februari 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR. 22 FEBRUARI 1987 PRIJS: 40 F.

Frans Hessels:

In de winter mis ik Meer Boerenleed en tuindersspijt

Ons zuiveringsstation en het mestprobieem

20 Hoogstratenaren in hun kouwe kieren

Schaatstocht op de Mark El De 100.000 van Karel Boeckx El Win een priJs mei uw brievenbus

m om

'Bus vun de Maand' Ei


Bus Hebt u wel eens stilgestaan bij uw brievenbus. Natuurlijk wel. Vooral die keer toen u dat vastgeknelde pak reklameblaadjes wilde verwijderen en daar slechts ten delen in slaagde. Maar zo bedoel ik het niet. Hebt u wel eens stilgestaan bij de freudiaanse transposities op uw brievenbus? Talloos zijn de grapjes van verdacht allooi die de brievenbus als mikpunt hebben. - Héla, krullebol, gaad'ullie moeke eens roepen... - De fakteur gaat... - Hoe schildert de gynaecoloog zijn inkomhal? Juist, door de gleuf van zijn brievenbus. Enzovoort, Enzoscifo... Nochtans verdient de brievenbus een mooiere plaats in de volkscreativiteit. Denk maar eens aan de zelfgetimmerde betonplex modellen, de biervaatjes, de melkkruiken, de verkleinde huisjes, de opstaande kettingen. Elke brievenbus heeft haar eigen verhaal, haar eigen geschiedeni., hitr cieen ording.

De brievenbus. Toevallig ook het cornmunicatiemidel tussen U (lezer) en Ons (schrijvers). Wij komen bij u binnen langs de brievenbus. U bij ons ook. Wordt het niet stilaan tijd dat de HOK een archief aanlegt van deze projekties van onszelf. Of doet Juul Verhuist het? Of Guy Muesen! We zullen het al rap zelf doen, in de vorm van een wedstrijd! Hopelijk wordt het een boeiende odysse. Kijk ook eens op bladzijde 23!!

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie Tel. 03/314.71.96 Tel.: 03/314.41.26 Druk werk A dininistratie Sekretariaat Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44. 797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten (Wortel)

Bléel'tbelei*d Ik vraag me wel eens af: is er hier een beleid en zo ja, welk beleid is dat dan? Het feit alleen al dat ik deze vraag stel, doet de richting van mijn antwoord vermoeden, nietwaar? (En zo 'n nadrukkelijk 'nietwaar' erachter doet de rest). Wat onze mooie gemeente Hoogstraten betreft, kan ik kort zijn. zolang het tegendeel niet bewezen is, durf ik te stellen dat er geen beleid is. Ik ga daar ntm niet verder op in, want dat is de bedoeling van dit artikel helemaal niet. Vandaag zien we alles groter. Maar daar is het al niet veel beter. Want ik geloof al evenmin dat ons dierbaar België of ons Vlaanderen bestuurd wordt door mensen die een duidelijk beeld voor ogen hebben van wat ze met dit land over 5, 10 of 25 jaar willen bereikt hebben. Er wordt wel eens gepraat over werkloosheid, of het miljardentekort. Maar als je dan leest dat de laatste 4 jaar die werkloosheid nog verdubbeld is van 250 naar 500 duizend mensen en het overheidstekort eveneens, maar dan we/in miljarden frank (van 250 naar 500 mniljard en dat alles ondanks besparingen die ons, inwoners van dit land worden opgelegd, en ondanks allerlei maatregelen die in de portemonnee van velen, en beloften die in het hart van al/en snijden. Ja, dan vraag ik mij wel eens af: Moeder, in welk land leven wij! In dit land blijkbaar denkt men nooit verder van 4 of 6 jaar: dan zijn er weer verkiezingen en men moet zien dat op dat ogenblik de kiezers (ook wel kiesvee genoemd) zich dankbaar opstellen in rijen voor de kieslokalen, alwaar de voederkoeken verstrekt worden door de kandidaten. En nu heb ik het over vee en voederkoeken heb, nu ben ik eigenlijk waar ik mezelf hebben wilde, zie: bij de landbouw. Neem nu ons landbouwbeleid. (Nou ja: ons! Alsof wij er zelf nog iets mee te maken hebben). Kunt U daar nu aan uit? Ik ga niet meer uitweiden over bergen van dit en plassen van wat anders. Ze zijn er en iedereen weet het. Maar dan. Ik kijk om me heen in onze landbouwgemeente en ik zie dat er nog overal stallen bijgebouwd worden. Dat vind ik vreemd. Er is vanalles te veel, we geraken ook van ons mest niet meer af maar iedereen die het geld te pakken krijgt, mag bouwen wat (en meestal ook nog waar - maar dat is weer een ander verhaal, alhoewel) hij wil. (Ja, ik weet het: met al die haakjes ben ik moeilijk te lezen. Maar zo denk ik nu eenmaal.) We waren dus bij het geld aangekomen. Als je het geld hebt, dan mag je daarmee doen wat je wilt. En dan zetten we best een heel grote stal, of een heel groot hok. Want die subsidieregelingen zijn blijkbaar zo waterdicht dat iedereen met koeien of varkens ervan kan genieten. (Let op: ik zeg genieten, niet profiteren.) Neeni nu dat melkquotum. Elke boer weet hoeveel melk hij mag leveren (en meestal is dat minder dan vroeger). Sommige boeren hebben zelfs hun melkkoeien weggedaan en het hun toegestane quotum verkocht aan de staat. Er moest immers minder geleverd worden. En wie nog te veel leverde, zou een boete moeten betalen. Wij denken: okee, prima, ze zijn dat aan het regelen. Maar wat stelt men nu vast: er wordt nég meer melk geleverd. Daar kan ik dan niet bij, zie. Ja, als ik zie hoeveel stallen er overal bijgebouwd worden, dan natuurlijk vel. Maar stelt die boete dan niets voor? Is het dan zo gemakkelijk om een hoog quotum toebedeeld te krijgen (m.a.w. zitten al die heren daar in Brussel met hun ellebogen weer die koeieuiers te bepotelen?). Is dat dus weer een regeling van Keske schiet? Versta me niet verkeerd, hee (want ik hoor u weeral aankomen): ik heb niets tegen boeren. Integendeel. Hoe meer hoe liever. En ik hou vooral van boeren die zich wat laten leiden door liefde voor hun beroep en hun werk en niet door de eisen van de banken. Ik vraag me wel eens af, die jonge boeren en

tuinders die nu een bedrijf overnemen of elders (meestal naast het ouderlijke) met een nieuw beginnen, die steken daar toch een pak geld in. En dat geld komt van de banken. Daar heeft men blijkbaar nog steeds veel vertrouwen in de landbouw. Ondanks de kreten in de EEG dat het zo niet langer kan. Wat als over een paar jaar heel het zaakje ineen stuikt? Dan kunnen al die jonge, hardwerkende mensen gaan doppen. En de banken, die zullen hun voorzorgen wel genomen hebben. Maar al die jonge boeren en tuinders. Door wie worden die begeleid? Door welke fiLmsen worden die voorgelicht? Ik bedoel dan niet over dekstieren en plantgoed en wanneer wat te spuiten. Maar gewoon: of het nog wel verantwoord is om in deze tijd te investeren in iets alledaags als bv. varkens of augurken? Veronderstel, iemand heeft enkele miljoentjes geleend om gronden en machines te kopen om een tuinbouwbedrijf op te starten. Hij wil daar natuurlijk ook al meteen een hok bij (want hij trouwt en zal daar voorlopig wel in wonen) en volgend jaar zet hij daar een huis bij. Maar pech, er duikt een nieuwe augurkenziekte op en het eerste jaar verdient ie niets. Het jaar daarop zet iedereen weer augurken (want ze waren toch wel goed aan prijs) en de markt stort in. Weer niets. Wat als dat zo een paar jaar doorgaat? Heel het spel verkopen? Of pachter worden van de bank of een grote Organisatie? Boer zijn of tuinder zijn: dat erf je hier nog steeds van je ouders. Maar wie beschermt hun kinderen tegen het grote geld en tegen zichzelf? Houdt ons beleid alleen nog maar rekening met HEEL GROOT? En vergeet het daardoor dat het eigenlijk om mensen gaat?U


mon in de moond Een leven in vogelvlucht Dinsdag 30 december 1986. Heel de dag reeds regent het pijpestelen of 'oude wijven' zoals Frans Hessels in z'n kleurrijk taalgebruik waarschijnlijk zou zeggen. Het jaar heeft het blijkbaar moeilijk om afscheid te nemen. Op de weg van Wortel naar Merksplas links aan de spiegel, dan nog eens links en dan schuin rechts de bossen in tot aan een rode brievenbus met nummer II. Ik ben er. Binnen is het gezellig warm en terwijl de wind rond het huis jakkert en de regen tegen de ramen striemt, vertelt Frans Hessels zijn leven aan mij. De tijd staat enkele uren stil. Dit is het resultaat. Frans Hessels Het begin

De oorlogsjaren

Ik ben geboren in Meer op 20 mei 1924 als oudste kind van Johannes Frans Hessels. Ik kreeg maar één naam, Franciscus, met de bedoeling dat ze me zeker nooit anders zouden noemen, maar ik werd toch al vlug 'Sus' geheten. Wij woonden aan de Hoogstraatsebaan (tegenwoordig Meerseweg) in een huis dat in 1907 gezet was, maar dat ze nu aan het afbreken zijn. Wij waren thuis met zeven kinderen (twee jongens en vijf meisjes), hoewel er nog meer kinderen geweest zijn, maar die zijn vlak na hun geboorte gestorven aan kinderziektes, iets wat in die tijd veel voorkwam. Thuis waren wij boeren, zoals bijna iedereen in Meer in die tijd. 't Was toen een heel armoedige tijd, wij hadden niet veel, maar honger hebben we nooit geleden.

Na de lagere school (acht studiejaren toen) moest ik thuisblijven om te helpen boeren, vanaf mijn veertien jaar dus. Al rap kwam toen de oorlog. Je beseft maar amper hoe je dat allemaal doorgekomen bent. Ik heb wel geen vreselijke dingen meegemaakt, maar altijd hing de dreiging boven uw hoofd dat ze u zouden oppakken. Op 't einde van de oorlog ging ik al wel eens een pintje drinken, maar ik zat toch heel veel thuis. Sport was niks voor mij, ik deed niets liever dan lezen. Boeken haalde ik in de 'boekerij' bij madame Dufraing. Onderpastoor Naveau had ook een 'boekerij' in de parochiezaal. Dat deed hij om te kunnen controleren dat we zeker niet de verkeerde boeken zouden lezen. Onkuisheid was toen immers dè zonde.

Naar school

Het Heidebloempje

Ik heb eerst twee jaar bij de 'nonnen' in de bewaarschool gezeten en toen ik zes was, kwam ik bij madame Dufraing terecht. Wat ik nog goed weet, is dat ik toen een hersenvliesontsteking kreeg. Meestal liep dat in die tijd fataal af, maar ik ben er doorgesparteld, zoals je ziet. Ik werd thuis verzorgd en was bij momenten volledig buiten bewustzijn. Ik weet nog dat Stis Leuris, vader van Geert Leuris, met zijn fiets naar Meerle reed om daar in een slachterij varkensbiazen te gaan halen die ze bij ons nodig hadden om ijs in te doen dat op mijn hoofd moest liggen. Zo primitief ging dat toen. Na madame Dufraing kwamen meester Sijsmans, meester Verbist en meester Verhaert. Vooral bij meester Verbist heb ik veel geleerd. Hij legde al eens iets uit dat buiten de leerstof ging en dat vond ik wel goed.

Na de oorlog hielp ik dus nog steeds thuis. Ondertussen had ik echter de microbe van het toneelspelen te pakken gekregen. Vroeger was het zo in Meer dat alle verenigingen toneel speelden, vooral om wat zaad in het bakske te krijgen. Ik heb met allemaal meegedaan, behalve met de voetbal. Maar het was bij de BJB (= de boerenjeugd) dat ik echt toneel heb leren spelen. In 1949 hebben we dan zelf onze eigen toneelkring "t Heidebloempje' gesticht. De mannen van het eerste uur waren Herman Dufraing, Raf Jansen, Meester Verhaert, Karel Bogaerts, Frans Van Bladel, Adriaan Swaenen en ikzelf. Wij hadden namelijk in Hoogstraten een cursus over toneelspelen gevolgd en toen die afgelopen was, waren wij niet meer te houden en moesten we absoluut een eigen toneelkring hebben. Hoe het kwam, weet ik niet, maar we hadden al gauw een grote aanhang. Wij speelden in de parochiezaal en hadden zelfs een eigen orkestje dat de toneelavonden inleidde. Dat gaf grote beroering in het dorp, want men verdacht er ons van een tweede harmonie te willen beginnen. Daardoor viel dat orkestje al vlug in duigen, maar 't Heidebloempje was niet meer te stoppen. Fanfare St. Rosalie zat toen een beetje aan de grond en daarom boden wij onze toneeldiensten aan en die werden in dank aanvaard. Van toen af speelden wij tegen een kleine vergoeding voor de fanfare. Het grote voordeel was dat we in de Zaal voor Kunst en Volk, een echte toneelzaal, konden spelen. Deze zaal was door notaris Vermeulen aan de fanfare ter beschikking gesteld. Later werd notaris Ronimens, eerst de vader dan de zoon, de eigenaar,

Een zakenman in wording: Frans op zijn veertien jaar.

maar de fanfare mocht en mag de zaal nog steeds gebruiken. Raf Jansen was onze eerste voorzitter, toen was het mijn beurt en nu is het Frans Van Bladel. Mij hebben ze erevoorzitter gemaakt. Ik heb altijd doodgraag toneel gespeeld. Het laatste stuk waarin ik meedeed, was 'De wonderdokter' op het eind van de jaren zeventig. Omwille van allerlei omstandigheden en vooral door gezondheidsproblemen ben ik toen moeten stoppen. Het stuk waaraan ik de beste herinneringen bewaar, is 'En waar de ster bleef stille staan', waarin ik Pietje Vogel speelde. Dat was de rol van mijn leven.

De tijd van toen Zoals ik al zei, ik hielp thuis op de boerderij, maar na de oorlog werd ik melkcontroleur, 'melkschepper' zegden ze in Meer. Pas op, ik bleef thuis helpen hè, dat melk controleren was maar een bijverdienste. Ik heb dat twaalf jaar lang gedaan, eerst met de fiets en later met de auto, en op 't laatst verdiende ik daar een schone cent mee bij, toen was het een halve kostwinning. Tegelijkertijd met die melkcontrole ben ik verzekeringsagent bij de STER geworden. Dat was ook een goede bijverdienste. Ik ben dat blijven doen tot in 1965 en toen heeft Herman Verboven dat voortgezet. In 1953 ben ik dan samen met Gust Kerstens beginnen te 'spuiten' naar aanleiding van de opkomende aardbeiteelt en wij zorgden ook voor onkruidverdelgers in de granen. Dat marcheerde al rap redelijk goed en dat was voor mij alweer een bijkomende bron van inkomsten, zeker toen Gust ermee stopte en ik handel begon te drijven in sproeistoffen. Dat was toen een gat in de markt en ik had dat gezien. Ik moet er wel bij zeggen dat Wim Janssens me in 't begin goed geholpen heeft. Je merkt het, ik deed vanalles samen in die tijd. Soms was het wel een beetje een 'poespas'. Maar het gevolg was wel dat ik aan al die dingen een goede kostwinning overhield. Bovendien kwam ik door al die bijverdiensten met heel veel mensen in contact en dat heeft mijn zaak later zeker geen kwaad gedaan.

Trouwen: beter laat dan nooit tk was dus overal nogal rap bij, maar trouwen, dat was toch een ander paar mouwen. Ik ben namelijk pas getrouwd toen ik al 35 jaar oud was. In Meer dachten ze al dat het er niet meer van zou komen, en eerlijk gezegd ik had soms ook twijfels. Maar uiteindelijk lukte het dan toch. Ons Josée is van Merksplas, van het geslacht Coppens, een


2K IliliL.

Lang voor het ont/uiken (in 1943) van het Heidebloempje met v. 1. n. r. Wim Jansen, Herman Dufraing, Gust Michielsen, Jan Dufraing (pater), Raf Jansen, Frans Hessels en Karel Bogaerts in een zot kluchtje 'Schachten komen binnen'. bekende zakenfamilie. Ik heb haar leren kennen op een bal in Merksplas, maar in het begin was het leeftijdsverschil tussen ons een beetje een struikelblok. Ons Josée is immers tien jaar jonger dan Ik. Een tijdje later zag ik ze terug op Meerkermis. En daarna ontmoette ik haar toevallig op een bruiloft. En op die bruiloft, daar zijn we echt beginnen te vrijen. Ze was ondertussen naar Lourdes geweest, maar of dat er iets mee te maken had, laat ik maar in het midden. In ieder geval, negen maanden later zijn we getrouwd, op 1 augustus 1959. We hebben direct gebouwd en in 1960 zijn we onze winkel bew een feit.

komen met de CVP. Ik kwam met één stem te kort om te mogen zetelen. Maar met de fusie in 1977 had ik meer succes en kwam ik in Hoogstraten in de gemeenteraad terecht als lid van de CVP-fractie. Zes jaar later ben ik niet meer opgekomen. Deels door mijn minder goede gezondheid, deels door het feit dat ik heel dat politieke gedoe niet appetijtelijk vond. Het was een kliekjespolitiek en daar ben ik niet voor gemaakt. Ik heb er geen goede ervaringen mee, met geen enkele partij, dat zeg ik erbij. Meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen. Maar toch blijf ik het mee volgen hè. Zo ben ik, dat kan ik niet laten. En ik moet zeggen, inwendig erger ik mij dikwijls aan wat er allemaal gebeurt. Maar daar houdt het wel mee op.

Mannen worden ouder

Na een 35-lange bewezen toneelcaijicre wordt Frans met onderscheiding opgenomen in de St. Genesiusgilde.

Een zijsprongetje: politiek Eigenlijk heeft politiek mij nooit erg geïnteresseerd. Ik was meer een 'toogpolitieker', een volksmens en verteller. Maar ja, hoe gaat dat? In 1970 ben ik toch in Meer opge4

1

Frans met neefje, auto en sproeier voor zijn nieuwe huis in 1960. heb het er soms lastig mee. Hobby's heb ik weinig of geen. Ik lees de gazet, ik snuffel wat in oude boeken over de Kempen en ik rij al eens naar hier en naar ginder. Ah ja, ik ben nog altijd 'roeper' bij koopdagen hè. Dat is eigenlijk wel een hobby van mij. Ik ben daarmee begonnen in het midden van de jaren zestig en ik doe dat nog altijd heel graag. Maar ja, voor de rest zit ik hier wel stilletjes te koekeloeren hè, als een uil op een tak. Weet je dat ik heel blij ben dat jij vandaag gekomen bent, zo heb ik toch weer een hele namiddag met iemand kunnen praten. Want dat mis ik hier het meest: praten met de mensen. Ik zal u vertellen wat ik heel graag zou willen: in de winter in Meer wonen en in de zomer hier. Maar ja, zo simpel is 't allemaal niet. We zullen wel zien.0

Ik mag wel zeggen dat ik een goede zaak had. Ik heb altijd een goede neus voor zaken gehad en ons Josée was ook een prima hulp daarbij. Zij had echt een zakeninstinct vanuit haar familie. Ik heb heel veel aan haar te danken gehad. Wij zijn de zaak blijven doen tot eind '85. Toen zijn wij gestopt. Dat had twee redenen. Ten eerste. ik begon te sukkelen met de gezondheid. In '82 hebben ze een stuk van een long afgenomen en in '85 de rest. Ik heb dus nog maar één long. Neem van me aan jongen, 't is met een klein hartje dat ik om de vier maanden op controle ga. Intussen was ik ook de zestig gepasseerd. Het werd dus tijd om het kalmer aan te doen. Ten tweede, ons Tilly stond klaar om de zaak over te nemen. Tussen haakjes, onze andere dochter Lind had geen interesse voor de zaak. Begin '86 is ons Tilly dan getrouwd met Jan Pluym en samen zetten ze nu de zaak voort. Dat betekende ook dat ons Josée en ik moesten verhuizen. En zo komt het dat jij naar Merksplas moest komen om mij te inverviewen, hé Jan.

En nu Frans? Tja, hier zitten we nu hè... Van ons vakantiehuisje hebben we onze woonst gemaakt. In de zomer is 't hier heel goed, maar in de winter mis ik Meer. Ik woon te afgelegen. Ons Josée is hier op haar gemak, maar ik

Pietje Vogel in 'En waar de ster bleef stille staan': Frans in zijn levensrol.


Een propere Mark, (n)ooit? Eind '86 kwwn het Antwerps provinciebestuur een kijkje nemen in het zuiveringsstation van Minderhout. Aanleiding tot dit bezoek was de enorme financiële inspanning die het provinciebestuur moet doen om haar zuiveringsinstallaties draaiende te houden. De dames en heren van het provinciebestuur wilden wel eens weten wat er allemaal met dat geld gebeurt en of het wel goed besteed is; in. a. w. bestaat er een goede kans dat de Mark en de andere rivieren uit de provincie ooit weer min of meer proper worden? Tussen de vele uitleg die we daar kregen, hebben we in ieder geval vernomen dat het Mark-bekken de meeste kansen heeft om in een niet al te verre toekomst weer biologisch schoon le worden (geen al te grote vervuiling, weinig industrie, goed uit gerust zuiveringssiation). Met de aansluiting van Rijkevorsel is het probleem niet opgelost. Al menige wenkbrauw is hier gefronst over het ergerlijke feit dat wij beschikken over een prima zuiveringsstation en tegelijkertijd over een vuile, bij tijden zelfs smerige Mark. Dat dit voornamelijk te wijten is aan de vuile Rijkevorselse wateren die niet via het zuiveringsstation passeren maar ongehinderd in de Mark vloeien, is al vaak beklemtoond. Aan dit euvel zal nu ook verholpen worden als de riolering van Rijkevorsel via collector en aanvoerbuizen wordt aangesloten aan het zuiveringsstation van Minderhout. De aanbesteding van die werken is in oktober van verleden jaar gebeurd en eind '87 zal het Rijkevorsels afvalwater, inbegrepen dat van de twee konfituurfabrieken aan de Hoogstraatse Steenweg, in Minderhout aankomen en daar proper gemaakt worden. Ook daarna zal de Mark nog verre van smetteloos zijn. Er blijven nog enkele grote vuilnislozers: de hele woongemeenschap van Meersel-Dreef, het Penitentiair Centrum van het Kasteel van Hoogstraten, recreatiecenirul m Rrehns (500 weekendhuuisjs ) WnrteIKolonje en Merksplas-Xolonie. Vooral deze laatste inrichting is een boosdoener; zij loost een bijzonder vuil goedje in de Bolkse Beek wat verder weer in de Mark terechtkomt. Het is niet zo dat al het vuile water eerst het zuiveringsstation moet passeren vooraleer in de Mark terecht te komen. Gewoon huishoudelijk afvalwater kan de Mark best aan als er tenminste niet in te grote hoeveelheden geloosd wordt. Vroeger was de Mark vis- en plantenrijk zonder riolering en zuiveringsstation maar het blijft een rivier met relatief weinig water, vooral in de zomermaanden, en langzaam stromend zodat het zeifreinigend vermogen niet zo groot is. Teveel vuiligheid kan de Mark niet aan en het blijft afwachten hoe het Markwater zal reageren als het Rijkevorselse afvalwater er niet meer rechtstreeks in terechtkomt. Vele kleine vervuilers maken één grote vuile Mark Er is dus riolering - hopelijk komt die ook nog eens in Meersel-Dreef - en het meeste vuile water komt daarin terecht. Behalve de hogergenoemde kleine woonkernen (Meersel-Dreef, de gevangenissen van Merksplas, Wortel en Hoogstraten, Breebos) zijn er nog een massa woningen, vooral boerderijen, die niet op de riolering zijn aangesloten. Die zorgen echter wel voor heel wat vuil, echt smerig water dat vaak in de beken terechtkomt. Puur beer soms. De Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij die ook het station van Minderhout beheert, is bezig met daarvoor een oplossing te zoeken. Aan het Minderhouts zuiveringsstation, dat bijlange nog niet op haar volle capaciteit werkt, zal een aparte installatie worden gebouwd om drijfmest op te vangen en

te verwerken. In de toekomst - waarvan we vrezen dat die nog niet nabij is - zullen de mestoverschotten bij de boeren worden opgehaald en naar het zuiveringsstation gevoerd worden waar zij, na behandeling, min of meer proper in de Mark terechtkomen. Op die manier probeert men het sluikstorten van overtollige beer tegen te gaan. Om de boeren gunstig te stemmen voor deze manier van werken, zal men de ophaling gratis doen, althans in het begin.

Nu we het toch over mest hebben, nog even dit. Sinds enige tijd wordt in Nederland de bouw van varkensstallen streng beperkt om niet, naast de gekende melkplas, ook nog eens met een mestplas verveeld te zitten. Op naar België, denken dan de Nederlandse varkensboeren. Zo hoorden wij onlangs dat een bedrijf dat zich bezig houdt met de inrichting van varkenskoten, een grote bestelling van roosters had gekregen, bestemd voor Nederlanders die in het Belgisch grensgebied willen bouwen (die roosters zouden, als ze naast elkaar gelegd werden, een lengte van 16 km hebben, dit om een idee te hebben van de omvang van de geplande bouwwerken). Onlangs nog weigerde ons gemeentebestuur een aanvraag van een Nederlandse varkensboer in te willigen, die van plan was 4 grote varkensstallen te bouwen op de Kleine Pint. Een ander euvel feit dat ons ter ore kwam: Nederlandse varkensboeren zouden (liefst in België) een stuk grond kopen of huren waarop zij hun overtollige mest dumpen; een reuze-rnesthoop als het ware, of liever: een

Het slib slijk) dat overblijft na zuivering van liet rioolwater in het station van Minderhout, is geschikt bevonden voor besmneting. Het wordt nu al gebruikt voor bemesting van matsvelden in de buurt. In de toekomst zak men het ook gaan gebruiken voor het afdekken van stortplaatsen en het zal verkocht worden als 'Zwarte grond'. Nog meer mest Mest is niet meer wat het geweest is. Vroeger in de tijd van de beertonnen en de beerlepels was liet een kostbaar goedje waar omzichtig mee omgesprongen werd. Nu is er teveel van en het is daarbij nog schadelijk ook. t-let bevat om. cadmium en lood dat in de grond en in het water terechtkomt en weer opduikt in de planten die wij eten. Zoals gewoonlijk wisten ze dat in Nederland al eerder dan bij ons. Toen men daar dus paal en perk wilde stellen aan het overdadig lozen van mest op akkers en in sloten, werd het naar hier gebracht. Vooral in de grensstreek van Poppel reden de loonwerkers met volle tankwagens beer over de grens en keerden met lege terug naar Nederland. Ook hier gebeurde dat, maar op kleinere schaal. Na onrustwekkende berichten over cadmium en lood in de Kempense bodem, is men ook hier wakker geworden. Geen invoer van drijfmest vanuit Nederland, zeggen de gemeentebesturen van de grensdorpen en ze hebben hun politie opdracht gegeven nauwlettend toe te zien, de tankwagens tegen te houden en de loonwerkers eventueel te beboeten.

stort. Maar dat betekent ook dat die grond dan naar de knoppen is: gewoon vergiftigd. Meer zuiveringsstations, maar kleiner Het zuïveringsstation van Minderhout is een groots opgezette bedoening waar enorm veel geld mee gemoeid is, o.a. omwille van het uitgebreide rioleringsnet dat eraan verbonden is. Van heinde en verre het vuile water gaan halen om het naar een grote installatie te brengen, is een manier van werken waar men nu van terugkomt. Liever bouwt men nu kleine installaties dichtbij de vervuilingsbron. In Zondereigen staat al zo'n klein zuiveringsstation voor het afvalwater van dat dorp, in Meer komt er ook een bij de grenspost. Zo'n zuiveringsinstallatie is nodig, wil men daar bedrijven toelaten zich te vestigen; toen men een 'tankcleaning'bedrijf aan de grenspost wilde oprichten, werd dat de aanleiding om maar meteen een zuiveringsstation erbij te bouwen dat dan ook het andere afvalwater van de plaatselijke restaurants en burelen zou zuiveren.0


Kou genoeg, vandeweek??? De kou, wie heeft er niet mee te maken gehad? De eerste helft van januari daalde het kwik zowat naar min 20 graden. Zaterdag 17 januari, vriesweer maar aangenaam. Op de Vrijheid worden enkele mensen lukraak aangesproken. Aan hen werd de meest gestelde vraag van januari 1987 gesteld: 'Was 't koud genoeg, vandeweek?' Ik heb gene kou geleden. Maar het weer was niet zo goed. Zo kou heb ik het nog niet dikwijls geweten. De Marck is dichtgevroren. Daar is daarstraks nog familie van mij op gaan schaatsen. Ik durf geen auto rijden. Ik ben altijd gaan werken naar de wasserij met de brommer. Maar tegen de kou pak ik mijn eigen goed in, hé. Voor Dc Hoogstraatse Gazet zegde gij? Josée die zit daar ook onder, hé. Da"; familie van mij. Zij is ren dochter van een nicht van mij. En in Loenhout die Van Dijcken, ook familie... Zet er dat ccii'; hit v ooi iie aai digliel

'k Zit er echt in de puree. Een kieken en een varken zit beter als ik, jongen! Ik heb overal gewoond, maar hier blijf ik niet lang zitten hoor!

Jasmyne De Backer (11 jaar, Hoogstraten): Vandeweek heb ik wel kou gehad. Normaal ga ik met de fiets van de Thysakkerstraat naar 1-let Spijker. Ook met zo'n weer. Maar nu ben ik pas aan mijn knie genaaid en daarom doen /C inc dk w;o naar t school.

Echtpaar Jos Aerts-Verheyen (Hoogsiraten): Hij: Wij hebben een mazoutstoof en die is 2 keer uitgevallen. Dat is wel pech. Zij: Ja, 's morgens opstaan en alles kou. En schrik dat alles dan bevroren is, enzo. Hij: 't was op een zondag. Iemand laten komen, leidingen uitgeblazen en dan petrol bijgedaan. Zij: maar wij hadden nog gasstoven op reserve, zulle, dus oene kou geleden. Mevr. Ad Snoeys (moeder van 3 kinderen, Meerle): Het weer pakt ge gelijk het komt ja. 't Is wel kou, maar als ik mocht kiezen dan mocht het nog een week voortduren. Voor de Elfstedentocht, want ik ben Nederlander van geboorte. Zelf heb ik nooit geschaatst. Wij kregen vroeger geen schaatsen en nu heb ik er ook geen. Op Strijbeek kunt ge wel schaatsen nu, maar wij zijn meer wandelaars. Met zo'n weet i, lat czond.

Marcel Diels (Wortel): Ik rij al 60 jaar met de fiets. Ik kom eigenlijk van Antwerpen. Toen ik klein was gaven mijn ouders een papierke mee en dan ging ik naar de winkel. Ik rij nu nog elke maandag en elke donderdag naar de winkel. Jaja! Vandeweek ook! Wazegde? Min 20 graden??? Amaai! Neeje daar heb ik gene last van gehad. En bij mij binnen zeker niet. Daar is het goed warm. Jaja, aangenaam. Freddy Scheynen (Hoogsiralen): Voor mij is het niet te kou. Ik sta toch altijd binnen te werken en een auto heb ik niet. Maar ik doe zo een beetje aan veldrijden en daar is hct wel wat te koud voor. Maar kom, we doen dan een lange broek aan en goed wat warme massage aan ons benen...

Mina %'an IeeI p8 jaar, Beg,jnhoj). Ik zit daar zo goed als buiten, iiiaii! Niet uiiî te houden. 't Platond valt er op de groiid. De waterleiding heb ik moeten laten maken.

Jef Jacobs (arm gebroken, Minderhoul): Gevallen, hé, op het ijs. Ik was het nog maar aan het leren. Maar heel interessant vind ik die kou toch niet. Ge moet te hard stoken en problemen met de auto. Wijzelf 70 niet, nee, maar mijn zoon ',vcrkt in een garage en daar wai het volle bak. Maci tegçii hioi'cn leidingen en zo hebben we op tijd maatregelen getroffen, we waren


lopen. Drie truien onderaan plus een training, een winddichte jas en een muts. Zij: Kou voeten in bed, ja, dat is wel eens gebeurd. Maar toch niet elke avond. Eerst goed bij de kachel en dan in bed, hé. Hij: Ik denk toch ook dat de vrouwen daar over 't algemeen last van hebben. Ik heb meer last van haar voeten als zij 'bij mij komt', natuurlijk.

Vier KLJ-jongens uit Meerle die affiches aan het verspreiden zijn. Patrick Van Aperen: Een beetje kou gehad. Maar ik heb anderhalve maand thuis gezeten met mijn voet in de plaaster. Maar volgende week ga ik terug kou lijden in de slachterij. Ja, daar kan het behoorlijk koud zijn. Jacques Vermeiren: Ook een beetje, hé. Ik heb ook thuis gezeten met mijne pink. Volgende week ook terug naar de slachterij. Koen Laurijssen: Verleden maandag met het fietske naar school (Spijker) geweest, dat viel niet mee. Daarna ben ik maar met de bus gekomen. Meer dan overvol natuurlijk. Lu Christiaensen: Ik werk op de Veiling. Ik heb niet veel kou geleden. Daar stoken ze goed genoeg. Auto start goed, geen problemen.

Liesbeth Mertens - Alexia Van Peil (3de jaar Latijnse - Spijker, Hoogstraten):

verwittigd, hé. De erwarming 's naehts gewoon laten opstaan zoals overdag en dan bevriest er rijk .

Liesbeth: Niet bepaald last gehad van de kou. Nééé, een muts zetten wij niet op. Een muts opzetten vind ik stom. Wel een dikke sjaal. Alexia: Ik vind zelf dat ik met een muts niet sta, dus zet ik die niet op. Voor een jongen vind ik wel dat dat gaat. maat voor een meisje... Saikie.i. Nee, wij zijn geen Ivlillet-jeugd. Maar die zetten ook geen muts op hoor! Oooh, néééje, gene foto nemen, nééé, 00ohh! (t (I(he,l(/ 1f1 ..)

7 Frans Boeckx-Rila Geerts (Hoogstraten). Hij: Niet de minste last gehad. Ik ga 2 keer per week sport doen. Zelfs met die wind vandeweek. Rustig acht - negen kilometer

Wortel schreef weer geschiedenis

Tweede eifbochtentocht Jawel, na 31 jaar was het weer zover. De legendarische schaatsspartatlon 'de eifbochtentocht' op de Mark in Wortel kon weer doorgaan. Dertig jaar hadden ijsmeesters en rayonhoofden tevergeefs hun meetijzers bovengehaald, maar nu, op vrijdag 16januari 1987, na een verkenningstocht waarbij de hond van één der rayonhoofden door het ijs ging, zetten zij het licht op groen voor de tweede bijna ,nythologisch geworden Wortelse eifbochtentocht op zondag 18 januari. Dan zult ii zich waarschijnlijk afvragen wanneer en wie dan wel de eerste elfbochten tocht op zijn naam schreef. We/nu, op 27januari 1956, vertrok ene Jozef Ruitenberg, plaatselijk agrarrér, nadat zijn tweede dochter was geboren en hij een frisse neus wou halen, te voet naar de klinketbrug, met de ijsijzers op de rug. En jawel, hij presteerde de eerste maal het 800 kiloineterlange traject 'klinket-lissebrug-klinket'. Hij nestelde zich hiermee direct tussen en boven Reinier Paping en consoorten. Dertig jaar la,jg heeft hij de titel mogen voeren als laatste winnaar van de elfbochtentocht. Dat heeft hem trouwens geen windeieren gelegd. Hij heeft sindsdien een paar koeien gehad maar da '.r dan ook al.

Dus, in de nacht van zaterdag op zondag 18 januari stonden de 160.000 deelnemers klaar in hun dranghekken. De foto geeft een beeld van de deelnemers in één van de talrijke zijarmen van de Mark. De honderdduizenden toeschouwers die waren samengestroomd, hadden hun auto kunnen parkeren op de speciaal daarvoor verlichte weg Hoogstraten-Wortel. Alle hotels van grootstad Wortel waren volgeboekt, tot in het gehucht Hoogsiraren toe fle B.R.T. wilde nutuur lijk het gebeuren life brengen en had daarvoor een motor met side-car uitgestuurd, helaas met Daniel Mortier aan het stuur. Want wat gebeurde? Wilden zij toch niet aan de verkeerde kant van de klinketbrug op het ijs

tip

Marc Bu ens (f-loo.sTrLIr'n) Auto moeilijk starten, hé. Nen naft. Vroeger had ik een diesel, maar daar had ik elke keer miserie nice... Kijk, daar rijdt hij, sè! Dat is hem nog ook. Maar ge ziet dat hij nu rijdt, hé. Dus 't zal wel aan mij gelegen hebben. Op 't Seminarie waren er weinig afwezigen. Die kinderen hopen maar op sneeuw, hé. Sneeuwpret is nog altijd iets anders dan pure kou. komen zeker, zodat zij natuurlijk met hun neus in het warme koelwater ener lepeltjesfabriek terecht kwamen. Niet getreurd, uw eigen verslaggever hield het hoofd koel en liet collega Daniel gewoon zijn sauna. En toen was daar het magische moment van het vertrek. Grootijsmeester Sapkema trok de berekooien open en de 160.000 deelnemers zetten hun ijsijzers in, jawel, het ijs. Evert van Bentum, winnaar van twee trainingsritten in Friesland, vertrok als vierde. Uw verslaggever vertrok mee in de speciaal daarvoor door de Hoogstraatse Maand aangekochte helikopter en was getuige van een uniek schouwspel: 160.000 schaatsers op de bijwijlen 200m brede bevroren stroom de Mark. Helaas geen foto daarvan want onze


tweede fotograaf, de eerste was met zijn neus vastgevroren aan zijn toestel, kreeg een helikopterwiek tegen zijn bek. En onze derde fotograaf stond aan het keerpunt Lissebrug waar volgens de berichten zowat 1 miljoen toeschouwers waren samengestroomd. Ondertussen spraken we in de heli even met twee ijsmeesters. Zij wisten ons te vertellen dat zij in al hun enthousiasme om het ijs te meten hun ijspik op een bepaalde plaats zo dikwijls door het ijs hadden geklopt dat ze toch wel geen wak hadden veroorzaakt zeker. 'Dat wordt kluunen, onvermijdelijk!' Geen nood echter, er stonden 20 kamions met kluunmatten klaar, nagelnieuwe Perzische tapijten, rechtstreeks geleverd door onze sponsor aldaar. Maar nogmaals helaas, zoals zoveel in

Hoogstraten, stortte ook deze helikopter van de Hoogstraatse Maand te pletter. Wat had ik u graag in emotionele bewoordingen het verloop van deze tocht langs het Jan Driezewiel en achter - pasters-buske beschreven. Nu moet ik me echter beperken tot geen foto van het keerpunt Lissebrug, want onze derde fotograaf was niet door het miljoenenpubliek geraakt. Van Bentum lag daar echter tweede achter de vijfenzeventigjare Ruitenberg, de titelverdediger. Maar hoe zou het zijn op de terugweg als zij 159.998 mensen moeten passeren? Ter aankomst, na een urenlang gedwongen verblijf in een neuttent, kwam van Bentum eerst over de streep nadat hij ons aller Ruitenberg in de sprint een wak had ingeduwd. Geen enkele rayonmeester of ijshoofd had

dit echter gezien wegens, jawel, de neut. Zij beperkten zich om waardevolle elfbochtenkruisjes uit te delen aan de 14 aangekomen deelnemers. De 159.986 anderen waren in een enorm wak gesukkeld doordat een tank met neut op het ijs lek geraakte en zodoende... Neut bevriest namelijk pas bij _700: enkel Lappen hebben daar last van. Dus 14 gelukkigen, en Evert de gelukkigste uiteraard. Maar toen onze vierde fotograaf, in allerijl teruggeroepen van zijn reportage in Timboektoe, vroeg te poseren met hun kruisje, bleek eerst zijn filmrolletje gestolen en als klap op de vuurpijl trapte good old Ruitenberg al of niet opzettelijk met zijn ijsijzer in de achillespees van Van Bentum. Zo weet u meteen waarom hij niet zijn derde elfstedentocht zal winnen. Mart Sneuts

VANUIT HET STADHUIS... Wordt 1987 het prestige-jaar? Het jaar '86 zit er op, en het mag gerust gezegd: het is niet altijd even vlot gegaan in de Hoogstraatse beleidsorganen. Spanningen tussen de verschillende partijen en zelfs in een bepaalde fraktie, hebben de besluitvorming er niet altijd even gemakkelijk op gemaakt en de discussies in de raad vaak op een weinig serene manier doen verlopen. Maar het jaar is om en we beginnen met een nieuwe lei. Iedereen zal zich immers nu wel stilaan gaan opmaken voor de volgende verkiezingen in '88 en we gaan zeker nog een boeiende periode tegemoet. Toppers uit het voorbije jaar waren alvast het titanenwerk aan de vroegere Kela en de nog steeds lopende controverse over de voetbalvelden op de Thijsakker. Twee zaken die ook dit jaar nog ruime aandacht zullen krijgen, de eerste alvast met een grootse opening binnen enkele maanden, de tweede met... ? Een tweede en een meer pijnlijke vaststelling is het feit dat schijnbaar ook de politiek zijn slachtoffers zoekt. Nu juist een jaar geleden stierf Jef Desmedt, een man die met hart en ziel met het politiek leven vergroeid was als burgemeester, schepen en raadslid. Hij was een man die de rangen van zijn groep steeds heeft kunnen sluiten. Zijn wegvallen moet in de CVP bij verschillende gelegenheden als een ernstig verlies aangevoeld zijn. In het begin van dit jaar ook keerde burgemeester Van Aperen weer na een ernstige medische ingreep en een lange herstelperiode. Enkele maanden geleden droeg hij omwille van gezondheidsredenen het voorziltersschap van de gemeenteraad over aan schepen Jansen. Deze laatste is echter momenteel uit de omloop verdwenen omwille van een hartoperatie maar het herstel vlot schijnbaar goed. Minder nieuws hebben we evenwel over de gezondheidstoestand van de CVP-raadsleden Vanderbruggen en Sterkens. Beide raadsleden zijn reeds geruime tijd telkens verontschuldigd op de raadzitting. Wij willen langs deze weg deze vier leden goed herstel toewensen alsook sterkte in de moeilijke en pijnlijke momenten. Het jaar '87 zal Hoogstraten herscheppen in een echte bouwwerf, tenminste als alle plannen worden doorgezet en de centjes op tijd op tafel komen. Er is vooreerst de afwerking van de Kela, de bouw van het administratief centrum, de renovatie van het begijnhof, de restauratie van de St. Clemenskerk, de riolering op Dreef, de verbreding van de Hinnenboomstraat, de ontsluiting van de huidige rijkswachtkazerne, enz. En we hebben dan nog niet gesproken van de miljoenendans op de Thijsakker. Er zal boter bij de vis moeten. De opcentiemen op de onroerende goederen zijn in ieder geval al met 200 gestegen. De begroting is goedgekeurd, het werkjaar kan beginnen. Wij overlopen met u de begroting '87 en de andere smaakmakers van de raadszitting van 29/12/'86 en deze van 19 januari. De begroting '87

Een begroting is een geheel van ramingen van inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar. Een veelvoorkomende kritiek op een begroting is dat het college meestal de inkomsten zou onderschatten en de uitgaven overschatten. Een handige manier om wat speling over te houden. De bespreking van deze begroting vooraf in de commissie van financies heeft echter heel wat moeilijkheden opgelost. Het werd dan ook een vrij vlotte bespreking in de raad. De tijd dat men tot 's morgens vijf uur de puntjes op de i wou zetten is hiermee gelukkig een vage herinnering geworden. Wij zullen het dan voor

de lezer ook niet te moeilijk maken en enkel de grote lijnen weergeven met nadien de bedenkingen van de verschillende partijen. De gewone dienst

De Voornaamste inkomsten voor de gemeente komen van het Gemeentefonds (43.739.988), de opcentienlen op de onroerende voorheffing (43.589.445) en deze op de personenbelasting (37.507.305). Daarbij komen dan nog de belastingen en retributies zoals op de waterleiding (1.900.000), de riolering (2.100.000), huisvuilafhaling (3.400.000), op motorrijtuigen (3.564.000). Een belangrijke bron van inkomsten vormen ook de dividenten van Iveka. Voor electrici-

teit betekent dit 27.630.000, voor gas 3.250.000. Wij geven hieronder de voornaamste posten met vermelding van de inkomsten en de uitgaven. -

belastingen en retributies

ontvangen: uitgaven: -

algemene administratie

ontvangen: uitgaven: -

-

leerlingenvervoer: kunstonderwijs

ontvangsten: uitgaven: -

-

(toelage aan OCMW): voeding en water

ontvangsten: uitgaven: -

3.376.840 6.642.968 546.572 2.539.150 21.920 16.388.826 15.656.906

1.220.000 4.812.225

huisvuil

uitgaven: -

1.993.418 5.597.556

sociale zekerheid

ontvangsten: uitgaven: -

5.495.095 8.169.637

eredienst

ontvangsten: uitgaven: -

3.450.000

openbare bibliotheek

ontvangsten: uitgaven: -

44.870.308 53.938.495

volksontwikkeling en kunst

ontvangsten: uitgaven: -

105.000 5.855.339

primair onderwijs

ontvangsten: uitgaven: -

31.110.140 3.327.397

landbouw

ontvangsten: uitgaven: -

19.437.666 66.350.165

handel en nijverheid

ontvangsten: uitgaven: -

370.000 9.434.000

verkeer en wegen

ontvangsten: uitgaven: -

3.000 10.139.216

brandweer

ontvangsten: uitgaven: -

731.000 33.920.935

justitie

ontvangsten: uitgaven: -

99.192.243 10.000

4.274.065

afvalwater

ontvangsten: uitgaven:

55.839.072 72.588.125


van vorig jaar. Men heeft dit jaar een aantal meevallers gekend zoals de daling van de interesten, de daling van de brandstofprijzen en het stilvallen van de inflatie. Moesten deze factoren er niet geweest zijn dan zouden er heel wat problemen hebben komen kijken. Men moet een zekere marge hebben oor onvoorziene posten in de loop van het

Op de nieuwjaarsreceptie voor het get neentepersoneel werden Jan Verheyen, Marcel Kimpe en Jos Lode wij"ckx gedecoreerd voor respectievelijk 25 en 35 jaar dienst. Neel Oostvo ge/s (25) en Jan Fockaert (30) waren niet aanwezig.

Thijsakker

Het totaal voor de gewone dienst

bibliotheek:

Eigen dienstjaar:

- verbouwen I.K.O. tot voorlopig onderkomen bib.: 1.450.000

inkomsten: uitgaven:

313.290.993 307.778.432

Met vorige dienstjaren:

inkomsten: uitgaven: Saldo:

eredienst:

- restauratie St.-Clemens eerste fase: riolering Meerseldreef: -

315.190.038 310.272.503 4.917.537

15.000.000 4.500.000

Totaal buitendienst:

Eigen dienstjaar: uitgaven:

105.627.770

De buitengewone dienst

Met vorige dienstjaren:

Een opsomming van de voornaamste investeringen:

uitgaven: 125.141.770 inkomsten: 125.327.592 Saldo: 185.822 Hiervoor zullen voor 97.393.300 fr. nieuwe leningen aangegaan worden. Op 1 januari 1987 heeft de gemeente voor 705.393.300 fr. leningen aangegaan. In '87 komen daar naar schatting 97.393.300 fr. bij. Het totaal van de leningen zal dan 802.423.396 fr. bedragen. Hiervan zal de gemeente dit jaar 54.328.929 fr. en de staat 58.839.272 fr. moeten terugbetalen.

administratie:

aankoop Patrila en Latijnse School: bouw administratief centrum le fase: aankoop computer:

-

6.285.000

-

-

15.000.000 2.000.000

privaat patrimonium: -

aankoop Begijnhof:

10.000.000

verkeer:

oprichten gemeentemagazijn: 6.000.000 wegen grenzend aan de ruilverkaveling: 4.000.000 verbinding LindendreefBuyzelstraat: 6.300.000 Hinnenboomstraat: 16.637.246 parkeerplaatsen aanleg omgeving kerk en L.K.O.: 1.000.000 -

-

-

-

-

handel en nijverheid: -

investeringen Iveka:

2.494.071

onderwijs:

verbouwingen Karel Boomstraat gevel van de school te Wortel: 3.400.000 Meer ereloon ontwerper nieuw gedeelte kleuterschool

-

kunstonderwijs: -

afwerken Kela:

700.000

volksontwikkeling en kunst:

aankoop gronden sportvelden: Meerie: infrastruktuur Mosten: aanleg sportvelden: oprichten jeugdkampeerplaats Mosten: -

-

3.500.000 1.850.000 1.500.000

-

3.500.000

KGB, FB en raadslid Snijders (CVP) keuren de begroting goed, de zes andere CVP-leden stemmen tegen. Zij gaan niet akkoord met het optrekken van de belastingen (opcentiemen). Ook voor de buitengewone dienst stemmen de zes CVP-ers tegen. De CVP is nemelijk tegenstander van de aankoop van de Patria, en tegen de aankoop van het Begijnhof. Verder gaan zij er niet mee akkoord dat er weer 1 miljoen wordt ingeschreven voor de I.K.O. daar men vroeger steeds de zekerheid heeft gegeen vanuit het college dat men met 10.000.000 zou toekomen. Verder heeft de CVP ernstige bedenkingen over de 88 miljoen nieuwe leningen. In '87 gaat men bijna zoveel lenen als in de vier voorbije jaren samen. Op die manier gaat men het volgend bestuur ernstig belasten met een erfenis. Tevens stelt de CVP vast dat er heel wat gelden van de voorstedelingen uit Meer, Meerle, Minderhout, Dreef en Wortel naar de stad Hoogstraten vloeien.

De reakties De CVP bij monde van raadslid Peerlinck

betreurt het dat de opcentiemen van 1500 naar 1700 werden opgetrokken. In 1986 heeft het college onder druk van de CVP de opcentiemen met 300 verminderd en de per sonenbelasting van 7 naar 6% gebracht. Met de nieuwe verhoging van 200 gaat men 5.128.000 fr. meer belasting van de bevolking vragen. Dit is helemaal niet nodig daar de begroting van de gewone dienst zonder de minste problemen in evenwicht zou kunnen gebracht worden door enkele ongebruikte kredieten naar de koptabel over te brengen. Deze belastingverhoging is spijtig, temeer daar we van het OCMW geĂŤist hebben een krappe begroting binnen te brengen. Het gemeentelijk aandeel hierin werd zelfs verminderd met 4 miljoen. Schepen Verhuist heeft ook een aantal vraagtekens en vindt de kritiek van de CVP op bepaalde punten terecht. Nochtans onderschrijft deze begroting het inzicht van FB

Op de beide laatste gemeenteraden daagt de Thijsakker telkens weer op. Op 29 december betreft het een bijkomend krediet voor de onteigenirigen van het tweede voetbalveld. Deze begrotingswijziging werd een eerste maal (op 26 november) niet behandeld omdat de raad niet voldoende in aantal meer was. Een tweede maal op zondag 30 november werd het voorstel verworpen met 10-10. Schepen Aerts meent dat er een mogelijkheid is om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, maar dan moet eerst die 7 miljoen door een begrotingswijziging in die kas gestort worden. De stemming wijst echter terug 10-10 met 1 onthouding. Op de raadszitting van 19 januari staat het derde plan (gronden Oostvogels) terug op de agenda, zij het dan in de vorm van een mededeling. Raadslid Aerts was echter niet erg geneigd het voor te lezen zodat wij de essentie van de zaak uit de FB-folder halen. De eerste aankoop van de gronden Oostvogels werd door de gouverneur vernietigd (30 april). Na volmacht aan het college gaat deze in beroep bij minister Pede welke antwoordt dat de tijd om een beslissing te nemen verstreken is. De gemeenteraad beslist een tweede maal tot aankoop. FB dient bezwaar in bij de provincie (8 nov. en 12 dec. '86). Op 11 december vernietigt de gouverneur deze tweede aankoop en op de gemeenteraad van 29 dec. wordt die vernietiging niet meegedeeld. De burgemeester en het college gaan nu zelf in beroep bij de minister. Volgens de schepen Sprangers en Verhuist heeft het college hiertoe geen machtiging van de raad en zij weigeren hierover dus te stemmen. De burgemeester en de schepenen Aerts en Pauwels stemmen voor. De FB-schepenen verlaten de vergadering wanneer de burgemeester weigert de raad hierover bijeen te roepen. De tweede collegevergadering kent een zelfde verloop op 9jan. '87. Op zaterdag 10 januari roept burgemeester Van Aperen het college hoogdringend bijeen. Wanneer FB weer weigert te stemmen en de vergadering


verlaat, roept de burgemeester er raadslid Van Laer bij. J. Van Aperen, K. Aerts, K. Pauwels, L. Van Laer stemmen het in beroep gaan. De groep FB heeft bij dezelfde minister Pede en bij de gouverneur bezwaar aangetekend tegen het onwettig optreden van de KGB fraktie in het college. Alleen al omwille van een procedurefout is het beroep van de burgemeester nietig. In dezelfde folder wijst FB er op dat leden van het bestuur van HVV onderhandeld hebben met het Seminaire over het gebruik van de voetbalvelden van deze school. Er is een akkoord mogelijk. De nieuwe voorzitter Bij afwezigheid van zowel burgemeester Van Aperen als van schepen Jansen, nam schepen Aerts het voorzitterschap waar op de raad van 19 januari. Ook op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel vertegenwoordigde deze schepen de burgemeester en schetste toen het wel en wee van de gemeente. Raadslid Koyen vroeg al dadelijk hoe het komt dat schepen Aerts tot voorzitter werd benoemd en waarom er bij het begin van een

LL- 1JH

legislatuur een volgorde dient gemaakt bij de schepenverdeling. Men heeft geen politiek fatsoen meer wanneer iemand die als zesde wiel aan de wagen zit tot dienstdoend burgemeester wordt benoemd, hiermee wellicht verwijzend naar de manier waarop schepen Aerts in het college is gekomen. Volgens de volgorde van de schepenen zou normaal schepen Sprangers deze funktie moeten waarnemen, en als men dan toch in eigen rangen wilde blijven dan kwam de eer toe aan schepen Pauwels (3e schepen). Men tracht de FB-schepen telkens weer buiten spel te zetten. Wij doen hier niet meer mee, aldus raadslid Koyen en de groep FB verlaat de raadszaal. Aan de collegetafel zitten nog drie mensen, 4 stoelen blijven leeg. .

Schepen Pau we/s liet zich niet enkel deze knots van een beker uit handen nemen maar even later zelfs het voorzitterschap van de gemeenteraad, hem aangeboden door burgemeester Van Aperen. Te veel werk of politiek fatsoen?

Zondag 1 februari: 9.30 uur Kaart - Juniores A 9.30 uur Juniores B - Verbr. Arendonk B 9.30 uur Scholieren A - Dessel A 9.30 uur Meer - Scholieren B 11.00 uur Knapen A - Dessel A 9.30 uur Wuustwezel B - Knapen B 11.15 uur Miniemen - Turnhout A Zaterdag 7 februari: 13.30 uur Preminiemen A - Wortel 15.00 uur Zwarte Leeuw B - Preminiemen B Zondag 8 februari: 9.30 uur Poppel - Juniores B 10.00 uur Witgoor A - Scholieren A 9.30 uur Scholieren B - Lentezon A 10.00 uur Witgoor - Knapen A 11.00 uur Knapen B - Turnhout B 10.00 uur H.I.H. Turnhout - Miniemen Zaterdag 14 februari: 15.00 uur Reserven - Hannuit 15.00 uur Zwarte Leeuw - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Antonia B Zondag 15 februari: 15.00 uur HANNUIT HOOGSTRATEN V.V. 11.15 uur Meerle - Juniores A 9.30 uur White Star B - Juniores B

Veel beterschap bij F.C. Meer ! De voorbije decembermaand kende ons Iste elftal een gunstige periode. Er werd tweemaal gewonnen, namelijk tegen Bevel met 3-2 en tegen Pijpelheide met 3-0. Er werd goed gevoetbald en duchtig op doel geschoten wat wij van het Meerse team niet meer gewend waren. Tijdens de stille periode op het einde van het jaar bleef men duchtig trainen om de goede conditie niet te verliezen. Tijdens de Iste wedstrijd van 1987 in Bevel zagen we inderdaad onze jongens weer op hun best. Tenminste wat het spel betrof 10

verloor, kun als door een wonder weer praten. De man verraste zijn dokter toen hij onlangs bij een medisch onderzoek plotseling begon te praten, voor het eerst sinds 39 jaar. De man was begin december gevallen en volgens Chinese artsen dankt hij daar wellicht zijn hervonden spreekvaardigheid weer aan.

SPORT

Hoogstraten V.V.: wat na de winterstop? Voor H.V.V. was het eigenlijk jammer dat de winterstop kwam, immers de roodwitten waren in goede doen. Met 7 punten op 8 uit de laatste vier matchen, was het duidelijk dat de Friswit-jongens zich volledig aan derde klas hebben aangepast. Het 8ste punt ging in de slotminuut mee naar titelkandidaat Germinal, doch eigenlijk moeten onze aanvallers hiervoor aansprakelijk worden gesteld, immers op het ogenblik dat Germinal de gelijkmaker scoorde, had H.V.V. al lang veilig moeten staan. Om de conditie een beetje op peil te houden speelde men in Dosko (1-2) en in Duffel (0-0). Het is een gewaagde onderneming in voetbal uitslagen te pronostikeren, doch in de komende wedstrijden moet H.V.V. normaal gezien een aantal punten oogsten die voldoende moeten zijn om afstand te nemen van de degradatieplaatsen. Wedstrijden Vrijdag 30 januari: 20.00 uur Hoeselt - Reserven Zaterdag 31januari: 20.00 uur H000STRATEN V.V. HOESELT 15.00 uur Lentezon A - Preminiemen A 13.30 uur Preminiemen B - Turnhout B

Een 65-jarige Chinees die door een

*tw ziekte op 26-jarige leeftijd zijn spraak

Helaas qua schotvaardigheid waren ze nergens. Men zou het de wedstrijd van onze gemiste kansen kunnen noemen. Bevel kreeg slechts ĂŠĂŠn kans en won de wedstrijd Het programma: Zondag 1 februari: 15.00 uur Schilde SK - F.C. Meer 09.30 uur Scholieren - Hoogstraten B Zaterdag 7 februari: 15.00 uur Prov. Reserven - Wezel 15.00 uur Zwarte Leeuw - Veteranen

9.30 uur Scholieren A - Vorselaar 9.30 uur Scholieren B - Flandria A 11.00 uur Knapen A - Vorselaar A 11.00 uur Knapen B - Westmalle B 10.00 uur White Star - Miniemen Zaterdag 21 februari: 13.30 uur Preminiemen A - Minderhout 15.00 uur Loenhout B - Preminiemen B Zondag 22 februari: 9.30 uur Juniores B - Branddonk B 9.30 uur SV Mol A - Scholieren A 9.30 uur Minderhout - Scholieren B 11.00 uur Minderhout - Scholieren B 11.00 uur SV Mol A - Knapen A 9.30 uur Lille B - Knapen B 11.15 uur Miniemen - St.-Jozef Vrijdag 27 februari: 20.00 uur Westerlo - Reserven Zaterdag 28 februari: 13.30 uu Meer - Preminiemen A Zondag 1 maart: 15.00 uur HOOGSTRATEN V.V. WESTERLO 9.30 uur Zwarte Leeuw - Juniores A 9.30 uur Scholieren A - F.C. Turnhout A 9.30 uur Scholieren B - St.-Jozef 11.00 uur Knapen A - Turnhout A 11.00 uur Knapen B - Oostmalle B 11.15 uur Zwaneven - Miniemen

13.00 uur Miniemen - Gierle A 13.30 uur St.-Jozef - Preminiemen Zondag 8 februari: Geen wedstrijden Zaterdag 14 februari: 15.00 uur Retie Prov. Reserven 15.00 uur Veteranen - Oostmalle C 15.00 uur Zwarte Leeuw B - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Lentezon A Zondag 15 februari: 15.00 uur F.C. Meer - Kloosterheide 09.30 uur Zwarte Leeuw - Juniores 09.30 uur Scholieren - Poppel 11.00 uur Knapen - Poppel


[: .J'

I .2IJcJ

_____

LYJ

•-

ii

41

Zaterdag 21 februari: 15.00 uur Prov. Reserven Veerle 13.00 uur St.-Lenaarts B Veteranen 13.00 uur Miniemen Minderhout 13.30 uur Merksplas A Preminiemen Zondag 22 februari: Geen wedstrijden -

-

-

-

i-i

1

SPOR:T] IIi

Zaterdag 28 februari: 15.00 uur Verbr. Arendonk Prov. Reserven 15.00 uur Veteranen Tielen B 13.30 uur Preminiemen Hoogstraten A Zondag 1 maart: 15.00 uur Oosterzonen - F.C. Meer -

-

-

Meerlese preminiemen aan de eer ! 13 december zal voor de preminiemen een onvergetelijke dag blijven Waarom ? Wel op die zaterdagnamiddag, in een druilig herfstweertje, behaalde dit ploegje haar eerste winstpuntjes. Er werd met 2-1 gewonnen tegen Hoogstraten (en dat is toch wel het vernoemen waard). Barry Jespers en Roland de Swart zorgden voor de doeltjes. Gebruikelijk kregen deze 'sjotterkes' het zo begeerde 'bonneke' maar dit werden er nu twee. De dolgelukkige trainer Patrick en de afgevaardigden zorgden daar zelf voor. Gezonde vreugde ! Met het eerste elftal gaat het niet zo voor de wind. Op Vrij Arendonk werd verloren met 2-1 en Willy Michielsen wist een strafschop te benutten, een puntje zat er echter niet meer in. Tegen White Stars had men alleszins veel beter verwacht dan een 1-4 nederlaag, weer was het Willy Michielsen die van op de strafschopstip het eerreddend doelpuntje mocht aantekenen. Een magere troost weliswaar Als de Belgische tegenstanders dan toch te sterk zijn, dan maar eventjes de grens over gewipt tijdens de jaarwisseling. G.E.S.T.A. (Galder) werd partij gegeven en Meerle streek de vlag met 4-3. Het jaar '87 werd echter onverwacht hoopvol ingezet. Vrij Arendonk kreeg een 4-1 pandoering met doelpunten van Willy Michielsen, tweemaal Ad Jansen en Jan Jansen. Opluchting alom ! Zorgt men voor een verlengde ? Voor de veteranen schijnen er helemaal geen

lz~

1 LKj4j _______ I21Jc'I

_______

•i

LL-J i1

t ___

15 uur Meerle Juniores 09.30 uur Scholieren Meerle 11.00 uur Knapen Meerle Voor de zondagen van 8 en 22 februari zijn er dus geen wedstrijden voorzien. Bij gunstig weer zullen er dan eventuele inhaalwedstrijden gespeeld worden. -

-

-

Zondag 8 februari: 09.30 uur Pulderbos Reserven 09.30 uur Wuustwezel Juniores 09.30 uur Scholieren Flandria Zaterdag 14 februari: 15.00 uur Minderhout Miniemen 13.30 uur Minderhout Preminiemen Zondag 15 februari: 15.00 uur F.C. Meerle- Weelde 09.30 uur Reserven Grobbendonk 11.15 uur Juniores Hoogstraten Zaterdag 21 februari: 14.30 uur Miniemen Gierle 13.30 uur Preminiemen Wortel Zondag 22 februari: 09.30 uur St.-Lenaarts -Junioren 09.30 uur Scholieren Oosthoven 11.00 uur Knapen Oosthoven Uitslag tombola ten voordele van de jeugd van Meerle F.C.: 6.901 10.782 11.463 13.520 10.868 7.795 8.274 7.214 12.926 6.280 7.764 11.981 6.724 10.825 5.668 6.793 5.702 11.503 5.079 10.614 6.783 9.006 9.298 12.169 14.075 8.743 12.244 9.671 10.188 10.019 9.573 10.133 11.143 8.251 10.076 8.913 7.362 13.506 12.093 12.170 9.277 14.054 9.599 10.181 8.909 8.864 10.657 12.663 9.223 12.152 8.735 8.664 9.398 9.629 5.483 7.781 14.060 8.641 6.820 11.300 Prijzen zijn af te halen tot 1 maart '87 bij Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat, Meerle. -

problemen te zijn. Hun achtereenvolgende slachtoffers werden Vlimmeren (5-0) en dit zonder titularisdoelman Jan Lenaerts maar met een zekere 'Jan' die twee prachtige doelpunten scoorde, de 'Statie' (6-1), 'Markt Turnhout' (6-0) en de familie Hermans (6-1) ! Je ziet de oude gloriën zijn nog niet versleten. Ook de reserven blijven van zich afbijten alhoewel hun titelaspiraties toch een ferme deuk gekregen hebben na hun nederlaag tegen Zoersel. En de scholieren dan ! Een 0-7 overwinning te Hoogstraten, met 5 doelpunten van Dirk Van Bavel, en 3-1 winst te Oud-Turnhout. Langs deze weg wil uw reporter aan gans de familie van Meerle F.C., te beginnen met de allerkleinste voetballertjes tot en met de 'ouderen', een voorspoedig nieuwjaar wensen. Uiteraard geldt dit ook voor gans het bestuur, begeleiders, trainers en ouders, en zeker ook aan de trouwe supporters en mensen die van dichtbij het 'gebeuren' volgen Wedstrijden: Zondag 1 februari: 15.00 uur Grobbendonk F.C. Meerle 09.30 uur Reserven Westmalle 11.15 uur Juriiores Ekeren-Donk 09.30 uur Weelde Scholieren 09.30 uur Weelde Knapen Zaterdag 7 februari: 14.30 uur Miniemen Zwarte Leeuw 13.30 uur Preminiemen Zwarte Leeuw -

-

-

-

-

-

Minderhout V.V.: Kansen blijven gaaf!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zondag 22 februari: Iste elftal is vrij. 09.30 uur Pulderbos A Reserven 09.30 uur Scholieren Hoogstraten B Zaterdag 28 februari: 13.30 uur Preminiemen Oostmalle A 15.00 uur Miniemen Brecht 15.00 uur White Stars Juniores Zondag 1 maart: 15.00 uur Westmalle Minderhout V.V. 09.30 uur Reserven Oostmalle B 09.30 uur Lentezon A Scholieren 09.30 uur Lentezon A Knapen -

Eindelijk kon er nog eens een overwinning opgetekend worden aan de Hoge Weg. 't Was immers al lang geleden maar het kan toch nog ! Of het tegen Pulderbos een aantrekkelijke wedstrijd werd, laten we volledig in het midden, de puntjes telden op de eerste plaats en daar zorgden de bezoekers uiteindelijk zelf ook nog voor. Na een voortdurend aandringen van M.V.V. scoorde een der bezoekers tegen eigen ploeg en de schaapjes waren op het droge. Hierdoor blijven de groenwitten toch bij de kop postvatten en de weg naar promotie ligt voorlopig nog altijd wijd open, alhoewel de doornen in de beslissende fase dikwijls zeer stekelig kunnen zijn. V66r de winterstop speelde men op het veld van Pulderbos een 0-2 overwinning bij mekaar met doelpunten van Koen Broes en Eddy Peeters, en tegen Pulle thuis 'vanzelfsprekend' een nederlaag Wedstrijden: Zaterdag 31januari: 13.30 uur Vlimmeren Preminiemen 13.30 uur N'lerksplas A Miniemen 15.00 uur Juniores H.I.H. Turnhout -

-

-

Zondag 1 februari: 15.00 uuur Embiem - Minderhout V.V. 09.30 uur Zoersel A Reserven 09.30 uur Scholieren Oud-Turnhout 11.00 uur Knapen Oud-Turnhout Zaterdag 7 februari: 13.30 uur Preminiemen Lentezon A 15.00 uur Miniemen Lentezon A 15.00 uur Lentezon A Juniores Zondag 8 februari: Iste elftal is vrij. 09.30 uur Reserven Wechelderzande A 09.30 uur Dosko Scholieren 11.00 uur Dosko Knapen Zaterdag 14 februari: 13.30 uur Preminiemen Meerle 15.00 uur Miniemen Meerle 15.00 uur St.-Jozef Juniores Zondag 15 februari: 15.00 uur Minderhout V.V. Massenhoven 09.30 uur Weelde Scholieren 09.30 uur Weelde Knapen Zaterdag 21 februari: 13.30 uur Hoogstraten A Preminiemen 13.00 uur Meer Miniemen 15.00 uur Juniores Merksplas -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.9'

Goedkoop mailen! Met de speciale voorkeurtarieven van de Post natuurlijk. Inlichtingen op uw postkantoor of bij de Gewestelijke Corn,nerciële Dienst: 031 234.06.10 toestel 130-131-132.

-

-

-

-

-

Te koop gevraagd: Sportalmanakken

van

hel Laatste Nieuws en Nieuwsblad

Sportwereld periode 1920-1950. P. Michielsen, Patrijsslraat 24, 4881 WT Zundert. Tel. 00311696-2337.

LUI


SP nu R 1

E j,5,

Sneeuw- en ijspret, dus winterstop voor VNA

Zondag 8 februari: 09.30 uur Westmalle Reserven Miniemen 10.00 uur White Stars -

-

De laatste drie winters zijn sommige monden gesnoerd; uitspraken als zouden er geen winters meer zijn als vroeger, liggen onderaan in de diepvrieskist. In Wortel en omstreken ligt koning voetbal stil terwijl de vorst in de Kempen is. Oefencampagnes in zonniger oorden zitten er niet in voor kleine clubs. In Wortel komen nu enkele typische wintersporten aan bod, namelijk ijshockey op Bootjes Ven, klunen en elfbochtentocht op de Mark. Volgens oudere deelnemers aan de tocht was het toch 30 jaar geleden dat er nog echt geschaatst werd op die Mark. Op zondag 18 januari was het zo ver, na 30 jaar wachten, kregen de wedstrijdrijders die deze tocht uitreden, het eifbochtenkruisje opgespeld door de inrichters. Natuurlijk is de voetbal niet helemaal in een winterslaap gedommeld. Tussen de winterstop omwille van de feesten en de stop omwille van het barre weer, is er nog gevoet-

bald in Wortel. Op 4 januari was er de match Wortel-Vosselaar. Een sterk vertimmerde Wortelse verdediging moest 3 doelpunten toestaan terwijl een geroutineerde Vosselaarse verdediging slechts éénmaal moest buigen voor de Wortelse aanvallers. Op 16 januari ging het jaarlijks teerfeest door. Dit feest moest wegens de barre weersomstandigheden op verplaatsing gevierd worden in het zonniger Castelré. Indien de vorst het toelaat, wordt in februari volgend programma afgewerkt.

dlii ven

op slok

zijn,

-

-

-

in januari werkelijk de stenen uit de grond. Zo letterlijk en zo hevig dat er sprake was van een 'stenen-offensief'. Door ons geraadpleegde hulpverleners en dokters hadden het zelf over 'door-uit -de-grond-springendestenen-gek wetste-burgers ! Een toevallige voorbijganger toonde ons een op straat gevonden pet met twee afgevroren oren erin. Tuk als we zijn op alles wat naar sensatie ruikt maakte onze fotograaf reeds aanstalten om een foto te maken van dit kuriosu,n, maar helaas, ook hij moest vanwege diezelf12

-

-

-

Zaterdag 21 februari: 10.30 uur Meerle Praeminiemen Juniors 15.00 uur Oosthoven A -

Zondag 22 februari: Reserven 09.30 uur Grobbendonk 09.30 uur Scholieren Weelde 11.00 uur Kadetten Weelde 09.30 uur Westmalle A Miniemen -

-

-

Zaterdag 28 februari: 15.00 uur: Juniors Vlimmeren -

-

/ icceîi of ilezt' bL'kerh oudeis

valt vooral Karel Van Opstal op, koning kampioen zowel in Snelheid'86 als in halve Fond. Proficiat Karel en dat ze nog lang mogen vliegen!

De voorbije maand werden er wellicht records gebroken: de koudegolf GTI maakte ons, gierend en op een voor sommigen onprettige manier, duidelijk hoe afhankelijk wij, supermensen der twintigste eeuw zijn van moeder natuur en haar zotte kuren. Een behaaglijk machteloos gevoel. LI Het vroor

-

-

Zaterdag 7 februari: 10.30 uur Hoogstraten A -Praeminiemen 15.00 uur H.I.H. Turnhout Juniors

no,dc,i dc 11/elk erk eiie,d.

b @XJ m521

-

Zondag 15 februari: Dosko 09.30 uur Reserven 09.30 uur Lentezon A Scholieren Kadetten 09.30 uur Lentezon A 11.15 uur Miniemen F.C. Turnhout 15.00 uur Wortel Grobbendonk

-

Zondag 1 februari: 09.30 uur Flandria Scholieren 11.00 uur Flandria Kadetten 11.15 uur Miniemen Oostmalle A 15.00 uur Achter-Olen Wortel

Kampioenen van de Blauwe Duif

1 d dc

Zaterdag 14 februari: 10.30 uur Praeminiemen St.-Jozef 15.00 uur Juniors Vosselaar

d ffl~ ~ @ de vrieskou zijn geliefde wijsvinger ontberen... een straathond had op het harde kleinnood reeds zijn kwispelende zinnen gezet. L Even serieus nu: Terwijl we bijna dagelijks op de buis de 'georganiseerde hulpverleners zoals het O.C.M.W., het Leger des Heils en het Leger des Onheils hun best zagen doen om door de vrieskou verkleumde clochards en ouderlingen te helpen, werd er bij het O.C.M.W. hier in Hoogstraten tot nu toe nauwelijks méér dan normaal om hulp gevraagd. In tegenstelling tot de 'steden' is men bij ons 6f te terughoudend om openlijk om hulp te vragen ofwel worden er in kritieke situaties altijd wel buren of kennissenhandjes toegestoken zodat er niemand kan verkommeren zonder dat er, zoals in 't stad, een haan om kraait. De sterksten worden zoals steeds gespaard, en dat geldt ook zo voor

Sportlaureaten op rij

Sportvrouw van het jaar: Annemie Van ,lperen; Sportman van het jaar: Jos van Brokken; Sporiploeg van het jaar: H. V. V. (Trainer Herman Fransen)

Op de zaterdag van 7 februari marcheert de St. Catharina-fanfare door de Vrijheid, kwestie van te pronken met de nieuwe uniformen. Komt dat zien, Hoogstratenaren, niet langer zult gij de geur van motteballen opsnuiven als de muziek voorbijkomt, maar uw ogen uitkijken naar de elegante kledij van de muzikale heren en dames. het verkeer in Hoogstraten. Intussen zijn er toch weerom enkele fietsers het slachtoffer geworden van onze niets ontziende heilige koe (of mammoet). Je staat ervan versteld hoeveel (zwaar) verkeer er per dag door de Vrijheid gesluisd wordt. Wat moeten die mastodonten hier ? De tijdverslindende grensformaliteiten aan de ElO ontlopen om voetganger en fietsers de stuipen op het lijf te jagen ? Ze zouden die gevaarlijke tuigen moeten verbieden op de Vrijheid. 11 Fe-

bruari: Die van Milac steken begin van de maand weer de handen uit de kakimouwen voor hun jaarlijkse 'week van de soldaat' (zie verder in de kalender). Weest gegroet


miliciens en -essen, zusters, paters en missiewerkers die dank zij Milac elke ,naand dit blad ontvangen. In het uitstalraam van Bruurs'kleding kunnen we gaan kijken of ze daar beter va,i geworden zijn, telkens weer ineelijdend konstaleren dat ze toch zo jong al moeten gaan, zo pril en onbesmet nog, reeds worden besmeurd, ,naar met de blik op oneindig denk je dan terug aan jouw 'tijd' die gelukkig al lang voorbij is. De K. W. B. and friends nodigen alle nieu wsgierige mensen uit om op 7 en 8 februari in de Pax hun vr,jetijdsprodukten te komen bewonderen, 't zal er weer druk zijn. Voila, '1 zit er weer op, tot in war,nere tijden. ! • Applaus, bloemen en een volle zaal voor dit 1< WB-gezelschap dat verleden maandoerpnhpdrp' opvoerde in de zaal van 7-let Spijker'. Bij de a/cteurs en aktrices staat ook onmisbare Fried Janssens (het hoeveelste stuk is dal alweer, Pried?), voorzegger Karel Boeckx en grimear ,1 ,idre.

uîüc Met grote ronde ogen lezen een zeker aantal Minderhoutse ingezetenen de perikelen en het relaas van het gekibbel tijdens de raadsvergaderingen omtrent de problematiek van de voetbalvelden. In heel de fusie ruist er wat op dit gebied. Meer heeft zijn velden, voor Meerle en Wortel is er iets in de maak. Hoogstraten zou een deel van de Thijsakker willen inpalmen en te Minderhout is er... NIETS ! Niets ? Jawel ! Men gaat beginnen mnet een zekere restauratie van de kerk. Echt waar ! Voor de zoveelste keer ! Over het jaartal van aanvang wordt echter n,et gerept. Wad and see ! El In de Kon. Fanfare De Marckezonen werd een nieuwe voorzitter op de stoel gezet. Edmond Matthieu heeft er de saxofoon bij neergelegd, na jarenlange dienst, en André Brosens, de koster, heett ze opgenomen. Een nieuwe injectie misschien El Ook in de parochie eniee verqndering Een pastoraal team, te weten Zr. Lidwina ,4,Ja,n. Mcv,. Desmeclt-17oren, M'e/. Ililde Peeteis, de heien Jozef 11oct en Karel Van Dii..k, werd aangesteld door de heer (leken Van Dii..k van Hoogstraten met als doel de pastoor bij te staan in de parochie en dit ook met het oog op de toekomst wanneer elke parochie niet meer over een geestelijk leider zal beschikken. E Nu we toch over de parocliie t,eLig Lji. lii 1986 WLIJLII LI 32 kindcren gedoopt (36 in '85), 17 huwelijken ingezegend (15 in 1986) en 16 mensen kwamen te overlijden (17 in 1986). El Gaat de doortocht van Minderhout nu toch stilaan zijn tol eisen ? Na tal van kleine ongelukjes noteerde mnen in een korte tijdsperiode twee dodelijke ongevallen. Te snel rijden, onvoorzichtigheid ? De dood zal steeds een oorzaak hebben 1 Toch blijkt het fietspad, gescheiden van de grote weg door een witte streep, een aartsgevaarlijke bedoening. Ik moet ivel zeggen dat een aantal automobilisten een zeker respect voor de fietser aan de dag beginnen te leggen, vooral 's morgens en 's avonds als vele leerlingen op weg zijn. El Jan Stoffels, woonachtig aan de Bredase-

K.L.J.-Minderhout speelt toneel

u1

- Grote Schoonmaak -

weg, zal ook wel met een klein hartje naar zijn stookolieketel, waarin ettelijke honderdduizenden liters, gekeken hebben, toen deze op donderdag 15 januari vuur vatte. Dank zij het doortastend en snel optreden van de Hoogstraatse brandweer kon verder onheil voorkomen worden en was de brand snel onder controle zodat de schade beperkt bleef. Gelukkig maar ! [11 Ook op sportgebied enig nieuws ! Aan de Boskant organi seerde de supportersclub een cyclocross en op 1-loo gstratenaar Wim Lambreghts stond er werkelijk geen maal. Ook Louis Lee,n ( i,i uit !i4inclerhout verbaasde hier in pos/more zin door de tweede plaats weg te kapen. Knap zo ! Jaak Dekkers, rijdende in de 1)categorie, leverde een behoorlijke presi al ie en dat doet Jaak trou wens wekelijks met de regelmaat van de klok. El En het verenigingsleven ? Teren mensen ! Op zaterda8 ' februari zit de onderlinge bedrijfshulp aan tafcl, dc Arkduif volgt op zaterdag 11 febi uw i en Mindeiliuut V.V. sluit de (angcn op vrijdag 27 februari in karnavaleske sfeer. De K.L.J. speelt toneel op zondag 15 en zondag 22 februari, de K.W.B. doet op 20 februari mee aan de fusiekwis te Wortel. Daarbij worden er nog allerlei avonden georganiseerd door K.W. B., K.V.L.V., L . G. [1 In mnczart zien we dan weer ver der!•

op de zondagen 15 en 22 februari, telkens om 20.00 uur in de parochiezaal. Inkom Bfr. 100,-, voorverkoop Bfr. 80,-. om werden allerlei initiatieven genomen om geld te verzamelen, vooral via de plaatselijke K.V.G.-afdelingen uit de streek, met kerstkaartenakties in scholen en door vele persoonlijke bezoeken en kontakten. Maar het licht staat nu duidelijk op groen. Vier gemeentebesturen geven een subsidie van 1.000.000 fr., ni. Beerse, Merksplas,

Markdal in de Lift Enkele jaren geleden groeide het plan om een dagcentrum voor gehandicapten op te richten in de Noorderkempen. De initiatiefnemers van dit projekt werden reeds vlug geconfronteerd met de hoge kosten van een dergelijke opzet: de vaste werkingskosten (personeel, uitrusting ), het verwerven van grond, het bouwen van het centrum, enz... Het gebouw zal vermoedelijk ongeveer 6,5 miljoen fr. kosten. Daar...

Zaterdag 3 januari o ierhandigde karel Boeckx, K. V. G.-voorzitter Hoogst raten, een cheque van 100.000 fr. in restaurant 't Zawrt Goor te Merksplas aan dhr. Herrijgers, voorzitter van vzw Markdal. Deze bedankte Karel Boeckx en schonk hemn een herinnering, gemaakt door de gehandicapten van het dagcentrumn voor zijn puike wandelprestatie. 13


Hoogstraten en Rijkevorsel. Sommige personen en verenigingen hebben ook reeds een bijzondere prestatie geleverd. Enkele maanden geleden kreeg Markdal een cheque van 100.000 fr. van de serviceclub lions II ostrnten-Marklani1 en op 1on1rrdag 8 januari een cheque van 400.000 fr. van een andere service-club. nI. Rotary Hoogstraten-Kempen. 'Up with people' (Lions) en de 'Charteroverhandiging 04.10.86' (Rotary) zorgden voor deze mooie opbrengsten.

digde aan een meer dan gelukkige voorzitter van het dagcentrum, de heer Herijgers uit Rijkevorsel. De bestuursleden van Markdal

zijn gelukkig, de kosten van het bouwwerk zijn ongeveer binnen, nu nog werken voor r t tips t v' 1 i Iii t l . ei en hopelijk nog vele goede initiatieven. • 1

uu1

U@ft1®

In de tijd rond Kerstmis zag je weer overal de mooie lichtjes branden. Kerstboompjes werden aangehaald per fiets, per auto, op de schouder of zelfs met de kruiwagen. Links en rechts zullen er weer open plekjes zijn in

teranenploeg zal binnenkort ook weer in een splinternieuwe uitrusting op het veld verschijnen. Buiten een vast spelend lid is Jos Martens ook nog een 'sponsor' waar men zijn petje voor mag afdoen. Ei Enkele voor-

de bossen. El Op de huldiging van de sport-

bereide vergaderingen zijn reeds achter de rug in verband met de feestelijkheden die

mannen en -vrouwen te Hoogstraten mochten er ook mensen uit Meerle op het podium komen, ondermeer de reservenploeg van F. C. Meerle, Jos Martens als klubkampioen van de biljartclub 'Krijt op tijd', Jozef Lenaerts als kampioen in de lOde reeks. In de B-afdeling kleine kruisboog St. -Joris werd Jack Nobelen de laureaat. E Bij de duiven-

1,1

1

1

1

ii

'

t

De heer Chr. Verwaest, voorzitter Rotary Hoogsiraten-Kempen, schonk op donderdag 8januari in restaurant Teniershoeve in Merksplas een cheque van 400.000 fr. aan het dagcen trum. Mevrouw Brosens-Meeussen en de heer Herrijgers spraken de dan kwoorden na,nens vzw Markdal.

Maar Karel Boeckx uit Hoogst ralen, 58 jaar, leverde toch wel een topprestatie. Hij wandelde 100km voor Markdal v.z. w. Deze gesponserde wandeling bracht 100.000 fr. op die Karel op zaterdag 3januari overhan-

®fl

i

men voorziet bij de viering van het 50-jarig bestaan van F. C. Meerle. 29, 30, 31 mei werden reeds voorop gezet als data voor allerlei festiviteiten hieromtrent. En op 10 januari hield de Meerlese voetbalfamilie haar teerfeest. Veel en lekker eten werd naar binnen gewerkt om het gerstenat niet te vergeten. Tijdens die avond werd in de parochiezaal ook gefeest. Het oudercomité had ouders en leerkrachten uitgenodigd. Natuurlijk was ook hier de sfeer optimaal. Ook de kruisboog heeft haar teerfeest weer achter de rug / El Genoeg gefeest nu Tot volgende

keer !

De kampioenen van Noordervlucht

mclkcrs wcrd harry Janscn wccr koningkampioen en dit is hij reeds sinds 1981. Hij werd dus voor de tweede maal keizer en in de grote prijs 'Stad Hoogstraten' werd bij de 'jaarlingen' Corneel Kinschots gehuldigd. El Het kerstfeest van het jeu gdvoetbal werd bijgewoond door zo'n 170 nensen en wat werd daar zoal geserveerd ? Negen groepen namen deel aan een playbackshow en de grote winnaar werd de groep van Koen Antonissen met 'Europe'. Kurt Willemse, een pienter mannetje, slaagde erin in een minimum van tijd 15 juiste titels op te noemen uit een lot van 121 Jommekes-boeken. Iets voor Jos Brinks 'Wedden dat'? De knapen bleven op muzikaal gebied wel ten achter, maar ja, dan kwam Cyriel weer naar voor. Hij had een kwisje in mekaar gestoken voor die knapen. 't Waren natuurlijk sport vragen. Kurt De Bie en Danny Van Dun haalden 4 op 5. Maar de beslissende vraag, oh zo moeilijk, bracht uiteindelijk als winnaar Kurt naar voor. Ook werden er nog dia s getoond over sportkampen. Om onmiddellijk in te schrijven Proficiat aan het jeu gdbestuur !! El De ve-

De meeste verciienstelijke duivenmelkers van Meerle met op kop Harry Jansen (koningkampioen sinds '81) en dus voor de 2de mnaal keizer), dan Corneel Kinschots (grote prijs 'Stad Hoogstraten' bij dejaarlingen), Marcel Stoffels (Iste bij dejaarlingen Quiévrain), Jef Verheyen (Iste Oude duiven Frankrijk), Jan Michielsen (Iste Jonge duiven Frankrijk) en Jaak Bluekens A Ig. Kampioen Frankrijk).

0

U®®D RnÜ1 U®@D — —

Hoewel kwade tongen wel eens beweren dat men in Meer vijftig jaar achterloopt, is het ook hier 1987 geworden. Niks om druk over te doen, maar als je d'r eventjes bij stilstaat (niet allemaal tegelijk), verbaas je je erover 14

hoe snel de jaren elkaar opvolgen. Zo is het magische(?) jaar 1967 alweer twintig jaar oud. Twintig jaar, dat is toch enorm lang, zou je zeggen, en toch herinner ik me dat jaar alsof het eergisteren was. Dat zegt mis-

schien meer over mij dan over iets anders, maar ja, een kniesoor die daar op let. Het was het jaar van flowers in your hair en love was in the air and everywhere. De Beatles bezongen Meer in hun 'Strawberry fields forever' en zelfs de Stones hielden van ons in 'We love you'. En natuurlijk wou iedereen naar San Francisco, het mekka van het hippiewezen. Inmiddels zijn we twintig jaar verder en anno 1987 wil niemand nog van San Francisco weten - de fatale aardbeving kan nu elk moment komen - en de bloemenkinderen van toen zijn veertig en getrouwd,


hebben twee kinderen, een huis, een auto, een tv.-video-stereoketen en een dikke bankrekening. Wat een afgang, zal u zeggen, en inderdaad, het is niet anders. Trouwens, de zeldzame bloemenkinders die er misschien nog waren, zullen nu wel doodgevroren zijn, na één van de koudste januari's aller tijden. Waarmee we bij het weer aangekomen zijn, ongetwijfeld de 'talk of the town' van de maand. Ook in Meer werd er afgelopen maand eindeloos herhaald hoe bitter koud het wel was. Daar hoeven we verder dus niets maar aan toe te voegen. Ei Laten we liever februari eens van dichtbij bekijken. En wie zien we daar ? De K WB toch niet zeker ? Jawel hoor, ze zijn er weer bij. Op zaterdag 7 februari worden alle Meerse kinderen uitgenodigd in de parochiezaal waar de K WB-KA V een poppenkastvoorstelling or-

ganiseert. Voorts richt men op de zaterdagvoormiddagen 31januari, 7 en 14 februari een reeks lessen in over het onderhoud van de auto en op vrijdag 20 februari neemt men deel aan de jaarlijkse K WB-kwisavond in Wortel (een K WB-lid: Wij gaan om te winnen '). Ei In tegenstelling met eerdere ge-

ruchten komt er geen Mussenakker-BonteAvond in maart. Omdat het de tiende keer zou zijn, wou men er een echt klapstuk van maken. Maar de muze der inspiratie is voorlopig niet thuis en daarom heeft men alles opgeschoven naar de volgende winter. Hopelijk wordt dit uitstel geen afstel... Wel organiseert de Mussenakker in februari een Vrij podium. Op zondag 15 februari zullen elf attracties het Mussenpodium bestijgen om allerlei kunsten te vertonen. Wat het resultaat zal zijn, valt af te wachten, maar dat

.4-

4

_im

er iets te beleven zal zijn, lijdt niet de minste twijfel. Ei En we eindigen, jawel, met een religieus berichtje. Moet kunnen in 1987. Sinds pastoors een verdwijnend ras dreigen te worden, maken wij overal de geboorte mee van wat men een pastoraal team noemt. Zo ook in Meer. In de loop van de maand januari hebben 270 Merenaars het bezoek gekregen van ie,nand van de tijdelijke werkgroep met de vraag of ze wilden deelnemen aan vier vormingsavonden in maart als voorbereiding op het vormen van een pastoraal team. Deze 270 uitverkorenen waren eind '86 door middel van een in vulbriefdoor de bewoners van Meer aangeduid. De bedoeling is dat op het einde van de vier vor ,ningsavonden de aan wezigen onderling het definitieve pastoraal team kiezen. Wij wensen hen veel sterkte. Amen. •

gaan heel wat mensen blij mee zijn. Ei Een

o @ gdo

Februari alweer. Waarover moet ik toch gaan schrijven, vraag ik me (weer) af. Over het weer ? sneeuw, ijs en wind ? Gesprongen waterleidingen en weer stijgende olieprijzen ? Over dure groenten en goedkope varkens ? pensioensparen, prei, lekker eten... ? Alstublief: zeg het me en ik begin

erover ! Ei

't Is dat het nu al een tijdje aan het vriezen is. Maar daarvö6r heeft het nogal wat geregend en stond de nieuwe parking bij de paters blank. 'Ons nieuw olympisch zwembad' werd het al genoemd. Het is ook wel wat erg schuin afgegraven om van een goede afwatering te kunnen spreken. Maar ja, tot zo 'n 20-25 jaar geleden lag daar ook een beek, dus heel vreemd kwam dat niet over. Dat al dat water daar bleef staan, bedoel ik. Water zoekt zijn oude bedding weer op, heb ik wel eens horen zeggen. En dat duurt dus blijkbaar zo 'n 20 jaar. Zouden ze dat nu bedoelen met de kringloop van het water... ? Ei Van de Mark werd vroeger ook

wel eens voorspeld dat-ie na verloop van tijd (dat zullen dan wel eeuwen zijn) weer zijn oude bedding zou opgezocht hebben. Behalve hier en daar een oeververzakking of -

©ft®Ü Hoe lang is het geleden dat het nog zo'n fameuze winter is geweest ? De Mark was dichtgevroren en er kon op geschaatst worden. Dat moet zo'n 32 jaar geleden zijn, al weet ik er zelf niks van, want ik liep zelf nog met snottebellen rond. Ei Maar als de Wortelse toneelgroep zo 'n hartverwartnend toneel blijft spelen, zijn ook de komende harde winters geen probleem meer. In de 'Schuur vol mooie vrouwen' viel heel wat te beleven en vooral de supergeile figuur van Tutman zal nog veel mensen doen glimlachen wanneer ze de komende weken Rik Braspenning tegenkomen. Ei Als u deze ru-

briek leest zal ook de 'Koers op rollen' achter de rug zijn. Volgende maand zullen wij daar uitgebreid aandacht aan besteden. Ook de foto van de duivenkampioenen van '86 moeten wij volgende maand publiceren aan-

@p dul(:@gquitspoeling, is daar niet veel van te merken. Maar ik help het u hopen, als u dat doet. Ei Ik had toch nog eventjes later in de dorpsraad moeten blijven, stel ik nu vast. En dat dan nadat ik in het gemeentelijk infoblad gelezen heb wat de gemeente voor ons in Meersel-Dreef gaat doen in het jaar 1987. Dat is heel wat, niet ? Aan de kapel op Meersel wordt het een en ander gedaan. Eindelijk, zou ik erbij zeggen, want sommige zaken staan al lang op het verlanglijstje. Eigenlijk had ik er al eens moeten gaan kijken, want ik ben wel eens curieus of die dingen die in decem her '86 zouden gedaan worden ook al gebeurd zijn. De gemeente kennende... (Ja, heren, het spijt me, maar zo is het toch, hee ?) u kunt de zaak natuurlijk ook omdraaien en zeggen: 'Nee, nee: jij had er al veel eerder uit moeten gaan. Dan hadden we dat allemaal al lang gehad.' 't Is maar hoe je het bekijkt, hee. Alles is zo betrekkelijk. Ei Die zijn er wél ! De verkeers-

borden op de kruising Meersel-Oude Tramweg. Die pluim mag de commissaris mee op zijn hoed steken. En dat er een asfaltstrook komt voor de fietsers en voetgangers, daar

@ftnIiuîi gezien dit blad nog voordien afgesloten werd. Ei De K VL V start donderdag 29 januari tnet een kursus Volksdansen, geïnteresseerden kunnen die avond terecht in de parochiezaal. Ei De dag daarna, vrijdag 30

januari, wordt weer een stap verder gezet in de Bowlingcompetitie tussen 't Slot, de Fanfare en de KWB. De partij tussen de Fanfare en de KWB wordt die avond in Breebos gespeeld. Na deze wedstrijd komen we ook te weten wie op vrijdag 27 februari de finale

zal spelen. Ei De ,naandelijkse gezinsmisviering die elke laatste zaterdag van de maand gehouden wordt, gaat dus nu door op zaterdag 31januari om 19.00 uur. Ei Vrijdag 6 februari legt de Landelijke Gilde zijn aktivititeiten in het landbouwbedrijf een dag stil om eens uitgebreid te teren en 's namiddags een uitstapje te doen. Ook de KLJ teert de-

bijkomend voordeel van die transportzone aan de grens is, dat we nu niet meer naar Meer moeten rijden om op de snelweg te geraken. Je kunt daar nu immers ook op en af de snelweg. Dat scheelt toch weer flink. Als je echt wou, kon je hierachter ook al wel de snelweg af, bij het restaurant op Nederlands grondgebied. Maar dat was toch altijd nog een beetje sjoemelen. Nu kan het open en bloot. Ei En er komen zelfs agglomeratie-

borden op de Dreef. Ja, ja. Vroeger waren alleen Antwerpen en Brussel grote agglomeraties. Dank zij het nieuw stedelijke imago van l-loogstraten kan nu zelfs Meersel-Dreef delen in deze gunst. Ei Wij zeggen niet nee Zeker niet als er subsidies uitgedeeld worden. Het wordt hoog tijd dat ik weer eens samen met de joggers wat rondjes ga lopen. Want ook zij hebben een startsubsidie gekregen. Hoog tijd dus om er bij te zijn ! Wat zouden ze daarmee doen ? Een klublokaal bouwen ? Een joggerspiste aanleggen ? 't Zal nog wal te weinig zijn daarvoor, waarschijnlijk. Maar ze kunnen het al op een spaarboekje zetten voorlopig. Ei Muur-

spreuk van de maand: als je ziet hoe erbarmelijk de kleuren zijn op veel kleurenteevee's, vraag je je af of de mensen niet beter een zwart-wit zouden kopen. Ei En dat was het weeral, mensen. Niet veel soeps, hee ! En zo braafjes, niet ? Als ik al maar niet aan het verkalken ben ! •

zelfde dag. Het Slot wacht nog een week langer om te teren, namelijk op vrijdag 13 februari in het eigen lokaal. En diezelfde dag wordt door de KWB gekaart in de parochiezaal. Ei Zaterdag 14 februari houden de Paarden vrienden een ruitersbal in de parochiezaal. Eén van hun ruiters, Jos Brokken werd trouwens sportman van het jaar in de fusiegemeente Hoogstraten. Nu de vereniging 10 jaar bestaat is dat een leuke bekroning. Vrijdag 20 februari is het de beurt aan de Wortele KWB om de jaarlijkse KWBfusiekwis te organiseren. Ei Zaterdag 21 februari teert het gebuurte Kolonie. Ei De Wortelse bibliotheek is ondertussen ook weer '87 ingegaan zonder dat er van een (reeds lang voorziene) verbouwing iets te zien is. Deze verbouwing die gepland was voor oktober '85 is nog steeds niet uitgevoerd. Zal er in '87 iets van komen of moeten de inwoners van Wortel, die toch ook in de stad Hoogstraten wonen, het nog een jaar langer stellen met deze krappe ruimte, die hoognodig een lik verf, een betere verlichting en enkele vierkante meter mneer nodig heeft ? Ei Dit was weer één maand Wortel,

tot binnen 30 dagen, hopelijk na de 1J5tijd!• 15


R. adilor ontinu

105w4

'o

FM

-24 uur per dag non-stop muziek - nieuwsuitzendingen elk uur, van 6-24 u. - op het halve uur speciale rubrieken met locale en regionale informatie, sport, regionaal weerbericht, uitagenda, cultuur enz. - gratis vermelding van activiteiten van verenigingen, maatschappijen en instellingen

Adres:

RADIO CONTINU

Postbus 7,2328 Meerle

Telefoon: 318657 (voor publiciteit) en 3157940 (voor berichten)

Voor nieuwe en jonge bedrijven

KANTOOR- EN BEDRIJFSRUIMTEN TE HUUR met: - telefoonbeantwoording bij afwezigheid - moderne infrastructuur (receptie, telex, copieerinstallatie, vergaderzalen) - ruime adviesmogelijkheden Gunstige voorwaarden.

Kempens Bedrijvencentrum N.V. Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel Tel.: 014/57.00.11 -Telex: 33087

16

OPENBARE VERKOPING VAN ALLERLEI MEUBELEN, HUISRAAD, verschillende ELECTRISCHE MATERIALEN, APPARATEN. MACHINES, enz. te 2323 HOOGSTRATEN/Wortel, WORTELDORP 49 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal openbaar verkopen, op dinsdag 10 februari 1987 vanaf 13.30 uur namiddag in de woning te 2323 Hoogstraten/Wortel, WORTELDORP nr. 49 ALLERLEI MEUBELEN, HUISRAAD, verschillende ELECTRISCHE MATERIALEN, APPARATEN, MACHINES, CV materialen, boeken enz. en al wat er zal bevonden worden. Kontante betaling onmiddellijk na de verkoping. Bezichtiging vanaf 12 uur.


Boosschrift op boosschrift of zoals het klokje thuis tikt, tikt het ook elders

LEZERS SCHRIJVEN Een giftig antwoord op 'Zwans wat met uzelf' Zoals het een echte groene past, leunend op mijn nek, wat potjeslatijn monkelend en kau wend op een loden grassprietje uit de laatste natuurgebied van Loenhout, het vol gende:

De TGV rendabel ? Allicht ! Omdat hij met

privé-kapitaal rijdt ? Flauwekul ! Als mijn privé-kapitaaltje de lijn Hoogstraten-Turnhout mag overnemen tussen zeven en acht uur 's morgens en tussn vier en zes 's avonds krijg ik een mooi dividend en dan moet de arme staat de onderbezette uren voor zijn overgesubsidieerde rekening nemen. Ligt de TGV niet in de weg ? Inderdaad niet. Helaas niet. Gaat u wel eens naar Amsterdam ? En bent u niet zo'n 'Amerikaans toerist die comfortabel van hartje-stad naar En bent u ook niet hartje-stadje spoort die high-browpendelaar-uit-Parijs-metpenthouse-in-Amsterdam ? Ach bent u maar zo'n ordinaire Kempenaar ? Dan moet u wel even eerst (met de bus) naar Brussel want de oude Train â petite vitesse is nu natuurlijk afgeschaft want overgesubsidieerd en onderbezet ! En zeg het nu zelf, zo'n Train L.ent, een kwartier achter de TGV aanpuffend, dat is toch geen gezicht in de eenentwintigste eeuw ?'

De TGV zal onze laatste natuurgebieden beschermen ? Wel, wel wat een chance voor

Loenhout. En daar hebben ze nu al zoveel prachtige bermen, 'die interessante biotopen waar onze vogels en kleine dieren rustig kunnen broeden en toeven'; ik kan u een wandeling door die biotopen aanbevelen. Bedenk dat die kleine dieren hun buik vol lood hebben en kauw niet op het gras want daar krijgt gij buikpijn van. De TGV helpt ons alweer van een paar duizend hectaren landbouwgrond af ? Inder-

daad een zeer mooi argument voor iemand die het platteland alleen ziet als een vervelende en vervuilende bron van boterbergen en melkpiassen. En voor wie recreatie, toerisme en open ruimte synoniemen zijn van Walibi en Bobbejaanland. En dan uw laatste argument: De TGV betekent de ontsluiting van de Kempen ! Ik heb mijn best gedaan me daar niets positiefs bij voor te stellen maar dat is me niet gelukt. U wèèt toch wel dat die mooie TGV niet stopt in Loenhout. Of dacht u Loenhout te ontsluiten tegen driehonderd kilometer per uur ? Met uw nek in uw Samsonite ? Dacht u aan een hotelletje voor mensen die op de bermen willen skiën ? Of tewerkstelling om de sporen schoon te maken van vogels en kleine dieren ? Yuppie Yuppie is gekomen... en hij woont in Loenhout. • Voor .4galev, Els Fransen, Wortel

De heer L. Van Riel bepleit het gebruik van de TGV alsof bedoelde trein reeds voor zijn huisje ligt en hij maar voor het instappen heeft. Als hulpstukken om zijn argumenten pro hard te maken, leent hij even enkele mestoverschotten, een kanaal DesselSchoten, lawaai in een tractor, interessante biotopen,... Wij bewonderen de schrijftrant van dit boosschrift, maar onder het prachtige golfgras liggen wel enkele aclders verscholen. Zegt u voortaan gewoon, mijnheer L. Van Riel, dat u vôôr de grond-, geld- en luchtverslindende TGV bent, dan zeggen wij even gewoon dat wij ertegen zijn. Wij willen met u argumenten aanhalen die niet nââst maar wel in cle kwestie liggen. En laat ons met deze verzoenende zin besluiten: elk wantrouwen mag inderdaad gewantrouwd worden. Rozette Servaes, Hoogstraten

Beste mijnheer de hoofdredacteur, Omdat het toch kerstvakantie is, schrijf ik u eens wat u dan in uw lezersrubriek kan plaatsen, als reaktie op wat u dan in uw vorige gazet heeft geschreven. Omdat ik ook geboren en getogen ben in Meer, dicht onder de toren, vond ik het stukske dat Piet-Jan zelf in uw gazet schreef, zeer, zeer tof. PietJan zelf is ook nen toffe kerel. Alleen spijtig dat hij altijd den toffe moet uithangen op ons kap, zegt onze vo. Omdat wij toch altijd dat stukske staat zijn dat voor zo'n toffe mannen moet opdraaien en ons lazarus werken, zegt onze vo. Piet-Jan zou nog veel toffer zijn als hij schoon weer speelde met zijn eigen bijeengewerkte centen, zegt onze vo. Wat die mevrouw van Riel schrift over die snelle trein vond ik ook zeer zeer goed. Bij ons in de wijk hebben we ook dikwijls last van die boeren die alleen maar onder het week-end liggen beer te rijden of of maandagen als de was moet buiten hangen. Ons moeder krijgt er de zenuwen van en alle verse lakens bij ons stinken naar boerenstront. Onze vo zegt dat ze het doen om ons te koeieneren. Wat Marcel de Luier schrijft over die verkeerschaos in Hoogstraten-dorp is ook zeer en zeer juist. Wij blijven natuurlijk met z'n drieën naast elkaar rijden omdat dat het veiligst is en gemakkelijker om te praten en cigaretten door te geven. Karel mijnen vriend gaat op school hiervoor ook een aktie voeren na de vakantie zodat ze in Hoogstraten nu eens eindelijk gaan beginnen aan de broodnodige ring rond Hoogstraten-dorp. In 't school vinden ze allemaal dat de ring wel de schoonste oplossing is. De voorzitter van het schoolcomité vindt dit ook. Ik vind ook dat uw gazet wat duur aan het worden is. Nog een zalig Nieuwjaar. Lutgard van Pert, Meer P.s. Over welke Jaak heeft diene van Bergen van Meersel-Dreef het altijd ? Toch niet over onze Jaak zeker ? Ons moeder krijgt er seffens nog iets van

lezeres ons een anoniem schrijven heeft toegestuurd. .4/hoewel het onze gewoonte is om zulke brieven in de prulleinand te gooien (na lezing, maken wij voor deze ene keer een uitzondering en wel om twee redenen; 1. omdat wij nogal wat ruimte Vrij hebben op deze bladzijden en 2. omdat de schrijfster ons zo 'tof' vindl. Toch een kleine rechtzetiing: onze 'gazet' is niet duurder geworden. Wel integendeel, wij handhaven nu al voor het 3de jaar dezelfde (lage) abon nemen tsprjs.

Beste puzzelmeester en redactie, Ik neem de pen ter hand om u erop te wijzen dat er in de editie van januari 1987 een fout staat, en wel in de uitslag van de Scrabblewedstrijd. Groot was bij ons de verbazing toen wij zagen dat de fam. Dalle gewonnen had met een woord van 92 punten, terwijl ik een woord van 106 punten ingezonden had. Dat woord, QUINTO, levert inderdaad zoveel punten op als het ligt op N6 (en niet 40 zoals foutief vermeld in uw editie). Zelfs met dit nieuwe woord kan Jan Fransen niet meer ingehaald worden, wat hem een waardig kampioen maakt. Hierbij onze felicitaties. Maar ik teken protest aan bij de overwinning van de fam. Dalle omdat ik meen dat het spel eerlijk moet verbeterd worden. Vergissingen zijn altijd mogelijk maar zouden zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Dit gezegd zijnde, wensen wij u nog een prettig 1987 toe. Erik Krijnen P.s.: Hoe ik aan 106 kom is heel eenvoudig: de Q en de T liggen op een vakje van '3x Letterwaarde'. Dit maakt samen 9x de waarde van de letters(1l pnt.). Bij de zo verkregen 99 pnt. telt men de rest op. Antwoord van de puzzelmeester Het woord QUINTO werd wel degelijk op N6 gelegd (en niet op M7 zoals verkeerdelijk gemeld) en brengt daar 40 punten op en niet 106. U interpreteert het reglement verkeerd. Als een woord twee premievakjes bedekt met '3x letterwaarde' vermenigvuldigt men enkel de waarde van de letters die op die vakjes liggen met de waarde van 3. In dit geval de Q (10 pnt.) maal 3 en daarna de T(1 pnt.) maal 3. Dat maak(33 plus de rest van de letterwaarden. U verwart echter de situatie die ontstaat wanneer een woord twee vakjes '3x woordwaarde' bedekt. Dan geniet u inderdaad tweemaal van dezelfde premie zodat u de woordwaarde mag vermenigvuldigen met 9. Ik vermoed dat, zoals wel vaker gebeurt, uw telwijze in gezinsverband (foutief) wordt gebruikt en daarom zo vanzelfsprekend schijnt. De fam. Dalle blijft dus met recht etappewinnaar en Jan Fransen, maar daar was inderdaad geen twijfel over, de hoofdwinnaar.

NVDR.. Nauwgezet napluizen van adressenlijsten leerde ons dat er in heel de fusie gemeente geen L. V.P. woont, en zeker niel in Meer. Wij vermoeden dus dat deze geachte

17


Kijk eerst bij' van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt u 2500 m 2 van de betere merken aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9

C)

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES

pvb°

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

Bloemsierm kiine.t

LA cm Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

Ø#PETER autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 18

JORIS Gelmeistraat 52, Hoogstraten,

'.'•.

Telefoon: 03/314.57.10 031314.56.91

I(ari"s coiffure Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.


KWB-Autorijlessen

iO5.41 Il

adio ('ontinu Even voorstellen.., onze service !

Radio Continu, Meerle fm 105.4, geeft naast muziek ook veel informatie via de nieuwsberichten - elk uur van 6uur tot 24 uur, precies op het uur - en door middel van speciale rubrieken, telkens op het half uur, zoals o.a. een regio-agenda, sportberichten, de uit-agenda, enz. Veel verenigingen, instellingen, clubs en maatschappijen uit Hoogstraten en omstreken maken reeds gebruik van deze diensten. Hun berichten worden éénmaal per dag gedurende minimum een week gratis uitgezonden. Geïnteresseerden moeten hun mededelingen wel drie weken vooraf binnenbrengen of opzenden naar het adres van Radio Continu (Postbus 7, 2328 Meerle). Actualiteiten kan men ook - zelfs op het laatste moment - nog telefonisch doorgeven aan de nieuwsdienst van Radio Continu via nr. 03/315.86.57. U

De Heer Paul Van Coppenolle en Mevrouw, geboren Simone Mertens haar kinderen De Heer en Mevrouw André Van Coppenolle-Harrewijn Laurent, Nathalie en Sophie De Heer en Mevrouw Jean Van Coppenolle-Mittler Christophe en Caroline Mevrouw Pierre Van Coppenolle-Vandeven haar klein- en achterkleinkinderen

OPENBARE VERKOPING VAN HUIS MET GARAGE EN TUIN HOOGSTRATEN, LODEWIJK DE KONINCKLAAN 306 Notaris Alfons MERCELIS te Merksplas zal, door het ambt van notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten, openbaar verkopen, met Winst van 1% inzetpremie: Een goed onderhouden en welgelegen woning met garage en tuin te Hoogstraten, Lod. de Konincklaan 306, groot volgens kadaster 6 a 37 c.

melden u met droefheid het overlijden van

Mevrouw GABY KOYEN weduwe van de Heer Gustave Mertens

Geboren te Antwerpen op 8 oktober 1903, overleden te Berchem in de Residentie Edelweiss op 19 janauri 1987, voorzien van de H. Sacramenten. De uitvaartliturgie en de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Hoogstraten hebben plaats gehad op vrijdag 23 januari 1987.

Dit bericht geldt als kennisgeving. 2130 Brasschaat, ter Borgt 10.

Begrijpende - Onderaards: kelder, Gelijkvloers: inkomgang, woonkamer, bureel, keuken, verandah. - Boven: 3 slaapkamers en kleine badkamer; hoger zolder. Voorzien van elektriciteit, centrale verwarming met stookolie, waterleiding, aansluiting op telefoon en kabel TV. Aanvaardbaar bij betaling. Te bezichtigen: woensdag en zaterdag van 14 tot 16 uur. ZITDAGEN: Voorlopige toewijzing op woensdag 11 februari en definitieve toewijzing op woensdag 25 februari 1987, telkens te 17 uur in café 'Plekje bij de Molen' te Hoogstraten, Lod. de Konincklaan, 316.

TUININRICHTING

OPRIT & PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkleurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

Op de dinsdagen 3, 10, 17, 24 en 31 maart en op 7 april gaan te Wortel in de zaal van de gemeenteschool de autorijlessen door. Het begin is telkens voorzien te 19.30 uur. Jongeren van 17-18 jaar of ouder en hun begeleider worden hierbij van harte uitgenodigd om deze lessenreeks te komen volgen. Laat deze enige gelegenheid om goedkoop een rijbewijs te behalen niet liggen. De eerste avond is trouwens een informatieavond waar je alles zal vernemen over het verdere verloop van de lessenreeks. Gelieve zoveel mogelijk, vanaf nu, in te schrijven bij Frans Adriaensen, Langenberg, 45, tel.: 014/ 63.43.66. •

- KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) LAVAB LOKKEN ROTSBLOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - weifsels - zand - grind - cement - enz.

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

. Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) . Of afhaling door uw zorgen

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 19


ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITFU SWFRKEN VEULICI ITING HUWhLIJKSLIJSTEN HERSTLLINEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGS1 HAl hN

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16

Bij ons 3 troeven onder één dak Kwaliteit Service - Prijs -

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf voor herstellen van alle merken motorzagen met 20 JAAR ERVARING'

NU IN PROIVIOTIE

DE PROFESSIONELE MOTORZAGEN 18.990fr 25.975 fr

STIHLO24-AVEQNU .... . ................. STIHL 034-AVE Q NU ...................... Prijzen BTW inbegrepenl

Tevens keuze uit 20 verschillende types motorzagen .................................vanaf

9.990

DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS-PAULUSSEN IMinderhotfidorp 4-Hoogstraten-Minderhout - Telefoon 03/3144115

20


Burgerlijke Stand Geboorten K~~ 2 december: Mie, dochter van Victor Swaenen en Maria Vinkx, Meerleseweg 41, Meer. 2 december: Charlotte, dochter van Marc Kerstens en Paula Muëssen, Gestelsestraat 21, Meer. 3 december: Leen, dochter van Michel Oostvogels en Patricia Bekaert, Loenhoutseweg 41, Hoogstraten. 8 december: Hans, zoon van Johannes Braspenning en Cornelia Lauryssen, Hoogeind 70, Meer. 11 december: Kendy, zoon van Aloïs Rombouts en Johanna Vissers, Burg. Van Nuetenstr. 27, Meerle. 11 december: Jelle, zoon van Luc Vannuffelen en Lisette Ooms, Mgr. Eestermansstraat 17, Meerle. 12 december: Patrick, zoon van Andreas Beliens en Rosa Stessels, Achtelsestraat 104, Hoogstraten. 12 december: Wim, zoon van Joseph Roos en Annie Hereijgers, Geste!sestraat 31, Meer. 13 december: Tom, zoon van Ludovicus Lenaerts en Rita Aernouts, Lagenberg 44, Wortel. 16 december: Elke, dochter van Lucas Janssens en Greta Snoeys, Beekakker 9a, Meer. 17 december: Glenn, zoon van Rudy Jansen en Greta Govaerts, Meterkensstraat 13, Hoogstraten.

Een klein nawoord.... voor Piet Jan

19 december: Raf, zoon van Jozef Snoeys en Maria Eyskens, Terbeeksestraat 47, Meer. 20 deceniber: Jeiske, dochter van Guido De Beider en Maria Arnouts, Terbeeksestraat 63, Meer. 22 december: Yves, zoon van Ludo Jansen en Greta Janssens, P. Declerckstraat 8, Wortel. 23 december: Stijn, zoon van Leo Van Ham en Christiana Dom, Rooimans 16, Wortel. 30 december: Jef, zoon van Herman Coppenhoile en Lutgardis Vanluffelen, Venhoef 37, Hoogstraten.

LJ

Huwelijken

12 december: Dirk Van Ainmel, Bochtenstraat 65, Rij kevorsel en Josée Vermeiren, Maxburgdreef 5, Meer. Nieuw adres: Herstelt, Stationstraat 7 19 december: Dominique Bevers, Heuvelstraat 20 Hoogstraten en Lola Bacot, Antwerpsesteenweg 93, Kapellen. Nieuw adres: Loenhoutseweg 30, Hoogstraten. 19december: Frans Jochems, Heieinde 41, Meer en Lutgardis Matiheussen,

Bergenstraat 9, Minderhout. Nieuw adres: Bergenstraat 9, Minderhout. 20 december: Bart Tettelin, H. Geestmolenstraat 96, Lokeren en MarieLouise Oomen, Achteisestraat 91, Hoogstraken. Nieuw adres: H. Geestmolenstraat 96, Lokeren. 20 december: Peter Servaes, Hal 4, Minderhout en Lieve Mertens, H. W.O.M. betekent dus: Werkgroep Opbouwwerk Meer. D.H.M., 3de jrg., nr. 21, januari 1987, blz. 4.

Omwille van de geschiedenis: D.H.M., 2dejrg., nr. 20, december 1986, blz. 5 Ik ben zelfs nog stichtend lid geweest van de Progressieve Partij België, die wel nooit uitgegroeid is tot een partij maar alla! Daaruit vloeideti de W. O.N. (wederopbouw Noorderkemnpen) en de W. 0. M. (wederopbouw Meer) voort, met Jan Hoeck.

W O N. betekent: Werkgroep Opbouwwerk .

.

Noorderkempen. Deze werkgroep is ontstaan uit enkele studiedagen georganiseerd in Hoogstraten en Minderhout door het Regionaal Komitee Kempen van de StichtingLodewijk de Raet. De werkgroep was in hoofdzaak samengesteld uit kaderleden van het verenigingsleven en werd in zijn werking geholpen door de Sociale Academie van Eindhoven. Het algemeen doel was de verbetering van de leefbaarheid in de Noorderkempen, o.a. door een meer democratische besluitvorming. Eén van dc middelen was de voorbereiding tot de oprichting van gemeenschapsraden of dorpsraden. Om de werking dichter bij de mensen te brengen werden er werkgroepen per dorp opgericht: W.O.Meer!e, W.O. Meer, W.O.Wortel, enz.... in 1970.

Het optreden van die twee leraars die buitengesmeen waren in het college van Westmnalle: Con ven Is en Geerts, op dezelfde avond als...

De heer Conveuts, leraar aan het St.-Jan Berchmanscollege van Westmalle, werd ontslagen door de inrichtende Macht omwille van zijn inzet voor de groep 'Exodus', een vereniging van uitgetreden priesters. De heer L. Geerts, leraar aan hetzelfde college en tevens voorzitter van de leraarsraad, nam zelf ontslag uit solidariteit met Convents en als protest tegen deze maatregelU J.S.

Bloedlaan 277, Hoogstraten. Nieuw adres: Heilig Bloedlaan 287, Hoogstra-

ten. 27 december: Jan Mauhysen en Agnes Aerts. Nieuw adres: Loenhoutseweg 97, Hoogstraten.

L!1 Overlijdens 11 december: Peter Mariën, zoon van Eddy Manen en Katelijne Faes, Ge!-

meistraat 87, Hoogstraten. 15 december: Jacobus Vinck, 90 jaar, weduwnaar van Maria Versmissen,

Spekenstraat 3, Meer. 17 december: Johannes Ultee, 68 jaar, echtgenoot van Anria Stoopman, Uhcotenseweg 50, Meerle. 18 december: Peter Michielsen, 19 jaar, zoon van Joannes Michielsen en van Maria Wouters, Strijbeekseweg 29, Meerie. 19 december: Rosalia Van Hove, 72 jaar, echtgenote van Louis Verdonck, Venhoef 34, Hoogstraten. 20december: Elisabeth Van Bergen, 78 jaar, ongehuwd, Achtelsestraat 10, Hoogstraten. 24 december: Adriaan Van Bergen, 75 jaar, ongehuwd, Watermolenweg 1, Meerle. 28 december: Adriaan Aerts, 82 jaar, echtgenoot van Rosa Mens, Kerkstraat 8, Meerle. 30 december: Maria Jansen, 81 jaar,

weduwe van Lodewijk Simons, Hal 4, Minderhout.

Ongevallen Maandag namiddag 15 dec. reed Johan Van den Brand uit Ravels, aan het kruispunt Lodewijk De Konincklaan en Loenhoutseweg, tegen de vangrail en de wegwijzer. Zijn auto werd zwaar beschadigd. De huizen achter de vangrail bleven ditmaal heel. Aan de John Lijsenstraat te Meer reed Anton Van Nijalten uit Etten-Leur maandagnacht 15 dec. met zijn auto tegen een vaste hindernis. De inzittende Cornelia Romme, werd licht gekwetst. Op woensdagavond 17dec. reed, aan de uhcotenseweg te Meerle, de 68 jarige Johannes Ultee, Ulicotenseweg 50, tegen een boom en werd hierbij levensgevaarlijk gewond. Donderdag voormiddag 18 dec. kwam het

aan de Desmedtstraat te Minderhout tot een botsing tussen twee trekkers met opligger, met zware stoffelijke schade tot gevolg. De chauffeurs waren André Schelstraete uit Evergem en Rafaël Hermans uit Retie. In de Vrijheid te Hoogstraten botsten vrijdag 19dec. om 8.30 uur, de auto's bestuurd door Hendrik Van Lambangen uit Oostburg en Christine Lenaerts Hinnenboomstraat 5, h Ioogstraten. Er was zware schade. Aan dc Van Acrtselaerstraat te Minderhout werd op vrijdagmiddag 19 dec. de 14-jarige fietser Paul Van Dijck, Paepenstraat 2 Brecht, aangereden door de vrachtwagen

21


Wij bieden u een zeer grote keuze in huliGMQQr GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS

IaIcI'ccr

MQiii%;MGQr fr'uIschr

Onze rechtstreekse invoer uit Italië, Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

bouwmaterialen Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 22


o

1

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas De eerste bus die in de ogen van de jury genade vond is een industrieel vervaardigd type. Op het eerste zicht staat deze bus in vrijwel elk tuintje van de gemiddelde Hoogstratenaar. Niets is echter minder waar. De handgeschilderde betonnen boetsering verschilt van exemplaar tot exemplaar. Onze bus van de maand werd 4 jaar geleden aangekocht bij Keeske Van der Velde te Meer en vandaag de dag zou u er 2500 Fr. voor betalen. Wie de eigenaar is van de bus leest u bij de advertentie van FRAMSPORT, de betere sportwinkel te Merksplas die ons elke maand een aankoopbon van 500 Fr. ter beschikking stelt.

HALVE EEUW GELEDEN

Nieuw Tolkanloor in Wuestwezel de puntjes verzorgd zijn, zoodat deze ruezeninstallatie als model zal kunnen doorgaan. Eindelijk heeft het ministerie van Financien Er zal ook ondergebracht worden: een priplans doen opmaken voor den bouw van een vaatbureel voor de verificateurs, naar het gansch nieuw kantoor, met al wat er bij model van een bankinrichting. Voor den hoort. De gronden zijn aangekocht, en dienst zelf: een hal voor het publiek, van 10 maandag is de aanbesteding geschied. m. lang op 5 m. diep, 7 winketten, in- en uitVolgens de schatting zou het gansche gang, 7 magazijnen, met magazijn voor aangebouwen-complex ruim 1.000.000 frank begeslagen auto's, een stalling voor aangesladragen. Het zal geplaatste worden op 300 m. gen gesmokkeld vee, een kamer voor ontlevan de grens, links van de baan, op 20 m. ding en een voor de bewaring der archieven. diepte. Langs de baan een wachthuis voor de beambMen zal de nieuwe gebouwen dichter bij de ten. Daarbij zal er nog een weegbrug gegrans plaatsen, omdat men dan gemakkelijplaatst worden, met een weegkracht van 20 ker controle kan houden. ton, en vaste bareelen. Alles zal opgetrokken worden in rooden Gansch de opppervlakte staatseigendom zal baksteen, plat dak in beton, evenals de verafgesloten worden met betonnen muren. Ook scheidene ruime kelders, die er zullen onderde breede weg die leiden zal van de Bredabaan gebracht worden. Er zal een woning voor den naar de bureelen, zal gebetonneerd zijn. heer ontvanger zijn: ruim en modern uitgeIn maart, zal er met dit reuzenwerk begonnen bouwd. De voorgevel van het gansche werk worden en de aannemer zal zijn taak in 200 beslaat een lengte van 80 m. dagen moeten voltooid hebben. De bureelen en bijhoorigheden zullen tot in

Ongevallen

Maria B.-S. (zelf afkomstig af Meer): Hebt ge die naam gezien op de voorgevel. Die staat er nog maar vanaf 2de Sinksendag op. Wij hebben dat eens zo goed en zo kwaad als mogelijk opgezocht. Vroeger heette dit de Hertogse Hoeve. Maar nog vroeger zou dit de Katelijne Hoeve geheten hebben. Let op, deze hoeve is reeds van 1680 hoor! Vroeger was hier ook nog een schone beukenhof rondom, maar die is met die droge zomer kapot gegaan. We hebben hem al 4 keer opnieuw aangeplant, maar hij wil niet pakken. Nu trekt hij eigenlijk op niks, ik zal het maar eerlijk zeggen.

Jurylid: Zo nauw heb ik het niet bekeken. Ik

heb alleen maar naar de brievenbus gekeken... Is uw voorgevel trouwens niet vernieuwd. Maria fi. -S.: Nee, die hebben we helemaal uitgekrabd en opnieuw opgevoegd en daarna met een hogedrukspuit afgespoten hĂŠ.

Jurylid: Uw brievenbus is wel...... Maria B.-S.: Ik ben wel blij met uw cheque, zulle. Onze Jan (26) of onze Frans (22) kunnen die zeker wel besteden, ge moet gene schrik hebben. Wie het kleine niet begeert wordt het grote niet weerd, hĂŠ!

Jurylid: Jullie krijgen De Hoogstraatse Ga-

zet/Maand reeds sinds mensenheugenis in uw bus, lees ik hier op de computer. Maria B. -S.: Altijd gehad, altijd gehad. Ik kan ze niet missen, ik lees ze altijd. Zo lang er over Hoogstraten iets geschreven wordt, koop ik het. Nee, ik wil ze echt niet derven.

Zo, die prijs is in goede handen gevallen, zeg! Een pak van ons hart!!!

bestuurd door Patrick De Beucklaer 21 jaar eveneens uit Brecht. De jonge fietser liet hierbij het leven. Zaterdagavond 20 dec. botsten in Worteldorp, de auto's bestuurd door Johanna Verheyen, Prinsenweg 7 Wortel en Cornelius Van Der Vliet uit Den Haag. Er was lichte schade. Zondagavond 21 dec. reed Christine De Vries uit Rotterdam, tegen de stenen bloembakken van de gemeente aan de J. Lijsenstraat en Meerdorp. Er was zware schade. Maandagnacht 22 dec. reed Marinus Dekkers, Burg. Glenisonstraat 24 Meerle, aan de Desmedtstraat te Minderhout tegen een vaste hindernis. (T.V. distributie). Zondagnacht 28 dec. botsten in de Molenstraat te Rijkevorsel, de auto's bestuurd door Dirk Faes, Gestelsestraat 45, Meer en Wim Van Dijck, Klein Gammel 5, Rij kevorsel. Er was lichte schade. Maandagavond 29 dec. botsten aan de Meerseweg - Desmedtstraat en Bredaseweg te Minderhout, de auto's bestuurd door de 36-jarige Roger Jansen, Meerseweg 97, Meer en de 31-jarige Francis Van De Cloot uit Brecht met inzittende Matheus Sleeckx, eveneens uit Brecht. Alle drie werden zijn licht gekwetst. Donderdag namiddag kwam het aan de Lod.

De Konincklaan te Hoogstraten tot een botsing tussen twee auto's. De chauffeurs waren Josef Lauwers uit Beerse en Jan Hendrickx, 's Boschstraat 4, Hoogstraten. In de Koestraat te Minderhout botsten vrijdag namiddag 2jan. de auto's bestuurd door An Van Kerchoven, Lage Weg 12, en Jozef Martens, Hoogeind 39, Meer. Twee zwaar gekwetsen: de 43 Frans Van Den Bogert, Worteldorp 56 en de 33-jarige Frans Didden uit Brecht waren de chauffeurs van de auto's die botsten met de tractor met aanhangwagen, bestuurd door Alfons Sprangers, Loenhoutseweg 64. Dit gebeurde op maandagavond 5jan. aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten. De 63-jarige fietser Ferdinand Mertens, Lod. De Konincklaan 300, Hoogstraten, werd zwaar gewond toen hij werd aangereden door de vrachtwagen bestuurd door Marc RoeIen uit Beerse. Het ongeval gebeurde op dinsdag 6 jan. om 14.15 uur aan het kruispunt Vrijheid en Buiselstraat te Hoogstraten. In Minderhoutdorp botsten zaterdag 10 jan om 11.45 uur de auto's bestuurd door Jacob Koeken uit Rijsbergen en Ludo Goossens, Minderhoutsestraat 46. Donderdagmiddag 15 jan. botsten aan de Terbeeksestraat te Meer, de auto's bestuurd door Anna Voeten, Gestelsestraat 51, Meer en Eric Van Den Kieboom uit WuustwezelU

AUTO'S VOOR HUWELIJKEN (laatste nieuw model Mercedes) - Ceremoniemeester - Tapijten en bloemen - Gratis gebruik van witte duiven

Steenweg op Hoogstraten 119 Rijkevorsel

Tel. 031314.56.17

Ook zittend en liggend ZIEKENVERVOER, dag en nacht, voor alle ziekenfondsen en verzekeringen. 23


dl

KALENDER

VRIJDAG 30 JANUARI - Bowlingcompetitie tussen 't Slot, de Fanfare en de K.W.B. van Wortel. ZATERDAG 31januari - Optreden van fanfare St. Cecilia in de avondmis van 18 u. in de St. Catharina-kerk in Hoogstraten. - Maandelijkse gezinsmisviering om 19u. in de kerk van Wortel. - Les over het onderhoud van de auto, ingericht door de K.W.B., voormiddags in de parochiezaal van Meer.

- Ruitersbal van de Paardenvrienden in de parochiezaal van Wortel. - Teerfeest v.d. Arkduif in Minderhout. - Les over auto-onderhoud, ingericht door de K.W.B., voormiddags in de parochiezaal van Meer. ZONDAG 15 FEBRUARI - Familiale Namiddag, t.g.v. De week van de soldaat, ingericht door Milac Hoogstraten, met Playback-show vanaf 14.00 uur en souperen van 17.30 tot 19.30 uur in de zalen Pax te Hoogstraten. - Toeristische-ideeĂŤn-namiddag in de Pax (groen zaaltje), ingericht door Vakantiegenoegens, gewest Noorderkempen, in Hoogstraten. - KLJ speelt toneel in Minderhout. - Vrij Podium in de Mussenakker (11 gasten) in Meer.

DINSDAG 3 FEBRUARI - Lourdesvergadering van de K.V.L.V. om 14.00 uur, 'Gelukkiger door positief denken' in de zaal Pax te Hoogstraten. - 'De Computer' door de heer Van Caeckenberghe, georganiseerd door C.M.B.V. in Hoogstraten.

DINSDAG 17 FEBRUARI - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om 13.30 uur, in Hoogstraten.

DONDERDAG 5 FEBRUARI - Computercursus, ingericht door DFHoogstraten, in het V.I.T.O. om 19.00 uur, in Hoogstraten.

DONDERDAG 19 FEBRUARI - Kookles voor mannen, ingericht door de K.W.B., in de zaal Pax om 19.30 uur, in Hoogstraten. - Naar 'Lange dagreis naar de nacht' met het Davidsfonds, in de Warandeschouwburg te Turnhout. Vertrek om 19.30 uur aan de kerk in Hoogstraten. - Computercursus, ingericht door DF-

VRIJDAG 6 FEBRUARI - Teerfeest van de Landelijke Gilde en de K.L.J. in Wortel. ZATERDAG 7 FEBRUARI -Teerfeest van de Onderlinge Bedrijfshulp in Minderhout. - Hobbytentoonstelling van K.W.B.-K.A.V. met kaartavond. Opening om 14.30 uur in de zalen Pax en inschrijven voor 'Slagen halen' vanaf 19.00 uur, in Hoogstraten. - Teerfeest van de fanfare St. Catharina in het lokaal De Wachtzaal om 18.30 uur. Om 13.00 uur rondgang en voorstelling van de nieuwe uniformen in Hoogstraten. - Les over het onderhoud van de auto voormiddags in de parochiezaal van Meer. - Poppenkast voor de kinderen ingericht door K.W.B.-K.A.V. in de parochiezaal van Meer. ZONDAG 8 FEBRUARI - Hobbytentoonstelling van K.A.V.-K .W.B. in de zalen Pax van 10.00 tot 20.00 uur, in Hoogstraten. Week van de soldaat van 8 tot 15 februari DINSDAG 10 FEBRUARI - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om 13.30 uur, in Hoogstraten. WOENSDAG 11 FEBRUARI - Naadeursus van de K.V.L.V. in de Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten. DONDERDAG 12 FEBRUARI - Kookles voor mannen van de K.W.B. in de Pax om 19.30 uur, in Hoogstraten. - 't Krisiskabaret Twee, georganiseerd door het Davidsfonds, in de zaal Fax om 20.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 13 FEBRUARI - Teerfeest van het Slot in Wortel. - Kaartavond van de K.W.B. in Wortel. ZATERDAG 14 FEBRUARI - Marckriver N.O. Jazzband speelt in de Tuinbouwschool vanaf 21.00 uur, in Hoogstraten. - Ledenfeest van de K.W.B. in de Pax vanaf 19.30 uur, in Hoogstraten. 24

WOENSDAG 18 FEBRUARI - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om 19.00uur, in Hoogstraten.

Hoogstraten, in het V.I.T.O. om 19.00 uur, in Hoogstraten. - Bezinningsdag van de K.V.L.V. in Hoogstraten. VRIJDAG 20 FEBRUARI - KWB-fusiekwis om 20 uur in de parochiezaal van Wortel. ZATERDAG 21 FEBRUARI - Teerfeest van het gebuurte Kolonie in Wortel. ZONDAG 22 FEBRUARI - KLJ speelt toneel in Minderhout. DINSDAG 24 FEBRUARI - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om 13.30 uur in Hoogstraten. WOENSDAG 25 FEBRUARI - Naadcursus van de K.V.L.V. in de Pax om 19.00 uur in Hoogstraten. - Bloedinzameling van het Rode Kruis van 18 tot 20.30 uur in het Medisch Centrum aan de Gravin Elisabethlei te Hoogstraten. DONDERDAG 26 FEBRUARI - Computercursus, ingericht door DFHoogstraten, in het V.I.T.O. om 19.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 27 FEBRUARI - Teerfeest van Minderhout V.V. ZATERDAG 28 FEBRUARI - Feestvergadering van de B.G.J.G. in de zaal Pax vanaf 19.30 uur, in Hoogstraten. - CJP-Poppromenade '87 met THE DENTISTS (GB) in Cahier de Brouillon in Hoogstraten.

Tentoonstelling Zoals u misschien al weet heeft Nic Van de Perre zijn Zwaluwenhof geruild voor een onderkomen op Klein Eyssel in Meerle. Ook daar verkoopt hij kunst en antiek en richt hij tentoonstellingen in. Tot en met 8 februari kan u daar gaan kijken naar olieverfschilderijen en akwarellen van een zekere Pierre Pirson en keramiek van Frans Westerveld. U bent elke dag van 10 tot 18u welkom op Klein Eyssel 25 (niet op maandag en dinsdag). HARTELIJK WELKOM, NIEUWE ABONNEES. U - EN VANZELFSPREKEND OOK ONZE OUWE TROUWE LEZERS ONTVANGEN DE VOLGENDE MAAND OP 26 FEBRUARI. MEDEWERKERS ALLERHANDE, BRENG UW BIJDRAGE VOOR OF OP 15 FEBRUARI NAAR ONS HOOFDKWARTIER AAN DE LOENHOUTSEWEG.

APOTHEKERS Van 23 tot 30 januari: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. JozefRijkevorsel, tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCI-IEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Van 30 januari tot 6 februari: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstr. 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83. Op zaterdag 31 januari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, tel. 314.51.50. Van 6 tot 13 februari: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25. Op zaterdag 7 februari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 13 tot 20 februari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 180, tel. 314.80.04.

Van 20 tot 27 februari: APOTHEEK ADRAENSEN, Meerledorp 46, tel. 3 15.73.75. Van 27 februari tot 6 maart: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73.

HUISDOKTERS Op zondag 1 februari: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, tel. 314.57.84. Op zondag 8 februari: DR. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02. Op zondag 15 februari: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 3 15. 82.21. Op zondag 22 februari: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, tel. 314.45.55.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.