april 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR. 24 APRIL 1987 PRIJS: 40 F.

moonci Portret van een kasteeldame

Hoe stijlvol is toch mijn fermette!

Het land van de Heren van Hoogslrateii

DE CVP is haar dissidenten beu ET Het zondagsmaal, geiiu1igd tjii&ir 1 dorpsgenoten

Hoe loos is het vissertje?

n Lutgard naar 창f


Gered Eén keer per maand verschijnt onze Hoogstraatse idem dito. Daarom heet het ook De Hoogstraatse Maand. Maar dat had u waarschijnlijk reeds door. Ondertussen is onze interesse wel even uitgebreid naar ons Wonder op Wielen, het automobiel, ter gelegenheid van HAD-beurs. Ons speciale nummer werd twee weken geleden verspreid tot in elke bus, zonder onderscheids des persoons. Maar dit nummer is weer helemaal voor u alleen, trouwe en betalende lezer. Nu de wereld barst van groot nieuws, zoals de roro-boot die maar zozo is. Nu de gebroeders Verreth vaderlandse geschiedenis schrijven met hun Pak de Poen Show. Nu de BRT een liedje heeft voor het Songfestival waarvoor de muziek opzettelijk toonloos werd gehouden (om volgend jaar maar weer niet met de gebakken peren te zitten) en dat van het eerste het beste deuntje, gefloten door een Meerlese landbouwer met twee melkkannen bezijden zijn fiets, een ouverture van Brahms maakt. Nu Anderlecht, de roem van het geld, zoutloos afgaat. Nu het condoom door een CVP minister gepropageerd wordt. Net nii mogen wij onze commentaar op de wereld inhouden en schrijven over Hoogstraten en de streek. Goed dat de Hoogstraatse Maand er is. De kleine schulp waarin we ons kunnen vermijen als de grote boze wereld weer eens iets te snel draait. Maar soms vraag ik me toch bang af of de bootjes van Bootjesven wel veiliger zijn. En of de hoorn van het telefoontoestel op de Vrijheid niet besmet is met AIDS.•

De volgende editie van D.H.M., nr. 25, mei 1987, verschijnt op donderdag 30 april. Alle kopij (teksten, foto's, advertenties, tekeningen, ... ) verwachten wij op de redaktie véôr zondag (Pasen) 19 april.

cJ

Hoe stokt mijn keel, bij 't spreken van dees woord

Boerderij stijl Er was een tijd dat de mensen bouwden naar het beeld van hun tijd. Was er geld dan werd er rijkelijk gebouwd. In sobere tijden, zoals kort na de Tweede Wereldoorlog, werd er sober en functioneel gebouwd. Maar de zielige wending die ons bouwgedrag de laatste 25 jaar heeft aangenomen getuigt van totale 'on-stijl'. De zogenaamde ... boerderijstijl. De absolute on-stijl waarin alles toegelaten is als het maar nep is. Geen redelijk mens uiteraard die er wat op tegen heeft dat er een mooie replica wordt gemaakt, of beter nog gerenoveerd, van een vorige-eeuws stulpje met alle charmes vandien. Maar neem toch even de fiets en maak een ritje door het mooie landelijke Hoogstraten. Lees daarna verder.

Mijnheer de architekt, slaap zacht

(1) van bovengenoemde elementen voorkomt? U vindt ze niet! Maar in de boerderijstijl van nu vindt u ze ongeveer allemaal samen. Moeten wij de bouwheer alleen euvel duiden? Welnee! Waar blijft immers de architekt in dit alles? Onze intellectueel die, naargelang zijn leeftijd, zich vergaapte op Jugendstil, Bauhaus of Cobra. Die met de geleerde vinger aan de wang de stoel van Rietveld bestudeerde, en de bouwstijl van Le Corbusier of Frank Lloyd Wright. Of de zuilentempels uit Griekenland, de authentieke kathedralen van Rome (dat overigens ook niet op één dag gebouwd is, maar dat terzijde). Als mens gelouterd door de oorlog, het existentialisme of Mei'68 stond niets hem nog in de weg om de wereld mooier, zuiverder en bewoonbaarder te maken. Maar zijn intellect verkoopt hij aan Mie en klein Pierke zoals de eerste de beste prosti dat met haar lijf doet. Boerderijstijl, ik zeg het niet gaarne, maar het zou van hogerhand moeten verboden worden. Of er minstens een milieubelasting op heffen wegens estetische schade aan het landschap.

Wie wijst mij één (1) authentieke boerderij van meer dan 50 jaar oud, waar slechts één

L. Van Riel•

Het begint gewoonlijk met een koekoek boven de voordeur. Alsof er vroeger boerderijtjes waren met koekoeken boven de voordeur of boven het raam. Onze rustieke koekoek wil dan wel eens zo groot uitvallen dat het lijkt alsof de aannemer, door een misverstand bij het lezen van het plan, het tuinhuisje op het dak heeft gemetst. Hebt u de ramen goed bekeken? Steevast donkerbruin gesadolind. En liefst nog met kleine voorzetraampjes die weggenomen kunnen worden wanneer de 'termopan' gezeemd moet worden. Een handig systeempje waar onze voorouder meewarig om zou lachen. En de rijkelijk met witte zandsteen omrande voordeur. Of de vulgair 'bruin-inde-massa' p.v.c. dakgoot en waterafvoerstelsel. En de slagramen die met 4 zuinige vijsjes pal tegen de gevel zijn geschroefd en die, mochten ze scharnieren hebben, elkaar in het midden niet eens zouden raken. En het potsierlijke smeedwerk op de schouw, de bruinrode (ba!)baksteen, de gevlamde srieldekpannen, de enkeltergende kasseien naar de gebogen garagepoort

VTJL NOCSEL.JK

p.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten Redaktie A bonnementen ,4 dvertenties Distributie

Tel.: 03/314.41.26 B.T.W.: 419.121.756 H.R.T.: 44. 797 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten (Wortel)

L2 7

V _ -

2

.

UL


utouw in de moond Als we maar bij mijnheer Stas kunnen gaan, dan zijn we gered 'Nee, geen foto alstublieft, ik ben veel te lelijk geworden', zegt mevrouw Stas de Richelle, geboren Jonkvrouw Marie, Charlotte, Mathilde, Ghislain du Bois de Vroylande. Binnenkort wordt ze 85 jaar en ze woont sinds enkele jaren in het rusthuis in Hoogstraten waar wij haar opzochten om over vroeger te praten. In die vroegere tijden, die wellicht - en gelukkig maar - nooit zullen weerkeren, was zij de kasteeldame van Minderhout. Zoals mevrouw Voortman ook al meer dan 90 jaar - dat was in Meerle, en mevrouw Houtart in Meer. Ze was getrouwd met Etienne Stas de Richelle, enige zoon van de eerste mijnheer en mevrouw Stas die in het begin van deze eeuw 700ha grond kochten van de voormalige eigenaars, de familie Rolin-Jacquemains. Voor die 700ha - bos, landbouwgrond en meer dan 10 pachthoeven - betaalden ze de som van 300.000 fr. en ze namen hun intrek in het vroegere kasteeltje van de Jacquemains in Minderhout. Jongeheer Etienne zou zijn vader opvolgen als 'heer' van het familiegoed. Hij vond zijn bruid in Antwerpen, de 20-jarige Marie du Bois de Vroylande, tweede oudste van acht kinderen van een zeer welstellend gezin uit de hogere burgerij. 'Mijn vader was een rentenier met 8 kinderen', vertelt mevrouw Stas en ze moet erom lachen. Wellicht omdat ze dat in deze tijd een wat vreemde situatie vindt. U bent in het Frans opgevoed? Ja, door een goevernante. Bij ons thuis waren 5 meiden en een goevernante die ons leerde lezen en schrijven. De jongens van de familie werden al vlug naar het college gestuurd, voor de meisjes vond men dat niet nodig. Maar ik vroeg om alstublieft ook naar school te mogen gaan, dat was mij liever dan les te krijgen van goevernantes. Het Vlaams dat ik spreek (en ze spreekt het zeer goed) heb ik vooral hier geleerd door met de mensen te praten. En als ik iets niet goed begreep, het juiste woord niet kende of de werkwoorden niet goed vervoegde, dan vroeg ik uitleg.

Als jonggetrouwde vrouw (22 j) kwam u van de stad naar den buiten. Een groot verschil?

ging bomen schalmen (een kerf in het hout snijden om de bomen te merken die moeten gerooid worden) dan ging ik mee en deed hetzelfde werk. De belangrijkste bezigheid van de familie Stas bestond uit de verkoop van hout uit de bossen, vooral bestemd voor de mijnbouw. Het rooien van zo'n bos was een heel karwei, de bomen werden met wortel en al uitgedaan. Het kaprijpe bos werd in percelen verdeeld die werden toegewezen aan verschillende boeren. Die groeven greppels en met paard- en mankracht werden de bomen gerooid. De stronken mochten de boeren houden. Op die grond werden dan twee jaar na elkaar lupinen gezaaid en daarna opnietin beplant met bomen.

Mevrouw Stas de Richelle

Een andere bron van inkomsten waren de pachtgelden. De familie bezat een tiental pachthoeven. Elk jaar werd de pacht geïnd, ofwel bij de boer aan huis ofwel kwam die boer zelf zijn schuld betalen. Het was bekend dat Stas - zo werd hij meestal genoemd - het niet zo nauw nam met die betalingen. Soms vergat hij het gewoon en bij discussies over het juiste bedrag, trok de pachter meestal aan het langste eind. Kwam die pachter dan ook nog klagen over de slechte toestand van zijn woonst, dan sprak Stas de gevleugelde woorden die sommigen zich nog wel herinneren 'lek sal u k(g)eef een ander kot...' Mevrouw Stas beaamt volmondig dat haar echtgenoot een goeie 'heer' was: 'Als de mensen het moeilijk hadden, geen kostwinning hadden, dan zegden ze 'Als we maar bij mijnheer Stas konden gaan, dan waren we gered'. Zoveel eigendom kan een mens echter wel eens naar het hoofd stijgen want er gaan ook verhalen over 'het verkopen of ruilen van een hectare voor een fles champagne...' (Over die verhalen hebben we bil mevrouw Stas geen bevestiging gekregen).

Noch mijnheer, noch mevrouw waren kennelijk bezitterige mensen, op een hectare min of meer kwam het zo niet aan. Toch voelden zij zich sterk verbonden met de grond en de mensen die erop woonden. Dat had wellicht veel te maken met verantwoordelijkheid. Zoiets als de heer op zijn kasteel die voor zijn onderhorigen instond en hen steun en hulp bood bij tegenslag, oorlog, ziekte...

Ja, wat mij vooral opviel was dat hier alles zoveel eenvoudiger was. Ik had dat nooit van dichtbij gezien: mensen die 's morgens een emmer water uit de put halen om zich te wassen, bij het eten allemaal uit één pot scheppen... 70 simpel, 70 zonder enig Comfort. Voor mij was het natuurlijk wel anders, mijn man cn ik hadden in het grote huis een eigen afdeling. We aten wel samen met iiiijii sc!iooiiouders maar voor de rest knrlcn w' ons eigen kven leidu.

En was dat leven niet saai? Er waren meiden en knechten om het werk te doen. Er waren 3 meiden en een koetsier. Maar ik heb altijd mijn bezigheden gehad. Ik hield kippen en breien deed ik ook veel. Ik ging zoveel mogelijk met mijn man mee. Als hij

Feest op het kasteel. Ter gelegenheid van een gouden bruiloft in de buurt, werden de feest eho gen ontvangen in het park van het kasteel. Mijnheer Stas houdt de feestrede terwijl zijn moeder de glazen vult. Op de achtergrond (naast het in het wit geklede meisje) mevrouw Stas. (foto De Noordhoek)


U hielp de mensen bij ziekte, bij geboorte en sterfgevallen? Dokter Delaet (vroegere huisdokter in Meerle) had dat aan mij gevraagd. Als er mensen moesten verzorgd worden: elke dag een 'Pl kure' geven, wonden verbinden, dan vroeg de dokter aan mij of ik dat wilde doen. Aan mij moesten de mensen daarvoor niet betalen, voor de dokter was dat een 'visite' en dat kostte dan geld voor die mensen. Maar dat was helemaal niet zo moeilijk hoor, die 'pikures', die verbanden, dat is niet ingewikkeld, dat kan iedereen. Ik had dat geleerd op de lessen van het Rode Kruis.

Uw man heeft hier de eerste Rode Kruisafdeling gesticht? Ja, mijnheer was de eerste voorzitter. Hij is ermee begonnen, kursussen inrichten van Eerste Hulp, mensen vervoeren die bloed wilden geven; ons huis was ook een Rode Kruispost. Wij herinneren ons nog uit onze jongere jaren toen we lid waren van de B.J.B., dat er op een dag een heer kwam naar de vergadering die in gebroken Vlaams kwam uitleggen wat het Rode Kruis was en wat voor goeds die vereniging allemaal deed. Zijn manier van praten wekte bij ons zodanig de lachiust op dat de inhoud van zijn woorden volledig aan ons voorbijging, maar zijn vreemde uitspraak zijn we nooit vergeten! Mevrouw Stas daarentegen, spreekt voortreffelijk Nederlands.

Tijdens de oorlog bood uw huis ook een schuilplaats voor de bombardemen t en Ik herinner mij dat er op een gegeven moment zo'n 32 mensen bij ons in de kelders zaten, voor het merendeel vluchtelingen uit Breda. Die waren gekomen met een dominee en ze zijn enige tijd gebleven. Ze hadden wat eten bij zich en voor de rest haalden ze het winkeltje uit de buurt leeg; ze lieten een briefje achter waarop stond dat ze later alles zouden betalen. Ik herinner me ook nog dat er een brandbom op de stallen viel, alles vatte onmiddellijk vuur en de stallingen brandden volledig uit. Ikzelf ben tijdens de oorlog een hele tijd weggeweest. Mijn moeder was toen pas gestorven en ik bleef enige tijd in Antwerpen. Van daar ben ik toen met mijn 10-jarig neefje - waar ik de hoede over had - en met twee meiden op de trein gestapt naar ZuidFrankrijk. Op de vlucht, ja. We werden daar ondergebracht in een kasteel en zijn daar meer dan een half jaar gebleven.

Jullie hadden al vroeg een auto. U reed daar ook mee? Ik heb veel met de auto gereden, 10 jaar lang, maar toen nam men een chauffeur in dienst en was het gedaan met auto-rijden

(net spijt in de stem). Alzeleven reden mijnheer en madame Stas met een kleine kever VW. Voor hen geen sjieke slee, wel integendeel. Soberheid en eenvoud kenmerkten hun levensstijl. Geen pronk, geen opsmuk. Ook geen verre reizen. 'Ik ben één keer naar Lourdes geweest', vertelt mevrouw Stas. Het landelijke leven, de natuur, spraken hen meer aan. Op onze vraag wat er zoal aan ontspanning te beleven was op het landgoed, antwoordde mevrouw: 'Oh, wij gingen 's zomers zwemmen in de kleiput van de steenfabriek, wandelen en... we hadden twee ezeltjes'. Die ezeltjes wer-

Een beeld uit de tijd van de grote jachipartijen op het domein, 1924. Het was in de streek een hele gebeurtenis als de heren en dames te paard en omringd door een grote meute honden, op jacht gingen. Bovenaan het 'groot volk', herkenbaar aan de hoed, onderaan de mannen met de klak. Mevrouw Stas (2de van rechts, 2de rij bovenaan) heeft voor de gelegenheid een geweer in de (foto De Noordhoek) hand al was jagen zeker niet een van haar geliefde bezigheden.

den bijna als huisdieren behandeld, ze graasden op het kasteelgazon. Toch moet het soms eenzaam geweest zijn in de bossen van Minderhout. Een hele kleine familie, geen verenigingsleven, geen KVLV of KAV maar ook geen Rotary of Lions, wel de tuin, de kippen, de ezeltjes en de bossen. Wel kwam er soms bezoek van andere welstellende dames uit de buurt. En, zo vertelt mevrouw Stas, 'ik ging heel veel naar Antwerpen'.

Toch sprak hel avontuur u wel aan. We vernamen dat u een drukke correspondentie voerde met uw jongste broer die trapper was in Canada. Hij dreef daar handel met de indianen, zo hoorden we, en kocht dierenvellen van hen. (Mevrouw Stas gaat onmiddellijk, hoewel moeizaam door de reunia, naar de kast en haalt daar enkele paren handschoenen en moccasins uit). Door de indianen gemaakt, zegt ze, kijk, dat heeft mijn broer voor me meegebracht van Canada. (Het zijn prachti-

ge maar gigantische handschoenen, gemaakt van beverbont en nerts en versierd met gekleurde lapjes leer en kralen). Mijn broer en ik schreven heel veel brieven naar elkaar. Later heb ik die brieven overgeschreven, het persoonlijke daarin weggelaten en het wetenswaardige behouden. Die brieven heb ik dan gebundeld voor later, voor de familie. De jongere leden van de familie zouden dat toch moeten weten, ze mogen niet vergeten wat hun oom in Canada allemaal heeft meegemaakt.

De familie Stas had ook een wapenschild. Hoe zag dat eruit? Wel, er stond een vogel op - ik ken daar niet het goede Vlaamse woord voor - en verder de woorden 'Pro Patria Stas' wat wil zeggen 'Debout pour la patrie' (Rechtop voor het vaderland).

U woont nu al geruime tijd in het rusthuis. Was u niet liever in uw eigen huis gebleven? 0 ja zeker. Maar dat kon niet. Daarvoor was ik te ziek. Ik kan me zo moeilijk bewe-

gen. Ik kan eigenlijk nog zo weinig. In het begin is er wel over gedacht om naar een ander rusthuis te gaan maar ik wilde liever hier blijven, dicht bij 'den eigendom'. Ja kijk, ik moest toch met de boeren kunnen praten, onderhandelen, overleggen.., en dan kon ik toch niet te ver weg gaan. Tot voor een jaar heb ik al mijn zaken nog zelf beheerd maar dat gaat nu niet meer, nu doen mijn neven

dat voor mij. (De neven Gilliot die mevrouw

Stas 'tante Miquette' noemen, zijn de zonen van de enige zuster van wijlen Etienne Stas, Gilène Stas, die gehuwd was met een Gilliot. Het huwelijk van mijnheer en mevrouw Stas is kinderloos gebleven). Als mevrouw Stas over 'den eigendom' spreekt, merk je dat dit een ernstige zaak is voor haar, dat ze zwaar tilt aan die verantwoordelijkheid. Nog een goede 200 hectaren zijn er over van het vroegere domein, hoofdzakelijk landbouwgrond. Wat er nog aan bos overblijft, is voor het grootste deel verkocht. Toen haar man overleed, was mevrouw Stas verplicht om 80 ha van het domein te verkopen om de successierechten te kunnen betalen. Later is ook het huis met omgeving - zo'n 20 ha - verkocht aan een Nederlander die er een paardenmanège heeft ingericht. Het domein heeft nu ook een naam gekregen. 'Heerle's Hof' lazen we op de vrachtwagen die bij het huis geparkeerd stond. Overigens is de omgeving van Heerle's Hof één van de prachtigste landschappen hier in de streek en... vrij toegankelijk. Tenminste op enige afstand van het eigenlijke domein. Een wandeling vanuit Heerle naar Meerle door 'de bossen van Stas' is een belevenis. En ook dût moet de Heren en Vrouwen van de familie Stas worden meegegeven: hun gastvrijheid. Geen versperringen, geen prikkeldraad en geen vermanende bordjes. Nee, de krenterigheid en de hoge borst van sommige nieuwe rijken was hen totaal vreemd. Ze waren wel 'mijnheer' en 'madame' en dat bleven ze ook, maar ze lieten zich daarop niet voorstaan, integendeel, ze beschouwden hun speciale positie eerder als een taak met veel plichten en weinig rechten.0


Ook Wortel heeft nu zijn dorpsgeschiedenis Eind 1986 verscheen in de reeks van H. O.K. (de Hoogstraatse Oudheidkundige Kring) het boek 'Wortel, bouwsioffen voor een geschiedenis. 'Na 5 jaar onderbreking (het laatste nuinmer' de geschiedenis van Minderhout' verscheen in 1981) neemt H. O.K. de draad terug op.

De uitgave is het werk van L. Van de Poel, aalmoezenier van de Wortelse kolonie. Bij het tot stand komen van zijn studie baseerde hij zich op de nota's van deken Lauwerys. Toen deze op 85-jarige leeftijd overleed in het gemeentehuis van Hoogstraten tijdens zijn historische vorserswerk, had hij zoveel gegevens verzameld dat het nog jarenlang mogelijk is hieruit te publiceren. Het begon voor Jozef Lauwerys allemaal in 1930, toen hij als jong priester samen met zijn vriend Theofiel De Clerck de kerktoren van Wortel bezocht, en daar de oude kerkrekeningen vond, halfvergaan en onder dikke lagen stof en vuil. Het uitpluizen van deze muizenissen werd het begin van een geduldig archiefonderzoek. Het boek dat voor ons ligt is dan ook de vrucht van jarenlang werk. Zoals vaak in het verleden waren de pastoors van kleine dorpen en enigen die ge-

I

seerd. Bij deze gelegenheid beschreef architect Schellekens haar als 'de geestelijke vrucht van het oud Kempisch volk, dat in dit gebouw de stoere eenvoud en het sobere leven van de landman wist uit te beelden.' Op wereldlijk gebied behoorde Wortel tot het Land van Hoogstraten. Ofwel zijn de gegevens, hierover bewaard, te beperkt, ofwel is het archiefonderzoek dat deken Lauwerys hieraan besteedde, te sterk gericht geweest op de kerkelijke archieven, want dit deel van de studie geeft slechts brokstukken van de geschiedenis weer.

400%

Wortel heeft met dit boek, als laaste van de deeldorpen van de gemeente Hoogstraten, zijn dorpsgeschiedenis gekregen. Aalmoezenier Van de Poel heeft met zijn uitgave dan ook zeer verdienstelijk werk verricht. Het is tevens een zeer verzorgde en prettig leesbare uitgave geworden. Voor de druk zorgde De

1

Landbouwkrediet Ideeën die renderen.

Aalrnoezenier Van de Poel, samensteller van het HOK-boek, in gesprek met konservalor Jan Mercelis in het Ost-museum.

schriften naliet. De inhoud van dit boek is dan ook in sterke mate de geschiedenis van de kerk en de pastoors van Wortel. We leren er naarstige, zorgzame zieleherders kennen, die begrip hadden voor het harde leven van de boeren op het platteland. Een van hen was pastoor Collins, die in 1780 schreef: 'Het leven op een afgelegen dorp is een voortdurende retraite.' Wortel had sinds de 15e eeuw, tot het begin van de 19e eeuw ook een kapelaan. Deze woonde in het mooie huisje op het kerkhof, en moest de pastoor assisteren. Zo te lezen waren er soms rare vogels bij. In de 16e eeuw ontstond de dorpsschool. In het begin zwaaide de kapelaan er de plak, later was er een kosterschoolmeester. Ook de geschiedenis van de kerk wordt in het boek uitvoerig beschreven. De kerk werd gebouwd in 1460 (de toren dateert van 1425). In 1950 werd de kerk geklas-

Landbouwkrediet Ideeën die renderen.

Hoogstraatse Pers. Tot slot kunnen we de lezer nog melden dat het bestuur van H.O.K. in 1987 wil zorgen voor de publicatie van de licentiaatsthesis van Guy Muesen over de geschiedenis van Meerle in de Middeleeuwen. Een prachtig vooruitzicht dus. De geschiedenis van Wortel kunt u bestellen bij het Stedelijk Ostmuseum, ofwel door overschrijving van 660 F op rekening 088-0630430-22 van HOK met de vermelding 'geschiedenis van Wortel'.•

Op het Optirend boekje blijft uw geld beschikbaar en brengt het toch veel op. Inderdaad, hoe groter het kapitaal, des te groter het rendement. En vergeet niet dat voor pariticulieren de eerste 50.000 F. intresten vrij zijn van roerende voorheffing. Naast de basisrentevoet geeft het Optirend boekje immers extra-intresten onder de vorm van premies waarvoor u de maximum wettelijk toegestane netto-rentevoet kan bekomen indien uw gelden tenminste 6 maanden op het boekje blijven.

Agentschap Hoogstraten Vrijheid 156, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.41.69

E. Verheyen .t Een buitenlandse reis! U kan de internationale postcheque nïm gebruiken in ruim 40 landen! •

Vrijheid 59, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.90.

5


En 's zondags, frikadellen met kriekskes? Eten. We doen het dagelijks meerdere keren. Onze twee bladzijden zijn te kort om het ganse pakket van onze Hoogstraatse eetkultuur te belichten. Als kind uit een groot gezin mochten we destijds het bruine bezinksel onderaan in het vetschaaltje voor elkanders neus wegschrapen. Eén brokje smeerkaas werd per groepje van 3 verdeeld. En bruine suiker was er a volonté, met van die verharde donkere bolletjes in (rochels van de mannen van het suikerfabriek, zei onze Louis altijd). Maar 's zondags stonden er 't vieruren steevast frikadellen met kriekskes op tafel. Zondag, culinaire hoogdag. En u?

Rudy en 'Racky' Van Weereld (Hoogstraten): Rudy: Ikzelf als echte belg, ik eet het liefste

Mevr, Kris Hiiysmans-Van (.nrp (I1nngtraten):

\ un 1 )iclemaii ( Pri,i,ctibeek. \ &lcrland): 's Zondags moet ik meestal serken, ik hen buschauffeur, maar als ik eens niet moet werken wordt er wel iets uitgebreider gegeten; kroketjes met doperwtjes, kip of een biefsteakje. Maar verder is het gewoon zoals in de week. Mijn schoonmoeder woont hier in Hoogstraten en omdat we op weg zijn naar huis pakken we hier snel de boodschappen mee door, maar niet speciaal omdat het in België beter zou zijn, nee. Sorry dat ik nog hees ben, maar ik ben nog herstellende van karnaval

's Zondags maak ik er minder werk op omdat onze zoon nioel gaan sjoueii. Dat is dati rap een kip gaan halen van 't spit, wat patatten koken. Voor de rest van de week eten we altijd warm, dat moet zo. En de kinderen eten het liefst witte kool met worst of hamburger. Vasten? Neen, ik denk niet dat dat zo nog gedaan wordt. Toen ik klein was werd er door de kinderen nog gevast. Het snoep zo in een potje steken tot 's zondags.

1

,

\ ilis en .Icaiine ere iueu. ii II Iuu,stijltn): Jeanne: Normaal maak ik zondags minder werk op mijn eten. Ik pak dan eens wat anders, een koffiekoek in de plaats van warm. In de week eten we wel alle dagen middageten, maar 's zondags neem ik het eens op mijn gemak. 'Diëten of vasten is voor geen van ons beiden nodig. We blijven zo op ons gewicht staan. Willy: Ik lust alles, alles, alles. Ze mogen voor mij gereed maken wat ze willen, ik lust alles. Jeanne: Ik eet het liefst van al fritten. Maar ik mag dat eigenlijk maar één keer per week eten.

fritten. Als ik thuis kom van het werk maakt ons moeder eten of ik ga een fritje halen. Onze Racky eet meestal mee van tafel, die heeft dezelfde menu als wij als er wat over is. Maar hij krijgt daarbij ook nog hondebrokken, hoor. En snoep krijgt hij ook veel. Van onze vader krijgt hij elke dag chocolaatjes of suiker als hij braaf is, schoon gaat 7itten of een pontje geeft. Ja, dat kent hij al goed. En cola drinkt hij ook gaarne hij gaat met de moderne tijd mee ziet ge. Racky: Grrr....

Marlies Van Beeck (7 jaar, Lindendreel):

Ik eet het liefste wafels. En als het geen vastenavond is eet ik het liefste fritten. Soep lust ik niet. Of toch, twee soepen wel: kervel- en erwtensoep. Ik heb nog een broer, Ben, en een klein boeleke, Evelientje. Dat eet fruitpap, patatjes en yoghurt. Als ik mijn eerste communie doe dan gaan wij feesten en ik weet al wat we gaan eten: hloedschaap!

Jan iICiieu1 (22, H (u()gstI'atcuu): Wat ik kan gebruiken koop ik per definitie in de Wereldwinkel: koffie, bananen, wijn, thee, confituur, nootjes, litchis, ananas Ik eet zoveel mogelijk vegetarisch, maar niet volledig. Maar ik probeer wel op mijn voeding te letten. Ik studeer in Leuven en wij wonen met z'n zessen in een gemeenschapshuis en daar koken wij ieder om de beurt. Alles wordt samengetegd, geld en meegebrachte dingen. Ge moet natuurlijk de andere zijn kookwijze respecteren, hé. Ge leeft er tenslotte mee samen. Gelijktijdig eten en zo. We leven niet naast mekaar. En als ik in 't weekend thuis ben eet ik na tuurlijk gewoon wat er thuis klaargemaakt wordt.


Quetelet of cotelet?

Dhr. en nier. Jespers-Co aerts: Mevr.: Wij eten altijd gewoon. Ik eet dieet

(arnia ku en-Kris 1 an der Linden (17 jaar, leerlingen in Turnhout): Carina: Het liefst van al eet ik spaghetti en

fritten. En soms rode kool met 'kotelet'.

en hij eet altijd hetzelfde als ik. Soms maak ik wel eens wat anders gereed maar door gaans niet. Daar zit hij niet mee in. Hij eet alles wat ik op tafel zet, zoutloos of anders. Voor hem is alles goed. 's Zondags eten onze getrouwde kinderen niet rap met ons mee. Ze zeggen altijd: Ge moet er geen werk op maken. Als het kermis is of zo, dan naoni:lijk wel.

Kris: Ik ook frit en spaghetti bolognaise. Carina: Wij eten vrijdags thuis fritten en el-

ke woensdagmiddag in Turnhout ook nog en soms 's zondags 's avonds ook als we uitgaan. Kris: Zelf maak ik nooit eten klaar, hooguit een eitje bakken of aardappelen schillen. Carina: Ik maak ook niet dikwijls iets klaar. Als het moet zou ik wel kunnen koken, maar ik moet in de plaats kuisen thuis. Onze vader die maakt dikwijls het eten klaar en die kan dat beter dan ons moeder. Vroeger deed hij dat meer dan nu. Kris: Bij ons wordt er 's zondags niet warm gegeten en soms 's zaterdags ook niet. Dan eten we pistolets met vlees of zo. Carina: Oh, bij ons wordt er altijd warm gegeten, altijd. Onze vader kan niet koud eten, die lust dat niet. Carina en Kris: Zie dat we erin komen hé, dat hebben we nog nooit meegemaakt.

Over eten zijn reeds vele boeken geschreven. Eten is voor onze welvaartmaatschappij meer dan een primaire behoefte geworden. Met de lonkende zomer in zicht worden we daar meer dan ooit weer opmerkzaam op gemaakt. De damesbladen zullen weer bol staan met middeltjes en tips om 'gemakkelijk en snel' ons vrome lijf weer badpakrijp te maken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet onze lichaamsmassa voldoen aan de Queteletindex. Deze index is het gewicht (G) gedeeld door het kwadraat van de lengte (L). Het aldus bekomen getal moet liggen beneden 23 voor de heren en benelen 22,5 voor dames. Wilt u uw maximum gezonde gewicht kennen in functie van uw lichaamslengte, ga dan omgekeerd tewerk. Vermenigvuldig het kwadraat van uw lengte met 22,5 (23 voor de heren). bijvoorbeeld: u, mevrouw, meet 1,65

Lilianne Adams (Hoogstraten):

Ik maak er 's zondags wel eens wat meer werk op. Dan heb ik zo wat meer tijd. Door de week ga ik werken, maar we eten altijd warm. Ik bak zelf veel, vlaaien, cake, taart Als we bij ons moeder eten, maakt die wel eens frikadellen met kriekskes. Een van mijn kinderen is een echte viesneus, van vlees lust die niets. Maar kroketten en appelmoes wel.

m. Het kwadraat daarvan is 2,7225. Dit vermenigvuldigd met 22,5 geeft 61,25 kg, wat dus uw maximum gewicht zou mogen zijn. Eenvoudig, nietwaar. En nu maar diëten! Voor hen die moeite hebben met diëten alvast deze troost. Een corpulent persoon kan in koud water tot enkele uren langer overleven dan een Twiggymodel met Queteletindex 20. LI Nota: Welke computerhobbyist maakt van de 3 kolommen (lengte, max. gewicht vrouwen, max. gewicht mannen) eens een mooie uitprint? Opsturen naar redaktie-adres.

als het moest, maar ik doe het toch niet. Mijn buikske is voor mij nog altijd een statussymbool. Als ik zou vermageren dan zou het van armoe moeten zijn. Ik kan er nu geen moeite voor doen, ik voel me nog gezond. Ja, ik heb gisteren nogal wat gedronken. Voor 50 geef ik het niet af. Maar ik weet daar niks van en 't was er gezellig. 't Is er deftig geweest tot de laatste moment. Geen gelal of zo en daarbij, ge danst dat er gewoon af hè.•

Even over naar Wortel waar het kinderkarnaval hevig woedt.

Ruud Bruynen: Ik eet het liefst boterham-

men. Bert Donckers: Brooterammen, en wafels

ook. Filip Vermeiren: Fritten! Pieter Verschueren: Fritten en mayonaise. Nick (Zorro) Haest: l'riitten en patatten en

brooterammen. En smoutcbollcn.

TE KOOP

Bouwgronden in Hoogstraten, Peperstraat: halfopen bebouwing, verkavelingsverqunninq, Best. Dep. 21 /4/1983. Inlichtingen: Van Den Kieboom,

lsabellalei 20, Antwerpen, Tel. 03/230.81.63

Fia.is Wuuters (Wortel, kuiiavulspi

ius)

Eten? Wat ik het liefst eet? Zo van dees 'glazen boterhammen' en frit met biefsteak, dat gaat er nogal goed in. Maar morgen denk ik niet dat ik nog zal eten buiten de koffietafel van de fanfare om 5 uur. Voor de rest is dat een dag om ziek te zijn. Hoeveel ik weeg? 110?? Nee, daar mag nog wel wat bij, maar daar zullen we het maar niet over hebben. Diëten zou ik wel kunnen

Miel Sysmans (Wortel):

Geen idee wat we morgen eten. Kieken misschien. Ja, dat zou wel kunnen, dat gebeurt 's zondags nogal eens.


T

;L;/ 1

De disco is een jachtterrein Deel 2 van een gesprek met Fred en Yves van de Highstreet.

In de vorige Maand kon u uitgebreid kennis maken met de succesvolle lotgevallen van Fred van Ostaijen en Yves Hoskens. In deze aflevering peilen we naar toekomstplannen, de aard van het discotheekpubliek en, om van wal te steken: wat doet een disco-uitbater?

Wallen Yves: Het nachtleven trekt mij heel erg aan, dus dat zit wel goed in een dancing, zou ik zeggen. In 't weekend kloppen wij nogal wat uren - de vrijdag van 20u tot 5u, de zaterdag van 20u tot 8u ongeveer, en de zondag van 14u tot rond 6u. Ge moogt zelf uitrekenen hoeveel er dat zijn. Fred:het grootste nadeel van dit beroep is dan ook de wallen onder de ogen... De maandag ben ik niet om aan te zien, jong. Dan slaap ik tot 4 uur in de namiddag, daarna kijk ik wat video, en tegen een uur of zeven donder ik weeral in slaap op de zetel. Dat hebt ge wel nodig trouwens. Yves: De maandag is mijn vogeldag. Parkieten, dat is mijn enige hobby, en die beestjes moeten dan gesoigneerd worden. Dinsdag is dan weer de kuisdag hier, en voor ons is er dan werk zat: allerlei kleine herstellingen en onderhoud, de kelder en zo op orde brengen, bestellingen plaatsen en facturen betalen. Woensdag en donderdag zijn we vrij. Fred: Al bij al een gewoon leven, alleen zijn de uren wat verschoven. 't Is zeker geen slecht leven als ge 't graag doet! ... Het enige probleem is natuurlijk dat het bij wijze van spreken op een half jaar helemaal gedaan kan zijn met uw zaak. De dancingwereld is bikkelhard, en een jong publiek is gauw uitgekeken op iets nieuws. Het enige dat telt is dat ze zich amuseren. Tof en schoon is allemaal goed, als ze zich er niet meer amuseren, blijven ze er niet. Dat is ook logisch natuurlijk. Ambiance moet ge hebben. Yves: Voor ambiance is de muziek en de dj heel belangrijk. Als discjockey mensen met hun armen omhoog zien staan op de dansvloer, wat ge zelf geforceerd hebt, wat ge zelf hebt moeten opbouwen... dat geeft een echte kick van binnen. Daar praat ge de dag nadien nog over: awel, ik kreeg ze goed gek gisteren... Zowel Stomping Fats als Cosmos trokken vroeger volle zalen, konden mensen amuseren, en dat doet dan enorm veel deugd. Dat is wat we hier ook moeten hebben natuurlijk.

Muziek Fred: Plaatjes opleggen kan iedereen, het is naar hoe en wanneer ge dat doet, dat is belangrijk. Normaal krijgt ge mensen aan 't dansen met Tnp 40-mll7iek Als ge clan als

DJ voelt dat de sfeer er is, moet ge vooral durven, de gepaste dingen zoeken. Alles moet dan kunnen. Als discjockey moet ge u helemaal kunnen wegcijferen. Wat ge zelf graag hoort, kunt ge thuis zo dikwijls opzet8

ten als ge wilt. Als DJ draait ge met even veel plezier ook andere muziek. Zelf hou ik het meest van pop uit vroeger jaren. Pas op hè, ik ben ook al een dertiger... Ik ben niet zo weg van zware disco, al wordt ge dat ook gewoon en kunt ge er na een tijdje de goei en slechte ook wel uithalen. Wat ik thuis opzet, hoort ge hier niet zo veel: de Beatles, Stones, Simon en Garfunkel en zo. Yves: In dit vak vertrekt ge wel vanuit uw eigen hobby, maar als DJ draait ge voor de mensen, die moeten zich amuseren. Het gekke is dat ik nooit echt goed heb durven zeggen tegen iemand dat ikzelf discjockey was, terwijl dat bij de Fred als beroep op zijn pas stond. Bij mij niet dus, ik vond altijd dat ge als DJ nooit voor iedereen goed kunt doen, zodat heel wat mensen dan denken dat ge er eigenlijk niks van kunt! Ge hebt toch altijd ergens een eigen smaak, ook al draait ge voor een breed publiek. Zelf moogt ge me alles voorschotelen wat muziek betreft. Ik eet alles, van sommige hardrock tot sommige nederlandstalige platen, ook oude muziek. Dat ik er professioneel mee bezig ben doet geen afbreuk aan het plezier dat ik er aan beleef. Thuis draai ik weinig platen, maar luister heel veel naar de radio. Geen vrije radio's nochtans, want er zijn er nog weinig goeie. Als er één moest terugkomen voor mij, dan was het de Cosmos. Niet omdat ik daar zelf mee begonnen ben, maar omdat die echt van mensen uit de streek was, niet commercieel van opzet.

Publiek Fred: Wat voor publiek we krijgen? In de eerste Highstreet was dat duidelijk jonger dan hier. Het jongste publiek is zo rond één uur hier wel naar huis. We krijgen iets ouder volk ook over de vloer, dertigers. Die trekken dan wel eerder naar de bodega boven in de molen, waar men onder de achttien niet toegelaten is. Het is daar rustiger, ge zit uit het lawaai, en er wordt vooral sterke drank of wijn geserveerd. We hebben hier in de discotheek echt een massapubliek, dat komt voor de losse sfeer en betaalbare prijzen. Normaal weigeren we niemand, al hangt er wel een plaatje boven de ingang met 'stadskledij verplicht'. Maar dat is eerder om bevoorbeeld op 't laat een zatte kliek die hier niet thuis hoort, te kunnen weigeren. Als ge ziet dat ze op ambras uit zijn, moet ge ze niet binnenhalen. Yves: Vooral de vrijdag en zondag is het een echt streekpubliek dat we aantrekken. Op zaterdag, wanneer ge hier soms over de koppen kunt lopen, komen er ook mensen van heinde en verre. Ook Hollanders. Met vier, vijf in de auto, en die zijn dan veel minder geld kwijt met hier goed uit te gaan dan dat ze in Nederland zouden doorgaan! Fred: De Hollanders maken op zaterdag zo'n 25 tot 30 percent uit van het cliënteel. Dan is er altijd toch een beetje... tja, spanning nu wel niet, maar ge voelt dat die een andere mentaliteit hebben dan wij. We krij-


gen nochtans niet de ambrasmakers binnen, echt niet. Yves: Die komen tot uit Amsterdam naar hier! Veel Turnhouters ook... Hollanders, awel, ge ziet dat er aan dat het Hollanders zijn. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is zo. Ge komt hier binnen en ge denkt: 't zit hier vol Nederlanders -terwijl dat dus niet zo is... Een Hollander zijn tong is drie meter lang, denk ik, tegen die van een Vlaming gewoon.., hun blad is veel groter, gelijk wij dat zeggen. Maar we mogen absoluut niet klagen over ons publiek! Ge kunt hier ook zeggen: waauw, dat 7ijfl knappe meiskes! Dat is ook belangrijk voor een discotheek natuurlijk.

Op jacht Fred: Dat is zo, er moet in een dancing kunnen gejaagd worden op wat wild. Dat is ook de kracht van een grote disco. In de vorige Highstreet werd dat een beetje een probleem. Iedereen kende daar na een tijd iederen, en dan geraakt ge toch een beetje uitgekeken op mekaar. Hier ziet ge iedere week heel andere gezichten, ook door de molen die in 't midden van de dancing staat, zodat ge bijna twee dancings krijgt. Kijk, als ge achttien zijt en ge wilt iemand versieren, dan is het toch ook plezanter om een publiek van 1500 man te hebben dan wel een van 300 waarvan er misschien zo'n 100 vrij zijn! Yves: Ge moet trouwens zelf stevig in uw schoenen staan. Ge kunt hier een echte playboy worden, die verleiding is heel groot in zoiets. Ook van drank moet ge kunnen afblijven. Wij drinken praktisch niks in 't weekend... Van groupies hebben we dus nog geen last, maar we geven er ook geen aanstalten voor, denk ik. Fred: Wij krijgen een iets ruimer en ouder publiek door de artiesten die we programmeren. Dat doen we op een vrijdag, voor de sfeer, tot nu toe eens per maand, al is dat misschien een iets te hoog tempo. Het is immers heel moeilijk om dat vol te houden door het beperkt aanbod in België en Nederland. We doen dat niet om geld aan te verdienen overigens, want onze inkomprijzen zijn het contractuele minimum voor grote artiesten zoals een Rob de Nijs, die we hier in februari hadden. Ge moet weten dat ge voor zo iemand 150 tot 200.000 fr. moogt rekenen voor alles betaald is. Andere artiesten, onder 50.000 fr. doen we met gratis entrees. Yves: We hebben de Star Sisters hier al gehad, Rob de Nijs, dan in maart Centerfold, in april Mai Tai, in mei de Dolly Dots en in juni the Trammps, uit Amerika. Dat zou natuurlijk het hoogtepunt moeten worden. We halen ook wel eens topdiscjockeys naar hier, zoals Ferry Maat. Fred: Het nadeel van entree is dat wie niet

Twee di's, links Yves Hoskens en rechts Her..nan Die, druk aan het werk in de studio van Radio Cosmos in '83.

voor die artiest is, toch moet betalen. Hij betaalt dus om binnen te geraken waar hij anders uitgaat. Daar staat tegenover dat zulke programmatie ons heel wat reclame oplevert. Er komen dan ook mensen die we anders nooit binnen zouden krijgen. Vooral bij dertigers bestaat er toch soms een zekere drempelvrees. Bij zo'n optreden speelt dat niet meer, ze komen immers voor een artiest, niet voor de disco. Sommigen daarvan komen dan later wel terug, en kunnen zich ook op de dansvloer goed amuseren.

Buren en plannen Yves: Er zijn nogal wat oudere mensen hier

in de buurt, en die leven best mee met wat er hier gebeurt. Toffe buren dus. Het eerste weekend zaten die heel de tijd voor het raam naar al dat gedoe te kijken. In het begin hebben we wel wat last gehad van geluidsoverlast langs de zeven nooduitgangen. Dat is nu verholpen met sluizen. Voor de rest is het hier goed geïsoleerd. We hebben dan ook geen problemen meer gehad. Fred: We hebben tot nu toe wel het geluk gehad dat er niet te veel baldadigheden gebeurd zijn, dingen vernield in hofkes en zo. We hebben hier op de parkings wel iemand rondlopen om alles in 't oog te houden, maar dat zou altijd kunnen gebeuren, zoiets... Ik zou dus eigenlijk hout moeten vasthouden... De politie had ons min of meer geadviseerd om naar de molen uit te wijken. Die snappen ook wel dat een stad zoals

tfy'PEETERg autobanden * merkbanden * occassiebanden

*

reparaties * *

depannage *

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel - Telefoon 03/314.63.05

Hoogstraten een uitgangscentrum voor de jeugd nodig heeft, even veel als een zwembad, zullen we maar zeggen - al is er dat niet, zeker? Er was hier voor jongeren zo goed als niks. Yves: Terwijl Hoogstraten nu zo stilaan weer een uitgangscentrum aan het worden is. Er komen meer café's, en die draaien goed. Fred: Dat verandert precies zo om de tien, vijftien jaar. Toen ik begon uit te gaan was het in Meer en Meerle te doen. Later werd dat Rijkevorsel, 't was precies of 't was daar ieder zondag foor. Nu draait het hier in Hoogstraten zelf goed. Er is nu trouwens nog een dancing bij: in de vroegere Discobell is Danny Brosens een discotheek-taverne begonnen, voor een iets ouder publiek. Yves: En zelf zitten we ook niet stil natuurlijk. We zijn nog altijd niet content met de Highstreet. Als ge hier binnen een paar jaar komt, kent ge dat niet meer terug, denk ik... Tegen mei willen we hier een dakterras bij maken. Op het plat dak rond de molen is het toch plezant zitten in 't begin van een zomeravond, gezellige temperatuur, rustig babbelen. Om de maand of zo een barbecue... Fred: Er zijn ook al concrete plannen voor extra belichting. En in maart hebben we eindelijk de originele laser. Die we tot dan hebben is er eigenlijk een van de verdeler zelf. Dat zijn bestellingen waar ge een jaar op moet wachten. De nieuwe laser zal zes keer sterker zijn, daar kunt ge echt vanalles mee doen. En dan zien we wel weer...I De 58-jarige inetaalarbeider Juan Merchan uit Sabadeil, heeft zijn nogal ongewone reproduktie van de F,'anse Eiffeltoren voltooid. Hij bouwde zijn toren met 884 tanden afkomstig van 3.000 koeien, die hein door een vriend die in een slachthuis werkt, ter beschikking werden gesteld plus zes eigen tanden, die hij had opgespaard na bezoekers aan de tandarts. De ivoren Eiffel toren van Merchan is 110 centimeter hoog en rust op vier pijlers gemaakt van koeiehoornen. ffi


VANUIT HET STADHUIS*#@ Raadsleden van Huffel en Snijders uit de CVP-fraktie gezet Thijsakker maakt stukken 'Wij hebben afstand genomen van de raadsleden Van Huffel en Spijders. Zij worden uit de plaatselijke CVP-fraktie gesloten!' Dit verzekerde ons Rik Michielsen, voorzitter van de plaatselijke CVP, in een telefonisch kontakt na de gemeenteraadszitting van maandag 9 maart. Het hing al lang in de lucht dat er bij de CVP iets zou gebeuren. Maandenlang reeds was men in deze partij vruchteloos op zoek naar een nieuwe eenheid maar steeds botste men op de afwijkende mening en stemgedrag van deze twee 'dissidenten'. De Thijsakker-kwestie die al jaren het politieke leven in Hoogstraten bepaalt en een ernstig beleid onmogelijk maakt lag ook ditmaal weer aan de basis. De CVP-raadsleden besluiten de 7 bijkomende miljoenen voor het tweede voetbalveld niet in de begroting bij in te schrijven, en komen na een schorsing van de raadsziting niet meer in de raadszaal terug. De raadsleden Snijders en Van Huffel keren echter wel op hun stappen terug en nadat de afwezige burgemeester wordt opgebeld kan de raad met 12 leden wettelijk verder vergaderen. Alle aanwezigen keuren unaniem de begrotingswijziging goed. Grote verontwaardiging bij de overige CVP-leden die dan ten slotte eindigt in de uitstoting van de heren Van Huffel en Snijders. 'We hadden dit een jaar geleden al moeten doen!' aldus voorzitter Michielsen. De kruik gaat zo lang te water tot ze barst.

Maandag 9 maart, het publiek staat weer voor aap Het zou een Vrij doodgewone raadszitting geworden zijn, ware er niet twee punten betreffende de Thijsakker en haar voetbalvelden. Burgemeester Van Aperen en raadslid Vanderbruggen waren verontschuldigd. Hoewel le schepen Jansen terug aanwezig was, bleef 5e schepen Aerts voorzitter, zoals de vorige raadszittingen. Het eerste punt op de agenda is meteen het interessantste. Het gaat over de bijkomende kredieten van 7 miljoen, nodig voor de aankoop van het tweede terrein op de Thijsakker. Op 9 april '84 gaf de gemeenteraad zijn definitieve goedkeuring voor de onteigening van, vooral achterliggende, gronden voor de aanleg van o.a. een tweede voetbalveld, en dit op basis van een schattingsverslag van 4 miljoen. Door een uitspraak van de vrederechter dient dit bedrag opgetrokken te worden met ongeveer 7 miljoen, vermits het ook gedeeltelijk om bouwgronden gaat. Zowel CVP als FB weigeren resoluut dit bedrag op te nemen in de begroting via een begrotingswijziging (GR. van 29 november en van 29 december). De CVP voelde zich bedrogen omdat de burgemeester lange tijd deze informatie achtergehouden had en zij (CVP) intussen de tweede aankoop van de gronden Oostvogels mee goedkeurde. Dit was een 'smerig maneuver waarmee men de CVP om de tuin geleid heeft'. FB van haar kant, die zich altijd fel verzet heeft tegen het derde terrein, was enkel te vinden voor dit tweede terrein indien het aan een redelijke prijs kon verkregen worden. Zij gingen nog akkoord met 4 miljoen, maar 7 miljoen bovenop voor een voetbalveld noemden zij 'waanzin'. Ook de CVP nam geleidelijk aan een straffer standpunt in en wilde van geen bijkomende uitgaven voor de onteigeningen Thijsakker weten. 'Stop deze waanzinnige Thijsakker carroussel' schreef zij in haar laatste persnota. ID]

Het beloofde dus een boeiende bespreking te worden want het college had op 6januari bij 3 ja (KGB) tegen 2 nee (FB) beslist de provincie te verzoeken dit bedrag ambtshalve in te schrijven in de begroting. In zijn antwoord van 6 februari verzoekt de provincie echter de gemeenteraad de inschrijving van deze 7 miljoen te vragen. Indien de raad dit nogmaals zou weigeren zou de provincie overgaan tot ambtshalve inschrijving. De gemeenteraad zou dan later verzocht worden een financiering te voorzien, door een lening of eventueel door eigen middelen. Indien de raad dit zou weigeren, dan zou de provincie dit door verhoging van de opcen-

tiemen uit de gewone middelen halen. De standpunten van FB en CVP waren bekend. Beide groepen zouden op hun vroeger standpunt blijven: geen goedkeuring voor de bijkomende 7 miljoen: De tien aanwezige toehoorders en de 4 mensen van de pers wachten geïnteresseerd op de discussies. Maar wat gebeurt er? Nadat raadslid Koyen voorstelt het bijkomend punt van de FB fraktie dat eveneens over de Thijsakker handelt, naar voor te brengen, en hierover de stemming vraagt, stelt raadslid Snijders aan de raad voor het eerste punt naar de geheime zitting te verplaatsen. Iedereen stemt toe, en daar zat gans de zaal weer voor aap!! Het moet ons, mensen van de pers, van het hart dat men stelselmatig misbruik maakt van de geheime zitting. Hiermee beknot men het recht op informatie en doet men dit demokratisch principe onrecht aan. Wanneer wij achteraf het verloop van de gebeurtenissen bekijken, is het voor ons heel wat duidelijker waarom men zo graag netelige zaken of moeilijke dossiers in gesloten groep wil behandelen.

Herrie in de CVP De raadszitting gaat verder zijn gewone gang. Tien punten worden in een mum van tijd afgewerkt, meestal met algemene goedkeuring. Het bijkomend punt van FB over het derde voetbalveld (gronden Oostvogels) wordt door een meerderheid van KGB en 5 CVP-ers afgevoerd. Hier komen we verder op terug. Rond 21.00 uur klopt de voorzitter de openbare vergadering af en begint de geheime zitting. Tijdens deze zitting licht een advokaat van het onteigeningscomité van de Thijsak-

z:'

W fÇLPt

/

\/

,1

\o

LP


Wij hadden ze al maanden buiten moeten gooien, maar er was nog altijd een beetje hoop. Ikzelf heb misschien de grote fout gemaakt om deze beslissing altijd maar uit te stellen in de hoop dat ze zich nog zouden bekeren, maar dit is ons niet gelukt. Deze zaak is tenslotte al heel lang bezig, en een maand of 2 â 3 geleden hebben we ze nog erg onder druk gezet, en toen hebben ze zich een tijdje aan de regels gehouden. Maar met deze gebeurtenis is de maal vol. En vermits zij zelf nooit ontslag hebben willen nemen, moeten wij nu zelf het initiatief nemen. Ons standpunt in verband met de Thi.jsakker is de volgende: Voor het tweede terrein wa,en wij in het begin wel akkoord met de schatting van 4 miljoen. Wij voelen ons nu bedrogen: - de schatting van het tweede terrein is wellicht bewust te laag gebeurd, - men heeft ons het derde terrein opgedrongen toen wij nog van mening waren dat het tweede terrein 4 miljoen zou kosten, hoewel men toen reeds beter wist en ons de in.formatie werd achtergehouden. IS 19116

1 1 [I! !I

i (IC (J)U//!lOj(('

uit awi HVV

'7 ker (plein 2) de zaak van de onteigening en de betalingen toe. De onteigeningsprocedure is nu eenmaal bezig en enkel met een wederzijdse toestemming van onteigende en onteigenaar, kan ze stop gezet worden. Na deze uiteenzetting vraagt de CVP een schorsing om de zaak in eigen groep te bespreken. Zij besluit niet meer naar de raadszaal terug te keren. Haar raadsleden verlaten het gemeentehuis, enkel de heren Van Huffel en Snijders blijven in de trouwzaal achter. Het is bijna 22.00 uur wanneer de FB-raadsleden die in de raadszaal de gebeurtenissen hebben afgewacht, naar beneden komen. De zitting is nog steeds opgeschort. Beneden aan de trap ontmoeten zij de raadsleden Van Huffel en Snijders die terug naar de raadszaal stappen. Enkele minuten later arriveert ook burgemeester Van Aperen. Aan de overzijde van de straal wachten de raadsleden Verlinden en Peerlinck verontwaardigd de gebeurtenissen af. En wat zij vreesden is dan ook gebeurd: de C\'P-raadsleden Van F-Iuffel en Snijders leggen het standpunt van hun partij naast zich neer, zorgen voor een nipt voldoende aanwezigheid in de raad (12 op 23) en stemmen beiden unaniem mee met KGB om de 7 miljoen ekstra voor het tweede voetbalveld in de begroting in te schrijven. In de geheime zitting worden nog enkele benoemingen gedaan o.a. voor de bibliotheek. EĂŠn van de gelukkigen is een nicht van raadslid Van Huffel.

De reakties en de sanktie Een paar dagen later belden wij enkele CVPraadsleden op voor het relaas van de gebeurtenissen en vroegen wij voorzitter Michielsen naar zijn reaktie.

CVP-voorzitter Rik Michielsen: Wij hebben nu definitief afstand genomen van (leze mannen. Dit zijn voor ons geen C VP-ers meer, ook al hebben zij lidgeld betaald. Zij horen niet meer bij ons en worden dus plaatselijk uit de fraktie gestoten. In de volgende raadszitting zullen wij hierover een verklaring voorlezen. Zij worden niet meer uitgenodigd, en zij zullen niet meer op de hoogte gehouden worden. Voor mijn part wordt er niet meer mee gepraat.

(3

Een maand of drie geleden zijn er nieuwe kon tak ten geweest tussen bestuursleden van H V V en het seminarie. Deze mensen waren er waarschijnlijk van overtuigd dat men hier sneller een akkoord zou kunnen bereiken dan de moeilijkheden op de Thijsakker af te wachten. Ik ben er van overtuigd dat deze oplossing ook binnen het OCMW zou kunnen waargemaakt worden. Maar deze oplossing mag schijnbaar niet meer. Spijtig.

Wij hebben ook enkele andere raadsleden van de CVP naar hun mening gevraagd en uiteraard de betrokkenen zelf gekonfronteerd met de uitspraak van hun voorzitter. Wij laten eerst de heren Van Huffel en Snijders aan het woord.

Raadslid Van Huffel: Wij vonden het belangrijk om naar de geheime zitting te gaan, vooreerst omdat de riolering van Meersel-Dreef moet voortgaan.

(punt van de agenda: ereloon architekt riole-

ring M.-Dr.) Verder vonden wij hei noodzakelijk om deze 7 miljoen goed te keuren want dan kunnen wij hier later tegen in beroep gaan. Dit is ons door mensen van de hogere overheid zo aangeraden. Hei was te belangrijk om te laten schieten, maar in de CVP had men hier geen oog voor. Het is spijtig dat men niet op de agenda van FB is gesprongen. De gronden Oostvogels hebben al tweemaal een negatief advies gehad, wij stelden daaroni voor in de voorvergadering het voorstel van Sprangers ie volgen, maar in de C VP was daar geen meerderheid voor. Ik ben altijd al voorstander geweest van een alternatief op het seminarie. Indien er bevestigd wordt dat wij gesanctioneerd worden, zullen wij ons voortaan als minafhankelijken opstellen. Wij zijn aan niemand gebonden. Ik heb altijd woord gehouden maar de CVP heeft een aantal afspraken niet waargemaakt. liet is niet omdat we nu anti of revolutionair zijn, dat we geen CVP-ers meer zijn. Er zijn nog meer mensen ontevreden, en we zullen de toekomst afwachten. Ik heb geen schrik dat men mij zal afsiachien. Raadslid Snijders:

ki/

.WIC111a/\1/

Het derde terrein (de gronden Oost vogels) hoefde voor ons niet. Maar als het er dan toch moest komen, dan moest ook de prijs van bouwgrond betaald worden. Wij wilden de familie Oost vogels niet in de kou zetten en dit was een project van Jef Desmedi. Deze familie is jaren voor de zat gehouden. Zolang er geen akte is zullen wij nog alles doen om de aankoop te stoppen. Maandag 9 maart hebben wij nog veel moeite gedaan om het tegen te houden maar we zaten met de raadsleden Van Huffel en Snijders. Wij wilden het voorstel van FB mee goedkeuren om dit derde terrein nog weg te stemmen. In de vorige legislatuur hebben wij verschillende malen kontakt gehad met het seminarie om hier voetbalterreinen te kunnen huren. Wij waren met het seminarie tot een akkoord gekomen voor het gebruik van de twee achterliggende pleinen, gratis, mits onderhoud door de gemeente. Er mocht evenwel geen kantine, gebouwen of reklame op gezet worden. Kleedkamers zouden wij evenwel op een aangrenzend stuk grond van het OCMW kunnen plaatsen. Wij hebben dat toen niet waar kunnen maken omdat schepen Brosens daar tegen was. Het seminarie ging toen zelfs zo ver, ook de atletiekpiste gratis aan te bieden.

Wij konden er niet buiten om dit goed te keuren. De provincie zou deze 7 mniljoen toch ingeschreven hebben en dan zouden de opcentiemen omhoog gegaan zijn. Verder was het voor ons belangrijk omn dat punt over Meersel-Dreef goed te keuren. Fons en ik, wij waren voorstander om het voorstel van Fons Sprangers (vernietigen aankoop derde terrein, gronden Oost vogels) te steunen maar de C VP sprong daar niet op in. Verder wilden wij het geheel 20 en 30 terrein uitstellen om nog eens serieus kontakten te leggen. Ik ben van mening dat de familie Oostvogels serieus benadeeld is. Zij heeft zelf niet kunnen beslissen over haar gronden. Dat is allemaal op een schandalige manier gebeurd. Ik denk zelfs dat de gemeenschap een goede zaak zal doen aan de koop van deze gronden. Het is een goed spaarpotje voor de gemeente. Want als de eigenaar van het Aterrein op het einde van het huurkontrakt met HVV deze grond zou verkopen dan kan de gemeente ineens heel wat bou wgronden verkopen. En wij hebben intussen tot 1999 de tijd om naar alternatieven te zoeken voor de Hoogstraatse voetbal. Ook al is de kostprijs nu zeer hoog en wordt de familie Oostvogels onrechtvaardig behandeld, op lange termijn is dit een goede zaak voor de gemeenschap.


Wij zullen verder werken als onafhankelijken en misschien is dit wel de start van een nieuwe partij, misschien wel een ACW los van de CVP. Wij zullen ons zeker niet binden aan de KGB. Wij hebben ook al lange tijd kritiek op de CVP. Wanneer een fraktieleider zoals Fons Van Huffel geen vertrouwen meer krijgt van zijn groep, dan vind ik dat zeer laag. De bestuursverkiezing in onze partij is zeer de-

Lezers kopen bij

Adverteerders (natuurlijk)

Lauryssen electronics

vlakte van 2005 m 2 . Dit is 1.600 fr./m 2 In de Tinnenpotstraat werd een bouwperceel gekocht door de heer Jansen aan 1.800 fr./m 2 . De familie Oostvogels werd onteigend aan 900 fr./m 2 .

.

Besluit Voor velen zal de situatie nu heel wat duidelijker zijn. Waarde CVP voorheen altijd een

pvba

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDER HO UTD 0 R P TEL. 314.67.67

LU

o LL

ui

taverne

tviI-!dvIdrscotheek

KGB- en C VP-raadsleden Verlinden, Sn,jdecs en 1 no [lui/el, beslissen principieel lol aankoop van de gronden Oost vogels. Raadslid Peerlinck is de enige CVP-er die resoluut de andere kant uitkijkt en tegenstemt.

'TSTOPKE

• alles voor hengelsport • vogelzaden x granen Loenhoutseweg 3, Hoogstraten.

I

HER IJGERS

Bouwspecialiteiten pvba

• P.V.C-rioledngen • roofing

dakgoten isolatie

Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55

Open van 10-19 uur, weekend van 10-18 uur maandag gesloten.

W 7Lnge1ique BOETIEK

Oostinallesteenweg 98 - Rijkevorsel

Uw vrijetijdskledingspecialist uit de streek. 12

-I

mokratisch gebeurd, men heeft nooit naar rede willen luisteren en het ACW is daar het slachtoffer van. Verder wordt het hoog tijd dat men in Hoogstraten tot een serieus bestuur komt. Het is momenteel een hele rotzooi. Iedereen moet maar eens diep in eigen boezem kijken. Ik durf nog gerust op de toren van Hoogstraten kruipen om mijn gedacht te zeggen. Toen wij ook raadslid Peerlinck opbelden en hem al de vorige gegevens meedeelden gaf hij ons te kennen dat hij dan volgende keer de verkoop van de gronden voor het derde terrein dan maar op de agenda zou zetten. Als men deze grond openbaar zou verkopen, zou dit wel de goedkeuring van een meerderheid in de raad wegdragen. En met de meeropbrengst van die gronden zou men dan de familie Oostvogels, die nu bestolen is, terug kunnen vergoeden. Immers de gronden die de dag na de gemeenteraad door de kerkfabriek werden verkocht gingen een zeer goede prijs. In de Burgemeester Brosensstraat, werden 4 percelen verkocht, palende aan de 6 onteigende percelen van de familie Oostvogels, aan gemiddeld 1400 fr. per m 2 . Twee percelen werden aangekocht door R. Van Aperen voor 3.250.000 fr voor een opper-

onzekere faktor was in het politieke spel zal men waarschijnlijk nu wel met een hechter blok naar buiten komen. Hun aantal is daarentegen wel geslonken tot 7 raadsleden waarvan één wegens ernstige ziekte reeds maanden niet meer op de raad is verschenen. Telt men daar - in sommige gevallen - de 4 andere 'oppositieleden' van FB bij, dan komt men aan 10 stemmen. Ook KGB zit met hetzelfde probleem door de ziekte van burgemeester Van Aperen. Dit maakt dus negen stemmen. De 'onafhankelijkheid' van de raadsleden Van Huffel en Snijders zal dus in de toekomst een belangrijke rol spelen in de Hoogstraatse raadszaal. Wat de Thijsakker betreft, beide raadsleden waren overtuigd dat de uiteindelijke slotsom voor het tweede terrein heel wat lager zal liggen dan het bedrag dat nu in de begroting is ingeschreven. Wanneer wij echter de bedragen horen van de verkoop van bouwpercelen op de Thijsakker, laat alles ons vermoeden dat ook de drie eigenaars (Brosens, Bolckmans en Jansens) die momenteel nog niet tevreden zijn met het voorgestelde bedrag en die in beroep gegaan zijn, nog meer gehoor zullen vinden voor hun eisen. Wie sprak er weer van een spaarpotje?U

AUTO'S VOOR HUWELIJKEN (laatste nieuw model Mercedes) - Ceremoniemeester - Tapijten en bloemen - Gratis gebruik van witte duiven

Steenweg op Hoogstraten 119, Rijkevorsel Ook zittend en liggend ZIEKENVERVOER, dag en nacht, voor alle ziekenfondsen en verzekeringen.

TeL 031314.56.17


Het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen 2. De Heren van Hoogstraten (Deel 1: 1210-1442) Het Land van Hoogstraten behoorde in de Middeleeuwen tot het hertogdom Brabant. De hertog, die niet beschikte over een uitgebreid ambtenarenkorps, kon niet eigenhandig het bestuur waarnemen over elk dorp van zijn gebied. Daarom was hij verplicht delen van zijn hertogdom in leen te geven aan zijn edelen, die die leengebieden of lenen dan in zijn naam bestuurden. Het gebrek aan reële macht van de hertog verhinderde echter een efficiënte controle op die leenmannen, die zich ontwikkelden tot onafhankelijke bezitters van hun leen met bestuurlijke en rechterlijke macht. Deze situatie gold ook voor het Land van Hoogstraten.

De eerste heren van Hoogstraten

(1210-1303) Toen de Noorderkempen in de loop van de 12de en 13de eeuw meer en meer bevolkt raakte en er dorpjes ontstonden, werd dit gebied interessant voor grote heren en grondbezitters, die steeds streefden naar uitbreiding van hun machtsgebied. Meerle en Minderhout behoorden, als gehuchten van Baarle, tot het Land van Breda. Meer was in handen van de heren van Meer, een zijtak van de familie van Breda. Hoogstraten, Rijkevorsel en Wortel waren ingepalmd door de hertog van Brabant. Rond 1210 gaf die deze dorpen in leen aan één van zijn edelen, ongetwijfeld met de bedoeling zijn invloed in de streek te vergroten en de pogingen van de heer van Breda om zijn gebied te vergroten te dwarsbomen. Terzelfdertijd schonk hij vrijheidsrechten aan Hoogstraten, in een poging meer inwoners naar dit gebied te lokken. Wie de eerste leenman van heer van Hoogstraten was, is niet geweten. Misschien was het de vader van Johanna van Gemmenich, gehuwd met ridder Wenemar van Gemmenich. Deze vrouw, weduwe geworden in 1284, wordt in een oorkonde van 1286 'Vrouwe van Hoogstraten en Vorsel' genoemd. Er wordt soms beweerd dat deze twee reeds in 1234 optraden als heer en vrouwe van Hoogstraten, maar dat is twijfelachtig. Na de dood van haar gemaal, oefende Johanna verder het bestuur uit over haar leen. In 1295 leefde Johanna nog, maar niet meer als vrouwe van Hoogstraten. Nog tijdens haar leven had ze het Land van Hoogstraten dus aan haar opvolgster afgestaan. Die opvolgster was haar dochter Sophia van 6cmmenich, die in 1295 en 1301 samen met haar man, ridder Willem van Cuyk, optrad als vrouwe van Hoogstraten. Willem van Cuyk sneuvelde in 1303 bij een aanval op Maastricht in dienst van de hertog van Brabant, en liet drie jonge kinderen na. Hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon, Jan van Cuyk, geboren omstreeks 1295. Tot diens meerderjarigheid zou zijn moeder, Sophia van Gemnienich, het bestuur over het Land van Hoogstraten waarnemen.

den met de dorpen Meer, Meerle en Minderhout ten nadele van de heer van Breda. Hij organiseerde de schepenbank in een binnenbank voor de Vrijheid en een buitenbank voor de overige dorpen. Verder vaardigde hij talrijke maatregelen ten gunste van de Vrijheid uit, waardoor deze kon uitgroeien

tot een nijverheids- en handelscentrum. Dit ten nadele van de andere dorpen, die werden veroordeeld om louter landbouwgemeenten te blijven. Zijn financieel beleid was echter een ramp, zodat hij vele schulden maakte. Op het einde van zijn leven kwam hij in conflict met de nieuwe hertog van Brabant en ging in ballingschap naar 's Hertogenbosch, waar hij in 1357 werd doodgeslagen. Hij liet drie zonen ria uit een huwelijk met Katharina Bebbeken. Jan 1 werd opgevolgd als heer van Hoogstraten door zijn tweede zoon Jan II van Cuyk (1357-1363), die een tijdlang samen met zijn broer Hendrik, die geen titel had, het Land van Hoogstraten in onverdeeldheid bestuur-

De heren van Cuyk (1303-1442) Jan t van Cuyk (1303-1357) bereikte de

meerderjarige leeftijd rond 1316 en nam omstreeks die tijd het bestuur over zijn leen in handen. Hij verbleef veelvuldig aan het hertogelijk hof, waar hij in hoog aanzien stond. Zijn belang voor de geschiedenis van het Land van Hoogstraten is enorm, want de basis van de huidige toestand in de fusiegemeente Hoogstraten werd onder zijn bewind gelegd. Hij slaagde er in zijn leen uit te brei-

(iruizerK

VUTI JUfl 1 V VUIl

AUI,%, ie Aursena0nK.

13


Vervolg van pagina 13. de. Jan 11 leidde echter een zorgeloos en ver kwistend leven en maakte de schulden, die zijn vader al had nagelaten, nog groter. Dit veroorzaakte een conflict met Hendrik, die zijn deel opeiste. In 1358 werd het gebied tussen beide broers verdeeld. Hendrik ontving Vorsel (dat sindsdien 'Heinric's Vorsel of Rijkevorsel wordt genoemd) en een deel van Wortel. Jan II bleef heer van Hoogstraten, maar stak zich zo diep in de schulden, dat hij zijn Land van Hoogstraten in 1363 moest verkopen aan Gerard 111 van Vorselaar. Nog in datzelfde jaar werd hij het slachtoffer van een moordaanslag. Hij liet een weduwe na, Lutgardis, en een minderjarige zoon, Jan. De nieuwe heer van Hoogstraten, Gerard III van Vorselaar (1363-1381) was een beroemd krijgsman, kastelein van de hertog te Geldenaken en één van de grootste grondbezitters van zijn tijd. Hij kocht echter teveel land, maakte grote schulden, waardoor na zijn dood in 1381 zijn bezittingen moesten wor den verkocht om de schulden te betalen. Bij die verkoop slaagde de zoon van Jan 11 van Cuyk er in om het voorvaderlijke erfgoed terug te kopen en werd hij de nieuwe eigenaar van Hoogstraten, Jan III van Cuyk (1381-1382). Lang zou hij deze titel niet dragen. In 1382 verkocht hij het leen aan zijn neef Jan, heer van Rijkevorsel, die zijn vader Hendrik in 1371 was opgevolgd. Hoogstraten en Rijkevorsel vielen weer onder één heer, Jan III van Cuyk overleefde de ver koop niet lang en stierf in hetzelfde jaar. Jan IV van Cuyk (1382-1442) zou gedurende 60 jaar heer van Hoogstraten blijven. Zoals zijn voorgangers was hij een trouw dienaar van de hertog van Brabant, maar hij speelde een nog grotere rol in het politieke leven van zijn tijd. In 1420 werd hij zelfs aangesteld tot raadsheer van de hertog, een uitermate belangrijke functie, die in hetzelfde jaar op het Gelmelsiot kwam logeren. Zijn bestuur over het Land van Hoogstraten volgde dezelfde lijn als zijn voorgangers, een begunstiging van de Vrijheid als nijverheidsen handelscentrum ten nadele van de dorpen. Verder liet hij de kerk van Wortel, de St. Luciakapel te Meersel en misschien ook de kerk van Meerle bouwen. Jammer genoeg volgde zijn financieel beleid ook de lijn van zijn voorgangers. Voortdurend moest hij delen van zijn grondgebied verkopen om zijn schulden te kunnen betalen. Ook het Land van Hoogstraten moest eraan geloven. In 1425 deed hij afstand van Rij kevorsel en vier jaar later verkocht hij het Land van Hoogstraten aan de beroemde edelman Frank van Borselen, een neef van zijn eerste vrouw. Jan IV mocht echter wel tot het einde van zijn leven heer van Hoogstraten blijven. Hij stierf in 1442, op 82-jarige leeftijd. Hij was de laatste uit het geslacht van Cuyk, dat bijna anderhalve eeuw over het Land van Hoogstraten had geregeerd.0 Guy Muesen

TE HUUR GEVRAAGD door particulieren:

een boerenwoning of oud landhuis of bungalow in bosrijke omgeving; mag afgelegen zijn. Tel. 03/324.25.60 (tijdens de voormiddag).

14

Het plezier van Lepe Jos Jos Vinckx die bij tijd en wijle Jef heet - om niet achterhaalbare redenen - heeft weer een stuk gepleegd, ditmaal over de liefde. Het is niet moeilijk Jos aan de praat te krijgen over toneel, van jongsafaan zijn grote hobby, wèl over de liefde. 'I)aarvoor moet ge maar naar ons stuk gaan zien' zegt hij en dat deden we op de zondagavond van 22 februari toen in de Pax het nieuwe stuk van De Lepe Hoek 'ALLES OVER DE LIEFDE' werd uitgeprobeerd op een welwillende publiek van vrienden en familieleden. Na het bekijken zouden we een heleboel kunnen vertellen over dit nieuwe stuk maar dat mag dus niet van Jos: 'Het moet helemaal een verrassing blijven voor de toeschouwers', zegt hij. Maar dit kunnen we dan wèl vertellen: het was inderdaad een verrassing, en er komt ook heel wat verwarring aan te pas, vervreemding, desoriëntatie... Maar dat moet zo. Soms heeft het er de schijn van dat het publiek in het ootje wordt genomen, kwestie van leep zijn, waarschijnlijk. We verdenken Jos ervan stilletjes in een hoekje van de zaal te staan grinniken als het publiek erin loopt. We vroegen het hem. Jos, de mensen in de zaal worden in uw stuk nogal eens voor verrassingen gesteld. Wordt het publiek daar soms niet kregelig van? Het spel met het publiek is voor ons heel belangrijk. Dat komt omdat wij begonnen zijn als straattheater. Om de mensen op Straat te boeien - die zijn daar tenslotte niet gekomen om naar toneel te kijken - moet ge ze zoveel mogelijk bij het spel betrekken, anders lopen ze door. Maar pas op, niemand wordt verplicht om mee te spelen, het gebeurt allemaal heel vriendelijk, een afwijzing is voor ons helemaal geen probleem. En ik moet zeggen, we hebben daar nog nooit moeilijkheden mee gehad. Het nieuwe stuk heet ALLES OVER DE LIEFDE. Waarom over de liefde? Waarom niét over de liefde? Het is iets waar we allemaal min of meer mee te maken hebben, het is een algemeen thema waarin bijna iedereen geïnteresseerd is. Zo hopen we ook een ruim publiek aan te trekken. Publiek ja. Het is tegenwoordig niet meer zo eenvoudig om de mensen thuis uit hun zetel te halen voor een avondje toneel. Nu we in zaal spelen is dat moeilijker. Op straat heb je geen vast publiek, dat zijn dan de voorbijgangers en de marktbezoekers. Wat het voor ons ook ingewikkelder maakt, is dat wij een op zich zelf staande toneelgroep zijn, niet verbonden aan een vereniging of dorp. We moeten overal kunnen spelen, niet alleen voor leden of dorpsgenoten. Maar toch, stilaan krijgen we een ruimer publiek, vooral na ons vorig stuk dat door veel mensen gezien werd. Toneel spelen is één ding, schrijven een ander. Hoe doe je dat? Het begint allemaal met een idee over een scène, ik schrijf dat uit en daarna wordt het uitgeprobeerd met de groep. Elk onderdeel van zo'n scène wordt uitgediept, iets toegevoegd of weggelaten. Iedereen heeft inspraak en doet eraan mee. Belangrijk is de opbouw van de scène: er moet spanning inzitten, humor ook en er moet een climax zijn. Zo'n opbouw gebeurt best via het repeteren; samen maken we dus het stuk. Nog iets over de stijl, Jos. Jullie brengen geen 'gewone' stukken met bedrijven en met

Een beeld uit de beginscène taii liet ,ijeii we sluk van DE LEPE HOEK, 'Alles over de liefde'. een verhaal erin. Waarom? Zo is nu eenmaal onze stijl: een opeenvolging van scènes, ook muziek en dans komen erbij te pas. Weinig decors en attributen ook. Het mag vooral niet lang (dradig) zijn. Het lijkt nog op straattoneel, alleen wat verder uitgewerkt. Maar we houden ons wel aan één thema, dit keer is dat 'de liefde'. Dat is de rode draad die doorheen het stuk loopt en het ook aan elkaar houdt. Eigen stijl dus, eigen werkwijze. Hebben jullie ook een eigen boodschap? Neen, het is geen theater met een boodschap, geen 'geëngageerd' toneel - dat moet toch niet, hé?. We willen alleen maar theater maken en dat zo goed mogelijk doen. Daar beleven we plezier aan en daar is het ons om te doen. En de vriendenkring die we daardoor hebben opgebouwd is ook van belang. Maar het gaat toch in de eerste plaats om het plezier en om het steeds beter willen doen, en dat is dan de moeite, de tijd en de stress waard.

Wie het resultaat wil zien van al die moeite, maar vooral van al dat plezier, moet de data van de kalender goed in het oog houden want in de lente (april-mei) speelt De Lepe Hoek haar nieuwe stuk ALLES OVER DE LIEFDE in Hoogstraten. Goed voor een avond vol verrassing, verwarring en niet te vergeten.., plezier. •

Een goede raad: om probleemloos de "lente" binnen te rijden vrijdheid 150 hoogstraten tel. 03/314 51 86


-

-

Vandaag leest u hier niet de gewone Meerse dorpsrubriek zoals hij maandelijks geschreven wordt door Jan Dufraing. Deze keer is de tekst samengesteld door onze hoofdredakteur want onze medewerker uit Meer zat reeds verscheidene weken met hevige rugklachten gekluisterd aan bed en zetel en werd onlangs opgenomen voor een heelkundige ingreep zodat hij onmogelijk zijn maandelijkse bijdrage kon schrijven. De redaktie wenst hem een vlug en goed herstel. Maar er is nog een tweede reden. Mijnheer de hoofdredakteur krijgt reeds verschillende maanden brieven van ene Lutgart van Pert uit Meer. Op zichzelf is dal niet zo erg maar Lutgart van Pert neemt soms een loopje met de waarheid en, wat erger is, sommige Meerse mensen denken dat Jan Dufraing en Lutgart van Pert dezelfde persoon is. Dat is heel vervelend voor onze medewerker en ook voor onze redaktie. Beste parochianen, wij vermoeden dat Lutgart van Pert noord-oost van de Meerse kerk woont en niet zuid-west zoals onze medewerker.

in De Hoogstraatste Maand nr. 23, maart 1987, biz. 16 (3de kolom) lezen we o.a.: 'Onze vo is ook benoemd in het pastoraal tea,,i hier in Meer. Hij krijg! hiervoor 6. 700 fr. per week en moet hiervoor al/een twee in aal in de week biecht horen bij de kinderen tot 14 jaar.'

De Meerse mensen van de T.W. (tijdelijke werkgroep pastoraal team) zijn niet erg gelukkig met deze uitspraak en vroegen ons de toestemming om een reaktie te publiceren. Herman Snoeys bezorgde ons de volgende mededeling: Beste Lutgart i'an Per!, Als inwoner van Meer weet u dat er in onze parochie een T. W. (tijdelijke werkgroep)

bestaat. Deze T. W. heeft als taak de werking naar een pastoraal team toe zo goed mno gelijk te organiseren. In de maand maart hebben vormingsa vonden plaats. De deelnemers aan die avonden kiezen het pastoraal team. Zoals elke Merenaar wist ook u hiervan toen u het artikel voor De Hoogstraatse Maand van maart schreef. U moet dan ook beseft hebben dat een satirische opmerking over het pastoraal ieani juist in de maand maart heel erg ongelegen komt. Heel wat mnensen hebben laten blijken dat zij erg ongelukkig waren met de door u gemnaakte opmerkingen i. v. m. het P. T. Vandaar dat wij een paar dingen nog eens duidelijk willen zeggen: - Het is belachelijk dat mensen die in het pastoraal teain komen, betaald worden. Dit werk gebeurt volledig vrijwillig en onbezoldigd. - De biecht horen blijft nog altijd een zaak van de priester. Lutgart, of wie u ook bent, graag zouden wij met een vraag willen eindigen: Wanneer gaat u onthullen wie u eigenlijk bent zodat wij en misschien nog andere mensen weten bij wie we moeten zijn als we willen reageren op een artikel? de T. W., Meer. Maar misschien is Lutgart van Pert een beetje overmoedig geworden omdat in onze vorige editie gesuggereerd werd dat ze een eigen rubriekje zou krijgen. In haar volgende brief gaat ze onverdroten verder en herstelt ze blijkbaar fouten met nieuwe fouten.

Beste mijnheer de Hoofdredacteur, Vooreerst wil ik zo beleefd zijn mij te verontschuldigen voor een fout in mijn vorige brief. Alhoewel ik hein twee maal herlezen heb, stond er toch nog een fout in. Onze vo verdient met het pastoraal team in Meer geen 6. 700.fr. per week, maar wel per maand.

BloemsierKunst Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26

BEGRAFENISSEN

JORIS "

Gelmeistraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10 03/31456.91.

J

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES jPvba Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

Ik vind dit zeer, zeer erg zo 'n fout. Karel lacht me dan uit, maar ik vind juist is juist'. Onze vo stond weeral direkt op zijn achterste poten toen hij van die twee mannen las die aan politiek doen uit hobby. Onze vo vindt dat met andermans centen spelen geen hobby, moet zijn, maar een serieuze zaak. Hij vindt dat politiek geen lolleke moet zijn zoals die twee mannen denken. Hij vindt ook dat Jef Rabas maar burgemeester moet worden in Hoogstraten. Die heeft tenminste nog serieuze hobby's. Onze vo heeft het heel de avond met .4/ex over politiek gehad tijdens het kaarten. Alex vond onze vo zeer, zeer gemotiveerd. Ik vind Jef Rabas zelf ook een hele, hele toffe kerel. En zo groot en sterk! Ik zie eigenlijk graag grote en sterke mannen. Vooral met baarden. Soms plaag ik er Karel mee. Hij wil ook een baard laten groeien, maar heeft rossig haar. Eigenlijk heb ik pech. Nu hei carnaval-verlof is, dacht ik met Karel eens dikwijls uit te gaan. Maar ik sta overal vol puistjes. Eerst dacht ik dat het mnuggebeten waren, maar de dokter zegt dat het overgaat van de ene persoon op de andere en dat ik best geen bamba meer dans in de disco's. Karel moet ook pillekens pakken. Karel zegt dat de bamnba er niets mee te maken heeft, dat het de glazen zijn die ze niet afspoelen. Hij zegt dat we tiog best naar de disco kunnen als we onze eigen colaflesjes maar meenemen. We zien maar. Ik hoop alleen maar dat het vlug weer warnier wordt. Lutgart van Pert, Meer.

Hiermee sluiten we het hoofdstuk 'anonieme Lutgart van Pert uit Meer' af. Kritische en andere geluiden (teksten) zijn welkom maar men moet ook de moed hebben om te zeggen wie men is. Op deze wijze verstoppertje spelen is toch te gemakkelijk en... carnaval is nu voorbij. Dus ook in Meer: maskers weg!


uc1®Lr Andermaal heeft een typisch Minderhouts dorpsfiguur het heden met het verleden gewisseld. Toon Van Herck! De echte Minderhoutenaren kenden hem ongetwijfeld. Zijn huisje aan de Meersesteenweg is reeds een tijdje geleden verkocht, afgebroken en opgeruimd. Toon zelf genoot de laatste periode van zijn aards bestaan van een rustig leventje in het rusthuis te Hoogstraten. De zonderlinge horlogemaker uit onze jeugd, waar over soms de wildste verhalen, die soms kant noch wal raakten, de ronde deden. Wat voor uitvindsels hebben bij Toon al niet het licht gezien? Men glimlachte in de straat als hij voorbijslefte met ruige baard, haren en lange jas. 'Daar is Toon!' Slechts weinigen waren bekommerd om hem. Toon werd geboren op 7 januari 1900 te Meerle en stierf op 18 februari 1987. Om hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden deed de pastoor een oproep tot de inwoners van Dorp-Noord en het moet gezegd dat Toon helemaal niet alleen was tijdens de uitvaartdienst op die koude zaterdag. H

Ook op zo 'ii koude zaterdag organiseerde de B.G.J.G. (Bond van Grote en Jonge Gezin-

In Memoriam Toon Van Herck Toon, Nu ge dood zijt, lijkt het me passend om uw heengaan te voorzien van een naschrift, al gaat dat wel gepaard met spijt. Want waarom hebben we u de laatste jaren niet meer gezien en gehoord terwijl we toch wisten dat ge daar boven in het rusthuis woonde? eenzaam op een plaats waar de meesten van ons nu eenmaal liever niet komen. Eenzaam was je natuurlijk al uw hele leven en dat kon ook niet anders. Je had nu eenmaal een zeer eigen kijk op de wereld en

nen) een namiddag die handelde over 'strips en strips'. Hiervoor werd een specialist aangetrokken die ouders en kinderen wat meer verte/de over het stripboek. Tegelijkertijd werd er ook een ruilbeurs gehouden met als bedoeling het ruilen van stripboeken. Het is de bedoeling van het plaatselijk bestuur een regelinatige werking te beogen zodat de gezinnen elkaar in een ontspannen sfeer kuntien ontmoeten. Zo zal op zondag 29 maart te 14 uur de algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing plaatsvinden. Ver dienstelijke leden zullen dan ook speciaal een bloemetje ontvangen! Dit laatste kregen de K.W.B.-kwissers ook te Turnhout. Zij namen immers deel aan de finale van de grote Kempenkwis in de Turnhoutse Warande. Zo gemakkelijk kwamen zij daar echter niet! Eerst hadden zij moeten aantonen dat ze de beste kwissers van Hoogstraten waren. K.W.B. schreef in met drie ploegen en het team bestaande uit Willy Depauw, Karel Hendrickx, Jef Michiels en Rudy Van den Eynden won de schiftingsronde in het Hoogstraatse stadhuis. 0p vrijdag 13 maart

die week niet weinig af van wat de meesten van ons hier zien. Van jongensafaan wilde je overal het fijne van weten maar die kennis zocht je niet zozeer in boeken of op school maar door eigen puzzel- en denkwerk. Je begon met klokken, ging dan verder met radio's en teevees. Altijd waren uw kop en uw handen bezig met het uiteenrafelen van allerlei mechanieken die je wilde doorgronden. Maar daar bleef het niet bij, ook het heelal zag je als een reusachtig mechanisme waarover je je altijd opnieuw verwonderde en waarover je de wonderlijkste theorieën uitdacht. Die theorieën strookten niet altijd met wat je vroeger in kerk en school geleerd had en dat vervreemdde je nog meer van de mensen. Toch was je niet mensenschuw, zachtaardig en vriendelijk ging je je eigen weg maar je kon soms heftig uitvaren tegen mensen en instellingen die anderen de wet voorschrijven. Aan de manier waarop je dat deed, was te merken dat je lak had aan wat anderen van je dachten. Gek en wereldvreemd vonden velen dat, en dat maakte je weer meer eenzaam. Maar je pientere kop bleef altijd bezig; soms bleef je hele nachten op als je weer iets nieuws had ontdekt en je niet rustte vooraleer je het ontraadseld had. Je bouwde eigenhandig je huis, richtte het in en zette het vol met allerhande mechanische dingen waarmee je dagen

naar de Warande! Minderhout bereikte ei zo na de finaleronde, slechts één puntje tekort, maar met een 7de plaats op 15 deelnemers moesten de kwissers zeker niet blozen. Herentals tenslotte werd de grote laureaat. Proficiat aan Willy, Karel, Jef en Rudy! Li

Voetbalt K. W.B. nog? Jazeker! Zo ges,neerd als jaren geleden loopt het natuurlijk niet meer, wat wil je, de tand des tijds knaagt overal. Tegen Zoersel moor/it toen toch echt nog eens van een gesmnaakte vertoning spreken. in een mum van tijd had mnen een 3-0 voorsprong opgebouwd, scoren tegen 100% noemde men dat, langs Jefke Geerts en cyriel Geets. De dieselmotor begon te spuueren en de bezoekers kwamen terug tot 3-2, maar daar bleef het bij. Prettige sfeer tussen de lijnen! fi En wat doen de verenigingn zoal in april? Op woensdag 1 april houdt de K.V.L.V. een algemene vergadering en op zondag 5 april organiseert C.M. een ziekendg. De K.B.G. vervolgt op 8 april met een paasfeest terwijl de K.L.J. op zaterdag II april het oud papier ophaalt. Boskant richt op zaterdag 18 en zondag 20 april een geweldig voetbaltornooi in. En K.A.V. heeft als thema voor haar algemene vergadering op woensdag 22 april 'Reklame' gekozen. De K.B.G sluit de rij op woensdag 29 april met een verbroedering ter gelegenheid van Kapellekeskermis! [Ii

Dag!U

kon puzzelen. Rondom je viel het stof en weefden de spinnen hun web maar dat deerde je niet. Eten en drinken en kleren, daar kwam het volgens jou in het leven niet opaan, wel op het kennen van het waarom van de dingen, de zin van het hele gedoe. Al jouw denkwerk bracht soms vreemde hersenspinsels voort die je dan moeizaam opschreef (in veelvoud) maar alleen liet lezen aan enkele vertrouwden met de waarschuwing het niet verder te vertellen want 'andere mensen, en vooral kinderen, mochten niet geschokt worden in hun geloof'. Tenslotte werd je oud en ziek en je kon niet meer alleen blijven wonen. Je kwam terecht in het rusthuis, je huis werd verkocht en toen wist je dat er geen weg terug meer was. Je kon alleen nog naar boven, naar de dementenafdeling en dat gebeurde spijtig genoeg ook. Na je dood werden er geen doodsbrieven bedeeld - niemand wist of je nog familie had - maar wel werd er in Minderhout een uitvaartdienst gehouden waar veel volk naartoe kwam. Bij leven vaak versmaad maar na je dood door heel erkend en gewaardeerd als een merkwaardig, waardevol en uniek mens.

JE.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek ... van bluesgrassveieranen SMOKETO UW STR UT op zaterdag 11 april omim 20u in café 'PLEKJE BIJ DE MOLEN', Lodewijk de Konincklaan te Hoogstratcn. Ambiance gegarandeerd! (v.l.n.r. Paul van J/lodrop, Jef Van Gooi, Jan Michielsen, Lor/t' van Vlodrop)


b @x1 wuï11® Hoe vond je onze vorige 'maand'? Lekker dik, niet? Met veel leesvoer en foto's, reklame op stategische plaatsen... we zijn goed op weg. Pas op, ons blad werd niet lijviger omwille van meer advertenties, er kwamen echt nieuwe rubrieken bij. 'Fusieswing met alles wat we totnutoe moesten ontberen aan moderne muziek, de 'Uit kalender', met specifieke uitgaans-tips. 'Nieuws' van onze adverteerders in plaats van zomaar 'reklame'.

'* 001

de t

ïi

Naast de man of vrouw van de maand nu ook een 'bedrijf van de maand' waarin telkens een of andere zaak belicht wordt. Een bedrijf echter dat in deze taaie tijden de middelen niet heeft om zichzelf in de kijker te kopen en dat nochtans voor vele (vooral jongere) mensen een zinvolle ontspanning kan bieden is het cirkus. Zo'n rondreizend bedrijfje, cirkus Maya, doet deze maand onze gemeente aan. Op 3 april stelt het in

ede keer hegras cli: ,leanne Philipsen cii 'épouse (izel ' , Iwdols cii ouder hel puin

van wat eens een kerkhof was.

Eerst even iets rechtzetten. In de vorige aflevering van deze rubriek schreef ik dat de KLJ op 28 maart het oud papier zou ophalen. Dat moest natuurlijk 28 februari zijn. Mijn excuses! De volgende ophaling is op zaterdag 16 mei, zodat u nog ruim de tijd heeft om een flinke vracht bijeen te sparen.

El Huist'uilzakken worden door de gemeente ook bedeeld in Wortel, namelijk op donderdag 2april van 13.0010116.30 uur en van 18.00101 20.00 uur in het oud-gemeentehuis. 11 De maand maart werd, ondanks het slechte weer, in Wortel weer vrolijk ingezet met een drukbezochte karnavalsviering. Op alle aktiviteiten was weer een massa volk te zien behalve op het prinsenbal in de zaal vrijdagavond. Het feit dat de Wortelse kar navalsviering in de vastenperiode valt, kan de pret en het drankverbruik niet beïnvloeden. Tijdens het kinderkarnaval op zaterdag werd Ben Sprangers jeugdprins verkozen en Leen I1errijgers jeugdprinses. Ze mochtfl dan ook allebei mce op de prinsenwageit, in de stoet rondtoeren en snoepgoed uitstrooi-

Wortel bij, 38 vertrokken hier zodat de werkelijke aangroei 36 personen bedraagt en er nu 1461 personen in Wortel wonen. De vrouwen zijn in de minderheid (694), tegenover 767 mannen. Lii Na het overzicht van voorbije aktiviteiten en enkele gemeenteberichten kijken we even vooruit, verder de lente in. De wandeiklub Markdal besluit zijn wandelseizoen in de Kolonie met een korte wandeling die op zondag 29 maart aan het Casino vertrekt om 14.00 uur. De wandeling werd beperkt tot 5 km om nog wat tijd over te houden voor een huldiging van de wandelaars die regelmatig meestapten en een afscheidsdrankje. EI Wie

de BR T-gebouwen aan de Reyerslaan eens van binnen wil bekijken, kwi meerijden met

Meerle zijn tent op en op 4 en 5 april in l-Ioogstraten, tenminste als alles volgens afspraak verloopt want ze gaven nooit thuis toen ik om informatie belde. In de grote vakantie komen ze trouwens nog eens terug. Haal dus je kind eens van voor die TV weg en ga zelf ook eens mee.

Het A.C. V. gewest Rijkevorsel - Hoogstraten viert op 10, 11 en 12 april zijn honderdjarig bestaan in zaal Pax, 11meI als aperitief een k wisa vond op vrijdag waar tien A. C. V. ploegen uit het gewest het tegen mekaar opnemen. Zaterdagvoormiddag heffen tal van genodigden het glas bij de receptie en 's umiddags om 13 u. worden de deuren van de tentoonstelling rond 100 jaar A.C. V. voor iedereen geopend. Er zullen zowat vijftig standen te bekijken zijn rond vooral de geschiedenis, de plaatselijke - en werklozenwerking, tewerksielling en arbeid en de sollicitatiebank. Zaterdagavond wordt erfeestelijk gekaart en 's zondags is de tentoonstelling de hele dag toegankelijk. Zondag voormiddag is er in en rond de Pax nog een ro,n,nel- en antiekmnarkt. Minder rommel wellicht en misschien zelfs echte kunst kunt u van 15 tot 30 april gaan bewonderen in de raadskelder van het stadsbuis alwaar de wisselkollektie kunst te zien zal zijn. Dit gemeentelijk initiatief geeft kunstenaars van eigen bodem de kans om met hun werk voor het publiek te komen. Ze krijgen na deze veertiendaagse een keurig plaatsje in een of ander openbaar Hoogstraats gebouw. We sluiten dit rubriekje af met u te melden dat de zoveelste verlichte avondmarkt op de Vrijheid dit jaar niet zoals steeds in april maar wel op vrijdag 1 mei zal doorgaan. De groetenU

de KWB die daar op zaterdag II april op bezoek gaat. Maximum 50 personen (vanaf ± 12 jaar) kunnen met de bus mee tegen een schappelijke prijs. Vooraf inschrijven is vereist (René Sprangers, 314.68.77). [iii Tijdens het Paasweekeinde kan men in 't Slot terecht voor een tentoonstelling van schilderwerk van Rob Goris. Meer gegevens vindt u elders

in dit blad. EI De zaterdag daarna, 25 april

treedt de groep: 'Cocket & Jones' op in 't Slot. Zondag 26 april is K WB-KA V gezinswandeling. De Worielse afdeling trekt dan naar het Zoniënwoud oen er onder de deskundige leiding van een gids een interessante wandeling ie maken. In de namiddag bezoekt men liet provinciaal domein te Huizingen. Nadere inlichtingen bij René Sprangers, (314.68.77). Ei De KWB fietstoeristeri zijn ook vanaf nu sveer elke week aktief op zondagvoormiddag. Ze vertrekken in de Boomkes, verdeeld in 2 groepen A(snel) en B(rustig). Dit was weer een maand Wortel. Tegen mei, weer een ei!U

Samen met hei karnavalslichi werd ook de nieuwe verlichting van de baan Wortel-Hoogsiraten aangestoken. Een ware lichtstraat verbindt nu het zenu wcenlrumn van de gemeente (pardon, Stad) met hei mooiste dorp, als een soort nai'elstreng, zou men kunnen zeggen. LI Ook in 1986 is de en.

Wortelse bevolking het sterkst gestegen van al de fusiedorpen. 74 mensen kwamen er in 7


u1ii®Ek Karnaval behoort intussen ook weer tot het verleden. Overal werd er gehost en gebost maar op Aswoensdag werd er weer een kruisje overgezet. Het ene al groter dan het andere wellicht. In de basisschool werden lekkere wafels gebakken door de leerkrachten. Karnaval werd er intern gevierd in gans de schoolgemeenschap. Kinderen en leerkrachten (al of niet aan rust toe) hebben ook weer een week vakantie 'moeten' nemen. [iDe wafelverkoop ingericht door de lagere school werd een succes. De 'zeeklas' zal er iicl nice 'varen'. J De leerkrachten en schoolkinderen zorgden voor een fijne musi-

sche zondagnamiddag. Een pluimpje voor het schoolhoofd en personeel maar zeker ook voor al die 'kleine' grote vertolkers. Het wielerseizoen is ook weer gestart. in het clubkainpioenschap eindigde Eric Van Boxel (nieuweling) op de 5de plaats. Stanny Verbreuken (junior) leverde ook een goede prestatie maar ook voor hein nog geen podiumplaats ... in de eerste wedstrijd van het nieu we seizoen zien we geen van beiden terug in de gazettenuitslag. Wel weten we dat Ene een voortreffelijke wedstrijd reed in Merksplas. ingewijden vertelden ons dat hij in de groepsspurt van zo 'n dertigtal renners

f

-

XX1 @[

We gaan er op achteruit. Meersel-Dree wordt kleiner. In ieder geval vermindert het aantal inwoners. Dat las ik in ons gemeentelijk infoblad. Nu vermoed ik nog altijd dat zij een gedeelte van Groot- en Klein-Eyssel niet meetellen. Maar dan nog: er wonen hier blijkbaar weer minder mensen dan vorig jaar. Dat er in '86 zoveel getrouwd zijn (en elders zijn gaan wonen) zal er ook wel iets mee te maken hebben. En toch wordt er hier en daar nog een huis bijgebouwd. Maar de grote gezinnen van vroeger worden klein. Als dat zo doorgaat is Meersel-Dree het eerste Hoogstraats dorp dat niet meer bestaat. En net nu we ons eindelijk wat thuis begonnen te voelen tussen onze grote zussen en bij ma Stad!EIi Het eerste weekend van april wordt het 300e klooster jaar plechtig geopend. De openingszitting (alleen voor genodigden, het spijt mij voor u) heeft plaats op 4 april. Daar worden ook liet boek (dan misschien al van de pers) en het gelegenheidsbier aan de aan wezigen voorgesteld. Van dan af kan elke zaterdag en zondag de TENTOONSTELLiNG be-

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING H UWELIJ KSLIJSTE N HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

18

zocht worden, die gewijd is aan Franciskus, zijn leven, volgelingen enz. Dat is te zien op een 50-tal panelen en posters. Te bezoeken dus vanaf zondag 5 april. (zondag van 9-12 en 14-18 uur/zaterdag van 14-20 uur; in de grote zaal) LII Na de grote beurt die klooster en kerk een ander uitzicht gegeven hebben, wordt nu het park aangepakt. Het opvallendste dat daar te zien valt, is dat er een aantal bomen geveld werden. De bedoeling daarvan is dat er wat meer licht tot beneden komt zodat daar ook wat meer kan groeien. En dat is wel nodig ook. Want je kijkt er nu (en niet alleen in de winter) dwars door. Ik hoop dat er wel wat meer geplant wordt dan alleen maar kerstboompjes. En ook dat het wat wil groeien, want ik heb altijd geleerd dat het onder beukebomen slecht boeren is. Eigenlijk geen boeren, maar ja. Ii ik hoop dat bij de verkoop van de bomen de Franciskaanse gedachte ook mneegespeeld heeft. Namelijk dat de mensen uit de buurt die het goed kunnen gebruiken, ook hun deel ervan gekregen hebben. [LI

op de negende plaats eindigde. in Berm genKoersel, waar liefst zestig vertrek kers waren, streedt hij voortdurend in de eerste gelederen. Niemand geraakte echter weg. in de massasprint klasseerde Eric zich op de tiende plaats. Wij zien hein dicht eindigen in de wedstrijd te Meerle op 't laatste van de maand. Van renner Stanny Verbreuken doen de geruchten de ronde dat hij de fiets aan de haak zou hangen. LJ De duivenmelkers en ook hun duifjes zien met rasse schreden het nieuwe seizoen naderen. Op en rond de hokken is er overal weer drukke beweging te bespeuren. Kunstlicht en de warmere zonnestralen zorgen voor het in vorm geraken. Dus binnenkort staan de melkers weer voor de waarheid. Ii Op zaterdag 30 mei gaat in de feesttent op het voetbalterrein een grote play-back wedstrijd door. Wie nice wil doen kan zich in verbinding stellen met Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat te Meerle, tel. 031315 80 55.0

Ook in het informatieblad van onze gemeente lees ik dat er eindelijk wat gaat gebeuren aan de kasseiweg in de Maaihoek, vroeger ook nog wel eens Scheurdekousweg geheten. De laatste jaren was het eerder Amai-m'nk. -weg. De kasseien lagen overal, maar niet waar en hoe ze hoorden te liggen. Dat zijn dan bijna onze laatste kasseien.LI Ook nog in april vergadert de dorpsraad algemeen. Het is nu nog wat vroeg om al veel details te kennen. De stand van de riolering (liggend of nog hangend) zou er weer uit de doeken gedaan worden. Vooraf komt er nog een STU W op tafel. En daar lezen wij alles nog in. jullie niet!LII En dan ben ik nu bij het begin van de maand april teruggekeerd. Dan heeft weer de jaarlijkse paarden- en traktorenwijding plaats bij de kapel. Daar nemen meestal nogal wat ruiters aan deel. Die maken er gewoonlijk een hele daguitstap van. Met achteraf samen eten en een spelnamiddag in de speeltuin. Dat is dus op zondag 5 april, rond de middag. El P. S. Als ik zo de laatste politieke geruchten hoor, dan vraag ik me af of ONZE J. (zie vorige twee Maanden) nog wel weet tot wèlkefamilie hij nu eigenlijk behoort. Nog interesse, mevr. Van Part?I 1 Dit was Meersel-Dree. Over en bijna uit.•

Kari"s coiffure Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99


~

RIJDEN

4

co*@

Streven naar perfektie

Garage

Geudens P.V.B.A. Meerseweg 8 Meer Telefoon 03/315.71.76 -

Mercedes-Benz.

Garage Autocentra Iodewijk de Konincklaan 393

Hoogsiraten Tel. 03/314.63.20 -

AUSTIN ROVER

wodo 1Fid~ ~ ,do~ Garage

VAN USSEL Sint- Lenaartseweg 28

2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

DLTH GARAGE HOGA L. WOUTERS

St.-Lenaartseweg 30 Hoog straten Telefoon 03 314.71.84 -

r

garage

o m VAN RIEL

12

St. Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.33.33

IS PLEZANT* Onder dit motto start deze maand dè rubriek voor allen die zich beroepshalve of in hun vrije tijd met de auto in het verkeer begeven. In dezc kolommen vind je voortaan allerhande tips, data en uitweidingen die zowel interessant kunnen zijn voor de stoere GTIrakkers als voor de meer bezadigde zondagsrij der. Hoofdonderwerp van deze maand zijn de banden van uw wagen, de 'band' bij uitstek tussen wegdek en wagen. Als je de band van je auto wat beter bekijkt vind je allerlei letters en cijfers die de afmetingen en mogelijkheden aanduiden. Om dit te ontcijferen nemen we als voorbeeld de veelgevraagde band: 185/70 SR 14. Het eerste geval (185) geeft de breedte van het loopvlak aan in milimeters. Het tweede getal (70) duidt op de reeks waar de band toe behoort en bepaalt de procentuele verhouding tussen doorsnede en breedte van de band. De eerste letter (S) geeft de aanduiding omtrent de geoorloofde snelheid (S = tot 180 km/u) en de tweede zegt iets over de structuur van die band (R= radiaal). Het laatste getal (14) slaat op de binnendiameter van de band en wordt uitgedrukt in duim. Er bestaan twee grote types van bandenstructuren; diagonaal of radiaal. De diagonaalband was vroeger sterk in trek maar werd de laatste tijd verdrongen door de radiaalband die zorgt voor een beter contact met het wegdek, beter rendement en verhoogde grip. Het normale loopvlakprofiel van de band voorziet rijden in normale omstandigheden, op droog of nat wegdek. Sneeuwbanden hebben een speciaal bestudeerd profiel oor het rijden op verse of smeltende sneeuw en de 'alle terrein'-band voor welbepaald gebruik op onverharde wegen met modder, zand of kiezels. Het is voor de hand liggend dat deze speciale banden niet geschikt zijn voor het rijden op droge wegen tegen hoge snelheid waar ze veel sneller slijten, zorgen voor een hoger verbruik, minder comfort en een slechte wegligging. Indien je het wenst kan je altijd het origineel gemonteerde type band vervangen om de kwaliteit of de maat te veranderen, waar voor je best je garagist raadpleegt vermits met de banden ook het weggedrag van je auto verandert en het nodig kan zijn om ook de ophanging aan te passen of de wielen opnieuw uit te lijnen. De rijstijl die men aankleeft, bepaalt natuurlijk in grote mate de levensduur van de gemonteerde banden. Nu de winter op zijn laatste beentjes loopt, is het echter ook raadzaam eens grondig na te kijken hoe je wagen het er dit jaar vanaf gebracht heeft. Vooral voor de niet meer zo jonge wagens is een grondige nakijk- en onderhoudsbeurt bij je garagist zeker niet overbodig. Een goede wasbeurt verraadt misschien al dat sneeuw en ijs vele gebreken verborgen hielden tijdens de koude wintermaanden. Het vele zout dat traditiegetrouw weer over onze wegen gestrooid werd, heeft

NAULT0

GARAGE VAN BERGEN Et ZONEN B.V.B.A. Leemputten 16 2310 Rijkevorsel Tel. (03) 3145307

GM GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht Meerseweg 15 Tel. 03-3157231 2321 Hoogstraten-Meer

GARAGE VAN DER VLIET Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

zich op en vooral onder je wagen bevestigd en wordt daar best zo snel mogelijk verwijderd. Vooral in de wielkasten hoopt het zout zich ongenadig op en kan een krachtige waterstraal wonderen doen voor je auto. Maar ook het ganse onderstel heeft veel te lijden gehad. Om deze rubriek te beëindigen dcicn we je nog enkele belangrijke data mee voor deze maand. De internationale rall'crossfanaten gaan met elkaar in de clinch op 5 en 12 april in Arendonk en Ingelmunster. Van 17 tot 19 april wordt de TAC-rally gereden in Tielt en van 22 tot 26 april de Ronde van België voor vierwielaangedreven wagens. Als laatste datum voor de echte autofielen geven we nog Autotechnica op de HeizeI (Brussel) van 24 tot 28 april alwaar ze een injectie kunnen krijgen van het fijnst versneden autoriet (rechtstreeks in de aders en onder een zuurstoftent) om heerlijk relaxed automaan te kunnen wachten op de volgende editie van De Hoogstrattse Maand, hunkerend naar de rubriek 'Rijden... is plezant!', waar we als hool'donderwerp de felomstreden jongste milieuvriendelijke autorage, de katalysator, bespreken. Uw garagist weet er meer van!

JS 19


't Stopke 'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS' 'Vissen is bepaald niet simpel...' Een gesprek met Frans Vollebregt van 't Stopke... 'Een mens neigt gemakkelijk tot vooroordelen' heeft ooit eens iemand opgemerkt alhoewel wij nu niet onmiddellijk kunnen terugvinden wie het was en wanneer hij deze uitspraak deed. 'Maar er zit wel wat in' merkten WIJ onlangs op en we weten nog heel goed wanneer dat was, namelijk toen wij terug keerden van een gesprek met FRANS VOLLEBREGT, de sympathieke uitbater van 't STOPKE te Hoogstraten. U weet wel, dat gezellig magazijntje helemaal aan 't begin van de Loenhoutseweg te Hoogstraten, aan de linkerkant, tenminste als ge van Hoogstratencentrum komt, juist ja, daar waar die blauw-witte dobber tegen de gevel hangt. Men vangt echter geen vissen in de lucht en Frans verkoopt dan ook heel wat meer dan dobbers om tegen de gevel te hangen. Hij is namelijk DE specialist in alles wat te maken heeft met vissersgerief en vogelvoer. Maar om terug te komen op die vooroordelen waarmede wij zo vlot van wal staken: beoordelen wij dingen waar we niks van afweten niet al te vaak aan ons eigen kleingeestig denkraam? Voor we vertrokken om Frans te interviewen meenden we diep in onszelf dat vissers toch eigenlijk maar een beetje 'dom' bezig zijn. Wat heeft het voor zin, zo dachten we in al onze schrijnende onwetendheid, een hele dag te verprutsen door op een dobber te zitten staren om dan 's avonds verkleumd van de kou of verbrand door de felle zon huiswaarts te keren en dat alles om een paar pinkdunne baarsjes op te halen om ze daarna uit biologisch medelijden terug aan het water te geven. Ziet u, heel onze visie op het vissen was gebaseerd op onze eigenste onwetendheid en aldus konden dergelijke afschuwelijke vooroordelen in onze geest vrijelijk postvatten. Aan Frans Vollebregt komt de verdienste toe ons hiervan 'genezen' te hebben. Met een bewonderenswaardige vakkennis en een hartverwarmend enthousiasme ontsloot hij voor ons een nieuwe wereld. Frans is bepaald goed van de tongriem gesneden - hij zou een vis uit het water praten - en gedurende enkele uren luisterden wij geboeid naar zijn uiteenzetting over 'het wezen' van de viskunst en alles wat erbij komt kijken. Daarna maakte hij ons los. Bent u ook 'visonwetend'? Lees dan dit interview en als u het ook eens wil proberen, geef dan de eer aan wie de eer toekomt en koop uw spulletjes in 't Stopke en... als u aan de waterkant zit, denkt u dan ook eens aan ons ja, zo tussen twee vissen door ... ?

en de zaken gaan prima. Ik heb ongeveer een vijftigtal VASTE klanten, d.w.z. vissers die ELKE week gaan vissen. De granen en zaden heb ik erbij genomen omdat de visserij erg seizoengebonden is: in het beste gesal van half april tot eind september. Om de rest van het jaar ook m'n kost te kunnen verdienen heb ik er dat dan bijgenomen en dat loopt heel goed, beter dan ik verwacht had! 'Hoe diep moet een beginnend vissertje in z'n geidbuidel om een beetje fatsoenlijk ingepikt te zijn?, vroegen wij als niet-vissers.

Dat hangt er een beetje vanaf hé. Je hebt heel gesofistikeerde en dus dure spullen maar om te beginnen zou ik zeggen met zes â zevenduizend franken ben je al een flink eind op weg. Daar komt dan wel bij dat je elke keer aas moet kopen maar dat is niet zo duur, een 50 frank per keer, plus de visvergunning uiteraard. Zoals in elke branche komen er in de vissersbenodigdheden ook elk jaar nieuwe en betere spullen op de markt. Zo hebben we dit jaar iets revolutionairs, namelijk een nieuwe hengel van Malevé, het enige Belgische merk dat kan concurreren tegen de Japanse en Koreaanse import. Het gaat om een hengel van Ilm die slechts 550 grammen weegt. Hij is gemaakt van een speciaal soort kunststof die gebruikt wordt in de vliegtuigbouwindustrie, erg licht materiaal dus. Dat is natuurlijk een enorme vooruitgang als je bedenkt dat een dergelijke hengel een paar jaar geleden nog makkelijk anderhalve kilo woog. Met zo'n lichtgewichthengel kan je natuurlijk een stuk gemakkelijker uit de voeten en veel vlugger reageren. Verder komen er wel eens 'electronische' verbeteringen op de markt. Zo heb je hengels met een electronische 'beetverklikker' die een mu-

't Stopke Hoe, waarom en wanneer ben je met 't Stopke begonnen?

Ik ben in februari 1983 gestart met 't Stopke, hier in hetzelfde magazijn waar ik nu zit aan de Loenhoutseweg nr. 3 te Hoogstraten. Aanvankelijk had ik maar de beschikking over een stuk van dit magazijn maar door voortdurende uitbreiding heb ik m'n toog al in de vier hoeken van mijn winkel moeten o pst ellen. Ik was toen aan de dop en had dus veel vrije tijd out te gaan visSen. Het was in 1983 toen er een massa werklozen bijkwamen dus ik redeneerde: als er meer werklozen komen, komt er ook meer srije tijd en zal er meer gevist worden. Achteraf bleek die redenering wel niet helemaal te kloppen. Ik heb toen een klein marktonderzoek laten doen. Ze zeiden me dat er in de visserij zeker een zaak zat gezien het aantal vissers en de oppervlakte viswaters in de streek hier. Ik moest er dan wel graan en zaad bijnemen en rekening houden met een periode van vier a vijf jaar om een vaste klantenkring op te bouwen. Dat is me ondertussen wel gelukt 20

In dii eeeI/ig 'nagazijntje startte F,ans Vol/ebregt in 1983 zijn zaak.


ziekje speelt of een pieptoon geeft als je beet hebt. Je hoeft zelfs niet meer wakker te blijven als je vist, zie je wel. Je hebt ook lichtgevende dobbers voor het nachtvissen, de zogenaamde nachtdobbers. 'Is vissen nu een Sport of een kunst?, vroegen wij als niet-vissers.

Dat ligt eraan, hé. Tegenwoordig wordt vissen gelukkig meer en meer opgevat als een sport. Ze nemen wel wat vis mee naar huis voor eigen gebruik maar wat ze méér vangen wordt terug in het water gegooid. Dat vinci ik een goede evolutie. Vroeger speelde hei prestige meer mee, zo van 'Zie eens hoeveel ik gevangen heb', maar de vis kwam uitein delijk dikwijls in de vuilbak terecht omdat ze 'm aan de straatstenen niet kwijt konden. Vissen is ook een kunst natuurlijk, de kunst san de jacht, de kunst om je in te denken in de lcei'wercld van de vis om dan net iets slimmer te /ijn zodat je 'm kan verschalken. Hei is niet zozeer de rust die de visser aantrekt maar de eeuwige spanning: zal ie-bijten ot niet en zo ja, wanneer? Want alle vissers dromen ervan om vroeg of laat de vis te vangen die alle records slaat. Daar kijken ze allen naar uit en blijven ze naar uitkijken, hoe lang het ook mag duren want eens zal het gebeuren. Dat is met andere sporten ook zo hoor. Iedereen die aan sport doet hoopt diep in z'n hart om vroeg of laat kampioen te worden. Als dat niet bestond zoti men ook de moeite niet kunnen opbrengen om telkens opnieuw te beginnen. 'Maar waaruit bestaat dan juist de 'Kunst' %an het vissen?', vroegen wij met lichte aandrang als niet-vissers.

Vissen is jacht! Je kan de lijn gewoon uitgooien en wachten tot de vis bijt. Maar je kan ook proberen aktief de vis te verschalken met bijvoorbeeld lokaas. Je maakt dan een voederplek waar je dobber ligt en de kunst bestaat erin om een lokaas te gebruiken dat aantrekkelijk is voor de vis zodat ie erop afkomt. Maar het mag natuurlijk weer niet zo aantrekkelijk zijn dat ie het eigenlijk aas aan de haak links laat liggen. Vis is nieuwsgierig, heel nieuwsgierig en dat is z'n zwakke plek. Daarom kan de vis gevangen worden. Hij is nieuwsgierig en komt af op het lokaas; dat kan een reukstof zijn, een smaakstof of een visuele lokstof. Een beetje rijst op de bodem bijvoorbeeld, dat glinstert, dat trekt de vis aan. Het is een combinatie van een groot aantal factoren. Al deze factoren in de juiste verhouding bij elkaar brengen: daarin schuilt de kunst van het vissen! 'Kan men 'leren' vissen?', vroegen wij hoopvol als niet-vissers.

Jazeker, men kan de techniek van het vissen aanleren. Oefening baart kunst. Maar wat je uiteraard niet kan aanleren is het vermogen om het vol te houden, zeker als je de pech hebt om enkele weken niets, maar dan ook niets te vangen. Bij mij kopen ze visgerief maar ze krijgen er heel wat informatie en technische begeleiding bij. Van de andere kant vang ik heel vat op van de vissers die hier in de winkel komen en die inlormatie geef ik dan sseer door aan anderen. Soms springen ze 's morgens bij mij even binnen om te informeren waar de vis zich de laatste tijd goed laat vangen. Daar gaan ze dan op af. Een aantal dingen moet je natuurlijk gewoon weten. Snoek bijvoorbeeld vang je alleen 's nachts en nooit bij Noord- of Oosten-

... :

r

Loo i ismv

. 00

U.U!

1ïWVr

7

..7

t //Is!! 1/1(1 5/1/5.1, 1/la/Ir (/1/11 00/s

s//t

/5 s/s sl!/

- 1/

5)

ssd)

)55//

"4

//s 0! 1 (1)1/

(1/' VIS-

.sport-k 1//is 1.

svind. Hoe liet komt weet men niet maar het is een feit dat er bij Noord- of Oostenwind geen snoek gevangen wordt. Bij Zuidcrwind zit je goed. Nu binnenkort, als liet wat warmer svordt en de temperatuur san het \vater stijgt, dan gaat de vis opwarmen, meer bewegen, meer energie nodig hebben en dus... bijten. Gegarandeerd dat je dan vis vangt. Zo gebeurt het ook als je een hele dag gaat vissen dat je vis vangt tot een uur of elf en dan heel de dag tot een uur of vijf niets. Vissen nemen dus blijkbaar niet heel de dag voedsel op. ' Hoe slaat hel met het geheimzinnige vissersCEHEIM?' Bestaat hel en vertel er ons eens wat meer over', sroegen wij naïef als niet-vissers.

Het vissersGEHElM? Jazeker bestaat dat. Maar je mag al een geheim hebben, je moet nog evengoed een goede visser zijn. En zelfs met een geheim dat misschieti acht keren op de tien sverkt zal liet nog gebeuren dat je niks vangt terwijl je buurman het niet kan bijhouden. Natuurlijk ken ik die geheimen niet, daarover wordt gezwegen als vermoord, maar ik vermoed dat het meestal in de reukstof zit. Als men het lokaas weet te vinden dat zo sterk is dat het de vis lokt, terwijl hij er maar een klein beetje van proeft maar toch blijft liggen en als hij dan nog jouw aas prefereert boven dat van je buurman, dan vang je beet uiteraard. Het is een combinatie van veel factoren, vissen is bepaald NIET simpel.

Mevrouw, U heeft ogen te kort bij totaalinterieur Claes Zeg maar: DE speciaalzaak voor gordijnen in de Noorderkempen. Naast de grote koilekties vindt u er ook honderden specialiteiten. Gegarandeerde topkwaliteit in gordijnen en overgordijnen dank zij een vakkundige service en een eigen afwerkatelier. Open: alle dagen tol 18 uur zaterdag 10117 uur Andere uren: afspraak steeds rrsogelsjk Gesloten: zondag en maandaqvoorsr:sddag

Heilig Bloedlaan 242-244 - HOOGSTRATEN Tel. 03/3145127 21


'Concreet nu, wat heb je in 't Stopke zoal aan visgerief?'

Alles, maar dan ook alles: hengels in alle maten, lengtes en gewichten. Molens, reels, vissersdraad, leefnetten, schepnetten. Verder levend aas, heel het jaar door zoals vleeslarven en vers de sase, en uiteraard alle niet-levend aas. Ik zeg altijd: we hebben alle stokken in stock, want ze hebben het hier altijd over een visstok in plaats van een hengel. We hebben alle stokken in stock. Zelfs voor de bengels kan je hier wel een goedkope hengel vinden om mee te nemen op vakantie of zo. Ik opteer wel voor de betere Europese merkhengels. Vooral het Belgisch merk Malevé en het Duitse merk DAM. Die hengels zijn werkelijk kwalitatief erg goed en die firma's bieden een geweldige service en garantie. Ik vind het bijvoorbeeld fantastisch dat een Belgische firma zoals Malevé kan opconcurreren tegen de goedkopere Japanse en Koreaanse import, terwijl het toch een erg degelijk produkt is. Ze geven ook een geweldige service, als iemand een hengel breekt of echt stukken heeft die niet te wijten zijn aan slijtage of zo dan krijgt ie onmiddellijk een nieuwe mee, daar wordt nooit over gediscussieerd. Op bepaalde molens van Dam bijvoorbeeld is een levenslange garantie. Als er stukken zijn repareer ik die zelf. Wij bieden eigen service in eigen huis. 'Vissers zijn doorgaans vroeg uit de veren. Wanneer kunnen ze in 't Stopke terecht?'

Wel, in het visseizoen kunnen ze elke dag van zeven uur 's morgens tot een uur of negen 's avonds terecht. Ook op zondag, maar dan alleen tijdens de voormiddag, laat ons zeggen van acht uur 's morgens tot een uur of één in de namiddag. Dat is natuurlijk erg belangrijk, zo'n service.

OPENBARE VERKOPING VAN HOEVE EN WEILANDEN BEEMD MET CANADABOMEN TE HOOGSTRATEN/MEER, BEEKAKKER 14

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen namens mevrouw Goetschalckx-Laurijssen en kinderen te Hoogstraten/Meer: KOOP 1 Weiland met betonnen hok, ter streke De Raemen, groot volgens meting 1 ha 62 a 26 ca. KOOP 2 Akkerland tegen zijstraat van Venneweg, aanpalend aan koop 1, groot volgens meting 1 ha 14 a 85 ca. KOOP 3 - Akkerland, tegen zelfde weg. Ruilverkaveling, aanpalend aan koop 2, groot volgens meting 2 ha 3 a 67 ca. Het gehele blok palende of gepaald hebbende: Brosens Gerard Goetschahckx; Kox Adriaan Voeten; Cluytens Leopold Stiers; Bols Frans De Bruyn; Loos Willy Van der Kaa. KOOP 4 Hoeve met aanhorigheden, Beekakker 14, groot 74 a 30 ca. Ingedeeld: living, slaapkamer, keuken, achterkeuken, opkamer, zolder, kelder, berging en stal. Verder schuur, garage en stallingen. Pompwater met storck. Bezichtiging: zaterdag van 14-16 uur. KOOP 5 - Akkerland, ter streke De Vahissen, gr. volgens kad. 82 a 95 ca. Palend of gepaald hebbende: Voeten Jozef, Aerts wed. en medegerechtigden, Hoogstraten Stad, Van Dongen Adrianus Hessels. KOOP 6 - Weiland tegen Blauwputten, gr. volgens kad. 1 ha 19 a 62 ca. Palend of gepaald hebbende: Goetschalckx Constantijn Bruynen; Goetschalckx Frans Goetschalckx; Vermeiren Josephus Tilburgs. KOOP 7 - Beemd met canadabomen, Beeksche Gooren, gr. 50 a 30 ca. KOOP 8 - Weiland aanpalend aan koop 7, Beeksche Gooren, gr. 55 a. KOOP 9 Weiland aanpalend aan kopen 7 en 8, Beeksche Gooren, gr. 42 a 83 ca. - Kopen 7, 8 en 9 één blok vormend. BESCHIKBAAR: kopen 2, 3, 5 en 7 onmid. tegen betaling van koopprijs en onkosten. kopen 1,4,6, 8 en 9 op 1 november 1987. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 24 maart 1987 en toewijzing op dinsdag 7 april 1987, telkens om 14 u 30 in café bij A. Van Aperen, Meerleseweg 2 te Hoogstraten/Meer. Alle inlichtingen en voor kopen 1 tot en met 3 plans te bekomen ten kantore. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

'En dan nu: granen en zaden?, vroegen wij als niet-macrobiotiekers.

Ja, zoals ik al zei heb ik er dat bijgenomen om in dé wintermaanden ook iets te kunnen verkopen. Dat is echter heel erg meegevallen. De vogelclubs uit de gemeente zijn vaste afnemers en ik heb zo stilaan een gamma van wel 85 verschillende graansoorten opgebouwd. Dat is denk ik wel uniek in de Noorderkempen, zulk groot assortiment in stock. Het is natuurlijk ook weer een speciale branche, je hebt graan voor alle soorten en doeleinden. Zo heb je speciaal papaverzaad om de vogels rustig te houden tijdens een tentoonstelling en speciaal graan om 'wildvogels' op zaad te brengen, enz. Zo heb ik heel 't jaar door mijn bezigheid met 't Stopke. Ik vind het wel plezant om de ganse dag bezig te zijn met wat tenslotte mijn hobby was. Ik zeg: was, want met al dat in de weer zijn voor mijn klanten kom ik zelt niet meer aan vissen toe. Ik heb er gewoon niet de tijd voor en dat vind ik wel spijtig, maar ja, verleren doe je het nooit! Tot hier ons gesprek met Frans Vollebregt, de sympathieke uitbater van 't Stopke. Zoals wij reeds opmerkten zijn wij geen vissers. Dal kan ook moeilijk want wij doen al aan tennis, voetbal, rugby, wielertoerisme, autorijden, werken, mens-erger-je-nieten en een beetje pianospelen. Maar ALS we visser zouden worden zouden we geen moment meer hoeven na te denken tot wie ons te wenden voor hoogstaand materiaal en deskundig advies... Als u begrijpt wat wij bedoelen.

22

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN EN GOED ONDERHOUDEN WONING, SERRE, STALLINGEN EN AANPALENDE AKKERLANDEN TE HOOGSTRATEN/MEER, MEERLESEWEG 98

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen namens dhr. en mevr. L. Koyen-Strijboste Hoogstraten/Meer: KOOP 1 - Goed gelegen en goed onderhouden woning en stalling (voor ongeveer 50 zeugen), Meerleseweg 98, groot 36 a 01 ca. De woning ingedeeld: living, salon, woonruimte, keuken, berging; boven: 5 slaapkamers en badkamer. Waterleiding, elektriciteit, telefoon; geen distributie. Centrale verwarming met mazout. bezichtiging: zaterdags van 14-17 uur. KOOP 2 - Serre, bergplaatsen (met geboorde put) en akkerland naast koop 1, ook tegen de Meerleseweg, groot 57 a 79 ca. KOOP 3 - Stal voor ongeveer 40 dieren op en met grond (met geboorde put), groot 01 ha 08 a 92 ca. KOOP 4 - Akkerland achter koop 3, groot 01 ha 35 a 51 ca. KOOP 5 - Akkerland achter koop 4, groot 01 ha 52 a 68 ca. Kopen 3 tot en met 5 gedraineerd voor de helft. KOOP 6 - Akkerland tegen Paterspad, groot 01 ha 30 a 88 ca. KOOP 7 - Akkerland tegen de Meerleseweg, groot 66 a 65 ca. Koop 7 volledig gedraineerd. Voorschreven eigendom één blok vormend. BESCHIKBAAR: - Koop 5 met Kerstmis 1989; - de overige kopen met Kerstmis 1987. ZITDAGEN: Inzet op woensdag 8 april 1987, toewijs op woensdag 22 april 1987, telkens om 15 uur in café bij A. Van Aperen, Meerleseweg 2 te Hoogstraten/Meer. Alle inlichtingen en plans te bekomen ten kantore. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.


Fusieswing

1-let is aardig druk geweest op de gemeentelijke podia, oftewel in februari en maart werden de oren niet gespaard. Zaterdag 14 februari deed de Bornemse sixtiesgroep The Paranoiacs 't Slot aan, en gezien het feit dat deze jongens in onze kontreien al een serieuze faam hadden opgebouwd, werd het in Wortel swingen geblazen. Een week later, 22 februari, daverden dezelfde planken op het geweld van vier hardcore-punkbands. Dit harde genre lééft in de Noorderkempen, er zijn veel jongeren fan van, en er bestaat zelfs 'n soort 'belangenvereniging' die naar de naam 'De vergeten jeugd' luistert. Zo'n titel klinkt erg pakkend (het betreft een zelfgemaakt fanzine) maar moet vooral muzikaal bekeken worden: punk zit wat in de verdomhoek, de liefhebbers komen trouwens naar buiten als een gesloten kringetje. Willen ze wel dat hun geliefde muziek méér aan bod komt? Spelen de punkgroepen zichzelf niet in de anonimiteit? Diskussiepunten die we graag op deze bladzijde willen behandelen! Er waren ook weer buitenlandse bezoekers in Hoogstraten. Op zaterdag 28 februari speelden de Engelse jongens van The Dentists eerst een minivoetbalwedstrijd tegen de organisatoren van Cahier De Brouillon, waarbij deze laatsten het laken naar zich toetrokken met 13-11. Dezelfde avond namen de Britten revanche met een stevig konsert, bijgewoond door zo'n 150 belangstellenden. Belangstelling ook achteraf, toen een opvallende toeloop van vrouwelijk schoon richting kleedkamers te bespeuren viel.., wat een artiest niet lijden kan!

Vzw. Skal'den doet veel voor 'the blues', en die bekommernis werd al op zondag 8 maart konkreet door een konsert van The J.P. band, een eerste genodigde op een reeks zondagoptredens. 15 maart was het de beurt aan het Wortelse Decoder, dat op het vlak van 'rhythm 'n blues een stevige reputatie opbouwde. In Skal'den maakte men het laatste verschijnen van de originele bezetting mee, want sinds kort moet Decoder het stellen zonder gitarist Johan Sijsmans. Deze koos voor de Wortelse fanfare, en wellicht kiezen de overige groepsleden voor een voortzetting van de aktiviteiten. Plaatselijke gitaartalenten, sla uw slag! 22 maart was The Crew te gast in de Gelmelstraat, wij vermoeden dat we daar weinig kommentaar op kunnen leveren. Belgiës bluesact bij uitstek vreest de kleine klubs nog steeds niet, het weze een pluim op hun hoed. Mocht je het nog niet weten, er bestaan in België ook nog rockrallyfinalisten. In de vorm van The Wolfbanes waren die op zaterdag 14-3 te gast in Cahier De Brouillon. De toeschouwers werden overweldigd door een stevige, loeiharde set gitaarrock, en ondanks het veelvuldig gebruik van oorstoppen en andere gehoorbeschermende middelen werden de Lierenaars toch tot vier bisnummers gedwongen. Dezelfde avond was er in 't Slot soul music te bewonderen, gebracht door de negen leden tellende Bredase formatie Sweeping Sam. Helden als James Brown, Sam & Dave, Otis Redding en Aretha Franklin werden op een swingende manier tot leven gewekt, wat de plaatselijke bezoekers zich in geen geval beklaagd zullen hebben. Van het Highstreet-front melden we de sexy discoprestaties van de Hollandse meidengroep Centerfold op 6 maart, en de gekheden van TV-figuur Arie Boksbeugel (Verona, Nederlandse televisie) die z'n beeldkunsten live in de discotheek neerzette. Van het muziekfront geen nieuws, zei u? Mis poes, dus over naar de toekomst. 28 maart - en dat pak je nog net mee op deze bladzijde als je DHM tijdig hebt gekocht - is 'n jonge generatie Nederlandse groepen aan de beurt in zaal Pax. Ze heten The Golden Strings, The Freakin' Farmer Boys, Buy 0ff The Bar en The Four One And Only's. Alle groepen zijn te horen op de verzamelplaat '13 Great Bands Of The Lowlands', verschenen op het Bredase 'Noet Lachten'-label. Op hetzelfde label kwam onlangs ook de elpee 'The End Is Searching' van The Four One And Only's uit. Geïnteresseerden kunnen altijd bellen naar nummer 003 1/76138053 en vragen naar Marthy. Die-

genen die vragen om country and western moeten op 11 april in 't Plekje Bij De Molen zijn, waar de heren van Smoke Town Strut partij zullen geven. Kontrabassist Jef Van GooI kende ooit de eer om in ZuidFrankrijk, in een plaatselijke bruine kroeg, 'n hele avond van muzikant tot muzikant met Rolling Stone Keith Richards te babbelen. Grijp uw kans, fans, om bij de Rik 'ns te gaan babbelen met de man die ooit babbelde met... juist ja. In Highstreet kan je terecht voor Mai Tai op vrijdag 3 april, en op tweede paasdag is het de beurt aan disko-act Richenel. Ook op 3 april probeert The Crew 't Hoekske te Meer aan zijn voeten te krijgen - alhoewel, probeer dat eens met Jaan Siemons! Gezien de plaatselijke liefde van organisatoren voor Bredase groepen, is het aantreden van Johnny Jon Jon en The MeIting Eskimo's op zaterdag 25 april in 't Slot ook niet zo verwonderlijk. Beide groepen zijn ook afkomstig uit de eerder genoemde 'Noet Lachten'-stal, en die staat sowieso in voor leuke muziek. Fusieswing zit er weer op voor deze maand, de volgende wenkt al. Laat niet na ons te kontakteren! Schrijf of bel naar Mark Sprangers, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten. Tel. 03/314.32.64. MS.

Jan Huet in de Warande Van zaterdag 28 maart tot en met maandag 6 april, dagelijks van 10 tot 18 uur, loopt in de Warande, cultureel centrum te Turnhout, een tentoonstelling met schilderijen van Jan Huet (1903-1976). Jan Huet verwierf als glazenier en kunstschilder naam en faam in binnen- en buitenland. Op 11 maart 1985 werd hij in Nederland passend posthuum gehuldigd door Mr. A.A.M. Dries van Agt, gewezen MinisterPresident van Nederland. Het omvangrijke oeuvre van Jan Huet getuigt van een eigen inzicht. De schilderijen van zijn hand onderscheiden zich door een direkte benadering van de natuur en een zeer voornaam kleuren sfeergevoel. Als glazenier ontwikkelde hij zich tot één van de groten in het vak, middels talrijke opdrachten in binnen- en buitenland en in vele kerken in zijn Kempen, waaraan hij met hart en ziel gehecht was.I

Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapelstraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9 23


Hi IALH

spo

RT _____ _____ _____ ________________ _____ ___ ___ ___ _____

___ ___ ___ ___ ___

L

__________

1

__ _________ ______________ _______ F2I-j

_S~

___ ___ 1

iJ

LA

_ ___

F.C. Meer wil en kan weer meer

Mincierhout verloor topmatch!

Zondag 12 april 15.00 uur: OELEGEM

Te Oosterwijk in Westerlo waren ve op bezoek bij Oosterzonen. Zij dragen de rode lantaarn en terecht! Hun enige bedoeling schijnt te zijn aan afbraakvoetbal te doen. Zij spelen hard en brutaal. Geen wonder dat daar maar enkele mensen naar zulke vertoningen gaan kijken. Dat is alles wat over die wedstrijd te zeggen is. Gelukkig konden we de puntjes meenemen. Daarna trokken we naar St.-Jozef. Als kijkstuk was dit heel wat beter. St.-Jozef tracht te voetballen en zo komt de tegenstrever ook beter aan zijn trekken. Meer was ongetwijfeld de beste ploeg. We wonnen met het kleinst mogelijke verschil en werden twee puntjes rijker. Zo klimt Meer stilaan maar zeker naar omhoog in de rangschikking. Jongens, doe zo voort. Een mooie ereplaats ligt in ons bereik. Minder goed verging het onze knapen. In hun derby's verloren zij 3 punten op 4. Zij kunnen de kampioenstitel wel vergeten. Een harde maar goede les! Onze andere elftallen doen het des te beter. Zij behaalden heel mooie resultaten. En wat te denken van onze preminiemen, die bij het ongeslagen Vlimmeren één puntje gingen weghalen.

De zeer belangrijke wedstrijd tussen het lste Westmalle en het 3de gerangschikte, Minderhout, werd door de groenwitten niet tot een goed einde gebracht. M.V.V. nam wel een knappe start en Eddy Vermeirens afstandsschot, vanop 20 ni afgevuurd, ketste op de deklat. Toch kon Koen Broes in de 17de min, een orgelpunt plaatsen bij een zeer mooie aanval, 0-1. De thuisploeg zorgde voor betaald antwoord door uit een moeilijke hoek Patrick Michiels te verslaan, 1-1. De gastheren, gelanceerd door dit succes, gingen voort op hun elan. Vooralsnog konden ze hun kansen echter niet verzilveren. Ook Koen Broes was nog dicht bij een treffer maar vond een attente doelman op zijn weg. Ruststand 1-1! Na de hervatting toonde M.V.V. zich weer de meerdere doch de thuisdefensie kon te weinig onder druk gezet worden. Na 20 minuten nam Westmalle de teugels over en tweemaal geraakte het ook aan een doelpunt. Een verlengde inworp belandde in het doel in de 72ste min, en een vrijschop werd onhoudbaar met het hoofd binnengeknikt in de 80ste min., 3-1. Een te hard verdict misschien voor een moedig M.V.V., alhoewel de promotie zeker nog niet verloren is. Een week later kwam Borsbeek naar de Hoge Weg afgezakt en deze ontmoeting mochten de Minderhoutenaren zeker niet verliezen. Eddy Vermeiren dacht er ook zo over en in de 18de min, bezorgde hij zijn ploeg een 1-0 voorsprong. Koen Broes kon na een geharrewar aandikken tot 2-0. Na de rust verwachtte men een offensieve thuisploeg, genietend van het windvoordeel. Men kwam echter bedrogen uit want de meest M.V.V.'ers hadden hun beste pijlen verschoten. Borsbeek milderde tot 2-1 en even sloop er paniek in de plaatselijke rangen doch Koen Broes kon na een bezoekend missertje de 3-1 eindstand vastieggen.

J uniorestornooi tussen Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout, Wortel. De uitgestelde wedstrijden voor 1 ste elftal en jeugd waren nog niet bekend bij het binnenbrengen van de kopij voor deze 'MAAND'!

Programma Zondag 29 maart

20.00 uur: HVV 11

15.00 uur: RANST - MINDERHOUT V.V. 5 april 15.00 uur: MINDERHOUT V.V. - WECHELDERZANDE

15.00 uur: Witgoor - HVV De match die hierop volgt is vermoedelijk Hannuit - HVV doch de datum is door de KBVB nog niet vastgelegd.•

Programma Zaterdag 4 april

15.00 uur: Prov. Reserven - Immer Voort 15.00 uur: Gierle B - Veteranen 13.00 uur: Miniemen - Merksplas A Zondag

5 april

15.00 uur: SCHILDE - F.C. MEER 09.30 uur: Juniores - Kapellen 09.30 uur: Lentezon A - Scholieren 09.30 uur: Lentezon A - Knapen Zaterdag 11 april

15.00 uur: Exc. Vorst - Prov. Reserven 15.00 uur: Veteranen - Lille B 15.00 uur: Lentezon A - Miniemen Zondag 12 april

09.30 uur: Scholieren

- Hoogstraten B

Zaterdag 18 april

Paastornooi voor Miniemen te Meer. Maandag 20 april Paastornooi voor preminiemen te Meer. Zaterdag 25 april

15.00 uur: Prov. Reserven - Wezel 15.00 uur: Zw. Leeuw - Veteranen 13.00 uur: Miniemen - Gierle A 13.30 uur: St.-Jozef - Preminiemen Zondag 26 april

15.00 uur: LENTEZON - F.C. MEER 09.30 uur: Juniores - Antonia B 09.30 uur: Oud-Turnhout Scholieren II .00 uur: Oud-Turnhout - Knapen

Zondag

VAN DEN OUWELAND

Vrijdag 1 mei

15.00 uur: F.C. MEER - BONHEIDEN De thuiswedstrijd tegen Itegem moet nog

• '

24

geschenk te verzenden? Post pac natuurlijk!

Een

HVV heeft 1t in eigen handen Na 21 speeldagen maken we even de balans op van wat de roodwitten in III nationale hebben gepresteerd. Voor de start was het behoud een streefdoel. Na 8 matchen scheen de trein voor de mannen van trainer Fransen vertrokken. 2 Punten op 16 en overal lovende kommentaar, waarvoor men niets koopt. Dan keerde de kans. In de 13 volgende wedstrijden behaalde de Friswitploeg 15 punten en bij die 15 horen ook punten van koplopers als Lommel, Germinal Westerlo en Turnhout. Indien dit gemiddelde tijdens de laatste 9 matchen kan worden aangehouden, kan HVV met 26 punten volgend seizoen praktisch met zekerheid weer starten in een erg interessante reeks. Door de 0-1 nederlaag tegen Tienen komt HVV echter weer in moeilijke papieren. Programma voor HVV 1 en HVV II: Zaterdag 28 maart 15.00 uur: Wuustwezel 11 - HVV II Zondag 29 maart

15.00 uur: HVV

- Wuustwezel

Vrijdag 3 april

20.00 uur: HVV II

- Eupen II

Zaterdag 4 april

19.45 uur: Eupen - HVV Zaterdag 11 april

15.00 uur: Gerhees 11 - HVV II 20.00 uur: HVV - Gerhees Vrijdag 17 april

- Witgoor

Zondag 19 april

Fietsen voor dames, heren en kinderen.

***

alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10°C)

verschijnen in 'Sportleven'.• Frankeer filatelistisch! U zal uw vrienden aan genaain verrassen.

Maandag 20 april

Koersfietsen + toebehoren waaronder:

-

-

- MINDERHOUT

V.V.

MINDERHOUT

03 / 314.43.83


29

I -\ /$

Zondag 26 april

De matchen in de maand maart zijn voor Wortel zonder puntenoogst gebleven. In Weelde werd verloren met 1-0 cijfers. Het enige kleurrijke in deze match waren de gele en rode kaarten. Op de Wortelse karnavaisdag was leut en plezier enkel in de feesttent te beleven. Wat betreft de uitslag van de match Wortel Oud-Turnhout was er enkel treurigheid. Met droge 0-3 cijfers werd deze match verloren. Na deze uitslagen zakt Wortel af naar de 7e plaats in de rangschikking.

13.30 uur: St. Lenaarts - Pre-miniemen 15.00 uur: White Star - Juniors Zondag 5 april

9.30 uur: Reserven Meerle 11.15 uur: Miniemen Oosthoven 9.30 uur: St. Jozef Scholieren 11.00 uur: St. Jozef Kadetten -

-

-

-

15.00 uur: Achter Olen

-

Wortel

Zaterdag 11 april

15.00 uur: Juniors

Merksplas

-

Zondag 12 april

11.15 uur: Miniemen Oostmalle 9.30 uur: Flandria Scholieren 11.00 uur: Flandria Kadetten -

-

15.00 uur: Branddonk

-

Wortel

flI

Zaterdag 25 april 13.30 uur: Hoogstraten - Pre-miniemen

Wortel zakt af naar de middenmoot

programma april: zaterdag 4 april

spo

9.30 uur: Westmalle - Reserven 11.15 uur: White Star - Miniemen 15.00 uur: Wortel - Buul.

F.C. Meerles Reserven goed op dreef! Moeilijke tijden voor het iste elftal. Tegen Oud-Turnhout werd niets geoogst en alleen het eerreddende doelpunt werd meegebracht, alhoewel er zeker een gelijkspel ingezeten had. Was die penalty toegekend geworden, dan ....! Maar ja, de ene week geluk, de andere pech want een week later tegen Oosthoven zag het er op zeker ogenblik ook weer zeer belabberd uit. Gelukkig was er Willy Michielsen nog die even voor tijd het gelijkstellende doelpunt kon aantekenen. Toch had men stellig op twee puntjes gehoopt. En de jeugd? Wel, de miniemen zorgden tenminste eens voor serieuze cijfers, 0-10 winnen op Vorselaar kan tellen. Een week later weer een daverende 0-9 overwinning tegen Wuustwezel. De preminiemen die in de competitie nog steeds de rode-lantaarns meedragen, speelden een oefenwedstrijd tegen hun kleinere broers niet als einduitslag 15-0 voor de groteren. Zouden beide ploeg-

AA jes er iets bij geleerd hebben? Tegen St.Jozef kregen ze op hun beurt 5-2 verliescijfers te incasseren terwijl de B-preminiemen onder leiding van Frans Braspenning en M. Jespers met 1-6 gingen winnen op St.-Jozef. Knapen en scholieren trokken naar Meer en wonnen en verloren respectievelijk met 3-4 en 4-1 terwijl ze tegen Lentezon beiden aan het kortste eind trokken. De juniores bleven ook aan de winnende hand met 2-0 tegen Meer maar op Kapellen werden ze dan op hun beurt ingeboedeld met 6-1. En wat gedacht van de reserven? 0-5 winst op Wechelderzande niet doelpunten van Kareltje, Peter en Ludwig. Ook Vlimmeren werd puntenloos huiswaarts gestuurd en nu was Luc Lambrechts de goalgetter van dienst. De veteranen verschenen in een spiksplinternieuw plunje, geschonken door sponsor Jos Martens, die nog herstellende is van een operatie en zodoende zelf niet mee aan de aftrap verscheen. Ze klopten dan toch vlug Vrij Arendonk met 4-1. Wedstrijden Zondag 5 april

15.00 uur: F.C. MEERLE - BOL WEL Zondag 12 april

15.00 uur: VLIMMEREN - F.C. MEERLE Bij het ter perse gaan hadden we de overige data van de uitgestelde wedstrijden nog niet in ons bezit waarvoor ons excuus!

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 25


'De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEE RLE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café-dancing

`t Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Op stap in DONDERDAG 26 MAART In Hoogstraten: info-avond over ZuidAfrika door DANIEL BUYLE en SIEL VAN DER DONCKT, georganiseerd door de Wereldwinkel, om 20u in de Pax. VRIJDAG 27 MAART In Wortel: DARTSWEDSTRIJD tussen De Zwaan en Plekje bij de molen, in café De Zwaan.

ZONDAG 29 MAART In Wortel: WANDELTOCHT in De Kolonie, georganiseerd door Markdal, vertrek om 14u aan het Casino. In Meerle: KOERS voor Nieuwelingen om 14.30u aan café De Posthoorn. VRIJDAG 3 APRIL In Meerle: optreden van het CIRKUS MAYA. In Hoogstraten:

Marc Van der S missen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts Meerleseweg MEER

Café

Brouwershuis biljart - darts Van Aertselaerplein 16 HOOGSTRATEN

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

- optreden van een JAZZz-BLUES formatie uit het Antwerpse met Mark Rosiers, in café Schuttershof.

- DARTSWEDSTRIJD van 't Schuttershof tegen Cahier de Brouillon, in café Schutters-

HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03)3145328 26

Boskant.

MAANDAG 20 APRIL (2e Paasdag) In Hoogstraten:

- Optreden van RLCHENEL in Highstreet. - KONINGSSCHIETING van Hoop en Moed in café Schuttershof. In Meer: BILJARTEN voor paaseieren, georganiseerd door V.N.A. en paaseierenschieting door de Ambrosiusgilde in café Schuttershof. In Minderhout: VOETBALTORNOOI van Boskant.

hof. In Meer:

- Optreden van CREW in café 't Hoekske. - VOLKSDANSEN in café Schuttershof. ZATERDAG 4 APRIL In Hoogstraten: optreden van het CIRKUS MAYA. ZONDAG 5 APRIL

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

In Meer:

- WANDELZOEKTOCHT, georganiseerd door Vakantiegenoegens. Inschrijving en vertrek om 13 uur aan de parochiezaal. - VOETBALWEDSTRIJD KWB-schutters Joosen in café Schuttershof. In Meerle: PAARDEN- en TRACTORWIJDING aan de St. Lucia-kapel op Dreef. In Hoogstraten: optreden van het CIRKUS MAYA. VRIJDAG 10 APRIL In Hoogstraten:

- Viering van 100-JARIG BESTAAN ACV in gewest Rij kevorsel-Hoogstraten met kwisavond van 10 ACV-ploegen in de Pax. - DARTSWEDSTRIJD Schuttershof tegen Plekje bij de Molen in café Plekje bij de mo-

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen. Eethuis Vrijheid 132 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.46

Café - frituur

Papillon

/ii

Mlnderhout Gesloten: woensdag.

len.

- DARTSWEDSTRIJD tussen het Slot en Schuttershof in café Schuttershof. In Meer: optreden van NONKEL NEY, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van KLJ-Meer, in een tent naast het café 't Hoekske. In Hoogstraten:

- Viering 100-JARIG BESTAAN ACV met voormiddags receptie en om 13u opening van de tentoonstelling 100 jaar ACVwerking, 's avonds kaartavond, in de Pax. - Optreden van de MARCKRIVER N.O. JAZZBAND om 21u in de Tuinbouwschool.

WILLY GORRENS-VERVOORT

In Meer: JEUGDBAL van de K.L.J. in een tent naast café 't Hoekske. ZONDAG 12 APRIL In Hoogstraten: ANTIEK- en ROMMELMARKT t.g.v. 100 jaar ACV in de voormiddag aan de Pax. In Meer: PLAYBACKSHOW om 15u en jeugdbal in de tent naast café 't Hoekske. ZATERDAG 18 APRIL In Meerle: optreden van 1 LOEREN AAP uit Rijkevorsel in café I)e Posthoorn. In Minderhout: VOETBALTORNOOI van

- Optreden van MAL TAl in Highstreet.

ZATERDAG 11 APRIL

Plekje bij de Molen

•..

- Optreden van SMOKETOWN STRUT in café Plekje bij de molen. In Meerle: KONINGSSCHIETING van K.V.V.-handboog in café De Posthoorn.

ZATERDAG 25 APRIL In Hoogstraten: Optreden van de Nederlandse Bluesformatie 'TIP-ON-In' in café 'Plekje bij de Molen'. In Wortel: optreden van COCKET EN JONES in het Slot. In Meerle: BENEGO MIJZIEKFEESTEN,

in reuze tent, achter gemeentehuis met 17 muziekverenigingen. Aanvang 15.00 uur. Om 20.00 uur optreden van het TIROLERORKEST DE EIKEL. ZONDAG 26 april In Meerle: BENEGO MUZIEKFEESTEN

vanaf 14.00 uur. MAANDAG 27 APRIL In Hoogstraten: INFORMATIEAVOND over Hypnose als therapie, georganiseerd door CMBV-Hoogstraten in eigen lokaal.


M otorci ub 0p vrijdag 20 maart is er in l-Ioogstraten een nieuwe motorclub opgericht in café Plekje bij de Molen, Lodewijk de Konincklaan, Hoogstraten. De voornaamste aktiviteiten bestaan uit: het organiseren van en het deelnemen aan motorliefhebbers-bijeenkomsten, het plannen van mooie toertochten, het in groep bezoeken van wedstrijden, eventueel zelf wedstrijden inrichten van ritten en verder het doorspelen aan elkaar van diverse technische wetenswaardigheden. Voor meer info, bel naar: nr. 3 14.73.54 of in 'Plekje bij de Molen'. Elke Iste vrijdag van de maand is het clubavond. Elke Iste zondag van de maand 'rondrit waarheen, hoe laat?' Wordt afgesproken op de clubavond.

Honctendressuur: Elke zondag van 9 tol 12 uur in café De Eiken in Meer. Japanse gevechtssporten.

Atemi Ryu nodigt alle geïnteresseerden uit om de wekelijkse oefeningen bij te wonen op dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 19.30u en zaterdag vanaf 10u in café Brouwershuis (V. Aertselaerplein 18) in Hoogstraten. (tel. 314.44.10)

ook enkele merkwaardige successen, o.a. met: Dancing around the world. Dus, jong volkje en andere disco-liefhebbers, zorg dat je er bent.•

Tentoonstellingen

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER

ELKE ZATERDAG EN ZONDAG VAN 21 MAART T/M 3 MEI EN 1 MEI

gesloten: maandag en donderdag.

In Hoogstraten: Flowers Fototentoonstelling van 5 Vlaamse fotografen (ANDRE

FRITUUR - EETHUIS

HENS, KARL GOFFIN, JEF MOSTMANS, XAVIER ROMBOUTS en JOS VAN GELDER) in het Alfred Ostmuseum, telkens van 10 tot 18u, Begijnhof. Na telefonische afspraak op nr. 03/314.51.52 ook mogelijk op de werkdagen. VAN 15 TOT 30 APRIL In Hoogslraten: Hoogstraatse kunstenaars (Gemeentelijke wisselcollectie kunst), elke dag in de raadskelder van het stadhuis. VANAF ZONDAG 5 APRIL In Meersel-Dreef: tentoonstelling over het leven van SINT FRANCISKUS, zijn leven en volgelingen, op panelen en posters. Op zaterdag van 14 tot 20u en op zondag van 9 tot 12 en van 14 tot 18u. In het klooster van

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fris en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

de Paters.

Lente in Highstreet

11 EN 12 APRIL

Discotheek Highstrect in l-Ioogstraten viert het begin van een nieuwe lente met twee schitterende optredens tijdens de maand april. Op vrijdag 3 april komt de disco-groep MAY-TAY. Dit zijn drie donkerkleurige dames (uit Suriname & Curaçao) die niet alleen sierlijk kunnen bewegen maar ook uitstekend zingen. Eèn van hun gekende hits is: Am t loosing you for ever? Op maandag 20 april, tweede Paasdag, zorgt de gekende zanger RICHENEL voor een geweldige disco-act. Deze Nederlander is nu reeds enige tijd op de solo-toer en boekte

100 JAAR ACVWERKING met 50 standen, vanaf zaterdagnamiddag tot zondagochtend in de Pax. In Hoogstraten:

VAN 5 APRIE TOT 20 APRIL In Wechelderzande: werk van JEF VERLEYE, alle dagen van 18 tot 20u en op zaterdag, zondag en paasmaandag van 10 tot 20u in Galerij I)e l)rie Berken.

VAN 28 MAART TOT 8 APRIL In Turnhout: schilderijen van JAN HUET, an 10 tot t Su in de Warande. elke da

ROMA Café

vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle. Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz...

TT

café

Schuttershof HOOGSTRATEN

HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZABAR

Sri e t

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten

.H Jeugdkultuur in Hoogstraten

-

Ook op woensdag.

t SLOT

WORTEL ('

j

Openingsuren:

• donderdag : 20.30-24.00 u. * vrijdag : 20.00- 1.00 u. zaterdag :19.00- I.00u. * zondag : 14.00-19.00 u.

"De Grens"

uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel.

Ten to o iis telling schilderwerken Rob Goris Tijdens cle paasdagen zal Rob GORIS zijn werken ten toon stellen in het schilderatelier van 'Het Slot' te Wortel. Rob GORIS is geboren en gelogen te Hoogstraten. Hij was reeds op jeugdige leeftijd behendig met potlood en penseel. Naast veel zelfstudie vervolmaakte hij zich aan het I.K.O. te Hoogstraten. Reeds van in de beginperiode van 'Het Slot', is hij omzeggens wekelijks van de partij in het Slot om zijn vaardigheden aan geïnteresseerde mensen over te brengen. Samen met mensen van Kunstkring 'De Marc' heeft hij al heel wat tentoonstellingen gedaan. Het is ook niet de eerste keer dat hij in 'Het Slot' zijn werk tentoon stelt. Mensen die de vorige tentoonstelling gezien hebben, zullen ook nu graag een bezoekje aan deze tentoonstelling brengen. I)e tentoonstelling is geopend op volgende dagen en uren:

zaterdag 18 april van 14 tot 19 uur zondag 19 april van 10 tot 19 uur maandag 20 april van 10 tot 19 uur.

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL- DREEF Café

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

Hoogeind - MEER weekend gesloten.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. 27


OUD... GOED

Feesten (1) In die dagen was 't ook niet alle dagen kermis: opstaan voor dag en dauw, bij 't eerste kraaien van de haan. 't Vuur uit de doofpot halen en de vlam in het hout blazen. Water opzetten op de Leuvenste stoof voor de koffie straks. De stal ingaan en de beesten voeren. Na 't melken weer de keuken in om te eten: boterhammen, besmeerd met vet uit de pan; varkensspek met meer wit dan rood eraan; bruine suiker voor de zoetbekken. De koffie was slap maar heet, recht van de stoof, meer dan eens doorgekookt. En voorts; werken, werken, werken. Feesten vroeger was een familiezaak. Het werk werd slechts onderbroken voor een zaak van belang: de geboorte van een kind, de plechtige communie, trouwen, sterven. En dan werd er gefeest, gevierd, herdacht. Met heel de buurt, met heel het dorp erbij, en met de kerk in 't midden. Kermis komt toch van kerk-mis, want feesten gebeurde rond de kerk en via de mis. Naast de familiefeesten waren er ook nog de feesten van de nobelen en van het hof. Hun feesten waren verfijnder, minder volks, meer om het feest zelf was het er te doen.

Flowers Onder deze titel loopt er vanaf 21 maart tot en met 3 mei een tentoonstelling in het Begijnhof in Hoogstraten. Gewoonlijk hangt er de collectie schilderijen van Alfred Ost, nu fotografie over bloemen en mensen. De vijf exposanten willen met hun foto's laten zien hoe een dialoog kan tot stand komen tussen mensen en bloemen, hoe mensen via bloemen tonen wie ze zijn, waarmee ze begaan zijn en waardoor ze beïnvloed worden. Bloemen worden als getuigen, ten gunste, ten laste. Alhoewel de vijf tentoonstellende fotografen elkaar goed kennen, regelmatig een praat- en discussie-avond hebben, vertegenwoordigen de werken toch heel uiteenlopende aspecten van ditzelfde onderwerp. Ieder heeft het met zijn eigen persoonlijkheid uitgewerkt. Jef Mostmans en Jos van Gelder zijn de beschrijvende, de poëtische fotografen. Hun foto's vertonen een bepaalde werkelijkheid, herleid meestal tot een detail uit een geheel, waarin bloemen vertellen over dagdagelijkse gebeurtenissen. Zij laten daarbij licht en schaduw een boetserende werking vertolken zodat hun prenten een streling voor het oog worden. Karl Goffin bedenkt een scenario dat hij via enkele fotografische tussenstadia uitwerkt tot kijkstukken waarin humor en (zelf)spot enkele kenmerken zijn. Karl is één van de zeldzame fotografen die op een volkomen 28

Vandaag de dag raken onze traditionele feesten meer en meer in de verdrukking. Wij hoeven niet meer zo vroeg op en buiten het ouderwetse en onophoudelijke werken valt er nog heel wat moois te beleven, zo hebben wij ontdekt. Feesten hoeft ook niet meer zo familiaal; geboorte, communie, trouwen en sterven: de dingen des levens spelen zich meer en meer buitenshuis af, zij worden 'verzorgd', de lasten (en lusten) worden ons uit handen genomen, afhandig gemaakt als het ware. Zo dreigt er in de plaats van de oude feestcultuur een soort 'gefeest' te ontstaan, een 'feesterij' zonder hart en zonder ziet, zonder lust en zonder leven, zonder buren en zonder dorp. Want wat is dat wel? Wij gaan uit, weg. Wij ontvangen en worden ontvangen. Wij draaien routineus en doelloos mee in de zinloze carrousel van parties, fuiven, cocktails, diner-dansants, recepties, buffetten en banketten. Wij worden gevoerd in pizzeria's, croisanteries, crèperies, wimpies, Pizza Hut en Mac Donald. In de stad eet je Grieks of Chinees, Taiwanees of Pakistaans, Jawaans of Japans. Ons smaakpatroon is dat van de hele wereld. Tradities worden uniform. En... waar is der oudren keuken nu gevaren? Wie wil er nog eten van de traditionele, rustieke recepten, waarin je nog als in een spiegel weerkaatst ziet de ziel van de maatschappij, het hart van een land? Wie voelt zich nog thuis in een typische, herkenbare omgeving, met een warm en persoonlijk onthaal door vriendelijke en oprechte mensen? 't Zal wel heimwee zijn. Naar vroeger, naar culturele gastronomie.

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 H oogstraten Telefoon 03/314.59.66

-

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

(vervolgt)

verantwoorde wijze de moeilijke kleurenfotografie aanwendt. Xavier Rombouts maakt fotografie die aanleunt bij het geschreven woord, die er vaak door bevrucht wordt. Tevens is zijn gefascineerd zijn voor de betovering door films te merken. Zijn foto's vragen om ze te lezen, om dan te ontdekken wat hij tracht te vertellen. André Hens is als fotograaf sterk beïnvloed enerzijds door de plastische kunsten, anderzijds door het theater. Hij maakt groots opgezette beelden die uitmunten door hun grafische zeggingskracht. Die als boeiend, rnvsterieus, hetekenk% ei, ervaren worden. U -'s

Z.

71

kl

LINDENLAAN 14 2340 BEERSE 014/6135.37


Burgerlijke stand LJ Hu we/ijken 30 januari: Jozef Vanderbruggen, Voort 69, Meerle en Carine Willemse, wonende te Rijkevorsel. Nieuw adres: Molenstraat 63, Rijkevorsel. 6 febr.: Frans Remeysen, Pastorijstraat 22, Merksplas en Paula Goossens, Langstraat 17, Meerle. Nieuw adres: Meerledorp 38, Meerle. 20 febr.: Pieter van OstaI, en Cornelia Jochems. Adres: Heieinde 48, Meerle. 27 febr.: (iunter Hendriek, Vooraard 34, Minderhout en Edith Koyen, Maaihoek 5, Meer. Nieuw adres: Schooistraat 18, Minderho u t. 28 febr.: Jan van Alphen, Oosteneind 16, Meerle en Anne L.aurijssen, Chaaniseweg 19, Meerle. Nieuw adres: Chaaniseweg 19, Meer le.

Geboorten 1 febr.: Gen, zoon van Luc Van L.00n en van Linda Van Nyen, Witherenweg 23e, Hoogst rat en.

13 febr.: Geen, zoon van Karel Menens en van Maria Peeters, Blauwbossen 20, Minderhout. 17 febr.: Nick, zoon van Augustinus Van Aels( en Marleen Bertels, Thornstraat 10, Mee rie. 18 febr.: Wim, zoon van Jan Janssen en Magda Sterkens, Poeleinde 35, Wortel. 20 febr.: Kristin, dochter van l'aulus Stoffels en Katelijne Bruurs, Vrijheid 115, Hoogstraten. 21 febr.: Dave, zoon van Herman Martens en Hilda Martens, Dokter Gomniersstraat 1 Mee rie. 24 febr.: Sven, zoon van Adrianus Eekels en Denise Eelen, Dreef 39, Meerle. 27 febr.: Joke, dochter van Alfons Gnielens en Erna Fransen, Hinnenboomstraat 7, Hoogstraten.

2-3 Overhjdens

Meer nieuws dank zij... Als ik trouw verzeker ik mij bij een erkend makelaar En gij ... ? Ik ook En daarom gaan we zeker naar: ZAKENKANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS

--

1 febr.: Henri Spanenburg, 84 jaar, echtgenoot van Gabriela Bastiaensen, wonende te Hoogstraten, Gustaaf Segersstraat 20. 2 febr.: Joannes Verstraelen, 72 jaar, weduwnaar van Elisabeth Sterkens, wonende te Minderhout, Bredaseweg 13.

Rommensstraat 7 Tel. 03131572.54.

2321 Hoogstraten (Meer)

LASER SHOW HOOGSTRATEN

7 febr.: Frans Van Hoeck, 81 jaar, echtgenoot van Maria Huvsegems, wonende te Hoogstraten, Lod. De Konincklaan 288.

2 febr.: Sleve, zoon van Roger Sprangers en Marleen Mertens, Rollekens 3, Minderhout.

8 febr.: E.ambert Sners, 80 jaar, weduwnaar van Regina Donckers, wonende te Wortel, Worteldorp 24.

2 febr.: Bram, zoon van Hans Joosen en van Reinhilde Jochenis, Minderhoutsestraat 45, Hoogstraten.

9 febr.: Jan Brosens, 79 jaar, weduwnaar van Ludovica Laurijssen, wonende te Meer, Gestelsestraat 28.

3 febr.: Klara, dochter van Joseph Koyen en Maria Schrijvers, Vrijheid 133, Hoogstraten.

10 febr.: Joanna Van Bavel, 69 jaar, echtgenote van Edouard Jacobs, wonende te Minderhout, Desmedtstraat 7.

5 febr.: Eveline, dochter van Alfons Vernieeren en van Martine Van den Broeck, Pastorijstraat 6, Wortel.

11 febr.: Joannes Aerts, 81 jaar, ongehuwd, wonende te Minderhout, Minderhoutsestraat 141.

8 febr.: Jeroen, zoon van Franciscus Kustenmans en Maria Aerts, Lage Rooy 23G, Meerle.

18 febr.: Petrus Van Herck, 87 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogstraten, H. Bloedlaan 250.

Ii febr.: t)ieter, zoon van Josephus Van Bavel en Antonia Jacobs, Heimeulenstraat 41, Meerle.

21 febr.: Anna Gys, 87 jaar, weduwe van Ludovicus Jansen, wonende te Hoogstraten, H. Bloediaan 250.

II febr.: Eve, dochter van Herwig Adriaenssen en Rita Sterkens, Moerstraat 74, Hoogstraten.

22 febr.: Theresia Van Luyt, 72 jaar, weduve van Adrianus Sprangers, wonende te Meerle, Lage Rooy 23.

13 febr.: Christel, dochter van Franciscus Vervoort en van Lea Van Ae!st, Bredaseweg 17, Minderhout.

27 febr.: Clausina l-Iuyhrechts, 65 jaar, echtgenote van Adriaan Martens, wonende te Meerle, Chaamseweg 41.

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN

ulI'èr I'ulI',r bouwmaterialen

I'aIcI'èr ,ulP',cècr Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

I'aII'r

motors - bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen! DONCKSTRAAT25-2321 MEER TELEFOON: 03/315.91.77

biedt u betaalbare kwaliteit! 29


Politieke vluchtelingen vinden een voorlopig tehuis in Hoogstraten Over de hele wereld zijn miljoenen mensen op de vlucht, sommigen van hen kennen we goed; denk maar eens aan de Vietnamese bootvluchtelingen, de Palestijnse kampen... Maar er zijn nog zoveel meer landen waar het leven niet te harden is voor iemand met een andere overtuiging dan die van de bazen in dat land. Als die mensen daar hun mening durven zeggen en de gezagsdragers horen dat, dan worden ze met gevangenschap, marteling en soms met de dood bedreigd. Geen wonder dus dat die mensen hun huis en land verlaten en hun laatste cent geven voor een vliegtuigticket naar een land waar ze Vrij kunnen ademen. Zo'n land is België en de vluchtelingen komen er dan ook met velen naartoe om hier (voorlopig) te blijven. Over iedere politieke vluchteling die zo ons land binnenkomt, wordt een onderzoek ingesteld om te weten of hij werkelijk ook op de vlucht is voor de politieke situatie in zijn land. Zo'n onderzoek gebeurt door het Hoog Comitè voor de Vluchtelingen (orgaan van de Verenigde Naties) en duurt een hele tijd - minstens 6 maanden - en dan pas wordt beslist of de mensen die hier aankomen, ook mogen blijven. In die tussentijd moeten zij hier wel opgevangen worden en dat gebeurt ook. Vroeger verbleven die mensen meestal in de grote steden maar daar zijn er nu al zoveel dat

men besloten heeft ze te spreiden over het hele land. Daarom vraagt mevrouw Miet Smet, de staatssecretaris die voor de vluchtelingen moet zorgen, aan alle gemeenten om enkele vluchtelingen op te nemen. Het is een vriendelijk, maar dringend verzoek, gericht aan het OCMW van de gemeente en de meeste gemeenten gaan daar ook op in; te meer omdat de kosten van opvang volledig door de staat betaald worden. Ook l-loogstraten doet mee. En zo worden hier omstreeks half april 6 politieke vluchtelingen verwacht waarvoor het OCMW nu een onderdak aan het zoeken is. Het is de bedoeling dat er tegen het eind van het jaar nog 6 zulke mensen zullen bijkomen. Deze vluchtelingen zijn hier slechts voorlopig totdat zal worden onderzocht of zij in aanmerking komen om als politiek vluchteling in ons land te verblijven. Na dit onderzoek dat een hele tijd kan duren, wordt beslist of zij zich hier of elders kunnen vestigen tot zij veilig weer naar hun land kunnen terugkeren.•

L. Janssens p.v.b.a. hout- & platenhandel plastiek & isolatie Alle werkdagen open. Ook op zaterdagvoormiddag. Tel. 03/314.70.96. Loenhoutseweg 91 HOOGSTRATEN

TG V rijdt onder Turnhout door: De Groenen en De Croo eindelijk verzoend!

/4u/ a ,

L42

.

• grasmaaiers • motorspuiten • motorzagen • treezen • moto-cultoren • bosmaaiers

J. STOFFELSPA UL USSEN

DOORLOPENDE TENTOONSTELLING

Minderhoutdorp 4- HOOGSTRA TEN - MINDERHOUT Telefoon 03131441 15 SLUITINGSDAG: zondag van 12 uur t/m maandag 13 uur.

30


Bus van de Maand Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Een brievenbus met een mens erachter dit keer, een vakman zelfs. In Wortel vonden we dit mooie afgeborstelde doch zelfgebouwde exemplaar. Lees bij de advertentie van Framsport, onze sympathieke sponsor, aan wie ze toebehoolf.

.1 urys erslag: De jury had vooral oog voor de twee pittige witte lijntjes, uiteraard. Maar ook de stevige onderbouw werd zeer op prijs gesteld. De vrouwelijke juryleden van hun kant waren vooral onder de indruk van de liefdevolle 'procreatie', de totstandkoming, maar ook van de verzorgende koesterende houding van de eigenaars.

Frans: Ik ben melser van beroep en daaron heb ik ze zelf gebouwd. Vroeger stond hier een pilaster maar die is om ver gereden. Daaroni heb ik de nieu we een meterke op geschoven. De voet is een terracottabuis die ik volgegoten heb met beton. Daarop een betonnen plaatje moer een bout vastgevezen. Die steentjes zijn overschotjes van een sier schouw. Dat dakje heb ik 't ondersteboven gegoten en er dan opgezet. Die witte steentjes zijn van granietvloer die ik op maat heb gezaagd, want ik vond dat er witte streepjes in moesten. Als er dikwijls mensen vragen: waar woont gij, dan zeg ik: rij maar in de straat en als ge een brievenbus ziel met twee witte streepjes, daar is '1. Ik heb de bus goed met siliconen ingesmeerd zodat ze goed waterdicht is en het dakske schuur ik van tijd eens af. Daar zal onze cheque van 500 fr. zeker veilig in landen!

HALVE EEUW GELEDEN = S _.U• -

maart 1937 Vlaanderen eentalig Nederlandsch In 1932 werd in het parlement de wet op de taalregeling gestemd. Vlaanderen zou eentalig Nederlandsch worden ... in theorie. Want tot nog toe in Januari 1937 kon men onmogelijk op straat komen zonder aanstonds te lezen: arrët du train, accôtement réservé aux cyclistes et aux piétons, Croix Rouge de Belgique, enz. En in vele steden en dorpen mocht men blij zijn als er tweetalige straatnaambordjes aangebracht waren. Vooral in de taalgrensstreek was de sabotage der wet op haar hoogtepunt. Een Vlaming kan veel geduld hebben, maar aan alles, ook aan dat geduld komt een einde. Waar Vlaanderen zijn rechten niet krijgt, daar neemt het die. En zoo ging de heer Grammens aan 't werk. Straatnaambordjes werden oververfd, andere namen en woorden volgden. In Landen werden de Fransche verslagen van de Vlaamsche gemeenteraadszittingen heel netjes meegenomen naar het kabinet van den Vlaamschen (?) minister De Schrijver. En nu, in den nacht van 20 op 21 februari, hebben overal - ook in l-loogstraten en omstreken - de verfborstels hun wettelijk werk gedaan. In de pers verschenen tot nog toe meer dan 50 verslagen over plaatsen waar de wet is toegepast geworden met een laag witte olieverf. Tot in Brussel toe werd er gewerkt, terwijl men op hetzelfde oogenhlik bezig was in Oostende, Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen, Geel, Hasselt en zoovele andere plaatsen, waaronder ook Hoogstraten en omliggende dorpen. En aangaande deze ververij en die taalwet, kunnen we wel een paar vragen stellen. Waarom staat er nog altijd op het vredegerecht te Hoogstraten 'justice de paix'? Hoe komt het dat er aan het gemeentehuis soms nog tweetalige berichten hangen van de proviii cie? We hopen ook dat de nu oververfde Franstalige bordjes op de Dreef niet meer in hun ouden staat zullen hersteld worden. En nu nog een klein vraagje aan het bestuur van de strafkolonie van Merxplas en Wortel. Hoelang meent het nog de tweetalige aanduidingen op het gebied van de kolonie te laten staan? Een paar zijn er reeds oververfd maar zoo nodig zullen de verfborstels opnieuw in werking komen en dat geheel en ganscli in overeenstemming niet de wet.

Totalen uitverkoop van Ellegoederen in Minderhoul bij A. en E. Verheyen Schoone zwarte en gekleurde mans- en vrouwenstoffen, ruiten en gebloemde zomerkatoen, toile de soie, meubelkatoeneti, beddetijken, baalkatoenen, flanels en witgoed, gordijnen en stores, brisevues, kanten voor storen, broderies, schouwkleden, echarpen, grijze en Witte geplucheerde onderbroeken en slaaplijven, manshemden niet cols, plastrons, stropbroeken en gemoltoneerde broeken, combinaisons voor zomer en winter, alle soorten voorschooten. Ook nog een groote partij klakken vanaf 5 fr., sacochen van 80 nu aan 25 fr., enz. enz. De klanten die nog eene som schuldig zijn voor ontvangen winkelwaar, worden verzocht te komen voldoen voor IS januari, om niet blootgesteld te zijn aan verdere onaangenaamheden. L)riekoningen van de Studentenbond Met een heele 'zwerm' jongens zijn we dit jaar uitgetrokken en de menschen, ze hebben onzen oproep beantwoord. De studenten zijn u daarvoor dankbaar, niet alleen voor dat geld en die goede kleederen, maar vooral voor die schoone 'geste' die ge gedaan hebt. Ge hebt laten zien dat ge nog wat over hebt voor uwen naaste, dat ge uw armen bernint. Om u een gedacht te geven van het goed dat ge zelf hebt verricht, geven we hier de lijst van alles wat we ontvingen: In geld: 625,48 fr. plus twee boden half frankstukken van 1918. Kleederen: 29 hemden, 5 kinderpyama's, 6 paar kousen, 2 klakken, 7 potsen, 8 paar vrouwschoenen, 17 paar kinderschoenen, II paar mansschoenen, 3 paar klompen, 2 paal sloffen, 6 pardessus, 8 slaaplijven, 4 gilets, 1 bedsprei, enz. Huiswaren: 1 pak vet, 2 peperkoeken, 4 pakjes vigor, 2 pakjes soleil, 2 pakjes persil, 1 pak sunlight-zeep, 3 tuben koperglans, 4 doozen blink, 4 tuben kachelpoets. In bons hebben wij ontvangen: 15 brooden, 20 kg. aardappelen, 150 kg. kooIen, 4 flesschen wijn, 10 eieren, enz. Ge ziet dus menschen wat we tot stand hebben gebracht; het is ons een prikkel tot meer en degelijker werk.

(Bron: Gazet van Hoogsiraten)

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIMVEE

- Vermeld steeds hei juiste postnumnier! U weet wel.' oud postnumnmer, nieuwe benaming! •

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16. 31


Ongevallen

Hoe anders is Agalev? Er zijn mensen die zeggen dat de groenen overal tegen zijn Wij willen laten zien dat dat niet zo is. Wij willen je laten zien dat AGALEV wel degelijk een samenhangende visie heeft op alles wat ons omringt. Groene politiek is veel meer dan ijveren voor een boom die gekapt zal worden. Wij spreken ons ook uit over het golfterrein dat het kappen van die boom eist. Wij zoeken naar een vorm van rekreatie die vriendelijk is voor mens en milieu, die democratisch tot stand komt Dit ene voorbeeldje wil duidelijk maken dat één van de kenmerken van groene politiek de omvattende blik is. Alle verschillende standpunten zijn nauw met elkaar verbonden in één visie. De groene kijk op de wereld is wezenlijk verschillend van de bestaande politieke opvattingen. Van die groene opvatting willen we via een informatie-avond een indruk geven. We vertrekken vanuit enkele voorbeelden in verband met: landbouw, milieu, ekologie, tewerkstelling, verkeer, gemeentepolitiek. Hieruit willen we een indruk geven van de samenhang tussen al die domeinen. Tenslotte wordt ook duidelijk gemaakt wat nu de eigenlijke bestaansgrond is van de politieke partij AGALEV. Deze avond gaat door op dinsdag 21 april te 20 uur in De Wachizaal, Van Aerlselaarstraal, Hoogstraten. Meer informatie kun je krijgen bij Jan Menens, Vrijheid 113, Hoogstraten.

AGALEV Hoogstraten 32

KALENDER

op pagina 26 en 27

APOTHEKERS Van 27 maart tot 3 april: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50. Van 3 tot 10 april: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 10 tot 17 april: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25. Op zaterdag 11 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van 17 tot 24 april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38. Op zaterdag 18 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14. 57 .24. Van 24 april tot 1 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73.

Zaterdag 21 feb. om 11.30u botste aan de St. Lenaartsebaan te Rijkevorsel de auto bestuurd door Elza Fleerakkers uit Brecht, met de auto bestuurd door Kathelijn Serroels, Klein Gammel 26, Rijkevorsel. Er was zware schade. Zaterdagnamiddag 21feb. kwam het tot een aanrijding aan Stevennekens te Rijkevorsel, tussen de auto's bestuurd door Theo De Busser uit Olen en Marcel Christiaensen, Merksplassesteenweg 70, Rijkevorsel. Vrijdagavond 27 feb. reed aan Gammel te Rijkevorsel, Karel Scheynen, Dillenweg 17, Rijkevorsel met zijn auto tegen een vaste hindernis. Er was zware schade. Donderdag 5 maart om 11 .20u botste aan het kruispunt Vrijheid - Gelmelstraat de vrachtwagen, bestuurd door W. Verhaegen uit Antwerpen, met de auto bestuurd door Jozef Vermeiren, Keirschotstraat 26, Rijkevorsel. Er was zware schade. Vrijdagmorgen 6 maart werd aan het kruispunt Hoogeind-Elsterdijk (Meer), het voetgangertje Frank Koyen (8 jaar), Eindstraat 6, Meer, zwaar gekwetst toen hij werd aangereden door dc auto bestuurd door Maria Brosens, Eindsestraat 5, Meer. Zaterdagnamiddag 7 maart werd aan de Loenhoutseweg, de auto, bestuurd door Helena Bosch uit Malle, betrokken bij een botsing met een lichte vrachtwagen, bestuurd door Gilbert Tignet, die zwaar werd gekwetst, en de vrachtwagen bestuurd door Hugo Van Aert uit Zuridert. Vrijdagmorgen 13 maart botste in Meerdorp, de auto bestuurd door Petronella Maatjens uit Zundert, met de tractoropligger bestuurd door Wilhelm Graat uit Oeffelt (NL). Zaterdagnacht 14 maart reed de 22-jarige Stefaan Verschraegen, Maxburgdreef 9, Meer, aan dezelfde Maxburgdreef, in de gracht en tegen het betonnen afwateringsgat. Hij liet hierbij het leven. Aan de Heilig Bloedlaan te 1-loogstraten, botsten zondagnamiddag 15 maart, de auto bestuurd door Erik Glijmans, Voort 23, Meerle, met de auto bestuurd door Maria Schalk, Eindstraat 2, Meer.0

HUISDOKTERS Op zondag 29 maart: DR. ROBBEN, V. Aertselaersr. 37, l-loogstraten, te!. 314.38.48. Op zondag 5 april: DR. DOMINIQIJE VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 315.87.15. Op zondag 12 april: DR. GEERT FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 3 14. 50. 10. Op zondag 19 april: DR. VERHOEVEN, V. Aertselaerstr. 70, Hoogstraten, tel. 3 14.3 1.66. Op maandag 20 april (Paasmaandag): DR. LEIJRS, Chaamseweg 18, Meerle, tel. 3 15.85.55. Op zondag 26 april: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 314.48.00.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.