november 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 55 NOVEMBER 1989 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

———

MIMW w

ZOON VAN EEN BOER

10 jaar wandelen ç met Markdal

Fa10 jaar onthaal gezinnen in Hoogstraten en Rijkevorsel

.

JEF VAN LOOY


LUIM

t.TC'D

Zelfkerende Worstjes

Het Slim Burokevz'

Het Slims Buroke vzw

De vorige keer probeerde Albert ons duidelijk te maken wat de zin en de bedoeling was van zijn Het Slim Buroke vzw. Wij hebben nog eens even Het Staatsblad/Le Moniteur van 31 maart nagelezen maar echt duidelijk is het ons nog niet. Bij ons afscheid de vorige keer beloofde Albert ons zijn volgende flux, die van de Zelfkerende Worstjes. Wij wreed nieuwsgierig natuurlijk en onder een mild najaarsweertje fiétsten we deze keer eens naar 't Schoorbeek. Albert zit in zijn veranda het kruiswoordraadsel van DHM op te lossen wanneer wij op kousevoetjes binnenritsen. Een sterk verbieekte affiche 'Fietspaden NU' hangt tegen de staldeur. Albert Vorstenbosch: . . .deel van Sumatra... 4 letters... DHM: ... hoest ... hoest! Albert Vorstenbosch: (schrikt op) Gedomme, mannen, ge doet me verschieten. Ik had u niet horen aankomen. Ah, met de veto. Ook nog onder de indruk van verleden zaterdag, zeker? (7 oktober, fietspadenactie, nvdr) Dat was nogal een succes, hé. Ik moest bij Framsport zijn voor een nieuw sportonderbroek en ik zeg: ik sluit aan bij dat groepke van Merksplas, dan is dat toch wat groter. Maar dat was niet nodig geweest, wel 1000 man, denk ik... DHM: Wij kwamen eigenlijk voor die zelfkerende wo... Albert Vorstenbosch: Plezant, joh, die jonkheid bellend en roepend. Eeuwig sund natuurlijk van dat rotweer, hé. Maar van die toespraken heb ik toch echt genoten. Nol stak direkt de vlam in de pan: 'Wanneer fietspaden? (hand aan het oor) NU! Prachtig! Jan van ons Lea zegt dat Nol volgend jaar zelfs Akkerpop gaat presenteren, zo populair is hij al bij het jonge volkje. Maar dat zeggen ze maar om te lachen, hoor. En dan dieje van Rij kevorsel, hoe heet ie ook al weer...

DHM: Stoffeis Albert Vorstenbosch: Stoffels, ja. Ge zoudt hem begot de Nobelprijs-voor-Fietspaden geven als ge hem daar bezig hoorde. En voor de rest maar vertellen dat die kinderen maar achterdoor moeten rijden en dat dat allemaal zo simpel niet is. Als dat zijn oplossing is, dan had hij dat daar op het podium maar moeten zeggen, hé.

p .V .b .a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel,: 314.49.11 vetant w. aug.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 floogsiraten

En den Ansoms, hé. Den Ansoms! De enige die concreet iets voorstelde: die zoveel miljoen, 190 denk ik, die altijd naar de Zuiderkempen zijn gegaan, die moeten naar de Noorderkempen komen. Nu, onder ons gezegd, ik geloof wel dat hij de enige is die echt iets wil doen. Het rotte is natuurlijk dat Hoogstraten niet in zijn kiesdistrikt ligt, hé. Politiek, jong, politiek!

DHM: Die zelfkerende... Albert Vorstenbosch: . . .dat is het stomme van heel die zaak, hé, dat de veiligheid op het niveau van de politiek moet gespeeld worden. Het zou zo moeten zijn: op die weg is het verkeer zus of zo, DUS... daar moeten fietspaden komen. Punt uit. Op de ElO tussen Brecht en Schoten vielen per jaar 5 dodelijke slachtoffers, dus... vangrails. En ze staan er, hé. Hebben ze daar ooit voor betoogd bij uw weten? 't Schijnt van de andere kant wel dat er verleden maandag al ontwerpers zijn komen kijken en dat de onteigeningsplannen al terug op tafel liggen. Ik weet dat van Freddy van ons Wis. Die werkt daar bij 't Ministerie. Ze willen alles terug opfrissen voor 't geval dat de

politiekers groen licht geven. Allé, zo zegt dc Freddy, hé. Maar ja, iedereen had dat natuurlijk gezien op de VTM. Sund dat ik dat hier op 't Schoorbeek niet kan pakken, hier is nog geen kabel. Naar 't schijnt heeft dat vinnig manneke met zijn blauw frakske, allé, die inrichter van die dag, mijn gehéugen, hé...

DHM: De Laet... Albert Vorstenbosch: Juist! Michelleke, denk ik... Ewel, die heeft dat daar naar 't schijnt eens ferm gezegd op de VTM. Wij zijn het 'kotsbeu', zei hij. Positieve kerel, dat zeg ik.

DHM: Zelfkerende worstjes, Albert. Die fietspaden hebben toch niets te maken met HSB. Albert Vorstenbosch: (onthutst) Wablief? Alles heeft dat er mee te maken. Weet ge nog dat ik, tijdens mijn CPP-periode de kleine, maar harde actie heb gevoerd voor goede fietspaden. Wel, die eenvoudige daad, mijn fiets-dwars-over-de-weg, dat was een flux avant la lettre. Die De Laet heeft die flux positief versterkt tot een grote actie. Heel de filosofie van HSB vindt ge hier terug. 't Schijnt dat zelfs de VU nu goede fietspaden eist. Die hebben de kat uit de boom gekeken, het succes gezien en 's anderendaags rap enkele bordjes gaan zetten. Goed dat het van die mannen niet moest komen, want anders was er zeker 'cosmolisatie' (idee verdwijnt in de ruimte, nvdr) opgetreden. Ja, voor die zelfkerende worstjes. Hoeveel regels heb ik nog?

DHM: Nog drie. Albert Vorstenbosch: Drie! Dat is veel te weinig. Dat zal voor volgende keer zijn. En inderdaad, daar is reeds het zwarte...0


mon in de moond Ge

ga g

blaaskes

g$a

aa

Het is de laatste tijd nogal stil op het politieke veld. Er zijn bijlange na nog geen verkiezingen op komst en ook op gemeentelijk vlak zijn de hete hangijzers even terzijde gelegd; geen heftige debatten meer over Begijnhof, Catharina-residentie of golfterrein. Daarom dachten wij dat het nu een geschikt moment was om een van onze prominente politiekers eens 'uit zijn kot te lokken' en we trokken naar Jef Van Looy, CVP-volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid over wie wij sinds zijn aantreden nog weinig hadden gehoord. In de gemeenteraad zit hij er eerder zwijgzaam bij en wat hij in Brussel uitspookt, daar hebben we het raden naar. Hoog tijd dus om Jef eens aan het woord te laten. Eigenlijk wilde ik tuinbouwer worden Ik kom uit Tongerlo (gemeente Westerlo), grootvader was indertijd boswachter bij De Merode en onze vader was een klein boerke in het dorp. Toen ik jong was, werd daar enorm veel verkaveld, omwille van de industrie, de woningbouw, en zo verloren wij

vragen om daar naartoe te gaan en zo gebeurde. Uiteindelijk ben ik dan toch bij de tuinbouw terecht gekomen maar via een omweg. Eerst studeerde ik af als landbouwingenieur, richting 'Landelijke genie'; dat is vooral de technische kant van land- en tuinbouw. Na mijn legerdienst ben ik begonnen in het Proefstation van St. Kathelijne-Waver omdat

Jef van Looy

Ik moet zeggen, in het begin voelde ik me hier niet thuis. Ik had de indruk dat de mensen hier altijd bezig waren met werk, ook 's avonds en in het weekeinde. Maar dat beterde, waar ik woonde werd een buurtwerking opgericht, er werden bals en teerfeesten gehouden, gezamenlijke uitstappen enz. Tenslotte was ik daar in Meer zo goed ingeburgerd dat ik met spijt naar Minderhout verhuisde. Maar nu heb ik geen last meer van heimwee. Dat heeft ook te maken met het feit dat in mijn geboortestreek alles veranderd is, niks kan ik daar nog terugvinden uit mijn jeugd, ik zou me daar zeker niet meer thuisvoelen. Dat maakt het makkelijker om hier wortel te schieten en ook, het is hier veel mooier dan in de Zuiderkempen, hier is nog open ruimte. Maar ik hou mijn hart vast voor de toekomst. Als ik zie dat hier op vrij korte termijn 150 ha onteigend worden voor industriezone, ambachtszone, transportzone en woningbouw... Ik heb dat meegemaakt in mijn geboortestreek en ik zie dat hier ook zo evolueren.

Onderwijs heeft me altijd aangetrokken

Elke carrière start op de arm van een liefhebbende moeder. De eerste foto van Jef.

Jef als chiro-leider op kamp. Vanaf zijn prille jeugd tot aan zijn twintigste verjaardag was hij een trouw chirolid. Daar moest wel een C VP-politicus uitgroeien.

geleidelijk onze grond. Want wij waren geen eigenaars, wel pachtboeren. Onze vader is dan op de duur gaan werken - zoals vele kleine boeren toen - en daarbij deden wij nog wat aan tuinbouw. Ikzelf, als jongen, wilde later tuinbouwer worden en trok op mijn twaalfde jaar naar de tuinbouwschool van de Broeders in Herentals. Maar toen er in Westerlo een college werd opgericht kwam men mij

dat de eerste job was die ik kon krijgen. Ik deed daar mee aan een onderzoeksprogramma in de aardbeiteelt. Later werd die afdeling overgeheveld naar de Noorderkem pen en zo kwam ik terecht op het Proeftedrijf van Meerle en verhuisde naar Meer. Ge ziet, zo zat ik weer volop in de tuinbouw, wel op een andere plaats dan ik vroeger had gedacht, maar toch.

Nog voor ik naar het onderwijs overstapte, begin jaren 80, was ik al bezig geweest met lesgeven, avondcursussen enz. Ik deed dat graag, vooral aan jongeren, die staan nog open voor het nieuwe. Een andere reden waarom ik naar het onderwijs ben overgestapt, was de onzekerheid van mijn job op het Proefbedrijf waar ik werkte in het kader van het instituut van wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (IWONL). Als een onderzoeksprogramma is afgelopen, kan men van de een op de andere dag ontslagen worden. Begin jaren 80 krompen alle onderzoeksprogramma's in en toen men mij vroeg om in Geel te komen lesgeven in de afdeling 'IndustriĂŤle ingenieurs - richting landen tuinbouw' - heb ik dat graag aangenomen. Nu geef ik daar nog 2u les per week en dat is nog te veel, ik heb er geen tijd meer voor.

De politieke functie is mij in de schoot geworpen Ze zijn mij op school komen opzoeken met de vraag of ik me kandidaat wilde stellen in


INTERVIEW opvolging van René Peeters. De belangrijkste reden waarom men mij vroeg was dat men op zoek was naar specialisten, een deskundige op gebied van land- en tuinbouw. In deze richting evolueert de politiek: meer specialisten, meer technici, minder juristen. In het begin is dat werk me niet zo meegevallen, het heeft een hele tijd geduurd eer ik mijn weg vond in die wereld. De federalisering (splitsing in Waalse en Vlaamse administratie) maakte het nog extra moeilijk. Daarbij kwam nog dat ik te vroeg in het politieke wereldje ben aangeland; vervroegde verkiezingen en het plotse weggaan van René Peeters maakten dat ik pardoes in de politiek terecht kwam; ik was pas bezig me in te werken en dat gaat niet van vandaag op morgen. 't Is niet simpel, dat politieke werk. Voor 90 07e draait het om wetteksten en ge weet hoe die opgesteld zijn; de taal is al zo moeilijk. En dan wordt er verwezen naar artikel zoveel van die datum, enz. Dan zit ge daar in 't begin bij met de gedachte: 'Waarover hebben ze het hier in 's hemelsnaam?' Kort na mijn aanstelling als volksvertegenwoordiger zat ik in de nationale commissie voor onderwijs. Toen was de opsplitsing in Vlaams en Waals departement voor Onderwijs aan de gang. Vanuit Vlaamse hoek werden toen de hele tijd vragen aan de Waalse minister gesteld over het geld, wat hij daarmee gedaan had. Wekenlang ging dat zo door, en elke week kwamen er dan pakken papier aan met de antwoorden van de minister. Dat was de aanleiding tot de huidige rel tussen Frans- en Nederlandstalig onder wijs over de schulden uit het verleden.

stond toen blijkbaar ook iedereen achter maar ik zat toen al in Brussel en wilde met dat parlementair werk verder doen. Ik wist dat het voor mij onmogelijk was op die twee vlakken goed te kunnen werken, althans niet als ik hier schepene of zoiets zou worden. Onderschat de gemeentelijke politiek niet, hier een beslissing treffen is veel zwaarder dan in het verre Brussel. Ge kent de mensen hier, ge weet: die is v66r en die is tegen, en dan beslissen, dat is enorm moeilijk, daar is moed voor nodig. Neem nu die kwestie van Unidet, het tank-cleaningbedrijf aan de grens. Momenteel is er een campagne bezig om dat bedrijf hier weg te krijgen, een handtekeningenactie; wat moet ge dan doen? Er passeren hier zo'n 13.000 kamions per dag, waar zou zo'n bedrijf dan beter kunnen staan dan aan de grens, die vrachtwagens moeten toch gereinigd worden? Het bedrijf hier laten maar streng kontroleren, dat lijkt mij de beste oplossing om sluikcleaning te vermijden. Anderzijds is de actie van die mensen heel normaal... Naar wie moet ge dan luisteren als gemeentelijk politieker? Ik zit niet tegen mijn goesting in de gemeenteraad, helemaal niet. Ik wil op de hoogte blijven van de problemen hier, van wat hier leeft. En tenslotte is het ook allemaal nieuw voor mij natuurlijk, die gemeentepolitiek, ik doe heel wat ervaring op, belangrijk is dat er goed bestuurd wordt. En intern, in het partijbestuur, bemoei ik me er wel mee, al hoor je me niet veel zeggen op de raad. Ik zal wel nooit een grote stemmentrekker zijn, dat niet. Ik ben hier niet zo bekend en

Leefmilieu ligt mij het nauwst aan het hart

-

Ik zit nu in 4 commissies, op nationaal vlak in Landbouw en Binnenlandse Zaken (hoe ik in dat laatste ben terechtgekomen weet ik niet); op het niveau van de Vlaamse Raad, zit ik in de commissies Infrastructuur en Leef milieu. Leefmilieu ligt me het best, landbouwproblemen worden meer op Europees niveau uitgevochten; wij moeten alleen richtlijnen toepassen, de beslissingen worden elders getroffen. Leefmilieu heeft heel veel met landbouw te maken en dat maakt het juist zo boeiend. Pas nu begint men zich een beetje bewust te worden van die samenhang. Neem nu het mestprobleem. Mestoverschot is even goed een afvalstof als industrieel afval bijvoorbeeld maar wat een geld wordt er niet besteed om dat industrieel afval op te ruimen, te verwerkén, te recycleren? Voor de mest heeft men nog niets gedaan. Natuurlijk, het is een Vrij nieuw probleem, vroeger kon de boer zijn mest volledig zelf gebruiken maar nu het probleem onderkend is, moet er ook geld voor uitgetrokken worden, even goed als voor ander afval. Daarbij heeft mest nog economisch nut, het kan verhandeld worden. Waar blijft men dan met die mestbanken?

De moeilijkste politiek is die op gemeentelijk vlak Dal ik me in de gemeenteraad eerder op de achtergrond hou, is een bewuste keuze geweest. Ik had bij de gemeenteverkiezingen de kop van de CVP-lijst kunnen krijgen en daar -

:iiii

II. bij DOHCERS extra 1' jzeflsta.

Alle bafldetl aan s pec%&e prijzen ALLE MATEN EN MERKEN IN VOORRAAD

Zeer grote keuze sierwielen en sportvelgen. Ook speciale velgen voor terreunwagens.

-

155 SR 13 Vredestein S80 Tub 155 SF113 Firestone S21 1 Tub HR

1 CM~

Uitlaten Remmen Schokdempers

155 SR 13 Uniroyal F1280 Tub 165 SF1 13 Vredestein S80 Tub 165 SF113 Pirelli P4Tub 165 SF113 Firestone S21 1 175170 SF1 13FirestoneS21 175170 SF113 Uniroyal F1280 175170 HF1 13 Pirelli P5 Tub 175 SF1 14Vredestein 185160 HR 14 Kleber C50 195150 HR 15 Uniroyal F1340 155 SF1 13 Mabor General 165 SF1 13 Mabor General 175 SR 13 Mabor General 165/70 SF1 14Mabor General 19516014 Mabor General 155 SF1 13Gummi.Mayer 165 SF113 Gummi.Mayer 175 SR 13 Gummi.Mayer 185170X 13Gurnmi-Mayer

1,543 F 1.550F 1.640F 1.737 F 1.864F 1.685F 1.750F 1.989F 3.111 F 1.985F

2.700F 3.330F 1.399 F 1.603 F 1.732 F 1.650F 2.357F 1.300F 1.350F 1.500F 1.500F

BTW 25% inclusief , montage gratis!

Zeer grote keuze sierwielen

Schokdempers '1W GOLF 4 stuks 9.000 F uitlijnen + plaatsen inbegr. FORD 16004 stuks 6.000E BTW + plaatsen inbegr. -

-

-

-

MERCEDES type 1234 stuks -9.000 F

-

BTW

+

plaatsen inbe l

OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK!

Batterijen MERCEDES Diesel -88 Amp... .............. .... .... ............ 2.850 F FORD TAUNUS, ESCORT enz. -43 Amp. ................... 1.875 F TOYOTA, MITSUBISHI COLT, PEUGEOT enz . -4OAmp. ........................................................... 1.800F BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCI-IRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders! BANDEN aan ongelooflijke prijzen!


INTERVIEW voor 1005o mee bezig zijn. Mijn werkweek ziet er gewoonlijk zo uit: maandag en vrijdag ben ik hier bezig (Desmedtstraat 8) en alle andere dagen ben ik in Brussel, soms ook nog op de vrijdagvoormiddag. Verder moet ik ook een hoop lezen, o.a. over het mestprobleem, wat daar niet allemaal over verschijnt!

Twee kinderen van moeder Teresa

De familie V4 N LOO Y: Jef, echtgenote Josee Peeters, Johan (1 7/), Kaiko (14j, Sakila (9f) en Sara (6f).

ik ben ook niet van hier, qua stemmen is dat een nadeel, politiek kan dat ook een voordeel zijn. Als inwijkeling kunt ge 'blanco' beginnen. Hier ben ik ook vrijer, losser van verplichtingen tegenover anderen.

De tijd van 'kadookes geven' is voorbij Ondertussen krijgen we hier geen mensen meer over de vloer die vragen om iets te 'fiksen', iets wat niet kan, wat wettelijk niet mag. Dat is voorbij, dat is op de lange duur ook niet houdbaar. Wat niet wil zeggen dat ik me niet inzet om een dossier rond te krijgen. Een voorbeeld: een jonge boer die wil een bedrijf beginnen, bouwtoelating en alles is klaar, hij begint bestellingen te doen en dan blijkt dat er iets hapert aan het financieel dossier, daar wil ik dan wel voor lopen om dat in orde te krijgen. Maar 'kadookes geven', dat is onmogelijk. Dat wreekt zich later. Hoeveel jonge boeren zijn hier al niet aangekomen omdat zij maar geen vergunning konden krijgen, bvb. voor een tweede stal. Hoe komt dat? Ah, ze hadden de eerste keer niet gebouwd volgens de richtlijnen van 'Stedebouw', hé. Geen zwart dak en geen rode muren bijvoorbeeld, wat een vereiste is voor bedrijfsgebouwen. Als ze dan gaan uitbreiden en een nieuwe vergunning nodig hebben, dan krijgen ze die niet van 'Stedebouw'. 'Eerst uw eerste bouw in orde brengen', zeggen die, 'of uw groenaanplanting aanleggen, en dan zullen we zien.'

Ik heb het altijd druk gehad Sinds ik in de politiek zit, is er op dat gebied weinig veranderd, ik ben altijd druk bezig geweest, o.m. met het geven van voorlichting aan tuinbouwbedrijven. Dat kwam zo: ener zijds wilde ikzelf bijblijven op mijn gebied, dus vakbladen lezen, studeren. Maar daar komt niet veel van in huis als er geen dwang achter zit. Anderzijds had ik op mijn werk in de Proeftuin ondervonden dat er een enor-

me behoefte aan informatie was op de landen tuinbouwbedrijven. Ik zocht dus iets om die twee dingen te combineren: zelf op de hoogte blijven en de tuinbouwers voorlichten op de bedrijven zelf. Zo zijn we begonnen met wat genoemd wordt de 'betaalde voorlichting' en dit binnen het kader van het 'Kempisch Vormingscentrum voor land- en tuinbouw'. Een 4-tal jaar zijn we daar mee bezig en daar steekt ge nogal wat tijd in. Zo heb ik een jaar gehad dat ik 45 bedrijven 'voorlichtte', niet alleen in deze streek maar ook in het Mechelse en tot in het Limburgse toe. Daar ging soms ook de zaterdag en de zondag mee aan. In zekere zin heb ik het nu beter; we zijn dit jaar voor de eerste keer, sinds 5 jaar, weer eens met verlof kunnen gaan. Politiek is anders ook een full-time job, hoor. Ge moet daar

We hebben 4 kinderen waarvan 2 geadopteerd, een jongen en een meisje, allebei uit Calcutta van bij Moeder Teresa. Onze Kaiko is nu 14 jaar, 't is een goeie voetballer. Hij transfereerde dit jaar van Meer naar Zwarte Leeuw. Ons Sakila is op 2-jarige leeftijd bij ons gekomen. In het begin brengt dat natuurlijk problemen mee, de aanpassing is voor hen moeilijk en ook voor ons. Zo heeft het maanden geduurd eer ons Sakila een woord wilde spreken, eer ze in een bed wilde slapen. Ze was in het begin z6 bang. Alles is ook vreemd voor zo'n kind: de taal, de mensen, de huizen, badkamer en toilet, ze kennen het allemaal niet. Maar nu gaat het allemaal vlot, binnen ons gezin dan toch. Hoe het later zal gaan, als ze in de volwassenenwereld komen, als ze werk gaan zoeken en zo, daar ben ik wel wat bang voor. Als ik zie dat onze Kaiko, als hij over straat loopt, nogal eens door de rijkswacht wordt aangesproken, enkel omdat hij er anders uitziet... Het zal misschien niet slecht bedoeld zijn maar op zo'n jongen komt dat toch vreemd over: 'Waarom ik wèl en mijn broer niet?' zegt die.

En zo kwam ons gesprek, dat een hele zaterdagvoormiddag had geduurd, tot een eind. Die uren waren weliswaar te kort om de hele Jef Van Looy te leren kennen maar toch lang genoeg om in hem een mens te zien die het boerenbelang met hart en ziel is toegedaan en voor wie de politiek eerder een middel is om die belangen te behartigen dan een doel op zich. We hebben Jef ook leren kennen als iemand met een uitgebreide kennis van de boerenstiel. Enkele van zijn wetenswaardigheden zijn te lezen op de volgende bladzijde.

Jef Van Looy apart Over mest Mest is geld waard, er bestaat al een handel in. Kijk maar naar de Nederlanders, die gaan met hun kippenmest tot rond Parijs. Ook varkensmest wordt daar in korrelvorm verhandeld, o.a. aan wijnbouwers in Duitsland. Het mestprobleem kan niet van de een op de andere dag opgelost worden. De boeren weten al wel dat hier een probleem is, daar zijn ze al van overtuigd. Maar ze moeten de tijd krijgen om zich aan te passen. Het gaat bvb. niet op om morgen strenge normen op te leggen waar geen enkele boer zich aan kan houden. Een geleidelijke afbouw, jaar na jaar strenger, zoals in Nederland, dat is mogelijk. We weten nu al dat minstens 20% van ons mest naar de akkerbouw in andere gebieden zal gaan. Via een vervoersbedrijf zal die mest

dan om de zoveel tijd getransporteerd worden naar bedrijven waar men het nuttig kan gebruiken. Dat zal gebeuren via een mestbank, die vraag en aanbod samenbrengt. Mestoverschot leveren zal dan een verplichting zijn. Men kan precies berekenen hoeveel mest een bedrijf produceert en hoeveel daarvan op het eigen bedrijf nuttig kan gebruikt worden. De rest zal verplicht aan de mestbank te leveren zijn. Dat zal ook de enige manier zijn om het sluiklozen tegen te gaan. Men schat dat nu 5 â 10% van het drijfmest in de gracht terecht komt, een fameuze bron van vervuiling waar streng moet tegen opgetreden worden. De vraag is, waarom gebeurt dit nu niet?


INTER VIEW Over kwota We zitten in een tijdperk van kwota: melkkwota, graankwota, binnenkort ook nog mestkwota. De kwota is een slechte zaak maar voorlopig zijn er geen andere oplossingen. Dat melkkwota is al een groot probleem, vooral voor de jonge boeren. Die kunnen de overnameprijs, die tot 50F per liter geleverde melk bedraagt, niet opbrengen. En dan moet ge ook weten dat zo'n kwotumprijs een totaal fictief bedrag is. Als het kwotum van

4 41

king mag opgelegd worden. Of een kwotum op plastieken verpakkingen, ook dat moet kunnen.

Arm leven en rijk sterven Uit een recente studie blijkt dat 30% van de landbouwers onder de armoedegrens zitten. Die studie is niet gebaseerd op de belastingaangifte, wel op de bestaande boekhouding van de bedrijven. Natuurlijk, een boer kan heel wat bezitten, hij heeft kapitaal, maar hij kan dat niet opeten. En hij moet investeren en blijven investeren. Hierdoor kan zijn reëel inkomen heel laag liggen. Nu is het wel zo dat de verschillen in inkomen enorm zijn in de land- en tuinbouw. Er zijn zeker ook heel rijke boeren. 30 07ó arme boeren lijkt misschien véél, maar zoals het nu gaat met die zware investeringen - 30 miljoen om een bedrijf te starten is geen uitzondering en dat moet allemaal terugbetaald worden - dan is de armoedegrens niet meer ver weg. Hier in de streek is 60 tot 80% van de landbouwgronden eigendom, dat vindt ge nergens in België. Dat maakt de overname van een landbouwbedrijf natuurlijk heel zwaar. Hoe kan een jonge boer dat overnemen als hij moet delen met broers en zusters en de grond duur moet betalen?

Over landbouw in het jaar 2000

de ene op de andere dag weer wordt afgeschaft, en die jonge boer heeft daar indertijd vele miljoenen voor betaald aan zijn broers en zusters die geen boer geworden zijn, hoe moet dat dan verder? Er zijn wel boeren die het kwotum vastkoppelen aan het bedrijf: wie het bedrijf overneemt, krijgt het kwotum erbij. Maar als de andere erfgenamen daar niet mee akkoord gaan?... Men is nu wel bezig om een spaarpot van kwota aan te leggen om de jonge boeren te beschermen. Ieder bedrijf dat een kwotum koopt, moet daarvan een deel laten vallen om de kwotum-pot te spijzen - dat kan tot 75% gaan (afhankelijk van de grootte van het bedrijf dat aankoopt, hoe groter dit bedrijf, hoe meer er moet afgedragen worden) en dat zou dan op termijn verdeeld worden aan de beginnende jonge boeren. Ook in de graansector is er een kwotum, al heet dat niet zo. Ook daar moet men inkrimpen, verleden jaar met 3%. Hetzelfde voor de suikerbieten. Wie weet, komt er binnenkort ook een milieukwotum? Neem nu het autoverkeer. Ook dat moet inkrimpen. Men zou kunnen berekenen hoeveel gij verleden jaar met de auto gereden hebt, en volgend jaar moet ge dan 10 010 minder rijden. Is dat niet genoeg, dan gaan er nog vat kilometers af. Het is misschien een extreem voorbeeld maar ik wil daarmee maar zeggen dat wat men van de boeren vraagt, ook aan de rest van de bevol-

Suikerbieten? Die gaan er op termijn helemaal uit. Er zijn zoveel vervangmiddelen voor suiker die veel goedkoper zijn, minder calorieën bevatten, en al volop in de voedingsindustrie gebruikt worden. Men kan nu ook suiker winnen uit maïs, ook zoet maar met minder calorieën en dat wil de consument. Met de produktie van vet en vlees zitten we aan de limiet. Zeker wat het vet betreft, daar hebben we al teveel van. We willen het ook niet meer, het is voor de dieren; nu drinken wij de fluitjesmelk en de volle melk geven we aan de kalveren. Toch wordt de boer nog betaald naar o.a. het vetgehalte van zijn melk. Dat zal zo niet blijven. Alleen in de fruit- en groententeelt zit nog 'rek' en daar zal vooral gelet worden op kwaliteit. Die kwaliteit geldt niet alleen het uitzicht maar evengoed de verontreiniging door spuitmiddelen allerhande. In het veilingwezen denkt men er nu al aan een aparte klasse te creëren voor serre groenten: 'niet behandeld met fyto-farmaceutische produkten'. Men gaat nu veel selectiever te werk: niet zomaar spuiten, zomaar bemesten, maar pas als er iets aan de hand is, als het nodig is. In de glasteelt zal dat veel makkelijker gaan dan in het open veld. Ook voor de erkenning van bestrijdingsmiddelen zal men strenger worden. In principe worden insekten die voorkomen in tomatenteelt in gesloten circuit, nu al zuiver biologisch bestreden; alleen lukt dat niet altijd, het is afhankelijk van het weer en dan moet er soms bijgestuurd worden.

Over vreemde plukkers Er is een groot tekort aan ongeschoolden, zowel in de tuinbouw als in andere sectoren. Vroeger waren er nogal wat vrouwen die in het seizoen in de tuinbouw werkten maar er zijn nu geen vrouwen meer onder de 40 die niet, ofwel een job hebben, ofwel doppen. Oudere vrouwen zijn er nog wel, maar niet veel meer en dus komen de vreemdelingen naar hier. In Limburg worden ze zelfs over de grens gehaald maar zo georganiseerd gebeurt dat hier niet. Ze komen uit Nederland, ook uit Duitsland en velen uit Oost-Europa.

Ik geloof dat ze in 't algemeen wel goed worden opgevangen hier. Op een bijeenkomst deze zomer heb ik wel eens meegemaakt dat een boer me zei: 'Mijn vrouw kan niet meekomen want die moest nog friet bakken voor onze Marokkaan'. Het blijft natuurlijk sluikwerk en dat kan zo niet voortduren. We zijn wel bezig met een regeling. Een vreemdeling zou dan - als hij werk kan krijgen - voor een bepaalde periode een verblijfs- en werkvergunning kunnen krijgen. En daarna weer terugkeren, maar of hij dt doet, blijft een vraagteken. De Oost-Europeanen die naar hier komen, zijn vaak mensen met een hoog diploma: dokters, leraars, e.d. Die mensen kunnen hier op 2 maanden evenveel verdienen als ginds op 1 jaar. Met dat loon van hier bouwen ze ginds een huis; het eerste jaar kopen ze materiaal, en als ze dan nog een keer 2 maand hier komen werken, kunnen ze hun huis afbouwen. Als we die mensen eens naar hier konden halen, in het kader van een scholingsprogramma bvb. en ze konden dan hier ook nog wat komen verdienen, dat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.

Over fietspaden Het kan nog lang duren eer hier fietspaden zullen liggen. Er is nog geen enkel dossier klaar en daar moet men mee beginnen. Zolang men in Antwerpen die onteigeningsdossiers niet klaar maakt, kan men niet starten. Het werk van die dossiers duurt zeker 2 jaar, daarna duurt het minstens nog 1 jaar eer men aan de werken kan beginnen. Druk uitoefenen op de minister? Ge kunt wel eens in groep naar het kabinet gaan maar als ge daar dan ontvangen wordt door een ambtenaar van het 28ste knoopsgat, wat helpt dat dan? Op termijn kan het helpen dat hier 2 plaatselijke p0litici wonen die 'de weg in Brussel kennen' maar Fietspaden Nu, dat zit er zeker niet in. De actie van onderuit moeten we wel levendig houden. •

Zeer grote keus in Sinterklaasspeelgoed

L4 Voor degenen die graag zelf hun schilderij maken, is er een grote collectie verfmateriaal AAN ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

VAN BERGEN & CO. 30 - 2320 Hoogsiraten Tel. 03113147750

Gelmeistraat

Een aangepaste, gebruiks klare verpakking: POS TPA C.


ACTUEEL

'Fietspaden NU'

Overzicht van de binnenlandse pers We weten het, de nieuss swaarde is er reeds een tijdje af en over de aktïedag zullen de meeste woorden al wei gezegd en geschreven zijn. Maar omdat de aktie ons om meer dan één reden nauw aan het hart ligt (onze naam prijkte tenslotte op de affiches en medeorganisator Michel De Laet is ons ook niet geheel onbekend), willen we er nog even op terugkomen. Het is dus gebleken dat zelfs de brave Kernpenaars nog te mobiliseren zijn, en dat was op die zaterdag geen kleine opgave. Normaal gesproken haalt geen zinnig niens bij zulk sseer zijn fiets van stal. Nu deden ze dat met duizenden tegelijk, reden in de regen naar Hoogsiraten en lieten daar hun (verkleumde) stem horen. Het zijn tekens van grote aktiebereidheid die voor de bewindvoerders als waarschuwing kunnen tellen, Zij kunnen dus maar beter werk maken van de eisen van de akties oerders. En als nu ook nog de lokale politici hij de bevoegde instanties al hun gewicht in de schaal willcn leggen (samen moet dat toch al iets zijn, of vergissen wij ons?), zouden resultaten niet mogen uitblijven. Anders.,.? Ja anders volgen er ongetwijfeld nieuwe manifestaties die mogelijk het speelse karakter wel eens konden verliezen. De werkgroep is nog maat' net op toeren en wil op zijn clan doorgaan lot het doel bereikt is. Wij volgen de ontwikkelingen op (Ie voet.

Dank zij de uitstekende promotiekampagne kreeg de manifestatie ruime weerklank in de Vlaamse pers: zowel BRT als VTM brachten in hun nieuw suitzendingen van zaterdagavond een gefilnid serslag. BRT-radio (Antwerpen apart) wijdde verscheidene dagen aandacht aan de aktie, zowel vôdr als na de aktiedag. Praktisch alle kranten (met uitzondering van De Morgen die Hoogsiraten niet weet liggen) brachten op maandag uitgebreide, van foto's voorziene verslagen. Een greep uit de titels: Het Laatste Nieuws: Massaal protesi op de

fiets Gazet Van Antwerpen: .S'trjdlustige fietsers

trois e'en ,'egetm en wind. Het Volk: Noorderkeinpen - Fietspaden Nu. De Standaard: Keinpisehe Fietsers bijeen

Voor fiets paden. Het Nieuwsblad: Fietsers eisen betere

fietspaden.

'Laakbaar' Binnen de werkgroep verkeerss eiligheid, waarin de meeste politieke frakties vertegenwoordigd zijn, was afgesproken dat de partijen zich op de akliedag op geen enkele wijze als politieke groep zouden manit'est eren, teneinde het a-politieke karakter van de manifestatie niet te schaden. Enkel de Volksunie meende zich niet aan deze afspraak te moeten houden. Nadat zij vooraf reeds horden hadden geplaatst waarUit kon afgeleid worden dat de aktie onder Volksunievlag doorging, lieguiuicu zij tijdens de rnanitestatie pamfletten uit te delen waarin hun inspanningen en verdiensten voor de aanleg van fietspaden werden uitgelegd. Zelfs na tussenkomst van organisatoren en politie zetten zij deze aktiviteit verder, maar duit ,.mslttei de i ug van de ut ganisatie. Op dergelijke manier willen profiteren van het onbaatzuchtige werk van anderen, verdient enkel het etiket 'laakhaar'.


VANUIT HET STADHUIS... Komkommertij*d en de 'goede' kwaliteit van onze Hoogstraatse waterlopen Het is al weer een tijdje geleden dat er nog sensationele dingen te beleven vielen in de raadszaal van het gemeentehuis. De meerderheid heeft een stevige voet aan de grond en daardoor wordt de besluitvorming in de gemeenteraad een heel stuk gemakkelijker. Wij ervaren het dan ook als een dankbaar geschenk dat er binnen de oppositie nog doorzettingskracht gevonden wordt om steeds opnieuw de discussie aan te gaan en dat er binnen de meerderheid toch nog enkele raadsleden ten gepasten tijde en met kennis van zaken, hun visie naar voor brengen en eventueel trachten sommige thema's in een ruimer kader te plaatsen. Zoniet, dan zou onze tijd meer ingenomen worden door lange nabeschouwingen buiten het gemeentehuis dan wel in de raadszaal zelf. We stellen immers reeds verscheidene raadszittingen vast dat er weinig interessante dossiers op de agenda verschijnen wat dan ook meestal met zich meebrengt dat de zitting in een snel tempo wordt afgewerkt. Enkel de dossiers over het Begijnhof en over het administratief centrum waren voltreffers waaraan eenieder zijn hart kon ophalen. Het wachten is nu op een vervolg van dit verhaal. Intussen zullen we het moeten stellen met een ganse reeks technische aspecten van het gemeentebeleid zoals goedkeuren van lastvoorwaarden en wijzen van gunnen, adviezen over begrotingen en rekeningen van kerkfabrieken, enz. Nu en dan een kleine uitspringer en een bijkomende agenda van Fusiebelangen brengen nog wat licht in deze vaak matte vertoning. Met deze bedenkingen willen wij geenszins een appreciatie uitspreken over het werk van het college, tenzij men belangrijke dossiers aan de gemeenteraad zou onthouden. Met een zo ruime meerderheid evenwel ziet wellicht niemand de zin daarvan in. Toch blijft waakzaamheid steeds een mooie deugd. Op een drafje overlopen we de voornaamste thema's uit de raadszitting van 25 september en luisteren we aandachtig mee naar de reakties van het college op de vragen van FB in haar bijkomende agenda.

Begrotingswijzigingen Zowel op de gewone dienst als voor de buitengewone dienst wordt er een begrotingswijziging doorgevoerd. Vooral op de buitengewone dienst wordt er met cijfers en miljoenen gegooid. Meestal wordt er zowel langs de kant van de inkomsten als aan deze van de uitgaven, ingegrepen zodat de uiteindelijke balans nog met een batig saldo van 514.095 fr. eindigt. Voor de ontvangsten zien we een verhoging enerzijds van 33,5 miljoen en een verlaging anderzijds van 51,5 miljoen. Deze wijzigingen zijn vooral te wijten aan het aangaan van een lening voor de aanleg van TV-distributie (18,8 milj.), het niet aangaan van een lening voor de aanleg van wegen (11,5 milj.) en voor de aanleg van riolering (16 milj.). Er is eveneens een verlaging van deinkomsten door het niet ontvangen van Rijkssubsidies voor de aanleg van wegen en riolering (24 milj.). De uitgaven geven enerzijds een verhoging van 33 miljoen en anderzijds een verlaging met 51,5 milj. Dat de uitgaven zullen dalen is het gevolg van het feit dat eÂť een aantal wegeniswerken (11,5 milj.) niet zal uitgevoerd worden en dat ook de rioleringswerken (40 milj.) zoals te Meersel Dreef dit jaar, achterwege zullen blijven.

Raadslid Aerts herinnert schepen van Financies Staf Peerlinck er aan dat deze in de vorige legislatuur elke begrotingswijziging al te gemakkelijk bestempelde als 'wanbeleid'. Toen waren de rollen juist omgekeerd en nam oppositielid Peerlinck schepen Aerts regelmatig op de korrel. 'Nu kunt ge zelf vaststellen dat men dit niet altijd in de hand heeft', besluit raadslid Aerts. Hierbij aansluitend deelt burgemeester Van Aperen mee dat de gemeente maximaal voor 5 miljoen zal moeten tussenkomen voor de uitbreidingskosten van de TV-distributie. Iveka zal niet 20.000 fr., maar 40.000 frank terugstorten naar de gemeente voor elke aansluitbare woning.

Dalweg te Meerle Raadslid Blockx heeft heel wat bezwaren bij het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Dalweg te Meerle. Zo'n grote inrit bij de kerk kan volgens hem niet! Wij als gemeente moeten hier tegenin gaan, aldus het raadslid en in de toekomst beter opletten. 'Als men zich steeds gedwee neerlegt bij de voorschriften van Bruggen en Wegen, dan zal er nooit iets veranderen!' Ook raadslid Sprangers kan zich niet neerleggen met de afsnijdingen van de hoeken bij de

Schepen van Milieu, Marcel Van Ammel op de gemeen teraad: 'Deskundigen hebben gezegd dat de kwaliteit van het Markwater goed is.' Burgemeester Van Aperen kondigde vervolgens aan dat er 10. 000fr wordt voorzien voor een bewustwordingscampagne. Wie moet hier bewust worden? aansluiting van de dalweg aan de Kerkstraat. In de brief van AROL wordt er geopteerd voor een rooilijn op 10 meter en een afschuining van de hoeken. Schepen Pauwels verdedigt dit standpunt met de achterliggende vrees dat, indien men geen eensgezindheid vindt, men wellicht de rooilijn op 12 meter zal behouden, zoals het vroeger was. De vaststelling op lOm. wordt goedgekeurd op voorwaarde dat men opnieuw met AROL; de lOK en met Bruggen en Wegen de zaak zal bespreken.

Bijzonder Plan van Aanleg 'Beekheyde' Alle 23 leden van de gemeenteraad zijn er mee akkoord om het B.P.A. 'Beekheyde' definitief vast te leggen. Het gaat hier om de omgeving van de ambachtelijke zone en het zuiveringsstation te Minderhout. Raadslid Blockx opteert hier om een stuk grond te laten aankopen door de gemeente, indien het financieel haalbaar is, of eventueel niet te verkopen aan de bedrijven. Dit terrein zou dan door de gemeente kunnen aangeplant worden en als bufferzone dienen rond deze bedrijven.

Landmeters in plaats van eigen personeel Het schepencollege besliste om het uitzetten van de bouwlijnen, wat tot nu toe nog gebeurt door het personeel van de dienst ruimtelijke ordening, voortaan te laten uitvoeren door landmeters. De kosten hiervan zouden dan uiteraard doorgerekend worden naar de uiteindelijke bouwer.


GEMEENTERAAD Deze beslissing ontlokt bij raadslid Verhuist enkele bedenkingen. Het vastleggen van bouwiijnen behoort tot de bevoegdheid van het schepencoliege en wordt door de dienst ruimtelijke ordening uitgevoerd. Deze dienst heeft kontakt met de bouwers en kent de problemen. Waarom zou men dit dan aan de Privé uitbesteden. Er zijn hier veel bouwovertredingen. Laat daarom de diensten de opmetingen doen en laat ze daar bovenop zelfs nog de kontrole uitoefenen. Zij hebben een veel betere kijk op de dossiers dan de politie die momenteel toezicht houdt. Schepen Coenegrachts meent dat deze beslissing genomen is om een vlottere afwerking van de dossiers te bekomen. Op die manier zal er ook meer tijd vrij komen om kontrole uit te oefenen. Op vraag van raadslid Verhuist of er dan een efficiënte kontrole komt op bouwtoelatingen, antwoordt de schepen dat deze nu al bezig is.

Huurovereenkomst voor de 'rijksschool' Door het wegvallen van het Rijksonderwijs te Hoogstraten kwam het schooltje in de Gravin Elisabethiaan leeg te staan. Na de bibliotheek, bezet nu ook de gemeentelijke basisschool vanaf dit schooljaar deze lokalen. De gemeenteraad moet zich uitspreken over de huurovereenkomst. De huurprijs bedraagt 360.000 fr. per jaar voor alle gebouwen en de omliggende gronden. Met dit aspect heeft de raad weinig moeite. Wel hebben sommige raadsleden opmerkingen over de duur van de overeenkomst. Het kontrakt is namelijk van jaar tot jaar opzegbaar. Voorai raadslid Verhuist heeft hier problemen mee. De gemeente neemt alle onderhoud op zich, dus zou het ook wenselijk zijn dat men een kontrakt over meedere jaren kan bedingen. Er staat immers ook in de huurovereenkomst dat alle klassen of gebouwen die door de huurder worden opgericht, automatisch eigendom zouden worden van deze school. Schepen Pauwels is akkoord dat men beter een kontrakt voor meerdere jaren zou moeten kunnen afsluiten. Doch ook voor de bibliotheek had en heeft men een kontrakt dat van jaar tot jaar opzegbaar is. Wij zullen aandringen om in de toekomst deze gebouwen in erfpacht te verkrijgen. De rijksbasisschool is opgedoekt en volgens de schepen staan wij zeer sterk met een gemeenteschool waar alle godsdiensten mogelijk zijn. Vermits de rij ksschool haar school terug kan opeisen wanneer zij terug wil starten, moeten wij die mogelijkheid ondergraven door de gemeenteschool zo open mogelijk uit te bouwen, concludeert raadslid Verhuist.

Vraag en antwoord of de FB-agenda 6 miljoen voor zwakke bevolkingsgroepen Vorige maand hebben wij reeds uitvoerig belicht dat Hoogstraten een krediet van 6,3 miljoen ter beschikking krijgt ten voordele van zwakke bevolkingsgroepen. FB stelt voor om hieromtrent een gemengde commissie (gemeenteraad, OCMW, partijen) op te richten. Burgemeester Van Aperen wijst er op dat het college zich momenteel nog volop in de fase van informatie-verzameling bevindt en belooft de raad om dit punt terug op te nemen op de agenda van de volgende gemeenteraad.

Minderhoutse gepensioneerden en hun lokaal Kort samengevat verwijt FB het college, maar vooral schepen Coenegrachts, een aantal onregelmatigheden bij de toewijzing van gronden voor de bouw van een prefab-lokaal voor de KBG van Minderhout. Er zijn vooraf een aantal beloften gedaan en van echte inspraak is hier geen sprake. Het is een inspraak post factum want het gebouw staat er al. De politie heeft de werken op zeker moment laten stilleggen omwille van de onregelmatigheden. Een gemeente moet het voorbeeld geven inzake wettelijkheid. Schepen Coenegrachts raadt iedereen aan geen gevoelige potjes meer open te breken en het project in alle sereniteit af te werken. De konflikten tussen de verenigingen zijn intussen gladgestreken. In de eerstvolgende dorpsraad wordt deze zaak daar besproken. Daarna komt het naar het college en vervolgens naar de gemeenteraad. Dit zal in één van de volgende raadszittingen gebeuren. Volgens hem zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld en heeft het college ook niets onwettigs gedaan.

De monumentenzorg FB had een aantal vragen over de dossiers van o.a. de kerk van Meer, de restauratie van St.Katharina, het orgel en de schilderijen van de St,-Clemenskerk te Minderhout, alsook over de stand van zaken in het dossier Begijnhof. Schepen Verlinden is van mening dat er voor de Staat geen dringende instandhoudingswerken meer in overweging genomen worden. Daarom zullen de 4 orgels die aan restauratie toe zijn, voorlopig naar de achtergrond verhuizen. Het gaat hier immers over een financiering van 28 miljoen. De restauratie van de St. Katharina zou 8 miljoen kosten waarvan bijna 5 miljoen voor de gemeente. We gaan ons hier niet vergalopperen. Er zijn andere prioriteiten. Wat het Begijnhof betreft is er momenteel nog geen schriftelijke akteneming van dit dossier door de provincie. Raadslid Verhuist drukt er op dat de restauratie van de kerk van Meer hoogdringend moet aangepakt worden en dat men de schilderijen in de Minderhoutse kerk met een klein bedrag zou kunnen afwerken. Op de vraag van het raadslid of de geruchten waar zijn dat de heer Van Spaendonck weer met andere voorstellen omtrent het begijnhof is komen opdagen, antwoordt schepen Verlinden kategoriek 'nee'.

De vervuiling van de Mark OP vraag van FB om een stand van zaken te geven over de toestand van de Mark en om zijn beleid ter zake toe te lichten antwoordt schepen Van Ammel dat de Hoogstraatse waterlopen van goede kwaliteit zijn en dat de waterzuiveringsstructuur ook zeer goed werkt. Deze informatie zou hij hebben van bevoegde mensen. De toestand van de Mark is momenteel zoals zij was vôôr de problemen in mei. Zowel de raadsleden Blockx, Sprangers en VerhuIst hebben opmerkingen bij deze uitspraak van schepen Van Ammel. Vooral raadslid Blockx heeft last van dit wegwuiven van de problemen. Een goed bewustwordingsproces kan maar echt op gang gebracht worden door hier de feiten onder ogen te durven zien en te zeggen dat er inderdaad een probleem bestaat of bestond, en zeker niet door de problemen weg te wuiven. Burgemeester Van Aperen kondigt hierna aan dat er in de volgende begroting 10.000 fr. voorzien wordt voor een bewustwordingscampagne.

De verborgen brief In een laatste punt verzoekt de groep Fusiebelangen het college om aan de raad een brief van het Provinciebestuur voor te lezen. Deze brief dateert van 23 augustus en is een antwoord op het verzoek van raadslid Verhuist om de verkiezing van de leden van de bijzondere comités in het OCMW te vernietigen. Het provinciebestuur zal de aangevochten besluiten niet vernietigen vermits de gemeenteraad op 26juni het reglement van orde van 10 april heeft goedgekeurd. Wel wordt het OCMW verzocht in de toekomst dergelijke zaken slechts toe te passen nadat er een goedkeuring is verworven. Het tweede punt uit de brief heeft betrekking op het verzoek om de besluiten van het college en gemeenteraad in verband met de onteigening van café Patria te willen vernietigen. Dit punt had betrekking op de discussie of schepen Coenegrachts al of niet aan de besprekingen zou mogen deelnemen daar hij volgens raadslid Verhuist belanghebbende is in deze zaak. Het provinciebestuur treedt nu deze stelling bij omwille van aanverwantschap in de 3° en 4° graad tussen de schepen en de beheerders van de vennootschap Merano. De tekst luidt: 'Ik zal dan ook aan het gemeentebestuur van Hoogstraten mededelen dat de heer Coenegrachts de vergaderingen niet mag bijwonen waar de firma Merano een belang heeft zoals het al dan niet onteigenen van haar eigendom café Patria.' In het dossier zat evenwel geen brief en verscheidene raadsleden, ook uit de groep KVB, beamen dit. Daarom heeft raadslid Verhuist dan maar een kopijtje van zijn brief in het dossier gestoken. Hierover is nog heel wat hilariteit, maar de brief die gericht was aan de gemeenteraad, wordt echter niet voorgelezen. Daarom vat raadslid Verhuist zijn brief samen voor alle collega's raadsleden. Schepen Coenegrachts zet een punt achter deze discussie door te stellen dat er geen vermenging van belangen is geweest daar er nog niets definitiefs is gebeurd. Er is enkel een opschorting van de onteigeningsprocedure geweest. •


__

DAGBOEK

Jaren geleden is BERNARD SIEBELINK in Wortel komen wonen en nu kent heel Wortel hem. Niet omdat hij zo'n ophefmakende dingen heeft gedaan, wel omdat hij zich zo wonderwel in het dorpsleven heeft ingepast zonder daarom zijn eigen kijk te laten vertroebelen door de kleine kanten van dat dorpsgebeuren. Want een eigen kijk heeft Bernard, en een eigen mening waar hij van tijd graag mee voor de dag komt. Niet meer zo jong, en gepensioneerd, staat hij toch open voor alles wat zich aandient, en als het voor de goede zaak is, kun je altijd bij hem aankloppen. Hij is dan een enthousiaste medewerker waar ge op kunt rekenen. Een niet zo doordeweekse week van een niet alledaags man. Zaterdag 30 september:

Zondag 1 oktober:

- Voormiddag. Ik zit alleen thuis. De voordeurbel gaat. Ik heb geen auto horen stoppen; onverwacht bezoek. Nu, dat gebeurt wel meer bij ons, maar aan dit bezoek had ik me niet verwacht: iemand van de Hoogstraatse Maand (Hoogstratense, moet het zijn, zegt mijn zoon) komt me vragen of ik de rubriek 'Dagboek' wil verzorgen of schrijven voor het volgend nummer. Nu lees ik dit blad van A tot Z van zodra het binnenkomt, maar aan zo'n verzoek heb ik nooit gedacht. Ik vind het wel een hele eer, maar ik heb van m'n leven nooit enige poging gedaan of behoefte gevoeld om een dagboek bij te houden, en ben ook niet van plan dit hierna te gaan doen. Ze geven me nu een dag of tien tijd om iets uit te broeden, maar dan moet ik wel gelijk beginnen eerst 'n ei te leggen (bij wijze van spreken dan). Als mijn vrouw een beetje later thuiskomt, vertel ik haar van het be- en verzoek, maar die is al langer gewend nergens meer van te verschieten. Tegen 2 uur rijd ik naar Hoogstraten om een achtweekse cursus te volgen op het stadhuis, die door de toeristische dienst is georganiseerd (zie INFO-blad, n5, sept. 89). Vorige week was het de eerste les, over de Catharina-toren met z'n beiaard en klokken. Héél interessant: als we nu de klok horen, weten we tenminste waar de klepel hangt. Vandaag ging de les door in 't stadhuis: over wat er zoal gebeurd is in de loop der eeuwen, en wat er allemaal te zien is: tientallen schilderijen, gebrandschilderde ramen van onze Wortelse Jan Huet, met vele tientallen figuurkes, wapenschilden en schepenzegels: echt de moeite waard, maar voor sommige dingen had ik beter 'n vergrootglas of 'n verrekijkertje mee kunnen brengen. De les was voorzien van 2 tot 4, maar het was 5 uur toen we buitenstonden.

Deze namiddag verwachten we bezoek van onbekende mensen. Klinkt dat niet raadselachtig? Onverwacht volk aan de deur krijgen is heel gewoon, maar zitten wachten op mensen die ge niet kent is iets anders. Ziehier de uitleg: 01) een school in Hoogstraten zit een jongen van 16 jaar die ruim 30 km hiervandaan woont; hij gaat dagelijks op en neer met iemand anders in de auto mee. Nu kan toevallig die andere niet rijden de laatste drie dagen van volgende week, en zijn moeder had gebeld naar een kennis van haar in onze straat met de vraag of haar zoon daar 'n paar dagen zou kunnen slapen om dan per fiets naar school te rijden. Maar om een of andere reden kwam dat daar niet goed uit. En als goede geburen weten we elkaar te vinden als er grote of kleine nood is; wij hadden nog een kamer met bed vrij en lieten haar ons adres en telefoonnummer doorgeven. Zo gezegd, zo gedaan. De volgende dag kwam er al 'n telefoontje van de logies-zoekende moeder of ze zondag eens langs mochten komen om kennis te maken en verder af te spreken. Zodoende wachten we nu op het aangekondigde bezoek van onbekenden. Inmiddels heeft de wederzijdse kennismaking plaatsgehad en verwachten we de jongen in de loop van volgende week. Nog niet zo lang geleden zei iemand tegen me, dat ik 'n slecht karakter had, maar mijn vrouw en ik hebben toch 'n goei hart (al zeg ik 't zelf), indachtig de spreuk van 't Pallieterke: 'Een blad voor mensen met 'n slecht karakter, maar 'n goei hart. Om de dag te besluiten heb ik tegen middernacht onze oude kamerklok opgewonden: die loopt dan weer 8 dagen, en daarna heb ik mij te ruste begeven.

Alle handelsdrukwerk Alle gelegenheidsdrukwerk Fotoco pies Typ- en inbindwerk

ffffi

Vrijblijvend prijsoffertes 10

COPI Vrijheid 215 Hoogstraten Tel. 03/3147241

Maandag 2 oktober: De 'werkweek' is weer begonnen, dwz. ik hoef mezelf niet meer te spoeden, gezien mijn leeftijd, maar de kinderen zijn rond 8 uur weer naar school vertrokken, die liggen weer voor 5 dagen vast aan hun lesroosters; mijn vrouw begint de was te sorteren en ik heb tijd voor mijn dagboek. Eigenlijk toch iets geks, zo'n dagboek. Mensen die echt 'n dagboek bijhouden, rij gen niet zomaar losse feitjes-van-de-dag aaneen, maar zëtten vaak hun intiemste gedachten en ervaringen op papier, en ze houden hun dagboek dan angstvallig voor zich, als iets dierbaars dat je voor jezelf koestert; dat heb ik tenminste begrepen uit wat ik ooit gelezen heb over en in (meestal na de dood gepubliceer de) dagboeken van anderen. Als je die dan leest voel je je een beetje een 'gluurder', een ongewenste indringer. Maar nu ze me gevraagd hebben deze regels te schrijven, voel ik me als iemand die zich 'bloot' moet geven, die zich uit moet kleden terwijl ze er op staan te kijken. En weet ik wat de lezers interesseert? Moet ik me interessanter voordoen dan ik ben? Moet ik aan 't klokzeel hangen wat ik doe of wat ik denk? Als ze 'n interview komen afnemen is het gemakkelijker, denk ik; dan moet ge antwoorden op gerichte vragen die ze u stellen, en ge zegt er zoveel of zo weinig op als ge kwijt wilt. - Maar allez, ik ben weer aan 't filosoferen; dat doe ik wel graag, maar soms weet ik niet of dat het 'n ander zo erg boeit. 's Namiddags ging ik enkele straten langs om als onbezoldigd facteur huis aan huis stencils rond te dragen, die de mensen moeten aansporen volgende week mee te doen aan een (fiets)mars op Hoogstraten voor de actie FIETSPADEN NU! Hier en daar 'n praatje gemaakt en gezegd dat het weer nog 'n week zo goed zou moeten blijven als vandaag. Intussen ook nog 'n paar boodschappen gedaan, brood en -beleg gehaald en langs de bank gereden om 'n paar bijna vergeten facturen te betalen: die komen er ook altijd méér in de brievenbus dan me lief is. Ge kent dat ook wel, denk ik.

Dinsdag 3 oktober: In de voormiddag ga ik wekelijks Spaanse les volgen in Rij kevorsel; een mens is nooit te oud om nog wat bij te leren, en terwijl ge zo iets doet, doet ge geen ander kwaad. Ik heb al 'n


DA GBOEK paar jaar die lessen gevolgd, en dacht dat ik er al heel wat van kende, maar toen wij deze zomer in Spanje waren en aller ogen (en aller hoop) op mij gevestigd waren, kwam ik toch nog heel wat te kort om daarginder goed mijn plan te kunnen trekken; ik stond er nog vaak met mijn mond vol tanden (al ben ik er al 'n paar kwijt). Dus: volhouden: immers de aanhouder wint. In de namiddag een eindje gaan fietsen en 's avonds kwamen die bezoekers van vorige zondag hun zoon afleveren en aan onze zorgen toevertrouwen. Voor morgenvroeg hebben we in alle geval brood genoeg in huis, want vandaag was onze bakker gesloten, en morgen zien we weer wel. - Iedere dag heeft genoeg aan z'n eigen zorgen, staat ergens in het Evangelie.

Woensdag 4 oktober: Voormiddags ga ik in Hoogstraten een paar uur Frans geven, in het kader van lessen die door de 'Werkzoekendenwerking' ingericht worden van september tot Pasen. Ik heb er alle waardering voor dat mensen die vroeger minder kansen hebben gehad, nu hun tijd gebruiken om die achterstand in te halen, en ik wil aan anderen best meedelen wat ikzelf in mijn 'bagage' heb: daar word ik zelf niet armer van. Vandaag is het ook St. Franciscus, dus Wereiddierendag. Maar voor die paar goudvissen in de kom, en voor die paar zebravinken in de kooi van onze kamer kunnen we toch moeilijk een bos bloemen in huis halen: we zullen ze maar 'n gewone verschoon-beurt geven. Tegen de avond met onze gast een toerke gefietst door de kolonie, langs het hoofdgebouw, de boerderij, het bootjesven: 'n mens wil toch aan 'n ander de mooie dingen laten zien, die ons dorp te bieden heeft. 's Avonds met verbijstering gekeken naar het TV-nieuws, naar die honderden en duizenden vluchtelingen uit die 'democratische' republiek amper 500 km hier vandaan, die er ten koste van alles uit willen gaan lopen naar de vrijheid. Wat hebben wij het dan toch goed! En toch 'muzzen' we soms en denken dat we nog van alles te weinig hebben! Voor de rest zijn wij geen TV-verslaafden, maar we blijven wel graag op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de wereld, dichtbij en veraf. Als de kinderen zijn gaan slapen, zitten wij met z'n tweeën nog wat te babbelen, drinken een duvel of 'ne geus, lezen een boek en gaan rond middernacht te bed.

Donderdag 5 oktober: 's Morgens het gewone ritueel van rap-rap ontbijt, schooltassen op de fiets, koersen om op tijd aan 't Monument te zijn, waar de klasgenoten wachten (of al weg zijn); dit wat de kinderen betreft. Zelf doe ik wat kalmer aan: er staat niemand op me te wachten. Bezoek aan bakker en beenhouwer; krant doorkij ken, post nazien, 'n boek lezen, verder: van het westelijk front geen nieuws.

Vrijdag 6 oktober: De dag begonnen zoals de meeste andere dagen. Na de middag komt onze tijdelijke gast vroeger thuis dan de anderen: op zijn school hebben ze vrijdag na de middag vrij, in plaats van op woensdag; in de namiddag komen zijn ouders hem weer ophalen. Van die verantwoordelijkheid zijn we dus ontheven. Overigens was het er een die niet het uiterste van onze krachten vergde. Was de tijd hiervoor misschien te kort?

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te levenl Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en gelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Vandaag trouwt er iemand uit 't vriendenkringetje van ons. Ze hadden heel ons kringetje uitgenodigd voor het avondfeest, met verzoek te blijven 'tappen' na afloop van het 'maal', bij het bal. Wat we gaarne aanvaard hadden. Nu is dat iets wat ik nog nooit gedaan had (dwz anderen bedienen; wel: me laten bedienen; dus: geen tekort in mijn opvoeding!). We

dachten wel dat we om 'n uur of twee, half drie thuis zouden zijn. Dat vertelden we aan onze kinderen toen we ze tegen de avond thuislieten en aan de goede zorgen van hun engelbewaarders toevertrouwden. Het werd ginds een reuze-gezellig feest; het tappen (cq. glazen wassen) viel me erg mee, al had ik rond twee uur even wat last om fris te blijven. Om half vijf 's ochtends waren we terug thuis en vleiden we ons neer met de bedoeling niet voor de middag boven water te komen. (Inmiddels zijn we

Zaterdag 7 oktober: Maar om goed negen uur werden we ruw uit onze dromen gewekt door onze jongste, die gelijk de dekens van 't bed trok en riep: 'Komen eten! Ik heb de tafel voor jullie gedekt, en de koffie staat klaar!' Zo werd onze droom vroegtijdig onderbroken en werden we ontnuchterd. Is dat niet lief, als ge zulke zorgzame kinderen hebt? Na de middag pakten we ons in tegen de regen (het fraaie herfstweer van héél de week was nèt voorbij!), we bestegen moedig met z'n allen onze tweewielige paarden en reden naar de 'Boomkes' om ons daar aan te sluiten bij de rest van de troepen mede-Wortelaren (en Merksplassers), om van daaruit 'en masse' Hoogstraten te gaan overrompelen en zo nodig gewapenderhand in te nemen. Aan zo'n massa volk had ik me met dit weer toch niet verwacht. Had het nu niet een dag langer fat-

soenlijk weer kunnen blijven, zoals de rest van de week? Maar toch, toen we daar die menigte zagen, en toen we van vôér de kerk op dat lange rechte stuk tot aan de Ster heel die lange, veelkleurige, acht-meter-brede stoet van fietsers overschouwden, wel, toen deed dat toch deugd, en werd ik een beetje ontroerd door zo'n manifestatie van zoveel bekende en onbekende mensen en kinderen voor de actie FIETSPADEN NU! En als ze toen gezegd hadden: zo rijden we over de (autovrij gehouden) snelweg langs Loenhout door tot in Brussel, wel, ik was bereid! En toen we voor 't stadhuis en de kerk van Hoogstraten tussen al dat gewriemel van duizenden grote en kleine mensen-van-allekanten rondliepen, tussen kleine bengeltjes met versierde fietsjes, die in de regen soms liepen te bibberen van de kou, toen dacht ik: Nu moesten er vannacht toch eens kaboutertjes al zo'n stuk fietspad leggen, al was 't maar van Wortel tot de Lindendreef (stoplichten aldaar inbegrepen): zou dat niet fantastisch zijn? En toen ik 's avonds bij het BRT-journaal van half elf 'n minuutje lang weer beelden zag van de demonstratie, dacht ik: zouden die hoge Pieten in Brussel dit ook zien? Zouden ze er wel een hand voor omdraaien? Of schuiven ze het even behendig van hun rug als die mannen uit Turnhout zich behendig van de hoge toren naar beneden lieten schuiven?

Zondag 8 oktober: Toen we langs het smalle reepje asfalt rechts van de witte streep naar Hoogstraten fietsten, was er nog niks te bespeuren van sporen die de kabouters hadden achtergelaten. Alleen sporen van 'n auto-rijder, die z'n volle asbak uit het raampje op de weg gekieperd had. • 11


DERDE WERELD

Dalende koffieprijzen nefast voor de Derde Wereld:

Oxfam-Wereldwinkels garanderen minimumprijs U koopt vandaag uw koffie aan een spotprijs... interessant niet? Dat is het helemaal niet voor de mensen in de Derde Wereld, zij zien hun kansen op ontwikkeling verminderen. Wat is er aan de hand? Het internationaal koffie-akkoord regelt de prijs van de koffie op de wereldmarkt. Dit met de bedoeling een min of meer stabiele prijs te garanderen voor producenten en konsumenten. Tevens is het de bedoeling dat de prijs niet onder een bepaald minimum zakt. Dit is de bodemprijs: een lagere prijs is voor de koffieproducenten onaanvaardbaar omdat ze er niet mee kunnen rondkomen. Die bodemprijs bedraagt 1,20 dollar per 454 gram koffie. Dit koffie-akkoord wordt regelmatig herzien en verlengd. Voor de hernieuwing kwamen de producenten en konsumerende landen niet overeen.

komt met aanvaardbare afspraken voor de producenten. Intussen echter verdienen die landen veel minder dan vroeger per kilogram koffie. Dat willen de Oxfam-Wereldwinkels vermijden voor hun producenten. Daarom

garanderen zij voor hun drie soorten koffie wél de bodemprijs. Dit door zelf die minimumprijs te betalen aan de producent. Of als dat niet kan, door een extra heffing op hun koffie, die wordt dan gebruikt om projekten te financieren in de drie landen van herkomst: daardoor kunnen de ontwikkelingsinspanningen wel verder gezet worden. Koffie die aan de bodemprijs aangekocht is en waarop de handel een doorsnee winstmarge neemt, zou 64 BF per pakje moeten kosten. Nu Oxfam-Wereldwinkel-koffie kopen betekent dan ook zich verzetten tegen het internationaal machtsspel dat de ontwikkeling van de Derde Wereld aantast en bedreigt.

Ons gamma: Nicaragua mokka Tanzania dessert, caffeïne-vrij en oploskoffie Yambo extra Wereldwinkel-Hoogstraten Ge/me/straat 5

Wetswinkel Hoogstraten sluit zijn deuren We brengen u hier niet het spijtige nieuws van een zinvol initiatief dat de mïst inging. Neen! We stoppen ermee omdat we het vaandel kunnen overdragen aan de 'Intergemeentelijke Juridische Dienst' 'Wetswinkel' was door haar jarenlangewerking een vertrouwd begrip geworden in onze gemeente. We hopen dat de Intergemeentelijke Juridische Dienst op eenzelfde vertrouwdheid kan rekenen. Het opzet is in ieder geval gelijkend: u kan er bij Jan Veris (jurist) terecht voor al uw juridische vragen, gratis en anoniem. Waar en wanneer is deze dienst te bereiken:

0. C. M. W. -Hoogst raten: H. Bloed/aan 250 (ingang Sociale Dienst) dinsdag van 09.00 uur tot 12.00 uur tel.: 03 /314.51.05 0.C.M. W.-Rijkevorsel: Molenstraat 5 (Iste verdiep) donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur tel.: 03 /314.33.66 0. C.M. W.-Merksplas: Markt 1 (Iste verdiep) maandag van 18.00 uur tot 20.00 uur te!.: 014163.30.27 Rest ons enkel het traditioneel dankwoord aan alle medewerkers, de juristen in het bijzonder. Het was aangenaam werken. Van harte dank!

het Wetswinkel-teain

KOPJE VAN DE MAAND liet kopie van vorige maand vind je bij de Erwnsportwit t 1 file elders in dii blad

(3c olg: tnd -t tilt t 9t9 betaati ei geen bindende regels meer op de koffiemarkt. Ieder land kan nu zoveel koffie op de markt brengen als het zelf wil.., met als gevolg een overaanbod, zodat de prijzen in mekaar storten. Dit gaat zo ver dat de koffie op de wereldmarkt op dit ogenblik beneden de bodemprijs verkocht wordt. Met alle gevolgen van dien voor de producerende landen: minder inkomsten uit de koffieverkoop, minder geld voor projekten in de koffiesektor, minder geld voor algemene ontwikkelingsprojekten. De boeren uit de Derde Wereld worden zo de dupe van het belangenspel op internationaal niveau waarbij de Westerse landen een grote rol spelen. De Derde-Wereldianden kunnen hun ontwikkeling niet in goede banen leiden als ze geen garanties hebben inzake stabiele inkomsten op een degelijk niveau. Daarom valt deze toestand negatief uit voor hen. De Oxfam-Wereldwinkels wensen dan ook dat er zo vlug mogelijk een nieuw akkoord 12

Als de fotograaf daar /t, /;este kinderen, dan hoor je stil te staan: flink rechtop en de blik vooruit, niet meer rondkijken en zeker niet bewegen. Pas dan val je hij ons in de prijzen, zoals deze flinke leer/ing ons toont. De foto werd genomen begin januari op het kerst koncert van de jeu gdmuziekschool in liet Spijker. Stuur ons een kaart met naam, adres en telefoon enje krijgt van Frainsport een waardebon van 500fr. Ons adres.' D.H.M., K. Boomsiraat 37, 2320 J!oogstraten.


ii

hükrn g van ~

ds

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, fel. 314.79.31.

Drie tentoonstellingen van een heel verschillende aard zijn de blikvangers van de novembereditie van dit rubriekje. Snijden we dus on-

verwijld aan. Het jaarprogramma van Kunstkring Spijker oogt erg verscheiden. Bijna maandelijks wordt een beloftevolle brok kultuur naar Hoogstraten gehaald. Nadat mei Jong Tenuto Jong muzikaal talent eerder aan bod kwam, komen vanaf januari respektievelijk teatergroep Stap, de vocal group Close Up, Danza Antiqua ballet o.l.v. Jeanne Brabants, een kameropera van Banchieri en een prestigieuze portie Vlaa,nse hedendaagse kunst onder het motto 'Kleurenexplosie van Wouters tot Raveel'. Een jaarabonnement kost voor jongeren 400fr. en voor volwassenen 800fr., deze abonnementen zijn verkrijgbaar op het sekretariaat van de school. El Van zaterdag 11 tot zondag 19 november stellen drie kunstenaars hun werk tentoon in de Angelazaal (ingang Gelmelstraat). De eerste van dit drietal is voor Hoogstraatse inboorlingen wellicht de meest bekende: zuster Gerarda Vermeiren ofte Zuster Veronique. Bijna twee decennia al werkt zij met keramiek in een grote verscheidenheid aan vormen. Haar werk is zeer toegankelijk, fantasierijk en speels, al blijft het soms nog iets te anekdotisch. Van haar hand zijn er vazen, een serie ruïnes en een reeks rond symboliek van zuil en ei. De twee andere deelnemers zijn werkzaam in Deurne. Jozefien Van Looy is een aquarelliste met poëtisch werk rond het thema van de natuur in zijn 'alledaagse tederheid'. Graficus Walter Leclair is haar echtgenoot, vandaar misschien dat ook zijn werk grotendeels zijn inspiratie aan de natuur ontleent. Hij tekent een magisch-fantastische wereld waarin parallellen ontstaan tussen planten en architektuur. Deze tentoonstelling is voor 25fr. toegankelijk van 11 tot 19 november; op donderdag, vrijdag en zaterdag telkens van 14u tot 17u en op zondag van llu tot 19u. U Nog

in plastische sferen vertoeven we met de tentoonstelling Kunst in de Kempen die van 18 tot 26 november IKO aandoet. De Kempische tekenakade,nies van Turnhout, Heren tals, Arendonk, Mol, Geel en Hoogst raten namen deel aan een wedstrijd uitgeschreven door de Bankunie om een kunst kalender te illustreren. Elke akademnie duidde een winnaar en vijf laureaten aan. Het zijn deze 36 werken die geprezenteerd worden. Nadien zijn ze nog te bezichtigen in Arendonk en Turnhout. De juiste openingsuren kennen we op dit moment nog niet. 13 Op 18 en 19november heeft in de Veiling het derde Oldtimergala plaats. Dit jaar zijn er meer dan 200 auto's en mnto'.s vcinral uit de jaren 50. De Cadillacs, Plymouths en andere chroomdromen zullen er echter niet alleen zijn. Daarnaast zijn er een 20-tal oude landbouwtraktoren en allerlei kiaampjes met onderdelen, folders en miniaturen. Primeur voor de streek tenslotte is de stand van de Gentse Retrowielen met oude fietsen, triporteurs, kinderfietsen en bakfietsen. Dit Oldtimergala heeft plaats in het weekend van 18 en 19 novcmhcr telkens van lOu tot 1811. Mcci inlichtingen bij Theo Huet van de Diept tel. 014/63.3./9. U Up vrijdag 10 november hceft in de Fax de officiële viering plaats van 10 jaar opvanggezinnen in Hoogstraten en

Een nog kras oudje uit de Oldti,ner-collectie.

Rijkevorsel. fl Eerder en wel op 3 oktober waren de Hoogstraatse 80-plussers verzameld in de Fax. Een 45-tal onder hen luisterde naar een inleidend woordje van kapelaan Frans Van Dongen, waarna een toneeltje werd opgevoerd. Vanzelfsprekend mochten ook de liedjes uit grootmoederstijd niet ontbreken. Een en ander werd vereeuwigd door een der huisfotografen van uw lijfblad. El Het Davidsfonds luidde zijn nieuwjaarpro-

gramnia in met een koncertbezoek. En op dinsdag 7november is de nationale voorzitter Lieven Van Gerven te gast met een voordracht over 'Wat mei onze staatshervorming?'. Vroeg zich Ooit al eens iemand af hoe iets dat niet eens echt bestaat, kan hervormd worden? U Jaarlijkse heropflakkering van patriottisme bij de 11 november herdenkingen. Dit keer op zaterdag tijdens de mis waarna aan het monument der gesneuvelden een krans zal worden neergelegd. Op zondag 19 november is er na de hoogmis van

løu een Te Deum. E Zitten we toch al in 11 november sfeer: uiteraard wordt ook dit jaar een 11.11.1 1.-omhaling georganiseerd. Het dient gezegd dat het GEKO deze aktie dit jaar op een ronduit schitterende wijze heeft opengetrokken met het bezoek van de Zairees Kasomho, een solidariieitsvi'ring,

een filmvoorstelling, een tentoonstelling en een optreden. De tentoonstelling in de raadskelder is nog te bezichtigen tol en met woensdag 1 november van 8u30 tot 16u30. Met een fotokollage wordt een summier overzicht gegeven van de geschiedenis van Zaïre, de aktuele situatie van het Zaïrese volk en de ont wikkelingshulp vanuit ons land. Tevens ma teriaal en kunstvoorwerpen uit privékollekties. Over het koncert op zaterdag 28 oktober in de Pax leest u allicht meer bij Fusieswing. De geldinzameling van 11.11.11 heeft op de bewuste zaterdag plaats. Wie niet thuis is, kan een omslag afgeven bij de deken. D Bib bib hoera. Het rapport van het gebruikersonderzoek van de Hoogstraatse bibliotheek werd eerder deze maand voorgesteld. Uit de besluiten lichten wij enkele opvallende aspecten. Of hoede doorsnee bibliotheekgebruiker er uit ziet. Twee op elke drie bezoekers (of toch minstens 6 op 10) is van vrouwelijke kunne. Vooral de mannen boven de 40 blijken de weg naar de bib nog maar amper te kunnen vinden, teveel bezig als ze zijn met. Euh waarmee eigenlijk? De 65-plussers zijn vaker in de Pax dan in de bib te vinden. Niet onverwacht is het verband tussen scholing en bibliotheekgebruik, zo wordt een 'sterke ondervertegenwoordiging

80-Plussers aan de feesttafel. 13


HOOGSTRA TEN van lager-geschoolden en niet-intellektuele beroepen' gesignaleerd. Globaal zou de gebruiker nog meer tijdens de weekends in de bib terecht willen. Bijna de helft zou er graag niet enkel boeken, maar ook geluidsdragers (platen, cassettes en cd's) willen ontlenen. Zeer opvallend is het lezerstype: literatuur blijkt voor de Hoogstratenaar een niet te smaken kluif, er zijn amper 2 07ó literaire lezers en meer dan de helft leest zelfs nooit een literair werk. Behalve van moetes dan op school. Zijn ze het meteen voorgoed beu. LI Kunnen ze misschien een pak oude romans op straat zetten bij het oud papier. Want dat wordt rondgehaald op zondag 12 november. Géén oude Maanden bijdoen, die zijn vaneigens binnen zo veel jaren hun gewicht in goud waard. De vrouwenverenigingen hebben de winter geroken en zijn dus niet meer te houden. KAV heeft iedere maandag hobby om 13u30, iedere dinsdag naad om 19u, en iedere woensdag turnen om 20u. Kunnen de mannen ondertussen potje voetbal kijken op teevee. Het St.Niklaasfeest heeft plaats op zondag 19 november om 19u in de Zevensprong. Van het KVLV-front dit nieuws: woensdagen 8 en 22 november om 13u30 volksdans in de Fax. Op donderdag 9 november heeft men het over heksen (heksen???) in een voordracht 'Voor wie meer wil'. Op donderdag 14november is er een vormingsdag voor de bestuursleden om 12u30 in Minderhout. Een dagje later op 15 november om 19u verneemt men alles over gezond eten van jongsaf. En op donderdag 23 november geurt het in de Fax naar pannekoeken, want dat staat er op het menu van de kookles. De kookles van donderdag 30 november is een week uitgesteld: pas op 7 december wordt een feestmenu bedisseld. Wie op 29 november nog bloed over heeft, kan een gezellige portie laten aftappen in het medisch centrum. Om het nog duidelijker te zeggen: RK-bloedinzameling aldaar van 17u30 tot 20u30. E Waarmee alles gezegd is. Voor nu en straks. •

huiscoMQQr hulscSQQr hwlschQQr

wand- en vloertegels hulichQQr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I'ulchèr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I"uII'cr

biedt u betaalbare kwaliteit! Bij enteelt

Hulde aan de Vlaamse IJzerfronters Elke .dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU IMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20

2328 Meerle

14

Precies 75 jaar geleden vielen de troepen van de Duitse keizer ons land binnen. De eerste wereldoorlog teisterde onze gewesten. De herinneringen aan de verschrikkingen van toen, beginnen te vervagen. De laatste getuigen van de wereldbrand worden jaarlijks schaarser. Toch mogen we hen niet vergeten. Daarom organiseert de Hoogstraatse Vlaamse kulturele kring Dr. Hendrik Versmissen op wapenstilstandsdag, 11 november in de Aula van het Seminarie, om 20 uur een herdenking van de Vlaamse Iizerfronters. Aan de hand van audio-visueel materiaal, frontpoëzie en fragmenten uit frontliteratuur van ondermeer Dr. Versmissen, Johan de Maegt, Filip de Pillecyn en Jozef Simons wordt een beeld geschetst van het leven aan en achter het lJzerfront. Veel aandacht zal er worden besteed aan het ontstaan van de zogenaamde Frontbeweging, en de ontplooiing van haar Vlaams en pacifistisch ideeëngoed. De toegang tot deze aktiviteit is gratis. •

De St.-Ambrosiusgilde van Hoogstraten richt een tweejaarse bijenteeltcursus in. De eerste les gaat door op zondag 5 november om 9 uur 's morgens en verder nog op 19 november, 3 december, 21 januari, 18 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22april, 6 en 20mei, 3 en 24juni en 1juli1990. Naast onderwerpen over bijenziekten en bedrijfsmethoden wordt er ruim aandacht besteed aan de koninginneteelt. De cursus is gratis en men kan zich laten inschrijven tijdens de eerste les op zondag 5 november. De theoretische lessen gaan door in de eetzaal van de Tuinbouwschool, Gravin Elisabethlaan 32, Hoogstraten en de praktische lessen bij Jaak Vinck, Gravin Elisabethlaan 49, telkens van 9 tot 12 uur. Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij Marcel Anthonis, Lindendreef 62, Hoogstraten, tel. 03-314.53.74 of bij andere bestuursleden.

Foto- en diatentoonstelling De Foto- & Diavrienden van Rijkevorsel nodigen u vriendelijk uit op de 12de SFNK diaen fototentoonstelling. Deze expositie kan men bezoeken op zondag 26 november van 10 tot 19 uur op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Molenstraat 5 in Rij kevorsel. Voorzitter Jef Floren hoopt, mede namens zijn bestuur en alle leden, veel bezoekers te mogen verwelkomen. Van de gelegenheid kan men tevens gebruik maken om ook eens dit Rijkevorsels museum te bezoeken. Zeker de moeite waard.


HOOGSTRA TEN

nooit echt gevraagd' zegt Roza. Toch was het menens bij Jan want op zekere dag, toen Roza bij haar zuster in Rijkevorsel verbleef om daar in het huishouden te helpen, ging Jan ondertrouw doen zonder daar iets van te zeggen aan zijn verloofde. Ook een aanzoek natuurlijk! Na hun trouwen gingen Jan en Roza bij Lambrechts inwonen en hielpen daar mee in het tuinbouwbedrijf. In '31 werd hun eerste kind, Adrienne, geboren en één jaar later René, een zoon waar ze veel zorg en verdriet om zou-

ren geplakt.' Maar liever nog vertelt Jan over zijn krijgsgevangenschap: 'Acht maanden ben ik weg geweest, in Duitsland bij een boer gewerkt. De terugkeer was nog een van de ergste dingen, drie dagen en nachten met 50 man in één wagon, da's niet om mee te lachen!' Maar Roza en de kinderen, die lachten natuurlijk wel toen ze Jan terug zagen, te meer omdat ze een hele tijd niets van hem gehoord hadden. Van dan af kabbelde hun leven rustig verder, alleen nog onderbroken door de bruiloften van hun kinderen. Adrienne trouwde met Jaak Brosens en zorgde voor kleinzoon Ludo die op zijn beurt weer voor twee achterkleinkinderen zorgde. Zoon Ludo trouwde met Treza Martens en zorgde voor een

den hebben. Nu nog heeft Roza tranen in de ogen als ze vertelt van die jongen die door een ongelukkige val gehandicapt werd en op 37-jarige leeftijd stierf. In '42 dan, werd Ludo, de jongste, geboren. Toen was het gezin al een tijdje zelfstandig gaan wonen en Jan had ander werk gevonden. Hij was schilderbehanger geworden in dienst van Roza's broer, Louis Doms. Later werkte hij bij diens zoon, Leon Doms en tenslotte bij de Gebr. Leyten. 'Zo'n 30 jaar heb ik dat werk gedaan, vertelt Jan, wagons papier heb ik aan de mu-

kleinzoon en achterkleinzoon. Vier jaar geleden verhuisden Jan en Roza naar een bejaardenwoning achter het rusthuis en dat vinden ze allebei prima. 'Ik zou dat iedereen aanraden, zegt Roza, ge kunt niet beter wonen en er wordt voor alles gezorgd.' Jan kan dat alleen maar beamen want hij is niet meer zo goed te been maar in dit huis kan hij zich nog redelijk behelpen. Zo Roza en Jan, we hopen dat ge nog lang deugd moogt beleven aan huis, omgeving en vriendenkring aldaar. 1

DIAMANT IN HOOGSTRATEN Eind september vierden JAN LAMBRECHTS en ROZA DOMS hun diamanten huwelijksverjaardag. Toen ze trouwden, in '29, waren ze nog Vrij jong, allebei 21 jaar en zo kunnen ze nu terugkijken op 60 jaar wel en wee tezamen. 'We hebben veel meegemaakt, zegt Roza, het was niet altijd gemakkelijk en ge moet veel van elkaar kunnen verdragen, dat is het belangrijkste.' Lachend voegt Jan daar aan toe: 'Ge moet vooral altijd JA zeggen, dan gaat het vanzelf.' Als kind had Roza het al niet makkelijk, haar moeder stierf toen zij pas 6 jaar was en vader Doms bleef met zijn 11 kinderen achter op de grote boerderij aan de H. Bloedstraat, destijds het laatste huis van Hoogstraten. Als tweede jongste kon men Roza niet de hele tijd op de boerderij tewerkstellen en zo ging ze een tijdje 'dienen'. Drie jaar heeft ze in Herentals gewoond, als keukenmeid bij een wijnhandelaar. 'Ik kookte daar goeie ouderwetse boerenkost, en daar waren ze best tevreden mee.' Toen de oudere broers en zusters getrouwd waren, kwam Roza terug thuis om vader te helpen bij het geboer. 'Heelder schuren hebben wij samen leeg gevlegeld' vertelt Roza, 'en van moeheici of zo moest ge toen niet klagen, dat kwam niet te pas. Als ons vader 's avonds zei: 'Roieke, zullen we nog iiiaai eens ccii beddeke dorsen', dan ging ik mee aan de slag.' Maar lang duurde het niet of vader Doms moest de hulp van zijn dochter missen want al gauw verloor ze haar hart aan Jan Lambrechts die daar in de buurt op het Groenewoud woonde. "t Is dat we Jan goed kennen, want eigenlijk zijt ge nog veel te jong' zei vader tegen zijn 19-jarige dochter. Die Jan was in Achtel geboren maar in '26 met zijn ouders en 3 broers en zusters naar Hoogstraten komen wonen om daar aan tuinbouw te gaan doen. In het begin kenden Jan en Roza elkaar alleen nog maar vanuit de verte maar op Heilig Bloed werden de eerste afspraken gemaakt. 'Al heeft hij me eigenlijk

Driekwart eeuw geleden maakte een jotogiaaj dit plaatje ian boerderij en familie Doms. Op Roza na, die naast haar zuster uit het sta/venster leunt, zijn ze allen overleden. Ook het boerenbedrijf van weleer (prachtig geïllustreerd door de gezinsleden die elk bezig zijn met een ander werk - behalve de vader die toekijkt en het jongste zusje dat nog met de pop mag spelen -) is voor altijd voorbij. 15


aan ma(--amd meefie

De oproepen van de ouderraad van de school en van de werkgroep verkeersveiligheid zijn in Meerle niet op verkeerde adressen terechtgekomen. Ongeveer 300 fietsers verzamelden zich op het Gemeenteplein om in stoet naar Hoogstraten te rijden. Van de deelgemeenten bracht Meerle de grootste groep op de fiets en de jeugd had hierin het grootste aandeel. Zowel Chiro als K.L.J. hadden hun leden gemobiliseerd (met vlag en al). Het gaf een comfortabel gevoel zo als fietser over heel de breedte van de weg te kunnen beschikken. En al die auto's die aan de kant moesten wachten tot we voorbij waren. Heerlijk gevoel van superioriteit. Spijtig genoeg maar voor één dag. Een breed fietspad dat de mogelijkheid biedt om met meer naast mekaar te rijden, om te buurten, zullen we waarschijnlijk eerder in Utopia moeten gaan zoeken dan tussen Hoogstraten en Meerle. Ze moesten de bewindvoerders hun dienstwagens afpakken en ze allemaal een fiets geven. Met het uitgespaarde geld (minder dienstwagens en zeker ook minder bewindvoerders) zou men heel wat kilometertjes fietspad kunnen leggen. ii

Om en bij de 300 fietsers maken zich klaar om Hoogstraten in te nemen.

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

De nieuwe kantine en kleedkamers van F. C. Meerle nemen grootse allures aan. De bouw van de

nieuwe kantine en kleedka-

mers van F.C. Meerle

schiet goed op. Het ferme gebouw (het doet me een beetje denken aan de loges van de grote ploegen) staat onder dak, zodat met de binnenafwerking kan begonnen worden. Het ziet er naar uit dat Meerle met die nieuwe kantine en met het nieuwe 2e speelveld in de nabije toekomst over een goed uitgerust complex zal beschikken. Het kan de sport alleen ten goede komen. El

De eerste nacht- en andere vorst is aangekondigd. We weleil dus dat het november wordt. Voor de meesten begint deze maand met een bezoek aan het kerkhof en met een verlengd weekend. De oudstrijders poetsen hun medailles op voor de jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand, schrijvers en lezers 7ijfl op de hoekenbeurs te vinden. Voor een schare idealisten betekenen deze dagen echter hard en belangeloos werken, want ook de traditionele 11.11.11.-aktie krijgt dezer dagen haar beslag. Wees dus niet verrast van de klop op uw deur, het is niet St.-Niklaas die zich een maand vergist heeft. 11.11.11 hoopt er eerder op dat je zelf een beetje St.-Niklaas speelt. El En omdat we toch al in november zijn aanbeland, volgen hier nog een paar punten om op uwe kalender te schrijven. Ik berg mijn schrijfmachientje voor een maand op. Tot schrijfs.

- Zaterdag 4.11 van 19 tot 22 uur en zondag 5.11 van 10 tot 22 uur in de Parochiezaal: Gewestelijke vogeltentoonstelling van 'De Goudvink'. - Dinsdag 7.11 om 19.30 uur in de Parochiezaal: Ledenvergadering van de K.V.L.V. over 'Milieuvriendelij k huishouden'. -Zaterdag 11.11 enzondag 12.11: 11.11.11.actie (*) - Vrijdag 17.11 van 9 tot 11 uur: Ophaling van plastic afval (*) - Dinsdag 21.11 in de Parochiezaal: Ledenvergadering K.A.V. 'Koken met Microgolfoven' met demonstratie. (*) Over de Organisatie van de 11.11.11 actie hier ter plaatse en over de ophaling van het plastic afval zal nog beraadslaagd worden in de dorpsraad van 17 oktober, naast tal van andere interessante onderwerpen trouwens. Te laat echter voor deze Hoogstraatse Maand, maar we komen er zeker volgende maand op terug. •

Naam, adres en postnummer van afzender en bestemmeling duidelijk vermeld, zo wordt je brief vlug besteld!

Voor duurzaam schilderwerk, binnen en buiten, raadpleeg eerst uw vakman!

Interieuradvies & uitvoering Hoogstraten 16

H. Bloediaan 277-279

Telefoon: 03/314.52.78


MEERLE

Gouden huwelijksboot in Meerle Op 2 oktober was het net 50 jaar geleden dat THOMAS VERSCHURE en CORNELIA DE BOT in het huwelijksbootje stapten. In dit geval mocht dit ook eens letterlijk worden genomen want Tom en Corrie hebben namelijk bijna gans hun leven op een boot geleefd. Beiden zijn ze op een schip geboren, Tom in 1910 in Rotterdam en Corrie in 1912 in Antwerpen, weliswaar op een Nederlands schip, waardoor ze dus een rasechte Nederlandse is. Hun beider ouders voeren vooral op de Rijn, tussen Rotterdam en het Roergebied. Wanneer de schepen op zondag in een of andere Duitse haven afgemeerd lagen, zochten de schippersfamilies elkaars gezelschap op. Na de zondagse hoogmis kwamen ze meestal samen in hetzelfde café, met danszaaltje. Omdat ze altijd met velen waren, voelden ze zich daar thuis, ook al waren ze in een vreemd land. Het was tijdens een dergelijke gelegenheid in 1933 in Duisburg dat Tom en Corrie in mekaars vaarwater terechtkwamen. De lezer moet wel beseffen dat een verkering tussen kinderen van schippers niet helemaal hetzelfde is als bij de meesten van ons. Het gebeurde dat de geliefden elkaar 3 maanden lang niet zagen. Soms kruisten hun schepen elkaar op de Rijn en moesten ze het met het werpen van kushandjes weer enige weken stellen. Omdat de natuur zo zijn onontkoombare wetten heeft, besloten ze uiteindelijk dat het toch beter was in dezelfde boot te stappen en zo huwden ze 50 jaar terug in Waspik. De jonggehuwden gingen aan boord van het 1800 ton metende Rijnschip 'RISQUONS' dat de vader van Tom in 1928 had laten bouwen. De eerste jaren van hun huwelijk vielen dus samen met de 2e Wereldoorlog en het jonge paar werd verplicht voor rekening van de Duitsers te varen. Vermits het Duitse Roergebied met zijn industrie vaak het doelwit was van geallieerde bombardementen, moesten zij veel bange uren doorstaan maar bleven lang van onheil gespaard. Tot ze op het einde van de oorlog toch hun deel van de koek kregen. Op 25 mei 1944 raakte hun schip in Maastricht midden in een bombardement. Het schip werd verscheidene malen getroffen en Corrie raakte zwaar gekwetst, zij kreeg een granaatscherf in het oog en een in dë buik en

moest lange tijd in het hospitaal blijven. Zelf vinden ze nog steeds dat ze er goed vanaf gekomen zijn. In de onmiddellijke omgeving werden toen 3 boten tot zinken gebracht en vielen er 9 doden. Wegens de lange wachttijd voor de herstelling van het schip en de chaotische toestand onmiddellijk na het einde van de oorlog, duurde het tot september 1946 eer het gezin terug aan boord en aan het werk kon. Omdat de opvoeding van de ondertussen geboren kinderen (5 in getal - Bert, Ann, Lia, Tom junior en Wim) dit vereiste, is Corrie in 1958 in Rotterdam aan de wal gaan wonen. Later verhuisde het gezin naar de eigen woning in Prinsenbeek. Zo rond de leeftijd van 70 jaar besloot ook Tom dat het tijd werd om definitief aan land te gaan. Het roer van de 'Risquons' werd overgenomen door Tom Junior. De andere kinderen kozen voor een 'gewoon' beroep en voor een vaste verblijfplaats. Omdat de woning in Prinsenbeek veel te groot was na het uitvliegen van de kinderen, werd zij van de hand gedaan en bouwden Tom en Corrie zich een kleiner huisje in de Dalwijk in Meerle, waar ze zich in 1983 vestigden.

Ze maakten al snel nieuwe vrienden en kennissen en hebben het hier best naar hun zin. Het ontbreken van de vertrouwde waterwegen wordt door het echtpaar wel als een gemis ervaren. Gelukkig zijn beiden in goede gezondheid en kunnen ze regelmatig de waterkant opzoeken. De kinderen en de 11 kleinkinderen komen oma en opa regelmatig in Meerle opzoeken, met dien verstande dat deze laatsten meer te vinden zijn op het speelpleintje achter de tuin van oma en opa. Het gouden paar was aangenaam verrast door de vele attenties die ze ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum mochten ontvangen. Zij hadden dit naar eigen zeggen niet verwacht, zij wonen hier tenslotte nog maar zes jaar. Vanwege De Hoogstraatse Maand kunnen we enkel wensen dat dit er nog veel meer mogen worden. •

Tweewieler Racing Center

[LVERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77 Varende op de Rijn passeerde de 'Risquons' op 22 augustus 1955 de 'Lorelei' 17


Šno

dmd

Goeie dag mensen. Bent u blij dat u even in uw luie stoel kunt zitten en heeft u de nieuwe Hoogstraatse Maand even vast genomen? Gelijk heeft u, de lange avonden lenen er zich toe. Nu, ik moet proberen m'n draad weer op te nemen, want vorige maand kon ik u niet veel nieuws melden. Wat gebeurde er nog in september? Zondag 17 september ging het jaarlijkse missiefeest 'Reik Mij de Hand' door, volgens het stilaan traditionele draaiboek. Muziek van de fanfare, drumband en talrijke muziekkapellen, een rommelmarkt, veel te drinken en te eten (lekkere pannekoeken), een tombola, een prijzenrad voor de kinderen enz. Vergeten we dan ook niet de verkoop van een miniatuurwindmolen en de verkoop van bloemen na de missen aan de kerkdeuren. En groot geluk, na regen op vrijdag en zaterdag, brak op zondagmiddag de zon in al z'n glorie door, een dag uit duizenden. Zou het dan toch schelen dat de H. Clara een vast plaatsje heeft gekregen in het Mariapark? Zo konden wethouder Jan Rops en burgemeester Van Aperen weer een succesvol missiefeest openen. De mensen werden daarbij dan nog vurig aangespoord tot het steunen van de goede zaak door presentator Jos Moelands van Galder, beter bekend misschien als prins carnaval 1989. Dank zij de hulp van velen werd het weer een geslaagde dag, waardoor onze missionarissen een helpende hand krijgen toegestoken. En daar gaat het ten slotte om. [ii Op zaterdag 7 oktober vierde pater Wil fried Mertens zijn 70-jaar kloosterling. Pater Mertens werd geboren op 13 februari 1901 op Ga/der en hij trad in het klooster op 8 oktober 1919, op 18-jarige leeftijd. Hij werd priester gewijd op 1 augustus 1926. In die 70-jaar kreeg hij verschillende taken opgelegd. Een groot deel ervan bestond uit het opleiden van jonge Kapucijnen als novicenmeester. Verder was hij verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de missionarissen als missieprokurator. Vervolgens werd hij gardiaan, overste, van de kloosters in Edin gen en Antwerpen, om op 28juli1967 als vikaris naar Meersel-Dreef te komen. Ondanks z 'n hoge leeftijd, blWt hij zich nog actief inzetten in de kloostergemeenschap. De kerkgangers kennen hem via de biechtstoel, het uitdelen van de koinmunie in de kerk en aan de grot. Een lang leven in dienstbaarheid. Na de plechtige mis werden z 'n kennissen, fa,nilie en de mensen van Meersel-Dreef uit genodigd op een receptie ter zijner ere. Piet Christiaansen, voorzitter van het feest komitee, dankte hem namens de dorps gemeenschap en overhandigde hetn een plantenschotel. De fanfare vroljkte de receptie op. Hierna mochten de genodigden aan zitten aan de feestiafel.

Eind oktober kwam er ook een nieuwe STUW uit, het blaadje van de dorpsraad, met het wel en wee van Meersel-Dreef. In het hoofdartikel borduurt Jan Hendrickx voort op hetzelfde thema waarover u in de voorgaande 'Goed op Dreef' kon lezen. Hij graaft daarbij terug tot juist na de oprichting van de fusiegemeente Hoogstraten. En vooral over de erkenning van Meersel-Dreef als zesde deeldorp in Hoogstraten, zoals het met afbakening en al verscheen in het informatieblad van de gemeente van mei 1979. Alhoewel deze erken18

ning theoretisch al meer dan 11 jaar van kracht is, zien we dat er praktisch nog een hele weg dient afgelegd te worden. Er zijn zeker ook positieve punten te vermelden maar het is zoals een tiener die 16 wordt en nu bij de grote mensen mag zitten, die wordt eerder getolereerd dan aanvaard. Goed we zijn erkend, met dorpsgrenzen en al, maar toch kregen verschillende mensen van Meersel-Dreef een schrijven van de gemeente waarbij ze naar het gemeentehuis worden geroepen, voor een adreswijziging. Door een nasleep van de ruilverkaveling zou per 2-12-1985 hun adres veranderen en zouden ze onder de deelgemeente Meer gerangschikt worden. Terwijl ze in het hart van Meersel-Dreef wonen. Waar staat dan Meersel-Dreef met z'n erkenning en z'n afbakening? Ja we horen erbij, maar als we het niet telkens zouden zeggen dan waren ze het morgen al vergeten. Heren politiekers denk aan ons, a.u.b. LI Denk ook aan ons als u de nieuwe verkaveling bespreekt die er zo spoedig mogelijk te Meersel-Dreef zou moeten komen. Al jaren werden er brieven geschreven naar Hoogstraten om te smeken voor extra woon gelegenheid. Maar het duurde nog tot 29 april 1987, tot de toenmalige schepen van openbare wer ken en waarnemend burge.'neester Karel Aerts op een algemene vergadering van de dorpsraad door de talrijke aanwezigen en niet in het minst door de dorpsraadsleden zelf, kon overtuigd worden van het nut van een verka veling, vooraleer de logge trein in beweging kon gezet worden. Nu hoor je links en rechts dat verschillende Hoogst raatse politiekers nog niet overtuigd zijn van de noodzaak van een

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86. nieuwe verkaveling. Een nieuwe verkaveling is dringend nodig. Waarom?

Meersel-Dreef is sterk aan het vergrijzen. Doordat de jeugd niet in Meersel-D reef KAN blijven wonen door gebrek aan woningen, blijven vooral de ondertussen ouder wordende ouders van toen achter in dikwijls te grote hui zen. De bejaarden bond is bij ons de best florerende vereniging. Al in 1985 toonde de toenmalige voorzitter van de dorpsraad Frans Van Bergen een bevolkingspiramide, die duidelijk aantoonde dat Meersel-Dreef vergrijsde, maar hoopvol was toen nog de Vrij grote groepjongeren van 15 tot 25. Hij riep dan ook op om meer woon gelegenheid. Momenteel zijn we 1989 en wordt de groep 15- tot 25-jarigen steeds kleiner. Duidelijk te zien bij kermnisspelen of stoeten t.g. v. gouden bruilo.ften en dergelijke, in sommige gebuurten kan men de jongeren op 1 hand tellen. En dat komt niet omdat de huizen staan te verkrotten maar omdat deze jongeren, nadat ze in het huwelijksbootje zijn gestapt, niet meer in Meersel-Dreef blijven wonen. Akkoord, een gedeelte van de jongeren vond werk of partner in verre streken en vertrok daarom met de noorderzon. Maar met de opbloei van de plaatselijke bouwondernemningen, de werkgelegenheid aan de transportzone, de werkgelegenheid juist over de grens in de ziekenhuizen aldaar - denken we maar aan de Klokken berg - zijn er nog tal van jongeren die hier willen blijven. MAAR WAAR? Vader of moeder buiten zetten misschien? In het klooster gaan wonen? Denken we dan nog aan onze school die met moeite en dank zij de jonge gezinnen van de Sint-Annastraat, het hoofd boven water kan houden. Als je dan Wortel ziet of Galder net over de grens! Wortel telde in 1979, 1410 inwoners, Mrsl-Dr. 1018, nu telt Wortel 1485 inwoners en wij nog 912. Maar rijdt eens van Castel naar Wortel, bi nieuwe wij-

Pater Wiijried Mertens vierde op zaterdag 7 oktober het feit dat hij reeds 70-jaar kloosterling is. Tijdens een plechtige mis, concelebreerde de 88-jan ge priester nog zelfde eucharistieviering samen met medebroeders Kapucijnen. Onder hen herkent u rechts van hem pater gardiaan Godfried Nollet en uiterst rechts pater Kamiel Teuns, afkomstig van Meersel-Dreef.


MEERSEL-DREEF ken dat u ziet! Ga eens kijken in de andere deeldorpen! Kom hier eens kijken. geen sociale woonwijken of andere, of ii moest het villapark bedoelen. Momenteel bestaat er in Meersel-Dreef al een spionagenet voor het opsporen van verhuizende of stervende mensen. Als er iemand tussen pot of pint durft te zeggen dat hij misschien gaat verhuizen dan rinkelen de telefoons in Meersel-Dreef. De huisbaas wordt bestormd met verzoeken om het huis even tueel voor hen te reserveren. Voelt één van de oudere mensen in MeerselDreef zich niet goed, staat er wat dikwijls een dokter voor de deur, dan wordt de zaak met arendso gen in de gaten gehouden. Ga/der bloeit op dankzij de nieuwe wijken, ze hebben er al spijt van dat ze hun destijds leegstaande nieuwe kleuterschool afgebroken hebben, want nu puilt de school uit van de jonge kinderen. 3. Somnmigepolitiekers komen af mei het argument dat het toch allemaal maar voor de Hollanders zal zijn. Goed, er zullen misschien Nederlanders bij zijn, maar wonen er geen Nederlanders in de andere deeldorpen? Is u al eens gaan kijken in de da/wijk te Meerle? En wie zegt dat wij iets tegen Nederlanders hebben? J'Vij hebben inderdaad iets tegen Nederlanders van meestal over de Moerdijk die hier de huizen en de gronden aan rekordprzjzen opkopen, om er dan een villa op te zetten en zich van heel de dorpsgemneenschap niets, mnaar dan ook niets, aan te trekken. Maar wij hebben niets tegen Nederlanders van juist over de grens, waarmee we ons misschien wel meer verbonden voelen dan met de Belgen van hoger in 't land. Dat er in een grensstreek Belgen trouwen met Nederlanders is toch heel normaal en waarom zouden die niet welkom zijn? De helft van de echte Meersel-Dreveniers bestaat uit zo 'n mensen.

Het is toch de taak van de gemeente en van de dorpsraad om na de verkaveling een oogje in het zeil te houden en voorkeur te geven aan eigen mensen of sociaal verbondenen mnet Meersel-Dreef. Alstublieft redt Meersel-Dreef, heren politiekers en zet uw schouders onder onze verkaveling. Onze dank zal groot zijn. Ik meen zelfs voor het grootste aantal Meersel-Dreveniers te mogen spreken als ik zeg dat we nog het liefst eerst de verkaveling krijgen v'ôr de riolering. En u weet hoe nauw dit laatste punt ons aan het hart ligt. Toch wil ik ook de gemeenteraadsleden van Hoogstraten bedanken voor het goedkeuren van de verlichting van de Dreef. Er komt, en nog dit jaar heb ik gehoord, een vervanging van de nu bestaande gebrekkige verlichting. De zwakke verlichtingspalen zullen vervangen worden door een steviger soort verlichting, wel minder sfeervol maar een stuk duurzamer. Ook tracht onze plaatselijke mandataris Therèse Coppens te verkrijgen dat de verlichting tegen de rooilijn zal worden geplaatst. Veiliger voor roekeloze automobilisten. Wij zijn benieuwd. HEEL BENIEUWD.

Ik was eigenlijk bezig over de nieuwe STUW, excuseer me voor de zijsprong. In de STUW konden we tevens lezen dat ons Mariazangkoor 20 jaar bestaat. Zij gaan dit vieren op zondag 26 november in een plechtige hoogmis om 10u30. Elke week repeteren deze mensen, elke week zingen ze de hoogmis, tevens luisteren ze al de kerkelijke feestdagen op, verzorgen al de begrafenis- en de meeste huwelijksdiensten. Gemiddeld 140 activiteiten per jaar. Ga er maar eens voor staan. Toch wel een verdiend dank-u-wel voor deze mensen. De mis op 26 november zal opgeluisterd worden door het zangkoor en de fanfare. De

leden van het zangkoor krijgen na de mis door het klooster een verdiend feestmaal aangeboden. Kom eens luisteren. Ei Rest me nog, u even te melden dat er nog fotoboeken zijn te verkrijgen over het 300-jaar bestaan van het klooster te Meersel-Dreef, met in woord en beeld de geschiedenis van Meersel-Dreef. Het boek is te verkrijgen aan de prijs van 850 fr. bij de portier van het klooster. Misschien een eindejaarscadeau. En dan denk ik speciaal aan de oud-MeerselDreveniers. Ei En dan de agenda voor november: - Op

woensdag 15 november heeft de KVL Vhaar 2de algemene vergadering. - Op zaterdag 18 november speelt de fanfare over de Dreef i.g. v. hun jaarlijks teerfeest ter ere van St. -Cecilia. - Op dinsdag 21 november organiseert de KA V een gespreksavond rond het temna 'Betalen zonder geld'. Aanbevolen voor al deleden die in deze doolhof hun weg al lang kwijt zijn. - Mosselliefhebbers worden op post gevraagd voor het mosselfeest van de vendeliers 'De Kempense Klau waerts'. Ook buitendorpsen zijn welkom op zaterdag 25 november. Het sap komt mne al in de mond! Smakelijk. - Daags daarna op zondag 26 november, de St. -Ceciliaviering in (le hoogmis van 10t,30 van ons Mariazangkoor en de fanfare. Dit jaar in het teken van het twintig jaar bestaan van het zangkoor. - Woensdag 29 november, vergadering van de E. K. -Moedersbond. Een filatelistische frankering doet uw correspondent altijd plezier.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 19


', ~ m ( w n:) ,a

maakt schuld, zegt ons Wis, en daarom volgen hier de belevenissen van Prosper, deel twee. Of hoe het allemaal afliep. U weet nog wel dat Prosper dolgelukkig zijn bestemming bereikte nI. het eerste café op zijn kermisroute. Hij had zich veel van zijn entree voorgesteld en bleef daarom zo 'cool' mogelijk even in de deuropening verwijlen. Met zijn nieuwe uiterlijk zou dat ongetwijfeld voor de nodige opschudding zorgen. Het enige effect was echter dat iemand riep dat hij de deur moest dichtdoen omdat het trok. Prosper slikte iets weg en toen men brulde hoe dat zat met die deur, klapte hij ze vlug achter zich dicht en begaf zich licht hijgend naar de toog. Daar voelde hij zijn vertrouwen terugkomen, want de toog was zijn beste vriend. Om orde op zaken te stellen, gaf hij direct een rondje en zo dronk hij z'n eerste pint van Meerkermis 1989. Hoewel niet iedereen hem gezondheid wenste en enkelen zelfs een watertje of chocolade durfden nemen dingen waar hij eigenlijk geen geld aan wou verkwisten smaakte het bier goed en naar meer. Al vlug kwakte hij de ene pint na de andere naar binnen, een routine die hij niet meer kon missen. Het viel hem wel tegen dat niemand iets over zijn 'new-look' zei, buiten die ene grapjas dan die vroeg waar hij eigenlijk had ondergezeten. Toen had hij eventjes hard op z'n tanden moeten bijten en het lachsalvo dat erop gevolgd was, martelde nog altijd z'n oren. Hij besloot daarom maar eens verder te gaan. El Maar in elk café herhaalde zich hetzelfde tafereel. Prosper kwam, dronk zijn pinten en verdween, zonder dat iemand op hein lelte. Hij begon ondertussen vrij dronken te worden en zonk steeds verder weg in zelfmedelijden. Tot hij Bonavonture tegenkwa,'n. U kent hein nog wel, de Meerse voet balsupporter nr. 1. Die had het van ellende ook op een zuipen gezet en was bijna 'vol'. Hij viel iedereen constant lastig en werd daarom gemeden als de pest. In Prosper vond hij een gewillig slachtoffer. Die was immers dolblij dat iemand eindelijk iets tegen hem zei. Nu ja, zei, het was lallen en brallen, maar dat vond Prosper niet erg. Hij had tenminste 'aansloot', hij was niet meer alleen. Maar niet voor lang. Want toen hij na een hooghartig toilet bezoek terug liet café inslommelde, hing op de plaats waar Bonaventure gewankeld had, alleen nog maar lucht. De man in kwestie lag horizontaal op de grond. Half bewusteloos scharrelde hij rond in bierplassen en glasscherven en werd toen zonder veel poespas door de moegeiergde cafébaas aan de deur gezet. Prosper ging hem achterna, maar Bonaventure moest niks meer van hein hebben. Wild om zich heen slaand en schoppend, verdween hij in de nacht. iI Prosper had door het voorval echter nieuwe moed gevat en besloot het laatste café op zijn kermisroute met zijn bezoek te vereren. Daar had de stemming zijn hoogtepunt bereikt. Er werd gedronken, gezongen en gedanst. Hij werd onmiddellijk aangestoken door de uitbundige sfeer en stortte zich in het feestgewoel. Op dat ogenblik kondigde de discjockey van dienst voor de zoveelste keer de Belofte

-

-

20

Lambada aan, dè Meerse kermishit van 1989. Prosper wiens kennis der popmuziek niet verder reikte dan de Vogeltjesdans dacht dat het om de La Bamba ging en plantte zijn lippen vol op de mond van het dichtsbijzijnde exemplaar van het vrouwelijke geslacht. De dame was daar allesbehalve mee gediend en gaf hem een flinke klap op z'n kop. Versuft belandde onze held naast het biljart, waarop enkele Meerse mannen verwoed hun knie tussen de benen van hun partner ramden. Hij was getuige van de Meerse versie van de Lambada. Opgewonden bij het zien van al dat fraais, sprong hij wellustig op het biljart om er onmiddellijk langs de andere kant weer af te kledderen. Enkelen lachten, maar de meesten hadden niets gezien. En behalve Prosper zelf had niemand gemerkt dat hij zwaar op z'n hoofd was terechtgekomen. Er knapte iets vanbinnen en onmiddellijk kreeg hij een loeiharde koppijri. Toen hij totaal ontredderd naar buiten sukkelde, bedacht hij nog dat de kater dit keer wel erg vroeg kwam. Hij geraakte nog thuis, maar stortte toen definitief neer. Terwijl vlakbij het kermisgedruis onverminderd voortdenderde, stierf hij op exact dezelfde plaats waar hij zeven uur eer-

-

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. der de Gouden Gids voor Meerkermis gevonden had. Hij ligt er trouwens nog altijd. Als u hem vindt, mag u hem begraven. El Jaja, een lach en een traan, zo is het leven... dat echter verder gaat en hoewel de volgende verenigingsactiviteiten voor Prosper le laat komen, kunt u er misschien uw voordeel mee doen. Zo is er de jaarlijkse hobbylentoonstelling van de KWB-KA V. Een klassieker in zijn genre, die dit jaar doorgaat op woensdag 1, donderdag 2, zaterdag 4 en zondag 5 novemnber in deparochiezaal. Op zaterdag 4 november is er bovendien vanaf 19.00 uur de prijsuitreiking van de vakantiezoektocht en vanaf 20.00 uur een kaarlprijskamp. Weet u het laatste nieuws al? De Meerse boeren zijn jaloers! Op hun boerinnen! Jawel. Toen zij immers vernamen hoeveel activiteiten de KVLV in oktober organiseerde, staken zij hun verweerde koppen bij elkaar en besloten dat november hun maand zou worden. Of wat dacht u van volgend lijstje van de Landelijke Gilde: op maandag 6 november kaarten om 'grof gewin' in 't Boerenzaaltje vanaf 20.00 uur; op de maandagen 30 oktober en 6, 13, 20 en 27 november zwemmen in het Gemeentelijk Zwembad van Kalmthout met

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.


MEER vertrek om 19.15 uur stipt aan de Vredesboom; op donderdag 26 oktober (kan nog net) een Kulturele Avond om 20.00 uur in 't Boerenzaaltje met een schitterende diareportage over de Filippijnen door Swa en Heidi Verschueren-Bekaert, de Meerse wereidburgers bij uitstek; op dinsdag 7 november een gespreksavond over de milieuwetgeving om 20.00 uur in 't Boerenzaaltje met volksvertegenwoordiger Jef Van Looy; en tenslotte op dinsdag 28 november bowlingen in Breebos met vertrek om 19.30 uur aan de Vredesboom. El Onder zoveel geweld moeten onze boerinnen buigen, maar barsten doen ze niet, want de KVL V slaat terug met haar eigen lijstje: op de maandagen 6 en 13 november komen de KVLV-jongeren om 20.00 uur samen in 't Boerenzaaltje om eigentijdse juwelen te Inaken, een ongetwijfeld winstgevende hobby; en op dinsdag 21 november verzamelen alle leden om 19.00 uur in de parochiezaal om het te hebben over 'Grenzen over bruggen'. 13

En we besluiten ons maandelijkse dorpspraatje met toneel en muziek, twee leuke dingen voor de mensen. Op de zaterdagen 4 en 11 en zondag 12 november is toneelkring 't Heidebloempje weer present in de Zaal voor Kunst en Volk met de opvoering van de komedie 'Vrijgezellen te huur' van Staf Knop. Vanaf 19.00 uur brengt Brassband Ste.Rosalia eerst een halfuurtje muzikaal genot, waarna 't Heidebloempje met een Gaston en Leo - achtig stuk op de planken komt. Ineen tijd waarin de VTM grote successen boekt met toneel van eigen bodem, krijgt u dus de kans om iets dergelijks 'live' mee te maken met mensen van bij ons. Doen. Bovendien bestaat de toneelkririg dit jaar 40 jaar, een reden te meer om eens langs te komen. Onthoud in ieder geval dat u vanaf woensdag 1 november kaarten kunt kopen bij Fien Roos, Meerseweg 12. Zo krijgt u Fien ook nog eens te zien. LI Brassband Ste.-Rosalia doet echter nog meer. Op zaterdag 11 november luistert ze de plechtigheid aan het monument op en 's avonds verzorgt ze de muziek in de H. Mis van 18.00 uur voor de overleden leden van de vereniging. Op zaterdag 18 november wordt er geteerd. De brassband maakt vanaf 17.00 uur een optocht door het dorp met bezoek aan enkele cafés. Om 19.00 uur gaat het dan richting zaal voor feestmaal, dans en drank. Op zondag 26 november tenslotte komt Sinterklaas. Hij wordt afgehaald aan We Van Spaandonck en zal dan op zijn schimmel brass- en drumband volgen naar Kunst en Volk, waar hij de Meerse kinderen zal ontvangen. Maar als we Sinterklaas zeggen, denken we aan december en over die maand zal ik het de volgende keer hebben. •

Kasombo komt, wij zorgen voor de boot Het 11.11.11 .-komitee wil dit jaar wat meer doen dan geld inzamelen voor armen ergens ver wèg. Daarom werd iemand uitgenodigd die zelf wel niet arm is maar Uit zo'n ver arm land komt: Zaïre. Kasombo, 44 jaar en vader van 7 kinderen, woont en werkt daar in de landbouw. Hij staat zelf niet op het veld maar staat de boeren ginder bij met raad en daad. Op dit moment werkt hij mee aan een project om de trekkracht van ossen meer te doen gebruiken bij het werk op de akker. Hier in Hoogstraten gaat Kasombo gedurende een week langs bij scholen en verenigingen om over zijn land en zijn werk te praten. Wie Kasombo niet ontmoet op school of op straat, kan hem tegenkomen als hij bvb. naar de film gaat; op woensdag 25 oktober wordt de Zaïrees-Belgische film 'La vie est belle' om 20 uur vertoond in The Movie. Verder werkt Kasombo ook mee aan een eucharistieviering, ingericht door Dejo; op zaterdag 28 oktober om 18.30 uur in de Katharina-kerk. Tenslotte zal hij er ook bij zijn als 'LES PROPHETES' optreden in de Pax, vanaf 20 uur op 28 oktober. We vermoeden dat de man na zo'n drukke week wel uitgeteld zal zijn, hopelijk verliest hij er zijn Zaïrees glimlach niet bij. Wie meer over Zaïre in het algemeen wil vernamen

(tenslotte was dat ooit ônze Kongo), moet eens gaan kijken in de kelder van het stadhuis. Daar loopt een tentoonstelling vanaf 23 oktober tot 1 november waar o.a. Afrikaanse kunst te zien is. En dan is er ook nog de BOOT waar het allemaal om te doen is en waar het geld van 11-11-11 dit jaar aan besteed zal worden. Dat zit zo: een organisatie in Zaïre, met name Socoodefi, verenigt 650 boerenfamilies en is van plan een tweedehandsboot aan te kopen. Met die boot kunnen de voedseloverschotten die deze boerenfamilies produceren, vervoerd worden naar andere, minder vruchtbare streken. Eén boot kan op die manier zorgen voor meer welvaart in twee gebieden: de boeren kunnen wat geld ver dienen met wat ze teveel produceren en de kopers kunnen aan voedsel geraken tegen een redelijke prijs. Voor de aanschaf van die boot, brandstof, verzekering, het loon van de kapitein en de machinist heeft Socoodefl2.147.500 fr. nodig. Als de 11.11.11.-aktie dit jaar 611.875 fr. voor dit project kan inzamelen dan zal de Belgische overheid de rest betalen. Als 11.11.11. dus straks aan uw deur klopt, weet u één ding zeker: uw geld zal nuttig besteed worden. •

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 21


©_

314.39.47.

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon

Uw blad valt deze maand vroeg in de bus. En zoals u verder zult lezen, zie ik mij hierdoor genoodzaakt om, naast een overvolle novemberkalender ook nog een staart aan de maand oktober te breien. 1)at moet een gevolg zijn van de breikursus van de KVLV, die juist die laatste maand-dag haar laatste les kunstbreien afwerki. Ei

Algemene Bouwonderneming

RAATS - OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 5, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24 Oktober Er staat zoveel op mijn kalender, dat ik allicht iets ga vei geteli. Nu weet u natuurlijk niet of ik de ontbrekende gebeurtenissen niet wist, of dat ik ze vergeten ben. Of dat ik ze gewoon te onbelangrijk vond om op te nemen. Ai, dat is even een pijnlijk moment. Om hier vlug overheen te komen, stel ik voor zonder verder dralen te beginnen. Ei Kasombo komt op vrijdag 27 oktober in de hoogste klassen van de lagere school. Ik hoop dat tegen dan hun Frans zo ver gevorderd is dat ze 'Bonjour' kunnen zeggen. 'Kinderen, samen:...' Ei

's Anderendaags teert het gebuurte DORP in de parochiezaal. Ik hoor dat wij daar ook bij zijn. Dat moet dan nogal een gebuurt zijn. Ik bedoel: dat ik denk dat het heel groot is. Ei

Geen morzel Het Nederlandse leger heeft zich ondertussen strategisch binnen haar eigen landsgrenzen teruggetrokken. Een lang weekeind lang was Wortel bezet, zij het dan door (NAVO)bondgenoten. Kunnen die jonge gastjes thuis ook eens vertellen dat ze op manoeuvers geweest zijn in het buitenland! Ik geloof niet dat ze buiten het slijk aan hun botten en tussen de rupsbanden, 1 morzel Wortelse grond buitgemaakt hebben. We houden wat we hebben! Ei

Geen bang De Nederlanders gingen, de Russen kwamen. Een vracht jonge Siberische tijgers ging in Brecht de kant in, en kwam zo in Wortel terecht. Wij hebben hier immers een gekend dierenhandelaar aan de Langenberg. Na alles wat daar al gezeten heeft (en soms ook wel ontsnapt is) kijken we eigenlijk van niets meer op. Of 't moet zijn dat ineens één van zo'n beesten 's morgens voor uw keukendeur staat. Maar na een flink glas nost en wat perenstroika durven we dan misschien wel stilletjes 'kssst' roepen door een nauwelijks open raam.

En ik heb gehoord dat er nog meer komen. Dan zal het nieuw (ik schreef bijna: het zwart) er rap af zijn. En zijn het voor ons even gewone kinderen als alle anderen.

Tennis En voordat de schietstand aan de parochiezaal af gaat zijn, hebben we er al een ander 'sportcomplex' bij. 06k aan de Langenberg start in het voorjaar tennisclub DE LANGENBERG. Het is wel geen Valk zoals in Rijkevorsel, maar het begin staat er. Met een goeie hoge draad er rond. En mochten zo nog niet alle ballen binnen blijven, het houdt in ieder geval de tijgers buiten! Er werd eerst al verteld dat er een zwembad bijkwam, een overdekt dan nog. Maar in dat optrekje dat er bij staat, kan men volgens mij alleen de inwendige mens leren zwemmen. Of de augurken en aardbeien daar uit de buurt in het bad stoppen. Want veel groter is het niet. Ei

2

Zondag 29 oktober gaat hier in Wortel de tweede wandeling van Wandelclub Markdal door. Het vertrek is om twee uur aan de zaal. Men wandelt naar Bolk. Ei Op 30 oktober is er voor de kinderen een film in de zaal. Ingericht door jong-KVIV. (Ik zie overal affiches hangen van Pippi Langkous. Maar ik dacht dat daar opstond: 31 oktober. Nou, u vist het zelf maar uit. Dat doet zij ook wel, in de film.) Ei Zeker op 31 oktober is het Wijkmeestersfeestje van de KWB. Dat heeft plaats in het SLOT. En naast het feesten, neemt men daar ook afscheid van enkele trouwe bestuursleden. En bezorgt men werk aan een paar nieuwe. En dat was oktober dan nog maar! Ei

jul i

Geen leven En na de Russen komt Kasombo. Het lijkt Sinterklaas wel, al die reclame. Alleen komt hij niet om te geven, maar om te krijgen. Niet voor hemzelf: wel voor het 11.11.11.-project in Zaïre. Vrijdag 27 oktober komt hij in de Wortelse klassen. En het zou me niet verbazen als sommige kinderen vragen of dat nu de papa van Sander en Sara is. Want sinds dit schooljaar spelen er ook twee zwarte (Rwandese) kleuters met de Wortelse inboorlingen. Nou ja, het is eigenlijk zo dat die laatsten wat rondzeulen met de twee kleintjes.

Diezelfde dag, 28 oktober, de volgende dag (zondag 29 oktober) en ook nog op 1 november kun je in het SLOT terecht voor de tentoonstelling van schilderwerken (en akwarelle,m, vermoed ik) van Çois Sommen. Zaterdag geopend van twee tot zes, de andere dagen van tien tot zes uur. Ei

cjsrc' FOTOGRA UW _-

•l1

31430 10

-

;ptCtOR

Nikon

TAmROn

iii


November! Oef, zover zijn we al. OP 1 november heeft in de fusiegemeente het Fusievoetbaltornooi plaats. Alle jeugdploegen van de verschillende dorpen spelen er om de Beker Burgemeester J. Van Aperen. VNA Wortel zorgt dit jaar voor de organisatie. Ei Ook het gebuurte Poeleinde leert. Zij hebben de zaal vastgelegd op zaterdag 4 november. Ei

Op 7 november beginnen de gepensioneerden weer met hun lurniessen. En ook de KVLV moet die dag in de zaal zijn. Zij hebben dan een ledenvergadering. En ze praten er over angst. En dat zij daarbij niet alleen zijn. 't Is gewoonlijk wel zo dat je dan minder angst hebt, als je niet alleen bent. Maar die spreker zal dat wel goed kunnen uitleggen. Ei Het weekeinde van 11 en 12 november gaat weer de jaarlijkse inzamelaktie door, ten voordele van projecten in de Derde Wereld. Je staat er niet bil stil, maar hoe lang en hoe vaak doen we zo 'n akties nu al? Hopelijk is het in eer dan een druppel op een gloeiende plaat. Ei

toen vergeten ben te melden, treden ze nu pas voor het voetlicht. Of plafondlicht. Ei

En wie niet voort kan zonder zijn maandelijkse portie pannekoeken, blijft dan maar in het Slot hangen, want zondag 19 is het daar pannekoekennamiddag. Diezelfde dag zou je ook nog met Vakantiegenoegens achter de schermen van de Antwerpse Zoo kunnen gaan kijken (inschrijven eventueel via de KWB). Ei

in de namiddag een groot Sinterklaasfeest in de zaal. Verenigingen richten dat samen in en zorgen voor één Sint. het teerfeest van biljartclub 'Nut en Vermaak Wortel' in de kantine van de voetbalclub 'Vermaak Na Arbeid Wortel'. Als ze daar mnaar geen zand in 't eten gooien. Dikkenekkenbal in het Slot. Daar gaan veel Hoogstratenaars op af komen. Ei

En er komt nog geen eind aan! Op 22 november vieren de gepensioneerden zelfde 'week van de 3de leeftijd' met een koffietafel. Kunnen ze eens bekomen van al die drukke schoolbezoeken. Of hebben ze er die dag nog ergens één? Ei

En dan gaan tot slot de bloedgevers hun edel sap afstaan in het gezondheidscentrum in Hoogstraten. Op 29 november. Ei

Op 24 november heeft de KWB haar 2de kaartavond. Ei

En of dat er nu al fietspaden zijn, wilt u nog weten. Op het ogenblik van dit schrijven niet. Maar als u dit leest, weet u er misschien al meer over?•

En dan is er ook nog een zaterdag de 25ste ii 00 s'emiiher. En (10fl is er:

NU fietspaden?

Ook op 11 november wordt de slachtoffers van de oorlog hulde gebracht aan het monument. Voorafgegaan om 10 uur door een misviering. Ei Het Slot heeft dit jaar haar 20-jarig bestaan gevierd. Dat moet in mei geweest zijn. Wat vliegt de tijd! Nu willen ze nog eens nagenieten bij het bekijken van de dia's. Iedereen die denkt dat hij er bij opstaat: daarheen! Op zondag 12 november. Ei Eind november worden de moemoes en vovo 's weer van hier naar daar gesleurd. Want dan springen hun kleinkinderen in de diverse scholen weer op het podium om hun beste been tje voor te zetten. Ook Wortel doet mee aan dat gebruik. Al vinden sommigen wel dat er wat s/eet op komt zitten. Maar in ieder geval mogen de grootouders op hun eigen feest op de stoel komen zitten op donderdag 16 novemnber. 's ..4nderendaags zullen velen van hen weer mogen baby-zitten, want dan moeten de kleuterleidsters een dagje naar de inspecteur gaan luisteren. En graag dat ze dat doen! Daarom dat het aansluitende ouderîeesl verschoven is tot maandag 20 november. Ei

Nu spring ik zo wel over dat weekeinde heen, maar ik moet toch even terug. Op vrijdag 17 november heeft de eerste wedstrijd van de nieuwe bowling-competitie plaats. De fanfare speelt dan tegen de KWB. Ei 's Anderendaags, zaterdag 18 november, treden de FOUR ONE AND ONLY'S op in het Slot. Deze groep stond eigenlijk -ml geprogramnmeerd voor oktober, maar omdat ik dat

2e Wortelfeesten De tweede Worte/jèesten (begin september,) noren neer een groot succes. 120.000f,. hiïc/it het op. En dat werd in zijn geheel overhandigd aan vzw M.ARKDA L in Merksplas. Zullen die eventjes blij zijn. Witt brengt daar dan zoveel geld op, vragen wij ons nu natuurlijk af Even in liet lijstje mieuzen: Sponsoring bracht bijna 75.000f,'. in liet laatje. Maar er gaat er ook zo 'mm 35.000 uit aan Publiciteit. De Tombola haalde 32. 000 fr. b/een. De Wom-zelbroodies een kleine 15.000 f - . Veel winst stroomt uit de Tapkraan: ruim 50.000 fr. Wat zou dat zijn als liet ook nog eens mooi weer was geweest?

Bijoulerie 'Jou' Vrijheid 66-2320 Hoogstraten - Tel. 031314.72.53 * * * *

groot assortiment in modejuwelen exclusieve haarmode ruime keus in lederen riemen en tassen klantenkaart

ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN weekdagen 9.30-18.30 u. Zondag 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten Tol ziens

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTR ICITEITSWER KEN VERUCHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

service

HOOGSTRATEN

t een

23


~t Zaterdag 7 oktober! Een historische datum! Niet de Oostenrijkers, Fransen of Hollanders komen Hoogstraten binnengestroomd in onstuitbare horden, maar wel een legertje vreedzame fietsers uit de eigen en de omringende regio. Kontesterende fietsers die onder een pIetsende regen hun ongenoegen kwamen uitdrukken over de onveilige verkeerstoestanden in deze onmiddellijke omgeving. Ook Minderhout was van de partij! Vooral de jeugd blonk uit door haar vertegenwoordiging en ondanks de niet-aan-de-zijde-van-de-fietsers-staande weergoden, straalde ze van enthousiasme. Met de slogan 'Fietspaden nu... nondedju!' werd de Vrijheid binnengepeddeld. Hun geestdrift stak fel af tegen de schrale aanwezigheid van onze volwassenen. Enkele huisvaders en moeders, gemeenteraadsleden, enkele leraars, vooral uit het secundair onderwijs, hadden het toch als een 'must' gevoeld aanwezig te zijn. De laatste jaren is er heel wat gepalaberd op hoog niveau over fietspaden maar het nodige geld schijnt vooralsnog niet voorhanden te zijn. Toch heeft de fietser dringend nood aan een veilige rijweg want de auto is in België nog altijd de ongekroonde keizer van de weg. De fietser verkeert in een zwakke positie, toch ervaart dat niet iedereen zo! Vooral de jeugdigen zouden zich bewust moeten worden van die zwakheid op twee wielen en de verkeersregels ook optimaal eerbiedigen. Wat voor halsbrekende toeren worden er door die jongeren, 's morgens bij het naar school rijden, en 's avonds, bij de grote uittocht, niet uitgehaald. Dan mag je je werkelijk gelukkig achten dat er niet nog meer ongelukken gebeuren. Zij gedragen zich als de heersers van de weg. Slaan links en rechts af zonder voorafgaandelijk waarschuwingsteken, kruisen de Vrijheid zonder kijken, enz.! Gelukkig toeren er tegenwoordig ook al heel vat verstandige automobilisten rond in Hoogstraten. Zij passen hun snelheid aan, houden rekening met de jeugdige overmoed! Voor een zebrapad stoppen, is voor de meesten echter nog een zeer zware karwei! Natuurlijk zou er veel verholpen worden aan deze penibele situatie als de fietser zijn eigen terrein ter beschikking kreeg waar hij niet telkens opgeschrikt werd door voorbijzwiepende vracht- en toeterende personenwagens. Keer het en draai zoals je wil, de invalswegen van en naar Hoogstraten zijn voor de tweeiielers levensgevaarlijk. Daar is iedereen zich van bewust en daar moet zo vlug mogelijk iets aan gedaan worden. Om het met de woordvoerder, Michel De Laet, van het organiserend comité te zeggen: 'Wij zijn het kotsbeu!' El De gepensioneerden hielden in hun pas aangebouwd lokaal hun zoveelste hobbytenloonstelling. Belangstelling was er en dat er heel wal aan actieve vrijetijdsbesteding gedaan wordt kan men alleen maar toejuichen! K.V.L.V.-Minderhout! Actieve dames toch! In oktober werd er 'geyogat' naar hartelust, in november terug actief elke donderdag van de week. Na het bereiden van konijn op 17 oktober worden de kooklustigen weer verwacht op woensdag 8 november voor de bereiding van een 'Pannekoekenfestijn', telkens van 13 tot 16 en van 19 tot 22u! Dinsdag 14 november organiseert men een vormingsdag en op 24

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

woensdag 29 november heeft een adventsviering plaats! 1-1 Ook K.S.J. laat zich niet pramen. Zopas verscheen weer hun 'Burchtkrant'! Een goedogend 'clubblad' waarin alle activiteiten aan gekondigd worden waaraan hei jonge volkje de volgende maanden weer volop vreugde kan be leven. 171 De K.W.B.-toneelfreaks genieten momenteel van hun 'Poging tot moord'. Een komische thriller in 3 bedrijven voor 4 vrouwen en 5 mannen. Hun prestaties moet je zeker komen bewonderen in de parochiezaal op zaterdag 25 en zondag 26 november telkens te 19.30 uur stipt. Jef Geets voert de regie, Paul Verbeeck verzorgt het decor en Jef Maes souffleert. Een avondje gieren en trillen is zeker aan te bevelen! LI Van liet pas opgerichte kinderkoor, dat op dit ogenblik reeds 34 keeltjes telt en als dirigente Mevr. Leysen-Van Bergen (Greet) heeft, zal men in de naaste toekomst de kerk ook kunnen genieten. EJ En wij genieten vrijmoedig van.., het herfstweer!! •

autobanden

*

merkbanden

*

PEETEiS Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage


MINDERHOUT

Zoeken naar zieke vissen L nee!! Lcr. vail (le Di'n t 'Groen U en Boxe,, irekk ',i een lee!!!'! Inorlieen hei water van de E-19 put in Mindcrliout om zoveel moge/uk vis hoven water ie krijgen. Beliak ve sleepnetten, worden ook fuiken gebruikt en eIecfrij•cering van het water. Dit laatste is het minst schadelijk voor de vissen; door een lichte electrische schok oorden de vissen iij delijk verdoofd cmi kooien cmi de oppervlakte zodat ze zeinakkelij/ cii hei 001cr vew/lepi kunnen worden.

k 1' / '

h

[rk,MxoRT 2330 Merkspas Kerkstraat 15 Kopje van de maand is: Kathieen Brosens Heuveistraat 5 2320 Hoogstraten

Grote keuze in: - grasmaaiers - tractor-grasmaaiers StihI-motorzagen motorcultoren frezen bosmaa iers alle sproeitoestellen Verder eveneens hobbyserres, enz.

DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS PAU LUSSEN Minderhoutdorp 4 Hoogstraten Minderhout Tel. 03/314 41 15

25


MAATSCHAPPIJ

10 jaar opvanggezinnen in Hoogstraten-Rijkevorsel In een wereld waar zo wel vader als moeder uit werken gaat of in een wereld waarin steeds meer één-ouder-gezinnen door het leven gaan, moet een oplossing gezocht worden voor de baby of peuter. Op die behoefte speelde de KYL V - zeg maar Boerinnengilde - een tiental jaren geleden pe,fect in met de oprichting van een dienst onthaalmoeders zoals men dat toen noemde. Op 1 september 79 startte de dienst met 10 kindjes, verspreid over 8 opvanggezinnen. In de loop der jaren groeide de dienst uit tot een Organisatie die dagelijks zorgt voor opvang van een 150-tal kinderen in een 40-tal opvanggezinnen. 10 jaar bestaan na een dergelijke groei mag best gevierd worden. De kinderen deden dit al samen met hun ouders en onthaalmnoeders op 7 oktober in de speeltuin van Don-Bosco te Beerse. Een viering maar ook een gelegenheid om even de verantwoordelijke van de dienst Mies Grobben aan het woord te laten met een beetje uitleg.

Een dienst voor opvanggezinnen organiseert dagopvang voor kinderen beneden de drie jaar. Tot 6 jaar is ook opvang mogelijk buiten de normale schooluren, tijdens verlofdagen en schoolvakanties. In bepaalde situaties of noodgevallen kan ook opvang voorzien worden tijdens weekends of nachten. Ook kinderen met een handicap kunnen bij de dienst terecht. Per opvanggezin kunnen maximaal drie kindjes voltijds geplaatst worden. De eigen kinderen uit het opvanggezin worden hierin niet meegeteld. Door deze beperking blijft er voldoende tijd over om liefdevol met de kindjes om te gaan en aandacht te hebben voor hun algemene ontwikkeling via spel, taal en beweging. Om te fungeren als onthaalmoeder of als opvanggezin worden geen speciale eisen of diploma's verwacht. Wel mag verwacht worden dat de keuze doordacht en weloverwogen is, immers het is geen lachertje om dag in dag uit klaar te staan voor opvang van kinderen van een ander. Aan de basis van een keuze om onthaalmoeder te worden moet zeker een stuk idealisme liggen en een warm hart voor kinderen. Daarnaast moet je de kans zien om je dagindeling aan te passen aan de kinderen, wat dan weer van invloed zal zijn op het leven van de andere gezinsleden. Ook zij moeten achter de keuze om opvanggezin te worden, staan. De opvanggezinnen ontvangen per kind en per dag een vaste vergoeding die belastingvrij is. De ouders van de kinderen betalen aan de dienst, rekening houdend met hun belastbaar inkomen, een dagvergoeding variërend van 60 tot 450fr. Indien 2 kinderen uit een zelfde gezin gelijktijdig geplaatst worden wordt een vermindering op de bijdrage toegepast. Sedert dit jaar zijn voor de ouders deze uit-

Enkele decennia geleden was een gezin mei zoveel kinderen geen uitzondering, hoewel moeders er dan we/de glimlach bij verloren. Jeva Pauwels-Laurijssens is al 10 jaar onthaalmoeder en heeft al deze snaken onder haar hoede gehad.

gaven in mindering te brengen op het belastbaar inkomen tot een maximum van 80% van de werkelijk gedane uitgaven. Een niet te versmaden fiscaal voordeel. De dienst wordt begeleid door een maatschappelijk assistent(e) die zorgt voor continuïteit van de opvang, een voortdurende begeleiding van de opvanggezinnen, de vorming van de opvanggezinnen en het secretariaat van de dienst met inbegrip van de uitbetaling van de

nna

. * BloemsierKunst y&J 26

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

vergoeding aan de opvanggezinnen zowel als het innen van de ouderbijdragen. Alle diensten voor opvanggezinnen staan onder toezicht van Kind en gezin (het vroegere Kinderheil) Op 10 november wordt het tienjarig bestaan op een wat academische wijze gevierd. Naast enkele gelegenheidstoespraken, een receptie en fototentoonstelling zullen ook de onthaalmoeders in de bloemetjes gezet worden. Wie belangstelling heeft, zowel om opvanggezin te worden of om een plaatsingsmogelijkheid te zoeken voor zijn kind, kan steeds contact opnemen met Mies Grobben, Helhoekweg 73 in Rijkevorsel, of telefonisch op het nummer 3147153. •

Volgende editie van ons alomgeprezen maandblad: woensdag 29 november. Medewerkers houd uw schrijfsels klaar op 15 november (mag ook met de vu/pen).


CURIOSUM

GIJSBREGTS EI.EKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOULINEX PHILIPS-ZANUSSI Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN

Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

BEGRAFENISSEN

JORIS

Langs de weg naar Meerle, zo halverwege Minderhout en Meerle, eventjes van de weg af op uw linkerkant, staat een huis met een tuin(tje). Niets ongewoon zal je zeggen, ware het niet dat er rond dit tuintje een afsluiting staat. Niets geen liguster of coniferen, maar een heuse bakstenen muur van wei2 meter hoog. A is je dan nog weet dat bedoelde tuintje ongeveer een halve hektare groot is, kunnen knappe koppen je voorrekenen dat die muur zo 'n 300 meter lang is. Van de bakstenen die hierin zitten kan je volgens mij een flinke villa bouwen. Omdat dergelijke afsluitingen heden ten dage niet meer zo in de mode zijn (kwestie van kostprijs schat ik), zijn wij even in het verleden gaan graven en daar hebben we gevonden dat deze muur ca. 100 jaar oud moet zijn en dat hij in oorsprong bij de boerderij hoorde die even verderop staat (met het vijvertje ervoor). Tevens blijkt dit gebouw niet altijd een boerderij te zijn geweest. Enkele jaren na de aanleg van de weg (in 1857) werden deze gronden aangekocht door de Gentse ade/ijke familie Rolin, die er in 1870 een buiten verblijf oprichtte (annex jeneverstokerij naar het schijnt).

IT Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10

03/314.56.91

9:

mode...

KARL'S - COIFFURE

i.

i

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Deze familie verkoopt heel de bedoening aan een Duitse kloosterorde die er zowel paters als nonnen in onderbrengen (volgens de voorschriften van de kerkelijke moraal, in afzonderlijke gebouwen wel te verstaan). Het zijn zij die naast hun klooster een moestuin aanleggen en om wild en andere dieven eruit te houden, zetten zij er de bewuste muur rond. De paters verdwenen op het einde van de eerste wereldoorlog en de nonnen ver huisden naar de overkant van de weg. Klooster en muur bleven en staan er nu dus nog, hoewel ze niet meer van dezelfde eigendom deel uitmaken. De kloostergebouwen werden gekocht door Adriaan Vermeiren en later doorgegeven aan de huidige bewoner Frans Vermeiren (zoon van Adriaan). Het lijkt er op dat dit geheel nog lang bewaard kan blijven, want de nieuwe eigenaar die de boerderij onlangs van Frans kocht, wil op korte termijn alles restaureren en er komen wonen. De moestuin van de paters kreeg zelf een huisje aangebouwd dat recent nog, saenen met de muur, opgeknapt werd. De bewoners zijn in ieder geval verzekerd van hun privacy en dit zonder één con ifeertje te moeten planten. Van luxe gesproken.

Volgende editie van ons alomgeprezen maandblad: woensdag 29 november. Medewerkers houd uw schrijfsels klaar op 15 november (mag ook met de vu/pen). 27


SPORTIEF HIER! Op pad met wandelciub Markdal Verschueren's verklarend woordenboek van de Nederlandse taal geeft als definitie van 'wandelen': 'Gemakkelijk en zonder inspanning gaan'. Ik hoor velen al denken: eindelijk een sport naar mijn hart. Maar toch, als ik terugdenk aan sommige van de tochten die wij familiaal of in groep ondernamen dan mag dat woordje 'zonder' in de definitie best vervangen worden door 'met'. Dat wandelen een ontspannende recreatieve bezigheid is, daar ben ik van overtuigd. En al is het misschien niet de sport met de grote S, toch hoort wandelclub Markdal thuis in ons rijtje van Sportief hier. Het begon, allemaal beginjaren 70. Frans Van Mechelen was toen nog minister van cultuur en sport en hij pakte uit met de idee van de massasport. Nieuwe slogans en woorden verschenen in ons dagdagelijks taalgebruik. Denken wij maar aan: 'Sport biĂŤnale', 'Fit-o-meter', 'Wandel mee', 'Femina', enz. De massa mobiliseren voor een sportief bezig zijn, was zo wat de grootste impakt van Van Mechelens beleid. En in die tijd slaagde hij daar ook nog in. In verschillende gemeenten werden toen 'sportgangmakers' gerecruteerd. Ook het toenmalige Meerle werd door dit virus aangegrepen. Om er iets aan te doen werd onder impuls van de gemeenschapsraad met Stan Vlaminckx als voorzitter en Cyriel Verboven als sportgangmaker, op 12juli1970 een eerste vergadering belegd. Afgesproken werd om jaarlijks een aantal wandelingen te organiseren. Men koos voor wandelingen om dat dit geen extra's aan vaardigheden of uitrustingen kostte en dus zeker iedereen kon aanspreken. Op 10 januari 1971 ging men dan een eerste maal op stap richting Goudbergen. Vanaf het begin was de publieke belangstelling een succes. De eerste jaren bleef het initiatief beperkt tot Meerle en bleef met jaarlijks 'klaverblaadjes' maken rond Meerle. Maar ook op eigen grond raakt men stilaan uitgekeken en na de fusie werd dan ook gezocht naar mogelijkheden om de horizonten te verleggen. Op 9 september 1978 trommelde Stan VIaminckx een vergadering bij elkaar waar contactpersonen vanuit de verschillende deelgemeenten van het nieuwe Hoogstraten werden op uitgenodigd. Na de vergadering werden zij met de boodschap naar huis gestuurd om ieder in zijn eigen deelgemeente twee wandelingn per jaar te organiseren en alzo werd de start gegeven aan de fusie-wandelingen. Na een tweetal jaren 'gefusiewandeld' te hebben in en om Groot Hoogstraten en na dat

WONINGINRICHTING

men kon vaststellen dat de georganiseerde wandelingen, naast een kern van trouwe wandelaars - die er overal en altijd waren -' steeds

0p weg naar de Habelaar. Twee wandeifreaks - gangmaker Stan Vlaminckx en gids Jos Vorsselmans - aan de start van de wandeltocht naar de Habelaar in Minderhout. Op de voorgrond twee getrouwen vân 'Markdal': Madeleine en Maarten Vissers.

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz. 28

konden rekenen op een flinke publieke belangstelling, groeide de behoefte om het gebeuren boven de doopvont te houden en het kind een naam te geven. Vanaf het seizoen 79-80 trok men door de bossen en velden onderde benaming 'Wandelclub Markdal'. Met Stan Vlaminckx als voorzitter en Christ Sterkens als secretaris-penningmeester die als stuwende krachten optraden. Als we dan toch namen noemen, dan maar best allemaal. Als plaatselijke contactpersonen traden of treden op: Frans Meyers en nu Stan Pauwels voor Hoogstraten, Treze Coppens en nu Jan Hendrickx voor Meersel-Dreef, Rob Van Aperen en Jac Vinckx voor Meer, J05 Van Opstal voor Wortel en Jos Vorsselmans voor Min-

derhout. Nadat Stan Vlaminckx zijn wandelpaden verlegde naar Kalmthout, is Christ Sterkens in Meerle het trekpaard. Door Jos Adams werd een originele logo voor de wandelclub uitgewerkt en deze siert de wandelkaarten die jaarlijks worden uitgegeven. Door de jaren heen heeft de wandelclub steeds op een gemiddelde belangstelling van 184 deelnemers per wandeling mogen rekenen. Een echt piekmoment was de wandeling op 25 november 79 waar op weg naar de Bouwhoef en Achtel maar liefst 300 wandelaars kwamen opdagen.


SPORT

Een kop erwtensoep is nier te ve,s,iiade,i op een winterse tocht.

Organisatorisch draait de club als volgt: door de plaatselijke promotoren worden twee wandelingen per jaar uitgestippeld per deelgemeente. Deze worden in een 14-daagse kalender gegoten en de wandelkaarten kunnen gedrukt worden. Het opmaken van zulk een kalender houdt voor de club ook in dat 'weer of geen weer', ze ermee doorgaan. Ook al wordt men nat tot op het hemd en is men verkleumd van de koude, de geplande wandeling gaat door. 'We zullen doorgaan' zou zowat het devies van de wandelclub kunnen zijn. Misschien doen ze het wel voor de versnapering die telkens ergens zowat halverwege voor zien is. Dit kan zijn een appel of andersoortig fruit, een bol soep, warme chocomelk of zelfs een borreltje. De laatste wandeling van ieder seizoen is traditioneel een korte en wordt besloten met een koffietafel en het uitreiken van de brevetten aan de trouwe wandelaars. Men is trouw wandelaar als men ten minste aan 8 van de 12 wandelingen heeft deelgenomen. Tijdens het tiende seizoen 88-89 telde de wandelciub 133 leden, of anders gezegd: 133 personen schaften zich een wandelkaart aan, want de verkoop van deze kaarten is de enige inkomstenbron van de club. Gemiddeld telde men 104 wandelaars en 78 dapperen ontvingen op het einde van het seizoen het brevet van trouw-wandelaar. Wandelen is vooral een familiaal gebeuren, geschikt voor jong en oud. De trippen van Markdal zijn ook aan deze totaal-groep aangepast. Telkens gaat het om tochten van 8 â 9 km ofwel 2 uren wandelplezier, versnapering inbegrepen. Als wandelgebied blijft de streek van Hoogstraten zijn verrassende hoekjes hebben. Hoewel rechtlijnig, zijn de wegen van de ruilverkaveling ideale wandelpaden waarvan in alle weersomstandigheden gebruik kan worden gemaakt. Minder fraai is dat in gans Hoogstrateri geen enkel bosgebied vrij toegankelijk is voor wandelaar, of het nu rijks- of privé-eigendom is. Wanneer dan nog toegangswegen zoals de Kampweg in Meerle afgeschaft en verkocht

worden, dan is weer een bosgebied ontoegankelijk gemaakt. Nèt over de grens is het dan effen anders, den-

ken wij maar aan gebieden als de Goudbergen in Galder en Bouvigne in Breda waar de bossen onbeperkt wandeiplezier bieden. Zoals reeds geschreven is de verkoop van wandelkaarten de enige inkomstenbron van de club. Daarom is het dus niet mogelijk om hier de kalender te publiceren. Wel kregen wij de toelating om bij wijze van reclame de eerste drie wandelingen aan te kondigen. De eerste wandeling op 15 oktober gaat, of beter ging, in de richting van Groot en Klein Eyssel in Meerle. De tweede wandeling, die met dit artikel nog net op tijd kan worden aangekondigd, gaat door op 29 oktober en vertrekt om 14 uur achter de kerk in Wortel richting Bolk. Een derde maal wordt verzamelen geblazen op 12 november aan het Hoogstraatse stadhuis om richting Achtel te stappen. Op de trefpunten kan men zich voor de prijs van 100 fr. een wandelkaart aanschaffen (voor kinderen beneden 14 jaar kost het maar 50 fr). Toevallige wandelaars betalen voor deelname in de versnaperingskosten 20 fr. Tot slot nog dit: Om de extra-subsidie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan ôp te krijgen, ontvangen de trouwe wandelaars op het einde van dit seizoen een extra attentie. Wat het is, laten we in het vage, om dtt te weten komen moet men maar een inspanning doen, met name 8 maal op tocht gaan met wandelclub Markdal. •

29


I_içLI l,l.k'I L:.Iri II.I 1JI

i ti t ii

i• i

HVV draait goed mee Na de mislukte start op Witgoor, speelde HVV een aantal matchen (6) zonder nederlaag. Tegen Aarschot, Tienen, Heultje en Gerhees werd het telkens de halve inzet. Op Poederlee en thuis tegen ex-tweedeklasser Hasselt werd gewonnen en met 8 punten op 14 staan de roodwitten midden in het klassement. HVV scoorde tot op heden eerder moeilijk, alhoewel er ruimschoots voldoende kansen kwamen. Het uitvallen van Marc De Cremer deed hier en daar twijfels rijzen, doch de omstreden Baardemans - minder werklustig doch gevaarlijk voor doel - hielp dit probleem oplossen door zowel tegen Tienen als tegen Hasselt een vrijschop binnen te knallen. Achteraan zit het bij HVV goed in elkaar. Dré Laurijssen werd slechts 5x gepasseerd in 630 minuten voetbal. Bastiaansen op de liberoplaats doet het meer dan goed en de twee mandekkers, Ceusters en Jacobs laten zich zelden van de wijs brengen. Nu ongeveer 1/4 van de kompetitie achter de rug is, menen we voorlopig volgend besluit te trekken: indien we scoren, zal HVV niet dikwijls met lege handen het veld verlaten. Kwetsuren en schorsingen gaan dit seizoen veel beter opgevangen worden dan voorheen en door de brede kern en het prima reservemateriaal waarover men bij HVV beschikt. Dit moet op termijn gezien ook in het voordeel van HVV gaan spelen. Wedstrijden Vrijdag 3 november: 20.00 uur Looi Sport - Prov. Reserven Zaterdag 4 november: 20.00 uur Hoogsiraten VV - Looi Sport 9.30 uur Duveltjes - St.-Lenaarts 13.30 uur Miniemen B - Wuustwezel B 13.30 uur Meer A - Miniemen A Zondag 5 november: 11.00 uur Turnhout - Prov. Juniores

1

SPORT i ii t

10.00 uur Brecht A - Gew. Juniores 11.00 uur Turnhout - Prov. Scholieren 9.30 uur Prov. Knapen - Geel 9.30 uur Prov. Miniemen - Geel 9.30 uur F.C. Turnhout B - Gew. Miniemen Vrijdag 10 november: 20.00 uur Prov. Reserven - Westerlo Zaterdag 11 november: 20.00 uur Westerlo - Hoogstraten VV 13.30 uur Zoersel - Duveltjes 13.30 uur St.-Lenaarts B - Preminiemen B 13.30 uur Preminiemen A - Halle A Zondag 12 november: 9.30 uur Prov. Juniores - Dessel 11.00 uur Gew. Juniores - Wuustwezel 9.30 uur Prov. Scholieren - Dessel 11.00 uur Dessel - Prov. Knapen 11.00 uur Dessel - Prov. Miniemen 9.30 uur Gew. Miniemen - Poppel B Zaterdag 18 november: 20.00 uur Hoogstraten VV - Turnhout 15.00 uur Turnhout - Prov. Reserven 9.30 uur Duveltjes - White Star 13.30 uur Preminiemen B - Merksplas A 15.00 uur Antonia A - Preminiemen A Zondag 19 november: 10.00 uur Herenthout - Prov. Juniores 9.30 uur Meerle - Gew. Juniores 10.00 uur Herenthout - Prov. Scholieren 9.30 uur Prov. Knapen - Herentals 9.30 uur Prov. Miniemen - Herentals 9.30 uur Weelde B - Gew. Miniemen Vrijdag 24 november: 20.00 uur Reserven - Heist Zaterdag 25 november: 13.30 uur Westmalle B - Preminiemen B 13.30 uur Preminiernen A - Meerle A Zondag 26 november: 15.00 uur Heist - Hoogstraten VV 9.30 uur Prov. Juniores - Herentals 11.00 uur Gew. Juniores - Ekeren donk 9.30 uur Prov. Scholieren - Herentals 10.00 uur Herenthout - Prov. Knapen 10.00 uur Herenthout - Prov. Miniemen 9.30 uur Gew. Miniemen - Vrij Arendonk BU

CATTLEYA De bloemenhijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkehjk.. fax 014/63.51.87 of bel 014/63.4516 en wij zetten 'ide bbempjes voor u buiten

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

PaJ & May Van Huffe-Van Dyck Leopodstraaf 60, 2330 Merkspas 30

1 Içl. \I l,Jc 1

t

l..l.&

F.C. Meer hoopt op betere tijden Eén vijfde van de kompetitie is al voorbij! Na een tamelijk goede start hadden we eind september vier punten dank zij de overwinningen tegen Minderhout en Pulderbos. Daarna werd het in Brecht een nederlaag. Tegen hekkesluiter Vrij Arendonk, tot dan nog zonder overwinning, zou het weer wel gaan. Tenminste dat dacht men. Helaas, het werd een teleurstellende partij! Tijdens de eerste helft waren we duidelijk sterker. We kregen zelfs enkele mooi doelkansen. Deze werden zoals gewoonlijk niet benut. Onkunde? Na de rust werd Arendonk baas alhoewel we op voorsprong waren gekomen. Toch bleken de bezoekers niet zo gevaarlijk te zijn. De eindfase van de wedstrijd kende voor Meer een triestig slot. Twee fouten in onze verdediging werden afgestraft met twee tegengoals. Arendonk veroverde de puntjes en hun eerste overwinning was een feit. Een triestige stemming in de Meerse kleedkamer. Laat het een les zijn voor de toekomst. Vooral de moed niet verliezen! Na een slechte match komt er zeker een goede! Optimist blijven! Wedstrijden Woensdag 1 november: Op ons terrein wordt het fusietornooi voor knapen gespeeld. Begin te 11 uur! Zaterdag 4 november: 13.30 uur Preminiemen A - Hoogstraten A 13.30 uur Meerle B - Preminiemen B 15.00 uur Wuustwezel A - Miniemen Zondag 5 november: 15.00 uur White Star - F.C. Meer 9.30 uur Wortel - Reserven 9.30 uur Scholieren - Dosko 11.00 uur Knapen - Dosko Zaterdag 11 november: 13.30 uur Preminiemen B - Loenhout B 15.00 uur Miniemen - Oostmalle A 14.30 uur Meerle - Preminiemen A 15.00 uur Oostmalle C - Veteranen Zondag 12 november: 15.00 uur F.C. Meer - St.-Jozef-Rijkevorsel 9.30 uur Reserven - Antonia A (vr) 11.15 uur Juniores - Brasschaat 9.30 uur Merksplas A - Scholieren 11.00 uur Merksplas A - Knapen Zaterdag 18 november: 13.30 uur Preminiemen A - Westmalle A 14.30 uur Veteranen - Zwarte Leeuw 13.30 uur Oostmalle B - Preminiemen B 14.00 uur Wortel A - Miniemen Zondag 19 november: 14.30 uur Oostmalle - F.C. Meer 9.30 uur Zwaneven B - Reserven 9.30 uur Scholieren - Zwarte Leeuw Zaterdag 25 november: 13.30 uur Preminiemen B - Brecht 15.00 uur Miniemen - Zwarte Leeuw A 13.30 uur Oostmalle A - Preminiemen A Zondag 26 november: 14.30 uur F.C. Meer - Wortel 9.30 uur Reserven - Dosko C 11.15 uur Juniores - Meerle 9.30 uur Vosselaar - Scholieren 11.00 uur Vosselaar - Knapen U


SPORT

Wortel handhaaft zich vooraan in de rangschikking 01) 1 oktober gaat de le ploeg op verplaatsing naar White Star. Deze ploeg voert de rangschikking aan. Na een kwartier komt de thuisploeg op voorsprong na een snel uitgevoerde aanval. Een tiental minuten voor de rust wordt een Wortelse aanvaller foutief gestuit in de strafschopzone van White Star. Misschien was deze fout te licht voor een strafschop, de scheidsrechter laat verder Spelen en White Star weet een 2e maal te scoren. Na de rust is Wortel baas op het veld en drukt de tegenstander op eigen doel. De 2-0 ruststand verandert echter niet meer. Op 8 oktober wordt de le clerby in Wortel afgewerkt, de ploeg van St.-Jozef-Rijkevorsel komt op bezoek. Tijdens cle le helft brengt de bezoekende ploeg het beste voetbal. De doelpunten die ze scoren zijn eerder geschenken. Het le wordt gescoord na een te korte speelbal van een Wortelse speler op zijn doelman. Het 2e is een geschenk van de scheidsrechter, die strafschop geeft nadat een bezoekende aanvaller over de Wortelse doelman is gestruikeld. Na hevig protest van de thuisspeIers wordt de strafschop omgezet. Stand 2-0 en in vele gevallen is de wedstrijd dan gespeeld. Gelukkig weten de Wortelse spelers hun emoties te bedwingen en kunnen nog voor de rust cle achterstand halveren. Na de rust gaat de Wortelse ploeg door op haar clan en weet nog 3 keer te scoren. Eindstand 4-2. Op 15 oktober bezoekt Wortel de ploeg van Oostmalle. Deze ploeg werd voor het seizoen getipt als kampioenenploeg. Niettegenstaande een tegenvallende seizoenstart blijkt wel dat Oostmalle een erg sterke ploeg is. Ondanks konstante druk van de thuisploeg komt Wortel op voorsprong via een vrijschop vanop 30m. Oostmalle weet gelijk te maken en na een erg spannende match neemt Wortel toch 1 punt mee naar huis.

Programma november: Vanaî 19 november beginnen de wedstrijden van de le ploeg om 14u30. 5 nov. 15.00 uur Wortel - Vosselaar 12 nov. 15.00 uur Zwaneven - Wortel 19 nov. 14.30 uur Wortel - Flandria 26 nov. 14.30 uur Meer - Wortel Reserven 5 nov. 9.30 uur Wortel - Meer 12 nov. 9.30 uur Meerle - Wortel 19 nov. 9 30 uur Wortel - Dosko 26 nov. 9.30 uur Poppel - Wortel Ju niors 4 nov. 15.00 uur Oostmalle - Wortel 11 nov. 15.00 uur Wortel - Antonia 18 nov. 14.30 uur Wortel - St. Job 25 nov. 14.30 uur Loenhout - Wortel Scholieren 5 nov. 9.30 uur Meerle - Wortel 12 nov. 9.30 uur Wortel - St. Lenaarts 26 nov. 9.30 uur Wortel - Lentezon Kadetten zelfde programma als scholieren telkens om 11 uur, met uitzondering op 19 nov. Zwarte Leeuw - Wortel Miniemen B 5 nov. 10.00 uur Poppel - Wortel 12 nov. 11.00 uur Wortel - Oosthoven 19 nov. 11.00 uur Wortel - Vosselaar 26 nov. 10.00 uur Vlimmeren - Wortel Miniemen A 4 nov. 14.00 uur Wortel - Minderhout 11 nov. 13.30 uur Merksplas - Wortel 18 nov. 14.00 uur Wortel - Meer 25 nov. 13.00 uur Brecht - Wortel Praeminiemen A 4 nov. 15.00 uur Brecht - Wortel 11 nov. 13.30 uur Wortel - Minderhout 18 nov. 13.30 uur St. Lenaarts - Wortel 25 nov. 13.30 uur Wortel - Antonia Praeminiemen B 4 nov. 13.30 uur Brecht - Wortel 11 nov. 15.00 uur Wortel - Oostmalle 18 nov. 15.00 uur Loenhout - Wortel 25 110v. 15.00 uur Wortel - Lentezon Duveltjes 4 nov. 13.30 uur HIH Turnhout - Wortel 11 nov. 14.00 uur Wortel - Westmalle 18 nov. 13.30 uur Zoersel - Wortel 25 nov. 14.00 uur Wortel - Merksplas •

100 jaar nieuwe Olijftak

Eind september werd de JIandboogmawschappij De Nico we Olijfiak 100 jaar. Dat werd gevierd in café De Warande en voorZitler Fons Koyen hield de feestrede.

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop 11 nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door ccn pro! c.ioiicl fotograaf.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Wispelturig F.C. Meerle Na een knappe start met twee opeenvolgende overwinningen stokte de motor plots en werden enkele nederlagen, met het kleinste verschil weliswaar, geïncasseerd. In de beginperiode enkele wedstrijden verliezen, kan direct enorme schommelingen teweeg brengen. Van de kop naar de staart duurt dan maar enkele zondagen. Gelukkig herpakte groenwit zich tijdig, zodat het nu terug in de grote groep beland is. Op Achterbroek toonde Meerle zich het sterkste geheel maar kon het overwicht niet uitdrukken in doelpunten. Tijdens de tweede helft konden Somers en Verheyen zich voortijdig gaan omkleden en met negen man slaagde men er toch nog in een puntje naar het hoge noorden mee te brengen. Nieuwmoer kwam naar de Chaamseweg en een overwinning mocht voorzien worden. De voorspellingen kwamen niet uit en de thuisploeg kon geen bal tegen het net krijgen. Dit deden de bezoekers juist geteld éénmaal en dat was voldoende voor de volle inzet. Op Ekeren Donk zou men zich revancheren. Niets daarvan! Een nieuwe nederlaag met 2-1! Ter verontschuldiging kon men een aantal gekwetsten inroepen. Trainer Kemland kwam zelf mee opdraven maar kon toch ook niet verhinderen dat de puntjes op de 'Donk' bleven. St.-Lenaarts, dat ook nog niet teveel potten gebroken had, moest en zou overwonnen worden, wilde men terug in de groep terecht komen. Langs Van Dongen kwam Meerle op voorsprong en Marcel Van Dun verdubbelde de score. Slechts in de allerlaatste minuut slaagden de groengele bezoekers erin de eer nog te redden. Twee belangrijke punten voor Meerle! Is de mindere periode nu achter de rug? 31


SPORT Wedstrijden Zaterdag 4 november: 15.00 uur Oostmalle - Minietnen A 15.00 uur Miniemen B - Dosko 15.00 uur Antorija - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Meer Zondag 5 november: 15.00 uur F.C. Meerle - Stabroek 9.30 uur Juniores - Mariaburg 9.30 uur Scholieren - Wortel 11.00 uur Knapen - Wortel Zaterdag 11 november: 13.30 uur Miniemen A - Vlimmeren 15.00 uur Minderhout - Miniemen B 14.30 uur Preminiemen A - Meer 11.00 uur Wuustwezel - Preminiemen B Zondag 12 november: 15.00 uur Hoogmolen - F.C. Meerle 9.30 uur Reserven - Wortel 9.30 uur Kaart - Juniores 10.00 uur Lentezon - Scholieren 9.30 uur Lentezon - Knapen Zaterdag 18 november: 13.30 uur Miniemen A - Minderhout 14.30 uur Preminiemen A - Oostmalle 13.30 uur Brecht - Preminiemen B Zondag 19 november: 14.30 uur F.C. Meerle - Essen 9.30 uur Weelde B - Reserven 9.30 uur Juniores - Hoogstraten 9.30 uur Scholieren - Merksplas 11.00 uur Knapen - Merksplas Zaterdag 25 november: 13.00 uur Merksplas - Miniemen A 15.00 uur Miniemen B - Wuustwezel 13.30 uur Hoogstraten - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Oostmalle Zondag 26 november: 14.30 uur Berendrecht - F.C. Meerle 11.15 uur Meer - Juniores 9.30 uur Brecht - Scholieren 11.00 uur Brecht - Knapen•

Minderhout V.V.: veel inzet, maar...! Doelpunten scoren blij tt voor het M V V geheel wel een moeilijke klus. Daartegenover staat dat het verdedigend compartiment wel stevig op mekaar ingespeeld is, zodat groenwit ook weinig goals moet incasseren. Wil men echter voorwaarts in de rangschikking dan is de aanval toch wel het voornaamste wapen dat tot succes kan leiden en een echte parachutist in het genre van Gino Geets van enkele jaren geleden zou men op dit ogenblik broodnodig kunnen gebruiken. Maar ja, tijd brengt misschien wel raad en betere resultaten! Na de nederlaag tegen Meer met 0-2 op eigen veld trok men een week later naar het sterke Gierle. Inderdaad sterk, want M.V.V. kreeg werkelijk geen voet aan de grond en het was dankzij de uitstekende keeping van Patrick Michiels dat de stand binnen redelijke proporties bleef. Zijn tussenkomsten getuigden van klasse en bij de rust was de score nog maagdelijk blank. Slechts in de 80ste min, begaf de solide M.V.V.-defensie en even voor tijd legde Gierle de 2-0 eindcijfers vast. Positief was wel de niet afgevende inzet van de Minderhoutenaren. Kortom de puntjes moeten niet gehaald worden bij krachtige tegenstanders zoals Gierle, wel bij teams van iets mindere kwaliteit. Wee!de was misschien wel een kluifje naar de hand. M.V.V. domineerde de Partij en slechts paal en doellat waren hinderpalen tot succes. Tot overmaat van ramp slaagde de thuisploeg erin met een ver afstandsschot de leiding in handen te nemen. Ver in de tweede helft, na een geharrewar in het doelgebied, kon opportunist Ronny Bolckmans M.V.V. een puntje bezorgen. Verdiend alleszins! De volgende tegenstander heette Pulderbos, een naaste gebuur in het klassement en daarom hoopte men zeker op puntenwinst. Pulderbos

scheen echter niet zo'n zwak broertje dan men dacht en het duurde geruime tijd eer M . V.V. in de match kwam. Eddy Peeters stak iedereen een hart onder de riem en op zijn prachtige inzet had de bezoekende doelman helemaal geen verhaal. Zou het de eerste overwinning worden? Ontgoocheling in de 62ste min.! Een tekort teruggespeelde bal verschaikte de Minderhoutse portier en de scheidsrechter kon een vierde gelijkspel voor M.V.V. optekenen! Wedstrijden Zaterdag 4 november: 15.00 uur Juniores - Vlimmeren

Nemen of geven, zo is het leven Zoals honderden anderen koopt u dit blad misschien elke maand in de winkel. Heeft u er nooit aan gedacht om dit blad elke maand automatisch in uw bus te laten vallen? Met een postabonnement is dat zoveel eenvoudiger en bovendien goedkoper. Wij doen er nog 45 fr. bovenop door u het decembernummer kado te doen. Vul gewoon nevenstaande bon in en stop hem in de bus, u hoeft nog niets te betalen. Waarschijnlijk bent u al geabonneerd. Dan komt één van de volgende weken de postbode langs om uw abonnement te vernieuwen. Maar u kent ook wel iemand die in dit blad geïnteresseerd is. Schenk hem of haar een abonnement of geef hem of haar nevenstaande bon door om van dit aanbod te profiteren. Aanbod geldig tot 15 november! 32

Port betaald door geadresseerde

o

JA, ik neem een abonnement tot 1-1-1991 voor slechts 480 fr. Mijn adres is:

De Hoogstraatse Maand Nieuwe Abonnementen O JA, ik schenk een abonnement (tot 1-1-1991 voor slechts 480 fr.) aan:

Loenhoutseweg 34 2320 HOOGSTRATEN (Mijn adres vindt u hierboven, stuur mij de rekening).


~

SPORT

Brandweer-schutterij

4

GARAGE

Geudens MEERSEWEG 8 MEER TELEFOON 03/315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS Streven naar perfektie

13.30 uur Preminiemen - St.-Jozef 14.00 uur Wortel A - Scholieren Zondag 5 november: 15.00 uur Oosthoven - Minderhout V.V. 9.30 uur Dosko C - Reserven 11.00 uur Knapen - Wuustwezel A 9.30 uur Scholieren - Wuustwezel Zaterdag 11 november: 15.00 uur Halle - Juniores 13.30 uur Wortel A - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - Meerle B Zondag 12 november: 15.00 uur Minderhout V.V. - Branddonk 9.30 uur Dosko - Scholieren 11.00uur Dosko - Knapen Zaterdag 18 november: 14.30 uur Juniores - Merksplas 13.30 uur Preminiemen - Zwarte Leeuw A 13.30 uur Meerle A - Miniemen Zondag 19 november: 14.30 uur White Star - Minderhout V.V. 9.30 uur Branddonk B - Reserven 9.30 uur Scholieren - Vosselaar A 11.00uur Knapen - Vosselaar A Zaterdag 25 november: 14.30 uur Lentezon A - Juniores 13.30 uur Zoersel - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - Vlimmeren A Zondag 26 november: 14.30 uur Minderhout V.V. - St.-Jozef Rijkevorsel 9.30 uur Reserven - Zwaneven B 9.30 uur Zwarte Leeuw - Scholieren •

So,n.'nige sportieve pompiers doen het geweldig op de fiets, anderen hanteren liever de boog. Eind september werd het 7de Schutterskampioenschap van de provincie Antwerpen uitgevochten in de brandweerkazerne van Hoogsiraten. Voor wanneer een wedstrijd brandblussen?

Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie Op vrijdag 1 september is de derde Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie gestart, met 17 teams. Inderdaad, terwijl er 3 ploegen verdwenen (Veteranen HVV, Veteranen Meer, Kokemdrin), kwamen er niet minder dan 5 nieuwe. Gemeentekrediet van Jan Verheyen, Kanaries van Meer, FC De Swart, Middenstampers, de ploeg van de Middenstand en Groenhoef van Groenewoud plus Venhoef. Verder veranderde Hooghuis grondig van samenstelling en spelende leraars van de Hotelschool nu onder de naam Spijker. Verschillende ploegen zijn behoorlijk versterkt en we mogen ons dan ook aan een spannende kompetitie verwachten. Gemeentekrediet en Hooghuis dienen zich sterk aan en blijkbaar heeft VITO zijn kracht van 2 jaar geleden teruggevonden. De 3 kopploegen van vorig

jaar,..., Gerstetonne, Icarus en Rigy Boys kenden een tragere start. Tenslotte nog enkele opgemerkte uitslagen: Rigy Boys - Gerstetonne ....................7-3 Icarus - Gerstetonne .........................2-4 Gemeentekr. - BNW ......... . ............... 3-3 Rigy Boys - Sporto ...........................5-8 De stand op 15110 (eerste 10): Gemeentekrediet Hooghuis Vito Rigy Boys Groenhoef Icarus Kanaries Gerstetonne Ruiterspleintje Middenstampers

wedstr. pnt. 6 11 6 11 5 10 6 10 6 9 5 8 5 8 5 8 6 5 6 4

De Hoogst raalse Zaalvoetbalcompetitie wordt gespeeld op maandag en vrijdag tussen 19u en 23u in de Zevensch uur, sporthal van de Hotelschool. •

4 GO4G

35 0 20 33


RIJDEN**#

4

m- k

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.VIIBIAU Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Uoogsraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/3146860

aiiaii GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84

Garage GEERTS

Bredaseweg 43 2322 MIN DERHOUT TeI. 03/315.74.65

* tweedehands wagens * alle herstellingen carrosserie 34

IS PLEZANT, Kruiswoordraadsel Horizontaal

harp - akkoord oude lengtemaat - paardje - dik - onder andere run - opschrijven - geleiachtige stof speelgoed - lengtemaat - dier platte steen - thans bijwoord - oningewijde - voornemen noot tijdelijk gebruik - md. dakbedekking oude lengtemaat - kampeerverblijf - hemellichaam - pers. vnw. redenaar - niets sterke drank - universiteitsbode - nv. in Utrecht echtgenoot - kwartet - hoofd grondtoon - hoge berg - scheepsherstelplaats - aanmoediging militair - verrotten

GARAGE AUTO -

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

S_A~

bij - zacht en lief - vogel vaartuig - muziekterm bijwoord - metaal maanstand - groep wielrenners - ten bedrage van metaal - bereide dierehuid - nagerecht bijb. figuur - telwoord - Surinaamse pad mijt - telwoord lidwoord - meteen strook - vlek everzwijn - teugel - deel v.e. bureau vreemde munt - verfoeien - prul motorraces - angst - gewicht zoon van Jacob - afsluiting deegreepje - plantengeslacht vallei - deel van een vinger - aker 2

3

4

5

6

7

MOTO

J. BOGAERTS ROOS

Vertikaal

1

-

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout . Arnbachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

Oplossing vorig kruiswoordraadsel op blz. 39

8

9

10 11

12 13 14 15


MUZIEK

Fusieswing

In twee sets trakteerde Belcanto het publiek op het repertoire van zijn elpee 'Op Zoek Naar Romantiek', met daarnaast ouder werk dat naast de groeven is gevallen, maar minstens van een even grote zelfs grotere kwaliteit. 'Op Zoek Naar Romantiek', 'De Zeilen Van De Botsauto's', 'De Wachtkamer Van De Dokter', het ging erin als geheide koek. Blijkbaar de aardse stralen van de streek van herkomst voelend, hield Belcanto zich niet in en gaf het beste van zichzelf. Kortom, en mét een levensgroot cliché gezegd: na afloop keerde iedereen moe maar tevreden huiswaarts. -

MW:' ~

-

Soukous voor een goed doel

Wegdromen in zaal Pax Voor het eerst in vijf jaar was Guido Belcanto mét het Orkest Zijner Dromen opnieuw in Hoogstraten te zien, en het betekende ook een beetje zijn weerzien met zijn geboortestreek. Een goedgevulde gelagzaal, met velen van een oudere generatie, kwam, zag en hoorde aan.

Ongevallen Dinsdagavond 19 september gebeurde een aanrijding aan het kruispunt St. Lenaartseweg en de Emiel Van Roeystraat te Rij kevorsel, tussen twee auto's en een fietser. De eerste auto werd bestuurd door Frans Bogaerts (48j.), St. Lenaartseweg 47, Rij kevorsel. De tweede bestuurder was Ludo Van der Schoot (41j.) Stevennekens 30, Rijkevorsel; hij liep lichte verwondingen op. De fietser Gert Bemindt (1 Ij.), Prinsenpad 25, Rijkevorsel werd zwaar gekwetst. Zaterdagmiddag 23 september botsten aan het kruispunt Heuveistraat en Loenhoutseweg, twee auto's. De eerste werd bestuurd door Lesiey Fens uit Beerse. De inzittende, Christiane Van Hoof, zelfde adres, werd licht gekwetst. De tweede auto werd bestuurd door Tony Janssens, Heuveistraat 12. Er was zware schade. Ook werd er een verlichtingspaal geramd. Bij een botsing tussen twee auto's op dinsdagnacht 26 september aan de Meerseweg te Meer, werden de twee chauffeurs zwaar gekwetst. De bestuurders waren Alfons Vermeiren (42j.) Meirseweg, Zundert en Henri Roeien (48j.), Meerleseweg 13, Meer. Er was ook zware schade. Dinsdagavond 26 september botsten aan de Langenberg te Wortel een auto met twee fietsers. De fietster Magdalena Van Heyst (63j.), Langenberg 13, liep lichte verwondingen op. Aan Wortelkolonie, de Langenberg, reed dinsdagavond 26 september Nico De Wachter (19j.), Desmedtstraat 33, Minderhout, met zijn auto tegen een boom. Hij werd hierbij zeer zwaar gekwetst. De inzittende Gert Van Dijck (18j.), Vogeizang Brecht, werd eveneens zwaar gekwetst. Woensdagavond 27 september werd aan het kruispunt Strijbeekseweg en Groot Eyssel te Meerle, de 80-jarige fietser Jan Michielsen,

In het geheel van aktiviteiten, door het Gemeentelijk Komitee Voor Ontwikkelingssamenwerking georganiseerd, vindt op ZATERDAG 28 OKTOBER een optreden plaats in zaal Fax. In een samenwerkende vennootschap tussen het GEKO, Het Slot, De Mussenakker en Cahier De Brouillon wordt het een avondje wegdansen geblazen op de afropop van LES PROPHETES. Deze Brusselse, gemengd Europees-Zaïrese groep brengt die avond twee uur lang uiterst dansbare 'soukous' ten gehore, een stijl die je 't eenvoudigst kan definiëren als de moderne pop van Zaïre. Voor deze gelegenheid werden twee extra blazers geëngageerd, zodat het met de achtkoppige bemanning aardig zweten zal

worden. En weet: de opbrengst van de avond gaat integraal naar de 11-11-11-aktie van 1989. De 250 frank die aan de inkom gevraagd wordt zijn naast uw drankomzet dus goed besteed. Alle info op 03/3 14 32 63 (Mark Sprangers), 314 39 20 (Hild Rigouts) of 314 55 19 (Lea Fransen). -

Fossielen maken ook muziek Op ZATERDAG 11 NOVEMBER beleeft Hoogstraten een nieuwe première op rockgebied. Voor de eerste keer doet een Australisch gezelschap de stad aan, in de vorm van THE TRILOBITES. Het frisse vijftal werd in 1984 in Sydney opgericht, en hield zich voornamelijk bezig met optredens in het clubcircuit aldaar. Het platenwerk beperkte zich tot het uitgeven van singles in eigen beheer. Voor begin 1990 is een verzamelelpee gepland, waar op al het vorige moois is samengevat. 1 Can 't Wait For Summer To End', 'American TV' en 'Fuck Equals Love' vormen enkele pareltjes aan de kroon van THE TRILOBITES, die met het concert in Hoogstraten aan hun Europees debuut toe zijn. De muziek is felle, goed gezongen en op sixties geïnspireerde songs. De namen van The MC 5 en The Zombies komen in dat verband vaak terug. Live mee te maken in Cahier De Brouillon, 11 november, 200 frank. Alle inlichtingen bij Mark Sprangers op tel. nr . 03/314 32 64. Doén!

Lauryssen electronics £

£

-

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67 Meerledorp 40, zwaar gekwetst bij een aanrijding door de auto bestuurd door Alfons Rollé (27j.), Strijbeekseweg 26, Meerle. Maandagnacht 2 oktober reed de 25-jarige Guido Van Looveren uit Brecht, aan de Desmedtstraat in Minderhout tegen een boom. Hij werd hierbij licht gekwetst. Woensdagnamiddag 4 oktober kwam het aan de Vrijheid tot een botsing tussen de auto's bestuurd door Anna Brosens, Vrijheid 120 en Koen Arbeider uit Etten-Leur, NL. Er was zware schade. Vrijdag 6 oktober om 8.00 uur botsten aan het kruispunt Meerleseweg en Zandbergstraat de auto's bestuurd door Corneel De Bie (37j.), Terbeeksestraat 10, Meer en Pierre Vervoort (49j.), J. Lijssenstraat 48, Meer. Corneel De Bie en de inzittende Maria Van Aelst (37j.), Meerledorp 22 werden hierbij licht gekwetst. De chauffeur van de tweede auto, Pierre Vervoort, werd zwaar gekwetst. Zaterdag 7 oktober om 10.25 uur werden aan de Desmedtstraat te Minderhout drie auto's bij een botsing betrokken. De chauffeurs waren André Van Dongen uit Breda, Marleen Lochten, Meenleseweg 11 en Dirk Michielsen, 's Boschstraat 7. Er was zware schade. Maandag 9 oktober om 19.00 uur botsten aan Oostereind Beerse, de auto's bestuurd door

Vosselaar en Vera Stragier, Hemelstraat 22, Minderhout. Er was zware schade. Woensdagvoormiddag 11 oktober botste in de Van Aertselaerstraat de auto bestuurd door Lisette Helsen, Prinseripad 83, Rijkevorsel met de auto bestuurd door Anne-Marie Laurijssens, Klein Eyssel 5, Meerle. Er was zware schade. Vrijdagavond na 20.00 uur reed de 38-jarige Albert Rogier uit Chiny met zijn lichte vrachtwagen tegen een boom aan de Oostmallesteenweg te Rijkevorsel. In zijn auto zaten zijn vijf kinderen. De 7-jarige Sonja Rogier overleefde de klap niet. Zijn 14-jarige dochter en hijzelf werden licht gewond. De 13-jarige Miranda, de 1 1-jarige Erik en de 9-jarige Sebastien werden zwaar gewond. Zaterdag 14 oktober om 17.00 uur werden drie auto's betrokken bij een botsing aan het kruispunt Meerledorp en Kerkstraat. De chauffeurs waren Pieter Van Der Starre uit Rotterdam, Johannes Snepvangers uit Molenschot en Leopold Aerts, Lindendreef 71, Hoogstraten. Er was zware schade. •

De postoverschrijving betekent: gemakkelijkheid, veiligheid, snelheid en kosteloosheid. 35


Burgerlijke stand Geboorten 1 september: Ingrid, dochter van Martinus van der Hoofden en Maria Van Aperen, Meerdorp 29, Meer. 5 september: Stefaan, zoon van Ludo Jansen en Greta Janssens, Pater Decierckstraat 8, Wortel. 5 september: Bram, zoon van Stefaan Verstraeten en Catharina Hofkens, Gelmeistraat 95, Hoogstraten. 7 september: Sven, zoon van Dirk Mampaey en Karin Donckers, Langenberg 9, Wortel. 7 september: Carolien, dochter van Paul Van Laethem en Christine Van Weereld, Minderhoutsestraat 13, Hoogstraten. 9 september: Gertjan, zoon van Luc Schoofs en Catharina Verschoor, Venhoef 52, Hoogstraten. 11 september: Sil, zoon van Henri Pemen en Cornelia van den Wijngaart, Mariaveid 5, Minderhout. 13 september: Marieke, dochter van Willy De Gruyter en Maria Sterkens, Poeleinde 33, Wortel. 13 september: Kim, dochter van Ludo Van Opstal en Elisabeth de Hoon, Donkakker 63, Meer. 14 september: Ilse, dochter van August Laurijssen en Ingrid Janssens, Bergenstraat 7, Minderhout. 15 september: Thijs, zoon van Dirk Vervoort en Inge Brangers, Venhoef 50, Hoogstraten. 16 september: Marjolein, dochter van Alfons Van Bavel en Suzanna Haest, Meerdorp 21, Meer. 17 september: Leen, dochter van Herman Coertjens en Maria Van Bavel, Groenewoud 1B, Hoogstraten. 19 september: Katrien, dochter van Marc Govaerts en Maria Bolckmans, Minderhoutsestraat 131, Minderhout. 20 september: Ilse, dochter van Alfons Kustermans en Christinne Voet, Hoogeind 38a, Meer. 20 september: Dorien, dochter van Christiaan Deckers en Simmonne Heyns, John Lijsenstraat 19, Meer. 23 september: Lien, dochter van Philippe Hoivoet en van Hilde Verhoeven, Desmedtstraat 29, Minderhout. 26 september: Jonas, zoon van Marc Van Aperen en Hildegarde Janssen, Meerleseweg 16, Meer. 29 september: Carlijn, dochter van Karel Pemen en Denise Sprangers, Lage Rooy 5, Meerle.

Overlijdens 2 september: Jan Leysen, °17.04.1912, weduwnaar van Anna van Loon, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloediaan 250. 2september: Marcel Roeien, °25.12.1958, ongehuwd, wonende te Wortel, Kerkveld 19. 3 september: Antonia Maas, 011 . 10 . 1943 , echtgenote van George van den Heuvel, Heibergstraat 19, Meerle. 5 september: Joanna Franken, 010021905 weduwe van Joseph Herrijgers, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 36

6september: Maria Huybrechts, °2204 1901 weduwe van Jan Fans, wonende te Hoogstraten, Lindendreef 64. 6september: Maria Hendrickx, 009 . 09 . 1914 , echtgenote van Augustien Van Nyen, wonende te Hoogstraten, Jaak Aertslaan 1. 8 september: August Fransen, 025 . 07 . 1914 , ongehuwd, wonende te Wortel, Oude Weg 22. 10 september: Cornelis Hendrickx, 020091894 weduwnaar van Cornelia Adriaensen, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloediaan 250. 12september: Victor De Saeger, 015 . 04 . 1941, echtgenoot van Maria Buylinckx, wonende te Meerle, Burg. Van Nuetenstraat 7. 14 september: Jan van Aelst, 010061919 echtgenoot van Angelina Willemsen, wonende te Meerle, Rondeelweg 2. 21 september: Alfons Krots, 020.08.1906, weduwnaar van Maria Pinxteren, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 21 september: Lodewijk Krynen, °23.06.1901, weduwnaar van Coleta Vervoort, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 23september: Theresia Martens, 012.11.1920, echtgenote van Jan Van Weereld, wonende te Hoogstraten, Lindendreef 14. 25 september: Karel Bogaerts, 005071912 echtgenoot van Johanna Verheij en, wonende te Meer, Gestelsestraat 9.

Hu we/ijken 1 september: Alfons Koyen, Katelijnestraat 1, Hoogstraten en Francine Govaers, Kapelstraat 34, Beerse. Nieuw adres: Meerleseweg 51, Meer. 2september: Peter Daems, Groot Eyssel 21, Meerle en Carine Strijbos, Van Aertselaerstraat 6, Hoogstraten. Nieuw adres: Strijbeekseweg 24, Meerle. 2september: Willy Aerts, Dreef 3, Meerle en Els Roeien, Meerleseweg 53, Meer. Nieuw adres: Driehoekstraat 20, Meer. 2september: Dirk Van der Sanden, Laar 185, Antwerpen/D Ekeren en Ann Brosens, Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten. Nieuw adres: Dennenlaan 23, Kapellen. 2 september: Jan Christiaensen, Gr. Elisabethlaan 11, Hoogstraten en Gerda Van Looveren, Stwg. op Hoogstraten 175, Merksplas. Nieuw adres: Pannenhuisstraat 24, Merksplas. 8 september: Marc Joosen, Moerstraat 37, Hoogstraten en Lianne Snoeijs, Strijbeek 9, Meerle. Nieuw adres: Moerstraat 37, Hoogstraten. 9 september: Rudy Bruyndonckx, Vooraard 32, Minderhout en Ingrid Roeien, Donkakker 13, Meer. Nieuw adres: Terbeeksestraat 63, Meer. 9 september: Ciément Sterkens, Gammel 80, Rij kevorsel en Christiane Geens, Torenakker 1, Minderhout. Nieuw adres: Vonderstraat 14, Rijkevorsel. 15 september: Ronny Verheyen, Gildeweg 4, Rijkevorsel en Nancy Godrie, Castelréweg 3, Minderhout. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 3e, Hoogstraten. 15 september: Luc Christiaensen, John Lijsenstr. 27, Meer en Linda Koyen, Heerie 3, Minderhout. Nieuw adres: Wildertstraat 4, Meer. 15 september: Kris Scheyitjens, Nieuwe Dreef 21, Beerse en Karine Joosen, Minderhout-

sestraat 10, Hoogstraten. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 10, Hoogstraten. 15 september: Erik Brokken, Stwg. op Turnhout 45, Merksplas en Linda Lenaerts, Worteldorp 60, Wortel. Nieuw adres: Molenvioet 10, Merksplas. 15september: Jan Verhoeven, Hoogeind 61, Meer en Maria Boeckstaens, wonende te Grobbendonk. Nieuw adres: Keulsebaan, Zandhoven. 16 september: Wiily Huybrechts, Terbeeksestraat 23, Meer en Christel Van Dijck, wonende te Brecht. Nieuw adres: Gemeenschapslaan 23, Brecht. 16 september: Luc Rigouts, Moerstraat 51, Hoogstraten en Sonja Huygelen, wonende te Brecht. Nieuw adres: Hensellaan D16, Brecht. 16september: Patrick Strijbos, Zandstraat 31, Wortel en Conny Michielsen, Minderhoutdorp 8, Minderhout. Nieuw adres: Zandstraat 31, Wortel. 16september: Dirk Aerts, Dreefweg 10, Meer en Magda Van Bergen, Waermolenweg 1, Meer. Nieuw adres: Zandbergstraat 2, Meer. 22 september: Jurgen Van Hemeidonck, Vrijheid 97/6, Hoogstraten en Nancy Meeusen, wonende te Brecht. Nieuw adres: P. Verbernelaan 7, Brecht. 22 september: Josef de Meijer, Gaardsebaan 9, Zundert (NL), en Maria Leemans, Minderhoutdorp 56, Minderhout. Nieuw adres: Gaardsebaan 9a, Zundert (NL). 29september: Geert Supré, Kloosterstraat 1, Sint-Laureins en Kristine Stoffeis, Bergenstraat 5, Minderhout. Nieuw adres: Molenstraat 55, Watervliet - Sint-Laureins. 29 september: Patrick Leemans, Oosteneind 3, Meerie en Nicole Goetschalckx, Looi 2, Meer. Nieuw adres: Looi 2, Meer. 29 september: Frans Wouters, Steenovenstraat 51, Beerse en Lena Van Bouwel, Langenberg 51, Wortel. Nieuw adres: Poeleinde 39, Wortel. 30 september: Koen Cornelissen, Vrijheid 18, Hoogstraten en Marie-Louise Mediand, Eerdlaan 20, Genk. Nieuw adres: Gravin Elisabethiaan 5, Hoogstraten. 30 september: Mark Aerts, Schoolstraat 19, Brecht en Christine Sprangers, Achtelsestraat 81, Hoogstraten. Nieuw adres: Floraliënlaan 426, Wilrijk.

::d * § garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 031314.33.33


GESCHIEDENIS

HALVE EEUW GELEDEN november 1939 Mededelingen aan de bevolking De schaarste aan lucifers en suiker

Het Ministerie van Nationale Voorlichting deelt mede: Gezien de schaarste aan lucifers en suiker in zekere Kleinhandeismagazijnen, denken we dat het onontbeerlijk is er eens te meer aan te herinneren dat het euvel te wijten is aan onbezonnen aankopen van het cliënteel. We vernemen dat vijf lucifersfabrieken met volle rendering werken en hun voortbrengst met een snel tempo afleveren. Deze vijf fabrieken hebben tussen 24 aug. en 15 sept. 40 millioen dozen lucifers voor het binnenlandsch verbruik geleverd, wat een vermeerdering van meer dan lOOWo uitmaakt in vergelijking met het gewone getal. Anderzijds werden de prijzen niet meer verhoogd sinds 10 okt. 1937. Wat suiker betreft, vernemen we van een belangrijke raffinaderij dat zij vanaf 29 aug. tot 19 sept. '38, 405.500 kg witte klontjes suiker heeft geleverd, terwijl ze voor dezelfde tijdspanne in 1939, 1.161.700 kg meer geleverd heeft wat driemaal meer betekent in vergelijking met het vorige jaar.

Voor de keuken Groenten inmaken

Snijbonen en princessen De bonen en princessen van hun draden ontdoen: afwrijven met een zuiveren doek, fijn snijden of breken. Een zuiveren pot gebruiken. Daarin achtereenvol-

gens lagen zout en bonen schikken totdat de pot gevuld is; met een laag zout eindigen. Daarover een zuiver doekje leggen, waarop een schalie of plankje dat men een zwaren steen wordt aangedrukt. Na 2 of 3 dagen, wanneer alles gezakt is, opnieuw aanvullen met zout en bonen. Voor 10 kg bonen gebruikt men 1 kg zout.

Studiekring Kino

De kinoliefhebbers hebben deze week verrast opgekeken: een goed verzorgde, verwarmde zaal, nieuw doek, nieuwste muziek, vernieuwde klankinstallatie, prachtig beeld en filmen die 100o meevallen. Nu de opening achter de rug is, beginnen dan ook de grotere filmen. Zo is het nu de beurt aan 'Satan, de Bengaalsche Tijger'. Zelden heeft men een film met wilde dieren gezien, zo natuurlijk opgenomen. Ook de liefdeshistorie is ongemeen dramatisch en ieder beeld is op zichzelf uitgekozen en meesterlijk vertolkt; zo de vlucht van den tijger, de circustoeren, de brand van het circus, het gevecht in de kooi, de smart der verloofde.

Voor de vrouw Hoe houden wij onze kinderen thuis!

Grote kinderen, grote zorgen. Akkoord, Men heeft dan het gevaar van de straat, de bioscopen, de dansgelegenheden... 'We kunnen de kinderen toch niet altijd thuis houden, ze mogen toch iets hebben...'. Dat wil dan meestal zeggen dat de groteren nooit thuis zijn. Dat ze langs

OPENBARE VERKOPING VAN HOOILANDEN TE HOOGSTRATEN, MINDERHOUT EN WORTEL

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen namens Mw J. Oostvogels-Koyen en medegerechtigden. Koop 1: Hooiland te Hoogstraten, ter streke 'Laer Hoef', sectie C nr 50, groot 78 a 20 ca. Palende: de Marck, Van Gestel C. Boudewijns, Joris E. Jansen. Onmiddellijk beschikbaar. Koop 2: Hooiland te Hoogstraten/Minderhout, ter streke 'Ouselbemden', vlakbij de Castelréweg, sectie B nr 274, groot 59 a 55 ca. Palende: de Marck, Vermeiren H. Jansen, Van Hasselt L. Vissers. Onmiddellijk beschikbaar. Koop 3: Hooiland te Hoogstraten/Wortel, ter streke 'Lange Bemden', sectie A nr 1, groot 87 a 80 Ga. Palende: de Marck, OCMW Hoogstraten, Kerkfabriek H. Verlosser te Meerle. Koop 4: Hooiland te Hoogstraten/Wortel, ter streke 'Lange Bemden', sectie A nrs 17 en 18, samen groot 01 ha 29 a 75 ca. Palende: Haseldonckx J. Bruurs, Swaegers R. Buylinckx, Verschueren C. Janssens weduwe en Verschueren F. Franssen. Kopen 3 en 4 beschikbaar volgens veilvoorwaarden. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 24 oktober 1989 en definitief op dinsdag 7 november 1989, telkens om 16 uur in café De Wachtzaal bij J. Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4 Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn en hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mede te brengen.

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

de straat paraderen met vrienden en vriendinnen, dat er altijd weer fiets- en wandeltochten zijn en partijtjes, hier en daar. Dat ze op vakantie gaan met kennisjes, heerlijk vrij zonder enig toezicht. Vrijheid, blijheid! Ook voor het heel jonge meisje dat o zo zwak staat op het glibberig levenspad. Ook voor de jongens van zeventien, die er al gerust alleen op uit mogen. 'Hij was hun onderworpen'. Dat bestaat niet meer in het vrije leven. De ouders dat is bijzaak. Met hun bekrompen, ouderwetse ideeën kan die moderne jeugd geen rekening houden. En dan zeggen de ouders met bloedend hart: 'Ge kunt ze toch niet altijd thuis houden.'

Gaat u bouwen?

JPF HERIJGERS

1 L Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55

ALLES VOOR UW DAK • geïsoleerde dakelementen (isoleren en bouwen in één) • polyester roofings (verschillende prijsklassen) • muurvinyl, boensels en plaché • dakvensters Velux en lichtkoepels • ventilatie en rookgas dakdoorvoeren 37


KALENDER

Op stap in... 'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78. 14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. ./

TI?, T

HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

38

VP

Café - frituur

apiHon

Minderhout Gesloten: woensdag.

WOENSDAG 25 OKTOBER Hoogstraten: Filmvertoning LA VIE EST BELLE, om 20u in The Movie, org. 11.11.11.-komitee. DONDERDAG 26 OKTOBER Meer: Dia-avond over de FILIPPIJNEN door Cois Verschueren en Heidi Bekaert, om 20u in 't Boerenzaaltje, organ. L.G. ZATERDAG 28 OKTOBER Hoogstraten: SOLIDARITEITSVIERING (Eucharistie) met als thema Zaïre, 18.30 uur in de Katharina-kerk. Organisatie: Dejo. Optreden van LES PROPHETES in de Pax. Org . 11.11.11.-komitee. Wortel: TEERFEEST van gebuurte DORP in de parochiezaal. ZATERDAG 4 NOVEMBER Meer: TONEEL van 't Heidebloempje: VRIJGEZELLEN TE HUUR. Vooraf om 19u optreden van Brassband St. Rosalia. In de Zaal voor Kunst en Volk Wortel: TEERFEEST van gebuurte POELEINDE, in de parochiezaal. VRIJDAG 10 NOVEMBER Hoogstraten: Viering van 10 JAAR ONTHAALGEZINNEN in de Pax. ZATERDAG 11 NOVEMBER OMHALING 11.11.11. in alle deeldorpen HERDENKING van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen aan de monumenten van de verschillende deeldorpen. Hoogsiraten: Herdenking VLAAMSE IJZERFRONTERS, om 20u in de aula van het Seminarie (Organ. DR. Versmissenkring) Meer: TONEEL van 't Heidebloempje: VRIJGEZELLEN TE HUUR. Vooraf om 19u optreden van Brassband St. Rosalia. In de Zaal voor Kunst en Volk. ZONDAG 12 NOVEMBER Meer: TONEEL van 't Heidebloempje: VRIJGEZELLEN TE HUUR. Vooraf om 19u, optreden van Brassband St. Rosalia. In de Zaal voor Kunst en Volk. Wortel: DIA-avond in het Slot (20-jarig bestaan). Hoogstraten: Ophaling OUD PAPIER DONDERDAG 16 NOVEMBER Wortel: GROOTOUDERFEEST van de kleuter- en lagere school. VRIJDAG 17 NOVEMBER Meerle: Ophaling PLASTIEKAFVAL ZATERDAG 18 NOVEMBER Wortel: Optreden van FOUR ONE AND ONLY'S in het Slot. Meersel-Dreef: TEERFEEST van de fanfare met OPTOCHT door het dorp. Meer: TEERFEEST van Brassband St. Rosalia met OPTOCHT door het dorp, vanaf 1 7u.

ZONDAG 19 NOVEMBER Wortel: PANNEKOEKENFEEST, 's namiddags in het Slot. Hoogstraten: SINTERKLAASFEEST in de Zevensprong. MAANDAG 20 NOVEMBER Wortel: OUDERFEEST van de kleuter- en lagere school. ZATERDAG 25 NOVEMBER Wortel: SINTERKLAASFEEST in de parochiezaal. TEERFEEST van de biljartclub in de kantine van VNA DIKKENEKKENBAL in het Slot. Meersel-Dreef: MOSSELFEEST van de Kempense Klauwaerts Minderhout: TONEEL van KWB: POGING TOT MOORD om 19.30 uur in de parochiezaal. ZONDAG 26 NOVEMBER Minderhout: TONEEL van KWB: POGING TOT MOORD, om 19.30 uur in de parochiezaal. Meersel-Dreef: Viering van 20 JAAR MARIAZANGKOOR, om 10.30u tijdens de plechtige hoogmis. WOENSDAG 29 NOVEMBER Hoogstraten: BLOEDINZAMELING in het medisch centrum van 17.30u tot 20.30u. Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

14 - 2323 Hoogstraten-Wortel (03) 314 53 28

Tel.

RomA Taverne - Restaurant IJssalon Dirk en Corinne Qui.squ.ater.De Swerilf VanAertselaerplein is 320 Hoogstraten Tel. 0313143245 Geopend vatiqf 11 uur Dinsdagavond en woensdag gesloten Traiteurdienst

rouwers ws


KALENDER

Oplossing Kruiswoordraadsel nr. 54 flEf1Ffl rnM!flcflfl

om ER

om f1fl1 ID I EEURM Iflfl riF1fl DDI 0020330 flOI!1 DDfl flIFIE1 MORE 0I33 luiD F!1 I3I W1!

Oman

VORM M2R0500 1339 12111EI fl[WIF

om mom nmm mom nt 'nnmii nnrir

2113013 EL1E1îD Sport en Spel Veldiopen

4 nov.: AVN-veldloop voor leden en nietleden, op de velden van het seminarie in Hoogsiraten

Hobby Iedere maandag om 13.30 uur in de Pax in Hoogstraten. Org.: KAV

Yoga Iedere donderdag om 20u in de parochiezaal van Minderhout. Org . KVLV.

Kaarten Vrijdag 27 oktober: kaartprijskamp van de verenigingen in zaal Adams-Brosens. Zaterdag 4 november: kaartprijskamp in de parochiezaal ter gelegenheid van de Hobbytentoonstelling in Meer. Zaterdag 6 november: Kaartavond in 't Boerenzaaltje in Meer, om 20u. Org . L.G. Vrijdag 17 november: kaartprijskamp v.d. verenigingen in de Pax. Vrijdag 24 november: 2de kaartavond van de KWB van Wortel.

Turnen Iedere maandag om 13.30 uur in de Fax in Hoogstraten. Org . KAV. Iedere dinsdagnamiddag in de parochiezaal van Wortel. Org . KBG

Volksdansen Op woensdag 8 en 22 november in de Pax in Hoogstraten. Org . KVLV.

Zwemmen Iedere maandag vanaf 30/10 in het zwembad van Kalmthout. Vertrek om 19.15 uur aan de Vredesboom in Meer. Org . L.G.

Bowlen Vrijdag 17 november: Iste wedstrijd van de bowlingcompetitie van het Slot in Wortel. Dinsdag 28 november in Breebos, vertrek om 19.30 uur aan de Vredesboom in Meer. Org.: L.G.

Wandelen Zondag 29 oktober wandelt Markdal naar Bolk. Vertrek om 14u aan de parochiezaal van Wortel.

Voetbal Woensdag 1 november: FUSIETORNOOI van alle jeugdploegen op het terrein van VNA in Wortel.

Tentoonstellingen Op zaterdag 28, zondag 29 en woensdag 1 november: SCHILDERWERKEN VAN COIS SOMMEN, zaterdag van 14 tot 18u, zondag en woensdag van 10 tot 18u in het Slot in Wortel. Tot 31 oktober: ZAIRE in foto's, kunst- en andere voorwerpen. Tijdens de weekdagen van 8.30 tot 18.30 uur in de kelder van het stadhuis. Op woensdag 1, donderdag 2, zaterdag 4 en zondag 5 november: HOBBY-TENTOONSTELLING van KAVKWB in de parochiezaal van Meer. Op zaterdag 4 november: prijsuitreiking van de vakantiezoektocht. Zaterdag 4 en zondag 5 november: Gewestelijke VOGELTENTOONSTELLING, ingericht door 'De Goudvink', in de parochiezaal van Meerle. Op zaterdag van 19 tot 22u en 's zondags van 10 tot 22u. Van zaterdag 11 tot zondag 19 november: DRIE KUNSTENAARS, Zuster Véronique met keramiek, Jozefien Van Looy met aquarel en Walter Lecleir met grafiek) in de Angelazaal van het Spijker. Op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 17u, zondag van 11 tot 19u. Op 18 en 19 november: OLDTIMERGALA (oude auto's, moto's, traktoren en fietsen), van 10 tot 18u in de Veiling van Hoogstraten. Tot 12 november: BRONZEN SKULPTUREN van Armand Loveniers in 'Klein Eyssel', 25 MeerJe. Open van woensdag t/m zondag van 10 tot 18 uur.

Info en Vorming Hoogstraten: Dinsdag 7 november: Voordracht van Lieven Van Gerven over WAT MET ONZE STAATSHERVORMING?, om 20u in het Vito. Org . Davidsfonds. Donderdag 9 november: Voordracht over HEKSEN in de Fax. Org . KVLV Woensdag 15 november: Info-avond over GEZOND ETEN, om 19u in de Fax. Org . KVLV. Minderhout: Dinsdag 14 november: VORMINGSDAG voor KVLV-bestuursleden in de parochiezaal. Meer: Op maandag 6 en 13 november: EIGENTIJDSE JUWELEN MAKEN, om 20u in 't Boerenzaaltje. Org . KVLV-Jongeren. Dinsdag 7 november: gespreksavond over MILIEUWETGEVING door Jef Van Looy, om 20u in 't Boerenzaaltje. Org.: L.G. Dinsdag 21 november: Voordracht over GRENZEN OVER BRUGGEN om 19u in 't Boerenzaaltje. Org.: KVLV. Wortel: Dinsdag 7 november: ledenvergadering KVLV met als thema ANGST. Meerle: Dinsdag 7 november: Ledenvergadering KVLV over MILIEUVRIENDELIJK HUISHOUDEN, om 19.30 uur in de parochiezaal. Dinsdag 21 november: Ledenvergadering KAV over KOKEN MET MICROGOLF. Meersel-Dreef: Dinsdag 21 november: gespreksavond over betalen zonder geld. Org . K.A.V.

ICARUS taverne feestzaal

Tel 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03,314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten (.if- retaurant

--

DE G R E N S Strijheek 16 Meerle Tel. 3159107 \ inijit Nederin(l

.

wi:w i 9-'(2

1

1

Jeugdkultuur in Hoogstraten.

ïs

.,, Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL * donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

Openingsuren: : 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 u. : 19(X)- 1.00 u. : 14.00-19(X) ii.

RADIO CON TINU (FM 1054) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

't Stammineeke Michel Faes Meerdorp 67, 2321 HOOGSTRATEN

031315,92.69 Frituur: maandag gesloten 39


---

Ongevallen Brandweer 314.42.43 Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken

Het Belgische Rode Kruis 1

E.1

+1911 DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Tennisclub &d<e VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 031314.51.33

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 - Rijkevorsel Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Eddy BLOCKX

Verzekeringen Leningen

E13

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

HARLEKIJN

HUISARTSEN

Worteldorp 52 Tel. 031314.76.00 Lotto

28 en 29 oktober: DR. MOSTMANS, Venhoef 10, Minderhout. Tel. 314.66.02. Woensdag 1 november: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74. 4 en 5 november: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstr. 29, Minderhout. Tel. 314.31.66. 11 en 12november: DR. F. DECLERQ, Hazenweg 29, Meerle. Tel. 3 15.84.54. 18 en 19 november: DR. G. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. 25 en 26 november: DR. D. ROBBEN, V. Aertselaerstr. 37, Hoogstraten. Tel. 314.38.48 Op verlof Van 28 oktober tot 4 november: DR. LUK VERMANDER Van 27 oklober tot 5 november: DR. J. WILLEMSE

Speelgoed Schoolgerief Dag- en Weekbladen

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair - dakbedekking Zink + kope,werk

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

mobilE REnt AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

APOTHEKERS

Tel. 03/314.34.37 CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

RIJKSWACHT: 314.50.08

Tel. 03/314.48.63

Indoor tennis

00

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50 Brandbeveiliging

AKEMA Groenewoud 7 - 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.34.74 40

POLITIE: 315.71.66

Van 27 oktober tot 3 november: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstr. 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83. Zaterdag 28 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 3 tot 10 november: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 10 tot 17 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 17 tot 24 november: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 24 november tot 1 december: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50.

St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTAATEN

e

installatiebedrijf KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming - Sanitair

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

,.Ø3STJNG MARC VANLUFFELEN VRIJHEID 29

Alle inlijslingen op maat nâ 18.00 uur - tel. 03/3147578

Centrale Verwarming

Huwelijken - hals - luiven en klein P - A

Jan Verheyen Onderhoud - Depannage Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

/ BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

Tel, 03/315 76 26