februari 1988 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

A t MAANDBLAD VIERDE JAARGANG, NR. 34 FEBRUARI 1988 PRIJS: 40 F.

111

Ç

n

VROUW IN DF. MAAND:

1

Laura Mar(en

11 SPORTMAN IN DE MAAND: Frans Baeten

.

EVENEMENT IN DE MAAND: H. V. V. - Zwarte Leeuw

/


Hier hoeven we toch zeker geen tekening bij te maken?

Co

0

1!E Ô

î

1., 0 '3

U

d

0

(7

0

0 —

:

Niet alleen de dronkaards zullen opgelucht zijn als de affiches met de doordringende en beschuldigende kinderblikken binnenkort verdwijnen of reeds verdwenen zullen zijn, en zeker het machtsvertoon dat er op sommige plaatsen mee gepaard ging. Om dan nog maar te zwijgen over het soort vragen dat kinderen tegenwoordig mogen stellen: 'Hoe was het in de gevangenis papa?' Gelukkig was mama nog nuchter genoeg om achter het stuur plaats te kunnen nemen. ('Zeg niet te gauw 't is weer een vrouw'). Dat noemt men dan de 'hardere' campagne. Naar 't schijnt waren de resultaten boven verwachting, zij het dat men overwegend degenen heeft gekontroleerd die zichzelf blijkbaar reeds onder kontrole hadden, zoniet waren ze wellicht niet gestopt. Die kontroles, waar iedereen ondertussen reeds zijn zegje over heeft gehad, hebben ons in elk geval hetzelfde wrange gevoel bezorgd, als datgene dat de kop opsteekt telkens wanneer wij 's morgens weer de één of andere groep schoolkinderen zien gekontroleerd worden. Vermits is er op dat punt eigenaardig genoeg nog niet veel kan veranderd zijn sinds onze eigen schooltijd, kunnen dergelijke kontroles hoogstens gaan om een bel die er moest zijn maar niet is, of als toppunt van vergrijpen: een kapot licht. Alsof daar de problemen mee van de baan zouden zijn. Het zijn immers altijd de verkeerden die men aanpakt. Niemand zal durven beweren dat de fietsende schoolbevolking in en naar Hoogstraten te benijden is. Voor de ouders is enkel het centrum nog maar doorgeraken, vooral op een

maandagochtend of een vrijdagnamiddag al een echte bezoeking, maar met het nodige geduld of ergernis over ontbrekende verkeerslichten, of minstens over één verkeerslicht op de juiste plaats, is het leed geleden, en levensgevaarlijk is het alleszins niet, tenzij misschien voor sommigen met een te hoge bloeddruk, en dat is dan hun eigen schuld. Wat de fietsers betreft, is de toestand heel wat meer penibel. Het is een wonder dat er niet meer ongevallen met fatale afloop gebeuren. Van waar ze ook komen, uit richting Merksplas-Wortel, Meerle-MeerMinderhout, Rijkevorsel, St.-Leenaerts of Loenhout, honderden moeten zich dagelijks op eigen risico verplaatsen op fietspaden die die naam niet waard zijn, te smal en vooral zonder enige afsluiting of bescher ming tegen het toch op zijn minst gezegd drukke verkeer op de rijbanen, en dat in beide richtingen. Wanneer het sneeuwt of ijzelt is de toestand voor deze fietsers helemaal onbeschrij felijk. Maar ook bij minder gure weersomstandigheden zijn er bijkomende obstakels die het fietspad op cruciale punten gewoonweg onberijdbaar maken hetgeen noodzaakt tot levensgevaarlijke en onverantwoorde manoeuvres. Er zal waarschijnlijk ook weer geen geld zijn om veilige fietspaden aan te leggen achter de bomen, maar om dan alleen nog maar op het idee te komen om deze bomen te vellen, dat is dan toch wel het einde. Maar niemand zal er ook maar één affiche aan vuil maken. Of wel? ADE

De Hoogstraatse Maand begint aan haar vierde jaar! Dank u, nieuwe en oude abonnees die het abonnementsgeld op post en bank hebben gestort. Dank ook aan onze adverteerders, zowel de oude getrouwen als de nieuwe. Uw vertrouwen is voor ons een grote hulp.

Als er met Lichtmis (2 februari) de zon schijnt op de toren, krijgt men nog zoveel sneeuw als tevoren.

De volgende MAAND verschijnt op woensdag 24 februari. Medewerkers opgelet! Dit is een ultra-korte maand. Veel tijd rest u niet meer: op woensdag 10 februari verwachten wij de kopij, de 'deadline' is op zondag 14 februari.


utouw in de moond De opvoeding van een kind kan met geen miljoenen betaald worden Er zijn weinig moeders die Laura Martens niet kennen. Ze woont in Meerle maar haar werk doet ze vooral in Hoogstraten, Minderhout en Wortel. De verpleegster van het Kinderheil kwam vroeger overal in die dorpen, er werden toen heel véél kinderen geboren, ook en vooral in de uithoeken van de gemeente, op de boerderijen. De moeders van toen hadden ook, veel minder dan nu, de gelegenheid om met hun kindje naar de raadpleging voor zuigelingen te komen. Dus kwam de verpleegster aan huis, legde de baby op de weegschaal, gaf raad aan de moeder en vertrok naar een volgend adres, niet ver daar vandaan want in bijna elk huis waren wel kleine kinderen. Telkens werd ze met spanning verwacht want 'hoeveel zou de kleine bijgekomen zijn?' Dikwijls ook moest ze op vragen antwoorden, problemen helpen oplossen, angsten wegnemen. Binnenkort zal dat voorgoed voorbij zijn, dan moeten alle moeders met hun kindje naar de Raadpleging in Hoogstraten en komt de vertrouwde 'verpleegsterbezoekster' niet meer aan huis. Heel spijtig, vindt Laura. Ik heb altijd verpleegster willen worden Ik was al 22 jaar toen ik aan mijn studie voor verpleegster begon maar het was altijd mijn goesting geweest. Mijn middelbare school deed ik in Deurne maar ik moest voortijdig naar huis komen door de oorlog en ben toen enkele jaren thuis gebleven. Ik was in Meerle bij de jeugdvereniging en alle lessen en studiedagen die daar plaats hadden, deed ik mee. 't Is eender waarover die lessen gingen, koken of algemene ontwikkeling, ik volgde alles wat er maar te volgen was. Toen ik vernam dat ik via een ingangsexamen toch voor verpleegster zou kunnen gaan studeren, ben ik onmiddellijk aan de voorbereiding begonnen en ik slaagde gelukkig. Ik dacht 'als ik maar door dat ingangsexamen geraak, zal de rest ook wel gaan'. En dat was ook zo. Op mijn 26ste, na 4 jaar studie, behaalde ik het diploma van sociale verpleegster.

Duizenden huisbezoeken In '56 ben ik dan begonnen met mijn werk. In het begin per fiets naar Wortel, Minderhout, Gammel, Achtel en de uitkanten van Hoogstraten. Dat waren lange afstanden en dat was eigenlijk niet te doen zo. Thuis kochten ze dan al gauw een auto maar dan moest er soms nog wel te voet gegaan worden. Ik had altijd mijn caoutchoux botten achter in de auto en als de weg dan wat modderig was, in Bolk en De Hees, trok ik die botten aan en ging met mijn koffertje 'den boer op'. Zo'n 'uitstappen' hadden wel charme hoor, zo midden in de natuur, maar daar kroop heel veel tijd in. Dat betekende voormiddags hard werken, vroeg beginnen en rap voortmaken om 's namiddags de verre tochten te ondernemen. Maar ik deed dat graag, de mensen waren blij als ge kwaamt, ge werd verwacht en als ge door ziekte of een studiedag niet kon komen,

waren ze nogal teleurgesteld. Als het kindje nog heel klein was, kwam ik elke week, soms twee keer per week als er problemen waren. In die tijd, moet ge weten, kwamen de kindjes veel vlugger naar huis uit het moederhuis, ook als ze nog maar 2 kilo wogen. Ze werden thuis verzorgd met kruiken in het bedje voor de warmte en 7 a 8 voedingen per 24 uur. Zo moest men het zien te redden en dat lukte ook wel maar extra begeleiding was toch wel nodig. Het was heel druk in die tijd, zo in de jaren 60, er werden veel kinderen geboren, het moederhuis van Hoogstraten draaide toen op volle toeren, er waren soms amper bedden genoeg. Er was een jaar bij dat er in Wortel alleen al 37 geboortes waren en dat was nog voor de tijd dat de nieuwe wijken gebouwd werden; er stonden toen veel minder huizen dan nu (in '87 waren er 21 geboorten in Wortel).

Stuk van mijn hart Dat toezicht ten huize daar is een stuk van mijn hart in blijven zitten. Die kindjes vastpakken, ze uitkleden, mee babbelen... ik deed dat zo graag. En vooral het kontakt met de moeders, dat was nog het voornaamste. Ze vertrouwden me hun problemen toe, ge kondt hen helpen, hen geruststellen. Ik kende de namen van al die kinderen uit mijn hoofd, niet zo dat ik ze onmiddellijk op kon noemen maar op het moment dat ik bij hun huis kwam en aan de voordeur stond, schoten de namen van al die kinderen mij te binnen. En niet alleen hun namen, ook alles wat ze meegemaakt hadden, hun ziek-zijn en hun stout-zijn. Gezichten kan ik niet onthouden maar die namen hé, bij de deur kwamen die vanzelf in mijn hoofd op, kurieus hé?

De borst of de fles Toen ik begon in de jaren 50 was borstvoeding iets vanzelfsprekend. Als het enigszins kon, voedde de moeder haar kind zelf. La-

Laura Martens ter, toen er melk in poedervorm op de markt kwam en daar propaganda véôr werd gemaakt in de moederhuizen, toen is dat sterk veranderd. Wel kijk, ik vind dat een vrouw die zwanger is toch vôôr haar bevalling zou moeten weten welke voeding ze haar kind gaat geven: borstvoeding of flesvoeding. Maar het gebeurde nogal eens dat men daar pas aan dacht als de bevalling voorbij was. Nog op de verlostafel zei men dan aan de moeder: 'Toch geen borstvoeding zeker! Geef het kind al gauw die dozen pap, da's nogal wat beter.' En dan kwamen die moeders terug uit het moederhuis met een hele voorraad van die dure pap die soms heel wat meer problemen gaf dan die goeie ouwe borstvoeding. Maar dat was uit de mode hé. Aan de moeder die flesvoeding gaf, vroeg ik altijd waarom ze dat deed, niet om haar een schuldgevoel te geven, helemaal niet, maar ik vond dat iemand het haar toch moest vragen. Als niemand het haar vroeg, zou ze misschien denken dat het heel gewoon was; ik vind dat ge daar toch tenminste eens over moet nadenken en dan pas een keuze maken, maar ge moet dan wel weten dat er een keuze is, hé. Later gingen weer veel meer moeders borstvoeding geven, toen er meer waardering kwam voor de natuur; alles wat 'natuurlijk' was kwam in hoog aanzien, ook borstvoeding. Als moeders niet voldoende melk hadden, of de nachtvoeding wilden afschaffen, had ik daar zo mijn eigen recept voor: een 'petit-beurke' fijngemaakt in wat lauwe melk, licht verteerbaar, voedzaam en de kindjes lustten het wel, ook al moest dat met een lepeltje gebeuren. Soms werd borstvoeding wel eens gebruikt als voorbehoedmiddel maar dat is natuurlijk maar een riskant middel. Zo kwam ik eens op bezoek bij een gezin, het 3-jarig dochtertje daar trok alsmaar aan moeders rok. De moeder vertelde me dat het kind borstvoeding wilde en dat zij dat goed vond om zo de volgende zwangerschap uit te stellen. Ik zei haar dat ze dan veel geluk gehad had want dat borstvoeding zeker geen betrouwbaar middel was. Hoeveel vrouwen raakten niet in verwachting in de tijd dat ze borstvoeding gaven en moesten dan met die voeding stoppen omdat ze opnieuw zwanger waren. Zo ging dat vaak jaren door: zwanger - borstvoeding - zwanger, enz., enz.

Periodieke onthouding Als de moeders raad vroegen, was dat meestal over geboortespreiding, hoe een volgende zwangerschap uitstellen? Dat was vooral in de tijd vôér de pil, en wij konden hen dan niets anders aanraden dan periodieke onthou-


ding (= vrijen tijdens veilige periodes in de inenstruatiecyclus). Een ingewikkelde bedoening maar als de mensen het écht wilden, lukte het toch dikwijls. Het was een hele berekening met de kalender erbij en soms de temperatuurcurve maar het was ook de enige oplossing die toen voorhanden was. Met de pil is het anders geworden. Ik weet nog dat dokter Peeters hier de eerste 'proefpil' gebruikte, als een soort test. Het heeft nog wel enige tijd geduurd eer de pil echt ingeburgerd was. Er was nogal wat wantrouwen, men 'kon er niet tegen'. Ook als men de pil gebruikte, bleef dat vaak geheim, men dierf er toen niet openlijk over te praten. Maar over het gebruik van die pil konden wij maar weinig zeggen, we wisten er zelf weinig over en het is tenslotte een medische kwestie, dus daar hadden wij niets over te vertellen. Tegenwoor dig heeft iedereen daarover voldoende infor matie en als er dan problemen zijn, gaat men ermee naar de dokter. Toen de pil bijna overal bekend en gebruikt werd, kwam de sterilisatie. Eerst voor de vrouw, later ook voor de man. Tegenwoor dig hoort ge daar nog weinig over. Al op school is er voorlichting, ook over voorbehoedmiddelen. Met problemen van gehoor tespreiding worden wij eigenlijk niet meer gekonfronteerd.

Hygiëne is niet het belangrijkste Kindermishandeling of zelfs verwaarlozing heb ik omzeggens niet meegemaakt. Een enkele keer misschien, maar als ik dat vergelijk met toestanden in de stad, is dat heel weinig. Ik heb vroeger een tijd in Borgerhout gewerkt. Daar kwamen telefoontjes binnen van moe-

ders die zegden: ,'k Ga mijn kind naar beneden gooien, ik heb geen eten meer!' We gingen daar toen wel onmiddellijk naartoe maar hier maakt ge zoiets niet mee. Ik herinner me wel een kindje waar ik bijna elke dag naartoe ging want daar was ik niet gerust in en er moest toch iemand gaan kijken, vond ik. Ik zie het daar nog zitten, een kindje van 8 maanden oud, de hele dag in de stoel met een kom pudding op zijn knietjes waaruit het dan met de handjes moest eten. Ik was blij toen dat kindje, nog heel jong, naar de kleuterschool niocht gaan; dan werd er toch op gepast en keeg het op tijd eten. Maar zoiets was een grote uitzondering. Het was natuurlijk niet overal even netjes en het ging er altijd niet zo hygiënisch aan toe maar dat is niet het belangrijkste. Belangrijk is dat de moeder van het kind houdt en als ze er dan ook een beetje goed voor is, dan zal het wel gaan. Ten andere, ge kunt wel wat raad geven en helpen maar als ge weg zijt, moeten de mensen het toch alleen zien te redden. En dan, hoe ging dat vroeger? Het tochtte in die huizen, er was soms geen kraantje voor het water, laat staan dat er warm water was, de mensen moesten werken van 's morgens tot 's avonds... Ik ben zo eens geweest in een gezin van 10 kinderen, die sliepen allemaal in één kamer, vader en moeder in het midden en alle bedjes errond; de bevalling gebeurde op de keukentafel. In de komfortabele huizen van tegenwoordig zijn er op dat gebied geen problemen. De verzorging van het kind is zoveel gemakkelijker, de was, de behuizing, de verwarming, alles. Ook wat kinderziektes betreft, is er veel veranderd en ten goede. Kinkhoest, mazelen, de

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkem pen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur. zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds rnogelijk Gesloten: zondag en rnaandagvoormtddag

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 5127 -

Studio K uw fotograaf een gans jaar lang KOEN en KATRIEN VAN NUETEN Vrijheid 90 2320 Hoogstrafen 03/314.30.10 bof, allemaal kourante kinderziektes vroeger, zijn bijna helemaal verdwenen dank zij de vaccinatie. Jonge ouders kénnen die ziekten zelfs niet meer. Ook aangeboren handicaps heb ik hier weinig meegemaakt. Het is wel merkwaardig maar percentsgewijze is dat hier zeer laag in vergelijking met sommige andere streken in ons land. Kindersterfte is ook iets uitzonderlijks geworden maar komt toch nog altijd voor, ik denk zo één sterfgeval per jaar wel. Vaak wiegedood maar daar heeft men nu ook iets op gevonden. Wiegedood is te wijten aan 'het vergeten te ademen' en als de dokter bij een kindje vermoedt dat het voorbeschikt is voor deze aandoening, wordt dit getest in een Akademische Ziekenhuis. Is de uitslag positief, dan krijgen de ouders een apparaatje mee naar huis dat ze aan het wiegje of bedje vastmaken en dat alarm geeft zodra er iets hapert. Ouders van nu hebben het dus wel gemakkelijker in zekere zin en ze kunnen ook geruster zijn. Maar anderzijds brengt de komst van een kind in het gezin van deze tijd weer andere problemen mee. Een kind moet nu een plaats vinden in het gezin, vroeger hoorde het er vanzelfsprekend bij. Nu vraagt het aan de jonge ouders veel meer aanpassingen, het kind moet a.h.w. in het gezin 'ingebracht' worden, de nieuwe ouders moeten zoveel van hun levenswijze veranderen. In het moederhuis gaat alles nog prima, maar later thuis valt het dikwijls niet mee. De opvoeding ook, vroeger ging dat tussen de bedrijven door, waar veel kinderen in huis waren, voedden die elkaar op. Voor het eerste kind is men vaak overbezorgd maar dat is normaal. Een eerste kind is een leerschool, later wordt dat meer een routine. Het is zoals met auto rijden, in het begin ben je overal bang voor, later gaat het vanzelf, hoef je niet meer bij alles na te denken. Maar een eerste kind ja, men schrikt bij elke geluidje en een kind voelt dat hé, die bezorgdheid, die angst. Het wordt dan ook meteen wakker als de moeder voor de zoveelste keer gaat kijken. Je zou denken dat de ouders nu meer tijd hebben voor hun kind, veel komfort in huis, kortere werktijden maar dat is toch niet altijd zo. Men leeft veel drukker, veel meer gejaagd, alles moet rap gaan. En dan de teevee, de video daar gaat veel tijd aan op. Ik zie wel eens


dat men al in de namiddag teevee zit te kijken, ja hoe gaat dat? Men heeft een mooie film voor de video, dus hop de kinderen naar bed en mama gaat kijken. Ik zal niet gauw zeggen dat de kinderen nu overbeschermd zijn want kijk, die bescherming is ook nodig, ze kunnen niet meer op Straat komen zonder begeleiding, ze moeten gebracht en gehaald worden naar en van de school Een heel verschil met vroeger toen de kinderen vrij konden lopen en spelen waar ze wilden.

ten en die vindt een kind volop in de crèche. Een goede onthaalmoeder betekent heel veel voor een kind. Ik herinner mij een meisje dat als klein kind in een onthaalgezin verbleef. Toen ze 7 jaar werd en haar moeder vroeg welk kado ze graag wilde voor haar verjaar dag, antwoorde het kind: 'Ik zou graag nog eens naar mijn onthaalmoeder gaan.' Ja de opvoeding van een kind, ge kunt daar geen prijs op zetten hé. Dat is met geen miljoenen te betalen.

GIJSBREGTS ftEKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LI N EX PH 1 LI PS-ZANUSS l

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

Onthaalmoeder en crèche In de jaren 70 kwam er een grote behoefte aan opvang van kleine kinderen. Meer en meer jonge moeders wilden buitenshuis blijven wer ken en hun kindjes konden niet altijd bij de grootouders terecht. Het begrip 'onthaalmoeder' bestond toen al wel en wij hadden daar toen toezicht over. In die tijd was er niet veel nodig om als onthaalmoeder te kunnen wer ken: een gemeentelijke toelating, Belg zijn, van goed gedrag, ingeënt tegen rubella en getest op tuberculose. Nu is de onthaaldienst beter uitgebouwd, alles staat nu wettelijk op punt en de vergoeding voor de onthaalmoeder is ook fatsoenlijk: 400 fr. per dag per kind, voor een deel door de staat en voor een deel door de ouders betaald. Ook de oprichting van de Kribbe en Peutertuin in Hoogstraten was nodig, ge kunt dat zien, het is er altijd druk bezet. Onthaalmoeder of crèche? Dat is een keuze die niet gemakkelijk is. Kijk, in een onthaalgezin ligt de klemtoon op gezin: vader en moeder, broers en zusters, en al wat er in zo'n gezin gebeurt, spelen, eten, werken, slapen. Een kind in zo'n gezin wil daar graag allemaal bij zijn en soms ook meehelpen en dat is goed zo, een kind moet niet de hele dag spelen met speelgoed, dat kan niet. In de crèche ligt de klemtoon meer op het sociale: het opgroeien in groep samen met leeftijdgenootjes. In de kleine gezinnen van nu ontbreekt het nogal eens aan speelgeno-

Minder begeleiding, meer medische controle Toezicht aan huis behoort binnenkort tot de verleden tijd. Men is al lang bezig met de afbouw van die dienst: vroeger kwamen we aan huis tot het kindje één jaar was, nu veel minder. Binnenkort moeten alle moeders en/of vaders met hun kindje naar de Raadpleging in Hoogstraten. Eerst wilde men in alle dorpen een raadpleging houden maar dat is niet doorgegaan door een gebrek aan geschikte lo-

kalen en voldoende geldmiddelen. De inkrimping van die huisbezoeken maak ik al een hele tijd mee en dat gaat me aan het hart. Bij de raadpleging is alles wel keurig in orde en er is een dokter bij maar het menselijk kontakt is anders. Medisch is het allemaal prima, het kind wordt helemaal onderzocht, er worden testen gedaan - zo gaan we binnenkort met een gehoortest beginnen - maar ge blijft er veel verder af staan. Dat kindje zien in de eigen omgeving, het vastpakken, het uitkleden en terwijl met de moeder praten, dat schept een heel andere sfeer en dat zal ik erg missen. Ook de prenatalc raadplegingen hier, die mis ik. Spijtig dat die niet meer konden doorgaan. Ik deed dat heel graag, ge staat dan bij het begin van het leven, bij het begin van een kind dat ge later zult zien bij het huisbezoek of op de raadpleging. Zo staat ge er heel dicht bij, ge raakt er sterk bij betrokken en dat geeft zoveel meer voldoening bij uw werk.

Zo Laura Martens, ook wij zullen u missen als ge niet meer langskomt. Uw vriendelijkheid, uw zachte aanpak van de kinderen en uw medevoelen, toen wij nog in de klein' mannen zaten, we zijn het niet vergeten.0 (JF)

ZAKEN KANTOOR

7

2

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

VAN BAVEL-ROMMENS bvba II

AN HYP


Jeanne Van der Mueren wordt 100! Is oud worden erfelijk? Misschien is dit niet wetenschappelijk bewezen, maar men zou zeggen van ja. Nemen we enkele Hoogstraatse voorbeelden: Rosalieke Pinxteren werd 101; haar zuster Netje 99,5. Priester Alfons Van der Mueren werd ook 99,5; zijn moeder 97; zijn nicht in Ekeren 104 en, als alles goed gaat, wordt zijn zuster Jeanne op 5 februari 1988 100 jaar. Het feest zal gevierd worden in het rusthuis (Sint-Lucia) te Turnhout waar Jeanne verblijft sinds 27 december '72, want op die datum vertrok ze uit Hoogstraten. Jeanne werd dus op 5 februari 1888 alhier geboren aan de Vrijheid 207. Nu is daar de Generale Bank gevestigd en de mooie gedenksteen in de muur van de hal, herinnert aan haar jongste broer, Flor, doctor in de musicologie, professor aan de Rijksuniversiteit te Gent. Jeanne heeft haar ouders tot aan hun dood opgepast en verder gezorgd voor haar broer Alfons en soms ook voor Jules, de legeraalmoezenier, die zeer getekend was door de ontberingen van de eerste wereldoorlog. Voegen we daar nog mère CatÊrine van de Ursulinen te Meerle aan toe, dan is het gezin compleet. Jeanne heeft vele jaren in het ouderlijk huis een winkel gehouden van sigaren, tabak, Iikeuren. Ze verkocht ook rollekes sik- of pruimtabak en, naar de gewoonte van haar tijd, sprong ze erg zuinig om met al die lek-

kernijen. De kinderen uit de naaste gebeuren, die van Van Delm bijvoorbeeld, kregen op oudejaar 5 centiern van Jeanne, het spreekwoord 'Zuinigheid en vlijt bouwt huizen als kastelen' getrouw, hoewel zij niet zoveel heeft vergaard. Heel haar lange leven heeft zij zich gehouden aan een sobere levensstijl: - heel vroeg uit de veren, want de eerste mis stond dagelijks op het programma; - weinig eten en drinken; heel de dag door het huishouden beredderen en winkel doen; - een kleine onderbreking in de namiddag voor het dagelijks praatje met Leonieke Hoefnagels (die recht over de dekenij ook een winkeltje 'Het Bijltje' hield met snoep en snuisterijen, 7 broden op het winkelschap en de gekende Poppelse Janhagel); - rond 8 uur naar bed en geen televisie. Dat wil niet zeggen dat ze geen deel had aan het verenigingsleven. Zij was een trouwe naaister voor de oorlogse missiekring. Alle jaren maakte ze met de trein een bedevaart mee naar Lourdes. Van in het Turnhoutse rusthuis leefde Jeanne nog sterk mee met Hoogstraten. Af en toe zocht ze een chauffeur met wie ze naar de Vrijheid kon om er de zusters van het Seminarie te bezoeken en om even op de koffie te gaan bij Marieke Strijbos, Rosalieke Vriens, Celine Wegner en andere trouwe buren en vriendinnen. Een interview zit er niet meer in. Jeanne be-

zoekt nog trouw de kapel, loopt nog aan bij kennissen op de gang maar horen en zien zijn achteruit gegaan zodat een reeks vragen op rij haar te zeer zou vermoeien. Graag wensen we Jeanne van harte geluk bij haar eeuwfeest, zij, de trouwe Hoogstraatse in hart en geest. (vrij naar 'De Ge/me/wacht')

t Overlijdensbericht

De familie Eggers deelt het overlijden mee van Godelief LOOS, echtgenote van Gerard Eggers, geboren te Hoogstraten op 30juni 1913 en overleden te Turnhout op 25 december 1987.

BRILLEN CONTA CTLENZEN vrijheid 220

hoogst raten Tel. 031314.69.36

-

Schijnt de zon op Lichtmis (2 fe- bruari) er komt meer ijs dan er reeds lag.

Met Lichtmis (2 februari) valt de sneeuw op een warme steen.

Solo-slim in het rusthuis Zaterdag 16 januari speelde Maria Van Riel een solo-slim met 11 schoppen als troefkaarten en een klaveren aas en heer. Deler was Frans Van Dijck en de medespelers in het kwartet waren Jan Stoffels en Jan Van Bergen.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9


VANUIT HET STADHUIS... Hoogstraten, een miljoenenstad

... ?

In Hoogstraten wonen geen miljoenen mensen en of er onder die ongeveer 15.000 inwoners veel miljonairs zijn, weet ik niet. Maar de gemeente zelf is volgens mij heel rijk. Wanneer men gaat tellen en uitrekenen wat het gemeentebestuur de voorbije jaren gekocht heeft aan gronden en gebouwen, welke openbare werken en herstellingswerken men heeft uitgevoerd en vooral wanneer men gaat kijken naar het investeringsprogramma voor 1988, wordt men toch wel een beetje duizelig van al die grote getallen. Misschien hadden de inwoners liever wat minder belastingen betaald in plaats van de vele en dure projekten? Maar in de begroting zijn er geen aanzienlijke belastingsverminderingen opgenomen. Misschien zijn al die miljoenen niet van Hoogstraten en is onze gemeente eerder arm en lopen we binnenkort gebukt onder een zeer zware schuldenlast? Het is dus erg twijfelachtig of de politieke partijen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen belastingsverlaging kunnen beloven. Waarschijnlijk moeten we de volgende jaren nog vele miljoenen sparen en betalen. Zo zijn we dan toch een miljoenenstad.

Uitbreiding stadhuis Na de fusie van de gemeenten in 1977 - reeds meer dan 10 jaar geleden - is de gemeentelijke administratie enorm gegroeid. Zowel de hogere besturen als de plaatselijke bevolking verlangen ook steeds meer van een gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten. De tijd van een secretaris, een veldwachter en een bediende is reeds lang voorbij. De vroegere raadshuizen zijn te klein, onaangepast en vervullen hoe langer hoe meer een ceremoniële funktie bij ontvangsten en dergelijke en ver der is er nog voldoende ruimte voor de ver gaderingen van de raadsfrakties en werkruimte voor het gemeentebestuur. Ook ons gemeentebestuur is al verschillende jaren op zoek naar een goede plaats voor een nieuw gemeentelijk administratief centrum maar voorlopig zullen de gemeentelijke ambtenaren nog wel een tijdje blijven werken in de oude Nopri aan de overkant van de Vrijheid in Hoogstraten.

Sommigen hebben ooit het plan gekoesterd om een geheel nieuw centrum te bouwen in Minderhout, midden op het plein in het dorp, omdat deze ligging meer centraal is ten opzichte van de verschillende kerkdorpen van de gemeente Hoogstraten. Toen de gemeente enkele jaren geleden het gebouw van drukkerij Van Poll kocht kon de brandweer uit de oude kazerne in de Vrijheid naar de industriezone aan de St.-Lenaartseweg verhuizen. Voor de leerlingen van de Hoogstraatse Jeugdmuziekschool zou men wel een ander onderdak vinden. Vanaf dit moment ging men het projekt bekijken vanuit het bestaande raadshuis en de nabijgelegen panden, natitelijk café Patria en de Latijnse School, achter het stadhuis, naast de kerk. In maart 1986 besliste het gemeentebestuut in principe om over te gaan tot de aankoop van de Latijnse School. Op dat ogenblik was er sprake van de bouw van een administratief centrum in de vroegere brandweerkazerne-muziekschool, zonder de aankoop van het café. De Latijnse School bood in dat geval de mogelijkheid om het nieuwe centrum en het bestaande stadhuis met elkaar te verbinden, achter café Patria. Later besloot het gemeentebestuur tot een ruïling van café Patria met een gedeelte van de vroegere brandweerkazerne. Op deze manier zou de eigenaar van de cafés Cartouche en Patria (de n.v. Merano) de mogelijkheid krijgen om beide gebouwen opnieuw te bouwen naast elkaar op de hoek langs de Vrijheid. Deze ruiling zou gebeuren mits een opleg van 5,6 miljoen fr. door de gemeente. De gemeente zou 2 meter breed bijkrijgen zodat de gevel van het nieuwe administratieve centrum 13,7m zou bedragen. Het provinciebestuur weigerde deze ruil te aanvaarden, vooral omdat de eigenaar er diverse bijkomende voorwaarden aan verbond. Daarom raadde het provinciebestuur aan om over te gaan tot onteigening.

Latijnse School

Witt verwerft de gemeente met de aankoop van de Latijnse school? foto Jos Martens

Op de agenda van de gemeenteraad staan o.a. deze drie punten: aankoop Latijnse School, onteigenen café Patria en huurovereenkomst met de kerkfabriek St.-Katharina voor het gebruik van een gedeelte van de Latijnse School.

Zowel FB als CVP vinden het zinvol om deze drie zaken eens samen te bespreken. De kerkfabriek St.-Katharina wil de Latijnse School verkopen aan de gemeente. Momenteel is het gebouw volledig in verval. De kostprijs bedraagt bijna een half miljoen. Maar de kerkfabriek verbindt er bepaalde voorwaarden aan. Zij wil verder blijven beschikken over bergruimten voor de materialen van de H. Bloedprocessie en een vergaderruimte. Daarom wordt aan de verkoop een huurkontrakt verbonden. Volgens dit kontrakt verwerft de kerkfabriek in huur de bovenverdieping van de Latijnse School na de renovatiewerken. Deze zal dan ingericht worden als vergaderlokaal, bergplaats, sanitair en keuken. Verder wensen zij ook de zolderverdieping die zal ingericht worden als berging voor de kleren van de H. Bloedprocessie en daarnaast verwerft de kerkfabriek nog lOOnY

Café Patria wordi onteigend voor de bouw van het gemeentelijk administratief centrum foto Jos Martens

bergruimte in huur van de kelder van het toekomstig administratief centrum voor de opslag van de zware stukken uit de processie. De gemeente behoudt dus van de Latijnse School alleen het gebruik over een gedeelte van de benedenverdieping en het recht van onderhoud. Het huurkontrakt zou opgesteld worden voor de duur van minimaal 9 jaar en de huurprijs bedraagt de interest van de nettokoopprijs (390.000 fr.), m.a.w. ongeveer 32.000 fr. per jaar. In de huurprijs is eveneens begrepen de jaarlijkse vergoeding voor elektriciteit, verwarming en watergebruik. Eigenlijk wil de gemeente een gebouw kopen dat ze volledig moet restaureren, dat ze voor het grootste deel zeer goedkoop verhuurt, zelf maar voor een klein deel kan gebruiken, dat ze volledig moet onderhouden, praktisch alle kosten moet betalen en... eigenlijk niet nodig heeft, want... Indien de gemeenteraad besluit om café Patria te onteigenen heeft men de Latijnse School niet meer nodig voor het administratief centrum vermits men dan een goede aansluiting bekomt met de brandweerkazerne en


de gemeentelijke magazijnen tussen de Vrijheid en de Dr. H. Versmissenstraat en het bestaande stadhuis. De Latijnse School als extra ingang is dan overbodig en verhoogt slechts de kosten en lasten van het ontwerp. Schepen Matthieu denkt over deze zaak enigszins anders en vraagt de raadsleden om vooral positief te denken. Volgens hem moeten we er maar wat voor over hebben en mag de gemeente op deze wijze de H. Bloedprocessie steunen. Volgens de oppositie zijn dit twee verschillende zaken: de bouw van een gemeentelijk centrum en de H. Bloedprocessie van Hoogstraten. Burgemeester Jansen zegt dat deze discussie zijn standpunt niet zal veranderen. Hij wil de Patria onteigenen en de Latijnse School kopen (met het huurkontrakt), anders staat er straks zo een lelijk krot naast het mooie administratieve centrum en dat gaat niet. De CVP is ook niet akkoord met de onteigening van de Patria. De aankoop van de Latijnse School wordt goedgekeurd door de KGB maar schepen Pauwels onthoudt zich bij de stemming, de twee onafhankelijke democraten stemmen met de KGB mee en FB en CVP stemmen tegen de aankoop.

lans tegen rioleringwerken in hoofdzakelijk land- en tuinbouwgebieden. Volgens hem steunt hij volledig op het standpunt van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij die regelmatig beklemtoont om toch geen oppervlaktewater van binnenakkers naar de riolering te brengen. Langs wegen met weinig bebouwing kan men beter de grachten goed onderhouden in plaats van dure rioleringen te leggen, bovendien schept men zo dikwijls juist wateroverlast omdat de grachten na rioleringswerken dikwijls verdwijnen of niet meer

bestuur, denk maar even aan het vervolgverhaal over de Thijsakker in Hoogstraten. Reeds kort na de fusie besliste het vorige gemeentebestuur (CVP + FB) om te zorgen voor een gemeentelijk voetbalterrein in elk dorp dat dan kon gehuurd worden door de voetbalclubs. De realisatie van dit plan kost overal niet even veel want bouwgrond in of bij het centrum is natuurlijk veel duurder dan landbouwgrond aan de rand van een dorp. En naar het voorbeeld van Meer en vooral van Hoogstratcn dat 7oveel veld mag kosten, wil

Mooi Meersel-Dreef Ze hebben daar in het noorden van de gemeente lang moeten wachten maar nu wordt Meersel-Dreef eens grondig opgeknapt. Bij de bespreking van de begroting-1988 was er sprake van 70 miljoen fr. voor rioleringswerken maar vandaag presenteert het college een dossier van 125,6 miljoen fr. voor rioleringswerken en herinrichtingswerken. Het is duidelijk dat niet alleen de hoofdstraat van het kleinste dorp van de gemeente aan de beurt komt maar ook de wegen van en naar 'de Dreef' zoals het Heieinde, Meersel, Oude Tramweg en Nieuw Dreef. Al dat Dreefs rioolwater gaat dan via een persleiding (Klein Eyssel) en een collector (Strijbeekseweg) naar de riolering van Meerle en zo verder naar het zuiveringsstation in Minderhout en... dan terug via de Mark naar Meersel-Dreef. Maar naast deze 'waterwerken' zijn er ook wegenwerken, verbetering en vernieuwing van de openbare verlichting en aanleg van parking aan de kloosterkerk met een nieuwe aanplanting. In principe betaalt de staat 60% van de werken (75,4 miljoen) en de gemeente 40 010 (50,2 miljoen). Wanneer men de rijkssubsidies zal ontvangen moet men voorlopig maar afwachten. Schepen Sprangers breekt nog maar eens een

Het rioolwater van Meersel-Dreef wordt via persleiding en collector 'Klein Eyssel/Str,j beekse weg) naar Meerle gepompt. foto Jos Martens

onderhouden worden. Tevens stelt hij voor om dit groot en kostelijk projekt in verschillende fasen te realiseren. De KGB wil alles toch in een dossier houden om zo vlug mogelijk te kunnen werken wat ook in de aanbesteding goedkoper uitkomt. KGB en OD (12) keuren het dossier goed en FB en CVP (10) onthouden zich omwille van gebrek aan zekerheid en duidelijkheid in heel het projekt.

Sport en politiek Omdat voetbal een populaire sport is en omdat politiekers blijkbaar een grote behoefte hebben aan populariteit krijgt deze sporttak ook steeds veel aandacht van het gemeente-

11

/1

SPECIAALZAAK:

1

c:o Pl

n gerief

Vrijheid 215

• Typen *

COPIEREN • Inbinden

Hoogstraten

artikelen

• FOTO.

II

Tel. 03/3147241

Wens. kaarten l

ul

men nu in alle dorpen wel meer voetbalpleinen. Daarom moet de raad zich nu uitspreken over de aankoop van gronden te Meerle voor de uitbouw van het voetbalveld. In 1986 besliste de gemeente tot de principiële aankoop van gronden te Meerle voor de aanleg van voetbalvelden. In 1987 werden de nodige gelden voorzien in de begroting. Om de voorziene kredieten te kunnen overbrengen van '87 naar '88 moet men in '87 nog een beslissing nemen. In dat geval kan de aankoop in 1988 gebeuren. In 1986 was de gemeenteraad eenparig akkoord met de aankoop van één voetbalveld. Met 18 ja en 3 neen stemmen was de raad bereid te onderhandelen over de aankoop van een tweede perceel. Bij de stemming over dit punt blijft FB bij zijn standpunt, namelijk één gemeentelijk plein per dorp en daarom onthouden zij zich terwijl de andere frakties akkoord zijn. Wie wil eens uitrekenen hoeveel geld de gemeente besteedt aan de voetbalsport? Hoeveel is dat per inwoner of per gezin? Hoeveel mensen beoefenen deze hobby niet of gaan nooit naar een voetbalwedstrijd maar betalen ook voor deze vrijetijdsbesteding? Toch jammer voor sommige verenigingen dat hun sporttak niet zo populair is! Maar gelukkig voor de gemeentekas.

Iedereen akkoord... Deze raadszitting met 21 agendapunten in de openbare vergadering nam geen 2 uur in beslag. Meer dan de helft van de punten kreeg een algemeen akkoord van de raadsleden. Zo krijgt de politie een snelheidscontrolemeter om regelmatig controles te doen in onze


agglomeratie. Er zijn steeds meer aanrijdingen en er wordt duidelijk te hard gereden. Om sluikstorten te voorkomen doet de technische dienst wekelijks een ophaling van steenstukken. Voor hoeveelheden van meer dan 5m 3 is het aangewezen een beroep te doen op een containerfirma. Kleinere hoeveelheden worden opgehaald tegen een tarief van 400 fr. voor de eerste m 3 en 200 fr. per bijkomende m3. Het retributiereglement van De Mosten wordt gewijzigd. De ontspanningsmogelijkheden zijn daar flink gestegen sinds de opening. De uitbreiding bestaat nu reeds uit: speeltuin, cafetaria, speelweide, pitpatspel, picnictafels, waterfontein, besproeiingsinstallatie,... en in 1988 is nog voorzien: aanplantingen, uitbreiding van de speelmogelijkheden, petanquevelden, minidierenpark. Tijdens de grote vakantie is het domein open van 10 tot 20 uur (alle dagen) en in de maanden juni en september hij goed weer op zaterdag en zondag van 10 tot 20 uur en 's woensdags van 13 tot 20 uur. De nieuwe toegangsprijzen worden: 50 fr. voor personen boven de 14 jaar, 30 fr. per persoon onder de 14 jaar alsook voor gepensioneerden en gehandicapten, 20 fr. voor groepen van minstens 15 personen en kinderen beneden de 4 jaar mogen gratis komen. Een lO-beurtenabonnement kost 400 fr. boven de 14 jaar en 240 fr. beneden de 14 jaar. Het pitpatspel kost 40 fr. per persoon, een watersportvergunning voor de grote vijver eveneens 40 fr. en een dagvergunning voor vissen op de grote vijver kost 100 fr. De lagere scholen van de gemeente mogen tijdens de maand juni 1 dag gratis gebruik maken van het recreatiepark. De vereniging Vakantiegenoegens heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van de infrastruktuur van De Mosten om twee kampeerweekends in te richten. Een vijftig caravans zouden gedurende de weekends van 27-29 mei en 3-5 juni 1988 zich opstellen aan de noordzijde buiten de draad. Sommigen vinden het tarief van 400 fr. (per weekend) nogal veel maar zijn toch akkoord. De wijzigingen aan de overeenkomst met de lijnvissersbond 'Altijd Beet' voor de verhuring van het visrecht op de recreatievijver van De Mosten wordt ook goedgekeurd. Alleen aan de noordkant mocht men nog niet vissen. Voorgesteld wordt dat ze in ruil voor het aanbrengen van een betuining aan de scheidingsdijk een verlenging van het kontrakt krijgen tot in het jaar 2005 en het recht om buiten het recreatieseizoen ook te mogen vissen aan de noordzijde van de grote put. Deze vissersbond heeft tot op heden jaarlijks ongeveer 100.000 fr. geĂŻnvesteerd in de put, vooral door het uitzetten van vis. De inspektie van het lager onderwijs vraagt dat de leerboeken die men in de lagere gemeentescholen gebruikt zouden aangepast zijn aan het leerplan dat men wil volgen. Er is op dit vlak blijkbaar onvoldoende duidelijkheid of eenvormigheid. Welk leerplan wil men nu volgen: rijksonderwijs of katholiek onderwijs? Het college stelt voor om het leerplan van het katholiek onderwijs te volgen. Raadslid Koyen vraagt of er duidelijke verschillen tussen deze plannen zijn en of men advies heeft gevraagd aan de ouderraden. Schepen Pauwels antwoordt dat er weinig verschillen zijn en dat deze kwestie geen zaak voor de ouderraden is. De raad is akkoord met het voorstel van het college.

Is binnenkort de vernieuwing van de rijksweg (N24) Minderhout-Meerle en de aanleg van fietspaden een geschikt alibi om ongeveer 600 eiken bomen te rooien? foto Jos Martens

Toen beslist werd de persleiding aan te leggen van Rijkevorsel naar Hoogstraten, was de gemeente in principe akkoord om gelijktijdig een aantal werken uit te voeren zoals het inbuizen van de Kasteelbeek (Groenewoud), het dichtleggen van een deel van de kerkhofgracht en de verbinding realiseren tussen de Antoon de [.alaingstraat en het Groenewoud in Hoogstraten. Hiervan wordt nu een eerste vorderingsstaat voorgelegd. De meerwerken ten laste van de gemeente bedragen 4,8 miljoen fr. Men hoopt op een toelage van 2,5 miljoen fr. Het gemeentelijk aandeel van 2,3 miljoen fr. kan men misschien gedeeltelijk terugvorderen via een verhaalbelasting.

Of bijna, of niet... Raadslid Peerlinck onthoudt zich bij het gemeentelijk advies over de begroting-1988 van de kerkfabriek St.-Jan Baptist van Wortel. Normaal moeten deze stukken reeds voor 15 augustus bij het gemeentebestuur zijn. Het gemeentelijk aandeel in de restauratie van het Withof haalt weer niet de eindmeet. De firma die de restauratie uitvoert heeft intussen een schrijven gericht naar het gemeentebestuur met de vraag binnen de 30 dagen te betalen. Bij ingebrekestelling zullen interesten aangerekend worden. Daar het gemeentebestuur een betoelagende overheid is kunnen er geen verwijlinteresten aangerekend worden. De interesten zullen dan door de eigenaar moeten betaald worden. Het gemeentelijk aandeel bedraagt nu 1,6 miljoen fr. Volgens de wetgeving is de gemeente verplicht zijn aandeel te betalen (15% van de totale kosten). Meerderheid (KGB en OD) tegen minderheid (CVP en FB) wordt de indexering van de huurprijs voor de schietstand van de St.Jorisgilde op de Thijsakker verworpen. Deze vereniging mag gedurende 27 jaar een schietstand behouden voor de prijs van 9.180 fr. per jaar. Sommigen vinden dit nogal weinig voor het gebruik van deze dure grond. Niettegenstaande raadslid Horsten afwezig was, lukt het weer niet om de goedkeuring te bekomen voor de aankoop van een perceel grond van dhr. Van Huffel op de Thijsakker. Raadslid Van Huffel moet de zaal verlaten als betrokken partij en de FB en CVP-frakties

verlaten eveneens de zitting. De 11 overigen zijn te weinig in getal om geldig te kunnen beslissen.

En ook nog dit: In de besloten vergadering werd de ereloonovereenkomst met het studiebureau n.v. Gedas voor de aanleg van een voet- en fietspad langs de Mark goedgekeurd. Deze weg langs de rivier van de Nederlandse grens tot Meer zal ongeveer 10 miljoen fr. kosten. Mevr. T. Martens krijgt een kontrakt van onbepaalde duur voor de gemeentelijke toeristische dienst. Schepen Sprangers is reeds lid van de beheerraad van de I.O.K., schepen Aerts gaat Hoogstraten vertegenwoordigen in de algemene vergadering en raadslid Verheijen is reserve. Waarschijnlijk gaat vanaf 1 februari de bibliotheek open in de gebouwen van de rijkslagere school in de Gravin Elisabethlaan. Behalve tijdens de laatste week van januari wordt de uitlening niet onderbroken. •

Kari's Coiffure

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99


_____

l21JcI I.:JTi1 I:: 4;,I

S141

SPOR_ __

IE! oogstraten V ' IT W ei in ae hIt niet t d

Zondag 31januari 09.30 u. Juniores A

'.

I ,i

E

09.30 u. Kasterlee A Scholieren A 09.30 u. Lentezon B Scholieren B 09.30 u. Kasterlee A Knapen A -

-

09 10

ii

Merkçnhiç 14

-

Kninen

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zaterdag 6 februari 15.00 u. Turnhout F.C. Reserven 13.30 u. Miniemen A Meerle 13.30 u. Meer Preminiemen 11.00 u. Wuustwezel B Preminiemen B Zondag 7 februari 11.15 u. Hoogstraten Juniores A 09.30 u. Dosko Juniores B 09.30 u. Scholieren A Wuustwezel 11.00 u. Knapen A Wuustwezel A 11.00 u. Knapen B St.-Lenaarts B Zaterdag 13 februari 13.30 u. St.-Job A Miniemen A 13.30 u. Borsbeek B Miniemen B 13.30 u. Preininiemeri A Vlimmeren Zondag 14 februari 09.30 u. Luchtbal B Juniores A 09.30 u. Juniores B Weelde 09.30 u. Scholieren A Zwarte Leeuw A 09.30 u. Oostmalle B Scholieren B 11.00 u. Knapen A Zwarte Leeuw A 11.00 u. Oostmalle B Knapen B Vrijdag 19 februari 20.00 u. Reserven Tienen Zaterdag 20 februari 13.30 u. Miniemen A Westmalle A 13.30 u. Miniemen B- Wuustwezel B -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wedstrijden Zaterdag 30 januari 20.00 u. Hoogstraten Reserven 15.00 u. Hannuit- Reserven 13.30 u. Meer Miniemen A 13.30 u. O.G. Vorselaar B Miniemen B 13.30 u. Preminiemen A Minderhout

15.00 u. Lentezon A Preminiemen A 13.30 u. Merksplas C Preminiemen B Zondag 21 februari 15.00 u. Tienen Hoogstraten V.V. 09.30 u. Juniores A Kaart 11.15 u. Meerle Juniores B 09.30 u. Witgoor Scholieren A 09.30 u. Scholieren B Brecht B' 11.00 u. Witgoor Knapen A 11.00 u. Knapen B Brecht B Zaterdag 27 februari 15.00 u. Germinal Reserven 13.30 u. Merksplas A Miniemen A 09.30 u. Tubantia B Miniemen B 13.30 u. Preminiemen A Oostmalle A 13.30 u. Preminiemen B Zwarte Leeuw C Zondag 28 februari 15.00 u. Hoogstraten SK B Juniores A 11.00 u. Schilde SK B Juniores A 09.30 u. Juniores B St.-Lenaarts 09.30 u. Scholieren A Dessel 09.30 u. LuIe B Scholieren B 11.00 u. Knapen A Dessel 09.30 u. Lentezon B Knapen B -

Wuustwezel

-

VU U. .JUIIIUICS

Met 3 op 6 tijdens de laatste drie matchen blijft H.V.V. nu binnen het puntenschema dat men had vooropgezet, zij het dan dat men toch nog altijd 4 punten achterstand telt om het gemiddelde van één punt per match te halen. Vijf opeenvolgende uitnederlagen werden slechts ten dele gecompenseerd door de drawns die men op eigen terrein speelde tegen Gerhees, Turnhout en Heist. Toch zit er met de terugkeer van Smulders en van diverse gekwetsten meer muziek in. Of nu de burenontmoeting tegen de eo-leider Zwarte Leeuw onmiddellijk vtor de ommekeer zal gezorgd hebben, is natuurlijk een andere zaak. Achteraan is het geheel een stuk meer gesloten en na Zwarte Leeuw komen een aantal wedstrijden die voor H.V.V. zeker in het bereik liggen. Indien de bal iets of wat wil rollen voor de roodwitten, Zit een plaats in de middenmoot er nog altijd dik in.

ÇN

~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wedstrijden tussen 6-7 jarigen uit fusiegemeenten Zaterdag 30 januari 12.30 u. Hoogstraten Minderhout -

Zaterdag 6 februari 12.30 u. Minderhout Wortel 12.30 u. Meer Hoogstraten -

-

Zaterdag 27 februari 12.30 u. Meer Minderhout -

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN INARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

rrè


V.N.A. Kompetitie blijft spannend Punten halen is bij voetbal belangrijk in twee regionen van de rangschikking. Bovenaan is het de bedoeling om geen voeling met de top te verliezen en onderaan om zo ver mogelijk van de degradatieplaatsen weg te blijven. Tussenin liggen de posities van de rusthebbende of van de berustende ploegen. Bedoeling van kop- en staartpioegen is om bij deze middenmoters zoveel mogelijk punten te halen. Dit streven in de voetbal is een beetje te vergelijken met verkiezingen, toch is er een groot verschil. Bij voetbal weet men het resultaat na de kompetitie, bij verkiezingen begint de kompetitie na het resultaat. Onverwacht moet Wortel dit seizoen voetballen met de schijn van de rode lantaarn in de rug. De eerste matchen na de winterstop moet Wortel spelen tegen ploegen uit de top van de rangschikking, dus wedstrijden tussen ploegen die de punten broodnodig hebben. Op 10 januari moest Wortel op bezoek bij Kontich. Tot aan de rust blijft de stand 0-0. Na het eindsignaal heeft een erg goed voetballend Kontich een 4-0 overwinning op het scorebord staan. Op 17januari komt 's Gravenwezel (2e in de rangschikking) naar Wor tel. Verliezen mag maar niet winnen moet, is de gedachte bij Wortel v56r de match. De ploeg van Wortel doet wat moet, ze winnen de wedstrijd. Dit resultaat komt niet door oogstrelend voetbal, maar door volledige inzet van gans de ploeg. Het wordt een 2-1 resultaat. Dit zorgt vooral bij de spelers en ook bij de supporters voor een beetje ontspanning. Bij de jeugdploegen blijven miniemen en praeminiemen het goed doen. Vooral bij de praeminiemen was de winterstop deugddoend. Want na hun eerste nederlaag tegen Oostmalle, juist voor de winterstop, spelen ze nu weer op hun oud niveau. Programma februari Ie ploeg: 07-2-88 Meerle-Wortel 14-2-88 Wortel-Kalmthout 2 1-2-88 Schoten-Wortel 28-2-88 Wortel-Mariaburg Reserven A: 07-2-88 Meerle-Wortel 14-2-88 Minderhout-Wortel 21-2-88 Wortel-Dosko 28-2-88 White Star-Wortel Reserven B: 06-2-88 Vosselaar-Wortel 13-2-88 Vrij 20-2-88 Retie B-Wortel 27-2-88 Wortel-Oosthoven Scholieren en Knapen: 07-2-88 Wortel-Vlimmeren 14-2-88 Wortel-Minderhout 21-2-88 St. Lenaarts-Wortel 28-2-88 Wortel-St. Jozef Miniemen: 07-2-88 Zwaneven-Wortel 14-2-88 Dosko-Wo'rtel 21-2-88 Wortel-St. Jozef 28-2-88 Oosthoven-Wortel Praeminiemen: 06-2-88 Minderhout-Wortel 13-2-88 Wortel-Brecht 20-2-88 St. Lenaarts-Wortel 27-2-88 Wortel-Vlimmeren

F.C. Meerle: Met de neus op de werkelijkheid Enkele hoopvolle uitslagen vlak voor de winterstop vrolijkten de supportersharten weer enigszins op. Te Wortel, waar de Meerlese supporters flink opgekomen waren, werden toch twee allerkostbaarste puntjes bijeengescharreld. Dirk Van Bavel zorgde met een persoonlijk nummertje voor de openingstreffer alhoewel de Wortelse doelman wel een gretig handje toestak. Willy Michielsen zorgde kort na de rust voor 0-2. Wat een weelde! De thuisploeg liet echter niet begaan en nam het heft in handen. Hierop volgde vrij vlug de aansluitingstreffer. De gelijkmaker hing in de lucht en bleef daar gelukkig voor groenwit ook hangen. Gelukkige gezichten alom! In het lokaal werden al vlug een paar van de elf bakken bier, die aan het winnen van deze match vasthingen, 'Jaak' gemaakt! Was dit de wederopstanding? Tegen Aartselaar hoopte men op twee puntjes. Uiteindelijk bleef het er bij één na een wedstrijd zonder goals. Schelle, waar de eerste wedstrijd van het seizoen met 0-1 gewonnen werd, kwam op bezoek en gewonnen moest er worden, kost wat kost! Wat een teleurstelling! De bezoekers liepen uit tot 0-2 en pas in de slotminuut, als het kalf allang verdronken was, kon Ad Jansen met het handje, â la Maradonna, tegenscoren. O.i. speelde Meerle met een zeer zwak middenveld en ja, dat is en blijft toch nog altijd de draaischijf in voetbal. Of heb ik het mis? Onze rechtstreekse tegenstrevers in de degradatiezone trokken ook aan het kortste eind en daarom was deze thuisnederlaag des te pijnlijker! Er is nog niets verloren maar vijf voor twaalf wordt het wel! Wedstrijden Zaterdag 6 februari 13.30 u. Hoogstraten - Miniemen 13.30 u. Vlimmeren - Preminiemen 15.00 u. Veteranen - Heremans Zondag 7 februari 15.00 u. F.C. Meerle - Wortel 09.30 u. Reserven - Wortel 11.15 u. Junioren - Antonia 09.30 u. Loenhout - Scholieren 11.00 u. Loenhout - Knapen Zaterdag 13 februari 14.30 u. Miniemen - Halle 13.30 u. Preminiemen - St. Lenaarts 15.00 u. Vosselaar - Veteranen Zondag 14 februari 15.00 u. Aartselaar - F.C. Meerle 09.30 u. Dosko B - Reserven

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES pvba

JOOS en GERDA CROES-ROMBOUTS Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91 09.30 u. Scholieren - Zoersel 11.00 u. Knapen - Zoersel Zaterdag 20 februari 13.30 u. Meer - Miniemen Zondag 21 februari 15.00 u. Kalmthout - F.C. Meerle 09.30 u. Reserven - Oosthoven 11.15 u. Juniores - Hoogstraten B 09.30 u. St.-Jozef - Scholieren 11.00 u. St.-Jozef - Knapen Zaterdag 27 februari 14.30 u. Miniemen - Lentezon 13.30 u. Preminiemen - Lentezon 15.00 u. Oosthoek Beerse - Veteranen Zondag 28 februari 15.00 u. F.C. Meerle - Kontich 09.30 u. Zwaneven - Reserven 09.30 u. Scholieren - Oostmalle 11.00 u. Knapen - Oostmalle Zaalvoetbal Ulvenhout Vrijdag 5 februari 20.45 u. Ceesje's - F.C. Meerle Vrijdag 12 februari 20.45 u. F.C. Meerle - Ceesje's 1 Komt februari met goed weer, dan vriest het in 't voorjaar des Is februari zacht, de lente brengt vorst bij nacht.

Lauryssen electronics

pvba

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 11


Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet én waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Foto-video

de Greef

Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

Minderhout V.V.: hoogconjunctuur Zo mag het inderdaad wel genoemd worden. Kijk maar! Het iste elftal prijkt op de tweede plaats, de reserven staan aan de leiding, de juniores vind je eveneens aan de kop van het klassement. In alle geval is dit nog nooit voorgevallen in de bijna 20-jarige geschiedenis van M.V.V.! Volhouden is nu de boodschap! Als we de laatste wedstrijden van dichterbij bekijken, constateren we duidelijk dat de Minderhoutse defensie moeilijk te omzeilen is, terwijl de voorlinie zeker ook niet hoeft te blozen. Op het veld van Noorderwijk, de hekkesluiter, speelde groenwit een weinig denderende partij. M.V.V. hield de bal wel veel in eigen rangen maar veel gevaar ging er zeker ook niet van uit. Een afstandsschot van Dirk Koyen werd door een verdediger in eigen doel verwerkt en op strafschop dikte Harry Peeters na de pauze aan tot 0-2. Aan de Hoge Weg werd Oelegem met 5-1 naar huis gestuurd in een partij die tot aan de rust een evenwichtig verloop kende. De bezoekers geraakten eerst op voorsprong op strafschop en even later stelde M.V.V. gelijk, eveneens op penalty. Oelegems protest tegen de beslissing mocht niet baten en de scheidsrechter trok rood. Dit werkte als een rode lap op een Stier en tijdens het verdere verloop van de wedstrijd werden nog twee bezoekende Spelers uitgesloten. Ronny Bolkmans, Karel Koyen, Harry Peeters en Rudy Jansen zorgden voor een hoge score en zeker verdienden de M.V.V.'ers een pluim omdat ze nooit het brutale spel meespeelden. Massenhoven werd op een zeer zwaarliggend veld partij gegeven en eerlijk gezegd, Minderhout bakte niet veel bruin. Dirk Koyen zorgde even voor de rust voor het enige en winnende doelpunt en hield daarmee zijn ploeg in de koers naar promotie!

Zaterdag 6 februari 13.30 u. Preminiemen - Wortel 15.00 u. Miniemen - Merksplas A 15.00 u. Horendonk - Juniores Zondag 7 februari 15.00 u. Minderhout V.V. - Noorderwijk 09.30 u. Reserven - Vrij Arendonk B 09.30 u. Oostmalle A - Scholieren 11.00 u. Oostmalle A - Knapen Zaterdag 13 februari 15.00 u. Zwarte Leeuw A - Preminiemen 15.00 u. Juniores - Gooreind Zondag 14 februari 15.00 u. Oelegem - Minderhout V.V. 09.30 u. Reserven - Wortel 09.30 u. Wortel - Scholieren 11.00 u. Wortel - Knapen Zaterdag 20 februari 13.30 u. Preminiemen - Merksplas A 15.00 u. Meer - Juniores Zondag 21 februari 15.00 u. Minderhout V.V. - Beerse 09.30 u. Merksplas A - Reserven Zaterdag 27 februari 13.30 u. Meer - Preminiemen 15.00 u. Antonia A - Miniemen 15.00 u. Juniores - Achterbroek Zondag 28 februari 09.30 u. Reserven - Dosko A 09.30 u. Brecht A - Scholieren 11.00 u. Brecht A - Knapen • - Februari komt verklaren, dat men hout en kool moet sparen.

VAN DEN OUWELAND

Mogen wij eerst en vooral aan al onze clubleden en supporters een gelukkig nieuwjaar toewensen. Het beëindigen van de winterstop betekende voor Meer een eerste ontnuchtering. Een 8-0 nederlaag op het veld van Retie. Hoe is dit toch mogelijk? Wel, het noodlot slaat nog harder toe. Onverwacht moest onze kapitein dringend een operatie ondergaan waardoor hij voor de rest van 't seizoen onbeschikbaar zal blijven. Daarbij moet een beloftevol achterspeler gedurende een maand stage lopen in Nederland zodat we ook op hem gedurende een hele periode niet hoeven te rekenen. Wanneer beterschap? Programma Zaterdag 6 februari 13.30 u. Preminiemen - Hoogstraten A 15.00 u. Veteranen - St.-Lenaarts 13.30 u. Halle A - Miniemen 15.00 u. Gooreind - Juniores Zondag 7 februari 15.00 u. Wezel - F.C. Meer 09.30 u. Reserven - Poppel 09.30 u. St.-Jozef - Scholieren 10.00 u. St.-Jozef - Knapen Zaterdag 13 februari 15.00 u. Veteranen - Loenhout 13.00 u. Antonia A - Miniemen 13.15 u. Loenhout - Juniores Zondag 14 februari 15.00 u. F.C. Meer - Verbr. Arendonk 09.30 u. Zwaneven - Reserven 09.30 u. Scholieren - Loenhout 11.00 u. Knapen - Loenhout Zaterdag 20 februari 13.30 u. Miniemen - Meerle 15.00 u. Juniores - Minderhout 15.30 u. Oostmalle A - Preminiemen 15.00 u. Zwarte Leeuw - Veteranen Zondag 21 februari 15.00 u. F.C. Meer - St.-Lenaarts 09.30 u. Reserven - Vrij Arendonk B 09.30 u. Oostmalle A - Scholieren 11.00 u. Oostmalle A - Knapen Zaterdag 27 februari 13.30 u. Preminiemen - Minderhout 15.00 u. Veteranen - Zoersel 15.00 u. Kalmthout - Juniores Zondag 28 februari 15.00 u. St.-Jozef - F.C. Meer 09.30 u. Dosko B - Reserven 09.30 u. Scholieren - Westmalle A 11.00 u. Knapen - Westmalle A •

Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koersfietsen + toebehoren waaronder:

Wedstrijden Zaterdag 30 januari 13.30 u. Hoogstraten A - Preminiemen 13.30 u. St.-Job A - Miniemen 14.30 u. Juniores - Kalmthout Zondag 31 januari 15.00 u. Zwaneven - Reserven 09.30 u. Scholieren - Westmalle A 11.00 u. Knapen - Westmalle A

F.C. Meer: pech blijft aanhouden

alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT

03 / 314.43.83


Hoor wie fluit daar?

Zou 't Frans Baeten zijn? De meeste voetbalmensen uit de Noorderkempen zullen Frans (Suske) Baeten wel kennen want al 25 jaar leidt hij voetbalwedstrijden in goede banen. Het gezegde 'de beste stropers worden later de beste boswachters' gaat voor hem niet helemaal op. Hij speelde wel bij de scholieren en reserven, maar meer om tot elf man te komen dan om voetbalhoogstandjes uit zijn shoes te sjotten. Zijn scheidsrechtersloopbaan begon hij bij de B.J .B.-K. L.J. Deze jeugdvereniging speelde een kompetitie met verschillende dorpsafdelingen en Frans werd gevraagd om deze wedstrijden in goede banen te leiden. In 1962 richtte de Belgische Voetbalbond een scheidsrechtercursus in en gedurende 6 weken reed

brommer achterop de wagen, het bier tezamen met Frans en de brouwer vooraan. Ook in zijn fietsperiode staken de mensen Frans graag een helpende hand toe. Zo stond hij eens met zijn fiets in Dosko; het was zo'n slecht weer dat de twee voormiddagwedstrijden werden afgelast; Frans was voor niks door de regen gekomen. De tegenstrevers, twee ploegen uit Meer, waren met een VWbusje van de vader van Arnold van Aperen gekomen en die zegden: 'Schuif eens wat op, mannen, want de scheidsrechter met zijne fiets en valies rijdt ook mee.' Zo reden ze met

Frans Baeten geeft goede raad aan de jonge voetballers op het B-plein Frans dan met zijn fiets naar Turnhout; in die tijd zou die weg 'Merksplas-Turnhout' niet misstaan in de 'hel van het noorden'. De 7de week legt hij schriftelijk examen af en op 10 december 1962 ontvangt hij bericht dat hij kan beginnen als stagiair. Onder ons gezegd en gezwegen, na dit bericht heeft de Belgische Voetbalbond Frans niet meegedeeld dat hij vast aangenomen werd als scheidsrechter; op dit gebied was de Bond de gewone samenleving reeds vèr vooruit. De eerste match fluit Frans in Merksplas en hij is er nog altijd trots op dat de supporters van de scheidsrechter toen veruit in de meerderheid waren. Gedurende 15 jaar reed Frans met zijn fiets naar de wedstrijden, dikwijls van Wortel tot in Arendonk, met de valies achterop ('gekregen van ons moe'). Dat valies was wel nodig want meestal floten de scheidsrechters 2 matchen (scholieren èn kadetten). Na die 15 jaar fiets is er gedurende ± 5 jaar een brommertijdperk geweest. Die gemotoriseerde periode liep ook niet altijd van een leien dakje want motorpech stak soms een stok in het wiel bij de terugkeer naar huis. Bij zo'n brommerpanne heeft de brouwer van St. Jozef Frans eens naar huis gebracht in zijn biercamion. Een plezant ritje was dat: de

van Fit

een man of dertig + fiets + valies terug naar Castel zodat Frans niet de hele rooie weg in de gietende regen moest afleggen. 'Geld heb ik er nooit mee verdiend', zegt Frans. In het begin bracht elke match 50F op + 1F per km verplaatsingskosten. Nu is dat opgeklommen tot 400F per match + 3F per km. 'Het grootste deel van deze vergoedingen + nog een stuk van mijn pree is zeker in de kas van de thuisspelende club gebleven. Ik bleef na de match altijd nog een tijdje 'steunen'.' Thuiskomen van deze wedstrijden had dikwijls heel wat voeten in de aarde. Want na de twee fluitwedstrijden in de voormiddag ging Frans 's namiddags nog waaien (als grensrechter). Zo floot hij ooit eens twee wedstrijden voor de Leeuwen (Rijkevorsel), tussendoor een friet in Hoogstraten en 's namiddags waaien in Meer, daarna de club steunen en dan zo rond half elf terug thuis. Ook zonder te moeten waaien in de namiddag heeft Frans, door het langdurig steunen van de club, late thuiskomsten meegemaakt. Hoewel Frans volop geniet van zijn vrijgezellenbestaan, heeft hij 's zondagsvoormiddags nooit zijn kat gestuurd naar de clubs waarvoor hij moest fluiten, wel had hij soms een kater bij. Veel problemen heeft hij op gebied van katers en het toepassen van spelregels, niet gehad. Fluiten vindt Frans wel plezanter

dan waaien, vooral omwille van de commentaren die de supporters hebben op de leiding. Als scheidsrechter kan men meer op afstand blijven en de meeste kommentaar gaat 'fwiet, het ene oor in en het andere oor uit'. Tot eind seizoen '86-'87 iemand in Meer riep: 'Zwarte dikzak!' of 'Trage dikzak!'; het bijvoeglijk naamwoord was Frans vergeten maar 'dikzak' bleef in zijn oren hangen. Thuisgekomen stapte hij op de bascuul en hij vond zelf zijn 80 kilo te zwaar. Hij is toen niet op zijn vet gaan teren maar schafte zich een koersfiets aan, kleedde zich in de zomer op zijn winters en in het zweet zijns aanschijns heeft hij er zo 19 kilo af gereden. Niet alleen dat fietsen maar ook minder eten en clubs steunen met water, hebben meegeholpen aan dit gewichtsverlies. 'Vroeger moest ik stoppen met lopen om op adem te komen voor het fluiten, nu gaat dat in één moeite door.' Met deze conditie wil Frans nog wel een jaar of vijf doorgaan als scheidsrechter tot hij Abraham ontmoet; hij is nI. geboren op 31 augustus '42 in Merksplas. Dan wil hij met die Abraham wel eens bespreken hoe het verder moet met zijn scheidsrechterloopbaan. In ieder geval wil hij, als alles loopt zoals hij wenst, zijn laatste match fluiten in Merksplas waar hij dan wel naartoe wil gebracht worden door een wagen met chauffeur. Financieel is Frans van zijn scheidsrechterschap niet beter geworden. Na 15 jaar ononderbroken leiden van voetbalwedstrijden, heeft hij via de Belgische Voetbalbond een vrijkaart gekregen. Daarmee kan hij alle wedstrijden, vanaf provinciaal tot en met wedstrijden van de nationale ploeg, gratis gaan bekijken. Veel gebruik maakt Frans niet van die kaart en als hij toch eens gaat kijken is het meer om zijn collega-scheidsrechters te zien fluiten dan om het voetbalspel. Zijn 20-jarig jubileum heeft Frans tezamen met familie en vrienden gevierd in de kantine van V.N.A.-Wortel waarbij hij aangesloten is. Hij kreeg toen een tinnen schotel van 'Jaak-vande-frituur' en een 'gouden' fluit van zijn maten van 't Slot. Die fluit heeft hij enkele keren gebruikt tijdens de wedstrijden maar hij vond de klanksterkte niet goed, volgens Frans te wijten aan te veel verguldsel aan het balIeke. Voor zijn 25 dienstjaren kreeg hij de 'Gouden Palm in de Kroonorde' met een begeleidende brief van de minister van kultuur, Patrick Dewael. Alleen met scheidsrechter spelen krijgt Frans zijn vrije tijd niet op. Buiten het voetbal interesseren hem alle sporten, vooral volleybal volgt hij op de voet. Verder is hij secretaris en spelend lid van biljartclub 'De Stompers' in Wortel. Zijn grote hobby is muziek beluisteren, vooral uit de jaren '60 en dan speciaal Rock and Roll. Van deze muziek heeft hij al ongeveer 300 originele L.P. 's verzameld. Omdat Frans al een hoop ervaring heeft opgedaan met het leiden van de jongste voetballers, preminiemen, kadetten en scholieren, wil hij hier graag wat goede raad kwijt. 'Leer ze tegen de bal stampen en leer hen dat voetbal een ploegspel is. Steek deze mannekens niet in een tactisch keurslijf.' Frans zou het liefst zien dat bij elke match, maar vooral bij matchen waarin de kleinsten voetballen, de kreet 'Pakt hem!' uit de supportersmond zou verdwijnen.

Na dit gezellig buurten met Frans Baeten, kunnen we besluiten met: , 't Is ne toffe vent en ne toffe sportman, die Frans. 'Dit laatste is misschien iets om te onthouden voor het sportjaar '88 in Hoogstraten.• 13


De supporter

Voetbal Voetbal is oorlog, stelde Rinus Michels ooit. En Desmond Morris pleegde een dik en populair boek waarin hij het voetbalspel omschreef als een stammentwist (Spel om de Bal). Zonder deze citaten echter te fel na te lopen, merkt men er toch iets van waarheid in bij een derby tussen Hoogstraten en Rijkevorsel. Het heeft iets chagrijnigs en iets van revanche, vooral door de schandelijke nederlaag die 'de Leeuwen' in eigen hol moesten incasseren. Wij gingen even kijken rondom het stadion en het veld. Tussen de 3000 aanwezigen keken we naar alles behalve voetbal.., en wie zagen we daar?

(politieman): Enkel bij belangrijke matchen moeten wij hier staan om het verkeer te regelen. Maar toezicht op het plein doen we altijd, ook bij de kleinere matchen. Dan kunt ge af en toe de match wel een beetje zien, maar ge moet toch meer de toeschouwers in 't oog houden. Maar ge moet een beetje verdraagzaam zijn, hé. Een voetzoekertje geen probleem. Maar hier zijn eigenlijk nooit problemen. 't Is hier geen Heysel, hoor, en zo is het maar best ook. Maar van voetbal ken ik weinig. Als sport doe ik zelf aan wegracen met de moto.

Jet Donckers

...

Met petjes, sjaals en andere attributen gewapend zie je ze rondzeulen in de geliefde kleuren. Vogels van allerlei pluimage, de tiener, de deftige burger, de gepensioneerde, de huismoeder... scharen zich, zonder rang of stand kennende, met smachtende blikken, achter eenzelfde omheining, met hetzelfde doel: de bal zien rollen! Gelukkig geen agressie, geen hooliganisme, ook niet als de man in het zwart, een autoriteit, met geel en rood zwaait. Enkele opgewonden kreten, verbale uitingen van ongenoegen, volgescholden huiden, het mag! De tijd dringt! Het laatste fluitsignaal: oiideiweg nog evcn nakaartcn, slccht gespeeld, straatvoetbal, nooit meer! De volgende wedstrijd terug op zijn vertrouwde stekkie! Dat is de supporter.

Patrick Blockx (clubblad erkoper): Jazeker, het supportersblad van Hoogstraten VV aan 20 Fr per stuk. Bij elke thuiswedstrijd verkoop ik hier. Ik vermoed dat ik er vandaag meer zal verkopen bij zulk een topper. Wij hebben er éénderde meer laten drukken dan anders. Dat is natuurlijk niet in verhouding met het meer volk dat er nu komt. Maar de supporters van Rijkevorsel en de mensen uit de omtrek, die kopen dat toch niet. Ikzelf ben supporter van Hoogstraten hoewel ik in Rijkevorsel woon. Maar ik ben geboren en getogen in Hoogstraten en dat blijft er toch sterk inzitten.

Maria Bleys (suppoi ici es). Ik ga nogal dikwijls kijken, 's avonds of 's namiddags. Maar op verplaatsing ga ik niet mee. Alle reeksen interesseren me, ook de kleinere 's zondagsvoormiddags. Koken doe ik dan vrijdags zodat het 's zondags zeker klaar is. Mijn man komt ook wel naar de voetbal, maar die komt niet bij mij staan. Ik roep veel te hard, zegt hij. Maar ja, ik kom 1t fl31fl

Jos Buylinckx (werver scheidsrechters): Ja, ik ben zelf scheidsrechter, aangesloten in Hoogstraten. Ik fluit de jeugdreeksen. Er is veel nood aan scheidsrechters en er start op 28 januari een nieuwe cursus en daarom sta ik hier. Ik supporter natuurlijk voor Hoogstraten en ik ga, zoveel ik kan, alle matchen bekijken. En scheidsrechter zijnde, hebt ge wel meer begrip voor de man op het veld, dat is zeker. Een dikke huid hebben, dat is absoluut nodig. Soms denk ik wel: dat was er naast gefloten, maar dat moogt ge dan niet laten zien, natuurlijk. En als het publiek niet akkoord is een scheidsrechter heeft een brede rug hoor. 14 ...

Stan Van Hemelen (gewezen jeugdtrainer): Ik ben 15 jaar jeugdtrainer geweest hier in Hoogstraten. Kadetten en scholieren. Thuismatchen ga ik altijd kijken, toch zoal een twintig jaar. De sfeer gaat zo een beetje op en neer met de prestaties van de ploeg. Ik ben aan het bestuur van de supportersclub. Wij hebben zo een 200 leden. Nu we in 'derde' spelen zijn de verplaatsingen niet zo groot maar toen we kampioen speelden moesten we regelmatig naar Wallonië en toen legden we bussen in. Een supportersclub is er natuurlijk in de eerste plaats om de spelers te steunen. Maar vooral bij het inrichten van jeugdfeesten en zo geeft de club steun. Bij het bouwen van de accommodatie heeft de supportersclub ook financieel een flink steuntje gegeven. 't Is dus niet alleen in dienst van de eerste ploeg maar voor de hele club.

'I11 ÎuI e e!'1

~

tl i t te I e\ - en.

De Meester (toeschouwer): Ik ga altijd mee, ook op verplaatsing. Zeer zeker. Vandaag wordt het hier 2-0 schat ik.

Jozef


BEGRAFENISSEN

JORIS 7

Gelmeistraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91.

L.

Roger Bleys (toeschouwer): 't Is een gehandicapte ploeg, hé, nu Smulders er zo lang uitgeweest is. Ik ga zo een beetje overal kijken naar de voetbal. Zwarte Leeuw, Loenhout, Merksplas .. Als ik niet moet gaan schieten, natuurlijk.

Leo Laurijssen (ex-HVV speLer):

Ik heb zelf 19 jaar gespeeld in de eerste ploeg.. Qua accommodatie zijn ze er hier zeker op vooruit gegaan. Mornentee woon ik in Brecht, maar ik ben geboortfg'va'n Minderhout. Ik ken hier nog twee spelers: Jo(han) Lambrechts en Paul Verschueren. Zelf doe ik alleen nog aan zaalvoetbal. Als ik hier nu zo sta te kijken dan heb ik geen hartzeer, hoor. Ik ben er al te lang tussenuit, het is al 5 jaar geleden. Als ik naar voetbal ga kijken is dat bijna alleen nbg naar de jeugdploegen. Mijn twee zonen spelen daar in mee, vandaar. Tre,,a Roovers-%an l)tin (supporteres): Ik ga geregeld kijken, ja. Deze sjaal heb ik iian voor de warmte. En waarom zou ik hem dan niet ineens nemen in de kleuren van Hoogstraten. Op verplaatsing ga ik ook gewoonlijk mee. Ook als het slecht weer is. Ik ben bang dat de match niet doorgaat als ik er niet bij ben. En als ze een goal maken, mijnheer toch, wie blijft daar dan rustig bij? Mijn 8 broers hebben allemaal 'gesjot'. Thuis hebben we nooit over wat anders gepraat dan over voetbal. En Janneke Verheyen dat is een kozijn van mij.

Bogacri (kantine-uitbater): Vandaag zullen hier een 20 â 25 vatjes omgezet worden, schat ik. Bij een andere match zijn er dat zo rond de 15. Al de serveerders hier, da's allemaal eigen volk, de vrouw, broers, schoonzusters Vandaag zijn wij hier tot minstens 3 uur vannacht. 't Is te hopen dat ze een van deze dagen weer niet gaan binnenbreken zoals ze dat alle jaren doen als we tegen Zwarte Leeuw spelen. Verleden jaar hadden de vandalen hier twee brandblussers leeggespoten. Ik heb zelf ook 5 jaar meegespeeld met de ploeg en ben dus een -trouwe supporter. Maar van de thuismatchen zien wij niet veel. Op verplaatsing wel natuurlijk.•

tersclub, broodjes en warme worst. Het hoort er allemaal bij! Prachtig licht op het groene tapijt, uitstekend weer. De harmonie sproeide feestmuziek in de arena en interviewende reporters van ons maandblad trokken rond. Alle ingrediënten waren beslist aanwezig om er een feestelijk spektakel van te maken. Vol verwachting klopten de harten. Daar...! De helden deden hun intree onder de schijnwerpers terwijl het gejuich van beide clans weerklonk. Rond hen draaide heel het avondje. De happening! Een klein heertje, vergezeld van twee stevige uit de kluiten gewassen lijfwachten, het arbitraal trio, betraden zelfverzekerd de grote rechthoek, alsof zij de vedetten waren. De kleinste van de drie bleek dan nog de grote man te zijn en... hij deed het goed! Twee keer geel, éénmaal rood! Ja, hij kon er ook niet aan doen. De orde moest gehandhaafd blijven, hier was de kleine man de grote meneer. De sakkerse doelpunten wilden maar niet vallen, kon ook niet want het eerste halfuur vertikte de bal het ook maar één keer tussen de palen te belanden. Hoe de keepers ook schreeuwden en tierden, het ronde ding wilde van geen liefde weten en weigerde naar hen toe te komen. Dan maar eventjes een pauze inschakelen moet het heertje gedacht hebben. Misschien betert het wel en komen de bal en acteurs tot meer creatieve ideeën. Niets van! Hetzelfde gerommel! In het ijle wegtrappende verdedigers, hollende roodaanlopende

voorspelers. Plots! Een luid geschreeuw langs één zijde van het veld. Waar was de bal? Eén knikkend hoofd, twee grijpgrage armen die volledig in het luchtledige tastten en... 0-1 voor de Leeuwen! Uitgelaten vreugde, verslagenheid! Dat mocht niet en dat kon niet! Een vrijschop pletste pardoes tegen de geelzwarte dwarslat. Pech! Had zeker 1-1 kunnen zijn en... toch verdiend ook. Trouwens beide teams zouden tevreden geweest zijn. Eventjes een intermezzo. Bal tegen knie, borst, hand! penalty oordeelde de fluitenier maar dan tegen roodwit. Eén Leeuw vc6r het hok! Arme Johan! Recht in het vizier van de schutters. Wat moest hij doen? Algehele vertwijfeling maakte zich van hem meester maar als een hongerige tijger wierp hij zich wanhopig op het toegeschoten Ieder en zorgde ervoor dat het in wedstrijd bleef. Held voor één ogenblik! Zou het dan toch nog ... ? Een H.V.V.'er hing het hele gedoe de keel uit, vroeg om een rood formuliertje, kreeg het van het vriendelijke heertje, en... mocht ongehinderd het strijdtoneel verlaten. De laatste seconden verstreken! Trrrrrt! Uitbarsting van vreugde aan de staanplaatszijde, berusting en doffe ellende aan de tribunekant. Geen spectaculaire, wel een uiterst sportieve wedstrijd. Neen, mijnheer Blareau, die rode kaart had niet gemoeten, maar ja ... ! Beide supportersgroepen zakten af, nog wat grappen makend! Gezonde rivaliteit, niet op het scherp van de snee. Eén troost: volgende keer wint H.V.V. zeker... op Zwarte Leeuw! •

Marcl Van den

Piel Van Sas (toeschouwer aan toog): Ik kom hier om een pintje te drinken. En hetgeen we van hier zien, is meegenomen. Trouwens, buiten ziet ge nu ook niet zoveel want er is teveel volk.

Hoogstraten Zwarte Leeuw Aanvangsuur: 20.00 uur! Hadden die velen zich dan toch vergist? 'Zeg Mijnheer, wanneer begint die match eigenlijk?' 'Om 8 uur zeker!' 'En al op post?' 'Ja, anders zou er geen plaats meer zijn, hebben ze gezegd.' In dichte drommen kwamen ze de Thijsakker binnenvallen: de geelzwarte en de roodwitte supporters. De schok van het jaar moest en zou het worden en dat mocht niet gemist worden. De Leeuwen als medeleiders, Hoogstraten, de underdog, vechtend om uit de degradatiezone te geraken. Pikant detail: H.V.V. diende de bezoekers de enige nederlaag toe van het seizoen en dat in hun eigen Rij kevorsel. Die schandvlek moest uitgewist worden! Politie op Post om het verkeer in goede banen te leiden, om eventuele vandalen aan banden te leggen en tot betere inzichten te brengen. Een luidkeelsroepende jongeman, woonachtig in Rijkevorsel, die voor 20 fr. het Hoogstraatse clubblad aan de man probeerde te brengen, (hoe durft hij?!), vlugge ticketten-uitdelende-handen aan de kassa. 'Hoeveel zijn er al gepasseerd, heren?' 'Zeker 3000! Geen record hoor, dat dateert van enkele jaren geleden toen Tienen op bezoek kwam!' IJverige strookjesafscheurders, tombola-aanprijzende mensen van de suppor-

15


h@@2 wu

©®u

Al hetnieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten.

Wanneer u dit onder de ogen krijgt, is het alweer een kleine maand (met kleine letter) geledcn dat de Hoogstraatse lucht vol was met kinderstemmen en -liedjes waarin steevast om een centje gebedeld werd. Op onze nieuwejaarkeszoetetocht was Brit Engels (zie de foto) alleszins een van de meest opgemerkte deelnemertjes. Zelfs een ongelukje bij het skiën op dc skipiste van Deurne kon haar er niet van weerhouden om een duit in het zakje te ronselen! LI

Ook al in eindejaarsfeer was de goed gevulde Wachtzaal op tweede kerstdag, toen de fanfare St. Catharina er haar jaarlijkse kerstfeest organiseerde. Puik podium en gevulde avond waar heel wat zorg en tijd in was gestoken. Een luchthartige afwisseling van ernst en vooral lui,n, maar de meeste aandacht ging wellicht uit naar de kerst-evocatie die door kostu.'nering, belichting en vooral decor heel wat applaus oogste. Jos en Yvonne Lambrechts en Cyriel Oomen bleken de grote animatoren van het geheel en werden terecht in de bloemetjes gezet. El

Over (re)animatie weten ze dan weer alles bij het Rode Kruis, waar op 9 jailuali heel wat bloedgevers werden gehuldigd en de geslaagden van de helperscursus werden bekendgemaakt. Stan Jansen telt momenteel 119 en Marcel Van Weereld 111 bloedgiften. Het afgelopen jaar daagden er 24 nieuwe bloedgevers op bij een van de vier inzamelingen. In totaal waren er 555 giften. Zo'n 300 keer werd er een beroep gedaan op de uitleendienst, terwijl wekelijks bij allerlei manifestaties hulp werd verleend. Voor de hulpdienst en het ziekenvervoer blijkt men trouwens nog steeds helpende handen te kunnen gebruiken. Langs deze weg wil men tenslotte nogmaals het gemeentebestuur danken voor het toewijzen van nieuwe lokalen. De geslaagde cursisten helper (zie foto): Jan Braspenning, Jack Martens en Veronique Vervoort uit Meer; Alfons Claesens, Anne-Marie Coenraerds en Bea Van Ginkel uit Brecht; Chris en Nancy Donekers; Nadia De Bruyn en Gert Verheyen uit Malle; Jos Koyen uit Minderhout; Ria Mer-

Leus uit RijkL orscl; \'olanda Snieuldoie uit St. Lcnaarts; Altred Snieders uit Wuustwezcl; Elisa Vinckx uit Meerle en François Oostvogels en Maria Verbunt uit Hoogstraten. De nieuwe cursus is ondertussen alweer van start gegaan. El Menigeen zal nog levendige her inneringen hebben aan de eindejaarscainpagne van de rijkswacht. Ook de Hoogstraatse rijkswacht (in samen werking met de plaatselijke politie - waarvan we geen cijfers hebben) nam hieraan deel. In totaal werden er 148 ademtesten afgenomen, waarvan er 11 positief bleken te zijn. Dit is een iets gunstiger resultaat dan gewoonlijk. normaal zijn zowat 10% van de gevallen positief. Veel reacties van wege het publiek had men niet gekregen, zo wist de commandant ons te vertellen. LII Het blijkt een stevige tijd te zijn voor kippen, die er hun best voor doen om zo groot mogelijke eieren te produceren. Het exemplaar op de foto werd op 10 januari door de dochter des huizes geraapt in het kippenhok van onze hoofdredacteur Jef Schellekens. Lengteomtrek 21 cm, breedteomtrek 17 cm, hoogte 7,5 cm. Niet lang nadat onze fotograaf het sujet op de gevoelige plaat had vastgelegd, bleek

de broze schaal drie dooiers te bevatten. Zit dan maar eens met een ei. El Nog meer eieren, of beter wat eruit moet voortkomen, op de vogeltentoonstelling in de Pax. Daagden er in het weekend van 9 en 10januari allicht heel wat kijkiustige vogelliefhebbers op, de 16


maandag was voorbehouden voor de Hoogstraatse scholen. Vandaar dat wij met de klas 3 Vb van meester Luc Rombouts (lagere school Seminarie) onze eigenste jonge reporlertjes ter plekke hadden, die het volgende noteerden: - Wie is de inrichter van de'e tentoonstelling?

De Witte Merel richt dit in, en dat is voor de 34ste keer. - Waarom doen jullie dat? Om de mensen de vele vogels te laten kennen. - Hoeveel tentoonstellende leden en bezoekers waren er? Er zijn 72 tentoonstellende leden met vogels in 44 reeksen. In totaal zijn er 350 en 400 bezoekers geweest, en dan nog eens 500 kinderen. - Was er een prijskamp aan verbonden? Ja, de algemene kampioen heeft 93 punten. Het gaat om een sijs (frater). - Er is ook een tombola. Waarvoor dient het geld? Voor het aanschaffen van kweekvogels en de verzorging en het uithangen van nestkastjes in de natuur. El Overigens zullen heel wat ouders van een en ander al wel op de hoogte zijn, want bij de tombola waren er o.m. perkieten te winnen die dan trots naar huis gebracht werden! Bij de kampioenen noteerden we Paul van Mechelen (Klas A en B - zebravinken en Jap. Meeuw); Alfons Sommen (Klas B - zaadetende exoten) en Jos Wouters (Klas B - kruisingen met kanarie). El U heeft links of rechts op publiciteitsborden of in kranten al wel een en ander opgemerkt van de landelijke OCMW campagne. Het Hoogstraatse OCMW heeft beslist daar niet aan mee te werken. En wel om twee redenen, aldus de secretaris: 'Omdat we de affiches overdreven vonden, het OCMW doet in deze tijd heus veel meer dan alleen maar marginalen helpen; en omdat we nu eindelijk van de liefdadigheidsstempel af willen geraken, terwijl die campagne daar toch weer een beroep op doet. Wel werd het telefoonnummer vermeld, waar nog geen reacties op binnengekomen waren'. El Op parochiaal vlak roert er entwat. Op 4 februari zou er om 20 uur avonds een gespreksavond zijn waarbij Walter D 'Hauwe wat meer komt vertellen over het Geloofsboek. Later in het jaar zou er mogelijk een parochiedag ingericht worden, vooral naar ouders met jon ge kinderen toe. Een en ander wordt ingericht door een overlegorgaan dat een viertal keren jaarlijks de hoofden bij mekaar steekt. El KAV en KWB richten hun jaarlijkse hobbytentoonstelling in op 6 en 7 februari (resp. vanaf 14.30 en 10.00 uur) in de Pax. Op zaterdagavond kan er bovendien een kaartje gelegd worden. KWB richt op donderdag 18 februari een voorlichtingsavond in over het goedkoper behalen van een rijbewijs, en zal deelnemen aan de fusiekwis te Meerle op vrijdagavond 19 februari. KAV begint op woensdag 10 februari met Doe Mee Reeksen, vooral volwassenen die op een vlotte manier nog heel wat over levensnabije onderwerpen willen opsteken. El KVL V organiseert in februari haar Lourdesvergadering over 'Geloof voorleven in het gezin' (dinsdag 2 februari om 14.00 uur), een handwerkcursus (vanaf dinsdag 9 februari om 19.00 uur) en een naadcursus voor jongeren (karna val en kinderkleding op woensdag 24 februari en 2 maart). El St. Cecilia gaat op stap op 13 februari, want dan staan de Karnaval Uitstap en Bal op het jaarprogramma. Op 27 februari wordt er ook deelgenomen aan de fanfarefeesten van St. Catharina in de Veiling. El Waarmee we rond zijn voor deze maand.

Hebben we wat vergeten? Dan had u het ons moeten laten weten!!! • En inderdaad, op de 'deadline' valt een MILAC-brief in onze brievenbus. Van 6 tot 14 februari is het WEEK VAN DE SOLDAAT. Het hoogtepunt is op zondag 14 februari. Dan kon men in de Pax het glas heffen op onze dienstplichtigen, vanaf 14.00 uur, en het buikje rond eten vanaf 17.00 uur. Op zaterdag 6 en zondag 7 februari wordt het blad 'EXTRA RANTSOEN' verkocht aan de kerk. Er is ook nog een fototentoonstelling te zien in het uitstal-

raam van DOMS, Vrijheid 174, waarop soldaten en missiewerkers u toelachen. El Hebt u al een huisnummerl ijs! met alle familie- en voornamen van onze parochianen uit alle Hoogstraatse straten? Deze lijst is verkrijgbaar aan de prijs van 50fr. op hei adres: R. Van Delm, Kathelijnestraat 34 te Hoogstraten. Of... neem een abonnement op Gelmelwacht - u krijgt dan de huisnummerlijst cadeau. (Storting van 160 fr. op het nr. 000-0295951-04 van R. Van Delm te Hoogstraten). • (bis)

Vrijheid 213-2320 Hoogstraten - Tel.: 031/314.53.02

Dames: Kleedjes

.........................

vanaf

1500,-

Rokken en bloezen -20%,-70% Puli's

.......................................

-30%

KOOPJES - KOOPJES Heren: Pu1J's en vesten Kinderkleding

....................

-20%

vanOtot 16jr.

van - 30% tot 1/2 prijs Kwaliteitskleding voor heel het gezin aan gunstige prijzen! 17


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

IJ @ ti'iI fzJz] ®® o

________

In deze donkere maanden van het jaar zijn de Meerse verenigingsactiviteiten dun gezaaid. Natuurlijk zijn er de traditionele teerfeesten, maar voor de rest is het 'pinnekendun'. Gelukkig vinden heel wat Merenaars soelaas in het voetbal. Hoewel het met het eerste elftal van KFC Meer allesbehalve goed gaat. Het is vechten tegen de degradatie. Maar dat is voor de Meerse voetbalsupporter niet direct een punt. Winst of verlies, hij is present. Vooral bij de thuismatchen. Want de geelzwarte supporter komt niet alleen voor de wedstrijd. Het voetbal biedt hem tevens een ideale ontsnappingsroute uit de verstikkende landerigheid van de zondagmiddag. Het voetbal heeft op die manier een sociale functie die niet mag worden onderschat. U gelooft mij niet? Dan is hier voor u een zondagnamiddag uit het leven van de modale Meerse voetbalsupporter, die we voor de gemakkelijkheid Bonaventure zullen noemen, zodat niemand zich geviseerd kan voelen. El Bonaventure eet 's zondagsmiddags zijn buik goed vol. Vandaag houdt hij het bij drie stukken vlees, een emmerpatatten en een mand spruiten. Daarna legt hij zich voldaan te rusten op de zetel. Door een inwendige klok gewekt, wordt hij steeds juist op tijd wakker om het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter te kunnen horen terwijl hij zijn inkom betaalt. De kantine laat hij voorlopig links, of rechts, liggen. Forceren heeft geen zin, dat weet Bonaventure, hij kent zijn wereld. De kantine is voor straks, nu moet er gesupporterd worden langs de kant. In zijn geval betekent dat een aantal dingen tegelijk: kijken, commentaar geven, roepen, zwijgen, schelden, lachen en buurten met de vrienden. Zo 'n vijf minuten voor het einde van de eerste helft vat hij de algemene tocht naar de kantine aan. Na enig trek- en duwwerk bemachtigt hij een plaats aan de toog, waar hij in een tijdsbestek van zo 'n twintig minuten een pint of vier-vijf inslikt. Ondertussen is de tweede helft reeds begonnen. Met enige zelfoverwinning verlaat hij de kantine en plaatst zich opnieuw langs de lijn. De alcohol zorgt voor nog meer luidruchtigheid. Terwijl een Hollander in dure therapie gaat, schreeuwt Bonaventure zijn opgekropte frustraties van de voorbije week gratis van zich af. Op het einde van de tweede helft wordt de kantine voor de tweede keer bestormd en kan het echte hijswerk beginnen. Het resultaat van de match speelt daarbij weinig rol. Winnen of verliezen, daar smaakt een pint niet meer of minder om. Het wordt bepaald gezellig in de kantine. De spelers zijn inmiddels ook binnen gekomen. Ze zijn te herkennen aan hun natte haren, het 'föhnen' is hier immers nog niet doorgedrongen. Bonaventure orakelt ongevraaed zijn visie op de wedstrijd in het rond. De spelers kennen dat, dat is elke week hetzelfde. Ze mnompelen af en toe ja of nee en proberen zo vlug mogelijk van z 'n gezaag af te raken. Bonaven (ure merkt dat allemaal niet. Als hij uitgesproken is, keert hij voldaan en overtuigd van zijn gelijk terug naar zijn hoop in ban ge dagen. de toog. Ook het scheidsrechterstrio treedt nu binnen. Bonaventure werpt hen gewoontegetrouw een gemene blik toe terwijl hij luidop enkele kracht- en scheldwoorden formuleert. Daarna tracht hij hen zo straal moeIijk te

18

negeren. De sfeer bereikt nu z 'n hoogtepunt. Bonaventure grapt en grolt, trakteert en drinkt. Showtime, dames en heren. Zijn oogjes blinken, hij wordt dronken. Bij toeval valt zijn blik op z'n horloge en hij merkt dat het al te laat is voor Studio Sport. Dat kan hem niet veel schelen, als hij maar voor Sport weekend thuis is. Na nog een laatste, allerlaatste en allerallerlaatste pint begeeft hij zich met onzekere tred huiswaarts. Daar ploft hij in z'n zetel op het moment dat de begintune van Sportweekend weerklinkt. Tijdens de voetbalbeelden en -uitslagen kan hij z 'n loddero gen nog juist openhouden. Maar als de zaalsporten zich melden, valt hij onherroepelijk in slaap. Snurkend brengt hij de avond door, maar om zijn lippen speelt een glimlach. Bonaventure is een gelukkig man. El Net als

Nonkel Ney trouwens, want hij geeft samen met zijn Rhythm and Blues een groots opgezet fanbal op zaterdag 30januari in zaal Victoria. Iedereen die Nonkel Ney en z'n groep kent, weet dat bij zo'n gelegenheid sfeer en ambiance troef zijn, en dan zwijg ik nog over hun opzwepende en zeer dansbare muziek. Speciaal voor dit fanbal hebben Nonkel Ney en de zijnen een reeks verrassingselementen in hun show gebracht, wat ons tot volgende, onvermijdelijke conclusie brengt: voor iedereen met een 'rock 'n roll heart' is dit fanbal een must, zo simpel ligt dat. En nu we toch in het mnuziek wereldje zitten, volgt hier enig Mussenakkernieuws. Op zaterdag 20 februari bezoeken de Spanks de Mussenakker. Ze brengen garagerock van de bovenste plank, ook voor u. Zondag 28 februari wordt een hardcoredag. Sta gedivers en slamdancers kunnen dan hun ding doen op de muziek van Bad Influence en een nog nader te bepalen groep. Terloops gezegd, de Mussen bereiden al volop hun tweede Akkerpop voor. Ik heb zelfs de naam 'Del Fuegos' horen noemen. Een gerucht natuurlijk, vertel het dus nog niet verder. Op bijgevoegde foto ziet u hoede Mussenakker er tegen woordig aan de binnenkant uitziet. Ze werd genomen toen laatst de Fabulous Bluesbreakers 160 man naar binnen wiçten te lokken. --

/

Nee, dit is niet Bonaven (ure met andere voetbalfanaten in de kantine, maar enkele van de 160 Mussenakker-bezoekers die THE FABULOUS BLUESMA KERS meemaakten.

Daarnet sprak ik over gelukkige mensen. Daar moeten we ook de KWB-KAV-leden bijrekenen. Want zij organiseren dat het een lust is. Zo komt op zaterdag 6 februari om 14.00 uur een goochelaar-buikspreker-poppenkastspeler naar de parochiezaal van Meer om de kleinsten onder ons een leuke namiddag te bezorgen. Op vrijdag 19 februari neemt men deel aan de jaarlijkse kwisavond met de vijf KWB-afdelingen van de fusie. Een soort van 'Clash of the Titans' dus. Verder staan er ook autorijlessen met Vrije begeleiding op het programma: op 18 en 25 februari, en 3, 10, 17 en 24 maart in zaal Pax te Hoogstraten. Om nog even op KFC Meer terug te komen, het jeu gdbestuur organiseert vier kaartprijskampen rikken op de vrijdagen 22 januari, 12 februari, 26 februari en 11 maart telkens om 19.30 uur. Iedereen is welkom. Bonaventure zal er ook zijn. L Zo lijkt iedereen mo-

menteel wel gelukkig in Meer. Toch is dat niet zo. De bewoners van Ipenrooi bijvoorbeeld kijken sip. Zij hebben immers gehoord dat er in hun gehucht een nertsenkwekerij en slachterij zou komen. Dit omstreden plan is afkomstig van - raad eens - een Hollander. Dat ze daarmee in Ipenrooi niet blij zijn, valt te begrijpen als we de bezwaren eens op een rijtje zetten. De stank bijvoorbeeld die zo'n bedrijf afgeeft, is naar het schijnt niet te harden. Niet alleen omwille van de dieren zelf, maar ook door het voedsel dat ze krijgen. Dat bestaat namelijk uit organisch afval dat, vooral als niet alles opgegeten wordt, uiteraard enorm gaat rotten en stinken. Voorts zou het afvalwater rechtstreeks in de Witvenloop terechtkomen, wat een ramp zou zijn voor de landbouwers uit de omtrek die hun koeien van drinken voorzien uit die Witvenloop. Ook wijst men op het gevaar van ontsnapte dieren voor kinderen. Waarom komt een Hollander trouwens met zo'n bedrijf naar België? Daar moet iets achter zitten. Het zou erg nuttig zijn om de ware motieven te kennen, hoewel ze niet moeilijk te raden vallen. Uit protest hebben de bewoners van Ipenrooi een petitie overhandigd aan het stadsbestuur van Hoogstraten, in de hoop dat die dit project zal tegenhouden. De bal ligt nu in het kamp van onze bestuurders. Hopelijk laten zij hun gezond verstand eens werken. Misschicn dat volgcndc bcdcnking hen kan helpen: wanneer gaan wij eens ophouden met dieren te misbruiken voor iets totaal overbodigs als bijvoorbeeld nertsmantels? We zijn benieuwd welke beslissing het stadsbestuur in deze zaak zal nemen. Moeilijk kan die niet zijn. Of vergis ik mij?•


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos Matthé, P. Schrijversstraat 11 of per telefoon 314.71.96. Na een paar rustige en zwoele wintermaanden wordt februari weer wat drukker en wie weet misschien ook een heel stuk frisser. We zullen maar meteen starten met de aktiviteiten van de komende weken, want er is keus genoeg. Vrijdag 29 januari wordt in de de parochiezaal voor de derde keer dit seizoen een KWR.kaartavond ingericht. Rikkers en jokkers kunnen daar terecht vanaf 20.00u. L Nu de paarden rustig op stal mogen blijven, hebben dc baas/es de tijd ç,n samen eens tuçseri pot en pint naar het nieuwe seizoen uit te kijken. De Paarden vrienden zorgen voor die gelegenheid op hun jaarlijks bal in de parochiezaal op zaterdag 30 januari. E Diiis-

dag 2 lebruari om 13u30 komen de leden van de KVLV rond dc koffietafel bijeeii. Maar eer mn aan de koffie kan beginnen, wordt Iá de zaal nog een les verzorgd wiid het thema: 'Een goede lichaamshouding'. De Lourdesreizen worden ook verloot tijdens deze bijeenkomst. fl De Landelijke Gilde teert op vrijdag 5 februari in de parochiezaal. LI Zatcr-

dag 6 februari treedt in 't Slot de groep 'The Moonshades' op (meer uitleg hierover in de rubriek Fusieswing'. El De handwerkkursus

Mw/anne Pirej, roorzegsrer is Lid Ronibouts. Deze opvoeringen zijn zeker weer het bekijken waard. LI Karnaval. Ook dit jaar

van de KVL V loopt ook deze maand verder ni. op de maandagen 8, 22 en 29 februari. LI

zorgt de Fanfare ervoor dat de Wortelse karnavalstraditie met stijl wordt verdergezet. Tijdens het weekeinde van 19-20-21 februari is het al karnaval wat de klok slaat in Wortel. Het begint al op vrijdagavond 19 februari wanneer tijdens het prinsenbal het karnavalsgebeuren rustig ingezet wordt door de prins en zijn gevolg. Ook afvaardigingen uit andere karnavalvierende dorpen zullen tijdens deze avond aanwezig zijn. Zaterdagnamiddag 20 februari is het dan de beurt aan de Wortelse kinderen om hun karnaval te vieren. Disko Stomping Fats zorgt ervoor dat de kinderen kunnen hossen. Deze namiddag worden ook de jeugdprins en -prinses verkozen die de dag erna mee op de prinsenwagen door het dorp mogen rijden. Zondag 21 februari barst dan het grote karnavalseweld los. Na dc sleuteloverhandiging vertrekt de mooie karna-

De Bowlingcompetitie die al verschilende jaren loopt tussen de KWB, de Fanfare en 't Slot is ook dit seizoen weer in een beslissende fase getreden. Het Slot, jarenlang de toonaangevende ploeg, is dit jaar gewipt. De finale wordt dus in Breebos gespeeld tussen de Fanfare en de KWB. Supporters kunnen op vrijdag 12 februari de spelers komen aanmoedigen. 13 De Wortelse Toneelgroep is, na maanden repeteren, weer klaar om een nieuwe komedie voor het voetlicht te brengen. Zaterdag 13 en zondag 14 februari vanaf 20. OOu wordt het stuk; 'Klachten' van Coppens opgevoerd in een regie van Frans Snels. De akteurs zijn. Jan Brusselaers, Rik Braspenning, Benny Goetschalckx, Mies Willems, May Braspeniii,ig, Monique Segers, Griet &ons,

vaisstoet in dc Pastorijstraat voor ccii tocht doorheen het dorp. De toegang tot deze stoet is gratis maar onderweg worden er steunloten aangeboden om de stoet mee te bekostigen. Na de optocht start dan de grote karnavaisviering in de tent achter de parochiezaal. Deze viering loopt door tot in de late uurtjes. 1-1 Toeval of niet maar drie dagen later gaan ook de Wortelse karnavalsvierders weer bloedgeven in het Hoogstraatse Medisch Centrum, namelijk op woensdag 24 februari. El

De Wortelse KWB-ers zullen in Meerle op vrijdag 19 februari weer hun beste verstand in de strijd gooien. De KWB-fusiekwis is een

2 garage VAN RIEL ook autoverhuur, carwash en occasions

De Hoogstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon: 03/314.33.33

03-314.49.11

en vlani?

34

CA 03-314.55.04

altijd gezellige en spannende kwis tussen de Hoogstraatse K WB-afdelin gen en dit jaar wordt er in Meerle gek wist. De komende weken hoeft u zich niet te vervelen in Wortel!•


UîÎD@ U

iu1

ftn@u

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Weg met de vorstmaand! Leve de dooimaand! En denk eraan, in februari lengen de dagen reeds met 1.42 u.! Nieuw leven steekt sri/aan zijn voe/horens uit, het bloed begint te tintelen, maar we zijn er nog niet. El 'De Arkduif' wel! Hun kampioenen werden op waardige wijze gehuldigd in het lokaal en dit waren de 'melkers' met de beste 'piepers': Louis Schrijvers: algemeen kampioen van de 3 eerst getekenden bij de oude duiven op de Quiévrain-vluchten. Gino Geets: algemeen kampioen van de 3 eerst getekenden bij de jaarse duiven op Quiévrain. Gebroeders Peefers: kampioen van de eerst getekenden jonge duiven op Quiévrain. August Michiels: kampioen 2de + 3de eerst getekenden, oude duiven Noyon. August Michiels: 2de + 3de eerst getekenden, oude duiven, Noyon. Louis Verheyen: algemeen kampioen van de 3 eerst getekenden, jaarse duiven, Noyon. Jan Brosens: kampioen eerst getekenden, jonge duiven, Noyon. Louis Schrijvers: kampioen 2de + 3de eerst getekenden, jonge duiven, Noyon. Louis Schrijvers: Koningkampioen 1987 van Quiévrain en Noyon. Smans-Sprangers: algemeen kampioen 1987 uit St. Denis. En dat ze ze het volgend seizoen even goed mogen zien vliegen! El De Minderhoutse

juniores-voetballers, momenteel stevig aan de leiding in hun reeks, zagen ze toch ook wel eventjes vliegen. V66r de match werden zij met een gans nieuwplunje getooid, geschonken door D. V. V. -consulent Karel Jacobs. De wedstrijd tegen Wilden, 2de gerangschikt, mocht dan ook een topper genoemd worden.

r cia uit Meer die voor de sfeer zorgde en rechtstreeks uitzond van het parochiecentrum. Plannen van de restauratie van de St.Clemenskerk door architect Luc Fornoville hingen ter bezichtiging, ook prachtige foto's waarop het verval van de kerk, sieraden van het kerkbezit, o.a. reliekhouders, hostiedoosje, doosje voor het bewaren van de heilige olie enz.! Verder de klassieke dingen: kantwerk, schilderwerken, stickers, kaarten, bierviltjes, vogels, schoolfoto's, enz.! Ook een lino, speciaal gemaakt door de Minderhoutse kunstenaar Joz. Adams voor deze gelegenheid, werd te koop aangeboden. De voorbereiding voor volgend jaar kan reeds een aanvang nemen.

11 De K. L. J. -meisjes en -jongens zijn nu reeds volop bezig met de voorbereiding van hun jaarlijkse toneelavonden. Op zondag 21 februari en zondag 28 februari staan zij op de planken. De juiste titel van het stuk volgt nog, maar het zal zeker iets leutigs worden. El Feest viert ook weer de gilde! Dit ter gelegenheid van het inhalen als deken van Frans Meyers. Frans, afkomstig van Minderhout maar woonachtig in Hoogstraten, mocht het erelind van iste deken omgorden. Wat betekent dit eigenlijk? Wel je wordt deken in volgor-

de in Ii lina ilsLhap. De laatst bijgekoinene wordt iste deken, het jaar daarop 2de, vervolgens 3de, tenslotte 4de en dan... 'ouderman'! Dus al vele jonge 'oudermannen' bij de gilde, die momenteel op volle toeren draait en een periode van hoogconjunctuur tegemoet

gaat. L De jokprijskampen zitten ook in de lift. Op 6februari wordt een grote wedstrijd ingericht t. v. v. de Minderhoutse verenigingen en dit in het parochiecentrum. Inschrijven vanaf 19.30 uur en de eerste slagen vallen te 20.00 uur! De K. B. G. -fietsers jokken op za terdag 20 februari en de L. G. -voetballers verdelen de kaarten op zaterdag 27 februari. Verder organiseert de L.R. V. in de Blauwbossen een karnavalsindoor voor de ponyruitertjes en een indoor voor de grote ruiters op zondag 14 februari. Het 'teren' is ook nog niet afgelopen. M. V. V. vindt dat hei op vrijdag 12 februari tijd wordt om de beentjes eens onderde tafel te steken en 'De Arkduif' nodigt haar leden uit op zaterdag 13 februari om er eens flink in te vliegen. Op vrijdag 19 februari staan deK. W.B. 'ers weer paraat om hun kennis aan te scherpen in de K. W. B. -fusiek wis te Meerle. Vee/succes! L Zoals je merkt, leven genoeg in Minderhout! •

Een dubbeltje op zijn kant werd het voor de leiders en heel war toeschouwers waren blij met een gevleide 2-2 einduitslag. Mei de nieuwe plunjes naar de titel? Werken geblazen boys! 1:1 Dat deden alleszins de mensen van K.W.B. en K.A.V. met hun 13de hobbybeurs. Hoe zij dat in godsnaam elk jaar kunnen klaarspelen weet alleen Joost! In elk geval, het evenement behoudt zijn belangstelling en er was heel wat te aanschouwen. Een jokwedstrijd op zaterdagavond leidde het gebeuren in, een kleurzoekwedstrijd voor de jeugd met medewerking van D.V.V.-agent Karel Jacobs en dagbladhandel Ivo Rens, een D.V.V.wedstrijd i.v.m. het autosalon, Radio Valen20

k\\13-soorinter luns \lnssui leidt enkele genodigden rond op de hobby-tentoonstelling


Enkele wetenswaardigheden over de restauratie van de kerk

* BloemsierKunst I!1) ook kaarsen!

In de lente van 1988 zullen de restauratiewerken een aanvang nemen! De restauratie valt uiteen in 4 delen: Algemene restauratie van het kerkgebouw De aanbesteding werd toegewezen op 18 december 1984 aan de firma Borgrnans uit Vosselaar, voor de som van 22.837.604 fr. + 4.339.144 fr. B.T.W. Totaal voor de som van 27.176.748 fr.! Het staatsaandeel bedraagt 60%: 17.269.000 fr.; het gemeentelijk aandeel 20 07o: 5.435.349 fr., en het aandeel van de provincie ook 20%. Door het uitblijven van de restauratie is de schade intussen opgelopen (ongeveer 4 miljoen). Nauwkeurige afspraken werden hierover gemaakt met de aannemer.

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

)

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

De restauratie van het vast kerkmeubilair Een principiële belofte van betoelaging is verkregen. In 1987 werd dit aanbcstccd en toegewezen aan de firma Borgmans uit Vosselaar voor een som van 3.291.968 fr.! De staat neemt 60% voor zijn rekening, de provincie 20 0/ó en de gemeente ook 20% (658.393 fr.). Dit dossier heeft betrekking op altaren, gestoelte, biechtstoelen enz. De definitieve belofte van betoelaging moet echter nog verkregen worden. De vloerverwarming Een ontwerp werd gemaakt door een studiebureau en een vloerverwarming met warm water was voorzien. Kostenraming: 989.808 fr. Een principiële belofte van betoelaging is hiervoor verkregen. liet college geeft nu de voorkeur aan een verwarmirigssysteem met ktrische vloerpanelen, liet doier wordt daarom her zien. De restauratie van het orgel Dit wGrdt voorlopig niet uitgevoerd!

Iii 'Pension Drie' va/t K. Ii B. en k.l. V. en to/gen de jersoieii &(L/L'/t rtnL')l uin zorgden voor dii festijn: boven v. 1. n. r.: Tessa Van Boxel, Jej Geets, Karel Hendrickx, Jef Maes, Johan De Kock, Gerard De Backer, René Laurijssen, Willy Depauw, Johan Leysen. Onder t', i. n. r.: Anita Liekens, Jacqueline Van Den Heu vel, Lize Strijbos, A nn Jansen.

55U

'!

PEUGEOT

ELECTROHAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTR ICITEITSWER KEN

-

-

NOVY

0 w

VESPA

-

HONDA

-

SPARTA

-

BATAVUS

'uw fietsenvakman'

0 0.

>

-

MINERVA

de beste merken ruime keuze in kleuren en modellen vakkundig advies en herstellingen

1

m

T c 1

c

N

VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD

Groot Eyssel 11 2328 MEERLE Tel 03

[

fl1

Vrijheid 150 2320 HOOGSTRATEN Tel.: 03 / 314.51.86

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

1 fl1

c 0

-J

HOOGSTRATEN

N

w

fl1

0 -I

0 PEUGEOT

-

NOVY

-

MINERVA

-

VESPA

-

HONDA

-

SPARTA

-

BATAVUS

21


--A& 1 1

DIAMANT IN MINDERHOUT

'Als ik geluk van leven heb, ga ik volgend jaar met pensioen!' Op een van die winterse (?) stormavonden in januari klopten we aan voor een gezellige babbel achter de gloeiendhete kachel, bij Corneel Braspenning en Liza Van Luyt, het diamanten echtpaar uit het Minderhoutse Heerle 10. Ja, tien jaar geleden goud, nu diamant, ze konden het zelf nauwelijks geloven. De trouwdag zelf zit hen nog fris in het geheugen. Niet met een grote zwarte slee naar het gemeentehuis en de kerk om elkaar trouw te beloven in goede en kwade dagen, dat bestond in die tijd niet, wel met een echte onvervalste camionette waarmee varkens vervoerd werden. 's Morgens nog knorrende beesten in de wagen, daarna vlug enkele emmers water erover gekieperd, allicht nog enkele sprenkeltjes eau-de-Cologne in hoekjes en kantjes en klaar was Kees. Kees, zo genoemd in de volksmond, stond inderdaad klaar om zijn jonge kersverse bruid gemotoriseerd naar het altaar te brengen. 'En 't heeft goed gehouen, zulle', vervolledigt Liza.

Kees liet zijn eerste schreeuw in Mexico! Watte? Niet in Acapulco, Guadalajara, of San Antonio, maar wel in de Meerseidreef (grondgebied Meer), de weg links in (komende van Meerle) naast de watermolen van Aerts. In die tijd werd de streek daar zo genoemd, of dat nu nog zo is, wist Kees niet te vertellen. Daar stonden toen twee huizen en in één ervan aanschouwde hij het levenslicht op 27 april 1903. Hij kreeg er nog acht zusters bij waarvan er vier op prille leeftijd stierven. Toch kun je wel raden dat Kees als enig exemplaar van het sterke geslacht extra door het vrouwvolk gekoesterd werd. Binnen enkele maanden viert hij zijn 85ste verjaardag en in zijn achterhoofd begint hij er stilaan aan te denken om volgend jaar met pensioen te gaan. Alhoewel, stil zitten in de zetel, pantoffels aan, gazetje in de hand achter het stoofke, is ook weer niets voor deze kranige, uiterst fitte diamantair. 'Als hij in de zetel moet blijven zitten en als hij 's zondags geen toerke met de fiets kan maken, denk ik dat hij sebiet dood gaat', voegt Lisa ertussendoor. Liza heeft enige tijd geleden een zware ziekte doorgemaakt en is daar wel enigszins getekend uitgekomen; aan levensmoed ontbreekt het haar echter niet! Zij opende haar ogen in Jal (Meerle) op 24 mei 1908 en zal dus binnenkort de kaap van tachtig omzeilen. Ook zij spruit voort uit een gezin van negen. Hij 85, zij 80, willen of niet, ten huize Braspenning zal men moeten blijven vieren! 22

Vanuit Mexico vertrokken Kees' ouders naar 't Slikgat in Meerle en daar woonde hij tot op zijn trouwdag. Een stiel leren bestond in die tijd ook nauwelijks en daarom trok Kees maar de boer op als boerenknechtje en dit reeds op twaalfjarige leeftijd. 'Ik had zes jaar school gelopen, ik ging er verschrikkelijk nooi naartoe en dacht dat ik volleerd was. Nu moeten z'r 20 jaar heen en kennen ze nog niets.' In die beginperiode bedroeg het maandloon 5 fr. en bij zijn laatste boer liep dit dan toch op tot 300 fr. per maand. En dat was hard werken geblazen van 's morgens 5 u. tot 's avonds 8 u. en over ne zere rug moest je toen niet spreken! Dan onderhand maar voor mezelf beginnen, moet Kees gedacht hebben. Op 11 januari 1928 waagden zij de grote stap, het begin van een avontuur dat voorlopig al 60 jaar duurt, en het paar vestigde zich in Heerle om daar te gaan boeren op het bedrijf van de nonnekes van Mariaveld, vlak achter het klooster. Dit gebouw werd later aangekocht en gerenoveerd door de familie Augustijns-Desmedt. Het moet daar wel een uiterst vruchtbare bodem geweest zijn want acht paar blinkende kinderogen lieten zij de wereld inblikken, netjes verdeeld, 4 meisjes en 4 jongens die allemaal nog in leven zijn. Hun aantal kleinkinderen is ook netjes fiftyfifty verdeeld, 14 van elk soort en de achterkleinkinderen zijn opgelopen tot 21. Op die boerderij bleven ze tot in 1957 om dan hun intrek te gaan nemen in een nieuwbouw daar

waar ze nu nog wonen. Als gepensioneerde blijft hij de zusters trouw, tuiniert er, knapt klusjes op, werkt in het bos enz. Hedentendage zie je Kees nog altijd 's morgens vertrekken om de zusters te gaan helpen. Hobby's? Die hebben Kees en Liza eigenlijk nooit gehad. Acht kinderen groot brengen is ook geen peuleschil! Handboogschutter had hij misschien wel willen worden, maar... 'ik was daar gene goeie voor, want ik bleef gemakkelijk hangen!' Toch zetelde hij meer dan 40 jaar, samen met Bert Peeters, Jef Verschueren en Kees Raets in het Heikes kermiscomité. De kermis was altijd iets speciaals met heel lange dagen en uiterst korte nachten. Kaarten doen ze wel graag, niet samen met de gepensioneerden, maar wel 's zondags in de geburen bij Koyen, dat slaan ze zelden over. Fietsen doet Kees nog als ne vijftiger en daar geniet hij van, liever dan in een auto te zitten want dat heeft hem nooit aangetrokken. Vroeger, voor en tijdens de oorlog heeft hij zich wel intens bezig gehouden met de smokkelsport. Het ging gemakkelijk zo dicht bij de grens. Graan, boter, eieren, tabak, kalveren werden de grens overgesleurd vanuit Chaam en last met de douaniers heeft hij nooit ondervonden want die waren gemakkelijk om te kopen. Liza was er ook niet vies van en zij verstopte haar smokkelwaar daar waar alleen vrouwen dat kunnen. En stropen...! Wie stroopte er niet in die tijd? Je kunt het geloven of niet, op een dag schoot hij twee hazen met één schot. Geen jagerslatijn, echt gebeurd! Kees bemerkte twee hazen kort bij mekaar. Hij schoot er ene, nam hem mee en verkocht hem aan Louis Donckers van de Loenhoutsebaan voor 35 fr.! 's Anderendaags ging hij nog eens terugkijken naar de plaats waar hij hem de vorige dag opgeraapt had en tien meter verder vond hij de andere. Puur geluk waarschijnlijk! Bloed geven heeft Kees ook menig maal gedaan tot zijn 65 jaar. Nadien is hij er mee gestopt want dan was er telkens een doktersattest vereist en dat zinde hem niet zo erg. Ook heeft hij menig mens van 't Heike weggebracht met kar en paard naar de begraaf plaats in Minderhout-Dorp. Nu nog presteert hij het om de klokken te gaan luiden bij een sterfgeval in het gehucht. Wanneer heeft de viering nu eigenlijk plaats? Vrijdag 15 januari is de grote dag. In de kerk van Minderhout wordt er een dankmis opgedragen en daarna gaat het Meerlewaarts naar de feestzaal van Edw. v.d. Heyning waar ze in familiekring rond de tafel gaan zitten. Alles bijeen zijn ze dan met 91 waaronder nog twee zusters van Liza en ook twee zusters van Kees. Zeg, hoe hebben jullie mekaar eigenlijk leren kennen? Dat staat Liza nog fris in het geheugen en met tintelende oogjes doet ze het verhaal van twee geliefden die mekaar toch zo graag zagen: De iste keer dat hij vroeg om met mij mee te gaan! 'Dat moet je maar aan onze vader vragen, was mijn antwoord.' Ter gelegenheid van de 'komedie' in Meerle was het zover. 'Natuurlijk joeng,' klonk vaders antwoord, het wagentje begon te bollen, ze leefden lang en gelukkig en kregen vele kinderen! Proficiat en nog lang bij elkaar! •


GOUD IN MINDERHOUT

'Wel een beetje schrik voor die dag, maar toch kijken w'r echt naar uit.' Dit viel uit de mond van Louis van Mirlo en Julia Bastijns, die al jaar en dag op de Vooraard wonen waar zij heel hun leven geboerd hebben. Louis, geboren op 13 augustus 1911, is een Minderhoutenaar in hart en nieren, er geboren en getogen en er altijd blijven wonen. Op de hoek van de Minderhoutsestraat - Vooraard (waar vroeger Nand en Mieke Feyen woonden) leerde hij zijn woordjes frazelen terwijl het eerste bedje van zijn vrouw gespreid werd te Sint-Lenaarts. Nadien verhuisde de familie Bastijns naar Maxburg in Meer, 'verschrikkelijk aan de ene kant', en nog later naar Werkhoven. Als jong meisje verzeilde Julia echter al vlug in Minderhout om als meid te gaan werken in het gezin van Jan Schrijvers terwijl Louis bij Alfons Stoffels als knecht enkele franken bij elkaar ging scharrelen. Het is dan ook niet te verwonderen dat deze jongelui elkaar daar leerden kennen want die twee boerderijen bevinden zich nauwelijks honderd meter van mekaar. 'En daarbij reed ik nog elke dag de melktoer zodat we mekaar regelmatig zagen!' Tijdens hun jeugdjaren hebben ze hard moeten werken zoals dat eertijds op de meeste plaatsen het geval was. 'En wat was ons moeder blij dat ik 's avonds met 12 fr. naar huis kwam,' lacht Julia, 'want veel was er niet te verdienen, er was gewoon weinig geld onder de mensen en rollen liet men het zeker niet. De zwarte kous kent iedereen wel!' Nadien werkte Louis nog drie jaar in Alphen bij een boer. En dan kwam zo stilaan het moment waar ieder jongsmens naar verlangt! Op 19 januari 1938 waagden zij de grote stap! Even later werden ze geconfronteerd met de mobilisatie, Louis werd krijgsgevangen gemaakt en vertrok voor een extra verplichte vakantie naar het land van besnorde Adolf.' Vast en zeker niet de vrolijkste tijd voor het kersverse echtpaar! Na regen komt dan ook weer zonneschijn.

Louis kwam terug en zo rond 1945 vestigden zij zich op de boerderij waar ze nu nog wonen. Eerder woonde daar Julia's oudste zuster die met een broer van Louis gehuwd was, zij stierf reeds op 26-jarige ouderdom. Op die nieuwe hofstee moest er weer aardig voor de dag gekomen worden. Al de grond waarop ze boerden hebben ze met eigen handen vruchtbaar gemaakt. En als je weet wat heidegrond is, dan besef je onmiddellijk dat er hier veel zweet gevloeid en met God gesproken is. 'Maar ja, we wisten niet beter, hard werken, toch zijn we altijd goed kontent geweest, alhoewel het nu veel beter om te leven is.' Hun terugblik op de voorbijgevlogen jaren is er zeker een van milde tevredenheid. Louis bereikte dan zijn 64 jaar, stak zijn pijp nog eens extra vol, blies een grote ging op penrookwolk hemelwaarts en sioen! Zij dachten dat hun tijd gekomen was om het een beetje rustiger aan te gaan doen en ervan te profiteren op hun manier. Toch heeft Louis de grond niet helemaal de rug toegekeerd want tuinieren kan hij nog als cle beste. 'Groenten voor half Minderhout!' Kaarten was en is nu nog een favoriete bezigheid. 's Maandags thuis samen met Gust Voeten en Adriaan Cox, en donderdags in het Parochiecentrum met de gepensioneerden. Julia heeft de kaarten al lang opzijgelegd: "k Heb eerst veel kijves gekregen en dan hou j't niet lang uit, ik kan het niet zo goed maar onze Louis die kan kaarten!' Ze zijn daar mee begonnen in 1974 samen met Rikske Brosens, Stan Vermeiren en Gust Voeten. Dit kwartet veranderde weleens in de loop der jaren want Rik en Stan stierven, auderen kwamen en gingen ook. Van muziek heeft Louis ook altijd intens gehouden, geen passief luisteraar, wel een actief beoefenaar. 47 Jaar lang behoorde hij als spelend lid bij de Koninklijke Fanfare De Marckezonen en was gewoon niet weg te denken met zijn onafscheidelijke tuba. Een repetitie overslaan was ondenkbaar, goed of slecht weer, elke week moest een

noodzakelijke portie noten door de blaaspijp gestoten worden. Op 't laatst verdroeg zijn arm het niet meer en het muziekinstrument verhuisde naar de achtergrond. 'Spijtig, anders had ik nu nog zeker en vast meegedraaid!' Julia hield van dansen. 'We konden het wel niet zoveel beoefenen maar ik deed het verschrikkelijk graag. Teerfeesten van de fanfare waren fantastische dagen voor mij. Links dansen vond ik echt wel het einde. Nu is het al zeker twee jaar geleden dat we de benen nog eens uitgeslagen hebben.' Ja, benen die al 50 jaar huwelijksleven hebben moeten torsen, luisteren niet altijd zo graag meer, alhoewel de jubilarissen nog in een uitstekende gezondheid verkeren. Louis heeft nog een hart gelijk een echte sportman volgens de dokter. Vroeger hebben ze wel wat ziekte meegemaakt en de rug was dan wel het zwakke punt. Samen met hun twee kinderen, Jeanne en Gust, hun vier kleinkinderen en één achterkleinkind van acht maanden oud, de trots van de overgrootmoeder, gaan ze deze uitzonderlijke gebeurtenis vieren op zaterdag 23 januari. Een jaar geleden werd de parochiezaal al besteld en gans het gebuurte van den Aard, en dat zijn toch zo'n 60 gezinnen, worden 's avonds verwacht in de feestzaal waar menig slokje zal gedronken worden op de gezondheid van Louis en Julia. Gouden paar, gefeliciteerd en geniet nog vele jaren van je samenzijn!U

...

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

L&1

BOETRI • .

7inge1Ique OostrnaHesteenweg 98 - Rijkevorsel

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek. 23


Al het nieuws over MEERLE is welkom bij Cyriel Verboven, Strijbeekseweg 34 of telefonisch op 315.71.42.

(@ ffl1 U (sj, E d n (:@ 9 1 ~ H (:~) Op zaterdag 12 en zondag 13 december zagen we overal in Meerle onze brandweermannen in uitgangstenue door het dorp trekken. Ze waren niets aan het zoeken hoor! Ze deden hun jaarlijkse rondgang om kalenders te verkopen en zodoende hun 'kas' wat te spijzen! El OP de verkiezingsdag was er weer een heleboel papier te vinden rond het oudgemeentehuis. Schijnbaar plakte men niet stevig genoeg! 13 Kilo's en kilo's mosselen wer den er op zaterdag 19 december naar binnengewerkt. De KLJ hield een mosselfeest en had liefst een 400 inschrijvingen mogen optekenen. Brood of friet, mosselen, groot of klein, 't was een echt festijn. El Weer een stevige handdruk voor de mensen die aan de kerk de prachtige kerststal oprichtten. Vele kijklustigen, zelfs van ver buiten ons dorpje, kwamen foto's nemen en spraken hun bewondering uit. El In Meerle zag men ook weer zoveel kerstbomen met lichtjes (meestal wit) in de tuintjes. Sfeervolle verlichting noemt men dat! Kan er misschien ook nog een groen lampje bij? Zijn we van Meerle of zijn we het niet?! 13 Maand december, maand van gouden bruiloften! Op 26 december was het echtpaar J. Aerts-Bastijns aan de beurt. De geburen zorgden voor een mooi aangepaste om-

lijsting van dit gebeuren. Op 29december waren het de echtelin gen H. Verschueren-Peeters die konden feesten. Ook hier lieten de geburen deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan. Proficiat aan de gouden echtparen! LII Op 27 december zagen we de jeugd van Meerle weer druk aan het werk om oud papier op te halen. 13 In het voetballokaal van Meerle F. C. of liever in de zaal van café Bo,nbardon, werd traditioneel weer een kerstfeestje aangeboden door het jeugdvoetbalbestuur en dit aan preminiemen, miniemen en hun ouders. Groot attractienummer was natuurlijk het optreden van goochelaar Pasmans, bijgestaan door zijn charmante echtgenote. Wie deze man ooit al eens bezig zag, weet dat het lachen geblazen was, al was het dan alleen nog maar om zijn sappig ..4ntwerps accent. Een bomvolle zaal was het concrete bewijs dat de jeugdvoetbal erg in trek is in Meerle. Het moet voor het jeugdbestuur toch wel een stimulans zijn om zo voort te doen. E In het duivenlokaal werden er ook weer veel kampioenen gevierd. De duifjes zijn nu aan hun winterrust toe. Hun 'melkers' dromen nu reeds van de grote sucessen die ze in 1988 ongetwijfeld weer gaan behalen. Wij wensen dat hun dromen werkelijkheid mogen worden. El Op 4januari kwamen 9 Lustige Merels bijeen in een vergadering. Neen, de toneelbond is nog niet helemaal dood! De aanwezigen

gingen eenparig accoord om in oktobernovember nog eens op de planken te komen. In maart en mei worden nog voorbereidende vergaderingen gehouden. Moesten er in Meerle mensen zijn, oud ofjong, die graag lid zouden worden van de toneelbond, dan kunnen die rustig contact opnemen met een van 'De Lustige Merels' en dan komt alles in orde. Welkom ben je zeker! 2 We zijn nu weer goed en wel het nieuwe jaar begonnen. Gelegenheid om onze beste wensen te sturen aan al onze lezers en toekomstige lezers. El De maand januari is de maand van de teerfeesten. De Gilden, het voetbal enz. gaan weer lekker eten en een flinke pint drinken en natuurlijk zal de dansvloer ook weer flink te 'lijden hebben. Veel plezier is je alvast gegund! 13 De 'Boerenbond' is een driedaagse kaartavond begonnen. Op vrijdag 8 januari was de eerste confrontatie. Van welslagen gesproken! Liefst 12 speeltafels waren vol. Vele supporters en supporteressen vulden het gezellige kantientje in de Langstraat. Secretaris van dienst, de Luc, die August Snijders diende te vervangen, was op de hoogte van zijn taak. Winnaar van de eerste rit werd Jan Verschueren, die zeker de lekkere pralines mee naar huis genomen heeft. De troost prijs, een bosje bloemen, was voor Jan Jansen. Volgende speeldagen waren op vrijdag 15 en 22 januari voorzien!

gen zij Ier Post een 4-tal modelbrieven die zij overschrijven en versturen naar de verschillende adressen die ook meegedeeld worden (bij iedere brief is een nederlandse vertaling), Deze mensen schrijven hun brieven thuis en op het moment dat het hen best past.

let/ere briefschrijver is i'an harte welkom bij Mary Laureyssens, Hal 10 in Minderhout (lokale groep). Tel.: 03 /315. 76.02. Men hoeft geen lid te zijn van AMNESTY IN TER NATIONAL om mee te doen.

'

Brieven schrijven helpt! AMNESTY INTERNATIONAL is een wereldwijde organisatie die zich bekommert om mensen die vervolgd worden om hun politieke of godsdienstige overtuiging; die gevangen zitten, mishandeld en gefolterd worden omdat ze uitkomen voor hun mening, ook als die verschilt van de mening van diegenen die baas zijn in het land. Duizenden zijn er zo en zij verdwijnen vaak geruisloos in gevangenissen en kampen. Wij zouden daar weinig van horen moest AMNESTY INTERNATIONAL er niet zijn die deze mensen opspoort en alles in het werk stelt om hen Vrij te krijgen. Het belangrijkste dat Al. daarvoor doet en wat ieder van ons kan doen is brieven schrijven. Brieven naar de machthebbers, naar de pers, naar advokaten... altijd maar opnieuw opdat de wereld zou weten wat er gebeurt met de politieke gevangenen, waaronder ook vrouwen en kinderen die soms gefolterd worden opdat ze hun echtgenoten of vaders zouden verraden. Die brievenstroom heeft ook tot doel de overheid van het betreffende land onder druk te zetten om toch de gevangene vrij te laten of hem ten minste goed te behandelen. Helpt het? Moeilijk te zeggen want hIs er iemand vrijkomt zal de desbetreffende overheid niet zomaar toegeven dat AMNESTY INTERNATIONAL daar voor iets tussen zit. Maar uit getuigenissen van ex-gevangenen wéét men dat vrijlatingen en betere behandeling vaak te danken is aan de tussenkomst van Amnesty. Nu is ook hier een schrijfkern gestart. Voorlopig hebben zich al vijf mensen aangemeld om brieven te schrijven. Maandelijks ontvan24 -

-

-

In de kou? Isolatiematerialen

* Isover glaswol * Pol yurethaan platen * Geëxpandeerd P. S. (Isomo) * Kurkplaten en Houtwolcementplaten * Buisisolatie P

14 Herjgers Ih

Bouwspecialiteiten pvba

Industrieweg 7,2320 Hoogstraten, Tel. 031314 4755


2@gd ®

©

Zondag 20 december organiseerde de wandelvereniging Markdal in samenwerking met de dorpsraad, een wandeling te Meersel-Dreef. Er kwamen 78 wandelaars opdagen, een rekordaantal in 1987. Ook verschillende Dreveniers waren aanwezig. De tocht verliep via het wandelpad naast de Mark, Mexico en de gemeenteweg door de Meerse Bergen, naar de transportzone aan de El9 grensovergang. Jan Hendrickx, voorzitter van de dorpsraad, leider van de wandeling en zelf douanier, gaf ter plekke een uitleg over de werking van het douaneapparaat. Halverwege werd er even gerust in De Mosten, om een lekker kopje chocolademelk te drinken, verzorgd door Rit Hendrickx. Het weer liet de wandelaars niet

Nieuws voor GOED OP DREEF is welkom bij Toon Verleye, Dreef 97, tel. 315.71.86.

in de steek en rond half vijf, bereikten ze terug het klooster op de Dreef. Nog net op tijd om te rusten bij 'de Heren van Zichem'. Ei

Barbie My little pony MB Spellen GarfleId

En zo werd het Kerstmis, de Dreef lag er vredig bij, de feeërieke verlichting van het klooster, de kerststal en de kerstster zorgden mee voor een gezellige sfeer. Ei De kerstman

had voor Meersel-Dreef ook nog een verrassing in petto. De gemeenteraad keurde namelijk de riolerings- en herinrichtingswerken voor Meersel-Dreef goed. Weinig Dreveniers waren op de hoogte van dit agendapunt van de gemeenteraadsvergadering van 28 december. Ondergetekende was er echter bij. Volledigheidshalve schotel ik u hieronder de cijfers voor zoals ze voorkwamen in de persnota.

V. *

--

Wenskaarten nieuwe collectie Gespecialiseerd in kleine kadootjes voor verjaardagen Karnavalsartikelen KORTING met klantenkaart

aantal staat (60%)

gemeente (40%)

totale som

6 338 274 537 420 5 200 758 7 361 550

4 225 516 358 280 3 467 172 4 907 700

10 563 790 895 700 8 667 930 12 269 250

10671 060

7 114 040

17 785 100

Gelmelstraat 30-2320 Hoogstraten Tel. 0313147750

31 435 241 2 405 250

20 956 828 1 603 500

52 392 069 4 008 750

63 949 553 75 410 471

42 633 036 50 273 650

106 582 589 125 684 121

Bij het zien van deze cijfers duizel je wel even en dat was ook wat er gebeurde bij de oppositie. Daar vond men het duidelijk teveel. 'In andere dorpen ligt ook nog niet overal riolering', werd er links en rechts opgemerkt. De oppositie zou liever zien dat er in fases zou worden gewerkt. Maar de meerderheid stelde, dat de provincie zelf had voorgesteld om het dossier in zijn geheel te behandelen. Raadslid Jef Verheyen (KGB), een oudDrevenier, gaf daaromtrent een aannemelijke uiteenzetting die u in bepaalde kranten kon lezen. Goed, toen puntje bij paaltje kwam, werden de werken goedgekeurd door de meerderheid KGB en OCD, de oppositie onthield zich. Ze zeiden in hun verklaring echter wel niet tegen de werken te zijn. En zo was de kogel door de kerk. Een groot kerstcadeau voor Meersel-Dreef, maar als je weet dat het eerste plan reeds dateert van 1975, dan werd het volgens mij HOOG TIJD dat er iets ging gebeuren. Nu is het nog wachten op de uitvoering van de werken (hopelijk niet te lang). De Dreveniers zullen pas gerust zijn als de werken ook daadwerkelijk zijn gestart. De goedkeuring was echter toch al reden genoeg om na de vergadering het één en ander te vieren en ook reden genoeg om daags nadien de vlag buiten te hangen. Ei Vorig jaar

1. Strijbeekseweg 2. Klein Eyssel 3. Oude Tramweg

+ Nieuwe Dreef 4. Heieinde + Meersel 5. Dreef riolering + weg verlichting TOTAAL mcl. BTW

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk

afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Kom nu ons NIEUW Unimeubelboek 'Ambiance 88' GRATIS afhalen.

VAN BERGEN & Co.

lanceerde de gemeente het plan om in elk dorp een speelplein tje te installeren voor de kinderen. De dorpsraden werden daarvan op de hoogte gebracht en om advies gevraagd over de tno gelijke vestigingsplaatsen. Door de dorpsraad werd de St. -A nnastraat naar voor geschoven omdat er veel jonge kinderen wonen en omdat er weinig of geen verkeer is. Op het einde van de straal lag er een stukje braakliggend terrein dat zou kunnen dienen. Nadat ook de bewoners van de St.-Annastraat de koppen bij elkaar hadden gestoken en een tweede aanvraag indienden, keurde de gemeente het speelpleintje goed. In overleg met de bewoners zullen enkele speeltuigen worden aangekocht en geplaatst. Het braakliggend stukje werd ondertussen al netjes opgeruimd

25


door enkele gemeen tearbeiders. LI Op woens-

dag 6januari organiseerde de KVLV een kindernamiddag. De bestuursleden bakten pannekoeken voor de kinderen en hun moeders. Els Hendrickx zorgde voor een spel- en knutselnamiddag voor de allerkleinsten rond het thema 'Drie Koningen'. De oudere kinderen werden getrakteerd op een estafette spel en een kwis, verzorgd door de verantwoordelijken van de KVLV-jongeren, Lea Boeren en Diane de Bie. L En zo gaan we stil/etjes naar februari, de kinderen kijken weeral uit naar de Carnavalsvakantie. Ook bij de Carna valsvereniging van Ga/der - Strijbeek - MeerselDreef 'De Maerk,atten ' zitten ze niet stil. Op 11 nove,nber 1987, wapenstilstand, werd, tra ditioneel in carnavalsminnende streken, het carnavaisjaar geopend. Op deze dag werd door de raad van 'ii' prins carnaval gekozeil. Dit jaar werd voor de tweede maal Jos Moelands tot prins verkozen. En zo was de carnavalsirein wee,' ve,'trokken. De inwoners van Ga/der - Strijbeek - Meersel-Dreef mer ken daar pas iets van als de echte carnavalsfee?ste,z zijn aangebroken in februari. Maar ondertussen hebben de carnavalsverenigin gen al het één en ander afgevierd. Denken we maar aan het jaarlijks prins-geburenbal. Twee jaar geleden nog te Meersel-Dreef, dit jaar te Bavel. Dertien prinsen met hun raden en gevolg en vergezeld door hun hofblaaskapel, vierden uitbundig feest. Om het kwartier verscheen er een verse hofkapel ten tonele om het carnavaisjaar in te blazen. Ondertussen

.

.

'-.

Zaterdag 16 januari werden muzikant Christ Van Dun en echtgenote Toke Van Aert nog eens extra gefeliciteerd door Jozef Verboven, voorzitter van de fanfare Voor Eer en Deugd. De prachtige bloemen werden geschonken door het feestcomité van de dorpsgemeenschap van Meerse/-Dreef. spreken de desbetreffende prinsen de aan wezigen toe en brengen de gastheer een geschenk. Dat dat meestal een creatieve, lach-

MuLiGMQQr I'ulIr

wand- en vloertegels I'uIcI',r I"aII',r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

ulI'r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

MuUMQQr

biedt u betaalbare kwaliteit!

buiverwekkende bedoening is, moet ik u zeker niet vertellen. Al bij al een bont spektakel. Het gaat goed met de carnavalsvereniging. Dit jaar werden al de raadsleden met hun hofdames en de leden van de hofkapel de Bisams, in een nieuw pak gestoken. Jammer is alleen dat de raad van '11' niet meer uit elf leden bestaat. In alle hoeken en kanten van het Maerkrattenrijk is er gezocht, maar geen raadsleden meer te vinden. Als u zich geroepen voelt om jaarlijks een tijdje van pak te verwisselen om raadsheer te worden, geef dan maar een seintje aan één van de leden. Ik kan u verzekeren, het is een gezellige bedoening. Alhoewel de inwoners van Meersel-Dreef overwegend koeler tegen heel dat carnavalsgebeuren aankijken (uitzonderingen daar gelaten) was de carnavalssfeer ook daar te proeven. Op zondag 10 januari was de prins carnaval van Prinsen haege met zijn hofdame te gast bij Jack en Simone Bruygoms in café 'De Noordhoek'. De hofkapel de Oerletoeters zorgde voor een muzikale namiddag. Jack en Simone waren enkele jaren terug zelf nog actief in de carnavalsvereniging De Maerkratten als raadsheer en dame. Daarvoor kregen ze van de prins het 'Erekruis van Verdienste'. De muziekkapel blies opperbest en de sfeer was uitstekend, hoe kan het anders. Verschillende Dreefse carnavalsliefhebbers waren op post. El Nu nog even kijken

wat februari in petto heeft: - Voor de kaartliefhebbers organiseert de fanfare een reeks kaartavonden rikken. De eerste avond is inmiddels voorbij maar u kan nog terecht op vrijdag 29januari en op de vrijdagen 5 en 12 februari in café ,'t Jachthuis', aanvang wedstrijd 20.00 uur. De KLJ van Meersel-Dreef organiseert een spel- en fuifspektakel op 12 februari in de zaal bij de paters. De reden van dit spektakel is het overkomen van de KLJ-Brecht. 'KLJ Brecht is coming in town' om het met hun eigen woorden te zeggen. De uitwisseling zal beginnen om 20 uur. Dus KLJ-ers allemaal op post, laat die van Brecht maar eens zien hoe we te Meersel-Dreef spektakel kunnen maken, of niet soms? El Voor alle duidelijk-

26


heid vraagt de KLJ-leiding ook om de data van de volgende papierslagen te vermelden. Hier komen ze: elke 2de zaterdag van de maanden januari, april, full en oktober. Als het één en ander u nog niet duidelijk is (i. v. in. de papiersla gen dan toch) kun je telefonisch informatie krijgen bij Paul Kox tel.: 315 80 71 of bij Marc Van Don gen tel.: 315 82 49.

- Op zondag 14 februari trekt de carnavalsstoet over de Dreef. Deze stoet wordt georganiseerd door de carnavalsvereniging De Maerkratten. De stoet vertrekt om 14.00 uur op Stiijbeek 010 via de Markweg de Dreef te bereiken. Over de Dreef gaat ze dan naar Gatder waar ze aail de Leeuwerik wordt ontbonden, gevolgd door een prijsuitreiking. - Op maandag 22 februari organiseert d KVLV 2 activiteiten. In de namiddag om 13.30 uur een vergadering voor de 50-plussers met als thema: 'Leven met een zieke echtgenoot'. 's Avonds wordt er een kookles gegeven om 19.00 uur. De les draagt de titel 'Originele gerechten voor het week-end'. Voor iedereen die zijn huisgenoten eens lekker wil verwennen. - Op dinsdag 23 februari organiseert de KAV een algemene vergadering. - Het belooft een drukke week te worden want ook de E.K.-Moederbond organiseert een feestvergadering en wel op woensdag 24 februari. Gezien verschillende vrouwen in Meerset-Dreef bij alle drie de verenigingen zijn, zal men er, denk ik, niet veel thuis treffen in die week. - Op maandag 29 februari kunnen de vrouwen van de KVLV het tweede deel van de kookles 'Originele gerechten voor het weekend' volgen. Aanvang 19.00 uur.

Vorige maand kon u al lezen dat Christ Van Dun reeds 50-jaar lid is van de fanfare 'Voor Eer en Deugd' van Galder - Strijbeek Meersel-Dreef. Zaterdag 16januari werd dit t.g.v. de Ereledenavond van de fanfare nog eens dik in de verf gezet. De avond werd geopend met een huldiging door Piet Rijnaarts, voorzitter Jos Verboven en proost pater Gardiaan Teuns. Ieder op zijn manier gaf een beschrijving van Christ z'n gevuld leven, op zowel huiselijk als muzikaal gebied. De jubilaris en z'n vrouw Toke aanhoorden de levensverhalen en lofbetuigingen met een gelukzalige glimlach om de mond. Natuurlijk kwamen er bloemen en geschenken bij te pas. Later op de avond sprak ook wethouder Rops van de pgmeente Nieuw-Ginneken, namens de gemeente zijn felicitaties uit. De eerste muzieknoten werden gespeeld door blaaskapel St.-Rosalia uit Meer. V66r en déôr Christ kon je hier zeggen, want Christ zelf speelt mee in deze blaaskapel. Ze speelden een gevarieerd stukje muziek. Na St.-Rosalia verschenen de Bisams ten tonele, beter bekend als de hofkapel van de Carnavalsvereniging de Maerkratten. Maar ook de familie van Christ had een verrassing in petto. Met muzikale begeleiding zong de ganse familie op de wijze van 'In de stille kempen' een ode aan vader, schoonvader en grootvader Christ. Als je weet dat Christ en Toke maar liefst 14 kinderen hebben, dan geloof je wel dat het een HEEL zangkoor was. Vanwege de kinderen kreeg vader Christ een pentekening van hemzelf met z'n schuiftrombone, een beeld zoals we hem allemaal kennen. Maar het was nog niet gedaan met de verrassingen, na het inzetten van het Carnavalslied viel prins Carnaval Jos 1 en z'n gevolg met de deur in huis. De jubilaris wist niet wat hij zag. Prins Jos sprak een huldigingswoordje. Voor Christ z'n trouwe ja-

LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014/61.35.37

ren dienst in de fanfare en bij de Carnavalsvereniging, werd hem een medaille omgehangen. De Strawberry City Brassband van Minderhout verzorgde de muziek voor de rest van de avond. Er werd gespeeld, gedanst en gezongen, enkel nog onderbroken voor het verloten van een fiets. Deze werd gewonnen door Chris Rens uit Galder. Voor diegene die even wat rust zochten, was er nog de fotocollectie in de zaal. Daar kon je zien hoe Christ itt 1937 met korte broek zijn eerste muzikale stappen zette over de Dreef. De avond duurde nog tot in de vroege uurtjes. En zo lieten ze op Meersel-Dreef weer maar eens zien waarin het kleine groot kan zijn.

Bij ons 3troeven onder één dak Kwaliteit Service - Prijs -

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf voor herstellen van alle merken motorzagen met 20 JAAR ERVARING!

NU IN PROMOTIE STIHL038AVEQ Far,,, Boss

61 cm'. 2,95 kW 4 DIN PK), 7,8kg

STIHLO38AVSEQ

,

2 kW 45DIPK) 7,7 kg

DE PROFESSIONELE MOTORZAGEN 17.650 fr. STIHL 024 AVEQ WB 26.960fr. STIHLO38AVSEQFB Prijzen BTW inbegrepen! Tevens keuze uit 20 verschillende 9.990 fr. types motorzagen vanaf DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4-2322 Hoogstraten-Minderhout Tel. 0313144115

27


o~-

RIJDEN

IS PLEZANT*

•1IS

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.BA.

Garage

Geudens P.V.B.A.

Geboorten

Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogstraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER Garage

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60 1

iffiffl a ffiff GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84

garage VAN RIEL

11 St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33 28

NAULT°

Burgerlijke Stand

Streven naar perfektie

:

1 december: Valentijn-Benjamin, zoon van Eric Damman en Christiane Verbeeren, Doktor Gommersstraat 19, Meerle. 6 december: Tine, dochter van Eric Geerts en Agnes Van Looveren, St. Lenaartseweg 39a, Hoogstraten. 7 december: Katrien en Hanne, dochters van Ludo Geerts en Ingrid Adriaensen, Katelijnestraat 15, Hoogstraten. 7 december: Thijs, zoon van Paul Mertens en Annie Aerts, Buizeistraat 4, Hoogstraten. 9 december: Wim, zoon van Hendrik Boeren en Virginia van Opdorp, Heimeulenstraat 51, Meerle. 10 december: Marjan, dochter van Petrus Bom en Hubertine van Tilburg, Thijsakkerstraat 3, Hoogstraten. 11 december: Nick, zoon van Frans Leenaerts en Helena Mattheussen, John Lijsenstraat 46a, Meer. 11 december: Rogier, zoon van Petrus Berben en Christina Hermens, Chaamseweg 43, Meerle. 17 december: Christoph, zoon van Rudy Thielemans en Sonja Massez, Lod. de Konincklaan 359, Hoogstraten. 21 december: Evelien, dochter van Jozef Quirijnen en Linda Haest, Minderhoutdorp 48, Minderhout. 22 december: Niels, zoon van Jean-Pierre Venken en Diana Jacobs, Donkakker 4, Meer. 23 december: Tinne, dochter van August Michiels en Lilianne Lambregts, John Lijsenstraat 13b, Meer. 24 december: Frederiek, zoon van Hendrik Hindriks en Lijntje de Wit, Chaamseweg 38, Meerle. 24 december: Wendy, dochter van Adrianus Deicroix en Rita Vervoort, Maxburgdreef 55, Meer. 24 december: Dave, zoon van Franciscus Vriends en Karina Jacobs, Maxburgdreef 27, Meer. 26 december: Stephanie, dochter van Dirk Borremans en Chantal Hamers, Achtelsestraat 2, Hoogstraten. 30 december: Stephanie, dochter van Paul Van Laethem en Christina Van Weereld, Minderhoutsestraat 13, Hoogstraten. 30 december: Katrien, dochter van Joseph Aerts en Frieda Hapers, Gelmeistraat 39, Hoogstraten.

Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Pl, GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05


Huwelijken

BLOEMENSIERKUF'JST

5 december: Jozef Peeters, Moerstraat 29, Hoogstraten en Elisabeth Van Winckel, Luikstraat 87, Lokeren. Nieuw adres: Viooltjeslaan 3, leper. 11 december: Peter Hoet, Minderhoutdorp 28, Minderhout en Lieve Goos, Blauwbossen 4, Minderhout. 17 december: Johannes Zwart en Lily Sanders, Rietweg 4, Meerle.

CATrLEYA Paul en May Van Huffel-Van Dijck Leopoldstraat 60, 2330 Merksplas Tel. (014) 63.45.16.

EX CIus

Overlijdens 29 november: Georges Martens, 55 jaar, ongehuwd, wonende te Meerle, Meerledorp 23. 6 december: Pauline Aerts, oud 78 jaar, weduwe van Gustave Spannenburg, wonende te Hoogstraten, Gustaaf Segersstraat 22. 6 december: Dirk Geerts, oud 22 jaar, ongehuwd, wonende te Meerle, Kapelweg 8. 9 december: Joanna Janssen, oud 77 jaar, weduwe van Mertens Franciscus, wonende te Minderhout, Heerle 8. 19 december: Gerardina Bruijninkx, oud 68 jaar, echtgenote van Adrianus Hollenberg, wonende te Meerle, Klein Eyssel 7. 20 december: Joanna Miechielsen, oud 78 jaar, echtgenote van Aloïs Verhoeven, wonende te Wortel, Langenberg 54. 21 december: Regina Borremans, oud 74 jaar, echtgenote van Jaak Sprangers, wonende te Hoogstraten, Loenhoutseweg 66. 23 december: Marc De Paepe, oud 51 jaar, echtgenoot van Christiana De Schryver, wonende te Hoogstraten, Lindendreef 12. 27 december: Lodewijk Van Breda, 86 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloediaan 250. 29 december: Irma Bilcke, 79 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloediaan 250.

T;T LASER SHOW HOOGSTRATEN

'

e gese1

- jee0'3jer Ot' aken

'

S

-

Dagelijks verse bloemenaanvoer Thuisbezorging!zond. open tot 15.00 uur.

Bancontact

Service Ongevallen Woensdagnamiddag 16 dec. '87 botste aan de Lod. De Konincklaan, de auto van Angelina Van Hoeck, Lod. De Konincklaan 288 met de auto + aanhangwagen bestuurd door Jozef Peeters, Achteraard 30, Minderhout. Er was lichte schade. Eveneens op woensdagmiddag kwam het aan de Lod. De Konïncklaan tot een aanrijding tussen de auto's bestuurd door Marc Biddeloo, Turnhout en Dirk Leenders, John Lijsenstraat 46, Meer. Beide wagens liepen zware schade op. Aan de Gravin Elisabethiaan werd op donderdag 17 dec. 's morgens de 17-jarige bromfietser Luc Schalk, De Mosten 9, Meer, aangereden door de auto bestuurd door Paula Muësen, Gestelsestraat 21, Meer. Luc Schalk werd hierbij licht gekwetst. Eveneens op donderdag 17 dec. 's middags, botsten aan het kruispunt Looi en Bergenstraat te Meer, de auto's bestuurd door Walter Faes, Terbeeksestraat 19, Meer en Frans Lemaris uit Alphen en Riel. Er was zware schade. Vrijdagmorgen 18 dec. werd Louis Scheynen uit Turnhout zwaar gekwetst bij een ongeval, toen zijn auto botste met de auto bestuurd door Frans Verheyen uit Turnhout. Dit gebeurde aan de Langenberg te Wortel. Zaterdagmiddag 19 dec. botsten aan de Vrijheid de auto's bestuurd door Gustaaf Pluym uit Antwerpen en Huguette Baelemans , K. Boomstraat 53, Hoogstraten. Er was zware schade. Maandagnacht 21 dec. werden te Rijkevorsel aan het kruispunt Looiweg en Vinkenpad, vier auto's bij een aanrijding betrokken. De auto bestuurd door Guy Leemans uit Boechout raakte drie geparkeerde auto's. De auto's van Van Erck, Gemeentestraat 1, Minderhout, Ria Sprangers, Gammel 58, Rijkevorsel en Inge Janssens, Hoek 6, Rijkevorsel, werden zwaar beschadigd. Vrijdagvoormiddag 25 dec. botsten aan GammeI (Rijkevorsel) de auto's bestuurd door Alfons Lambrechts, Gammel 76, met deze bestuurd door Maggy Proba uit Antwerpen. De 23-jarige Maggy werd licht gekwetst.

Zaterdagnamiddag 27 dec. om 17.30u botste de auto bestuurd door Dirk Mertens, Grote Plaats 1, Wortel, in de Bavelstraat te Rijkevorsel, met een koe, eigendom van Karel Renders, Baveistraat 57, Rij kevorsel. Vrijdagnamiddag 4 jan. botsten aan de 's Boschstraat, de auto's bestuurd door Bernard Siebelink, Kerkveld 13, Wortel en Hendrika Sas uit Rotterdam. Er was zware schade. Vrijdagnamiddag kwam het tot een aanrijding tussen de auto's bestuurd door Maria Leuris, Zandstraat 9, Wortel en Corneel Boeren, Goorkensdreef 3, Minderhout. Dit gebeurde aan de Desmedtstraat te Minderhout. Er was lichte schade. Nog aan de Desmedtstraat botsten zaterdagvoormiddag 9 jan. de auto's bestuurd door Marcel Govaerts, K. Boomstraat 24 en Jan Hendrickx, 's Boschstraat 4, Hoogstraten. Hier was zware schade. Zondagnamiddag 10 jan. kwam de auto, bestuurd door Monique Jochums (26j), Gelmelstraat 4 in Hoogstraten, tegen een boom terecht aan de Brechtsebaan te Malle. De bestuurster kwam hierbij om het leven. Maandagnacht 11 jan. botsten aan het kruispunt Meerledorp en Kerkstraat, drie auto's. De bestuurders waren: Diane Sprangers, Meerledorp 27, Eliane Roeien, Heimeulenstraat 27, Meerle en Maria Stoop uit Hoevenen. De wagens werden zwaar beschadigd. Maandagvoormiddag 11jan. botste aan de Strijbeekseweg te Meerle de auto bestuurd door Jos Deckers, Meersel 9, met de auto bestuurd door Thérèse Ten Doeschate, Fazantlaan 4, Meerle. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Zaterdagnacht 16 jan. reed Debby Klaassen uit Breda met haar auto tegen de woning van Jaak Van Wesenbeek, John Lijsenstraat 1, Meer. Er was zware schade. Zelfde nacht reed Cornelia Pruissen, Thornstraat 5, Meerle met haar auto tegen de woning van Yvonne Van Looveren, Dorp 80, Meer. Er was lichte schade. Aan het kruispunt Gelmelstraat en Vrijheid werd op zondagnamiddag 17 jan. de fietser Marcel Willemse, Minderhoutsestraat, aangereden door de auto bestuurd door Aloïs Heuvelmans uit Mol. De fietser werd licht gekwetst.• 29


Fusieswing

0V]

Als 't op is, is de kermis uit! Soms zou men zich in drieën moeten kunnen kappen om op de voet te volgen wat er op de podia in de fusie gebeurt, en dat is een goed teken. Houwen zo! Op zondag 9 februari was de Meerse Mussenakker te klein voor The Fabulous Bluesbreakers uit Leuven. Mark Marshall en co. begonnen wel wat laat op de avond, maar overdonderden al heel gauw het publiek met een harde, rauwe set blues, rhythm 'n blues en soul. Muzikanten, niet vies van liters zweet, doch bij nader inzien, allen ook heren die hun instrument prima beheersen. Het feit dat het repertoire veelal uit covers van ouder materiaal bestond, kan aan deze vaststelling echter niets afdoen. Een liveklassegroep, zoveel is zeker. Andere koek op vrijdag 15januari in Cahier De Brouillon te l-loogstraten. Delta Music, oftewel Marc Schellekens en Gert Claes uit Mortsel, bracht een synthesizershow, kompleet met aangepaste belichting. De veelal rustige elektronische ritmes en klanken waren niet bepaald van aard om er hevig op te gaan huppelen, en hoorden in feite thuis in ruimtes waar het publiek op stoelen gezeten aandachtig moet luisteren. Een kalme avond dus, nog versterkt door de al té lange pauzes tussen de nummers in, en twee uitvoerders die onwennig op de planken stonden. Het publiek mocht die avond ook zelf een duit in het zakje doen, zodat men ter plaatse kon zien wat Eric Jochems en Greet Vermeiren (respektievelijk uit Minderhout en Hoogstraten) er op perkussie van bakten. Zij deden het niet slecht! Het was iets anders, deze Delta Music, maar toch bekroop ons het gevoel dat het niet bepaald een projekt is dat thuishoort in het gewone café-circuit. In datzelfde circuit voelen The Marvel Jacks uit Edegem zich thuis als vissen in water, en met name op zaterdag 16 januari stond een overvol Slot te Wortel al snel op zijn kop. Rock 'n roll dus, gebracht op verfrissende wijze, en apart klinkend door het gebruik van ondermeer acoustische piano en contrabas. Geen agressieve, muzikaal magere rockabilly, maar wél een stel klassieke covers met een ziel. Gelukkige gezichten alom achteraf, en we begrijpen heel goed waarom: The Marvel Jacks staan in hun sector op eenzame hoogten. 30

Februari '88 wordt prachtig! Op zondag 14 februari (vanaf 15 uur) komen de liefhebbers van goede new wave danig aan hun trekken in Cahier De Broulilon te Hoogstraten. THE ARCH uit Breendonk geeft dan één van zijn eerste live-optredens in het café. Ivan DC (zang/gitaar), C.U.V.G. (zang), Wim Dantzig (toetsen), Jerry (bas/zang), Jan Lambert (gitaar/zang) en Anne Lynn (gitaar/zang) zijn al een dik jaar aktief, zij het vooral om in de repetitieruimte hard aan een stel eigen nummers te werken. In mei '87 trokken ze de aandacht van de Belgische pers met de maxisingle 'As Quiet As', uitgebracht bij de firma Anything But Records (de stal van ondermeer The Neon Judgement, Aimless Device en Aroma Di Amore). De schijf verkocht goed in België, Duitsland en... Canada, en vooral het nummer 'Revenge Revival' werd in new wave-kringen een heuse hit. Hoewel de groep sinds de herfst van '87 sporadisch concerten geeft, werd het grootste gedeelte van de tijd toch weer in de studio doorgebracht, om er te werken aan de debuutelpee die in de lente van '88 moet uitkomen. Live is The Arch één en al kracht, men vervalt niet in droge, harde electro-ritmes, maar er wordt een kombinatie neergezet van stevig gitaarwerk, emotionele zang en gevarieerd 'drumwerk'. Op het podium gaat van de groep een 'dreiging' uit die de luisteraar pakt, en meteen wij St op hun dorp van afkomst; Breendonk. Hoed u voor een namiddag body music van de hovcnte plank!

T/JE -1 1?CH Zaterdag 20 februari is het kiezen geblazen. Het Slot te Wortel pakt dan uit met THE MOONSHADES uit Brussel, oftewel Flup 'K' (bas), Mike V. Hamn (gitaar/zang) en Benjamin 'Jack' Jannon (drums/percussie). De heren zijn al aktief sinds '84 (hun eerste optreden als voorprogramma van Los Lobos), en hebben sindsdien een opgemerkte live-karrière opgebouwd. Hun muzikale inspiratie ligt in de zestiger jaren, zonder dat ze daarbij in 'revival'-toestanden vervallen, en hun moderne geestesverwanten heten ondermeer The Dream Syndicate, Green On Red, The Pretenders en R.E.M. Concertbesprekingen van de groep waren alom te le-

zen in de Vlaams- en Franstalige pers, een demo van The Moonshades haalde verschillende programma's op RTBF en BRT. Sinds kort wil de groep uit het Brusselse milieu treden, en dus pakken ze meteen een avondje in de uiterste Noorderkempen mee. Livekwaliteit, en een aanrader voor liefhebbers van goeie gitaarrock. Eveneens gitaren troef op dezelfde twintigste februari, maar dan in De Mussenakker. Aldaar geven THE SPANKS acte de présence op een iets hoger en feller niveau dan de collega's van The Moonshades. The Spanks zijn vier jongelingen die tegenwoordig in één adem worden genoemd met groepen als The Paranoiacs en The Mudgang, om van The Slumbers maar te zwijgen. Nog méér nadruk op de sixties dus, met een gehalte positieve venijnigheid die je in dit landje zelden te horen krijgt. Als u het mij vraagt, het wordt die bewuste zaterdag moeilijk kiezen! De Britse popvloot doet Hoogstraten weer aan. Op zaterdag 27 februari vanaf 20 uur is de formatie FELT voor een éénmalig concert in België, meer bepaald in zaal Pax. Feit begon in 1979 te opereren vanuit Birmingham, en heeft sindsdien niet minder dan zes elpees uitgebracht. De groep is opgebouwd rond zanger/tekstschrijver/gitarist Jon Lawrence, een melancholisch ingestelde jongeling die in zijn liedjes veel met zichzelf en de wereld rondom hem bezig is. Op negen jaar tijd is het groepsgeluid geëvolueerd van een zeer breekbaar soort gitaarmuziek (te horen op het album 'Crumbling The Antiseptic Beauty' uit '81) naar melodieuze pop die zeer sterk doet denken aan wat Lloyd Cole voortbrengt. De plaat 'Forever Breaths The Lonely Word' uit '86 is daar een typisch voorbeeld van. De Belgische en Nederlandse pers sméét gewoon met superlatieven, doch verwees ook constant naar de heer Cole. Live is Feit nooit veel te horen geweest, maar toch wierpen zij zich van bij het begin op als de gedoodverfde favorieten van The FalI, voor wie zij regelmatig het voorprogramma mochten leveren. Alzo werd Felt een belangrijke groep uit de Britse subkultuur, en is het voor Lawrence nog steeds wachten op erkenning bij een breder publiek. De concerten verlopen rustig en intiem, er wordt gebruik gemaakt van zacht podiumlicht en met geprojekteerde sfeerdia's op de achtergrond levert men een bijkomende uitleg bij Lawrence's zieleroerselen. Een belangrijke groep, en de derde ineen traditie die met The Feelies en The Chilis in dezelfde zaal werd opgestart. Als voorprogramma treedt de Britse bard MOMUS op, een jongeling op gitaar die in Engeland hoge ogen skoort en nu al wordt vergeleken met een mannelijk versie van Suzanne Vega. Tickets voor dit concert zijn in voorverkoop te krijgen in Cahier De Brouillon te Hoogstraten, platenhandel Center te Turnhout en platenhandel Brabo te Antwerpen. Niet te missen, gewoon!

Tip Alle concertinformatie voor het maartnummer is tot 10 februari welkom bij Mark Sprangers, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten, of kan worden doorgebeld op tel.nr . 03/3 14 32 64. Steeds tot uw dienst! Mark Sprangers. Als de kat in februari in de zon :j ligt, moet zij in maart weder achter het vuur.


Ophaling oud papier

DE RUBRIEK DIE U SCHRIJFT

In het Infoblad van januari 88 kan men een eigenaardige hersenkronkel aantreffen. Op pagina 8 etaleert onze stad zich als uitgesproken 'milieubewust', getuige de foto van een tentoonstelling in Gent. Dit kan al enige verbazing wekken. Het wordt echter nog vreemder als men pagina 18 bekijkt, met de huisvuilkalender 1988. Hieruit blijkt dat de ophaling van oud papier in Meer en Wortel gebeurt 'sa-

men met gewoon huisvuil, verpakt in huisvuilzakken'. Het lijkt OflS Vrij dui-

Koop geen fruit uit Zuid-Afrika • Apartheid onderdrukt de zwarte meer-

delijk wat er met dit papier gebeurt. Blijkbaar is zelfs een serieuze papierafhaling een te grote inspanning VOOF onze stad. Volgens ons behoort het tot de verantwoordelijkheid van elk plaatselijke bestuur om een serieus beleid te voeren in verband met afvalstoffen. Zo zou men kunnen beginnen met het inrichten van afvalcon-

tainerparken in alle deelgemeentes (en niet alleen mensen doorsturen naar Beerse, infoblad, p.8). In een stad als Leuven bevinden zich over het totale grondgebied meer dan 10 van zulke parken, met een groot sukses. Daarnaast moet er een bewustmakingskampagne gevoerd worden naar de ganse bevolking toe. De kampanje in Leuven onder het motto 'afval is grondstof', is hiervan een bescheiden voorbeeld. Verder zijn nog talloze dingen mogelijk, zoals een systematisch gebruik van kringlooppapier in de administratie. Voor ons zijn deze voorstellen eigenlijk nog maar minimuumeisen op weg naar een ekologisch levende gemeenschap. Het is dan ook een (kleine) schande te noemen dat zelfs een ophaling van oud papier nog niet eens kan geregeld worden! Jan Mertens, namens AGALEV, HOOGSTRA TEN.

derheid in Zuid-Afrika.

• Handel met het buitenland houdt dit systeem overeind.

Tachtig-plussers bij mekaar

• Zuidafrikaans fruit kopen = steun verlenen aan de apartheid

• De zwarte bevolking vraagt ons, ekonomische maatregelen te treffen. Wordt ze daar dan zelf niet de dupe van? Bisschop

Desmond Tutu: 'We hebben al zoveel te lijden nu, dui we dat eveniuele extra 11/den graag op de koop toe nemen. Het is beter te lijden met uitzicht op een oplossing dan te lijden zonder enig perspeklief.' • We kunnen het apartheidsfruit in België best missen. Niemand zal daar enige schade van ondervinden. Er zijn voldoende andere produkten op de markt.

• Als konsument maakt u een bewuste keuze. Koop dus geen fruit uit ZuidAmerika. Pluk geen vruchten van apartheid, als daar zijn: OUTSPAN appelsienen, CAPE appels, peren, pruimen, perziken, nektarines, abrikozen, CAPRICE meloenen, avocado's, mango's, ODDA - GOLDLAND appelsienen. De Hoogstraatse verenigingen kiezen voortaan bewust in de Hoogstraatse winkels:

KWB- Wortel K WB-Hoogstraten Centrum K VL V-Hoogstraten KA V-Hoogstraten KA V- Wortel KA V-Minderhout KSJ-Minderhout KLJ- Wortel Rond voor grote en jonge gezinnen- Word

De Iloogsiraatse A13G

liet prijzen5 waardige initiw ie! oom de (acliIIg-plusser5, die

10w

BYOUTERIE

"Jou" * ,

f \

Ligt de wind in februari stil,

17011

altijd nog even goed te been zijn en daardoor heel wat gewone dorpsactiviteiten moeten tnissen, te trakteren op een namiddagje in de Pax. Op 15 decemnberjl. werden 53 Hoogstratenaars zo samengebracht. Nadat eenieder welkom was geheten, sprak de deken een kort geestelijk woord. Vervolgens voerden enkele leden van KBG een toneeltje op (Zeg kwezelken ... ). Vervolgens was er een gezellige koffiemnaaltijd en verzorgde het zangkoor nog enkele kerstliederen. Oudste aanwezige was de 92-jarige Jos Wens. Dat dit alles zeer gesmaakt werd door de aanwezigen, bleek wel het duidelijkst uit de welgemeende en verwachtingsvolle 'tot volgend jaar' die bij het afscheid weerklonk!

exclusieve keuze * groot assortiment in fantasiejuwelen riemen, handtassen

Open: weekdagen: 9.30-18.30 u. zondag: 10.30-12.30 u. Maandagvoormiddag gesloten

Vrijheid 66 Tel. (03) 3147253

2320 Hoogstraten België 31


OOQSO2O 5

KOPJE VAN DE MAAND IP

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Waar naartoe met ons afval? Dit vuil maar problematisch onderwerp wordt binnenkort behandeld in een TENTOONSTELLING in de raadskelder van het stadhuis. In woord en beeld krijgt u er uitleg over: soorten afval, ophaling en verwerking van huishoudelijk afval. Nuttige informatie voor elkeen maar vooral voor onze beleidsmensen. De tentoonstelling kan gratis bezocht worden VAN 1 TOT 12 FEBRUARI, van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 16.30 uur, uitgezonderd de woensdagnamiddag.

Rechtzetting Ik nam met verbazing kennis van de passages over mijn werkzaamheden bij de R.V.A. die in de Hoogstraatse Maand van december 1987 werden gepubliceerd. Dit is tegen mijn wil geschied en deze verklaringen stroken niet met de werkelijkheid. Raf Jansen

Bij de FRAMSPORT-advertentie vindt u de jonge winnaar van onze vorige editie. Hij maakt deel uit van de preminiemen van VNA Wortel. Ons tweede kopje is deel van een lichaam dat op haar beurt deel uitmaakt van een fanfare, vermoed ik. De foto lijkt genomen op hĂŠt Spijker maar aan verdere gegevens ontbreekt het mij. Wil de persoon met omrand hoofd ons schrijven v65r 10 februari. Dan wordt ee 500 Fr FRAMSPORT voor haar. Ons adres is: Loenhoutseweg 34 te 2320 Hoogstralen.

Nota: Deze 'wedstrijd' gaat als volgt in zijn werk. De archivaris van De Hoogstraatse Maand stelt een aantal groepsfoto's ter beschikking van de opsteller van deze rubriek. Deze persoon, totaal maagdelijk in zijn kennis van de Hoogstraatse samenleving, kiest op goed geluk iemand uit.

Zoekertj es TE KOOP: Een jonge Mechelse herder, 6 maanden oud, reu. Venneweg 2, Meer, tel. (03) 315.90.40. Te koop aangeboden: Een C-pony, een palomino stokmaat 1,37m; 10 jaar en drachtig. 100% Betrouwbaar. Tel.: 0031-76.612.000, mevr. De Backer, Strijbeekseweg 7 B, 4856 AA Strijbeek, Nederland. Te huur of te koop:

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN motors - bromfietsen - fietsen

2 DAF-trekkers FT DKS 2805 bjr. '77 en '79 met kippomp. 1 RENAULT-trekker R 310 T bjr. nov. '84 1 OVA-kipoplegger 40 m 3 2 assen bjr. '77 aluminium vergunning beschikbaar bij verhuring. Tel. 03/313.91.34. ,

ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25- 2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77 32

- Als er met Lichtmis (2 februari) de zon door de boomgaard schijnt, zal het een goed appeljaar zijn.


0 (C

Onze grote wedstrijd Verleden maand, eind '87 dus, verscheen er van De Hoogstraatse Maand een extra nummer. Dit nummer werd huis aan huis bedeeld wat betekent dat naast u, trouwe lezer, ook het gewone volk in aanraking kwam met De Hoogstraatse Maand. Daarin verscheen een wedstrijd met een aanlokkelijk hoopje geld, 5000 Belgische Franken welgeteld. De vragen zaten vol strikken en valkuilen maar de meesten hebben zich daar moedig doorheen gesleept. Op de volgende vragen luidde onze raamoplossing als volgt: Hoeveel foto's bevatten 3 of minder koppen? Is 45. Hoeveel advertenties bevatten een telefoonnummer dat deelbaar is door 3? Is 20. Het gewicht van het hoopje geld? Is 82,38 gram. De winnaar is degene die bij de 3 vragen het minst afwijkt (in procenten) van de 'raamoplossing'. En dat is in dit geval, tatatatatatertetei... Heidi Bekaert, Donkakker 79 te

2321 Meer met een gesommeerde afwijking van 27% (te weten 20 07贸 op vraag 1; 5% op vraag 2 en 2% op vraag 3).

HALVE EEUW GELEDEN

Januari 1938 Ontvangst van filmacteur op het gemeentehuis Zaterdagavond werd de jonge heer Marcel Krols, Alias Merijntje Gijzen, op het stadhuis ontvangen. Voor vele belangstellenden ontving de Heer Burgemeester Marcel Krols op enkele hartelijke woorden hem aanmanend te blijven zoals hij is, eenvoudig, levendig, en jeugdig. Als geschenk der gemeente overhandigde hij hem dan 2 prachtige prentenboeken. Vervolgens kwamen nog andere sprekers aan het woord, waaronder een afgevaardigde van United Artists Association van Brussel, welke vol lof sprak over den jongen filmspeler en de hoop uitdrukte hem later in nog meerdere filmen op het witte doek te zien verschijnen. Velen hebben voor een paar jaar de voortreffelijke voorstelling van Merijntje Gijzen door de Rederijkerskamer 'Het Eglantierken' bijgewoond. Het publiek was eensgezind om het spel van den knaap die de titelrol vertolkte, te loven. Merijntje had het hart van toehoorders en toehoorsters door zijn kunstig spel gewonnen. En toen de Nederlandse filmproducent Barnstijn besloot het veelgelezen boek van A.M. de Jong te verfilmen, werd onze jonge Hoogstraatsche tooneelspeler uitgekozen om de avonturen van Merijntje Gijzen op het witte doek te doen herleven. In de geschiedenis van Hoogstraten is Zaterdag 22 Januari dan ook een historische dag. Een jongen film-

Zij wordt op de voet gevolgd door Peter Vermeiren, Hoogeind 64 te Meer met 28 07o (2% + 25% + 1%) en door Diederik Christianen met 32% (31% + 0% + 1%). Deze laatste 2 krijgen nog een kleine troostprijs. Pech voor de overige deelnemers. .

speler, uit den schoot van de rederijkerskamer 'Het Eglantierken' komende, wordt door de ambtenaar en het college ontvangen, het is een feit dat opgeteek end zal worden en een datum, die niet vergeten zal worden..

Begankenis in Achtel Den 17 Januari wordt in de aloude kapel van Achtel de feestdag van den H. Antonius ambt zeer plechtig gevierd. Te dier gelegenheid stroomen ook van alle kanten talrijke bedevaarders naar de kapel van Achtel toe. Dit jaar zal de toeloop nog grooter zijn daar er zooveel stallen zijn besmet. 's Morgens tegen half zeven wordt de eerste H.Mis in de kapel gezongen. De tweede H.Mis wordt te 8 uur gelezen en de plechtige Hoogmis, waaronder sermoon, begint te 10 uren. Na al de missen kunnen de bedevaarders de relikwie van den H. Antonius vereeren. Rond een slechte film Verleden week werd dus een uiterst slechte film afgerold te Hoogstraten. Iedereen weet dat we doelen op 'Mayerling'. En nu beleven we het droevige feit dat, alhoewel onze geestelijke overheid dien film ten zeerste afgeraden heeft en er zelfs met nadruk op wees dat het op straf van zonde verboden was er naar te gaan zien, toch enkele katholieke menschen en menschen die zich katholiek noemen, die filmvertooning bijwoonden! Waar blijft dan hunne katholieke eer en fierheid? (Bron: Gazet van Hoogstraten.)

Onze beste kers ten nieuw/aars wensen!

JAN STOFFELS Heimeulenstraat

20- 2328 Meerie - Telefoon 03/315.70.16. 33


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in

MEER LE

Op stap in..... VRIJDAG 29 JANUARI Wortel: KWB-kaartavond in de parochiezaal. ZATERDAG 30 JANUARI

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

`t Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten. Café

Schuttershof

schietstand - biljarts M eerleseweg MEER Café

Brouwershuis bijart - darts Van Aertselaerplein 16 HOOGSTRATEN Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER

Telefoon 03/315.74.29. Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN. CAFE DE NIEUWE BUITEN

Minderhout: JOKPRIJSKAMP van de

WILLY GORRENS-VERVOORT

34

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

Arkduif. Wortel: Jaarlijks BAL van de Faardenvrienden in de parochiezaal. Meer: Optreden van NONKEL NEY en RHYTM' AND BLUESBAND in de zaal Victoria.

gesloten: maandag en donderdag.

ZONDAG 31 JANUARI Minderhout: INDOOR-wedstrijden in de Blauwbossen.

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

DINSDAG 2 FEBRUARI Hoogstraten: LOURDESVERGADERING met voordracht 'Geloof voor leven in het gezin' om 14.00 uur in de Pax. Een Organisatie van de KVLV Wortel: KVLV-koffietafel met les en verloting van de Lourdesreizen in de parochiezaal. DONDERDAG 4 FEBRUARI Hoogstraten: GESPREKSAVOND over het Geloofsboek met Walter D'Hauwe, om 20.00 uur in de Pax. VRIJDAG 5 FEBRUARI Wortel: TEERFEEST van de Landelijke Gilde in de parochiezaal. ZATERDAG 6 FEBRUARI Minderhout: JOKPRLJSKAMP t.v.v. alle Minderhoutse verenigingen in de parochiezaal. Inschrijven vanaf 19.30 uur. Hoogstraten: HOBBYTENTOONSTELLING van de KAV en de KWB in de Pax van 14.30 tot 20.00 uur. Vanaf 19.00 uur inschrijven voor de kaartavond (slagen halen). Wortel: THE MOONSHADES in het Slot. Meer: Optreden van GOOCHELAARBUIKSPREKER, op uitnodiging van KWBKAV, om 14.00 uur in de parochiezaal. ZONDAG 7 FEBRUARI Hoogstraten: HOBBYTENTOONSTELLING van de KAV en de KWB in de Fax van 10.00 tot 19.00 uur, met trekking van de tombola. DONDERDAG 11 FEBRUARI

Hoogstraten: VOORDRACHT MET DIA'S over 'De aardbei in de kunst' door Jan Aerts in de Tuinbouwschool te 20.00 uur. Een organisatie van het Davidsfonds. Toegang: 50 fr. (drankje inbegrepen). VRIJDAG 12 FEBRUARI Minderhout: TEERFEEST van Minderhout V.V. Meersel-Dreef: SPEL EN FUIF van de KLJ ter gelegenheid van het bezoek van KLJBrecht om 20.00 uur bij de Paters.

Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

Langenberg 14 -2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Café - discobar

ZATERDAG 13 FEBRUARI Minderhout: TEERFEEST van de Arkduif. Hoogstraten: ST. CECILIA gaat op stap ter gelegenheid van karnaval en houdt 's avonds BAL in eigen lokaal.

MEER FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA "De Grens"

Café uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel. vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle.

Wortel: TONEEL met het stuk 'KLACHTEN' door de Toneelgroep Wortel, om 20.00 uur in de parochiezaal. Hoogstraten: THE MARCKRI VER JAZZBAND speelt vanaf 21.00 uur in de Tuinbouwschool, Gr. Elisabethiaan. ZONDAG 14 FEBRUARI Hoogstraten: THE ARCH in Cahier de Brouillon. Wortel: Opvoering van het stuk 'KLACHTEN' door toneelgroep Wortel om 20.00 uur in de parochiezaal. Meersel-Dreef: KARNAVALSSTOET van de Maerkratten. Start om 14.00 uur op Stijbeek, dan via Markweg naar Dreef en Galder. Hoogstraten: MILAC-DAG in de Fax. Gelegenheid tot konsumeren vanaf 14.00 uur en tot souperen en konsumeren vanaf 17.00 uur. Minderhout: Karnaval-INDOOR voor de ponyruiters en INDOOR voor de grote ruiters op de Blauwbossen.


Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF Café

ZATERDAG 27 FEBRUARI Hoogstraten: FELT in de Fax. Minderhout: KAARTPRIJSKAMP van de L .G . -voetballers in de parochiezaal. Hoogstraten: FANFARE-FEESTEN in de Veiling. ZONDAG 28 FEBRUARI Hoogstraten: TOERISTISCHE-IDEEËNNAMIDDAG over Frankrijk in de zaal Pax te 14.00 uur, ingericht door de Vakantiegenoegens Hoogstraten Rij kevorsel. Minderhout: TONEEL van de KLJ in de parochiezaal. Meer: BAD INFLUENCE (hardcore) in de Mussenakker (14.00 uur).

nrRi'ir HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogsiraten

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

Hoogeind - MEER weekend gesloten. FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, M EERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. DONDERDAG 18 FEBRUARI Hoogstraten: INFO-avond over het goedkoop behalen van het rijbewijs, ingericht door KWB in de Pax. VRIJDAG 19 FEBRUARI Meerle: FUSIE-KWIS met alle KWB-ploegen van de gemeente. Wortel: PRINSENBAL als inzet van de karnavalsfeesten. ZATERDAG 20 FEBRUARI Wortel: KINDERKARNAVAL met disko Stomping Fats en verkiezing van de jeugdprins en -princes, 's namiddags in de parochiezaal. Minderhout: KAARTPRIJSKAMP van de KBG-fietsers in de parochiezaal. Meer: Optreden van Spanks in de Mussenakker. ZONDAG 21 FEBRUARI Wortel: KARNAVALSVIERING met STOET doorheen het dorp en BAL in de tent aan de parochiezaal. Minderhout: TONEEL van de KLJ in de parochiezaal. DINSDAG 23 FEBRUARI Hoogstraten: Open INFO-vergadering over liet gemeentelijk beleid inzake Ontwikkeling in de 3e Wereld. Sprekers: Wim Van Boxelaer (van het Nationaal Centrum voor Ontvikkelingssamenwerking dat de 11-11-11 aktie organiseert) en een lid van de Derde Wereldraad van Zoersel. Om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. WOENSDAG 24 FEBRUARI Hoogstraten: NAADCURSUS VOOR JONGEREN (karnaval en leuke kinderkleding) van de KVLV in de Pax om 19.00 uur. BLOEDINZAMELING in het Medisch Centrurn aan de Gr. Elisabethlaan.

De aardbei in de kunst In het kader van 'Hoe ervaar ik kunst?' houdt Jan Aerts een interessante voordracht met dia's over 'De aardbei in de kunst'. Reeds vele jaren is hij op zoek in gans Europa naar de symboliek van de aardbei in de kunst. Vele reizen heeft hij ondernomen en talrijke grote musea, kerken en kloosters bezocht. Zo kreeg Jan Aerts geleidelijk honderden dia's bij elkaar van vele grote kunstwerken. Hiervan brengt spreker een mooie selectie. De symboliek van de aardbei is hierbij echt opvallend aanwezig. Dit heeft een bepaalde betekenis en is geen toeval. Zo zijn de aardbeien o.a. een symbool van de bloeddruppels van Christus in 34 schilderijen. Maar anderzijds zijn zij ook een symbool van de zondeval en de wellust, van de maagdelijkheïd, van de verrijzenis van Christus, van de H. Drievuldigheid, van het bloed der martelaren en van het voedsel van de ziel. Deze voordracht, georganiseerd door Davidsfonds-Hoogstraten, wordt gehouden in de Tuinbouwschool, Gravin Elisabethlaan 32 te Hoogstraten op donderdag 11 februari te 20.00 uur. Een boeiende avond om niet te missen. De toegangsprijs bedraagt slechts 50F (drankje tijdens de pauze inbegrepen).

Jeugdkultuur in Hoogstraten. Ook op woensdag.

I

!'

't SLOT WORTEL • donderdag • vrijdag • zaterdag * zondag

: :

: :

Openingsuren: 20.30-24.00 u. 20.00- 1.00 u. 19.00- 1.00u. 14.00-19.00u.

RADIO CONTINU (FM 105.4)

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. -

Taverne

Kan de gemeente iets doen voor de 3e Wereld? Ja, dat kan ze en dat doet ze ook, o.a. met haar bijdrage voor 11-11-11. Maar ze kan méér doen en dat hoeft niet persé veel geld te kosten. Met wat goede wil, inzet en ideeën komt ze al een heel eind. Over de ideeën wordt alvast een open INFOVERGADERING gehouden op dinsdag 23 februari om 20u in de raadzaal van het stadhuis in Hoogstraten. Voor gespreksstof zorgen Wim Van Boxelaar (medewerker van het Nationaal Comité voor Ontwikkelingssamenwerking dat de 11-11-11 aktie organiseert) en een lid van de Derde Wereldraad van Zoer sel. Elkeen die begaan is met de 3de Wereld wordt op die avond verwacht; helpers bij de akties van Broederlijk Delen en 11-11-11, leden van de Missiewerking. U bent welkom.0

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

EethuisDE VRIJHEID I

2320 Hoogstraten Vrijheid 132 Tel. 03/314.50.46

Café - frituur

Papillon Minderhout Gesloten: woensdag.

Qr 35


------

-

.mrs

Brandweer 314.42.43 ICARUS

Cis Vissers taverne feestzaal

/

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

RIJKSWACHT: 314.50.88 Verzekeringen Leningen

Eddy BLOCKX

EB

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.73.00

Tel. 03/314.48.63

HUISDOKTERS

Taxi-ziekenvervoer Dag en nacht Auto's voor huwelijken

GAS BESTELLEN

CROES pvba

POLITIE: 315.71.66

Joos en Gerda Croes-Rombouts Vrijheid 180 Hoogstraten -

Tel. 03/314.50.91

)

&W

Indoor tennis

Zondag 31januari: DR. ROBBEN V. Aertselaerstraat 37, Hoogstraten. Tel. 314.38.48. Zondag 7 februari: DR. FRANSEN V. Aertselaerstraat 5, Hoogstraten.

Tel. 03/314.56. 17

Wilt u hier staan in onze volgende editie

Tel. 314.54.08.

Tennisclub

d<e VRIJHEID vzw

Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 Geef mij maar centrale verwarming van

t~~

Zondag 14 februari: DR. JM VERMANDER Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 314.57.84. Zondag 21 februari: DR. WILLEMSE Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. Zondag 28 februari: DR. BOEREN Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. Tel. 315.82.21.

Bel:

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + koperwerk -

~ JOS SERVAES

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.51.33

Antiek KlUS VOETEN

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten _

APOTHEKERS

Tel. 03/315.74.46

Van 22 tot 29 januari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 29 januari tot 5 februari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 5 tot 12 februari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 12 tot 19 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 3 14.57.24. Van 19 tot 26 februari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 26 februari tot 4 maart: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73.

LAURIJSSEN JEF

installatiebedrijf

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

KEES VAN DEN BERG

Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37

v

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Meerdorp 79

-

-

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout

Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle

-

Tel. 03/314.54.50 36

Tel. 03/314.49.11 Tel. 03/314.55.04

Tel. 03/315.75.31

03/314.76.81

etรกA St.

autoverhuur VAN RIEL

Lenaartseweg 32 Hoogstraten

2320

Tel. 03/314.33.33 GOED NIEUWS IS NIET DUUR! Een heel jaar 'De Hoogstraatse Maand' kost slechts 385 Bfr. Stort 385 Bfr. op het nummer 733-3243117-49 of telefoneer naar 314.41.26 en het komt voor mekaar.