mei 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

til MAANDBLAD VIERDE JAARGANG, NR. 37 MEI 1988 PRIJS: 40 F.

Jan en Gert Verheyen LIEVEN VAN GILS en de Wereldomroep

11 UW AUTO UW VRIJHEID? gu

MEST!

11 Diamant in

Minderhout

13

NAAR ANDERLECHT?

KROEGENTOCHT

4


INLIJS TER

Gemeenteraadsverkiezingen 1988 Met de verkiezingen van oktober in zicht dienen de eerste kandidaten zich aan. Dat kan gebeuren in de vorm van een aprilgrap zoals u vorige maand kon lezen. Maar ook wie er ernstig om vraagt, willen wij een forum geven in De Hoogstraatse Maand. Daarom waren we gelukkig een brief te ontvangen van Albert Vorstenbosch met volgend voorstel:

Geachte Heren van De Hoogsiraatse Maand, Met dit schrijven wil ik t, berichten het feit (lat ik, Albert Vorstenbosch, tijdens de eerst volgende gemeenteraadsverkiezingen zal opkomen met een éénmanspartij, de CPP (Concrete Punten Partij). Graag wil ik u mijn denk wijzen en opinies duiden. Mocht u niet geïnteresseerd zijn, gelieve dat dan ook te laten weten, der wijze dat ik Turnhout Expres alsnog kan con tacteren. Inmiddels verblijf ik, met de meeste hoogachting, Namens de CPP, ii lbert Vorstenbosch. Schoorbeek 8a Hoogst raten In het telefoonboek vonden we Albert niet, zodat we zelf op pad moesten. Volgens ons stonden er op 't Schoorbeek geen huizen meer na het nummer 6, maar een boer, die zijn wei aan het 'afmaken' was, wist het ons te vertellen: Ge/le bedoelt waarschijnlijk

Bertje Vosch, da's nog een eindje door. Op de boerderij 8a vonden we inderdaad een goedlachse Albert, zeg maar Bert.

IIih\W vr

DHM: Kunt u in het kort uitleggen wat dat inhoudt, de CPP? Albert Vorstenbosch: Wel, zoals de naam het zelf zegt, concrete punten. De meeste partijen beloven alles, maar geven niets. Ze blijven zo algemeen dat het niet eens opvalt dat ze niets doen. Tewerkstelling, sport, wegen... het is allemaal zo vaag. De CPP, ik dus, daarentegen zal een 5-tal zeer concrete punten uitwerken. Kleine puntjes weliswaar, maar als ik verkozen wordt, ziillen ze er komen. DHM: Geeft u eens een voorbeeld. Ik wil niet 'contrair' doen, maar als ge d'r één wilt, moet ge ze allemaal nemen. Eén enkel puntje 'op zijnen alleen' zou bij de kiezer wel eens schraaltjes kunnen overkomen.

Albert Vorstenbosch:

Albert Vorstenbosch Geboren op 20 september 1929 op 't Schoorbeek, dus echt iemand van bij ons. Studeerde tot zijn 15 op het Klein Seminarie te l-loogstraten maar moest zijn studies afbreken omdat vader Corneel (Keeske van 't Schoor) in '44 verongelukte. Die liet een vrouw (Liza) na en 7 kinderen. Albert werd als oudste ingeschakeld in het landbouwbedrijf, bleef ongehuwd en op 't Schoorbeek wonen met zijn moeder. Daar woont hij nu alleen nadat zij stierf in 1983. Zijn melkquotum heeft Albert in 1985 al weggeschonken aan zijn petekind, die boer is op Klein Eyssel. Op die manier is Albert nu boer-af en geniet hij van een overgangspensioen. Hij heeft nu eindelijk tijd en middelen om zijn oude droom te verwezenlijken, een éénmanspartij. DHM: Mogen we er enkele maanden over doen? Albert Vorstenbosch: Zeer zeker. Liefst zelfs. DHM: Akkoord.

Albert Vorstenbosch:

Wel, een eerste CP (concreet puntje) is het met groen omwallen van alle glascontainers in de fusie. Neem nu bijvoorbeeld die glascontainer op de Vrijheid, dat is toch een schandaal. D'r liggen daar nog steenstukken, papier, glasresten... De klein gasten zouden er nog kuren doen. Ik ben daar ter plaatse afgestapt en het stinkt er nog vandeeg ook. Want die 'groen mannen', dat eist maar glascontainers, want dat is goed voor het milieu, maar verder denken ze niet na. Ze staan overal voor schandaal, in Meer, in Wortel., noem maar op. Nu las ik in jullie blaadje verleden maand over die Frans Geerts (trouwens nog van ver familie van mij). Wel, lie ml win mij 'kirte hiank' kfju:iÏ. L'n tuintje rond elke glascontainer. Die mannen van de VVV doen zo hun best om l-Ioogstraten mooi te verkopen en dan aan de andere kant zo'n schandalen... DHM: Is ons eigenlijk nog zo niet opgevallen. Albert Vorstenbosch: 'k Zou 't geloven. Als ge dat elke dag ziet dan valt dat zo niet meer op. Maar ik kom hier niet zo veel van 't Schoorbeek af, en dan ziet ge die dingen direkt. DHM: Dat is CP 1 dus. Wat wordt CP 2? Komt daar volgende maand maar eens voor terug.

Albert Vorstenbosch:


tu vauei, tu tuuui Er zijn veel beroepen die van vader op zoon verder gegeven worden. Dat heeft gewoonlijk meer practische dan puur beroepstechnische oorzaken. Wanneer het echter gaat om een vak dat voor 90% op talent stoelt, ligt de zaak wel even anders. Een dergelijk zeldzaam fenomeen doet zich momenteel voor in Hoogstraten. Vader Jan Verheyen, oud internationaal voetballer, ziet stilaan de film van zijn leven geprojecteerd op zijn zoon Cert. Gert heeft op 17-jarige leeftijd reeds een vaste plaats bij 2de klasser Lierse. Met 7 doelpunten in de competitie voorwaar een mooi 'dÊbut de carrière'. Interesse uiteraard vanwege de grote ploegen. Interesse bij de pers. Jan en Gert op de stoel. DI-IM: Die drukte rond uw persoon tegenwoordig, hoe voelt dat? Gerf Verheyen: Daar trek ik me niet zoveel van aan. Want als ge het u zoudt aantrekken wat er allemaal in de gazetten komt, en dat is niet alleen het goede, wel dan gaat ge er onderdoor. Ik denk dat de meesten het wel een beetje 'zever' vinden wat ze allemaal schrijven. De trainer zegt het ons ook dikwijls genoeg.

1

toen hij in provinciale aantrad, begon ik een beetje te voelen. Want hij is eerst geselecteerd geworden voor de provincie en pas daarna voor het gewest. Tijdens een match, Hoogstraten tegen het gewest Noorderkempen, kwamen de mannen van de provincie al kijken en hebben hem meteen opgenomen in hun selectie. Pas daarna is hij in de gewestelijke ploeg gekomen. En later is hij dan ook nationaal opgeroepen. De gekende Heyseltrainingen. Daar hebben ze hem de raad gegeven in de liga te gaan spelen. Anders zon hij nog een jaar scholier blijven en daarna junior in een gewestelijke ploeg. En daar leert ge natuurlijk niet veel meer. Op de Heysel kwamen ook een paar kandidaat ploegen. Anderlecht onderandere. Maar dat hebben we toen laten schieten, want onze Gert moest nog 2 jaar naar 't school. En daarenboven kunt ge geen 3-4 keer per week naar Brussel gaan rijden. Maar Boskamp (trainer Lierse) was daar ook en die vroeg: mogen wij eens niet komen praten? Boskamp in die tijd was nogal geneigd jonge gasten in de ploeg een kans te geven. En Lierse is ook een gezellige ploeg. En zo is dat nogal rap in zijn werk gegaan toen. Lierse heeft hem toen overgepakt met een 'verplichte overgang', dus zonder te moeten onderhandelen met de club. Een jonge gast kunnen ze gewoon weghalen hij een club tegen vastgestelde prijzen.

1(111

t'erheven

Ik ben toch doorgaans bij de 5 eersten. DHM (een beetje streng): Maar het kon toch Gert Verheyen:

beter?

Het is eigenlijk een kwestie van tijd, of vooral goesting, om na de trainingen nog te beginnen. Gert Verheyen:

Dank Heer, dat ik kan lqpen en kan voetballen, Dank Heer, voor alles op deze mooie dag van mijn Eerste Kommunie. Sint-Katharinakerk 19 mei 1977 Hoogstraten

l)HM: Die vastgestelde prijzen, is dat een goede zaak?

Voor de speler wel maar het is een slechte zaak voor de club die hem moet afgeven. Nu had in dit geval Hoogstraten wel kunnen weigeren. Omdat ze toen kampioeu speelden, hadden ze het recht om de eerste 2 verplichte transfers tegen te houden. Ze hebben dat natuurlijk niet gedaan, ze wilden hein tenslotte ook niet dwarsbomen. Maar zoak het nu evolueert, doet Hoogstraten natuurlijk een slechte zaak en Lierse een reuze zaak.

Jan Verheyen:

Gert Verheven

DHM: De jeugdreeksen, hebt ge die in Hoogstraten gedaan? Gert Verheven: Tot het eerste jaar scholier, geloof ik. Ja, want als tweede scholier ben ik naar Lierse gegaan. In de eerste ploeg van I-loogstraten heb ik niet gespeeld omdat ik nog geen 16 jaar was. DI-IM: En Jan, wanneer had gij 'in 't snuit-

je' dat er misschien wel iets meer in zat?

Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. De ene keer dacht ik: dat wordt een goeie, de andere keer: het wordt niets. Maar

Jan Verheyen:

I)HM: Wat houdt dat practisch in, voetballen bij een ploeg als Lierse.

Dat betekent alle dagen trainen van kwart voor zes (dus thuis wegrijden om kwart voor vijf) tot kwart na zeven. Om acht uur zijn we dan terug thuis. Eerst moet ik dan eten en daarna nog gaan studeren. Ik zit nu in het laatste jaar humaniora 01) het Klein Seminarie, wetenschappelijke A. Gert Verhej'en:

DHM: Goede uitslagen?

Ee,sie koininunieprenlje van voetballer Ge,? Verheyen


MAN IN DE MAAND DHM: Als ge morgen door een ernstig ongeval geen voetballer kunt worden, wat dan wel? Gert Verheyen: Dat zou nogal een ramp zijn. Maar ja, als ik dat nu zou voor hebben, dan kan ik natuurlijk gewoon verder studeren. Dat zou dan industrieel ingenieur zijn, denk ik. Maar als ik eenmaal met mijn studies gestopt ben, dan zou ik het echt niet weten. DHM: Kunnen studies niet met profvoetbal gecombineerd worden? Gert Verheyen: Als ik een aanbieding zou krijgen om profvoetballer te worden, dan denk ik niet dat dat gaat. Het is ofwel voetbal, ofwel studeren. DHM: U hebt nog geen aanbiedingen gehad, zegt u. Maar het gonst vandeeg. Gert Verheyen: Maar met mij hebben ze het daarover nog niet gehad. Ik weet niet of er ploegen met Lierse contact hebben gehad. Dat weet ik niet... Jan Verheyen: Wanneer verschijnen jullie? DHM: 31 april. Is er dan wél iets beslist? Jan Verheyen: Wij kunnen ook niet veel zeggen, hè. Maar het is inderdaad zeer waarschijnlijk dat Gert er weggaat voor Anderlecht. Het is vervelend wanneer zoiets landelijk bekend wordt. Als de supporters weten dat hij weggaat en hij speelt eens een slechte match, dan krijgt hij alles op zijn kop. Maar De Hoogstraatse Maand mag het al wel weten. DHM: Bent u er zich al van bewust dat triomf en afgang heel dicht bij elkaar kunnen liggen? Gert Verheyen: Ja, zo is dat gewoon. Ik heb het recent nog voor gehad. Op Patro Eisden een rode kaart, nog een stamp achterna. En

daan. Maar vanaf het moment dat het bekend werd dat hij er weg ging, verloren sommige mannen uit de kern hun motivatie. Voor mij heeft dat niet veel verschil gemaakt, maar ik kan het wel begrijpen. Jan Verheyen: Ja, met Walter is er wel heel veel veranderd. Hij heeft Lierse wel weer opgekrikt. Iedereen kreeg weer goesting. DHM: Davidovic is volgens sommigen een heel onderschatte trainer. Gert Verheyen: Ja, hij maakt wel veel meer indruk, vooral op de jongeren. Meeuws was

toch afstand kunnen nemen van de groep. Ik heb dat hier in Hoogstraten ook dikwijls ondervonden. Dat is hier natuurlijk een veel lager niveau. Maar met iedereen goed staan, dat gaat niet. Ge moet soms beslissingen nemen die ge niet graag doet. DHM: Ge maakt de goals nogal gemakkelijk, dit jaar. Gert Verheyen: Dat is eigenlijk nog maar pas de laatste weken zo. In het begin viel dat nog wat tegen. Maar nu met 7 goals in de competitie en 4 in de Beker, dat is toch redelijk. Niet

Jan Verheyen als speler-trainer van H. V. V. fantastisch voor een spits, maar toch. Ik zoek er nog 3 te maken en dat vind ik toch niet slecht. Ik ben nog maar 17, hè. Jan Verheyen: En gc moct ook rckcning houden met de weinig goals die er in het algemeen gemaakt zijn door Lierse. DHM: Soms wordt Gert wel eens vergeleken met Ceulemans. Jan Verheyen: Ik vind dat ge niet iemand met een ander kunt vergelijken. Ik hoor dat ook dikwijls zeggen van stipporters op de rriintng daar. Precies Ceulemans, met de domste ballen de mooiste dingen doen en omgekeerd. Dat klungelachtige soms. Maar ik vind dat onze Gert toch al soepeler is geworden. Een jaar of twee terug gaf hij nog meer die indruk.

Huldiging van de preminiemen (Gert Verheyen gehurkt 3e van links). dan zit ge echt diep in de put, ge weet het niet meer. En dan 3 dagen later op Beerschot een heel goeie match, met kwalificatie voor de kwartfinale van de Beker. En dan zijt ge terug de gelukkigste mens. Dat is voetbal gewoon. DHM: Onder Walter Meeuws ging het vrij goed, niet? Gert Verheyen: Oh ja, Walter is een hele goeie trainer. Hij heeft het bij Lierse heel goed ge4

een brave. Maar Davidovic maakt zich de eerste training al eens goed kwaad. Het voordeel is toch dat er weer meer vertrouwen in de groep gekomen is. Jan Verheyen: Meeuws zal best een hele goede trainer worden, ongetwijfeld. Maar hij heeft toch nog weinig ondervinding. Van de ene dag op de andere bent ge niet zomaar een goed trainer. Hij is nog te veel speler onder de spelers. Op bepaalde momenten moet ge

IJHM: Dat is dan eerder het negatieve, maar ik bedoelde meer het positieve gewicht op de match. Jan Verheyen: Ik denk wel dat hij een Ceulemans zou willen zijn. Maar ik zie dat nog zo niet zitten. Ik denk dat ze dat er allemaal bijtrekken omdat hij ook de gestalte heeft en sterk is. Ceulemans is technisch wel sterk, maar hij oogt niet zo. Neem nu De Gryse bijvoorbeeld, zo'n klein vinnig mannetje, dat oogt altijd technischer. Maar goed, 't is te hopen dat het een Ceulemans wordt. Meer kan ik er niet van zeggen. DHM: En tussen u beiden, is daar een parallel te trekken? Jan Verheyen: Onze Gert staat op dit moment zeker verder dan ik toen. Alhoewel. Zo goed is dat niet te vergelijken. Ik stond op mijn 17 ook al in de eerste ploeg van Beerschot. Maar ik was zeker minder spits dan onze Gert nu. Ik ben wel begonnen als rechtsbuiten, maar


MAN IN DE MAAND ik ben tamelijk snel naar het middenveld gegaan Maar globaal gezien zijn er heel weinig raakpunten, vind ik. Hij is een heel ander type. Een echte spits, ja. En ik vind hem nog het beste als hij opgejaagd wordt door iemand die in zijn nek ademt. Dat was bij mij zeker niet zo. Jan wordt even weggeroepen. Nu snel wezen.

DHM: Moeit vader zich veel met uw spelwijze? Gert Verheyen: 1 leel weinig. Als ik naar onze vader zou moeten luisteren en dan nog eens naar de trainer, dan weet ge het helemaal niet meer. Ik speel zoals de trainer het van mij verlangt. Het gebeurt dikwijls genoeg dat vader vindt dat ik slecht gespeeld heb en dat de trainer zegt: goed gewerkt, jong. Neen, hij houdt zijn commentaar binnen de perken. Daarbij, ik weet zelf ook wel wanneer ik goed gevoetbald heb en wanner slecht. En dan begin ik er zelf maar niet over. Jan Verheyen: (ondertussen terug) Ja, dat vind ik ook wel een goed punt bij hem, hij kan toegeven dat hij slecht gespeeld heeft. Dat is heel belangrijk. DHM: We gaan iets verder terug in de tijd. Werd Gert als kleine jongen extra geduwd naar het voetbal, of is het gewoon toeval dat hij ook talent heeft? Jan Verheyen: Het is niet omdat ge redelijk gevoetbald hebt dat uw zoon dat ook kan. Dat komt trouwens zeer weinig voor. Laatst was hier een reporter van Het Belang Van Limburg en die gaat daar zelfs een speciale reportage over maken. Nu moet ik zeggen, Gert begon te voetballen juist in de periode dat ik trainer werd bij HVV. Bij de preminiemen heb ik er wel wat achter gezeten. Maar op de duur werd ik toch gewaar dat dat niet veel gekort was. Integendeel zelfs. En toen werd mijn mening als er iets inzit dan zal het er wel uit komen. En anders niet. Ik had natuurlijk graag dat hij ging voetballen, maar forceren kunt ge dat niet: wat hij tot heden gepresteerd heeft, heeft hij zelf gedaan. Het enige wat ik hem kan zeggen is: Doe uw best. Maar eigenlijk is dat ook nog overbodig, want hij dôet zijn best. Maar ja, als vader moet ge toch iets zeggen. DHM: Valt dat mee, als jonge gast, zo'n streng leven? Geen Highstreet, geen meisjes. Geert Verheyen: Heel erg is dat niet. Vooral omdat wij meestal op zaterdagavond spelen. En dan hebt ge daarna geen goesting meer om nog uit te gaan. Als ge al zo ver geraakt zijt en ge wilt nog meer bereiken, dan zou het

net/)aI/c, lan vader 0/) zoon komt zee, '(' , , J.z voor. Laatst was hier iemand van het Belang van Li,nburg, die gaat daar zelfs een speciale reportage over maken.

stom zijn om alles weg te gooien en u van niets iets aan te trekken. Nu doet zich dat gebrek aan kameraden minder gevoelen omdat ik nog naar 't school ga. Ik zie mijn makkers alle dagen. Natuurlijk, als zij vrijdags naar huis gaan en ze beginnen zo van: vanavond eens goed uitgaan... dat doet soms wel een beetje zeer. Anderzijds moeten die mannen misschien nog 5-6 jaar studeren en ik kan volgend jaar al stoppen. Ook niet slecht, hè. DHM: Is bij Anderlecht spelen dan zo fantastisch? Gert Verheyen: Ik denk dat het de droom is van elke voetballer om bij zo'n grote ploeg te spelen. In het begin beseft ge dat niet zo. Dat was tenminste bij Lierse zo. Maar na een paar weken beseft ge dan: Tiens, ik ben nog maar 16 jaar en ik speel al in de eerste ploeg. En zo zal dat bij Anderlecht ook wel zijn. Nu lijkt dat nog heel hoog, maar als ik er eenmaal speel, zal dat weer heel normaal zijn, denk ik. DHM: Die onderhandelingen gebeuren gewoonlijk met een manager. Hier toch niet? Jan Verheyen: Ik wil niet zeggen dat ik er heel veel van weet, maar ik vind het voorlopig nog niet nodig. Ik weet toch zo een beetje hoe het werkt. En vooral omdat in dit stadium het financiële nog niet zo de hoofdtoon voert. Het sportieve komt nog op de eerste plaats. En

Jan• Verheyen Werd geboren te Wortel op 9juli1944 en begon zijn voetbalcarrière als 9-jarige kadet bij HVV. Daarna werd hij er 1 jaar scholier (met provinciale titel) om meteen in de eerste ploeg te belanden. Alweer een jaar later hadden talentzoekers van Beerschot hem opgemerkt en opgenomen. Jan hielp er in 1971 mee de Beker van België te winnen. In totaal speelde hij er als semiprof 10 jaar of ongeveer 280 competitiematchen. Vier seizoenen speelde Jan bij Anderlecht, waarmee hij twee keer kampioen speelde en 3 maal de Beker haalde. Deze periode ziet Jan nog steeds als de mooiste uit zijn leven. Toen jongeren als Ludo Coeck en Soit Van der EIst zich aandienden, ruimde hij plaats en kwam hij bij Union (St. Gillis) terecht. In datzelfde jaar was Union weggezakt naar 3de klasse maar kwam er later terug bovenop om daarna wegens financiële overmoed failliet te gaan. Na Union werd het terug HVV, zodat Jan belandde waar het allemaal begon. Jan was ondertussen 34 en had zijn bankfiliaal te Hoogstraten opgebouwd. Profvoetballer kun je tenslotte niet eeuwig blijven.

n n a

. * BloemsierKunst

_

ook kaarsen! -_-- \

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

Door dat alles heen was Jan Verheyen ook internationaal. 2 Maal Mexico en 1 maal Brazilië. Maar de meest memorabele wedstrijd kende Jan op de autoloze zondag van 18 november 1973 te Amsterdam. In de voorronde van de Wereidbeker 1974 bracht Jan België op de rand van de selectie door een (onterecht! afgekeurd) doelpunt. Het bleef echter 0-0 en Nederland ging. Momenteel is Jan Verheyen, na een periode van 4 jaar trainerschap bij HVV, uit het actieve voetballeven gestapt.LII


MAN IN DE MAAND

garage VAN RIEL lainpiocnenhulde van de scholieren 19$5-I986 (met Gen Verheyen staande 5e van links).

als dat goed draait, dan komen de financies ook wel. Neem nu bijvoorbeeld die transfer naar Anderlecht. Dat is in de eerste plaats met de bedoeling om in de kern te komen, anders gaat hij niet. Het heeft geen zin om een vaste plaats bij Lierse, waar hij graag speelt en graag gezien is, te ruilen voor een B-kern van Anderlecht. Maar opgesteld worden of niet, is toch maar afhankelijk van goed spelen of niet. Dat is overal hetzelfde. DHM: Dan gaat hij, zoals gijzelf, nog bij Coethals terecht komen.

Jan Verheyen: Ja, dan zal hij toch goed kunnen lachen. Allé, naar 't schijnt is dat toch nog altijd zo. Het valt nog af te wachten of hij daar trainer blijft, natuurlijk. DHM: Vanmiddag gaat ge in afzondering voor de match van morgen (13 april)(*) tegen Standard. Wat houdt dat in? Gert Verheyen: Dat is vanavond nog een gewone training en na de training gaan we naar Kasterlee op hotel. Eten en slapen. Morgen ontbijten, een wandeling maken. Dan hebt ge niets aan uwe kop. Het is de gemakkelijkste manier om u te concentreren op de match. DHM: Was dat vroeger ook al zo, Jan?

Wij maken u wegwijs bij uw meubel keuze

ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

Jan Verheyen: Jawel. Het is inderdaad de beste manier om u te concentreren. Maar het mag ook niet te dikwijls gebeuren, want dan gaat het effect ook verloren. Bij Anderlecht gingen ze tot vorig seizoen zelfs voor competitiematchen geregeld in afzondering. Maar daar zijn ze wel wat van terug gekomen. Want op de duur wordt dat iiôk een sleur.

M

EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN:

(_Kunstmeubelen DE PUYDT

IBDt1E$C)

BEI4 • • • (Pr0 D'te

In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.

Jan Vci I'vcn ah 1 7-jaria an fit naar het eerste elftal van Beerschot.

DHM: Houdt gij een plakboek met kranteknipsels, foto's en dergelijke bij? Gert Verheyen: Ons Ann is er kortelings mee begonnen. In het begin vond ze dat niet nodig. Maar als ge er nu niet mee begint, gaat ge er misschien spijt van hebben, hè. DHM: De mannen van La Dernière Heure staan daar te wachten. Zal het in het Frans gaan? Gert Verheyen: 't Is niet te hopen... Jan Verheyen: ... anders zal het een kort jnterviewke worden. DHM: Jan, bedankt! Gert, veel succes!

(*) n. v.d. r.: werd 3-1. Doelpunt Lierse. Gert Verheyen. 6


Is er nog leven na de auto? Mijn auto, da's mijn vrijheid - heeft menig mobilist volijverig op de achterruit geplakt. En als vrijheid echt het hoogste goed van de mens is, dan kan er geen zaligheid meer zijn zonder het metalen troetelbeest bij uitstek. Toch hoor je af en toe ook al eens minder positieve dingen over de auto, wellicht afkomstig van overjaarse hippies of achtergebleven padvinders (niet dat we die nu per se willen beledigen) en zo. En of er op een zonnige maandagriamiddag ook in het Hoogstraatse kritische stemmen te horen waren over het leven met of na de auto. Oordeelt u zelf - en laat verder Gods water rustig op uw eigenste autodak kletteren. Geen carwash doet Hem dat na.

Lieve Akkerinans en Mia .Janssens (Meer): Lieve: Wij doen bijna alle verplaatsingen per

auto, zelfs in 't dorp. Eerlijk gezegd heb ik zelfs geen eigen fiets meer, zodus... Openbaar vervoer komt ook al niet in aanmerking, want dat is in Meer een echte ramp. Als dat beter uitgebouwd zou zijn, zou ik er wel vaker gebruik van maken. Nu gebeurt het bevoorbeeld wel eens dat mijne man de auto nodig heeft voor zijn werk - die moet vaak naar Brussel en Leuven of zo, en dan kunt ge niet eens tot in Turnhout of zo geraken ... Als nu alles ook wat korter bij de hand lag, dan zou ik het trouwens direkt zonder auto willen doen hoor. Want eigenlijk hoeft die er niet te zijn voor het plezier of zo, ge hebt er trouwens dikwijls nog dikke miserie mee om hem te parkeren... Maar wij wonen niet echt in 't dorp en dus kunnen we hem echt niet missen.

OIh ee/in hebben we al meer dan eens overwogen om het zonder wagen te stellen. Maar dan zouden we te vaak een beroep moeten doen op andere mensen om ergens te geraken, wat dan ook weer moeilijk wordt... Momenteel ben ik zelf nogal wat bezig met de problematiek rond verkeer, fietsers, voetgangers. Ik heb nog niet lang geleden een ongeluk gehad toen ik in Turnhout met de fiets tegen een plots geopende autodeur gereden ben. Dat heeft nogal ernstige gevolgen gehad voor mij: ik ben doof aan een kant, kan ook niets meer ruiken... Dan vraagt een mens zich toch wel af of de zwakkere verkeersgebruikers eigenlijk wel voldoende beveiligd kunnen worden in het alsmaar drukker wordende verkeer. Zijn wij bijvoorbeeld genoeg gedisciplineerd om op deze manier met auto's om te gaan?

Mia: In

* School-

/ SPECIAALZAAK:

en kantoorge:ief

Vrijheid 215

rhetecialist in *Tfl

* FOTO. COPIEREN Inbinden

aerken van studie-

COPI

Geschenkartikelen

Mark Bleys (Hoogstraten) en Chris Matihé (Wortel): Chris: Ik rij zelf niet, nee, al heb ik wel een

rijbewijs gehaald. Maar toen ik dat een paar uur had, wilde ik naar de winkel rijden. Ik reed toen direkt op de regenput bij ons thuis, en sindsdien ben ik te bang geworden om nog achter het stuur te zitten... Al heb ik het nog verschillende keren geprobeerd later. Mark: Ik rij heel graag, altijd met veel plezier. Dat geeft een goed gevoel, vind ik. Misschien is dat een manier om je af te reageren, ik weet niet, dat ding doet alles wat ge wilt zonder te reklameren, een beetje geldingsdrang misschien we!... Ik rij dagelijks naar mijn werk, wat bevoorbeeld met openbaar vervoer vier keer zo lang zou duren. Een auto is bovendien een stuk van je vrijheid, ge kunt overal naartoe wanneer ge dat wilt. Openbaar vervoer is gebonden aan uren en afstanden, ge zit in een bus niet op uw eigen, hebt minder komfort, of ge zit met een lawaaierige groep schoolkinderen of zo in een bezweet en bedompt geval en noem maar op. Voor het komfort dat een eigen auto u meer geeft, wil ik best de hogere kost betalen die ge er door hebt. Want duur is een auto wel, dat weet ik ook. Ik heb nog nooit precies uitgerekend hoeveel ons dat jaarlijks kost, maar ik denk toch wel zo'n vijf frank per kilometer. Chris: Hij kan zich op de baan toch wel dikwijls heel kregelig maken, hoor... Als er een tragere automobilist voor ons hangt of zo... Mark: Ik ben een favoriet van vlot verkeer, dat wil nog niet zeggen snel hè. Ik heb er inderdaad een grondige hekel aan dat er iemand op de baan is die echt de anderen hindert. Chris: Maar hij kan het ook niet hebben dat er iemand vdôr hem hangt, wij steken altijd iedereen voorbij terwijl er ons nooit iemand inhaalt. Mark: Ik rij zelf wel snel, dat geef ik toe... En eigenlijk ben ik altijd nog een stukje bang in de auto. Dat komt omdat ge wel goed weet wat ge zelf kunt, maar nooit helemaal zeker kunt weten wat iemand anders gaat doen. Er kan altijd iemand een of ander totaal onverwacht manoeuver uitvoeren. Zoiets beïnvloedt dan wel mijn rijgedrag - als ik een fietser voorbij rij, zal ik altijd dicht tegen het midden van de weg zitten, want ge weet wat er kan gebeuren.

Hoogstraten

eindwerken.

Tel. 03/3147241 / /

Een natte mei geeft boter in de wei.

W:ns kaarten

Het is een wenk, reeds lang verjaard, 't vriest even vaak in mei als in maart. 7


STRAA T-INTERVIEW .••;:

r'• 00

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Mevr. Covaerts-Strijbos (Minderhout) en Marie Koyen (Wortel):

Wij doen alles per auto, ja. Al gebeurt het wel eens dat ik in 't dorp zelf de fiets pak, maar niet dikwijls eigenlijk. Een mens kan vandaag de dag niet meer zonder auto, denk ik, dan mag dat nog zoveel kosten. We heb-

ben trouscns nog nooit echt uitgerekend hoeveel ons de auto jaarlijks kost, maar ge zoudt daar nogal van verschieten. Maar bezuinigen op vervoerskosten zie ik niet zo direkt mogelijk voor ons, en openbaar vervoer of zo, wel als ge een auto hebt, dan denkt ge daar zelfs niet aan.

_4

* /

t Martha Oostvogels - De Schutter, Mieke en Koen:

Zowel voor de zaak thuis als voor het gezin kunnen wij niet zonder auto, nee. Van zodra er kinderen zijn in een gezin, gaat dat al heel moeilijk denk ik. Ik rij bovendien zelf heel graag, ik heb al dikwijls gezegd dat ik eigenlijk een beroep zou moeten hebben waarbij ik de hele dag achter het stuur zou kunnen zitten. Ik weet dan ook wel dat het op de baan dikwijls gevaarlijk is, maar als ge daar echt

hij stilstaat dan durft er geen mens meer rijden, ja toch? Al pakt het u wel als ge zo eens iets meemaakt, zo ben ik zelf al eens op een auto gereden die achteruit de Loenhoutseweg op gereden kwam. Hoe verschietachtig dat ook is, achteraf staat ge er nog meer verbaasd van hoe ge in zo'n situatie toch nog kunt handelen. Opdat moment zelf beseft ge blijkbaar het gevaar nog niet echt... En de kinderen rijden nog altijd even graag mee, moet ik zeggen...

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MIN DERHOUTDORP TEL. 314.67.67

pvba

f4

Frans Dejonghe (Minderilout):

Vroeger reed ik meer met de auto dan tegenwoordig. Voor de gezondheid zullen we nu al eens makkelijker de fiets pakken. Toch heb ik er in de 20 jaar dat ik een wagen heb, altijd heel veel deugd aan gehad. Ik rij graag, ben graag op de baan. Zo rijden we jaarlijks op vakantie naar het zuiden van Frankrijk, 1200 km in twee dagen over secundaire wegen, en dat doe ik echt graag. Ik zou de auto dus niet willen missen, zelfs al kost het rijden heel wat. Niet dat ik dat ooit uitgerekend heb, want of ge dat nu weet of niet, dat gaat de kosten nog niet drukken... Voor het gebruik houdt ge dan wel rekening met benzineprijs, onderhoudskosten en zo, dat wel. Aan openbaar vervoer kom ik nu niet meer toe, vroeger wel - en ik heb er zowel goede als slechte herinneringen aan. Maar dat was nog in de tijd dat een mens met hoofdpijn uit de bus stapte door de mazoutgeur. Ik denk dat als ge met drieën moet rijden, een auto al zeker zo ekonomisch is als bevoorbeeld de bus. Bovendien is een auto veel gemakkelijker: als ik vroeger met bus en trein naar bij ons thuis moest (tussen Brussel en Aalst) deed ik daar 3'/2 uur over, tegen nu met de auto een uur en 10 minuten, Ik was er dikwijls toen nog veel rapper met autostop!


STRAA T-INTERVIEW

ELE AANKONDIGINGEN NOTARI [

Kantoor van

hY1I [ :1.] 1

OPENBARE VERKOPING VAN SCHOON GELEGEN PERCEEL BOUW- EN WEILAND TE HOOGSTRATEN/M EER

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: KOOP 1 - weiland te Hoogstraten/Meer, tegen de Venneweg, groot 94 a 66 ca. Palende: Raamloop, Adriaensen-Voeten Jozef en Vermeiren-Aerts Cornelius. KOOP 2 - akkerland te Hoogstraten/Meer, tegen de Beeksestraat, groot 63 a 22 ca. Palende: Renders Victor en Anna, Aerts Jozef. BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 19 april 1988 en definitief op dinsdag 3 mei 1988, telkens om 16 uur in zaal Victoria, Meerleseweg 4 te Hoogstraten/Meer. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GUNSTIG GELEGEN WONING MET MOOIE TUIN TE HOOGSTRATEN, KAREL BOOMSTRAAT 11

1eo en -loni Braspenning (I-Ioogstraten):

Ik heb mijn auto niet meer nodig om naar mijn werk te gaan, maar zou toch niet meer zonder kunnen. Ge zijt dan niet gebonden, kunt gaan naar waar ge wilt en wanneer ge dat wilt. Zo'n wagen kost dus veel, ik heb wel eens een raming gehoord van meer dan 100.000 fr per jaar, maar dat heb ik er voor over zolang dat financieel gaat. Al zou alles veel goedkoper mogen zijn natuurlijk, daar hoort ge trouwens wel vaker over klagen. Openbaar vervoer gebruik ik eigenlijk nooit, met een auto zijt ge vrij en dan komt er geen bus meer aan te pas...! Nu moet ik er ook bij zeggen dat ik eigenlijk zo weinig mogelijk rij, omdat het zoveel geld kost. Puur voor 't plezier van 't rijden zal ik dus niet zo gauw in mijn wagen stappen. Zo'n autofreak ben ik dus wel niet.

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER GUNSTIG GELEGEN WONING MET MOOIE TUIN TE HOOGSTRATEN, Karel Boomstraat 11, groot 458 m 2 Ingedeeld als volgt: - gelijkvloers: grote living, keuken, garage en WC - boven: 3 slaapkamers, badkamer en berging - kelder en zolder - eigendom is voorzien van waterleiding, TV distributie, telefoon, centrale verwarming (mazout), warmwaterboiler op gas. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 17 uur. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZIT DA G EN Inzet op maandag 25 april en definitief op maandag 9 mei 1988 telkens om 16.30 uur in café Bonanza, Vrijheid 114 Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. .

periode een belangrijke rol in de Vlaamse studenten- en scholierenbeweging. Na de tweede wereldoorlog was de jonge advokaat Herman Wagemans één van de oprichters van het Algemeen Nederlands Zangverbond, dat tot op de dag van vandaag de Vlaams-nationale Zangfeesten organiseert. Herman Wagemans kreeg nationale bekendheid toen hij verkozen werd als eerste naoorlogse Vlaamsnationale volksvertegenwoordiger. Wagemans was ook zeer lang aktief in de nationale leiding van het verbond van Vlaamse OudStrijders (V.O.S.). Deze, zonder twijfel interessante lezing begint m 14.30 ii. Uiteraard is de toegang gratis.0

Hoogstraatse herinneringen Herman Michielsen (Minderhout):

Altijd auto gehad, ja. Zonder auto geraakt ge nergens, toch zeker in Hoogstraten niet. Als ge nu in een echte stad woont wel misschien. Hier kunt ge gewoon niet leven zonder auto, kan niet. Openbaar vervoer is niet praktisch, zeker 's nachts niet. Ge kun', dan zelfs niet meer thuis geraken. Dat zou nochtans wel gemakkelijk zijn, dan kon een mens zoveel drinken als hij wou, terwijl ge nu toch altijd moet oppassen als ge nog zelf achter 't Stuur moet. Ik rij heel graag, rij dagelijks naar mijn werk. Zelfs vakanties doe ik per auto, op wintersport en alles. Dat vind ik zelfs spectaculair zo, met sneeuwkettingen en al... 't Enige nadeel dat er aan is, is dat een wagen u afgrijselijk veel kost natuurlijk, meer dan 100.000 fr per jaar. Dat heb ik er voor over omdat het dus moet, ik kan me geen leven voorstellen zonder auto. Al was 't al maar om bevoorbeeld boodschappen te gaan doen en zo - ik kan toch maar moeilijk te voet van Minderhout komen en dan met een bak bier in mijn nek naar huis trekken hè. En fietsen doe ik wel graag, maar dat is alleen voor 't plezier - om eens in Castel een pint te gaan drinken of zo.

Op zondag 29 mei organiseert de Hoogstraatse Vlaamse Kulturele Kring 'Dr. Hendrik Versmissen' een lezing door Herman Wagemans in het bovenzaaltje van de CERA, Vrijheid 188 te Hoogstraten. Oud-Hoogstratenaar Herman Wagemans zal herinneringen ophalen over Hoogstraten tijdens de jaren dertig. Wagemans speelde in die

Veel onweer in mei, maakt de boeren blij. Voor Sint Servaas (13 mei) is men niet behoed voor nachtelijke vorst.

BYOUTERIE ,-

------

-v 'vi

Jou

* exclusieve keuze

* groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen

\

Open: weekdagen: 9.30-18.30 U. zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten

Vrijheid 66 Tel. (03) 3147253

2320 Hoogstraten België


VANUIT HET STADHUIS... De koe bij de horens vatten De koe bij de staart pakken of...

De paarden achter de wagen spannen De wagen voor de paarden spannen enz...

de Dokter Hendrik Versmissenstraat goedgekeurd Stop! Dit is geen les over Nederlandse zegswijzen en ook geen gedicht van Dokterdichter Hendrik Versmissen. De leden van het gemeentebestuur en het ge誰nteresseerde publiek zaten maandag 11 april knus op een hoopje in de trouwzaal van het stadhuis van Hoogstraten daar de raadszaal volledig ingenomen was door de tentoonstelling 'Driemaal koning is keizer' van de gilden en schuttersverertigingen uit het Land van Hoogstraten. Burgemeester Jansen verwelkomde de aanwezigen en verontschuldigde zich voor de beperkte ruimte. Na enkele verbeteringen en aanpassingen werd het verslag van de zitting van 14 maart eenparig goedgekeurd. De agenda vermeldde slechts 7 punten voor de Openbare vergadering en 6 voor de besloten vergadering. Twee raadsleden zijn afwezig: Alfons Van Huffel (O.D.) en Ludo Koyen (F.B.). De wijziging van het belastingsreglement op de afgifte van identiteitskaarten werd door iedereen goedgekeurd. De vermelding 'onbekwaam' op de identiteitskaarten van gehandicapten die hun handtekening niet kunnen plaatsen mag vervangen worden door 'vrijgesteld' wat toch een stuk vriendelijker is. Wanneer een gehandicapte om deze reden een nieuwe identiteitskaart vraagt is hij/zij vrijgesteld van de belasting op de afgifte van ad-

ministratieve stukken. De lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van een personenvoertuig voor de politiecommissaris werden eveneens zonder problemen aanvaard. De auto waarmee de commissaris nu rijdt blijkt versleten te zijn. Er wordt een nieuw voertuig aangekocht. Het gemeentebestuur kiest uit de offertes op basis van kostprijs, technische kenmerken en waarborgen. Het wordt geen anoniem voertuig. De naam en het kenteken van de politie komt op de zijkanten. De voorstellen van het college in verband met de uitbreiding van de openbare verlichting krijgen ook de instemming van de raad. Toch worden hier enkele belangrijke opmerkingen gemaakt. Schepen Sprangers hoopt dat men het plan, in overleg met lveka, voor de Vredeboomstraat en het kerkhof in Meer toch enigszins zal aanpassen gezien de gewijzigde

situatie. Volgens hem kan het mooier, goedkoper en met minder lichtpunten. Tevens vraagt hij om aangepaste armaturen te gebruiken met zacht licht in plaats van dat harde geel. Daar deze omgeving een beschermd landschap is zal men ook een machtiging moeten vragen bij Monumenten en Landschappen. In Wortel komt er beter licht op de Grote Plaats, de St. Janstraat, Pastorijstraat in het Kerkpad en aan de Langenberg. In Hoogstraten komt de Karel Boomstraat aan de beurt. De totale kostprijs bedraagt bijna 1 miljoen fr. Raadslid Christiaensen betreurt dat men Minderhout weer vergeten is. Zij vraagt speciale aandacht voor het stuk Witherenweg tussen de Kapeldreef en de parochiezaal, vooral in de buurt van de school waar dit pad niet verhard is. Het college belooft dit probleem te bekijken samen met het plan voor de vernieuwing van de Kapeldreef.

Verbindingsweg Buizeistraat-Lindendreef Vermoedelijk het belangrijkste punt van deze vergadering handelde over de plans van weg en riolering voor de Dr. H. Versmissenstraat in Hoogstraten, achter de St.-Catharinakerk, ten oosten van de Vrijheid. De riolering voor deze straat zal men aansluiten op de bestaande riolering van de Buizelstraat. Het eerste deel van de weg, van Buizelstraat tot aan het parochiecentrum Pax, krijgt een rijweg in bruine betonklinkers en een voetpad in grijze betontegels. Om de snelheid van het verkeer wat af te remmen is er een asverspringing in de weg voorzien (zie plan). Deel twee, van de parochiezaal tot aan de Lindendreef, maakt deel uit van de kerkomgeving. Hier krijgt de weg bruine betonstraattegels en de stoepen grijze betonstraatstenen. De rijweg en het voetpad komen op hetzelfde niveau maar liggen samen ongeveer 8 cm boven het niveau van de Lin-


GEMEENTERAAD dendreef en het eerste deel van de straat. Op deze wijze hoopt men iets van een pleintje te kunnen vormen, samen met het nog uit te werken plan voor de direkte omgeving van de kerk. De kostprijs van deze werken bedraagt ongeveer 7,2 miljoen fr. Raadslid Peerlinck merkt op dat men in de begroting maar ruim 6 miljoen fr. heeft voorzien voor dit soort werken en men zit ook nog met de zijstraat van de Gravin Elisabethlaan, ten westen van de Vrijheid. Burgemeester Jansen antwoordt dat men subsidies zal aanvragen en rekent op de mogelijkheid om ongeveer 3,6 miljoen fr. te bekomen. Volgens schepen Verhuist vat het college de koe niet bij de horens maar wel bij de staart. De raad moet zich uitspreken over het plan van een straat en de gemeente bezit niet eens de grond waar die straat moet komen. Volgens de voorzitter is dat geen bezwaar. Men wil met dit plan snel doorwerken en hij rekent op een vlotte afhandeling met de boordeigenaars van de huidige 1 meter-pad. De vernieuwde en toekomstige Dr. H. Versmissenstraat kreeg toch de volledige goedkeuring. Het college vroeg volmacht voor het inrichten van een bekwaamheidsproef en het aanstellen van een jury met het oog op een bevordering tot inspekteur van politie. Door de oppensioenstelling van Jan Verheyen en Arthur Eelen en de bevordering van Vic De Saeger tot hoofdinspekteur van politie, is er nu een plaats bij bevordering open van inspekteur van politie. De vastbenoemde agenten

komen hiervoor in aanmerking. Zij die het brevet van politiecommissaris hebben, dienen zich niet te onderwerpen aan een bekwaamheidsproef, de andere kandidaten wel. Deze proef wordt ingericht onder toezicht van het collega en elke fraktie zal tijdig verwittigd worden zodat zij met een afvaardiging kunnen aanwezig zijn. De raad is akkoord.

WIJ ZIJN ANDERS DAN ANDERE. anders waren wij zo goed niet.

Oud-kerkhof Het voorlaatste punt had betrekking op de bestemmingswijziging van het oude kerkhof van Hoogstraten rond de St.-Catharinakerk. Reeds jaren is deze situatie een steen des aanstoots voor vele mensen. Verschillende verenigingen hebben in het verleden hierover vergaderd en verschillende instanties hebben plannen laten tekenen en voorstellen aan het college gedaan. In het verleden duidde de raad de I.O.K. en architect Frans Geerts aan om de omgeving van de kerk in het centrum van de Vrijheid een nieuw aanschijn te geven. Vooraleer men iets kan uitvoeren moet de raad zich uitspreken over de toekomstige bestemming van deze ruimte. Daar ook deze Hoogsiraatse omgeving beschermd is moet men ook een gunstig advies bekomen van Monumenten en Landschappen. Bij het vroeger ingediende voorstel had men nogal wat opmerkingen, o.a. over de aansluiting bij de Dr. H. Versmissenstraat, de toegang voor gehandicapten tot de kerk, de juiste aangifte van de plaats waar de begraafplaats voor oorlogsslachtoffers komt, de paaltjes die moeten verhinderen dat de kerkhofweg door allerlei verkeer gebruikt wordt, enz.

Ko dĂŠ de ge pr Sp ak: sri Pa Zij Ga da da

L

Volgens burgemeester Jansen zijn al deze bedenkingen in liet nieuwe plan opgenomen. Men zal proberen om zoveel mogelijk de werken in eigen beheer uit te voeren om zo de kosten te kunnen drukken. Schepenen Verhulst en Sprangers merken op dat het toch zinvol blijft om ook hiervoor subsidies aan te vragen. En wie kent niet de spreuk: Het venijn zit in de staart? Het laatste punt handelde over de princiepsbeslissing houdende verkoop van een perceel grond van ongeveer 10 meter breedte van het gemeente-eigendom achter de gemeenteschool in Minderhout.

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast degrote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagnoorm:ddag

Heilig Bloedlaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -

Twee eigenaars die grenzen aan het perceel wensen een strook aan te kopen met het oog op de verbetering van hun ondiepe (?) bouwgronden. Zij zouden tevens van plan zijn om een groene bufferzone aan te leggen tussen hun eigendom en het speelterrein van de school. Volgens raadslid Verlinden is het niet de taak van de gemeenteraad om hier en daar een paar mensen iets te gunnen maar wel om de gemeenschap te dienen. Hij stelt voor om de grond niet te verkopen en eventueel zelf een groene strook aan te leggen. Schepen VerhuIst vraagt zich af waar liet financieel voordeel voor de gemeente zit als men deze strook verkoopt. Raadslid Christiaensen vindt dat het college met twee maten en twee gewichten rekent want in Hoogstraten koopt men grond opdat de school zou kunnen uitbreiden en in Minderhout zou men willen verkopen zonder dat men er eigenlijk iets voor krijgt. De burgemeester wil laten stemmen over het voorstel van liet college maar zowel CVP en FB verlaten verbolgen de raadszitting. Vermits de overige raadsleden met te weinig in aantal zijn om geldig te kunnen stemmen, moet de voorzitter noodgedwongen de vergadering sluiten. Avonddauw en zon in mei, veel hooikarren in de wei. Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei.


INTERVIEW

Van Hoogstraten naar de Wereldomroep Lieven Van Gils regisseur-omroeper bij BRT Ze lopen niet zo dik gezaaid, de Hoogstratenaars die het in het hedendaagse medialandschap tot bij de nationale omroep weten te schoppen. Lieven Van Gils is er zo een, sinds pakweg een halfjaar werkt hij immers als regisseur-omroeper bij de BR T Wereldo,'nroep. Voor ons op z 'n minst de moeite voor een korte informele babbel...

Geen up wÎth people Alles begon voor mij zo'n twee jaar geleden. Ik had gehoord dat er een examen was voor regisseur-omroeper bij de BRT en heb deelgenomen in maart 86. Eigenlijk zonder zelfs precies te weten wat dat inhield, maar het vooruitzicht om eventueel ooit bij de radio of tv te kunnen werken, sprak me wel aan. Niet dat ik er toen al echt in geloofde, moet ik zeggen, want in het begin heeft dat allemaal veel weg van een grote loterij. Ik kwam terecht in een grote hangar voor een multiple choice examen met zo'n 1000 kandidaten. Toen is er echter wat fout gegaan, er is gesjoemeld met die examens en zo, zodat het opnieuw ingericht werd in oktober. Ondertussen was ik afgestudeerd. Ik bleek tegen de verwachtingen in ook geslaagd voor dat BRT examen. Toen was ik ook al in contact gekomen met Up With People, en had ik al beslist om voor een jaar mee te gaan. Alleen een eventuele kans bij de BRT - dat had ik toen al zo gesteld - zou me daar van kunnen weerhouden. Ik heb toen samen met Jan Servaes alles voorbereid, maar ben ondertussen wel de BRT examens verder blijven doen. Dat was een echte afvallingskoers, ik ben in totaal zes keer terug moeten gaan. Van de meer dan 1500 kandidaten zijn er uiteindelijk amper 17 geslaagd. Begin mei vorig jaar was de laatste proef. Er zouden maar 5 mensen nu al aangenomen worden, waarbij ik de tweede zou zijn - dat was dus echt wel een kans die ik nooit nog zou krijgen. Dat was dus kiezen of delen, maar ik wist dat ik in september of oktober zou opgeroepen worden door de BRT en dat heeft me uiteindelijk doen besluiten om van Up With People af te zien. Als ik dan later d Jan bezig zag of er mee sprak toen hij terug hier was, dan vond ik dat natuurlijk wel een stulçske spijtig - maar echt spijt heb ik van die beslissing toch nooit gehad.

Harde leerschool Eerst zou ik dan wat vakantie nemen. Maar

eind augustus kreeg ik telefoon van Jan Schoukens van Studio Brussel. Die vroeg me toen of ik er niet in geinteresseerd was om lid te worden van hun promotieteam dat toen de baan optrok voor een stickeractie met geschenken en zo. Dat heb ik toen direct gedaan, dat was ook heel plezant, met directe reportage-flitsen vanuit de auto. Elke dag een bepaald traject ergens door Vlaanderen. Dat werk heb ik echter niet kunnen afmaken want vanaf 1 oktober is de eigenlijk opleiding begonnen bij de BRT. We waren met z'n vijven, de anderen hadden allemaal al wat radio-ervaring, verschillende trouwens als losse BRT-medewerkers. De

maar pas mee begonnen zijn op de BRT, was wel heel nuttig, moet ik zeggen. Dat bestond uit verschillende onderdelen: schrijftraining (zelf een radio-column schrijven, berichten verwerken.., leren schrijven voor radio dus); een logopedist gaf ons spreektechniek, ademhalingstechniek, houding enzovoort; de technische kant van een studio, het bedienen van zo'n enorm paneel; interviewtechnieken; en administratie-dienstregelingen, wat etisch verantwoord is en wat niet als regisseur-omroeper... Daarna werden we dan geplaatst bij de verschillende omroepen. Ik kwam terecht op de Wereldomroep, waar ik eigenlijk wel blij mee was: als ik ineens bijvoorbeeld op BRT 1 gedropt was, dan zou dat toch wel moeilijk geweest zijn, denk ik. Nu kreeg ik de kans om in een meer relaxte sfeer wat ervaring op te doen. De stress is er heel wat minder, heel collegiale mensen om mee te werken, het publiek zit ook veel verder.

'Ik weet heel goed dat ik zo ongeveer /0et mijn gat in de boter gevallen ben, ik heb af hee! wat geluk gehad tot nog toe...'

opleiding viel in 't begin wat tegen - je werd vanaf de eerste dag duidelijk ingeprent dat je nog niks kon, dat je werkelijk alles nog moest leren. Ik werd al meteen de grond ingeboord, tot je op de duur bijna alle vertrouwen dreigde te verliezen. Maar die opleiding, waar ze nog

Gevallen frank Nu ben ik onderhand al wel wat gerodeerd. Het werk dat ik doe is vooral het aan- en afkondigen van programma's die door anderen zijn gemaakt. Een regisseur-omroeper is de-

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 12


INTER VIEW gene die een programma uitzendt, zorgt dat het op tijd start, die er muziek tussen schuift wanneer een programma bv. te vroeg gedaan is of zo. Daarnaast moet hij platen aankondigen, allerlei berichten lezen... dus de timing en uitzending van programma's verzorgen. Dat ligt iets anders bij BRT 1 of 2 waar een regisseur-omroeper soms zowat de stem - ik kan maar moeilijk zeggen: het gezicht - wordt van een bepaald programma. Dat zit er op de Wereldomroep niet in omdat wij niet echt betrokken worden bij liet creatieve wordingsproces van programma's. Binnen de vermelding zie ik zo op langere termijn weinig mogelijkheden om echt creatief bij het maken betrokken te worden. Later wil ik dus ook wel naar BRT 1 of 2 of studio Brussel - dat zal dan ook wel lukken geloof ik. Dat is een kwestie van tijd - er moet ergens een plaats Vrij komen waarvoor je dan je kandidatuur stelt, en de anciënniteit speelt dan daarbij een doorslaggevende rol. Op kortere termijn moet ik nu eerst mijn legerdienst nog gaan vervullen. Binnen een paar maanden is dat, maar dan heb ik weer het geluk dat ik heel waarschijnlijk bij TELEVOX zal kunnen werken, de uitzendingen voor militairen. Daarvoor heb ik een gesprek gehad met de verantwoordelijke kapitein, en ook een screentest moeten doen. Dat was trouwens heel komiek - want bij wie blijk je dan terecht te komen? Bij Alois Bruurs. Eerst viel mijn frank nog niet, ah ja, ze zeggen: je moet maar eens telefonisch contact opnemen met Wiet Bruurs om een afspraak te maken voor die screentest. Dat doe je dan, we waren wat aan 't babbelen zo, en op een gegeven moment vraagt hij waar ik vandaan kom - en toen bleek hij ineens te weten dat ik die Lieven Van Gils was die eerst met Jan Servaes mee zou gaan... Na mijn legerdienst kan ik terug naar de BRT, ik ben ondertussen ook al vastbenoemd, wat natuurlijk een hele geruststelling is. Maar ik wil nog graag alle mogelijkheden openhouden natuurlijk. Met Televox hou ik altijd nog een voet in huis, doe ik ook televisie-ervaring op, en misschien komen er later nog wel kansen in die richting, zeker ook in een tijd dat er naast de openbare omroep nog een commercieel station bij komt. Ik weet dus niet wat er allemaal nog zal gebeuren...

In een hoek van het parkeerterrein aan het IKO staat een vreemdsoortig bouwsel. Menigeen die daar zijn auto stalt. heeft zich al afgevraagd wat dit is en waarvoor het moet dienen. Nader toezicht doet het vermoeden rijzen dat het hier gaat om een, wat klein uitgevallen podium, een éénmans-podium zouden wij denken. Zou dït een 'Speaker's Corner' kunnen zijn (zoals in het Londense Hycle Park) waar elkeen zijn ssaarheid kan ko-

men verkondïgen? Iets voor de Getuigen van Jchovah misschien om op zondagvoormiddag dmir liet eind van de wereld aan te kondigen. Hoeven ze niet meer zo uitsloverig de deuren langs te gaan. Het verhoog zou ook dienst kunnen doen als meeting-plaats voor politiekers nu binnenkort de verkiezingsduivels weer ontbonden worden. Cruciaat gelegen voor dergelijke evenementen; in cle schaduw van stadhuis, kerk en Pax heeft iedere politieker hier z6 zijn items bij de hand. De moeilijkheid is wel dat er geen zitplaatsen voorzien zijn voor de toehoorders. De rustbank van Dokter Versmissen kan daar Iliet voor dienen, wat té afgelegen, spijtig want dan zou er eindelijk eens iemand op komen zitten. Maar het meest curieuze van liet bouwwerk is wel de paal in het midden. Misschien een fallus-symhool ter ere van de IKO-direcreur? Of het onderstet voor een toekomstig borstbeeld van ex-burgemeesters of weldoeners allerhande? Nog andere mogelijkheden: vlaggemast? deel van een schietstand? Door navraag bij IKO-ingewijden zijn we te weten gekomen dat bovengenoemd bouwsel inderdaad als podiuiii bedoeld is, maar dan wel voor meer artistieke evenementen die hij de !KO-werking aanleunen. De paal in het midden blijkt een sehouw te zijn van een slookpiaals onderaan. Waarom daar 'vuurlesiook moet gebeuren, is niet geheel duidelijk, voorlopig wordt er vooral afval verbrand.

bijvoorbeeld voor mij betekenen dat ik van half zeven 's avonds tot half drie werk, vier dagen na mekaar, dan een dag van drie tot 11 uur 's avonds - om dan de week daarop maar een of twee dagen in Brussel te komen. Zo heb ik ontzettend veel vrije tijd, te veel eigenlijk op de duur omdat je je voor niks kunt engageren of zo doordat die uren zo onregelmatig zijn! Een nadeel aan het werk is ook dat je zo weinig directe respons krijgt op wat je doet. Je publiek zit zo onnoemelijk ver weg. Maar het is aan de andere kant dan weer een heel bewust en trouw publiek. De wereldomroep

zendt uit op korte golf, is dus voor de meeste transistors hier moeilijk of niet te ontvangen. Alleen na zeven uur 's avonds zenden wij uit op de middengolf op de frekwentie van Studio Brussel, 198 m of 1512 kHz. Dat is dan tot half twaalf... Maar op termijn is dat iets wat ik zou gaan missen, denk ik, de voeling met je publiek. Mijn droom is ooit creatief als regisseur mee te kunnen werken aan een programma, waarin ik me kan uitleven, en waarmee je dan een publiek kunt bereiken. Ik denk dat ik meer moet kunnen dan wat ik momenteel doe ... Maar ik heb al bij al ontzettend veel geluk gehad hé...0

Streekeigen curiosa 1. Het IKO-podium

Te veel vrije tijd... Ik weet wel dat ik zo ongeveer met mijn gat in de boter gevallen ben hè. Ik heb al heel wat geluk gehad tot nu toe. Zeker nu ik vast benoemd ben, wat in deze tijd een ongekende luxe is, wil ik maar al te graag alle kansen open houden voor later. Maar pas op, ik moet eigenlijk ook alles nog waar maken natuurlijk, moet nog alles bewijzen. En ik wil me ook niet blind staren op een toekomst bij de BRT of zo. Werken op de Wereldomroep was vroeger niet altijd even plezant. Jarenlang werd dat toch wel zowat als het strafkamp van de BRT beschouwd, waar sommigen weggerangeerd werden of zelfs kwamen uitbollen. Maar sinds een paar jaar zit de Wereldomroep echt in de lift, enorm uitgebreid, met een veel grotere équipe van journalisten en meer faciliteiten. Als nieuwkomer doe ik er heel veel avond- en nachtdiensten. Dat heeft voor gevolg dat ik heel onregelmatige werkuren heb, echt iedere week volkomen anders, en bovendien dat ik ontzettend veel vrije tijd heb. Want nachtwerk wordt beschouwd als overuren, en die worden gecompenseerd in verlof. Dat kan dus

13


SPORT

LKIeI

J_jni 1 1

II

________________

LçIj 2 SpovTi t~_ i

Il-i

~

HVV in nauwe schoentj es

de weergave van de hele zaak; 4 minuten voor tijd scoorde een Eupense invaller en meteen kon het gecijfer weer beginnen. HVV heeft nog 4 matchen voor de boeg we zeggen en schrijven midden april en deze 4 matchen moeten hoe dan ook 4 punten opleveren. Verplaatsingen naar Turnhout en Heist en thuismaichen tegen Witgoor en Westerlo. Gemakkelijk is anders, doch het kan nog altijd. Toch kan men er niet omheen dat de roodjes in die thuismatch tegen Eupen een lelijke steek hebben laten vallen. -

Wanneer HVV begin april een paar moeilijke karweien tot een goed einde bracht, meende men in roodwitte kringen dat de zaak zo goed als rond was. Een punt in Aubel was een overwinning waard. De thuismatch tegen Overpelt leverde de volle inzet op en wanneer men Eupen op de Thijsakker eronder kon houden, zou er een kloof van 6 punten ontstaan tussen enerzijds Eupen en Hannuit als mogelijke dalers, en anderzijds HVV en Overpelt die de dans nip maar netjes, zouden ontspringen.

-

Programma: vrijdag 29 april:

20.00 u. Reserven Heist zondag 1 mei: 15.00 u. HEIST HOOGSTRATEN VV vrijdag 6 mei: 20.00 u. Westerlo Reserven zondag 7 mei: 15.00 u. H000STRATEN V.V. WESTERLO.• -

-

HVV verloor voor eigen volk, na een minderwaardige verrichting, de vierpuntenmatch tegen Eupen. De jongens uit de Oostkantons knokten voor de laatste kans en bij HVV liep het echt niet gesmeerd. Een 0-0 was eigenijk

Laatste loodjes wegen zwaar voor VNA Het behoud voor Wortel blijft nog altijd theoretisch. Bij de twee nog te spelen wedstrijden moet er minstens nog een puntje gehaald worden. Op 10-4 speelde Wortel op Lint zowat zijn slechtste match van het seizoen. Een vroeg doelpunt van de gastheren kon nog beantwoord worden met aanvallend voetbal. Het tweede tegendoelpunt deed de Wortelse moraal tot onder de shoes zakken. De 4-1 eindstand zorgde ervoor dat het behoud voor Wortel theoretisch blijft. De pre-miniemen lieten thuis een punt liggen tegen Lentezon. De naaste achtervolger Merksplas, met 2 groene punten die ze van Minderhout gewonnen hadden, staat nu op 1 punt van Wortel. Spanning tot en met de laatste wedstrijd voor deze jonge voetballers. Op 30-4 in de voormiddag spelen de preminiemen hun laatste wedstrijd thuis tegen Brecht. De le ploeg speelt zijn laatste wedstrijd op

-

-

5 mei in Zandvliet. Op 5 mei eindigt de kompetitie en dus is er weer tijd voor tornooien: De A- en B-pre-miniemen spelen op 1 mei te Lentezon. De knapen op 7 mei te Weelde. De miniemen en pre-miniemen op 8 niei eveneens te Weelde. De pre-miniemen op 15 mei te St. Jozef. De miniemen op 14 en 15 mei te Tilburg. Ondertussen hebben de sporters van de KWB aan de reeds bestaande kleedkamers van VNA nog eens 2 kleedkamers bijgebouwd. Zij Spelen hun thuiswedstrijden voortaan op het Bterrein van Wortel. Op 15 mei willen zij deze kleedkamers officieel indouchen, samen met hun Franse broeders uit Randonnai. Het B-terrein is door Belgische Voetbalbond officieel erkend, er mogen nu jeugdwedstrijden opgespeeld worden. Verder zijn er de nodige geruchten over trainers, bijkomende jeugdploegen, allemaal nog geen echte zekerheid. Misschien zekerheden voor de volgende 'Maand', anders zeker zekerheden na de zomerrust.0

ZAKEN KANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZE KERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54. 14

SPARENII II

AN

Meerle F.C. Zijn de groenwitten dan toch op het juiste moment uit hun krammen geschoten en hebben zij daardoor de redding nog kunnen verzekeren? Wij hopen het van ganser harte maar op het moment dat wij deze regels schrijven hebben we nog geen zekerheid, op het ogenblik dat jij deze regels leest, ken je zonder twijfel de ontknoping al!! Tegen Schoten werden twee gouden puntjes veroverd. Marcel Van Dun en Luc Van Huffel slaagden er na de rust in de twee Meerlese goaltjes te scoren. Door het verlies van enkele rechtstreekse tegenstrevers blijft de spanning erin. Op Nielse werd een 0-0 gelijkspel in de wacht gesleept en tegen Kaart werd een 3-2 overwinning geboekt. Willy Michielsen en Marc Jochems zorgden voor een veilige 2-0 ruststand maar de bezoekers kwamen terug tot 2-2. Iedereen vreesde het ergste maar Marc Jochems nam drie minuten voor tijd alle twijfels weg. Kostbare puntjes, het kostte wel water en bloed aan spelers en supporters! Tijdens de paasdagen werden her en der weer heel wat tornooien ingericht. Ook Meerle nam met verschillende jeugdelftallen deel. De resultaten waren wel niet erg succesvol maar de bedoeling is, denken we toch, zoveel mogelijk voetballertjes de gelegenheid te geven om het 'spel' te leren! U

Minderhout VV promoveert Dankzij een sterke tweede ronde heeft MVV uiteindelijk een promotieplaats afgedwongen. Gefeliciteerd! Zelfs de kampioenstitel, die weken geleden reeds aan Borsbeek toebedeeld leek, ligt nog in het bereik. Bij het doornemen van dit artikeltje zal de lezer al wel bescheid weten want de kompetitie is reeds afgelopen voor het verschijnen van dit blad. Tegen Grobbendonck behaalde MVV een vlotte 1-3 zege en het waren Dirk Adriaensen, Ronny Bolckmans en Eddy Peeters die telkens het beslissende schot plaatsten. Paal en lat behoedden de thuisploeg voor een ruime afstraffing. Die kreeg Hezewijk dan wel, 8-1 alstublieft! Veertig minuten konden de bezoekers de stand in evenwicht houden maar dan kwam de thuisbatterij in werking. Koen Broes en Eddy Peeters, tweemaal, Ronny Bolckmans, Karel Koyen en Paul Van Erck, telkens éénmaal, zorgden voor een uitgesproken overwinning. Ook tijdens de paasdagen werd er gevoetbald en dan vooral door de jeugdploegen. Het sterke MVV-junioresteam won haar eigen tor nooi. Einduitslag: Minderhout VV 7 punten HIH Turnhout 6 punten Hoogstraten 5 punten Meerle 1 punt Meer 1 punt De knapen trokken naar Merksplas en wonnen daar de fairplaybeker. Miniemen en preminiemen-A verdedigden zich met brio te Meer en veroverden respectievelijk een 6de en 3de plaats. De preminiemen-B behaalden een 7de plaats in een tornooi te Hoogstraten!•


SPORT

Squash

Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie:

Sinds enige tijd kan men ook in de Noorderkempen 'squashen'. De v.z.w. Indoor Tennis heeft het initiatief genomen om deze populaire recreatieve sport ook in de Noorderkempen te brengen. Het terrein is professioneel aangelegd volgens de officiële normen en alle toebehoren zijn voorzien tot en met het huren van pantoffels, rackets en ballen. Verder is er ter plaatse ook gelegenheid om te tennissen op 2 gravelbanen en 2 binnenbanen. Na een partijtje tennis of squash kan men ook nog een wedstrijd 'snooker' spelen. Het wordt daar in de Achtelsestraat te Hoogstraten stilaan een compleet sportcentrum. Ingevolge openbare werken kan men de Indoor Tennis tijdelijk bereiken via de Buizelstraat.•

HZC draait op volle toeren

Een SQUASH-terrein volgens professionele nor,nen.

Meer F.C. De degradatiestrijd nadert zijn ontknoping. Na 7 februari werd nog slechts éénmaal verloren. De rode lantaarn, die we wekenlang in ons bezit hadden, is nu in handen van Vosselaar VV, dat reeds veroordeeld is. Ook Netegalm en St.-Lenaarts hebben we achter ons gelaten. Gered zijn we echter nog niet. Het zal er van afhangen hoeveel clubs uit de provincie Antwerpen er zullen dalen. Zijn er dat drie, dan zullen de 4de laatst gerangschikten van 2de provinciale nog een eindronde moeten spelen. Eén daarvan zal moeten dalen naar 3de provinciale. De onzekerheid blijft!

Enige tijd geleden kon u in dit blad een bericht vinden over het onstaan en de geslaagde start van de Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie. Nu, in april, heeft deze competitie er reeds twee van de drie periodekampioenschappen opzitten.

Eén ploeg heeft zich duidelijk van de rest afgescheiden, namelijk de veteranen HVV. Ongeslagen staan deze zaalvoetbalspecialisten ruim op kop in het klassement en wonnen reeds de twee tot nu gespeelde periodekanipioenschappen. Vedetten als Jan Verheyen, Danny De Prijck e.d. zijn daar zeker niet vreemd aan. VITO, tweemaal tweede in het periodekampioenschap, staat ook tweede in het algemeen klassement. Een ploeg die de laatste weken sterk komt opzetten is Rigy Boys. Deze jongens staan momenteel op een verdiende eerste plaats voor de derde en laatste periode. Op 13 mei wordt in de ZEVENSPRONG de laatste competitiewedstrijd gespeeld. Daarna wordt het pas echt spannend. Voor het aanduiden van de uiteindelijke kampioen van HZC werd namelijk een heuse eindronde georganiseerd. De eindronde wordt gespeeld door 4 ploegen, nI. de winnaar van het eindklassement en de drie periodekampioenen. Zaalvoetballiefhebbers houden best volgende data vrij in hun agenda: dinsdag 17 en vrijdag 20mei. De vier toppers uit HZC strijden dan immers om de titel!! Voor de tien ploegen die de eindronde niet spelen is er een bekercompetitie voorzien. Hier speelt men met het systeem van rechtstreekse uitschakeling. De bekerwedstrijden gaan door op dinsdag 24 en vrijdag 27 mei. Deze laatste vrijdag (27 mei) wordt het absolute zaalvoetbalhoogtepunt van het seizoen

WONINGINRICHTING

'87-'88. Het programma voor die avond ziet er uit als volgt:

Vrijdag 27 mei sporthal 'Zevensprong' 19u: eerste halve finale beker 20u: tweede halve finale beker 21u: Demonstratiewedstrijd: uitgenodigde vedettenploeg winnaar competitie 22u: FINALE BEKER Vanaf 23u: huldigingen en afsluiting seizoen '87-'88. Wie wordt de eerste kampioen van de Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie? Wie wordt bekerwinnaar? Wie wint de sportiviteitsbeker? Klassement op 10 april 1988: pnt. Veteranen HVV 40 Vito 33 Rigy Boys 30 27 Diesels 26 Veteranen Meer 26 Soccer 24 Brandweer 20 Pacha 17 Ruiterspleintje 17 Hooghuis 14 Sportclub'86 Sporto 9 KWB Wortel 6 5 Kokemdrin Bestuur HZC -

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

Programma woensdag 27 april:

18.30 u. Lentezon A - Miniemen 18.30 u. Preminiemen - St.-Jozef A zaterdag 30 april: 15.00 u. Veteranen - Loenhout 13.15 u. Loenhout - Juniores 13.00 u. Antonia A - Miniemen zondag 1 mei:

VAN DEN OUWELAND

15.00 u. POPPEL - F.C. MEER Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei nemen onze scholieren deel aan een tornooi te 's Gravenwezel. Op zaterdag 7 mei spelen de knapen in een tornooi te Weelde en op 8 mei zullen ook te Weelde miniemen en preminiemen deelnemen aan een tornooi.0 TE KOOP: schone jonge konijnen, 5 â 6 weken,

alsook kool-, sla- en perkplanten. Zeer lage prijzen, worden evt. thuisbezorgd. Tel. 03/315.75.68.

Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koerst ietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT

'

03 / 314.43.83 15


SPORT

Wedstrijdvissen op forellen Op maandag 23 mei (2de Sinksendag) is er een grote viswedstrijd aan de Heibaard in Loenhout. Er wordt gevist per koppel, per ploeg worden 8 forellen uitgezet, er wordt gevist naar zuiver gewicht en één op drie deelnemers heeft prijs. Er is een prijzenpot voor 100.000 F aan hengelsportmateriaal. Het inleggeld bedraagt 500 F per persoon. Inschrijven voor woensdag 18 mei, ofwel op Heibaardweg 20 in loenhout (3144377) ofwel in de Desineclttraat 70 in \i inderhout (314.46.58).•

Biljartverbond Verbroedering Noorderkempen Ter gelegenheid van het jaarlijks teerfeest werden op zaterdag 9 april in de parochiezaal te Meerle de kampioenen van het Biljartverbond Verbroedering Noorderkempen gehuldigd en de prijzen van het interclubkampioenschap en het driebandtornooi uitgereikt.

We zijn er bijna... Uitslagen 16/4:

Heren 1 - Herentals . ........................ 3-1 Heren 2 - Meerhout . ........................ 1-3 Heren 3 - Zevendonk. ...................... 3-0 Heren 4 - Tielen . ............................ 1-3 Dames 1 - Schoten . ......................... 0-3 Dames 2 - Westmalle . ...................... 3-1 Dames 3 - Malle . ............................ 3-0 Dames 4 - Zevendonk . ..................... 1-3 Door zijn overwinningen tegen Geel en Herentals heeft de eerste herenploeg een ernstige stap gezet in de strijd voor het behoud. Met sober maar krachtig aanvaiswerk in een enthousiaste ploegsfeer werd mooi volleybal getoond. Nog één overwinning moet volstaan, maar er zijn maar twee wedstrijden meer. Hetzelfde probleem heeft de tweede herenploeg. De laatste wedstrijd moet over het behoud beslissen, en bij de derde herenploeg beslist de laatste wedstrijd over de titel. Deze ploeg speelt ook nog op 1515 in Arendonk de finale van de beker van Turnhout tegen Arendonk. Misschien lukken zij 'de dubbel': titel + beker. Bij de dames blijft de derde ploeg elke tegenstrever met 3-0 terug naar huis sturen, zaterdag was dat het vierde gerangschikte Malle. De eerste damesploeg verloor tweemaal met 3-0 tegen leider Zorgvliet en coleider Schoten. Zij zijn dus echt iets te zwak voor een hoofdrol. Hun vierde plaats komt echter niet in het gedrang. De laatste wedstrijddag (30/4) zal dus duidelijkheid brengen. Hopelijk zien alle spelers dan duidelijk want op 29/4 wordt het twintigjarig bestaan gevierd met een jeugdfuif in de kleine zaal en een onvervalst retro-bal met de goede muziek uit de jaren zestig en zeventig in de grote zaal van de Pax. Hiermede is iedereen uitgenodigd op 29/4 op het bal of op 30/4 om met vokale steun onze jongens te helpen.

Op (lej(Jf()

Y.

1. iii. (bQL'/!) IJI///11d,

'\O/ZWI)ll, 1\/7/I 0/)

TAALSTAG ES FRANS met tennis, base bali, surfen, paardrijden of excursies in PARIJS voor scholieren van 10 tot 18 jaar.

De Hoogstraatse Pers

Wedstrijden voor 30/4:

20.30 u.: Heren 1 - Mol 18.30 u.: Heren 2 - Geel 16.30 u.: Heren 3 - Oud-Turnhout Dames 1 - Duffel 15.00 u.: Dames 2 - Rijkevorsel Dames 3 - Tielen 13.30 u.: Dames 4 - Vosselaar.0 16

1/jd, Mecrle, Ôdc pIaai iii het ijiter-

clubkampioenschap en 'rode lantaarn '-drager; Hans Snijders, K'i/i op Tijd, Meer, biljarter van het jaar en kampioen van de beginnersreeks drieband; Jan Van de Velde, Krijt op Tijd, Meer, 2de finalist, iste reeks drieband; A ugust Laureys, Krijt op Tijd, Meer, kampioen 4de reeks drieband; Jan Snijers, Nut en Vermaak, Wortel, 5de interclubkampioenschap; Jozef Janssens, Krijt op Tijd, Meer, voorzitter van de kampioenenploeg van het interclubkampioenschap; Marcel Woestenborghs, Nut en Vermaak, Wortel, 2de finalist, Sde reeks drieband; Jan Van Dun, De Strjdlustigen, Hoogstraten, 4de interclubkampioenschap; Rik Verschueren, De Strijdlustigen, Hoogstraten, kampioen 6de reeks drieband; Fons Verheyen, Kalm en Krijt, Hoogstraten, 3de interclubkamnpioenschap; Ludo Van Dun, Nut en Vermaak, Wortel, 2de finalist, 6de reeks drieband; Frans Rombouts, De Vlinders, Rijkevorsel, 2de interclubkampioenschap; (onder) Marcel Verschueren, Krijt op Tijd, Meerle, kampioen iste reeks drieband; Jos Verschueren, Krijt op Tijd, Meer, kampioen hogere reeksen drieband; Albert Verschueren, Krijt op Tijd, Meerle, kampioen 3de reeks drieband; Fons Sprangers, Krijt op Tijd, Meerle, algemeen kampioen drieband; Denis Van Breda, De Vlinders, Rijkevorsel, 2definalist, 3de reeks drieband.

Speciaal programma studenten hoger onderwijs.

uitgever verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: I-IOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 03-314.49.11

34

03-314.55.04

Bel met vzw ADP 056/21.69.25 iedere werkdagochtend tussen 9en 12uur.


Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42.

u1u®uEk Er is iets gaande rondom de Mariakapelletjes in de streek. Op donderdag 17 maart zagen we een paar heren foto's nemen van deze 'monumenten'. Het schijnt dat er een boek gaat verschijnen over deze kapelletjes en dat er ook een tentoonstelling gehouden zal worden omtrent de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw! El Op 21 maart kwamen de leden van de toneelbond weer bijeen. Er kwanien reeds vijf nieuwe kandidaten opdagen, met name mevr. Jan Verheyen, mevr. M. Jespers, Liliane Van Boxel, Bettina Boot en JeT Pau we/s. Uiteindelijk werd het nieuwe bestuur gekozen. Mevr. Jos Leetnans (voorzitster), mevr. Jan Van Haperen ondervoorzitster, Alfons Laurijssens ('secretaris-schatbe waarder), Cyriel Verboven (regisseur). Dit al/es ter voorbereiding van het nieuwe toneelgebeuren vanwege de 'Lustige Merels'. El 15, 16 en 17april waren hoogdagen voor 60 jaar K.L.J. te Meerle. Vrijdag was er een reünie voor de hele oud-leiding, een receptie en een toneelspel. Zaterdag had er een dankmis plaats voor leden en leiding. Zondag was een hoogdag naar buiten uit. Verschillende Meerlese veren igingen deden mee aan een zestal spelen zonder grenzen. Er waren ook amnusante volksspelen voorzien. Pronkstuk van deze namiddag was een enorme verjaardagstaart. In de parochiezaal werd een tentoonstelling gehouden over de 60 jaar K. L. J. -werking. Er was natuurlijk ook gelegenheid om een lekker pintje te drinken. Lii Het valt niet mee als je 's nachts wakker wordt en hoort dat men bezig is te proberen je winkelraam aan diggelen te stampen. Kordaat optreden deed de 'bandieten' op de vlucht slaan maar de nummerplaat werd wel genoteerd. Van slapen kwam er waarschijnlijk niet veel meer in huis die nacht! El Onze wielrenners doen het beste verh open voor het nieuwe seizoen. Jos Jochems (veteranen) lukte bijna de oppergaai. Het werd een mooie t weede plaats. Ene Van Boxel pas junior geworden, leverde in de eerste koers bij deze kategorie een flinke prestatie. Hij eindigde 25ste op 59 vertrekkers. Hij traint veel met Teun van Vliet en andere Nederlandse profs. Vroeg of laat horen we nog van Eric! LII Op 26 maart werd er gevoetbald in Meerle. Ja, dat is toch maar gewoon zul je zeggen. Klopt! Maar die dag kwamen de vaders van de plaatselijke miniemen in witte overall en grote laarzen het veld op om het op te nemen tegon hun zonen. Scheidsrechter Jos Jacobs ook in overall (blauw-grijs) leidde deze confrontatie. Uitslag: 2-0 voor de 'kinderen'. Onmiddellijk daarna speelden de preminiemen tegen hun respectievelijke 'moeders'. Hier was het de alomgekende 'wies' die de leiding over het gebeuren kreeg. Vooraf kregen de moeders van hun zoontjes een roosje aangeboden. Of het nu May, Rit of Judith was, de moeders beten aardig van zich af en verloren ook met 2-0. Zou men in de toekomst misschien de vaders eens laten uitkomen tegen de moeders? Van sensatie gesproken! LII Van een pechvogel gesproken! Marc Van der Kaa zien we weer rondlopen met een gipsverband aan zijn voetje. Kruisbanden gescheurd! En zeggen dat Marc reeds verscheidene malen heeft moeten stoppen met voetballen wegens breuken of ernstige letsels. Maar Marc komt terug, daar

zijn we van overtuigd! Op zondag 8 mei wordt er een bedevaart ingericht naar Beauraïng. Prijs 310 fr. en inschrijven bij Frans Van Bavel, Chaamseweg 22. Een tweedaag-

se bedevaart naar Kevelaer gaat door op zaterdag en zondag 2 en 3 juli. Inschrijven vôôr 1juni op hetzelfde adres.•

Half april werd het 60-jarig jubileum gevierd van KLJ-Meerle. Vooraan op de foto de oudste B. J. B. -leiders (links de vrouwen, rechts de mannen zoals dat toen gebruikelijk was). Bovenaan staat de huidige gemengde KLJ-leiding met hun proost pastoor Verheyen.

.5

Binnenkort verdwijnt de laatste kassei weg in de gemeente. Niet iedereen zal er rouwig om zijn als de Ulicotense Weg (van Meerle-dorp naar Ulicoten) van smal en hobbelig verandert naar breed en glad. Maar toch... er zullen weer meer auto's komen en die zullen weer harder gaan rijden. Hel rustieke uitzicht gaat helemaal verloren. Vooral spijtig omdat het ook anders had gekund: de kasseien herleggen en de bermen verste vigen waardoor een mooie èn fatsoenlijke weg ontstond waar zowelfielser en wandelaar als autorjder van gebruik konden maken. Het heeft niet mogen zijn. Zoals gewoonlijk koos men ook hier voor de meest simpele oplossing: bomen wèg, kasseien onder het beton ... en klaar is kees. 17


tü (5j@ ÇJ \7JLffJ EfI E

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

t[ EC :

. .

De pui o(IJIeJ)riL'fc/.s niogemi chiedag OP 10 april jI.

tLIl/CbIlIC/l

op ecn geslaagde eerste uitvoering i'cm humi paro-

De geur van geinaaide gazonneljes en naarstig groeiende aardbeien prikkelt alweer op gezette tijden de neus van de ingezetenen. Tijd dus om de vleugels uit te slaan, zodat het binnenskainerse verenigingsleven vrijwel stil valt. Wat er toch nog bijeen te scharrelen viel? El De

eerste uitgave van de parochiedag werd, zo wist onderpastoor Frans Wouters ons niet zonder blijdschap te vertellen, een fraai succes met zo'n honderdtal deelnemers. 'Meer is natuurlijk altijd beter, maar toch mogen we zeer tevreden zijn met de belangstelling - zo'n 70 volwassenen en 30 kinderen. Het geheel is zeer goed verlopen. De aanwezigen vonden vooral het gemoedelijke kader positief. De kinderen werden prettig opgevangen met schilderen en poppenkast. In de namiddag hebben ze ons trouwens op het resultaat van hun arbeid vergast, en dat was heel plezant. Het gesprek met Erik Stynen was zeer goed: voor het toch verscheiden publiek werd in eenvoudige taal heel wat denkstof aangebracht.' En de toekomst? 'Vroeger waren er altijd Pax-feesten met Beloken Pasen, dat zult u zich nog wel herinneren. Nu gaan we wellicht proberen dit te laten evolueren tot een jaar lijkse parochiedag. We moeten dit nu evalueren en zien wat haalbaar en wenselijk is. Zo is er om. ook een vraag geweest naar een meer ontspannend gedeelte. Een eventuele volgende uitgave van deze parochiedag zal wellicht ook naar een ander publiek moeten gericht zijn. In ieder geval heeft de 40-koppige overleggroep en het comité dat de praktische uitwerking deed, puik werk geleverd. De eerstkomende aktiviteit zal nu de vervanging zijn van twee leden van het pastoraal team. En daarna zien we wel weer.' De

Hoogstraatse Tennisclub pakte onlangs uit net hei eerste nu,n,ner van het clubblad. Het oogt heel leuk en biedt heel wat informatie voor alle sportievelingen die af en toe de bal weer eens willen treffen of ,nissen op een tennisveld: om. enkele interviews met de clubkampioenen, klassementen, een ledenlijst, medische fiche. Een en ander leerde ons dat er momenteel al 384 ingeschreven leden zijn. Van 19 lot 29 mei heeft het Open Aardbeidubbeltornooi plaats. Waarmee andermaal

het woord aardbei is gevallen. De teelt ervan 18

mag dan van langs om meer en meer beconcurrereerd worden vanuit het zuiderse buitenland, toch blijft Hoogstraten naar jaarlijkse gewoonte de landelijke pers halen met de eerste aardbeien die werden aangeboden aan goeverneur Kinsbergen. De Ghesellen van de aardbei verschenen inderdaad met foto en al in de Morgen van 31 maart. 11 Nog meer promnolie, dit keer voor de regionale musea die de Noorderkempen rijk is. De Streek VVV Noorderkemnpen heeft een brochure uitgegeven met allerlei informatie over de plaatselijke mnusea - met o.rn. het Ostmnuseum, het Heemnkundig museum qRijkevorseij, het Kernpisch rnuseu#n (Brecht) enz. De twintig mnusea zullen in het voorjaar 89 een tentoonstelling verzorgen in de Turnhoutse Warande. De brochure is gratis te verkrijgen op het VVV kantoor. 111 Het thealergezelschap De Lepe

Hoek bestaat vijf jaar. Een verjaardag die uiteraard niet onopgemerkt mocht voorbijgaan, iodat half april in de Pax op serzoek

van trouwe fans en andere fanaten het vorige stuk nog eens werd opgevoerd, gevolgd door een ongetwijfeld wilde fuif (de wind, meneer, de lepe wind). Jos Vinckx, stichterschrijver-spelend lid wist ons te vertellen hoe dc Lcpe Hoek zo'n vijf jaar geleden eerder toevallig is ontstaan. De gezamenlijke lntetesse voOr straattlieati UIdLht hen er toe om voor de lol te gaan improviseren rond een welbepaald thema, waaruit dan al gauw de nodige teksten gedistilleerd wei dcii voor dc çtraatversie van 'Jç komst van Meneerke Vermeulen', dat na een paar jaar ook hun eerste zaalproduktie zou worden. Daarna kwam nog 'Alles over de liefde' - dat eveneens een straatversie kende met 'Incognito'. De groep telt momenteel een tiental leden, waarvan zes spelers. Momenteel wordt al druk gewerkt aan een nieuw stuk, dat als werktitel 'Overwinteren' heeft meegekregen. Dat zou rond augustus-september klaar moeten zijn. 'De leukste herinneringen, euh meneer auteur?' 'Wel, één daarvan is zeker en vast de première van Alles over de liefde - in de Spiraal was dat, 150 toeschouwers, met heel entoesiaste reacties. Maar ook de straatanimatie die we deden, met o.m. de Komst van meneerke Vermeulen dat we heel suksesrijk brachten in Nederland, zodat we toen praktisch de hele zomer elke week de grens over konden trekken. Heel veel aanbiedingen toen, we hebben er zelfs moeten weigeren, heel plezant ook om zo een hele dag in een stad of dorp rond te hangen en daar dan te spelen. We hebben toen zelfs opgetreden in de fameuze Boulevard of Broken Dreams. Spelen is alleszins plezanter dan sommige repetities, al blijft ook daar het spelplezier altijd primeren, maar repetities betekenen dikwijls hard en moeilijk werk. 'En de prijs voor Mijn Origineelste Vraag van Deze Maand gaat naar de door mij verLonnen: Waar hebt gij uw naam vandaan, Lepe Jos? 'Ja jong, we hebben daar in 't begin eens een hele avond over 7itten palaheren. Zonder re-

:

De Lepe Hoek in de toenmalige bezetting waarmee 'De konist van Meneerke Vermeulen' werd opgevoerd: Frans Druyts, Jos Vinckx, John Vervoort, Chris Huybrechts, Herwin Ooms, Dorninique Willems.


DORPSNIEUWS seert het Davidsfonds een avondconcert 'Masultaat natuurlijk, want een mens wil dan een ria en de Mei' door het gemengd koor Ars originele naam waar toch wat inzit. Het was Nova et Antiqua uit Mol in de kerk om al half elf, en we hadden nog niks gevonden 20.30u. Diezelfde dag maakt de Kon. Toon - zodat iemand zelfs al half elf voorstelde als & Toneelmij. St. Cecilia een fietsuitstap. Op naam - wat dus evengoed had gekund. Maar 17 mei is er een KA V les huishoudelijke voralla nog niks dus. Tot de volgende dag iemand ming over vakantiekledij. Ook sportief is er ineens met de Lepe Hoek op de proppen wat te beleven: zo is er op 8 mei een Wielerkwam, zomaar. Ik weet verdorie zelfs niet tweeluik voor nieuwelingen en juniores ingemeer wie dat was, ik zelf in alle geval niet. richt door de Lustige Wielrijders, en op 21-22 Enfin, dat vonden we tof en dus...' Waarmee mei het Skalden- voetbaltornooi. Uiteraard we Jos Vinckx nog niet tot de familie Vanevenmin te vergeten: de H. Bloedprocessie die derdussen willen rekenen, maar hem en de Tezal uitgaan op 29 mei. Een dagje vroeger al jatergroep nog vele schone jaren toewensen! kunt u de gebruikelijke H. Bloed tentoonstelLI De al even schone maand Mei wordt hierling bekijken in de IKO.0 bij ten enen male uitgeroepen tot de officiele Schoolfeesimaand. Want naar aloude traditie worden alle schooldeuren weer opengesteld (teneinde ze niet langer in te trappen, wat alleen nog spreek woordelijk mag). Het Spijker bijt de spits af met haar School in Werking op 1 mei van 10 tot 18 u. Naast de gebruikelijke evenementen in klaslokalen (afdelingen, vaklokalen, eerste jaren enz.) springen er twee activiteiten uit. De tentoonstelling rond Emiel Claus en zijn tijdgenoten ('impressionisten en luministen in Vlaanderen) wordt al geopend eind april en loopt tot 8 mei ('s namiddags, niet op maandag en dinsdag,' op zondag van 10 tot 18u). En voor de ouders en andere simpatisanen hebben de internen van de school een variété-a vond voorbereid. Op zaterdag 7 tnei is er de Bloemendag van de Land- en Tuinbouwschool. Tussen 8 en 13u kunt u er de meest fraaie bloemetjes bekijken en kopen, zodat u nadien geen enkele reden tneer heeft om uw voortuintje als een onbehouwen Dit is de voorkant van een /0(0 v A /iiria woestijnrug achter te laten. Op 12 mei opefolder over HETLAND VAN HOOGSTR.4nen zowel de Land- en Tuinbouwschool als TEN, uitgegeven door de VVV en gedrukt op de VITO alle deuren voor het aanstormende Dit verleerslicht tegenover het Klein Semina28.000 exemplaren. Dit vouwblaadje geeft een publiek van in de vroege morgen tot rond 1 7u. rie ziet het duidelijk niet zo best meer. Hoe korte voorstelling van onze 8 kerkdorpen en Enige extra-aandacht toch wel voor de Landdat zo komt? In feite is dit een levendig betoont de fraaiste hoekjes uit de streek. Om en Tuinbouwschool dieper 1 september van wijs van de Vlaams- Waalse tegenstellingen. ook buitenlandse toeristen te bekoren, werd dit schooljaar precies 40 jaar bestond en dat Want toen een bus met Waalse leerlingen (in er, behalve een Nederlandse, ook een Franstapassend viert met een tentoonstelling van ver het kader van een uitwisseling van vijfdelige en Engelstalige versie van gemaakt. Gragrote foto's van al de eindj aren sinds 1950. jaarsleerlin gen) een manoeuvre uitvoerde om tis te verkrijgen op de Dienst voor Toerisme Ideale gelegenheid om nonkel Lewie of neef de nochtans royale poort van de school binten stadhuis. Sus in z 'n apejaren te bewonderen, en niet te nen te draaien, kreeg hel licht een onverteerEveneens daar te verkrijgen is de nieuwe MUmissen dus. Bovendien wordt voor de eerste bare Waalse duw. En dan kan elke rechtgeSEUMGIDS die een voorstelling geeft van 20 keer een computergestuurde voedingsunit geaarde Vlaming blijkbaar alleen nog in dee- Ke,npische musea met korte beschrijving van toond, die synchroon tomaten (op steen wol) moed het hoofd buigen... wât er te zien is en wanneer je er terecht kunt. en aardbeien (in emmers opgehangen op 1m80 Een aanrader voor dagtrips in het omliggenhoogte) van druppelbevloeiing voorziet. de. Tenslotte is er het Seminarie, waar op vrijdagavond 13 mei kan gerikt worden in zaal R (inschrijven vanaf 19u15, start 20u). Op zondag 15 mei kan u de gebruikelijke stands en attracties bekijken. Blikvangers hier zijn de tentoonstelling over 150 jaar toneel op de school (die ook al open is op zondag 1 en 8 mei van 14 tot 19u), en de door de school inGaat Ubouwen? gerichte Lenterally (een auto- of fietszoektocht voor iedereen - einddatum is even wel9 Het gekende adres voor: mei, omdat op 14 mei rond 16.30u de prijs• Spouwmuur isolatie uitreiking plaats heeft). Opgaven en route • Tevens spouwhaken + clips voor lOOfr per antwoordblad af te halen in • Zeer sterke P.E. folie (plastiek, niet te scheuren) de school, Kredietbank, VVV, De Vos en het voor onder de weifsels en voor in de muur. Hooghuis. E Maakt u ook maar eens een om• GEMAKKELIJK TE PLAATSEN verluchtingsrooster metje langs de Gravin Elisabethlaan, waar na voor de kruipruimte. (NIEUW!) zoveel jaren eindelijk werk wordt gemaakt van de aanleg van een park met wandelpaden. Het plan voor de beplanting werd opgemaakt door de tuinbouwschool, die nog dit voorjaar klaar zou moeten zijn met de uitvoering ervan. L De activiteitenkalender voor mei voorziet verder het bezoek van CMB V aan Bouwspecialiteiten pvba Pannoc Chemie te Heren tals, met een voorIndustrieweg 7,2320 Hoogstraten, Tel. 031314 4755 dracht over 'Laat de zon schijnen, niet schaden' op donderdag 5 mei. Op 7 mei organi19

1

lij 4 Hergers 'h


Jrirri-

ftJ

Hebt udat ook? Dat u kriebels krijgt als u aan mei denkt' Ik wel Ik hou het amper uit Hoe zou dat toch komen 9 Ik weet niet neem nu het woordje zelf.Mei Een woordje van niks eigenlijk Slechts drie letters lang Maar het zit m niet zozeer in het woord zelf, het gaat vooral om wat het allemaal oproept Bij m ij toch Ik associeer er uitsluitend leuke din gen mee Ik hoef ze niet op te sommen u kent ze Mei is synoniem voor plezier, dat moet duidelijk zijn Zullen we daarom een ding af spreken' In mei zijn we allemaal blij Een maand lang Moet kunnen E Moet teL-er

o

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. ,.

j

*J

M

T' "

.

)

kunnen in dc Mussenakker. Want daar he l

voorstellen dat bijna 20 jaar later er nog steeds zoiets als een jeugdcafé zou bestaan in Meer. En toch is het zo. Akkoord, 't Kelderke ging na een drietal jaren ten onder, maar op 28 april 1973 nam de Mussenakker de draad weer op. Om hem niet meer los te laten, want we zijn nu 15 jaar later en de Mussen akker is er nog steeds. Er werd ondertussen wel verhuisd van de parochiezolder naar de Donckstraat, maar ondanks enkele zware inzinkin gen biedt de Mussenakker nog steeds een eigen ontspanning aan de jongeren uit Meer en omgeving, En daar kunnen we slechts diepe bewondering voor hebben. Ik ga hier niet heel de geschiedenis nog eens navertellen, dan zou ik een boek moeten schrijven. En daarbij, wat voorbij is, is voorbij. We moeten niet in het verleden leven, daar word je oud van. De toekomst, daar gaat het om. En die ziet er, wat de Mussenakker betreft, schitterend uit. Uiteraard wordt de vijftiende verjaardag uitgebreid gevierd. De feestelijkheden barsten los op zaterdag 30 april. En hoe. De onvolprezen Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band speelt dan op de plaats waar vijf jaar geleden de groep ontstond. Een dubbele verjaardag dus. Ongetwijfeld zal dat aanleiding zijn voor een rock 'ii rollfestijn zonder grenzen. Tussen twee setjes van NonkelNey in zal dan de legendarische Cryptic Skull het podium bestijgen. Na zes jaar stilzwijgen geeft deze groep speciaal voor het 15-jarig bestaan een reünieconcert. Leden van dit in 1970 ontstane combo zijn de volgende heren: Jos Haest, Jos Herrijgers, Rik Grauw,nans, Mil Gijsbregts, Jan en Mark Dufraing. U merkt het, ouwe jongeren reeds, maar wèl mannen van het eerste uur met een nog steeds luidkloppend 'rock and roll heart'. Voor iedereen die

'

*'

k1 De 6-jarigen i'an Meer -

de Mussenakker in z 'n haar hart droeg en draagt, is deze avond een must. De boodschap is: be there or die. El Ook zondag 1 mei is

niet van de minste. 's Namiddags wordt een jamsessie voorzien door bekende en oribekende muzikanten. Allicht zullen er ongekend hoge muzikale toppen gescheerd worden en wie weet steekt er een nieuw wereldtalent de kop op. Dat wilt u toch niet missen, veronderstel ik. Om het feest voorlopig af te ronden treedt 's avonds de Crew op, een groep die niet meer voorgesteld moet worden. Hun interpretatie van de blues- en rockmuziek is outstanding. Al bij al, een hels weekend, geef toe. Bereid u dus voor, want heel de viering gaat constant tekeer onder het motto 'The sky is the limit'. En het is nog niet gedaan. Op vrijdagavond 6 mei staat een oudiedenavond geprogrammeerd. Opnieuw een must voor alle Mussen van toen en nu. Tijdens deze avond zal een Top 100 aller tijden gedraaid worden met de medewerking van Radio Cosmos. 's Zaterdags 7 mei is het dan de beurt aan twee jongere groepen: Too cute en New Religion. 0 nieuw zal u zich kunnen koesteren in de swingende armen van de rockmuziek. U wordt verwend. Of wat dacht u van zondag 8 mei wanneer er zowaar een spaghetti-namiddag ingericht wordt. En dan... is de viering voorbij en kan het gewone leven weer z'n gang gaan. El Niet dat u dan thuis moet blijven, Zeker niet. U kan bijvoorbeeld op zondag 29 mei de vlooienmarkt bezoeken die de brassband Ste Rosalia dan organiseert in de Zaal voorKunst en Volk. Ter gelegenheid van die vlooienmarkt zal de drum- en brassband Ste Rosalia een dag eerder, op zaterdag 28 mei,

een optocht houden door 't dorp Diezelfde dag kan van 14.00 u. tot 17.00 u. het te koop aangeboden materiaal bezichtigd worden in hogergenoemde zaal. Dat bezichtigen kan ook 's anderendaags nog van 10.00 u. tot 12.00 u. De eigenlijke verkoop begint om 13.00 u. Mensen die nog iets zouden hebben voor deze vlooienmarkt, kunnen nog altijd telefoneren naar 315 74 22. Dit initiatief van de brassband lijkt mij een unieke gelegenheid om als dorpsgenoten nog eens ergens bij elkaar te zijn, iets wat toch al te weinig gebeurt in ons dorpje. Trouwens over de brassband gesproken, zij gaf op 22 april II. in Zaal voor Kunst en Volk een lenteconcert in samen werking met brassband St. Jan Baptist uit Wortel. Dit concert kende een grote bijval. De uitgevoerde werken van beide bands werden ten zeerste gewaardeerd door de talrijk opgekomen luisteraars. Een pluim op hun hoed, heel zeker. El En wat hebben

we nog deze maand? Niet veel, helaas. Hoewel er waarschijnlijk nog heel wat te doen is in Meer, ben ik al bijna aan het eindje van mijn latijn. Mijn naam en adres staan nochtans duidelijk boven deze rubriek, maar nog steeds laten veel verenigingen het na mij op de hoogte te brengen van hun komende activiteiteri. Moeilijk is het niet, een telefoontje is genoeg en ik zorg ervoor dat er over uw activiteit bericht wordt. De KWB weet dat. O maandag 2 mei houdt zij met de KAV een be zinningsdag in Scherpenheuvel en op donderdag 12mei (Hemelvaartsdag) is er uiteraard de Rerum Novarumviering. Lii KFC Meer liJkt nu (17april) definitief uit het diepe dal zei &ptri e,i (4e THUUte ,C.UI(UWfl Vuil UC IUUI -

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT 25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77 20

ste tijd hebben het degradatiespook een flinke 'shot' richting St. Lenaarts gegeven. Bravojongens, we zijn trots op jullie. Alleen vinden wij het doodjammer dat deze reddingsoperatie ten koste moest gaan van de erg verdienstelijke Luk Van Kerkhoven. Bedankt voor alles Luk. El De opmerkzame lezer heeft

waarschijnlijk de foto gezien die deze rubriek een beetje aanschouwelijker maakt. Waar gaat het om? Het zijn de 65-jarigen van Meer die trots de lens inblikken. Zij kwamen op zaterdag 26 maart bijeen en geef toe, ze zien er op hun oudere dag nog steeds schitterend uit. Houden zo, jongens en meisjes. El Zo, mijn woorden zijn op. Maar weet u wât? Volgende maand schrijf ik u weer. Geweldig hè. Nee, geen dank. •


DORPSNIEUWS

De Wereidwinkel ook in eigen dorp!

Diamant in Meer

1 $4

\

Een cliaman ten echtpaar: Pieter van de Meer en L t ei ina (,roenetc/d uit de ,Vachtegaallaan 16.

Regen in mei, gras in de wei.

Mei niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook het vat.

i

Wereldwinkels verkopen produkten en geven informatie. Wat zij verkopen, komt uit de Derde Wereld en de opbrengst van die verkoop komt de plaatselijke bevolking ginder ten goede. Niet alleen de producenten zelf de boeren aldaar - krijgen hierdoor een rechtvaardig loon voor hun arbeid, ook de anderen worden hierdoor geholpen, via projecten als gezondheidscentra e.d. Bovendien zijn de Wereldwinkels informatiecentra over de toestand in de Derde Wereld ze volgen de aktualiteit in deze landen op dc voet en stellen deze informatie graag ter beschikking van elke geïnteresseerde. In Floogstraten bestaat al 10 jaar zo'n Wereldwinkel in de Gelmelstraat. Iedereen is daar van harte welkom op vrijdag van 16u tot 17.30u en op zaterdag van 10 tot 12u en van 14u tot 16u. Wat velen echter niet weten, is dat er in de omliggende dorpen ook verkooppunten zijn waar men terecht kan om Derde Wereldprodukten te kopen. Het zijn de zgn. wijkwinkels waar de meeste produkten van de Wereldwinkel te koop zijn. De dichtstbijzijnde wijkwinkels zijn: In Meer: Jeanne Maes, Meerleseweg 62. In Minderhout: Lieve Noels, Castelréweg 1. In Wortel: Griet Goris, Poeleinde 30. In St.Jozef-Rijkevorsel: Walter Anthonissen, Meir 3 (Café Vriendenkring). In Merksplas: Guy Mertens, Schuttershofstraat 50. U bent er welkom. Were/dwinke/, Ge/me/straat 5

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.5211 21


_ä7

ft

@n(@ Ü

Zou na de druilerige, miezerige winter het jaar dan toch nog goed worden? De Paasvakantie was alleszins een veelbelovende inzet van (hopelijk) een goed jaar. Ondertussen is Wortel een paar straten rijker geworden. De nieuwe verkaveling langs de Beukendreef en aansluitend bij de vroegere verkavelingen, is intussen afgewerkt en ook aan de eerste huizen wordt al gewerkt. Ook aan het voetbalveld werd door een aantal KWB-ers duchtig gewerkt. Ze zorgden voor ruimere kleedkamers, in ruil voor het gebruik ervan gedurende een aantal jaren. Wortel groeit en de leefbaarheid van de plaatselijke middenstand wordt weeral groter. LII Behoudt Wortel in de komende

jaren zijn postkantoor? Natuurlijk, maar veel hangt af van de klanten van het kantoor zelf. Hoe meer klanten er komen, hoe meer kans dat het kantoor nog vele jaren blijft bestaan. Vermindert het aantal klanten, dan is de kans erg groot dat ook het postkantoor verdwijnt. U kan op het kantoor terecht voor de courante eenvoudige bewerkingen zoals betalingen, onivan gen van assignaties, postzegels en gele briefkaarten, Z-kaarten enz. Het kantoor is open van 11. 15u. tot 12. 15u. De postbode zal u graag voorthelpen. E We gaan eens zien wat er de volgende weken in Wortel zoal gebeurt. Zaterdag 30 april treedt in 't Slot de groep 'Puinhoop' op. De B.G.J.G. en de K.V.L.V. organiseren vanaf 2 mei weer elke maandagavond fietstochten in de omgeving. In een gezapig tempo worden een aantal mooie fietsroutes gereden en onderweg wordt gebabbeld en gezwansd, kortom een ideale gelegenheid om tenminste 1 avond per week uw t.v.-verslaving te doorbreken en uw fysiek wat op peil te brengen. Afspraak dus elke maandagavond om 19.30 u. in De Boomkes. 13

Dinsdag 3 mei organiseert de KVL Veen bijeenkomst voor de oudere leden om 13.30 u. Het thema dat behandeld wordt tijdens deze namiddag is!. 'Grootmoeders voelen zich jonger. 'Donderdag 12 mei doen in onze parochie weer een dertigtal kinderen hun eerste kommunie. Tijdens dit weekend van 0. H. Hemelvaart zal het in Wortel erg druk zijn. De KWB ontvangt weer de mensen van het Franse Randonnaj waarmee men al enkele jaren verbroedert, tegelijkertijd wordt ook op zaterdag 14 mei Rerum Novarum gevierd. EI Ook in en om het Slot zal het erg druk worden. Het Hemelvaartweekend valt immers samen met de Slotfeesten. Eén van de hard wer-

t__,

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96. 8

.

-

..

:

Q

t

kende klubs van 't Slot stelt zijn werk tentoon gedurende deze dagen. Op donderdag 12 mei van 10.00 u. tot 18.00 u., zaterdag 14mei van 14.00 u. tot 18.00 u. en zondag van 10.00 u. tot 18.00 u. is deze tentoonstelling vrij toegankelijk. U kan er fotowerk bekijken van Marcel De Bruyn, Rik Drossaert, Rie Kimpe, Romain Krols, Patrick Leysen, Leo Renders, J05 Sommen, Wim Strijbos, Jan Van Opstal, Jeanne Van Ostaeyen, Mark Van Overveidt en Ingrid Wuyts. In het kader van deze Slotfeesten zijn ook optredens voorzien van 'J.P. Band' op zaterdag 14 mei en van 'The Night Crowd Bluesband' op zondag 15 mei. De derde aktivititeit van dit weekeinde is de toeristische Autozoektocht. U kan hieraan deelnemen op zondag 15 mei vanaf 13.30 u. Inschrijven moet gebeuren van 10.00 u. tot 14.00 u. EI Op woensdag 18 mei komt de KA V bijeen in de parochiezaal. Er wordt een

naailes ingericht met thema: 'We maken een vakantiebroek'. Dus al wie reeds denkt aan de vakantie en nog geen broek heeft, moet zich melden in de parochiezaal. Regelmatige bloedge vers die in Hoogstraten bloedgeven moeten deze keer opletten dat ze zich niet van datum vergissen. De eerstvolgende Bloedaf-

name is op Woensdag 1juni. EI En om af te sluiten nog een kleine nabeschouwing bij de Wortelse inrichting van het Provinciaal kampioenschap voor kadetten en nieuwelingen dameswielrennen. De wedstrijd voor kadetten werd gewonnen door Martine Schepers maar de meeste aandacht ging uiteraard naar de wedstrijd voor nieuwelingen waarin plaatselijke favoriete Sabine Snijers meestreed voor de ereplaatsen. Ondanks konkurrentie van o.a. Luik-Bastenaken-Luik en de voetbalmatch Zwarte Leeuw-Germinal waren de supporters talrijk opgekomen voor de wedstrijden. De Organisatie verliep bovendien vlekkeloos en ook het goede weer was van de partij. Maar nu de wedstrijd zelf. Tot aan de eindmeet bleef Sabine bij de beslissende kopgroep die uit dertien dames bestond. In de eindsprint moest zij slechts de duimen leggen voor dames waarmee ze regelmatig moet kampen: Lydia Van den Bossche en Sabine Van de Vijver. Sabine Snijers werd dus eervol derde (en tweede in het Provinciaal Kampioenschap na Sabine Van de Vijver). Een prachtige prestatie dus voor Sabine en een pluim voor de inrichtende klub die ons hopelijk nog op enkele organisaties trakteert.•

PEUGEOT - NOVY - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA - BATAVUS

ELECTRO HANDEL

0

0 w

'uw fietsenvakman'

w

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen Hoofdverdeler van GAZELLE

wi

>1

N

cr

I

-,

2328MEERLE Tel

03

315.78.17

2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03 / 314.51.86

N

1

c 1

4 m

z In

c 0 In

4

0 -1 PEUGEOT - NOW - MINERVA - VESPA - HONDA - SPARTA - BATAVUS

22

rn c

Groot Eyssel 11

Vrijheid 150

-J

N nl 1


UU Gi1 BJT Ü UÜ

1

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Op 9 april werd er duchtig gefeest in de wijk Dorp-Zuid ter gelegenheid van het diamanten huwelijksfeest van Karel Adriaensen en Joanna Van Breda. De geburen zorgden voor

de gepaste feeststemming en onder de opgewekte tonen van de Kon. Fanfare De Marckezonen wandelden de jubilarissen en hun familie naar de kerk waar de dankmis werd opgedragen. Daarna trok men in stoet naar de parochicL.lal vuur de receptie, hierbij sloot ook het gebuurtefeest aan en er werd gefeest tot vroeg in de morgen, hupfaldera! Meer over dc jubilatisen lees je elders in dit blad! H Vreugde om lang leven, droefheid bij afsterven van een lang leven. Het ligt allemaal toch zo dicht bij mekaar. Enkele maanden geleden was er grote vreugde in Heerle bij de viering van het diamanten huwelijksfeest van Corn eel Braspenning en Li sa Van Lut't. Lisa, die al geruime tijd sukkelde met de gezondheid, is op 12 april overleden in het A.Z. St.-Jozef te Turnhout. Aan Corneel en de familie bieden we onze innige deelnemning aan! I Het leven moet verder en de K.L.J. is ondertussen ook aan zijn 60-jarig beslaan toe. Dit werd gevierd door de jongelui in de loop van de maand april beginnend bij een dankmis en eindigend met enkele dansavonden. Zou dat nu echt het einde zijn van de statige eiken langs de rijksweg Hoogstraten-Meerle? Ook de huis aan huis bestelde 'rechizetting' gelezen van onze burgemeester A lfons Jansen? Daaruit citeer ik het volgende. 'Er zijn nog altijd personen die liever bomen zien dan mensen en er zich niet o,n bekommeren dat er ieder jaar slachtoffers vallen. 'Dit is toch een klein beetje te eenvoudig gesteld, meen ik. Voor mijn part, voor andere boordbeivoners misschien niet, hoeven die bomen helemaal niet te verdwijnen al hoewel wij ook de ongemakken van in- en uitrijden duidelijk ervaren. Zijn ze kaprijp, vol ledig akkoord, maar dan zal een nieuwe beplanting zeker op zijn plaats zijn. Met een beroll woestenij is zeker niemand gediend en de tijd dat alles opgeofferd moet worden voor de gouden belastingskoe, die auto heet, is toch ook wel achter de rug. Of vergis ik me! Hopen we maar dat uiteindelijk een gezonde oplossing voor deze weg uit de bus komt tot tevredenheid van iedereen! El En de K.W.B. vierde weer feest! K.W.B.-voetbal bestaat 15 jaar en deze gebeurtenis liet men zo maar niet voorbijgaan. In de loop van die 15 jaar zijn meer dan 60 spelers aangesloten geweest en hieruit selecteerde men een team om het tegen 'Boskant' op te nemen. Dit alles vond plaats op 22 april. L Hoe is het afgelopen met Kapellekesker,nis? De gehuchten tocht verliep wel onder een siralende zon maar in ijskoude noord-oosten wind. Het hoogtepunt werd ongetwijfeld de playback-wedstrijd op zaterdag 16april. Vooral het jonge volkje zette hier zijn beste beentje voor en een enthousiast publiek mocht de Minderhoutsestraat als de grote winnaars toejuichen. Proficiat! April is voorbij, de meimaand hangt in de lucht. Op zondag 1 mei doen de eerste kommuniekantjes hun intrede in het kerkgebeuren en op zondag 22 mei, met Sinksen, is het de beurt aan de vormelingen. Op zondag 15 mei vindt er een ruitertornooi, ingericht door

de L.R.V., plaats in de Blauwbossen en op woensdag 18 mei organiseert de K.B.G. een dansfestival. Mei, de bloeimaand, de na-

tuur vindt zijn pracht terug, de dagen lengen weer met 1.24 u.! Veel zon, studeer- en tuingenot! •

huiiGhQQr uIcI"cèr

wand- en vloertegels I'uI'r bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

IuI'r SwischQQr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit! 23


DORPSNIEUWS

Diamant te Minderhout

'Toen was de dorpsonderwijzer een autoriteit!' Schoolstraat 5 te Minderhout, vlak tegenover de vroegere gemeenteschool. Dè plaats waar het leven van de diamanten jubilarissen, Karel en Joanna, zich voor een belangrijk deel heeft afgespeeld. Karel, de man met het krijtje, de strenge blik, de vermanende vinger, de heldere stem, maar het warme hart voor zijn leerlingen. 'Hetgeen de meester zei, was evangelie voor kinderen èn de ouders; zoals de meester handelde, was het goed!' Joanna, de vrouw achter de schermen, de innemende huisvrouw, de duivel-doet-al, kortom een sterke vrouw! ...

Karel Adriaensen aanschouwde de eerste zonnestralen op 15juli 1902 te Merksplas en echtgenote Joanna Van Breda had het hem reeds een jaartje vroeger voorgedaan, namelijk op 30 augustus 1901, ook te Merksplas. Twee 'spetsers' ten voeten uit van geboorte. Het gezin Adriaensen liet Merksplas voor wat het was en het trok naar Wortel-Kolonie waar vader de job van 'gardien' uitoefende en hier kwam Karel, met zijn broers en zusters, vijf in totaal, tot ontplooiing temidden van de lekkere harsgeuren en de ruisende winden van de prachtige bossen. Gezond leven moet het er alleszins geweest zijn want van de vijf kinderen zijn er nog steeds drie in leven. De oudste en de jongste zijn overleden. Joanna groeide op in een gezin van zes kinderen waarvan zij alleen nog leeft. De laatste stierf in 1971. Haar vader, die maalder was in de windmolen te Opstal, Merksplas, stierf plots op 40-jarige leeftijd in de maalderij, op een zak graan. Moeder bleef met zes kinderen onder de tien jaar over en het bedrijf moest voort. Een beeld van haar vader heeft Joanna niet, zij heeft hem trouwens nooit gekend en foto's waren in die tijd nog zeldzaamheden. Zo moest er al vroeg in het bedrijf geholpen worden en voor zakken van 50 kg draaide ze haar hand niet om. 'Ik kon de molen al vlug goed opstellen en ik denk dat ik het nog zou kunnen!' Op een gegeven moment leerden ze mekaar kennen en in 1923 trouwde het jonge stel; het vestigde zich in de Gelmelstraat te Hoogstraten. Nadien, in 1934; lieten ze zich een woning optrekken door de Bouwwerken F-lorsten op de plek waar ze nu nog wonen. Natuurlijk had dat iets te maken met Karels bezigheid. Reeds in 1921 werd hij hier aangesteld als onderwijzer aan de gemeenteschool in het iste, 2de en 3de leerjaar! Waar gestudeerd? In Sint-Truiden en het laatste jaar te Maasmechelen om reden dat de Truidense 'Bisschoppelijke Normaalschool' opgedoekt werd. Hoe ik in Limburg terecht gekomen ben? Toevallig! Ik had een kozijn die daar afstudeerde juist toen ik mijn lagere school achter de rug had. Hij vroeg me om naar Sint-Truiden te gaan want dan kon ik heel zijn boeltje, boeken, bed, enz. overnemen. Zo ging dat in die tijd. De beslissing was vlug genomen. Het was me wel een tijd! Naar huis komen, deden we maar één keer per tri. mester, stel je voor als jong broekje! De verbindingen waren ook zo slecht dat we er ro24

yaal een dag voor nodig hadden om de verplaatsing te doen. Het was ook een harde tijd! Oorlogstijd van '14-'18! Weinig en daarbij nog archi-slecht eten. De uiterst strenge winter van 1917 ligt me nog vers in het geheugen. De ratten en muizen, die natuurlijk ook honger hadden, knabbelden stukken Ieder uit onze schoenen, de lampetkannen in onze 'chambrettes' bevroren en sprongen kapot. Tijdens een schoolwandeling passeerden we een suikerbietenveld dat stormenderhand ingenomen werd en een boer die 'peeën' aan 't kuisen was, was eraan voor zijn moeite. Het laatste jaar van onze opleiding moesten we dan naar Maasmechelen en wij werden daar geboekstaafd als de eerste afgestudeerde onderwijzers. Samen met mijn twee zonen, Jos

werden binnengelaten en ik maakte me bekend als oud-leerling van de lichting '21. Je had die man zijn reactie eens moeten zien, een open mond van verbazing, hij verschoot zich werkelijk een ongeluk. We wandelden door de gangen waar al de foto's hingen van de afgestudeerden. Helemaal aan het einde prijkte inderdaad de foto waar ik als 'broekventje' stond te glunderen. Dat doet je toch wel wat want intussen is er toch een heel leven als het ware voorbijgeflitst! Tien kinderen hebben de jubilarissen het Ievenslicht laten zien. Leo, de tweelingbroer van Herman, stierf echter reeds na acht maanden zonder voorafgaandelijke ziekteverschijnselen. Zomaar plots. Acht jongens op een rij, daarna nog twee meisjes. Een kroostrijk gezin! Hieruit ontsproten 18 kleinkinderen (9 meisjes en 9 jongens), 10 achterkleinkinderen (5 meisjes en 5 jongens). Knap verdeeld zoals je merkt. Drie zonen hebben vaders voetsporen als onderwijzer gevolgd. Twee ervan zijn reeds op pensioen en de derde is ook al sterk aan 't verzinnen om de stap te wagen. Vader op pensioen, bijna drie zonen in dezelfde situatie. 'Toch een bewijs dat we stilaan een dagje aan 't ouder worden zijn!' Dan moet je bedenken dat Karel reeds 35 jaar van de pensioenvoor delen geniet. Een dure vogel voor vadertje staat! In 1953, op 53-jarige leeftijd, legde hij het krijtje definitief in het bakje, hing de stofjas aan de muur, en dit om gezondheidsredenen. Totaal overwerkt! Van 1945 tot 1953 oefende hij het hoofdonderwijzersambt uit, in opvolging van meester Waterschoot, met alle verantwoordelijkheid die de job meebrengt, en daarbij verstrekte hij nog onderricht aan de leerlingen van het Sde, 6de, 7de en 8ste leerjaar. Klassen van bijna 60 leerlingen waren helemaal geen rariteit. De landbouwschool en de gewestelijke landbouwschool, waar hij optrad als lesgever, brachten nog een pak werk mee, ook de bibliotheek werd hem toevertrouwd en secretariaat van de bond van de kroostrijke gezinnen kon er ook nog net bij als toetje. Van een dorpsonderwijzer werd in die tijd enorm veel

99 BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES

/Pvba De pas a/gestudeerde onderwijzer.

en Hugo, ben ik vorig jaar de school nog eens gaan bezoeken. Ik verlangde ernaar om ze nog eens terug te zien. Daar aangekomen en na enig zoekwerk, belandden we bij een gebouw. Toch een beetje vreemd want ik had altijd nog een nieuwe inrichting voor zijn ogen en hier had de tand des tijds toch al deerlijk aan geknaagd. Begrijpelijk na 70 jaar! Wij

JOOS en GERDA CROES-ROM BOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91


DORPSNIEUWS

Barbie My littie pony MB Spellen Garfield

gh

Wenskaarten nieuwe collectie Gespecialiseerd in kleine kadootjes Nuttige geschenken voor Eerste en Plechtige ** Communie De laatste nieuwe artikelen in pluche Koop bij ons, zo steunt u het Wereld Natuurfonds

VAN BERGEN Ei Co Gelmeistraat 30- 2320 Hoogstraten Tel. 0313147750

Fier temidden van hun kroost. Boven van 1. naar r.: Jan, Louis, Alex, Jos, Herman en Enjiel. Onder van 1. naar r.: Maria, Karel en Joanna, Hugo en Gemina. verwacht! Na een tijdje geraakte de maat toch vol, het eten ging niet meer naar binnen, de slaap liet het afweten, en de dokter stelde hem voor de keuze: èfwel stoppen, ôfwei binnenkort zonder twijfel onder de groene zoden in de schaduw van de kerktoren. De knoop was vlug doorgehakt! Sindsdien heeft hij zich nog geen moment verveeld. Jef Desmedt hoorde van mijn oppensioenstelling en hij bood me, volgens hem, een gezond tijdverdrijf aan. Hij garandeerde al lachend dat ik binnen de drie maanden zou genezen zijn als ik zijn raad opvolgde. Ik benieuwd natuurlijk! Zo belandde ik bij het Veekweeksyndicaat als schetser. Tweemaal per week deed ik mijn ronde, per brommer, van Meerseldreef tot Zondereigen, met inbegrip van Rijkevorsel en Merksplas, bij de boeren om daar de pasgeboren kalveren van de elite-ouders, dieren met een stamboek, te gaan schetsen. En inderdaad, na enkele maanden voelde ik me zo gezond als een vis in 't water en zo vrij als een vogeltje in de blauwe hemel. De frisse lucht, het buurten met de boeren, het verkwikte me. Elf jaar heb ik dit volgehouden en toen dacht ik eraan om echt op pensioen te gaan. Ja, dag Jan, weer kwam Jef Desmedt op de proppen met de vraag of ik met de Raiffeisenkas wou beginnen. Na enig tegenpruttelen heb ik dat dan toch aangenomen tot in 1967. Toch ook wel eens ontspanning genomen? Jazeker! Vissen deed ik graag. Samen met Marijn Roeien en Jaan Faes heb ik wat afgevist aan de Krommenbeek en het aantal snoeken dat we in Meerseldreef gevangen hebben, kun je op een kar niet laden. Een visbond bestond er nog niet en wij hadden het zogenaamde 'groot patent'. Daar mocht je overal mee vissen en ook op alle soorten. 's Morgens legden we 40 â 50 haken en 's avonds haalden we de buit binnen. Aan mijn kleinkind Dirk heb ik later mijn visgerief gegeven. Ook een echte! Dag en nacht zou die jongen naar zijn dobber kunnen turen. Het voetballen trok me ook wel aan, vooral toen mijn zonen Emiel en Hugo de shoes aantrokken. Ze hebben trouwens beiden in het eerste elftal van Hoogstraten VV gespeeld. Nu tuinier ik nog een

beetje, maar heel rustig aan, wat harken, wat onkruid wieden...! Joanna heeft zonder twijfel ook een gevuld leven achter de rug met de zorg voor haar groot gezin. Bij K.V.L.V. was ze aangesloten maar voor de rest waren er niet teveel buitenhuisactiviteiten. In naaien en breien was ze een kraan, dat deed ze graag, dat was haar ontspanning! Niets liever dan de hele zondagnamiddag breien als het hele kroost naar her en der uitvloog. Vroeger mocht dat echter zo maar niet, op zondag werken was verboden door de kerk. Toch eigenaardig, haken mocht wel, breien niet! Gods wegen zijn ondoor grondelijk! De toenmalige pastoor van 't Hoogstraatse Begijnhof hield daar regelmatig een donderpreek over maar de Minder houtse pastoor, De Bougne, had daar toch heel andere ideeën over.

Verleden jaar gingen Joanna en Karel beiden een tijdje 't sukkelstraatje in. Operaties, ziekenhuis, langdurig herstel... ! De dag van thuiskomst moet een gevoel van opperste geluk geweest zijn! Joanna is nog niet zo goed te been, maar ze werkt er hard aan. Ook zaterdag 9 april 1988, de dag van de viering van het diamanten paar, was een prachtige dag voor de jubilarissen en familie. Joanna en Karel, wij duimen voor nog veel gelukkige dagen!!•

25


4-

-

MáW4

April is voor Meersel-Dreef meestal het begin van een nieuw toeristisch seizoen. Met het goede weer rond Pasen nam ook de drukte weer toe op de Dreef. De plaatselijke caféuitbaters stelden hun terrassen op en het was er goed toeven in een hoekje uit de wind. Het Paasweekend is ook één van de drukste weekends wat kerkgangers betreft. Ongeveer een 4000 mensen kwamen er een Mis bijwonen. Als je niet op tijd in de kerk kwam, liep je het risico van recht te moeten blijven staan. Maar ja, Meersel-Dreef is dan ook iets speciaals natuurlijk. Van heinde en ver komen ook weer de traditionele fietsers die Meersel-Dreef als halte of einddoel kiezen om er even te verpozen en een kopje koffie te drinken. Vooral het fietspad langs de Mark van Breda tot Meersel-Dreef is een ideaal uitstapje voor vele mensen. Er wordt door de Dreveniers wel eens gesakkerd wanneer ze zelf met hun auto niet voor- of achteruit kunnen komen op de Dreef, maar de meeste mensen houden toch van die gezellige drukte. Er is wat te zien, voorbijgangers worden besproken en nagekeken. Dikwijls overvalt iemand de Dreef met een rare auto, koets of huifkar of een andere

Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86. attractie. Soms zie je de Dreveniers meewar nig kijken naar de files van de grens tot aan het klooster. 'Waar komen ze toch allemaal vandaan?', hoor je ze dan zeggen. Moest het nu elke dag zo druk zijn dan zou het wat anders zijn, dan zou het plezier er snel af zijn. Een attractie was er ook op zondag 27 maart. Plots verscheen de brandweer en de politie op de Dreef. Al het verkeer werd stilgelegd. Er ontstond een file naar hel klooster en geen mens wist er wat er aan de hand was. Tot er Nederlandse Zwaantjes over de Dreef kwamen gereden met in hun kielzog een heuse koers. Een bonte mengeling van renners vlogen over de Dreef richting grens met een sliert volgwagens er achter aan. Achteraf vernamen we dat hei de ronde van de Baronie was die even van de Belgische kinderkopjes kwam proeven. [1 Over die kinderkopjes

gesproken, daar hopen we onderhand vanaf te zijn. Ik vertelde u al dat de plannen daaromtrent al goedgekeurd waren door de gemeente. Inmiddels ook door de provincie en door Brussel. Na goedkeuring van de wijziging van de rooilijn kan men de aanbesteding doen. Hier in Meersel-Dreef gingen een tijd-

je terug geruchten dat men al begonnen was met de rioleringswerken. In de Oude Tramweg was men al buizen aan het leggen. Van die smalle zwarte. 'Dat zijn zeker de persleidingen', werd er gedacht. Het ging echter om gasleidingen, dus loos alarm. Er wordt trouwens wat afgegist op de Dreef. Iedereen weet wel van 'mensen die het kunnen weten' het één en ander te vertellen. Jammer genoeg blijken deze berichten meestal niet (helemaal) juist te zijn. Maar ja, je moet toch over iets kunnen praten, dat zal zo in elk dorp wel zijn, zeker. L Ondertussen verscheen ook een nieuwe 'STUW', het plaatselijk blad van de dorpsraad. Met verenigingsnieuws, nieuws op het front van de huisvesting en de riolering enz. Ook van de hand van onze wijkagent, politie-inspecteur Vic De Saeger, verscheen een artikel in de STUW. Een uiteenzetting van de taken van een politieagent. Dat blijken er heel wat meer ie zijn dan u en ik we/denken. Ook staat er een artikel in over de dekenale bedevaart naar Meersel-Dreef van 15 augustus, O.L. - Vrouw ten hemelopneming, t.g. v. de afsluiting van het MA RIA -jaar. Vanuit al de parochies van de dekenij 1-loo gstraten zullen erfamilialefiets- en autozoektochten georganiseerd worden, met als einddoel het klooster op de Dreef. Omstreeks 15u30 zal fv!gr. Paul Van den Berghe swîien met dc ver schu/lende pui UL /iirpricstcrs ecn plechtige F1 Mis opdragen ier cie vw, O.L. Vrotni', op geluisterd door de verschillende kerkkoren van de dekenij en de fanfare Van Meersel Dreef. Tegelijkertijd zal in de Si. -LuL iuÂupel een tentoonstelling plaats vinden over de verschillende straal- en veldAupdlctje.s van heel de dekenij Hoogsiraten. Het belooft een drukkc dag te ii'orden Pl Als u rin bij het lezen van al liet ,organnde spijt krijgt dat ii

niet in Mrcrsel Dreef woont, dan nog het vol Meersel Dreef kampt met een nijpend tekort aan woongelegenheid. U moet jaren geduld hebben om hier een huis te kunnen huren of kopen, of u moet er warmpjes inzitten om te kunnen concurreren met Nederlandse kopers. Al jaren wordt er gevraagd om meer woongelegenheid en dan denken we vooral aan een wijk met goedkopere bouwgronden of/en woningen. Onlangs werd op een algemene vergadering van de dorpsraad van Meersel-Dreef deze verzuchting voorgelegd aan schepen Karel Aerts, lid van het [O.K. Hij beloofde het voor te leggen in de vergaderingen van het I.O.K. Onder stimulans van onze plaatselijke mandatarissen Thérèse Coppens en Jaak Snijders werd nu reeds een onderzoek ingesteld uaai di. mogelijkheden te Meersel-Dreef. Ook vanwege de transportzone kwamen er verzoeken om meer woongelegenheid te Meer en te Meersel-Dreef. Kortom de procedure werd in gang gezet. Als alles lukt zal het toch nog vier tot vijf jaren duren vooraleer alles in kannen en kruiken is. Misschien loopt het wel uit op een sisser. Niemand kan voorspellen wat er in de volgende jaren op politiek gebied mogelijk en onmogelijk is. Maar hier te Meersel-Dreef geldt het gezegde: 'Hoop doet leven'. Pl Vorige maand geildL.

In de l4eeA van 11 april k,ee' het Maria-park een grote sdioon,nauÂheu,i [her poseert ccii gedeelte van de vrijwilligers bij het beeld van de Heilige Theresia.

26

kon u zien en lezen wie er kaartkampioen werd van Meersel-Dreef 1987-88. Eind maart was er nog eens iets ie melden van het kaar-


DORPSNIEUWS tersfront. De kaartersciub van de gepensioneerden zorgde voor enige opschudding. Tijdens een spel Rikken tussen Toon Vermonden, Pater Wilfried Mertens, Trees Vermonden, Betsie Van Opstal (de gever) en Nelly Janssen-Bastiaansen van Strijbeek (ook Meersel-Dreef), presteerde Nelly het van een echte solo-slim te maken met 13 ruitens. Een in kaartersmiddens een raar of zelden voor komende gebeurtenis. Er werd nog lang en breed over verteld en een week later werd er door de trotse Nelly getrakteerd met een glaasje.

d•:

\::'

g "t

Mok 0 0' .0.

.

Op :ondag 27 /11/lOrt weul aa,i (Ja 51.-Liic/tiAapef ntiaijaarlijls e irtidiiu, 0/1? /01/1?? . J)//aIïlanen tractoren wijding gehouden. Op de foto ziel u hoe de leden van de verschillende ruiterclubs uit de o,ngeving, voorbij pater Gardiaan Teuns defileren voor de zegen.

- Bu / It/all // da 1 ijdn (0/ Nc'I/r JI iL kaart.pel van de gepensioneerden een solo slim speelde met 13 ruitens. E De maand mei is de Maria-maand en traditioneel is het dan rond het klooster en in de grot een drukte van jewelste. Uit verschillende dorpen en vanwege verschillende organisaties komen er dan bedevaarders naar Meersel-Dreef. Om deze mensen goed te kunnen ontvangen ondergaat het Mariapark jaarlijks een grote schoonmaakbeurt. Via de preekstoel en het parochieblad worden er vrijwilligers gevraagd. Hoe meer hoe liever want vele handen maken het werk licht(er). Al de beelden die het park rijk is, worden zorgvuldig geschuurd en van mos ontdaan. Dat geldt ook voor de grote beelden zoals het Heilig Hart beeld, de heilige Donatius, Michael en Theresia. De grot wordt volledig gekuist en gewassen tot alles blinkt als een spiegel. De wegen en stoepen worden opgeveegd en gereven. Een heel karwei waar ongeveer een drietal dagen aan gewerkt wordt. Maar het resultaat mag dan ook worden gezien. 13 Voor de maand mei kan ik u nog vertellen dat de K. V. L. V. en de landelijke gilden van heel het gewest, op bedevaart kotnen naar MeerselDreef op zondag 8 mei. De leden van de K.B. G., de gepensioneerden, vergaderen op dinsdag 31 mei. Voor de rest van mei wens ik u veel zonnige dagen met veel wandel-, fiets- of tuin ierplezier. Ten slotte nog eventjes vermelden dat ons ,nissiecomïté een missie-diner organiseert t. v. v. onze mnissionarissen en dit op zondag 5juni. Ze rekenen daarvoor ook op uw steun.

Donder in mei, daar valt hagel bij.

I/o ://!?'IïJ/l7 ,/o Ptoen dec/en de /2-lor/ven hun Plechtige Kommunie. Ze werden gevormd (1uur deken Van Dijck van Hoogstraten. De 6-jarigen deden hun Eerste Komnmunie op Paasmaandag tijdens de H. Mis van half tien. Na de mis werden de Eerste Kommnuniekanten afgehaald mei een koets voor een rondrit langs de wegen van Meersel-Dreef. Een prachtig gezicht.

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat2ü -2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16. 27


DORPSNIEUWS

GIJSBREGTS EI.EKTRO Uitstuitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LIN EX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraot 3 HOOGSTRATEN Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open

iT

Het toerisme hier moet het vooral hebben van 'Oud Goed': Heilig Bloed, Begijntjes Laat Besluit, Kerk en Begijnhof. Ook de gilden horen daarbij al zal de toerist daar niet zoveel van merken. Daarom werd, bij de opening van de Dienst voor Toerisme, het gildeleven eens apart in de kijker gezet door de tentoonstelling 'Drie keer koning is keizer'. Hier een beeld van de opening van de tentoonstelling, op 9 april in het stadhuis.

Jeugdboekenweek 88

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

De Jeugdboeken week van dit jaar stond in het teken i'an de 'Vriendschap'. Boeken over dit onderwerp werden in de bibliotheek tentoongesteld en de kinderen werden uitgenodigd daaruit te kiezen, het boek te lezen en daarna een boekenkaft te ontwerpen voor hun meest geliefde boek. Honderden kinderen gingen op de uitnodiging in en de besten werden beloond met een boekenbon. De bekroonden: Peter Van den Broek, Tim Verschueren, RoeI Schrijvers, Rienk Michielsen, Tom Fransen, Pol MatthĂŠ, Pepijn Hendriks ((niet op de foto), Dries Horsten, Maartje Siebelinck, Marleen Van den Broek, An Vandenberghe.

nn

28


LANDBOUW

Het mestprobleem

Gimme (no mest-)hoop, Johanna Persoonlijk ken ik iemand die, geblindoekt het trajekt ElO AntwcqwnNederlandse grens afleggend (als medepassagier natuurlijk), met een nauwkeurigheid van 100 meter kan bepalen waar Loenhout begint en Minderhout eindigt. Dit komt echter niet in aanmerking voor 'Wedden Dat?' wegens veel te gemakkelijk. Het mestprobleem, dus. Wie de uitstoot van ammoniak in Vlaanderen kaartsgewijs bekijkt, merkt dat de probleerngebieden (West-Vlaanderen en de Noorderkempen) precies die gebieden zijn waar zich ook de grootste concentraties bevinden van varkensbedrijven. Gemakshalve beschuldigen we hier dan ook verder maar de varkenshouders als voornaamste verzuurders van onze bodem. Met de 'sanitaire problemen' (= varkenspest) en de lage verkoopprijzen krijgen ze dus ook nog maar eens deze beschuldiging mee. Nederland, als grootste EEG-producent van varkensvlees en met 12 miljoen stuks (evenveel als er Nederlanders zijn) heeft niet voor niets te kampen met een gigantisch mestprobleem. Ondanks de interimwet (1984) met een produktiestop voor intensieve veebedrijven, de wet op de Bodembescherming en de Meststoffenwet, is de Nederlandse varkensstapel sinds 1984 gestegen met 25¼! Moet er nog mest zijn?

België Indien de jaarlijkse Belgische mestproduktie (geschat op 34 miljoen m 3 gelijk zou verdeeld worden over de totale landbouwoppervlakte, zou er ongeveer 25 ton mengmest per hectare beschikbaar zijn. Dan zou er van een mestberg geen sprake zijn, want de gemiddelde bemesting varieert van 25 tot 75 ton per hectare, afhankelijk van de teelt en de bodemstruktuur. Maar in sommige gebieden (zie kaartje) is er een dusdanige mestproduktie (die in de 'tekortgebieden' best gebruikt zouden kunnen worden) dat er problemen rijzen. )

De meest logische oplossing is dus dat die mest daar ook naartoe gebracht zou worden. Wat in Nederland overigens met grote containers reeds gebeurt. Maar dat is een dure oplossing en zolang het niet écht moet, gebeurt het ook maar niet. Nochtans, en dat is het grote geluk voor het milieu, is overdreven bemesting ook schadelijk voor de teelt zelf. Dus het môet wél.

Milieu Laten we even de teeltschade buiten beschouwing, wat zijn dan de nadelen van overbemesting? In de eerste plaats wordt het oppervlaktewater verontreinigd. Beken en rivieren voeren de weggespoelde stoffen naar de zee, waar ze door aanrijking van stikstof en fosfor - de alpengroei stimuleren, die op haar beurt leidt tot eutrofiëring (= voedselvernijking, echter in de slechte betekenis hier). Overbemesting verontreinigt ook de bodem. Ammonniak wordt door bacteriën omgezet tot salpeterzuur met verzuring van de bodem tot gevolg. In een verzuurde bodem worden voedingsstoffen als calcium, kalium en magnesium uitgespoeld, zodat hij minder vruchtbaar wordt. Anderzijds worden door verzuring metalen vrijgemaakt. Vele ervan zijn schadelijk voor planten (aluminium bijvoor beeld). Vooral bij varkensmest moet daar nog een abnormale kopertoevoer bijgevoegd wor den. In varkensvoer zit namelijk koper om de jonge zwijntjes sneller te doen groeien. Een recente wettelijke maatregel heeft de kopentoevoeging verplicht tot een tweederde inkrimping. Een derde onderdeel dat door over-

t ooraleer dit zw/jntJe als coieletten aan de haak hangt, zal het ruim 1 ton mest geproduceerd hebben.

Zwij nerij Om een idee te krijgen hoe een varken er toch toe komt zoveel mest te produceren, bekijken we even grosso modo de mestcyclus. In ongeveer honderd dagen wordt een big van 25 kilo vetgemest tot een varken van 100 kilo. Dat betekent 75 kilo vlees. Per dag stopt men daarvoor 5 liter water en 2 kilogram voeder in het dier, voeder dat veelal van buiten de regio en zelfs van buiten het land komt. Niet eens de helft van het voeder wordt omgezet in vlees. Een kwart tot een derde is er nodig om het beest in leven te houden. Een ander deel, ongeveer een kwart, wordt niet in het lichaam opgenomen maar verandert in unne en mest. Op een periode van 100 dagen levert onze knorrende lieveling dus zo'n 1000 liter mest, dat bovendien 3 maal meer fosfaten bevat dat runder-mest. 1-1 bemesting wordt aangetast, is het grondwater. In de probleemgebieden (West-Vlaanderen en Noorderkempen) zijn de nitraatgehaltes van het putwater ook het hoogst, volgens de analyses van het instituut voor Hygiëne en Epidemiologie. En tenslotte vormen de mestoverschotten, wanneer ze niet in de bodem zijn opgenomen, een niet imbelangrijke bron van luchtverzu-

250

225

200

175

150 200

225

1

250

De grootste uitstootconcentraties van ammoniak bevinden zich in West- Vlaanderen en in de Noorderkempen. Precies de plaatsen met de meeste varkensbedrijven.

29


LANDBOUW De landbouwer aan het woord

ç!1//

LLnit

Iidt

1 I

/O/Id(I/I/IOïJ(

ring, door ontsnapt ammoniakgas. De bekende zure regen is daar een gevolg van. Weliswaar is hier de industrie en het verkeer een veel grotere boosdoener. Maar toch wordt de bijdrage door de landbouw geschat op 5 â 10¼.

Genoeg gezeurd... • .Oplossingen moeten er komen! De meest logische oplossing, het is daarstraks reeds aangestipt, is het vervoeren van de mestoverschotten naar de tekortgebieden. Omdat mest uiteindelijk voor 90¼ uit water bestaat, zou het nuttig zijn het eerst te laten uitdampen tot een kleinere massa. Dat vraagt evenwel speciale installaties, en wie zal ze betalen? En wie betaalt het dure vervoer? Daar enboven bezit het mest niet steeds de juiste samenstelling die gewenst is in het tekortgebied. Aan iets ingewikkelder oplossingen wordt momenteel hard gewerkt in Nederland. Met een speciaal procédé (Vertech) wordt de verdamping zo rigoureus toegepast dat er enkel een grijs poeder overblijft dat in cement en be-

ei)

ton kan verwerkt worden. In Helmond wordt door Promest een proeffabriek gebouwd waar mest tot 'gewone' kunstmestkorrels wordt omgezet. Daarbij kunnen chemische (mest)-stoffen toegevoegd worden tot de juiste verhoudingen voor de bedoelde planten bereikt zijn. In Delft probeert men biogas te distilleren en in Hoogstraten (Meerle eigenlijk) resideert een vorser (Wim Schippers) die een systeem van versnelde fossilisatie uitwerkte. Dit systeem bestaat erin, u gaat het niet geloven, om uit mest olie en gas te trekken en als restprodukt koolstof over te houden. Meer nog, de bekomen koolstof is van dusdanige kwaliteit dat ze zeer gegeerd zal worden op de wereldmarkt. Wegens plaatsgebrek kunnen we daar nu niet verder op in gaan, maar we houden het nog tegoed. Eén ding hebben echter alle oplossingen gemeen: ze zijn duur. Voorlopig zullen de voorgestelde wettelijke verplichtingen (het bouwen van voldoende ruime opslag) en een goede voorlichting nog het beste rendement geven.

Voor een praktisch zicht op de zaak gingen we nogmaals even te biech ren hij rundveehouder C. te Meerle: Landbouwer C: Kijk, met rundvee hebt ge normaal geen problemen. Als ge abnormaal weinig grond hebt, dan moet ge voeder (bijvoorbeeld maïs) aankopen. En naar de plaats waar die maïs geteeld is, kunt ge met uw mest weer naartoe. Maar varkens worden gevoederd met voeder dat van buiten de streek komt. En dat ligt heel anders. Komen de Nederlanders niet met hun mest naar hier? Landbouwer C: Neen, dat kunnen ze niet meer. Zij moeten verantwoorden waar ze met hun mest blijven. Ze hebben daar allemaal verplicht een 'mestboekhouding'. Want naast een melkkwotum zitten zij ook nog eens met een mestkwotum. De overheid weet van elke boer hoeveel dieren die heeft en hoeveel akkerland. Volgens bepaalde normen (een 150kg fosfaat per hectare, geloof ik) mag die boer dan zijn mest uitrijden. De overschot moet afgevoerd worden. Dat kost die boer 12 â 15 gulden per ton. Wel, ik ken persoonlijk een boer hier iets verderop in Nederland, en die heeft een opslagruimte laten bouwen voor zijn eigen mestproduktie, met een capaciteit van een heel jaar. Die kan dus nog mest stockeren van derden tegen pakweg de helft van de afvoerkosten. Die heeft dus na enkele jaren zijn investering terug. Want het mestprobleem is ook bij ons niet zozeer het overschot op zich, maar eerder een stockageprobleem. Toen het tot voor enkele weken zo nat was, kon er geen mest uitgereden worden. Maar alle beerputten waren nokvol. Wanneer dat toch gebeurde was dat regelrechte vervuiling. De schadelijke stoffen drongen met het water de grond in of spoelden weg. Maar in de lente verbruikt de grond en het leven vrijwel alle mest op. Waarom zouden ze alle varkensbedrijven (ook bestaande) niet verplichten een mestopslag van minstens 6 maanden te voorzien. Een hele investering, zeker, maar wie vandaag een nieuwe varkensstal wil bouwen moet die wél voorzien, of hij krijgt geen bouwvergunning. Maar die actie zou wel gespreid moeten worden over een periode van pakweg 5 jaar. Want anders kan de industrie de fabricage van mestsilo's ook weer niet bijhouden en wordt de investering, door vraag en aanbod, weer veel te duur. En dat is wat er in Nederland nu een beetje aan het gebeuren is.LI1

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

.c

nge1ique Oosimallesteenweg 98 - Rijkevorsel 1

,

;

Nieuwe varhensbedrijven mogen slechts opgericht worden indien ze voldoende mestopslag kunnen garanderen. 30

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek.


VARIA

LANDBOUW

De situatie in de Noorderkempen Dieren en bedrijven Het totaal aantal vergunde bedrijven voor varkens bedraagt in het arrondissement Turnhout 1011 eenheden. Deze 1011 bedrijven zijn samen goed voor 381.953 varkens. Daarnaast zijn er nog 473 vergunde mestkalverenbedrijven van klasse II, wat een equivalent is van 86.190 kalveren. In totaal liggen over het arrondissement Turnhout dus 1484 vergunde bedrijven verspreid, wat in aantal dieren gesproken overeenkomt met het getal 468.143 (81,6% varkens en 18,4% kalveren). In geografisch opzicht kunnen er in dit verband enkele opvallende uitspraken worden gedaan. De top 5 van de gemeenten met het meeste aantal dieren zijn gelegen in het noordelijk gedeelte van het arrondissement. Ravels komt daarbij op de lste plaats met daarachter in dalende volgorde Hoogstraten, Rijkevorsel, Arendonk en Merksplas. Deze 5 gemeenten samen hebben 277.192 dieren in hun vergunde bedrijven zitten of 59,2 07Ăł van het totaal. Opmerkelijk is bovendien dat op het grondgebied van Ravels en Hoogstraten alleen, /3 van het totaal aantal dieren verblijft.

Mestproduktie De totale landbouwoppervlakte van het arrondissement Turnhout bedraagt 41.934 ha. Wanneer we de totale jaarlijkse mestproduktie nu delen door dit gegeven, krijgen we een idee van de hoeveelheid mest die in realiteit jaarlijks per ha zou moeten uitgespreid worden. Bij een vergelijking met een op voorhand vastgestelde norm kan dan uitspraak worden gedaan over het feit of er al dan niet sprake is van een overschot. a) in m 3

De totale mestproduktie bedraagt 4.828.421 liter per dag. Omgerekend betekent dit 115,14 liter per dag per ha of 42 m 3 per jaar/ha. Wanneer we dit resultaat nu vergelijken met de 2 meest gangbare normen, nI. de Deense norm van 23 m 3 en de gemiddelde norm van 30 m, dan merken we dat beiden aanzienlijk lager liggen. b) op basis van het fosfaatgehalle Een andere en meer gehanteerde manier om het bestaan van mestoverschotten te bepalen, is het berekenen van de fosfaatproduktie (P2O5) uit dierlijke mest. Over het algemeen wordt daarbij aangenomen dat 1000 1 varkensmest 4,7 kg P2O5 bevat en 1000 1 kalvermest 1,3 kg P2O5. Als maximale bemestingsvorm wordt in dit verband 150 kg P2O5 per ha per jaar vooropgesteld. In Nederland is men wat strenger en verlegt men de lat naar 125 kg P2O5 per ha per jaar (3). De totale fosfaatproduktie in het arrondissement Turnhout bedraagt 133,75 kg P2O5 per ha, wat dus gelegen is tussen de 2 voornoemde normen. De toestand wordt echter schrijnender wanneer deze zelfde berekeningen gebeuren per gemeente. De Nederlandse norm van 125 kg per ha per jaar wordt dan door 13 van de 27 gemeenten (48,1%) overschreden, de norm van 150 kg door 11 (40,7%). 5 Gemeenten, met name Arendonk, Vosselaar, Hoogstraten, Ravels en Rij kevorsel passeren zelfs de kaap va de 200 kg per ha per jaar. Arendonk en Vosselaar zijn dĂŠ absolute toppers met respectievelijk 338,8 kg en 338,7 kg.

(Bron: Provinciebestuur Antwerpen)

Gezocht: 'Vrouwen voor mannenwerk'

VZW Projectensteun uit Turnhout organiseert opleidingen voor de zeer vele werkloze vrouwen uit de streek. Tekort aan opleiding, of een niet-aangepaste scholing, zijn vaak de oorzaak van een uitzichtloos doppersbestaan. Daarom worden in Turnhout 3 cursussen ingericht, speciaal voor vrouwen en dit in richtingen waar nog tewerkstelling mogelijk is. Dit zijn: Mechanica-technieken In deze kursus geeft men vrouwen de kans enige techniciteit te ontwikkelen om zo een meer mangericht beroep uit te oefenen. Uit onderzoek blijkt dat er een tekort is aan mekaniekers en vanwege de daling van de mannelijke werkloosheid zou het nuttig zijn dat vrouwen zich bekwamen in meer technische beroepen. Computerinitiatie Bij deze kursus wil men ook lagergeschoolden de kans geven om de computer te leren gebruiken. Het gaat hierbij niet alleen om demystificatie, maar de kursisten zullen ook leren werken met de meest gangbare systemen en hun toepassingen. Onthaal Deze kursus heeft als doel vlotte en flexibele onthaalbedienden te vormen die kunnen telefoneren in verschillende talen, onthaalgesprekken kunnen voeren en met enige kennis van zaken de moderne cornmunicatie-apparatuur (telex, telefax, PC) kunnen gebruiken. De kursussen starten op 3 mei 1988. Het tempo ligt op 2 dagen/week. Doelpubliek: vrouwen 18-35 j., zonder hogere opleiding. Inschrijving en deelname zijn volledig gratis. Voor alle info en inschrijvingen: vzw Projectencentrum, Draaiboomstraat 6, 2300 Turnhout, 014/42.33.81. •

Foto & dia Vroeg had men in Hoogstraten en Meer een actieve filmclub en aan het I.K.O. in Hoogstraten werden regelmatig fotocursussen gegeven. De fotoclub van het Slot in Wortel is nog steeds zeer aktief en houdt trouwens weer een tentoonstelling tijdens het weekeinde van O.H. Hemelvaart. Ook Rijkevorsel heeft zo een vereniging, nI. de Foto- en Diavrienden. Belangstellenden nemen best even kontakt met: Jef Floren, Dorp 39, bus 2, 2310 Rijkevorsel, telefoon 03-3 14.57.54. U


MUZIEK

Fusieswing /

Driemaal is scheepsrecht, zegt het oude spreekwoord. De hele rubriek van deze 'alle vogels een ei'-maand wordt gevuld door één weekend, en dat is wat ons betreft een primeur. En, wat méér is, de drie dagen in kwestie hebben al/en in meer of mindere mate een internationaal kleurtje. Kroeg En Blues, editie nummer twee Gezien het geslaagde debuut in 1987, leek een vervolg op de Hoogstraatse kroegentocht logisch. Op VRIJDAG 13 MEI zal het dan ook weer uitgebreid stappen worden op de as Van Aertselaerplein/Vrijheid/H. Bloedlaan/Lod. De Konincklaan. Twaalf café's - eentje meer dan vorig jaar - werden bereid gevonden een bluesgroep binnen te halen. Organisator All Stage Facilities VZW. heeft dan ook een kleurrijk, verscheiden en kwalitatief sterk programma samengesteld. Café De Wachtzaal ontvangt THE CREW, een vaste waarde in de Belgisch/Nederlandse blueswereld die geen nadere uitleg meer behoeft. De groep staat op het punt een nieuwe

nTl?jjT LASER SHOW HOOGSTRATEN 32

elpee uit te brengen, dus als je het nieuwe werk wil horen weet je waar je wezen moet. Voor café Het Brouwershuis werden HOMESICK & THE BACKSTABBERS gestrikt, een enthousiast viertal dat zich fan noemt van Los Lobos, The Fabulous Thunderbirds en James Brown. Een veelgevraagde live-groep in Nederland én Frankrijk, met als motto: 'Ieder optreden moet een feest zijn'. Zo'n feest zal ook café Breughel meemaken, met THE AMAZIN' DANCIN' BEARS. Een nog jong trio, opgestaan uit de resten van The Finsbury Park Empire, ooit één van de meestgevraagde Belgische acts. Een groep die er onvervaard de beuk inzet en vooral niet moeilijk wil doen. VZW. Cahier De Brouillon krijgt bezoek van ALAN JACK & THE NORDETTS, de enige Franse gasten van Kroeg En Blues. ALAN JACK is Frankrijks meest gewaardeerde bluespianist, die ooit toernees mocht verzorgen met Rod Stewart en Jerry Lee Lewis. Een ouwe rat in het vak, nu spelend met een formatie die het verfijnd en 'soulful' aanpakt. Let u vooral op de zangeressen PIERO en MOINO! Taverne Het Hooghuis ontvangt eveneens een legende. WILLY DONNI draait inderdaad al jarenlang mee in het clubcircuit, meer bepaald dertig jaar, dus. Was ooit te zien in het gezelschap van Chuck Berry, Eddie Boyd, Champion Jack Dupree en vele, vele andere groten. Een palmares dat kan tellen, en de man die het vergaarde kan je met groep live aan het werk zien. Taverne Icarus is één van de nieuwkomers in het geheel en presenteert het Nederlandse gezelschap ANTHONY KING & THE PIPERS. Garant voor een avondje lekker swingen, wij kunnen het u verzekeren. Over naar café Patria dan, om THE SLIME HUNTERS te aanhoren. Ook hier ligt The Finsbury Park Empire aan de basis, en hebben we te maken met een bluesgroep die bloed, zweet en tranen kombineert met technische verfijning. Daaraan heeft de NONKEL NEY'S RHYTHM 'N BLUESBAND geen boodschap. Wie in de Hoogstraatse Maand

1e/uon U eills het levensverhaal van Nonkel Ney heeft gevolgd, weet in feite al genoeg. De blues, pret, een live-sensatie.., te horen in café Roma. Ook THE GIVE BUZZE BAND - de groepsnaam alleen al! - hoort eveneens in de sterke podiumkategorie thuis, en hun overladen livekalender zegt al genoeg. Eén van de meestgevraagde en ervaren kombo's ten lande zal café Schuttershof zondermeer op zijn kop zetten. Overbuur café Warande is de plek om de viermansformatie - inclusief trompet BLUES ON te leren kennen. Een hoop talent bij elkaar, bestaande uit jongens die het klappen van de zweep in allerlei groepen leerden kennen. Ook nu nog zijn zij veelgevraagde

Alan Jack & Nordeti' s

gastmuzikanten in de jazz- en blueswereld, kwestie is 'ns te gaan luisteren. Dat moet je zeker ook doen in café Pacha, de tweede nieuwe deelnemer, en die avond thuisbasis voor BIG BILL & BAND. Inderdaad, Mister 'Iene mé heps en iene mé kjes' is op 13 mei ook van de partij. Zijn live-set barst van rock 'n roll, rhythm 'n blues en blues, en is op Belgisch grondgebied niet weg te denken. Met ca-


MUZIEK fé Plekje Bij De Molen is de kroegencirkel

rond, en tevens de terugkeer van ROLAND. Iemand die op geen enkele kroegentocht mag ontbreken, en voor de gelegenheid een klinkende naam als gast meebrengt: niemand minder dan toetsenist ANDRE BRASSEUR, een man die bij de ouderen onder u wellicht menig belletje zal doen rinkelen. Klasse, zonder twijfel. Hoe zit het nu in de praktijk? Het gebeuren start vrijdag 13 mei om 21 uur. Aan de inkom van elk café kan je een programmaboekje kopen, waarvan de voorkaft als ticket dient. Voor de prijs van 250 frank kan je op twaalf plaatsen terecht. Wie dat niet ziet zitten, kan in elk café een beperkte inkomkaart verkrijgen, doch alleen in voorverkoop! Net zoals verleden jaar rijdt er weer een bus rond die je van kroeg naar kroeg voert. Je kan tevens deelnemen aan de Ster Ale-wedstrijd, met een weekend Parijs voor 2 personen als hoofdprijs. Alle bijzonderheden verneem je wel op de avond zelf. Info: op de telefoonnummers 03/3 14 47 43 en 314 32 64. Tot dan!

Hawaii-Five-O-Konzert aus Deutschiand

voor het Europese vasteland uniek concert. Zij strikten voor die dag de uit het Engelse Wakefield afkomstige viertal 638:938, een op zich al intrigerende naam. De groep bracht al één elpee uit op het onafhankelijke label Ediesta (waar ook Eton Crop en Ivy Green op zitten), en heeft de opvolger gepland voor 17 mei. Nét daarvoor kan je dus gaan horen hoe NORMAN PEERS (gitaar/zang/films), ED JOHNSSON (bas/gitaar), MARK GRANT (leadgitaar) en SARN WARBIS (drums) live hun ding doen. Het groepsgeluid laat zich omschrijven als een kombinatie van The Neon Judgement en The Cassandra Complex, en zal ongetwijfeld 'heavy' uit de hoek komen. Het concert wordt verder aangevuld met tapes, filmfragmenten en dia's. Een méér dan interessant initiatief, een pluim waard en vanaf nu dan ook een absolute aanrader voor hen die het goed menen met moderne rock.

Country in 't Plekje MOKETOWN STRUT is één van de meest gerenommeerde country & westerngroepen op ons grondgebied, meer nog, de heren zijn

Kari's coiffure

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vettig, smakelijk. Daar houdt de vergelijking tussen zuurkool en worst met FENTON WEILLIS dan ook op. FRANCISCO TORRES (zang/gitaar), MATTHIAS GULICHER (gitaar), KAY BECK (bas) en MtCHAEL JEIDE (drums) ontstonden in 1984 in het Westduitse stadje Altena, en ontleenden de groepsnaam aan een oud Engels gitaartype anno jaren zestig. Live-ervaring deden ze op als voorprogramma van The TVPcronalities, The Jesus And Mary Chain, Died Pretty, Shockabilly, The Sting Rays en The Fuzztones. Hun mini-elpee 'Ride Vaquero' uit 1987 laat een groep horen met een voorliefde voor zestiger jaren-rock 'n roll, en instrumententaaltjes uit gaiigsterfilmpjes, niet sprekende titels als 'Jack The Ripper', 'Hawaii-Five-O' en 'Peter Gunn'. Ook andere covers als 'Ticket To Ride' van ons aller The Beatles behoren tot hun repertoire. Afspraak: ZATERDAG 14 MEI, '.anaf 20u. in Cahier De Brouillon.

Getallen en geweld Mussenakker te Meer pakt op ZONDAG 15 MEI, vanaf 14u. naniiddag uit niet eet!

De

"

u'

iis!.'

s~ Uf)'~o

O

'Saai

qQ

jO

vaak als exportprodukt op de podia in de ons omringende landen aktief. Alleen, het specifieke karakter van het clubcircuit waarin het genre zich beweegt, heeft ervoor gezorgd dat de prestaties van het gezelschap niet meteen wereldnieuws vormen. In elk geval, in café Plekje Bij De Molen spelen ze op VRIJDAG 6 MEI ten dans. Als we goed zijn ingelicht, is dit al de tweede keer dat het combo wordt gevraagd, de eerste uitgave zal dus wel goed geweest zijn. Op naar de Rik zouden we zeggen, en vergeet je stetson en colt niet.

Fusieswing leeft! Het ontbreken van concertverslagen hebt u wellicht al gemerkt. Zij dienden plaats te maken voor dit toch wel belangrijke meiweekend. Voor alle andere weekends die uwe lieden met groepen wensen te vullen, slechts één adres te kontakteren; Mark Sprangers, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten. Telefoon 03/3 14 32 64. U schrijft, wij schrijven. Logisch. 33


STATISTIEK

Hoogstraten groeit en wordt meer stad

oolal

Gaan wij dan toch een echte stad worden? Met velen op een klein plaatske wonen? Zeker is dat er van jaar op jaar meer mensen in Hoogstraten komen wonen. Dat was ook zo in '87, toen kwamen er 176 stuks bij. Dat ligt vooral aan het aantal geboorten: 233 nieuwe babies tegenover 124 mensen die dood gingen. Per dorp ziet er dat zo uit:

• grasmaaiers • motorspuiten • motorzagen • freezen • moto-cultoren • bosmaaiers

Geboorten: Deelgemeente

mannen

vrouwen

totaal

Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Wortel Meersel-Dreef

33 19 21 21 9 5

44 35 23 8 8 7

77 54 44 29 17 12

108

125

233

Deelgemeente

mannen

vrouwen

totaal

Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Wortel Meersel-Dreef

27 10 11 11 3 5

32 10 7 4 3 1

59 20 18 15 6 6

67

57

124

Sterfgevallen:

g

J. STOFFELSPAUL USSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 03131441 15 SL UITINGSDA G: zondag van 12uur t/m maandag 13 uur.

g

Er zijn ook meer mensen naar hier komen wonen, nI. 378, dan er vertrokken zijn: 311. Per dorp zijn hier komen wonen: Deelgemeente

mannen

vrouwen

totaal

Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Wortel Meersel-Dreef

65 11 36 16 18 25

84 19 38 25 16 25

149 30 74 41 34 50

171

207

378

Deelgemeente

mannen

vrouwen

totaal

Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Wortel Meersel-Dreef

59 27 37 19 8 18

57 22 25 15 7 17

116 49 62 34 15 35

168

143

311

Zijn verhuisd naar elders

Er is een grote trek naar het centrum, ook en vooral vanuit de dorpen aan de rand; verstedelijking dus! Adresverandering binnen de gemeente: Deelgemeente mannen

Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Wortel Meersel-Dreef

+29 - 9 + 6 - 1 —10 —15

vrouwen

totaal

+42 —13 - 5 + 1 —15 —10

+71 —22 + 1 0 —25 —25

In Hoogstraten-centrum worden blijkbaar de meeste babies geboren en komen de nieuwe inwijkelingen zich bij voorkeur vestigen. Vooral de vrouwen hebben een voorkeur voor Hoogstraten-stad. Kijk maar: 34


STATISTIEK

BEVOLKING

Kijk maar: mannen

Deelgemeente

41 —16 + 15

Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Wortel Meersel-Dreef

+

vrouwen + + + +

81 9

totaal +

122

—7

6 8

24 15 1 +4

+ + +

44

+132

+176

Deelgemeente

mannen

vrouwen

totaal

Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Wortel Meersel-Dreef

2.309 1.603 1.379 1.263 773 464

2.338 1.481 1.272 1.221 693 446

4.647 3.084 2.651 2.484 1.466 910

7.791

7.451

15.242

+

6

+ -

+

-

-

39 21 5 4

En tot slot de bevolkingscijfers op 31.12.1987:

,

op

LEZERS SCHRIJVEN

Voetbalvelden 2 Onder de titel 'VOETBALVELDEN' vinden we in 'De Hoogstraatse Maand' van april '88 een lezersbrief ondertekend door M.J. uit Minderhout. M.J. zegt daarin we resumeren dat F.B. voor elke deelgemeente slechts één voetbalterrein wil voorzien; dat zulke visie aan het absurde grenst; dat vele kinderen vanaf 6 jaar in het slijk moeten spelen omdat er slechts 1 terrein is; dat omliggende gemeenten ook over 2 â 3 gemeentelijke terreinen beschikken; dat 'een gezonde geest in een gezond lichaam' op F.B. niet van toepassing is; wellicht niet wat het lichaam betreft, zeker niet wat de 'gezonde geest' aangaat. Tot zover het standpunt weliswaar ingekort van M.J. Schrijver M.J. is uiteraard Vrij dit standpunt in te nemen. Mensen moeten niet allemaal hetzelfde denken. Belangrijk is dat ze nadenken en dat we in een demokratie leven waar de verschillende meningen aan bod kunnen komen. Ziehier het standpunt van F.B. F.B. wil in elke deelgemeente slechts 1 voetbalterrein voorzien. Als schrijver bedoelt '1 voetbalterrein op kosten van de gemeentekas' dan is dit inderdaad het standpunt van F.B. -

-:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'dat zulke visie aan het absurde grenst'.

M.J. vindt van wél, wij niet. -

Kinderen moeten in het slijk spelen als er maar 1 terrein is.

Wij beweren niet dat een voetbalvereniging slechts op één terrein moet spelen. Wij zeg-

gen dat de verenigingen eventueel zelf moeten zorgen voor meer speelgelegenheid. Zelf een inspanning leveren doen andere sportverenigingen ook, en niet alleen de sportverenigingen. Zo dwaas is dat niet. Tot in 1975 was in heel de fusiegemeente niet één terrein betaald door de gemeente, noch in Hoogstraten, noch in Wortel, noch in Minderhout, noch in Meerle, noch in Meer. Wie zou daarom gaan beweren dat de visie van de toenmalige gemeenteraadsleden aan het absurde grensde? Er werd toen ook gevoetbald en nog niet zo slecht. Enkele namen: Bastijns, Houben, Verheyen, Van Merode, Van Aert, Laurijssen om die nog maar te noemen. Meer zelfs, Zwarte Leeuw heeft ook geen velden van de gemeente. Dat belet deze ploeg echter niet om hoge toppen te scheren; en ook die ploeg heeft jeugdspelers. Maar goed, gemiddeld zijn er nu wel een paar jeugdploegen meer dan vroeger en daar mag wat voor gedaan worden. Voor F.B. hoeven die niet in het slijk te spelen. Maar ons standpunt blijft: 1 terrein per deelgemeente op kosten van de gemeentekas. (In het jaar 2000 zien we dan wel weer). dat omliggende gemeenten ook over 2 a 3 -

gemeentelijke terreinen beschikken.

Sinterklaas kan inderdaad vrijgevig zijn om de kiezers voor zich te winnen. Wij achten het goed mogelijk dat ons standpunt over de voetbalvelden bij de komende gemeenteverkiezingen niet lonend zal zijn. Dat moet dan maar. Er zijn echter nog een paar bedenkingen. In Hoogstraten gaat het niet over 2 of 3 ter reinen. Het gaat om Meer, Meerle, Minderhout, Hoogstraten, Wortel. Dat zijn reeds 5 voetbalvelden. Gelukkig vraagt Meersel-Dreef nog niets. Welke gemeente, aangehaald door M.J., heeft zoveel deeldorpen? En dan nog een kleine vraag aan M.J. Weet hij waar de duurste terreinen liggen in al de dorpen die hij opsomt? Juist, op de Thysakker. Daarvoor heeft de man gezorgd die zich 'uw burgemeester' noemt, samen met zijn groep K.G.B. en met de steun van Jaak en Fons, de twee gekende voetbalfans. Zij hebben daarvoor 16.000.000 betaald. Een nul teveel, zal je denken. Neen, geen nul teveel. Zestien miljoen. Over de omheining die ook door de gemeente werd betaald, zullen we het dan maar niet hebben. Nog steeds overtuigd dat het F.B. aan 'gezonde geest' ontbreekt? GROEP F.B. -

Burgerlijke Stand

9~ Geboorten 2 maart: Hanne, dochter van Paul Cools en Veerle Beernaert, Tinnenpotstr. 12, Hoogstraten. 2 maart: Anneleen, dochter van Frans Jespers en Maria Geenen, Monseigneur Jansenstraat 7, Meerle. 2 maart: Mariska, dochter van Paul Rombouts en van Maria Gommers, Meerleseweg 25A, Meer. 3 maart: Karen, dochter van Joannes Jansen en van Christiane Livens, Lindendreef 16, Hoogstraten. 6 maart: Reinout, zoon van Leon Darquennes en van Anne-Marie Lauwers, Lindendreef 7, Hoogstraten. 7 maart: Steve, zoon van Karel Hermans en van Theresia Pemen, Kleine Pintstraat 5, Hoogstraten. 7 maart: Frank, zoon van Willy Hendrickx en van Gerarda Tilburgs, Heibergstraat 13, Meerle. 8 maart: Dorien, dochter van Ludovicus Geerts en van Marie-Thérèse Lauryssen, Hoge Weg 51, Minderhout. 10 maart: Ann, dochter van Ludovicus Voeten en Marleen Van de Locht, Meerleseweg 78, Meer. 10 maart: Ruth, dochter van Peter Proost en van Diana De Neve, Pastorijstraat 24, Wortel. 11 maart: Julie, dochter van Emilus Guysbregts en van Rita Rombouts, Chaamseweg 33, Meerle. 12 maart: Sven, zoon van Danny Grieten en Linda De Beuckelaer, Gelmelstraat 23, Hoogstraten. 13 maart: Stef, zoon van Marcel Rombouts en Kristina Weyns, Meerledorp 1, Meerle. 15 maart: Stijn, zoon van Ivo van Dongen en van Wilhelmina Vermeeren, Meerseweg 40, Meer. 17 maart: Katelijn, dochter van Hendrik Dul en van Jacinta Hertoghs, Katelijnstr. 54, Hoogstraten. 17 maart: Tiune, dochter van Jacobus Voeten en Marian Floren, Moerstraat 12, Hoogstraten. 27 maart: Ramona, dochter van Polydore De Beir en Eulalie Delandsheer, Venhoef 49, Hoogstraten. 29 maart: Robin, zoon van Constant Bruyninckx en Susy Baels, Van Aertselaerstr. 57, Minderhout. 31 maart: Niels, zoon van Leo Simons en Helena Michiels, Sint Clemensstr. 13, Minderhout.

j Huwelijken 4 maart: Marc Verschueren, Groot Eyssel 8, Meerle en Louisa Adams, Achteraard 5, Minderhout. Nieuw adres: Bergenstraat 2a, Minderhout. 35


BEVOLKING 4 maart: Francis Vinckx, Driehoekstraat 14, Meer en Vera De Beuckelaer, Gelmelstraat 36, Hoogstraten. Nieuw adres: Gelmeistraat 46, Hoogstraten. 5 maart: Chris Paepen, Klinketstraat 23, Wortel en Adri Verweij, Pleineslaan 1, Zeist (NL). Nieuw Adres: Kloosterstraat 88, Melle. 11 maart: Dirk Lavreys, Rederskaai 37/23, Brugge en Hilde Provoost, Poeleinde 40, Wortel. Nieuw adres: Fonteinstraat 18, Brugge. 11 maart: Henri De Meester, Lod. de Konincklaan 351, Hoogstraten en Christiane Bolckmans, Moerstraat 57, Hoogstraten. Nieuw adres: St. Lenaartseweg 51, Hoogstraten. 18 maart: Alfons Hapers,Stwg. op Turnhout 118, Merskplas en Maria Vinckx, 1-lazenweg 18, Meerle. Nieuw adres: Merksplas, Bredestraat 32. 26 maart: Erik Van Eersel, Stw. op Turnhout 28, Merksplas en Gerda Fockaert, Loenhoutseweg 50, Hoogstraten. Nieuw adres: St. Lenaartsebaan 50/2, Oostmalle. 26 maart: Johan Van Hasselt, Bredaseweg 28, Minderhout en Ria Verhoeven, Hinnenboomstraat 38, Minderhout. Nieuw adres: Bredaseweg 28, Minderhout. 28 maart: Constant Bruyninckx en Susy Baels, Van Aertselaerstraat 57, Minderhout.

Overlijdens Na een smartelijk ongeval overleed op 16 april MARLEEN VAN DER PAS dochter van Harry Van der Pas - medestichter van De Hoogstraatse Gazet - en van Lena Vermylen. Wij treuren om dit heengaan en willen hierbij onze deelneming betuigen aan haar echtgenoot Bruno Uyttenhove, zoontje Floris, haar ouders, broer en zus. 15 februari: Frans Oomen, 71 jaar, weduwnaar van Elisabeth Lambregts, Bosuil 4, Wortel. 3 maart: Adriaan Voeten, 79 jaar, echtgenoot van Maria Krijnen, Venneweg 12, Meer. 7 maart: Karel De Bie, 61 jaar, echtgenoot van Theresia Haest, Minderhoutsestraat 28, Minderhout. 6 maart: Johanna Bitter, 69 jaar, weduwe van Hendrik van Oosten, Borselhoeve 20, Minderhout. 8 maart: Albert de Bie, 63 jaar, weduwnaar van Maria Verheijen, Oude Tramweg 17, Meerle. 15 maart: Maria Verbunt, 85 jaar, weduwe van Henricus Van Beckhoven, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 20 maart: Ludovicus Haest, 61 jaar, weduwnaar van Petronella Jansen, Pastorijstraat 13, Wortel. 23 maart: Jozef Coertjens, 64 jaar, echtgenoot van Fransen Mathilda, Sint Janstraat 16, Wortel. 26 maart: Antonius Herrijgers, 82 jaar, weduwnaar van Maria van Veltom, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 36

GESCHIEDENIS

HALVE EEUW GELEDEN -

april 1938 Maxburg Het werd reeds lang verteld dat Maxburg verkocht was. En we mogen zeggen: gelukkig dat Maxburg in goede handen is: Maxburg zal afgebroken worden, Maxburg zal verdwijnen. Weest gerust, minnaars van natuurschoon, Maxburg blijft behouden, zal hersteld worden en zijn vroegeren luister hernemen. Het zou immers jammer zijn dat het heerlijke buitenverblijf, dat een brok Meersch leven vertegenwoordigt zou verdwijnen. De kapel werd, dank aan den milden steun der bevolking, reeds gerestaureerd. De andere gebouwen zullen eens dienen als scholen, klooster enz. want de mogelijkheid is niet uitgesloten dat Maxburg vroeg of laat zich tot kapelanie zou ontwikkelen, en met dit feit dient rekening gehouden te worden. Het kasteel ondergaat ook een grooten paaskuisch en zal weldra in het nieuw steken. Een hoogstaand kultureel werk zal er ondergebracht worden: namelijk een Natuurhistorisch Muzeum der Kempen. Daar zullen we alle dieren, inzonderheid vogels, die in onze streken leven, leeren kennen en bewonderen. Het Muzeum zal alle dagen van het jaar toegankelijk zijn voor iedereen, zoodat ook de vreemdelingen zullen kunnen genieten van al het mooie dat hier werd ondergebracht. De opening en plechtige wijding zal geschieden op Zondag 22 Mei a.s. en grootsche feestelijkheden zullen daartegen op

touw gezet worden. Ieder houde die dag vrij en steune door zijn belangstelling kultureel werk dat zich reeds den steun van den Vlaamschen Toeristenbond en het Davidsfonds toegezegd zag. De opbrengst van het Muzeum zal dienen om te voorzien in de onderhoudskosten van de gebouwen, gedurende de jaren dat den eigendom nog niet voor klooster en school kan ingericht worden. Smokkelauto ontsnapt Tijdens de nacht van Vrijdag op Zaterdag in de afgeloopen week, weiger de een auto voor personen-vervoer te stoppen in Minderhout op verzoek der tolbeambten, die een versperring onder vorm van spijkerplank op den steenweg hadden opgesteld. De autovoerder stoorde zich er niet aan en reed met een gemiddelde snelheid over de puntige hindernis. Daar het verwachte resultaat uitbleef losten de douanen verscheidene schoten op het voertuig doch niets baatte en in geweldige snelheid stormde de smokkelaar in de richting van Rijkevorsel. Intusschen was daar echter de gendarmerie verwittigd, en werd hij in Rij kevorsel-Dorp opnieuw onder vuur genomen. Nogmaals hadden de kogels op hem geen vat en even later verscheen hij weer in onze gemeente. De tolbeambten en een paar gendarmen waren op post en een derde maal ving de bekogeling aan. Een afgekaatste kogel vloog door de ruit in het Hotel De Zwaan en kwam terecht op een kachel. De vogel was echter weer en nu voor goed ontsnapt. (Bron: Gazet van Hoogstraten)


)ngevallen )p zaterdag 19 maart om 18.15u. kwam op e Beersebaan te Rijkevorsel, Jan Van Den lieboom, Vaart 6 Rijkevorsel, met zijn waen in een gracht en verder in een weide teecht. De auto kreeg bij deze slippartij flinke euken. ita Jansen uit Zundert en Jan Pluym uit teer botsten met hun wagens op de Meerse'eg, op maandag 21 maart te 9.30u. Flinke :hade aan de voertuigen was het resultaat an dit onzacht treffen. )p donderdag 24 maart liep een hond onder e auto van lngrid Van Den Ouwelant uit Rijevorsel. Het gebeurde om 7u. op de Oostiallebaan te Rij kevorsel. )ok op 24 maart om 15.45u. reed een autous bestuurd door Luc Libotte uit Paliseul, egen het verkeerslicht aan het Seminarie te loogstraten. Er was lichte schade. an het Van Aertselaerplein en de Minderoutsestraat botsten op vrijdag 28 maart om 7.30u, de wagens bestuurd door Marcel De truyn uit Wortel en door Frans Snoeys, 'ooraard Minderhout. Er was zware schade an deze voertuigen en lichte schade aan de eparkeerdc aulu's vdii Hilde Cools uit 4erkspla6 en Frans Van Den lILu'el Vdli hei Tan Aertselaerplein. )e 26-jarige motorrijder Paul Bogaerts uit Irecht reed zaterdagmorgen 2 april om 0.50u. et zijn voertuig op de Merksplassesteenweg egen een verkeerspaal. De man werd hierbij rnstig gewond. aterdagmiddag 2 april om 13.45u. botsten i de Vrijheid te Hoogstraten drie personen/agens. Christel Snyers uit Wortel werd, als, assagierster, licht gewond. lij een botsing tussen twee personenwagens ri Rij kevorsel was er zware schade aan beide oertuigen. Dit gebeurde op maandag 4 april m 13.15u. De bestuurders waren Suzanne an Leuven, Gammel Rij kevorsel en Luc VerEleiren uit Merksplas. an de Lod. De Konincklaan te Hoogstraen werd er bij een botsing zware schade toeebracht aan de personenwagens bestuurd Ioor A. V.D. Kieboom uit Antwerpen en [oor Anna Van Sas, Markwijk Minderhout. )eze beide bestuurders werden lichtgekwetst. Let ongeval gebeurde op dinsdag 5 april om 3.lOu. n de Desmedtstraat te Minderhout kwam de uto bestuurd door Gaby Kox uit de Beemten, aldaar terecht tegen een afsluitpaal en

KOPJE VAN DE MAAND Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Wortel, 1 april 1988 Geachte, Vandaag 1 april herkende i mezelf in de 1-loo gstraatse Maand nr. 36 op bladzijde 37, op een foto genomen bij de opening van de fL4 t AK-beurs te Hoogstraten. Een cpn/vis zal het hopelijk niet zijn. In het andere geval oprecht bedankt.

Dit schrijft ons Mariëtte uit Wortel. (Zie vottedige naam en adres hij de FR'\MSPORT-advertentie van deze maand.) Welnee, mevrouw. een aprilvis? We zouden niet durven. Maar u krijgt wel een bon ter waarde van 500 fr om (sport)gerief te kopen hij onze Merksplasse sponsor. Joggen maar!

Onze nieuwe foto is lukraak genomen en het ontbreekt ons ook aan etk gegeven. Wij hopen trouwens ook stitletjes dat er eens een maand is dat de persoon zich niet herkent, zodat we de pot eens kunnen voegen bij de volgende maand. Maar het lijkt wel of iedereen De tIoogstraatse Maand leest. Wie zich toch herkent (omcirketd hoofd) moet zich schriftelijk melden vôôr 10 mei. Er hangt ook hier weer 500 fr sportmateriaal aan vast. Ons adres is Loenhoutseweg 34 te 2320 Hoogsiraten. Veel geluk! een telefoonpaal waardoor deze flinke schade kregen. Het gebeurde op vrijdag 8 april om 14.50u. De wagen werd eveneens beschadigd. Bij het uitkomen van de bocht naar de E19 richting Antwerpen in Meer, kwam zaterdag 9 april om 14.40u. een auto in een gracht terecht. De bestuurder, Patrick Vernieuwe uit Duffel, werd hierbij ernstig gewond. Zaterdag 9 april om 10.30u. botsten een auto en een lichte vrachtwagen in de auto werEen onvergetelijke gebeurtenis: uw trouw-

dag. Een dag die u nooit vergeet én waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie toto '.s maken. 1 )m r een professioneel fotograaf.

i?

Foto-video

de Greef

Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

den de 21-jarige Patrick Michielsen uit Beerse en de 20-jarige Sonja Pauwels, zelfde adres, licht gewond. Zondagmorgen 10april om 1.45u. botsten op de E19 Hoogstraten-Meer, twee auto's. Een van de bestuurders, de Nederlander Henricus De Deyser (55j) uit Tiel, overleed tijdens zijn overbrenging naar het hospitaal. Op 10 april om 18.45u. kwam aan de splitsing Meerseweg en Bredaseweg te Minderhout, de wagen bestuurd door J. Vermeiren uit Meerle terecht tegen de gevel van het café op de hoek. Hierdoor ontstond lichte schade aan de woning en zware schade aan de auto. Ook de wagen van Hildegard Schneide uit Meer was bij het ongeval betrokken en werd zwaar beschadigd. In Rijkevorsel, kruispunt Merelstraat en Vinkenpad, botsten zondag 17 april om 17.05u. de auto's bestuurd door Marc Jansens, Achtel 17, Rijkevorsel en door Camille Verbracken uit Beerse. Er was zware schade. Ook zondag 17 april om 17.15u. kwam het tot een aanrijding aan de Lod. De Konincklaan, tussen de personenwagens bestuurd door Johan Vorsselmans, Hal 6, Minderhout en door Leo Van Looveren, Jan Van Cuyckstraat 18, Hoogstraten. Beide wagens werden zwaar beschadigd.0 37


`De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint!

Op stap in.....

Naast de kerk in MEER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts M eerleseweg MEER

Café

Brouwershuis bij/art - darts Van Aertselaerplein 16 HOOGSTRATEN

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

38

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

VRIJDAG 29 APRIL Hoogstraten: VERLICHTE AVONDMARKT in de Vrijheid-Luizenmarkt van 18.00 tot 22.00 uur. ZATERDAG 30 APRIL Meer: Vrije Prijsschieting en selectie op 20 m, georganiseerd door de Ver. Vrienden van Meer. Meer: Viering van het 15-jarig bestaan van de MUSSENAKKER met optreden van NONKEL NEYS RHYTM' AND BLUESBAND en CRYPTIC SKULL. Wortel: Optreden van PUINHOOP in Het Slot. ZONDAG 1 MEI Meer: JAMSESSIE door bekende en onbekende muzikanten, 's namiddags in De Mussenakker en 's avonds optreden van CREW. Meer: Vrije Prijsschieting en selectie op 20 m, georg. door de Ver. Vrienden van Meer. Meersel-Dreef: OPEN DEUR in de ST.LUCIAKAPEL van 13 tot 17 u. Hoogstraten: OPEN DEUR in het Spijker, van 10-18 u. TENTOONSTELLING rond Emiel Claus en tijdgenoten. Alle namiddagen behalve op maandag en dinsdag-zondag van 10 tot 18 u. VRIJDAG 6 MEI Hoogstraten: Optreden van SMOKE TOWN STRUT in café Plekje bij de Molen. Meer: Bijeenkomst van oud-leden van Mussenakker met TOPIOO, gepresenteerd door Radio Cosmos. ZATERDAG 7 MEI Hoogstraten: 'MARIA en de MEI', concert met orgel, dwarsfluit en het gemengd koor 'ARS NOVA ET ANTIQUA' uit Mol, georg. door Davidsfonds Hoogstraten, in de SintKatharinakerk te 20.30 uur, onder de auspiciën van de VVV Hoogstraten. Hoogstraten: FIETSUITSTAP voor leden en niet-leden van St. -Cecilia Hoogstraten. Hoogstraten: BLOEMENDAG op de Landen Tuinbouwschool tussen 8 en 13 u. Meer: Optreden van Too CUTE en NEW RELIGION in de Mussenakker. ZONDAG 8 MEI Meer: SPAGHETTI-namiddag in de Mussenakker. Hoogstraten: FIETSTOCHT SCHERPENHEUVEL, georg. door K.W. B.-Hoogstraten. Meersel-Dreef: BEDEVAART naar de MARIA-Grot, georg. door K.V.L.V.-L.G.K. L.J .-Hoogstraten. Minderhout: 2de wedstrijd KLUBKAMPIOENSCHAP 'De Schepzak' aan de Desta. DONDERDAG 12 MEI (O.-H.-HEMELVAART) Hoogstraten: OPEN DEUR van de V.I.T.O. en de Land- en Tuinbouwschool. Meerle: Gildeschieting van de St.-Jorisgilde. Wortel: - EERSTE COMMUNIE. -Tentoonstelling van de FOTOCLUB in het Slot van 14-18 u. VRIJDAG 13 MEI Hoogstraten: KAARTAVOND RIKKEN in het Seminarie vanaf 19.15 u.

MEER

gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR

-

EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel. vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz.

Strijbeek, Meerle.

ZATERDAG 14 MEI Wortel: Tentoonstelling van de FOTOCLU in het Slot, 14-18 u. Wortel: Optreden van JP-BAND in het Sloi ZONDAG 15 MEI Hoogstraten: KIEVITS WANDELING in St Jozef Rijkevorsel, ingericht door Vakanti genoegens Hoogstraten-Rijkevorsel. Hoogsiraten: OPENDEUR op het Seminari met om, tentoonstelling over 150 jaar TC NEEL op school. Minderhout: RUITERTORNOOI L.R.V. i de Blauwbossen. Wortel: - Tentoonstelling van de FOTC CLUB in het Slot van 10-18 u. - Toeristische AUTOZOEKTOCHT. Inschri ven in het Slot tussen 10 en 14 u. - Optreden van THE NIGHT CROWI BLUESBAND in het Slot. WOENSDAG 18 MEI Minderhout: DANSFESTIVAL van d K.B.G. in de parochiezaal. Minderhout: SCHOLEN VELDLOOP op hc terrein van F.C. Boskant.


)NDAG 22 MEI (PINKSTEREN) eerle: DINER en BINGO-AVOND

van de arm. St.-Cecilia-Meerle in de parochiezaal. eerle: FIETSZOEKTOCHT van de W B.-Wielertoeristen-Meerle. inderhout: PLECHTIGE KOMMUNIE. MEI TOT 5 JUNI MPEREN met Vakantiegenoegens in 'De osten'. TERDAG 28 MEI eerle: KEIZERSCHIETING bij K.K.V.eerle. LEERLINGENVOORoogstraten: RACHT van het Jeugdmuziek-atelier, om lu. in de feestzaal van het Spijkerumaniora. eer: OPTOCHT van Brassband Sint Rosa.

DNDAG 29 MEI oogstraten: H. BLOEDVIERING met om uur processie, jaarmarkt en tentoonstelIgen in het I.K.O. eer: VLOOIENMARKT, georganiseerd or Brassband Sint Rosalia in de Zaal voor Linst en Volk, vanaf 13 uur. Gelegenheid tot kijken van de stukken op zaterdag van -17 uur en 's zondags van 10-12 u. oogstraten: Lezing over de JAREN 30, door Wagemans op uitnodiging van de oogstraatse Vlaamse Kulturele Kring, om .30 u. in het bovenzaaltje van de Gera, Vrijid 188. Ontspanning

en gezelligheid

voor jong en oud, met biljart, darts, enz...

café Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL

Café

-

'Maria en de Mei' Het Davidsfonds biedt nog een concert aan dat past in het Mariajaar en in de meimaand, de zoetste tijd van 't jaar; dat gebeurt onder de auspiciën van de VVV van Hoogstraten. Het concert wordt gebracht door het gemengd koor 'ARS NOVA ET ANTIQUA' uit Mol en zij zijn hier niet onbekend. In 1980 verzorgde dit uitnemend gezelschap in onze kerk reeds een passieconcert. Nu wordt het geleid door Herbert Janssens, een jong dirigent die een snelle opgang maakt in de koorbeweging. Het orgel wordt bespeeld door CarI Van Eyndhoven, een veelzijdig musicus die in Hoogstraten al optrad als beiaardier en leider van een kleine vocale groep 'Pink Passion', voor wie muziek een passie is. Voor de tussenspelen wordt hij bijgestaan door Johan Bols, dwarsfluit. Het concert heeft plaats op zaterdag 7 mei in de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten en wel om 20.30 uur (wegens de avondmis van 19.00 uur). Het einde is voorzien omstreeks 22.00 uur. Om wat lijn te brengen in het ruime aanbod, is het programma in vijf punten verdeeld: Gezangen uit en rond het Magnificat; 'Ave Maria', of een veelheid van lofzangen voor Maria zowel uit het Gregoriaans als het meerstemmig repertoire; 'Maria in Vlaanderen', waaruit de bijzondere Mariadevotie van ons Vlaamse volk voor de H. Maagd mag blijken; 'De zoete meienmaand', enkele nietreligieuze meiliederen uit eigen en andere streken; 'Langs Vlaamse wegen', waarin vooral algemeen gekende liederen aan de beurt komen. Echt een aanbod waarin ieder zijn gading vindt omdat het zoveel afwisseling biedt. De toegangsprijs bedraagt 150 F voor nietleden en 100,— F voor de DF-leden. FRITUUR

DREEF

Hoogeind MEER weekend gesloten. -

Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 -

Tel. 03/314.38.11

De Wetswinkel geeft het gratis

\ Jeugdkultuur in

Hoogstraten. Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL Openingsuren:

• • • *

'ototentoonstelling

ijdens het Hemelvaartweekend stelt Fotoub Het Slot uit Wortel zijn werk tentoon Het Slot, Worteldorp 28. eze tentoonstelling is de neerslag van een tar intens werken en omvat een 50-tal zwartit foto's. e tentoonstelling is te bekijken op donderag 12 mei (O.H.H.) van 10.00 u. tot 18.00 .,zaterdag 14 mei van 14.00u. tot 18.00u., )ndag 15 mei van 10.00 u. tot 18.00 u. larcel De Bruyn, Rik Drossaert, Rie Kime, Romain Krols, Patrick Leysen, Leo Reners, Jos Sommen, Wim Strijbos, Jan Van tpstal, Jeanne Van Ostaeyen, Mark Van lverveldt en Ingrid Wuyts heten iedereen van arte welkom.R

donderdag vrijdag zaterdag zondag

: 20.30-24.00 u. :20.00- 1.00u. :19.00- 1.00u. 14.00-19.00 u.

RADIO CONTINU (FM 105.4) 24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek

ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7

2328 Meerle

-

Tel. 3158657

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar Jonge mensen zich thuisvoelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 1 4.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Taverne

`tHOOGHUIS

Reeds verschillende jaren is er in Hoogstraten een Wetswinkel. Een vreemd begrip voor degene die er nog geen kennis mee gemaakt heeft. De Wetswinkel is er voor iedereen die een antwoord wil op 'juridische' vragen. Elke dinsdagavond van 19 u tot 20u staat een laatstejaars-studente u te woord, GRATIS en ANONIEM. Je kan haar allerhande problemen en vragen voorleggen zoals: pachtproblemen, huurproblemen, geschillen tussen werknemer en werkgever, problemen met verkoopscontracten, problemen in verband met verzekeringen, dop, pensioen, huwelijksproblemen, enz. Hierbij moet je echt niet bang zijn voor onbekwaamheid want onze medewerkster komt dagelijks in beroepsverband in aanraking met dit soort vragen. De Wetswinkel is gehuisvest in de Gelmelstraat 5 te Hoogstraten.

Hoogstraten

Gelmeistraat 2

gesloten: maandag en dinsdag.

Goede raad is duur!

TR =T

SNACK- en PIZZABAR

EETHUIS

De Lekkerbek

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

-

~

HOOGSTRATEN

Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels.

-

Gunstige prijzen.

DE VR IJ H EID

thuis 2320 Hoogstraten Vrijheid 132 Tel. 03/314.50.46 e

Café

-

frituur

Papillon Minderhout

-

Gesloten: woensdag.

39


-

Brandweer 314.42.43

S

ICARUS

Cis Vissers taveme feestzaal

/

Sanitair- en dakwerken

Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

Verzekeringen

Eddy BLOCKX

Leningen

ES

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63 Taxi-ziekenvervoer

CROES pvba

Dag en nacht

HUISDOKTERS

&

Auto's voor huwelijken

Vrijheid 180 Hoogstraten -

Tel. 03/314.50.91

00

)

Zondag 1 mei: DR. FRANSEN, V. Aertse-

laerstr. 5, Hoogstraten. Tel. 314.54.08.

Indoor tennis

Zondag 8

mei:

DR. MOSTMANS, Venhoef-

weg 10, Minderhout. Tel. 314.66.02. Donderdag 12 mei: DR. VLOEMANS, Het

Tennisclub

W d<e VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74.

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel

16,

v

Gelmeistraat 111

2320 Hoogstraten

Meerle. Tel. 315.85.55.

03/314.76.81

MANDER, Dreef 55, Meerle. Tel. 315.87.15. Zondag 29 mei: DR. J.M. VERMANDER,

C

autoverhuur VAN RIEL

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten

Van 22 tot 29 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 29 april tot 6 mei: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef-Rijkevor-

sel. Tel. 312. 12.20. Op zaterdag 30 april: APOTHEEK ADRI-

AENSEN, Meerledorp 46. Tel. 3 15.73.75. Van 6 tot 13 mei: APOTHEEK HORSTEN,

Tel. 03/314.33.33 installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarrnrng Sanitair -

Voort 26- Meerle

Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van

Tel. 03/314.34.37

-

Maandag 23 mei: DR. DOMINIQUE VER-

-

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk

Aertselaerstr. 7, Hoogstraten. Tel. 314.31.66. Chaamseweg

APOTH EKERS

Tel. 03/314.51.33

K. VERHEYEN-GEYSEN

Zondag 22 mei: DR. LEURS,

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.56. 17

Zondag 15 mei: DR. VERHOEVEN, V.

Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 314.57.84.

13 tot 20 mei: APOTHEEK LIECKENS,

Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38.

Tel. 03/315.75.31

Op zaterdag 14 mei: APOTHEEK ADRI-

AENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 20 tot 27 mei: APOTHEEK VAN PELT,

CONTAINERDIENST

Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50.

~

Van 27 mei tot 3 juni: APOTHEEK FAES,

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. 2321 Meer

Tel. 03/315.74.46 LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 03/314.54.50 40

RIJKSWACHT: 314.50.88

GAS BESTELLEN

Joos en Gerda Croes-Rombouts

-

POLITIE: 315.71.66

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34

2320 HOOCSTRATEN tel.: 03/314.55.04 BANK: 733-3243117-49

vera,Uw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Wilt u hier staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11 Op woensdag 25 mei zijn we weer daar met het volgend nummer van onze 'Maand'. Medewerkers, het is kort-dag tegenwoordig want op woensdag 11 mei verwachten wij uw huiswerk. Het laatste nieuws is dan voor zondag 16 mei.