januari 1987 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

cie 19@)5)z MAANDBLAD DERDE JAARGANG, NR. 21 JANUARI 1987 PRIJS: 40 F.

mcbcbgzd

Met Rik Ceelen (78 in de ring(en) T.G.V.! NEE? of JA! (contra-argumenten ontzenuwd) Hete Hangijzers op de gemeenteraad Sportman van het jaar

.. . . . ..

t

Jos Brokken Ei Sportvrouw van het jaar

Anneiiiie Van . - IJeren Ei Hoe het begon in Meerle Ei De middeleeuwse historie van Hoogstraten .

1

G ME11

j:jgf 3 AN


Broes Streeknieuws Waa ... toe ... three ... four Zo beginnen 36 van de 40 nummers op de nieuwe 5-dubbele life L.P. van Bruce Springsteen. Wij dus ook. Want als oudere jongeren zij wij allemaal Springsteen-fans. Met ons vaste inkomen kunnen wij gemakkelijk zo'n box van 2000 galetten betalen. 1 ... 2 ... 3 ... 4 dus. Streekgebonden. Bovenstaande inleiding is niet bepaald streeknieuws te noemen. De bespreking van popplaten behoort niet tot onze taak. Tenzij bijvoorbeeld Cardo Saxi (wat een naam overigens!) een plaat zou opnemen. Want dat zijn jongens van bij ons en leveren dus streeknieuws. De TGV (typt lekker, zo drie letters onder elkaar op het klavier!) was jarenlang geen streeknieuws, maar gewoon technische vooruitgang. Nu De Croo's potlood naar de Kempen wijst, is het dat wél geworden. In 1987 zal onze norm weer volop zijn: 't is van de streek, het mag er in. Om kort te zijn: Hebt u uw abonnement reeds vernieuwd? Want dit is de laatste brok streeknieuws die u zo maar in uw bus krijgt. Mocht u de postbode gemist hebben, bel dan gewoon naar 314.41.26 en zeg: Ik wil een abonnement. En alles komt zo voor de bakker. Ja, het klinkt zeurderig, maar elk jaar ontvallen ons enkele lezers en het duurt tot maart eer ons bestand weer op peil is. En geloof het of niet, Kerstmis en Nieuwjaar zijn voor de redaktie van De Hoogstraatse Maand harde dagen. Donkere dagen van onzekerheid, strijd en wanhoop om die ene abonnee die ons mogelijk verlaten kan. Doe ons dat niet aan. Desalniettemin: Zalig Kerstfeest (reeds voorbij) en Gelukkig Nieuwjaar!I

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten Redaklie Abonnementen Advertenties Distributie Tel. 03/314.71.96 Tel.: 03/314.41.26 Druk werk Administratie Sekretari aal Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44. 797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uit gever: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten (Wortel)

Boosschrift

Ik zwans wel met mezelf (vrij naar De Kreuners) Het opgerolde spandoek, met deskundig aangebrachte aerodynamische uitsparin gen, wordt opgerold. Enkel het woord 'Kanker' (van de kryptische zin Kernenergie = Kanker) is nog leesbaar. Daarna stroomt het volkje samen in café 'De Gelijkheid' om tussen alcoholica en nicotinedampen na te praten hoe het allemaal verder moet. Jamnaar, alcohol en sigaretten zijn een vrije keuze van de gebruiker. Oh ja? Vraag dat maar eens aan de mensen van Al Anon of de niet-rokers van biljartclub 'De ferme Stoot'. 0/aan vrou wlief die thuis de boel bereddert ter wijl 'mijnheer' de grote dingen des werelds' moet gaan regelen. geval (de variant van 235 km. nieuwe lijnen) Roept u maar!!! wordt er, zijbermen inbegrepen, 1000 â 1250 De TGV: we zouden hem welhaast vergeten, Wordt het niet stilaan tijd de splinter van de ha. gronden ingenomen, niet eens allemaal landbouwgronden. Dat is bijvoorbeeld balk te onderscheiden? Roept u maar een teslechts 1/10de van de Antwerpse industriële genargument! linkeroever. De TCV is niet rendabel!!! De TGV ligt ondertussen toch maar mooi in Ah! Een economisch tegenargument, dat bede weg. gint al goed. Een TGV spoornet is pas af als Bent u Ooit gaan betogen tegen de landhet heel Europa bestrijkt. Daarom is het inderdaad mogelijk dat één enkele lijn niet bouwtraktors die bij avond met een slok kuilvoeder (zonder signalisatie dikwijls) of rendabel is, maar dat zegt niets over het hele met een lekkende beerkar de baan oprijden? netwerk. Trouwens, dat hoeft onze zorg niet Wel zij zijn minstens 10 keer gevaarlijker te zijn. Zij die er hun geld in steken zullen dan de TGV die hoog boven of diep onder zich wel inspannen voor een mooie opde kruisende wegens suist. brengst. De TGV is privé-kapitaal. Dat Bent u ooit gaan betogen tegen de stank van klinkt vies, maar het is de beste garantie de varkenskoten die stilaan ons mooie kernvoor rendement. Wat over het zwaar gesubpenland overwoekert? Er zijn in Vlaanderen sidieerde en onderbezette 'gewone' spoor niet kan gezegd worden. De TGV vult het 3 keer meer varkens dan mensen. Moeten we gat in de markt om afstanden te overbrugwachten tot ze met (EEG?)subsidie worden gen tussen 200 krn en 500 km (te lang voor vermalen tot meststoffen vanwege overproduktie of pest? Om nog te zwijgen van de auto, te kort voor vliegtuig). Die afstand ammoniakale mestoverschotten die ons mipast ook precies op het Europese raster. lieu, de vogeltjes en de Mark verpesten tot in Denk maar aan de Amerikaanse toerist die het kleinste adertje. Wel de TGV stinkt noch comfortabel van hartje-stad tot hartje-stad bevuilt! spoort. Of de 'high-brow'-pendelaar die van Bent u ooit gaan betogen tegen de maïszijn vestiging in Parijs naar een vergadering in Amsterdam moet. Hij hoeft daarvoor het oogsters die als een invasieleger 's nachts onecologische vliegtuig niet te nemen, door de straten trekken? Het lawaai zal onze Ziet u wel, het is voor de rijken! Niet voor landbouwer een zorg wezen met Radio Cosmos keihard in de luxecabine van zijn de gewone man. Voor MIJ moet de TGV er trekker. niet komen! En de natuurgebieden dan? Voor MIJ moet er ook geen kanaal DesselVan de 1000 ha. die 'geofferd' worden aan Schoten zijn, voor MIJ moet er geen haven de TGV worden minstens de helft gebruikt in Antwerpen zijn, geen ElO-grenspost, geen als zijberm. Wie enig ecologisch doorzicht EEG., geen ... Dit brengt ons op het probleem 'vooruitgang'. Wat is vooruitgang? heeft weet dat er in aangelanden van kanaCommunicatie en gemakkelijke bereikbaarlen en autowegen interessante biotopen ontheid zijn sinds eeuwen een 'sine qua non' staan. (Nee, grapjas, niet enkel de Snelwegkat). Nu reeds bestaan er aktiegroepen Redt (zonder-hetwelke-niet) voor de vooruitgang de Kanaaloever. Biologen zijn het erover geweest. Van de heirbanen tot de ElO-autoeens dat onze zo gewraakte snelwegen samen weg. Op Europees vlak is de TGV een onthet grootste natuurpark vormen, een plaats sluiter van gewesten, een éénmaker van waar onze vogels en kleine dieren echt rustig Europa. En wie Europa ziet als één groot kunnen broeden en toeven. Binnen 15 jaar blok in de wereld, moet niet, leunend op zijn nek, staan mokken tegen een sneltrein aan zit de anti-TGV-er van nu misschien in de de horizon. Want zoals steeds, en dat is niet werkgroep 'Redt de TGV-bermen, ons laatexact meetbaar, profiteert het hinderland ste natuurgebied!' Zoals u nu pleit voor een betere benutting van het bestaande spoor, onrechtstreeks en zelfs rechtstreeks (bij de waartegen uw voorgangers zo hevig tekeer aanleg) mee. gingen. Toch maar weer zoveel landbouwgrond die Uw wantrouwen, beste betoger, uw wanverloren gaat! trouwen mag ook wel eens gewantrouwd Ja, nu haalt u helemaal het Paard van Troje worden. binnen. Net op het moment dat er landbouwoverschotten zijn die per jaar (aan Want de winnaar van nu is de verliezer van opslag alleen!) meer kosten dan een jaar exstraks, want er komen andere tijden (Bob ploitatie van de gewraakte TGV, moet ge Dylan).• L. Van Riel met zo een argument afkomen. In het ergste Op 29 januari '87 valt de volgende Maand in uw brievenbus - als u geabonneerd bent en blijft. Speel zeker, geachte lezer, en wacht niet tot uw maandblad in de winkel is uitverkocht. Abonneer - tel. 314.41.26 - en uw blad wordt u elke maand thuisbezorgd. Medewerkers, uw bijdrage wordt op de redaktie verwacht v'ôr of op 18 januari.


mon in de moond Rik Ceelen: 'Ik blijf turnen zolang ik kan!' 'Ik ben nog niks stijf en ik voel me nog echt jong', zei Rik en hij lachte eens schalks. Jaja, dacht ik in mezelf (eens hoestend om het gekraak in mijn knieën weg te moffelen) dat kan iedereen wel zeggen. Wie 78 is en in een bejaardenwoning woont, hoort niet zulke straffe uitspraken te doen. Van zo iemand verwacht je dat hij de gazet leest, een borreltje drinkt, een dutje doet en zo nu en dan een kaartje legt. Maar Rik houdt voet bij stuk en dus nemen we de proef op de som: afspraak vrijdagavond in de turnzaal van het gevang te Hoogstraten. Ik heb mij moeten schamen, drie keer kleurden mijn wangen rood tot in mijn oren en ook de blink heb ik van mijn schoenen gekeken. Want niet die jonge mannen, 'ons mannen' zoals Rik die kameraadschappelijk noemt, maar wel hij die hun grootvader had kunnen zijn, was de echte kampioen. En dat doet hij zo al vijftig jaar: voordoen, helpen en verbeteren, aan de brug, de ringen, het rekstok, de plint, enz., tot vandaag toe en hopelijk nog vele jaren. Ruk Ceelen heeft het pleit en mijn achting dik en dubbel gewonnen. Daarom komt hij ook deze maand zo schitterend op zijn tijd. Want vorig week-end werd er vinnig met bekers en medailles weg en weer gelopen bij het jaarlijks sportlaureatenbal. Wij laten deze bescheiden sportman in hart en nieren op deze manier mee genieten van de feestvreugde en doorlopen in handenstand het leven en het turngenot dat in hem gebakken zit.

De grote levenslijn Ik ben geboren in Turnhout op 30 oktober 1908. Wij waren met 12 kinderen waarvan 6 jongens. Dat kwam goed uit voor onze vader die metser-aannemer was. Wij leerden allemaal dezelfde stiel en wij trokken samen aan het werk. Dat ging prima tot in de jaren dertig de crisis begon. De bouw viel stil en het was moeilijk nog werk te vinden. Dank zij mijn interesse voor het turnen heb ik de kans gekregen om in Hoogstraten op het gevang te komen werken. Dat was in 1936. Hier ben ik gebleven tot aan mijn pensioen: 's morgens nog de vroege en 's namiddags met pensioen. Dat raad ik echter niemand aan hoor, die overgang was te bruusk. Maar waar ik ook was, het turnen heeft in mijn leven een heel belangrijke rol gespeeld, en nu nog altijd.

Hoe het begon Ik was 12 jaar toen ik in Turnhout bij de turnkring 'Kracht en Zwier' toetrad. Ik had juist een optocht van die vereniging gezien in turnkostuum, en dat sprak mij zo aan dat ik thuis hen gaan /agen 01fl er hij aan te 'Jui-

ten. Er waren toen drie bonden in Turnhout: de katholieke turnkring 'Lenig en gezwind' o.l.v. Juul Van Der Flaas (oud-turnleraar op het seminarie), de socialistische 'Volkswil' en dan 'Kracht en Zwier' die aangesloten was bij de Belgische Turnbond. Van zodra ik er bij mocht, heb ik geen enkele oefenbeurt overgeslagen. Wij trainden twee maal per week twee uren. Dat was toen toestelturnen en konditieoefeningen. Maar na de eigenlijke les mochten wij vaak een uur of langer Vrij turnen aan de toestellen. Dat pakten wij natuurlijk elke keer mee. Dat ben ik zo blijven doen tot mijn 28 jaar. Toen ben ik naar Hoogstraten getrokken om te werken op de Strafschool. Hier heb ik mij speciaal toegelegd op het turnen met de gevangenen en dat doe ik nu nog steeds hoewel ik al lang op pensioen ben. Ik heb intussen dan nog lang les gegeven in Merksplas bij 'Rust roest' waarmee ik soms nog wedstrijden meedeed bij de veteranen.

De gevangenis van Hoogstraten In 1936 werd onze turnleider uitgenodigd op het kasteel hier om de nieuwe turnzaal te komen bekijken. Men had er tal van oeteIlen

Demonstratie met de turngroep 'Exselsior', jonge kinderen van het personeel in aktie vôér de puien van de opgeblazen kerktoren in Hoogsiraten. Vooraan Rik Ceelen en voorturner Jef Ee/en.

maar men had er nog niet mee gewerkt. Enkele weken later vroeg die leider mij om mee te gaan om met een groepje gevangenen eens in die nieuwe zaal te turnen. Op zaterdagnamiddag, de Vrije halve dag van de zogenaamde 'engelse week', trokken wij dan naar Hoogstraten en gedurende enkele weken waren wij daar de voorturners. Tot de direkteur van de gevangenis mij vroeg om hier te komen werken als bewaker. Ik heb dan mijn examen gedaan te Turnhout en op 10 augustus ben ik definitief in Hoogstraten beginnen werken. Ik deed wel het werk van bewaarder, maar 's avonds turnden wij met een 15-tal gevangenen van 7 tot 9 en dit driemaal in de week.

De oorlogsjaren Toen in '39 de mobilisatie begon en de oorlog naderde, werd een eerste deel van de gevangenen vrij gelaten. Toen de duitsers evenwel met de bombardementen begonnen, moesten wij de zwaarder gestraften evacueren en naar Mechelen overbrengen. Vandaar ging het dan naar Ruislede waar ze dan tenslotte allemaal tijdelijk werden vrijgelaten. Later zouden ze zich dan terug moeten aanmelden. Wij kregen het bevel onze eenheid te vervoegen. Iedereen was echter op de vlucht, waar moesten wij die dan vinden? Wij zijn dan naar Frankrijk getrokken, maar we hebben onze eenheid nooit gevonden. Wij moesten maar zien dat we 't konden klaren en zo hebben we eens op een verlaten boerderij een aantal kiekens de nek omgedraaid en in de pot gestoken. Wij waren de beentjes nog aan 't afknabbelen toen daar plots de eigenaar in de deur stond. Gelukkig had die man toch nog wat begrip voor onze situatie, want hoewel hij vinnig kwaad was, heeft hij ons niet aangegeven aan de duitsers die daar voortdurend voorbij partrouilleerden. Korte tijd later zijn we dan toch op de duitsers gestoten maar omdat we vlamingen waren mochten we terug naar huis en werden we geen krijgsgevangen genomen. Toen we in Hoogstraten terug aankwamen hebben we veel werk gehad om alles in het gevang terug in orde te krijgen. De velden stonden helemaal vuil, de cellen lagen vol hooi en stro. Er hadden voordien Hollandse vluchtelingen in het kasteel hun onderkomen gezocht. Nu zat het vol duitse soldaten, zodat wij van toen af een pasje moesten hebben om binnen te mogen. Stilaan kwamen dan ook dc tcruggeroepen gevangenen opdagen en viel alles terug in zijn plooi

De glorietijd Toen mijnheer Matton tot nieuwe direkteur benoemd werd, kreeg het turnen op het ge-


vang een nieuw leven. Hij richtte de scouts op en dat werd de groep waarrond veel zou draaien. Al mijn voorturners waren scouts. Met die mannen turnden wij drie keer in de week en leerden wij oefeningen op muziek die wij later met de hele groep zouden doen. Zo hadden wij 's morgens van zes tot half zeven turnen op de koer. Dat was met meer dan honderd gevangenen. Eén van mijn voorturners stond vooraan op een grote speciaal daarvoor gemaakte tafel en ik liep tussen de mannen. Dat deden wij elke morgen, zomer en winter, behalve als het vroor. Het waren meestal ritmische oefeningen op walsmuziek. Eén van de mannen had van de directeur de toelating gekregen om zijn akkordeon te laten overkomen. Hij begeleidde dan ook alle oefenstonden. Toen hij echter wegging moest ik zelf wel iets doen want iedereen vond dat turnen op muziek wel best gezellig. Dan ben ik platen gaan zoeken en hierop bedacht ik oefeningen die wij dan op papier zetten. In die periode werd er in de turnkringen wel meer op muziek gewerkt. Wij verzorgden toen ook elk jaar met de nationale feestdag een groot openlucht- en turnfeest op de pleinen. Ook gaven wij soms

.I(I/ (II

1 ( )e1•1,

!(I

Rik in akiie anno 1986: 78 jaar en echt nog fit. dat toch wel een groep van 100 man. Van het personeel waren daar alleen de directeur, mijnheer Goris en ik bij. Op één uitzondering na zijn daar nooit problemen mee geweest. Wij hebben gelukkig ook altijd sportminnende directeurs gehad. Dat is wel meegepakt omdat het allemaal jonge mannen Vroeger en nu zijn bij ons. En dat is ook mijn geluk, want Er is wel een groot verschil tussen vroeger en zo kan ik mezelf en de mannen nog ccn beetnu. Hoewel we nog tweemaal per week oefeje fit houden. nen met de gevangenen, is de interesse toch De gouden raad wel verminderd. Elke keer zijn er 8 man inIk wil blijven turnen zolang ik kan. Ik zie geschreven. Ze zijn immers Vrij te komen of veel mensen van mijn leeftijd of zelfs een niet en het systeem is erg versoepeld. Vroeheel stuk jonger van 's morgens aan de tafel, ger waren de gevangenen meer gedisciplinaar de zetel sleffen en van de zetel naar de neerd en er was ook meer inzet. Er waren tafel en terug naar de zetel. Zo kan dat niet jongens die vijf tot tien jaar bij ons vastzalang blijven duren. Ik voel mij nog niks stijf. ten. Die mannen kwamen in het algemeen 's Morgens neem ik een goede koude douche doodgraag, want er was niet veel anders te en daarna wrijf ik me heel hard af. Buiten doen. Met hen kon je iets bereiken op die jadat tweemaal turnen in de week doe ik wat ren. Nu zitten ze hier veel korter, vaak maar kai weiljes liiiks eij rechts en hou ik mij in een jaar of minder. Er zijn daarbij '°g gvhewt'ging noeg andere mQgçlj ilçhedcn tccnwonrdig Ik ben blij dat ik dat turnen altijd heb gezoals volleybal, basketbal, voetbal. De mendaan. Het is geen zware sport en uw spieren taliteit is ook veel losser, gelijk overal troublijven er leniger mee dan vaak bij andere wens. sporten. Bij veel andere spnrtn hFn je vaak In de jaren 50 deden wij uitstappep naar het op 30 jaar al afgeschreven. En ik hen met de Juiiieiij van Stas. Iii groepjes van It) gingen jeugd opgegroeid en ik blijf mij jong voelen. zij met een leider te voet naar ginder en daar Zo lang ik kan doe ik voort.• waren zij een namiddag vrij. In totaal was

een demonstratie met de turngroep 'Excelsior'. Dat waren allemaal kinderen van het personeel. Met de jongens turnden we in de turnzaal, maar met de meisjes moesten we buiten het gevang. Dat deden we toen in zaal Cecilia.

Een café zonder bier is als een Piet Jan zonder café

55*2

. .\',:.

Oplettende lezertjes zullen zich ongetwijfeld nog herinneren dat wij vorige maand het eerste gedeelte van ons gesprek met Piet Jan Rombouts uitzonden. Hij had het toen vooral over zijn 'prille' jeugd, zijn ervaringen met 'de wereld van de arbeid' en zijn even verschillende als boeiende vrijetijdsbestedingen. Deze maand gaat Piet onverdroten verder waar hij geble-

ven was. De Skal'den

Waarom ik zoveel café gehouden heb? Niet om geld te verdienen maar om mensen rond mij heen te hebben. Die periodes dat ik geen café had verkommerde ik bij wijze van spreken. De Skal'den was de eerste in 1970. De mensen zeiden: 'Maar daar kunt ge toch geen café gaan beginnen, dat heeft de naam van een hoerekot te zijn'. Maar ik schilderde de muren nog viezer en 't werd een sukses! Het café werd geschilderd en de sticker ontworpen door Gis Martens uit Hasselt: pure porno maar niemand merkte het want het was kunst, haha! En dan de optredens: het eerste was de sterdanser van Maurice Béjart, pure cultuur man, pure cultuur en stampvol. Het optreden van die twee leraars die buiten-

gesmeten waren in het college van Westmalle: Gonvents en Geerts, op dezelfde avond als het eerste burgemeesterbal. De rijkswacht heeft toen de boel stilgelegd bij ons. Buiten die optredens is er in de Skal'den ook heel wat gebeurd wat voor mij eigenlijk belangrijker was: onze alternatieve kerststal met geweren en helmen, het koffiefonds: een koffie kostte maar 3 frank, en dan moest Jos Verleye soms nog gaan schooien om er één te kunnen drinken! Wist ge trouwens dat de Skal'den het eerste beiaardconcert organiseerde? Met Rudy Bellemans op doedelzak en Staf Mertens op beiaard. Louis Fransen ontwierp het affiche en er is nog nooit zoveel volk geweest op een beiaardconcert als toen!

Ach, de Skal'den: een ruige tijd hoor, met kerels als Jan Andriessen, Guy Nijs, Jan Bogaerts. Dat waren de dagen van pokeren tegen de sterren op en naft pikken, bij voorkeur uit een rïjkswachtcombi!


De eerste galerij in Hoogstraten was toch ook een initiatief van deze jongen, boven de SkaI'den destijds: met tentoonstellingen van o.a. Kris Huybrechts, De Pillecyn, Roei Horemans met z'n witgeschilderde schoen te koop voor 60.000 fr., Etienne de Puyter, enz.

De Eglantier Dan ben ik in 1976 gestart met "t Eglantierke' te Wortel. Daar had ik misschien rijk kunnen worden, hoewel dat nooit mijn bedoeling is geweest. Al het geld dat ik beneden in de kroeg verdiende stak ik in de inrichting van de zolder. Op die zolder is toen heel wat gebeurd op toneelgebied dat zijns gelijke niet gekend heeft en nooit zal kennen. Ze kunnen op 't seminarie en 't spijker wel stoefen maar zo'n toneel als wij toen brachten, dat kennen ze niet! Ik had het er vorige week nog over met De Ridder, de directeur van het Brussels kamertoneel. Guido Lauwaert is daar begonnen met z'n eerste stukken. Gerd de Ley, die nu z'n eigen theatertje heeft op het Dageraadplein in Antwer pen is daar begonnen. Ik heb met hem nog dagenlang aan de decors gewerkt. Het Ankerruitheater heeft verschillende voorstellingen bij mij gegeven, maar er was geen interesse voor, hè. Ik heb ooit een optreden gegeven dat me 28.000 ballen kostte. Er waren 37 betalende entrees. Maar wat kon mij dat schelen! Ik dacht toen nog dat het mijn roeping was om voor die dingen interesse te kweken. Daar ben ik ondertussen wel van afgestapt.

aal. Ik dacht bij mezelf: 'Wat een geknoei, dat moet toch zo niet', maar ik bleef gewoon zitten kijken, wel een uur lang. Enkele dagen later liet ik mij naar die plek voeren, met enkel een slaapzak bij. Daar zat ik. Toen heb ik iets heel raars ervaren, een soort uittreding zou men het kunnen noemen. Ik zag mezelf daar zitten en besefte toen dat het enige dat echt telt eigenlijk mezelf is, dat ikzelf alleen maar verantwoordelijk ben voor mezelf. Ik heb nooit kunnen uitstaan dat iemand zich voor mij verantwoordelijk voelde en ik heb mezelf ook nooit verantwoordelijk gevoeld voor anderen: tenzij IKZELF het wil! Toen begon ik met het 'Stil Verdriet' in de Gelmelstraat. Gekke naam eigenlijk, hé, maar wel een mooie naam. Tenslotte zitten veel mensen in de café alleen met hun stil verdriet. Het was een rustige kroeg, met rustige kleuren, rustige muziek, en géén tooc! ...

Confrontatie en stil verdriet Op een gegeven moment ben ik wel echt met mezelf geconfronteerd geweest. Het was tijdens de periode voor het Stil Verdriet toen ik nog stickers verkocht. Ik kwam in een café in Viersel en zag daar buiten enkele mensen een windmolen optrekken van afvalmateri-

Naar het zonnige zuiden Elk jaar ga ik enkele maanden naar ZuidFrankrijk. Ik zit dan in de streek van de Ardéche of de Vaucluse. We werken er in de druiven met een ploeg die elk jaar weer anders is. Op die manier leer je heel wat interessante mensen kennen. Zo bestond onze equipe dit jaar uit mezelf, Kristel (mijn vriendin), een Guatamaltees en een Marokkaan. Je verdient er niet veel, zo'n 30 F per dag, maar je kan wel naar huis met een voorraad wijn en je kan elke dag lekker eten! En, ge ontmoet er een hoop mensen waarmee ge kunt communiceren, want dat is belangrijk: communicatie. Daar hoef ik ook niet die rol te spelen zoals hier in de Noorderkempen. tk heb mij hier een imago opgebouwd, daar valt dat weg. Toch voel ik mij wel goed bij dat imago hoor! Het geeft je macht. Omdat ze weten dat ik een brutale ben kan ik het me ook permitteren om brutaal te zijn. Maar ik beschik over heel wat registers die ik allemaal open trek als 't nodig is, dat gaat zeer ver hoor: van hondsbrutaal tot een klein timide manneke dat aan moeders arm staat te bleiten. Zo krijg ik dingen gedaan die iemand anders niet voor elkaar krijgt.

Tot het uiterste gegaan

The first one En dan: The First One, tegelijk met de Eglantier. Ik hoorde dat René Martens samen met Hugo Bruynen daarmee wou beginnen. Dat kon ik natuurlijk niet uitstaan dat ik daar niet bij was. Toen heb ik René Martens weten om te lullen om samen met mij en Maurice, de manager van Desperate Cornpany, in zee te gaan. De programmatie die wij daar gevoerd hebben is uniek. Dat hebben ze zelfs in Brussel of Leuven nooit gekend. Elke week, een jaar aan een stuk elke groep uit Nederland of Frankrijk die minder dan 100.000 fr vroeg! Namen? Zjef Vanuytsel, Raymond van het Groenewoud verschillende keren, Living Blues, Kayak, Docter Feelgood, Herman Brood, noem maar op. Ferre Grignard heeft er zijn laatste optreden gedaan. Maar ja, 't kostte ons wel 4 miljoen. 't Was tegen beter weten in natuurlijk, achteraf bekeken, financieel onhoudbaar, tenzij ge geen Sabam, taks, belasting of huur betaalde, wat we dan ook niet deden, hahaha! Of ik doorheen de jaren veranderd ben? Als ik af en toe wat aantekeningen van mij terugvind van vroeger, dan merk ik toch wel dat ik eigenlijk altijd op zoek geweest ben naar mezelf. Iets zet zich bij me vast en vroeg of laat komt er dan nog wel iets van. Zo was ik jaren geleden al bezig met het inrichten van een mobil-home in een camionetje. Nu woon ik in een mobil-home. Ik zit daar goed en heb er alles bij de hand wat een mens nodig heeft: een bed, een douche, een gasstel, een W.C. en het gedeelte van mijn platen die ik graag hoor.

komt omdat ik destijds erg gepakt was door een liveplaat van Adamo opgenomen in de Olympia te Parijs. Welnu, misschien zit dat er wel in, met The Crew bijvoorbeeld.

ik zat er meestal gewoon aan een tafeltje de mensen te observeren. Dat was ook de periode dat ik allerlei therapieën volgde: Gestallt, Bhagwan enz. Die Bhagwan is eigenlijk een toffe tip. Hij had daar in Amerika een heel team bij elkaar dat met een computer een samenraapsel maakte van alle godsdiensten, alle therapieën, alle filosofische systemen. De ene dag zei hij dit en de volgende dag brak hij dat soms weer helemaal af. Men heeft hem nooit begrepen. Spijtig dat de zaak opgedoekt is want ik was vast van plan om er naar toe te gaan. Elke therapie is erop gericht het individu te kraken en te laten opgaan in de groep. Dat is bij deze jongen nooit gelukt, maar ik wou wel altijd eens proberen hoe ver ik kon gaan, wie de sterkste was. Wat ik in de toekomst nog allemaal wil doen? Wel, ik heb nog wel een paar ideetjes maar die DRANG om van alles te doen, om me te bewijzen, om mensen van dingen te overtuigen, is wel flink geminderd. Zo wil ik vroeg of laat nog wel eens met een mobiel café beginnen. Waarom moet een c4fé steeds op dezelfde plaats zijn? Zo heb ik mij altijd voorgenomen om in de Olympia te Parijs eens iets te doen. Dat

Mensen suggereren wel eens dat mijn levenswijze niet verantwoord is: ik zou niet bijdragen aan de kosten maar wel meeëten uit de ruif van deze samenleving. Ik betaal immers sinds '78 geen belasting meer, integendeel, vorig jaar trok ik nog terug! Mijn antwoord daarop is simpel: ik heb daar allemaal niet om gevraagd, ik ben voor niemand of niets erantwoordelijk tenzij ikzelf het wil. Trouwens, waarom zou ik geen gebruik maken an die voorzieningen? De staat is de grootte werkgever in België, maar hoeveel werken er daar niet die totaal nutteloos werk errichten en toch goed betaald worden? Waarom worden er scanners aangekocht an 100 miljoen die niet gebruikt worden? Aha! Wat betekenen dan die paar frankskes die ik de staat misschien afhandig maak in vergelijking met die nutteloze verspilling? Voor mij hoeft het niet. 't Is de arbeidsrechtbank die mij verplicht heeft om te gaan doppen, omdat ik een statuut MOEST hebben. Ach wat! Hoeveel mensen leven er eigenlijk niet als planten? In voortdurende onvrede met zichzelf en met het leven dat ze dag in dag uit, jaar in jaar uit leiden. Ze voelen ergens wel dat er meer is maar ze durven de confrontatie met zichzelf niet aan. Als het serieus begint te spannen houden ze daarmee op. Welnu, ik ben tot het uiterste gegaan ja, ik voel en ik voel me daar zeer goed bij me gelukkig. ...

Tot hier ons gesprek met Piet Jan Rombouts - die we overigens bedanken omdat hij bereid was in onze maand zo 'de profundisser wijze' over zichzelf te praten. Daarstraks nog zag ik hem door het raam van mijn burgermanswoning met z'n woonwagen vrolijk 'door de verlatenheid dezer eeuw' scheren naar waar? 'De Geest waait op weg naar waar Hij wilt', zegt het Boek der boeken. Is het met onze mobiele man 'af Meir' ook niet ...

zo?•


VANUIT HET STADHUIS... Het einde van 'de waanzin'... of een nieuwe lijdensweg? Voetbalvelden op de Thijsakker

Ik

ad

burg.Drosenstraat - - GRONDEN IN ONTEIGENING VOOR 2 VELD GRONDEN IN AANKOOP VOOR 3 VELD EIGENDOM GEMEENTE

1

1

Rnomç t.r..Q 1-

Ijl

JL

Hoogstraten geraakt niet uit de greep van de Thijsakker. Het derde terrein is voor velen reeds lang een doorn in het oog. Vooreerst van de eigenaars zelf, die hun bouwgronden niet willen verkopen en zeker niet onteigend willen worden voor een prijs beneden de werkelijke waarde. Daarnaast van de fraktie FB in de gemeenteraad die het onverantwoord vindt bouwgronden te kopen aan ± 6 miljoen voor een derde voetbalveld. Eveneens voor raadslid Peerlinck die hieromtrent dezelfde mening deelt en daardoor in zijn eigen partij de spanning verhoogt. Vervolgens de gouverneur, die zich niet heeft kunnen verzoenen met deze aankoop en daarom de beslissing van de Hoogstraatse gemeenteraad heeft vernietigd. Burgemeester Van Aperen, voorzitter van HVV en grondlegger van het gebied Thijsakker nu tien jaar geleden, gaat tegen de beslissing van de gouverneur in beroep. Hij krijgt evenwel van minister Pede niet het verhoopte antwoord. Op 27 oktober komt de aankoop van dit derde voetbalveld terug op de agenda en wordt goedgekeurd door KGB en CVP, uitgezonderd raadslid Peerlinck. Het wachten is nu op het antwoord van de gouverneur. Tot zover het derde terrein. De verschillende standpunten hierover waren gekend en iedere groep had zo een beetje zijn eigen hypothese gevormd over de afloop. Maar de bom viel evenwel waar niemand hem verwacht had, namelijk op de gronden voor het tweede voetbalveld. Hoewel de drie politieke partijen het over deze terreinen eens waren, sommigen willens nillens, doet nu plots een verhoging met 7 miljoen van de oorspronkelijk geraamde aankoopsom van 4 miljoen voor velen de deur dicht. Wanneer daarbij blijkt dat het college bewust informatie heeft achtergehouden en alles in het werk stelt om zowel het tweede als het derde terrein voor een gezamenlijke prijs van meer dan 16 miljoen frank door de raad te doen aankopen, stemmen CVP en FB verontwaardigd tegen de begrotingswijziging van 7 miljoen. Er komt dus geen tweede voetbalveld op de Thijsakker. Maar wat nu? Verscheidene eigenaars hebben reeds geld ontvangen, het plein is al lang ingezaaid. Kan de koop nog ongedaan gemaakt worden? Zoniet, wat brengt de Thijsakker ons nog? Een nieuwe lijdensweg breekt wellicht aan wordt de onteigening op 27 februari '84 De schep van 7 miljoen goedgekeurd. De princiepsbeslissing voor de onteigening Hoe verloopt nu zo'n onteigeningsprocedudateert van 29augustus 1983. Hierop volgde re? een voorlopige goedkeuring van de onteigeDeze onteigening is een rechterlijke procening op 14 november '83 en tenslotte de dedure. Er is een Koninklijk Besluit en een onfinitieve goedkeuring van het onteigederzoek commodo en incommodo noodzaningsplan op 9 april '84. Op 12 mei van dit kelijk. Dit eerste zou er in deze zaak niet bejaar stemt de raad een begrotingswijziging staan. De gerechtelijke fase verloopt als bij hoogdringendheid om een som van 4 milvolgt: er wordt eerst een ruwe schatting gejoen te voorzien voor dit tweede voetbalmaakt van de eigendom na een bezoek ter veld. Het gaat hier evenwel niet enkel om plaatse door de vrederechter, deskundigen een voetbalveld. Er zouden ook twee tenen de eigenaars of belanghebbenden. Er nisterreinen, een basketbalveld, een schietwordt een provisionele vergoeding vaststand en een groene zone op aangelegd kungesteld en deze wordt in de Consignatiekas nen worden. Met een Ministrieel besluit gestort. Het gebruik van de eigendom wordt

overgedragen. Zo heeft de gemeente het tweede voetbalveld reeds in orde gemaakt (omgedaan en ingezaaid). Later stelt de vrederechter de voorlopige vergoeding vast, welke dan binnen de maand in de consignatiekas dient gestort. Wanneer dit bedrag niet betaald wordt, dan kan het gebruik van het goed worden geschorst, er kan een interest geëist worden op de te betalen som en er is de mogelijkheid tot het veroordelen tot een dwangsom. Binnen de twee maanden na de betekening van het vonnis kan de verweerder herziening aanvragen bij de rechter van eerste aanleg, zoniet,dan is het voorlopig vonnis onherroepelijk. Deze procedure kan verdergezet worden tot aan het verbrekingshof toe. Aanvankelijk was er een bedrag van 4 miljoen. De achterliggende gronden werden eerst geschat op 150 F per vierkante meter. Niet alle eigenaars waren tevreden met dit bedrag en op 15 oktober doet de rechter een uitspraak waarbij de meeste gronden op 300 F per vierkante meter komen en andere bedragen omhooggetrokken worden. Uitgangspunt: er zijn bouwgronden bij en de meeste gronden zijn niet zo maar achterliggende gronden daar zij in een woonzone gelegen zijn. Het resultaat: er dient in totaal 7 miljoen meer op de tafel te komen. Op woensdag 26 november wordt de raad bijeengeroepen voor een begrotingswijziging. De CVP komt evenwel niet opdagen. Geruchten doen de ronde dat er omtrent dit punt grote verdeeldheid heerst in die fraktie. Raadslid Peerlinck die even in de zaal aanwezig is bezorgt de pers een mededeling met het standpunt van de CVP in deze zaak. Hierin beklaagt de CVP zich dat het probleem Thijsakker nog steeds niet van de baan is en dat dit dossier zo verknoeid is dat er geen einde komt aan deze lijdensweg. Zij besluit daarom deze begrotingswijziging niet goed te keuren. Als uitgangspunt is zij niet tegen sportterreinen geweest op voorwaarde dat de onteigenden billijk vergoed zouden


worden en gans het project financieel haalbaar zou zijn. Hierbij wordt bedoeld dat de totale kosten de begroting in de toekomst niet te zwaar zouden belasten en dat alle verenigingen op een redelijke wijze gelijk behandeld kunnen worden. KGB en FB, samen 13, handelen enkele punten af zoals de kwijtschelding van de interesten van voorschotten aan de muziekschool 'De Noorderkempen' en de aankoop van signalisatieborden voor de industriezone. Wanneer de begrotingswijziging aan de orde komt, stapt FB op. 'Vermits de CVP haar verantwoordelijkheid niet opgenomen heeft, zijn wij bij een stemming steeds in de minderheid, en kunnen we niet anders dan het nu voor bezien houden', aldus schepen VerhuIst, en de groep Fusiebelangen verlaat de zaal. KGB blijft in een minderheid achter en zijn niet in getal om wettelijk te kunnen vergaderen.

in grote lijnen overeen met de kritiek van FB. Wij lezen: Hier heeft men ons op zijn minst de waarheid verzwegen om niet te zeggen dat men een smerig maneuver heeft uitgehaald om onze gemeenschap zomaar vele miljoenen af te troggelen. Men heeft ons bedot en bedrogen. Dit spelletje spelen wij niet mee. Een tweede reden is volgens de CVP dat er hier geen sprake is van onteigening bij hoogdringendheid vermits er nooit een KB verschenen is.

Hoe het nu in de toekomst verder moet is twijfelachtig. Een eerste mogelijkheid is dat alle belanghebbenden akkoord gaan de zaak op te doeken. Zoniet blijft de gemeente met die gronden vastzitten en zal men wellicht zoeken om via verkoop zoveel mogelijk te recupereren. Wij wachten af welke oplossing er uit de bus komt en welke lijdensweg de gemeente deze keer weer is ingeslagen.

Begijnhof wordt gemeente-eigendom

Het maneuver Vier dagen later, zondagavond 18.00 uur zit de raad opnieuw bijeen voor hetzelfde thema: 7 miljoen extra voor het tweede voetbalveld. Deze maal is de CVP wel aanwezig, de raadsleden Van Huffel en Snijders ontbreken hoewel zij in de nabijheid van het stadhuis werden opgemerkt. 'ts dit een duidelijk teken voor de toekomst?' vragen wij ons aan de perstafel af. Voor de rest was iedereen gemobiliseerd hoewel verscheidene personen qua gezondheid zich toch extra moesten inspannen voor deze zitting. Schepen Verhuist haalt sterk uit naar zijn KGB-collega's in het schepencollege, die welbewust de raadsleden zouden misleid hebben en de CVP-fraktie misbruikt. Hij argumenteert: Op 15 oktober is er de uitspraak van de rechter (7 milj. meer). Dit wordt door een deurwaarder op 20 oktober op het stadhuis bezorgd. Op 27 oktober is er gemeenteraad waarvoor een bijkomende agenda van schepen Jansen: de aankoop van de gronden Oostvogels, op 23 oktober wordt toegezonden. Op die gemeenteraad wordt de koop goedgekeurd: 14 voor (KGB + 4 CVP), 4 tegen (FB + Peerlinck), 3 onthoudingen van CVP. Op die raadszitting werden de raadsleden in onwetendheid gelaten over de uitspraak van de rechter. Nochtans was die uitspraak van groot belang om de aankoop van een derde plein al of niet te verantwoorden. Zelfs in de lijst van correspondentie wordt er geen melding gemaakt van de aankomst van deze vonnissen. Wij hoorden voor het eerst van deze situatie op 10 november en het werd pas aan de raadsleden op 18 november meegedeeld. Men heeft op die manier de raadsleden misleid. Schepen Jansen herinnert eraan dat iedereen de verkaveling heeft goedgekeurd maar men heeft met alle manieren en al jaren geprobeerd de Thijsakker te kelderen. Men brengt het naar voor als zouden Van Aperen en Jansen met de voetbal hun kost verdienen, aldus schepen Jansen. Schepen Verhuist geeft te kennen dat zijn groep zal tegenstemmen hoewel het in normale omstandigheden een daad van goed bestuur zou zijn deze begrotingswijziging goed te keuren. Maar men heeft het spel vals gespeeld. De stemming brengt als uitslag: 10 voor (KGB) - 10 tegen (FB + CVP). Dit is staking van stemmen, dus het voorstel wordt verworpen. Na de stemming krijgen wij aan de perstafel het standpunt van CVP. Dit komt

Het is lange tijd stil geweest rond het Hoogstraats Begijnhof. Er werd een sfeer van geheimzinnigheid opgetrokken rond dit historisch erfstuk dat langzaam maar zeker naar de verkrotting afzakte. Ook de huidige bewoners die lange tijd een aktieve inbreng konden doen in de stuurgroep stonden in de kou. Men had het raden naar de werkelijke bedoeling. Ook de raadsleden zijn lange tijd in het ongewisse gebleven. Fusiebelangen heeft enkele malen het Begijnhof op de agenda gezet; schepen Verhuist heeft als verantwoordelijke voor monumenten en ook voor inspraak, lange tijd de stuurgroep prachtig geleid, zoals raadslid Van Huffel tegeeft. Maar deze agendapunten werden door de andere partijen weggestemd zodat we van het college geen informatie te horen kregen over de toestand van de besprekingen over het Begijnhof. Op 15 december '86 stemt de raad nu voor de aankoop door de gemeente. is men nu de definitieve weg ingeslagen? Een overzichtje van de voorbije beslissingen. Het OCMW, de eigenaar van het begijnhof, had reeds uitgebreide plannen gemaakt, maar kwam tot de konklusie dat zij onmogelijk een zo omvangrijke restauratie kon beheren. In deze periode werd er reeds voor 2,5 miljoen frank aan ereloon voor een architekt uitbetaald. Nadien dook de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting op doch deze liet verstek gaan. Op 19november 1984 beslist de gemeenteraad tot de aankoop over te gaan met de bedoeling het geheel systematisch te restaureren en te renoveren. In het begin van 1985 duikt de Nationale Landmaatschappij op, en er werd gesproken over een privé-maatschappij die belangstelling zou hebben voor een deel van het Begijnhof. In aansluiting met deze initiatieven besliste de gemeenteraad de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom als bevoorrechte partner aan te duiden. Dit was 5 augustus '85. Intussen zijn hier meerdere gesprekken gevoerd met de afgevaardigden van alle geïnteresseerde partijen en

de subsidiërende overheden en diensten. Uiteindelijk is gebleken dat de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu het niet eens is met de evolutie, en meent dat de doelstellingen voor een herwaarderingsprojekt onvoldoende zullen gerealiseerd worden indien men verder gaat op de ingeslagen weg. Zij dringt er op aan dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. Het Ministerie belooft werk te maken van een vlugge subsidiëring. Voorzitter Jansen meent dat er met het Begij nhof niet langer kan gewacht worden en vraagt hierover de stemming. Raadslid Van Huffel heeft heel wat bezwaren en ook raadslid Verlinden treedt hem bij. De CVP blijft voorstander van een snelle restauratie en ziet het eerste heil in de Nationale Landmaatschappij samen met Het Spijker en Jansen Farmaceutica. Schepen Verhuist merkt op dat men dan geen subsidie moet verwachten van het Ministerie. De stemming wijst uit: 13 voor (KGB + FB + Snijders) 5 tegen (CVP) en één onthouding (Van Huffel). De gemeente zal dus het Begijnhof aankopen en de Kleine Landeigendom verliest zijn bevoorrecht partnerschap. We zullen later nog de kans hebben hier uitvoeriger op in te gaan, maar we geven alvast de kosten voor deze aankoop. - 9 900 000 F voor de aankoop waarvan 60% subsidies. Voor de gemeente dus 3 960 000 F - 750 000 F voor de aankoop woningen 9, 10 en 11 met 60% subisidie = 300 000 F voor de gemeente - de reeds betaalde en nog verschuldigde erelonen voor de architekt, bijna 3 miljoen. Via subsidie (80%) kan dit gerecupereerd worden. Het ligt in de bedoeling van het college in een eerste fase de woningen 30-38 (grote huizen) zo snel mogelijk te restaureren en te renoveren. Dit wordt geraamd op 20 miljoen waarvan: 70% betoelaagbaar is door Monumenten en Landschappen = 14 000 000. Het aandeel


van de gemeente hierin is 20% of 2 800 000: 30 07ó toelaagbaar is door Dorpsherwaardering = 6 000 000. Het aandeel van de gemeente hierin is 40% = 2 400 000. De wegen en het openbaar domein financiering gebeurt door de Wet Brunfaut en bedraagt 100 07o. Plaatsgebrek dwingt ons volgende punten slechts kort weer te geven. - De gemeente heeft café Patria aangekocht voor 5 650 000. Wij verwijzen best naar het verslag in de vorige DHM. De CVP stemde tegen met uitzondering van Snijders die voor was. - De gesubsidieerde kontraktuelen krijgen van de raad de zegen. - Iedereen gaat akkoord om dringende wer keii uit te voeren aan het dak van de kerk van Minderhout.• maar nog geen café zonder bier'

SPORT

______

De trein is nog niet vertrokken Ongeveer een maand geleden zou men gemeend hebben dat HVV - op de zestiende plaats - samen met Wuustwezel 3e klas zou verlaten. De roodwitten hebben zich flink herpakt en door overwinningen tegen Witgoor en op Heultje zijn ze erin geslaagd de aansluiting te bewerken. Onderaan haalt echter iedereen - behalve Wuustwezel - punten en wie volgend jaar weer in bevordering zal spelen, is nog ver van beslist. 'HVV is zo goed als de overigen', is een bewering die we overal hoorden, doch waarvoor men niets koopt. Met wedstrijden als Germinal en Overpelt in het vooruitzicht, zouden we met 2 op 4 best vrede kunnen nemen. Tijdens een sterke tweede ronde moet HVV dan de basis kunnen leggen van het behoud in 111e klas, wat toch wel hoog op onze verlanglijst staat. De jeugdploegen, iets minder in de kijker dan vorig seizoen, hebben één leidersploeg, ni. jun. A.

1

L

__ _

_____ Ç4

___ Ii.]

__

Zaterdag 17 januari:

19.30 u. Iloogstraten VV - Stade Leuven 14.30 u. Stade Leuven - Reserve 13.30 u. Oostmalle A - Preminiemen A 13.30 u. Preiiiiiiieiiieii B - Merksplas B Zondag 18 januari: 09.30 u. Kapellen - Juniores A Juniores B vrij 09.30 u. Scholieren A - Verbr. Meerhout 09.30 u. Oosthoveii A - Scholieren B 11.00 u. Knapen A - Verbr. Meerhout A 11.00 u. St.-Lenaarts B - Knapen B 11.15 ii, \'liniemen - Weelde Zaterdag 24 januari: 13.30 u. Preminiemen A - Vlimmeren 13.30 u. Oostmalle B - Preminiemen B Zondag 25 januari: 09.30 u. Juniorcs A - Antonia 1 09.30u. Dessel B - Juniores B cnoiieren A, Knapen A en II vrij 09.30 u. Scholieren B - Weelde 09.30 u. Westmalle A - Miniemen.

,JCI ____

De scholieren, in een uiterst sterke reeks, verloren nog maar één keer. De knapen staan in de eerste helft, evenals de mmiemen. Twee preminiemenploegen staan op gelijke sterkte, ongeveer in het midden en de B-ploegen hebben het traditioneel moeilijk om zich staande te houden. Intussen zorgde HVV bijna voor de verrassing van de lSde speeldag door tot op de 89e minuut Germinal van de overwinning te houden: 2-2, veel volk en weeral een punt bijtellen. Programma Zondag 28 december:

Karate in Ulicoten Speciaal nieuws voor sportliefhebbers uit het noorden van de gemeente. In de Ulicotense sportzaal wordt enkele keren per week les gegeven in Kyokushin Karate, onder de kundige leiding van Sensei ScheI, eerste Dan Kyokushin Karate. Iedereen, ook Belgen, die zich willen bekwamen in deze sporttak, zijn van harte welkom. Ter kennismaking kan je ook een keertje komen kijken of eens rustig meetrainen. Kontaktadres voor Hoogstraten: M. Geerts, Dreef 23, Meerle, tel. 3 15.87.88.

Bilj artnieuws

14.30 u. Dosko - Hoostraten VV (vr.) Zondag 10 januari:

De biljarters van de Verbroedering der Noorderkempen hebben weeral enkele wedstrijden achter de rug en de clubs zijn nu als volgt gerangschikt: na 4 wedstrijden: punten B.C. Krijt op Tijd Meer 286,783 B.C. De Vlinders, Rijkevorsel 281,688 B.C. De Strijdlustige Hoogstraten267,527 B.C. Krijt op Tijd Meerle 247,830 B.C. Nut en Vermaak Wortel 231,947 B.C. Kalm en Krijt Hoogstraten208,046

13.30 u. Premiriiemen A - Merksplas A 13.30 u. Lille B - Preminiemen B Zondag 11januari:

14.30 u. Duffel - Hoogstraten VV (vr.) 09.30 u. Juniores A - Meer 09.30 ii. Weelde - Juniores B Scholieren A en Knapen A vrij 09.30 u. Scholieren B - Dosko 11.00 u. Knapen B - Vosselaar B 09.30 u. Oostmalle A - Miniemen

OPRIT & PARKING

TUININ RICHTING

in alle kalibers - DOLOMIE (geelkieurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN

- KALKSTEENSLAG

- WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

(tot 1 m. diameter) LAVAB LOKKEN ROTSB LOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen bakstenen gevelstenen schoorsteenelementen alle betonprodukten weifsels - zand - grind - cement enz. -

-

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

-

-

-

. Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton)

. Of afhaling door uw zorgen

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen


:i

s po n L1,5

2.Jc

i iste ploeg van H.V.V.: sportploeg van het jaar!

Boven (v.I.n.r.): Haver,nans, Ceusters, Van Oosterbosch, Wijnants, Laurijssen en Verbeeck; onder (v. 1. n. r.): Woestenborgs, Verschueren, De Fré, Van Huffel en Jacobs.

Minderhout V.V.: liever op verplaatsing! Opmerkelijk is het wel dat M.V.V. zijn beste uitslagen in uitwedstrijden behaalt. Vroeger was dat zo, de traditie schijnt in ere gehouden te worden. Ligt de oorzaak bij de spelers, aan de supporters, aan het terrein? Dit laatste heeft er zeker iets mee te maken. Eén plein aan de Hoge Weg waar zeven ploegen elk weekend moeten voetballen kan niet in een ordentelijke staat verkeren. Tijd brengt misschien wel raad!

Eventjes de prestaties overlopen! De thuiswedstrijd tegen Ranst eindigde op een brilstand en daarmee was dan eigenlijk ook alles gezegd. Een week nadien kreeg men dan een flinke prestatie te Wechelderzande waar met 0-2 aan het langste eind getrokken werd. Eddy Peeters kon halfweg de eerste helft de score openen en Jacq. Koyen bezegelde het lot van de thuisploeg.

F.C. Meerles donkere dagen! 'Hard werken en punten pakken' verscheen vorige maand als titel boven deze rubriek. Hard werken is wel gebleven maar punten pakken is zo'n beetje achterwege gebleven. Op Bouwel werd met het kleinste verschil verloren en dit ten onrechte. Een ingebeelde strafschop werd de groen-witten fataal en een penalty in hun voordeel werd flagrant naar andere oorden gewuifd. Zo zie je maar dat de man in het zwart een wedstrijd kan beslissen. De volgende wedstrijd werd St.-Niklaas de meest opgemerkte bezoeker en ook de tegenstrevers uit Vlimmeren en het leidend trio mochten mee genieten van de brede gulheid van de brave man. Tijdens de wedstrijd zelf werden er helemaal geen geschenken meer gegeven door de bezoekers, wel door de thuisspelers die zodoende een tweede keer voor Sinterklaas speelden met een flinke 0-3 nederlaag als gevolg. Op Branddonk zou het dan toch moeten lukken en het zou inderdaad zo geweest zijn als ...! Willy Michielsen zorgde voor een 0-1 voorsprong, die door een doelpunt al vlug teniet gedaan

werd. Op een gegeven ogenblik zag scheidsrechter Ons, en hij alleen, de bal achter de Meerlese doellijn verdwijnen. Zijn vreugde was ook van korte duur want weldra stonden 'de pieren' terug met 1-2 aan de leiding. Weer kregen we zo'n doelpunt tegen om horens van te krijgen en nu in de vorm van een strafschop ontstaan in het brein van de man in het zwart. Eindstand 2-2! Wat arbiter Ons die zondag allemaal uit zijn fluitje toverde, grensde werkelijk aan het ongelooflijke. Meerle was er wel de dupe van en in de wedstrijd tegen Vosselaar was men er precies nog niet van bekomen want een 0-4 nederlaag werd ons deel, zodat we stilaan wat dieper wegzakken in de rangschikking! En onze jeugdploegen? De miniemen trapten enkele opmerkelijke uitslagen bij mekaar. Ze wonnen respectievelijk met 16-0, 12-0 en 4-0 tegen Vorselaar, Wuustwezel en Lille; zo prijken ze op de 4de plaats. Ons reserventeam laat zich ook niet pramen en hun 19 punten zijn goed voor een tweede plaats. Scholieren en knapen vinden we als achtste

4'

i<

-,-

Knappe wedstrijd! Wat zagen we het volgende weekend thuis tegen Oelegem? Een zeer pover vertoon en een 1-1 uitslag. Eddy Vermeiren bracht in de 78ste min. de stand op 1-0 en vlak voor inrukken liet men nog de gelijkmaker aantekenen. Zo was het ook de week nadien te Oostmalle waar de gastheren slechts in de ultieme minuut de 2-1 op het bord brachten na een erg genietbare wedstrijd. M.V.V. kwam wel eerst op voorsprong langs Koen Broes, Oostmalle kwam langszij en tenslotte erover! Programma Zondag 4 januari: 14.30 u. MINDERI-IOUT V.V. - PULDERBOS Zaterdag 10 januari: 13.30 u. Brecht - Preminiemen 13.00 u. O.G. Vorselaar G - Miniemen 14.30 u. Juniores - Westmalle Zondag 11januari: Minderhout V.V. vrij 09.30 u. Westmalle A - Reserven Scholieren en Knapen Vrij. Zaterdag 17 januari: 13.30 u. Wortel - Preminiemen 15.00 u. Gierle A - Miniemen 15.00 u. Juniores - V.V. Vosselaar Zondag 18 januari: 15.00 u. NIJLEN S.P. - MINDERHOUT V.V. 09.30 u. Meerle - Reserven 09.30 u. Scholieren - Poppel 11.00 u. Knapen - Poppel Zaterdag 24 januari: 13.30 u. Preminiemen - Zwarte Leeuw A 15.00 u. Miniemen - Zwarte Leeuw B 15.00 u. Vlimmeren - Juniores Zondag 25 januari: 15.00 u. MINDERHOUT V.V. - BROECHEM 09.30 u. Reserven - Halle A 09.30 u. Meerle - Scholieren 11.00 u. Meerle - Knapen.•

en zesde in het klassement terug, de juniores als voorlaatste en de preminiemen smachten nog altijd naar hun eerste puntje! Programma Zondag 4 januari: 14.30 u. F.C. MEERLE - VRIJ ARENDONK Zaterdag 10 januari: 13.30 u. Preminiemen - Oostmalle 14.30 u. Miniemen - Brecht Zondag 11 januari: 14.30 u. VOSSELAAR - F.C. MEERLE 09.30 u. Reserven - Vorselaar Junioren vrij 09.30 u. Poppel - Scholieren 11.00 u. Poppel - Knapen Zaterdag 17 januari: 13.30 u. Vlimmeren - Preminiemen 13.30 u. Merksplas - Miniemen Zondag 18 januari: 15.00 u. WORTEL - F.C. MEERLE 09.30 u. Reserven - Minderhout 11.15 u. Juniores - Lentezon 09.30 u. Wortel - Scholieren 11.00 u. Wortel - Knapen


- 2

SPun

Zaterdag 24 januari: 13.30 u. Preminiemen - Merksplas Miniemen Vrij. Zondag 25 januari: 15.00 u. F.C. MEERLE - ACHTER OLEN 09.30 u. Wortel - Reserven Juniores vrij. 09.30 u. Scholieren - Minderhout 11.00 u. Knapen - Minderhout.0

Verloren. De gevolgen kennen we: in de rangschikking vind je Meer al tamelijk ver. Niet om over te wanhopen hoor! Onze spelers blijven gemotiveerd. En het zal nog wel beloond worden. De provinciale reserven en jeugdploegen doen het reuzegoed. Zij blijven meedraaien met de kopploegen. De Knapen staan zelfs op de eerste plaats!

F.C. Meer: hoopt op betere tijden!

Ons programma: Zondag 4 januari: 14.30 u. BEVEL - F.C. MEER Zaterdag 10 januari: 14.30 u. Prov. Reserven - Poederlee

i

ccii seizocii uJ uaii titet goeu is, worul I1ie1

bepaald door de resultaten van het Iste elftal alleen. Het is wel zo dat wegens allerlei omstandigheden onze Iste ploeg het moeilijk heeft. Tegen Lentezon werd gelijk gespeeld en in Bonheiden trok het aan het langste eind. Dan kwam het superieure Lyra dat ons een pandoering gaf zoals wij er thuis sinds vele jaren geen meer gekregen hebben. De week daarna werd er in Itegem nipt en eervol

10 n. Antnnii 1t - Veterinen

13.30 u. Wortel - Preminiemen Zondag 11 januari: 14.30 u. F.C. MEER - ITEGEM 09.30 u. Hoogstraten A - Juniores 09.30 u. Scholieren - Weelde 11.00 u. Knapen - Weelde Zaterdag 17 januari: 15.00 u. Merksplas - Prov. Reserven 15.00 u. Veteranen - Zoersel B

Anne-Mie Van Aperen:

Belgisch kampioene

en sportvrouw van het jaar Anne-Mie Van Aperen, 22 jaar, werd op 26 oktober te Antwerpen Belgisch kampioene met de kleine kruisboog. Met een totaal van 145 punten op 150 werd zij de beste Belgische vrouwelijke schutter 1986 op de 20 meter. Dolle vreugde uiteraard bij Anne-Mie en gans de familie, hoewel ze daar niet aan hun proefstuk zijn. De 'Verenigde Vrienden' van Meer werden als ploeg ook Belgisch kampioen en kunnen al terugkijken op een stevig palmares. Enkele jaren geleden werden zij al gevierd door de Hoogstraatse Sportraad als ploeg van het jaar. Spreken met Anne-Mie over haar nieuwe titel is dan ook spreken over de kleine kruisboog, de Verenigde Vrienden en zeker ook over de familie want het schieten is daar blijkbaar met de moedermelk meegegeven. Op 16 jaar begon Anne-Mie met de kruisboog. Als kind van Arnold en Maria Tackx was ze reeds van kindsbeen af vertrouwd met het schuttersleven. De schuttersvereniging oefent namelijk in eigen huis, in zaal Victoria. In de zomer wordt er evenwel buiten geoefend. Als kinderen trokken zij ook mee naar wedstrijden en vanaf '75 naar bijna alle Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, enz. Geen wonder dat de microob ook haar te pakken kreeg. Van overgrootvader wordt de traditie reeds overgedragen, het zit nu eenmaal in het bloed. Het eerste jaar heeft Anne-Mie niet deelgenomen aan de selectieproeven voor het nationaal kampioenschap. Kruisboog schieten is nu een mnaal een sport die, buiten een goede concentratie, ook een goede kennis van het wapen vergt en dat komt niet van de eerste dag. In '82 lukte ze in de selectieproeven en van toen af was ze jaarlijks geselekteerd. In '83 behaalde ze brons en dit jaar werd het een voltreffer. We laten ze zelf aan het woord: Wij schieten doorgaans wedstrijden met de Kempische Bond. Dat zijn een 9-tal verenigingen waarvan er ook één uit Meerle. In elke verenijing worden er twee week-ends geschoten. De vrouwelijke schutters schieten hier alti)J samen met de mannen. In Meer ben ik dc jongste schutter van een 50-tal aktieve leden maar ook de enige vrouw die aan wedstrijden meedoet. 10

Voor de kampioenschappen evenwel, schieten de dames in afzonderlijke reeksen. Voor de nationale titel zijn er vooraf selecties. Men heeft acht plaatsen en men moet minstens op vijf plaatsen meedoen en het vereiste aantal punten op vijf schietingen verzamelen. Door ziekte heb ik er in het begin al enkele gemist, zodat ik voor de laatste

13.30 u. Brecht A - Miniemen 13.30 u. Preminiemen - St.-Lenaarts Zondag 18 januari: 15.00 u. LINDA OLEN - F.C. MEER 09.30 u. Brasschaat - Juniores 09.30 u. Scholieren - Dosko Zaterdag 24 januari: 15.00 u. Prov.Reserven - immer Voort 15.00 u. Gierle B - Veteranen 13.00 u. Miniemen - Merksplas A Zondag 25 januari: 15.00 u. F.C. MEER - ANTONIA 09.30 u. Juniores - Kapellen 09.30 u. Lentezon A - Scholieren 09.30 u. L.entezon A - Knapen Zaterdag 31januari: 15.00 u. Exc. Vorst - Prov. Reserven 15.00 u. Veteranen - Lille B 15.00 u. Lentezon A - Miniemen Zondag 1 februari: 15.00 u. SCHILDE S.K. - F.C. MEER 09.30 u. Scholieren - Hoogstraten B•

proef nog naar Brussel moest, en met succes. Het nationaal kampioenschap was in de Oude Beurs te Antwerpen en we waren met 30 vrouwelijke schutters, ik haalde het met 1 punt voorsprong op de drie volgende, 145 en 150. Niet zenuwachtig, voor een wedstrijd? Nee, voor een belangrijke wedstrijd ben ik gewoonlijk vrij rustig. Normaal schiet ik zo 93 op 100 terwijl er veel vrouwen die in mannenploegen schieten, 96 op 100 halen. Maar bij een belangrijke wedstrijd schiet ik dan ineens 96-97. Wedstrijden doe ik immers graag en ik heb dan geen last van de zenuwen. Ik doe er voordien ook niets speciaal voor. Zaterdag voor het kampioenschap was ik nog gaan volleyballen en heb ik nog geschoten op de 10 meter, maar het resultaat was bar slecht. Hoe was de roes van de overwinning? Dat was geweldig. Iedereen was blij en ge staat ineens in het middelpunt van de be-

-1 nne-i1vlie Van . 1 peren (2de links boven) ui Inter/ialionaa/ schultersgezelsc/uip, verleden jaar in Sulgen (Zwitserland).


>

J-

langstelling. Zelf weet ge niet goed wat er gebeurt. Ook in de lagere school hier, waar ik les geef in het eerste leerjaar, waren de kinderen net zo blij als ik. Er waren er die kwamen zeggen: Juffrouw, ik ben toch zo fier op U.

Wat wordt nu de volgende stap? Een Europese of een wereldtitel? Voor de kleine kruisboog op 20 meter bestaan er geen Europese of wereldkampioen-

ACI

OflflflT

runu

I/

schappen. Dat bestaat wel voor de 10 meter, maar dan moet ge in die reeks eerst terug aan selectiewedstrijden meedoen en het nodige aantal punten schieten om bij de Belgische delegatie te geraken. In juli'86 ben ik meegeweest naar de Europese Kampioenschappen te Sulgen in Zwitserland. Maar het resultaat was toen niet zo goed omdat ik toen problemen had met mijn gezondheid. Maar volgend jaar zijn de wereldkampioen-

-schappen in Oostenrijk en daar wil ik bij zijn want dat is een geweldige gebeurtenis. Het begint met een grote opening, dan een hele week serieuze wedstrijden en tot slot een groot feest. Dat is geweldig plezant, het is daar één grote familie. Wij wensen Anne-Mie en ook gans de Verenigde Vrienden van Meer nog veel succes toe.•

Sportman van het jaar: Jos Brokken

loos rond te toeren om alzo ... kampioen te worden! Spanning tot het einde!

'Ruiter en paard, een ideaal paar!'

Helemaal niet! Wel prijzen in natura en dan vooral paardegerei. Het is zuiver amateuristisme. Je paard krijgt echter heel wat publiciteit mee en ongetwijfeld wordt er dan bij een eventuele verkoop wel met cijfers gegoocheld.

In Minderhout geboren en getogen! Temidden van de frisse geur van de Halse bossen en de doordringende reuk van het malse groen, leerde Jos de liefde voor het paard kennen. Reeds op tienjarige leeftijd rotste hij ,net zijn pony rond; nu elf jaar later werd J05 tot L.R. V.kampioen van België gekroond in de discipline 'veelzijdigheidswedstrijd' in de klasse 'middel'. We brachten J05 te Meerle in het 'nonnenstraatje' een bezoek!

Had je verwacht tot sportman van het jaar gekozen te worden? Neen, in de verste verte niet! In mijn diepste binnenste vlamde wel een sprankeltje hoop; het was tenslotte toch een complete verrassing en ik moet wel zegen dat ik er danig blij mee ben.

Op welke basis ben je eigenlijk verkozen? Dit jaar heb ik een erg goed cross-seizoen achter de rug en dan vooral in de 'veelzijdigheidswedstrijd'.

Voor de ingewijden een overbodige vraag, voor de leken echter niet. Waaruit bestaat nu zo'n wedstrijd? Je mag dit zeker geen military noemen, wel een rechtstreekse voorbereiding hierop en daarom mag je het gerust onder de noemer 'zwaar' betitelen. Zo'n discipline bestaat uit drie onderdelen. Eerst is er een dressuurproef en dan word je volgens de strafpunten geklasseerd. Dan rijd je een uitgestippeld wegparcours, individueel, en dat heeft plaats vlak voor de cross. Je kan het zien als een opwarmingsoefening voor het paard, juist zoals een atleet zich warm loopt voor

een wedstrijd. Dit parcours moet je wel binnen een bepaalde tijd afleggen, namelijk tegen 240 m per minuut, een gewoon draftempo. Normaal mag een paard daarvan niet vermoeid geraken. Vijf minuten later komt dan de cross aan de beurt tegen een serieus tempo. In de reeks 'licht' gaat dat tegen 420, in de klasse 'middel' tegen 480 en in 'zwaar' tegen 520 meter per minuut. Nadien volgt dan nog een springparcours. In 'middel' ben ik dan kampioen geworden. Onlangs ben ik overgestapt naar 'zwaar' en heb inmiddels reeds twee crossen achter de rug. Te Poppel werd ik winnaar en te Minderhout werd ik door een valpartij geremd. Een beetje geluk moet je altijd hebben!

Hoe word je nu ingedeeld in die drie klassen? Eigenlijk ben je daar zelf een beetje vrij in. Begin je met een jong paard of een dier dat deze discipline nog nooit beoefend heeft, dan start je vanzelfsprekend in 'licht'. Dit vraagt toch wel een jaar tijd om er wat aan te wennen. Daarna kun je overstappen naar 'middel' en de goei paarden belanden tenslotte in de categorie 'zwaar'. Dat hangt natuurlijk, ook van de uitslagen af. Je kunt ook in 'middel' blijven rijden maar als je hierin echt serieuze uitslagen behaalt, moet je willens nillens overgaan.

Hoe verliep dat nationaal kampioenschap?

Samen kampioen: Jos Brokken op Cocaïne

In Ardooie vond het plaats in een oude steengroeve en een provinciegenoot was wel mijn zwaarste concurrent. Na de dressuurproef stond ik tweede en na de cross derde. Het springterrein echter lag in een erbarmelijke staat; in de voormiddag hadden ze daar al dressuur gereden en de vorige nacht had het met bakken uit de hemel gegoten. Dus al modder en slijk wat de klok sloeg en dan nog in een weiland. Er werden een massa fouten opgetekend. Degenen die juist voor mij geklasseerd waren, moesten bij de laatsten starten en lieten een serieus aantal fouten optekenen. Ik had het geluk aan mijn kant, en een goede dag natuurlijk, om fout-

Word je daar financieel beter van?

Welk paard heeft jou de titel bezorgd? Dat is 'Cockaïn'! Acht jaar oud en eigendom van mijn vader, ook een fervent paardeliefhebber. Trouwens het staat daar ook op stal bij nog een zestal andere viervoeters. Een Hollands dier is het en zonder papieren, van de afstamming weten we niets! In het begin hebben we met dit beest anders fameus last gehad. Je moet niet denken van 'we zullen eens rap een paard kopen en hup erop'! Niks van! Langzamerhand moet er een zekere vertrouwensrelatie ontstaan tussen paard en berijder en dat kun je uitsluitend verkrijgen door er veel mee bezig te zijn, zodat je stilaan je eigen wil kunt opdringen. Dit paard was vijf jaar oud toen we het kochten en de vroegere eigenaar uit Merksplas kreeg het beest niet 'zadelmak'. Hij kon er gewoonweg niets mee aanvangen. Wij wisten dat niet. Op 't eerste gezicht zag het er een goeie knol uit en ik heb er zelfs een rondje mee gereden. We dachten echt dat we ne goeie gekocht hadden. Wat heb ik er mee afgezien! We hebben ooit voor een greppeltje gestaan, niet diep en niet breed, hij vertikte het gewoon om erover te stappen. Drie uur lang heb ik geprobeerd, met woorden en veel geduld, en tenslotte had het zin en was het ijs gebroken! Geen last meer mee gehad en het is uitgegroeid tot een knap paard waar ik al veel plezier aan beleefd heb. 'Cockaïn' is mijn crosspaard (het crossseizoen loopt in oktober en november, daarna verder in maart en april), voor de L.R.V.-tornooien (van mei tot september) heb ik een ander exemplaar en momenteel ben ik er nog een aan 't opleren.

Aan hoeveel crossen per seizoen neem je deel? Wil je geselecteerd worden voor het nationaal kampioenschap ben je verplicht er vijf te lopen. De drie beste uitslagen komen in aanmerking. Natuurlijk mag je aan meer crossen deelnemen, daar ben je Vrij in. Iemand die zijn paard kapot wil lopen moet dat zelf maar weten.

Zo'n paard vraagt toch heel wat verzorging en training? In het cross-seizoen staat het elke dag in de wei maar daarboven verbruikt het dan per dag nog zo'n 9 kg -krachtvoeder. Dat is het werk van mijn moeder en die weet juist welk


s POR'î

I<

herhaald wordt, kan alzo uitgroeien tot een paard welke hoeveelheid moet krijgen. Een tijdje terug was dat wel mijn werk maar miskleun en zodoende heb je een ervaren raadgever broodnodig. sinds ik in Meerle woon, ondertussen ben ik gehuwd, is dat voor mij een onbegonnen Begin februari ga ik, samen met mijn paard, zaak. Elke dag kom ik echter in Hal om te in Leuven nog een cursus volgen ter voorbeoefenen en dit dan gedurende een twee â reiding van het Europees kampioenschap drietal uren. Ik werk in ploegendienst bij volgend jaar, dat bij ons in België plaatsN.V. Mintjens te Westmalle zodat ik wel ge- vindt. Een groep van 24 ruiters is daarvoor legenheid heb om me met de paarden bezig geselecteerd maar de uiteindelijke selectie te houden! bestaat slechts uit zes man. Hopen dat we er bij zijn! D. D .....I..9 1• UII t auy,ÇI.

Een paar keer per week toch wel en dan in Al ongelukken meegemaakt? de manege. Van hem heb ik enorm veel ge- Jazeker! Mijn eerste pony kreeg ik als tienleerd en teer ik elke dag nog. Fons is niet jarige bengel. Een heel verhaal. Eerst kreeg ik er gene, toen had ik er toch ene, en fier constant met mij bezig maar hij wijst toch voortdurend op details en dat is heel belang- dat ik was. De eerste keer dat ik moest gaan trainen op het ruiterspleintje vlak achter ons rijk want het zijn toch de kleine dingen die het doen. Een klein foutje, dat voortdurend huis gelegen, duikelde ik eraf en brak mijn

Wortel wenst mee te spelen aan de kop, ook in '87 De le ploeg blijft zich nestelen in de kop van de rangschikking. De match op Vlimmeren begon uitgelezen voor V.N.A. Reeds in het le kwartier werd de echte derbyuitslag bereikt, ni. 1-1, met het le doelpunt voor Wortel. Na de gelijkmaker van Vlimmeren, bleek dat de thuisploeg een stap sneller was in elk spelonderdeel. Een stevige verdediging zorgde voor de opening van de Wortelse aanvallen en een snelle voorlijn omspeelde de vertimmerde Wortelse verdediging, in de le helft nog 2 keer. In de 2e helft zorgde de Wortelse ploeg voor een bijna konstante druk, maar op 1 van de gevaarlijke tegenaanvallen zorgde de gastheren voor een 4-1 eindresultaat. Een verdiende overwinning voor Vlimmeren, die hiermee leider Sefa tot op 1 punt naderde. De wedstrijd tegen Rode Lantaarn Branddonk werd met een 4-0 resultaat afgesloten. Wortel kon pas in de 2e helft de sterk verdedigende bezoekers op achterstand plaatsen. Kopploeg Vosselaar werd op eigen terrein met een 1-1 uitslag in bedwang gehouden. Dit was een spannende match met een juist resultaat voor beide ploegen en met de tandem Dominiek Mertens-Frank Schrauwen in de hoofdrol voor Wortel.

De heenronde was voor de le ploeg een succes; als zij in de terugronde voor dezelfde resultaten kunnen zorgen, zijn er voor de supporters nog heel wat aangename momenten te verwachten in 1987. Voor die aangename momenten heeft ook het bestuur haar steentje bijgedragen. In eigen beheer en met eigen mankracht werden kantine en kleedkamers voorzien van centrale verwarming. Duidelijke wegwijzers leiden bezoekers op de weg naar het terrein; deze weg werd Jt jaar ook voorzien, op kosten van de club, van een laag asfalt. De grote wens van het bestuur is om in 1987 het achterliggende, reeds opgezaaide 2e terrein te mogen gebruiken zodat het le terrein volgend jaar niet herschapen wordt tot een, door de supporters van de tegenpartij veelgebruikte uitdrukking, 'Patattenveld'. Bij het verschijnen van deze Maand zijn de jaarlijkse feestjes voor de jeugdploegen reeds gevierd. Het teerfeest van de club gaat door op 16 januari 1987. Liefhebbers kunnen reeds vanaf 's morgens aan de feestelijkheden beginnen.

TONEEL IN WORTEL Een schuur vol mooie vrouwen op vrijdag 16 januari zaterdag 17 januari zondag 18 januari

Telkens om 20.00 uur in de Parochiezaal 12

1

LKJ4J I2IJcI _____ I,S!I arm. Een goed begin alleszins! Nadien heb ik nog eens mijn sleutelbeen gebroken bij het opleren van een jong paard bij Fons Pauwels. Enkele jaren geleden heeft mijn rechterarm ook nog eens in het gips gezeten. Je ziet, toch al heel wat uit mekaar gevallen maar ja, als je aan sport doet, gelijk wat, daar zijn altijd risico's aan verbonden. En voor de toekomst? Paardrijden zit me in het bloed en ik hoop het nog lang te kunnen doen. Crossen niet, dat vraagt een te grote inspanning om dat op lange termijn vol te houden. Europese kampioen volgend jaar? (Een glimlachje als antwoord). Deelnemen alleen al zou ik fantastisch vinden! Succes Jos!• Programma januari Zondag 4 januari: 14.30 u. Wortel - Vosselaar Zaterdag 10 januari: 14.30 u. Juniors - St. Jozef 13.30 u. Preminiemen - Meer Zondag 11januari: 09.30 u. Reserven - Halle 09.30 u. Oud-Turnhout - Scholieren 11.00 u. Oud-Turnhout - Kadetten 11.15 u. Miniemen - Poppel 14.30 u. Branddonk - Wortel Zaterdag 17 januari: 14.30 u. Juniors - Lentezon 13.30 u. Preminiemen - Minderhout Zondag 18 januari: 09.30 u. Vorselaar - Reserven 09.30 u. Scholieren - Meerle 11.00 u. Kadetten - Meerle 11.00 u. Dosko - Miniemen 14.30 u. Wortel - Meerle Zaterdag 24 januari: 14.30 u. White Stars - Juniors 13.30 u. St. Lenaarts - Preminiemen Zondag 25 januari: 09.30 u. Reserven - Meerle 09.30 u. St. Jozef - Scholieren 11.00 u. St. Jozef - Kadetten 11.15 u. Miniemen - Oosthoven 14.30 u. Wortel - White Star Zaterdag 31januari 14.30 u. Juniors - Merksplas.0

AUTO'S VOOR HUWELIJKEN (laatste nieuw model Mercedes) - Ceremoniemeester - Tapijten en bloemen - Gratis gebruik van witte duiven

Steenweg op Hoogstraten 119, Rijkevorsel

Tel. 031314.56.17

Ook zittend en liggend ZIEKENVERVOER, dag en nacht, voor alle ziekenfondsen en verzekeringen.


b @ @ 2 wui

u®uïi

S

-

zichten, niet onoverkomelijk. Er worden plots meer overuren geklopt. Ook de hogere bedienden en zelfs de top kwijten zich heviger van hun taak en moeten persé overwer ken. De rode loper komt eraan te pas want het geheime pad wordt druk bewandeld. Ge,neenteraadsleden gaan nog wel langs de voordeur van het stadhuis binnen maar inderdaad. Uiteraard zijn er op de dagorde steeds meer agendapunten te bespreken en te stemmen zodat met de traditie om tot een gat in de nacht te vergaderen zeker niet gebroken wordt. In tegendeel, er wordt geen onaardig woord, laat staan pint, meer naar mekaars hoofd gesmneten. Er wordt met open kaart gespeeld (weliswaar met gesloten deuren vanwege de tocht) en elk geschil wordt bij pot en pint van de toog geveegd Nè, als dat geen mooi kerstverhaal is? El

Even terug bij de nood: Lezers of verenigingen die ze niet zien vliegen maar toch een interessante mededeling hebben, gelieve mij daarvan kond te doen (314 48 97). Beste svellscn. •

DANK AAN POMPIERS Op 13 december huldigde het gemeentebestuur bij monde van schepen Sprangers, enkele oudgedienden van de brandweer. Fons Laurijssen (32 jaar aktieve dienst) en Frans Van Ginkel (13 jaar aktieve dienst) werden 60 jaar en verlieten de brandweer. Richard Weyler en Jef Mertens kregen eveneens een ereteken voor vele jaren verdienstelijk werk. Michel Brosens, dokter Van Over veldi en Jos Brosens waren er ook bij o,n hun collega 's vaarwel te zeggen en ie feliciteren.

Bij het begin van het nieuwe jaar wordt door menigeen, naast de gebruikelijke wensen betreffende gezondheid en welzijn, nogal eens gedweept met beloften en voorspellingen. Men ziet ze wel eens 'vliegen' dan. Bij (weerom) gebrek aan de nodige grondstoffen om een informatieve dorpsrubriek op poten te zetten, bezondigt uw dienaar zich nu al aan die dubieuze vorm van oudejaarshelderziendheid. Vliegt u even mee? 13 U weet zeker wel (ondertussen is het trouwens bekend) dat café Patria hoogstwaarschijnlijk door de gemeente zal worden aangekocht,

uïi 1986 is voorbij, leve 1987! Eén vast voornemen heeft de opsteller van dit rubriekje alvast voorgenomen: eerst de aangename dingen des levens die reilen en zeilen in ons dorp van naderbij bekijken, daarna kritiek spuien als het nodig blijkt en . dat zal niet te lang duren. LIII Eerst wil ik nog even een oproep doen aan alle Minderhoutse verenigingen. Voorzitters(-sters) en secretarissen(-ressen), deze kolommen staan ook ter uwer beschikking. Heb je een activiteit, zie je graag een verslagje gepubliceerd in 'De Maand' over een of ander evene,nent georganiseerd door uw vereniging, schrijf dit op een briefje en

om nadien - plat geslagen en in stadhuisstijl wederopgebouwd - dienst te doen als administratief centrum. Er is echter een reële kans dat ook het Begijnhof (0CM. W.) gemeen lebezit wordt zodat er nogal wat geld over de brug zal moeten komen. En de schatkist raakt leeg ... Gevolg: geen ,niddelen meer om de verbouwingswerken van de Patria aan te vatten. (voelt u het komen?) Enkele verlichte bedienden kappen een geheime doorgang van het ene gebouw naar het andere. Tenslotte is de afstand niet z6 groot en de klus, gezien de prettige vooruit-

1cr B© deponeer dit gewoon in de brievenbus van woonst Desmedtstraat 22, of bel even naar 314 66 28, en uw berichtje wordt door praktisch alle Minderhoutenaren onder ogen gezien. Deze dienst wordt ii gratis verleend door 'De Hoogst raarse Maand'. Wie doet er nog iets letterlijk en figuurlijk voor 'niks'? Wij, de vrijwillige medewerkers van dit blad! El Kritiek!! Nog maar eens zaniken

over de Marck! We schrijven 6 december en een uitgelezen dag! Eventjes de fiets opgewipt om een frisse neus op te halen en o, groot verdriet, wat ziet mijn kritisch oog in de omgeving van de Castelse brug? In de

DAG VAN DEN 3DE LEEFTIJD. Begin december nodigde het gemeentebestuur alle gepensioneerden uit om naar de Pax te komen en daar een gezellige namiddag door te brengen, o.mn. met het beoefenen van oude volksspelen.

Te koop: opgezette vogels en dieren en diverse huidenvellen tegen halve prijs, wegens

beëindiging bedrijf. Tevens opgezette koppen van koeien, wildzwijn, hert, enz. G. Leuris, Dorpsstraat 23-25, Chaam.

brochures van het V.V.V. beschreven als een pareltje en een echt paradijs voor wandelaars: de Marck! Een vuile brij waarin alle kleuren van de regenboog, slingert zich over het wateroppervlak in de richting Nederland (natuurlijk!). Wat zullen ze daar weer groen gelachen hebben! Die vervuiler doet natuurlijk rustig voort alsof er niets aan de knikker is. LIII Sinterklaas was ook van de partij op 6 december en een weekje voordien had hij een bezoekje gebracht aan alle kinderen tot 10 jaar in de parochiezaal. Als sponsors hiervoor, K.W.B., K.A.V., K.V.L.V. en L.G., mogen de pluimnen op hun hoed steken. Wat wensten de kinderen als speelgoed dit jaar? Wel, het ging van auto's over racebanen, poppenhuizen en als klapper op de vuurpijl, het spel van het jaar 'Vlooien in bed'. El Bij onze Minderhoutse Koninklijke

Fanfare 'De Marckezonen' zit er ook ergens een vlo-tje aan de knikker, volgens sommige kwatongen! Bestuursverkiezingen dringen 13


zich op en de huidige voorzitter heeft de pijp aan de welbekende Maarten gegeven. Op de eerstvolgende bestuursvergadering, dinsdag 23 december, werd een nieuwe leider en een vers bestuur samengesteld. Volgende keer meer hierover! Ei Wat het volgende onder werp betreft, zou ik bijna hetzelfde kunnen zeggen, volgende keer meer hierover! Toch iets! In de Desinedtstraat en de Bredase weg wordt een nieuw wegdek voorzien. Dat mag alleszins. Vooral als het geregend heeft, is het voor de onfortuinlijke fietsers heerlijk om daar te vertoeven! Riolering is er al lang voorzien ,naar de aansluitingen ontbreken volledig zodat de argeloze, nietige velorijder om de haverklap bedacht wordt met het opspattend nat van koning auto, wat zeg ik, dictator auto! Goed nieuws toch voor, kortom, alle weggebruikers! Ei En wat is de

K.W.B. nu weer zinnens uit te voeren? Ja, kooklessen en informatiecursussen die in januari starten, dat wisten we al! De dienst public relations van deze vereniging leverde onlangs een 'special' af bij haar leden omtrent een groots kwisgebeuren op zaterdag 24 januari 1987 in de kantine van 'De Veiling der Kempen' te Hoogstraten. Op genoemde datum wordt er een schiftingsronde afgehaspeld en de geselecteerden worden op 13 maart 1987 in de Warande te Turnhout verwacht voor de grote finale. Niet mis! De prijzentafel van de grote finale bestaat uit een pakket van 150 000 fr. De Minderhoutse K.W.B., met haar kwistraditie, wil hier zeker vertegenwoordigd zijn en tegelijkertijd geen mal figuur slaan. Wij duimen!! Ei En

wils! Ei 1986 reutelt nog even na, de 'Maand' kijkt reeds volop met frisse blik naar 1987! Aan alle lezers en lezeressen: een blij hart toegewenst en santé!• ...

wat valt er nog te noteren over hei verloop van de maand januari? Wel op zondag 4 ja-

UtJ®®E? Het zou van een verregaande onbeleefdheid getuigen als ik u, lezer, ter gelegenheid van dit schrijven niet een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar zou wensen. Maar u kent mij, first things first, dat spreekt vanzelf. Kerstmis en Nieuwjaar, we zetten dus weer een feestneus op. Kerstmis in Meer, hoe is (lat! vraagt u zich misschien af. Net

nuari houdt de A rkduif haar kampioenendag. Gelau werden wees op uw hoede, onze fotograaf komt beslist langs. De L.R. V. leert vrijdag 9januari en op zondag 10 januari kun je alle papier weer aan de deur zetten want de K.L.J.-jongens komen langs. De wielrennerssupportersclub feest op 16 januari en de fanfare 'tuttert' op 23 januari; toe/eren en tutteren, het hoort nu eenmaal bij mekaar. Ook de jokliefhebbers komen nog eens aan hun trekken. De Arkduif nodigt je uit op zaterdag 24januari in het café van de parochiezaal. Je ziet, voor elk wat

U1E®®U als in andere dorpen, veronderstel ik: een kerstboom met Iichtjes, bollen, slingers en pakjes in elke huiskamer; een eivolle kerk (met Kerstmis voelt zelfs de grootste zondaar zich weer even een christenmens); de hele familie rond de feesttafel en Disney op de buis kortom, gezelligheid troef. En na de kerstdagen volgen dc einde jaarsfeesten. ...

Het houdt niet op. Meer doet uiteraard door: ofwel in al of niet uitgebreide huiselijke kring, ofwel troept men ergens samen om in groep flink loos te gaan. Dat kan bijvoorbeeld in vzw De Mussenakker, waar men naar jarenlange traditie van oud naar nieuw gaat (?) met een all-night-party. Voor de luttele prijs van 500 fr kan u daar zoveel eten en drinken als u wil. Men vraagt wel vooraf een seintje te geven als u komt. Kwestie van u een passende ontvangst te kunnen bieden.

Ei En dan is het 1987. Tja, wat moe/je daarover zeggen? We zullen maar afwachten wat het wordt, maar als we mekaar allemaal even helpen, krijgen we misschien best een genietbaar jaar. Aan Meer zal het hopelijk niet liggen. En zeker niet aan de 1< WB, want die gaat nog eens een poging doen om het mannelijk geslacht te leren koken. Deze uitermate zware opgave vindt doorgang in de parochiezaal op de volgende woensda gen: 7, 14, 21, 28 januari en 4, 11 februari. Kandidaat-kokers geven zich aan bij hun rvijkmeester voor 300 fr. Snelheid is echter de boodschap, want de groep wordt beperkt tot 15 personen. De laatste kaartavonden van de K WB gaan door op de vrijdagen 9 en 16 januari om 19.30 uur in het Kelderke (Weet je nog wel, oudje?) Ei Het is ondertussen waarschijnlijk oud nieuws, maar we zeggen het toch: er is een nieuw Boerenzaaltje in Meer. Wat u misschien niet weet, is dat u, lezer, er ook gebruik van kunt maken voor vergaderingen, bijeenkomsten, familieen communiefeesten, enz. Het is zelfs niet nodig lid te zijn van de Landelijke Gilde. Het Boerenzaaltje staat ten dienste van heel de Meerse gemeenschap. Alle verenigingen en particulieren zijn hartelijk welkom. Als u dat dus iets lijkt, neem dan contact op met de secretaris Bert Michielsen (tel. 315 80 20 ...

DAi\k AA1 DL MELRSL L3LOLDGE VERS. Rond veteraan Leo Sterkens (30 jaar bloedgever, 100 giften) staan de andere verdienstelijke bloedgevers: Stan Brosens, Bert Meyvis en Maria Roeien (40 giften); Anna Adams, Germaine Bevers, Jan Van Bergen, Marc van den Bogercl, Hubert Van Geste! en Francis Vriends (25 gij/en).

Eh1 U

UÏK9 BUt1®

of 315 84 23). Ei Een ander telefoonnummer da/ik u nogmaals wil aanbieden, is dat van mijzelf: 315 86 80. Niet voor vergaderingen of feesten, maar om mij van komende activiteiten op de hoogte te stellen. Want dat is mijn Nieuwjaarswens: meer informatie van meer verenigingen van Meer!! Maak mij gelukkig, lezer. Tot in 1987.•

Ei Dat vele kinderen, al of niet met de hulp van een grote hand mooie tekeningen gemaakt hadden en dat de Sint en Piet er veel plezier aan beleefden. Ei Dat ook de vaders en moeders verzocht werden een SintNiklaasliedje te zingen. Ei Dat de Sint naar

Wist u:

zoek kwam in het voetballokaal. Ei Dat een

Dat op zondag 23 november Sint-Niklaas op uitnodiging van 'De Groentjes' weer op be14

zestigtal kinderen een pakje lekker fruit, een kleurboek en natuurlijk een ballon kregen.

het voetbalveld trok om daar voor de wedstrijd Meerle - Vlimmeren ook fruit uit te delen en dat er enkele voetballen aan de toeschouwers werden toegeworpen. Ei Dat aan


Lekkerbek' het etentje werd aangevoerd. El

de aanvoerders van elk Meer/es elftal een briefoms/ag met een 'centje' zou gegeven worden! De kapiteins waren allen aan wezig. De briefomslagen echter niet, althans niet tijdig. Maar alles kwam in orde. De Sint heeft hei toch ook zo druk. EI Dat er in

Dat de playbackgroep 'The Cure' uit Meerle in Rijkevorsel de prijs van het publiek in ontvangst mocht nemen en dat er natuurlijk een stevige J,int gedronken werd op die behaalde beker. El Dat de brandweer van

Meerle nog altijd mensen zijn die niet weten dat er een voetbalsupportersclub 'De Groentjes' is, en dat deze club al zovele jaren bestaat en elk jaar, elk elftal, aangesloten bij F.C. Meerle, een 'steuntje' geeft, hoe miniem ook. Om te onthouden! E Dat de

'Voorpost Meerle' ook eens kon uitrukken, niet om een brand te blussen, maar wel om eens lekker te tafelen bij Ward Van de Heyning. De spuiters die altijd ten dienste staan van de mensen, mogen ook wel eens bediend worden. LII Dal de duivenmelkers ook hun

Sint, samen met drie Pieten, ook de kinderen en hun ouders opwachiten bij bakkerij 'De Merel'. El Dat de voetbalploeg van de

of niet uitgehaald. Er werd flink gegeten en

Posthoorn haar jaarlijks feest bij de 'Roei' lieten doorgaan en dat vanuit de frituur 'De

teerfeest hadden. De kampioenen werden al

i©®c1

@ on

Nasmaak december, het mag wel een wonder heten dat er nog kinderen in Sinterklaas geloven als je ziet wat voor Sinten en Pieten er hier en daar rondlopen. El Nu de Wortel-

Heeft u onlangs onze straatverlichting nog gezien? Misschien zult u opmerken. 'Nee, ik waag me 's avonds niet in de buitenwijken!' En ik kan u geen ongelijk geven. Hoogstraten ligt wel ver van Meersel-Dreef (zo'n 15 km wel!), dat is eigenlijk wel wat te ver. Ze zouden er van mij gerust twee gemeenten van mogen maken. Dan hebben we misschien ook wat meer mensen van dees kanten in de gemeenteraad (en komt er ook wat meer geld opnieuw in deze richting). Maar eigenlijk had ik het over de verlichting. Toen ze er pas stond, gingen we 's avonds een keer meer naar buiten om de sfeer te proeven. Ja, bijna ontstond er een nieuwe vorm van straatleven. En dat toch ook wel dank zij Jaak, ja, die van hierboven. Maar het heeft niet lang geduurd: het waren mooie (en vast ook wel dure) lantarens. Maar ook geen erg stevige. En ja, daar zijn zij (en wij) het slachtoffer van geworden. Twee jaar geleden met de Kermis sneuvelden er ineens een heleboel. Een half jaar later kreeg de dorpsraad te horen dat ze niet hersteld zouden worden, tenzij de daders gevat werden (en daaraan hoorde die dorpsraad mee te werken). Een extra-uitgave van de STUW verscheen toen onder het hierbij afgebeelde voorblad. Dat zal bij sommigen wel overgekomen zijn als 'weinig ernstig', maar de dorpsraad voelde zich ook niet erg blij met die opsporingsopdracht. Temeer daar over het opzoekingswerk van de gemeentepolitie na die vernielingen, ook 'weinig ernstige' geruchten de ronde deden. In ieder geval: de daders werden niet gevat en de verlichting werd niet hersteld. Nee, ondertussen zijn er

voor ontspanning zorgen en dat Anna RoeIen die taak op zich heeft genomen. Veel succes Anna! El Dat schrijver deze

alle lezers zijn beste wensen aanbiedt en veel leesgenot in 1987!3

kunt er wel lang over praten. Nu is er schijnbaar al een nieuwe schril/wijze ontstaan, ni. MeerselDreef. Aaneen dus en met 2 hoofdletters! Ja, buurdorpen, wees blij dal jullie zo'n problemen niet hebben. Wij zijn al zo klein en dan nog zijn we er eigenlijk 2 aaneengeplakt! El Het is hoog tijd om in te

schrijven voor het gedenkboek over 300 jaar klooster. Als u tenminste nog van de korting wil genieten. Het streefdoel van 600 inschrijvingen is bijna bereikt. En het boek wordt ook alsmaar dikker (al die voorintekenaars worden er immers in vermeld). Bijna 400 bladzijden al. El Ook ter gelegenheid van

Meersel-Dreef, 1 januari 1987

se KWB-gemeenteraadsleden op non-aktief gesteld zijn door hun vereniging, is dat misschien de gelegenheid voor ons KWBgemeen teraadslid om er eens werk van te gaan maken. Spijtig genoeg bestaat onze KWB niet meer om er wat achteraan te zitten, maar dat zal ik dan langs deze weg doen. Jaak, je hebt nog 2 jaar, hee jongen. Laat nog eens van je horen! Je weet, vorige keer was het maar op het nippertje, hee! Als je er nu nog eens hard tegenaan gaat, dan zit je op rozen. (Figuurlijk dan, hee Jaak. Want je weet: geen rozen zonder doornen) El

Meerle F.C. voorzien op 13 december werd verschoven naar 10januari omdat op 13 december zowat half Meerle gaat 'mosselen' in de parochiezaal op uitnodiging van de 'jeugd'. Kwestie van overeenkomen noemen wij dat! El Dat de gepensioneerden ook

gedronken en geloof ,ne, volgend seizoen spelen ze allemaal kampioen want er is weer wat uit de doeken gedaan terwijl de duifjes

f

-

rustig in hun hokje de winter doorbrengen. 'Baasje zal het wel uitleggen, wij moeten het toch maar doen'. El Dat het teerfeest van

die herdenking komt er een gelegenheidsbier op de markt, dat gebrouwen wordt door een plaatselijke brouwerij met 1 sterreke. Dat bier gaat de strijd aanbinden met de trappist. Hoe het gaat heten weten we nog niet, maar het heeft al wel een bijnaam: ne 'ROSSE'. Op die manier krijgt de Westmalse Pater het aan de stok met de Dreefse broeder en misschien krijgt Sterkens er een ster bij.

nog heel wat meer gesneuveld. Na een grondige (en laatavondlijke) studie ben ik tot de volgende resultaten gekomen: van de 55 rustieke lantarens zijn er 21 kapot; daarvan geven 13 nog wat licht, maar de rest (8 dus) doet helemaal niets meer. Op die manier wordt ons 'achterbuurt-uiterlijk' nog meer in de verf gezet, nietwaar. El Ondertussen werd de verlichtingspaal bij het klooster (die ook twee jaar geleden om vergereden werd en waarvan de 'dader' bekend is) wit geverfd. Op die manier zal hij wat harder moeten opvallen in onze donkere bomensteeg. Want ooit knalt er daar nog wel eens één op. En wie is dan de schuldige? (Voelt u ook aan wie ik denk?) Lii U heeft weer een nieuw

nummer van de Hoogstraatse Maand in handen. Met ons gaat alles goed, ja. Dank u. Meer nog, we hebben ons nu ook uitgerust met de nieuwste technische snufjes: computers en tekstverwerkers hebben voor ons geen geheimen meer. Als we nu nog over een kasje meer zouden beschikken, dan konden we ons eindprodukt ook nog via de telefoon doorseinen naar de centrale computer op de hoofdredaktie en moeten we 's morgens niet meer voor dag en dauw uit de veren (Dreef ligt ver) om ons papiertje tijdig op de redaktie te hebben. (Heren, als er nog eens geld is ...) El Hier op Dreef laait de discussie regelmatig hoog op of je nu eigenlijk Meersel-Dreef schrijft (met streepje en 2 hoofdletters) of Meerseldreef in één woord. Elke schrijfwijze heeft zo zijn aanhangers en naargelang de meerderheid wil de officiële mening wel eens veranderen. Ook de dorpsraad heeft zich hier weer aan bezondigd, hoor ik. Dat streepje bij ons, dat is zo iets als Happart in België: onbelangrijk maar je

El En er zijn nog altijd mensen die het verschil niet kennen tussen een pater en een broeder. Ik zal dat eens uitleggen, zie: een broeder is geen pater, een pater is wel een broeder, maar minder. Duidelijk, nu? El En denk nu niet dat ik deze maand niets wist te vertellen, want ik heb ook nog verenigingsnieuws. De fanfare gaat nog teren en wel op 17januari. Waar de fanfare is, is 't altijd feest, natuurlijk. Ze spelen er eventjes zelf, en er is ook nog een kleine tentoonstelling (trofeeën en buit gemaakte vlaggen e. d.) en zelfs dia's en een videofilm. Ze staan voor niets, tegenwoordig. El Yuppie, mijn eerste

maand zit er weer op! Nu de uwe nog.0

Solo-slim in Wortel Zaterdagavond 19 december lukte Jos Herrijgers (Oude Weg) een unieke solo-slim. Als 'deelder' legde hij een schoppenkaart als troef op tafel en hield onderwijl de overige 12 schoppen in de hand. Zijn medespelers, echtgenote Tiny, schoonbroer Jan Fransen en schoonzus Mai Geens, tastten naar hun beurs.

Wie zijn stappen zet in de sporen van wie voorgaat zal hem nooit voorbijsteken. (Mao) 20 Eeuwen na de Romeinen gebruikt het amerikaans leger weer ganzen om hun militaire bases te bewaken. Ook in Frankrijk posten een 12-tal ganzen voor het hek van Jean Claude Duvalier aan de Azurenkust om alarm te slaan wanneer nodig. 15 Cy


utÜ Zelfs tussen kerst en nieuwjaar verschijnt dit blad! Zeg nu nog dat we onze lezers niet verwennen. Hopelijk is uw kerstkalkoen goed verteerd en is uw lever nog in staat om de aanval van oud-en-nieuw op te vangen. Alle lezers worden hierbij trouwens een vreugdevol 1987 toegewenst, Vrij van zorgen en gevuld met geluk en Wortelse gulle lach. Ik zal dit jaar proberen te zwijgen over voetbal (waar ik volgens sommige lezers toch niks van ken) en ik zal proberen iets minder lovend te schrijven over Wortel (al zal dat zeer moeilijk zijn, dit is een dorpsrubriek). Tot hier mijn goede voornemens voor '87 en nu over naar de aktiviteiten van de komende weken. [ii Nog even moet ik verwijzen naar oudjaar want u kan thuis 'doordoen' maar ook in één van de Wortelse café's of in 't

@Iun Slot bijvoorbeeld. 0p zaterdag 3 januariorganiseert men in 't Slot een 'Back to the Sixties '-avond. Een gelegenheid voor de jongeren van nu om de klassiekers van toen te leren kennen, die uit de radio galmden toen zij nog in Pampers rondliepen. Ook de iets oudere jongeren zijn natuurlijk welkom. Theo S. zal de avond presenteren. LI

Woensdag 7 januari organiseert de KAV een driekoningenfeest voor de kinderen in de parochiezaal. Donderdag 8 januari verzorgt de KVLV een les onder het thema: 'Haarfijn bekeken' over haarverzorging. EJ Momenteel werken in 't Slot twee hobbyclubs met veel dynamiek, de computerciub die weer met een nieuwe cursus bezig is en de fotoclub die al enkele jaren erg goed draait. De schilderclub was de laatste tijd wat op de

achtergrond geraakt en neemt op vrijdag 9 januari een nieuwe start. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, wordt die avond in 't Slot uitgenodigd vanaf 20.00 u. Zaterdag 10 januari teert het Rode Kruis in de Wortelseparochiezaal. El Het weekeinde van 16, 17 en

18 januari is bijzonder druk. Vrijdag 16 januari organiseert de Kolonie een kaartavond in het casino en in de parochiezaal geeft de Wortelse toneelkring een eerste voorstelling van het stuk: 'Een schuur vol mooie vrouwen' waarvoor de groep alweer weken aan het repeteren is. Wij hebben voor u de medewerkers even op een rijtje gezet. LII Op de foto, boven vinr.: Frans Snels, Rik Braspenning, Jan Brusselaers, Tiny Fransen, Romy Sprangers, Jan Haest, onder vinr.: Monique Segers, Mies WilIe,ns, Griet Goris, Marianne Piret, May Braspenning en Filip Sijsmans. Dit toneelstuk wordt dus gespeeld op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18januari telkens vanaf 20 u. in de parochiezaal en wordt geregisseerd door Monique Segers. E

Zaterdag 17 januari teert de Duivenmaatschappij in het clublokaal en in 't Slot speelt de groep: 'Roger and his Hopeless Alcoholics' op de jaarlijkse Rock 'n Rollavond. Zondag 18 januari wordt de derby VNA Wortel - FC Meerle gespeeld (ai, voetbal!). Ook het weekeinde daarna is het erg druk in Wortel. De KWB, de KLJ en de Wortelse Jongeren Jeugdbeweging organiseren samen in de parochiezaal een 'Koers op rollen'. Donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 ja nuari slarten telkens vanaf 19u30 de reeksen. Ook ditmaal vertrekken weer zestien ploegen Wortelse renners, gesponsord door evenveel Wortelse sponsors. Natuurlijk wordt weer iedereen uitgenodigd om mee te komen supporteren voor de renners. Zondag 25 januari worden alle duivenliefhebbuis uitgeiiudigd op de kamioenendag van 'De Witpen' in café de Nieuwen fliiiten LI Donderdag 29januari begint de K VL V met een kursus Volksdansen en vrijdag 30januari ontmoet de Fanfare de KWB op de bowlingbaan van Breebos voor een wedstrijd in de onderlinge Bowlingcompetie. U hoeft zich in januari niet te vervelen, maar dat had u al ge,nerkt zeker. JM).0

Meerle vanaf zijn ontstaan tot 1568 Tot voor kort werd de dorpsgeschiedenis door de vakhistorici als minderwaardig beschouwd. Zij hielden zich bezig met de grote geschiedenis van adelijke heren en kerken. Gelukkig is hierin de laatste jaren een kentering gekomen, en worden nu aan de univer siteiten de toekomstige historici aangespoord om de geschiedenis van hun eigen dorp uit te diepen. Zo wordt het werk van vele amateurs en folkloristen nu systematisch aangevuld met wetenschappelijke studies. Deze zomer behaalde Guy Muesen zijn Iicentiaatsdiploma met een studie over zijn geboortedorp Meerle. Omdat een thesis niet voor iedereen bereikbaar is, en we weten dat vele lezers zich in teresseren aan de inhoud ervan, geven we u een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies.

V66r de komst van de mensen in deze streken (9.000 v. Chr.) bestond het landschap vooral uit bossen, vennen, moerassen en heide. In de 12e, 13e eeuw werd heel wat bos 16

ontgonnen tot landbouwgrond. Deze ontginningen takelden later bij gebrek aan goede bemesting af tot heidégronden. In de 17de eeuw probeerde men dit door aanplanting van naaldbomen tegen te gaan. In het begin van de 20e eeuw werden deze gronden dan definitief ontgonnen. Meerle heeft echter nog veel bossen behouden (ongeveer 500 ha tegenover 1500 ha landbouwland). De naam Meerle ontleent er trouwens zijn oorsprong aan, en betekende bos op een hoge zandrug bij een moeras. Tot in de middeleeuwen bleef de streek dunbevolkt en van weinig belang. In de 12e eeuw zouden zowel de hertog van Brabant als de heer van Breda proberen de Noorderkempen onder controle te krijgen. Meerle ontstond, evenals Minderhout en Castelré als een gehucht van Baarle. In de 1 3de eeuw kwam er een kerk en werd het een tweederangsparochie. Evenals het moederdorp Baarle behoorde het tot het land van Breda. In de 14de eeuw werd Meerle ingepalmd door de heer van Hoogstraten, die

op zijn beurt weer een pion was van de hertog van Brabant. Een deel van de gronden werden door de heer uitgebaat in eigen beheer. De rest werd uitgegeven aan de horigen. In de 13de eeuw waren de horigen in feite al vrije boeren, die hun grond tegen betaling van een cijns van de heer kregen. Deze cijns was onveranderlijk en eeuwigdurend. Hij kon zowel in natura als in geld zijn (bv. een aantal kippen, eieren of boter). Het was dus een prestatie die steeds dezelfde bleef doorheen de eeuwen. Dit was voor de heer niet interessant. Daarom werden later ontgonnen gronden verpacht. Dit bracht de heer meer op, daar de pacht regelmatig kon aangepast worden. Daarnaast waren de mensen nog onderworpen aan heerlijke rechten zoals bv. het molenrecht. De watermolen van Meersel was immers een banmolen: de mensen moesten er tegen vergoeding hun graan laten malen. De jacht, vis- en vogelvangst was het monopolie van de heer. Bovendien waren de horigen verplicht tot het vervullen van karweien: d.w.z. werkjes opknappen voor de heer. Zo moesten de omliggende dorpen kasseien aanvoeren voor de steenweg in de Vrijheid te Hoogstraten.


Op rechterlijk gebied waren de inwoners van Meerle onderworpen aan de buitenbank van Hoogstraten. Ze werd gevormd door 7 gegoede inwoners van de buitendorpen van Hoogstraten, die om de veertien dagen zetelden in het stadhuis van Hoogstraten. Ze behandelden de burgerlijke conflicten. De criminele zaken kwamen voor de binnenbank van Hoogstraten. Kerkelijk behoorde Meerle bij het bisdom Luik, maar het was de abdis van Thorn, die de pastoors benoemde en over het grootste deel van de inkomsten van de parochie beschikte (de tienden). Het leven van de dorpelingen was hard. De boeren bewerkten het land volgens het eeuwenoude drieslagstelsel. Ze verbouwden

vooral rogge voor hun brood. Geleidelijk nam de veeteelt een grotere plaats in. Nijverheid bestond er in de buitendorpen praktisch niet. Dit was het gevolg van de politiek van de graaf van Hoogstraten, die de laken- en biernijverheid voorbehield voor de stedelingen van de Vrijheid.

Hoe beperkt deze korte samenvatting van het 250 bladzijden tellend werk van Guy Muesen ook is, toch zal het de lezer duidelijk zijn dat dit een werk is dat HOK niet mag liggen. We hopen samen met u dat de Hoogstraatse Oudheidkundige Kring dit boek vlug in zijn reeks opneemt. Zo zullen dan alle deeldorpen van het huidige Hoogstraten er aan bod gekomen zijn. Intussen kunnen we u ook nog melden dat er nog twee andere studies over Hoogstraten in de maak zijn. Fons Raeymaekers uit Baarle werkt aan een demografische studie, en Luk Vinckx uit Meerle aan een studie over het Heilig Bloed. We houden u op de hoogte.•

Het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen 1. Het ontstaan van het Land van Hoogstraten (12de-14de eeuw) In 1977 werden de dorpen Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel tot één gemeente gefusioneerd. Hierdoor werd als het ware de middeleeuwse toestand hersteld. Toen reeds vormden deze dorpen een eenheid, het Land van Hoogstraten genaamd, dat in het bezit was van de heren van Hoogstraten. De bronnen zijn uiterst schaars, maar toch is het mogelijk het ontstaan van het Land van Hoogstraten te schetsen, m.a.w. aan te tonen dat de grenzen van de huidige gemeente reeds in de Middeleeuwen werden gevormd. Véér het jaar 1000 was de Noorderkempen nagenoeg onbewoond. De streek was woest en ontoegankelijk, overdekt met moerassen, bossen en heide en oefende dus niet veel aantrekkingskracht uit op eventuele bewoners. Enkel in Rijkevorsel en Baarle was er sprake van menselijke bewoning, zoals blijkt uit het testament van de H. Willibrord (720) en enige archeologische vondsten uit de 8e eeuw. Vanaf de lide eeuw vond echter in geheel West-Europa een grote bevolkingsaangroei plaats. De bestaande landbouwgronden brachten niet genoeg landbouwprodukten meer op om deze stijgende bevolking te voeden. Vele mensen verlieten hun dorpen om nieuwe gronden te zoeken en deze te ontginnen tot landbouwgronden. Als gevolg van deze grote ontginningsbeweging ontstonden vele nieuwe dorpen. Ook inwoners van Rijkevorsel en Baarle gingen wegens het tekort aan landbouwgrond naar nabijgelegen onontgonnen plaatsen, waar de grond zich leende voor landbouw en veeteelt, en stichtten er nieuwe gehuchten. Vanuit Rijkevorsel werden zo de nieuwe gehuchten Wortel en Hoogstraten gesticht. Wortel, een typisch landbouwgehucht, ontstond waarschijnlijk het eerst. De naam 'Wurtelam' werd voor het eerst genoemd in 1155. Hoogstraten ontstond wat later als een handelsplaatsje langsheen de hertogelijke weg van Leuven naar Breda en komt voor het eerst voor in een oorkonde van 1213. Minderhout en Meerle ontstonden als gehuchten van Baarle. Minderhout wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van 1238 en de oudste vermelding van Meerle dateert van 1261. Het ontstaan van deze nieuwe gehuchten gebeurde in de eerste fase van de grote ontginningsbeweging. In een tweede fase gingen ook de grote heren en abdijen ontginningen uitvoeren en stimuleren, o.a. door het verlenen van vrijheidsrechten aan Hoogstraten. De nieuwe gehuchten werden verder uitgebouwd, scheurden zich af van het moederdorp en werden zelfstandig op kerkelijk en wereldlijk gebied.

Over het ontstaan van het dorp Meer bestaat enige onzekerheid. De naam werd voor het eerst genoemd in 1216. Waarschijnlijk was Meer geen gehucht van Baarle of Rijkevorsel, maar werd het op het einde van de 12de eeuw gesticht door één van de zonen van de heer van Breda, die dit grondgebied in de vorm van een schenking van zijn vader ontvangen had.

De éénmaking In de I3de eeuw waren de dorpen Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel al gevormd. Zij hoorden echter nog niet bij elkaar. Meerle en Minderhout behoorden als vroegere gehuchten van Baarle toe aan de heer van Breda. Meer was in handen van de heer van Meer, een familielid van de heer van Breda. De basis van de huidige gemeente werd gelegd rond 1210, toen de hertog van Brabant het gebied van Rijkevorsel, Hoogstraten en Wortel in leen gaf aan één van Zijne edelen, die sindsdien de titel van beer van Hoogstraten mocht dragen. De opvolgers van deze eerste heer van Hoogstraten zouden geleidelijk hun gebied uitbreiden. Hoe die uitbreiding juist geschiedde, door militaire verovering of aankoop, kan niet meer worden achterhaald, door gebrek aan bronnen. Vermoedelijk werd Meer het eerst ingepalmd, nadat in 1278 de laatste telg uit het geslacht van Meer, Margareta, was overleden. Een zeer belangrijke rol in deze evolutie speelde Jan 1 van Cuyk, heer van Hoogstraten van 1303 tot 1357. Tijdens zijn 45-jarig bewind werden ook Minderhout en Meerle bij zijn gebied ingelijfd en was de éénmaking van het Land van Hoogstraten eindelijk een feit. Minderhout vormde in de 13de eeuw nog één gemeente met Castelré, zeker tot na 1304. V6c5r 1334 werd Minderhout echter opgenomen in het Land van Hoogstraten en gescheiden van Castelré, dat bleef behoren tot het Land van Breda. In een oorkonde van 1338 verklaarde Jan 1 van Cuyk uit-

drukkelijk dat Minderhout en Meer zijn dorpen waren. Meerle behoorde in 1312 zeker nog tot het Land van Breda. Daarna werd het geleidelijk ingepalmd door de heer van Hoogstraten. Vöér 1349, misschien zelfs vô6r 1333, behoorde het volledig toe aan de heer van Hoogstraten. De hele Middeleeuwen door zou de kern van het Land van Hoogstraten blijven bestaan uit de dorpen Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel. Rijkevorsel, dat aanvankelijk ook tot het Land van Hoogstraten behoorde, werd in 1358 door de heer van Hoogstraten afgestaan aan zijn broer en vormde sindsdien een apart gebied. Ofschoon het later weer diverse malen door de heren van Hoogstraten werd ingepaimd, kwam het ook verschillende keren in handen van andere heren. Daarom kan het niet bij het kerngebied van het Land van Hoogstraten worden gerekend. Ik hoop in dit artikel te hebben aangetoond dat de fusie van 1977 geen nieuw feit was, maar wel een terugkeer naar het verleden betekende. Het Land van Hoogstraten, dat hetzelfde grondgebied besloeg als defusiegemeen te, werd reeds in de 14de eeuw gevormd en zou als één gebied blijven voortbestaan tot in de 18de eeuw.

Kaartje van het ontstaan van de dorpen van Het Land van Hoogstra ten, met voor elk dorp de datum van de eerste vermelding in de bronnen GUY MUESEN 17


Kijk eerst bij van der Sluis voor 't inrichten van uw huis want daar vindt

t,

2500 m2 van de betere merken

aan de LAAGSTE BELGISCHE PRIJZEN. Komplete woninginrichting. Kapeistraat 6, Baarle-Hertog, Tel. 699002. KLEDING VOOR HET HELE GEZIN: NIEUWSTRAAT 9

0 BUTAGAZ FLESSEN

BEGRAFENISSEN

JORIS

PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES

pvba

Gelmeistraat 52, Hoogstraten,

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

V

Telefoon: 03/314.57.10 03/314.56.91

POF

@e It M~

Bloemsierm

Kari"s coiffure

L-E-winef cm

Kerkstraat 21 2330 Merksplas

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

Tel. 014/63.31.99

Woninginrichting

PEETERSi autobanden *

merkbanden

* occassiebanden

*

reparaties

*

*

depannage

*

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167

-

-

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

-

-

18

-

-

Hoogstraten

-

Telefoon 03/314.59.66

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafelkieden, lopers, enz.


Paulus van Daesdonck deelt mede Onder de titel ORANJE IN 'T GOUD zal de heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' vanaf zondag 4 januari een tentoonstelling inrichten van boeken, prullaria, kitch, aardie dewerk, blikwerk, tijdschriften, enz. betrekking hebben op het koninklijk huis van Nederland. Het is een tentoonstelling van allerlei voor werpen en geschriften uit de eigen collectie van deze vereniging. Ga ook eens kijken tussen 14 en 17 uur in het nieuwe heemkundemuseum in Ulvenhout (Pennendijk). Open: de eerste zondag van elke maand!• ...

Hoogstraten voor de Morgen, een groot succes! Het opzet, 1 aandeel van 100.000 F voor De Morgen, werd ruimschoots bereikt: 152 mensen deden mee aan de aktie 200 x 500 en de Benefiet-avond die bijgewoond werd door 420 aanwezigen, bracht ruim 80.000 F op. Het echtpaar Renaat Van der Vloedt Rozette Servaes maakte het tweede aandeel rond. Zij zijn de Hoogstraatse bijdrage voor de nieuwe financiële ruggegraat van De Morgen. We danken ook alle vrijwillige medewerkers en vooral disco STOMPING FATS, NONKEL NEY'S BLUES BAND en MIDNIGHT SEX; ook bakker FAES en de drie groeperingen die de benefiet verzorgden: CAHIER DE BROUILLON, HET SLOT en S'KALDEN. -

De Hoogsiraatse vrienden van De Morgen.

23 nov.: Catharina Doms, 89 jaar, we15 nov.: Sofie, dochter van Joannes Van Den Ouweland en van Anne-Marie duwe van Frans Fransen, St. Janstraat 16, Wortel. Remeysen, Thornstraat 12, Meerle. 19 nov.: lef, zoon van Marcel Rom- 23 nov.: Adriana Van Dyck, 84 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, bouts en van Kristina Weyns, MeerleHoogstraten. dorp 1, Meerle. 25 nov.: Theresia Lambregts, 75 jaar, nov.: 20 Sander, zoon van Frans Goet schalckx en Rita Boven, Slikgat 9, weduwe van Ludovicus Peeters, Meerle. Desmedtstraat 34, Minderhout. 23 nov.: Annelies, dochter van Marcel Goossens en Viviane Claeys, St. Cle-

mensstraat 35, Minderhout. 25 nov.: Roy, zoon van Ludo Muësen

en Marianne De Gruyter, Driehoekstraat 2, Meer. 30 nov.: Kevin, zoon van Daniel Geets en Rita Leemans, Venhoef 9, Minderhout.

FW7~ Huwelijken 14 nov.: Jozef Van Bergen, Watermolenweg 1, Meer en Linda Pluym, Eindsestraat 28, Meer. Nieuw adres: Krekelstraat 5, Meer. 21 nov.: Frans Janssens, Heuvelstraat 12, Hoogstraten en Marleen Van Der Auwera, Rijkevorsel. Nieuw adres: Rijkevorsel, Prinsenpad 22. 21 nov.: Willem Van der EIst, Boudewijnlaan 140, Zandhoven en Els Huybrechts, Minderhoutsestraat 94, Minderhout. Nieuw adres: Boudewijnlaan 140, Zandhoven. 21 nov.: Rudy Thielemans, Nijverheidsstraat 1, Vosselaar en Sonja Massez, A. de Lalaingstraat 2, Hoogstraten. Nieuw adres: Lod. de Konincklaan 359, Hoogstraten.

2 Over/ijdens

3 nov.: Adrianus van Dongeri, 60 jaar, echtgenoot van Josepha Hessels, Nieuw Dreef 12, Meerle. 5 nov.: Maria Sterkens, 88 jaar, weduGeboorten we van Frans Vissers, Terbeeksestraat 35, Meer. 1 nov.: Sofie, dochter van Geert Huf- 14 nov.: Jozef Fransen, 75 jaar, echtgekens en van Maria Vinck, Vrijheid 104, noot van Maria Geets, Van AertseHoogstraten. laerstraat 78, Minderhout. 15 nov.: Ludovicus Keustermans, 67 4 nov.: Katrien, dochter van Peter Luyts en van Rita Boeckx, Moerstraat jaar, weduwnaar van Anna van Luyt, Bredaseweg 40, Minderhout. 23, Hoogstraten. 4 nov.: Winnie, dochter van Raoul 15 nov.: Adrianus Laurijssen, 65 jaar, echtgenoot van Joanna Bastijns, MinFransen en van Lea Goetschalckx, Toderhoutsestraat 20, Hoogstraten. renakker 8, Minderhout. 17 nov.: Anna Franken, 76 jaar, wedu9 nov.: Rik, zoon van Johannes van we van Jan Van Aperen, Meerdorp 30, Dun en Francisca van de Kuinder, Meer. Dreef 132, Meerle. 17 nov.: Jacobus Bastyns, 69 jaar, echt10 nov.: Jef, zoon van Jan Bolckmans en van Emma Boudewijns, Hal 38, genoot van Josephina Donckers, Gestelsestraat 29, Meer. Minderhout. 18nov.: Maria Rommens, 64 jaar, echt15 nov.: Kitty, dochter van Jan Herrijgers en van Lutgarde De Vos, Strijbeek- genote van Jaak Lauryssen, Gestelsestraat 14, Meer. se 32, Meerle. 20 nov.: Ludovicus Huysegems, 85 16 nov.: Jenske, dochter van Henricus Pemen en van Cornelia van den Wijn- jaar, echtgenoot van Maria Aerts, St. Lenaartsweg 22, Hoogstraten. gaart, Klein Eyssel 30, Meerle.

Burgerlijke Stand

Ongevallen Vrijdag 21 nov. om 15.30 uur botsten aan het kruispunt Tinnenpotstraat en Thijsakker, de auto's bestuurd door Petrus Jansen, Thijsakker 15 en Marc Van Der Smissen, Vrijheid 154. Er was zware schade.

Zondagvoormiddag 23 nov. kwam het tot een aanrijding aan het kruispunt VrijheidGelmelstraat tussen de auto's bestuurd door Mariëtte Gockele uit Watermael-Bosvoorde en Jos Martens, Van Aertselaerstraat 17. Er was zware schade. Woensdagvoormiddag 26 nov. botsten aan de Vrijheid, de auto's bestuurd door Johanna De Bie, Chaamseweg 10, Meerle en Tom Bilcke, Vrijheid 124. Er was zware schade. Zaterdagmiddag 29 nov. botsten aan het kruispunt Oostmallesteenweg en Vaart te Rijkevorsel, de auto's bestuurd door Rita Wouters, Vrouwkensblok 11, Rij kevorsel, Sebastiaan Brouwers uit Teteringen (NL) en René Vermeulen uit Nijlen. Er was zware schade. Donderdagmorgen 4 dec. kwam het tot een aanrijding van het Van Aertselaerplein tus-

sen de auto's bestuurd door Marc Voeten, Bavelsestraat 23, Rijkevorsel en Ludo Van

Der Auwera uit Zoersel. Er was zware schade. Donderdagvoormiddag 4 dec. botste aan de St. Lenaartseweg, de auto bestuurd door Willy Clauwaert uit Deinze, die hierbij licht gekwetst werd, met de auto bestuurd door

Linda Verstralen uit Merksplas. Er was zware schade. Aan de Molenstraat te Rijkevorsel botsten

zondagavond 7 dec. de auto's bestuurd door Hendrik Poels, Molenstraat 37, Rijkevorsel en Jozef Van Roy, Molenakker 54, Rijkevorsel. Dinsdagavond 9 dec. reed Joost Muësen 19 j. Markwijk 4, Minderhout aan de Langenberg te Wortel tegen een boom en werd hierbij licht gekwetst. Zijn wagen werd zwaar beschadigd. Vrijdag 12 dec. reed de 36 jarige Ludo Verheyen, St. Clemensstraat te Minderhout in de vroege avond, met zijn auto tegen een vrachtauto die geparkeerd stond in dezelfde straat. Hij werd hierbij licht gekwetst.I -

-

Na een statistische studie over 42.000 koppels konden 2 onderzoekers (van het Baunch College en de Rutgers University) besluiten dat de kans groter is dat twee individuen wiens naam met dezelfde letter begint zich eerder tot elkaar aangetrokken voelen. De kans is dus statistisch groter dat Maria zich tot Marcel aangetrokken voelt dan Louis bijvoorbeeld. 19 ?-


ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO T V. HiFi ELECTR ICITEITSWER KEN -

.

-

VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

Elke dag

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20

2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16

Bij ons 3 troeven onder één dak Kwaliteit Service Prijs -

-

Een motorzaag vraagt goede service na ver-

koop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf voor herstellen van alle merken motorzagen met 20 JAAR ERVARING!

NU IN PROIVIOFIE

7~~ n _ ­_ DE PROFESSIONELE MOTORZAGEN STIHLO24-AVEQNU ........... . ........ .. 18..990fr STIHLO34-AVEQNU ...................... 25975fr Prijzen BTW inbegrepen' Tevens keuze uit 20 verschillende types mocrzagen .................................vanaf

9.99e

DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4-HoogstratenMinderhout -Telefoon 03/3144115 20

-


In memoriam E.H. AI.BERT NAVEAU

Albert !Vaveau tijdens een inisviering in zijn geliefde Constantinus-kapel te Maxburg. Het is bijna veertig jaar geleden dat Onderpastoor Naveau uit Meer verdween en toch is de herinnering aan deze priester zeer levendig gebleven. De laatste jaren keerde hij er op bepaalde tijdstippen terug zoals voor de devotie tot de H. Constantinus in de kapel van Maxburg tijdens de zomer. Albert Naveau was in 1906 te Chimay geboren. Zijn naam en geboorteplaats zouden doen vermoeden dat hij van Waalse afkomst is. Het toeval moet hier een rol gespeeld hebben want zijn familie kwam uit Boechout. Van 1930 tot 1948 was priester Naveau onderpastoor te Meer. In alle opzichten mogen we hem een merkwaardig man noemen: een zeer vrome, ja zelfs angstvallige priester en, zoals later zou blijken erg behoudsgezind in zijn perconciliaire kleding. Anderzijds was hij zeker een der eerste geestelijken in Vlaanderen die per auto reed, al getuigde zijn vehikel niet van enige welstand.

Albert Naveau had overal waar hij vertoefde, een grote belangstelling voor kastelen. Te Meer voorzag hij het kasteel van Maxburg van een uitgebreide verzameling opgezette vogels. Deze verzameling verhuisde later naar het Provinciaal Natuurmuseum, Zilvermeer te Mol. In Tielen vestigde hij in het kasteeltje het sekretariaat van zijn 'Werk voor het Oosten' een stichting ten voordele van onderhoud van gebouwen der christelijke gemeenschap in Israël. Als wij het leven van deze man overschouwen, zijn deze dingen wat bijkomstig maar omdat ze hem typeren, mogen ze wel even vermeld worden. E.H.Naveau heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt tijdens de tweede wereldoorlog. Jonge mannen van zowat 20 jaar konden van wegvoering naar Duitsland vrijgesteld worden wanneer zij een bewijs konden voorleggen dat zij als land-of tuinbouwer onmisbaar waren voor de bevoorrading in levensmiddelen voor de bevolking. Zo niet, werden ze naar Duitsland gedeporteerd om er te werken in de oorlogsindustrie met alle gevaren van bombardementen e.a. E.H.Naveau heeft door zijn koelbloedigheid, zijn soms gedurfde onderhandelingen met de bezetter en zijn fantasie honderden jongeren uit de Kempen, uit Brabant, Limburg en de beide Vlaanderen kunnen thuis houden. Van overal kwamen ze naar Meer om een 'teeltplan' vast te krijgen. Hierdoor konden zij aantonen dat zij ergens in Meer, Meerle of Minderhout, althans op papier, de nodige oppervlakte hei of bos hadden ontgonnen om alzo bij te dragen tot de voedselvoorziening. De meesten onder hen hadden nooit een spade gehanteerd maar daar ging het eigenlijk niet om. Het is ons niet bekend of E.H.Naveau voor al dat werk en voor al dat risico veel dankbaarheid of een ereteken heeft gekregen. Voor hem behoorde dit tot zijn priesterleven en daar pasten geen decoraties bij. Toch durven we hopen dat vele jongeren van toen hem nog even dankbaar zullen gedenken bij het vernemen van zijn overlijden. J.B.

Uw heilige koe Het typeert de meest publieksgeile aller tv-zenders ten voeten uit dat ze met de regelmaat van een klok vaste trekvogel het scherm bevuilt met een wellicht goed bekeken program/na over al/to 's en aanverwante ondingen. Net zoals het heel wat automobilisten tekent in al hun schlemielige engheid dat ze hun eigen auto trots bevuilen met slogans in de aard van 'ni 'n auto, da's m 'n vrijheid'. Voor wie niet anders kan denken dan in slogans (en wellicht dus ook veel Veronica vreet) is dat al een hele prestatie, daar niet van. Maar graag toch even uw autorijdende aandacht voor uw medeweggebruikers die zich minderen gemotoriseerd in het verkeer wagen.

Fahren macht frei Heel wat autobezitters sproeien dagelijks een giftige portie vloeken en verwensingen (waar was dat ook al weer dat er tandengeknars zou zijn?) over de hoofden van het veelal jonge volkje dat vrijelijk tot soms vrijerig over de banen fladdert op weg naar hun verplicht dagelijks rantsoen wijsheid en kennis. Ze rijen nondedju met drie of vier naast elkaar, kennen godverdomme geen verkeersregels, halen miljaarde levensgevaarlijke fratsen uit op hun velo, steken gedomme de

straat over zonder kijken, en gaan miljaardenondedju nog niet eens opzij als ge de lak van uw claxon zit te stoempen. Allemaal waar, zeer zeker, en u mag hen er dankbaar om zijn. Hoe zou u anders uw eigenste agressie nog kunnen uitleven? De SM-clubs zijn nu al overbevoikt, uw echtgenote (of genoot) zit zo ook onder de blauwe plekken en bovendien hebben we een of ander politieman ooit nog eens horen beweren dat het naast mekaar rijden (als het niet echt de spuitgaten uitloopt natuurlijk) van fietsende schoolgangers niet eens zo'n slechte zaak is.

Er zou ooit zelfs al een experiment zijn uitgevoerd: in een middelgrote Vlaamse stad werd één dag uitgeprobeerd welke de gevolgen waren indien alle fietsers keurig achter mekaar bleven rijden en nauwgezet alle verkeersregels in acht namen. l-Ieu, het gevolg, zult u vragen? Ha dat het verkeer volledig in de knoei geraakte en er uren later nog in zat. Slaat u mij maar dood (hm, hoewel) als dit niet waar is. baf. Sakkeren en vloeken wordt dus uw dagelijks loon, beste automobilist. U kunt niet eens uw autoritaire rijgedrag naar hartelust en goeddenken uitleven. Soit. Om uw tijd (in plaats van fietsers) te doden terwijl u met geërgerde vingers op uw dashboard roffelt op het ritme van de primitieve bosjesmens diep in u, kon u voor één keer eens de moeite nemen om de verkeerstoestand voor de fietsers zelf te bekijken. In Hoogstraten bijvoorbeeld. Scholencentrum dat dagelijks een indrukwekkend pak fietsers aantrekt! afstoot.

Rad mit uns De invalswegen, fronst u. Méér dan bedenkelijke fiets-infrastructuur. Als die tenminste voorhanden is, want de St.Lenaartsebaan, de Loenhoutseweg, de baan naar Rijkevorsel en naar Wortel, de Minderhoutsestraat - gelijkvloerse berm, of hoe heet dat alweer in de wet? Op de Loenhoutseweg daveren er nochtans ettelijke wegreuzen op een zuchtje van de rand van het fietspad voorbij, meestal aan hoge snelheid! Kom je dan op het kruispunt met de Lodewijk de Konincklaan dan heb je tot overmaat van ramp erg veel kans dat je levensgevaarlijke stunts moet uithalen om voorbij de geparkeerde vrachtwagen van het Kempisch Meubelmagazijn te raken - die er vaak, urenlang, soms zonder enige activiteit, vanaf 8 uur 's morgens staat te bewijzen dat een fietspad toch maar een lastig ding is voor een middenstander, maar enfin. Wie stoort zich daar nu aan? De Minderhoutsestraat lijkt op het eerste gezicht een aantrekkelijk alternatief voor wie richting Meer uit moet. Maar als fietser vergeet je het best: alle l-Ioogstratenaars lijken dat immers te denken, en scheuren fraai in hun bolides de bochten door. Enzovoort, enzovoort. Het centrum dan, vraagt u? Moet je maar eens doen per fiets. Een zware lust. Om de haverklap zijstraten waar auto's heerlijk snel uit komen. Om de haverklap ijverige en haastige autobezitters die demonstreren a) hoe je zo snel mogelijk uit de wagen en in een winkel bent, met lichte verwondering in de ogen voor de vreemde remcapriolen die fietsers menen te moeten uithalen, b) hoe handig zo'n fietspad is om je auto te draaien of gezelligjes te parkeren - lekker toch?, c) hoe fraai de binnenbekleding van het portier niet werd uitgevoerd, met smaakvolle voor zieningen voor plakkerige fietsbezitters. Of er dan niks goeds over te zeggen valt? Oh jazeker. Er 'un bijvoorbeeld heuse zebrapaden hier en daar. Als rechtgeaard autobezitter zult u zelf beslist al aan den lijve hebben ondervonden hoe handig die dingen zijn om te markeren waar je sneller mag rijden! Eerlijkheidshalve dient er aan toegevoegd dat sinds enige tijd de situatie aan de kerk voor de fietsers gebeterd is doordat de gemeentepolitie eindelijk heeft ingezien dat ook het regelen van het verkeer tot haar taken behoort. Zut, er is zelfs al een echt verkeerslicht in de Vrijheid. Ii kent dat wel, (vervolg pagina 23) 21


Wij bieden u een zeer grote keuze in huliGMQQr GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS

hulI'cèr IuIIcr uII'r hul&GMQQr hwisGhQQr

Onze rechtstreekse invoer uit Italië, Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

bouwmaterialen Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 22


1*

PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Mensen, lezers van De Hoogstraatse Maand, kom eens dichterbij. ik heb vandaag een belangrijke mededeling te doen. Er is goed nieuws en er is ... nog beter nieuws. We beginnen met het goede. De Scrabblewedstrijd is beslecht en het is géén verrassing geworden. Het groepje meclespelers was ook zo klein geworden omdat de gele-truidrager reeds ver achter de horizon verdwenen was. Maar goed. Enkelen hebben de strijd tot op het einde doorgezet en worden daarvoor toch beloond. Want wie komt er nu weer uit de bus? De familie Dalle-Van Tongerloo toch wel zeker. Met het woord EQUINOX op B9 scoren zij zo maar eventjes 92 pnt. Dat is ruim hoger dan Jan Fransen met QUINTOOL (muziekterm) op 01(66 pt.) en hoger dan Erik Krijnen met QUINTO op M7 (40 pt.). Etappewinnaars dus: R. Dalle-Van Tongerloo die zich weerom in 500 fr sportmateriaal kan huilen van FRAMSPORT. Maar de eindwinnaar blijft echter Jan Fransen die in het totaal 273 pt. scoort. Voor Erik Krijnen met 180 pt. helaas geen prijs, evenmin voor de Fam. Dalle die slechts 2 keer deelnam; ook Wim van Delm was erg verdienstelijk. De prijs krijgt Jan Fransen 5ET... nog thuisbezorgd, maar de grote eer als SUPERSCRABBELAAR krijgt hij hier reeds opgespeld. Proficiat Jan, U was een fijn kandidaat (maar je was er wel iets te snel bij!). De Fam. Dalle wenste de puzzelmeester en de rest van de redaktie reeds prettige eindejaarsfeesten, en met deze: Van 's gelijke !!!! En nu het andere nieuws Dit was de laate Puzzelkolom voor altijd. Finito! Gedaan! Basta! Vanaf de volgende keer is het iets met uw brievenbus. Deze rubriek heet dan voortaan ook: Brievenbus!

Onze medewerker kan het niet langer aan om maandelijks de duizenden formulieren te moeten nakijken, rangschikken en sorteren om daarna de pijnlijke foekenningsdaad te moeten stellen. Adieu, vrienden. Het was mooi.0

HALVE EEUW GELEDEN December 1986 Alfred Ost Alfred Ost exposeert te Borgerhout in de Feestzaal op de Turnhoutschebaan. Voor Hoogstraten is hij geen onbekende meer. Voor den oorlog gaf hij enkele kaarten uit over het H.Bloed en in den zomer komt hij wel eens naar hier gefietst. Dat Ost nu begint te exposeren, nu hij de 55 nabij is, niag een evenement heeten. En het is ook eene revelatie geweest. We zullen over hem geene hooge kunstgeleerdheid verkoopen. Maar dat Ost een rasecht kunstenaar is, en misschien wel Europa's grootste, kunnen we oprecht bevestigen. Zijn werk is alzijdig. De techniek heeft hij onder de knie, ze bestaat practisch niet meer voor hem; daarom prent hij in een duizelingwekkende gemakkelijkheid zijn zwierige figuren op het papier net gelijk een bedreven cow-boy met zijn lasso zwiert. Wanneer men in zijn tentoonstelling terecht komt, is men verbluft van wat men te zien krijgt, zowat enkele honderden werken, en we weten dat dit nog maar een heel klein gedeelte is van de stapel kunstwerken welke hij tehuis heeft zitten. Aanstonds wordt ge overrompeld, gekneveld en geboeid door zijn oeuvre. Hier een reeks muziekaal geteekende schetsen van Vlaanderens grooten dirigent der Nationale Zangfeesten, Meester Jef Van Hoof, in gebarenvolle actie; daar zit hij aan het piano in een roes van klinkende lijnen, en leenige krachtig-opgroeiende leeuwenwelpen vleien zich rond hem. Ginder heeft hij reeksen teekeningen 'geschilderd' in chineeschen inkt met visionnaire ruiters uit den Apocalypsus, tafereelen met worstelaars gelijk reuzen, reeksen teekeningen waarin ge de lijn eener mysterieuze geschiedenis kunt leezen, aquarellen met landschappen, sneeuwzichten, landelijke tooneelen, Scheidezichten met fantastische schepen, paarden (o, die paarden van Ost, ze zijn alom gekend!), processiëri, karikaturen, een gansche reeks olieverfstudiën van boerentypen, zelfportretten, enz. Over zulk werk staat men bedweimd. Maar voor Ost is dat allemaal niets. Hij heeft alle -ismen doorgemaakt.

Toch blijft hij een eenvoudig man. Zie hem daar nu staan niet zijn zwart-vloeren artiestenkostuum, klein en ineengedrongen, met zijn blanke lokken en zijn fijngeschoren wezen. Nu is hij niet de zwerver op zoek naar mooie Kempische zichtjes of naar volksrumoer, die zijn ouden fiets bij u komt vastieggen met een geitenketen. Wat ons nu bizonder aanbelangt is, dat Meester Ost ons het grootste genoegen wil doen, kortehngs hier te Hoogstraten te komen exposeren. We hopen dat Hoogstraten deze gelegenheid niet zal laten voorbijgaan en dat tegen dan de schoone Boterhalle onder het stadhuis flink zal opgeknapt zijn om er het werk van Alfred Ost onder te brengen. De oorsprong van de Kerstboomen De eerste kerstboomen die men in Europa heeft gezien verschenen in den Eizas, in het begin der XVIIe eeuw. De folklore spreekt er niet over voor 1604. Ze geraakten slechts heel langzaam in zwang. De volgende eeuw waren ze zoo algemeen in de mode geraakt dat in 1775 de hertog van Weimar het gebruik ervan verbood op zijn grondgebied... zooals Mussolini vorig jaar heeft gedaan in Italië. Het gebruik de kerstboomen te versieren met licht is van veel jongeren datum dan het gebruik van den kerstboom. Slechts sedert het einde van de 18e eeuw spreken de kronieken ervan. Goethe spreekt over de kerstboomen versierd met lichtappels en speelgoed in suiker, die een paradijselijke vreugde opwekken. Men heeft ook getracht de redenen te achterhalen waarom juist een boom werd gekozen voor de kerstviering. Naar verluidt zouden katholieke missionarissen het gebruik van boomen voor het vieren van feesten hebben meegebracht uit Indië. Daar de denneboom ongeveer de eenige was die groen bleef met Kerstmis en zich daarbij goed leende voor versieringen werd hij natuurlijk verkoozen in onze noordelijke landen. Sedert 1780 is hij algemeen in gebruik in Duitschiand, later in Oostenrijk, dan Frankrijk en Engeland.

(Bron: Gazet van Hoogstraten)

vervolg van pagina 21 zo'n flikkerding waarbij u hoffelijk rem- en gaspedaal verwarren kunt wanneer er wéér eens zo'n klungel op die knopjes heeft geduwd en u uw joekelende tijd zit te verprutsen omwille van zijn getaffel. Géén grap hoor: dagelijks rijden er minstens een vijftal wagens klakkeloos door het rode licht. Zou de politie 66k wel wat aan mogen doen, denken we zo. En komt er geen onyervalst fietspad in de Loenhoutseweg? Jazeker, zeggen ze al zo'n jaar of tien. Dé cynische grap ervan is wel dat het huidige plan (naar wij hebben vernomen) een fietspad aan beide kanten voorziet tot zo'n meter of dertig voor het levensgevaarlijke kruispunt met de Lodewijk de Konincklaan (waar het net het méést nodig is!) Men schijnt toch even te vergeten dat hier niet zo lang geleden op janimerlijke wijze een dode is gevallen?

Zou het misschien niet zinvol zijn om op de grond van het OCMW (rustoord) een fietspad te voorzien? Misschien kon het OCMW of het gemeentebestuur dit eens overwegen en eventueel links en rechts voorstellen? Al durven we niet al te veel van deze instanties verwachten natuurlijk, die hebben immers véél belangrijker voetbalvelden en zoom de oren en in de kop. Het OCMW zelf is trouwens al evenmin fiets-minded: werd een jaar of wat geleden nog protest ingediend omdat een boer het pad achter het rustoord had afgesloten (het betreft hier een servituut, er moet doorgang gegeven worden naar de velden achter het Seminarie), dan konden we enkele maanden geleden tot onze verwondering vaststellen dat het OCMW zelf dit pad nu heeft verboden (alleen voor inwonenden en bezoekers van de bejaarden-

woningen te gebruiken). Hoeveel maten en gewichten? Onlangs werd tenslotte dan toch het kruispunt St-Lenaartsebaan - Lodewijk de Konincklaan veiliger gemaakt voor fietsers.

Daarmee hebben we een ver van volledig overzicht gegeven van alle probleem gevallen waar de modale fietser zich mee geconfronteerd weet op een doordeweekse dag. Toch niet niks hoor, autootjeskusser! Daar kon u soms ook eens rekening mee houden wanneer (zie hoger). Of wanneer het fraai plenst end renst en er een trits fietsers kleddernat vergeefs een straal probeert over te steken... En zou er nu echt nergens een politicus zijn die het lot van de fietsers in het Hoogstraatse ter harte wil nemen? Of zijn die meestal nog lejong om te stemmen? Oder haben sie das nicht gewusst?• (mdl) 23


L!i

KALENDER

ZATERDAG 3 JANUARI - Muziekavond BACK TO THE SIXTIES in het Slot te Wortel. ZONDAG 4 JANUARI - Kampioenendag van De Arkduif in Minderhout WOENSDAG 7 JANUARI - Kookles voor mannen, ingericht door de KWB, in de parochiezaal van Meer - Driekoningenfeest voor de kinderen, ingericht door de KAV, in de parochiezaal van Wortel DONDERDAG 8 JANUARI - Toneelbezoek in de Warandeschouwburg te Turnhout, georganiseerd door DFHoogstraten. Vertrek om 19.30 uur aan de kerk in Hoogstraten. - Kookles voor mannen, ingericht door de K.W.B., om 19.30 uur in de zaal Pax te Hoogstraten. VRIJDAG 9 JANUARI - Teerfeest van het Gemengd Piuskoor in de zaal Pax vanaf 19.30 uur, in Hoogstraten. - Teerfeest van de Landelijke Ruiterrijvereniging in Minderhout. - Kaartavond van de K.W.B. in 't Kelderke in Meer. ZATERDAG 10 JANUARI - Teerfeest van de bloedgevers van het RODE KRUIS in de parochiezaal in Wortel. - Ophaling OUD PAPIER door de KLJ in Minderhout. - Teerfeest van FC MEERLE ZONDAG 11JANUARI Middageoncert in de Molen te Minderhout waarbij NORBERT DE TAYE zijn nieuwe LP voorzingt, georganiseerd door de Marckriver Jazzclub van Hoogstraten. WOENSDAG 14 JANUARI Kantkiossen II, georg. door K.V.L.V.gewest Hoogstraten, in de parochiezaal van Minderhout. - Kooklessen voor mannen, ingericht door de K.W.B. in de parochiezaal van Meer. DONDERDAG 15 JANUARI - Koken voor mannen, ingericht door de K.W.B., in de zaal Pax om 19.30 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 16 JANUARI - Kaartprijskamp van de K.W.B. in de zaal Fax om 19.30 uur, in Hoogstraten. - Teerfeest van de WIELRENNERSSUPPORTERSCLUB in Minderhout - Kaartavond van de KWB in 't Kelderke in Meer - Toneelavond met EEN SCHUUR VOL MOOIE VROUWEN, om 20 u in de parochiezaal van Wortel ZATERDAG 17 JANUARI - Toneelavond met EEN SCHUUR VOL VROUWEN, om 20 u in de parochiezaal van Wortel - Teerfeest van de FANFARE met tentoonstelling (trofeeën, vlaggen, dia's en video) in Meerseldreef. - Teerfeest van de WITPEN in Wortel. - Optreden van ROGER AND HIS HOPELESS ALCOHOL ICS in het Slot in Wortel. 24

ZONDAG 18 JANUARI - Toneelavond met EEN SCHUUR VOL VROUWEN, om 20 u in de parochiezaal van Wortel. DINSDAG 20 JANUARI Kookles van de K.V.L.V. in de zaal Pax om 14.00 en 19.00 uur, in Hoogstraten. WOENSDAG 21 JANUARI - Koken voor mannen, ingericht door dc K.W.B. in de parochiezaal van Meer. DONDERDAG 22 JANUARI - Koken voor mannen, ingericht door de K.W.B., in de zaal Pax om 19.30 uur, in Hoogstraten. - KOERS OP ROLLEN, vanaf 19.30u in de parochiezaal in Wortel VRIJDAG 23 JANUARI - Teerfeest van de FANFARE in Minderhout - KOERS OP ROLLEN vanaf 19.30u in de parochiezaal in Wortel

Driedaagse koers op rollen op 22, 23 en 24 januari te Wortel Voor de 4e maal reeds richten K.W.B., K.L.J. en de Jongeren Jeugdbeweging van Wortel deze driedaagse KOERS OP ROLLEN in. Dit gebeurt om de 3 jaar. Op 23, 24 en 25 februari 1978 (ja, ja, bijna 9 jaar geleden) ging de 10 KOERS OP ROLLEN door. Zou het lukken? Dat was de vraag die toen op ieders tong lag. En of het een sukses werd! 16 Wortelse handelaars en 32 Wortelse fietsers maakten er een grandioos feest van. Fietser Jef van Opstal ging met Jan Quirijnen en Dirk Noeyens met de trofee aan de haal voor Veevoeders Harry Schellekens met Eddy Kenis en Neel Keustermans. 3° werd de firma Horsten met Michel Swaenen en Car Sommen. Maar het duo van deze driedaagse was misschien wel ons duo facteurs Vic en Staf Aerts die samen met hun sponsor Bakker Verbreuken op veel sympathie konden rekenen. Op 22, 23 en 24 februari 1981 ging de 2° en vermoedelijk spannendste 3-daagse KOERS OP ROLLEN door. De winnaars haalden het in de laatste rit met 0,05s. Het was Veevoeders Harry Schellekens die met Eddy Kenis en Neel Keustermans won van de Supportersklub René Verheyen met Nest Van den Broeck en Kris Staes. Garage Keuster-

___

APOTHEKERS

Van 26 december tot 2 januari: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25. Van 2 tot 9 januari: APOTHEEK LIJYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

Van 9 tot 16 januari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 314.57.24.

Van 16 tot 23 januari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38. Op zaterdag 17 januari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75. Van 23 tol 30januari: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20 en APOTHEEK SCI-IEVELENBOS, Tienpondstr. 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Op zaterdag 24 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogsrraren, tel. 314.60.04.

2fr

ZATERDAG 24 JANUARI - KOERS OP ROLLEN, vanaf 19.30u in de parochiezaal in Wortel - KWIS (schiftingsronde voor de kwis in de Warande op 13 maart) in de Veiling in Hoogstraten - Kaartavond (jokken), ingericht door de ARKDUIF, in het café van de parochiezaal in Minderhout. WOENSDAG 28 JANUARI - Kantklossen 11, georg. door K.V.L.V.gewest Hoogstraten, in de parochiezaal van Minderhoul. - Kookles voor mannen, ingericht door de K.W.B. in de parochiezaal van Meer - Koken voor mannen, ingericht door de K.W.B., in de zaal Fax om 19.30 uur, in Hoogstraten. TENTOONSTELLING Tot 4 januari kan je in Klein Eyssel 25 in Meerle gaan kijken naar schilderijen en skulpturen van HUB BAERTEN. Je bent iedere dag welkom van 10 tot 18u, behalve op maandag en dinsdag. mans werd 3° met Bert Snijders en Karel Van der Linden. 4° eindigde de revelatie V.N.A. Wortel met Rudy en Dirk Mertens. Op 12, 13 en 15januari 1984 werden het weerom spannende en sportieve hoogdagen. In de laatste rit werd weer gespurt voor de 10 en 2° en ook voor de 3° en 4° plaats. Fietsen Jef Van Opstal met Eddy en Ronny Vermeiren wonnen met 0,21s voor de Fanfare met Pat Strijbos en Paul Snijers. 3° werd de Supportersklub René Verheyen met Nest Van den Broeck en Jos Fockaert met 0,20s voor Garage Keustermans met Bert Snijers en Paul Vriens. Op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 januari gaat dan de 4° driedaagse KOERS OP ROLLEN door. Wij hopen dat het spannende en sportieve hoogdagen mogen wor den. Ook deze keer willen we het weer volledig Wortels houden: Wortelse sponsors en Wortelse renners. En de eerste reakties van de sponsors waren weerom erg positief. Op vele plaatsen zijn zich ook renners aan het voorbereiden om die avonden een geweldige strijd te kunnen leveren. Wij zouden je nu al willen uitnodigen om eens naar Wortel te komen kijken. Telkens vanaf I9.30u in de parochiezaal. Misschien best op de eerste donderdagavond. Wij zijn er dan van overtuigd dat je de 2 volgende avonden niet meer zal willen missen. Tot ziens??

HUISDOKTERS 1januari: DR. LEURS, Chaamse Weg 10, Meerle, tel. 315.85.55. 4 januari: DR. ROBBEN, V. Aertselaerstraat 37, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48. 11januari: DR. GEERT FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50. 10. 18 januari: DR. VERHOEVEN, V. Aertselaerstraat 70, Hoogstraten, tel. 3 14.31.66. 25 januari: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstraat 5, Hoogstraten, tel. 314.54.08.

Gelukkig Nieu wjaar!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.