november 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

de Nl AAND BLAD VIERDE JAARGANG, NR. 43 NOVEMBER 1988 PRIJS: 40 F.

1110011 d Torenbouwers

EĂŠnmaal, andermaal... de stemmen zijn geteld: de blauw-oranje combinatie wint of

Het loon van het dienstbetoon!

De kostprijs van het verdriet Over begrafenis en rouw

.


•W4

-v-

concrete punten De verkiezingen zitten er op. Voor Albert is er, naar ons gevoel, iets ernstigs gebeurd. Wij konden Albert's CPP namelijk niet terugvinden op ons stemformulier. Hier op de redaktie werden allerlei veronderstellingen gemaakt. Maar niemand durft naar Albert toe in de vrees een totaal ontredderd man te vinden. Zal de arme Albert vereenzaamd in zijn zetel zitten mokken. Of erger nog, de Van Frayenhoves achterna gaan in een niet te stuiten herfstdepressie. Er wordt geloot wie moet gaan. Ai! But a man's got to do what a man's got to do! Ik neem voor de zekerheid mijn vrouw, die toch enige ervaring heeft met de begeleiding van een zonderling persoon, met me mee. Je weet maar nooit. Aan de achterdeur kloppen we aan. De deur is open. We staan in de koepel. De verkiezingsaffiche hangt nog aan de staldeur. Pijnlijk! Dhr & Mevr. DHM: Albert! Albèèèr! Achter ons komt een klepperende Albert aangezoefd. Op zijn rolschaatsen en opmerkelijk goed gemutst.

AV: Wel, ik had u al een paar dagen verwacht. Ha, is dat uw madam? (stilletjes en met een samenzweerderige knipoog) Pront mens, zeg (luider) Allé, kom binnen. Albert 'rolt' tot in de moos en zet zich aan tafel. De thermos, de koekjes en de tassen staan reeds klaar.

AV: Goed hé, 't was echt heel goed allemaal. Mijn verkiezingscampagne was prachtig. :

:...............

3'

p.v.b.a. DE HOO(STRA ATSE PERS

uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 31441.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

l-I.R.T.: 44.797 13.1W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 rrUfl( w. J. Fransen, Oude tfeg 20 2323 Hna,,srauen,

Overal affiches. Iedereen kende de CPP. De gazetten stonden er vol van en op BRT II hebben ze zelfs mijn naam genoemd. En al die mensen die me aanspraken. Echt waar, hier zit een tevreden mens. DHM: Euh...

AV: (ironisch) Allé, Mannen Van De Hoogstraatse Maand. 'Gullie' moest toch beter weten. Gij weet toch ook dat een 'fictief' persoon niet echt kan opkomen. Soms begrijp ik 'ullie' toch niet. Ge weet alles altijd zo goed. Weet alles over 'taalfouten', gemeentepolitiek, sport, noem maar op. En dan zo'n

partij simpele Albert Vorstenbosch, daar trapt ge in. Ge weet toch ook dat ik maar een 'geesteskind' ben. Daarenboven zou ik niet eens echt hebben willen opkomen, zoals die 'ZweigPartij' van Wuustwezel. Dik belachelijk. Die pakken écht stemmen af van goedbedoelende partijen. En voor welk een ideaal dan nog: 'zuiplapperij'. Triestige kerels, als ge het mij vraagt. Zeg, waarover gaat het deze maand in un blaadje? DHM: Nog wat over de verkiezingen, over de torenbouwers, over dood en rouw... AV: Dood?... DHM: Ja, daar wordt niet veel over gesproken, hé...

Albert wordt stil en zet beide ellebogen op tafel. Hij staart naar de foto van zijn vader en moeder op 'het schouwke'.

AV: Ik was 15 toen ons vader stierf. Ik heb echter nog een geweldig goede herinnering aan hem. Gelooft ge dat ik hem nog over het koer ke kan horen lopen met zijn 'klonen' als ik dat wil. Het ongeluk gebeurde op 28 oktober in '44, een zaterdag. En ik weet nog heel goed wat ik aan het doen was: ik leerde een gedicht van Felix Timmermans. Vader is begraven op Allerzielendag... en ik heb het gedicht toen voorgedragen. Ik ken het nog woord voor woord. Hetzelfde gedicht heb ik ook nog voorgedragen tijdens de koffie na de uitvaart van ons moeder in '84. Dat was ook rond deze tijd. Met tranen in de ogen blikt Albert langs ons heen naar buiten.

Ons moeder was zo'n goed mens, hé, zo goed. Albert staat zachtjes recht en als in tranche declameert hij woord voor woord: De herfst blaast op den horen en 't wierookt in het hout de vruchten gloren. De stilten weven gobelijnen van gouddraad over 't woud, met reeën die verbaasd verschijnen uit varens en frambozenhout, en sierlijk weer verdwijen... De schoonheid droomt van boom tot boom, doch alle schoonheid zal verdwijnen, want alle schoonheid is slechts droom, maar Gij zijt d'Eeuwigheid! Heb dank dat gij mijn weemoed wijdt en zegen ook de vruchten. Een ganzendriehoek in de luchten; nu komt de wintertijd. Ik hoor u door mijn hart en door de rieten zuchten. Ik ben bereid Met het in 1944 ingestudeerde gebaar van overgave 'Ik ben bereid' steekt Albert beide armen krachtig vooruit. Daarbij verliest hij jammerlijk het evenwicht (rolschaatsen, nvdr) en ploft ietwat hulpeloos op zijn stoel neer. Erg pijnlijk!


INTERVIEW

Oe torenwerkers van toen 'Daar spatte op één second het machtig bouwwerk uiteen, waarin vier eeuwen tevergeefs hun tand hadden gezet, en dat door kettersche beeldstormers en goddelooze sansculotten was gespaard!' zo beschreef wijlen deken Lauwerys het dynamiteren van de Catharinatoren op 23 oktober 1944. Het zou tien jaar duren vooraleer de kerk terug in gebruik zou worden genomen. Met de bouw van de toren werd gestart in '53. Dit werk zou vijf jaar in beslag nemen. Amper dertig jaar na het beëindigen ervan staat de toren andermaal in de steigers. Over de werkzaamheden van toen hadden we een flinke babbel met vier torenbouwers: Gaston Huysmans, Jaak Willemsen, Roger Bleys en de senior van het gezelschap Jos Wegner. -

(.aston Huysmans was de stellingbouwer: 'Ik ben aan de toren beginnen werken in februari 1951. Toen werkten er nog vooral mensen van buiten 't dorp, Vlaanderaars die specialist en waren in zulke werken. Ik heb heel de ren mee gesteld, wal tcseh Cl een serieus

heb ik trouwens nog aan verschillende torens mee gemetst. Het was wel heel koud in de winter, een jas kon je altijd wel gebruiken.' Gaston: 'Ik heb Jos daar ooit zien staan werken met een snotpiet van wel twee meter lang... Ge moet daar niet mee lachen, het is echt waar. Alles bevroor daar boven direkt, en dat werd dan binnen de kortste keren een lange sliert. Je kunt je dat niet echt voorstellen als je er niet zelf boven gewerkt hebt!' Jos: 'In de muur zelf was het in de zomer dan weer heel goed om werken. Op het platte werd het echter stikkend heet, daar brandde de zon echt.'

Metserdiender Jaak Willemsen: 'Ik ben daar boven wel degelijk bang geweest, daar kom ik eerlijk voor uit... Ik kwam recht van de steenfabriek en ging vragen of ze geen werk hadden voor mij. Van de ene op de andere dag kon ik er beginnen. De toren stond toen zo'n tien of twaalf meter hoog. Na een paar weken zei de meestergast tegen mij dat ik mee naar boven moest. Dat ging nog wel. Boven moest ik dan een kruiwagen pakken. Toen zei Hobbels: Pakt die andere seffens ook maar, ik zie dat het hier wel zal gaan... En zo stond ik boven te werken. Ik heb er nog wel schrik gehad, ooit kon ik niet meer voor- of achter-

Gaston Huvsmans: 'En ,nooi dat het soms kan zijn daarboven, daar heb je geen gedacht van.'

werk was. De ijzeren buizen die wij gebruikten waren zes meter lang, en daar moesten wij iiiçç, Ik hl b ii i- l..ul,,vçi ten kruipen als een hond, zich vastklampend waar het ging. Maar al die tijd is er niemand afgedankt geworden, al durfde niet iedereen het werk op die grote hoogte aan.' Metser Jos Wegner: 'Ik was niet bang, maar wat Gaston bij het stellen allemaal deed, dat durfde ik toch niet. Wij werkten met een ploeg van vijf metsers. Mijn vaste maat was Sus Vindevogel. Bang ben ik niet geweest, dat hielp trouwens ook niet. Als je aan een bouw begint, dan moet je wel omhoog hè. Nadien

t -

Beeld uit de stoet ter gelegenheid van de aanstelling van Jozef Lauwerys als pastoor-deken te Hoogstraten. Op de achtergrond het vernielde stadhuis en kerk. (foto: Jos Hendrickx, 10juni 1945).

Foto op voorpagina De foto op de voorpagina bevat alle toenmalige toren werkers. Van links naar rechts zijn dat Gust Wouters (melser), Tist Lambert (lift), Frans Laurijssen (metser), architect Stijnen, JefLaurijssen (bekister-timmerman), Jos Wegner (metser), Sus Hoppenbrouwers (metser), deken Lauwerys, Jan Vervoort (timmerman), Fons Hobbels (meestergast metsers), Gaston Huysmans (stelling), aannemer Verstraeten, Gust Deckers (diender), Albert Michiels (meestergast steenkappers), Bert De Gruyter (timmerman), Louis Michielsen (mortelmolen), aannemer steenhouwerij Van Beumen, de Sus (defamilienaam was van de aanwezigen ontschoten), Jaak Willemsen (diender) en Sus Vindevogel (metser). 3


INTER VIEW

Vanop de Toren: alles okee

Met de haan op de kar, de 'mei' wordt gevierd. Jos Wegner, Gaston Huysmans en Bert de Gruyter. uit. Toen hebben ze mij van de stelling moeten halen. Het was wel hard werken, het metsen ging goed vooruit. In het begin was het trager natuurlijk, de muren zijn onderaan zo dik dat je er met een auto over kunt rijden.' Steenkapper Roger Bleys: 'Ik was nog geen zeventien toen ik als steenkapper begonnen ben aan de toren. Vooral van Bert Michielsen heb ik ontzettend veel geleerd toen, die kwam soms zelfs een architect ter hulp als die iets niet goed begreep. De tekeningen waren op model allemaal, maar de steen moest natuurlijk ter plaatse op ware grootte uitgekapt worden - zo'n gotisch raam is zo'n zes meter breed en zeventien meter hoog! Tot in '55 hebben we gekapt met drie man aan de witte steen. Sommige stukken waren meer dan een kubieke meter groot. Een goede leerschool was dat natuurlijk wel.'

Urnen en schedels Caston: 'Vooraleer de toren opgemetst werd, moest eerst alles wat er nog stond worden afgebroken. De fundamenten moesten gecontroleerd worden op mogelijke scheuren. Tot 1m40 onder de grond is er nieuwe beton gestort. Toen kwamen we ook uit bij de kelder onder de toren. Precies in het midden zit die, in trapvorm aflopend met heel fijn metselwerk. De fundamenten die lager zaten waren nog goed en zijn dus blijven zitten. Metersdiep was dat nog, daar heb ik geen idee van... Bij het breken zijn we bij heel wat onverwachte dingen uitgekomen. Op een gegeven moment was ik aan het boren toen mijn boor ineens naar onder schoot. Ik dacht: weer een kelder, maar uit het gat kwam na een tijdje een emmer te voorschijn. Precies een drinkemmer voor kippen. In de emmer bleek een doos te zitten, met een Latijnse tekst op het deksel. De meestergast kwam erbij, en toen bleek dat een urn te zijn die de asse van de een of andere graaf bevatte. Op die plaats zijn elf volwassenen begraven en een meisje met heel lang zwart haar, dat kon je nog zien. Op een ander moment kwamen we uit bij een diepe put. We lieten er eerst een kaars in zakken, maar die ging al snel uit. Drie dagen later weer hetzelfde. Toen ben ik er toch aan een koord ingegaan. Ik kwam in een grafkelder uit, doordat die plots aan lucht blootgesteld werd zakten al die mannen ineens in

elkaar. Ze hadden nog prachtige kleren aan en al... Langs de kant van de sachristij zag ik eens een muis in een scheur in de vloer verdwijnen. Ik kap dat verder open en kom uit bij een doodskop. Toen we er helemaal doorgebroken waren, bleken er onder de vloer duizenden doodskoppen te liggen... Zoiets ver geet je toch allemaal niet licht hoor.' Jos: 'We hebben toch veel afgelachen bij het werk. Bij het metsen was het eigenlijk veel plezanter om boven te staan dan beneden. Als je samen stond boven, dan had je heel wat vriendschap aan mekaar. We zagen mekaar toen ook geregeld voor een partij kaarten. Als het regende moesten we niet werken, dan werd er ook een kaartje gelegd.' Jaak: 'Maar anders waren het dagen met hard werken, dat kan ik wel zeggen. Als we boven waren, hadden we 's middags amper een half uurtje om naar beneden te gaan met de lift en dan rap rap te gaan eten. Het moest toen

'Tot nu toe hebben we geluk gehad met het weer' zegt aannemer Borghmans, zodat we alles volgens het schema kunnen afwerken. Er zijn geen tegenvallers, het bestek was goed opgemaakt en alles verloopt volgens de beschrijving van lastenboek cn plans. Verleden week (2de week oktober) hebben we dc haan eraf gehaald en de bol hersteld. Daar zijn 4 bewerkingen voor nodig, o.a. een behandeling niet bladgoud. Dat is echt goud ja, het bestaat uit een heel dun laagje dat erop geblazen wordt. Dan hebben we het kruis proper gemaakt en geschilderd. Zo'n kruis is ook groter dan je denkt: Âą 8m hoog en 3m breed. Vervolgens werden de schalies (leien) nagekeken, nok het Innd ertussen Het binnenste van de toren krijgt ook een grote beurt, het houtwerk wordt hersteld en gedrenkt, de dakkapelletjes worden gerepareerd. De verweerde gedeelten van de natuursteen worden zorgvuldig weggenomen, nieuwe steen met zelfde vorm en afmeting wordt geplaatst. Aan de vieringtorentjes (op de 4 hoeken van de toren) wordt veel zorg besteed; daar is veel natuursteen aan gebruikt die moet vervangen worden. Om dat goed te doen, wordt dezelfde bekapping als vroeger toegepast, dwz. 35 slagen (of kappingen) per 10cm. Wat het schip van de kerk betreft, daar worden de slechte stenen afgehaald, genummerd en per pinakel bewaard in verschillende kisten. De bovenkant van het schip krijgt een speciale bescherming tegen het aftakelen. In het algemeen kunnen we zeggen dat het werk goed opschiet. De zwaarste karwei tot nu toe was het plaatsen van de stellingen; dat moest gebeuren zonder de bestaande constructie te beschadigen en dat was niet simpel.'

Zicht op de onvolzooide toren van de St.-Caiharinakerk vanuit de tuin van de familie Croes

in de lente van 1957. (foto: Jos Duponi-verzameling: Ostmuseum, Hoogstraten).


INTER VIEW allemaal nogal vooruit gaan. Toch bleef ik liever boven staan, je kreeg er bibbergeld en verdiende dus iets meer. Niet dat het zoveel was, maar toch. Het gevaarlijkste voor ons metcidienders was om daar boven op de muren te lopen met een kruiwagen. Zeker als er wind s as, moest je dat voorzichtig doen, of er zou

Restauratie Jaak: 'Als ik hier nu die stelling naar omhoog zie gaan, dan denk ik niet dat ze er mij nog ooit op zouden krijgen, voor geen geld ter wereld.' Gaston: 'Het is natuurlijk wel rap dat ze er terug aan moeten werken. Amper dertig jaar. Het voegwerk had beter geweest moeten zijn. De mengeling die gebruikt is, was niet goed - dat wisten wij toen. Maar wij hadden daar niks over te zeggen, ons zagen ze niet eens staan voor zoiets. We hebben een vijftiental stalen moeten voegen voor de architect en uiteindelijk werd de goedkoopste gekozen. Dat was een vierde cement, zand, kalk en zavel. Dat kon nooit houden, maar ja... Baas is baas in zoiets. Ook met de witte steen was iets aan de hand. Wij kenden daar niets van, maar zagen toch ook goed het verschil tussen de nieuwe en de oude steen. De oude Steen was zo hard als ijzer, terwijl de nieuwe op plaatsen veel zachter was.' Roger: 'De witte Steen was Vourion, normaal

Roger Bleys: 'Er is goed werk geleverd toen, en ik ben nog altijd trots eraan meegewerkt te hebben.'

wel eens iets beneden kunnen belanden. Al maar goed dat er bij de hele torenbouw niets ernstigs gebeurd is.' (,aston: 'Fons Bolckmans is wel vanop zo'n zeven meter hoogte uit de lift gevallen. Nadien is die niet meer op het werk geweest, al had hij niets na die valpartij.' Jos: 'Iemand heeft ooit ook wel eens een steen tegen zijn hoofd gehad. Het gevaarlijkste was het nog voor wie beneden werkte. Als die iets op zijn kop kreeg vanop die hoogte, dan had die wel gedaan met praten, die zou kees zijn!' Jaak: 'Zelf ben ik boven een keer ferm uitgeschoven toen het gevroren had. Ik geraakte met mijn been onder de kruiwagen geklemd. Ik heb het toen in mijn rug gekregen, heb een maand ziekenhuis en zeven weken plaaster meegemaakt.' Gaston: 'En een keer heeft het niet veel gescheeld of er was een ernstig ongeluk gebeurd. Jaak Willeinsen: 'Ik sta al te bibberen als ik die stelling nu alleen nog maar zie staan.'

gezien een heel goede steensoort. Maar onder mekaar hebben wij toen ook wel gezegd dat die Steen zo ongelijk leek van hardheid. Soms waren er keiharde delen, soms dan weer zachte delen in. Nochtans was die Steen getest, er waren stalen van opgestuurd naar een

Geen toren te hoog Voor dakbedekker Jos Stoops lijkt geen toren te hoog. Ook de Catharinatoren niet, hoewel die met haar 104,70 meter een niet onaardige poging doet om de bekroning te vormen van een dakwerkerscarrière. Jos Stoops zelf hierover: 'Wij doen al jaren lang dakwerken in onderaanneming voor de firma Borghmans. Het is ook zo dat wij hier nu betrokken geraakt zijn bij de herstellingen aan de Catharinakerk. We hebben al heel veel torens bedekt. Mijn vader destijds ook al, tot hij in 1954 van een hoogte van 54m naar beneden is gevallen. Ik was zelf 17 jaar toen, en was samen met hem aan het werk. Toch ben ik in het beroep gebleven, schoolgaan zag ik niet zitten, terwijl dakwerken me wel wat zei.' 'Dit werk is nu natuurlijk een beetje speciaal voor mij. Het is in de eigen stad, en het gaat om wat ikzelf een van de mooiste torens van het land vind. Zo'n werk wordt dan al gauw een uitdaging. Ook mijn mensen voelen dat zo aan hoor, het is eerder van er op te mogen werken dan van moeten... Dat is misschien een beetje te vergelijken met een bergbeklimmer die liever een wand van 1000m beklimt dan eentje van lOOrn.' 'We kunnen gebruik maken van heel goede stellingen, mag ik wel zeggen, en dat betekent wat voor de veiligheid. Wij moeten een aantal herstellingen uitvoeren: loszittende leien vervangen of vastmaken, lekken opsporen, het loodwerk nazien. Een speciaal karwei is het verwijderen van de haan en de bol die moeten verguld worden. Al bij al zou alles geklaard moeten zijn op een tiental dagen door een viertal mensen. Dan moet het weer wel goed blijven, vooral de wind kan immers roet in het eten gooien. 'Het heeft misschien een beetje weg van een bekroning van de carrière ja. De hoogte is daarbij nauwelijks een probleem. Sommige mensen worden misschien wel duizelig als ze vanop de begane grond naar hoven kijken, voor mij is dat echt niet moeilijk. Al is het wel extra hoog natuurlijk. Ik weet nog hoe mijn vader ook altijd een speciale band had met de Catharina-toren. Hij heeft er met mijn peter nog verschillende herstellingen aan uitgevoerd, en zou nog geprobeerd hebben om het opblazen door de Duitsers te voorkomen. Als je altijd zelf mee torens hebt gemaakt, is het niet plezant om er eentje te zien vallen - zeker niet als het zo'n mooie toren is als deze hier...'.

ÎIEK f$

Jos Wegner: 'Een gewone werkman telde niet echt mee...'

Een metalen buis viel en schoof op het dak, recht in het dak van de achterkeuken van 't Zwanenhof. Rosalieke woonde daar nog, ik zag haar gaan en heb nog geroepen. Die verschoot nogal toen die buis recht omhoog in het dak schoot.'

BRILLEN CONTA CTLENZEN vrijheid 220

hoogstraten Tel. 031314.69.36


INTER VIEW laboratorium. Al wat gebruikt werd, is voorgeschreven in het lastenboek. Er is dus geen enkel stuk echt slechte natuursteen gebruikt. Dat de steen nu al vervangen moet worden, zal voor een stuk wel aan de luchtvervuiling liggen al is niemand daar zeker van. Maar ook in de oude toren zal de steen wel te lijden hebben gehad. Toen werd er nog met kalk gemetst, en er zullen dus heus wel stukken uit gevallen zijn. De mensen maakten daar toen nog zo geen probleem over... Bij de nieuwe

4

LtL 2,1

der zo van: daar hebt ge die vuilik weer, ha ha... We hebben wel allemaal een boek over Hoogstraten gekregen, nog voordat de toren helemaal af was. Dat was zowat als blijk van dankbaarheid voor ons werk. En ik mag zeggen dat we er verdorie hard genoeg voor gewerkt hebben!' Gaston: 'Toch blijft er altijd een zekere trots dat je meegewerkt hebt om die toren te bouwen. En mooi dat het soms kon zijn daar boven, daar heb je geen gedacht van. Dat moet je zien om het te kunnen geloven hoor. Soms waren er mistlagen, en dan zag je boven de mist alleen maar vierentwintig torens. Zo'n gezicht vergeet je echt niet makkelijk. Bij heel helder weer kon je ze zien werken aan de witte toren van Breda, tot zelfs de Onze Lieve Vrouwe toren van Antwerpen toe. Schoon jong, echt waar...' Roger: 'Als je aan zo'n toren werkt, dan vraag je je wel af hoe ze datzelfde werk vierhonderd jaar vroeger klaargespeeld hebben. Hoe ze toen zo'n zware stukken steen van meer dan een kubieke meter naar boven gekregen hebben, of dat grote kruis uit één stuk. Ik ben echt fier aan de bouw meegewerkt te hebben. Als ik nu zo naar al het kapwerk in de ballustrade van het hoogzaal kijk, wel dait ben ik nog altijd een beetje trots dat mee te hebben gemaakt. Of de grote poon, die lielemaal op ware grootte is uitgetekend en dan ter plekke werd gezaagd en gekapt... Er is goed werk ge'everd toen, en voor een archi-

onr (Je mom wordt geplaatst. tect of aannemer is dat altijd een mooi naanikaartje achteraf. De gewone werkman herinnert zich niemand meer...' Gaston: 'Ik hoop dat ze nu bij de restauratiewerken de relikwie niet vinden die ik er voor de deken in '58 heb verstopt. Het is bedoeld als een soort aandenken aan het herbouwen van de kerk. Het was een kostbaar zilvereo kastje dat alle weii gaiigbai c muntstukken bevat. Als ze echt alle balkcn eii zo gaan schoonmaken, dan komen ze er bji,a oiivei iiiijdelijk vroeger of later bit

Het einde in zicht, 30 jaar geleden. steen kan het water zich misschien vastgezet hebben in de zachte delen, zodat de steen splijt bij vriesweer. Dat is echter niet de verantwoordelijkheid van de werklieden, wel van de bazen hè!' Jos: 'Als je zo'n vuil broek aan had, dan had je geen aanzien hoor. Een gewone werkman telde niet echt mee. Op de Straat was het eer-

De ganse ploeg met deken Lau wereys.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapestraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9


VERKIEZINGEN

VANUIT HET KIESBU AU*#* Genenterdsverkiezingen, zondag 9 oktober

Voorkeurstemmen: A. Per lijst: cvP

De kandidaten werden gewikt en gewogen Verwondering en verwarring, vreugde en verdriet 's Zondags 's namiddags was het vrij vlug duidelijk dat deze verkiezingen slechts één overwinnaar telden. Arnold Van Aperen (KVB), en twee belangrijke verliezers, DE (Fons Jansen) en FB (Fons Sprangers), terwijl de CVP (Armand Coenegrachts) zich redelijk wist te handhaven. In de vroege avond kwam dan de officiële bevestiging van de uitslag: de KVB behaalde 10 zetels, CVP 8, DE 3 en FB 2. De SP geraakte ook deze keer niet aan de zo begeerde zetel. CVP VU SP KGB FB KVB DE bl/ong. 1

1988

%

2.875 -

354

3,8

-

1.170 3.453 1.553

388 1

zetels

1982

%

30,6

8

-

-

3.138 259 258 3.459

36,1 3,0 3,0 39,7 18,3

-

12,4 36,7 16,5 4,0 1

Haast niemand was echt verwonderd over de overwinning van A. Van Aperen en de KVB, maar dat het verschil met de anderen zo groot zou zijn, had men toch niet echt verwacht. Ook Van Aperen toonde zich verbaasd over het succes. De mensen van de CVP waren tevreden met hun resultaat niettegenstaande men wel had gehoopt om de grootste partij te worden. Ondanks de afwezigheid van de grote stemmentrekkers van vroeger was het verlies (1 zetel) beperkt gebleven. Dé verrassing van deze verkiezingen was natuurlijk het geringe succes van de DE-lijst van burgemeester Jansen en het bijzonder grote verlies van Fl3, van 4 naar 2 zetels.

2 10 3

1.590 -

1

329 1

9 -

10 4

-

3,6

-

1

Hoe is dat mogelijk? Waarom zo een afstraf fing? Vriend en vijand waren verbaasd en zochten naar een mogelijke verklaring. Zo noteerden wij o.a. de volgende opmerkingen: Men heeft het té Hoogstraats gekleurd beleid van de burgemeester afgekeurd. De coalitie van KGB en FB is duidelijk niet in goede aarde gevallen. De OCD'ers op de DE-lijst is geen goede zaak geweest. Het geruzie in college en raad zijn de mensen beu. Persoonlijk dienstbetoon is politiek meer renderend, theorie en programma's maken minder indruk. Ook de SP was gelukkig met de winst. Zij vonden het jammer dat de kiezer DE en FB gelijk behandeld had. Volgens hen is de FBafstraffing onverdienci,

A Ifons Sprangers,

Alfons Jansen, ontslagnemend burgemeester

zetels

waarnemend burgemeester.

Herman Verlinden ............ ............. 820 Armand Coenegrachts.................... 647 Jef Van Looy............................... 632 Staf Peerlinck .............................. 560 An Desmedt................................. 374 Jaak Huybrechts........................... 327 Rik Michielsen ............................. 322 Mai Sterkens................................ 305 Jef Blockx ................................... 304 Jan Sterkens ................................ 249 Teresa Christiaensen ...................... 242 Louis Tilburgs .............. . ............... 240 Gust Adams ........... . ..................... 221 Frans Adams ............................... 207 Cor De Bie .................................. 195 Jan Jacobs .................................. 186 May Sterkens ............................... 174 Denise Adriaensen ..................... . ... 170 August Koyen .............................. 159 Mai Sysmans................................ 151 Raf Jansen .................................. 136 Roei Vanderbruggen ...................... 131 Nand Bilcke................................. 101

sP Richard Paepen ............................ Guido Peeters .............................. Willy Kerselaers............................ Lyan Van den Hout ...................... André Stoops ............................... Danny Coertjens........................... Marie-José Van den Hout............... Paul Van Mechelen ....................... Constant Pinxteren........................ Lydia Goris ................................. Johan Laureysen........................... Mariëtte Cornelissen ......................

83 78 42 38 29 29 28 27 27 26 22 22

DE Fons Jansen................................. 659 Fons Van Huffel........................... 395 Karel Aerts ...................................346

Arnold run t1peren, toekomstig burgemeester.

7


VERKIEZINGEN Jef Verheyen Fred Van Ostaeyen........................ Jef Haseldonckx ........................... Mon Matthieu .............................. Mia Janssens ............................ . ... Bertha Devue ............................... Eddy Sabbe ................................. Jaak Snijders ............................... Manu Peeters ............................... Ingrid De Bie ............................... Astrid Christiaensen ...................... Marcel Brosens............................. Rit Govers................................... Jan Van Dijck .............................. Jan De Keuster............................. Peter Verlinden ............................ Kris Adriaensen ............................ Stan Govaerts .............................. Marc Boudewijns .......................... Jos Vermonden ............................

260

B. De Top-23

235

195 184 166 148 145

136 120 118 107 105 104 103 98 95 93 91 86 84

Arnold Vati ilperen mei radio Coniiniireporter. De kiesuitslagen zijn gekend. Over de coalitie moet nog onderhandeld worden.

Karel ,4erts (DE) met enkele KVB-gekozenen: Thérèse Coppens, Marcel Van Ammel en Karel Pauwels. Op het verkeerde paard ge wed?

FB Fons Sprangers............................. Juul Verhuist ............................... Milia Horsten............................... Ludo Koyen................................. Hilde Rigouts............................... Frans Snels .................................. Mark Sprangers .... . ....................... Sjat Franssen ............................... Frans Meyers ............................... Jan Rombouts.............................. Fons Goos .... . ............ ... . ........... ... Joos Thijs ................................... Fons Jacobs ............... .................. Jan Van Bavel ............ .................. Rosette Servaes............................. Eugeen Van Laer .......................... Leen Vissers ... .. . ........................... Jef De Ruysscher .......................... Jef Leestmans .............................. May Verheyen .............................. Jan Fret ...................................... Jos Van Dijck .............................. René Smouts ............. . .................. 8

KVB Arnold Van Aperen... ............. ....... Karel Pauwels .............................. 588 Marcel Van Ammel ....................... 420 Geert Marijnissen .......................... 322 Thérèse Coppens........................... 303 Frans Snneys................................ 289 Jos Brosens (Ho.) ......................... 277 Jos Brosens (Mr.) ......................... 272 Jos Martens ................................. 255 Mart Pemen. ................................ 245 .................... 241 L)anny Engels Louis Van Laer ............................ 231 Bert Snijers .................................. 197 Frans Tackx................................. 194 Danny De Pryck........................... 172 Bertha Mens ................................ 168 Jan Geerts ......... . ......................... 152 Ludo Lambrechts ........... ... . ........... 150 Jos Govaerts ................................ 145 Roger Sprangers ........................... 143 Frans Wouters.............................. 125 Jan Mertens ........ . ........................ 124 Chris Jochems .............................. 133

433 283 193 169 153 107 94 93 87 81 80 78 71 68 67 58 56 55

Wortel triotnfeert met Herman Verlinden en Staf Peerlinck. Hoogstraten staat er wat beteuterd bij in de persoon van Nand Bilcke.

55

51 43 42 31

Van Aperen Arnold KVB Verlinden Herman CVP Jansen Fons DE Coenegrachts Armand CVP Van Looy Jef CVP Pauwels Karel KVB Peerlinck Staf CVP Sprangers Fons FB Van Ammel Marcel KVB Van Huffel Fons DE Desmedt An CVP Aerts Karel DE Huybrechts Jaak CVP Marijnissen Geert KVB 14. Michielsen Rik CVP Sterkens Mai CVP Blockx Jef CVP Coppens Thérèse KVB Snoeys Frans KVB Verhuist Juul FB Brosens Jos (H) KVB Biusciis Jos (M) KVB Verheyen Jef DE

Jef Blockx mei het echtpaar Van der HerienAdriaensen. Zit er een zetel in voor Denise?

De meest merkwaardige vaststelling bij het bekijken van deze voorkeurstemmen is wel het feit dat senator Arnold Van Aperen alleen ruim 27% van alle geldige stemmen achter zijn naam krijgt. Sommige kandidaten deden het deze keer duidelijk beter dan in 1982, o.a. Herman Verlinden en Staf Peerlinck bij de CVP, Guy Peeters bij de SP, Juul Verhulst bij FB, Karel Pauwels en Thérèse Coppens van de KVB; anderen zagen hun score ten overstaan van 1982 dalen, zoals bijvoorbeeld Cor De Bie, Gust Adams, Nand Bilcke en Jan Jacobs van de CVP, Fons Jansen, Karel Aerts, Mon Matthieu, Jaak Snijders en Fons Van Huffel bij de DE, Fons Sprangers en Ludo Koyen van FB, Louis Van Laer en Ludo Lambrechts bij de KVB.


VERKIEZINGEN

Verkozenen CVP: Armand Coenegrachts, Herman Verlinden, Jef Blockx, Jef Van Looy, Staf Peerlinck, An Desmedt, Jaak Huybrechts en Rik Michielsen. DE: Fons Jansen, Fons Van Huffel en Karel Aerts. FR: Fons Sprangers en Juul Verhuist. KVB: Arnold Van Aperen, Karel Pauwels, Louis Van Laer, Marcel Van Ammel, Geert Marijnissen, Thérèse Coppens, Frans Snoeys, Jos Brosens (H.), Jos Martens, Jos Brosens (M.).

Zondagavond besliste FB reeds om in de oppositie te gaan zodat er eigenlijk nog maar twee mogelijkheden overbleven: KVB + DE of KVB + CVP. Na diverse contacten heen en weer tussen deze combinatie ontstond maandagavond een bestuursakkoord tussen de groep Van Aperen (KVB) en de CVP. Volgens Van Aperen waren de voorwaarden tot samenwerking vanwege de CVP met 8 zetels soepeler dan de ver langens van de DE met 3 zetels.

Taakverdeling Arnold Van Aperen (KVB) wordt de nieuwe burgemeester van Hoogstraten. Zijn bevoegdheid ligt vooral op het vlak van het college, de raad, politie, burgerlijke stand, de eredienst, sociale zaken en de algemene coördinatie van het gemeentelijk beleid. De eerste schepen wordt Armand Coenegrachts (CVP) met verantwoordelijkheid voor openbare werken, landbouw en middenstand. Schepen Pauweis (KVB) zorgt voor het onderwijs, de tewerkstelling en de derde leeftijd, Schepen Verlinden (CVP) heeft onder zijn bevoegdheid jeugd en cultuur, ontwikkelingssamenwerking, monumentenzorg, informatie en inspraak. Schepen Van Ammel (KVB) heeft huisvesting, bouwvergunningen, sport en toerisme. Schepen Peerlinck (CVP) bewaart de financies, verzorgt het patrimonium en ziet toe op de ruimtelijke ordening.

Sjar Franssen en Sus Snels toen het verdict nog niet gevallen was. Wat nu F.B.?

Coalitie: Toen de uitslag definitief bekend was trok elke partij terug naar zijn basis. De KVB vergaderde in zaal Victoria in Meer, de CVP in zaal Pax, DE in De Tram, FB ten huize van Fons Sprangers en SP zat in de Icarus. Theoretisch waren er verschillende mogelijkheden: KVB + CVP, KVB + DE, KVB + FB, KVB + DE + FB, CVP + DE + FB. Maar bij het vormen van een coalitie spelen ook steeds veel persoonlijke voorkeuren en tegenstellingen zodat het aantal praktische mogelijkheden toch wel een stuk kleiner was. Noch DE, noch FB zagen bijvoorbeeld elkaar samen opnieuw in een coalitie zitten. De gemeentebesturen met een nipte meerderheid bleek tijdens de voorbije jaren toch maar moeilijk te gaan. KVB en DE hadden reeds bij de splitsing afgesproken om nâ de verkiezingen eerst met elkaar te praten om te zien of de oude KGB-formatie kon hersteld worden.

De S.P.-ers Liane Van den Hout en Richard Paepen tellen en hertellen. Ook deze keer is er geen rode zetel bij.

Rooms-rode confrontatie. In de gemeen teraad zullen ze elkaar wellicht nooit ontmoeten.

Raad Het gemeentebestuur van Hoogstraten bestaat uit 23 leden: 1 burgemeester, 5 schepenen en 17 raadsleden. Het is niet omdat men verkozen is, dat men dan ook automatisch in de raad gaat zitten. Soms zijn er onverenigbaarheden, soms wenst men zijn plaats aan een opvolger te geven en sommigen geven de voorkeur aan een plaats in het OCMWbestuur in plaats van in de gemeenteraad. Op het moment dat wij dit artikel schrijven zou de CVP zeker met de volgende raadsleden deelnemen: Jef Blockx, Jef Van Looy en Jaak Huybrechts. An Desmedt kan zelf niet in de raad zitten ingevolge verwantschap met schepen Coenegrachts. Haar plaats kan ingenomen worden door Raf Jansen indien Fons Jansen (DE) ook zou verzaken. Mocht Rik Michielsen besluiten om terug te keren naar het OCMW-bestuur, kan zijn plaats naar Denise Adriaensen gaan. Misschien toch nog even afwachten hoe de fraktie zal samengesteld zijn in januari 1989.

Jef Van Looy, Fons Sprangers en Juul Verhuist. De verhoopte coalitie zit er niet in. Volgens de laatste berichten zou bij de DE Fons Jansen zijn plaats afstaan aan Mon Matthieu die op zijn beurt zijn stoel aan Jef Ver heyen geeft. Indien Fons Van Huffel ook bedankt, komt in zijn plaats Fred Van Ostaey en. Karel Aerts zou wel plaatsnemen in de nieuwe raad. FB zal in de nieuwe raad nog vertegenwoor digd worden door Fons Sprangers en Juul Verhuist. Bij de KVB krijgen we als raadsleden Louis Van Laer, Geert Marijnissen, Thérèse Coppens, Frans Snoeys, Jos Martens, Jos Brosens (M.) en vermoedelijk Frans Tackx die de plaats krijgt van Jos Brosens (H.). Deze zou voorgedragen worden als OCMW-voorzitter. Bij de KVB zouden de besprekingen reeds rond zijn voor wat betreft de leden van het OCMW-bestuur. In de CVP zal men dat kortelings ook beslissen. Misschien kunnen we u in een volgende editie ook de samenstelling van het OCMW-bestuur meedelen. Natuurlijk is het goed mogelijk dat er hier of daar nog iets verandert. De nieuwe raad komt pas in funktie in januari 1989. Ondertussen moet het huidige gemeentebestuur alle lopende zaken nog verder afhandelen.

Ontslag Dinsdag 11 oktober besloot burgemeester Jansen om onmiddellijk ontslag te nemen. Volgens hem op de eerste plaats omwille van zijn gezondheidstoestand maar ook omdat hij niet te spreken is over de wijze waarop de coalitie tussen KVB en CVP tot stand is gekomen. Hij vindt dat de KVB zich onvoldoende heeft gehouden aan de afspraken die gemaakt werden bij de splitsing van de KGBgroep en dat de DE te weinig is betrokken bij de echte onderhandelingen. Burgemeester Jansen vertelde dat vooraf was afgesproken dat de ene partij de burgemeester zou aanduiden en de andere partij de OCMWvoorzitter. Nu, nâ de verkiezingen, blijkt dat niet meer te tellen. Volgens toekomstig burgemeester Van Aperen gingen de wensen van de DE nog verder en zeker niet in overeenstemming of verhouding tot de verkiezingsuitslag. Ingevolge het ontslag van burgemeester Jansen zal de Gouverneur meer dan waarschijnlijk de eerste schepen, Fons Sprangers, de opdracht geven om als dienstdoende burgemeester de gemeente te besturen tot de installatie van het nieuwe bestuur begin 1989.•


Maaien zonder zorgen • grasmaaiers • motorspuiten • motorzagen • freezen • moto-cultoren • bosmaaiers

J. STOFFELSPA ULUSSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 0313144115 SL UI TINGSDA G: zondag van 12 uur t/m maandag 13 uur.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 10


h@@2 WIÏ1

Q@ ~ @nn

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

dagen toch al zoveel korter zijn, zou eigenlijk ook moeten kunnen met een ruHckje als dit. El Voor de rappen onder onlezers:

nu zaterdag 29 en 30 oktober pak-

t. ,t liet A CV, NK VC en werkzoekenden

ii 'er-

'og

van Hoogstraten en buur Rijkevorsel uit 'net een speelgoedbeurs. Plaats van al dat t, 'lui), IIiei up uÉt,duz wil 1514. de buit u, logsteigen persoon, is de Pax. Op zaterdag ee 13t,. lot 19u. en op zondag van JOu, tot

/

.

1838 k

1

$

1

Ii

1

1,l5l

DE PARADE VANDE C'LO WNS was groots opgezet, misschie,i iets le grout.s i oor Iwt uw,tal belangstellenden. De kinderen hebben er alvast veel deugd aan beleefd, zij werden vakkundig in de verf gezet om zich eventjes echt clown te voelen.

afgesloten met een receptie. Een en ander wordt muzikaal opgefrist door het Hoogstraats Koperensemble. In november wordt hieraan nog een poëzieavond gekoppeld. Ei Zelfs met zo 'n royale naam zal voor de her denking wellicht minder volk opdagen dan voor de apotheosedag 'Parade van de clowns'. De bakkersfederatie vulde op verkiezin gszondag immers de Hoogstraatse veiling met duizenden bezoekers, wat voor een fikse verkeersknobbel heeft gezorgd in het centrum. Of een parkeertaart zo u dat liever

-

Ei Nog meer voor zaterdag 29 oktober, waarbij uit een poëtischer vaatje getapt wordt; de herdenkingsplechtigheid Lodewijk De Koninck. Weten wij hier eindelijk wie die baard was die zijn naam aan een hele laan mocht geven. Deze dichter werd ter stede geboren in 1838 en bleek al in zijn tijd een controversieel figuur. Zijn voornaamste werk was een epos over het 'menschdom verlost', waar zelfs een minder getalenteerd poëet nog 25.000 verzen voor nodig zou hebben. HOK, Versmissenkring, VVV, Davidsfonds en de muziekschool sloegen de gemeentelijke handen in elkaar en hebben een tentoonstelling klaargestoomd. Om 14u. mag Jan Mercelis in het Ostmuseum de aftrap geven, de tento is verder toegankelijk van 30 oktober tot 6 november van 14u. tot 17u. Het feestprogramma van zaterdag voorziet een akademische zitting om iSu. in de raadzaal van het stadhuis, met als sprekers Maand-hoofdredacteur Jef Schellekens en M. Van Vaerenbergh-Dierickx. Het geheel wordt

hoort. Ei Swa Verschueren en Heidi Bekaert komen voor het Davidsfonds hun reisverhaal vertellen. Zij hebben de Filippijnen doorkruist en willen de pracht van natuur en bevolking ervan bewijzen aan de hand van een diareeks. Het leraarslokaal van VITO mag als decor fungeren op donderdag 10 november om 20u. en u heeft geen enkel ekskuus meer om thuis te blijven als u voor dat alles slechts een luttel stuk van vijftig op tafel dient te leggen. Ei Een dagje later vult de fanfare SteCatharina de Pax met haar jaarlijksemuziekavond. Vrijdag 11 november dus om 19u.

Ei De verkiezingen en ermee gepaard gaande koorts mag dan alweer weggeëbd zijn, hier in Hoogstraten zelf kijken ze met enige jaloezie naar die van Wortel die met maar liefst drie schepenzetels fameus scoren. Hoogstraten zelf is niet vertegenwoordigd in het college. Ei Op 11 november wordt wapenslilstand herdacht door de bond der oudstrijders. Na de hoogmis heeft een herdenking plaats aan het monument der gesneuvelden. Er zal een bloemenkrans worden neergelegd. Ei Dezelfde

dag is van oudsher het uithangbordje van de 11.11.11 aktie die het hele weekend verderloopt. Elders in dit blad zou u er meer over moeten vernemen. Ei KWB en KA V verwachten de goeie Sint op 20 november, de zondagnamiddag om 14u. in de veiingzaal. Voor de KA V-leden is er trouwens nog wel meer waar ze het huis voor uit moeten: op dinsdag 8 november al een demonstratie feestmenu om 13.30 u. en 19.30u. in de Pax en op dinsdag 29 november een demonstratie verlichting.

Daarnaast loopt de lessenreeks over sfeerideeën verder op 9, 16, 23 en 30 november.

El De KVLV-leden kunnen op dinsdag 22 en 29 november om 13.30u. of 19u. leren hoe eigentijdse juwelen zelf te maken zijn. Eveneens in de Pax. Hopen dat de juweliers de deur niet barrikaderen. Ei Wie nog een portie bloed kwijt wil, spoede zich op woensdag 23 november tussen 18u. en 20.30u. naar het medisch centrum. Er zal haar of hem met plezier en liefde een vaatje afgetapt worden. Ei

De volgende kursus om auto te Ieren rijden heeft plaats op 28, 29 en 30 november, en op 1 en 2december telkens van 19u. tot 21u. Alweer de Pax: op 13 november wemelt het er immers van verliefde en andere smach rende

blikken. Ontmoetingsdag voor verloofden heet het officieel.

GIJSBREGTS ELEKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG

ITT (koeling) KRUPS-NOVA

MOULI NEX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

T


HOOGSTRA TEN

Lodewijk wordt afgestoft Lodewijk De Koninck is een man die niet met Louis wordt aangesproken, daarvoor is hij te oud (°1838) en te plechtstatig. Bovendien was hij een dichter, niet algemeen geprezen weliswaar maar toch gekend en gewaardeerd in zijn eigen streek. De 'Lodewijk De Konincklaan' in Hoogstraten getuigt hiervan.

Wie was die man? Lodewijk De Koninck werd geboren te Hoogstraten op 30/10/1838. Zijn geboortehuis staat op de hoek van de Gelmeistraat en de Gustaaf Segersstraat. Een herinneringsplaat werd in de gevel geplaatst. Hij was de oudste van 3 kinderen uit het tweede huwelijk van Christoffel De Koninck, hovenier, met Maria Catharina Jorens, dienstbode. De lagere school volgde hij in Hoogstraten bij de gekende Meester Van Aertselaer. Hij was een uitmuntend student, behaalde steeds de 'eerste prijs' en werd door zijn klasgenoten aangesproken met 'Sire'. Op aanraden van Meester Van Aertselaer werd hij in 1855 ingeschreven aan 's Rijksnormaalschool, te Lier. Daar behaalde hij in 1859 zijn onderwijsdiploma 'avec le plus graad fruit', dit is met het hoogste puntenaantal ooit in Lier aan een student toegekend. Zijn 'zwak' vak was muziek en nochtans werd hij later de grote vriend van de Vlaamse toondichters Edgar Tinel en Peter Benoit, met wie hij veel optrok. Zijn eerste sporen als hulponderwijzer verdiende hij te Berlaar en in de oefenschool te Lier, om daarna in 1859 terug te keren naar Hoogstraten, waar hij hulponderwijzer werd in zijn oude school bij Meester Van Aertselaer. Op 31 oktober 1864 werd hij aangesteld als hulponderwijzer te Antwerpen, waar hij zich vestigde in het Vondelingentehuis van E.H. Beynen. Na 10 jaar keert hij terug naar zijn geboortestreek als onderwijzer te Meer. Rond die tijd had hij de eerste 7000 verzen van zijn heldendicht 'Het Menschdom Verlost' voltooid. Daarmee trok hij naar zijn vrienden in Hoogstraten om hen tussen 'pot en pint' stukken voor te lezen. In 1875 en '76 liet hij bijdragen in dicht en proza verschijnen in de 'Vlaamsche Vlag'. Toen hij in 1875 te Roeselare kwam voorlezen uit eigen werk, oefende hij een bezielende invloed uit op Albrecht Rodenbach, die in 1878 zijn 'Geschiedenisse' schreef, dat hij aan Lodewijk De Koninck opdroeg. Nadat in 1879 de schoolwet gestemd werd, nam Lode,vijk De Koninck ontslag uit het officieel onderwijs en werd daarna aangesteld als provinciaal schoolopziener van het Vrije Onderwijs te Turnhout. In december 1880 was hij ook nog leraar geworden aan de Katholieke Normaalschool te Mechelen als opvolger van de Vlaamse letterkundige en dichter, Jan Frans Willems. Tot januari 1896 doceerde hij er Nederlandse Taal en Letterkunde. Te Mechelen was hij intussen ook nog voorzitter geworden van het Davidsfonds. Hij voltooide er zijn epos 'Het Menschdom Verlost' en schreef er zijn voornaamste werken: 'Diest en de H. Joannes Berchmans', 'De Wonderkerk van Hakendover', 'Kerk en Paus' en 'Franciscus'. In 1891 werd hij benoemd tot briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde. 12

Lodewijk De Koninck was een grote voorvechter van het kristelijk geloof, daarvoor ontving hij de ridderordes van St.-Silvester en St.-Gregorius. Vanaf 1899 woonde de dichter te Retie, het dorp van zijn beste en enige echte vriend, Dr. Aloïs Mathé. Hier overleed hij na een drieëntwintig jaar durend kluizenaarsleven op 22 maart 1924, in zijn 86e levensjaar. In 1862 was hij reeds toegetreden tot Franciscus 'Derde Orde' en had zichzelf opgelegd in armoede te leven. Tot zo ver de levensgeschiedenis van Lodewijk, voor de meeste dorpsgenoten een onbekend man die wel helemaal onder het stof der vergetelheid zou verdwijnen als er niet enkele wakkere Hoogstraatse verenigingen waren die hem daaraan gaan ontrukken met een plechtige herdenking. Het programma ziet eruit als volgt: Op 29 oktober om 14 uur: Opening van de tentoonstelling over het werk van L. De Ko-

ninck in het Ostmuseum op het Begijnhof. Elke dag te bezoeken van 30 oktober tot 6 november, van 14 uur tot 17 uur; om 15 uur: Academische zitting in de raadszaal van het stadhuis met deskundige sprekers : over het werk van de dichter; om 16.15 uur receptie en muzikaal intermezzo. Op 18 november: Poësieavond over het werk van L. De Koninck door leerlingen van het Instituut Herman Teirlinck en door plaatselijke medewerkers. Koorzang door het gemengd Piuskoor. In de Pax om 20.00 uur.

BEGRAFENISSEN

JORIS •'

:.

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10

03/314.56.91

-

Geeft Allerheiligen (1 november) zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn.

- Als op Sint Merten (11 november) de ganzen op 't ijs staan, moeten ze met Kerstmis door 't slijk gaan.

Onder de schouw verslaat SINT JORIS de draak, vreemd genoeg niet met pijl en boog maar met een middeleeuwse spies. Zijn wapenbroeders uit de St. Jorisgilde hebben ook hun pij1 en boog buiten gelaten om mee te doen aan een vreedzame plechtigheid: de inwijding van het nieuwe gildehuis. Deken Fons Van Dijck zegent het kruisbeeld dat hoofdman A. Van den Bossche hem op een kussen aanreikt. De andere edelen kijken toe: E. Van A utenboer, opperhoofdman van de Hoge Gilderaad, graaf de Lalaing, eredeken van de gilde en Luc Anthonis, de Hoogstraatse gildekoning.


HOOGSTRA TEN

DIAMANT IN HOOGSTRATEN Jozef Geijsen en Jozefien Van den Heuvel Bij ons bezoek in de Ant. de Lalaingstraat stellen beiden het nog opperbest. Allebei zijn ze in het begin van deze eeuw geboren en dus bijna ncgcntig 1 ,11U . Jucf is al 22 iaai up peilsioen. Ons gesprek begon met de eerste wereldoorlog. 'Ik was toen 13 jaar en kon vanuit Achbroek geen middelbaar onderwijs gaan volj n bij gebrek aan vervoer', vertelde de bridier. 'Noodgedwongen moest ik gans dc rlogstijd mijn vader thuis helpen, die het beroep van facteur en bierhandelaar combineeide. Een zware tijd, gevolgd door 4 jaar .oldaat, waarvan 2 volle jaren bezetting. Dieet daarna deed ik examen voor de douane en werd douanier in Meer. Ik logeerde eerst bij Maarten De Roover in Hoogstraten en daarna bij Kees Mertens te Meer.' l)ati vroegen we aan Jozef, die in de familie an jongsaf de roepnaam 'Juul' draagt, te vertellen Over de schoonste jaren van zijn leven. Fleel spontaan en zonder de minste aarzeling vertelde hij: 'De gezelligste tijd was in Antwerpen. Ik werkte toen aan de haven in de 'tussendokken', Siberië genoemd, met ongeveer 500 collega's, allemaal vrienden onder mekaar. Iedereen kende iedereen. We zorgden voor de papieren voor de ingang en de uitgang én ook bij de lossing. Ik was toen ook supporter van Antwerp en Beersehot en van F. C. Wuustwezel. Als jonkman had ik logernent in Antwerpen en na ons huwelijk in 1928 woonden we in Merksem. Onze dochters, Vica en Magda, zijn ook daar geboren.' En hoe verliep het daarna?

'Met de tweede wereldoorlog waren we terug in Wuustwezel gaan wonen en kreeg ik een voorstel om brigadier te worden in de Voerstreek, het verre Limburg. Door bemiddeling van een goede Antwerpse vriend, ook bekend in Hasselt, ging dit gelukkig niet door. Zo kreeg ik dan de benoeming als brigadier in Wortel. Ook toen waren Meersel-Dreef en Merksplas open verklaard. In Wortel was in die tijd geen huis te vinden. Acht maanden heb ik met de fiets weg en weer moeten rijden naar Wuustwezel, tot ik eindelijk in Hoogstraten een woonst vond in de Gustaaf Segersstraat. Ik heb ook altijd een goede controleur gehad en toch had ik nog altijd graag

terug naar Antwerpen gewild, maar mijn vrouw bleef liever in deze goede streek. Zo heb ik in de jaren '60 vijf jaar dienst gedaan zonder personeel. Hoogstraten, Meer, Merksplas en Wortel zaten allen zonder douanen. Ik had mijn bureau in het gemeentehuis van Wortel en deed in de voormiddag bureelwerk en 's namiddags eontrole op de dieren.' Welke was de beruchtste tijd?

'Dit was onmiddellijk na de laatste oorlog: de smokkel van vee, benzine, jenever en boter. Dat ging allengs met grotere hoeveelheden. Eerst met auto's en daarna met 5-tonners. De kraaiepoten en ook daarna de grotere Spaanse ruiters waren altijd niet bij machte de smokkelaars tegen te houden, die soms met echte mitraillettes gewapend waren. De douaniers en ik hebben daar veel werk mee gehad en met onze fiets konden we er niet veel aan doen. We moesten dikwijls beroep doen op de Vliegende Brigade van Turnhout. In Rij kevorsel is er toen een smokkelwagen recht een winkel binnengereden. Na die lange verhalen van vader Geijsen vroegen we ook aan moeder Jozefien om enkele bijzonderheden te vertellen. Zij was er soms wel eens tussen gekomen, maar had niet vele speciale dingen beleefd.

Toch vernamen we nov meer: 'Ik ben van in mijn jeugd naaister en heb steeds het huishouden verzorgd. Mijn man was wel veel thuis als brigadier en kon veel werk hier klaarmaken. Dochter Viea werkt nog in het Stuivenbergs Ziekenhuis en kan ook volgend jaar al op pensioen. De kinderen van ons Magda, Dirk, Linda en Gerda, hebben allemaal goed gestudeerd en zijn gelukkig getrouwd. Vader Jules Diels heeft daar flink voor gezorgd. Wij hebben ook al twee achterkleinkinderen, een jongen en een meisje. Ik ben 7 keren meter geweest en mijn doopkinderen hebben speciaal aan mij gedacht bij onze diamanten bruiloft, met hele grote en schone brieven. Het was een echt schoon feest. We kregen ook de felicitaties van het paleis van de koning en vele mooie bloemstukken.' Jozef en Jozefien waren echt gelukkig en tevreden. Wij wensen hen nog vele schone jaren.•

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

1 oen Jozet en JcJzefir'n nog jong waren.. /net dochters t leo en Magdz.

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

13


HOOGSTRA TEN

Herinnering aan

ter in Wortel waar hij alle huizen en alle gezinnen kende. In de eerste jaren woonden er nog enkele kasteelheren op zijn ronde en daar moest hij vaak zijn om een brief te bestellen. De heer las dan de brief, zette zich aan zijn bureau en schreef meteen het antwoord. De postbode nam dat antwoord mee en liet het vanuit het postkantoor (meestal naar Brussel) vertrekken. Bij de oude heer Stas de Richelle mocht fakteur Arnold in de keuken wachten en daar kreeg hij van de keukenprinses, Cecilia Schellekens, een kop koffie. Zo vond hij zijn vrouw niet wie liii ruim 50 jaar getrouwd was. Het huwelijk

Arnold Laurijssen Met 11 november in zicht, is de laatste Hoogstraatse oud-strijder '14-' 18 overleden. Arnold werd geboren op 13 september 1895 en stierf in het rusthuis op 11 oktober. Hij was dus 93 jaar. In het begin van de eerste wereldoorlog gaf hij gehoor aan de clandestiene oproep tot de jonge mannen om via Nederland aan te sluiten bij het Belgisch Leger als vrijwilliger. Met een groep van vijf trok hij bij Meerle over dc grens en kwam per trein langs Vlissingen in Rotterdam. Met vierduizend moest hij vijf dagen wachten tot er nog eens duizend vrijwilligers bij kwamen om dan met een vol schip naar Engeland te va ren. In Londen en Folkstone kreeg Arnold zijn opleiding bij de Ardeense Jagers en later bij de Genie. De boot bracht hem naar Chcrbourg cn zo bcrciktc hij Nicuwpoort cn Diksmuide. Hij nam onder meer deel aan het groot offensief waarmee de geallieerden in 1918 de vijand tot kapitulatie dwongen. Nog enkele maanden moest Arnold met het bezettingsleger naar Duitsland zodat hij begin 1919 afzwaaide met zes frontstrepen, een bewijs van grote inzet en deelname aan vele veldslagen. Terug in het burgerleven werd Arnold Laurussen postbode, eerst in Minderhout en la-

werd gesloten in Meerle Ni het he7oek nan

Arnold Laurjssen (1895-1988) oud-strijder 1914-1918

enkele herbergen stapte de bruidsstoet weer op de stoomtram die de gasten terug naar Meersel-Dreef bracht. Zo ging dat toen. Arnold Laurijsien was ook een bekwaam handboogschutter bij de Sirit-Sebastiaatisgilde. De Gouden Papegaai was dan ook een wclvcrdicndc onderscheiding naast de eretekens die hij uit '14 '18 had overgehouden. Als fakteur zien we Arnold nog in gedachten op zomerse dagen wanneer hij de uniformkepi aan de kapstok liet en zijn kruin tegen de zonnestralen beschermde met een breed gerande strohoed, terwijl hij haast onophoudelijk zijn pijp rookte. Nu verdween deze wapenbroeder, de laatste uit de rij. Mi

Te koop in de Wereidwinkel

edlijke 405

w Gelmeistraat 5 Hoogstraten

14

- Koffie (4 soorten waaronder cafe誰ne-vrij en oploskoffie) - Thee (2 soorten) - Wijn (6 soorten) - Noten - Snoepjes - Visconserven - Ananas - Lychees - Honing (3 soorten) - Cacao - Kroepoek - Rietsuiker - Bananen - Vruchtensap (2 soorten) - Konfituur (2 soorten) - Dadels - Olijven - Kringlooppapier - Textiel - Agenda's - Kaarsen - Wenskaarten

Opgelet: Nieuwe openingsuren: MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

gesloten 10.00-12.00 u 10.00-12.00 u en 14.00-16.00 u DONDERDAG 10.00-12.00 u VRIJDAG 10.00-12.00 u en 16.00-17.30 ii ZATERDAG 10.00-12.00 u en 14.00-16.00 u ZONDAG gesloten In de wereldwinkel kan je rustig rondneuzen. Even binnen/open verplicht je tot niets en.... vragen staat vrij!


HOOGSTRA TEN

Werkeloosheid blijft verminderen in de Kempen De lOK heeft, gebruik makend van de trimestriële RVA-statistieken; een onderzoek uitgevoerd naar de jongste evolutie van de werkloosheid in de gemeenten van het arrondissement Turnhout. Op 30juni1988 waren er in het arrondissement Turnhout nog 18.413 personen werkloos bestaande uit 4.026 manci1 en 14.207 vrouwen. T.o.v. het voorjaar )88 (situatie op 31 maart 1988) is de werkosheid van het arrondissement Turnhout :rder gedaald met 1.796 eenheden. Vooral c mannelijke werkloosheid daalde fors, nanelijk met niet minder dan 1.098 eenheden, terwijl de vrouwelijke werkloosheid verminderde met 697 eenheden. Ook nu weer is de werkloosheid, in alle kernpense gemeenten verminderd. De grootste schommelingen in het verloop van de werkloosheid werden genoteerd voor de gemeenten Geel (-226), Laakdal (-156), Turnhout en Mol (-132), Westerlo (-117), Herentals (-109), Balen (-102).

Inspanningen voortzetten Ondanks het feit dat de werkloosheid in het arrondissement Turnhout een dalende trend vertoont - t.o.v. 30juni 1987 verminderde het

Markdal wandelt nog sleeds Wandelgroep Markdal, reeds enkele jaren een begrip in het Hoogstraatse en omstreken, start op zondag 16 oktober opnieuw haar wandelseizoen. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert men 12 wandelingen van 8km, twee in elke deelgerneente van Hoogstraten. En dat men niet alleen is op zo'n wandeling bewijst het gemiddeld deelnemersaantal van 72 personen in het seizoen 87/88. Tijdens elke wandeltocht krijgt iedere deelnemer een versnapering aangeboden onder de gezonde vorm van een stukje fruit, drank of dergelijke. Om de wandelclub financieel overeind te houden, worden wandelkaarten verkocht. Uiter-

aantal uitkeringsgerechtigde werklozen met 2.503 eenheden - blijft het arrondissement Turnhout in vergelijking met andere regio's in Vlaanderen nog steeds gekonfronteerd met een groot werkgelegenheidstekort. Op 30juni1988 bedroeg de globale werkloosheidsgraad in het arrondissement Turnhout berekend op basis van het aantal tegen de werkloosheid verzekerden 15,9%, terwijl in Vlaanderen de gemiddelde werkloosheidsgraad 11,9% bedroeg. Deze hogere globale werkloosheidsgraad van het arrondissement Turnhout moet evenwel genuanceerd worden in die zin dat de mannelijke werkloosheidsgraad in het arrondissement Turnhout (6%) momenteel lager is dan de mannelijke werkloosheidsgraad in Vlaanderen (6,6%). Daarentegen blijft de werkloosheidsgraad voor de vrouwen in het arrondissement Turnhout zeer hoog, met name 31,5% t.o.v. 19,8% in Vlaanderen. Een tweede nuanceririg die moet gebracht worden, betreft het groot aantal werkzoekenden die niet het statuut bezitten van uitkeringsgerechtigde werkloze. Naast oudere werklozen betreft hier voornamelijk de kategorie van de verplicht ingeschreven niet-werkende werkzoekenden zoals schoolverlaters e.d.m. Op 30juni1988 bedroeg deze kategorie 5.421 eenheden, daarbij moeten dan nog eens de gedeeltelijk werklozen geteld worden, hun aantal bedroeg in mei 4.797 en de in de verschillende werkloosheidsopslorpingsprogramma's tewerkgestelden 2.365. aard tegen demokratische prijzen: - + 14 jaar: 100 fr. - - 14 jaar ¶) fr - toevallige wandelaar: 20 fr. Deze kaart gebruikt men voor het af stempelen. Immers de trouwe wandelaar - meedoen met 8 van de 12 wandelingen - wordt beloond met een waardevolle herinnering. De uitreiking hiervan gebeurt op een kleine receptie na de laatste wandeling. De V.V.V.-Hoogstraten verleent eveneens haar medewerking aan dit gezond en tegelijkertijd aangenaam initiatief. Het bestuur verwacht u op de volgende data: zondag 30 oktober om 14.00 uur te Wortel trefpunt: boerderij Kolonie, Witte Kei. zondag 13 november om 14.00 uur te Hoogstraten trefpunt: stadhuis, Achtel - Bouwhoeve Poets uw wandelschoenen en kom ook eens meewandelen. •

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet én waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef

Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

In Memoriam

Pater August Bellens Missionaris worden: dat was zijn levensideaal, zijn roeping. Daarom trad hij in de Orde van Scheut. Zijn oversten vonden echter dat August Bellens eerst nog 4 jaar naar Rome moest om theologie te studeren. In 1938 werd hij priester gewijd. Vervolgens keerde hij terug naar Rome voor de bijbelstudie waarvan hij wegens de oorlog de laatste twee jaar in Leuven moest afmaken. En zo werd zijn geduld erg op de proef gesteld. Eer hij naar de Filippijnen mocht, moest hij eerst nog vele jaren professor zijn en zijn jonge confraters exegese bij brengen; hun geestelijk leven begeleiden en hun vice-provinciaal zijn voor het Vlaamse landsgedeelte. In 1971 mocht hij dan eindelijk voorgoed naar de missie op de Filippijen waar hij 20 jaar vroeger al eens vijf jaar had gewerkt. Dat waren de gelukkigste jaren van zijn leven en hij heeft er zich totaal gegeven, zo totaal dat zijn gezondheid eronder leed.

Tijdens zijn verlof in 1977 werd Pater Bellens grondig onderzocht voor hartklachten. Hij wou liefst zo haast mogelijk weer naar zijn post om te voorkomen dat men hem niet meer zou laten gaan. 'Als me iets overkomt, zei hij bij zijn afscheid, laat dan geen traan en weet dan dat ik bij de Vader ben. Daar wil ik zijn.' Vorig jaar keerde Pater Bellens terug uit de missies, helemaal opgebrand. In het rusthuis te Schilde werd hij goed verzorgd en vierde hij in de voorbije zomer nog even zijn gouden priesterfeest. Dat was het einde en het nieuwe begin. Pater Gust was in Limerick, Ierland, geboren waar zijn vader organist was. Rond 1920 keerde het gezin Bellens-Versmissen terug naar Hoogstraten. Op het Seminarie volgde hij de humaniora en in 1932 werd hij Scheutist. Het was ontroerend hoe hij, bij het ouder worden, sprekend begon te gelijken op zijn oom, Dokter Versmissen, in voorkomen en karakter. Missionaris in hart en nieren, Hoogstratenaar en Vlaming van huis uit, zo was Pater Bellens. Op zondagavond 9 oktober, terwijl het hele land in de ban der gemeenteraadsverkiezingen leefde, is hij zachtjes ingeslapen. Hij had voor de hemel gekozen. J.B. 15


Â

!@

De drukke oktobermaand met de gemeenteraadsverkiezingen is alweer achter de rug. Deze verkiezingen zijn bijzonder gunstig voor Wortel. Niet minder dan drie schepenen in het nieuwe college zijn dorpsgenoten, Marcel Van Ammel (KVB) bevoegd voor huisvesting, bouwvergunningen, sport en toerisme, Staf Peerlinck (CVP) verantwoordelijk voor financies, ruimtelijke ordening en patrimonium en Herman Verlinden (CVP) die jeugd en cultuur, ontwikkelingssamenwerking, monumentenzorg, informatie en inspraak onder zijn bevoegdheid krijgt. Spijtig genoeg is, door het halveren van het aantal FBraadsleden, Milia Horsten uit de raad gevallen. Milia heeft de vorige jaren nochtans prachtig werk geleverd op het gebied van cultuur en onderwijs. We hopen dat de nieuwe schepenen hun werk even plichtsgetrouw zullen doen en in de eerste plaats zullen denken aan het belang van de gemeenschap. Daarbij mag ons dorp zeker niet vergeten worden. El De volgende weken zijn naar Wortels gewoonte weer druk bezet. De KWB-fietstoens/en hebben na een heel seizoen gezonde ontspanning nood aan een gezellige afsluiter. Op vrijdag 28 oktober gaan ze met zijn allen in Castelré eens aan tafel voor een etentje en een... gezellige babbel. Maar eigenlijk wordt het seizoen niet afgesloten want ze blijven de hele winter rustig doorfietsen. Het Allerheiligen weekend is traditiegetrouw de gelegenheid voor Het Slot om een tentoonstelling te organiseren. Dit weekend wordt werk getoond

0j(@2~ @h@9:@n

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96.

Lauryssen electronics

pvba

uw electro vakman handelaar waar service belangrijk is! -

MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 van Jos Versmissen, oud- Wortelaar en nu woonachtig te Turnhout. Jos is reeds vele jaren bezig met schilderen en vooral door zeifstudie en met de hulp van dhr. Van Mechelen vervolmaakte hij zich in teken- en schilderwerk. De tentoonstelling is vrij toegankelijk op zaterdag 29 oktober van 14. OOu tot 19. OOu en op zondag 30 oktober en dinsdag 1 november van 10.00u tot 18.00u. Het nieuwe bowlingcompetitieseizoen start alweer op4 november. Het Slot en de Fanfare trekken samen naar Breebos om te zien wie het best met de bowlingbails overweg kan. Deze competitie loopt nog de hele winter verder en ook de KWB waagt mee zijn kans. L Zater-

dag 12 november gaat de KWB op uitstaI naar de tentoonstelling: 'China, Hemel en aarde: 5000 jaar uitvindingen en ontdekkingen'. Deze tentoonstelling loopt in Brussel van 16 september tot 16 januari. Onder leiding van bevoegde gidsen wordt ginder een rondgang georganiseerd door deze zeer interessante tentoonstelling. Wie een tijd geleden de Aztekententoonstelling zag, weet dat ook deze keer de uitstap bijzonder interessant zal zijn. fl Dinsdag 15 november is in de geschiedenis van Het Slot een speciale datum want dan werd het Slot gesticht. Dit jaar is dit trouwens 20 jaar geleden. Dit wordt nu intiem gevierd met een receptie op vrijdag 18 november, de uitbundige viering wordt volgend jaar gehouden in het voorjaar. Meer hierover in deze rubriek rond die tijd. De KA Vkomt op woensdag 16 november bijeen in de parochiezaal. Er wordt gezorgd voor een demonstratie en les over patronen in modebladen. Vrijdag 25 november worden in de parochiezaal 'S avonds de kaarten weer gedeeld. De tweede kaartavond van de KWB zorgt er voor dat rikkers en jokkers weer de nodige slagen kunnen halen. Het laatste weekend van november komt de Sint op uitnodiging van zes Wor telse verenigingen een bezoek brengen aan Wortel. Zaterdagnamiddag 26 november is het weer zover, een heleboel mensen zijn dan aan het werk om de kinderen een namiddag kreatief te amuseren en te zorgen dat de Sint de nodige geschenkjes kan uitdelen. El En de-

cember is alweer de laatste maand van het jaar, maar dat is voor volgende keer. Wie nog geen abonnement heeft op dit blad kan dat

nu gemakkelijk en goedkoop bekomen. Vul de bon in die u in dit blad vindt en stuur hem snel op of nog sneller, bel naar Josee op 3 14.41.26 en geef naam en adres op. Wij doen de rest. Voor 420 fr. een heel jaar dit blad in de bus is eigenlijk spotgoedkoop en het decembernummer doen we er nog gratis bij. U heeft tot 15 november de tijd!

De postoverschrijving betekent: gemakkelijkheid, veiligheid, snelheid en kosteloosheid. Denk nu reeds aan de aankoop van postzegels voor de nieuwjaarsperiode. 16


Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42.

M22nd

uii

Feest bij onze plaatselijke brandweer! De gebouwen waren aan vernieuwing en modernisering toe! En dat gebeurde! Er mocht op het everde werk een glaasje geheven worden. dat gebeurde! Meerle won de wisselbevoor handboogschutters aangesloten bij Hoge Gilderaad van de Kempen. Deze dstrijd die over 7 schietin gen liep, werd or het eerst ingericht. De 4 hoogstgekwoeerde schutters per gilde telden voor dc wis e/heker. Meerle won voor Lichtaart en , /erksplas! Nu proberen die wisselbeker zo king mogelijk te behouden!Ei Wielrenner Eric

Van Boxel hangt de fiets aan de haak. Wij hoorden geruchten dat Eric zich nu op het oetballen gaat toeleggen en dat hij ook bij De Lustige Merels' zal aansluiten. Acteertalent heeft hij zeker! Ei De brandweerlui trokken naar de kust om daar deel te nemen aan koersen met strandfietsen. Bij zeer winderig neer (en dat aan de kust) hadden onze jon'ns het zeer lastig. Zij behaalden de negende plaats. Het was toch weer plezant geweest en dat telt toch in de eerste plaats. Ei Wat ze-

ker bij het einde van het wielerseizoen mag aangehaald worden is de regelmatigheid waarmee wielrenner-veteraan Jos Jochems dit seizoen heeft afgewerkt. Vele dichte ereplaatsen werden gereden. Een kleine terugval (koers te Minderhout) niet bijgerekend, was het seizoen 'af' voor de Jos. Maar de bekroning voor zijn inzet kwam er dan toch. Te Hoboken namen 44 renners deel aan het clubkampioenschap (liefhebbers, beroepsrenners ). En waar Jos zeker niet op rekende, maar wel verschrikkelijk hard voor gewerkt had, gebeurde dan toch. Jos werd 13de en meteen clubkampioen in zijn categorie. Hij liet zelfs beroepsrenner Ludo De Keulenaere achter zich. Fier, maar ook ontroerd, mocht Jos de bloemen in ontvangst nemen. Proficiat! Ei ...

Pater Jos Van Boxel is op 16 september vertrokken naar zijn missiepost in Zambia. Op 21 september zijn pater Jef Huybrechts en zijn zuster Mit teruggekeerd naar posten in Mingana en Lisala in Zaïre. Ei Dat men in Meer-

le weet hoe men een gouden huwelijksfeest moet vieren weten we al geruime tijd. Op 17 september heeft het gebuurte van de Strijbeekseweg dat ook nog duidelijk laten zien. Een prachtige stoet met een viertal wagens en diverse andere groepen kreeg de bewondering van de vele kijkers. Ook de receptie op het oud-gemeentehuis, aangeboden door het stadsbestuur (op verzoek van het gebuurte)

PLA Y-JA' JA' MEERLE. Fanfare St. (leci1ia organiseerde een Verbroedering waarbij 100 muzikanten een gezamenlijk programma uitvoerden. Tijdens de dag werden nieuwe stukken ingeoefend en 's avonds werd het concert gegeven. Deelnemers waren: brassband St. Rosalia uit Meer, fanfare St. Lucia uit Loenhout, fanfare St. Willibrordus uit Merksplas, harmonie Vermaak na Arbeid uit Rijkevorsel en brassband St. Jan uit Wortel.

en door de familie was een gezellige bedoening. Ei Dat een harmonie veel centen kosten is een publiek geheim, dat instrumenten duur zijn wisten we ook, maar dat een keizersbas 130 000fr. kost, wisten we niet! Daarom ging op 2 oktober een bingo-avond door in de parochiezaal. Hoofdprijs was een grili-oven, ook een frietketel, een mixer, een koffiezetapparaat en een broodrooster behoorden bij de talrijke waardevolle prijzen. Ei Op 8 ok-

tober organiseerde de harmonie een muzikale play-in. In de parochiezaal kwamen meer dan 100 muzikanten van Meerle, Meer, Wortel, Loenhout, Rijkevorsel en Merksplas een hele dag bijeen om te oefenen en om 's avonds muziekconcerten ten gehore te brengen. Ei Jongens en meisjes vanaf 8 jaar kunnen nog steeds lid worden van de drumband. Deze groep kan inderdaad best wat uitbreiding gebruiken. Ei Op 15 oktober weer goud in de

straat. Deze keer was het de beurt aan het gebuurte Klein Eysel. Het echtpaar Stan Verbreuken-Bax was aan de eer. Ook hier had het gebuurte niets onverlet gelaten om deze mensen een passende hulde te brengen. Ei De tuinbouwvereniging Meerle bestaat 75 jaar.

* School-

/ SPECIAALZK: AA

• Typen • FOTO. COPIEREN

Inbinden

en kantoorgerief

Vrheid ij 215

alle school-

benodigdheden

II

COPI

Geschenkartikelen

Wenskaarten

Vrijdag, 21 oktober, werd een feestdag. Om 8.30 uur trok men naar de Antwerpse haven voor een rondrit en een bezoek aan de kerncentrale van Doel. Na de eucharistieviering van 19 uur, die opgeluisterd werd door een koor uit Boechout- Vremde, zat men aan een lekkere feesttafel. Daarna werd er lustig gedanst en een pintje gedronken. Ei 40 jaar

K.W.B. op 22 oktober! Om 19 uur was er een eucharistieviering die voorgegaan werd door verbondsproost Mertens en pastoor Verheyen. De nieuwe vlag werd ingewijd en om 20 uur werd een stevig maal voorgeschoteld. Jos Verbreuken verzorgde enkele luisterliedjes en elk aanwezig K.W.B.-lid kreeg een aandenken aan deze dag. D.J. Ed. Van den Ouwelandt bracht de dansers op de vloer. Kortom een onvergetelijke avond voor de K.W.B.! Ei Op 24 oktober diamant bij het echtpaar C. Vinckx-Martens. De viering ging op verzoek van de familie door in de huiselijke kring. Een hartelijk proficiat aan de jubilarissen en hun familie! El Op 30 oktober komen na een tijd-

je inactief geweest te zijn, 'De Lustige MereIs' terug op de planken. Zij geven een showavond onder het motto 'In de hoofdrol Louis Van Bavel'. Wie van een gezonde lach wil genieten zal zeker deze vertoning willen bijwonen. Het kan meteen een stimulans zijn voor de toneelbond om een nieuwe start te nemen, al is dat lang niet zo gemakkelijk. El Op 5 en 6 november gaat er in de parochiezaal weer een grote vogeltjestentoonstelling gehouden worden. Wij weten dat het de moeite loont daar eens een kijkje te gaan nemen. Ei

Hoogstraten Tel. 03/3147241

DE HOOGSTRAA TSE PERS uitgeverij verzorgt graag al uw drukwerk. 17


MEERLE

Ook voor de bloedgevers was hetfeesten geblazen en hier werd mevrouw Bertha Mens gehuldigd die te Brussel de bronzen medaille, met de beeltenis van koningin Elisabeth, opgespeld kreeg voor haar werk gedurende 40 jaar hier in Meerle. Ook werden andere verdienstelijke personen in de bloemetjes gezet:

Frans Aerts, Karinne Aerts, Maria Jacobs, Frank Janssens, Maria Martens, Reinhilde Rombouts, Jozef Sprangers, Luc Van de Heyning, An Verheyen voor 10 bloedgiften, Jos Roeien schonk reeds 25 maal zijn bloed en Karel Vervoort werd gefeliciteerd voor 40 bloedgiften, Louis Koyen en Elisa Pauwels werden gehuldigd voor 60 giften, Maria Mertens, Theresia Van den Bogerd en Corneel Van den Ouwelandt bereikten de leeftijd van 65 jaar en namen afscheid van de bloedgevers. 1-1

Dat er aan de Ulicotenseweg grote wegen werken aan de gang zouden moeten zijn, ondervinden alle Meerlenaren. Momenteel (begin oktober) liggen deze werken echter stil. Waarom? Daar hebben we het raden naar. De buurtbewoners zijn daar niet zo blij mee want de winter staat voor de deur. De kinderen laten het echter niet aan hun hartje komen. En dat kinderen creatief kunnen zijn weet je. Maar wat we aan vindingrjkheid ter plaatse hebben kunnen vaststellen, is toch wel de moeite waard. Zandkastelen, forten, vestingen ... ! Het was allemaal gemaakt door de kinderen van de buurt.

Zeer grote keus in Sinterklaasspeelgoed • • ..! .

S UVv

Lot nr. 379 wint de fiets.

VAN BERGEN & Co. Gelmeistraat 30 2320 Hoogstraten Tel. 0313147750 -

18

SPECTOR

nr \rtrid

90,

rsk

i1


MEE fiLE _____

ICK

DIAMANT IN MEERLE

Op Groot Eyssel in Meerle kent iedereen Kees Vinckx en Joanna Martens. Kees is nog van de vorige eeuw en woont er al 90 jaar, Joanna sinds 1904. Of ze voor elkaar bestemd waren, weten we niet, zeker is dat ze elkaar niet konden mislopen. Zo speelden ze als kinderen al met elkaar als het kermis was. Dan werden er allerhande spelen ingericht op de weide die rond het 'bakhuis' lag en al de kinderen uit de buurt deden eraan mee. (Dit 'bakhuis' werd in die tijd door 3 boerengezinnen gebruikt om het dagelijks brood te bakken). Het zal er wel druk geweest zijn op die kermisweide want kinderen waren er veel op Groot Eyssel. Joanna was de oudste van 12, bij Kees waren ze met vijf. Ook onderweg naar school zullen ze elkaar wel tegengekomen zijn op die lange weg naar het dorp. Maar ze zullen wel niet samen in het 'gerij' hebben gezeten waarmee vader Vinckx zijn kinderen van school haalde op koude en regenachtige dagen. Kees herinnert zich nog goed hoe kou hij het had in die koets in de wintertijd. Erg komfortabel was het daarin wel niet maar de andere schoolkinderen zullen hem wel benijd hebben als hij daar zo hoog en droog voorbijreed. Die koets werd ook nog gebruikt om met de pasgeboren kinderen naar de kerk te rijden voor het doopsel. Bij een begrafenis werd de dode met kar en paard naar de kerk vervoerd; de gebuur die het verst weg woonde, zorgde daarvoor. Kees herinnert zich nog zijn vaders begrafenis; het was toen winter en zo koud dat de kist op een slee naar de kerk getrokken werd. Na hun kindertijd, zo omstreeks hun 12de jaar, was het gedaan met spelen. Zowel J0anna als Kees bleven thuis om mee te helpen op de boerderij. Later ging Joanna nog 'dienen' bij familie en Kees ging als boerenknecht ook enkele jaren elders werken. Toch verloren ze elkaar niet uit het oog, op buurtavonden en bij het kaartspel groeide de liefde en ze trouwden op 24 oktober 1928. Het was groot feest op de boerderij en het menu kennen ze na 60 jaar nog uit het hoofd: soep, frikadellen met pruimen, aardappelen met rode kool en stoofviees en tot slot rijstpap, opgediend in de vorm van een vis. Na de bruiloft gingen ze in de ouderlijke boerderij van Kees wonen. Dat was oorspronkelijk een oud jachthuis van de 'heer', gebouwd omstreeks 1600 en later omgevormd tot een tweewoonst. Ze begonnen hun geboer met 6 koeien, enkele kalveren en varkens en nogal wat kippen. Dat betekende in die tijd al heel wat maar het bedrijf groeide en het gezin groeide nog harder: veertien kinderen Vinekx werden er geboren. De oudste kinderen hielpen na hun schooltijd mee op de boerderij, en verder was er nog een knecht en een helpster om bedrijf en huishouden draaiende te houden. Nu hebben die kinderen allemaal het nest verlaten, de drie oudsten gingen naar het klooster (Mit is werkzaam in Guatemala), de anderen vonden elders werk, trouwden en zorgden voor meer dan dertig kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Vijfentwintig jaar geleden verlieten Kees en Joanna hun oude boerderij en bouwden een nieuwe woonst, ook op Groot Eyssel natuurlijk. Daar wonen ze nu nog en vieren er binnenkort hun diamanten bruiloft. 'Het mooiste geschenk, zo vertelden ze ons, is de hulp die we krijgen van onze kinderen zodat we nog samen thuis kunnen blijven'. We wensen hen nog een lang samen-zijn. • 19


MEERLE

GOUD IN 1VIEERLE Wat een geluk dat we nog met tweeën zijn

ii

Ir'

Meer dan een halve eeuw geleden verhuisde een boer van de 'Vogelensanck' in Hal naar een boerderij in Meerle. Hij verhuisde niet gewoon maar werd 'overgehaald': de hele buurt hielp met paard en kar om het huisraad en al het roerend goed naar de nieuwe bestemming te brengen. De boerin en de kinderen zaten in een speciaal ingerichte huifkar, versierd met papieren roosjes. De toen 18-jarige Trientje Backx was een van de meisjes die meehielp bij het 'rozen knippen'. Het was voor haar een enige gelegenheid om buiten de ouderlijke boerderij te komen want uitgaan en kermisvieren stond niet op het programma voor de meisjes van huize Backx. Van die gelegenheid profiteerde ook een zekere Stan Verbreuken uit Klein Eyssel in Meerle. 23 jaar was hij en hij had al wel naar de meisjes gekeken want hij mocht wèl naar de kermis en dansen kon hij ook al. Maar toen hij Trientje bezig zag met het maken van die papieren roosjes, was hij verloren. En toen ze later, op de avond van de 'meiskeskermis' wat dichter bij elkaar kwamen. Trientje kon wel niet dansen maar dat hinderde niet - toen begon het op liefde te lijken. Toch duurde het nog 8 jaar eer Stan zijn bruid mee naar Klein Eyssel mocht nemen om daar op de ouderlijke boerderij van de familie Verbreuken, het geboer verder te zetten. Dat was een lange verkering waarbij ze elkaar maar om de 14 dagen zagen en in de 40-daagse vasten maar één keer. Maar ze hadden het er voor over al 'heb ik er wel een paar fietsen op versleten' grapt Stan.

Tien missionarissen in Meerle Zuster Constance Jansen (India), Pater Corneel Michielsen (Zaïre), Zuster Liza Van Haperen (Zaïre), Pater Jef Huybrechts (Zaïre), Pater Jef Hendrickx (Zaïre). Zuster Mit Huybrechts (Zaïre), Zuster Mit Vinckx (Guatemala), Zuster Dma Vinckx (Indië), Ziekenheipster Jeanne Muësen (Zaïre), Pater Jos Van Boxel (Zambia). In welk ander dorp vindt men nog zoveel missionarissen? We weten het niet maar vermoeden dat Meerle een unicum is, zeker voor zo'n betrekkelijk klein dorp. Vijf van die tien missiewerkers waren dit jaar naar huis gekomcn, sommigcn v Oiu een Luite vakantie, anderen voor een langere periode. De parochie vond dit een goede gelegenheid om van hen foto's te laten maken die later in de kerk aan dc muur worden gehangen. Volgend jaar zullen drie andere missionarissen naar huis komen en ook die zullen vereeuwigd worden.

.

Trientjes ouderlijke boerderij stond op de Habelaar in Heerle en dat was een heel eind fietsen vanuit Klein Eyssel. Maar op 15 oktober 1938 was het dan zovèr, Stan was inmiddels al 32 jaar en Trien 26 maar de duurzaamheid van hun liefde was nu wel gebleken. Die werd in de loop van de jaren wel op de proef gesteld want Stan was heel vaak ziek en dat is dubbel zwaar om dragen in een boerengezin waar hard moet gewerkt worden en van geen ziektevergoeding sprake is. Gelukkig waren er ook de ouders van Stan die bij het jonge paar inwoonden en een handje hielpen. Later was dat echter nog een zorg erbij want vader en moeder Verbreuken hebben daar hun oude dag doorgebracht en zijn er ook gestorven. Stan en Trien hebben drie kinderen: Maria, Frans en Martha die samen voor 7 kleinkinderen zorgden. Zoon Frans zet het geboer van zijn ouders voort en vanaf die tijd - toen Stan op pensioen kon gaan - is het met zijn gezondheid wat gebeterd. 'Nooit hebben we kunnen denken dat we het zouden halen, zegt Trien, een gouden bruiloft, dat was voor ons niet weggelegd, zo dachten we'. Maar jawel, Stan en Trien hebben nog veel deugd gehad aan hun pensioenjaren; fietsen en reizen met de gepensioneerden, ze doen het graag en veel. 'Ik vind dat wij geluk hebben, zegt Trien, dat we nog met tweeën bij mekaar zijn, dat ge altijd iemand hebt om tegen te praten, iemand die met u inzit, dat is toch goed.' Dat geluk wensen we u nog vele jaren, Stan en Trien.

1

Jos Van Boxel

20


Van vader op zoon Verhoeven

Mit Huybrechts

ILI

generaties in mannelijke lijn, dat is ec,der uitzonderlijk, maar de jamnilie Verhoeien

presteerde het: overgrootvader Felix Verhoeven, 88 jaar (K. Boomstraat), grootvader Staf, 50 jaar, vader Willy, 25 jaar en zoon Jeroen Verhoeven, enkele weken oud en nog niet bewust van zoveel vaderschap.

MulicohQQr I'uIcI'r wand- en vloertegels Jef Huvhrecht.s

huiscohGQr bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

4 ij

biedt u betaalbare kwaliteit!

Jeanne MuĂŤsen

21


uî:iîii ®i

111ï1f 1 111 1

Oef! Weg verkiezingstijd en -strijd! Geen uitpuilende brievenbussen meer (tot groot jolijt van de postbode), verdwenen zijn de aanplakborden met vriendelijkogende gezichten die men toch geen rood bolletje kon weigeren, gedaan met charmant voorbijrijdende groetende kandidaten-gemeenteraadsleden, adieu veelbelovende programma's! LI Een meerwa-

rige glimlach bespeelt alleszins je trillende mondhoeken bij het lezen van al hetgeen men voor de bewoner wil gaan realiseren. Alle partijen waren het hierover roerend eens. In Hoogstraten moet er nog enorm veel gepresteerd worden! Minderhout hoort daar ook bij naar het schijnt! Zo gaan we binnenkort zonder twijfel in een gezegende vriendelijke gemeente leven als de pasgekozen bewindslieden hun nieuwe wind langs hoeken en pleinen zullen laten doorstromen en vele zaken gaan bewerkstelligen die de voorbije jaren onmogelijk aan bod zijn kunnen komen. Mens erger je niet! Fietspaden gaan er aangelegd worden, teveel om op te noemen. Verkeersveilig zal en moet het worden want men gaat zelfs de snelheid controleren. Echt! Hoe durven ze! Mensen die vroeger het woord 'boom' nauwelijks over hun eerbiedwaardige lippen konden wringen, willen er zelfs hier en daar eentje laten staan. Advocaten ter bescherining van het milieu. Nooit te laat en te oud om te leren, zie je wel! E En Minder-

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Launjssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

1 men gelmoes van verenigingen en dat ze toch zo sociaalbewogen zijn? Gaan ze echt nog tijd kunnen spenderen om het algemeen belang te verdedigen boven hun reeds toch al zo drukke bezigheden? Niet kankeren op voorhand natuurlijk, iedereen correct zijn kans laten gaan. Maar u begrijpt toch ook onze twijfels?

E En onze arme Albert Vorstenbosch, de man achter de Concrete Punten Partij, haalde maanden na elkaar 'De Maand'! Ook te Minderhout kleefde zijne ferme kop naast de evenmooie van de andere partijen. Op zo'n eerlijke snoet zou je toch direct je stem willen uitbrengen. 'Wie is die kerel toch?' Het B.R.T.-nieuws haalde hij zelfs en de grote landelijke gazetten staken ook al hun horens op. 'Dat gezicht heb ik al gezien in de 'Super markt Quirijnen!' Zou het dan toch ... II !

Lang genoeg gezwetst vindt Albert. Dit dacht ook Frans, geen broer van Albert. Voor Frans (Suske) Omncx, een rasecht Minderhoutenaar en vrjgezel in hart en nieren, wonende aan de Hoge Weg, was 12 oktober een veelbetekenende dag. Vijftig kaarsjes versierden de verjaardagstaart en ook de geburen zorgden voor een leuk intermezzo. Bij het ont waken 's morgens was het toch even schrikken geblazen voor moeder Toke en feest varken Frans-.

hout mensen! Eindelijk de langverwachte schoonmaak! Maar eerst moet de kerk ge-

restaureerd worden en dan zul je eens wat meemaken! Het dorpsplein, nu parkeerplaats voor allerlei riidende vehikels. belooft een iuweeltje te worden. Ja, zeits het woord intiem' werd al gebezigd. 'Intieme' parkings beloofde een partij! Toch brandend benieuwd, met zelfs een ongezonde nieuwsgierigheid, hoe zo'n intieme parking er eigenlijk gaat uitzien. Mensen, we zijn weer jâdâââââren te vroeg geboren! Maar ja, welke partij beloofde dat ook al weer? Zetelt zij wel in de nieuwe coalitie? Leden van de nieuwe verstandhouding, ôfwel kom je dikwijls in Minderhout, öfwel woon j'r zelf! Het geeft niet, maar doe er wat aan, laat ons a.u.b. ook van de belastingscenten meegenieten! D Toch maken we ons een

D Ook het toneelgezelschap van K.W.B.K.A.V. gaat de ludieke toer op. Geen eigen opvoering dit jaar. Je weet het of je weet het niet, slechts om de twee jaar stellen zij hun talenten te kijk. Op vrijdag 11 november gaan ze in groep wat bijscholen te Antwerpen, waar de opvoering van de komedie 'Het naaikamertje', geschreven door G. Feydeau en opgevoerd door het 'Theater Ivonne Lex', zal bijgewoond worden. Gegarandeerd ontspanning op niveau! D En de acteurs van de Kon. Fanfare De Marckezonen treden zelf voor het

voetlicht en dit op zaterdag 26 en zondag 27 november met het blijspel 'VADER GAAT OP STAP' geschreven door Frans Drost. De regie is in handen van Frans Broes, decor en verlichting verzorgt Robert Meyers. Aanvang telkens te 19.30u.! El Dorp-Noord wil er ook

beetje ongerust! U toch ook! Gaan deze ge-

kozen plichtsbewuste mensen nog wel tijd over hebben om aan politiek te doen? Heeft u ook niet gelezen dat de meeste kandidaten lid zijn en verantwoordelijkheid dragen in een

PEUGEOT NOVY - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA - BATAVUS

ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

10 Lu 0

'uw fietsenvakman'

Q.

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen

H.j

Groot Eyssel 11 2328MEERLE Tel 03/3157817

Vrijheid 150 2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03 / 314.51.86

HOOGSTRATEN

"1

c 0 ml 0 -1

PEUGEOT - NOVY . MINERVA - VESPA . HONDA - SPARTA - BATAVUS

22


MINDERHOUT eens uit! Het jaarlijkse geburenfeest prijkt op de affiche en 12 november, de dag na Wapenstilstand, vond men een uiterst geschikte datum om te verbroederen. Eerst gezellig eten en dan komt Bart Babbelaar op de proppen. 1 K.V.L.V. bi ijft ook niet bij de pakken zitten en wil tijdens de donkere herfstmaanden aan nuttige vrijetijdsbesteding doen. Op donderdagen 3, 10, 17 en 24 november wordt er 'ge-yoga-t' in deparochiezaal. Dinsdagen 8, 22 en 29 november trekken de Agra-vrouwen naar de Pax in Hoogstraten. Maandagen 14 en 28 november, van 13 tot 16 u., wordt een vest in jacquard gebreid en op dinsdag de 15de is er een vormingsdag voor bestuursleden van 10.30 u. tot 19.30 u.! Een bezinningsdag voor alle leden volgt op dinsdag 22 november in de abdij te Ton gerlo en dit van 09.30 u. tot

16 u. Ook K.A.V. vindt nietsdoen toch maar niets! Op maandag 7 november worden de leden uitgenodigd voor de gespreksavond die handelt over 'Spelen met pot en plant', op maandag 21 november wordt een feestmenu gedemonstreerd en op dinsdag 29 november is het onderwerp 'verlichting' aan de beurt. 11 De L.G. (Landelijke Gilde) zoekt het verderop en dit op vrijdag 11 november. Het Zoniënwoud is voor hen het trefpunt voor een fikse wandeling! El En K.S.J.Minderhout schotelt ook een heel allegaartje voor aan zijn leden. Joro 3-4 (kinderen van

het 3de en 4de leerjaar) gedragen zich op 12 november als ganzen in het ganzedorpspel en op 26 november wordt de Sint verwacht. Joro 5 (5de leerjaar) geniet van een grote spelnamiddag in de oude zaal. Op zaterdag 19 november komen ze samen voor het geweldige Azerty-spel te 14u. aan het muziekschooltje. Ook voor hen is de heilige man van de partij op 26 november. Joro 6 (6de leerjaar) gaat proberen miljarden te winnen op zaterdag 5 november. Afspraak aan de Burcht in 't Heike te 14 u. en op zaterdag 19 november wordt een grootscheepse klopjacht gehouden naar voorhistorische bewoners. Ook weer aan de Burcht te 14 u.! Die goede man uit Spanje vergeet ook hen niet op zaterdag 26 november. Knim (iste en 2de secundair) organiseert op zaterdag 5 november een fakkeltocht met vertrek aan de Burcht. Zaterdag 12 november

nTRj, T

LASER SHOW HOOGSTRATEN

worden de spieren extra aan de tand gevoeld voor echte mini-olympische spelen. Afspraak te 14 u. in het Kelderke te Meer. Zaterdag 26 november groots gala-bal in de Burcht. Sjo (3de en 4de secundair) komt op zaterdag 12 november bijeen voor een activiteit die past in het kader van de 11-11-11-actie. Zondag

27 november wordt er gebowlingd met vertrek aan de kerk te 13.30 ii.! + 16 houdt het bij een weekend met dropping op zaterdag 19 en zondag 20 november. El Oef! Wat een programma! Zij gaan het stellig verwezenlijken! Daar twijfelen we echt niet aan! U

Wij maken u wegwijs bij uw meubel keuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.

Wielewaal protesteert tegen de aanleg van het golfterrein Wielewaal-Hoogstiaten (natuur- en vo gelminnen& vet eniging) is niet akkoord met de plannen vooi het golfterrein aan Heerle's Hof in Minderhout. Zij maakt zich vom al zorgen om de zeldzame vogelsoorten die daai hun broedgebied hebben. Havik, wespendief, bosuil, sperwer en buizerd zijn vogels die een groot territorium nodig hebben, willen ze hiet gedijen. Ook al zal men volgens de plannen maar een deel van het bos tooieti toch zal dat een weerslag hebben op het hele gebied en vooral de vogels zullen er zich maar moeilijk kunnen handhaven. Men kan immers de voor de natuur waardevolle stukken grond niet èçht afbakenen van de rest van het gebied; geen enkele 'hole' kan

aangelegd worden zonder over biologisch of bosbouw kundig waardevol terrein te lopen. De Wielewaal meent dat er de laatste jaren al genoeg natuur verloren is aegaan in deze streek, o.in. door de t echttrekking van de Mark. door Je ruils erkaveling, door de aanleg van de tramportione.. liet wordt nu slilaan tijd om vsat ie doen voor het behoud van wal ons nog ret. Het past het gemeentebestuur niet, zo zegt de  iclewaal, van een hoge borst op te /etten over een boompiani -aktie als zij elders waardevolle bossen laat vcrdvviincn ten gunste van enkele bes ooi rechten. Ze vraa'i daarou aan de gemeente om de aanleg van het golfterrein niet goed te keuren maar lies er de bossen (of een deel eren) aan te kopen, ze gedeeltelijk open le stellen voor het publiek, er een natuut leerpad aan te leggen... Zo zou één van onze mOoiSte stuk es natuur toe ganheli k svoîden voor iedereen en niet vt'or enkele begunstigden.

23


ruVLni ~

-

(3) U` MMMIJ®®E

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

-

Het is dinsdagavond 11 oktober 1988. De klok wijst tien voor zeven. Buiten is het aardedonker, want de lucht wemelt van de hoogzwangere regenwolken, die één na één bevallen. Dat gaat gepaard met heel wat lawaai, want een ware stormwind geselt de regendruppels naar beneden. 1f it's Tuesday, this must be Belgium. Geen mens waagt zich in dit hondeweer. Donkere en natte mistroostigheid, waar je naar kijkt. Binnen ronken de kachels en flikkeren de TV-schermen. Gezellig hoor, laat ze buiten maar doen. De straten van Meer liggen eenzaam en verlaten. Zelfs de boeren, voor wie geen weer ook geen weer is, laten zich niet meer zien. De maïs is immers af. De mechanische monsters zwijgen. Buiten de neerpletsende regen en de beu kende wind is er geen geluid te horen. Of... toch? Horen we op de Meerseweg geen vlugge voetstappen? Jawel, een donkere gestalte trotseert de elementen en loopt diepgebogen over het voetpad. Aan een groot, somber gebouw houdt hij halt. Even rinkelen er sleutels en dan wordt de gedaante opgeslokt door wat de Zaal voor Kunst en Volk blijkt te zijn. Even later arriveren nog verschillende personen. Allemaal glippen ze vlug dezelfde zaal in. Wat is hier aan de hand? Wat drijft deze mensen op een ordinaire dinsdagavond naar zo'n kille zaal? Is hier sprake van een geheim vennootschap? Van een of andere zwarte sekte misschien? Stephen King zou er ongetwijfeld iets dergelijks van maken, maar Meer is Salem's Lot niet en uw dienaar niet de Meester. Bij ons gaat het er gewoner aan toe. Deze mensen komen repeteren, zoals elke avond van de week gedurende zes weken. Het zijn ni. Heidebloempjes die een nieuw toneelstuk inoefenen. Op zaterdag 5, vrijdag 11 en zaterdag 12 november wordt immers 'De kat op het spek' opgevoerd, een klucht in drie bedrijven van John Dole en vertaald door Beb De Beer. Deze toneelavonden beginnen telkens om 19.00 u. in de Zaal voor Kunst en Volk, de toneeltempel van de Noorderkempen. De brassband Ste Rosalia zal steeds voor een muzikale inleiding zorgen en daarna zijn de volgende acteurs en actrices van plan u een onvergetelijke toneelavond te bezorgen: Christine Cools, Annie Tackx, Lucia De Clerk, Rit Rombouts, Marianne Jacobs, Frans en Luc Van Bladel, Jan en Mark Dufraing. Regisseur is Herman Dufraing, het decor werd bijeengetimmerd door Pierre Huybrechts en Ad Godrie, en Reinhild Verboven zit in het bakje vooraan. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een prima avondje dorpsamusement. Koop daarom tijdig uw kaarten bij Fien Roos, Meerseweg 12. Dat kan vanaf woensdag 2 november. Aarzel niet. El Daarnet kwam het weer reeds Ier sprake, maar d'r is nog meer meteorologisch nieuws. Op vrijdagavond 7 oktober werd Meer verrast door een kort, maar hevig onweer. Overal waren er elektriciteitsproblemen, maar de omgeving van de kerk werd het ergst getroffen. Het grootste slachtoffer werd de kerk zelf. De bliksem nam de naam 'O.L. Vrouw Bezoeking' war al te letterlijk en sloeg met ongekende kracht in op de toren, wat heel de kerk op haar grondvesten deed daveren. De pastoor, die op dat moment devoot de eucharistieviering voorbereidde, dacht even dat de 24

De mensen van liet parochiaal team hij hun zending 'in de gerg: [ijeda ELi, Jeanine l7u,i Wisa Wellens, Albert Con vents, Louis Tilburgs, Herman Snoeys. Heer Himself met het nodige geraas van Zijn hemelse troon naar de aarde kwam om even gedag te zeggen. Maar toen alle elektrische ap-

paraten (lampen, geluidsinstallatie, orgel, ... ) kapotspron gen en stukken plaaster naar beneden donderden, wist de pastoor dat de oorzaak aardser was. Zo zou de Heer Zijn Huis immers nooit behandelen. Nee, de duivelse bliksem was de dader. Dodelijk geschrokken ging de pastoor om hulp, die gelukkig vlug opdaagde. Nadien bleek dat de schade zeer

groot was. Alle elektrische leidingen en apparaten waren kapot of gesmolten en het zal zeker nog heel wat tijd en geld kosten vooraleer alles weer in orde is. Wij wensen de pastoor veel sterkte en hopen dat zoiets nooit meer zal gebeuren. El Wat er ook nooit meer

mag komen, is oorlog en daarom is er op 11 november Wapenstilstanddag. Zoals elk jaar wordt de plechtigheid aan het monument van de oorlogsslachtoffes muzikaal opgeluisterd door de brassband Ste-Rosalia. Een moment om even stil te staan en na te denken over zin en onzin van deze wereld. De dag nadien, op zaterdag 12 november, is er om 18.00 u een mis voor de overleden leden van de brassband. Deze misviering wordt uiteraard ook begeleid door de brassband. Op zaterdag 19 november is er het jaarlijkse teerfeest en St. Niklaas heeft al laten weten dat hij op zondag 20 november onder begeleiding van de brassband naar de Zaal voor Kunst en Volk zal komen voor alle Meerse kinderen tot tien jaar. Tijdens de laatste maanden van het jaar zijn er naar gewoonte voor de brassband heel wat activiteiten in eigen dorp. Al wie de maatschappij nauw aan het hart ligt, kan dan ook een bestuurslid aanspreken met de vraag om erelid te worden. Voor de spelende leden is dat immers een stimulans om steeds opnieuw klaar te staan voor iedere activiteit in Meer. LII We hadden het daarnet over de kerk en in de schaduw daarvan ligt de Mussenakker.

Hoewel God af en toe wel eens een oogje moet dichtknijpen voor wat daar gebeurt, heeft Hij toch gezien wie de vandalen waren die tijdens de kermisdagen dachten enkele ramen van het Mussenlokaal te moeten stukgooien. Misschien ontsnappen deze belhamels aan onze wereldlijke autoriteiten, maar ze moeten beseffen dat God een goed geheugen heeft. Op de Dag Des Oordeels zullen zij zich in Zijn Aanschijns moeten verantwoorden voor deze wandaden. En God kennende, wordt dat minstens het Vagevuur. Branden zullen ze, nèt goed. Voor de rest knikt de Heer goedkeurend bij het aanhoren van de volgende Mussenactiviteiten: op vrijdag 18 november teerfeest voor de voet- en volleybalploeg en op zaterdag 26 november Rich Danny and the

Wealth. LII Voor de KWB worden het drukke dagen, want de hobbytentoonsteiling staat weer voor de deur en klopt reeds. Voor de zestiende keer wordt dit hobbyfeest georganiseerd in de parochiezaal op zondag 30, maandag 31 oktober en dinsdag 1 november. Steeds weer loont het de moeite om de grote en kleine werkjes uit de hobbywereld van de Merenaar te bekijken. De deuren gaan open om 10.00 u en wanneer ze sluiten, is vooraf niet te zeggen. Zeker op maandag 31 oktober zal dat niet vroeg zijn, want dan is er om 19.00 u de prijsuitreiking van de vakantiezoektocht 1988, waarna om 20.00 u nog een kaartprijskamp volgt waarop iedereen is uitgenodigd. Meer dan 300 mensen uit de fusiegemeente schreven in voor de vakantiezoektocht en dit zijn de resultaten: UITSLAG VOLWASSENEN: Braspenning Gust (Wortel) 0 fouten Verschueren Rene (Meer) Gabriels-V.D. Bogerd (Hoogstraten) Michielsen Frank (Meer) Willekens Jos (Minderhout) Janssens Maria (Meer) Verschueren Anna (Meer)


FINANCIËN Roeien Harry (Meer) Aerts Andre (Meer) Verheyen Maria (Meer) ii. Roeien Stefaan (Meer) Verschuren Adriaan (Hoogstraten) Laurijssen Willy (Wortel) Huybrechts Jozef (Wortel) 1 fout Anssens Joanna (Minderhout) Michielsen Jos (Meer) Verschueren François (Meer) Van Opstal Maria (Hoogstraten) Verboven Alfons (Meer) Laurijssen Flor (Hoogstraten) UITSLAG KINDEREN: 1 fout Michielsen Loes (Meer) Rombouts Vicky (Meer) Brosens Heidi (Wortel) Adriaensen Gert (Rij kevorsel) Fransen Mieke (Wortel) De organisatoren wensen alle deelnemers proficiat en maken een nieuwe afspraak voor de olgende zomer. L Proficiat is een woord dat

Hoogstraten, ocharme

we voorlopig niet kunnen gebruiken in verband met het eerste elftal van KFC Meer. Op dit moment (half oktober) dragen onze geelzwarten de rode lantaarn in hun reeks. Onvoorstelbaar, maar waar. Misschien kan het

parochiaal team, na hun zendingsviering op iondag 16 oktober, eens een voetbalviering organiseren, om alzo enige goddelijke hulp af te smeken voor onze eerste ploeg. Want als er niet onmiddellijk enkele kleine mirakels gebeuren, ziet de toekomst er héél, héél somber uit. Kom heren voetballers, niet naar vierde hè, doe ons dât niet aan. El Proficiat zeggen wij dan weer wel tegen Arnold van Aperen en Jos Brosens. Twee Merenaars die zich in een mum van tijd naar twee leidinggevende functies in onze fusiegemeente gewerkt hebben; Arnold als burgemeester en Jos als voorzitter van het O.C.M.W. Of hoe een klein dorpje groot kan zijn. •

Tijdens het voorjaar hebben de meesten onder ons weer trouw hun belastingsformulier ingevuld of laten invullen. Door het Nationaal Instituut voor Statistiek (N.I.S.) wordt jaarlijks een lijstje opgemaakt waar uit de inkomsten per hoofd en per aangifte kunnen afgelezen worden. De intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK) heeft op basis van de meest recente statistieken (aanslagjaar 1987, inkomsten 1986) een vergelijking gemaakt omtrent, wat zij noemen, de 'welvaartssituatie' in het arrondissement Turnhout. Welvaart wordt hier dus recht evenredig beschouwd met het fiscale inkomen per inwoner. Zij nemen hierbij een stijging waar van 17.600 fr per aangift (11.400 fr. per inwoner) tegenover het vorige jaar (ink. '85). Ondanks die stijging liggen de inkomens in het arrondissement Turnhout nog altijd gevoelig lager dan gemiddeld in België en Vlaanderen (resp. 253.200 fr. en 255.800 fr. per inwoner). In 1962 bedroeg het arrondissementele gemiddelde 70,8 07ó van het rijksgemiddelde. In 1972 was dit reeds gestegen tot 84,2% en nu is reeds de 94.6% bereikt. Ons arrondissement bekleedt onder de 22 Vlaamse arrondissementen (in dalende orde) de 15de plaats. De 7 Vlaamse arrondissementen na Turnhout zijn respectievelijk: Roeselare, Eeklo, Maaseik, Tongeren, Tielt, leper en Diksmuide (zeer toevallig allemaal landbouwgebieden). Koplopers daarentegen zijn de geïndustrialiseerde en residentiële streken zoals Halle-Vilvoorde, Antwerpen en Leuven (273.600 fr.) Ook in ons arrondissement zijn de landbouwgemeentes de armsten (Baarle-Hertog, Hoogstraten, Rijkevorsel..) Vosselaar (bij Turnhout) is als residentiële gemeente voor zowat alle grote bedrijven uit de buurt niet toevallig 'de rijkste'. De dag dat het lOK het onroerend vermogen als maatstaf voor welvaart gaat hanteren, zouden de tabellen wel eens net het omgekeerde beeld kunnen geven. Gemeente

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 2328 Meerle

Arendonk Baarle-Hertog Beerse Hoogstraten Kasterlee Lille Merksplas Mol Oud-Turnhout Ravels Retie Rijkevorsel Turnhout Vorselaar Vosselaar ARRONDISSEMENT

Provincie Antwerpen Vlaanderen België

Gemiddeld inkomen per inwoner (1.000 fr.)

Gemiddeld inkomen per aangifte (1.000 fr.)

223,3 192,3 248,7 200,2 238,5

578,1 542,6 644,5 555,5

616,2

224,2

578,5

225,6 266,1

607,1 663,1 675,8 560,1 578,2

255,5

202,7 219,3 215,3 255,5

221,6 283,7 239,7 264,4 255,8 253,2

555,7

611,8 561,3 736,5 608,2

637,7 630,4 628,6 25


t

ft) Na de dolle verkiezingsdagen kunnen er weer wel veel op beide oren slapen en anderen kunnen misschien helemaal niet meer slapen. Na de vorige verkiezingen van '82, telde MeerselDreef geen enkele rechtstreeks verkozene. Maar door de afvallingskoers konden Thérèse Coppens en Jaak Snijders toch zetelen als opvolgers. Na deze verkiezingen haalde Thérèse het met een mooi aantal voorkeurstemmen en werd rechtstreeks verkozen. Jammer voor Jaak Snijders en Jan Van Bavel, ze deden het ook niet slecht maar ja, niet iedereen kan verkozen worden. De algemene uitslag was in iedere geval voor de meeste mensen een komplete verrassing. Verder is het voor ons ook positief dat heelwat verkozenen uit de noordelijke dorpen komen en op hun verkiezingsfolders beloofden deze ook Meersel-Dreef niet te zullen vergeten. We zijn benieuwd hoe het allemaal zal aflopen. De verkiezingsstrijd verliep nogal rustig. Er was onderling afgesproken niet aan wildplakken te doen. Groot was echter de verbazing en de ergernis toen op een morgen bleek dat heel Meersel-Dreef onder de roze affiches hing met 'Wij stemmen niet.' Geen plaatsje was onbenut gebleven, palen, muren, bomen, aanplakborden, alles moest er aan geloven. 'Een schande' werd er gefluisterd. Later bleek dat de KLJ ietwat te ijverig een aktie had gevoerd om de kiezers op te roepen bewust te kiezen. Binnen 6 jaar staan die KLJ-ers zeker allemaal op de lijst want ze hebben nu de smaak van het plakken te pakken. [1 Door de lange herfstavon-

Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

U ziet, er zit heelwat beweging in de vrouwen van Meersel-Dreef. De mannen zullen dan wel de klos zijn om op de kinderen te passen maar die hebben dan toch nog hun kaart- en biljartavonden. El Voor de mensen die lekker thuis blijven bij de haard en die het televisie kijken beu zijn, kan ik een leuk boek uit onze bibliotheek aanbevelen. Sinds oktoberstaat er weer een nieuwe wisselcollectie ter beschikking van al wie lezen wil met boeken voor ieder wal wils. Kom nog eens een kijkje nemen want onze bibliotheek kan best een steuntje in de rug gebruiken. En hoe meer leEl Het dagezers, hoe meer boeken, dus. . .

lijks bestuur van de Dorpsraad kwam op vrijdag 7 oktober bijeen. Er werd besloten een algemene vergadering samen te roepen op dinsdag 15 november in de lagere school. Volgens de statuten is het weer de tijd om een nieuw dagelijks bestuur te kiezen. Ook zou de dorpsraad graag te weten komen welke vragen, problemen, werkpunten er leven bij de verenigingen. Nu de riolering op een goed blaadje staat, kan er tijd gemaakt worden voor andere dingen. Daarvoor is het wel nodig dat er veel mensen aanwezig zijn. Alle inwoners van Meersel-Dreefzijn van harte welkom. En in het bijzonder de aangestelde vertegenwoordigers van de verenigingen. fl In oktober werd er door de 'Vrienden van Polen' een succesvolle actie gevoerd te MeerselDreef. In de kerk werd er een speciale omhaling gedaan tijdens de weekendmissen van zaterdag en zondag 8 en 9 oktober. Tevens werd

gevraagd om allerlei goederen te verzamelen in de zaal bij de paters. Er werd vooral ve, zocht om bruikbare kledij en niet bederj baar voedsel zoals bloem, suiker, melkpoeder en groenten in blik. De actie werdeen succes, de juiste hoeveelheden waren bij het schrij've van dit artikel nog niet gekend. Vervoerbedrijf Jos Huybrechts zorgde ervoor dat mei zijn vrachtwagens de spullen rechtstreeks naar Polen werden vervoerd. El De agenda voor

november ziet er als volgt uit: K.A.V. dinsdag 22 november: huishoudelijke vorming met als onderwerp 'Een Feestmenu'. Met de feestdagen in het verschiet mag U dit zeker niet missen. K.V.L.V. woensdag 9 november: algemene vergadering over: 'Mijn huishoudelijk werk goed organiseren toch niet zo alledaags'. Voor vrouwen die steeds tijd te kort hebben. K.V.L.V.-jongeren maandag 14 november om 20u. een gespreksavond over: 'Televisie en video sterke opvoeders'. De fanfare 'Voor Eer en Deugd' organiseert kaartavonden rikken. Reeks 1 op de vrijdagen 16-23-30 december en zaterdag 7 januari en reeks 2 op de vrijdagen 10-17-24-31 maart 1989. Schrijf deze datums al in Uw agenda dan hoeft U niets te missen. Op zaterdag 5 november luistert de fanfare de H. Mis van 20u op, t.g.v. hun Ceciliafeest. I Wanneer -

-

-

:

-

U deze Hoogstraatse Maand in handen krijgt werd ondertussen Mieke van Gils van de Dreef 101 jaar en dit op 24 oktober. Mieke van harte gefeliciteerd en nog vele jaren. 1 -1

den beginnen de verenigingen weer op volle toeren te draaien. De K. V.L. V. hield tijdens het weekend van 24-25 september haar jaarlijkse dagen van de landbouw. De pannekoe-

ken en de wafels waren overheerlijk en al de uitgestalde groenten en fruit hadden heel wat bekijks. De dagen nadien werden er weer heel wat verse groenten op tafel geserveerd want er werd heelwat verkocht. Ook de tombola was niet mis want daardoor kan ik nu met een nieuwe trui de winter tegemoet. De K.V.L.V. heeft inmiddels ook al twee vergaderingen achter de rug. Eén met als thema 'weerkrachtveerkracht' en een vergadering voor de vijftigers over 'geheugen training voor ouderen'. Er werden ook heelwat schapen geschoren in Meersel-Dreef want inmiddels zijn er al 3 van de 6 breilessen verstreken waar de ijverige K.V.L.V.-sters een polo-trui leren breien. LII De K.A.V. startte haar activiteiten met een algemene vergadering op dinsdag 18 oktober met als thema 'Vrouwen bewegen de samenleving'. De E.K.-Moedersbond begon het verenigingsjaar met een bingoavond op 21 september maar het werd toch serieuzer op hun tweede vergadering van 26 oktober. Althans dat veronderstel ik want het thema van de vergadering bleef nog een verrassing. Voor de dames die nog tijd over hebben zijn er dan nog de turnlessen. Donderdags van 20u tot 22u voor de K. V.L. V.-vrouwen en 's maandags voor de K. A. V. vrouwen van 20u tot 21u. Telkens in de turnzaal van de lagere school. -

Nevels in Sint Maartensnacht (11 november) brengen winters kort en zacht. 26

-

..

.

-

.. -' .

.

-

..

-

-

.

-

Tijdens het weekend van 24-25 september organiseerde dek. V.1L. V. JL'Jaurli//..se dagen van de landbouw. De werkers van het eerste uur waren van links naar rechts: Maria Sterkens, Theresa Jespers, Lieva Hendrickx, Maria Verbreuken, Cornelia Oomen, Maria Bouwde wijns, mevr. Rombouts en Koosje Oomen.

Zo het loof niet valt voor Sint Maarten (1 nov.) zo zal 't een harde win--- ter zijn.

Natte dagen in november brengen koude in december.


SAMENLEVING

De kostprijs van het verdriet De dood wordt nog steeds ervaren als een onnatuurlijke ingreep in het leven en komt steeds te onverwacht. Zelfs als het eindpunt door ziekte of aftakeLag wordt aangekondigd, is het op het laatst gewoonlijk 'toch nog snel ge.aan'. In een korte tijd moeten er tal van praktische en administratieve beslisngen genomen worden. De nabestaanden komen terecht in een doolhof van iogelijkheden waarover men niet gesproken heeft of zelfs niet eens heeft agedacht.

De aangifte

Kist

De spilpersoon in het keerpunt tussen leven en dood is doorgaans de dokter die de dood aststelt en formeel bevestigt. Op het ogenblik zal iemand van de familie of dokter (of ickenhuis) contact opnemen met een begralenisondernemer. Sinds enkele jaren is in t loogstraten het feitelijke monopolie doorbroken en heeft men de keuze tussen twee glaatselijke ondernemingen. Maar niets belet de nabestaanden zich te richten tot een willekeurige ondernemer, waar vandaan ook. De gekozen begrafenisondernemer belast zich doorgaans met de vier meest dringende zaken: de aangifte bij de burgerlijke stand, het opharen van het lijk, de bestelling van de kerkelijke uitvaartdienst en de reservatie op het kerkhof (gemeentelijke begraafplaats). l'och is ook de sociale functie van deze man niet te onderschatten. Hij ontlast de door verdriet overmande familie van heel wat Organisatie en denkwerk. Een rustig gesprek en het gevoel voor de nabestaanden dat het scenario zich reeds ontelbare malen heeft afgespeeld, kan het leed ook draaglijker maken. Voor de aangifte de burgerlijke stand dient de aangever zich te voorzien van het attest van overlijden, de identiteitskaart en het eventuele t rouwboekje, rijbewijs en/of pensioenstrookje. Op basis van deze gegevens kan de gemeente overlijdensaktes bezorgen (voor ziekenfonds, werkgeverpensioen, bank ... ) en de nodige instanties verwittigen (vrederechter indien minderjarige kinderen. Registratie ingeval van onroerende goederen). Tegelijkertijd dient echter de afgestorvene te worden verzorgd (gewassen, afgelegd...) en opgebaard. Om hygiënische redenen wordt het lijk tegenwoordig steeds gekoeld opgebaard in het mortuarium (of funerarium) van het O.C.M.W. (1800 fr) of bij de begrafenisondernemer.

Ook tijdens het eerste contact wordt de stijl van de uitvaartplechtigheid van de begrafenis bepaald. Op basis van het trouwboekje en met de medewerking van de bijeengeroepen familie wordt door de ondernemer de rouwbrief genoteerd. Deze kan verspreid worden over het gehele dorp of alleen gericht aan relaties. De melding kan ook gebeuren via de dagbladen. De opmaak van het rouwprentje gebeurt in de regel door de dorpspastoor of door een familielid met schrijftalent. De kist kan massief zijn of van plakhout, kan bekleed zijn met wattenpapier of met zijde en kan voorzien zijn van statusverhogende attributen. Recente wetgeving gebiedt echter dat alle materialen 'vergankelijk' moeten zijn. Met andere woorden, siersmederij is verboden en wordt tegenwoordig vervangen door vergulde zogenaamde 'zamac'legeringen. En, indien toch aanwezig, moeten ze worden verwijderd en naargelang de overeenkomst, aan de familie worden overgemaakt als aandenken. Uiteraard heeft dit alles een sterke invloed op de prijs. Een gewone kist kost echter 13.000 fr. tot 20.000 fr. (Maar er bestaan er ook van 80.000 fr.)

De kerkdienst Aan de hand van gegevens, opgemaakt door de begrafenisondernemer, kan de pastoor (deken in Hoogstraten, kapelaan te Meerseldreef) de uitvaart regelen. Sinds kort zijn de prijzen van de eredienst eenvormig gemaakt door het bisdom. Tevens werd het onderscheid tussen een '10-uren en een 11-uren' mis afgeschaft. In het bisdom Antwerpen bedraagt de prijs eenvormig 6.240 fr. Wie daar

de 6-wekenmissen aan toegevoegd wil zien, betaalt 1.500 fr. bij. Wel kunnen er op aanvraag van de nabestaanden allerlei stemmingen statusverhogende initiatieven genomen worden zoals bloemen, zangkoor... Liturgisch gezien is er echter een volledige gelijkheid. Hoewel in 99% van de gevallen de kerkdienst deel uitmaakt van 'de begrafenis', is een begrafenis zonder kerkdienst wel degelijk mogelijk. Als dat in onze gemeente al gebeurt, betreft het gewoonlijk ingeweken of residerende Nederlanders. In dat geval (een 'burgerlijke' genaamd) speelt de hele uitvaartplechtigheid zich af in het mortuarium en op het kerkhof, waar familieleden en/of vrienden van de afgestorvene herdenkingsspeeches voorbrengen. Een aangepast a-religieus eredienstgebouw is er in Hoogstraten niet voorhanden en zou er waarschijnlijk ook niet renderen.

Crematie Een begrafenisvorm die meer en meer opgang

De bank Bij de bank of spaarkas worden bij overlijden alle gelden op naam van de overledene van de echtgenoot (-note) onmiddellijk geblokkeerd wanner er wederzijdse volmacht is. Dat geldt ook voor de inhoud van een kluis. Enkel betalingen van rekeningen i.v.m. begrafenis en ziekenhuis kunnen, door soepelheid van de bank, gebeuren. De geblokkeer de kluis wordt pas geopend in bijzijn van alle erfgenamen of hun volmachthouder én de controleur van Registratie en Successierechten. Daarom is het (in de praktijk!) zaak om nog snel bij de bank 'iets te regelen'. Met name de volmachthouder kan (zogenaamd) v&r het overlijden zorgen dat de gelden op rekening van een van de kinderen komt en de inhoud van de kluis in veiligheid wordt gebracht. deze handeling kan vele financiële narigheid besparen maar.., ook teweegbrengen, al naargelang de betrouwbaarheid van de volmachthouder.

lék 'Ove, goed waart gij, onvergeten blijft gij'. De meeste afges/orvenen zouden blij ziin als ze

tijdens hun leven zoveel lieve woorden konden horen als er later op hun graf worden gezet. 27


SAMENLEVING zijn de prijzen nog volgens het oude tarief. Zeer waarschijnlijk zal er binnenkort een flinke prijsverhoging doorgevoerd worden (dit terwijl de termijnverkorting van 50 naar 25 jaar reeds een feit is).

Crematie is nog zeldzaam in de dorpen, alleen in Hoogstraten raakt het columbarium stilaan vol. vindt, is de crematie (of lijkverbranding). Sinds 1971 is deze teraardebestelling wettelijk evenwaardig met de klassieke begraving. Daarom moeten de gemeenten ook sinds die datum over de nodige infrastructuur beschikken (columbarium, strooiweide, strooimolen ... ). Vanuit Hoogstraten wordt tegenwoordig meestal gekozen voor Breda als crematieplaats. Voorheen, als dat al gebeurde, was Antwerpen dat. Daar Breda dichterbij is, ook 's zaterdags werkt en bovendien iets goedkoper is, ligt de keuze voor de hand. Alleen wanneer de dood gewelddadig was (ongeval, verdrinking...) is de procedure te moeilijk. Dan moet namelijk de Belgische ĂŠn de Nederlandse overheid toestemming tot verbranding geven. In dat geval is Antwerpen eenvoudiger. Omdat na crematie elk bijkomend (gerechtelijk) onderzoek onmogelijk is, is de procedure ook iets ingewikkelder. De dokter, die de dood vaststelt, moet in zijn verslag ook bevestigen dat de overledene geen pace-maker draagt en de gemeente stelt een tweede dokter aan voor een soort tegenexpertise. De kostprijs voor een crematie bedraagt te Antwerpen 10.800 fr. en in Breda f 550,(asurne inbegrepen). Tegenwoordig moet een vraag om crematie niet meer testamentair zijn uitgedrukt. Een laatste wens en een handtekening van een familielid of vertrouwenspersoon volstaat reeds.

Dat wil zeggen, iemand 'huurt' een stukje grond voor zich en/of voor nabestaanden. Tijdens een van de laatste gemeenteraadszittingen werden de modaliteiten omtrent grondvergunning grondig aangepast. Tot nader order zijn de prijzen echter nog als volgt: voor een concessieduur van 25 jaar (tot voor 2 maanden was dat nog 50 jaar): voor 2m 2 : 8.000 fr. voor 4m 2 : 16.000 fr. voor 6m 2 : 24.000 fr. Dezelfde prijzen gelden voor een urne-graf, hoewel dit in oppervlakte veel kleiner is (0,5m 2) en voor bijzetting in het columbarium, wat nog minder ruimte vraagt. De prijzen van deze drie 'begraaf'vormen worden echter gelijk gehouden om geen 'promotie' te maken voor deze of gene vorm. Wie bij crematie geen concessie neemt, wordt verstrooid op de weide en laat er geen materieel teken als aandenken na. Weze er terloops op gewezen dat, door het nieuwe politiereglement omtrent de begraafpleegvormen, we momenteel (oktober tot december) in een overgangsfase zitten. Enerzijds is de wetgeving reeds aangepast, anderzijds

Nota: in het gemeenteraadsverslag van vorige maand, omtrent het nieuwe begrafenisreglement, werd gewag gemaakt van de mogelijkheid om in eenzelfde concessie hoven elkaar begraven te worden. Theoretisch is die mogelijkheid cr wel maar hier zal slechto acer uitzonderlijk gcbruik van kunnen gemaakt worden. Het werd afgevoerd omdat er praktische bezwaren zijn. In voornoemd geval moet namelijk dc eerst begraven kist op een diepte van 2,10 m gcplaatst worden, om daarna een tweede kist te kunnen plaatsen op 1,50 m diepte. Omwille van de zanderige grond (vooral in Meer en Wortel) is de eerste 2,10 m echter niet haalbaar wegens inkalving bij het uitgraven. Vandaar.

De koffie Uit de tijd dat de mensen van heinde en verre per fiets of zelfs te voet naar een begrafenis afzakten, dateert het gebruik de familieleden en nauwe relaties uit te nodigen 'op de koffie'. Afhankelijk van de tragiek van het overlijden kan de stemming daar variĂŤren van ingetogen tot, op zijn zachtst uitgedrukt, zeer ontspannen. Door sommigen wordt het praktische nut van dit gebruik reeds in twijfel getrokken. Anderen zien in 'de koffie' een symbolische terugkeer naar de orde van de dag. In Hoogstraten wordt de koffie meestal verzorgd door vrijwilligers in de parochiezaal. De kostprijs bedraagt om en bij de 120 fr. per deelnemer. In sommige naburigegemeenten wordt 'de koffie' verzorgd door privĂŠ-zaaluitbaters, zodat de prijs daar gemakkelijk het dubbele bedraagt. Na de koffie kerende meeste genodigden naar hun eigen problemen en probleempjes terug. De wereld draait verder. Alleen de familie blijft met haar verdriet.

Het kerkhof De gemeente is verplicht elke rechthebbende gratis te begraven. Rechthebbend zijn personen die gestorven zijn op het grondgebied van de gemeente, personen die in de gemeente ingeschreven zijn (ook al sterven zij elders) en personen die een concessie hebben of toelating van de burgemeester. Wie van deze gratis dienst gebruik maakt, wordt 'in de rij' begraven of bijgezet in het columlarium. De overledene wordt met rust gelaten gedurende minstens 10 jaar waarna het graf zou kunnen overgraven worden. Het graf mag ook verwijderd worden 15 jaar na de laatste begraving. Na die periode mag het graf vernieuwd worden, d.w.z. de vorige begravenen worden vergeten. In de praktijk werden deze regels in Hoogstraten tot op heden niet toegepast. Nochtans zou dit wel eens kunnen gaan veranderen daar terreinen om kerkhoven aan te leggen niet vlot voorhanden blijven en de bestaande kerkhoven (vooral Hoogstraten) overvol geraken. Om de nare gedachte 'iemand bij in het graf te krijgen' weg te kopen, kan er een concessie genomen worden. 28

De begraafplaatsen, vooral iii Hoogst raten, raken st/laan vol. Een strengere concessieregeling is nodig.


SAMENLEVING

Bij klassieke begraving

- grafsteen (± 30.000 fr.) Bij crematie: - vervoer naar crematorium en terug (-) - crematorium en urne (10.800 fr.) - graveren gedenkplaat (± 2.000 fr.) De eindrekening kan dus geschat worden op ruim 100.000 fr voor een klassieke begrafenis en rond de 75.000 fr. voor een crematie (geen grafsteen). Te weten: de materiële kostprijs plus lonen begrafenisondernemer en personeel. De kostprijs van de rouwkiedij is hier niet inbegrepen evenals zangkoor, extra bloemen in kerk, kransen... BELANGRIJKE OPMERKING: Deze prijzen geven slechts een zeer algemene indicatie en hebben geenszins de bedoeling een vastgestelde prijslijst te zijn. Als algemene conclusie kan echter gesteld worden dat drukwerk, koffie, kist en grafsteen het grootste part van de rekening bepalen. Gelukkig zijn het precies die onderdelen die het meest rekbaar zijn. Met andere woorden, wie voor soberheid kiest, wordt meer dan beloond. Kosiprijsvergelijking voor waardige begrafenis of crematie provincie teraardebestelling 92.799 West Vlaanderen Brussel hoofdstad 133.103 Vlaams Brabant 103.764 Antwerpen 105.283 Limburg 105.184 Namen 75.624 Henegouwen 81.963 Luxemburg 78.080 Luik 86.098 Oost-Vlaanderen 93.322 Waals Brabant 91.418

crematie 69.835 100.773 77.114 81.305 82.220

Tijd is oneindig in u we handen, Heer! Niemand is er die uw seconden telt. Dagen en nachten gaan voorbij en tijden bloeien en verwelken als bloemen. Gij weet te wachten. Uw eeuwen volgen elkander op, in het volmaken van een kleine wilde bloem. Wij hebben geen tijd te verliezen, en daar we geen tijd hebben, grissen wij om onze kans. Wij zijn te arm om te laat te mogen komen. Aldus ontvliedt de tijd terwijl ik haar geef aan elke vrager die er aanspraak op maakt, en uw altaar blijft tot het laatste toe ledig van alle offeranden. Aan hel eind van den dag haast ik mij, uit vrees uw deur gesloten te vinden, maar dan is er nog steeds tijd.

Rabindranath Tagore

'0, Als ik dood zal, dood zal zijn kom dan en fluister, fluister iets liefs, mijn bleke ogen zal ik opslaan en ik zal niet verwonderd zijn.

En ik zal niet verwonderd zijn, in deze liefde zal de dood alleen een slapen, slapen gerust een wachten op u, een wachten zijn.'

Jan Hendrik Leopold

51.074 57.413 53.280 58.948 70.058 64.768

Bron:

Testaankoop november 1986. Nota: De prijzen zijn telkens een gemiddelde voor het hogergenoemde pakket voor een 'waardige' begrafenis. In Namen en Luxemburg bestaat er niet de gewoonte van rouwhrieven en rouwprentjes. De prijzen bevatten alle een concessie in 'volle grond'.

Het kerk hof van Wortel: een treurige aan blik. Misschien is dat voor kerkhoven wel gewoon maar deze plek ziet er verlaten, kaal en verwaarloosd uit en de beschadigde graven nodigen uit tot nog meer vandalisme. Waarom zo 'n zanderige vlakte? Meer groen en verzorging zijn hier nodig om een mooi kerkhof te scheppen.

De belangrijkste vragen die we ons kunnen stellen zijn de moeilijkste om te beantwoorden. Zo is er geen pasklaar antwoord op de vraag naar de zin van het leven. Maar vanuit ons geloof kunnen we deze vraag aan God uit handen geven. Hij geeft ons niet het antwoord maar wel een vrede die blijvend is. We mogen erop vertrouwen dat midden in de nacht de dag aanvangt en dat in de duisternis van onze angst de dag van God aanbreekt. Dat is de vrucht die uit vrede groeit.

Jörg Zink

29


SAMENLEVING

Praten over de dood met ouders van een overleden kind De aarde is niet uit haar baan gedreven toen uw hartje stil bleef staan de sterren zijn niet uitgegaan en 't huis is overeind gebleven.' uit: Bij het doodsbed van een kind, Willem Elsschot

Dichters en schrijvers hebben geput uit hun inspiratie om hun diepste zielsberoerselen rond dood en verdriet op papier te zetten. Wij gewone stervelingen raken in het formuleren van onze condolĂŠances dikwijls niet verder dan 'innige deelneming'. Toch is leven onwrikbaar verbonden met verdriet en dood. Erover praten doen we niet en eraan denken liefst nog minder. We kunnen de dood niet negeren maar we schuwen hem. De zelfhulpgroep 'Ouders van een overleden kind' tracht die schroomheid van zich af te zetten en is ervan overtuigd dat praten over het verlies, het verdriet en de pijn, een mogelijkheid is om tot verwerking te komen. Wij gingen hierover praten met May en Bert Rombouts die met hun zes kinderen wonen in Loenhout aan de Leiweg 20. Enkele jaren geleden verloren zij hun tweejarig zoontje Gerd bij een ongeval. De zelfhulpgroep 'Ouders van een overleden kind' is een vereniging van mensen die allen op de een of andere wijze een kind verloren hebben. DHM: Hoe werkt deze groep? Bert: De werking situeert zich op verschillende niveaus. Wij gaan niet zelf ouders die pas een kind verloren hebben opzoeken maar nemen wel contact met hen op nadat zij zich bij de groep hebben aangemeld. In zulke eerste contacten is het vooral belangrijk om te luisteren. Dikwijls voelen mensen zich eenzaam en onbegrepen na afloop van de 'doe-dingen' rond het overlijden. Uitdrukkingen als 'je moet flink zijn' en 'het leven gaat verder' benadrukken dit isolement. De zelfhulpgroep wil dan een middel zijn voor die mensen zodat zij hun verhaal kunnen doen en kunnen aanvoelen dat zij niet alleen staan met hun gevoelens en reacties. Het bestaan van onze zelfhulpgroep maken wij kenbaar via folders en affiches en de eerste oproep verloopt dan telefonisch via het nationaal contactnummer en de regionale contactadressen. Na die eerste contacten bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de praatgroep die om de 6 weken bij elkaar komt. Men kan er terecht met zijn verhaal, gevoelens en belevenissen. Eventueel werken wij op zulke avond rond een bepaald thema, bv opruimen van de kamer van het kind, hoe reageren familie-buren-vrienden. Vanuit de groep houden wij ons niet bezig met het geven van praktische adviezen zo van dit of dat moet je doen bij overlijden bij een ongeval, maar wel trachten wij aandacht te geven aan reacties als schuldgevoelens die ouders kwellen of gevoelens van agressie tegenover artsen en ziekenhuizen. De mensen zijn vrij om al dan niet aan deze praatgroep deel te nemen. Een ander onderdeel van onze werking is het driemaandelijks tijdschrift ,'t Vergeet mij nietje' waarin belevenissen worden uitgeschreven, toelichting wordt gegeven bij nieuwe boe30

ken of publicaties. Tenslotte is er de jaarlijkse contactdag. Het doel van de zelfhulpgroep blijft anderen op weg helpen in de verwerking van hun verdriet. Rouwen is een proces dat men moet doormaken en waarin men niet mag blijven stilstaan. DHM: Zie je dan zelf niet op tegen telkens een nieuwe confrontatie met verdriet om het verlies van een kind? Bert: Mij heeft die confrontatie geholpen om zelf over mijn eigen verdriet te kunnen praten en het uiteindelijk te verwerken. May: In het begin was het moeilijk. Maar uiteindelijk ben ik toch blij dat we ermee door zijn blijven gaan. De confrontaties leerden mezelf telkens dat ik ook nog een stuk weg moest afleggen in de verwerking van mijn verdriet.

DHM: Hoe kijkje nu terug op het rouwproces. Bert: Vanuit de theorie is dit rouwproces onder te verdelen in een aantal fasen. Voor mezelf heb ik dit eigenlijk ook zo ervaren. 13elangrijk is om iedere fase, shock, ontkenning, depressie, schuld, angst, agressie, aanvaarding, bewust door te maken en te doorleven. Het doormaken van iedere fase is een noodzakelijkheid om tot een verwerking te komen en opnieuw te kunnen groeien. Belangrijkst in gans het proces is te luisteren en open te staan voor uw eigen gevoelens en van daaruit iets te gaan ondernemen. Het helpt niet om angst of agressie te ontkennen. Anderen komen naar je toe met alle goede bedoelingen om je te helpen maar de stappen die je zelf neemt, leiden pas echt verder. May: Voor mij waren de schuldgevoelens het moeilijkst te verwerken. Pas wanneer ik met hulp van anderen kon inzien dat ik wel schuldgevoelens mocht hebben, maar daarom nog geen schuld had, ben ik de weg van de verwerking kunnen opgaan. Kunnen vertellen wat er in mij omging en zien dat er auderen waren die echt naar mij wilden luisteren, is in het rouwproces het belangrijkste geweest. Bert: Mensen die met vele goede bedoelingen en compassie naar je toe komen, zijn geen hulp. Het troost je niet als een ander met je komt mee-huilen. May: Het ergst werd ik getroffen door die mensen die blijkbaar uit nieuwsgierigheid voorbij het huis kwamen fietsen om te kijken hoe en waar en bij wie er wat was gebeurd. Bert: Mensen kunnen moeilijk omgaan met verdriet. Als ik naar mezelf kijk voor het gebeuren met Gerd, dan stond ik er ook onbeholpen bij. Nu is het voor mij beter hanteerbaar. Die vaststelling is voor mezelf een van de belangrijkste redenen om met de zelfhulpgroep verder te gaan. DHM: Welke plaats blijft Gerd nu nog innemen in uw gezin. May: Vooral de dagen rond zijn verjaardag en sterfdag zijn voor mij nog moeilijk. Die dagen wil ik nog wel het huis uit. Bert: Die dagen zijn nu geen rotdagen meer maar zij geven ons het gevoel dat Gerd nog steeds een bijzondere plaats in ons gezin heeft. Wij hebben nu 6 kinderen waarvan er 3 ouder en 3 jonger zouden zijn dan Gerd. Nooit hebben wij eraan gedacht om een van de jongsten terug Gerd te noemen. Aan de andere kinderen zien wij nu hoe Gerd geweest zou kunnen zijn en daar sta je dan wel eens bij stil. Maar zijn plaats blijft onvervangbaar.

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25 - 2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77 -


SAMENLEVING

Met iemand uit de weduwengroep Godelieve Huet-Bellens is sedert 1965 weduwe. Zij was toen 49 jaar en had 7 kinderen thuis. Sedert 1970 is zij betrokken bij de weduwengroep van Hoogstraten. Deze groep ontstond onder impuls van de toenmalige onderpastoor Jan Verstraelen. i.odelieve: Sedertdien zijn wij met een 12-tal \\eduwen iedere maand stipt bij elkaar blijCli komen. Na een korte bezinning, gegeven oor deken Van Dijck, groeit deze ontmoeug uit tot wat je een koffieklets zou kunnen noemen. 'foch treffen wij er de voorbereidingen tot het kerstfeest, het paasfeest of een jaarlijkse reis waarop wij alle Hoogstraatse weduwen uitnodigen. t-let is niet zo dat wij iedere nieuwe weduwe gaan opzoeken maar toch is het samen kunnen praten en vertellen van de eigen belevenissen een echte troost in de verwerking van het verdriet. ie bedenkt dan wel voor jezelf dat het leven

In november organiseert de zelfhulpgroep 'ouders van een overleden kind' in samenwerking met het vorningswrk voör Weduwn ccii symposium rond verwerking van verdriet en rouw wanneer iemand een kind, geliefde of partner verliest. Naar cle bedoeling van dit sympo sium vroegen wij Bert Rombouts. Bert: Met dit symposium trachten wij ons te richten tot hulpverleners en anderen die met overlijden en verdriet te maken krijgen. Het is de bedoeling om die mensen inzicht te laten krijgen waardoor zij hun helpende bedoelingen beter zouden kunnen richten. Om zo een daadwerkelijke hulp te betekenen. Het symposium vertrekt vanuit een stuk theorie, doch het grootste gedeelte van de dag wordt ingenomen door getuigenissen: ouders van een overleden kind, een weduwe die haar echtgenoot verloren heeft door zelfmoord. Verder is er een getuigenis van een arts die zijn belevenissen in het omgaan met dood en verdriet komt vertellen. Het symposium draait vooral rond het doorgeven van ervaringen. Het wordt nu een eerste maal in de Kempen georganiseerd maar vorige organisatie in Kortrijk kende qua belangstelling een groot succes. Daarom menen wij wel te beantwoorden aan een behoefte. Immers! we moeten dood niet langer doodzwij gen.

verder moet en dat je aan je kinderen moet denken maar toch blijf je na het overlijden alleen achter. Die eenzaamheid blijft ook door de jaren heen. Het kunnen horen dat ook anderen daarmee te maken hebben, is een troost. Misschien weegt die eenzaamheid zwaarder bij jonge weduwen dan wel bij ouderen die misschien al naar dood en afscheid zijn toegeleefd. Het zwaarst te verwerken zijn de momenten waarin je het gevoel hebt nergens naartoe te kunnen. In het begin komt iedereen bij je

langs maar op den duur vermindert die belangstelling en blijf je alleen achter. Hoewel onze weduwengroep een vertrekpunt heeft vanuit de parochie en dus een religieuse geaardheid heeft, zijn de bijeenkomsten en feesten een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen maar blijven ze niet verstoken van ontspanning. Vanuit KVLV (boerinnenbond) wordt er ook jaarlijks een gewestdag voor weduwen georganiseerd. De nadruk hier ligt vooral op bezinning.

11-11-11 voor de kleine boer in Togo 0p zaterdag 12 en zondag 13 november gaan de mensen van de verschillende verenigingen weer op stap om geld in te zamelen voor de il-il-il aktie.

1 De gemeente Hoogstraten doet mee aan een project in Togo, een klein land in West-Afrika waar de meeste mensen, zoals in de rest van Afrika, boeren zijn. En wel kleine boeren die hun familie in leven proberen te houden met wat de grond daar opbrengt, vooral mats, bonen, aardnoten en maniok. Vlees is zeldzaam maar wel nodig om gezond te blijven. Daar wil dit project wat aan doen. Men wil de mensen daar leren om kleinvee te houden, vooral schapen en geiten. Het klimaat is daar gunstig voor en er zijn voldoende weidegronden. Tegelijkertijd zou de mest goed van pas komen om de grond vruchtbaarder te maken. Maar om te beginnen is er geld nodig; er moeten dieren gekocht worden en stallen gebouwd. De boeren zullen zelfde stallen bouwen; men is van plan om elk jaar 10 stallen te bouwen met daarin 42 dieren per stal. Een ander probleem in de streek is het tekort aan water, vooral in het droge seizoen als de ondiepe putten droog vallen. Om daaraan te verhelpen zal er een dijk gebouwd worden om het water tegen te houden en zo een spaar-

bekken te vormen. Vanuit dit waterbekken kan men in het droge seizoen de groentenaanplant bevloeien en met een pompsysteem het dorp van water voorzien. De bouw van de dijk gebeurt gezamenlijk door het hele dorp (of dorpen). Men is van plan 5 grote spaarbekkens aan te leggen in een periode van 4 jaar. Het hele project zal ruim 3 miljoen kosten en wordt meebetaald door de Belgische regering. Dank zij uw steun zal de 11-11-11 aktie ongeveer 1 miljoen kunnen bijdragen. U ziel, uw geld zal nuttig besteed worden. Het komt ten goede aan de kleine boer die er zichzelf mee kan behelpen. En niet alleen hij maar ook zijn gezin en later zijn kinderen en kleinkinderen zullen er de vruchten van plukken. Denk aan al deze mensen op 12 en 13 november als men bij u aanklopt voor de 11-11-11 bijdrage.

Het Gemeentelijk Comité voor Ontwikkelingssamen werking.

Het volgend nummer van dit maandblad verschijnt op woensdag 23 november. Medewerkers, begin alvast te schrijven want op woensdag 9 november is het alweer zovèr. Dan verwachten we de kopij. 31


BRIEVEN

De verkiezingen voorbij!

0

LEZERS SCHRIJVEN

(Sp ort)vissers(sters) Ondanks de fiere gezichten van vader en zoon Geens, op de foto (Hoogstraatse maand nr. 42) met hun wonderbaarlijke visvangst lijkt het mij toch op zijn plaats om enkele opmerkingen te maken. Dat men op de Bredase wateren een aantal snoeken per dag kan vangen, is maar mogelijk omdat men op deze wateren een strenge wet toepast die 'vangstbeperking' heet. Buiten deze wet handelen, komt overeen met stropen. Zo mag men in de Bredase wateren niet meer dan één snoek per visdag mee naar huis nemen. Het wordt echter echt stropen wanneer men snoek vangt in de 'gesloten tijd' die voor snoek loopt van 1 maart tot 31 augustus! Zonder jaloers te zijn: respekteer de wetgeving op de viswaters! Dan alleen kan men elk jaar opnieuw vis vangen. Sportgroeten Frans Vollebregt

De verkiezingen voorbij. De aanplakborden zijn terug opgeborgen en de folders liggen in de doos bij het oud papier. De KVB werd door de kiezer als sterkste groep naar het gemeentehuis gestuurd met 10 zetels. De CVP wist het verlies te beperken en bleef de tweede belangrijkste partij met 8 zetels. Samen hebben ze de dag na de verkiezingen een bestuurscoalitie gesloten. Vanuit de groep Fusiebelangen willen we de winnaars gelukwensen met de uitslag. Het is duidelijk dat de kiezers deze groepen in een bestuursmeerderheid hebben gewild. En wanneer iemand 2.500 voorkeurstemmen krijgt op 9.500 geldige stemmen, dan verdient hij de burgemeestersjerp. Hopelijk ontstaat er nu een stabiele meerderheid, die zorgt voor een open en een goed beleid. Fusiebelangen is van 4 tot 2 zetels teruggevallen. Verliezen is nooit aangenaam. En natuurlijk denken we dat we dit niet hebben verdiend. Maar wie deelneemt aan verkiezingen riskeert winst of verlies. In de volgende weken gaan we ons bezinnen over de redenen van de terugval. Maar wees gerust, we gaan zeker niet in een hoekje zitten mokken. Ook al zijn we achteruitgegaan (en het systeem van zetelverdeling is altijd nadeliger voor een kleine man dan voor een grote partij), een 12,5% van de bevolking heeft voor onze groep gestemd. Langs deze weg willen we deze kiezers danken voor hun vertrouwen in FB. Er is in de gemeenteraad nood aan een stem die op basis van argumenten en redelijkheid opkomt voor een onbaatzuchtig en milieubewust beleid. Wij willen deze stem zijn en blijven. Na 1 jan. 89 zullen we in de gemeenteraad vanuit de oppositiebanken op een opbouwende wijze meewerken aan het tot stand komen van een goed gemeentebeleid. Ook een minderheid heeft in een democratisch bestuur een belangrijke taak. Met suggesties, adviezen en vragen kan ze het beleid alleen maar evenwichtiger maken. De ervaring en de kennis die we in het verleden hebben opgebouwd willen we in de toekomst blijven inzetten in het belang van de gemeenschap. En nog iets: heeft u vragen, problemen of bedenkingen in verband met het gemeentebeleid, stap dan eens binnen, of geef een seintje. Onze partij wil uw spreekbuis zijn en blijven.

Vanwege Fusiebelangen, Juul Verhuist

=d * garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

Postzegeikring ,'t Lcgce' Hoogstraten, L.D. Konincklaan, 361

Grote postzegeltentoonstelling op zondag 6november van 10 uur tot 17 uur in de zaal Pax. De postzegelkring werd opgericht op 20 maart 1975 door een 25-tal postzegelliefhebbers. Er zijn reeds 3 tentoonstellingen geweest, dit is de vierde. Er worden zegels tentoongesteld uit verschillende Europese landen, vooral uit België en overzeese gebieden. Vooral thema's komen aan bod, o.a. vogels, bloemen, kunsten op de postzegel, sporten, schilderijen, Europazegels, auto's, klederdrachten, fauna, oude omslagen, wapenschilden enz. enz. Er kunnen ook oude postzegels gekocht worden of geruild, er is postzegelmateriaal te koop. Tentoonstellingskaders werden geleverd door de Regie der Posterijen, Dienst Filatelie te Brussel.

ZAKENKANTOOR

iM

-

VAN BAVEL-ROMMENS bvba LENEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54. 32

AN

(6-6

If lU l flI

1979)

LIP

De speciale stempel van postzegelkring , 't Zegeitje' werd ontworpen door Jos Adams.


VARIA

Streekeigen curiosa -

8 Oud-melkerij 1

lot in de jaren '30 was de Wortelse inelkerij gevestigd aan de Grote Plaats. Op een bepaald ogenblik wellicht was de melkerij te klein wilde een aantal bestuursledenboeren aansluiten hij de nog op te richten melkerij van Merksplas. Ook de Boerenhond drong daar op aan Dal was niet naar dc zin van vele \Vortelse hoeren die liever de melk in een eigen Vortelse melkerij bleven leveren. De moeilijkheid was dat als niet nile boeren meededen het oprichten van een nieuwe melkerij een gewaagde onderneming werd die waarschijnlijk nïet lang zou stand houden. Dat was ook zo, maar ieder hield koppig vast aan het eigen standpunt. De nieuwe melkerij werd gebouwd en een deel van de hoeren werd er lid van, anderen gingvn mvi niai Merkspl as, Dt sti ijd die toen gevoerd werd, de vetes die toen zijn ontstaan, de gevechten die tot op de speelplaats door de leerlingen werd geleverd, waren van die aard dat alleen de tijd hieraan een emde heeft kunnen maken. En inderdaad. de tegenstanders van de Wortelse melkerij hadden gelijk. 'het duurde niet tqno' ,nnnt t, rir'nç In rsnrtn,, (noden de Ï),,it

dat de tijd trotseert, dat zich steeds aanpast. Het gebouw van de melkerij heeft dienst gedaan als opslagplaats van de firma Horsten,

het was het begin van de inpulperij Rovana, werd later de vestigingsplaats van een metaalconstructiehedrijf en was zelfs een tijdlang de 'First One': toen vergeleek men het met 'Vorst Nationaal'. Van hieruit kwam later de stem van vrije radio Kiosk die in oktober '80 in beslag werd genomen, Toen werd het even stil in het etablissement tot er voor enkele jaren de biljartclub introk die er nu nog steeds haar lokaal heeft. Als melkerij heeft het niet lang stand gehouden, als toevluchtsoord en onderdak des te meer. Mooi is het ook niet, integendeel, maar sterk... dat is zeker. Uit 'J4'ortel, weet

je nog

k l

~%á

-

sers de melker ii soorgoed stil, Het moet echter gezegd worden dat de Wortelse boeren eelt gehous hebben necigezet

60-Jarigen te Hoogstraten

Zaterdag 15 oktober vierde de klas van 1928 het feest der zestigjarigen in zaal Pax te Hoogstraten. Van de ruim veertig zestigers waren er verschillende die elkaar na de lagere school niet meer hadden ontmoet. Over die periode van 48 jaar moest heel wat verteld worden. Er werd ook een merkwaardige brief van klasgenoot, Louis Fransen uit Japan, voorgelezen, bol van typische herinneringen aan de schooltijd. 33


SPORT

1 ,79

'

H.V.V. nog niet in de middenmoot Met een puntenoogst van 3 op 12 kan men niet veel reden hebben tot juichen. Een en ander is natuurlijk terug te vinden in het feit dat H.V.V. moest starten niet twee uitmatchen en tot overmaat van ramp verloor het zijn eerste twee thuiswedstrijden met identieke score: 0-1! Leider Looi liet op H.V.V. niets zien, doch scoorde éénmaal en daar stelden de roodwitte schutters niets tegenover. Met een onverwachte 4-5 overwinning op Hoei dacht men dat het tij gekeerd was, doch de volgende thuismatch trok Reist, weer met 0-1, met de volle buit naar huis. De moeilijke partij op Westerlo leverde één punt op en wanneer dit artikel wordt geschreven, staat de thuismatch tegen Aubel voor de deur, gevolgd door een uitmatch op Hoeselt. Op 30 oktober hebben we dan de match tegen Brugge en op zaterdag 5 november speelt H.V.V. voor de hele voetbalminnende Kempen de derbymatch tegen Zwarte Leeuw. Hopelijk is het verschil tussen beide ploegen op dat ogenblik minder groot dan het nu is. Hoe dan ook, het wordt een spektakelstuk met een massa volk en veel sfeer. Programma: Vrijdag 4 november 19.30 uur Zwarte Leeuw - Reserven Zaterdag 5 november 12.30 uur Pupillen - Meer 13.30 uur Preminiemen A - Meer 13.30 uur Preminiemen B - Meerle B 19.30 uur Hoogstraten V.V. - Zwarte Leeuw Zondag 6 november 11.00 uur Geel - Miniemen A 09.30 uur Oosthoven A - Miniemen B 11.00 uur Geel - Knapen 09.30 uur Scholieren - Westerlo 09.30 uur Juniores - Westerlo 11.15 uur Gew. Juniores - St.-Lenaarts Vrijdag 11 november 20.00 uur Reserven - Gerhees Zaterdag 12 november 13.30 uur Wuustwezel A - Preminiemen A 10.30 uur Wuustwezel B - Preniiniemen B Zondag 13 november 10.00 uur Miniemen A - Westerlo 10.00 uur Miniemen B - Zwaneven 09.30 uur Knapen - Westerlo 11.00 uur Heist Sp. - Scholieren 11.00 uur Westmalle - Gew. Juniores 15.00 uur Gerhees - Hoogstraten V.V. Zaterdag 19 november 12.30 uur Wortel - Pupillen 13.30 uur Wortel A - Preminiemen A 13.30 uur Westmalle B - Preminiemen B 15.00 uur Tienen - Reserven 19.30 uur Hoogstraten V.V. - Tienen Zondag 20 november 10.00 uur Miniemen A - F.C. SV Nijlen 10.00 uur Miniemen B - HIH Turnhout 09.30 uur Knapen - F.C. SV Nijlen 09.30 uur Lentezon - Scholieren 09.30 uur Lentezon - Juniores 09.30 uur Wijnegem - Gew. Juniores Vrijdag 25 november 20.00 uur Reserven - Overpelt 34

spo ni Zaterdag 26 november 11.00 uur Loenhout - Pupillen 13.30 uur Preminiemen A - Brecht A 13.30 uur Preminiemen B - Brecht B Zondag 27 november 11.00 uur Dessel - Miniemen A 11.00 uur Dosko - Miniemen 13 11.00 uur Dessel - Knapen 09.30 uur Scholieren - F.C. SV >djlcit 09.30 uur Juniores - F.C. SV Nijlen 11.15 uur Gew. Juniores - Brasschaat B 15.00 uur Overpelt - Ilougsiraten V.V S

VNA kraakt derbynoot en schuift terug naar de top v.d, rangschikking De twee eerste wedstrijden in oktober worden door VNA verloren. Gierle komt op 2-10 in Wortel tonen dat ze echt voor de titel spelen. Na de le helft leidt de Gierlese ploeg met 1-0. Een gelijke stand zou op dat moment een betere weerspiegeling van het spelbeeld geweest zijn. Tijdens de tweede helft zet Gierle de puntjes op de i en neemt ze ook verdiend mee naar huis na een 0-2 resultaat. Op 9-10 opent Wortel de score op White Star. De thuisploeg loopt nog tijdens de le helft uit tot 3-1. Tijdens de 2e helft is Wortel niet in staat deze voorsprong teniet te doen. Eindstand 3-1. Op 16-10 de grote derby tegen Minderhout. Deze wordt door de Wortelse ploeg intensief voorbereid. Twee met volledige inzet spelende ploegen leveren een faire spannende match. Wortel zet zijn licht overwicht tijdens de le helft om in een 1-0 voorsprong. Deze voorsprong wordt vroeg in de 2e helft verdubbeld. Een slecht leidend en slecht op mekaar ingespeeld leidend trio zorgt voor irritatie op het terrein en voor veel irritatie langs het ter rein. Zodat de scheidsrechter genoodzaakt is de match gedurende een vijftal minuten te schorsen. Na de tweede herneming kent de scheidsrechter strafschop toe aan Minderhout. Deze wordt omgezet. Even later doet een sterk aandringen van Marc Snoeys zijn tegenstrever in eigen doel besluiten, zodat een verdiende 3-1 eindstand op 't scorebord komt. Derby's brengen altijd een speciale spannende sfeer mee. Een slecht leidend trio kan deze sfeer danig verzieken zodat dergelijke wedstrijden voor hen inderdaad harde noten worden om te kraken. Ondertussen blijven pre-miniemen en mmiemen sterk presteren. De kadetten halen regelmatig hun puntje. De scholieren blijven hun verliescijfers onder de tien doelpunten houden dankzij het sterk presteren van hun doelman.

Programma november t Elftal 6-1115 u. Wortel-Mol 13-11 15 u. Lille-Wortel 20-11 14.30 u. Wortel-Oost hen en 27-1 1 14.30 ii. Vosselaat -Wortel

Reserve n 6-11 9.30 n. Wortel-White Star 13-11 9.30 u. Loersel \.\\ one ) 20-11 9.30 ii. Wortel-l3reehi

Juniors 5-11 15 u. Wortel-St .iozei 12-11 14.30 u. Lentezon-Wortel 26-1 1 14.30 ii. Meer-Wortel

Scholieren 6-11 9.30 u. Wuustwezel-Wortel 13-11 9.30 u. Wortel-Vlimmeren 20-11 9.30 u. Zoersel-Wortel 27-1 1 930 u. Wortel-Oostmalle

Kii apen Zei Ide pr gramnia als seliolieien telkens ont 11 uur.

Minietnen 6-11 9.30 u. FC Turnhout-Wortel 13-11 11.15 u. Wortel-Poppel A 27-11 II . IS ii. Wortel-Oost hoven

Preininicincu A 5-11 13.30 u. Wortel-Minderhout 12-11 15 u. Westmalle-Wortel 19-11 13.30 u. Wortel-Hoogstraten 26-11 13.30 u. Meer-Wortel

Preminiemen II 12-1 1 13.30 u. Flandria-\Vortei 19-11 15 u. Wortel-Weelde 26-11 15 u. Lentezon-Woriel

DE HOOGSTRAA TSE PERS uftgever verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: Hoogstraten - Loenhoutseweg 34 03-314.49.11 03-314.55.04


SPORT

inderhout V.V. al goed aangepast Met een zekere schrik in het hart werd bij het seizoenbegin toch de stap gezet naar 3de provinciale. Zou men het kunnen waar maken in deze reeks, wie zou voor de broodnodige doelpunten moeten zorgen? En inderdaad, dit laatste schijnt toch wel een beetje het zorgenbroertje te zijn bij M.V.V.! Bij de meeste ploegen trouwens! Groenwit heeft al wel een respectabel aantal punten geoogst, die neemt men hoe dan ook niet meer af en dit met een minimum aantal goals! Daartegenover staat dat men weinig laat scoren, een ijzersterke verdediging die voor niemand terugdeinst met als sluitstuk een op dit ogenblik erg verdienstelijk keepende Patrick Michiels. Op Mol Sport werd een verdiende 0-1 overwinning behaald en dit dank zij een doelpunt van opportunist Ronny Bolckmans. Een week later kwam LuIe met dezelfde cijfers de puntjes wegkapen aan de Hoge Weg alhoewel M.V.V., nog steeds fel gehandicapt door allerhande kwetsuren, op geen enkel ogenblik gedomineerd werd. Het bezoek aan Oosthoven leverde weer een puntje op dank zij een 0-0 eindstand in een matige wedstrijd. Was de eerste helft gelijkopgaand, dan kwam de thuisploeg in de tweede helft gevaarlijk opzetten maar een klaarkijkende Michiels wist zijn netten toch zuiver te houden. Vosselaar VV kwam zeker naar Minderhout met de gedachte minstens ĂŠĂŠn puntje weg te kapen, het is daarin ook geslaagd. De gastheren waren vel doorlopend in het offensief maar kregen op een zwaarliggend terrein geen bal voorbij de bezoekende portier. Eindstand 0-0! Je ziet veel nullen in de eindcijfers maar het levert beetje bij beetje toch punten op! Programma: Zaterdag 29 oktober 15.00 uur Meer - Juniores 15.00 uur Miniemen - Meer 13.30 uur Preminiemen - Loenhout A Zondag 30 oktober 15.00 uur Branddonk - Minderhout V.V. 09.30 uur Brecht A - Scholieren 11.00 uur Brecht A - Knapen Zaterdag 5 november 15.00 uur Juniores - Merksplas 15.00 uur Meerle - Miniemen 13.30 uur Wortel A - Preminiemen Zondag 6 november 15.00 uur Weelde - Minderhout V.V. 09.30 uur Dosko A - Reserven 09.30 uur Scholieren - Meer 11.00 uur Knapen - Meer Zaterdag 12 november 14.30 uur Vlimmeren - Juniores 15.00 uur Miniemen - St.-Lenaarts A 13.30 uur Preminiemen - Brecht A Zondag 13 november 15.00 uur Minderhout V.V. - Branddonk 09.30 uur Reserven - Meer A 09.30 uur Loenhout - Scholieren 11.00 uur Loenhout - Knapen Zaterdag 19 november 14.30 uur Juniores - Lentezon 15.00 uur Gooreind A - Miniemen Zondag 20 november 14.30 uur Ezaart - Minderhout V.V. 09.30 uur Westmalle B - Reserven 09.30 uur Scholieren - St.-Lenaarts A 11.00 uur Knapen - St.-Lenaarts

Zaterdag 26 november 14.30 uur Wechelderzande - Juniores 13.30 uur Preminiemen - Vlimmeren Zondag 27 november 14.30 uur Minderhout V.V. - Flandria Ravels 09.30 uur Reserven - Antonia A 09.30 uur Westmalle A - Scholieren 11.00 uur Westmalle - Knapen

F.0 . Meerle met de blik omhoog Na een zeer goed seizoenbegin met overwinningen op Ranst en Nijlen kreeg men de laatste wedstrijden van september zo maar twee nederlagen te slikken. Op Wechelderzande werd met 3-0 verloren en thuis tegen Oostmalle ging men met 1-2 de boot in. Het geweer werd toch vlug van schouder veranderd want op Massenhoven werd terug met de overwinning aangeknoopt. Aan de rust telde men toch een 2-0 achterstand maar Dirk Van Bavel en tweemaal Willy Michielsen zetten deze scheve situatie om in een mooie overwinning. Tegen Broechem wilde de bal echter niet rollen voor de pieren, er zat ongetwijfeld meer in dan een 1-1 gelijkspel. Toch niet mopperen want F.C. Meerle blijft dicht achter de leiders aanzitten. Een bewijs dat de ploegen in deze reeks elkaar niet veel toegeven en echte hoogvliegers heeft men nog niet aan het werk gezien! Graag onderstrepen we de bijzonder goede resultaten van het knapenelftal dat tot nu toe flink presteerde en zelfs op eigen veld de medeleiders uit Westmalle met 2-0 klopte. Er bestaat belangstelling voor dit ploegje vanwege Schilde S.K. om met Pasen deel te nemen

aan een internationaal tornooi voor knapen. De juniores, die het net als de reserven tamelijk moeilijk hebben, ondervonden te Wijnegem iets heel anders. Verschillende spelers werden gekwetst, niet door het brutale spel, wel door de slechte staat van het veld dat bezaaid lag met allerlei 'schelpjes'. Hechtingen en dokterszorgen kwamen er aan te pas. De andere ploegjes doen hun best en de preminiemen B verrassen ons toch wel! Programma: Zaterdag 5 november 15.00 uur Miniemen - Minderhout 13.30 uur Preminiemen A - St.-Lenaarts 13.30 uur Hoogstraten - Preminiemen B Zondag 6 november 15.00 uur F.C. Meerle - Emblem 11.15 uur Juniores - Schilde 09.30 uur Vlimmeren - Scholieren 11.00 uur Vlimmeren - Knapen Zaterdag 12 november 15.00 uur Wuustwezel - Miniemen 13.30 uur Oostmalle - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - St.-Lenaarts Zondag 13 november 15.00 uur HIH Turnhout - F.C. Meerle 09.30 uur Brecht - Reserven 11.15 uur Zandhoven - Juniores 09.30 uur Scholieren - Oostmalle 11.00 uur Knapen - Oostmalle Zaterdag 19 november 13.30 uur Preminiemen A - Westmalle 15.00 uur Brecht - Preminiemen B Zondag 20 november 14.30 uur F.C. Meerle - Beerse 09.30 uur Reserven - Zoersel 09.30 uur St.-Jozef - Scholieren

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kol lekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur, zaterdag tot 17 uur, Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagvoorm:ddag,

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

35


SPORT 10.00 uur St.-Jozef - Knapen Zaterdag 26 november 15.00 uur Miniemen - Gooreind 13.30 uur Wuustwezel - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Westmalle Zondag 27 november 14.30 uur Zandhoven - F.C. Meerle 09.30 uur Merksplas - Reserven 09.30 uur Scholieren - Zoersel 11.00 uur Knapen - Zoersel

.$

BloemsierKunst ook kaarsen!

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

mode... KARL'S - COIFFURE

iA

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 36

Het eerste elftal is in het bezit van de rode lantaarn! Dit is het resultaat van een archi-slechte start in de competitie. Hoe is dit mogelijk? Dat is de vraag die door iedereen gesteld wordt. Een tweetal jaren geleden stond Meer nog met ĂŠĂŠn voet in iste provinciale. Sindsdien heeft de ploeg slechts een paar wijzigingen ondergaan. De trainingen worden zeer talrijk gevolgd. En toch zijn we terecht gekomen aan de staart in 3de provinciale. Iedereen hoopt op een ommekeer. Alhoewel er vorige week tegen koploper Gierle werd verloren scheen men toch opmerkelijk beterschap te noteren in de ploeg. Het wordt meer dan tijd! Gelukkig heeft men veel plezier aan de andere elftallen, nI. reserven en jeugd. Hun resultaten zijn ronduit schitterend! Programma: Zaterdag 5 november 13.30 uur Miniemen - Oostmalle A 15.00 uur Veteranen - St.-Lenaarts 13.30 uur Hoogstraten A - Preminiemen Zondag 6 november 15.00 uur F.C. Meer - Schoor

WONINGINRICHTING

09.30 uur Minderhout - Scholieren 11.00 uur Min derhout - Knapen Zaterdag 12 november 14.30 uur Juniores - Schilde 13.00 uur St.-Job A - Miniemeri Zondag 13 november 15.00 uur Mol Sport - F.C. Meer 09.30 uur Minderhout - Reserven 09.30 uur Scholieren - St.-Jozet' 11.00 uur Knapen - St.-Jozef Zaterdag 19 november 14.30 uur Veteranen - 's Gravenwezel C 15.00 uur Brecht A - Preminiernen 14.30 uur Zoersel - Juniores Zondag 20 november 14.30 uur Reserven - Merksplas A 09.30 uur Reserven - Merksplas A 09.30 uur Oostmalle - Scholieren 11.00 uur Oostmalle A - Knapen Zaterdag 26 november 13.30 uur Preminiemen - Wortel A 14.30 uur Juniores - Wortel 15.00 uur Wuustwezel A - Miniemen 14.30 uur Zoersel B - Veteranen Zondag 27 november 14.30 uur Oosthoven - F.C. Meer 09.30 uur Brecht - Reserven 09.30 uur Scholieren - Loenhout 11.00 uur Knapen - Loenhout

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

cm

i

F. C. Meer in de knoei

In de roos gespoten


SPORT

Cross en marathon op de Blauwbossen De Koninklijke Belgische Ruitersport- Federatie heeft aan de Rij vereniging St. Clemens Minderhout de Organisatie toevertrouwd van het Belgisch Kampioenschap Cross Tweede Serie 1988. Deze wedstrijd zal georganiseerd worden op LIC terreinen om en rond de Blauwbossen te Niinderhout op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober 1988. In overleg met de Nationale Organisatie voor aangespannen paarden wordt op zaterdag 29 en zondag 30 oktober een nationale marathonwedstrijd voor koetsen gehouden. 1-let programma ziet er kort als volgt uit:

Cross: * Nationaal Kampioenschap Tweede Serie - vrijdag 28 oktober vanaf 9 uur: dressuur - zaterdag 29 oktober: cross - zondag 30 oktober voormiddag: jumping, omstreeks 17 uur: prijsuitreiking.

De Hoogstraatse St.-Jorisgilde op 'rollen' Als je de knappe verwezenlijking van de Sini-Jorisgilde reeds opgemerkt had, vlak naast de voetbalvelden van F-Ioogsrraten V.V., dan moet je je hersens nier pijnigen om te beseften dat dit complex een aardig duitje gekost heeft. Dan maar een sportavond inrichten en gildebroeder Jan Diels zette zich voor de kar. Zo'n evenement kan de financiële lasten zeker verlichten maar clan moet een vereniging wel een brede enthotisiaste achterban achter ?içh hebben Deze schat t. miste men klaarhh tkvlijk toe lt in De /evenst ong op rij dag 7 oktober. Nauwelijks een honderdtal sport ievelingen passeerde de ingang (het hondse weer van die dag en avond zat er misschien voor iets tussen) - om nog eens te komen luisteren naar de daverende exploten van oud-wielrenners Jan Jansen en Herman Van Springel, 1-t. V .V.-doelman André 1..aurijsscn, Anderlecht-vedette-in-spe Gert Verheyen en nog enkele andere bekende sportlieden. De ingrediënten svarcn er ongetwijfeld maar een domper was ongetwijfeld het zo-maar-niet-komen-opdagen van CarI I-luybrechts, de man die de show aan mekaar moest praten. De reserve-conferencier deed echter ook zijn uiterste best zodat iedereen, jong en oud, uiteindelijk aan zijn trekken kwam. Ook cle inrichters, cle sponsors hadden alle onkosten voor hun rekening genomen en de premieregen die neerdaalde tijdens de uitclagingswedstnijden 'op rollen' zal zeker een juiste bestemming gekregen hehhcn.*

* Nationale Wedstrijd Eerste Serie, Cross - vrijdag 28 oktober vanaf 9 uur: dressuur - zaterdag 29 oktober: cross - zondag 30 oktober voormiddag: jumping, omstreeks 17 uur: prijsuitreiking.

Nationaje marathon koetsen - zaterdag 29 oktober dressuur voor koetsen, éénspannen, tweespannen, vierspannen, zosvel paarden als pony's - zondag 30 oktober vanaf 10 uur marathon voor koetsen; in de namiddag vaardigheidsrijden op tegeltjes, omstreeks 17 uur prijsuitreiking.

BYOUTERIE

Joli" *

"1

*

exclusieve keuze groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen 7-

Open: weekdagen: 9.30-18.30 u zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten

Vrijheid 66 2320 Hoogstraten België Tel. (03) 3147253

.eflcitor -1rnold Van .'-lieren, de 1,/ik vrank en vrij nam' de loekomsi gericht !droo;nde hij toen al van een eomti,rtabele hurgeineesters-zetel?) klopte niet ruim verse/til pastoordeken Van Dick, gilde-/wo fduwn 1-au Den L?osse/ie en e,'e-Iand,neter Roes.

Bliksemstart van Dames II De ploegen die aan de top verwacht werden hebben de start niet gemist. Dames 1 wonnen tweemaal met 3-1 en dames II wonnen tweemaal met 3-0. Dames 1 had wel een marathonwedstrijd nodig tegen Geel en dames II moest een 3-12 achterstand ophalen tegen Rijkevorsel. Tenslotte is er nog heren III dat de eerste wedstrijd een vijfde set nodig had na twee sets verloren te hebben met 18-6 en 17-5. Hetzelfde overkwam heren 1 in St-Jan, 16-14, 15-13 en 17-15 en dus 3-0 verlies. Na twee speldagen staan dus nog drie ploegen ongeslagen aan de leiding. Ondertussen is er ook reeds een beker weekend achter de rug waarbij enkel dames 1 het moesten afleggen tegen het hoger geklasseerde Schoten. De rest bekert dus verder. Na vertraging komt er op 29/10 dan toch de voorstelling van de nieuwe trainingspakken (20.00 uur). Op 5111 is er de stilaan traditionele wildtombola en op 13/11 is er in onze sporthal een jeugdtornooi voor jongens tussen 14en 16 jaar. Aanvang 13.30 uur, iedereen is natuurlijk welkom. Wedstrijden voor 29/10: 15.00: dames Il-Zoersel III Dames lil-Wevok 17.00 Danes 1-Schilde 19.00 Hercn 1-Schilde 21.00 Heren 1-Lichtaart

Wedstrijden voor 19/11: 13.30: Heren 1V-Malle 15.00: Dames Il-Vlimmeren Dames lil-Vovoc Arendonk 17.00: Heren IlI-Vosselaar Dames 1-Kessel

DE BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

JOOS en GERDA CROES-ROMBOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

37


effe 4~

RIJDEN

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

IS PLEZANT* NAULT0

Rijden is plezant Amerikaanse auto's moeten zuiniger

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

De Amerikaanse minister van transport, Jim Burnley, heeft de autofabrikanten meegedeeld dat ze veel economischer motoren voor auto's moeten gaan ontwerpen. De modellen die in 1989 van de band rollen, mogen volgens de minister hoogstens 9,1 lit/lOO km gaan gebruiken.

9177 0 GARAGE AUTO

Lodewijk de Konineklaan 393 Hoogstraten Tel. 03/314.63.20 -

AUSTIN ROVER

Ww~ 1,id-d~ ~ Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

iffiffi GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 314.7 1 .84

MOTO

J. BOGAERTS ROOS

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra

-

-

Het Congres had eerder een maatregel goedgekeurd die fabrikanten verplichtte wagens te ontwerpen die 8,7 lit moesten rijden. Door de grote protesten van de autofabrikanten heeft Burnley de eis nu iets omlaag geschroefd. 'De eis van het Congres had het de autofabrikanten te moeilijk gemaakt om te concurreren met de buitenlandse auto's, vooral van die uit AziĂŤ', zei de minister.

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

De eerste wet voor ecoriomischer gebruik van brandstof werd door de stijgende prijs van de olie al in 1975 in werking gesteld. Het uiteindelijke doel van die maatregel was om in 1985 reed te komen tot wagens die 8,7 lit/100 km zouden verbruiken. Later werd bepaald dat dit iets geleidelijker zou mogen verlopen. Zowel General Motors als Ford zeiden echter dat voldoen aan de eis van 8,7 gepaard zou gaan met honderdduizenden ontslagen. Zij zouden dan namelijk de produktie van grotere en duurdere auto's grotendeels stil moeten leggen. Alleen Chrysler heeft altijd gezegd dat het wel aan de eis van de regering zou kunnen voldoen, maar deze fabriek heeft minder dure auto's in de produktielijn dan de andere twee grote maatschappijen. Overigens mag deze poleniiek rustig over ons heen gaan. Kijk in de beide kollommetjes hiernaast en u vindt een overvloedige keuze aan auto's die voldoen aan de eisen van.., uw portemonnee.

SA~ GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 -

Telefoon: 014/41.65.42

EETEPS autobanden

-

* De Hoogstraatse Pers

merkbanden

*

occassiebanden

*

uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk

reparaties

*

Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN Loenhoutseweg 34

depannage

-

Gammel 2 03-314.49.11

38

02 03-314.55.04

-

2310 Rijkevorsel

Telefoon 03/314.63.05


MUZIEK BLOW UP was voor de allereerste keer naar het Europese vasteland afgezakt, maar wij hebben een sterk vermoeden dat ze binnen relatief korte tijd terug op onze podia te zien zullen zijn.

Paranoide Polaroiden

november

Als De Hoogstraatse Novembermaand te koop wordt gesteld, heb je hoogstwaarschijnlijk nog de kans om op ZATERDAG 290KTOBER in 't Slot de Belgische sixtiesgroep THE PARANOID POLAROIDS aan het werk te zien. Volgens de organisatoren een kwaliteitskombo, met muziek die het effekt van (sic) 'een frisse zomeravondbui' heeft. Deelnemers aan Humo's Rockrally '86, finalisten van het Belgian Rockconcours '86 en daarbij winnaars van de Sabam-prijs. De groep leverde een bijdrage op de inmiddels welbekende verzamelelpee '2nd Belgian 6ties Boom Vol. 2', maar kon voor zijn single 'You Gotta Come Back' meteen bij platengigant EMI-Records terecht. Veel gedraaid op Sturlio Brussel, en live op TV in het zomerprogramma 'Rond Daniël'. Een hele hap, die zich hopelijk in swingende muziek vertaalt. Gaat dat horen! Inkom: 80/100 bf.

how up

Een golf van Angst teistert de Noorderkempen

k\\am , zag, maar op 24 september laatstieden werd het géén overwinning. Van het repertoire op de prima pop-elpee 'Rollercoaster' bleef live slechts 'To You' over, en op het vlak van speelstijl hadden we te maken met een groep die eerder ruige, harde rhythm 'n bluesgetinte nummers ten gehore bracht. Van de oorspronkelijke bezetting bleven alleen zanger Nicky Roughly en de bassist overeind, met de firma die 'Rollercoaster' had uitgebracht saren er geen kontakten meer. De hardheid werd door het publiek in Cahier de BrouilInn anders wél gesmaakt, de heren uit Brighton beheersten hun instrumentarium goed en Roughly's stem bleef het hele concert lang overeind. Opgemerkte prestatie, zeker en vast, alleen de feedback-pijngolven aan het eind van elk nummer waren er wat teveel aan.

In de buurt van Los Angeles is een platenfirma gevestigd die SST heet. Daar zetten groepen als Black Fag, Hüsker Dü, The Meat Puppets, Bad Brains, Firehose en vele, vele anderen hun eerste stappen op platen-vlak. Inmiddels is de catalogus van dit bedrijf serieus uitgebreid, en sinds 1985 is ook het trio ANGST een SST-klant. Jon E. Risk, Joseph Pope en Michael Hursey pakten begin 1988 uit met hun derde elpee, 'Mystery Spot' geheten. Postpunk zit erin, zestiger jarenpsychedelia, puur en stevig rockwerk, en af en toe hoor je 'The Feelies-op-speed'. Een groep die klinkt alsof er niet drie, maar vijf muzikanten aan 't spelen zijn, en een rijk geluid aflevert dat typisch mag genoemd worden voor de huidige Californische rockscène. ANGST toerde al uitgebreid doorheen Euro-

B LO EM EN SIER KU N ST

CAITLEYA Leopoldstraat 60 - 2330 Merksplas Tel.: (014) 63.45.16

0 Hoogstraten WAARDEBON

-•1

-50ir

A.Z. St. Jozef Beerse

0

g Turnhout

-

Naam:........ Adres:

- -

KWALITEIT en een uitzonderlijke SERVICE daarvoor moet je bij CATTLEYA zijn...! 80 m2 WINKELGENOT

.....

pa (én België), en de concerten werden door een talrijk publiek positief gesmaakt. Om 'Mystery Spot' te promoten komen ze terug. Op ZATERDAG 5 NOVEMBER zitten ze in Cahier De Brouillon te Hoogstraten, onze nieuwsgierigheid is in elk geval al gewekt. Nu de jouwe nog! Inkom: 200 bf.

Speed en Trash in de Mussenakkerkrash Loeiharde, ultrasnelle en compromisloze muziek die ergens het midden houdt tussen hardrock (ofte heavy metal) en hardcore-punk. Teksten die zich beperken tot bloederige, geweldverheerlij kende en satanische clichéverhalen, al schijnt er de laatste tijd onder invloed van de hardcore wel 'ns een maatschappijkritische noot te horen te zijn. Technisch gezien worden hoogstaande prestaties geleverd via vingervlugge gitaarsolo's en goed gestructureerde composities. Een vrij jong genre, sinds de jaren '83-'84 in voege door stimulansen van grootheden als Venom en Metallica. Oef. U kan de uitdaging aanvaarden op ZONDAG 13 NOVEMBER vanaf 13.30 uur in DE MUSSENAKKER te Meer. Opener is de Nederlandse groep THERIAC, een stevig collectief van drie heren die al twee demo-tapes op hun aktief hebben. Troef is een onlangs toegetreden vokalist die, in tegenstelling tot zijn andere collega's, goed verstaanbare woorden zingt en over een degelijke strottenhoofd beschikt. Technisch allemaal niet verfijnd, maar als 'wall of sound' een niet te kloppen team. Daarna komt PESTILENCE aan de beurt, een internationaal gezelschap met twee Italianen, één Hollander en één Duitser in de gesloten rangen. Demo-tapes als 'Dysenterie' en 'The Penance' vormen het aanvangswerk, maar de kroon op het werk vormt de elpee 'Malleus Malefiracum' op het toonaangevende Roadrunner-label. Op die plaat heeft de groep z'n techniek danig bijgeschaafd en er mag in die zin zelfs van virtuositeit gesproken worden. Stilistisch verwant met andere geweldenaars als Slayer en Infernâl Mjesty. Je doet het er maar mee, hé. Inkom: 200 bf. Alle info bij Ludo 'metal pick' Martens op tel. 03/315 81 57. Met dank vanwege de redaktie, voor de verhelderende Mark Sprangers info. 39


Op stap in... 'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14-2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

40

VRIJDAG 28 OKTOBER Minderhout: Nationaal Kampioenschap 2de serie dressuur, vanaf 9 uur op de Blauwbossen. Wortel: Etentje van de KWB-fietstoeristen in Castelré. ZATERDAG 29 OKTOBER Hoogstraten: HERDENKING VAN LODEWIJK DE KONINCK. Opening van de tentoonstelling in het Ostmuseum om 15 uur; academische zitting om 16.15 uur in de raadzaal van het stadhuis. Minderhout: Nat. Kampioenschap CROSS en DRESSUUR op de Blauwbossen. Hoogstraten: SPEELGOEDBEURS met komst van Sinterklaas (15 uur), van 13 uur tot 19 uur in de Pax. ZONDAG 30 OKTOBER Hoogstraten: SPEELGOEDBEURS van 10 tot 18 uur in de Pax. Meer: HOBBYTENTOONSTELLING vanaf 10 uur in de parochiezaal. Minderhout: JUMPING en vanaf 10uur Marathon voor koetsen op de Blauwbossen. Meerle: SHOWAVOND onder het motto 'In de hoofdrol Louis Van Bavel', in de parochiezaal. Wortel: Wandeltocht van Markdal. Start om 14 uur a/d boerderij van de Kolonie. DINSDAG 1 NOVEMBER ALLERHEILIGEN Meer: Hobbytentoonstelling van de K.W.B. in de parochiezaal. ZATERDAG 5 NOVEMBER Hoogstraten: Jaarlijkse concertavond van de Kon. Fanfare St.-Catharina in de zaal Pax. Meer: Toneelvoorstelling van 't Heidebloempje: 'De Kat op het spek' vanaf 19 uur in de Zaal voor Kunst en Volk. Meerle: VOGELtentoonstelling in de parochiezaal. ZONDAG 6 NOVEMBER Hoogstraten: Postzegeltentoonstelling van 10 tot 17 uur in de Pax. Meerle: Vogeltentoonstelling in de parochiezaal. DINSDAG 8 NOVEMBER Hoogstraten: Agra cursus van 9.30 tot 16.00 uur in de zaal Fax. Meerle: Voordracht over 'Meer weten over medikamenten' om 20.00 uur in de parochiezaal. WOENSDAG 9 NOVEMBER Wortel: Kaartverbroedering, georg. door K.B.G. Wortel in de parochiezaal. DONDERDAG 10 NOVEMBER Hoogstraten: Zitdag pensioenen van 10 tot 11; Infosermi van 11 tot 16 uur in de trouwzaal van het stadhuis. Hoogstraten: Reisverhaal over 'De Filippijnen' door Swa en Heidi Verschueren-Bekaert in het V.I.T.O. om 20.00 uur, ingericht door het Davidsfonds. VRIJDAG 11 NOVEMBER 11-november vieringen door de OudStrijdersbonden. Meer: Toneelvoorstelling van 't Heidebloempje. Wortel: Fusietoernooi V. N.A. Wortel. Hoogstraten: Muziek- en concertavond van de Fanfare St.-Cecilia, om 19.30 u. in de Pax.

Jeugdkultuur in Hoogstraten. •_••%.

Ookopwoensdaq.

't SLOT WORTEL • donderdag • vrijdag • zaterdag * zondag

Openingsuren:

: 20.30-24(X) u. : 20.00- 1.00 u. : 19.00- 1(X) u. : 14.00-19(X) u.

RADIO CONTINU (FM 105.4) uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657 -24

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

ts

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen. EethuisDE VRIJHEID Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.46

ZATERDAG 12 NOVEMBER Meer: Toneelvoorstelling van 't Heidebloempje met 'De Kat op het spek'. Aanvang om 19 uur in de Zaal voor Kunst en Volk. Minderhout: Geburenfeest van Dorp-Noord. 12 EN 13 NOVEMBER AKTIE 11-11-11 in gans de gemeente. ZONDAG 13 NOVEMBER Hoogstraten: Ontmoetingsdag voor verloofden in de zaal Pax. VRIJDAG 18 NOVEMBER Ophaling van plastic afval. Hoogstraten: Poëzieavond 'Lodewijk De Koninck' door leerlingen van het Instituut Herman Teirlinck en door plaatselijke medewerkers en koorzangen door het Gemengd Piuskoor; in de zaal Pax om 20.00 uur. ZATERDAG 19 NOVEMBER Meerle: Toneelavond met 'De suikernonkels' door K.L.J. Meerle.


KALENDER ZONDAG 20 NOVEMBER 1eer: Gewestelijke vogeltentoonstelling, infericht door De Zandfluiter in de zaal St.Sebastiaan. Hoogstraten: Diner van de Kon. Fanfare St.Catharina in de zaal Pax en komst van Sinterklaas (14 uur). Meer: St. Niklaas komt naar de Zaal voor Kunst en Volk. Meerle: Toneelavond met 'De Suikernonkels' door KLJ-Meerle.

NOVEMBER DINSDAG 22 Hoogstraten: Vakantiegenoegens schaatst in Turnhout.

WOENSDAG 23 NOVEMBER Hoogstraten: Bloedtransfusie in het Medisch Centrum van 18.00 tot 20.30 uur. Hoogstraten: Poëzieavond in het SpijkerAngelazaal met inleiding door Anton Van Wilderode. ZATERDAG 26 NOVEMBER Wortel: De Sint komt in de parochiezaal. Meer: Optreden van RICH DANNY AND THE WEALTH in de Mussenakker. Minderhout: TONEELavond door de fanfare met 'Vader gaat op stap', om 19.30 uur in de parochiezaal. Hoogstraten: TONEELavond van KWBKAV met 'Als ik de lotto won...' in de Rabboenizaal van het Spijker, om 20 uur. ZONDAG 27 NOVEMBER Hoogstralen: TONEELavond van KWBKAV met 'Als ik de lotto won...' in de Rabboenizaal van het Spijker, om 20 uur. Minderhout: TONEELavond van de fanfare met 'Vader gaat op stap' om 19.30 uur in de parochiezaal.

Tentoonstellingen In Hooestraten

Café - discobar

't Hoekske

;

waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34

Voor een pintje fr/s en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café-restaurant

DE GRENS Srijbeek 16 meerle Tel. 3159107 vanuit Nederland 09-3233159107

03-314.49.11

W

03-314.55.04

Ongevallen Op 24 september om 4 uur 's nachts sloeg Koen Van den Abeele uit Beerse op hol met zijn auto. Hij kwam terecht in de tuin van Jos Geysen aan de Hoogstraatse Steenweg in Merksplas. Hij nam onderweg nog een paaltje mee. Auto en tuin werden beschadigd. Op 25 september gebeurde een botsing op de Hoogstraatse Steenweg in Rijkevorsel. De auto van Ward Van den Abeele uit Schilde kwam in onzachte aanraking met de wagen van Johan Oomen, Klein Eyssel 31 uit Meerle. De schade bleef beperkt. Op 29 september reed Francis Verboven, Molenakker 4 met zijn auto een fietser aan. Dat gebeurde in de buurt van zijn woning maar omdat het zo donker was, herkende hij de fietser niet. Gelukkig werd er niets of niemand gekwetst. Op 2 oktober in de namiddag gebeurde een lichte botsing aan de Lod. de Konincklaan.


Gaat u bouwen?

14V IN kk Herjjgers Buuwspecialite,ten p vba

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 031314.47.55

Het gekende adres voor: Spouwmuur isolatie * Tevens spouwhaken + clips * Zeer sterke P.E.-folie (plastiek, niet te scheuren) voor onder de welfsels en voor in de muur * GEMAKKELIJK TE PLAATSEN verluchtingsrooster voor de kruipruimte (NIEUW!)

".ander inoci id, wei hawiten, want er staat al en nieuwe Aanilidaat oniteduidig te wach tin., en 't wi er een i'innige uit, zoalsje Ze hier op een foto uit di' scholen i'cldloop kan zien. ,l/.s -ij nu even v/ui een kaarije cmli aan ons udies (A. Bootmistri,,( 37, 2320 Haan Vtraten/, ditti 1 ritt Zij van / rwnspari 1 OO誰 5 00 t'. ikiedij!

Sint Katrien (25 november) heeft dik wijls een witte rok. TE KOOP: Massief eiken tafel en leunstoel zo goed als nieuw. Tel. 03/314.67.96, na 17 u


EVOLKING

Burgerlijke stand Hoogstraten Geboorten 2 september: Ans, dochter van Eddy Oomen en van Marleen Van der Linden, Heilig Bloedlaan 289, Hoogstraten. 2 september: Joery, zoon van Simon Hendrickx en van Rita De Beuckelaer, Karel l3oomstraat 57, Hoogstraten. 3 september: Jef, zoon van Victor Swaenen en van Maria Vinkx, Meerleseweg 41, Meer. 4 september: Gitte, dochter van Harry Hapers en van Monique Woestenborghs, Zandstraat 35, Wortel. 5 september: Valérie, dochter van Leendert Kapoen en Anna Ideler, Lindendreef 16, Hoogstraten. 8 september: Gert-Jan, zoon van Christiaan Sineekens en van Diane de Bie, Meersel 11, Meer. 13 september: Michael, zoon van Anton Hendriks en van Monique Hersmis, Thijsakkerstraat 12a, Hoogstraten. 12 september: Niels, zoon van Jacques Verrneiren en Carine Govaerts, Karel Boomstraat 6, Hoogstraten. 16 september: Stijn, zoon van François Brosens en van Martine Bluekens, Meerdorp 53, Meer. 20 september: Kristof, zoon van Marcel Godrie en Maria Koyen, Strijbeekseweg 10, Meerle. 21 september: Aubrey, zoon van Jan Swaenen en Celerina Avellano, Vrijheid 2, Hoogstraten. 24 september: Esther, dochter van Luc Verspreet en van Josephina Bries, John Lijsenstraat 53a, Meer. 26 september: Kristien, dochter van Erik Hillen en Rita Adriaensen, Poeleinde 29c, Wortel. (overleden op 31 september). 26 september: Griet, dochter van André Mertens en Anny Sterkens, Hal 25a, Minderhout. 29 september: Maarten, zoon van Jozef Hendrickx en Anne-Marie Verbreuken, Lage Rooy 18, Meerle. 30 september: Jef, zoon van Frans Adriaensen en Catharina Snoeys, Venneweg 7, Meer. Ö .

o

j Huwelijken

2 september: Marc Quirijnen, Achteraard 34, Minderhout en Maria Lansiots, Vondelweg 23, Merksplas. Nieuw adres: Pastorijstraat 10, Wortel. 2 september: Benny Meyvis, Lessiusstraat 73A, Brecht en Marita Janssens, Heuveistraat 17, Hoogstraten. Nieuw adres: Lessiusstraat 73A, Brecht. 2 september: Paul Lochten, Achteraard 6, Minderhout en Maria Gysbrechts, Loenhoutseweg 121, Hoogstraten. Nieuw adres: Loenhoutseweg 77, Hoogstraten. 2 september: Frans Faes, Heerle 68, Meerle en Connie Boot, Groot Eyssel 12, Meerle. Nieuw adres: Meerledorp 7, Meerle. 2 september: Engeibert Aerts, Hoogeind 15, Meer en Renilde Quirynen, Meerleseweg 96, Meer.

Nieuw adres: Van Aertselaerstraat 47, Hoogstraten. 2 september: Marc Hendrickx, Hoogeind 40, Meer en Sonja Jacobs, Burg. Van Nuetenstraat 2, Meerle. Nieuw adres: Deken Lauwerysstraat 24, Hoogstraten. 3september: Luc Vermeiren, Heiseneinde 105, Merksplas en An Van Dooren, Meerseweg 36, Meer. Nieuw adres: Heilig Bloedstraat 9, Hoogstraten. 3 september: Hans van Santen, Frederikstraat 84, 's-Graven hage (Nl) en Nora Petger, Ulicotenseweg 43, Meerle. Nieuw adres: Vijverlaan 15, Velp (Nederland) 3 september: Joris Mertens, H. Bloediaan 277, Hoogstraten en Els Goetschalckx, Meerseweg 69, Meer. Nieuw adres: Loenhoutseweg 67, Hoogstraten. 3 september: Emmanuel Van den Brande, Withof 2, Hoogstraten en Chantal Le Bègue de Germiny, wonende te Doornik. Nieuw adres: Etterbeek, Square Marie-Louise 33. 6 september: Guy Van Hemelen, Heilig Bloedstr. 10, Hoogstraten en Marleen Henckens, Hekstraat 5, Beringen. Nieuw adres: Lichtaartseweg 52, Olen. 9 september: Joseph Swaenen, Meerleseweg 43, Meer en Liliane Braspenning, Heerle 28, Minderhout. Nieuw adres: Beukendreef2la, Wortel. 9september: Guy Verschueren, Leemstraat 36, Hoogstraten en Anita De Vry, Heerle 6, Minderhout. Nieuw adres: Van Aertselaerstr. 39, Hoogstraten. 9september: Jan Versmissen, Lindendreef 25, Hoogstraten en Liesbeth Servaes, Katelijnestraat 32, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtelsestraat 3, Hoogstraten. 9september: Kurt Pluym, Hoge Heideweg 17, Rijkevorsel en Kris Martens, Venhoef 15, Minderhout. Nieuw adres: Hoge Heideweg 9, Rijkevorsel. 10 september: Rudy Aerts, Meerseweg 74, Meer en Lia Verheyen, Moerstraat 66, Hoogstraten. Nieuw adres: Karel Boomstraat 40, Hoogstraten. 16september: Herman Rombouts, Dreefweg 7a, Meer en Magda Jacobs, Oosteneind 4, Meerle. Nieuw adres: Dreefweg 1, Meer. 16 september: Ludo Goetschalckx, Gestelsestraat 30, Meer en Ria Brosens, Eindsestraat 1, Meer. Nieuw adres: Gestelsestraat 30, Meer. 16 september: Rudy Snels, Wortelbaan 30, Merksplas en Ingrid Leuse, Pater Schrijversstraat 5, Wortel. Nieuw adres: Pastorijstraat 2, Wortel. 16september: Dirk Krijnen, Terbeeksestraat 28, Meer en Mirèse Verheyen, Vooraard 3, Minderhout. Nieuw adres: Meerdorp 10, Meer. 16september: Marcel Tilburgs, Terbeeksestr. 37, Meer en Martine Verheijen, Meerledorp 64, Meerle. Nieuw adres: Van Aertselaerplein 6, Bus 3, Hoogstraten. 17september: Herman Michielsen, en Magda Aerts, Lindendreef 28, Hoogstraten.

17 september: Rud an Opstal, Dreef 112, Meerle en Christel Van Looveren, Huffelplein 5, Wuustwezel. Nieuw adres: Borselhoeve 6, Minderhout. 17september: Peter Verschueren, Leemstraat 9, Hoogstraten en Annemie Van Dijck, Hoogstraatseweg 127, Wuustwezel. Nieuw adres: Klaterstraat 19, Rijkevorsel. 17september: Martin Vermeiren, Merenweg 5, Meer en An Stoffels, Hal 15, Minderhout. Nieuw adres: Meerleseweg 20, Meer. 17september: Jan Vermeiren, Bosuil 10, Wortel en Inge De Swerdt, Oosteineindlaan 7, Wuustwezel. Nieuw adres: Bosuil 10, Wortel. 23september: Jozef Bolckmans, Hal 38, Minderhout en Christianne van Riel, Dreef 129, Meerle. Nieuw adres: Hal 38, Minderhout. 23 september: Luc Roeien, Vrijheid 128, Hoogstraten en Christianne Aerts, Loenhoutseweg 38, Hoogstraten. Nieuw adres: Lindendreef, Hoogstraten. 23 september: Jan Vermeiren, Hoogstraatseweg 44, Wuustwezel en Anny Sterkens, Meerleseweg 45, Meer. Nieuw adres: Meerleseweg 45a, Meer. 24september: Gaston Hendrickx, Lod. de Konincklaan 266, Hoogstraten en Emmy Brokken, Hal 5, Minderhout. Nieuw adres: Hal 3, Minderhout. 30september: Jan Van Bavel, Heimeulenstraat 15, Meerle en Christiane Van Deun, Grote Baan 62, Ravels. Nieuw adres: Goordijkstraat 6, Merksplas. 30september: Jan Jansen, Markweg 15, Strijbeek (Nieuw Ginneken) en Marianne Goetschalckx, Venneweg 6, Meer. Nieuw adres: Rijsbergse Baan 8, Galder (NGinneken) 30 september: Mark Kerstens, Hoogeind 91, Meer en Carine Aerts, Groot Eyssei 9. Nieuw adres: Hoogeind 95a.

n o Overlijdens 11 augustus: Elisa Coorevits, 83 jaar, weduwe van Alphonse De Sutter, Gelmeistraat 70, Hoogstraten. 1 september: Adriaan Hendrickx, 48 jaar, echtgenoot van Rosina Balemans, Vooraard 34, Minderhout. 11 september: Maria Laurijssen, 77 jaar, weduwe van Lodewijk Rombouts, Beeksestraat 4, Meer. 12 september: Anna van den Nouweland, 82 jaar, weduwe van JozefTimmermans, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 14 september: Roger De Wilde, 65 jaar, echtgenoot van Maria Molenberghs, Lod. de Konincklaan 312, Hoogstraten. 16september: Elisabeth Smouts, 57 jaar, echtgenote van Eduard Boeren, Wilderstraat 3, Meer. 20september: Maria Oomen, 72 jaar, weduwe van Wilhelm Nous, Klein Eyssel 37, Meerle. 20 september: Elisabeth Vermeiren, 73 jaar, echtgenote van Hubert Eist, O.L. Vrouwstraat 12, Meerle. 23 september: Antonia Pinxteren, 82 jaar, echtgenote van Josephus De Meyer, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 24september: Frans Stoffels, 78 jaar, weduwnaar van Joanna Van Loon, Heimeulentraat 6, Meerle. 24 september: Jozef Snoeys, 75 jaar, echtgenoot van Maria Mateusen, Driehoekstraat 18, Meer. 43


--------

-

Brandweer 314.42.43 ICARUS

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

Cis Vissers taverne feestzaal

.

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rij kevorset Tel. 03/314.73.00

Eddy BLOCKX

Verzekeringen Leningen

EE3

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

GAS BESTELLEN

Taxi-ziekenvervoer

CROES pvba

Dag en nacht

Auto's voor huwelijken

Joos en Gerda Croes-Rombouts Vrijheid 180- Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91 Go

HUISDOKTERS

K. VERHEYEN-GEYSEN

Indoor tennis Tennisclub

VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten &Wd Tel.(e 03/314.37.76

Geef mij maar centrale verwarming van

JOS SERVAES Vrijheid

251 -2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Zondag 30 oktober: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle. Tel. 315.87.15. Dinsdag 1 november: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 168, Hoogstraten. Tel. 3 14. 57. 84. Zondag 6 november: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. Vrijdag 11 november: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74. Zondag 13 november: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. Tel. 3 15 .82.21. Zondag 20 november: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 3 14.66.02. Zondag 27 november: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00. OP VERLOF: Van 31 oktober tot 4 november: Dr. L. Vermander, Meerleseweg 26, Meer.

-

~

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50 44

-

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

mobilE REnt AUTOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarming Sanitair Voort 26- Meerle

APOTHEKERS

Tel. 03/315.75.31

CONTAINERDIENST

Meerdorp 79

Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk

-

Tel. 03/314.34.37

)3

Tel. 03/314.56.17

Van 28 oktober tot 4 november: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 150, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 4 tot ii november: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 0 14/63.33.83. Zaterdag 5 november: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 45. Tel. 315.73.75. Van 12 tot 18 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 18 tot 25 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 25 november tot 2 december: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Zaterdag 26 november: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.5 1.50.

Wilt u hier staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11 p .v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 HOOCSTRATEN tel.: 03/314.55.04 BANK: 733-3243117-49 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 1-foogsiraren