november 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Gesprek met Mark Herrijgers

De burgemeester zegt zijn gedacht over de politiek .

tuinbouwseizoen


Abonnement U hebt het voorlaatste nummer van De Hoogstraatse Maand in handen (tenzij u over de rug van iemand anders meeleest). Normaal gesproken staan er elders ten blade weer oproepen om een abonnement te nemen dan wel te vernieuwen. Elke laatste donderdag van de maand ligt De Hoogstraatse Maand dan veilig en met stellige zekerheid in de bus. Nochtans zijn er mensen die om principiële redenen geen abonnement nemen op De Hoogstraatse Maand. Vooral omwille van niet-akkoord met politieke of aldus gewaande commentaren. Enkele jaren geleden gingen de nijversten onder ons nog lijfelijk abonnees werven huis aan huis. Toen gebeurde het dat ik in huize X de vrouw aansprak met de woorden: 'Ik kwam eens horen of ge nog geïnteresseerd waart in De Hoogstraatse Maand.....Dat moet ik even aan 'dieje van ons' gaan vragen', was het antwoord. Duidelijk nog een gezin met goede principes, stelde ik afwachtend vast. Als het over belangrijke beslissingen gaat moet de man zichzelve waar maken. Vanuit de stal (het kon voor de anonimiteit van X ook een werkplaats zijn, maar het ws de stal) hoorde ik nog net: Niks van... zo'ne zever... Bij nader toekijken op de lijst viel mijn frank. De man was... (puntje, puntje, puntje, het kon voor de anonimiteit ook nulletje, nulletje, nulletje zijn, maar het wâs...) en die had alle reden om de waarheid niet onder ogen te krijgen. Enige maanden later

Wie schetst echter mijn verbazing wanneer ik enkele maanden later X schichtig de dagbladwinkel (het kon voor de anonimiteit ook ... ) zie buitenstappen met een verse De Hoogstraatse Maand, ietwat onhandig gewikkeld in het laatste nummer van Playboy. Want 'ze zouden mij eens moeten zien met De Hoogstraatse Maand'. Nee toch. Moraal: Als je niet bent wie je jezelf waant... neem dan zeker geen 'bnnment op De Hoogstraatse Maand.

'We zullen proberen het gewoon te worden' Zo populair als het roken vroeger was 'Het is geen man die niet roken kan' zo wordt het nu misprezen: 'Het is geen man die het roken niet LATEN kan!'. Meewarig kijken nietrokers neer op hun aan nicotine verslaafde medemens of ze worden kwaad omdat ze de ongezonde tabakslucht mee moeten inademen. Arme rokers, die vroeger in alle gemoedsrust de rook in alle richtingen bliezen, worden binnenkort misschien gedoemd om ergens stiekem in een hoekje gauw-gauw een trekje te doen. Nu er in de openbare gebouwen niet meer mag gerookt worden op straffe van.., ja, op straffe van wût eigenlijk? leek het ons wel eens interessant om te horen hoe het er bij ons aan toegaat in de openbare gebouwen die wij rijk zijn. -

In het gemeentehuis kregen wij een zeer gefrusteerde rookster aan de lijn: ,'t is moeilijk, héél moeilijk. Ja, stiekem doet de een of ander nog wel eens een trekje... Neen, wij hebben hier geen aparte ruimte om te roken, da's erg. Och, als we maar 'ns twee keer per dag, in de voor- en namiddag, één sigaretje konden roken, dat zou al een heel verschil geven. En ja, er hangen hier overal stickers. Als er nu maar eens een deur was waar geen sticker op hing, daarachter zou je toch kunnen roken, dat zou toch mogen, denk je niet?...' Bij de Rijkswacht hadden wij een tevreden jonge man aan de lijn, een ex-roker! Hij had wel begrip voor de rokers maar hij vond het rookverbod toch een goede maatregel. 'Hier is het niet zo moeilijk, er zijn maar twee rokers bij en die kunnen een sigaret opsteken in de lokalen waar ze niet in contact komen met het publiek, daar is bij ons genoeg plaats voor.' Op het Politiekantoor in Meer kon men nog lachen: 'Die stickers hangen hier overal. Ik denk dat ze er hier binnenkort het behangpapier mee gaan bedrukken. Roken hier, ja... neen... buiten op de trap, hé. Boven is er wel een rooklokaal voorzien maar het zou toch beter zijn als dat hier beneden ergens kon; nu moeten wij helemaal naar de zolder klimmen. 1-let publiek dat hier komt, is soms wel verrast als wij zeggen dat ze hun sigaret moeten laten, die denken daar niet altijd aan. Maar ik vind het toch een positieve maatregel, hoor, ook voor de rokers. Ikzelf rook nu heel wat minder. Of er een straf staat op het overtreden van het rookverbod? Ik denk niet dat ze dat al uitgemaakt hebben; ik heb wel eens gehoord van 18.000 F boete maar dat geloof ik toch niet. Dat zou méér zijn dan voor diefstal of inbraak.' Op de Ziekenkas hoorden wij ook iemand met ontwenningsverschijnselen: 'Kuch, kuch... 't is erg hé. Neen, wij mogen hier niet meer roken, nergens hier. Tenzij ja, onder de middag, als er geen publiek is, af en

B~R E EO:PEN= •;1I..--

('yrk 't''"?i'

-

-

toe een klein sigaartje. 't Is moeilijk maar ja, ge moet meegaan. We zullen proberen het gewoon te worden. Stickers hangen hier overal, ook in de wachtzaal. Vooraan in de gang hebben we een grote asbak neergezet en daar vinden we dan de peukjes die de mensen weggooien als ze binnenkomen.' In de bibliotheek kregen we een 'cleane' vrouwenstem aan de lijn: 'Neen, hier wordt helemaal niet gerookt, vroeger ook al bijna niet. Nee, ook niet achter het gordijn. Ja, we hebben hier wel één asbak. Die heb ik vroeger eens gebruikt voor een lezer die persé een sigaret wilde roken. Dat mocht dan wel even maar nu natuurlijk niet meer.' In IKO luisterden we naar een occasionele roker die wel instemde met het rookverbod: 'Het is hier algemeen aanvaard en ik denk niet dat er tegen gezondigd wordt. We hebben hier wel een aparte ruimte het pauzelokaal en daar wordt dan terdege gepaft. Amai als ge daar als niet-roker binnenkomt, dan deinst ge achteruit van de smook die dèâr hangt...' Op het Seminarie, alweer een roker aan de lijn: 'Hier wordt niet meer gerookt behalve op 2 plaatsen: één leraarslokaal en één refter. Al ben ikzelf een roker, toch ben ik in principe niet tegen het rookverbod. Het heeft ook een goeie kant voor mij, zo rook ik zelf wat minder.' Op het Spijker hoefde het rookverbod helemaal niet ingevoerd te worden: 'Hier was het roken al verboden sinds verleden jaar, we waren er dus al aan gewoon en stickers hoefden wij hier niet te hangen. Weinig mensen roken hier, de leerlingen mogen sowieso al niet en bij de leraars zijn er geen 10 die roken. Die hebben wel een lokaaltje gekregen waar ze mogen roken, zo blijft iedereen tevreden.' Nergens is men zo streng als in de Hotelschool: 'Zucht... 't is moeilijk, heel moeilijk. Ik word er ambetant van. Nergens, helemaal nergens mag hier gerookt worden. Geen apart lokaaltje, niets. 1-let enige wat erop zit is dan maar in je eigen auto gaan zitten en daar een sigaretje opsteken. Er gaat hier wel een petitie rond om in de toekomst te mogen roken in de kantine van het sportcentrum dat in aanbouw is. Maar ja, dat is nog lang niet af... En dan nog, de toelating om dââr te mogen roken, moet goedgekeurd worden door de werkgroep 'Veiligheid' en die mensen zijn allemaal zo tegen het roken... zucht.' En tot slot klonk in VITO een opgewekte stem: ,'t Is een goede maatregel. Ikzelf ben erdoor helemaal van het roken afgeraakt. Er mag alleen nog gerookt worden in de refter en ja, daar hangt nu wel wat meer rook dan anders. Stiekeme rokers? Neen, de mensen hier houden zich eraan, men aanvaardt het.' -

-

.


1

mon in de moond` Ik denk dat het stilaan tijd wordt om wat in te binden Charel Versmissen is één van die typische Hoogstraatse figuren die al jaren op het verlanglijstje van De Hoogstraatse Maand staan. Nu de Lustige Wielrijders dit week-end hun 60-jarig bestaan vieren leek ons dit wel het geknipte moment voor een interview. Want Charel is het hart en de ziel van de Hoogstraatse veloclub. Al meer dan 40 jaar staat hij in de bres voor de wielersport. Zover zelfs dat hij dit jaar mee naar de wereldkampioenschappen in Wenen trok als afgevaardigde van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. Maar Charel is ook van meerdere markten thuis of liever gezegd bijna nooit thuis. Wij hadden dan ook geluk om hem tussen de vele vergaderingen, teerfeesten, gemeenteraden, vieringen, enz. nog eens aan de praat te krijgen. En ook al ging het in twee tijden, het was een gezellig gesprek. En waren wij onder de indruk van de energie en het werk van een man die zo met de sport vergroeid is. Is Charel eigenlijk wel op pensioen?

De wittekop Ik ben 65 jaar geleden geboren boven de 'Vlaamse Leeuw' aan de statie waar later de 'Telstar' gekomen is. Mijn vader was tramontvanger en afkomstig uit Zondereigen, mijn moeder kwam uit Retie. Een jaartje later, in 1923, zijn we dan definitief verhuisd naar de \'an Aerteaarlraat recht tecen

De eerste drie jaren van de jongensschool zaten wij nog in de Gelmelstraat. Dat vergeet ik zeker niet want daar ben ik eens door zo'n houten gemak gezakt en ben ik een hele tijd nog juist met mijn handen aan de rand blijven hangen tot ze me gelukkig hoorden. Ze hebben me dan bij Lisa Van Gestel binnengedragen voor andere kleren. Maar wees rzerut, dat riekt ge nu niet liice7. Tot mijn

(.IiareI Vers,, ussen pen. Ik ben dan ook tamelijk vlug aan de slag gekund in Meersel-Dreef, maar eerst heb ik nog een zestal maanden bij Lanslots meegeholpen omdat Fons Lanslots toen opgepakt was, Op Dreef heb ik twee jaar les gegeven tot aan de bevrijding, samen met Piet Christiaensen en meester Verboven. Op het einde ben ik wel één nacht voortvluchtig geweest en zat ik ondergedoken bij de familie Van Aert. Op 15 november 1944 kon ik dan in Hoogstraten beginnen; 33,5 jaar heb ik hier lesgegeven tot aan mijn pensioen. Dat was daar een goede sfeer. We hebben hier met 10 leerkrachten 20 jaar lang samen lesgegeven zonder dat er iemand afviel of bijkwam. Dat was een echte vriendenploeg en dat is vooral tot uiting gekomen bij het op pensioen gaan van meester Mertens die toen schoolhoofd was. In volgorde van jaren dienst is dat directeurschap van de ene op de andere overgegaan zonder dat er ook maar één probleem is geweest. Op veel andere plaatsen heeft dat vaak tot wringerijen geleid. Toen het eigenlijk mijn tijd was, was de fusie van de scholen een feit en zat ik al aan mijn maximum aantal dienstjaren voor pensioen. We komen nog wel eens regelmatig samen, maar als ik ze niet bijeenroep, dan komt er niks van.

De (sport)journaiist

De 'Vriendenploeg' van de ge,neenteschool. Twintig jaar lang met zijn tienen sleutelen aan het jeugdig intellect. over de huidige Aldi. Uit die eerste jaren herinner ik me niet meer zoveel. Ik was toen al zo een wittekop en daarmee konden ze mij altijd goed op mijn paard krijgen. Tot ik dat zo beu was en ik bij Pinxteren binnenstapte om mijn haar helemaal te laten afscheren. En ik kontent terug buiten, maar ik stond maar amper in 't portaal of er riep er al ene 'hé kletskop' van aan de overkant.

veertien ben ik naar de gemeenteschool geweest en na nog een voorbereidend jaar, ben ik dan in de Normaaischool te Mechelen begonnen.

De schoolmeester Het was volop oorlog toen wij aan de normaalschool afstudeerden. Ik behoorde tot de lichting '41 maar ik werd nooit opgeroe-

In de jaren 1946-'47 ben ik voor de gazet beginnen werken. Dat begon met kleine nieuwsberichtjes zoals de uitreiking van zegeItjes. Als ge dat in de gazet kreeg, betaalde men daar vijf frank voor. En toen was elke frank welkom. Ik was pas getrouwd met Maria Peeraer en als ge begint te bouwen, dat kost geld, hé. In het begin schreef ik voor het Handelsblad, daarna kwam daar Het Nieuwsblad, Het Nieuws van de Dag en De Gentenaar De Landwacht bij, tot al die kranten op zekere dag werden opgekocht door de Standaardgroep. Nu werk ik alleen nog voor Het Nieuwsblad voor algemeen nieuws en voor de sport, en voor Het Laatste Nieuws enkel voor de sport. Het is niet altijd even gemakkelijk om naar ieders goesting te schrijven. Zo had ik onlangs een artikel geschreven véôr de derby HooQstraten-Zwarte Leeuw, waarin ik Zwatte Leeuw als favoriet naar voor had geschoven. Dat werd hier in Hoogstraten niet in dank afgenomen. Ik doe dat eigenlijk allemaal als een hobby, toch zeker de sport. Het streeknieuws moet


endaags kreeg ik telefoon van Ward De Loo. Die kon er gelukkig nog wee lachen. In on gevallen wordt ge wel wat voorzichtiger. Tegenwoordig ga ik de dingen niet meer te diep uitzoeken. Waarschijnlijk ben ik er met de jaren niet ijveriger op geworden.

De sportman sport is altijd mijn zwak geweest, al heb ik het als jonge gast nooit kunnen waarmaken. Mijn vader was een hevig wielrennersupporter, hij nam mij wel eens mee naar een zesdaagse en ik was maar een jaar of tien en ik droomde al dat ik coureur was. Mijn vader had het stuur van mijn fiets omgedraaid en op de buis 'de reus' geschilderd. Het heeft echter niet lang geduurd, want een uur later lag ik met mijn gezicht in de assen voor Servaes, met een gebroken neus. De gevolgen ziet ge d'er nog altijd van. En dat stuur, dat was rap terug omgedraaid. 1 ater hen ik dan hcinnen ''ii.„tllcii hij HVV. Ik heb zelfs vier matchen in de eerste gespeeld, maar dat waren wel geen echte Dejeugdigejanulie Versmnissen, Maria Peeraer en Charel met de kinderen Jef, Aloïs en Paul ik er wel bijnemen. Als de sport zou wegvallen, dan hoeft het voor mij niet meer, dan laat ik de rest ook vallen. Veertig jaar streeknieuws is niet niks. Vroeger deed ik bijvoorbeeld al de gemeenteraden van de deelgemeenten van Hoogstraten. Dat was niet altijd even plezant. In Wortel ging dat echter het gezelligst. Wij zaten daar samen met de raad aan tafel en als er zo eens wat te bespreken viel, zoals bv. over de gewestplannen, dan vroeg men aan ons: 'Zeg, hoe doen ze dat op een ander?' Op die manier konden wij geregeld onze inbreng doen in de raad. Dikwijls moet ge wel goed opletten wat ge schrijft. Zo kwam ik nog eens laat van een gemeenteraad in Meer en aan Ward De Looze in Minderhout was er een ongeluk gebeurd en er lag iemand onder een laken op de weg. 'Ward De Looze is aangereden en dood' zegde men daar en ik belde het nieuws 's avonds nog door naar de en/ei. \nde-

Charel de schutter tijdens de Papegaaifeesten te Hoogstraten.

Charel Versmissen en Cvriel Verschueren, de twee echtgenoten van Mad, samen op de foto ter gelegenheid van de liefdadigheidswedstrijd voor het Jongenstehuis Ivo Comelissen, tussen HVV en de Hoogsiraatse

3 juni 1983. Charel en Mad op weg naar het stadhuis. De fiets mocht niet ontbreken, ook al moesten Charel Verholen en Jaak Coertjens al hun behendigheid aanspreken.

kompetitiewedstrijden, behalve dan misschien de match HVV-Wuustwezel voor het provinciaal kampioenschap. Ik mocht meedoen want Versmissen was altijd goed voor één doelpunt, zegde men, maar we verloren met 0-1. Later hebben ze me niet meer opgeroepen want ik was schijnbaar toch niks waard. Ik ben dan maar overgeschakeld naar het gebuurtevoetbal waar ik tot mijn 55 jaar bij de Oosthoek heb gespeeld. Ik mocht daar altijd de penalty's geven. Ik stampte er 12 op rij binnen, de dertiende vloog op de paal. Toen ben ik er maar mee gestopt. Wie in de tijd vroeger bij smid Peeraer in Wortel een dochter wou komen opvrijen, die kon er niet buiten of hij moest lid worden van de Sint-Jorisgilde. Schieten met de grote kruisboog is mij eigenlijk altijd goed gelukt. Drie jaar geleden heb ik nog de rozenprijs geschoten in de reeks schutters hoven de zestig jaar. Dat was bij gelegenheidL van 450 jaar Caert (1534-1984). Maar dat is zowat het laatste van mijn exploten geweest. Dit jaar heb ik nog niks geschoten. Ik zou liet graag meer willen doen, maar ik ben altijd weg. 1-let peil is dan ook beneden alles. Ik denk dat ik versleten ben! \iet de handboog is het helemaal niks geworden, vooral ook door gebrek aan tijd. Zo schoot ik eens bij Hofkens naar de roos. Een roos was 18 punten. Boven de roos hingen alle plaatjes met de punten en ik schoot recht op plaatje nr. 18. En als ge dan nog geen punten krijgt wanneer ge een 15 schiet, dan kunt ge er ook beter mee stoppen. Voor de rest heb ik altijd graag gekaart, we gaan regelmatig fietsen en wandelen en tegenwoordig tennis ik ook een beetje. Ik peel al een jaar of vier 's morgens tegen Tuur Rymenants en tot voor kort kon ik hem altijd af, maar nu is het omgekeerd. Als ik nog wat tijd over had, dan ging ik nog wel eens graag biljarten ook. Vroeger had ik een gemiddelde van 3-4, maar momenteel haal ik nog amper één. Het is triestig. En dan te weten dat ik vroeger ooit eens een superprestatie geleverd heb. Het was op een zondagvoormiddag toen de facteurs nog post bestelden. Ik was in Wortel bij ons May thuis aan het biljarten en ik had de ballen juist goed samen in de hoek, toen 'Nolleke


Laauwen' binnenkwam en mij uitdaagde voor een partijtje. Hij heeft lang zitten wachten, en hij was al een tijdje weg toen ik mijn serie uitmaakte. Honderd had ik er toen, maar waarschijnlijk was die biljart wel niet helemaal in orde. Dat zijn zo een beetje mijn sportprestaties. Ik ben ooit nog eens kampioen van de provincie geweest bij de sportjournalisten. Daar zaten allerlei proeven in zoals penalty's trappen, tennisopslagen, 2 km. lopen, 10 km. Cyclo-cross, gewichtheffen, teerlingwerpen, zwemmen, enz. Maar het begon met één liter bier drinken op tijd. Er waren er in ieder geval al een heel deel die niet meer verder moesten meedoen.

dat het zonder mij even goed marcheert. Zo heb ik nu pas mijn ontslag gegeven als lid van de beheerraad van HVV, en heb ik nog jaren in het bestuur van de duivenbond gezeten. De meeste energie gaat echter naar de wielersport maar dat is een verhaal apart.

De Lustige Wielrijders De Koninklijke Veloclub De Lustige Wielrijders is wel iets heel speciaal. Dat is een unicum dat ge nergens anders meer tegenkomt. Wij vieren dit jaar ons 60-jarig bestaan. Ik ben zelf wel iets ouder maar ook veel meer versleten dan de veloclub, want die is nog heel jong. In die zestig jaar zijn er nog maar twee voorzitters geweest. Eerst was er Stan

koersen geweest. Ik werd secretaris en Vie Hoeymans, de vader van Roger, was toen schatbewaarder. Zo gauw de eerste koers terug ingericht ging worden, haalde Vie zijn geldkas boven en daar zat nog een briefje van 500 F. in. Dat zou nog een heel bedrag geweest zijn, maar door de herziening van het geld (de Gutt-operatie) was dat briefje niets meer waard. Vie, die zich schuldig voelde, heeft dan maar een ander briefje in de plaats gegeven. Tot nu toe hebben we 230 wedstrijden ingericht, gewoonlijk een zes â zeven per jaar. Dat is ook het enige waar we onze energie nog insteken. Vroeger, tussen 1945 en '65 hebben we ons nog beziggehouden met de

De werker Als secretaris van de Hoogstraatsc Sportraad heb ik eigenlijk weinig werk. Het meeste knapt Paul Janssens op. Paul is eigenlijk 'mijne kop, mijne linker- én mijne rechterarm'. Gans de sportraad draait op twee personen. Dat zijn de Paul en Stan Pauwels. Ik heb daar weinig verdienste aan. Stan is meer de initiatiefnemer, de machinist. Die moeten we soms wel een beetje inhouden. Paul is de motor. Ik denk niet dat ge vccl plaatsen zult tegenkomen waar het zo werkt als hier. Op die acht jaar tijd is ei toch al heel wat gepresteerd op sportgebied in Hoogsrraten. Hetzelfde verhaal geldt eigenlijk voor 'fl Petjes'. Daar ben ik ook wel secretaris van, maar dat werk knapt onze voorzitter Vital Raes allemaal nog wel op. Hoewel ik zelf nooit iets met de jacht te maken heb gehad, bcn ik zclls nog secretaris van de Antwerpse jagersvereniging. Mcii had aan Fons Jansen gevraagd om voorzitter te worden en die nam dat niet aan of hij moest een goede secretaris hebben. Zo kwam hij bij mij aankloppen. Ik maak daar het verslag van de vergaderingen en doe het secretariaatswerk. Daar is weinig kennis van de jacht voor nodig. En denk maar niet dat die vergaderingen met haas of ree worden afgewerkt, nee, dat is zakelijke kost. Maar soms brengt er wel eens iemand een fazantje thuis. Met drie schoonbroers, Jacques Lanslots, Julien Kempe en ik, hebben wij een eigen fiets- en wandeiclub opgericht. Dat is zo uitgegroeid tot een groepje van 15 â 20 man. tn de winter gaan wij iedere week wandelen en in de zomer is dat fietsen. Gerard Mariën stippelt de wandelroutes uit en ik de fietstochten. Verder zit ik ook nog in het bestuur van de kruisboog te Wortel, maar ik heb zoveel dingen stilaan laten staan omdat ik er toch de tijd niet meer voor heb en om-

De muzikanten i'an de Veloclub ter gelegenheid van de trouw van Charel en Mad. Jansen gedurende 44 jaar en nu ben ik het al 16 jaar. We zijn ook nog maar aan onze derde secretaris en we zitten nog steeds in ons oorspronkelijk lokaal. Wij zijn een club die zeer goed draait en waar iedereen aan hetzelfde touwtje trekt. Wij tellen 211 leden en als er een koers ingericht wordt, dan hebben we altijd een 100 man nodig als helpers. Die vinden wij altijd bij onze eigen leden. Verder hebben wij altijd beroep kunnen doen op onze sportieve brandweerlieden en op de steun van het gemeentebestuur, de politie en de rijkswacht. Ikzelf ben bij de veloclub gekomen toen die terug opgericht werd in 1945. Tijdens de oorlog heeft alles stileelegen en zijn er geen

Charel Versmissen als de Levitan van de Ronde van de Kempen.

opleiding van renners, maar dat werd allemaal te veel. Er zijn tenslotte nog zo vele clubs die met renners bezig zijn. Dat vind ik een te grote versnippering. Wij leggen ons toe op de inrichting van wedstrijden en eventueel geven wij steun aan plaatselijke renners. Zo hebben we vorig jaar een teerfeest gegeven om Wim Lambreehts te steunen, hoewel die geen lid is, en voor onze leden Robby Fockaert en Miehel Viskens. Nog geruime tijd hebben wij met Charel Versrnissen gebabbeld over het wel en wee van de Hoogsiraatse Veloclub. Naar aanleiding van hun 60-jarig bestaan vonden wij het zinnig om hierop verder in dit nummer op terug te komen.


De Kempense Verstandhouding De Kempense Verstandhouding is een Organisatie die in 1952 opgericht werd om de belangen van de wielerclubs in de Kempen te verdedigen. In het hoofdbestuur van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond van de provincie Antwerpen werd de Kempen altijd achteruitgezet. Wij hadden slechts 1 vertegenwoordiger op 36 leden. De rest kwam allemaal uit het Antwerpse. Met het ontstaan van de Kempense Verstandhouding is er gelukkig veel veranderd. Wij groeperen 42 clubs en wij hebben het nu in Antwerpen ooj hc 'ccccfl. Once\ eer (Ic hclld van dc le-

L)

/aiui/ies 1 C/su)oe/i

/l

r/ ii/a?e ei? ai.1 !I!?

den van het hoofdbestuur komt nu uit onze organisatie. Momenteel ben ik 23 jaar voorzitter van deze Kempense Verstandhouding. Ge kunt u dus wel voorstellen hoeveel tijd dat daar inkruipt; 42 clubs, er is elk weekend wel ergens iets te doen. Het grootste werk zit echter wel in de inrichting van de Ronde van de Kempen. Daar ben ik koersdirecteur. Wij zijn er een gans jaar mee bezig. Het kost ook twee miljoen frank aan inrichting waarvan 1.350.000 F naar de renners gaat. Met 7 bestuursleden is dat een gans jaar vergaderen zonder dat er een ver goeding of verplaatsingskosten aan te pas komen. 't Klinkt misschien aardig, maar ge kunt dat een vorm van idealisme noemen. Als voorzitter van de Kempense Verstand-

houding zit ik dan uiteraard ook in het hoofdbestuur van de Antwerpse afdeling van de KBWB. Daar ben ik dan ondervoorzitter van de sportcommissie, en als gevolg daarvan zit ik ook in het bestuur van de nationale sportcommissie te Brussel. Dus veel vrije tijd schiet er niet meer over, hé!

De bekroning Dit jaar heb ik dan de bekroning gehad van 40 jaar 'opoffering' voor de wielersport. Ik ben meegeweest naar de wereldkampioenschappen te Wenen als afgevaardigde van de KBWB. Elk jaar mogen er twee leden van de sportcommissie mee en dit jaar was het de beurt aan dc provincies West-Vlaanderen en

(J ]() 1n.

Antwerpen. Het is een droomreis geworden. Ongeveerf 14 dagen svaren we in Wenen, en 7 dagen in Villach, helemaal betaald door de KBWB. We hebben nog veel tijd gehad om uitstappen te doen, met de renners te babbelen, en om veel te zien. Alles was piekfijn georganiseerd. Zo zijn we nog ontvangen op het stadhuis van Wenen en hebben er nog gewalst. Mad is ook meegeweest en zij heeft er ook veel deugd aan beleefd.

Inbinden Ik denk dat het stilaan tijd wordt om wat in te binden. Sommige zaken heb ik al laten staan zoals de verzekeringen die ik aan onze Paul heb doorgegeven, de beheerraad van

HVV, enz. Het wordt allemaal vat te veel en als ge dan zo'n 72 clubs als voorzitter moet vertegenwoordigen, dan hebt ge soms wel het gevoel dat ge meer geleefd wordt dan dat ge zelf leeft. In al die jaren heb ik misschien wat te weinig tijd gehad voor mijn kinderen en kleinkinderen, maar ze komen nog altijd even graag. Maar ik heb het grote geluk dat ik twee begrijpende echtgenoten gehad heb. Zij hebben mij altijd prima gesteund en geholpen. Samen hebben wij ook heel wat tegenslagen moeten verwerken. Vooreerst was er onze Paul die als kind af te rekenen kreeg met kinderverlamming en 21 maanden in het Akademisch Ziekenhuis van Gent heeft gelegen. Op 4 april 1980 is dan ons Maria plots gestorven. Ik ben toen echter prima opgevangen geweest door mijn kinderen Jef, Aloïs, Paul en Jan. En ook heb ik uit die tijd dankbare herinneringen aan mijn vele en goede vrienden zoals Jacques en Annie Lanslots, Karel Larislots, ions Jansen, en nog vele anderen. Op 3juni 1984 ben ik dan terug getrouwd met Mad (Verschueren) Peeraer. Mad was al vroeg weduwe en zij had ook een zwaar leven achter de rug. De dood van Jan is echter een verschrikking geweest die wij samen hebben moeten opvangen. En misschien is het drukke leven, het van hier op ginder vliegen voor ons en vooral voor Mad, een hulp geweest in deze moeilijke jaren. Half december trekken we er op uit naar Nieuw-Zeeland, op bezoek bij Annemie en Rob. Zij warcn al cen paar maanden voor onze trouw vertrokken en het zal een hartelijk weerzien zijn. Wij kijken er nu al naar uit.

Toen wij aan het neerschrijven van dit artikel begonnen, beseften wij pas dat het eigenlijk onbegonnen werk was om het leven en de interesses van Charel Versmissen op enkele bladzijden weer te geven. Wij zouden daarvoor eerder een extra nummer moeten uitgeven. We hebben het daarom ook wat moeten inbinden waardoor er waarschijnlijk vele zaken niet aan bod zijn gekomen. Maar ja, het is crisis en iedereen moet maar wat inleveren. Maar we kunnen misschien besluiten met de reaktie van Mad en ik denk dat we Charel Versmissen dan helemaal typeren: 'Charel heeft geen zittend gat, hij is altijd bezig. Maar hij is vooral heel attent. Ik hoef maar eens iets te vragen, en hij is al weg. Zo is hij eigenlijk voor iedereen. Zoveel mensen spreken hem aan en Charel is al bezig: 'efkes' of 'direkt' want hij kan niks laten liggen' •

Kijk eerst bij' van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9


VANUIT HET STADHUIS... De bibliotheek centraal Komt er dan uiteindelijk toch een nieuwe bibliotheek in Hoogstraten ? Als wij voortgaan op de beslissing van de gemeenteraad van maandag 12 oktober, dan behoort dit inderdaad tot de toekomstplannen. Maar de inplanting in de Karel Boomstraat, waartoe beslist werd met meerderheid tegen minderheid, heeft weer heel wat discussie uitgelokt. De Hoogstraatse bibliotheek is nu eenmaal één van die vele moeizame dossiers die al jaren worden meegesleept en waarbij tot nu toe schijnbaar bij de meerderheid de politieke wil ontbrak om er een zinvolle oplossing voor te vinden. Hoe langer dit probleem aansleept, hoe meer het ons voorkomt als een gebrek aan interesse en als een bewuste tegenwerking van elk initiatief van schepen van kultuur Verhuist die al jaren in de bres staat voor een degelijke vestiging van de Hoogstraatse bibliotheek. Vele malen immers werd dit probleem verdaagd of weggestemd. Zelfs burgemeester Jansen geeft toe in de laatste discussie: 'We zeveren hier al vijf jaar over'. Nochtans weet iedereen die met de bibliotheek en met de lagere school vertrouwd is, dat beide instellingen al jaren met ernstig plaatsgebrek te kampen hebben. Reeds in februari '85 werd beslist de oude IKO-lokalen open te stellen voor de bibliotheek teneinde plaats te maken voor de lagere school in de Karel Boomsiraat. Doch te hoge kosten voor verbouwingswerken (18 miljoen) aan de oude IKO noodzaakten om uit te kijken naar nieuwbouw. Meer dan twee jaar gingen er toen overheen vooraleer er een princiepsbeslissing over nieuwbouw uit de bus viel en dit met een nipte meerderheid van oppositie en schepen Pauwels. Bijna een half jaar later staat plots de inplanting van een nieuwe bibliotheek in de Karel Boomstraat op de agenda. Dit punt blijkt vooraf niet besproken te zijn in het schepencollege, noch in de beheerraad, noch in de adviescommissie van de bibliotheek. Méér nog: volgens de oppositie dient er nu zelfs grond aangekocht te worden Ier grootte van drie bouwpercelen, daar waar de gemeente gronden in eigendom heeft die veel beter gelegen zijn voor een centrale bibliotheek. Er wordt zelfs in de raad openlijk gesuggereerd dat deze grondaankoop meer te maken zou hebben met een mogelijke ontsluitingsweg voor het tweede en derde veld voor HVV dan om bekommermis om een goede bibliotheek. Op de vooravond van de 'Week van de Bibliotheek' vonden wij het dan ook een ideale gelegenheid om dit dossier iets uitvoeriger door te lichten en de verschillende meningen over een nieuwe inplanting naast elkaar te leggen.

De bibliotheek in nauwe schoenen De plaatselijke openbare bibliotheek kent de laatste jaren een groeiend succes. In het jaarverslag 1986 kunnen we lezen dat er einde '86 3805 mensen lid zijn van de Hoogstraatse bibliotheek. Dit is ongeveer 25 01ó van de bevolking. Er werden in dat jaar meer dan 163.500 boeken, tijdschriften, enz. uitgeleend. Deze groei heeft al enkele jaren een steeds groeiend plaatsgebrek tot gevolg in de centrale bibliotheek te Hoogstraten. Zn is gevestigd in de lokalen van de gemeentelijke lagere school. En ook die school kampt met een nijpend gebrek aan ruimte, vooral sinds de oprichting van de kleuterafdeling. Er moest dus dringend een oplossing komen en zowel schepen Pauwels (Onderwijs) als schepen \rh iI. ((

In de /eesnil: veel hoeken, weinig plaws.

tuur) zetten zich al jaren in om een oplossing te vinden. Een verhuis van de bibliotheek betekent de redding voor de lagere school. Maar de vraag: waarheen ?

Oude IKO of nieuwbouw? In februari 1985 beslist de gemeenteraad het oude IKO-gebouw in de Gelmelstraat voor te behouden voor de bibliotheek en de muziekschool. Maar de kosten voor verbouwingswerken worden door de diensten van het miiiistei ie cii dc dailgestelde arulritekteti geschat op 18 miljoen. Dit vond men een onverantwoorde uitgave en daarom werd er uitgekeken naar nieuwbouw. Een bibliotheek die aan de opgelegde normen van het ministerie voldoet, zou volgens de schatting 18.720.000 fr. kosten. Hiervan wordt 60% gesubsidiëerd door de staat. Op 10maart wordt het voorstel van Schepen VerhuIst om een bouwprogramma goed te keuren, weggestemd. Enkel LV P-raadslrd Peerlinek en FR stemmen vuur Op 14 april 1986 wordt aan de gemeenteraad gevraagd in principe akkoord te gaan met de nieuwbouw. FB is akkoord, schepen Pauwels en raadslid Peerlinck onthouden zich en de rest stemt tegen. Op 12 mei '86 wordt dezelfde vraag gesteld doch dit punt wordt verdaagd met IS viôr (KGB-CVP), 4 tcgcn (EB) cn 4 o n t houdingen. Op 11 mei 1987 wordt de princiepsbeslissing van nieuwbouw goedgekeurd met 12 vbôr (7

CVP, 4 FB, schepen Pauwels) en 10 tegen (KGB en OCD). FB wilde toen enkel akkoord gaan met een tijdelijke ingebruikname van de oude IKO op voorwaarde dat er direkt gestart werd met een dossier over nieuwbouw. CVP verzette zich tegen elke verdere kosten en wou alleen stemmen over nieuwbouw. Schepen Pauwels die ook met zijn school in moeilijkheden kwam, stemde voor nieuwbouw maar tevens voor verbouwingswerken als tijdelijke oplossing voor de bibliotheek. Schepen Jansen probe'erde dit punt te verdagen maar de verdaging werd met 11 tegen 11 verworpen. Op deze zitting wordt geen beslissing genomen over de inplanting. Wel wordt voor het eerst door schepen Jansen de Karel Boomstraat als plaats genoemd. Voordien werd er enkel gesproken over de Lindendreef (achterzijde IKO) en de Gravin Elisabethiaan als mogelijke vestigingsplaats.

Een nieuwe bibliotheek Op 12 oktober 1987 staat er op de agenda: goedkeuren inplanten bibliotheek in de Karel Boomstraat naast de gemeentelijke gemengde basisschool. Burgemeester Jansen stelt dat men gezocht heeft naar een oplossing om zo vlug mogelijk aan de noden van de bibliotheek te verelpen. Er is een mogelijkheid grond aan te kopen naast de gemeenteschool zodanig dat men hierop vooraan een bibliotheek kan bouwen en achteraan een turnzaal waaraan de gemeenteschool nood heeft. Schepen Verhuist zet de drie mogelijkheden op een rij en geeft een lange, aandachtig beluisterde uiteenzetting over de voor- en nadelen van elk van de inplantingsmogehijkheden. Wij vatten samen. Er is vooreerst de Karel Boomstraat (voorstel Jansen). Het gaat hier om drie bouwpercelen naast de lagere school met een lengte van 90 111 en een breedte van ongeveer 30 m, samen 2.7711 m 2 . Deze percelen liggen in de uitbreidingszone van de school. De gronden zijn geen eigendom van de gemeente. Het grote voordeel is de ligging naast de lagere school zodanig dat deze grond uiterst geschikt is voor uitbreiding van de lagere school die nood heeft aan een turnzaal, een refter en eventueel non klassen in de toekomst.

Juni t eiui/ ii eeii (lege/like en goed beluisterde uiteenzetting over de mogelijke vestigingpJac.ijsen voor de nieu we bibliotheek.


Voor de bibliotheek is er het nadeel dat de grond aan de rand van de scholen ligt en de Karel Boomstraat een vrij smalle weg is, en de school nu al aanleiding geeft tot verkeersmoeilijkheden. Een mogelijk voordeel is nog volgens schepen Verhuist dat men door de aankoop van deze gronden een doorgang kan creëren naar de Burgemeester Brosensstraat, wat een toegang zou geven tot de parking van HVV. Is dit misschien de hoofdbedoeling ? vraagt hij zich af. De tweede mogelijkheid is de Gravin Elisabethlaan. Als voordelen hebben we hier: - een ligging midden tussen de Hoogstraatse scholen in het centrum; - een vlotte toegankelijkheid en een goede verkeersdoorstroming mogelijk; - naast het toekomstig postgebouw, tegenover het Medisch Centrum; - een plaats waar een fatsoenlijk openbaar gebouw thuishoort; - oppervlakte: breedte ± 30 m, lengte 90 m. Nadelig is, dat het momenteel gelegen is in een parkeerzone BPA. Hiervoor kan een wijziging aangevraagd worden. De derde mogelijkheid is de Lindendreef. Het perceel is eigendom van de gemeente en heeft een ruime oppervlakte. Het zou zeer geschikt zijn voor de inplanting van een bibliotheek. De toegankelijkheid zal aanzienlijk verbeteren door de ontworpen verbindingsweg Lindendreef-Buizeistraat, en de verbreding van de Dr. Versmissenstraat. De ligging is echter minder centraal dan deze van de Gravin Elisabethlaan. Volgens schepen Verhuist moet de raad zich bij de inplanting van de bibliotheek laten leiden door een gunstige ligging (in het centrum en dicht bij de scholen), een goede verkeersdoorstroming, een plaats waar een dergelijk openbaar gebouw past en door de financiële motieven. Bij dit laatste moet men bedenken dat zowel het perceel in de Gravin Elisabethlaan als dat in de Lindendreef, eigendom is van de gemeente. Vandaar dat de fraktie FB van mening is dat de bibliotheek het best wordt ingeplant in de Gravin Elisabethiaan. De percelen in de Karel Boomstraat vindt zij geschikt voor uitbreiding van de gemeentelijke lagere school. Hoewel het voor dit laatste goed is om in overweging te nemen wat er met de rijksschool gaat gebeuren als het aantal leerlingen daar zo blijft afnemen. Tot slot stelt schepen Verhuist vast dat er nii niet kan beslist worden omdat verscheidene zaken niet korrekt zijn. Vooreerst is er geen advies van de bibliotheekcommissie en is dit punt niet in de beheerraad geweest. De inhoud van het dossier is vervolgens onjuist: het dossier vermeldt de beslissing over de aankoop van percelen en de aanvraag van subsidies. De agenda vermeldt enkel de inplanting van de bibliotheek; men kan geen subsidies verwerven voor grondaankoop voor een bibliotheek. FB protesteert daarom ten stelligste tegen de gevolgde procedure. Men heeft op geen enkele wijze de betrokken schepen (Verhuist), noch het personeel van de bibliotheek, noch de beheerraad, noch de adviescommissie van de bibliotheek geraadpleegd. Zelfs de eigenaars werden niet ernstig geraadpleegd over het al of niet bereid zijn de percelen in de Karel Boomstraat te verkopen. Slechts één man, de burgemeester, beslist dat de bibliotheek in de Karel Boomstraat moet komen Tot daar de uiteenzetting van schepen Verhuist.

De hibli theek en le gc'nic'ii ies cli aal i1ien clIi nar iii ik'

it: iii

ii cicl1de cbaii

Iic/,bc,i

ze allebei tekort aan rai/me.

Ook de CVP is niet mais in haar kritiek. Mevr. Van Erek vindt het straf dat men in vorige raadszitting beslist om in Minderhout gronden te verkopen die dienstig zouden kunnen zijn voor uitbreiding van de lagere school aldaar, terwijl men hier in Hoogstraten grond gaat aankopen. Eerst oompje en dan oompjes kinderen, zo gaat het hier. Raadslid Peerlinck heeft eveneens een hele reeks bedenkingen die nauw aansluiten bij deze van schepen Verhuist. Als lid van de Beheers- en Adviescommissie vindt hij het ongehoord dat deze zaak vooraf niet in deze commissie besproken is. Er zijn betere opiossingen dan het aankopen van dure gronden, ni. de eigendommen in de Gr. Elisabethlaan en de Lindendreef, of waarom denkt men er zelfs niet aan een gedeelte van de rijksschool af te huren ? Voor de bouw van een turnzaal is er nog plaats ten oosten van de school aan de Karel Boomstraat. Als besluit van zijn bedenkingen vat raadslid Peerlinck de mening van de CVP samen als volgt: De achtergrond van de plotse plaaiswijziging is het volgende: het schepencollege, of een gedeelte ervan, wil voor HVV een betere ontsluitingsweg voor het tweede en derde voetbaiveld. Men wil de huidige weg naast de school naar het voetbalveld, verleggen naar de andere kant van het aan te kopen perceel. Wanneer burgemeester Jansen wil overgaan tot stemming, komt plots raadslid Verlinden met een alternatief naar voor. Wanneer er dan toch een meerderheid bestaat voor grondaankoop in de Karel Boomstraat, laat ons dan een grondruil doen. Geef aan de twee eigenaars in de Karel Boomstraat in ruil, grond in de Lindendreef en laat ons de biblio-

theek centraal plaatsen in de Gravin Elisabethiaan. Zo blijft iedereen kontent FB en CVP vinden dit een prima voorstel doch burgemeester Jansen laat stemmen over de inplanting in cie Karel Boomstraat. KGB en de twee ex-CVP-ers stemmen véôr, FB en CVP zijn tegen.

Fiets- en wandelpad naast de Mark In de gemeenteraad van 21 september werd beslist om afschraapsei van de E-19 aan te kopen voor de aanleg van een fiets- en wandelpad naast de Markt. Er zal zoveel mogelijk aangekocht worden aan de prijs van 300 á 350 fr. per ton. Voor het pad langsheen de Mark voorziet men ongeveer een 6.000 ton. Het afschraapsel zal opgeslagen worden aan de Mosten. Er zal ook een subsidie aangevraagd worden. Op vraag van raadslid Verlinden werd eveneens een gedeelte van dit afschraapsel gebruikt om de zijbermen van de Beukendreef te Wortel te verharden. Door de omleiding omwille van de wegwerken te Wortel, waren de bermen langsheen dit smalle baantje danig kapotgereden en betekenden ze inderdaad een gevaar voor de weggebruikers. In de gemeenteraad van 12 oktober wordt voor deze aankoop een begrotingswijziging van 800.000 fr. aangebracht.

Begijnhof Op 29 juni '87 keurde de gemeenteraad een begrotingswijziging goed voor de Buitengewone Dienst waarin de aankoop van het Begijnhof (13 miljoen) en de aankoop van de Patria (6,2 miljoen) vermeld waren. Deze twee punten werden door de provincie geschrapt op 20 augustus. Indien men beide projecten toch wil uitvoeren moet men de aankoop van het Begijnhof opnieuw beslissen in de gemeenteraad in 1987 en de kredieten ervoor via een

(1'JPEETER autobanden • merkbanden * • occassiebanden

reparaties * depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel - Telefoon 03/314.63.05

*


Raadsleden Peerlinck en Verlinden vertolken de mening van de CVP die tegen de aankoop gekant blijft. Deze zaak is veel beter in handen van de Nationale Landmaatschappij. De gemeente heeft er de middelen niet voor en men krijgt zelfs het dossier niet eens opgestart. Raadslid Peerlinck vraagt de voorzitter wiens bevoegdheid het nu is. Schepen Ver huist, tot hier toe steeds schepen van het patrimonium, antwoordt hierop dat deze bevoegdheid hem ontnomen is (op het eerste schepencollege na de benoeming van schepen Matthieu, (nvdr.), bij de herverdeling van de schepenfuncties. Deze bevoegdheid is naar schepen Aerts gegaan en de burgemeester heeft deze wijziging enkel verantwoord door te vertellen dat Karel Aerts deze funktie graag wou hebben, aldus de schepen. KGB en FB stemmen vôér de aankoop en de begrotingswijziging; CVP stemt tegen.

l. n)1101(1, opa! ze re,s fe/, al l)la // /') 0 houtwerk.., dat is het Begi.jnhoj. Maar het is ook het idyllische beeld, weerspiegelen in de ruiten... zoals het ooit weer worden zal?

begrotingswijjziging opnieuw inschrijven in '87. Voor de aankoop van de Patria wordt niets voorzien, omdat de onderhandelingen met de eigenaar zijn afgesprongen. Schepen Verhulst blijft voorstander van aankoop op voorwaarde dat er direkt met de restauratie van 8 woningen wordt begonnen. 'Wij zijn er tegen als men het aankoopt en dan nog verder laat verkrotten'.

Nieuwe tarieven leerlingenvervoer Op 29 juni 1987 werden in de gemeenteraad de tarieven vastgelegd voor het leerlingenvervoer. Deze beslissing werd op 25 augustus door de provincie vernietigd, want vanaf dit jaar moeten de tarieven van de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen toegepast worden. Deze nieuwe tarieven betekenen een aanzienlijke verhoging, vooral voor kinderen die van vèr komen. Raadslid Verlinden vindt het onverantwoord dat de ouders nog een brief meegekregen hebben met de oude tarieven ondanks het feit dat er voorheen (wetswijziging 9-10-'86) reeds ver-

scheidene brieven van het Ministerie omtrent wijziging van deze tarieven zijn toegekomen; de ouders zijn hierdoor misleid. 'Wij kunnen de ouders niet laten opdraaien voor de nalatigheid van de gemeente. Het is een fout van de gemeente en zij moet haar verantwoordelijkheid maar opnemen'.

Het gemeentelijk archief Momenteel is er geen enkele bediende speciaal belast met het klassement van het lopend archief. Er wordt nu aan de raad voorgesteld over te gaan tot de reorganisatie van het klassement. Men wil een GEKO-opsteller aanwerven die dan een gepaste opleiding krijgt. Men zou het klassement onderbrengen bij de administratie in de oude Nopri en de drukkerij verhuizen naar de oude lKO in de Gelmelstraat. De CVP is niet akkoord dat deze zaak op de Raad besproken wordt. Het is duidelijk een zaak voor het College dat zijn verantwoordelijkheid wil afschuiven naar de Raad, omdat ze in deze zaak geen licht ziet en niet de moed heeft om haar vastbenoemd personeel bepaalde taken op te leggen. • Er ontstaat een bitsige discussie tussen secretaris Vinck en raadslid Jacobs. Deze laatste verwijt de secretaris dat hij zijn werk als verantwoordelijke van het personeel niet naar behoren vervult. Is die wrevel, waarvan wij hier en daar al eens iets opgevangen hebben, dan toch niet ongegrond? U

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

`t Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts Meerleseweg MEER

Café

Brouwershuis biljart - darts Van Aertselaerplein 16 HOOGSTRATEN

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg 14- 2323 Hoogsiraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28 10

Op stap in...... DONDERDAG 29 OKTOBER Hoogstraten: BRT-reporter WALTER ZINZEN vertelt over zijn reiservaringen in Mozambique, op uitnodiging van het 11.11.11.komitee. In de raadzaal van het stadhuis om 20u. ZATERDAG 31 OKTOBER Hoogstraten: FEEST van DE LUSTIGE WIELRIJDERS omwille van hun 60-jarig bestaan. Optocht met muzikanten, receptie, feestmaal en gezellig samenzijn in de Hotelschool. Aanvang lSu. Wortel: Tentoonstelling van het schilderwerk van JAAK AERTS, van 14 tot 19u in het Slot. Meer: Optreden van UNDER COVER in de Mussenakker. HOBBY-TENTOONSTELLING van KAVKWB in de parochiezaal. ZONDAG 1 NOVEMBER Hoogsiraten: Plechtige hoogmis om lOu in de St. Katharinakerk, opgeluisterd door het PIUSKOOR. Wortel: Tentoonstelling schilderwerken van JAAK AERTS, van 10 tot 19u in het Slot. Meer: HOBBY-TENTOONSTELLING, ingericht door KWB en KAV in de parochiezaal. DINSDAG 2 NOVEMBER Wortel: Tentoonstelling schilderwerken van JAAK AERTS, van 10 tot 19u in het Slot. Meer: HOBBY-TENTOONSTELLING, ingericht door KWB en KAV in de parochiezaal. DINSDAG 3 NOVEMBER Wortel: Vertoning van de KINDERFILM 'De Troetelbeertjes' in de parochiezaal. DONDERDAG 5 NOVEMBER Hoogstraten: Les over SPORTVERZORGING, ingericht door de Sportraad, om 20.30u in het stadhuis. Inlichtingen en inschrijvingen bij P. Janssens tel. 314.50.07 of 314.69.48. VAN VRIJDAG 6 TOT ZONDAG 8 NOVEMBER 100 vrijwilligers trekken van deur tot deur voor de 11.11.11-AKTIE. ZATERDAG 7 NOVEMBER Wortel: 'Slag om de arm' in het Slot. Meer: TONEEL van 't Heidebloempje met de opvoering van 'Oscar'. Begin om 19u met de St. Rosalia Brassband en doek om 19.30u, in de Zaal voor Kunst en Volk. Minderhout: MUZIEKAVOND met VLVShow en Zangorkest, een 'Glenn Miller Concert', om 20u in de Parochiezaal. WOENSDAG 11 NOVEMBER Herdenking van de gesneuvelden van de twee wereldoorlogen tijdens de hoogmis en daarna huldeherdenking aan de monumenten, in alle dorpen. ZATERDAG 14 NOVEMBER Meer: Optreden van DIRTY FINGERS in de Mussenakker. TONEEL van 't Heidebloempje: 'Oscar', in de Zaal voor Kunst en Volk. Wortel: COUNTRY en WESTERN-avond in het Slot. Hoogstraten: Optreden van THE MARCK RIVER JASS BAND, vanaf 21u in de Tuinbouwschool aan de Gr. Elisabethlaan.

ZONDAG 15 NOVEMBER Meer: TONEELopvoering van 'Oscar' door 't Heidebloempje met optreden van de St. Rosalia-Brassband om 19u. In de Zaal voor Kunst en Volk. Hoogstraten: SINTERKLAASFEEST in De Veiling, op uitnodiging van de KWB. DONDERDAG 19 NOVEMBER Hoogstraten: Reisverhaal met dia's over SANTIAGO DI COMPOSTELLA, ingericht door het Davidsfonds. Om 20u in het leraarslokaal van de VITO. VRIJDAG 20 NOVEMBER Hoogstraten: FEESTAVOND met als thema 'Viva Italia' met optreden van SMOKE TOWN STRUT (Country en Blue Grass), in de Hotelschool. WOENSDAG 25 NOVEMBER Hoogstraten: BLOEDINZAMELING van het Rode Kruis, van 18 tot 20.30u in het Medisch Centrum aan de Gr. Elisabethlaan. ZATERDAG 28 NOVEMBER Wortel: SINTERKLAASFEEST in de parochiezaal op uitnodiging van KWB, KAV, KVLV, LG, BGJG en Ouderkomitee. Hoogstraten: Optreden van YO LA TENGO, (Amerikaans trio) in Cahier de Brouillon. ZONDAG 29 NOVEMBER Meer: SINTERKLAASFEEST voor alle Meerse kinderen van 10 jaar en jonger, in de 7.it voor Kunst en Volk.

HOOGSTRATEN

T

SNACK- en PIZZABAR

Sri e t

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten

Jeugdkultuur in Hoogstraten.

-r

Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL Openingsuren: * donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

:

20.30-24.00 u.

: 20.00- 1.00 u. :19.00- 1.00u. : 14.00-19.00u.

RADIO CONTINU (FM 105.4)

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657


'Als ge iets doet, moet ge 't goed doen' Een gesprek met burgemeester Fons Jansen (deel 2) De Hoogstraatse politiek stond de laatste jaren dikwijls niet in een te best daglicht. Lange tijd bleek de gemeente zelfs onbestuurbaar. Wantrouwen en gebroken beloftes, scheidpartijen en uitgestelde dossiers haalden de krantenkoppen. Hoe voelt het aan om in dat politieke landschap een burgemeestersfunctie te aanvaarden ?

Burgemeester Ik heb altijd gezegd dat ik het niet zou doen en heb het vroeger ook al geweigerd ! Ik heb heel mijn leven altijd hard gewerkt, alle lasten en zorgen van een groot bedrijf gedragen, en nu zou ik dit hier allemaal nog op mijn nek halen, zeker... Maar ja, toen stierf burgemeester Van Aperen en moest er een opvolger komen. De politiekers kwamen hier over de vloer, en ge weet hoe dat gaat. Zo van: wie zal dat andeis doen, Fons... Of wie kan dat beter dan gij... Tocn ik dan hoorde dat iemand anders voorgedragen was, heb ik pas toegegeven. En nu moet dat maar weer voor uit Cii piÛbLl ik vooi de gemeente allc5 zo goed mogelijk recht te krijgen. 't Is lang niks anders dan ruzie geweest hier. Luister, ik kan niet stil zitten. Niks doen is er voor mij niet bij. Als ik 's morgens wakker ben, zon- of werkendag, dan begin ik te werken - en geloof me, ik hoor praktisch alle dagen de nieuwsberichten van zes uur hoor. Heb nooit veel slaap nodig gehad, heb vroege trouwens dikwijls nachten doorgedaan met mijn trouwste medewerkers op de zaak, Jos Scheyltjens en Sooi Swaenen 1 Ik doe graag zaken en discussiëer heel graag, en die aspecten van het burgemeesterschap liggen me dus wel goed. Administratie is dan weer een groter probleem voor mij. 't Is ook meer dan ik verwacht had. 'k Heb daar vroeger trouwens nooit echt bij stil gestaan, dat zeg ik maar rechtuit. Ofwel zijt ge een administratief figuur, ofwel een commerciële. Die twee gaan bijna nooit bijeen, dat heb ik heel dtkwijls in 't zakenleven gezien. Een vertegen-

woordiger zal bijna altijd tegen zijn goesting op z'n bureau zitten werken, die moet de baan op kunnen om in z'n element te zijn. Zo ben ik ook wel wat, denk ik. Mijn vrouw en ik hadden mijn pensioen wel wat rustiger ingebeeld op voorhand, ja. Maar die heeft gezegd: Fons, of ge dat wel of niet doet, moet ge zelf maar weten - dat zijn uw zaken. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik toch ook wel wat bang was voor dit werk.

Op stapel Dit jaar probeer ik er nog van te maken wat ervan te maken is... Zoveel mogelijk hangen-

In 1970 voor de eerste keer actief in de politiek als schepene van openbare werken.

Voetbalvelden of krisis ?

lO/lS en ec/llgenote Maria zua/.s ze gefotografeerd werden voor een publicatie over Antwerps bedrijfsbeleid waarin een reportage over Friswit werd opgenomen.

krisis is. Maar wees eerlijk: waar ziet ge dat hier ? Rijdt er daarom één auto minder ? Kom dan zelf maar eens kijken als 't voetbal is, hoeveel mensen komen er niet op hun eentje met hun auto ? Of als er ergens iets te doen is, of ge moet in de vakantie maar eens aan de kust gaan kijken. Dat is toch geen slechte tijd ? Nee, er is geld genoeg. En de werkloosheid ? Ge moet zelf maar eens werkvolk vragen in een zaak, dan ziet ge wie er komt. Er zijn veel werklozen, maar niet veel werkzoekenden, hoor ! Als we een stielman moeten hebben, of iemand met wat scholing, dan kunnen we bijna nooit binnendorps terecht. Dat vind ik erg, zoiets. Als we in de gemeente stielmannen bij moeten hebben, dan stuurt de RVA ons mensen die al meer dan twee jaar doppen, die ergens afgedankt zijn of tegen hun goesting werken. Daar kunt ge dan dikwijls niet veel mee doen hoor.

Van de deelgemeenten komt wel eens de kritiek dat er hier alleen wat gebeurt voor Hoogstraten zelf, ja, dat weet ik wel. Maar 't is eender welke groep iets uitvoert, als ge in de ene gemeente iets doet, dan vragen de andere allemaal 't zelfde. Kijk naar de voetbalvelden hier: da's al een zaak van zeventien jaar, jong ! En dan wordt erop gereageerd van 'HVV moet pleinen bij hebben ? Dan moeten er overal bijkomen...'. De nieuwe velden zijn duur betaald natuurlijk, maar wat is duur ? Ze gaan dat hier rond de kerk allemaal verfraaien, terecht want ge moet het schoonste stukske Hoogstraten als stad een beetje cachet geven. Maar hoeveel gaat dat dan kosten ? Dat is dus ook duur, maar 't is maar wat ge er voor over hebt. Dat is belangrijk. Ge kunt dat allemaal zo laten liggen, ja, dat kunt ge doen. En anders moet ge 't ineens goed veranderen. Als ge zoiets van zin zijt, moet ge daar niet te lang over blijven discuteren - hoe langer ge discuteert, hoe duurder dat het wordt Er zou geen geld zijn voor al zulke dingen, wordt er nu gezegd, dat kan allemaal niet in krisistijd. Ze zeggen al vijf jaar lang dat het

de dossiers af te handelen, maar ge kunt niet alles dwingen natuurlijk. De rioleringswerken in Meersel, waarvoor er al zeven jaar plannen liggen, die moeten er nog komen. Zolang blijf ik daar achter zitten. Ik ben zelf ook al drie jaar bezig met de nieuwe weg van Minderhout naar Strijbeek. Als ge als gemeentebestuur achter zulke dingen niet achter zit, wordt dat opzijgeschoven. Met een beetje geluk kan dat nu worden uitgevoerd in '88. De wegen van de ruilverkaveling worden ook vernieuwd waar nodig. Dan hebt ge nog de weg achter de rij kswachtkazerne hier, waar ook al vijf jaar over wordt gepraat. Wel, die moet er komen. En de verlengenis van de Buizelstraat naar de Lindendreef... Als ik aan zoiets begin, dan zet ik door hé, als 't moet tegen alles en iedereen in. Ge moet daar realistisch in zijn, als ge bij zoiets voor alles en nog wat altijd opnieuw naar de gemeenteraad moet, is dat op vijf jaar nog niet uitgevoerd ! Dat doe ik dus gewoonweg niet, daar kom ik recht voor uit. Ik kan keihard zijn in zoiets, zo ben ik... Ik kan ook heel kwaad worden, en dan moet ge goed oppassen, maar achteraf ben ik het zo weer vergeten ook. Dat moet kunnen, vind ik.


Voor al zulke zaken moet ge natuurlijk relaties hebben, en ik ken nogal wat mensen vanuit al die jaren in het bedrijfsleven. En wees gerust, kruiwagens zijn er overal nodig, op eender welk niveau. Zonder krijgt ge niks gedaan, zo werkt het systeem nu een keer - dat moogt ge spijtig vinden, maar zo is het ! Als ge niemand aanspreekt, blijft uw dossier lig gen. Dat is zoals in 't zakenleven, ik heb ook al m'n leven de beste zaken gedaan in restaurants. Dat kost dan wel wat voor de gemeente, ja. Maar in zoiets kunt ge niet kleingeestig gaan doen. Dat is zoals met een receptie: op 't schepencollege wordt afgesproken dat bij ecn gouden bruiloft maar tien mensen van 't gebuurte mee naar boven kunnen komen. Maar als er hier dan vijftien of twintig staan, kunt ge die dan tegenhouden en zeggen: sor ry mensen, anders kost het teveel ? Als ge iets doet, dan moet ge 't fatsoenlijk doen - en achteraf niet over de kosten gaan vitten Ik hen daar misschien heel breed in, dat kan zijn, maar anders valt ge in affronten, en wie is daar dan mee gediend

Geen halve zaken Dat is zo met alles, hoor. Als ge zaken maar half doet, hebt ge er achteraf alleen maar spijt van en dan iets veranderen kost nog bergen mĂŠĂŠr geld. Neem nu het administratief centrum en de aankoop van de Patria voor 5.600.000 frank. Dat is niet veel geld als ge dat bekijkt in het licht van het eindresultaat van die bouw, van de totale kosten. Dat wordt over dertig jaar of zo afgeschreven, en hoeveel kost dat dan al bij al ? Een paar frank uiteindelijk... En als die bouw er vijf jaar staat, denkt geen mens daar nog aan, terwijl iedereen er altijd spijt van zou hebben als het niet gebeurd was Met het tapijt voor de trouwzaal is dat net hetzelfde. Ge vindt dat misschien veel geld, ik weet niet. Maar voor zo'n tapijt is dat niks te veel. Ga maar eens kijken in andere gemeentehuizen of in het provinciehuis en zo daar liggen er dan van 900.000 fr. en meer. Ge zijt zoiets uiteindelijk verplicht naar de buitenwereld toe. En geloof me, op de lange duur is een schone, grondige oplossing altijd het goedkoopste. Dat heb ik al dikwijls genoeg gezien in 't zakenleven. Of een laatste voorbeeld. Over het Begijnhof lijn de gedachten nogal verdeeld. Ik ben voor-

Kortgerokt en wel uit de oude doos: samen met o.a. Jos Adams en deken Lauwerys bij de uitreiking van de prijzen na een IKO-teken wedstrijd. stander van het behouden ervan door de gemeente. Maar de restauratie zoals Monumenten en Landschappen die voorstelt, daar ben ik radicaal tegen. Waarom ? Omdat dat geld in 't water gooien is. Die huizen zijn zo rot, en er zit zo weinig waardevol materiaal in, dat ge daar nooit nog iets fatsoenlijks van kunt maken. Met de grond gelijk maken dus, en dan nieuwe woningen zetten met een ouderwetse gevel als de huidige. Zo doen ze dat in Brugge toch ook !? En die kerk staat daar te vergaan. Dat ligt misschien heel moeilijk voor sommige mensen, dat weet ik wel, maar waar om er geen museumruimte van maken ? Zoiets moet een bestemming krijgen voor de gemeenschap - er kunnen dan ook concerten in gegeven worden, tentoonstellingen, en bij gelegenheid kan er nog een mis worden opgedragen als men dat wil. Terwijl we nu met twee kerken zitten op tweehonderd meter afstand van elkaar, en spijtig genoeg moeten vaststellen dat de Begijnhofkerk bijna staat te vergaan

Spijt Er zijn wel spijtige zaken gebeurd de laatste jaren, ja. De strubbelingen binnen de coalitie zouden er nooit gekomen zijn als de vorige sehepene was gebleven. We hebben onze coalitiepartner toen trouwens tot op 't laatst gewaarschuwd dat niet iedereen bij ons hetzelfde dacht over haar opvolging. Achteraf verweet de FB ons dat we ons niet aan ons woord hebben gehouden. Daar kan wel iets van waar zijn. Er was vooraf gezegd dat als er iemand wegviel, hij waarschijnlijk zou worden opgevolgd door iemand van dezelfde partij. Toen was er ook vooropgesteld dat de Van Aperens mekaar zouden aflossen na drie, vier jaar. Daar is ook niks van gekomen. Dat zijn zo van die afspraken die op den duur weinig waarde hebben in de politiek Gemeentepolitiek mag hard zijn, discussies mogen hard zijn, maar eigenlijk zou het zo

BUTAGAZ FLESSEN PRO PAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES JSpvba

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 031314.50.91


Meer nieuws dank zij... VERZEKERINGEN G ELD PLAATS IN G EN FINANCIERINGEN LENEN \lt'i lui /alie/sl)ic'r in ik' iiiiiiil na een gemeenteraad...

vaLs liii

i,/il

moeten zijn dat ge achteraf nog samen een pint kunt gaan pakken. Dat kan hier niet meer, en dat vind ik spijtig, eerlijk waar. Voor de fusie bleven er nog verschillende na de geheime zitting om een spelleke te kaarten. Dat is toch zoals het zou moeten, niet ? Ge zit daar per slot niet voor uw eigen zaak, maar voor de belangen van de gemeenschap. En de ene keer haalt de ene gelijk, en de volgende keer een andere, zo gaat dat nu een keer. Ze zeggen dan wel van mij dat ik een keikop ben, dat is ook wel zo, en ik kan met mijn kop bij wijze van spreken door een muur gaan voor iets, maar als ik ongelijk heb, wil ik het ook wel bekennen... Ge moet mekaar toch het licht in de ogen blijven gunnen, zeker. Dorpspolitiek zou niet van partijen mogen af hangen. Ik weet wel dat het in de praktijk niet anders kan - omdat ge anders niks gedaan krijgt, maar eigenlijk zou het beter zijn dat men de eigen visie zou kunnen volgen in plaats

fle

liiII&'I/ii\n,

,tH

van een partijpolitieke mening. Daar heb ik het zelf dus wel eens moeilijk mee. Ik laat me niet zomaar de wet dicteren door een partij... Of ik er nog opnieuw aan zou beginnen ? Daar kan ik nog niks zeker over zeggen. Dat hangt af van de uitslag van de verkiezingen volgend jaar, en van persoonlijke overwegingen. Het enige waar ik zeker van ben, is dit: als ik niet het grootst aantal voorkeurstemmen heb, dan begin ik er niet aan. Want dan zal ik het wel niet zo goed gedaan hebben, vind ik. Dan zegt de kiezer dat er anderen zijn die het beter kunnen, en dan hoef ik het dus niet te doen Of het zo ver zal komen, blijft uiteraard de vraag tot aan de volgende verkiezingen. Wij zijn alleszins al dik tevreden dat we niet zo lang gewacht hebben om bij Fons en Marie binnen te springen - voor de vriendschappelijke ontvangst overigens alvast van harte be-

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL.ROMMENS B.V.B.A.

Rommenstraat 7

2321 Hoogstraten (Meer)

Te). 03/315.72.54.

LASER SHOW HOOGSTRATEN

Ij

(laflkt ! •

OVER DT SOORT KIEINGNEDEN VALT EEN REGERPIG VflET

ulcI'r

1 — p

bouwmaterialen

11.11.11. voor Mozambique Mozambique is een van de armste landen van Afrika. Het gemiddeld inkomen bedraagt er minder dan 12.000 fr. per jaar. De vroegere koloniale uitbuiting, de droogte en de oorlog zijn oorzaken van een steeds grotere verarming. In Hoogstraten wil men met de 11.11.11.aktie vooral de kleine boeren in Mozambique helpen. Tot nu toe konden deze mensen maar juist genoeg op hun grond winnen om er zelf mee in leven te blijven, meer niet. Ze konden geen geld verdienen om ook wat te kopen zoals medikamenten, kleren, zeep...

Schoorstraat2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

1 1. 11. inch gi obren de landbouwproduktie van die boeren te verhogen met behulp van betere werktuigen en grondstoffen. Ook zal men steun geven aan een fabriekje dat ter plaatse huishoudgerief en landbouwmateriaal vervaardigt. Tijdens het weekeinde van 6 tot 8 november gaan een kleine honderd mensen op stap om geld voor 11.11.11. in te zamelen. In MeerselDreef worden bloemen verkocht aan de kerk ten voordele van 11.11.11. Help de armsten in hun dagelijkse strijd voor een menswaardig bestaan en geef gul

hulcI'r I'ulschr

Op donderdag 29 oktober komt BRT-reporter WALTER ZINZEN spreken over Mozambique. Om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis.

biedt u betaalbare kwaliteit!

hulcr

13


Mark Herrijgers: Belgisch kampioen motorcross Op maandag 21 september laatstleden kon niemand die door Meer kwam, ernaast kijken. Tegen de gevel van het Fortuin hingen een pop in motor corssuitrusting, een spandoek en een Belgische vlag. Deze attributen maakten ons vlug duidelijk wat er aan de hand was. Mark Herrijgers, zeventienjarige zoon van Jos en Greet, was daags voordien Belgisch Kampioen motorcross (BLM) bij de nieuwelingen geworden. Dat was uiteraard groot en belangrijk nieuws en daarom trokken we naar de man in kwestie om alles uit zijn mond te vernemen. HM: Mark, proficiat met uw kampioenstitel. M: Dank u, graag gedaan, haha. HM: Vertel eens Mark, hoe ben jij met motorcrossen begonnen! M: Tja, da's eigenlijk onnozel begonnen. Toen ik vijf jaar oud was, kreeg ik van vader een speelgoedmotor, waarop ik kon rondrijden. Toen kreeg ik de microbe al te pakken, denk ik. Later ging ik met mijn vader vaak naar Dominiek Verheyen kijken, die toen ook crosste en bij ons in het café zijn supportersclub had. Dat heeft mij allemaal naar de motorcross toegedreven. HM: Wanneer ben je dan echt beginnen crossen? M: Toen ik twaalf jaar oud was, ben ik in de 80cc-klasse gaan crossen. Dat heb ik drie jaar gedaan. HM: En hoe ging dat? M: Vrij goed, ik behaalde verschillende overwinningen in Nederland. HM: En verder? M: Toen ik vijftien jaar oud was, ben ik overgestapt naar de 125cc. In die klasse ben ik dus nu Belgisch Kampioen geworden bij de nieuwelingen. HM: Was de overgang van 80cc naar 125 cc moeilijk. M: Ja, dat was een groot verschil. Vooral in het begin was de 125cc erg zwaar. De motor was veel zwaarder en dat had nogal wat valpartijen tot gevolg. HM: Al veel gekwetst geweest? M: Ja, ik heb al vanalles gebroken: pols, been, arm op drie plaatsen en de kniegew richtsbanden gescheurd. Maar dat was voor al in het begin. Stilaan werd ik meer ver trouwd met de motor en begonhet beter te gaan. HM: En dit jaar werd een topjaar? M: Inderdaad. Op 22 maart 1987 behaalde ik in Paal mijn eerste overwinning in de 125 cc. D'r volgden nog enkele overwinningen en vele ereplaatsen en zo werd ik dus op 20 september 1987 in Reet Belgisch Kampioen. HM: Hoe verloopt zo'n kampioenschap? M: Dat gaat over acht proeven verspreid over het seizoen, van april tot september. Dit jaar waren de proeven achtereenvolgens in Weelde, Tessenderlo, Vosselaar, Begijnendijk, Zolder, Bonheiden, Arendonk en Reet. HM: Men maakt dus een totaalklassement op? M: Ja, na die acht proeven was ik de eerste in het eindklassement en zo werd ik Belgisch Kampioen. In juni was ik trouwens al Antwerps Kampioen geworden. Dat ging over drie wedstrijden. HM: Op welke motor rijd jij? M: Op een Honda 125 CR. Maar die staat nu te koop. 14

HM: Niet goed genoeg nieer M: Jawel, hij is nog heel goed, maar ik stap volgend jaar over naar de 250 cc en dan heb ik natuurlijk een nieuwe motor nodig. Volgende week ga ik enkele nieuwe motors testen. HM: Wat verwacht je van de 250cc? M: Het eerste jaar zal wel een aanpassingsjaar worden, dat kan niet anders. Maar daarna hoop ik toch weer voor de overwinning te kunnen strijden. HM: Op wat voor omloop cross jij het liefst? M: Ik hou van zwaar zand en slijk. Dan presteer ik het beste. Natuurlijk moet je dan een goede fysiek hebben. Daarom ga ik twee keer per week lopen, verder train ik een paar keer per week met de motor in Lille en in de winter oefen ik met de gewichten. HM: En uitgaan? In de disco Fortuin? M: Nee, dat doe ik niet. Goed slapen en weinig uitgaan, dat is belangrijk als je fysiek in orde wilt blijven. HM: Uw leeftijdsgenoten zullen daar anders over denken. M: Ja, dat weet ik, maar als je in de sport iets wilt bereiken, moet je d'r alles voor over hebben. HM: En jij wilt naar de top? M: Absoluut.

HM: Heb je al in het buitenland gecrosst? M: Buiten Nederland natuurlijk, ben ik door de BLM-Bond al eens uitgenodigd om in Duitsland te crossen. Dat was een indoorcross en de dichtste plaats die ik behaalde,was een zesde plaats, wat niet slecht is, want daar waren heel wat nationaliteiten aanwezig. HM: Is het een dure sport? M: Heel duur. De motor, het onderhoud, de kleding, enz... Het kost allemaal veel geld. En veel is er aan crossen voorlopig niet te verdienen. De eerste vijftien krijgen geldprijzen, maar die liggen niet hoog. Gelukkig kan ik op pa en ma rekenen. HM: Zijn zij je trouwste supporters? M: Ja, zij vergezellen mij altijd en overal.

Lii zij iiici allccn jan \erineiicii au sel Dreef bijvoorbeeld, is er ook altijd bij. En zo zijn er nog verschillende. HM: Heb je vrienden in het crosswereldje? M: Neen, niet echt. Het is een harde sport. Het is ieder voor zich, zeker in de wedstrijd. Het gaat soms zelfs zover dat men elkaar in de kant rijdt. HM: Doe jij dat ook? M: Nee, ik niet. Hoewel ik het misschien zou moeten doen. Ik ben nog te goed, ik zou agressiever moeten worden. Maar dat zal nog wel komen, zeker. HM: Daar twijfelen wij niet aan. Mark, bedankt voor dit gesprek en nogmaals proficiat. Meer is trots op u. M: Daar ben ik heel erg blij om. En zo verlieten we Mark Herrijgers, een jongen die duidelijk helemaal voor zijn sport leeft en ontegensprekelijk een prima motorcrosser is. Als hij van tegenslag gespaard blijft, wacht hem ongetwijfeld een grote crosstoekomst. Voor de supporters en geïnteresseerden is er overigens goed nieuws. Op de hobbytentoonstelling van de KWB-KAV zal Mark aanwezig zijn met zijn hele motorcrosshandel. Ik zou zo zeggen: allen daarheen. •


rri

,~i JC

.'i

1 -I

H.V.V. laat te gemakkelijk scoren... Wanneer het waar is dat doelpunten het zout van de voetbalsoep uitmaken, kan men wel zeggen dat de voetballiefhebber tijdens de laatste matchen van de roodwitten goed aan zijn trekken is gekomen: 3-3 op Hannuit, 1-3 tegen Tienen en 5-1 tegen Germinal. Aangezien we er 5 scoorden en niet minder dan 11 moesten doorlaten, is het logisch dat de puntenoogst aan de magere kant was. Tegen Tienen speelden de roodwitten een sterke eerste helft. De 1-0 voorsprong werd echter teniet gedaan door een prachtig afstandsschot van de Tienenaar Loenders. Een slippertje in de H.V.V.-defensie kostte een tweede doelpunt. Nadien werd er veel gesproken over de ongelukkige uitsluiting van Smulders en op de valreep maakte Tienen er 1-3 van. Tienen, op de rand van het brutale, zal met deze ervaringrijke viriele ploeg zeer hoog eindigen. Op titelkandidaat Germinal verliep het andermaal ongunstig. Na 28 seconden stond H.V.V. op achterstand via een schot dat voorlangs ging, doch afweek op het been van een H. V V -speler. Toen Bartholomeeusen over een bos van spelers een weggebokste bal in ons doel deed vallen, werd het zeer moeilijk. Paul Verschueren bracht ons weer in de match. De match werd feller en Ref Ancion deed er nog een schepje bovenop, door te pas en te onpas geel te trekken; 4 aan weerszijden, doch Jack Groenen werd tweemaal bediend en van toen af stonden we voor een zware opgave. Verdedigen brengt niets meer op en aanvallen met 10 tegen 11 bracht de risico's die door de routiniers van Germinal werden afgestraft. In de laatste 5 minuten scoorde Germinal nog 2 doelpunten en met 5-1 was de zaak wel wat scheef getrokken. Gelukkig hadden we de punten op Germinal eigenlijk niet meegeteld. .

.

Programma:

Zaterdag 31 oktober

20.00 uur: K.V. Kortrijk-Hoogstraten V.V. (Beker van België) 13.30 uur: Miniemen A-St.-Job A 13.30 uur: Miniemen B-Borsbeek B 13.30 uur: Vlimmeren-Preminiemen A Zondag 1 november 09.30 uur: Juniores A-Luchtbal 09.30 uur: Weelde-Juniores B 09.30 uur: Zwarte Leeuw A-Scholieren A 09.30 uur: Scholieren B-Oostmalle B 11.00 uur: Zwarte Leeuw A-Knapen A 11.00 uur: Knapen B-Oostmalle B Zaterdag 7 november 15.00 uur: Gerhees-Reserven 13.30 uur: Westmalle A-Miniemen A 13.30 uur: Wuustwezel B-Miniemen B 13.30 uur: Premimiemen A-Lentezon A 13.30 uur: Preminiemen B-Merksplas C Zondag 8 november 15.00 uur: Hoogstraten V.V.-Gerhees 09.30 uur: Kaart-Juniores A 09.30 uur: Juniores B-Meerle. 09.30 uur: Scholieren A-Witgoor 09.30 uur: Brecht B-Scholieren B 11.00 uur: Knapen A-Witgoor 11.00 uur: Brecht B-Knapen B Vrijdag 13 november

20.00 uur: Reserven-Overpelt.

e ru nn R :T] Zaterdag 14 november

13.30 uur: Miniemen A-Merksplas A 13.30 uur: Miniemen B-Tubantia B 13.30 uur: Oostmalle A-Preminiemen A 13.30 uur: Zwarte Leeuw C-Preminiemen B Zondag 15 november

15.00 uur: Overpelt-Hoogstraten V.V. 09.30 uur: Juniores A-Schilde SK B 09.30 uur: St.-Lenaarts-Juniores B 09.30 uur: Dessel-Scholieren A 09.30 uur: Scholieren B-Lille B 09.30 uur: Dessel-Knapen A 11.00 uur: Knapen B-Lentezon B Zaterdag 21 november

15.00 uur: Reserven-Eupen 13.30 uur: Berchem-Miniemen B 13.30 uur: Preminiemen A-St.-Lenaarts 13.30 uur: Preminiemen B-Schoten B Zondag 22 november 15.00 uur: Eupen-Hoogstraten V.V. 09.30 uur: Merksem-Juniores A 09.30 uur: Juniores B-Antonia B 09.30 uur: Scholieren A-Olen AC 11.00 uur: Knapen A-Olen AC 11.00 uur: Westmalle B-Knapen B

de gastheren duidelijk met 0-2 cijfers in het verlies gespeeld. De volgende wedstrijd op verplaatsing heette S K. Beerse. Een steeds moeilijk te bekampen tegenstrever voor de groenwitten ! Minderhout was echter verwittigd en schoten van Rudy Jansen en Harry Peeters belandden op de dwarsligger. Een schaarse tegenaanval en M.V.V. had een doelpunt aan zijn broek, 1-0 Voor de koffie slaagde Gunther Jansen er in de stand in evenwicht te brengen. Nadien werd de partij steeds rommeliger en veel spelonderbrekingen ontsierden de wedstrijd. Luc Broes zorgde nog voor 1-2 en Eddy Peeters nam alle twijfel weg in het laatste kwartier, 1-3 M.V.V. go on .

Programma: Zaterdag 31 oktober

13.30 uur: Preminiemen-Zwarte Leeuw A 15.00 uur: Gooreind-Juniores Zondag 1 november 15.00 uur: Emblem-Minderhout V.V.

Zaterdag 28 november

20.00 uur: Hoogstraten V.V.-F.C. Turnhout 15.00 uur: F.C. Turnhout-Reserven 13.30 uur: Miniemen B-Gooreind B 15.00 uur: Brecht-Preminiemen A 13.30 uur: St.-Jozef B-Preminiemen B

09.30 uur: Wortel A-Reserven 09.30 uur: Scholieren-Wortel 11.00 uur: Knapen-Wortel Zaterdag 7 november 13.30 uur: Merksplas A-Preminiemen 15.00 uur: Juniores-Meer Zondag 8 november 15.00 uur: Borsbeek-Minderhout

Zondag 29 november

09.30 uur: Reserven-Merksplas A

09.30 uur: Lentezon A-Scholieren A 09.30 uur: Scholieren B-Zwarte Leeuw B 09.30 uur: Lentezon A-Knapen A 11.00 uur: Knapen B-Zwarte Leeuw

Zaterdag 14 november

13.30 uur: Preminiemen-Meer 15.00 uur: Miniemen-Antonia A 14.30 uur: Achterbroek-Juniores

Zondag 15 november

Minderhout V.V. in goede doen! Een aarzelend begin van de competitie werd toch reeds ruimschoots goedgemaakt en M.V.V. schijnt terug wind in de zeilen te krijgen. Op Hezewijk werd de plaatselijke club met 0-4 ingemaakt. De traag acterende Hezewijkers mochten zich werkelijk gelukkig achten toen ze bij de rust slechts 0-1 in het krijt stonden. Koen Broes plaatste een knappe kopstoot en het was raak. Na de rust hetzelfde spelbeeld. Een sterk M.V.V. haalde nog drie keer uit door toedoen van Koen Broes (tweemaal) en Dirk Koyen; zo stonden de eindcijfers dan ook vast. Wechelderzande scheen echter een ander paar mouwen te zijn en aan de Hoge Weg werden

Tweewieler

-

15.00 uur: Minderhout V.V.-Grobbendonk 09.30 uur: Dosko A-Reserven 09.30 uur: Scholieren-Brecht A 11.00 uur: Knapen-Brecht A Zaterdag 21 november 13.30 uur: Preminiemen-Lentezon A 15.00 uur: Miniemen-Lentezon A 14.30 uur: Putte S.K.-Juniores Zondag 22 november 15.00 uur: Minderhout V.V.-S.K. Herentals

09.30 uur: Reserven-Weelde B 09.30 uur: Meer-Scholieren 11.00 uur: Meer-Knapen Zaterdag 28 november 13.30 uur: Oostrnalle A-Preminiemen 13.00 uur: Zwarte Leeuw A-Miniemen Zondag 29 november 14.30 uur: Broechem-Minderhout V.V.

09.30 uur: Meer A-Reserven

Racing Center

D. VERHEYEN motors

-

bromfietsen

-

fietsen

ook voor uw herstellingen! DON CKSTRAAT 25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77 15


Wortel speelt met Up's en Down's Op 27-9 was Wortel te gast in het kleiputtenstadion van Niel. Bij de rust was de stand 2-0 voor de gastheren. Na die rust liet de Wortelse ploeg veel van zijn verliezerscomplexen in de kleedkamers achter en bereikte na 90 minuten een 2-2 gelijkspel. Op zondag 4-10 kwam Schoten naar Wortel. Deze wedstrijd werd met 0-1 verloren. Wortel had gedurende deze partij wel een steriel veldoverwicht, maar een geroutineerde Schoterise verdediging wist dit overwicht te beperken tot een paar halve kansen voor de thuisploeg. Zelf braken zij dikwijls gevaarlijk uit. Bij een van deze uitbraken moest de doelman van Wortel naar de noodrem grijpen wat het ene penaltydoelpunt tot gevolg had. Niettegenstaande Wortelse druk heeft doelman Jansen een hogere score, door gepaste tussenkomsten, beperkt. De wedstrijd tegen Mariaburg was van een slechte kwaliteit; toch wist Wortel de beide puntjes mee naar huis te brengen. De Up's zitten voorlopig voor Wortel meer in de bekomen uitslagen dan in het geleverde spel. Hopelijk komt hier verbetering in nu een paar gekwetste spelers terug kunnen meespelen. De meeste Wortelse ploegen zijn in de voor lopige rangschikking onderaan terug te vinden, behalve de praeminiemen die met 12 punten op 12 leider zijn in hun reeks en dit met 4 punten voorsprong op de naaste achtervolger. Supporters die met een kater zitten omwille van de slechte resultaten van de andere ploegen, zou ik aanraden: kom zaterdagnamiddag om 13.30 uur eens naar de praeminiemen kijken. Tijdens deze wedstrijden zijn volledige inzet, technische hoogstandjes en onmogelijke doelpunten te bewonderen; dat is de saus die voetbal lekker maakt. Tijdens de rust en na deze matchen kan in de kantine gezellig nagekaart worden over deze wedstrijden. Guy en Kris, de nieuwe uitba-

Herinneringstrofee Jos Van Aperen De jeugdverantwoordelijken voetbal van VNA Wortel, FC Meer, Minderhout VV en Hoogstraten VV hebben een Organisatie gepland ten gunste van de voetballende jeugd van elke deelgemeente. Een 400-tal jongeren zullen het tegen elkaar opnemen om de herinneringstrofee Jos Van Aperen een eerste maal te winnen. Elke geciteerde club neemt de tornooiorganisatie op zich van een categorie. Zo spelen de juniors in Wortel, de schoheren in Meer, de knapen in Minderhout, miniemen in Hoogstraten en praeminiemen in Meer. Per categorie wordt een wisselbeker ter beschikking gesteld. De Jos Van Aperen trofee gaat naar de club die het totale tornooi wint (alle categorieën). Op 11 november zullen dus een 50-tal wedstrijden betwist worden. Het aanvangsuur is voorzien om 10.00 uur en de laatste wedstrijd omstreeks 15.30 uur. De wisselbekers zullen in de kantine van Hoog16

ters van de kantine, zullen graag zorgen voor een flatje en een droogje. Deze oplossing voor het vrijwilligerswerk van de bestuursleden lokt bij deze mensen dikwijls de bedenking uit: 'Vroeger stonden we hier met onze kan vol (werk), nu staan we hier soms met onze buik vol (werk ?)'. Misschien is werken toch wel gezond. Programma november: le ploeg 1-11: Wortel-Kaart 8-1 1: Ternesse-Wortel 15-11: Wortel-Aartselaar 22-11: Schelle-Wortel 29-1 1: Wortel-Zandvliet Scholieren 1-11: Minderhout-Wortel 8-11: Wortel-St. Lenaarts 15-11: St. Jozef-Wortel 22-1 1: Wortel-Loenhout 29-1 1: Zoersel-Wortel Reserven A 1-11: Wortel-Minderhout 8-11: Dosko B-Wortel 15-11: Wortel-White Star 22-1 1: Oosthoven B-Wortel 29-11: Wortel-Poppel B Knapen Zelfde programma als Scholieren. Miniemen 1-11: Wortel-Dosko 8-11: St. Jozef-Wortel 15-11: Wortel-Oosthoven A 22-11: Poppel-Wortel 29-11: Wortel-Loenhout Reserven B 7-11: Wortel-Retie B 14-11: Oosthoven A-Wortel 21-11: Wortel-Oud-Turnhout B 28-11: H.I.H. Turnhout-Wortel Praeminiemen 7-11: Wortel-St. Lenaarts A 14-11: Vlimmeren-Wortel 21-11: vrij 28-11: Meerle-Wortel

straten VV uitgereikt worden door hr. burgemeester en de verschillende sponsors om 19.30 uur. Vooropgestelde wedstrijden + aanvangsuur juniors (j), scholieren (s), Préminiemen, miniemen en knapen (p) Minderhout-Hoogstraten: j: 09.30u 5: 10.00u p: 11.00u Meer-Meerle: j: 10.10u 5: 10.35u p: 11.30u Wortel-Minderhout: j: 10.50u 5: 11.10u p: 12.00u Meer-Hoogstraten: j: 11.30u 5: 11.45u p: 12.30u Wortel-Meerle: j: 12.10u S: 12.20u p: 13.00u Minderhout-Meer: j: 12.50u 5: 12.55u p: 13.30u Wortel-Hoogstraten: j: 13.30u S: 13.30u p: 14.00u Minderhout-Meerle: j: 14.10u S: 14.05u p: 14.30u Wortel-Meer: j: 14.50u S: 14.40u p: 15.00u Meerle-Hoogstraten: j: 15.30u 5: 15.15u p: 15.30u

L. Janssens p.v.b.a. hout- a platenhandel plastiek & isolatie Alle werkdagen open Ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96. Loenhoutseweg 91 HOOGSTRATEN

F.C. Meer: trainer buiten en... punten ! Er is de laatste weken heel wat gebeurd in de Meerse clubkeuken: de veelbesproken nederlaag (8-0 !) te Kasterlee, de trainerswisseling, de plotselinge heropstanding, de knappe prestaties van onze jeugd ! Het begon met een gelijkspel tegen Dosko. Daarna volgde de doelpuntenkermis te St.-Lenaarts. En daar alle goede dingen uit drie bestaan, moest de ploeg van onze ex-trainer Jos Fransen zonder punten naar huis (1-0). Zo konden wij met gerust gemoed gaan kermis vieren. De match tegen St.-Jozef werd geen gemakkelijke wedstrijd, zoals te werwachten was. Beide ploegen waren sterk gemotiveerd. Men kon merken dat in 't kamp van de bezoekers tijdens de voorbereiding de te volgen tactiek goed besproken was geworden. De geboden kansen waren dan ook uiterst zeldzaam. Men begon stilaan te denken aan een scoreloze drawn. Gelukig voor ons deed een St.-Jozefspeler de bal afwijken in eigen doel. Hiermee was de wedstrijd beslist en bleven de punten in Meer. We mogen ook de knappe prestaties van onze Scholieren en Knapen niet vergeten. Tegen Brecht hebben zij bewezen een hoofdrol te vervullen in deze competitie. De Brechtse supporters en supporteressen waren in grote getale opgekomen. Maar waar blijven die van Meer ? Eén ding is zeker: een supporter of bestuurslid die nooit naar onze jeugd komt kijken, heeft ongelijk Programma: Zaterdag 31 oktober 13.30 uur: Miniemen-Antonia A 15.00 uur: Juniores-Loenhout 15.00 uur: Loenhout-Veteranen Zondag 1 november 09.30 uur: Reserven-Zwaneven 09.30 uur: Loenhout-Scholieren 11.00 uur: Loenhout-Knapen Zaterdag 7 november: 13.30 uur: Preminiemen-Oostmalle A 15.00 uur: Minderhout-Juniores


:

1

I

14.30 uur: Meerle-Miniemen 15.00 uur: Veteranen-Zwarte Leeuw

ruil.

I

2Jdi

Zaterdag 21 november

13.30 uur: Preminiemen-Brecht 14.30 uur: Veteranen-Westmalle 13.30 uur: Merksplas A-Miniemen Zondag 22 november 15.00 uur: Netegalm-F.C. Meer 09.30 uur: Dosko A-Reserven 09.30 uur: Scholieren-Minderhout 11.00 uur: Knapen-Minderhout

Zondag 8 november 15.00 uur: Hulsen-F.C. Meer

09.30 uur: Vrij Arendonk B-Reserven 09.30 uur: Scholieren-Oostmal!e A 11.00 uur: Knapen-Oostmalle A Zaterdag 14 november

14.30 uur: Juniores-Kalmthout 14.30 uur: Zoersel-Veteranen 13.30 uur: Minderhout-Preminiemen

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn. MEER

gesloten: maandag en donderdag.

Zaterdag 28 november

13.00 uur: Miniemen-Westmalle A 14.30 uur: Juniores-Putte S.K. 14.30 uur: Antonia-Veteranen

Zondag 15 november 15.00 uur: F.C. Meer-Olmen

09.30 uur: Reserven-Dosko B 09.30 uur: Westmalle A-Scholieren 11.00 uur: Westmalle A-Knapen

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

Zondag 29 november 14.30 uur: F.C. Meer-Poppel

09.30 uur: Reserven-Minderhout • de weg naar het succes is lang en... bezaaid met doornen. Werd trainer Frans niet geboekt door scheidsrechter Wouter Eenhoorn ? 'Mondje dicht' luidt de boodschap.'

F. C. Meerle. de kentering

SADT

9

Veel vreugde heeft men aan de prestaties van het eerste elftal dit seizoen nog niet kunnen beleven. Wel doen de jongens hun best maar echt goede resultaten werden voorlopig nog niet op de grasmat gelegd. Tegen Ternesse werd met 1-3 verloren. De bezoekers liepen uit tot 0-2 en dan werd keeper Jan Van Dun ernstig aan de hand gekwetst en vervangen door Guy Willemse. Bart Vissers milderde nog tot 1-2 maar daar bleef het dan ook bij. De bezoekers lepelden er nog eentje bij en wèg waren de puntjes. Tegen Kalmthout werden ze dan wel thuis gehouden na veel water en bloed gezweet te hebben ! Marc Jochems opende de score maar Marc Van Alphen zorgde met een own-doelpunt voor 1-1. Op vrijschop, zeer mooi op het hoofd van René Jacobs geschilderd, door Wilfried Pauwels, kon Meerle terug op voorsprong komen. Scheidsrechter Van Hoeck, lang geen onbekende in Hoogstraten en omgeving, onthield Meerle een penalty. Maar de puntjes bleven thuis ! Graag een pluimpje voor invallersdoelman Guy, die een onberispelijke partij weggaf. Uit Kontich werd toch weer een puntje meegebracht, 2-2. Zullen de betere dagen dan toch in het verschiet liggen ? De Reserven behaalden overwinningen tegen respectievelijk Meer (2-1) en Arendonk (2-0) en oogstten ook een puntje tegen Merksplas. Ook de Juniores hoeven niet te blozen. Overwinningen tegen Lentezon en Schorvoort maar een zware 0-7 afstraffing tegen het ongeslagen St.-Lenaarts. De Miniemen kregen 0-4 tegen een sterker Zwarte Leeuw maar Mïnderhout werd toch met 0-7 cijfers ingeblikt. De Preminiemen konden na enkele zwarte nederlagen een puntje thuishouden tegen Oostmalle. Er is nog veel werk aan de winkel voor trainer en hulptrainer maar ja,

Programma: Zondag 1 november: 15.00 uur: Bezemheide-F.C. Meerle

09.30 uur: Reserven-Dosko B 09.30 uur: Zoersel-Scholieren 11.00 uur: Zoersel-Knapen Zaterdag 7 november

14.30 uur: Miniemen-Meer Zondag 8 november 15.00 uur: F.C. Meerle-Nielse

09.30 uur: Oosthoven B-Reserven 09.30 uur: Hoogstraten B-Juniores 09.30 uur: Scholieren-St.-Jozef 11.00 uur: Knapen-St.-Jozef

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA "De Grens"

-

15.00 uur: Lentezon-Preminiemen 15.00 uur: Lentezon-Miniemen

Café uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel.

Zondag 15 november 15.00 uur: Schoten-F.C. Meerle

vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle.

Zaterdag 14 november

09.30 uur: Reserven-Zwaneven 09.30 uur: Oostmalle-Scholieren 11.00 uur: Oostmalle-Knapen Zaterdag 21 november

13.30 uur: St.-Jozef-Preminiemen 13.30 uur: Westmalle-Miniemen Zondag 22 november 15.00 uur: F.C. Meerle-Mariaburg

09.30 uur: Vrij Arendonk-Reserven 09.30 uur: Poppel-Juniores 09.30 uur: Scholieren-St .-Lenaarts 11.00 uur: Knapen-St. Lenaarts Zaterdag 28 november

13.30 uur: Preminiemen-Wortel 14.30 uur: Miniemen-Merksplas Zondag 29 november 14.30 uur: Hove Sport-F.C. Meerle

09.30 uur: Reserven-White Star 11.15 uur: Juniores-Oud-Turnhout 09.30 uur: Westmalle-Scholieren 11.00 uur: Westmalle-Knaperi •

VERSE BRAADKIPPEN

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

Hoogeind - MEER weekend gesloten.

en kippedelen

FRITUUR - EETHUIS

alle specialiteiten op bestelling 's maandags gesloten

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs.

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16.

Kerkstraat3, MEERLE Telefoon 03/315.78. 14

gesloten: maandag en dinsdag.


60 jaar Hoogstraatse Veloclub 'De Lustige Wielrijders'

Landbouwkrediet Ideeën die renderen. 14,2

Dit week-end vieren de Lustige Wielrijders hun 60ste verjaardag. En als er te feesten viel, dan was men er wel bij in de Veloclub. Elke gelegenheid werd dankbaar gebruikt om er toch iets feestelijks van te maken. Zo werden achtereenvolgens het 20-, het 25-, 40-, 45-, 50-jarig bestaan gevierd. Maar laat ons even de club van wat dichterbij bekijken, dan begrijpen we er wat meer van als de feeststoet zaterdag door de Vrijheid trekt.

11

#O,75%

In het jaar 1927 ging het niet al te best meer met de kleine kruisboog 'De Jonge Schutters', gevestigd bij Victor Hoeymans in de Vrijheid te Hoogstraten. 'Laat ons er een veloclub van maken', moet iemand gezegd hebben en zo werd, op 25 oktober 1927, tussen pot en pint, de kruisbooggilde omgetoerd in een veloclub. De club kreeg de naam mee van 'De Lustige Wielrijders', Stan Jansen werd voorzitter gekozen, Juul Huybrechts werd de le secretaris, lokaalhouder Vic Hoeymans werd ook schatbewaarder en werd later, toen de club wat materiaal bijeenkreeg, ook econoom, en zo kon de club van start gaan. Er kwamen nog een paar bestuursledne bij, Jos Wens werd in 1928 ondervoorzitter en in hetzelfde jaar werd de club ook nog verrijkt met een trompettersafdeling met John Druyts als muziekmeester.

Het huidige bestuur bestaat uit Jos Wens als erevoorzitter, Karel Versmissen als voorzitter, Karel Van de Heyning en Jos Stoops respectievelijk als le en 2e ondervoorzitter, Leo Horsten als secretaris en Leo Peeraer als adjunct-secretaris, Roger Hoeymans als schatbewaarder en muziekmeester, Jaak Coertjens als vaandrig en de overige bestuursleden zijn: Karel Verholen, Jos Govers, Ludo Lambrechts en Jack Lanslots. In totaal heeft de club reeds 230 wedstrijden ingericht, die met eigen middelen bekostigd werden. Tussen deze 230 wedstrijden zitten er inrichtingen van allerlei aard. Samengevat zijn het 65 wedstrijden voor nieuwelingen, 35 voor juniores, 1 ploegenrit voor juniores, 10 vooroorlogse wedstrijden voor juniores, sar toen overeen kwam met de huidige lief-

aa 5't age: le'n belg.0 Ze Goaden Gds ub,ek Bara,e

Landbouwlçrediet Ideeën die renderen. t: k::t 11

t:

:t

t

r t,,

Op het Optirend boekje blijft uw geld beschikbaar en brengt het toch veel op. Inderdaad, hoe groter het kapitaal, des te groter het rendement. En vergeet niet dat voor pariticulieren de eerste 50.000 F. intresten vrij zijn van roerende voorheffing. Naast de basisrentevoet geeft het Optirend boekje immers extra-intresten onder de vorm van premies waarvoor u de maximum wettelijk toegestane nettorentevoet kan bekomen indien uw gelden tenminste 6 maanden op het boekje blijven.

Agentschap Hoogstraten Vrijheid 156, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.41.69

E. Verheyen Vrijheid 59, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.90.

18

/ipfV

'I !

1 ICT

!tlU/IL Ik' Ht::! t d//

:1

/

, t/'d

tI ic'/iijd'îs

Nu zijn we zestig jaar verder en in die periode hebben er zich opvallend weinig wijzigingen voorgedaan in het bestuur. Met Karel Versmissen is de club amper aan haar 2e voorzitter toe, met Leo Horsten slechts aan haar 3e secretaris, Jos Wens, reeds 60 jaar lid van de club, is intussen gepromoveerd tot erevoorzitter en met Roger Hoeymans, die zijn vader opvolgde, heeft men pas de 2e schatbewaarder. Roger volgde enkele jaren terug ook John Druyts op als muziekmeester. Met Jaak Coertjens is men amper aan de 3e vaandrig en E.H. Jos Versmissen is reeds meer dan 30 jaar proost van de vereniging. Voeg bij dit alles dat men nog steeds gevestigd is in het lokaal waar 60 jaar terug de stichting plaats had, en dan moet het wel duidelijk zijn dat 'De Lustige Wielrijders', in 1952 tot Koninklijke Maatschappij verheven, een club is waar samenhorigheid heerst, en waar eendrachtig aan hetzelfde touwtje wordt getrokken.

hebberskoersen. Verder waren er 64 wedstrijden voor liefhebbers, waaronder 14 ritten van de Ronde van de Kempen, 2 wedstrijden achter derny's, 4 individuele tijdritten (slotrit R.v.d.K.) en 8 proloogritten (eveneens R.v.d.K.). Men richtte 1 wedstrijd in voor onafhankelijken en 18 beroepsrennerswedstrijden, nl. 1 in open omloop, 5 criteriums en 12 wedstrijden van stad-tot-stad. Verder waren er nog 3 wedstrijden voor veteranen, 3 voor rijwielmotoristen, 4 voor korporatieven en 12 voor 'alle renners'. Bij de lOOste inrichting in 1963, een criterium voor beroepsrenners, was Rik van Steenbergen de grote trekpleister. J05 Hoevenaars won toen de wedstrijd. Enkele jaren voordien in 1959 verschenen Rik Van Looy en Piet Oelibrandt aan de start en werden zij beiden in de bloemen gezet. John Van Tongerloo uit Meerle blijft met zijn zes overwinningen nog steeds rekordhouder.


, .ç

Lezers kopen bij

.•

450 & o:c0 h 0

Adverteerders (natuurlijk)

Lauryssen electronics uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is!

MINDER HO UTDO R P TEL. 314.67.67 C

0000'

.

.. .

0>d'(" .5

Piel 1 1 , 01(1c11 III 1959 te het vertrek van een beroepsrennerswedstrijd. 51

't H00i/.S (/5/10/1 iii

o000Ot•

de

A R U S

•5

zet 1>1/

blOC'/I //l gc

LL

De Koninklijke Veloclub 'De Lustige Wielrijders' heeft steeds aandacht gehad voor het clubleven van andere clubs en daarom staan de meeste wedstrijden bij deze club nog steeds in het teken van de clubwedstrijd. Vaste sponsors van de jaarlijks weerkerende \\ Ldti ijcicn Gnage (icudciis (4), »iii

Conserven Rovana, Linnenverhuring Friswit (27), Steenhouwerij Bleys (16), Dakwerken Jos Stoops-Helsen (15). Vroeger had men daarbij nog Confituren Royale die 23 ereprijzen sponsorde en de schaal Stan Jansen (5). Deze laatste werd overgenomen door de c111110U0 oH j Rcezer Bleys. U

/0 taverne ..

discotheek

232" neet

antoor

'TSTOPKE

1/1'!,

* alles voor hengelsport * vogelzaden x granen

/1//?

oc-•_

Loenhoutseweg 3, Hoogstraten.

I .

.

•0

HERIJGERS

kL

Bouwspecialiteiten pvba

• P.V.C.-rioleringen • roofing

dakgoten isolatie

Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

BOETIEK

Lnge1ique Oostmallesteenweg 98 - Rijkevorsel

1v/In Van longerloo, de pIaate1iii/seja1'orie!, hoopte 6 000r/vinningen weg te Hoogst raten.

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek. 19


Er is maar eén Hoogstraten Nogal wiedes, zult u zeggen, alhoewel er een aantal mensen zijn die deze fraaie naam - of een afleiding ervan - dragen. Denken we bijvoorbeeld aan Dorothy Ruth Hoogstraten (Stratten), Gewijde van Hoochstraete, Fred Highstreet, enzovoort... Maar, zoals er maar één aarde is (BRT-TV) zo is er ook maar één Hoogstraten, hebben ze hier op het stadhuis vast gedacht, want met hun neus reeds in de verkiezingswind, werden daarom aanstalten gemaakt om het blazoen wat op te poetsen. Hoogstraten, hou je vast, neemt einde november deel aan een milieutentoonstelling in Gent naar aanleiding van een colloquium in verband met gemeenten en milieu. Niet het milieu van vôôr de oorlog of dat van achter het zuiveringsstation, nee, het milieu hier en nu. Ze doen maar. Als ze daar in Gent schoon weer gaan spelen met onze toestand hier, dan zullen ze wellicht goede voornemens hebben, denken wij zo. En inderdaad... Hoogstraten doet binnenkort in het voorjaar ook mee aan het lovenswaardige initiatief (Koning Boudewijn- stichting) om in zoveel mogelijk gemeenten een massale boomplantingsaktie te organiseren waarbij konkreet een stuk grond ter beschikking wordt gesteld dat dan door lagere schoolkinderen met bomen wordt beplant. Als we dan even massaal iets aan die zure regen en aan de lucht- en waterverontreiniging in het algemeen gaan doen, dan krijgen die boompjes waarlijk nog een levenskans, en da's mooi meegenomen. Eigenlijk moet dat goed mogelijk zijn: wij westerlingen die als het op netheid en properheid aankomt, de puntjes op de i willen zetten. LII .41thans, zo denken de zes Chinezen die een half jaar lang stage hebben gelopen in de Hotelschool. Zij hebben hier veel geleerd, dat staat vast, ,naar op bepaalde punten hadden ze het toch erg ,noeilijk. Zo kloegen ze er over dat hier zo hard gewerkt wordt, ze waren 's middags meestal reeds bekaf en dan kwam er nog die afwas die o zo verdomd proper moest zijn. De hygiëne hier vonden ze waarlijk overdreven, stel je voor: eerst de glazen wassen in een sopje, dan spoelen en daarna nog eens afdrogen en opblinken... Voor hen is dat allemaal overbodige luxe... in één woord wangtjingpongstji. Binnenkort is het dan de beurt aan China om - in het kader van de uitwisseling van studenten - enkele Hoogstraatse studenten op te leiden. Voorwaar een interessante reis, ook al zijn ze daar minder komfort gewend. Ei Bijna aan de andere kant van de wereld ligt Mozambique. Een land in een nog minder komfortabele positie en over die situatie komt BRT-journalist Walter Zinzen (Hij is voor BRT-Panorama daar geweest) spreken in de raadszaal van het stadhuis nu donderdagavond 29 oktober. Ei Wellicht een stuk vrolijker zal het er op 31 oktober aan toe gaan als de Lustige Wielrijders uit Hoogstraten hun zestigjarig bestaan vieren met een optocht, verzorgd door de eigen band en 's avonds een feest in de Hotelschool. Meer hierover elders in dit blad. Tot in december. •

20

h@@2 w2lffi

1® t@xr®uïi

In cle loroon de Ia/ai1n.5fr(f(j! lic'n c/eTe cvï,a-lurge '-rioo//J,iizen Te nachieti om onder de grond te gaan als deel van de aansluiting van de Rijkevorselse riolering op het Minderh outs zuiveringsstation.

OPENBARE

VAN

VERKOPING GOED GELEGEN WONING EN AANPALENDE KROTWON ING TE HOOGSTRATEN, KAR EL BOOMSTRAAT 21 EN 23.

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: KOOP 1: Woning op en met grond te Hoogstraten, Karel Boomstraat 21, groot 570 m 2 Ingedeeld: slaapkamer, voorkamer, keuken, woonkamer, opkamer, bergplaats, overdekte koer en serre. Eigendom beschikt over waterleiding, electriciteit en distributie. Klein beschrijf mogelijk. KOOP 2: Krotwoning naast koop 1, te Hoogstraten, Karel Boomstraat23, groot 582 m 2 Bezichtiging: sleutel te bevragen zaterdags tussen 10 en 13 uur bij: - Joseph Mertens, Lindendreef 46, tel. 314.58.47 - Leo Mertens, K. Boomstraat 74, tel. 314.58.52 BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: - Inzet op dinsdag 27 oktober 1987. - Definitief op dinsdag 10 november 1987, telkens om 5 uur namiddag in café Patria, Vrijheid 174 te 2320 Hoogstraten. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. .

.

OPENBARE VERKOPING TE RIJKEVORSEL VAN TE RENOVEREN WONING MET TUIN, BOCHTENSTRAAT 12 EN BOUWGROND MIDDELSTEDE. Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: KOOP 1: zeer goed gelegen woning te Rijkevorsel, Bochtenstraat 12, groot 335 m 2 Ingedeeld: hal, voorplaats, woonplaats, keuken, wasplaats, WC en bad, berging en afdak. Boven: 3 slaapkamers + zolder en tuin. Eigendom is voorzien van aardgas. Eventueel klein beschrijf mogelijk K.l. 12.200. BEZICHTIGING: zaterdags van 13 tot 15 uur. KOOP 2: bouwgrond te Rijkevorsel, met een gevelbreedte tegen Middelstede van 16 m groot volgens meting 1618 m 2 . Stedebouwkundig attest de dato 13 april 1987 referte stedebouw 105/63/209. Bestemd voor half open bebouwing en overeenkomstig de bepalingen van het Stedebouwkundig attest. BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: - Inzet op dinsdag 10 november 1987 om 15 uur. - Definitief op dinsdag 24 november 1987 om 17 uur. Telkens in het Parochiecentrum, Dorp 21 te Rijkevorsel. PLAN van de bouwgrond en INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. .


Gouden bruiloft in Hoogstraten Kort na de middag, op zaterdag 10 oktober 1987, begonnen in het gebuurte Boereneinde de feestelijkheden aan de Lodewijk De Konincklaan te Hoogstraten. Edgard Vriens en Alice Van Ceulen vierden immers die zonnige middag hun gouden huwel ij k S feest. De straat was reeds mooi versierd met de klassieke sparreboompjes, de rood-witte bloemen en de huizen feestelijk bevlagd. Voor de woning, in nummer 373, hing een heilwens helemaal in het groen en ook de naaste gebuur wilde zeker niet onderdoen; de buurtschap had geen moeite gespaard. Er werd een stoet gevormd met een praalwagen en de uitbeelding van 50 jaren huwelijksleven van Edgard en Alice. Zo werd het gouden paar ten huize afgehaald. Met muziek voorop, gevolgd door een groep vendeliers, trok de stoet naar de kerk. De familie en vcic buurtbewoners vergezelden het gouden paar en daarachter ontstond een kilometerslange file van auto's en andere voertuigen. Het was een drukte van belang. In de parochiekerk werd om 2 uur een schone dankmis gevierd, bijgewoond door gans de familie en door vele, vele vrienden. Daarna kwam de ontvangst en de receptie in het stadhuis aan de beurt. Daar steeg de temperatuur wel enkele graden. Welgezind reden een uurtje later Alice en Edgard en al de genodigden naar de rijkgevulde tafelen in De Wachtzaal voor het grote familiefeest. Met zichtbaar genoegen vertelden Edgard en Alice hun lange levensverhaal en ook de feestelijke gebeurtenissen. Bieden zagen het levenslicht in de Vrijheid van Hoogstraten, bijna vlak over de deur, met een klein jaartje verschil maar. Edgard verscheen op 29 november 1912 op deze wereld en Alice op 1 augustus 1913. Ze liepen ter schole in hun geboorteplaats en zagen elkaar om zo te zeggen dagelijks. Zo leerden zij elkaar ook stilletjesaan beter en beter kennen. Edgard had en heeft nog een oudere halfzuster, de gekende Marieke Strijbos-De Koninck, en een jongere zuster, de gekende Rosalieke Vriens. Alice deelde thuis met twee broers, Jos en Frans, en één zuster Jeanne. De beide vaders-middenstanders speelden heel graag met de kaarten, liefst buiten onder de bomen in de Vrijheid tijdens

022

jl

0 ko

1 dd vs ei d heeli t\ /,oiien: Edd\ en de LaLIIIL zon i i ouden, samen mLt dv juist 50 jaar later geboren dan grootvader buurmannen \'an Delm, De Keuster, Diels Edgard op 29 november 1962 en huwde e.a. Waar is die tijd en die rustige Vrijheid Christine Wendrickx. Paul trouwde met Cagebleven? Na hun schooljaren kwamen onze gevierden rine Van Bergen en zorgde voor de twee achterkleinkinderen Koen en Rudi. allebei direct in de zaak thuis: Edgard in het Zo zijn de jubilarissen nu reeds enkele jaren sigarenfabriekje of in het café en duivenlokaal én later in de beenhouwerij van zijn op pensioen en ze doen nog goed mee ook. Fietsen, reizen en met de kaarten spelen zijn halfzuster. Alice in de kruidenierswinkel hun lang leven. Van Ceulen. 'Weet ge nu al genoeg?' vraagt Edgard. Daartussen, onder de oude bomen, vonden Maar hij moest nog vertellen van die feestezij elkaar. lijke dag. 'Dat familiefeest was geweldig pleZij huwden op 11 oktober 1937 en hun enige zant en dat muziek en al die spelletjes. De dochter Mia werd geboren op 13 maart kinderen en kleinkinderen en René en Gusta 1939. Tijdens de tweede wereldoorlog werd Ed- en Co, die hebben er nogal wat van gemaakt. 't Was een reuzefeest', lachte Edgard gekwetst door een V 2 in 1944 en heeft gard nog steeds. Maar Alice had het over die hierdoor vier jaar thuis gezeten. In de jaren mooie bloemen en de vele schone geschen'50 werkte hij bij de fruit- en groentehandeken en over die goede geburen. laars Van Den Bossche en Van Gils en later 'Die mensen houden toch allemaal veel van op de Veiling tot in '74 aan zijn pensioen. ons', zo zei Alice heel dankbaar. Er waren Intussen onderging hij nog twee ooroperazelfs gelukwensen uit Tunesië. 'Dat zal wat ties en hoorde daarna veel beter. Dat was echter wel even wennen, zo scherp hoorde gekost hebben', mijmerde Alice verder. Het geburenfeest ging door op zaterdag 17 hij, dat hij van herhaalde geluiden hoofdoktober in de Veiling. pijn kreeg en de oren moest bestoppen. Alice zorgde voor het huishouden, maar Wij wensen Edgard en Alice nog alle geluk toe en dit nog vele jaren in goede gezondbleef ook, eerst in de winkel van vader en laheid. ter zelfstandig in de eigen woning, winkel doen tot in 1977. De dochter Mia huwde met Jos Leys en

tel. 03/314.51.86

ELECTROHAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

_r

w my .

P1.1

vrijheid 150

ï W

hoogstraten

Groot Eyssel 11 Meerle

Alle fiets- en bromfietsonderdelen • o.a. alle merken uitlaten: proma, yama, stereo-uitlaten, Bas,

• cyliriders Malossi, Polini, Zeter • alle hoogstukken, voetrusten, handkappen, veren • uitbouwsels Maxi puch • Fietsen Gazelle, Batavus, Novy, Libertas, Minerva, Lavenier, Peugeot.

J1


Meer. Hij heeft vroeger jaren in de eerste ploeg van Meer gespeeld en werd daarna jeugdtrainer. Hij kent het klappen van de zweep en dat bewees hij onmiddellijk. Met een vijf op zes haalde hij het eerste elftal uit een heel diepe put. Met Luk aan het roer ziet de geelzwarte toekomst er plots weer erg rooskleurig uit. El De Mussenakker heeft twee optredens op het programma staan: op zaterdag 31 oktober Under Cover en op zaterdag 14 november Dirty Fingers. Twee groepen die borg staan voor een spetterende avond rock 'n roll. In het werkelijk prachtig vernieuwde lokaal zullen de optredens nu veel beter tot hun recht komen dan vroeger. Alweer een reden meer om het Mussenlokaal eens te bezoeken. De Mussenakker verdient UW bezoek dubbel en dik. Ik krijg wel

i_

Un

0

c

c

Voor dc insiders eerst het volgende: hey-ho, don't go. Hebt u 'm? Prima. And now for something completely different. L November. Ik moet eerlijk bekennen, ik hou d'r niet van. Alles aan die maand lijkt mij koud, leeg, doods. De naam alleen al. No-veni-ber. Ik zou niet graag zo heten. De naam doet mij teveel aan dood en verval denken. En aan grijs. En dat is niet inijnfavoriete kleur. Van mij ,nogen ze november afschaffen. Ineens van de zachte kleuren van oktober naar de lekkere vrieskou van december, dat lijkt Inc wel wat. Kortom, nove,nber, not ,ny cup of tea (niet mijn (ee-kop). Je zou er zo waar triest van worden, maar gelukkig waken de Meerse verenigingen. Ze fleuren novenber op door enig vermaak en ontspanning onze richting uit te sturen. Dank u, verenigingen.

El Laten we deze keer maar eens beginnen met de Brassband (!) St. Rosalia. Dat was vroeger de fanfare en ze mag niet verward worden met de zogenaamde Boerenkapel, die in een vlaag van komplete zinsverbijstering gemeend heeft dezelfde naam te moeten aannemen. Op woensdag 11 november herdenkt de Brassband in en rond de kerk de gesneuvelden. November doet zijn naam dus al onmiddellijk eer aan. Zo ook op zaterdag 14 november wanneer in de eucharistieviering van 18.00 u de Brassband haar overleden leden in herinnering brengt. Vrolijker zaken komen op zaterdag 21 november aan met het jaarlijkse teerfeest. En ook op zondag 29 november is het feest. Dan komt St. Niklaas (de echte) naar de Zaal voor Kunst en Volk om daar met zijn Zwarte Piet alle Meerse kinderen tot 10 jaar te ontvangen. op 7, 14 en 15 november is de Brassband natuurlijk prezent op de toneelavonden van 't Heidebloempje, waar zij voor het nodige muzikale genot zal zorgen. Tussendoor, op zondag 8 november, gaat men op uitstap naar Retie op uitnodiging van de plaatselijke 'Lindegalm'. El Zo belanden we bij de toneelgroep 't Heidebloempje. November is immers toneel,naand. Op zaterdag 7 en 14 en zondag 15 november prezenteert men de opvoering van 'Oscar ', een plezierige komedie in drie bedrijven van Claude Magnier. Onder de kundige leiding van Marcel Roos zullen de volgende acteurs en actrices voor het voetlicht treden: Erik Fransen, Jan Dufraing, Lucia De Clerck, Kristin Cools, Jan Roos, Annemie Dufraing, Reinhild Verboven, Mit Van Gestel, Luk Van Bladel en Marcel Roos himself. Gedurende zes lange weken hebben deze mensen intens geoefend om u toneel van de bovenste plank te kunnen bieden. De toneelavonden beginnen telkens om 19.00 u met een optreden van de Meerse Brassband, waarna om 19.30 u het doek opgaat voor een ongetwijfeld prima avondje toneel. Plaats van het gebeuren is uiteraard de Meerse toneelte,npel. de Zaal voor Kunst en Volk. Toegangskaarten zijn vanaf woensdag 4 november te koop op het gekende adres bij Jaak en Fien Roos. Degenen onder jullie die reeds een toneelvoorstelling van 't Heidebloempje bijwoonden weten dat er steeds kwaliteit geboden wordt, Voor de anderen wordt het hoog tijd om het eeuwige kijkkastje eens te ruilen voor een prettige avond met puur, volks amateurto-

22

c

neel van eigen dorp. FJ Voor de hobbytentoonstelling van de KWB-KAV zijn we nog net op tijd. Die vindt namelijk plaats op zaterdag 31 oktober, zondag 1 en maandag 2 november in de parochiezaal. Op zaterdag 31 oktober is er tegelijkertijd een kaartavond, alsook de prijsuitreiking van de vakantiezoektocht. Op vrijdag 20 november organiseert de KWB en de KAV een lesavond over het erfrecht. En ook de jaarlijkse kaartavonden komen er weer aan. Dit zijn de data: 13 en 27 november, 11 en 18 december, 8 en 1 5 januari. Na een ronduit de-

eens het verwijt dal in deze rubriek steeds dezelfde vüj- zes verenigingen aan bod ko,nen. Ik pleit schuldig, maar voeg er onmiddelliik aan toe dat ik daar weinig aan kan doen. Het zijn immers altijd dezelfde veren igingen die mij op de hoogte brengen van hun komende activiteiten. Deze rubriek staat open voor alles en iedereen, maar u moet mij wel iets laten weten. Afgesproken? Daarom nogmaals deze oproep aan alle verenigingen van Meer. Laat eens wat van je horen. Kom naar buiten. Wij willen weten wie Jullie zijn en wat jullie doen. •

sastreuze start van het seizoen is de hemel voor het eerste elftal van KFC Meer inmiddels opgeklaard. Met een nul op zes was het duidelijk dat er iets moest veranderen. En zoals dat overal gebeurt als het slecht gaat, werd de trainer ontslagen. In dit geval was dat trouwens terecht. Kees van Praat werd bedankt voor bewezen (?) diensten en Luk Van Kerckhoven nam zijn plaats in. En zoals vaak had de trainerswissel onmiddellijk succes. Luk is natuurlijk geen onbekende in

Goud

Meer

111

. -

.. ' .

.

:

.

:,. . . ..

i

,

. .

.

.

-. .. .

.

..

- .,

.

. ..:.

• iii \li . Li Lui ILgenu ouidig geen maand oorbijgaan of het is prijs. In oktober was het de beurt aan Alfons Goetschalckx en Julia Bastijns: 20 olztober laatstleden was het juist vijftig jaar geleden dat ze samen in het huwelijksbootje stapten. Dat bootje heeft nu dus vijftig jaar gevaren en het is hopelijk nog lang niet aan het einde van zijn reis. Op zaterdag 24 oktober werd het gouden paar uitbundig gevierd door familie en kennissen bij Kees De Gruyter. Vijftig jaar huwelijk is echter niet alleen een reden om te feesten, het is ook een mooie gelegenheid om eens terug te blikken op wat voorbij is. Julia Bastijns werd op 2 augustus 1912 als oudste van vier kinderen geboren. Zij woonde heel haar meisjesleven op Gestel

.

1

1

.

.

stee ds helpen op de boei dciii. net ioak invele meisies in die tijd. Toen Julia de leeftijd bereikte waarop jongens belangrijk worden, merkte zij dat er in Gestel ene Alfons Goetschalckx rondliep. Voor hem had ze meer dan gewone aandacht. Alfons Goetschalckx zag op 17 februari 1909 het levenslicht in de Hinnenboomstraat te Hoogstraten. Hij was de achtste van tien kinderen. In 1914 verhuisde het gezin naar Minderhout en in 1928 naar Gestel in Meer. Net als Julia hielp Alfons thuis op de boerderij. Zo zag hij in Gestel wel eens een meisje dat zijn hart sneller deed kloppen. U raadt al wie het was. Ze leerden elkaar beter kennen en Meerkermis zorgde ervoor dat een langdurige vrijage ontstond. Julia en Alfons trouwden op 20 oktober 1937 en vestigden zich in Gestel. Daar


hadden ze een boerderij die hen heel wat werk bezorgde. Ze bleven er negen jaar wonen en verhuisden in 1946 naar de Eindsestraat. Daar bleven ze boeren tot in 1975. Toen kwam het pensioen eraan en ze betrokken een woning in 't Dorp. Vijf jaar later, in 1980, gingen ze tenslotte naar hun huidige woning in de Donckstraat, waar ze nu volop van hun oude dag genieten. Julia en Alfons kijken tevreden terug op een geslaagd huwelijksleven van hard werken. Hun tien kinderen, 27 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen zorgden bij hen voor heel wat levensvreugde. Op hun oude dag proberen ze zich nu zo goed mogelijk te amuzeren. Voor Fons betekent dat in de hof werken, fietsen, kaarten en TV-kijken. Hij is bovendien al zestig jaar bij de fanfare, eerst als spelend later, als steunend lid. Verder is hij ook nog altijd lid van de Boerenbond. Alfons prijst zich gelukkig dat hij nog steeds gezond genoeg is om te doen wat hij wil. Ook Julia verheugt zich in een goede gezondheid en heeft voldoende bezigheden: het huishouden doen, kaarten, handwerk, soms fietsen en TV-kijken. Zij is ook nog lid van de Boerinnengilde. Op straat is er ook voldoende te beleven, zowel de Kerk, de St.Jorisgilde als de Mussenakker zijn dichtbij. Afleiding genoeg dus. Als je met Julia en Fons praat, geraak je onder de indruk van hun eenvoudige geluk. tn een steeds dollere wereld genieten zij nog van de kleine, maar o zo belangrijke dingen van het leven. Nu ze hun gouden huwelijksjubileum bereikt hebben, willen wij hen dan ook van harte feliciteren. Nog vele gezonde en gelukkige jaren, Julia en Fons. Jullie hebben het verdiend.

®Uï1 Op 10 oktober sloot de St.-Sebastiaansgilde haar drukke gildejaar af met het jaarlijks teerfeest. Dan wordt er ook geschoten voor appel, kweek en gans. Volgende schutters waren de laureaten: appel: Frans Jespers kweek: Leo Laurijssen gans: Frans Kustermans. Nadien volgde dan het lekkere feestmaal en daar werd Frans Jespers verkozen tot nieuwe 'deken' van de maatschappij. El De dag van de landbouw bracht heel wat beweging, het prachtige najaarsweertje speelde hierbij zeker een rol. De 'geplaatste' koeien in het dorp kregen vele kijkers die meteen op de hoogte waren van het af te werken programma. El Ook de Bingo-avond, ingericht door

de harmonie, lokte heel wat belangstellenden. El Sport! De kersverse Meerlese zaalvoetbalploeg kreeg een nieuw shirt geschonken door de lokaalhouder van Meerle F.C.: café 'De Bombardon'. Hun tweede wedstrijd in Ulvenhout wonnen zij met 6-3 maar tegen F. C. Boulanger werd mnet 3-2 verloren. LI Van het

wielerfront weinig of geen nieuws. Het seizoen is trouwens afgelopen. De wielertoeristen trappen wel elke zondag hun kilometers af. Klokslag 9uur vertrekken ze in 't dorp en dat er op de tanden gebeten wordt !! El Goud in de Kerkstraat op 't einde van de maand ! Het echtpaar G. Brosens-Laurijssens is defeesteling en natuurlijk zal het gebuurte dit niet ongemerkt laten voorbijgaan. •

/

Moel Ik

I<ari"s coiffure

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Goud in Meerle Vijftig jaar geleden stapten Geert Brosens en Mit Laurijssens als pasgetrouwd paar uit de kerk van Meerle. Om te trouwen moesten ze niet ver gaan want allebei woonden ze in de Kerkstraat vlakbij kerk en gemeentehuis. Daar speelden ze met elkaar, gingen samen naar school en zo konden ze elkaar niet mislopen als het tijd werd om te gaan vrijen. 'Nooit naar een ander gekeken', vertelt Mit en Geert lacht dan eens maar hij spreekt het toch niet tegen. Zo begon de verkering, vlot en geruisloos, en dat kon ook zo omdat er bij Mit thuis café gehouden werd. Dan was het niet ongewoon als er mansvolk over de vloer kwam. 'Wij gingen nooit uit', zegt Mit, 'zelfs niet naar de kermis, dat was niet nodig, wij zagen elkaar zo al elke dag'. Toch was het eerder toevallig dat Geert zo dicht in de buurt woonde. Hij werd geboren op het Oosteneind maar verloor zijn moeder toen hij nog maar een baby was. Zo kwam hij terecht in het gezin van zijn tante die kinderloos was, Geert

adopteerde en hem een tweede naam gaf: Peeters. Voluit werd dat Gerard BrosensPeeters en als zodanig werd hij de zoon van een aannemer, een beroep dat Geert later ook ging uitoefenen. Bij Mit thuis waren ze met zes en haar vader was, behalve caféhouder en winkelier, ook veekoopman. Het ouderlijk huis heette dan ook, zeer toepasselijk, 'In den Veehandel'. Na hun trouwen gingen Geert en Mit ook in de Kerkstraat wonen en hun drie kinderen wonen daar nu ook: van honkvaste Meerlenaars gesproken! Ze kregen één dochter, Jeanne en twee zoons, Jaak die leraar is op Vito en Albert die aannemer is zoals zijn vader vroeger. Verder zijn er nog vier kleinkinderen, twee jongens en twee meisjes. Nu ze hun gouden bruiloft vieren, is Jaak 79 en Mit is er 80. Een respektabele leeftijd waarbij ze allebei nog goed gezond zijn. Stilzitten is er nog niet bij, Mit is vooral bezig in het huishouden en Geert heeft zijn hart verloren aan de Harmonie. Ook daar is hij al aan het goud toe: 65 jaar lid en 50 jaar bestuurslid, van trouw gesproken! Geert en Mit, proficiat! 23


gin november zorgt Het Slot traditiegetrouw voor een tentoonstelling in zijn lokaal. Dit jaar is het de beurt aan Jaak Aerts, erevoor-

Een nieuw wegdek. Met de winter in het vooruitzicht heeft men van de laatste vorstVrije weken nog gebruik gemaakt om de baan Hoogstraten-Wortel grondig te herstellen. Deze karwei moet om de zoveel jaren herhaald worden, want de baan loopt, in de diepte vlakbij de brug over de Mark, over een dikke laag moer als ondergrond. Door het feit dat deze ondergrond zo moerassig is, zit men dus na enkele jaren opnieuw met verzakkingen en kan men telkens opnieuw beginnen. We zullen maar hopen dat we er nu weer twintig jaar tegen kunnen en gespaard blijven van (Belgische) omleidingen. El Ook de koer van de school aan de Rooi,nans werd voorzien van een nieuw wegdek. De oude betondals werden eruit ge-

haald en nieuwe geplaatst. Ook een deel van het grasveldje werd verhard zodat de koer bij alle weer bruikbaar en groter geworden is. Als het al jaren hangend probleem van de defecte wc's nu nog een grondige oplossing krijgt, komen we weeral wat dichter bij een modelschool. El Aan deze modelschool wordt, naast andere instanties, ook hard gewerkt door het Oudercomité. De gezinsvoeIrally is het jarlijkse uithangbord van dit comité. Dat deze aktiviteit ook aanspreekt, blijkt uit de massale opkomst voor de rally. Meer dan 260 deelnemers schreven in voor een leuke wandeling door Wortel, gecombineerd met verschillende praktische proeven. Dat ook de Wortelse sponsors erg gul zijn, was te zien aan de mooie prijzentafel. El Be-

zitter van 't Slot. Jaak schildert al vele jaren in stilte en heeft dus in de loop van de jaren heel wat werken bijeen gekregen. Na lang 'aan zijn vel zitten' ko,nt hij eindelijk eens naar buiten met de resultaten van zijn werk. De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 31 oktober van 14 tot 19 u, op zondag 1 november van 10 tot 19 u en op maandag 2 november (Allerzielen) van 10 tot 19 u. Iedereen is welkom in 't Slot, Dorp 28. Dinsdag 3 november organiseert de KVL V een kinderfilm vertoning in de parochiezaal. Op het programma staat de film: 'De Troetelbeertjes'. El Vrijdag 6 november start de

KWB weer met een reeks kaartavonden. Rikkers en Jokers kunnen er zich weer uitleven, afspraak in de parochiezaal. El Zaterdag 7 november schuiven de Beukenbospoeleinders weer de benen onder tafel voor een jaarlijks teerfeest en in 't Slot wordt weer de jaarlijkse Slag om de Arm geleverd.

El Op vrijdag 13 november wordt de Bowlingcompetitie ingezet met een wedstrijd tussen de KWB en de Fanfare. Diezelfde avond wordt er geteerd door de Paardenvrienden. Li De dag daarna, en dat is ook al een jaarlijkse traditie, ken je in 't Slot terecht voor een portie onvervalste Countru and Westernmusic die u gebracht wordt in een aangepast lokaal en sfeer. El Woensdag 18

november verzorgt de KAV in de parochiezaal weer een les met als thema: 'Was en strijktips'. El Woensdag 25 november kan iedereen terecht in het Hoogstraatse Geneeskundig Centrum voor de 3-maandelijkse bloedinzameling van Het Rode Kruis. Op 7prprdrmp

2R no VPfll/Wr komt Çintprklaaç mi't

zijn knecht ook een bezoek brengen aan de Wortelse kinderen. Op uitnodiging van KWB, KA V, LG, KVLV, BGJG en Oudercomité komt de Sint langs op een namiddag die daarbuiten ook nog heel wat kinderanimatie bevat. •

Jaak Aerts aan het werk in zijn atelier.

I3oscc1iae

.

.

wortel 24

1 I'i /1 IL'II ii S te hou u ii L'fI, (ie) ifl It mtcl-I,• olomi ie iiie! d( / toepasselijke ii £1011?: h 1 li- ho/ei. Bedoeld als ru.stoord voor (Ie jagers waar zij, niet gesword door eni' wild, hun ii itteke ' kunnen drinken en hun .Jugerslatijn aan elkaar opdissen.


(On)veilig naar school in Wortel

MM m 2und(~)~ h@m i~ Ook stilaan van de maïsfobie verlost ? De

kreunende hakselaars verschijnen op de velden en de maïsterreinen worden met de grond gelijk gemaakt. Een zucht van verlichting ontglipt je goedgevulde herfstluchtlongen wanneer je op een bepaald ogenblik merkt dat je buren ook nog in leven zijn. Vertrouwde gezichten en dito geluiden dringen terug tot je door. Weg van vèr geweest ! En zo merk je dat de herfst ongemerkt reeds dik in je kle

Ii,

Ook de Minderhoutse St. Cleinenskerk heeft de natte zomer tamelijk goed doorstaan en kan rustig de herfst tegemoet treden. Eventjes hebben we ter gelegenheid van een bepaald gebeuren niet nagelaten een blik te werpen in dit verwaarloosde mufriekende gebouw. Toch hadden we de aftakeling nog erger voorgesteld. Veel kalkschilfers, her en der verspreid over de vloer, afkomstig van muren en zoldering, natte plek ken tot en mèt, een flink gat in het plafond ren zij

-

Ongevallen Woensdagavond 23 september botsten aan het kruispunt Minderhoutsebaan en Pastoor Van Dijckstraat te Minderhout, de auto's bestuurd door Paul Geudens, Meerseweg 8, Meer en Rudi Verheyen, Loenhoutseweg 85, Hoogstraten. Er was zware schade. Ook een elektriciteitspaal werd beschadigd. Vrijdagmiddag 25 september. Aan het kruispunt Van Aertselaerplein en Van Aertselaerstraat te Hoogstraten kwam het tot een aanrijding tussen de auto's bestuurd door Marc De Keuster, Vrijheid 236, Hoogstraten en Jan Adriaensen, Helhoekweg 162, Rijkevorsel. Ook hier was zware schade. Een vrachtwagen, bestuurd door Alfons Van Dijck, uit Brecht en een lichte vrachtwagen bestuurd door Petrus Servaes, Vrijheid 251, kwamen tot een aanrijding en raakten ook een boom aan de Vrijheid. Dit gebeurde op vrijdagmiddag 25 september. Er was lichte schade. Maandagvoormiddag 5 oktober werden aan de Voort te Meerle de bestuurder van een personenwagen, Luc Van De Heyning,

van de rechtervleugel waar al heel wat water zijn rottend werk verricht heeft, een dak als een zeef.., maar voor de rest ging liet nog. Maar ocharme voor de schilderwerken aan hoofd- en zijaltaren ! De klokken schenen nog goed intact te zijn, de klank is nog voldoende om mijlen ver te horen en eruit duikelen zit er ook nog niet in. Maar... wil men dit patrimonium nog redden, een beetje haastig, alstublieft ! Er is geld voor voorzien, laat men het dan ook gebruiken Kwatongen beweren wel 'voor mij mag heel het gevalleke in elkaar storten'! Voor mij niet ! Als het geld hier niet besteed wordt, zal het elders gebruikt worden. En Minderhout kan toch het een en ander gebruiken op gebied van verfraaiing. Of spreekt u me tegen ? Nee toch ? Li 'Drie' zal dit ook niet tegenspreken ! Drie ? Wie is Drie ? Drie is de afkorting van Driekus. Doodsimpel ! Deze laatste naam vond hij niet sjiek genoeg, dan maar liefst Drie. Drie leeft in zijn pension ergens te lande in peis en vree. Hij heeft het ook 'Pension Drie' gedoopt. Geen geintjes meer De komedianten van K.W.B. en K.A.V. hebben de handen weer in mekaar geslagen en zijn al druk bezig aan de voorbereidingen van dit daverend lachsucces. Wie herinnert zich nog 'Drie is teveel' van voor twee jaar ? U toch ook ? Natuurlijk wel ! Wat deze Drie nu allemaal weer uitspookt om zijn gasten in de watten te leggen, tart alle verbeelding. Dus 12 of 13 december noteer je alvast in je agenda en kom naar de Minderhoutse parochiezaal. Meer hierover verneem je in volgend nummer van dit blad ! El Nog meer amusement, maar dan nog een beetje vroeger ! De Koninklijke Fanfare 'De Marckezonen richt op 7 november te 20.00 uur in het Parochiecentrum een muziekavond in met het VL V Show- en Zangorkest. Een 'Glenn Miller Concert'! De inkom bedraagt I50fr. en reservatie en voorverkoop is in handen van J. Adriaensen, tel.: 03 /314.31.2 7. Ter attentie van de fanfare: een seintje laten mag hoor en... het kost niets ! '

in samenwerking met de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen heeft de lagere school in Wortel een onderzoek gedaan naar veilig schoolgaan. Het resultaat van dit onderzoek werd keurig verpakt in een dossiertje met als titel 'Voor de prijs van het zebrapad', opgesteld door meester Leo Vanhaute en opgestuurd naar minister van onderwijs, Coens. in Wortel gaan de meeste kinderen met de fiets naar school (45%), de anderen gaan meestal te voet (34 07o) of worden met de auto gebracht (21%). Nu is de fietser, en zeker een fietsend kind, de meest kwetsbare mens in het verkeer; een reden te meer om de schoolweg zo veilig en bescherniend mogelijk te maken. En daar schort nogal vat aan in Wortel. Niet zozeer in de omgeving van de school zelf, daar is het betrekkelijk veilig, o.a. door de hulp bij het oversteken. Maar op weg van en naar school zijn heel wat plaatsen waar de ouders hun hart vasthouden. Een opsomming van de meest voorkomende klachten: geen zebrapad aan de oversteek aan de Boomkes; gevaarlijke oversteek aan de school in de Rooimans, vooral bij mist en bij snel autoverkeer uit de richting Merksplas; geen voet- of fietspad langs de 'grote baan'; gevaarlijk kruispunt aan het Kerkveld; geparkeerde auto's op fietsen voetpad. Het meest in het oog springend is het onveilig baanvak Langenberg-Boomkes: een recht stuk weg met weinig bomen naast, zodat de auto's hun vaart niet minderen, ook al zijn ze het 60 km-bord al lang gepasseerd. Wat is daaraan te doen ? Opnieuw inrichten van dat baanvak, versmallen en een fiets- en voetpad ernaast zoals dat op het andere deel van de weg Hoogstraten-Wortel is gebeurd. Niet alleen zou daar dan minder hard gereden worden en de schoolkinderen zouden veiliger op fiets- en voetpad kunnen blijven, maar het dorpsbeeld zou er ook mooier en meer harmonisch door worden. Dat zal natuurlijk veel geld kosten en de p0litiekers zullen er zich voor in moeten zetten maar is het dat niet dubbel en dik waard?

Kerkstraat 9, Meerle en de inzittende Carine Willems uit Rij kevorsel, zwaar gekwetst toen hun auto botste met de vrachtwagen bestuurd door Paul Der Kinderen uit Zoersel. Er was zware schade. Een vaste hindernis werd eveneens beschadigd. Dinsdagvoormiddag 13 oktober botsten aan de Strijbeekseweg te Meerle, de auto's bestuurd door Bernard Hermans uit BaarleHertog en Antoon Vermander, Strijbeek 14, Meerle. Deze laatste werd hierbij licht gekwetst. Woensdagmiddag 14 oktober kwam, aan het kruispunt Klein Eyssel en Strijbeekseweg te Meerle, de auto bestuurd door Jozef Jansens, Minderhoutdorp 26, in botsing met de lichte vrachtwagen, bestuurd door Andre Riemis uit Arendonk. Er was lichte schade. Zondagmiddag 18 oktober botste een personenwagen met een bromfiets aan de Grote Plaats te Wortel. De auto werd bestuurd door Mark De Cleene uit Hove. De 18-jarige bestuurder van de bromfiets, Hans Fransen, Oude Weg 14, Wortel en zijn 16-jarige passagierster, Sandy Braspenning, Heerle 26, Minderhout, werden licht gewond.

Onderweg naar Santiago In het Noord-Westen van Spanje ligt de stad Santiago di Compostela, een eeuwenoud bedevaartsoord. Gedurende eeuwen zijn duizenden pelgrims ernaartoe getrokken vanuit alle hoeken van Europa. In de loop van de eeuwen werden langs deze pelgrimsroutes kerken, kapellen en gastenverblijven gebouwd waarvan er vele nog steeds intact zijn. Een reis naar Santiago is dan ook een ontdekkingstocht waar het 'onderweg zijn' heel belangrijk is. In navolging van de vroegere pelgrims zijn al veel mensen over de 'camino' gegaan, te voet, per fiets en zelfs te paard. Maar de meeste hedendaagse reizigers verkiezen de auto of de bus. Zo ook Frans Snels en Josee Fransen die in '85 tot halverwege reisden en het volgend jaar, in '86, het andere gedeelte van de reis aflegden. Op donderdag 19 november komen zij op uitnodiging van het Davidsfonds, naar het VITO om, met behulp van dia's, over hun reis te vertellen. 25


Veiling der Kempen

Nabeschouwingen en vooruitzichten De omzet van de Veiling der Kempen te Hoogstraten overtreft dit jaar ruim 1.500.000.000. fr. De aanvoer van aarbeien is respectievelijk 21 07o en 35% hoger dan in 1986 en 1985; de omzet ervan 12% en 14%. Voor tomaten, die in 1986 en 1987 het grootste deel van de omzet vertegenwoordigden, zijn die cijfers als volgt: aanvoer 15 07o en 30 0/o hoger, omzet 35% en 70 07o meer. Augurken waren in 1984 en 1985 wat betreft omzet uitschieters en daardoor koplopers van de omzet. De vergelijkende cijfers hiervan zijn in 1987: aanvoer 9 07o, 11 07ó hoger, omzet 40 07o hoger en 25 07o lager. Met de barometer het hele jaar op slecht weer, heeft de tuinbouw op het eerste gezicht goed gescoord. Er zijn nochtans in de tuinbouw van de Noorderkempen grote %ijiigingen op til.

kunnen stellen: dit is een prijs beneden dewelke ook Spanjaarden niet kunnen telen of exporteren? Hebben zij reeds hun eigen ruiten ingeslagen door een ongebreidelde groei? Alhoewel tot in juni Spaanse aardbeien doorheen heel Europa circuleren, hebben onze aardbeien van grote en kleine kappen, van vroege volle grond het zeer goed gedaan, ondanks, of moeten we zeggen, ook dank zij het slechte weder en de zeer vertraagde rijping. Het is ook normaal dat eenmaal de vollegrondsaardbeien ineens en overal gelijk, en bij alle rassen, toch gingen rijpen, de markt overspoeld werd met een moeilijk houdbaar produkt, en instortte. Toch hebben juist onze aardbeien van het gat op dc Fur OL nrL'

Omschakelingen Wat met onze aardbeiencultuur? Een relatief groot aantal bedrijven met vroege, gestookte aardbeien schakelen in 1988 over naar de groententeelt. De meeste naar tomatenteelt. Het brengt voor hen dikwijls ook bijkomende, soms zware investeringen mee. Wat zet hen hiertoe aan? Wij kennen hen nochtans als aardbeitelers in hart en nieren, die technisch op een zeer hoog niveau staan. De laatste jaren is de prijs van vroege aardbeien stelselmatig gedaald. De grens van de opbrengst van Primella lijkt moeilijk hoger te verleggen. Toevallige weersomstandigheden hebben in 1987 nog extra voor veel misvormde en kleine vruchten gezorgd. Bij vergelijking met tomatenteelt is de arbeidsverdeling minder gunstig en wordt het risico van de oogst over slechts enkele weken gespreid, is de teelt anderzijds minstens even lang... De massale import van Spaanse aardbeien nogmaals verdubbeld ten overstaan van 1986 - in de voorjaarsmaanden, reduceert de eigen produktie in de maand maart, zelfs april, tot een fractie ervan. Het gebruik is in deze maanden gevoelig gestegen, maar de prijs stelselmatig gedaald. Als we eerlijk zijn in ons oordeel over kwaliteit, presentatie, eenvormigheid, enz.: het zijn niet de mosselen die de vis doen afslaan. Meerdere groepen van Belgische en Neder landse aarbeitelers brachten een blitzbezoek aan het nieuwe Spaanse Mekka van aardbeien: HUELVA (tussen Gibraltar en Portugal), een stukje Californië: klimaat, rassen, plukkers,... De bezoekers kwamen diep onder de indruk, soms aangeslagen, terug. Ook de Franse aardbeitelers van Lot et Ga-

VAN DEN OUWELAND

AL

ronne, van Périgord en Dordogne, voelden de konkurrentie aan den lijve (in extremis werd in de E.E.G. nog een tijdelijke kleine barrière opgeworpen). Ook Italië werd reeds op verschillende markten in Europa aardig verdrongen. In vakbladen en dagbladen verschenen vele verslagen en commentaren. Waar ligt dan de grens tussen objectieve inlichting en subjectieve beïnvloeding? Wie zal trouwens exact

Fietsen voor dames, heren en kinderen Koersfietsen + toebehoren waaronder:

alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT 26

- 03 / 314.43.83

piol Iteren, en c coen ee ook in cie latere penode nog relatief goed verhandelbaar. Streng keuren, blokken, koelen, televeilen: sleutels tot de markt, de stok om handicaps te overwinnen. 'Limburg hoeft Spanje nog niet te duchten', blokletterde een krant v66r het seizoen: inderdaad, men heeft er troeven: grond, grote bedrijven, veel plukkers... en hoofdzakelijk produktie vanaf half mei. Als ondertitel lazen we: 'Hoogstraten achterna!', ni. met blokken, koelen en tele verkopen! De formule werkt echter niet als een passe-partout bleek uit menig schoorvoetend toegepast initiatief in 1987. Voor volgend jaar wordt de sleutel wel degelijk bijgewerkt op alle veilingen... Hoogstraten achterna. Het is een zeer bemoedigende vaststelling dat in de Noorderkempen een Vrij groot aantal telers naast of zonder glasteelt, zeer professioneel en op grote schaal de aardbeiteelt van grote kap tot verlate teelt aanpakken en een jaarrond programmeren. Het hondenweder - welke heiligen worden er allemaal mee vereenzelvigd? - is in de verlate teelt een werkelijke tegenvaller geweest, waardoor van enkele plantdata de oogst bijna volledig teloor ging.


De vedette, de moneymaker, van het seizoen is Elsanta. Iedereen heeft dat in de gaten. Maar, en gelukkig zeggen sommigen, zijn er zoveel 'maren': bij de vermeerdering en bij de produktie.

In Memoriam

Jozef Van Gompel

En de tomaten!

-

Het tomatenseizoen, dat nog voort loopt tot einde december, heeft bij de prijsvorming meerdere ups en down gekend. De gepondereerde prijs is ruim hoger dan vorige jaren. In juni-juli was er echter een lange, hardnekkige en diepe inzinking. Het heeft doen twijfelen aan de opportuniteit van omschakeling naar deze teelt, en ook de idee van omschakelen van tomaten naar bijvoorbeeld paprikateelt doen ontstaan. In de Noorderkempen zal de aanvoer van paprika in 1988 in elk geval veel groter zijn.

Oktober, Jaar van het Bos Geachte redactie,

Augurken blijven belangrijk Augurken zijn op vele tuinbouwbedrijven in de Noorderkempen nog heel belangrijk. Voor de niet-beroepstuinder, vooral de melkveehouder, is de augurkenteelt wat vroeger de fabrieksaardbeienteelt was. In West-Vlaanderen, de groentetuin van West-Europa, groeit de belangstelling bij akkerbouwers. Het weer was tijdens het voorjaar zo slecht dat noch optimist, noch deskundige durfden hopen of wedden op een normale gewasontwikkeling. Deze kwam er toch, afgezien van lokale schade. Er kwam echter geen overvloedige bloei, de groei was traag, behalve tijdens twee korte hittegolven; half augustus en begin september 'kon men augurken horen groeien'. Bij trage en snelle groei werd er grof geplukt, zeer grof, zo grof als in het verleden nog niet gebeurde. De grove sorteringen maakten zulke hoge prijzen dat men geen reden kon aanhalen voor een fijne pluk. De vraag uit Scandinavië dreef de prijs omhoog. De Benelux en Duitsland betrok veel meer uit OostEuropa. De vraag uit Scandinavië op deze schaal en gedurende bijna gans het seizoen, is een uitzonderlijk verschijnsel. De trend van grotere bevoorrading door Benelux en Duitsland uit andere landen wordt wellicht ver sterkt. Onze aanpak van de augurkenteelt zal met deze overwegingen moeten rekening houden. Fijner plukken is wellicht een deel van het antwoord. Betere beheersing van groei wellicht een ander. Wat betreft de organisatie van de afzet is elke toevlucht tot verdeeld aanbod voor onze streek erg nefast. Belachelijk en bedrieglijk is het zich alzo in een 'fiscaal vrijdom' te wanen. De tuinbouw is in de Noorderkempen duidelijk in beweging. Het blijft een uitdaging voor mensen met inzet, initiatief en liefde voor een E.R. toch wel enig beroep. •

CII IICL 1 t izH .tar Van (jompel er 40 in Hoogsiraten doorgebracht: één jaar als leraar aan het Seminarie en na nog twee jaar onderpastoor te Zaventem, godsdienstleraar aan Vito tot aan de pensioenleeftijd. Hij werd door iedereen 'Meneer Van Gompel' genoemd, ook door Jan en Marie Dictus-Jansen die vele jaren zijn huisgenoten waren. Op school toonde hij zijn grondige bijbelkennis maar hij stelde er ook nog andere talenten ter beschikking: aanleg voor toneel en muziek voor de feestelijke dagen. Dat deed hij ook in de parochie, in de toneelgroep 'Opgang', bij het 'Piuskoor' en de laatste jaren bij 'De Bond van Gepensioneerden'. Meer nog stelde Jozef Van Gompel zich ten dienste in de kerk waar hij elke morgen voorging in de eucharistie en waar hij een stipte en tegelijk een stevige hulp was voor de parochiepriesters. Zo was hij op zondag, 27 september nog voorgegaan in de mis van 8.30 uur en meer uitzonderlijk in de avondmis in de Begijnhofkerk. De verslagenheid was dan ook groot en algemeen, toen op maandag, 28 september deken Van Dijck aan de vroege misgangers moest melden dat Meneer Van Oompel was overleden. 'Wij zullen hem missen' kon men overal horen ! Zo is het ook, hij zal gemist worden in de kerk, in de K.B.G. waar hij zoveel mooi werk deed en overal waar hij zich ten dienste stelde. Dienstbaarheid was zijn grote kwaliteit. Hij is 67 jaar mogen worden..i

Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

Proficiat voor uw artikels over de Mark. Doe zo voort. Ook onze complimenten voor uw trouwe verslaggever van de gemeenteraad. Zo hoort een mens nog eens wat. Al is 't niet altijd even plezant om te lezen. Want wat lazen we nu ? De gemeente gaat grond verkopen ? Bomen kappen ? Wat ? Waar ? Ha, in Wortel aan de Langenberg ! Waarom ??? Staan die bomen in hun weg ? Hebben ze dringend dat beetje geld nodig ? En dat uitgerekend in het 'Jaar van het Bos'! Nu de Vlaamse regering, de BRT en de gemeentebesturen (sic) een massale actie voorbereiden om door duizenden kinderen duizenden bomen te laten planten, worden ze in Hoogstraten omgehakt ! Waarom ? Nergens om In gans Vlaanderen stellen gemeentebesturen grond ter beschikking en worden schoolkinderen uitgenodigd om daar bomen op te planten. Misschien worden de kinderen van Wortel uitgenodigd bij het omhakken ?

Agalev-Hoogslraten.

Geachte redactie, Wij willen graag reageren op een eigenaardige uitspraak, verschenen in uw blad 'De l-Ioogstraatse Maand', oktober 1987. In het artikel 'Burgemeester Fons Jansen...' lezen we hoe Fons Jansen zich heeft opgewerkt tot vooraanstaand zakenman en burgemeester. Alle respect. Maar wat horen we hem daar letterlijk zeggen: 'Afspraken zijn afspraken, en daar moet ge u aan houden'. Onze ogen en die van menig lezer zullen wel geknipperd hebben hij het lezen van deze zin. Hoe is het mogelijk dat deze man zoiets zegt ? Wij staan perplex. Hoe kan iemand zich aan een afspraak houden als hij zich niet eens houdt aan een tekst die hij zelf handtekent ? Houdt de burgemeester er misschien een dubbele moraal op na: in zaken houdt men zich aan afspraken, in politiek hoeft dat niet ? Daarin verschillen wij dan grondig van de burgemeester.

Groep EB.

J.B.

.* GARAGE VAN DER VLIET

LEZERS SCHRIJVEN

BloemsierKunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 27


In een hoekje met een boekje... Nu de ganzeveer wordt vervangen door de cassette-recorder, de brief door de telefoon en de fiets door de auto, dachten wij dat het boek toch ook wel in de hoek wordt gedrumd door de teevee en de video. Kijken en luisteren is zoveel makkelijker dan lezen en je moet niet van huis om leesvoer binnen te halen als de teevee uit zoveel kanalen de huiskamer binnenstroomt middels een knopje op de afstandsbediening. En toch kruipt men, zoals weleer, nog steeds met een boekje in een hoekje. Dat blijkt wel uit de cijfers van het bibliotheekbezoek. Zo'n 163.500 boeken en tijdschriften werden verleden jaar uitgeleend in de 6 bibliotheken van het Hoogstraatse. Op een kille herfstavond gingen wij zelf eens kijken in de bib aan de Karel Boomstraat en verstoorden daar ietwat brutaal de stilte met vragen als: 'Gaat u dikwijls naar de bibliotheek ? Vind ge hier uw gading ? Wat leest ge het liefst ?'

tijn crs nt's: Ja, ik kom wel elke week naar de bibliotheek. Welke boeken ik lees ? 0, vooral gezellige boeken, zo van alles wat. Liefst lees ik boeken van Gie Laenen.

4:!

l)cuise ,janseii: Zo om de maand kom ik hier wel. Hoeveel boeken ik meeneem ? Twee meestal. Liefst familieromans, dat zijn gewoonlijk dikke boeken. En leest ge die dan helemaal uit ? Bijna altijd. Soms niet maar dan moet ik al een heel stuk gelezen hebben eer ik er mee stop. In 't begin kunt ge dat niet weten. Maar soms gebeurt het wel en dan ga ik iets anders halen. \\ ie de schrijver is, dat doet er niet toe, ik kijk zowat rond, lees de korte inhoud en zo, en als het mc aanstaat, neem ik ze mee.

liie lln hritit'-, \Iiertiuiit:

Eva De Backer: Nee, ik kom niet zo dikwijls naar de bibliotheek. Welke soort boeken ? 0, alle soorten, vooral romans. En schrijvers ? Allemaal zo'n beetje. Nee, andere dingen lees ik niet, eigenlijk alleen maar boeken. 28

Ja, ik kom regelmatig naar de bibliotheek. Alle soorten boeken lees ik, maar liefst toch over de oorlog. Over de oorlog ? Welke ? Vooral over de laatste wereldoorlog. En kunt ge hier genoeg vinden ? Ja, vroeger ging ik wel naar Minderhout maar tegenwoordig kom ik altijd hier. Hier is meer keus, hier is 't beter. Van welke schrijver ik 't liefst lees ? Ah, van Stephen King, hé.

Sin Adains, Hoogstraten: Oh, ncjc zeg... nie in de Gazet, hé... Allé vooruit dan. Ja ik kom wl dikwijLs in de bi bliotheek. Omdat ik er dichtbij woon ? Nee, dan vergeet ik het juist. Ge neemt niet alleen boeken mee, ook tijdschriften, zie ik. Ja ik kan hier wel alles vinden wat me interesseert. Favoriete schrijvers ? Ja, die zijn er wel een paar, ja ik heb wel favoriete schrijvers, vooral Duitse, het genre van Thomas Mann en zo. En van de Vlaamse, Sehouwenaars.. Hoeveel boeken ik lees ? 0, gemiddeld zo ene per eck, denk ik, ja da WCI

( arl Segers: Of ik dikwijls naar de bibliotheek kom ? Nogal, nogal... Ik zie dat ge heel wat meeneemt. Dat is vooral materiaal voor de klas. Om te gebruiken in de school. Vindt ge hier voldoende boeken daarvoor ? Kijk maar eens, ik vind hier nogal wât hé. Over de Romeinen. de Grieken, de Egyptenaren... En de romans, die zijn voor uzelf ? Ja maar deze ('Nana' van Zola) breng ik terug, ik heb 'm niet gelezen, hij viel heel hard tegen. Zo'n heel grote lezer ben ik niet. Tijdschriften, kranten... neen, die lees ik niet. Maar ik lees natuurlijk ook al die boeken die ik voor de school meeneem, hé, da's ook interessant, geschiedenis boeit me wel.


Le boeken. Of ik hier genoeg kan vinden ? Jaja, dat gaat we!, gemakkelijk. Leest ge ook nog wat anders dan boeken ? Ja, tijdschriften: FOS en KIJK. En ook tijdschrift en hier uit dc hihliot heeL

/

/

sr > es'sts.

0is

Mcli iii \I ost Ilails: Ik kont hier een knutselboek zoeken maui het is er niet. Leest ge alleen maar knulselboeken ? Nee, andere boeken ook. Strips en nog andere boeken. Van De Rode Ridder en /0 ? Ja die lee ik Ook. QJ

-

I)irk \auhaute, IIoi,gslraten:

.

1 nou H net: Leest ge graag boeken, Toon ? Jaaa... Liefst met prentjes ? Jaaa... En leest ge ze helemaal uit ? Jaja... Hoelang duurt dat, zo'n boek uitlezen ? Da weet ik niet. En welke boeken leest ge 't liefst, Toon ? Uit

dezen bak

De laatste tijd kom ik méér naar de bibliotheek, eens per maand zo ongeveer. Welke boeken ik lees ? Informatief, strips, romans minder, daar ben ik niet zo goed in. Informatief zeg je, op welk gebied ? Momenteel, omdat ik net een kind heb, is het vooral over gezondheid, opvoeding en zo. Anders is dat geschiedenis, euh... dat kan van alles Lijn. Favoriete schrijvers ? Niet echt. Ik probeer ze allemaal maar er is er zo geen enkele waar ik aan gehecht ben. Toch misschien... ik heb nu een boek bij van Roald DahI, en ook Edgard Allan Poe, als ik daar iets van tegenkom dat ik nog niet gelezen heb, dat neem ik altijd mee.

GEEN LIDGELD

VIDEOSCOOP

Ria Schellekens:

Minstens om de vier weken kom ik hier wel een keer. Hoeveel boeken ik dan meeneem ? Ik neem er altijd zes mee. Leest ge die allemaal uit ? De meeste wel ja.

RESERVATIES

de videoteek bij uitstek voor Hoogstraten en omgeving maakt

MOVIEBOXEN

van uw huiskamer een riante bioscoop

Dan ben je een groot lezer, meer dan één boek per week, da's heel wat. En lees je ook nog kranten en tijdschriften ? Ja nog een paar

VIDEOSCOOP

tijdschriften ook. Geliefde schrijvers ? Ik lees alle Vlaamse

MEER DAN UW VERTROUWEN WAARD

schrijvers graag... er zijn er nog een paar maar om die nu zo direct op te noemen... Ja, ik kan hier alles goed vinden. Mijn vader heeft vroeger hier bibliotheek gedaan, ik heb het 7elf ook wel eens gedaan... en daarom hen er 0 I nice \ cr11 )tt\\ (1

Naast de courante titels heeft videoscoop ook oog voor de betere film o.a.: Amadeus A passage to India • Kramer vs Kramer The verdict Out of AfricaU One from the heart • Gorky Park

A

urd&oheOneEx rontheOrientExP t:::::

--

VRtlttElD 38 2320HOOGSTT 01314,77.3 3

France TessU

DE PERFEKTE KIJK OP VIDEO

Jan Meyers:

Ik lees liefst over energie, romans lees ik ook wel maar alleen voor 't school. Voor mijzelf lees ik vooral technische en wetenschappelij-

Op donderdag 26 november krijgt u de volgende Maand in de bus. Medewerkers, houdt uw teksten en foto's klaar voor woensdag 11 november. Het laatste nieuws verwachten wij op zondagavond 15 november. 29


4~ Streven naar perfektie

Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konincklaan 393 Hoogstraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER Garage

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

uiffiffiff

Liliane De Busscher en Jan Enibreclits: Ik ben hier met de kinderen. Voor mezelf kom ik hier weinig, alleen onder de vakantie, dan heb ik meer tijd. En de kinderen ? Ik heb er drie, de oudste

leest bijna niet, maar de tee andere wel. Jan leest graag strips: Lietst van Nero. En andere boeken ook ? Jazeker, die van Roald Dahi het liefst. •

In het kader van de week van de bibliotheek stonden op verschillende plaatsen in l-loogstraten 'vragenbussen': kartonnen tonnetjes met daarop het opschrift 'Vragen staat vrij!'. Bedoeling was dat men daarin een formulier deponeerde waarop een vraag werd gesteld, eender waarover, en daarop zou men gegarandeerd een antwoord krijgen. De mensen die in de bibliotheek werken, zorgen voor het antwoord. Dat hebben zij inmiddels gedaan. Kurieus als wij zijn, vroegen wij ons af wat voor vragen men zoal stelde. En dat waren ze:

- Hoeveel Staten heeft .4,nerika en welke? - Wat is hei verschil tussen egaliseren en nivelleren van de grond? - Wat betekent het woord 'Ezeisbrug'? - Wat betekent 'U. V.' op een briefomslag? - Waarom droegen de rechters vroeger een pruik? - Vertel mij iets over de geschiedenis van de augurk. - Welk is het aantal Bonzaiboeken dat de laatste 10 jaar is verschenen en hoeveel zijn ervan in de bibliotheek? - Welk is de geboortedatum van de leden van U2 (muziekgroep)? - Hoeveel LP's heeft de ZZ-TOP uitgebracht en welke? - Hebt u dokumentatie over tuinbouw in combinatie met visteelt? - Hoe gaat het eraan toe bij de teelt van de Afrikaanse ineerval (vis)?

- Hoe is de ritssluiting ontstaan? - Waar komt de naam 'Minderhout' vandaan? - Wat betekent 'Glasnost'?

Op al deze vragen heeft men het - of meerdere - antwoorden gevonden, meestal in de boeken van de bibliotheek, soms met informatie van buitenaf.

U vraagt, de bibliotheek antwoordt

GARAGE HOGA

RENAULT0

L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 - 314.71 .84

0&1

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

garagE VAN RIEL

11

GM GARAGE AUTO

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014161.35.37

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

30


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS'

Taxibedrijf — Ambulancedienst Ceremoniewagens HAEST Rij kevorsel Bent u ook zo iemand, die zoals wij tol voor kort, meent dat de 900 de enige weg is naar het ziekenhuis en bovendien gratis is ? Denkt u dat een taxi enkel dient om rijke mensen in en rond de stad te vervoeren Denkt u dat een ceremoniemeester op de huwelijksdag er enkel en alleen maar bijloopt voor de schone schijn ? Driemaal ja Wel, dan wordt dit interview voor u verplichte literatuur. Want u zit er, zoals wij tot voor kort, behoorlijk naast. ?

?

UIIM: Als ik diiiigeiul uaar liet ziekenhuis moet dan bel ik toch de 900 Rik Haest: Ja, dat zit er bij de mensen zo in,

hé. Maar het verschil met ons is dat, als wij rijden, dat voor dc patiënt niets kost. Wij rijden volledig aan het tarief van het ziekenlonds. En wij bieden een even goede service. Ik begrijp dat hoor, de meeste mensen zijn in paniek en zeggen dan: gauw de 900. Maar de meeste dokters uit de streek hebben ons nummer wel en roepen ons op als dat nodig is. In het belang van de patiënt want die kriio lot dc laiiic 1'1- , lilk telu ILhelaalcl.

wordt, graag een van de kinderen of de echtgenoot mee heeft. Maar dat is ook geen probleem. Die kan gewoon meerijden en later nice terug komen. Kijk, iedereen betaalt er tenslotte voor en heeft er dan ook recht op. Wij rijden met sommige patiënten reeds meer dan 15 jaar voor een nierdialyse. Die hebben nog nooit één frank moeten betalen. Wij hebben zelfs iemand naar Parijs gevoerd. Twee keer rijden. Gene frank. En bovendien weten wij precies waar we moeten zijn voor inschrijvingen en dergelijke. Wij hchhcn ecu speciale k:iart om lot stak voor

24 Uur op 24 'stand bv

A

u1anceHu 1 pdenst v.z.w.

Hoogstraatsesteenweg 119 2310 RIJKEVORSEL Tel. 03/31456 17 312 45 69

De zieken wagen staal ald vertrekken.skluar. een motorcross in en die moet, verplicht door de verzekering, een zeker aantal verzorgers, een dokter en 3 ziekenwagens ter beschikking houden. Tijdens zo een manifestatie moeten we soms wel tien-vijftien keer gekwetsten afvoeren. Buiten de plaatselijke verzorgingen, ook nog een vijftigtal. Brandwonden, gekiciiidc vingers, glas in iemands gezicht, noem maar op. Lichte maar ook ernstige zaken. Ook paardenwedstrijden volgen wij op. Twee jaar geleden hebben we zelfs de Ronde van België voor Amateurs 5 dagen gevolgd. DHM: U bent ook taxivoerder ? Rik Haest: Inderdaad. En ik heb ook de gou-

Met uiterste oinziehiigheid en met behulp van dure toestellen wordt de patiënt afgevoerd. (Hier geacteerd door dochter Annita Haest). Maar ook voor niet dringend ziekenvervoer kan iedereen bij ons terecht. Ik zeg maar wat: gebroken been, nierdialyse, onderzoek, bestraling,... kortom voor alle vervoer naar het ziekenhuis en terug naar huis krijgt de patiënt tot de laatste frank terugbetaald van de mutualiteit of van de verzekering. De meeste mensen moeten nogal eens een keer een broer, nonkel of een van de kinderen vragen om hen naar het ziekenhuis te voeren, naar Antwerpen, Leuven, Turnhout en gans België. Halve dag verlof pakken, dikwijls nog een tijdje rondrijden eer ze het precies gevonden hebben, dan inschrijven, wachten... Wel, dat doen wij allemaal en het kost hen niets. Ik begrijp wel dat degene die opgenomen

de ingang te rijden en voor een speciale parkeerplaats. Dikwijls grote problemen voor mensen maar dagelijkse kost voor ons. Het is toch goed dat de mensen weten dat zoiets allemaal mogelijk is. DHM: Ik kan wel naar u bellen maar stel dat u geen tijd hebt of reeds weg bent. Rik Haest: Geen probleem. Dan sturen wij

een collega van Beerse of Turnhout. En dat kost u evenmin iets. Wij hebben een onderlinge afspraak. Maar wij zijn er altijd spoedig hoor. DHM: U doet ziekenvervoer, maar u bent ook hulpdienst. Rik Haest: Ja, wij doen ook sportmanifesta-

ties. Hier in Rijkevorsel richt de BLM elk jaar

den jaren nog meegemaakt. In de jaren '70 wilde iedereen met de taxi rijden. Vooral jonge gasten die uitgingen. Ik heb beestachtig gesserkt in die jaren en goed verdiend. Maar dat 'as ook wel nodig. Ge komt dc plcrantstc en de droevigste dingen tegen. Sterfgevallen, ziekte, dronkenschap, vrouw op zoek naar echtgenoot of omgekeerd... Ge kent dat wel. Maar als chauffeur hebt ge altijd uw zwijgplicht. Als ik iemand moet ophalen voor 't is eender welke zaak dan zal dat nooit iemand anders te weten komen. Dat hoort nu eenmaal bij het beroep. De mensen rekenen daar op. Door de jaren heen smeedt ge zo dikwijls een band met bepaalde kliënten die er op rekenen dat ge zelf komt als ze opbellen en niet een vervangende chauffeur. En dat is soms wel zwaar. Ik heb bepaalde klanten al meer dan 17 jaar. Staan die in Antwerpen aan het station, dan bellen die op. In plaats van daar een taxi te nemen. Want tegen de tijd dat ik daar ben zouden ze al in hun bed kunnen liggen. En toch naar hier bellen. Maar dat is om hun 'vrome daden' te kunnen vertellen natuurlijk. Omgekeerd ook: als iemand opbelt en zegt: 'Ik wil eens iets beleven, ik heb zoveel duizend frank te besteden, doe me eens naar Antwerpen'. Wel, dan verwacht die van mij dat ik 31


weet waar hij naartoe wil. En dan zal ik hem ook voeren. Ja, ge hebt alle soorten klanten. Zo ben ik eens met iemand naar Leopoldsburg moeten rijden voor een fritje. Ik zeg ginder: 'Moeten we nu nog iets gaan drinken'? 'Neen', zegt hij, 'naar huis jongen, ik moet gaan slapen'. En dat kost hem dan een paar duizend frank.

zen, in de feestzaal de felicitaties regelen... De mensen verlangen nogal eens dat de chauffeurs van de wagens dat regelen, maar dat is nogal moeilijk. Zij moeten eigenlijk bij hun auto's zijn. Op zo'n dag maken de mensen grote kosten en het beetje dat een ceremoniemeester dan kost, daar hebben ze nooit spijt van. De kans dat er wat misloopt, is dan veel kleiner. Hier

zó vasthouden, de hoed dâ.r afzetten en op dié manier dragen. Dat een rijkswachter zijn wapens, de sabel bv., achter in de kerk moet laten, dat soort dingen. Daar moet ge goed op voorbereid zijn. Het meest voorzichtig moet ge altijd zijn als er recentelijk een overlijden is geweest in de familie. Dan moet ge heel goed opletten wie ge bij wie plaatst. Want ieder voelt zoiets verschillend aan. Het is zelfs al enkele keren gebeurd dal we de rit van het huis naar het gemeentehuis moesten aanpassen om plaatsen te vermijden waar gezinsleden verongelukt waren bijvoorbeeld. Op zo'n dagen liggen die dingen meestal nog veel gevoeliger ook. En dan is het goed dat er iemand is die in dat hele gebeuren lijn en rust brengt. Want de mensen zijn dan dikwijls al zo gespannen en zeii u wacht ig. Ook als er volgwagens rijden van de familie: wie is Nonkel Jan want die moet vierde rijden, en waar is Nonkel Jef nu weer ? Zo van die dingen Maar dat is allemaal op te lossen hoor. DHM: Als ge de mensen niet persoonlijk kent, hoe bereidt ge u dan voor ? Rik Haest: Als er besteld wordt dan zeg ik

tegen die mensen: Kooi eens langs en laten we daar eens over praten. Want iedereen wil het verschillend. De ene wil zoveel besteden aan bloemen, tapijten,... de andere wil het anders. Als ik op het laatst mijn rekening maak wil ik maar één ding: dat de mensen waar voor hun geld gehad hebben. En daarom is een bespreking vooraf altijd goed. Ik heb lang een klant gehad die betaalde ou te slapen in de auto. Belde elke zaterdagnacht op. Die viel hier in slaap en in Antwerpen aan het station zei hij: 'Rij maar terug'. Die stapte niet eens uit de auto. En zo weken aan een stuk. En die betaalde. Ik moet in zo'n gevallen niet zegen: 'Zoudt ge dat wel doen, zoudt ge niet gaan slapen'? Want dan belt die gewoon een ander op. Zo simpel is dat.

in de streek wordt dat nog niet zo hee! \eel gedaan maar tegen het Antwerpse aan is dat algemeen en het zal hier ook meer en meer gaan gebeuren. DHM: Dan moet ge toch goed op de hoogte zijn van de etiquette in elk milieu ? Rik Haest: Jazeker. Dat leert ge natuurlijk

DHM: Wij lazen in uw advertentie ook iets van witte duiven. Vertel eens. Rik Haest: Ja, ik ben volop bezig met het

kweken van Witte duiven. Ik heb geprobeerd met witte 'smirreltjes', maar als ge die in Zoersel moet loslaten dan zijn die al verloren. Die vinden hun hok niet meer terug. Ik

met het veel doen en de ogen goed de kost te geven. Ik pas me aan elk mens aan. De ene is zo gekleed, de andere zo. Handschoenen

DHM: U bent bijna een sociaal helper. Rik Haest: Ja, dat kunt ge dikwijls wel zeg-

gen, ja. DHM: U verzorgt ook huwelijken ? Rik Haest: Ja, en daar maakt ge zelfs soms

triestige dingen mee, tot zelfs vechtpartijen op de huwelijksdag zelf. En als ceremoniemeester moet ge veel rechtzetten dan. De mensen verlangen dat van u, dan misdoen ze zelf niets. En dat is niet altijd gemakkelijk. DHM: Als er iemand 10 volgwagens vraagt, dan hebt u er toch zelf niet genoeg ? Rik Haest: Wij zijn gecentraliseerd van tegen

Antwerpen tot Oud-Turnhout. Iemand heeft bijvoorbeeld 10 wagens nodig. Wel dan bestel ik er nog 8 bij van Westerlo en Mechelen, collega's die nog Vrij zijn. En die collega's doen op andere momenten weer beroep op mij. Op die manier kunnen wij 20 identieke Mercedessen leveren, allemaal van hetzelfde type. Er zijn natuurlijk drukke seizoenen in die branche en zelfs enkele topdagen. We merken gewoonlijk al snel welke de uitgelezen dagen zijn. Een jaar op voorhand komen daar al bestellingen voor. Die dagen duiden wij op de kalender aan: oppassen en niet teveel ander werk aannemen. DHM: Waar is een ceremoniemeester eigenlijk goed voor ?

Rik Haest: Praktisch gezien dient hij de mensen een plaats te geven, de getuigen hier, de ouders dââr, de corsages opsteken, in het stadhuis en de kerk de mensen hun plaats wij32

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: atJe daqnn tol 18 :0:, zaterdag tol 17 nar Andere uren: afspraak steeds mogeh1k Gesloten: zondag en maandagvoorr,narjag

Heilig Bloediaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -


tele iiinijes arbeid moet gezin en vriendemi resulieren iii...

een gezellige bi/jartruimte en i'er,gaderzaaf(/e

zonder remmen viel. Door het rode licht, maar gelukkig geen ongeval. Als de mensen persĂŠ een Oldtimer willen, dan vraag ik gewoonlijk of ze er zelf niet voor kunnen zor gen. Ik lever alleen maar een Rolls Royce die in orde is. Op zo'n dag mag er niets mislopen, vind ik. Ik heb er teveel slechte ervaringen mee. Een bruidspaar dat ge moet gaan zoeken omdat de oldtimer ergens in panne staat op weg naar het park, we hebben het allemaal al meegemaakt.

heb het daarna geprobeerd niet 4 vliegduiven en met 4 'hoogvliegers'. Die vliegen eens rond de kerktoren en op hun instinct vliegen ze meteen terug naar huis. Maar smirreltjes zijn reddeloos verloren. Die vinden zelfs geen eten. Een vliegduif is veel sterker. Die vliegt zelfs een stukje zuidwaarts als het moet. Als ik ze in Hoogstraten loslaat komen die nog terug. En vanuit het zuiden zeker. DHM: En als ik een Oldtimer wil op mijn huwelijksdag ? Rik Haest: Daarvoor heb ik de beschikking

Tijdens het hele gesprek worden we uitvoerig bedacht mei koffie en gebak. Mevrouw Haest is een niet te verwaarlozen schakel in hei taxibedrijf. Zij rijdt alle vaste afspraken zoals nierdialyses en is ook de eerst beschik-

over een Rolls Royce die tiptop in orde is. Met andere Oldtimers ben ik wel heel voorzichtig. De ene keer start hij niet, dan loopt hij weer warm. Of, zoals het ooit gebeurde, dat hij

bate begeleider in geval van dringende oproep. Ook de telefoonpermanen iie wordt door haar verzorgd. Naast dat alles heeft Rik Hoest zijn kelder ingericht als gezellige ruimte waar vaste en losse ,nedewekers en begeleiders aan genaain kunnen verpozen. Vergaderen, maar ook de rient er eens afleggen, kan er gemakkelijk bij een biljart stootje of een gezellige babbel. Want voor het zware werk moeten alle mede werkers een aangename en hechte groep vormen.

Wij wensen taxibedrijf 'Haest' nog vele succesvolle jaren toe met hun 'dienende' taak. •

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK! KWALITEIT SERVICE PRIJS BOSMAAI ERS GROTE KEUZE UIT VOLGENDE KWALITEITSMERKEN

GS .5il4t.

De bosmaaier maait en snijdt overal, daar waar de grasmaaier oet bij kan. bv . tussen struiken, onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de baas TEVENS BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRAKTOR MAAIERS

Wij herstellen vakkundig alle merken grasmaaiers.

J. STOFFELS.. PAULUSSEN MINDERHOIJTDORp 4, HOOGSTRATEN-M INDERHOUT Telefoon 03/314 4115

33


Fusieswing

Herfsttaferelen September en oktober waren vruchtbare maanden op muzikaal vlak. Er viel heel wat te horen en te zien, en daarbij sprongen twee avonden speciaal in het oog. Op zaterdag 26 september was er eerst en vooral de 'klub'editie van Mukkelrock in het Slot te Wortel. Een honderdtwintigtal nieuwsgierigen werden eerst onderworpen aan de geluidsmuur van het Limburgse combo Coyote And The Lost Dakota's, die met hun mini-elpee 'Psychman' al heel wat persaandacht hadden genoten. Spijtig genoeg werden de nogal hoge verwachtingen niet ingelost, en daar zat het keiharde geluidsvolume zeker voor iets tussen. Na een indrukwekkende start verzandde het optreden van de openers in een Belgische versie van Disneyland After Dark, zonder veel echte uitschieters en mét de obligate 'Wild Thing' covertoestanden. De heren mogen dan wel de ruggesteun hebben van onze eigenste La Muerte-clan, dât niveau halen ze voorlopig zeker niet. Wie wél indruk maakte, was de eenzaat Kloot Per W. Slechts vergezeld van gitaar en cassettedeck, gooide de man zich in een energiek repertoire moderne rhythm 'n blues, in concreto materiaal van zijn soloelpee 'Kloot Per W.' en een medley alltimeklassiekers als leuk toemaatje. Goed voor enkele bisnummers dus, en bijdragend aan het stijgend energiepeil in 't Slot. Dat peil werd door de jongens van het Kudelstaartse Eton Crop definitief tot in het plafond gejaagd, zelfs in zodanige mate dat het aan één der organisatoren de uitspraak ontlokte dat 'ze nu tenminste geen spinnekoppen meer hoefden af te doen'. Nee, dat was pure pretpop, weliswaar met drummachine, maar toch met genoeg ballen om de zaal op z'n kop te zetten. Pretentieloos, leuk, aanstekelijk. We verlieten zwetend de Boomkens, wat op zichzelf al een voldoende aanduiding is van een geslaagde avond. Via een volgeprogrammeerd Meer-Kermis (je kon er op één avond zowel Cardo Saxi als Romeo Spinelli gaan zien) en een incognito bezoek van Johnny Logan aan Highstreet komen we terecht in zaal Pax, waar op zaterdag 10 oktober een internationaal gezelschap aan het werk was. De Belgische Leftovers behoorden tot de generatie eerlijke garagerockgroepjes die in feite al een beetje verleden tijd zijn. Ze rockten er stevig op los, en lieten ondanks de nog makke publieksreakties een goeie indruk na, ook al klonk het allemaal zo 34

klassiek als de pest. Dat kon niet worden gezegd van The Sneaky Feelings, een uit NieuwZeeland afkomstig viertal dat eigenlijk als verrassingsact kwam optreden. Het erg 'Britse' geluid had wat tijd nodig om écht van de grond te komen, maar hier werden goeie songs gebracht, mét een degelijke technische bagage. Ze kregen de inmiddels 350 aanwezigen op hun hand, en kunnen aldus bogen op een geslaagde Europese première. Dat was voor de Britse Dentisis uiteraard niet meer het geval, meer nog, ze speelden in de Fax een 'thuismatch'. 'You Dazzled Me With Basil', 'You Took Me By Surprise' en 'Writhing On The Shagpile' waren maar enkele prima riummers die het publiek uit de bol deden gaan, want het was uitstekend over de ganse lijn. The Dentists worden misschien nooit groot, alhoewel.., wie kan beschikken over een dijk van een zanger als Mick Murphy en daarachter een stevige begeleiding, heeft opties op de toekomst. Rond middernacht stapte een ander stukje toekomst het podium op: The Chills dus, het bekendste Nieuw-Zeelandse viertal dat voor één concert speciaal uit Londen was overgekomen. Hun muziek nodigt niet meteen uit tot wild gedaas, vraagt nogal wat aandacht van de luisteraar, maar is daarom niet minder mooi. Veel materiaal uit de nieuwste elpee 'Brave Words' ('Ghosts', 'Push' en 'Dan Destiny', om er maar enkele te noemen), enkele liedjes uit de verzamelaar 'Kaleidoscope World' en de maxi's '1 Love My Leather Jacket' en 'A Hous With A Hundred Rooms' stonden ondermeer op het programma. Martin Phillipps, zanger/gitarist én schrijver van alle liedjes beschikt over onderschatte talenten en leidt momenteel één van de interessantste groepen uit de popscene van de jaren tachtig. Tien oktober werd een gevulde avond met kwaliteit te over, die slechts werd afgeremd door een manklopend zaalgeluid. Met deze concerten opent Cahier De Brouillon een reeks aktiviteiten die ook in '88 nog het nodige muzikale stof zullen doen opwaaien.

Ik heb het Bovenstaande titel is de Nederlandse vertaling van een Spaanse uitdrukking 'Yo La Tengo', en da's meteen ook de groepsnaam van een Amerikaans trio dat op zaterdag 28 november Cahier De Brouillon aandoet. Ira Kaplan (gitaar/zang), Georgia Hubley (drums), Dave Schramm (gitaar) en Mike Lewis (bas, ex-Lyres) zijn afkomstig uit New Jersey, en verbonden met een andere illustere groep die curcici l loogiraruii aandeed: The Feelies.

la La 7engo

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

EethuisDE VRIJHEID Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.46

V

Café frituur -

apillon

Minderhout Gesloten: woensdag.

Sinds z'n ontstaan in '84 bracht de groep enkele singles uit en kortgeleden de debuutelpee 'Ride The Tiger', waarop muziek staat die enerzijds doet denken aan The Feelies, soms duidelijk zuiders-Amerikaans uit de hoek komt en dan weer rechtstreeks verwijst naar R.E.M. Ira Kaplan's stemgeluid heeft de donkerte van Lou Reed en Tom Verlaine, maar in hogere versnelling zijn aanknopingspunten met REM. 's Pete Buck nooit ver weg. Soms ingetogen, soms erg krachtig voor de dag komend heeft Yo La Tengo ook bewezen een uitstekend live-act te zijn, en hun funktie als vast voorprogramma van The Feelies is daar zeker niet vreemd aan. In november starten ze 'n eerste volledige Europese toernee, en belanden ze zaterdag de achtentwintigste in Cahier de Brouillon. Na Engeland en NieuwZeeland is Amerika aan de beurt ! Info: 03/3 14 32 64.

Mussenvaria Meer rockt verder ! Op zaterdag 14 november worden de stevige heren van Dirty Fingers (ex-Earthquake) na hun verschijning op Akkerpop '87 terug in huis gehaald, en zaterdag 28 november is het de beurt aan bluesmonument Roland (+ band). Alle info: André Oomen, tel.:03/314 76 54. Mark Sprangers.


HALVE EEUW GELEDEN

Bus van de Maand Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Gelet op het feit dat tot lieden eigenaars van gleuf-in-deur c. q. gleuf-in- ,nuur-bussen zeer werden ach teru 1/gesteld. Gelet op de wetenschap dat Minderhout Terra Incognita was voor onze inspecteur 'rare c. q. opvallende bussen'. Gelet op artikel 6 van ons on geschreven regleinent dat het begrip 'bus' zeer breed moet geno,nen worden. Hebben wij besloten en besluiten wij dat de titel 'Bus van de Maand' deze keer toekomt aan de gleuf met de geringste hoogte in Hoogstraten, te weten: Gemneentestraat 3 te Minderhout.

Dl 11: l)ie gleuî ,iaat wel oiit,cttend laag. Is dat niet lastig ? Mevr. V.-P.: Ik denk van wel. Maar dat zoudt ge aan de facteur zelf moeten vragen. Hier heeft hij er tenminste nog niet over geklaagd. Maar hij moet er wel voor van zijn fiets stappen. DHM: Maar uw post komt ineens binnen, dat is toch een voordeel. Mevr. V.-P.: Ja, dat is heel gemakkelijk. Wij moeten er niet voor naar buiten. Dat is al 30 jaar zo. Later is dat reglement wel veranderd maar de bussen die zo waren, mochten blijven. Neen, binnen hangt er geen kastje aan. De post valt meteen op de mat. Juryverslag Tot heden de laagst ingeplante gleuf maar ook de meest minimale 'bus'. Een gleuf en meer niet. Vanuit postbedelingsergonomisch standpunt niet erg verantwoord maar estetisch-portatief (schoonheid-deurkundig) des te meer. De vijf horizontale accenten en onderaan... tjop... het gleufje. Heel fijn.

Oktober 1937 Ost-museum In 'Het Handelsblad van Antwerpen' van 19-10-'37 lezen we met een tikje jaloezie, volgende mededeling, waarvan we soortgelij ken reeds lazen in Nederlandsche dagbladen: De schilder Alfred Ost doet een aanzienlijke schenking aan de gemeente Roosendael. Reeds geruimen tijd geleden heeft kunstschilder Alfred Ost uit Borgerhout door bemiddeling van een vooraanstaand ingezetene van Roosendael aan het gemeentebestuur aldaar zijn voornemen kenbaar gemaakt, om aan de gemeente Roosendael een deel zijner werken ten geschenke aan te bieden voor het inrichten van een schilderij enmuseum. Na gehouden besprekingen besloot de raad twee leden te machtigen zich van advies te laten dienen en te onderzoeken of een dergelijk geschenk aanvaard zou moeten worden. Ingevolge deze opdracht hebben de beide heeren toen de bestuurder van het Museum Boymans te Rotterdam en de bestuurder van het Stedelijk Van Abbemuseum te Eindhoven bereid gevonden hen van advies te dienen. Deze heeren hebben het werk van Meester Ost nauwkeurig bestudeerd en adviseeren tot aanvaarden van het geschenk.

Thans is meegedeeld dat de heer Ost intusschen bij akte de schilderijen aan de gemeente formeel ten geschenke heeft aangeboden. De schenking omvat 27 schilderijen en ruim 90 aquarellen en penteekeningen, welke werken in het Oude Stadhuis, waarin ook het Roosendaelsch museum van den Oudheidkundigen Kring 'De Ghulden Roos' is gevestigd, zullen worden geëxposeerd. Het eenige dat wij, Hoogstratenaren, kunnen zeggen, is dit: 'Hoogstraten, Were Di, Meester Alfred Ost heeft U niet enkel 27 schilderijen en 90 aquarellen aangeboden, doch wel 500 (vijfhonderd) werken. Hoogstraten kan een allerprachtigst H. Bloed- en Volksmuseum rijk worden, indien het zich de moeite getroost deze buitengewone kans en aanbod aan te nemen. Het is voor ons een overgroote eer, welke den genialen kunstenaar Alfred Ost ons aandoet. Het zou jammer zijn, en voorzeker schandelijk, indien hier niets van zou komen. Daarom, steunt allen het H. Bloedmuseum. Stort uwen penning voor deze nieuwe Hoogstraatsche beroemdheid bij Hr. Fern. Bilcke. Wie ten minste 10 fr. stort, ontvangt een prachtige H. Bloedplaat. (Bron: Gazet van Hoogstraten).

BEGRAFENISSEN

JORIS

A

Gelmelstraat52 Hoogstraten Telefoon03/314 57 10 03/314.56.91.

- -

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN

Vrijheid 167, Hoogstraten, Telefoon 03/314.59.66 • Alle schilder- en behangwerken • Gordijnen en overgordijnen

• Tapijten en vloerbekleding

• Siertafeikleden, lopers enz. 35


Burgerlijke Stand Geboorten 4 september: Kim, dôchter van Piet Aerts en Frieda Adriaensen, Maxburgdreef 36a, Meer. 6 september: Bert, zoon van Florent Faes en Aldegonda Lauryssen, 's Boschstraat 18, Hoogstraten. 7 september: Willem, zoon van Luc Joosen en Rosette Sterkens, Jan Van Cuyckstraat 5, Hoogstraten. 8 september: Koen, zoon van Lodewijk Van Doninck en Anna Van Aperen, Meerdorp 75, Meer. 8 september: Nicole, dochter van Franciscus Van Boxel en Marianne van de Liesdonk, Ueibergstraat 2, Meerle. 9 september: Tuur, zoon van Edgard Sanen en Elisabeth Hens, Witherenweg 16, Minderhout. 11 september: Wim, zoon van Jan Braspenning en Hilda Jansen, Poeleinde 39, Wortel. 12 september: Mark, zoon van Christianus Deckers en Maria Driesen, Bergenstraat 4, Minderhout. 13 september: Dorien, dochter van Alfons Laurijssen en Sonja Boenders, Minderhoutsestraat 58, Minderhout. 14 september: Thomas, zoon van Walterus Hakkens en Gilberte Hendrickx, Karel Boomstraat 19, Hoogstraen. IS september: Lieselotte, dochter van Marcus Van Aperen en Hildegarde Janssen, Meerlestraat 16, Meer. 22 september: Dieter, zoon van Jozef Van Bavel en Godelieva Meeusen, Hoge Weg 13, Minderhout. 22 september: Caroline, dochter van Jozef Claessens en Godeliva Dingenen, Heilig Bloedlaan 244, Hoogstraten. 23 september: Luc, zoon van Leo Braspenning en Edwig de Nijs, Hoefijzer 5, Hoogstraten. 24 september: Vicky, dochter van Jozef Donckers en Yolande Adriaensen, Grote Plaats 16a, Wortel. 24september: Ruben, zoon van Johnny Vervoort en Marleen Adriaensen, Boxtelstraat 26, Hoogstraten. 28 september: Wim, zoon van Herman Bartholomeeusen en Maria Verheijen, Minderhoutsestraat 122, Minderhout. 29 september: Lies, dochter van Eddy Poels en Maria Oomen, Achtelsestraat 79, Hoogstraten. 29 september: Ilse, dochter van Marinus Van der Velden en Magda Sprangers, Maxburgdreef 6, Meer.

Huwelijkeir 14 augustus: Eddy Lambrechts, Venneweg 8, Meer en Christel Gorrens, Rijkevorsel. Nieuw adres: Merksplas, Vaartstraat 34. 4 september: Guido Strijbos, Bosuil 1, Wortel en Geertrui Cambré, Wilgenlaan 3, Herentals. 4 september: Dirk De Winter, St. Lenaartseweg 60 en Hilde Van Peer, Hoogstraatsebaan 45, Malle. 36

Nieuw adres: Terbeeksestraat 30, Meer. 4 september: Mark Vermeeren, Burg. Van Nuetenstrat 5, Meerle en Geertje Van Bouwel, Dorpsstraat 89, Stabroek. Nieuw adres: De Raes d'Alkemadestraat 8, 11F Berchem. 4 september: Eric Neefs, Berkenlaan 8, Rijkevorsel en Carina Aerts, Beeksestraat 14, Meer. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 49, Hoogstraten. 4 september: Henri Joosen, Minderhoutsestraat 39, Hoogstraten en Lizette Lambregts, Hoogeind 30, Meer. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 23, Hoogstraten. 4 september: Chris Vermeiren, Worteldorp 30, Wortel en Anna Janssen, Reinaertlei 11, Brasschaat. Nieuw adres: Bredabaan 226, Brasschaat. 5 september: Francis Bastyns, Zandbergstraat 8, Meer en Lutgarde Vinkx, Meerleseweg 69, Meer. Nieuw adres: Meerdorp 21a, Meer. 11 september: Bart Bockx, Winkel 54, Turnhout en Ingeborg Verleije, Dreef 48, Meerle. Nieuw adres: Hammelburgstraat 6, Turnhout. 11 september: René Michiels, Minderhoutdorp 21, Minderhout en Linda Bruynen, Terbeeksestraat 36, Meer. Nieuw adres: Desmedtstraat 34, Minderhout. 12 september: Roeland Vanderbruggen, Voort 69, Meerle en Kristine Saenen, Kapelstraat 2, Mol. Nieuw adres: Voort 69, Meerle. 12 september: Jozef Raats, Donckstraat 33, Meer en Annita Knevels, Gelmelstraat 43, Hoogstraten. Nieuw adres: Grote Plaats 45, Wortel. 18 september: Joannes Aerts, Dreef 3, Meerle en Rina Van den Bogerd, Lage Rooy 6, Meerle. Nieuw adres: Heimeulenstraat 3, Meerle. 18september: Eddy Kerstens en Diana Janssens, Achtelsestraat 50, Hoogstraten. 21 september: Wim Cornelissen, Vrijheid 18, Hoogstraten en Veerle Rigouts, Moerstraat 51, l-loogstraten. Nieuw adres: Gr. Elisabethlaan 5, Hoogstraten. 25 september: Marc De Laat, Terbceksestr. 53

APOTHEKERS Van 30 oktober tot 6 november: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83. Op zaterdag 31 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 6 tot 13 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 3 14.40.74. Van 13 tot 20 november: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 3 14. 60 .38. Op zaterdag 14 november: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 3 14. 60.04. Van 20 tot 27 november: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 3 15.77.73. Van 27 november tot 4 december: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef Rijkevorsel. Tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Op zaterdag 28 november: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50.

Meer en Anita Van den Bosch, Sluizenstraat 10/2, Schoten. Nieuw adres: Sluizenstraat 10/2 Schoten. 25 september: Dirk Van Bavel, Minderhoutsestraat 82, Minderhout en Tonia Eelen, Meerseweg 31, Meer. Nieuw adres: Desmedtstraat 8, bus 4, Minderhout. 26 september: Paul Geudens, Meerseweg 8, Meer en Ingrid Vermeiren, Merenweg 5, Meer. Nieuw adres: Meerseweg 8, Meer.

Overlijdens 21 augustus: Adriaan van Opstal, 79 jaar, echtgenote van Adriana Verhoeven, Dreef 70, Meerle. 2 september: Evert Zevenhuizen, 70 jaar, echtgenoot van Petronella Wander, Nachtegaallaan 13, Meer. 6 september: Maria Verhoeven, 59 jaar, echtgenote van Adriaan Verschueren, Hinnenboomstraat 9, Hoogstraten. 10 september: Elisabelh Lambregts, 65 jaar, echtgenote van Frans Oomen, Bosuil 4, Wortel. 13 september: Anna Boga, 79 jaar, ongehuwd, Vrijheid 176, Hoogstraten. 18september: Anna Michielsen, 80 jaar, echtgote van August Tackx, Meerseweg 157, Meer. 18september: Joanna Snoeys, 64 jaar, ongehuwd, Vrijheid 111, Hoogstraten. 23 september: Maria Gorissen, 72 jaar, weduwe van Cornelis Snoeijs, Hoogeind 3, Meer. 26 september: Adriana De Keyser, 87 jaar, echtgenote van Aloïs Voeten, Lage Weg 25, Minderhout. 27 september: Petrus Adams, 56 jaar, ongehuwd, Beekakker 19, Meer. 28 september: Dimitri Broere, 4 jaar, Van Aertselaerstraat 31, Hoogstraten. 28 september: Josephus Van Gompel, 67 jaar, ongehuwd, Karel Boomstraat 67, Hoogstraten. 30 september: Franciscus Aerts, 57 jaar, echtgenoot van Elisa Brosens, Hoogeind 15, Meer. 1

4

HUISDOKTERS

Zondag 1 november: DR. DECLERQ, 1-lazenweg 29, Meerle. Tel. 315-84.54. Zondag 8 november: DR. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 3 14. 66. 02. Woensdag 11 november: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74. Zondag 15 november: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00. Zondag 22 november: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 veraniw. ui(g.:

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoog uru!en.