december 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

PRIJS: 40 F.

eigeren

macht'


Jan en Marie De meesten van onze lezers zijn abonnees. Dat betekent dat zij bij het begin van het jaar een bedrag storten op onze rekening om daarna een gans jaar De Hoogstraatse Maand stipt te ontvangen. Sommigen kopen DHM regelmatig als los nummer. Bij hen die abonnee zijn, belt de postbode binnenkort aan en vraagt of ze volgend jaar 'De Hoogstraatse Gazet nog moeten hebben'. Hopelijk hebben de meesten onder u de 'spoedcursus afwimpelen' tot fase 4 gelezen. Dan worden wij uw vriend voor het ganse komend jaar. Want De Hoogstraatse Maand is onmisbaar, al zeggen we het zelf.

Bekeerd was u toch al? In de ban van deel II.

Geld Nu vraagt u zich natuurlijk af: 'Wat krijg ik voor mijn geld? Als u DHM in de winkel koopt betaalt u 40 fr. (35 fr. als u abonnee bent). Daarin is begrepen: - de kosten voor de redaktionele en fotografische bijdragen, (10 fr.); - de kosten voor het drukken (36 fr.); - de distributiekosten (10 fr.). De goede rekenaar heeft reeds door dat de kosten hoger zijn dan de eindprijs. Geen nood, onze gewaardeerde adverteerders passen de rest bij. Daar wij de verhouding advertenties/redaktie ongeveer en liefst maximum 1/4 willen houden is het noodzakelijk dat wij veel betalende lezers hebben. Vandaar onze bekommernis om ons abonnementenpeil hoog te houden. En we willen echt niet zeuren, hoor, maar het belang voor de Hoogstraatse gemeenschap is groot dat er naast een 'officieel' informatieblad ook nog een 'gewoon' blad blijft bestaan waarin geschreven wordt over Jan en Marie. Vernieuwen dus! Hieronder vindt u 3 goede manieren (en u weet hoe wij voor 'goede manieren' zijn). Ja, postbode, hier is 420 fr. ofwel Stort 420 fr. op rekening 733-3243117-49 tnv. De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. Bel nr. 03/314.41.26 en zeg: ik wil een abonnement!U

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie Tel. 03/314.71.96 Tel.: 03/314.41.26 B.T.W.: 419.121.756 H.R.T.: 44. 797 Bank: 733-3243117-49

Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten (Wortel)

Zoals mijn collega vorige keer gedaan heeft, probeer ik u vandaag een aantal technieken bij te brengen waarmee u eventuele bekeringspogingen op uw persoon kunt teniet doen. En misschien ontwikkelt u hieruit ook wel een eigen bekeringsprogramma. Hoe kunt u als brave Kempense gelovige bedreigd worden met bekering? De kansen hierop zijn erg klein doch niet onbestaande. De meestgevreesde beoefenaars van dit type dienen zich meermaals jaars aan bij uw voordeur, verkleed als onschuldige, fatsoenlijke lieden. Laat ik u even meenemen in een situatie 'uit het leven gegrepen' en dus niet zo onwaarschijnlijk als op het eerste gezicht lijkt. De dagen worden korter en de ochtenden koud en kil. Net heeft u op een grijze zaterdagmorgen uw zachtgekookt eitje gepeld of daar gaat de bel. 'Wie zou dat al zijn?' kijkt u vragend naar uw man / vrouw / vriend/in. De schrik slaat u om het hart als u stilletjes tussen de gordijnen doorgluurt (de rolluiken had u al opgetrokken, vanwege de buren.) 'God ja!' of 'God nee!' denkt u, en verder: 'het is weer weekend!' Eerder deze morgen - tussen de lakens en hiermee alle bezwaren van uw man / vrouw / vriend/in opzijschuivend - klonk dat heel wat enthoesiaster. Want direkt heeft u die twee netgeklede heren aan uw voordeur thuisgebracht: het zijn ZE, de getuigen van Jehova! Nog net op tijd fluistert u uw partner terug, die zich reeds - van geen kwaad bewust naar de voordeur begaf. Oef! Stil zijn en net doen of iedereen nog slaapt, dat is de enige mogelijkheid om hen niet te woord te moeten staan. U kunt zich immers nog levendig voorstellen wat er een vorige keer gebeurde toen u, vroeg uit bed, de auto

een wasbeurt gaf en opeens oog in oog stond met een goedgekleed koppel. En die begonnen daar toen met bijbelteksten en jehovas rond uw oren te slaan! De genesissen, de sistenciĂŤnsers en de wachttorens vlogen t'allen kant en de apokalyps daalde over u neer. U kon er geen woord tussen krijgen. Wat wilt u ook? Als stugge Hoogstraatse boerenzoon. Uw geloof lag als het ware uitbesteed bij uw pastoor, dat lag in de kerk. Hij mocht daarmee doen wat hij wou. En elke week ging je daar eens poolshoogte nemen: is mijn geloof gelijk gebleven, of heeft hij het laten groeien? En daar betaalde je dan voor: 1 frank, of later 5. Zeg nu zelf: voor nog geen 300 fr. (het parochieblad niet inbegrepen) was uw geloof in goede handen. Maar toen zat u toch wel eventjes in nesten. En wat had u toen gedaan? Ja, de spons vastgegrepen en met een rode kop naarstig doorgepoetst. Op den duur zijn ze dan maar opgestapt, met hun 144.000 vrijkaarten voor een plaats in de hemel. Maar dat nooit meer, heeft u zich toen voorgenomen. En daarom gaat u ze sindsdien uit de weg. Normaal gesproken vraagt u iemand die aan de deur staat, binnen, maar met die getuigen durft u dat niet aan. Want dan pas blijkt hoe schamei je met je geloof bekleed bent. Ja, toen stond je goed in je hemd. Mijn advies in een dergelijke situatie komt op hetzelfde neer: negeer. Praat er niet mee, zet ze aan de deur, laat de hond los. Of: ga zelf de deur uit, begin een eigen kampanje, sticht een eigen geloof. Zo iets van: 'Bij ons geen 144.000 uitverkorenen! Neen! Wel de 2 eerste rijen en de ereloge! Haast u!' Bent u echt geĂŻnteresseerd, neem dan met ons kontakt op. Ik heb nog wat folders van een vorige keer liggen.

Op 30 december valt de laatste Maand van dit jaar in uw brievenbus. Vaste en losse medewerkers, uw bijdrage wordt verwacht voor 14 december.


mon in de moond Nodig hebben is een heel rekbaar begrip! Tijdens de vorige redactievergadering van ons illuster maandblad werd het voorstel geopperd om Piet Jan Rombouts eens 'Man in de maand' te maken. Piet is immers een vlotte prater waar pittige uitspraken van kunnen verwacht worden en iedereen kent hem zowel in onze streek als vér daarbuiten. Wie zou voor het interview zorgen? Ik speel de achteloos met een lucifersdoosje en tuur de ingespannen naar een vermeend vuiltje op de zoldering van ons bedompt redactielokaal zodat ik niet eens in de gaten had dat alle ogen stilaan op mij gericht werden. Tegenspult eren had natuurlijk geen zin hoewel ik toch probeerde. Enkele minuten later was de zaak afgehandeld en werd het volgende agendapunt reeds aan gesneden: ik was een sigaar! 'Af Meir' zijnde kende ik Piet uiteraard reeds lange tijd. Als adolescent bewonderde ik hem heimelijk om zijn non-conformisme en openlijk om zijn technische aanleg en doortastendheid die ikzelf nu eenmaal ontbeer. Urenlang discussiëren wij over de 'uiteindelijke dingen des levens' waarbij ik me wel eens stootte aan de zevenmijlslaarzenfilosofie waarmede Piet bepaalde tegen werpin gen mijnerzijds van tafel joeg. Zijn betoog had dan vaak wat weg van een op drift geraakte tientonner die met een defect remsysteem van een steile berghelling recht op de lieflijke kaartenhuisjes van een Ardeens dorpje afraast. Maar minstens tweemaal echter hielp hij mij aan een occasie wagen waarmee ik bij hem ook steeds terecht kon als er iets aan haperde. Zich van nul en generlei vuiligheid, koude of ander ongemak bewust kroop Piet dan terstond in of onder de auto en rusite niet voor het mankement was opgespoord en verholpen, middelerwijl ik mij binnen bij zijn warme kachel garageko sten besparend bezig hield met het kraken van zijn drankkast en het afspelen van zijn platen. Stipt op het afgesproken uur verscheen f'iei op ons adres. Zijn mobil-home bleek ongeschikt voor het interview wegens door 'enige rom,'ne/' veroorzaakt plaatsgebrek. In aanwezigheid van mijn vrouw en technieker L. V.R. die één en ander fotografisch en magnetisch registreerde ontwikkelde zich al vlug een gesprek dat duurde van 20.30 uur des avonds tot ruim 3.00 uur des nachts onder het nuttigen van diverse soorten alcoliolica. Piet is natuurlijk een dankbaar en gemaklo'lijk interviewsubject. Zo kwam er eigenlijk slechts één inleidend vraagje aan te pas om hem op gang te brengen en te houden. Monolo gen van so,ns wel een kwartier lang vulden dra onze stemmige living-room. Eerder dan deze 'gedachtenstroinen' in een klassiek vraag-antwoord patroon te duwen hebben we besloten Piets' woorden zo getrouw mogelijk weer te geven in een doorlopende tekst. Alleen hebben we op één of twee plaatsen zijn woordgebruik een weinig aangepast, nl. daar waar het te ver afweek van het christelijk-historisch idioom dat wij

doorgaans in deze kolommen hanteren. De originele woorden zouden aanstoot gevend kunnen overkomen terwijl ze niet zo bedoeld waren. Wij spraken met een door een welgevuld leven ietwat 'gelouterde' Piet Jan Rombouts.

Hoe het voor Piet eigenlijk allemaal begonnen is. Ik ben geboren op 29 maart 1945 op Hal in Minderhout. Waar juist? Wel, er staan daar drie dezelfde boerderijtjes, ik meen dat ze er nog steeds staan. In één ervan werd ik geboren. Mijn vader was onder de oorlog boer geworden. Veel weet ik daar niet van want daar werd later niet veel over gebabbeld. Ik meen dat dat boer spelen nogal mislukte. Naar het schijnt werd z'n koe en z'n paard gepikt door de Duitsers tijdens hun aftocht en zo was 't manneke ineens failliet en boer af. Dan zijn we in Hoogstraten gaan wonen in de Hinnenboomstraat, in een grote boerderij die eigendom was van een zekere Xavier geloof ik. Mijn vader was daar 'kastelein' dat wil zeggen, hij verzorgde de koeien, de weiden, etc.

•........... Pit i lan Ronuwui

goed en daar is 't voor mij allemaal begonnen, want dat is toch wat jullie willen weten, niet? Tijdens de middag moest ik m'n boterhammekes gaan opeten bij een Madammeke in de Boschstraat, ik meen dat ze Rutten heette, ze woonde in een oud donker huisje. De eerste dag ging m'n moeder mee, dus dat ging nog, maar de tweede dag moest ik daar helemaal alleen naartoe. Dat zag ik helemaal niet zitten, dus liep ik naar huis. Maar ik nam natuurlijk straight ahead de verkeerde richting. Een facteur die me kende bracht me thuis. M'n moeder natuurlijk razend maar 't was al te laat om me nog terug naar school te brengen. Maar ik moest de volgende dag niet meer bij dat madammeke gaan eten! Ik mocht op een ander, bij Pans geloof ik, die toen boven de busstatie woonde. Daar waren nog andere kinderen dus dat vond ik veel plezanter. Toen merkte ik voor 't eerst dat ge door dwars te gaan liggen wel degelijk kunt bereiken wat ge wilt. Als ge permanent weigert wint ge uiteindelijk: ik proefde voor het eerst de macht van het weigeren. In 1950 zijn we dan naar Meer verhuisd waar mijn ouders een klein huisje kochten op de Donck. We zijn thuis met 9 kinderen: ikzelf, Neel, Jef, Toon, May, Jan, Louis (onze witte), Rita en Paul. Waarom ik Piet Jan heet? Mijn twee grootvaders heetten Piet en Jan. De ene was reeds dood toen ik geboren werd dus de andere werd automatisch peter. Maar ik kreeg wel hun twee namen mee. Vroeger noemden ze me wel eens: Peerjanneke, en daar had ik een gloeiende hekel aan. In Meer noemen ze me trouwens: Piet van Charel van Pieten. In Meer deed ik de laatste kleuterklas bij een heel dikke madam: Juffrouw Geysemans.

Over boodschappen doen, Franse les en een rekbaar begrip

Piet Jati: Plechtige Co,nmunie en student op het Klein Seminarie in Hoogstraten

In Hoogstraten startte ik mijn schoolcarrière en nog wel op... (kijkt geamuseerd rond) op 't Spijker. Jawel, op 't Spijker (lacht uitbundig). Ik ging het eerste jaar van de kleuterschool naar het Spijker bij één of andere rare non. De eerste schooldag, of beter de tweede schooldag herinner ik mij nog heel

Het eerste studiejaar deed ik aan de kerk waar Louis van Jannekens altijd heeft gewoond. Ik zat bij Freintje (meester Dufraing). Heel de lagere school heb ik trouwens maar bij drie meesters gezeten: Freintje, Laurijssen en Sijsmans. Ze verhuisden altijd mee! Met Freintje kon ik goed opschieten, ik was immers de boodschappenjongen van Madame Dufraing, zijn moeder, en... ik was al vanaf m'n zevende misdienaar, dat telde ook nog mee toen.


Met Sijsmans heb ik meer last gehad. Ik herinner me nog goed dat hij eens tijdens de franse les, die toen nog bijkomend gegeven werd en waar ik een hekel aan had, een mooi zwart boekje van mij afpakte waarin ik de uitslagen van de voetbal bijhield. Ik natuurlijk razend! Toen moest ik met m'n knieën op de koude trede vooraan komen zitten. Ik vroeg echter heel beleefd m'n boekje terug. Sijsmans weigerde en werd kwaad. Daarop werd ik natuurlijk nog woester: ik goot terstond de zinken emmer met water om het bord schoon te vegen uit over z'n broekspijpen en liep de klas uit. Ik weigerde nog terug naar school te gaan. De volgende dag kwam Verbist bij ons thuis de zaak bepraten. Ik bleef echter weigeren om nog terug te gaan tenzij... ik niet meer naar de franse les moest. Van toen af ben ik dus nooit meer naar de franse les gemoeten... haha daar heb ik nu nog deugd van zie! In de gemeenteschool was ik altijd de tweede van de klas. Staf Goetschalckx was altijd de eerste, behalve het laatste jaar. Toen vond ik het nodig om eerst te zijn en was ik het natuurlijk ook. Als ik nu over mezelf nadenk en me afvraag waarom ik zo anders ben dan mijn broers en zusters dan denk ik aan Madame Dufraing. Als kleine jongen was ik haar boodschappenjongen en daar heb ik een stuk opvoeding genoten dat ik thuis niet vond. Daar las ik encyclopedieën die ze bij ons thuis niet hadden. Daar keek ik TV, niet alleen maar naar 'Schipper naast Mathilde' maar naar alles waar ze bij ons thuis niet naar keken. Als haar man niet thuis was voerde ik z'n duiven. Ik ging voor haar naar de winkel en als haar dochter Annie oefende op de piano zat ik stillekens te luisteren. Achteraf bekeken was Madame Dufraing voor die tijd eigenlijk een speciaal iemand, een erg progressief en vrijgevochten mens. Ik zat altijd bij haar... of bij de nonnekens in het klooster. Ik ben misschien wel de enige in Meer die ooit met 14 nonnen aan tafel heeft zitten eten, als vent, allé als kind dan. Op die manier kreeg ik natuurlijk dubbel zakgeld: bij ons thuis en bij Madam Dufraing, en van de nonnekens kreeg ik ook al eens een paar centjes of wat snoep of een berg heiligenprentjes waar ik niets mee kon aanvangen. Toen heb ik ontdekt hoe onbelangrijk geld eigenlijk is want er was veel te gemakkelijk aan te geraken. Als ge geld nodig hebt, dan hebt ge het toch! Is toch zo! Of ge 't ooit kunt terugbetalen is een andere zaak, en dan kunt ge u nog afvragen of dat wel nodig is. Nodig hebben is trouwens ook een heel rekbaar begrip.

ne keer heel erg stoefen? Voor ik naar 't seminarie ging werd ik op het atheneum in Turnhout getest, dat was daar een soort voorloper van het P.M.S. Ik behaalde een IQ van 162!! Ik geloof dat ik nog altijd bij de top vijf ben van het hoogste IQ van alle studenten op 't seminarie. Trouwens, de slimsten op 't seminarie kwamen van Meer, ja toch... neem nu Rob Jochems bijvoorbeeld. Nu is de IQ-test natuurlijk een belachelijke test, dat weet ik ook wel. Op het seminarie heb ik de zevende voorbereidende en de zesde latijnse gedaan. Daarna wou ik gaan werken. Ik heb toen tijdens de vakantie gewerkt bij de bakker in Wortel. Ik deed de toer met een grote bakfiets en ik voelde me goed, ik voelde me vrij! Toen het schooljaar weer naderde wou ik niet terug natuurlijk. Het laatste week-einde bleef ik in Wortel maar 's zondags kwamen ze me halen. Ik heb het welgeteld nog twee dagen uitgehouden op het seminarie. Het ging niet meer, onmogelijk. Daar stopte mijn schoolcarrière. Mensen vragen me wel eens of ik het niet spijtig vind dat ik niet verder heb gestudeerd. Wat zou het? Er zijn er genoeg anderen die dat kunnen en doen, trouwens ik heb helemaal niet de indruk dat mijn verstand verloren is gegaan, integendeel, of vinden jullie soms van wel?

Over doorgroeimogelijkheden, glijdende werktijden en een kaderke Nu gaat ge me toch zeker niet vragen waar ik sindsdien allemaal gewerkt heb want het is onmogelijk om dat weer volledig terug samen te stellen. Ik denk dat ik tijdens de periode 1960-1969 zeker dertig bazen heb versleten. In die periode heb ik ook m'n legerdienst gedaan. Vervroegde legerdienst. Ik was nog geen achttien en reed al met zo'n zware legercamion over de baan. Ja, bij 't leger zagen ze vlug wat voor soort vlees ze in de kuip hadden, daar kon ik me uitleven naar hartelust.

Er gaat niets boven een schone vrijetijdspassering

Paternosters maken in de gevangenis Na de lagere school moest ik van het wereldlijk en klerikaal gezag natuurlijk naar het seminarie... zo'n verstand mocht toch niet verloren gaan. 't Liefst nog zouden ze me pastoor gemaakt hebben. Het seminarie was voor mij natuurlijk een ramp. Intern, drie maanden lang in een gevang. Als ge maar genoeg paternosters maakte of netten knoopte waart ge ne goeie. Trouwens, ik heb nooit kunnen studeren. Ik bewonder mensen die 't wel kunnen maar ik heb 't nooit gekunnen. Ik kan geen kwartier voor een boek zitten tenzij het me razend interesseert. Als ik op 't seminarie een woordenlijst van franse of latijnse woordjes moest van buiten leren: dat was een ramp. Maar logisch denken kon ik als de beste en algemene kennis bezat ik ook heel wat. Zal ik nu eens 4

Werken vond ik wel plezant zolang het nieuw was, zolang ik iets kon leren of uitdokteren. Maar van 8 tot 5 altijd maar hetzelfde doen, dat kan ik niet. De jobs waar ik het het langst heb uitgehouden waren jobs met 'doorgroeimogelijkheden'. Bij B.A.S.F. Zandvliet bijvoorbeeld begon ik als laagste in de rang in ploegen en ik eindigde anderhalf jaar later als assistent-bedrijfsleider in dagdienst. Toen ben ik ermee gestopt omdat ik zoveel geld had en het wou opmaken. Maar daar had ik mogelijkheden. Het bedrijf was nog nieuw, het produkt moest nog uitgetest worden, dat was interessant, maar ik zeg het nog eens: van acht tot vijf u laten commanderen door één of andere klootzak, dat is niks voor mij. Op de veiling in Hoogstraten heb ik het ook Vrij lang uitgehouden. Daar had ik voor mezelf glijdende werktijden ingevoerd: ik begon te werken als ik wakker werd. Ze hebben me daar natuurlijk na een tijd buitengesmeten en ik kan ze geen ongelijk geven: ik was een agitator! Dan ben ik toch zeker ook nog eens een hele tijd de grote vertegenwoordiger van Turnhout Express geweest! Kostuumke gekocht, auto gekocht en lap de baan op. Ik was nog nooit vertegenwoordiger geweest maar ik wou het wel eens proberen. Express verscheen toen op 8 bladzijden. Na een week verscheen het op 36 bladzijden: dat was het verschil. Daar ben ik gestart met die reeksen: Meer in vogelvlucht, Hoogstraten in vogelvlucht, enz. De autorubriek, daar ben ik mee begonnen en wat weet ik allemaal. Och als ge 't maar in een kaderke steekt dan kunt ge advertenties verkopen, dan willen ze niet dat hun concurrent er wel in staat en zij niet, zo simpel is dat. Le Bon (de grote baas van Express) zei me eens: 'Als ge tot Kerstmis 20 bladzijden gemiddeld verkoopt krijgt ge van mij 100.000 frank'. Aan ze'n klote, want hij heeft ze kunnen betalen, 'k heb ze gehad ook, samen met mijn ontslag want hij was er achter gekomen dat ik ondertussen een kafeeke geopend had (de Eglantier) en dat ik eigenlijk niet veel meer werkte. Elke morgen om 9 uur moesten alle vertegenwoordigers bij Le Bon komen. Ik hield kroeg tot een uur of zeven, acht 's morgens, reed dan naar Turnhout en kroop terug in bed natuurlijk. Donderdag en vrijdag moest ik dan holderdebolder m'n klanten afrijden voor m'n twintig bladzijden.

P.J.R. tijdens zijn vervroegde legerdienst in het Belgisch leger.

Maar naast werken heb ik natuurlijk altijd ook van alles anders gedaan, teveel om op te noemen eigenlijk. Toneel bijvoorbeeld. Vroeger in Meer waren er drie toneelgroepen: het Heidebloempje, die dwaze kluchten speelden; de K.L.J. die drama's bracht waar gegarandeerd drie of vier doden vielen en de vrouwenrol gegarandeerd door Stan Rombouts gespeeld werd, en dan de juffrouwen Verbist die samen met zuster Regina in de parochiezaal hoogkulturele stukken speelden zoals Lucifer en de hel van Dante. Dat vond ik eigenlijk het mooist want dan moest ik voor de donder en de bliksem zorgen. Dat kon ik toen als kleine bengel al goed, met lampjes en electriciteit spelen. Ik zat altijd achter de scène, ik was wat ze nu 'toneelmeester' zouden noemen. Zo heb ik ooit eens een futuristisch decor ontworpen voor 'Peter en de Wolf'. Er was geen tijd meer om een figuratief decor te maken dus flanste ik vlug een futuristisch


decor in elkaar waar half Meer een.iais van begreep natuurlijk. Ik zat ook heel veel bij Grégoir die toen ciiderpastoor was in Meer. Hij woonde in hij Bogaerts en ik zat hele avonden met hem te discussiëren welke boeken we zouden aankopen voor de bibliotheek. Toen ik een jaar of 12, 13 was had ik heel de bibliotheek van Meer gelezen tot en met de Ili's (zedelijke kwotering). Ik trok ook veel op met 'Koopke Radio' de vader van Suske Smeer, een legendarische Meerse figuur. Hij nam me mee naar de vieze kafeekes in Wuustwezel en Oostmalle. Toen, als bengel van 15, 16 jaar zei me dat niks natuurlijk. Zat ik daar met m'n colake. Dan de bonte avonden en andere activiteiten van de Meerse jeugdraad, want in Meer bestond een jeugdraad: van elke jeugdbeweging een paar afgevaardigden, ge kent dat. Dikke Sus en ik vertegenwoordigden de nietgeorganiseerden maar we hadden wel de touwtjes in handen, haha. Ach, die tijd, autocrossen heb ik toch ook heel verdienstelijk gedaan. En als 't verkiezing was plakten we voor de C.V.P., trokken het er later terug af en overplakten voor de Volksunie. Zo verdienden we twee keer! We waren destijds met een groepje van 4 man: zeer uiteenlopende karakters maar wel altijd samen op zwier: Dikke Sus (Frans Goetschalckx), Dré Havermans, Jan Brosens (de schilder) en ik. We zaten elke avond bij Jan Faes ons puntje te drinken. Geen van ons was student maar wij waren toch zeker de grote sterren op de studentenbals. Wij hadden de eerste discotheek met lichtshow in de Noorderkempen: een garnmel piekupke, een versterker die we hier of daar gevonden hadden, wat lampkes erbij en hup: we speelden toch zeker op alle studentenbals van Essen tot Arendonk. De parochiezaal van Meer hebben we toen ook helemaal opgeschilderd, met dat muurbrede fresco van Jan Brosens. En de discotheek bij Rijgers (café 't Fortuin) hebben we ook helemaal ingericht. 'Doe maar raak' zei Jos Rijgers en wij maakten er een hel van, met veel zwart en van die fluorescerende lampen, heel nieuw voor die tijd. Jos vond het afschuwelijk toen het klaar was maar het liep als een trein en hij is er nog vandeeg rijk mee geworden ook! Samen met Jan Brosens gingen we schilderen in de buurt bij de dikke nekken, dat gaf je toch ook weer een andere kijk op het leven. Ik ben nog bij de K.S.A. geweest, vraag dat maar eens aan Jef Schellekens, die was toen leider. De Vlaamse kermissen: samen met zuster Regina was ik daar toch de grote animator en organisator, want ik vind nog altijd van mezelf dat ik een hele goede organisator ben. Geen zes weken op voorhand maar de dag zelf dat het moet gebeuren. Dan weet ik er alles van! Dan regel ik het wel! Hoe geïmproviseerder, hoe beter. Hoe groter de spanning, hoe inventiever de geest. Piet als puzile Ach, wij waren 'alternatievelingen', op zoek naar de 'diepere betekenis van het leven'. Zo heb ik nog een tijdlang rondgelopen met blauw haar. Het moest eigenlijk zwart zijn maar 't was mislukt. Dat ik destijds een permanent heb LATEN zetten is onzin, Jan Brosens en ik deden alles zelf, haha! Ik ben zelfs nog stichtend lid geweest van de Progressieve Partij België, die wel nooit uitgegroeid is tot een partij maar alla! Daaruit

in 1968 een nieuw wereldrecord: Piet Jan, uren fietsen op rollen'.

217

vloeiden de W.O.N. (wederopbouw Noorderkempen ) en de W.O.M. (wederopbouw Meer) voort, met Jan Hoeck. Daar heb ik m'n eerste ruzies gehad met Janneke Hoeck.

In 1968 heb ik het record 'fietsen op rollen' gebroken. Dat had ik voor 't eerst gezien in Holland in café Huibergen. Maar die gast moest maar 90 uren doen en die van Minderhout di& het drie maanden later probeerde moest maar 157 uren doen om een nieuwe Fiat te krijgen en gek te worden. Ik moest het 10 dagen uithouden, 217 uren aan een stuk! Enige tijd geleden kom ik toevallig in de Far-West in Loenhout, spreekt me daar een ouw peeke aan, haalt zijn portefeuille boven en laat me een fotooke zien: 'Da zijde gij, hé, gij hebt destijds in Meer fiets gereden, hé?' Ik zeg: 'Geeft hem er ene!' Ach ja, ik bestond uit 100.000 stukjes die ik allemaal even belangrijk vond zodat ik nooit tot een besluit kon komen wat ik nu eigenlijk echt wilde - dat is de reden dat ge zomaar wat bezig blijft: wat gisteren was is voorbij en morgen zien we wel weer. Daar ben ik me meer en meer van bewust geworden. Alleen vandaag interesseert mij. Soms moet ge natuurlijk wel afspraken maken, zoals nu met The Crew waar ik zowat het zesde groepslid ben, anders kan je niet samenwerken. Liever had ik nog dat zelfs dat niet hoefde, maar ja. Tot zover het eerste gedeelte van ons onderhoudend gesprek met Piet Jan. Volgende maand gaat Piet onverdroten verder. Hij heeft het dan vooral over zijn kijk op het leven en zijn vele café's, onder het motto: Een café zonder bier is als een Piet Jan zonder café! Tot dan! (J.M.)

Wie verdedigt Hoogstraten? Geletterden en weet-allen, opgepast, hier is voor u een kans om roem te oogsten. Nu eens geen koers op rollen, geen paaptornooi of touwtrekken maar een heuse kwis waar u uw kennis kunt tentoonspreiden. Weet u iets van actualiteit, aardrijkskunde, geschiedenis, teevee, film, muziek, radio, literatuur, kunst, wetenschap en over de Hoogstraatse geschiedenis en het toerisme, kom dan op zaterdag 24 januari naar de Veiling. Daar wordt een schiftingsronde gehouden in voorbereiding tot het intergemeentelijk kwistornooi in de Warande in Turnhout dat plaats heeft op 13 maart 1987. Een tip: lezers van de Gazet Van Antwerpen zullen het gemakkelijk hebben. De kwisvragen zullen zoveel als mogelijk betrekking hebben op artikels uit die krant van de afgelopen maand. U hoeft het ook niet voor niets te doen. Er zijn prijzen voorzien voor alle deelnemers en de prijzentafel van de grote finale bestaat uit een pakket van 150.000 fr. ,

Na een statistische studie over 42.000

*210 koppels konden 2 onderzoekers (van het

Baunch College en de Rutgers University) besluiten dat de kans groter is dat twee individuen wiens naam met dezelfde letter begint zich eerder tot elkaar aangetrokken voelen. De kans is dus statistisch groter dat Maria zich tot Marcel aangetrokken voelt dan tot Louis bijvoorbeeld. In 1984 kwamen in België 1506 mensen om bij verkeersongevallen. Er kwamen er echter 2350 om door zelfmoord. In Europa het hoogste cijfer na Denemarken.

Personen of groepen die interesse hebben om mee te doen, kunnen hun naam opgeven bij de sport-, jeugd- of kultuurdienst van de gemeente, liefst véôr 15 december. Kom op, wie wil de kleuren van Hoogstraten komen verdedigen?• Mosselen scheiden een eiwit af waarmee ze zich stevig aan keien en scheepswrakken kunnen vasthechten. De Amerikaanse bioloog Herbert Waite gebruikt deze natuurlijke en waterbestendige lijm voortaan om tanden in een gebit vast te lijmen. . Wist U dat het welbekende dametje van *21 Belga Filter in feite Miss België en Miss Univers 1931 is. Ze heet Netta Duchateau en ze werd reeds in 1926 (als trekpleister) op het sigarettenpakje gebruikt. Netta leeft nog maar schuwt elke vorm van publiciteit.


VANUIT HET STADHUIS... Het potje blijft gedekt... Verslag van de gemeenteraad van 27 oktober '86 De gemeenteraad van 27 oktober beloofde een lange zitting te worden met zijn 47 agendapunten, maar het verliep allemaal tamelijk vlot. Wat niet wegnam dat het er soms erg emotioneel en allesbehalve vriendelijk aan toe ging. Wij hebben dit verslag dan ook enkele tijd laten rusten en de gemoederen tot bedaren laten komen, maar de wrange nasmaak over de manier van werken in het Hoogstraatse gemeentehuis is nog steeds niet helemaal doorgeslikt. 'Open beleid' lazen wij in verschillende ver kiezingsfolders, maar het huidige vermoeden dat men in het Hoogstraats gemeen tehuis liever heel wat potjes gedekt houdt staat wel in schril kon trast met deze eertijds zo vrome wens. Men heeft nu schijnbaar liefst zo weinig mogelijk pottekijkers rond zich, en dat mogen dan raadsleden, schepenen, publiek of de pers zijn. Dit gevoel laat ons niet los, de feiten zijn de voedingsbodem van dit vermoeden. Vooreerst is er het verbod voor raadsleden en schepenen nog langer fotocopies van dossiers te nemen bij de voorbereiding van de gemeenteraad. Zowel CVP als FB zullen hiertegen fel protesteren. Dit punt was echter opgenomen in een bijkomende agenda en wanneer deze aan bod zou komen volgens de afspraken stuurt burgemeester Van Aperen publiek en pers wandelen want men gaat eerst de gesloten vergadering afwerken. In tegenstelling rot het talrijk publiek dat het voor bezien hield, bleven de 6 persmensen in de buurt en wipten tijdig terug binnen. Ook het feit dat een heet hangijzer zoals de Thijsakker en de aankoop van de fel omstreden en dure bouwgronden voor de aanleg van een derde voetbalterrein op de geheime zitting wordt geplaatst, is nu niet de beste manier om pers en publiek inzage te geven. Tal van aktenemin gen van bestellingen worden in deze raad fel bediscussieerd. Men verwijt het college haar boekje te buiten te gaan door bestellingen uit te voeren zonder de vereiste hoogdringendheid en zonder medeweten van collega's in hei college en in de raad. Stof genoeg voor een emotionele zitting, al moet het gezegd dat het merendeel der punten op een vlotte manier en met eensgezindheid door de stembeurten rolden. En na de Mundial, elk dorp zijn twee gemeentelijke voetbalvelden?

Toch een derde voetbalveld op de Thijsakker? Wij zijn in de ioop van de jaren de tel kwijtgeraakt, maar de Thijsakker en zijn voetbalvelden blijven hun stempel drukken op het politieke leven in de gemeente. Voor de zoveelste keer een belangrijk agendapunt, al is het dan in geheime zitting. Vandaag beslist de Hoogstraatse gemeenteraad voor de tweede maal tot de aankoop van de gronden van de familie Oostvogels voor de aanleg van een derde voetbalveld. Een eerste maal is dit reeds gebeurd op 10 maart '86 maar de gouverneur vernietigt op 30 april deze beslis6

sing. Hij was van mening dat door de aanleg van een voetbalveld op gronden die volgens het gewestplan als bouwgrond zijn bestempeld de stedebouwkundige voorschriften miskend worden. Door de aankoop aan de prijs van bouwgrond, zouden 'de gemeentefinanciĂŤn op onbedachtzame wijze bezwaard' worden er derhalve is het besluit van de gemeenteraad 'krenkend voor het algemeen belang'. Er was immers overeengekomen de prijs van 5.390.002 fr. aan de eigenaar te betalen. Op 2 juni geeft de gemeenteraad aan het college volmacht om in beroep te gaan tegen deze beslissing van de gouverneur. Door de burgemeester en de secretaris wordt een ver zoek gericht aan Minister Pede tot vernietiging van de beslissing van de gouverneur. De Minister dient volgens de wet te antwoorden binnen de 30 dagen na het vernietigingsbesluit van de gouverneur. Op 21 augustus laat Minister Pede in een brief weten dat hij wegens tijdsgebrek in de onmogelijkheid verkeert in te gaan op het beroepschrift van het college. Over de grond van de zaak schrijft hij 'dat ik mij, gelet op de wet van 29 maart 1962 en de uitvoeringsbesluiten, kan aansluiten bij de stedebouwkundige overwegingen en argumenten die u aanhaalt in de paragrafen 1 en 2 van uw schrijven. Een bouwvergunning voor definitieve sportaccommodatie zou slechts kunnen afgeleverd worden na wijziging van de verkavelingsvoorschriften of intrekking van de verkaveling.' In zijn brief aan de Vlaamse Gemeenschap argumenteerde burgemeester Van Aperen zijn bezwaren als volgt: - de beslissing van de gemeenteraad is niet strijdig met de wetten van stedebouw - het zal slechts voorlopig gebruikt worden als voetbalterrein, en er komen geen bouwwerken op - het is een goede investering, want het kan later als bouwgrond verkocht worden. De groep FB die evenals raadslid Peerlinck zich steeds verzet heeft tegen dit derde terrein, meent te weten dat niet het college, maar wel de burgemeester in beroep gegaan is. Het beroep is niet op de agenda van het college geweest en is dus ook buiten het schepencollege om gebeurd. Hoe dan ook, de gronden worden in deze raadszitting terug aangekocht. Gaat de gouverneur zijn mening herzien en krijgen we een eindpunt in deze zaak, of blijft hij bij zijn vroegere bezwaren? In dit laatste geval krijgen we wellicht een nieuwe aflevering Thijsakker. Het aantal episodes kunnen wij echter nog niet voorzien. Twee voetbalvelden te Meerle? De eigenaar van het huidige voetbalveld te Meerle heeft onlangs te kennen gegeven dat hij deze grond wil verkopen. Voor de gemeente lijkt dit een ideale gelegenheid om ook in deze deelgenieente een eigen terrein aan te schaffen. Hierover zijn de drie partijen het met elkaar eens. Moeilijker wordt het evenwel wanneer er vanuit het college voor-

4.

:

gesteld wordt om ook het ernaast liggende perceel grond (1 ha 14 a) aan te kopen voor een tweede voetbalveld. Volgens de nota's in het dossier zouden de eigenaars akkoord gaan met een eventuele verkoop. Anderzijds zou het Vlaams gewest er mee akkoord gaan dat er op deze percelen uit de landbouwzone voetbalvelden komen. Dit plan vindt u in het groot op pag. 19

Raadslid Koyen verwijt schepen Pauwels, die, volgens het dossier, van het college opdracht gekregen heeft de zaak te onderzoeken en ondertussen de eerste kontakten zou gelegd hebben, slechts de dag voor de gemeenteraad de eigenaars op de hoogte heeft gebracht. Daar deze mensen hun grond nodig hebben voor hun bedrijf en niet geneigd lijken tot verkoop, zouden zij met onteigening bedreigd zijn geworden. Schepen Pauwels verklaart met open kaart te hebben gespeeld en dat er van dreiging hoegenaamd geen sprake is geweest. Hij blijft evenwel voorstander van de aankoop van twee pleinen daar FC Meerle met 8 pleinen in kompetitie speelt. Het perceel naast het huidige voetbalveld is erkend voor rekreatie, aldus de schepen. Schepen Verhuist stelt dat zijn fraktie akkoord is met de aankoop van ĂŠĂŠn voetbalveld per deelgemeente. In dit geval heeft men nu een goede gelegenheid, vermits de eigenaar toch wil verkopen. Maar de schepen haalt sterk uit naar zijn collega's in het college wat betreft de manier van werken bij het verwerven van de andere percelen. Hij spreekt van manipulatie van de eigenaar die men tevens heeft afgedreigd. Daarbij noemt hij deze zaak een schandaal, vermits deze gronden landbouwgronden zijn en geen recreatiegebied zoals valselijk is voorgesteld. Er is geen wijziging gebeurd van het gewestplan. Wel heeft men vroeger aan Minister Akkermans gevraagd of hij er iets op tegen had dat hier een voetbalveld zou komen. Ondanks het ontkennend antwoord, blijft het landbouwgrond. Men heeft


zich zelfs niet de vraag gesteld of die mensen wel willen verkopen. Tot slot meent hij dat er momenteel nog wei andere zaken te doen zijn dan voetbalvelden te kopen. Hierbij verwijst hij naar het Begijnhof, het administratief centrum enz. Ook raadslid Vanderbruggen vindt dat dit perceel landbouwgrond is en twijfelt eraan of de familie die eigenaar is, deze grond zomaar zal afstaan. Hij stelt dan ook voor het huidige plein te kopen met alles erop en eraan. Raadslid Snijders vindt dat men de voetbal veilig moet stellen door 2 pleinen naast elkaar aan te schaffen. Er zijn wellicht nog andere mogelijkheden. Wanneer men aan de stemming toe is vraagt schepen Verhuist de opsplitsing in twee mogelijkheden. Voor de aankoop van het huidige plein en aanhorende gronden is iedereen akkoord. Bij de stemming over het gehele pakket huidig terrein en naastliggende percelen voor een tweede plein, zijn CVP en KGB akkoord, FB stemt tegen. Er wordt wel duidelijk vermeld dat het hier gaat om een princiepsbeslissing en dat men intussen verder blijft zoeken naar andere mogelijkheden. Het inzagerecht en het recht op îotocopieën In het college van 30 september '86 werd beslist 'geen toelating te verlenen voor fotocopies. Indien een raadslid of een lid van het college hiervoor op voorhand verzoekt, kan het college wel of geen toestemming geven.' In de daaropvolgende dienstnota voor het personeel zou uitdrukkelijk gesteld zijn dat het niet meer toegelaten is fotocopies uit dossiers te nemen. Dit verbod was voor FB de oorzaak het inzagerecht in de raad ter discussie te brengen. CVP steunt dit punt, want alle andere punten uit de FB agenda worden voor verdaging weggestemd. Schepen Verhuist haalt de gemeentewet van 1836 aan die voorziet dat alle stukken van het gemeentebeleid ter inzage moeten liggen van de raadsleden en dat dezen het recht hebben nota te nemen van deze stukken. In huidige termen zou dat dan ook betekenen: fotocopiëren. Anderzijds is een grondig instuderen door alle frakties van de stukken noodzakelijk, en het kan het beleid alleen maar ten goede komen. Bovendien vindt de schepen het een ontoelaatbare vorm van discriminatie, gezien de raadsleden van FB en CVP verplicht zijn alles te noteren indien ze een dossier willen instuderen. Terwijl de fraktie van de burgemeester tot nu toe op haar voorvergaderingen de dossiers voor zich op tafel had liggen. Ook raadslid Peerlinck beklaagt zich over deze gang van zaken. Het heeft hem met 2 personen 4 uur tijd gekost om de dossiers slechts vluchtig in te zien. Op die manier kan er niet gewerkt worden! Schepen Jansen geeft tenslotte toe de zaak opnieuw in het college te bespreken. Intussen hebben wij vernomen dat deze maatregel door het college terug is ingetrokken.

Maar het pintje nog gedronken Verslag van de gemeenteraad van 17 november. Maandag 17 novenber werd er in de raadszaal van het gemeentehuis uit een gans ander vaatje getapt. Het was lang geleden dat er nog op een dergelijke manier van gedachten

werd gewisseld. Het menselijk fatsoen leek weergevonden. Het werd een vlotte raadszitting geleid door eerste schepen Jansen, die in de verschillende discussies elke fraktie ruimschoots aan bod liet komen. Burge,neester Van Aperen was wel aan wezig, maar zou als raadslid de vergadering bijwonen. Zijn gezondheidstoestand is momenteel niet zo best en daarom heeft hij voorlopig schepen Jansen aangeduid als plaatsvervangend voorzit-

ter van (Ie t e, , z een teraad.

4

i. /an / lijdelijk n 1 . iu van de ,ge,neenzeraad.

er

De CVP-fraktie is slechts met 7 raadsleden aanwezig. Raadslid Sterkens is verontschuldigd en raadslid Peerlinck blijft afwezig. Gevolg van een intern konflikt? Deze geruchten waaiden her en der door het gemeentehuis. Feit is wel dat de KWB- Wortel haar leden Peerlinck en Verlinden heeft aangeraden niet meer constructief mee te werken in de Hoogstraatse gemeenteraad. Reden hiertoe is het niet uitvoeren door het college van de reeds jaren toegezegde herinrichting van het gevaarlijk kruispunt Pastorij straat-Kerkveld. Dit lazen wij onlangs op de voorpagina van de G VA. Raadslid Verlinden is evenwel aanwezig en geeft hieromtrent een verklaring: Schepen Jansen zou hem toegezegd hebben v66r einde november de zaak in orde te brengen. Twee uitschieters vinden wij vandaag in deze agenda: de aankoop van café Patria in funktie van de bouw van een administratief centrum, en de subsidies 1987 aangevuld tnet een omstreden toelage van 350.000 fr. voor de Landelijke Ruiterij via een begrotingswijziging voor '86.

Patria o muerte. Het administratief Centrum Reeds geruime tijd loopt men in Hoogstraten met het idee om een degelijk administratief centrum uit de grond te stampen. Momenteel zit men met twee gescheiden gebouwen, het stadhuis en de vroegere Nopri, wat voor personeel en bestuur nu niet de meest ideale toestand is. De meest voor de hand liggende oplossing leek een administratief centrum verbonden met het huidig historisch stadhuis. In een eerste ontwerp wordt een doorgang voorzien via de Latijnse school, het vroegere Ostmuzeum. Op de gemeenteraad van 10 maart '86 wordt de aankoop van de Latijnse School door de gemeente principieel goedgekeurd. De FB fraktie stemde toen tegen en stelde als alter natief voor de huidige café Patria te kopen. Zo zou er een direkte verbinding ontstaan tussen het stadhuis en de nieuwbouw van het administratief centrum. Beide ruimten zouden dan optimaal kunnen gebruikt worden. Omdat de uitbaters van de Patria nu over een bloeiende handelszaak beschikken, en om hen de gelegenheid te laten hun broodwinning te behouden, werd voorgesteld een grondruil te doen, en langs de zijde van de Cartouche een deel van de huidige brandweerkazerne af te staan. Zo zou het tevens

mogelijk zijn een stuk Vrijheid te saneren, en in het centrum een aantal mooie gevels tot stand te brengen. Dit punt werd toen in geheime zitting niet goedgekeurd. Het college heeft intussen deze mogelijkheid verder onderzocht en kontakten genomen met de eigenaar van de café's Patria en Cartouche, de nv. Merano of beter gekend als brouwerij Sterkens. Het college stelt aan de raad voor het café Patria aan te kopen en op deze grond + een stuk van de vroegere brandweerkazerne het voorste gedeelte van het administratief centrum te bouwen. De eigenaar van de Patria zou in ruil een stuk grond krijgen van dezelfde brandweerkazerne aan de kant van de Cartouche. Dit stuk zou dezelfde diepte hebben (28 m) maar 2 m smaller zijn. De voorzijde van het nieuwe gemeentelijk gebouw zou zo 13,70 m breed worden. De voorgestelde ruilingssom bedraagt 6,6 miljoen. Voorzitter Jansen vraagt hieromtrent de mening van de andere frakties. De fraktie FB is akkoord met het voorstel van het college op twee voorwaarden. Zij stelt voor af te zien van de bijkomende 2 m breedte, in totaal 56 m 2 , waarvoor de eigenaar een prijs vraagt van 1 miljoen. Dit is 17.857 fr. per m 2 . De gemeente heeft deze 56 m 2 niet nodig. Er is een veel goedkoper oplossing, nI. het kopen van de Latijnse School (375.000 fr.) waarover men op 10 maart '86 reeds principieel akkoord was. In die optiek is die twee meter min of meer aan de Straat onbelangrijk. De tweede voorwaarde van FB is het weglaten van de laatste paragraaf uit het voorstel van verkoopakte. Hierin stelt de verkoper dat de gemeente met de huurder van café Patria rechtstreeks zal onderhandelen over de vorderingen van de huurder. Tot nu toe is de huurder, die in deze café geïnvesteerd heeft in de kou blijven staan. De schatter raamt de café (gebouw + grond + vaste inrichting) op 2,3 miljoen waarin de investeringen van de huurder. De eigenaar moet alle vergoedingen van de huurder ten Zijne laste nemen. FB is dan bereid tot max. 5,5 milj. te betalen. Schepen Jansen is dadelijk akkoord met het weglaten van het laatste punt aangaande de huurder. 'Dit is een probleem voor de eigenaar, en niet voor ons. Over de prijs valt niet meer te onderhandelen, we zijn al een half jaar bezig en we zijn vertrokken van meer dan het dubbele.' De CVP vraagt een schorsing van 10 minuten om de nieuwe gegevens te bespreken. Vervolgens stelt raadslid Van Huffel voor te zoeken naar alternatieven: waarom bv. niet de achterliggende gronden met de Latijnse School kopen om alzo meer ruimte te krijgen. Raadslid Vanderbruggen is overtuigd dat het een schone gevel zal worden, maar zeker ook een dure en men moet langs achter toch een ingang hebben. Voorzitter Jansen is van oordeel dat men die alternatieven ter overweging kan nemen, maar dan moet men bijna ook die bouwgrond achteraan kopen. Hij vraagt de stemming over het voorstel: 6,6 miljoen met weglating van de laatste alinea. CVP en FB gaan in deze vorm evenwel niet akkoord. KGB keurt het voorstel goed. Resultaat lOja en 11 nee. De Patria blijft voorlopig na de gemeenteraad de droge keien verzachten. Een unieke kans gemist? of de aanloop tot nieuwe onderhandelingen?? De gulle hand van het favoritisme? Bij de goedkeuring van de jaarlijkse gewone subsidies zijn er geen problemen. Dit is eerder een formaliteit vermits er een subsidie-


Werd er een unieke kans gemist voor een nieuwe administratief centrum naast het stadhuis!

reglement bestaat. Anders ligt het evenwel voor de extra subsidies. Hiervoor is een krediet voorzien van 132.000 fr. In het verleden is er een bepaalde traditie ontstaan voor subsidies bij bepaalde gelegenheden. Zo wordt er een startsubsidie uitgereikt van 4.000 fr. De tennisclub de Vrijheid komt hiervoor in aanmerking. Voor jubilea wordt voor een 50 jarig bestaan 7.000 fr gegeven hetgeen dit jaar dankbaar zal aangepakt worden door de St. Ambrosiusgilde van Meer (450 jaar). De raad kan evenwel speciale subsidies toekennen en de volgende voorstellen van het college worden dan ook eenparig goedgekeurd. - fanfare St. Cecilia: 10.000 fr. voor verbouwing van hun zaal - toneelkring Heidebloempje Meer: idem - Wit-Geel Kruis Antwerpen: 40.000 fr. - VVV Hoogstraten aktie automatisch klokkenspel 10.000 fr. - De Lustige Wielrijders: 7.000 fr. - ACV werklozenwerking: 10.000 fr. De familiehulp van de KAV valt evenwel weg voor subsidie vermits deze vanaf vorig jaar terug toelage krijgt van het OCMW. Tot daar de eerste groep. Er zijn evenwel nog drie aanvragen voor subsidiĂŤring binnengekomen en er rest nog 34.000 fr. in de pot. Deze drie zijn: de fanfare St. Catharina voor de aankoop van nieuwe uniformen, het 300-jarig bestaan van het klooster van Meersel-Dreef en de St. Jorisgilde van Minderhout. Schepen Verhuist vindt het logisch dat de resterende som besteed wordt aan verenigingen met een groot nut voor de gemeenschap en die zware kosten moeten doen die ze zelf niet kunnen betalen. Hij verwijst hierbij naar de fanfare St. Catharina die voor een grote investering staan (Âą 400.000 fr.). Anderzijds stelt hij vast dat in dezelfde vergadering een voorstel van subsidie behandeld wordt van 350.000 fr. voor de ruiterij. Het gaat naar zijn gevoel niet op twee verenigingen die voor de gemeenschap van evenveel nut zijn verschillend te behandelen en de ene 350.000 fr. te geven en de andere een restantje. Hij stelt als oplossing voor het resterende bedrag van 34.000 fr. de delen tussen die

beide verenigingen. Schepen Jansen wil beide zaken loskoppelen en eerst deze subsidies '87 goed te keuren. Zijn voorstel: 34.000 fr. voor de fanfare en de twee andere aanvragen komen volgend jaar aan de bak. Iedereen is akkoord en de heren Pauwels, Mathieu en Snijders houden nog een fel pleidooi voor meer waardering voor de muziekverenigingen. Enkele punten later komt dan de speciale aanvraag voor een toelage van 350.000 fr.

voor de ruiterij van het gewest Hoogstraten. Schepen Aerts geeft uitslag over de geplande aankoop van een parcours met hindernissen voor de inrichting van tornooien. De prijs bedraagt 700.000 fr. waarvan BLOSO 350.000 fr, voor haar rekening neemt, de rest graag van de gemeente door een eenmalige toelage. Deze zaak is in de sportraad behandeld en positief geadviseerd. Raadslid Koyen heeft heel wat bedenkingen. Vooreerst gaat het hier om een nietverplichte uitgave die via een begrotingswijziging zou moeten goedgekeurd worden. Daarnaast is het een gevaarlijk precedent. Men zou een grote som betalen aan een vereniging die zelf geen enkele investering doet vermits de rest van BLOSO komt, teiwijl men een andere vereniging slechts 34.000 fr zou toekennen op een bedrag van 400.000 fr. 'Dit is een te duidelijk favoritisme, een te sterk bevoorrechten van een bepaalde groep!' Ook raadslid Vanderbruggen doet er geen doekjes rond: 'afvoeren en direkt in de diepvries stoppen!' Eerst moet men maar eens een reglement hierover opstellen. Dit is een gevaarlijk precedent! Ook secretaris Vinck stelt zich heel wat vragen vermits het een niet-verplichte uitgave is die via een begrotingswijziging moet verwezenlijkt worden. Het zou beter zijn dergelijk punt in te schrijven op de begroting '87. Schepen Aerts vindt het spijtig dat hiermee 350.000 fr. die voor het oprapen liggen, zo maar worden weggegooid. Schepen Jansen laat stemmen en het voorstel wordt met 11 stemmen afgekeurd (CVP en FB). De KGB stemt zeer verdeeld en zelfs de schepen Pauwels, Jansen en burgemeester Van Aperen onthouden zich.

Lions-gift

'Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand geeft'is niet bepaald het LIONS-devies. Toch was het een hele prestatie om het 'Up with people '-gezelschap naar Hoogstraten te brengen en vele honderden mensen te vergasten op dit internationale spektakel. Het over handigen van de opbrengst van die show gebeurde op 6 november in de Hotelschool. Twee cheques van elk 100.000 Fr. gingen respectievelijk naar Home nr. 9 van Wortel en naar het dagverblijf voor gehandikapten Markdal uit Merksplas.


_____

lftti

isdII

sp I'JR'î

I 1 I _________ _____ L' i _____________ ____ ____ ____ 1 ___ ___ ____ ___ ___ ___ __________

HVV zit in de lift De roodwitten die na drie opeenvolgende nederlagen (Westerlo-Turnhout-Tienen) op de 16e plaats waren terechtgekomen, hebben met twee overwinningen op rij (Lommel en Wuustwezel) weer aangeknoopt met het succes. Lommel stond op de tweede plaats en HVV op nummer 16. In een spectaculaire wedstrijd toonde HVV zich de betere en met doelpunten van Marc Ceusters en Eddy Van Huffel hield men de punten op de zo omstreden Thijsakker. Meteen kregen de roodwitten Wuustwezel in het bereik. Voor zeer veel HVV-supporters, klopten de Friswitmannen Wuustwezel op eigen veld. Marc Ceusters stond tweemaal op de goede plaats en achteraan hield men bij HVV de deur dicht. Met de komst van Eupen (15.11) en de verplaatsing naar Gerhees (23.11) voor de boeg kan er weer heel

wat veranderen. 4 op 4 zou mooi zijn, alhoewel in derdeklas alle ploegen aan elkaar gewaagd zijn. De reserven staan in de bovenste helft. De A-juniors spelen om de titel, terwijl Ascholieren en A-knapen, met veel eerstejaars, toch wel goed meedraaien in een zware reeks. De miniemen zitten net onder de top en de overige ploegen betalen leergeld. Programma: vrijdag 5 december 20.00 u: Reserven - Heultje zaterdag 6 december 13.30 u: Preminiemen A - St.-Jozef 15.00 u: Lentezon B - Preminiemen B zondag 7 december 09.30 u: Wuustwezel - Junioren A 09.30 u: Junioren B - Dosko 09.30 u: Scholieren A - Zwarte Leeuw A 09.30 u: Wortel - Zwarte Leeuw A

Minderhout V.V.: topmatch verloren Na een periode van vlotte overwinningen en tamelijk hoge scorecijfers is het iets rustiger geworden aan de Hoge Weg. Tegen RodeIantaarndrager Beerse werd nog flink uitgehaald, 6-0, met drie doelpunten van Koen Broes, twee van Eddy Peeters en eentje van Rudi Jansen. Te Kessel werd het echter een ander partijtje voetbal, waar de eerste en tweede geklasseerde (Minderhout) tegenover mekaar kwamen te staan. Met knap samenspel toog de thuisploeg onmiddellijk ten aanval en reeds in de 6de min, werd groen-wit op achterstand geplaatst. Voor de rust werd nog 2-0 na een zware forcering van de gastheren. Na de rust kwam M.V.V. beter georganiseerd voor de pinnen en de wedstrijd kantelde. Koen Broes scoorde een tegentreffer en Kessel haalde zeer moeilijk het einde, 2-1.

Een puntendeling ware eerlijker geweest! Dan volgden nog twee thuiswedstrijden die elk één puntje opleverden. Oostmalle, dat een goede indruk liet, behaalde een 1-1 gelijkspel en Ranst vertrok met een brilscore terug naar huis na een barslechte wedstrijd! Ondanks alles blijft M.V.V. bovenaan vlot meedraaien! Het programma zaterdag 6 december 13.30 u: Preminiemen - Meer 13.30 u: Zwarte Leeuw - Miniemen 14.30 u: Oostmalle - Juniores zondag 7 december eerste elftal: Vrij 09.30 II: Reserven - GG Vorselaar 09.30 u: Flandria A - Scholieren 11.00 u: Flandria A - Knapen

09.30 u: Lentezon B - Knapen B 11.15 u: Miniemen - Vosselaar A 15.00 u: Heultje - HVV zaterdag 13 december 13.30 u: Meerle - Preminiemen A 13.30 u: Preminiemen B - Wuustwezel B zondag 14 december 09.30 u: Juniores A - Lentezon B 09.30 u: FC Turnhout - Juniores B 09.30 u: FC Herentals A - Scholieren A 09.30 u: Scholieren B - Meerle 09.30 u: FC Herentals - Knapen A 11.00 u: Knapen B - Zwarte Leeuw B 11.15 u: Wortel - Miniemen zondag 21 december 09.30 u: Brasschaat - Juniores A 09.30 u: Juniores B - Zwaneven 09.30 u: Scholieren A - Vosselaar A 11.00 u: Knapen A - Vosselaar A 11.15 u: Miniemen - Oosthoven A.• zaterdag 13 december 13.30 u: St-Jozef - Preminiemen 15.00 u: Wuustwezel B - Miniemeri 14.30 u: Juniores - Zoersel zondag 14 december 14.30 u: PULDERBOS - MINDERHOUT V.V. 09.30 u: Grobbendonk B - Reserven 09.30 u: Scholieren - Wortel 11.00 u: Knapen - Wortel zaterdag 20 december 13.30 u: Preminiemen - St.-Lenaarts 15.00 u: Miniemen - St.-Lenaarts A 14.30 u: Oud-Turnhout - Juniores zondag 21 december 14.30 u: MINDERHOUT V.V. - PULLE 09.30 u: Reserven - Wortel 09.30 II: Oosthoven A - Scholieren 11.00 u: Oosthoven A - Knapen.•

F.C. Meerle: hard werken en punten pakken! Zondag 19 oktober! Beslist geen hoogdag voor ons eerste elftal. Het verloor immers het toptreffen tegen leider Sefa met 0-3 cijfers en verkeek hierdoor de kans om alleen aan de leiding te komen. Laten we er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat scheidsrechter De Ruyter geen sterke indruk naliet en zelf; een ingebeelde penalty tegen ons floot. Maar we geven ook sportief toe dat de bezoekers technisch wel beter uit de verf kwamen en dat Meerle vrij spel van de inzet moet hebben. Maar dat is niet altijd genoeg om te winnen. De reserven, juniores, scholieren en knapen wonnen hun wedstrijd. De mmiemen haalden een puntje uit de brand tegen een toch niet sterk St.-Lenaarts en de preminiemen kregen weer grote cijfers te slikken. De veteranen tenslotte moesten niet op het veld komen omdat hun tegenstrevers 'Nederlandse douaniers' simpelweg niet kwamen opdagen! Zondag 26 oktober! Wel spelgelegenheid voor de oudjes en deze keer trok dokter Dominique Vermandere mee naar St.-Lenaarts. Een doelpuntje scoren was er voor hem wel niet bij maar het werd toch een riante 2-5 overwinning. Zwarte Leeuw kreeg een flinke pandoering van de Meerlese miniemen terwijl de allerkleinsten nog steeds op zoek zijn

Voetballer René Jacobs werd op hc'i terr(in gehuldigd ter gelegeniwid an zij,' 500s1c wedstrijd. Van spelers en bestuursleden mochten hij en zijn vrouw b/oe,nen, geschenken en felicitaties in Ontvangst nemen. naar een eerste puntje. Met 6-5 (!!) wonnen de reserven tegen Pulderbos en dit na een werkelijk sensationele wedstrijd, twee uitsluitingen (voor iedere ploeg één), gele kaarten en gekwetsten. De juniores speelden gelijk tegen Wuustwezel en de scholieren trokken met 4-1 aan het kortste eind tegen Flandria. Verzachtende omstandigheid: Bram

Goos en Martin Heestermans vielen uit wegens kwetsuur. De knapen deden het dan iets beter, althans wat de verliescijfers betreft! Uit Tielen bracht het iets late team beide puntjes mee en Marcel Van Dun en Hans Joosen zorgden voor de doelpunten.


I,ICI it'Ii j 1 It-ti ___ ___ ____ __________ _____ __________ 1 JH

IMI,l

Zondag 2 november! De veteranen speelden Vrij Arendonk weg met 0-4 ondanks de afwezigheid van een paar basisspelers die met vakantie waren in Spanje. De preminiemen verloren tegen een toch ook niet sterk Minderhout. De miniemen deden het beter en de juniores kregen forfaitcijfers te slikken op Hoogstraten. De reserven brachten de puntjes mee uit Grobbendonck terwijl het eerste elftal met 2-1 won tegen Branddonk. Zondag 9 november! Het veteranenelftal speelde 2-2 tegen Looiweg. Een scheidsrechter kwam er niet opdagen en Marc Van Boxel nam dan tegen heug en meug deze taak op zich en bracht die ook nog tot een goed einde. De preminiemen zetten hun verliesreeks tegen Wortel voort, 4-0, maar volgens trainer Patrick zijn de vorderingen toch al goed zichtbaar. De miniemen wonnen op

1

''

'I 43j

1

I<=Iç 1 __________ lIJCI II'4j k.II __________

SPORT ii hl 1 ii

__ ________ ___ ___ ___

Gierle, de knapen brachten een puntje mee, de scholieren verloren zwaar op Oosthoven, de juniores wonnen met 2-0 tegen St.Lenaarts, de reserven speelden vriendschappelijk tegen Loenhout en verloren met forfaitcij fers. Het eerste elftal tenslotte speelde gelijk tegen Buul! F.C. Meerle blijft aardig meedraaien aan de kop van de rangschikking! Het programma: zaterdag 6 december 15.00 u: LuIe - Miniemen zondag 7 december 14.30 u: F.C. MEERLE - VOSSELAAR 09.30 u: Halle - Reserven 09.30 u: Kaart - Juniores 09.30 u: Scholieren - St.-Jozef 11.00 II: Knapen - St.-Jozef

14.30 u: Meerle - Miniemen 13.30 u: Preminiemen - Zwarte Leeuw A

F.C. Meer: schutter gevraagd In 2de provinciaal B is er geen enkel elftal dat als een uitschieter kan beschouwd worden. De beste ploegen komen uit het Lierse maar ook die clubs laten al eens steken vallen. Totaal onverwachts! Meer heeft ze thuis bezocht maar moest telkens zonder punten naar huis. Het is een feit dat we nog steeds moeilijk tot scoren komen. We blijven nochtans optimitisch. Na een periode van nipte nederlagen komt er wel een van nipte overwinningen. Het verheugt ons dat de provinciale reserven reeds aan de opmars begonnen zijn. We zijn nog blijer met de prestaties van onze jeugdelftallen. Zij behalen het ene succes na het andere en prijken bovenaan in de klassering.

Wedstrijden: zaterdag 6 december 14.30 u: Prov. Reserven - Olen A.C. 13.00 u: Miniemen - Wuustwezel B 13.30 u: Minderhout - Preminiemen 14.30 u: Lentezon B - Veteranen zondag 7 december 14.30 u: ITEGEM - F.C. MEER 09.30 u: Juniores - St.-Lenaarts 09.30 u: Oosthoven A - Scholieren 11.00 u: Oosthoven A - Knapen zaterdag 13 december 14.30 u: Rijsberg - Prov. Res. 14.30 u: Veteranen - Wuustwezel

Wortel verdedigt zich sterk Het blijft goed gaan met de le ploeg van Wortel. De resultaten bewijzen dat het ver dedigend kompartiment goed in mekaar steekt. Met deze ploeg kan ook echt voor één punt gespeeld worden. In de match tegen de leiders, de ploeg van Sefa, werd op verplaatsing met 1-0 verloren. Dit doelpunt kwam er pas in de 80e minuut met een ver schot. Op het veld van Buul werd een 1-1 resultaat geboekt. In deze match werd nog een strafschop gemist door Wortel, maar een paniekerig laatste kwartier van de Wortelse ploeg maakte dat deze puntendeling toch een juiste weergave was van het geleverde

zaterdag 13 december 15.00 u: Miniemen - Meer 13.30 u: Preminiemen - Hoogstraten zondag 14 december 14.30 u: VRIJ ARENDONK - F.C. MEERLE 09.30 u: Reserven - Zoersel 11.15 u: Juniores - Zwarte Leeuw 09.30 II: Hoogstraten - Scholieren zaterdag 20 december 13.30 u: Meer - Preminiemen zondag 21 december 14.30 u: F.C. MEERLE - WHITE STAR 09.30 u: Oostmalle - Reserven 09.30 u: Antonia - Juniores 09.30 u: Scholieren - Oud-Turnhout 11.00 u: Knapen - Oud-TurnhoutU

spel. Tussen deze matchen kwam de match tegen Tielen. Deze werd met 4-1 gewonnen door de thuisploeg. Tijdens de eerste helft werden 3 doelpunten aangetekend, 2 voor Wortel en 1 voor Tielen. Met dit rustresultaat kon de match nog alle kanten uit, voor al omdat Wortel na de 2-0 voorsprong het spel niet meer kon of wilde maken. Gelukkig maakte, na de rust, de thuisploeg alles goed en werden, met vinnig aanvullend voetbal, nog 2 doelpunten gemaakt. De scholieren schijnen na 2 opeenvolgende nederlagen terug op de goede weg te zijn. De leider van Oosthoven werden met 5-3 verslagen.

4

zondag 14 december 14.30 u: F.C. MEER - BEVEL 09.30 uur: Ekeren Donk - Juniores zaterdag 20 december 14.30 u: Herenthout - Prov. Res. 14.30 u: Veteranen - Wechelderzande B 15.00 u: Lille A - Miniemen 13.30 u: Preminiemen - Meerle zondag 21 december 14.30 u: F.C. MEER - PIJPELHEIDE 09.30 u: Juniores - Wuustwezel 09.30 u: Flandria A - Scholieren 11.00 u: Flandria A - Knapen•

Programma december: zaterdag 6 december 14.30 u: Oud-Turnhout - Juniors 13.30 u: Zwarte Leeuw - Prae-miniemen zondag 7 december 09.30 u: Scholieren - Hoogstraten B 09.30 u: Zoersel - Reserven 10.00 u: Miniemen - St.-Jozef 14.30 u: Wortel - Branddonk zaterdag 13 december 14.30 u: Juniors - Westmalle 13.30 u: Prae-miniemen - Vlimmeren zondag 14 december 09.30 u: Minderhout - Scholieren 11.00 u: Minderhout - Kadetten 09.30 u: Reserven - Oostmalle 11.15 u: Miniemen - Hoogstraten 14.30 u: Vosselaar - Wortel zaterdag 20 december 14.30 u: Oostmalle - Juniors 13.30 u: Oostmalle - Prae-minïemen zondag 21 december 09.30 u: Scholieren - Poppel 11.00 u: Kadetten - Poppel 09.30 u: Minderhout - Reserven 11.15 u: Zwaneven - MiniemenU

A

Vrede en Vriendschap. De nieuwe bekerwinnaars van het gebuurten voetbal. 10


SPORT!] De kampioenen van de Witpen Bij de duivenmelkers van WORTEL zijn de kampioenen al gekend. We kunnen ze dit jaar niet op een foto laten zien maar we vermelden wel graag hun namen! Kampioenschap Quiévrain 1986. JOS HAEST werd algemeen kampioen, zowel voor de oude duiven, de jaarlingen en de jonge duiven. Kampioenschap Noyon 1986. JEF SPRANGERS EN ZOON werden algemeen kampioen voor de oude duiven, STAN GOVAERTS voor de jonge duiven. Voor de 9-daagse oude en jonge duiven Quiévrain behaalde VIC AERTS de meeste prijzen. Koning Kampioen 1986 werden JEF SPRANGERS EN ZOON (12 verm., 27 pr.) en STAN GOVAERTS tweede met 12 verm. en 41 p.•

Sportieve vakanties tijdens de Kersten Krokusperiode Elk jaar richt SPORTA tientallen vakanties in voor jongeren van 8 tot 18 jaar. In deze Sportakampen kan men in een bepaalde sporttak geïnitieerd of vervolmaakt worden en 's avonds is er ook geleide avondontspanning. Als voorbeeld enkele tips voor volgende vakanties: jazzdans, voetbal, ijsschaatsen, gymnastiek en zwemmen, computer en recreatiesport, omnisport, tafeltennis, kindervakanties. Ook skivakanties worden tijdens de Kerstpenode georganiseerd voor individuen maar ook gezinnen of groepen vanaf 4 personen kunnen van een zeer voordelig aanbod genieten.

Bilj art-kompetitie Het biljartseizoen is weer in volle gang en de 6 klubs van 'Verbroedering der Noorderkempen' krijten hun keu's om elkaar sportief te lijf te gaan. Na 2 wedstrijden is de uitslag als volgt: le B.C. De Vlinders Rijkevorsel: 140,433 p.; 2e B.C. De Strijdlustige Hoogstraten: 136,926 p.; 3e B.C. Krijt op Tijd Meer, 136,772 p.; 4e B.C. Nut en Vermaak Wortel, 126,331 p.; 5e B.C. Krijt op Tijd Meerle, 115,664 p.; 6e B.C. Kalm en Krijt Hoogstraten, 105,790 p.

TUININRICHTING

OPRIT Et PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkleurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

Zo u interesse hebt vrijblijvend inlichtingen te ontvangen over Sportavakanties kunt u terecht bij Sporta v.z.w. Th. Roucourtstraat 1 te 2600 Berchem, telefoon 03/230.55.52.

- KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) - LAVABLOKKEN - ROTSBLOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - welfsels - zand - grind - cement - enz. . Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) . Of afhaling door uw zorgen

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen

b@@5

7iUï1 d ®

We snijden de laatste en tevens donkerste maand van het jaar aan. 1986 is bijna opgebruikt. De dagen zijn van geen tel meer, de nachten des te meer. 't Is maar amper de moeite dat g'uw bed uitkomt, zelfs de zon nochtans veel van de partij de laatste tijd rolt nu nog slechts weg en weer over de horizon. Lange avonden dus en geknipte tijd om te feesten en te teren. Daar weten die van de Pax over mee te klappen. Gedurende de maand november heeft een kuis- en schilderploeg alle gevolgen van tabak- en drankverbruik, van vervuiling en slijtage, weggewerkt. Maar intussen werden de activiteiten niet gestaakt. Op vrijdag 14 november mochten de kleuters en leerlingen van de gemeentelijke basisschool voor een

nokvolle zaal enthousiaste grootouders een heuse musical opvoeren. 's Avonds organiseerde de K.S.J. in diezelfde PAX een bal. 's Anderendaags werden de trofeeën van het gebuurtevoetbal (kompetitie en bekerfinale) overhandigd aan één en dezelfde ploeg! Vrede en Vriendschap. Da's maar een plukje uit de gevulde agenda van de Pax. Denken we dan nog aan allerlei naai-, kook- en andere kursussen, de bruiloften, uitvaarten, optredens, kulturele en parochiale evenementen .teveel om overal bij te zijn. Ook de Kon. fanfare Sint-Catharina zet zichzelf in het nieuw en zal ter gelegenheid van haar jaarlijks teerfeest een uniformshow opvoeren. H.V.V. had zich blijkbaar ook in nieuwe schoenen gestoken maar heeft na haar eerste

overwinning toch weer de duimen moeten leggen en verloor met 0-1 van Eupen. Ook het noordelijk deel van de Vrijheid werd 'gezuiverd'. Oude, ziekelijke bomen werden verwijderd en zullen naar het schijnt vervangen worden door jongere exemplaren. Op 3 december organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de K.V.G.-bonden uit de gemeente in de Pax een dag voor de derde leeftijd. Op het programma: kaarten, volksdansen en volksspelen. Intussen zijn de meeste verenigingen zoet met het organiseren van wellicht originele Sinterklaasfeestjes. Op 20 december worden in de veiling de sportlaureaten van het jaar in de bloemetjes gezet en een van de daaropvolgende avonden (gewoonlijk de zaterdag vôör Kerstmis) organiseert het gemengd Piuskoor een kerstconcert, maar konkrete gegevens daarover heb ik niet. Voila, 't zit er op, we zijn er wéér rond de tijd dat Hoogstraten in het kunstlicht baadt en de zon geschrokken van de horizon valt.0

T


Goud in de Loenhoutse baan

Jan Vervoort en Karlien Jansen wonen aan de Loenhoutseweg, al bijna zo lang ze getrouwd zijn, nu 50 jaar geleden. Voor Karhen was het geen verre reis, zij woonde van kindsafaan in een boerderij aan de Loenhoutseweg, samen met haar ouders en twee zusters. Jan is ook van boerenafkomst en wel uit een gezin van 13 kinderen uit Meer. Zijn ouders stierven jong en Jan moest al vlug mee helpen verdienen om het grote gezin te onderhouden. Hij ging dienen bij een boer uit Loenhout en daar vond hij ook zijn eerste lief. Maar die vrijage duurde maar zo lang tot hij Karlien ontmoette. Want toen hij haar voor de eerste keer zag op een brui-

loft bij wederzijdse familieleden, werd hij gewaar dat zij de vrouw van zijn leven ging worden. Karlien moest in het begin niet veel weten van zijn toenadering: 'Wat dacht die jongen wel? Hij had al een lief'. Maar toen ze elkaar na enkele maanden opnieuw tegenkwamen op Minderhout-kermis, was Jan zijn vorig lief al lang vergeten en wilde Karhen wel naar zijn lieve woordjes luisteren. Op hun trouwdag bezaten ze maar weinig, alleen veel liefde en werklust. Daarmee togen ze allebei aan de slag, Jan ging helpen bij Cor Van Gils die fruit verwerkte op de Veiling en Karlien ging de andere richting uit, naar de konfituurfabriek aan de Loenhoutseweg. Jan kwam later terecht bij de Boerenbond in Merksem waar hij 24 jaar lang naartoe trok en Karlien maakte 22 jaar vol bij La Royale. 'Er waren dagen dat we elkaar amper zagen, vertelt Karlien, als onze Jan met de vroege stond en ik hele dagen in het fabriekske werkte, maar daar maakten we geen ruzie om. Ieder van ons deed het werk zoals het uitkwam en ja, ge moet ook al eens wat water bij de wijn doen, wat geven en nemen Niet zoals tegenwoordig, als het tegen zit, dan trekken ze er direct uit. Daar dachten wij niet eens aan. Niet dat wij het altijd gemakkelijk hadden. De moeilijkste tijd was in het begin van de oorlog, ik was toen in

verwachting en onze Jan was soldaat. Ik moest toen rondkomen met 56 frank per week, daar kun je niet veel mee doen. Toch kon ik nog een beetje opzij leggen voor wat sigaretten en chocolade voor onze Jan. Men had gezegd dat hij in Polygoon was en ik trok er samen met nog enkele andere vrouwen naartoe om onze mannen te bezoeken en hen een pakje te geven vooraleer ze naar Duitsland moesten vertrekken. Toen we daar aankwamen, hebben ze wel ons pakjes aangenomen, maar onze mannen hebben we niet gezien. Die waren daar wel, zo zei men ons, maar dat was niet waar en onze zuinig opgespaarde kadootjes werden door anderen ingepikt. Ja, het was een harde tijd toen. Gelukkig heb ik toen wel een kindskorf gekregen en ge kunt denken hoe blij ik daar mee was. Ik zou anders niet geweten hebben hoe ik ons Maria, onze eerste kleine, moest aankleden en verzorgen'. Na Maria, kwam Jos en later werd Rie geboren. Die hebben samen alweer voor 9 kleinkinderen gezorgd. Zowel Jan als Karlien stellen het wel nu ze op pensioen zijn. Uitrijden is één van hun meest geliefde bezigheden, vooral met de fiets. In de winter gaan ze nogal eens kaarten en een uitstap met de gepensioneerden, daar houden ze van. 'We zijn kontent, we hebben het goed nu, zo besluit Karlien haar verhaal, laat ons hopen dat het nog een tijdje zo blijft'. Wij hopen het met hen.

Afscheid van Maarten Vissers L)e vele mensen die van ver of nabij te maken hebben met de Land- en Tuinbouwschool kwamen op 14 nÔvmber naar de Veiling om afscheid te nemen van de vroegere directeur Maarten Vissers. Ook ouddirecteur Rogge was van de partij om hem uit te wuiven en de nieuwe directeur René Voet te verwelkomen.

uc En zo belanden we dan alweer (de zoveelste keer reeds) in de laatste maand van het jaar zonder dat we het eigenlijk goed beseffen. Onze dagelijkse beslommeringen nemen zoveel tijd in beslag dat we in een mum van tijd over St.-Niklaas en Kerstmis naar Nieuwjaar toerazen. Een klein lichtpuntje in deze donkere dagen: van 22 tot 31 december lengen de dagen terug met 5 minuten. En dat is toch maar meegenomen! El Een winters/aap is er voor K. W.B. echter niet bij. Vanaf 12 12

u1®Lr

@u

januari '87 organiseert zij een cursus informatica in de lokalen van het V.I. T. 0. te Hoogstraten en dit voor haar leden, de echtgenotes en kinderen vanaf 15 jaar. Acht maandagavonden zul/en een 30-tal cursisten ingewijd worden in de beginselen van infor matica. Belangstellende leden schrijven in vô6r 5 december bij Fred Wegner, tel. 314.67.15. LI En over koken gesproken! Ook K.W.B.! Ann Laurijssen uit Meerle zal de Minderhoutse keukenpieten in spé de cu-

linaire geheimen bijbrengen in de parochiezaal en dit gedurende een aantal zondagmorgenden van 9 tot 12 u.! Inschrijven bij Staf Spannenburg, St.-Clemensstraat 18. E Een onlangs gehouden misgangerstelling bracht aan het licht dat er te Minderhout een achteruitgang te noteren valt in het ter kerke gaan tegenover in 1985. Noteerde men toen, die bewuste zondag, nog 941 kerkbezoekers, dit jaar bleven er daar nog 800 van over. Vooral de jongeren tussen 14 en 20 jaar zijn zeer slecht vertegenwoordigd. Volgend jaar beter? E Zoals je merkt bitter weinig nieuws te rapen in het Minderhoutse. Het leven gaat zijn gewone gangetje, de auto's razen nog even vlug, de kerk verkrot langzaam verder, het plein is een parkeerplaats geworden voor zware vrachtwagens .


-

t -

un

WE®®E

-

Laatst liep ik met vrouw en kinders door Antwerpen. Het was immers herfstvakantie (jawel, Leo) en dan wil het heel jonge volkje wel eens een tekenfilm zien. Trouwens, ikzelf ben ook niet vies van een goeie Disney. Dus dat zat wel goed. Er was echter één probleem: de drukte. In de cinema, de straten, de winkels ... kortom overal wemelde het van lieve mensen. Iedereen moest blijkbaar die dag in Antwerpen zijn. Het stikte (stinkte?) er van het volk. Wel, op zo'n moment verlang ik naar Meer. Mijn dorpje is in vergelijking met dit Antwerpen een oase van rust. Daar kan de E 19 of de grens niets aan veranderen. Let wel, ik heb niks tegen Antwerpen an sich. Antwerpen kan een verrukkelijke stad zijn, vooral 's nachts. Maar dat drukke gedoe overdag ligt mij totaal niet. Geef mij dan maar het tamme Meer. Want inderdaad, december puilt niet bepaald uit van de activiteiten. El Gelukkig is er nog (o nee/kring 't Heidebloempje die in deze sombere maanden voor de nodige ambiance zorgt. Dat deden ze in november met het daverende lachsucces 'Prosper zit in de scheer' en dat doen ze in december met alweer een nieuwe produktie: 'Het lijk is zoek' van Charles Raymond Dyer. Zoals u merkt, de juiste schrijver voor hel juiste stuk. Deze ko-

Goud te Meer Het begint waarlijk een gewoonte te worden: er gaat geen maand meer voorbij of Meer heeft z'n gouden bruiloft. Op 4 november was het de beurt aan Louis Vervoort en Mit Van Bergen. Op die dag was het vijftig jaar geleden dat ze elkaar het jawoord gaven, en dat heuglijke feit werd op zaterdag 8 november uitgebreid gevierd met de familie. Louis Vervoort is een Merenaar in hart en nieren. Hij is hier immers geboren en getogen. Op 18 juli 1913 zag hij het levenslicht in Werkhoven. Hij stamt uit een gezin van 10 kinderen (4 jongens en 6 meisjes) dat een huis bewoonde aan de huidige John Lijsenstraat. Hij groeide op tot een levenslustige jongeman die op z'n 15 jaar 'de baan op ging' met z'n nonkel 'Nolleke' Van Aperen. Eerst reed hij alleen maar mee, maar later werd hij zelf chauffeur. In het begin van de jaren dertig begon Louis ook al eens naar de meisjes te kijken en zo kwam hij eens in Meersel-Dreef terecht, waar de processie juist uitging. Louis stond aan de kant te kijken en daar leerde hij Mit Van Bergen kennen. Het duurde niet lang voor het 'aan' was, en op 4 november 1936 werd Mit de vrouw van Louis. Zij vestigden zich in Meerdorp en Louis bleef chauffeur tot 1939, want toen werd hij gemobili-

mische thriller wordt op zaterdag 20, vrijdag 26 en zaterdag 27 december 1986 opgevoerd in de - hoe raadt u het - Zaal voor Kunst en Volk. Degenen die in november reeds aanwezig waren, zullen beamen dat deze oude zaal een ware inetatnorfose heeft ondergaan. Dat feit alleen al is de moeite waard om te komen kijken. En de rest is ook niet zo min. De toneela vonden beginnen namelijk telkens om 19.00 u met fanfare St. Rosalia die, ondanks recente interne moeilijkheden, tegenwoordig muzikaal zeer sterk in haar schoenen staat. Zij brengt u een coneer! - want dat is het inderdaad - van een klein halfuur. Kom eens luisteren, het is zéér de moeite waard. Dan volgt uiteraard de hoofdbrok. Dit keer koos men dus voor de komische thriller 'Het lijk is zoek', een stuk dat onder de titel 'Wanted - one body!' in London in première ging en daarna vele keren in Engeland en in tal van andere landen van de wereld werd gespeeld. Het werd ook door de BBC-televisie uitgezonden. En u begrijpt, als een toneelstuk door een instituut als de BBC geschikt bevonden wordt voor uitzending, dan moet er niet getw,,ifeld worden aan de kwaliteiten ervan. Als u houdt van een flinke portie spanning en een snuifje griezel, rijkelijk overgoten met een humoseerd in Lint. Daar bleef hij echter niet: hij reisde eerst naar Eigenbrakel en later naar Tilf. Toen in 1940 de oorlog echt uitbrak, trok Louis met z'n eenheid heel België door om aan te komen in Zwevelgem, waar hij krijgsgevangen gemaakt werd. Louis had het geluk terug naar huis te mogen, waar hij als chauffeur tewerkgesteld werd op de Liebig. Dat bleef zo tot 1945. Na de oorlog koos Louis zijn definitief beroep: hij ging in de wegenbouw tot aan zijn pensioen in 1978. Sindsdien is zijn grote hobby het kaartspelen. Dat doet hij vooral met Jef Verschueren van Hoogeind, maar ook met de gepensioneerden en de familie. Voor de rest drinkt Louis graag af en toe eens een pintje, want hij heeft nog steeds een prima gezondheid. Mit Van Bergen werd op 20 april 1913 geboren in Meersel-Dreef in de wijk 'Mexico' d.i. de huidige Meulenstraat. Zij komt uit een gezin van 8 kinderen (2 jongens en 6 meisjes). 0p haar vijftiende verhuisde ze naar Lembeek (bij Brussel) waar ze bij de pastoor ging dienen. Ze kreeg echter last van heimwee en op haar zestiende diende ze in Antwerpen bij de toenmalige voorzitter van FC Antwerp. Daar bleef ze drie jaar. Toen was ze negentien geworden en ging ze dichter bij huis werken: bij notaris Rommens in Meer. Dat bleef zo tot ze op 4 november 1936 huwde met Louis. Van toen af

®u uui1 urEk WIST U: Dat in 1987 F.C. Meerle haar 50-jarig bestaan zal vieren. Er wordt stilaan werk van

gemaakt om dit feit nu eens niet ongemerkt te laten voorbijgaan. El Dat er in Meerle aardig wat voerbaltalent rondloopt en een drietal, Dirk Van Bavel, Erwin Pijpers, Dirk

ristische saus, dan weet u wat u te doen staat. U komt uiteraard, en breng voor het gemak ook uw vrouw, verloofde, lief, maitresse, bijzit, enz... mee. En nu u toch bezig bent, uw kinderen zijn ook welkom, alsook uw familie, uw buren, uw vrienden en uw kennissen. Misschien is het dan best om vooraf kaarten te kopen bij Jaak Roos, Meerse weg 12 (vanaf woensdag 17 dece,nber). De regie is deze keer in de nieuwe handen van Marcel Roos (een primeur!), Herman Dufraing maakt geluid en licht, Mie Van Opstal zorgt voor de make-up, Piet Huybrechts timmert het decor op, en dan zijn er uiteraard nog de Heidebloempjes van dienst: Lucia De Clerck, Kristine Cools, Annie Tax, Tilly Hessels, Erik Fransen, Jan en Mark Dufraing, Karel Martens en Jos Arnouts. El Voor de rest gaat Meer zeer kalmpjes de winter in. De KWB heeft haar kaartprijskampen op de vrijdagen 5 en 19 december, zij sponsort opnieuw een Sinterklaas-toernee bij haar leden, en op zaterdag 6 december is er het 50-jarigenfeest in de parochiezaal onder het motto: 'l'm fifty and I'm proud!' FC Meer denkt ondertussen weemoedig terug aan de voorbije vette jaren. En in de Mussenakker worden plannen gemaakt voor een tiende bonte avond, die begin maart zou moeten plaatsvinden. Meer nieuws is er voorlopig niet te melden. Dus moet ik ophouden. Spijtig, ik weet het. Maar geen nood. Vôôr Kerstmis schrijf ik u weer.•

werd ze een vlijtige huisvrouw. Dat Louis nog steeds zo gezond is, heeft hij zeker te danken aan de goede zorgen van zijn vrouw tijdens al die jaren. Spijtig genoeg begon Mit zelf te sukkelen met haar gezondheid, zodat ze in 1983 moest opgenomen worden in het rusthuis van Hoogstraten. Daar verblijft ze nog steeds, terwijl Louis op z'n eentje op de Donkakker 41 woont. Toch zien ze elkaar elke dag, want er gaat geen dag voorbij of Louis bezoekt zijn Mit. Elk voormiddag trekt hij naar het rusthuis om er enkele uren bij zijn vrouw door te brengen. Louiza en Mit kijken met tevredenheid terug op de voorbije 50 jaren die ze samen hebben doorgebracht. We zijn altijd heel gelukkig geweest, zegt Louis, ondanks de tegenslag die we de laatste jaren kenden. Ze zijn ook bijzonder trots op hun vier kinderen (Frans, Adrienne, Jos en Karel) en op hun acht kleinkinderen. Achterkleinkinderen zijn er nog niet, maar dat zal wel niet zo lang weer duren, zegt Louis, 'want er zijn er al aan het vrijen'. Door allerlei omstandigheden was het niet mogelijk om een foto van het gouden paar af te drukken. Dat neemt niet weg dat wij hen van harte proficiat wensen met hun gouden huwelijksjubileum en we hopen dat hen nog vele en gelukkige jaren te wachten staan. Menens, werden uitgenodigd om deel uit te maken van een jeu gdselektie van het gewest Turnhout. El Dat Dirk Mertens reeds tweemaal opgeroepen werd om de provinciale trainingen te komen volgen. Talent in wording? El Dat de reserven steeds hun boterhammen meenemen als ze op verplaatsing gaan, maar dat ze in Grobbendonk vergast werden op lekkere bloedworst en witte pensen. Wat gaan Franske en zijn mannen moeten opdienen als Grobbendonk op bezoek 13


komt, want 't één plezier is 't ander waard. L Dat het Meerlese jeugdvoetbalbestuur aardig wat doet voor zijn spelers. Voor scholieren en knapen stond er een dropping op het programma. Zelfs de ouders namen er aan deel. Bij thuiskomst in de kantine kregen de vermoeide en hongerige deelnemers lekkere koeken en warme chocomelk aangeboden. Met behulp van de 'Groentjes' krijgen alle jeugdploegen om beurt een verrassing gepresenteerd. El Dat het voerbalterrein van Meerle weer de volle aandacht heeft van ons gemeentebestuur. Zou die hangende zaak toch een oplossing en dan een goede, krijgen voor alle betrokken partijen? El Dat een paar basisspelers van de veteranen met vrouwtjeslief enkele dagen vakantie doorbrachten in Spanje. Ook zouden zij een bezoek brengen aan Sint-Niklaas en we kennen ondertussen het resultaat al van dit 'onderhoud'. El Dat op zondag 23 november Sint-Niklaas en Zwarte Piet op uitnodiging van de supportersciub 'De Groen/les' weer naar het voet-

f

-

ballokaal komen bij Ward en vervolgens ook naar het voetbalveld zullen gaan. Alle kindjes van de leden van deze supportersclub worden bij de 'Ward' gewacht! LII Dat er in Meerle een playbackgroep bestaat die regelmatig op het podium komt en voortref felijke resultaten behaalt. Op 2de kerstdag worden deze jongens verwacht tijdens het kerstfeest van de Meerlese voetbaljeugd. Hoe heet deze groep? THE CURE! De bezetting: Luc Michielsen: zanger en gitarist; Patrick Sprangers: gitaar; Hans Van Rijckevorsel: bas-gitaar; Koen Laurijssen: synthesizer; Frank Van der Kaa: drummer. Veel succes aan The Cure! El Dat hazen, konijnen en fazanren weer een slechte periode doormaken om hun ras in s/and te houden want dat 'kloppers' en jagers weer bossen en velden afschuimen. El Dat er in de school van Meerle rond 11 november steeds een 'verteller' komt spreken over de gruwelen van de oorlog. El Dat 11november weer niet onopgemerkt voorbijgegaan is. De oudstrijders maakten er een mooie huldiging

-po @c1 @L

December: de laatste op -ember Het moet weer lukken, natuurlijk. Op de valreep kan ik u nog melden dat de Dreefse vendeliers hun jaarlijkse mosselfeest houden op zaterdag 29 november. Sta er niet van te kijken als de week nadien de mosselprijzen nog de hoogte ingaan, want dat mosselfeest is elk jaar een flinke hap uit de hele oogst. En die was dit jaar al niet zo heel groot. Als u er nog bij wilt zijn: in de stad Lourdes. Zie dat je op tijd bent. LII De dorpsraad heeft weer een nieuwe voorzitter. Of eigenlijk moet ik zeggen. weer de oude. Want tot voor twee jaar jaar deed hij het ook al. Hij, dat is de ,nan die vorige maand uitgebreid geinterviewd werd, Jan Hendrickx. Als hij met zijn exanens klaar is, zal hij de draad weer opnemen. LII Naast de verkiezingen, hield de algemene vergadering van de dorpsraad zich vooral bezig met het verkeer en verkeerssituaties te Meersel-Dreef. De politiecommissaris, de heer Meeus, was ook op de bijeenkomst aanwezig en kon ons dus uit de eerste hand meedelen wat wel en niet kon. Voornamelijk ging het over de voorrangsregels en de snelheidsbeperking. Eigenlijk is bij ons overal de voorrang van rechts geldig (daar heb ik het vroeger al eens over gehad) maar dat staat nergens aangeduid. Meer nog: sommige kruispunten zijn bijna niet te zien en onbekenden (maar ook bekenden) rijden er voorbij zonder er acht op te slaan. Dat dit gevaarlijk is en al tot heel wat Ongelukken geleid heeft, is geen geheim meer. Vorige week nog gebeurde er een ernstig ongeval waarbij verschillende kinderen gekwetst raakten. Het is dus toch wel nodig dat die kruispunten aangekondigd worden. El Wij hebben geen Sint A nna-pian zoals de regering, ,naar wel een Sint A nna-straat. En die naam staat bij ons synoniem voor woonuitbreiding, één van onze zere tenen. Er doen ondertussen weer de wiidste geruchten de ronde over mogelijk nieuwe bouwpiaatsen of woningen te Meersel-Dreef. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de vraag van de grenskan toren aan de gemeente om in de buurt voor woonmogeljkheden te zorgen. 14

En dat kan natuurlijk aan beide eïnden van de weg Hoogeind: zowel in Meer als in Meersel-Dreef. A is ik de geruchten hoor dan wordt heel de Noorderkempen volgebouwd; maar zo erg zal het wei niet zijn (en zo rap zal het ook niet gaan). Maar we hopen in ieder geval ook een deel van deze koek te mogen proeven. El Kerst en nieuwjaar staan voor de deur. De tijd van de verlichting en de kerststallen. Al wordt het clan vroeg don-

van. Vele maatschappijen hebben hun oproep beantwoord en stuurden een afvaardiging. Ook de jeugd was talrijk opgekomen. Een slogan werd door de schoolkinderen meegedra gen in de optocht. 'Ik wil de wereld veranderen maar ik hou teveel van mensen om dit met geweld te doen'. Aan her monument van de gesneuvelden als ook op de begraafplaats van overleden oudstrijders, op het nieuwe kerkhof, werden bloemen neergelegd en toespraken gehouden door de heer K. Pauwels en een gebed voorgelezen door de heer P. Van A eist. Deze laatste dankte in zijn gekende stijl de talrijke aanwezigen. In het lokaal bij Ward V. d. Heyning werd dan de ganse dag en zelfs tot in de kleine uurtjes een verbroederingsfeest gehouden. De oud-soldaten beleefden weer een mooie dag! Tot volgende maand.•

het dan zelf ook weet, natuurlijk). El Er is geen kerstconcert dit jaar in de kapel, wel nog een mis met het feest van de H. Lucia (Sint Lucie) op 13 december. El De vleugel van het klooster (zie ook foto) die ooit gebouwd werd (in 1928, om precies te zijn, maar ik weet niet of dat u interesseert) om oude en zieke priesters en broeders op te vangen, wordt dus niet afgebroken. Nu ten minste nog niet. Men heeft er een andere bestemming voor kunnen vinden. Daarvoor heeft men contacten gelegd met de vereniging ELEGAST in Antwerpen. Deze krijgt het gebouw gratis in bruikleen. De vzw. ELEGAST start een project waarbij jongeren samen met hun ouders worden opgevangen en geholpen om de problemen clie er he-

De vroegere zieken vleugel, nu voorbestemd om probleemjongeren en hun ouders een aan gename tijd te bezorgen. staan samen op te lossen en zo te groeien ker, overal zorgt dat toch voor een aparte naar meer volwassenheid. Op die manier sfeer. De kerstsfeer, dus. El In de vereniginblijven de jongeren in hun gezinssituatie en gen worden dan ook de kerstfeesten gevierd. hoeven dus niet 'geplaatst' te worden, zoals Geen bijeenkomst of er hoort een boom met cadeautjes bij. Hoe op 15 jaar tijd toch veel anders zo vaak gebeurt. En wat komt Meersel-Dreef daarbij doen? Het kloosterkan veranderen. (So,nmige dingen nog rapgebouw zal dienst doen als een soort vakanper, natuurlijk.) El De bib is ondertussen tieverblijf voor deze gezinnen. verhuisd. Ik ben nog niet gaan kijken, maar Op die manier hopen de Franciskaanse ik denk dat ze in de gang van de school kloosterlingen om dat, wat ze van de gestaat. Br, ik voel mezelf al kromtrekken van meenschap ontvangen hebben, weer aan hen de kou als ik daaraan denk. Het vroeger ten dienste te stellen. We hopen dat ze daarkleuterschool-gebouw werd ondertussen afin slagen. El En tot slot: wat geven jullie met gebroken. Dan zijn misschien de plannen nieuwjaar: 1 frank, 2 frank of aan iedereen voor de rest van het terrein en de vroegere 5frank?• meisjesschool ook al vergevorderd. Ik zal het u laten weten als het zover is. (En als ik


verder van '86 naar '87. Vrijdag 28 november zorgt de KWB voor de 2de kaartavond van dit seizoen. Rikkers en jokkers kunnen terecht in de parochiezaal. Zaterdag 29 november komt niet alleen de Sint naar Wortel, maar wordt ook geteerd door de Kolonie en door de Biljartklub (in hun nieuwe lokaal in de oude melkerij?). De landelijke gilde opent de maand december met een kulturele avond waarop dia's vertoond worden over Frankrijk. Deze aktiviteit gaat door op 1 december. Vrijdag 5 december gaat Het Slot bowlingen tegen de Fanfare in Breebos in het kader van hun onderlinge competitie. El

q©®9 ®@LIü@yU®rn Vol verwachting klopt mijn hart, bij het tikken van deze start . Wat zal de heilige man dit jaar alweer in mijn schoenmaat 45 stoppen? Zes juiste lottonummers, de nieuwe live-verzamelplaat van Springsteen of gewoon zoals elk jaar een paar nieuwe sokken, een fles aftershave en een handvol mandarijntjes? De Wortelse kinderen kunnen alvast zelf hun wensen vertellen aan de brave man, want die komt, op uitnodiging van een hele verzameling verenigingen, alvast een kort bezoek brengen aan de parochiezaal op zaterdag 29 november. Waarschijnlijk zal hij ook weer een klein stukje van zijn gulheid tonen. Dat Wortel een dorp is waar het goed wonen is, zal ook al wel opgevallen zijn bij mensen die spijtig genoeg in andere dorpen moeten wonen. Dat de Wortelse middenstand alweer uitgebreid is, is dan ook aardig meegenomen. Na het verschijnen van een tweedefrituur zijn daar ondertussen nog een wo/winkel, een speelgoedwinkel en een ware k waliteitsbeen hou wer bijgekomen.

Dat zijn weeral een aantal artikelen waarvoor wij ons niet naar ons buurdorpje Hoogstraten hoeven le begeven. E Voor

goed voetbal hoeven we dat trouwens ook niet te doen. VNA moet het wel proberen waar te maken op een kapotgespeeld akkerlandje, maar dat belet niet dat hier bij momenten flitsend voetbal gespeeld wordt. Bovendien wordt er langs de lijnen af en toe flink gelachen, wat men ook op alle voetbalvelden niet hoort. Voor meer voetbaldetails verwijs ik u naar de sportbladzijden. LI Terwijl 1986, dat verfoeide Tsjernobyl-jaar, op zijn laatste benen loopt beginnen wij weeral te denken aan 1987 en aan de derde jaargang van dit blad waarop u ongetwijfeld ook volgend jaar geabonneerd blijft. Als u nog een plezierig eindejaarsgeschenk zoekt voor uw man, ouders of vrienden, dan is een geschenkabonnement op dit maandblad een ideale oplossing. Voor slechts 420 fr zijn zij u een héél jaar dankbaar! Slechts één telefoontje en wij doen de rest: 314.71.96! El

Ook de verenigingen zetten hun aktiviteiten

Oud zeer wordt nieuw twistpunt • •

Zaterdag 6 december treedt in Het Slot de (gedeeltelijk) Hoogstraatse Rhylhm & Bluesgroep The Crew op. Maandag 8 december verzorgt de KVL Veen les over: 'Meevoelen met onze kinderen' in de parochiezaal. Op maandag 22 december zorgt diezelfde KVL V voor een stemmig kerstfeest in de parochiezaal. Vrijdag 26 december vindt de derde kaartavond van de K WB plaats en zit het Slot aan een lekkere mnosselsouper in het eigen lokaal. Op 31 december kan je oudjaar vieren in de huiskring, of met de vrienden in de Wortelse café's of in 't Slot tot in de late uurtjes. Maar eer hel zover is ligt dit blad alweer bij u in de bus.•

••

••

.

Alleen de zwakzinnige steelt, de intelligente mens doet zaken. Kurt Tucholsky, Duits humorist (1890-1936)

.

20 Eeuwen na de romeinen gebruikt het Amerikaans leger weer ganzen om hun militaire bases te bewaken. Ook in Frankrijk posten een 12-tal ganzen voor het hek van Jean-Claude Duvalier aan de Azrenkust om alarm te slaan wanneer nodig.

. • / /

Het gevaarlijk kruispunt Pastorijstraat/Kerkveld is een jarenlange steen des aanstoots, zowel voor de wijkbewoners als voor de KWB en de dorpsraad. Herhaaldelijk heeft het gemeentebestuur beloofd een aanpassing uit te voeren maar tot nu toe is er alleen nog maar een beschilderde betonnen kuip geplaatst die al vlug aan de kant werd gezet. KWB-Wortel heeft ten einde raad een open brief aan het gemeentebestuur geschreven waarin zij stelt dat haar twee bestuursleden die tevens raadsleden zijn, niet langer op konstruktieve wijze aan de gemeenteraad zullen deelnemen zolang het kruispunt niet wordt aangepast.

Kerstkaartenaktie in Markdal Zoals velen onder u al weten is Markdal een dagcentrum voor werkonbekwame volwassen gehandicapten uit de regio Noorderkernpen (Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Beerse). Vorig jaar heeft Markdal een wenskaartenaktie gehouden. Deze kende een succes. Ook dit jaar wil Markdal u deze stijlvolle kaarten

aanbieden. Ze zijn ontworpen door kunstschilder Paul Baert. Prijs: 100 fr. voor een pakje van 5 kaarten. De wenskaarten zijn verkrijgbaar in Markdal, Schuttershofstraat 27b te Merksplas, bij verschillende banken, bij Karel Boeckx, Vrijheid 204 in Hoogstraten en bij Adriaan Van Boxel, Voort 27 in Meerle.

Eén van de sfeervolle kerstkaarten.

Ook verenigingen die deze kaarten willen aanbieden aan hun leden, kunnen gerust contact opnemen.•

TE KOOP: Wegens stopzetten van hobby, jachtgeweer cal. 12 en 16, splinternieuw, geen schot mee gelost, met draagriem, patronen en patronengordel, eveneens 9 mm éénloop en zwaar luchtkarabijn. Telefoon 03/6696071.

15


Zwaar eindejaarsaanbod in Cahier De laatste maand van het jaar wordt op muziekviak een internationale aangelegenheid, er zal dus in Hoogstraten weer veel interessanis te beluisteren vallen. Op zondag 14 december wordt de spits afgebeten door de Amerikaanse groep The Feelies (New Jersey). In 1980 zorgde hun debuutelpee 'Crazy Rhythms' voor veel persen publieksaandacht, en het werk van vier studenten werd meteen internationaal ideeëngoed. Daarna werd het stil, het bleef bij die éne schijf, tot men in 1983 besloot terug aan de slag te gaan. Wat filmmuziek en begeleiding van andere artiesten, maakten de voorbereiding uit op 'The Good Earth', in mei van dit jaar verschenen. The Feelies, momenteel bestaande uit Bill Million (zang, gitaar), Glenn Mercer (zang, gitaar), Stan Demeski (drums), Brenda Sauter (bas) en Dave Weckermann (percussie) tonen daarop een unieke stijl, erg ritmisch en ingetogen drijvend op gitaar en drums, aangevuld met zachte, bijna-mompelende vokalen. Het feit dat er tussen twee platen zes jaren liggen heeft de verwachtingen tegenover deze groep hooggespannen gemaakt, en hoe het vijftal eraan zal tegemoetkomen is op 14 december in zaal PAX te horen. Uniek konsert voor de hele regio Antwerpen, met de ZORKAS in het voorprogramma. Tickets kosten 250 frank in voorverkoop (bij Cahier De Brouillon) en 300 fr. aan de kassa. Op zondagnamiddag 21 december is het de beurt aan de Nederlandse punkgroep The Scoundrels. Dit energieke stel uit Wernhout heeft zich via kassettes, kompilatiebijdragen en talloze live-konserten een serieuze reputatie uitgebouwd. Die kreeg z'n definitieve beslag in de elpee 'Don't Cry For The Moon', waarop The Scoundrels zich ontpoppen als een rijpe, volwassen rockgroep die méér doet dan louter op wat snaren rammen. Te horen in het café van de Cahier, zondag 21-12 vanaf 15 uur, aan 'n inkom van 60 fr. En ook Frankrijk is van de partij. In het kader van een nationaal uitwisselingsprojekt tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk zullen in december op vele plaatsen in België rockgroepen uit het land onzer zuiderburen te zien zijn. Het projekt geniet de bescherming van het Vlaamse én Franse kultuurministerie, en wat Hoogstraten betreft werd het Rijselse trio Killer Ethyl uitgekozen. Drie gekke heren brengen opgewekte, humoristische rock 'n roll die ondertussen al te horen is op twee maxi's, 'Henri a le SIDA' en 'Killer Ethyl'. Op zaterdag 27 december in het café, inkom 100 frank. Vergeten we tenslotte ook niet het eindejaarsbal van Cahier, dit keer in zaal Cecilia in de Gelmeistraat te Hoogstraten, op 31 december (inkom gratis) en de vertoning van de ultieme muziekprent 'Stop Making Sense' van Talking Heads op 3 januari in het café, eveneens een gratis evenement. Volg naast De Hoogstraatse Maand nauwgezet radio en dagbladen, waarin meermaals 'n zwaar eindejaarsaanbod aan de orde zal zijn. En zeg nou niet dat er niks tussen zit waarop we je kunnen verwachten!

Muzikale groetjes, Cahier De Brouillon. 16

OPENBARE VERKOPING VAN TWEE AANEENPALENDE SCHONE PERCELEN AKKERLAND TE HOOGSTATEN/MINDERHOUT' 'BERGSHEYDE' Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen, namens Mevrouw Van Bergen-Timmermans en kinderen. Twee aaneenpalende percelen akkerland te Hoogstraten/Minderhout 'Bergsheyde', verdeeld in twee kopen: KOOP 1: sectie C nr. 199/A, groot 1 ha 26 a 31 ca KOOP 2: sectie C nr 196/A, groot 1 ha 54 a 42 ca. Het geheel palende of gepaald hebbende: Jozef Jansen-Vorsselmans, Mevrouw Jacobs-Van Bergen, Jan Stoffels en de weg. Beschikbaar: onmiddelijk na betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: toewijzing op dinsdag 9december 1986, om 15 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Hoogstraten / Minderhout. Alle inlichtingen ten kantore van de notaris. OPENBARE VERKOPING van ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN te HOOGSTRATEN, Gelmelstraat 109. Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER GOED GELEGEN WOONHUIS met TUIN te Hoogstraten, Gelmelstraat 109, groot 8 a. 35 ca. Indeling: - Gelijkvloers: zitkamer, woonkamer, hall, keuken, overdekte koer, berging en WC. - Boven: 3 slaapkamer. - Verder kelder en zolder. - Achter de woning betonnen bergplaats van 6 op 4 m. - In de tuin: fruitbomen. Eigendom beschikt over waterleiding, elektriciteit, pomp- en regenwater. Klein beschrijf mogelijk. Kad. ink. 22.440 F. Beschikbaar onmiddelijk tegen betaling van koopprijs en onkosten. Bezichtiging: zaterdag van 10-12 uur. ZITDAG: toewijs op dinsdag 2december 1986. Om 17 uur in café Patria, Vrijheid 174 te Hoogstraten. Liefhebbers gelieven trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen. OPENBARE VERKOPING van SCHOON GELEGEN BURGERSWONING met GARAGE, BERGPLAATS en TUIN te Hoogstraten/Meer, Meerseweg 42. Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal openbaar verkopen met winst van 1% premie: ZEER SCHOON GELEGEN BURGERSWONING te Hoogstraten/MEER, Meerseweg 42, groot9a. 62ca. Ingedeeld als volgt: Voorplaats, woonkamer, keuken, berging, WC. Boven: 4 slaapkamers. Verder grote bergplaatsen en garage. Het eigendom beschikt over waterleiding, distributie, telefoon en wordt verwarmd met mazoutkachels. Klein beschrijf mogelijk. K.l. 19.000 F. Bezichtiging: zaterdag van 14-17 uur. Beschikbaar: 1 januari 1987. Ingezet: 1.750.000fr. ZITDAG: toewijzing op maandag 1 december 1986 in café bij Arnold Van Aperen, Meerleseweg 2 te Hoogstraten / Meer. Liefhebbers gelieven trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen. Alle inlichtingen en plan te bekomen ten kantore van de notaris.


Hoe toeristisch zijn wij?

\\I: .>

_. I! /t

De VVV maakt er werk van Beneden in het stadhuis, in de zgn. raadskelder, huist al jarenlang het VVV-kantoor. In het toeristisch seizoen kan ieder daar terecht die wat goede raad en informatie wil over Hoogstratens mooiste plekjes en de weg om daar te geraken. Maar de VVV doet nog wat anders dan kantoor houden. In feite is zij met heel veel bezig om de toerist naar hier te lokken: wandel- en fietspaden bewegwijzeren, beiaardconcerten inrichten, tentoonstellingen organiseren. Bij tijd en wijle kun je de VVV ook op de radio beluisteren en zelfs op teevee waar zij onze oude monumenten en folkloristische evenementen aanprijst zoals daar zijn, Heilig Bloed en Begijntjes Laat Besluit. Niet alleen onze kultuur, natuur en folkore tracht men zo aan de man te brengen, ook met lekkernijen probeert men de toerist naar Hoogstraten te lokken. Een eigen bier; de Poorter, een eigen koek; de Spilzak en niet te vergeten onze aardbeien, dienen als zoete lokmiddelen voor het land van Hoogstraten. Al bij al vraagt dat heel wat werk dat vooral draait op veel onbezoldigde goede wil. Er is natuurlijk wel wat ruggesteun van de gemeente in de vorm van subsidies en materiële hulp maar het blijft moeilijk. Daarom is de Streek VVV-Noorderkempen (overkoepelende instelling) nu bezig aan een aktie om de gemeentebesturen wat meer toeristminded te maken. Geen eenvoudige zaak weliswaar want weinig bewindslieden hier uit de streek hebben ooit gedacht aan de toeristisclie troeven van het eigen dorp. Meer dan 3000 bezoekers En toch... er komen toeristen naar hier en niet zo weinig. Het VVV-kantoor aan de Vrijheid heeft dit jaar al 3475 bezoekers over de vloer gehad. Niet iedere bezoeker is ook een echte toerist, sommigen komen vragen naar verloren voorwerpen of de uren van de busverbindingen. Maar het overgrote deel van hen was op zoek naar toeristische informatie. De meesten van hen wilden iets weten over fiets- en wandelroutes en daarvoor kregen zij brochures, kaarten en soms ook een fiets; 254 keer werd er een fiets verhuurd dit jaar. Ook waren er dit seizoen

weer veel vragen naar hotelaccommodatie of een ander mogelijke verblijfplaats maar daarvoor kan men in Hoogstraten nog steeds moeilijk terecht. Ook naar kampeergelegenheid werd veel gevraagd en dan ver wees men naar naburige campings. Ook groepen komen meer en meer naar Hoogstraten voor een uitstap. Zo heeft de VVV hier 78 groepen begeleid op hun verkenningstocht in deze streek. Deze mensen hebben het meest belangstelling voor de Catharina-kerk, het Begijnhof en het Ostmuseum. Soms staat ook een bezoek aan de Veiling en het Proefbedrijf op hun programina. Anderen willen alleen maar eens door Hoog,traten wandelen of een busritje maken en io de bezienswaardigheden aan de buitenkant bekijken. Voor de begeleiding van die groepen kan de VVV beroep doen op een 12-tal gidsen die dit werkje in hun Vrije tijd opknappen. Markpad? Na dit verhaal over al het goede en nuttige dat VVV-Hoogstraten doet om de streek hier te promoten bij de toerist - en waarbij de gemeente nooit genoeg kon stimuleren - een vraag van ons aan de mensen die hier met het toerisme begaan zijn. Wat moet er gebeuren met de strook grond langs de Mark - vanaf Meersel Dreef tot aan de Zandberg in Meer - die de Ruilverkaveling daar heeft laten liggen ten dienste van de wandelaar en fietser? Die strook grond ligt daar, is eigendom van de gemeente, er zijn bomen langs geplant en schilderachtige bruggetjes gelegd, maar nu?... Er is geen enkele bewegwijzering, geen paaltje of kaartje en het 'pad' is op vele plaatsen gewoon akker of wildernis. En toch zou dit Markpad uitstekend passen in een grotere fiets- of wandelroute als het Kleidabberspad of het A ardbeipad. De enige moeilijkheid ligt in het 'pad-klaar' inaken van de grond. Enige verharding zal daarvoor wel noodzakelijk zij!?, zeker als men het pad voor de toekomst wil bewaren. Zo'n massa geld kost dat toch ook weer niet, zeker niet als men daardoor één van de meest aantrekkelijke stukjes landschap uit de Noordhoek ontsluit. En hoeveel fietsende toeristen zal men via die weg niet naar hier kunnen lokken, in aansluiting op het fietspad dat vanuit Breda vertrekt en nu in Meersel-Dreef stopt? Daar op Dreef hebben ze al Nederlandse toeristen te over. Via hel Markpad zouden ze verder kunnen rij den, naar de Mosten bvb. of naar de Hoogstraatse Vrijheid waar ze dan, gezeten op een lerrasje, kunnen genieten van een Poorter en het automatisch klokkenspel van de beiaard. •

St. Cecilia speelt kerstspel Wie genoeg heeft van kalkoen en kerstboom maar zich in de kersttijd toch wil vermeien in de echte ouderwetse kerstsfeer, kan op zaterdag 20 december naar een Kerstspel gaan kijken, opgevoerd door de leden van de Toon- en toneelmaatschappij St. Cecilia in haar zaal aan de Gelmelstraat. Het begint om 18.00 uur met een muzikaal voorspel en eindigt op een gepast uur met een grote kersttombola. Iedereen is welkom.•

13 -

14 december '86

Kijken en proeven in de Wereldwinkel! Naar aanleiding van de eindejaarsfeesten organiseren we in de wereldwinkel een open deur weekend waar je kan kennismaken met onze produkten en ze ook kan proeven. Proeven is er zeker voor onze nieuwe produkten zoals de witte wijn uit Portugal, de rode Dahra wijn uit Algerije. We hopen je dit weekend ook te laten kennismaken met ons aanbod van ARTISANAAT nl. tekstielprodukten uit India o.a. keukenhanddoeken, tafelkieden, servietten, vaatdoeken, dweilen enz. Heel de maand december vind je een uitgebreide keuze aan LANGSPEELPLATEN. Vanaf 18 november tot eind december is er in de wereldwinkel een uitgebreid gamma iïi BO[KL-N. ook KINDERBOFKEN.

4.

Op zaterdag 13 december van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 14 december van 13.30 tot 18.00 uur kan je in de Wereldwinkel terecht voor kennismaking met deze produkten! Misschien kan je dit jaar ook eens een wereldwinkelprodukt serveren op je eindejaarstafel of als geschenkje aanbieden. Feesten met derde wereldprodukten kan ook! Wereldwinkel, Gelmelstraat 5

Voor een abonnement bel 03/314.41.26 17


0

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pvba

CROES

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

JORIS Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon: 03/314.57.10 03/314.56.91

Kari"s coiffure

Bloemsierm 1llflSt

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

£fPEETEfl autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafeikleden, lopers, enz. Elke dag

ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

18

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITE ITS PL U 1 MVE E

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16


Knuppelbende voor de rechter In de nacht van 3 augustus werd de streek van Hoogstrateri en Wuustwezel opgeschrikt door een Nederlandse bende jongeren die, zich verplaatsend per auto, een spoor van vernieling en geweld door de Noorderkempen trok. Sommige slachtoffers werden al rijdend van hun fiets of brommer geknuppeld; anderen werden neergeslagen en beroofd van hun geld. Telkens worden de slachtoffers gestampt en geslagen met een niets ontziend bruut geweld. Op woensdag 15 oktober moesten de personen van deze bende zich verantwoorden tegenover de rechter. Dat gebeurde in het nieuwe hypermoderne gerechtsgebouw in Breda. Schrijver dezes woonde de rechtzitting bij.

door een advokaat. De jongen van 17 jaar wil zijn zaak liever achter gesloten deuren behandeld zien. Dit verzoek wordt na beraad door de rechtbank afgewezen. De openbare aanklager leest dan de beschuldiging voor. Iedere beklaagde afzonderlijk wordt beschuldigd voor alle gevallen waaraan hij heeft deelgenomen. Bij de voorlezing van de aktie van beschuldiging blijkt dat twee van de vijf jongeren ook nog een paar inbraken op hun kerfstok hebben; de waarde van de gestolen goederen bedraagt duizenden guldens. Eén van de beschuldigden wordt ook nog beticht van heling van 20 fonoplaten die de twee anderen gestolen hadden. Alleen de jongste heeft al een strafblad. Hij heeft vroeger een boete van 150 gulden opgelopen wegens het toebrengen van slagen en verwondingen aan iemand die hem zou beledigd hebben. Bij ondervraging door de voorzitter van de rechtbank blijkt dat het de bende te doen was om wraak te nemen. Die wraakaktie werd door de oudste, tevens chauffeur van de auto, opgezet omdat hij een week van tevoren een woordenwisseling zou gehad hebben met iemand in een Belgische dancing in

Bij onze aankomst merken wij onmiddellijk de familieleden en supporters van de beklaagden op. Ze zitten en staan buiten het gerechtsgebouw te wachten tot ze toegang krijgen tot de publieke tribune. Zij wachten ook op de aankomst van de beklaagden die moeten toekomen uit vier verschillende instellingen waar zij in voorarrest zitten. Als deze toekomen, worden ze luidruchtig toegejuichd en toegezwaaid door de supporters. Om 11 uur gaan de publieke tribunes open en krijgt het publiek toegang tot de rechtszaal. Hier moeten de verdachten zich verantwoorden voor drie rechters die bijgestaan worden door de openbare aanklager en de griffier. Als de beklaagden binnenkomen, zien wij 5 jonge mannen, in leeftijd variërend van 17 tot 21 jaar. Vier van hen zijn van beroep stratenmaker, de vijfde doet dienst bij de marine; er zijn twee keer twee broers bij. Elk van hen wordt bijgestaan

/ /

Na vraag van de voorzitter of de daders nog iets te zeggen hebben, betuigen dezen hun spijt. Eén van hen leest een persoonlijke brief voor waarin hij zijn spijt betuigt en waarin hij zegt te bidden voor zijn slachtoffers. Hij voegt er nog aan toe dat zijn beroepscarrière bij de marine niet zal doorgaan door al de feiten die hij gepleegd heeft. Hierna wordt de zaak afgesloten met de mededeling dat de uitspraak volgt op 29 oktober.

D4'

AUTO'S VOOR HUWELIJKEN (laatste nieuw model Mercedes) - Ceremoniemeester - Tapijten en bloemen - Gratis gebruik van witte duiven

Ook zittend en liggend ZIEKENVERVOER, dag en nacht, voor alle ziekenfondsen en verzekeringen.

de grensstreek. Volgens zijn verklaringen had hij reeds een week vôôr de feiten een tafelpoot en een stuk breekijzer in zijn wagen gelegd; twee wapens van zo'n halve meter lang. Die zondag van 3 augustus werden ettelijke pinten bier gedronken - volgens de verklaringen variërend van 15 tot 35 pinten - waarna werd gestart met de dolle rit. De baldadigheden begonnen met het inslaan van 4 ramen van een café in Zundert omdat dit café gesloten was en omdat zij hier vroeger ook beledigd waren. Door dit feit waren hun gemoederen zo verhit dat ze onderling afspraken om ook voorbijrijdende of voorbijkomende mensen niet te ontzien. De jongste dader sloeg op een gegeven moment, al hangend uit de wagen, een fietser van zijn fiets in de gracht. Hierna werd het slachtoffer, terwijl het in de gracht lag, nog door hen gestampt en geslagen. De oudste, broer van de jongste beklaagde, was vooral diegene die het stuk ijzer daarbij gebruikte, de anderen hielden het bij schoppen en slagen. Als in de rechtszaal wordt gezegd dat de daders het geld dat ze geroofd hadden, gingen uitgeven om in België frieten te kopen, wordt in de publieke tribune geroepen dat het geld toch in België gebleven was. Na het voorlezen van de beschuldigingen en het horen van de beklaagden, konden ook de benadeelden zich melden bij de rechtbank. Aanvankelijk hadden zich drie mensen gemeld maar na het aanhoren van de beschuldigingen en verklaringen, trekt één per soon zich terug. De twee anderen brengen hun eis tot schadevergoeding naar voor. Voor de gemeente Hoogstraten meldt zich een advokaat die vergoeding vraagt voor een beschadigd bushokje. De andere benadeelde is de vader van een jongen; hij vraagt morele schadevergoeding voor de pijn die zijn zoon heeft moeten doorstaan toen hij werd aangevallen. Deze beide schadeclaims worden door de rechtbank aanvaard. Alleen al de totale medische schade wordt geschat op 30.000 gulden. Dan breekt het moment van de strafvordering aan. De openbare aanklager eist straf fen van 6 tot 9 maanden hechtenis. De verdedigers willen de feiten afzwakken door te zeggen dat die in het openbaar gebeurden en ook dat het gebeurde zich vooral in het buitenland afspeelde. Ook de bendevorming wordt door de advokaten in twijfel getrokken. Zij vragen daarom slechts voorwaardelijke straffen uit te spreken en dan nog met aftrek van het voorarrest. Er wordt ook voorgesteld om beklaagden sociaal werk te laten doen, bvb. in de gehandikaptenzorg.

Steenweg op Hoogstraten 119 Rijkevorsel

Tel. 031314.56.17

En die luidt als volgt: De 5 jongeren worden veroordeeld tot een verblijf van 6 a 9 maanden in een tuchtschool. Een gedeelte van die tijd, variërend van 1 tot 3 maanden, is voorwaardelijk. De proeftijd is twee jaar. Aan één van de slachtoffers moet een morele schadevergoeding betaald worden van 500 gulden. U 19


v.d. SLUIS Woninginrichting Kapeistraat 6 - Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met

p

vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot

Zie puzzelkolom voor onze wedstrijd.

Dit zijn uw 10 letters (gebruik er slechts 7) AEIINOOQTU

Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers. -

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten. 234 S 17$ 91$112I341$

Kerkstraat 15 2330 MERKSPLAS

TEL. 69.90.02

Ook op zondag

Bij ons 3 troeven onder één dak Kwaliteit - Service - Prijs Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf voor herstellen van alle merken motorzagen met 20 JAAR ERVARING! NU IN PROIVIOTIE

DE PROFESSIONELE MOTORZAGEN STIHLO24-AVEQNU .............. . ....... 18.990fr STIHLO34-AVEQNU ............... . ...... 25.975fr Prijzen BTW inbegrepen! Tevens keuze uit 20 verschillende types motorzagen ... . .......... . .............. ....vanaf

9.990

DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS-PAULUSSEN 20

IMinderhoutdorp 4-Hoogstraten-Minderhout -Telefoon 03/3144115

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9


Burgerlijke Stand Geboorten 2 okt.: Tine, dochter van Frans Lenaerts en Helena Mattheussen, John Lijsenstraat 46a, Meer. 4 okt.: Wim en Dirk, zonen van Marcel Vinckx en van Godelieva Van Bergen, Dreefweg 7, Meer. 7 okt.: Ruth, dochter van Ludovicus Van Ravensteyn en Liliane Dockx, St. Clemensstraat la, Minderhout. 12 okt.: Hanne, dochter van Marcus Op de Beeck en Angela Janssen, Jan Van Cuyckstraat 13, Hoogstraten. 13 okt.: Jan, zoon van Lucien Schellekens en Anna Vissenberg, Dreef 20, Meerle. 14 okt.: Annelies, dochter van Lucas Van Weereld en Sonja Larnbregts, Venhoef 53, Hoogstraten. 14 okt.: Stijn, zoon van Dirk Fransen en van Francine Strij bos, Pater Schrijversstraat 7, Wortel. 17 okt.: Inne, dochter van Emiel Verstraeten en van Martine Peelman, Minderhoutdorp 30, Minderhout. 14 okt.: Michel, zoon van Erik Billen en Rita Adriaensen, Poeleinde 29c, Wortel. 17 okt.: Sofie, dochter van Jozef Van der Linden en Hilde Ceusters, Witherenweg 31, Hoogstraten. 21 okt.: Jasper, zoon van Patrick Leysen en van Margareta Van Bergen, Markwijk 15, Minderhout. 21 okt.: Nick, zoon van Jozef Moelans en Gerda Smets, Meterkensstraat 6, l-loogstraten. 25 okt.: Ellen, dochter van Jozef Goetschalckx en Godelieve Geenen, Hoogeind 42, Meer. 23 okt.: Carolien, dochter van Francis RoeIen en Rosa Boudewijns, Zandbergstraat 2, Meer. 25 okt.: Sofie, dochter van Jozef Geerts en van Lucienne De Gruyter, Kapelweg 6, Meer. 28 okt.: Leen, dochter van Luc Sprangers en Ingrid Goetschalckx, Meersel 17, Meer. 1

1

Hu we/ijken

3 okt.: Marc de Bruyn, Oude Weg 12, Wortel en Kristine Verschueren, Leemstraat 9, Hoogstraten. Nieuw adres: 's Boschstraat 7, Hoogstraten. 3 okt.: Constant Brosens, Houtelweg 24, Rijkevorsel en Ludovica Stoffels, Hal 15, Minderhout. Nieuw adres: Lochtenberg 4, Merk spias. 3 okt.: Joannes Van Gils, Paterspad 41, Meer en Elza van Bergen, Donckstraat 39, Meer. Nieuw adres: Donckstraat 39, Meer. 4 okt.: Guido Vanderhenst, en Johanna Sips. Nieuw adres: Dr. Gommersstraat 23, Meerle. 10 okt.: Franciscus Pemen, Vrijheid 129, Hoogstraten en Godelieve Roeien, Vrijheid 128, Hoogstraten. Nieuw adres: Lod. de Konincklaan 409, Hoogstraten. 10 okt.: Wilhelmus van Beijsterveldt, Vreugdendaal 15, Gilze en Rijen (Nederland) en Annita Verschueren, Groot Eyssel 2, Meerle. Nieuw adres: Lage Rooy 13, Meerle. 17 okt.: Corneel Vermonden, Loenhoutseweg 113, Hoogstraten en Renilde Wuyts,

Blij kerstraat 61, Malle. Nieuw adres: Hoogstraatsebaan 92, Malle. 31 okt.: Karel Pemen, Mariaveld 5, Minderhout en Denise Sprangers, Beemden 13, Minderhout. Nieuw adres: Lage Rooy 5, Meerle.

19 Overlijdens

4 okt.: Johannes Boeren, 51 jaar, echtgenoot van Julia Verbreuken, Langenberg 7, Wortel. 4 okt.: Maria Hendrickx, 74 jaar, echtgenote van Jozef Brokken, Hal 3, Minderhout. 7 okt.: August Donckers, 71 jaar, weduwnaar van Philomena Paulussen, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 10 okt.: Josepha Michielsen, 58 jaar, weduwe van Alfons Donckers, Voort 28, Meerle. 13 okt.: Jozef Huilen, 65 jaar, echtgenoot

Ongevallen Zondagavond 19 oktober reed Jan Swaenen, 30 jaar, Meerledorp 14, met zijn auto tegen een boom aan de John Lijsenstraat. Hij werd hierbij zwaar gewond, evenals de inzittende Joseph Vissers, Salm-Salmstraat 36, Hoogstraten. De drie andere inzittenden: Luc Fockaert, Loenhoutseweg, Franรงois Vissers Molenstraat 5 en Culebras Boix Ramon, Venhoef 27, hadden meer geluk. Maandagvoormiddag 20 oktober botste aan de St. Lenaartseweg te Hoogstraten de vrachtwagen bestuurd door Erik Mertens, St. Jansstraat 13, Wuustwezel, met de tractor met aanhangwagen bestuurd door Frans Mertens, Achteraard 7, Minderhout. Donderdagnamiddag 23 oktober kwam het in Worteldorp tot een aanrijding tussen een personenwagen; bestuurd door Nicole Anthonissen, Veldstraat 60, Rijkevorsel en een auto, bestuurd door Anna Jansen, Oostereind 3, Meer. Zaterdagvoormiddag 25 oktober werden aan het kruispunt Vrijheid - Buizelstraat drie auto's bij een botsing betrokken. De eerste werd bestuurd door Guido Adams, Achtelsestraat 93, de tweede bestuurder was Jan Servaes, Hal 4, Minderhout. De derde auto werd bestuurd door Frans Rombouts, St. Lenaartseweg 155, Loenhout. Hierin werd de inzittende Martha Vissers licht gewond. Zaterdagnamiddag 25 oktober botsten aan de Bredaseweg te Minderhout, de auto bestuurd door Marinus Verkooyen uit Nieuw-Ginneken met de auto bestuurd door Jan Van Rompay uit St. Katelijne-Waver. Zaterdagavond 25 oktober botsten aan de Vrijheid, de auto's bestuurd door Em. Kenis uit Malle en Paul Van Laethem, Meerdorp 15. Er was zware schade. Op dezelfde zaterdagavond kwam het tot een aanrijding aan de Oude Goorstraat te Rijkevorsel, tussen een geparkeerde aanhangwagen van Jacobus Huybregts uit Zundert en de personenwagen bestuurd door Eddy Van Velthoven, Stevennekens 97, Rijkevorsel. Zaterdagnacht 1 november werd de auto van Henri Graumans, Lod. De Konincklaan 316 zwaar beschadigd door een onbekend gebleven auto.

van Anna Van Hal, Poeleinde 29, Wortel. 16 okt.: Hendrik Van Wassenhove, 76 jaar, echtgenoot van Elisabeth Noijens, Heerle 58, Meerle. 23 okt.: Joannes Martens, 74 jaar, echtgenoot van Ludovica Stoffels, Zandbergstraat Meer. 22 okt.: Pieter Schellekens, 71 jaar, ongehuwd, Terbeeksestraat 15, Meer. 25 okt.: Cornelis Vinckx, 87 jaar, weduwnaar van Ludovica Martens, Jaak Aertslaan Hoogstraten. 27 okt.: Maria Snykers, 81 jaar, weduwe van Medardus Van Hecke, Vrijheid 83-85, Hoogstraten. 27 okt.: Anna Jespers, 81 jaar, weduwe van Franciscus Michielsen, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 28 okt.: Jan Claessens, 87 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten.

Woensdagmiddag 12 november kwam het tot een botsing aan het kruispunt Oude Tramweg en Meersel tussen een auto bestuurd door Adrianus Burnet uit Rijsbergen en een auto bestuurd door Elisabeth Neervoort, Heieinde 15, Meer. In haar wagen bevonden zich vier kinderen die allen licht gewond werden; haar drie kinderen Daan (11 j.) Sebastiaan (9 j.) en Liesbeth (6 j.). Ook de 5-jarige Daphne Van Leersem uit Breda werd licht gewond. Donderdagavond 13 november werd aan de Vrijheid de 17-jarige fietser Gustaaf Spanenburg, 's Boschstraat 17 Hoogstraten, aangereden door de auto, bestuurd door Marleen Geuens uit Brecht. Hij werd hierbij zwaar gewond. Vrijdagvoormiddag 14 november reed Jozef Fransen (75 j.) Van Aertselaerstraat 78, Minderhout met zijn fiets van huis weg. Bij het oversteken van de weg werd hij gegrepen door de personenwagen, bestuurd door Jan Brokken, Bredabaan 91, Wuustwezel. Jozef Fransen was overleden bij aankomst in het A.Z. St.-Jozef te Turnhout. Op dezelfde vrijdagvoormiddag kwam het aan de Strijbeekseweg te Meerle tot een aanrijding tussen twee auto's. In de eerste werden de bestuurder Willem Timmers (79 j.) uit Willemstad (NL) en zijn echtgenote Jantje Engelman (84 j.) licht gewond. De andere bestuurster, Maria Van Roey (46 j.) uit Vosselaar werd eveneens licht gewond. Nog op vrijdag kwam het ter hoogte van de Aldi, aan de Van Aertselaerstraat, tot een aanrijding tussen de auto bestuurd door Maria Theeuwes, Lod. De Konincklaan 407, en de Moto 650, bestuurd door Jacobus Schouw uit Rucphen (NL); hij werd licht gekwetst Koby Wildhagen uit St. Willebrord (NL), die achter op de moto zat, werd zwaar gekwetst. Zaterdag 15 november, kort na de middag, botsten aan het kruispunt Desmedtstraat Pastoor Van Dyckstraat te Minderhout, twee auto's. Wouter Haest, Borselhoeve 5, Minderhout was hierbij betrokken en een baby van twee maanden werd licht gekwetst.0 pi


Wij bieden u een zeer grote keuze in ulccèr I'uIcI'èr

GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS

I'uIcI',èèr

Onze rechtstreekse invoer uit Italië, Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

I'uIcI"èr hulscMQQr hulschQQr

bouwmaterialen Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZI ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 22


I*I

. PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Wat gevreesd werd is geschied! Slechts het selecte groepje van vorige keer gaat niet mekaar verder in de strijd. De bekende puzzelaars van DHM. We beginnen met Wim Van Delm. Die meent ten onrechte dat een 3 x woordwaarde-vakje dat reeds belegd is, nogmaals telt. Dat is jammer genoeg niet zo, Wim. Het woord locutie op A8 is wel mooi gevonden, maar brengt te weinig op. De 3 besten zijn dan: Fam. Dalle-Van Tongerloo met auto-olie op A8 (39 pnt.) Jan Fransen, de hond in het kegelspel van vorige maand, die op A8 oculatie poneert (45 pnt.) Onverzadigbaar hield hij nog enkele varianten in petto: discount op A8 (42 pnt.) en schuit op J8 (42 pnt.) Erik Krijnen legt op J8 schuil en scoort ook 45 punten. Ex aequo dus. Gelukkig zegt artikel 492bis van ons reglement: Bij ex aequo wordt de maandprijs toegewezen aan hem die de 'minus habus' is in de totaalscore maar toch als reguliere speler te boek staat. Dat is dus duidelijk! Erik Krijnen, Gestelsestraat 50, Meer, krijgt 500 fr. sportmateriaal en zijn woord wordt toegevoegd. In de eindklassering houdt Jan Fransen voorlopig dezelfde voorsprong. Jan Fransen 207 pnt., Erik Krijnen 140 pnt. en Wim Van Delm 63 pnt. Vaneir! Voor de eindrangschikking zijn er dus eigenlijk nog twee in de running. Maar voor de gegeerde maandprijs hoeft niemand zich in te houden. Stel ôp dat Scrabble-bord en vlucht naar Framsport voor de laatste ronde, de Final Countdown (voor onze jongere lezers!).

CAHIER DE BROUILLON PRESENTEERT: Op 14 december in de PAX: THE FEELIES Op 21 december in het café: THE SCOUNDRELS (15u) Op 27 december in het café: KILLER ETHYL Op 31 december in de zaal Cecilia, Gelmeistraat: EINDEJAARSBAL Op 3 januari in het café: STOP MAKING SENSE (Talking Heads) VRIJHEID 84 HOOGSTRATEN TEL 031314.32.64 -

HALVE EEUW GELEDEN November 1936 H.O.K. jubileert Zondag 8 november vierde om 5 uur Hoogstraten's Oudheidkundige Kring de 50e vergadering welke deze bloeiende Kring in zijn 9-jarig bestaan reeds hield. De stemmige museumzaal op het stadhuis was netjes in orde gebracht. 70 leden waren opgekomen waaronder ook Z.E.H. Deken Senden, Z.E.H. Superior en Professoren van het Seminarie. Op hartelijk applaus werd de E.H.J. Lauwerijs, Stichter en Voorzitter van den Kring onthaald. Dr. H. Versmissen las op zijn eigen smakelijke manier een huldeaanspraak voor, waarin de talenten, de ijver en werklust van onzen geliefden voorzitter opgesomd werden met al hetgene hij reeds verwezenlijkt heeft. Na de hartelijke toespraak werd plechtig de Hoogstraatsche vlag en het Leeuwenvaandel verwijderd van twee geteekende portretten van E.H. Lauwerijs, het eene sober, raak en monumentaal, naar het levend model door E.H. Lens; het andere eene vergroote fijne fotokopij door H. Van der Velpen. Onder het drinken van den eerewijn werden deze twee kunststukken aan den Voorzitter aangeboden. E.H. Lauwerijs gaf daarna een innig dankwoord voor de leden van het Comité, de kunstenaars, de sprekers, de leden welke steeds door hun lidmaatschap en hunne trouw den bloei van den kring hebben mogelijk gemaakt, ook voor allen die den kring hielpen medestichten. Daarop las Maurits Bilcke een poëtisch adres voor aan den gevierde, waarin deze werd voorgesteld als den rooverhoofdman Gelmel, als een ijverige duif, als een studeerende alchemist, als een ridder, een schrijver, een dichter, een professor, een wonderdokter, een reisagent en als den waardigen priester. Hierop kwam de secretaris, Fern. Bilcke, aan het woord en toonde aan wat E.H. Lauwerijs verwezenlijkt heeft met den Kring, die reeds 2200 blz. over Hoogstraten liet verschijnen, die reeds 400 km in leerrijke reizen aflegde, en welke in 9 jaren ruim voor 60.000 fr. besteedde aan documentatie en publicaties.

Vlaamse separatisten in Nederland geweigerd Boris, Ward Hermans en een honderdtal hunner partijgangers hadden zich naar Nederland begeven teneinde Zaterdag avond een bijeenkomst bij te wonen te Breda, welke door de Nederlandsche sociaal-nationalistische partij werd op touw gezet. Nauwelijks waren de Vlaamsche separatisten op Nederlandsch grondgebied of zij werden gedwongen terug naar België te keeren. Werkloosheid in het Groot-Hertogdom Luxemburg Dat de werkloosheid in Luxemburg weinig problemen stelt, blijkt maar eens overduidelijk uit de laatste bekende cijfers. Tijdens de week van 12 op 18 October telde men in het Groot-Hertogdom Luxemburg slechts elf werkloozen, die door het krisisfonds werden gesteund. De uit betaalde steungelden bedroegen slechts 1320 fr. tegen 4685 fr. tijdens dezelfde periode van 1935. Oorlogstaal in Duitschland Ter gelegenheid van de tiende verjaring der stichting van de Berlijnsche afdeeling der nationaal-socialistische Partij heeft generaal Goering, de nieuwe diktator van het Vierjarenplan van het Reich, in het Sportpalast een redevoering gehouden. Hij zei ondermeer: 'Gij moet u in het hoofd prenten dat de wereld ons nog onze plaats in de zon niet wil geven. Men heeft geen reden om ons verwijten toe te sturen, indien we de onmisbare grondstoffen en voedingsmiddelen niet hebben. Wij bezitten geen kolonies na een ongelukkige oorlog. Men heeft ze ons ontstolen. Indien ge grondstoffen wilt hebben, moet ge ze maar koopen en betalen met goud. Ja, we zouden met goud betaald hebben, indien men ons geld niet ontstolen had door de oorlogsherstellingen.' Generaal Koenig kondigde vervolgens nog de oprichting aan van nieuwe fabrieken volgens hoogdringendheid. 'Wij zullen beginnen met de wapenfabrieken; die zijn zeer dringend'.

(Bron: Gazet van Hoogstraten)

Hoogstraten voor De Morgen' Aan weinigen is het ontgaan dat de krant DE MORGEN in zware financiële nesten zit. Niet iedereen treurt hierom en velen laat het wellicht onverschillig maar er zijn ook heel wat mensen die het zeer aan het hart gaat. Onder hen niet de minsten onder ons zoals Hugo Claus en Walter van den Broeck. Deze twee illustere Vlamingen staan mee aan de oprichting van de aktie 'Een morgen voor De Morgen' waarmee men 100 miljoen wil bij elkaar brengen in de vorm van 1000 aandelen van 100.000 fr. Ook in Hoogstraten hebben mensen de koppen bij elkaar gestoken en een aktiegroep gevormd 'Hoogstraten voor De Morgen' met als doel één zo'n aandeel van 100.000 fr bij

elkaar te krijgen. Daartoe zullen zij 200 mensen zoeken die bereid zijn 500 fr. te storten. Dit kan onder het nr. 001-1759669-68 ten name van 'Hoogstraten voor De Morgen' een Benefietoptreden organiseren in zaal 'De Warande' met Nonkel Ney's Rhytm and Blues Band, Midnight Sex en disco Stomping Fats, op zondag 7 december; aanvang 20u. Wie nog meer inlichtingen over deze aktie verlangt, kan hiervoor kontakt opnemen met M. Van Bavel, J. Huetstraat 8, Wortel (tel. 03/314.72.74).

A ktiegroep 'Hoogstraten voor De Morgen'. 23


ZONDAG 21 DECEMBER - Optreden van THE SCOUNDRELS (NL) in Cahier de Brouillon om 15 uur in Hoogstraten. - 10e Hobbytentoonstelling van KWB en

KAV van 10 tot 20 uur in de parochiezaal van Meerle. (Gratis ballonwedstrijd 'S namiddags). MAANDAG 22 DECEMBER - Kerstfeest van de KVLV in de parochiezaal van Wortel. WOENSDAG 24 DECEMBER - Kerstfeest van de voetbaljeugd met optreden van THE CURE (playback) in Meerle. VRIJDAG 26 DECEMBER - Kaartavond van de KWB in de parochiezaal van Wortel. - Mosselsouper in het Slot in Wortel. - Toneelavond van 't Heidebloempje, met fanfaremuziek vanaf 19 uur en het stuk HET LIJK IS ZOEK vanaf 19.30 uur in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer. ZATERDAG 27 DECEMBER - Optreden van KILLER ETHYL (Fr.) vanaf 20.30 uur in Cahier de Brouillon in Hoogstraten. - Toneelavond van 't Heidebloempje met het stuk HET LIJK IS ZOEK, vanaf 19 uur in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer. ZONDAG 28 DECEMBER - Kerstnamiddag van de KWB in de Pax in Hoogstraten.

11.11.11. Hoogstraten gaf gul

Daarbij komt nog de gift van het gemeentebestuur (30.000 fr.) en de gift van Cahier de Brouillon (opbrengst van optreden BRA en tapkast (27.400 fr.).•

VRIJDAG 19 DECEMBER - Kaartavond van de K.W.B. in Meer.

ZATERDAG 29 NOVEMBER - Teerfeest van St. Cecilia, vanaf 13.30 uur in de Ceciliazaal in Hoogstraten. - Herfstfeest in het Klein Seminarie van Hoogstraten. Restaurant vanaf 18.30 uur. Tentoonstelling 'Het Klein Seminarie in prent kaarten' in de feestzaal. - Bezoek van Sinterklaas in de parochiezaal van Wortel. - Mosselfeest van de Vendeliers in de Stad Lourdes in Meersel-Dreef. ZONDAG 30 NOVEMBER - Herfstfeest in het Klein Seminarie van Hoogstraten. Tentoonstelling 'Het Klein Seminarie in prentkaarten' in de feestzaal en restaurant. MAANDAG 1 DECEMBER - Kulturele avond van de Landelijke Gilde met dia-vertoning over Frankrijk in de parochiezaal van Wortel. DINSDAG 2 DECEMBER - Vergadering 'Hoe het hoort' van de K.V.L.V. in de Pax om half acht, in Hoogstraten. WOENSDAG 3 DECEMBER - Dag voor de 3e leeftijd, ingericht door het gemeentebestuur in samenwerking met de K.V.G.-bonden vanaf 13.30 uur in de Pax in Hoogstraten. VRIJDAG 5 DECEMBER - Gewestelijke avond voor alleenstaanden, georganiseerd door C . M . B . V .-Hoogstraten. - Kaartavond van de K.W.B. in Meer. ZATERDAG 6 DECEMBER - St.-Niklaasfeest van St.-Cecilia in de eigen feestzaal, Gelmelstrat, Hoogstraten. - Marckriver N.O. Jazzband met de nieuwste Sint-Niklaasliedjes, in de Tuinbouwschool van Hoogstraten. - 'Boerenbedrog' door de K.W.B.toneelgroep in de feestzaal van het Spijker, te Hoogstraten. - Optreden van The Crew (Rhythm and Blues) in het Slot in Wortel. ZONDAG 7 DECEMBER - 'Boerenbedrog' door de K.W.B.toneelgroep in de feestzaal van het Spijker, te Hoogstraten. DINSDAG 9 DECEMBER - Bloemschikken met de K.V.L.V. in de Fax om 13.30 uur en 19.00 uur, in Hoogstraten. ZATERDAG 13 DECEMBER - Open Deur in de Wereldwinkel, Kijken en keuren van W.W.-produkten, ook boeken en platen. Van 10 tot 17 uur in de Wereldwinkel, Gelmelstraat 5 in Hoogstraten. ZONDAG 14 DECEMBER - 'The Feelies' (USA) in de Fax, georg. door Cahier de Brouillon, in Hoogstraten. - Open Deur in de Wereldwinkel, Kijken en keuren van W.W.-produkten. Van 13.30 tot 18.00 uur in de Wereldwinkel, Gelmelstraat 5 in Hoogstraten. DINSDAG 16 DECEMBER - Bloemschikken met de K.V.L.V. in de Pax om 13.30 uur en 19.00 uur, in Hoogstraten. DONDERDAG 18 DECEMBER - Jubelreis naar Keulen van de K.V.L.V. met vertrek om 7.30 uur aan de kerk, in Hoogstraten. 24

ZATERDAG 20 DECEMBER - Kerstfeest met Kerstspel van St.-Cecilia vanaf 18 uur, in de eigen feestzaal, Ge!meistraat, Hoogstraten. - Kerstconcert in de St. Katharinakerk, georg. door de Marckriver New Orleans Jazzclub, in samenwerking met het Davidsfonds Hoogstraten, een gospelconcert met LILIAN BOUTTE and her musicfriends, om 19.30 uur, in Hoogstraten. - Viering van de Sportlaureaten in de Veiling te Hoogstraten. - 10e Hobby-tentoonstelling van KAV en KWB van 16 tot 21 uur in de Parochiezaal van Meerle (Kaartwedstrijd om 20 uur). - Toneelavond van 't Heidebloempje. Aanvang om 19 uur met fanfaremuziek van St. Rosalia en om 19.30 uur met 'Het Lijk is zoek', in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer.

Zowel de medewerkers als de gevers aan de 11.11.11.-aktie zal het deugd doen te vernemen dat de opbrengst van dit jaar méér dan 100.000 fr. méér was dan het vorige jaar. Nog meer deugd zal de Philippijnse boer aan het geld beleven dat hier is rondgehaald: 345.125 harde franken die zullen besteed worden aan de oprichting van een modelhoeve dat dienst doet als centrum voor propaganda van nieuwe landbouwmethoden en als service-centrum voor de omgeving. Verdeeld over de deel-dorpen ziet de opbrengst er als volgt uit: Hoogstraten: 77.289 fr. Wortel: 55.381 fr. 52.630 fr. Meer: 45.347 fr. Minderhout: 40.775 fr. Meerle: Meersel-Dreef: 16.303 fr.

APOTHEKERS Van 28 november tot 5 december: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, Meer, tel. 3 15 .77.73. Van 5 tot 12 december: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel. 315.73.75. Van 12 tot 19 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, te!. 314.60.04. Van 19 tot 26 december: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstr. 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83. Op zaterdag 28 december: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, Meer, tel. 3 15.77.73 Van 26 december tot 2 januari: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25. Op 27 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

gewoon onmisbaar!!!

HUISDOKTERS Op zondag 30 november: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 3 14.45 .55. Op zondag 7 december: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 314.48.00. Op zondag 14 december: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 315.82.21. Op zondag 21 december: DR. VLOEMENS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. Donderdag 25 december: DR. DOMIN. VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 315.87. 15. Zondag 28 december: DR. LUC VERMANDER, Meerleseweg 28, Meer, tel. 315 .85. 11.