraak.

Vergadering van de dorpsraad van 17 oktober Zoals gemeld genoot deze vergadering een ruime publieke belangstelling, te verklaren door de interessante agenda en de aanwezigheid van de schepenen Pauwels en Coenegrachts. Een greep uit de onderwerpen: - Openstelling van de Staatsbossen aan

de Chaamseweg Op de schriftelijke vraag van het College aan het Bestuur van Waters en Bossen om het staatsbos voor het publiek toegankelijk te maken is door dit bestuur negatief geantwoord. De aangehaalde reden voor de weigering, nl. het gebrek aan middelen voor toezicht en infrastructuur (vuilbakken, rustbanken) en het jachtrecht dat in het bos verleend is, worden door de aanwezigen als zeer pover ervaren. Het beperkt jachtrecht kan elk jaar afgeschaft worden, toezicht kan ook met beperkte middelen worden uitgeoefend en voor infrastructuur zijn andere bronnen mogelijk (o.a. de Koning Boudewijnstichting). De dorpsraad zal dan ook aktiemiddelen zoeken om het Bestuur van Waters en Bossen tot betere gedachten te brengen (bvb. petitie) en weet zich daarbij verzekerd van de steun van het College van Burgemeester en Schepenen. - Turnlokaal in Meerle Schepen Pauwels lichtte het beleidsplan van het gemeentebestuur toe, dat een turnlokaal voorziet in elk dorp van de fusie. Hoogstraten, Meer en Meersel-Dreef zijn reeds uitgerust met aangepaste lokalen, voor Wortel en Minderhout zijn ondertussen de nodige stappen gezet om binnen afzienbare tijd met de bouw te beginnen. En voor Meerle ... ? Het enige dat konkreet kan gesteld worden is de uitspraak van K. Pauwels dat het bestuur zal trachten om zijn belofte voor het einde van de hestuursperiode waar te maken. Daar moe-

Ilernieiiwdt' bela,igstelling. een 40-tal 41eerlenaars woonden de dorpsraad bij.


ten we het voorlopig dan maar weer mee doen. Op de vraag of verenigingen die ondertussen lokalen huren hiervoor bij de gemeente kunnen aankloppen, antwoordde schepen Pauwels dat deze mogelijkheid bestaat en dat deze verenigingen een aanvraag aan het college kunnen richten.

Wat met de Kampweg? De wederopenstelling van de kampweg lijkt wel voorgoed onmogelijk geworden. Uit de toelichting van schepen Coenegrachts onthouden we dat het eerste deel van de kampweg reeds door de ruilverkaveling werd afgeschaft en dat noch de bevolking noch het toenmalige gemeentebestuur hiertegen protest had aangetekend. Een ander gedeelte werd door de nieuwe eigenaar van de quarantaine-stallen als eigendom aanzien en heeft hierop een 'slotgracht' laten graven. Dit dossier is momenteel in behandeling op het Provinciebestuur. Het laatste gedeelte ligt er nog, is beschikbaar maar leidt naar nergens. Zo heeft Meerle zijn eigen 'Road to nowhere'. - Fietspad langs de Mark Een dergelijk fietspad is in onderzoek, maar de grote kosten maken het momenteel kwasi onuitvoerbaar. Misschien zijn er mogelijkheden in het raam van het Strategisch Plan Kernpen, maar veel hoop is ook hier niet te merken. Afwachten blijft de boodschap. Verder kwamen nog een heel aantal onderwerpen aan de orde die meestal tezelfdertijd tot een bevredigende oplossing leidden.

Alles tezamen vormde deze vergadering een mooi voorbeeld van direkte betrokkenheid van de inwoners bij het beleid dat over hen gevoerd wordt, volledig in overeenstemming met het doel van de 'Dorpsraad van Meerle' dat in art. 1 van de statuten als volgt omschreven is 'via overleg, samenwerking en adviezen aan het College van Burgemeester en Schepenen komen tot meer algemeen welzijn in 't dorp'.0

Elke dag

OPENBARE VERKOPING VAN WEILAND

TE RIJKEVORSEL 'HOUTAKKERS' Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: WEILAND te Rijkevorsel, ter streke 'Houtakkers', sectie A nr 5601A, groot 59 a 30 ca. Palende of gepaald hebbende: Mertens A., Van Looveren L. Laurijssen en Verheyen J. Geens. Gelegen in agrarisch gebied. BESCHIKBAAR volgens veilvoorwaarden. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 28 november 1989 en definitief op dinsdag 12 december 1989, telkens om 15 uur in het Parochiecentrum, Dorp te Rijkevorsel. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde liefhebbers dienen beiden aanwezig te zijn en hun trouwboekje met eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOEDE LANDELIJKE WONING TE HOOGSTRATEN, ST. LENAARTSEWEG 57 MET TWEE AANPALENDE PERCELEN BOUWGROND Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen namens de kinderen Brosens-Van Weereld. KOOP 1: Bouwgrond met een gevelbreedte van 20 m. tegen de St. Leenaartseweg, groot ongeveer 952 m 2 KOOP 2: Bouwgrond met een gevelbreedte van 20 m. tegen de St. Lenaartseweg, groot ongeveer 953 m 2 De bouwgrond gelegen tussen de huisnummers 55 en 57: goedgekeurde verkaveling voor losbouw. KOOP 3: Woning met aanhorigheden op en met grond. St. Lenaartseweg 57, grondbreedte 21,40 m, groot ongeveer 1067 m 2 Ingedeeld: Living, keuken, badk., garage en hal. Boven: 5 slaapkamers. Ruime bergplaats. In de tuin grote berging. Eigendom is voorzien van elektriciteit, waterleiding en CV (mazout). BEZICHTIGING: Zaterdags van 13 tot 15 uur of na telefonische afspraak met R. Brosens, tel. 03/314.58.86. Onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 28 november 1989 en definitieop dinsdag 12 december telkens om 17 uur in café 'De Wachtzaal', bij Adams-Brosejis, Van Aertselaarstraat 1989, 4 te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. .

.

.

OPENBARE VERKOPING VAN SCHOON GELEGEN AKKERLANDEN TE HOOGSTRATEN/WORTEL, BEUKENDREEF Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen, namens de consoorten Bellens: KOOP 1: Akkerland met gevelbreedte tegen de Beukendreef van 5 m., groot 1 ha 85 a 44 ca. KOOP 2: Akkerland met een gevelbreedte tegen de Beukendreef van 66,57 m., groot 1 ha 79 a 32 ca. KOOP 3: Akkerland met een gevelbreedte tegen de Beukendreef van 66,57 m., groot 1 ha 98 a 74 ca. Het geheel één blok vormend, palende of gepaald hebbende: Beukendreef: Vriens-Jansen F. de erven; Geerts-Geerts C.; Gemeenteweg; Sterkens-Van Loon F. en Govaerts-Matthé J. BESCHIKBAAR volgens veilvoorwaarden. ZITDAGEN: Inzet op maandag 20 november 1989 en definitief op maandag 4 december 1989, telkens om 16 uur in café 'De Nieuwe Buiten', Langenberg 16 te Hoogstraten/Wortel. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris.

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN' KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 2328 Meerle

Onlangs opende het ACV haar nieuw lokaal aan de Gelmelsiraat niet zo vèr van liet in dezelfde straat gevestigde ABVV. Nu kunnen ze bij elkaar een pintje gaan pakken en wie weet, eens overleggen voor een 'gezamenlijke actie.' 27


EJÏfl

J'

Ef t I1J1 1

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Het was lang geleden en dat was de reden waarom St.-Niklaas erop gestaan had Meer nog eens in Hoogeigen Persoon te bezoeken. Zijn Pieten hadden het Hem afgeraden, gezegd dat er genoeg nepkiazen waren voor het zware veldwerk en gewezen op Zijn hoge leeftijd. Toegegeven, de last der eeuwen begon door te wegen, maar af en toe voelde Hij de onweerstaanbare drang om bij nacht en ontij het land door te trekken. Zo kwam het dat op die dinsdagavond 14 november St. -Niklaas - de echte dus - met een gevolg van Zwarte Pieten langs de Meerseweg ons lieve dorpje binnenstapte om aan deuren en ramen te luisteren of de kinderen braaf waren. Zijn paard had Hij thuisgelaten, bedoeling was immers Zijn oude knoken eens te strekken. Terwijl Zijn Pieten links en rechts hun dingen deden, schreed St. -Niklaas waar dig richting Dorp. Hoewel Hij op de uiterste boord van de weg liep, ondervond Hij veel hinder van het voorbijzoevende verkeer. Geen wonder dat er pas een fietspadenactie was geweest, dacht Hij, levensgevaarlijk was het hier. Dat moest Hij absoluut rapporteren als Hij Zijn vriend God nog eens zag. Hij begon reeds een beetje spijt le krijgen over Zijn tocht tot Hij gelukkig een voetpad bereikte. Even later passeerde Hij de Zaal voor Kunst en Volk, de thuisbasis van de brassband en de toneelkring. 1-1

Ste.-Rosalia schudt er op zaterdag 2 december de kaarten voor een rikprijskamp. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur en om 20.00 uur begint de strijd voor een versneden varken. Op zaterdag 9 december is het de beurt aan de jaarlijkse muziekavond. Vanaf 20.00 uur voeren drumband, jeugdorkest en brassband prachtige stukjes muziek op in een af wisselend en aangenaam programma. En natuurlijk is de brassband ook present op de toneelavonden van 't Heidebloempje, die doorgaan op de zaterdagen 16 en 23 en dinsdag 26december vanaf 19.00 uur. Dit keer wordt de komedie 'Help, mijn dochter zoemt' opgevoerd en het belooft weer een daverend lachfestijn te worden. Kaarten zijn beschikbaar vanaf woensdag 13 december bij May Roos, Meerseweg 12. Onze Heilige Man was ondertussen verder gewandeld en stond nu stil voor het ouderlijk huis van de familie Rommens. Het deed Hem pijn aan het hart om het Hof van Vermeulen, gebouwd in 1873, in z'n huidige staat te zien. Al jaren onbewoond, is deze villa nog slechts een schim van vroegere, glorierijke dagen. De tand des tijds vreet zich onstuitbaar door dit vervallende huis en ook het bijhorende park biedt een verwaarloosde aanblik. Heeft het nog een toekomst? Wat is notaris Rommens ermee van plan? Niemand schijnt hei te weten. Triest schuddebollend, vervolgde Onze Man Zijn weg en kwam zo bij hei Boerenzaalije, waar ook in december verschillende verenigingen actief zijn. E

Bijvoorbeeld de Landelijke Gilde, die er op maandag 4 december vanaf 20.00 uur met de kaart speelt om 'grof gewin'. Diezelfde maandag en ook op 11 en 18 december gaan de zwemuitstappen naar Kalmthout door. Ver trek om 19.15 uur stipt. Verder zijn onze 28

In oktober kwamen de 65-jarigen van Meer bijeen in zaal De Eiken. Trots poseerden zij voor ons en geef toe: ze zien er allemaal nog even kloek uit.

lance/kring t fleidehloetnpje besaai 40 jaar en dat werd begin november op j,assende wijze gevierd. Op de foto ziet u een aantal ex-acteurs en actrices uit die voorbije jaren.

Meerse boeren ook niet te beroerd om te leren koken. Dat gaan ze proberen op de dinsdagen 12 en 19december om 20.00 uur. Men overweegt om de directe omgeving bij die gelegenheid tijdelijk te ontruimen, maar zeker is dat nog niet. 1-1 Ook de KWB gaat twee keer starten in 't Boerenzaaltje: op de vrijdagen 8 en 22 december om 19.30 uur. Hun overige activiteiten vinden plaats in de paroc/ziezaal, met op zaterdag 9 december het vijftigjarigenfeesi en op dinsdag 12 december een bezinningsavond met als onderwerp: zorg om het leefmilieu en behoud van de schepping. De K,4 V doet daar ook aan mee en bovendien hebben zij op dins dag 19 december een algemene vergadering en kerstfeest.

De parochiezaal ontvangt nog een andere ver eniging, de KVLV, met een kerstfeest voor alle leden op woensdag 13 december om 13.30 uur en op maandag 18 december maken de KVLVjongeren kerststukken vanaf 20.00 uur. LI

St. -Niklaas knikte tevreden, dat waren nog eens positieve activiteiten. Hij sjokte verder tot voor café - dancing 't Fortuin. Daar treedt op vrijdag 1 december Dirty Fingers open op zaterdag 16 december La Cuenta. Bovendien is er op vrijdag 8 december het grote Poepieboy-Bal met een optreden van de Rock Pols Brothers. Wie de Poepieboys zijn? Regelmnatige bezoekers van 't Fortuin kennen hen natuurlijk. Voor de anderen de volgende tip: ze bevinden zich meestal aan de linkerhoek van de toog als je ervoor staat. Het volstaat hier te zeggen dat het ware Merenaars zijn in lever en nieren. Om meer te weten, moet u maar naar het bal komen. 1 -1

Dat was St.-Niklaas niet van plan, daar was Hij te oud voor. Hij had echter wel dorst gekregen van Zijn wandeling en wou naar binnen, maar de deur was gesloten. Hij kon natuurlijk niet weten dat Meer het op dinsdag zonder café moet stellen. Dan zijn ze allemaal gesloten. Een ronduit zorgelijke vaststelling.


MEER Wie doet er iets aan? Teleurgesteld zette Onze Man Zijn weg voort in de richting van de Kerk. Daar wou Hij enige troost zoeken, want Zijn bezoek aan Meer kon tot dusver moeilijk een succes genoemd worden. En het beterde er niet op, want de kerkdeuren waren potdicht. De Grote Manitou was niet thuis. Treurend belandde de Sint in de Donckstraat. in de verte zag Hij de gemeenteschool, waar op woensdag 27 december kan bloedgegeven worden. Maar Hij was al bij de schietstand van de SI.-Jorisgilde, waar men de volgende activiteiten heeft gepland: op 2 en 3 december schieting op 6 meter in Minderhout en dat doen ze nog eens over op 16 en 17 december in Castelré. 1-1 En voort ging het naar de Mussenakker. Daar

kon de Sint het niet laten even naar binnen te gluren, waar aangekondigd stond dat de formatie No Way Out op zaterdag 23 december zal optreden. Niks voor Mij, dacht Hij, stapte verder en werd bijna overreden door de rode pastoorsmobi/e, die uit het Rommensstraatje kwam. Dodelijk geschrokken leunde Hij zwaar op Zijn staf om te bekomen van de emotie. Bijna omvergereden door iemand van Zijn eigen volk! Ondertussen was de pastoor uit z 'n Thunderbird geklauterd, terwijl hij allerlei verwensingen naar het hoofd van onze onvoorzichtige Man slingerde. Deze trachtte zich te verweren door Zijn ware identiteit bekend te maken, maar de pastoor had er geen oren naar en antwoordde dat Sinterklaaskleren de Man niet maken en dat Hij wat beter uit Zijn ogen moest kijken. En weg was hij. El De arme Sint begon het nu bepaald beu te worden en besloot Meer zo vlug mogelijk te verlaten. Op een sukkeldrafje bereikte hij de Eindsestraat en spoedde zich onmiddellijk richting Meersel Dreef. Terwijl Zijn Pieten onverstoord hun werk deden, belandde Hij verschillende keren in de sloot omdat de

auto's geen plaats lieten op deze veel te smalle weg. De Meerseweg was gevaarlijk geweest, maar dit sloeg alles. Dit was de hel. Als Hij het gemogen had, zou Hij eens goed gevloekt hebben. Boos riep Hij naar Zijn Pieten dat Hij alvast doorging en dat ze Hem op de Dreef wel zouden inhalen. Hij wilde zo vlug mogelijk uit Meer weg. LI Zo strompelde Hij de Mosten in. Hij had bij-

na de Dreef bereikt toen Hij plots schuin achter zich een luid geritsel hoorde. Voor Hij wist wat er gebeurde, werd Hij ruw vooruit geworpen. Er zat iemand in Zijn rug! Hij werd besprongen! Zijn eerste gedachte was dat één van Zijn Pieten een geintje met Hemn wilde uithalen - te meer omdat Hij meende een donkere huidskleur waar te nemen - maar toen Hij een paar grjpgrage handen onder Zijn rokken voelde, wist Hij dat Hij werd aangerand! Nu had Hij in al die eeuwen al veel leren verdragen, maar dit ging toch iets te ver. Met een voor zo 'n oude Man bewonderingswaardige snelheid en kracht, draaide Hij zich om en gooide Zijn aan val/er opzij. Vlug greep Hij Zijn staf, die inmiddels gloeide als een He me/s Zwaard, en deelde enkele rake klappen uit. Vervolgens zette Hij het op een heilig lopen en vluchtte hals over kop Meer uit. ni

:7ó0 1 garage

VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 031314.33.33

Met besmeurd gelaat, verwarde haren, gescheurde kleren en diepgekwetste ziel bereikte Hij de Dreef, waar Hij ten einde krachten neerstortte voor de deuren van de St.Luciakapel. Daar vonden de Zwarte Pieten Hem een kwartiertje later in deerniswekkende toestand. Vlug brachten ze Hem naar Huis, waar een bijgeroepen arts volledige rust voorschreef en God zelf gaf Hem het formele verbod er nog eens op uit te trekken. Niet dat Hij daar nog zin in had. Hij zou wel tweemaal nadenken voor Hij nog eens naar de aarde, in casu Meer, kwam. LI

We zullen het dus voorlopig met nepklazen moeten stellen.•

Europees kampioen te Meer Dat er in Meer goede zebravinken zitten is al langer geweten. Reeds verschillende jaren behalen Swa Janssens en vader Jaak met hun witte zebravinken schitterende uitslagen op de gewestelijke tentoonstellingen. Ook werden zij reeds meermaals provinciaal en nationaal kampioen. Na een geslaagde kweek deze zomer, achtte Swa de tijd dan ook rijp om eens aan de Europese Kampioenschappen deel te nemen die op 20.10.89 te Tienen werden gehouden. De eerste deelname was meteen een schot in de roos: een witte man bracht een gouden medaille en de Europese Titel mee naar Meerle en met een witte pop werd bovendien nog een zilveren medaille behaald bij de poppen. Dat deze Europese titel meer dan verdiend was bleek wel uit de punten van de jury die de witte man met 92 pnt. kwotteerde en de volgende met slechts 89 pnt. bedacht. De pop moest met slechts 1 puntje verschil het onderspit delven. Al bij al een schitterend resultaat en de bekroning op het werk van de mannen van Meer, die er van dromen ooit nog eens een wereldtitel te mogen behalen. 29


DERDE WERELD

Even stilstaan bij de 11-11-11-aktie

'Waarin een klein dorp groot kan zijn' Enkele dagen voor de dag van 11-11-11-'89 kregen wij een lijst te zien van de opbrengsten per gemeente en per provincie van dezelfde aktie van '88. Natuurlijk zochten wij eerst onze eigen gemeente en vonden dat 'wij' het in vergelijking met veel anderen niet slecht gedaan hadden: met een bedrag van 371.658 fr. stonden we op de 16e plaats van de 70 gemeenten van onze provincie. Maar we gingen de vele getallen eens wat nader bekijken en vonden daarbij nog de lijsten met inwoneraantallen van de gemeenteverkiezingen van vorig jaar, dus van rond dezelf de tijd, en begonnen te vergelijken. Eerst de provincietotalen van het Vlaamse land, wat de volgende resultaten opleverde:

Prov. Antwerpen..................................... Vlaams Brabant ...................................... Oost-Vlaanderen ..................................... West-Vlaanderen ..................................... Limburg ................................................

totaal bedrag 25.219.158 17.098.911 21.928.019 16.467.723 11.142.789

inwoners .......................... 1.585.191 ............................936.598 ..........................1.303.774 ..........................1.092.696 ............................733.782

bedrag per inwoner ................................ . ..... 15,9 fr ...... . ............................... 18,3 fr ......................................16,8 fr ......................................15,1 fr ......................................15,2 fr

De bedragen per inwoner over heel het Vlaamse land ontliepen elkaar dus niet veel, en zijn niet erg indrukwekkend, dunkt ons. Vervolgens waren we benieuwd naar het bedrag per inwoner van Groot-Antwerpen, want het bedrag van 5.477.715 fr. leek ons indrukwekkend, maar voor de 479.748 inwoners van diezelfde grote stad levert dat slechts 11,4 fr. per inwoner op: heel wat minder dan het gemiddelde van de provincie. Bij het overlopen van de andere gemeenten van de provincie vonden we de volgende getallen, gerangschikt volgens bedrag per inwoner:

T T

T T

Schoten 1.937.480 fr Edegem 1.404.989 Zwijndrecht 725.266 Wijnegem 322.341 Brasschaat 1.174.539 Olen 352.094 Puurs 460.786 Malle 347.275 Grobbendonk266.170 Zoersel 471.344 Ranst 409.402 Willebroek 600.000 Mortsel 688.761 Rumst 349.136 Beerse 336.731 Hoogstraten 371.658

/30.785 /23.595 /17.948 / 8.219 /33.372 /10.081 /15.198 /11.568 / 9.192 /16.497 /15.073 /22.228 /26.085 /13.458 /13.438 /15.066

mw

= 62,9 fr per inwoner! Fantastisch! = 59,5 = 40,4 = 39,2 = 35,2 = 34,9 = 30,3 = 30,0 = 28,9 = 28,6 = 27,2 = 27,0 = 26,4 = 25,9 = 25,0 = 24,7

Opvallend zijn de uitschieters Schoten en Edegem. Bij een vluchtig overlopen van de andere provincies was er geen enkele gemeente te vinden die kon tippen aan die twee koplopers. Voorts blijkt Hoogstraten ook in het bedrag per inwoner 16e. Als we verder de gemeenten van het arrondissement Turnhout vergelijken, blijkt dat het gemiddeld bedrag per inwoner van de 27 gemeenten niet erg hoog is: totaal 4.033.925 fr. voor 372.530 inwoners, dat is slechts 10,8 fr. per inwoner. Koploper binnen ons arrondissement is Olen: klein maar dapper, gevolgd door Grobbendonk, Beerse en Hoogstraten (zie letter T op bovenstaande lijst). In totale bedragen is Mol koploper met 530.357 fr,, maar op 30.179 inwoners maakt dat 17,6 per mw. en Hoogstraten is 2e in totaal bedrag. Onze 'hoofdstad' Turnhout komt met 273.454 fr. totaal en 37.462 inwoners slechts op een gemiddelde van 7,30 fr. per inwoner! Niet om te stoefen.

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER In een week tijd zo populair als wat: Zwarte Kasoinbo temidden van het Hoogst raatse jonge volk.

km

TEL.: 03/315.91.77


DERDE WERELD Bekijken we tenslotte de gemeente Hoogstraten en haar deelgemeenten; inwonersaantal van 31/12/'88 Hoogstraten zelf: Meer Meerle Minderhout Wortel Meersel-Dreef

80.792 fr

/4701 inwoners /3107 /2674 /2498 /1485 / 912

67.573 46.703 59.220 59.659 15.150

= = = = = =

17,2 fr per inwoner 21,75 fr 17,5 fr 23,7 fr 40,3 fr 16,6 fr

NB: ,.4 Is we de 6 totaalbedragen per dorp optellen, komen we niet aan 371.658 fr., omdat er nog bedragen van wege de gemeente en enkele anderen bijgekomen zijn.

Wat kunnen we nu besluiten uit al die gegeven en getallen en gemiddelden per inwoner? Mogen we concluderen dat er grote verschillen bestaan in vrijgevigheid van de mensen? We geloven het niet. Maar wel, dat er een groot verschil is in de organisatie van de aktie en de omhalingen, en daar kan nog heel veel aan verbeterd worden. Alleen al het feit dat er in onze provincie 8 van de 70 gemeenten (en in ons arrondissement 5 van de 27 gemeenten) zijn waar de aktie niets heeft opgebracht, omdat er geen komitee voor bestaat, zegt genoeg. Daar kan nog heel veel aan gedaan worden. En niet alleen de organisatie: ook de inzet en de motivatie van de medewerkers, kollektanten die huis aan huis gaan, hun tijd ervoor nemen, desnoods nog eens teruggaan als er ergens niet opengedaan wordt, enz.: dât geeft resultaten! Wat de aktie dit jaar betreft, hebben we de volgende resultaten voor onze gemeente:

*

Hoogstraten zelf: 125.274 fr Meer 68.676 Meerle 68.654 Minderhout 84.920 69.463 Wortel Meersel-Dreef 14.623 van de gemeente 100.000 Totaal

531.610

/

/4701 inwoners /3107 /2674 /2498 /1485 /

912

15.377

=

= = = = = =

26,6 fr 22,1 fr 25,6 fr 33,9 fr 46,7 fr 16,0 fr

34,5 fr per inwoner

Zo zitten we met het totaalbedrag over heel de gemeente 30 07e boven 1988. Heeft het bezoek van Kasombo hierbij een rol gespeeld? Van de andere kant is 34 fr. per inwoner per jaar voor de 11-11-11-aktie nog maar amper de prijs voor een pintje bier per jaar: moeten we daar eigenlijk onze borst voor vooruit steken, als we er op 'n heel jaar ééntje minder om drinken? NB: Wortel alleen in '89 bracht in totaal voor de 3e wereld op: Broederlijk delen: 120.644 fr. Missiekomitee: 145.000 fr. uitgedeeld aan 3 Wortelse missionarissen 11-ll-ll-'89: 69.463 fr. 335.107 fr./± 1600 mw. = 210 fr/mw. of parochiaan.•

bij DOHC extra P

1

Me bafldel aant speciale Prilizen

Uitlaten Remmen Schokdempers

ALLE MATEN EN MERKEN IN VOORRAAD 155 SR 13 Vredestein S80 Tub 1543F 155 SR 13 Firestone S21 1 Tub HR 1.550 F 155 SR 13 Uniroyal F1280 Tub 1.640F 165 SF1 13 Vredestein S80 Tub 1.737F 165 SR 13 Pirelli P4 Tub 1.864F 165 SR 13 Firestone S211 1.685F 175170 SF1 13 Firestone S21 1.750F 175170 SR 13 Uniroyal F1280 1.989F 175170 HEI 13 Poelli P5 Tub 3.111 F 175 SF1 14 Vredestein 1.985F 185160 HEI 14 Kleber C50 2.700F 195150 HR 15 Uniroyal R340 3.330F 155 SR 13 Mabor General 1.399F 165 SR 13 MaborGeneral 1.603F 175 SR 13 Mabor General 1.732F 1.650F 165170 SR 14 Mabor General 19516014 Mabor General 2.357F 155 SR 13 Gurnmi-Mayer 1.300F 165 SF1 13 Gummi-Mayer 1.350F 1.500F 175 SR 13 Gummi-Mayer 1.500F 85/70X 13Gummi.Mayer BTW 25% inclusief - montage gratist

Zeer grote keuze sierwielen

Zeer grote keuze sierwielen en sportvelgen. Ook speciale velgen voor terreinwagens. Schokdempers VW GOLF 4 stuks - 9.000 F - uitlijnen + plaatsen inbegr. FORD 1600 4 stuks - 6.000 F - BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 1234 stuks -9.000 F - BTW + plaatsen mnbegr. OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK!

Batterijen MERCEDES Diesel -88 Amp ...................................... 2.850 F FORD TAUNUS, ESCORT enz. -43 Amp . ................... 1.875F TOYOTA, MITSUBISHI COLT, PEUGEOT enz.-4OAmp. ................................................ .... .... ... 1.800F BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders! BANDEN aan ongelooflijke

11 31


SPORT

SPORTIEF HIER! Het jarenlange teamwerk van de Koetsiers Drie ervaren ruiters, vier paarden en 600 kg kar. Dat is de gortdroge optelsom van de deelnemers aan een vierspanwedstrjd. In heel België zijn er hooguit een achttal teams. De vereiste ervaring, de stevige financiële investering en het arbeidsintensieve karakter van deze sport zijn hier beslist niet vreemd aan. Blijkt dat Hoogstraten met 'De Koetsiers' een heuse vierspanklub heeft, en dat een Hoogstraats driemanschap meer dan aardig meedraait in het paardenwereldje: menner EDDY VAN DIJCK en grooms JOS VAN HASSELT en JEF AERTS. Volgend jaar nemen ze voor de tweede keer deel aan het wereldkampioenschap, geen geringe verdienste voor 'gewone liefhebbers, terwijl de echte topteams stuk voor stuk professionals zijn'. Een babbel dus met één voor hen 'al moet je eigenlijk met het hele team praten, want met het jarenlang gegroeide teamwerk staat of valt alles in deze sport. Dat is er trouwens ook een van de mooiste aspecten van.'

'En dan moet je weten dat de profs dagelijks 6 uur of meer trainen ...'

Wedstrijden Het team rijdt jaarlijks een tiental wedstrijden. 'Een wedstrijd bestaat uit drie delen. Eerst is er een dressuurproef waarbij men opgelegde figuren rijdt. Gewoonlijk is er dezelf de wedstrijddag een nevendiscipline, de presentatie waarbij men kijkt of de paarden goed ingespannen zijn en dergelijke. De belangrijkste proef is de marathon over 20 tot 30 km met vier trajecten. Eerst moet je in een bepaalde tijd een draftraject afwerken. Na een rustperiode van 10 minuten is er een sneldraf traject. Dan weer een rustperiode en een draftraject. Tenslotte is er een hindernissentraject, wellicht het meest spectaculaire onderdeel. In allerlei hindernissen moet je men- en stuurvaardigheid demonstreren, de wendbaarheid van het span en noem maar op. Zo'n hindernis bestaat meestal uit een kombinatie van smalle poorten waar men zo precies mogelijk doorheen moet. De opstelling in moeilijke kombinaties, in waterpartijen, op heuvels enz. bepaalt de moeilijkheidsgraad. Het komt er dan op aan om zo snel mogelijk uit die gevarenzone, zoals dat heet, weg te geraken. Door-

Onze gesprekspartner was Jef Aerts, van thuis uit vertrouwd met de paardensport en al jaar en dag bevriend met zijn twee kompanen. 'Wij zijn al heel lang kameraden en reden vroeger ieder in de LRV. Op een bepaald ogenblik hadden we dan een kleine kar om samen naar de ruitertornooien te rijden. Je weet hoe het dan gaat, zeker. We kochten een koets voor ons plezier en gebruikten die bijvoorbeeld om trouwen te rijden. Stilaan geraakten we zo in de mensport. Gingen we al eens links en rechts naar wedstrijden kijken, en automatisch zijn we zo helemaal in de sport gegroeid. Zo'n vijf jaar geleden hebben we dan voor de eerste keer zelf meegereden. Dat viel flink tegen natuurlijk, want vooraleer je in deze sport kunt presteren moet je echt enkele jaren keihard werken en enorm goed ingespeeld zijn op elkaar.' Ieder lid van het team heeft zijn vaste opdrachten, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Al het materiaal wordt gezamenlijk aangekocht, geen overbodige luxe allicht wanneer men er alleen nog maar aan denkt dat een team over vijf paarden moet kunnen beschikken (eentje als reserve, vier tijdens de wedstrijden zelf). Het praktische werk wordt eveneens verdeeld. Zo zorgt Eddy voor alle transport, Jef voor de dagelijkse verzorging van de paarden en Jos voor technisch onderhoud en herstelling van het materiaal. In het seizoen van april tot eind oktober, betekent een en ander

Bij de wedstrijden hebben de drie teamleden een vaste plaats op de kar. Eddy Van Dijck is de menner die de vier teugels letterlijk in de handen houdt. Jos Van Hasselt zet de routes uit en kloki de tijden. Jef Aerts houdt mee de hindernissen in het oog en moet indien nodig de kar omzetten.

al gauw een dagelijkse inzet van pakweg anderhalf uur. Daar komen dan de trainingen bij: vier keer per week, met het inspannen van de paarden incluis telkens zowat 4 tot 5 uur.

gaans is er een kortere en een langere route, maar de eerste is dan wel nog moeilijker. Het precies mennen en blindelings op mekaar afgestemd zijn, is hier vanzelfsprekend zeer

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9 32


SPORT belangrijk. Je moet er rekening mee houden dat de 4 paarden echt als een knipmes moeten gehoorzamen, dat ze alles samen een lengte van 12 m vormen en tussen de 800 en 900 kg aan gewicht voorttrekken! Tenslotte is er nog een vaardigheidsproef, waarbij men de wagen doorheen een route met kegeltjes moet sturen met zo weinig mogelijk strafpunten.' 'Meer dan een tiental wedstrijden kun je niet rijden hoor. Deze sport vergt al heel wat van de paarden. Het zijn warmbloedpaarden, dieren die voldoende krachtig en gespierd zijn. Ze moeten heel goed getraind en gevoederd zijn. In het seizoen moet het voeder aangepast worden zodat je ze naar een top kan voeren wanneer er een belangrijke wedstrijd komt. Dat kan je niet gedurende 7 of 8 maanden aan een stuk natuurlijk. Overigens is het een gecontroleerde sport. Tijdens de wedstrijd mag je de dieren niet doodjakkeren, ze mogen zelfs niet in galop gaan. Er gaat altijd een bokrechter mee, die o.m. daar op moet toezien en die je slechte punten toekent indien dat wel zou gebeuren. Tijdens de rustpauzen zijn er veeartsen die de toestand van de dieren ter plaatse controleren en die je meteen verbieden om verder te gaan wanneer één van de paarden iets zou mankeren. Er zijn trouwens ook dopingcontroles, de BDA - Belgian

delings in situaties waarvoor ze normaal gezien terugschrikken. Dan geef je uiteindelijk echt om die dieren hoor!' Eddy, Jos en Jef hebben hun eigen vierspanclubs in het leven geroepen. Als 'de Koetsiers' hebben ze er al enkele inrichtersactiviteiten opzitten. In de toekomst ligt het in de bedoeling om nog actiever te worden op dat vlak. Hiermee willen ze ook bijdragen om hun sport nog meer bekendheid te geven in de streek. 'Want bij ons begint het allemaal nog maar. Als je ziet dat het wereldkampioenschap in Apeldoorn zo'n 100.000 toeschouwers aantrekt, dan zie je dat bij ons nog veel kan gebeuren in dit opzicht. Daar presteer je op sommige plaatsen van het hindernissenparcours voor tribunes met 20.000 mensen. Dat doet je dan toch wel wat hoor... Dat wereldkampioenschap hebben we uitgereden, wat op zich al een hele verdienste is. 95 07o van de deelnemers zijn profs. Volgend jaar is het in Oslo, en naar alle waarschijnlijkheid zullen we er weer bij mogen zijn.' 'Vierspanwedstrijden hebben de toeschouwer heel wat te bieden. Het is een actiesport met heel wat spectaculaire momenten. Het vierspanwereldje zelf is eveneens een attractie op zich. Doordat er relatief weinig teams

Zeer grote keus in Sinterklaasspeelgoed

*

Voor degenen die graag zelf hun schilderij maken, is er een grote collectie verfmateriaal AAN ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

VAN BERGEN & CO. Gelmelstraat 30 - 2320 Hoogstraten Tel. 031/3147750

zijn, ken je na verloop van tijd de meeste deelnemers behoorlijk goed. En al ken je dan geen woord Pools of Spaans, als je samen bij zo'n internationale wedstrijd een pint pakt, dan maak je toch veel plezier omdat je van mekaar weet dat iedereen daar zit met dezelfde interesse en motivatie. Om dan 's anderendaags bij het krieken van de dag alweer allemaal in het getouw te zijn om de paarden voor te bereiden op de wedstrijd.'

.1 (111 liet ne,k tijdens de mIta/al/mon in Linden nabij Leo men. 1)e ierde

/00/1

die mee in de

waterpartij duikt, is een bokrechter.

Driving Association - doet er dus van alles aan om de sport zo zuiver mogelijk te houden.'

-

- 1111 11

Actiesport Jef is na jaren nog flink enthousiast over paardensport en vierspan. 'Je ziet samen wel eens dat de echt topteams risico's nemen met hun paarden, ze met zeer hoge snelheid door de poorten sturen zonder zich af te vragen of het paard zo niks zou kunnen overkomen. Dat zit er bij ons helemaal niet in. Niet zozeer omdat we ons een gekwetst paard financieel niet kunnen veroorloven, maar vooral omdat we daarvoor te veel om de dieren zelf geven denk ik. Je bent er jarenlang dagelijks zoveel mee bezig dat er een enorm vertrouwen ontstaat tussen paard en ruiters. De paar den doen op den duur alles voor je, gaan blin-

De mooiste prestaties van het team zijn tot nu toe de tweede plaatsen op twee Belgische kampioenschappen en de deelname aan de wereldkampioenschappen in Apeldoorn vorig jaar. Stilaan krijgt het driemanschap dan ook enige bekendheid. 'Dat is voor ons ook wel belangrijk om vroeg of laat misschien aan sponsoring te geraken. De sport zelf is nog volop in opmars, krijgt meer publieks- en media-aandacht. Wanneer wijzelf met goeie prestaties kunnen uitpakken dan vinden we ooit misschien wel een bedrijf bereid om ons te sponsoren en ons zo wat meer financiële armslag te geven. Dat zou mooi zijn natuurlijk.'•

sUD\R14 30 10 pCtO

uw Nikon

00grC

)

FOTOGRAir_

'-"-s

II iiSI!

ii''! 33


I:II I,1JCj VITI1

&1

HVV: 10 op een rij... De roodwitten hebben zich in de top van het klassement genesteld en zijn niet van plan deze voordelige positie zonder slag of stoot prijs te geven. De uitslagen liegen er niet om: titelkandidaat Westerlo geraakte enkel door een schoonheidsfout in de HVV-verdediging aan een gevleid gelijkspel en de derby tegen KFC Turnhout - 19 doelpunten in 4 wedstrijden - werd door HVV nipt doch verdiend gewonnen. De laatste 5 wedstrijden scoorde HVV telkens 2 doelpunten en Dré Laurijssen werd amper 3x geklopt. Dit was goed voor 9 op 10 en dat er nog wat reserve is bewijst de leidersplaats van HVV II, dat met een mengeling van jong talent en routine door een overwinning (0-2) op leider Turnhout zelf die leidersplaats heeft ingenomen. HVV wordt stilaan genoemd bij de outsiders en zonder bepaald titelambities te koesteren, doet het toch wel deugd aan het roodwitte voetbalhart dat er nu minder naar de staart dan naar de kop van het klassement moet worden gekeken. HVV heeft op papier een goed programma. Aarschot, Turnhout, Poederlee, Tienen, Westerlo... Iedereen moest aan de roodwitten inleveren. Indien we matchen als tegen Beringen, Hoeselt, Aubel en Heist niet onderschatten - en dat zou jammer zijn - moet HVV de winterstop kunnen halen met een voor onze normen ongewoon puntentotaal. 5 op 8 is niet te hoog geschat, wat meteen ons totaal op 20 punten zou brengen... Voetbal is onberekenbaar doch bij HVV wordt hard gewerkt en dat ziet men aan het klassement van HVV 1 en HVV II. Programma Vrijdag 10 december: 20.00 uur Beringen - Reserven

F.C. Meer van kwaad naar erger De resultaten van ons eerste elftal mag men zeker niet al te schitterend noemen. De ene nederlaag volgt op de andere. De puntenoogst is dan ook mager. Zijn er dan verzachtende omstandigheden? Jawel! Onze topschutter Gerrit Van den Heuvel begon niet aan de competitie en verkoos te Spelen voor een Hollands elftal. Twee van de betere spelers Ludo Quirijnen en Wilfried Brosens hielden hun belofte niet en gingen evenmin van start. Dan kregen we een wekenlange uitsluiting van Peter Vermeiren, een jonge belofte. Onze keeper Stan Van Gestel onderging een operatie en mag dit seizoen aan geen sport meer doen. De trainer kreeg het moeilijk en is het afgestapt. Een paar weken geleden kreeg nog een speler de rode kaart. Hem wacht een langdurige schorsing. Het kan niet erger meer...! Gelukkig doen het onze reServen en jeugdelftallen zeer goed. Aan hen beleven we heel veel voetbalpret! En terecht zijn we trots op hen! Programma Zaterdag 2 december: 13.30 uur Preminiemen B - St.-Lenaarts B 15.00 uur Miniemen - Meerle A 34

I1 t

1

SPORT i

1 Içl. \1 l,lJCl t1•I t

_____ _____ _____

Zaterdag 2 december: 20.00 uur Hoogstraten VV - Beringen 13.30 uur Meerle B - Preminiemen B 13.30 uur Zwarte Leeuw A - Preminiemen A Zondag 3 december: 09.30 uur Prov.Juniores - Westerlo 11.00 uur Gew.Juniores - Hoogmolen B 09.30 uur Prov.Scholieren - Westerlo 10.00 uur Kasterlee - Prov.Knapen 10.00 uur Kasterlee - Prov.Miniemen 09.30 uur Gew.Miniemen - Wortel B Zaterdag 9 december: 14.30 uur Reserven - Aubel 13.30 uur Antonia - Duveltjes 13.30 uur Preminiemen B - Meer B 13.30 uur Preminiemen A - Wortel A Zondag 10 december: 14.30 uur Aubel - Hoogstraten VV 11.00 uur Luchtbalboys - Gew.Juniores 11.00 uur OG Vorselaar - Prov.Scholieren 09.30 uur Prov.Knapen - Westerlo 09.30 uur Prov.Miniemen - Westerlo 09.30 uur Oosthoven B - Gew.Miniemen Vrijdag 15 december: 20.00 uur Hoeselt - Reserven Zaterdag 16 december: 20.00 uur Hoogstraten VV - Hoeselt 13.30 uur Vosselaar - Duveltjes 15.00 uur Loenhout B - Preminiemen B 13.30 uur Minderhout - Preminiemen A Zondag 17 december: 09.30 uur Prov.Juniores - Zwarte Leeuw 11.00 uur Gew.Juniores - Meer 09.30 uur Prov.Scholieren - Zwarte Leeuw 11.00 uur OG Vorselaar - Prov.Knapen 11.15 uur OG Vorselaar - Prov.Miniemen 09.30 uur Gew.Miniemen - Gierle BU 13.30 uur Wortel A - Preminiemen A 14.30 uur Zoersel C - Veteranen Zondag 3 december: 14.30 uur Vosselaar - F.C. Meer 09.30 uur Reserven - Minderhout 11.15 uur Juniores - Mariaburg 09.30 uur Loenhout - Scholieren 11.00 uur Loenhout A - Knapen Zaterdag 9 december: 13.30 uur Preminiemen A - St.-Jozef A 14.30 uur Veteranen - Merksplas 13.30 uur Hoogstraten - Preminiemen B 13.30 uur Vlimmeren A - Miniemen Zondag 10 december: 14.30 uur F.C. Meer - Zwaneven 09.30 uur Branddonk - Reserven 09.30 uur Hoogmolen B - Juniores 09.30 uur Scholieren - Minderhout 11.00 uur Knapen - Minderhout Zaterdag 16 december: 13.30 uur Preminiemen B - Lentezon B 15.00 uur Miniemen - Brecht A 13.30 uur Zoersel - Preminiemen A 13.30 uur Antonia C - Veteranen Zondag 17 december: 14.30 uur Flandria - F.C. Meer 09.30 uur Poppel B - Reserven 11.00 uur Hoogstraten - Juniores 09.30 uur Scholieren - Lentezon 11.00 uur Knapen - Leritezon AU

t ii i

Is V.N.A. al aan winterslaap begonnen? Volgens de resultaten van de matchen in november, is de le ploeg een beetje ingeslapen. Als deze periode gebruikt wordt om achteraf doelpunten en puntenhonger te stillen, zouden we zeggen: 'Slaap nog even'. Maar een goed Vlaams spreekwoord zegt: 'Stel niet uit tot morgen, wat ge vandaag nog kunt doen.' En 9 punten uit 10 matchen is niet zo direkt een resultaat van wakkere voetballers. Tegen Vosselaar, de leider in de kompetitie, werd thuis met 2-1 verloren. De winninggoal van Vosselaar was niet echt verdiend, maar na het eindsignaal stond en bleef hij op het scorebord en op het scheidsrechtersblad. Dus in plaats van 1 punt voor Wortel gingen de 2 punten mee naar Vosselaar. Op Zwaneven, dat met 1 punt v66r Wortel stond, begon de Wortelse ploeg gehandicapt aan de wedstrijd. De doelman had een herhaling bij het Belgische leger en kon door de legeroverheid geen dag gemist worden. Een familiefeest en een uitspraak van de groene tafel zorgden voor afwezigheid van nog twee basisspelers. Het vervangen van deze spelers zorgde wel voor elf spelers op het veld, die echter meer moeite hadden om mekaar te vinden, dan om echt aan te vallen en te verdedigen. De ploeg van Zwaneven had deze problemen niet, doorlopend hadden zij een licht overwicht dat zij benadrukten met een 3-0 overwinning. Op 19.11 ontving Wortel de ploeg uit Flandria (Ravels). Deze ploeg staat met gelijke punten in de rangschikking. Toch bracht Flandria het beste spel en wint met 1-2. In het af te werken programma van december zitten een paar wedstrijden die zeker punten moeten opbrengen. Eigenlijk zou de le ploeg er van uit moeten gaan: we maken 1 doelpunt méér dan onze tegenstrever en dat brengt in de Belgische kompetitie nog altijd 2 punten op. Op 1 november werkten de jeugdploegen het novembertornooi van de fusiegemeente Hoogstraten af. Dank zij de resultaten van vooral scholieren (2e in Hoogstraten) en miniemen (le in Wortel) wisten de Wortelse jeugdploegen de wisselbeker van het gemeentebestuur in de wacht te slepen. Deze wisselbeker werd onder grote belangstelling in de VNA-kantine aan de Wortelse verantwoordelijke overhandigd. Als de ploegen uit de hogere afdelingen niet te veel jonge talenten komen weghalen, zijn er voor begeleiders en supporters nog mooie tijden te verwachten in Wortel. Programma december le ploeg 3 december: 14.30 uur Wortel - Gierle 10 december: 14.30 uur Minderhout - Wortel 17 december: 14.30 uur Wortel - Pulderbos Reserven 10 december: 9.30 uur Minderhout - Wortel


SPORT 17 december: 9.30 uur Wortel - Dosko Juniors 2 december: 14.30 uur Vlimmeren - Wortel 9 december: 14.30 uur Wortel - Brecht B 16 december: 14.30 uur Westmalle - Wortel Scholieren 3 december: 9.30 uur Vosselaar A - Wortel 10 december: Wortel - Dosko 17 december: 9.30 uur: Minderhout - Wortel Kadetten Zelfde programma als scholieren, telkens om 11 uur. Miniemen B 3 december: 9.30 uur Hoogstraten - Wortel 10 december: 11.00 uur Wortel - Gierle 17 december: 9.30 uur Oud-Turnhout - Wortel Miniemen A 2 december: 15.00 uur Meerle B - Wortel 9 december: 14.00 uur Wortel - Dosko 16 december: 13.00 uur Zwarte Leeuw A - Wortel Praeminiemen A 2 december: 13.30 uur Wortel - Meer A 9 december: 13.30 uur Hoogstraten A - Wortel 16 december: 13.30 uur Wortel - Oostmalle Praeminiemen II 2 december: 15.00 uur Wortel - Zwarte Leeuw B 9 december: 13.30 uur St. Lenaarts B - Wortel 16 december: 15.00 uur Wortel - Wuustwezel Duveltjes Voor officiëlc matehen vrij tot 3.3.90.0

Minderhout V.V. met groeiend vertrouwen Na een beginperiode met bitter weinig puntengewin dreigde M.V.V. diep weg te zinken in de onderste regionen van de klassering. Enkele gelijke spelen, nipte nederlagen, een overwinning kon toen nog niet opgetekend worden! Het zou dringend moeten verkeren! Wel, Minderhout herpakte zich in de gunstige zin van het woord. Gestreden werd er met hart en ziel, men scoorde, de defensie weerde zich tot het uiterste en... men pakte punten! Brecht, vooraan in de rangschikking, werd het slachtoffer van de Minderhoutse zegedrift. Tijdens de eerste helft kende men een gelijkopgaand verloop, maar in de tweede vijfenveertig minuten waren de bezoekers het gevaarlijkst. Karel Koyen kon een missertje van de lokale verdediging handig uitbuiten en werd daarbij foutief gestopt. De daaruitvolgende elfmetertrap werd door Harry Peeters haarfijn binnengetrapt, 0-1. Een alles gevende Eddy Peeters verhoogde tot 0-2 en een stevig georganiseerde verdediging, waarin Paul Van Erck na lange afwezigheid zijn heroptreden deed, zorgde voor de rest. Voilâ, de eerste overwinning was binnen! Zo voortdoen, luidde het wachtwoord! Vrij Arendonk kwam op bezoek en men mocht zich zeker geen slippertje getroosten. In een rommelige eerste helft slaagde Eddy Peeters erin groenwit op voorsprong te brengen en na de koffie zorgde een opgerukte Jac Koyen met een harde schuiver voor een tweede treffer. Van de bezoekende aanvallers ging weinig gevaar uit en keeper Michiels kende een rustige herfstnamiddag. Twee punten rijker! De verplaatsing naar Oosthoven mocht men zeker niet onderschatten en dat deden de M.V.V.jongens ook duidelijk niet. Zouden de goede resultaten van de vorige partijen een verlengstuk krijgen? De thuisploeg startte sterk en de 1-0 voorsprong aan de rust was ook volkomen verdiend. Een kleine misrekening van de lokale doelwachter zorgde voor een 1-1 stand. M.V.V. kende nog enig geluk, maar toch werd een puntje meegebracht. Het weekend daarop nam men het aan de Hoge Weg op tegen Branddonk. En 'gebrand' heeft het! Beide ploegen haalden werkelijk het onderste uit cle kan en van de spelregels werd

De wisselbeker 'Jos Van Aperen' ging dit keer naar de Wortelse jeu gdploegen.

ngi tä

GARAGE

Geudens

..V...A.

MEERSEWEG 8 MEER TELEFOON 031315.71.76

~

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Streven naar perfektie

0

op geregelde tijdstippen brandhout gemaakt. Acht maal geel boekte de scheidsrechter: zes maal voor de thuisploeg en twee keer voor de bezoekers. Deze laatsten vertolkten een sterke eerste periode alhoewel doelman Michiels zelden in gevaar verkeerde. Na de kampwisseling werd er langs beide kanten bitsiger gespeeld, doch tot scoren kwam het vooralsnog niet. Een tiental minuten voor affluiten gebeurde het dan toch! Een BranddonkspeIer vertrok volgens velen in buitenspelstand, niet volgens scheids- en grensrechter, liep daarna wel of niet met de bal over de zijlijn, niet volgens de grenswachter, zette de bal voor doel waar hij binnengetrapt werd, 0-1. Dat er over dit omstreden doelpunt na de wedstrijd nog duchtig nagekaart werd, kan je wel raden! Na de hoopgevende resultaten van de vorige weken wel een zware opdoffer natuurlijk! Het zelfvertrouwen is toch in de ploeg gekomen en dat mag zeker een positief gegeven genoemd worden! Programma Zaterdag 2 december: 14.30 uur Juniores - Oostmalle 13.30 uur Preminiemen - Antonia A 13.00 uur Brecht A - Miniemen Zondag 3 december: 14.30 uur Oostmalle - Minderhout V.V. 09.30 uur Meer A - Reserven 09.30 uur Scholieren - Hoogstraten 11.00 uur Knapen - Zwarte Leeuw Zaterdag 9 december: 14.30 uur Westmalle - Juniores 15.00 uur Brecht A - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - Zwarte Leeuw A Zondag 10 december: 14.30 uur Minderhout V.V. - Wortel 09.30 uur Reserven - Wortel 09.30 uur Meer - Scholieren 11.00 uur Meer - Knapen Zaterdag 16 december: 14.30 uur Juniores - Loenhout 13.30 uur Preminiemen - Hoogstraten A 15.00 uur St.-Lenaarts A - Miniemen Zondag 17 december: 14.30 uur Vosselaar V.V. - Minderhout V.V. 09.30 uur Dosko B - Reserven 09.30 uur Scholieren - Wortel 11.00 uur Knapen - Wortel• 35


SPORT NOORDER KEN PEN

FC Meerle flink op dreef Stilaan maar zeker nestelen de Meerlenaren zich in het bovenste gedeelte van het klassement. Na de overwinning tegen St.-Lenaarts werden nu ook de puntjes gehaald op het 'veld' van Bezemheide. J. Van Dongen scoorde weer en Marcei Van Dun had wei de hulp van een thuisspeler nodig om te juichen, 0-2! Zou Gooreind ook klein te krijgen zijn? Groenwit werd door kwetsuren geteisterd, twee penalty's zouden geweigerd geweest zijn, de thuisdoelman zou bij twee doelpunten niet vrij uitgegaan zijn! Geen wonder dat er dan ook met 1-3 verloren werd! Na een zondag rust arriveerden de polderjongens uit Stabroek en zij verloren met 3-2 aan de Chaamseweg. Somers, Michielsen, Van Dun zorgden voor de goals en liefst vier keer wees de man in het zwart naar de witte stip. De puntjes bleven te Meerle en dat was het voornaamste. De goede trend werd Voortgezet op het terrein van Hoogmolen en daar werd een overwinning weggekaapt, 0-1. F.C. Meerle zit in de lift en mag geen steken meer laten vallen! Programma Zaterdag 2 december: 15.00 uur Meer - Miniemen A 15.00 uur Miniemen B - Wortel 13.30 uur St.-Jozef - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Hoogstraten Zondag 3 december: 14.30 uur F.C. Meerie - Horendonk 09.30 uur Reserven - White Star 09.30 uur Dosko - Scholieren 11.00 uur Dosko - Knapen Zaterdag 9 december: 13.30 uur Miniemen A - Brecht 15.00 uur Oostmalie - Miniemen B 14.30 uur Preminiemen A - Westmalle 13.30 uur Lentezon - Preminiemen B Zondag 10 december: 09.30 uur Dosko C - Reserven 09.30 uur Juniores - Kapellen B 09.30 uur Scholieren - Wuustwezel 11.00 uur Knapen - Wuustwezel Zaterdag 16 december: 15.00 uur Miniemen B - Vlimmeren 15.00 uur Brecht A - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Zwarte Leeuw Zondag 17 december: 09.30 uur Reserven - Arendonk 09.30 uur Ekeren Donk - Juniores 09.30 uur Zwarte Leeuw - Scholieren•

GIJSBREGTS E1.EKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOULINEX PHILIPS-ZANUSSI Ook sterk in Service Grundig-Philips/ Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

Guur weer deert cross-deelnemers amper Met het vallen van de bladeren kwam het nieuwe veldloopseizoen weer op gang. Met de nodige oefenkilometers in de kuiten kon op zaterdag 4 november worden deelgenomen aan de allereerste AVN cross op en rondom de voetbalvelden van het Klein Seminarie. Rond de middag veranderde het weer - een stralend zonnetje maakte plaats voor felle regenviagen en een fikse gure wind. Onvervalst crossweer dus. De omloop lag er bovendien lichtiopend bij - niks te klagen m.a.w. en heel wat deelnemers. Er waren 200 atleten uit 12 verenigingen, tot zelfs uit Beveren-Waas toe. De wedstrijden werden gelopen in verschillende kategorieën, zowel voor dames als voor heren. Ondanks het frisse weer werd werkelijk voor iedere meter gestreden in de diverse wedstrijden. Ereplaatsen waren er in overvloed voor AVN leden. Zo moest Bram Everaert maar nipt de duimen leggen voor zijn Rij kevorselse trainingsmakker Koen Van Den Kinschot. Tom Haest werd mooi 4e. Een zeer spannende finish ook bij de dames: Martine Persoone legde beslag op een prachtige 2e plaats, enkele meters voor Rita Aerts. In de afsluitende koers kwamen de heren juniorensenioren in actie. Ook dat zou een erg boeiende vertoning opleveren met een erg onverwachte maar oververdiende winnaar: de 17-jarige Johan Jochems verraste immers vriend en vijand door met een uitstekende prestatie iedereen het nakijken te geven. Bij de dames junioren was er een eerste plaats voor Carine Jochems. De AVVV verenigingen kampten onderling voor de wisselbeker Arnold Van Aperen. SAV uit Schoten nam de trofee mee naar huis met 62 punten, voor AVN met 43 punten en APSO Zandhoven met 31. or hei lhcu\\ e Al bij al een geslaagde inzet

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open

seizoen, en een initiatief dat navolging verdient. Met uiteraard dank aan alle bereidwillige helpers en sponsors!

De uitslagen: Kruibeke 15-10 Roei Everaert 4e pupillen; Bram Everaert 3e kadetten; Petra Everaert 3e scholieren; Martine Persoone 4e veteranen dames; Guido Everaert 4e veteranen heren.

Schoten 21-10 Guido Hendrickx 3e senioren.

Hoogstraten 4-11 Pupillen o7980.

Ellen Hoefnagels 4e; Marlies Van Beeck 8e; Dorien Rombouts 10e; Roei Everaert 10e; Tom Van den Berghe 11e. Miniemen o7778. Els Koyen 6e; Lincy Steensels 7e; Sigrit Van Eersel 12e; Jim Hoefnagels 3e; Michael Crauwels 7e; Kristof Rombouts 8e. Kadetten 07576: Annemie Aerts 8e; Bram Everaert 2e; Tom Haest 4e;, Jan Govaerts 7e; Luc Oprins 8e. Scholieren °73-74: Petra Everaert 3e; Ilse Mertens 4e. Junioren 07172: Carine Jochems le; Johan Jochems le. Senioren: Jan Hendrickx 2e; Guido Hendrickx 4e; Guy Van den Kieboom 6e; Eddy Hendrickx 18e; Marc Sterkens 30e; Eddy Oomen 34e. Veteranen: Martine Persoone 2e; Rita Aerts e; (uido F cracit 6e. •

Bijouterie 'Jou' Vrijheid 66 - 2320 Hoogstrafen - Tel. 031314.72.53

* groot assortiment in modejuwelen * exclusieve haarmode * ruime keus in lederen riemen en tassen * klantenkaart ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN: weekdagen 9.30-18.30 u. Zondag 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten Tot ziens

36

Leen

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTR ICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

service -.

HOOGSTRATEN


SPORT

Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie Op maandag 13 november is het eerste penodekampioenschap van HZC afgelopen. VITO, de winnaar van ons openingsseizoen, prijkt na een mindergeslaagd 2e zaalvoetbaljaar opnieuw aan de kop van de rangschikking. Met slechts 1 verliespunt halen zij de begeerde le periodetitel binnen. De 2 titelpretendenten, Icarus en Gerstetonne, volgen op amper 1 puntje. Opvallend zijn de prestaties van nieuwkomers Gemeentekrediet, Kanaries, Hooghuis en Groenhoef, die meteen in de kopgroep hebben postgevat. Het belooft dus een bijzonder spannend kampioenschap te worden. Het verschil tussen de kop en de staart van de rangschikking lijkt dit jaar groter te wor den dan de 2 vorige seizoenen. Soccer, Sporto, Brandweer en Diesels staan duidelijk onder hun waarde geklasseerd. En... de strijd voor de rode lantaarn zal eind november uitgevochten worden in de confrontaties KWB Wortel-De Swart en KWB Wortel-Spijker. Laat ons echter niet vergeten dat 'DE SPORTIVITEITSBEKER' eveneens een belangrijke trofee is die tijdens onze 'recreatieve competitie' kan verdiend worden. Hopelijk spelen ook de kopploegen mee voor deze trofee.

Rangschikking: le periodekampioenschap VITO ................................19 pnt. Icarus ................................18 pnt. Gerstetonne ........................18 pnt. Hooghuis ...........................17 pnt. Rigy Boys ..........................16 pnt. Gemeentekrediet ..................16 pnt. Groenhoef .................. . ....... 14 pnt. Kanaries.............................13 pnt. Diesels ...............................10 pnt. Soccer .................................8 pnt. Sporto.................................8 pnt. Ruiterspleintje ......................7 pnt. Middenstampers ....................5 pnt. Brandweer ...........................3 pnt. Spijker ................................2 pnt. KWB Wortel ........................0 pnt. De Swart .............................0 pnt.

BEGRAFENISSEN

JORIS ::.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10

03/314.56.91

CAULEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon Maak hef uze'f gemakkeHjk fax 014163.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zetten de bloempjes voor u bJfen.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

Paul & May Van Huffel-Van Dyck Leopoldstraat 60, 2330 Merksplas

Veidritwedstrijden op 'De Mosten' Op zondag 3 december hebben voor de eerste maal veldritwedstrijden plaats op het stedelijk recreatiegebied 'De Mosten' in Meer. De wieler- en toeristenclub van Hoogstraten staat borg voor deze inrichting. De organisatoren rekenen op een groot aantal deelnemers en zeer veel supporters. Voor velen onder u kan dit een eerste kennismaking zijn met het veldrijden, zowel op de fiets of als toeschouwer. De wedstrijden maken deel uit van de veidritkalender van de Midden Brabantse Cyclo Crossbond. Favorieten noemen voor de verschillende reeksen is moeilijk, maar we willen toch enkele namen vooropzetten. Bij de senioren verwachten wij een verbeten strijd tussen Pierre Frijters, Hans Van Summeren, Peter Van De Velden en Ad Bernaerts. Bij de veteranen boven de 35 jaar rekenen we op een overwinning van Wim De Vrij uit Rijkevorsel. Het meeste tegenstand mag hij verwachten van Jef Snelders, Johan Heesbeen en WILLY VAN DE OUWELAND, die stilaan in topforme begint te komen. Bij de veteranen boven de 45 jaar stellen wij een felle strijd voorop tussen JEF GEERTS, Bert Cools en HERMAN MARTENS, met een lichte voorkeur voor Minderhoutse Herman. Aangezien in BelgiĂŤ geen wielerwedstrijden zijn toegelaten onder de 15 jaar, worden de jeugdreeksen opgevat als behendigheidsproeven. Alle deelnemers van deze reeksen krijgen een herinnering aangeboden. Dit wordt dus vooral voor de jeugd van groot-Hoogstraten een buitenkans om eens kennis te maken met het veldrijden. Misschien schuilt er onder u ergens een kampioen als Wim Lambrechts. Het parcours is zodanig uitgezet dat men niet moet beschikken over een speciale fiets. Graag delen wij nog mee dat bij het binnenleveren van deze copij (na 6 wedstrijden) het regelmatigheidscniterium bij de categorie van de 45 plussers aangevoerd wordt door 2 stadsgenoten. Aan de leiding vinden we Jef Geerts,

op de 2de plaats gevolgd door Frans Snyers. Voor alle inlichtingen in verband met de wedstrijden op 'De Mosten' kan men terecht bij Jef Geerts, Vooraard 20, Minderhout, tel. 03/3 14. 56. 14. De starttijden: 6 t/m 8 jaar: 13.00 uur (10 min.) 9 t/m 12 jaar: 13.15 uur (15 min.) 13 t/m 16 jaar: 13.35 uur (20 min.) 33 t/m 44 jaar: 14.00 uur (40 min. + 1 ronde) 14.01 uur 45+: 17 t/m 34 jaar: 15.00 uur (50 min. + 1 ronde) Kalender van de nog te betwisten wedstrijden: 26 nov.: Molenschot 3 dec.: Meer 10 dec.: Zundert 17 dec.: Rijen 24 dec.: Rijen 26 dec.: Rij sbergen 27 dec.: Oosterhout 29 dec.: Dorst 7 jan.: Oosteind 14 jan.: Bavel (kampioenschap) 21jan.: Minderhout (Boskant) 28 jan.: Rijen (koppelcross) 4 febr.: Molenschot (sluitingscross).

Medewerkers, breng tijdig uw kopij binnen. Zondag 10 december. Allerlaatste berichten op woensdag 13 december. 37


SPORT

.* BloemsierKunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

J um ping Eind oktober had een groots opgezet internationaaljumping-tornooi plaats in de Veilinghallen, ingericht door de 'Stal van Paesschen'; een van de deelnemers was de jeugdige Jef Desinedt uit Minderhout die hei Europees brons veroverde in de Military-wedstrijd. Foto links. In deproefLi?. V. juniors-sernors behaalde Joris Menens uit Meersel-Dreef de eerste plaats. Foto hoven.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET - ENZ. ENZU St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 38


VARIA

HALVE EEUW GELEDEN standigheden zijn, ook een boete van onbeperkte hoogte of gevangenis worden opgelegd.' December 1939 Davidsfonds - feestavond Polen In de 'Nieuwe Rotterdamsche Courant' Woensdag 11. te 7 uur hebben de leden van wordt uit Berlijn gemeld: 'Reeds is in ver- het Davidsfonds in de zaal Sint-Jozef van schillende, ook Duitsche couranten, mel- een vroolijk feestje genoten. ding gemaakt van de maatregelen, waar- De leden waren zeer talrijk opgekomen, aan in de nieuwe, door Duitschiand be- want er viel te smuilen en 't was absoluut zette gebieden in het Oosten, de aldaar niet van het slechtste. Appelbroodjes met wonende Joden zijn onderworpen. Zoo dampende koffie; 't schoof erin als boter! is gemeld en o.a. door de Preussischer En achteraf nog ijsroom en een potje bier Zeitung' te Koningsbergen overgenomen, bracht de gewenschte stemming. dat te Krakau de Joden een witten band Tussendoor werd gezongen, muziek gemoeten dragen, voorzien van een Da- maakt, sappige en zure moppen verteld, en vidsster in het blauw. Het strengst schijnatuurlijk flink gelachen. nen wel de maatregelen, welke volgens de E.H. Lauwereys hield nog een korte toeofficiĂŤle 'Deutsche Zeitung', te Lodz, spraak waarin hij zegde dat dit feestje werden vermeld. Volgens dit bericht moe- waarlijk een gezonde oplossing was om de ten de Joden, zonder onderscheid van geest, die in den donkeren tijd maar al te leeftijd of geslacht, aan de rechterarm een zeer gespannen blijft, een deugddoende tien centimeter breeden band dragen en ontspanning te brengen. Hij drukte er temogen zij in den tijd tusschen vijf uur des vens op ook onze soldaten indachtig te blijavonds tot acht uur des ochtends hun wo- ven en hen de zo nodige ontspanning te bening niet zonder een bijzondere vergun- zorgen door de boeken van het Daning verlaten. Overtredingen van deze be- vidsfonds. palingen, zo staat er in de verordening da- Dit feestje heeft allen deugd gedaan; ons delijk bij, worden met de dood bestraft. hartje hebben we duchtig opgehaald en ons Evenwel kan indien er verzachtende om- buikje volgeladen.

Ongevallen Maandag 16 oktober om 11 uur reed de 21-jarige Jan De Schepper uit Wommelgem met zijn vrachtwagen tegen een boom en een verhchtingspaal aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten. Hij werd hierbij licht gekwetst. De stoffelijke schade was groot. De 12-jarige fietser Ruud Eist, 0 L V straat 10, Meerle werd dinsdag 24 okt. om 15.50 uur aan de Bredaseweg aangereden door een vrachtwagen bestuurd door Gustaaf Hus uit Geel.

1. Janssens p.vb.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Weer aan de Bredaseweg botsten woensdag 25 okt. om 9uur de auto's bestuurd door Jan Van Looveren uit Brecht en Marcel Herrijgers, Heerle IA, Minderhout. Er was zware schade. Aan de Meerseweg kwam het woensdag 25 okt. tot een botsing tussen de auto bestuurd door Jean Luc Vermander, Vrijheid 166 en de 17-jarige bromfietser Rudi Van den Heuvel, Meerdorp. Deze laatste werd licht gekwetst. Maandagnacht 30 okt. reed Frank Van Den Broek, Leemputten 18, Rijkevorsel, in de Gelmehtraat tegen dc gcparkccrdc auto iau dlii. Martens, cielmelstraat 1U9. Er was zware schade. Woensdagmorgen 1 nov. kwamen aan de Voort te Meerle twee auto's frontaal in botsing. De bestuurder van de eerste auto, Alois Vissenberg (36j) en zijn zoontje Frederik werden zwaar gewond. De inzittende moeder Paola Van Dijck (29j), Burgemeester Jespersstraat 3 en het zevenjarig zoontje lieten het leven. De andere auto werd bestuurd door Jozef Gorissen uit Stabroek. Hij werd zwaar gewond evenals zijn inzittende echtgenote, Marcella Vriens. In Meerledorp botsten vrijdag 10 nov. om 15.50 uur een auto bestuurd door Inge Van Bergen, Appelstraat 9 Rijkevorsei, met een lichte vrachtwagen bestuurd door Herman Bruynen, Meerseweg 147. Er was zware schade. Zondag 12nov. om 19.15 uur werd in Merksplas in de straat waar hij woont, Cardijnlaan 18, de 16-jarige voetganger Jacques Andriessen, zwaar gekwetst bij een aanrijding door de bromfiets bestuurd door Peter Van Dijck, Klinketstraat 13, Wortel.

ADVERTENTIE Blokken! Blokken! De winter staat voor de deur. Wilt gij warme en droge voeten hebben, koop dan goede en gemakkelijke BLOKKEN, uit onzen grooten voorraad en rijke keus. De van ouds gekende

BLOKKEN DL LOOZE, eigen handwerk in alle soorten hout, modellen en kleuren, zijn verkrijgbaar aan prijzen beneden alle concurrentie. Fransche blokken, alle malen, aan 5,50 fr. het paar. Kinderblokken, zwarte, vanaf 2,00 fr. het paar, tot 20 cm lengte. Breng ons een bezoek om u te overtuigen. Beleefd aanbevolen P.J. De Looze en Zoon Meerse Steenweg, Tram halte Minderhout.

Aan het kruispunt St. Lenaartsebaan-Oude Baan te Rijkevorsel, botsten donderdag 16 nov. om 18.00 uur een vrachtwagen bestuurd door Luc Moerkens, Krochtenstraat 3 Meer en twee personenwagens, respektievelijk bestuurd door Wim Van Mechelen uit Turnhout en Marcel Hofmans, Berkewijk 2, Rijkevorsel. Er was zware schade. Vrijdag 17 nov. om 11.35 uur botsten aan de Vrijheid de auto's bestuurd door Stefaan Eelen uit Kasterlee en Frans Nees, Zandweg 28, Rijkevorsel. Er was zware schade.0 39


RIJDEN***

-

IS PLEZANT, _________________

• ,ccCCO

Kruiswoordraadsel

!.

Horizontaal: vaartuig heerlijke streek kippenziekte aardig muil plaats zak vrucht slotwoord letterkeer voedsel onderwijzen naaigerei seizoen zeggenschap rekenopgave deel lengtemaat voertuig eiland bij Nw. Guinea windrichting uitmuntend Pl. in Gelderland met graagte oorlogsgod roem masker deel v. schip puntig staafje touw rivier in N. Brabant meteen spil Spaanse titel mythologische figuur aanmoediging betalingsbewijs nabootsing delfstof. Vertikaal: plaats in Borneo room Ned. schilder vrucht voorzetsel rund proper noot p1. in N O. Polder ontkenning hemellichaam rekening terstond strandmeer noot steekvlieg p1. in Nederland aarde heester brandverf laurier voorzetsel Thailand dwerg moment open plek in bos zeevis voegwoord gevangenis noot veelkleurig prul kippenstok nv. in Limburg snelschrijver.0 -

-

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDS WAGENS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mercedes-Benz.

-

-

Garage Autocentra Lodewijk de Konineklaan 393

Hoogsiraten Tel. 03/314.63.20 -

-

-

.

-

-

-

-

AUSTIN ROVER

W. M~ rïd~ M~ Garage

-

-

-

-

-

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

Oplossing vorige maand 1

2

GARAGE HOGA

3

L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 314.71.84

4

5

-

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MINDERHOUT Tel. 03/315.74.65 *

40

-

-

VAN USSEL

*

-

-

tweedehands wagens alle herstellingen carrosserie

6 7 8

9 10 11 12

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17


Burgerlijke stand

Geboorten 8 augustus: Lotte, dochter van Lodewijk Vermeiren en Eliane Roeien, Heimeulenstraat 27, Meerle. 1 oktober: Jenny, dochter van Danny Grieten en Linda De Beuckeiaer, Gelmeistraat 23, Hoogstraten. 1 oktober: Jonas, zoon van Lutgardis Kustermans en Johannes Hereijgers, Het Lak 7a, Meer. 3 oktober: Jef, zoon van Joseph Rombouts en Maria Koyen, Dreefweg 11, Meer. 3 oktober: J0, dochter van Luc Gijsbregts en Eis Bastyns, Van Aertselaerstraat 43, Hoogstraten. 5 oktober: Hannelore, dochter van Roger Aerts en Linda Kox, Gemeentestraat 22, Minderhout. 6 oktober: Anneleen, dochter van Bert Provoost en Hilde Stockman, Grote Plaats 26, Wortel. 10 oktober: Kim, dochter van Ludo Donckers en Rita Cuyiaerts, Voort 28, Meerie. 11 oktober: Stefanie, dochter van Ludo Voeten en Marieen Van de Locht, Meerleseweg 78, Meer. 11 oktober: Rob, zoon van Herman Van Aert en Anita Haneveer, Maaihoek 4, Meer. 15 oktober: Joeri, zoon van Jan Adams en Linda Jochems, Bergenstraat 6, Minderhout. 15 oktober: Bob, zoon van Guido Beuls en Denise Fleerakkers, Langenberg 11, Wortel. 16 oktober: Kevin, zoon van Dirk Van der Linden en Bea Janssens, Pastorijstraat 29, Wortel. 17 oktober: Tessa, dochter van Chris Van Dun en Allegonda Schreurs, Heieinde 14, Meerle. 20 oktober: Hanne, dochter van Karel Hofkens en Anna Segers, Lindendreef 10, Hoogstraten. 23 oktober: Jef, zoon van Andreas Verschueren en Agnes Adams, Meerieseweg 73, Meer. 24 oktober: Dries, zoon van Dirk Lambrechts en Christel Aerts, Buizeistraat 11, Hoogstraten. 25 oktober: Jeff, zoon van Ludo Donckers en Myriam Van Den Heuvel, Sint-Janstraat 27, Wortel. 26 oktober: Sven, zoon van Eric Neefs en Carina Aerts, Minderhoutsestraat 49, Minderhout. 26 oktober: Joyce, dochter van Luc Mertens en Gerda Van Veithoven, Tinnenpotstraat la, Hoogstraten. 27 oktober: Dennis, zoon van Alfons Braspenning en Diane Moerkens, Krochtenstraat 3, Meer. 28 oktober: Bart, zoon van Alphons Rollé en Antonia van Opdorp, Strijbeekseweg 26, Meerle. 30 oktober: Gunther, zoon van Jan Leenaerts en Rita Van Hasselt, Terbeeksestraat 44, Meer.

Gaat u bouwen?

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een protc'eooneel fotograaf.

JFF HERIJGERS ikk Bouwspecialiteiten

l

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel 03/314.47.55

ALLES VOOR UW DAK • geïsoleerde dakelementen (isoleren en bouwen in één) • polyester roofings (verschillende prijsklassen) • muurvinyl, boensels en plaché

Foto-video

de Greef

• dakvensters Velux en lichtkoepels

Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250 De vakfotograaf maakt er meer werk van!

* ventilatie en rookgas dakdoorvoeren

Huwelijken 6 oktober: Ludo Mariën, Oude Tereistraat 28, Edegem en Marijke Van Opstal, Dreef 112, Meerie. Nieuw adres: Zandhovensestwg. 10, Ranst (Oelegem). 6 oktober: Joseph Janssens, Ulicotenseweg 61, Meerle en Greta Rijvers, Rooimans 32, Wortel. Nieuw adres: Koestraat 3, Minderhout (dec.) 7 oktober: Jan Hesseis, Meerseweg 35, Meer en Monique De Clerck, wonende te Brecht. 7 oktober: Dominique Vermander, Dreef 55 en Christinne Brosens, Hinnenboomstr. 24, Hoogstraten. Nieuw adres: Koestraat 14, Minderhout. 13 oktober: Ludovicus Van Laer-De Roover, Karel Boomstr. 34, Hoogstraten en Daniëlla Mostmans, Stwg. op Rijkevorsel 89, Merksplas. Nieuw adres: Stwg. op Rijkevorsel 89, Merksplas. 14 oktober: Leon Nulens, Kiezelweg 245, Lanaken en Patricia Lanslots, Van Aertselaerstr. 18, Hoogstraten. Nieuw adres: Stationstraat 55 bus C, Lanaken. 17 oktober: Nikolaas van den Broek, Dreef 79, Meerle en Monique Van Lysebeth, Dreef 77, Meerle. Nieuw adres: Dreef 79, Meerle. 20 oktober: Jan Adams, Achteraard 5, Minderhout en Christine Van Looveren, wonende te Brecht. Nieuw adres: Engelenven 4, Minderhout. 21 oktober: Herman Adames, Eindsestraat 14, Meer en Carine Aerts, Heieinde 3, Meer. Nieuw adres: Eindsestraat 14, Meer. 21 oktober: Raf Van den Heuvel, Gasthuisstraat 56, Beerse en Marina Brosens, Zwaiuwstraat 8, Meer. Nieuw adres: Gasthuisstraat 68, Beerse.

21 oktober: Johan Mostmans, Poeleinde 28, Wortel en Erna Janssens, Hemelstraat 5, Minderhout. Nieuw adres: Worteldorp 32, Wortel. 21 oktober: Joseph Van Dijck, Ulicotenseweg 9, Meerle en Irene Severyns, Hoge Weg 25, Minderhout. Nieuw adres: Ulicotenseweg 9, Meerle. 27 oktober: Eddy Van Dyck, Moerstraat 76, Hoogstraten en Peggy Swaegers, St. Lenaartsesteenweg 60, Rij kevorsel. Nieuw adres: Van Aertselaerstr. 46, Hoogstraten. 27 oktober: Jan Jansen, Meerleseweg 50, Meer en Kristel Vermeiren, Klein Gammel 1, Rijkevorsel. Nieuw adres: Lage Rooy 2A, Meerle. 28 oktober: Danny Noeyens, Achteraard 11, Minderhout en Hilde Schrijvers, Kantweg 15, Malle. Nieuw adres: Vlimmersendijk 2, Malle.

FE EM0-1,1

Overlijdens

5 oktober: Jan Goetschalckx, 028071935 echtgenoot van Margaretha Hendrickx, Looi 2, Meer. 15 oktober: Maria Vanhove, °20.03.1907, weduwe van Constant van Ammel, Langenberg 19, Wortel. 21 oktober: Arthur Theeuwes, 009.08.1900, weduwnaar van Maria Nuyts, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 25 oktober: Louis De Backker, 0 13.09.1912, echtgenoot van Augusta Horsten, Kerkpad 3, Wortel. 30 oktober: Elisabeth Herman, 006.02.1916, weduwe van Jan Alen, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 41


AGENDA

Op stap `De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer --

Waar

mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u. zondagavond vanaf 20.00 u.

TP, ;T

HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

42

Op stap in... VRIJDAG 1 DECEMBER Minderhout: GROOTOUDERFEEST van de lagere en kleuterschool. Wortel: TEERFEEST van de Wortelse Paardenvrienden. TEERFEEST van de KWB-Wielertoeristen in de zaal Snoeys in Castelré. Meer: Optreden DIRTY FINGERS in 't Fortuin. ZATERDAG 2 DECEMBER Hoogstraten: CONCERT van de fanfare St. Catharina, om 19.30 uur in de Pax. Wortel: SINTERKLAASPARTY in het Slot. Meersel-Dreef: SINTERKLAASFEEST van de Moedersbond. Meerle: TEERFEEST van KVLV en L.G. ZONDAG 3 DECEMBER Meersel-Dreef: WANDELTOCHT van Vakantiegenoegens. Vertrek om 14 uur aan het Klooster. MAANDAG 4 DECEMBER Meerle: BLOEDINZAMELING van het Rode Kruis, vanaf 17.30 uur in de parochiezaal. VRIJDAG 8 DECEMBER Minderhout: TEERFEEST L.G. Meer: Poepie-boy bal met optreden ROCK POTS BROTHERS in 't Fortuin. ZATERDAG 9 DECEMBER Hoogstraten: Optreden COTTON CITY JAZZBAND op uitnodiging van de Marckriver Jazzclub. In de refter van de Tuinbouwschool. Wortel: MUZIEKAVOND van de fanfare in de parochiezaal. RALLY van de Paardenvrienden. Meerle: VOGELTENTOONSTELLING en Klubkampioenschap van 'De Goudvink' van 19 tot 21 uur in café 'De Volksvriend'. Meer: 50-JARIGENfeest van de KWB in de parochiezaal. MUZIEKAVOND van St. Rosalia, om 20 uur in de zaal voor Kunst en Volk. Minderhout: TEERFEEST van FC Boskant. ZONDAG 10 DECEMBER Meerle: VOGELTENTOONSTELLING en klubkampioenschap van 'De Goudvink' van 10 tot 15 uur in café 'De Volksvriend'. Hoogstraten: HONDENTENTOONSTELLING op de Veiling. DINSDAG 12 DECEMBER Meersel-Dreef: KERSTFEEST van KVLV. WOENSDAG 13 DECEMBER Meer: KERSTFEEST van KVLV, om 13.30 uur. Wortel: KERSTFEEST KAV. Minderhout: KERSTFEEST van de Gepensioneerden.

DONDERDAG 14 DECEMBER Hoogstraten: KERSTVERGADERING KVLV om 19.30 uur in de Pax. Meersel-Dreef: KERSTFEEST van de Gepensioneerden. Wortel: KERSTFEEST van de Gepensioneerden. Meerle: KERSTFEEST van KVLV, om 12 uur in de parochiezaal. ZATERDAG 16 DECEMBER Meer: TONEEL van 't Heidebloempje met 'Help, mijn dochter zoemt!', vanaf 19 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Optreden van LA CUENTA in 't Fortuin. ZONDAG 17 DECEMBER Wortel: PONY-dag van de Wortelse ponyruiters. DINSDAG 19 DECEMBER Meer: Alg. vergadering en KERSTFEEST van KWB-KAV. Meersel-Dreef: KERSTFEEST van KAV. WOENSDAG 20 DECEMBER Hoogstraten: KERSTCONCERT, ingericht door het Piuskoor, m.m.v. het Turnhouts Strijkersensemble en het Meisjeskoor 'Zingt Jubilata'. Om 20 uur in de Catharina-kerk. Wortel: KERSTFEEST van KVLV. DONDERDAG 21 DECEMBER Wortel: KERSTCONCERT met het G. Gabrieli-Koperensemble, om 20 uur in de St. Janskerk. Ingericht door het Davidsfonds i.s.m. de Lionsclub, VVV-Hoogstraten en de Dienst voor Volksontwikkeling. Hoogstraten: KERSTVERGADERING van KAV in de Pax. VRIJDAG 22 DECEMBER Meerle: KERSTFEEST KWB-KAV. ZATERDAG 23 DECEMBER Hoogstraten: Optreden THE SHUTTLE COCKS (rock'n roll) in Cahier de Brouillon. Viering van de SPORTLAUREATEN, om 20 uur in de Veiling. KERSTFEEST met concert en toneel van St. Cecilia, vanaf 18 uur in het eigen lokaal. Meer: TONEEL van 't Heidebloempje met 'Help, mijn dochter zoemt!', om 19 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Optreden van NO WAY OUT in de Mussenakker. DINSDAG 26 DECEMBER Minderhout: KERSTFEEST Jeugdvoetbal. Meer: TONEEL van 't Heidebloempje met 'Help, mijn dochter zoemt!', van 19 uur in de Zaal voor Kunst en Volk. WOENSDAG 27 DECEMBER Meer: BLOEDINZAMELING van het Rode Kruis, in de gemeenteschool. Meersel-Dreef: KERSTFEEST van de kinderen van KAV-leden. Hoogstraten: VIDEO-film 'Blueberry Hill' in Cahier de Brouillon. VRIJDAG 29 DECEMBER Hoogstraten: DRIEKONINGENTOCHT van het Piuskoor samen met het meisjes- en knapenkoor, er wordt gezongen in het Rusthuis en aan de kerststallen. Taverne . Restaurant IJssalün Dirk en Corinne Qui.squater.De Swerdt Van Aertselaerpiein 16 2320 Hoogstraten Tel. 0313143245 Geopend vanaf 11 uur Dinsdagavond en woensdag gesloten Traiteurdienst

Brouwenhuis .


AGENDA Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26. MEER Telefoon 03/315.74.29. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

Info en vorming Hoogstraten:

Maandag 4 december: INFO voor ACVleden, bedienden uit de maritieme sector en anderen, om 19.30 uur in het ACV-lokaal, Gelmelstr. 29. Dinsdag 5 december: Info-avond over NATUURLIJKE GENEESKUNST door Luc Verdickt, om 20 uur in de Fax. Ingericht door Velt-Noorderkempen. Dinsdag 7 december: INFO voor ACV-leden, werkzaam in sector boek en papier, om 19.30 uur in ACV-lokaal. Dinsdag 12 december: LUISTEREN IN STILTE, muziekbegeleiding door Jan Coeck; in het auditorium van het seminarie om 20 uur. Organisatie: Davidsfonds. Dinsdag 12 december: INFO voor alle bouwvakarbeiders uit Hoogstraten, Wortel en Minderhout, om 19.30 uur in het ACV-lokaal. Meer:

WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

14 - 2323 Hoogstraten-Wortel (03) 314 53 28

Tel.

ICARUS

Dinsdag 5 december: INFO voor bouwvakarbeiders uit Meer, om 19.30 uur in het Ceralokaal.

taverne feestzaal

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

Meerle:

ROMA Tentoonstelling In 'KLEIN EYSSEL', Klein Eyssel 25, Meer -

le: KERAMIEK van Nel Knoop, tot en met 1 januari '90. Open van woensdag t/m zondag, telkens van 10 tot 18 uur, ook op lste en 2de kerstdag en op 1 januari.

Sport en spel Kaarten Hoogstraten vrijdag 1 december, De Blauwe

Duif in zaal Fax, inschrijven vanaf 19 uur. Vrijdag 15 december: KWB in zaal Pax. Inschrijven vanaf 19 uur. Meer: maandag 4 december: Kaartspel van de L.G. in 't Boerenzaaltje, om 19.30 uur. Zaterdag 2 december: Rikprijskamp van St. Rosalia, om 19 uur in de zaal voor Kunst en V 1)1k. Vrijdag 8 en 22 december: Kaartprijskamp van KWB, om 19.30 uur in 't Boerenzaaltje. Minderhout: vrijdag 29 december: Jokprijskamp van de fanfare, om 19 uur in de koffie.school van de parochiezaal. Wortel: 29 december, Kaartavond KWB, vanal 19 uur in de parochiezaal.

Bowling Wortel: 15 december: competitie tussen KWB en het Slot.

Hobby Hoogstraten: op maandag 4-1 1-18 december,

vanaf 13.30 uur in de Fax, georganiseerd door KAV.

Koken Meer: De L.G. richt kooklessen in op dinsdag 12 en 19 december, om 20 uur in 't Boerenzaaltje.

Schuttershof

SNACK- en PIZZABAR

Donderdag 7 december: INFO voor bouwvakarbeiders uit Meerle, om 19.30 uur in de parochiezaal.

Groot huisvuil-ophaling: In Meerle en Meersel-Dreef: op maandag 4

december. In Meer: op dinsdag 5 december. In Hoogstraten: op woensdag 6 december.

Papierophaling In Minderhout: op zaterdag 23 december

door de KLJ.

Een bijzonder Kerstconcert Jawel, een heus kerstconcert in de kerk met kopermuziek! Dit is toch wel speciaal en anders dan wat in de meeste kerken wordt aangeboden. Voor deze gelegenheid werd de St.Janskerk van Wortel gekozen. Ook de uitvoering hiervan wordt gebracht door een niet-alledaags ensemble, met name door het zeer vermaarde Gabrieli-Groot Ko-

Tel. 03314.38.11 Hoogstr ten Gelmeistraat 2 (afé-rc,taurant

DE GRENS tel

SJj

Slnjheek 16 Tel .3159107 In\lII

Nedet 1

-\

(1')

ii

Jeugdkultuur in Hoogstraten. Ook op woensdag.

perensemble.

't SLOT WORTEL

Dit ensemble, bestaande uit een 15-tal musici, brengt o.l.v. dirigent Hubert Biebaut een selectie van klassieke en moderne muziek, speciaal uitgezocht voor deze kersttijd. In de stemmige sfeer van de kerk van Wortel zal dit programma alle muziekliefhebbers zeker aanspreken en bekoren. Het concert is een organisatie van Davidsfonds-Hoogstraten in samenwerking met de Dienst Volksontwikkelingswerk - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de 'Lions'-afdeling Hoogstraten en de VVV.Hoogstraten. De uitvoering heeft plaats op donderdag 21

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken

december om 20 uur in de parochiekerk van Wortel.

Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

De toegangsbewijzen bedragen 250 fr. voor de plaatsen in de middenbeuk en 200 fr. in de zijbeuken. De culturele paspoorthouders (ook plus-3-pas) genieten een gevoelige korting en dienen slechts respectievelijk 125 fr. of 100 fr. te betalen. Toegangskaarten in voorverkoop zijn te bekomen bij de Toeristissche Dienst, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten (tel. 314.50.07).•

Openingsuren:

t donderdag : 20.30-24.00 u. t vrijdag : 20.00- 1.00 u. :19.00- I.00u. tzaterdag tzondag : 14.00-19.00u. ('

RADIO CON TINU (FM 105.4)

't Stammineeke Michel Faes Meerdorp 67, 2321 H000STRATEN 03/315.92.69 Frituur: maandag gesloten

43


• [1111 Ongevallen Brandweer 314.42.43

gnim . Het Belgische Rode Kruis

Cis Vissers

'

1

&

RIJKSWACHT: 3114.50.08

DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

W

)

Indoor tennis

HARLEKIJN

HUISDOKTERS

Tennisclub

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 1-loogstraten

Tel. 03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

2 en 3 december: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstr. 29, Minderhout. Tel. 314.31.66. 9 en 10 december: DR. F. HOLVOET, Desmedtstr. 29, Minderhout. Tel. 314.31.66. 16 en 17 december: DR. M. VAN OVERVEL.DT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00. 23 en 24 december: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 3 14.66.02. 25 december: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle. Tel. 315.87.15. 30 en 31 december: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle. Tel. 315.85.55. Van 23 tot 30 december: DR. J.M. VERMANDER.

APOTHEKERS

meubelen

Ook inkoop

Van 24 november tot 1 december: APO-

Tel. 03/314.34.37

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSENJEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Brandbeveiliging

AKEMA -

2320 Hoogstraten

Tel.: 03/314.34.74

Lotto Speelgoed Schoolgeriet Dag- en Weekbladen

K.

VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + kope,werk -

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/3 14.76.8 1

mobilE REnt

oz

AUTOVERHUUR

NOORDERKEMPEN

-

St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

e

/ 14.3 1.08

.

Van 1 tot 8 december: APOTHEEK DE

installatiebedrijf

MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas. Tel. 014/63.31.66. Zaterdag 2 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel.

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle

314.57.24.

Tel. 03/315.75.31

Van 8 tot 15 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 3 14.60.04. van 15 tot 22 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 3 14.40.74. Van 22 tot 29 december: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Zaterdag 23 december: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75.

,

Ø3ST1Nc MARC VANLUFFELEN Td VR Ii HElD 29

STRA/

Alle inlijstingen op maat

nâ 18.00 uur tel. 03/3147578

Tel. 03/314.54.50

Groenewoud 7

Fel. 03/314.76.00

THEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50.

~

-

Worte orp 52

OP VERLOF:

Eiken en blankhouten

Meerdorp 79

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

d<e VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

v

Verzekeringen Leningen

E13

Tel. 03/314.73.00

00

44

POLITIE: 315.71.66

Eddy BLOCKX

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel

lijm

-

-

Centrale Verwarming

Huwelijken Bals fuiven en klein P A -

-

-

Jan Verheyen

/

Onderhoud Depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

Tel. 03/3 15 76 26