juli 1989 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

de

moond

MAANDBLAD VIJFDE JAARGANG, NR. 51 JULI 1989 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Kleren maken de man Koel, helder water Goedkoop, makkelijk te verkrijgen en daarom niet naar waarde geschat. Pas als er tekort van is, weten we weer hoe water smaakt. Over de lange weg uit de buik van de aarde naar het kraantje in huis. Op pag. 2 1-1

ERIK VAN HAUTE graaft naar de wortels van het platteland. Op pag. 18 en 19

Karateclub Hiraken

Bij karate komt het niet zozeer aan op vechten, wel op zelfbeheersing. .

lift

Luc De Backker


De smaak van water Iedereen zal nu stilaan wel weten dat de voorbije maand mei de zonnigste was sedert het begin van de waarnemingen in Ukkel. De weinige neerslag en de opeenvolgende droogte van ca. 3 weken hadden dan ook zichtbare gevolgen op het vlak van de watervoorziening. Omdat blijkbaar iedereen tegelijk(ertijd) in bad wil of op hetzelfde tijdstip zijn gazon moet sproeien, was de druk op de leiding tijdens de piekuren dermate gedaald dat de kraan nog slechts een straaltje gaf waar zelfs een kleuter niet meer blij mee kon zijn. Wanneer dan op die zeer warme zaterdagnamiddag, waarschijnlijk door een leidingbreuk, zelfs geen enkele druppel meer uit de kraan kwam, was de paniek algemeen. De kinderen stonden vuil tot achter en in hun oren, klaar om in bad te gaan. Zelf snakte je naar een frisse douche en de jonge groenten en bloemen in de tuin riepen om water. Die paniek ging een uur later over in ergernis over de onbetrouwbaarheid van de waterleverancier en nog later kwam de berusting met de wetenschap dat er nooit geen water meer uit de kraan zou komen. Toen dit rond half tien dan toch gebeurde, was dit voor de meesten overbodig. De kinderen lagen vuil in bed, uw heetgeblakerd hoofd was door de avond vanzelf afgekoeld en de groenten sproeien interesseerde je al lang niet meer omdat je uit pure noodzaak uw heil had moeten zoeken in de bak bier die je gelukkig nog in de kelder had staan (er zijn nog zekerheden in het leven). Het simpele feit echter dat het ontbreken van een schijnbaar eenvoudig ding zoals water je zo uit uw normale doen kan brengen, bracht ons op het idee eens te gaan kijken hoe dat water tot bij ons komt. De watervoorziening ten onzent wordt verzorgd door de P.I.D.P.A. (Provinciale en Interkommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen). Deze maatschappij, die vorig jaar haar 75-jarig bestaan vierde, bestaat uit 67 vennoten, nI. de Provincie Antwerpen en 66 gemeenten waaronder Hoogstraten. In tegenstelling tot andere nutsvoorzieningen bestaat zij enkel uit publieke vennoten. De eerste aansluitingen dateren reeds van onmiddellijk na de oprichting in 1913 en de laatste aansluitingen op het drinkwaternet wer den in 1977 voltooid (waaronder deze van de gemeenten Meer, Meerle - midden '76 - en Minderhout - einde 1976). In België is ca. 98o van de bevolking op het net aangesloten. Bij de oprichting van de Pidpa werd gedacht heel de provincie te bevoorraden vanuit één waterwinningsgebied te Mol-Lommel. Toen vastgesteld werd dat het rendement daar niet zo hoog was als verhoopt en dat er elders in de provincie minstens even waterrijke gebieden te vinden waren, werd beslist de winningen te spreiden. Van in het begin werd geopteerd voor het gebruik van grondwater, dat het voordeel heeft dat het een natuurlijke filtering ondergaat. Het heeft tevens een constante temperatuur van 10 â 12 graden, zowel in de zomer als in de winter. In de Kempen liggen de waterhoudende zandlagen (Diestiaans zand) in de Kenozoïsche lagen die jonger (sic) zijn dan 65 miljoen jaar. Naar het grondwater wordt geboord in bijna 300 putten, verspreid over verschillende waterwinningsgebieden waaronder Hoogstraten (langs de Loenhoutseweg) en een satellietwinning te Meerle (links van de Ulicotenseweg richting NL). In een satellietwinning wordt water aan de ondergrond onttrokken en verpompt naar de hoofdwinning, waar het samen met het daar gewonnen water gezuiverd en in het distributienet gestuwd wordt. De aanvoer vanuit de winningsgebieden naar de produktiecentra gebeurt via een net van leidingen die beschouwd kunnen worden als de autosnelwegen van het waterleidingnet. De-

ze aanvoerleidingen bestaan uit buizen, staal, sidero-cement, gietijzer of asbest-cement en hebben een doormeter van 50 â 60 cm. In de produktiecentra wordt het aangevoer de water dan gezuiverd, aangezien niet behandeld grondwater niet beantwoord aan de eisen gesteld aan drinkwater. De zuivering gebeurt meestal in vijf stadia, nI. - beluchting om opgeloste gassen te verwijderen en om het aanwezige ijzer te oxyderen - decantatie waar na toevoeging van gebluste kalk en eventueel aluminiumsulfaat een groot gedeelte van het ijzer onder de vorm van vlokken decanteert - filtratie waar de overblijvende onzuiverheden in de zandmassa weerhouden worden - een natronloogdosering om de agressiviteit van het water weg te werken - chlorering om steriel water aan de abonnee te leveren. De kwaliteit van het geleverde drinkwater wordt nauwkeurig in het oog gehouden in het Pidpa-laboratorium, waar jaarlijks ca. 17.000 stalen worden onderzocht waarop niet minder dan 130.000 analyses worden uitgevoerd. Het gezuiverde water wordt vanuit de opslagkelders door middel van grote pompen aangezogen en naar de distributiecentra gepompt. Om het wisselend gebruik te volgen worden verschillende werkwijzen toegepast. Ofwel wordt het debiet gewijzigd door het in- en uitschakelen van de pompen ofwel door het gebruik van pompen met verschillend toerental. De aanwezigheid van watertorens op de plaats van grote verbruikspunten heeft als gevolg dat het op te nemen debiet kan afgevlakt worden. In de watertorens wordt in perioden van laag verbruik een voorraad water onder druk aangelegd van waaruit kan bijgeleverd worden bij grote afname (piekuren). Op de distributieleidingen (met een doormeter van nog ca. 8 cm.) worden dan de leidingen afgetakt waarmede het water tot in alle straten en huizen gebracht wordt. Op deze distributieleidingen zijn ook de brandkranen aangebracht.

Wat nu specifiek de watervoorziening in de fusiegemeente Hoogstraten betreft, gebeurt deze als volgt: - oppompen van grondwater in het winningsgebied Hoogstraten - oppompen van grondwater in de satellietwinning in Meerle en het vervoer van dit water naar de hoofdwinning in Hoogstraten - zuivering van het grondwater in de installatie aan de Loenhoutseweg 46 - van daaruit wordt het drinkwater via het distributienet verdeeld aan de bewoners van de fusie - de watertoren van Meer, die volautomatisch bediend wordt, zorgt voor toelevering tijdens de piekuren. Nu is het zo dat hoe verder men van het pompstation of de watertoren verwijderd is, hoe groter het verval van de druk kan worden. De verst afgelegen aftakkingspunten, o.a. in Meerle, zullen in extreme omstandigheden dus het eerst met drukdalingen gekonfronteerd worden. Uit het voorafgaande mag blijken dat achter de waterkraan bij u thuis een enorme investering schuilgaat, nI. meer dan 11 miljard op het einde van 1987. Niet verwonderlijk als men weet dat het distributienet van de Pidpa meer dan 10.500 km lang is en dat hierlangs aan meer dan 300.000 abonnees ruim 54.200.000 m 3 water verkocht wordt. Het mag gezegd worden dat zij dit alles realiseren aan een voor de gebruiker aanvaardbare prijs. Een gemiddelde abonnee gebruikt jaarlijks ca. 100 m 3 (= 100.000 flessen van 1 liter) en dit voor ongeveer 2.500 fr. D.w.z. dat leidingwater 500 tot 1000 keer goedkoper is dan flessenwater en dat dit flessenwater niet beter is. De Pidpa maakte ons erop attent dat deze dienstverlening zo vanzelfsprekend is dat zij haast niet meer opvalt. Het is enkel wanneer men uitzonderlijk door een schadegeval niet meer over water kan beschikken dat men het belang ervan opnieuw weet te waarderen. We zullen trachten eraan te denken. Uiteindelijk hebben de kinderen evengoed ongewassen geslapen en hebben de pintjes ons goed gesmaakt die zaterdagavond.•


moft in de moond Er zijn altijd gaten in de markt maar ge moet ze weten zitten Je zou hem één van die jonge succesvolle ondernemers kunnen noemen. Luc De Backker, 42 jaar, stampte op een kleine 20 jaar 4 bloeiende kledingzaken uit de grond plus een groothandel in confectie en dit samen met echtgenote Irène De Backer die instond voor de uitvoering van Lucs, meestal bruisende, ideeën. Dat deze bedrijvigheid het echtpaar De Backker-De Backer geen windeieren heeft gelegd, is voor iedereen duidelijk. In zijn jongere jaren echter, zou niemand gedacht hebben - en hijzelf wellicht nog het minst - dat hij die weg zou opgaan. Toen hield hij zich met vanalles bezig dat niets met commerce te maken had. Je zou hem toen eerder een 'alternatieveling' kunnen noemen. Toen nog weinigen zich bekommerden om natuur, landschap en historisch erfgoed, lag Luc De Backker daar in Wortel al wakker van. Een museum in Wortel Iets dat mooi is, of liever nog, iets authentieks, dat vind ik belangrijk, dat mag zomaar niet verdwijnen. Zo rond mijn 13de jaar ben ik een hele tijd bezig geweest met het verzamelen van oude dingen. Samen met mijn maten, Frans Horsten en Wim Druyts, schuimden wij heel Wortel af op zoek naar 'antiek'; vooral oui bocraialaain zaak ircizuinoIcn

Luc De Backker

Er staat een paard in de gang kijken en ook als 't kermis was in het dorp. Een 3-tal jaren heeft dat geduurd tot het huis van Schepers werd afgebroken. Sommige voorwerpen werden teruggevraagd door de kinderen van de vroegere eigenaars die er inmiddels achter gekomen waren dat er toch wel waardevolle stukken bij waren; het meeste is later verkocht op vlooienmarkten ten bate van dv bouw van dv nizuwv parov hivzaaL

1: ;IiI k 1

/

1 De mooiste stukken uit het museum 'Wurtelam'. en dorsvlegels, ook koperen potten, geweren... Allemaal zaken waarvan de mensen toen zegden: 'Neem het maar mee, dan staat het hier niet meer in de weg'. Dat kwam allemaal terecht in 'De Lindeboom' (huis van Schepers) en we noemden dat het museum 'Wurtelam' naar de oudste gekende benaming voor Wortel. Onder de vakanties hielden wij ons daar bezig met koper kuisen op de muziek van Buddy Holly, onze favoriet in die tijd. Dat museum was ook open, 's zondags na de hoogmis kwamen er wel eens mensen

VA

Later heb ik me nog ingezet voor die oude hoeve op de Grote Plaats, de zgn. Hertogse hoeve. Die werd indertijd verkocht voor 28.000 fr. voor afbraak. Als jonge snotneus heb ik toen een brief geschreven aan Dr. Weyns die baas was in Bokrijk. Een week later stond die bij ons thuis op de stoep, prompt werd de hoeve door hem teruggekocht en later steen voor steen weer opgebouwd in Bokrijk op een plaats die daar het gehucht 'Wortel' heet.

In '70 zijn Irène en ik getrouwd en toen we de eerste avond in ons op orde gebrachte appartementje in de zetel zaten, zei ik zo: 'Dat gaan wij toch ons hele leven zo niet doen, zo in de zetel zitten, da's niks voor mij.' We hadden toen wel allebei ons werk buitenshuis, Irène werkte als bandleidster in de schoenfabriek in Castelré en ik trok elke dag naar Philips in Turnhout. Maar eigenlijk wilde ik liever zaken doen, hoewel ik daar totaal niets van kende. Achteraf bleek ik wel naïef te zijn maar toendertijd dacht ik dat er voor ons drie mogelijkheden waren om een zaak te beginnen zonder er vooraf iets van te kennen. En dat was dan: ofwel een restaurant openen (maar dat betekende avond- en weekendwerk), ofwel een antiekzaak (daar dacht ik iets van te kennen), ofwel een boetiek beginnen (waar we helemaal niks van kenden maar dat leek ons toen niet zo moeilijk). In die tijd begonnen de boetieks op te komen, in Turnhout was er zeker al één, maar hier was zo nog niets. Daar zouden wij eens vlug voor zorgen. Maar het bleek allemaal niet zo gemakkelijk, vooral omdat we geen frank hadden en dus ook geen lening konden krijgen. Na lang zoeken vonden we een wat vervallen pand vooraan in de Gelmelstraat, onbewoond op een paard na dat daar gestald was waar later ons woonhuis zou komen. Na paard en mest verwijderd te hebben, werd het winkelinterieur ingericht; binnen alles pikzwart geschilderd en buiten een lila gevel met oranje ramen. Het moest opvallen, er moest over gepraat worden want voor andere reclame hadden we geen geld. Evenmin voor muziek wat nochtans onmisbaar was in zo'n boetiek. Dus zetten we daar onze pick-up en de 3 platen die we bezaten. Die draaiden we dan de hele dag; bleef een klant wat lang kiezen en passen, dan werd dat soms wel vervelend... Om nu te weten te komen hoe ge zo'n winkel moet runnen, stapte ik op een dag gewoon een boetiek in Turnhout binnen en vroeg daar om uitleg. Ik kreeg adressen waar collecties kleding konden aangekocht worden en die gingen Irène en ik dan bekijken. Maar veel kon-


MAN IN DE MAAND den we natuurlijk niet kopen, daar hadden we het geld niet voor. Maar we hadden wel wat geluk toen, in het najaar van '70. De mode veranderde, er kwam midi en maxi; er werden toen kleren gemaakt die tot op de enkels kwamen, en wie had dat toen, behalve wij? Dat was allemaal heel nieuw en de jongeren wilden daar wel aan.

ken (ik kreeg uitsluitend een percent op de verkoop), was ik na die drie dagen toch de moed kwijt. Maar tijdens mijn rondritten had ik hier en daar bloesjes gezien van een bepaald merk die er bijzonder goed uitzagen. Ik zocht de groothandelaar van die bloesjes op in St.Martens-Lathem en vroeg of ik zijn artikel niet mocht verkopen in plaats van mijn

daar om voor ons bloezen te maken, later ook hemden. Die kwamen dan in de winkel terecht onder ons eigen merk 'Marco Duras'. Onder een 7-tal benamingen, had ik die naam uitgekozen; er moest wat Frans in en wat Italiaans, kortom het moest internationaal klinken en zo werd 'Marco Duras' geboren. Het maken van die bloezen en hemden, dat was heel simpel toen. Er was maar één model voor di. hcmdcn, met lange mouwen in de winter en met lange en korte mouwen in de zomer. Enkel de stoffen waren verschillend maar het waren dan 'vel 'boetiekhernien' wat heel anders klinkt dan een klassiek overhemd. Het liep allemaal heel vlot en als we toen de durt en het lef gehad hadden om er wat anders van te maken, zou er misschien iets groots uitgegroeid zijn. Ik heh er toen ook nog even aail gedacht om naar Brussel te verhuizen, daar moet ge zijn wat de textiel betreft. Het was ook zo gemakkelijk in die beginjaren, die hemden en bloezen, dat waren warme broodjes; waren ze gemaakt, dan waren ze ook zo verkocht. Zo simpel was dat toen.

De hoeve die door toedoen van Luc van de sioop werd gered en nu in Bokrijk staat.

Op eigen gemaakte vlotten de Mark afvaren in een tijd toen het vestimentaire nog geen rol speelde.

Het succes van de boetiekmode

's Nachts handtassen maken

klassieke collectie die onverkoopbaar bleek te zijn. En die bloesjes, dat was een schot in de roos. In iedere winkel die ik binnenstapte, verkocht ik. Vooral in de Limburg waar veel Italianen wonen die er graag piekfijn uitzien, hadden die bloezen een enorm succes. Toen brak voor ons een tijd van verschrikkelijk hard werken aan: moreen :&: tli in-

In het begin bleef ik nog bij Philips werken want dat was nodig om de kost te kunnen verdienen. In die tijd maakten wij eens een reis naar Trier en daar zagen wij enkele handtassen die ons goed bevielen. Thuisgekomen bedachten we dat we zoiets zelf ook konden maken, Irène had vroeger ook met leer gewerkt. Terug naar Trier dus en drie modellen aangekocht. Irène kon in de schoenfabriek in Castclré een oude naaimachine op de kop tikken voor 1000 fr., ik ging leer kopen in OudTurnhout en gespen en koperbeslag bij iemand die paardentuig maakte en voila, we konden beginnen. Nu was het nog zaak die tassen aan de man te brengen. Dat kon natuurlijk in onze eigen winkel maar dat ging maar met heel kleine beetjes. Tot er een reizigster in de winkel kwam die onze handtassen wel wilde verkopen. Van toen af ging het heel vlot, te vlot zelfs. Want dan kregen we bestellingen van 10 á 15 handtassen en Irène en ik zaten daar tot 3 uur 's nachts aan te wer ken, in de woonkamer. En dan kregen we nog niet gedaan want 's anderendaags kwam er weer een bon binnen voor 20 handtassen. Dat was gewoon niet vol te houden want overdag moest ik dan weer naar Philips. En tenslotte was er met die slavenarbeid weinig te verdienen en toen zijn we ermee gestopt.

Hoe dat kwam? Eenvoudig omdat er nergens iets dergelijks was. En ook, de generatie die na de oorlog geboren was, wilde iets nieuws. Wij zelf waren jong in de vijftiger jaren en liepen rond in de broek van onze grootvader, bij wijze van spreken. De generatie na ons vond dat ze lang genoeg afleggertjes gedragen had en wilde wat nieuws. Het moest vooral ánders zijn. Die broeken met olifantenpijpen in de meest onmogelijke kleuren, dat ver-

De baan op Maar de kledingbusiness interesseerde mij hoe langer hoe meer en ik dacht eraan om reiziger te worden. Zo gezegd, zo gedaan, ik nam ontslag bij Philips (loopbaanonderbreking kon toen nog niet), men deed mij een merk aan de hand, er werd in Brussel een collectie gehaald en daar ging ik dan de baan mee op om die aan de man te brengen. Ik mocht uitsluitend in winkels in Oost- en West-Vlaanderen komen. Dat viel enorm tegen, na drie dagen rondreizen van 's morgens tot 's avonds had ik nog geen stuk verkocht, behalve dan ergens in Wetteren maar dat bleek iemand te zijn die niet betaalde. Hoewel Irène ermee akkoord gegaan was dat ik een half jaar geen cent zou verdienen, alleen maar kosten ma-

werpnateriaal want toen mocht het niets kosten laden, dan de baan op en tot 's nachts bezig met sorteren en fakturen maken. Later ben ik als reiziger ook nog broeken gaan verkopen, tot in '75 toen onze Boetiek verhuisde naar De Vrijheid.

Eigen baas Kort nadat we naar De Vrijheid verhuisd zijn, ben ik voor mezelf beginnen werken. Ik had gezien hoe dat met die bloesjes in zijn werk ging en ik dacht: 'Dat kan ik ook'. Ik ging stoffen kopen, eerst in België, later in Duitsland, ging daarmee naar een atelier en vroeg

kocht allemaal toen. En de boetiek zelf, die moest klein zijn, gezellig en met muziek; niet zoals die grote kledingzaken toen die een bazaar groot waren en waar âlles werd verkocht, voor jong en oud. De jeugd wilde een eigen boetiek met eigen kleren.

De Backker Voor enkele jaren ben ik gestopt met het 'reizen', tenslotte is dat een verdomd zware job. En ook onze confectiehandel van 'Marco Duras' hebben we stilaan afgebouwd. Eerlijk gezegd, we hadden daar mooi geld mee verdiend


MAN IN DE MAAND maar na enkele jaren werd dat moeilijker, het werd knokken, mag ik wel zeggen. Er kwamen er teveel op de markt, vooral Italianen en Fransen. Het vet was van de soep. Voor een stuk gold dat ook voor onze winkel; soortgelijke zaken kwamen er al langer hoe meer, de concurrentie werd moeilijker. We besloten om het dan maar eens over een heel andere boeg te gooien al beseften we wel dat het een riskante onderneming zou zijn. Bij het opstarten van de winkel 'De Backker' ging ik uit van het volgende: er zijn hier nog heel wat mensen die hun kleren in Antwerpen en Turnhout gaan kopen; om dat kliënteel te bereiken wilden we een nieuw soort winkel met een heel andere stijl, en dat werd het dus. In '84 ging die winkel open en inderdaad, heel wat mensen, vooral van buiten Hoogstraten, zijn onze klanten geworden. De mensen uit 'de stad' komen graag naar de buiten, een dagje wandelen en winkelen. Er komen ook heel wat Nederlanders en dat zijn niet van de minsten. In '85 is boetiek 'Eve' veranderd in 'Nik-Nak' in '86 kwam er een 'Nik-Nak' in Turnhout en in '87 zijn we begonnen met 'Company'.

Absolute Voor 2 jaar ben ik er opnieuw aan gaan denken om zaken te gaan doen in de confectie-

handel maar dit keer ontwerpen en maken we de hele 'lijn': bloezen, jasjes, rokken, broeken... onder ons eigen merk 'Absolute'. Dat zijn we nu aan het uitwerken. In Brussel hebben we een showroom gehuurd waar de klanten-winkeliers de collectie komen bekijken gedurende twee keer 3 maanden per jaar. Het maken van zo'n collectie begint bij het ontwerpen. Vroeger deden wij dat met zijn tweeën, Irène en ik; nu hebben we daarvoor ook een styliste in dienst. Samen vormen we een kleine ploeg die ideeën aanbrengt, belijning en kleurstellingen uitdenkt wat dan later wordt uitgetekend. We zijn nu klaar met een collectie voor de zomer van '90; dat wil zeggen: alles staat op papier en de stoffen zijn gekozen, het moet alleen nog gemaakt worden. Een 10-tal Belgische ateliers doen dat voor ons. Voor de aankoop van de stoffen gaan we tweemaal per jaar naar Parijs en naar Frankfurt. Het grootste aanbod vind je in Parijs, daar komt de hele wereld met stoffen naartoe. Voor de rest van het jaar moet er nog heel wat gereisd worden, naar Milaan, Firenze, Düsseldorf, maar dat is dan voor kleding voor onze eigen winkels. Die komt voor 90o uit het buitenland waarvan dan weer 80% uit Italië.

mode... KARL'S - COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Mode Hoe zo'n collectie wordt ontworpen - lijn, kleur, model - is moeilijk uit te leggen. Deinspiratie komt uit verschillende bronnen: modebladen zoals Vogue, Bazaar, Donna..., dan zijn er de collecties van anderen die ge beroepshalve onder ogen krijgt, de evolutie die ge ziet vanuit vorige tendenzen. Mode doet altijd een slingerbeweging, van kort naar lang, van breed naar smal en omgekeerd. Al die informatie laat je gewoon een tijd op je inwerken, dat rijpt. Voor de volgende zomer zijn we er vanuit gegaan dat de rokken langer worden, dat er weer veel meer broeken zullen gedragen worden. Daar zijn we wel zeker van. Moeilijker is het met de juiste lengte van de rok en ook met de kleuren, dat gebeurt wel wat met 'de natte vinger'. Maar toch, als ge de groten uit de modewereld in het oog houdt, dan zit je er nooit ver naast, hoe gek het soms in het begin ook overkomt. Komt er iemand op teevee met zoiets aan en de mensen zeggen: 'Oei, wat is dat? daar wil toch niemand mee lopen!', pas dan op want dat gaat het maken. Al bij al brengt het maken van een collectie heel wat stress mee en een beetje gokken is er wel bij. Om dat te ondervangen, maken we een complete garderobe met zowel lange als

Bijouferie 'Jou' Vrijheid 66.2320 Hoogsfraten - Tel. 031314.72.53 * groot assortiment in modejuwelen * exclusieve haarmode * ruime keus in lederen riemen en tassen * klantenkaart ALS JE DMR NIET SLAAGT, SLAAG JE NERGENS OPEN: weekdagen 9.30-18.30 u. Zondag 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten. Tot ziens

Leen

-service

ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN


MAN IN DE MAAND zien. Op televisie zijn er ook zo van die mensen, neem nu sommige nieuwslezers, Reddy De Mey bijvoorbeeld, die heeft al jaren hetzelfde jasje aan, zijn plechtige kommuniefrakske, denk ik. En Bavo Claes heeft al 4 jaar hetzelfde hemd aan. Dat doet de BRT geen goed, hoor!

P,uII'cèr I'aIcI"èr wand- en vloertegels ulcI'èr hwisGhGQr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

uIcr biedt u betaalbare kwaliteit! korte rokken, brede en smalle, en hetzelfde geldt voor de broeken. Het is een heel arbeidsintensief werk, eerst worden moederpatronen gemaakt, eerste en tweede proeven en dan pas het definitieve model. Met zijn vieren zijn wij maanden met één collectie bezig; die omvat een 200-tal stuks met 60 verschillende modellen. Nu in september beginnen wij te werken voor de winter van '90-'91. Wat is mode? Mode is een bepaalde stijl die op een bepaald tijdstip door de meeste mensen mooi gevonden wordt en gedragen wordt. En waarom ze het mooi vinden, heeft veel te maken met invloeden vanuit de film, de videoclips, de muziek. Al gaat het dan dikwijls meer over een rage binnen een bepaalde modebeeld (safari-look van de film 'Out of Africa', de new beat-look). Het grote modebeeld, en dan spreek ik over de belijning, design, dat blijft lange tijd hetzelfde. Daar gaan wel 10 jaar overheen om van het ene uiterste naar het andere te gaan. Daarom wordt een collectie ook voor 75 070 bepaald door de goeie stukken van het vorig seizoen, de andere 2507o is helemaal nieuw. De mannenmode, die zit nu in de lift. Er komt nu veel meer variatie, vooral in details: kragen, naden, borduursels...

Reclame is onontbeerlijk Onze collectie wordt aan de man gebracht via onze showroom in Brussel en onze reiziger die nauw bij het maken van die collectie betrok-

ken is. Dan staat zo'n man daar ook helemaal achter, zoals ook de meisjes die in onze winkels staan. Die zijn heel modebewust en kunnen best initiatieven nemen. Dat is trouwens het terrein van Irène die al het werk van de winkels voor haar rekening neemt. In totaal hebben wij 15 mensen in dienst. Voor de reclame, daar zorg ik zelf voor. Het is wat men noemt 'imago-reclame', sfeerscheppend. Niet zo van 'Kom bij ons dat hemd kopen'. Zo'n advertentie opmaken, daar ben ik wel een dag of 3 â 4 mee bezig, maar het is absoluut noodzakelijk, anders vinden ze ons niet.

Kleren maken de man Kleren spelen tegenwoordig een grote rol in de omgang tussen mensen, speciaal in de werksituatie. Om te beginnen al bij het solliciteren: de best geklede kandidaat heeft daar al een streepje voor. Kleding is heel belangrijk bij zakelijke kontakten evengoed als de taal die je spreekt en de kennis die je hebt. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen; het is deel van de public relations, zowel voor henzelf als voor de firma die ze vertegenwoordigen. Het heeft met status te maken, met competitie ook, en met het hebben van zelfvertrouwen natuurlijk. Neem nu leraars, die lopen er in het algemeen niet zo puik gekleed bij maar die hebben een vaste job, hé. Die moeten geen indruk maken op de baas of de klanten, anders zouden die er wel anders uit-

Een middenstander is een individualist Een lelijk woord, middenstander, ik zou dat willen afschaffen. Maar allé, ik zit nu al jaren in het bestuur van de NCMV en ik heb wel ondervonden dat die mensen echte mdividualisten zijn. Ze zijn heel moeilijk te bewegen voor gezamenlijke akties ook al is dat in aller belang. Ze gaan wel in diskussie maar ze moeten allemaal gelijk hebben. Wat het NCMV-bestuur betreft, daar zit momenteel wel wat sleet op; er worden steeds maar dezelfde akties ondernomen, 'open deur' en zo. Maar nu zijn we bezig met een nieuw bestuur en daar zullen jonge krachten bij zijn, o.m. Peter Servaes en Dirk Mertens, dan komen er weer nieuwe ideeën. Ik wil ook nog iets zeggen over Hoogstraten als koopcentrum. Dat is een heel speciaal geval omdat hier ook woonhuizen en horecabedrijven tussen de winkels staan. Vroeger dacht ik daar anders over maar nu vind ik dat een pluspunt. Als ge ziet hoe doods het in andere winkelcentra is, 's avonds en op zondag. Hier is altijd beweging en dat maakt het zo aantrekkelijk. Voor de rest vind ik dat Hoogstraten zijn belangrijke troef, die van het toerisme, te weinig gebruikt. Fiets- en wandelpaden, over nachtingsgelegenheden, dat moet toch wat meer uitgebouwd worden.

Work-alcoholic? Als ik niets doe, voel ik me schuldig, ik ben eigenlijk bijna altijd aan het werk, het is mijn grootste hobby. Wat ik ook graag doe - want een mens moet soms toch afstand van dat werk kunnen nemen - is aannemer spelen, met bouwen en verbouwen bezig zijn. Maar dat heeft dan ook weer dikwijls met het werk te maken. Aan vergaderen heb ik een hekel, amai als ik 's avonds nog weg moet. Echt hard werken is vooral Irène's grote kwaliteit, die kan enorm veel verzetten op korte tijd. Ik ben meer de piekeraar die last heeft van stress. Vroeger was dat nog veel erger, dan kon ik 's nachts niet slapen van de zorgen en dan stonden we soms om 3 uur op, hielden tot 4 uur 'krisisberaad' en gingen dan weer naar bed. Maar nu zeg ik tegen mezelf: 'Och, 't is vrpeger goed gegaan, dan zal het nu ook wel op zijn poten terecht komen.'

En zo knabbelde ons gesprek nog een tijdje verder onder de notenboom in de tuin aan de Grote Plaats in Wortel. Waarbij we nog vernamen dat welgesteld-zijn ook zijn nadelen heeft. 'Sommige mensen zeggen tegen mij gene goeie dag meer', dat Luc het belangrijk vindt om op een 'authentieke'plaats te wonen (waar al sinds eeuwen mensen wonen en waar ook voorheen een huis stond) en verder dat één van zijn geheime verzuchtin gen is 'dat mannen weer een hoed gaan dragen en dan een echte Borsalino, geen ordinaire deukhoed of zo...' Wel, misschien wordt dât het volgende successtuk in de collectie 'Absolute'.•


VANUIT HET STADHUIS~ De pers op de korrel De oppositie eist de naleving van de wet Reeds jaar en dag verzorgt 'de pers' de berichtgeving over elke Hoogstraatse gemeenteraad. Ieder van de zeven mensen aan de perstafel tracht in zijn eigen stijl en zo objectief mogelijk zijn publiek op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt in en om het stadhuis. Verschillende meningen over belangrijke beslissingen in de gemeente trachten wij zo veel mogelijk aan bod te laten komen, en waar nodig wordt er hier en daar al eens een vinger op de wonde gelegd. Dat dit in het verleden ooit wel tot wrevel en spanningen geleid heeft bij bepaalde politiekers, is dan ook niet zo onlogisch. De voorbije zes jaar waren nu niet direkt het toonbeeld van een goed beleid en een vlotte samenwerking. De nieuwe coalitie daarentegen diende zich vanaf het begin erg open aan. 'Vragen staat vrij' leek het motto, al was er toch al vlug een lichte wrevel naar aanleiding van enkele berichten over nieuwe plannen voor het Begijnhof en het administratief centrum. Wellicht was dit eerste ongenoegen eerder te zoeken in de interne keuken van het college waar men toen blijkbaar nog niet over hetzelfde kookboek beschikte. Ons inziens is het de taak van het college zelf om in eigen rangen orde op zaken te stellen, ook wanneer er eens iemand cavalier seul wil spelen. Een verwijtende vinger naar de pers leek ons hier allerminst op zijn plaats. Zolang er immers een aantal belangrijke dossiers voor Hoogstraten (nog) niet op de normale wijze naar buiten komen, maar het intussen langs alle mogelijke kanten gonst van geruchten over plannen, privé-investeringen en andere belangen, dan ligt hier een belangrijke taak voor de pers weggelegd. Een beetje klaarheid is in ieders belang. Wie zich hieraan evenwel ergert en hiertegen in het openbaar van leer wil trekken, kan beter eens in eigen boezem tasten. Misschien heeft de gemeenschap daar meer baat bij. In de gemeenteraad van 5 juni werden er vanuit het college nogal wat ver wijten naar de pers gestuurd. Schepen Verlinden verweet de verslaggevers dat alles in Hoogstraten toch zo negatief wordt voorgesteld als zou hier een hoopje klungelaars aan het werk zijn. Ook burgemeester Van Aperen was van mening dat men er blijkbaar niet in slaagt Hoogstraten wat positiever voor te stellen. Schepen Coenegrachts heeft het daarenboven over tendentieuse berichtgeving over het nieuw te bouwen administratieve centrum. De eigenlijke agenda van de gemeenteraad bracht geen noemenswaardige moeilijkheden of zware discussies met zich mee. De meeste punten - eerder technische aangelegenheden - werden dan ook bij eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Bitsiger ging het er aan toe tijdens de behandeling van de agenda van de groep Fusiebelangen. Vooral de punten over de bouwovertredingen en over het administratieve centrum lagen aan de bron van vinnige woordenwisselingen tussen de oppositie en het college. Herhaaldelijk vraagt de FB-fractie dat de burgemeester de wettelijkheid zou doen naleven terwijl raadslid Aerts meent te hebben vastgesteld dat het privé dienstbetoon blijkbaar nog steeds belangrijker is dan het werk voor de gemeenschap. Burgemeester Van Aperen zal evenwel gans de raadszitting de discussies omzeilen met de opmerking dat het ten gepaste tijde wel zal behandeld worden of dat er niets aan kan of moet gedaan worden omdat er geen klachten zijn. juli6a pg. 2

Stadsrekening en begrotingswijziging De stadsrekening 1988 sluit met een batig saldo van 43 miljoen. Voor het eigen dienstjaar 1988 was er een overschot van ongeveer 5 miljoen. De overige gelden zijn nog afkomstig

van de voorbije jaren. Met deze rekening geeft de ontvanger een verantwoording van alle ontvangsten en uitgaven die hij dat jaar verricht heeft. Schepen van Financies Peeriinck kan hierbij aankondigen dat het de eerste maal is in de geschiedenis van de stad Hoogstraten dat er voor meer dan 500 miljoen aan

ontvangsten geweest zijn. Raadslid Aerts (DE), voorheen schepen van Financies, is van mening dat dit goed resultaat de vrucht is van de vorige jaren. Volgens raadslid Verhuist ligt de oorzaak eerder in het immobilisme van de vorige jaren en aan een aantal meevallers aan ontvangsten. Toch waarschuwt hij voor het nieuwe systeem van personenbelasting dat minder inkomsten zal voortbrengen. Ook hoopt hij dat men deze mooie spaarpot nu niet in één of twee jaar zal opgebruiken door bepaalde projecten zoals de TVdistributie (15 miij.) en de mini-golf op de Mosten (3 milj.). Voor de begrotingswijziging die vooraf behandeld werd in de commissie van Financies, had hetzelfde raadslid weinig woorden van lof. Op de buitengewone dienst van de begroting '89 wordt er immers 86 miljoen frank geschrapt, zowel aan de kant van ontvangsten als van uitgaven. Het gaat hier vooral om bedragen voor de rioleringswerken te Meersel Dreef die dus dit jaar niet zullen uitgevoerd worden. Volgens Raadslid Verhuist betekent dit een kaakslag aan alle kiezers van die bepaalde partij die beloofde de riolering aan te leggen. Nu, kort voor de Europese verkiezingen, komt men af met de uitbreiding voor de TV.-distributie. Het is enkel nog maar een prijsvraag en we zullen moeten afwachten of men dit later ook niet zal moeten afvoeren omdat die 20 miljoen geen realistische zaak was. Burgemeester Van Aperen wuift deze kritiek weg en kondigt aan dat op de gemeenteraadszitting van 26 juni de TV-distributie in zijn totaliteit op de agenda zal staan.

Wortel krijgt een eigen schoolhoofd Tot hiertoe vormde de gemeenteschool van Hoogstraten en die van Wortel één geheel. De


GEMEENTERAAD gemeentelijke basisschool van Hoogstraten telt momenteel 197 leerlingen, die van Wortel meer dan 200. Ten einde het schoolhoofd meer tijd te geven voor begeleiding van de leerkrachten, wordt er overgegaan tot een ontkoppeling van beide scholen. Er is nog steeds een aangroei van kinderen zodanig dat de belarigrijkste vereiste - na vier jaar moet elke school nog meer dan 105 leerlingen hebben - wellicht geen probleem zal zijn. Zodoende zal de gemeenteraad kortelings overgaan tot de benoeming van een nieuw schoolhoofd te Wortel.

Verdeeldheid over de Mosten Reeds enkele malen werd er in de raad gediscussieerd over de aanleg van een mini-golf op de Mosten. Vorige zitting werd er beslist de aanleg ervan en de aankoop van nog enkele andere speeltuigen met eigen middelen te financieren. Voor de mini-golf is er immers geen subsidie mogelijk en voor de aanvraag tot betoelaging voor de andere toestellen was de tijd reeds te ver gevorderd vermits men nog dit seizoen de speeltuigen wil gebruiken. Voor de goedkeuring van de lening waren 16 raadsleden akkoord, twee onthielden zich en de oppositie stemde, evenals in vorige zitting, tegen.

FB-voorstellen De groep Fusiebelangen had een achttal punten op de agenda laten opnemen. Drie ervan waren konkrete voorstellen voor het college. Een eerste suggestie is het aanstellen van klusjesmannen in de plaatselijke scholen. De meeste basisscholen, zowel de gemeentelijke als de parochiale, blijken grote moeilijkheden te hebben met het onderhoud van de gebouwen en met die van de omgeving. De gemeente is eigenaar van de gebouwen en heeft er dus alle belang bij dat alles zo goed mogelijk in orde blijft. Het zou tevens een ernstige vorm van tewerkstelling kunnen zijn, aldus FB. Ten gepasten tijd zullen wij dit behandelen in de gemeenteraad of in het college, antwoordt burgmeester Van Aperen. Ook het tweede voorstel zal onderzocht wor-

den, aldus de burgemeester; Het betreft hier het afbakenen van een parkeerplaats voor mindervaliden, zowel aan het administratief centrum (de Nopri) als aan het OCMW. Tot slot stelt FB voor dat het college een aanvraag zou doen bij het Ministerie van Verkeer om topografische opmetingen te verrichten in de Vrijheid. Dit zou immers een praktisch uitgangspunt zijn voor een toekomstige studie over de herinrichting van de Vrijheid. Deze aanvraag werd in het verleden al verricht door de dienstdoende burgemeester Sprangers en kreeg een gunstig antwoord. De opmetingen zouden gratis uitgevoerd worden. Het is nu enkel nog wachten op de officiële aanvraag van het nieuwe bestuur. Dit voorstel wordt door het college als positief ervaren.

Verdwenen archiefstukken van het Begijnhof Begin december 1988 werd vastgesteld dat er een aantal archiefstukken verdwenen waren uit het fonds van de kerkfabriek van het Begijnhof, dat zich momenteel in het stadsarchief bevindt. Men vermoedt dat het gaat over een 100-tal perkamenten die behoren tot de oudste dokumenten van het begijnhof. Een 40-tal werden er reeds terug opgespoord bij handelaars. Het vorige college zette de eerste stappen om de stukken terug te krijgen. Het nieuwe college duidde op 1januari'89 een advocaat aan om via de rechtbank de akten terug te vorderen. Fusiebelangen maakt zich evenwel ernstige zorgen over de huidige gang van zaken en wil graag uitleg van de bevoegde schepen over de stand van het onderzoek. Volgens schepen Verlinden is deze zaak reeds verscheidene malen besproken in het college, met het rijksarchief van Brussel en met de rechtbank van Turnhout. De aangestelde advocaat heeft inmiddels het eigenaarsrecht uitgezocht en de stukken overgemaakt aan de rechtbank. 'Spijtig dat Hoogstraten steeds zo negatief wordt voorgesteld in de pers. Men geeft aan de gemeenschap buiten Hoogstraten zo'n beeld alsof hier een hoop klungelaars aan het werk zijn. Ik heb echt moeite met die

Hallo, De bloemenlij**n,9 Kunt u een boeketje bloemen bezorgen ... ?

Tel. 014/63.45.16 De leveringen gebeuren binnen de 4 uren. Nadien volgt de factuur... Kwaliteit èn een uitzonderlijk service, daarvoor moet je bij:

Cattleya

zijn

Leopoidstraat 60 - 2330 Merksplas

negatieve voorstelling' aldus schepen Verlinden.

Commissies in het OCMW In de raadszitting van het OCMW werden de leden aangeduid voor het Comité Algemene Zaken en voor het Bijzonder Comité. Volgens het huishoudelijk reglement bestaan beide commissies elk uit 5 leden en gebeurt deze keuze in één enkele stembeurt en heeft elk raadslid één stem. Een klein optelsommetje leert ons dus dat men met twee stemmen verkozen is in een commissie. Er zijn immers 9 raadsleden (4 KVB, 3 CVP, 1 De, 1 FB). Indien de twee oppositiepartijen dus de handen in elkaar slaan hebben zij beide één afgevaardigde in één van de twee commissies. Uit de persnota van FB kunnen we opmaken dat de leden van de commissies eerst gekozen werden volgens een procedure die niet in overeenstemming was met het huishoudelijk reglement. Op een volgende raadszitting werd eerst het huishoudelijk reglement aangepast en dan het aantal leden van de commissie beperkt tot drie. Op die wijze werden de leden van DE en FB uit de commissie geweerd. Als enig argument werd aangehaald dat vijf leden in de commissies te duur zou uitvallen. FB wil tegen deze gang van zaken sterk protesteren. Vooreerst is het de bedoeling van de wetgever geweest zoveel mogelijk alle fracties in de commissies te laten aanwezig zijn. Daarnaast is de huidige toestand om puur administratieve redenen onwettig. Het huishoudelijk reglement van het OCMW, en dus ook elke wijziging, moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De keuze van de huidige leden van de commissies is dus ongeldig. Burgemeester Van Aperen, voormalig voorzitter van het OCMW, en ook momenteel nog aanwezig op elke OCMW-raad als vertegenwoordiger van de gemeente, vindt dat iedere raad zijn eigen autonomie heeft. De beslissingen van het OCMW worden in de H. Bloedlaan genomen. Tot hier toe hebben wij van het OCMW nog niets binnen gekregen. Dus hiermee is voor ons de zaak af. Raadslid Verhuist wij St er de burgemeester nogmaals op dat hij de vertegenwoordiger is van de gemeente en dat het zijn plicht is in te grijpen wanneer men iets doet wat niet wettelijk is.

Bouwovertredingen en bouwtoezicht De groep Fusiebelangen klaagt in haar persnota een drietal serieuse bouwovertredingen aan. In haar betoog bij monde van raadslid Verhuist beperkt ze zich tot het voor haar belangrijkste probleem: de afgravingen over een oppervlak van 3 hectare aan de Kettingdreef te Meer. Dit perceel is een onderdeel van een fossiele duinrug, die zich uit strekt van de Maxburgdreef tot de John Lijsenstraat langs de Kettingdreef. Tussen 1966-'69 en 1975-'76 werden hier door prof. Van Noten archeologische opgravingen verricht naar overblijfselen van de Tjongercultuur. Uit zijn bevindingen blijkt dat er op deze plaats 9.000 jaar geleden een menselijke bewoning was. Uit het onderzoek heeft men kleine woonkernen kunnen vastleggen aan de hand van stenen werktuigen en duizenden stukken vuursteen. Het zou trouwens het oudst gevonden bewijs van bewoning in Vlaanderen zijn. Daarom werden de opgravingen dan ook destijds gesteund door de Belgische staat en door een


SPORT kan men vaak na verloop van tijd het tegenovergestelde effect vaststellen. Hij wordt er eerder rustiger door.

Het nieuwe seizoen In september beginnen de trainingen opnieuw. Van dan af zal men in de nieuwe akkommodatie optimaal kunnen werken. Men hoopt bij Hiraken alvast op een vlotte samenwerking met de twee andere clubs. Tot hiertoe was het steeds een zware financiële klus om overeind te blijven. Lidgeld van de leden alleen volstond niet. Een jaarlijks bal en een tombola waren er nodig om rond te komen. Nochtans bedraagt het lidgeld 450 frank om de drie maanden en een jaarlijkse verzekering van 650 frank. Men traint wekelijks tweemaal 1,5 uur. Wie interesse heeft om kennis te maken met de karate-sport kan kontakt opnemen met de leden van het hestiiur, waarvan we hier onderaan de telefoonnummers afdrukken. Men kan ook binnenspringen in het nieuwe lokaal vanaf de eerste week van september op maandag en woendag van 20.00 tot 21.30 uur. Wie dan de kriebels krijgt om mee te doen, kan direkt aansluiten. Nieuwe leden krijgen de eerste tien lessen gratis.

Jeuvd in aktie. De toekomst van Iliraken.

Wat is karate dan? Zoals eerder gezegd wordt er zeer veel belang gehecht aan zelfbeheersing bij de benefening van deze sport. Hiraken is er dan ook fier op dat er gedurende die tien jaar van her bestaan nog geen enkel ongeluk is gebeurd. Karate is een erg gediscip/ineerde sport. Vechten komt er slechts in een later stadium aan te pas. Er bestaan vier banden of gordels. Men begint met wit, dan blauw, vervolgens bruin en tenslotte zwart. Bij elke band moet men een aantal strepen halen alvorens over te gaan naar een hogere categorie. Algemeen wordt er gezegd dat slechts één op honderd beginners de Zwarte band haalt. Op wereldniveau is de hoogste graad zwarte band met elfde dan, in België is de hoogste graad zwart, 7e dan. Tot de blausse goidel wordt er enkel op techniek getraind In de is iiie band kan men skclits na i tialnin gen hel eerste streepje behalen Zo moet men er 9 heha len vooraleer men di., blauwc gordel serisrft Vanaf blausi staat ei ook opgc leed ,e'e/z1 op liet prot,ramina Vanaf k biume goidel Zal men zich naer op het gevecht tocfevjcn Een gevecht is uhtei Zee, gek om, oleemd zodat ei niet doorgeslagen wordt en er zie/t dus ook geen ongevallen kunnen voordoen. Om tenslotte van bruin naar zwart op te klimmen moet men minstens 1 jaar terug op een hoog niveau trainen. Hiervoor moet men regelmatig de pro r'inciaie en nationale trainingen mneevolgen. Drie maal trainen per week op een hoog niveau blijkt wel een minimum te zijn. Op dit ogenblik zijn er twee bruine banden nog aktief in de club. De stille hoop is dan ook dat Jos Leuris en as Van Den Broeck nog dit jaar of volgend jaar hun zwarte gordel veroveren. Wij wensen de mensen van fliraken veel succes toe met hun sport en hopen dat hun nieuwe lokaal nog een extra stimulans is voor de verdere uitbouw van hun club. Voor meer informatie kan men steeds terecht bij het bestuur. Toon Kuypers, voorzitter, tel. 3 14.59. 72, Jos L euris, penningmeester, tel, 314.68.87. Cis Van Den Broeck, trainer, te!. 314,63.88.

GIJSBREGTS ftEKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LI NEX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstroat 3 HOOGSTRATEN Tel: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

17


GESCHIEDENIS

De wortels van het Kempische platteland Erik Vanhaute over de 18e en 19e eeuwse Kempen In maart doctoreerde Erik Vanhaute met grootste onderscheiding aan de Gentse universiteit. In zijn doctoraatsthesis onderzoekt hij hoe het Kempische platteland zich in stand wist te houden tot in het begin van deze eeuw, terwijl alle geschiedenisboekjes eigenlijk het omgekeerde beweren. Erik dook de archieven van Rijkevorsel, Dessel en Walem in, die hij tot pilootgemeente van de regio's Hoogstraten, Arendonk en Duffel bombardeerde. En wat hij dan zo al niet over leven en werken van onze voorvaderen boven gespit heeft? Erik Vanhaute wordt al langer geïntegreerd door de geschiedenis van de streek. Tot in het begin van deze eeuw was de Kempen nog een woeste en afgesloten regio. 'Het was een ar me zandstreek met heel veel kleine boeren en een beetje loonarbeid. Op de topmomenten in het seizoen konden in de landbouw wel heel wat mensen tewerkgesteld worden. De streek was grotendeels nog niet ontgonnen. Zo is in het begin van de 19e eeuw nog driekwart van de grond in Rij kevorsel onbebouwd. Wanneer men getuigenissen over die tijd terugvindt, dan valt altijd op hoe verlaten en desolaat de streek wel niet geweest moet zijn. Dat is dus een stereotiepe voorstelling die wel aan de werkelijkheid beantwoordde.' In deze regio bestudeert hij drie gebieden: het kanton Arendonk met intensieve huisnijverheid tot 1850: het kanton Hoogstraten dat een zeer gesloten regio bleef tot aan het einde van de 19e eeuw, waar toen steenbakkerijen voor een zekere ontsluiting hebben gezorgd; het Duffelse op de grens van de Kempen waar een marktgerichte aardappel- en groenteteelt was. In het Hoogstraatse werd Rijkevorsel als pilootgemeente uitgekozen omdat hier het archief nog erg volledig was. 'Ik heb een microstudie gemaakt. Dat wil zeggen dat ik alle mogelijke gegevens per gezin heb verzameld - bv. aantal kinderen, eigendom, inkomens, beroepen, aantal koeien enz. Die heb ik samengebracht met doorsneden van de bevolking in 1750, 1800, 1850 en 1910. Op die manier kan ik de evolutie van zo'n dorpsgemeenschap volgen over een lange periode waarin grote ekonomische, sociale en politieke verschuivingen zijn. Denk alleen al maar aan de sterke industrialisering.'

zer geworden, maar de geschiedenisboekjes verliezen dat volledig uit het oog. Ze vertellen er zelfs niks meer over, terwijl nochtans de helft van de Vlaamse bevolking er bleef leven en werken! Ekonomisch gezien zouden die amper of niet in staat kunnen geweest zijn om te overleven, en toch gebeurde dat blij kbaar. Meer nog, er is zelfs geen grote ontvolking van het platteland gebeurd. Dat bewijst toch wel dat die plattelandsmaatschappij in staat was om de mensen die er woonden ook te onderhouden.' 'De lonen die uitbetaald werden waren zeer laag. Bovendien verloor de plaatselijke boer steeds meer van zijn eigendom. Werkgelegenheid was er voldoende... Dat zijn stuk voor stuk redenen om massaal weg te trekken. Toch gebeurde dat niet. Soms zegt men dan dat de Kempische boer gewoonweg niet beter wist, eigenlijk te lomp was en tegen beter weten in aan zijn stukske grond vasthield. Daar geloof ik dus helemaal niet in, en in mijn studie denk ik aangetoond te hebben dat er heel andere factoren zijn die hem hier hielden. Om te beginnen is zijn inkomensstructuur anders geweest dan men veronderstelde. Het inkomen omvat veel meer dan alleen het loon dat verdiend werd, wat trouwens verklaart waarom die lonen hier zo extreem laag

Erik Vanhaute konden blijven. Voor de Kempenaar was dat slechts een aanvullend inkomen bij het eigen landbouwbedrijf. Hij kon bovendien profiteren van de specifieke manier waarop goederen en diensten heel goedkoop verhandeld werden op het platteland. Men leverde allerlei diensten aan elkaar. Men gebruikte gemene gronden. Men had een aantal niet-kommerciële circuits die in de stad helemaal niet voorkwamen. Dat kadert in een heel eigen systeem van regionale zelfvoorziening. We stellen ons nog te dikwijls voor dat de gemeenschap van pakweg 100 jaar geleden heel stabiel was en weinig veranderingen onderging. Volgens mij was die in tegendeel heel dynamisch, en bleef de Kempische boer op het platteland wonen omdat zijn gezond verstand hem zei dat hij hier veel makkelijker in zijn levensonderhoud kon voorzien dan in de stad. Het hele ekonomische systeem van het platteland was immers gericht op overleven.'

Moeilijker Uiteindelijk zou dit veerkrachtige en dynamische systeem toch ondergraven worden: 'Het werd wel steeds moeilijker om te overleven. Het bezit van onroerend goed vermindert enorm. Er komen als maar meer huishoudens

Vraagtekens Zijn bevindingen plaatsen serieuze vraagtekens bij de algemeen gangbare opvattingen over de werking van het platteland in de bestudeerde periode. 'Ik heb altijd het gevoel gehad dat er iets niet klopte in de traditionele voorstelling die men had van de Kempen. Wat ik er over las heeft me nooit kunnen bevredigen. De geschiedenisboekjes beschouwen het hele platteland in deze tijd als een dood gewicht. Men heeft het altijd alleen maar over de grote industriële revolutie, de omschakeling van traditioneel naar modern - als ik dat zo eenvoudig mag stellen. Het omschakelen van het ekonomische proces heeft enorme sociale gevolgen gehad voor grote groepen van mensen. Maar dan kijkt men alleen maar naar de geïndustrialiseerde steden terwijl ik op zoek gegaan ben naar de gevolgen voor het platteland. Dat is volgens mij een even grote verlie18

Drie generaties die sterk met de Kempen verbonden zijn. boer-grootvader Karel Fransen (in het midden), vader-schoolmeester Leo Van haute (rechts) met moeder-boerendochter Lea Fransen en historicus Erik met echtgenote Kris Laurjssen.


GESCHIEDENIS zonder bezit of met een eigendom kleiner dan 2ha, wat het minimum is. Van buiten de regio komen stedelingen de gronden massaal opkopen. In het begin van deze eeuw is bijna de helft van de grond in handen van stedelingen. De Kempenaar moet dus gaan pachten, terwijl de prijzen enorm stijgen: ze vermenigvuldigen met drie of zelfs met vier tussen 1750 en 1910. Meer huishoudens worden afhankelijk van loonarbeid. Het eigen landbouwbedrijf geeft nog maar 30% van de mensen een voldoende groot inkomen. Dat betekent dat de plaatselijke bevolking als het ware voor een groot deel de greep op zijn overlevingspositie gaat verliezen. De loonarbeid is immers sterk seizoensgebonden, denk maar aan de steenbakkerijen, en de lonen blijven er zeer laag.' Aan het einde van de 19e eeuw komt er dan ook een breuk in de plattelandsgeschiedenis. Rond 1910 zal de ontwikkeling effektief omgebogen zijn. 'De landbouw heroriënteert zich met de opkomst van een marktgerichte tuinbouw. Het verenigingsleven organiseert zich, denk maar aan de Boerenbond. Andere sektoren bieden meer werkgelegenheid en de lonen stijgen.' Hoe dat heeft ingegrepen op het Kempische platteland is het onderwerp van een vervoigstudie waar Erik zich wat graag mee zou bezig houden. 'Geschiedenis is en blijft bijna een obsessie voor mij. Ik heb nooit iets anders willen doen dan dit. Al vanaf mijn zesde wist ik wat ik later wou gaan doen, echt waar...'. Zijn doctoraat bekijkt hij overigens rustig en relativerend. 'Daar hangt zo'n beetje een mythe rond, vind ik. In feite is dat een examen afleggen zoals een ander hoor... Ik heb er drie jaar en een half aan gewerkt, heb bijna een jaar als een kluizenaar geleefd om het zo snel af te werken. Heel plezant is wel dat ik werk over iets van hier, zodat de mensen er serieus mee meeleven. Ik schrijf over datgene wat mijn eigen grootvader bijvoorbeeld zelf nog goeddeels heeft gekend. Die heb ik dan ook heel wat gekontakteerd. Daar leer je dan heel veel uit over hoe het boerenleven in zijn werk ging, wat er precies gebeurde. Op dat vlak schrijf ik misschien wel over mijn eigen wortels hier.'

4

~ GARAGE

Geudens MEERSEWEG 8 MEER TELEFOON 031315.71.76

Plannen Verschillende heemkundige kringen zijn geïnteresseerd in een publikatie van de gepopulariseerde gegevens voor hun eigen gemeente. 'Ik zou de studie ook graag in zijn totaliteit willen publiceren zodat meer historici er kennis mee kunnen maken. Daarnaast wil ik er een aantal bijdragen uithalen voor heemkundige kringen over hoe hun dorp destijds functioneerde. Ik zou heel graag een boek over het Vlaamse platteland schrijven, een beetje zoals Van lsacker misschien. Dat is trouwens een van mijn grote inspiratiebronnen, omdat hij het heel nadrukkelijk heeft over het doorleven van die oude structuren tot in deze eeuw. Als ik aan de universiteit zou kunnen blijven werken, zou ik graag een studie maken over de 20e eeuw... Geen enkel probleem dus om mijn dagen te vullen met geschiedenis.' Dit jaar wordt zijn 6 jaar oude licentiaatsthesis gepubliceerd bij het Gemeentekrediet, hoewel hij die momenteel reeds op sommige punten achterhaald vindt. Deze handelt over Hoogstraten. 'De lijn die in mijn licentiaats-

thesis zit, is dezelfde als in het doctoraat. Hoogstraten zelf is als dorp niet representatief voor de Kempen, het verschilt grondig van de buurdorpen. Het heeft ook altijd een ruimere functie gehad als regionaal dienstencentrum en dat creëert andere wetmatigheden dan in een puur agrarisch dorp. Zo heb je hier een hogere sociale laag die je in andere dorpen niet aantreft, sterk katholiek ook door de concentratie aan kloosters of scholen.' 'Ik zou graag meer tijd steken in de geschiedvorsing van de streek. Ik vind dat trouwens een van de taken van een geschiedkundige. Overal zie je erg veel interesse voor de geschiedenis van de eigen streek, de heemkundige kringen bloeien als nooit voordien. Ook voor HOK zie ik dat best mogelijk, met een regelmatig verschijnend tijdschrift waarin diverse publicaties kunnen opgenomen worden over dorp en streek. Op die manier kunnen we het werk van Lauwerys verder zetten. Als je ziet wat die allemaal aan werk verzet heeft, dat grenst aan het ongelooflijke. Dat is een schitterende basis om de geschiedenis van Hoogstraten op een wetenschappelijk verantwoorde manier te schrijven.'•

Klasse-thrillers (

Meer suspense, maar dan in een luie stoel. In juni en juli verspreidt de bibliotheek van Hoogstraten een keuzelijst met 40 moordgoeie verhalen: van Ted Allbeury over Jef Geeraerts tot Stuart Woods. • maakt ook kans een thriller te winnen. Indien u deelneemt aan onze thrillerwedstrijd. • moet 5 afgebeelde schrijvers identificeren en schatten op hoeveel tijd de bibliothecaris 'De Maltezer Volk' en Dashiell Hammeti leest. Via een formulier in centrale en uitleenposten kan u deelnemen. Veel thriller-genot.

Zomersluiting bibliotheek Hoogstraten: 11juli, van 17 t/m 30 juli, 15 aug. Meer: 19 en 26 juli, 2 en 9 augustus. Meerle: van 17 tot en met 30 juli.

Grote korting op zomerspelen, vakantie- en strandartikelen

Dreef: van 16 tot en met 29 juli. Minderhout: 13, 20 en 27 juli. Wortel: van 14 tot en met 28 juli.

BEGRAFENISSEN

JORIS S.

FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Streven naar perfektie

VAN BERGEN & CO. Gelmeistraat 30 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/31 47750

Gelmelstraat52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91 19


h@@oi W 52) n ,5 (

JU

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31. vûorspocdig verloop in de hand te werken. Dc uitbreiding van de loods, signalisatie, wegverbreding en -verharding, wegens werken aan de ingang, werden reeds gerealizeerd. Ook de aanvoer was dit jaar goed. Tijdens de eerste vijf maanden steeg de aanvoer van tomaten met meer dan 505ó. Tijdens dit jaar wordt een globale aangroeivermeerdering van 20% verwacht. De totale omzet bedraagt de laatste jaren zowat 1,5 miljard frank. El Hoogstraten en Mechelen halen tijdens de zomermaanden hun toeristische en historische banden weer vat nauwer aan. In juli wordt een toeristische stand opgesteld in het Mechelse speelgoedmuseum. De historische banden blijken terug te gaan op Antoon 1 en II de Lalaing die heel wii tinikGes licbbcn bcklccd aan het eertijds in Mechelen gevestigde Hof van de Nederlan-

1 om! de geineenscliapsi'aad opnieuw aan de praat? Bij gebrek aan een Hoogsl,'aats lertegen woordiger in het schepencollege, zou deze raad best wat meer van zich laten horen. Elders in dit nummer leest u een en ander over het wel en wee van de gemeenschapsraad. Er ook in deze rubriek nog even op wijzen dat op de verschijningsdatum van dit nummer, donderdag 29 juni om 20 uur in de raadzaal een bijeenkomst plaats heeft over de plannen voor de omgeving van de kerk en een nieuwe raad. L Hoogstraten werd door het Davidsfonds uitgekozen als lokatie voor de herfstgouwdag op zaterdag 30 september. Die

dag zullen hier meer dan 1200 bestuursleden van 107 DF-afdelingen bijeenkomen. Op hun programma ook een begeleide wandeling door het centrum, met o.m. het begijnhof. E Tegen die tijd zou het schepenkollege uitsluitsel hebben moeten geven over de plannen voor het begijnhof. Eerder berichtten we reeds over het voorstel van Van Spaendonck om het begijnhof om te turnen tot luksueuze gepensioneerdenwoningen. Ook Hotelschooldirekteur Gust Lauryssen heeft zijn plannen nog niet in de lade geborgen. Hij ziet er een ideale huisvesting in voor een postuniversitair Europees instituut voor Hotelmanagement in samenwerking met de Leuvense universiteit. Naast de campus waar hotelmanagers gevormd worden, voorziet het plan in enkele gespecializeerde restaurants, hotelkamers, dienstverlening in kongrescentrum en koncertruimte. Voor dit laatste zou het konvent het meest geschikt zijn, terwijl de kerk voor diverse kulturele aktiviteiten gebruikt kan worden. Er zou interesse zijn vanwege CERA en andere bedrijven. Eind juni brengt het kollege zijn beslissing op de raad. 13 Juli is traditioneel het tijdstip waarop enkele honderden gelovigen hun vijfdaagse van de Charismatische Vernieuwing in Hoogst raten ko-

men vieren. Dit jaar van maandag 17 tot vrijdag 21juli. Thema van de vijfdaagse is 'Als de Heer het huis bouwt'. El Nog meer nieuws uit kerkelijke hoek. Diaken Walter Van den Broeck, die eerder zijn aktiviteiten al verlegde van uitsluitend Seminarie naar vooral parochie, zal eerlang Hoogstraten verlaten. Hij wordt vanaf 16juli immers de nieuwe pastorale verantwoordelijke in Minderhout, samen met de pastoor van Wortel. El En om de drie-

vuldigheid alle rechten te geven, een laatste berichtje met parochiale inslag. Het H. Bloed20

comité haalde opgelucht adem omdat de weer

(euh)goden of -makers de processie dit jaar uitzonderlijk goed gezind waren. Ook de processiegangers blijkbaar. De bedeldames haalden dit jaar de rekordsom van 90. 000fr. bijeen langs de omloop. El De HoogstraatsWortelse schoolkombinatie werd door de gemeenteraad weer gesplitst. Alle normen daarvoor worden ruimschoots gehaald. De Hoogstraatse gemeenteschool heeft de laatste jaren inderdaad een fikse opmars gemaakt. Verjonging van het leerkrachtenkorps, verfraaiing van de gebouwen en het gemengde karakter zijn hier beslist niet vreemd aan. Op enkele jaren steeg het aantal leerlingen van 58 (dieptepunt '80) naar 197 (het pas voorbije schooljaar). El De veiling boert al even goed.

Op twee fronten nog wel: de bouw- en vei lingaktiviteiten. Wat het eerste betreft, lijken de uitstekende weersomstandigheden een

den. El Ook een traditie: half augustus staan de velden achter de bejaardenwoningen aan het rusthuis enkele dagen dik bezaaid met paarden en dito liefhebbers. Dit jaar op 15 en 16 juli voor deprijskamp van het Belgisch Warm bloed paard en een ruitertornooi van de Pony- en Rijvereniging. El Het einde van de maand wordt door de HTC aangewend voor een enkel open tennistornooi. Begint op 27 juli om 14 uur. Het tornooi loopt tot 6 augustus. El De beruchte want aartsnauwe ingang van Quirijnen (voorkant) zal er binnen

enkele maanden wat ruimer bijliggen. Het aanpalende huis werd al grondig gesloopt en zal plaats maken voor een gloednieuw spaarkantoor naar een ontwerp van architekt Van Laer. De supermarkt zou een strook van 1,5 meter hebben aangekocht. De inrit zou wel overbouwd worden zodat de gevelrij gesloten wordt. El Maar eer we zover zijn, zullen er allicht al enkele Maanden op uw leestafel gedropt zijn. En bent u alweer goed en wel terug van uw bruindoorbakken zuidelijke uitspattingen.•


HOOGSTRA TEN

Tropische stratenloop werd mooie inzet van zomerseizoen Het eerste hoogtepunt van het atletiekzomerseizoen voor AVN en heel atletiekminnend Hoogstraten was beslist de jaarlijkse stratenloop met start en aankomst op de Vrijheid. Dank zij een zeer sterk deelnemersveld en in een haast tropische temperatuur werd het een boeiende wedstrijd en een onvervalste afvailingskoers. Jan Hendrickx, gestart als één der favorieten, liep lange tijd mee in de voorste gelederen en finishte uiteindelijk op een 9e plaats waarmee hij de eerste thuisloper werd. Bij de veteranen behaalde Guido Everaert een knappe 4e plaats dankzij een sterke remonte in de laatste ronde. Rita Aerts behaalde in haar kategorie een prachtige 2e plaats op 20 deelneemsters. Leo Brusselmans uit Dendermonde werd de verdiende winnaar, voor Jan Smedts uit Westmalle en marathonspecialist Julien Grimon uit Turnhout. Met deze overwinning volgt Brusselmans op de erelijst Ad Goetschalckx (winnaar in '85, '86 en '87) en Tony Govaerts (vorig jaar winnaar, nu op een 5e plaats) op. Met een rekordaantal deelnemers (405) en een voorbeeldige Organisatie werd het loopfeest schitterend afgesloten! Wie een volledige uitslag wenst, kan deze voor 20 fr. bekomen bij AVN voorzitter Jan Vlamings, Moerstraat 30. Hier nog aan toe voegen dat de Hoogstraatse jeugd het eveneens uitstekend deed. Sven Croyman werd winnaar van het 53-koppige deelnemersveld. Verder waren er erepiaatsen voor Gert Van Meel, Bert Mertens, Ben Van Berck en Roei Everaert.

AVN uitslagen: Wilrijk 10 mei - Jan Vlamings lOOm 3e 12.19 Wommelgem 12 mei - Ellen Hoefnagels 80m 2e 12.82; Jim Hoefnagels 200m 2e 35.31; Rita Aerts 2000m le 7.03.8; Stan Hoefnagels 2000m le 6.10.4 Borsbeek 13 mei - Jan Hendrickx 21km le 1.11.43 Brasschaat 17 mei - Jan Vlamings lOOm 2e 11.90 Schoten 18 mei - Stan Hoefnagels 1500m le 4.21.1 Hoogstraten 24 mei - senioren Jan Hendrickx 9e; Guy Van den Kieboom 15e; Stan Hoefnagels 23e; Eddy Vervoort 33e; Eddy Hendrickx 55e; Stefaan Van Echelpoel 57e; Eddy Oomen 66e; Patrick Leysen 82e; Marc Sterkens 108e - veteranen Guido Everaert 4e - dames Rita Aerts 2e - jeugd Gert Van Meel 4e; Roel Everaert 8e: Kristof Rombouts 12e; Tim Van Loon 17e; Pieter Van der 1-lerten 32e.

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door ii pîtieneeI lotograal.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel TeL 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Uit den grooten volkskalender Het weer Juli is (normaal gesproken) de maand van de hitte. Gewoonlijk stijgt de temperatuur in de eerste helfl van de maand, waarna die verderop constant blij fi. Een daling neemt men meestal niet waar v&r 5 augustus. Statistieken Ieren, dat juli meer aanhoudende zonnesehijn te bieden heeft dan augustus.

Bij de start loopt Jan Hendrickx, die uiteindelijk beslag zou leggen op een 9e plaats, al mee in de voorste gelederen. De man met bril (rechts voorbij het midden) heeft overigens zijn naam niet gestolen: Gie Rappe uit Kalmthout. Zijn familienaam en benen leverden een 26e plaats op.

WONINGINRICHTING Vrijheid 167 - Hoogstraten

-

GEBR.LEYTEN

Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

De Hondsdagen Zo rond 21 juli verschijnt aan de hemel de helderste van alle sterren: Sirius, ook de Hondsster genoemd. De dagen die daarop volgen, worden in de volksmond dan ook de Hondsdagen genoemd. Een spreuk daarover: De Hondsdagen helder en klaar beloven een voorbeeldig jaar, zouden regen zij bereiden ja, dan komen slechte tijden.

Tijd voor de hiekes Eén van de mooiste spreuken in mijn verzameling, heeft betrekking op 10 juli, de feestdag van Sint-Amelherga. Dbt is de dag, waarop de bijen gaan zwermen, tenminste, zo het mooi weer is. En die spreuk gaat als volgt: Pvtet Sinte-A melberga gaat het honingdeurke open.

Paul Van Zummeren 21


1Ï1E

UÏÎT Ü

lID © LIII UiI

Opwairdering van de dorpsraad!? 'Heeft een dorpsraad zin?' Deze vraag werd reeds menigmaal geopperd door de mensen die regelmatig de vergaderingen bijwonen. Als het gemeentebestuur vraagt en rekening houdt met adviezen door de dorpsraad verstrekt en contacten onderhoudt met diezelfde raad, dan mag men bovenstaande vraag zeker positief benaderen. In het andere geval is het verspilling van kostbare tijd en een volledig gebrek aan waar dering ten opzichte van de mensen die willen ijveren voor het goed van de gemeenschap. Hopen we maar dat de huidige bewindslieden positief willen denken in ver band met die dorpsraad, want dan alleen kan men spreken van 'zin'! Deze maand kwam de raad opnieuw bijeen en bij het dagelijks bestuur moet de grote belangstelling alleszins een hart onder de riem gestoken hebben. Grote belangstelling is natuurlijk heel relatief, want elke inwoner van Minderhout wordt door een schrijven, aan huis bezorgd, hierop uitgenodigd. Vier vrouwen en dertig mannen verdrongen zich in het te kleine lokaaltje om hun zegje over de agenda te kunnen doen. Bij de opening van de besprekingen maakte voorzitter Gust Desmedt nogmaals duidelijk welke doelstellingen men nastreeft. Men wil alle belangen van de plaatselijke bevolking en verenigingen verdedigen en dit op een pluralistische basis. Iedereen mag voor zijn mening uitkomen, die wordt gerespecteerd en genoteerd in het verslag. De raad is uitsluitend adviserend, heeft geen beslissingsrecht en geen enkel officiële instantie is verplicht met haar advies rekening te houden.

Gepensioneerden bouwen! Het eerste en voornaamste punt op de agenda was het K.B.G.-lokaal. Zoals je weet, of niet weet, heeft K.B.G. onlangs een prefab aangekocht om alzo over een eigen lokaal te kunnen beschikken. Waar dat gebouw zou opgetrokken worden, werd toen nog niet direct in vraag gesteld. Zonder twijfel een te voortvarende aankoopbeslissing! Of die mensen dat gebouw nu zo dringend nodig hebben, is weer een andere vraag. In alle geval op een dag arriveerde het materiaal in de tuin van Casa Cara en... de gemeente zou maar voor grond moeten zorgen. Ze heeft dit ook gedaan! Dit laatste feit lokte een felle maar beheerste discussie uit tussen iste schepen Armand Coenegrachts en een aantal mensen uit de raad. Men zou hierdoor voor een gevaar-

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijs sen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28. dak. Protest vanwege het schoolcomité, oudercomité en school bleef niet uit! In de toekomst wilde men op deze plek ook nog een jeugdlokaal voor de K.S.J. en een bewegingslokaal voor de kleuters oprichten. De ruimte die dan nog overblijft, zou veel te klein zijn om zoveel kleuters te ontspannen. Ook de spreekbuis van de buurtbewoners had zo zijn vragen hierover! In alle geval, de plotselinge bouwwoede van de gepensioneerden viel niet in de beste aar-

Op/huis inc in dc dorjuraad! Dc lochicndc gezichten van Vic Peeters (links), secretaris, Gust Desmedt (midden), voorzitter, Marcel Verbaeten (rechts), schatbewaarder, spreken boekdelen. lijk precedent gezorgd hebben. Als een andere vereniging, in welke deelgemeente dan ook, het in zijn hoofd haalt een lokaal aan te schaffen, moet de gemeente maar voor de nodige grond zorgen. Erg logisch lijkt dit in geen geval! Dit werd dan ook duidelijk aan de kaak gesteld. Drie plaatsen waren voor het schepencollege onaanvaardbaar, te weten: de plaats waar nu Casa Cara staat, de tuin van de pastorij en achter het oud-gemeentehuis. Dergelijke stijl van gebouw hoort ook niet thuis op een duidelijk zichtbare plaats, werd terloops gezegd. Tenslotte werd de speelweide achter de kleuterschool toegewezen. Men liet er geen gras over groeien, een bouwvergunning was er niet, de werken werden verschillende keren stilgelegd, de gepensioneerden werkten naarstig voort en op dit tijdstip staat het waarschijnlijk reeds volledig onder-

de. Heeft deze vereniging zich dan niet verdedigd in de dorpsraad? Helemaal niet! Géén enkele vertegenwoordiger vond het de moeite om aanwezig te zijn! Het gebouw staat er, maar het laatste woord is hierover zeker nog niet gezegd!

(Het weze gezegd dat de dorpsraad zich NIET tegen het lokaal van K.B.G. keert, wel de plaats en de gevolgde procedure heeft voor wenkbrauwfronsen gezorgd!) Sportvelden De volgende punten kenden een vlugger verloop. Voor de sportschuur, vorige vergadering reeds besproken, is er hoop. Wââr juist plaatsen is weer een andere vraag. De speelplaats van de school, eerst geopperd, vond men toch niet de beste oplossing, want daardoor degradeert het parochiecentrum helemaal. Om Casa Cara af te breken had men ook geen vergunning, die is ondertussen naar de bevoegde instanties vertrokken. De achterbouw heeft men wel gesloopt om de afgebroken begij nhofmuur te Hoogstraten weer op te bou\VCfl.

Vooraanzicht van hel veelbesproken K.B.G.-lokaal op de speel we/de ian de kleuterschool 22

Van de opsmuk, beplanting, van de grote weg door Minderhout zou ook werk gemaakt orden. chcpcn Coenegrachts meldde ook dat de verdiuding Groeske (Castelré) - Castelsbaantje Hal) zal verhard worden. ()er het parkeervrij maken van de Koestraat langs één kant is ook heel wat gepalaberd georden. Vooral als er vergaderingen plaats vinden in de zaal wordt hier wel eens een moeilijke situatie geschapen. Niet direct gevaarlijk, maar wel moeilijk!


Over de verlichting in sommige straten was men niet te spreken en allerhande voorstellen werden gedaan. Het hele verlichtingsprogramma zal echter herzien worden bij het verder uitbreiden van het televisie-kabelnet. In verband met de herinrichting van het Dorpsplein moet er nog een studiebureel aangezocht worden, de gemeentelijke studiedienst voelde zich hiervoor niet competent. Het lot van het dorpsplein is ook nauw verbonden met de restauratie van de kerk, en dit klusje zal nog wel enkele jaartjes vergen. En wat met de Minderhoutse sportvelden? Die zullen verhuizen naar de Vooraard. De eigenaars zijn principieel akkoord om hun grond af te staan maar over de prijs moet nog gepraat worden. F.C. Boskant zal haar instellingen ook moeten verlaten en zal samen met Minderhout V.V. scheep moeten gaan. Een sportveld in een ambachtelijke zone is allesbehalve opportuun als je weet dat een 10-tal bedrijven vol ongeduld staan te trappelen om zich te vestigen. De grond aan de Hoge Weg die vrijkomt als M.V.V. wegtrekt zal niet gebruikt worden om uitsluitend bejaardenwoningeri op te richten. Bejaarden en jonge mensen moeten hand in hand naast mekaar kun-

-

Lauryssen electronics

- '. '-

MINDERHOUTDORP 29c 2322 HOOGSTRATEN

TEL. 314.67.67 DUO AAN HET HOOFD VAN DE ST.-CLEMENSPAROCHIE

-

nen wonen!

.

-

/

.

Een hv,wris1i,. kerk in de steigers.

/

-

,

,

De kogel is door de kerk en... een primeur voor onze parochie in het decanaat. Geen inwonend pastoor meer te Minderhout! Men giste het al langer, maar heel zeker was men nog niet. Aan hun lot worden de Minderhoutse gelovigen echter niet overgelaten want E.H. Rik Luyts, pastoor te Wortel, zal tegelijkertijd hier ook als pastoor fungeren. Zijn woonplaats blijft wel te Wortel. Diaken Walter Van den Broeck, godsdienstieraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten, zal als plaatselijke pastorale verantwoordelijke aangesteld worden en h ij zal met zijn gezin de pastorij in de toekomst bewonen. Op zondag 16 juli tijdens de eucharistieviering te 10uur zullen E.H. Luyts en diaken Van den Broeck aangesteld worden!

sjoltU ook zomerkriebels?

2:3 ~

-

FPk Al SP(PT Kerkstraat 15

pvba

uw electro vakman handelaar waar service belangrijk is!

Met aandrang werd ook gevraagd om het kerkhof aan te sluiten op het waterleidingsnet, zoals in andere deelgemeenten. Een inwoner uit CastelrĂŠ stelt zich de vraag wanneer er in Minderhout-Dorp nu eindelijk eens wegwijzers geplaatst zullen worden met de aanduiding 'CastelrĂŠ, Baarle-HertogNassau'! Toeristische promotie!

De vergadering sloot op het vastgestelde uur. Voorzitter Desmedt liet praten, greep in waar het nodig was en... het was een constructief gesprek. Hopen nu maar dat het vruchten zal afwerpen!!U

MINDERHOUT

-

2330 Merksplas

1

Trnr Grote keuze in: -

grasmaaiers tractor-grasmaaiers

-frezen bosmaaiers

DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELSPAULUSSEN

-

Kopje van de maand is: i' LUI&It t, t

Chaamseweg 75, Meerle

-

alle sproeitoestellen

Verder eveneens h0bb YSUS enz...

Minderhoutdorp 4 Hoogstraten Minderhout -

Tel. 03/314 41 15 23


E IIiî ft]TI Vanmorgen zijn we dus nog eens gaan kiezen, als ik me niet vergis de derde keer in goed anderhalf jaar. Van demokratie gesproken. De inzet was deze keer een plaatsje in het Europees Parlement, hoewel ik heb moeten vaststellen dat veel van de geafficheerde dames en heren reeds meer dan één stoel bezet houden in door ons gekozen vergaderingen. Ik vrees dat veel van hen enkel hun bekende gezicht geleend hebben om ons een 'bolleke' af te snoepen en dat we van veel van de afgevaardigden die in het Eurpees Parlement zitting zullen hebben, de naam niet kunnen herinneren of hem tijdens de lauwe kampagne te hebben opgemerkt. De belangstelling van de kiezers was dan ook amper waar te nemen. Blijkbaar demokratie te veel. Hoewel! In China zouden de studenten voor een fraktie van deze demokratie een geweldig vreugdefeest op touw gezet hebben. Het is daar anders uitgedraaid. Een gruwelijk bloedbad en een keiharde repressie in plaats van een feest. Ook daarrond is de belangstelling al lang geluwd en zijn de schijnwerpers op andere evenementen gericht. Maar ja, China is ver van ons bed en blijkbaar Europa ook nog steeds. 13

Meerle is veel minder ver van ons bed en hoewel er (gelukkig) geen wereldschokkende gebeurtenissen plaatsvonden, waren er toch een aantal dingen die zeker het vermelden waard zijn. Zo de grote cultuurnamiddag van de Chiro op 21 mei. Het was daar een grote volkstoeloop aan de chiro/okalen voor achtereen volgens een demonstratie van de turnkring 't Spagaatje, een optreden van de Harmonie St. C'eci/ia en een demonstratie van de Hondenclub van Hoogstraten. Het jonge volkje had konstant zijn bezigheid: een ritje op een echte kameel met 2 bulten en uren springen op het springkasteel.

DÜ c1

Over de nabije toekomst valt er bitter weinig

te me/den. Toch dit: - op 1juli s/uit de turnkring 't Zolderke zijn le werkjaar af en gaan ze met de turnertjes op stap in het bos, met pik-nik en spel tussendoor. Alle leden vanaf 6 jaar kunnen mee. - op 1 juli 's avonds is er de barbecue van de Chiro. Het roosteren heeft plaats aan de lokalen van dejongenschiro en begint om 20.00 uur. A ls je dit leest is het normaal gesproken wel te laat om aan ie schuiven, want daarvoor diende je in te schrijven v66r 26juni. Je weet echter nooit of er nog een barbecue-worst op overschot is. Na 1juli gaat Meerle dicht wegens vakantie denk ik, want na die datum werd mij geen enkele aktiviteit meer gesignaleerd. Ik zal dan maar op verlof gaan zeker. El P.S. Radio Continu laat weten dat ze verhuisd zijn. Zij zenden nu uit (op 105.4) vanuit een nieuw pand aan de Strijbeekseweg nr. 25.1

Pijltjes gooien tijdens het Mjeels Dartskampioenschap. Vroegere heete dat 'Vage/pikken'. De zondag daarop had het le Mjeels dartskampioenschap plaats aan de Posthoorn. Voor de gelegenheid was er op de straat een competitiestand opgericht waarop 14 deelnemers hun pijltjes loslieten. 4 vrouwen en 10 mannen vochten ieder hun eigen kampioenschap uit, iedereen tegen iedereen in het systeem 'best of three' (2-0 = 2 punten en 2-1 = 1 punt). Bij de vrouwen werd Liza Pauwels de le Mjeelse Kampioene en bij de mannen was dit Eddy Van Haperen. Het kampioenschap werd ingericht door de plaatselijke Darts Club 'Try Again'. De club bestaat 3 jaar en organiseert onder de 16 leden een competitie die loopt van september tot hegin juni. Belangstellenden kunnen steeds kontakt opnemen met Luc Michielseit (tel.

315.87.92). El Buiten golfterreinen of verka velin gen kunnen er nog andere zaken onze bossen bedreigen. Mede als gevolg van de lange droogte was er op de Lage Rooy op 29 mei een bosbraiidje ontstaan waarbij zo 'n 2.000 m1 struikgewas in vlammen opging. Door snel ingrijpen van de brandweer bleven de gevolgen beperkt en konden grotere bomen gevrijwaard blijven. Toch maar oppassen met vuur in de om geving van bossen en ook geen brandende sigarprten uit de wagen werpen. El

De iinposwite do wn Piku. De kameel aas ei minder gelukkig om. De show werd gestolen door de Clown Piko die groot sukses oogstte mei zijn optredens en met zijn 'presence' tussendoor. Een gewichtige verschijning. En vermits het een dag in mei betrof, was het een zonovergoten geheel. El 24

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraal 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Het is nog niet dikwijls gebeurt dit jaar, maar de organisatoren van de grote fietsdag hadden prijs. Op 4juni regende het bijna de ganse dag. Ze hadden er beter een 'waterfietsdag' van kunnen maken, maar het weer komt nu eenmaal niet op bestelling. Echte fietsliefhebbers lieten zich echter niet kennen en de traditionele zondagochtendfietsers van de K.W.B. reden het voor de gelegenheid uitgestippelde parkoers. Het geplande groepsvertrek om 14.00 uur had minder sukses. Enkel 2 dapperen boden zich aan om de elementen te trotseren waarmee ze dan ook een plaatsje in de gazet verdienden. El

De 2 dupperen die de regen niet kon deren op de grote fietsdag.

C) BUTAGAZ FLESSEN PRO PAGAZ FLESSEN EN TANKS

n

CROES pvba

JOOS en GERDA

CROES-ROMBOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91


GEMEENTERAAD

Het administratief centrum MIS

ffl

.

..-,

LFt

W\

1

1i1

De groep Fusiebeiangen vraagt aan het college nogmaals uitdrukkelijk om de stand van zaken mee te delen betreffende de onteigening van de Patria. Schepen Coenegrachts, die in de persnota van FB genoemd wordt als belanghebbende in de nieuwe plannen voor het administratieve centrum, gezien de privéinbreng, gaat aanstonds in het offensief en vraagt de stemming over de verdaging van dit punt. Hij verwijt de pers tendentieuse berichtgeving en eist van raadslid Verhuist de bewijzen van deze uitspraak. 'Wij willen niet over één nacht ijs gaan en wij zoeken een verantwoorde keuze voor de herinrichting van dit meest waardevolle stuk van Hoogstraten. De onteigening van de Patria en de bouw van het nieuwe administratieve Centrum dienen in zo'n breed mogelijk perspectief bekeken te worden.' Raadslid Verhulst wijst er op dat elke beslissing die in cle raad of in het college genomen

Lekker op pensioen De heren en dames op de voorgrond gingen vorig jaar cnet pensioen en werden daarom op een etentje getrakteerd door hun voormalige werkgever, het gemeentebestuur dat zich hier bescheiden op de achtergrond houdt. Van 1. naar r.: JefMichielsen, Wivina Sysmans, Blanche Van Eechaute, Marleen Peeraer en Corneel Muesen.

Amerikaans fonds voor wetenschappelijk onderzoek. Ondanks de zo belangrijke historische waarde van het gebied, en het feit dat deze streek op het gewestplan beschermd werd als natuurgebied, heeft de eigenaar het over een oppervlakte van drie hectare laten afgraven. In februari '89 werd er zelfs een aanvraag ingediend om er een mestvarkensstal op te richten. Het college heeft hiervoor gunstig advies gegeven, ondanks de onwettelijke afgravingen, ondanks het natuurgebied. Geleerden uit heel de wereld beschouwen dit als een zeer waardevol archeologisch gebied, en de plaatselijke bestuurders vergooien het voor een paar stemmen, aldus FB., die er slechts één woord voor over heeft: schande! Over deze materie ontstaat er een bitsige discussie tussen enerzijds de raadsleden Verhuist en Sprangers en anderzijds burgemeester Van Aperen en andere leden van het college. Burgemeester Van Aperen vindt dat men dan maar moet gaan reclameren bij de notaris die deze grond verkocht heeft, in plaats van een jonge landbouwer die vooruit wil, het leven zuur te maken. Raadslid Verhulst heeft geen enkel probleem met een dergelijke uitbreiding wanneer het in een ander gebied is, maar hier kan het niet. Het is natuurgebied en de bouwaanvraag zal negatief bevonden worden bij de hogere overheid. Er zijn tenslotte nog meerdere serieuze bouwovertredingen waar weinig aan gedaan wordt. De gemeenteraad heeft de taak de belangen van de gemeenschap te verdedigen, aldus het raadslid. Maar de burgemeester blijft erbij dat bouwtoelatingen de zaak zijn van het college.

Het zomerprobleem: de Hoogstraatse terrassen Fusiebelangen dringt aan op een ordening in de terrassenkwestie. Juiste richtlijnen over wat mag en kan zullen de kwestie tot esthetisch verantwoorde proporties herleiden en ook de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komen. Iedereen neemt momenteel zomaar openbaar domein in en een kinderwagen moet van de stoep in de Vrijheid omdat

de doorgang veel te nauw wordt. Hetzelfde geldt ook voor de andere deelgemeenten en vooral voor Meersel-Dreef waar men 's zondags soms zelfs met de stoelen tot op de straat zit. Hiervan laat raadslid Fred Van Ostayen een aantal foto's de ronde doen. Ook hij pleit voor een oplossing van dit probleem want dit zou toeristisch voor Hoogstraten een prima zaak zijn. Raadslid Blockx en schepen Coenegrachts zijn voorstander de zaak eens in zijn geheel te bekijken met o.a. heraanplantingen van bomen. Deze zaak moet evenwel ook nog besproken worden met Bruggen en Wegen. Burgemeester Van Aperen wuift de problemen weg door de opmerking dat er hierover nog geen enkele klacht is binnengekomen; waarop raadslid Sprangers reageert dat een burgemeester de woordvoerder is van het centrale gezag en de veiligheid en de wettelijkheid moet respecteren.

Voor de opmerking over liet dienstbetoon van sommige politiekers mocht oppositielid Karel Aerts rekenen op het applaus van een deel van het publiek.

STADSBESTUUR VAN HOOGSTRATEN

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Hoogstraten maakt bekend dat een deeltijdse betrekking van

S CHOONMAAKSTER

te begeven is. De dienstprestaties zijn vastgesteld op 20 uur per week. De geslaagde kandidaten zullen worden opgenomen in een wertreserve geldig voor een periode van 3 jaar. Aanwervingsvoorwaarden: - de belgische nationaliteit bezitten; - de burgerlijke en politieke rechten bezitten; - leeftijdsvoorwaarden: minimum 18 jaar en maximum 50 jaar op datum van indienen der kandidatuur; - de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten; - slagen in een bekwaamheidsproef. De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven in ons bezit te zijn uiterlijk op

10 juli 1989. Nadere inlichtingen te bekomen op de personeelsdienst - tel. 03/314.50.07 - Post 35. 9


GEMEENTERAAD wordt, ongeldig is, zolang schepen Coenegrachts de desbetreffende zitting niet verlaten heeft. Het college heeft derhalve een beslissing genomen die haar niet toekomt. Burgemeester Van Aperen komt in de discussie tussenbeide en meent te weten dat dit plan nog niet rijp is voor het college en daar dus ook nog niet besproken is. (Onlangs hebben

Residentie Catharina en het nieuw administratief centrum In de gemeenteraad van 26juni werd het project 'Residentie Catharina' waarin het administratief centrum is opgenomen, voorgesteld. Hieronder drukken we het grondplan af en de verschillende gevelzichten vanuit de Vrijheid, de Gelmeistraat en de Dr. Versmissenstraat. Het project beslaat immers gans de hoek tussen deze drie straten en de kerk.

-รง2

(

e

ADMPflSTRATEF CE

5

&THARIN4Iรงq

0 WK(L

CAFE

STADHUIS

VRUHEU

Vooraanzicht vanuit De Vrijheid.

con j.

Het nieuw administratief centrum, gevel langs de Gelmelstraat.

evenwel bijna alle kranten uitvoerig over deze nieuwe plannen geschreven en werd er zelfs een schets van afgedrukt). 'Die informatie uit de pers zal waarschijnlijk wel van u komen', voegt hij er nog aan toe. Verhuist reageert evenwel direkt met de opmerking dat hij dit plan voor het eerst in de krant heeft kunnen zien, maar dat het wel uitvoerig in het college is geweest. Ook raadslid Aerts valt scherp uit tegen de burgemeester: 'Als ik daar een halve dag over vergader, dan zeg ik niet dat ik het plan niet gezien heb. In het college is wel degelijk beslist een studie te laten maken. Tijdens de vorige legislatuur hebben wij na de brand in de Cartouche getracht de Patria aan te kopen. Wij hadden een overeenkomst bereikt en die werd door de provincie goedgekeurd. Later werd er door de eigenaar een verhoging van de uittreding gevraagd en dit heeft de provincie niet goedgekeurd. Men moet de mensen dus niet proberen wijs te maken dat er vroeger geen overeenkomst met de eigenaar te verkrijgen was. Ik vind het spijtig dat ik zulke harde stelling moet aannemen, maar gans deze zaak staat niet ten dienste van de gemeenschap maar wel ten dienste van enkele mensen die hier hun brood proberen mee te verdienen. De mensen worden op die manier gedwongen via politiekers hun belangen te verdedigen, in plaats van door een goedwerkende gemeente.' Deze uitspraak ontlokt applaus in de zaal. Raadslid Blockx tracht de gemoederen wat tot bedaren te brengen en meent dat er een spraakverwarring is ontstaan. Hij vindt het zeker geen fout van het college dat zij de zaak een beetje aan wil kijken. Deze materie is belangrijk genoeg om het kalm aan te doen en alles goed af te wegen. Verdere discussies brengen niet veel aarde aan de dijk en wanneer de voorzitter de zitting afklopt blijven er bij heel wat aanwezigen gemengde gevoelens achter. Het is duidelijk dat zich hier vandaag enkele fundamentele meningsverschillen gemanifesteerd hebben die wellicht later nog vaker de kop zullen opsteken. Wanneer deze Maand bij de lezer in de bus valt zal er juist een belangrijke raadszitting achter de rug zijn. Wij hebben ze niet gemist maar voor het verslag zal u spijtig genoeg nog enkele weken geduld moeten opbrengen. โ ข

ZrRj;T

Het nieuw administratief centrum, gezien vanuit de Dr. Versmissenstraat. Links de politie, in het midden garages en rechts appartement.

Zijzicht vanaf de Sint Catharinakerk. 10

1

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN


POLITIEK

DE RUBRIEK DIE U SCHRIJFT? Deze rubriek staat open voor bijdragen van lezers in verband met verschenen arti kels, gebeurtenissen of wat dan ook. De inzender - en niet de redaktie is dan ook verantwoordelijk voor zijn tekst. Niet ondertekende stukken worden niet opgenomen. Op de vergadering van de gemeenteraad van 5/6/89 werd de rekening van het OCMW 1988 besproken en goedgekeurd. Een dergelijke rekening weerspiegelt precies het gevoerde beleid in dat jaar. De vroegere raad van het OCMW is nog verantwoordelijk voor deze rekening en dit beleid. Bij het doorbladeren van die rekening vallen direkt een paar zaken op: 1. Eerst en vooral wat we de 'verwaarloosde' ontvangsten zullen noemen. Er zijn nogal wat posten waarop een reëel invorderingsrecht ten voordele van het OCMW bestond doch die men om één of andere reden niet mde: Huur van onroerende : 155.868 goederen Dividend Kempische Heerd 32.055 en Kl. land-eigendom : Verhuur weiden en landbouwgronden : 22.130 Tegemoetkoming vr.gezins1.504 en bejaardenhulp : Dividend Turnhoutse maatschappij vr.huisvesting: 4.800 : 216.357 TOTAAL Dit bedrag heeft men dus niet geïnd alhoewel men daar wel degelijk recht op had. De voorlaatste kolom geeft een vergelijking in % + en - met de vorige verkiezing voor het Europese Parlement. De laatste kolom is een vergelijking tussen de verkiezing voor het Europese Parlement en de nationale verkiezing. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 9 oktober 1988 behaalde de CVP 30,65ó, SP 3,8%, FB 12,4%, KVB 36,7%, DE 16,5% en waren er 4% blanco/ongeldige stemmen in de gemeente Hoogstraten. Het Vlaamse Blok, Agalev en de PVV boekten in ons kanton een opmerkelijke vooruitgang. Ook hier waren de Volksunie en vooral de Socialisten de grote verliezers. In vergelijking met de parlementsverkiezingen van 1987 deed de CVP het niet zo goed, maar in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 was het nu een stuk beter. Uiteraard is het heel moeilijk om een uitslag van een gemeente te vergelijken met een verkiezingsuitslag van het kanton Hoogstraten. De CVP'ers Tindemans en Dupré behaalden in heel de Kempen enorm veel voorkeurstemmen, maar in het kanton Hoogstraten moesten zij het afleggen tegen KVB-burgemeester en PVV-senator Arnold Van Aperen die in totaal (Vlaamse provincies) 9.329 voorkeurstemmen behaalde, waarvan 8.852 in de provincie Antwerpen. Met dit totaal komt hij op de Ilde plaats van de PVV-lijst in Vlaanderen. U

Ten tweede zijn er een reeks posten waarop men in verhouding met wat men 'begrootte' te weinig ontving: Terugbetaling dienst746.817 : verlening (soc.bijst.) Terugbetaling tussen144.800 komst huur (soc.bijst.) : Terugbetaling farmaceu25.000 tische kost (soc.bijst.) : Terugbetaling in verblijfs: 533.686 kosten (bejaarden) Tegemoetkoming zieken: 3.477.562 fonds (bejaarden) : 4.927.865 TOTAAL Men 'dacht' dus deze bedragen te ontvangen, maar ook dit gebeurde niet. Door de Burgemeester werd op de gemeenteraad verduidelijkt dat: 'Het niet innen van die 3.477.562 van het ziekenfonds is te wijten aan personeelsgebrek. De ziekenbriefjes werden niet tijdig in orde gebracht.' Ten derde zijn er een reeks ontvangsten die men wel 'begrootte' doch ditmaal niet verkreeg door achterstal van betaling, hetzij door de staat hetzij door een andere of ficiële instantie:

Bijzonder Fonds Maatsch. 368.771 : Welzijn Tussenkomst staat gesubs. 420.175 : contr. Terugbetaling voorschotten : 168.000 pensioen Terugbetaling voorschotten 104.500 : kinderbijsl. Staatsaandeel bestaans: 1.345.728 minimum Terugbetaling staats: 2.114.413 aflossing : 4.521.587 TOTAAL Ten vierde stelt men vast dat men aan de kant van de uitgaven eveneens te veel 'begrootte'. Men had dus verwacht hier meer uit te geven dan werkelijk gebeurde. Aldus heeft men een kredietoverschot van 8.776.965. Zet men nu al deze 4 punten op een rijtje: het kredietoverschot, de achterstallen van de staat en instanties, de direkte en indirekte 'verwaarloosde' inningen, dan komt men op een totaal van 18.442.774. Had men én korrekter begroot én ervoor gezorgd dat alle gelden waarop het OCMW recht had ook werkelijk werden geïnd, dan had men aan de Gemeente, en dat bent u beste lezer geen 21.558.300 fr. maar wel wel 18 miljoen minder kunnen vragen.

Meer zelfs, het OCMW is een serieuze belegger aan het worden: 600.000 naar een reservefonds waar 1.850.000 in zit 392.900 aankoop van staatsfondsen (beleggingen) 10.000.000 beleggingen. DemocratLsche Eenheid: Karel Aerts, Jef Ver heyen, Fred Van Ostayen, gemeen teraadsieden; Jef Haseldonckx, lid OCMW.

Verkiezing van het Europese Parlement Verkiezingsuitslag van 18 juni 1989 Kanton Hoogstraten Lijst

11988

50 '$9

0/

1 84

% 89/'84

07o '89/'87

Vi. Blok

725

3,6

0,8

+2,8

4- 1,6

Agal.-gr.

2237

11,1

5,7

+5,4

+

2,3

VU-EVA

597

2,9

6,6

-3,7

-

4,2

SP

1588

7,8

16.1

-8,3

-

5,5

PVV

5828

28,8

25,0

+3,8

-- 10,4

CVP

9023

44,6

44.2

-+ 0,4

-

4,2

PVDA

114

0,6

0,8

--0,2

Regenboog

126

0,6

-+ 0,6

+

0,6

K BP

0,4

-0,4

-

0,2

SAP-RAL

0,3

-0,3

-

0,4

9,1

-1.9

-

1,6

Bl./ong.

1567

7,2

11


O.C.M.W., deel 2

Uit diepten. van ellende roep ik 'O.C.M.W., gij kunt mij redden' (Een titel die de lading niet in eer dekt maar ja, men moet soms wat doen om lezers te lokken.) Vroeger, anno 1925 zou dit nog het geval zijn geweest want toen nam de overheid zich voor om ellende te verzachten en te voorkomen. Later, met ingang van 01.04.1977, werd dit dan omgezet in. 'Iedere persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening en heeft het recht een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.' Probeer dat maar eens om te zetten in 'gewone-mensen-taal'.

Vorige maand lieten wij de heren (per toeval geen dames) politiekers aan het woord en gaven zij hun visie over het reilen en zeilen van het O.C.M.W. Zoals beloofd trokken wij deze maand het veld in om de situatie eens van naderbij te verkennen. We stapten dan ook af aan de H. Bloedlaan 250 en troffen er een flinke doening aan. Aangezien wij, schrijver dezer lijnen, ook onze patatten (zout eten we in geen jaren meer) moeten verdienen in zulk veld, herkenden we de teelten maar in onze pennevrucht gaan we proberen ons niet af te vragen of het gras nu hier of daar groener is. In onze verkenning gingen we dan ook op bezoek bij de secretaris van het O.C.M.W., Eddy Verhoeven, en bij de maatschappelijk assistenten, Mia Temmerman en Jan Vermeiren. Met hen overliepen we de verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening die ervoor moeten zorgen dat ieder mens in Hoogstraten een leven kan lijden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het is dan ook een gewone opsomming geworden; de volgorde zegt niets over de belangrijkheid van het gegeven. Er zal wel voor elk 'wat wils' tussenzitten. Zij die zeker weten het nooit nodig te hebben mogen op zijn minst als een beetje verwaand omschreven worden want niemand weet wat de dag van morgen brengen zal. Misschien heeft men dan de titel van dit stuk nog nodig. Hoewel rustoord zijnde, bruist het toch van O.L. Vrouw van Zeven Weeën activiteiten die het met en voor de bewoners Laten we onze rondleiding beginnen op H. zo aangenaam mogelijk moeten maken. Bloedlaan 250, het rustoord. De benaming van dit huis: 'O.L. Vrouw van 7 Weeën' doet Smurfen? Niet gezien! wat bevreemdend aan voor een bejaardenteWe verlaten het rustoord via een achterdeur huis maar waarschijnlijk zit de voorgeschieen komen zo door de tuin in de Jaak Aertsdenis als godshuis, gasthuis en moederhuis laan. Hier bouwde het O.C.M.W. enkele ja(gesloten in '76) hier voor iets tussen. ren geleden 25 woningen voor bejaarden. In het rustoord kunnen 120 bejaarden verblijSpotvogels stuurden toen al vlug de benaming ven. Allen wonen zij op hun eigen kamer en 'Smurfendorp' de wereld in maar van die kleibetalen hiervoor, al naar gelang de grootte, tussen de 690 en de 1000 fr. per dag. Hierin ne blauwe mannetjes hebben wij niets gezien. zijn alle kosten begrepen met uitzondering Wel zagen wij tevreden bewoners van een modern en functioneel ingericht huis. Via een van de medische. oproepsysteem kunnen de bewoners in verDe voorbije jaren is in het rustoord veel geïnbinding treden met het rustoord zodat in gevesteerd, niet enkel op het vlak van brandbeval van nood een oproep zo snel mogelijk kan veiligingswerken (de normen zijn strikt en beantwoord worden. Ook van alle andere moeten worden toegepast) maar ook om het diensten van het rustoord, zoals maaltijdenhuis zo gezellig mogelijk te maken. Immers ontspanningsactiviteiten en dies meer, kunvan hen die er komen wonen mag men vernen de bewoners gebruik maken. De wachtwachten dat zij er blijven tot het einde. lijst voor het bekomen van zulk een woning Op dit ogenblik zijn de bejaarden allen afis zeer lang. Niet alleen de belangstelling is komstig van groot-Hoogstraten, en moeten groot maar ook het verloop van de huidige nieuwe kandidaten toch rekening houden met bewoners is zeer klein. een goed gevulde wachtlijst en een wachtduur Als basishuurprijs wordt 7000 fr. per maand van ongeveer 9 maanden. In het verbouwde gevraagd doch al naargelang inkomen van de moederhuis werden 15 RVT-bedden gecrebejaarden kan een verminderde huurprijs ëerd. RVT is zowat het nieuwe letterwoord door het O.C.M.W. worden aangerekend. in de bejaardenzorg en staat voor Rust- en Verzorgings-Tehuis, en is bedoeld voor zwaar Daar komen ze met het eten zorgbehoevende bejaarden. Door het hebben van deze RVT-bedden, kunnen eigen mensen Als dienst aan huis beschikt het O.C.M.W. toch nog in alle omstandigheden in een eigen over een maaltijdenbedeling. Niet enkel voor omgeving opgevangen worden zodat men het bejaarden maar iedereen die omwille van omniet meer, zoals vroeger, verder weg in gespestandigheden, hetzij tijdelijk of permanent, cialiseerde instellingen moet gaan zoeken. niet in staat is voor zichzelf een maaltijd te 12

De sociale assistenten van het OCMW, Mia Temmerinan en Jan Vermeiren. Op de uitkijk naar hulpbehoevenden? bereiden of om de ingrediënten thuis te krijgen, kan op deze dienst een beroep doen. De 5 werkdagen van de week wordt omstreeks het middaguur een volledige maaltijd, bestaande uit soep, hoofdschotel en dessert, warm thuis gebracht. Tijdens de weekends kan men gedepanneerd worden met een diepvriesmaaltijd. De maaltijden worden centraal, in de keuken van het rustoord, bereid: er wordt rekening gehouden met de voorgeschreven dieetmaatregelen. Deze dienst zit nog in de lift. In '86 werden 14.186 maaltijden geleverd. In '87 werden dit er 16.919 en in '88 werden zelfs 20.251 maaltijden thuis afgeleverd. Dit is een gemiddelde van ongeveer 80 gegadigden per dag. De aanvragen om van deze dienst gebruik te maken, moeten gebeuren bij de sociale dienst van het O.C.M.W. Overeenkomstig het inkomen wordt dan een prijs per maaltijd bepaald. Van een wachtlijst is hier geen sprake. Het kan: vandaag vragen en morgen hebben.

Bejaardenhulp of poetshulp De cirkel van de bejaardenzorg wordt door het O.C.M.W. rond gemaakt met een eigen dienst voor gezins-, bejaarden- en poetshulp. In het begin startte men kleinschalig als depannagedienst. Immers de bestaande diensten vanuit KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwen), KBG (Kristelijke Bonden voor Gepensioneerden) en KVLV (Boerinnenbond) konden niet altijd aan de vraag tot hulp voldoen met gevolg dat er wachtlijsten ontstonden en mensen niet passend geholpen konden worden. Op dit ogenblik is deze dienst al behoorlijk omvangrijk.


WELZIJN In de gezins- en bejaardenhulp werken 4 mensen, waarvan 2 half-time. Gezinshulp en bejaardenhulp is zeker niet alleen te zien als 'ze komen kuisen' maar ook aspecten als, een boodschap doen, een stuk gezelligheidaanwezigheid voor de bejaarden bieden, zijn hierin belangrijk. De prijs per uur hulp wordt na aanvraag bij de sociale dienst vastgesteld, ook weer overeenkomstig het inkomen. Anders is het bij de poetsdienst. Deze wordt bemand (bevrouwen is geen Nederlands woord) door 2 full-time en 7 half-time krachten. Hun opdracht is enkel te poetsen in de woning van de bejaarden of bij het gezin in nood, gedurende een halve of een hele dag per week. Als minimum bijdrage wordt 50 fr. per uur gevraagd maar ook hier geldt de norm, wie een hoger inkomen heeft moet meer betalen dan een ander. Door deze dienst werden in '88, 65 gezinnen of bejaarden geholpen.

Recht op recht We verlaten nu het veld van onze oudere stadsgenoten en begeven ons in een veld wat mijn begeleiders een primeurke voor 'De Hoogstraatse Maand' noemen. Vanaf 3 juli kunnen alle inwoners van 1-Toogstraten beroep doen op een jurist. In samenwerking met de O.C.M.W.'s van Merksplas, Beerse, Rijkevorsel en Vosselaar werd overgegaan tot de oprichting van een dienst voor juridisch advies. Laat maar zeggen 'een advokaat' komt dan iedere dinsdag van 9 tot 12 spreekuur houden in de burelen van het O.C.M.W. Iedereen die in het bos van

of waar dan ook ligt, kan men terecht bij de sociale dienst. Waar vroeger de bejaardenzorg het belangrijkste gegeven was voor de sociale hulpverlening, is met de O.C.M.W.-wetgeving ook een ander publiek gekomen. Vroeger weer hield schaamte de hulpbehoevenden ervan om hulp te gaan vragen. Nu ligt de drempel heel wat lager en is ook de schroom en de schaamte vervaagd. Maar goed ook, want het is geen bedelen om hulp meer, hulp krijgen is een recht. De mensen van de sociale dienst maken er dan ook een erezaak van om te stellen dat getracht wordt om aan iedere vraag die wordt gesteld een zo passend mogelijk antwoord te geven. Dat wil zeker niet zeggen dat men voor elk probleem zomaar een pasklare oplossing uit de schuif te nemen heeft maar het geven van informatie, het helpen bij administratieve geplogenheden, het verwijzen naar gespecialiseerde diensten en instellingen en het geven van begeleiding, zijn toch wel belangrijke hulpmiddelen. Specifiek aan de sociale dienst is ook het onderzoek naar het recht op bestaansminimum. De wet waarborgt iedereen een inkomen (echtpaar 21.739 fr., alleenwonende ouder met kinderen: 18.478 fr., alleenstaande 16.304 fr. en samenwonende persoon: 10.870 fr. per maand). Op dit ogenblik maken 23 personen of echtparen in Hoogstraten aanspraak op een bestaansminimum. In de begroting is voor de uitkering van dit fundamenteel recht op een inkomen 3.950.000 fr. voorzien. De sociale tewerkstelling is hierin ook vervat. Het bestaansminimum is het laatste vangnet tn de sociale 7ekerheid. Om in een hoger

de) voor de deur staat om al uw dierbare bezittingen te komen opladen en te verkopen. De sociale dienst maakt er zich sterk in om ook dergelijke problemen het hoofd te bieden. In overleg kunnen haalbare afbetalingsschema's opgemaakt worden waarbij ook de schuldeisers hun instemming betuigen en dus deurwaarders vermeden worden. Het nakomen van de gemaakte afspraken blijft dan wel een strikte voorwaarde om nieuw onheil te vermijden. Wanneer er echt sprake is van wanbeheer kan het werken met een beheersrekening een uitweg zijn. Dit betekent dan dat de sociale dienst de gelden beheert, rekeningen betaalt en in afspraak wekelijks een som als leefgeld ter beschikking stelt. Dit is een strikte vorm van hulpverlenen want cijfers op een bankrekening kunnen niet liegen maar het is soms een noodzaak om te voorkomen dat men onder een brug van de autostrade moet gaan slapen met een kassei als oorkussen of dat men zijn weg richting Wortel-Kolonie moet zoeken. Het voorbije jaar werden in het totaal zowat 300 dossiers door de sociale dienst behandeld, of anders, ongeveer iedere werkdag komt er anderhalf nieuw probleemgeval via de deur de sociale dienst binnen. Heel belangrijk is hierbij op te merken dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat beroepsgeheim voor de maatschappelijk assistenten een erezaak is. De spreekuren van de sociale dienst zijn als volgt: Van maandag tot donderdag op de zetel van het 0. C.M. W. H. Bloedlaan 250, telkens van 9 tot 12, te Meer (gemeentehuis) iedere maandag van 9 tot 10, te Meersel Dreef (klooster) iedere dinsdag van 9 10(10 en te Meerle, (gemeentehuis) iedere donderdag van 9 tol 10. Op maandagavond kan men ook met zijn problemen komen tussen 18 en 20 uur aan de H. Bloedlaan 250.

Cijfers zeggen alles

Gezamenlijk overleg.

'recht en krom' de bomen niet meer ziet staan, kan vrijblijvend om advies komen. Zaken pleiten voor de rechtbanken, mag deze jurist niet. Het geven van enkele richtlijnen, hoe en welke weg men moet bewandelen, kan toch al een heel verschil maken in onze huidige wirwar van wetten, decreten en reglementen.

Voor wie soms problemen heeft We vervolledigen onze rondgang door halt te houden op de sociale dienst. Hier is het liedje van Billy Swan van jaren geleden nog altijd een tophit. Men moet er enig Engels voor verstaan, maar toch geven we hier de eerste regels: '1f you got a problem, 1 don't care what it is. 1f you need a hand, 1 can assure you of this, Ican help.' Of met andere woorden: met alles wat op uw hart, lever, maag

vangnet te geraken dient men arbeid te leveren. Het O.C.M.W. kan dan optreden als werkgever om zo een recht op werkloosheidsuitkeringen of ziekteuitkeringen te verzekeren. Als de mazen van het bestaansminimumset nog te groot zouden zijn, valt men in de leegte van de steunverlening. Hier gelden in feite geen specifieke reglementeringen meer, maar is het de Raad van het O.C.M.W. die op voorstel van de sociale dienst, beslist om al dan niet een steunuitkering toe te kennen, Het O.C.M.W. voorzag voor 1989 hiervoor een som van 2.100.000 fr. in begroting. Budgetbegeleiding is ook een veel gehoord woord. Maar het is zeker geen toverwoord. Allerlei omstandigheden kunnen ertoe leiden dat men niet meer toekomt met zijn inkomen en dat een deurwaarder (soort dure postbo-

Tot zover onze rondleiding door de verschillende diensten van het O.C.M.W. Een hulpverleningspakket dat in eerste indruk vooral aan bejaarden doet denken maar uit de praktijk blijkt toch dat voornamelijk jongere mensen in de leeftijdsgroep tussen 25 en 40 jaar, het belangrijkste deel van de archiefkasten vullen. Over wat de toekomst brengen zal, kunnen de werkers in het veld zich niet uitspreken. Zij kunnen wel noden ontdekken, bundelen en voorstellen formuleren doch de beslissingen moeten worden overgelaten aan de dames en heren van de Raad. Die moeten ook hun eigen huishouden van de in- en uitgaven weten rond te houden. Maar zij hebben meer geluk. Als er tekort is, kunnen ze aankloppen bij het gemeentebestuur, want die moet wettelijk het O.C.M.W. in haar tekorten bijpassen. Niet zomaar klakkeloos want ernstig overleg gaat het opstellen van een begroting vooraf. Voor 1989 is de gemeentelijke toelage vastgesteld op 21.826.538 fr. ofwel 1432 fr. per inwoner. (Het gemiddelde voor het Vlaamse land was in 1987: 1566 fr. per kop.) Ook als werkgever is het O.C.M.W. een flink uit de kluiten gewassen bedrijf. Immers 108 mensen waarvan 68 deeltijds en 40 voltijds, verdienen er hun brood, en van hen kan men met zekerheid zeggen (voor anderen is dit geheim en hopelijk een goed bewaard geheim) dat zij 'leven van het O.C.M.W.'.0 13


HOOGSTRA TEN

De raad van het dorp Hoogstraatse gemeenschapsraad weer aan de praat Euh het hoeft niet altijd te rijmen, neen. Maar na Dreef en Wortel mag ook over de Hoogstraatse dorpsraad niks ongerijmds voor waar verteld worden, dachten wij zo. Vandaar een babbel met het duo Frans Meyers en Jef Blockx die op de vergadering van 25 mei hun mandaat beëindigden. Zij blikken met gemengde gevoelens terug op 10 jaar gemeenschapsraad. Kommunikatie blijkt niet altijd even gemakkelijk. Inspraak nog minder, al zijn er dan ook weer dossiers waarin dat wel degelijk kon.

Leerschool Frans Meyers

voorzag op de vergadering het lijstje met aktiviteiten van een stevig kommentaar. Hij keek terug op welgeteld 20 initiatieven, onderverdeeld in samenwerking, inspraak en diverse. 'Alles begon in '79 met de inspraak rond de ElO put in Meer. Er was OCfl 01 !Ci Ihcid oiïi rore te \ CFIen

bij een boel mensen, wellicht omdat de mensen het gevoel hadden met hun eigen dorp niet meer voldoende aan bod te kunnen komen in de nieuwe fusiegemeente. Het dossier over de elektriciteitsvoorziening in '81 heeft ons veel geleerd. Er moest gekozen worden tussen IVEKA of een eigen regie. Het bleek echter bijzonder moeilijk om inspraak te leveren. I)t! \as cikclijk werken op lange termijn.

Ir; J/rcAx Ch ruOrziiIti 1 ,n Jrre,,s iflim rij ( oniiupi!; u/si;ria run dr Hoogsiraalse gemeenschapsraad. Op de eerstkomende vergadering van donderdag 29juni worden alle belangstellenden verwacht in de raadzaal (20 uur) om mee te praten over de omgeving van kerk, Pax en stadhuis.

V'ér inspraak mogelijk wordt, moet bovendien heel veel informatie geleverd worden. Uiteindelijk was de materie zo ingewikkeld dat we geen echte keuze konden maken.' Ook de bomen in de Vrijheid vingen veel inspraakwind. 'De Vrijheid was eveneens een stevige leerschool. Het blijkt niet voldoende om een schriftelijk advies uit te brengen en dan maar af te wachten. Een dorpsraad mag geen al te kortstondige werking hebben. Een agendapunt moet steeds weer onder de aandacht gebracht worden tot er uiteindelijk resultaat is. Zelfs nu zijn er nog heel wat zieke stukken en werden de bomen nog niet echt struktureel aangepakt. De inspraak is wellicht nog het grootst geweest over de omgeving van kerk en Pax. Daar hebben we enorm veel studiewerk in gestoken. Dat heeft destijds geresulteerd in schetsen van 4 architekten. Nu er een beslissing is genomen, moeten we toch vaststellen dat het definitieve plan heel wat kenmerken van de vroegere schetsen meegekregen heeft.' Lange tijd verliepen de koördinatievergaderingen met het schepenkollege eerder stroef. 'Dat was aan beide kanten een leerproces. Dat is ergens ook wel logisch hoor. Van een bestuur vraagt het toch durf om echt inspraak aan te gaan. Er moet heel wat vertrouwen komen. Lange tijd werd de gemeenschapsraad te veel als een kritisch orgaan gezien. Die moet zich konstruktief opstellen, echt bijdragen leveren. Na verloop van tijd werd gestopt met die vergaderingen met het kollege, wat ik altijd als een serieus gemis heb aangevoeld. Er is uitcindclijk maar één keer echt vanuit het bestuur om advies gevraagd, en dat betrof dan de uitbreiding van hel openbaar verlichlingsnet. In de uitvoering werd met onze voorstellen rekening gehouden. Maar verder bleef het steeds beperkt tot inspraak achteraf, terwijl zo'n werking pas zinvol wordt als men van meetafaan betrokken is bij de projekten.' Sommige initiatieven bleken niet echt meevalleis le sijii. Hel uitgeveti van een eieIÎigiikgskale,idei bleek eig iiiueilijk en deels uveibudig. Na 4 jaar werd er mee gestopt. Een groots opgezet feest van de verenigingen in de Veiling kende sukses 'als uniek initiatief'. Vooral het 5-jarig bestaan zette een domper op het enthousiasme: 'Dat zou een groot feest hebben moeten worden in de Veiling. Alleen het publiek ontbrak er. Dat heeft ons alleszins geleerd dat een gemeenschapsraad zich louter op de gewone aktiviteiten moet richten. Wij zijn er duidelijk niet om bals te geven...'

Voor duurzaam schilderwerk, binnen en buiten,

Interieuradvies & uitvoering Hoogstraten 14

H. Bloedlaan 277-279

Telefoon: 03 /314.52.78


HOOGSTRA TEN

Grote stilte Na de werking van de eerste 5 jaar (zie voor een vollediger lijstje het kadertje in de buurt) leek de gemeenschapsraad een stille dood te sterven. 'De laatste 5 jaar is het allemaal wat stilgevallen. Sommigen dachten zelfs dat wij al lang niet meer bestonden als adviesorgaan. Maar al die tijd werd er nog wel verdergewerkt met een zeer beperkte kern. We zijn destijds begonnen met een ruime groep geïnteresseerden, na verloop van tijd zwakt dat automatisch af. Dat moet zeker vermeden woden indien de raad nu terug opgestart wordt.' Jef Blockx voegt hier aan toe: 'Dat kwam ook voor een stuk omdat de doorsneeleden van de raad uit een vereniging afgevaardigd worden. Maar die hebben dikwijls onvoldoende interesse of achtergrond voor bepaalde specifieke materies. Wellicht hebben we er ook fout aan gedaan te weinig oog te hebben voor public relations. De buitenwereld wist gewoon onvoldoende van de werking van de raad. Het wordt dus de hoogste tijd dat er wat anders uit de bus komt.' Globaal is Jef Blockx best tevreden over de tien jaar werking: 'Heel het verfraaiingsbeleid zoals het nu in het centrum van Hoog-

Lijst verplicht Tien jaar werking van de gemeenschapsraad in één enkele lijst. Da's pas Hoogstraten jngeliist zie: Samenwerking: deelname studiedag september 1978 over subsidiëring van verenigingen aktiviteitenkalender januari 1979 (4 jaar) feest van verenigingen in de Veiling in oktober 1980 en tentoonstelling van ambachten kursus van 8 avonden voor kaderleden van verenigingen o.l.v. Patrick Van Haverrnaet van Sfinx, er waren een 10-tal geïnteresseerden studiedag rond 'afsprakennota' o.l.v. Toon Berckmoes in mei 1982. Inspraak

adviezen geleverd m.b.t.: E-10 put in Meer Hoetijzer Hoogstraten Electriciteitsvoorziening: keuze tussen IVEKA of eigen regie (1981) De bomen van de Vrijheid pleintje St. Catharinakapel Kapel Boereneirtde omgeving van de kerk/Pax/stadhuis de vele coördinatievergaderingen met schepencollege en andere raden (sportraad jeugdraad) nota 'materiële dienstverlening' uitbreiding openbaar verlichtingsnet. -

Diverse aktiviteiten themavergadering rond sociale huisvesting (mei 1979)

aktiecomité tegen vestiging AGRICHEM (oktober 1979), de G.R. heeft hier aan meegedaan, niet zelf georganiseerd vele ontspanningsavonden op het rusthuis, samenwerking tussen (Ie verenigingen nagedachtenis van Louis Doms 1982-1983 in samenwerking met de mensen van de volksdanswereld 5 jaar G R. feest in de Veiling .

27/10/83

straten op gang komt, is initieel toch vanuit de gemeenschapsraad ontstaan: sanering van de bomen, omgeving van de kerk, instandhouding van kapelletjes. En momenteel is er nog heel veel materie om inspraak in te leve-

ren. Wat ik een beetje betreur is dat er niet steeds veel interesse voor deze zaken is vanwege de burger. Hoe meer mensen er noch-

tans mee denken over wat er te gebeuren staat, des te beter! Ik denk dat in het verleden op verschillende momenten bewezen is dat een bestuur best wil luisteren, als men de gemeenschapsraad maar niet voorstelt als konkurrenten die uitsluitend kritiek willen leveren. Met de vorige koalitie zijn er problemen geweest op dat vlak. Dat kwam wellicht mede doordat sommigen onvoldoende kijk en feeling gehad hebben voor iets als ruimtelijke or dening. Alles moest ook steeds weer vanuit de gemeenschapsraad op tafel worden ge-

bracht.' Frans Meyers is al bij al minder te spreken over de samenwerking met gemeentebestuur: 'Zo kregen we aanvankelijk heel wat materiële steun vanuit de dienst Kultuur. Tot de verantwoordelijke wegviel, wat voor ons het verlies van een belangrijke motiverende faktor heeft betekend. Er was ook weinig bereidheid om langere tijd vooraf de raad te konsulteren en te vragen om een voorstel uit te werken voor iets dat moest aangepakt wor den. Misschien was er meer bereidheid daar toe geweest als er niemand in de beheerraad een politieke kleur zou hebben gehad. Van zodra ik zelf op een FB-lijst opkwam, heb ik heel goed aangevoeld dat ik niet meer als neutraal ervaren werd. Wat ik zou voorstellen, werd bijna op voorhand afgewimpeld omdat men vreesde dat dan de andere met de pluimen zou gaan lopen...' .Jef Blockx: 'Maar op dit ogenblik lijkt er meer luisterbereidheid bij het kollege. Het is ook misschien wel meer dan vroeger nodig dat

Hoogstraatse mensen zich voor deze zaken inzetten, omdat er toch geen rechtstreekse ver tegenwoordiger is in het kollege. Maar men moet dan wel konstruktief willen werken. Nogmaals, er kunnen nooit te veel

konstruktieve ideeën worden aangebracht, vanuit welke hoek die ook mogen komen.'

Een nieuwe raad Op donderdag 29juni is om 20 uur in de raadzaal de eerstvolgende vergadering van de gemeenschapsraad gepland. Op het programma slaan de plannen voor de omgeving van kerk, Pax en stadhuis. Verder wordt het funktioneren van de raad zelf bekeken in de hoop rond september of oktober opnieuw van start te kunnen gaan. Voorzitter en sekretaris hebben hun mandaat opgegeven wegens hun politieke funktie in resp. OCMW en gemeenteraad. Wat geven zij nog mee als persoonlijke

prioriteiten voor de volgende jaren? Frans Meyers: 'Dat zou voor mij de ruimtelijke ordening van het centrum zijn. Ik zou ook heel graag willen weten of er hier behoefte is aan een echte dorpsraad waarin alle grote

en kleine facetten van de gemeente aan bod kunnen komen. Want dat is precies de kracht van de dorpsraden van sommige deelgemeenten.' Jef Blockx: 'Ik sluit me aan bij wat Frans zegt. Er is nog veel te doen rond ruimtelijke ordening en verkeer. Er zou een parallelorgaan moeten kunnen werken voor de aktuele tema's die in de gemeenteraad aan bod zijn en die Hoogstraten rechtstreeks aanbelangen.'

De stem van buitenaf Ben Verdick van de Wakkere Burger

over de werking van de Hoogstraatse Gemeenschapsraad: 'Het belangrijkste is vooreerst dat er hier nog mensen zijn die het gevoel hebben dat zo'n raad een belangrijke funktie kan vervullen. Er is bereidheid om hieraan te werken. In welke vorm dat gegoten wordt, is dan in feite maar een bijkornstige technische kwestie. Wat me opvalt is dat er geen jeugdraad is hier, en dat er evenmin jongereti opdagen voor een vergadering. Dat is toch iets dat men eens kritisch moet onderzoeken. Bij de initiatieven die de voorbije tien jaar aan bod kwamen, zie ik nergens welzijnstema's, behalve één keer sociale huisvesting. Wel zijn er heel wat klassieke projekten geweest rond

ruimtelijke ordening en verenigingsleven. Maar ik mis daar bijvoorbeeld itt: de emancipatie,

de positie van de

vrouw binnen de gemeente. Ook in zulke ternatiek zit nog heel veel stof.' 'Wat me in de voorbije werking heel goed lijkt is dat er over heel wat za-

ken kontakten zijn geweest met het gemeentebestuur. Het is zeer belangrijk dat de aktiviteiten van een adviesorgaan op die manier worden gehonoreerd. Maar dan mag er uiteraard geen onwil zijn bij het bestuur om konkrete vragen te beantwoorden. Globaal zie ik als voornaamste taak van een gerncenschapsraad om kleinere groepen te steunen die aktief bezig zijn rond bijvoorbeeld jeugdwerking, sociale huisvesting enz. Die zou kunnen fungeren als een klankbord, krijgt een voortrekkersfunktie binnen de gemeenschap. Maar die werkgroepen mogen niet zomaar gekreëerd worden van boven af. Er moet een reële behoefte aan bestaan. Een orgaan als de gemeenschapsraad hoeft daarom ook niet op alle momenten een even grote aktiviteit te ontwikkelen.'

garage e~ VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions. St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 031314.33.33

15


SPORTIEF HIER! Voor karate moet je tot hier raken...

Karateclub Hiraken ten voeten uit

Door een samenloop van omstandigheden zakte de club een kleine drietal jaren geleden als een kaartenhuisje in elkaar. Er waren bijna geen leden meer. Luk Adriaensen stopte met de trainingen en de oudste leden waren toen slechts 19 jaar. Na een korte impasse heeft men echter de knoop doorgehakt en nam Cis Van Den Broeck, de man met de hoogste band in de club, de trainingen op zich. Sindsdien is men vooral met de jeugd begonnen en heeft het, aldus J05 Leuris, nog nooit zo goed gedraaid als nu. Vooral via mondelinge reklame telt men nu terug 29 leden waaronder ook vier meisjes.

Drie Hoogstraatse sportverenigingen hebben onlangs hun eigen lokaal gekregen. Op 5juni werd er immers in de gemeenteraad beslist om een lokaal Twintig bakstenen en een plank... voor gevechtsporten te huren van de vzw Indoor Tennis. Dik kontent zijn Voor Toon Kuypers, Jos Leuris en Cis Van dan ook de mensen van de Hoogstraatse Judoclub, van A temi Ryu en van Den Broeck, de huidige bestuursleden, is het de karateclub Hiraken. Want voor elk van de drie groepen was het al zo vooral de bedoeling om via de karate-sport lang zoeken naar een aangepast lokaal tegen een redelijke prijs. Nu dit pro- de fitheid te onderhouden en de konditie te bleem eindelijk van de baan is en men met prima vooruitzichten naar een verbeteren. Ergens in ieders achterhoofd zit ook wel het element zelfverdediging. Maar nieuw seizoen toe kan leven, vonden wij dit een goede gelegenheid om eens show is hier niet van de Partij. Baksteenbij deze clubs langs te gaan. Als eerste in het rijtje voerden wij enkele kata 's kappen en plankbreken staan hier op het prouit met Hiraken, een club die na enkele ups en downs nu resoluut met de gramma. Dit zijn zaken die men wel eens op een demonstratie kan bewonderen en die tot jeugd naar een tienjarig bestaan toe werkt. Het ontstaan van Hiraken als zelfstandige club heeft zijn wortels eigenlijk in die andere Hoogstraatse karateclub, Atemi Ryu. Deze club is aangesloten bij de Belgische Associatie voor Japanse Krijgskunst. Buiten hun trainingen en het bekwamen in de technieken werd hier slechts éénmaal per jaar een kompetitie ingericht. Luk Adriaensen, ooit nog Belgisch kampioen in deze BAJK, en enkele leden uit Beerse verkozen evenwel meer aan kompetitie te doen en daarom aan te sluiten bij de Vlaamse Karate Federatie, lid van de officiële Belgische Karate Associatie. Zo ontstond Hiraken. Hun oefenlokaal werd de caféruimte van de Tinnen Pot in de Gelmelstraat. Alle tafels en stoelen moesten eerst aan de kant, dan werd er een mat uitgerold, en men kon beginnen.

ren er 30 karateka's waaronder de helft vrouwen. Het draaide toen prima bij Hiraken. Toen Pierre Scheyltjens afhaakte als trainer werd Stef Eyckens uit Arendonk aangetrokken als nieuwe oefenmeester en technisch direkteur. Stef is reeds enkele malen Belgisch kampioen geweest en behaalde een derde plaats in de open kategorie en een vierde plaats in zijn eigen gewichtsklasse op de wereldbeker te Boedapest. Een prima aanwinst dus, maar de trainingen werden evenwel zwaarder zodat er al vlug heel wat vrouwen zouden afhaken.

de verbeelding van de kijker spreken, maar hiervoor is dan wel een perfecte techniek ver eist. Regelmatig stelt men vast dat jongeren na een tijdje teleurgesteld afhaken. De verwachtingen liggen vaak nogal hoog, mede door de invloed van de vele karate- en Kung-Fu-films. Door de vele truckages, het versneld afdraaien van de film enz. lijkt hierin alles mogelijk. Waarschijnlijk hebben dergelijke films door hun gewelddadige scènes de karate-sport eerder een slechte naam gegeven. Op de trainingen wordt er integendeel zeer veel aandacht besteed aan zelfbeheersing. Als er dan eens iemand aansluit met agressieve neigingen dan

Het wel en wee Oorspronkelijk begon men met een achttal leden. De trainingen werden gegeven door Luk Adriaensen, bruine gordel, en Pierre Scheyltjens, zwarte gordel en eerste dan. Door het feit dat de club uit Beerse in zijn geheel was overgegaan naar de officiële Belgische Karate Associatie werd er in de onderhandelingen ook afgesproken dat de vroeger behaalde banden konden behouden blijven. Na een goed half jaar verhuisde Hiraken naar zaal Cecilia waar de eerste serieuze demonstratie gehouden werd. De groep bestond toen uit ongeveer 15 leden. De eigenlijke groei kwam echter toen men enkele jaren later zijn intrek nam in de turnzaal van het VITO. Al vlug wa-

Op een demonstratie mag er al eens een beetje show bij. Pierre Scheyltjens en Luk Adriaensen in aktie op de le demonstratie van Hiraken in zaal Cecilia, anno 1981.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 16


MEERLE

Tot ziens, Pater Staf 'BOYEI BOLAMU' (welkom) hing er naast de deur van de pastorie en die deur stond konstant open sedert Pater Staf Brosens er zijn tijdelijk verblijf had ingericht na het vertrek van pastoor Verheyen.

Pater

SrJ ,iur onajsciieide/ijke sigaret.

Deze Scheutist uit Rij kevorsel was met vakantie uit Zaïre waar hij er reeds 23 jaar missie heeft opzitten in een parochie zo groot als de provincie Antwerpen. Het spreekt voor zich dat een pastoraat in een Afrikaanse missie (in de Evenaarsprovincie) meer omvat dan de

taak van een zieleherder hier te lande. Het grootste gedeelte van de dag wordt in beslag genomen door ontwikkelingswerk (waarvoor ook technische aanleg vereist is), door armoedebestrijding, door begeleiding van mindervaliden die in die samenlevingen 2 maal slachtoffer zijn. Pater Staf was dan ook de medeoprichter van een gehandikaptencentrum in zijn parochie. Mede de zorg om de eerste materiële noden van de mens was voor hem een motief om missionaris te worden. In zijn 'kot' op het klein-seminarie in Hoogstraten hing een prent met volgend opschrift: 'De mens heeft een ziel, maar voor ge hem van die ziel spreekt moet ge hem een hemd een een dak geven'. Deze tekst was en is nog steeds het 'leitmotiv' voor zijn werk. Door het lenigen van ma teriële noden tot de kern van de mens door dringen. Van zijn interim-verblijf hier in Meerle kunnen we gerust stellen dat het niet onopgemerkt is voorbijgegaan. Het was alsof er een frisse wind door de parochie waaide. Overal kwam je hem tegen en zelf liep hij overal binnen voor een praatje. 's Avonds zag je hem soms zitten in een tuinstoel voor de pastorie, van waaruit Afrikaanse muziek klonk. In het parochieblad wordt niet zonder reden opgemerkt dat hij waarschijnlijk meer mensen buiten de kerk heeft ontmoet dan erbinnen. Maar hij vindt dat zijn taak elders ligt, niet dat er hier niets meer voor hem te doen zou zijn. Meer openheid zou hij hier willen bewerkstelligen, zodat schuttingen en hagen rond de tuinen wat lager zouden worden en de deuren bij de mensen wat meer zouden openstaan. Ook tegen het oneindig nastreven van materialistische doelen, wil hij ageren. Hij wijst op de potsierlijke gevolgen hiervan, zoals 100.000 mensen die in 100.000 auto's uren in file staan. Als die 100.000 mensen in 25.000

auto's zouden plaatsnemen zou er van files geen sprake zijn. Maar trouw aan zijn motief heeft hij voor Zaïre gekozen. Ditmaal in een parochie in de volkswijken van Kinshasa, waar een gemiddelde parochie zo'n 35.000 zielen telt. Deze wijken bestaan uit (symbolische) zandstraten zonder riolering, hutten met een dak van golfplaten, zonder water of sanitair. Gelukkig beschikt pater Staf daar over een cross-motor want met Zijne 'Kadett' zou hij daar niet ver geraken. Over zijn werk daar is hij hoopvol gestemd. Omdat hijzelf niet al te erg is aangetast door de Westerse materialistische geest, kan hij zich beter aan de Zaïrese samenleving aanpassen. Wij wensen hem daarbij alle sukses en zeggen hem 'BOKEI BOLAMU', Pater Staf.

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

25


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

-

-

Zo ne goeie hebben we in lang nie meer gehad. Tot zover over het weer. Ja, dat gaat, dat gaat. Dat was in het kort over het werk, de tuin, de familie, de voorste band van mijn fiets en de muggen 's nachts. Op die manier heb ik wat tijd en plaats uitgespaard om met de rest van wat ik nog wou schrijven, mijn goesting te doen. Zet 'm op, Jan! Uwe crono!

spaarkas. En ik die dacht dat je dat deed met de intresten op de spaargelden. Maar ja, de wereld staat wel meer op zijn kop. Daar lig je niet meer van wakker. Of je moet in China wonen. In Den Nieu wen Buiten kun je die avond gaan 'schuppen boeren'. Vraag me niet wat dat is, maar volgens kenners is dat een kaartprijskamp. Allen daarheen.

Vakantie?

8 juli. Nu wordt het stilaan menens met de kermis. Alle attrakties en kramen staan opgesteld. En al is er in Wortel maar 1 café meer, toch is er leven genoeg in de brouwerij. De KWB houdt haar 10e paapgooitornooi, dat start om half 2 aan de parochiezaal. 's Avonds gaan ze nog verder met een reuze kermisbarbecue vanaf half 8 en dj den Ed draait de avond vol tot in de vroege uurtjes. Om een uur of 5, diezelfde zaterdagnamiddag, speelt de fanfare de kermis in. Zij 'doen alle café's' en zijn daar toch wel eventjes mee zoet. 's Avonds spelen de Wolfbanes voor het Slot (een openluchtoptreden). In de tent op de hoek van de Sint Jansstraat kun je daarvan meteen meegenieten, of uw oor richten naar de muziek van Stomping Fats en Travel Sound. En diezelfde Travel Sound of toch een duplicaat daarvan kun je horen in café Den Nieuwen Buiten. LI

Zondag 9juli staat meester Juul Noeyens voor de laatste keer gepakt en gezakt klaar. Na 20 jaar kermiswandelen legt hij er het bijltje bij neer. Of hij ook de pijp doorgeeft? Of is er geen Maarten te vinden?

9juli. Zondagmorgen kan iedereen al een frisse kop halen bij de 20e maar laatste kermiswandeling met meester Noeyens. Vertrek om half 10 naar Staakheuvel, waar iedere deel-

Op deze archieffoto zien we meester Noeyens en wijlen Frans De Keyser ter gelegenheid van een kermiswandeling naar Keirschot.

Er is nog nooit zoveel over de school gepraat en gefluisterd als dees dagen, vlak vödr de zomervakantie en het einde van het schooljaar '89- '90. Schri:,f het op zodat je het je nog lang kunt herinneren. dit was het laatste jaar dat de school van Wortel samen met die van Hoogst raten één geheel vormde. Nou ja, één geheel vormen is eigenlijk al veel gezegd, het waren er al minstens twee, en soms zou je zelfs van 3 gehelen kunnen spreken. Want hier in Wortel heb je dan nog twee 'vestigingsplaatsen', zoals dat zo mooi heet. Dus dat brengt ook nog zijn problemen mee. Dat wordt hier dus een nieuw schooljaar mét een nieuw geluid. Want er komt een nieuw schoolhoofd. Wie dat wordt, weet nog niemand (daarom dat er nog veel gefluisterd wordt). Het zal in ieder geval een goede zaak zijn, zowel voor de school hier als voor Jef Versmissen die hoofd blijft in Hoogstraten (langs deze weg ook nog eens bedankt voor de bewezen diensten, Jef) en zijn taak met meer dan 50% verlicht ziet. El

Ook de gemeente zet blijkbaar vaart achter de gewenste turnzaal. Er zou al contact opgenomen zijn met een architect. Het ziet er naar uit dat ik dat zaakje wat optimistischer zal moeten bekijken. Wel, heren schepenen: als jullie er in slagen om die zaal in te huldigen voor het einde van deze termijn, dan drum ik jullie hier met drie nog eens op 2 kolommen (zie ook nr. 46 van februari, blz. 21). Dat is beloofd. 1-1

Vakantie! U denkt: juli is een slappe tijd. Niets is minder waar. Hier in Wortel wordt nog vandaag kruit verschoten. Daar zit de kermis natuur lijk voor iets tussen. En de vakantie: het is tegenwoordig al reizen en roosteren wat de klok slaat: plat en bruin verbrand op één of ander zuiders strand of rokend en zwartverbrand op de barbecue. 11

Uw kalender: 2 juli. 1-let Slot legt een bus in naar Werchter. Je kunt kiezen: ofwel betaal je alleen de bus, ofwel ook een toegangskaart erbij (150 fr + 950 fr). Jong leven is toch duur tegenwoordig, niet? Ze vertrekken om half 8. 4juli. KAV en KWB gaan al op reis. Ze zoeken de zee op in Westende. Daar is ook van alles te beleven als het weer wat tegen valt. Maar na zo 'n voorjaar kdn het weer toch niet meer tegenvallen! Nu nog inschrijven is te laat. Vertrek om half 9 aan deparochiezaal.

5 juli. 'S Anderendaags gaat ook de Landelijke Gilde op reis. Zij gaan niet met hun voeten in het water zitten, maar houden het bij de Vlaamse Ardennen. 7 juli. Het Slot zet de ker,nis in met een gratis vat, bijeen gespaard met de boetes van de

26

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur, Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag es maandagvoormiddag

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -


WORTEL nemer vereremerkt wordt tot 'Markgraaf/gravin '89 van Staakheuvel'. In en om het Casino is er ook nog enig vermaak voorzien. Na de gebruikelijke kermisrondgang kan iedereen nagenieten op het Slottterras in de Boomkens, waar 's avonds de Give Buzze Band de toon aangeeft. In De Nieuwen Buiten doet dat weer disco Travel Sound en in

ze plaatselijke schone dingt mee naar de prijzen. Naar de avond toe worden de electrische leidingen weer getest om te zien of ze kunnen weerstaan aan het geweld van Stomping Fats in de tent op de hoek van de Sint Jansstraat, van Travel Sound bij de Willy maar vooral van Nonkel Ney in het Slot.

de tent zijn dat Studio Vrij en Stomping Fats.

Nu de meeste leden van het Slot, vooral de ouderen, ook al niet meer zo jong zijn en zelf in de kinderen zitten, krijgen zij van het jonge broed wel eens de vraag te horen 'Pa (of ma, maar meestal pa), waar komen de kleine pintjes vandaan ... ?' en hebben ze er niets beters op gevonden dan op woensdag 12 juli Stella Artois in Leuven te bezoeken. Zo kunnen ze er zichzelf misschien ook nog van overtuigen dat ze de voorbije dagen niets verkeerds binnengespeeld hebben?

10 juli. De Wortelse ponyruiters vertrekken op kamp naar Liiie. Daar verblijven ze tot en met vrijdag 14juli in de manege van de plaatselijke rijvereniging. Hier ter plekke wordt vanaf 1 uur het verkeer omgeleid om plaats te maken voor het internationaal Wielercriterium voor dames en amateurs. De eersten vertrekken om half 2, de liefhchhLr (t?) om dric uur. Ook on-

16 juli. Met de nakermis is er ook weer een volksspelencircuit doorheen Wortel. Enkele verenigingen plus het Slot en Den Nieuwen Buiten doen daaraan mee. Inschrijven kost 50 fr. en kan tot kwart na 2 aan het Slot. De Landelijke Gilde houdt die dag haar Kalvershow. Dieren tussen 4 en 18 maanden worden er gekeurd en geklasseerd. En er is een toilet- en presenteerprijskamp voor kinderen tot 12 jaar. Ik veronderstel dat dat ook op kalveren slaat en niet op hen zelf? En als ik dan ook nog zeg dat de KLJ op kamp gaat in Schriek, dan ben ik rond. Als

ik daar ten minste nog bij vertel dat dat is van maandag 24 tot zondag 30juli. De kleinsten (de Sprinkhanen) zijn er pas bij vanaf woensdag. El Brand maar een kaars voor veel zon in juli. Of alles valt in 't water.

r voorgevel zjqeveL Hnks Deze zomer leggen de schutters van de gilde hun boog eventjes opzij om de scitup te vatten. Hierboven ziet u hun doel: een nieuw lokaal. In 1990 zal Wortel niet meer zijn zoals het was. Maar voor één keer vindt nietnand dat erg. Tot zolang kun men nog in hun oude lokalen terecht. Ook met de na-kermis houdt men daar open deur (voor- en namiddag). Iedereen kan binnen wippen en zijn eigen kunnen met de .

boog eens uitproberen. Doen!

Witte mus in Wortel

uPrw.

duld en veel vaA mansc/zap kon fotograaf J.F. uit R. een chuterende foto maken van deze '-...'/Iti' Witte nius op de rand van

Enkele tnaanden geleden maakte DHMmedewerker van Wortel in zijn stukje

de dakevot in de Beukendreef ,ir. 8. Een verzamelaar van 'vreemde' voeIs heeft de bewoner van dit huis reeds 5.000 tr. geboden indien hij hemn deze witte mniis vezond en levend Aan bezorgen. /\alUwhf,( zijn volledig Witte vogeLs i1 enze Çtr,'('A zi'ljzUt/W. 15 (iii ('t'n tOet alliL'e .speling tiln dc nemuur ei g ewoon i_ t hum,ah-' resultaat van intei'lt? 14 'ie weet Iu't? Wel wordt gezegd dat dergelijke engewo-

'randgebeuren 'een grapje over een witte mus op C'astel. hij dacht dat het mis-

schien ivel een ontsnapte kanariepiel was. (Herinnerl u zich het wit vlak in een kadertje, omschreven als een witte mus in Castelse sneeuw.2j Die zeldzame witte mus bestaat inderdaad en leeft en Woont, vliegt en tjilpf, Samen met vele andere mussen, in Wortel, 0p dinsdag 13 juni om 19.55 uur regende of sneeuwde het niet maar was het een prachtig zonnig zomerweer. Met enig ge-

lii' Witte vogels /flL'P.Sttll onvruchtbaar zin. Maar, besi'e lezer, bestaan doen ze du.) wel!

~"C '93T -:5~ ,w0 )~01

000ic

0-~ee

27


WORTEL

Streekeigen curiosa

Gaat u bouwen?

Watutsi-koe in Wortelse bergen

JJF HERIJGERS

1 li L Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55

ALLES VOOR UW DAK • geïsoleerde dakelementen (isoleren en bouwen in één) • polyester roofings (verschillende prijsklassen) • muurvinyl, boensels en plaché • dakvensters Velux en lichtkoepels • ventilatie en rookgas dakdoorvoeren 1

Wie heeft ze nog niet gezien, de koe die sinds een goede maand de omgeving van de kerk in Wortel onveilig maakt. Inderdaad, het zien van de koe met de enorme horens doet fietsers stoppen en automobilisten vertragen. Tot op heden zijn er nog geen ongevallen gebeurd. Dat zou dan ook aan de mensen liggen, de koe zelf is zachtaardig. We hoorden van de eigenaars dat dit edel dier deze bepaling is geenszins overdreven - een echte Watutsi koe is, afkomstig van Rwanda of Burundi waar deze dieren gefokt worden, vooral dan als statussymbool. Deze runderen zijn eigendom van die boonstaak-lange, slimme jongens, de Tutsi, ons welbekend omdat hun landen, destijds nog protectoraten, zeg maar kolonies van België waren. De Tutsi vormen in Rwanda en Burundi een duidelijke minderheid (10%) van de bevolking maar slagen erin, vooral dan in Burundi, om de 90% Hutu's onder de duim te houden. Ze verhuren hen een mooie koe en gedurende eeuwen slaagden ze erin op die manier de Hutu's eronder te houden, want zij bepaalden de huurprijs die niet jaarlijks maar dagelijks kon herzien worden. De jongere generatie Hutu's trappen daar niet meer zo gewillig in en zo hebben we het meegemaakt in 1972 en 1988 dat honderden van deze jongeren werden afgemaakt; hun lichamen hebben we op de T.V. gezien, drijvend op de rivier. Met de koe is het allemaal begonnen. Zijn haar meesters, de Tutsi, sluw en heerszuchtig, de koe zelf is het niet. Ze is verwant met de Masaï-koe en, zo beweert men, met de heilige koe uit India. Dit lijkt ons wat ver gezocht. Maar zeker is dat die koe eeuwenlang gekoesterd werd, vriend was van de mens en dus zachtaardig werd, zij was bezit en diende vooral als statussymbool. Hoe meer koeien hoe rijker de eigenaar, hoe langer de horens hoe meer status. Hoe mercedesser, hoe rolisroycer, zouden wij hier zeggen. De koe voelt zich in de Wortelse bergen kiplekker. Zij staat er op de enige plaats waar zij kan staan, het heuveilandschap van Wortel, hetzelfde terrein als waar haar zusters in Rwanda staan. Zij geniet hier tot op heden van het haar vertrouwde tropisch klimaat, doch weer niet, te warm zodat de Tsé-tsé vlieg geen kans maakt; die vlieg is de oorzaak van het ontbreken van vee in grote gebieden van Afrika. Onze Tutsi-koe is niet alleen zachtaardig, ze is méér, ze treedt op in het cirkus. Ik heb me laten vertellen dat je ze in de maand augustus zult zien optreden in een tent die zal geplaatst worden bij de koe. Een Tutsi-koe gaat niet naar een cirlçustent, de tent komt naar de koe. P. S. Frustrerend moet het voor how' zijn om steeds gevolgd te worden door een

stier met practisch geen horens, een stier van bij ons. Hoe voelt die stier zich daarbij?* 28

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A7

een abonnement tot 1990

de inciond

slechts 200 fr.

Tweewieler Racing Center

D.VERNEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77


fD1J®®fT

rlîfiJ®®EP

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

-

St.-Jorisgilde zet de deur wagenwijd open De St.-Jorisgilde of-wel de 'grote kruisboog' is wellicht de langst bestaande vereniging van Meer. Ze komt voor het eerst voor in geschriften van 1484, maar waarschijnlijk is ze nog ouder. Een belangrijk document daarbij werd op 30november 1534 overhandigd door Antoon de Lalaing, graaf van Hoogstraten. Het is de 'Caert', waarvan men een afschrift van 1697 bezit. Het kan omschreven worden als het reglement van de gilde. Tijdens de Franse Revolutie werden de gilden onteigend, maar die van Meer behielden als enigen van de streek hun eigendom. Het moeten toen ook al 'wringers' geweest zijn. In de loop van deze eeuw kende de gilde hoogte- en dieptepunten, maar in de tweede helft van de jaren zeventig zat men echt aan de grond. In 1979 echter veranderde alles. Er werd aan de Donckstraat een nieuwe schietstand opgericht en de vroegere zagerij van de familie Eelen werd omgetoverd tot een schitterende gildekamer. Meteen was de St.-Jorisgilde opnieuw gelanceerd. In 1986-'87 werden de doelen gerenoveerd, de esdoorns werden gerooid en in de plaats kwamen er lindebomen. De St.Jorisgilde is nu een welvarende vereniging met 100 leden, waaronder 35 actieve schutters(sters). In de afgelopen tien jaar werd men tweemaal algemeen kampioen en telde men 8 individuele kampioenen. Een palmares om u tegen te zeggen. Tien jaar zit men nu dus aan de Donckstraat en dat vraagt om een feest. Onder het motto 'Tien jaar gildekamer' organiseert de St.Jorisgilde in het weekend van 1 en 2 juli haar opendeurdagen. Wij geven u het volledige feestprogramma. Doe er uw voordeel mee.

Ster-Ale actie van Brouwerij Sterkens Ooit al eens een Ster-Ale gedronken? Moet u zeker doen. Het is niet alleen erg lekker, maar ook een echt streekbier, volledig gebrouwen door brouwerij Sterkens. Als u bovendien tussen half april en eind mei een Ster-

Vrijdag 30 juni.• 20.00 uur. Opening mei receptie voor de genodigden. Zaterdag 1juli: 14.00 uur: Tentoonstelling van gildevoorwerpen. Open schieting op 6 meter. 18.00 uur: Concert door de brassband Sint-Rosalia. 19.00 uur: Gezellige onispanningsavond: Schieten - Kaarten - Bingo Zondag 2 juli: 13.00 uur: Tentoonstelling van gildevoorwerpen, 13.30 uur: Kampioenenschieting. 16.00 uur: Demonstratie vende/en. 16.15 uur: Gildedansen door de Sint-Jorisgi/de van Minderhout. 17.00 uur: Demonstratie roffelen 17.15 uur: Gi/dedansen door de Sint-Jorisgilde van Loenhour. 18.00 uur: Concert door de Boeren kapel 19.00 uur: Open schieting op 6 meter. Kaarten - Bingo Ale innam, kreeg u er een lootje bij, waardoor u allerlei prijzen kon winnen. Stylo's, petjes, enz... maar ook grote prijzen als CD's en fietsen. Op vrijdag 9 juni was er om 20 uur een receptie in het Brouwershuis, waarop de gewonnen CD's en fietsen officieel werden uitgereikt aan de gelukkige prijswinnaars. Op de foto zult u er misschien niet veel

herkennen, want ze kwamen uit allerlei plaatsen van de provincie. Opmerkelijk was wel dat er geen enkele dame bij was. Dat biedt onmiddellijk stof voor een beschouwend essay over de plaats van de vrouw in het Ster-Alewezen, maar dat doe ik wel eens op een andere keer, want we mogen niet te veel schrijven, hè Jef. Stan Sterkens dankte in een kor -

De dorstige prijsit'innaars van (le SIer-.-i Ie actie van bron Hen! Sterken,s. 29


te speech de aanwezigen voor het feit dat ze Ster-Ale een warm hart toedragen en wees erop dat men bij brouwerij Sterkens intussen al aan de elfde generatie brouwers is. Van een familiebedrijf gesproken, dit is er een. Stan besloot zijn toespraak met de definitieve SterAle-drinkwijze. U neemt het volle glas in de rechterhand, heft het om te zien of het goed geschonken is, brengt het naar de neus om ruikend de nodige goesting te krijgen, plaatst de linkerhand in de heup om de goede houding aan te nemen en kapt tenslotte het glas in één of meerdere teugen naar binnen. Gezondheid. Daarna was het de beurt aan Pat Christiaensen om de prijzen uit te reiken. Pat is promotieman bij brouwerij Sterkens. Hij is de grote man achter deze actie en dokterde en voerde alles uit. Toen was het officiële gedeelte afgelopen en werden de aanwezigen uitgenodigd tot het verder consumeren van SterAle. Uw nederige dienaar ging daar gretig op in en testte onmiddellijk de Stan Sterkensmethode uit. En weet u wat? Het ging.

en op nog andere plaatsen liggen de kaarten op u te wachten. Omstreeks 24.00 uur eindigt het festival, maar in de Mussenakker zelf gaat het feest gewoon verder tot u niet meer kunt. Op het terrein is uiteraard alles voorzien: drank (30 fr.), eten, toiletten (zeer verzorgd), een tent om te schuilen bij slecht weer, enz... Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om er een flinke patat op te gooien. Doen.

Lieve Van Ranst is doctor in de biologie!

vzw Mussenakker brengt Akkerpop! Sinds de Mussenakker bestaat heeft ze altijd een hoofdactiviteit gehad waarrond een heel jaar gewerkt werd. Vroeger was dat de Bonte Avond, maar sinds een drietal jaar heeft Akkerpop de fakkel overgenomen. Een beetje voortvloeiend uit het vroegere Streekpop, beleeft Akkerpop dit jaar zijn derde editie. En het belooft een erg sterke uitgave te worden als we het programma overlopen:

Maxburg-Heifeesten

Het gebeurt niet elke dag, en zeker niet in Meer, maar nu is het zover. Lieve Van Ranst van Hoogeind is doctor in de biologie. Ze behaalde zopas met de grootste onderscheiding haar doctoraat in Leuven. Lieve werd in 1961 geboren en na de lagere school in Meer volgde ze de humaniora aan het St. Jozefinstituut in Herentals. Daarna trok ze naar Leuven, waar ze haar licentiaatstudies tot een goed einde bracht. De afgelopen zes jaar was ze assistente van een prof aan de universiteit van Leuven en tijdens die jaren werkte ze haar doctoraatstudies af. En hoe! Grootste onderscheiding! Lieve is inmiddels gehuwd en woont in Heverlee. Op dit moment werkt ze verder als assistente aan de universiteit tot ze zelf professor zal zijn. Een geweldige prestatie vinden wij dat en daarom heeft zij zeker een dikke proficiat verdiend.

XWB en Brassband naar Scherpenheuvel

13.30 u.: Rich Danny and the Wealth 15.15 u.: Vienna 17.00 u.: Tröckener Kecks 18.45 u.: Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band 20.30 uur: Crew 22.15 uur: Dr. Feelgood Zoals u merkt, kiest men dit jaar uitdrukkelijk voor de rhythm and blues, maar voor een muzikale ontleding verwijs ik liever naar Fusieswing. Ik beperk mij dit keer tot de praktische gegevens. Akkerpop '89 vindt plaats op zondag 30juli aan het klooster in de Donckstraat. Vanaf 13.00 uur kan u op het terrein voor de prijs van 350 fr. op de dag zelf en 250 fr. in voorverkoop. In de Cera-kantoren 30

toert men op zaterdag 1 juli door het dorp, waarna in het schutterslokaal nog een concert weggegeven wordt. Een mooie gelegenheid om nog eens goeie muziek van eigen dorp te beluisteren bij een lekker glaasje bier. De KAV en KWB van hun kant zijn weer present met hun jaarlijkse vakantiezoektocht. Tijdens de maanden juli-augustus-september kan u met de fiets of per auto deze tocht rijden en u kan beginnen in Hoogstraten, Meerle, Minderhout of Meer. De inschrijving (100 fr. per persoon of 80 fr. voor leden met hun kinderen) kan gebeuren bij een aantal plaatselijke medewerkers of op de Toeristische Dienst. Het gaat om een recreatieve tocht met een aantal opdrachten voor jong en oud. De te volgen wegen zijn duidelijk weergegeven. Best kan u er een hele dag voor uittekenen. Er zijn ook weer mooie prijzen te winnen. Half oktober krijgt u de juiste antwoorden en de lijst der prijswinnaars thuis toegestuurd. Voor de liefhebbers van een dagje gezonde ontspanning is dit een must. Voor meer inlichtingen kan u steeds bij Armand Fransen terecht (tel. 315 79 15).

Naar stilaan jaarlijkse traditie gaan de KWB en Brassband Ste.-Rosalia in juli naar Scherpenheuvel. Op zaterdag 8 juli om 19.00 uur beginnen de moedige wandelaars aan hun pelgrimstocht. Ze worden 's zondagsmorgens rond 08.30 uur in Scherpenheuvel verwacht, waar ze zullen verwelkomd worden door de overige KWB- en brassbandleden. Ook andere sympathisanten zijn van harte welkom op het plein voor de basiliek. Degenen die liever fietsen dan wandelen, komen eveneens aan hun trekken. Zij vertrekken 's zondags om 05.00 uur aan de Zaal voor Kunst en Volk. In Scherpenheuvel zelf zal de brass- en drumband opspelen naar de basiliek, waarin zij om 10.00 uur de mis muzikaal zal opluisteren. Als we de verhalen mogen geloven, loont deze uitstap telkens weer zéér de moeite. Check it Out en ga mee. De Brass- en drumband komt ook vroeger in juli al in actie. Naar aanleiding van de opendeurdagen van de St.-Jorisgilde (zie elders)

Het begon allemaal als een geintje... ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van Adrianus Kustermans op Maxburg. Het feestcomité besliste om een voetbalwedstrijd te organiseren tussen Maxburg en Maalbergen. Een België-Holland in 't klein. Hoe de wedstrijd eindigde, herinnert zich nu niemand meer, maar de verbroedering achteraf was wel fantastisch. En naarmate de uurtjes vorderden, werden de gelegenheidsspelers sterren die vergeleken konden worden met Cruyf, Neeskens en andere Hanen. Er werd besloten om samen te gaan spelen onder de naam F.C. Krochtenboys. Maar al gauw werden de sterrendromen stukgeslagen, want de eerste wedstrijden verliepen moeizamer dan verwacht. Doch... en dat was het belangrijkste: er was een 'hechte' vriendschapsband gegroeid tussen de grensjongens. Er werd besloteii in de Zundertse voetbalcompetitie te starten. F.C. Krochtenboys groeide uit tot een ploeg waarmee echt rekening moest gehouden worden. Het succes kon niet uitblijven. In 1984 speelde de club kampioen in de Bafdeling en won de felbegeerde Romanticacup. Nu draait men reeds een vijftal seizoenen aan de top van de A-afdeling in de Zundertse competitie. Om de ploeg leefbaar te kunnen houden, organiseren de Krochtenboys reeds verscheidene jaren de Maxburg-Heifeesten. En feesten kan men op Maxburg. Jaarlijks komen honderden vrienden en kennissen langs, om de Krochten te steunen. En de Krochtenboys zijn al deze trouwe fans zeer dankbaar, want enkel dank zij hun steun kunnen ze blijven voetballen. Ook dit jaar zal de feesttent opgesteld staan te Maxburg. Het belooft een spetterend weekend te worden. Zaterdag 22 juli spelen DE WIRERI'S ten dans. Zondag 23juli begint het feest met een kindernamiddag, met speciaal voor de kinderen een luchtkasteel en een optreden van de vermaarde goochelaar en poppenkastspeler MAGIC SUS. De zondagavond zal opgevrolijkt worden door NONKEL NEY'S RHYTHM & BLUES BAND. Ieder is bij deze van harte uitgenodigd.l


MEER

9

9 'Al

Goud in Meer

Als ik op maandag 5juni op de John Lijsenstraat 23 arriveer, en Alexander Laurijssen en Julia Huybrechts een hand geef, kijken beiden een beetje vreemd op als ik Alexander bij z'n volledige voornaam noem. Zo'n formele begroeiing zijn ze duidelijk niet gewoon. Alexander wordt immers al heel z'n leven 'Zander' genoemd. Dat is altijd zo geweest, zegt hij, dus noemt gij mij ook maar zo. Zander dus. Meteen is het ijs gebroken en al vlug zitten we met ons drieën gezellig te babbelen over verleden (vooral), heden en toekomst. Want daar is reden toe. Zander en Julia zijn immers 50 jaar getrouwd, op 6 juni was dat. Enkele dagen later - op vrijdag 9juni - werd dat uitbundig gevierd in zaal De Eiken bij De Gruyter. Tijdens de urenlange babbel met beide jubilarissen kwam ik o.a. het volgende te weten. Alexander - sorry, Zander - Laurijssen werd op 13 februari 1912 in Meer geboren op Laag Beek. Hij stamt uit een boerengezin van 9 kinderen. Tot z'n 14 jaar ging hij naar school en toen bleef hij thuis om bij Jef Faes te gaan dienen, d.w.z. dat hij daar dag en nacht verbleef om er te werken. Het was er hard werken, maar dat deed hij graag. Hij moest er vanalles doen, zowel mannen- als vrouwenwerk. Dat duurde 4 jaar en toen ging hij gedurende 2 jaar en 4 dagen per week bij Louis Snels boerenwerk verrichten. Zander was inmiddels 20 geworden en het vaderland riep. Na 8 maanden Berchem zwaaide hij reeds af omdat hij uit een groot gezin kwam. En Zander ging weer aan 't werk. In Ipenrooi bij Gust Verheyen. Zes jaar heeft hij daar gediend. Toen zei Gust dat hij in Maxburg een boerderij ging zetten en dat Zander die dan zou mogen huren. Dat liet Zander zich geen tweemaal zeggen. Het was nu slechts een kwestie van trouwen en dat was geen probleem, want hij had intussen zijn oog op een lief meisje van Gestel laten vallen. Dat meisje was Julia Huybrechts, geboren op 24mei1915 op den Aard in Hoogstraten. Ze

komt uit een boerengezin van 5 kinderen. Net als Zander liep zij tot haar 14 jaar school en moest vanaf toen thuis helpen op de boerderij. Ze woonde echter niet meer op den Aard, want in 1920 was men naar Gestel verhuisd. Daar sleet ze haar jeugdjaren op de boerderij, waar natuurlijk altijd veel werk was. Veel ontspanning had ze in die tijd niet. Zo mochten de meisjes toen niet naar de kermis van de pastoor. Maar op Heilig Bloed leerde ze dan toch Zander kennen. Ze hadden 3 jaar verkering en op 6 juni 1939 was het zover: Zander en Julia trouwden en trokken naar Maxburg. Daar bouwden zij hun boerenbestaan op met een aantal melkkoeien en varkens en op de akkers werd er druk getuinierd met de onvermijdelijke aardbeien. Helaas stond Julia er na 3 maanden alleen voor, want Zander werd in september '39 gemobiliseerd. Hij was nog maar amper weg of de boerderij werd al geplunderd door de Duitsers. Zeven varkens en alle kippen moesten er aan geloven. Van september tot mei bleef Zander onder de wapens, maar gelukkig voor Julia kwam hij geregeld eens naar huis. Dat mocht eigenlijk wel niet, maar de toestand was toen zo verward dat het niet opviel als hij het af en toe eens afbolde. Toen België zich in mei '40 overgaf, bevond hij zich in Brugge. Hij hoorde van de capitulatie, schoot z'n kogels in de lucht en gaf z'n geweer af op het gemeentehuis van Mariakerke. Vervolgens spoedde hij zich naar Meer. Dat moet zeer snel gegaan zijn, want hij was na Sooi Haest de eerste die terug in Meer was. Julia was zo verrast dat ze hem eerst niet herkende toen hij in Maxburg de boerderij binnenwandelde. De oorlogsjaren waren natuurlijk hard, maar daarna bouwden Zander en Julia hun boerderij gestaag uit tot een bloeiend landbouwbedrijf. In 1957 kocht Zander zijn eerste auto en was daarmee één van de pioniers in Meer. Hij had die auto hard nodig, want hij had in Rijkevorsel weiden gekocht en tweemaal per dag moest hij daar de koeien melken. Julia

had haar handen goed vol met het huishouden, want er waren intussen 4 kinderen gekomen: Jef in '41, May in '42, Neel in '43 en Dré in '45. May woont nog steeds in Meer, de andere drie kozen Rij kevorsel als woonplaats. De familie breidde zich later uit met 6 kleinkinderen en nog niet lang geleden vierde men de geboorte van het eerste achterkleinkind. Na 27 jaar in Maxburg geboerd te hebben, kochten Zander en Julia het huis nr. 23 aan de John Lijsenstraat, waar ze nu nog steeds wonen. In 1968 verhuisden ze en Zander bleef er tuinieren (aardbeien) tot zijn 61 jaar. Toen ging hij met pensioen. Julia had haar bezigheid met het huishouden en het oppassen van de kleinkinderen. Ook breidde ze in die tijd heel veel. Intussen is het 1989 geworden en Zander is dus al een heel tijdje met pensioen. Maar hij is nog altijd superactief. Hij heeft een grote groentenhof met serre waarin hij alles zelf wint. Ook bezit hij talloze bloemen en planten die hij dagelijks moet verzorgen. Julia probeert hem daarin bij te staan, maar door haar wankele gezondheid valt dat niet mee. Daardoor moet Zander ook het huishouden mee doen, maar dat vindt hij niet erg. Ge moet mekaar helpen, zegt hij, door dik en dun. En de laatste twaalf jaar zijn niet altijd gemakkelijk geweest, want toen is Julia beginnen sukkelen met haar benen. Zo heeft ze zelfs een jaar in het ziekenhuis gelegen. Daar bij kwamen ook nog problemen met de darmen, zodat Zander er vaak alleen voor stond. Gelukkig gaat het de laatste tijd beter en dat komt volgens Julia omdat ze elke dag geitemelk drinkt. Da's het gezondste dat er bestaat, zegt ze, en daarom gaat Zander vier keer per week de geiten bij broer Jan melken. Ondanks het zware boerenleven vonden Zander en Julia toch geregeld de tijd om zich te ontspannen. Ze waren bij de grote kruisboog, de handboog, de kegeiclub en fanfare Ste Rosalia. Ze waren vroeger ook hevige kaarters. Tijdens de lange winteravonden hadden ze een vaste 'toer' bij de geburen van Maxburg. Ook nu komen ze nog geregeld langs, niet meer om te kaarten, maar om te buurten. Wij hebben altijd goede geburen gehad, zeggen ze, zowel in Maxburg als hier. Trouwens, er gaat geen dag voorbij of er komt wel iemand langs. En als er eens niemand komt zoals vandaag, is daar de Hoogstraatse Maand voor een interview. 'Aanstoot' genoeg dus, zoals ze in Meer zeggen. Verder heeft Zander nog één grote hobby: biljarten. Nooit te oud om iets te leren, dacht hij, want hij begon pas op zijn 71 jaar met deze sport. Hij heeft in de stal een biljart staan en daar slijt hij heel wat uurtjes, samen met Jan en Gust Laurijssen. Hij gaat ook geregeld in Meerle biljarten bij Jef Mertens en Frans Koyen. Jaja, zegt Zander, ge moet ook wat profiteren van het leven. Wij zijn vroeger hard gegaan. Ja, vooral gij toch, antwoordt Julia. Zander moet dat beamen. En ik lust nog altijd goed een pintje, zegt hij, en alsof hij dat wil bewijzen, duikt hij de kelder in op zoek naar enkele flesjes bier. Tussen pot en pint halen Zander en Julia nog vele herinneringen op en zo verstrijkt de avond. Als ik door de invallende duisternis terug huiswaarts keer, bedenk ik dat Zander en Julia een mooie en soms ook harde 50 jaar achter de rug hebben. We hebben heel wat beleefd, maar het gaat toch allemaal zo rap voorbij, hoor ik Julia nog zeggen. Proficiat Zander en Julia met jullie gouden huwelijk.• 31


edeIdreef

Nieuws voor GOED OP DREEF IS welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315. 71. 86.

Na al dat goede weer in mei, viel het hier het eerste weekend van juni wel hard tegen dat het juist dat weekend moest regenen. Er stond immers heel wat op het programma. Zondagmorgen 4juni startte de fanfare met haar eerste rommelmarkt van het seizoen. Slechts enkele dapperen kwamen opdagen en met de eerste regenvlagen werd de markt weeral schoongeveegd. Zeker geen goede start. De week erna was het mooie weer er wel en kwamen er meer standhouders en kijk- en kooplustigen. U kan nog tot 10 september elke week terecht op het Geiteneinde (het stuk Dreef aan de grens) om te kopen of te verkopen. Ook die zondag 4 juni, presenteerde de fanfare haar gloednieuwe uniform. Fier stapte zc op vanaf de grens naar de lagere school. Onderweg hielden ze af en toe even halt om een serenade te brengen ter hoogte van de rommelmarkt. Ik denk dat ze mogen gezien worden in hun moderne kostuums. Blauwe jas met embleem, grijze broek, wit hemd en een blauwe plastron. Na even halt te hebben gehouden bij de paters voor een groepsfoto, die echter door de regen niet zo goed gelukt is, stapte de fanfare op naar de lagere school, om daar het schoolfeest te openen.

Het ouderkomitee, de leerkrachten en de leerlingen hadden weer heel wat energie gestoken in de voorbereidingen van het schoolfeest. Door de slechte weersvoorspel/in gen hadden ze het zekere voor het onzekere genomen en een grote tent laten opstellen op de speelplaats van de school. Gelukkig zou ik zeggen, de regen hield echter de vele geïnteresseerden niet thuis. De tent zat goed vol. En wonder boven wonder in de laatste namiddag kwam ook de zon er nog door wat de boel direkt weer meer opfleurde. Zoals u vorige maand al kon lezen stond het schoolfeest in het teken van sprookjes en vertelselkes. Onder het motto 'Er was eens...', werden er verschillende sprookjes uitgebeeld. Het begon al met de wolf en de zeven geitjes. Geiten zijn geen ezels maar moeder 2eii en de kleintjes, vonden het

maar niets om zo'n drukke tent binnen te gaan. Er moest daarom ook eerst een ware klopjacht georganiseerd worden, wat de boel alleen maar meer plezieriger maakte. Maar alles kwam toch nog goed terecht. De namiddag werd aaneen gepraat door de oudste leerlingen van het zesde studiejaar. A Is lagere schoolverlaters haalden zij ook herinneringen op van hun schooltijd in het 'Dreefke'. En zo werd de namiddag voorbij gezongen, gelachen en gedanst. Tussendoor konden ook de toeschouwers hun krachten meten met een spelletje hamerslagen, of hun centen kwijt bij de tombola of aan de tapkast. Allemaal voor het goede doel. Toch weer een geslaagde dag niet in het minst dankzij de hulp van ouders, vrienden en kennissen.

De kinderen en de leerkrachten van de lagere school " Dreefke' konden zich weer eens duchtig uitleven voor een geboeid publiek. Alles onder het motto 'Er was eens...'. Dat hier is geloof ik Assepoester? 32

Het weekend daarna, zaterdag en zondag 10 en 11juni ging de tweejaarlijkse missietentoonstelling door in de zaal van de paters. Dit ten voordele van de missionarissen van Meersel-Dreef. Er stond een collectie Oosterse kunst opgesteld, een poster- en wenskaartenbeurs, een verzameling handwerk, een tombola en een standje over het doen en laten van onze missionarissen. Je kon ook raden naar het aantal rozijnen in een groot rozijnenbrood en je dorst lessen in het patronaat. Het missiekomitee was best te spreken over de opkomst van de mensen en over de verkoop. El

Omdat de riolering toch nog wel een tijdje op zich laat wachten, werden op de Dreef alvast de grootste kuilen naast het wegdek opgevuld met asfalt afschraapsel. Ook de St. -Lucia kapel werd onder handen genomen. Een ploeg ,'ehililp,,s 'tI-. n -4 1: uim liet werk. llçt resul taat kunt u nog steeds elke eerste zondag van de maand gaan bekijken in de namiddag. Dan kunt u vrij in en uit wandelen. El Juli staat voor de deur en dat betekent voor de meeste mensen vakantie. Hier te MeerselDreef en ook in Wortel, betekent juli ook kermis vieren. Van zaterdag 8juli tot zondag 16 juli is het weer lol maken, dansen en drinken geblazen. Op zaterdag 8juli wordt de kermis officieel ingezet door de fanfare. Zondag is het dan de eerste echte kermisdag. Met levende muziek op verschillende terrassen. Voor maandag staat hetzelfde recept op het programma maar dan worden ook in de namiddag van café tot café de jaarlijkse volksspeten gehouden. De gebuurten leven zich daarbij tegen elkaar uit in allerlei spelletjes zoals: watcrzakgooien, schijfrollen, steltiopen, vlegelhangen, enz. Dinsdagnamiddag treden de gebeurten weer aan voor een kampwedstrijd op het Heieinde. De deelnemende gebuurten zijn: Heieinde (de heibossen), Meersel, Moleneinde, Dreef Midden en 't Geiteneinde. Tijdens de nakermis wordt 's zondags de boel


MEERSEL DREEF nog eens dunnetjes overgedaan. Café Moskes organiseert ook dit jaar weer een popfestival tijdens de kermisdagen. Meer daarover kunt u hij Mark Sprangers in de fusieswing lezen. El Tot slot, heeft u ook de handels- en beroepen gids van de 1-loo gstraatse pers gelezen? Er staan naar mijn gevoel veel interessante wetenswaardigheden in. Jammer genoeg blijken er in Meersel-D reef geen handelszaken te bestaan. Ik kon tenminste geen enkele zaak of zelfstandige vinden met de vermelding Meersel-Dreef er achter. Of zie ik dat fout? Wie we ook niet konden vinden was één van onze trouwste lezers, namelijk Loen Pauwels.

Die was diep ongelukkig dat haar kapsalon niet vermeld stond. En je weet zo iets gaat over de tong. En alle klanten maar vragen van 'Loen waarom sta jij niet in 't boekske van de Hoogstraatse gazet?' 't Was enkel een vergetelheid die ik hier dan al maar recht zet:

Haute coiffure, kapsalon Loen, Klein Eyssel 23, tel.: 315 75 76. 1-1 En nog prettige vakantiedagen. R

De fanfare 'Voor Eer en Deugd' presenteerde op zondag 4 juni hun nieuw uniform Dreef. Lopen ze er niet netjes bij?

ie Meersel-

JE VAN DE MAAND

.~

We denken niet dat de jongeman uit Meerle nog zo hard kan lopen als destijds op de Chiro-cross want wij ontvingen zijn antwoord pas op het laatste nippertje. Evengoed krijgt hij van ons 500 fr. die hij mag opdoen in de winkel van Framsport. Naam en adres van de gelukkige bij de Framsport advertentie

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN!

t-

-

KWALITEITSPLUI MVEE

JAN STOFFELS

,

-

1-

Heimeulenstraat 20 2328 Meerle

TE HUUR: gemeubelde bungalow + kamer voor bejaarde (die zich kan behelpen). Klooster Mariaveld, Bredaseweg 30, Minderhout. Tel. 03/ 315.70.02.

TE HUUR: huisje in de Ardennen. Vrij eind augustus en september. Tel. 03/314.55.19. [utomatische belating bij het Bestuur der Postchecks... Domiciliëring, doorlopende opdracht

Dit keer hebben we een erg recente foto uit het archief geplukt. Ik lieg, ze zat er nog niet in. Onze fotoman Jef schoot deze kiek aan het kapelletje van de statie (in mei11.). Dit vroom jongmensje moet papa of mama maar eens vlug aanporren om een kaart met naam en adres en telefoon te sturen naar. D.H.M. K. Boomstraat 37, 2320 Hoogst raten. Hij of zij kan dan voor 500fr. inkopen doen bij Framsport in Merksplas.

33


Fusieswing

Hoge noten duren 't langst Op zaterdag 3juni leken in Cahier De Brouillon alle rekords inzake publieksopkomst gebroken. Van heinde en verre kwam men naar Hoogstraten afgezakt om het Amerikaanse trio GREEN aan het werk te zien. Wij ook, en we werden voor de moeite beloond. Met een speeltechniek 'alsof ze ermee geboren waren' dreef de groep vlot langs haar repertoire van felle gitaarrock, daarbij vooral gestimuleerd door de hoge registers die zanger Jeff Lescher beroerde. Al dient meteen toegegeven dat zijn vokale zuiverheid tijdens de voorgaande Europese tournee zwaar had ingeboet. Veel werk uit de LP 'Elaine McKenzie', gekombineerd met 'oud' en 'nieuw' materiaal. Feit is dat songs als 'Radio Caroline', 'Never FaIl in Love With Someone, When You're In Love With Someone Else' en 'Beaten Into Submission' en nog vele andere onze oortjes aardig charmeerden. Goed voor twee keer bis, en een muzikale prestatie van degelijke kwaliteit.

dAL. De rockers komen aan hun trekken met L.A. CONNECTION en TUNE-AMATIC, hardrockers vinden soelaas bij THORAX, VIENNA en CHARLOTTE. Tussen deze reeks bescheidener namen toch nog twee topacts, beide van Nederlands kunnen. Op 9 juli staan TROCKENER KECKS geprogrammeerd. Na de publiciteit rond hun recentste LP 'De Jacht' figureert deze felle rockgroep weer op een hoop Belgische festivalpodia, en we mogen bijna gewagen van verzadiging. Rick De Leeuw en co. hebben gelukkig ondertussen voldoende street credibility ontwikkeld om zich waardig doorheen het zomerseizoen te spartelen, en het zal bij het begin van de zomervakantie swingen worden, daar op Dreef. Op 16 juli speelt GRUPPO SPORTIVO als top of the bill. De terugkeer van een Nederlandse zeventiger jarengrootheid, benieuwd wat ervan is overgebleven. Programma Moskes '89: - 8/7, 20 uur: K.C. JACK & THE BISHOPS (NL) en DIRTY FINGERS (B/NL). - 9/7, 15.30 uur: REFLECTION SPECIAL (NL), HERB MEWS AND THE MULES (NL) en TROCKENER KECKS (NL). - 11/7, 20 uur: L.A. CONNECTION (NL) en TOO CUTE (B). - 15/7: THORAX (B), VIENNA (NL) en CHARLOTTE (NL). - 16/7, 16 uur: TUNE-A-MATIC (NL), NONKEL NEY'S RHYTHM 'N BLUESBAND (B) en GRUPPO SPORTIVO (NL). De inkomprijzen variëren tussen 120 en 180 frank, maar je kan flink besparen door de aankoop van een passe-partout voor het ganse

gebeuren. Die kost je slechts 450 frank, en dat lijkt ons aardig meegenomen. In elk geval een serieuze boterham, en dat weet organisator Ad Maas ook. Bel hem daarom op op tel.nr . 03/315 70 15.

Wortel kermier, rock en vertier U heeft het al gemerkt: de tijd dat je op kermissen alleen speciaal feestgedruis meemaakte in een Klessens-spiegeltent, is allang voorbij.

Moskes '89, goed op dreef Tussen 8 en 16 juli valt er op Meersel-Dreef kermis méér te beleven dan foorgeloop en zatlapperij. Dan gaat de vierde editie van Moskes '89 door, een gebeuren dat in vijf dagen tijd met dertien groepen uitpakt. Op het terrein bij café 't Hoekske werd een professioneel podium neergeplant, en op dat podium staat alles te gebeuren. The blues is er, maar K.C. JACK & THE BISHOPS en NONKEL NEY'S RHYTHM 'N BLUESBAND. Coverwerk genoeg ook, daarvoor zorgen TOO CUTE, HERB MEWS AND THE MULES, DIRTY FINGERS en REFLECTION SPE-

SPECIAALZAAK: •

Ten FOTOCOPIEREN

*

34

Inliinden

Gruppo Sportivo

coii

J aarlijks verlof van 1 tot 10 julienvan7

Vrijheid 215

tot 15 augustus. Tijdens de vakantie ook de maandag.. namiddag gesloten. / /

0 Geschenkartikelen * Wens kaarten

Hoogstraten Tel. 03/3147241

En de balgroepen worden meer en meer vervangen door hun collega's uit het rockgenre. In Wortel is de trend niet anders, en op het podium onder De Boomkes zullen drie namen figureren. De Lierse rockers THE WOLFBANES (8/7), de bluesbeesten van GIVE BUZZE (9/7) en tenslotte feestvarken NONKEL NEY'S RHYTHM 'N BLUESBAND, een herhaling van vorig jaar trouwens (10/7). Het goeie weer behoort stilaan tot de vaste ingrediënten van Wortels wilde week, het rijk stromende gerstenat ook. Je ziet maar wanneer de live-muziek begint. De inkom is toch in alle gevallen gewoon gratis!


MUZIEK

-i

Bloemsier0 Kunst cm

-

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 L'été du Cahier De vakantie duurt lang, vandaar dat Cahier De Brouillon ook tijdens de maand juli een muzikaal woordje meespreken. Op vrijdag 21 juli wordt een heuse RAMONES-SPECIAL georganiseerd, een avond die wordt opgedragen aan de enige overblijvende ouwe punks uit de Verenigde Staten. Als je na die avond nog niet alles over Ramones weet... Momenteel wordt nog hard gewerkt aan het programmeren van een live-act die het repertoire van onze helden zal coveren. Zaterdag 22 juli doet hiphop weer z'n intrede in Hoogstraten. In dit genre lijkt slapend België' n oogje te hebben geopend met FRESH BEATS, een fris viertal uit het Antwerpse. Zomaar eventjes drie rappers én een scratcher die van wanten weten. En, jongens, eindelijk een meisje op het podium, in de beste Neneh Charry-traditie. Fris, dansbaar en zomers. Zo hoort het. Het begint telkens om 20 uur, en wie niet op vakantie of naar een festival is, kan in het café op Vrijheid 84 z'n soezende geestestoestand verfrissen.

With a littie Red Rooster to The Klooster AKKERPOP '89 dus. Na een wat tegenvallende editie vorig jaar dienden de organisatoren te denken aan een steviger programma, meer bepaald naar een heuse lijsttrekker. Men is daar ook in geslaagd. We beginnen met de afsluiter dus, en dat is het goeie ouwe stel DR. FEELGOOD, het kombo van de Britse geweldenaar Lee Brilliaux. Kniesoren zullen beweren dat 'Milk & Alcohol' nog altijd dé hit is, maar dan vergeten ze even alle andere lokale organisatoren die Dr. Feelgood op hun festivalaffiche hadden staan. Feelgood houdt van België, en België houdt van stevige rock, rock 'n roll en rhythm 'n blues. Dât is het triumviraat der opwinding, en daarvoor zorgt deze groep zonder twijfel. Ze stonden allang op de verlanglijst van de Meerse Mussen, en ze hebben het 'zeel' naar zich toegetrokken. Er is echter nog meer te beleven, vroeger op de dag van zondag 30 juli. Openers zijnde 'Weltse' gezelligaards van RICH DANNY & THE WEALTH, het Mussenakkers huisorkest. Vervolgens (zij weer!) NONKEL NEY'S RHYTHM 'N BLUESBAND, die hiermee voor juli een hattrick scoren. En wellicht werden ingehuurd om typische festivalverschijnselen als 'grasliggen' te neutraliseren. VIENNA vertegenwoordigt het heavy metal-genre op Akkerpop, ontstond uit de erfenissen van Highway en Horizon, en is muzikaal geënt op onder andere Van Halen en Magnum. TROCKENER KECKS (zij weer!) dan, nog steeds op 'Jacht' in de eeuwige Kempense velden. De Leeuw is een teken. Wij houden van die Hollanders. Meer valt er niet te zeggen. En we houden zeker van THE CREW, Akker-

DUKE (calypso uit Trinidad, samen met het Roy Cape Orchestra), THE VEGA BAND (Haïti) en als tussenverwarmer THE CARIBBEAN BRASS INTERNATIONAL de zeilen van het tentdak. Zaterdag 12 augustus treden LA MAFFIA (cadence de Martinique), RASPUTIN (merengue uit de Dominikaanse Republiek) en THE ROY CAPE ORCHESTRA (soca-fuivers uit Trinidad) aan, tussenin afgelost door THE EBONY STEELBAND, een 25-koppig ketelorkest uit GrootBrittannië, dit op een speciaal daartoe ingerichte festivalkiosk! Op het vlak van topacts heeft de Organisatie moeten inbinden, maar het is niet steeds goud wat blinkt. Nog steeds overheerst het sfeergevoel op de Blauwbossche velden, en moeten de puriteinen zich gedeisd houden. Hot, chaud, caliente! Meer daarover in onze augustus-Maand.

oudgedienden maar ondertussen wel dé topblues-formatie der Lage Landen. Hollandse, Belgische en Franse festivalorganisatoren vielen voor kwaliteit, voor 'No Peace Of Mmd', kortom, voor een prima groep. De tweede elpee waarvan hiernet sprake vond een Franse verdeler, en de geschatte verkoop zal 30.000 eksemplaren bedragen, zo voorspelt de broodheer der tricolores. And now, ladies and gentlemen... DR. FEELGOOD!

Praktische Antillen: -

De Praktijk: -

-

-

terrein: aan het Klooster op de Donckstraat te Meer. datum: 30/7/1989. deuren: 13 uur. Eerste concert: 13.30 uur. tickets: 250 frank (+ gratis Ster-Ale) in voorverkoop. Kaarten verkrijgbaar in alle CERA-kantoren van de regio. Aan de kassa betaal je 350 frank. festivalinfo: tel.nr . 03/314 76 54 (André Oomen).

-

-

-

terrein 'De Blauwbossen'. deuren 20 uur, live-muziek vanaf 20.30 uur. tickets: dagticket 400 frank in voorverkoop, 450 frank aan de kassa. Een weekendticket kost 700 frank in voorverkoop, 800 frank aan de kassa. voorverkooppunten: Gemeentekrediet Hoogstraten, FNAC (Antwerpen én Brussel), Concert Etc. en Metrophone (Antwerpen), Music Mania (Gent), Campus (Leuven) en Center (Turnhout en Hasselt). info op de Antillofoon: 03/3 14 37 32.

Namens alle festivalgangers, Mark Sprangers.

Benedenwindse Telex De zevende editie van de Antilliaanse Feesten heeft z'n programma rond. Op vrijdag 11 augustus vanaf 20.30 uur spelen TC AND THE PLAYBOYS (salsa antiyana uit Aruba),

.1111 1

jiuI sUD\R143010 -

SPTOI

w*od 90 ( ~oogsk G en r

-y

\L -

r mROfl

OLYMPUS

autobanden

s.iIII!

*

merkbanden

*

occassiebanden

* Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 -

7N_..

k

T M! FOOGR

uw Nikon

Filatelie: Een venster op de wereld en met een abonnement zo gemakkelijk!

reparaties

*

depannage

35


RIJDEN*****

IS PLEZANT, Kruiswoordraadsel

o~ Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Horizontaal: Ned. provincie - schip liefdesmaaltijd - kunstwerk bijwoord - p1. in Drente - p1. in Groningen - noot deel ve. vaarwater - ongaarne - onbep. vnmw. - bijbelse fig. bamboebeer - vlak - stamsymbool berg in Armenië - maangodin opperwezen - voorzetsel - de onbekende - vreesachtig klap - pers. vnmw. - landbouwwerktuig - gelofte keukengerei - bedehuis - voorgerecht telwoord ton - wijfjesschaap - Javaanse titel keukengerei - water met zout onbehaard - mann. dier - vrag. vnmw. welige groei

Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogstraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTUN ROVER Garage

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

Til GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84

Vertikaal: uitgestorven paardesoort - pers. vnmw. open plaats in bos - echtgenoot en andere - knabbelen - vogel eiland bij N. Guinea - snoepgoed - huid voeg bij het lassen - huisdier Tibetaans leeuwhondje - doopmoeder Pl. in Gelderland - Europeaan - muzieknoot telwoord - boksterm nv. in U.R.R.S. slingerplant - noot boom - nieuw - familielid kier - oude vlaktemaat raam - kostuum boom - brandstof - tennisterm uitgave - ontvreemden - Chinese munt Europeaan - mager schaduw - Bijb. plaats

* tweedehands wagens * alle herstellingen carrosserie

36

Leemputten 16 2310 Rijkevorset Tel. (03) 3145307

GARAGE AUTO MOTO -

J. BOGAERTS ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

S~

GARAGE VAN DER VLIET

Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

Oplossing van vorige maand op pagina 39

.1 .1. 3 1f 5.

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MIN DER HOUT Tel. 03/315.74.65

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A.

-

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra

NAULT°

S 9 40 41 42

3

L4

s

I

6

4

8

9 4044

41 lis 41


Burgerlijke stand Geboorten 28 april: Dorien, dochter van Luc Brosens en Gerda van Spaandonk, Meerdorp 81, Meer. 4 mei: Lore, dochter van Jan Kestetoot en Greta Kesselaars, Vrijheid 21, Hoogstraten. 5 mei: Robin, zoon van Michel Jansen en Rita Lauryssen, Groenewoud lC, Hoogstraten. 5 mei: Lennert, zoon van Jan Van der Linden en Kristine Floren, Katelijnestraat 19G, Hoogstraten. 5 mei: Daisy, dochter van Johan Oostvogels en Rita Fockaert, Donkakker 10, Meer. 10 mei: Mathijs, zoon van Rudi Peeters en Anny Goos, Minderhoutsestraat 109E, Minderhout. 13 mei: Loes, dochter van Constant Geysen en Johanna Van Boxel, Meterkensstraat 21, Hoogstraten. 16 mei: Leen, dochter van Joannes Gijsbregts en Dianne Verheyen, Venhoefweg 6, Minderhout. 20 mei: Gertjan, zoon van Willy Van den Broek en Ann Govaers, Dreef 124, Meerle. 24 mei: Ann, dochter van Jozef Pelkmans en Ilse Van Bouwel, Langenberg 52A, Wortel. 27 mei: Eva, dochter van Karel Pauwels en Anita Jacobs, Monseigneur Jansenstraat 20, Meerle. 27 mei: Hanne, dochter van Jacob Voeten en Marian Floren, Moerstraat 12, Hoogstraten.

13 mei: Svend Nielsen, Tramstraat 5, Turnhout en Martine Oomen, Vrijheid 245, Hoogstraten. Nieuw adres: Lod. de Konincklaan 340, Hoogstraten. 17 mei: Luc Vanherk, Haagstraat 36, Hamont-Achel en Karin Aerts, Donckstraat 34, Meer. Nieuw adres: Voort 1511, St.Huybrechts-Lille. 19 mei: Marc van Gompel, Lindendreef 35, Hoogstraten en Karine Aertsen, Bochtenstraat 37, Rijkevorsel. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 1, Hoogstraten. 19 mei: Ludovic Leemans, Minderhoutdorp 56, Minderhout en Sonja van Dun, Molenakkers 12, Rijkevorsel. Nieuw adres: Merksplassestwg. 70, Rijkevorsel. 19mei: Cornelius van der Velden, Kalmthoutsebaan 12, Zundert (NL) en Marleen Delcroix, Maxburgdreef 38, Meer. Nieuw adres: Van Lanschotsstraat 8, Achtmaal, Zundert (NL). 19 mei: Johnny Leenaerts, en Sonja Verheyen, 's Boschstraat 16, Hoogstraten. 20 mei: Marc Pauwels, Hazenweg 1, Meerle en Lutgarde Peeraer, Veldstraat 109, Beerse. Nieuw adres: Verbindingsstraat 14, Rijkevorset. 26 mei: Patrick Sprangers, Vooraard 14, Minderhout en Linda Verschueren, Bredaseweg 9, Minderhout. Nieuw adres: Vooraard lOa, Minderhout. 26 mei: Adrianus Bastiaansen, van Wely-hof 3, Zundert (NL), en Antonia Meeusen, Heerle 72, Meerle. Nieuw adres: Azaleahof 19, Zundert (NL). 26 mei: Eddy Van Den Bogaert, Worteldorp 56, Wortel en Carine Uytterhoeven, Gel-

Hu we/ijken 3 mei: Marc de Baenst, Warandestraat 15, Turnhout en Myriam Koyen, Katelijnestraat 1, Hoogstraten. Nieuw adres: de Merodelei 10, Turnhout. 3 mei: Gunter Jansen, Witherenweg 26, Minderhout en Petra Snyers, Vogelhofstraat 10, Wortel. Nieuw adres: Pater Declerckstraat 19, Wortel. 3 mei: Jacob van den Heuvel, en Maria Jacobs, Deken Lauwerysstraat 27, Hoogstraten. 5 mei: Guy Baeyens, Kabienstraat 73, LuIe en Marleen Verschueren, Dalweg 12, Meerle. Nieuw adres: Broekzijstraat 71, Lille. 5 mei: Ludo Van Bergen, St. Lenaartseweg 1, Hoogstraten en Ilse Adriaensen, Schoolstraat 3, Minderhout. Nieuw adres: Lod. de Konincklaan 322, Hoogstraten. 5 mei: Luc Vissers, Terbeeksestraat 62, Meer en Myriam Jansen, Heuveistraat 11, Hoogstraten. Nieuw adres: Vaartstraat 434, Brecht. 5 mei: Eric Roefs, Veldstraat 38, Beerse en Denise Strijbos, Poeleinde 22, Wortel. Nieuw adres: Vrijheid 23, Hoogstraten. 6 mei: Christian Schalk, Hoogeind 103, Meer en Els Vermeiren, Verbindingsstraat 2, Rijkevorsel. Nieuw adres: Helhoekweg 64, Rijkevorsel. 12 mei: Rudi Geerinckx, Charles De Costerlaan 21, Antwerpen en Greet Vinck, Gravin Elisabethiaan 49, Hoogstraten. Nieuw adres: Bisschoppenhoflaan 227, Deurne. 12 mei: Marc Tielemans, Vispluk 20, Vorselaar en Rosine Pluym, Hoogeind 67, Meer. Nieuw adres: Eindsestraat 26, Meer.

melstraat 109b, Hoogstraten. Nieuw adres: Gelmeistraat 109b, Hoogstraten. 26mei: Herman Koyen, Meerseweg 27, Meer en Hilda Wijnen, Lage Weg 43, Minderhout. Nieuw adres: Lage Weg 43, Minderhout. 27 mei: Marc van den Broek, Leemputten 18, Rij kevorsel en Johanna Eekels, Achtelsestraat 33, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtelsestraat 33, Hoogstraten. 27 mei: Paul Broes, Dennenlaan la, Grobbendonk en Lisette Goetschalckx, Bredaseweg 54, Minderhout. Nieuw adres: Dennenlaan la, Grobbendonk. 31 mei: Karel Vermeiren, Molenstraat 19, Hoogstraten en Lucia Verheijen, BaarleNassau (NL). Nieuw adres: Stoope Stede la, Baarle-Nassau (NL).

Overlijdens 2 mei: Jozef Wuyts, oud 51 jaar, echtgenoot van Ghislena Van Even, Pastorijstraat 21, Wortel. 4 mei: Joanna Marijnissen, 69 jaar oud, weduwe van August Christiaensen, Langstraat 2, Meerle. 9 mei: Jaak Laurijssen, 73 jaar oud, weduwnaar van Maria Rommens, Gestelsestraat 14, Meer. 24 mei: Rita Meijvis, 32 jaar oud, echtgenote van Walter Smits, Molenstraat 4, Hoogstraten. 27 mei: Julia Van Gils, 76 jaar oud, weduwe van Alphons Mertens, Beukendreef 10, Wor tel. 29 mei: Lucia De Clerck, 54 jaar oud, echtgenote van Jozef Verboven, Van Aertselaerstraat 1, Hoogstraten.

Wij maken u wegwijs bij uw meubel keuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

( (

Kunstmeubelen DE PUYDT

>

3

BEI&A>

-

(Pro Arte

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

•

KEMPISCH

UJ : II

i1..tl

37


KALENDER

Op stap in... 'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

`t Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen'

vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. Geopend:

nTR

HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

38

ZATERDAG 1 JULI Meerle: SPELNAMIDDAG van Turnkring 't Zolderke voor de kinderen. BARBECUE van de Chiro, om 20 uur aan de lokalen van de jongenschiro. Meer: TIEN JAAR GILDEKAMER van de St.-Jorisgilde. Om 14 uur: Open Schieting, om 18 uur: concert door brassband St.Rosalia, vanaf 19 uur: schieten, kaarten en bingo. In en aan de lokalen in de Donkstraat. ZONDAG 2 JULI Meer: TIEN JAAR GILDEKAMER van de St.-Jorisgilde. Vanaf 13 uur: tentoonstelling, kampioenenschieting, vendelen, gildedansen, concert door de Boerenkapel en open schieting om 19 uur. Aan en in de lokalen aan de Donkstraat. Meersel-Dreef: ROMMELMARKT op het Geiteneind. OPEN DEUR in de St.-Lucia-kapel, 's namiddags. VRIJDAG 7 JULI Wortel: de KERMIS wordt ingezet met een gratis Vat in het Slot en een kaartprijskamp in De Nieuwen Buiten. ZATERDAG 8 JULI Wortel: PAAPTORNOOI van de KWB, start om 13.30 uur aan de parochiezaal. REUZEKERMISBARBECUE met DJ Den Ed, ingericht door KWB, om 19.30 uur. OPTOCHT van de fanfare. Openlucht-optreden van de WOLFBANES aan het Slot. Muziek van STOMPING FATS en TRAVEL SOUND in de tent aan de St.-Jansstraat, evenals in De Nieuwen Buiten. Meersel-Dreef: De fanfare zet de KERMIS in. MOSKES '89 met JACK en THE BISHOPS en DIRTY FINGERS aan café 't Hoekske om 20 uur. ZONDG 9 JULI Wortel: lOde en tevens laatste KERMISWANDELING met meester Noeyens, vertrek om 9.30 uur aan de parochiezaal richting Staakheuvel. Optreden van GIVE BUZZE BAND in het Slot. Disco TRAVEL SOUND in De Nieuwen Buiten. STUDIO VRIJ en STOMPING FATS in de tent. Meersel-Dreef: KERMIS met muzikale optredens in en rond de cafés. ROMMELMARKT op het Geiteneind. MOSKES '89 met REFLECTION SPECIAL, HERB NEWS AND THE MULES en TROCKENER KECKS vanaf 15.30 uur aan café 't Hoekske. MAANDAG 10 JULI Wortel: Internationaal WIELERCRITERIUM voor dames (vertrek om 13.30 uur) en amateurs (vertrek om 15 uur). STOMPING FATS in de tent. TRAVEL SOUND in De Nieuwen Buiten. NONKEL NEY in het Slot. Meersel-Dreef: KERMIS met muzikale optredens in de cafés en VOLKSSPELEN in de gebuurten.

DINSDAG 11 JULI Meersel-Dreef: KERMIS met kampwedstrijden tussen de gebuurten. MOSKES '89 met L.A. CONNECTION en TOO CUTE om 20 uur aan café 't Hoekske. ZATERDAG 15 JULI Hoogstraten: Prijskamp van het Belg. Warmbloedpaard en Ruitertornooi op de terreinen achter het Rusthuis. ZONDAG 16 JULI Wortel: NAKERMIS met VOLKSSPELENCIRCUIT in het dorp. Inschrijven tot 14.15 uur aan het Slot. Meersel-Dreef: NAKERMIS en ROMMELMARKT op het Geiteneinde. MOSKES '89 met THORAX, VIENNA en CHARLOTTE aan café 't Hoekske. Hoogstraten: Prijskamp van het Belg. Warmbloedpaard en ruitertornooi van de Pony- en Rijvereniging, op de terreinen achter het Rusthuis. ZONDAG 16 JULI Meersel-Dreef: MOSKES '89 met TUNE-AMATIC, NONKEL NEY en GRUPPO SPORTIVO vanaf 16 uur aan café 't Hoekske. ROMMELMARKT op 't Geiteneind. VRIJDAG 21 JULI Hoogstraten: RAMONES-SPECIAL in Cahier de Brouillon. ZATERDAG 22 JULI Meer: MAXBURG-HEIFEESTEN, De WIRERI'S spelen in de feesttent in Maxburg. Hoogstraten: FRESH BEATS in Cahier de Brouillon. Minderhout: WIELERWEDSTRIJD cyclosportieven, liefhebbers, ingericht door de Minderhoutse Supportersclub, met start om 13.00 en 15.00 uur aan café Markgalm in Minderhoutdorp.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26. MEER Telefoon 03/315.74.29.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

14 -2323 Roogstraten-Wortel (03) 314 53 28

Tel.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere.dagen open vanaf 11.30 uur.

ROMA


VRIJDAG 28 JULI

't SLOT WORTEL .1

Minderhout: WIELERWEDSTRIJD nieuweOpeningsuren:

* donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

20.30-24.00 u. 20.00- 1.00 u. :19.00- I.00u. : 14.00-19.00 u.

RADIO CONTINU (FM 105.4) 24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken -

Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

ICARUS taveme fees&aal '\\'•

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Reizen-uitstappen Zondag 2 juli: Het Slot gaat naar WERCHTER, vertrek om 7.30 uur in Wortel. Dinsdag 4juli: KAV en KWB gaat naar ZEE. Vertrek om 8.30 uur aan de parochiezaal van

Schuttershof HOOGSTRATEN

Wortel. Woensdag 5 juli: De Landelijke Gilde van Wortel gaat naar de Ardennen. Zaterdag 8juli: KWB-Meer en Brassband St.-

Cafetaria

Harry Bogers

Rosalia gaan naar SCHERPENHEUVEL. De voetgangers vertrekken om 19 uur; de fietsers vertrekken op zondag 8 juli om 5 uur ('s morgens!). Dinsdag 11juli: Het Piuskoor (Hoogstraten) neemt deel aan de Gulden Sporenviering in ANTWERPEN. Woensdag 12juli: Het Slot (Wortel) bezoekt Stella Artois in LEUVEN.

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL

-

lingen, georg. door de Minderhoutse Suppor tersciub, met vertrek om 18.00 uur aan café Markgalm in Minderhoutdorp. ZONDAG 23 JULI Meer: MAXBURG-HEIFEESTEN met KINDERNAMIDDAG (luchtkasteel, goochelaar, poppenkast). 's Avonds BAL met NONKEL NEY. Meersel-Dreef: ROMMELMARKT op 't Geiteneind. Hoogstraten: BEIAARD-concerten, georg. door de VVV-Hoogstraten, van 16.00 tot 17.00 uur vanuit de St.-Catharinatoren. VAN 27 JULI TOT 6 AUGUSTUS Hoogstraten: Enkel- en open-TENNlStornooi van de Hoogstraatse Tennisclub in de Katelijnestraat 72 om 14.00 uur. ZONDAG 30 JULI Meer: AKKERPOP-FESTI VAL vanaf 13 uur aan het klooster aan de Donkstraat met optredens van RICH DANNY AND THE WEALTH, VIENNA, TROCKENER KECKS, NONKEL NEY, CREW en DR. FEELGOOD. Meersel-Dreef: ROMMELMARKT aan het Geiteneind.

DREEF

SNACK- en PIZZABAR

#k

't Stammineeke

Tel. 03/314.38.11 Gelmeistraat 2 Hoogstraten Cate-restaurant

-

DE GRENS

r /

Fntuur: maandag gesloten

Strjbeek 16 Meerle Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-32331 59107

5r

Café

Michel Faes Meerdorp 67, 2321 HOOGSTRATEN 031315.92.69

--

-

Oplossing kruiswoordraadsel vorige maand

a QOD irinrzi ii iønnn inmm inri nmirin

frituur

rPapilion

-

flfl

Minderhout

Gesloten: woensdag.

"

cii

B1302 1101113 i IL![1ll1113

VL1

Jeugdkultuur in Hoogstraten.

nommo,man

71

%.,. Ookopwoensdag. ,

G1011R2E1 E11tU! 1111011 Eir]

fl9 irrirri mrlEI 1iE102103 I flh1! 0 Et1UI1EI 13s13, omil&IEIEIEI 1111 1JuLI WIflIlFl t1fl

Ongevallen Donderdag 18mei om 19.5 5 uur werd in de Bavelstraat te Rij kevorsel het 9-jarig fietsertje Filip Smulders, Helhoekweg 47, aangereden en zwaar gekwetst, door de auto bestuurd door Lodewijk Van Doninck, Bavelstraat 52. Woensdag 24mei om 12.10uur werd de fietster (72) Margje De Geus uit Zwijndrecht, aan het kruispunt Leopoldstraat-Hoogstraatseweg in Merksplas, aangereden en licht gewond door een auto die gewoon verder reed... Zondagnacht 28 mei reed, aan de John Lijssenstraat te Meer een onbekende auto tegen de eigendom van José Antonissen, John Lijssenstraat 28, Meer. Er was zware schade. Zondag 28 mei om 14.45 uur kwam Karel De Bie (68 j), Klein Eyssel 20, Meerle, aan het kruispunt Dreef-Kapelweg, in aanrijding met drie fietsertjes: Daniel (6j), Michel (lOj) en Nathalia (9j) Christiaansen, wonende Meerseweg 7. De kinderen werden licht gewond. Maandag 29mei om 17.15 uur botste in Meersel, de bromfietser Petrus Helmer (17j) uit Breda, met de lichte vrachtwagen, bestuurd door Hugo Kooreman uit Vosselaar. Petrus Helmer werd licht gekwetst. Zondagnacht 4juni botste aan het kruispunt Bredaseweg-Desmedtstraat-Meerseweg, de auto bestuurd door Simone Anthonissen (36 j), Burgemeester Van Nuetenstraat 26, Meerle, met een andere auto, die verder reed... Zondagnacht 4juni reed in Meerledorp, GertJan Van Gorp uit Breda, met zijn auto tegen een vaste hindernis - Meerledorp 56-. De bestuurder werd licht gekwetst. De 20-jarige inzittende Van Heeren, eveneens uit Breda, werd zwaar gekwetst. Woensdag 7juni om 15.00 uur botsten aan de Voort te Meerle de auto's bestuurd door Mynam Dierckx, Voort 47 en Petrus Dekkers uit Brecht. Er was zware schade. Zaterdag 10juni om 14.50 uur botsten aan de Vrijheid, drie auto's met als gevolg zware schade. De bestuurders waren: Wilhelm Steverinck uit Amsterdam, Harry Vanderhenst, Heibergstraat 10 en Wim Brosens, Worteldorp 16. Vrijdag 16juni om 16.10 uur botsten aan het kruispunt Minderhoutdorp-Gemeentestraat de auto's bestuurd door Ann Schalk, Hoogeind 101, Meer en Maria Eelen, Perenstraat 9, Rijkevorsel. Er was zware schade. Zondag 18 juni om 19.00 uur reed Michel Sprangers, Heimeulenstraat 21, Meerle tegen een vaste hindernis aan de Bredaseweg te Minderhout. Er was zware schade.0

p.v.b.a. DE HOOCSTRAATSF PFR' uitgeverij 1 .ocnho Useweg 34

2320 Uuogstraten lel.: 03,'314.55.04 RITDAKTIE.tel.: 314.41.26

1

ADMINISTRAflE: tel.: 314.49.11 HP.T.,44,797 13.1 Vr.: 419.121.756 BANK: 743 3243117 49 verontw. ullg.:

J. fraa..en,

Oude Weg20

2423 !foügslraien. 1

39


โ ขtiii

fl

Brandweer 314.42.43 GAS BESTELLEN

RIJKSWACHT: 314.50.08

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken

CROES pvha

Verzekeringen Leningen

Eddy BLOCKX

Leemputten nr. IC Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Joos en Gerda Croes-Rombouts

&

POLITIE: 315.71.66

b

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Vrijheid 180- Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91

Tel. 03/314.48.63

Indoor tennis

00

Tennisclub Wd<e VRIJHEID vzw

Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

HUISARTSEN 1 en 2 juli: DR. GEERT FAES, H. Bloed-

HARLEKIJN r= .00

Tel. Lotto

laan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10

Speelgoed

8en 9juli: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16,

Schoolgerief Dag- en Weekbladen

Meerle. Tel. 315.85.55 15 en 16 juli: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel.

3 14.3 1.66.

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + kopeiwerk

Vrijdag 21 juli: DR. C. BOEREN, Eester-

-

mansstraat 15, Meerle. Tel. 315.82.21. 22 en 23 juli: Nog niet gekend.

JOS SERVAES

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

03/314.76.81

Tel. 03/314.51.33

Antiek KuS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

APOTHEKERS

mobilE REnt

Van 30 juni tot 7 juli: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Zaterdag 1juli: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 7 tot 14 juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 3 15.73.75.

Tel. 03/314.34.37

)3

AUTOVERHUUR

Zaterdag 15 juli: APOTHEEK FRANSEN,

~

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50 Brandbeveiliging

AKEMA Groenewoud 7

-

2320 Hoogstraten

Tel.: 03/314.34.74

e

Van 14 tot en met 21 juli: APOTHEEK

CONTAINERDIENST

-

NOORDERKEMPEN

-

St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

SCHEVELENBOS, Tienpondstr. 2, Loenhout. Tel. 669.64.24.

Meerdorp 79

t

Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Zaterdag 22 juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 22 tot 28. juli: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel.

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

014/63.31.66. Geachte medewerkers, vooraleer koelere oorden op te zoeken, schrijf nog even uw bijdrage voor onze volgende Maand die op 26 juli verschijnt.

aluminium

hout

JSTINIG MARC VANLUFFELEN 5,1 0) , 31015 3$ VRIJHEID 29

Attentie: alle kopij dient binnengebracht te worden op woensdag 12juli in de Loenhoutse weg 34.

Alle inlijstingen op maat

nรก 18.00 uur tel. 03/3147578 -

Centrale Verwarming

HuDuJker1 Ba1 -

-

IulvnLl

en klein P

-

Jan Verheyen Onderhoud Depannage Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

BART VORSSELMANS

-

Hal 14 2322 Minderhout

Tel. 03/315 76 2F