september 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR. 29 SEPTEMBER 1987 PRIJS: 40 F.

Ge maakt in uw leven heel wat mizerie mee Mieke van Gils 100 jaar

Scholen leveren slag om het Hoogstraatse kind

Het tapijt van de trouwzaal EI Een vakantiecentrum in het klooster van Meersel-Dreef EI Vakantie: in eigen tuin of aan het verre strand ? (18 Hoogstratenaren vertellen over hun verlof) EI Met de bus van Hoogstraten naar Breda. Het kan maar het is niet goedkoop .


Schrijven Om dit blad elke maand te laten verschijnen, is schrijven een eerste vereiste. Er worden natuurlijk ook nog andere dingen gedaan zoals: nalezen, verbeteren, monteren, en als het blad gedrukt is, moet het nog verspreid worden. Maar al die randbezigheden zijn eigenlijk plezierig en vragen wel veel tijd maar weinig inspanning. Schrijven is anders, het is korvee, het kost geestelijk zweet. Wij, het groepje mensen dat elke maand om de tafel zit om de nieuwe Hoogstraatse Maand in elkaar te steken, hebben soms schoon genoeg van dat korvee. Over wt schrijven en hoe, daarover heeft men ideeën genoeg. Men durft die echter amper te berde brengen want dan heeft de spreker 'het aan zijn broek'. Zijn ideeën worden wel onmiddelijk en unaniem goedgekeurd en nog véôr hij uitgesproken is, noteert de verslaggever dat er weeraI enkele bladzijden gevuld zijn met wat de ongelukkige gaat schrijven. Want ongelukkig voelt hij zich als de tijd komt dat hij zijn kopij moet inleveren en hij er natuurlijk nog niets aan gedaan heeft. Wel heeft hij heel de tijd met dat vervelend gevoel in zijn achterhoofd gezeten van 'er moet nog 't een en ander geschreven worden, maar ni'i nog niet, het is nog tijd en er zijn nog zoveel andere dingen te doen....' En hij denkt bij zichzelf dat de volgende maand de anderen maar eens dat interview moeten doen, die reportage, dat kritisch stukje. En zo gebeurt het dat er van langsom meer vergaderd wordt in stilte. Als in het begin van de vergadering de vraag wordt gesteld: 'Wat moet er in de volgende Maand staan?', dan valt er een stilte en die duurt lang. Want het past dan natuurlijk niet om al over wat anders te beginnen, daar is het nog te vroeg voor en het blad moet nog gevuld. En dus spreekt diegene die niet tegen pijnlijke stiltes kan, die ongemakkelijk op zijn stoel zit te schuiven en dan toch maar een suggestie doet .... en pats, het is weer gebeurd. Ieder ander vindt zijn suggestie geweldig en is opgelucht dat hij er zelf niet mee voor de dag gekomen is. Nog groter is de opluchting als blijkt dat er artikels van vorige maand zijn 'blijven liggen' omdat er geen plaats voor was, en dus nu kunnen gebruikt worden in het volgend nummer. Moeizaam gaat het gesprek zo verder tot alle bladzijden gevuld zijn, somtijds onderbroken door een zucht 'Waarom doen we het eigenlijk 7 .... ' Ooit was er sprake van een 'diepe en innige overtuiging' maar daar is wèl sleet op.

Laat de kinderen tot mij komen Bijna is het zover. Heropening der scholen, zoals dat een tikkeltje plechtstatig heet. Uw beminde keutel mag of moet haar of zijn leerplicht weer netjes gaan vervullen. Wellicht heeft u de superschool voor uw doetje al lang gevonden, en kunt u vanaf nu dus eindelijk met gezalfd geweten de slaap weer vatten. Voor een Bezorgd Ouder toch mooi meegenomen, lijkt het wel. Overigens werden u heel wat kopbrekens gespaard (over die schoolkeuze, wel te ver staan) als u de wekelijks in uw bus geklitte voorraad advertentieblaadjes met enige welwillende aandacht wou doorworstelen. Want dan kon u in uw eigenste zetel, met af en toe een sombere blik door de beregende ramen, zelf ontdekken hoe alle scholen uit de streek hengelden naar de komst van uw oogappel. Alsof zij of hij kostbaar en aangenaam gezelschap was, en misschien weet u zelf wel beter. Geen nood overigens, want leerlingen zijn voor een school wel degelijk kostbaar gezelschap, en de minder aangename kantjes van sommige exemplaren nemen ze er dan ook wel bij. Vooral naar de jongste schoolgangers en -gangsters wordt naarstig gehengeld. De Rij ksbasisschool in Hoogstraten doet dat al eind juni paginagroot. Deze school kiest resoluut voor de discount-aanpak: opvallende plaatsing, hartstochtelijke slogans, vertederende tekeningetjes. Overigens is dit de enige school uit de regio die ook een hele resem ramen in het schoolgebouw heeft volgeklad om toch maar uw aandacht te trekken: kindblij, oudervriendelijk, toekomstgericht en open willen ze wezen. En kroon op dit alles: een kind van werkman of bankier, iedereen is welkom hier. Jawadde. Koeien vanletters, die je rosbief of paardenbiefstuk doen verwachten. En dan krijg je dit dus, hormonaal geprepareerde slogans. Dacht u daarmee al uw keuze gemaakt, iets ingewikkelder wordt het als blijkt dat het Hoogstraatse nog méér volmaakte, paradijselijke scholen biedt. Zo loopt uw schat niet verloren in de massa, krijgt gratis schoolreizen en middagdrank aan de voordeligste prijs, kan zelfs klassikaal de bibliotheek bezoeken in de Gemeentelijke Gemengde Basisschool! Of kent de leerkracht âJle kinderen mèt hun sociale achtergrond, is een kind

er thuis, wordt geïntegreerd in het dorpsgebeuren in de diverse gemeentescholen. Al slaat ons bij dat laatste, de rest zien we wel zitten jaja, de schrik wel om het hart: stel dat er niks gebeurt in het dorp, hoe zit dat dan met die integratie? En wat een trits mogelijkheden bieden de lagere scholen van het Spijker en het Seminarie (de enigen die samen adverteren) wel niet? Stijlvol zijn die, met goed aansluitende autobusverbindingen, kans om voor of na te blijven, goede accomodatie (offsetdruk en video hola!) enzovoort. En als uw kleine pummeI ook nog wat in z'n mars heeft, krijgt ie er een heuse veilige voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Doen dus, en kiezen voor het vrij katholiek basisondewijs. Vrij én katholiek hoor, slecht verstaander. De ronselpraktij ken van de middelbare scholen zijn erg verschillend. Spijker en Seminarie hebben we nergens teruggevonden in de plaatselijke advertentieblaadjes. Die hebben wellicht het minst concurrentie te duchten, of achten zich afdoend bekend hier in de streek. De VITO is van alle scholen ongetwijfeld de grootste adverteerder: wij telden (zonder volledigheid te willen pretenderen) vijf (pagina)grote advertenties, niet uitsluitend in de Kempenklok (zoals dat voor de andere scholen wel het geval is). De advertentie is vrij informatief, pakt wel graag uit met nieuw 7e spec.-jaren, wat menig jongere allicht oeverloos blij stemt. Eindelijk wat nieuws te doen op school, en dat met gemengd onderwijs in alle afdelingen én mogelijkheid tot internaat! Volg de bewegwijzering, zullen we? Ook al nieuw!, pakt de Hotelschool uit met drie 7e specialisatiejaren, die bovendien nog homologeerbaar zijn ook. Wat dat wil zeggen, staat er niet bij, of sociaal-technische en hotelonderwijs dat dus niet zijn, evenmin. Beetje mistig al bij al, en die wil niet zo gauw optrekken deze tijd van het jaar. De Tuinbouwschool, tenslotte, prijst zichzelf schaars en op klein formaat aan. Een navolgbaar voorbeeld misschien, want het blijft wat wrang om een school uitgebreid zichzelf te zien verkopen tussen de worstenfeesten en trekkerwedstrijd, de dikbillen en het kleinvee, de superkorting Playtex en dies meer. Dan mag uw dochter nog zo'n lekker stuk zijn of uw zoon zo'n stoere brok, in dat rijtje hoort zij of hij niet helemaal thuis, wel?U

VLEES IS NIET D UUR!! TOTALE UITVERKOOP IN

SLA NU UW SLAG! DIT KOMT NOOIT MEER !!! Een stijlvolle christelijke opvoeding Ook zeer groot assortimenLdegelijke, hedendaagse scholeni

De volgende Hoogstraatse Maand verschijnt op 30 september. Kopij wordt verwacht op woensdag 16 september, uiterste datum: zondag 20 september.

1 GEMENGD ONDERWIJS ___________________ IN ALLE AFDELINGEN ..L._ INTERNAAT MOGELIJKT

20 % korting op DE KINDEREN..

&

1-TAL

tegen verminderd tarief met KNALI01;vÂ'11I

PRI

k


utouw in de moond 'Mijn grootste plezier was achter de toog' In oktober wordt Mieke van Gils 100 jaar oud. Jarenlang woonde ze met haar zuster Jo (spreek uit: Sjow) aan de Dreef te Meersel Dreef. In het weekeinde verblijft ze meestal bij haar zoon Jos in Merksem. Maar anders woont ze nog, alleen, in haar huisje. Gelukkig heeft ze goede buren, Toke en Rie van Dun, waar ze elke avond gaat televisiekijken. 100 Jaar word je maar één keer: een reden dus om haar eens op te zoeken. En omdat Mieke ook nog goed buurt, hebben we heel oude herinneringen opgehaald.

Van Eindmeer Wij zijn allemaal in Eindmeer geboren, mijn ouders en wij allemaal. Wij zijn eigenlijk allemaal Meerssen. Ons J0 die was de oudste en ik was de jongste. Dan was er nog een jongen, onze Jef, die is gesneuveld in 14-18, in het begin van de oorlog al, in WestVleteren achter de schuur van pachter Mees. Na de oorlog kocht Jos een autootje en dan zijn we daar verschillende keren geweest. De eerste keer, dat was magnifiek, toen stond dat daar allemaal vol rode bloemen op dat kerkhof. Ons Jo is ook nog verschillende keren meegeweest. Ik ben wel bijna honderd jaar, maar van die eerste jaren weet ge niet zo veel, hee. Maar ik weet nog dat grootvader Grauwmans, dat was de vader van mijn moeder, die woonde op een boerderij op Eindmeer, 'op Nent' (Hoog- of Laageind), zoals ze nu zeggen. En daar gingen we gaarne naartoe. Dat zoudt ge niet onthouden, maar weet ge wat: die had een koeitje en als we dan daar waren, dan zei grootvader: 'Ja kom, ik rij naar die akker en ge moogt op de kar zitten.' En wij fel, hee. Ik zie hem nog met zijn koeike rijden, man, hij zou dat bij in bed gelegd hebben. Ha, zoiets kunt ge onthouden. En als het dan kermis was op Meersel, dan stond Jaan Bogers met de kraam hier aan 't kapelleke, want voormiddags waren daar dan twee missen, en die stond daar dan en die riep: 'Altijd nog 21 muntebollen voor 5 cent; zoek maar uit!' En 's achtermiddags dan was het kermis aan de Paal en dan stonden ze daar. Maar of er in dien tijd ook gedanst werd, dat weet ik niet. Da's ook al zo lang geleden.

heel gemakkelijk, dan waren wij er omzeggens altijd bij.

En toen kwam de tram Dat ze de tram aanlegden, dat weet ik nog heel goed. Want dan was ik al bij Hofkens, denk. Dat waren Jan Schellekens en dan die dat op 't Heieinde woonde, Snoeys geloof ik, en die werkten aan die route. En wij stonden zo buiten te zien als ze tot daar aan de brug waren en dan riepen de kinderen als ze van 't school kwamen: '0, daar is den tram, daar rijdt den tram!' maar dat was maar een wagen met marschandise om mee te werken. Toen duurde het nog lang voordat de tram reed. Ze hebben hem gelegd tot Rijsbergen en dat heeft veel geld gekost, zenne, daar hebben ze geld aan verspeeld. Want er was geen marchandise. Smokkelen werd er wel gedaan, maar daar had de tram niets aan, hee. Ik weet nog, zo was er Jef Verheyen, die heeft nogal eens patatten geleverd aan enen in Antwerpen, en die stuurden wij dan op.

Dienen bij Hofkens Wij zijn al heel jong bij Hofkens komen werken. Wij waren bij Hofkens, wij dienden daar, om zo te zeggen. Ons Jo werkte daar eerst, maar dan is de vrouw van Hofkens gestorven en toen was ons Jo daar alleen met Nelie Verheyen, waar dan Rietje Demeester mee getrouwd is. En toen ben ik daar gekomen. Dat was een pension en een café. Mijn ouders woonden toen op de Maaihoek, daar bij Koyen ergens. Mijn vader deed in kalveren. Maar toen mijn moeder dan veel ziek was, zijn vader en moeder in het huisje tegenover het café komen wonen. Dat was

Vader Kees van Gils (in 1938)

Wij hadden 'het boek' om de marchandise in op te schrijven. Dat boek vulden wij in en dat werd dan hier betaald of bij aankomst, hee. En wij hadden telefoon, van de eersten, denk ik, want 't was maar een klein telefonneke. En Jef Verheyen die kwam aan de telefoon en die meneer in Antwerpen vroeg: 'Zijn 't goei patatten?' 'Z00000'n grote!' zei Jef en hij wees met zijn handen. Haha, daar hebben we later nog dikwijls mee gelachen.

Tussen 2 oorlogen Weet ge waar de tram nog het beste voor was: voor de pensionairs. Eerst was dat met de quarantainestallen. 's Nachts gingen ze over en 't weer tevoet naar Breda om daar aan de statie rode beesten af te halen. Die kwamen daar aan en moesten dan in quarantaine. Dat was geen smokkelen, hee. Daar betaalden ze 2 frank voor. Daar zouden ze het nu niet meer voor doen, hee. Maar toen stonden boerenzonen en -knechts allemaal gereed om mee te gaan. En die gasten die voor de beesten in die stallen zorgden, die bleven daar tien dagen en die waren dan bij ons op logement. En later kwamen dan de pensionairs van Antwerpen. Die kwamen hier op vakantie. Ik heb daar nog een foto van, maar gij kent er daar toch geen van. Dat was met de 15e augustus. Dan kregen wij zo'n 70-80 man om te eten hee, en zo'n 20-25 op logement. Dan was er veel volk, altijd. Wij hebben altijd veel volk gehad. Dat heeft altijd goed gegaan. Ons J0 die kookte, en ik heb meest het café gedaan. Zij kookte graag en ik deed liever het café. Hetgeen ons Jo gedaan heeft, dat zou ik niet gekund hebben. Want had ik daar kok moeten zijn, toen hee, dat had ik niet volgehouden. Dat niet, met zoveel volk en dan in de zomer aan die stoof, zo heet, zo heet. Maar zij was een sterke. Wij zijn geeneen van allen getrouwd geweest. Ons Jo niet, en onze Jef ook niet, die zo jong gesneuveld is. Maar ik heb wel een zoon, Jos. Als ik het zeg gelijk het is, dan gelooft ge dat toch niet, en daarmee zeg ik het liever niet. Ik heb daar nooit iets van gewaar geworden dat de mensen daar wat van dachten. Maar wij hadden toen altijd veel volk, hee, en daar waren ook mensen met kinderen bij en dan namen ze Jos mee als ze gingen wandelen. Terwijl wij bij Hofkens waren, hebben wij 2 oorlogen meegemaakt. En ik hoop er geen meer bij te doen, hoor. Den eerste oorlog is mijn broer gesneuveld. Dat was nog in het begin van de oorlog, in


Uit 'De Schakel', het tijdschrift van de douane van mei 1985

'15. Dat er ergens een draad stond, dat weet ik niet. We konden toen in ieder geval nog weg en weer. Want dan kwamen er 's morgens mensen van Antwerpen, die smokkelden altijd. Mie Mossel, madame Nouga en Emma, dat waren 3 voorname, die er altijd bij waren. Als ze er door kwamen, dan hadden ze een goei verdienst, die leden geen armoe. De douane zei daar niks van, want de Duitsers waren hier, hee. Als ze gepakt werden, moesten ze alles afgeven. Maar dat ze de bak ingingen, dat heb ik nooit gehoord. Wij kregen zoveel van dit enzoveel van dat, maar maar half genoeg. Maar we hebben niets geleden. En hier bij de boeren, nee, hier was niets te kort. En dan wachtten ze hier 's avonds weer op de bus. Ha, dat was den tweede oorlog ja, dat die bus reed.

Een goede buur ..... Bij Anna en later bij Toke Vermeiren ben ik al ze leven gekomen. Die bouwden daar een winkel, dat was heel gemakkelijk, hee. Wij hadden altijd volk. Ik was de eerste die er kwam. Ik zeg: kijkt, de winkel is open. En ik had juist koffie nodig en ik ging gauw daar. Dat was gemakkelijk. Ze hadden daar wat ge dagelijks in huis nodig had. Koffie en rijst en peekoffie. En wat snoep op de toog. Dat scheelt allemaal dag en nacht met nu. En nu kom ik nog altijd veel bij Toke en Rie van Dun. Dat is een heel goei familie waar ik gaarne kom en waar ge graag gezien wordt. Moest dan niet zijn, dan zat ik al lang bij Jos, in Merksem.

Mieke en buurvrouw Toke weten allebei te vertellen over de douaniers van vroeger, twintig, dertig jaar terug. Van de tijd toen de tram daar nog reed: het douanekantoor was immers gevestigd in de tramstatie van Mccrsel-Dreef. Van de trammachinist die een bepaald sein gaf met de stoomfluit wanneer de luitenant of de controleur op visite kwam, zodat de duuahicr3 van urm in het rond verwittigd waren. Van de vader van Mieke die telkens wanneer hij op 't Hollands een kalf ging halen, eerst de douaniers een goeie sigaar gaf om dan, wanneer hij door de velden terugkeerde met zijn kalf, de lucht op te snuiven om vast te stellen of de douaniers in de buurt waren of niet. Van de brigadier, die een beenhouwer die over de grens vlees was gaan halen, terugstuurde met dat vlees, maar die dezelfde middag datzelfde vlees bij zijn middageten kreeg voorgeschoteld. Dat was de tijd dat de douaniers nog in kakikostuum liepen. Wat denkt Mieke over het blauwe uniform van nu? Mieke van Gils moet eens nadenken en ze bekijkt ons en de Turnhoutse collega's bedachtzaam: "t Zijn schoon meneren geworden, nu. Maar ge kent ze niet meer. Dat kaki viel beter op.' En ze voegt eraan toe: 'Nu is 't wel beter om de smokkelaars te pakken, zeker? Ze kennen u zo goed niet meer.'

Na 1945 Kort na de oorlog is Hofkens gestorven. Ons ouders waren toen ook allebei al gestorven en dan zijn wij, ons Jo en ik, naar dit huisje gekomen. Nee, eerst hebben we nog eventjes in 't kantoor (aan de tramstatie) gewoond. Dit huis hier was van Rietje Demeester. Hier hebben wij dan later de douanen gehad, hee. Er zijn er soms veel geweest, want eigenlijk is het daar niet zo geschikt voor. We zeiden: 'Het is zo klein daarboven.' Wij hadden er al drie en toen kwamen er nog een paar bij. Eten kunnen we maken zoveel als we willen, maar we hebben geen slapen. Ik zeg, daar in Meerle is er naar 't schijnt nog een plaats waar ge kunt slapen. En ze stonden daar wat tegen mekaar te sjauwelen en ene zegt: 'Hebt ge ne zolder?' 'Ja.' 'Dan blijven we allemaal hier,' zegden ze. En toen hadden we 7 commiezen te logeren. Een paar jaar geleden zijn ze nog eens hier geweest. Toen heb ik in het boekske van de douane gestaan. En ze zegden tegen mij: 'Als ge 100 jaar wordt, dan komen we allemaal.' Ik zeg: 'Ge komt maar op, ge komt maar op....' Want ge kunt toch niet zeggen dat ze niet mogen komen, hee. En Gust Mortier, die zegt: 'En we komen met de harmonie van Antwerpen!' Maar dat moet ik eerst zien eer ik het geloof. 4

Heel lang geleden op Dreef-kermis met tafelbier en limonade; achteraan tegen de muur staat Mieke.


Maar ik heb het nooit van iemand gehoord als van die. En vrouwvolk en smoren, dat had ge in die tijd niet, hee. Ik heb van ze leven geen pijp of sigaret nooit, nooit. ....

Zo word je geen honderd Flaha, weet ge wat ik altijd doe? J05 is daar nog altijd kwaad om. Ik kan niet eten of ik moet zout hebben, het moet afsmaken bij mij. En dan zeggen ze altijd dat zout het eerste is dat de dokter verbiedt. En J05 is dan altijd kwaad als ik een ei eet of zo. 'Gij altijd met uw veel zout!' zegt hij dan. Maar ik zeg, ja, 't doet toch nikske, 'k zeg, ik ben toch oud genoeg al, hee. Dat wil niet zeggen met hopen zout, maar ge moet het proeven.

Nog eens overdoen \ls ik het nog eens zou kunnen overdoen,dan zou ik toch heel erg gaan verzinnen, hoor. 't Is heel goed gewecst, maar we hebben ook veel meegemaakt, hee. Alles verloren, hee. Eerst onze Je!' gesneuveld, dat sas erg, heel erg. Dan ons moeder nogal lange tijd ,ickelijk Dan later onze vader.

*'

Op een zomerciag thuis op de boerderij; uiterst links Mieke met zoon Jos.

Al 35 jaar met pensioen Zo lang al? Ja, ik verveel mijn eigen niks. Ik sta 's morgens niet te vroeg op. En ik maak een beetje eten voor mezelf, hetgeen dat ik graag heb. Maar ik ben een kleine eter. En ik kookte niet graag, wij kwamen goed overeen, ons Jo en ik. Kaarten, dat doe ik ook nog, twee keren in de week. En nu ge spreekt van wandelen, dat deden we ook altijd graag. In het begin, zo gauw als het daar bij Hofkens gedaan was, wandelde ik veel met Stina van Rietje Demeester, en later nog met Mina Krijnen. Maar nu heb ik niemand meer. 's Zaterdags komen Jos en zijn vrouw Rina mij halen. Dan gaan we naar Merksem. Ik ben met hen ook al op vakantie geweest. We zijn al in Lourdes geweest, en in Oostenrijk

en aan de zee. Jos is ondertussen ook al met pensioen. En als ze me dan 's middags terugbrengen, dan heb ik al het eten bij voor heel de week, dat maak ik dan mee klaar. Mijn huisje opkuisen doe ik ook nog zelf, maar dat gaat niet meer zo goed, hoor. Ik had juist gedaan toen ge kwaamt, zie. Ik heb pas mijn ogen nog laten opereren. Ik kon alles niet meer lezen en zo, en daar in Antwerpen hadden ze een goede dokter. Ik zeg, allee vooruit. Dit oog is nog het beste, dan zal ik eerst het ander laten doen. voor als 't mislukt, hee. Maar het ging goed en het ander oog ging ook hard achteruit, en een halfjaar naderhand heb ik dat ook laten doen. En nou heb ik allebei ander. Ze halen dat oog er uit en ze zetten er een ander in. Dat denk ik toch, zulle. Want ik zelf zie dat niet, hee. Ze doen u efkens weg. Eventjes maar, hoor, want ik heb ten naaste bij gehoord wat ze zegden. Ze zegden: 'Op dieën ouderdom, op dieën ouderdom...' Haha, ze hadden er zelf zin in. Maar 't lukte goed en ge weet er niks van. Want hebt ge van ze leven iets aan uw ogen, laat het gerust doen want ge voelt er geen haar van. Ik moest zelfs niet ginder blijven. Volgens dat ze zeggen, maar ze zeggen misschien wel erger dan dat het is, maar dan zou ik blind geworden zijn. Awel, bent ge dan niet beter dat ge het laat doen?

'

4•.

L.¼ (li -ie kI inkinderen toet schooiijuc hli r Rina. toen ons Jo. En nu ben ik de laatste van de 5. Want eigenlijk waren we met vijf. Maar er zijn er 2 al heel jong gestorven, die heb ik niet gekend. Ge hebt ook plezante dagen, maar er zijn ook ander, hee. Eer het zover is, dan hebt ge al veel meegemaakt. En nu heb ik veel te danken dat ik hierover bij Rie en Toke terecht kan. Zo'n geburen hebt ge niet gemakkelijk.

En ik dacht: ochot, nou ga ik de kleine druk ook kunnen lezen, en dat ging goed. Maar dat zult ge niet geloven, ik heb het ginder ook niet gezegd, dat was maar een goede 8 dagen en dan verminderde dat al. En mijn bril, die zou ik ook weeral moeten laten veranderen. Weet ge wat: 't is altijd iets, maar ge blijft toch zien. Een zonnige zondag in mei in het begin van de jaren 60. Vooraan rechts Mieke. Haar zus Jo staat recht, tussen Jos en zijn vrouw Rina. Verder nog Raymond van Hees en een douanier. In de deuropening één van de kleinkinderen.

Alles is veel veranderd, hee. Vroeger woonde daar bij de Vossekuil een vrouw, Snijders heette ze denk ik, toen bolde het trammeke nog. En die snuifde altijd. Dan kwam ze binnen en dèn vroeg ze direkt: 'Een snuifke..?' Ik zeg, nee Mitje, ik moet geen snuifke hebben. Zoiets dat ziet ge niet meer.

In dit huisje aan de Dreef nr. 25 herbergden Mieke en Jo van Gils ooit douaniers. Nu woont Mieke er nog alleen. 5


STRIPFESTIVAL te HOOGSTRATEN

OUD... GOED In die dagen aten we meestal vier keer per dag: 's morgens om zeven uur, 's middags om twaalf uur stipt (de kerkklokken gaven het sein), in de namiddag om drie uur en 's avonds om zeven uur, na het werk. Burgergezinnen en welstellende boeren aten bovendien nng ren boterham halfweg in de voormiddag. Bij de broodmaaltijd stond op de houten tafel zonder kleed één tas zonder oor per persoon. \Vaiiii eten Lwnm in en uit hrt7clfdc diepe bord met lepel en vork. In de Kempen aten de mensen sober. Zeifgebakken brood vormde het hoofdbestanddeel De oudste inwoonster van Meersel Dreef van de voeding, maar de meeste mensen tnet op schoot de bijna jongste, zoontje van hadden zelf ook nog wel een varken, een geit Jos Jacobs. voor de melk en kippen voor de eieren. Kruidenierswaren konden we los uit de bak of uit de bokaal kopen, netjes gewogen in een Feest op Dreef handdoek geknoopt of in een stuk grauw papier verpakt. Dunne siroop werd per tas verIk bemoei me met niks. Ik zeg: 'Ge doet wat ge wilt, voor mij is het allemaal goed, maar kocht. Aan de deur werd gedroogde haring ik regel het niet. Ik ben daar veel te oud gekocht, soms met een hele bak tegelijk. De boeren verkochten meestal hun zelf in de voor.' In Loenhout was er zondag ook één kelder gekarnde boter aan de burgerij. van 100 jaar, daar zijn we heen gaan zien. Hoho, die zag er nog goed uit, die schat ge Bij het ontbijt sneed moeder met een groot nog maar 70 jaar. Maar hoe her hier gaat tafelmes het wit of grof brood, besmeerde gaan? Hoeveel commiezen er al zijn die zeghet vooraf met wat spekvet en sneed dan pas gen dat ze komen. Maar eerst zien en dan gede boterham af, vouwde hem dubbel en gaf loven, hee. hem zo door. Vaak stond de pan met vet, Maar ik zeg: 'Al wat ge doet is goed gedaan. wit spek ook op de tafel. We dronken er Ik heb nog nooit met iemand ruzie gehad, zwarte koffie bij, uit een geëmailleerde, gezodus. En nu zeker niet meer, hee!' vlamde koffiepot die op de buis van de LeuJa, mijn grootste plezier was achter de toog. vense stoof stond door te koken. Ons Jo die kookte veel liever, wij kwamen 's Middags aten we soep en groenten uit de zo goed overeen. Dan zei ze altijd: 'Toe, gaat gij maar rap binnen.' Want dan stond eigen hof. Dan volgden gekookte patatten zij bij de stoof, had ze het een of ander met groenten zoals spruitjes, erwten, boonties en snijbonen. Hutsepot was nooit ver opstaan of zo. weg. Vlees kwam er op tafel zolang de voorJa, dat is altijd buitengewoon goed geweest. raad van het eigen varken strekte. Burgers Maar dat wil niet zeggen dat ge in uw leven kochten regelmatig een half varken of een nog altijd een heel beetje miserie meemaakt, zij spek op de boerderij. Iedereen dronk wahee. Heel uw familie sterft af, hee. ter uit de pomp, recht uit de waterput.

Herinneringen die zich uitstrekken over 100 jaar willen wel eens dooreenlopen. Soms is de ene periode duidelijker dan de andere. En ook als toehoorder is het niet gemakkelijk om altijd alles te situeren. Maar ik hem mijn best gedaan. Het was een plezier om met Mieke te mogen buurten. Als ze in form is, dan weet ze zelf ook van geen ophouden. Mieke, hopelijk doe je er nog heel wat jaren bij. En in goede gezondheid. (fvb).0

Om drie uur aten we een boterham met bruine suiker en dronken daarbij koffie van 's morgens. Goed zwart. 's Avonds waren er opnieuw patatten, de overschot van 's middags in spekvet gebakken met wat sjalotten erbij. In de winter aten we ook wel boekweitpap, botermelkse pap of brokkenpap. In de zomer was koude botermelk met rozijnen een lekkernij. 's Zondags was er weinig verschil te merken aan tafel, alleen was er 's middags wel eens stoofvlees en rijstpap, pudding of smoelpap. De burgerij ging zich 's namiddags wel eens te buiten aan rozijnenbrood, waarbij de koffie vervangen mocht worden door chocolademelk. Daarbovenop nog een 'petit beur ke' als snoepje toe leek welhaast op een ongehoorde verspilzucht! En dan 's morgens vroeg ... gezond weer op,.

Het stripverhaal zit ontegensprekelijk in de lift. Dagelijks worden wij ermee gekonfronteerd. Begonnen als een simpele bladvulling voor de krant is het beeldverhaal geëvolueerd tot een volwaardige kunstvorm. Nu het grote stripfestival van Breda (één der grootste stripevenementen in West-Europa) niel duui dreigt te gaan, heeft de Dr. Versmissenkring hierop onmiddellijk iiigepikt. Wat ligt er immers centraler in de driehoek Breda-AntwerpenTurnout dan Hoogstraten? Vandaar dat wij op zondag 13 september een eerste Hoogstraats stripfestival organiseren. Een tiental bekende tekenaars zullen hun boeken die dag komen signeren, er is allerlei stripanimatie voorzien, een heuse tentoonstelling, allerlei spektakulaire stripstunts, een heuse ruil- en verkoopbeurs, zelfs de wereldpremiere van een echt striptoneelstuk staat op het programma... Al dit fraais kan je vanaf 12.00 u. in de PAX te Hoogstraten komen bezoeken.

L. Janssens p.v.b.a. hout- & platenhandel plastiek & isolatie Alle werkdagen open Ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.7096. Loenhoutseweg 91 HOOGSTRATEN


VANUIT HET STADHUIS... Trouwen op z'n best ! Die lange kille snertzomer is amper uit de grond verdampt, of we schuiven weer aan voor de eerste gemeenteraad van augustus. Iedereen lijkt weer goedgezind, de agenda is maar kort, en buiten lonken de terrasjes. Een ideaal klimaat om over de verfraaiing van het stadhuis een boompje op te zetten. Dat de trouwzaal dringend aan een nieuwe vloerbedekking toe is, daar lijkt iedereen het over eens. Trouwen doe je tenslotte op zijn best, en de eerste stappen in het echtelijk leven mogen zacht en teder zijn. Hoewel, scheidingen zijn vandaag ook schering en inslag... Dat niet iedereen er dezelfde mening op na houdt over die verfraaiing en de daarbij horende kosten, komt wel duidelijk tot uiting in de discussie op het einde van de openbare zitting. 264.180 fr. voor een tapijt blijkt voor sommige partijen wel een beetje van het goede teveel en CVP en FB stemmen tegen. De openbare zitting bevat een 12-tal punten en de meeste zaken worden vlot en eensgezind afgewerkt. Het OCMW voert een begrotingswijziging door daar zij met een aantal noodzakelijke herstellingen aan gebouwen zit. Vooral de nieuwe ramen op de eerste verdieping van het rusthuis en de verbouwing van de diepvriesruimte, nieuw meubilair voor het personeel en draagbare telefoons brengen een verhoging van 4,6 miljoen mee op de begroting. Dit bedrag zal worden opgevangen door verkoop van eigen gronden. Voorzitter van het OCMW Arnold Van Aperen geeft hierover toelichting aan de raad. Bij de stemming over de rekening van de Kerkfabriek St.-Jan Baptist Wortel van 1986 onthouden zich 11 raadsleden omdat de rekening eens te meer te laat is. De begrotingswijziging en de begroting '88 van de Kerkfabriek St. Katharina worden goedgekeurd en gunstig geadviseerd evenals de begroting '88 van het Begijnenhof. Door de verhoging van het aantal openingsuren van de centrale bibliotheek met 20 uren, goedgekeurd door Brussel, kan nu

overgegaan worden tot de openverklaring van het ambt van bibliotheekassistent voor 15,5 uren. Schepen Verhuist stelt voor om voor de examencommissie twee directeurs van omliggende bibliotheken aan te spreken. VITO Hoogstraten krijgt van de gemeente de toelating om enkele lokalen van de vroegere IKO in de Gelmelstraat te gebruiken voor de Organisatie van het deeltijds onderwijs. Vito heeft zelf te weinig lokalen en richtte deze vraag aan het gemeentebestuur onder voorwaarde dat zij zelf zullen zorgen voor de verbetering van de lokalen in ruil voor een tijdelijke kwijtschelding van de huur. De raad is akkoord maar houdt het op de voorlopige huur van 1 jaar. Het college is voorstander om de trouwzaal te verfraaien met een groot tapijt onder de tafel om alzo een sfeervol kader te scheppen. Voorzitter Jansen stelt voor de aanbieding die binnen gekomen is, goed te keuren. Het zou hier gaan om een rood tapijt met in de hoeken het wapenschild van Hoogstraten in meerdere kleuren. De kostprijs bedraagt 222.000 fr + 19% BTW of samen 264.180 fr. Neemt men een andere keuze zonder het

Woninginrichting

MMI

GEBR.LEYTEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden,, lopers, enz.

•

CROES

wapenschild in de hoeken dan, zou de prijs op 158.000 fr. + BTW komen. Raadslid Koyen trekt sterk van leer tegen schepen Jansen. Schijnbaar goed gedokumenteerd met folders en prijzentabellen noemt hij dit voorgestelde bedrag een onverantwoorde uitgave en een vorm van wanbeleid wanneer men dit zou goedkeuren. Het is logisch dat men een tapijt van degelijke kwaliteit wil, maar een gelijkaardig en gelijkwaardig tapijt in een effen kleur of eventueel met een boord van 30 cm in donkere kleur van een merk dat zelfs in het dossier zit, zou respectievelijk 42.675 fr. en 55.902 fr, beide bedragen zonder BTW, kosten. Dat men hier voor meer dan een kwart miljoen aan een tapijt wil geven terwijl in andere deelgemeenten nog zoveel dringende schilder- en verfraaiingswerken blijven liggen is gewoon wanbeleid. Raadslid Peerlinck is eveneens geschrokken van de prijs en meent de reaktie van de gewone man bondig te kunnen verantwoorden: 'ge gaat toch niet allemaal gek worden zeker ?' Schepen Sprangers is van oordeel dat men hier zelfs een onwettige daad heeft gesteld als het om een dergelijk bedrag gaat. Bij een bedrag hoger dan 100.000 fr. is het de taak van de raad de lastvoorwaarden op te stellen. Het college kan dan later de toewijziging doen. Voorzitter Jansen eist de stemming over het bewuste tapijt. FB en CVP gaan niet akkoord, KGB en de 2 Onafhankelijke Christen Demokraten (Van Huffel en Snijders) stemmen voor. Weldra trouwt men in Hoogstraten weer op zijn best. Bij het ter perse gaan vernamen wij dat d. d. burgemeester Fons Jansen in zijn ambt werd bevestigd. Hoogstraten heeft weer een burgemeester.

De Hoogstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk

pvba

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34

03-314.49.11

03-314.55.04


I,lJcI !:..J'i J

î- ILti [.çh

' ' J43.I 1

,--J J,kJ

SPOR:T] i

I.-I

____J S,

_______ I,1'I _______ kIMI,-I

Klaar voor de start? Hoogstraten V.V. Vorig seizoen miste HVV de start. De roodwitten waren eigenlijk na 8 wedstrijden of ongeveer een kwart van de kompetitie zo goed als afgehaakt. Dan kwam de kentering en de aansluiting bij het peleton der bedreigde ploegen. Toen kwam de winterstop en meteen viel de motor bij HVV stil. De trainer kreeg hem niet meer op gang en er was tijdens de laatste match op Germinal een voetbalmirakel nodig om samen met de strafmaatregel waardoor St. Niklaas uit tweede naar vierde klas daalde, HVV in derde te houden. HVV zocht tijdens de voorbije transferperiode naar nieuwe aanvallers. Die kwamen er in de persoon van Marc van Oppens, Hans Smulders en Marc Haneveer. Er kwam een nieuwe doelman: Serge Cools. Door het stoppen van Johan Havermans kwam er achteraan een ervaringrijke man: Luc van Hoof en Leo Bevers, een 26-jarige karakterspeler van Wuustwezel was nummer 6 in het rijtje. De Beker van de Kempen werd voor HVV geen sportief succes: nederlagen tegen Turnhout, Dessel en Zw. Leeuw en gelijke spelen tegen Mol en Witgoor. Trainer Fransen liet veel spelers optreden en hield geen rekening met resultaten. Toch zit er muziek in dit nieuwe HVV. Wanneer de verlichting in september naar 240 lux, i.p.v. 160, wordt opgedreven en de avondwedstrijden elkaar in reeksen gaan opvolgen, zullen de voetballiefhebbers uit de Noorderkempen zien dat HVV niet langer als een meeloper wil fungeren. Programma le elftal zaterdag 20.00 uur 5-9 HVV - Hoeselt 12-9 Zw. leeuw - HVV 19.30 uur 19-9 HVV - Diest 20.00 uur

Minderhout V.V. Met dezelfde cijfers waarmee Minderhout Meerle uit 'De Beker van Antwerpen' wipte, werd M.V.V. door Wortel geklopt, namelijkmet 0-1! Niet getreurd, enkele oefenpartijtjes nog en de jongens van trainer Quaars moeten op 6 september klaar staan voor het ernstige gebeuren. Nog eventjes vermelden dat de talentvolle Bram Quaars voor één jaar afgestaan werd aan F.C. Turnhout! Programma Zondag 6 september: 15.00 uur Massenhoven - Minderhout V.V. Zondag 13 september. 15.00 uur Minderhout V.V. - Oostmalle Zondag 20 september: 15.00 uur Hezewijk - Minderhout V.V. Zondag 27 september: 15.00 uur Minderhout V. V. - Wechelderzande•

Wortel uitgebekerd, maar toch kompetitie-klaar In de bekerkompetitie is Wortel eervol uitgeschakeld in de 3e ronde. Tijdens de le wedstrijd werd Meer met 2-0 cijfers geklopt, dan werd Minderhout met 0-1 bedwongen. Tijdens de 3e ronde werd op het terrein van Lentezon een 2-2 eindstand bereikt. Bij het strafschopnemen had de Beerse ploeg meer geluk of betere strafschopnemers, zij bekeren in ieder geval verder. De bekercampagne doet het beste verkopen voor de komende kompetitie die op 6 september begint. Op 15 en 16 augustus ging bij echt zomers weer en onder ruime belangstelling het jeugdtornooi van Wortel door. Twee dagen voetbaiplezier zorgden voor de volgende eindstanden. Pré-miniemen 1. Zwarte Leeuw 2. Wortel Merksplas 4. Meer

Miniemen 1. St. Lenaarts Lentezon 3. Merksplas 4. Wortel

Voetbalprogramma september le ploeg 6-9-87: Wortel-Kontich 13-3-87: 's Gravenwezel-Wortel 20-3-87: Wortel-Lint 27-9-87: Nielse-Wortel Reserven A Reeks G 6-9-87: Merksplas A-Wortel 13-9-87: Wortel-Vrij Arendonk 20-9-87: Zwaneven-Wortel 27-9-87: Wortel-Dosko Reserven B Reeks N 5-9-87: Vrij Arendonk-Wortel 12-9-87: Wortel-Flandria 19-9-87: Poppel-Wortel 26-9-87: Wortel-Verbr. Arendonk Scholieren Reeks N 6-9-87: Wortel-Westmalle 13-9-87: Oostmalle-Wortel 20-9-87: vrij 27-9-87: Brecht-Wortel

F.C. Meerle De 'Beker van Antwerpen' betekende alleszins geen denderende start voor groen-wit want de eerste wedstrijd tegen gebuur Minderhout betekende ook een eerste nederlaag met 1-0. Het vlotte absoluut niet en in de 0efenpartijen zal er nog veel werk aan de winkel zijn. Tegen Weelde, versterkt met enkele oud-spelers van Zwarte leeuw, o.a. Rob Brosens, werd toch al beter gepresteerd. Meerle kwam al vroeg op voorsprong langs Ad Jansen na mooi voorbereidend werk van Marc Jochems. De gelijkmaker liet niet op zich wachten. Bert Visser bezorgde de thuisploeg een tweede doelpunt maar Weelde kwam terug langszij. Een genietbare wedstrijd voor weinig toeschouwers die voortaan in betere omstandigheden het terrein kunnen bereiken. De oprit naar het veld werd opgesmukt en vooral de lokaalhouder heeft zich voor deze zaak geweldig ingezet. Dank ook aan de werkers die spontaan hun diensten aanboden en aan de mensen die het materiaal geleverd hebben. Er zijn nog mensen die van hun club houden, al komen die niet graag in de belangstelling, nietwaar Jefke? De Wies en de Marc hebben ook veel uren van hun vakantie opgeofferd om de kantine een nieuw kleedje te geven. Ook droevig nieuws in onze club! Henk Bastiaensen die na een kortstondige ziekte overleed, zal een grote leemte nalaten in het clubgebeuren. Hij was de laatste seizoen de vaste begeleider van de juniores! Wedstrijden Zondag 6 september: 15.00 uur Schelle - F.C. Meerle Zondag 13 september: 15.00 uur F.C. Meerle - Zandvliet Zondag 20 september: 15.00 uur Kaart - F.C. Meerle Zondag 27 september: 15.00 uur F.C. Meerle - TernesseU

F.C. Meer Op zondag 30 augustus spelen we onze laatse vriendenwedstrijden. Als thuismatchen krijgen we dan: 09.30 uur: Juniores - Weelde 16.00 uur: F.C. Meer - Westmalle Daarna beginnen we aan de competitie!

Knapen Reeks N Zelfde programma al Scholieren.

Het programma voor september:

Miniemen Reeks E 6-9-87: H.I.H. Turnhout-Wortel 13-9-87: Wortel-Weelde 20-9-87: Vosselaar-Wortel 27-9-87: Wortel-Flandria

Zaterdag 5 september: 13.30 uur: Preminiemen - Vlimmeren 15.00 uur: Veteranen - Wuustwezel 15.00 uur: Exc. Essen - Juniores 13.30 uur: Zwarte Leeuw A - Miniemen

Pré-miniemen Reeks K 5-9-87: Merksplas-Wortel 12-9-87: Wortel-St. Jozef 19-9-87: Oostmalle-Wortel 26-9-87: Wortel-Hoogstraten

Zondag 6 september: 15.00 uur: F.C. Meer - Retie 09.30 uur: Reserven - Weelde B 09.30 uur: Meerle - Scholieren 11.00 uur: Meerle - Knapen


rri ç

JC

,s:n1 ___

Zaterdag 12 september:

13.30 uur: Miniemen - St. Job A 15.00 uur: Juniores - Heibos 13.30 uur: St. Lenaarts A - Preminiemen 15.00 uur: Halte - Veteranen.

S

flflflT ___ TUflI] \L'J Ronde van de Kempen

uH

l

Zondag 13 september

15.00 uur: Lentezon - F.C. Meer 09.30 uur: White Star - Reserven Zaterdag 19 september

13.30 uur: Prerniniemen - Meerle 15.00 uur: Veteranen - Pulderbos 15.00 uur: Bezemheide - Juniores Zondag 20 september

15.00 uur: Kasterlee - F.C. Meer 09.30 uur: Reserven - Verbr. Arendonk 09.30 uur: St. Lenaaits - Scholieren 11.00 uur: St. Lenaarts A - Knapen Zaterdag 26 september

13.30 uur: Miniemen - Minderhout 15.00 uur: Juniores - Wildert 15.00 uur: Oostmalle C - Veteranen 15.00 uur: Zwarte Leeuw A - Preminiemen Zondag 27 september:

15.00 uur: F.C. Meer - Dosko

09.30 uur: Meerle - Reserven

09.30 uur: Scholieren - Vlimmeren 11.00 uur: Knapen - Vlimmeren Wij wensen u veel succes toe voor het nieuwe seizoen. Wij verwachten natuurlijk een talrijke opkomst vanwege de supporters. Bovendien heten wij hen hartelijk wekom! Veel kijkgenot.0

tan 1. naar r. 1\ 1111 Onclin, jongerenleider, Johny Dauwe, puntenleide,; Marc Martens, gele truidrager, Werner D' Hondt, ritwinnaar, Pascal Elaut, knelpuntenleider, André Vermeiren, veelzijaligste, Filip Wouters, strijdiustigste, Alfons Jansen, Friswit, sponsor en Louis de Laat, voorzitter van de Antwerpse afdeling.

Provinciaal kampioenschap veteranen

de incicind

Turnen voor vrouwen slechts 140 fr.

De B.G.J.G. van Wortel gaat weer turnen in de sporthal van de technische school Spijker. Vanaf 2 september tot eind mei, elke dinsdag van 8 tot 9 uur. Inschrijven ter plaatse.

TE KOOP Huis met grond + bouwgrond, samen 16 are, gelegen Kerkpad 1 te Wortel. Te bevragen bij notaris Jan Michoel te Hoogstraten.•

9


Oeweddetgat? Per 1 september wordt het leven weer normaal. Op tijd naar bed, op tijd weer op. De vakantie is voorbij. Op 8 augustus trokken we met bandopnemer en fotokodak weerom de straat op. En wat bleek? Nogal wat Hoogstratenaren moesten nog met vakantie of gingen helemaal niet. Costa del Sol of Costa del klaaiput? Lees wat wij hoorden.

T, t mp

t'

RU

Mevr. Graumans:

In september denk ik dat we naar Zuid-Italië gaan. Ik heb familie daar. Ikzelf ben van Noord-Frankrijk afkomstig maar mijn ouders zijn Italianen. Maar nu met het café: Het Plekje bij de Molen, wordt op reis gaan moeilijker. Ik ben ooit wel op reis geweest naar Italië, naar Venetië en zo en in Frankrijk naar het Centraal Massief onderandere. Neen, geen hotel, dat is geen vakantie. Op vakantie betekent overal naartoe kunnen gaan. Met de tent of, zoals enkele jaren geleden, met een matras en een 'R-vierke', dat was plezant. '

koe

C, -k

f5:

Jef Quirijnen:

Ik ben een week in Duitsland geweest. Als wij niet weg gaan, hebben we eigenlijk geen verlof. We zijn in een hotel geweest. En daar wat wandelen, iets gaan bezichtingen, een 'terraske' doen. Jaja, plezant. Ja mannen, ik moet verder hoor.

Romie Sprangers, Carolien Kuypers Romie: Wij vertrekken volgende week naar

Beieren en één dag naar Tsjechoslovakije. Omdat het maar voor één dag is, kan de reispas geregeld worden aan de grens zelf. Wij gaan altijd richting Duitsland. Het Zwarte Woud. Maar omdat we daar al verschillende jaren geweest zijn, gaan we nu eens naar de andere kant, naar Beieren, tegen Oostenrijk aan. We rijden daar zelf met de auto naartoe. Dat valt wel mee omdat ons Carolien de hele achterbank alleen heeft en omdat we het rustig aan doen. IK rijd, mijn man rijdt en elke 200 km stoppen we een uur. Wij jagen nooit. En we stippelen de weg van tevoren uit. We zijn geen zonnekloppers maar we gaan wel 's middags naar een speeltuin en veel zwemmen en tegen de avond gaan we eens iets afzien, een stad of 't een of 't ander. We logeren altijd in een hotel waar we ook kunnen eten.

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes 1 Liza Van Aert-Phillipsen:

Aan mij moet ge niets vragen over op reis gaan want wij gaan nooit. Ik doe dat niet graag en onze Mil ook niet. Die rijdt liever met de fiets. 100 km is geen 'aardigheid' voor hem. Elk jaar gaan we naar Scherpenheuvel met de kinderen, ja dat wel. En onze Mil doet dat elk jaar met de velo. Ge ziet, bij ons komt ge niets te weten over reizen. En daarbij, ik sukkel nogal met mijn knie en onze Mil heeft het in zijn rug; die kan beter fietsen dan gaan. 10

Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naastdegrote kollekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tot 18 uur. zaterdag tot 17 uur Andere uren: afspraak steeds mogelijk Gesloten: zondag en maandagvoormiddag

Heilig Bloedlaan 242-244 HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 -


Een goede raad: om probleemloos de 'zomer' binnen te rijden

vrijheid 150 hoogstraten tel. 03/314 51 86

Jozef Vindevogel-Maria Van Geel Jozef: Niet veel van in huis gekomen dit jaar. Uitstellen en uitstellen, hé, en maar hopen op goed weer. En met 3 kinderen in de auto naar Spanje, dat zie ik niet zitten en met de 'vlieger' dat is te duur. Maria: Maar als we gaan, is dat in Nederland naar de zee of naar Luxemburg. Jozef: Het kan er nog van komen hoor dit jaar. Ik heb nog een week verlof.

'1

Jos Voeten (Minderhout): Bij ons zit dat er niet in. Landbouwer, hé. We hebben het ooit wel gedaan hoor, met de dansgroep. De laatste keer, dat is al 6 jaar geleden, naar Zweden. Maar ook al eens naar Oostenrijk en Frankrijk. De kinderen deden toen het geboer. Als de gelegenheid zich nog eens zou voordoen, dan zou ik wel weer mee gaan. Maar op ons eigen op reis gaan, neen. • .

âi

PLá Vera Jansen: Nog niet op reis geweest. Het is nog geen weer geweest, hé. Als 't goed weer wordt, dan trek ik naar zee met een vriendin van mij. Maar als 't geen goed weer wordt dan gaan we eens naar Bobbejaanland of eens naar hier of daar.

Jan Peeraer, Cecile Dictus: Dit jaar zijn we niet geweest, het was te slecht weer, maar anders gaan we gewoonlijk wel. Meestal naar Oostenrijk. Wij zijn met pensioen en hebben geen kinderen dus kunnen we weg als we willen, hé. Het is mogelijk dat we in september nog gaan. Dan bellen we eens naar ginder. We gaan gewoonlijk op dezelfde plaats in een hotel. We zijn daar toch wel al een keer of tien geweest.

BEGRAFENISSEN

JORIS Gelmeistraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91.

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! Marc Bruurs (17 jaar): Dit jaar ben ik thuisgebleven. Vroeger gingen we altijd 2 weken naar Spanje. Daar is het altijd goed weer en kunt ge vanalles doen, zwemmen en zo. Maar nu ging onze vader en ons moeder voor 3 dagen naar de Ardennen en ben ik niet meegeweest.

KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat20 -2328 Meerle

-

Telefoon 03/315.70.16. 11


t

I1• Maria Hoskens, Marcel Van Tichelt, Vera en Linda Maria: De kinderen zijn al op reis geweest,

Cornelia Antonissen:

Ik ben van 19 tot 25 juni met de gepensioneerden naar Lourdes geweest. Het was heel lang geleden en ik heb er veel deugd van gehad. Eerst met de bus naar Turnhout en vandaar de trein. Maar dat zou ik niet meer doen. 13 uren in de trein, dat is te lang. Als ik nog eens ga dan is het met de 'vlieger'. Dan bent ge er veel rapper maar het is veel kostelijker' natuurlijk.

maar wij vertrekken pas volgende week naar Zwitserland. Wij rijden daar Iliel de auto naartoe en nemen daar een hotel. Zo doen we dat gewoonlijk toch. Naar Zwitserland kunt ge gemakkelijk zonder iets te bespreken, daar is allicht plaats. We wilden eerst naar Joegoslavië gaan maar daar is niets meer te vinden. We hebben alle reisbureaus opgebeld, geen plaats. Marcel: Ik doe dat zeker gaarne, natuurlijk, wie niet ? Vera: Ja, ik ga nog eens mee. Maar ik ben al weg geweest, naar Griekenland. Het was prima. We zaten op het eiland Kos aan de kust en daarom viel die warmte nogal mee. Ik ben maar één week geweest en dat is eigenlijk te kort, maar ja, ik moest terug zijn voor de soldenverkoop. Linda: Ik ben in Joegoslavië, Griekenland en Italië geweest. Met de trein, Interrail. Dat was heel goed. En met die warmte viel het ook nogal mee.

RudoIî Coertjeris:

Ik ben naar het zuiden van Frankrijk geweest met mijn lief. We zijn in juni geweest, dan is het veel rustiger dan in het hoogseizoen en goedkoper ook. In 't volle seizoen is alles volgeboekt en dan is het moeilijker om een plaats te vinden en dus duurder. Wij zijn met de tent geweest in de buurt van Nice. Het weer viel erg mee. En als dat niet zo was geweest hadden we doorgereden naar Italië of zo. Maar meestal blijven we op één plaats.

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK! KWALITEIT SERVICE PRIJS BOSMAAIERS GROTE KEUZE UIT VOLGENDE KWALITEITSM ERKEN:

Ø

QBE SV De bosmaaier maait en snijdt overal, daar waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken. onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de baas!

.

TEVENS

:

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRAKTOR MAAIERS

Wij herstellen vakkundig alle merken grasmaaiers.

J. STOFFELSPAULUSSEN MINDERHOUTDORP 4, HOOGSTRATEN-MINDERHOUT Telefoon 03/314 4115

12


un 9(~)

-

-

het hier wel eens uitgebreid willen hebben, maar ik ga voorlopig nog wat wachten. We zullen eerst zien wat september doet. LII Zon-

ULni

-

Toen ik in het julinummer van dit fantastische blad afscheid nam van u, o dierbare lezer(es), beloofde ik u in september opnieuw te schrijven.Uit vrees anders een buit te krijgen (waar? waar?), zal ik mij aan m'n belofte houden. Weet u nog, in het buitenland ging ik op zoek naar antwoorden op diepgaande levensvragen. En ja hoor, ergens in een klein Frans dorpje, verscholen in de Provence, vond ik ze: pasklare antwoorden op alle vragen die mij kweiden. Ik kwam als herboren terug in dit verzopen landje, dat begrijpt u wel. En toch, vanaf het moment dat ik terug was, begon reeds een nieuwe, allesoverheersende vraag mijn geest binnen te sluipen. Ik probeerde ze eerst nog af te weren (Af vraag, f!), want het is zeker geen hooggegrepen vraag. Integendeel ze is veeleer banaal. Maar helaas, de vraag liet zich met de dag luider horen. En nu vandaag, op dinsdag 11 augustus, overheerst ze mijn hele denken en hangt als een zwaard boven mijn arme hoofd. De vraag luidt immers: Wat ga ik in godsnaam in de volgende Maand schrijven?! Begrijpt u nu wat een hel mijn leven momenteel is, want u moet weten: ik weet er geen antwoord op. Ik weet niet waarover ik het met u moet hebben. U zal misschien zeggen: ga terug naar dat Franse dorpje met de pasklare antwoorden. Maar weet u: met dergelijke onnozele vragen houden ze zich daar in Frankrijk niet bezig. Dus zeg nou zelf, wat moet ik doen?LIIJ Zou ik misschien lijden aan wat de Engelsen een 'writer's b/ock' noemen? Best mogelijk, maar ik zoek niet de naam van de kwaal, ik wil de geneeswijze! t want the Cure! Hoewel, nu vergaloppeer ik me toch even. Laat 'ç h ijh-n,,. Zou ik misschien wat over lirt weer lul/en? Of over de arme natuur? Over augurken? Over het nieuwe schooljaar? Ach nee, daarover is al/es al duizend keer gezegd. Tja, hier zit ik nu, down and out af Meer... Maar, wacht eens... eigenlijk maak ik her mezelf nodeloos moeilijk. Ik moet het tenslotte maar over één ding hebben: de verenigingsactiviteiten in Meer tijdens de komende maand. Daarvoor ben ik toch in dienst genomen! Hahaha, dat is het, het is heel simpel, hahaha, hahahaha, dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Ik word ouder, mijn vrouw heeft gelijk. LII Of is het toch

word, dat geef ik grif toe. El Op zondag 30 augustus, kan nog net dus, organiseert de K WB een vo/leybaltournooi op de gemeentepleinen aan de John Lijsenstraat. Men streeft naar twintig deelnemende ploegen. Diezelfde KWB en KA V bieden u ook in

september nog de kans om aan hun vakantiezoektocht deel te nemen. Alle informatie daarover is te vinden in de vorige Maand. El

Op zondag 6 september zou het normaal weer Meermarkt moeten zijn. Maar wie op de vorige markten was, weet dat de huidige markt slechts een zeer flauwe afspiegeling is van het eens zo roemruchte gebeuren.Ondanks alle goede voornemens, of vergis ik me P.J. uit M.?, is Meermarkt momenteel doodziek. Er is geen leiding meer, geen organisatie, geen bezieling, er is zo goed als niets meer. Het zou mij dan ook niet verbazeil als Meermarkt de volgende keer merkt dat ze niet meer bestaat. En dat zou duizend keer jammer zijn. Over dit onderwerp zou ik

dag 6 september betekent ook het startsein van een nieuwe kompetitie voor KFC Meer. Onze koninklijke club ontvangt op die dag haar buren uit Retie. Traditioneel levert dat een pittig matchke op. Wij zijn uiteraard benieuwd of de kersverse trainer, de Nederlander Kees van Praat (what 's in a name?), erin zal slagen onze geelzwarten naar een eerste ko,npetitieoverwinnning te leiden. Wij wensen hem veel succes, want het zal niet meevallen om Jos Fransen te doen vergeten. El

Op zondag 13 september haalt de ziekenzorgafdeling van Meer opnieuw alle zieken naar de parochiezaal voor haar jaarlijkse ziekendag.Ook bejaarden van boven de 80 jaar zijn van harte welkom.LIJ Tot slot heb ik horen zeggen dat er in de loop van september een café zou bijkomen in Meer. Het oude café van Jan Faes zou heropend worden door zoon Michel. Goed nieuws dus, hoewel sommigen vinden dat er al café's genoeg zijn in Meer. Aan hen toch vlug deze wijsheid: beter een café te veel, dan één te weinig. Dat zal o.a. volgende maand blijken, wanneer de kermis zich weer nadrukkelijk zal manifesteren. Begin daarom nu alvast te sparen.•

-

niet zo simpel? Nee, helemaal niet zelfs, vooral niet als we het naakte feit (hijghijg) onder ogen zien dat er in september zo goed als niets te doen is in Meer. Tenminste, voor zover uw nederige dienaar weet, want mij is helemaal niets bericht over komende activiteiten. Toch ving mijn oor links en rechts iets op en dat kleine beetje nieuws wil ik u natuurlijk niet onthouden, lieve lezer(es). Hoewel ik er een beetje moedeloos van

Zoekertje TE KOOP: Een Honda Scooter 'Melody', bouwjaar 1981, 2 spiegels, helm, bagagerek, bus 1 liter olie, verzekering inbegrepen. Vraagprijs 18.000 fr. Telefoon:

Meer-Markt in augustus: kil en kalm. Was het weer de spelbreker of is men uitgekeken op de koopwaar?

Tweewieler Racing Center -

D. VERHEYEN motors

-

bromfietsen

-

fietsen

ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77

03-314.70.14 (nâ 18 uur).

13


Elegast-huis Op 7 augustus ii. werd het vakantiecentrum 'Elegast - Meersel-Dreef' officieel geopend/ingezegend in een bijvleugel van het klooster van Meersel-Dreef. De inzegening gebeurde door Luc Hessel, provinciaal van de paters Kapucijnen. De opening door Paul Akkermans, gemeenschapsminister (nog even, want hij gaat ruilen met Jos Dupré) en voorzitter van de beheerraad van de vzw Elegast. Deze vereniging beheert in Antwerpen twee gezinsvervangende tehuizen. De naam zegt het: men wil er kinderen en jongeren in een gezinssfeer opvoeden, iets wat in hun eigen thuis om verschillende redenen niet kan. Het tweede huis werd pas in oktober van vorig jaar geopend en wil vooral jongeren die zich in een crisissituatie bevinden, opvangen. De beide groepen van zo'n 14 tot 16 kinderen, hebben ondertussen al een vakantie te Meersel-Dreef doorgebracht en dat is blijkbaar voor iedereen hard meegevallen. De paters hebben hiervoor een gedeelte van het klooster (vroeger gebouwd als gasthuis) en van hun tuin afgestaan. Al leven paters en kinderen duidelijk gescheiden van mekaar, toch waren sommigen al goeie maatjes. Achteraf konden de aanwezigen (nogal wat mensen van beheerraad, directie en personeel van Elegast, van gemeentebestuur en verenigingen van Meersel-Dreef en Hoogstraten) het gebouw bezichtigen en zich te goed doen op de receptie, waar men nog eens het beste vat patersbier had aangesloten. En dat liet i lnrcn ,nli nakcn U

Schrijfdatum van dit stukje is 15 augustus. Ik kan u dus nog niets vertellen over de afloop van de Dreefse gebeurtenis van dit jaar, zeg maar van deze eeuw (al moet je met zo'n uitspraken oppassen, want je weet nooit wat er nog komt): de stoet naar aanleiding van het 300-jarig bestaan van het klooster. Het is hier, naast het weer, het gespreksonderwerp van de dag. Alles en iedereen heeft zo zijn aanbidders en zwartkijkende mopperaars en dat is nu niet anders. Of het een sukses is geworden,weten u en ik ondertussen.L1 Daarmee is ook het laatste punt gezet achter de feestelijkheden van dit jubileumjaar. Dat is dan gewoonlijk de tijd om de balans op te maken. Om eventuele brokken en scherven te lijmen. Ook om het gewone leven zijn gang te laten gaan, al ging dat ondertussen wel zijn gewone gang verder, en om weer eens de toekomst in te kijken. Voor Meersel-Dreef wil dat nog steeds zeggen: de aanleg van een fatsoenlijke Dreef, een beleid waar de leefgemeenschap wel bij vaart en de vraag hoe het klooster zich gedurende de volgende (10, 30.....300) jaren leefbaar kan houden. El De vakantie is (bij-

na) gedaan. September staat voor de deur en de zomer moet eigenlijk nog beginnen. Beter laat dan nooit, natuurlijk. Als er nog een laat bij zal zijn, dit jaar. Ik kondig het in cpreniber: en mooi ICLICU nc al al aan \ ) Oï

nazomertje. Ook de mensen van buiten Meersel-Dreef mogen er van meegenieten. El Iedereen kijkt hier weer nieuwsgierig uit naar het begin van het schooljaar. Dat zijn steeds spannende dagen. Zeker als je bedenkt dat onze school al zo weinig kinderen telt, dan begrijp je wel dat iedereen benieuwd is hoe alles er weer geregeld wordt. Het leerlingenaantal heeft ondertussen wel een dieptepunt bereikt, al blijft het nu wel stabiel. We moeten voorzichtig omspringen met ons schooltje. We hebben er hier maar

1. El In de laatste Dreefse STUW lees ik dat ook de plaatselijke bibliotheek zuchten slaakt. Het aantal leden en uitleningen is dalende. Dat is ook wel een gevolg van de verhuis naar de gang van de school en de verandering van de openingsuren. Maar ook de mentaliteit speelt daarin een beetje mee, denk ik. Voor veel mensen is lezen nog altijd tijdverlies. En als je ondertussen aardbeien of augurken zou kunnen plukken en veel geld verdienen, dan is dat natuurlijk wel zo. Maar een leven dient niet alleen om te werken.Zeg dat ik het gezegd heb. El Misschien kan hier de ene noodlijdende de andere een helpende hand toesteken? Als al de Dreefse schoolkinderen al eens bib. -lid worden en samen mei de meester of de juf hun boeken uitzoeken. Dan zijn die vervelende statistieken toch weeral wat rechtgetrokken!LI1 De

verenigingen starten hun werking weer op. Twee vrouwenverenigingen doen dat door zichzelf wat op te warmen. De KAV turnt op maandagavond, de KVLV op donderdag. Moet dat nu, zou je je kunnen afvragen. Kan dat niet samen? Maar daar is het zaaltje te klein voor. Ze zullen wel blij zijn met de nieuwe vloerbedekking die er ondertussen gelegd werd. 'Nieuw' is eigenlijk misleidend. Er lag er nog geen, en nu is ie er eindelijk. Kan Coi liai stofzuiger weer eens bovenha-

Tijdens de of]iëIe opening van het vakantiecentruin ELEGAST in het klooster van Meersel Dreef, proefden de genodigden van het patersbier.

DANSEN IS PLEZIER VOOR TWEE! Danscursus Hoogstraten voor de 15e maal met dansleraar Hellendoorn In de kantine van de Veiling van Hoogstraten Klassieke en moderne dansen voor jong en oud Eerste oefenavond: woensdag 23 september om 20u Eerste lesavond: woensdag 30september om 18.15u voor jongeren, om 19.45u voor beginnende paren en om 21.15u voor tweedejaars en gevorderden. INSCHRIJ VINGEN: Tijdens de oefenavond (23/9), tijdens de eerste lesavond (30/9) of bij M. Vissers-Geysen, Lodewijk deKonincklaan 371, Hoogstraten. Tel: 03/314.53.78 14

len.E De derde zondag van september spant Meersel-Dreef zich in om samen met Strjbeek en Galder iets te doen voor haar werkers in de ontwikkelingslanden. Dal alles onder de noemer 'reik mij de hand'. Wie het al eens meegemaakt heeft, weet dat er een geweldige sfeer en ambiance heerst in de speeltuin bij de paters. Als de zon van de partij is, tenminste. En dit jaar zal die er ook weer zijn, zie hoger. In de tuin spelen diverse muziekkorpsen en bands hun mooiste lied. Je vindt er Zit-, eet- en drinkgelegenheid. Dan zijn er meestal ook verschillende kraampjes en attrakties. Daarvan trekt de rommelmarkt gewoonlijk wel het meeste volk. Een half uur voor opening staan de mensen al aan te schuiven. Dal kan ook niet anders als je bedenkt dat alles er voor een paar guldens of twintigtallen franks weggaat. Op 20 september, 's namiddags bij de paters. El

De week daarop is de zaal bij de paters weer bezet. Dan houden de landelijke verenigingen er hun 'dag van de landbouw'. Vijf jaar geleden is men daarmee gestart. Dit jaar zou er weer een landelijke 'week van de landbouw' georganiseerd worden. Of er hier meer te doen of te zien is dan de andere jaren weet ik nog niet. Maar het kan nog. Naar jaarlijkse gewoonte stellen bij ons de


boeren en tuinders het werk van hun handen tentoon. En je kunt er ook van alles proeven en kopen. aan voordelige prijzen. Het weekeinde van 27 september. El Zoals u elders in deze krant kunt lezen werd het vakantiehuis van de Elegast-stichting in gebruik genomen in de vroegere zieken vleugel van het klooster. Sommige mensen waren daar wel een beetje ongerust over. Je weet immers Al moet het gezegd worden: we nooit zijn hier in Meersel -D reef al het een en ander gewoon. Als hier een vreemde over straat loopt, daar kijkt niemand nog van op. Je staat hier eerder verbaasd als je een bekende tegen het lijf loopt. El Ja, 'Meersel-Dreef .....

krijgt nieuwe buren', hangt er hier en daar nog aangeplakt op de Dreef. Een overblijfsel van de kermis, toen het Geiteneind de familie Flodder 'uithing'. Maar het is nog steeds méér dan waar. Wie onze wederwaardigheden van vorig jaar gevolgd heeft, maakt ook kennis met de bedevaart van woonwagenbewoners naar Meersel-Dreef. Ook dit jaar weer verbleven ze hier in de week voor 15 augustus en sloegen ze hun

kampement op in de speeltuin van de paters. Dat leek daar wel een echte camping. Dat iedereen daar niet blij mee is, hoef ik u niet te vertellen. Nu was het eens niet al 'Hollands' wat de klok sloeg, maar kon je ook nog eens wat 'plat Vloams' beluisteren. Maar niet voor allen een verademing dus. El En je kunt tegenwoordig te Meersel-Dreef ook weekends of een verblijf volgen, waar je jezelf beter leert kennen en beter leert uiten. Of zoiets toch. Een soort 'schreeuw- en huilsessies', of een sensitivity-training. Ze worden gegeven in een boerderij (verbouwd) aan de watermo/en. Hoeft er nog bij vermeld te worden dat ze zich vooral richten op Nederland? Hierover later nog wel eens meer (en Schrijfdatum 16 nauwkeuriger) nieuws.

augustus. Ik respecteer mensen die willen uitblinken in een bepaalde sport, maar die nachtwandelingen, daar heb ik weinig deugd van. Ik kan mijn slaapkamer natuurlijk verplaatsen, of met een bordje 'stilte a.u.b.' buiten gaan staan. Kunnen ze daar niet ergens een piste voor aanleggen, Treza? LII P.S. De Mark stinkt. El Weer!

Meer nieuws dank zij... Als ik trouw verzeker ik mij bij een erkend makelaar En gij... Ik ook En daarom gaan we zeker naar: Z.AKENKANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS

Rommensstraat 7 Tel. 03/315.72.54.

2321 Hoogstraten (Meer)

LASER SHOW HOOGSTRATEN

b @xxj

WU1

Goed, al is augustus een maand geweest om zo snel mogelijk te vergeten, bij anderen zal ie nog jarenlang in het geheugen rondspoelen. Dit was géén zomer. En alhoewel de laatste 15 dagen nog goed kunnen geweest zijn (deze lettertekens liggen dan allang op vermenigvuldiging te wachten in de drukkerij), waarschijnlijk wordt september weer de mooiste maand. Want zie, nauwelijks zijn de schoolgangers nieuwe kennis aan 't vergaren of daar kunnen alle Hoogstratenaren (ook u) een kennis opdoen die ze niet alle dagen te beurt valt: op zondag 13 september zijn er ter gelegenheid van de Open Monumentendag een aantal gebouwen uitzonderlijk (en gratis) toegankelijk voor het publiek: Het stadhuis, waar een gids u rondleidt; Het kasteel (Gelmelsot, Penitentiair Centrum ) dat tot prinselijke 'woning' werd verbouwd in 1525, maar waar u wellicht nog weinig adellijk volk zult aantreffen. De Salm-Salmmolen in de Molenstraat is het derde monument van deze Geheimzinnige of Ongekende Drievuldigheid, men kan er het streekbier (Poorter) en enkele streekprodukten 'degusteren'. Dit alles wordt ingericht door de Toeristische Federatie van de provincie Antwerpen in samenwerking met de Hoogstraatse V.V.V. Deze bezoeken kunnen ook gekoppeld worden aan een wandeling langs het deken-Lauwereyspad (6km) met vertrek aan het stadhuis om 10.00 uur. Van 11.00 tot 12.00 uur bespeelt beiaardier Staf Mertens zijn Ros en om 16.15 uur blaast het Hoogstraats Koperensemble aan de SaIm-Salmmolen.LII In Loenhout zetten

d® l2 @ftJÏ1

uIhcèr hulI'r bouwmaterialen

....

ze deze zondag de bloemetjes buiten dat het een stoet is om te zien, maar vermits men in Hoogstraten niet tussen de corso's pleegt op te groeien, heeft een of andere tot over zijn lippen verliefde snaak het maar met zwarte verf 'gezegd' (zie foto) en hij liet daarbij aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij nam

I,ulsr zijn spuitbus beet en graffittiete elke vrije plaat of muur vol met de bijzonder lieftallige woorden: Lief = Lief of nog Liefst = Lief. Weet Jongeman, dat er voor iedereen een spieke uit de gelukstaart is weggelegd en de volhouder wint meestal wel, maar een beetje bescheidenheid zou u sieren. El Op 27 en 28 september viert Hoogstraten twee keer feest: Kermis en missiefeest. Het eerste om je aardse en laag bij de grondse genoegens te prikkelen, het tweede om deze verwerpelijke uitingen wit te wassen of minstens met een frisse pint weg te drinken ten voordele van onze Hoogstratense missiewerk(st)ers.Ook rond die tijd (wanneer precies is ons onbekend) richt het BENEGO (elgisch Nederlands Grens Overleg) een fietsdag in. Meer inlichtingen in het V . V . V .-kantoor (03/314.61.96).R

Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

biedt u betaalbare kwaliteit! 15


Landbouwkrediet Ideeën die renderen. HET OPTIREND BOEKJE OPTIMAAL RENDEMENT. zelfs op korte termijn.

4100% #0,50% #0'75% Landbouwkredlet Ideeën die renderen. Op het Optirend boekje blijft uw geld beschikbaar en brengt het toch veel op. Inderdaad, hoe groter het kapitaal, des te groter het rendement. En vergeet niet dat voor pariticulieren de eerste 50.000 F. intresten vrij zijn van roerende voorheffing. Naast de basisrentevoet geeft het Optirend boekje immers extraintresten onder de vorm van premies waarvoor u de maximum wettelijk toegestane netto-rentevoet kan bekomen indien uw gelden tenminste 6 maanden op het boekje blijven.

Agentschap Hoogstraten Vrijheid 156, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.41.69

E. Verheyen Vrijheid 59, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.90.

16

uînc

n1®rr L@i

Terwijl wij in onze kontreien maar lopen te kankeren over het natte weer had men in Zuid-Europa andere katjes te geselen. Een hittegolf maakte daar een respectabel aantal slachtoffers en vooral Griekenland leed geweldig onder die verzengende hitte. Ook delen van Turkije, Joegoslavië en Italië kregen hun part van de golf. En wij maar dromen van de zon die haar rijkdom dit jaar weer te ongelijkmatig ver deelde Niet getreurd ! In deze wereld wordt al zoveel ongelijkmatig verdeeld en de zon alleen betekent niet het leven. Maar gezellig is het natuurlijk wel als bevallige Lora met haar weldoende stralen je verkleumde ledematen een zomerse tinteling geeft ? Een lichtpuntje voor Minderhout ! Velen zal het misschien onverschillig laten, maar toch ! Enkele weken geleden deze titel in een grote krant ? 'Groen licht voor restauratie monumentale kerken'. Cultuurminister Dewaal heeft het dossier voor restauratie van de St.-Clemenskerk goedgekeurd en hiermee is een bedrag gein oeid van 28,6 miljoen waarvan 17,2 miljoen subsidie. De weg was lang, het einde is voorlopig nog niet in zicht, maar een sprankeltje hoop geeft het toch !

E Wat werd er gekoerst op 25 juli door amaterus en seniors ! En tweemaal mocht een Noorderbuur ook de bloemen komen afhalen. Bij de 27 seniores die 13 ronden moesten afleggen, stak André Zijlmans met kop en schouder boven de anderen uit en liet hiermee zijn zevende overwinning optekenen. Cor Van Rijen uit Hoeven behaalde bij de amateurs zijn achtste zegepalm. 57 deelnemers kwamen hun rugnummer afhalen en reeds in de tweede van de 26 af te leggen ronden, troffen we vooraan 30 renners waaruit zich later nog tien man kon afscheiden. Jan Geerts, de plaatselijke favoriet en vorig jaar schitterend winnaar, verdween met een lekke band uit deze groep maar kon toch nog beslag leggen op een verdienstelijke tiende plaats. De uitslag: Corneel Van Rijen (NL) Luc Geys Wim Lambrechts (Hoogstraten)

Tony Akkermans Pierre Van Eist Werner D'Hondt Rinus Ansems (NL) Frank Timmers Rini Tak (NL) Jan Geerts (Minderhout) Jean Vermonden (Rijkevorsel) Kees Smits (NL) Kurt van Heeringen Dirk Van Springel Luc Van Accom. El En of er nog gekoerst zal worden ! Dat autowegenvignet voor buitenlanders hoeft voor mij helemaal niet ! Het brengt toch heel wat op, hoor ik je al zeggen; 3,5 miljard is toch niet te versmaden ! Zie je het al gebeuren ? Al die Hollanders die 500fr. moeten betalen om de snelweg te gebruiken. Ben je besodemieterd ? Vergeet het maar ! Gevolg ? De drukte op onze secundaire wegen zal massaal toenemen en dat kunnen we missen als de pest. Of niet soms ? El Over Holland gesproken

Op zaterdag 8 augustus of zondag 9 augustus naar Zundert geweest ? Iets te zien ? Natuurlijk ! Nog nooit over 'Autour de Vincent' gehoord ? Wel, dit is een rijk gekleurde culturele manifestatie met kunst en kunstjes. Twee dagen aan een stuk wordt het publiek de kans gegeven om de meest uiteenlopende, bijzondere en alledaagse artistieke uitingsvormen te bewonderen: muziek, theater, animatie, variété, poëzie en beeldende kunst. En zeker niet te versmaden: alle onderdelen van het programma zijn volledig gratis toegankelijk. Volgend jaar zeker toch eens doen ! U

De scheve toren van Pisa is een enorme das omgeknoopt die volgens de makers de langste ter wereld is. De 43,9 meter lange das in het rood- wit-groen van de Italiaanse vlag, is een idee van de textielfabrikant Umberto Sala, die hoopt de stunt te herhalen met het vrijheidsbeeld in New York.0

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN EN ONDERHOUDEN WONING TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, DESMEDTSTRAAT 46 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 Wo premie, openbaar verkopen namens de erven C. Buylinckx; GOED GELEGEN EN ONDERHOUDEN WONING met tuin te Hoogstraten/Minderhout, Desmedtstraat 46, groot 493 m 2 Ingedeeld als volgt: gang, salon, eetpiaats, keuken, bergplaats, bad, W.C., garage; boven: 3 slaapkamers. Kelder en zolder. Eigendom beschikt over Pidpa-water en electriciteit. BEZICHTIGING: - woensdag van 18 tot 20 uur - zaterdag van 10 tot 12 uur BESCHIKBAAR: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op woensdag 2 september 1987 en toewijzing op woensdag 26 september 1987, telkens om 4 uur namiddag in de Parochiezaal, Koestraat te Hoogstraten/Minderhout. INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. .


Lezers kopen bij

®®U

Adverteerders (natuurlijk) Regen en nog eens regen ! Voorwaar geen lolletje voor de aardbeiplukkers en -pluksters. Gelukkig voor de tuinders bleef de prijs toch aan de behoorlijke kant. El Het jeu gdbestuur van F. C. Meerle heeft met ondersteuning van de Groentjes aan haar jeugdig volkje een aangenaam en zelfs leerrijk uitstapje aangeboden. Op 2 augustus trok men naar het Bosuilstadion, den Antwerp, om daar de finale van de trofee Ludo Coeck mee Ie maken. Als toemaatje zag ,nen ook nog vedetten aan het werk za/s Pfaf, Rumenigge, Papin, Giresse e. a. in de wedstrijd Bayern München-Oly,'npic Marseille. Zeker een mooi initiatief dat de jeu gdspelers veel plezier heeft bezorgd. LI Op de handboog-

schieting van de St.-Sebastiaansgilde schoot een jonge schutter, Ene Jansen, de ene roos na de andere. Tweemaal 6 keer op het bijdoel, waar hij dan even verzwakte, om dan maar meteen op de hoofddoel 6 roosjes mee te pakken. Je moet het maar kunnen ! Een voorbeeld van kunde en sportiviteit van een jong talent waar vele anderen een lesje aan kunnen nemen. (Wie het schoentje past, trekke het aan !) LI Schrijver of pijlentrek-

aangename taak. Toch zeker als je zelfs vanwege 'beroepsrnensen' op je vingers wordt getikt. Maar kom, als je toch recht in je schoenen staat, mag je die kritiek wel langs je heen laten glijden. Eerlijk duurt het langst M ! El Ook graag een pluimje voor veteraan-wielrenner Jos Jochems van de Hazenweg. In Minderhout behaalde hij een 9de plaats en enkele dagen voordien een 3de prijs op 58 vertrekkers. In Hoogstraten tijdens het provinciaal kampioenschap zag men Jos na pech in het grote peloton plaatsnemen en er ook de eindspurt mee betwisten. Petje af voor onze 'ouwe' Jos Misschien ook een voorbeeld voor vele jon-

Lauryssen electronics

pvba

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67 (

A

R

Ii

S

gere sportmensen ? E Eric Van Boxel is er ook in gelukt om in de gazet te komen. Hij behaalde te Ravels immers een lOde plaats.

El Traditioneel trokken ook weer enkele wielertoeristen op tocht. Leo, Frans, Jos, Bert en hun vrienden werden op hun tocht vergezeld door Jeanne, Lisa en Toke. De terugkomst in de veilige thuishaven werd natuurlijk weer een verbroedering in het lokaal. Nieuwe plannen zijn er zeker reeds in de maak !

LL Lu

/f

\

/ -

taserne

-

discotheek

ker zijn op zo 'n schieting, is allesbehalve een

m eet

eerd o rp

E

m

O!

noor

EEEE

'TSTOPKE

• alles voor hengelsport • voge/zaden x granen Loenhoutseweg 3, Hoogstraten.

Leo sireekel gen sound in her zonerse huirengebeuren. De '.l.JEELSL I-'RI/tIITIE VEN op hun folka vond in de tuin van café De Posthoorn in Meerle.

gÇfPEITER autobanden • merkbanden • occassiebanden

*

HERIJGERS

Ih Bouwspecialiteiten • P.V.C.-rioleringen • roofing

pvba

dakgoten isolatie

Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten Tel. 03/3144756

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten. ET'EV

reparaties * *

I

44

depannage *

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel - Telefoon 03/314.63.05

Jnge1iqu Oostmallesteenweg 98 - Rijkevorsel

Uw vrijetzjdskledingspecialist uit de streek.


Bowling. Iedereen mag hieraan deelnemen mits inschrijving bij Marcel De Bruyn voor 5 september aan 125 fr.LIl Zondag 13 september wandelt Vakan tiegenoegens langs het Watermolenpad. Vertrek aan de kerk in Minderhout om 14.00 uur. El Zaterdag 26

september wordt in 't Slot, na enkele jaren pauze, weer een Mukkelrock ingericht. Mukkelrock, een rockavond met drie waar devolle rockgroepen, scoorde enkele jaren erg hoog met avonden waarbij de parochiezaal 900 toeschouwers moest verwerken.Hopelijk komt er nu iets minder volk want in 't Slot is de plaatsruimte beperkt. Kwaliteit zal er alleszins zijn met de talenten van Coyote and the Lost Dakotas, Kloot Per W en Eton Crop. Ongeveer 200 mensen kunnen erin aan 200 fr. Meer tekst en uitleg over de groepen vind je in ons Fusie-swingartikel elders in dit blad. El Zondag 27 september brengt

Na een maand regen is de nazomer dan toch nog enigszins beter geworden. Maar deze zomer zal toch in herinnering blijven als een zomer van veel (goed weer) beloven en weinig geven.

Even terugblikken op deze natte weken vertelt ons dat de Missietentoonstelling overrompeld werd door belangstellende mensen, en dat de sinoutebollen erg lekker waren. De missiekring bedankt ale 'steuners'. El De dropping met

nacht- en dagrally van 't Slot was dit jaar aan zijn 18de uitgave toe. Deze harde tocht werd dit jaar gewonnen door het duo Cois en Car Sommen met bijna 2 uur voorsprong op het team Jos en Rob Matthé. Derde eindigden Leo Wouters en Luc Goetschalckx. Achttien mensen namen deel aan deze tocht die liep over 40 km in de omgeving van Nijlen, Itegem en Lier.El Het kamp van de KLJ-jongeren in Zondereigen is ook erg vlot en plezierig verlopen. El De komende weken

zijn vooral sportief getint. Naast de start van de voetbalcompetitie start ook het voetbal en volleybalseizoen van de KWB opnieuw. Mensen die in deze sporten geïnteresseerd zijn nemen best kontakt op met Leo Houben, Pastorijstraat 10 (voetbal) of Jos Peeters, St. Janstraat 12 (volley).LIl De 500ste wedstrijd van de KWB-voetballeers

Coyote and the Lost Dako tas

wordt trouwens gevierd met een speciale wedstrijd tegen Oud-spelers van VNA Wortel. Deze gezellige match heeft plaats op zaterdag 29 augustus om 16.00 uur op het nieuwe gemeenteterrein (naast veld VNA). Bij deze gelegenheid heeft 's avonds ook een gezinsbarbecue plaats aan de Wortelse parochiezaal, maar als u hiervoor niet inschreef is het helaas te laat. El Op vrijdag 11 september gaat de KWB in Breebos oefenen op de

Vakantiegenoegens een geleid bezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe. 40 Mensen kunnen via de KWB mee. Info en inschrijven via de bestuursleden, enkele dagen later brengt de K WB een bezoek aan drukkerij 'Het Volk' in Gent, namelijk op vrijdag 2 oktober. Inschrijven is vereist. El

En laat ons vooral Sabine Snyers niet vergeten, ons Sabientje, die in het Wereldkampioenschap voor Vrouwelijke Nieuwelingen op de fiets, de 22ste plaats behaalde op de 60 deelneemsters. In Italië notabene.LJ Iedereen die aankondigin gen of nieuwtjes in deze rubriek kwijt wil, kan die binnenbren gen in de Pater Schrijversstraat 11 of doorbellen naar 314.71.96. ten laatste op vrijdag 16september.•

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 18


~

RIJDEN

0

Streven naar perfektie

Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Lodewijk de Konineklaan 393 Hoogstraten - Tel. 03/314.63.20

AUSTIN ROVER Garage

VAN USSEL Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

aDYH GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 H oogstraten Telefoon 03 - 314.71.84

0S2)1 garagE VAN RIEL

11

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33

IS PLEZANT*

*fee

Rijden... is plezant Praktisch elke garagist heeft er wel staan. Sommigen zijn er in gespecialiseerd en doen niets anders meer. De tweedehandsmarkt voor auto's bestaat wel degelijk in het Hoogstraatse. Voor velen is een goede tweedehandswagen de ideale oplossing als ze aan een 'nieuwe' wagen toe zijn of als tweede wagen. Voor deze mensen is het handig te weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten als ze op autojacht vertrekken. Onmiskenbaar zit er heel veel kaf tussen het koren en is het goed te weten waar u zoal best op let. Daarom hebben we gepoogd een zo volledig mogelijke lijst samen te stellen van de dingen die u zeker moet nakijken véôr de aanschaf van een 'goei okkasieke'. Motorruimte: is deze zuiver of zit alles onder de olie? Zijn de vele slangetjes niet lek of poreus? Is de radiator onbeschadigd? Uitlaatsysteem: let op sporen van sterke roestvorming; opgelapte plekken en geïmproviseerde ophangingen wijzen op dringende vervanging. Kofferruimte: roest nestelt zich graag in vele hoekjes en gaatjes of onder het reservewiel. Past het reservewiel bij de auto en is dit ook in goede staat? Velgen en banden: zijn alle banden gelijkmatig afgesleten? En de wielen wel goed uitgebalanceerd? Schokbrekers: olielekken wijzen ook hier op een defect. Bij een eenvoudige wipproef moet de auto op alle vier hoeken even ver doorveren. Stuur- en remiririchting: vertonen de remleidingen geen sporen van roestvorming? Trekt de wagen niet scheef bij sterk remmen? Bij rechtstaande wielen mag het stuur niet meer dan twee vingerbreedten speling hebben. Schakeling: staan de pedalen nog wel stevig vast? Schakelt de wagen nog soepel in alle versnellingen (ook achteruit) en werkt de koppeling nog zonder schokken? Carrosserie: sluiten alle deuren probleemloos? Werken alle sloten nog behoorlijk? Is er geen overdreven voegafstand tussen deur en stijl? Boordinstrumenten: functioneren alle meters en de verluchting-verwarmingsinstallatie nog naar behoren? Kijk ook of de stoelen nog makkelijk verstelbaar zijn. Onderstel: zijn er geen onverklaarbare schokken of stoten van het stuur tijdens een eventuele proefrit? Schommelt de carrosserie te fel bij het bochtenwerk? Bodembescherming: bekijk ook de binnenkant van de bodemplaat. Een onlangs aangebrachte bodembescherming (bv. in teer) moet u achterdochtig maken. Verlichting: functioneren zowel binnen- als buitenverlichting zoals het hoort? Vertoont

NAULT0

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03)3145307

GM GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Meerseweg 15 Tel. 03-3157231 2321 Hoogstraten-Meer

SA~ GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 de lampspiegel van de koplampen geen roest? Let er op dat de verlichting niet verflauwt bij het starten van de motor. Chassisnummer: stemt het nummer(s) op de officiële documenten (grijze kaart) overeen met het chassisnummer in de auto? Olieverbruik: kijk de onderkant van de wagen na op olievlekken. Vraag eventueel ook een schriftelijke garantie dat de wagen zeker niet meer dan één liter olie per 1000 km verbruikt. En als je uitverkoren wagen op al deze punten nagekeken is, zonder dat er hier en daar een probleempje verscheen, kan je met een al iets geruster gevoel tot de aanschaf overgaan. Tweedehands auto's kopen blijft natuurlijk altijd een zeker risico. Daarom is het veelal goed je wagen te kopen bij een dealer van hetzelfde merk. Data: Van 5 tot 6 september worden de fabuleuze 3000 km van Zolder verreden. En in Ingelmunster crossen de rallyfreaks opnieuw op 6 en 20 september. Het WK- Groep C gaat door in Spa op de 13de september. Ook in Zolder organiseert men een grootse autohappening op 19 en 20 september. Dat was het weer voor deze maand. Tot schrijfs.0 19


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS' Verzekerings-

michielsen Sinds 1 september 1986 is het Verzekerings- en Zakenkantoor Michielsen gehuisvest in een nieuw riant kantoorgebouw midden in de Meerse dorpskom. DHM: Hoe bent U in het verzekeringswezen én in dit nieuwe pand terechtgekomen ? BM: Op 1.1.1981 nam ik het verzekeringsagentschap en zakenkantoor van mijn vader Gust Michielsen over. Mijn vader was reeds sinds 1946 verzekeringsagent van de ABB (de verzekeringsmaatschappij van de Belgische Boerenbond) en kantoorhouder van de Raiffeiserikas (nu Cera-spaarbank genoemd). Het verzekeringsagentschap en het zakenkantoor waren toen uiteraard in de gebouwen van de Raiffeisenkas ondergebracht en de eerstvolgende jaren zijn wij daar gebleven. Toen ik het agentschap overnam,

..

.,-

perceel grond naast het Cera-gebouw verkochten in ruil voor een lokaal voor hen in het nieuw op te richten kantoorgebouw. In november 1985 begonnen wij hier aan deze nieuwbouw en op 1 september 1986 zijn wij hierheen verhuisd. Per 1 september 1986 is ook mijn vrouw, Lief Van Rooy, hier op kantoor komen werken, en in februari '87 werd Johan Verheyen aangeworven, zodat wij nu met 5 mensen werken. DHM: Verwacht U in de nabije toekomst nog verdere uitbreiding ? BM: Uiteraard hoop ik op nog verdere uit-

--

verz e

was er één bediende in de zaak, Jan Vermeiren, reeds in dienst bij mijn vader sinds 1973, die zich vooral bezighoudt met het zakenkantoor: fiskaliteit, boekhouding, BTW-administratie, sociale wetgeving, kortom alle administratieve problemen die de burger tegenwoordig op zijn levenspad ontmoet. Door de bestendige groei van zowel de verzekeringsportefeuille als het zakenkantoor, waren wij begin 1985 genoodzaakt een tweede bediende aan te werven in de persoon van Tin Koyen. Daar ook het personeelsbestand van de Cera-spaarbank gestadig groeide, werd de huisvesting stilaan een probleem, tot ik met de Landelijke Gilde van Meer een overeenkomst bereikte waarbij zij mij hun 20

breiding in de zaken en ik ben er ook van overtuigd dat er nog meer mogelijkheden zijn op het gebied van verzekeringen. Ik denk hier dan vooral aan o.a. de polissen hospitalisatiekosten en de polissen rechtsbijstand. Hospitalisatiekosten vooral omdat wij de laatste jaren toch een zekere afbouw konstateren in de vergoedingen die worden terugbetaald door de ziekenfondsen. Vooral bij ernstige of langdurige ziekten of na een zwaar ongeval kunnen deze kosten enorm hoog oplopen en dergelijke polissen zijn eigenlijk helemaal niet duur. Ik verwacht in de toekomst ook nog een sterke uitbreiding van de specifieke polissen rechtsbijstand; om twee redenen: ten eerste

Bert Ïich icLs cii

is er een tendens in de Europese wetgeving om deze tak verplicht onder te brengen bij gespecialiseerde maatschappijen in plaats van zoals het nu vaak gebeurt, deze deelwaarborg onder te brengen in een polis burgerlijke aansprakelijkheid (bv. autopolis of gezinspolis). Ten tweede is het zo dat de mensen tegenwoordig steeds meer op hun rechten staan. Iemand die schade lijdt, staat erop dat deze schade ook vergoed wordt. Met een polis rechtsbijstand wordt het effectief opeisen van deze schadevergoeding natuurlijk een stuk gemakkelijker. Iemand die geen rechtsbijstand verzekerd heeft, zal zich wel tweemaal bedenken eer hij belangrijke bedragen spendeert aan advokaats- en expertisekosten in een gerechtelijke procedure met een twijfelachtige kans op succes. DHM: Is er ook voor het zakenkantoor een rooskleurige toekomst ? BM: Het zakenkantoor heeft de laatste jaren een zeer grote groei gekend, in zoverre dat deze tak een bedrijf op zich geworden is, onder de verantwoordelijkheid van Jan Vermeiren. De fiskaliteit en de boekhoudwetgeving zijn de laatste jaren immers zo ingewikkeld geworden dat men dat niet meer kan 'bijdoen'. Wil men de dossiers van zijn klanten op een ernstige manier verzorgen, dan dient dat op een professionele manier te gebeuren. Door de toenemende fiscale druk in België en door de schaalvergroting van de bedrijven in land- en tuinbouw, is amateurisme in dit domein voorbijgestreefd. DHM: Dus nog meer personeel ? BM: Of al deze uitbreidingen ook een evenredige aangroei van het personeelsbestand gaan meebrengen, betwijfel ik. UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.Al

een abonnement tot 1988

de IbBoeg)gk(1QM\

mcicind

~ ;R~

slechts 140 fr.


i:

1/1/ A ii aan (IC con/J) /ter. (Jii.rt 1ichielsen, vader-zaliger van Bert ii stzc1i l c/ dli la 1 I al! toor, kijkt toe vanaf de venslerbank. Moest hij het kunnen zien, hij zou zich verheugen in de groei en bloei van het agentschap.

Wij gaan trachten deze uitbreidingen op te vangen door nog meer te investeren in automatisering en computers. Wij hebben nu twee personal computers in het bedrijf, één voor de boekhoudingen en één voor het beheer van de verzekeringsportefeuille. Binnen afzienbare tijd gaat onze computer rechtstreeks verbonden worden met de computer van de verzekeringsmaatschappij en gaan wij zelfs hier in ons kantoor de polis kunnen drukken. Een klant die dan binnenkomt om zijn auto te verzekeren, gaat een kwartiertje later terug buiten, met zijn polis, groene kaart en kwijting kant en klaar in

echter zo dat de rol van de tussenpersoon van onschatbare waarde is, ten eerste bij het afsluiten van de polis, denk maar aan de vaststelling van de te verzekeren kapitalen, welke waarborgen dienen wel of niet opgenonien te worden, welke inlichtingen zijn voor de maatschappij van belang om een juiste polis op te stellen. Trouwens, het opstellen van een juiste polis is niet zozeer in het belang van de maatschappij, doch juist in het belang van de kliënt. Immers, zo bij later schadegeval blijkt dat de polis niet in orde is, weigert de maatschappij gewoon tussenkomst. Vandaar het grote belang van een tussenpersoon die niet enkel de polis afsluit, maar ten tweede, het contract ook opvolgt door de loop der jaren heen en het steeds aanpast aan de wisselende omstandigheden van zijn kliënt, zodat deze steeds gerust kan zijn. Ten derde bewijst de tussenpersoon vooral zijn waarde bij het afhandelen van de schadegevallen. Het is immers erg belangrijk dat een schadegeval door een vakman, een deskundige, bij de maatschappij aangebracht en opgevolgd wordt, vooral in die gevallen waar er betwisting kan zijn omtrent de juiste interpretatie van sommige polisteksten. Wij danken Bert Michielsen voor dit gesprek en wensen het Verzekerings- en Zakenkan(oor Michielsen nog veel succes in de toekomst. •

handen. Daardoor gaan Wij zelf menr tijd krijgen om

onze kliënten te begeleiden, vooral in het samenstellen van hun verzckcringspakket eii in het afhandelen van hun schadegevallen. DHM: Gaan niet steeds meer mensen zich rechtstreeks verzekeren ? DB: Rechtstreeks verzekeren is tegenwoor-

dig een modewoord. De pers puilt de laatste jaren uit van de advertenties van dirLçlL vw zekeraars. Direct of rechtstreeks verzekeren, daarmee bedoelt men dat de kliënt zich rechtstreeks wendt tot de maatschappij, zonder tussenpersoon. Volgens mij is het 't Boerenzaaltje' in het nieuwe kantoorgebouw.

ELECTRO HAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING H UWELIJ KSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

HOOGSTRATEN

Kari"s coiffure Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 21


`De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEERLE

Biljart

Snooker

-

Vrijheid

HOOGSTRATEN Café-dancing

`t Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag gesloten.

Café Schuttershof schietstand

-

biljarts

Meerleseweg MEER

Café Brouwershuis bij/art darts -

Van Aertselaerptein 16 HOOGSTRATEN Café

-

feestzaal

De Eiken darts

kegelbaan hondendressuur. -

-

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bierert Waters Limonade

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

22

^ 7, In

~

Patria

Café

biljart

Op s t ap ïn. ZATERDAG 29 AUGUSTUS Wortel: Voetbalwedstrijd KWB-Oud-spelers van VNA (500ste maal) om 16 uur op het nieuwe terrein en 's avonds gezinsbarbecue aan de parochiezaal. ZONDAG 30 SEPTEMBER Meer: VOLLEYBALTORNOOI van de KWB op de gemeentelijke sportpleinen aan de J. Lysenstraat. Hoogstraten: BEIAARDCONCERT vanaf 16 uur in de St. Katharinakerk. ZONDAG 6 SEPTEMBER Meer: BOERENMARKT vanaf 9 uur in de Donkstraat. Hoogstraten: OPEN DAG van de BRANDWEER. Demonstratie van het brandweermateriaal en speciale attracties voor de kinderen. Aan de kazerne van 10 tot 18 uur. ZONDAG 13 SEPTEMBER Meerle: Voorrondes van radio CONTINU. Show-, soundmix- en playbackwedstrijden in café Bombardon. Hoogstraten: STRIPFESTIVAL vanaf 12 uur in de Pax. OPEN MONUMENTENDAG met geleid bezoek aan het Stadhuis, het Kasteel en de Salm-Salm molen (gratis). Wandeltocht langs het Deken Lauweryspad, vertrek om 10 uur. BEIAARDCONCERT door Staf Mertens van 11 tot 12 uur en concert van het KOPERENSEMBLE vanaf 16.15 uur aan de Salm-Salm molen. Minderhout: WANDELTOCHT langs het Watermolenpad, ingericht door Vakantiegenoegens. Vertrek om 14 uur aan de kerk. ZONDAG 20 SEPTEMBER Meersel-Dreef: MISSIEFEEST Reik mij de hand, samen met Strijbeek en Galder. In de speeltuin van de Paters met o.m. een interessante rommelmarkt. Meerle: Finales van de grote show-, soundmix- en playbackwedstrijden, ingericht door radio CONTINU, in café Bombardon. Hoogstraten: RADIOMIS vanuit de St. Katharinakerk, met het Piuskoor, om 10 uur. ZATERDAG 26 SEPTEMBER Hoogstraten: Opening HoogstratenKERMIS. Uitstap en bal van de Harmonie St. Cecilia. Wortel: MUKKELROCK, rockavond met COYOTE AND THE LOST DAKOTAS, KLOOT PER W en ETON CROP in het Slot. ZONDAG 27 SEPTEMBER Meersel-Dreef: DAG VAN DE LANDBOUW. Tentoonstelling, proeven en kopen van land- en tuinbouwprodukten in de zaal van de Paters. Hoogsiraten: KERMIS met jaarmarkt en MISSIEFEEST in de Pat.

11<==/ HOOGSTRATEN SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten

J eug dk u lt uur in Hoogstraten. Ookopwoensdag.

..

I

't SLOT WORTEL * donderdag * vrijdag * zaterdag * zondag

Openingsuren: u.

: 20.30 - 24.00

1.00u. : 19.00- 1.00u. 14.00-19.00u. :20.00 -

RADIO CONTINU (FM 105.4)

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOG STRATEN

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

EethuisDE VRIJHEID 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.46

Vrijheid 132

Café

-

frituur

Papillon 'S..

Minderhout Gesloten: woensdag.

-

•/'


Weer danscursus in Hoogstraten Voor de 15e maal met dansleraar Hellendoorn: van continuïteit gesproken De eerste lesavond heeft plaats op woensdag 30 september e.k. Er zijn 15 lesavonden voorzien en bovendien nog een aantal oefenavonden, telkens op woensdag. Voor de jongeren begint de les om 18.15 uur, voor de beginnende verloofde, gehuwde en andere paren om 19.45 uur. De tweedejaars en de meergevorderden komen aan de beurt om 21.15 uur. De lessen hebben plaats in een uitstekende gelegenheid: de kantine van de Veiling van Hoogstraten. Alle bekende dansen komen aan bod, zowel de klassieke als de meer moderne. Maak gebruik van deze enige gelegenheid en denk erom: dansen is plezier voor twee. Voor inschrijvingen kunt u zich aanmelden op de oefenavond van 23 september (20 uur) op de Veiling, ofwel op de eerste dansavond op 30 september ofwel bij M. VissersGeysen, Lodewijk de Konincklaan 371 te Hoogstraten, tel.: 03/314.53.78. •

Ongevallen Zaterdag 11juli om 04.00 uur reed François Lambregts, John Lijsenstraat 2, Meer, met zijn auto tegen een boom aan de Desmedtstraat te Minderhout. Maandag 13 juli om 17.00 uur werd de fietser Joannes Michielsen, 78 jaar, Meerledorp 40, zwaar gekwetst, toen hij aan de Van Aertselaerstraat te Hoogstraten werd aangereden door de auto met aanhangwagen bestuurd door Albert Kokke, 44 jaar, Warandestraat 14, Ravels. Dinsdag 7 juli om 11.45 uur reed aan het kruispunt Beukendreef en Kerkeveld te Wortel, de vrachtwagen, bestuurd door Marc De Rooy, Klein-Veerle 46, Brecht, tegen een electriciteitspaal die zwaar beschadigd werd. Zondag 26 juli botsten aan de Bredaseweg te Minderhout twee personenwagens. Maria Aerts (22 jaar), Buizelstraat 3, Hoogstraten werd licht gewond. Zondagavond 26 juli reed de 41-jarige Alfons Mertens, Bochtenstraat 38, Rijkevorsel, met zijn auto tegen een paal, aan de Minderhoutsestraat. Hij werd hierbij zwaar gewond. Zondag 2 augustus, ongeveer 22 uur, reed Frans Vollebregts, Klinketstraat 14, met zijn auto tegen een boom en in een gracht aan de Gelmelstraat. Er was zware schade. Zondagmorgen 9 augustus reed, aan de Steenweg op Hoogstraten te Rijkevorsel, de 21-jarige Patrick Van Aken, Oude Dorpsstraat 86, Wuustwezel, met zijn auto tegen een boom. Hij werd hierbij zwaar gewond.

Nieuwe openingsuren Bibliotheek Hoogstraten (Vanaf 1 oktober) 12 - 16 uur Maandag: 16 - 20 uur Dinsdag: 13 - 17 uur Woensdag: 18 - 20 uur Donderdag: 15 - 18 uur Vrijdag: 9 - 12 uur Zaterdag: De centrale zal dus 20 uur per week geopend zijn voor het publiek, i.p.v. de huidige 15 uur.

Zondagavond 9 augustus, gebeurde een zwaar verkeersongeval aan de Strijbeekseweg te Meerle. Een auto botste op een boom, begon te slippen en werd in de flank aangereden door een tegenligger. André Myny (37 jaar), Sint Salvatorstraat 1, Meerle werd zwaar gewond evenals zijn echtgenoot Magda Reybroeck (34 jaar). Hun zoontje Christof Myny (13 jaar), overleed tijdens de overbrenging naar het ziekenhuis. Een tweede inzittend kind, Patrick Sprangers (14 jaar), Burg. Van Nuetenstraat, overleed na overbrenging in het ziekenhuis. In de andere auto werd François Wijnen (35 jaar), Bergenstraat 3, Meer, eveneens zwaar gewond. .

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA Café

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel.

vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

Radio Continu Continu Show, Soundmix- en Playbackwedstrij den

Café - discobar

GLAS IN DE GLASBAK

Zondag 13 en zondag 20 september richt radio Continu (fm 105.4) ter gelegenheid van de Meerlese kermis grote show-, soudmix- en playbackwedstrijden in. En dat voor de tweede maal in café Bombardon, Kerkstraat 9 in Meerle. De presentatie wordt verzorgd door Annemarie Franken en Ad Romijn. Het showgedeelte wordt ondermeer verzorgd door de M(j)eelse Primitieven. De playbackers en soundmixers zullen in aparte categorieën gaan strijden om de ere-prijzen. Gratis aanmeldingen zijn welkom bij: Radio Continu, postbus 7, 2328 Meerle.0

Hoogeind - MEER weekend gesloten.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. 23


Fusieswing

van rotweer was het op 14 en 15 augustus droog en warm, dé vereiste om een âffe organisatie kompleet te maken. En vzw. Cahier De Brouillon mocht dit jaar 4.000 bezoekers (1.500 op vrijdag, 2.500 op zaterdag) verwelkomen, een getal waar men niet langer naast kan kijken. Niet alleen de sfeer, maar ook de knappe affiche zorgde voor die toeloop, en daarmee is meteen gezegd dat een publiek aanwezig was dat uit alle windstreken van België en Nederland afkomstig bleek te zijn. Vrijdagavond werden zij door Bomba meteen voor de leeuwen geworpen, al was de salsa antiyana - met overheersende aanwezigheid van de sou montuno-ritmes - van Ompi Stafania en co. van het eerder rustige soort. De groep loste de verwachtingen van hun debuutelpee '100 proshiento bon' volledig in en vormde aldus

eneenhalf uur lange soca van de bovenste plank, het was niet niks. Zaterdag was de feesttent te klein, en was het dringen om Calypso Rose te zien. De lijvige dame uit Tobage ging in Arrow's lijn verder, was alleen soms té praatziek en wisselde de hitsige socaen calypso-songs af met trager werk. Toch héél goed onthouden: de krakers 'Solomon', 'Leh We Punta' en 'Soca Merengue', allen uitstekende dansnummers en het bewijs dat la Rose een begenadigd komponiste is. Dé verrassing bracht Pier' Rosier met zijn groep Gazolinn. Zijn interpretatie van de moderne zouk (voor de kenners 'chouval bwa') was voor velen gevonden vreten, de hits 'Déchiré' en 'Carrement News' knalden uit de luidsprekers. Het volk deinde mee (en de vloer ook weer), Rosier bemerkte de magie en verlengde zijn konsert met een half uur.

Een lange hete zomer, en wel vanaf nu! 26 juli, Akkerpop. VZw. Mussenakker zal het zich niet beklagen, gezien de kleine 800 bczockcrs die hun weg vonden naar de weide achter het Meerse klooster. Daar zat de goeie publiciteitskampagne zeker voor iets tussen, en uiteraard ook een voor velen niet onaardige affiche. Het binnensijpelende publiek werd alvast opgewarmd met de stevige rock 'n roll van Under Cover, die het tweede gedeelte van hun groepsnaam letterlijk in de praktijk brachten. The Scoundrels veroverden de harten van de jongere generatie, dit met een hitsige, energieke set en hun bekend groepsgeluid dat erg grote knipogen naar de Amerikaanse collega's van Hüsker DO pleegt. The Masaï dan, ondanks vers plaatwerk én een stevige live-reputatie té geforceerd, té pretentieus om het adjectief 'tweede TC-Matic' in hun vaandel te mogen voeren. Dirty Fingers pakten uit met powerrock die de groepsleden dwong zich in het zweet te spelen, maar gezien de stijgende trek van dorstige festivalgangers naar de togen blij kbaar niet elkeen kon boeien. Boeiend was in elk geval The Crew, maar de knalprestatie die Anneke en co. op het rhythm 'n bluesfestival te Peer hadden geleverd, konden ze in Meer niet herhalen. Het bleek opboksen tegen een steeds meer onder invloed rakend publiek, en daar kon België's beste bluesformatje zelfs met een wervelende live-set niet tegenop. Herman Brood And His Wild Romance, vergane glorie wordt wel eens gezegd... daar was in Akkerpop weinig van te merken. Prima lichtshow, kompleet met rook, en een stel songs om u tegen te zeggen. Goeie backing vocals ook, en begeleiders die het klappen van de zweep kennen. Brood ws de publiekstrekker, vervulde prima zijn rol als afsluiter, en bleek vanwege de organisatoren de beste keus. De eersteling van de Mussenakker mocht er wezen, en wij vermoeden sterk dat er volgend jaar een vervolg komt. Plaatselijk hogedrukgebied der Antillen Zelfs de weergoden kunnen niet meer weerstaan aan de uitstraling van de Antilliaanse Feesten. Na een dezastreuze periode 24

Beroemde nwnen op de affiche, sfeer, goed weer én een vérstrekkende reclame, trokken dui zenden naar de Blau wbossen waar op half oogst het Antilliaans festijn gehouden werd.

een prima opwarmer voor Arrow. De King Of Soca pakte uit met een wervelende show en vertoonde daarbij de fysiek van een topatleet. Zijn negen begeleiders zorgden er bovendien voor dat 's mans suksesnummers als 'Hot Hot Hot', 'Long Time' en 'Party People Rock' het publiek nabij de waanzin brachten. Ondergetekende moest dan ook niks speciaals doen om kwasi een halve meter op en neer te deinen op de veerkrachtige planken tentenvioer. 'Do you want to have some more !' zong Phonsie, de aanwezigen wilden dat zeker, en kregen het ook. Twee-

VAN DEN OUWELAND

Achteraf was de man dan ook in de wolken. De Antilliaanse Feesten wâren uniek, allang, maar vanaf dit jaar is hun statuut als enig in zijn soort zijnde erkend door een groot en gevarieerd publiek. Talloze generaties en rassen leefden mee, doch ook Hoogstraten zelf. Dat in de horeca vertegenwoordigers bereid werden gevonden om een weekend loon te derven om de 44 artiesten uitstekend te bedienen, is op dat vlak al een bewijs op zichzelf. '1 hope to see you again' zei Arrow bij het verlaten van het terrein. We kunnen 'm geen ongelijk geven.

Fietsen voor dames, heren en kinderen. Koersfietsen + toebehoren waaronder: alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

MINDERHOUT

'

03 / 314.43.83


Mukkelrock: september The 26th 't Slot te Wortel is dus aan de derde editie van z'n eigen rockgebeuren toe, en strikte daarvoor drie groepen die nooit eerder op Hoogstraatse bodem aantraden. Coyote And The Lost Dakota's, beschermelingen van La Muerte, bijten de spits af met hun repertoire bijtende gitaarrock die knipoogt naar garage, countrypunk en rock 'n roll. Hun mini-elpee 'Psychman' werd in de Belgische pers goed onthaald, leverde al talrijke konserten op en doet erg veel goeds vermoeden voor de toekomst. Kloot Per W is die fase allang voorbij, want hij sleet zijn tapes al bij The Misters, The Employees en Polyphonic Size ..Z' n solo-konserten, waarbij luj zich met een recorder begeleidt, reveleren cle man als een kreatief muzikant met oog voo: goeie komposities en een verborgen kwinkslag. Aanstekelijk, verre van pretentieus en uitstekend geschikt voor het cubcircuit. Hij heeft z'n finaleplaats in de Rock Rally anno '86 méér dan verdiend. Jong en onschuldig, dat is een omschrijving die het beste past bij de heren van Eton Crop. Twee maxi's, een single en drie albums - waarvan 'it's My Dog, Maestro' en 'Yes Please Bob' erg positieve besprekingen kregen - spreken voor zichzelf. De krachtige, leuke pop van het viertal kan niemand onverschillig laten, en zelf 'the man' John Peel (BBC-radio) verklaarde ooit: 'Northern Europe's number one band'. tets zuidelijker zal het ook wel knallen. Je kan dit alles meemaken op zaterdag 26 september in 't Slot te Wortel, vanaf 20 uur. Je komt erin voor 200 fr./f 12,—. Gewetensbezwaarden, gehandicapten en

CHINEES RESTAURANT

•*

BloemsierKunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 houders van TTT, CJP en DOP komen erin voor 150 fr./f 10,—. Alle inlichtingen zijn te bekomen op tel.: 03/3 14 57 70. En nu bellen maar The Office: verre van kantoorklerken Waregem zendt zijn zonen uit. Fred Maenhout, Joris Himpe, Yves Myny en Bart Vandeputte maken goeie rock, kregen referenties als R.E.M., Green On Red en The Housemartins opgeplakt, maar ontsnappen daar met glans aan. De single 'Your Loving/Liverpool' was een eerste voeling, een mini-album is klaar. Hun reputatie stijgt met de dag, reeds vele organisatoren konden dat aan den lijve ondervinden. Gedegen songs, prima uitgevoerd, kom dat horen op zaterdag 19 september in Cahier De Brouillon. Alle info: 03/3 14 32 64. Mark Sprangers.

ETON CROP

- CHINEES RESTAURANT - CHINEES RESTAURANT - CHINEES RESTAURANT -o 1

Wilt U echt chinees eten kom dan bij ons dineren

«1-

m m m

<

et

Chinees Restaurant

(1)

KAM KWOK

2

-

w w

--

-

-•

.-

.-

Alles is volledig vernieuwd Het interieur en vooral onze chef-kok uit Hong-Kong

o 1-

2

«

-

4

Onze nieuwe gerechten: -TI PAN GARNALEN en BAMI TI PAN enz. enz.

—1

c —I

0 1

Z m

m

(1)

—1 c 2 —I

1 m m

(1)

en

TOT ZIENS

2

Vrijheid 158, 2320 Hoogstraten

0

—1

c 2

- 1N'HflV153i S33NIHO - INVHflV.L53H S33N11-13 - INVHflVIS38 S33N11-13 - INVUflVIS38 S33NIHO 25


BBAssen naar Breda Deze zomer werden de lijndiensten van de Belgische NMVB en de Nederlandse BBA beter op elkaar afgestemd. Vroeger kwam deze laatste niet verder dan de grens Galder - MeerselDreef. Nu ontmoeten ze mekaar bij de eindhalte van de lijn Hoogstraten - Meersel, op de hoek van de Dreef en de Nieuwe Dreef. Het zou nog om een proefperiode gaan. Nu wringen zich 's zondags al 2 bussen door ons drukke Dreefse verkeer. De Nederlandse bus heeft het moeilijkste stuk. De Nederlanders zullen zich nu helemaal thuisvoelen. Voelt u na deze inleiding iets voor een dagje Hoogstraten - Breda (en terug, uiteraard, en terug) dan komt nu het eerste deel. Deel 1: Wat kost dat? Als u één van die zeldzame openbaar-vervoergebruikers bent, dan heeft u een Z-kaart. Dat is een kaart met 15 of 16 strippen, al naargelang u die op de bus of bij een voorverkoopadres heeft gekocht. Prijs: 165 fr., met verrninderingskaart 125 fr. Met die kaart kunt u bussen, tot de strippen op zijn. Nederland kent hetzelfde systeem. Daar kost zo'n kaart 8,65 gulden voor 15 strippen. Maar op de bus zelf betaalt u datzelfde bedrag voor slechts 10 strippen! Op die manier wil men de voorverkoop stimuleren en de geidverhandeling op de bus verminderen (en tijd besparen). Als u vaak met de bus rijdt (of gaat rijden) of als u met meerdere personen bent, dan koopt u best een strippenkaart, en (zeker in Nederland) best in voorverkoop. Ik zal u twee

manieren van reizen uitstippelen: zonder en met strippenkaart (uit de voorverkoop). U kunt ook volgen op tabel t. - U reist Hoogstraten - Breda zonder kaart, dan betaalt u 73 fr. en fi. 2,60 (± 48 fr.) heen en terug, dus samen zo'n 240 fr. - U heeft echter 2 kaarten (een Belgische en een Nederlandse uit voorverkoop) dan betaalt u165 fr. en fi. 8,65(± 160 fr.) of samen zo'n 325 fr. Achteraf heeft u dan nog wel 5 Belgische en 9 Nederlandse strippen over. Weggegooid geld natuurlijk als ze daarna in de kast blijven liggen. Maar u zou er bijna nog eens heen en weer mee geraken. Deel 2: hoe zit het met de aansluitingen? Redelijk, redelijk. De vertrekuren werden lichtjes gewijzigd. Bij doortocht van een BBA-bus staat er meestal (meestal!) een Bel-

gische bus te wachten. Duidelijke afspraken daaromtrent worden blijkbaar neit gemaakt. Zo had één chauffeur van de Buurtspoorwegen al wel eens zo'n gele bus zien passeren, maar wat die hier kwam doen, wist hij ook niet precies. 'n Jobstudent, waarschijnlijk. Hoog tijd dus voor tabel II. Daarin ziet u de uren dat de bus te Meersel-Dreef doorkomt (met dank aan T.V. in de STUW, infoblad van Meersel-Dreef). De rit naar Breda verloopt via verschillende reiswegen. Wilt u daarover meer weten, dan stel ik voor dat u zich een BBA-boekje aanschaft. Aankomsten vertrekuren van de NMVB-bussen vindt u op de tabellen in de bushokjes. Wat er dan in Breda zoal te doen en te zien is, vraagt u zich nu af? Tja, dat wordt dan deel 3: lees De Hoogstraatse Maand.

TABEL 1. Wat kost een ritje met die bus? zonder kaart

Z-kaart uit voorverkoop 16 strippen normaal (165 fr.)

Hoogstraten Meersel-Dreef (5 strippen)

73 fr.

-

Meersel-Dreef Breda (3 strippen) -

Z-kaart op de bus 15 strippen

vermindering (125 fr.)

51 fr.

39 fr.

normaal (165 fr.)

vermindering (125 fr.)

55 fr.

41 fr.

zonder kaart

strippenkaart voorverkoop (15 strippen voor f 8,65)

strippenkaart op de bus (10 strippen voor f 8,65)

f 2,60 (48 fr.)

f 1,73 (32 fr.)

f 2,60 (48 fr.)

Noot: Ik reken de gulden aan 18,5 fr. TABEL II. Wanneer rijdt die bus? Ma t/m vr Zaterdag Zon, feestd.

7.27u

(8.21u) 8.21u

10.50u (9.50u)

12.50u 12.49u 12.47u

14.56u

(lS.Slu) 16.46u 16.49u 16.47u

(19.59u)

(21.48u) (20.16u) (20.16u)

Noot: Die bus om 21.48u rijdt alleen op donderdag, koopavond te Breda. Er rijdt dan geen Belgische bus meer. Nederlandse en Belgische FEESTDAGEN willen nog wel eens verschillen. Bij de uren tussen haakjes hoeft U geen Belgische bus te verwachten, binnen het half uur.

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. Ook op zondag tot 17.00 uur.

KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT9 26


het hoogkoor, de koorbanken, het noorder en zuiderzijkoor, de noord- en zuidkant van de kruisbeuk, de preekstoel, twee zijkapellen en de nieuwe glasramen.

Pieter Hannes schreef een gids

Bus van de Maand

Sint-Katharinakerk Hoogstraten

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Onze zoektocht naar 'opmerkelijke brievenbussen' strandde deze keer in ons buurdorp Rijkevorsel. De Achtelsestraat loopt naadloos over van Hoogstraten naar Rij kevorsel en bevat enkele modellen die in aanmerking komen. Nochtans is het expansievat van de fam. A. een typisch, zij het niet het mooiste voorbeeld in de rij melkkitten, biervaten, expansievaten,... Waterdicht en schokvrij. Vader A. (ex-voetballer Hoogstraten VVV en Leeuwen): Het is eigenlijk mijne maat op het werk die ze gemaakt heeft. Die heeft er trouwens ook de tekst 'Brievenbus' op geschilderd en aan alle kanten reflectoren aangebracht. Ook aan de achterkant omdat hij niet wist hoe ze zou komen te staan.

Meer dan vijftig jaar geleden schreef Z.E.H. Jozef Lauwerys zijn bekende 'Gids voor Hoogstraten en omstreken'. Verschillende duizenden exemplaren van deze rode en groene boekjes werden er de voorbije jaren verspreid, maar nu is deze gids uitverkocht. De V.V.V. van Hoogstraten probeert nu deze leemte op te vullen met twee initiatieven. Dee maand verschijnt er een brochure over de St. Katharinakerk van Hoogstraten en later op het jaar een uitgebreide folder over het Land van Hoogstraten. Op deze wijze beschikken zowel de toeristen als de plaatselijke bevolking opnieuw over een volwaardige nieuwe gids voor Hoogstraten. Het boekje over de Sint Katharinakerk van Hoogstraten is geschreven door Pieter Hannes, ere-pastoor-deken. In een aantal hoofdstukken behandelt hij achtereenvolgens de geschiedenis van de kerk, een nauwkeurige beschrijving van de toren, het kerkinterieur in het algemeen,

Deze brochure telt 48 blz. (21 x 15 cm), zwart-wit illustraties, 7 kleurenfoto's en achteraan, op blz. 47, een plattegrond van de kerk met de plaats van de vele glasramen. Dit vlot geschreven boekje is een aangename en nuttige gids voor elke bezoeker. Met deze handleiding ontdekt men opnieuw de geest waarin dit monument is tot stand gekomen, met andere woorden: de kerk begint opnieuw te leven. Deze V.V.V. uitgave kwam tot stand door de goede diensten van enkele aktieve medewerkers en uitgeverij De Hoogstraatse Pers. Sint Katharinakerk van Hoogstraten door Pieter Hannes is verkrijgbaar bij de V.V. V. Hoogstraten voor de prijs van 150 B.fr. - in het Toeristisch Info-kantoor, Stadhuis, Hoogst raten - bij Boekhandel Dries- Torreele, Vrijheid 159, Hoogstraten - door storting van 170 B.fr. (franco) op bankrek.nr. 414-6049581-18 van de V. V. V. Hoogstraten, 2320 Hoogstraten.

ww z_

Hei Is omdat het vakantietijd is dal we niet wilden 'contrair' doen, maar dit was een dubbeltje op zijn kant. A. is geen Hoogstratenaar. A. heeft zijn bus niet zelfgemaakt. A. is géén abonnee van DHM. We zijn de grenzen van ons fatsoen vèr voorbij gegaan maar goed, omdat het vakantie is.

cJ p .v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. uilg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten.

Tijdens een receptie in het Ostmuseuin presenteert Theo Vanderhallen de nieu we gids over de St. Katharinakerk. Schrijver van de gids, Piet Hannes, staat er vergenoegd bij.

MEERLE KERMIS Op zaterdag 12 september: KERMISBAL Op zondag 13 september en zondag 20 september

Grote SHOW-, SOUNDMIX en PLAYBACKWEDSTRIJDEN

georganiseerd door RADIO CONTINU in CAFE BOMBARDON bij Edw. Van den Heyning, Kerkstraat 9, Meerle MJEELSE PRIMITIEVEN Met medewerking van de:

INKOM GRA T/S

TONY MARCHAL NIELS LOZE LAOVERS, en vele anderen

27


Burgerlijke Stand ____ Geboorten 28 juni: Tim, zoon van Jozef De Schutter en van Amelia Aerts, Heuveistraat 6, Hoogstraten 29 juni: Birgit, dochter van Luc Wynen en van Suzanne Geertsen, Hoefijzer 11, Hoogstraten. 1juli: Marco, zoon van Johan Lauryssen en van Anny Balemans, Mariaveld 14, Minderhout. 3 juli: Frank, zoon van Franciscus Oomen en Rita Boudewijns, Groot Eyssel 10, Meerle. 6 juli: Karlien, dochter van Patrick Jordens en Maria Leurs, Chaamseweg 16, Meerle. 8 juli: Tinne, dochter van Jozef Peikmans en Ilse van Bouwel, Langenberg 52a, Wortel. 10juli: Lore, dochter van Marc van der Linden en Elly Vissers, Lindendreef 60, Hoogstraten. 10juli: Nicole, dochter van Hendrikus Hendrikx en van Anna Jacobs, Mgr. Eestermansstraat 14, Meerle. 13juli: Stijn, zoon van Vddy Verschueren en Vera Geets, Salm Saimstraat 26, Hoogstraten. 14 juli: Emy, dochter van Wilhelminus Smeekens en Anna Snijders, Heieinde 48, Meerle. 15 juli: Charlotte, dochter van Herman Kinschots en GabriĂŤlla van Dijck, Hazenweg 7, Meerle. 18 juli: Marissa, dochter van Ambrosius Blockx en van Maria Ubben, Donkakker 81, Meer. 21 juli: Wannes, zoon van Francis .Geysen en van Marleen Aernouts, Hoge weg 3, Minderhout. 21 juli: Ben, zoon van Christiaan Schalk en van Frieda Janssen, Eindsestraat la, Meer. 21juli: Jens, zoon van Luc Lenaerts en van Martine Verlinden, Kleine Pintstraat 4, Hoogstraten. 24juli: Steven, zoon van Adriaan van Dijck en Lutgardis de Houwer, Heimeulenstraat 47, Meerle. 29 juli: Ellen, dochter van Jan Jacobs en Francinrie Rijvers, Krochtenstraat 5, Meer. 30 juli: Maarten, zooi van Franciscus Kustermans en Maria van den Heuvel, Maxburgdreef 36, Meer. 30 juli: Bart, zoon van lozef van Loon en Gerda Lenaerts, Loenhoutseweg 21, Hoogstraten.

Huwelijken 3 juli: Erik van den Heuvel, Groenewoud 22, Hoogstraten en Maria Aerts, Groot Eyssel 9, Meerle. Nieuw adres: Buizelstraat 4, Hoogstraten. 3 juli: Hans van Nyen, Lindendreef 4, Hoogstraten en Renny van Bergen, Vrijheid 116, Hoogstraten. Nieuw adres: Graatakker 162-bus 4, Turnhout. 28

3juli: Guido Goris, wonende te Rijkevorsel en Jacqueline Jansen, Vrijheid 27, Hoogstraten. Nieuw adres: Bethovenstraat 31, Brecht. 3 juli: Rudi Jespers, Heerle 18, Minderhout en Martine Gijsels, Veldenbergenstraat 64b, Merksplas. Nieuw adres: Veldenbergstraat 64b, Merksplas. 4 juli: Marc van Hoof, Dorp 75, Ravels en Fanny van Opstal, Meerleseweg 34, Meer. Nieuw adres: Dorp 75, Ravels. 10 juli: Danny Scheynen, Vrijheid 229, Hoogstraten en Nancy Mertens, Gestelsestraat 46, Meer. Nieuw adres: Meerseweg 99, Meer. 10 juli: Louis van de Brande, Meerdorp 82, Meer en Marianne van Wesenbeeck, John Lijsenstr. 1, Meer. Nieuw adres: Meerdorp 82, Meer. 10juli: Marc Mertens, Achtel 5, Rij kevorsel en Christine Brokken, Hal 5, Minderhout. Nieuw adres: Achtel 5 - bus 2, Rijkevorsel. 17 juli: Dirk Rombouts, Princeven 5, Hoogstraten en Ingrid van Loenhout, Handelaar 3, Kalmthout. Nieuw adres: Princeven 5, Hoogstraten. 17 juli: Jozef Jacobs, Meersel 30, Meerle en Marleen Pemen, Krekelstraat 3, Meer. Nieuw adres: Krekelstraat 3, Meer. 17juli: Antonius van Gurp, Heibergstraat 4, en Huberdina Bakkers, wonende te Breda (NL). Nieuw adres: niet gekend. 18juli: Wim Schalk, Hoogeind 101, Meer en Hilda Sterkens, Poeleinde 36, Wortel. Nieuw adres: Hoogeind 107, Meer. 18 juli: Frans Sysmans, Hoefijzer 2, Hoogstraten en Bozena-Anna Krawczyk, Hoefijzer 2, Hoogstraten. Nieuw adres: Hoefijzer 2, Hoogstraten. 18 juli: Luc Jolie, Truweelstraat 19/4, SintNiklaas, en Bernadette Bilcke, Vrijheid 124-126, Hoogstraten. Nieuw adres: Truweelstraat 19/4, SintNiklaas. 18 juli: Marc van Opstal, Heieinde 23, Meer en Viviane Lambregts, Bouwelsesteenweg 8, Nijlen. Nieuw adres: Heieinde 23, Meer.

APOTHEKERS Van 28 tot 4 september: APOTHEEK LUYTEN, Minderhout-Dorp 40, tel. 3 14.40.74. Van 4 tot 11 september: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Op zaterdag 5 september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 11 tot 18 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 18 tot 25 september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 3 15.77.73. Van 25 september tot 2 oktober: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstr. 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83. Op zaterdag 26 september: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74.

24juli: Stefaan Bastiaansen, Nieuw Dreef 5, Meerle en Greta Rijvers, Hoogeind 47, Meer. Nieuw adres: Hinnenboomstraat 21, Minderhout. 24 juli: Danny Gorrens, Van Aertselaerstraat 32, Hoogstraten en Kristine Leysen, Van Aertselaerstraat 32, Hoogstraten. Nieuw adres: Van Aertselaerstraat 32, Hoogstraten. 31juli: Gert Schrijvers, Dorpsweg 7, Malle en Ingrid Aerts, Lod. de Konincklaan 301, Hoogstraten. Nieuw adres: Zeilhovenstraat 7, Malle. 31juli: Carlo van Boxel, Strijbeekseweg 1, Meerle en Yvonne Engelen, Chaamseweg 53, Meerle. Nieuw Hollandseweg adres: 26, Wuustwezel. 31 juli: Hendrik Wuyts, Lindendreef 42, Hoogstraten en Gudrun Raeves, Pastorijstraat 27, Merksplas. Nieuw adres: Pastorijstraat 27, Merksplas.

Overlijdens 30juni: Maria van Bergen, 76 jaar, wonende te Wortel, Langenberg 26. 3 juli: Ludovica van den Broeck, 37 jaar, echtgenote van Marcel Sprangers, Minderhoutsestraat 26, Minderhout. 10 juli: Ludovica Lodewijckx, 82 jaar, weduwe van Julius van Gestel, wonende te Meerle, Kerkstraat 21. 12 juli: Jozef Oostvogels, 78 jaar, echtgenoot van Maria Koyen, wonende te Minderhout, Minderhoutdorp 42. 20 juli: Maria Jespers, 51 jaar, echtgenote van Raymond Stes, ~ende te Meer, Donckstraat 29. 24 juli: Hendrikus Bastiaansen, 51 jaar, echtgenoot van Louisa Lambregts, wonende te Meerle, Dreef 110. 25 juli: Emma Hendrickx, 84 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogstraten, Gelmelstraat 60. 25 juli: Maria Verbreuken, 84 jaar, weduwe van Ludovicus Pauwels, wonende te Meerle, Strijbeekseweg 30.0

HUISDOKTERS Zondag 30 augustus: DR. GEERT FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. Zondag 6 september: DR. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 314.66.02. Zondag 13 september: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00. Zondag 20 september: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. Zondag 27 september: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.