oktober 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ta MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 54 OKTOBER 1989 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Verliefd op Hoogstraten

OP

OP 's C, H 0 0 L De kleuterklas van Juffrouw Els

n E De meisjes van VITO

Albert is terug

LTCEi fl.JLI Het Slim Buroke vzv

W

1 Jef Martens


LUIM dikwijls gemerkt dat goede ideeën in de kiem gesmoord worden met opmerkingen als: Janaar, dat gaat toch niet of Weet ge wel wat dat kost? of Och, laten we dat maar niet

Modulair diepvriezen met Albert Vorstenbosch

doen.

Het Slim Buroke vzw Wie regelmatig het Staatsblad/le Moniteur leest, heeft op 31 juli I.I. zeker de oprichtingsstatuten opgemerkt van Het Slim Buroke vzw, gevestigd te Hoogstraten, Schoorbeek 18a. Lezers van De Hoogstraatse Maand weten dan ook meteen wie de initiatiefnemer is: niemand minder dan Albert Vorstenbosch. Een goede gelegenheid om nog eens af te zakken naar 't Schoorbeek. We vinden Albert drukdoende in zijn veranda, achter een overvolle tafel met gehakte (soep)groenten, potten geschilde appelen en bakjes tomaten. Albert vut juist de laatste vleestomaat als wij hem overvallen. Albert Vorstenbosch: Hierte, sè. De mannen van De Hoogstraatse Gazet! Da's gedekke lang geleden! DHM: Dag Albert! 't Is voor dat Slim Buroke vzw. Albert Vorstenbosch: Ah, ja, hebt ge't gelezen? Wel dat is niet zo simpel uitgelegd, hoor. Laat ik eerst eens uitleggen wat ik hier aan 't doen ben, want dat heeft er al mee te maken. Ik spreek nu over het 'modulair diepvriezen'. DHM: Doing!! Albert Vorstenbosch: Ik heb verleden jaar een klein diepvriezerke gekocht. V66r die tijd, vooral toen ons moeder nog leefde, werd er bij ons enkel gesteriliseerd en een beetje gerookt, hesp en worsten. Maar ik heb nu zo een beetje een hof en ik zeg: ik koop mij zo'n klein vriezerke (ondertafelbiadmodel van Phi lips, nvdr). Ik alles klein gesneden, gekookt

of geblancheerd en hop, de vriezer in. Natuurlijk had ik een hoop 'goeds' over en ik vraag aan ons Julia (zuster van Albert, nvdr) of er bij haar nog wat bijkon. Zo wat over en weer gepraat over de, voor mij toch, nieuwe techniek van bewaren en toen vertelde ze dat zij alles eerst in bakjes invroor, daarna in plastic zakjes overbracht en dan voorgoed wegborg. Ik vond dat een goed idee, maar toch nog wat te omsiachtig. En voor boontjes, spruiten en soepgroenten niet bruikbaar want die vallen uiteen. Daar om besloot ik dat 'idee' te verbeteren. Ik doe de groenten in een plastic zakje, zet het in een plastic doosje en zuig er dan oraal, niet-de-mond-dus, de lucht grotendeels uit. Met een flinke draaibeweging strop ik het zakje dicht, doe er gewoon een stukje plakband over en hup, de vriezer in. 's Anderendaags haal ik de zakjes, gemoduleerd als bakstenen, gewoon uit de doosjes en stapel ze naadloos in de onderste schuiflades. Gemoduleerd diepvriezen, noem ik dat. DHM: Het verband met HET SLIM BUROKE is mij nog niet erg duidelijk. Albert Vorstenbosch: Dat geloof ik goed. Kijk, het 'idee' van ons Julia (het in blokvorm invriezen), dat noem ik een (denk-)flux. Een goed basisidee maar niet genoeg 'af'. Door deze 'flux' positief-kritisch te bekijken kan er optimalisatie optreden, dat wil zeggen 'verbetering ten goede'. Dat kan enkel gebeuren door toevoeging van nieuwe ideeën, reflektie

2

noem ik dat. Pas op, dat gaat verder dan ge denkt, hoor. Ge zoudt denken: h, Albert vriest modulair in, voilâ, dat is het. Maar ik vertel u meer! Over dat modulair diepvriezen had ik laatst nog een gesprek met Gust Lauryssen. Wel, die was direkt enthousiast. Ge weet dat hij een en ander van zin is met het begijnhoî. Luister, in de eerste cyclus Post Universitair Onderwijs staat het 'Modulair Diepvriezen' al op de rol. Hij zag dat direkt zitten: seminaries met fabrikanten, lyofilisatie-deskundigen, octrooibureaus... Ziet ge, Gust is een positieve denker. Die begrijpt direkt dat het kleinhuishoudelijk-kokkerellen de bakermat is van groot-culinaire-educatie. Heel verstandige kerel, die Gust. DHM: Nu ge toch aan 't filosoferen bent,... Albert Vorstenbosch: Het diepere doel van HET SLIM BUROKE zeker? Kijk, ik heb

Maar bij HET SLIM BUROKE wordt er enkel positief gedacht. Het ergste dat er kan gebeuren is dat er géén reflectie optreedt. Dat er niemand is die door de flux 'getoucheerd' wordt. Dan verdwijnt het idee gewoon in de ruimte, cosmolisatie heet dat dan. DHM: We zullen er toch eens over moeten slapen, Albert. Albert Vorstenbosch: Goed jongens. Zeg, ge vergeet toch niet die verkeersveiligheidactiedag op 7 oktober in uw blaadje te melden hé. Ik zal er zeker zijn. En... positief blijven, hé!LII1 STILLEES VRAA GJES - Waar hadden de redakteurs van De Hoogstraatse Maand gelezen dat Albert Vorstenbosch een vzw had opgericht? Hoe heet deze vzw? - Hoe noemt Albert Vorstenbosch het in blokvorm in vriezen van groenten en appelmoes? Doet uw moeder dat ook zo? Vraag het haar. - Hoe noemt Albert Vorstenbosch het basisidee van iets dat nog verbeterd kan worden? Wat is Optimalisatie? Reflectie? - Met wie wil Gust Lauryssen zoal een symposium houden over Modulair Diepvriezen? Wat is lyofilisatie? Octrooibureau? - Waarom is Gust Lauryssen volgens Albert Vorstenbosch een positieve denker'? Kent u er nog andere in onze gemeente? - Wat is het ergste dat er met een flux kan gebeuren? Hoe noemt Albert Vorstenbosch dat met een geleerd woord. Kent u ook geleerde woorden die niemand begrijpt?

Lees volgende maand: De statuten uit het Staatsbiad De flux van de 'zeifkerende worstjes'•

J? W

Fout - Vormeloos, weinig estetisch - Slecht stapelbaar, veel tussenruimtes - Gevaarlijk scherp sluitertje, beschadigt andere zakjes.

- 'vfooie vorm, lust voor oog - Naad/oos stapelhaar, 30% plaatsbesparing - Bij stroomuitval langer bevroren - 1-land/ge sluiter, veilig, goedkoop, jaarto/vermelding mogelijk.


mon in de moond Ik ben een podiummens, ik sta graag in de schijnwerpers Voornaam: Jozef Naam: Martens Geboorteplaats en datum: Hoogstraten 18-6-1952 Beroep: Beeldhouwer Burgerlijke stand: gehuwd Nationaliteit: Belg. Zo gewoon een burger op papier kan zijn, zo ongewoon is vaak zijn levensloop. Dat is niet anders voor Jef Martens, sinds kort vastbenoemd als directeur van het IKO te Hoogstraten. Bij velen echter beter bekend als 'rooie Jef' van de Spilzakken of als zangerboegbeeld van Cardo-Saxi. Voor ons een aanleiding om met hem eens uitgebreid te praten over die dingen die hem ter harte gaan, en die ons beroeren. Jef, de eerste in het rijtje van gemeentelijke schoolhoofden of de 'rode' lantaarn vôôraan.

Jef zag zijn eerste licht in de Vrijheid nr. 163, 'onder den toren' (die toen nog moest heropgebouwd worden). Als vierde kind van uurwerkmaker Jos Martens en Leonieke Verheyen groeide hij op tussen vijf zussen en twee broers. Dat er na deze rumoerige dreumes toch nog vier kinderen het gezin kwamen verrjken, zegt veel over vader en moeder. Al bij al ging het er bijzonder levendig en bij tijden muzikaal aan toe in de Martens-familie. Vader Jos was koster en goed bevriend met onderpastoor en begaafd pianist Jan Verstraelen (momenteel deken te Essen). Jan was bij Martens vriend aan huis en ontdekte het muzikaal en vooral vocaal talent en zo ontstonden de 'acht van Martens', een familiekoor dat meerstemmig populaire liedjes vertolkte. Ze kwamen twee keer op TVen dat was in die tijd (± 1965), toen er van 'tien' of 'acht om te zien' nog helemaal geen sprake was, toch heel wat. Vele Hoogst raatse jongens- en meisjesharten gingen bij het aanschouwen van al dat fraais een stuk sneller kloppen, en ook Jef had zo zijn aandeel in menig liefdesverdriet. De acht werden groter en Jef schreef zich als dertienjarige in voor het pas opgerichte IKO. Vader Jos was namelijk een van de stichters en zo vond Jef zijn weg naar de 'tekenschool' (toen nog tegenover de Rijkswacht). Jonge snaken en volwassen mensen, het zat er allemaal bijeen en volgde les bij Jos A dams, Paul Verbeeck, Raf Huet, Hugo Heyman, enz... Voor het eerst in een gemengde school, dat kon niet anders dan verwarring of struisdoenerij teweegbrengen en ook Jef belandde zo wel eens op het matje bij directeur Jos Adams. Toch zal hij er wel een en ander hebben opgestoken want de tekenmicrobe had hem zodanig te pakken dat hij naar Sint-Lucas in Brussel trok om er beeldhouwer te worden. Maar daarmee was misschien wel de plastische maar niet de muzikale kous af. Broer Gie, die Jef zijn kapaciteiten kende, loodsde hem bij de Spilzakken, waar hij als zangerentertainer ('rooie Jef') vooral op de H. Bloed-hoogdagen massa's volk in beroering bracht. De Spilzakken waren eerder toevallig ontstaan op een vrij podium in Jeugdclub Tinnen Pot. Zij herbergde ook een knapenkoor waarvan Jef lid en later dirigent werd. In deze gloriedagen van de Tinnen Pot (± 1970-1975) werd ook aan theater gedaan (Hier stond de wieg van 'Kopspel') en zo speelde Jef de hoofdrol in 'Ik spring een gat in de lucht' in een regie van schoon broer Gi Laenen. En springen kon Jef wel, vraag dat maar eens aan alle ex-Tinnen Potters die zich wat al te dicht bij Jef op de dansvloer waagden. 't Leek wel het zotte geweld in levende lijve, een historische evocatie waar Karel Boom van omver zou gaan en Rik Wouters u tegen zou zeggen. Zijn 'ros bloed', beweerde hij dan altijd, was daar de oorzaak van. Volgens hem produceerde dat enorm veel adrenaline en die vond bij Jef zijn weg wel. Ook zijn cupido, die reeds heel wat pijltjes verschoten had, vond zijn weg en trof dit keer goed raak bij Frie Verscheuren uit Wortel, die bij Jef op het Begijnhof introk. Net ajgezwaaid, net getrouwd en net niet genoeg geld om rond te komen met discotheekwerk bij broer Jan, kwam het werk als leerkracht in het IKO... net op tijd. 't Was nog niet veel, maar de stap was toch gezet: eerst in Meerle een jaartje en daarna het Lager Secundair in de Gelmelstraat. Toen in 1980 directeur Jos Adams opstapte en in Frankrijk warmere oorden zocht, werd Jef aangesteld als waarnemend directeur. En hij nam goed waar, want na enkele jaren zag hij dat er dringend meer ruimte moest komen voor de meer dan 300 leerlingen. Even werd nog gedacht - en gedeeltelijk uitgevoerd - dat de zolder, mits grondig herstel, de oplossing kon bieden, doch dat bleek niet veilig genoeg te zijn. Maar de Kela, intussen eigendom geworden van de gemeente Hoogstraten, had na enkele jaren nog steeds geen definitieve bestemming gekregen en Jefhapte toe... en hij liet niet meer los tot op de dag dat het lint officieel werd doorgeknipt en IKO er gehuisvest was.

Jef Martens Tot hier ons beknopt en onvolledig verhaal, want liever nog laten we Jef zelf aan het woord, hij praat zo graag en drukt zich gewoonlijk erg plastisch uit. We spraken af in een gezellige kroeg, voorwaar een plaats waar Jef zich op zijn gemak moet voelen. En ja hoor, nog voor hij van zijn Koninck nipt, is

hij reeds vertrokken.., van temperament gesproken! 'En toch heb ik niet dat geijkte temperament dat zo typisch is voor vele kunstenaars. Ik ben ook niet fanatiek ingesteld of zo... ik relativeer alles nogal vlug. Opgepast, ik kan wel eens extreem uit den bol gaan, maar een kwartier later denk ik dan bij mezelf, kom hé, overdrijf nu niet. Ambitie heb ik daarentegen wel altijd gehad, en nog trouwens. Maar eigenlijk ben ik een laatbloeier, in vele dingen. Veronderstel dat ik een kunstenaar zou zijn, wat zeker niet het geval is, want daarvoor moet je dag en nacht met je vak bezig zijn; Dan zou ik zeker vijftien jaar nodig hebben om tot een goed resultaat te komen. Er zijn mensen met veel talent die op korte tijd prachtige dingen maken. Velen hebben wel de aanleg, dat is de geestelijke en fysische mogelijkheid om kunstenaar te worden, maar ze

In de allereerste tekenles in de allereerste IKO, huis 'de Gulden Coppe' (1965).


INTERVIEW missen die vonk die uiteindelijk het talent vormt en ontwikkelt. Ik heb het de laatste twee jaren zo druk gehad in het IKO dat er van beeldhouwen niets in huis is gekomen, en dat is mijn stil verdriet. Ik nader met rasse schreden de veertig, ik zou dringend terug moeten gaan werken, maar zit intussen zonder atelier. Of er zijn geen lege, geschikte ruimten te huur, en zijn ze er wel dan vraagt men er verschrikkelijk veel geld voor. Da's een stille wenk naar uw lezers die met teveel 'koterij' zitten.' Op de vraag of Jef destijds in het uitgangsleven ook zo'n laatbloeier was, moet hij - weliswaar met de glimlach - ontkennend antwoorden. Het begon allemaal in de jeugdclub Tinnen Pot. Al wie nog niet op cafĂŠ mocht, zocht daar zijn intrek. 't Was vooral een smeltkroes van mensen uit de verschillende jeugdbewegingen. We schrijven einde van de jaren zestig, een ietwat rebelse tijd dus. '1 can get no satisfaction' werd luidkeels meegebruld en er werd gedanst alsof ons leven er van af hing. Jef bracht op zo'n 'instuifavond' wel twee of drie schone hemden mee om al het uitgezwete dansvocht op te vangen. Met 50 frank op zak de avond door, het was niet ongewoon. De vrienden waren gul, het kraantjeswater goedkoop en leut maken onbetaalbaar. We droegen lang haar en rare kleren, de muziek stond te hard en wij stoorden ons aan niks of niemand. Maar Hoogstraten was nog steeds een dorpje met zijn nare kantjes en zijn roddels en zo ging het verhaal de ronde dat met nieuwjaar de condooms werden buitengekeerd. (Ook de Cahier ontsnapte onlangs - twintig jaar later - niet aan dergelijke lasterpraat). Uitlaatkleppen waren er nochtans genoeg voorhanden. Er waren de toneelscholingen en

De 'acht van Martens' 1oct aan de piano Jan Versiraelen. opvoeringen, cabaret, muziek- en bonte avonden, die gingen allemaal door in de oude Pax, het door de jeugdclub zelf opgekalefaterde zaaltje achter de Tinnen Pot, nu verkaveling Thijsakker. Ondanks de mooie jaren houdt Jef toch een wat wrang gevoel over aan die tijd. Menigeen heeft hij toen tegen zich in het harnas gejaagd; het uitdagen en overbluffen, het choqueren ook, waren volgens hem een gevolg van een latent onbegrip van zijn direkte omgeving ten aanzien van zijn persoon. Een gevoel waar wel meer pubers mee te kampen hebben. Niet dat hij daar nu nog van wakker

ligt, van heimwee blijft hij trouwens gespaard, ook op die momenten dat zijn broers of zussen wat nostalgisch doen over de tijd van de 'acht van Martens'. Zelfs als wij de Spilzakken aanhalen, pinkt Jef geen traan weg. Even had hij het dit jaar wel lastig met H. Bloed, dag waarop ook de Spilzakken hun act opvoerden en hij, als directeur de hele zondag op de IKO-tentoonstelling doorbracht. Maar dat gevoel was van korte duur. Hij heeft met al dat retro-gedoe weinig affiniteit. 'Eigenlijk' zo zegt hij 'heb ik altijd vooral op het podium willen staan. Ik ben een podiummens, het

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 4


INTER VIEW klinkt misschien wat hautain, maar ik sta graag in de schijnwerpers, ook nu nog met Cardo Saxi. Moest ik hen verlaten, of zij mij, ik zou het heel erg missen en zo vlug mogelijk iets anders zoeken waarmee ik terug op de planken kom.'

Naar de grote stad... Jef bezocht regelmatig het theater, en hoewel jaloezie niet in zijn woordenboek voorkomt, heeft hij bij het kijken naar al dat acteertalent het soms behoorlijk lastig. Hij zou er graag tussen staan. Waarom hij dan geen theateropleiding gevolgd heeft? Het lag veel meer in de lijn van zijn opleiding in het IKO dat hij in de beeldende kunsten zou verder gaan. De keuze tussen beeldhouwen en toneel was moeilijk, en zeker als ge nog maar van één ding geproefd hebt... Het werd dus SintLukas in het verre onbekende Brussel waar hij in 1969 naartoe trok. Dat bleek weer eens een hele openbaring: 'Wij (Karel Huet en ik) kwamen met zijn tweeën van de buitenschool waar alles stipt en ordelijk verliep, in deze grote artiestenschool aan, waarover we van onze IKO-leraar Raf Huet zo'n straffe verhalen hadden gehoord. Het begon in ieder geval al goed: we komen daaraan maar niemand die ons kon zeggen waar we naartoe moesten, een bel kenden ze daar blijkbaar niet, langharige jongens stapten daar rokend (rokend!) over de koer van de school die voor ons toen een doolhof van gebouwen, trappen en verbouwde huizen leek. Daar stonden we dan in onze olifantenpij pen broek, nieuw vestje en pover vakantielang haar. Na lang zoeken vonden we dan toch het atelier waar de lessen al bezig waren. We begonnen dat eerste jaar met zo'n 45 en op 't einde schoten er nog twaalf over. De oorzaak van die uitdunning lag ten dele aan het vele huiswerk dat we te doen hadden, vooral thuis (op kot) en zelfs in het weekend. Maar we zijn er geraakt, ook al trapten we veel lol. Onlangs nog zat ik in een jury voor de beelhouwerskias van Sint-Ltikas. Kont t dan r nadien een leraar va ii toen (hij na

Achter de schermen van 'Ik spring een gat in de lucht' Tinnen Pot (1972). 20 jaar geleden) naar me toe, herkent me direkt en zegt: 'Wie we daar hebben, dat is 't ergste wat we ooit hebben meegemaakt, dat vergeet ik nooit meer!' Ik stond versteld en ongelovig te luisteren en hij ging verder: "t Was precies of ze hadden jullie ergens losgelaten.' Wij waren helemaal niet ruig of zo, ten minste dat dachten we toch, misschien wat spontaner dan de rest, en we hadden natuurlijk 'deugd' van ons leven, meer niet!' Het heeft Jef uiteindelijk niet belet om directeur van het IKO te worden, een job die voor al administratieve consequenties heeft en da's nu net iets waar artiesten doorgaans niet veel kaas van gegeten hebben en zeker niet voor zijn opgeleid. Liever besteedde hij meer aandacht aan de taaL van directeur ioals hij die

ziet: een beleid uitstippelen in plaats van frisdranken te bestellen en inschrijvingsformuheren in te vullen. Leerkrachten motiveren en aansporen om zelf hun vak te beoefenen, iets wat vanuit het kunstonderwijs bijna als een verplichting wordt opgelegd. Je moet voeling blijven hebben met het 'métier', kampen met plastische problemen. Zeker in het kunstonderwijs is een atelier waard wat de leerkracht waard is. 'Maar ook ik moet dringend terug beginnen beeldhouwen. Veertig jaar is voor mij altijd een fictieve grens geweest, want daarna is het te laat om er in te vliegen. En ik wil later niet als een saaie directeur op pensioen gaan! Ik wil nog altijd beeldhouwer worden. Pas op, ik vind mijn job in het IKO heel interesant, maar ook ik moet voeling blijven hebben met mijn vak en met beeldende kunsten in het algemeen.'

Snoeien en bezuinigen, waar hebben we dat nog gehoord?

en is dat hier geen Helig Bloed? Jao, dat is hier...

Zoals vorig jaar het muziekonderwijs op de rooster werd gelegd, vreest Jef volgende vakantie een prooi te worden voor manager Coens' onderwijsbeleid. 'En er werd in het verleden al fameus gesnoeid. Sinds 1976 mag in geen enkele avondacademie een (nieuw) vak worden bijgegeven, ook al is daar behoefte aan of interesse voor. Dus, was er in 1976 bijvoorbeeld geen tekenklas, dan is die er nu nog niet. Sinds 1982 kunnen we geen klassen meer splitsen. Je doet je best om alles goed te laten funktioneren, er komt meer en meer interesse vanuit de mensen maar je mag ze niet toelaten! Soms moeten er kindjes geweigerd worden wiens broer of zus reeds in IKO zaten! Ook het oriëntatiejaar, dat is het eerste jaar van de hogere afdeling, waarin het nieuwe bloed voor de school aangevoerd wordt, mag niet gesplitst worden en weerom staan er mensen op de wachttijst. We laten in die klas dan maar het maximum aantal leerlingen toe en zo staat die leerkracht dan voor een klas van 40 personen. Da's eigenlijk een pak te veel. Maar we hebben ze broodnodig want die verspreiden zich het volgende jaar over de vijf ateliers!


INTERVIEW Allerlei initiatieven worden op die manier steeds weer gedwarsboomd. Die maatregelen worden soms omzeild door losse cursussen (fotografie, kalligrafie, enz ... ) in te richten die de leerlingen zelf moeten betalen, maar ideaal is toch anders. Op lange termijn zou IKO een soort cultureel centrum moeten worden, iets wat de oprichters destijds ook voor ogen hadden, vandaar de wat ongewone benaming 'Instituut voor Kreatieve Opvoeding' en niet 'Academie voor schone kunsten' of iets dergelijks. Theater, muziek, dans, noem maar op, het zou allemaal aan bod moeten kunnen komen. De basis zou wel beeldende kunsten blijven.' Een goeie directeur mag zich echter niet opsluiten in zijn gebouw, hij moet zoveel mogelijk in het kulturele leven aktief zijn. Ik ben verliefd op Hoogstraten en wil eraan meehelpen om het te laten uitstijgen boven een gewoon boeregat. Ik slaag daar nu helemaal niet in, dat weet ik best, want ik word te veel opgeslorpt door administratief werk. Zo loop ik al een tijd met het idee om rond de Antilliaanse Feesten, waar ik persoonlijk erg van hou, iets te doen met IKO. Wij zouden ter plaatse rond Antilliaanse kunst kunnen werken zodat alle festivalgangers daarmee op een speelse manier kunnen kennismaken. Maar dan komen de problemen, het klinkt egoïstisch, maar zo is het nu eenmaal. Als ik zoiets doe, wil ik het ook heel goed doen. De feesten hebben plaats rond 15 augustus, dus dat wordt weer een hele vakantie werken, en dat is nu voor mij juist de geschikste periode om eindelijk eens terug te gaan beeldhouwen. Vorig jaar hadden we de succesrijke Pieck-tentoonstelling. Jef beseft niet wat daar allemaal bij komt kijken. Ik heb toen, gedurende mijn verlof, de hele maand augustus acht uren per dag aan de voorbereiding van die tentoonstelling gewerkt. Dus daarmee hypothikeer ik mijn nabije beeldhouwersloopbaan toch. In het schooljaar moet ik daar ook niet aan denken. Ik zit dan praktisch heel de dag in de school plus 's avonds en in het weekend gedurende de lessen nog eens.' De IKO-galerij is min of meer een droom die hij gerealiseerd ziet, maar dc geplande vijf

Geconcentreerd aan het werk (je zou voor minder ... ) in het atelier van Koenraad Tinel (Sint-Lukas 1973).

tentoonstellingen per jaar komen er niet. Ook andere aktiviteiten (poëzie, muziek, voordracht, enz...) zouden er regelmatig aan bod moeten komen. Volgens Jef mankeert er iets aan de structuur, hij moet namelijk voor elke kleine beslissing een voorstel indienen bij het college. Komt dat afgekeurd terug, dan kan hij weer voorafgaande afspraken met kunstenaars, drukkerij, pers, enz. veranderen. En opnieuw begint de mallemolen. Hij ziet meer heil in een werkgroep van erg geïnteresseerde mensen die voor de programmatie en lopende zaken zorgt. Ook samenwerking met andere scholen die tentoonstellingen organiseren, zou nuttig zijn en het gevaar van overlappingen uit de weg helpen. Volgens Jef ligt het gesjoemel niet aan mensen maar eerder aan de logheid van het hele ambtelijke apparaat met zijn regels en wetten die elke vlotte werking beletten.

Open deur in 11(0 Zaterdag voormiddag 30 september van 9.30-11.30 uur: Jeugdafdeling zondagvoormiddag 1 oktober. 9.30-12.00 uur: hogere en lagere cyclus.

Verliefd op lange Katrien... Jef zou een prototype kunnen zijn van onze 'Man in de Maand'. Hij voelt zich een rasechte Hoogstratenaar. 'De Vrijheid dat is voor mij... ge zult er nu mee lachen, maar dat gevoel heb ik regelmatig: ik voel me zo thuis op de Vrijheid dat ik soms denk, als ze de Vrijheid klasseren, dan moeten ze mij erbij klasseren! Ik voel er mij

'U edden cia 'k cia rolleke itiej mijne mond Iun oproape zonder mei mi/n voeten de grond te J1

fl

.

,f

1.

.

1

t)

7.t

p,'.

1

71)


INTER VIEW

Jef en het Begijnhof

I5.laSj01() /11e! /1lO(JeI. L 1/Iks Jej, voo/aan leraar Koenraad Tinel (1973).

even goed thuis als die lindebomen. Ik zou precies ook niet lang weg kunnen uit Hoogstraten, ik ben aan de toren gebonden. Ik heb het al meer mensen gezegd: ik kijk elke dag bewust naar die toren, als naar een beeldhouwwerk. Ik vind het een prachtig kunstwerk. Doe die toren weg en Hoogstraten is zichzelf niet meer. Niet omdat hij fysiek weg is en er een leegte ontstaat maar omdat hij de geschiedenis heeft beïnvloed en de mensen vandaag nog konstant beïnvloedt. Ik ben daar van overtuigd.' Hij vindt wel dat een aantal zaken of situa-

Over het Begijnhof, dat de laatste tijd nogal in de belangstelling staat, wil Jef zo ook wel een en ander kwijt. Hij vindt het zijn taak, als directeur van het IKO maar zeker ook als Hoogsiraats burger die sterk begaan is niet het wel en wee van ons paIrimonium, om vöôr er definitieve plannen op tafel komen, zijn ideeën omtrent het Begijnhof te formuleren. Nu en niet achteraf, als er niets meer aan te doen is. (Het Begijnhof is toegewezen aan de Hotelschool). 'Ik onderschat absoluut de talenten van Gust Laurijssen niet, maar toch ben ik zeer bezorgd om de geruchten - die ik voor waar heb gehoord - als zouden er op het Begijnhof winkeltjes komen! Dan slaat de schrik mij om het hart. Ik weet voor 100% zeker dat zoiets een finale fout zou zijn. Als men daar mee begint dan kant ik mij véraf tegen het hele project. Waarom? Ten eerste, ik heb daar zelf gewoond en in die tijd woonden er nog, ik zal maar zeggen, 'kreatieve geesten' of mensen die in het artistieke bedrijvig waren. Ik vond dat een heel goeie trend. Het Begijnhof moet ten alle tijde minstens verkeersarm ties verbeterd kunnen worden in Hoogstraten zoals bijvoorbeeld de verkeersdrukte of beter -chaos, de omgeving van de kerk die er al zolang belabberd bijligt en waarover hij nog maar weinig goeie studies heeft gezien. Voor het administratief centrum heeft hij zo zijn eigen controversiële oplossing. Hij zou een andere denkpiste in overweging willen nemen. Nu is het voorstel: ofwel een nieuw administratief centrum ofwel alles afbreken en opnieuw opbouwen. Waarom zouden we ech-

of autovrij worden gemaakt. Als daar winkels en zo komen, betekent dat de ondergang van ons uniek Begijnhof! Trouwens, vanuit het standpunt van de winkeliers gezien, is het ook geen goede zaak. Mensen zijn te lui om achterin (buiten de Vrijheid) te gaan winkelen. Ze moeten er met de auto vlakbij kunnen en dal kan daar natuurlijk niet. Ik doe een tegenvoorstel: kidt het idee van die winkeltjes die daar niet thuishoren en ook niet zullen renderen, gewoon varen en creëer op hei begijnhof een sfeer die kunstenaars en ambachtslieden aantrekt. Ook Guus sprak zelf over ateliers, betrokkenheidvan het IKO, enz, Een kunstenaarsziel voelt zich zeker aangetrokken door zo'n omgeving, dat kan niet anders. De mogelijkheden moeten geschapen worden, er moet goed over nagedacht worden, maar niet winkeltjes redden we zeker het Begijnhof niet. Ik weet wel dat kustenaars het t'inancieel niet kunnen opbrengen, maar moeten wij dan alleen rijkelui naar het Begijnhof lokken! Kijk naar liet Begijnhof van Leuven, da's precies een vakantiedorp voor grote portemonnees, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn, dat is helemaal naast de kwestie. Ik heb nog niet zoveel hegijnhoven gezien die zo mooi zijn als liet onze, laten we er alstublieft zorg voor dragen.0

ter niet alles afbreken en het zo laten? Een groot marktplein van het stadhuis tot aan de Gelmelstraat en de dokter Versmissensstraat. Een echt centrum, waar allerlei evenementen kunnen plaatsvinden en waarbij kerk en stadhuis ook beter tot hun recht zouden komen. Maar dat is wellicht een kluifje voor de politiekers. Wij hebben aan Jef Martens een goeie kluif gehad en wensen hem nog veel Hoogstraats geluk en weinig Hoogstraatse zorgen toe.•

Nemen of geven, zo is het leven Zoals honderden anderen koopt u dit blad misschien elke maand in de winkel. Heeft u er nooit aan gedacht om dit blad elke maand automatisch in uw bus te laten vallen? Met een postabonnement is dat zoveel eenvoudiger en bovendien goedkoper. Wij doen er nog 90 fr. bovenop door u het november- en decembernummer kado te doen. Vul gewoon nevenstaande bon in en stop hem in de bus, u hoeft nog niets te betalen.

Port betaald door geadresseerde

Waarschijnlijk bent ual geabonneerd. Dan komt één van

O JA, ik schenk een abonnement (tot 1-1-1991 voor slechts 480 fr.) aan:

de volgende weken de postbode langs om uw abonnement te vernieuwen. Maar u kent ook wet iemand die in dit blad geïnteresseerd is. Schenk hem of haar een abonnement of geef hem of haar nevenstaande bon door om van dit aanbod te profiteren. Aanbod geldig tot 15 oktober!

O JA, ik neem een abonnement tot 1-1-1991 voor slechts 480 fr. Mijn adres is:

De Hoogstraatse Maand Nieuwe Abonnementen Loenhoutseweg 34 2320 HOOGSTRATEN (Mijn adres vindt u hierboven, stuur mij de rekening).


VANUIT HET STADHUIS~ Hoogstraten cremeert en wordt 6 miljoen rijker Het einde van het verlof bracht ons op 28 augustus een Vrij matte gemeenteraadszitting. Op één na werden alle punten in een mum van tijd afgewerkt en goedgekeurd. Wellicht had dit ook wel wat te maken met het feit dat raadslid Verhuist en zijn collega Sprangers tijdelijk de zitting verlieten en in de zaal plaatsnamen. Reden hiertoe was het feit dat hun tijdig binnengebrachte agenda niet op het programma van de raadszitting was opgenomen. Burgemeester Van Aperen wil blijkbaar de puntjes op de i en zal voortaan niet meer dulden dat een agenda op het secretariaat wordt afgegeven. Het zal voortaan persoonlijk bij hem moeten bezorgd worden. Zo is nu eenmaal de wet, wat de vroegere gebruiken ook moge geweest zijn. Fusiebelangen ging evenwel niet akkoord met de zienswijze van de burgemeester en zette zich in de zaal. Voordien had raadslid Verhuist reeds kritiek uitgebracht op de manier waarop nu wijzigingen werden aangebracht aan het verslag van vorige raadszitting. 'Een verslag moet een weergave zijn van beslissingen die in de raad zijn genomen, en men mag dus geen wijzigingen aanbrengen door er achteraf zaken aan toe te voegen! De volgende raadszitting zullen wij een cassetterecorder meebrengen.' Een loopje met de waarheid of een blaam voor de verslaggever? Of twee vliegen in één klap? Eén punt uit de agenda kreeg evenwel ruime belangstelling ni. de aansluiting van Hoogstraten bij de intercommunale voor crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen. Hoogstraten treedt toe tot deze intercommunale en investeert 1,9 miljoen voor de bouw van een nieuw crematorium te Turnhout. Hierdoor zouden de kosten voor crematie dalen met 20 0/'o voor inwoners van de gemeente. Op voorstel van het Gemeentelijk Komité voor Ontwikkelingssamenwerking beslist de raad om mee te werken aan de adoptie van een Roemeens dorp. Deze aktie, gestart vanuit de Franstalige gemeenschap van België en uitgebreid tot verscheidene andere Europese landen, wil voornamelijk de aandacht vestigen op en protesteren tegen de massale verplichte volksverplaatsingen en vernieling van bestaande dorpen in Roemenië.

Twintig procent korting of een subsidie van 5.000 frank? Het crematorium te Antwerpen bestaat nu 6 jaar en wordt beheerd door een intercommunale. Binnen deze periode heeft er zich reeds twee maal een uitbreiding voorgedaan zodat men momenteel over vijf ovens beschikt. Door de toenemende vraag naar crematie, voor Antwerpen: 5.000 per jaar, is men aan een verdere uitbouw toe. Men schrikt er evenwel voor terug om het crematorium te Antwerpen nog te vergroten. Het gevaar om dan als een verbrandingsfabriek aanzien te worden is volgens de heer Somers niet denkbeeldig. Als direkteur van deze intercommunale opteert hij dan eerder voor de bouw van een nieuw crematorium met twee verbrandingsovens op een andere plaats in de provincie Antwerpen, met name te Turnhout. Dit zou een oplossing bieden voor de vaak grote verplaatsing naar Antwerpen toe. Ook blijkt de vraag naar crematie vanuit Nederland groter te worden. De bouw van dit crematorium zou een investering van 80 tot 100 miljoen betekenen. Daarom is men op zoek naar gemeenten die

willen toetreden tot de intercommunale. Hoogstraten zou in dit geval een kapitaalinbreng moeten doen van 1,9 miljoen wat overeenkomt met een bedrag van 120 frank per inwoner. Deze inbreng zou eenmalig zijn en de gemeente zou hierdoor 19 aandelen verwer ven. Voor de gemeenten zou dit op langere termijn een besparing betekenen op het onderhoud van de begraafplaatsen en op de personeelskosten. De inwoners van de aangesloten gemeenten zouden bij crematie van een gunstiger tarief kunnen genieten. De kostprijs zou dan 20% lager liggen. Raadslid Verhuist is wel gewonnen door crematie maar vindt de investering die de gemeente moet uitvoeren, aan de hoge kant. Hij heeft uitgerekend dat er 586 crematies nodig zijn vooraleer men van deze investering van 1,9 miljoen enig financieel voordeel heeft. Aan het tempo zoals het nu gaat, zullen we 32 jaar moeten wachten vooraleer er 1 frank voordeel voor de gemeente is. Sinds 1982 zijn er slechts 18 personen uit de gemeente gecremeerd. En het merendeel hiervan is dan nog in Nederland gebeurd. Een gemeentelijke subsidie van 5000 frank per crematie zou goedkoper uitvallen. Verder

heeft raadslid Verhuist in het jaarverslag van de intercommunale opgemerkt dat jaarlijks 1 miljoen uitgetrokken wordt voor presentiegelden en verplaatsingskosten voor de Raad van Bestuur die uit 22 leden bestaat. Dit komt op 45.000 frank per persoon. De heer Somers van de Intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen repiiceert hierop dat er een goed beheer is met jaarlijks een 3 â 3,5 miljoen bonus. Wat de bedenking over de grote investering van de gemeente betreft, meent hij te weten dat het voordeel in dit geval direkt naar de bevolking zelf gaat (20 07o) en dat de feiten hebben uitgewezen dat het aantal crematies in een gemeente stijgt en zelfs verdubbelt, zodra die gemeente zich bij de intercommunale heeft aangesloten. Dit was zo het geval in Rumst, Kapellen en Stabroek. De gemeente Hoogstraten beslist dan ook mee aan te sluiten.

Hoogstraten adopteert een Roemeens dorp Op voorstel van het Gemeentelijk Komité voor Ontwikkelingssamenwerking beslist de gemeenteraad mee te werken aan de adoptie van een Roemeens dorp. In Roemenië speelt zich momenteel een groot drama af. Binnenkort zuilen 8.000 van de 13.000 Roemeense dorpen worden vernietigd. De bewoners worden gedwongen te verhuizen naar nieuw gebouwde, zogenaamde agro-industriële centra. Hiermee gaat een groot deel van de Roemeense geschiedenis, kultuur en tradities verloren. Om druk uit te oefenen op de regering van Roemenië worden er op Europese schaal allerlei akties ondernomen. Eén ervan is het adopteren van een dorp. De naam van de adoptiegemeente wordt dan aan president Ceausescu meegedeeld. Alle raadsleden kunnen akkoord gaan met dit initiatief. Raadslid Sprangers wijst er tevens op dat het ook belangrijk is achteraf op te volgen wat er verder met dat dorp gebeurt. Voor meer informatie over dit initiatief drukken wij hier de volledige tekst af van de aktie 'Adoptie Dorpen in Roemenië'.

De actie Adoptie-Dorpen-Roemenië is in januari j.l. gestart in de Franstalige gemeenschap van België. Zij heeft zich uitgezaaid over geheel Europa. Aan onze Franstalige gemeenschap werden 200 dorpen ter adoptie toegewezen: ze werden allemaal al geadopteerd. Wij vragen u ook in Vlaanderen, waar reeds enkele gemeenten een dorp hebben geadopteerd, massaal aan dit adoptieplan mee te werken. De huidige mensonterende situatie in Roemenië is u bekend. U zal zeker weten dat de mensenrechten er niet worden geëerbiedigd, dat de oudere mensen boven de 70 jaar geen recht meer hebben op medische zorg, dat de Roemenen 'recht hebben' op gemiddeld 4 gram vlees per dag en op 1 ei per maand, dat gebouwen en appartementen in de winter nauwelijks ver warmd worden, dat er zich om letterlijk alle koopwaar eindeloze rijen voor de winkels vor-


GEMEENTERAAD men, dat kinderen pas drie maanden nâ hun geboorte officieel worden geregistreerd om de onaanvaardbare kindersterfte te maskeren, dat speciale eenheden van het Roemeense leger zonder verwittiging schieten op de vluchte/in gen aan de Hongaarse grens of, als zij gepakt worden, de mensen afranselen en moreel en fysiek vernederen, dat de politieke politie, de gevreesde en gehate Securitate, de bevolking terroriseert. Jammer genoeg speelt zich in dat land een nog groter drama af. Er wordt daar berekend en bewust een gigantische aardverschuiving georganiseerd. Binnenkort zullen namelijk 8.000 van 13.000 Roemeense dorpen gewoon van de kaart geveegd worden, in de letterlijke zin van het woord. Een bevolking van ongeveer 10 miljoen personen zal verplaatst, verbannen, en ontworteld worden. Dit project maakt deel uit van het door president Nicolae Ceausescu bedachte systematiserings- en rationaliseringsplan. Afgelopen maanden zijn reeds tientallen dorpen verwoest. Meestal worden de bewoners pas 12 uur voor de komst van de bulldozers verwittigd. Zij hebben nauwelijks de tijdom wat persoonlijke spullen bij elkaar te rapen. Alles wat ooit door mensen/ianden gebouwd werd wordt met de grond gelijk gemaakt, het puin in enorme putten geduwd en met aarde bedekt. De bewoners worden overgeplaatst naar 545 'agro-industriëel centra' waar zij samen gepakt

worden in flats, drie verdiepingen hoog, met één gemeenschappelijke keuken, toilet en bad kamer per verdieping. 545 centra voor 10 miljoen inwoners die tot op heden in een kleine dorpsgemeenschap hebben geleefd. Echte steden dus van bijna 20.000 inwoners waar het traditionele sociale leven, de gewoon tes, het levensritme volledig en definitief worden vernietigd. Omdat wij dit een ware culturele moord vinden, een aanslag op de geschiedenis en een echt schandaal, achten we het onze plicht en ons recht om in te grijpen voor het te laat is. Wij willen elk van de 8.000 bedreigde Roemeense dorpen door 8.000 Europese ge,n eenten laten adopteren. De Europese burgemeesters, de schepenen, de gemeenteraad en de burgers verklaren zich solidair met en verantwoordelijk voor het lot van 'hun'dorp en doen al het mogelijke opdat hun dorp gered en behouden blijft. Diƒ initiatief ontwikkelt zich thans op Europese schaal. Zo zullen Roemeense dorpen geadopteerd worden door Belgische, Franse, Italiaanse, Griekse, Spaanse, Hollandse, Deense, Zweedse, Zwitserse, Duitse, Luxemburg se, Ierse, Engelse en Portugese gemeenten. Andere landen zullen nog volgen. De internationale druk zal dus rechtstreeks uitgaan van lokale en regionale gemeenschappen.

De stad van zes miljoen Enkele maanden geleden (12 juli) maakte de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden Van den Bossche de verdeling bekend van een krediet van 1,757 miljard onder alle Vlaamse gemeenten met uitzondering van de steden Gent en Antwerpen. De bedoeling is om met deze gelden de zwakke en kansarme bevolkingsgroepen in de gemeente te ondersteunen. Al deze gemeenten krijgen een vast bedrag van 10 frank per inwoner. Daar naast wordt een restant verdeeld via een for mule die in relatie staat met het objectief belastingsvermogen per inwoner van iedere gemeente. Hiervoor worden de cijfers van de personenbelasting en van de onroerende voorheffing in aanmerking genomen. Met andere woorden: hoe armer de gemeente, hoe groter de pot. Hoogstraten valt dik in de prijzen met een bedrag van 6,382 miljoen. Dit betekent ongeveer 425 frank per inwoner. De gemeente zal dit bedrag moeten besteden aan specifieke uitgaven die betrekking hebben op zwakke bevolkingsgroepen. Dit mag zowel op de gewone als op de buitengewone dienst zijn. De gemeenteraad moet beslissen hoe de kredieten zullen benut worden. Tot hiertoe is er in de gemeenteraad te Hoogstraten nog geen sprake geweest van deze materie. Wij kijken dan ook uit naar de eerstvolgende raadszittingen waarin wellicht dit punt op de agenda zal verschijnen. Dan zullen ook wij uitvoeriger hierop terugkomen.•

Levend schilderij Het was een knappe vertoning maar het geheel viel iets buiten de lijst (te zien aan rechter- en onderkant van de foto). Een schilderij van Karel Boom uit 1912 met als onderwerp 'Het Magistraat van Hoogstraten verwelkomt vanop de pui van het stadhuis de schutters die terugkeren van het Landjuweel in Leuven in 1551, werd op 10 september uitgebeeld door het schepencollege, de St. Joris gilde, de ruiters van St. Catharina, de Ghesellen van de Aardbei, e.a.


LEZERSRUBRIEK

DE RUBRIEK DIE U SCHRIJFT? Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers in verband met verschenen artikels, gebeurtenissen of wat dan ook. De inzender - en niet de redaktie - is dan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Niet ondertekende stukken worden niet opgeno-

men.

Protest golf Hoogstraten, 1/9/89 Aan het College van burgemeester en schepenen, In het infoblad van de stad Hoogstraten lazen wij tot onze verwondering dat u enerzijds het bosgebied 'Domein Stas' bestempelt als een uniek prachtig stuk natuurpatrimonium en anderzijds als een totaal verwaarloosd bosbestand bij beheersgebrek. Uniek is dit bosbestand zeker wel, totaal verwaarloosd is het daarentegen zeker niet! U hebt zowel in het rapport van LISEC, als in onze vele toelichtingen de biologische waarde van dit gebied leren kennen. Een prachtig uniek stuk natuurpatrimonium is het zeker, denken we maar even aan - de grote aaneengeslotenheid van het gebied. - De ouderdom van het bosbestand, waar zich een uniek ecosysteem heeft ontwikkeld na al de jaren. - Het enige aaneengesloten bosgebied dat onze streek nog te bieden heeft. - De ekologische waarde van het ganse gebied. Het is toch verwonderlijk dat men hier de mond vol heeft over het verdwijnen van het tropische regenwoud, de teloorgang van het leefmilieu in het algemeen, promoten van boomplantacties e.d. en dat men anderzijds het eigen bosbestand opoffert voor een golfterrein als enig alternatief. Alle belangrijke wereldconferenties behandelen het behoud en de uitbreiding van het bosbestand als een dringende noodzaak, voor ons aller leefmilieu. Wat wij beogen is van algemeen belang, hetgeen een projektontwikkelaar daartegenover stelt, is van individueel belang. Dit bosgebied moet ten alle prijze behouden blijven, daarom durven wij dan ook hopen dat het gemeentebestuur haar plicht, tot algemeen belang zal nemen en alle mogelijke alternatieven zal onderzoeken tot behoud van dit uniek bosgebied. Ons inziens is de aankoop, of op zijn minst, een gedeeltelijke aankoop door het gemeentebestuur, een zeer goed alternatief. De aankoop van dit gebied, met de aanleg van een natuurleerpad is een unieke gelegenheid om de Hoogstraatse gemeenschap op een aangename en edukatieve wijze in kontakt te brengen met de moeilijke materie 'NATUUR'. Aan zulk initiatief wil 'De Wielewaal' graag haar medewerking verlenen want een onbekende natuur is een onbeminde natuur! Voor eventueel verdere toelichtingen zijn wij graag tot uw dienst. Namens het bestuur 'De Wielewaal' afd. Hoogstraten Van den Heuvel Leo 10

Hoogstraten, 13 september 1989 Aan het gemeentebestuur van Hoogstraten, In het Infoblad van de Stad Hoogstraten lazen wij de Collegebeslissing om een brief te richten aan de Vlaamse Executieve met het verzoek het bosgebied van het vroegere domein Stas aan te kopen. Agalev-Hoogstraten dankt het College van Burgemeester en Schepenen hiervoor. Dergelijke brief werd op 25 februari 1989 door FB, SP, Agalev en Wielewaal reeds aan de Vlaamse Executieve gericht. Wij betreuren het echter dat het College van Burgemeester en Schepenen de aankoop door de Vlaamse Executieve als enig alternatief voor de aanleg van een golfterrein ziet. Agalev-Hoogstraten meent dat het de plicht van het gemeentebestuur is over haar natuurpatrimonium te waken. Wij stellen dus voor dat de Stad Hoogstraten dit bosgebied opkoopt. Een stad die oog heeft voor sport, cultuur en economie moet toch ook oog hebben voor de natuur. Een stad die in 1988: - 4.897.049 fr. uitgeeft voor de aankoop van sportvelden - 17.117.834 fr. betaalt voor de tussenkomst in ruilverkaveling - 17.596.270 fr. uitgeeft voor de vrijwaring van het cultuurpatrimonium (restauratie kerkgebouwen, Begij hof) - 0 fr. voor de natuur uitgeeft heeft volgens ons de plicht, en is bekwaam, dit gebied of een groot gedeelte ervan aan te kopen. Elke ha die de stad aankoopt is een ha die voor de gemeenschap gered is. Nu iedereen het heeft over de teloorgang van het leefmilieu kan de stad Hoogstraten bewijzen dat dit ook een zorg is die haar aanbelangt door dit volgens haar eigen woorden 'unieke bosgebied' aan te kopen. Voor Agalev-Hoogstraten

Jef Leestmans

SP AFDELING H000STRATEN p.a. Peeters G. Venhoef 7 2322 Minderhout Hoogstraten 18 september 1989 Aan de red. van 'DE MAAND' Loenhoutseweg 34 2300 Hoogstraten Geachte dames, heren, betreft; Collegebeslissing golfterrein Minderhout. De beslissing van het college die het verzoek richt tot aankoop van het bosgebied van het vroegere domein van de familie Stas stemt ons tot optimisme. Dat ons bestuur zich zo milieubewust opstelt tot behoud van dit waardevol bosgebied, waarvoor zij de aanvraag hebben ingediend bij de Vlaamse Executieve tot verwerving van dit gebied door de Vlaamse Gemeenschap, zien wij zonder meer als een belovenswaardig initiatief. Graag zouden wij de lezers 'het ware' een beetje willen verduidelijken en dit in het bijzonder op het punt waar het college spreekt over het golfterrein. • De initiatiefnemer is nog altijd de heer Van Spaendonck. U herinnert zich waarschijnlijk nog wel dat dit de man is die het op de gemeente heeft klaargespeeld om zijn project aldaar te verdedigen. • Dat de aanleg van een golfterrein reeds werd vermeld in het strategisch plan Kernpen van 16 januari 1989. • Dat wij uit een artikel in de financieel economische tijd dd. 19.5.89 onder de hoofding GEEFT HOOGSTRATEN BEGIJNHOF PRIJS? letterlijk citeren; 'In een totaal herwaarderingsplan voor deze streek van de Noorderkempen zou het begijnhofproject van Hoogstraten een zege zijn, waarin een golfhotel in de deelgemeerite Minderhout en de transportzone in Meer een komplementaire functie bekleden.' Ter ondersteuning willen wij graag aanpunten dat het project een zeer elitair karakter heeft, dat dit project enkel en alleen voor de 'upperklasse' is. Niet dat wij deze mensen niets gunnen, maar toch willen wij hierbij enkele vraagtekens plaatsen. Destijds werd het Hoogstraten antigolfcomité opgericht waarvan de SP, Agalev, FB en de Wielewaal deel uitmaken. Op een brief gericht aan Minister de BATSELIER ontving het comité volgend antwoord. Om verdere vaagheid te voorkomen citeren wij uit de brief van de minister; 'Er wordt geen enkele vergunning afgeleverd voor de aanleg van golfterreinen zolang er geen nota met globale beleidsvisie terzake werd opgemaakt en goedgekeurd. Uitgangspunt hierbij dient m.i. te zijn dat de ecologische waardevolle gebieden dienen gevrijwaard en dat de aanleg van een golfterrein geen degradatie mag betekenen voor de betrokken zone.' Graag zouden wij het college willen vragen welke belangen zij verdedigen, dat wij onze twijfels hebben of zij wel handelen in het gemeenschapsbelang of zij niet dienen als springplank voor bepaalde klassen. Wij hopen dat zij a priori stellen, dat welke beslissing er ook genomen wordt, deze in het belang is van de gemeenschap en niet voor een bepaalde groep. Namens de S.P. afd. Hoogstraten


U ZEGT?

Dat is hier toch geen fietspad zeker? Saturday night in the movies, wisten de Drifters al enkele decennia geleden. Maar de namiddag dan toch nog in de Vrijheid gesleten, waar wij de Stem des Volks voor de micro haalden. Niks geselecteer, maar zomaar een zestal dat met de fiets aan de hand stond te keuvelen of ijlings huiswaarts stoof. Of ze veel fietsten misschien? En wat ze dachten van onze fietspaden? Dat waren de prangende vragen waarmee wij het fietszitje heel even ontlastten. Zeker wanneer je dan nog een kinderwagen of een rolstoel of zo bij hebt. Niet voor niks dat zovele mensen in het rustoord gewoon niet meer buiten kunnen of durven komen. Eigenlijk vind ik dat toch heel erg hoor... Maarten Goos (Meerk): Ik kom elke dag met de fiets naar het Seminarie. Dat is een heel eind fietsen, zo tussen de 35 en de 40 minuten. We rijden altijd in groep en gebruiken de wegen achterdoor. Dat is wel een omweg, maar het is er veel veiliger fietsen en dat hebben we er wel voor over. Als je in groep rijdt, duurt die rit trouwens ook niet lang hoor, door het babbelen gaat de tijd zo voorbij. Toch passeren we nog een paar gevaarlijke punten, Loals aan de Witherenweg

FIETSPADEN

NU

ACTIEDAG ZATER DAG 7 OKTOBER 1989

i !L Lutgart Vanluîîelen (Hoogstraten): Ik doe praktisch alles hier per fiets. Vooral voor de kinderen vind ik het knap gevaarlijk. Als een kind zelf fietst hier, moet je echt heel goed uitkijken. Kinderen kijken zelf immers al niet altijd even gekoncentreerd, ze hebben ook geen overzicht over het verkeer. Ik heb mijn kinderen ooit eens met de fiets naar school laten rijden, en kwam ze toevallig tegen in het naar huis komen. Welnu, sindsdien moeten ze hun fiets thuis laten staan.., Ik du, f ze echt niet meer laten rijden. Voor een kind is de verkeerssituatie heel onoverzichtelijk. Daar zijn verschillende redenen voor. De snelheid van het verkeer, de ver keersdrukte of de geparkeerde auto's. Als volwassene kan je bijvoorbeeld over een auto die langs de Vrijheid geparkeerd staat heen kijken, maar een kind kan dat gewoonweg niet. Ook oversteken is bijzonder gevaarlijk. Soms rijden ze dan hier maar tegen de richting in om toch maar niet twee keer over de straat te moeten. Maar dat is dan ook weer gevaarlijk... Vaak komen auto's even op het fietspad. Zo is het al enkele keren gebeurd dat een van de kinderen bijna viel of botste. Op zich is dat niet erg, maar het vergroot de onveiligheid voor de jonge fietsers. Wat mij betreft mochten er hier in de Vrijheid meer verkeerslichten komen. Auto's stoppen niet uit zichzelf om een voetganger of fietser over te laten steken. Er zijn alleen al in het centrum heel wat moeilijke en gevaarlijke punten. Voor een voetganger zijn zelfs de voetpaden vaak heel smal.

in Minderhout of hier de Vrijheid aan het begij nhof. Aan de Witherenweg werd trouwens nog een kameraad door een auto omver gereden... Ik vind dat de auto's veel minder snel zouden moeten rijden. En fietsen zouden minder duur moeten worden. Of er meer fietspaden moeten komen, dat weet ik niet zo. Wel betere en bredere. Als je naar Rijkevorsel rijdt, heb je amper een smal strookje. Van zodra je met z'n tweeën naast mekaar wil rijden, beginnen de auto's al te claxonneren. Maar 't is toch veel plezanter om naast elkaar te rijden en wat te babbelen.

Tin Martens (over de toeristen die een fiets komen huren): Eigenlijk krijgen wij hier alleen maar positieve reakties over de toestand van de wegen. Maar dat komt doordat de toeristen alleen maar de uitgewerkte fietsroutes van de verschillende paden volgen. Die zijn er bewust op gericht om drukke wegen en onveilige situaties te ver mijden. De toerist komt daardoor in feite alleen maar op goede en veilige banen. Overigens worden er van langsom minder fietsen verhuurd. De mensen hebben veel gemakkelijker dan vroeger een eigen fiets bij of een rek op hun wagen. Dat is enorm toegenomen. Je hebt zelfs al hele of halve fanatiekelingen die elk fietspad van de provincie al een of meerdere keren hebben gereden. Tegenwoordig zijn ze al blij dat ze nog een fietspad vinden dat ze nog niet gereden hebben! 11


U ZEGT? Peter Wessel en Barbara Nullen (Meerle):

Wij wonen nog niet zo lang in Meerle en komen beiden uit Nederland. Momenteel zijn we het Aardbeienpad aan het verkennen. Ik fiets heel wat hoor, vooral 's avonds dan. En Bar bara heeft sinds twee weken een spiksplinternieuwe fiets, zodus die gaat nu ook wel vaak mee de baan op. In het algemeen is er in Nederland meer aandacht voor fietspaden, ja. Dat wil zeggen, er zijn meer fietspaden die vrij liggen en dus niet zomaar een smal strookje aan de rand van de rijbaan vormen. Ze zijn doorgaans ook breder dan hier en beter onderhouden Kijk maar naar het fietspad tussen Meerle en Hoogstraten. Dat ligt er toch enorm hobbelig bij. Het kan misschien wel gek klinken dan, maar voor een wielertoerist is het dan toch weer leuker fietsen hier in België, vind ik. Dan volg je immers niet de grote wegen, maar neem je de wegen achterin. En die zijn hier dan weer merkelijk beter. Van zodra je in Nederland een paar kilometer van de grote weg bent, dan zit je op zandwegen. Dat vind je hier bijna niet meer alle landbouwwegen en zo zijn hier ok in beton. Dat is leuk fietsen natuurlijk

..

.:

.

.,

..

.

hei

,

1

1 J

nk

ii : 1

S

S

:c~:: - ) GARAGE

Geudens HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

12

...Y W

Ruiten (Hoogstraten):

ÄW

1. Janssens p.v.b.a.

.

Adriaan Govaerts aan de babbel met Jeanne

-

..V...A.

~

MEERSEWEG 8 MEER TELEFOON 031315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Jeanne: Ik heb er wel spijt van dat ik nooit heb leren auto rijden. Nu moet ik wel alles te voet doen of met de fiets. Ik woon hier in de Gelmelstraat, en dat vind ik toch een gevaarlijke baan hoor. Ge moet de baan maar eens oversteken, of op het kruispunt de Vrijheid oversteken... Gevaarlijke dingen zijn dat. Adriaan: Ik rij ook heel veel met de fiets. In 't centrum zelf gaat dat goed genoeg. Brede fietspaden, ver genoeg van de baan en de auto's verwijderd. Die liggen er toch om te gebruiken, hè, en dat doe ik dan ook. Daar moeten ze volgens mij niks meer aan doen. Maar buiten 't dorp is het iets heel anders. Ge moet de Loenhoutsebaan maar eens pakken. Dan zit ge op zo'n klein smal fietspad terwijl de auto's vlak naast uwe fiets komen. Ik moet m'n stuur nogal vasthouden wanneer er zo'n vrachtwagen langs komt. Want die trekken u zo precies mee. Gevaarlijk hoor, echt levensgevaarlijk. Dat ze daar eens iets aan zouden doen! Op de haan naar Wortel is dat precies hetzelfde, Dat is toch geen veloweg zeker. Dat trekt daar op niks gedomme. En zo'n slechte baan wordt ge nooit gewoon, vind ik.

rw__.a

L,7ó01

gana.ne

VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions

Streven naar perfektie

4

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33


U ZEGT? Rita Van Opstal (Hoogstraten): Ik gebruik de fiets alleen tijdens het weekend. Ik woon in de Lindendreef, en dan is het stukken gemakkelijker om per fiets te gaan winkelen dan wel met de auto. Overigens vind ik niet dat je van een veilige verkeerssituatie hier kan spreken. Er is heel veel verkeer, dat rijdt ook erg snel. Ofwel zou men er aan moeten denken om de verkeersdrukte te verminderen door het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te weren en om te leiden. Ofwel moet men meer aandacht besteden aan alternatieve wegen voor de zwakkere weggebruikers. Want als je elke dag ziet hoe het er hier aan toe gaat, dan is het eigenlijk verwonderlijk dat er niet mĂŠĂŠr ongelukken met fietsende schoolkinderen gebeuren. Op beleidsvlak heeft men altijd onvoldoende aandacht gehad voor de problematiek van bijvoorbeeld fietsers, zeker jongere fietsers. Waarom bijvoorbeeld geen snelheidsverlagende maatregelen in een dorpscentrum? Dat kunnen drempels zijn, wegversmallingen of noem maar op. Een lagere snelheid en zo mogelijk ook minder verkeer zouden de verkeerssituatie al heel wat overzichtelijker maken voor kinderen. Onze kinderen mogen hier niet op de Vrijheid fietsen, hoor. Dat bestaat niet. Levensgevaarlijk vind ik. Het is ook daarom dat ik vind dat we met z'n allen moeten meewerken om de fietspaden aktiedag een sukses te maken. Alle ouders van schoolgaande kinderen zouden daar eigenlijk op af moeten komen. Het is toch in het belang van hun eigen kinderen en van henzelf. Ik zal er in ieder geval zijn, daar ben ik zeker van. Of al die anderen er zullen zijn? LII

SuliGhQQr huIcI"r

wand- en vloertegels hwiscSQQr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

MuliGhQQr

biedt u betaalbare kwaliteit!

Of al die anderen waar zullen zijn? Op zaterdag 7 oktober moet u er ook zijn. Die dag werd door een ruim opgezette Werkgroep Verkeersveiligheid uitgewerkt tot een AK11EDAG voor FIETSPADEN NU langsbeen de rijkswegen. Tijdens de weken voordien wordt een en ander al voorbereid met het plaatsen van zwarte vlaggetjes op diverse plaatsen langsheen de rijkswegen. Op verschillende horden en voor duizenden ramen in heel de regio wordt met een affiche 'Fietspaden nu. Aktiedag 7 oktober' onze eis duidelijk gemaakt. Aan enkele grote gebouwen komen spandoeken te hangen. De aktiedag zelf valt uiteen in twee delen. In de vroege namiddag vertrekken er vanuit alle omliggende gemeenten begeleide fietstochten (politie en wielertoeristen zor gen voor de begeleiding). Dit houdt meteen ook in dat al de grote invaiswegen een tijdlang voor het andere verkeer verboden grondgebied zijn. In de omgeving van het stadhuis, waar voor elk van de groepen een fietsenstalling voorzien wordt, heeft een stevig animatieprogramma plaats, Alle deelnemers verlenen gratis hun medewerking hieraan. Wat er zoal te verwachten is? Voor de jongste fietsers is er een fietstocht doorheen Hoogstraten. Alle andere fietsers worden verzocht om aan ie sluiten bij een van de (liopelik massale!) binnenkomende groepen vanuit de omliggende gemeenten en dorpen. Op een podium aan het stadhuis treden om. op: straatt.heater de Lepe Hoek en Floeren Aap, beide met een aangepast programma. Er is een grote Rode Kruis demonstratie waarbij een ongeval met fietser in beeld wordt gezet. Enkele aanwezige beleidsmensen houden een korte toespraak, evenals een woordvoerder van de werkgroep. Een para-groep uit Turnhout beklimt de toren van de kerk aan de buitenkant, om enkele spandoeketi aan te brengen.

Waarom deze aktiedag nodig is? Omdat dit de enige manier is waarop wij aan de hogere overheid duidelijk kunnen maken dat we er genoeg van hebben om nooit een graantje van de bestede gelden mee te pikken. Wanneer er budgetten beschikbaar zijn voor aanleg van fietspaden, gaan die onveranderlijk naar Antwerpen en de Zuiderkempen. Voor onze regio heeft men op heleidsviak geen frank over. Nochtans is er ook hier dringend nood aan veilige fietspaden voor de 2829 fietsende schoolgangers. Jarenlang heeft men geprobeerd om dit te bekomen via de gewone kanalen. Verder dan beloftes leverde dat nooit wat op. Alleen door op straat te komen en luider te roepen dan alle anderen, kunnen we daar wat aan veranderen. Weer of geen weer. De fiets op voor een keer.

ACTIEDAG ZATERDAG IiTl jij:] ; IIJ] 13


DAGBOEK

__

Ieder van ons heeft eens zijn allereerste schooldag meegemaakt, meestal zo rond de leeftijd van 3 jaar, een tijd waaraan herinneringen zoniet onbestaande, dan toch zeer vaag zijn. Omdat we van deze eerste stappen in de wereld van de 'kennis' weinig kunnen navertellen, hebben we iemand opgezocht die dit wel kan, met name ELS HENDRICKX. Straks is zij 25 jaar de juffrouw die het eerste kleuterklasje onder haar hoede heeft in de school van Meerle. Ter plekke is ze dan ook wereldberoemd onder het zeer jonge volkje. Een week kleuter-lief en -leed in het klasje van 'Juffrouw Els'. Het is een paar maanden rustig geweest. Nu augustus naar het einde loopt, komt zo stilaan het nieuwe schooljaar in het bewustzijn naar voor. Ik begin met mijn huisbezoeken bij de nieuwkomertjes. Een eerste kennismaking bij hun thuis. Ouders met vragen over het schoolleven en ook een gezellig babbeltje. In een aangeboden boekje 'Voor het eerst naar de kleuterschool' lezen de ouders o.a.: - De kleuterschool is een waardevolle aanvulling van de opvoeding thuis. - Elk kind heeft zijn eigen ontwikkelingstemp0.

- Een goede voorbereiding kan heel wat probleempjes voorkomen. - De eerste schooldagen. In de krant lees ik: Geen kinderverzorgsters meer in de kleuterscholen. 'Spijtig', voor Bernadet en ons, ze was zo'n fijne hulp. (Bezuinigen?) Zondag 27 augustus: Van 10 uur tot 12 uur, welkom aan de kleuters en hun ouders. Enkele kleuters spelen, anderen blijven dicht bij hun mama. Ik probeer om even met de kleuters te praten: 'Wat heb jij mooie schoenen - Dag Bert - Kom je bij mij spelen?' (Neee ikke mama) Zowat heel de klas is door elkaar gerommeld. .... Opruimen. Vrijdag 1 september: Zo'n eerste schooldag brengt wel spanning mee, daarom ook niet te best geslapen. Op tijd vertrokken. Even overlopen of ik alles bij de hand heb: keukenrol - toiletpapier - emmertjes. De eersten komen toe, met broer of zus lukt het wel. Andere kleuters hebben het moeilijk: 'Kom maar, mama komt zo terug'. Mama's pinken oo) een traan weg, heel begrijpelijk.

Handen te kort om ze allen bij te houden, maar we zijn met zeven kleuterle誰dsters om te helpen. In het klasje is het redelijk rustig. Ik tel 22 kleuters. Enkele kleuters spelen - anderen kijken - weer andere roepen: 'Ikke mama, ... nu ... Ik probeer ze wat te troosten. Rond half tien begin ik met het toiletbezoek: broekjes neer - broekjes op. 'Ikke bij mama plassen' terwijl er toch een plasje op de grond verschijnt. Koeken uitdelen - tasjes hebben duidelijk een naam gekregen, bedenk ik bij mezelf. Ze spelen buiten. (Tijd om een tas koffie te drinken.) Tellen, zijn ze allen terug in het klasje. Ik deel wat papier en wasco's uit, zo kunnen ze wat krabbelen. Tijd om naar huis te gaan, ze hebben geen geduld meer. Bij de schoolpoort een geruststellend babbeltje met de mama's. Enkele kleuters blijven eten, ik breng ze naar de eetzaal. Ze eten goed. Een half uurtje rust. Namiddag: Niet alle kleuters komen terug, enkele doen bij hun mama een dutje. De kleuters die er zijn, spelen ongeveer allemaal. Even alarm: 'Kindje in het kotje'. Bedenk wat dat kan zijn. In het speelhuisje zit een kleuter zo verdrietig. Ik wandel er even mee rond en het lukt - traantjes weg. Ik probeer met de kleuters wat op te ruimen. Het gaat niet. Na de klasdag het door elkaar gerommeld speelgoed sorteren - het zand weer terug in de zandbak vegen. Het ziet er weer aantrekkelijk uit, klaar om maandag opnieuw te beginnen. Maandag 4 september: De tweede schooldag is voor de nieuwkomertjes meestal de moeilijkste. Het gaat er nogal hard aan toe bij het afscheid nemen. Eens in

Els Ilendrick.v

het klasje gaat het wel. Toch veel traantjes te drogen. Ik zoek naar een afleidingsmanoeuvre... De handpop: Beertje Brom komt te voorschijn hij geeft de kleuters een hand. Ik zet een kroon op met een ballon eraan. 'Ik wil ook een ballon.' Met het aanpassen van de kronen en opblazen van ballonnen is de voormiddag bijna te kort. Met toiletbezoeken - jassen uit en aandoen inbegrepen. Namiddag! Het is prachtig weder, ik ga met ze naar buiten. Ze amuseren zich goed in de speelweide achter onze school. Thuis: Karton knippen om een weerhuisje te maken en beschilderen. Dagboek inschrijven (is een voorbereiding voor de volgende dag). Ballonnen tekenen met stift. Dinsdag 5 september: Bij het morgenonthaal aan de schoolpoort, 'een goeie morgen' aan elke kleuter en hun mama. In de klas probeer ik om ze in een kringetje te zetten. Zing wat liedjes, o.a. plons de gekke kikker. We praten samen een beetje over de komende kermis. De handpop beertje brom kleeft een ballon vol met stukjes glanspapier. Kleuters ontdekken vormen, in dit geval 'ronde' ballonnen. Voor de liefhebbers ook een plakbeurt, het is meer een experiment dan wel een plaktechniek. Een kleuter is ziek of zou het heimwee zijn?

Voor duurzaam schilderwerk, binnen en buiten, raadDleeg eerst uw vakman!

Hoogstraten 14

Interieuradvies & uitvoering H. Bloediaan 277-279

Telefoon: 03/ 314.52.78


SCHOOLLE VEN Ik breng haar toch maar tussen de middag naar huis. Thuis: Dagboek inschrijven. Ik probeer mei twee flessen een zandloper te maken. Woensdag 6 september: Bij de schoolpoort is het altijd nog even veunen, zo zonder hun mama binnenstappen in een voor hen zo nieuwe omgeving: de kleuierschool. We gaan samen naar het klasje van J. Jansen. Een eerste kennismaking met de poppen van de poppenkast. Even alles vergeten en kijken naar Jan en Mieke die met een bal spelen. Kleuters experimenteren nog wat in hun eigen domein, Het is vandaag een halve dag school. Ze kunnen thuis wat rusten. Thuis: dagboek inschrijven en overlopen hoe de voorbije dagen geweest zijn. Donderdag 7 september: onthaal gaat goed! Ze oriënteren zich al, tappen recht hun klasje binnen. moet tussen een vechtpartijtje komen. Het ii om een fiets. Het is een teken dat ze zich wel thuis voelen. Ik zet de stoeltjes klaar. Een kleuter vraagt: 'Gaan we ave doen'. Ze weten reeds dat dit het moment is van het aanbieden van iets :euws. Vandaag heeft Brom een groot blad ::pier bij een grote dikke borstel en een t verf. Hij schildert. (tok voor hen een aanbod: Wie wil schilderen? Schilderen is voor de kleuters een interessante aktiviteit. Voor mezelf niet zo gemakkelijk. Voorzichtig voor haren, handen en kleren. Na het schilderen komt de bijbehorende handwaspartij. Bij de schoolpoort praat ik met enkele moeders, ze zijn zo benieuwd hoe het met hun kleine peuter gaat. Namiddag: We klimmen naar boven, naar het turnlokaal. .. Daar kunnen ze zich vrij bewegen met materiaal: ballen banken kegels, in een grote ruimte, waar de kleuters zo'n nood aan hebben. Een kleuter is ziek (buik). Moet geregeld op het potje, met gevolg, dat alle kleuters mee heen en weer lopen; het doet me denken aan moeder kip en de kuikentjes. Ik ga nog eens proberen met hen het speelmateriaal op te ruimen, het gaat vrij goed. Ze zijn weer blij, als ze naar mama toe kunnen gaan. -

-

-

Terug naar school Aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs 1989-1990

1988-1989

745 337 waarvan 157 meisjes en 180 jongens

721 339

840 737 waarvan 431 meisjes en 305 jongens

675

Vito

803 waarvan 39 meisjes en 764 jongens

803

Land- en Tuinbouwschool

220 waarvan ± 40 meisjes

253

Seminarie Handelsschool Spijker

algemeen technisch

Totaal

858

3682

3649

In het algemeen bleef de middelbare schoolbevolking in het Hoogsiraatse gelijk, klom zelfs een beetje. Ook de verdeling over de diverse scholen laat geen grote verschillen zien; behalve dan in de technische van het Spijker. Ons aller 'Hotelschool' doet het bijzonder goed: 62 leerlingen meer dan vorig jaar. De nieuwe afdelingen 'Kantoor' en 'Toerisme' zullen daar wel mee te maken hebben. Opmerkelijk is ook het stagnerend leerlingeuaantal van Vito dat al verschillende jaren praktisch hetzelfde blijft. En dat in deze tijd nu crzo'n grote vraag is naar geschoolde werkluï; afgestudeerden van het Technisch Onder wijs zijn omzeggens zeker van een job. Zijn wij hier misschien behept met een 'witte boord'mentaliteit?

Aantal leerlingen Kleuter- en Lager Onderwijs Kleuters

Lagere school

nu

(88-89)

(5 jaar geleden)

nu

(88-89)

(5 jaar geleden)

HOOGSTRATEN gemeentelijk VI. gemeenschap Seminarie Spijker

81 () 0 138

(72) (6) (0) (134)

((0)) ((44)) ((0)) ((209))

134 0 223 189

(121) (9) (248) (210)

((80)) ((78)) ((199)) ((196))

MEER

146

(146)

((148))

261

(264)

((230))

MEERLE

124

(134)

((147))

251

(252)

((208))

31

(27)

((18))

32

(26)

((45))

124

(141)

((138))

246

(248)

((268))

88

(80)

((86))

159

(169)

((128))

732

(740)

((790))

1495

(1547)

((1432))

-

rijda g 8 sepicinher: Vandaag komen de muziekinstrumenten te voorschijn. We stappen ermee rond en gaan even in de andere kleuterklasjes binnen. Jan cii Mieke (poppenkast) vertellen: 'Wij gaan naar school'. Wat zit er in hun schooltasje? /.o kom ik tegemoet aan hun eigen belevenis: Naar school gaan. De manuele aktiviteit is vandaag: Spelen met brooddeeg. Kleuters voelen proeven? rollen en lenigen niet hun handen, polsen en vingers. Namiddag: In de speelweide spelen de kIenIers in de grote zandbak. Ze zijn duidelijk moe. Ik zet ze om beurt wat op mijn schoot. Bij enkele kleuters vallen de oogjes toe. Begrijpelijk, het was voor hen immers zon nieuwe wereldweek. Zo voor het eerst naar de kleuterschool te ca a n. -

-

MEERSEL-DREEF MINDERHOUT WORTEL Totaal

Het dalend gehoortecijfer is nu ook merkbaar in het lager onderwijs; samen met de kleuters zijn er nu 60 schoolkinderen minder in het Hoogstratense. De vroegere Lagere Rijksschool (die nu school van de Vlaamse Gemeenschap zou heten) is voorgoed verleden tijd. Zelfs de schoolgebouwen aan de Gr. Elisahethlaan zijn nu ingenomen door de gemeente: respectievelijk door de bibliotheek en door de gemeenteschool. Deze laatste is samen met de school van Dreef de enige met een groeiend leerlingenaantal. Vooral voor Dreef is dat een gelukkige zaak. Ook het aantal kleuters is daar gegroeid wat de toekomst van het schooltje weer een tijd veilig stelt.


SCHOOLLE VEN

Meisjes in VITO

'Ze kunnen het allemaal goed uitleggen, maar hun handen kunnen ze niet gebruiken!' Neen, dit artikel gaat niet over jongens (al dacht u dat misschien uit de titel te kunnen opmaken). Het gaat wel over enkele meisjes die aan het VITO studeren en gekozen hebben om een typische 'mannenrichting' te volgen. Maak kennis met Griet Van Deun, 15 jaar, die in de lagere school al een hele TV uit elkaar haalde om haar klasgenootjes te tonen dat er méér inzit dan alleen maar wat knopjes en draadjes. Ze zit in het vierde jaar ElektroMechanica. Verder hebben we Petra Everaert voor u op de pijnbank gelegd. Ze is 16 en zit in het vijfde jaar Scheikunde. Tenslotte spreken we met Kartien De Backer, 17 jaar, die het zesde jaar Bouwkundig Tekenen doet. Allen studeren op niveau A2. Griet en Petra komen uit Hoogstraten, Karlien uit Minderhout. In Petra's klas zitten 4 jongens en 4 meisjes, bij Karlien zijn er 9 jongens en 3 meisjes, en Griet zit als enige meisje tussen 14 jongens. DHM: Veel van de richtingen die je op het VITO kunt volgen, worden nog steeds als 'mannenrichtingen' beschouwd. Zijn jullie het daarmee eens? Griet: Neen, volgens mij kunnen jongens en meisjes dezelfde richtingen volgen. Karlien: Dat vind ik ook. Trouwens, bij een vak als tekenen zijn meisjes zeker nauwkeuriger dan jongens. Tenminste, bi] ons in de klas is dat toch zo. Petra: En bij ons, in Scheikunde, komen er altijd meer en meer meisjes bij. Maar scheikunde is nu wel niet de meest typische 'mannenrichting'. DHM: Waarom hebben jullie gekozen voor een technische richting? Griet: Ik hou veel van technische vakken, vooral van elektriciteit. Ik ben er dan thuis ook de hele dag mee bezig, het is echt mijn hobby. In mijn vroegere school noemden ze

DHM: Zegden jullie ouders dan niet: 'Meisje, je kunt beter verpleegster worden?' Griet: Neen, helemaal niet. Die waren zelfs heel hard voor de VITO. Onze papa geeft daar ook les in elektriciteit en elektronica, en daarmee... die vond het direkt goed dat ik naar die school zou gaan. Karlien: Bij ons waren ze er ook niet tegen, want mijn vader geeft er ook al les (gelach). En ze zagen ook wel dat het Spijker mij niet zo goed beviel. DHM: Voelen jullie je thuis tussen al die jongens? Griet: De eerste dag had ik er wel wat schrik voor, en ook in de vakantie, omdat ik al wist dat ik als enigste meisje in de klas zou zitten. Maar dat viel allemaal heel goed mee: iedereen was heel vriendelijk. Karlien: Bij ons waren de meisjes in het begin wel vaak samen. In onze klas zitten eigen-

Druk bezig in het lab.

teveel met dezelfde jongen omgaat, want dan krijgt ge opmerkingen van "t Valt niet op, hè, dat ge weer met twee zijt?' Karlien: Jongens zijn wel vriendelijker voor ons. Die noemen elkaar vaak bij de achternaam, maar een meisje noemen ze bij de voornaam. Griet: En bijnamen geven ze ons ook niet. Dat durven ze niet. Petra: Bij ons anders wel, hoor. DHM: Word je door de jongens als volwaardig aanzien? Petra: Ja, helemaal. Karlien: Ik vind soms van niet. Toch niet bij sommige vakken. Bij turnen, bijvoorbeeld, hebben de jongens ons liever niet in hun ploeg. Vooral bij handbal kunnen we niets goeds doen, want ze vinden dat dat geen sport voor meisjes is. Misschien zijn wij ook gewoon onhandig, dat kan ook natuurlijk (lacht).

111e eeJl hier

UIT/eg (11111

wie?

mij 'den elektrieker' (lacht) omdat ik zoveel van elektriciteit wist. Petra: Voor mij was het Spijker wat te moeilijk. Wiskunde enzo ging nog wel, maar met talen had ik nogal wat problemen. Omdat ik een B-attest had, moest ik naar een technische richting overschakelen, maar ik wou wel graag in Hoogstraten blijven. En zo ben ik bij de VITO terechtgekomen. 16

lijk 'clans'. Met de ene helft, de rustige zal ik maar zeggen, kunnen we goed opschieten, maar met de ruige helft minder. Alhoewel, het betert. Petra: Bij ons is dat met, hoor. Onze klas is echt gemengd. Wij zitten soms naast een meisje, soms naast een jongen, al naargelang het best uitkomt. Griet: Ge moet wel oppassen dat ge niet

DHM: Zijn meisjes slimmer dan jongens? Griet: Slimmer niet, maar ik denk wel dat ze harder leren... Karlien: ... en nauwkeuriger zijn. Griet: En nauwkeuriger, ja. Jongens die zullen eerder zeggen van 'Bwa, foert.' T(rjrlipn Meisj.s 7llllen alles meet tot in de puntjes leren en correcter zijn. Petra: Jongens zeggen daarom wel eens dat wij 'blokbeesten' zijn (lacht). Maar meisjes zijn niet slimmer dan jongens: sommigen pakken studeren gewoon serieus op, anderen niet. DHM: Hoe reageren jongens van nietgemengde klassen op jullie verschijning op de speelplaats? Petra: Ze lachen wel eens met de kleren die je aandoet. Ik doe wel eens een broekrokje aan, en dan is het altijd raak. Griet: Ik heb ook eens een keer een kort rokje aangedaan en toen zei iedereen van: 'Ha,


SCHOOLLE VEN die heeft precies coureursbenen.' (lacht) Karlien: Weet ge wat wel plezant is? Iedereen kent u. Als ge uitgaat, dan zeggen sommige jongens wel eens iets tegen mij omdat ze mij van de VITO kennen, terwijl ik hen nog nooit op de speelplaats of zo gezien heb. Griet: Da's waar. Vorige week was ik in Loenhout en toen riep iemand van de overkant van de straat: 'Da's er een van de VITO', terwijl ik nog niet eens wist wie dat was. Petra: Ik vind dat wel plezant. Ge kent veel meer mensen. Anders als ge uitgaat en ge kent geen jongens... Karlien: Dat is natuurlijk omdat er zo weinig meisjes op de school zitten, hè, dat iedereen u kent. Er zijn misschien maar 30 meisjes en wel 800 jongens. Griet: Eigenlijk zit ik liever bij jongens dan bij meisjes. Jongens durven meer zeggen in de klas, ze zijn plezanter. Meisjes... pff... 'k weet niet, die zijn zo saai, in 't Spijker toch. Petra: Toch is het Spijker voor sommige dingen beter, vind ik: daar is meer geregeld enzo. Griet: Ik vind van niet. Ik ben helemaal voor de VITO: het is er veel toffer. Petra: In het Spijker had je ook meer kliekjes: meisjes die samenklitten en waar geen speld tussen te krijgen is. Dat is in de VITO niet. Griet: Ge moest er ook enorm veel leren. Ik zat tot 's avonds laat voor mijn boeken en als 't vakantie was, zegden ze: 'Nu hebt ge eens veel tijd, leer dit ook maar en dat ook' En

Griet: Ja, ze hebben allemaal een grote mond maar hun handen kunnen ze niet gebruiken. Petra: Er zijn er veel die van de humaniora of van de handel komen en die dan buizen in de VITO omdat ze denken dat ge d'er niks voor moet doen. Bij ons vallen vaak halve klassen weg omdat ze de technische vakken niet snappen. Kunt ge het u voorstellen: een halve klas die buist? Griet: Wat je ook veel hoort, is: 'Wat? Gaat gij naar de VITO? Maar daar zijt gij toch veel te slim voor.' Het is niet alleen een kwestie van slimheid, maar ook van graag doen. Karlien: Trouwens, de VITO is onderverdeeld in beroepsrichtingen en technische richtingen. Wat wij doen is een A 2 (= op technisch niveau, vi). Maar het beeld dat men van de VITO heeft wordt nog steeds bepaald door de beroepsrichtingen. Petra: VITO heeft een heel goede naam. Vele bedrijven vragen afgestudeerden van de school om bij hen te komen werken. De afgestudeerden bij de VITO vinden bijna allemaal onmiddellijk werk. DHM: Waarom volgen niet meer meisjes zo'n technische opleiding? Karlien: Da's een kwestie van niet durven, hè? Zo ineens naar een jongensschool gaan en een 'mannenrichting' volgen, dat schrikt velen af. Griet: Spijtig is dat. Ik had op 't Spijker ook veel reclame gemaakt voor de VITO, ik gaf zelfs folders enzo, maar uiteindelijk durfde of vilde niemand komen. Vele meisjes vin

Zo lief zitten ze op het VITO zelfs niet naast e1kaar, (v. 1.ti. r.) Griet, Karlien en Petra. hier nog een les en daar nog een huiswerk. Ze bleven maar werk opgeven. Karlien: 't Is niet dat ge in de VITO niks meer moet doen. Dat viel mij het eerste jaar ook wel tegen. Ze zeggen wel eens van: 'Pff, de VITO, da's zo gemakkelijk als wat.' En als ge tegen iemand zegt dat ge een avond eens niet kunt komen omdat ge teveel werk hebt, dan kijken ze u heleminil ongelovig aan.

den dat het werk dat wij moeten doen te vies of te grof is. Petra: Toch vinden meisjes met een diploma van de VITO sneller werk dan meisjes die gewoon een diploma van sociaal-technische of humaniora of zo hebben. Karlien: Ja, maar de VITO is niet goed genoeg, hè Petra?

Petra: Nog zoiets. Ik vind dat iedereen maar evenveel respect voor ons moet hebben als voor iemand anders. Wij zijn niet slechter omdat we op de VITO zitten. DHM: Mogen de meisjes meer bij de leraars? Karlien: De jongens zeggen van wel... Griet: ... maar dat is niet zo. We worden gewoon als gelijken behandeld. Petra: Bij turnen krijgen we wel 2 punten meer, maar dat vind ik normaal. Meisjes lopen bijvoorbeeld niet zo snel als jongens, in topsport ook niet. Karlien: Er zijn wel veel leraars die de jongens met hun achternaam aanspreken en de meisjes met hun voornaam. Maar dat wil niet zeggen dat meisjes meer mogen. Griet: Of leraars die zeggen van: 'Allée, mannen' en dan verontschuldigend erachter 'en juffrouw'. Maar als we achter een machine staan, word ik niet meer geholpen dan iemand anders, alhoewel je soms toch wel wat kracht nodig hebt. DHM: Schrikt het je af om later in een sector terecht te komen waar veel mannen in zitten? Griet: Neen, het is juist plezant om als enige vrouw 'verheven' te zijn boven al die mannen, en evenveel te weten als hen. Dat lijkt me echt tof. Karlien: Trouwens, we zijn het nu ook al gewoon om tussen allemaal mannen te zitten, dus wat zouden we er later problemen van gaan maken? De grenzen van typische 'mannenjobs' en typische 'vrouwenjobs' vervagen, en dat is maar goed ook. Griet: Ja, ik trouw later met zo'n huisman, die kookt en afwast en strijkt, en in de hof werkt en zo, want al dat huishoudelijk werk, .bah, dat wil ik niet doen. Petra: Ik vind dat ge dat maar samen moet doen. De man moet evenveel doen als de vrouw. DHM: Denk je dat de werkgevers eerder mannen dan vrou$en zullen aannemen? Griet: Juist niet. In de elektro-mechanica worden veel vrouwen gevraagd. Karlien: Ik denk toch dat een werkgever eerst even twijfelt. Wanneer hij keuze heeft tussen een man en een vrouw, zal hij eerder een man kiezen volgens mij. Griet: Volgens mij kiest hij eerder een vrouw. Karlien: Misschien wel. Vrouwen zijn gewoon beter! (algemeen gelach) Petra: In Bouwkunde zitten er nog geen meisjes, hoor. Dat zal misschien ook niet zo direkt komen, omdat dat toch zwaar werk is. Griet: Toch zit er veel toekomst in de richtingen die je aan de VITO kunt volgen. Denk daar maar eens over na. DHM: Komt voor mekaar, dames.

Vik L.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9 17


ho20 van da U)Tan Grote blikvanger deze maand is zonder meer de Aktiedag voor Fietspaden die op zaterdag 8 oktober in het centrum voor de nodige kommotie moet zorgen. Elders leest u er meer over. In deze rubriek alleen nog een oprisping. Voel je klant bij de middenstand, zo heet het uitnodigend. Waarop wij graag ingaan uiteraard. Maar het plaatselijke NCMV lijkt het niet zo op aktievoerende fietsers begrepen te hebben. Een vraag om 5000fr steun aan de Hoogstraatse middenstand werd geweigerd. Nochtans, zo heet hel in NC'MV kringen, steunt men de aktie van de Werkgroep Verkeersveiligheid volledig. In een NCMV perskominunikee heet het dat men zelf de problematiek aan voelt als betrokken ouderen als winkelier. Muu, de Iloogstraatsc winkeliers namen het niet dat het centrum enkele uren zal afgesloten zijn omdat zij daar nadeel van ondervinden aangezien de klanten dan elders gaan. Zij hadden de aktie veel liever op een zondag gezien, dan zouden ze trouwens ook volmondig en daadwerkelijk mee aktie voeren. Een en ander lijkt me toch op z'n minst disputabel: als het NCMV bezwaar heeft tegen het blokkeren van de Vrijheid voor H.Bloed, jaar- en avondmarkt, St. Niklaas intrede, Boom evokatie en noem maar op dan is dat hun zaak. Maar een fietspadenaktie is toch een zaak van volkomen andere orde. Bovendien heeft in de open werkgroep die de kampagne uitwerkte nooit iemand van het NCMV een opmerking in deze zin geuit. En zeggen dat men het helemaal eens is met een aktie maar anderzijds zich distantiëren van de uitwerking ervan, heeft verdomd veel weg van warm en koud tegelijk blazen. Maar zoals altijd, zal een en ander wel terug te voeren zijn op 'een ongelukkige samenloop van omstandigheden', zeker? LII Op 10 oktober steekt men in het stadhuis de koppen bij mekaar. De burgemeesters van Zundert, Chaam, Baarle, Nieuw Ginneken en Rijsbergen zijn er op dat ogenblik te gast samen met de oversten van brandweer en politie. Kwestie van de wederzijdse grensoverschrijdende hulpverlening verder in goeie banen te leiden. El Tegen die tijd moet Hoogstraten ook over een volwaardig rampenplan beschikken, dat half oktober op de provincie verwacht worden. L Een rechtzetting. De redaktie van het lijstenboekje werd attent gemaakt op een vergetelheid. In hel lijstje van de oudste inwoners ontbrak op de 10e plaats Lucia Wouters, geboren 7-12-1896 uit de Vrijheid. Ere wie ere toekomt. De Gelmeizwaaiers zijn bijna uitgevendeld voor dit jaar. Hoogtepunt van de jaarwerking was de deelname aan buitenlandse festivals in Duitsland, Nederland en Oostenrijk. Tussen 28 augustus en 3 september waren ze met nog zo'n 670 deelnemers uit 20 landen te gast in Krems aan de boorden van de Donau. De schone blauwe gescheipte. De omstreden Oostenrijkse president Kurt Waldheim kwam ter plekke een kijkje nemen en feliciteerde de groep voor hun optreden. Volgend jaar plannen de Gelmeizwaaiers een eigen folklorefestival in Hoogstraten, wellicht rond einde juli. Een vijftal buitenlandse groepen zouden dan gastgezinnen in Hoogstraten moeten vinden. 18

Verder zijn er voor volgend jaar al uitnodigingen uit Amerika en Joegoslavië. Wie interesse heeft voor vendelen en bereid is wekelijks op woensdagavond mee te oefenen, kan kontakt opnemen met J. Van den Kieboom, H. Bloedstraat 12, tel. 314.56.33.E Velt Noorderkempen hield op 24 september zijn hemfst-ledenontmnoeting in het Seminarie. De hele namiddag werd er gewerkt in gespreks- en luistergroepen rond ekologisch tuinieren, natuurlijke geneeswijzen, natuurvoeding en kruiden. Vanaf 7 oktober starten ze een kursus ekologisch tuinieren onder de leiding van Dirk Govaerts, tuinman van Widar in Zondereigen. Inschrijving noodzakelijk voor 30 september. Deelname kost 2750fr voor leden, 3200fr voor niet leden. De 10 lessen hebben plaats in een lokaal in Widar. Meer info bij Ann Janssen, Voort 79 in Meer le, tel. 315.83.27. LIII De vrouwenverenigingen zetten traditioneel rond deze tijd hun jaaraktiviteiten in. Tradities zijn er om in stand gehouden te worden, meent de KAV. Op 27 september gingen ze vn tiri met de algemene vcrgadenng. Op

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

De Gelmelzwaaiers 3 oktober om 19 uur heeft in de Pax de eerste les plaats van de naadkursus dameskleding. Van 4 oktober af wordt er in de turnzaal van de lagere school van het Spijker om 20 uur een uurtje geturnd. Op maandag 2 oktober begint de reeks hobby om 13.30 uur in de Pax. Elk van deze aktiviteiten heeft wekelijks zelfde tijd en lokaal plaats.LII De star/vergadering van KVLV is op dinsdag 3 oktober om 14 uur in de Pax. Jaarthemna is 'Grenzen overbruggen'. Op woensdagen 11 en 18 oktober zijn er om 13.30 uur en 19 uur kooklessen in de Pax. Op zaterdag 14 oktober is er een Jongerendag. Vanaf 10 uur is er een programma voor vrouwen onder de 40. Hoe dal er precies zal uitzien, is deels afhankelijk van de weersomstandigheden. Op dinsdag 24 oktober vertrekt men om half acht naar Turnhout waar bij IVEKA een demnonstratie microgolf wordt bijgewoond. Het gebuurte Boereneinde viert op 22 oktoher 7n11 kermis(je). -

Om ter meest en om ter vlugst Woensdag nâ Begijntjes Laat Besluit, 23 augustus, trokken alle kinderen van de Hoogst raatse gebuurten naar De Mosten. 360 kinderen maakten daar in 14 minuten en 35 seconden 7.308 zandtaartjes.


HOOGSTRA TEN We maken het iniddenstandscirkeltje rond. Croes stopt er mee, zodat een vertrouwd gezicht en naam uit de Vrijheid verdwijnen. Naar men zegt ligt de verkoopprijs voor de zaak een flink stuk boven de 10 miljoen. Wat links en rechts de vraag doet stellen of op termijn de kleine middenstander nog wel een kans heeft om zijn zaakjes drijvende te houden. Want de hoge verkoopprijs zal mogelijk andere verkoop- en op termijn huurprijzen fiks de hoogte injagen. Terwijl de Vrijheid net z 'n charme haalt uit de eigenzinnige men geling van grote professioneel opgezette zaken, kleine typische (dorps) winkels en gewone burgerhuizen. Een eigenzinnig maar labiel evenwicht?U

Hoogstraatse verzetsvrouw gehuldigd in Baarle Zaterdag 9 september werd het oud-gemeentehuis van Baarle-l-Iertog geopend als heemhuis van de Baarlese heemkundekring. Ter gelegenheid hiervan presenteerden de burgemeesters van Baarle-I-lertog en Baarle-Nassau een boek over het verzet in hun gemeenten. Het werd hun, mede namens de schrijfster, Els Hofker, aangeboden door de drukker-uitgever J. de Jong. 'Vrouw in verzet' is een boek dat Els Hofker schreef over Maria Verhoeven, in het dorp Mit Pauw genoemd. Mit heeft zich zowel tijdens de Eerste Wereldoorlog in Hoogstraten als in de Tweede Wereldoorlog in Baarle onderscheiden als verzetsstrijder. Drie weken voor de bevrijding werd zij, na verraad, door de Duitsers gedood. Maria Verhoeven was gehuwd met de Hoogstraatse postbode Hugo Cornelissen. Na zijn overplaatsing naar Baarle-Hertog verhuisden zij van Hoogstraten naar Baarle. De huidige burgemeester van Baarle-Nassau is één van haar zonen.0

Gaat u bouwen?

JJF HERIJGERS l

ikk

Industrieweg 7

Bouwspecialiteiten

2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55

ALLES VOOR UW DAK • geisoleerde dakelementen (isoleren en bouwen in één) • polyester roofings (verschillende prijsklassen) • muurvinyl, boensels en plaché • dakvensters Velux en lichtkoepels • ventilatie en rookgas dakdoorvoeren

t1

o

t lor. Drukker J. de Jong, scluijJ.sier E/,s liofker en de /)u,'/neester van Baarle-Nassau Y. Kort,nann.

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Welgezinde patria Zo zag Café Patria eruit in de tijd toen Karel Boom daar geboren werd. Als café ziet het er nu veel gezelliger uit maar de prachtige naam 'DE WELGEZINDE' had bewaard moeten blijven.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

19


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Adriaan en Anna Smouts-Martens Elke keer wanneer we Jaan en Anna ontmoeten zijn we steeds opnieuw verwonderd over hun optimisme en hun blijmoedigheid in dit leven. Ze zijn nu al vijftig jaar getrouwd en hebben al heel wat meegemaakt.

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS In moeilijke omstandigheden en oorlogsjaren hebben ze samen twee zonen en één dochter grootgebracht, die nu zelf in de kinderen zitten. De oudste René woont met zijn vrouw en zoon Luc op de Lindendreef. De tweede J05, verblijft met zijn Martha en de kinderen Els, Tinne en Kris in de Gelmelstraat, het huis waar vroeger de ouders van Jaan nog hun diamanten bruiloft vierden. Hun dochter José woont in de Grensstraat te Sint-Lenaarts met haar man Rie Jochems en zij hebben vier kinderen: Annemie, getrouwd met Danny Van Ginneken, Greet, Inge en Jef. Jaan en Anna huizen nu al 42 jaar in hun eigen woonst in de Hinnenboomstraat 2. Jaan is geboren op 12 januari 1915 op de Houtelhoek, vlak in de geburen. Na zijn schooltijd in Hoogstraten werkte hij wekelijks drie dagen bij Jef Laurijssen en drie dagen bij de weduwe Laurijssen in Achtel. Anna kwam op de wereld op 20 januari 1914 te Meer als oudste van 12 kinderen, In de eerste oorlog woonde zij nog even in de Moerstraat en later verhuisden de ouders nog naar Westmalle en Minderhout. Anna diende voor haar huwelijk bij Neel Mertens in Achtel en daarna bij Janneke Schrijvers in de Minderhoutsestraat. 't Is in Achtel dat zij Jaan leerde kennen. Het was op 4 september 1939 dat ze trouwden in Westmalle, maar ook de mobilisatie stond voor de deur. Met wat sobere meubeltjes zijn Jaan en Anna begonnen in Breebos, eerst in een kamer en later op één der hoeven van mijnheer Van Bree. Zes weken na zijn trouwdag werd Jaan opgeroepen. Die eerste huwelijksjaren zijn dus niet zo meegevallen. Einde juli 1940 kwam Jaan eindelijk weer thuis, maar de oorlog bleef duren. Ook Breebos kwam nog in de vuurlijn te liggen, juist zoals de Hees hier. Mijnheer Van Bree was ook uit zijn kasteeltje gezet door de Duitse officieren en verbleef bij hen op de hoeve, sa20

men met zijn verpleegster en zijn kamenier. Ze sliepen eveneens mee in de kelder tijdens de beschieting. Het waren dikwijls bange uren met geschut aan twee kanten. Na de oorlog werkte Jaan nog bij Sooi Swis en bleef tevens nog naar Breebos rijden om er te helpen. Maar in 1947 kon hij zijn langgekoesterde droom waar maken en een eigen geboer beginnen. Met zijn vrienden-bouwgezeIlen bouwde hij toen zijn eigen huis, met daarbij 5 ha grond om aan de kost te kunnen komen, met gedeeltelijk land- en tuinbouw. Het was nog steeds werken van 's morgens tot 's avonds, maar het is goed gegaan. Op zijn 64 jaar ging Jaan op pensioen, maar hetzelfde jaar belandde hij in het ziekenhuis. Ook deze tegenslag kwam Jaan flink te boven. Nu genieten Anna en Jaan samen er ten volle van. Beiden zijn ze nog steeds danslustig en hebben hun eigen kaartclub. Anna is bestuurslid van de gepensioneerden en trouw lid van hun zangkoor. Jaan is de voorman van

Heimeulenstraat 20 2328 Meerle

hun fietsploeg, maar ook zijn eigen tuintje houdt hij nog in orde. Zaterdag 9 september vierden zij hun gouden huwelijksfeest. Zij werden thuis met de vigilante afgehaald om de prachtige stoet van het gebuurte Boereneinde te vervoegen, die in de Loenhoutseweg vertrok. Heel de buurtschap begeleidde hen naar de kerk en het stadhuis. Na deze plechtigheden ging het met de ganse familie en de vele genodigden naar het Centrum in Sint-Lenaarts tot in de late uurtjes. Lang zullen ze leven in de gloria... en nogmaals hartelijk proficiat.

ZAKEN KANTOOR

7M

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPAREN

AN

L ENEN


HOOGSTRA TEN

Ongevallen Zondag 20 aug. om 10uur werd aan het kruispunt Loenhoutseweg en Heuveistraat te Hoogstraten, de 16-jarige fietser Dimitri Verfaille uit Oostende, aangereden en licht gekwetst, door een vrachtwagen met aanhangwagen, bestuurd door Martinus Weatea, 's Grave-Capelle (NL). Maandag 21 aug. om 8.30 uur kwam, aan de Loenhoutseweg, een tractor met oplegger, bestuurd door Alfred Maes uit Deurne, in botsing met een personenwagen bestuurd door Martinus Kievits uit Waalwijk (NL). De auto van Tonia Michielsen, Chaamseweg 21, Meerle werd woensdag 23aug. om 7.40 uur zwaar beschadigd door een botsing met de auto bestuurd door Karel Lenaerts uit Turnhout. Dit gebeurde aan de St. Lenaartseweg te Rijkevorsel. De 24-jarige Ilse De Nijs, Bavelstraat 82, Rijkevorsel werd licht gekwetst wanneer zij donderdag 24aug. om 18.20 uur aan de Schranseweg te Rij kevorsel met haar auto botste met de auto bestuurd door Greet Goetschalckx (19j), Schranseweg 4, Rijkevorsel. Er was zware schade. Dinsdag 5sept. om 22 uur reed de 25-jarige E. Annecour uit Hoboken, met zijn motorfiets aan de Beersebaan te Rij kevorsel in de gracht. Hij werd hierbij licht gekwetst. Zijn motor werd zwaar beschadigd. Dinsdag 12sept. om 17.25 uur botsten aan het kruispunt Lod. De Konincklaan - Loenhoutseweg, de auto bestuurd door Jacob Michielsen uit Breda met de vrachtwagen bestuurd door Christiaan Van Dun, Meersel 14. Woensdag 13 sept. om 23 uur botsten aan de Meerseweg te Meer de auto's bestuurd door Thomas Nieuwenhof uit Heemstede (NL) en Simon Eekels, J. Lijsenstraat 12, Meer. Ook een verlichtingspaal en de woning van Sprangers, Meerseweg 65, werden beschadigd. Vrijdag 15 sept. om 8 uur werden aan de Desmedtstraat Minderhout, drie auto's betrokken bij een botsing. De bestuurders waren: Engelbert Aerts (44j), Zandbergstraat 5, Meer, Johan Cortesolles (47j), uit Etten-Leur en Marc Goetschalckx (25j), Wildertstraat 5, Meer. Vrijdag 15 sept. om 20.50 uur botsten aan de Klinketstraat te Wortel de auto's bestuurd door Etienne Sprangers, St. Jansstraat 31, Wortel en Aug. Cornelissen, Klinketstraat 27, Wortel. Er was zware schade. Zaterdag 16sept. om 2.45 uur reed de 21 -jarige Alfons Aerts uit Beerse, met zijn auto aan de Klinkestraat te Wortel, tegen een boom. Hij werd hierbij zwaar gekwetst evenals de inzittenden, nl. de 20-jarige Joèl Lanslots en de 20-jarige Chris Verstraeten, Molenstraat 26, Merksplas. Zondag 17sept. om 11.10uur reed Anita Van Hemeldonck uit Zoersel, met haar auto tegen een afsluiting aan het kruispunt Oostmallesteenweg en Verbindingsstraat te Rijkevorsel. Zij werd hierbij licht gekwetst evenals de twee inzittenden: Gerard Janssens en Jonathan Meyvis, allebei uit Zoersel. Zondag 17sept. om 13.50 uur botsten aan de St. Lenaartseweg een auto met een motorfiets. De auto werd bestuurd door Karel Broeckmans, Moerstraat 9, Hoogstraten. De motorfietser was Herman MatthÊ uit Ravels. De duozitster Marleen Mertens (27j) uit Ravels, werd licht gekwetst.

Alle handelsdrukwerk Alle gelegenheidsdrukwerk Fotocopies Typ- en inbindwerk

ffffi

Vrij bi ijvend p rijsoffertes

COPI Vrijheid 215 Hoogstraten Tel. 03/3147241

Burenhulp Regina Verheyen- Van Doninck (Vrijheid 16) ontsnapte aan de verstikkingsdood dank zijde snelle hulp van de buren, de familie Cornelissen. Nadat de bliksem haar 1v-toestel deed ontploffen, ontstond er brand in haar appartement. De Hoogst raatse brandweerlui waren vlug op de plaats van het onheil en konden de schade beperken. Diezelfde dag, zondag 6augustus, werd door het korte maar hevige onweer heel wat schade aangericht, o.a. aan diverse 1v-toestellen in de buurt van de Statie.

CATTLEYA De bloemen lijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zetten de bloempjes voor u bJten

Bioemensierkunst

'CATTLEYA'

Poul & May Van Huffe-Van Dyck Leapodstraat 60, 2330 Merkspbs

21


Gevaarlijke goedje in de berm ;7i

jI1(4X4ôV4

L44T,JE W'eTLaJ 10 jaar Nicaragua in de Wereidwinkel Het was in juli 1979 dat Nicaragua (MiddenAmerika) volledig loskwam van de dictatuur van Somoza en een eigen koers ging varen met als doel een maatschappij op te bouwen waarin iedere Nicaraguaan aan zijn trekken kwam. Voedsel, scholing en gezondheidszorg voor iedere inwoner, ook voor de allerarmsten, dat was het streefdoel. Maar Nicaragua is een arm land, dat was het 10 jaar geleden ook al. Daarbovenop kwam dan nog 8 jaar oorlog, daling van de exportprijzen en natuurrampen zoals de orkaan 'Joan' in 88, je zou voor minder de pijp aan maarten geven. Maar in Nicaragua probeert men het hoofd boven water te houden en rekent daarbij op steun, ook van België dat tot nu toe vrij passief is gebleven ten aanzien van vragen uit dat land. Nu het nieuwe Nicaragua in vrij moeilijke omstandigheden zijn lOde verjaardag viert, wil Oxfam-Wereldwinkels speciaal aandacht vragen voor dit beproefde land. Wereidwinkel-Hoogstraten gaat dat doen op zaterdag 14 oktober. Vanaf half drie staat daar de deur (Gelmelstraat 5) wagenwijd open voor iedereen die Nicaragua een warm hart toedraagt en iets meer wil weten over land en volk en wat de Wereldwinkel daarmee te maken heeft. Wie binnenkomt kan meedoen aan een receptie met Nicaraguaanse hapjes, luisteren naar muziek en poëzie uit dat land. Er zal ook een tentoonstelling te bekijken zijn met tekeningen van kinderen uit Nicaragua. Ook de kinderen zijn welkom op deze namiddag, ze worden vergast op bananenhapjes en mogen tekeningen maken die later verstuurd worden naar de kinderen uit Nicaragua. Stap op zaterdagnamiddag 14 september eens binnen bij ons, u bent welkom, dat is zeker.

Donderdag 7september reeds een vrachtwagen van de berm op de E19 even voor de afrit Meer. De chauffeur kon uit de gekantelde wagen ontkomen en hulp halen. De tankwagen bleek geladen met fraaizuurhydride, een gevaarlijk produkt dat o. in. brandwonden, kort adeinigheid en blijvende letseis kan veroorzaken. Gelukkig bleek het produkt te stoilen wanneer het in kontakt kwam met de lucht, zodat de milieuschade beperkt bleef.

OPENBARE VERKOOP VAN HOEVE MET AANPALENDE LANDBOUWGROND TE HOOGSTRATEN/MEER.

Notaris A. Rommens te Meer, Meerseweg 115, tel. 03/31 5 71 67, en Notaris J. Michoel te Hoogstraten, Lod. de Konincklaan 361 tel. 03/31451 77, zullen ten overstaan van de Heer Vrederechter van het 2e kanton Turnhout, in één zitdag, onder opschortende voorwaarde van uitblijven van opbod, publiek verkopen: Onder Hoogstraten/Meer: KOOP 1 - Hoeve met bijgebouwen, Hoogeind 54, groot 19 a 39 ce. Indeling hoeve: kelder, living, zitplaats, keuken, achterkeuken, kamer, veranda, badkamer/toilet, stal. Boven: 2 slaapk. en zolder. Nutsvoorzieningen: waterleiding, TV-distributie, elektriciteit. Aanvaarding na betaling koopsom en onkosten. Klein beschrijf mogelijk (KI ong. 20.000 fr.) Bezichtiging: Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. KOOP 2- Perceel wei- en akkerland, groot 73 a 89 ca, gelegen achter koop 1, palende: de straat Hoogeind met 5 m., Meyvis-Antonissen K., Meyvis-Van Der Velde J., Meyvis-Van Der Velde F. wwe en kinderen, de Gerrevenloop en Meyvis-Martens C. Aanvaarding na betaling van koopsom en onkosten. ZITDAG: Dinsdag 10oktober1989om 16.00uur in zaal VICTORIAte Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 3. Inlichtingen en plan ten kantore van de Notarissen.

Wereldwinkel-Hoogstraten Gelmelsiraat 5

Het is nog tijd om in te schrijven voor onze 2de avond. 'Vreemde kulturen' (Marokkaans etentje) op vrijdag 20 oktober in de parochiezaal van Minderhout. Aanvang 19.30 uur. Inschrijven via tel. 314.41.26. KASOMBO KOMT In het kader van 11.11.11 is de Zaïress Kasombo te gast in Hoogstraten. Op maandag 23 oktober wordt hij op het stadhuis ontvangen en opent hij de Afrika-tentoonstelling die daar te zien zal zijn. Kasombo blijft hier de hele week en zal scholen en verenigingen bezoeken. Hij zal er ook bij zijn als op woensdag 25 oktober de film 'La Vie est Belle' in The Movie wordt vertoond. Iedereen is daar van harte welkom. 22

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WONING TE 2320 HOOGSTRATEN, GELMELSTRAAT 53.

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen namens R. Moonen. Goed gelegen WONING te Hoogstraten, Gelmelstr. 53, groot 180 m 2 Ingedeeld als volgt: 4 dooreenlopende plaatsen, keuken en berging. Boven 3 slaapkamers. Verder kelder en garage (inrit naast huis). Het eigendom is voorzien van elektriciteit, waterleiding, gas en TV-distributie. Bezichtiging: Sleutel te bekomen ten kantore van de notaris. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. .

ZITDAGEN:

telkens om 17 uur Inzet op dinsdag 26september 1989 en definitief op dinsdag 10 oktober 1989, in Café Patria, Vrijheid 174 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.0


Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

Iets wil ik nog wel kwijt. De dorpsraad van Meersel-Dreef vergaderde op woensdag 6 september. Er stonden echter geen grote punten op de agenda. Zoals dikwijls worden er dan andere dorpszaken besproken. Vooral dan de moeilijkheden die men ondervindt bij het bekomen van begrip en interesse voor de 'goede' zaak. 'Zijn er nog echte Meersel-Dreveniers?', vragen we ons dikwijls af. Niemand

nog meer verwarring wordt geschapen. Hoe maak je een kersverse inwoner wijs dat ze in Meersel-Dreef wonen als hun adres 2328 Meerle of 2321 Meer vermeldt? Aanmaningen om 2328 Hgstr.-Meersel-Dreef ofwel 2321 Hoogstr. - Meersel-Dreef, te schrijven, hebben dikwijls weinig succes. 'Is dat wel officieel', zie je ze dan denken. Ook moet je bij officiële instanties niet uitleggen dat je in Hoogstraten - Meersel-Dreef woont. 'Valt dat onder Meer of Meerle?' vragen ze dan steevast. En als je dan durft te vertellen dat na de fusie in 1976 Meersel-Dreef bj dekreet als één van de zes van Hoogstraten werd erkend, dan kijken ze je meewarig aan. Honderden keren hebben we ondertussen al geschreven waar Meersel-Dreef begint en eindigt en nog steeds zijn er mensen die verwonderd kijken als je ze vertelt dat hun straat ook bij MeerselDreef hoort. Denken we maar aan Strijbeek en het Villapark. De horden Hoogstraten-

lijkt er z'n slaap voor te laten als weer maar eens Meersel-Dreef vergeten wordt bij die andere 5 van Hoogstraten. 'Waar maken jullie je druk om', krijgen we vaak als reaktie als we weer eens uit onze krammen schieten omdat Meersel-Dreef te weinig of geen erkenning krijgt. Vooral het feit dat Meersel-Dreef geen eigen posinummer bezit, ligt ons zeer zwaar op de maag en nog erger is het dat, door Meersel-Dreef voor de fusie voor een stuk een gehucht was van Meerle èn van Meer, er hier

Meersel-Dreef, waar we toendertijd zo trots op waren, zijn al voor een groot gedeelte afgebroken en een ander gedeelte staat ver keerd. Als ik u vertel dat de éne helft van Klein- en Groot Eyssel wèl, en de andere helft niet bij Meersel-Dreef hoort, dan gelooft u wel dat dit er de zaak niet eenvoudiger op maakt. Je kunt het vergelijken met een groot huisgezin 'Hoogstraten met 6 kinderen', al de kinderen hebben een eigen kamer alleen Meersel-Dref moet in de kelder slapen en dan

Bijzonder weinig nieuws deze maand, jammer genoeg vallen al de activiteiten in de tweede helft van september. En aangezien dit artikel voor 17 sept em ber binnen moet zijn, kan ik nog niet veel vertellen. Een terugblik in het oktobernunmer van vorig jaar, leerde me dat ik toen ook in dezelfde situatie zat. Toen ben ik eens wal gaan fietsen om wal nieuws te vergaren. En aangezien onze baas ons verboden heeft nog over het weer le schrijven, 'want dat weten de mensen zelf wel' zei hij, blijft er niet veel over. El

Lawyssen electronics A

A

nrl?j r . -

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

maar zeggen 'Voel je thuis'.... Verder zijn er dan ook nog mensen die vinden dat enkel de Dreef, Meersel-Dreef is. Ze schrijven als hun straatnaam Meerseldreef in plaats van Dreef, precies of al die mensen die in andere straten wonen er niet bijhoren. Bestaat Meersel-Dreef WEL of bestaat Meersel-Dreef NIET, vragen we ons dikwijls af. Of is het dan toch maar gewoon een naam van een straat zoals andere dorpen dikwijls zeggen. Wij weten het niet meer. Dikwijls zou je je boeltje bij elkaar willen pakken en elders gaan wonen waar je tenminste weet waar je woont. Als je dan leest in de vorige Maand dat volgens een onderzoek van het Nederlands research Instituut voor Recreatie en Toerisme enkel MeerselDreef samen met Antwerpen en BaarleNassau-Hertog vrij goed bekend is bij de grenstoeristen, dan weet je het helemaal niet meer. Bekend ver weg maar onbekend in eigen huis. En wie zei ook alweer 'onbekend maakt onbemind'. Wat maakt hij zich toch druk, zie ik u al denken. Maar als je in Hoogstraten, Wortel, Meerle, Meer of Minderhout woont of weet ik waar, dan is het allemaal veel eenvoudiger. EN WIJ WONEN IN MEERSEL-DREEF. 'Ja dat is waar', zegt u dan, 'maar is dat EIGENLIJK geen stuk

BEGRAFENISSEN

JORIS

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

-'

-:

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

23


r

fl]

De jaarlijkse missiefeesten zorgden ook dit jaar weer voor een ware overrompeling van het 'Parochiecomplex' Gedurende 2 dagen werden de grote en kleine zaal en het KLJlokaal ingenomen door een grote verscheidenheid van aktiviteiten. De hoofdmoot bestond uit een doorlopende tentoonstelling en verkoop van uitheemse kunstvoorwerpen en van de door de ca. 40 medewerk(st)ers vervaardigde huisvlijt, gaande van gebreide sokken (liefst 207 paar!) tot zeer kunstig haak- en borduurwerk. Om een groot aantal bezoekers te garanderen, heeft de missiekring een eenvoudige doch efficiĂŤnte taktiek uitgedacht. Iedere medewerker nodigt persoonlijk familie, vrienden en kennissen uit. Ook alle missiewerkingen uit de wijde omgeving worden verzocht. Doe daarbij nog de tijdig en ruim verspreide aankondigingen en je weet waarom die dagen zoveel mensen Meerle weten te vinden. De grote toeloop zorgt voor het welslagen van de feesten, dat zich weerspiegelt in de ruime ontvangsten, die mij in elk geval grote ogen deed opzetten. De bruto-omzet beloopt zo'n 830.000 fr., de kosten ca. 250.000 fr. Voeg daarbij nog de opbrengst van de jaarlijkse ledenaktie (ca. 90.000 fr.) en de gemeentesubsidie (ca. 20.000 fr.), dan kom je aan een netto opbrengst van ca. 690.000 fr. Dit bedrag wordt besteed aan rechtstreekse steun aan de 10 Meerlese missionarissen (vorig jaar ontvingen zij elk 60.000 fr.), steun aan missionarissen die naaste familie hebben in Meerle (11 x 5.000 fr.) en aan de pauselijke missiewerken (10.000 fr.). Tenslotte ontvangen de missionarissen die hier terug met vakantie komen, een soort van 'zakgeld' (2.000 fr. per jaar verblijf in de missie), dit om hun verlof hier te veraangenamen. Iedereen mag zijn eigen idee hebben over deze vorm van ontwikkelingssamenwerking. Vast staat dat de Meerlese missionarissen zich gesteund weten door een begeesterde schare van lokale supporters die hiervoor veel Vrije tijd en werkkracht over hebben. El Ook de kermis mocht dit jaar rekenen op de

24

ITi :d1

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

grote volkstoeloop. De prima weerso.'nstan-

digheden zullen hier wel voor iets lussenzitten. In tegenstelling tot vorige jaren is hel Vrij droog gebleven, met uitzondering van de dinsdag in de vooravond. Toen kregen de kermisgangers op een half uur een hoeveelheid water te verwerken die andere jaren over heel de duur van de kermis verdeeld werd. Voor de rest geen klagen. Terwijl we dit schrijven, is de nakermis aan de gang. Voor de kinderen is er weinig overgebleven. Buiten de botsauto 'S en een schietkraam zijn alle attrakties woensdag vertrokken. Het uitgespaarde geld kan voor de ouders meteen dienen als aanzet voor de kermispot van volgend jaar. LI Samen met de school zijn ook een aantal buitenschoolse maar aanverwante aktiviteiten weer op gang gekomen. 'De muziekacademie der Noorderkempen' en de Tekenschool (afdeling van IKO) hebben hun deuren geopend en kunnen zoals vorige jaren op een trouwe aanhang rekenen. Beiden zijn ze gehuisvest (nou ja) in de gemeentewoning naast de bibliotheek. Ook de turnkring ,'t Zolderke' biedt voor het 2e jaar van zijn bestaan een gavariĂŤerd programma, gaande van kleuterturnen (voor de kleuters van de laatste kleuterklas), rekreatief en/of keurturnen (voor leerlingen van het le tot het 6e leerjaar) en jazz-turnen (voor leerlingen van het 3e tot het 6e leerjaar). Belangstellenden kunnen inlichtingen bekomen of inschrijven bij de turnleerkrachten van de Lagere School (Juffrouw Marion en Meester Koen) of op het secretariaat van de vereniging (tel. 315.88.54). De aktiviteiten gaan van start op maandag 2 oktober in het turnzaaltje boven de kleuter school.

In verband met voornoemde aktiviteiten wil ik het met u even hebben over de lokalen waarin zij doorgaan. Het gebouwtje van de Teken- en Muziek-

school doet me onweerstaan baar denken aan het schooltje uit het boek 'De Witte' van Ernest Claes. Als er voor de deur geen moderne BMX- en Mountainbikes zouden staan,

In Memoriam

Op 12 september ji. overleed in familiekring te Meerle VIC DE SAEGER, hoofdinspecteur van politie van onze stad. Vic werd geboren te Retie in 1941. Als zoon van een douane-beambte koos hij ook na zijn studies al spoedig voor een betrekking in openbare dienst. Zo was hij achtereenvolgens werkzaam als gevangenbewaarder, en trad hij in 1965 toe tot de rijkswacht, waarbij hij tot einde 1970 dienst deed in de brigade Meerle. Bij het begin van 1971 trad Vicin dienst als veldwachter van Meerle, dit in opvolging van zijn overleden oom, veldwachter Jef Janssens. Ingevolge de fusie in 1977 kwam Vic automatisch terecht bij de nieuwe fusiegemeente Hoogstraten, eerst als veldwachter, nadien als lid van het gemeentelijk politiecorps, in hoedanigheid van politieinspecteur en sedert enkele maanden als hoofdinspecteur. Vic was een bekwaam en nauwgezet politieambtenaar. Reeds tijdens zijn dienst als veldwachter te Meerle volgde hij te Antwerpen de politieschool om zich te bekwamen in zijn vak. Hij trachtte zijn werk zo goed mogelijk te doen. Vic De Saeger was tevens een goed mens in zijn omgang met collega's, vrienden en geburen. Op sportief gebied genoot hij van de fietstochten die hij zelfs tijdens zijn ziekte regelmatig deed. Vic was vooral een moedig man. Maanden lang was hij zich bewust van wat hem te wachten stond; hij kon daar rustig over praten met zijn gezin en met vrienden. De gemeenschap verliest in Vic De Saeger een gewaardeerd ambtenaar, en zijn familie een goede echtgenoot en vader.


MEERLE zou je kunnen verwachten dat er elk moment een stekelharige wittekop met bretels en klompen komt buiten rennen. Mij valt het schrille kontrast op met de lokalen van bv. IKO in Hoogstraten. Ook liet turnzaaltje op de zolder van de kleuterschool kan, hoewel nog goed bruikbaar, op geen enkele wijze de vergelijking doorstaan met wat de meeste mensen zich van een turnzaal voorstellen. Het is een beetje droevig vast te moeten stellen dat Meerle op dit gebied achterophinkt in de fusie. Zowel in Wortel als in Minderhout zijn de plannen voor een lurn- of sportzaal in een vergevorderd stadium, terwijl deze akkommodaties in Meer en Hoogstralen reeds voorhanden zijn. Zou het verkeerd zijn te hopen dat Meerle in een van de volgende jaren ook aan de beurt komt? Een goed doordacht 'multijunkuoneel' gebouw zou ,nisschien geen overbodige luxe zijn. Laten we stellen dat hoop doet leven. ri

De hoop op de spoedige aanleg van een nieuw fietspad op de Ulicotenseweg lijkt intussen gewettigd te zijn geweest. In de ioop van vorige week werden de eerste materialen ter plekke afgeleverd en tegen de tijd dat u dit leest zouden de werken al een heel stuk gevorderd moeten zijn. Het blijkt dus dat een rationele aanpak van kleinere plaatselijke problemen vrij snel tot een bevredigende oplossing kan leiden. LI Over fietspaden gesproken, vergeet de grote

aktiedag hiervoor op 7 oktober niet (elders in dit nummer verneemt u er meer over). In het licht van de geplande heraan leg van de baan Minderhout-Meerle zou een sterke afvaardiging van Meerle op deze aktiedag aangewezen zijn. Kwestie van de heren plannenmakers erop attent te maken dat er ook in deze uithoek van het land nog zwakke weg gebruikers zijn.

De Chiro laat weten dat zij ook nog plaats hebben voor jongeren die hun zondagnamiddag goed willen besteden. Je kan er, naargelang je leeftijd, terecht bij volgende groepen:

Speelclubbers (7-10 jaar), Rakkwis (10-12 jaar), Titos (12-14 jaar), Ketis (14-16 jaar) en Aspis (+ 16 jaar). Wie wil weten wat al die exotische namen voor fraais verbergen moet op zondagmiddag van half twee tot vijf maar eens gaan kijken aan de chirolokalen op de Ulicotenseweg of op het Gemeenteplein. Iedereen is welkom. LI En wie wil leren zwemmen of wie het al kan en het gewoon wil doen, kan vanaf oktober elke donderdag met de Kil V/KWB bus mee naar Breda. De bus vertrekt om 19 uur aan Leo Van Boxel op de Strijbeekseweg. Meer inlichtingen te bekomen bij Marcel Van Bavel, Heimneulenstraat 29.

Voor de rest kwamen me geen geplande aktiviteiten ter ore, hoewel ik die oren steeds wijd open houd. Iedereen die iets aan te kondigen heeft wordt hierbij dus verzocht dit met luide stemme te doen, zodat wij er schriftelijk kond van kunnen doen. Tot volgende (Hoogstraatse) Maand!!!

Tweewieler Racing Center

D. VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL: 03/315.91.77

Uitgebreide kollektie van Garfield

'\'

r

Voor degenen die graag zelf hun schilderij maken, is de nieuwe collectie verfmateriaal binnen gekomen.

VAN BERGEN & CO. Gelmelstraat 30 - 2320 Hoogstraten Tel. 031/3147750 25


.imIrâ.

De kermis kwam en Prosper was klaar. Dat wist hij zeker. Hij had aan alles gedacht. In 't begin van 't jaar had hij zijn verlof aangevraagd en de eerste week van oktober was daarbij geweest. Z'n baas had hem wel even vragend aangekeken, maar Prosper was daar niet op ingegaan. Die klootzak had geen zak uit te staan met zijn plannen. Tijdens de laatste weken van september had Prosper zijn voorbereidingen afgerond. Zo had hij zich volledig in het nieuw gestoken en was ook bij Roberke gepasseerd voor een ander kapsel. Hij had alles resoluut naar achter laten knippen, zijn voorhoofdskaalheid was toch niet meer te verbergen. Tijdens de laatste dagen voor de kermis had hij dikwijls voor de spiegel gestaan. Met zijn nieuwe kleren en kapsel. En verdomme, hij zag er goed uit. Ook had hij enkele gelaatsuitdrukken ingeoefend die van pas konden komen tijdens de kermis. De voorbije nachten had hij amper de slaap kunnen vatten, omdat hij lag te fantaseren over wat komen ging. Nu was het zover. Na een verkwikkend bad had hij zich aangekleed en stond zich voor de laatste keer te bewonderen in de spiegel. Hij controleerde zijn portefeuille en ja hoor, de briefjes van duizend zaten klaar. Hij ademde diep in en draaide zich om. Hij was 'ready to go'. Hij stond reeds in de deuropening toen hij het plots voelde. Een wee gevoel, dat begon in z'n maag en zich snel over heel z'n lijf verspreidde. Wat was er met hem aan de hand? Het besef kwam en trof hem met een mokerslag. Met een schorre arigstkreet tuimelde hij terug de kamer in, struikelde over de krantenbak en plofte neer. Hij had gedacht klaar te zijn, maar dat was niet zo. Hij was één ding vergeten: hij wist niet waarheen! Hij had niks afgesproken, want vrienden - laat staan vriendinnen - had hij niet. Hij was alleen. Waar

cft flfj moest hij heen? Hij wist het niet. Als een gekwetst weekdier schuifelde hij over de vloer en bleef toen snikkend liggen. Uit zijn gesloten ogen stroomden tranen. Toen hij ze uiteindelijk opende, merkte hij dat hij tussen de gevallen kranten en tijdschriften lag. Gebroken begon hij ze bijeen te rapen. Hij was bijna klaar toen hij plots stokstijf bleef zitten. Het binnenkomende straatlicht viel vol op het laatste krantje dat hij wou oprapen. Gebiologeerd staarde hij ernaar en kroop toen als een verminkte kreeft naar wat de opengevallen Hoogstraatse Maand bleek te zijn. Was het waar? Zag hij het echt? Hij wreef verwoed zijn laatste tranen weg en keek opnieuw. Toen ontsnapte er weer een kreet aan zijn keel, maar ditmaal was het er één van immense vreugde. Hij had goed gezien! Daar voor hem op de grond lag de oplossing van zijn probleem: De Gouden Gids voor Meerkermis. Wild rukte hij het blad los. Hij was gered! Hij wist nu waarheen. Het stond daar allemaal zwart op wit. Hij moest alleen de Gids maar volgen! Zo simpel was het. Vlug bracht hij zich in orde voor de spiegel en met de Ker misgids als een schat in z'n armen verdween hij in de duisternis. Even later bereikte hij zijn bestemming. Voor Prosper was het begonnen..; En hoe het afliep, leest u volgende maand in dit fantastische blad. LI Hoewel u dus merkt dat de kermis deze maand over Meer regeert, brengen wij u toch een beetje verenigingsnieuws. De KA V-KWB komt weer met z'n hobbytentoonstelling op de proppen. Voor de zeventiende keer. Reeds. Iedereen die iets wil tentoonstellen, kan dat door zijn of haar naam v66r 15 oktober op te geven bij één van de bestuursleden. Ook verenigingen die hun jaarwerking willen presenteren, zijn welkom. 13

VOOr de vierde keer vier generutle5 in dejainilie Koyen! Projicial. V.l.n.r. op de bank: grootmoeder Anna Strijbos, overgrootmoeder Mieke Koyen en moeder Rita Koyen. Op schoot: dochters Tinne en Anne Lan gens.

26

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Ook vier generaties in deftimnilie Peeters! Proficiat. De jongste, Gert-Jan Peeters-Chrisliaensen, ligt in de armen van de oudste, Adriaan Peeters. Daarboven staan grootvader Frans en vader Harry Peeters trots te wezen.

Voor de twijfelaars onder u die niet goed weten wanneer ze moeten beginnen met kermisvieren en wanneer ze moeten stoppen, is er de Brass- en Drumband Ste-Rosalia. Op zaterdag 30 september blazen zij immers alles in gang van de kermis tijdens een optocht door het dorp. Dat zijn mooie tradities die gelukkig de tand des tijds weestaan. Later in de maand reizen zij nog naar Lille (zaterdag 21 oktober) eil Minderhout (vrijdag 27 oktober), waar zij telkens ongetwijfeld prima zullen concerteren. 0 Tenslotte is er de K.V.L.V. (Boerinnenbond) met drukke tijden in oktober. Hier komt hun lijstje: op dinsdag 10 oktober een agrarische vergadering over het milieu met Jef Van Looy, op woensdag 11 oktober om 13.00 uur een feestvergadering voor alle leden in de parochiezaal, op zaterdag 14 oktober een K . V . L. V . -jongerendag in Hoogstraten, op dinsdag 17 oktober weer een agrarische vergadering nu over de melkkwaliteit, op woensdag 18 oktober om 20.00 uur de eerste van tien yogalessen in de turnzaal en op maandag 23 oktober vragen de K.V.L.V.-jongeren zich om 20.00 uur in het Boerenzaaltje af 'Hoelang mijn kind nog naar school zal gaan?' Oef, een indrukwekkende lijst, geef toe, en tussendoor moeten al die boerinnen nog hun huishouden doen! Hier past slechts diepe bewondering en woorden schieten mij dan ook te kort. •


MEER

kermis '89!

vr 29-9

za 30-9

zo 1-10

Fortuin (Herrijgers)

uitbetaling spaarkas

weekend

weekend

ma 2-10

di 3-10

za 7-10

zo 8-10

Rich Danny

The Sonics en The Barators (zaal)

weekend

16.00 volksspelen weekend

& the Wealth

(café)

De Eiken (De Gruyter)

weekend

De Fabreros

De Fabreros

Second Bird

15.30 volksspelen Second Bird

De Fabreros

Nonkel Ney's Rhythm 'n Blue Band

Hoekske (Siemons)

weekend weekend

Disco Travel Sound/Studio Vrij (tent)

Disco Travel Sound/Studio vrij (tent: v.a. 14.00 uur)

Nonkel Ney's Rhythm 'n Blues Band

Cardo Saxi en Travel Sound (tent)

Disco Studio Vrij en Innovation (tent)

14.00 volksspelen, 14.00 Dirty Fingers +

(café)

Talkers, 20.00 Studio Vrij + Innovation

Victoria (Van Aperen)

weekend

Dreamboat

Fonne Staepels en de Silver City Band

13.30 volksspelen, 19.00 kaartprijskamp

duivenprijskanip, Fonne Staepels en de Silver City Band

Dreamboat kamp

19.30 kaartprijs-

Stamineeke (Faes)

uitbetaling spaarkas

Nonkel Ney's Rhythm 'n Blues Band (tent)

weekend spelen, Cave

15.30 volks(tent) City Crew (jaren 60-tent)

Dirty Fingers

Too Cute

weekend

Schuttersbof (V.d. Sanden)

weekend

weekend

10.00-19.00 Vrije kermisschieting

15.00-19.00 Vrije kermisschieting

13.30 volksspelen

weekend

weekend

Mussenakker

weekend

The Rock Pots Brothers of een andere groep

weekend

weekend

weekend

Vienna

weekend

De Marschalk (Schalk)

kermisVat

weekend

weekend

weekend

weekend

weekend

weekend

•I UD\E4

90

d

UWÔTOGRA f>

US NikOfl

III

FIETSPADEN

NU

() 1!3 TAIU0

ACTIEDAG ZATERDAG 7 OKTOBER 1989 DE HOOGSTRAATSE PERS MAANDBLAD VOOR DE NOORDERKEMPEN

de'

1

mciond 27


r_

rteI!esch.ten

De septemberdrukte is weer voorbij. En daardoor is er ook wat meer tijd om rond te kijken naar wat er te gebeuren staat. En stond. De Wortelfeesten brachten weer veel volk op de been. Het weer was niet zo goed als vorig jaar. Gelukkig bleef de vrijdagavondmarkt droog. Zondagnamiddag probeerde dat ook, maar op het laatst werden al de versierde kinderfietsen nog goed nat. Ik had u daarover een uitgebreider verslag willen bezorgen. Maar mijn brievenbus blijft leeg. En mijn telefoon spreekt ook niet. 't Zal voor een volgende keer zijn. 1-1 Vandaag op de gezinsrally van het ouderco-

mitee was het weer in ieder geval heel wat beter. Voor de mensen die de omloop afiegden (zo 'n 270) was dat plezant. In de keuken was het puffen geblazen. Pannekoeken bakken immers niet vanzelf. Daar is vuur voor nodig. Maar ze waren lekker. En hopelijk heeft het ook wat opgebracht.

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

len en een stuur aan zitten. En rijdt daarmee Enkele tientallen mensen zijn vrijgesteld van naar Hoogstraten waar tussen 3 en 4 uur deelname aan deze fietshappening in Hoogiedereen bijeenkomt. Niet om te luisteren naar straten. Want juist diezelfde dag start in Zonmooie woorden van politici, maar wel om te dereigen de kursus ecologisch tuinieren van laten zien dat het menens is. Want het wordt Velt. WIDAR, een kleinschalig tehuis voor toch wel hoog tijd, niet. Je zou gaan denken mentaal gehandicapten, stelt daarvoor zijn dat die mensen altijd stiekum hun ogen dicht tuinman en tuin ter bechikking. (Altijd de doen, als ze morgens of 's avonds die fietmoeite om daar eens te gaan kijken: ze versers passeren, die met 2, 3, soms 4 naast el- kopen er lekkere siroopjes en bakken heerkaar van en naar Hoogstraten fietsen. Pure lijk brood!) fl Russische roulette. Datzelfde weekeinde kun je ook weer met het Ik vraag me wel eens af of bij sommige van openbaar vervoer gaan rijden, want dan onze politici het koud zweet niet uitbreekt, als wordt weer een trein-tram-busdag gehouden. hen in hun laatste ogenblik in Gods naam ge- Ik dacht 2 dagen, maar ik kan ook mis zijn. vraagd wordt wat zij ons met onze wereld Gek toch dat wij elke keer weer ingespannen hebben laten doen? Lii worden om interesse op te brengen voor de

Oktober Oktober is een belangrijke maand. Ze komt immers vlak na september. En daarom wijd ik er nu heel dit artikel aan. (Ik ben trouwens niet de enige: 5 anderen doen dit weekend hetzelfde. Ja, maandelijks uw maandblad in de bus krijgen is plezant. Maar het moet ook nog gem.akt worden. Staat u daar deze herfst maar eens even bij stil.) Ja, want herfst is het ook al. Waarschijnlijk daarom dat de één of andere snuggere indertijd gemeend heeft dat dit de beste tijd is om de 'week van het bos' te plaatsen. Met het vallen van het blad zie je tenminste dat zo'n bos gemaakt wordt door bomen. Gelukkig is er hier en daar nog een stukje, zodat er weer veel herfstwandelingen kunnen gemaakt worden. 1 Daarvan wordt door Vakantiegenoegens ingericht, maar je moet er dan wel voor naar Vlimmeren. Op 1 oktober om 2 uur, vertrek aldaar aan de kerk. Niet dat er hier geen bossen meer zijn. Hoogstraten zelf valt wel wat kaal uit, maar gelukkig zijn de dorpen rondom nog redelijk groen bedeeld. Tijd voor een paar leerrijke boswandelingen, collega's!

Een arcliiejJoio van 10 jaar/enig.' Diie LENA -leden gingen seinen iiie! senator De Serra-

no op stap om het armzalig stukje straat dat aan de fietsers is toebedeeld, af te meten. zieltogende onderdelen van onze samenleving.

Zoals daar zijn: de natuur, de fietsers, het openbaar vervoer... Ze zeggen wel eens dat we in de crisisjaren zitten (al merk ik daar rondom mij niet veel van) en dat de vette ja ren voorbij zijn. Ik vraag me dan wel eens af: waar is al dat vet dan wel naartoe gegaan? E

Brave mensen

Kalender

Ze zeggen wel eens dat wij Vlamingen toch zo 'n brave mensen zijn. En dat is ook wel zo. Vorig jaar lieten zo 'n 500 fietsers en voetgangers zich hier in België doodrjden. (Of zou ik schrijven: vorig jaar reden wij zo '/1 500 fietsers en voetgangers dood...? Of laat ik beide staan.) En wij reageren daar dan zo ge-laten op. 'Dat is nu eenmaal... 'Ja, wat is dat eigenlijk? Het noodlot? Of Gods wil? Of de tol voor de vooruitgang? Of er bij te nemen? 10 Jaar geleden stond er een foto in de Hoogstraatse Gazet waar een paar LENK-ers onder toezicht van senator De Serrano de breedte van de wegen aan het opmeten waren. 10 Jaar, en sindsdien is er niets gebeurd. Geen enkel fietspad kwam er op de grote wegen bij. Ik kan begrijpen dat sommigen de strijdbijl hebben laten liggen waar ze vallen wou. Op 7 oktober springt iedereen in Hoogstraten en omgeving echter op de fiets of wat daarvoor moet doorgaan, als er maar 2 wie-

Nu, oktober is nog lang, ik zal dan ook maar eens opschieten met wat ik op mijn bord gekregen heb, in hapklare brokken voor u op te lepelen. (Dat voorgaande is misschien nogal moeilijk te verteren. Maar kauw er dan maar langzaam op. Dat wil ook wel eens helpen.) EI De KVL Vgaat breien. Die cursus start op 4 oktober. De KA V vult goed aan: zij koken

28

vanaf 11 oktober en dat tot 6 december. Dat worden dan zeker marsepeinen varken Ijes, die laatste les. EI De gepensioneerden gaan op reis, slechts voor een halve dag. Waarom weet ik niet, misschien omdat ze op tijd thuis moeten zijn voor 'Zonen en Dochters'. Dat is ook op 11 oktober. EI

Op 14 en 15 oktober trekken de bestuursleden van de KWB op sludieweekend. Ze gaan zich daar wat extra laten vormen. Dat moet dan ook hetzelfde weekend zijn dat het kermis is op Castelré. EI 20 Oktober heeft de eerste kaartavond plaats


WORTEL

GUJSBREGTS EI.EKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LIN EX PHILIPS-ZANUSSI Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie 's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

van de KWB. Dat is een vrijdag, natuurlijk. En die gaat door in de parochiezaal. Het zou kunnen dat diezelfde avond ook de jaarlijkse algemene vergadering van het oudercomitee doorgaat. Maar dat zou ook al een week eerder kunnen zijn, op 13 oktober dus. Dat hing wat af van de spreker. Maar dat gaat in ieder geval door in de zaal aan de Rooimans. Staat u daar op 13-10 voor gesloten deuren, dan is het de 20e. Zo weet u het direct. L Op 21 oktober komen in de zaal op Castel de 50-jarigen bijeen, diegenen die nu 50 worden en toen op de Wortelse schoolbanken zaten. 12 Jongens, 12 meiskes en 2 van de Kolonie, heb ik me laten vertellen. Het wordt gesponsord door juffrouw Lea, dus dat kan alleen maar een heel gezellige avond worden. 13 En dan sleur ik er nu het maandeinde nog

door. Op 28 oktober gaat het gebuurte DORP teren in deparochiezaal. Op3O oktober heeft de jong KVL V een kinderfilm in diezelfde zaal. Dat is dan al tijdens het herfstverlof. Voor sneeuw is het nog te vroeg dan, zeker? Maar 't zal wel regenen, dan. 13 En nog een belangrijk evenement om af te sluiten; op 28 en 29 oktober en 1 november stelt Cois Sommen (Langenberg) zijn schilderwerken ten toon in het Slot. Voor wat ik er van gezien heb (en daar verstand van heb, hee, want schilderijen ... ) zeker de moeite waard om eens binnen te stappen. Ja, er zit nôg talent in Wortel. 1-1 En willen nu de persattachees van de verschil. lende verenigingen sitto presto hun jaarprogramma's bezorgen? Ik heb de volgende maand(en) geen tijd om overal achteraan te gaan. Dankuwel! •

Oudje, zet je leesbril In het Hoogstraatse zijn er ruim 4000 mensen met een bibliotheekkaart op zak; 42 07o daarvan zijn jongeren. Op het geheel van de Hoogstraatse bevolking vormen zij maar 20 01ó doch ze kennen als geen ander de weg naar de bibliotheek. Zo niet de ouderen. Die gingen eertijds als kind wel eens naar de 'boekerij' van de meèster maar, eenmaal groot geworden, kwam er van lezen nog weinig in huis. Tijdverlies, zo meende men toen. Op zondag ja, dan mocht dat nog wel, maar ach, het vele werk enzoverder... Inmiddels zijn die mensen ouder geworden, hebben meer tijd maar het boeken-lezen zijn ze wellicht verleerd, althans de weg naar de bibliotheek die in niets nog lijkt op de vroegere boekerij van hun jeugd. De bibliotheekmensen die niet rusten v56r iedereen aan het lezen is, gaan proberen daar iets aan te doen. In de Week van de Bibliotheek - van 20 tot 27 oktober - worden in alle bibliotheken rondleidingen georganiseerd voor ouderen en ouderenverenigingen (bonden voor gepensioneerden) in de hoop hen over de drempel te halen. Eveneens in die week, op maandag 23 oktober, worden de resultaten bekend gemaakt van een enquête over het bibliotheekbezoek. Aan een 500-tal bibliotheekbezoekers werd gevraagd naar hun mening en wensen omtrent de bibliotheken in het Hoogstratense. Hun antwoorden werden gebundeld en zullen op 23 oktober aan de pers en belangstellenden worden voorgelegd. Voor de geïnteresseerden: het is te doen in de bibliotheek aan de Gravin Elisabethlaan om 19.00 uur. Om de Week van de Bib te besluiten, komt Geert Van Istendael op vrijdag 27 oktober voorlezen uit eigen werk, o.a. uit 'Het Belgisch Labyrint' waarin hij het heeft over zijn haat-liefde verhouding tot ons aller vaderland. Niet te versmaden. Om 20.00 uur in de bibliotheek in Hoogstraten. • 29


r

MH_-'ndew km~

Het drastisch imkrimpen van de dagen, zomeruur-winteruur, gesloopte kilometerslange maïsmuren, kaal geschoren velden, regen, wind...! De herfst is in aantocht en dit zonder trompetgeschal en luide kreten. Ongemerkt, zonder dat je het zelf weet, ga je over van de ene toestand in de andere, maar.. het heeft ongetwijfeld ook zijn charmes en de binnenmuurse warmte en knusheid in huis is ook niet te versmaden. LII

Die warmte mag dan ook weer niet met superlatieven voor de dag komen. Dit gebeurde wel bij het echtpaar Rie Tax en Mina Schrijvers in Minderhoutdorp op een warme donderdagavond op het einde van augustus. Donkere rookwolken, loeiende sirenes, fik kerende lichten alom, hoogopslaande vlammen, nieuwsgierig toestromende mensen! Een hallucinant beeld in de donkere avond. De Hoogst raatse brandweer met alle beschikbaar materiaal was tamelijk vlug te plaatse om de o veralheen vretende vlammen te bestrijden, maar ze kon toch niet beletten dat de bovenverdieping totaal verwoest werd en dat het gelijkvloers enorm geteisterd werd door de massa's water. Omstreeks 21.30 uur was de brandhaard bedwongen zoals men dat noemt. De omstaanders dropen af, zij hadden hun avondje gehad. De familie Tax bleef achter bij de verwoeste woning. Groot menselijk leed! 1-1

Ook even uit je bed gewipt die woensdagmorgen 13 september rond 5 uur in de morgen? Een plots opstekend onweer, een helle bliksemschicht onmiddellijk gevolgd door een oorverdovende knal, tegen de morgen aan een kokende lucht waaruit een zondvloed, die de straten deed overstromen, losbarstte van jewelste; in de loop van de voormiddag nog eens van hetzelfde laken een broek. Heel wat schade werd aangericht in de Gemeentestraat en Minderhoutdorp en dan vooral aan elektrische toestellen.

Een verjaardag vieren mag altijd nog een heuglijke gebeurtenis genoemd worden. Ieder doet het op zijn manier, de ene al iets origineler dan de andere. Maar wat gezegd van die reusachtige ballon die in de Desmedtstraat

30

netjes in een voorhofje vastgeankerd werd. Veel bekijks had het ding alleszins en aan nieuwsgierigen ontbrak het evenmin. Een beetje leven in de brouwerij bracht het alleszins! Ook KVLV komt volop tot leven Een druk programa voorwaar! 2 oktober: Handwerk: tapisserie van 13 tot 16 uur. 3 oktober: Microgolfoven te Turnhout te 13.30 uur en 19.30 uur. 5 oktober: Yoga van 19.30 tot 20.30 uur. 7 oktober: Modedans HIK Geel. 9 oktober: Handwerk: tapisserie van 13 tot 16 uur. 10 oktober: Agra: milieu, om 19.30 uur in zaal Pax. 12 oktober: Yoga van 19.30 tot 20.30 uur. 14 oktober: Jongerendag van het gewest Hoogstraten. 16 oktober: Handwerk: tapisserie van 13 tot 16 uur.

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Lanrijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28. 17 oktober: Agra: melkkwaliteit in de zaal Pax. Kookles: lekker koken met konijn in de zaal van 13 tot 16 uur en van 19 tot 22 uur. 19 oktober: Algemene vergadering te 19.30 uur in de zaal, thema: Grenzen-Over-Bruggen. 26 oktober: Yoga van 19.30 tot 20.30 uur. 30 oktober: Handwerk: tapisserie van 13 tot 16 uur. 1-1

Voorzitters en secretarissen van verenigingen, wil je ruchtbaarheid geven aan uw activiteiten, vieringen, enz., aarzel niet om een seintje te geven aan bovenvermeld adres. Het kost u in alle geval gene frank, alleen een heel klein beetje moeite!

Engelenven een landbouwleerpad in Minderhout Een landbouwleerpad geeft aan de geïnteresseerde wandelaar de mogelijkheid om doorheen een begeleide tocht op een boeiende en leerzame wijze kennis te maken met de hedendaagse land- en tuinbouw. Via instructieve informatieborden bij het begin van het pad en bij een aantal bedrijven verwerft men meer inzicht over de activiteiten in deze bedrijven en langs de route. Het Minderhoutse leerpad is ongeveer 4,5 km maar voor de sportieve wandelaar is er aansluitend nog een extra wandeling voorzien van 2 km. Het Minderhoutse leerpad 'Engelenven' is een realisatie van de plaatselijke Landelijke Gilde. In aan wezigheid van burgemeester en schepenen van Hoogstraten werd het pad geopend op vrijdag 8 september. Met dit initiatief wil men vooral de schoolgaande jeugd bereiken maar uiteraard is het ook de moeite waard voor iedereen. Folders over dit landbouwleerpad kan men bekomen bij de VVV-Hoogstraten en in het Cera-kantoor van Minderhout. Het landbouwleerpad begint en eindigt op het Gemeenteplein, tussen kerk en oud-gemeentehuis, in het centrum van Minderhout.

Vrijdag 8 september werd het landbouwleerpud Enge/en ren' in linde,i nul geopend. 'let een flinke afvaardiging van de Landelijke Gilde, de initiatiefnemers en uit voerders, en van het gemeentebestuur, werd de route van ongeveer 5 kin verkend.


CURIOSUM

.en op de Mark te Meer

300 opgehaalde schotbalken

-,

Bij deze onvolprezen zomer is een wandeling langs de Mark een hartelijk toetje. Wie daarbij zijn opmerkingszin niet verliest, ziet aan elke stuw een verzameling geketende balken liggen. Vele jaren liggen ze daar reeds en hun vastberaden stapeling voorspelt ze nog een nutteloze eeuwigheid toe. Is dat echter ook zo? We vroegen het aan Piet De Bie uit Minderhout, verantwoordelijke wachter van 'l)e Watering van de Beneden-Mark' en in die funktie Mark-expert.

Streekeigen curiosa Die moet ik altijd handbedienen. Met het Ministerie van Landbouw zijn we momenteel druk doende om een systeem op punt te stellen dat veel nauwkeuriger werkt.

Piet De Bie: Aanvankelijk werden er door de Ruilverkaveling 5 stuwen gepland en uitgevoerd tussen Minderhout en Meersel Dreef. Maar op vraag van ons (de Watering) werd er op Het Looi te Meer nog een voorzien. Wij hadden gezien dat de verdeling, zoals door hen voorzien, niet voldeed aan de vereisten. Er is trouwens een stuw, de vierde vanaf Minderhout, die er nutteloos staat voor wat de afstand en het verval betreft.

D.H.M.: En die voor de eeuwigheid geketende balken? Piet De Bie: Ha, ja. Dat is een heel evenement als ge dat ziet zitten, hé. Op één plaats, de Zandberg in Meer, zijn ze ooit eens gebruikt geweest. Dat was helemaal in het begin, nog tijdens het beheer door de Ruilverkaveling zelf. Daar zouden slechts pistons op de kleppen gezeten hebben. Om die te kunnen vervangen, maar ook om andere werken aan de kleppen te kunnen uitvoeren, moet het water toch kunnen tegengehouden worden. In die betonmuren zitten gleuven, dat zult ge wel gezien hebben, en daar passen die balken precies in. Gelukkig dat die balken zo zwaar zijn, anders

D.HM.: Wal gebeurt er als alle stuwen radikaal opengezet worden? Piet De Bie: Dan loopt de Mark volledig leeg, tot op de bodem, zonder fout!

D.HM.: Waarom nu wel en vroeger niet? Piet De Bie: Omdat de Mark toen enorm kronkelig was en een veel smallere bedding had. Na het rechttrekken en verbreden van de Mark kon het water veel sneller doorstromen. Daarom die stuwen.

waren ze misschien al lang weggeweest. Dat is een heel investering geweest die eigenlijk zijn kost nooit zal opbrengen, denk ik.

D.H.M.: Zo één set voor de 6 stuwen was misschien al genoeg geweest? Piet De Bie: Ik denk het ook. ja.0

D.H.M. Zelfs tijdens zo'n droge zomer als dit jaar blijft er water door de Mark stromen. Vanwaar blijft dat komen? Piet De Bie: Omdat de Mark zo diep ingesneden is, zal het grondwater links en rechts van de Mark daar altijd gedeeltelijk naar toe trekken. Maar als er gelijk deze zomer weinig regenwater bij komt, dan is de kleur van het water anders. Er vormt zich precies een dun vliesje aan het oppervlak. Sommigen denken dat dat van de vervuiling is door de boeren. Ik denk eerder dat het ijzer is van het grondwater.

D.H.M.: En u moet af en toe die stuwen hoger of lager draaien. Piet De Bie: In principe werken die automatisch. Daar zitten vlotters in die het hydraulisch mechanisme regelen. Voor de waterhoogte werken we met een zomer- en een winterpeil die een halve meter tot één meter verschillen. Met die vlotters kan er natuurlijk wel eens iets mis gaan. Trouwens, de eerste stuw, die in Minderhout, is zelfs een beetje mishouwd. De vlottcrkamLl is daai niet dIep genoeg zodat het peil er altijd te hoog zou staan als we ze automatisch zouden laten betijen.

Voor eeuwig geketend?

OS

cl

00

00

31


~W~

SPORTIEF HIER!

De gepensioneerden van Sint Joris De schutterij is hier in de streek een geliefde sport. Ieder dorp heeft wel zijn gilde en binnenkort hebben ze allemaal ook hun eigen nieuwe gildehuis. Maar wie kent de Sint Joris-Gilde-Gepensioneerden? Dat is een groep met een goeie twintig leden, samengesteld uit schutters van de gilden van Wortel, Minderhout en CastelrĂŠ. De oudsten onder hen zijn een eind in de 70, de anderen zijn jonger maar ze zijn allemaal op pensioen. Het is niet zo dat ze op hun oude dag met de schutterij begonnen zijn, daar zijn ze al veel langer mee bezig maar ze houden zoveel van hun sport dat ze, naast de gewone bondsschietingen, ook in een eigen clubverband de kruisboog hanteren. Op 13 september hielden ze hun laatste schieting van het seizoen en die namiddag zijn we hen gaan opzoeken. Voorzitter Stan Mertens legde ons een en ander uit. voorzitter Stan Menens toont zijn eigengemaakte kruisboog. De

De sport Bij het schieten als sport draait alles om de concentratie, geest en lichaam even heel

Ka/nplOen tveel .Sii'ijbos behaalde

een .teniidde/de van 32 punlen per schieiing.

gespannen, alles op alles zetten, dat geeft danrna een algeheI gevnel van ontsrauning. Er wordt geschoten op een afstand van 60 m en het gaat er natuurlijk om dat de roos (het hart van de schietschijf) getroffen wordt. Dat levert meteen 6 punten op. Als de pijl inslaat in de kringen omheen de roos, betekent dat respect. 5, 4, 3, 2, 1... punten op naargelang het schot dicht of ver van de roos aankomt. Hoewel er niet wordt geschoten om te winnen, worden de punten toch geteld, kwestie van het spannend te houden. Het wczc gezegd dat deze gepensioneerden inzake schietvaardigheid niet moeten onderdoen voor hun jongere broeders. Wel veroorloven zij zich een mildere reglementering. Van de 6 schietingen

Minder stress en meer ontspanning Stan Mertens: Onze groep bestaat nu zo'n klein 10 jaar. Wijlen Jef Desmedt uit Minderhout nam indertijd het initiatief. Na onze pensionering wilden we graag wat meer met onze sport bezig zijn, niet alleen in het weekeinde maar ook al eens op een namiddag in de week. We wilden het ook op een manier doen die meer bij onze leeftijd past: 'minder stress en meer ontspanning', dat is ons advies. We schieten ook wel voor punten en rozen maar dat is niet het voornaamste; om de 14 dagen een namiddag gezellig bij elkaar zijn, daar gaat het vooral om. Onder elkaar hebben we ons eigen reglement opgesteld, wat soepeler dan in de gilde. Zo mag een schutter hier zoveel proefschietingen doen (om te proberen) als hij wil; pas als hij 'Nu telt het', worden de punten aangerekend. Het schieten is ook gratis, er wordt geen inleggeld gevraagd, wel lidgeld (150F per jaar).

32

De Rozenprijs was voor Aloik Van den Bossche.


SPORT men er bogen voor uit hoorn en later zelfs van staal. De kruisboogschutters werden in het gevecht in de 2de linie opgesteld, achter de handboogschutters. De kruisboog was een zeer geducht wapen maar werd in de ISde en 16de eeuw geleidelijk door lichte handvuurwapens verdrongen.

0:

; mode.

KARL'S - COIFFURE

- IC-g

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 in het seizoen, komen er maar 5 in aanmer king voor de punten; de schieting waarbij de schutter de minste punten heeft behaald, wordt weggelaten bij het eindklassement. NEEL STRIJ BOS werd dit seizoen de individuele kampioen met 160 punten wat een gemiddelde van 32 punten per schieting betekent. Hij behaalde ook de meeste rozen: 15 maar omdat er volgens het reglement maar één prijs per schutter mag zijn, ging de Rozenprijs naar ALOIS VAN DEN BOSSCHE die 14 rozen bijeen had geschoten. De Gildeprijs werd gewonnen door de schutters van CASTELRE; die behaalden samen 569 punten, gevolgd door Minderhout met 549 punten en Wortel met 548.

Het Gildehuis Dat het kruisboogschieten en het gildeleven in het algemeen meer aanzien geniet dan voorheen, is te merken aan de fraaie nieuwe gildehuizen die alom uit de grond rijzen. Het begon in Meerle waar voor enkele jaren een nieuw gildehuis met bijbehorende schietstand werd ingehuldigd. Daarna volgde Minderhout met een eigen huis waardoor meteen het dorpsplein werd opgefleurd. Afdeling Hoogstraten bouwde haar huis op de Thysakker en verleden jaar mocht Meer zich verheugen in een vernieuwd schietterrein. Tenslotte zijn ook in Wortel de fundamenten gelegd voor een nieuw gildehuis, in het hart van het dorp naast de parochiezaal. Hoe oud ook (de Sint Jorisgilde alhier werd 453 jaar geleden opgericht) de 'guld' is nog springlevend. •

Na de schie/ing spek en eieren eten in een Castels café.

De kruisboog De kruisboog is een zwaar geval (wij bezweken haast onder het gewicht) en een kostbaar stuk. Stan Mertens vertelde dat hij zijn boog zelf gemaakt had maar hij 'dierf' niet vertellen hoeveel uren hij eraan gewerkt had. Kruisbogen worden gemaakt op bestelling, ze zijn niet in de winkel te koop. Ook over de prijs wilde men zich niet uitlaten maar wij hoorden iets van ettelijke tienduizenden. Niet alle schutters hebben hun eigen boog, de gilde heeft zelf bogen en de schutters stellen hun boog ook grif ter beschikking aan hun gildebroeders. Nieuwsgierig als wij zijn, wilden wij nog meer over de kruisboog weten. Zo vernamen wij dat 'de kruisboog het eerst e mechanisch schiet wapen was dat zich uit de handboog heeft ontwikkeld en al in de oud heid bekend was. Met de kruisboog konden zwaardere pij/en worden afgeschoten die ook beter gericht konden worden dan met de handboog het geval was. In de Middeleeuwen werden met de kruisboog afstanden gehaald tot ± 350,n. In het begin werd de kruisboog aangespannen niet de voet en daarom voetboog genoemd. De schietsnelheid was 2 â 3 pijlen per minuut. Maar al spoedig werd gebruik gemaakt van een speciale span ner en kwam de voet er niet meer aan te pas. Dc pijlen zijn ± 40 cm lang en 2 cm dik, voorzien van een ijzeren punt en gemaakt uit essehout. De boog werd aanvankelijk ook uit hout gemaakt maar reeds in de Middeleeuwen kwa-

Tel. (03) 31451 27L

33


H.V.V.: vraagtekens opgelost? De roodwitten, die in de voorbereiding erg beloftevol van start gingen, misten voor de vierde opeenvolgende keer de start. De openingsmatch tegen Witgoor werd met 1-0 verloren en de eerste thuismatch leverde slechts de halve inzet op, na een match die bij de rust H.V.V. reeds zekerheid had moeten geven. De bal is rond en doelpunten tellen. Aangezien we op Witgoor niet scoorden en de mannen van Van Snick wel, was de rekening vlug gemaakt. Tegen Heultje misten onze spitsen de kansen, of pakte doelman Huybrechts alles, het is zoals je het bekijkt. Te Poederlee werd dan toch bevestigd en de 1-2 overwinning kan het vertrouwen volledig in de ploeg brengen. Zal deze lijn voortgetrokken worden om alzo de vraagtekens te doen verdwijnen? Wedstrijden Zaterdag 30 september: 15.00 uur Gerhees - Prov.Reserven 13.30 uur Preminiemen B - Brecht B 13.30 uur Oostmalle A - Preminiemen A Zondag 1 oktober: 15.00 uur Hoogstraten V.V. - Gerhees 09.30 uur Prov.Juniores - Lierse 11.00 uur Gew.Juniores - St.-Lenaarts 09.30 uur Prov.Scholieren - Lierse 11.00 uur S.V. Mol - Prov.Knapen 11.00 uur S.V. Mol - Prov.Miniemen 09.30 uur Gew.Miniemen - Lille B Vrijdag 6 oktober: 20.00 uur Prov.Reserven - Tienen

LII:

Zaterdag 7 oktober: 13.30 uur Preminiemen A - St.-Jozef A 13.30 uur Lentezon B - Preminiemen B Zondag 8 oktober: 15.00 uur Tienen - Hoogstraten V.V. 11.00 uur Mol - Prov.Juniores 09.30 uur Kaart - Gew.Juniores 11.00 uur Mol - Prov.Scholieren 09.30 uur Prov.Knapen - Lierse 09.30 uur Prov.Miniemen - Lierse 10.00 uur Vlimmeren B - Gew.Miniemen Vrijdag 13 oktober: 20.00 uur Hasselt - Prov.Reserven Zaterdag 14 oktober: 20.00 uur Hoogstraten V.V. - Hasselt 15.00 uur Westmalle A - Preminiemen A 13.30 uur Wechelderzande - Duveltjes Zondag 15 oktober: 09.30 uur Prov.Juniores - Heist Sp. 11.00 uur Gew.Juniores - Brasschaat 09.30 uur Prov.Scholieren - Heist Sp. 09.30 uur Veerle - Prov.Knapen 09.30 uur Veerle - Prov.Mïniemen 09.30 uur Gew.Miniemen - Oud-Turnhout B Vrijdag 20 oktober: 20.00 uur Prov.Reserven - Hoei Zaterdag 21 oktober: 13.30 uur Preminiemen A - St.-Lenaarts A 13.30 uur Preminiemen B - Zwarte Leeuw 09.30 uur Duveltjes - Minderhout Zondag 22 oktober: 15.00 uur Hoei - Hoogstraten V.V. 09.30 uur Veerle - Prov.Juniores 11.15 uur Kapellen B - Gew.Juniores 09.30 uur Veerle - Prov.Scholieren 09.30 uur Prov.Knapen - Heist Sp. S

bil DOHCERS extra prijzefl

Â

1

Me banden aan s peciale prijZe ALLE MATEN EN MERKEN IN VOORRAAD

Uitlaten Remmen Schokdempers

155 SF1 13 Vredesteiri S80 Tub 155 SF1 13 Firestone S21 1 Tub NA 155 SR 13 Uniroyal F1280 Tub 165 SF1 13 Vredestein S80 Tub 165 SF1 13 Pirelli P4 Tub 165 SR 13 Firestone S21 1 175170 SF1 13 Firestone S21 175170SR 13 Uniroyal R280 175170 HR 13 Pirelli P5 Tub 175 SF1 14 Vredestein 185160 HR 14 Kleber C50 195150 HR 15 Uniroyal R340 155 SR 13 Mabor General 165 SR 13 Mabor General 175 SR 13 Mabor General 165/70 SR 14 Mabor General 19516014 Mabor General 155 SF113 Gummi-Mayer 165 SR 13 Gumrni.Mayer 175 SR 13 Gummi-Mayer 185170 X 13 Gumnli.Mayer

1,543 F 1.550F 1.640F 1.737F 1.864F 1.685F 1.750F 1.989F 3.111F 1.985F 2.700 F 3.330 F 1.399F 1.603F 1.732F 1.650F 2.357F 1.300F 1.350F 1.500F 1.500F

BTW 25% inclusief- montage gratis!

Zeer grote keuze sierwielen

34

09.30 uur Prov.Miniemen Heist Sp. 09.30 uur Verbr.Arendonk Gew.Miniemen Zaterdag 28 oktober: 13.30 uur Preminiemen A Brecht A 15.00 uur Wortel B Preminiemen B 13.30 uur Turnhout Duveltjes Zondag 29 oktober: 09.30 uur Prov.Juniores Geel 09.30 uur Prov.Scholieren Geel 11.00 uur F.C. Turnhout Prov. Knapen 11.00 uur F.C. Turnhout Prov. Miniemen 09.30 uur Gcw.Miniemen Lentezon BI -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Minderhout V.V.: moeilijk seizoenbegin! De Turnhoutse ploeg, Zwaneven, kwam op kermiszondag aan de Hoge Weg het kampioenschap openen. M . V.V. supergemotiveerd natuurlijk! De eerste helft kende een gelijkopgaand verloop alhoewel de meeste scoringskansen op rekening van de thuisploeg mochten geschreven worden. Een logische 0-0 bij de rust! Nadien en vooral de laatste twintig minuten kende een sensationeel verloop. Eddy Peeters werd zwaar aangepakt en broer Harry zette de strafschop om, 1-0! Het vuur schoot in de partij en de scheidsrechter raakte de goede richting kwijt, ook enkele spelers volgden hem hierbij. Zesmaal ging het gele papiertje de hoogte in en thuisspeler Gunther Janssen zag zelfs rood voor de ogen. In de slotfase forceerde Zwaneven nog een penalty, verwonderde blikken bij vriend en tegenstander, 1-1, en de poppetjes dansten! Sancties voor M . V. V. waarschijnlijk!

•i:iiii

Zeer grote keuze sierwielen en sportvelgen. Ook speciale velgen voor terreinwagens. . Schokdempers VW GOLF 4 stuks -9.000 F - uitlijnen + plaatsen lnbcgr. FORD 1600 4 stuks - 6.000 F - BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 1234 stuks -9.000 F - BTW + plaatsen inheqr. OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK!

Batterijen MERCEDES Diesel -88 Amp ...................................... . .850 F FORD TAUNUS, ESCORT enz. -43 Amp . ................... 1.875F TOYOTA, MITSUBISHI COLT, PEUGEOT enz. -40 Amp. ........................................................... 1.800 F BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders! BANDEN aan ongelooflijke prijzen!


SPORT Op Flandria zag men een degelijke partij voetbal op de grasmat gelegd en de secure Ravelse doelman hield zijn ploeg in moeilijke ogenblikken recht. M.V.V. was ongetwijfeld de beste ploeg, maar een 0-0 eindstand bevredigde beide partijen! Na afloop van het geburentreffen tegen F.C. Meer zullen velen toch wel eventjes bedenkelijk de wenkbrauwen gefronst hebben. Veel gekrassel, weinig voetbal, veel inzet maar wel een geest van sportiviteit! Op grond van dit vertoon mag men gerust spreken van twee degradatiekandidaten ofwel moet men bij volgende gelegenheden zeker uit een ander vaatje gaan tappen. Karel Koyen was aan thuiszijde zeker de absolute uitblinker en nadat Meer tot 0-2 uitgelopen was na doelpunten van Marc en Wim Aerts in de eerste helft, miste Minderhout deels door onkans en overhaasting de kans om langszij te komen. De puntjes zullen niet te grabbel gegooid worden! WEDSTRIJDEN Zaterdag 30 september: 15.00 uur Antonia B - Juniores 13.30 uur Meer A - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - Merksplas A Zondag 1 oktober: 15.00 uur Weelde - Minderhout V.V. 09.30 uur Reserven - White Star 09.30 uur Meerle - Scholieren 11.00 uur Meerle - Knapen Zaterdag 7 oktober: 15.00 uur Juniores - Zwarte Leeuw 13.30 uur Preminiemen - St.-Lenaarts A 15.00 uur Dosko - Miniemen Zondag 8 oktober: 15.00 uur Minderhout V.V. - Pulderbos 09.30 uur Meerle - Reserven 09.30 uur Scholieren - Loenhout 11.00 uur Knapen - Loenhout A Zaterdag 14 oktober: 15.00 uur St.-Job - Juniores 13.30 uur Oostmalle A - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - Wuustwezel A Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Zondag 15 oktober: 15.00 uur Brecht - Minderhout V.V. 09.30 uur Reserven - Weelde B 09.30 uur Brecht - Scholieren 11.00 uur Brecht A - Knapen Zaterdag 21 oktober: 15.00 uur Juniores - Wortel 13.30 uur Preminiemen - Meerle A Zondag 22 oktober: 15.00 uur Minderhout V.V. - Vrij Arendonk 09.30 uur Scholieren - Lentezon 11.00 uur Knapen - Lentezon A Zaterdag 28 oktober: 15.00 uur Brecht B - Juniores 13.30 uur Westmalle A - Preminiemen 15.00 uur Miniemen - Oostmalle A Zondag 29 oktober: 09.30 uur Reserven - Verbr.Arendonk C 09.30 uur Merksplas A - Scholieren 11.00 uur Merksplas A - Knapen Eerste elftal is vrij.0

F.C. Meer: het zal knokken worden! Enkele weken geleden werd de start gegeven van het nieuwe seizoen. Benieuwd werd er uitgekeken naar het presteren van ons lste elftal dat met een verjongde ploeg in 't begin een zwaar programma te verwerken kreeg. Het werden twee nederlagen met het kleinste verschil en een overwinning met 0-2 te Minderhout. De sfeer in de ploeg is goed. We hopen dat de inspanningen zullen beloond worden! Programma Zondag 1 oktober: 15.00 uur Brecht - F.C. Meer 09.30 uur Reserven - Meerle 11.15 uur Juniores - Kapellen B 09.30 uur St.-Lenaarts - Scholieren 11.00 uur St.-Lenaarts - Knapen Zaterdag 7 oktober: 13.30 uur Preminiemen B - Wuustwezel B 15.00 uur Veteranen - St.-Lenaarts 13.30 uur Merksplas A - Miniemen 15.00 uur Brecht - Preminiemen A Zondag 8 oktober: 15.00 uur F.C. Meer - Vrij Arendonk 09.30 uur Scholieren - Meerle 11.00 uur Knapen - Meerle 10.00 uur Vlimmeren B - Reserven Zaterdag 14 oktober: 13.30 uur Preminiemen A - Antonia 15.00 uur Wortel B - Preminiemen B 15.00 uur St.-Job - Veteranen Zondag 15 oktober: 15.00 uur Oosthoven - F.C. Meer

•* Foto-video

09.30 uur Reserven - White Star 11.15 uur Juniores - Kaart 09.30 uur Wuustwezel - Scholieren 11.00 uur Wuustwezel A - Knapen Zaterdag 21 oktober: 13.30 uur Preminiemen B - Merksplas 15.00 uur Veteranen - 's Gravenwezel 15.00 uur Halle - Preminiemen A Zondag 22 oktober: 15.00 uur F.C. Meer - Branddonk 09.30 uur Verbr.Arendonk C - Reserven 09.30 uur Wuustwezel - Juniores 09.30 uur Scholieren - Brecht 11.00 uur Knapen - Brecht A Zaterdag 28 oktober: 13.30 uur Preminiemen B - Zwarte Leeuw 15.00 uur Miniemen - Meerle B 13.30 uur Zwarte Leeuw A - Preminiemen A 15.00 uur Wuustwezel - Veteranen Zondag 29 oktober: 09.30 uur Reserven - Weelde B 11.15 uur Juniores - Brecht A 09.30 uur Wortel - Scholieren 11.00 uur Wortel - KnapenU

Wortelse ploegen nemen goede start De eerste ploeg heeft na drie wedstrijden drie punten op zes. De eerste match in Brecht werd met 1-0 verloren. Deze eerste kompetitiewedstrijd werd iets te behoudend aangevat door de Wortelse ploeg, zodat na de 1-0 achterstand het moeilijk was om over te schakelen naar een aanvallend spelpatroon. De tweede match tegen Vrij Arendonk gaf gedurende 40 minuten rommelvoetbal te zien. Dan maakt Wortel in de laatste minuten van de le helft twee doelpunten. De 2e helft is een stuk beter, Wortel kan dank zij de 2-0 voor sprong rustig voetballen en komt tot een 5-1 eindstand. In Oosthoven komt de thuisploeg reeds vroeg op voorsprong. Gedurende 20 minuten maakt Oosthoven het spel. De rest van de match is in het voordeel van Wortel. Verder dan een 1-1 eindstand komt het echter niet. De jeugdploegen doen het goed. Soms komt het tot monsterscores met meer dan 20 doelpunten in een match. Soms worden er monsterscores voorkomen zoals door de scholieren in hun le match tegen Vosselaar. Hier was de ruststand 0-7, na de rust werden er geen doelpunten meer gemaakt. Sommige jeugdploegen brengen ook een goede mentale kracht op zoals de Duveltjes tegen Zoersel. Zij weten een 2-5 achterstand op te halen om te komen tot een 5-5 eindstand. Tijdens het weekend van 16 en 17 september halen al de 10 in kompetitie spelende Wortel-

BloemsierKunst

de Greef Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakîotograaf maakt er meér werk van!

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 35


SPORT se ploegen punten. Een opsteker voor trainers en spelers om de volgende matchen vol vertrouwen aan te pakken. Programma oktober: le elftal: 1-10 15.00 uur White Star - Wortel 8-10 15.00 uur Wortel - St. Jozef 15-10 15.00 uur Oostmalle - Wortel 22-10 15.00 uur Wortel - Weelde Reserven: 1-10 9.30 uur Wortel - Verbr.Arendonk 8-10 9.30 uur Weelde - Wortel 22-10 9.30 uur White Star - Wortel 29-10 9.30 uur Branddonk - Wortel Juniors: 7-10 15.00 uur Halle - Wortel 14-10 15.00 uur Wortel - St. Jozef 21-10 15.00 uur Minderhout - Wortel 28-10 15.00 uur Wortel - Zwarte Leeuw Scholieren: 1-10 9.30 uur Brecht - Wortel 8-10 9.30 uur Wortel - Wuustwezel 15-10 9.30 uur Merksplas - Wortel 22-10 9.30 uur Wortel - Loenhout 29-10 9.30 uur Wortel - Meer Knapen: Zelfde programma als Scholieren, telkens om 11 uur. Miniemen B: 1-10 11.00 uur Wortel - Lentezon 8-10 10.00 uur LuIe - Wortel 15-10 11.00 uur Wortel - Weelde 22-10 9.30 uur Turnhout - Wortel 29-10 11.00 uur Wortel - Vrij Arendonk Miniemen A: 7-10 15.00 uur Oostmalle - Wortel 14-10 13.30 uur Meerle A - Wortel 21-10 14.00 uur Wortel - Vlimmeren

28-10 15.00 uur St.-Lenaarts - Wortel Praeminiemen A: 7-10 13.30 uur Wortel - Meerle 14-10 13.30 uur Wortel - Zwarte Leeuw 21-10 10.00 uur Zoersel - Wortel 28-10 13.30 uur Wortel - Halle Praeminiemen B: 14-10 15.00 uur Wortel - Meer 21-10 13.30 uur Meerle - Wortel 28-10 15.00 uur Wortel - Hoogstraten Duveltjes: 7-10 10.00 uur Vosselaar - Wortel 14-10 13.30 uur Oostmalle - Wortel 21-10 14.00 uur Wortel - Beerse•

F.C. Meerle kende knappe start Het vel van de beer nog niet verkopen maar je kunt het draaien en keren zoals je wil, de groenwitten zijn de kompetitie flink begonnen. In de eerste wedstrijd, tegen Heibos, werd een puntje meegebracht maar er zat beslist meer in! Fr. Voeten en P. Pauwels zorgden voor de beide goals. Merksem bracht op kermiszondag een bezoek aan de Chaamseweg en de beide puntjes bleven thuis, 2-0. De twee doelpunten die 'J05' binnenschoot brachten voor Meerle ook het maximum op. Met belangstelling zien we uit naar het verdere verloop van de kompetitie! Wedstrijden Zaterdag 30 september: 13.30 uur Miniemen A - Miniemen B 14.30 uur Preminiemen A - Zoersel Zondag 1 oktober: 15.00 uur Ekeren Donk - F.C. Meerle

HONDA Grote keuze in:

- grasmaaiers - tractor-grasmaaiers Stihi-motorzagen - motorcultoren t rezen bosmaaiers alle sproeitoestellen Verder eveneens hobbyserres, enz...

36

09.30 uur Meer A - Reserven 11.15 uur Juniores - Brasschaat 09.30 uur Scholieren - Minderhout 11.00 uur Knapen - Minderhout Zaterdag 7 oktober: 15.00 uur St.-Lenaarts A - Miniemen A 15.00 uur Miniemen B - Brecht A 13.30 uur Wortel A - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Westmalle B Zondag 8 oktober: 15.00 uur F.C. Meerle - St.-Lenaarts 09.30 uur Reserven - Minderhout 09.30 uur Wuustwezel - Juniores 09.30 uur Meer - Scholieren 11.00 uur Meer - Knapen Zaterdag 14 oktober: 13.30 uur Miniemen A - Wortel A 13.30 uur Zwarte Leeuw A - Miniemen B 14.30 uur Preminiemen A - Halle A 13.30 uur Loenhout B - Preminiemen B Zondag 15 oktober: 15.00 uur Bezemheide - F.C. Meerle 09.30 uur Dosko B - Reserven 09.30 uur Scholieren - Hoogstraten 11.00 uur Knapen Zwarte Leeuw Zaterdag 21 oktober: 13.30 uur Wuustwezel - Miniemen A 15.00 uur Miniemen B - St.-Lenaarts A 13.30 uur Minderhout - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Wortel B Zondag 22 oktober: 15.00 uur F.C. Meerle - Gooreind 09.30 uur Reserven - Poppel B 11.15 uur Juniores - Luchtbalboys 09.30 uur St.-Lenaarts - Scholieren 11.00 uur St.-Lenaarts - Knapen Zaterdag 28 oktober: 15.00 uur Meer - Miniemen B


SPORT 14.30 uur Preminiemen A - St.-Lenaarts A 13.30 uur Merksplas B - Preminiemen B Zondag 29 oktober: 09.30 uur Reserven - Zwaneven B 09.30 uur St.-Lenaarts - Juniores 09.30 uur Vosselaar A - Scholieren 11.00 uur Vosselaar A - KnapenU

N OORDER KEPIPEN

Goede AVN prestaties in zomerseizoen Hoewel kwetsuren sommige atleten nogal wat parten hebben gespeeld, kan de Atletiek Vereniging Noorderkempen globaal toch terugblikken op een geslaagd zomerseizoen met meerdere goede prestaties. In de spurtnummers geeft voorzitter Jan Vlamings nog steeds het beste van zichzelf: lOOm in 11.66 en 200m in 24.74. Halve fond geeft de volgende besttijden: 2.04.1 op 800m van Toon De Backer; 2.41.9 van Guy Van Den Kieboom op 1000m en 4.21.1 op 1500m van Stan Hoefnagels. De jeugd zoekt eerder sporadisch de piste op, maar dat leverde eveneens behoorlijke prestaties op. Scholier Johan Jochems is vooral als veldioper aktief. Dit seizoen maakte hij zijn debuut op de baan. Dat leverde hem twee AVVV rekords op: 1 mijl in 4.45.5 en de kampioenstitel 3000m in 9.34. Kadet Bram Everaert haalde 5.04.5 op 1500m en miniem Tom Haest blonk uit met 3.46.9 op 800m. Traditiegetrouw eindigde het seizoen met het interklubkampioenschap in Schoten. Voor het eerst nam AVN deel met een sterk gemotiveer de damesploeg. Een mooie 4e plaats in het eindklassement was het gunstige gevolg hiervan. Beste prestaties kwamen op naam van Tine Horsten (JOOm in 13.41 en 4,93m ver waarmee ze telkens 2e werd) en van Martine

Persoone (ook 2e met 11.17.4 op 3000m). De mannenploeg werd pas 9e maar kon als ekskuus de kwetsuren van enkele vaste waarden en marathonvoorbereiding inroepen. Nu wordt het vooral uitkijken naar de eerste AVN veldloop. Deze wordt ingericht op zaterdag 4 november op de velden achter het Klein Seminarie. De veldloop is bedoeld voor AVVV leden én niet-aangeslotenen.

Overzicht van de belangrijkste prestaties: Juli Wommelgem 2/7 Everaert Bram, hoog 1,25m/1500m 5.04.5 le kadet; Everaert Petra, lSOOm 5.53.5 2e schoher; Everaert Guido, 1500m 4.37.4 6e; Van Den Kieboom Guy 1500m 4.22.8 2e; De Backer Toon, 200m 25.59 le/1500m 4.32.5 5e. Edegem 22/7 Vlamings Jan, lOOm 11.69 1e/kogel 7,92m 3e; Van Den Kieboom Guy, lOOm 12.39 4e/1000m 2.44.7 5e. Stabroek 29/7 Haest Tom, 800m 2.46.9 1e/kogel 5,01m 2e miniem. Augustus Burcht 5/8

Cursus ecologisch tuinieren Vanaf zaterdag 7 oktober, 14.00 uur, tien namiddagen. Plaats: Widar, Zondereigen - Merksplas. Met Dirk Govaerts, tuinman hij Widar, en een groep ervaren en minder-ervaren luiniers het biologische tuinwerk intensief bekijken! Een unieke kans om er eens grondig werk van te maken. Wat zeker besproken wordt: bodem; bemesting en kompostering; materialen, zaden, tuingerief; teeltzorgen en gewasbescherming; teeltplan en vruchtwisseling; fruitteelt. De cursus zal grotendeels gebaseerd zijn op het 'Handhoek Ecologisch Tuinieren' van Velt. De cursus richt zich zowel tot de onervaren als de meer ervaren tuinier. Hoofdzaak tot deelname is dat men gemotiveerd is om van zijn tuin een ecologisch paradijs te maken! Van elkaar zullen we ook leren. Na de tien ontmoetingen zal er heel wat gegroeid zijn in de groep. Mogelijk komen er dan afspraken rond bijkomende praktische lessen, ontmoetingen, bezoeken, samenwerking, samenaankoop, e.a.

Vlamings Jan, 200m 24.80 2e; Jochems Johan, 1 mijl 4.45.5 le scholier. Brasschaat 9/8 Van Den Kieboom Guy, 1000m 2.41.9 2e; De Backer Toon, 1000m 2.43.9 3e; Jochems Johan, lOOm 12.39 2e/200m 25.48 2e scholier. Merksem 12/8 AVVV kampioenschap Jochems Johan, 3000m 9.34 le; Vlamings Jan, lOOm 11.66 2e. Merksem 26/8 Hoefnagels Stan, mijl 4.40 le veteranen; Van Den Kieboom Guy, mijl 4.36.2 9e seniores. Wilrijk 30/8 kampioenschap Vlamings Jan, 400m 56.5 4e; Van Den Kieboom Guy, 5000m, 16.38 2e. September Schoten 9/9 interklubkampioenschap Dames: Horsten Tine, lOOm 13.41 2e/ver 4,93m 2e; Everaert Petra, 400m 1.09.21 le; Aerts Rita, 800m 2.40.15e; Persoone Martine, 3000m 11.17.4 2e; Jochems Carine, bol 5.74m 8e. Heren: Van de Vloet Gust, lOOm 13.83 6e; Vlamings Jan, 200m 24.74 3e; De Backer Toon, 400m 55.14 2e; Hoefnagels Stan, 800m 2.04.7 2e; Sterkens Marc, iSOOm 5.28.6 12e; Van Den Kieboom Guy, 5000m 16.35.6 5e.0 - We kozen voor 'Widar' als ontmoetingsplaats omwille van de buitengewone praktische mogelijkheden! Het leslokaal bevindt zich in de grote bio-dynamische tuin waarmee Dirk als het ware zelf vergroeid is. We zijn Widar dankbaar voor de gulle gastvrijheid! Praktisch - Inschrijven is noodzakelijk uiterlijk r6r 30 september. - Vooropgeste/de data: 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december, 13 en 27januari 1990, 10 en 24 februari. Wijzigingen worden met de deelnemers besproken. - tnschrijr'ingsgeld: 2. 750 fr. (niet- Veltleden dienen hierbij nog het lidgeld van 450 r., geldig voor 1990, te betalen). Deelnemers worden verwacht in het bezit te zijn van /ie! 'Handboek Ecologisc/m Tuinieren'. Verdere eventuele cursushiaden zijn inbegrepen. - Inschrijving mogelijk door overschrijving van 2. 750fr. (eventueel 3.200 fr.) op de rekening van Veht-Noorderkempen 230-0320081-01.

Velt-Noorderkempen A. Janssen, Voort 79, Meerle tel. 315.83.27

Bijouterie 'Jou' Vrijheid 66-2320 Hoogstraten - Tel. 031314.72.53

• groot assortiment in modejuwelen • exclusieve haarmode • ruime keus in lederen riemen en tassen • klantenkaart ALS JE DAAR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN; weekdagen 930-1830 u. Zondag 10.30-1230 u, Maandagvoormiddag gesloten Tot ziens

service

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 03131451.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

Leen

37


PUBLI-REPORTAGE

NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS

Brouwershuis Service, verse produkten en een correcte prijs/kwaliteitsverhouding zijn de pijlers waarop onze zaak steunt. Mensen die tot nu toe nog niet wisten dat het 'Brouwershuis' te Hoogstraten (Van Aertselaerplein 16) sinds november 1988 uitgebaat wordt door het sympathieke echtpaar Dirk en Corinne Quisquater-De Swerdt, zullen door het lezen van het hiernavolgend interview een stuk wijzer worden. Onze nieuwsgierigheid werd gewekt nadat we meermaals goed en lekker hadden gegeten in deze totaal vernieuwde en sfeervolle zaak.

D.H.M.: Dirk, jouw achternaam klinkt nog niet erg bekend in Hoogstraatse oren? Dat neem ik aan. Ik ben dan ook niet afkomstig van Hoogstraten. Ik ben in ZaĂŻre geboren, maar ben opgegroeid in Brasschaat. Ik heb gestudeerd aan het St.-Jan Berchmanscollege te Merksem, daarna even aan de Landen Tuinbouwschool van Vilvoorde en tenslotte aan de Hotelschool P.I.V.A. te Antwerpen. Vervolgens heb ik gewerkt in zaken zoals: De Bellefleur te Kapellen, Ter Borcht te Huizingen, De Lepeleer, De Neuze-Neuze, Criterium te Antwerpen, Hostellerie Kasteelhoeve Groeninghe te Aartselaar, allemaal zaken waar ik de nodige praktijkervaring meekreeg. D.H.M.: Hoe ben je dan uiteindelijk in Hoogstralen terechtgekomen? Wel, wij wilden toch met een eigen zaak beginnen. Aanvankelijk hadden wij ons oog laten vallen op een restaurant dat over te nemen stond in Ronse. Dat ging om allerlei redenen niet door. Toen kwamen we via-via in contact met brouwerij Brosens, de eigenaar van ket Brouwershuis. Ik ben dan een paar maal komen zien. Wat me vooral heel erg aanstond, was de prachtige voorgevel van dit pand, die bijzonder mooi past in het speciale karakter dat Hoogstraten toch heeft. Die Vrijheid hier met z'n lindebomen is toch wel iets speciaals voor mensen die hier passeren. Het nodigt uit om eens te stoppen en op ver38

kenning te gaan. Natuurlijk binnenin moest er heel wat gebeuren om de inrichting te krijgen zoals wij ze wilden. We wensten een huiskamer-effect te creĂŤren en ik geloof dat we daar wel in geslaagd zijn. Wij hebben een zeer goede samenwerking met de Familie Brosens mogen ervaren. D.H.M.: Is het Brouwershuis nu eigenlijk een laverne of een restaurant? Bcide en noo veel meer zoak onze Ii aliLur-

dienst, ijssalon, enz... waar u ten allen tijde gebruik van kunt maken. D.H.M.: Op welke doelgroep mik je vooral? Bij ons is iedereen welkom! Het is natuurlijk normaal dat wij ons vooral richten naar de mensen uit de Kempen, toch hebben wij tot ons groot genoegen mogen ervaren dat zelfs mensen van buiten onze regio de weg naar het Brouwershuis weten te vinden. Onze leuze: 'Service, verse produkten en een correcte prij s-kwaliteitsverhouding', vallen blijkbaar in goede aarde. Ik werk alleen met kraakverse produkten, bij utij geen diepvti.s. Verder trachten we ook een 'kindvriendelijke' zaak te zijn. We hebben zelf twee kleine kinderen die nu pas naar school gaan, dus we weten uit eigen ervaring wat het is om met kinderen uit eten te gaan. We trachten het eten van de kinderen wat vroeger op tafel te krijgen zodat ook de ouders in rust kunnen tafelen. Tijdens het wachten proberen we ze wat bezig te houden, we geven ze een kleurboek of zo. In de toekomst ga ik hier buiten een grote zandbak aanleggen en een paar simpele speeltuigjes. Een echte speeltuin lijkt me wat te gevaarlijk. Er kunnen al eens ongelukken gebeuren was natuurlijk niet de bedoeling is. D.H.M.: Werken jullie niet personeel of doe


PUBLI-REPORTA GE je alles zelf? Wij doen alles zelf d.w.z. mijn vrouw Corinneen ik. Eveneens kunnen wij rekenen op de kostbare hulp van mijn ouders. Ik kook zelf, het is hier dus 'de patron aan 't fornuis'. Verder moet ik zeggen dat we de eerste zeven maanden zeer veel hulp gekregen hebben van een goede vriend, ook een zelfstandige die na zijn uren uit Vrije wil ons enorm geholpen en bijgestaan heeft voor alles en nog wat.

D.H.M.: Je organiseert ook tentoonstellingen in 't Bronwershuis? Ja, op dit moment loopt tot 10 oktober een unieke tentoonstelling van wandtapijten. Deze wandtapijten worden op ambachtelijke manier gemaakt door een familie uit Wilrijk, die daar al jaren mee bezig is. De voorstellingen zijn fragmenten uit beroemde oude Vlaamse wandtapijten. Wat kleur en tekening betreft, zijn zij verbazend getrouw aan het origineel. Ze zijn voor 99% uit vlas vervaardigd hetgeen

autobanden

* merkbanden * occassiebanden

1EE'TERS'

* reparaties * depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Taverne - Restaurant - IJssalon

Brou wersh uis Dirk en Corinne Quisquater-De Swerdt

'S

Dan mocht de beiaard spelen Zondag 3 september werden de jaarlijkse 'Beiaardconcerten en Toreninuziek' besloten met een concert van de beiaardier van Halle, Gaston Van den Bergh. Ter afwisseling speelde het Hoogstraatse Koperensembie onder leiding van Staf Menens, ons aller stadsbeiaardier.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten - Tel. 0313143245 Geopend vanaf 11 uur Dinsdagavond en woensdag gesloten Traiteurdienst

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

de kleurenvastheid ten goede komt. Ze zijn stuk voor stuk volledig met de hand ingekleurd, een monnikenwerk; vandaar een leveringstermijn van ± 6 weken. De toegang is gratis en elke bezoeker krijgt een typische Hoogstraatse lekkernij aangeboden; 'een SPILZAK'. Het groeiende succes zou wel eens kunnen leiden tot een blijvende expositie.

D.H.M.: Wat zijn je toekomstplannen? Wel, er kan hier nog heel wat gerealiseerd worden. Onze tuin kan zich lenen tot het eventuele bijbouwen van bv. een feestzaal, wintertuin, ... Een ding staat vast, men kan in het Brouwershuis terecht vanaf 11 uur doorlopend, behalve dinsdag tot 17 uur. Sluitingsdag: woensdag.•

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 031314.55.04

De volgende MAAND valt samen met de herîstbladeren op 25 oktober in uw brievenbus. Medewerkers, stroop uw mouwen op want het zal weer heel rap ii oktober zijn en dan moet de kopij binnen zijn.

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.1 1

(Dorps- en sportrubrieken op iondag 15 oktober, de andere artikels vroeger, a.n.b.)

veumtw. nOg.: J, Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten

39


RIJDEN***

.

-

IS PLEZANT,

• ccC(O

T ;LM

Kruiswoordraadsel

[-E

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Oplossing vorige maand op deze pagina. Horizontaal bloem opleiden suf plaats op Sumatra voegwoord zintuig tussenzetsel sleepnet familielid kaartspel onderwereld uitzoeken gewoonterecht commanderen graanpakhuis speelkaart werpkoord oorlogsgod ontkenning luitenant wiel deel van een vis deel van de Bijbel openbaar handelend optreden kleur vis wedmiddel niets uitgezonderd van de wol ontdaan schapevel achteruit voormiddag Europeaan geladen atoom insekteneter dat is Heilige Schrift reeks gekwebbel deel van een plant Vertikaal staaldraad voegwoord boom rund soort rond voorwerp dieregeluid gracht tamelijk hooistapel gevangenis West-Indisch eiland zintuig vloer kleverige stof voorzetsel onderwereld bedrog Frans lidwoord vulkanisch produkt deel van Sumatra larve zuivelprodukt rustteken rivier in Engeland lengtemaat opening heilige afsluiting mist koningsdrank mondwater Engelse titel losgeraakte naad huisgoden hachelijk voegwoord lust gevangenis water in Friesland verdragen steuntouw vogel -

GARAGE AUTO

-

-

-

-

MOTO

-

J. BOGAERTS- ROOS

-

-

-

-

-

-

-

alle depannage dag en nacht

-

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SA~

-

-

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogsiraten Tel. 03/314.63.20 -

-

GARAGE VAN DER VLIET

-

-

-

Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

-

-

-

AUSTIN ROVER

-

-

Wd ~ 1"r 1~2w0~

-

-

-

-

inii:i BREEMO E fl BORMM lI BROOM F !l1 llPI1 fltIII flflI RflEII9II flI! flI9flflIJ Rmnm 19IflEIflflfl IIflI n MMMEMM mnwinm n iiiii inn nnm zin nm innii nnnm mnn MMMM flflIfl1I o mo m nuiimrnn iinniin nmimn mii irin man inii iit nFnmn Ii I9IIIiflfl II iinn mom mom iini

-

Garage

-

-

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

siuiuiu

-

-

1

4

Garage GEERTS * *

40

tweedehands wagens alle hersteHingen carrosserie

-

-

-

-

Bredaseweg 43 2322 MIN DER HOUT Tel. 03/315.74.65

-

-

L. WOUTERS -

-

-

GARAGE HOGA St. Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 314.71.84

-

-

9

10 11 12 13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Burgerlijke stand Geboorten 3 augustus: Raf, zoon van Joannes Pluym en Mathilda Hessels, Meerseweg 38, Meer. 4 augustus: Koen, zoon van Marc Janssens en Karin Embrechts, Schoolstraat 34, Minderhout. 4 augustus: Koen, zoon van Rudy Cleymans en Karina Wendrickx, Deken Lauwerysstraat 13, Hoogstraten. 11 augustus: Ruth, dochter van Jan Vermeiren en Inge De Swerdt, Bosuil 10, Wortel. 13 augustus: Carolien, dochter van Petrus Kustermans en Greta Braspenning, Chaamseweg 37, Meerle. 14 augustus: Pelle, zoon van Lode Verschueren en Marleen Lauryssen, Klinketstraat 17, Wortel. 18 augustus: Carola, dochter van Constant Van Sas en Nancy Heyns, Achtelsestraat 6, Hoogstraten. 21 augustus: ilse, dochter van Herman Verheyen en Hilda Van Veithoven, Thijsakkerstraat 15, Hoogstraten. 21 augustus: Niels, zoon van Paul Mertens en Annie Aerts, Buizeistraat 4, Hoogstraten. 22 augustus: Joeri, zoon van Luc Hendrickx en Monique Verschueren, Schoolstraat 16, Minderhout. 22 augustus: Tom, zoon van Petrus Van den Bogerd en Maria Laurijssen, Desmedtstraat 60, Minderhout. 24augustus: Inge, dochter van Leo Braspenning en Edwig de Nijs, Hoefijzer 5, Hoogstraten. 28 augustus: Tinne, dochter van Herman Leenaerts en Maria Bevers, Maxburgdreef 4, Meer. 30 augustus: Tom, zoon van Eric Deckers en Marcella Sets, Meersel 9, Meer. 30 augustus: Wouter, zoon van Peter Servaes en Lieve Mertens, Heilig bloedlaan 287, Hoogstraten. 31 augustus: Silke, dochter van Jan Kox en Nicole Verhoeven, Beeksestraat 8b, Meer. Rechtzetting 2 april: Wouter Brees i.p.v. Danny Brees, zoon van Henri Brees en Martine Adams, Torenakker 10, Minderhout.

1

Huwelijken

4 augustus: Dirk Fockaert, Gravin Elisabethlaan 47, Hoogstraten en Monique Aernouts, wonende te Brecht. Nieuw adres: Lessiusstraat 35, Brecht. 4augustus: Andreas Pemen, Meerledorp 10, Meerle en Johanna Raaijmakers, Kamerijkstraat 6, Etten-Leur. Nieuw adres: Klein Eyssel 30, Meerle. 5 augustus: Wim Lauryssen, Gelmelstraat 109, Hoogstraten en Suzanne Verschueren, Achtelsestraat 87, Hoogstraten. Nieuw adres: Smalvoortstraat 45/bus 3, Turnhout. 5 augustus: Jozef Verheyen, Moerstraat 66, Hoogstraten en Daniëlla Geerts, wonende te Brecht. Nieuw adres: Leemstraat 5, Brecht.

43

KOPJE VAN DE MAAND Onç 1 o/je van vorue maand was er alç de lippen hij om on van how i,'e/ij mis  and ie elven, en zo hoort hei oo/, want lang wachter trek  en bi1 ons aan liet kotLsIe eind! De naaiti van de i,'elu/hoge vindt ii hij de 1ramsport-advei tentje in di! blad.

Een kinderhand is niet meer zo gauw gevuld, het moet al echt de moeite zijn en met de nodige luister erbij zoals u op de foto kan zien. Deze beker was wellicht voor de kapitein van cle ploeg, onze 500 fr. (Framsport!) is voor één van zijn verdienstelijke ploegmaten. Hij sture een kaart met naam, adres en telefoonnr. naar ons adres: D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten. 11 augustus: Herman Goos, 's Boschstraat 32, Hoogstraten en Lutgart Van Veithoven, Smissestraat 10, Zoersel. Nieuw adres: Herentalsebaan 1, Zoersel. 18 augustus: Peter Ons, Vonderstraat 22, Rijkevorsel en Suzanne Van der Velden, Minderhoutsestraat 41, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtelsestraat 68, Hoogstraten. 18 augustus: Dirk Mariën, Leemstraat 38, Hoogstraten en Linda Antonissen, Ulicotenseweg 64, Meerle. Nieuw adres: Koestraat 2, Min derhout. 18 augustus: Hugo Van den Eishout, Polarisstraat 17, Dongen (Nederland) en Greet Meeusen, Heerle 72, Meerle. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 3b, Hoogstraten. 18 augustus: Frank Mertens, Heiken 84, Brecht en Edith Gijsbregts, 's Boschstraat 3, Hoogstraten. Nieuw adres: Heiveldlaan 25, Kapellen. 19 augustus: Danny Michielsen, Klein Veerle 55, Brecht en Edith Mathysen, Meerdorp 65, Meer. Nieuw adres: Klein Veerle 55, Brecht. 25 augustus: Marc Donckers, Minderhoutdorp 7, Minderhout en Christel Quirijnen, Beemden 37, Minderhout. Nieuw adres: Minderhoutdorp 7, Minderhout.

25 augustus: Karel Dictus en Maria Verhoeven, Karel Boomstraat 47, Hoogstraten.

F01 Overlijdens 6juli: Anna Brosens, oud 86 jaar, weduwe van Hendrik Jansen, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 2augustus: Maria Herremans, oud 86 jaar, weduwe van Jan Van Tongerloo, Voort 21, Meerle. 7augustus: Maria Vermeiren, oud 53 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 10augustus: Joanna De Bie, oud 59 jaar, echtgenote van Leo Oomen, Vrijheid 245, Hoogstraten. 19augustus: Adriaan Lauryssens, oud 75 jaar, echtgenoot van Maria Hapers, Strijbeekseweg 22, Meerle. 20augustus: Maria Goetschalckx, oud 76 jaar, echtgenote van Frans Brosens, Boskantweg 2, Meer. 21 augustus: Cornelis Van der Velden, oud 79 jaar, echtgenote van Adriana Van Riet, Oude Tramweg 1, Meerle. 27augustus: Jozef Verschueren, oud 61 jaar, echtgenoot van Elisabeth Vinck, Hoogeind 2, Meer. 41


KALENDER

Op stap in... 'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs.

Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

T -

HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

42

ZATERDAG 30 SEPTEMBER Hoogstraten: OPEN DEUR in IKO, jeugdafdeling, van 9.30 tot 11.30 uur. Meer: FAKKELTOCHT van Drumband St. Rosalia. KERMIS (zie kermisgids bij 'Meer uit Meer'). ZONDAG 1 OKTOBER Meer: KERMIS (zie kermisgids bij 'Meer uit Meer'). Hoogstraten: OPEN DEUR in IKO, lagere en hogere cyclus, van 9.30 tot 12 uur. MAANDAG 2 OKTOBER Meer: KERMIS (zie gids bij 'Meer uit Meer'). Hoogstraten: Wandeling van Vakantiegenoegens Hoogstraten met vertrek om 14 uur aan de kerk in Vlimmeren. DINSDAG 3 OKTOBER Meer: KERMIS (zie gids bij 'Meer uit Meer'). VRIJDAG 6 OKTOBER Minderhout: 'Vreemde kulturen' (Pakistaans eetmaal). Organisatie: Wereldwinkel. Om 19.30 uur in de parochiezaal. Meersel-Dreef: Ophaling plastic afval van 9 tot 11 uur. ZATERDAG 7 OKTOBER Meer: KERMIS. Hoogstraten: Aktiedag FIETSPADEN NU. Iedereen wordt verzocht met de fiets in Hoogstraten te zijn. 's Namiddags optreden van FLOEREN AAP en LEPE HOEK, toespraken, demonstratie Rode Kruis, beklimming van de Toren. ZONDAG 8 OKTOBER Meer: KERMIS (zie kermisgids bij 'Meer uit Meer'. OPTOCHT van Brass- en Drumband St. Rosalia. WOENSDAG 11 OKTOBER Minderhout: Feestvergadering van KVLV om 13 uur in de parochiezaal. ZATERDAG 14 OKTOBER Hoogstraten: - Avond-Oriëntatiewandeling van Vakantiegenoegens - Hoogstraten in Meer. - Dansavond van Rode Kruis in de Pax, vanaf 19.00 uur. - KVLV-Jongerendag in de Pax. - 10 JAAR NICARAGUA. Open Deur, vanaf 14.30 uur in de Wereldwinkel, Gelmeistraat 5. VRIJDAG 20 OKTOBER Hoogstraten: Week van de Openbare Bibliotheek 1989 wordt ingezet met geleide bezoeken voor ouderen en ouderen-groeperingen aan de centrale en uitleenposten. Hoogstraten: Ophaling plastic afval van 9 tot 11 uur.

Taverne Restaurant IJssalon LMrk en Carinne -

rouwers tas

Quisquater-De Swerdt Van Aertselaerplein 16 2320 Hooq.straten Tel. 0313143245 Geopend vanaf ii nw J)insclagn nond en woensdag (/e.slot( n Tin dcii rdienst

-

Minderhout: 'Vreemde kulturen' (Marokkaans eetmaal), georganiseerd door de Wereldwinkel, om 19.30 uur in de parochiezaal. ZATERDAG 21 OKTOBER Wortel: Feestelijke bijeenkomst van de 50-jarigen in de zaal van Staf Snoeys in Castelré. ZONDAG 22 OKTOBER Hoogstraten: Kermis Boereneinde. MAANDAG 23 OKTOBER Hoogstraten: Voorstelling van het bibliotheekrapport met gebruikersbevindingen in de centrale om 19 uur. Minderhout: Jokprijskamp in de parochiezaal vanaf 19.30 uur, ingericht door De Arkduif. WOENSDAG 25 OKTOBER Hoogstraten: Concertbezoek van het Davidsfonds in de Pinksterkerk te Turnhout. Film 'La Vie est belle' in The Movie om 20 u (11.11.11). VRIJDAG 27 OKTOBER Hoogstraten: Voordracht door Geert Van Istendael, televisie-journalist en dichter, om 20 uur in de bibliotheek. ZATERDAG 28 OKTOBER Wortel: TEERFEEST van gebuurte Dorp, in de parochiezaal. ZONDAG 30 OKTOBER Wortel: KINDERFILM in de parochiezaal, ingericht door jong-KVLV.


KALENDER

Info en Vorming Hoogsiraten Dinsdag 10 oklober: Agra-vergadering over het MILIEU met Jef Van Looy, om 19.30 uur in de Fax. Ingericht door KVLV. Dinsdag 17 oktober: Agra-vergadering over MELKKWALITEIT, om 19.30 uur in de Pax. Organisatie: KVLV.

Minderhout Donderdag 19 oktober: Info-vergadering over 'GRENZEN-OVER-BRUGGEN', ingericht door KVLV om 19.30 uur.

Meer Maandag 23 oktober: Info-vergadering over 'HOE LANG MOET MIJN KIND NAAR SCHOOL GAAN? ',om 20 uur in het Boerenzaaltje. Org . KVLV-jongerenwerking.

Handwerk Wortel: LEREN BREIEN, 1stelesop4oktober, ingericht door KVLV. Minderhout: TAPISSERIE op 2,9,16en30 oktober, telkens van 13 tot 16 uur, ingericht door KVLV. Hoogstraten: NAADCURSUS Dameskleding, lste les op 3 oktober en verder wekelijks op dezelfde dag, om 19 uur in de Fax. Organisatie: KAV.

Ecologisch tuinieren Zondereigen: Vanaf 7 oktober. Info: VELT

Politiehonden

ICARUS

Zondag 15 oktober organiseert de hondenclub 'Vrij Hoogstraten' voor de eerste maal in deze streek het 'Kampioenschap van de Kempen'. Dit is een grootse politiehondenwedstrijd met de twintig best geklasseerde honden uit de Kempen. Tijdens dit tornooi kunnen de toeschouwers zien wat deze herdershonden kennen en kunnen tijdens allerlei oefeningen, variërend van gehoorzaamheids-, bewaak- en verdedigingstesten, klimmen over een schutting van meer dan 2 meter, apporteren, speuren, springen over hindernissen en nog veel meer. De kijkers zullen werkelijk verbaasd zijn wat men met veel geduld deze dieren kan leren. De strijd om de titel van kampioen van de Kempen wordt zeker een dag vol spanning en spektakel vanaf 9 tot 12uur en van 13.30 tot 18 uur. Het kampioenschap vindt plaats op het clubterrein in de Heuvelstraat nr. 9 te Hoogstraten.•

taverne feestzaal eflo)

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Hoogstraten: op de woensdagen 11 en 18oktober, telkens om 13.30 en om 19 uur in de Fax. Organisatie: KVLV. Wortel: Iste les op 11 oktober, de reeks gaat verder tot 6 december; ingericht door KAV. Minderhout: Lekker koken met konijn, op 17 oktober. In de parochiezaal om 13 en om 19 uur. Organisatie: KVLV.

Leren kaarten Iedereen kent wel iemand in zijn familie of vriendenkring die steengoed is in het kaarten. Ze lukken er telkens weer in om een slag meer te halen dan de anderen. Ze weten de kaar ten zitten. Een 'geboren' kaarter zeggen we dan. Maar kan je zoiets ook niet leren? Nu is er in Hoogstraten een buitenkans. Je kan er lessen volgen in 'de koningin van het kaartspel': BRIDGE! De Hoogstraatse Tennisclub en de Hoogstraatse Bridgeclub organiseren samen 12 wekelijkse lessen op zondagvoormiddag vanaf 1 oktober, van 10 tot 13 uur. Wie dacht dat 'bridge' moeilijk is, kan het nu spelenderwijs leren en stap voor stap. Als je eenmaal kan bridgen, kan je vanzelf elk ander kaartspel beter spelen en haal jij ook een slag meer. Of je nog wat anders wil spelen dan bridge kan je zelf bepalen. De prijs voor 12 lessen bedraagt 1000 fr. waarvan je 500 fr. terugkrijgt indien je alle lessen hebt gevolgd. Een bridgeboek en een jaar lidmaatschap van de Vlaamse Bridge Liga krijg je er gratis bij. Inschrijven, zo snel mogelijk, bij Stan Fauwels, tel. 3 14.57.67 of bij Paul Cools, tel. 314.41.05.•

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

't Stammineeke

SNACK- en PIZZABAR

Michel Faes Meerdorp 67, 2321 HOOGSTRATEN 031315.92.69 Frituur: maandag gesloten

Tel. 03314.3811 Hoogstraten Gelmeistraat 2

315.83.27.

Koken

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

(aft-reiaiirant

Sport en Spel Turnen Meerle: Vanaf maandag 2 oktober begint de Turnkring "t Zolderke' met de reeks turnen voor kinderen. Info 315.88.54. Hoogstraten: Vanaf woensdag 4 oktober in de turnzaal van de lagere school in het Spijker, en verder wekelijks, om 20 uur. Organisatie: KAV.

Yoga

DE GRENS Strijbeek

16

Li

Tel. 3159107

anub Nederland

VP

09.3 1

59) Ir'

Café - frituur

Meer: opwoensdag 18oktober: eerstelesvan

apillon Minderhout

Gesloten: woensdag.

een reeks van 10, om 20 uur in de parochiezaal. Minderhout: op 5, 12,26 oktober, van 19.30 tot 20.30 uur, ingericht door KVLV.

\

Kaarten Wortel: op vrijdag 20 oktober: lste kaartavond van KWB in de parochiezaal. Hoogstraten: LEREN BRIDGEN, elke zondagvoormiddag vanaf 1 oktober. Info en inschrijving 314.57.67 en 314.41.05.

Vendelen Hoogstraten: elke woensdagavond in H.

't SLOT WORTEL

( l\

Hobby wekelijks om 13.30 uur in de Pax. Organisatie: KAV.

Hondenwedstrijd Hoogstraten op zondag 15 oktober: KAMPIOENSCHAP DER KEMPEN, politiehondenwedstrijd. Van 9-12 uur en van 13.30 tot 18 uur op het clubterrein aan de Heuveistraat 9.

7

Ook op woensdag.

Bloedstraat 3. Info: 314.56.33.

Hoogstraten: lste les op maandag 2 oktober,

Jeugdkultuur in Hoogstraten.

-.

* donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

Openingsuren: 20.30-24.00 u. 20(X)- 1.00 u. :19(X)- I.tX)u. : 14.00-19(X) u.

: :

RADIO CONTINU (FM 105.4) uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657 -24

43


tlIIII Ongevallen Brandweer 314.42.43 Cis Vissers

Mljáiio Het Belgische Rode Kruis AMBULANCEDIENST

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken

DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

EE3

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

HARLEKIJN

Tennisclub

&Wd<e)VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar - centrale verwarming van

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 l-loogstraten

HUISARTSEN 30 september en 1 oktober: DR. D. ROBBEN, V. Aertselaerstr. 37, Hoogstraten. Tel.

314.38.48. 7 en 8 oktober: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. 14 en 15 oktober: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle. Tel. 315.85.55. 21 en 22 oktober: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 3 14.66.02. 28 en 29 oktober: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle. Tel. 315.82.21.

Lotto Speelgoed Shoogerief Dag- en Weekbladen

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair - dakbedekking Zink + kopetwerk Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

Dr. Dominique VERMANDER, van 7 tot 21

oktober.

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 - Rijkevorsel

APOTHEKERS

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Van 22 tot 29 september: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel.

314.60.04. Van 29 september tot 6 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 3 14.38.68 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstr. 2, Loenhout. Tel.

Tel. 03/314.34.37

669.64.24. CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321

Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

mobilE REnt

ok

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming - Sanitair Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

014/63.31.66. Zaterdag 7 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel.

3 14.5 1. 50. Van 13 tot 20 oktober: APOTHEEK DE DECKER: Hoek 16, Rijkevorsel. Tel.

3 14.62.25.

3ST1NG

,

MARC VANLUFFELEN Td 011114 75 78

Tel. 03/314.54.50

Zaterdag 14 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 20 tot 27 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68.

Brandbeveiliging

Centrale Verwarming

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

44

Zaterdag 30 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68. Van 6 tot 13 oktober: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstr. 7, Merksplas. Tel.

cvI

Worteldorp 52 Tel. 03/314.76.00

Met verlof:

Tel. 03/314.51.33

Meerdorp 79

Verzekeringen Leningen

Eddy BLOCKX

Tel. 03/314.48.63

Indoor tennis

00

-'

Jan Verheyen

AKEMA

Onderhoud - Depannage

Groenewoud 7 - 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.34.74

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

VRIJHEID 29

Alle inhijstingen op maat nâ 18.00 uur - tel. 03/3147578

Huwelijken - Bals - luiven en klein P - A

veIVnd'

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

Tel. 03/315 76 26


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.