maart 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIERDE JAARGANG, NR. 35 MAART 1988 PRIJS: 40 F.

Zeg maar 'NEY' tegen het leven

UITGEMOLKEN! blz. 17

EVA in HONG KONG blz. 11

HOUDT U VAN KAARTEN? blz. 12

VOLLE' MET DE GELMERS blz. 16

GOLFTERREIN IN MINDERHOUT? blz. 11


Namen noemen, of de kat een kat noemen

/~/,4 II) ') w

Het kan geen kwaad eens in eigen boezem te kijken. Zelfkritiek is soms een mooie deugd, of zelfcensuur dat ook is, is wel een andere vraag. Hoe dan ook hebben we moeten vaststellen dat in ons vorig stukje exakt vier woorden waren weggelaten, of vergeten, al dan niet met opzet. Nochthans hadden we geen namen genoemd, en geen plaatsen, al stonden de bewuste woorden wel op hun plaats. Blijkbaar zijn er echter bij onze lezers zeer stille verstaanders, zodat er geen enkel risico mocht gelopen worden. Het is natuurlijk begrijpelijk dat de uitgevers van dit blad zich in de eerste plaats verantwoordelijk voelen voor hun eigen situatie, met name hun afhankelijkheid van degenen die het mogelijk maken dat dit blad elke maand kan verschijnen. Maar soms is het wel spijtig, en in feite heeft het geen zin. Waarom immers op bepaalde toestanden wijzen, wanneer niet eens de vinger op de zere plek mag gelegd worden, tenzij het natuurlijk gaat om toestanden die zo ver van huis liggen dat de kaap van de goede hoop wel mag genomen worden, of als het gaat over oud papier, waar de meesten niet over wakker liggen of wroeging over moeten hebben. Als het zo voor de hand ligt, waarom er dan mee doorgaan? Of is het dan maar beter om er toch geen aandacht aan te schenken, en voor degenen die het in deze stad echt voor het zeggen hebben een lachertje te worden, die ons gade slaan en denken: goed zo, dat houdt ze bezig. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, of minstens schrijft, het is zo oud als de straat, en het vorig nummer stond er bol van: verbazing, rechtzetting, wat is er nu al dan niet gezegd? en wat strookt er al dan niet nog met de werkelijkheid? Alleen Joost

schijnt het blijkbaar te weten. Bovendien is zich vergissen gelukkig nog menselijk. Brood hebben we misschien nog wel te eten, maar aan fruit geraken we in elk geval niet meer zonder vuile handen: koop geen

fruit in Zuid-Afrika, en koop dus geen fruit in Zuid-Amerika: begrijpe wie kan. Dus zoals gewoonlijk maar op veilig spelen, en deze maand met z'n allen naar de Hoogstraatse Veiling. U weet wel voor wat. ADE Zoals blijkt uit bovenstaande tekst is ADE (terecht) boos om enkele 'weglatingen' en 'rechtzettingen' in ons vorig nummer.

Wat het stukje van ADE betreft dat handelde over de onveilige situatie van de fietsers alhier, was één zin weggeval len, ni. 'We noemen geen namen en we noemen geen plaatsen' waarbij gedoeld werd op bepaalde obstakels die fietsers op hun weg vinden. Waar ADE schrijft over kritiek die bij ons we/geoorloofd schijnt, zoals over 'de ophaling van oud papier' en het 'fruit uit Zuid-Afrika, vergeet ze erbij te vermel den dat de teksten die daarover handelden, zijn verschenen onder de kop 'Rubriek die u schrijft'. De kritiek die daarin wordt gespuid komt dan op rekening van de ondertekenaars. Zijn wij dan en kritiekloze en/of monddode redaktie zoals ADE suggereert? Soms wel, soms niet. Het is wel zo dat in een zo plaatselijk blad als het onze, waar de schrijvers zo dicht bij de lezers staan, méér wordt toegejuicht dan wordt afgekeurd als het gaat over Hoogstraatse (wan)toestanden. Enkel schrijven over goeie dingen en zwijgen over de mindere, is zeker niet ons principe, maar in de praktijk zijn we meestal wel voorzichtig. Té voorzichtig? -

-

-

Wat denkt u ervan, beste lezer? Zijn wij kritiekloos of juist niet? Laat het ons eens horen! de redaktie

De Benedetti komt! De meeste lezers van De Hoogstaatse Maand zijn er zich wellicht niet van bewust, maar zij en zij alleen zijn De Hoogstraatse Maand. Nu wil De Benedetti, naast zijn greep op de Generale, ook zijn macht gaan uitproberen op de Vlaamse pers. Omdat de man er zich van bewust is dat hij die beter kleintjesaan inpaimt, heeft hij alvast 800 abonnementen genomen op De Hoogstraatse Maand. Daarmee krijgt hij in één klap een meerderheidsparticipatie. Dat dit een ongezonde situatie is, begrijpt u wel. Binnenkort leest u in De Hoogstraatse Maand enkel dat wat De Benedetti wil dat er in komt. Pastabereidingen, straatinterviews te Pisa, gemeenteraadsverslag van het Vaticaan, Del Sol van hier en Mama Mia van daar... Ik mag er niet aan denken. Maar... er is een oplossing! Neem vandaag een abonnement op De Hoogstraatse Maand en zet De Benedetti's meerderheid een hak. Bel 314.41.26.

No, Carlo, Roma non fu fatta in un giorno!

S

'


mon in cie moonci Deel 1:

De Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band:

Ambiance, wat volk en niet te nauw kijken hè Het is zaterdag 30 januari 1988. Zaal Victoria in Meer loopt vol. Op het podium geeft de Cive Buzze Band van katoen. Hoewel zij uitstekende rockmuziek brengen, bespeur ik toch een afwachtende houding bij het publiek. Men is duidelijk voor iets anders gekomen. Zo wordt het kwart voor elf. I) 7aal is nu overvol, het is er snikhcct en dc hierkratien staait constant open. Ideale omstandigheden voor de Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band. Zij geven vandaag hun jaarlijks fanbal en spelen dus een op voorhand gewonnen spel. Dat belet hen echter niet om er vanaf de eerste noot met een ontroerende overgave tegenaan te gaan. Zij spelen alsof hun leven ervan afhangt. De ritmesectie staat vandaag de dag als een huis. Dirk De Ruyser op bas, Patrick Vindevogel op drums en William De Wilde op slaggitaar vormen de oerdegelijke en soliede basis waarop de anderen hun ding kunnen doen. Piet Loos op sologitaar is outstanding, hij is de Keith Richards van de Noor derkempen. En dan zijn er natuurlijk de twee gezichten van de groep. In de eerste plaats Nonkel Ney himself, die naast een goed rockzanger uitgegroeid is tot een entertainer van de bovenste plank, daarbij prima aangevuld door de duivel-doet-al van de groep: Dirk Van Der Jonkheyd. Met hun tweeën brengen ze een wervelende show die zijn gelijke niet heeft op de Belgische podia. De Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band is momenteel uniek in zijn show en is waarschijnlijk de laatste echte rockgroep van de Noorderkempen en ver daarbuiten. Wij gingen Nonkel Fey opzoeken, geboren als René Michiels. We hebben het ons niet beklaagd.

Geld en amuzement DHM: 't Was een succes hè, het fanbal. NN: Ja, veel volk en ambiance en financieel was het ook niet slecht. DHM: Wat is eigenlijk de bedoeling van zo'n fanbal? NN: Geld verdienen en de mensen zoveel mogelijk amuseren ook nog. DHM: Waarvoor dient dat geld? NN: De vorige jaren hebben we daarvan altijd materiaal voor de groep gekocht. Maar dit jaar willen we met de opbrengst een de-

jazzke aan 't meebleiten geweest, want ja, dat trok op niks. We hebben trouwens nooit opgetreden, alleen maar gerepeteerd. Maar toen kwam de volkstelling. DHM: De voikstelling? NN: Ja, ik dopte en ik moest van de gemeente samen met nog een paar nuttige mannen de bevolking van de gemeente helpen tellen. Hahaha, dat was een grap van 't begin tot 't einde. Ik heb mijn eigen daar geweldig geamuseerd. In de 'cotè' die wij moesten doen, dat was Meersel-Dreef, zijn ze zeker niet allemaal geteld. Daar lopen nog altijd ongetel-

mo met zes nummers opnemen om die uit te delen aan organisatoren van optredens en om te verkopen aan onze fans. DHM: Welke nummers gaan op die demo komen? NN: Dat weten we nog niet zeker. '1 wanna fuck you' zal er wel opstaan zeker, daar kunnen we bijna niet buiten. DHM: Waarom niet? NN: Da's het nummer waar we grôÔt mee geworden zijn, hè, ah ja. DHM: Eigen nummers ook? NN: Ja. 'High Blood Pressure' bijvoorbeeld. En misschien nog wel een ander ook. Op de volgende repetitie - als we ons geld geteld hebben - zullen we beslissen welke nummers op de demo komen. t)HM: Goed, zullen we eventjes terug in de tijd gaan? NN; Ge doet maar.

Johnny B. Goode

!Vonkel Nev zingt de blues: steeds neer een beleven is.

[)HM: Hoe is uw carrière als rockzanger eigenlijk begonnen? NN: diepe zucht) Wel, in den tijd speelde den [ackx met een jazzke in een garage bij Stan Kiek en zijn zanger was het afgebold. En toen ieiden ze tegen mij: Ney, gij kunt dat jongen. En als ze dat toen op m'n zestien jaar tegen mij zeiden, dan was dat zo hè. Ik kon trouwens geen instrumenten bespelen, dus moest ik wel zingen hè. Hoewel, ik heb bij de fanfare ooit nog op de 'groscaisse' geslagen. Daar heb ik het ritme gekregen, jaja, mijne beat komt uit de fanfare De Marckezonen uit Minderhout. Ik heb dus een tijdje met dat

Toen Ninkel Ney nog gewoon Renéke Mi chiels was. Poseren kon hij toen ook al, hier samen met zijn zuster. de mensen rond. Maar goed, ik leerde zo Rikske Grauwmans kennen, die toen nog bassist was bij de Crew. Die gingen toen optreden op Loenhout-kermis en Rik zorgde er3


voor dat ik één nummer met de Crew mocht meezingen: 'Johnny B. Goode' of wat dacht ge? Vanaf toen was het iedere keer prijs. Als de Crew ergens optrad en ik was er ook, dan werd ik op het podium geroepen of geduwd om 'Johnny B. Goode' te zingen. De volgende stap was dat elke keer als er ne groep in de Mussenakker optrad, ik het podium opmoest om dat nummer te zingen, tot ik dat natuurlijk kotsbeu was. Het felste was wel op de Streekpop die Rik Grauwmans en ik ooit organiseerden. Rik had al de groepen die daar optreden, verplicht om 'Johnny B. Goode' te

DHM: En toen? NN: Toen zijn wij in die bezetting blijven optreden, maar na ne keer of zeven bolde onze drummer Cel Sprangers het af. Zonder drummer wou Rik Grauwmans niet meer meedoen en zonder drummer en bassist wou ook den Tackx niet meer. Ja, dan valt ge stil hè. Maar toen kwam ik Piet Loos tegen in de Mussenakker. Pietje speelde gitaar bij Shivering Fit maar die groep was gesplitst en zo kwam hij bij ons. Onze drummer werd Mark Rosiers. William De Wilde was er nog altijd en Rikske Grauwmans plugde zijne bas ook terug in.

onze groep. Pas op, de rest ook hè, ik moet zien wat ik zeg. DHM: En dan is Mark Rosiers weggegaan? NN: Ja, hij vond ons niet goed genoeg. Hij streefde naar perfectie, zei hij, en dat was bij ons blijkbaar niet te bereiken. Precies of wij dat wilden, hahaha. Maar allé, we vonden gelukkig rap nen andere drummer en dat was Patrick Vindevogel. Vanaf toen was de Nonkel Ney's Rhythm and Blues Band voorgoed vertrokken en kwam het echte succes. DHM: Wanneer was dat? NN: Drie jaar geleden. De eerste keer dat de huidige groep samen speelde, was in Werpin in Wtallonië. DHM: (verbaasd) In Wallonië? NN: (trots) Jaja, niet zo min hè! DHM: Hoe kwamen jullie in godsnaam daar terecht? NN: Dirk Van Der Jonkheyd kent ne kerel die daar elk jaar een festivalleke organiseert en die ons elk jaar vraagt om daar te komen spelen. Zo goed vindt hij ons. Ja, we zijn 'Big in Werpin'. Ik haal daar dan ook een serieus mondje Frans boven hè. Speciaal voor daar hebben we een eigen uitvoering vait 'J'aiiiie la vie' gemaakt. Succes gegarandeerd. Ook hier.

Naar Holland

De alleree,-sie 11M 1 0e1, 1 ng an de 'Vonkel :Vee s Rh'iliin and Blues Band, til/dans het tienjarig bestaan van de Mussenakker. Van de oorspronkelijke bezetting blijven alleen Non kel Nep en Wil/jam De Wilde over. spelen, alleen maar om mij telkens dat nummer te doen zingen. Het gevolg was dat ik toen ne keer of vijf-zes dat nummer heb moeten kwelen, telkens met een andere groep. Te zot om los te lopen. En toen kwam het 10-jarig bestaan van de Mussenakker en ze vroegen aan mij of ik tussen twee setjes van de Crew met een eigen groepje wou optreden. Ik zocht gauw een paar mannen bijeen die ik goed kende en die muziek konden spelen: Willy Tackx, William De Wilde, Cel Sprangers en Rik Grauwmans, en 't was gebeurd hè. We hadden ne groep: de Nonkel Ney's Blues Band, zo heetten we toen. Op 1 mei 1983 traden wij dus voor de allereerste keer op. DHM: Waar komt de naam 'Nonkel Ney' vandaan? NN: Die heb ik op den troep gekregen in Peutie. D'r gebeurde iets, ik weet nie meer wat, en toen zei ik: Daar doet Nonkel Ney niet aan mee. En vanaf toen noemden ze mij daar Nonkel. Op 't laatst stond dat woord overal op: op m'n kitzak, op m'n kast, zelfs op m'n arm. Ja, in het leger ben ik Nonkel geworden.

Vader maakt de kostuums DHM: Hoe was dat eerste optreden? NN: Geweldig hè. Onze vader had voor ons speciaal kostuums gemaakt - dat doet ie trouwens nog altijd - en in de Mussenakker waren ze allemaal zo zat dat ze alles wat wij deden goed vonden, hahaha. Want het klonk natuurlijk allemaal niet zo fameus in 't begin.

DHM: De tijd dat jullie alleen hier in de buurt speelden is dus voorbij? NN: Jaja, we gaan steeds verder. We trekken nu al een 'voor' van 600 km: van NoordHolland tot Zuid-België. DHM: Treden jullie vaak in Nederland op? NN: Tegenwoordig meer dan in België. DHM: Is er veel verschil tussen optreden in België en Nederland? NN: Ja, in liolland zijn ze veel wilder. Daar staan ze direct met hun armen omhoog. Hier zijn ze veel tammer. In Holland breken ze de

De IVonke/ Ne 's Rhvthni and Blues Band anno 1988: zowel visueel als muzikaal een pektake/groep uit de eerste afdeling van de rockmuziek. Zo konden we weer spelen. Na een tijdje stapte Rik terug uit de groep en Dirk De Ruyser kwam in zijn plaats. En toen verscheen Dirk Van Der Jonkheyd. Dat was een belangrijk moment. In het begin was hij een toevallig lid, maar al vlug kwam hij vast bij de groep en dat hebben wij ons nooit beklaagd. Hij is niet alleen ne fantastische muzikant, maar ook ne 'gortige' showman. Hij is echt onmisbaar in

tent tegenwoordig af als wij komen. Dat is wel plezant. DHM: Worden jullie daar niet beschouwd als een stelletje gekke Belgen? NN: (lacht) We zijn ook wat gek hè. Maar neen, ik heb altijd de indruk dat ze ons verderop nog meer appreciëren dan hier in den omtrek. Maar ja, da's misschien normaal, hier zijn ze ons al gewoon en daar niet hè.


Trouwens, van Hollanders zijn wij niet bang , zulle. Desnoods scheld ik ze nen hele avond uit. Bijvoorbeeld toen laatst die wereldrecordpoging met die dominoblokjes mislukt was. Dat hebben ze nen hele avond mogen horen hé. Als we dan gedaan hadden met een nummer, ging dat van: Da's wat anders dan dominoblokjes rechtzetten hè! Plezant. DHM: Hoe is de verstandhouding binnen de groep? NN: Prima, beter dan Ooit. We hebben anders al wel een paar inzinkingen gehad, maar op dit moment amuseren we ons rot. We hangen echt goed aaneen. Iedereen kan van iedereen heel veel verdragen. Ik heb al dikwijls gezegd: als zo ne groep zes vrouwen moesten zijn hè, dat blijft geen twee weken bijeen. Dat moet g'er zeker in zetten in uw gazetje', hahaha.

Macho's DHM: Vrouwvriendelijk klinken jullie niet hè? NN: Hoe niet?! DHM: (slikt) Wel, zo'n nummer als 1 wanna fuck you' bijvoorbeeld. NN: Da's ons succesnummer hè, zeker in Holland. Laatst met een optreden was het zelfs zo dat er iemand na ons optreden speciaal met een klak rondging, alleen maar om ons dat nummer nog eens te doen spelen. Vijfenzestig gulden haalde die kerel op en daarvoor wilden wij het nog wel eens doen natuurlijk. DHM: Maar krijgen jullie dan nooit reacties van vrouwen op dat nummer? NN: Ja, ze komen zich wel eens aanbieden na ccn ûpliedcii. (bulderende lact)) D1IM. (piisi de oren) i,,roupies? NN: Jaja. gekke Anja en zo, dat gebeurt. Maar ja, we zijn met zovelen hè. D'r zijn er nooit zes tegelijk, hahaha. DHM: En verder, nog andere reacties? NN: In Roosendaal kwam er onder de pauze eens een grietje met een rood truike naar mij. Ik weet niet, ik denk dat het een feministe was. En die zei: Die teksten van jullie nummers, die zijn toch zo macho, zo vrouwonvriendelijk. Kan je na de pauze niet eens een nummer brengen waarvan de tekst een beetje waardevoller is? Ik zeg: oké, geen probleem. Goed, wij spelen ons tweede setje en ik zeg op een bepaald moment: Het volgende nummer is speciaal aangevraagd door dat meisje met het rooi truike daar. En ik wijs ze aan. Iedereen kijken en wij spelen 'Ik wanna fuck you'. Jongen! Die griet ontplofte bijna. Ze stormde het podium op en heeft heel dat nummer constant drank over mijne kop gekapt. Woest was ze. Toen hebben we gelachten jongen. DHM: En wat zegt het vrouwvolk van die opblaaspop die jullie tegenwoordig op het podium meezeulen? NN: Niks, hahaha. Latex - Lora, plezant j'm. Voor het nummer 'Hè schoon wijveke' gebruiken we tegenwoordig zo'n grote plastieken pop op 't podium. Toen we die gingen kopen, hebben we nogal gelachen. We stonden in die winkel en moesten dus kiezen welke pop we wilden. Maar ja, als die plat zijn, hebt ge daar geen zicht op hè. Dus lieten we die kerel al z'n poppen opblazen. En toen hebben wij de schoonste gekozen hè, en de stevigste natuurlijk, want ze moet heel lang meegaan. DHM: Dus Latex - Lora is nu een vast onderdeel van de show? NN: Absoluut, we vragen 1000 fr méér ook

tegenwoordig, hahaha. DHM: En wie van de groep houdt die pop bij? NN: Ieder op toer een week. (woest gelach) Linda: (vrouw van Ney) En wanneer zijn wij dan aan de beurt? NN: Volgende week naar 't schijnt. (woest gelach)

Rel in de manege DHM: Juist. Even serieus nu. Welk was het minst prettige optreden tot nu toe? NN: (diepe zucht) Het voorprogramma van de Big Town Playboys in Wuustwezel. Toen waren we zo verschrikkelijk tam en slecht dat ik wel kon bleiten. D'r was daar veel volk, de sfeer was goed, maar wij gingen volledig de mist in. Ik weet nog altijd niet waaraan dat lag. En in Duffel ging het ooit ook goed mis. We waren daar ingehuurd om in manège De Mustang te spelen op de 'Nacht van de Mustang'. We komen daar aan en we zien dat heel die manège vol zit met sjiek opgetutte trienen en dikke mijnheren met oesters in hun

Na het zoveelste succevoI/e optreden: Nonkel Ney slaapt.

mond en halve kreeften in hun pollen. Wij zeggen amai, maar goed, wij stellen op. Komt daar ne vent naar voor met een kaartje waar op twee namen stonden. Dat waren de namen van de mensen die den eerste dans zouden inzetten. Wij voelden natuurlijk allang nattigheid, maar goed, we deden door. En toen we gingen beginnen, riep ik braaf die twee mensen op de dansvloer. Komen daar twee 'oldtimers' aan die zich direct in foxtrothouding zetten! De stichter van de manège en zijn vrouw. Ik zeg: Ga maar wat anders staan, want het zal iets rapper gaan dan ge denkt. En wij zetten 'I'm so hot for you baby' in. Ge raadt het, die mensen waren geshockeerd tot in het diepst van hun wezen. Iedereen zat van de hand Gods geslagen naar ons te kijken. Niemand kwam op de dansvloer. In 't begin lieten ze ons nog even doen, maar na een tijdje begon dat van boe-boe-boe. En toen zei ik: Kijk, ik dacht dat het hier een manège was, en ik hoor precies niks anders dan koeien! Hoe zit dat hier eigenlijk? Ja, toen was 't gedaan hé, toen mochten we ons boeltje opvouwen. Maar ze hebben kunnen betalen zulle, ah ja, ze hadden ons maar niet moeten vragen. DHM: Niet getreurd, dit is plezieriger: de beste herinnering? NN: Het voorprogramma van 'Normaal' in

Baarle. 'Normaal' is altijd mijn favoriete groep geweest en nu mochten wij dus voor die mannen spelen. Dat was puur genot. Daar komt nog bij dat wij nog altijd veel optredens aan dat ene optreden te danken hebben. Mensen die ons daar zagen, ons dan zelf vroegen, dat verder vertelden, enz. Ook aan het Graspopfestival in Witgoor Dessel heb ik goeie herinneringen. Wij sloten daar het festival na o.a. Jo Lemaire. Wij waren dus eigenlijk 'Top of the bill' daar, maar iii feite wou men alleen maar een gezellig bandje om mee te sluiten. Het goot er water, maar toch wisten we een groot stuk van het publiek na Jo Lemaire op hun plaats te houden. Dat vond ik een prestatie. En gesoigneerd dat wij daar werden, als echte sterren. Plezant, echt. DHM: Tijdens een optreden van jullie valt mij op dat sommige nummers de massa direct in beweging krijgen, prijsnummers dus. Welke zijn dat? NN: Ja, ik heb er al vernoemd hè. '1 wanna fuck you', 'J'aime la vie', 'Ene met heps en ene met kaas' en zo nog wat. Vooral die drie ...

nummers toch. Overal waai oe bomen, de drie nummers willen ze horen. Behalve in Duffel dus, haha. Nee, die drie nummers kunnen we echt niet weglaten of ze zijn niet content. DHM: Hoe ziet de toekomst eruit? NN: Ja, we willen zeker niet zo theatraal worden als Bowie, dat niet. Maar het ziet er goed uit: we krijgen steeds meer optredens en steeds verder weg ook. En dat moet ook, want anders bloeden we dood als we hier altijd onder de toren zouden blijven spelen. Nee, 't gaat goed en de goesting is 200%. Als we repeteren en er zegt iemand: zeg, ze hebben van daar gebeld om te komen spelen, dan krijgt die bijna ne kus, nog altijd. Laatst in Lanaken vroegen een paar kerels zich af toen ze ons bezig zagen, waar dat men ergens een paar kooien had laten openstaan. Kijk, zolang ze zoiets zeggen, zitten we op 't goeie spoor. Hier eindigt het eerste deel van het grote Nonkel Ney interview. Niet gepanikeerd echter. Volgende maand praat NonkelNey verder en heeft hij het o. a. over zijn reeds vijftienjarige drankcarrière, de Mussenakker, de Bonte Avonden, zijn huwelijk met Linda en nog veel meer. Hij brengt ons zelfs een primeur en ver kondigt zijn blijde boodschap. Opnieuw een nummer dus dat u simpelweg niet mag missen. Begin nu alvast te sparen of neem vlug een abonnement. •


VANUIT HET STADHUIS... Zesjaarlijkse zwembaddroom herleeft Die het dichtst bij de kachel zit warmt het best Maandag 28 december was de laatste raadszitting van 1987. Daarna kon men volop ouden nieuwjaar gaan vieren. Burgemeester Jansen vertrok voor een lange vakantie naar zonnige zuiderse oorden en bij het begin van het nieuwe jaar was het haast windstil in het Hoogstraatse politieke leven. We waren zelfs enkele malen getuigen van bijzonder vriendelijke omgang tussen raadsleden en schepenen van verschillende frakties. Maandag 25januari kwam de raad bijeen om bij hoogdringendheid - en in afwezigheid van de burgemeester - in principe over te gaan tot de aankoop van een huis met naastliggend perceel bouwgrond te Wortel. Omwille van de kansen voor het gemeentelijk lager onderwijs was iedereen in de gemeenteraad het op haast ontroerende wijze eens met deze zienswijze. Maandag 15 februari vergaderde liet gemeentebestuur opnieuw. Op het menu stonden drie agenda's: college, FB en CVP hadden blijkbaar niet stil gezeten. Maar voor de avond werd afgesloten bleek de vredespijp gebroken te zijn. Het college vroeg wel aandacht voor haar agenda maar niet voor de punten van de oppositie. Het nieuwe jaar verviel in de oude gewoonten.

aandacht voor een totale aanpak zowel binnen het recreatiecentrum als voor de aanpalende domeinen. Nu doen we elk jaar enige fragmentarische ingrepen maar verliezen we daardoor niet de kijk op het geheel? We hebben dringend nood aan een globaal plan op lange termijn waarin ook de problemen van de aangrenzende gebieden zijn opgenomen en de aktiviteiten rond de put buiten het toeristisch seizoen. Koyen denkt bv. aan het gebruik van het sanitair voor de vissers, de toegankelijkheid van de cafetaria en de netheid in de omgeving.

Toegangsweg Rijkswachtkazerne Reeds jaren spreekt men in Hoogstraten van een nieuwe Rijkswachtkazerne en een nieuw

Wortel Op initiatief van de CVP-fraktie en met de steun van raadslid Van Ammel (KGB) kwam maandag 25 januari de gemeenteraad van Hoogstraten in spoedzitting bijeen. In het Centrum van Wortel, vlak achter de gemeentelijke lagere school (Kerkpad 1), wordt een woonhuis met naastliggende bouwgrond te koop aangeboden. Dit is een enige gelegenheid voor een eventuele uitbreiding van de school in de toekomst. Bovendien zou men de school dan langs op een veel veiligere wijze kunnen bereiken dan nu via de Dorpsstraat. Alle frakties beklemtoonden de juistheid van deze zienswijze en verklaarden zich volledig akkoord met het voorstel om deze eigendommen in principe aan te kopen. Het college zal dan een optie nemen op het woonhuis en de bouwgrond, het schattingsverslag aanvragen en gaan onderhandelen me de eigenaars om alzo de aankoopprocedure in gang te zetten. Het gebeurt niet dikwijls dat voorstellen vanuit de oppositie zo ruim gesteund worden door de meerderheid. Het oudercomité van de Wortelse school zal zeker gelukkig zijn met dit initiatief want zij ijveren reeds lang voor de aankoop van een strook van ongeveer twee meter opdat de kinderen via het Kerkpad naar school zouden kunnen gaan. De vermoedelijke aankoopprijs bedraagt ruim 3 miljoen fr.: 2/3 voor het huis en ongeveer 1/3 voor de bouwgrond. Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 15 februari ging de meeste aandacht naar het gemeentelijk recreatiecentrum De Mosten in Meer en naar het ontwerp van een nieuwe toegangsweg achter de Rijkswachtkazerne in Hoogstraten.

De Mosten Voorgaande jaren werd de verkoop van frieten en drank in De Mosten verpacht. Er waren regelmatig klachten van de bezoekers. Daarom werden door de gemeentelijke sportdienst de verschillende mogelijkheden nog eens op een rijtje gezet. Om diverse redenen kan de gemeente het cafetaria moeilijk zelf gaan uitbaten. Daarom werd voorgesteld de exploitatie in concessie te geven. De voornaamste voorwaarden zouden zijn: De verkoop van frieten en snacks in een afzonderlijk kraampje, verpacht aan de hoogstbieden-

de; drank en ijs verkopen in de cafetaria. De kandidaat-uitbaters moeten inschrijven (minimum 80.000 fr.) en bovendien 25% van de bruto-omzet boven de 100.000 fr. afstaan aan de gemeente. Op deze wijze hoopt men een concessionaris aan te trekken die beter gemotiveerd is om het goed te doen en vooral meer oog heeft voor de hygiëne. De meeste raadsleden vinden deze financiële eisen nogal hoog: 25% van de winst zou veel redelijker zijn, meent men. Sommigen vinden zelfs dat men die extra-% zelfs gewoon moet schrappen en de liefhebbers moet laten bieden vanaf een serieus minimum-bedrag. Voorzitter Jansen voelt wel wat voor deze ideeën en stelt voor om het dossier eens opnieuw te bekijken. Elk jaar wil De Mosten wat nieuws bieden aan de bezoekers. Dit heeft een gunstig effect op de bezoekersaantallen. Meer dan de helft van de bezoekers zijn kinderen onder de 14 jaar. Daarom wordt speciaal gezocht naar nieuwe ontspanningsmogelijkheden van deze groep. Het college stelt de aankoop voor van: een collectieve wip, een evenwichtselement en twee polyester glijbaantjes voor de peuters als uitbreiding voor het speeldorp, samen goed voor een 800.000 fr. Men hoopt op 60% subsidie vanwege de staat voor deze aankopen. De raad is akkoord met deze aankopen maar sommige raadsleden merken toch op dat de gemeente reeds enkele miljoenen heeft geïnvesteerd in De Mosten en dat de subsidies erg lang wegblijven. Raadslid Koyen vraagt meer

postgebouw. Regelmatig hoorde je ook zeggen dat die zouden gebouwd wordn langs een nieuwe verbindingsweg tussen de Gravin Elisabethlaan en de Loenhoutseweg. Ondertussen heeft de bestaande Rij kswachtkazerne reeds een nieuw dak gekregen en heeft men het postgebouw in de Gelmelstraat zowel binnen als buiten een grondige opknapbeurt gegeven. Bovendien is door de uitbreiding van een supermarkt en de bouw van de OCMW-bejaardenwoningen een verbindingsweg haast onmogelijk geworden. Vandaag moet de raad zich uitspreken over het rooien onteigeningsplan en het bestek van aanleg van deze toegangsweg ten Oosten van de Vrijheid in Hoogstraten. Het rooi- en onteigeningsplan was reeds goedgekeurd in 1985. Nu kunnen de raadsleden de verschillende grondinnemingen goedkeuren. Er zijn verschillende formules voorzien in het reglement op de belasting op het verwerven van de zate (bedding) van de weg en de belasting op de kosten van de wegaanleg: aankoop van de grond, eigenaars die gratis afstand doen van de grond maar dan zelf niet moeten betalen op de verwerving van de zate, eigenaars die geen bouwgrond bekomen moeten evenmin betalen. Deze belasting is niet van toepassing op instellingen van openbaar nut zoals het OCMW. Daarom wordt de bedding van de weg aangekocht van het OCMW, ook al krijgen ze ter plaatse gedeeltelijk bouwgrond en daarom doen sommige eigenaars afstand van de


ddi JJ4

VAN DEN OUWELAND

Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koersfietsen + toebehoren waaronder:

:

J

grond in ruil voor vrijstelling van deze belast ing. De aanleg van de weg zal ongeveer 5 miljoen fr. kosten. Op de infrastruktuurwerken kan 60 0/o subsidie verkregen worden. Vermits het over een klein werk gaat, kan men beroep doen op het zogenaamde Investeringsfonds. Dit fonds gaat vanaf 1januari1988 in. Hierop kan de gemeente beroep doen voor kleine betoelaagbare werken. Op deze wijze kan men vlot over subsidiegelden beschikken zonder al te lange wachttijd. Gezien een aantal zaken niet subsidieerbaar zijn, zal de aanleg aan de gemeente toch nog ongeveer 2,5 miljoen fr.

alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT kosten. Het is logisch dat een zo groot mogelijk deel wordt verhaald op de aangelanden. De raad is akkoord met de onteigening en de aanleg van deze nieuwe straat die op een rond punt eindigt ter hoogte van supermarkt Quirijnen. De CVP-fraktie vraagt op dit moment aandacht voor de ontsluiting van het gebied ten oosten van deze weg naar de Kathelijnestraat toe, o.a. ter ontlasting van de verkeersdrukte in de Vrijheid en met het oog op meer verkeersveiligheid voor de weggebruikers in het centrum van Hoogstraten. Hun verzoek om een Bijzonder Plan van Aanleg voor dit gebied te laten maken, alsook een verkeersstudie in verband met de veiligheid voor de fietsers naar de scholen wordt wel aanhoord door de burgemeester maar niet formeel beloofd. Raadsleden van de CVP-fraktie en van FB vragen toch met aandrang om bij de aanleg

DAMES- EN HERENKLEDING, KINDERKLEDING VAN 0 TOT 16 ABSORBA - BECOPA - BARELLI

'

03 / 314.43.83

van deze nieuwe weg reeds de nodige voorzieningen te treffen voor een toekomstige verbinding naar de Kathelijnestraat. Volgens burgemeester Jansen zouden reeds veel problemen met de schoolkinderen opgelost zijn indien het Klein Seminarie haar privé weg richting Kathelijnestraat zou verbeteren en openstellen. Dit is een voor de hand liggende oplossing maar men laat alles zo maar liggen, de gemeente zal het wel oplossen! Schepen Aerts waarschuwt voor overhaaste beslissingen. Wat gaat er na het verlof gebeuren met de rijksbasisschool. Het zou interessant kunnen zijn moesten wij in de toekomst dat gebouw met de grond kunnen huren of kopen. Het achterliggende gebied is uitermate geschikt voor de inplanting van een gemeentelijk zwembad gezien zijn centrale ligging vlak bij de grootste scholen in het centrum. Het is natuurlijk wel merkwaardig dat zo ongeveer in elk jaar van gemeenteraadsverkiezingen het zwembad van Hoogstraten ter sprake komt. Sommigen vinden dit nog steeds zeer noodzakelijk, anderen blijven op het standpunt dat het gezien de bouw- en personeelskosten voor Hoogstraten onbetaalbaar is en blijft. We zullen zien, zegt de voorzitter, je kunt nooit weten. Raadslid Verlinden en Peerlinck hopen dat men ook eens denkt aan een sociale verkaveling in Hoogstraten, privé verkavelingen zijn daar reeds genoeg. Of mogen mensen die geen dure bouwgrond kunnen kopen niet in de stad komen wonen maar alleen maar in de dorpen van de gemeente? De burgemeester antwoordt dat er nog genoeg goedkope bouwgronden in de gemeente voorradig zijn. De leden van de CVPfraktie worden boos omdat hun voorstellen te weinig ernstige aandacht krijgen van de meerderheid. Na de besloten vergadering verlaten zij de raadszaal de FB-fraktie heeft de zaal reeds voor de geheime zitting verlaten.

Akkoord

VRIJHEID 213 HOOGSTRATEN 03/314.53.62

Deze raadszitting eindigde met de bespreking van de agenda van het college tot grote frustratie van de CVP en FB die hun agenda onder de tafel zagen verdwijnen. Nochtans was de bijeenkomst rustig en haast gemoedelijk gestart. De meeste punten kregen weinig of geen commentaar en werden meestal unaniem goedgekeurd. Hoewel normaal een begrotingswijziging slechts kan vanaf juli, wordt er nu een wijziging voor de buitengewone dienst voorzien, o.a. voor de aankoop van uitschuifbare klasseerkasten (650.000 fr.), de aankoop van een computer voor de politie (1,4 miljoen fr.) en


De Hoogstraatse Pers uitgeverij verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34

03-314.49.11

03-314.55.04

eventueel ook de aankoop van huis en grond in Wortel. Het is de bedoeling om vanaf augustus over te gaan tot het bijwerken van het klassement. Hiervoor is een speciale firma ter hulp geroepen. Om dit alles efficiënt te laten verlopen zal tegen die periode de installatie van kasten gebeuren. Na de bouw van het administratief centrum zullen de kasten nog bruikbaar zijn. De aankoop van de computer wordt volledig gesubsidieerd door de provincie en brengt dus geen kosten mee voor de gemeente. De aankoop in Wortel is een kwestie van hoogdringendheid en... nu maar hopen dat men op de provincie deze wijziging (voortijdig) zal goedkeuren. Op 23 november 1987 keurde de gemeente de begroting goed. Hierin werd een aanvullende belasting op plezierboten voorzien. De provincieraad schafte echter haar belasting af en nu moet de gemeente dus dit ook doen ofwel moet ze de belasting zelf gaan innen. In het verleden was de opbrengst hiervan vrij onbelangrij k. Een aanvulling op het retributiereglement op de materiële dienstverlening wordt goedgekeurd. Dit reglement was goedgekeurd in februari 1985 en is nog geldig tot eind 1988. Intussen zijn er enkele sportvoorzieningen bijgekomen. Zo is het bv. mogelijk om de turnzalen in de gemeenteschool van Meersel-Dreef en Wortel te huren, alsook de refter van de gemeentelijke school in Hoogstraten, aan 50 fr. per uur. Bij de uitleendienst kan men spots en statieven huren voor 500 fr., volkssporten aan 150 fr. per spel en de pitpat-tafel voor 5.000 fr. Raadslid Peerlinck merk nogmaals - tot groot ongenoegen - op dat de gemeenteraad te dikwijls beslissingen moet goedkeuren die reeds uitgevoerd zijn. Hij denkt hierbij o.a. aan het pitpatspel (aankoop 700.000 fr). Wij keuren hier nu iets goed terwijl Hoogstraten V.V. het reeds gehuurd heeft. Maar ja, aldus raadslid Peerlinck filosofisch: wie het dichtst bij de kachel zit warmt het meest! Dat is juist, merkt burgemeester Jansen op, zorg dus maar dat ge er ook dicht bij zit. De verwarmingsketel van de school in de Karel Boomstraat is versleten. Daarom wordt een omschakeling voorzien op gasketels en enkele onafhankelijke gasradiatoren. Zoals elk jaar wordt voor de levering van boeken voor de bibliotheek een aantal firma's aangeschreven. In de begroting is een bedrag

van 2,1 miljoen fr. Enkele betrekkingen in het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs worden open verklaard. In de gemeentescholen kunnen drie kleuterleiders (M/V) en vier onderwijzers (M/V) definitief aangesteld worden, plus twee deeltijdse betrekkingen van elk 6 uren voor een leraar (V/M) protestantse godsdienst en zedenleer. Daarom worden deze plaatsen nu open verklaard. In een volgende gemeenteraad kunnen de definitieve aanstellingen gebeuren. Schepen Pauwels verklaart dat al deze benoemingen kunnen gebeuren bij bevordering onder het bestaande personeel. In 1988 worden ten late van de gemeente slechts kleine elektriciteits-aanpassingswerken voorzien, o.a. ondergronds leggen van de openbare verlichting op Engelenven, aanpassingswerken openbare verlichting in de Gestelsestraat en het ondergronds brengen van de openbare verlichting in de Karel Boomstraat. Schepen Sprangers en Verhuist vragen goede, stevige verlichtingspalen maar zeker niet te hoog daar die minder efficiënt en mooi zijn. De aankoop voor de grond van een voetbalveld in Meerle wordt goedgekeurd. Intussen heeft men een overeenkomst bereikt met de eigenaars om 1,7 ha te verkopen voor 2,9 miljoen fr. Raadslid Peerlinck vreest dat nu wel het geld zal op zijn om nog een tweede voetbalveld te kopen of... wil men weer meer uitgeven?' Bij de aankoop van grond in de groenzone op de Thijsakker - in der minne - van de kerkfabriek onthoudt de CVP-fraktie zich bij de stemming. Bij de beslissing tot onteigening van het tweede voetbalveld + aangrenzende grond op de Thijsakker, werd de vrijwillige verkoop voorzien van een perceel grond door de kerkfabriek. Na de verkrijging van de no-

dige goedkeuringen wordt nu de verkoop definitief. Bij de restauratie van de St.-Clemenskerk in Minderiiout dient het orgel gedemonteerd te worden. Daar dit op een deskundige manier moet gebeuren, zodat later alles terug kan gebruikt worden bij de restauratie, gebeurt de demontage onder leiding van de ontwerper van de restauratie. Het ministerie deelde reeds mee dat ze niet tussenkomt in de kosten van deze demontage. De kostprijs voor de gemeente bedraagt 118.505 fr. De raad is akkoord.

Kerkmeubilair Op het Ministerie van Cultuur lijkt men hoe langer hoe minder geld te hebben. Allerlei administratieve reglementen ontstaan om beloften van subsidies die verkregen zijn te laten vervallen. Zo ontstond bv. op 28.10.87 een besluit van de Vlaamse Executieve waardoor de principiële belofte van betoelaging vervalt voor werken waar geen vaste belofte van betoelaging verkregen is voor 31.12. 1987, indien de principiële belofte verleend werd vôôr 1juli 1986. Het restauratiedossier van de St.-Clemenskerk van Minderhout startte op 23 april 1976. Op 22 mei 1984 tekende minister Galle de principiële belofte van betoelaging. Het dossier bestaat uit vier delen. In juli 1987 tekende minister Dewael de definitieve belofte van betoelaging van de algemene restauratie van het kerkgebouw. Hiervoor kan de aannemer beginnen (26,7 miljoen fr.). Hiervan valt 60 07ó ten laste van de staat, 20 07ó ten laste van de provincie en 20 07ó voor de gemeente. Door het lang uitblijven van de restauratie is de schade intussen opgelopen

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast degrote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur zaterdag tot 17 uur Andere uren: atspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagvoorrmddag

Heilig Bloedlaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -


5 st. .

r

DE HOOGSTRAATSE MAAND is elke maand te koop in:

0

Hoogstraten:

- Warenhuis UNIC, Vrijheid - Warenhuis QUIRIJNEN, Vrijheid - DRIES-TORREELE, Vrijheid 159 - DE GOUDEN BOL, Vrijheid - KIOSK, Vrijheid Meer:

- MICK, Meerdorp Meerle:

- LAURIJSSEN, Kerkstraat 42 - JANSEN-CEUSTERS, Meerledorp 2 Meersel-Dreef:

- BOGERS, Dreef 73 met ongeeci -t uiiijoeu Ii 1)c aamiemei hee! t 260 werkdagen voor de uitvoering. De restauratie van het vast kerkmeubilair, dit betreft de altaren, muurtabernakel, preekstoel, koorbanken, biechtstoelen, communiebanken, doopvont,... Hier moet nu opnieuw de betoelaging aangevraagd worden, gezien bovenvermeld besluit. Vermits dit aansluit bij de algemene restauratie durft men hopen dat dit nog in 1988 toegewezen zal worden. De kostprijs bedraagt ongeveer 3 miljoen fr.

De out er per oor/ag een % ben ers arining met warm water. Het college geeft nu (?) de voorkeur aan een verwarmingssysteem met elektrische vloerpanelen. Het dossier moet daarom herzied worden. De kostprijs bedraagt ongeveer 1 miljoen fr. De restauratie van het orgel wordt voorlopig nog niet uitgevoerd. Het is duidelijk dat de lijdensweg van de St.Clemenskerk nog niet ten einde is. We houden u op de hoogte. •

Castelré:

- SNOEYS Wortel:

- VAN OPSTAL, Grote Plaats 26 - HARLEKIJN, Worteldorp 52

Bij ons 3troeven onder één dak Kwaliteit Service Prijs -

-

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf voor herstellen van alle merken motorzagen met 20 JAAR ERVARING!

NU IN PROMOTIE STIHLO38AVCQ Farm Boss 61 crr. 295kW 4 DIN PK), 7.8kg

1STIHLO38AVSEQ 67cm3.2kW 435 DIN PK), 7,7 kg

DE PROFESSIONELE MOTORZAGEN STIHL 024 AVEQ WB 17.650 fr. 26.960 fr. STIHL 038 AVSEO FB Prijzen BTW inbegrepen! Tevens keuze uit 20 verschillende 9.990 fr. types motorzagen vanaf DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4-2322 Hoogetraten-Minderhout Tel. 0313144115

9


Fusieswing

van zich zal laten horen! En aan de hongerigheid waarmee enkele klanten zich op de laatst overgebleven exemplaten van de debuut-maxi 'As Quiet As' wierpen, was te merken dat de groep zich reeds een trouwe schare fans heeft verzameld.

Maartse buien Als je deze Hoogstraatse Maand voor je neus krijgt, zullen The Spanks - zie meer hierover in het vorige nummer - De Mussenakker al op z'n grondvesten hebben doen daveren. Misschien hebben Momus en Feit dan nog wel hun ding te doen in zaal Pax op zaterdag 27 februari, en kunnen we je alleen maar adviseren: warm aanbevolen! Vanuit de kalme,

appel ontbreken. Velen kennen hen van de ontelbare namiddagen en avonden die ze in de streek hebben volgespeeld, velen kennen hen ook vanwege hun tomeloze inzet voor andere, beginnende punkgroepen. Maar voor al de goeie elpee 'Don't Cry For The Moon' - The Scoundrels in onvervalste Husker Dustijl! - zal bij de meeste fans nog steeds een flink belletje doen rinkelen. Ook die plaat krijgt binnenkort een opvolger in de vorm van 'Join Hands'. De elpee wordt op zondag 13 maart vanaf 14 uur in Cahier De Brouillon voorgesteld, en ik heb me al laten vertellen dat ze flink hard klinkt. De inkom zal miniem zijn, en de plaat ter plekke te koop. We nodigen iedereen uit om op die dag de verkoop

Overbevoikte nostalgie Op zaterdag 23 januari deed Johnny Panic And The Bibie Of Dreams Cahier De Brouillon aan, in een interieur met kerstverlichting, vloeistofdia's en kortfilmpjes. Dat de muziek van The Doors nog altijd flink aanslaat bij een breed publiek, bewees de aanwezigheid van 172 betalenden, die wilden horen hoe het stel uit Eindhoven het repertoire van de vervlogen helden verwerkte. In die zin was Johnny Panic eigenlijk geen covergroep, maar bijna een exacte kopie. Als je je ogen sloot, leek het alsof de grote voorbeelden terug tot leven waren gewekt, meer nog, het klonk zelfs beter dan The Doors in hun tijd! Al bij al kon iedereen z'n hartje nog eens ophalen aan de lange reeks hits die nu nog altijd op plaat of CD - in de collecties verborgen zitten. De jongeren anno '88 grijpen graag terug naar oude waarden.

Maanschaduwen op speed Zeer leuk, in het Slot te Wortel, was de Brusselse formatie The Moonshades, die op 6 februari acte de présence gaf. Wat weinig volk, zo leek aanvankelijk, maar na verloop van tijd liep het zaakje toch lekker vol, en achtten de heren de tijd rijp om hun frisse gitaardeunen door de ruimte te laten knallen. Dit werkte al gauw aanstekelijk op de harde kern fans, zodat bisnummers onvermijdelijk werden. Daarbij werden The Velvet Underground, Alice Cooper en Jonathan Richman even opgedoken, en toen was het hek helemaal van de dam. Toen enkele Slotleden dan ook nog het initiatief namen zélf achter het instrumentarium te kruipen, bedachten The Moonshades het dankbare publiek nog met enkele extraatjes. Een leuke avond, zeer zeker!

De ark van Noe Het dorpje Breendonk heeft een donker verleden, dankzij de aanwezigheid van één der beruchtste concentratiekampen uit de tweede wereldoorlog. Doch ook in deze jaren kent de streek artiesten die het leven iets minder zonnig inzien. The Arch brengt dus geen gemakkelijk te verteren kost, en dat was op hun derde (!) concert ten lande, in Cahier De Brouillon op 14 februari dan ook goed te horen. In een korte, krachtige set, technisch ingebukt door Ludo Camberlin - producer achter alle Neon Judgement-platen - pakten ze de aanwezigen meteen in, men kreeg zelfs amper de tijd om te reageren. The Arch bewees echter sterke nummers te kunnen maken, die staan als een huis en nog goed klinken ook. Een memorabel concert van een groep die nog 10

intieme sfeer van beide Britse acts kan je op zondag 28 februari terug richting Mussenakker, om er opnieuw enkele hardcorebands te verwelkomen. Het is dan 's namiddags vanaf 14 uur de beurt aan Bad Influence en Heibel, twee groepen van eigen bodem en respectievelijk afkomstig uit Brasschaat en 'de Limburg'. Wat valt er over dit optreden verder nog te vertellen? Dat er veel volk zal zijn, zeker.

De Vier Eén En Alieentjes In het Slot kunnen ze er maar niet genoeg van krijgen. Hoewel de Bredase Four One And Only's bij wijze van spreken al heel de Kempen hebben platgespeeld, komen ze op zaterdag 5 maart nog maar eens terug, ik ben zo stilaan de tel kwijt. Het verhaal is bekend: pretpop zonder pretenties, lekker lullige muziek om van te snoepen, en zoals die te horen is op de debuutelpee 'The End Is Searching' uit 1987. Ondertussen heeft het combo nog de prima single 'Wheel Of Fortune FelI On My Toe' aan zijn repertoire toegevoegd, en daarop wordt geen moment van de bekende lijn afgeweken. Of dat een goeie zaak is, is een ander paar mouwen, maar desondanks raden we je aan voor een avondje prima amusement naar Wortel te trekken. Maar informeer eerst bij Erik Van Opstal, want in een ultieme nota, aan ons doorgespeeld, staat vermeld dat het concert waarschijnlijk later in maart zal doorgaan, wegens bassist in het ziekenhuis. Je ziet maar!

Tweemaal punk is scheepsrecht Als we het nu toch hebben over allerlei lievelingetjes van het Hoogstraatse publiek, dan mogen de Nederlandse Scoundrels niet op het

voor België tot ongekende hoogten te doen stijgen!

De Ratten Wat is in godsnaam 'psychobilly'? Wel, het betreft een kombinatie van rock 'n roll, rockabilly en het venijnige gitaargeluid uit de late sixties. Het resultaat is een genre op speed, waarbij het publiek slechts één ding kan doen: springen voor z'n leven. Onder de buitenlandse voorbeelden springen The Meteors nog het meest in het oog, maar ook België heeft tegenwoordig zijn kweek van eigen bodem. Dit keer heten ze de Ratmen, en op zaterdag 19 maart spelen ze in Cahier De Brouillon. Met een vetkuif die korter is dan 1 meter kom je er niet in!

Eigen schuld, dikke buit We moeten met Fusieswing nog altijd teveel achter de feiten aanhollen. En dan is het perfect denkbaar dat je aktiviteiten op deze bladzijden niet altijd in de kijker worden gezet. Her en der proberen we al eens een kijkje te gaan nemen om ter plaatse de sfeer te proeven, maar da's nu eenmaal onmogelijk als we niet weten waar, wie, hoe en waarom. Daarom, slechts één adres: Mark Sprangers, Vrijheid 84 te 2320 Hoogstraten, of op tel. 03/314 32 64. U bent gewaarschuwd! • =4

Dondert het in de maand van maart, in mei dekt de sneeuw de aard. Droge maart, natte april, koele mei, vullen de schuur en de kelder erbij.


Golfterrein in Heerle?

/

-.

Komen de society-heren en -dames hier weldra een balletje slaan op een glooiend golfterrein? Als het aan de plannenmakers ligt, zal dat zeker ooit gebeuren. Want de plannen zijn al gemaakt en die gaan over een gebied van 150 ha waarop, behalve dat golfterrein, ook nog een hotel en een restaurant zouden gebouwd worden. En nu gaat het niet over enkele, van een teveel aan koeien ontdane beemden en weiden, maar over een bosgebied in Heerle (grondgebied Minderhout en Meerle). Meer bepaald gaat het over 'Heerle's Hof' en omgeving, beter gekend als 'het goed van madame Stas'. Voorlopig blijft het nog bij plannen, hoe gedetailleerd ook, van uitvoering is nog geen sprake. Wellicht zal dat ook niet zo gemakkelijk gaan; het betreffende gebied is op de gewestplannen aangeduid als bosgebied, dus een bestemmingswijziging is alleszins nodig en dat is (meestal) niet in een handomdraai gebeurd. Een ander obstakel voor de uitvoering van de plannen is de waarde die het gebied heeft als natuurgebied en landschap.

EVA IN HONGKONG (vrij naar 'Kuifje in China)

_z

Een kamer In 't Rusthuis komt een kamer vrij. Er is een oude dame gestorven. Zij heeft het Eeusig licht verworven. Ik kende haar van zeer nabij. Zij was mijn zuster, immer trouw, en schreef mij vele lange brieven. Zij ssas de zachte, goede, lieve en 'k ben voor haar in diepe rouw. 'k Mis nu haar brieven, bid voor haar, maar weet dat zij als vele zielen die in de hemel binnenvallen, het niet meer nodig heeft, soorwaar. In 't Rusthuis kwam een kamer vrij, die reeds met dank werd ingenomen. t) wuiter met uw kale bomen, hierbosen is het Eeuwtg Mei. M. I3ilcke, 1 februari 1988

Lauryssen electronics of hoe onze korrespondent in Hongkong (JefHuet) zijn dochtertje Eva inschakelt voor onze groots opgezette publicileitska,npanje in de Oost hoek. En met succes want uit recente opiniepeilingen blijkt dal de Chinezen niet ècht moeite hebben met onze taal.' '... hel is Chinees voor ons...' zeggen ze. Masj (de vrouw van J.H.) voelt ,ninder voor onze kampanje: 'Met alle Chinezen maar niet met den deze,' deelde ze ons mee. Het ga jullie goed ginder. (Oost- West, Oostbest)

Een brievenbus aan de rand van de openbare weg: een hulpmiddel voor uw postman maar ook een wettelijke verplichting,

pvba

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 Help uzelf - Help de postdiensten. Gebruik bij verhuis de berichten van adresverandering van de posterijen!

De supersnelle manier voor verzending van documenten: Bureayfax! 11


Kaarten 'Manneke! Als ge nu de verkeerde kaart trekt, hé, dan sleur ik u over 't tafel'. Met deze dreigende volzin eindigde mijn prille kaartcarrière reeds op mijn veertiende. Het wâs de verkeerde... Woensdagnamiddag. Het giet buiten. Naar gewoonte zitten in de refter van de jongensschool aan de Karel Boomstraat de gepensioneerden te kaarten. Een eerste aanblik vertelt ons dat het vooral de 'jonge gasten' van de 3de leeftijd zijn (of worden we zelf al ouder). Wat trekt hen aan in dit heidense spel? Wordt er hier gevloekt en gesakkerd? Of is kaarten plezant? Dat laatste bleek zo overduidelijk waar te zijn dat er uit de massa wât klanken en vreugdesalvo's op de bandrecorder later nog nauwelijks na te trekken was wie wat vertelde.

M.

____

Suska Rommens. Sus Janssen, Bert Donckers en Theresia Janssen

Mevr. Van Merode-Kneepkens:

Ik kaart niet mee. Ik doe al aan zoveel activiteiten van de gepensioneerden mee. Elke maand bestuursvergadering, 's maandags om de veertien dagen zang en dansen. Dinsdags turnen en donderdags in de zomer fietsen. Ja, als ik dan 's woensdags ook nog zou komen kaarten dan ben ik bijna elke dag weg. Ik heb thuis nog een 'halve trouwboek'. Wij zijn zo met 450 leden waarvan er een 50 60 komen kaarten.

Deze tafel verschilt in meer dan èen opzicht van de andere. Het is hier een 'gemengde' tafel en er wordt niet 'gerikt'. Suska komt met de fiets en Sus komt helemaal van Meer met de fiets of de brommer. Als het slecht weer is brengt zijn dochter hem. Bert en Theresia zijn een paar. Zij jokken of kruisjassen omdat ze dat vroeger ook deden samen met Louis Loock. Die kon niet veel kaarten tegelijkertijd vasthouden en daarna is de groep deze spelvorm blijven handhaven. Vermits zij dit spel ook in de prijskampen spelen, kunnen zij dat hier op de woensdag blijven onderhouden. Door dit spel te spelen, spelen zij ook niet oor geld.

Flisa Coertjens, Anna Meeuwesen, Maria Janssens, Maria Adams en Anna Martens

In deze groep is Anna de gedoodverfde winnaar. Zij kan het beste 'de kaarten onthouden'. Vooral Maria en Maria (80 jaar) kunnen naar eigen zeggen niet zo gemakkelijk winnen omdat zij 'al wat ouder zijn'.

ntoinette Marten., 1 ucie Govaerts, Julia Anthonissen, B. Huysmans, Lisa Anthonissen

Geen piobleiiieii in deze groep our zich te verplaatsen naar de kaartwedstrijden. Antoinette kan zeil rijden maar komt in principe met cle fiets. En Lucie en Julia komen samen met de auto of niet de fiets. Ook deze groep is, zoals alle andere trouwens, een hechte groep vriendinnen. Lucie is hier gewoonlijk de winnaar. Maar 'ambras' wordt er nooit gemaakt. Daarvoor moet ge meer bij de mannen zijn,

horen we. Ze kunnen het kaarten niet misen, maar ze doen nog weer activiteiten samen zoals turnen en volksdansen. Julia heeft net twee miseries achter de rug; allebei erdoor. Maar Liza is er net 'ingespeeld'. Ze kaarten maar voor een halve frank. Want, zegt Liza, kaartgeld is geleend geld.

Liza Strijbos, Liza Tax, Fien Pinxteren en Alice Van Ceulen

In deze groep lijkt het geheugen niet aan de jongsten toe te behoren. Liza S. is de winnaar. Ze moet altijd gebracht worden omdat ze last heeft van reuma. Het vasthouden van de kaarten gaat nog net, maar ze in het geheugen vasthouden, is geen probleem. Liza durft ,niserie gaan met de aas bloot: zeggen de anderen. In deze groep durft er wel eens een lichte storm van ruzie losbreken maar ze kunnen mekaar niet missen. Zij kaarten, in tegenstelling tot velen die in de zomer wegblijven, het hele jaar door. 12

Edgar Vriens, Albert Verschueren, Frans Janssen en August Van Dijek. Edgar komt heel het jaar door kaarten. Soms

bleef thuis maar wal werken en zo. Frans is er het hele jaar bij. Ook doet hij de verschillende prijskampen. Want: thuis hebt ge niet

donderdag ook nog in De Wachtzaal bij Brosens. In bescheidenheid geeft hij toe dat hij niet dikwijls kan winnen: Nujet! Hoewel Albert al geruime tijd gepensioneerd is, is hij nog niet zo lang bij de kaarters. Ik

altijd de maten on mee te kaarten.

De winnaar van de groep blijkt August te zijn. Als de andere 'lomp' spelen blijft het onderling enkel bij gedachten. Iedereen speelt wel eens lomp.


Landbouwkrediet Ideeën die renderen. ÂÎIJUiP'

Maria trueiI: Seffens krijgen ze nog worstenbrood met koffie. Wat ze verteren krijgen ze op die manier terug. Ik verzorg hier altijd de koffie en de drank. Teveel drinken doen ze zeker niet. Ik kan wel kaarten, maar ik doe het niet graag. Ik ga het wel leren maar ik ben nog te jong om er altijd mee bezig te zijn. Maar met de fietsers ben ik er altijd graag bij.

Ward Huysemans, Mii Van Aert, Jaak Broosens, Sus Claessens, Charei Adams Deze groep speelt nu reeds 2 jaar in dezelfde bezetting. Ze spelen ook solidair met zijn allen 'op verplaatsing' zoals naar de verbondskaartprijskamp te Meer een week later. Op die manier komen ze het hele jaar door overal wel eens. Toen Charel op een bepaald ogenblik niet kon komen vanwege een operatie, is de ganse groep bij hem komen kaarten. Dat was niet zo slechts want: Dan moesten we onze drank niet betalen. Om 'lawijt' te horen, worden we verwezen naar de naaste tafel. Ge moet niet denken dat het peil daar hoger ligt, hoor. Al zoudt ge het aan hunnen doen dikwijls wel zeggen.

11

4 0 0 71 # +U 5070 +0,75% t

0

Landbouwkrediet Ideeën die renderen.

Jaan Smouts, Jan Vervoort. Toon Simons en Gaston Huysmans Wij lawijtmakers? Dat is niet waar! Een groep die reeds 5, misschien 6 jaar samenspeelt. De ruLies zijn eerder gesimuleerd,

gezwanst. Toon is momenteel aan de winnende hand. Jaan is de moppentapper. Gaston is 's middags reeds om 12 uur paraat om de tafels te helpen klaar zetten.

Op het Optirend boekje blijft uw geld beschikbaar en brengt het toch veel op. Inderdaad, hoe groter het kapitaal, des te groter het rendement. En vergeet niet dat voor pariticulieren de eerste 50.000 F. intresten vrij zijn van roerende voorheffing. Naast de basisrentevoet geeft het Optirend boekje immers extra-intresten onder de vorm van premies waarvoor u de maximum wettelijk toegestane netto-rentevoet kan bekomen indien uw gelden tenminste 6 maanden op het boekje blijven.

Agentschap Hoogstraten Vrijheid 156, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.41.69

Jozef Scheyltjens, Frans Van Ceuien, Alois is de man die altijd wint. Maar ook buiten Van Leuven, Martin Hendriekx en Frans Van het kaarten is deze groep dikwijls bijeen. Als Lommel Ons zullen ze op doping niet betrappen ge- ze op reis gaan of om 'een danske' te doen, lijk Vital. Twee waterkes en niet verder. Aloïs samen uitrijden of een pintje drinken. •

E. Verheyen Vrijheid 59, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.90.

13


:

Minderhout VV: het enige lichtpunt! Inderdaad! Overloop de stand in de rangschikking van de overige Hoogstraatse ploegen maar eens. Hoogstraten VV vecht om uit de onderste regionen weg te geraken. Trainer Fransen werd aan de dijk gezet en Van Snick werd ingehaald om het zinkende schip terug vlot te krijgen. F.C. Meer, ook al een trainerswissel gehad, heeft de rode lantaarn aan haar been. F.C. Meerle, dezelfde moeilijkheden met oefenmeester, ziet ook al rood voor en achter de ogen. VNA Wortel heeft ook weinig overschot. Je ziet, geen reden om te juichen in de Noordhoek! Alleen Minderhout VV houdt de supportersharten nog warm want het prijkt nog steeds op een uiterst gunstige tweede plaats, die rechtstreeks recht geeft op promotie. Natuurlijk mag men het vel van de beer niet verkopen vooraleer men hem geschoten heeft, maar toch...! Koploper Borsbeek blijft onbereikbaar met 38 punten op 38 en de derde geplaatste zit dicht op de hielen. Dus Minderhout, let op uw zaak en laat geen steekje vallen want de achtervolgers zullen het onverbiddelijk met gretige handen oprapen! Op het veld van Oostmalle speelde M.V.V. een sterke wedstrijd. Vooral in de eerste helft hadden de winstcijfers reeds op het bord kunnen staan. Eddy Peeters knalde op de lat, Karel Koyen werd onderuit gehaald, Ronny Bolckmans kwam een haartje tekort ... ! Kortom groenwit drukte en toch kwam de thuisploeg op voorsprong na een volledig mispakken van doelman Michiels. Gedurende de tweede helft zocht M.V.V. naar de gelijkmaker en vond die ook op de valreep, dankzij Karel Koyen. Wechelderzande, een rechtstreekse concurrent, liet niet met zich sollen en met een 2-0 nederlaag kon men terug naar de Hoge Weg. Patrick Michiels stopte nog een strafschop maar de thuisploeg verdiende de overwinning. M.V.V. kreeg de beste kansen maar Wechel werkte af tegen honderd procent. Tegen hekkesluiter Noorderwijk werd nog eens fors uitgehaald. Voor de doelpunten zorgden Ronny Bolckamns, Jacq. Koyen, Karel Koyen. Reserven en juniores staan nog altijd aan de leiding! Houden zo jongens! Programma Zaterdag 5 maart 15.00 u. Lentezon A - Preminiemen 15.00 u. Lentezon A - Miniemen 15.00 u. Juniores - Putte SK Zondag 6 maart 15.00 u. Minderhout VV - Ranst 09.30 u. Weelde B - Reserven 09.30 u. Scholieren - Meer 11.00 u. Knapen - Meer Zaterdag 12 maart 13.30 u. Preminiemen - Oostmalle A 15.00 u. Miniemen - Zwarte Leeuw A Zondag 13 maart 15.00 u. Pulderbos - Minderhout VV 09.30 u. Reserven - Meer Zondag 20 maart 15.00 u. Minderhout VV - Borsbeek Zondag 27 maart 15.00 u. Grobbendonk - Minderhout VV U 14

SPO:RIT I"'- -; F.C. Meer: kan het nog verkeren? Het jaar 1988 verloopt niet al te schitterend voor ons iste elftal. Nederlaag volgt op nederlaag. Hoe kan het ook anders! Onze jongste juniores kunnen het ook niet redden. Zij zijn nog niet sterk genoeg om duels aan te gaan en te strijden tegen geroutineerde tegenstrevers. We zijn ongetwijfeld een groot kandidaat voor de degradatie. Er volgen nog enkele thuismatchen maar zal Meer zich daarin nog redden? Programma Zaterdag 5 maart 13.30 u. Miniemen - Merksplas A 15.00 u. Brecht - Preminiemen 15.00 u. Westmalle - Veteranen Zondag 6 maart 15.00 u. F.C. Meer - Rijsberg 09.30 u. Reserven - Dosko A 09.30 u. Minderhout - Scholieren 11.00 u. Minderhout - Knapen Zaterdag 12 maart 13.30 u. Preminiemen - Lentezon A 15.00 u. Veteranen - Antonia C 13.30 u. Westmalle A - Miniemen 15.00 u. Putte SK - Juniores Zondag 13 maart 15.00 u. Vosselaar - F.C. Meer 09.30 u. Minderhout - Reserven Zaterdag 19 maart 15.00 u. Lentezon A - Preminiemen 14.30 u. Antonia C - Veteranen 13.00 u. Miniemen - Westmalle A 14.30 u. Juniores - Putte SK Zondag 20 maart 15.00 u. F.C. Meer - Hulsen 09.30 u. Reserven - Minderhout Zondag 27 maart 15.00 u. Olmen - F.C. Meer

•

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten. BOETIEI(

ii nge1iquè Oostmallesteenweg 98 - Rijkevorsel

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek. KWB-WORTEL KWB-HOOGSTRATEN KWB-MINDERHOUT KWB-MEER KWB-MEERLE

FUSIEK WIS Naar jaarlijkse gewoonte heeft ook dit jaar weer een KWB-fusiekwis plaats. Dit keer zal deze gebeurtenis ingericht worden door de KWB-afdeling Meerle en doorgaan in de Meerlese parochiezaal op vrijdag 26 februari te 20.00 uur. De parochiezaal is reeds toegankelijk vanaf 19.30 uur. Ook de zaal zal bij de kwis betrokken worden zodat iedereen in de sfeer van het kwisgebeuren komt. Bovenal probeert men we er een gezellige avond van te maken. Laat eens iets van je horen en kom op vrijdag naar de parochiezaal van Meerle. Je bent van harte welkom.0

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91 ,Hoogstraten

rT JOOS en GERDA CROES-ROM BOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91


In februari '88 geen klachten bij V.N.A. Wortel Op 7 februari was het de enige echte derby voor Wortel. De beste kansen waren tijdens de le helft voor Wortel. Via strafschop kwam V.N.A. aan een verdiende voorsprong. Tijdens de 2e helft waren de beste kansen voor Meerle, één van deze kansen bracht de verdiende gelijkmaker op het scorebord. De match werd op bedenkelijk derbyniveau afgewerkt. Slechte passes waren legio, bij beide ploegen loopt er geen spelbepalende figuur, zodat de supporters zich al tevreden stellen met een gelijkspel. In de laatste minuten schudde de ploeg van Wortel toch nog een goede aanval uit de voeten. Deze aanval werd besloten met een los flodderschot op doel, de Meerlese doelman werd hierdoor op 't verkeerde been gezet en de bal hobbelde in 't doel. Enkel over de 1-2 uitslag zijn er bij de Wortelse supporters geen klachten. Op 14 februari komt de Kalmthoutse ploeg zijn wedstrijd opvoeren in Wortel, op dezelfde dag speelt de Wortelse toneelgroep het stuk 'Klachten'. Over beide opvoeringen zijn voor de Wortelse toeschouwers geen klachten, zij kunnen in beide gevallen tevreden naar huis. Tijdens de eerste helft van de voetbalmatch wordt het goede spel van Wortel tijdens de laatste 10 minuten bekroond met 2 doelpunten van Dirk Mertens, dit na schitterende voorzetten van Kris Rosiers en Ed Vermeiren. In het begin van de 2e helft komt Kalmthout al snel tot een tegendoelpunt. Wortel kan zijn wil niet echt meer opdringen en de wedstrijd kan weer alle kanten op. Een goedgenomen hoekschop van Ed Vermeiren en een schitterende schijnbeweging van Dirk Mertens doen een Kalmthoutse verdediger in eigen netten besluiten. Na strafschop van Kalmthout, gestopt door de Wortelse doelman, brengt Ed Vermeiren de 4-1 eindstand op 't scorebord. Met deze 2 overwiningen is Wortel goed op weg tot behoud in 3e provinciale.

'

4GÎTPT LASER SHOW HOOGSTRATEN

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT 25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77 Programma le Ploeg 6-3-88: Hove - Wortel 13-3-88: Wortel - Bezemheide 20-3-88: Wortel - Ternesse 27-3-88: Aartselaar - Wortel Reserven A 6-3-88: Wortel - Oosthoven B 13-3-88: Poppel B - Wortel Reserven B 5-3-88: Oud-Turnhout - Wortel 12-3-88: Wortel - H.I.H. Turnhout Scholieren 6-3-88: Loenhout - Wortel 13-3-88: Wortel - Zoersel Knapen Idem als scholieren Min ie men 6-3-88: Wortel - Poppel 13-3-88: Loenhout - Wortel Preminiemen 5-3-88: Vrij 12-3-88: Wortel - Meerle •

Hoogstraten VV nog niet uit de problemen De tweede ronde, met verplaatsingen naar Hoeselt en Diest en thuismatchen tegen Zwarte Leeuw en 1-lannuit, leverde de roodwitten 2 op 8 op. Men moet niet zo heel goed kunnen rekenen om uit te maken dat dit overeenkomt met 25% en dit resultaat ligt dan ook wellicht aan de basis van de trainerswissel die men bij HVV heeft doorgevoerd. De nieuwe kapitein op de roodwitte boot is Willy Van Snick, een man die het trainersvak door en door kent en wanneer het waar is dat een nieuwe bezem goed Veegt, kan hierin misschien de oplossing gevonden worden om de zaak tot een goed einde te brengen. HVV heeft het lot nog altijd in eigen handen. Immers, ploegen als Overpelt en Fiipen moe ten nog komen en een aantal clubs als Witgoor, Westerlo, Turnhout e.a. die eigenlijk niets meer te winnen of te verliezen hebben, liggen voor HVV niet buiten bereik. Van Snick debuteerde in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Vorselaar en HVV won met 5-3 na een knappe eerste helft, doch het feit dat we weer drie tegendoelpunten incasseerden, toont meteen aan waar het schoentje knelt. Indien we misschien iets voorzichtiger zouden spelen - toch blijven scoren - moet het behoud er komen.

Wedstrijden Zaterdag 27 februari 15.00 u. Germinal - Reserven Zondag 28 februari 15.00 u. Hoogstraten V.V. - Germinal Zaterdag 5 maart 15.00 u. Reserven - Aubel 13.30 u. Miniemen B - Berchem B 13.30 u. St.-Lenaarts - Preminiemen A 11.00 u. Schoten B - Preminiemen B Zondag 6 maart 15.00 u. Aubel - Hoogstraten V.V. 09.30 u. Juniores A - Merksem 09.30 u. Antonia B - Juniores B 09.30 u. Olen AC - Scholieren A 11.00 u. Olen AC - Knapen A 11.00 u. Knapen B - Westmalle B Zaterdag 12 maart 20.00 u. Hoogstraten V.V. - Heuveltje 15.00 u. Heultje - Reserven 13.30 u. Gooreind B - Miniemen B 13.30 u. Premïniemen A - Brecht 13.30 u. Preminiemen B - St. Jozef B Zondag 13 maart 09.30 u. Scholieren A - Lentezon 09.30 u. Zwarte Leeuw B - Scholieren B 11.00 u. Knapen A - Lentezon A 11.00 u. Zwarte Leeuw B - Knapen B Vrijdag 18 maart 20.00 u. Reserven - Gerhees Zondag 20 maart 15.00 u. Gerhees - Hoogstraten V.V. Zaterdag 2 april 20.00 u. Hoogstraten V.V. - Overpelt 15.00 u. Reserven - Overpelt •

15


Drie is troef bij de Gelmers

F.C. Meerle: De adem van de degradatie! Vijf voor twaalf wordt het alleszins voor de groenwitten van de Chaamseweg! Zeggen dat de degradatie niet meer kan ontlopen worden, is ook een uiting van zwaar pessimisme, alhoewel er nu toch dringend punten moeten geoogst worden. Als allerlaatste de rangschikking afsluiten is zeker niet goed voor het moreel van het elftal, maar ja, hoe verzeil je op die plaats! Daar wegkomen is een ander paar mouwen. Door de firma Jacobs-Jansen, chape- en betonwerken, uit Meersel-Dreef werd een spiksplinternieuw trainingspak aangeboden. Zal dit de kentering brengen? Heeft men zolang gewacht om het roer om te gooien. In alle geval dank aan de sponsor. Eventjes de resultaten van de laatste weken onder de loupe nemen. Tegenstander Schelle moest te pakken zijn maar het werd integendeel, na een slechte vertoning, een zoveelste ontmoedigende nederlaag. Jan Van Dun nam zijn plaats als titularisdoelman weer in op Zandvliet en ook trainer Danny Kemland verscheen op het veld. Eén puntje werd toch meegebracht hetgeen zeker een succes mocht genoemd worden, een overwinning zat er in als Willy Michielsen die sakkerse penalty maar niet gemist had. Ternesse werd dan ook weer een maat voor niets. Alle hoop dan maar gesteld op het geburentreffen tegen Wortel. IJdele hoop! Geen puntenwinst door de 1-2 nederlaag. En wat zullen de volgende zondagen brengen want er staan een reeks zware

wedstrijden voor de boeg! Toch optimistisch blijven?! Wedstrijden Zaterdag 5 maart 14.30 u. Miniemen - Westmalle 13.30 u. Preminiemen - St.-Jozef 15.00 u. Vlimmeren - Veteranen Zondag 6 maart 15.00 u. 's Cravenwezel - F.C. Meerle 09.30 u. Juniores - Vrij Arendonk 11.15 u. Juniores - Poppel 09.30 u. St.-Lenaarts - Scholieren 11.00 u. St.-Lenaarts - Knapen Zaterdag 12 maart 13.30 u. Merksplas - Miniemen 13.30 u. Wortel - Preminiernen 15.00 u. Veteranen - V.V.V. Zondag 13 maart 15.00 u. F.C. Meerle - Lint 09.30 u. White Star - Reserven 09.30 u. Oud-Turnhout - Juniores 09.30 u. Scholieren - Westmalle 11.00 u. Knapen - Westmalle Zaterdag 19 maart 15.00 u. Veteranen - Pallieters Zondag 20 maart 15.00 u. Nielse - F.C. Meerle Zaterdag 26 maart 15.00 u. Veteranen - K.W.B.-St.-Lenaarts Zondag 27 maart 15.00 u. F.C. Meerle - Schoten Zaalvoetbal te Ulvenhout Vrijdag 4 maart 21.35 u. F.C. Meerle - Nelemans Vrijdag 25 maart 19.55 u. F.C. Meerle - Riethil •

ZAKENKANTOOR

7M Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/31512.54. 16

De Gelmers hebben lange tijd niets van zich laten horen. Daarom deze keer een algemene balans van alle ploegen in het lopende seizoen. Na de promotie van de eerste herenploeg vorig jaar, wist iedereen dat het een moeilijk jaar zou worden. Jan Kesteloot en Christiaan Hendrickx werden aangetrokken maar het blijkt onvoldoende. Momenteel staan onze jongens voorlaatste met een achterstand van twee punten op Mortsel, Tielen en Schelle. De volgende wedstrijden tegen Mortsel en Schelle zullen dus beslissen. De tweede herenploeg staat zelfs helemaal laatst met als verontschuldiging dat hun beste spelers naar de eerste ploeg moesten en zij overblijven met een aantal spelers dat bijna nooit samen kan trainen. De derde herenploeg telt slechts één verlieswedstrijd, de laatste wedstrijd van het seizoen zal hier over de titel beslissen vermits dan de twee allesoverheersende ploegen tegen elkaar spelen in Hoogstraten (30/4/88). Heren IV is een nieuwe ploeg vol jeugd die vooral veel moet spelen en competitieervaring opdoen. Resultaten zijn hier minder belangrijk. Dames 1 heeft zich met de komst van Leen Rigouts goed verstrekt. Een bijna zekere vierde plaats met nog een uitkijk op een plaats bij de eerste drie is zeker niet slechts. Dames 11 draait goed mee maar kent te veel zwakke dagen. Dames drie vormen de revelatie van dit seizoen. Een domme forfait om administratieve redenen kost hun waarschijnlijk de titel, maar zij maken nog kans op promotie. Alle kopploegen moeten er aan geloven. Een hele prestatie als men weet dat de oudste van de ploeg achttien jaar is. Dames IV kan men vergelijken met heren IV: veel spelen en nog meer trainen om het later goed te kunnen. Resultaten 6/2/88: Heren 1 Tielen .......... . .................. Heren II Beerse ................... . ....... Heren II Halle ........... .................. Heren IV Merksplas ... .................. Dames 1 Kapellen ......................... Dames II Zoersel .......................... Dames III Vosselaar ... .................. Dames IV Malle ......... . ................. -

-

-

-

-

-

-

1-3 3-1 3-0 1-3 3-0 3-1 3-0 1-3

Thuiswedstrijden voor maart: 5/3/88: 13.30: Heren IV - Halle 13.30: Dames III - Dames IV 15.00: Heren III - Zoersel IV 19/3/88: 13.30: Dames III - Beerse 13.30: Heren IV - Rijkevok

VAN BAVEL-ROMMENS bvba II1

AN

12/3/88: 13.30: Dames 4 - Beerse 13.30: Heren 4 - Zoersel 5 15.00: Dames 3 - Arendonk 15.00: Dames 2 - Oud-Turnhout 16.30: Dames 1 - Kessel 18.30: Heren 2 - Vosselaar 20.30: Heren 1 - Geel

Op 715 en 815 organiseren De Gelmers voor de zesde maal hun familietornooi. Meer inlichtingen en inschrijvingen bij Ward Blommaert, Van Aertselaerstraat 19. Tel. 341.53.76.


Klagers geen nood? Of...

Uitgemolken? Het voorjaar is traditioneel het moment dat er aandacht wordt besteed aan de landbouw. De Week van de Landbouw is net voorbij en ook op de HAVAK kunnen we op landbouwgebied enkele technische ontwikkelingen bekijken. Het rommelt echter al enkele jaren in de landbouwwereld. Voor onze streek is de kwotaregeling en het mestprobleem de meest markante uitwas van de moeilijkheden. Melkkwotum Tussen 1965 en 1968 kwam de gemeenschappelijke marktordening in de sektor melk tot stand. Zij had tot doel artikel 39 van het Verdrag van Rome te verwezenlijken. De regeling moest de landbouwbevolking een redelijk inkomen bezorgen, de markten stabilizeren en de voedselvoorziening veilig stellen. In de praktijk betekende dat een prijsondersteuning voor de melk. Dit nobele doel werd reeds snel voorbijgeschoten door de meer dan normale groei in deze sektor. De jaarlijkse produktiestijging bedroeg tussen 1974 en 1983 gemiddeld 2,6 07ó, terwijl de consumptie toenam met slechts 0,5 07o. De produktiestijging was niet enkel te wijten aan de toename van het aantal runderen, maar aan de steeds beter wordende produktiemethode door selektie en voeding. De opbrengst per melkkoe steeg in die 10 jaren van 3628 kg in 1973 tot 4600 kg in 1986, terwijl het vetgehalte toenam van 3,79% tot 3,87%. De gevolgen laten zich raden. Een melkover schot met als gevolg een boter- en meikpoederberg die wanproporties aannam. In 1977 werden daarom de eerste tegenmaatregelen genomen onder de vorm van een medeverantwoordelijkheidsheffing tezamen met een premieregeling voor de omschakeling van melk naar vlees.

Deze maatregelen waren onvoldoende om de produktie te stagneren, laat staan om de overschotten weg te werken. Een strengere maatregel drong zich op en kwam er in 1984 onder de vorm van de melkkwotaregeling. De boeren werd geboden een beperkte hoeveelheid melk te produceren, zoniet zou hun overproduktie worden afgestraft door ze niet langer te subsidiëren. De eerste jaren werkte de kwotaregeling vrij goed. Een groot aantal dieren werd afgeslacht en de produktie stagneerde. Medio 1985 echter waren de achterpoortjes gevonden en was het af schrikkingseffect reeds verdwenen. Er werden weer aanzienlijke produktiestijgingen genoteerd. Verstrenging van de maatregel drong zich weerom op... en kwam er.

Een landbouwer aan het woord Verevening, leasing, interventie, vetcorrectie, richtprijs, streefprij....allemaal nieuwe woorden werden toegevoegd aan het vakjargon van de melkboer. Gelukkig vonden we te Meerle landbouwer C. die ons duidelijk door deze toch wel ingewikkelde materie weet te leiden.

Landbouwer C. In principe had iedereen vanaf 1984 zijn definitief kwotum. Links en rechts zijn daar wel wat aanpassingen geweest, maar voor de meesten niet. De 'boete' per teveel geleverde melk is altijd 10 fr. geweest. Maar tot hedentoe heeft men in België altijd gekozen voor het principe van de verevening. Dat wil zeggen dat met de teveel geleverde liters melk de gaatjes gevuld werden van diegenen die hun

-----.

-.

-

kwotum niet vol leverden. Als Vlaamse boeren hebben wij hier geprofiteerd van de kleine Waalse bedrijfjes die hun kwotum niet vol melkten. Dat betekent dat er veel Vlaamse boeren over hun kwotum gingen, maar dat het globale nationale kwotum nogal meeviel. En de boete werd verdeeld over alle boeren, zodat ook die meeviel. Die lag zo rond de 2 fr. per liter de laatste twee jaar. Maar dit melkjaar zijn er twee dingen grondig veranderd. Ten eerste is de superheffing op 13,78 fr. gekomen (voorheen 10 fr). En ten tweede: waar voorheen de grote 'overschrijders' mee profiteerden van de kleine overschrijders, zal er in de toekomst een franchise, een vrijstelling, ingevoerd worden. Dat wil zeggen: het tekort van de 'onderschrijders' wordt volgemaakt met dat van de overschrijders. Voor dit aantal liters wordt uiteraard geen boete aangerekend. Maar voor wat dâârbovenop geleverd wordt, moet wel de volle 13,78 fr. betaald worden. Met andere woorden: de vrijgekomen plaats van de te weinig geleverde melk wordt verdeeld over alle overige bedrijven. Die mogen dan bijvoorbeeld elk 400 liter vrij boven hun kwotum leveren, zonder dat ze beboet worden. Maar daarboven wordt het 13,78 fr. En daarbij is er eigenlijk nog een derde maatregel gekomen. Het is een voorstel van de EEG en elk land mag dit vrijelijk toepassen. Nederland doet dit bijvoorbeeld niet, Duitsland en Frankrijk wel en België ook. Dat is het systeem van leasing. Wanneer iemand rond Nieuwjaar merkt dat hij zijn kwotum tegen het einde van het melkjaar, dat loopt van april tot april, niet zal 'volmelken', dan mag hij zijn leveringsrecht leasen, verhuren dus, aan een andere boer. Verhuren mag men

melk -produktie en verbruik llOi_ 66 D

55

EjT

22

Vanaf '84 moest elke liter afgemeten worden. Maar diegenen die het niet zo nauw namen, waren toch goed af... op de kap van de anderen. Na '87 zou dit wel eens anders kunnen worden.

II 1974 1produktie

1976

1978

1980

1982

1964

1986

1966

1990

o verbruik

17


zoveel men wil, maar op het huren staat een maximum van 3500 liter per bedrijf. Dit alles moet wel gebeuren binnen dezelfde meikerij. Maar in de praktijk zijn er op de meikerij twee aanbiedingen tegenover honderd en zoveel aanvragen! Het is dus een systeem dat niet zoveel baat brengt. Daarenboven is het nog aan prijzen die niet meer normaal zijn. Maar ja, wat doet iemand die 50.000 liter boven zijn kwotum zit? Die betaalt straks 6 â 700.000 fr. terug. En zo zijn er hoor! Ik ken er persoonlijk die rond Nieuwjaar reeds hun kwotum volgemolken hadden. Die moeten nog één vierde melken. Die zitten serieus in de problemen hé. Dat zijn dan dikwijls nog bedrijven die twee jaar voorzichtig zijn geweest, toen gezien hebben dat het 'allemaal best meeviel' en nu pas goed beginnen leveren zijn. Daartegenover zijn er ook wel die twee jaar goed doorgeleverd hebben, toen begonnen in te zien dat dat spelletje niet kon blijven duren en nu braaf binnen perken blijven. Die hebben natuurlijk goed gegokt. Tot zover ons gesprek met C.

Hoe moet het nu verder? Wanneer het erop aankomt beslissingen te nemen EEG'sgewijs, dan zijn het vooral Duitsland en Frankrijk die voor een verregaande subsidiëring blijven pleiten. Dat heeft ook zijn redenen. Deze twee landen hebben het grootste aantal kleine bedrijven, veel 'stem'volk dus. En er is altijd wel een regionale, deelstaat- of andere verkiezing in zicht die maakt dat de bestaande honigpotten moeten blijven bestaan. Landen als Nederland, met minder maar grotere bedrijven, zijn radikaler in die dingen: laat de vrije markt de zaak maar oplossen. In een interview met Trends laat Walter Cools, direkteur van Caobisco, de Europese koekjesnijverheid, volgende oprisping ont-

Hoogstraten in cijfers Bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek konden we enkel vergelijkbare cijfers krijgen tot 1985. We vergelijken daarom de landbouwtelling van 1980 met die van 1985. Hierin is ook duidelijk te zien dat de tendens die in Europa heerst, ook naar Hoogstraten is over te brengen. In woorden uitgedrukt lezen we namelijk dat in die 5 jaar het aantal melkkoeien toenam met 1091 stuks (12,07%) terwijl het aantal bedrijven afnam met 29 (10 0'/o). Dat betekent een toename van 31 koeien gemiddeld per bedrijf, naar 39. Voor de aardigheid weze vermeld dat het Hoogstaat5e koeieras hoofdzakelijk bestaat uit Roodbond van België (85 (1,1o) en de rest uit Zwartbont of andere soorten. We zien ook dat, ondanks de toename van het aantal dieren, het totaal aan grasland is afgenomen met 350ha (7 (Ilo). Ter compensatie is de oppervlakte groenvoeder (mais vooral) echter toegenomen met 400ha. Het totaal aan voederland mag echter status iuo worden beschouwd. Wanneer we de produktieverhoging per koe in acht nemen, samen met het gestegen aantal dieren zelf, mag besloten worden dat Hoogstraten ook haar steentje heeft bijgedragen tot de gesubsidieerde overproduktie. Nota: niet alle getallen zullen, indien opgeteld, kloppen. Dit omdat minder belangrijke cijfers voor de duideljkheid zijn weggelaten. jaartal aantal melkkoeien op aantal bedrijven ligboxen hindstalpiaatsen

198() 9036 292 2763 6555

Cultuurgrond in funktie van de melkveehouderij oppervlakte maailand hectare oppervlakte graasland hectare Itahaans raaigras ed. hectare TOTAAL hectare groenvoedergewassen hectare TOTAAL VOEDERLAND hectare

1022 2933 892 4848 725 5573

1985 toe-of afname 10127 112,07% 263 90,08% 5237 189,54% 5755 87,80% 934 2874 667 4497 1119 5616

91,391% 97,99% 74,78% 92,76% 154,34% 100,77%

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 18


snappen: Alles wat er in de landbouw teveel

Melkerijen, koelhuizen en politiek

is, gaat naar de interventie. Indien wij een reep chocolade niet verkocht krijgen moeten wij daar zelf voor opdraaien. Wij moeten toch ook maar zien dat wij onze produkten niet uit de markt prijzen, maar afstemmen op de smaak van de consument.

Dat alles maakt de zaken er niet gemakkelijker op. De vele melkerijen, met evenveel direkteuren en evenveel bestuursraden willen koste wat kost zelfstandig blijven. Ze willen wel onder bepaalde voorwaarden opgenomen worden in een coöperatieve, maar dat is enkel bedoeld om hun zomerse melkoverschotten kwijt te geraken. Dezelfde koopmansgeest heerst er in de vele koelhuizen, opslagplaatsen voor melk-, vleesen andere bergen. Opslaan kost veel geld (tot 20.000 fr. per ton per jaar) en is een lukratieve bijverdienste voor bedrijven als Poifruit, Vanden Avenne en noem maar op. Liever dan de overschotten meteen van de hand te doen (aan de Russen bijvoorbeeld, al is het maar aan 13 fr. per kg) slaat men ze gedurende 3 jaar op om het, ondertussen minderwaardige spul, te verwerken tot veevoeder. De produktie-overschotten in de EEG zijn een

Ook onze informant uit Meerle deelt deze mening: Er is voor de mnelkerijen niets gemakkelijker geweest dan alleen maar boter, drinkmnelk en kaas aan te maken. Als de consument het niet kocht, dan deed de overheid het wel. 'Voor verbruiksprodukten als joghurt of andere kazen werd geen moeite gedaan. Daar zit natuurlijk ook de kleinschaligheid van de melkerjen grotendeels tussen. Nieuwe produkten ontwikkelen kost veel geld. In Nederland hebben ze daar minder problemen ,nee. Melkerij Ca,npina dé zuivelreus uit Noord-Brabant, is zo groot als alle coöperatieve mnelkerjen van België tezamen.

/

;T1 -

.

Dii landelijke tajèreeltje itiag dan enige nostalgie opwekken... het is verledemi tijd. De iiie!krobot (zie volgende editie DHM) neemt eerlang de plaats van deze melks (er in. Tot spijt van wie het benijdt.

GIJSBREGTS ftEKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOULINEX PH I LI PS-ZANU SS 1

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits

Goed geboerd? Gesprekken met verschillende landbouwers in bedrijven van verschillende grootte leren ons dat, ondanks alle jammerklachten, de ineikveehouder de laatste 5 jaar toch niet echt slecht geboerd heeft. Natuurlijk is liet weder altijd slecht. Er gaat geen jaar voorbij (letterlijk) üf in het najaar krijgen de dienstplichtige boerezonen vrijaf wegens het uilzonderlijk slechte weer. De lage dollaeprijs maakte het veevoeder echter goedkoop en vermits de boete.s op de leveringen boven het nielkquota verdeeld werden over alle landbouwers, zat ook dat wel mee. Alleen bedrijven die relatief recent (tussen 1982 en 1984) geïnvesteerd hebben, zitten met een grote aîscb.rijvingskost ten opzichte van de bezetting van hun bedrijf. Zij zijn doorgaans 20'o 'overgedimensioneerd'. De omschakeling van melk naar vlees en liet afolachten van de mindere' koeien maakte dat er een soort seleclie is gebeurd ren nadele van dc minder produktieve dieren. Dat heeft een 'zuiverende' werking gehad. Met de inelkrobot het B'T horinoon in zicht en de embronale tmansplantatie reeds volnp in gebruik, zal in de toekomst dezelfde produktie gehaald worden met minStens 400/0 lagere bedrijfskosten. En voor sommige hoeren kwam de quotabeperking ook in zekere zin als een zegen. Eindelijk konden ze hun expansiedrang int omen en rustiger gaan leven. In de ogen van hun collega's landbouwers konden ze zonder gezichtsverlies inbinden, want ja, 'ze wilden en konden liet wel, maar ze mochten niet'. 1

Studio K uw fotograaf een gans jaar lang

technische documentatie

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 03131454 73 Zondagmorgen ook open

politiek en sociaal probleem. Hoe hard het ook moge klinken, voor de gezondmaking van de sektor moet het een economisch probleem worden, zoals de mijnen, het staal, de tekstiel, de elektronica enzoverder. Volgende maand: De Turbokoe, de melkrobol en mesloverschotten. •

KOEN en KATRIEN VAN NUETEN Vrijheid 90 2320 Hoogst raten

03/314.30.10

garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33 19


h @@0 WJUÏ Je mag zeggen wat je wil, het is en blijft een ongewoon gezicht om de pas gesnoeide undebomen op de Vrijheid te zien staan als een stel veelkoppige draken uit een verre Kempense mythologie... El

kl

Draken waren er overigens nergens te bespeuren op de KWB-KA V hobbytentoonstelling in de Pax. Naast de meer traditionele voorbeelden van huis- en verzamelwoede van een hele boel plaatselijke leden, kregen de demonstraties heel wat bekijks: een pottendraajer, een figuurzager, een computerfanaat en een zij deschilderes. Alles bij mekaar toch alweer een erg verdienstelijke tentoonstelling, die blijkbaar erg gesmaakt werd te oordelen althans aan de grote bezoekersaantallen! El Ondertussen kreeg de bibliotheek voor de -

zoveelste keer een ruimer kleedje aangemeten. Dit keer overigens in een ander gebouw. En het mag gezegd dat de lichte en luchtige lokalen in de Rij ksbasisschool heel wat meer mogelijkheden bieden voor de lokale boekenwurmen dan ooit voordien. Een levensechte balie, een leeszaal die 'n naam waardig is, en bovenal voldoende ruimte om zelfs de boeken te laten ademen. El De gemeente pakte

d@

©U®U

te ter p1ekke aan de snaren? Juist, Jan Servaes u herinnert zich misschien nog wel het gesprek dat we met hem hadden voor hij destijds zijn heimat voor een jaartje globetrotten verruilde. Ondertussen, zo wisten zijn ouders ons te vertellen, stelt hij het goed en wel, en heeft al heel wat opgestoken. Heel wat bekeken ook, want het hierna volgende lijstje ziet er niet slecht uit: na zijn opleiding vertrok hij voor een dikke maand naar het Canadese Quebec; vervolgens werd de kerstvakantie doorgebracht in Detroit; in januari werd Amerika verder geëxploreerd, met om. New York; daarna ging het de plas over naar Frankfurt, Wenen, Leiden, Uden, Kuik...; om vervolgens maandenlang in ons eigen Belgenland te vertoeven. Ondertussen krijgt hij ruimschoots de kans om weer wat Hoogstraatse lucht op te snuiven, waarna het dan weer verder gaat richting Duitsland, Italië en Amerika tot eind juni. LI Eind februari en -

maart blijken verduiveld drukke tijden voor de uithuizige ingezetenen. Zelfs de gemeente pakt uit met enkele initiatieven. Zo wordt deelgenomen aan de landelijke boomplantactie met alle lagere scholen tijdens de week van 14 maart. Er is een boswandeling, bosspel, Crea-markt met John Lundström (muziekinstrumenten), bekendmaking van de uitslag van de teken- en opstelwedstrijd. Daarnaast is er ook een tentoonstelling in het kader van de Leefmilieu-campagne van de Vlaamse regering. Op zondag 20 maart vertrekt er om 14u aan de Mosten een geleide familiewandeling, waarbij zo 'n 6 km pure natuur onder de voeten komen. En tenslotte is er op 24 maart een colloquium over rewerkstelling. Wellicht in het IKO-gebouw zullen werklozen weg wijs gemaakt worden in de regionale tewerkstellingsproblematie/c door sprekers van R VA, industrie en gemeentebestuur. Ei

Een commerciëler uitje gaat richting veiling, waar van 12 t/m 16 maart de HAVAK plaats heeft.

,

~

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31. Nog meer standruimte dan voorheen, mogelijk met nog enkele bijkomende attracties, zo'n 85 standhouders uit de fusiegemeente, en een vijftal uit de omliggende gemeenten (met een aanbod dat niet door een plaatselijke middenstander wordt verzorgd), dat zijn zowat de troeven die de Hoogstraatse NCMV uitspeelt. Ei Het Klein Seminarie nodigt op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart eenieder binnen haar poorten om 20u in de Feestzaal voor de jaarlijkse toneelavond. Dit keer we/iets anders opgevat dan doorgaans, aangezien er een drieluik ten tonele wordt gebracht. Vooreerst is er een poëzieprogramma 'Kinderspiegel' waarin leerlingen op ludieke en creatieve manier spelen met gedichten. U hoort en ziet Ben Van Beeck, Annick Van Loo veren, Kim Brosens, Gert Boeckx, Dirk Van Ostaeyen, Stijn Souverijns, Ingeborg Koenraadt en Werner Konings. Vervolgens treedt het koor van leer lingen en leerkrachten o. 1. v. Herman De Houwer op. Na de pauze is er nog een plezierige eenakter: 'De beer' van Tsjechov, in een regie van Dirk Van Dosselaer op de planken gezet door Greet Op De Beeck, Walter Vre/ust en Jan Everaert. Gen ummerde kaarten zijn vooraf verkrijgbaar op het secretariaat van de school (te!. 314.50.06) tijdens de school-

uren. Ei Zéér de moeite lijkt ons ook de reeks gespreksavouden 'Luisteren naar kinderen' ingericht door de Bond van Grote en Jonge Gezinnen en de Jonggehuwdenwerking. Vijf avonden (14-21-28/3, 18-25/4) van 20 tot 22.30u in de Pax onder begeleiding van Stan Van Asbroek. Inschrijven kost 250 fr. per persoon tel. 314.53.78 (M. Vissers), 3 14.41.06 (L. Mattheussen) of 314.36.43 (R. Luyts). De thema's zijn het verwoorden van luistermoeilijkheden, geven van ik-boodschappen en oplossen van conflicten. Ei Voor wie de va-

kantiekriebels al in de lucht voelt is er een toeristische namiddag op zondag 28 februari vanaf 14u in de Pax. Vakantiegenoegens ver-

77

uit met een 0 VAM-tentoonstelling 'Wie slim is, sorteert vuilnis' in de raadskelder. Met succes blijkbaar, want alle plaatselijke lagere scholen kwamen alvast een kijkje nemen. Al zal men hier en daar toch wel eens de bedenking geuit hebben dat de slimmigheid nou niet direct vaste voet heeft verworven op Hoogstraatse vuilnisbodem: hier zijn er immers bij mijn weten hoegenaamd geen plannen voor selectieve huisvuilophaling, recyclage, enz. Of zijn we onvoldoende geïnfor meerd, schepen Aerts? El Op 24 februari to-

gen enkele bussen vol verwachtingsvolle inboorlingen vanuit Hoogstraten naar Antwerpen. Deze volksverhuizing bleek niet ingegeven door klimatologische of economische omstandigheden, wel door het gezamenlijk verlangen om de Up With People opvoering in de Elisabethzaal bij te wonen. Want wie pluk20

Schijn bedriegt. Niet Karel Boeckx en Tin Martens zijn hier bezig met liet sorteren van vuilnis (zij houden zich bezig met het bevorderen van het toerisme), maar deze oproep is gericht aan alle bezoekers van de Milieutentoonstelling in het Stadhuis. Als aan alle slimmeriken nu ook eens de kans wordt gegeven om het vuilnis te sorteren (waar nartoe met afvalolie, blik, plastiek, batterijen, snoeisel?...), dan is alles okee.


schaft er u alle mogelijke informatie over Frankrijk, vooral dan de kampeerterreinen van de kastelen-campings. Precies vier weken later, op zondag 27 maart vertrekt men tus sen 13u en 14.30u in de Pax voor een wandelzoektocht van ongeveer 7km, waarbij enkele praktische proeven werden ingeschakeld. De bedoeling is om de hele familie de beentjes te laten strekken. Alle deelnemers krijgen een beloning. 13 En het lijkt wel interes-

sante initiatieven te regenen deze maand. Op dinsdag 1 maart komt Jean-Pierre Goetghebuer om 20u in de Pax praten over het concreet omgaan met een handicap. Deze priester-leraar is zelf rolstoelpatint en praat hier werkelijk overtuigend en levensecht over. Een week later, zelfde plaats en uur, spreekt Jozef Van de Walle over 'God laat ons niet los'. Deze avonden werden georganiseerd door het Davidsfonds en de Decanale Werk groep Vorming. 13 Noteert u tenslotte ook dit nog: de kaartavond op 3 maart in de zaal van St. Cecilia; de KVL V cursussen handwerk (1 maart), naad (karnaval en kinderkleding) 2 maart; rekbare stoffen 9-16-23-30 maart; de laatste loodjes van het Kempisch pit-pat kampioenschap in de HVV-kantine op 26 en 27 februari; en het vervolg van de KA VDoe-Mee reeks op alle woensdagen van maart.

Waarmee alles gezegd lijkt voor deze Maand. Uw informatie blijft welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, tel. 314.79.31. •

Uitslag Tombola Hobbytentoonstelling K.W.B. K.A.V. 189026 189106 188750095872 133263 132895 189114 189025 188847 095894 189393 133406 189046 188572 131989 132827 133530095825 189215 095751 095745 132722 133462 189226 189302 133325 188752 188853 095755 188620 189255 188446 133112 188774 095801 188975 095725 133311 133380 189411 133704 132764 133093 133288 095895 189164 133613 Prijzen zijn af te halen bij Roger Michiels, Boomstraat 36, Hoogstraten.

Trekking Lourdesreizen van K.W.B. Iste reis: Jos Dockx, Achtelsestraat 36. iste reserve: Marcel Van Den Auweland, Meterkensstraat 10. 2e reserve: Mevr. Cleuvenberg, Groenewoud 6. 2e reis: Juul Druyts, Antoon De Lalaingstraat 6. iste reserve: Carlo Willems, Vrijheid 101. 2e reserve: Mevr. Hendrik-Verschueren, Gustaaf Segerstraat 25.

Te huur of te koop:

2 DAF-trekkers FT DKS 2805 bjr. '77 en '79 met kippomp. 1 RENAULT-trekker R 310 T bjr. nov. '84 1 OVA-kipoplegger 40 m 3 2 assen bjr. '77 aluminium vergunning beschikbaar bij verhuring. Tel. 03/313.91.34.

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

CA

Alle dager open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.

,

21


13

U® Februari, de dooimaand, is weer achter de rug. In feite moest er helemaal niets gedooid worden! Maart, de buienmaand, kondigt zich reeds aan. Als er in maart zoveel 'gebuid' wordt als in februari 'gedooid', dan mogen we ons zeker gelukkig achten. Maar pas op als maart zijn staart roert! Tussen haakjes, de dagen worden weer een heel stuk langer, 1.54u.! Niet langer kniesoren! El Wateroverlast! Wel om van te kniesoren! Vooral defietsers werden gedurende deze vieze februarimaand bijna dagelijks getrakteerd op een nat pak in de Desmedtstraat, vooral tegenover bloemen zaak Stoffels was het een zooije van

Mr h@m ~

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

De voorstellingen beginnen telkens te 19.30 u. en de inkom bedraagt lOOfr., in voorver-

Barbie My littie pony MB Spellen Garfleid

koop 80fr.!

Alle liefhebbers van het genre spoeden zich zeker daarheen want de lachspieren zullen weer terdege op de proef gesteld worden. E

Ook de zenuwen van het diamanten en gouden huwelijkspaar hebben zeker heel wat te verduren gekregen. Diamanten Corneel Braspenning en Liza Van Luyt hadden het deze keer heel wat comfortabeler dan in hun varkenswagen op hun trouwdag. De geburen hadden voor een warme versiering gezorgd aan de kerk en dat moet zeker deugd gedaan

• Wenskaarten nieuwe collectie

• Gespecialiseerd in kleine kadootjes

• De laatste nieuwe artikelen in pluche Koop bij ons, zo steunt u het Wereld Natuurfondsl

VAN BERGEN Er Co. Gelmeistraat 30-2320 Hoogstraten

Tel. 0313147750 hebben aan de jubilarisharten. Zo was het ook met Louis Van Mirlo en Julia Ratijns Dt' slag vnnrdien vipi de regen nng met bakken uit de hemel maar op 'de' dag, een stralend weer voor de tijd van het jaar. Ook hier had het gebuurte voor een vrolijke decoratie gezorgd en daarbij werd een optocht in elkaar geknutseld waarin enkele jeugdherinneringen opgediept werden. En het gouden echtpaar genoot! LJ Genieten kunnen de

Voorzichtig, pas op... er mag geen krasje komen op de beroemde schilderijen. Als die ook nog eens gerestaureerd zouden moeten worden, dat kan onze bruine niet trekken, hoor. jewelste. Arme fietsers! Nietsontziende automobilisten! Met een sadistisch genoegen stormden deze laatsten in hun goedverwarmde wagen door het overstroomde gebied om alzo de zwaksten in het verkeer laffelijk te verrassen met een watergolf. Maar het zal beteren, ,nensen! Een nieuwe weg zal aangelegd worden. Alle bomen weg en twee fietspaden! 'Ik hak een boom, ik haat een boom!' En welke beveiliging? Een witte streep?! Wait and

see! El De kogel is door de kerk! De restauratie heeft een aanvang genomen. Jaren van geduld werden uiteindelijk beloond, nu nog afwachten wat de toekomst ons brengen zal. Op een regenachtige maandagmorgen (hoe kon het ook anders), begin februari, werd een aanvang genomen met het weghalen en opbergen van de kunstschatten. Een gedeelte hiervan wordt bewaard in de Hoogstraatse kerk, een ander deel op de hopelijk droge zolder van de Minderhoutse pastorij. Ook de glasramen hebben hier hun bestemming gevonden. Geheel de verhuis werd uitgevoerd door het gemeentepersoneel en deze mensen hebben er werk van gemaakt! (zie foto.) 13 Ook de K.L.J. -jongens en -meisjes zijn er werk van aan 't maken. Op zondag 28februari en zondag 6 maart treden zij op de planken in de parochiezaal met het blijspel 'Rijke aap zonder staart' van André Vermeulen. 22

K.L.J.-MINDERHOUT speelt toneel

'Rijke aap zonder staart' op zondag 28 februari en zondag 6 maart in de parochiezaal. Aanvang te 19.30 uur. Inkom lOOfr.. wk8üfr.

K. V.L. V.-vrouwen dan nok weer van de lek kere hapjes die klaargemaakt zullen worden op woensdag 2 maart en woensdag 9 maart en dit telkens te 13 u. en te 19 u.! Thuis houden kan men die vrouwen niet want zij beoefenen ook nog yoga op donderdagen 3 maart, 10maart, 17maart, 24 maart en dit telkens te 19.30 u.. Van ontspanning gesproken! Op woensdag 16maart houdt de K.A. V. een gespreksavond, op vrijdag 18 maart organiseert de L. G. een dropping. Op zaterdag 19 maart en zondag 20 maart nodigt de K.B. G. alle belangstellende uit op hun hobbytentoonstelling in het parochiecentrum. Het oudercomité van de lagere school verwacht alle ouders op het ledenfeest en dit op vrijdag 11 maart. E

Geniet van je tijd!

BEGRAFENISSEN

JORIS .

Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10

03/314.56.91.

,.

7


uiiuï1 u®u1® up zTrg 16 januari waren veel ouders en leerkrachten in de parochiezaal bijeengekomen op uitnodiging van de ouderraad. Er werd lekker gegeten, gedronken en gedanst. Wanneer en hoe de laatsten thuiskwamen weten we niet maar 't was weer goed. El Feesten zijn in! Of het nu om 60 jaar, 40 jaar enz. gaat, er werd duchtig gefeest voor en door de jubilerende echtparen. Proficiat aan allen! 1-1

Dat zaalvoetbal ook gevaarlijk kan zijn, ondervond Koen Laurijssen, die bij een stomme val zijn vinger brak. Spoedig herstel aan deze sympathieke 'garçon'. El Meerle F.C. hield haar teerfeest op 22januari in het voetballokaal bij de Ward. Het ging er natuurlijk weer erg gezellig aan toe. Hopelijk is er weer inspiratie ontloken voor het verdere seizoensverloop. El De St. Sebastiaansgilde teer-

de op 23 januari en 29 januari hield de harmonie haar jaarvergadering. Verdienstelijke leden van harmonie en toneelbond werden in de bloemetjes gezet. Voorzitter Karel Pauwels had natuurlijk vooraf allen hartelijk welkom geheten. Secretaris Frans Laureyssens gaf lezing van de werkzaamheden van de vereniging terwijl schatbewaarder Adr. Van Boxel de kastoestand toelichtte. Dat een harmonie zware financiële zorgen met zich meebrengt, kwam duidelijk naar voor maar ongerust hoeft men nog niet te zijn. De kastoestand ziet er erg rooskleurig uit. Afgevaardigde G. Van

Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42.

Voor 65 jaar: Geert Brosens (was wegens opname in het ziekenhuis niet aanwezig). Een extra woordje van dank en waardering was er voor voorzitter Karel Pauwels en schatbewaarder Adr. Van Boxel. De avond werd verder doorgebracht tussen pot en pint en het spelen van 'Bingo'. El Op 29 februari, 11juli en 5 december worden in Meerle weer bloedinzamelingen gehouden telkens van 18 tot 20 uur. Voor inlichtingen kan men zich steeds richten tot voorzitster Mej. Bertha Mens, H. Schaffels (secretaris), Mevr. Aerts (Rosa) en Ben Overgooi (bestuursleden) van de plaatselijke Rode-Kruisafdeling. El Op 7 februari

ging te Meerle de traditionele loopeross door, ingericht door de plaatselijke Chiro. Spijtig dat zo'n sportevenement moest doorgaan terwijl F.C. Meerle een derbywedstrijd betwistte tegen Wortel. Misschien toch eens de koppen bij mekaar steken om de kalender op te stellen. Zo'n voorstel hoorden we vaak tijdens de rust en na de voetbalwedstrijd. Misschien ook wel in de rangen van de inrichters en de plaatselijke supporters van de Chiro! Sport kan mooi zijn, maar je kan moeilijk twee heren dienen! I In vorige editie deelden wijde uitslag mee van de eerste kaartwedstrijd van de K.L.J.! Spijtig genoeg ontvingen wij geen verdere gegevens en resultaten meer. Een telefoontje a.u.b. want 'overal' kunnen ne pl/ei

zijn! El In Meerle wordt er weer aardig wat

gevogelpikt en dat wisten we al lang! Darts is in. Zelfs prijskampen worden gehouden. Geef ons een seintje en de uitslagen verschijnen in de Hoogstraatse Maand. El De kinderen van de basisschool moesten een project uitwerken en hiervoor werden huisbezoeken en rondetafelgesprekken georganiseerd om tot resultaten te komen. Mooi initiatief noem ik dat! 13 Half februari! Regen, wind, storm,

maar nog geen echte winter gezien of gevoeld. Prima weer dus, om goed ingeduffeld het nieuwe wielerseizoen voor te bereiden. Overal kom je de trainende renners tegen. Ook Eric Van Boxel is druk aan het oefenen. Natuurlijk verwachten we een gemotiveerde Eric aan de start te Meerle in maart. Dan beginnen die jonge gasten weer te knokken. Op 6 april wordt Eric junior, en moeten er steeds zo'n tachtig km afgehaspeld worden. Maar ja, wij duimen voor deze jongen! •

Looveren kwam het gezelschap vervoegen en er werd overgegaan tot uitreiking van eretekens, diploma's, geschenken en bloemen. Voor 15 jaar lidmaatschap werden gehuldigd: Miel en Jan Gijsbrechts, Jef Pauwels, Hildegarde Jochems, Riet Govers en Alfons Laureyssens. Voor 25 jaar: Jaak Brosens, Albert Brosens, Gust van den Bogerd en Alfons Jansen. Voor 35 jaar: August Sprangers, Frans Van Bavel, Cyriel Verboven en Stan Van Dun. Voor 50 jaar: Alfons Jansen, August van den Boverd, Karel Pauwels (dezen kregen het EreKruis opgespeld).

Onze beste kers ten nieuwjaars wensen!

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16. 23


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96.

rteI Nu de erg drukke karnavaisdagen weer achter de rug zijn, kunnen we stilaan beginnen uitkijken naar de verse lente en zomer. Maar of de volgende weken ook minder nattigheid mee zullen brengen zullen we moeten afwachten. De toneelavonden van cle Wortelse toneelgroep waren weer reuze gezellig. Het mag dan geen kwaliteitstoneel zijn maar het plezier dat zowel de akteurs als de toeschouwers er aan beleven, is een belangrijke waardemeter. Als de toneelgroep op dit pad verder wil gaan, staan ons nog plezierige avonden te wachten. 2 Enkele weken geleden werden de beste Wortelse duivenmelkers in de bekers gezet. Bij de oude duiven op Quiévrain werd Vic ,4erts kampioen, bij de jonge duiven en de jaarlin gen op Quiévrain werd Jos Haest kampioen. Met de oude duiven op Noyon was Louis Goris de kampioen en bij de jonge duiven en dejaarlingen was Leo Jacobs de kampioen. Koning-kampioen werd dit seizoen Karel Sommen. Tenslotte werd Jos Haesl winnaar van de negendaagse bij de oude duiven en Jos Sprangers bij de jonge duiven. El Bij

het hard werkende oudercomité van de Wortelse gemeenteschool was men onlangs toe aan een aflossing van de wacht. Enkele bestuursleden waren aftredend en niet meer herkiesbaar. Er werd ondermeer een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en secretaris verkozen in vervanging van voorzitster Riet SiebelinkPlasmans, ondervoorzitter Jan Fransen en secretaris Luc Verachtert. De nieuwe voorzitter is vanaf nu Mark Van Overveldt, ondervoorzitster is Henriette LammertinkDikkeboon en sekretaresse is nu Marianne Piret. Wij hopen dat de nieuwe bestuursleden het werk met evenveel inzet zullen doen als hun voorgangers dat gedaan hebben, de school kan er alleen maar wel bij varen. In verband met de school werd trouwens onlangs in de gemeenteraad nog een belangrijke beslissing genomen. Er werd principieel beslist om aan de achterzijde van de school in het dorp een stuk grond bij te kopen. Dit stuk zou meteen uitbreiding mogelijk maken en ook een doorgang verschaffen richting Kerkpad. Meer details en het verder verloop van de aankoop kan u volgen in ons maandelijks vervolgverhaal: 'Vanuit het stadhuis'. El Ook infebruari en maart bolt het verenigingsleven in Wortel overstoord verder. Op vrijdag 26 februari gaan ook de Worelse K WB-ers mee kwissen in Meerle. De KWB-fusiekwj,ç wordt immers dit jaar in Meerle georganiseerd. Diezelfde vrijdag 26 februari kunnen de leden van 't Slot aanschuiven aan de tafel voor hun jaarlijks teerfeest. El De KVLV organiseert op

dinsdag 1 maart een gewestelijke weduwendag in de Wortelse parochiezaal. Het winters kaartseizoen van de KWB zit er bijna op. De laatste kaartavond wordt georganiseerd op vrijdag 4 maart in de parochiezaal. Meteen is dit de laatste kans voor de kaarters om hun klassering nog wat te verbeteren en één van de mooie prijzen in de wacht te slepen. Op woensdag 23 maart komen de leden van de KVLV samen in de parochiezaal en wordt er een kwis ingericht om deze namiddag te animeren. El Op donderdag 24maart gaat in de Wortelse parochiezaal een informatieavond door over 'Orgaan- en Weefseltranspiantatie'. Dit onderwerp dat momenteel volop in de be24

langste//ing staal en de laatste jaren een steeds grotere toepassing vindt, wordt langs verschillende kanten belicht door Dr. Van Caes-

broeck, deskundige op dit terrein en verbonden aan de Nierdialyseafdeling van de CMkliniek te Turnhout. Iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is, is van harte welkom op deze interessante, boeiende gespreksavond vanaf 19.30 uur. El Nu het weer langzaam be-

ter wordt, halen ook de KWB-wielertoeristen hun fiets weer buiten. De eerste rit zal vermoedelijk starten op 13 maart. Iedereen die in dit fietsen geïnteresseerd is, neemt kontakt op met Jan Martens, Pastorijstraat 14 tel. 314.45.75 of Jef Houben, Grote plaats 40, tel. 3 14.68.88 die u alle inlichtingen zullen verstrekken over verzekering, ritten enz. En met dit laatste bericht fietsen wij meteen richting lente! •

BLOEMENSIERKUNST

CATILEYA Paul en May Van Huffe-Van Dijck Leopoldstraat 60, 2330 Merksplas Tel. (014) 63.45.16.

It

-

Kunst en perfectie maken van uw bruid een droomprinses!

- Keuze uit honderden foto's (klassiek en modern) - Gratis corsages - Gratis thuisbezorging - Ev. inkadering boeket (grote keuze in kaders) - 5% Klantenkaart

KEUZE, KWALITEIT EN SERVICE = UW GARANTIE!! -service

Bloemenleveringen wereldwijd


utj®®Er -

UîJSJ®®

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

-

Vorige maand eindigde deze rubriek met de Meerse bezorgdheid over een nertsenkwekerij en -slachterij die een Nederlander in Ipenrooi zou willen vestigen. Ondertussen kwamen diverse bronnen met het bericht dat de ze kwekerij er niet zou komen. Schepen Aerts zou dat namelijk gezegd hebben. Wat blijkt nu echter? Dat daar niets van klopt. Er is misleidende informatie verspreid, schriftelijk en mondeling, en daarom brengt De Hoogstraatse Maand nu de waarheid en niets anders dan de waarheid. E Wal is de situa-

tie? Wel, onze vriend de Nederlander wil een nertsenkwekerij beginnen. Omdat hij daarvoor in Nederland de toestemming niet krijgt, komt hij met z'n plannen naar België. Daar kan immers toch alles, moer hij gedacht hebben. Wal helaas maar al le vaak waar is. Hij gaat niet te ver over de grens, waarom zou hij, en laat zijn oog op Meer vallen. Daar zijn immers al heel wat, om niet te zeggen, veel ie veel, veebedrijven. Eenije meer of minder maakt niks uit, moet hij gedacht hebben. Hij koopt grond aan de Ipenrooi en vraagt een bouwvergunning voor zijn bedrijf aan. Het schepencollege van Hoogstraten moet daarvoor een advies uitbrengen. Hoewel het college perfect de bedoelingen van de Nederlanen Valencia kregen bezoek van dc RTT. Voor der en de nadelen van zo 'n bedrijf kent, geeft Valencia was dat de eerste keer. ze toch een positief advies. Niet unaniem, Zij zendt al jaren zonder vergunning uit, maar schepen Sprangers en VerhuIst stemmen tegen, de andere drie zien er echter geen graten was nog nooit lastig gevallen. Op donderdag in. Dit advies gaat naar de provincie, waar 28 januari gebeurde dat dus wel en de zender men beslist dat de Nederlander zijn bou wver - werd in beslag genomen. Radio Valencia zweeg voor de eerste keer in haar geschiedegunning krijgt. Hij wrijft zich reeds in z'n nis, maar is met een nieuwe zender alweer handen. In tussen is echter de bevolking van dapper terug in de lucht. Rond Radio Cosmos Meer van zijn plannen op de hoogte geraakt. was het na een vorige RTT-inval lang stil geEr steekt een storm van protest op, wat reweest. Maar op zondag 17 januari ging men sulteert in een petitie tegen de nertsenkwekerij, die aan het schepencollege overhandigd eindelijk weer van start, zonder vergunning weliswaar. Amper tien dagen later was het wordt. De Nederlander treuzelt echter niet en sprookje alweer afgelopen en Cosmos zwijgt heeft inmiddels een exploitatievergunning aangevraagd en daarover moet het schepen- opnieuw. Voor de dj's van Cosmos en hun aanhangers is dat natuurlijk een droeve zaak college opnieuw een advies geven. Onder druk van het toenemende protest draait het colle- en wij wensen hen veel sterkte in deze stille dagen. El Lange gezichten ook bij KFC Meer, ge vlot met de opstekende verkiezingswind omwille van des/echte resultaten van het eermee en geeft een negatief advies, unaniem deste elftal. Het wil blijkbaar niet beteren, inze keer. Waar de logica zit, is voor mij een tegendeel, het gaat van kwaad tot erger. De komnpleet raadsel. Eerst de bouwvergunning duik naar derde provincie lijkt onafwendbaar. goedkeuren en dan de uitbatingsvergunning Om de teleurstelling te verbijten, kan men geweigeren! Waanzin. Maar het is natuurlijk duidelijk wat er gebeurd is: de drie schepe- lukkig nog altijd gaan kaarten. Op vrijdag 26-2 en 11-3 vinden de laatste twee rikprjsnen die eerst positief stemden, schrikken op kampen plaats in de kantine om 19.30 uur. door de stem van het volk en nemen vlugvlug een ander standpunt in. Een mooi staaltje van Misschien dat tenminste daar nog iets te winnen valt. El Je zou het tot hiertoe niet zegpolitiek op z'n Belgisch. Bravo schepencolgen, maar toch zijn er ook nog tevreden Melege. Haar on gunstige advies is nu overgerenaars. Op zaterdag 23januari was bijvoormaakt aan de provincie en die moet nu een beeld de biljartclub 'Krijt op Tijd' zeer gedefinitieve beslissing nemen in deze zaak. Het is nu bang afwachten wat de provincie zal lukkig. Toen werd immers in het Schuttershof bij Christ V.D. Sande tijdens haar jaardoen, want het is allesbehalve zeker dat die lijkse teerfeest het 30-jarig bestaan gevierd. het negatieve advies van het college zal opOp bijgevoegde foto ziet u de jubilarissen van volgen. Zo 'n advies is immers helemaal niet 'Krijt op Tijd'. Kijkt u maar eens goed, zien bindend. Of de kwekerij er nu komt of niet, is dus nog steeds een open vraag. Dât is de ze er niet geweldig uit? Ja toch. 'Krijt op Tijd' situatie en niet anders. En dan mag schepen werd op 14 januari 1958 gesticht door Sooi Haest (voorzitter), Karel Rommens (secretaAerts zeggen wat hij wil. Men zou beter eerst ris) en Jan Faes (schatbewaarder) in het loeens diep nadenken voor men loze berichten de wereld instuurt die alleen maar de bedoe- kaal 'Welkom' van deze laatste. De club telde toen 15 leden. In 1970 trad men toe tot het ling hebben de mensen te sussen en onwetend te houden. El En er is nog meer ontevreden- Verbond der Noorderkempen, waarna in 1974 heid in Meer. De vrije jongens van Cosmos

haald werd. Na de clubsuccessen kwamen ook persoonlijke overwinningen. Zo werd Jan Van Der Velden in 1980 provinciaal kampioen vrij spel en in 1984 mocht Jef Jansen zich algemeen kampioen driebanden noemen. Hetzelfde overkwam ook Mark De Laet in 1985 en Hans Snijders werd zowel in 1985 als in '86 gelauwerd als biljarter van het jaar. Ondertussen, in 1984, was de club verhuisd naar het Schuttershof van C.V.D. Sande. Jef Jansen werd toen voorzitter en Sooi Haest erevoorzitter. Op dit moment is 'Krijt op Tijd' met z'n 18 leden een biljartvereniging waarop Meer trots mag zijn. Wij wensen hen van harte proficiat met hun dertigste verjaardag en hopen dat voor deze balkunstenaars van het groene laken nog vele succesvolle en sportieve jaren zijn weggelegd. El En de toe-

komst? Die begint vanaf nu, maar is zeer beperkt. De KWB doet het rustig aan in maart. Dat mag natuurlijk wel eens. Brassband St. Rosalia houdt op zaterdag 19 maart een kaartprjskamp rikken in de zaal voor Kunst en Volk. Er wordt gedeeld om 20.00 uur en er zijn heel wat prijzen (o.a. vleesprjzen) te winnen. Ook is men van plan in de nabije toekomst een vlooienmarkt te organiseren. De data van de ophalin gen zullen binnenkort bekendgemnaakt worden. Ook de Mussenakker doet het kalmpjesaan in maart. Men wil blijkbaar reserves aanleggen voor het 15-jarige bestaan eind april. En ook de organisatie van Akkerpop in juli brengt nu reeds heel wat werk met zich mee. The Del Fuegos zijn afgevoerd, maar men zou reeds een andere grote naam gestrikt hebben. Wie weten we nog niet, maar wees gerust, uw huis van vertrouwen, De Hoogstraatse Maand, zal u op de hoogte houden. • -

Sint Josef (19 maart) helder en klaar, geeft licht een vruchtbaar Jaar.

en '75 de kampioenstitel in dit Verbond be-

25


-

4

TIreef

Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

Omdat februari maar een korte maand is en omdat daarom dit nummer extra vroeg verscheen, viel er maar weinig nieuws te rapen. 12 Op woensdag 20 januari hield de E.K. Moedersbond een vergadering -met trekking van de Lourdesreis. Als ontspanning werd de diabandmontage getoond, die gemaakt werd over de feestelijkheden rond het klooster en één over de 'Kempen' in het algemeen, verzorgd door dhr. en mevr. Leenders. Daarna werd de Lourdesrejs verloot, de winnares was Maria Aerts van Heieinde. Een week later waren de KVL V-vrouwen in vergadering bijeen. De avond draaide rond het thema angst en zelfvertrouwen. Ook hier werd er een Lour desreis verloot. De gelukkige was Gusta Broes van Meersel. El De smuipapen van Meersel-

Dreef en omgeving kunnen buiten de verschillende snackbars, frituren en bakkerij Van den Broek, nu ook terecht in 'Het Leeuwenhof'. De uitbaters van het Bakkershoeveke kochten een huis naast café 'De Noordhoek' en verbouwden het in geen tijd tot bakkerij en verbruikszaal 'Het Leeuwenhof'. Wie zin heeft in brood, gebak of ijs, kan nu naast bakkerij Van Den Broek, ook terecht bij bakker Vereist. De zaak werd geopend met een receptie op donderdag 21 januari. De Dreefse Middenstanders en vrienden en kennissen waren erop uitgenodigd. El '88-Jarige sportman op dopingcontrole', stond op de voorpagina van de Gazet van Antwerpen van dinsdag 9februari. De Vlaamse regering is tegen doping en verscherpte daarom haar controles. Zelfs in de verste uithoeken van het land, aldus de GvA. En die verste uithoek was Meersel-Dreef. Toen 4 schutters van de Karabijnschuttersclub St. -A ntonius in café Stad Lourdes een wedstrijd België-Nederland wil den beslechten, verscheen dr. Peeters uit Turnhout. Eén van de t'econtroleerden was

Ook Galdei'-Srnijbeek-Meersel-Dreef vierden weer volop Carnaval en dit met het motto 'Doegget mar dur 't zifke'. Onder een stralende hemel trok de Carnavalsstoet door de 3 dorpen.

zijn er toen overigens 1500 van verkocht. Achteraf kwamen er nog heel wat mensen voor zo'n boek maar 6p is ôp. Zelfs nu nog komen er regelmatig vragen of ze nog zo'n boek kunnen kopen. Daarom heeft men de knoop doorgehakt en beslist om toch nog een herdruk te maken. De onderhandelingen tussen pater Gardiaan en de drukker zijn in volle gang. Het zou een verbeterde uitgave worden, lichtjes uitgebreid met een verslag over de feestelijkheden rond het klooster. Als ik er meer van weet, leest u het in een volgende Hoogstraatse Maand. Cl

Voor volgende maand staan er verschillende activiteiten op het proramma. Nog voor februari vermelden wij dat de KVL V donderdag 25 februari start mei een nieuwe reeks van 10 turniessen. Telkens op donderdag van 20 tot 21 uur in het turnzaaltje van de lagere school. Als ufit wilt blijven mag u deze les niet missen. Voor de dansliefhebbers trekt de A F'L t' op zaterdag en gondag 27 en 28 februari naar een dansweekend in Oosimalle. We s/uiten februari af met een tweede kookles van de KVL V rond het thema 'Originele gerechten voor het week-end' en dit op maandag 29 februari om 19u. El Het

de 88-jonge erelandinc'ter Vital Raes uit Hoogs[raten. Je ziet als je eens gaat biljarten of zo, zorg er dan voor dat je geen doping hebt genomen want de controleurs liggen op vinkenslag. El U herinnert zich waarschijn-

lijk nog wel dat het gelegenheidskomitee 300-jaar klooster Kapucijnen te MeerselDreef, een fotoboek heeft uitgegeven. Misschien staat het zelfs in uw boekenkast. Er 26

gebuurt Moleneinde van Meersel-Dreef is springlevend, dat zagen we tijdens de stoet t.g.v. 300-jaar klooster en voor 100-jaar Mieke Van Gils. Ze willen de onderlinge band stevig houden door het organeeren van een feestavond. Op zaterdag 5 maart vanaf 19u30 zijn al dc inwoncrs, cx-inwoncrs en rcspccticvelijke aanhang welkom. Na een uitgebreide warme maaltijd om 20u, kan er worden gedanst en gepraat. De 'Flamingo Stars' zullen voor opgewekte muziek zorgen. Bent u toevallig ex-inwoner van het Moleneinde en geïnteresseerd, neem dan contact op met Jan Van Bavel, Dreef 13, Meersel-Dreef, tel.: 3 15.77.61. Inschrijven kan tot maandag 27 februari tot 19 uur. El De KVL V-jongeren gaan bowlen op maandag 7 maart, vertrek 19u30 aan het klooster. De dorpsraad organiseert op

dinsdag 8 maart een ontspanningsavond in het rusthuis te Hoogstraten, aanvang 19u. De KA V, KVL V, EK-Moedersbond, de Gepensioneerden KBG, het zangkoor en de fanfare zullen instaan voor het programma. De KVL V komt samen met haar leden op woens dag 9 maart om 19u30, in een laatste algemene vergadering van het seizoen '871 '88. LII Op

vrijdag 11 maart zal er speciaal voor de tuinders van Meersel-Dreef een ophaling van plastiekafval plaats vinden aan het klooster. Dit zal nog eens worden herhaald op 14 oktober. Een gelukkig initiatief van de gemeente Hoogstraten. Wie herinnert zich nog de bosopruimingsaktie waarbij wagens vol plastiek uit de Meerse Bergen werden gehaald? El Vrijdag 11 maart om 20u wordt in de kloosterkerk te Meersel-Dreef de Decanale Zanga vond georganiseerd door de dekenij J-Iôôgstraten. De désbetreffende kerkkoren zullen er om beurten verschillende Marialeliederen ten gehore brengen. Dit t.g.v. het Mariale jaar. Het belooft een stemmige avond te worden. Jedoreen is van harte we/kom. El

De KAV organiseert ecn gespreksavond op dinsdag 15 maart. Ook op die dag, 15 maart, ir, het rie Provinciale Ara dag vin de IV(X. El In het jaarprogramma van het St. -Luciacomité lezen we dat op zondag 27 maart de traditionele Palm , paarden en tractoren wij ding za/plaats vinden. Dit alles zal gebeuren tijdens en na de gelezen mis van 11u30 in de St. -!.uciakapel te Meersel. Na deze pIechtiheid wordt er vanwege het Lucia-comite aan de aanwezige ruiters een kop koffie aan geboden in de zaal van de paters. Li Daags nadien

op maandag 28 maart, kunnen de bewoners van Meersel-Dreef gratis vuilzakken bekomen in de lagere gemeenteschool van MeerselDreef en dit van 9 tot 12 uur. Niet vergeten!

El En tenslotte nog dii, op woensdag 30 maart, feestdag van St. -Quirinus, zal er in de St. -Luciakapel een gezongen mis plaats vinden om 19u30. Opgeluisterd door het Mariakoor van Meersel-Dreef. Ook een initiatief van het Lucia-comité. •


RIJDEN

IS PLEZANT#

co@#

Streven naar perfektie

Garage

Geudens P.VIIB.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

"S Øuj*)

NAULT0

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN BVB.A.

RadPtaS»tern

Leemputten 16 Rijkevorsel

2310

Tel. (03) 3145307

Met RDS minder stress

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogstraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

a TH GARAGE HOGA L. WOUTERS St. - Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 - 314.71.84

garage VAN RIEL

12 St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33

Wie wel eens met de wagen het land doorkruist, merkt op een bepaald ogenblik dat zijn geliefkoosde radioprogramma stilaan onduidelijk wordt. Weg'faden' heet dat. Het wordt dan zoeken naar de dichtstbijzijnde frisse frequentie, wat niet altijd meteen lukt. Dat wordt vanaf eind dit jaar een overbodige handeling. Het Radio Data System (dat door alle Europese radiostations en ook door de BRT wordt ingevoerd) zoekt voor u de meest nuttige frequentie op, tenminste als uw toestel daarvoor is uitgerust. Dat is slechts één van de vele voordelen van RDS. Neem bijvoorbeeld ook TP (Traffic Progr.). Daarmee wordt elk programma, ook uw cassettespeler even onderbroken voor een dringende verkeersmelding. Uw PTY (Program Type) zorgt ervoor dat u, van de Noordkaap tot Gibraltar, een bepaald (muziek)genre kunt blijven beluisteren. Dat kan pop zijn, of nieuws, jazz, sport, klassiek... En dat alles zonder één keer aan uw toestel te moeten frutselen. Uiteraard krijgt u in Zweden een andere zender voorgeschoteld dan in Frankrijk. RT (Radio Text) bezorgt uw radioscherm (!) een korte tekst met maximum 64 karakters. Datzelfde scherm geeft u trouwens ook in letters weer op welk station u bent afgestemd (zoals BRT 1, BAYERN 2, Radio 3..). CT (Clock Time) stelt voor u het juiste uur in van het land waar u door rijdt, ook zomertijd en lokale tijd. Dit zijn slechts enkele van de vele franjes die RDS ons zal bieden. Let wel: deze opties zullen later nog ver uitgebreid worden. Hetgeen hier beschreven staat, is slechts een lachwekkend en stuntelig begin. Later zal aan al dat moois nog toegevoegd worden: schermen met alternatieve routes bij file, eenrichtingsverkeer bij stadsritten, landkaarten, telefoonoproepen, een sigarenaansteker, tankstations... U bedenkt het maar. Samen met de 'ouderwetse' security code (om uw autoradio onbruikbaar te maken voor dieven), Dolby , mute, loudness, FF, Play, Rew, balance, volume, power on/off.. wordt het scala mogelijkheden van uw autoradio zo breed dat u soms een minuut lang moet onderduiken om uw toestel goed in te stellen. In die tijd zit u, zonder het te weten reeds tegenspoors op de autoweg naar Breda. Maar dan hoort u wel op uw RDS: er wordt een spookrijder gemeld...

Volgende maand: Ook met ABS minder stress. U

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

Meerseweg 15 Tel. 03-3157231 2321 Hoogstraten-Meer

LB

GARAGE VAN DER VLIET

Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

(r#PEETEfl autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 27


Gastronomie in de Kempen Vele jaren was de Kempen alleen maar bekend als dat arme, noordelijke gewest van België, dun bevolkt met goedkope arbeidskrachten en kleine boeren. Door het meer mobiel worden van de mensen ontdekte men het waardevolle landschap en de historische gebouwen van een aantal dorpen. Zo groeide de laatste jaren een beperkte toeristische stroom in en naar de Kempen. Met de groei van dit toerisme ontwikkelde zich ook de horeca-sector en stilaan ontstond er meer belangstelling voor de culinaire aspecten van deze streek. Op dit vlak heeft de Hotelschool Spijker van Hoogstraten de voorbije 10 jaar baanbrekend werk verricht, niet alleen via de opleiding maar ook door allerlei keuken-experimenten en originele gastronomische initiatieven. Een van deze belangrijke jaarlijkse evenementen is de winterreeks 'cultuur en culinaria'. Vrijdag 26 februari besluit men met een Italisaanse avond in samenwerking met het Italisaans Instituut voor Buitenlandse Handel. Elk van deze avonden tijdens de voorbije maanden was een bekroning van een projectweek van de leerlingen rond een culinairthema. Ook de infrastructuur van de hotelschool blijft groeien. Zaterdag 13 februari werd de nieuwe sporthal en sportcafé 'De Zevensprong' officieel in gebruik genomen. De sporthal wordt tijdens de schooluren volledig benut door de leerlingen van het Vrij Technisch Instituut Spijker en op de andere momenten in hoofdzaak door de Hoogstraatse sport- en recreatieverenigingen. Wekelijks komen hier ongeveer 600 mensen buiten de schooluren aan sport doen. Het sportcafé staat dagelijks open tussen 17 uur en 01.00 uur voor iedereen. Deze accomodatie met een heel verzorgd interieur en vele gebruiksmogelijkheden kan ook gehuurd worden voor privé-aangelegenheden. De verbruikersruimte biedt plaats voor meer dan honderd personen. U moet zelf maar eens gaan kijken! Het absolute hoogtepunt van elk schooljaar in de hotelschool Spijker is de 'gastronomische avond' die dit jaar reeds voor de 22ste maal georganiseerd wordt. Op vrijdag 18 maart is dit het sluitstuk van het project 'Mozartiana'. De ganse avond staat in het teken van Mozart en zijn tijd, Oostenrijk en Wenen. De deelnemers zullen dit merken van aperitief tot koffie en niet in het minst door de muzikale omlijsting. Het salon-ensemble 'Dame Blanche' en de zanggroep 'Operette Carrousel' spelen en zingen muziek uit de beste Weense tradities. Voor meer inlichtingen en/of inschrijvingen moet u tijdens de school-

boeken aanbevelen voor uw culinaire bibliotheek. - Gastronomisch verklarend woordenboek Frans-Nederlands: We hebben merkwaardig veel leesplezier beleefd bij het zoeken en lezen in dit boek. Het is zeker onmisbaar voor iedere liefhebber van de Franse keuken, maar bovendien een uniek naslagwerk met de namen van ingrediënten, gerechten, werktuigen, enz. (Tony Du,noulin, Zomer & Keuning, Ede/Antwerpen, 1987, 795fr.)

- Het wezen van de smaak (Brillat - Savarin): Wat je al niet voorgeschoelcl krijgt in dit

Zuiciclug 13 jebruuri werd de nico we s,roriliul en sporicaje 'De Zeieiprong officieel in gebruik gesteld. Nu beschikt het Vrij Technisch Instituut Spijker & Hotelschool ook over de nodige sport- en turn-infrastruktuur. Direkteur Laureyssen dankte uitvoerig alle mensen die bij dit projekt geholpen hebben en Schepen Aerts gaf enige toelichtin gen bij het nut van deze verwezenlijking. Met een lange en overvloedige receptie werd de cafetaria in gebruik genomen.

uren telefoneren via 03-314.54.01 vôér 15 maart. Het ligt in de traditie en stijl van deze school om zich niet uitsluitend te beperken tot de opleiding van vakbekwame jonge mensen. Hotelschool Spijker streeft steeds naar nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het verenigingswerk. In het kader hiervan werkt men mee aan een project van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie. Dit studiegenootschap is onlangs gestart met een groot onderzoekswerk over de 'aardbei' in al zijn aspecten: historisch, cultureel, geografisch, teelt-technisch, industrieel, gastronomisch, enz. Deze werkgroep wordt gecoördineerd door onze hoofdredacteur. Lezers van dit blad die misschien nog nuttige en/of interessante informatie hebben over om het even welk aspect van de aardbei (bijvoorbeeld: oude recepten, afbeeldingen, ... ) kunnen dat steeds op ons redaktieadres bezorgen. Begin 1990 hoopt men volledig klaar te zijn met deze studie over de aardbei. Nu het nog te koud en vooral te nat is om buiten te werken kunnen wij u enkele interessante

apart boek. De auteur begint met zijn 'aforismen van de Grote Leraar', bv. 'Zeg mij wat gij eet en ik zal u zeggen wat u bent'. In deel 1 volgen zijn dertig meditaties, o.a. over het vasten, over zwaarlijvigheid, over het einde van de wereld, e.a. In het tweede deel volgt 'mengelwerk' zoals 'De omelet van de pastoor', 'Over fondue', 'Geluk op reis'. Het boek eindigt met een 'Envoi'. Magie niet ongelezen laten. - De kunst van het koken: Weer een kookboek zul je zeggen. Anders evenwel in die zin dat het uitgaat van het belangrijkste ingrediënt bij de kookkunst, namelijk de liefde voor het koken zelf. Een boek voor thuiskoks dus, met stap-voor-stap-recepten, ingrediënten en hulpmiddelen op de linkerhelft van de bladzijde en instructies op de rechterhelft. Bij elk basisrecept zijn bovendien wijn- en groentensuggesties opgenomen. Het uitgebreide register laat toe om zowat alles in een wip terug te vinden. Een lijvig boek maar toch nog handig. (Julis Child, Simone Beek, Louisette Bertholle, uitg. Kosmos, Utrecht/Antwer pen, 1250 fr.)

Veel plezier en ..... smakelijk! • PEUGEOT

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

NOVY

10 w

-

MINERVA

-

VESPA

.

HONDA

SPARTA

-

BATAVUS

'uw fietsenvakman'

N m r r 1fl

CL

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstetlingen

(] wI >1

x

J.S.

L

Groot Eyssel 11 2328 MEERLE Tel 03/3157817

c c c 25 r

m 2

Vrijheid 150 2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.51.85

t"

000

N

c

0 t"

0 -4 PEUGEOT

28

-

NOVY

.

MINERVA

.

VESPA

.

HONDA

SPARTA

.

BATAVUS


Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet én waarop nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef

Symboliek van de Bosaardbei (deel 2) In dit tweede deel over 'de aardbei in de kunst' worden achtereenvolgens de symbolen vermeld waarvoor de aardbeiplant en -vrucht werden gebruikt als deze voorkomt op schilderwerken en tekeningen. Inmiddels kwam J. Aerts in februari zelf naar de Tuinbouwschool om daar voor een belangstellend publiek dia's en prenten te tonen van de schilderwerken waarover sprake is in dit artikel. voedsel voor de ziel (62 schilderijen). Deze schilderijen stellen de geboorte van Jezus, de aanbidding door de herders, de aanbidding door de drie Koningen, het kleine Jezuskind, het doopsel van Christus, het laatse oordeel, enz. voor. Een zeer mooi schilderij met dit thema als onderwerp werd gemaakt door Albrecht Dürer nI. 'de Madonna met Kind voor een deurboog' (verzameling Magnani RoccaParma - Italië). Het Kindje Jezus heeft een takje bosaardbeien in de hand. voedsel tijdens de vlucht naar Egypte (4 schilderijen). Tijdens een korte rustpauze wordt voedsel genuttigd. Op het schilderij van Lucas Cranach de Oude 'Rust tijdens de Vlucht naar Egypte' (Staatliche Museen - Berlijn - Duitsland) reiken engeltjes een bosaardbeiplantje met rijpe vruchtjes aan het Jezuskindje aan.

Dorp 42 - Rijkevorsel TeL 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van! Meester van Watervliet gemaakt werk 'Kruisafneming van Christus' dat zich bevindt in de O.L.V. Kerk te Watervliet. verrijzenis van Christus (10 schilderijen). De aardbeiplant wordt dan voorgesteld met meestal duidelijk opgerichte bloemstengels. Dirk Bouts schilderde een 'verrijzenis' (Staatsgalerie - Stuttgart - Duitsland). Ook op antipendia (altaardoeken) komt dit thema voor. bloed van martelaren (29 schilderijen). Het aantal Heiligen dat om hun geloof gemarteld en gedood werd is zeer groot. Taferelen uit het leven van dergelijke heiligen werden vaak afgebeeld. De H. Lucia, Barbara, Ursula, Catharina, Dorothea, St. Jan de Doper, St. Sebastiaan enz. werden dikwijls als onderwerp voor een schilderij gebruikt. De bosaardbeiplant met de hangende rode vruchtjes moet

als symbool voor het 'bloed omwille van Christus gebracht', aanzien worden. Een zeer duidelijk afgebeelde plant komt voor op het schilderij van de Meester van de Barbaralegende dat verschillende taferelen uit het leven van de H. Barbara voorstelt. Het schilderij bevindt zich in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel. H. Drievuldigheid (3 schilderijen). 0p de 'aanbidding van het Lam Gods' dat geschilderd werd door de gebroeders Van Eyck en dat te bezichtigen is in de St.-Baafskathedraal te Gent komen op 10 verschillende plaatsen bosaardbeiplanten voor, wat ontegensprekelijk op een symbolische betekenis wijst. Het drievoudig blad verwijst naar de H. Drievuldigheid. Het is moeilijk om de huidige mens de religieuze symbolenwereld van de Middeleeuwen te doen herbeleven. Het loont echter de moeite! Als je er stil en rustig bij kunt worden, dan voeren de symbolen in de kunst naar GOD. De symbolen helpen je dichter komen bij het mysterie van het leven. JA.

bloeddruppels van Christus (34 schilderijen). De hangende rode vruchten en het rode vruchtensap zijn in verband te brengen met het bloed van Christus. De aardbeiplant komt voor op schilderijen die een voorstelling geven van: de hof van olijven, Christus bij Pilatus, de Kruisiging: de Kruisafname, Bewening, Graflegging, de Kruisvinding. Een van &Je iiiuoisle wei ken die in dit vei band gesLllilderd werden is het omstreeks 1515 door de

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 29


Iets bijleren in maart In maart is het geen winter meer maar nog bijlange geen zomer. Menigeen is dan de gezellige winteravonden beu, het breiwerk is af, het boek is uit en de avond is kort want het blijft hoe langer hoe later licht. Om in de tuin te werken is het nog te vroeg, de grond te drassig en het weer te koud. Daarom is maart de maand bij uitstek om eens iets anders te doen, iets interessants bij te leren misschien. Dat kan in Turnhout op de Merodelei 41 waar het Vormingscentrum Eicker-Ik gevestigd is.

Trouwe lezers en andere, doe het zachtjesaan met dit nummer want pas op woensdag 30 maart komt er nieuw leesvoer. Medewerkers, laat u niet verrassen door deze lange pauze. Op woensdag 16 maart verwachten we zoveel mogelijk stukken en stukjes. Alleen de onverbeterlijke uitstellers en luierikken mogen nog komen op zondag 20 maart.

Keuze te over: Aktuele onderwerpen: Een lessenreeks die uitgaat van het nieuws dat dagelijks in de kranten komt. Hoe geraakt dat nieuws in de krant? Hoe komt het dat verschillende kranten ander nieuws brengen? En verder wordt dieper ingegaan op de belangrijkste nieuwsthema's van het moment, achtergrond en duiding. Op 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 19/4, 26/4, 315, 1015 en 17/5, telkens van 13u tot 15.30u. Vrijstelling van stempelcontrole is mogelijk. Prijs: 50 fr. per les. 'Baby's te koop': tn deze lessenreeks wordt gepraat over de nieuwe technieken inzake voortplanting: proefbuisbaby's, leenmoederschap, kunstmatige bevruchting, invriezen van embryo's. Ook de morele kant van deze technieken komt ruim aan bod. Op 8, 15 en 20 maart, telkens om 20u, prijs 400 fr. voor de hele reeks. Humanisme: Drie informatie- en diskussieavonden over de hedendaagse standpunten in het humanisme naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Humanisme Vandaag'. Op 10, 17 en 24 maart, telkens vanaf 20u. Prijs: 100 fr. voor de drie avonden of 40 fr. per les. Filosofie: Vier avonden over Plato. Van alle filosofen uit de oudheid hebben Plato en Aristoteles de grootste invloed uitgeoefend, zowel in de Middeleeuwen als in de Moderne tijd. Op de latere eeuwen heeft vooral Plato het sterkst zijn stempel gedrukt. Daarom deze ruime aandacht voor de leer van deze wijsgeer met gelegenheid tot verwerking en diskussie. Lesgever: Eddy Kerkhofs. Op 1, 8, 15 en 22 maart, telkens vanaf 19.30 u. Prijs: 500 fr. Afrikaanse literatuur: Naast de LatijnsAmerikaans literatuur krijgt de ZwartAfrikaanse letterkunde steeds meer belangstelling. In ons taalgebied werden de laatste 10 jaar een 50-tal Afrikaanse romans vertaald. Deze reeks omvat 3 avonden en is bestemd voor zowel Afrika-liefhebbers als voor literaire fijnproevers. Op 7, 14 en 21 maart, telkens vanaf 20u. Prijs 400 fr.

Al deze lessenreeksen gaan door in huize Eicker-Ik, de Merodelei 41 in Turnhout. Inschrijven is gewenst en kan telefonisch op 014141.15.65. 30

VL,4AA'DEREN LEEFT.., in de bouw. Is het u ook al opgevallen dat er zoveel nieuwe huizen gebouwd worden? Hier staan er drie naast elkaar in aanbouw in de Kathelijnestraat.

ulcPr wand- en vloertegels

P'uIcI'r bouwmaterialen

Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I'ulcI',èr

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I"uIcIcèr ulcPèr biedt u betaalbare kwaliteit!


\SZfl ~~6~ cn) \J e'7-.------

Geloven in deze tijd

KOPJE VAN DE MAAND Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT

-

Merksptas

advertentie kunt u lezen wie de winnaar is an de vorige maand. De foto werd verleden jaar genomen aan de warande van het rusthuis ter gelegenheid van het jaarlijkse teerfest. Nu telt de Fanfare Sint-Katharina uiteraard meer leden dan deze die op de foto prijken. Zij waren echter diegenen die gehuldigd werden. Ons Kopje ait de Maand werd er gehuldigd omdat zij reeds 5 jaar spelend lid is.

Bij dc ERAMSPORT

-

Onze nieuwe foto heeft iets te maken met de jeugdmuziekschool. Maar dat is dan ook het enige wat er voor zinnigs van gezegd kan worden door onze Hoogstraten-vreemde. Het omcirkeld hoofd moet zich shrifteljk melden vôôr 10 maart. 500 Fr. sportmateriaal wordt zijn deel. Ons adres is: Loenhoutseweg, 34 te 2320 Hoogstraten.

In de kou? Isolatiematerialen • Isover glaswol • Polyurethaan platen • Geëxpandeerd P. S. (Isomo) • Kurkpiaten en Houtwolcementplaten • Buisisolatie

14 V Herjgers Iikk

Bouwspecialiteiten pvba Industrieweg 7,2320 Hoogstraten, Tel. 0313144755

Het Davidsfonds en de Decanale Werkgroep Vorming van Hoogstraten nodigen iedereen hartelijk uit op twee voordrachten voor kristenen van vandaag. Twee eminente sprekers komen hier voor getuigen tijdens de vastentijd in het parochiecentrum Pax voor gans de dekenij. JEAN-PIERRE GOETGHEBUER uit Zwijnaarde is priester-leraar (romanist) en auteur van een zevental boeken rond paramedische problemen en geloven. Sinds 1974 is hij zelf rolstoelpatiënt en free-lance journalist bij het dagblad Het Volk. Tevens is hij redactioneel medewerker bij de maandbladen Kultuurleven, Mensen Onderweg en Het Teken. Op 7 november 1987 ontving hij in het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen te Gent de 'Prijs voor persoonlijke verdiensten' van de Visser-Neerlandiaprijzen. Zijn jongste boek verschijnt onder de titel 'De handicap voorbij' en is eigenlijk het rechtstreekse gevolg van die aanmoediging en ondersteuning. Hij behandelt op dinsdag 1 maart het onderwerp 'Concreet omgaan met een handicap' te 20 uur. De voordrachtgever tracht uit te drukken wat in de binnenkant van de gehandicapte mens leeft. Op een onverbloemde wijze wordt de mysterieuze wereld van de gehandicapte ter sprake gebracht. Ook besteedt hij aandacht aan de wijze waarop valide mensen met elkaar kunnen omgaan en reikt hij toekomstperspecieven aan. JOZEF VAN DE WALLE, de overste van de missieprokuur te Antwerpen, publiceerde als auteur 'Een blad in de wind: hoe ik het leven bekijk', 'Levensruimte' en 'God laat ons niet los'. Deze voordrachtgever was van oktober tot december 1987 in Israël. Hij spreekt in de Pax op dinsdag 8 maart te 20 uur over 'God laat ons niet los'. Jozef Van de Walle brengt een blijmoedig getuigenis! Het wordt een bezinningsavond over Godsliefde en Godsvertrouwen, over de eucharistieviering en het gebed, over het lijden en de dood, over Jezus Christus en Goedheid.

p.v.b.a. DE HOOCSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogsiraten tel.: 03/3145504 BANK: 733-3243117-49 verafliw, udg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2320 Hoogsiraten

31


Burgerlijke Stand

1 Geboorten DE RUBRIEK DIE U SCHRIJFT

Papier is grondstof In 'De Hoogstraatse Maand' van februari '88 lezen wij van de hand van Jan Mertens die schrijft namens Agalev-Hoogstraten: 'Hieruit (bedoeld is het Infoblad van de gemeente) blijkt dat de opha/ing van oud papier in Meer en Wortel gebeurt, samen met gewoon huisvuil, verpakt in huisvuilzakken. Het lijkt ons Vrij duidelijk wat er met dat papier gebeurt. Blijkbaar is zelfs een serieuze papierophaling een te grote inspanning voor onze stad. Volgens ons behoort het tot de verantwoordelijkheid van elk plaatselijk bestuur om een serieus beleid te voeren inzake afvalstoffen.'

Het doet ons groep F.B. genoegen deze reactie te horen. Het is inderdaad schandelijk te noemen dat het schepencollege zo tekort schiet in zijn taak. Des te meer omdat de bevolking zo goed reageert door papier en glas gescheiden te houden; het glas door het te deponeren in de glasbak, het papier door het mee te geven aan de verenigingen. Spijtig genoeg is het oud papier op dit ogenblik erg goedkoop zodat in Wortel en Meer dit papier niet meer wordt opgehaald door de verenigingen. Hier moet de gemeente inspringen, zelfs al zou dat per jaar enkele duizenden franken kosten. Het vervoer van de vuilniszakken kost ten slotte ook geld. Die worden naar Beerse vervoerd om daar de afvalberg te vergroten terwijl het papier naar Oostmalle kan vervoerd worden om opnieuw gebruikt te worden als grondstof voor ander papier. Het is nog de vraag of dat meer zou kosten. Het zou echter fout zijn het ganse schepencollege te blameren. De schepenen van F.B.: Fons Sprangers en Juul Verhuist, hebben zich uitdrukkelijk verzet tegen hogervermeide handelwijze van het schepencollege. Zij vormen echter een minderheid. Zodus. Er is nu echter goed nieuws. Op aandringen van onze schepenen is een firma bereid om bij wijze van proef een container te plaatsen in Wortel en Meer. Hoe dat juist in zijn werk zal gaan, kun je lezen in het Informatieblad dat begin maart zal verschijnen. Wij zouden zeggen: houd uw papier bij zodat je het binnenkort in de container kunt deponeren om aldus te laten zien dat je meer verantwoordelijkheidszin hebt tegenover het milieu dan sommige 'verantwoordelijken'. -

19~ Overlijdens 10 januari: Monique Jochums, 26 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogstraten, Gelmelstraat 4.

'1

-

GROEP F.B.

32

2januari: Ann, dochter van Joseph Donckers en van Maria Jansen, Vrijheid 30/3, Hoogstraten. 4 januari: Mies, dochter van Boudewijn Frison en Hermine Van Delm, Achtelsestraat 65, Hoogstraten. 6 januari: Wendy, dochter van Ludovicus Vorsselmans en Lisette Brosens, Oosteneind 2B, Meerle. 7 januari: Lies, dochter van Luc Gijsbregts en Els Bastyns, Van Acrtselaerstraat 43, Hoogstraten. 8 januari: Bert, zoon van Joseph Rombouts en Maria Koyen, Dreefweg 11, Meer. 12 januari: Ann, dochter van Jozef Buyens en Maria Verhoeven, Hoogeind 58a, Meer. 13 januari: Lies, dochter van Daniel Rymenants en Elza Lenaerts, Lod. De Konincklaan 411, Hoogstraten. 13januari: Els, dochter van Bruno Bevers en Diane Hendriks, Heuveistraat 7, Hoogstraten. 13 januari: Jacky, zoon van Jacobus Van Aart en van Marleen De Vry, Vrijheid 66, Hoogstraten.

14januari: Kim, dochter van Herman Snoeijs en Rita Verschueren, Minderhoutdorp 60, Minderhout. 14 januari: Inge, dochter van Ludovicus Van Opstal en Elisabeth de Hoon, Donkakker 63, Meer. 15 januari: Inge, dochter van Dirk Van Opstal en Lea Jansen, Meerseweg 145, Meer. 18 januari: Jeff, zoon van Walter Faes en Anita Geentjens, Terbeeksestraat 19, Meer. 19 januari: Marlies, dochter van Joannes Schrauwen en Joanna Aerts, Monseigneur Jansenstraat 2, Meerle. 21 januari: Bram, zoon van Jozef Lenaerts en Annita Versmissen, Achtelsestraat 62, Hoogstraten. 19 januari: Ivo, zoon van Karel Broekmans en Maria Van Loock, Moerstraat 9, Hoogstraten. 22januari: Evelien, dochter van Guido Martens en Frieda Govaerts, Poeleinde 3B, Wortel. 26 januari: Marijn, zoon van Jan Verstraeten en Cornelia Jacobs, Bosuil 6, Wortel. 31 januari: Leen, dochter van Eddy Manen en Katelijne Faes, Gelmeistraat 87, Hoogstraten.

CO PI

Schoolen kantoorerief

Vrijheid 215 Geschenkrtikelen

Hoogstraten

a

• FOTOCOPIEREN

Tel. 03/3147241

• kaarten

BYOUTERIE

* exclusieve keuze * groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen Open: weekdagen: 9.30-18.30 U. zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormjg gesloten

Vrijheid 66 Tel. (03) 3147253

2320 Hoogstraten België


Ongevallen Dinsdagnamiddag 19januari gebeurde aan de Desmedtstraat te Minderhout een botsing waarbij vier auto's betrokken waren. De bestuurders waren: Francine Deckers, Desmedtstraat 44, Minderhout; Marleen Roeien, Meerleseweg 92a, Meer, haar auto werd zwaar beschadigd; Jozef Buyens, Hoogeind 58a, Meer en Rob De Jonge, NL. Donderdagnamiddag 21 januari botste aan de John Lijsenstraat te Meer, de auto, bestuurd door Maria Van Hugteren uit Beerse, met de auto bestuurd door Georges Jochems. Beide wagens werden zwaar beschadigd evenals een verlichtingspaal. Vrijdagnamiddag 22 januari botste aan het kruispunt Meerdorp en Gestelsestraat de auto, bestuurd door Johanna Trommelen, Merellaan 5, Meer met de vrachtwagen, bestuurd door Joannes Meyvis, Hoogeind 20, Meer. De personenwagen liep zware schade op. Zondagmorgen 24 januari kwam het aan de Loenhoutseweg tot een aanrijding tussen de auto's bestuurd door Greta Verheyen, Sint Lenaartseweg 39, Wuustwezel, en Catharina Vinckx, Loenhoutseweg 50, Hoogstraten. Er was zware schade. In de Vrijheid kwamen maandagnamiddag 25 januari twee auto's in botsing. De bestuurders waren: Marie-Josée Vorsselmans, Jonkerweg 16, Wuustwezel, en Peter Klook uit Goirle (NL). Er was lichte schade. Donderdagvoormiddag 28 januari reed, in de Hinneboomstraat, de tractor-opligger, bestuurd door Theo De Vos uit Rijkevorsel, in een gracht aan een duiker. Er was zware schade. Aan de Ulicotenseweg reed vrijdagavond 29 januari de auto bestuurd door Monique Rockiand, Breda tegen een boom. Zij werd licht gekwetst evenals haar 21-jarige zuster Angelique. Er was zware schade. Zondagavond 3 februari gebeurde aan de Voort te Meerle een ongeval waarbij drie wagens betrokken waren. De bestuurders waren: Frans Brughmans uit Malle, Dirk Moorekens, Ulicotenseweg 54, Meerle en Frans Oomen, Bosuilstraat 4, Wortel. De 72-jarige Frans Oomen werd zwaar gekwetst en overleed later. Zondagavond 7 februari botsten aan de H. Bloedlaan de auto's bestuurd door Paul Bogaerts, Zondereigen 58 en Maria Van Bergen, Vinkenpad 45, Rijkevorsel. Er was lichte schade. Aan het kruispunt Sint Lenaartseweg en Industrieweg botste maandagmorgen 8 februari de auto bestuurd door Frans Rombouts uit Brecht met de tractor + opligger bestuurd door Emiel Schoeters uit Mol. Er was zware schade. Donderdagnamiddag 11 februari botste in de Karel Boomstraat de auto bestuurd door Lydia Jansen, Witherenweg 23a, met de auto bestuurd door Jozef Schrijvers, Van Aertselaerplein 18. • =

Maart droog, mei nat, veel hooi en zaad zat.

Maart guur, volle schuur.

HALVE EEUW GELEDEN In Holland is een Prinsesje geboren Februari 1938 Maandag heeft Prinses Juliana op Voetbalsport en H.V.V. het kasteel Soestdijk het leven geop het Stadhuis schonken aan een prinsesje. Na Het Gemeentebestuur van Hoog- ongeveer een maand ongeduldig straten heeft zich zondag langs zijn verwachten, en door de koninklijsportieve zijde doen kennen ter ge- ke familie en door het Nederlandlegenheid van de ontvangst der sche volk, is thans een uitbundige spelers en het bestuur van H.V.V. vreugde losgebroken over geheel naar aanleiding van het behalen het land en de coloniën bij deze gevan het Kampioenschap hunner lukkige gebeurtenis. reeks en de opstijging naar 2de Af- Onmiddelijk werd het heuglijke deeling. nieuws door de herauten van Toen de optocht gevormd door Baarn, in typische kleedij van op spelers - zoo werkelijke als het raadshuis afgekondigd, terwijl reserven-, bestuur en supporters de de nationale radiopost het verder trappen van het mooi bevlagd verspreidde over geheel het land en Stadhuis beklom, wachtte ons alver over de grenzen. daar de heer Burgemeester, om- Niet alleen de scholen, maar ook ringd door de heeren Schepenen en de banken werden gesloten. Te den Heer Sekretaris. In een korte, Amsterdam werden duizenden baldoch gloedvolle rede heette de Bur- lonnekes in oranjekleur opgelaten. gemeester allen welkom en bracht Zij vormden een wonderen aanblik hulde aan de spelers en het bestuur boven de bekende grachten, brugvan Hoogstraten Voetbalvereeni- gen en pleintjes. ging. Inmiddels waren de glazen Boven het feestelijke 's Gravenhagevuld met schuimwijn en op zijn ge cirkelden vliegtuigen, die strooivoorstel werd er gedronken op den blaadjes uitwierpen, waardoor de groei en den bloei der club. bevolking uitgenodigd werd de De heer Hermans dankte namens huizen te bevlaggen en de blijde gehet bestuur en kapitein Frans na- beurtenis te vieren. mens zijn spelers voor het prach- De geboorte werd donderdag oftig onthaal en de grootsche hulde. ficieel door Prins Bernard aangeVervolgens werd nog het woord geven op het Paleis van Soestdijk gevoerd door den heer Secretaris, voor den burgemeester van Baarn. op wiens voorstel het gulden boek De prinses ontving de volgende nawerd geteekend en door den heer men: Beatrice, Wilhelmina, ArmGustaaf Bellens, niet enkel in zijn gard. De twee laatste namen zijn hoedanigheid van Gemeente-ont- deze van haar twee grootmoeders. vanger, doch ook als eerelid en Moest zij eens den Troon bestij gen trouw supporter van rood en wit. dan zou dit kunnen geschieden onNa het rooken van een lekkere si- der den naam van Wilhelmina. gaar eindigde deze feestviering in (Bron: Gazet van Hoogstraten.) de beste stemming.

• * BloemsierKunst

cm

ook kaarsen! Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 33


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts Meerleseweg MEER

Café

Brouwershuis biljart - darts Van Aertselaerplein 16 HOOGSTRATEN

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek.

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

14 - 2323 Hoogstraten-Wortel (03) 34 53 28

Tel. 34

Op stap in..... VRIJDAG 26 FEBRUARI Meerle: FUSIE-KWIS van de verschillende KWB-afdelingenin de parochiezaal. Wortel: TEERFEEST van het Slot in eigen lokaal. Hoogstraten: ITALIAANSE AVOND in de Hotelschool. ZATERDAG 27 FEBRUARI Hoogstraten: Finaleronde van het kampioenschap PIT-PAT in de kantine van I -IVV. Hoogstraten: Optreden van MOMUS en FELT in de Pax. ZONDAG 28 FEBRUARI Minderhout: TONEEL van de KLJ met 'Rijke Aap zonder staart', om 19.30 u in de parochiezaal. Hoogstraten: TOERISTISCHE INFOnamiddag, ingericht door Vakantiegenoegens, om 14 u in de Pax. Meer: optreden van BAD INFLUENCE en HEIBEL in de Mussenakker. DINSDAG 1 MAART Hoogstraten: GESPREKSAVOND over 'Konkreet omgaan met een handikap' met Jean-Pierre Goetghebuer, om 20 u in de Pax. Wortel: Gewestelijke WEDUWENDAG in de parochiezaal. DONDERDAG 3 MAART Hoogstraten: KAARTAVOND in de zaal St. Cecilia. VRIJDAG 4 MAART Hoogstraten: TONEELAVOND op het Seminarie met een poësieprogramma en een eenakter van Tsechov, in de feestzaal om 20u. Wortel: laatste KAARTAVOND van de KWB in de parochiezaal. ZATERDAG 5 MAART Meersel-Dreef: FEESTAVOND van het gebuurte Moleneind met optreden van FLAMINGO STARS, vanaf 19.30 u bij de Paters. Wortel: optreden van THE FOUR ONE AND ONLY'S in het Slot. ZONDAG 6 MAART Minderhout: TONEEL van de KLJ met RIJKE AAP ZONDER STAART, om 19.3011 in de parochiezaal. DINSDAG 8 MAART Hoogstraten: ONTSPANNINGSA VOND op het Rusthuis, verzorgd door de Dorpsraad en de verschillende verenigingen van MeerselDreef, vanaf 19 11. Hoogstraten: GESPREKSAVOND over 'God laat ons niet los' door J. Van de Walle om 20 u in de Pax. WOENSDAG 9 MAART Hoogstraten: INFOavond over BANGLADESH met spreker Erik Declercq in het kader van Broederlijk Delen, om 20 u in de Pax. VRIJDAG 11 MAART Meersel-Dreef: Dekanale ZANGAVOND met alle kerkkoren van de dekenij, bij de Paters. Minderhout: LEDENFEEST van het Ouderkomitee in de parochiezaal. Hoogstraten: Slotavond van de DANSKURSUS voor volwassenen, in de kantine van de Veiling.

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER

gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR

-

EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel.

vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle.

12 - 13 - 14 - IS - 16 MAART: HAVAK 88, de Hoogstraaise Handels- en Vakbeurs in de Veilinghallen. ZONDAG 13 MAART Hoogstraten: Heihuizen-WANDELING, ingericht door Vakantiegenoegens Hoogstratezi-Rijkevorsel. DONDERDAG 17 MAART Hoogstraten: INFOavond over BELASTINGEN, ingericht door KWB, om 20 u in de Pax. VRIJDAG 18 MAART Minderhout: DROPPING van de Landelijke Gilde. ZATERDAG 19 MAART Hoogstrateu: LEDENFEEST van het Davidsfonds vanaf 19.15 u in de Pax. Meer: KAARTAVOND van de Brassband St.Rosalia in de Zaal voor Kunst en Volk vanaf 20 u. Minderhout: HOBBYTENTOONSTELLING van de Gepensioneerden in de parochiezaal.


Hoogstraten: optreden van RATMEN in Cahier de Brouillon. ZONDAG 20 MAART Meer: Geleide FAMILIEWANDELING (6 km). Vertrek aan de Mosten om 14u. Minderhout: HOBBYTENTOONSTELLING van de Gepensioneerden in de parochiezaal. DONDERDAG 24 MAART Hoogstraten: COLLOQIUM over TEWERKSTELLING. Sprekers van RVA, industrie en gemeentebestuur zullen het hebben over problemen i.v.m. de plaatselijke tewerkstellingsproblematiek: in de IKO. Wortel: INFOAVOND over 'ORGAAN- EN WEEFSELTRANSPLANTATIE', om 19.30u in de parochiezaal. ZONDAG 27 MAART Meersel-Dreef: PAARDEN- EN TRAKTORENWIJDING na de mis van 11.30 u aan de St. Lucia-kapel. Hoogstraten: WANDELZOEKTOCHT (ongev. 7 km). Vertrek tussen 13u en 14.30u aan de Pax. WOENSDAG 30 MAART Meersel-Dreef: MIS in de St. Lucia-kapel, opgeluisterd door het Maria-koor, om 19.30u.

Broederlijk Delen met Bangladesh

nTR,=-=--T HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2

\ \i -

Jeugdkultuur in Hoogstraten. ,

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

Hoogeind - MEER weekend gesloten.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78. 14 gesloten: maandag en dinsdag.

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 HOOCSTRATEN tel.: 03/314.55.04

Openingsuren: * donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

: 20.30-24.00 u. : 20.00- 1.00 u. :19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.

RADIO CONTINU (FM 105.4) Oorlog en honger behoren tot onze dagelijkse portie nieuws op radio en teevee. Gelukkig is dat meestal vèr van hier maar toch niet zo vèr dat we er naast kunnen kijken en evenmin te vèr om er iets aan te doen. Neem nu BROEDERLIJK DELEN, dat is toch een prima gelegenheid om eens een hand uit te steken om daarna met minder schuldgevoelens naar de hongerlijders op teevee te kijken. Voor deze vastentijd heeft Broederlijk Delen gekozen voor het thema 'DE AARDE IS VAN ALLEN - GROND IS LEVEN' waarmee duidelijk wordt bedoeld dat eenieder recht heeft op een stuk(je) grond waarvan men dan ook de vruchten mag oogsten. Grootgrondbezit, mislukte landhervorming, ontbossing en erosie, dat zijn allemaal problemen die met grond te maken hebben en oorzaak zijn van armoede en ellende. Projecten die daaraan iets kunnen verhelpen, worden gesteund met het geld van Broederlijk Delen. In de dekenij Hoogstraten zal het geld gaan naar één van de armste landen ter wereld: Bangladesh. Wie meer wil weten over dat land en de projecten die daar gesteund worden, is welkom op een INFORMATIEAVOND op woensdag 9 maart om 20 u. in de Pax. Erik Declercq zal daar komen spreken over Bangladesh en al het nuttige werk dat ginder met het geld wordt gedaan. Tijdens de vasten zullen er twee omhalingen zijn tijdens de missen in de kerk; nietkerkgangers kunnen even goed helpen door een gift te storten in één van de collectebussen die staan in de voornaamste winkels in Hoogstraten.

BANK: 733-3243117-49 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogs-Iraten

Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

s

-

Die zichzelve wel bemint, wachte zich voor maartse zon en aprilse wind.

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u. zondagnamiddag vanaf 14.00 u. zondagavond vanaf 20.00 u.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen. EethuisDE VRIJHEID 2320 Hoogstraten Vrijheid 132 Tel. 03/314.50.46

Café - frituur

P Minderhout Gesloten: woensdag. 35


tOIl -

Brandweer 314.42.43 ICARUS

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.88

Cis Vissers aveme feestzaal

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

GAS BESTELLEN

CROES pvba Joos en Gerda Croes-Rombouts Vrijheid 180- Hoogstraten

Tel. 03/314.50.91 Indoor tennis

00

Tennisclub &d<e VRIJHEm vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

Zondag 28 februari: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle. Tel. 315.82.21. Zondag 6 maart: DR. HOLVOET, V. Aertselaerstr. 70, Hoogstraten. Tel. 314.31.66. Zondag 13 maart: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Zondag 20 maart: DR. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. Tel. 315.84.54. Zondag 27 maart: DR. GEERT FAES, H. Bloediaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10.

APOTHEKERS

LAURIJSSEN JEF

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Eiken en blankhouten

meubelen Ook inkoop Tel. 03/314.34.37

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

2321 Meer

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

Dag en nacht

Auto's voor huwelijken Tel. 03/314.56.17 Wilt u hier

Tel. 315.84.74.

VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Tel. 031314.51.33

36

HUISDOKTERS

Tel. 03/315.74.46

JOS SERVAES

E13

Verzekeringen Leningen

Taxi-ziekenvervoer

Van 26 februari tot 4 maart: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 4 tot 11 maart: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Op zaterdag 5 maart: APOTHEEK LUY TEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 11 tot 18 maart: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Op zaterdag 12 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 18 tot 25 maart: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 25 maart tot 1 april: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83. Op zaterdag 26 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24.

Vrijheid 251 -2320 1-Ioogstraten

Eddy BLOCKX

Centrale verwarming - Sanitair Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

staan in onze volgende editie Bel: Tel. 03/314.49.11 Tel. 03/314.55.04

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair - dakbedekking Zink + kope,werk

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

Q

autoverhuur VAN RIEL

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.33.33

GOED NIEUWS IS NIET DUUR!

Een heel jaar 'De Hoogstraatse Maand' kost slechts 350 Bfr. Stort 385 Bfr. op het nummer 733-3243117-49 of telefoneer naar 314.41.26 en het komt voor mekaar.