maart 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR MAART 1987 PRIJS: 40 F.

Sooi Vriens:

Eenmaal, andermaal.... Nieuwe gemeentehuizen INK

De Thysakker naar de Raad van State Fl

Hobby en Vrije tijd, wat doe je ermee? 17 stadsgenoten dienden ons van antwoord.

Nieuw: in de Maand: Een bedrijf in de kijker: Halschoor De uit-kalender: Waar naartoe in het weekend?

eb oft %

eet


Publi Wie schrijft die blijft, zegt het intellectueel gezegde. Dat is natuurlijk wel zo, maar wie schrijft wil ook gelezen worden. Dat rijmt niet, maar daarom is het niet minder waar. Het is in deze kolom wel meer aan de orde geweest; wij hebben abonnees nodig, anders is ons schrijven nutteloos. Die abonnees betalen de uitgave van De Hoogstraatse Maand. Echter niet volledig. Er is nog een tweede groep van mensen die vinden dat een streekblad (met liefst veel lezers) belangrijk is. Dat is de groep van onze adverteerders/sponsors. Zij zijn er zich van bewust dat lezers van een betaald blad zeer intense lezers zijn. Een aselecte steekproef heeft uitgewezen dat elke Hoogstraatse Maand gelezen, of minstens doorbladerd wordt, door 5 1 6 personen. Daarvoor blijft het kleinood gemiddeld 10,7 dagen op het salontafeltje liggen. Bij de jaarwisseling 1986-1987 werd een 'abonneevastheid' van 97,5 07o vastgesteld. Dat wil zeggen dat op elke 100 abonnees er meer dan 97 meteen hernieuwden! Daarbij gerekend de nieuwe abonnees (voorheen dikwijls losse kopers) is er een spontane abonnementstoename van ± 10% tegenover 1986. onze enquetrice van de losse verkoop stelde gedurende 1986 verkoopspieken vast die opliepen tot 180% van de gemiddelde losse verkoop. In 1987 zal er een beperkte schattingsstudie worden gehouden naar het penetratievermogen van de advertenties. Door de spreiding van de advertenties tussen de redactionele tekst zal dit vermoedelijk sterk stijgen. Er wordt verwacht dat de advertentiekracht bij De Hoogstraatse Maand per oppervlakte en per lezer minstens 10 keer hoger ligt dan bij de huis-aan-huis-bladen. Weet lezer, dat achter elke advertentie of sponsor die u dit jaar in De Hoogstraatse Maand zult ontmoeten een man, bedrijf of vereniging schuilt met een hart voor Hoogstraten. Zij hebben het goed voor met de leefbaarheid van ons dorp, onze gemeente (stad?). Koop bij hen of maak van hun diensten gebruik! LWe zullen er allen wel bij varen.I

Oud en Nieuw Even zag het ernaar uit dat wij alleen nog ging restaureren, renoveren en vernieuwbouwen. Logisch ook eigenlijk met al die leegstaande bouwsels hier. Kerken, kastelen, oud-gemeentehuizen en molens hebben wij te over in dit uitgestrekte gefusioneerde landschap dat merkwaardig genoeg, ook nog een stad is. Aan die hele restauratie hebben we ook wel wat goeds overgehouden. Enkele gave kerken: een pittoreske in Wortel, een merkwaardige in Meerle en een standbewuste in Hoogstraten. Ook twee hele molens zijn we daar door nog rijk, die van Salm-Salm in Hoogstraten en de Heimeulen in Meerle, verder een kapel, St. Lucia-van-de Uithoek en een Withof, steen des aanstoots van ons gemeentebestuur dat niet graag geld geeft aan rijke heren die in een historische woonst verblijven. Maar nu lijkt het verlangen naar restauratie heel wat minder geworden. Het is nog wel best als één of andere rijke multinational het voor zijn rekening neemt - zoals De Ster die de kapel van Bouwhoef liet restaureren - maar volgens velen zou de Staat zijn geld nu maar aan iets anders moeten geven... Dat was al te horen toen de Lucia-kapel goed en wel gerestaureerd was. Hoe had men gebeden en gesmeekt opdat dit bouwwerk in zijn vroegere staat zou hersteld worden maar hoe werd er gebromd toen bleek dat dat herstel vele miljoenen had gekost. En er wordt nog nagebromd nu blijkt dat men niet goed weet wat met de kapel aan te vangen en er alweer een en ander aan kapot gaat. Hetzelfde in Minderhout waar vele parochianen liever in een comfortabele noodkerk naar de mis gaan. Het zal hen een zorg wezen of de oude kerk ooit nog wordt hersteld. De verkrotting van het Begijnhof? Wie ligt ervan wakker? Allemaal hangende restauratiekwesties die maar blijven hangen en niet alleen maar omdat

er minder geld is. Neen, de goesting is over. Liever nieuwbouw? In Rijkevorsel zeker. Daar is begin februari het nieuwe gemeentehuis ingehuldigd. Een fraai modern bouwwerk dat bijna 80 miljoen heeft gekost en is opgetrokken op de plaats van het oude herenhuis dat vroeger dienst deed als gemeentehuis. Jaren geleden heeft men zich in Rijkevorsel wel eens het hoofd gebroken over de keuze: restaureren we het oude gemeentehuis of bouwen we een nieuw? Dit dorp is zè arm aan fraai oud goed - op een kapel en een molen na - dat enige zuinigheid in het omgaan met het patrimonium toch wel gewenst zou zijn. Maar neen, het nieuwe heeft het zonder slag of stoot op het oude gewonnen en dat gaat meestal zo als men maar lang genoeg wacht. Dan doet de tijd zijn verwoestend werk en het krot is niet meer de moeite van het herstellen waard. Geen rouw dus om het verdwenen statige huis en park en geen woord van spijt op de inhuldiging van het nieuwe gemeentehuis. Integendeel, volgens de woorden van burgemeester Stoffels zou het nieuwe gemeentehuis 'in hoge mate bijdragen tot de standing en waardigheid van Rij kevorsel'. Ach ja. Het nieuwe gemeentehuis dat in Hoogstraten op stapel staat, is nog verre van klaar en niemand hier vraagt zich af of het zal bijdragen tot de standing.. Hier zijn het in de eerste plaats geldzorgen die kwellen. Eerst moet het café Patricia aangekocht worden voor meer dan 6 miljoen en verder heeft men al 15 miljoen in de begroting voorzien om de werken aan te vatten. Nog vele miljoenen zullen volgen want het moet nieuw zijn en groot. Zo hoort het ook. Voor een stad.•

Herschikking

Ten laatste op 15 maart verwachten wij alle mededelingen, brieven, stukjes en stukken om de volgende Maand te vullen die op 26 maart verschijnt. Dank.


Mon in de Moond Stroper, boswachter, roeper... Sooi Vriens voorstellen hoeft eigenlijk niet echt. Voor wie regelmatig in de bossen van Wortel-Kolonie kwam om met zwemmen, schaatsen, wandelen of jagen een frisse neus of betere hartslag te halen, is Sooi de (ex-)boswachter wellicht geen onbekende. Anderen zullen hem van zijn ietwat luidruchtiger kant kennen van op koopdagen allerhande waar hij steeds kordaat en soms ook grappig potten en pannen, stoelen en kasten of huizen en weilanden aan de man probeert te brengen. Waarom we hem dan toch aan u voorstellen? Wel, eigenlijk doen we dat niet, Sooi doet het zelf en wel met zoveel brio dat we er met moeite een vraag konden tussenwringen. Want wat bleek toen we hem die zondagnamiddag op Poeleinde in Wortel opzochten? Dat hij nog altijd deugd heeft van zijn leven en zeker wanneer hij vol enthousiasme kan vertellen over zijn herinneringen in de gezonde buitenlucht. Zijn vrouw Jeanne - die het ook wel zeggen kan - liet ons binnen, vroeg geïnteresseerd naar onze komaf, maar toen ze tot de ontdekking kwam dat 'dat ding al aanstond' (cassetterecorder) liet ze het woord wijselijk aan Sooi en trok zich terug met een boekske in een hoekske. Sooi zijn wortels.... liggen uiteraard in Wortel, niet ver van zijn huidige woonst. Hij was de oudste van tien en werd geboren op 7 juni 1910. Vader Jan was nachtwaker op de Kolonie en moeder Josefina (Van Wassenhove) had thuis haar werk wel met al die bengels en nog een beetje 'geboer' erbij. Toen hij elf jaar was, kocht zijn vader de boerderij waar Sooi en Jeanne nu nog wonen. De eerste dag van de vakantie, Sooi was toen 14 en schoolverlater, moest hij te voet 'den boer op' naar Rijkevorsel. Zijn gerief in een rode zakdoek, ne stok erdoor en op de schouder, dat was toen de mode, hé. Een fiets dat moest hij eerst maar zelf verdienen. En het was gene gewone, nee, 't was ne tweedehands koersfiets, waarmee hij zelfs ne keer in een heuse kermiskoers gereden heeft en nog derde eindigde ook. Als hij de boerestiel goed en wel onder de knie had, zocht hij een lief en zo trouwde Sooi in '35 met Jeanne Jansen uit Hoogstraten en trokken ze bij Sus Swaegers aan de Gelmelstraat in. Hij was er knecht en leerde er het vak van slachter. Langer dan twee jaar en half hield hij het er niet uit want de pré was te klein om mee rond te komen.

platlag kon je Jefke niet meer zien staan achter zijn boom. Eén tak van die boom was goed voor 2,35 kuub hout!' Ze moesten hem gaan uitdoen op 't Zwaneven, tussen OudTurnhout en Retie, en 't was een delicate zaak want hij mocht zeker niet verkeerd vallen: juist tussen het kasteel rechts en een standbeeld links. Waar en hoe hij zou vallen werd allemaal precies berekend door een man zonder benen, hij verplaatste zich met behulp van kleine krukjes. Zijn benen waren afgezet op ongeveer dertig centimeter 'onder zijn gemacht' zoals Sooi het zo plastisch uitdrukte. Enfin, de boom viel waar ie vallen moest, maar hij lag nog niet op de vrachtwagen. Dat lukte ook zonder veel problemen dank zij een plan waar ze acht dagen studies over gedaan hadden. Daar reden we dan op die zaterdag mee over Turnhout-markt en we hadden veel bekijks, want de mensen

Sooi Vriens

hadden nog nooit een boom op een auto zien liggen.' Lang vôôr die tijd, we spreken nu over 1929, bleken ze een keer te veel vertrouwen gehad te hebben in hun paarden, die normaal blindelings hun weg kenden. 'We gingen toen op vastenavond pannen laden in Ulicoten en die moesten we naar Meerle brengen. Ik herinner hçt me nog heel goed omdat het één van de koudste dagen was die ik in mijn leven heb meegemaakt. Veel kouder nog dan dit jaar in januari. Ik had vier frakken aan en 't waaide er nog los doorheen. We hadden een korte dissel aan de kar gemaakt en we kropen onder 't stro op de wagen om toch maar uit de wind te zitten. De paarden moeten toen van de weg gesukkeld zijn want ineens patat... de kar tegen een elektriekpaal, en wij tegen de vlakte. Ge kunt wel denken hoe wij toen gevloekt hebben. Want toen moesten we als 't glad was nog regelmatig vijzen in de hoefijzers van die paarden draaien en dat was een heel karwei, gewoonlijk lagen uw handen dan nog eens helemaal open ook. Ik heb ooit meegemaakt dat het zo diep gevrozen had -ik denk wel 70 cm- dat ge gewoon niet meer in de silo geraakte om kuilvoeder te halen. We maakten dan een klein holletje en gelijk de eskimo's kropen wij dan in onze '1gb', om er langs binnen de bieten uit te plukken. Er is er toen meer dan ene onder de bieten bedolven geweest omdat cle silo met de dooi necntort te.'

Oertsenboer, een stiel apart Sooi vond algauw ander werk bij oertsenboei Louis Floieii auii de Vaii Aeitselaarstraat in Hoogtraten. Met dc hulp van lrie fnrçp paardtn vrsjniiwden 7P hnmn voor Van Erck in Minderhout en Foresco in Turnhout. Later kocht zijn baas als een van de eersten in de streek een heuse bomenkamion. 'De zwaarste boom heb ik ooit gehaald voor Jef Van Dijck uit Merksplas. 't Was een olm van slechts elf meter lang maar hij woog wel 8 ton! Als ie omgezaagd was en

Sooi met zijn baas Louis Floren: twee fiere oersten-boeren i'ôôr hun pronkstuk.


Met de vlam in de pijp 'Waar waren we eigenlijk gebleven. Ja... eind van de jaren dertig ben ik dan bij Louis Floren, zoals vele anderen, met ambras weggegaan want die vloekte iedereen 't kot uit! Maar ik heb er toch het langst gewerkt.' Kollega's uit Sooi zijn tijd waren o.a. Louis Michielsen, Rik Blok, Rik Bruurs, Fons van de gouden bol, Stan Goos en Rikske van den ezelboer. Sooi kon reeds met de kamion rijden en zo mocht hij bij het vervoerbedrijf Van Loon uit Hoogstraten aan het werk. Van '38 tot '45 bleef hij daar en toen verhuisde hij van de Loenhoutsebaan naar zijn ouders huis waar hij begon te boeren (met vier melkkoeien) en wat aan tuinbouw deed.

Als boswachter Rond 1947 werd Sooi door Jan Swaenen, bctcr bekend als Jan Kick, voorgcdragcn om in Wortel-Kolonie boswachter te worden. Meer dan 30 jaar was Sooi de gezellige maar tcvcns gcvrccsde verschijning voor al wie 7ijfl pad kriiiste in de Wnrtelse hossen flat hij niet van de gemakkelijksten was, bleek uit het feit dat er na drie jaar niet veel stropers meer waren in de Kolonie Daar kunnen we beter wegblijven, dachten de stropers wellicht, want die Vriens is niet te vertrouwen, die schiet op onze frak. En inderdaad, Sooi Vriens kon aardig uit de pijp komen als ze de konijnen voor zijn voeten kwamen wegmaaien. Dag en nacht, als er maar een vermoeden was van kapers op de kust, was hij present. Vooral bij ruw weer, met veel wind en regen, trok hij er op uit. Goed ingeduffeld tegen de regen, zette hij zich tegen een boom aan de rand van het bos en wachtte maar. Want Sooi kende de knepen van het vak, de beste stroper wordt immers de beste boswachter. Maar zodra ze het licht dicht genoeg genaderd waren, vloog er een ferme scheut hagel door de lucht en werd de lichtbak aan diggelen geschoten, en dan was het meestal lopen geblazen voor de stropers. 'Ja,' zei Sooi, 'wij waren niet bang, als ze met de lichtbak gingen, dan stapten wij er recht op af. Wij schoten die lichtbak kapot en dan was de zaak opgekuist. Dan liepen ze hard genoeg om weg te zijn. Zo heb ik er ooit een in zijn hand geschoten die voor de eerste keer meeging. Ik heb pas een jaar later vernomen wie het was, de bolletjes zaten in zijn handen. Maar die hield zijn lichtbak in de handen. Wij waren vroeger veel voorzichtiger, wij bonden hem aan een lange stok.' 'Ik was altijd zo hevig, ik kon mezelf niet houden, he. Het gebeurde dikwijls dat we 's avonds thuiskwamen, aten en dan teruggingen naar het bos. In die beginjaren zat er ook geweldig veel wild in de Kolonie. Per seizoen schoten we toch 2500 s 3000 konijnen. En dat lieten we zo maar niet voor onze neus wegpikken, he. De laatste jaren waren we met twee boswachters: Bert Herreygers en ik. In die periode hadden we wel eens af te rekenen met stropers in auto's. Als er dan weer zo ene doorruistte, gingen we d'er ook op af. Bert ging eerst staan, ik een beetje verder. Bert sprong dan ineens uit de kant en deed teken om te stoppen. Als die kerel dan durfde doorrijden dan stond ik klaar. Zo heb ik er eens ene in zijn radiateur geschoten, het water spoot eruit, maar die reed niet ver meer. De uren dat we in de Kolonie hebben rondgereden, die zijn niet meer te tellen. We verdienden toen 100 frank per dag, maar als we dat moesten uitrekenen dan verdienden we

Sooi Vriens, met collega-boswachter Bert Herrjgers in Wortel-Kolonie.

geen 5 frank per uur. Maar het voornaamste is: ik heb er mijn gezondheid gehaald. In die dertig jaar ben ik geen dag ziek geweest. En had ik wat last van mijn rug of was ik het werk thuis beu, ik sprong op mijn fiets en reed de Kolonie in, en dan was dat zo gedaan.' 'En als hij er dan ene tegenkwam om mee te buurten, dan was zijne dag goed, zenne,' komt Jeanneke tussen. 'Toen ik als boswachter gestopt ben, vijf jaar geleden, heb ik in het begin wel veel vaart gehad. Nu kan ik nog altijd gaan als ik goesting heb. Soms ga ik wel eens met Jan Spannenburg mee om vogels te ringen. Voor de rest zit er nog heel weinig wild. Als ik dat vergelijk met vroeger. Er waren hier weiden waar honderen konijnen op zaten; daar stond praktisch geen spriet gras meer op. Heel die ondergrond, dat was één konijnenpijp. Soms gingen wij daar met de fret jagen. Wij lieten die dan in een pijp en we gingen boven in de wei met ons oor op de grond liggen. Dan konden we aan het gerammel onder de grond juis aanwijzen langs welke kant de konijnen er uit zouden komen. Ik wees dan in de richting en dan stond de jager klaar. Zo simpel was dat toen allemaal.'

Als roeper op koopdagen Louis Vriens van de Keirschotse brug was tot het einde van de tweede wereldoorlog roeper op koopdagen allerhande. Op 10 mei 1945 was er een grote telling van alle bezit en hier stelde nonkel Louis aan Sooi voor deze job over te nemen, vermits hijzelf juist ontslag had genomen. Dat kon er altijd nog wel bij, dacht Sooi, en burgemeester Sijsmans ging akkoord. En zo vindt u tot vandaag op alle koopdagen in Hoogstraten, Wortel en Minderhout Sooi Vriens met een hese keel boven op een stoel of een tafel de kopers geluk toewensen. Vorige week nog zagen we hem aan het werk in Wortel en wij gingen ook even langs. Meubelveilingen vallen bij Sooi het meest in de smaak, hoewel een koopdag van huizen

en gronden uiteraard beter is voor de boterham. 'Al bij al zijn het al miljarden waarover ik mijne zeg gehad heb maar ik hou toch meest van koopdagen van meubelen en huisgerief. Daar komt ge ook veel dezelfde mensen tegen. Ge hebt eigenlijk drie soorten mensen op een koopdag. Dat zijn kijkers, bieders en pikkers! Jazeker, pikkers, en ge moet verdorie dikwijls al goed uitkijken of ge kunt een aantal dingen niet meer verkopen. Eens dat het verkocht is moet ieder zelf er zijne plan maar mee trekken, maar voordien... Het overgrote deel zijn natuurlijk de kijkers. Mensen zijn nieuwsgierig, he Zo nieuwsgierig dat ze onder mijne neus komen staan om toch maar niks te moeten missen. Dat gaat nog, maar als ze het dan nog eens in 't lang en in 't breed komen uitleggen zodanig dat ik maar amper versta wie er biedt, dan krijg ik het op mijn heupen, zelle! Dan haal ik een frats uit en binnen de minuut zijn ze weg! Zo waren er eens twee madammen al een hele tijd vlak bij mij serieus aan 't kletsen en ik had al een paar keer om stilte gevraagd maar dat bleef duren. Toen zei ik tegen de 'aangever'; doet eens wat water in een van die emmers die ik seffens omhoog moet steken. Hij had me goed verstaan en als het moment er was om de emmers te veilen stak ik ze zoals gewoonlijk omhoog om ze te laten zien maar stilletjes aan hield ik ze schuiner en schuiner totdat er ineens ne geut water over één van die vrouwkes kletste! Die was ineens afgekoeld en ge moogt gerust zijn: die schuiven wel op.

Het lelijk naar Breda Het spreekt vanzelf dat de notaris en ook de verkoper de prijzen het liefst zo hoog mogelijk zien gaan, maar dat is allemaal zo simpel niet. Als het nogal traag gaat en 't duurt wat te lang, dan trappen de mensen het af, en trouwens, da's mijnen doen niet. Ik heb liever dat het vooruit gaat. Geen getrul, hé. Er was eens een klerk bij die regelmatig kloeg


dat ik te rap was en hij niet kon volgen met schrijven. Maar als het serieuse dingen zijn, dan moet er ook geboden worden en geen gepingel met een paar frankskes hé, want dan maak ik mij kwaad.Ik laat natuurlijk ook meestal de dingen langs hunne schoonste kant zien. Ah ja, het lelijk naar Breda, hé. Maar als ik zelf eens graag iets koop of voor iemand een koopje moet doen, dan draai ik de zaak om natuurlijk. Zo heb ik op mijne eerste koopdag een mooie oude klok op de kop kunnen tikken voor 50 frank. Ze kwam juist van de klokkenmaker Rigouts en er hing nog een bonnetje aan van 175 frank herstelkosten. Ze is nu over de honderd jaar oud en ze loopt nog altijd. Soms heb ik er wel eens profijt uit gehaald dat ik boswachter was. Vroeger waren er immers nog geen roepers onder eed. Maar als boswachter had ik de eed moeten afleggen en dat maakte mij natuurlijk sterk als roeper wanneer er eens problemen waren met kopers. Dan liet ik niet met mij sollen hoor. Zo was er eens een Hollander op zo'n koopdag en die wou nadien zomaar een antieke slaapkamer meenemen. Die beweerde dat hij die gekocht had en die begon mij uit te maken. Maar toen was hij aan het verkeerde adres, ze, want ik wist goed aan wie ik die verkocht had. Ik zou er de gendarmen bijgehaald hebben en dan had ik toch altijd het laatste woord. De notaris gaf mij ook groot gelijk. Ik lach en ik zwans eens graag, maar met mijn voeten moeten ze niet te veel spelen. Dat heb ik nooit niet laten doen. Zo zullen wellicht velen Sooi Vriens kennen. Een man met een gezellige babbel en nu en dan een goeie zwans maar ook iemand die rechtdoor gaat. En dat maakt zo 'n ouderwetse koopdagen ook aantrekkelijk. Wie Sooi Vriens nog aan het werk wil zien, mag

Lezers kopen bij

Adverteerders (natuurlijk)

Lauryssen electronics

pvba

uw electro vakman - handelaar waar service belangrijk is! MINDERHOUTDORP TEL. 314.67.67

Hier is nog

plaats Niemand meer? Geluk en verkocht! Koopdag te Wortel bij Verboven, februari 1986. .....

voor u!

best niet te lang meer wachten. Niet dat hij er de brui aan geeft, maar die echte koopdagen met potten en pannen en 'al wat er zal bevonden worden' worden schaars. Gespecialiseerde firma's ruimen tegenwoordig alles op van kelder tot zolder. Hiermee valt een stukje echt dorps/even weg, een stuk folkore dat misschien met Sooi Vriens zal verdwijnen. Laat Sooi het best nog maar een tijdje doen.

ogS aOfl

80

Volgende maand staat hier 4e'

U misschien.

I

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten pvba

• P.V.C.-rioleringen • roofing

"dakgoten isolatie

Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten Tel. 0313144755

ABONNEMENT De Hoogstraatse Maand - Betalingen naar het buitenland: de internationale overschrijving van het Bestuur der Postchecks: snel en voordelig!

Eén van de koudste plaatsen heeft re- cordtemperaturen meegemaakt. In het Siberische Yakutia voor het 60 graden onder nul, wat bij het officiële Sovjetnieuwsagentschap Tass de omschrijving 'on voorstelbaar koud' ontlokte.

420 fr, Telefoon 03 / 3 14.41.26 5


VANUIT HET STADHUIS... Wisseling in de Raad De Thijsakker naar de Raad van State Het afscheid van Karel Sterkens Op 27 januari 1987 overleed raadslid Karel Sterkens. Reeds geruime tijd was hij zwaar ziek en het was maanden geleden dat we hem nog op een raadszitting hadden gezien. Karel Sterkens was reeds vanaf 1962 als raadslid in de Meerse gemeentepolitiek aktief. In de eerste verkiezingen van de fusiegemeente werd hij echter niet verkozen. Zes jaar later in '82 was hij er terug bij, maar hij heeft zijn mandaat evenwel niet kunnen afwerken. Karel was landbouwer en vanuit deze hoek vertegenwoordigde bij de land- en tuinbouw binnen de CVP waar hij de vierde plaats bekleedde op de laatste verkiezingslijst. Hij was 58 jaar oud, gehuwd met Maria Rijvers en had vijf kinderen. Hij is het tweede raadslid, na Jef Desmedt, die in deze legislatuur overlijdt. Beide raadsleden behoorden tot de CVP-fraktie. Op de raadszitting van 9 februari vraagt schepen Aerts, tijdelijk voorzitter van de raad, één minuut stilte ter nagedachtenis van Karel Sterkens. In naam van FB betuigt schepen Sprangers zijn medeleven bij dit afsterven, en wenst de familie sterkte toe. Karel Sterkens heeft de landbouwsector steeds goed verdedigd, en het is voor de CVP pijnlijk te moeten vaststellen dat zij nu reeds voor de tweede maal getroffen wordt. Twee maal mensen die de landbouwbelangen behartigd hebben. Ook schepen Pauwels looft raadslid Sterkens om zijn gezond boerenverstand en dankt hem voor de jarenlange inzet. KGB betuigt hiermee dan ook haar medevoelen met het gezin Sterkens en met de CVP.

-

5

fl

'Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk', aldus sprak het nieu we gemeenteraadslid Ferdinand Bilcke bij de opening van de voorbije ge,neenteraad in Hoogstraten.

Het nieuwe raadslid: Nand Bilcke Door het overlijden van Karel Sterkens komt er een plaats vrij in de gemeenteraad. Woordvoerder Van Huffel stelt Fernand Bilcke voor als nieuw raadslid. Bilcke was na de verkiezingen van oktober '83 verkozen tot derde plaatsvervanger. V66r hem hadden we Jaak Snijders, nu zetelend raadslid in plaats van Rik Michielsen die naar het OCMW overstapte, en raadslid Frans Adams die de plaats van de overleden Jef Desmedt heeft ingenomen. Nand Bilcke, 56 jaar, is een gekend figuur in Hoogstraten. Als bestuurslid van het NCMV is hij momenteel de enige vertegenwoordiger van die organisatie in de Hoogstraatse raad, en het deed hem blijkbaar deugd er dan toch eindelijk bij te horen. In de verkiezingsfolder van de CVP lazen we dat Nand speciale aandacht wil voor ons groot aantal kleine zelfstandigen. 'Hij weet-beter dan wie ook - dat enkel een gastVrije gemeente hun welvaart kan beschermen en ... dat een goed gemeentebeleid noodzakelijk is om nieuwe investeerders aan te trekken'. Bij de andere raadsleden bleken er zoals de procedure vereist geen bezwaren te zijn voor de toetreding van Nand Bilcke en hij legde dan ook zijn eed af 'in de handen van' schepen Aerts. Wanneer onze fotograaf in zijn al te grote ijver een fles water omstootte was meteen raadslid Bilcke's politieke loopbaan bezegeld. Scherven brengen immers geluk, hoorden we. Afwachten dus.

Achteraf vroegen wij het kersverse raadslid naar zijn eerste indrukken. Hij is tevreden dat er eindelijk terug een middenstander in de raad zit. In de raad zal men evenwel nog niet direkt veel van hem moeten verwachten. Zijn inbreng zal vooral in de voorvergaderingen van de CVP tot uiting komen. Deze partij wil vooreerst haar eenheid terugzoeken. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt en de eerste resultaten zijn er al, aldus het raadslid, verwijzend naar de laatste raadszitting. Konkreet heeft hij nog geen direkte betrachtingen, hoewel de veiligheid van de dorpskommen dringend moet verbeteren.

Hoogstraats voetbal steeds hogerop Het gaat het Hoogstraatse voetbal schijnbaar voor de wind. Na de overgang vorig jaar van HVV naar derde afdeling, mikt Hoogstraten dit jaar recht naar de hoogste afdeling. Wij willen hierbij wel even voor alle duidelijkheid vermelden dat deze laatste promotie alles te maken heeft met voetbal, maar evenwel niets meer met de hogervermelde club. Hoewel sommige kwatongen beweren dat dit toch één pot nat is. De enige vergelijking die in deze zaak mogelijk is, is het feit dat alles zich situeert op de Thijsakker en dat de hoogste beleidsverantwoordelijke in deze Hoogstraatse voetbalvereniging en op het gemeentebestuur dezelfden zijn. Maar daarmee houdt ook alles op.


Het gemeentelijk voetbalspel gaat inderdaad steeds hogerop. Na de gemeenteraad en het college, werd de bal geruime tijd weg en weer gespeeld tussen gouverneur en de Minister maar nu zal de finale afgewerkt worden bij de Raad van State. FB zal hier immers klacht nccrleggcn. Het wordt voor de supporters hoe langer hoe moeilijker om cle wedstrijd goed te kunnen volgen. Daarom geven wij nog eens kort de voornaamste spelregels en een samenvatting van het spel tot hiertoe gespeeld.

Mens erger je niet, zoveelste uitgave: Thijsakker plein 3 In de gemeenteraad van 9 februari leest secretaris Vinck de beslissing van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden voor in verband met de aankoop van het derde terrein op de Thijsakker. Hierin vernietigt Minister Pede (PVV) op zijn beurt het vernietigingsbesluit van de gouverneur. Dit betekent dat de aankoop van de gronden Oostvogels, waartegen in bepaalde kringen fel verzet heerst, wordt goedgekeurd. Op 10 maart 1986 werden deze gronden door de gemeente voor de eerste maal aangekocht. KGB en de CVP-raadsleden Van Huffel, Snijders en Verlinden stemmen v65r, FB en CVP-raadslid Peerlinck stemmen tegen, de overige leden van de CVP onthouden zich. De gouverneur vernietigt evenwel deze beslissing omdat zij krenkend zou zijn voor het algemeen belang en de gemeentelijke financies hierdoor op een onbedachtzame wijze worden bezwaard. De aankoopsom van deze gronden benadert de 6 miljoen. De burgemeester gaat in beroep bij Minister Pede van Binnenlandse Aangelegenheden. De Minister antwoordt dat de tijd om een beslissing te nemen verstreken is. De Hoogstraatse gemeenteraad neemt op 27 oktober een tweede beslissing tot aankoop. Fusiebelangen dient een bezwaarschrift in bij de provincie. Op 11 december '86 vernietigt de gouverneur ook deze tweede aankoop. Op de gemeenteraad van 29 december wordt deze vernietiging niet aan de raad voorgelezen. Het college betekent beroep aan bij Minister Pede. De schepenen Sprangers en Verhulst weigeren in het college hierover te stemmen daar het college geen machtiging heeft gekregen van de raad om beroep aan te tekenen. De derde maal wordt het college bij hoogdringendheid bijeengeroepen en wanneer de FB-schepenen weigeren te stemmen wordt er raadslid Van Laer (KGB) erbij geroepen en met vier (de heren Van Aperen, Aerts, Pauwels en Van Laer) wordt er beslist in beroep te gaan. Op 21 januari 1987 vernietigt Minister Pede het besluit van de gouverneur. Hierdoor blijft de aankoop van het derde voetbalveld door de gemeenteraad van 27 oktober 1986 van kracht. De argumentatie van de minister luidt: 'Overwegende dat overeenkomstig artikel 5 van het KB van 28 dec. 1972, woongebieden o.m. bestemd zijn voor groene ruimten en socio-culturele inrichtingen voor zover deze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving; overwegende dat de aanleg van een voetbalveld verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving, aangezien: de gronden grenzen aan de zone bestemd voor uitbouw van de groenzone 'Thijsakker', zodat de door de

1250 of 1900! Wie biedt er meer?

gemeenteraad in zijn besluit van 27 okt. 1986 vastgestelde bestemming der te verwerven gronden niet strijdig is met de zonering van het gewestplan, dat dit besluit bovendien kadert in de doelstelling van de gemeente om in elke deelgemeente de nodige gronden aan te kopen voor de aanleg van sportterreinen; overwegende dat de voorgenomen bestemming der te verwerven gronden de toekomstige verwezenlijking van de woonbestemming door de gemeente niet uitsluit, zodat het besluit van 27 okt. 1986 van de gemeenteraad van Hoogstraten niet geacht kan worden het financieel belang van de gemeente te schaden; besluit: het vernietigingsbesluit van de gouverneur van de prov. Antwerpen van 11 december 1986 wordt vernietigd. J. Pede.' Na de voorlezing van deze brief klopt de voorzitter onmiddellijk de openbare zitting af en duidt niet dat er verder nog over gediscussieerd wordt. In een persnota van FB klaagt deze fraktie de willekeurige wijze aan waarop door KGB misbruik wordt gemaakt van mededelingen. Mededelingen die minder goed uitkomen worden maandenlang achtergehouden en men weigert zelfs ze voor te lezen. Nu het de burgemeester wei goed uitkomt moet het wel voorgelezen worden. FB voelt zich door de uitspraak van de minister geschokt in haar rechtsgevoel. Vooreerst is het beroep op een onwettige manier ingesteld, zonder machtiging van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de aankoop goedgekeurd. Wanneer tegen het ver nietigingsbesluit van de gouverneur beroep dient ingetekend te worden, dan moet dit gebeuren door de raad en niet door het college. Dit is volgens FB een procedurefout. 'Om deze reden, en omdat we ten gronde vinden dat de aankoop van deze gronden voor het derde plein totaal onverantwoord is, en dat de argumenten van de minister foutief zijn, delen wij de raad mee dat onze fraktie al zijn mogelijkheden tot beroep zal uitputten, en dat we bijgevolg in beroep gaan bij de Raad van State.

Met alle eerlijke middelen zullen we ons blijven verzetten tegen deze waanzinnige politiek: 17 miljoen voor 2 voetbalvelden voor ĂŠĂŠn club. Terwijl er alternatieven voorhanden zijn voor voetbalvelden voor alle Hoogst raatse verenigingen'. Tot daar de mededeling van Fusiebeiangen.

Klasseverheffing verdaagd In 1985 werd op 5 augustus een aanvraag tot klasseverheffing ingediend (12 ja, 4 nee, 6 onthoudingen). Omwille van de regeringswissel - Minister Nothomb werd vervangen door Minister Michel - dient de aanvraag vernieuwd te worden. Hoogstraten vraagt om opgenomen te worden in de klasse van gemeenten van 20 tot 25.000 inwoners. Een klasseverheffing kan wanneer een gemeente kan aantonen dat ze meer taken te vervullen heeft dan het bevolkingsaantal laat vermoeden. Basis voor deze berekening vormen: het aantal inwoners, het aantal tweede verblijven, het aantal overnachtingen, het aantal tewerkgestelde arbeiders en bedienden, het aantal bedden in de verzorgingsinstellingen. Veel weerslag heeft dit niet op het gemeentebestuur. Wel brengt dit een weddeverhoging mee voor de secretaris, commissaris, ontvanger van de gemeente en haar OCMW. Ook burgemeester en schepenen genieten mee van deze verheffing. Secretaris Vinck houdt een pleidooi voor deze klasseverheffing. Deze verhoging van klassificatie is belangrijk voor het administratief - en werkliedenkader. Wij hebben nood aan mensen waarmee we iets kunnen doen, die goed geschoold zijn, en die zijn er bij de RVA niet voorhanden. Dit is de kans om tot een nieuw en beter personeelskader te komen. Schepen Sprangers zou begrip kunnen hebben voor een klasseverheffing als het op een serieuze manier zou gebeuren. En hierover bestaat er bij zijn fraktie ernstige twijfel. Er zijn vooreerst een aantal argumenten later bijgevoegd die verre van nauwkeurig zijn.


Meer nieuws dank zij... Als ik trouw verzeker ik mij bij een erkend makelaar En gij

... ?

Ik ook En daarom gaan we zeker naar: ZAKEN KANTOOR

In afwachting van de uiteindelijke restauratie, zullen er nog enkele dringende herstel/in gen op eigen kosten door de ge/neen te worden uitgevoerd.

Er worden een aantal overnachtingen vermeld waarover men het raden heeft. Bijvoorbeeld 347 overnachtingen in de OAK WOOD COUNTRY CLUB te Meer. Bij nader toezicht bestaat deze firma zelfs niet. Verder heeft volgens schepen Sprangers deze klasseverheffing geen invloed op het gemeentefonds en kan men verder in Hoogstraten helemaal niet spreken van een goed personeelsbeleid. Dit moet eerst grondig onderzocht worden, aldus de schepen. Ook raadslid Peerlinck heeft kritiek op de manier waarop dit punt werd voorbereid. Het dossier was te laat voorhanden en de gegevens die de secretaris nu voorbrengt, zaten niet in de deze bundel. Raadslid Snijders vindt eveneens dat er een aantal onnauwkeurigheden aanwezig zijn en stelt voor de zaak te verdagen. De raad gaat unaniem akkoord, maar achteraf vernamen we dat er in de geheime zitting omtrent dit punt nog een felle woordenwisseling heeft plaatsgehad tussen secretaris Vinck en enkele leden van de raad.

Opslag voor cle raadsleden? Vanaf 1 januari '87 mogen de presentiegelden van de raadsleden voor gemeenten met meer dan 5000 inwoners verhoogd worden tot 1900 F. per zitting. Momenteel bedraagt een zitpenning in Hoogstraten 1250 F. Raadslid Van Huffel vindt het niet verantwoord nu de zitpenningen op te trekken in een tijd waarin iedereen moet inleveren. Het einde van de tunnel in zicht, wij willen nu geen verhoging. Schepen Pauwels staat echter volledig achter het voorstel van het college. Men mag rekenen dat men ongeveer 8 uur per zitting nodig heeft. Als een raadslid zijn zaak wil behartigen, dan mag hij ook die 1900 F. hebben. Raadslid Koyen is van oordeel dat objectief gezien, maar enkele raadsleden de huidige zitpenning van 1250 F. verdienen. Algemeen gezien is die 1250 F. zelfs te veel. Laat ons het daar maar best bij houden, maar wij zouden het wel op prijs stellen dat de betalingen worden uitgevoerd. We staan al 7 maanden achter. Raadslid Horsten meent dat men eerst maar eens de lat moet gelijk leggen bij de verschillende commissies. In de commissies van on-

derwijs en die van Firiancies worden presentiegelden betaald, de commissie van de bibliotheek krijgt evenwel niets. Raadslid Snijders kan er niet meer aan uit en vindt deze zaak één grote huichelpartij. 'Ik moet telkens 30 km rijden; ik ben solidair met de CVP als die mijn vervoerskosten betaalt', vindt hij. Bij de stemming volgt hij evenwel het standpunt van de CVP die samen met FB tegen de verhoging stemt. De zwijgende raadsleden van de overige frakties stemmen vôdr de opslag. Twaalf tegen acht, de zitpenning blijft nog een tijdje op 1250 F.

2,9

(N

Rommensstraat 7 Tel. 03/315.72.54.

VAN BAVEL-ROM MENS

2321 Hoogstraten (Meer)

LASER SHOW HOOGSTRATEN

Dringend herstel voor de kerk van Minderhout In 1986 werd aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gevraagd ter voorlopige bescherming roofing te mogen aanbrengen op de zuidkant van het dak van de St. Clemenskerk. Op 13 november '86 verklaarde Arol zich hiermee akkoord. in de gemeenteraad van 15 december '86 werd het gemeentelijk aandeel goedgekeurd. Nu stelt het college voor, gezien de complexiteit van het aanbestedingsdossier, de geringe omvang van de kosten en de mogelijke schade die verder uitstel zal meebrengen, de subsidie niet te gebruiken, maar zelf de kosten te dragen en bij middel van een beperkte aanbesteding onmiddellijk over te gaan tot een snelle uitvoering van de werken. Het betreft het plaatsen van 330 n1 2 roofing. Raadslid Peerlinck repliceert op het voorstel van het college met de bedenking hoe men dan het Begijnhof zal aanpakken wanneer 150.000 F. reeds te complex is. Schepen Verhuist meent dat men tijdverlies moet vermijden. Men heeft in de vorige raadszitting inderdaad gekozen om gans de procedure van betoelaging te doen om in Brussel 'het dossier nog eens boven te laten komen'. Maar bij kontrole ter plaatse bleken er drie grote lekken te zijn in het dak wat een dringend herstel vereist. Indien we de weg over Brussel volgen, kan dit pas tegen de zomer hersteld worden, aldus Schepen Verhuist. KGB en FB, hierbij gesteund door het Minderhouts raadslid Van Erck stemmen voor het dringend herstel op eigen kosten. De andere CVP-leden stemmen tegen.•

Met dank aan....

?

.....

De Hoogstraatse Pers, uitgeverij verzorgt graag al uw drukwerk!

Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN 03-314.55.04 Loenhoutseweg 34 - 03-314.49.11


SPOR :T]rI

Li'ÇIJ l2IJdI Lll kI:l ______ 1

F.C. Meer: knokken Minderhout V.V. voor elk punt blijft verbazen F.C. Meer - Antonia . ...................... 3-2 Linda Olen - F.C. Meer: .. ................ 1-1 F.C. Meer - Kloosterheide' ...............1-1 We hebben hard moeten strijden om de punten te halen. De start tegen Antonia was nochtans zeer goed. Na enkele minuten wees de stand al 2-0. Maar na de rust vochten de bezoekers terug. Lange tijd hing de gelijkmaker in de lucht. Gelukkig kwam deze niet. Tegen Linda Olen kwam Meer er tijdens de Iste time niet aan te pas maar de afwerking van de thuisploeg liet te wensen over. Ongeveer een kwartier na de rust waren het onze jongens die de stand openden. Het ging daarna heel wat beter. Helaas wisten de Olenaars enkele minuten voor 't einde nog te scoren. We mogen zeggen dat hiermee gerechtigheid was geschied. Natuurlijk waren we wel wat ontgoocheld. De derde wedstrijd was tegen een ploeg uit Lier, Kloosterheide genaamd. Een technisch knap elftal dat na twee minuten al op voorsprong kwam en Meer 25 minuten lang in de verdrukking speelde. Dit gebeurde echter niet meer na de rust. Meer gaf het niet op en enkele minuten voor tijd kwam de gelijkmaker. Ditmaal was het een ontgoocheling voor de bezoekers maar blijdschap voor Meer F.C.! Wedstrijden voor maart

Als M.V.V. zelfs thuis ook de puntjes gaat veroveren kunnen er nog heel wat verrassingen uit de bus komen. Tegen Broechem werd een serieuze score bijeengetrapt en mocht men zeker spreken van de beste wedstrijd aan de Hoge Weg dit seizoen. Zat de viering van Karel Koyen voor zijn 300ste wedstrijd in het eerste elftal daar voor iets tussen? In alle geval zorgde Harry Peeters reeds na 8 min, voor het openingspunt. Eddy Vermeiren deed hem dit even later na en feestvarken Karel Koyen zorgde voor de rust nog voor 3-0. Wat een weelde! Een geweldige inzet en menigvuldig hoogstaand stukje voetbal stemde elke toeschouwer tot algehele tevredenheid. Na de pauze probeerden de bezoekers de bakens te verzetten maar tevergeefs want weerom sloeg H.V.V. toe langs Ronny Bolckmans en Eddy Peeters. Eindstand 5-0! Naar Nijlen reisde men tevergeefs, onbespeelbaar veld! Dan kwam Massenhoven op bezoek, niet meer het zwakke broertje uit de eerste ronde. Tijdens de eerste speelhelft creëerde het de beste gelegenheden om te scoren maar een attente libero Jac. Koyen kon tweemaal op het laatste moment redding brengen. Na de rustpauze kreeg men een meer gemotiveerd H.V.V. aan het werk en Koen Broes zorgde uiteindelijk voor de 2-0 eindcijfers.

iL

Wedstrijden: zaterdag 2$ februari 13.30 uur: Preminiemen - Oostmalle A 15.00 uur: Miniemen - Brecht 15.00 uur: White Star A - Juniores zondag 1 maart 15.00 uur: WESTMALLE - MINDERHOUT V.V. 09.30 uur: Reserven - Oostmalle B 09.30 uur: Lentezon A - Scholieren 09.30 uur: Lentezon A - Knapen zaterdag 7 maart 13.30 uur: Merksplas A - Preminiemen 15.00 uur: Juniores - Wortel zondag 8 maart 15.00 uur: MINDERHOUT V.V. - BORSBEEK 09.30 uur: Dosko A - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Meer 11.00 uur: Knapen - Meer zaterdag 14 maart 15.00 uur: Miniemen - Lille A 15.00 uur: Oosthoven A - Juniores zondag 15 maart 15.00 uur: BEERSE S.K. - MINDERHOUT V.V. 09.30 uur: Reserven - Vlimmeren B 09.30 uur: St.-Jozef Rijkevorsel - Scholieren 10.00 uur: St.-Jozef Rijkevorsel - Knapen zondag 22 maart 15.00 uur: MINDERHOUT V.V. - KESSEL zondag 29 maart 15.00 uur: RANST - MINDERHOUT V.V.•

zaterdag 28 februari 15.00 uur: Verbr. Arendonk - Prov. Reserven 15.00 uur: Veteranen - Tielen 13.30 uur: Preminiemen - Hoog itn zondag 1 maart 15 fltl "vr: OOSTERZONEN l , . 1I.1 uur: Meerle - Juniore 09.30 uur: Scholieren - Meeik 11.00 uur: Knapen - Meerle

iLi g

zaterdag 7 maart 15 (1fl inn'' Picv, Rcheivc11 licliaa 15.00 uur: Westmalle - Veteranen 13.00 uui: Miniernen - O.G. Vorsciaar t. 13.30 uur: Vlinirneren - Prrniiniemcii i.iuidag rnairt 15.00 uur: ST,-JOZEF - F.C. MEER 09.30 uur: Minclerhoi.it Scho(iercn 11.00 uur: N4indcrhoiii K iiapcn 8

-

-

zaterdag 14 maart 15.00 uur: Oevel Pro Rescr\en 15.00 uur: Veteranen Merksp!a 15.00 uur: St.-Lenaarts A Minicnien 13.30 uur: Preminiemen Oostmalle A -

-

-

-

zondag 15 maart 15.00 uur: F.C. MEER - ST.-LENAARTS 09.30 uur: Lentezon B - Juniores 09.30 uur: Scholiéren - Wortel 11.00 uur: Knapen - Wortel zondag 22 maart 15.00 uur: V.V. DUFFEL - F.C. MEER zondag 29 maart 15.00 uur: F.C. MEER - IMMER VOORTU

Een goede raad: om probleemloos de "lente" binnen te rijden vrijdheid 150 hoogstraten tel. 03/314 5186

9


SPORT E__ __________ Wortel blijft in de top Op 8 februari werd de echte derby in deze reeks gespeeld, nI. Wortel-Meerle. Deze, door de winterse omstandigheden, uitgestelde wedstrijd werd gespeeld op de eerste Vrije zondag. Over het resultaat dat de twee ploegen na 2 maal 90 minuten bij elkaar speelden, kunnen ze tevreden zijn. In Meerle verdiende Wortel één puntje en verloor er twee. In Wortel had de match een omgekeerd resultaat kunnen geven alhoewel een schot van Frank Schrauwen Voor de doellijn in het slijk bleef steken; een Meerles schot op de paal had even tevoren voor een gelijkspel kunnen zorgen... Nu bleven de punten in Wortel met een 1-0 resultaat. Op 15 februari werd de match gespeeld tegen voorlaatste Grobbendonk. De eerste helft gaf een goed samenspelende bezoekende ploeg te zien die niet tot echt doelgevaar kon komen. De thuisploeg kwam in de hele eerste helft tot één enkel schot op doel dank zij wroeter en aanklamper Peter Coertjens, en dit ene schot was ook goed voor één doelpunt. In de tweede helft kwam de thuisploeg tot beter aanvallende combinaties die, na een kwartier spel, leidden tot een vrijschopdoelpunt van Frank Schrauwen. De bezoekers misten nog enkele reuzekansen maar aan de uitslag veranderde niets meer. Wortel komt met dit 2-0 resultaat op de derde plaats in de rangschikking. Winterse omstandigheden zorgen voor moeilijk te bespelen terreinen; passen die in normale omstandigheden zorgen voor een vloeiende vooruitgang van het spel, komen dan niet tot hun recht. De verkleumde sup-

porters kunnen zich minder opwarmen aan spannende spelfazen. Men kan zich gaan af vragen of dat alles het voetbal niet degradeert in de winter. Een langere winterstop zou zowel voor supporters als spelers voor een aangenamer te beoefenen en te volgen spel kunnen zorgen. Voor Wortel zou het in gebruik nemen van het 2e, reeds opgezaaide terrein, een oplossing kunnen zijn. Misschien zorgt een besluit van de Raad van State, goed in (H)apparte gevallen, voor een gunstig resultaat voor de Wortelse voetbalclub. Programma voor maart: Zondag 1 maart: 9.30 uur: Reserven Wechelderzande 9.30 uur: Oosthoven-Scholieren 11.00 uur: Oosthoven-Kadetten 11.15 uur: Miniemen-Vosselaar 15.00 uur: Weelde-Wortel Zaterdag 7 maart: 15.00 uur: Minderhout-Juniors Zondag 8 maart: 9.30 uur: Vljmmeren-Reserven 9.30 uur: Scholieren-Dosko 10.00 uur: H .1 .H. Turnhout-Miniemen 15.00 uur: Wortel-Oud Turnhout Zaterdag 14 maart: 15.00 uur: Juniors-Zoersel Zondag 15 maart: 9.30 uur: Reserven Pulderbos 9.30 uur: Meer-Scholieren 11.00 uur: Meer-Kadetten 11.15 uur: Miniemen-Weelde 15.00 uur: Oosihoven-Wortel Zondag 22 maart: Wortel-Sefa Zondag 29 maart: Tielen-Wortel

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 H oogstraten Telefoon 03/314.59.66

-

-

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen

-

-

Tapijten en vloerbekleding Siertafelkleden, lopers, enz.

-

t

Een brievenbus aan de rand van de openbare weg: een hulpmiddel voor uw postman, maar ook een wettelijke verplichting!

De huurder en zijn rechten Op 12maart a.s. om 20.30 uur in zaal 'Pax', Hoogstraten organiseert de Wetswinkel een informatieavond over huren. -

Wij doen dit in samenwerking met de Huurdersbond Antwerpen. De Huurdersbond is een vereniging die zich specifiek en uitsluitend met huurwetgeving bezig houdt. Op haar wekelijkse zitdag ontvangt de Huurdersbond telkens een 40-tal cliënten met hun vragen en problemen. U merkt het, aan ervaring en irl7lcht zal het hen niet ontbreken. -

Hoe ziet onze avond er uit ? Iii liet eeisie dcel kiijgt u ccn brok informa tie over huurovereenkomst, huurprijs, rechten van huurders en verhuurders. In het tweede deel van de avond kan u rechtstreeks vragen stellen aan de afgevaardigde van de Huurdersbond.

Cfl beat j Leei ezaar evengoed proticiat aan da kampioenen van De l rkdz zij': 1 ouis Schrijvers (Algemeen Kampioen Oude duiven Quiévrain en Noyon), Gebroeders Peeters (Algemeen Kampioen Jonge en Jaarse duiven Quiévrain) en Koningkampioen 1986, Smans-Sprangers (Kampioen Jonge duiven Quiévrain), August Michiels (Algemeen Kampioen Jaarse duiven Noyon), Louis Adriaenssen (Algemeen Kampioen Jonge duiven Noyon), Corneel Rombouts die samen met Louis Schrijvers de 10-daagse 1986 won. L~

10

Wij hopen met dit initiatief zinvol te kunnen ingaan op uw huurproblemen. En zelfs mocht u vandiag geen enkele vraag hebben omtrent uw huurovereenkomst, dan nog is goede informatie niet weg voor eventuele vragen en problemen in de toekomst. Wij verwachten U,

De Wetswinkel

-

Hoogsiraten.


II''I

L':'.I•

1 1[_._.ii•'»(1

LÇLb4I

1

SPORT

_________ _________ _________ _________ _________

Hoogstraten V.V. dichtte de kloof Voor enkele maanden waren de twee ploegen die zouden zakken zo goed als gekend. Wuustwezel en Hoogstraten. Wuustwezel hield het bij een paar uitschieters. Hoogstraten zette een reeks neer waarmee het bewees dat het in derde klas eigenlijk probleemloos moet kunnen meedraaien. Lommel verloor op de Thijsakker. Germinal won op de valreep één punt. Witgoor kreeg 4-0, Overpelt en Heultje verloren voor eigen volk met 0-1 HVV zat op het goede spoor en toen kwam de winterstop. HVV - Stade Leuven werd uitgesteld en later met 0-1 verloren door de roodjes. Op Bornem had men de overwinning binnen bereik. Toen werd het gelijk en in de slotminuut verloor men met een ingebeelde strafschop. Tegen Hoeselt knoopte HVV weer aan met het succes Men haalde 9 op 12 en stond nog steeds onderaan, doch men heeft 5 â 6 ploegen binnen bereik. Natuurlijk zijn we niet blind voor het komende programma: naar Germinal, naar Lommel, naar Turnhout, naar Witgoor, naar Eupen en Hannuit ... Indien HVV erin slaagt voor eigen publiek te winnen en nog hier en daar voor een verrassing te zorgen, moet het behoud in III nat. kunnen veilig gesteld worden. Wedstrijden vrijdag 27 februari 19.30 uur: Westerlo - Reserven maandag 28 februari 13.30 uur: Meer - Preminiemen A zondag 1 maart 15.00 uur: HOOGSTRATEN V.V. WESTERLO 09.30 uur: Zwarte Leeuw - Juniores A 09.30 uur: Scholieren A - F.C. Turnhout A 09.30 uur: Scholieren B - St.-Jozef 11.00 uur: Knapen A - Turnhout A 11.00 uur: Knapen B - Oostmalle B 11.15 uur: Zwaneven - Miniemen

L. Janssens p.v.b.a. hout- & platenhandel plastiek & isolatie Alle werkdagen open. Ook op zaterdagvoormiddag. Tel. 03/314.70.96. Loenhoutseweg 91 HOOGSTRATEN

1

___

F.C. Meerle: positieve balans na de winterstop BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES Vrijheid 180

2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91 vrijdag 6 maart 20.00 uur: Reserven - F.C. Turnhout zaterdag 7 maart 13.30 uur: Vosselaar B - Preminiernen B zondag 8 maart 15.00 uur: F.C. TURNHOUT - HOOGSTRATEN V.V. 09.30 uur: Junioren A - St.-Lenaarts 09.30 uur: Juniores B - Vrij Arendonk 09.30 uur: Merksplas - Scholieren A 09.30 uur: Oud-Turnhout - Scholieren B 11.00 uur: Merksplas A - Knapen A 11.15 uur: Brecht B - Knapen B 11.15 uur: Miniemen - Poppel zaterdag 14 maart 20.00 uur: H000STRATEN V.V. - TIENEN 15.00 uur: Tienen - Reserven 13.30 uur: St.-Lenaarts - Preminiemen A 13.30 uur: Preminiemen B - Schilde B zondag 15 maart 09.30 uur: Ekeren-Donk - Juniores A 09.30 uur: Retie B - Juniores B 09.30 uur: Scholieren A - Poederlee 09.30 uur: Scholieren B - Poppel 11.00 uur: Knapen A - Poederlee 11.00 uur: Knapen B - Merksplas B 11.00 uur: Dosko - Miniemen vrijdag 20 maart 20.00 uur: Reserven - Lommel zondag 22 maart 15.00 uur: LOMMEL - H000STRATEN V.V. zaterdag 28 maart 15.00 uur: Wuustwezel - Reserven HOOGSTRATEN V.V. - WUUSTWEZEL wordt ôfwel op zaterdag 28 maart te 20.00 uur gespeeld èfwel op zondag 29 maart te 15.00 uur.0

Op 25 januari werd het voetballen weer hernomen voor ons eerste elftal. Bij zeer mistig weer en voor een geringe belangstelling moesten we het opnemen tegen AchterOlen. Frans Boudewijns en René Jacobs waren nog toekijkers wegens kwetsuur en arbeidsongeval. Meerle kwam al spoedig op voorsprong langs Hans Joosen. De bezoekers kwamen geleidelijk beter in de wedstrijd maar konden niet afwerken. Na de rust kwam groen-wit de wet dicteren. Toch moesten we wachten tot een kwartier voor het einde om langs Marcel Van Dun de eindcijfers, 2-0, vast te leggen. De volgende weekends bleven we weer van voetbal verstoken omwille van de slechte staat van de velden. Op het veld van Wortel verloren we nadien met het kleinste verschil, 1-0. Tegen Weelde werd dan weer met 2-1 gewonnen. Bij slecht weer, koude, regen en sneeuw, werd dit partijtje afgewerkt. Op voorzet van Ad. Jansen kwam Meerle al vroeg op voorsprong langs Marcel Van Dun maar Van Canfort maakte gelijk. Na de rust bewees Ad Jansen dat hij (nu op voorzet van M. Van Dun) ook het gaatje kon vinden. Weelde probeerde alles om toch een puntje te kunnen meenemen maar de verdediging van Meerle hield alles dicht en de beide puntjes bleven thuis! Ons programma zondag 1 maart 15.00 uur: OUD-TURNHOUT - F.C. MEERLE 09.30 uur: Reserven - Vlimmeren 11.15 uur: Juniores - Meer 09.30 uur: Meer - Scholieren 11.00 uur: Meer - Knapen zaterdag 7 maart 15.00 uur: Wuustwezel - Miniemen 13.30 uur: St.-Jozef - Preminiemen zondag 8 maart 15.00 uur: F.C. MEERLE - OOSTHOVEN 09.30 uur: Wechelderzande - Reserven 09.30 uur: Kapellen - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Lentezon 11.00 uur: Knapen - Lentezon zaterdag 14 maart 15.00 uur: Miniemen - Lentezon 13.30 uur: Preminiemen - Lentezon zondag 15 maart 15.00 uur: SEFA - F.C. MEERLE 09.30 uur: Reserven - Dosko 11.15 uur: Juniores - Brasschaat 09.30 uur: Dosko - Scholieren 11.00 uur: Dosko - Knapen zondag 22 maart 15.00 uur: F.C. MEERLE - TIELEN zondag 29 maart 15.00 uur: BUUL - F.C. MEERLE•


Dat doe ik gaarne, zie Een hobby, iedereen heeft er een, maar weinigen beseffen het van zichzelf. Met de hobbytentoonstellingen van het voorjaar in het vooruitzicht probeerden we uit te vissen wat de mensen bezighoudt. Wat de krenten zijn in de pap van het leven. We zijn daarin slechts ten dele geslaagd. Het eerste deel van onze nieuwsgierigheid zou bevredigd moeten worden op de hobbytentoonstelling van de KWB op zondag voormiddag 8 februari. Enkele standhouders en bezoekers werden aangesproken. Hebt u een hobby?

Vendeliersgilde Gelmeizwaaiers: Schrôe: Ik ben niet mee naar Amerika geweest. Mijn vrouw moest toen juist bevallen. Maar onze groep is groot genoeg zodat niet iedereen persé moet meegaan. Daarbij heb ik mijn bridge nog. Jan Willemse: Vendelen is mijn enige hobby, ja. Ik ben wel mee naar Amerika geweest. Fantastisch. Heel interessant. Frans Bolckmans (tamboer): Als tamboer moet ge er altijd bij zijn, hé. We zijn nu wel een reservetamboer aan het opleiden. Jan Van Aert: Ik ben maar een gewone meeloper Gewoon vendelier. Maar een echte baas hebben we niet, we hebben het allemaal wat voor het zeggen. De man die al het papierwerk regelt is J05 Van den Kieboom. Ad Wullemse: Wij zijn uit de KLJ gegroeid en stilaan onszelf, de Gelmelzwaaiers, geworden. Zo hebben we overal kunnen optreden in Frankrijk, Turkije, Denemarken, Engeland en verleden jaar dus in Amerika. Nu in mei gaan we daar weer naartoe.

Frans Adams (landbouwer) Geen speciale hobby, neen. Wel eens naar een vergadering gaan van de politiek, enzo. Ik zit in de gemeenteraad als opvolger van Jef Desmedt. Ja, dat is eigenlijk wel een hobby, want verdienen doet ge daar niet mee. Maar verder heb ik zo geen sport of zo. Hooguit in de zomer met goed weer 's zondagsnamiddags eens met de fiets gaan rijden met ons gedrieën.

Jos Sinouts (voorzitter KWB) Voorzitter zijn, jawel dat kunt ge wel een hobby noemen. Altijd vooruit kijken, met iets nieuws bezig zijn, vanalles uitdenken voor het toneel van de KWB bijvoorbeeld. En als hobby heb ik ook nog de Vendeliers. Daar zitten ze, zie... 12

Gerard Fréant (schrijn werker) Koken een hobby? Ja, maar ik doe het eigenlijk voor het geval ik eens in nood zit, dan kan ik zelf ook eens wat kiaarmaken, ziede. Als mijn vrouw eens ziek wordt of ne keer van huis wil gaan, dat ik mijn plan kan trekken, niewaar. Een veiligheid zal ik zeggen.

Arnold van Aperen Voetbal en kruisboog. En de politiek daarbij. Jaja, dat vind ik wel een hobby, zeker geen 'must' zoals sommigen misschien denken. Als ge dat niet als een hobby kunt beschouwen, kunt ge dat niet blijven doen. Een ander ziet dat misschien anders, maar ik zie het zo. Maar wat de voetbal betreft, moet ik het wat rustiger doen want ik heb in juli 'met mijn rug gezeten'. Maar als voorzitter van de Vlaamse vleugel van de Kruisboog (44 clubs, 1500 leden) kan ik nog wel wat tijd kwijt.

Jet (Habas) Mertens Welja, ik heb wel een hobby. Ik verzamel munten, sigarenbandjes en postzegels. En ik maak zelf wijn. Voilâ, dat zijn mijn hobby's. Ge kunt toch moeilijk zeggen dat tooghangen een hobby is, hé. Ik doe dat wel gaarne, toch nogal wat uren per week. Bij de brandweer, bij de fanfare, in de kantine van de voetbal, ge blijft allicht eens hangen. Ja, dat is wel mijn plezantste hobby. Ge kunt er met iedereen zo eens praten hé, over..., andere hobby's bijvoorbeeld.


De engele autofabrikant Morgan hield zijn medewerkers voor: Het hoogste streven van arbeid is het produceren van amusement. Hoewel vele mensen dit met het woord zullen bestrijden zullen ze er met de daad wel naar leven. Een auto dient inderdaad niet meer louter om zich van A naar B te begeven. Voor eten is de enige norm nog of het lekker is. Kleding moet mooi zijn. Ook fietsen, tractor rijden, leidingen ontstoppen, tuinieren.., zijn stilaan uitgegroeid tot amusante bezigheden 'an sich'. De scheidingslijn tussen werken en Vrije tijd wordt alsmaar onduidelijker. Wie gedurende een week (= 168 uren) zo'n 40 uren werkt en 56 uren slaapt heeft nog 72 uren vrijelijk te besteden. In die tijd moet hij nog wel eten, naar het werk rijden en tal van andere, zij het niet noodzakelijk onamusante, menselijke behoeften voldoen. Nochtans is het niet overdreven te stellen dat de gemiddelde burger nog 60 uren moet opvullen met 'puur amusement'. Dat is meer dan hij aan werktijd besteedt. Toch zijn er weinig mensen die meteen kunnen antwoorden op de vraag: Wat doet u tijdens uw vrije tijd? De meesten vinden van zichzelf dat ze geen hobby hebben of 'er geen tijd' voor hebben. Wie in zijn Vrije tijd zijn broer helpt bij het metsen van zijn huis, knutselt aan zijn wagen of hakt in zijn tuin vindt dikwijls van zichzelf dat hij 'werkt'. Meestal is die beoordeling echter meer afhankelijk van de 'levensvreugde' van de uitvoerder dan van de bezigheid op zich. Hobby is afgeleid van het engelse woord hobby-horse of stokpaardje. Wie op een hobbytentoonstelling zoekt naar een brede waaier van stokpaardjes of vrijetijdsbesteding komt bedrogen uit. De T.V.-kijker in zijn luie zetel (de meest verspreide hobby!) ontbreekt er. Maar ook de tooghanger, de tuinder, de zwartwerker-karweier, de zondagmiddag-Van De Ven-bezoeker, de thuisbreister, de voetbalkijker, de GTI-fan, de stoetenkijker, de liefdesbedrijver, de gazetlezer,... Kortom, de meest verbreide hobby's worden niet als dusdanig erkent. En dat is maar goed ook, want moet het leven in al zijn facetten niet één grote hobby zijn? Moet toch kunnen in 1987! We spreken elkaar nog wel eens op de Ultieme Grote Hobbytentoonstelling aan de rechterhand van God.

Voor het tweede deel van onze enquete begaven we ons naar Meer. Zaterdagnamiddag. Op de parking van een plaatselijke supermarkt werd heel wat heen en weer gesleurd met eerst lege en daarna volle bakken drank allerlei. 'As'ter te drinke valt, moeten we duidelijk in Meer zijn!' Zeg eens, wat doet gij gaarne?

ä

äL„

M.

Greet Jansen (Mee,) Jawel, ik heb een beetje vrije tijd. Ik studeer nog, dus wel niet heel veel. Maar als hobby heb ik volleybal en uitgaan. Ik ga meestal uit in Meer, soms wel eens naar Rijkevorsel. De redt van de week zit ik op kot in St. Kathelijne Waver. Dus dat is 's avonds meestal leren. En als ik in 't weekend aankom, is dat wat TV-kijken en zo. 's Zondags kan ik eens lang uitslapen want dat kan ik in de week niet doen.

•:J.1 Y Maria Stoffels -Aernouts (Meer): Breien en vooral naar de televisie kijken cii liedjes luisteren op de radio. Ja, dat doe ik gaarne. En lezen in reclameblaadjes gelijk de Kempenklok en de Express. Op de televisie kijken we altijd naar Hoger Lager en Wedden Dat. En dan ook nog naar dat andere daar, euh, hoe heet dat toch weer... Ah, ja, Dallas, donderdagavond. Maar terwijl ik naar de radio luister, ben ik natuurlijk altijd bezig; soep maken, strijken of wassen of gelijk subiet weer schuren, eten maken, koffie zetten... En 's zondagsnamiddags gaan we heel veel fietsen. Ik heb een zuster in Essen en Nieuwmoer en daar fietsen we dan naar toe. Niet in de winter, dat durf ik niet want ik heb heel gemakkelijk een valling. Zeg, waar kan ik die foto kopen?

'I!PII

PJ

*

0

Manuella Van Opstal (14 jaar, Minderhout) Breien en lezen zijn mijn hobby's. Uitgaan mag ik nog niet. Sommigen van mijn ouderdom al wel. Het liefst van al zou ik als hobby hebben: paardrijden. Ik heb daar al veel voor gezaagd, maar we hebben er te weinig plaats voor. Maar met de hond spelen dat doe ik veel. 13


Gti TRT

1

r~~

mde mooftd Oude molens draaien goed...

deel 1 van een gesprek met Fred en Yves van de Highstreet Sprookjes bestaan dus echt, en wie dat ontkennen durft is een struisvogel. Zelfs dromen worden waar, maar je moet er wel verdomd hard voor willen werken. Dat is zowat in een notedop waar het in de twee delen van ons interview met de 'breinen' achter de succesvolle discotheek Highstreet allemaal om gaat. Want wat zij op luttele jaren uit de grond hebben gestampt, heeft toch wel sprookjesachtige allures. Over de Fred en den Yves, een leegstaande molen en een lasershow, Sinterklaas en jaloezie: een succesverhaal uit de regio in een jazzke op bruiloften en zo. Daarna kwam Desperated Company, dat was al wat groter, we waren hier in de streek goed populair. Dan ben ik met een drive-in begonnen als Stomping Fats. Feesten, bals, fuiven dat ging zo goed dat ik na een tijd parttime moest gaan werken. Mijn werk opzeggen voor die drive-in moet zo ongeveer de moeilijkste beslissing uit heel mijn leven geweest zijn. Maar als dat dan goed blijft draaien dan wordt ge zo aan dat leventje gewend dat ge 't niet meer kunt missen. Uit die mentaliteit en sfeer geraakt ge gewoon niet meer uit. Mijn vrouw Greet ook niet trouwens, en dat is mijn geluk geweest, want anders kon dat allemaal niet blijven duren. Als ge er niet met twee voor zijt, moet ge aan zoiets zelfs niet denken! Toen ik dan zo'n jaar of drie als discjockey bezig was, heb ik den Yves leren kennen. Dat was toen hij met Cosmos ook een drivein begon, maar ze hadden geen geluidsinstallatie, en dan heb ik een van mij ter beschikking gesteld.

'Stomping Fats' Fred van Ostaijen

'Cosmos' Yves Hoskens

Hoe ik in dit wereldje terechtgekomen ben? Ik ben letterlijk Ik ben er voor geboren hè boven een café in Wortel geboren, want mijn moeder is thuis bevallen. Ze hebben mij dan direct in 't café laten zien en ik vond dat daar goed, zeker? Van jongsaf ben ik al zo'n beetje showbizzachtig aangelegd geweest. Ik zie me thuis nog staan, met een buis van een stofzuiger als micro, en mijn Dat heeft er zuster had dan een guitaar dus altijd wel wat ingezeten. Dat begint klein als hobby: als zestienjarige speelde ik 14 ...

...

Ik was 14, 15 jaar toen ik met Cosmos startte. Dat was ik in 't begin dus alleen, ik had veertig singeltjes, zodat ieder programma bijna hetzelfde was. Wie er dan eigenlijk luisterde, dat wist ge niet. Al maar goed ook, want anders zou ik van m'n leven niks hebben durven zeggen in die micro, denk ik Ik had altijd al van muziek gehouden. Cosmos begon wat succes te krijgen er waren nog wat andere vrije radio's, maar die draaiden allemaal nederlandstalig terwijl ik rock draaide, top 40-werk en zo. Als discjockey begon het dan voor mij pas goed toen ik draaide in 't Hoekske in Meer, bij Simons. Dat was heel tof. De drive-in ben ik dan begonnen rond Meer kermis waar we in een tent moesten komen draaien. -

Na anderhalf of twee jaar deed ik dan samen met de Fred voor het eerst een dansmiddag in een dancing, in 't fortuin in Meer. Heel plezant om doen, tof publiek, en ge moest niet elke keer opnieuw alles opstellen en afbreken. Daar is dan 't idee ontstaan van zelf een dancing te beginnen. De Fred had toen ook al vage plannen om zelf ergens van start te gaan. Niet dat het fuivenpubliek voor ons niet goed genoeg was, maar om iets eigens te kunnen hebben. Of we er toen al rijp voor waren, wisten we niet al is dat achteraf allemaal heel goed meegevallen. ...

Van Highstreet 1 naar 2 De Tinnenpot stond toen leeg, en daar zijn we in 't klein begonnen. Och jong, iedereen verklaarde ons zot: waar begint ge toch aan, daar marcheert er niks Ik hoor het ons vader nog altijd zeggen. Zeker omdat ik toen goed verdiende met de drive in. Maar een mens is nooit content, zeker, als er een beetje leven in zit dan blijft ge altijd naar iets streven. Het gebouw zou onteigend worden na een tijd, dat wisten we, en kans om het te vergroten was er ook niet. Yves: Bovendien hadden we er heel wat last niet de buren. Het was ecn oud huis, we hadden er in geïsoleerd wat we konden, maar toch gaf dat veel geluidsoverlast. Dat bleef een miserie voor ons en voor die mensen. 't Is natuurlijk niet plezant als ge in uw bed ligt We wisten dat de moen mee kunt dansen len te koop stond, en die hebben we dan gekocht in mei of juni 85. We hebben er zeker een jaar zelf in gewerkt. Fred: Een enorme investering was dat, alleen praktisch niet te doen. Trouwens als het dan niet marcheert, kunnen ze alles wat ge ooit verdiend hebt onder uw gat verkopen. We werken daarom op fifty-fifty basis in een PVBA. En alles stond op voorhand goed en duidelijk op papier, dat is ook heel belangrijk. Alleen zouden we er waarschijnlijk geen van beiden ooit aan begonnen zijn. Als ge ziet wat er financieel allemaal in zo'n geval kruipt, dan is dat bijna onverantwoord. Yves: We hebben dus het geluk dat we heel goed kunnen opschieten met mekaar. We hebben ook nooit echt getwijfeld. Nooit schrik gehad, er altijd keihard in geloofd Fred:

...

...

-


op misschien de laatste maand voor de opening na. Fred: Ik heb ook nog nooit gedroomd dat er hier op een dag geen kat meer zit of zo. 'k Heb trouwens heel andere dromen ... maar die hebben zo niks met discotheken te maken, moet ik zeggen. Yves: Al ziet ge hier wel een en ander om over te dromen. Maar ja, hij is getrouwd hè, en ikke niet! Dat is trouwens ook wel een voordeel, dat we nogal van leeftijd verschillen. Ik ben er pas 21, ik zou hier eigenlijk op die leeftijd moeten uitgaan, terwijl de Fred als dertiger toch al bijna een andere generatie is. Onze ideeën zijn dan ook soms heel verdeeld, maar doordat we ze samen kunnen uitwerken halen we zo'n goei resullaten, denk ik. Fred: Ieder mag z'n idee hebben en het zeggen, en dan valt samen werken best mee. We hadden ook een proefperiode van twee jaar in de andere Highstreet achter de rug, dan weet ge wel wat ge aan mekaar hebt. De eerste Highstreet was nog te overzien, zo'ri drie, vierhonderd man, kleine ruimte, familie en eigen volk als personeel. Yves: Daar hebben we veel geleerd, wat het dancingwereld precies is en zo. Zonder die ervaring hadden we de massa volk die we nu over de vloer krijgen nooit aangekund!

De massa dus Yves: De eerste dag dat we open waren, dat was ongelooflijk. We hadden dan toch al een beetje ervaring, maar zoiets hadden we echt niet verwacht. Binnen de kortste keren waren alle vaten leeg, en toen hebben we hier achterin zelfs nog een nieuwe deur moeten intrappen om aan meer goed te kunnen. De sleutel was in het slot gebroken. We hadden wel wat schrik van die grote massa: we hebben een discotheek waar 1500 man binnen kan, en wat zit daar dan misschien niet tussen? Dat leest ge niet zomaar op iemand z'n gezicht he Al bij al is dat tot nu toe enorm meegevallen, er is nog altijd niks gebeurd ... Al kan dat natuurlijk altijd, wie weet. Fred: Elke zaterdag moet ge wel eens iemand verwijdren, maar in een discotheek

Desperated Company met Fred van Ostayen (2de van rechts) is het niet zoals bij grote bals waar er altijd wel eens een robbertje gevochten wordt. Dat houdt ge beter in de hand. Er staan hier al twee stevige knapen aan de deur, dat scheelt al heel wat. Bovendien zit ge met vast, eigen personeel - zo'n 50 man uit de streek werkt hier part-time. En het video-systeem houdt ook heel wat mensen buiten die uit zijn op ambras. Zes camera's staan er hier, die automatisch om de seconde alles opnemen wat er hier gebeurt. Een drughandelaar of zo gaat hier dus niet rap een handeltje beginnen, die loopt veel te veel risico. Yves: We zijn van in 't begin streng geweest en zoals ge de plooi erin strijkt, blijft ze erin zitten, zeggen ze ... Al zijn er al wel geruchten geweest dat er in de Highstreet drugs gerookt werden - maar daar is echt niks van aan. Wat het soms wel moeilijk maakt is dat

er 's zaterdags nogal wat Nederlanders komen, bij wie soft drugs legaal zijn. Hier kan dat dus niet, en wie ermee wil beginnen, wordt direct aan de deur gezet. Dat is toch heel belangrijk voor een dancing, dat er geen troebels zijn. Fred: Het grootste nadeel voor onszelf is nog dat wij nu zoveel in 't oog moeten houden dat we zelf niet meer kunnen draaien. Waar het dus eigenlijk allemaal om begonnen is, schiet er nu over. Dat viel voor mij hard tegen. Voor den Yves trouwens ook. Dat maakt het er voor onze eigen discjockey niet gemakkelijker op natuurlijk. Die moet draaien met twee dj's als baas. Het is dus al heel moeilijk om voor ons goed te doen, terwijl een goeie discjockey het lang leven is van een dancing, denk ik.

Lasershow

Boven v.1.n.r.: D.J. Galaxy, Adrienne, Mon Telefon, Fred Sport, D.J. Rik, D.J. René, Wim van Vorsel, D. J. Ulysse. Onder v. 1. n. r.: Frank de Vrij, Franky Swart, Danny Brosens, Ricky Rocky, D. J. Fred (Stomping Fats) ten tijde van Radio Liberty.

Yves: Dat de Highstreet zo'n enorm succes zou worden, hadden we niet echt durven verwachten. Toch niet zoals nu. Het was een berekend risico natuurlijk, berekend op één dag per week goeddraaien zoals in andere discotheken. Maar nu zijn bij ons drie dagen goed, al blijft zaterdag natuurlijk de uitgangsdag. We waren op voorhand naar verschillende dancings gaan kijken en we wisten dat we een attractiepunt moesten hebben om de massa te kunnen lokken. De laser sprak ons het meest aan, dat is echt een effect dat ge met niks anders kunt vergelijken. Fred: In heel België zijn er zo maar zes, de dichtstbije in Tongeren! Ge moet ook rekenen dat het dancingpubliek in de Noorderkempen misschien zo'n 5000 man groot is, en dat moet ge dan delen met 20 tot 30 dancings. Ge moet dus echt zo'n aantrekkingspool hebben. En dan moet het publiek blijven komen natuurlijk, dus moet ge altijd in de zaak blijven en blijven werken. De Highstreet is nooit af, nu al zijn er plannen voor veranderingen voor de volgende jaren. We zitten nu momenteel met vier tot vijfdui15


AUTO'S VOOR HUWELIJKEN (laatste nieuw model Mercedes)

0

- Ceremoniemeester - Tapijten en bloemen - Gratis gebruik van witte duiven

Steenweg op Hoogstraten 119, Rijkevorsel

TeL 031314.56.17

Ook zittend en liggend ZIEKENVERVOER, dag en nacht, voor alle ziekenfondsen en verzekeringen.

LEZERS SCHRIJVEN zend man per weekend. Met omzet en oppervlakte van de zaak behoren we tot de zes grootste van het land. Maar we moeten bevoorbeeld op de zaterdag zeker 1500 man blijven trekken, want anders is het in de kortste keren gedaan met ons! Yves: De jeugd ziet veel, op tv of in de sjiekste dancings als ze in Spanje op vakantie zijn en zo. Die moet ge dus altijd nieuwe dingen blijven aanbieden. Die moeten zich hier op den duur ook gaan thuisvoelen, en zover zijn we nog niet, denk ik.

Rock en roddel Fred: Al is het toch een heel plezant beroep

zo, het blijft zelfs nog een hobby. Een andere mens zegt: oei 't is maandag, 'k moet weer gaan werken. Wij: ha, 't is vrijdag, we kunnen er weer tegen aan. Al zijn we dan ook weer blij als 't weekend om is, al was het maar door het gebrek aan slaap, 't is altijd zeven uur, half acht eer ge 's morgens thuis komt! De maandag komt ge dan de facteurs al tegen. Yves: En 's zondags de eerste misgangers. Die weten dan allicht niet waar ik vandaan kom ... Het plezante is dat in 't weekend iedereen zo los is, ge zit altijd in een plezante sfeer. Daar geraakt ge niet meer van Los, geloof ik. Hoewel ik zelf niet dans, behalve thuis eens voor de spiegel misschien. 'k Heb nog een cursus van tien lessen betaald, waarvan ik er maar drie gedaan heb omdat het gewoon niet ging. Klinkt gek zeker voor een disco-uitbater? Maar ik zie wel graag dansen, en dat is typisch voor een disco: sommigen amuseren zich op de dansvloer, anderen door ernaar te kijken. Fred: Er is toch niks plezanter dan te zien hoe mensen zich amuseren? Een mens die danst, wordt iemand anders, die laat zichzelf veel vrijer gaan. Yves: Dat is het plezantste, ja. Ieder weekend krijgt ge wel weer verrassingen. Ge ziet mensen zoals ge ze anders nooit zou zien, ge ziet andere gezichten, de plezantste kanten. Muziek en ambiance, wat moet ge nog meer hebben? ... Het grootste nadeel is dan weer dat ge veel roddels krijgt. We zijn hier met iets begonnen, hebben onze nek ver uitgestoken, het lukt dan goed .... en dan krijgt ge van alle roddels en geruchten over uzelf en de zaak. Dat vind ik wel erg, dat de mensen daar zo graag op in pikken. In 't begin sliep ik daar bijna niet van, nu trek ik het mij al minder aan. Fred: Ge krijgt wel jaloerse reacties, ja, zo van poenscheppers ... En dan zeggen wij: kijk het heeft drie jaar leeg gestaan, en niemand durfde eraan beginnen! Luister: we verdienen heel goed onze kost op 't ogen16

blik, maar het risico is er nog bij lange niet af hè! Dat is niet zomaar op een jaar opgelost hoor. Ge moogt echt niet vergeten dat wij eerst een enorm risico hebben moeten nemen, enorm moesten investeren! En de gekste geruchten die ge krijgt ... Ze zeggen wel dat hoge bomen veel wind vangen, maar oude molens toch nog veel meer, daar ben ik zeker van! Yves: Die over Sinterklaas bijvoorbeeld. We hadden dus het plan om een bekende persoon als Sint te laten komen, maar we waren te laat om nog iemand te contacteren. Via het Theaterbureau Piet Roeien kregen we dan een danseres als Sint. Die had zogezegd een verjongingskuur ondergaan, en begon te dansen op een discoplaatje. Tof natuurlijk, zo'n onverwachte vrouwelijke Sint in lingerie. Maar we keken zelf wel raar op, moet ik zeggen, want die danseres moest die avond op vier of vijf plaatsen optreden, waarvan soms topless. Nu vergiste ze zich wel zeker, zodat ze ook hier topless stond te dansen. Fred: En daar is alles mee begonnen. Volgens de helft van Hoogstraten moesten we een maand of twee sluiten van de politie. Daar is dus absoluut niks, maar dan ook niks van waar. Tenminste wij weten er niks van. Of zo ging het gerucht dat we vanaf januari 60 fr voor een consumptie gingen vragen - waar we niet eens over gesproken hadden met mekaar. Of vertelde men dat we ons te diep in de schuld hadden gestoken. Ik heb zelfs iemand aan de deur gehad bij ons thuis om mijn huis te kopen! Yves: Maar hoe ge't ook draait of keert, zolang er over ons geklapt wordt, betekent dat goei reclame. Vanaf die Sinterklaas was de toeloop hier niet meer normaal te noemen. Nog nooit zo druk geweest!L1 Nog heel wat meer in de volgende Maand. Over het discopubliek en Hollanders, over een goeie dj en vrije radio, over hun eigen muzikale en andere liefdes en wat weten we allemaal nog meer. Lezen dus: 'Een disco is een jach (terrein'. • Tijdens de voorbije week vernamen we dat sommige mensen klachten hebben over 'week-end-vandalisme' o.a. in de buurt van de St.-Lenaartseweg en de Lodewijk de Konincklaan in Hoogstraten. Volgende keer komen we nog even terug op dit probleem.

Eén van de koudste plaatsen heeft recordtemperaturen meegemaakt. In het Siberische Yakutia vroor het 60 graden onder nul, wat bij het officiële Sovjetnieuwsagentschap Tass de omschrijving 'onvoorstelbaar koud' ontlokte. .

Beste Mijnheer de Hoofdredacteur, Vooreerst wil ik u bedanken voor het zo mooi voorlezen van dat gedicht in de klas. Ik vond u zeer, zeer tof, vooral uw diepe wenkbrauwen. Karel, mijne vriend, houdt niet zo van gedichten. Ik wel. Ik wil later ook wel meewerken aan zo'n maandblad vol gedichten. Onze vo is ook benoemd in het pastoraal team hier in Meer. Hij krijgt hiervoor 6.700 fr. per week en moet hiervoor alleen twee maal in de week biecht horen bij de kinderen tot 14 jaar. Ik en Karel hebben afgesproken hem toch niets te vertellen, als we bij hem te biechten moeten. Al die foto's van die koude mensen in Hoogstraten vond ik ook zeer, zeer mooi. Ik wist niet dat er in Hoogstraten-dorp nog mensen op het begijnhof woonden. Volgens Karel kan dit niet omdat de Blauwe Keten of zo iets dat verboden heeft. Is dat waar ? Ons moeder doet zeer zenuwachtig de laatste week. We hebben de garage helemaal moeten opruimen en kuiseri. Ons moemoe komt daar terug een tijd bij ons wonen. Nu woont ze nog in het smurfendorp van het gasthuis in Hoogstraten. Maar daar moet ze uit haar huisje weg omdat er 12 politieke vluchtelingen inkomen. Onze vo is ook niet te spreken. Ge moet maar niet aan politiek doen, dan moet ge ook niet vluchten, zegt hij. 't Zijn altijd dezelfde die voor die kerels moeten opdraaien, zegt hij. Maar hij heeft het niet met ons moemoe. Ik hoop dat het snel weer warmer wordt. Lutgarcl van Pert, Meer. NVDR: Als Lutgard ons trouw blijft schrijven, voorzien wij in de volgende 'Maand' een 'Hoekje van Lutgard'.


rMD®®D In deze donkere, kille wintermaanden wil een mens graag eens naar de TV kijken. Na een lange werkdag lui in de zetel vallen en naar het kijkkastje staren, heeft - jawel - z'n charmes. Zeker door het huidige enorme aanbod op de kabel, is er links of rechts vaak wel iets dat de moeite waard is om te bekijken. Maar daar zit het 'm nu juist, in dat kabelaanbod. Want niet iedereen in Meer kan profiteren van die kabel. Er zijn hier immers nog gebieden die kabelloos zijn. En het gebied waar uw nederige dienaar woont, is er één van. Aha, daarom begint ie d'erover, hoor ik daar roepen. Inderdaad, dat is één van de redenen, maar niet de enige. Wij in Gestel doen het nog steeds met een antenne. Wij ontvangen dus Gestel 1 en 2 en Zundert 1 en 2. Dat is alles. En de RTBF dan?! roept alweer iemand. Mispoes. In Gestel woont immers één van de kopstukken van de Volksunie, u begrijpt het al, de RTBF is taboe in Gestel. Kijk, mijn vraag is: waarom trekt men die kabel niet door? Antwoord: omdat de huizen te ver uit elkaar liggen. Maar ondertussen kijken die dure Hollanders in de Mosten wel hartstikke lekker naar de kabel. Daar kan het dus blijkbaar wel, hoewel er tussen Meerdorp en de Mosten heel wat meer open vlakte is dan in Gestel. Nu zegt de overheid: luister 's, wij willen best in Gestel kabel leggen, maar dan moeten degenen die willen aansluiten, wel een deel van de - overigens niet geringe aanlegkosten betalen. Sorry hoor, maar dat gaat me iets te ver. Want als je het geluk (?) hebt in 't dorp en omstreken te wonen, moet je niks geen aanlegkosten betalen, maar iets

ajü cff®®cr verderop in Gestel bijvoorbeeld wel. Nee, nou wordt ie mooi. Dat is een moderne vorm van discriminatie. Daarom deze oproep vanuit Gestel: gratis aanleg van de kabel voor iedereen in Meer! Ook in de meer afgelegen gebieden! Daar betaalt men immers ook (teveel) belasting.L1 Natuurlijk kunnen we evengoed de knop uitdraaien en bijvoorbeeld de liefde bedrijven, of een goed gesprek hebben, of... een boek lezen. Veel simpeler. En zeker goedkoper. Bovendien een prima ontspanning. De bibliotheek van Meer biedt een uitgebreide keuze, iedereen vindt er wel iets naar zijn gading. u kunt er altijd terecht, tenminste 's woensdags tussen 13.00 en 16.00 u of zaterdags tussen 9.30 en 12.30 u. Gewoon doen, mensen. E

Maar van TV-kijken en boeken lezen krijg ik een punthoofd mijnheer! Ga dan eens kaarten jongen, in de kantine van FC Meer op vrijdag 27 februari en vrijdag 13 maart. Daar wordt een prijskamp Rikken ingericht door de jeugdwerking van FC Meer. Vanaf 19.00 u kan u inschrijven en vanaf 19.30 u is 'koekes' troef. Iedereen is van harte welkom. Over FC Meer gesproken, deze roemruchte voetbalclub bestaat dit jaar 50 jaar. En dat gaat... jawel, gevierd worden! Hou nu al zaterdag 27juni vrij, zorg dat je d'r bij bent en... zeg het voort! Maar d'r is nog meer. Men is bezig een fotoalbum samen te stellen dat een historisch overzicht zal geven van 50 jaar voetbal in Meer. Een uniek document gaat dat worden, een absolute 'must' voor iedere Merenaar. LI

Karnaval in Wortel

Ik kan al autorijden, mijnheer. Wel potverdone, ga dan bij de fanfare. Die heeft een nieuwe muziekmeester, namelijk Staf Mertens uit Hoogstraten. De vorige muziekmeester heeft ontslag genomen wegens te drukke beroepsbezigheden. Men start met een propere lei, het moment dus om lid te worden. Of om opnieuw lid te worden. Dat zou misschien geen slecht idee zijn voor diegenen die het afgelopen jaar de fanfare in de steek lieten. Of is het bij hen gewoon een kwestie van slechte wil en 'wringerij'? In dat geval moeten aan hen geen woorden meer verspild worden. Maar ik kan geen muziek, mijnheer! Is 't nu gedaan, ja?! Ga dan bij het pastoraal team! Als dat nog kan, tenminste. Overigens de pastoor is na een lange afwezigheid terug in Meer. De parochie slaakt een zucht van opluchting. Want geef toe, schapen hebben een herder nodig, daar kan zelfs een pastoraal team niks aan veranderen. 1 -1

Maar ik ga nooit naar de kerk, mijnheer. Wat?! Goddeloze! Luister, ik geef u nog één kans hè! Sluit aan bij de kinderoppasdienst van de Bond van grote en jonge gezinnen en ga babysitten! Of ga zelf weg en hang het beest eens uit. De kinderoppasdienst zorgt ondertussen wel voor je kinderen, als je die hebt. Je moet daarvoor contact opnemen met Hilde Verstraete, Meerdorp 84, tel. 3 15.73.77 en alles wordt geregeld. Is dat niet geweldig?! Fl Sorry mijnheer, maar dat zegt mij allemaal niks. Wâtte?! Hier sè!! En hier!! En hier!! Da wat anders, hè! En schrijf dit artikel nu maar eens twintig keer over! Dan zal je wel weten wat je moet doen! Hèhèhè.•

7rker niet mag misçen Om twee uur nverhandigt de heer burgemeester op de Prinsenwagen, opgesteld in de omgeving van de parochiezaal, 'de sleutel' aan onze Prins. Om half drie stipt start de stoet met volgende rondgang: Pastorijstraat, Kerkpad, SintJansstraat, Dorp, Langenberg, Grote Plaats, Pastorijstraat. Er wordt geen inkomgeld geviaagd maat iijdeiis de ioiidgaiig worden lotjes aangeboden van de steuntombola aan de prijs van 10 fr. per lot. Er zijn een 20-tal waardevolle prijzen aan verbonden. Onmiddellijk na de stoet begint in de zaal en in de feesttent het groots karnavalsbal met Disco Stomping Fats. En ook hier wordt geen inkomgeld gevraagd.

Reeds voor de zestiende maal organiseert de Kon. Fanfare te Wortel haar Karnavalsfeesteit en dit op 6, 7 en 8 maart 197. Op vrijdag 6 maart worden de feestelijkhe den geopend met het jaarlijkse Prinsenbal. Zoals vorig jaar heeft dit bal plaats in de parochiezaal. Prins Karnaval en zijn Raadsleden zullen aan het publiek voorgesteld worden. Ook andere Prinseu zullen verwelkomd woi dcii. Vet ijieldeit we nog dat hei Prinsenbal een verkleed bal is en dat de toegang gratis is. Het bal begint om acht uur met Disco Stomping Fats. Op zaterdag 7 maart gaat in de feesttent achter de parochiezaal de Kinderkarnavalnamiddag door voor alle Wortelse kinderen. Zij beginnen met een tekenwedstrijd met als onderwerp 'Karnaval te Wortel'. Daarna gaan ze karnaval vieren met dj. De Fred. In de loop van de middag heeft ook de verkiezing van een Jeugdprins en Jeugdprinses plaats. Omstreeks vijf uur is het feest voor de kinderen gedaan. Ook hier zijn ouders en volwassenen van harte welkom.

Maar ik kan niet kaarten, mijnheer. Word dan lid van de K WB en ga rijlessen volgen in Wortel op de dinsdagen 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april. fl

Wie vroeger al eens een kijkje kwam nemen,

weet dat de verplaatsing naar Wortel echt de moeite waard is. De Vortelse karnavalsfeesten zijn enig in hun soort. Daarom mag je ze ook niet missen en kom je gewoon die dagen naar Wortel.

Op zondag 8 maart gaat de grote Karnavalsoptocht door. Naast onze Wortelse wagens staan de wagens die elders met karnaval een eerste prijs behaalden, borg voor een goede stoet. Het belooft alleszins weer een wervelende optocht te worden van praalwagens, karnavalsgroepen, enz. Een spektakel dat je

De Britse douane heeft in 1986 voor 700 miljoen Bfr. aan drugs in beslag genomen. In het jaarverslag van de douane blijkt dat er meer coaïne en amfetamine werd gevonden dan in 1985. Daar kunnen ze in Meer nog iets van horen!

17


maart viert Wortel weer uitgebreid Karnaval. Wie dat al meegemaakt heeft, hoeft geen verdere uitleg, wie het nog nooit meemaakte moet dringend eens langs komen. De details vindt u in een apart artikeltje in dit blad. LI Zaterdag 14 maart treedt in Het

©u®1 Vorige maand schreef ik: 'hopelijk tot na de ijstijd' maar nu ik dit stuk zit te typen, kletst een koude noordenwind massa's natte sneeuwviokken tegen de ruiten. Ik zal mijn warme lentewensen nog een paar weken moeten uitstellen, vrees ik. Maar ook koud weer heeft zijn voordelen. El Zo was de belangstelling voor de 'Driedaagse op rollen' nooit zo groot als dit jaar. Deze aktiviteit die om de drie jaar ingericht wordt door K WBKLJ en dit jaar ook door de Wortelse Jongeren Jeugdbeweging, werd nochtans met een bang hartje in mekaar gestoken. In andere dorpen was inmers gebleken dat de koersen op rollen niet meer de grootste belangstelling genieten. Maar is Wortel een gewoon dorp ? Drie dagen lang was dc parochiezaal het decor van ouderwets amusement, bijna een zesdaagsesfeer waard. Afgeladen vol, met fel supporterende vrienden en buren die tussen pot en pint voor een heerlijke sfeer zorgden in de zaal. De strijd was dan ook spannend tot de laatste koers en rond half twee zondagmorgen werd 'Het Slot' met Luc Houben en Eddy Aerts het winnend team. De voetbalvereniging VNA Wortel met Koen Van Roey en Wim Brosens werd eervol tweede. De herkansin gen worden gereden in 1990. Weer voor een volle zaal ? E

finale wordt betwist in Breebos op vrijdag 27 februari vanaf 20.00 uur 13 Daarmee zijn

we dan ook meteen beland bij de aktiviteiten voor de komende weken. Zoals we vorige maand al meldden, richt de KWB een lessenreeks in voor het behalen van een rijbewijs. Deze reeks start op dinsdag 3 maart en loopt daarna nog 5 dinsdagen verder. Inlichtingen hierover bij Frans Adriaensen, Langenberg 45. De eerste lesavond is tevens een informa-

Slot de groep 'Sweeping Sand' op. Woensdag 18 maart verzorgt de KAV een les eierbereidingen. Zaterdag 28 maart komt de KLJ nog eens langs om het oud papier op te halen. De KWB richt zijn laatste kaartavond van dit seizoen in op vrijdag 20 maar vanaf 20.00 uur en op zondag 29 maart gaan ze met zijn allen een frisse neus halen tijdens de wandeling in Wortel-kolonie. Men vertrekt aan het casino om 14.00 uur. Dit was maart, hopelijk tot binnen een maand, na de ijstijd.•

tieavond. 13 Het weekend van 6, 7 en 8

Ook duivenmaatschappij Dc Vitpcn mocht een paar weken geleden zijn kampioenen vieren. Jos Haest werd algemeen kampioen op Quiévrain, Stan Govaerts werd algemeen kampioen op Noyon, J. Sprangers en zoon werd op de twee vluchten samen KoningKampioen. Vic Aerts werd winnaar van de 9-daagse voor zowel oude als jonge duiven

op Quiévrain. L In de Bowlingcompetitie is Het Slot afgevallen en wordt de finale gespeeld door de KWB en de Fanfare. Deze

uiu1uiEk De St.-Sebastiaansgilde (handboog) heeft ook weer het teerfeest achter de rug. De nieuwe 'deken' werd op traditionele wijze 'ingehaald'. De nodige wittekes ofte jenever, zoete drank voor de gildezusters, natuurlijk met een koekje, en een sigaartje moesten door 'hem' worden aangeboden. Maar wanneer je daarvoor in ruil even onder een echte deken moogt dansen met de lokaalhoudster dan kan dat er wel af, of niet

Frans? El De dansgroep van de St.Sebastiaansgilde trok naar Minderhout en Breda. Natuurlijk zetten de dansers hun beste beentje voor! LII De 'Jeugd' van Meerle speelde toneel en dat het goed was getuigden de volle zalen op zaterdag- en zondagavond. Er schuilt wel toneeltalent bij deze jongeren. Misschien een vingerwijzing voor de 'Lustige Merels' die het voorbije toneelseizoen toch maar een 'Lusteloze Merel' bleken. D Het 50-jarige bestaan van Meerle F. C.. althans de viering daarvan, begint zo stilaan vorm te krijgen. Het voorlopig pro gramma van defeestviering ziet er tot nu toe als volgt 18

uit: vrijdag 29 mei: een avond voor alle oudspelers, bestuur, trainers, actieve spelers, ouders en natuurlijk alle sympathisanten van de club; zaterdag 30 mei: penaltytrappen, playback, jeugdbal; zondag 31 mei: voetbalwedstrijd Meerle F. C. (versterkt) tegen het eerste elftal van Zwarte Leeuw. Een voorwedstrjd wordt voorzien tussen de veteranen van Meerle en Zwarte Leeuw. E De

oud-strijders kwamen in hun lokaal weer bijeen om lekkere zachte pistolets met beleg naar binnen te werken. Een lekkere koffiekoek werd er nog opgetast. De kaarten werden bovengehaald en muziek zorgde ervoor dat de danslustigen ook hun goesting vonden. E In onze 'school'ging een conferentie door. Na het zware programma afgewerkt te hebben gingen de vermoeide leerkrachten de inwendige mens versterken. Er werd heel wat kalkoen naar binnen gewerkt. E Op

vrijdag 20 februari kwam het gebuurte Strijbeekseweg in de parochiezaal weer bijeen. Neen, nu werd er geen gouden bruiloft gevierd maar we konden het zo stellen: het wa-

ren de naweeën van deze vieringen. Toen werd besloten het gebuurte regelmatig bijeen te roepen. Zo maar? Ja, maar er kwamen wel frikadellen en fruit en een stuk via bij kijken. Ook films van de bruiloften werden afgerold en foto's uitgewisseld, zo tussen pot en pint en dans! Kortom er werd weer een feestje gebouwd in de parochiezaal! EI Tot kiik!•

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Tel.: 03/314.41.26 H.R.T.: 44. 797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten (Wortel)


h@@00 wuï d(@ Dat Hoogstraten zo stilaan een bloeiend handelscentrum aan 't worden is, mag blijken uit de nieuwe winkels die het voorbije jaar als paddestoelen uit de grond rezen. Minder en minder burgershuizen op de Vrijheid trotseren de niets ontziende winkelketting. Positief daarbij, dat moet gezegd worden, is de tendens om meer en meer tc bewaren en te renoveren eerder dan plompweg af breken. Ook de dorstigen en de fuifnummers onder ons vinden in het talrijker wordende aanbod van drankgelegenheden allerhande, hun plaats wel. In de Gelmelstraat komen er trouwens twee bij: dancing Icarus (vroeger Disco BeIl) en daar tegenover een café. Waar veel volk komt, is veel verteer, rolt het geld en is de afgunst nooit ver uit de buurt. Zo hebben enkele moraalridders het opportuun geacht om discotheek HighStreet op de vingers te tikken (op zijn pik te trappen past eigenlijk beter in deze kontekst) wegens zogezegde striptoestanden binnensmolens. (Vragen wij ons af wat deze ridders binnenskamers allemaal 'besleutelen' ??) Geroddel dus en nog van het laagste niveau ook, zo bleek na navraag, want men wil mekaar blijkbaar het blacklight in de ogen niet gunnen. Of heeft onze stoere Rambo gedurende zijn Europese filmtoernee enkele Moral-Majority winden gelaten ? Ach ja, als 't van over de grote plas komt, zal 't Nog een blote kluif wel goed zijn zeker

?n

voor Hoogst raatse fatsoenrakkers: 't Schijnt dat er ergens aan de rand van Hoogstraten een huisje 'van vertier' gaat komen ? Daar hebt ge't al, sè, dat is nu eens echt de spreek woordeljke keerzijde van de medaille als ge 't stad wilt uithangen. Laat ze maar komen, voor mij niet gelaten ! Een probleem is echter wel dat ze op de piekuren voor verkeersopstoppingen kunnen zorgen, als je weet hoe vlug mannelijke automobilisten 'afgeleid' zijn ! Ook de Vrijheid en vooral de Gelmeistraat verslikken zich op die drukke momenten in de verkeersstroom. Gelukkig zijn daar enkele handige vluchtstraatjes voorhanden zodat de rusteloze automobilist zich vroegtijdig uit die ellendige file kan los weken via het Peperstraatje en de dokter Versmissenstraat. Snelle jongens die de verkeersnattigheid van ver al voelen aankomen hoeven het niet danig op hun bum-

Bananen in de Wereidwinkel In de Wereldwinkel worden bananen uit Nicaragua verkocht. Hiermee willen wij een klein land uit Midden-Amerika steunen dat het na de revolutie van 1979 steeds bijzonder moeilijk heeft gehad. Moeilijk omdat een grote buur alles in het werk stelt om de ontwikkeling van het Nicaraguaanse volk te dwarsbomen. Amerika doet dit op een wrede manier door de Contra's financieel te steunen. Deze Contra's vormen een guerrillabeweging bestaande uit voormalige militairen van het Somosa-bewind. Wij van Oxfam Wereldwinkel willen elk positief initiatief steunen dat gedragen wordt

®uî

De stoffige en dorre con iferen aan de Rozenkransweg werden gekapt. Hopelijk maken ze plaats voor streekeigen gewas. pers te krijgen, ze flitsen de Gustaaf Segersstraat in en hebben zo vlug een kwartier gewonnen. Voor deze en andere autoliefhebbers is er op 21, 22 en 23 maart de 'TOET '87' waar 'alles op wielen' zal te zien zijn, alsook voor het eerst een heus vakantiesalon en dat alles in de veilinghallen. LII Als je 't ervan aan je motor krijgt kun je in één les en nog wel gratis ook een kursus hartmassage volgen in het kader van de promotiekampagne die het Rode Kruis voert onder het motto: 'Een leven redden duurt drie minuten'. Dat is vlug, geef toe. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Anita Knevels, Gelmeistraat 43, tel.: 314 67 58 of Luc Jansen, Van Aertselaerstraat 52, tel.: 314 33 35. E

Nog maar net hebben we de keurig nieuwe pakken van de St. Catharinafanfare ,nogen bewonderen of daar pakken die van St. Cecilia ook al met andere kleren uit, maar dan ietwat ludieker, ze komen namelijk op 28februari in karnavalstenue de straat op. EI De R.V.A. bericht ons dat hun wekelijkse sluitingsnamiddag verzet is van woensdag naar donderdagnamiddag. Noteren. Ook het voldoor het volk van Nicaragua. Om hen alzo de kans te geven hun eigen economie en samenleving op te bouwen zonder dat zij daarbij afhankelijk worden van de grootmachten. Wil je je solidariteit met het volk van Nicaragua tonen, dan kun je in de Wereldwinkel bananen en koffie van dat land kopen. Ver der vind je in de winkel uitgebreide informatie over Nicaragua ook te koop in de winkel: rietsuiker en rum. Openingsuren van de winkel: 14.00 - 16.00 uur. Woensdag: 15.30 - 20.00 uur. Vrijdag: 10.00 - 12.00 uur, Zaterdag: en 14.00 - 16.30 uur.

Wereldwinkel Hoogstraten.

Weg met de ouderwetse klakken en wijnrode kostuums... St. Catharina in optocht op de Vrijheid in eigentijdse grijze broek en blauwe blazer. Iets eleganter maar minder kleurrijk en voor kale hoofden wat frisjes. gende: Op maandag 6 april zijn er in de raadskelder van het stadhuis gratis huisvuilzakken te verkrijgen. Wie dan niet kan, mag tot einde april en dit gedurende de normale werkuren op de financiële dienst zijn zakjes komen afhalen. EI En wie heel vlug is, kan

misschien nog terecht op de Intergemeentelijke kwis in Turnhout alwaar de K. W.B.mannen van Minderhout onze stad zullen vertegenwoordigen. Zet u schrap mannen, wij zullen duimen want een beetje fierheid hebben we ondanks alles toch wel. Er wordt deze maand ook weer vandeeg gekursusd. Zo kunnen vrouwen of mannen met naaipro blemen terecht op de K. V. L. V. naadkursus elke dinsdag en woensdag in de Pax. Mensen die geïnteresseerd zijn in computers kunnen in de VITO elke donderdagavond een lessenreeks door het Davidsfonds volgen. Diezelfde D.F. -afdeling Hoogstraten viert op zaterdag 14 maart zijn zestigste verjaardag met een dankmis en een groot feest in zaal Pax. Voor een avondje muziek kan je jezelf vergasten in de Cahier alwaar op 28 febr. 'The Dentists' uit G.B. zullen optreden, en op zaterdag 14 maart in de Tuinbouwschool waar de 'Marckriver N. 0. Jazzband' met K. ,4lgoed voor muziek en sfeer zullen zorgen. En voor diegene die liever niet zijn kot uitkomt: er zijn thuis ook wel leuke dingen te verzinnen waar zeker ook muziek inzit. Dag.

Een 65-jarige Chinees die door een ziekte op 26-jarige leeftijd zijn spraak verloor, kan als door een wonder weer praten. De man verraste zijn dokter toen hij on langs bij een medisch onderzoek plotseling begon te praten, voor het eerst sinds 39 jaar. De man was begin december gevallen en volgens Chinese artsen dankt hij daar wellicht zijn hervonden spreekvaardigheid aan. .

tty

19


4-

--

* (dl@@dl

trekking van de Mark en de akties daarrond en daartegen. U heeft daar al lang niets meer van gehoord 7 Nee, dat is zo. Lenk is niet meer van de jongsten. Vroeger werd er nog wel eens wat gewerkt (hooiland maaien, heide plaggen). Maar er is eigenlijk nooit echt werk van gemaakt. Nu is maar een klein deeltje van heel dat gereserveerde gebied ook echt de moeite waard. En zoals dat dan meestal gaat: juist op dat kleine stukje dat op het gewestplan als reservaat staat aangeduid. werd later een zwemput gegraven. Ik heh "e' eens linren vertellen (we 7Illlen het wel in een lezersbrief lezen als het niet waar is) dat het voor (groot)grondbezitters bijzonder aantrekkelijk is om hun grond tot reservaat te laten promoveren, i.v.m. de grnndht'lasting nf 7n Fn in1prp FigPnaardigheid van dergelijke reservaatbezitters (met -S want ren hertje verrier naar Meerle opaan is er zo nog één: de ene onder auspicieën van de B.N.V.R., de andere vj de Wielewaal - dat worden nog eens 2 lezersbrieven), een eigenaardigheid is dus dat ze graag een stuk gemeenteweg inpalmen. De ene arm is al wat langer dan de andere, hee.

©r

Het ziet er uit als mist en het stinkt. Smog, zegt u ? Ja ,ja... zo noemen ze dat in de stad (een grote stad bedoel ik dan) en waar veel fabrieken 3taan. Maar 3teekt u uw neus nog delib t,uiwii. \Vut i uiki u duii 7 Juist: iiwi Het ziet er uit als mist en het stinkt naar mest. Smest zou dus een betere benaming zijn. (Gek dat die Duitsers, die altijd zo'n genieën zijn in het bedenken van alleszeggetide wout dcii, de Engelse beiiaiiiiiig siiiog overgenomen hebben, niet ? Misschien denkrii ir iwE iliijtl - iè-i 40/41 - tlii alles wa in de lucht hangt van over het kanaal komt 7) 11 Nu stinkt het hier in onze lande /ijkc afgelegen/leid niet altijd ,iaar ,nr.St hoor. Rioolwater ook, ja. Maar als je zo eens het ge/tik hebt in de start wolk van de kolen brander van een serre le staan of te lopPn, dan 7iP j' ûnk Srerrutjes 7warte dan wel, van al dat roet. Gezond buiten is ook niet meer dat. (ik lijk wel Leuk Solo). [1 Nu

ik het toch over stank en zo heb. Heeft u er al eens op gelet wat de mensen zoal aan de slootkant achterlaten ? Moet u eens doen. Volle zakken afval (nee, ik ben niet gaan kijken wat er in zat !), kapotte strandstoelen en naast de weg naar Groot Eyssel heeft lang een afgedankte wasmachine gelegen. Zo te zien is het stort nog steeds te ver en de 3-maandelijkse grootvuilophaling ook. Of komt het weer van de Hollanders 7 El En nu ik het toch over afval en zo heb: plastiek is - ondanks de ophaling door de gemeente nog altijd het meest opvallende wegwerp-

produkt (ach terlaat-, weg waai-) van onze eigentijdse land- en tuinbouwtechnieken. Wit, zwart of kleurloos: zien doe je het altijd. El

En nu ga ik maar meteen door ook. (Ik lijk de Maand van het leefmilieu wel). Mensen met een goed geheugen - zoals u en ik - weten nog dat er hier in Meersel-Dreef een natuurreservaat is. Dat werd indertijd met veel tamtam ingewandeld ten tijde van de recht-

Tweewieler - Racing Center

D. VERHEYEN bromfietsen fietsen ook voor uw herstellingen. Donckstraat 25 - 2321 Meer Telefoon 031315.91.77

$

BI o em sierKunst

44

Vrijheid 187, Hoogstraten, Tel. 03.314.64.26 20

Maar genoeg daarover. Prettig nieuws nu. Lr wordt werk gemaakt van de riolering. Ja, er komt beweging in. Nu is het voor iemand als ik die zonder krant probeert te leven (vooral in het begin is dat erg lastig; afkicken, hee; out wenningsverschijnselen aan alle kanten) heel moeilijk om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op bestuursniveau. Vroeger werden er nog wel eens rodde/campagnes gevoerd via de reclame. Maar dat is ook weeral verleden tijd. Nu moet ik het dus hebben van de Hoogst raalse Maand. Geen kwaad over dit blad, natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk loop die een maand achter, hee. EHMA, een 1-loo gstraatse Maand achter dus. Dus ga ik maandelijks mijn goed ingelichte bronnen uitpersen. En hoe je dat 'weten van horen zeggen' kunt betrouwen, dat weet iedereen wel. In ieder geval: waar rook is, is vuur. Men heeft zich al meermnaals over onze leidingen gebogen. Ja: 4 en een half miljoen stond er in vorige Maand. Dat is niet niks, maar waarschijnlijk ook slechts een begin. Ik hoorde al (mn)opperen dat men nu ook weer niet té snel nioet zijn, want er werd al voorspeld dat men er na het bouwverlof aan gaat beginnen. En dat zou natuurlijk weer slecht uitkomen met de feesten voor het 'tricentennial' van het klooster en al het volk dat dan naar de Dreef toestroomt. En daarbij; waar gaat men dan die asfaltstroken leggen, waarvan spake is in het gemeentelijk infoblad ? Of zijn die bedoeld voor het wandelpad naast de Mark ? Als er nog maar tijd overblijft voor de beloofde inspraak van de mensen van hier ! El En Ja: u kunt uw ver-

koopsstatistiekje weer aanvullen: er zijn albijna 1000 inschrijvingen voor HET boek. Daar kijkt u even van op, niet 7 Ja, dat deed ik eerst ook wel even (niet heel hoog, want ik zit met een zere nek. Die is waarschijnlijk al wat dikker aan het worden nu ik ook dichter bij Hoogstraten ga wonen). Maar toen dacht ik: ja, dat is heel normaal. Het gaat toch ook over ONS klooster, niet ? El P.s. Nee, beste L. Van de Pert. Stel uw moeder maar gerust. Het gaat ook allemaal over ONZE Jaak !


Uitslag: Klasse Licht: 1. Karine Donckers uit Minderhout met Adèle, 2. Stanny Verschueren, Meer, Riant, Jos Brokken, Wortel, Fantasie, 4. Johan Mostmans, Wortel, Furioso. Klasse Middel: August Verheyen uit Meerle met Aaron, Alfons Pauwels, Wortel, Etoucha, 3. Paul Voeten, Meer, Violet, 4. Wim Schalk, Meer, Sonella. Klasse Zwaar: Willy Voeten uit Meer met Codexco, 2. Jozef Aerts, Meer, Tassia, 3. Louis Vermeiren, Wortel, Valerna, 4. Paul Voeten, Meer, Tunumanda. De drie eindoverwinnaars: Karin Donckers, August Verheyen en Willy Voeten mochten van de gemeente Hoogstraten een overwinningsschaal in ontvangst nemen.

a11reL1tum1îIiaTiIeTriIIflIo1UflI Tijdens het winterseizoen organiseerde de Landelijke Rijvereniging van het gewest Hoogstraten vier gewestelijke indoorjumping-wedstrijden in de rijbaan aan de Blauwbossen in Minderhout. Ruim 100 deelnemers uit de gemeente Hoogstraten, verspreid over vier reeksen, namen deel aan de vier wedstrijddagen. Per wedstrijd hadden zij telkens twee parcoursen te rijden: een progressief parcours en een parcours barema A. Over de vier wedstrijddagen (acht wedstrijden) werden per deelnemer de door deze behaalde plaatsen samengeteld en wie het laagste cijfer bekwam werd de overwinnaar in de reeks. -

V. 1. n. r.: Karin Donckers, A ugust Verheyen en Willy Voeten.

Radio C zoekt ter versterking van de huidige staf: enkele

medewerk(st)ers

voor nieuws, presentatie en publiciteit.

Financiële vergoeding en opleiding nader te regelen. Reacties stuurt u naar: Radio Continu, postbus 7, 2328 Meerle, Tel. 3158657.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27

2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 21


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS'

-

Halschoor Halschoor heeft op 5 jaar tijd een imago en 'huisstijl' opgebouwd waar vele dynamische jongelui slechts ter spreiding over hun hele leven van kunnen dromen. Veel bouwlustigen vonden de laatste 5 jaar de weg naar Hal, een afgelegen gehucht van Minderhout. Door het prachtig gerestaureerde Halschoor werd menig bouwer aan inspiratie geholpen. En niet in het minst door de mensen achter dit opmerkelijke opzet, Jan Huet en zijn vrouw die er een parel van een bedrijf oprichtten met die naam: Halschoor. Jan Huet: Ik kom uit een familie van ambtenaren. Ik heb enkele jaren gewerkt bij het Directorium van de Kolennijverheid, een onderdeel van de EGKS, dat nu niet meer bestaat. Daarna ben ik overgestapt naar het bedrijfsleven en de grote zaak voor bouwmaterialen. Vijftien jaar heb ik dat gedaan. We woonden hier op deze boerderij, waarvan een deel ongebruikt was en mijn vrouw en ik kregen het idee om hier te beginnen met 'afwerkingsmaterialen' voor de bouw; pannen, vloeren en tegels aanvankelijk. En toen heb ik hierachter een kein magazijntje gebouwd maar dat leek al spoedig hopeloos te klein. Ge zit zonder eigen vervoer en zo, en ge probeert dat zo vol te houden. Maar dat gaat niet, ge wordt automatisch groter en groter. De vrachtwagens van de leveranciers blokkeerden hier soms uren de weg. Na een tijd ziet ge u dan verplicht een grotere en gemakkelijker bereikbare plaats te zoeken. En daarom zijn we daar naar de baan getrokken. Maar we blijven zelf hier wonen. Deze hoeve hebben we zelf ingericht en dat sloeg erg goed in bij de architekten en ook bij de mensen uit 'de stad'. Hoe vinden die hun weg naar hier ? Jan Huet: Er zijn veel mensen die zeggen: wij zijn gestuurd door een collega of een broer of zo die tevreden waren. Want let op, een tevreden klant is de beste reclame die eris. Ge zult van ons trouwens niet veel publiciteit vinden in die echte reclameblaadjes. Wel links en rechts uit sympatie, maar de echte goede publiciteit komt van tevreden klanten. 22

woon exlusief verdelen. RĂśben bijvoorbeeld, een Duits merk van gevelstenen en vloeren. Daar hebben wij de rayon iets groter dan de provincie voor toegewezen gekregen. En exclusief voor BelgiĂŤ en Luxemburg, en daar ben ik ook agent voor (ik heb een dubbel leven) 'Terres cuites des Raires', rustieke handgemaakte en gebakken tegels en glazuurwerk. Heel knappe handvergiaasde en beschilderde keukenboeketten en zo. Dat vind ik zelf echt schoon, iets duurder, maar heel knap. Ook uit Italie voeren we rechtstreeks wand- en vloertegels in.

-

Waarom begon u in bouwmaterialen en uitgerekend in zo'n 'moeilijke tijd' ? Jan Huet: Ja, ik zat al 15 jaar in de branche voordien. Van veevoeders ken ik niks. Van tuinbouw ken ik niks. En het was inderdaad zogenaamd een archislechte tijd. Maar het voordeel is dat ge begint met niets en alleen maar kunt stijgen. Dat is veel dankbaarder voor mezelf dan vertrekken in de glorietijd. Dat is maar op een trein springen die goed bolt en zien dat ge er niet afvalt. Wij zijn stilaan kunnen groeien, kleinschalig zonder zware administratieve top. Neem nu de winter, dan valt de bouw stil, maar een groot bureau moet toch maar bezig blijven. Ge kunt wel wat achterstand bijwerken maar dat geraakt ook gedaan. En dat doet vele firma's fel zeer. Natuurlijk moet op elke vrachtwagen een chauffeur zitten, dat spreekt vanzelf. Aan de stijl en de naam Halschoor te zien mikt u op rustiek-bouwers, niet ? Jan Huet: Neenee, wij verkopen net zo goed modern. Plus bepaalde zaken die wij ge-

Dat is al heel wat meer dan de pannen en de vloeren van de beginperiode: Jan Huet: Ja, daar is het inderdaad wel mee hegnnnn en dif vz ooI nog ck givie biok van onze omzet. Maar daar zijn ondertussen ook de plaatsingen van wand- en vloertegels bijgekomen en ook de bestrating. Voor een Hn11.9nciq betonbedrijf heb ik dat ook jaren vertegenwoordigd. De mensen besteden al langer hoe meer aandacht aan hun tuin. Klinkers en die dingen. Vroeger zetten de mensen patatten tot aan hun voordeur, maar dat is voorbij. De tuin krijgt meer en meer aandacht. Bij ons nieuw bedrijf hebben we een bestratingspark aangelegd. Alle soorten sierbestrating, in beton of in gebakken materiaal. De mensen kunnen daar vrij in rond wandelen. Hoe groot is het assortiment dat ge hier hebt zitten ? Jan Huet: Oneindig. Ik weet het echt niet. Voor sommige mensen is de keuze te groot, anderen vragen als ze alles gezien hebben: Hebt ge nog iets anders ? Maar als er iemand komt, vraag ik eerst naar de stijl waarin ze bouwen. Is dat rustiek, modern, klassiek? En naar de lievelingskleur van mevrouw: blauw, roze, rood... Of zoals tegenwoordig wit of grijs, want overigens heel goed combineert met het sanitair. 't Is een schoon beroep, hoor, dat wij hebben. Ge helpt de mensen hun huis mee in orde brengen. Ze vragen uw mening en zo. En ik zeg het nog eens, als ze tevreden zijn achteraf

De stemmige toonzaal moet menig bouwlustige inspiratie bezorgd hebben.


dan hebt ge daar deugd van, dat is plezant. Ook voor de mensen die iets goedkoop zoeken. 't Mag niet teveel kosten en dit en dat. Wel, die kunnen wij even goed bedienen. Het komt er echt niet op aan achter alles wat ge verkoopt te denken: Hoeveel verdien ik hierop, hoeveel daar op? Daar gaat het niet om. Ge zit met een koppel dat gaat bouwen, een paar uur te praten over hun huis, niet met in het achterhoofd: wat verdien ik aan hen. Ge wilt ze in de eerste plaats helpen. Dat loopt allemaal toch door mekaar heen. Ze moeten in de eerste plaats tevreden zijn. Hebt ge geen schrik dat uw zolder hier hel zal begeven onder dat gewicht ? Jan Huct: Vroeger zat hier ook veel gewicht op hoor. Hooi en vooral graan, dat woog ook door. Maar het is ondertussen gewoon te klein. Daarom onze nieuwe zaak tegen de baan. Dat geeft toch ook een verruiming van klanten. Ze rijden er langs, ze zien dat staan en ze stoppen daar. Maar de naam Halschoor, hoewel niet meer 100% van toepassing, moesten we meenemen natuurlijk. Tegen de grote baan zit ge natuurlijk ook om andere redenen beter dan hier zo achterin. Het liefst van al zou ik het houden zoals het nu is. Maar ja ge moet vooruit, ge wordt automatisch groter. Concreet, ik ga een huis bouwen. Wat kan ik bij u kopen ? Jan Huet: Alles. Van zand tot beton, welfsels, tegels tot deurklinken. Ik heb zelf ook aannemers die klant zijn bij ons. Maar ook zclfbouwers. Let op, 1986 was een heel goed jaar voor 'den bouw' en 1987 wordt minstens even goed. Dat had natuurlijk wel te maken met die BTW-verlaging, wat voor onze 'plaatsers' van vloeren en tegels vooral stimulerend was. En in 1987 blijft die regeling van kracht voor renovatiewerken. Neenee, ik hen optimist. Die nylon deurknoppen die ik hier zie die koop ik toch goedkoper in de Makro. Jan Huet: Wij hebben hier het hele HEWIassortiment. Wat nagemaakt wordt zijn enkel de deurklinken en de kastgrepen. En ik durf tegen een klant wel eens stilletjes zeggen waar hij die namaak kan kopen, als hij de rest maar bij mij koopt.

ELECTROHAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

Halschoor aan de rand van het land.

Kari"s coiffure Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

23


Dat HEWI-beslag combineert heel schoon met bijvoorbeeld die witte badkamertegeltjes daar, goedkoop, maar toch heel schoon. Een rood 'biezeke' met dar rode beslag, die drinkbekertjes. 't Is af! U bent ambtenaar geweest, in loondienst geweest en nu bent u zelfstandige. Wat is het beste ? Jan Huet: Wat het beste is, daar kan ik niet direkt op antwoorden. Maar wat het dankbaarste is, dat zal wel duidelijk zijn, zeker ? Vrije tijd nu. Noppes ! Toen ik 7 jaar geleden als zelfstandige begon zei een vriend (een zelfstandige) tegen mij. Ha Jan, gij wordt ook zelfstandige, dat is plezant jongen. Als ge in de week zo eens geen goesting hebt om te werken, dan rijdt ge uwe gazon af, hé. Ik denk: dat gaat plezant worden. Maar als ik hem nu zie dan zeg ik: Zeg man ik heb nog altijd geen halve dag gehad om mijn gazon af te rijden. Ik zal wel een slechte organisator zijn zeker. Ik weet het niet. Maar ik ben daar niet slechter gezind over, hoor, ik maak het mezelf niet moeilijk. Ce verkoopt hier zelfs brandkasten Jan Huet: Ja, inbouwbrandkasten, muuren vloermodellen en meubelkluizen. Als de mensen aan het bouwen zijn maken ze er zich dikwijls vanaf met te zeggen dat het geld toch op is, dat er bij hen niets meer te jatten valt. Maar twee jaar later, er is in de straat ingebroken of bij familie en dan willen ze toch zoiets. In Holland heeft iedereen dat. Want als er juwelen of cheques gestolen worden kunt ge wreed geruïneerd zijn. En dan moet er gekapt worden natuurlijk.

4

Lv 1 •

.

:

.

ti

21

\

I-IaLschoor vond uitbreiding in het ,jieu we gebouw aan de Bredase weg. soneel, maar uiteindelijk is het een tweemanszaak, mijn vrouw en ik. En wie hier komt binnenvallen, komt ofwel mij tegen ofwel mijn vrouw. We hebben ons daartoe gedisciplineerd. Wij zijn binst de week in principe nooit beiden weg. Wij wensen Halschoor bij haar nieuwe uitbreiding dezelfde succesvolle weg toe die ze de laatste 5 jaar hebben bewandeld. En het zit er dik in. •

Worden de jaren '90 de jaren van de kleinschaligheid ? Jan Huet: Ik denk het wel. Ik ervaar dat zeer goed. De mensen werken liever met de baas van een klein bedrijfje dan met de bediende van een groot bedrijf. Het fameuze winkeltje naast het grootwarenhuis, weet u. En dat er alles duurder is, dat is helemaal niet waar. Maar persoonlijk contact wordt zeer gewaardeerd. We hebben ondertussen wel per-

Bij ons 3 troeven onder één dak Kwaliteit Service - Prijs -

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf voor herstlln van alle mrkon motnr7cjen iiiL 20 JAAR ERVARING!

NU IN PHQIVIOTIE

DE PROFESSIONELE MOTORZAGEN STIHLO24-AVEQNU ..... . ................ 18.990fr STIHL 034-AVE 0 NU ...................... 25.975 fr Prijzen BTW inbegrepen! Tevens keuze uit 20 verschillende types motorzagen vanaf 0.990 .................................

DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4.HoogstratenMinderhout . Telefoon 031314 4115

24


20 jaar Maerkratten Wij zitten dan wel niet in de Raad van Elf (ze zouden dat wel willen, want ze tellen er heel wat minder) maar omdat het dit jaar de 20e keer is dat (vooral) Galder en Strijbeek en ook Meersel-Dreef (een beetje) carnaval vieren, dient daar toch ook enige aandacht aan besteed. Voor de 20e keer dus zorgt de carnavalsvereniging (verder afgekort, c.v.) 'de Maerkratten' voor de Organisatie hiervan. Zij kiezen ondereen een Prins (verder Prins Carnaval genoemd) en die heeft het dan vier dagen voor het zeggen. Dit jaar is dat enen Jos, verder Prins Jos 1 genoemd en ilip heeft als lijfspreuk voor dit jaar gekozen: 'Gin Gezeur, We Bolle Deur'. Dat komt nu wel goed uit, want bijna zat de carnavalsvereniging op zijn gat (bij gebrek aan elf raadsleden, maar ze bole deur) en van Prins Jos 1 werd haai 't sliijffl al 1 kccr zijn fiets gepikt. Maar hij zeurt daar dus niet over en wil dat ook van geen ander horen.

vermoeden. Verder is er ook nog een Sauwel- en Playbackshow. Zaterdag wordt om 1 uur de maskotte 'Joan de Maerkrat' opgesteld op het schoolplein op Galder. Later in de namiddag is er een playbackshow voor kinderen van Dreef, Galder en Strijbeek in de Leeuwerik op Galder. En zondag 1 maart is er natuurlijk de optocht om half 2 op Strijbeek, komt dan over 'Den Dreef' en trekt dan ook naar Galder waar de prijsuitreiking plaats heeft.

Vrijdagavond 27 februari heeft het ope- Dan is er 's maandags nog een bejaardennaningsbal plaats in café Oud-Strijbeek, om 9 middag en dinsdag 3 maart wordt Joan de uur. De volgende bandjes spelen daar: 'De Maerkrat eervol verbrand na een lampionnenoptocht. En dan is het al vastenavond en Sjowballen', De Doken', 'Ook al nix', 'Mak zijn er misschien ook nog pannekoeken. • zat', 'De Ballenband' en natuurlijk de 'Bisams'. Ja, de naam alleen al doet het ergste

De Maerkratten hebben ook een huisorkest: 'De Bisams' en die spelen ten dans zolang het nog gaat. Nu is het Dreefse aandeel in dit carnavaisgebeuren wel erg beperkt. Vioeger zaten er enkelen van hier in de Raad van elf, maar nu niet meer. Er spelen er nog een paar bij de Bisams en ook aan de optocht nemen er meestal een paar van de Dreef deel. Ook al komt die stoet dan over de Dreef, echt van de grond is hij hier niet gekomen. Dat verbaast die Nederlanders nog meer, omdat het met gouden bruiloften en de kermis meestal niet èp kan. Maar dat zal dan toch nog iets anders zijn.

De Hoogstraatse Maand op Radio Continu! Iedere laatste week van de maand - de week dus waarin dit maandblad verschijnt - besteedt Radio Continu (fm 105.4) uitgebreid aandacht aan het nieuwe nummer van 'De Hoogstraatse Maand'. Zo krijgt u die week in het avondprogramma 'De Hoogste Tijd' (23-24u.) een actueel overzicht van wat er in 'De Hoogstraatse Maand' allemaal te lezen valt. Bovendien is 'De Hoogstraatse Maand' van 22 t/nl 28 maart speciale gast van de week bij Radio Continu. En dat iedere middag om half een. Overigens berichten van verenigingen, maatschappijen e.d. zijn nog steeds welkom op het volgende adres: Radio Continu, postbus 7, 2328 Meerle. Het telefoonnummer voor actuele berichten is: 3158657

TE HUUR GEVRAAGD door particulieren:

een boerenwoning of oud landhuis of bungalow in bosrijke omgeving; mag afgelegen zijn Tel. 03/324.25.60 (tijdens de voormiddag).

Klik eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN Komplete woninginrichting Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9 25


`De Posthoorn' voor meer dan een gewone pint! Naast de kerk in MEER LE

Café

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café-dancing

't Fortuin MEER gesloten: dinsdag en woensdag dancing open: zaterdag en zondag.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag gesloten.

Café

Schuttershof

schietstand - biljarts Meerleseweg MEER

Café

Brouwershuis biljart - darts Van Aertselaerplein 16 MEER

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Een stevige pint, een gezellige babbel, met goeie muziek...

Plekje bij de Molen HOOGSTRATEN.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Langenberg

26

Op stap VRIJDAG 27 FEBRUARI: - Tafelvoetbal-open-wedstrijd om 20 uur in café-discobar 't Hoekske, John Lijsenstraat 2, Meer. - Karnavalsbal (opening) van de Maerkratten met optreden van de 'Sjowballen', 'De Doken', 'Ook al Niks', 'Mak zet', 'De Ballenbond' en 'De Bisams'; verder is er nog een Sauwel- en Playbackshow, allemaal in café Oud-Strijbeek. - Karnavalsviering â la Rio de Janeiro, samen met de Karnavalsprinsen uit de ganse omgeving; met optreden van Rossa Nova; een spetterende karnavalsshow met dans, zang en muziek. Inkom gratis. Er is een prachtige reis te winnen voor de twee personen die het meest origineel verkleed zijn. Dit alles in Highstreet te Hoogstraten. - Gildedansen vanaf heden om de 14 dagen in café Schuttershof te Meer. ZATERDAG 28 FEBRUARI: - Feestschieting van de St.-Ambrosiusgilde. Iedereen mag deelnemen, het nodige schietmateriaal is aanwezig en er is een speciale prijs voor vrouwelijke deelnemers. In café Schuttershof, Meerleseweg 36, Meer. - Karnavaisfeest ingericht door de Kon. Toon- en Toneelmaatschappij St.-Cecilia met om 13.30 uur een uitstap in karnavalskledij en om 20 uur verkleed bal in zaal St.Cecilia, Gelmelstraat, Hoogstraten. - C.J.P.-Poppromenade-'87 met The Dentists in Cahier de Brouillon, Vrijheid, Hoogstraten. - Biljarttornooi '3-banden', selectie van het Verbond, in café Schuttershof, Meer. ZONDAG 1 MAART: - Feestschieting, georganiseerd door de St.Ambrosiusgilde, in café Schuttershof, Meerleseweg 36, Meer. - Karnavalsoptocht van de Maerkratten: vertrek om 13.30 uur op Strijbeek, dan over de Dreef en verder naar Galder waar de prijsuitreiking plaats vindt. VRIJDAG 6 MAART: - De Centerfolds treden op en de kaarten kosten 150 fr in voorverkoop en 's avonds 200 fr aan de ingang van Highstreet in Hoogstraten. - Prinsenbal, verkleed bal met prins Karnaval en zijn raad, om 20 uur in de parochiezaal van Wortel. - Biljartwedstrijd V.N.A.-Stad Lourdes in café Schuttershof, Meer. - Dartswedstrijd tussen Plekje bij de Molen & De Zwaan in het café Plekje bij de Molen te Hoogstraten. ZATERDAG 7 MAART: - Kegelprijskamp - vrije deelneming - in café-feestzaal De Eiken, John Lijsenstraat in Meer. - The Scoundrells treden op in Het Slot te Wortel. - Kinderkarnaval met tekenwedstrijd en verkiezing van jeugdprins- & prinses, 's namiddags vanaf 14 uur in de parochiezaal van Wortel. ZONDAG 8 MAART: - Hondendressuur van 9 tot 12 uur in caféfeestzaal De Eiken, John Lijsenstraat, Meer.

1*11... - Karnavalsbal met disco Stomping Fats vanaf 's namiddags in de parochiezaal en feesttent te Wortel. - Karnavaisstoet vanaf 14.30 uur - vertrek in de Pastorijstraat - te Wortel. - Voetbal tussen F.C. De Schutters en F.C. Grudo, café Schuttershof, Meer.

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

t

Wij verzorgen al uw feesten en schotels. Gunstige prijzen.

thUISDE VRIJHEID

Vrijheid 132n 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.50.46

Café - frituur

PapiHon Minderhout

Gesloten: woensdag. VRIJDAG 13 MAART: - Gildedansen om 20 uur in café Schuttershof te Meer. - Biljart tussen Het Slot & V.N.A., café Schuttershof, Meer. ZATERDAG 14 MAART: - Vrije kegelprijskamp in café-feestzaal De Eiken in Meer. - Sweeping Band treedt op in Het Slot te Wortel. - The Marckriver N.-O. Jazzband met Karel Algoed op contrabas speelt om 21 uur in de Tuinbouwschool, Gravin Elisabethlaan, Hoogstraten. - Douane-schieting in café Schuttershof te Meer. - Optreden van DECODER, Rock-Bluesgroep uit Wortel, die destijds in Cahier de Brouillon het voorprogramma verzorgde van The Feelies, nu in café De Posthoorn, Meerle. ZONDAG 15 MAART: - Hondendressuur en vrije kegelprijskamp in café-feestzaal De Eiken in Meer. VRIJDAG 20 MAART: - Toneelavond van leerlingen en leerkrachten met het stuk 'Leve Robinson' om 19.30 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie in Hoogstraten. ZATERDAG 21 MAART: - Vrije Kegelprijskamp in café-feestzaal De Eiken, J. Lijsenstraat, Meer. - Toneelavond van leerlingen en leerkrachten met het stuk 'Leve Robinson' om 19.30 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie te Hoogstraten.


Mededelingen, reactie..... via tel.nrs. 314.41.26 of 314.55.04 - Toet-'87, auto- en vakantiesalon in de Veilinghallen van Hoogstraten. Schuttershof-Stad - Biljart-wedstrijden Lourdes in café Stad Lourdes te

Fusi esw ing

Meersel-Dreef.

ZONDAG 22 MAART: - Vrije Kegelprijskampen en Hondendressuur (9-12 u.) in café-feestzaal De Eiken, John Lijsenstraat, Meer. - Toet-'87, auto- en vakantiesalon in de Veilinghallen te Hoogstraten. - Voetbal tussen F.C. De Schutters en K.W.B. in café Schuttershof te Meer. MAANDAG 23 MAART: - Toet-'87 'Alles op wielen', auto- & vakantiesalon in de Veiling van Hoogstraten. DONDERDAG 26 MAART: - Dartswedstrijd tussen De Zwaan en het Plekje bij de Molen in café De Zwaan, Wortel.

VRIJDAG 27 MAART: • Gildedansen om 20 uur in café Schuttershof te Meer.

De Hoogstraatse Maand nieuwe stijl dus, hét moment om een nieuwe rubriek voor te stellen. We weten niet of u nauwgezet agenda's (in dit eigenste blad en andere) uitpluist, feit is dat er in deez' noordelijke gewesten veel gebeurt rond muziek. Op dat vlak wilden we vroeger wel eens achternahinken, vandaar 'Fusieswing', vanaf deze maand telkens aanwezig op z'n vaste bladzijde. De beschikbare kolommen willen het reilen en zeilen van pop, rock en andere stijlen op alle vlakken op de voet volgen, kwestie de muze zoals die zich in de vijf deelgemeenten -en de randgebieden- afspeelt, in de kijker te brengen. Dat kan vanalles zijn: de eerste Amerikaanse tournee van The Marckriver Jazzband, miljoenenverkoop van Nonkel Ney's debuutelpee, Torhout-Werchter dat verhuist naar het voetbalplein van Wortel. Alle gekheid op een stokje, 'Fusieswing' wil 'n beetje de polssiag meten van hen die met muziek bezig zijn. Interviews met lokale groepen, verslagen van speciale gebeurtenissen op muzikaal vlak, gesprekken met figuren die in het organiseren van konserten hun energie steken, het toelichten van 'grote namen' die naar deze kontreien afgezakt komen. Maar da's nog niet alles. Bent u verzamelaar van oude Elvis-singles? Bezit u toevallig het allereerste singletje van Will Tura? Heeft u ooit getafeld met een lid van The Rolling Stones? Sein het door naar de redaktie op naam van 'Fusieswing', en we zijn van de partij. En mochten op sommige ogenblikken de muzikale aktiviteiten wat stilliggen, valt er altijd nog wel wat te vertellen. Hoe je een konsert organiseert bijvoorbeeld, onder welk statuut je als groep het best werkt, wat je allemaal in een kontrakt moet zetten. We zien wel.

MTRJT HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZABAR

Voilâ, dat was 'n beetje de idee achter 'Fusieswing'. Het kontaktadres: Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten. Tel. 03/3 143264. En zeg nu niet dat je van niks wist.• Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2

Café - discobar

't Hoekske waar muziek en bier troef zijn.

MEER gesloten: maandag en donderdag. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Voor een pintje fr/s en fijn moet ge bij Tinneke zijn in

Cosmos - café te Minderhout

ROMA "De Grens"

Café uw café, petit restaurant, feestzaal, ook uw tabak-, bier-, chocoladewinkel.

vissers: visvergunningen, maden, pieren, enz. Strijbeek, Meerle, Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF Café

Jeugdkultuur in Hoogstraten. LOok op woensdag.

Heb je nieuws! Bel onze redaktie

314.41.26

De Wildert

voor mensen die in de week een pint willen gaan pakken in een rustige sfeer

z

Hoogeind - MEER

BUY 0FF THE BAR, THE GOLDEN STRINGS, THE FREAKIN' FARMER BOYS en THE FOUR ONE AND ONLY'S vertegenwoordigen een lichting prettige, leuke Hollandse popgroepjes die het Noorden tegenwoordig onveilig maken. Onlangs werden ze verzameld op de elpee '13 bands from the lowlands', en die presenteren ze voor België op zaterdag 28 maart in zaal FAX te Hoogstraten. Organisatie: Cahier De Brouillon.

weekend gesloten.

FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14

gesloten: maandag en dinsdag. 27


Ongevallen Donderdagmiddag 22 januari kwam het tot een botsing aan het kruispunt MeersewegBredaseweg en Desmedtstraat, tussen een lichte vrachtwagen, bestuurd door Magda Evens uit Hechtel-Eksel en twee personenwagens, waarvan de eerste bestuurd werd door Paul Piessens uit St. Job in 't Goor en de tweede door Jan Vorsselmans, Maxburgdreef 30, Wuustwezel. In deze laatste wagen werden de inzittenden, Anna Simons (46 jaar), Maxburgdreef 30, Cornelius Vorsselmans (74 jaar) en echtgenote Josephina Remeijssen (72 jaar), Terbeeksestraat 52, Meer, licht gekwetst. Zaterdagvoormiddag 24 januari botsten aan de Bredaseweg te Minderhout, de auto's bestuurd door Linda Verschueren, Heerle

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20- 2328 Meerle - Telefoon 03/315.70.16. 12, Minderhout en An Stoffels, Hal 15, Minderhout. In deze laatste werden de inzittenden, Maria Verheyen 50 jaar en Dirk Stoffels 12 jaar, licht gekwetst. Zondagnacht 25 januari botste aan de St. Lenaartseweg, de auto bestuurd door Conny

Verheyen uit Brecht, (waarin de inzittende Fanny Verheyen licht gekwetst werd) met de auto bestuurd door Ronny Van Mirlo, eveneens uit Brecht. Een verlichtingspaal werd ook zwaar beschadigd. Zondag 25 januari reed Adriaan Van Wezel uit Roozendaal om 1.40 uur aan de St. Lenaartseweg met zijn auto tegen een boom. Eveneens op zondagnacht 25 januari reed Martinus Bastiaansen uit Etten-Leur, aan de Loenhoutseweg met zijn auto tegen een boom.

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER SCHONE PERCELEN BOUWGROND TE HOOGSTRATEN Tinnenpoistraat, Burgemeester Brosensstraat en Groenewoud. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal ZONDER 1 NZETPREMI E openbaar verkopen namens de Kerkfabriek Sint Katharina te Hoogstraten.: 1. Vijf percelen bouwgrond tegen de Tinnenpotstraat. 1116 m breed, groot 746 m 2 2117,02 m breed, groot 746 m 2 3116,75 m breed, groot 590 m 2 4115 m breed, groot 561 m2 5115 m breed, groot 561 m 2 II. Vier percelen bouwgrond tegen de burgemeester Brosensstraat: - Twee gelegen rechts van nummer 3: 1l21.,23m breed, groot980m 2 2)19 m breed, groot 1007 m 2 - Twee gelegen links van nummer 4: 20m breed, groot 1044 m 2 20,36 m breed, groot 941 m 2 III. Twee percelen bouwgrond tegen het Groenewoud. 1)16 m breed op bouwlijn, groot ca. 110 m 2 21 24 m breed aan de straal, groot ca. 760 m 2 IV. Drie percelen bouwgrond, hoek Buizelstraat en Groenewoud Hoekperceel, groot 1844 m 2 25 m breed, groot 586 m 2 25 m breed, groot 584 m 2 BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op woensdag 25 februari 25 februari 1987, en definitief op woensdag 11 maart 1987, telkens om 15.00 uur in zaal 'Fax', Dr. Versmissenstraat te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. OPENBARE VERKOPING VAN TWEE ZEER SCHOON PERCELEN BOS TE HOOGSTRATEN/MEER, MEERSEL Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Twee zeer schoon percelen bos te Hoogstraten/Meer, tegen de weg 'Meersel', met erop staande Lork en Mast - 70 jaar - verdeeld in 2 kopen: KOOP 1 tegen Meersel, groot 96 a 78 ca; KOOP 2 tegen Gemeenteweg, groot 96 a 93 ca; Het geheel palende of gepaald hebbende Devre-Vercammen René F. Wwe. en kinderen; KoyenVermonden Alfons en Schrickx-Maas Jozef. BESCHIKBAAR tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: - inzet op dinsdag 24 februari 1987. - toewijzing op dinsdag 10 maart 1987. Telkens om 4 uur namiddag in café Jachthuis bij Harry Verheyen, Dreef 63 te Hoogstraten! Meersel-Dreef. PLANS en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. 28

Zondagmorgen 25 januari reed Ludo Van Hoegaarden, Groenewoud 16, Hoogstraten, aan de Hoogstraatsebaan te Loenhout met zijn auto tegen een boom. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. Aan het kruispunt Loenhoutseweg en Hinneboomstraat botste maandagmorgen 26 januari de auto bestuurd door Maria Bastiaansen uit Brasschaat, met de trekker plus oplegger, bestuurd door Patrick Hoes uit Vosselaar. Er was zware schade. In Meerdorp werd maandagnacht 26 januari de auto van Leonard Aerts, Beeksestraat 4, Meer, zwaar beschadigd bij een aanrijding door een onbekend gebleven auto. Dindagavond 27 januari kwam het aan het kruispunt Strijbeekseweg - Klein Eyssel te Meerle tot een aanrijding tussen de trekker met oplegger bestuurd door Simon Van Den Hamer uit 's Gravenhage en de personenwagen bestuurd door Marinus Potter, Heibergstraat 23, Meerle. Deze laatste werd zwaar gekwetst. Woendagnamiddag 28 januari botsten aan de Bredaseweg te Minderhout, de vrachtwagen met aanhanger bestuurd door Victor Swaenen, Meerleseweg 4 en de landbouwtractor bestuurd door August Goetschalckx, Bredaseweg 22, Minderhout. Zaterdagavond 31januari kwam het aan het kruispunt Vrijheid en Gelmelstraat, tot een aanrijding tussen de auto bestuurd door Jan Mattheussen (23 jaar), Bergenstraat 8, Minderhout en de bromfietser André Pelkmans (16 jaar), St. Clemensstraat 2, Minderhout. André Pelkmans werd hierbij zwaar gekwetst. Maandagavond 2 februari werd aan de Vrijheid de 50-jarige Louisa Verheyen, Ypenrooisedijk 6, Meer als voetgangster aangereden door de auto bestuurd door François Janssens, Meerdorp. Louisa Verheyen werd hierbij zwaar gekwetst. Dinsdagvoormiddag 3 februari botsten aan de Vrijheid de auto's bestuurd door Patrick Casteels, Zemst en Iréne Swaenen, 's BoschStraat 16, Hoogstraten.


Ongevallen

Wij bieden u een zeer grote keuze in

Dinsdagnamiddag 3 februari werd aan Klein-Eyssel te Meerle de 13-jarige Karin Verbreuken, Klein-Eyssel 19, zwaar gekwetst toen ze werd aangereden door de auto bestuurd door Jacobus Jochems 28 jaar, Burg. Glenissonstraat 9, Meerle. Zondagnacht 8 februari reed Eddy Blockx, Venhoef 52, Minderhout, aan de Hoogstraatsesteenweg te Rijkevorsel met zijn wagen tegen een boom en werd hierbij zwaar gekwetst. Vrijdagmorgen 13 februari botsten aan de Gelmeistraat de personenwagen, bestuurd door Anita Joosen, Blauwen Draaiboomstraat 1, Minderhout, met de vrachtwagen bestuurd door Jozef Cox, Nachtegaallaan 14, Meer. Zaterdagnamiddag 14 februari werd in de Gemeentestraat te Minderhout de 4-jarige Steven Aerts, Schoolstraat 7, Minderhout aangereden door de auto bestuurd door Yvonne De Bie, Gemeentestraat 14. Het jongetje werd zwaar gekwetst. Zondagnamiddag 15 februari botsten aan de Gelmeistraat twee personenwagens. De eerste werd bestuurd door Eric Stoops (21 jaar), Looiweg 141, Rijkevorsel. Hijzelf en de inzittende Tanja Reyntjens (16 jaar), Helhoekweg 6, Rijkevorsel werden licht gekwetst. De tweede auto werd bestuurd door Maria Doms (38 jaar), Achtelsestraat 77, Hoogstraten, met als inzittenden vader en moeder Alfons Doms (64 jaar) en Ludovica Fockaert. Zij werden alle drie licht gekwetst. Zondagavond 15 februari botsten in Rijkevorsel op de St. Lenaartseweg, de auto's bestuurd door Rudy Van Den Kieboom Hoogstraatsesteenweg 74, Rij kevorsel en Jozef Adriaensen, Middelstede 26, Rijkevorsel. Rudy Van Den Kieboom werd licht gek wetst.•

hwlsGhQQr

Onze rechtstreekse invoer uit Italië, Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

muisGMQQr I'aIcI'r haIcI'cèr hwisc,MQQr Ul$I%èl'

bouwmaterialen Schoorstraat2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

*mm~

W

huiscohQQr

GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS

F

PENFO FOTOGRAFIE een waarde in kwaliteit en service.. PENFO FOTOGRAFIE een waarde in Reportage en Studio opname's. kinder, kommunnie en portretfotografie Reclamefotografie voor folders, advertenties e. d.

PEN F0 FOTOGRAFIE DE MOEITE WAARD. André en Hild Bols-Van Dijck Lindenlaan 14, 2340 Beerse Tel. 014/61.35.37

BEG RAFEN ISSEN

JORIS Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91.

-

=

29


Burgerlijke Stand Hu we/ijken Jozef De Bie, Leemstraat 23 Hoogstraten en Inge Fransen, Den Abt 31, Beerse. Nieuw adres: Leemstraat 23, Hoogstraten.

Fo

__

Overlijdens

22 december: Joanna Verschueren, 74 jaar, weduwe van Jan Jansen, wonende te Hoogstraten, Loenhoutseweg 75. 4 januari: Jacob Verschueren, 70 jaar, weduwnaar van Loulsa Van Boxel, wonende te Minderhout. 8 januari: Leon Allossery, 75 jaar, weduwnaar van Bouche Martha, wonende te leper, Kemmeistraat 1. 13 januari: Elisabeth Schoenmaekers, 71 jaar, weduwe van Jaak Janssens, wonende te Hoogstraten, H. Bloediaan 250. 19januari: Maria Van Laer, 34 jaar, echtgenote van Luc Stevens, wonende te Hoogstraten, Lod. De Konincklaan 286. 20 januari: Maria Adams, 88 jaar, weduwe van Jan Bluekens, wonende te Hoogstraten, H. Bloediaan 250. 21 januari: Gerardus Marijnissen, 73 jaar, echtgenote van Anna Donckers, wonende te Meerle, Rietweg 2. 22 januari: Maria Aerts, 86 jaar, weduwe van Ludovicus Huijsegems, wonende te Hoogstraten, St. Lenaartsebaan 12. 25 januari: Patrick Van Den Kinschot, 20 jaar, zoon van Lodewijk Van Den Kinschot en van Clara Vinckx, wonende te Rijkevorsel, Bergsken 20. 27 januari: Karel Sterkens, 58 jaar, echtgenoot van Maria Rijvers, wonende te Meer, Meerleseweg 45. 28 januari: Maria Meyvis, 76 jaar, echtgenote van Karel Brosens, wonende te Meer, Hoogeind 9. 31 januari: Johannes Braspenning, 69 jaar, echtgenoot van Adriana Gommers, wonende te Meer, Meerseweg 29.

~~á Geboorten 2 januari: Sanne, dochter van Adriaan Goetschalckx en van Greta Van Bavel, Mgr. Jansenstraat 18, Meerle. 3 januari: Gert, zoon van Jozef Van Dooren en van Maria Stoffels, Meerleseweg 66, Meer. 3 januari: Lodewijk, zoon van Lodewijk Janssens en van Lamberta Steunenberg, Dr. Gommersstraat 25, Meerle. 3 januari: Livina, dochter van Antonius Jacobs en van Annette Heynderickx, Chaamseweg 38, Meerle. 4januari: Peter, zoon van Joannes Van Riel en van Mattheussen Hilda, Hoogeind 73a, Meer. 4 januari: Jasmin, dochter van Marc Paulussen en van Maria Janssens, Karel Boomstraat 49, Hoogstraten. 5 januari: Loes, dochter van Eduard Palmans en van Marleen Nees, Van Aertselaerstraat 80, Minderhout. 30

5 januari: Rob, zoon van Johannes Van Dun en van Annie Van Dun, St. Arinastraat 6, Meerle. 5 januari: Elia, zoon van Luc Vermander en van Frederika Mechiels, Meerleseweg 24a, Meer. 5 januari: Tinne, dochter van Augustinus Kustermans en van Rita Goetschalckx, Uhcotenseweg 18, Meerle. 6 januari: Ward, zoon van Franciscus Van Bavel en van Cornelia Van Riel, Jan Huetstraat 8, Wortel. 6januari: Leen, dochter van Willy Pluym en van Roza Brosens, Eindsestraat 28, Meer. 9 januari: Evy, dochter van Gustaaf Stoffelen en van Myriam Van den heuvel, Donckstraat 3, Meer. 9 januari: Loes, dochter van Johannes Bastiaansen en van Maria Michielsen, St. Clemensstraat 9, Minderhout. 10 januari: Britt, dochter van Constant De Roover en van Lia De Bie, Katehijnestraat 3, Hoogstraten. 12 januari: Kim, dochter van André Pelkmans en van Maria Aerts, Moerstraat 45, Hoogstraten. 13 januari: Stijn, zoon van Rudy Cleymans en van Karina Wendrickx, Vrijheid 221, Hoogstraten. 13 januari: Inge, dochter van Roger Koyen en van Sonja Roeffen, Hoogeind 34, Meer. 14januari: Kristof, zoon van Edmond Wendrickx en van Rita Echelpoels, Tinnenpotstraat 41, Hoogstraten. 14januari: Carolien, dochter van Ludovicus Pauwels en van Rita Goetschalckx, Kerkstraat 31, Meerle. 14 januari: Marijke, dochter van Leopold Jacobs en van Anna Dielis, Markweg 6, Meerle. 15 januari: Slephanie, dochter van Guy Cools en van Marianna Beliën, Vredeboomstraat 1, Meer. 16 januari: Iris, dochter van Franciscus Meeuwes en van Anna Van Gils, Burg. Van Nuetenstraat 23, Meerle. 19januari: Guy, zoon van Adrianus Kustermans en van Rita Tilburgs, Gestelsestraat 38b, Meer. 20 januari: Inge, dochter van Luc Van den Broek en van Maria Vorsselmans, Meerseweg 64, Meer. 22januari: Cindy, dochter van Dirk Oostvogels en van Cornehia Vergouwen, Burg. Brosensstraat 6, Hoogstraten. 23 januari: me, dochter van Dirk Vervoort en van Inge Brangers, Vrijheid 30/4, Hoogstraten. 23 januari: Lore, dochter van Rudi Lanslots en van Christiane Jespers, 's Boschstraat 11, Hoogst raten. 24 januari: Tom, zoon van Frans Jespers en van Maria Geenen, Mgr. Jansenstraat 7, Meerle. 23 januari: Ann, dochter van Henricus Dekkers en van Greta Goetschalckx, Donkakker 17, Meer. 26 januari: Sofie, dochter van Francies Willebrords en van Anna Vinckx, Minderhoutsestraat 51, Hoogstraten. 28 januari: Evelien, dochter van Johannes Van der Velden en van Christina Verschraegen, Maxburgdreef 8, Meer. 30 januari: Kristof, zoon van Marc Van Gemert en van Sabine Swaegers, Loenhoutseweg 58, Hoogstraten.

Aardbeien en gezondheid 1. Voedingswaarde Aardbeien bevatten verschillende verfrissende vruchtenzuren, waardevolle mineralen en onontbeerlijke vitaminen. Tot de vruchtenzuren die in aardbeien voor komen behoren o.a. bepaalde organische zuren die in staat zijn de opbouw van urinezuur te verhinderen. Urinezuur wordt normaal door het lichaam uitgescheiden; als het zich pathologisch afzet in de gewrichten geeft dit aanleiding tot jicht en podagra. Andere zuren die aangetroffen worden zijn looizuur (tannine) en kiezelzuur. Looizuur heeft een bloedstelpende werking en wordt gebruikt in preparaten tegen buikloop en brandwonden. De werking van kiezelzuur is niet precies bekend. Mineralen die in aardbeien gevonden worden zijn: kalium, calcium, magnesium, mangaan, natrium, jodium, zwavel, fosfor ijzer zink, koper en cobalt. De elementen die het meest aangetroffen worden zijn calcium (30 mg/100 g), fosfor (30 mg/100 g) en ijzer (1 rng/lOO g). Calcium is van groot belang voor het bloedserum en voor de beendervorming. Fosfor werkt bloedvernieuwend en ijzer is van groot belang bij de zuivering van het bloed. De andere mineralen zijn evenmin onmisbaar voor de normale werking van het lichaam. Aardbeien zijn eveneens rijk aan vitaminen. Per 100 g verse vruchten treft men aan: caroteen (= provitamine A) 0,6 mg; is nodig voor ogen, slijmvliezen (neus, keel, mond), werking van maag, lever, darm, blaas en longen. thiamine (B 1) 0,03 mg; zorgt voor de omzetting van koolhydraten in energie, is nodig voor een goede spijsvertering. riboflavine (B 2) 0,07 mg; is van groot belang voor de groei. nicotinezuur (B 3) 0,3 mg; zorgt voor de omzetting van koolhydraten, eiwitten en vetten in energie; is noodzakelijk voor een goede hersenwerking. ascorbinezuur (C) 60 mg; geeft weerstand aan het lichaam, regelt het cholesterolgehalte. In vergelijking met andere fruitsoorten is het gehalte aan caroteen en riboflavine bij aardbeien hoog. Voor wat het gehalte aan caroteen betreft worden aardbeien slechts overtroffen door bananen en perziken. Geen enkele fruitsoort bevat meer riboflavine dan aardbeien. Op het gebied van vitamine Cgehalte worden aardbeien niet overtroffen door andere fruitsoorten. Volgend lijstje geeft de hoeveelheid vitamine C in mg per 100 g. verse vruchten; appelsien 50, citroen 40, grapefruit 40, mandarijn 30, aardbeien 60 en bosaardbeien 64. In hun gehalte aan vitamine C worden aardbeien slechts overtroffen door zwarte bessen (140 mg/100 g). 100 g verse aardbeien leveren dus meer vitamine C dan de dagbehoefte die 50 mg bedraagt. Erg dik wordt men van aardbeien niet want 100 g verse aardbeien geven slechts 28 kcal (bosaardbeien 33). Als calorieën leverende voedingsstoffen komen per 100 g aardbeien slechts 1 g eiwit en 6 g koolhydraten voor, terwijl de vetstoffen volledig ontbreken. Ing. J. Aerts -

-

-

-

-


AWE

van inzameling; Medisch Centrum, Gr. Ehisabethlei, Hoogstraten van 18.00 tot 20.00 uur.) Ook op de uitleendienst had men het druk; ± 250 hulpstukken werden aan zieken en gehandicapten uitgeleend tegen een kleine huurprijs. Het geld dat men hiervan krijgt, wordt besteed aan aankoop van nieuw materieel of herstelling van het gebruikte. Tijdens het afgelopen jaar volgenden een 12-tal mensen de EHBO-cursus en behaalden het brevet. Op 23 januari start men met een nieuwe cursus. Belangstellenden kunnen hierover meer informatie krijgen bij Luc Jansen, V. Aertselaerstraat 52 in Minderhout. De hulpdienst - je weet wel, die mensen met het Rode Kruis uniform die op post staan bij sportmanifestaties - was aanwezig tijdens 25 weekends wat wil zeggen: 1500 uren waakzaam zijn. Dat was een geluk voor 40 mensen die door hen verzorgd werden. •

Het Rode Kruis s Bude maakt de balans op van hun jaarlijks teerfeest - ditmaal in de paMaand Op rochiezaal van Wortel - keek de Rode Kruis-

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Onze eerste Bus van de Maand is behoorlijk de mist ingegaan. De omgeving rond de bus werd door een overijverige drukkersknecht weggeknipt zodat de mooie Kathlijnehoeve onzichtbaar werd. Onze Bus van de Maand van deze maand vonden we weer in Hoogstraten City. Volgende maand zoeken we het verderop. Beloofd! Want in Meerle en Wortel werden ook reeds 'felle' bussen gesignaleerd. De Bus staat bij een nieuwgebouwde woning in hoevestijl. Kijk even bij de Framsportadvertentie wie de gelukkige eigenaars zijn. hun zonnige kijk op de toekomst leest u hier.

vereniging van Hoogstraten terug op haar werkjaar en feliciteerde zij haar meest verdienstelijke medewerkers. Aan bloedgevers ontbrak het niet in het afgelopen jaar: 544 mensen lieten zich de aderen openen op de 4 avonden waarop er bloed wordt ingezameld. Daar waren 28 nieuwe gevers bij en één iemand die niet meer mee mocht doen omdat ze de ouderdomsgrens bereikte. Bloed kan er nooit genoeg zijn, dus vraagt het Rode Kruis nog gulle gevers bij. Iedereen is welkom op de volgende data: 25 februari, 20 mei, 26 augustus en 25 november; na de (bijna) pijnloze ingreep wordt men getrakteerd op koffie en koek. (Plaats

29 o

Gulle bloedgevers en nieti we brevethouders werden gevierd op het lee/feest van het Rode Kruis in de parochiezaal van Wortel.

t/PEETIfl YW Juryverslag Vooral in de smaak van de jury viel het feit dat met een minimum kostprijs een maximum rendement werd bereikt. Ook de bindtechnieken en vooral het ongebruikelijke opspiëen met steenachtig materiaal viel zeer in de smaak. Prachtig is ook de letter-huisnummercombinatie. Andere juryleden vonden vooral het gebruik van de electriciteitspaal als dragend element zeer spitsvondig. Het zogenaamde 'doubleuse' is in deze crisistijd zeer aan te bevelen. Een pluim voor deze jonge onconventionele geesten. Lief 8: Een cheque van 500 Fr is om sportgerief te kopen? Da's knap! Eerst hadden we een houten bus gemaakt van spaanderplaat. Maar die heeft de wind en de sneeuw niet overleefd. En daarom heeft onze Leo daar zo een stuk afvoerpijp aan die electriciteitspaal vastgemaakt. Nee, het is niet de bedoeling dat deze bus blijft. Iets voor in de grote vakantie. De postbode heeft nog niet gereclameerd, dus zal ze wel voldoen zeker. De Hoogstraatse Maand blijft er in ieder geval goed droog in. Wij ook, Lief!

autobanden • merkbanden • occassiebanden

*

reparaties * depannage

*

*

Gammel 2-2310 Rijkevorsel - Telefoon 03/314.63.05

VAN DEN OUWELAND

Fietsen voor dames, heren en kinderen. ***

Koersfietsen + toebehoren waaronder:

MINDERHOUT

alle kleding voor elke temperatuur van polyester tot thermo (-10 ° C)

& 03 / 314.43.83. 31


KALENDER VRIJDAG 27 FEBRUARI - Schilderclub o.l.v. grootmeester Rob Goris in "t Slot' te Wortel. - Bowling-competitie Slot - Fanfare (finale) vanaf 20 uur in Breebos. - Prijskamp rikken in de kantine van F.C. Meer. Inschrijven vanaf 19 uur en kaarten om 19.30 uur. ZATERDAG 28 FEBRUARI - Feestvergadering van de B.G.J.G. in de zaal Pax vanaf 19.30 uur in Hoogstraten. DINSDAG 3 MAART - Naadcursus van de K.V.L.V. in de zaal Pax om 13.30 uur, in Hoogstraten. - Rijles van de KWB in de parochiezaal van Wortel. WOENSDAG 4 MAART - Naadcursus van de K.V.L.V. in de zaal Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten. DONDERDAG 5 MAART - Computercursus, ingericht door DFHoogstraten, in het V.I.T.O. om 19.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 6 MAART - Kaartprijskamp van St.-Cecilia in de eigen feestzaal, Gelmelstraat 8, in Hoogstraten. ZONDAG 8 MAART - 'Koers op rollen' uitgebeeld door 't Slot van Wortel. Hiervoor inschrijven bij Luc Houben te Wortel. MAANDAG 9 MAART - Kontaktdag van de K.V.L.V. voor weduwen en alleenstaanden in het parochiehuis in Minderhout. DINSDAG 10 MAART - Naadcursus van de K.V.L.V. in de zaal Pax om 13.30 uur, in Hoogstraten. - Rijles van de KWB in de parochiezaal van Wortel. WOENSDAG 11 MAART - Naadcursus van de K.V.L.V. in de zaal Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten. - 'China na Mao' door Mark Versele, ingericht door CMBV-Hoogstraten, in het lokaal van de Middenstand om 19.30 uur, in Hoogstraten. DONDERDAG 12 MAART - Computercursus, ingericht door DFHoogstraten, in het V.I.T.O. om 19.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 13 MAART - Prijskamp rikken in de kantine van FC Meer. Inschrijven vanaf 19 uur. Kaarten om 19.30 uur. ZATERDAG 14 MAART - Jubelviering 60 jaar DF-Hoogstraten met een 'dankmis' in de Sint-Katharinakerk te 18.00 uur en 'ledenfeest' in het parochiecentrum Pax vanaf 19.15 uur, in Hoogstraten. DINSDAG 17 MAART - Rijles van de KWB in de parochiezaal van Wortel. WOENSDAG 18 MAART - Les in eierbereidingen, georganiseerd door de KAV in de parochiezaal van Wortel. 32

DONDERDAG 19 MAART - Computercursus, ingericht door DFHoogstraten, in het V.I.T.O. om 19.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 20 MAART - Kaartavond van de KWB, vanaf 20 uur in de parochiezaal van Wortel. DINSDAG 24 MAART - Naadcursus, ingericht door de K.V.L.V., in de Pax om 13.30 uur, in Hoogstraten. - Rijles van de KWB in de parochiezaal van Wortel. WOENSDAG 25 MAART Naadcursus van K.V.L.V.de Hoogstraten, in de Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten. DONDERDAG 26 MAART - Computercursus, ingericht door DFHoogstraten, in het V.I.T.O. om 19.00 uur, in Hoogstraten. ZATERDAG 28 MAART - Omhaling oud papier, vanaf 9 uur in Wortel. ZONDAG 29 MAART - Wandeltocht in Wortel-Kolonie, vertrek om 14 uur aan het Casino in Wortel. DINSDAG 31 MAART - Rijles van de KWB in de parochiezaal van Wortel.

Robinson herleeft op 't Seminarie Leerlingen en leerkrachten van het Seminarie van Hoogstraten leggen koortsachtig de laatste hand aan een knap massaspel. Dit jaar viel de keuze op 'Leve Robinson', van Friedrich Forster. 'Leve Robinson', is een ludiek spel voor jonge mensen in een proloog en acht taferelen. Het handelt over het wereldberoemde manuscript van het boek 'Robinson Crusoë', van Daniel Defoe. Het speelt zich af in 1730, één van de laatste levensjaren van de auteur. Zoon Tom Defoe ruïneert het leven van zijn vader. Een groepje jongeren neemt het resoluut op voor de arme, verlaten en blinde grijsaard. Leraar Fons Van Dijck maakte

APOTHEKERS Van 27 februari tot 6 maart: APOTHEKER FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 6 tot 13 maart: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, te!. 014/63.33.83. Op zaterdagvoormiddag: 7 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, tel. 314.57.24. Van 13 tot 20 maart: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74. Van 20 tot 27 maart: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. JozefRijkevorsel, tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Op zaterdagvoormiddag 21 maart: APOTHEEK ADRJAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

ir

een bewerking van dit toneelstuk. Michel De Laet schreef een hele reeks liedteksten. Herman De Houwer componeerde de muziek. Alex Nijs ontwierp de zeven verschillende decors. Men mag dus gerust stellen dat het een eigen produktie is. Hieraan nemen niet minder dan 150 leerlingen en leraars deel. Het orkest, het orffinstrumentarium, de dansgroep, het koor, de decoruitwerking en de spelerskern dragen allen hun steentje bij tot het welslagen van wat één der hoogtepunten moet worden van het schooljaar. Het is duidelijk dat dergelijke produktie veel tijd en energie vergt van velen. Niemand twijfelt echter aan de ludieke, kreatieve en pedagogische waarde ervan. In de voornaamste rollen vinden we Annemie Hofkens, Gert Boeckx, Roei van den Dries, Stefan Koyen, Katleen Simons, Wim Bosch, Filip De Proost, Leo Swaegers, Inge Dries, Karel Hendrickx, Mieke Vervloet, Hilde Laurijssen, Chris Van Zele, regisseur Fons Van Dijck zelf enz... Paul Van Dosselaar is toneelmeester, John Vervoort zorgt voor de rekwisieten, Greet op de Beeck voor de kostumering. De algemene eindregie berust in handen van Fons Van Dijck uit Loenhout. De opvoeringen vinden plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart te 19.30 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Toegangskaarten aan 150 fr. zijn te verkrijgen aan het loket van de portier Vrijheid 234. Ook telefonisch kan men plaatsen bespreken op het nummer 3145006, liefst tijdens de schooluren. •

TE KOOP:

Bouwgronden in Hoogstraten, Peperstraat: halfopen bebouwing, verkavelingsvergunning, Best. Dep. 21/4/1983. Inlichtingen:

Van Den Kieboom, lsabellalei 20, Antwerpen, Tel. 03/230.81.83

Van 27 maart tot 3 april: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, tel. 314.51.50.

HUISDOKTERS 28 februari en 1 maart: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstr. 5, Hoogstraten, tel. 314/54.08. 7 en 8 maart: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. 14 en 15 maart: DR. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. 21 en 22 maart: DR. LUC VERMANDER, Meerieseweg 26, Meer, tel. 315.85.11. 28 en 29 maart: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 315.87.15.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.