juni 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIERDE JAARGANG, NR JUNI 1988 PRIJS: 40 F. UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.

Van schrijnwerker... tot kunstschilder

T_JM 1, 1

Ioll'oRI1:R Henk Strijbos

na EXOTISCHE DIEREN in Wortel JEUGD EN GELOOF? DEJO! El

Li -

AARDBEIEN OP POSTZEGELS

Constant Van den Heuvel


WORD KIND!

concrete punten partijj

Albert Vorstenbosch Zoals beloofd, mogen we CP2 (concreet puntje 2) gaan ophalen bij onze synpathieke kandidaat van de CPP. Dus wij terug naar 't Schoorbeek. Dat Albert zich, ondanks zijn inhuizigheid, goed op de hoogte houdt, konden we vorige maand reeds merken. Albert is geabonneerd op niet minder dan 14 tijdschriften, waaronder dagelijks 2 kranten: Het Volk en De Morgen. Verder o.a. ook op Knack, Wereldwijd, het K. 1.-blad, Panorama, De Stem van St. Antonius, Humo, het Parochieblad, Pen thouse en natuurlijk ook De Hoogstraatse Maand. Daarenboven staan er 2 TV toestellen naast elkaar opgesteld. Dat is een restant van toen moeder Vorstenbosch nog leefde. Zo durft het wel eens gebeuren dat Albert op zondag voormiddag naar de eucharistieviering kijkt en tegelijkertijd naar Theo en Thea. 'Maar 2 speelfilms tegelijk, dat is onmogelijk', aldus Albert. Kortom, Albert is goed gedocumenteerd en dat blijkt ook uit CP2, waarvoor hij enkele boeken uit het rek gehaald heeft. 'Bomen in Vlaanderen', 'Dorpspleinen in de Lage Landen' en 'Ruimtelijke Ordening deel 11: Het Platteland'.

Di-IM: Vertelt u eens, Albert, wat wordt CP2? Albert Vorstenbosch: Het is in feite op aandringen van Kamiel Van Frayenhove uit Wortel dat ik dit puntje heb opgenomen in mijn programma. Kamiel kwam er zich bij mij over beklagen dat zijn broers Emiel en Vanille de laatste tijd weer bizonder neerslachtig waren. Eerst dacht hij dat het gewoon de lente was maar na enige observatie viel het hem op dat de beide broers zich niet meer door Worteldorp d i rfden le ver plaatsen. Daar wordt na-

melijk, achter de prachtige bomen san het dorpsplein een gebouw opgericht in... gele zandkleurige steen. Dat zulks niet strookt met enige opvatting over landelijke architektuur, voelden de Van Fraeyenhoves zo aan. Ik ben daarom ter plaatse afgestapt en inderdaad, het is een tang op een varken. Maar waar blijft hier Stedebouw of Monumentenzorg? De tijd gaat vooruit, ik weet het wel, maar om daar zo'n streekoneigen batiment weg te planten, dat is toch wreed. DHM: Dat iegt u. Maar wie bepaalt dan wat wel kan en wat niet? Het is ons trouwens niet eens opgevallen. Albert Vorstenbosch: Dat is het juist. Op die manier verloedert trouwens ons hele patrimonium. Stel dat er morgen op De Vrijheid tussen twee statige gebouwen plots zo'n gele draak wordt ingeplant, het zou wel opvallen. Maar wanneer het over bomen gaat en 'de sfeer' van een dorpsplein, schijnt dat minder frappant. De ziel gaat er wel stilaan uit. En zeker met van die geelachtige baksteen. Er zijn toch voorbeelden genoeg van hoe het wĂŠl moet. DHM: Het puntje lijkt ons echter niet erg concreet. Afbreken? Albert Vorstenbosch: Neen dat is natuurlijk niet haalbaar. Maar ik zal er na mijn verkiezing voor ijveren dat alle gebouwen die niet 'streekeigen' ogen, aangepast worden. Bijvoorbeeld door ze wit te schilderen of deskundig pleisteren. Dat zal onze vroede vaderen (en moederen) hopelijk tot nadenken stemmen. Beleid, jongens, beleid! Dat bestaat hier blijkbaar niet. Licht geĂŻrriteerd slaat Albert mei de vlakke hand enkele voorbeelden aan in zijn naslagwerk 'Dorpspleinen in de Lage Landen'. En zo te zien moet hei inderdaad toch wel kunnen.

DHM (een beetje geschrokken): Tot CP3, Albert? Albert 'orslenhoseh: Zeker sseten.0


encin in de moond Ik wil de schoonheid der dingen schilderen Als fiere Hoogstratenaar mag je met een gerust hart stellen dat onze gemeente in verhouding tot het aantal inwoners, behoorlijk is voorzien van kunstenaars. En toch is er daar waarschijnlijk maar één tussen die met 'kunst scheppen' zijn dagelijks brood verdient. Hoogstraten telt tenminste 30 inwoners die echt actief zijn op het terrein van de plastische kunsten. Hiervan houden er 14 zich bezig met de schilderkunst. Bijna allen hebben een heuse beroepsopleiding genoten, zowel in dagonderwijs als avond- en weekendonderwijs. We stellen vast dat bijna niemand van deze mensen met een specifieke beroepsopleiding, van de kunst-beoefening hun hoofdberoep hebben gemaakt. De meesten werken als leraar, vooral in het kunstonderwijs, en het 'kunst maken' is voor hen een lucratief nevenberoep. Bij de mensen met een kunst-nevenopleiding beschouwt de helft dit ook als een echt nevenberoep en de andere helft als een zuivere hobby. Slechts één persoon, zonder specifieke schoolse kunstopleiding, beoefent de schilderkunst ook als echt hoofdberoep, zonder andere inkomsten. Die persoon plaatsen wij deze maand dan ook in de kijker omdat wij willen laten zien wie hij is, wat hij kan en wat hij doet!

Jeugdj aren In 1932 ben ik geboren in de Kerkstraat te Meerle. Mijn vader was aannemer-schrijnwerker en die had een werkhuis staan achter het ouderlijk huis. Dat staat er nog trouwens. Vanaf mijn kleutertijd ben ik zoals bijna iedereen hier in Meerle naar school gegaan en daar was ik altijd de beste van de klas voor tekenen. Ik was enig kind thuis en heb dan ook altijd bij mijn vader in het werkhuis geholpen. Zo kwam het dat ik vanaf mijn twaalfde tot mijn zeventiende jaar de afdeling houtbewerking in de Gewestelijke Vakschool (nu VITO) gevolgd heb in Hoogstraten. Ik mocht van mijn vader niet naar de akademie want ik moest eerst een 'serieus' vak leren om later de kost te kunnen verdienen.

Daar heeft hij toen waarschijnlijk gelijk in gehad. Het is heel moeilijk om zomaar ergens als kunstschilder te beginnen. Daar valt zeker in het begin niet veel mee te verdienen. Later, als je wat bekendheid hebt gekregen, komen de mensen en als je dan ook al wat vlotter kan schilderen, kun je pas proberen om 'beroeps' te worden. Hij heeft me wel eens mee naar de Akademie voor Schone Kunsten in Antwerpen genomen. Dat was in de tijd dat haast alle interesse naar de abstracte kunt ging. Was dat wel de geschikte plaats voor de ontwikkeling van een echt 'natuur-talent', zoals de toenmalige directeur me noemde? Bovendien moest ik ook nog naar het leger en dat was in die jaren veel langer. Ik heb 21 maanden in Duitsland gediend.

Schilderscarrière

Kleine ,Stan mei moeder A nna Goossens in cle tuin (1937).

Mijn eerste schilderij heb ik gemaakt toen ik zeven jaar was. Dat was trouwens op een houten plaat met gewone pottenverf. Het hangt nog altijd bij mijn moeder. Toen ik negen jaar was heb ik er een grote gemaakt. Van één meter op 80 centimeter, op een stuk triplex en nog altijd met de verf van mijn vader uit het werkhuis. Op mijn twaalfde jaar nam vader mij voor het eerst mee naar Frans Van Giel, een kunstschilder uit Wechelderzande, om hem eens naar mijn tekeningen te laten kijken. Die sprak ook tegen onze vader van een 'talent' en dat hij dat toch niet mocht laten verloren gaan. Later hebben wij ook nog schilder-etser Dirk Baksteen ontmoet en die vond mijn eerste werken fantastisch. Maar vader Jaak Van den Heuvel was niet echt te overtuigen en ik moest schrijnwerker worden. Tegen mijn goesting eigenlijk ben ik bij onze vader blijven werken. En je weet hoe het dan gaat als je wat ouder bent: je leert een meisje kennen en je gaat trouwen. Ik heb toen bij ons achter in de tuin een stuk bouwgrond gekocht en daar een woonhuis gebouwd en hier, op de Hazenweg, woon ik nu nog. Onze zoon Jacques is nog in de Kerkstraat geboren maar die woont nu in het centrum van de stad Hoogstraten. Mijn eerste tentoonstelling heb ik gehouden toen ik achttien jaar was, nog voor ik naar het leger ging. Daarna heb ik nog

(o,Ls1an1 t un den JIc'LI e/.

tentoonstellingen gehad in Hoogstraten, bijvoorbeeld samen met Jos Adams en enkele anderen in het Klein Seminarie, verder ook in Zoersel, Wechelderzande, Kalmthout en natuurlijk ook nog een paar keer in Meerle o.a. ter gelegenheid van de aardbeifeesten. Van sommige schilderijen heb ik nu wel spijt dat ik ze toen verkocht heb. Er zijn er zo altijd wel een aantal waarvan je achteraf vindt dat je ze beter voor jezelf had gehouden. Maar ja... Naast het schilderen heb ik me ook een aantal jaren geleden nog beziggehouden met houtsnijwerk en boetseren. En ook de fotografie is lange tijd een grote hobby voor mij geweest. Zo is het vele jaren gegaan: hoofdberoep schrijnwerker en nevenberoep schilderen. Eigenlijk tot in 1973, het jaar dat mijn vader is overleden, want toen heb ik het werkhuis definitief gesloten. Zelfs nu staat daar alles nog in zoals het toen is achtergelaten, machines, gereedschappen en houtvoorraad inbegrepen. Sindsdien verdien ik mijn kost als kunstschilder. De enige in de streek hier, denk ik.

Vader Juak Van dun heuvel en zoon Sluit (30 jaar) voor het ouderlijk huis in de Kerkstraat.


MAN IN DE MAAND bezig zijn. Wat men op het doek zet, moet herkenbaar zijn en mooi zijn en technisch zo perfect mogelijk in lijn en kleur. Waarom leg ik zo sterk de nadruk op die herkenbaarheid van het onderwerp? Voor mij is de schilderkunst ook een middel om in contact te komen met de mensen en de dingen. De herkenbaarheid is voor mij noodzakelijk om de schoonheid in alles te vinden en te tonen. Ik probeer alle details zoveel mogelijk uit te 'verken zondei in ccii academisch perfcctiotisme te vervallen, want daarnaast wil ik in mijn werk ook iets van het ruwe, natuurlijke, ongeschondene bewaren zoals je het in de natuur aantreft. Ik veroordeel niet de abstracte kunstvormen, maar het is mijn manier van werken niet. Mijn methode om iets te zeggen is anders.

r Zonm 'h/(,e,n('n (n I

o / op d,

/

Penseel en mes Als ik aan een schilderij begin maak ik gewoonijk eerst een schets met potlood of houtskool of met een penseel en zwarte inkt, om de juiste compositie te vinden. Daarna begin ik dan te schilderen op het doek. Vroeger schilderde ik met penselen, maar de laatste twintig jaar nog uitsluitend met het paletmes. Dat is wel een aparte techniek maar ik ben het met de jaren zo gewoon geraakt en nu doe ik niet anders meer. Ik ben trouwens de enige schilder - die ik ken - die precies op deze manier werkt. Ik ontmoette tenminste nog nooit iemand die dezelfde methode gebruikt. In plaats van met een penseel de verf uit te strijken, echt te schilderen dus, doe ik de verf op het paletmes en wrijf hem zo rechtstreeks tegen het doek. Dat geeft een zeer eigen effekt. Je krijgt volgens mij onmiddellijk veel meer kleur en leven, meer beweging in het geheel. Veel mensen denken dat 'met het mes schilderen' alleen maar een bruut resultaat geeft. Iedereen die wil mag zelfs met een sterk vergrootgias mijn schilderijen van heel nabij komen bekijken. Dan ziet men pas hoe fijn en precies de kleuren en lijnen op het doek zitten. Af en toe, meestal op verzoek, maak ik ook wel eens een portret in pastel, maar zo vaak werk ik daar niet mee. In het allereerste begin schilderde ik nog op triplexplaten uit het werkhuis van mijn vader, maar nu enkel nog op doek. De tijden zijn ook voor mij beter geworden, zie je wel. Ik herinner me nog heel goed dat ik mijn eerste stuk schildersdoek destijds gekregen heb van Jan Huet. Die leerde ik kennen bij de trappenmaker waar mijn vader altijd de trappen ging bestellen.

Locaties en thema's Eigenlijk schilder ik zo'n beetje van alles uit mijn omgeving, maar wel altijd op mijn eigen manier. De onderwerpen zijn heel verscheiden, van een simpel tuiltje bloemen tot dreigende wolkenformaties, landschappen, jachttaferelen, stillevens, het boerenwerk op het veld, oude gebouwen, bomen, enz. En soms ook portretten, maar dan voornamelijk op bestelling. De bestellingen geven de laatste jaren trouwens meer werk dan vroeger. Ze komen meestal van mensen die je tentoonstelling hebben gezien en die je manier van schilderen wel mooi vinden maar net niet vonden wat ze zochten op de expositie. Veel mensen houden bijvoorbeeld van landschappen maar geven de voorkeur aan mensen en/of dieren in dat landschap. Hier in de streek van mijn geboortedorp heb ik vooral de omgeving van de Goudberg op Strijbeek gebruikt om te schilderen. Dit is een stukje ouderwetse Kempen met prachtige berken en veel heide. Maar ik ga ook dikwijls zo maar ergens in een veld, weide of bos zitten als ik een goed plekje gevonden heb. Vooral in de herfst en de winter is dat een hele gebeurtenis. Met een grote winterjas aan en muts op kijken de boeren je met veel argwaan aan. Zo een vreemde kerel met grote baard die hun erf zo nieuwsgierig bestudeert, ver-

Schilderstijlen De schilders die ik echt bewonder, waar ik heel veel respect voor heb, zijn mensen zoals een Vincent Van Gogh en een aantal van zijn tijd- en stijlgenoten. Veel uit de hedendaagse kunst spreekt mij ook wel aan maar dan weer niet dat 'abstracte' dat men zo graag 'modern' noemt, In de 'fijn-schilders-school' en bij de 'nieuwe realisten' wordt zeker knap werk gemaakt. Ik vind dat je van een schilderij op zijn minst moet kunnen zien wat men wil voorstellen. De herkenbaarheid van de schoonheid van de dingen moet er in zitten. Een schilderij, iets dat je kan zien, moet méér zijn dan een idee of een verwijzen naar een of andere sfeer of toestand. Schilderen is voor mij niet een politiek-sociaal-maatschappelijk

51 / (/o old (0/1/' /'ol] op (lOOk)

t 'al I)esl/lde,'On Sten en echtgenote Ceci1ia hier zo vu/lig?

trouwen ze niet direkt. Het is wel eens gebeurd dat een boer met een nek achter mij aankwam of dat ze stiekem de nummerplaat van mijn auto gingen opschrijven. Maar meestal praat ik even met de mensen en dan zijn ze gerust en vooral veel gemakkelijker in de omgang, alhoewel...

Galerij De laatste jaren heb ik van bijna al mijn schilderijen foto's laten maken vooraleer ze de deur uitgingen. Op deze manier bekom je toch een zekere inventaris en het is tevens ook een herinnering. Sommige werken zijn op enkele dagen afgewerkt, maar andere, daar doe je dan weer rustig drie weken of een maand of nog langer over. Ik kan op tien minuten tijd geen kunstwerken maken. En toch moet ik vooruit hé. Ik probeer alle dagen te werken want ik moet er uiteindelijk ook mijn boterhammen mee verdienen. Sinds enige tijd heb ik hier thuis een beperkte galerij ingericht waar men altijd vrij kan komen kijken naar de meest recente werken. Ik krijg hier dan ook allerlei mensen over de vloer: particulieren die iets voor zichzelf zoeken, besturen van verenigingen die op zoek zijn naar een geschenk, direkties van bedrijven, enz... Onlangs heb ik nog een schilderij gemaakt dat voor Engeland was bestemd. Maar als ik weer eens genoeg schilderijen bijeen krijg, ga ik opnieuw een tentoonstelling houden.


MAN IN DE MAAND WIJ ZIJN ANDERS DAN ANDERE. anders waren wij zo goed niet,

Kommuniereportages in een of eervol décor, een vriendelijke begeleiding, de kwaliteit is ... af, dit alles gepresenteerd in prachtige presentaliemappen naar Uw keuze Speciaal voor Uw kommunikant een aktie die U lang bijblijft. Kom vrijblijvend langs en onertuig Uzelf. Penfo doet de rest, Zijt U overtuigd, dan bieden wi1 U een cadeaa aan nan 625 Fr. Niet niks daarom zijn wij ook anders dan andere. -

"t

00

.k1icFii (,r!jtri

op

S

Lindenlaan 14 2340 Beerse Tel.: 014/61.35.37

ir,.4)

ceI Ie hing is er veel te weinig aandacht ge%t•t•st 'oor de meer traditionele schilders die liiiii inkpiratie zochten en vonden in hun eigen milieu, bij de mensen en hun gewoonten van de streek. Toch bemerkten we de laatste jaren een hernieuwde aandacht voor de 'dingen uit het gewone leven', de kleine momenten en zaken rondom ons. Misschien is dit een soort heimwee naar ons

verleden en naar de wortek van ons bestaan. Dc eeiioudige schoonheid ilicht bij ons krijgt weer belangstelling en kan velen onder ons weer ontroeren. Hopelijk is dit niet weer maar het zoveelste trendy-verschijnsel dat aan ons voorbijgaat in deze snelle maatschappij. Op een dag moet je gewoon 'schilderijen' gaan bekijken van Constant Van den Heuvel. Dan weet je wat ik bedoel. •

TE HUUR TREKKERS Iveco Turbostar 190/42 11/85, 2 X Renault R 310 T 11/84, kamion Volvo F 88 tandemas 09/73 platte bak L.V. 12,8 t, aanhanger '73 platte bak L.V. 12,2 t. Int. verg. beschikb. hij verhuring.

TE KOOP

Tel. 03-313.91.34, telex: 33769.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27

2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 5


1

-,

;

"S- -

gntfe.

een laina, dan een 7cbra, ms O1) den .liur verwondert hit uder. IlIj eet nu dat die e ten seht tin. Maw at doen d de 1 angeitbe g? Vaai komen in Cl) ss aan gtian te uwu toe? Wa doen te nn, dat i s-ei /ekC en de dieren daar in at a ahtinn d fl

Streekeigen curiosa

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34

mrem

tlU!I J 1 tIQ

1 het ujtriden van WorteL richting Merk

1

arh

VAN BAVEL-ROMMENS bvba 1

r.Al

03-314.55.04

Uitwisseling VTI Spijker Hoogstraten met Virton

Op s/ezc vre

ZAKENKANTOOR

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

03314.49.11

0 W a, k,4 tj

Reeds voor de derde keer heeft er een uitwisseling plaats gehad tussen de leerlingen van twee technische scholen, gelegen in het uiterte noorden en zuiden van ons landje. Begin januari werden de correspondentieadressen toegekend. Vanaf toen is er druk gecorrespondeerd tussen de pennevriendinnen in de vreemde taal. Op donderdag 21 april was het dan zo ver; Virton kwam naar Hoogstraten. Na een ietwat schuchtere kennismaking en het nemen van enkele foto's werd hei hele gezelschap vergast op een heerlijk middagmaal in het Lalaing-restaurant. Het ijs was spoedig gebroken en de tongen kwamen los. Omstreeks 14 uur vertrok de groep naar het centrum van Hoogstraten om er enkele bezienswaardigheden van de stad te bezoeken o.a. de SintKatharinakerk, het Begijuliof en hct Ostmu seum. De eerste dag werd besloten met het toneelstuk 'De frivole framboos' in de Warande te Turnhout. Moe, maar toch voldaan trok elke leerling met haar pennevriendin huisssaarts. Vrijdag 22 april stond in het teken van Antwerpen. In de voormiddag werd onder leiding van een gidse het oude stadsgedeelte verkend. 's Namiddags mochten de leerlingen op eigen initiatief zich in de Brabostad amuseren. Om 17 uur vertrok de bus terug naar Virton, maar het afscheid was niet voor lang. Op donderdag 28 april was het de beurt aan Hoogstraten om op bezoek te gaan in Virton. Na een vermoeiende treinreis was het toch een blij weerzien. De groep werd vriendelijk ontvangen en rondgeleid in de school, waarna een warme maaltijd werd aangeboden. Het ging er heel gemoedelijk aan toe en in een ontspannen sfeer werd er een bezoek gebracht aan de stad Luxemburg. Om 18 uur werden de leerlingen in de school afgehaald door de ouders om de avond in het gastgezin door te brengen. De volgende morgen stond er een bezoek aan de abdij van Orval op het programma met haar lekkere kaas en heerlijk bier. Het uitwisselingsprojekt werd besloten met animatie, verzorgd door de leerlingen van het institut de la Sainte Familie. Om 16.15 uur namen de vriendinnen op het perron afscheid en maakten afspraken voor de zomervakantie.0


VANUIT HET STADHUIS... Gemeente koopt Begijnhof Begin van een oplossing, of... een nieuwe statie van een lange kruisweg? Maandag 16 mei vergaderde het volledige gemeentebestuur voor de bespreking van een marathon-agenda van 45 punten waarvan 24 voor de openbare vergadering. Naast een groot aantal zaken waarover iedereen akkoord was, vermeldde de agenda ook enkele punten die politiek gevoelig liggen, zoals: de Kapeldreef in Minderhout, riolering in Wortel, het Mark fietspad, de Thijsakker, de Patria, enkele B.P.A.'s en natuurlijk het Begijnhof.

Begijnhof Voor een goed begrip van de situatie zetten we eerst enkele data op een rijtje: - 24.10.79: er wordt een ereloonovereenkomst gesloten tussen het OCMW, eigenaar van het Begijnhof, en een architectenbureau. - 02.06.82: besluit van de Vlaamse Gemeenschap tot subsidiëring van de restauratiewerken in het kader van dorps- en stadsherwaardering.

heel systematisch te restaureren en te renoveren. - begin 1985: zowel de Nationale Landmaatschappij als een privé maatschappij/school hebben belangstelling voor een deel van het Begij nhof. - 05.08.85: de gemeenteraad beslist de Gewestelijke Maatschappij van de Kleine Landeigendom als bevoorrechte partner aan te stellen om de restauratie uit te voeren.

De actiegroep 'Red het Begijnhof' haalde zelfs ewen regelrechte begijn in haar stand op de avondinarkt. Vinden hun eisen gehoor nu de gemeente tot aankoop heeft beslist? - 25.06.84: princiepsbeslissing van het gemeentebestuur tot aankoop van het Begijnhof door de gemeente. - 19.11.84: besluit de gemeenteraad over te gaan tot de aankoop met de bedoeling het ge-

- 15.12.86: de gemeenteraad beslist tot de definitieve aankoop van het Begijnhof met uitzondering van de woningen 9, 10 en 11 (bedoeld als toekomstig A. Ost-museum), de kerk en de stookpiaats.

- 31.12.86: het OCMW beslist om in principe over te gaan tot onderhandse verkoop van het Begijnhof aan de stad Hoogstraten: het Begijnhof bestaande uit alle woningen, gronden en gebouwen met inbegrip van de kerk, voor 10.700.000 fr., verhoogd met de reeds betaalde erelonen (2,7 miljoen fr.) inzake de restauratiewerken. - 24-11.87: Minister Pede van de Viaamse Gemeenschap tekent de principiële belofte van betoelaging voor een bedrag van 5,9 miljoen fr. op de aankoop, zoals omschreven in het raadsbesluit van 15.12.86. Voor de woningen 9, 10 en 11 (geschatte waarde 750.000 fr.), die volgens het herwaarderingsbesluit bestemd zijn om museum te worden, kan een aankoopsubsidie verkregen worden van 60 07o op de aankoop via het ministerie van Cultuur. Er bestaat een duidelijke tegenstrijdigheid tussen de gemeenteraadsbeslissing van 15.12.86 (aankoop zonder kerk, zonder woningen 9, 10, 11) en het besluit van het OCMW van 31.12.86. Het OCMW wil alles in een geheel verkopen en daarom moet het dossier opnieuw in de gemeenteraad komen. Op 20jan. 86, 12mei 86, 11 mei 87, 15 feb. 88 en 22 feb 88 probeerde de FB-fraktie het Dossier-Begijnhof uitvoerig te laten bespreken in de gemeenteraad. Deze pogingen werden telkens weggestemd door de meerderheid van KGB en OD. Het standpunt van burgemeester Jansen was telkens dat men eerst moet kopen. Daarna zal hij zijn plannen bekendmaken. In het college van 26.01 .88 wordt de I.O.K. aangeduid om de aankoopakte op te stellen. En nu moet de gemeenteraad zich uitspreken over de aankoop van het Begijnhof in zijn geheel overeenkomstig het besluit van het OCMW. Schepen Verhuist vraagt zich af waarom men het raadsbesluit van 15.12.86 heeft ingetrokken. Dan moet er een nieuwe subsidieaanvraag gedaan worden die misschien niets meer oplevert. De akte van aankoop mag niet getekend worden voor er een nieuwe belofte van subsidie is. Waarom vult men de beslissing van 15.12.86 niet gewoon aan? Het herwaarderingsdossier (met subsidie) spreekt van een woonfunktie. Hoe denkt men dit waar te maken, aldus schepen Verhuist, met het voorstel van de hotelschool; En welke bewoners worden als bevoorrechte kandidaten opgenomen in de verkoopakte? Wat zijn de plannen van de meederheid met het Begijnhof? Schepen Verhuist krijgt deze keer de gelegenheid om zijn opmerkingen en vragen te stellen, de burgemeester luistert maar geeft geen echte antwoorden. Hij verwijst naar het dossier en stelt voor om hierover te stemmen. Raadslid Verlinden betwijfelt of heel deze zaak administratief wel in orde is. Volgens hem is de situatie zo verward dat niemand er nog een touw aan kan knopen. Raadslid Van Huffel zegt dat het Begijnhof een belangrijke zaak is, dat het hoognodig is om een beslissing te nemen en dat schepen Verhuist mede oorzaak is van vele vertragingen. Deze laatste opmerking schiet in het verkeerde keelgat bij raadslid Koyen. Volgens hem is het juist de schuld van de O.D. (Van Huffel-Snijders)


GEMEENTERAAD die de KGB telkens een meerderheid hebben bezorgd om de agendapunten over het Begijnhof weg te stemmen. De voorzitter maakt een einde aan de discussie en laat stemmen: KGB en OD zijn akkoord met het huidige aankoopdossier, CVP en FB stemmen tegen.

Kapeidreef De aansluiting van de Kapeidreef in Minderhout op de hoofdweg is verkeersonveilig. De huidige verkeerssituatie in de Kapeldreef is erg ongelukkig: langs beide zijden van de bomen dubbele rïjrichtingen, kruising van Kapeidreef en Witherenweg tussen de bomen, geen afwatering en het plots ophouden van een deel van de rijweg voor een elektriciteitskahine. De I.O.K. kreeg de opdracht om de

lering heeft betrekking op het Poeleinde, Pastorijstraat, Kerkpad, Beukendreef, Grote Plaats, Rooimans, Zandstraat en een deel van de Klinketstraat, samen ongeveer 4 km. De raadsleden Peerlinck en Verlinden vinden dit een typische verkiezingsstunt want er zijn niet eens gelden voorzien in de begroting. Raadslid Van Ammel is het niet eens met deze zienswijze. Volgens hem gaat het om de uiteindelijke uitvoering van een plan dat reeds zes jaar oud is. Schepen Verhuist is niet akkoord met dit voorstel van de meerderheid omdat minister Beysen van de Vlaamse Gemeenschap, in een schrijven van 23 maart 1988 de provinciegouverneurs erop gewezen heeft, dat: 'de bestaande gemeenteraden (met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen) s/ee/ns mogen

Kapel van O.-L.- V. in den Akke,; Minderhout.

situatie te onderzoeken en een voorstel te doen. Volgens dit plan komt in het voorste deel van de Kapeldreef een weg met een dubbele rijstrook tussen twee rijen bomen, de middelste rij bomen verdwijnt dan. Deze weg (in het midden) gaat dan halverwege over in twee enkele-richtingstroken, op de plaats waar nu de twee baanstroken liggen. Vanaf dit punt blijven dus de drie rijen bomen en wordt tussen de bomen gras gezaaid en komt in het midden, recht naar de deur van de kapel, een voetpad. Naast de rijweg komt een goot zodat het afwateringsprobleem voorbij is en de elektriciteitsleidingen, die het landschap ontsieren, worden onder de grond gelegd. Bij de kapel zou nog een kleine parking voor voertuigen worden aangelegd. FB vindt het maar een halve oplossing en volgens hen kan aan het 10K-voorstel nog heel wat verbeterd worden. Misschien is de beste oplossing alle oude bomen te rooien, een mooie weg met fietspad/voetpad in het midden aan te leggen en een nieuwe dreef met dubbele rij bomen aan te planten. Naar de toekomst gezien is dat volgens hen de beste mogelijkheid. Ook de CVP-fraktie vindt het maar een ongelukkig plan. KGB en OD (12) zijn akkoord, FB (4) is niet akkoord en de CVP (7) onthoudt zich bij de stemming.

Riolering Het college vraagt een princiepsbeslissing te nemen voor de uitbreiding van het rioleringsnet in Wortel. Deze 2de fase uitbreiding rio-

beslissen over zaken die in deze periode wettelijk nog dienen gesteld te worden. In een jaar van gemeenteraadsverkiezingen mogen soberheid en matiging van het beleid niet in het gedrang komen, en dienen prestigeprojekten vermeden. Dit geldt ook voor aanneming van personeel. De bestaande raden dienen zich te onthouden de gemeen tefinanciën te verbinden door in extremis maatregelen te treffen die slechts uitgaan van het verlangen de nieuwe gemeenteraden voor voldongen fei ten te stellen. Indien nodig dient de gouverneur de vernietiging uit te lokken...'.

Schepen Sprangers stelt voor om niet hier en daar werken uit te voeren maar eerst een to-

taal plan voor de ganse gemeente op te stellen en dan, nâ toetsing door deskundigen, te beslissen waar de echte prioriteiten liggen. KGB en OD zijn akkoord met het voorstel, FB niet en CVP onthoudt zich.

Markfietspad Het college vraagt de raad om een princiepsbeslissing te nemen in verband met de aanleg van een fietspad langs de Mark (zonder c). Lang geleden, tijdens de 'saneringswerken' aan de Mark, hoopte men nog dat de 'ruilverkaveling' zou zorgen voor een fiets-/wandelpad langs de Mark vanaf de grens MeerselDreef tot aan de Bredaseweg in Minderhout (omgeving waterzuiveringsstation). Later bleek dit pad tot ongeveer ter streke het 'Looi' in Meer te komen, maar nu zou het pad niet verder gaan dan ter hoogte van de Meerleseweg in Meer. Op 28.12.87 werd de firma Gedas aangeduid om het fietspad naast de Mark te ontwerpen. De strook langs de Mark in deze zone is openbaar domein, dienstig voor de ruimings- en onderhoudswerken en mogelijk voor wandelen fietspad. Oorspronkelijk werd de kostprijs geraamd op 10 miljoen fr. Nu blijkt, gezien de twijfelachtige ondergrond en de vele grachten, dat de kostprijs zal oplopen tot 20 miljoen fr. Men kan zich uiteraard afvragen of zo een prijs nog in verhouding staat tot het belang van een fietspad langs de Mark. Maar men kan zich natuurlijk ook afvragen of het pad moet uitgevoerd worden zoals de ontwerper het voorstelt. Kan dit niet op een eenvoudiger en meer goedkope wijze gebeuren, zoals bijvoorbeeld in Nederland? Raadslid Verlinden vindt het te gek dat men zo een dure oplossing verdedigt. Burgemeester Jansen stelt voor om in fases te werken en bijvoorbeeld aan de grens in Meersel-Dreef/Galder te beginnen. Bij wijze van test kan men dan het eerste deel laten stoppen aan de watermoten (± 1,5 km). Vermits Meersel-Dreef toch een goede Straat met fietsstroken krijgt, stelt schepen Sprangers voor om het eerste testdeel elders te leggen. Tot slot van het gesprek is iedereen akkoord om eens te bekijken of het echt niet anders kan. De beslissing wordt uitgesteld.

Patria Het cbllege vraagt de definitieve goedkeuring van het onteigeningsplan van café Patria, naast het stadhuis in Hoogstraten. Het 'comité van aankoop' raamt de waarde van het gebouw op 4,5 miljoen fr. De vergoeding voor de huurder bedraagt ongeveer 1 miljoen fr. Indien de prijzen zo blijven wordt de gemeente eigenaar van deze grond en café tegen ongeveer dezelfde prijs als destijds een grondruil

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MIN DERHOUTDORP TEL. 314.67.67

pvba


GEMEENTERAAD met de I.O.K. werd gezocht naar verschillende oplossingen voor de uitbreiding van de woonzone. Twee gebieden zouden hiervoor in aanmerking komen, ni. Beulken en Werkhoven. Namens de Landeljke Raad merkt raadslid Adams op dat men in agrarische middens niet zo gelukkig is met deze voorstellen daar het om degelijke landbouwgrond gaat die niet eens aansluit bij de dorpskom. Schepen Sprangers zegt dat er betere alternatieven zijn binnen het bestaande woonuitbreidingsgebied die met minder kosten kunnen gerealiseerd worden en vooral veel veiliger zijn en aansluiten bij bestaande bebouwing. Ook de Donkakker heeft nog een aantal onbebouwde kavels. Ook hij betsvijfelt de noodzaak om op dit moment een ongeschonden stuk landschap te gaan inpalmen voor nieuwe verkaveling. De ACW-raadsleden van de CVP zijn niet te spreken over de toekomstige bestemming daar slechts een stuk voor sociale woningen in aanmerking zou komen. Voorzitter Jansen merkt op dat de mensen met grote inkomens en grote huizen het meeste opbrengen (belastïngen) voor de gemeente en die geven blijkbaar de voorkeur aan meer residentiële wijken.

voorzien was. Met het huidige voorstel krijgt de huurder wel een degelijke vergoeding. KGB, OD en FB (16) zijn akkoord en CVP (7) is niet akkoord.

Thijsakker Bij de aanleg van de Tinnenpotstraat werd door een eigenaar een perceel grond afgestaan van 2.135 m 2 in ruil voor de bedding van de oude dorpsloop, die door zijn perceel liep (201 ma). Bovendien stond dezelfde eigenaar een parking af van 565 m 2 . Ter hoogte van de Burg. Brosensstraat werd immers een bocht in de straat voorzien. 'Mondeling' zou allerlei toegezegd zijn, maar sinds 1985 weigert deze persoon zijn verhaalbelasting verder te betalen (318.818 fr), daar hij niet vergoed is voor de parking. Nu stelt men voor om deze 565 m 2 te vergoeden tegen 575 fr./m 2 of in het totaal 324.875 fr. Zowel FB als CVP zijn niet akkoord met dit soort 'regelingen'. Zij vinden dat er in het verleden met betrekking tot de Thijsakker al genoeg 'mondelijke' zaakjes zijn gedaan. Burgemeester Jansen antwoordt dat precies de CVP hem zoiets niet moet verwijten en hij vraagt de stemming. Meerderheid tegen minderheid (12/11) wordt de vergoeding goedgekeurd.

f'n' Lt,II /elrtrr

1 oud san herk m'1; .it rt-Urttttnnie. ()or'.,prong: ( telukt rond t 0. toen ge

elttt

( ntsiaau uit krutsirwcm tUsSCO bnkkn' dv

oude F11rc1se en de t'i,ui luin iCi I)v s trieteit flier Witte sw.ht jae het ln.lri ri 1 t ikrhjkt' keinner1en: Os a U. tane' gtu ekt huid 7undet stop. hjionder IIs .111. kaak )ivern.leten; sterk, reechnanri ' t_hit: kkrne. clonkew stnanvlc'ls or nhite nocri: /SS are

Met een aanvulling van het politiereglement wordt ook in Hoogstraten het verbod van kracht om nog honden te houden van het ras 'Pit Bull Terrier'. Deze hondensoort, afkomstig van Groot-Brittannië, maar in de VSA opgefokt tot een bijzonder agressief dier, staat de laatste tijd, ingevolge een aantal ongevallen en aanvallen, in een slecht daglicht. Iedereen in de raad is akkoord mits de aanvulling:

Het college vraagt aan de raad het principieel akkoord voor het opmaken van een BPA (bijzonder plan van aanleg) nr. 004 Beulken in Meer, gelegen in de driehoek Meerleseweg, Elsterdijk en Hoogeind. Iedereen is overtuigd van de noodzaak van meer bouwgronden in Meer. In samenwerking

"espierde sçhutidçr:tonvoTillig, hehaam; hot te, hr kont s:il 'edragen

si;r;rrt. Behatino: kort. hard 'lau,end kleur: inn vr wil, ss ii in t in ;rrte 1 tehe nut en ot ,'ss art «evit otimd, rood, drrcI,lewie 1)c lrotrhooc'te is okt :istgestekl, her ee

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze

ss iehr moer tussen vie 23,5 en de 28 kg Iroen. ard: t erts een uitvrniatc svntt dier, de lok kers t dit set mdciii en te 'en00r diii is vis. ltrll- 1 etrict een nousse ''t_hoor ,'rnlL , S ru rrdelr the hond

EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie ziin ze ook niet

(,ehruik: t t_horen 'ik t_it rit ss.dt', bloed

dor sn"e "India or: te» rs.00rdr' n.hr tukt ,rl'. hvder seri sd apen, on"c.dL t tes erdel t........

Kunstmeubelen (

onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

DE PUYDT

BEI4A>

(:

(r

i jt

jii

P''o - Arte

(,

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.

'1 1

w'u

T'L

21

tisstn Huldoe en sner /eer 0U

een snelle, lçnig gesechtslrotid te kri tgen-

Honden

Beulken

t t

lan 5kw cli in 1 t_Luid, met je heduchnir

verboden te vervoeren, kweken, er mee svandelen... Hiermee zijn niet alle agendapunten besproken. De meeste andere onderwerpen van deze raadszitting werden zonder veel discussie en met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Waarschijnlijk vergadert de gemeenteraad nog een keer in (le maand juiii, maar daarna wordt het misschien wel stil in de raadzaal van hel stadhuis te Hoogstraten. Tijdens de verlofperiode is het niet interessant om te vergaderen omdat men met de huidige meerderheid slechts over één stem meer beschikt en ná de zomermaanden staan de gemeenteraadsverkiezingen al voor de deur. Wij wachten af en houden u op de hoogte. •

-

F1 :1 kyj 1 [UJ :] 1 T IcY!'4 !J :

[.I.Ie1il ;1llfiL1II

2.

-

In juni weinig regen, voorspelt een grote zegen.

-

Sint Jans (24 juni) regen, voor cle oogsi geen zegen.


Uzegt?

Kroeg en Blues Vrijdagavond 13 mei. Het lijkt een zomeravond in een Zuidfrans toeristendorpje. Terrasjes, vrolijke mensen en open cafédeuren van waar uit overdadig de decibels naar buiten rollen. Verwacht u hier niet aan een langsdoorsnede van het muziekgebeuren, noch aan een dwarsdoorsnede van de rechtgeaarde bluesfreak. Die zat namelijk totaal ondergedompeld onder hogergenoemde decibels en daarom niet bereikbaar voor een gewoon auditief gesprek. Met het opnamewijzertje voortdurend in het rood de volgende impressie. Hoewel gelokt door de tonen van Wooly Bul -

lv. hebben we in café Breugel de Amazin Dancin Bears niet aan het werk kunnen zien. Zonder geldige kaart mochten we er niet in tt'egens.

Mede-organisator Piet Jan:

Met mij. The Crew heeft al een paar keer opgetreden in Sedan. Ze zijn hier met ... euh. 'Combien de voitures t'es ici?' Vingt personnes. Twintig mensen. Maar er zijn er hier ook van Roeselare, Wervik, van ver in Neder land... Wie de drijvende krachten zijn achter dit gebeuren! Vooral de kroegbazen, Ilutuut lijk. Bij hen ligt het zwaarste accent. Zonder café's kunt ge zo'n tocht niet organiseren.

In café De Wee/t tzaal speelt de aloingekende

Crew en zitten... Marcel Mertens en Antonia Pluym:

Ik kom hier elke week op zondagvoormiddag. Gewoon om te biljarten of zo. Maar daarstraks kwam ik even hier en zag die groep hier net oefenen. En ik vond dat heel goed. En daarom zijn we nu maar teruggekomen. 't Is trouwens ook goei weer.

Jef Van Gooi en Jan Miehiehcn (controleurs): Jan: Ja, wij proberen onze job heel goed te

doen. We controleren ook regelmatig de we's bijvoorbeeld en ook als de mensen buitengaan moeten ze hun kaart laten zien. Vooral voor mensen die 'voor niet' proberen binnen te komen zijn we keihard. Jef: De controle goed doen, is wel een moeilijke taak, zeker weten. Gelukkig moeten we tot heden toe geen moeilijkheden rapporteren. Maar wij, beide controleurs, proberen mekaar wel te overtreffen. We doen voor mekaar niet onder. Jan: Hier zie, hier is een groep Franse bezoekers uit Sedan. Is dat niet interessant voor De Hoogstraatse Maand? Vraag daar maar eens aan: 'Est ce que ça existe aussi en France, le phénomène du 'kroekentokt'?' Hoe, dat is geen streeknieuws? Ze bevinden zich nu toch op het grondgebied Hoogstraten. En ze zullen toch wel relaties hebben met mensen van hier zeker?...

Over helfietspad, op veilige afstand tot t

Alain Jack en zijn Nordets in Cahier de Brouillon, wandelen twee mensen. Corneel van Veidhoven en Maria Huybrechts: Corneel: Wij wonen hier rechtover. Toch wel,

ik denk wel dat we zullen kunnen slapen. Ik heb daar geen hinder van. Ik vind dat zelfs plezant, zo voor één keer. Ik ben zelf 'ne jazzman', orkestleider van The Silvermoons. Wij spelen vooral amusementsmuziek op bruilof ten en teerfeesten. We zijn met 3 man. Vandaag moesten we niet spelen en daarom gingen we hier en daar maar eens luisteren. Maria: Onze zoon speelt in een orkest van 5 man, Eind Out uit Turnhout. Zij spelen vooral in dancings, zoals Dennenoord en bij Joe Harris, bijvoorbeeld. Zeg, welke jazz is hier bezig?

nna In IIl Brotiwerstitijs ttcijkt Honiesick zich de pleuris en aan de toog kijkt toe... André Van Hees:

Ik heb me ook zo'n inkomboekje gekocht en al een paar café's bezocht. Ik ben niet meer van de jongsten, hé, maar ik vind het toch goed dat er zoiets gebeurt. Ik ben een vaste bezoeker hier, maar ook in Het Hooghuis en in De Wachtzaal. 10

lFj

BloemsierKunst

cm

ook kaarsen! Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26


U ZEGT? Uit Taverne 1-let Hooghuis waggelt een stom- het tij alsnog te keren. dronken heer van stand, grijs haar, glitterjas- In zwaar contrast met dit tafereel ontmoeten je. Het is Willy Donni, volgeschonken en leeg- we vier echte kroegentocht-gangers uit gespeeld. 'Koffie?' vraagt Bert in een poging /Yfeer(le)r'seldreej.

L]

Voetbalvelden 3

Eddy Schrickx, Ann Schalek, Filip Van Den Heuvel en Martine Van Rijckevorscl: Filip: Uitgaan doen we overal, in Rijkevorsel, Arendonk, Westmalle... Maar overwegend

gaan we naar optredens. Uitgaan is voor ons 'optredens': blues, rock, punk. Trockener Keks, Neon Judgenient... Downtown Crazy, dat was ook heel goed. Martine: Eddy: Voor ons is dat niet het geval. We gaan normaal uit naar Het Fortuin in Meer of naar een bal. Filip: Wij vrijen allemaal nog. Maar in 1992 gaan we trouwen. Eddy: Hé! Wij ook. Dan wordt Europa trouwens ook één. Filip: Maar wij gaan eerst nog twee jaar samenwonen. De studies, hé, de studies. Maar zolang nog wachten, neen, dat is geen probleem voor ons. Martine: Wij zijn de moeite om op te wachten. ...

We verpozen even na al het geweld op het ter ras van Icarus. Anthony King geeft binnen een rustige show ten beste. In café Patria zijn we er nog net getuige van hoe de baas des huizes de drumsticks even hanteert bij The Slime Hunters. In café Roma werkt Nonkel Ney zich net door de ,neestfijnzinnige bluessong van de avond: / wanna fuck you. En wie komt daar naar buiten gestapt, van het bijna gelijknamige bier, de levende allitera lie...

ter ook weer graag bij. Toevallig hebben we 4 Engelse vrienden op bezoek en dus maken we er meteen gebruik van om er een 'men's weekend' van te maken, zoals zij dat zeggen. Langs café Schuttershof met Give Buzze en De Warande (Blues On) belanden we in café Pacha waar Big Bill met meer enthousiasme dan vakkennis het volk amuseert. Wat echter niet gezegd kan worden van Roland, die ze beiden bij had. Maar ook bassist Mich Verbelen, ex-Kids drummer Jenssen en orgelist André Brasseur. André Brasseur? Jan Verheyen, Ad Van Aperen, Erna en Anna:

Ad: Ja, het is hem. Ik ben het gaan vragen. Ik ken hem nog van vroeger aan de botsau-

Stan Sterkens (brouwer van Sicu AL');

Ik vind dat bier altijd samengaat met gezelligheid. Maar dat geldt vooral voor Ster Ale. Niet de grote hoeveelheden maar de kwaliteit draagt bij tot die gezelligheid. Verleden jaar hebben we met de inrichters meegewerkt om ze een zekerheid te geven. Maar het was eigenlijk niet nodig, het was meteen 'self supporting'. Dit jaar zijn we er ech-

In de 'Hoogstraatse Maand' van mei 1988 antwoordt FB op mijn lezersbrief die de maand voordien in dit zelfde maandblad werd opgenomen. 1-let lag niet in mijn bedoeling deze polemiek verder te zetten, maar daar steller op het einde vraagt of ik er nog steeds van overtuigd ben dat het FB aan een 'gezonde geest' ontbreekt, wil ik daar graag in het kort op antwoorden. Voor mij blijft het als een paal boven water vaststaan dat het uw partij aan een nor male en redelijke benadering van de voetbalproblemen in onze gemeente ontbreekt. En het zou een zware slag zijn voor deze populaire sporttak indien FB het voor het zeggen zou hebben. Het moet mij eveneens uit de pen dat ik uw aanval op de omliggende gemeentebesturen van een bedenkelijk allooi vind. Zij worden zo maar gebombardeerd tot sinterklazen en stemmenjagers omdat zij gronden voor 2 of 3 voetbalterreinen ter beschikking hebben willen stellen. Van natrappen gesproken! M.J., Minderhout

tokes (Early Bird, nvdr). Trouwens, af en toe begint hij eventjes zo te spelen, maar dan stopt hij ineens. Jan: Wij zijn gewoon een avondje weg. Dat gebeurt wel eens meer, zo ongeveer elke maand. Dan gaan we eerst eens eten in 't Begijnhof. Straks gaan we nog naar Icarus, rustig een pintje drinken. •


SPORT

SPO nfl yI H.V.V. blijft in derde klasse Na een goede start zakte HVV helemaal weg. De schorsing van Smulders deed HVV geen goed, integendeel. Het ging van kwaad naar erger en de trainerswissel was een vertwij felde poging om ondanks alles het behoud te realiseren. Rood-wit speelde een half seizoen zonder een enkele overwinning te behalen. De puntjes kwamen bij mondjesmaat en alle hoop werd tenslotte gezet op de slotmatchen: Overpelt en Eupen moesten naar de Thijsakker komen. Dat moest 4 op 4 worden. Het werd 2 op 4 of juist de helft. Dan kwamen wedstrijden tegen ploegen die gered waren: Turnhout, Witgoor en Heist. Dat werd 6 op 6 en op de 29ste speeldag was het behoud een feit.

F.C. Meerle: de eindronde als... laatste strohalmpje De laatste wedstrijd van het seizoen nam Meerle het op tegen kampioen Hove Sport. Om zich veilig te stellen moest groen-wit het koste wat het kost de beide puntjes thuishouden. Moeilijke opgave uiteraard! V'ôr de wedstrijd werden aan de kampioenen bloemen aangeboden. Meerle dient te vervangen: doelman Jan Van Dun, Marcel Van Dun, Luc Van LJffel en J. Verheyen. Maar Meerle ging er tegenaan en langs Willy Michielsen werd het 1-0! Voor de rust werd het 1-1. Hove speelde voor wat het waard was en liep tot 1-2 uit. René Jacobs kon een penalty uitlokken en het werd 2-2. Meerle zette alles op alles. De spanning was te snijden. Het mocht niet baten! Het 'gouden' puntje ging verloren. Het zal nu een eindronde worden om het behoud te kunnen waarmaken! Onze andere elftallen behaalden de hiernavolgende eindpiaatsen in de voorbije kompetitie: Reserven: 4de op 14 Juniores: 8ste op 12 Scholieren: lOde op 12 Knapen: 7rle op 12

De 30ste match was nog slechts een formaliteit en zo hebben de roodwitten het ook bekeken: 0-2 en verdiend. Na dit seizoen maken we de balans op. HVV eindigt ergens waar het dit seizoen thuishoorde, nI. bij de ploegen die het erg moeilijk hadden. Te veel spelers zijn niet van het niveau van derde klasse. HVV kreeg vooral in het begin te veel doelpunten binnen en de eerste transfertberichten lijken erop dat men daaraan iets wenst te verhelpen. Ook in het middenveld was er vaak een gebrek aan werkkracht, wat dan tot gevolg had dat onze aanvallers dikwijls te weinig steun kregen.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Binnen ongeveer twee maanden wordt er opnieuw getraind. Willy Van Snick en Jef Meyvis zullen trachten met de roodwitte boot een betere koers te varen.

Y,

Miniemen: ilde op 12 Pre-miniemen: 13de op 13 Alles bij alles niet te schitterend! Volgend jaar beslist beter, jongens! Misschien mogen we ook wel aanhalen dat twee jonge voetballers uit Meerle m.n. Eric De Bie en Dirk Mertens door het gewest Turnhout werden opgeroepen om de finale van de 'Olympische Dag' te Zandhoven te spelen tegen het gewest IJer-Herentals. Het gewest Turnhout dat met 2-0 achter kwam te staan, kon terugkomen tot 2-2. De penalty's moesten de beslissing brengen en hier haalde Turnhout het laken naar zijn kant. Het mooi herinneringsplaket zal deze jonge voetballers van nu, later nog meer tot hun verbeelding doen spreken! Op 12 mei was het de beurt aan Frank Verheyen om als miniem de finale voor de beker, 'Jos Present' te spelen in het park te Brasschaat met zijn ploeg Turnhout tegen Antwerpen. Proficiat aan deze jonge beloften! Op 24 april nam Jan Verheyen (Hazenweg) definitief afscheid van het kompetitievoetbal. Jan speelde bij Meerle (reserven) vanaf zijn 17de jaar. Met andere woorden, Jan heeft 19 jaar de groenwitte kleuren verdedigd. Slechts éénmaal trad hij op in het eerste elftal en dat in een oefenwedstrijd tegen Nieuwmoer. Jan kreeg bloemen aangeboden van zijn ploeg-

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

makkers, van het bestuur en ook van het eerste elftal. Bovendien kreeg Jan 'een schoen' aangeboden, die hem dagelijks zal herinneren aan zijn voetballoopbaan. Zijn vrouwtje, Lea, mocht delen in de viering. Zij is zowat de moeder van de reserven geweest. Een vijftal jaren deed zij immers de 'was' van deze mannen. Na de wedstrijd, die uiteindelijk met 3-2 gewonnen werd tegen Arendonk, werd in de kantien duchtig gefeest. Een reuzetaart werd naar binnengewerkt en Jozef Jacobs praatte de zaak aan mekaar. Naar wij uit goede bron vernamen, zou Jan zich nu kandidaat stellen om als jeugdtrainer te fungeren. Met zijn ervaring en clubliefde toch zeker een niet te versmaden voorstel. Graag onderstrepen wij ook de aanwezigheid van August Desmedt die als sponsor van 'Cera' zijn elftal kwam aanmoedigen en Jan en Lea kwam feliciteren voor het vele geleverde werk. •

PEUGEOT - NOW - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA - BATAVUS C)

1—

ELECTRO HAND EL

LOOS EN BROSENS

'uw fietsenvakman'

IL1

D w 0.

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen Hoofdverdeler van GAZELLE

1

RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 03131451.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

N

c

L

Tel 03/35.78.17

2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03 / 314.51.86

w

c c

m

z •0

G)

m 0 —4

N

PEUGEOT - NOVY - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA - BATAVUS

12

1

Groot Eyssel 11 2328 MEERLE

Vrijheid 150 -

c


SPORT

F.C. Meer: Het lang gevreesde... Onze club degradeert! We zullen die dag van 24 april 1988 niet meer vergeten. Wij konden toen op eigen veld in de wedstrijd tegen Netegalm ons behoud definitief verzekeren. Het werd een smadelijke 0-3 nederlaag. De ontguuclieliug was zeer grÖÖt. Onze start in 't begin van 't seizoen was zeer slecht. Er kwamen al problemen met de trainer. Er werd gespeeld zonder inzet. Daarbij ontstonden er bij verschillende spelers zware blessures en zo waren zij niet meer in staat om serder in de competitie mee te spelen. Er volgde nederlaag op nederlaag zodat we de rode lantaarn in handen kregen. In januari dachten we dat we deze niet meer zouden kwijt raken. De meesten hadden zich hierbij al neergelegd. Maar toen het derde gedeelte van de competitie werd aangevat, geraakten we eindelijk nog eens aan een over winning tegen Arendonk. Het was de start van een sterk seizoeneinde. In de laatste tien wedstrijden werd nog slechts tweemaal ver loren. Dit was een bes ijs dat we in 2de Provinciale thuis hoorden. De laatste wedstrijd sserd in Poppel nog een oserwinning. Ons behoud via een eindronde was nog mogelijk. Helaas, Herentals liet het de laatste competitiezondag in Bevordering afweten en degradeerde zo naar een lagere afdeling. Hierdoor konden we de eindronde vergeten. Het seizoen 1987-1988 is definitief voorbij. Wij hopen op een beter 1988-1989 in 3de Pro-

vinciale!

V.N.A. Wortel blijft in 3e provinciale Met de hakken over de degradatiesloot heeft VNA het voetbalseizoen beëindigd. Volgend seizoen hopen we op spanning in de top van de rangschikking voor de le ploeg. Transfergeruchten doen deze hoop op een lager pitje branden, omdat gesvoonlijk de meest getalenteerde spelers uitgenodigd worden voor het spelen van testwedstrijden bij andere ploegen. Voorlopig op transfergebied enkel rook, het vuur zal in 'de Maand' van juli zeker geblust zijn. Zekerheid i.s dat trainer Van Den Eijnden VNA verlaat en dat Jos Van (Jestel solgend jaar in Wortel de sportieve lakens uitdeelt. Bij de jeugdploegen en reserven zijn, behalve bij miniemen en preminiemen, de eindstanden ook niet zo schitterend. Deze ploegen zijn onderaan in de rangschikking terug te vinden. Voor de Wortelse begeleiders en supporter.s zijn de preminiemen kampioen in hun reeks, alhoewel mindere matchen met verliespunten toch ook bepalend waren voor het behalen van de officiële kampioenstitel. Op het gebied van de jeugdploegen is er volgend seizoen ook één zekerheid, ni. er zullen op zaterdagnamiddag 2 preminiemenploegen spelen en in plaats van de reserven B komt er weer een juniorsploeg. Alle oniekerheden worden in juli waarschijnlijk zekerheden. Zeker is ook dat we volgende maand aftellen voor onze verlofperiode, dat we deze periode al dan niet doorbrengen in het onzekere weer van Belgk weten we nog niet zeker. Zeer zeker is dit het laatste artikel over VNA in 'De Maand' voor het voetbalseizoen 87-88.0

1

Minderhout V V. gefeliciteerd ............................ .

E. n nici reicol keeLt geru oc thd stond de pro-imnsci ing vast te-tutU ielt de hampioenstftel nog hirneim het bereik lag. Bom sbeek, kanmpknerm en O zeker ogenblik met 10 punten voorsprotw, comfom tabel aan de lmsline, kreem in ik laatste periode een famelize inzinking te serueren zodat M.V.V. nog een geduchte corteut rellit werd VOOI de titel. Gmciemmwjt naderde ielf' tot op ikti punt, Verder ku au ht echier niet. Het scrloor de laatste maich soor eigen sIll,porterrm legen Broecliemmi net 0-2 rem wijl Borsbeek de os cru innimrsm vierde. Op naar de 3de Pros ineirde nu uaar ze zekem en vast gebaren Worrel en \1er mmsschren ook \leerle) zullen ontmoeten, Het belooft soor solgende toen. Wei zal nico moeten uitzien naar een nieuwe ocknmeesrt'r ssmmnt Koos Quaars legt er na twee jaar het hitlte hij neer De reserven leserden ook een knalprestatie.

1< nirpioen zoimder éen '.em lmeswedst rdd t )e tLi)uiaS mochten es etieens op liet hoogste se1titit je cii dit slechts na etm serlte¼moteh en het scoren van 1 di doelpunten. Ds' lee ploeg promnoseet't. reserverm en janiore kampmoemm. Mindetwut V.V. aat uil je nog meet' Dat er tmjdenz de laatste .weilst rijd duehtmg rem d, kam je is ei nier de bloernen raden. 1 tel mocht, het was erdiL'nd Met de andere elftallen verliep let minder vlot naar t, dedën hun besi Dc scholieren behaakku slechts 3 punten, de knapen ciii digden darm temeh weer op een eers olie dde plaats. Dc miniemen en de pme-miniemen betaalden nog een t link pak leergeld. t)c cugde san het spelen k san cmii in bi-lang oor deze jonge kereltje en dit maag zeker niet twer het isoold oezien worden. 1

r•

Fk

BLOEMENSIERKUNST

''

CATfLEYA 4

Paul en May Van Huffel-Van Dijck Leopoldstraat 60, 2330 Merkspias Tel. (014) 63.45.16.

'

~9

Kunst en perfectie maken van uw bruid een droomprinses! -

-

-

-

-

Keuze uit honderden foto's (klassiek en modern) Gratis corsages Gratis thuisbezorging EV. inkadering boeket (grote keuze in kaders) 5% Klantenkaart

KEUZE, KWALITEIT EN SERVICE

=

UW GARANTIE!! F 0

11111 -service ERVG

Bloemenleveringen wereldwijd 13


SPORT

De Hoogstraatse Voetbalprestaties '87-'88 le elftallen Derde klasse B Germinal: Zw. Leeuw: Tienen: Heist Sp.: Heultje: Westerlo: Diest: Witgoor: Aubel: Turnhout: Gerhees: Hoeselt: Hoogsiraten: Eupen: 16. Hannuit:

3023 2 5842551 3022 2 6651850 3015 8 7403037 3013 9 8464234 30 12 11 7524331 30 11 10 9363931 30 11 13 6485028 30 11 13 6424628 30 10 12 8333928 30 912 9466027 30 81210323926 30 10 15 5405225 30 7 13 10 37 54 24 30 516 9264719 30 618 6336518

Tweede Provinciale B Retie: Balen: Wezel: St. Jozef: Olmen: Lentezon: Rijsberg: Kasterlee: V. Arendonk Poppel: Hulsen: Dosko: Netegalm: Meer: St. Lenaerts: 16 Vosselaar VV:

3018 5 7623343 3018 7 5603341 30 15 10 5452235 3014 9 7533635 3011 8 11 323633 30 12 10 8504332 3011 910493132 30 12 12 5 5651 31 30 12 11 7473831 30 8 814232330 301011 9394529 30 914 7234325 301017 3345223 30 815 7336223 30 615 9477021 30 519 6316616

Derde Provinciale A HoveSp.: Kontich FC: 's Gravenwezel: Schoten: Aartselaar: Zandvliet: Kalmthout: Lint: Ternesse: Schelle: Wortel: Bezemheide: Nielse: Meerle: Kaart: Mariaburg:

3016 113642545 3016 410523242 3015 411492641 3015 8 7493037 3012 612372936 30 11 10 9333631 3010 911463631 30 11 12 7463829 30 10 11 9393429 30 61014273726 301015 5385625 30 813 9305325 30 61212334224 30 916 5324723 30 618 6285718 30 4 16 1031 56 18

Reserveri

I?L'erren t!. t. 1.; Ka,iipioii!

Germinal: Zw. Leeuw: Westerlo: Diest: Hoogstraten: Turnhout: Gerhees: Heist Sp.: Hoeselt: Heultje: Overpelt: Tienen: Eupen: Witgoor: Hannuit: Aubel:

2717 5 5643539 2715 6 6493436 2716 8 3654435 2712 7 8483232 2711 7 9553931 2611 8 7553929 25 12 10 3474327 26 9 9 8344026 251010 5414325 27 811 8344524 26 913 4475322 26 6 10 10 23 36 22 27 814 5496521 26 5 11 10 28 44 20 25 714 4304418 24 412 8335516

Minderhout: Meer A: Poppel B: Meerle: White Star: V. Arendonk B: Merksplas: Dosko A: Zwaneven: Vr. Arendonk B WeeldeB: Wortel A: Oosthoven B: Dosko B:

2518 0 2418 2 2415 4 2313 6 23 11 6 2410 8 23 9 8 24 910 23 8 10 24 713 25 414 23 213 24 315 25 220

7913143 4912140 5502635 4473230 665 38 28 6514326 6374324 5352923 5 4658 21 4405418 72963 15 7256013 6266912 41788 6

V. Arendonk A: St. Jozef: HIH Turnh.: Lentezon A: Oosthoven A: Vosselaar VV: Vr. Arendonk A Flandria: Oud Turnh.: Weelde A: PoppelA: Retie B: Wortel B:

1.AntoniaC: St. LenaertsB: Meer B: Oostmalle C: 5.LoenhoutB: 6.Zw.Leeuw: 7. Grobbendonk B: 8. Westmalle B: 9. Pulderbos B: 10. Wuustwezel: 11.PuIleC: 12. ZoerselB: 12. HalleB:

Vierde Proviniale C Borsbeek: Minderliout: Wechelderz.: Broechem: SK Beerse: Oostmalle: Ranst: Massenhoven: Pulderbos: Grobbendonk Emblem: Hezewijk: SK Herentals: Oelegem: Noorderwijk: 14

2822 4 269 2346 2819 4 566 2343 2814 31144 2439 2816 7 551 2437 2812 8 851 3332 2811 71046 3832 28 11 10 739 2729 28 8 71349 3729 28 811 936 4125 28 712 923 3623 28 713 838 5422 28 815 529 5121 28 515 835 5118 27 518 434 7114 29 322 42310010

Schoolen kantoorgerief

SPECIAALZAAK:

• FOTO-

COPIEREN • Inbinden

2219 1 2112 3 2313 6 2112 5 2311 6 2110 6 22 911 22 610 21 410 22 4 13 22 413 20 413 20 314

2931240 6763230 4472530 4462628 6453828 5312825 2363920 62942 18 7375115 5 33 58 13 5306513 3276211 32678 9

COPI Vrijheid 215

Specialist in • Typen

2315 2 6662336 2214 2 6571734 2313 7 3573729 2212 6 4522528 2210 8 4443724 22 9 7 6553824 22 9 7 6293124 22 8 6 8262524 22 410 8294616 22 512 5 31 59 15 22 411 7245315 22 214 6295810 22 215 52666 9

het afwerken van studie-

Geschenkartikelen

Hoogstraten

eindwerken.

/1

Wenskaarten

Tel. 03/3147241


SPORT

De Hoogstraatse Voetbalkampioenen '87-'88 Oostmalle A: 20 13 6 1 90 47 27 Minderhout:

7. Meerle: 8. Zoersel: 9. Loenhout: 10. St. Jozef: 11. Vlimmeren: 12. Wortel:

2110 9 2 55 55 22 19 8 9 2 58 68 18

21 20 20 19 20

6 13 2 41 92 14 4 14 2 47 104 10 3 16 1 31 117 7 2 15 2 16 90 6 1 18 1 19 163 3

Vosselaar B: 21 21 0 0 154 11 42 Lentezon B: 21 11 5 5 59 31 27 Zw. Leeuw B: 19 11 4 4 61 31 26 21 12 9 0 61 39 24 4. Brecht B: 5. Oostmalle B: 21 11 8 2 75 58 24 6. FC Turnh. B: 21 10 8 3 54 37 23 7. Westmalle B: 2310 10 3 59 55 23 8. St. Lenaerts B: 21 810 3 43 65 19 9. Oosthoven B: 21 7 10 4 39 65 18 10. Merksplas B: 21 7 11 3 32 59 17 11. Gooreind B: 3 3 0 0 16 3 6 12. Hoogstraten B: 20 2 18 0 14 115 4 9 107 1 13. Wuustwezel B: 21 0 20 1

Juniores

Meerle:

21 8 11 2 31 50 18

Oud Turnh. B: Antonia B: FC Turnh. B: White Star B:

20 513 2 28 53 12 21 312 6 30 57 12 19 3 11 5 2461 11 21 1 18 2 19 81 4

1. Minderhout: 2. Wildert: 3. Brecht: 4. Loenhout: 5. Bezemheide: 6. Kalmthout: 7. Gooreind: 8. Meer: 9. Heibos: 10. Exc. Essen: 11. Horendonk: 12. Putte SK: 13. Achterbroek:

22 18 1 21 16 4 21 12 7 21 Ii 6 21 12 9 22 9 8 21 8 9 22 7 10 21 5 8 21 6 11 21 6 12 21 3 15 21 3 16

1. Hoogstraten A: 2. Kaart: 3. Wuustwezel: 4. Antonia A: 5. Schoten: 6. Mariaburg: 7. Gelmel B: 8. Ek. Donk: 9. Cappellen: 10. Luchtbaib. B.: 11. Schilde SK B: 12. SC Merksem C: 13. Hoogmolen:

20 17 2 22 16 3 21 15 3 21 11 6 22 11 8 20 10 6 22 11 9 20 10 7 21 7 12 21 5 13 22 220 9 1 7 23 1 21

3 1 2 4 0 5 4

103 16 39

82 61 63 66 42 35

34 33 42 26 3926 61 24 49 23 45 20

5 56 66 19

8 4 3 3 2

42 37 39 37 25

46 18 54 16 54 15 104 8 78 8

1 77 12 35 3 81 20 35 3 91 37 33 4 65 32 26 3 68 28 25 4 44 40 24 2 57 47 24 3 43 34 23 2 55 56 16 3 32 57 13 021 119 4 1 12 30 3 1 15 149 3

Scholieren 1. Olen AC: 2. Hoogstraten A: 3. Kasterlee A: 4. Lentezon A: 5. Vossel. VV A: 6. Wuustwezel: 7. Zw. Leeuw A: 8. SV Mol: 9. Witgoor A:

Miniemen

Juniors M. V. V.: Kampioen!

22 18 2 275 21 38 St. Lenaerts: 21 16 3 2 74 27 34 Poppel: Hoogstraten B: 22 12 8 2 53 41 26 20 12 7 1 52 27 25 Zw. Leeuw B: 20 11 7 2 59 46 24 Lentezon B: 21 9 7 5 44 38 23 Dosko: 20 8 7 5 41 28 21 Weelde:

2320 22 18 21 15 23 14 22 11 22 11 22 10 22 7 23 6

1 2 138 3242 2 2 144 3438 4 2 103 38 32 5 4 64 40 32 7 4 60 50 26 9 2 81 61 24 9 3 82 55 23 10 5 45 50 19 10 7 38 55 19

10. Poederlee: 11. FC Turnhout: 12. Merksplas: 13. Dessel: 1. Westnialle A: 2. Oostrnalle A: 3. Loenhout: 4. Meer: 5. Zoersel: 6. Brecht A: 7. St. Lenaerts: 8. St. Jozef: 9. Wortel: 10. Meerle: 11. Minderhout:

12. Vlimmeren:

23 8 14 1 43 74 17 21 316 2 36 98 8 23 3 20 0 37 112 6 21 1 20 0 11 183 2 21 20 1 21 19 1 21 13 6 22 12 6 21 13 8 21 11 6 21 7 11 21 9 11 21 6 14 20 4 16 22 1 20 20 0 18

1. Kasterlee B: 2. FC Herentals B: 3. Zw. Leeuw B: 4. Lentezon B: 5. Westmalle B: 6. Lille B: 7. Hoogstraten B: 8. Oostmalle B: 9. Oosthoven B: 10. Brecht B: 11. St. Job B: 12. Vosselaar VV B:

22 17 1 21 16 1 21 14 4 21 13 6 21 13 7 21 7 12 21 7 12 20 4 10 21 6 13 19 5 14 20 4 14 20 4 16

0 1 2 4 0 4 1 1 1 0 1 2

125 1640 136 18 39 90 52 28 69 56 28 90 49 26 94 5626 57 69 19 57 69 19 33 82 13 27 77 8 19 140 3 13147 2 4 4 3 2 1 2 2 6 2 0 2 0

99 23 38 103 20 36 76 24 31 51 36 28 80 54 27 38 58 16 42 7116 49 63 14 40 82 14 25 70 10 4090 10 41 93 8

Knapen 1. Vosselaar A: 23 21 2 2. Zw. Leeuw A: 21 20 0 22 16 5 3. Olen AC: 4. Merksplas A: 23 11 7 22 11 8 5. Lentezon A: 6. FC Turnh. A: 21 1110 7. Wuustwezel A: 2110 9 8. Poederlee: 23 9 13 9. Hoogstraten A: 23 7 12 22 5 12 10. Kasterlee A: 22 6 15 11. SV Mol A: 22 3 18 12. Dessel: 13. Witgoor: 23 1 20

0 126 1 141 1 97 5 64 3 70 0 75 2 52 1 56 4 50 5 43 1 27 1 20 2 33

Westmalle A: 21 20 1 0 142 St. Lenaerts A: 20 17 2 1 119 20 16 4 0 115 Brecht A: 2114 7 0 100 Meer:

21 42 1241 35 33 52 27 5825 4722 38 22 76 19 69 18

5 25 16 4 15 17 6 24 15 5 25 15 6 25 15 7 24 15 9 24 13 9 24 10 10 25 9 13 25 6 18 25 6 18 24 519 24 1 22 25 0 24

0 140 5 86 2 91 4 106 4 99 3102 0 82 2 79 4 93 3 55 1 62 1 62 0 43 1 27 1 18

2540 30 37 41 36 43 34 48 34 5133 42 30 52 28 49 24 61 21 86 13 86 13 135 10 175 3 245 1

1. Zw. Leeuw A: 21 18 0 21 18 1 2. Antonia A: 21 15 3 3. St. Job A: 4. St. Lenaerts A: 21 12 7 5. Merksplas A: 21 11 8 21 11 8 6. Lentezon A: 2110 9 7. Meer: 8. Westmalle A: 21 9 9 22 6 15 9. Halle A: 10. Hoogstraten A: 22 4 18 21 2 18 11. Meerle: 21 0 21 12. Minderhout:

3113 2 121 3 87 2 99 2 63 2 63 2 81 3 62 1 44 0 27

2239 16 38 33 33 43 26 34 24 3424 51 22 50 21 94 13

23 20 2 1. Berchem B: 2318 4 2. Loenhout B: 21 18 3 3. Oostmalle B: 24 12 7 4. Tulbania B: 22 10 8 5. Gooreind B: 23 7 9 6. Olympia: 22 8 11 7. Borstbeek B: 8. Hoogstraten B: 23 7 12 19 5 7 9. Schoten B: 22 7 13 10. Brecht B: 22 6 12 11. Antonia C: 22 4 15 12. Vorselaar B: 13. Wuustwezel B: 22 1 20

1 144 1 87 0 107 5 83 4 57 7 48 3 50 4 45 7 30 2 48 4 48 3 30 1 21

1841 22 37 25 36 39 29 70 24 50 21 75 19

Brecht A: Vosselaar A: 3. FC Turnh.: 4. White Star A: 5. Loenhout A: 6. Flandria: 7. Wortel: 8. Oosthoven A: 9. Zwaneven: 10. Weelde: 11. St. Jozef: 12. St. Jozef: 12. HIH Turnh.: 13. Poppel: 14. Dosko:

25 20

136 8 1 35 100 5 2 187 0 0

66 18

36 17 78 16 70 16 78 11 171 3

69 15 93 13 120 7 164 4

Als met Merardus (8juni) buien jagen, zo duurt de regen vele dagen!

3040 15 35 2432

Blaast juni in de Noordkant, verwacht veel koren dan op het land.

28 28 15


SPORT Pre-Miniemen 1. Merksplas A: 2. Wortel: 3. Zw. Leeuw A: 4. St. Lenaerts A: 5. St. Jozef A: 6. Oostmalle A: 7. Brecht: 8. Lentezon A: 9. Hoogstraten A: 10. Meer: II. Vlimmeren: Minderhout: Meerle: 1. Antiona B: 2. St. Lenaerts B: 3. Antwerp C: 4. Zw. Leeuw C: 5. St. Jozef B: 6. Wuustwezel B: 7. Oostmalle B: 8. Hoogstraten B: 9. Westmalle B: 10. Loenhout B: 11. Schoten B: 12. Merksplas C:

23 20 1 23 19 1 22 16 4 2314 6 24 14 8 2310 8 2310 10 23 9 9 23 6 13 23 4 14 23 3 16 23 3 16 23 0 21 2119 1 22 18 2 21 13 6 22 10 4 21 11 5 20 9 8 21 9 12 21 5 11 21 5 14 21 3 12 19 3 15 20 0 15

2 89 3 84 2 72 3 44 2 60 5 60 3 53 5 58 4 44 5 38 4 12 3 26 2 8

17 41 16 41 20 34 24 31 27 30 45 25 45 23 48 23 63 16 74 13 67 10 76 9 126 2

1 94 7 39 2 80 14 38 2 45 20 28 8 34 20 28 5 4921 27 334 38 21 0 41 50 18 5 22 53 15 2 25 62 12 6 16 52 12 1 2263 7 5 9 71 5

Speelt volleyballer Henk Strijbos nu eigenlijk basketbal? Rare vraag eigenlijk omdat Henk al een heel seizoen volleybal speelt in de Belgische hoogste afdeling bij de club uit Herentals. Maar in het begin van de week wordt er door sommige mensen wel eens gevraagd: 'En Henk, heb je gisteren veel punten gemaakt bij den basket?' Er zijn nog altijd mensen die de verschillende zaalsporten met elkaar verwarren. Positief vindt Henk dat de BR T-televisie zondagnamiddag dikwijls volleybalwedstrijden uitzendt. Volleybal wordt steeds populairder in België, maar in Europa blijft Italië toch het Mekka van deze sport.

De Hoogstraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34 03-314.49.11

W

03-314.55.04

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten 't,

Hoe komt een in Wortel geboren en getogen jongeman tot deze sport? Bij Henk Strijbos is dit eerder toevallig gekomen. Zijn sportloopbaan is begonnen bij VNA. Hij speelde als doelman bij de kadetten. Bij de scholieren moest hij zijn plaats in doel afstaan aan Guy Schrauwen omdat die beter kon keepen. Hierdoor verhuisde hij naar de voorlijn. Hier kreeg hij zo een beetje de reputatie van vrijschopspecïalist omdat hij een 'straf schot' in de benen had. 'Misschien zou ik zijn blijven voetballen', aldus Henk, 'maar op zekere dag hoorde ik trainer Frans Brosens zeggen: 'Van deze ploeg komen er maar 3 spelers in de eerste ploeg.' Er werden ook 3 namen genoemd en de mijne was er niet bij. Achteraf gezien heeft Frans Brosens gelijk gekregen, maar toen dacht Henk: 'Met alle Chinezen, maar niet met den deze'. Tijdens het tussenseizoen begon hij loopoefeningen te doen; zijn ronde startte en eindigde aan de parochiezaal in Wortel. Hier speelde in die tijd de KWB met Jos Peeters volleybal. In het begin wat blijven buurten, dan al eens een balletje slaan, tot op zekere dag, iets wat bij vrijetijdsporters wel eens meer voorkomt: 'Zeg Henk, doe je niet mee, want ze hebben een manneke tekort.' Zo werd Henk gebeten door de volleybalmicrobe en tot vandaag jeukt deze beet nog altijd. Een oude rot in de Hoogstraatse volleybalwereld (vol met volleybaltruuks, aldus Henk) namelijk Staf Peerlink, heeft hem toen binnengeloodst bij Gelmers in Hoogstraten. Hier is hij gestart in de 3e herenploeg.

Ondertussen had Henk ook zijn opleiding als schrijnwerker achter de rug. De bouwnijverheid die toen op een laag pitje brandde, zat niet te springen om een jonge schrijnwerker in dienst te nemen. Dus Henk kon zijn loopbaan beginnen in het stempellokaal. Die Vrije tijd bracht hij niet in ledigheid door. Hij schafte zich boeken aan over volleybal en over te volgen trainingsmethoden. Ook richtte hij voor zichzelf thuis een klein fitnesscenter in. Gedurende 4 uur per dag traint hij. Hij maakte een riem, verzwaard met gewichten, om zijn springkracht te verhogen. Achteraf beschouwd, raadt Henk intensieve training, zonder begeleiding van deskundigen, af, zeker op jeugdige leeftijd (16-17 jaar) omdat door overbelasting in de groeiperiode gemakkelij k spierletsels kunnen ontstaan. Door zijn volgehouden inspanningen kwam Henk binnen het seizoen in de le ploeg van Gelmers. Door de goede resultaten van deze ploeg komen er veel supporters en is er altijd een geweldige ambiance. Gedurende 2 seizoenen speelt hij voor de Gelmers. De ploeg van Merksplas speelt in 2e nationale en Henk doet een proef bij deze ploeg. Dan speelt Henk 3 jaar bij Merksplas die ondertussen promoveert naar le nationale. Elk seizoen moet er gestreden worden tegen de degradatie. Het 3e seizoen wordt voor de Merksplasse ploeg een echt fiasco en eindigt met het faillissement van deze volleybalploeg in '87. Herentals speelt in datzelfde jaar kampioen en promoveert naar ereklasse. Promotie vraagt om versterking en Henk wordt gevraagd om bij Herentals te komen spelen. Tijdens het seizoen '87-'88 komt Henk op proef bij Herentals. Hij verwacht zelf eigenlijk meer op de bank te zitten dan bij de basiszes te staan. Wie de volleybalkompetitie meevolgt via de dagbladen, weet dat Henk gedurende heel het seizoen basisspeler was. Het le seizoen van Henk met Herentals in ereklasse was nog niet zo slecht: doordringen tot halve finale beker van België, kampioen Lennik in eigen huis gaan kloppen en een hele tijd in de running voor play-offs. Het scheelde ook weinig of Henk had kunnen deelnemen aan de voorronde van de Olympsche Spelen in Amsterdam. Na het Europees kampioenschap waren de ploegen niet bereid om hun geselecteerde spelers voor de nationale ploeg nog eens voor een langere periode af te staan. Het voorstel kwam om jonge beloftevolle spelers af te vaardigen en Henk Strijbos werd hiervoor uitgenodigd. Strubbelingen in de nationale volleybalbond deed dit voorstel in het water vallen zodat uiteindelijk de ploeg van Lennik de Belgische kleuren in Amsterdam moest gaan verdedigen.


SPORT

1

\

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Na dit seizoen heeft Henk een 2-jarig kontrakt met Herentals als amateur. Nochtans worden de trainingen intensief en zeer professioneel uitgevoerd. Na een onderbreking van een 3-tal weken wordt eind mei met de voorbereiding van het volgend seizoen begonnen. Tijdens deze voorbereiding moet Henk elke weekdag, na 8 uren werken, naar de trainingen in Herentals. Elke dag 3 uur trainen, zowel fysisch, technisch als theoritisch. Elke dag rond middernacht te bed om 's anderendaags weer om 7.30 uur op het werk te zijn. Tijdens het seizoen vervalt de training op woensdag, maar als er op zondag gespeeld vordt, is er op zaterdagvoormiddag nog een training van 10 tot 12 uur. Henk kan op elke plaats in de ploeg zijn streng trekken, zijn zwakste kant is de receptie. Dit is opvangen van de opslag van de tegenpartij. Bij deze opslagen wordt aan de bal ook effekt meegegeven, aan het beoordelen van deze ballen moet nog geschaafd worden, vindt Henk zelf. Bedoeling is om deze ballen zodanig op te vangen dat via de spelverdeler (passeur) de aanval van de eigen ploeg goed aangespeeld wordt. Sterke kant van Henk is Lijn sprongopslag. Hierbij wordt naar de bal toegesprongen om meer kracht op de bal te zetten. Na zo een sprongopslag staat de speler gewoonlijk meer dan 2 meter in het speelveld. De toekomst van het volleybal ziet Henk op timistisch in, volleybal is volgens hem de poptilair.te zaalrport. Rij de ploegen worden meer en meer grote spelers opgesteld, dus zijn gestalte heeft hij ook mee. Zij grote ambitie is om geselecteerd te worden voor de nationale ploeg. Een terechte amLJIIIC dIS je nagaat dat I-tciik up 0 jaat tijd van recreavoil naar ereklasse is doorgestoten. Binnen 6 jaal is Henk nog maai 28. Zijn droom is om in Italië te kunnen spelen om via zijn hobby de grote poen te scheppen, maar mrer nog om in tn gwlt1igr amhiance te kunnen spelen. Daar worden soms volleybaliiiatlieii gespeeld vooi iiieei dati 20.000 toeschouwers! Als realist zegt hij, 'Ik heb een goed werk waar ik heel wat mogelijkheden krijg om bv. volleybalstages te volgen. Ik zie wel hoe het allemaal verloopt.'

Henk Strijbos, volleybalspeler met ambitie en werklust zal het wellicht nog qer brengen in deze sport. We blijven uitlijken hoe zijn sportcarrière verder verloopt.

Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt o er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondagen maandagvoormddag

Heilig Bloediaan 242-244 - HOOGSTRATEN Tel 03/3145127

Volley-kampioen

Niet zonder terechte trots vereeuwigd in deze kolomn,en: de vollebalp/oeg van Ge! titels II die de kompetitie in de 3de gewestelijke reeks konden afsluiten als kampioen. Bovenop de promotie alvast een (late) proficiat van onzen (wege! -

Vôôr Sint Jan (24 juni) neemt de zee de buien an.

-

Wat Sint Merardus (8 juni) geeft voor weer, brengt hij ook in de oogsttijd

17


INTER VIEW

Exotische dieren in Wortel Op de Langenberg in Wortel woont Louis Lenaerts met vrouw en kinderen, maar op zijn erf verblijven daarbij nog 1 olifant, 25 alpaca 's, 3 dwergfkzmingo 's, een 10-tal edelherten of Wapiti-herten, 1 antiloop, een 20-tal pelikanen, een koppel buffels en verder een groot aantal dwerggeitjes, schapen en hanen. V6r enkele jaren hoorde men op de boerderij alleen maar geknor van varkens want dat was toen Louis' hoofdbezigheid, varkenshandelaar. Nu hoor je er de vreemdste geluiden al is het er niet zo lawaaierig. De dieren zitten rustig in hun verschillende hokken, knabbelen wat hooi en kijken meestal niet èp bij ons bezoek. Zelfs het kleine olifantje dat diezelfde dag uit Zimbabwe (Afrika) was komen aanvliegen, steekt kalm zijn slurf door de tralies van zijn hok om het voer uit de handen van de kinderen op te slurpen - of hoe doet zo 'n olifant dat? Het meest rusteloos is Louis zelf die half slapeloze nachten achter de rug heeft, zo is hij in de weer geweest met de aankomst van de olifanten en alpaca's. Maar een rondschouw van de dieren en een bijpassend praatje, dat kan er wel af. Van de varkens naar deze exotische dieren, een lange weg, Louis? Welnee, het was al langer mijn hobby en daar heb ik gelukkig mijn beroep van kunnen maken. Het is vooral begonnen toen ik vernam dat er in de Ardennen een wildpark moest leeggehaald worden, wanbeheer was daar de oorzaak van. Dat was een avontuur man! Denk eens aan, een gebied van 120 hectaren met daarin 120 damherten en edelherten, 50 everzwijnen, 30 moeflons en nog zo wat. Dat moest op de kortst mogelijke tijd gevangen worden. Drie dagen en nachten heb ik daar in de broesse gezeten om, samen met anderen, die dieren te vangen. Dat gebeurde vooral met netten. Wij moesten daarvoor 1 miljoen betalen. Later zijn die beesten dan allemaal doorverkocht.

Dat kopen en verkopen, hoe gaat dat in zijn werk? Daar komt ge zo stillekensaan in. Dat gaat vooral mondeling, per telefoon. Wildparken van ucr dv halu \\vrClJ h]CJCU hun tC\CC( aan

Louis Lenaerts, geen jager maar wel handelaar in groot wild. 18

dieren aan, ook de dierentuinen doen dat. Dit olifantje hier komt uit zo'n wildpark in Zimbabwe. Daar waren veel te veel olifanten, de oudere dieren worden afgeschoten, de kleinere zoals deze hier, hij is 2 jaar oud, worden verkocht. Hier in Europa worden die dieren dan verkocht aan wild- en safariparken, aan cirkussen en ook heel dikwijls aan particulieren. Ik ken zo een Duitse contactpersoon die altijd op reis is en weet wat er aangeboden wordt over de hele wereld. Er zijn overal wel mensen te vinden die daar geld mee wilten verdienen en de aanbiedingen komen van overal.

Er is dus geld mee te verdienen. Hoeveel kosten die dieren hier? Ik kan er mijn kost mee verdienen, ja. Voor de dieren worden fikse prijzen betaald. Neem nu deze alpaca's (soort lama uit de ZuidAmerikaanse hoogvlakte), die kosten 180.000F per koppel. Vooral de merries zijn duur: 100.00017 per stuk, want daar wordt van gekweekt. Deze alpaca's komen uit een safaripark in Spanje. Ik ben daar geweest, een prachtig gebied van 180 km 2 , een droom en dat hele gebied met de helft van de dieren erbij, wordt verkocht voor 10 miljoen. Als mijn klein mannen nu groot waren, dan zou ik daar naartoe trekken maar dat kan dus niet. Nog prijzen! Dit olifantje hier kost 330.000F plus BTW. Vanmorgen is dat hier met nog 2 andere olifanten vanuit Schiphol aangekomen, vrachtkosten 140.0001F. Zijn twee broertjes zijn al vertrokken naar een zoo in Oost-Duitsland, de7e is hcstemd voor een cirkus. We guu,, niei Luuis veidei ,wut de livlken van de dwergflamingo 's. drie in getal en dan naar de Amerikaanse reuzeherten of Wapitiherten. Pracht beesten maar levensgevaarlijk, zegt Louis, als hun horens vo/groeid zijn. De stootkracht van die horens is dodelijk. Maar, zolang de horens niet volgroeid zijn, zijn ze ook zeer kwetsbaar. Worden ze gekwetst en gaan ze bloeden, dan bloedt ao ' t, beest gewoon dood. Verder gaat het naar de pelikanen. Die hebben een ruim hok met een bad waarin dode vissen drijven. De vreemde vogels dru,'nmen samen in een hoek en als wij eraan komen, kleppen ze met veel lawaai met hun reuzegrote

Het olifantje, 's morgens gearriveerd vanuit Afrika, voelt zich al thuis op de Langen berg. Het eet gedwee uit de handen van de kinderen. bekken. Het zijn dieren afkomstig uit Buthan, een land waarover wij nooit hebben gehoord maar dat dichtbij Pakistan zou liggen. Ze zijn bestemd voor een wildpark in Lochristi. Eer die pelikanen op de Langenberg arriveerden, moest er heel wat gebeuren. Louis: Ik krijg telefoon van de luchthaven in Zaventem dat er een vracht pelikanen aangekomen is. Nu had ik die dieren niet besteld maar wilde ze wel aankopen. Om ze te kunnen afhalen, had ik echter een vergunning nodig van het Ministerie van Landbouw. Ik dus naar Brussel voor de nodige papieren maar dat duurt een tijd en terwijl zitten die pelikanen daar zonder eten of drinken. Ik heb dus wat vis gekocht en daarmee naar de luchthaven om de dieren eten en drinken te geven. 's Anderendaags had ik de nodige papieren op zak en wilde de vogels gaan halen. Stond daar de rijkswacht en iemand van de Dieren-

2 garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33


INTER VIEW bescherming op mij te wachten maar toen ik hen uitlegde dat ik mijn pelikanen goed verzorgd had, mocht ik ze meenemen.

Hebt ge al ongelukken meegemaakt, Louis? Ongelukken niet maar soms scheelde het niet veel. Er is wel eens een zebra op straat geraakt maar die kwam gemakkelijk terug. Met die olifant was het erger. Op een nacht kwamen Duitsers drie olifanten opladcn, die gaan eerst in een kist en dan op de vrachtwagen. Met de eerste twee hadden we geen last maar de derde werd opeens kwaad, trapte de deur in - één van die Duitsers zat er onder, gelukkig kwam hij er mei de schrik vanaf maar de olifant was weg en bleef weg. Die nacht hebben wij drie uren door de velden gecrosst maar niemandal. 's Anderendaags kregen wij telefoon vanuit Sint Lenaarts, daar was het beest terecht gekomen, gelukkig zonder veel schade aan te richten.

Ben je soms niet bang? Bang ... het blijven natuurlijk wilde dieren, ge staat soms voor verrassingen. Maar dan is er altijd nog de verdoving. We schieten een pijltje met verdovingsmiddel in het dier, dat gaat geluidloos en het beest merkt er niets van. Maar 't is soms wel nodig ja.

Welke diersoorten zijn hier al gepasseerd? Behalve wat ge hier ziet, hebben we emu's gehad (soort struisvogel), een koppel kamelen, neushoorns, zebra's. Eén keer ook jonge leeuwen en tijgers van zo'n drie maand oud, die zijn naar een cirkus gegaan. Er is ook eens een giraf geweest maar die zou ik niet meer willen, zo'n dier is kwetsbaar en heel duur, zo'n half miljoen. Onze giraf is naar het park van Bellewaerde gegaan, en daar al vlug dood gegaan maar gelukkig had ze een levend jong gebaard. Het jong is blijven leven, de moeder is dood. Er zijn hier ook bisons geweest, afkomstig van de dierentuin van Antwerpen en bestemd voor Duitsland. Verder nog dwergzebu's uit Indië die naar een kinderboerderij zijn verhuisd, zeehonden uit Denemarken voor de zoo van Olmen (Mol). En binnenkort verwacht ik een luiaard, ge weet wel, zo'n dier dat ondersteboven aan een tak in een boom hangt.

De pelikanen komen uit Bauliami, nabij Pakistan.

over bestaan ook lijsten. Kijk, hier is lijst 1, dat zijn dieren die in principe niet verhandeld mogen of kunnen worden. Ik zeg niet dat het niet gebeurt maar daar zijn gewoon geen prijzen voor, dat is onbetaalbaar, dat gaat over miljoenen, de Indische olifant bijvoorbeeld, het Koalabeertje. Lijst 2 gaat over dieren waarvan de in- en uitvoer streng gereglementeerd is, dure dieren dus. In principe mogen alleen gekweekte dieren verhandeld worden, en dan nog mits de nodige vergunningen. Dat is allemaal bepaald in de Conventie van Washington, van kracht sinds 1984. Voordien was de handel in exotische dieren helemaal vrij met het risico dat sommige diersoorten gewoon uitgeroeid zouden worden.

en een goeie honderd hanen. Deze laatsten worden vooral verkocht aan mensen die volgens de Islamitische godsdienst alleen vlees mogen eten, afkomstig van ,nannelijke dieren. En inderdaad, daar staan drie kopers op het erf die er zeer uitheenis uitzien en komen onderhandelen over de aankoop van die hanen. Bij het verlaten van het erf wijst Louis ons nog op een bokkewa gen die daar gestald is. Waar die vandaan komt of waar die naartoe gaat, vragen we al niet meer. En verwonderd zijn we er ook al niet meer over, hier tussen al dit vreemde en exotische op die oude Langen berg waar al generaties lang alleen maar boeren woonden met koeien, kiekens en varkens.

Verder op het erf is er nog een schuur waarin, behalve een koppel Indische buffels, meer vertrouwde dieren zitten: schapen, berggeiten

Een wel zeer bijzondere hoeve daar op de Langenberg, op nummer 44, met een al even bijzonder man.l

Ge moet er toch heel wat van kennen, Louis, om met zo'n dieren om te gaan, ze te verzorgen, het juiste eten te geven? Bijna al mijn kennis haal ik uit 'Het Leven der Dieren' van Grizmech. Da's niet één boek maar dat zijn 32 dikke boeken over dieren. Daar staat ook een register in van alle dierennamen in de verschillende talen. Dat is goed om weten want ik krijg regelmatig lijsten binnen van dierentuinen en wildparken met daar op alle dieren die ze te koop hebben en de prijs erbij. Om te weten waarover het gaat, moet ik dan maar in het boek kijken. Wat de voeding betreft, bij elke vracht dieren zijn papieren, o.a. een uitvoervergunning afgeleverd door de overheid van het land van herkomst, een gezondheidsattest en richtlijnen voor de voeding. De vis hier voor de pelikanen, die koop ik diepgevroren in; als er vlees nodig is, koop ik dat op het slachthuis. Wat de waarde van de dieren betreft, daar19


h@@gj

wJu

®rii

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Wanneer binnen godweethoeveeleeuwen de resten van het Hoogstraatse gemeentehuis zullen worden opgegraven, zal het fiere nageslacht ongetwijfeld 'sporen van polychrome beschildering' kunnen vaststellen, aangezien de gevel van het stadhuis fraai werd verlucht met fleurige koleurtjes op de wapenschilden en dies meer. Ei; In datzelfde ge/neentehuis werden op 1 mei heel wat handen naarstig geschud, wat door Eugeen van Autenboer als voorzitter van de Hoge Raad der Kempische Gilden op de foto wordt gedemonstreerd. Ettelijke gildebroeders werden er immers bedacht met een Gouden Plaat, een Gouden of Zilveren Vogel, wat o.m. aan acht inwoners uit de fusiegemeente te beurt viel. Op dit jaarlijkse Papegaaienfeest werd bovendien bekendgemaakt welke instellingen dit keer 50.000 fr. cadeau kregen uit de bijeengespaarde pot van dans- en schuttersfeesten.

De aktie 'red het begijnhof' blijft figuurlijk stof doen opwaaien. Zo pakten de aktievoerders dit keer uit met een niet onopgemerkte stand op de avondmarkt. Video en zelfs onvervalste begijnen kwamen er aan te pas om de passerende marktganger warm te maken om de petitie te tekenen. Bovendien werd een sticker ontworpen. De luttele frankskes die dat fraaie kleinood kost, mogen voor geen enkele Hoogstratenaar met het hart op de juiste plaats een beletsel vormen om binnen de kortste keren de Mosten-sticker uit zijn eenzaam geplak te verlossen. Met z'n tweeën plakken is nu een keer véél gezelliger! El De parochie kende alweer enkele hoogdagen de afgelopen maand. Op 12 mei waren er immers 68 Eerste Kommuniekantjes - eerlijk verdeeld in 34 exemplaren van elk geslacht, die een voortreffelijke en fijn uitgewerkte viering mochten meemaken. Tien dagen later, op Sinksen zou hen dat worden nagedaan door de 47 vormelin gen die hun Plechtige Kommunie vierden - 28 jongens, 19 meisjes dit keer. We zullen ze allicht nog terugzien in de 1f

Bloedprocessie die uitgaat op 29 mei en 5 juni, tenminste indien de weergoden ons gunstig gezind zijn. El Tussenin is er dan wel voldoen-

de tijd om van een overtollige portie bloed af te geraken: op woensdag 1juni heeft immers de tweede bloedinzameling plaats van dit jaar. Nog meer Rode Kruisberichten: de jeugdafdeling is al 13 jaar actief binnen en buiten de Hoogstraatse scholen om de RK-gedachte naar zoveel mogelijk kinderen te verspreiden. Op 7 mei mochten 30 helpertjes hun brevet in ontvangst nemen. Deze 12 en 13-jarigen

hebben er een cursus van 10 lessen opzitten, in totaal dus goed voor 20 uur EHBO-werk met nog een heus examen bovenop. Dit gebeurde in de lagere school van het Klein Seminarie. Lesgevers waren Annit Knevels, Jef Raats en An van Aperen. Op de foto alvast de aanwezige helpertjes. Jongeren van 12 tot 35 (!!!) jaar die zich eveneens vrijwillig willen inzetten voor de Jeugdafdeling van het RK kunnen terecht bij: Annit Knevels en Jef Raats, Grote Plaats 45 te Wortel (3 14.78.26) of Chris Rommens, Jan van Cuyckstraat 26

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

RCCROES pvba JOOS en GERDA CROES-ROM BOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

20

Lnkele leden van de kerngroep, van 1. naar r.: Luc Vinckx (Meerle), KriS Mertens (Rijkevorsel), Hild Peeters q'Minderhouij, Gert Christiaensen (Minder/zout), Bart Van Delm (Hoogstraten), Marc De Cordt (Rijkevorsel), Dirk Bastiaensen (Minderhout), Bart Royens (Rijkevorsel), Herman A nthonissen (Hoogstraten).


DORPSNIEUWS te Hoogstraten (314.45.43). [11 De Vereniging ter Bevordering van Hoogstraten pakt op woensdag 1juni vanaf 1 7u. uit met de derde editie van de Jaarmarkt. Blikvangers zijn de stratenlooj, (arriba corrida!) van 3, 6 en 9 km waar menig sportieve/ing de benen kan tonen en zich in het zweet werken voor een prijzenpot van 50. 000 fr.; de aanwezige tv-vedetien Mik en Mak (waar is Mon?); de gratis schmink-partij voor de kinderen onder ons, die overigens ook al verwend worden met de ballendropping van de toren; het optreden van Cardo Saxi; en uiteraard het vuurwerk dat alles moet afsluiten op spetierende wijze. Hopen op goed weer is de boodschap! [1 Ook hoog van de toren, en u kunt er zelf bovendien bij zijn: de beiaard die te bekijken is op 19juni. Dat is immers de nationale beiaarddag, waarvan ook het plaatselijke VVV een graantje mee pikt. De toren is open die dag, u kunt met twee gidsen de beiaardkamer bezoeken, en er ter plekke de beïaardenier aan het werk zien. Doen dus, en nadien pas blazen (zal wel wéér een woordspeling zijn). 1 1 Nu zaterdag, op 28 mei dus, heeft de jaarlijkse leerlingen voordracht van de jeugdmuiiekschool plaats in de Rabboenizaal van het Spijker. De vijf jaren treden klassikaal op, daarnaast zijn er individuele voordrachten, met voor de eerste keer ook de groep koperblazers. Vanaf september zal de muziekschool overigens ook een leergang gamba bieden, en wordt de afdeling hout blazers uitgebreid. Afspraak om 20u. voor heel wat muzikale noten. LI De kalender vermeldt voor de maand juni verder de 20e uitgave van de teken- en schilderwedstrijd voor de jeugd, die dit keer echter niet in Hoogstraten plaats heeft. Wel op zaterdag 11juni in Geertruidenberg, dat haar 775-jarig bestaan viert. Op 2 juni kiezen de CMBV-Ieden Tongeren en Alde-Biezen als doel voor hun uitstap. KAV gaat enkele dagen later, en wel op 6 juni, de grens over voor een dagje bij onze Noorderburen. Wie zijn geluk thuis wil proberen kan dat op 19 juni in het paaptoernooi dat de KWB inricht (aan de Pax), of op 26 juni op de barbecue en volksspelen die Vakantiegenoegens organiseert op de velden van het Seminarie. Waarmee alles werd voibracht. ,4 Itans voor dit rubriekje en in dit nummer. Volgende keer kondigen we hier officieel de vakantie aan! •

Schatten in de kerk

Er is weer een nieuw boekwerk verschenen ter ere van de Sint Catharinakerk. In de reeks 'Inventaris van het kunstpalrimnonium van de provincie Antwerpen', werd een deel gewijd aan de kunstschatten van deze kerk. De publicatie werd op 19 mei plechtig voorgesteld met toespraken, muziek en receptie. Op de foto: een detail van het beroemde koorgestoelte.

wand- en vloertegels hwiicSQQr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

ulcI'r

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

hwisGSQQr I'uIscI'cèr

biedt u betaalbare kwaliteit! 21


Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42. Meimaand! Dus is er sprake van 'dauwtrappen'! Op 1 en 8 mei, 's morgens in de vroegte, hoorden we muziekklanken galmen. De harmonies van Chaam en Ulicoten brachten weer een bezoek aan Meerle. Met drumbanden muziekkorps en talrijke supporters kwamen ze weer naar hier getrapt. In café 'Bombardon' werden nieuwe krachten opgedaan om dan weer terug te trappen (de dauw was ondertussen al verdwenen) naar hun eigen dorp. Mooie traditie is het toch wel, die naar wij hopen nog lang mag blijven voortleven.

65 jaar in Meerle

Dat de devotie tot 0.L.-Vrouw in onze Kempen nog echt bestaat komt tot uiting als men ziet hoe de Mariakapelletjes een extra beurt gekregen hebben tegen de mei,naand. Ook zijn er nog plaatsen waar avonds een 'rozehoedje' wordt gebeden. Mooie traditie,

El Op 10 mei was de Strijbeekseweg het trefpunt van de 'kruisprocessie'. Talrijk was men opgekomen om vanaf het Mariakapelletje bij Liske Van Gestel, laHgs de oude gendarmerie en zo achterdoor naar de wei achter het bosje van Adriaan Verheyen, te zingen en te bidden. Daar hadden Marieke en enkele helpers ervoor gezorgd dat alles netjes klaar stond voor de eucharistieviering. Toch wel tot de verbeelding sprekend, zo'n viering bij valavond. Ondertussen waren er nog mensen aan de arbeid, de vogeltjes floten hun avondliedje en over de grote verkeersweg raasde het drukke en snelle verkeer gewoon verder. El

Ook de 65-jarigen van Meerle hielden een gezellige bijeenkomst. Vele school- en jeugdherinneringen werden opgehaald en verteld. Van hen die samen in 1935 hun plechtige communie deden, staan volgende personen op de groepsfoto: Onderaan: v. I. n. r. Dma Christianen, Maria Jacobs, Jeanne De Meester, Helena Jochems, Maria Vermonden, Anna Huybrechts, Lucia Lenaerts, Joanna Jacobs, Maria Michielsen. Midden: v. 1. n. r. Leopold Janssens, Jozef Michielsen, Jos Van Dyck, A nna Brosens, Maria Van Den Heuvel, Julia Verheyen, Catharina Van Dun, Eduard Laurijssen, Adriaan Sprangers, Jos Van De Heyning.

Van 22 tot 24 april gingen onze vormelingen met hun catechisten op weekend in het domein 'Hoge Rielen' te Lichtaart. Mgr. Paul Van den Berghe diende hen op zaterdag 30 april het Vormsel toe. El Pater Jef Hendrickx

Boven: v.l.n.r. Jan De Bie, Lambert Mertens, Jozef Boudewijns, Adriaan Knevels; Ook Anna Mertens en August Kuslernians waren er bij maar misten de groepsfoto.

is opnieuw naar Zaïre vertrokken. Wij wensen Jef het allerbeste toe bij 'zijn' mensen in de missie! El Het jaarlijks schoolfees( kende ook weer een grote belangstelling. Er werd veel en lekker gegeten en gedronken. De kraampjes kregen veel bezoek. En dat er in Meerle goede turners(sters) zijn, dat hebben we kunnen vaststellen. E Omdat er op zon-

een dito pintje drinken. Gastheer Ward en Tony zorgden voor nieuwe shirts, die na elke wedstrijd een flinke beurt kregen en legen de volgende match weer netjes op hun 'sjotter' lagen le wachten. De spelers waardeerden dit geweldig en boden een prachtig bloemstuk aan de sponsor, lokaalh ouder. LII Wielrenner

dagavond 1 mei om half elf nog licht brandde in de voetbalkantien van F.C. Meerle, ging Frans Van Bavel, hulpuitbater die nog een avondluchtje was gaan scheppen, eens een kijkje nemen. Natuurlijk was men vergeten het licht te doven. Maar groot was zijn verwondering toen hij op dit late uur nog enkele 'plakkers' in de zaak aantrof. Of Frans toen ook nog blijven plakken is, vertelt de geschiedenis niet. El De zaalvoetballers, die uitein-

Eric Van Boxel is junior geworden. Hij reed een prijsje in zijn eerste wedstrijd in deze categorie. Het zal soms wel zwaar worden maar we duimen toch voor Eric. Jos Jochems, onze veteraan, fietst de prijzen bijeen aan de lopende band, één keer tweede, twee keer zesde, een tiende en een twaalfde prijs. Talrijke premies meenemen in de koersen is een bewijs dat het vlot draait. Wanneer een palm Jos? fl Dat wie/renners ook wel eens betekent te-

delijk in het tornooi te Ulvenhout, op de tweecie plaats eindigden, waren te gast in het voet-

gen de grond s/aan, hoort misschien wel bij het vak. In het provinciaal kampioenschap •UW JUIIIkJIV

riurnei ,1c/,51 i'tIJ ,t71f1e7.) (Ij

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat20 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16. -

-

Ver-

trek. Die bende moest 14 rondjes afleggen, en dan meestal over kronkelende en smalle wegen. Onze Eric zat steeds mee vooraan. Halfkoers bleven er nog 80 renners over. Het zag er goed uit. Bij de negende doortocht was er geen Van Boxel meer te bespeuren. Moeder Jeanne die met het drinkbusje klaar stond bij de bevoorradingspost, deed dan maar de ganse omloop op zoek naar de pechvogel. Die was ondertussen met de ambulance naar de aankomst gebracht. Pijnlijke schaafwonden waren er de oorzaak van dat Eric in de 'wagen' mocht meerijden. Enkele dagen met stramme beentjes gelopen natuurlijk! Maar men leert de stiel met val/en en opstaan! fl

Dat er in Meerle ook nog echte vissers wonen wisten we al lang. Dat er ook regelmatig bij bepaalde mensen lekkere 'scharretjes' worden afgegeven weten we ook, en dat dit lekker smullen is, hebben we zelf mogen ondervinden. Jos Hendrickx stak iedereen toch wel de bef af. Op een avond liet Jos ons drie grote 'vissen' (ongeveer 5 kg.) zien, die hij in de Marck gevangen had!! De beestjes zaten in een grote ton en toen het deksel werd weggenomen, om de vangst goed te kunnen bekijken, begonnen die diertjes zo hevig met hun staart te slaan, dat de 'kijkiustigen' een flink nat pak kregen en Jos zelf zijn autokoffer mocht opdrogen. Bij gebrek aan 'eters' trok Jos dan met zijn vangst naar een vijver. Daar mogen de vissen: brasems en karpers, nu nog een tijdje 'aandikken'. 'Dan ga ik ze terug vangen,' zei de sympathieke postbode uit Meerle! •


î@I IMHEd ke--w

h@m ~

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

-

Adieu mei! De vriendelijkste maand van het jaar behoort alweer tot het verleden. Heel de natuur is tot bloei gekomen, de vogeltjes hebben hun eitjes gedropt, de voetballers hun laatste goal gescoord...! Juni, de rozenmaand! Klinkt ook lief, maar o wee, wat bemerken we na 22 juni? De dagen beginnen reeds met 4 minuten te korten. Niet zo vriendelijk! El Afgevaardigden van alle Kempische

gilden kwamen weer naar het stadhuis van Hoogstraten voor het jaarlijkse Papegaaienfeest. Op deze bijeenkomst van de Hoger Gildenraad van de Kempen worden weer een aantal verdienstelijke gildebroeders opgenomen in de 'Orde van de Papegaai'. Deze or de kent 3 onderscheidingen: een zilveren vogel voor 35 jaar lidmaatschap, een gouden vogel voor 50 jaar trouwe dienst en een gouden

plaat voor wie reeds 60 jaar lid is. René Schrijvers, Minderhoutsestraat en Louis Michiels, Kapeidreef, beiden van Sint-Joris Minderhout, mochten de zilveren vogel in ontvangst nemen en Karel Meyvis, Casteleweg, van dezelfde gilde kreeg de gouden plaat ten geschenke. El

60 jaar K.L.J.

Wie is de echte Gerard?

Een reden om te vieren natuurlijk en de jongens en meisjes van deze jeugdbeweging hebben het zeker niet aan hun hartje laten komen. Na een stemmige eucharistieviering werden de genodigden ter receptie, verzorgd door K.V.L.V., geïnviteerd. Erna Janssens nam daar het woord en Edmond Matthieu, afgevaardigde van de gemeente, zorgde voor de onontbeerlijke gelegenheidspeech en de tinnen schotel. Hieronder de frisse meisjes en jongens die momenteel de leiding uitmaken. Boven: v. 1. n. r. André Pelck,nans, Koen Pauwels, Kurt Vermeiren, Gunther Vermeiren, Marfa Janssens. Onder: v. 1. n. r. Jan Vermeiren, Tinne Ver,neiren, Greet A dams, Erna Jansens, Danny Goetschalckx.

En deze potige kerel vond Gerard De Backer uit de Markwijk op een mooie ,norgen voor zijn deur geplaatst. Abraham had ook hier aangeklopt! Sinds jaren probeert Gerard de jeugd wat wijsheid bij te brengen in het VI. T. 0. te Hoogstraten maar in zijn Vrije tijd is hij een fervent voetballer die de shoes nog altijd liefkoost; het laatste jaar volgens zijn zeggen. De leiding van K. W. B. -Sport za/hem wel tot betere gedachten brengen en over contract verlenging praten! El De schooldirectie,

leerkrachten, schoolcomité en oudercomité nodigen alle sympatisanten uit op 5 juni ter gelegenheid van het schoolfeest van de basisschool. De opening is reeds om 10.00u. met een eucharistieviering in de kerk en het slot is voorzien rond 18.00u. met de trekking van de tombola. LII Geen denderende dingen gebeurd, dan maar rustig de zomer indoezelen!

232 5 Q20 23


r

e 1 !eshten

Na de drukke meimaand met daarmiddenin een prachtig Hemelvaartweekend zal juni uitzonderlijk rustig worden. Althans het verenigingsleven bolt al uit naar de zomer (of Wortelkermis) toe, de studerende jeugd wacht een erg drukke maand. El Niet alleen het verenigingsleven is rustig, ook het verkeer doorheen Wortel is heel wat minder geworden nu men zowel aan het wegdek als aan de aansluiting voor het afvalwater in Hoogst raten werkt. Ook de VNA voetballers en bestuursleden slapen intussen al enkele weken op beide oren. Het behoud in 3de is imtners een feit en de voorbereidingen voor hei volgende seizoen zijn al volop aan gang. De vergrote kleedkamers zijn al inge'doucht' en het gras op het grote plein staat alweer tnooi groen te worden. [11 De Slotfeesten tijdens het 1-lemelvaartweekeinde zijn weer een groot sukses ge-

worden mede dank zij het stralende weer. De fotoklub zorgde voor een opgemerkte tentoonstelling en zowel de optredens als de zoektochten genoten een ruime belangstelling. Tijdens dit weekend genoten ook een busvol mensen uit Randonnai van de KWBverbroedering. De Wortelse ontvangst was weer Kempens-hartelijk en de KWB zorgt telkens voor een boeiende driedaagse. LI Dan zijn we nu toe aan de aktiviteiten voor de komende dagen. Het Slot organiseert een viswedstrijd in de vijver van de Heibaard in Loenhout op zondag 29 mei. Nornaal wordt de driemaandelijkse Bloedafname van het Rode Kruis in Hoogstraten op de laatste woensdag van de maand ingericht. Nu wordt deze bloedafna,ne uitzonderlijk op woensdag 1 juni georganiseerd. Misschien om nog meer volk te lokken naar de stratenloop en de avondmarkt met vuurwerk? Zaterdag 4juni spelen de vogelpikkers van 't Slot een dartswedstrijd

Beroemd man in Castelré

Midden april was ji1000[Max Wildiers op bezoek in Castelré, meer bepaald op Het Groeske en wel in de oude hoeve mnet het jaartal 1634 iii de gevel. Hij was daar op uitnodiging van De Standaard die een twintigtal lezers had bijeengebracht voor een namiddag filosoferen met de beroetnde Wildiers. Het initiatief voor deze bijeenkomst ging uit van Olga Quadens, de huidige eigenares van de verbouwde hoeve. Deze mevrouw die daar bezig is met neurofysiologisch onderzoek, kent Wildiers zeer goed, hij is een vriend van haar familie. Op de oude hoeve heeft de familie Aerts 250 jaar lang geboerd vooraleer het gebouw werd gekocht door een ,4 msterdammer die het gedeeltelijk verbouwde maar de oorspronkelijke stijl respecteerde, later kwam er een ambassadeur in wonen die de verbouwing afmaakte. De landelijke rust van Castelré en het aantrekkelijk uitzicht van de oude hoeve, trokken ook de huidige bewoonster aan om daar te gaan wonen. Op de foto: Max Wildiers in gesprek met de Standaard-lezers.

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz. 24

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96. tegen die van de Posthoorn uit Meerle. El Zondag 5 juni organiseert de KWB-Wortel naar jaarlijkse traditie een Paaptornooi. Voorgaande jaren werden soms twee paaptornooien georganiseerd (zoals vorig jaar bijvoorbeeld ten voordele van vzw Markdal). Dit jaar richt men maar 1 tornooi in, zodat u zeker moet inschrijven om dit jaar aan uw Paaptrekken te komen. Inschrijven kan gebeuren vanaf 13.00u. en het tornooi start vanaf 13.30u. Omstreeks 17.30u. worden de laatste franken eraf gegooid en een beetje later kan iedereen met een prijs(je) naar huis, want iedereen heeft prijs. De KWB-fietstoeristen starten op zondagmorgen vanaf 1juni al om 8.00u. met hun tochten vanaf de Boomkes. Iedereen kan nog mee aansluiten. Met dit wielerbericht sluiten we deze rubriek af voor enkele weken. Volgende maand zal er alleszins meer nieuws zijn, Wortelkermis is dan vlakbij. •

Lezen in Hoogstraten

Wij worden toch een belezen volkje, althans als die belezenheid wordt gemeten aan het aantal mensen dat naar de bibliotheek komt en daar boeken meeneemt. Want dat aantal groeit van jaar tot jaar, zo staat te lezen in het jaarverslag van de bibliotheek over 1987. Er kwamen dat jaar 6% méér bibliotheekbezoekers en het aantal uitgeleende boeken steeg met 4%. Het drukst is het natuurlijk in de centrale bibliotheek aan de Gr. Elisabethlaan; daar komt men ook vanuit de andere dorpen naartoe. Het succes van de bibliotheek heeft zeker te maken met de nieuwe uitrusting en lokalen na de verhuis uit de K. Boomstraat, en ook met het feit dat deze bib nu elke dag van de week open is. Vooral de jeugd maakt optimaal gebruik van de bibliotheekservice: kranten, tijdschriften, naslagwerken, dokumentatiemappen, er wordt nu meer dan vroeger van gebruik gemaakt. Het blijven inderdaad de jongeren die het meest naar de bibliotheek komen, al is ook het aantal volwassenen en oudere jeugd gestegen. Maar de -14 jarigen nemen 55% van de hele bibliotheekomzet voor hun rekening en maken 39 0'lo uit van het totale aantal bezoekers. Dat belooft voor de toekomst: als die jonge lezers zo trouw blijven aan de boeken, zit er nog een groei in voor vele jaren. •


uim 9) (P m ül2 im (:@(:@ u

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

-

niet wat ik zag. Het aanbod is enorm. Je geraakt gewoonweg niet uitgekeken. Zelfs als u niets wilt kopen, moet u zeker eens komen kijken. Wat de mensen allemaal weggeven: van de grootste rommel tot het wuardevolste antiek. Ongelooflijk. Langs deze weg wil de Brassband trouwens alle Merenaars die iets hebben geschonken, van harte danken voor hun bereidwilligheid en vrijgevigheid. Zij zullen allemaal meegeholpen hebben aan het overweldigende succes waarop deze vlooienmarkt regelrecht afstevent. Ei Succes is een

verwacht u vanaf 09. OOu. Wat vroeger mogelijk was, toen Meermarkt echt hoge toppen scheerde, moet nu toch nog kunnen. Wat gaat er boven een gezellige zondag voormiddag op Meermarkt? Niets toch. Tenminste als u komt, lieve lezer(es). El Dan kunt u tevens

In de vorige jaren zette ik hier rond deze tijd gewoonlijk een boompje op over Koning Aardbei en zijn nevenverschij nselen. Helaas moet achter dit boeiende onderwerp stilaan een punt gezet worden. De reden is even verrassend als ordinair: de aardbei heeft naar 't schijnt zijn tijd gehad, de 'zomerkoninkjes' keren Meer de rug toe. Het jarenlange, schijnbaar onverwoestbare huwelijk Meer-Aardbei lijkt op een echtscheiding uit te lopen, weliswaar met wederzijdse toestemming. Schrikt u daarvan? U kon het anders goed zien aankomen. Kijk maar eens rond. De aardbei is steeds minder nadrukkelijk aanwezig in het Meerse land- en tuinbouwerslandschap. Waar vroeger de aardbei de scepter zwaaide, regeren nu Madam Tomaat en Mijnheer Paprika. Dit duo heeft zich voorgenomen de aardhei van z'n troon te stoten en zoals het er nu uitziet, zal dat lukken ook. Wij willen in deze machtsstrijd geen positie innemen, ze doen maar, we zien wel wie de winnaar wordt.

van de gelegenheid gebruik maken om de schietstand van de St. Jorisgilde te bezoeken. Nu de lente alles weer frisgroen geschilderd heeft, valt het extra op hoe prachtig deze schietstand momenteel oogt. Kom uzelf over tuigen. Ook de Mussenakker verwacht u. Hun vernieuwde lokaal is eveneens een bezoekje waard. Misschien kan er zelfs genoten wor den van een muzikale attractie t.g.v. Meermarkt. Zeker is dat de Mussen op zaterdag 28 mei de parochiezaal afgehuurd hebben (heimwee?) om daar de bekende groep Guinness te laten optreden. Voor de rest doet men

woord dat we helaas niet kunnen gebruiken i.v.m. KFC Meer. Na vijf seizoenen in tweede provinciale - waaronder de beste die Meer ooit gehad heeft - duikelt Meer nu terug naar derde provinciale. Ondanks een betere tweede seizoenhelft en een overwinning op de slotdag in Poppel, eindigde men toch op de fa-

BYOUTEBIE

"Jou" * * -

.

exclusieve keuze groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen

Open: week dagen: 9.30-18.30 U. zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten

Vrijheid 66 Tel. (03) 3147253 hnt in i,tni k,,1ninip

Maar de tijd dat de pluk synoniem was voor de aardbei, is voorbij. The times still are-a-

changin'. Cl Een andere verliezer, die verleden jaar zelfs een roemloze dood leek te sterven, was Meermarkt. Toch zit er blijkbaar nog leven in het beestje, want op zondag 5 juni staat Meermarkt opnieuw geprogrammeerd. Een laatste stuiptrekking of een nieuwe geboorte? Onze voorkeur gaat natuurlijk naar de tweede mogelijkheid en daarom willen we een oproep doen aan alle inwoners van de fusie om op zondag 5juni naar de Meerse Don ckstraat te komen, hetzij als marktkramer, hetzij als bezoeker. Het marktcomité

Tweewieler

-

n want ii,' vc,c,rhrei-

ding op Akkerpop neemt bijna alle tijd in beslag. Voorlopig doet men daarover nogal geheimzinnig, maar in de volgende Maand mag u van mij het volledige programma verwachten. EI Wie zeker niet geheimzinnig doet, is de KWB. Hun activiteiten staan vaak al een jaar vast en daar houden ze zich ook aan. Zo brengt men op vrijdagavond 10 juni een geleid bezoek aan de pre-metrowerken te Antwerpen en op zondag 12 juni vindt een eendaagse fietszoektocht plaats. Via de reclamebedeling zal u de praktische richtlijnen voor deze jaarlijkse zoektocht vernemen. Ei Vergeet u ook vooral niet de antiek- en

vlooienmarkt van Brassband St. Rosalia te bezoeken op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei in de Zaal voor Kunst en Volk. Ik ben voor u al eens gaan kijken en eerlijk gezegd, ik wist

Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT 25- 2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77

2320 Hoogstraten België

14de nlaats. die dit iaar rechtstreeks naar derde leidt. Het is erg, heel erg, maar het is nu eenmaal zo. Vooral de voorlaatste match, thuis tegen Netegalm, de match van de waarheid, die al te gemakkelijk uit handen werd gegeven, heeft de geelzwarten de das omgedaan. Hoewel heel het seizoen in feite een mislukking was. Het zat van het begin af mis en het is nooit meer echt goed gekomen. Ondanks lofwaardige pogingen van Luk Van Kerkhoven en Theo De Beer, onze verzorger die plots ook trainer werd. Een club die op één seizoen drie trainers verslijt, is een club in de problemen. Dat is nu wel gebleken. Het was te verwachten dat het ná Jos Fransen niet gemakkelijk zou zijn, maar dat het zo'n vaart zou lopen, had toch niemand gedacht. Gelukkig heeft het bestuur van KFC Meer blijkbaar zijn les geleerd. Het wil zich niet tweemaal aan dezelfde steen stoten en heeft daarom zo vlug mogelijk een nieuwe, degelijke trainer gezocht en gevonden. Het is Rik Nuyts, al werkzaam bij Wortel en Vlimmeren, en bovendien een schoonbroer van Jos Fransen, wat volgens velen al een groot voordeel is. Heel Meer rekent op hem om van onze geelzwarten terug een hechte ploeg te smeden die als één onverzettelijk blok de strijd in derde zal aangaan. Als dat zou lukken, staan ons ongetwijfeld - ook in derde - nog hele mooie tijden te wachten. Ei Mooie tijden beleef ik trouwens

ti1e

nu ook al. Op dit moment (vrijdag 13 mei) zit ik hier in de tuin, terwijl ik u schrijf, in een heerlijk lenteweertje te genieten van het leven. Op de achtergrond zingende Raspberries uit vervlogen tijden 'Don 't want to say goodbye', maar d?zt doe ik dus nu wél. •


—áámk

eTdreef

Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86. toepasselijke naam 'Café Den Bud'. Beide cafés hebben een biljart tot grote vreugde van de biljartliefhebbers. En zo is het aantal cafés weer gestegen tot 8. U kunt merken dat er in Meersel-Dreef geen dorst hoeft geleden te worden. Kom gerust bij mooi weer eens 'een terraske doen' op de Dreef. El De biljartclub 'Carambole' die thuis is in café 't

Jachthuis bij Harry en Jeanne Verheijen, teerde op zaterdag 14 mei. Op het programma stonden o.a. een prijsuitreiking van de kampioen, seizoen 198 7-1988, en bekendmaking van de poedelprijs. Het eetmaal werd op gediend in café De Stunt. Terug in 't Jachthuis werd de avond gevuld met allerlei spelletjes. De leden van de biljartclub kennende, zal het wel een heel plezierige avond zijn geworden tot in de vroege uurtjes. El Eén vereniging die

niet stilvalt tijdens de zomermaanden is de Fanfare 'Voor Eer en Deugd'. Alvorens van enkele vakantieweken te kunnen genieten met het bouwverlof, moesten en moeten er nog verschillende optredens worden verzorgd. Om er enkele op te noemen; 27 mei: opluisteren van dc H. Mis t.g.v. het 40-jaar huwelijk van Door de gepensioneerden van Meersel-Dreef, de KBG, werd er een hobbytentoonstelling georganiseerd op zaterdag en zondag 23 en 24 april. De grootste oppervlakte werd gevuld met allerlei handwerk. De grote bezielers poseren hier voor de mooiste gehandwerkte bedspreien. V. 1. n. r. Mit Herrijgers, Toke Snijders, Cornelia Rombouts, Mit Bastiaansen, Betsie Van Opstal, Roza Van Opstal, Dma Feskens, Katrien Verbreuken en Trees Van Bergen.

In mei worden de augurken geplant en de aardbeien geplukt. Dat wil zeggen dat er voor andere activiteiten niet veel tijd overblijft. Het is nu de moment om te genieten van het mooie weer en de prachtige natuur. - In Meersel-Dreef is MEI wel een heel bijzondere maand want van overal komen dan de jaarlijkse bedevaarten naar het Mariapark van Meersel-Dreef. Bijna dagelijks staan er verschillende bussen geparkeerd aan het Kapucijnen klooster. Sommige groepen wandelen eens rond in het park en houden een korte bezinning aan de grot, anderen maken er een daguitstap van met een H. Mis aan de grot of in de kerk en een kop koffie in de speeltuin. Nog anderen zwermen uit over de Dreef. Bij veel groepen worden deze bedevaarten een jaarlijks terugkerende traditie. Enkele voor beelden: de KVO van Breda kwam met ongeveer 600 mensen, Ziekenzorg van Herentals met 250 mensen, het Spijker van Hoogstraten kwam massaal met de fiets met ongeveer 600 meisjes, enz. El De K.V.L.V. en de

andere landelijke gildes van het gewest kwamen op zondag 8 mei op bedevaart naar Meersel-Dreef. Georganiseerd en op eigen initiatief kwamen ongeveer een 500 mensen bijeen aan de grot voor een plechtige Eucharistieviering. De H. Mis werd opgeluisterd door het zangkoor van Meerle o.1. v. Karel Pauwels, orgelist Jaak Jansen en door defanfare St. Cecilia of. v. Ludo .Jansen. Er werden liederen gezongen en gespeeld Ier ere van O.L.-Vrouw. Door de aanwezige kinderen werd er een bloemenhulde gebracht aan Maria. De H. Mis werd voorgegaan door pastoor Verheijen uit Meerle, de gewesiproost van de landelijke gilden, Vic Nees en deken Van Dijck van Hoogstraten. El De Dreefse mid-

denstand werd dezer dagen weer uitgebreid. Op vrijdag 29 april, werd op het Geiteneinde café 'De Stunt' geopend. Het café wordt uitgebaat door Carla Tuip. In het gebuurt DreefMidden openden Bud en Denise Eekels een nieuw café in het pand waar voordien boetiek Fabiola gevestigd was. Het café kreeg de

De middenstand van Meersel-Dreef groeide aan met twee café's. Café 'De Stunt' (foto) uitgebaat door Carla Tuip en café 'De Bud' in de voormalige boetiek Fabiola uitgebaat door Bud en Denise Eekels.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9


DORPSNIEUWS

Kari's coiffure

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

GIJSBREGTS EIIKTRO 3. De landelijke gildes van het gewest kwamen op zondag 8 mei op bedevaart naar het Mariapark te Meersel-Dreef. Er werd een plechtige H. Mis gehouden aan de grot met een bloemenhulde door de kinderen. hun bestuurslid Frans Jacobs met Roza Knevels, 28 mei: concert t.g.v. het 10-jarig bestaan van drumband Christoffel uit Bavel, 5 juni: koffieconcert georganiseerd door drumband ULVO in de Pekhoeve te Ulvenhout en ga zo maar voort. Vernoemen we ook nog even dat de fanfare aanwezig zal zijn op het schoolfeest van zondag 12 juni, dat naar jaartij kse gewoonte wordt georganiseerd door het schoolkomitee. Met optredens van de leerlingen, allerlei attracties en muziek. Kom eens kijken naar het kunnen van onze Meersel-

Dreefse belhamels. Natuurlijk onder het genot van een pilsje, een kop koffie met een pannekoek of iets anders. El Uw steun wordt ook gevraagd door het Missiekomitee. Ten voordele van onze missionarissen wordt er op zondag 5juni een missie-diner georganiseerd. Door onze plaatselijke traiteur Jeanne Verschueren- Van Aperen wordt er voor u een heerlijk maal bereid, om uw vingers bij af te likken. Het vorig missie-diner werd een groot succes en we hopen dat het dit jaar nog meer succes zal hebben. •

Zevenster opgeblonken

Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOULI N EX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service

Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

Barbie My little pony MB Spellen Garfield Wenskaarten nieuwe collectie • Gespecialiseerd in kleine kadootjes •_• Interessante artikelen voor de zomer • De laatste nieuwe artikelen in pluche Koop bij ons, zo steunt u het Wereld Natuurfonds!

VAN BERGEN & Co. iaa le tiejs i\apl/eij,it'/I la?i h'ersel-Dreef werd eind april, 4. De pee/tiIi/i 'De / ei begin mei opgeknapt. Alles werd netjes geschilderd en hersteld. Enkel de grote glijbaan was op het moment van de foto nog in reparatie.

Gelmeistraat 30-2320 Hoogstraten Tel. 0313147750 27


INTER VIEW

15 j aar Café De Beyerd Breda's oudste herbergiersfamilie heeft haar wortels in Hoogstraten 150 Jaar één en dezelfde familie achter de tapkast. Je houdt het niet voor mogelijk. Zeker niet daar het beroep van herbergier dikwijls het idee oproept van twaalf stielen en dertien ongelukken. Voor de familie Jonkers uit Breda is het herbergierschap al vijf generaties lang een ernstige aangelegenheid. Op de koop toe blijkt de stamvader van deze merkwaardige familie uit HOOGSTRATEN afkomstig te zijn. De Hoogstraatse Maand dus spoorslags noordwaarts, de grens over. De viering van 150 jaar café De Beyerd had plaats met een soort van academische zitting met een welsprekendheid waarbij menig Belgisch stadhuis groen zou uitslaan. Met toespraken van het stadsbestuur, de Kamer van Koophandel, door de directeur van de VVV tot en met door een pater in habijt van Nederlands enige trappistenbrouwerij, Koningshoeven in Tilburg. Buiten het feestgewoel - want urenlang gratis drinken voor genodigden en de talrijke stamgasten - een gesprek met de huidige uitbaters, Piet de Jongh en Els Jonkers over café De Beyerd aan de Boschstraat en de opvallende strijd van Piet tegen smaakvervlakking en v66r meer biercultuur. DHM: Hoe is de familie in de horeca verzeild geraakt? Piet de Jongh: Dat was met Pieter Jonkers, die eerst postiljon en voerman was. Hij huurde in 1838 het pand Boschstraat 16 dat 'zinds jaren herwaards'bekend stond als 'tapperijaffaire'. Na het overlijden van de eigenares kon hij zes jaar later het pand kopen voor duizend gulden. DHM: Hoe was hij aan die guldens geraakt, want je zei toch dat de wortels van de familie teruggaan tot in Hoogstraten? Piet de Jongh: Klopt ook, maar dat was nog veel vroeger. Het was Paulus Jonckers, die in 1731 geboren werd in Hoogstraten en in 1763 in Breda trouwde. Hij vestigde zich aan de Boschstraat en was bierkruier van beroep. Bij welke brouwerij weten we niet, maar alleszins is zijn beroep betekenisvol voor de latere generaties, die, let wel, hun naam voortaan zonder c schrijven.

S

10

.4A

\d9C \nnöO\S ro F01 0GRAAF

uw 0sYMPUS

-------

Spf.CtO

DHM: Van 1763 tot 1838 is nog een hele stap. Piet de Jongh: Pieter Jonkers was de kleinzoon van Paulus. DHM: Hoe heeft de familie van je vrouw dat allemaal zo netjes kunnen onthouden? Piet de Jongh: Niet beter of slechter dan een andere familie. De broer van mijn vrouw, Paul Jonkers, is het samen met Evert Akkeringa allemaal netjes gaan opzoeken in gemeentelijk en rijksarchief. Zo zijn we te weten gekomen dat mijn vrouw al de vijfde generatie Jonkers in het cafébedrijf is en een verre voorvader uit Hoogstraten kwam. DHM: En hoe is Piet de Jongh in de zaak beland? Piet de Jongh: Door met de dochter van de eigenaars te trouwen. In 1967, zes jaar na mijn huwelijk met Els, wilde haar vader het rustiger aan gaan doen. Hij bedacht dat het café dan voortaan ook beter De Beyerd kon heten, zoals het vlakbij gelegen cultureel centrum, dan wel Jonkers. DHM: Jij en Els werden door de feestredenaars het ideale paar genoemd om een café uit te baten en ook werd de sociale rol geprezen die het café speelt in Breda. Piet de Jongh: Ach man, daar moet je nuchter bij blijven. Een cafébaas doet er eigenlijk altijd goed aan nuchter te zijn. Maar inderdaad, verschillende verenigingen vinden bi] ons onderdak. Heel wat kunstenaars exposeerden hun werk in het café en er waren de jazz- en bluesfestivals. En, niet te vergeten de meisjes van de toeristische school verderop in de Boschstraat, die, bij gebrek aan mogelijkheden in de school, onze koffie-omzet deden stijgen en zorgden voor nog meer jong publiek.

'.

Nikon

assssss ss_'! 28

Els Jonkers en Piet de Jongh, het ideale paar om een café te houden, zeggen ze in Breda.

DHM: Café De Beyerd wordt bestempeld als een Belgisch café. Heeft dat iets te maken met de afkomst van de familie Jon(c)kers? Piet de Jongh: Niet bij mijn weten. Wij waren wel de eersten in Breda en bij de eersten in Nederland om Belgische bieren op de kaart te gaan zetten. Weet je, vroeger had je in Breda alleen al vier verschillende biersmaken. Later vond je er in heel Nederland nog één, die van de pils! Toen ik een jaar of 15 of wat langer geleden in een cafeetje net over de grens trappist en geuze proefde, was dat een openbaring voor mij. Letwel, het was nog flink v6cr de streekbierenrage in België begon. Ik bracht mijn eerste bak trappist stiekem mee over de grens. Om aan mijn eerste zes trappistenglazen te geraken, moest ik wel drie keer

teruggaan. (DHM fronst de wenksbrauwen...?)

DHM: En, hoe heb je je klanten bekeerd tot het enige echte biergeloof? Door ze te laten proeven? Piet de Jongh: Ben je gek man, door te verkopen. DHM: Café De Beyerd staat ook bekend om zijn Belgische Bierweek. Vertel daar eens wat over. Piet de Jongh: Via klanten was ik op de Gentse Feesten verzeild geraakt. Dat deed bij mij het idee ontstaan om in oktober, met Bredakermis, ook iets te doen. Met de verhuis van de kermis naar de rand van de stad, was het in het Centrum maar een dooie bedoening geworden. Ik besloot een Belgische Bierweek te organiseren. Dat was voor het eerst in 1976. In plaats van de vier Belgische bieren die tot dan op de kaart stonden, werd het assortiment voor die week uitgebreid tot 20. De klanten reageerden enthousiast. De jaren daarop is het aantal Belgische bieren altijd maar blijven stijgen. Er kwamen ook andere attracties bij, zoals een mosselfeest en een wedstrijd bier proeven. En jaarlijks is er ook een avond met een Belgische zanger. Zo heeft o.a. Bobbejaan Schoepen hier op het podium gestaan. DHM: En hoe zit het nu met het bierassortiment? Piet de Jongh: Op dit ogenblik staan een honderdtal bieren op de kaart, waarvan tien van het vat. Meer dan de helft zijn Belgische bieren en in de Belgische Bierweek komen er daar nog wel enkele bij. Maar het is niet gemakkelijk om alles in voorraad te houden, want


SAMENLEVING

INTER VIEW de accijnzen durven nogal eens moeilijk doen. Ik kan wel groen worden als ik denk aan de uren die ik al bij die heren heb zitten wachten. DHM: En hoe zit het met de biercultuur in Nederland? Piet de Jongh: Door het succes van het Belgisch bier zijn een paar kleine brouwerijtjes opnieuw meer soorten bier gaan maken en sommige die helemaal stillagen, zijn herbegonnen. Zelfs de grootste Nederlandse pilsbrouwer heeft een bier naar de oude stijl uitgebracht en andere pilsbrouwers zijn hem gevolgd. Het Nederlandse aanbod is zo gegroeid dat ik enkele jaren geleden ook begonnen ben met het organiseren van een Nederlandse Bierweek. DHM: Kan je, bij gebrek aan domme vragen, nog iets leuks vertellen? Piet de Jongh: Dat mijn huisbier, de Beyerd Speciaal, in Hoogstraten gebrouwen wordt, bij de gebroeders Sterkens in Meer. Zij hebben voor het honderdvijftigjarig bestaan van het café ook een zwaar 'jubileumbier' gebrouwen. Zo'n ambachtelijke brouwerij, waar je nog van mens tot mens kan onderhandelen, dat is toch het aardigst wat er is. DHM: Dat zullen we voortvertellen. Tot de Breda-kermis misschien. Piet de Jongh: Zo lang hoef je niet te wachten. Bij ons valt er altijd wel wat te beleven. •

10 Jaar Wereidwinkel feesten dus! Neen, het was niet in mei '68 dat de Wereldwinkel in Hoogstraten met haar werking begon, pas 10 jaar later, maar de geest van die fameuze tijd zal wel hebben meegespeeld bij de grote groep entoesiastelingen die aan de wieg van de Wereldwinkel stonden. V66r 10 jaar geleden de winkel aan de Vrijheid bij Godelieve Bellens begon, was er al een verkooppunt in Meerle. Dat was het allereerste begin met o.a. koffie uit Tanzanië en wijn uit Algerië. Een groot verschil met de ruime winkel van nu aan de Gelmeistraat waar meer dan 30 verschillende Derde-Wereldprodukten te koop zijn. 10 Jaar is een hele tijd, zeker voor jonge mensen die buiten het Wereidwinkel-werk nog vanalles te doen hebben: vrijen, trouwen, bouwen, verhuizen en kinderen krijgen. De groep van toen is nu kleiner geworden; velen zijn gegaan, anderen zijn gekomen maar de wil om voort te doen is er nog steeds. Het Der de Wereldleed is nu eenmaal niet van voorbijgaande aard maar duurt voort en het enige wat je daar tegenover kunt stellen is met kleine beetjes helpen, en daar is o.a. de Wereidwinkel voor. Maar nu is het tijd om het eerste lustrum te vieren. Dat zal gebeuren op de avond van zaterdag 18 juni in de parochiezaal van Wortel met een exclusief exotisch maal 'â l'africaine' en met optreden van Kirochj Sound (reggae, funk en salsa). Iedereen die de Wereldwinkel genegen is - en zelfs zij die dat niet zien - kunnen daar een avond pret beleven met lekker eten, drinken, dansen en praten. Wie mee aan tafel wil, moet wel tijdig inschrijven, v66r 13juni. Dat kan telefonisch op 03/3147624. Kaarten voor optreden en fuif zijn in voorverkoop (150F) te krijgen in de Wereldwinkel, Cahier de Brouillon, 't Spieke, Elckerik in Turnhout en in de wijkwinkels van de Schuttershofstraat 50 in Merksplas en in St. Jozef-Rijkevorsel, Meir 3.

Jeugd en Geloof, hoe rijmt men dat tezamen? DEJO? DEESJO? DEEJOO? Nooit van gehoord? Of toch. Lezers van het Parochieblad weten er allicht meer van want de groep DEKANALE JONGEREN WERKING werd er eind vorig jaar in voorgesteld: 16 jonge mensen uit de verschillende parochies van de dekenij. Sommigen hebben misschien ook al iets gehoord over hun werkzaamheden die op bescheiden affiches her en der werden aangekondigd: een filmavond, een muziekavond... Wat zit daar achter? zo dachten wij. Herinneringen uit onze prille jeugdjaren over de Bond van het Heilig Hart en de Eucharistische Kruistocht, schoten ons te binnen. Wil men de jongeren terug de kerk in loodsen en hoe pakt men dat aan? Vragen die wij stelden aan HILD PEETERS uit Minderhout die mee de groep heeft gestart. H.P. Neen, het is zeker niet de bedoeling de jongeren terug naar de kerk te brengen of ze daarin te houden. Ik zeg niet dat die verwachting niet bestaat bij sommige pastoors maar neen, zo zien wij het niet. In onze groep zijn er mensen die amper een voet in de kerk zetten, dus daar gaat het niet om. Waar gaat het dan wèl om? Ietwat plechtig gezegd is het de bedoeling om jongeren te konfronteren met de kristelijke boodschap, met het evangelie en dat te doen vanuit eigen zoeken om zo stap voor stap tot een keuze te komen voor het geloof. Die keuze staat dan eigenljk al vanaf het begin vast? Men zoekt wel, maar wat men wil vinden, is het geloof, dat weet men al vanaf het begin? Nee, zo is het niet. De konfrontatie, daar gaat het om. Erover praten, erover nadenken, ermee bezig zijn. En ook, het gaat zeker niet alleen over het geloof, hetgeen in de wereld gebeurt en onze betrokkenheid daarbij, is evengoed belangrijk. En al die andere verenigingen dan, de KWB,

KAV, KLJ, KSJ, KVLV... allemaal beginnen ze met de k van kristelijk, die zijn daar toch ook mee bezig? Het is zeker niet de bedoeling konkurrentie aan te gaan met die verenigingen, integendeel, wij willen er graag zoveel mogelijk mee samenwerken. Wij zijn ook geen vereniging naast andere. Bij ons is er geen lidmaatschap of zo. Wij zijn uitsluitend een werkgroep die een en ander organiseert, aktiviteiten die open staan voor iedereen, ècht iedereen. Wat zijn dat voor aktiviteiten? We zijn begonnen met zgn. 'service-aktiviteiten': een film over Nicaragua, een avond met Afrikaanse muziek, ook een Goede Vrijdagtocht. Niet direct 'zoeken naar het geloof'? Nee, maar het heeft er wel mee te maken. Neem nu onze Afro-avond met fuif die onlangs in Meerle plaats had. We luisteren dan naar en dansen op muziek die toch een religieuze basis heeft en tegelijk is het ook een fuif waarop we zoveel mogelijk jongeren hopen te zien.

Enkele leden van de kerngroep, van 1. naar ,.: Luc t,iclv (i'v1eerle, rr Alerrens (RUk

sel), Hild Peeters (Minderhout), Gert Christiaensen (Minderhout), Bart Van Delm (Hoogstraten), Marc De Cordt (Rijkevorsel), Dirk Bastiaensen (Minderhout), Bart Royens (Rijkevorsel), Herman A nthonissen (Hoogstraten).

29


INTER VIEW Toch een beetje een lokmiddel? Nee, daarom niet. Voor ons heeft dansen en muziek ook met het evangelie te maken, je hoeft daarvoor niet op je knieën in de kerk te zitten bidden. Maar het is wel zo dat we volgend jaar ook andere dingen willen gaan doen, een bijbelavond misschien of een bezinningsdag. Dat zijn dan 'kern-aktiviteiten'. Maar dat zal pas eind volgend jaar zijn. We willen daar niet te vlug mee beginnen. Is de oprichting van zo'n DEJO-groep een initiatief van het bisdom? Nee, het is begonnen vanuit het parochieteam van Minderhout. Ik ben daar bij en werd aangesteld voor de jeugdwerking. Ik vroeg me toen af hoe ik daar in 's hemelsnaam aan moest beginnen. Ik vond dat we dat samen moesten doen met de andere parochies van de dekenij. De Jeugddienst van het bisdom is dan wel bijgesprongen om te helpen met de oprichting van de groep, ook de priestergroep van de dekenij hielp mee en zo ontstond al gauw een kleine groep. Maar al vlug, na een oproep, is dat uitgegroeid tot 16 mensen. Dat had ik niet verwacht, dat viel mee. Ik had op zo'n 5 mensen gerekend, maar zo'n grote groep, dat geeft echt stimulans om voort te doen. Er is dus wel degelijk belangstelling bij de jongeren voor zaken die met geloof en evangelie te maken hebben? Zeker wel maar dat mag je niet zo direct op het kerkelijke, het katholieke, plakken. Evangelisch, kristelijk, ja. Er zijn in de streek nog DEJO-groepen die goed werken. In Oostmalle, Beerse, Brecht en Turnhout zijn ook heel wat jongeren ermee bezig. Het gaat dus vooral om jongeren? Ja, zo tot 30 jaar, dachten wij. Dat bepalen

wij in de groep zelf, zoals trouwens alles wat we doen en organiseren. Er is weinig inmenging van buitenaf, zeker geen opleggen van iets. Ge moet het zo zien, de werkgroep zelf, dat zijn ook mensen die zoeken, die weten het allemaal ook niet zo zeker. Maar we vinden het geloof, het evangelie, wel belangrijk genoeg om ermee bezig te zijn en alle andere jonge mensen die dat ook vinden, die willen we daar graag bij betrekken.

Tot zover Hild Peeters van en over DEJO. Een godsdienstig revival bij de jongeren? Misschien nog te vroeg om dât uit te maken. Een Bond van het Heilig Hart met een eigentijds kleedje aan? Toch ook niet want de oude zekerheden van die Bond zijn er niet meer. Wel de belangstelling, de nieuwsgierigheid naar het Andere, naar een soort surplus voor het al te materieel bestaan. • ____ J.F.

Ongevallen Op 26 april 's namiddags gebeurde een bot sing op het kruispunt Vrijheid-Gelmelstraat, Twee personenwagens waren hierbij betrok ken; Anna Dimsiage, Ulicotense Weg 33 uil Meerle en Carinne Aerts, Chaamse Weg 34, eveneens uit Meerle, werden licht gekwetst. Op 9 mei reed Ivonne Matthyssen uit Schijt met haar auto tegen een boom aan de J. Lysenstraat in Meer. Zij werd zwaar gekwetst. Op 10 mei opnieuw een botsing aan de J. Lysenstraat. Ditmaal waren de bestuurders van de twee personenwagens licht gekwetst. Het betrof Daniël Zagers uit Zundert en Francis Boeren, Goorkensdreef 3 uit Minderhout. Op 14 mei gebeurde een botsing aan de Van Aertselaerstraat. Kristel van Looveren, Leemstraat 6 in Hoogstraten, kwam met haar auto in botsing met de bromfietser Marc Herrijgers, Meerdorp 13. Deze werd licht gekwetst. Op 15 mei botste de auto, bestuurd door A. Schrauwen uit Olen, op de auto, bestuurd door Emiel Van Riel, Oostmallesteenweg 38, Rijkevorsel. Het ongeval gebeurde in GammeI en de auto's werden licht gehavend.

1

Donderweer in juni maakt het koren dik - Als het op Sint Merardusdag (8juni) regent, dan regent het zes weken alle da-

/aI • grasmaaiers • motorspuiten • motorzagen • freezen • moto-cultoren • bosmaaiers

J. STOFFELSPAUL USSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 031314 4115 SLUITINGSDAG: zondag van 12uur t/m maandag 13 uur.

30


#fee o~ -

IS PLEZANT#

RIJDEN

Streven naar perfektie Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393

Hoogstraten Tel. 03/314.63.20 -

AUSTIN ROVER

D.'or,5~Od PP Garage

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

iffigiffig' 1 ; GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 314.71.84 -

garage VAN RIEL

12 St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33

Minibussen Om ook eens tegemoet te komen aan de vele mensen die beroepshalve heel veel tijd doorbrengen in kleinere of grotere vrachtwagens, minibussen, bestelwagens e.d. leek het ons aangewezen om voor één keer andere paden te bewandelen in deze rubriek. Deze maand hebben we het dus, bij wijze van compromis, over de zogenaamde minibussen. Die kategorie voertuigen die enerzijds wel bedrijfsvoertuigen zijn, maar waar ook u en ik, mits we in het bezit zijn van een rijbewijs (kat. B) mee mogen rondrijden. In het geval van een minibus houdt dit in dat er maximaal negen zitplaatsen mogen zijn, de bestuurder inkluis. Die mag dan niet eens tegen betaling met acht passagiers rondtuffen, het moet onbezoldigd blijven, zoniet komt er nog eens een medische keuring bij kijken. De gemiddelde Hoogstratenaar zal er tot in de lengte van zijn dagen niet over hoeven te peinzen of hij al dan niet tot de aanschaf van een minibus moet overgaan (huren is ook een mogelijkheid). Het gemiddelde gezin kan gemakkelijk in een doorsnee auto. Met een zogenaamde break kan er, volgepakt op vakantie, in de meeste gevallen zelfs de hond nog probleemloos bij. De verschillende konstrukteurs van minibussen hebben door de jaren heen steeds hun produkt aangepast en gemodelleerd naar de enkeling die om god weet welke reden toch zo'n ding denkt nodig te hebben, al was het maar om de miniemen van FC Zwetselaere tesamen op hun bestemming te krijgen. De wetgever, in ieder geval, ziet er niet langer een bedrijfsvoertuig bij uitstek in, vandaar dat de BTW-voet nu 25% bedraagt, net zoveel als bij een normale auto. De verschillende minibussen op onze markt verhouden zich tot elkaar zoals citroenen, appelsienen en grapefruits. Dat zijn alledrie citrusvruchten, maar zeer uiteenlopend van smaak. Ze behoren wel allemaal tot dezelfde kategorie, maar verder houdt elke vergelijking op. Want om negen mensen met hun eventuele bagage te vervoeren, worden de meest uiteenlopende maten en gewichten gebruikt, terwijl motoren, ophanging, aandrijving en aankleding sterk van elkaar verschillen. Diesel en turbodieselmotoren zijn vanzelfsprekend hier de meest voorkomende, maar ook benzinemotoren zijn ruimschoots voorhanden. Men lette ook op het geluid dat de motor produceert, vermits een luidruchtige motor over langere afstanden, en we mogen aannemen dat een minibusje niet direct dient om even de krant om de hoek te gaan halen, te zeer vermoeit, werd ook de geluidsisolatie de laatste jaren sterk verbeterd.0

NAULT°

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

Als het regent met Barnabas (11juni) zwemt de oogst in een waterplas.

depannage

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 -

-

Zorgt goed voor de wiegen, want St. Viet (15 juni) komt met vliegen.

31


Burgerlijke stand Hoogstraten Geboorten 1 april: Jelle, zoon van Jozef Laurijssen en Carine Geudens, Meerseweg 11, Meer. 2 april: Tom, zoon van Jan Adams en Linda Jochems, Bergenstraat 6, Minderhout. 4 april: Joke, dochter van Johannes Meeuwessen en Linda Van Dyck, Heilig Bioedstr. 3, Hoogstraten. 5 april: Jo, zoon van Franciscus Leemans en Karine Pauwels, Klein Eyssel 23, Meerle. 9 april: Jonas, zoon van Lucien Donekers en Ria Gabriels, Zandstraat 6B, Wortel. 10 april: Doden, dochter van Dominique Faes en Greta Bolckmans, Gr. Elisabethlaan 39, Hoogstraten. 11 april: Stef, zoon van Jozef Brosens en van Maria van Calster, Venhoefweg Ib, Minderhout. 13 april: Sanne, dochter van Johannes Michielsen en Annie Martens, Meerseweg 26, Meer. 14 april: Kristof, zoon van Ludo Jansen en Greta Janssens, P. Declerckstr. 8, Wortel. 16 april: Christine, dochter van Jozef Van Bergen en Rita Kerremans, Loenhoutseweg 99, Hoogstraten. 19 april: Gitte, dochter van Jozef Vermeiren en Marleen Ooms, Hemeistraat 12, Minderhout. 21 april: Lindsy, dochter van Luc Schoofs en Catharina Verschoor, Venhoef 52, Hoogstraten.

21 april: Leen, dochter van Jan Jacobs en Lutgard Brosens, Desmedtstraat 19, Minderhout. 24 april: Anke, dochter van Ludo Aernouts en Lydia Van Dyck, Moerstraat 33, Hoogstraten. 25 april: Hanne, dochter van Luc Verheyen en Lutgarde Laurijssen, Gemeentestraat 12, Minderhout. 25 april: Bart, zoon van Geert Van Parys en Lieve Van Ranst, Hoogeind 8, Meer. 27 april: Klaas, zoon van Peter Verschueren en van Lutgarde Martens, Karel Boomstraat 30, Hoogstraten.

r

Huwelijken

27 maart: Guido Van Opstal, Langenberg 16, Wortel en Hilde Janssen, Stevennekens 10, Rij kevorsel. Nieuw adres: Malle, Het Wild Rijt 4.

VAN DEN OUWELAND

22 maart: Paul Van Den Heuvel, Hazenwet 22, Meerle en Linda Janssens, Leopoldstraai 27, Brecht. Nieuw adres: Schotensteenweg 62, 2100 Ant werpen/Deurne. 8 april: Erwin Breugelmans, Voorne 77, Zoer sel en Julienne Peeters, Vooraard 30, Minderhout. Nieuw adres: Oostmalsesteenweg 133, Rijkevorsel. 8 april: Jan Augustyns, Biest 52, Wuustwezei en Linda Bruynen, Loenhoutseweg 13, Hoogstraten. Nieuw adres: Kloosterstraat 82, Wuustwezel. 8 april: Hendrik de Rover, Prins Joan Frisostraat 4, Willemstad/Nl en Liliane Verschueren, Maxburgdreef 12, Meer. Nieuw adres: Bredabaan 1295, Brasschaat. 9 april: Johannes Kuijpers, Loveren 36a, Baarle-Nassau/Nl en Maria Sterkens, Maxburgdreef 32, Meer. Nieuw adres: Kerkblokstraat 24, Wuustwezei (Loenhout).

Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koersfietsen + toebehoren waaronder; alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10째C)

MINDERHOUT

03 / 314.43.83

OPEN DEUR MET MUZIEK

Deze 'Big Band' van leerlingen, oud-leerlingen en leraars, oftewel het 'huisorkest' van het VITO onder leiding van Staf Menens, besloot de 'Open Deur Dag' op 12 mei met een prachtig concert.

32


ARCHIEF

2 april: Karel Vervoort, J. Lijsenstraat 48, Vleer en Jeannine Boudewijns, Heerle 53, Vleerle. 12 april: Alexander Warpij, Vinkenstra at 9, Westerlo en Maria Vermeeren, Past. Van Dykstr. 16, Minderhout. ieuw adres: Vinkenstraat 9, Westerlo D april: Jozef Verhoeven, Hoogeind 60, 'vleer en Frieda van Bavel, Hazenweg 26, Vleerle. ieuw adres: Donckstraat 37, Meer. 9 april: August Verheyen, Strijbeekseweg 28, Vleerle en Annie van Alphen, Oosteneind 16, Vleerle. Nieuw adres: Strijbeekseweg 36, Meerle. 29 april: Erick De Backer, Heilaarstraat 5, Beerse en Nicole De Roover, Karel Boom;traat 34, Hoogstraten. Nieuw adres: Karel Boomstraat 59, Hoog;traten. 30 april: Tom Bruurs, Vrijheid 115, Hoog;traten en Anneliese Van der Haeghen, Dahiastraat 32, Hove. Nieuw adres: 's Boschstraat 11, Hoogstraten. 30 april: Paul Boeren, Groot Eyssel 33, MeerEe en Rit Adams, Schuivenoord 22, Merksplas. Nieuw adres: Groot Eyssel 23a, Meerle. 30 april: Dirk Van Valckenborgh, Begonialaan 6, Halle en Conny Adriaensen, Minderhoutdorp 6, Minderhout. Nieuw adres: Achtelsestraat 15, Hoogstraten.

no

Overlijdens

8 april: Antonius Snoeys, 64 jaar, echtgenoot van Emma Boeren, Terbeeksestraat 47, Meer. 12 april: Maria van Luijt, 79 jaar, echtgenote van Cornelis Braspenning, Heerle 10, Minderhout. 12 april: Maria Pemen, 86 jaar, echtgenote van Pieter Wouters, Mariaveld 6, Minderhout. 14 april: Joanna Mertens, 87 jaar, weduwe van Adriaan Koyen, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 17 april: Paulina Verbaeten, 83 jaar, weduwe van Joannes Vinckx, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 23 april: Cornelis Tilburgs, 82 jaar, weduwnaar van Maria Koyen, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 23 april: Frans Lambregts, 79 jaar, echtgenoot van Maria Schoenmeakers, Minderhoutdorp 45, Minderhout.

1h vol gende 'Maand' ierschijril op de drempel van de vakanlie: donderdag 30 juni. Medcerker, wacht nog een om uw koffers le pak ken. Breng tijdig uw huiserk naar de t ot'nhouheseg, nummer 34, op soensdag 15 juni en ten alledaalte op ioridag 19 juni.

HALVE EEUW GELEDEN mei 1938

Opening van het Natuurhistorisch Museum der Kempen op Maxburg Maxburg beleefde zondag 22 mei een heerlijke dag. De inrichters ondervonden het aan den lijve dat ze hier iets gewrocht hadden dat er nodig was. Ons Vlaamsche volk wil kultureel hoger op! De kapel van Maxburg was waarlijk te klein toen de E.H. Naveau te II u. de plechtige mis begon. De liturgische gezangen werden uitgevoerd door het koor van Meer onder kundige leiding van den Heer Jozef Sterkens. Aan het harmonium fungeerde de heer Jos. Bellens, koster te Meer. Na de H. Mis begaf de geestelijkheid zich naar de lokalen van het museum, welke door den Z.E.H. Vermeiren werden gewijd. Daarna begaven de genoodigden zich aan tafel, alwaar ze op een heerlij ken feestdisch vergast werden. Toen het feestmaal ten einde liep werd de reeks der heildronken ingezet door den Weled. Heer J. Vermeulen, burgemeester van Meer. Hij onderlijnde de werkkracht en de durf van E.H. Naveau die het kasteel met park aankocht en het inrichtte tot Natuurhistorisch Museum. De E.H. Naveau bedankte alle sprekers en zette nogmaals uiteen wat hij door zijn museum beoogde, namelijk ons volk den heimat leeren kennen en beminnen en het zoo aansporen den Schepper te verheerlijken. Daarna togen we naar de lokalen van het eigenlijk museum. Drie zalen stonden gevuld met mooie glazen kassen, waarin ongeveer 350 vogels ondergebracht waren, alles netjes opgevuld, genummerd en gerangschikt. De zangvogels zijn vertegenwoordigd door ruim 150 exemplaren, de roofvogels door een vijftigtal, de orde der ganzen door 20, de slijk-

loopers door 30, de hoenders door 20 om enkel de voornaamste te noemen. Verder werden nog tentoongesteld twee kassen eieren, nesten en eene menigte andere elementen onzer Kempische fauna. Waarlijk de E.H. Naveau dient gelukgewenscht om wat hij hier presteerde. Zeer opgemerkt wer den eveneens de mooie wandschilderingen en glasramen van onzen Kempischen kunstenaar Jan Huet van Wortel. Tegen den avond kwamen de dansers van Achtel nog op de planken en ook zij mochten een verdiend succes oogsten. Het inrichtend komiteit van het Natuurhistorisch Museum deelt mee dat het museum het gansche jaar door openblijft. Ingang: drie frank. Kinderen onder de 14 jaar: twee frank. V.T.B.-ers in groep insgelijks twee frank. Scholen per kind: 1 fr. Koeken, koude en warme dranken steeds voorradig.

Autobus in beslag genomen in Meersel-Dreef Aan de Nederlandsche grens bij Galder werd een autobus met Nederlandsche bedevaartgangers door de Nederlandsche tolbeambten grondig onderzocht, omdat men meende dat de schroeven van de latten, waarmee de bekleeding van de zijwanden en van het achterportier waren bevestigd, kort te voren met een schroevedraaier waren bewerkt geworden. Het vermoeden bleek juist te zijn, want de wagen bleek een dubbele wand te hebben en in de tusschen de twee wanden bevindende ruimte waren niet minder dan dertien duizend boekjes sigarettenpapier verborgen. De autovoerder uit Vlijmen werd ter beschikking gehouden en de autobus in beslag genomen. De bedevaarders waren verplicht auto's uit Breda te doen komen om verder te reizen. (Bron: Gazet van Hoogstraten) 33


MUZIEK

Fusieswing

Graven in het verleden Zaterdag 23 april zakten een kleine 300 fans af naar zaal Pax voor één van België's bekendste new-wavegroepen. Dirk Da Davo en T.B. Frank, voor de gelegenheid bijgestaan door zangeres/gitariste Niki Mono én een danseres, toonden hoe een optreden tot show kan worden verpakt: 'n rookmachine, indrukwekkende lichtinstallatie, kunstmatige windvlagen en een loeihard geluid. Een doorprikbare ballon, de aandacht afleidend van een soms wat mager groepsgeluid en een tekort aan dynamiek. Maar ja, de liefhebbers hadden daar geen oren naar en dansten van het begin tot het einde. The Neon Judgement bracht een soort van 'best of' uit de meeste voorheen verschenen albums, plus zes songs uit hun recentste elpee 'Horny To Heil'. Toch een flinkgevulde set - één uur plus drie bisnummers -, waar je meestal van dergelijke groepen anders verwacht. Een bevredigend concert voor hen die deze muzikale stijl genegen zijn, vraagtekens bij de liefhebbers van 'anders-soortige' genres.

15 jaar Mussenakker Om dit jubileum te vieren hebben de Meerse Mussen een programma opgesteld, gespreid over de weekends tussen zaterdag 30 april en zondag 15 mei. Op zondag 1 mei zagen we CREW, zogezegd aanwezig voor een thuismatch. Dat is er dus niet van gekomen, want de kroeg zat niet overvol en het publiek was er niet 100¼ met zijn gedachten bij. Wij

vermoeden dat de prestaties van Nonkel Ney en Cryptic Skuil de avond voordien reeds teveel geesten tot overdadig alcoholgebruik hadden aangezet. Crew had er moeite mee, dreef op routine en zelfs een uitdagende An De Bruyn kon aan de desinteresse niks verhelpen. Spijtige zaak, temeer daar de groep vooral z'n nieuwe songs aan het volk wil maken. Zaterdag 7 mei traden New Religion en Too Cute aan, twee groepen met nogal wat bindingen richting Mussenakker. New Religion heeft vooral inspiratie gezocht in de postpunkperiode, de gouden jaren van Joy Division, en probeerde dat ook zo over te brengen. Dat lukte niet bepaald, één en ander klonk na een tijdje te eentonig en ook de pose van de zanger leed teveel aan het euvel 'al 'ns gezien'. Het statische geheel werd slechts doorbroken door de gitarist, die af en toe indruk gaf uit de Beastie Boys te zijn gestapt. Too Cute speelden covers, een greep doend uit grote rocknamen als The Pretenders, R.E.M., Huey Lewis en Patti Smith. Een zeer kleurrijke keuze, die op het podium niet tot zijn recht kwam. De songs werden herwerkt in teveel gelijke ritmes en toonaarden, en ook uit de zang kon geen niveauverschil worden opgemaakt. Het mondde dan ook uit in een grijs geheel, waaraan nog vele repetities lang zal dienen gewerkt. De jamsessie tussen Too Cute'ers, enkel Nonkel Ney-muzikanten en publieksgrapjassen kon ons evenmin bekoren. Zondag 15 mei moest deze verjaardag afsluiten, met een uniek concert door de Britse groep 638-938. De heren lieten droogweg weten dat ze naar hun zin te weinig geld kregen volgens kontrakt, besloten thuis te blijven en lieten zo de Mussenjongeren gewoon in de kou staan. Het hoeft geen nadere uitleg dat we dergelijke louche praktijken niet bepaald leuk vinden, ook al kan een organisator op het moment zelf weinig inbrengen. Dat ze maar gauw splitten, die Engelsen!

Bruingebakken Kroeg En Blues '88 Het beloofde. Warm, zonnig, vooraf koortsachtige aktiviteit bij de cafébazen die hun ter rasje zo efficiënt mogelijk inrichtten. Dé grote toeloop of overrompeling kwam er niet, slechts een dikke honderd kroegentochters méér dan in '87. Een editie met uitersten, dat is een feit. Sommige groepen hielden té vroeg op, anderen wisten niet van ophouden. Ook kwaliteitsverschillen gemerkt, en vastgesteld dat de Belgische blues-scene niet bepaald in alle gevallen bejubeld dient te worden. Willy Donni verdient de grootste blaam: tot hij moest beginnen was hij al zo dronken dat hij geen fatsoenlijk nootje meer gespeeld kreeg,

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet én waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

L

Foto-video

de Greef

Dorp 42 . Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van! 34

ZTRj,jT

LASER SHOW HOOGSTRATEN en dat werd door de toeschouwers ook af gestraft, onbegrijpelijk dat dergelijk talen zichzelf zo kan toetakelen. Vaarwel, Willy Toch geen twijfels voor volgend jaar, nu ool een gemoedelijke sfeer en een gezellig toeren de bus - met als sterbegeleider Bert Goris him self - én de nodige ervaringen opgedaan voo '89. Verdere details: zie onze rubriek 'U Zegt'

Amateurisme op z'n Germaans Fenton WeilIs bezochten op zaterdag 14 me Cahier de Brouillon, maar bleken niet bepaal grote publiekstrekkers. 60 Aanwezigen daag den op, veelal nieuwsgierig naar hun instru nientaaltjes afkomstig van hun debuut mini-elpee. Tot die instrumentaaltjes ging het nog, maa, vanaf het ogenblik dat het viertal met eigel popsongs of covers-TV Personalities, Flamin Groovies-uitpakte, bleef er niks anders ove: dan een flauw afkooksel in de tiende graa van The Feelies en aanverwanten. Slecht: zang én nauwelijks samenzang, een statisci podiumgebeuren, en dus géén vlam in de pan De uitfreakerij en gitaarmishandeling aan he einde, door gitarist Pedro Torres geor kestreerd, mocht de matte sfeer niet oprake len. Wij bleven achter met een bedroefd hart net als de meeste anderen trouwens.

Uitlopertjes Try Out, 14 mei in 't Stamineeke te Meer, er The J.P. Band en The Nightcrowd bluesband respektievelijk aanwezig op de Slotfeesten t Wortel ontsnapten aan ons arendsoor, en mis schien maar goed ook, want er viel in de pe node eind april-begin mei weinig opwindend te vertellen. Wij hopen op beterschap, recht streeks evenredig met de stijgende tempera turen.

Aankondigingen? Waar? Einde seizoen, examens aldaar, het is verdo rie te merken. Voor de maand juni géér nieuws, behalve de wetenschap dat Cahier D Brouillon op zaterdag 18 juni een 'hevig broeiend Belgisch sixtiesgroepje' in huis wi halen. Toch bedankt voor deze verlichting vat het maandelijkse tikwerk door ondergeteken de.


VARIA

Postzegels en aardbeien 1. Ontstaan van de postzegel ostzegels vervullen de functie van internaionaal aanvaard betaalbewijs voor het tot tand komen van schriftelijke communicatie. uim 140 jaar vervult de postzegel de rol van )etaalbewijs voor verleende besteldiensten 'an brieven en pakketten. )e eerste 2 postzegels werden in 1840 in Enteland uitgegeven en stelden de toen nog jone Koning Victoria voor. In Frankrijk en Belië verschenen de eerste postzegels in 1849, n Nederland in 1852. t. Verzamelobject -let aantal door alle landen ter wereld uitgeeven postzegels is sedert die tijd gestegen tot 'erschillende honderdduizenden. Tal van jaen zijn postzegels de officiële begeleiders van let postverkeer geweest, tot in de verste uitweken der aarde.

SHQIPEKIA

Albanië 1972

Door hun vaak bijzonder kunstzinnige vormeving of het interessant gegeven dat zij uit,eelden, zijn postzegels geleidelijk aan een antrekkelijk object geworden voor het aaneggen van verzamelingen. Aldus ontstond de dasse der ijverige postzegelverzamelaars. De rvaring dat postzegels in de loop der jaren en aanzienlijke waardevermeerdering onder aan (ook hier speelt vraag en aanbod duilelijk een rol, vooral bij uitgaven met een ;lechts kleine oplage, heeft aan de verzamelIrang een extra stimulans verleend. Zelfs in odanige mate dat er een Vrij omvangrijke peculatie ontstaan is. [n kapitaalkrachtige kringen wordt voor bijonder schaarse exemplaren vlotwege enkele ionderdduizenden franken neergeteld! . Na-oorlogse explosie De aard der voorgestelde onderwerpen heeft n de loop der jaren een belangrijke evolutie loorgemaakt. Aanvankelijk waren het hoofd'akelijk staatshoofden, belangrijke personen p gebied van kunsten en wetenschappen, ierdenkingen en veldslagen, enz. die als on-

derwerp gekozen werden. Later werd het aantal actieven zeer snel in praktische onbeperkte mate uitgebreid. Dit heeft tot gevolg gehad dat de filatelist of postzegelverzamelaar zich een sterke beperking moest opleggen in de keuze van de door hem verzamelde thema's. Vooral na 1950 heeft in tal van landen een 'postzegelexplosie' plaats gehad. Er zijn drie

40m Turks Cyprus

1976

categorieën landen die hierbij, door een zeer groot aantal uitgiften per jaar, aan de kop staan: Communistische landen (van MiddenEuropa tot aan de Stille Oceaan). Veschillende jonge staten die het koloniaal regime ontgroeid zijn (voor al in Afrika). Enkele oudere miniatuurstadjes (Monaco, San Remo). Het motief dat deze landen hiertoe gebracht heeft is duideljik: een grote behoefte aan vooral Westerse deviezen. Dank zij het sterk groeiend aantal postzegelverzamelaars werd hierin in niet geringe mate voorzien. 'Beeldfilatelie - kunstmatig gevoed Om dit doel te bereiken geven deze landen vaak bijzonder fraai verzorgde series uit (dikwijls met inbegrip van extra hoge waarden). Soms betreft het zelfs onderwerpen die in feite volledig buiten het nationaal gebeuren van die landen staan. Eigenlijk beoogt men meestal succesvol te speculeren op de kooplust van de z.g. 'beeldfilatelie', d.w.z. verzamelaars van postzegels met een bepaald onderwerp of thema, ongeacht het land waaruit deze zegels afkom-

E

stig zijn. Het zeer groot aantal series uit bedoelde landen, die gewijd zijn aan ruimtevaart en sport zijn hiervan trouwens een sprekend bewijs. Zeer veel series met betrekking tot de flora en fauna - die echter wel een eigen nationaal karakter bezitten - hebben een gelijkaardig effect gehad. Agrarische exportbevordering als achtergrond - De eveneens rijke voorstellingen van landen tuinbouwprodukten kunnen met het voornoemde slechts gedeeltelijk op dezelfde lijn worden gesteld. Het meest treft men deze zegels aan bij de zgn. 'ontwikkelingslanden'. Omdat de hoge waarden in deze reeksen doorgaans ontbreken, is de 'aanslag' op de portefeuille van de verzamelaar minder groot.

IAAPA ORPENTAUS

3Oiig. •;

MONCOLIA

Gaat U bouwen? Het gekende adres voor: • Spouwmuur isolatie • Tevens spouwhaken + clips • Zeer sterke P.E. folie (plastiek, niet te scheuren) voor onder de welfsels en voor in de muur. • GEMAKKELIJK TE PLAATSEN verluchtingsrooster voor de kruipruimte. (NIEUW!)

121t

Po kIska

•-I

Polen 1977 - Deze agrarische zegels vervullen bovendien een propagandistische functie. De nationale economie van vrijwel elk ontwikkelingsland wordt - afgezien van buitenlandse hulp - in hoofdzaak gedragen door de export van agrarische produkten. Iedere mogelijke reclame voor deze agrarische produkten in het buitenland is daarom gewenst, ja zelfs een nationale noodzaak. - Als zodanig hebben grote aantallen postzegels hun weg over de ganse wereld gevonden met voorstellingen van o.a. granen, rijst, cassave (meel uit maniokwortel), oliepalm, suikerriet, aardnoten, koffie, thee, rubber, katoen, sisal (vezel van agave), verschillende houtgewassen en diverse specerijen als bv. Peper, kruidnagel, cacao en vanille. - Groenten en vruchten kan men ook op tal van postzegels, op bijzonder fraaie wijze afgebeeld, vinden. Het aantal zegels met groenten wordt in verscheidenheid aanzienlijk overtroffen door zegels met afbeeldingen van vruchten, zowel uit de gematigde zones als uit de tropische gebieden. - Groentegewassen die door een of ander land op een postzegel ooit als actief werden genomen zijn o.a. tomaat, komkommer, augurk, erwt, knoflook, radijs, bewaarkool, bloemkool, koolrabi en asperge, paprika, peper, aubergine, witloof, prei, ajuin.

5

14 V Herjgers

I"

POSTA ROMM4A Bouwspecia//teiten pvba

Industrieweg 7,2320 Hoogstraten, Tel. 031314 4755

Roemenië 1964 35


VARIA Fruitsoorten van de gematigde streken die op postzegels aangetroffen worden zijn bv. appel, peer, pruim, kers, perzik, druif, abrikoos, framboos, zwarte bes, braam, bosbessen, aardbei (zie verder) enz. Op gebied van vruchten uit tropische streken bestaat er een zeer grote hoeveelheid postzegels waarop bij ons goed bekende, minder bekende of zelfs totaal vreemde

OPTÏEK V4ft G4EL

M'iT-PtERRErTM1QtLON

BRILLEN CONTA CTLENZEN vrijheid 220

hoogst raten Tel. 031314.69.36

Saint-Pierre et tv!iquelon 1970 fruitsoorten zijn afgebeeld. Zo vermelden we allerlei soorten citrusvruchten, ananas, bananen, cocosnoten, olijven, vijgen, dadels, granaatappel, rnango, mangistan, ramboetan, papaya, broodvrucht, guave, zuurzak, kaneelappel, moendoe, tijgerkalebas, enz. De reeks tropische fruitsoorten, die de laatste jaren de weg naar alle windstreken ter wereld vond, is wel omvangrijker dan de hierboven vermelde opsomming.

-

,0-.0

53-,

Bulgarije 1938 Zo zijn de zegels uitgegeven door Albanië, Cuba, Cyprus, Mongolië, Oostenrijk, Polen (1977), Romenië (1964), San Marino en St.Pierre Miquelon vooral bedoeld voor de beeldfilatelist', zonder het afgebeeld produkt echter als exportmiddel te promoten. De zegels uitgegeven in Bulgarije (1938, 1940, 1956, 1965), Israël (1968), Polen (1974) en Roemenië (1963) hebben daarentegen een opvallend propagandistische invloed voor het betreffende produkt. Vruchten op een natuurgetrouwe wijze cii in sprekende kleuren weergegeven, trekken inmiddels ongetwijfeld de aandacht. 7. Samenstelling In nauwelijks 140 jaar is de postzegel van een eenvoudig internationaal erkend betalingsbe-

wijs geëvolueerd tot een aantrekkelijk, leer zaam en veel beoefend verzamelobject. In ka pitaalkrachtige middens wordt het verzame len zelfs als een speculatie en geldbeleggin beoefend. Door verschillende landen werder zeer veel series postzegels uitgegeven om o.a ook op die wijze aan Westerse deviezen te ge raken. Weer andere landen hebben in het ver leden van de postzegel ruim gebruik gemaak om verschillende van hun exportprodukten t promoten. De laatste 50 jaar werden door eer aantal landen series uitgegeven waarin ook d aardbei als onderwerp werd opgenomen.

!j

Cuba 1969 In totaal werden door 11 landen 17 verschil lende postzegels uitgegeven waarop aardbei en, zowel wilde als geteelde vormen, afgebeele staan.

BEGRAFENISSEN 6. Aardbei op postzegel Dat aardbeien door sommige landen als postzegelmotief genomen werden was u mogelijk niet bekend. Toch werden er tot op heden 17 verschillende postzegels uitgegeven waarop aardbeien (wilde of geteelde) staan afgebeeld. Vaak zijn deze zegels in bijzonder fraaie kleuren uitgevoerd. De motieven die achter de uitgiften van postzegels met aardbeien schuil gingen, zijn van uiteenlopende aard en verschillen van land tot land.

JORIS Gelmelstraat52, Hoogstraten Telefoon03/314.57.10 03/314.56.91

\-

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.

Bulgarije 1940 36


VARIA

Kruiwagens

Vij schermen wat graag met onze democraische ingesteldheid. De rechten van het mdiidu zijn wettelijk gewaarborgd, er zijn vrije erkiezingen, de burger bepaalt mede het eleid. eker op gemeentelijk vlak is dat zo. Nergens taat de burger immers zo dicht bij de overLeid als in de eigen woonplaats. Nergens kunten beleid en administratie zo'n herkenbaar ienselijk gezicht hebben als in de eigen geaeente. De plaatselijke politiekers en partijn spelen daar in verkiezingstijd gretig op in. teevast wordt de kiezer een open beleid met neer gemeentelijke service voorgespiegeld. -let gemeentehuis met glazen muren, een pen-deur-beleid: u herkent dit beslist nog van Ie driftig verspreide folders bij de vorige en oorvorige verkiezingen. n praktijk loopt het allemaal anders. Het is rnmers niet het beleid dat telt, wel de herkenaarheid en populariteit van de politieker. )aartoe zijn alle middelen goed. Bals worden verig bezocht; het verenigingsleven handig espeeld; de burger krijgt allerlei hand- en pandiensten. Dienstbetoon op grote schaal lus. Dermate ingeburgerd dat het niet de potieke daden die hij stelt, niet de ideeën die tij heeft, zelfs niet de ideologie is, waarop de olitieker wordt beoordeeld. Wel de klussen lie hij opknapt voor Jef en Rosalie. Zo'ne oeie hebben wij nog niet gehad. -10e dat er in de dagelijkse praktijk uitziet, Ilustreren we met enkele levensechte scenaio's uit het Kempische stadje H. Toorbeeld één: je hebt een stevige hoop puin iggen achter je nieuw gebouwde woning. De emeente wil dit wel komen ruimen (het puin :an worden gebruikt bij verharding van ween, parkeerplaatsen). Dus neem je contact p met de betreffende dienst. 'Komt dik in rde, jong, volgende week al!' En zo gaat dat 1, 4, 5,... 9 keer. Wat je nodig hebt, wordt e dan wel duidelijk: één keer contact opnenen met schepen Y, en klaar is kees. Joorbeeld twee: je zou wat graag eindelijk in tanmerking komen voor een bouwgrond in en IOK-verkaveling. De geijkte paden en fornulieren werden gevolgd en ingevuld, zonder lat er maar schot in de zaak lijkt te komen. Vat gedaan? Even je beklag doen bij raadslid , een schuchter briefje van 5.000 op tafel aten liggen... 'dat komt in orde, hoor!' Joorbeeld drie: identiek (of vrijwel) scenaio geldt om de wachttijden voor een aansluiing op PIDPA, IVEKA en dies meer te ver:orten of gewoonweg te omzeilen. Een kruivagen ziet er op toe dat jouw dossier netjes ovenaan op de stapel komt te liggen. /oorbeeld vier: in de gemeentelijke admilistratie komt een betrekking open. Wie een uiwagen heeft, kan rustig op beide oren sla)en - ongeacht andere kandidaten, proeven, liploma's of examens. Want zeker wanneer apa of nonkel of schoonvader of eender velk knoopsgat toevallig zelf als schepen of aadslid aan de slag is, kan aan zulke storenle details allicht een nouw worden gepast. Dat le burger soms de neiging heeft om een kruivagen in te spannen, is best te begrijpen. De ook gemeentelijke) administratieve molen naalt vaak langzaam, en dan is de verleiding root om die met een terloopse ingreep wat neller te doen draaien. Of de paperasserij is "ei eens omslachtig, tijdrovend en ondoor-

zichtig - terwijl een praatje met de juiste persoon wonderen doet. Of heel soms wil de administratieve molen zelf al eens haperen - een, alweer levensecht voorbeeld uit hetzelfde stadje H: een ambtenaar blijkt onvoldoende op de hoogte van de betreffende wetgeving, en stuurt een burger wandelen wanneer die om aanvraagformulieren voor een premie komt, waarop hij meent aanspraak te kunnen maken. Wie niet zeker is van zijn stuk, wie minder goed thuis is in papieren troep, wie zich zelfs maar minder op zijn gemak voelt in zulke toestanden en zich door de ambtenaar laat ompraten, laat zich meteen ook 100 tot 20.000 fr. door de neus boren. Nu repliceren de politici hierop (ook burgemeester Jansen getuigt hiervan in het interview in een der vorige Maand-nummers) dat dergelijke praktijken overal gebruikelijk zijn, en dat men zich er derhalve moet bij neerleggen wil men om het even wat realiseren. Anderen hoor ik al luidop denken dat het toch niet zo erg is dat een politieker mensen helpt in zulke gevallen. Maar dan gaat men wel voorbij aan de kern van de zaak: hoe ondemocratisch en onrechtvaardig dit systeem wel is voor wie eerlijk is en zich wenst te houden aan de wettelijke afwikkeling van dergelijke dingen. Wie geen aanspraak wenst te maken op ellebogenwerk of privileges is telkens weer de dupe. Nochtans wordt eenieder geacht gelijk te zijn voor de wet, en verdient eenieder een gelijke behandeling, terwijl dat nu niet het geval is. Politiek gewicht of kleur, relaties of afkomst zijn is in vele gevallen oneindig veel belangrijker dan rechten of bekwaamheid. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar bovendien onwettig en een erg gevaarlijke zaak. Politiekers hebben op democratische wijze een mandaat verworven dat ze moeten uitvoeren in dienst van de gemeenschap. Dat mandaat gebruiken ten voordele van individuen - en ten koste van anderen (die daardoor in de kou blijven staan, nog langer wachten moeten op iets waar ze wettelijk recht op hadden enz.) - is een vorm van misbruik. Wie dank zij democratische regels een functie of ambt mag bekleden, zou de laatste moeten zijn om deze democratische regels met de voeten te treden! In plaats van zich verder in te laten met dergelijke kruiwagen- en ellebogenwerk, zouden de heren politiekers er beter voor zorgen dat dit niet langer nodig is. Door een beleid te voeren dat echt ten dienste is van de plaatselijke gemeenschap, niet langer ten bate van eigen prestige, relaties, partijpolitieke belangen of portemonnee. En door er op toe te zien dat de gemeentelijke administratie goed functioneert: voor iedereen begrijpbaar en bereikbaar, snel en efficiënt. Misschien zouden de partijen daar wat meer werk van kunnen maken - en niet langer uitsluitend met protserige woorden en vunzige beloften waarmee ze keer op keer hun kiespropaganda menen te mogen opvullen (kijkt u zelf uw brievenbus maar na ... ). Dan pas, en dan alleen worden de heren politiekers geloofwaardig en krijgen ze het respect dat ze nu proberen af te kopen met hun scharrelwerk. Dat laatste zien we liever in een kippenhok. Daar komen tenminste eieren van. (mdl)

Publiciteit Waarom maak je publiciteit voor je bedrijf, je produkten, je diensten, ... ? Misschien omdat iedereen het toch doet, of omdat je graag je zaak ziet vermeld staan, of omdat het zo een dik blad is, of omdat je het tijdschrift zo mooi vindt, of omdat die reklamejongen/meisje zo goed kan praten,... Nee, je maakt publiciteit omdat je meer wil verkopen! Daarom is het belangrijk dat je publiciteit in een blad verschijnt dat ook door je kliënten wordt gelezen. Je verlangt dat je reklameboodschap opgemerkt wordt en niet verzuipt tussen het over-aanbod. Wanneer je advertentie gepubliceerd wordt tussen ander nieuws dat de lezer/kopers kan interesseren zal men ook jou nieuws opmerken. Deze uitgangspunten verklaren waarom adverteren in De Hoogstraatse Maand altijd rendeert. Dit maandblad is de enige periodiek met zoveel nieuws over eigen streek, over het wel en wee van je kliënteel. Bovendien zijn onze advertentie-tarieven goedkoper dan in haast elk ander blad. Wat wil je nog meer? Vraag vrijblijvend inlichtingen via tei.nr.: 03/314.49.11 of 314.55.04. •

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 37


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts M eerleseweg MEER

Café

Brouwershuis biljart - darts Van Aertselaerplein 16

HOOGSTRATEN Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

38

Op stap in.....

ciakapel van 13 tot 17u. VRIJDAG 10 JUNI Minderhout: SPORTFEEST van de KWB

ZATERDAG 28 MEI: Minderhout: GOLDEN OLDIE PARTY met radio COSMOS, vanaf 20 u. in de parochiezaal. Meerle: KEIZERSCHIETING van K.K.V. Meer: ANTIEK- en VLOOIENMARKT van de Brassband St. Rosalia in de zaal voor Kunst en Volk. Meer: Optreden van GUINESS op uitnodiging van de Mussenakker, in de parochiezaal. Hoogstraten: LEERLINGENVOORDRACHT van de Muziekschool in de Rabboenizaal van het Spijker, om 20u. ZONDAG 29 MEI: Wortel: VISWEDSTRIJD, ingericht door het Slot aan de vijver van Heibaard in Loenhout. Hoogstraten: HEILIG-BLOED-processie vanaf 11 u. en FOOR. IKO-tentoonstelling vin leerlingenwerken, van 10 tot 18u.; de tentoonstelling is ook tijdens de week te bezoeken op afspraak, tel. 3147554. Meer: ANTIEK- EN VLOOIENMARKT van de brassband St. Rosalia in de Zaal voor Kunst en Volk. WOENSDAG 1 JUNI: Hoogstraten: JAARMARKT en STRATENLOOP (om 19u.), VUURWERK om 22u. Optreden van CARDO SAXI in open lucht. Allemaal op de Vrijheid. Hoogstraten: BLOEDINZAMELING van het Rode Kruis in het Medisch Centrum. DONDERDAG 2 JUNI: Hoogstraten: Kleine H. Bloedprocessie in de St. Cathariria-kerk. ZATERDAG 4 JUNI: Wortel: DARTSwedstrijd van het Slot tegen café De Posthoorn. Hoogstraten: Optreden van THE RUDI BALLIU SOCIETY SERENADERS, op uitnodiging van The Marck River Jass Band, vanaf 21u. in de Tuinbouwschool. Meer: BONDSCHIETING der Kempen door de Verenigde Vrienden van Meer. ZONDAG 5 JUNI: Meer: MEER-MARKT vanaf 9u. in de Donckstraat. BONDSCHIETING der Kempen door de Verenigde Vrienden van Meer Meersel-Dreef: MISSIE-DINER ten voordele van de Dreefse missionarissen, in het klooster. Wortel: PAAPTOERNOOI van de KWB aan de parochiezaal. Inschrijven vanaf 13u. Minderhout: SCHOOLFEEST van de lagere school. Hoogstraten: HEILIG BLOED-processie vanaf ilu. en FOOR. IKO-TENTOONSTELLING van leerlingenwerken van 10 tot 1 8u. Meersel-Dreef: OPEN DEUR in de Sint Lu-

CAFE DE NIEUWE BUITEN

FRITUUR - EETHUIS

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

De Lekkerbek

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03)3145328

Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag.

nTR,j;T HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten

-

Jeugdkultuur in Hoogstraten.

1

Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL

k -

Openingsuren: • donderdag * vrijdag • zaterdag * zondag

20.30-24.00 u.

: 20.00- 1.00 u. 19.00- 1.00 u.

: 14.00-19.00 u.

RADIO CONTINU (FM 105.4)

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14,00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen. EethuisDE VRIJHEID Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 031314.50.46


Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn. MEER

gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel.

vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle.

5v

Café - frituur

rPapilion Minderhout

Qr

Gesloten: woensdag.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

ZATERDAG 11 JUNI Hoogstraten: Jaarlijkse TEKEN- EN SCHILDERWEDSTRIJD van IKO in Geertruidenberg ter gelegenheid van het 775-jarig bestaan van deze stad. Meer: BONDSSCHIETING der Kempen door de Verenigde Vrienden van Meer.

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer Hoogeind - MEER weekend gesloten.

ZONDAG 12 JUNI Meersel-Dreef: SCHOOLFEEST met optreden van leerlingen, attracties en muziek. Meer: FIETSZOEKTOCHT van KWB-KAV BONDSSCHIETING der Kempen door de Verenigde Vrienden van Meer. ZATERDAG 18 JUNI Meerle: KEMPISCHE GILDEFEESTEN, georganiseerd door de Sint Jorisgilde. Als het koud en nat in juni is, dan is de rest van het jaar ook mis.

ZONDAG 19 JUNI Meerle: KEMPISCHE GILDEFEESTEN, georganiseerd door de Sint Jorisgilde. Hoogstraten: Nationale BEIAARDDAG met gelegenheid tot geleid bezoek aan de beiaard in de Sint Catharina-kerk, van 14 tot 17u. Meerle: KRINGSCHIETING karabijnschutters van St. Antonius. Hoogstraten: PAAPTOERNOOI georganiseerd door de KWB, aan de Fax. ZONDAG 26 JUNI: Hoogstraten: SCHOOLFEEST in de gemeentelijke basisschool. Hoogstraten: BARBECUE en VOLKSSPELEN op het Seminarie, ingericht door Vakantiegenoegens.

Sinte Jan (24 juni), regenman. 39


im

-

Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

ICARUS

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken

taverne feestzaal

Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

Verzekeringen Leningen

Eddy BLOCKX

EB

Gelmeistraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

GAS BESTELLEN

Taxi-ziekenvervoer

CROES pvba

Dag en nacht

Auto's voor huwelijken

Joos en Gerda Croes-Rombouts

&

Vrijheid 180 - Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91 Indoor tennis

00

Tennisclub Wd<e VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

Zondag 29 mei: DR. JM VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, Tel. 314.57.84.

Tel. 03/314.51.33

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

en blankhouten meubelen

Tel. 03/314.34.37

v

CONTAINERDIENST

Bloedlaan 291, Hoogstraten, Tel. 314.50. 10 Zondag 27 juni: DR. ROBBEN, V. Aertselaerstraat 70, Hoogstraten, Tel. 3 14.38.48

Van

27 mei tot 3 juni: APOTEEK FAES, Meerdorp 61, Tel. 315.77.73. Van 3 tot 10 juni: APOTEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Tel. 3 14.40.74. Van 10 tot 17 juni: APOTEEK BROSENS,

LAURIJSSEN JEF MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36-2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50 40

051 St.

autoverhuur VAN RIEL

Lenaartseweg 32

2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.33.33

installatiebedrijf

Zaterdag 11juni: APOTEEK FRANSEN,

Voort 26- Meerle

Centrale verwarming Sanitair -

Tel. 03/315.75.31

Wilt u hier staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11

2321 Meer

VEEVOEDERS

03/314.76.81

KEES VAN DEN BERG

VAN SPAANDONK

Tel. 03/315.74.46

Gelmeistraat 111 Hoogstraten

2320

Schuttershofstraat 9, Merksplas, Tel. 014/63.33.83.

~

Meerdorp 79

-

Zondag 19 juni: DR. GEERT FAES, H.

Vrijheid 160, Hoogstraten, Tel. 3 14.60.04. Van 17 tot 24 juni: APOTEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, Tel. 3 14.62.25. Zaterdag 18 juni: APOTEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, Tel. 314.57.24. Van 24 juni tot 1 juli: APOTEEK FAES, Meerdorp 61, Tel. 315.77.73.

Ook inkoop

Sanitair dakbedekking Zink + kope,werk

mansstraat 15, Meerle, Tel. 315.82.21. Zondag 12juni: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, Tel. 3 14.45.55

APOTHEKERS

Vrijheid 251 -2320 1-Ioogstraten

K. VERHEYEN-GEYSEN

Zondag 5juni: DR. BOEREN, Mgr. Eester-

JOS SERVAES

Eiken

Tel. 03/314.56. 17

HUISDOKTERS

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 HOOCSTRATEN fel.: 03/314.55.04 BANK: 733-3243117-49 verapt tw. uilg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten. BOETIEF'

(01 ngelique

Oostmallesteenweg 98 Rijkevorsel -

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.