november 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

mzizinzo

MAANDBLAD TWEEDE JAARGANG, NR. 19 NOVEMBER 1986 PRIJS: 40 F. -111(St:'Z"tniJ kit ^VIGSTHAATSE PERS

:w.

Jan Hendrickx:

Fietser zonder grenzen

"á

Onze nieuwe cursus: 'Afwimpelen aan de deur' deel 1 Heldinnen in oorlogstijd, waar zal ik ze vinden? In Hoogstraten. Heren van stand: Lions en Rolary Engelse oorlogsveteraan op zoek naar zijn verleden in Wortel De geschiedenis van Wortel, éen nieuw HOK-boek

getI Mbe T e 1O vulli ple bide reCt op16 oenib op


Het schrijverken Mag ik in deze kolom even wat magie wegnemen? Alle letters, woorden, zinnen en artikels die hier en verder in dit maandblad staan, werden (met vulpen of stylo) geschreven door mensen van vlees en bloed. Elke foto werd opgevangen door een fototoestel, waarachter telkens een mens stond, zoekend naar de goede pose of beelduitsnede. De verzameling van deze mensen noemen wij redaktie. Het klinkt geweldig maar het zijn gewoon jongens en meisjes die worstelen met moeilijke zinnen, dtfouten of lege batterijtjes in hun flitslamp. De ene schrijft academisch, de andere plastisch en weer een andere probeert zelfs grappig of stekelig te zijn. Kortom, een mens achter elk stukje. In een groep van mensen wil de interesse wel eens verschuiven of wegdeemsteren. Zo zit er een oud-redaktielid van ons op de boot naar Hong Kong (eigenlijk naar Sjanghaï, maar hoe schrijf je dat?). Weer een ander opende een winkel en nog iemand gaat binnenkort (bij-)lessen volgen in pistoolspuiten. Zo valt er hier en daar iemand weg, en zeer af en toe komt er een nieuw iemand binnengewaaid. Het eerste gebeurt jammer genoeg meer dan het tweede. De reden daarvoor is eenvoudig: hoe zouden kandidaatschrijvers de weg naar De Hoogstraatse Maand ook vinden? Wel, met deze vraag misschien: Wilt U misschien af en toe iets schrijven, Vrij of in opdracht, voor ons en uw blad? Dan bent U zeer welkom. Het kost U slechts enkele uurtjes per maand, maar het schenkt U véél vreugde, kameraadschap en een enkele keer zelfs de waardering van een naast familielid. 'Dat heeft onze XYZ geschreven, zie Moe!' Wie dezelfde ambities mocht koesteren op fotografisch gebied, kom op, laat U kennen. Het kost U geen frank, integendeel, U wordt vergoed tot de laatste cent voor al uw onkosten. U krijgt van ons een echte perskaart. En geloof me, meer dan eens heb ik bewonderende blikken losgewerkt bij omstaanders terwijl ik, achteloos bladerend in mijn portefeuille, mijn perskaart liet vallen. Kortom, er is geen enkele reden om, als U daar zin in hebt, niet af en toe een bijdrage te leveren voor ons onvolprezen streekblad. Als U van vlees en bloed bent, natuurlijk! Biep!• Schrijf of bel naar redaktieadres: Loenhoutseweg 34, tel. 314.55.04.

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie Tel.: 03/314.41.26 Tel. 03/314.71.96 H.R.T.: 44. 797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten (Wortel)

Nee, wij geven niet aan de deur! Spoedcursus afwimpelen, deel 1

De dagen worden korter en de avonden koud en kil. Net heeft u zich behaaglijk voor de kachel genesteld of daar gaat de bel. 'Wie zal dat nog zijn?' kijkt u vragen naar uw vrouw/man/vriend(in). Wacht! Vooraleer u het buitenlicht ontsteekt en door het kijkgaatje piept, leest u eerst dit artikel. Het kan van pas komen, want voordat u het weet staan ze daar weer: de gehaaide verkopers van steunkaarten voor het Goede Doel, lotjes tegen de Gevreesde Ziekte, WC-papier voor de Heilige Zaak, bloembollen en taarten van de Rechtvaardige Strijd en de 11.11.11 -leurders. Veronderstel: u bent spaarzaam en dus niet onbemiddeld, niet van de lelijksten, niet van de domsten en u weet dat zelf heel goed. Hoe houdt u dan die mensen van uw voordeur en uit uw portemonnee? U weet het niet, hee? Wel, wij staan zoals steeds ten dienste van de mensheid en daarom deze tips. FASE 1. U kunt bijvoorbeeld het buitenlicht uitlaten en bij de poort een plaatje hangen: 'PAS OP VOOR DE HOND'. Daarmee blijven schoolkinderen, gepensioneerden en de meeste leden van de vrouwenverenigingen (sorry voor deze sexistische uitlating, maar leest u verder) al weg. Ook heel wat mannen zullen uw huis voorbijlopen en later zeggen dat er niemand thuis was. Heeft de bezoeker toch deze hindernis genomen, het tuinpad doorworsteld en drukt er nu een bebloed vingertje paniekerig op uw deurbelknop, dan kunt u nu overgaan naar FASE 2, in onze cursus meestal de ontwijkfase genoemd. U probeert de mensen af te schepen voordat ze hun uitleg gedaan hebben. U kunt zeggen: Sorry, ik geef niet aan de deur'. Niemand belet u natuurlijk om de mensen binnen te laten, maar past u daarmee op. Het is onze ervaring dat vanaf het ogenblik dat de deurmat overschreden wordt, er een vertrouwelijke sfeer ontstaat waarin u nog wel de macht behoudt over uw portemonnee, maar niet meer over wat er in zit! Ons advies: NIET doen! Een erg goede ontwijker is deze: 'Mijn vrouw heeft al het geld mee'. Is Mister Macho eens alleen thuis, heeft-ie geen geld op zak. Wat vindt u hiervan (deze heb ik uit onze noordelijke deelgemeenten): 'Ik heb toch al contributie betaald'. Vooral als dat zo langs de neus weg gezegd wordt, is het subliem. Daarmee slaat u die vreemde koekoek plat, hoor. Onze garanties! Die brengt de eerste 3 minuten geen woord meer uit. En dat is ook de bedoeling want zo krijgt u de kans om die voet weg te wringen, de deur dicht te slaan en de grendels ervoor te schuiven. Bleef sukses echter uit (schoot de juiste zin u niet te binnen of - erger nog - had u deze Maand nog niet gelezen) dan komt u nu in

FASE 3, de afweerfase. Het eigene aan deze fase is dat u, rad van tong zijnde, uw ongenode gasten van repliek dient, telkens ze u proberen te overtuigen van het Goede, het Rechtvaardige of het Heilige hunner Doel, resp. Strijd of Zaak. Omdat het nogal moeilijk is om hier in het algemeen overheen te gaan, stel ik voor dat we ons - met uw goedvinden - even toespitsen op één concreet geval, de slag die weldra weer op elke Vlaamse drempel wordt beslecht: de 11.11.11-aktie. U bent zoals steeds erg goed op de hoogte van de zaak: 3/4 van het aardoppervlak is niet te bebouwen (wegens zee), ¼ van de wereldbevolking heeft honger (wegens niet te eten) en ¼ van al het geld is in handen van het rijke noorden (of westen): uw en mijn handen (wegens wat onsmakelijke praktijken in verleden en heden). De leurders van deze aktie bedelen wat geld bijeen om hier of daar een enkeling aan een beter leven te helpen. (Ons standpunt in deze zaak is duidelijk. Laat ze nog blij zijn: beter geen leven dan dood! God heeft het zo gewild.) Hoe ontzenuwt u hun argumenten, hoe pareert u hun aanvallen? Wij helpen u aan wat afstotingsverschijnselen. Erg 'in' dit jaar is deze slagzin: 'Ze moeten maar wat harder werken!' U weet best dat zoiets onzin is, want de beelden van Ethiopië hangen nog vers op uw netvlies. Maar toch het proberen waard. Wat denkt u van een politiek sausje? 'De Rus/Den Amerikaan gaat er met al het beste lopen'. Daar zit al wat meer punch in, niet. Wij ginder die arme bloedjes van kinders helpen en pa ondertussen veel geld verdienen door zijn vetgemeste koeien en rijke rijstoogst aan het buitenland te verkopen. We zien het al gebeuren: daarop volgt een akelige stilte. Weer iets anders is deze: 'De bazen steken het allemaal in hun eigen zakken!' Daarmee laat u merken hoe goed u bazen kent. Maar de volgende heeft toch al wel enkele jaren mijn voorkeur: 'Hebben ze dan niets geleerd uit al die jaren kolonisatie?' M.a.w.: zijn ze dan toch zo dom, zoals zo vaak beweerd wordt? Maar anderzijds blijkt uit uw eerdere replieken natuurlijk dat u heel goed weet dat (en wat) ze ondertussen van ons, hun overheersers geleerd hebben. Tot slot deze, hij doet gegarandeerd uw deur dicht. Hiermee mikt u op het diepmenselijke respekt van het ene volk voor het andere: 'Laat ze toch arm blijven, ze zijn nu zo gelukkig!' Ja, terwijl u net aan het berekenen was waar u dit jaar het meeste intrest kon krijgen, kunt u uit ervaring spreken. De leurders zullen nu ondertussen wel doorhebben dat u niet voor één gat te vangen bent. Maar in dit stadium van fase 3 weet u allicht zelf niet meer door hetwelk te ontsnappen. Dan is het ogenblik daar om over te gaan tot FASE 4, de korte maar hevige klimaks. Ii haalt uw portemonnee boven, doet langzaam de knip open, kijkt eens goed of er nog wat inzet en dan geeft u niet 1 maar 2 briefjes van 100 frank. En terwijl de ontvanger verbouwereerd buitenstapt, de briefjes als relikwieën betastend, zegt u terwijl u uitgeput tegen de deur aanleunt: 'Alstublieft, ge hebt ze verdiend, zenne'. Daar staat-ie paf van. En wij ook. En wat meer is: u heeft er een vriend bij. Voor het leven. Volgende keer: 'Bekeerd zijn we ook al'.0


mon in de moond .. Werken... en tussen de mensen zijn

'F.' sprak de hoofdredacteur tot mij nadat hij wat in een hoekje had zitten smoezen met de eindredactrice,' je bent nu al een grote jongen geworden. Het wordt nu toch wel tijd dat je eens wat ernstig werk aanpakt. Dat dorpsrubriekje elke maand, dat is natuurlijk wel leuk.' (leuk, dat zei hij ja: leuk!) 'maar je zult nu toch eens wat groters moeten binnenbrengen. Wat denk je van een interview of zo'. Daar was ik al lang bang voor. En tot nu toe was ik altijd nog op tijd in een ander hoekje weggekropen. Maar nu kon ik er toch niet meer onderuit. Vooruit dan maar. Fototoestel en bandopnemer aangegespt, zo toog ik op pad. Op zoek naar een echt Dreefs figuur. Menigeen heb ik de microfoon onder de neus gedrukt. Maar steeds duwden zij hem bescheiden weg. Na lang zoeken vond ik de man van de Maand eindelijk - op het Heieinde. Met vrouw en kinderen bewoont hij daar een niet onaardig stulpje. Jan Hendrickx is zijn naam en hij is o.a. Drevenier, douanier en fietsenier. Nog meer over leven en werken van deze man verneemt u hier. -

(,één Drevenier dus? Ik ben geboren en opgegroeid in Meerle, eerst op de Lage Rooy en later op Strijbeek. We waren thuis met 10 kinderen en toen ik 14 jaar geworden was, moest ik van school hhjven om thuis te werken. Ik ben van '29, dus dat was onder de oorlog. Rond dezelfde iid zijn we naar de Dreef verhuisd. Daar hebben we eerst in de tramstatie gewoond en later in een boerderij midden op de Dreef. Ik hen dus wel van Meerle afkomstig maar mijn jeugdjaren heb ik hier in Meersel-Dreef doorgebracht. En later zeiden ze wel eens dat ik zolang heb gewrongen tot ik hier in Meersel-Dreef terug was, maar dan vel op let Flejeinde.

Kleine Jan, op Strijbeek nog, en toen al met de fiets.

Als 14-jarige bleef je thuis van school. Nog géén douanier dus? Ik had eigenlijk wel graag verder geleerd, maar dat ging niet. En zo rond de jaren 50 was er hier weinig werkgelegenheid. Trouwens, als boerenzoon elders gaan werken, dat kôn gewoon niet, of het moest ergens bij een heer zijn. Maar de bedrijven werden al wat groter en er waren grote gezinnen. En zo heb ik voor het eerst met een examen meegedaan, ik was een jaar of 18-19 denk ik. Dat was voor ziekenbezoeker, controleur van de ziekenkas. Ik kwam daar als 16e uit en ik heb toen twee dagcn niet gegeten van puur contentement. En al zijn er daar later zeker 20 van aan 't werk gegaan, mij hebben ze nooit opgeroepen. Ik heb dan later ook nog meegedaan aan examens voor politieagent en veldwachter. Zo gingen we ooit met 10 uit de streek naar Turnhout voor een examen voor veldwachter. 1 van de 10 slaagde. 9 van lieii Lijti later veldwachter geworden. die ene die ene niet. Hij had immers geen prioriteiten valt werkweigeraar of lid van de Witte Brigade tijdens de oorlog. Toen ik dan 25 was, tiLt) ik iiieegedauii aan een emen bij de douane. Daar had ik eigenlijk altijd al zin in. Ik zag ze wel eens voorbijfietsen. Niet te rap en toch snel genoeg om niet te vallen. Dat leek me wel een schone betrekking. En zo ben ik daar begonnen. Na een opleiding in Kapellen kwam ik bij de motorbrigade in Brasschaat en later bij entrepôt Antwerpen. Daar deden we beurtelings de luchthaven van Deurne en de internationale treinen naar Rotterdam. Op die manier heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Jaren geleden was die ooit eens met vakantie op Strijbeek geweest en nu kwam ik daar in Rotterdam de familie Simons weer op het spoor. Ze woonden vlak bij het station en ik ging daar dan soms een koffieke drinken, hee. Het is misschien wel wat vreemd, maar bij die familie zijn er 5 met Belgische (of Belgen) getrouwd. In '61 zijn wij getrouwd en op Maxburg komen wonen. Ik werkte toen in Wuustwezel

en daar hebben we later ook gebouwd. In '73 zijn we dan op het Heieinde komen wonen. We hebben hier een boerderijtje opgeknapt en daarin wat oude dingen verzameld. Daar houden wij alletwee wel van. Wat nostalgie naar vroeger, hee. Ondertussen heb ik nog wat aan examens meegedaan en nu ben ik verificateur. In het Duits heet dat 'Prüfer' en dat zegt beter wat we soms moeten doen: de waren proeven, onderzoeken of het wel is wat er op de documenten staat. Ik ben nu nog mee aan het doen met een proef voor hoofdcontroleur, dat is de hoogste graad die je bij het Ministerie van Financiën kunt bereiken via examens. En dat echt met alleen maar lagere school achter de rug? Ja! Je begrijpt wel dat ik daar heel fier op ben. Ik zit daar bij dat examen samen met mensen met een Al-diploma of met mensen die zelfs universiteit gedaan hebben. Ik heb nu bereikt wat vroeger niet kon. Je moet dat zien als een soort kompensatie. Ja, ik kan wel zeggen dat dat heel veel voldoening geeft.

t Op de onderste sport begonnen en ondertussen opgeklommen tot helemaal bovenaan. En dat met alleen lagere school!

Blijft 'de grens' of gaat ze met de tijd weer afgebouwd worden? Toen ik in '69 als luitenant naar Wuustwezel kon, was het eigenlijk omdat mijn voorganger dacht dat het daar ver gedaan was. Hij dacht in Brasschaat beter te zitten: 'De ratten verlaten het zinkende schip', zei hij. Maar je ziet wat ervan geworden is. Tien jaar later zijn we verhuisd naar Meer en nu


zijn we het grootste bank- en wegkatitoor van de wereld! Ik herinner me nog de inhuldiging van de snelweg. Koning Boudewijn en koningin Juliana zouden hier voorbijkomen en er mocht maar één douanier te zien zijn aan de grens. De twee andere moesten zolang maar onder het loket duiken. Alleen het hoognodige mocht dus te zien zijn! Maar wat later zijn er dan toch een paar van de Nederlandse douane bij ons ingetrokken omdat er te veel fraude werd vastgesteld. En later kwamen er dan milieuprotesten tegen het verkeer in de grensdorpen. En nu zitten we hier aan de snelweg. Logischerwijs zou je inderdaad denken dat de grensposten moeten afgebouwd worden om tot één Europa te komen. Zo heb ik wel eens geopperd dat het eigenlijk ongepast is om de Europese vlag te hijsen bij de inhuldiging van een nieuwe grenspost. Integendeel, men zou de zwarte vlag moeten hangen en de Europese als er weer een grenspost wordt afgebroken. Op dit ogenblik is er alleen een gemeenschappelijke accijns op wijn, en dat alleen nog maar in de Benelux, die toch ook weeral zo'n 30-40 jaar bestaat. Hoelang dat nog duurt voor al die BTW's en accijnzen gelijkgeschakeld zijn in de Benelux èn in de EEG? Dat zal toch niet v5ör het jaar 2000 zijn, hoor. En dan vragen jullie: 'Niets aan te geven, zeker?'

Aan de grens zijn er 3 dingen waarvoor ze je kunnen laten betalen en waarmee wij dus ons papierwerk hebben. Dat zijn invoerrechten, BTW en accijnzen. De invoerrechten zijn afgeschaft binnen de EEG. Maar het kan nog wel zijn dat iets overzee via Rotterdam hier aan de grens terecht komt en dan worden die hier verrekend. BTW en accijnzen zijn voor alle landen en voor alle produkten verschillend. En overal zitten er dus fraudemogelijkheden in. Zo stopt er hier een met een lading zeemvellen. Dan vraag ik een staal binnen. Want als die zeemvellen van echt leer gemaakt zijn, dan moeten die een ander nummer hebben dan als ze van kunststof zijn gemaakt. Dan legt die chauffeur hier zo'n pakje op de toog en dan kijk ik naar dat randje. Als nu iemand die chauffeur bij ons ziet binnenstappen met zijn pakje zeemvellen, dan denkt die natuurlijk: ha, ze 'krijgen' weer iets. Maar dat is niet zo, natuurlijk. Ik zeg niet dat er nooit eens wat aangeboden wordt om ons gunstiger te stemmen. Maar wij doen ons werk. Anderzijds moet ik als verificateur ook controleren of dat produkt wel echt is wat er op de papieren staat. Wij zijn daarvoor ook opgeleid. Neem nu dat er iemand aankomt met een lading rum. Het is een groot verschil of dat nu rum is van 35° of van 80°. Wij kunnen daarvoor dan een staal opsturen naar het laboratorium, maar we kunnen dat staal ook zelf nameten en keuren. Het verschil tussen 80 en 35° is gemakkelijk te proeven. Ja en dan staat die fles daar, aangebroken. De chauffeur kan daar niets meer mee doen. Dan gebeurt het wel eens dat ik mijn collega's eventjes laat mee-keuren. Wij zijn daarin erg machtig. Als wij zeggen: het is zo, dan is dat zo. Maar het wordt ook allemaal genoteerd: zoveel flessen van dit en van dat, nagemeten en goedgekeurd. Ze moeten achteraf geen klacht indienen dat wij 10 flessen gevraagd hebben of zo. Zo gaat dat niet. Als ze schieten aan de grens, worden jullie dan bang?

Dat er aan de grens geschoten wordt is zeldzaam en dat daarbij slachtoffers vallen,

Waar was dat nu weer... a ja, in Rome, op het Sint Pietersplein. mei die koetsjes daar achteraan. komt nog veel minder voor. Die ploeg waarbij dat gebeurd is, is echt gespecialiseerd in het opsporen van drugs e.d. Ze zijn daarin heel koelbloedig en handig. Ze pikken die auto's er zo uit: 9 keer op 10 is dat raak. Maar vroeg of laat moest daar wel eens iets gebeuren. Eén die zich niet zomaar laat inrekenen met 10 kilo heroïne of zo iets. Met dat schieten zijn we niet blij, maar het is gebeurd en nog goed afgelopen. Als douane hebben wij daarin eigenlijk veel meer macht dan een rijkswachter of politieagent. Die mogen immers nooit op vluchtenden schieten. Ooit vertelde me zo eens een boswachter dat hij 3 stropers betrapt had. Maar wat deden die: ze kwamen achterwaarts op hem af! Hij kon ze natuurlijk niet in de rug schieten en op het laatst moest die boswachter zelf gaan lopen! Zo iets kun je dan voorkrijgen, natuurlijk! Was het omdat je bij de douane de fiets miste, dat je dan bij de wielertoeristen terecht bent gekomen?

Nee, nee, want dat was al veel later. Ik ben zelf pas gaan fietsen in '76 of '77. Dan was ik dus al achter in de veertig. Daarvoor moet ik eigenlijk Rit, mijn vrouw, weer bedanken. Want ik deed niet aan sport en zij kocht voor mij een fiets. Ik heb me dan bij de fietsklub van Kees van Boxel aangesloten en zo is dat dan begonnen. Het jaar daarop al, in 1977, zijn we met een groep van de douane naar Lourdes gefietst en terug. En sindsdien hebben we dat elk jaar gedaan. We zijn ondertussen 2 keer in Rome geweest, in Wenen en Fatima en dit jaar naar Jacob van Compostella. We gaan daarbij de moeilijke stukken niet uit de weg en meestal doen we de terugweg ook nog per fiets. We zijn dit jaar vertrokken bij de kapel op Galder. Daar verzamelden vroeger naar 't schijnt de bedevaarders naar Compostella. En van de 2200 km van die trip moet je toch wel 1500 km alles geven. Onderweg denk je dan wel eens: waarom doe ik dat toch? Maar het geeft veel voldoening: de groepsgeest, die vrijheid onderweg, samen met een groep kameraden de baan op. Daar ben je dan wel een heel jaar mee bezig?

We gaan al in maart-april elke zaterdag trainen. Ritten van zo'n 150 tot 200 km. Daar ben je dan een hele dag mee weg. En zo'n tocht zelf duurt 2 tot 3 weken. Dat is zo'n beetje op kamp gaan, hee. Het bivak. En achteraf heb je toch weer die echte voldoening van iets gepresteerd te hebben. En dat

fietsen brengt ook verjonging. Het is vooral de laatste tien jaar dat ik weer met examens ben gaan meedoen, dat ik aktief in de dorpsraad zit. Dat komt toch wel door dat fietsen. Ik herinner me dat je zo'n jaar of tien geleden, bij de oprichting van de dorpsraad van Meersel-Dreeî, heel enthousiast was over de Dreefse verenigingen. En nu?

We zien dat het verenigingsleven overal achteruit gaat. Hier op de Dreef zijn er al een paar verdwenen ook, ik denk aan de Chiro, de KWB. Er is nu veel minder belangstelling. Ik was vorig weekend op de viering van de BGJG in Meerle, en daar kreeg men met moeite 50-60 mensen bijeen voor de koffietafel. Vroeger had je bij zoiets 200 man. Teerfeesten, tussen de mensen zitten, een pint gaan drinken na de mis. Dat was iets dat ik heel graag deed. Ik ben altijd van nabij bij de dorpsraad betrokken geweest en ik vond dat iets geweldigs. Nu nog. Wat ik wel spijtig vind, is dat er bij de jeugd te weinig gevoel leeft voor het sociale, voor het dorpsieven. Wij zijn allebei, mijn vrouw en ik, veel bij de verenigingen betrokken geweest. Ik zing nog in het zangkoor, ik zit in het Sint Luciakomitee. Dan doet het wel wat pijn als je ziet dat het de jongeren niet meer interesseert. Zal dat ooit terugkomen? Alles kent zijn hoogten en laagten. En nu zitten we wel in een slappe periode. Als dorp hebben we het natuurlijk niet gemakkelijk. Er is weinig werk- en woongelegenheid. Al is er nu met de grens weer meer kans. Meersel-Dreef kent een grote toeloop in het weekend, maar dat brengt geen direkte oplossing voor bv. de school. Ik hoor dat je ook nog allerlei andere hobby's hebt?

Muziek interesseert mij wel, maar daar heb ik ook niet veel tijd voor. We zijn wel eens naar een opera, een operette geweest. Ook voor oudheid en heemkunde voel ik wel wat. Voor lezen zou ik ook nog graag wat tijd hebben. En elke zomer gaan we gewoonlijk ook nog een week of drie met vakantie. Zo hebben we heel Europa al gezien. Maar met dat al zijn we maar weinig avonden thuis. En neem daarbij de late diensten bij de douane nog. Die hint begreep ik. Geen tijd meer voor een anekdote, dus. Ik ben toen ook maar opgestapt. Het zag er toen trouwens naar uit dat ikzelf nog heel wat avonden schrijfwerk voor de boeg had.


11 November: Wapenstilstand

Oorlogsheldinnen Vorig jaar werd op vele plaatsen het feit herdacht dat de Tweede Wereldoorlog 40 jaar geleden voorbij was. Elk jaar herdenken we op 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog. Talrijke Vlamingen bezoeken regelmatig de IJzerbedevaartplaats met de leuze: Nooit meer oorlog! In vele landen bloeit de Vredesbeweging. De atoombewapening en de kernraketten worden door allerlei mensen en groepen gecontesteerd. Het is duidelijk dat niemand nog echt oorlog wil. Toch blijven vele regeringen grote bedragen geld uitgeven voor de bewapening van hun legers. Waarom? In oorlogsboeken en films ontmoeten we meestal dappere soldaten en slimme officieren terwijl mannelijke burgers aktief zijn in het verzet tegen de bezettingslegers. Bejaarden, vrouwen en kinderen spelen gewoonlijk een meer lijdzame rol. Maar dit traditioneel rollenpatroon strookt niet altijd met de werkelijkheid. Elke oorlog heeft zijn helden en heldinnen. Ook Hoogstraatse vrouwen hebben zich in oorlogstijd moedig gedragen. Deze inzet heeft soms hun leven vroegtijdig beëindigd.

Hier rust zacht Philipsen Jeanne, geboren te Hoogstra!en, 23 augustus 1892, gestorven te Minderhout, 27 december 1914. Slachtoffer van den oorlog. (Hoogstraten, oud kerkhof)

Joanna Philipsen Jeanne (Joanna) Philipsen werd geboren te Hoogstraten op 23 augustus 1892 en overleed op 27 december 1914, 22 jaar oud, ten huize van Karel Verheyen, Beemden 8 in Minderhout. Vanaf 1910 was zij gehuisvest in Antwerpen, Boulevard Leopold 29, ver moedelijk als dienstbode. Jeanne was de dochter van Jean Baptist Philipsen, geboren te Hoogst raten in 1859. Haar vader was ontvanger bij de Buurtspoorwegen en werd later winkelier. De moeder was Joanna Cornelia Somers, geboren te Rijkevorsel in 1859. Nâ hun huwelijk te Rijkevorsel in 1890 woonde het gezin Philipsen-Somers op het Moleneinde en

later in de Vrijheid (2531259) te Hoogstraten. In 1919 verhuisden zij naar Rijkevorsel. Jeanne was de oudste van vijf kinderen. Zij had nog 4 broers: Frans, Jozef, A ugustijn en Arthur. In de 23ste jaargang van de Gazet van Hoogstraten, nr. 22, 9 januari 1915, 13 dagen na de dood van Jeanne, lezen we: 'Intusschen vernam men hier dat verleden Zondag te Minderhout een meisje van Hoogstraten, de genaamde Jeanne Philipsen, 22 jaar oud, die met haar moeder te dicht de Hollandsche grens was genaderd, na te vergeefs verwittigd te zijn, door de Duitsche wacht was neergeschoten, en die droeve en treurige mare maakte een pijnlijken indruk op heel de Kempische bevolking'. In de laatste weken van december 1914 werd de grens strenger afgegrendeld, op last van de 'Kommandantur'. Er mocht zelfs geen brood of gist worden gehaald op Nederlands (onbezet) grondgebied. Het was zo, dat tot groeiende ergernis van de Duitse bezetting in België, de grens niet alleen werd overschreden om brood of andere zaken te halen, maar ook om oorlogsberichten over te smokkelen via Nederland en Engeland naar de Belgische legerleiding; maar vooral om Belgische dienstplichtigen of vrijwilligers langs dezelfde route naar het Iizerfront te brengen. Begin december 1914 werd de landsgrens tussen Minderhout en Castelré (Baarle) door een prikkeidraad afgesloten. Ook dit hielp niet voldoende volgens de Duitsers. Onmiddelijk nadat in 1914 de Duitse bezettingstroepen hun oer-duitse 'Weihnachten' gevierd hadden, rukte een eskadron-te-paard op naar Hoogstraten. Het waren 'Grüne Jâger', jongelui van rond de twintig jaar. Zij zouden het karwei (grensbewaking) wel eens komen opknappen. Op de derde kerstdag, zondag 27 december 1914, namen zij de wacht over in Minderhout. De Jagers patrouilleerden in groepjes van 6 tot 7 man. Na elf uur werden door die soldaten misschien wel honderd geweerschoten gelost. De kogels vlogen in alle richtingen. 't Was of ze allen dronken waren. Daarna werd het stiller en 's middags verschanste de wacht zich in 't houtgewas op 100 meter van de Markbrug langs deze grensweg. Om twee uur in de namiddag kwam Jeanne Philipsen op de grens toegegaan. Toen ze de waarschuwingsplaat voorbij was, begon de wacht vanuit hun hindernis op haar te schieten, zodat het meisje neerviel en kort daarna overleed. Zij werd per kruiwagen 100 meter verder binnengebracht bij Verheyen. Nog

dezelfde dag werd het lijk opgehaald door A. Jansen en naar Hoogstraten gebracht. Het meisje werd begraven ter plaatse waar het stoffelijk overschot nu nog onder het kruis ligt, op een onaanzienlijke plaats dicht bij de kerkhofmuur aan de zuidzijde van de Hoogstraatse kerk. Nadat Jeanne was neergeschoten werd zij door de Pruisische soldaten afgetast. Zij had een brief bij die bestemd was voor haar broers Frans en Jozef die reeds aan het IJzerfront waren. En op die zondag begeleidde Jeanne haar derde broer Augustijn Philipsen. Hij wilde zich als vrijwilliger melden bij het Belgisch leger. Toen Jeanne viel wist hij te ontkomen over de grens. Een half jaar later zouden de Duitsers de prikkeldraad vervangen door een electrische draad. Hoe komt het dat een daad van vaderIandsliefde zô in vergetelheid is geraakt? Heeft men in Hoogstraten te uitsluitend aandacht besteed aan de geschiedenis van vroegere eeuwen? Het gezin Philipsen-Somers heeft drie zonen geleverd die streden voor het vaderland en een dochter Jeanne die haar jong leven gewaagd en gegeven heeft om de derde broer een geleide te bezorgen naar hetzelfde front, door zijn clandestiene grensovergang te dekken. Zij verrichtte een heldendaad. Er is geen pad naar haar genoemd en een straat kon er niet af; alleen een klein kruisje op een verwaarloosd oud kerkhof in Hoogstraten.

Maria Verhoeven Miet (Maria) Verhoeven werd geboren te Hoogstraten op 30 november 1898 en overleed te Breda op 10 september 1944, bijna 46 jaar oud en moeder van acht kinderen. Juist zoals Jeanne Philipsen woonde en werkte zij (vanaf 1919) een tijd in Antwerpen. Miet was de dochter van Gaspard Verhoeven, geboren te Hoogstraten in 1865 en aldaar overleden in 1903. De moeder was Maria Cornelia Nieuwlaat, geboren in 1869 te Mortsel. Na het overlijden van haar man huwde zij een tweede maal mnet J. Van Hooydonck. Gaspard Verhoeven en Maria Nieuwlaat huwden in 1884 te Hoogstraten. Miet was het vijfde kind in een gezin van zeven; de andere kinderen waren: Maria, Hendrik, Jozef, A loïs, Pieter en Juul. Deze familie woonde in de Vrijheid 56 en in de Ge! meistraat 85 en 87. Mie! Verhoeven trouwde met Hugo Comelissen, postbeamte, en zij woonden in Baarle-Hertog. In het dagblad De Stem van 12.06.1947 lezen we: 'Op 10 September 1944 zijn op de schietheide in het Mastbos te Breda door de Duitsers gefusilleerd de twee maréchaussées A. Van Gestel en A. Gerritsen uit BaarleNassau en Maria Cornelissen-Verhoeven uit Baarle-Hertog. De Duitsers waren er achter gekomen dat dit drietal geallieerde piloten hielp over de Nederlands-Belgische grens te komen en via verdere ondergrondse medewerkers weer in contact bracht met de geallieerden'. Deze drie mensen werden verraden door een ander drietal, namelijk door Gestapo-spionnen: twee vrouwen uit Nederland en België en een Belgische man. Deze drie werkten voor de Duitsers tegen een vergoeding van 1500 fr. per maand. De Gestapo wist natuurlijk dat er langs de Nederlands-Belgische grens verschillende 'vlie-


Monument voor Maria Verhoeven (° Hoogstraten, 30.11,1898 & + Breda, 10.09.1944) in de St. -Janstraat te Baarle (bij de spoorwego vergang). ,DIGC

((I)) CB

Merksplas Vroeger en Nu

Zo met het vallen van de bladeren, verschijnen naar gewoonte de (historische) fotoboeken. De nakende eindejaarsfeesten, met hun zucht naar passende geschenken, zullen daar niet vreemd aan zijn. Ook Marcblas, de Heemkundekring van Merksplas, heeft een jubileumboek uitgegeven. Marcblas bestaat namelijk 5 jaar. De Heemkundekring houdt zich bezig met het vereeuwigen en ter schrift stellen van de Merksplasse geschiedenis. Dit gebeurt vooral door het houden van spreekbeurten, ten-

De MSK- voetbaiploeg in (Ie ja/en '50.

gersluizen' bestonden, o.a. in BaarleHertog-Nassau. De Gestapo-spionnen kregen als opdracht: De vliegersluis Baarle moet gesloten worden. De vrouwelijke spionnen kregen op de een of andere manier lucht ei van dat de twee ZOOHS valt tvl. Cornclissen-Vcrhocvcn, die in Antwerpen in pension waren, hulp verleenden bij het over de grenzen brengen van geallieerde piloten en Franse krijgsgevangenen. Zij lieten het voorkomen alsof ook zij bij de ondergrondse waren en kregen zodoende meer gegevens los over dit werk, en werden zelfs later ingesç.hakçkl hij her 'helr,en vgn pilotçgt, dje dan in Duitse handen vielen. Op een dag gingen zij de groeten van de jongetis ('or rle!io.en int Antwerpen brengen hij hun moeder in Baarle-Hertog. Zij wilden iets iiieei %%Cteli uvI de Lugeliaalilde 'vliegersluis'. Toevallig echter deden zij een andere ontdekkin5: dat moeder Cornelissen (Maria Verhoeven) aan twee maréchaussées asiel verleende. Dit werd aan de Duitsers overgebriefd, er volgde een inval en de drie mensen werden opgepakt. samen met brievenbesteller Cornelissen om 4 uur in de nacht van 8 op 9 september. Verschillende keren werden de gevangenen in de K.M.A. te Breda verhoord en op hondse wijze mishandeld om meer gegevens uit hen te kunnen persen. Maria (Miet) werd aan een raam vastgebonden en voortdurend geslagen en getrapt maar zij verraadde niemand of niets. Op 10 september 1944 vond het slot van het drama plaats. De twee maréchaussées en Maria Verhoeven werden naar de schietbanen in het Mastbos getransporteerd waar een peloton klaar stond om hen te fusilleren. Haar toonstellingen, zangavonden en het uitgeven van brochures, prentkaarten èn boeken. Zo verscheen reeds in 1981 een boekje over de Merksplasse missionarissen en in 1984 het Merksplas Oorlogsboek, een kanjer van 360 bladzijden. Nieuwe loot aan de bezige Heemkundekring is het jubileumboek Merksplas Vroeger en Nu. Daar de kring in haar 5-jarig bestaan reeds een archief van 5000 grote en kleine stukken heeft aangelegd, waaronder veel fotomateriaal, werd de tijd rijp bevonden om alvast een fotoboek samen te stellen. Uiteraard bevat het boek vooral beelden uit het verleden maar hier en daar werden ook foto's van nu toegevoegd om de evolutie te schetsen. Vooral de luchtfoto's dragen hiertoe bij. Naast de haast vanzelfsprekende dorpsgezichten wordt ook aandacht besteed

man, Hugo Cornelissen, had men vrij moeten laten omdat hij had kunnen aantonen dat hij bij het werk niet had geholpen. Maria Verhoeven kreeg een monument in de St.-Janstraat in Baarle. Ga maar eens kijken hij de van dc NieuwStraat naar cle Chaamseweg. Wat verder is er een Maria Verhoevenstraat. Deken Jozef Lauw erijs schreef voor haar een gedicht in 1946: Gij leefdel in sombere tij(leIl En werktet voor 't landjen in nood, Toen vijanden 't kwamen hesiriklen En liefde er door haar werd gedood. Te midden dier donkere tijden Droegt Gij nog ecn lichtvlam in 't hart En %'islC.e 11i111 teIJ Ie leiticu i Waar veilig kon worden gestart. De haat heeft Uw lkîdt bcnijd cu Wel roofde ie de vlam uit Uw oog, Maar kon Uwe ziel niet verleiden, Daar zij voor geen dwingeland boog! Zo stondt (,e te midden van beiden, Die dienden Uw hoog ideaal, Getrouw totterdood hen terzijde In 't aanschijn van 't moordend metaal. Uw leven verzwond in zwaar lijden, Doch liet ons voor eeuwig de les: Ge wordt slechts door dapper Ie strijden Heldin, zij 't ook martelares! Uw man en Uw kinderen schreiden En treurden in druk en verdriet, Maar eens zal Uw lot hen verblijden Waar Gij thans de glorie geniet.•

aan de (ter ziele gegane) melkerij, de Kolonie, de molens en als hoofdbrok het sociale en het beroeps- en verenigingsleven van het vroegere Merksplas. Daarin natuurlijk veel bekende families en gezichten. Een afwisselend en onderhoudend boek voor eenieder met zijn 'roots' in Merksplas of, met de nakende eindejaarsfeesten in zicht, naar een passend geschenk... Het boek is verkrijgbaar bij Taxandria Boekhandel te Turnhout of door overschrijving van 450 fr. + 60 fr. (verzendings kosten) op bankrekening 853-8186847-79 t. n. v. Heemkring Merksplas p/a F. Nuyens, Stwg. op Beerse 17, 2330 Merksplas.

Met Bert Peleman Reinaart achterna Als eminent Reinaart-kenner doorkruiste dichter Bert Peleman in het spoor van deze beroemde vos gans Europa en richtte hij ook het Schelde- en Reinaartmuseum in te Kruibeke. Zo ontstond tevens een boeiende en meeslepende voordracht, geïllustreerd met dias. Een kleurrijke speurtocht in de voetsporen van 'Reinaart De Vos' niet alleen in Vlaandeic oiaai evenzeer in heel Europa en daar buiten tot Zuid-Amerika toe... Dank zij de medewerking van de Generale Bank en de gouwbond Antwerpen nodigt cle Davidsfondsafdeling Hoogstraten al haar leden en andere belangstellenden vriendelijk uit op deze uitzonderlijke voordracht, op dinsdag 18 november in het V.l.T.O., Gravin Elisabethlaan 30, te Hoogstraten om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt slechts f 50,—.


Heren van stand

Stel, je bent een heer in goede doen. Baas in huis en op het werk. Je bent fabrieksdirecteur, notaris, dokter of je hebt een ander lonend beroep waarin je gelukkig en welvarend bent. Maar, zoals het ook wijlen Boeddha verging, je kijkt over je eigen welgesnoeide haag en je ziet dat het daarbuiten niet zo welvarend is. Dat dâar armoede is, domheid, geweld en al die minder geslaagde uitingen van 's mensen miserie. Daarbij komt nog dat je je wat eenzaam voelt in die positie van heer in goede doen. Managers, top-kaders en in het algemeen zelfstandigen en middenstanders zijn vaak heel alleen; geen collega's, geen werkkameraden. Altijd maar baas zijn met achter je rug gemor en kritiek van je werknemers, ook niet zo plezant. Wat doe je daaraan? Aan hogergenoemde eenzaamheid en neiging tot wereidverbering? Je sticht een club van lotgenoten, een vriendenclub, een serviceclub. Een club waar je als gelijken onder elkaar kunt lachen, praten en borrelen en waar je tegelijkertijd iets kunt doen aan het wereldleed. Zo is het begonnen, denken wij. Een zekere Melvin Jones uit Chicago stichtte in 1917 als secretaris van een zgn. 'business-circle' (club van geslaagde zakenlieden) de Lionsclub. Voér hem was er Paul Harris die in 1905 de Rotary-organisatie stichtte. Nu, in 1986, bestaan beide instellingen nog steeds, zijn wereldverbreid en hebben allebei een afdeling in het Hoogstraatse; LIONS al bijna 10 jaar en ROTARY sinds oktober van dit jaar.

10 Jaar Lions in Hoogstraten Lionsciub H000STRATEN-MARKLAND werd in 1977 opgericht en bestrijkt een groot deel van de Noorderkempen. Over haar wer king vernemen wij meer bij monde van Jef Haseldonckx, voormalig drukker en ingezetene van de Vrijheid in Hoogstraten. Wat betekent LIONS? LIONS staat voor 'Liberty, Intelligence, Our Nations Savety', vrij vertaald 'Vrijheid, intelligentie en veiligheid van het vaderland'. Dat laatste begrijpen wij in deze tijd eerder als bekommernis om de wereldvrede, internationale solidariteit. LIONS is een serviceclub. Wat betekent dat? Dat heeft te maken met onze slogan 'we serve' (wij dienen). Wij willen ons ten dienste stellen van de mensen die het minder gelukkig getroffen hebben, de noodlijdenden, de kansarmen, en wij willen dit doen zonder aanziens des persoons en over de grenzen heen. Daarnaast speelt de onderlinge vriendschap van de clubleden ook een grote rol, dienstvaardigheid onder elkaar. LIONS is hier in Hoogstraten wellicht het best bekend omwille van het organiseren van taallessen. Hoort zoiets ook tot de 'service'? Wel ja, we zijn daar nu zo'n 10 jaar mee bezig en het was de bedoeling om daarmee ook bij te dragen aan de mogelijkheden voor meer scholing en ontwikkeling hier in de streek. Het organiseren van deze lessen brengt ons niets op, integendeel, als er een tekort is, vullen wij dat aan met geld uit de kas. Andere hulp? We hebben een sociale kas waar wij uit putten voor materiële en/of financiële bijstand

aan Home nr. 9, een gezinsvervangend tehuis in Wortel; we sturen jaarlijks een zending geneesmiddelen naar een brousse-hospitaal in Zaïre. Verder geven we nog ver spreide hulp aan verenigingen en instellingen voor gehandikapten. Het is wel zo dat we die hulp meestal niet in geld geven, liever in goederen, meubilair, speelgoed, e.d. Wij willen de subsidies die de instellingen van de staat krijgen, niet vervangen, wel aanvullen. Die sociale kas spekken we met de opbrengst van ons gala-bal en tot voor kort ook met de kleiduifschietingen. Dit voor wat betreft de plaatselijke hulp. Ook internationaal dragen wij bij in de grote projecten van LIONS INTERNATIONAL. Zo gaat er geld naar het internationaal hulpfonds in Amerika dat hulp biedt in rampgebieden en voor vluchtelingen. Lions International. Is het verspreid over de hele wereld? Ja, met uitzondering van de landen uit het Oostblok. Ongeveer anderhalf miljoen mensen zijn lid van Lions. In België zijn er momenteel zo'n 5000 leden. Hier in onze club 'Hoogstraten-Markland' zijn we met 24. Jaarlijks wordt er een conventie gehouden (algemene jaarvergadering), zowel in het eigen land als in Amerika. Ikzelf heb in '84 zo'n conventie meegemaakt in Amerika. Dat duurt enkele dagen. Men bespreekt daar aktuele wereldproblemen, zoals het drugmisbruik, criminaliteit, enz. Wie wordt lid van de club? Dat is niet zo'n eenvoudige zaak. Eerst en vooral moet je weten dat er per club steeds maar één beroep kan vertegenwoordigd zijn. Ik ben bvb. drukker; er kan dus geen andere drukker lid worden van de club. Op die ma. nier wordt er vermeden dat we altijd over onze beroepsbezigheden zouden spreken.

Het geeft ons ook de kans allerhande mensen te ontmoeten buiten de beroepssfeer om zo over meer algemene onderwerpen te kunnen praten en van gedachten te wisselen. Aan de leden wordt een grote inzet gevraagd, zowel moreel als financieel. Het lidgeld bedraagt 14.000 fr. per jaar en daar komen nog allerhande kosten bij: uitstappen, bezoek aan vriendenclubs, enz. Tweemaal per maand wordt er vergaderd - afwezigheden zonder verontschuldiging worden beboet -; om de beurt kan iedereen voor een jaar voorzitter worden. Tweemaal per maand vergaderen. Waarover heeft men het dan altijd op die vergaderingen? We hechten een zeer groot belang aan de vriendschap onder elkaar, aan gezelligheid ook. Daarom gaat één van de maandelijkse vergaderingen steeds vergezeld van een etentje. Daarom ook die vriendenbezoeken aan andere clubs. Om nog eens terug te komen op dat lidmaatschap. Daaraan worden hoge normen gesteld, er is een strenge selectie. Men moet van onbesproken gedrag zijn, eerbaar, zowel in het persoonlijke als in het beroepsvlak. Om lid te worden moet men door twee 'peters' voorgedragen worden en 3/4 van de clublieden moeten akkoord zijn om een nieuw lid te aanvaarden. Iemand met een strafblad zou er dus niet bij kunnen komen? Neen, zeker niet. Maar anderzijds wil ik er toch de nadruk op leggen dat er voor de rest geen normen zijn voor het lidmaatschap. Politiek en levensbeschouwing spelen bij ons geen rol. We hebben geen kleur, zijn a-politiek en a-godsdienstig (dit laatste wordt met enige aarzeling uitgesproken). Niet dat wij over deze onderwerpen niet praten maar het mag onze vriendschapsbanden niet beïnvloeden. En de vrouwen? Zij zijn er niet bij? Neen, tenminste tot nu toe niet. De laatste twee jaar is er op de conventie wel een motie ter stemming gelegd om vrouwen toe te laten tot de clubs maar dat haalde niet de vereiste 50 07o. Dus blijft het zo. Er zijn wel Lionessclubs waar alleen vrouwen lid van zijn. Niet alleen maar echtgenoten van Lions-leden, ook andere vrouwen kunnen aansluiten. Zo'n vrouwenclub kan echter maar opgericht worden als twee andere Lions-clubs zich garant stellen als peter.


D 163

Rotary-club Hoogstraten-Kempen Op 4 oktober werd de nieuwe Club 'l-loogstraten-Kempen' gesticht middels een plechtige keure-overhandiging in grote stijl in de Hotelschool van het Spijker. Over deze nieuwe Rotary-club kregen wij uitleg van een enthousiaste Bob Van Ussel, garagehouder aan de St.-Lenaartse Weg en één van de oprichters. Uit zijn verhaal vernamen we dat ROTARY ongeveer dezelfde geschiedenis heeft als LIONS. Met dezelfde bedoeling opgericht; er worden dezelfde hoge normen opgelegd voor het lidmaatschap en van de leden wordt een hoge inzet vereist (hier viel zelfs het woord 'opoffering'). Ook hier zijn liefdadigheid en onderlinge vriendschap de drijfveren van de Rotariërs. Aan Bob Van Ussel stelden we volgende vragen. Waarom nog een Rotary-club als Lions al in Hoogstraten vertegenwoordigd is? Het verschil tussen beide clubs zit 'm vooral in de praktijk, in theorie streven we hetzelfde na. Maar wij vergaderen elke week en die vergaderingen moeten ook bijgewoond worden (een afwezigheid van 40 07ó brengt automatisch uitsluiting mee). De Rotariërs zijn eerder mensen uit het bedrijfsleven - handelaars, fabrikanten, ondernemers - en minder mensen met een vrij beroep. Ook bij ons mag er maar één beroep vertegenwoordigd zijn; een heel goede regel, vind ik dat. Eén beroep per club - 1 tandarts, 1 directeur, 1 garagehouder, enz. - maar dat beroepsleven vinden wij wel heel belangrijk; een hoogstaande beroepsethiek staat hoog aangeschreven in de leefregels van Rotary. In clubverband gaan wij binnenkort ieder om beurt een causerie houden over ons beroep. Zo leren wij elkaar beter kennen en leren wij nog eens wat bij. Ook geen vrouwen bij jullie? Neen, maar dat vind ik geen probleem.

Mannen onder elkaar, dat is toch prachtig. (Ook voor mevrouw Van Ussel vormt dit geen probleem: 'Die splitsing ziet ge toch overal, in de Boerenbond, in de K.W.B. En trouwens, als wij samen met onze mannen aan een Rotary-aktiviteit deelnemen, zoals laatst bij de keure-overhandiging, dan worden de vrouwen daar zeer hoffelijk bejegend. Dat stel ik zeer op prijs'). Het is niet zo dat echtgenoten in de club geweerd worden. Wij vergaderen elke donderdag van de maand; als er in de maand 5 donderdagen zijn, dan is die laatste donderdag 'Ladies Night', dan zijn ook de vrouwen uitgenodigd en wordt er voor hen iets speciaals op touw gezet. Maar toch is het zo dat vrouwen, ook als ze bvb. bedrijfsleider zijn, of dokter, geen lid kunnen worden. Inderdaad, het is een mannenclub en ik vind dat okee. Andere zaken zijn voor mij belangrijker. In de eerste plaats, de vriendschap onder elkaar, de omgang met mensen van hetzelfde niveau, alhoewel misschien van verschillende levensopvatting of politieke kleur, maar dat speelt geen rol bij ons. En wat ik ook zo prachtig vind is het goede dat ge in clubverband kunt verwezenlijken. Kijk, wij, de 21 leden van onze club, hebben samen 400.000 fr. bijeengebracht voor het dagverblijf voor gehandikapten in Merksplas. Is dat geen prestatie? De gemeente heeft wel 1 miljoen geschonken maar wat betekent dat per inwoner? En als ge dat over heel België bekijkt, al de clubs gezamenlijk geven elk jaar 50 miljoen voor de aktie Poho. Rotary International heeft zich nI. ten doel gesteld om tegen het jaar 2005 die ziekte uit de wereld te helpen.

lijkse uitgave betekent van zo'n 30 á 40.000 fr. Geld vormt dus al een barrière. En de rest, ach ja, men denkt wel eens van ons dat we dikke nekken zijn, och... hoe gaat dat, hoe hoger de bomen, hoeveel meer wind ze vangen.., ik weet niet... Zo is er ook de kledij, daar wordt soms ook zwaar aan getild, het dragen van een smoking bij feestelijke gelegenheden, en zo. 'Te elitair' zegt men en sommige clubleden wilden daarom niet in smoking verschijnen op de plechtigheid van 4 oktober. Daar is toen over gestemd en de smoking haalde het; twee mensen hebben toen ontslag genomen. Ikzelf heb daar geen problemen mee, kijk, mensen geven soms veel geld uit voor een bruidsjurk en dat wordt maar één keer gedragen. Het is nu eenmaal zo dat men zich aan bepaalde regels moet houden, al eens een opoffering doen. Maar je krijgt er veel voor terug. Voor de inderen bvb., Rotary heeft een heel netwerk opgezet voor uitwisseling van kinderen om op die manier talenkennis op te doen. Er is een speciaal fonds voor talentvolle kinderen om hun verdere studies te bekostigen, ook voor kinderen van niet-leden. En weet ge wat ook zo prachtig is, met de clubkaart kun je overal ter wereld terecht op plaatsen waar ook Rotary-clubs zijn. Er is een boekje waarin alle adressen vermeld staan, de lunch-gids, en daar ben je steeds welkom, je voelt je er onmiddelijk thuis. Maar toch heb ik de indruk dat je wat last hebt met het elitaire etiket dat nu eenmaal op de club geplakt wordt. Ik weet niet.., ik vind toch dat er mensen zijn die een uitstraling hebben naar de maatschappij toe en daar moet ge iets voor doen, dat is niet voor iedereen weggelegd. Kijk,

Zaterdag 4 oktober 0,,! ving de jonge Ro/ary-club Hoogsiraten-Keinpen haar charter tijdens een academische zitting in de hate/school Spijker te Hoogstraten. Frans Robyns, goeverneur van het 163ste Rotary-district, feliciteert for,nateur-voorzitter Charles Ver waest. Bob Van Iseghein, toekomstig voorzitter, en P. D. G. Jean Jansen klappen in de handen.

Toch, zo'n club, de manier waarop die werkt, de eisen die gesteld worden om lid te worden... Wat denk je, zou een fabrieksarbeider ook lid kunnen worden? (Een fronsende Bob V.U.) Jaaa... en nee... kijk, het is natuurlijk een dure aangelegenheid. Ik meen dat zo'n lidmaatschap met alle kosten die eraan verbonden zijn, een jaar-

zo'n club dat is een kader en mensen leven nu eenmaal in verschillende kaders, je moet een kader vinden dat je past en dat is voor iedereen wat anders. Ik voel me goed in dit Rotary-kader.0


I2IJCj

SPOR

___

ii ii

Hoogstraten V.V. snakt naar de eerste overwinning e oktobermaand bracht de roodwitten weivoetbalpret. Een onverdiende 2-0 nederIg op Hoeselt werd gevolgd door een scoJoos gelijkspel tegen Hannuit. H.V.V. beheerste de situatie doch een doelpunt scoren was er niet bij. Dat de verplaatsing naar leider Westerlo een moeilijke klus zou zijn, was voor iedereen meer dan duidelijk. Nadat de thuisploeg op 2-0 voorsprong kwam, werd Jack Groenen uitgesloten en even later ook de Poolse Westerlo-aanvaller Gzil. Met 10 tegen 10 kwam H.V.V. terug op 2-1 doch daarbij bleef het. Tegen Turnhout waren ongeveer 2500 toeschouwers getuige van het feit dat H.V.V. in het veidspel niet onderligt, doch dat elke fout die men achteraan begaat, onmiddellijk wordt afgestraft. 0-2 Werd nog herleid tot 1-2 en toen H.V.V. in de slotfase alles op alles zette om één punt te redden, werd het op een counter 1-3. Op Tienen werd dan ook weer met het kleinste verschil verloren, 1-0. Voor H.V.V. moet de kentering vlug komen, anders zal het verblijf in derde klas volgend jaar reeds herinnering zijn. Programma: Zaterdag 1 november: 13.30 u: Preminiemen A - Zwarte Leeuw A 15.00 u: Antonia B - Preminiemen B Zondag 2 november:

09.30 u: Juniores A - Meerle

Kermiszondag ging het eerste elftal 0-0 5-0 de boot in op Zoersel. De juniores oren met 12-1 op Zw. Leeuw en de scho7-t

t-!ootïa-

~

Vrijdag 21 november:

09.30 u: Juniores B - White Star B 09.30 u: Vorselaar - Scholieren A 09.30 u: Flandria A - Scholieren B 09.30 u: Vorselaar A - Knapen A 11.00 u: Westmalle B - Knapen B 11.15 u: Miniemen - White Star Vrijdag 7 november:

20.00 u: Reserven - Wuustwezel Zaterdag 8 november:

13.30 u: Minderhout - Preminiemen A 13.30 u: Preminiemen B - Loenhout B Zondag 9 november:

15.00 u: WUUSTWEZEL E-IOOGSTRATEN V.V. 09.30 u: Branddonk B- Juniores B 09.30 u: Scholieren A - S.V. Mol A 09.30 u: Scholieren B - Minderhout 11.00 u: Knapen A - S V. Mol A 11.00 u: Knapen B Lille B 10.00 u: St.-Jozef - Miniemen Zaterdag 15 november: 20.00 u: 1-IOOGSTRATEN V.V. - EUPEN 15.00 u: Eupen - Reserven 13.30 u: Preminiemen A - Meer -

.

-

Zondag 16 november:

09.30 u: Juniores A - Zwarte Leeuw 09.30 u: F.C. Turnhout A - Scholieren A 09.30 u: St. Jozef - Scholieren B 11.00 u: Turnhout A - Knapen A 09.30 u: Oostmalle B - Knapen B 11.15 u: Miniemen - Zwaneven

krampachtig spelend Minderhout. Een gelijk spel zat er wel in als men de strafschop benut had. Op Borsbeek werd een allesbehalve overtuigende prestatie weggegeven, de scoremachine lag aan banden en met een 0-0 uitslag waren de Minderhoutenaars zeker tevreden. Volhouden zo! Programma Zaterdag 1 november:

13.30 u: Meerle - Preminiemen 15.00 u: Meerle - Miniemen 15.00 u: Juniores - St. Jozef Zondag 2 november

15.00 u: MINDERHOUT V.V. - OOSTMALLE 09.30 II: Scholieren - Weelde 11.00 u: Knapen - Weelde Zaterdag 8 november:

13.30 u: Preminiemen - Hoogstraten A 15.00 u: Miniemen - Meer 15.00 u: Merksplas - Juniores Zondag 9 november:

15.00 u: MINDERHOUT V.V. - RANST 09.30 II: Reserven - Pulderbos A 09.30 u: Hoogstraten B - Scholieren

Zaterdag 22 november: 13.30 u: Preminiemen B

- Vosselaar

B

Zondag 23 november:

15.00 u: GERHEES - H000STRATEN V.V. 09.30 u: St.-Lenaarts - Juniores A 09.30 u: Vrij Arendonk - Junioren B 09.30 u: Scholieren A - Merksplas 09.30 u: Scholieren B - Oud-Turnhout 11.00 u: Knapen A - Merksplas A 11.00 u: Knapen B - Brecht B 09.00 u: Poppel - Miniemen Zaterdag 29 november:

20.00 u: HOOGSTRATEN V.V. - WITGOOR 15.00 u: Witgoor - Reserven 13.30 u: Preminiemen A - St.-Lenaarts 11.00 u: Schilde S.K. B - Preminiemen B Zondag 30 november:

09.30 u: Juniores A - Ekeren Donk 09.30 u: Juniores B - Retie B 09.30 u: Poederlee - Scholieren A 09.30 u: Poppel - Scholieren B 11.00 u: Poederlee - Knapen A 09.30 u: Merksplas B Knapen B 11.15 u: Miniemen - Dosko De A-ploegen spelen op terrein Thijsakker. De B-ploegen spelen op terrein Ster. Preminiemen A en B spelen op terrein Thijsakker. Oproep aan de supporters: onze reservematchen op vrijdagavond zijn zeker het volgen waard! -

Zaterdag 15 november:

13.30 u: Oostmalle A - Preminiemen 13.00 u: Brecht - Miniemen 14.30 u: Juniores - White Star Zondag 16 november:

14.30 u: WECHELDERZANDE - MINDERHOUT V.V. 09.30 u: Oostmalle B - Reserven 09.30 u: Scholieren - Lentezon A 11.0011: Knapen - Lentezon A Zaterdag 22 november:

13.30 u: Preminiemen - Merksplas A 14.30 u: Wortel - Juniores Zondag 23 november:

14.30 u: MINDERHOUT V.V. - OELEGEM 09.30 u: Reserven - Dosko A 09.30 u: Meer - Scholieren 11.00 u: Meer - Knapen Zaterdag 29 november:

15.00 u: Lille A - Miniemen 14.30 u: Juniores - Oosthoven A Zondag 30 november:

14.30 u: OOSTMALLE - MINDERHOUT V.V. 09.30 u: Vlimmeren B Reserven 09.30 u: Scholieren - St. Jozef 11.00 u: Knapen - St. Jozef• -

ten. De premin. verloren met 9-0 op Hoogstraten en de miniemen moesten met 3-2 de puntjes aan Meer laten. Alles bij alles geen uitslagen om degelijk kermis te vieren. Maar

Met de nakermis dan maar proberen het beter te doen. Het eerste elftal speelde 1-1 gelijk tegen Grobbendonk. Het was meteen ook de SOOste wedstrijd voor René Jacobs. Een feit dat niet ongemerkt voorbijging, want Frans Van Boxel (die de afwezige voorzitter Dr. Vermandere verving) overhandig-

L'Jll,

de

Meerle F.C. Zonder René Jacobs len op Achter-Olen. De reserven gingen

>Ot-

20.00 u: Reserven - Gerhees

Minderhout V.V. met 3 broederparen Uniek is het misschien niet, wel uitzonderlijk! Drie broederparen in het Minderhouts eerste elftal: Gunther en Rudy Jansen, Karel en Dirk Koyen, Eddy en Harry Peeters. Zonder twijfel leggen zij samen heel wat gewicht in de schaal en dragen zij momenteel ongetwijfeld in ruime mate bij tot de successen van groenwit. Eventjes de recent gespeelde wedstrijden overlopen! Tegen Broechem boekte M.V.V. een knappe 2-4 overwinning na een boeiende wedstrijd met doelpunten van Harry Peeters (strafschop), Jacq. Koyen, tweemaal Rudy Jansen. Een zondag later werd Emblem met sprekende cijfers, 4-0, huiswaarts gestuurd en eigenaardig genoeg werden alle goals in de 2de helft gescoord langs Karel en Dirk Koyen, Koen Broes en Harry Peeters. Massenhoven was het volgende slachtoffer dat zwaar ingeblikt werd, 0-6, hetgeen wel duidelijk de zwakte van de thuisploeg illustreerde. Tweemaal Koen Broes, tweemaal Karel Koyen, Jacq. Koyen en Eddy Peeters tikten de bal tegen het net. Dan kwam de klapper tegen Westmalle en dit betekende voor M.V.V. meteen ook de eerste nederlaag met nipte 0-1 cijfers. Een snel Westmalle en een

J

\n

Ie 1 ', (' . ' CI I

I1I CD


____ Jan Lenaerts zorgde voor bloemen voor vrouwtje Lea. Vanwege de spelers werd door kapitein Boudewijns een vergulde voetbalschoen geschonken en doelman Jan Van Dun mocht aan Leo bloemen afgeven. Ward v.d. Heynir,g was de tolk van de supportersclub de 'Groentjes' en Louis Van Bergen overhandigde een mooi aandenken terwijl Jos Jansen voor de groene bloemen zorgde. Spijtig was wel het feit dat de bezoekers uit Grobbendonk niet op de hoogte waren van deze viering zodat zij er wel een beetje 'bloot' bijstonden. Franske Van Boxel heeft dat 'zaakje' ook weer flink in het reine getrokken. Na de wedstrijd werd René letterlijk en figuurlijk nog in de bloemetjes gezet. De reserven zorgden voor 9-2 cijfers tegen Oostmalle. Juniores en scholieren speelden gelijk maar onze knapen en preminiemen kregen weer zeer grote verliescijfers te incasseren. Het lste elftal ging op Weelde winnen met 0-1, een doelpunt van Marc Jochenis. De reserven deden het op Vorselaar ook, maar dan met een doeltje meer. De scholieren klopten Poppel maar de knapen verloren. Onze miniemen gingen winnen in Brecht maar onze allerkleinsten verloren weer met 9-1 cijfers. Na drie wedstrijden hebben zij reeds dertig doelpunten laten maken en slechts één goaltje kunnen aantekenen. Tegen hun moeder ging het heel wat beter! Zij

L, 1 ~

konden nu zelf negenmaal scoren of hadden de moeders het plannetje goed in mekaar gestoken? (Zie een 'Maand Meerle') Na een flinke wedstrijd won het eerste elftal, een week later, met 3-2 van Oud-Turnhout. De reserven speelden 2-2 op Minderhout en de juniores verloren met 3-0 op Lentezon. De scholieren verloren met 2-6 en de knapen met 2-4 tegen Wortel. De miniemen kregen een 8-1 nederlaag te slikken tegen Merksplas en de premin. 11-0 tegen Vlimmeren. Tegen Oosthoven moesten de groenwitten de muntjes afgeven. De afwezigheid van René Jacobs (werkongeval) zal hier zeker wel niet vreemd aan zijn. Spoedig herstel René! De reserven verloren op eigen veld tegen Wortel en de scholieren en knapen gingen winnen bij Minderhout. De allerkleinsten in onze competitie kregen ook weer flinke cijfers te slikken op Merksplas! Programma Zaterdag 1 november: 13.30 u: Preminiemen - Minderhout 15.00 u: Miniemen - Minderhout Zondag 2 november: 15.00 u: F.C. MEERLE BRANDDONK 09.30 u: Grobbendonk - Reserven 09.30 u: Hoogstraten - Juniores Zaterdag 8 november: 13.30 u: Wortel - Preminiemen 15.00 u: Gierle - Miniemen -

Meer F.C.: waar zijn de schutters? Het is een feit dat het verlies van Gerrit Van den Heuvel en Mark Aerts zich bijzonder doet gevoelen in de productiviteit van ons lste elftal! We behoren niet meer tot de kopploegen maar draaien toch nog rustig in de middenklasse. Het is zo dat onze jongens van goede wil zijn en ze doen hun uiterste best. Om die redenen werd er nog maar éénmaal verloren. Het vertrouwen in eigen kunnen ontbreekt bij sommige spelers. Kunnen zij dit terug krijgen dan liggen de overwinningen weer in het verschiet. Bij de andere elftallen draait alles prima! Het programma Zaterdag 1 november: 13.00 u: Miniemen - Zwarte Leeuw B 15.00 u: Prov. Reserven - Retie 15.00 u: Oostmalle Veteranen 15.00 u: l..entezon A - Prerniniemen Zondag 2 november: 15.00 u: LYRA F.C. MEER -

-

09.30 u: Juniores - Zwarte Leeuw 09.30 u: Poppel - Scholieren 11.00 u: Poppel Knapen -

Zaterdag 8 november: 13.30 u: Preminiemen - Merksplas A 15.00 u: Veteranen - St. Lenaarts B 15.00 u: Veerle - Prov. Reserven 15.00 u: Minderhout - Miniemen Zondag 9 november: 15.00 u: IMMERVOORT - F.C. MEER 09.30 II: Kaart - Juniores 09.30 u: Scholieren - St. Jozef 11.00 u: Knapen - St. Jozef Zaterdag 15 november: 14.30 u: Prov. Reserven - Arendonk 14.30 u: Tielen B - Veteranen 13.30 u: Hoogstraten - Preminiemen Zondag 16 november: 14.30 u: F.C. MEER - L.ENTEZON 09.30 u: Juniores - Meerle

Wortel scoort en speelt mee naar de top De eerste ploeg is na een moeilijke beginperiode gerodeerd en doelpunten maken is iets makkelijker geworden zodat er heel wat punten gehaald zijn. Dit resultaat hangt niet uitsluitend af van één speler maar heeft toch veel te maken met Dominiek Mertens die momenteel in topvorm is. Door zijn werken trefkracht draait Wortel nu mee in de top van de klassering. De reserven wisselen goede resultaten af met slechte; toch wisten zij de Meerlese kampioenen te verslaan met 1-2 cijfers. Bij de juniors is de forfait-dreiging weggeëbd doordat het spelersteam is aangevuld met jongens die echt willen voetballen.

men zou nu en dan eens moeten winnen, dat zou het speelplezier van de groep sterk verhogen. De scholieren blijven winnen en staan mee aan de leiding; alleen het aantal tegendoelpunten dat zij moesten incasseren, houdt hen van de eerste plaats. Trainer Frans van der Kaa zweert bij doelpunten maken en wie wil winnen, moet dus minstens één keer meer scoren dan wij. De kadetten halen hun puntjes waar ze kunnen en trainer Frans Brosens zal tevreden zijn als ze in de middenmoot meedraaien. Trainer Guy Wijnen en zijn miniemenploeg proberen er elke keer het beste van te maken

Maar, zoals trainer Lu Verschueren zegt,

en zij zullen zeker mogelijke o cr0 inniilgen

10

Zondag 9 november: 15.00 u: F.C. MEERLE - BUUL 11.15 u: Juniores - St. Lenaarts 09.30 II: Oosthoven - Scholieren 11.00 u: Oosthoven - Knapen Zaterdag 15 november 15.00 u: Miniemen - Vorselaar Zondag 16 november: 14.30 u: BOUWEL - F.C. MEERLE 09.30 u: Vlimmeren - Reserven 09.30 u: Meer - Juniores 09.30 u: Scholieren - Meer 11.00 u: Knapen - Meer Zaterdag 22 november 15.00 u: Miniemen - Wuusts ezel 13.30 u: Preminiemen - St. Jozel Zondag 23 november: 14.30 u: F.C. MEERLE - VLIMME REN 09.30 u: Reserven - Wechetderzande 11.15 u: Juniores - Kapellen 09.30 u: Lentezon - Scholieren 09.30 u: Lentezon - Knapen Zaterdag 29 november: 15.00 u: Lentezon - Miniemen 15.00 u: Lentezon - Preminiemen Zondag 30 november: 14.30 u: BRANDDONK F.C. MEERLE 09.30 u: Dosko - Reserven 09.30 u: Brasschaat - Juniores 09.30 II: Scholieren - Dosko 11.00 u: Knapen - DoskoU -

09.30 u: Meerle - Scholieren 11.00 u: Meerle - Knapen Zaterdag 22 november: 14.30 u: Lichtaart - Pros. Reserven 14.30 u: Veteranen - Oostmalle B 13.00 u: O.G. Vorselaar - C-Minienien 13.30 u: Preminiemen - Vlimmeren Zondag 23 november: 14.30 u: BONHEIDEN - F.C. MEER 09.30 u: Scholieren - Minderhout 11.00 u: Knapen - Minderhout Zaterdag 29 november: 14.30 u: Prov. Reserven - Oeve! 14.30 u: Merksplas B - Veteranen 13.00 u: Miniemen - St.-Lenaart \ 13.30 u: Oostmalle A - Preminiemen Zondag 30 november: 14.30 u: F.C. MEER - LYRA 09.30 u: Juniores - Lentezon B 09.30 u: Wortel - Scholieren 11.00 u: Wortel - Knapeni niet laten liggen. Bij de preminiemen stellen zich voor trainer Staf Aerts enkele selectieproblemen. Hij moet immers kiezen uit een groep van ongev. 35 man. Gelukkig kan hij, om deze grote groep jonge snaken de stiel te leren, rekenen op de hulp van zoon Denis. Programma (Opgelet supporters, vanaf 1 november beginnen de wedstrijden

'

dags om 14.30 u.) Zaterdag 11 november: 13.30 u: St. Jozef - Preminiemen 15.00 u: Vosselaar - Juniors Zondag 12 november: Dosko - Reserven 09.30 u: Scholieren - Lentezon 11.00 u: Kadetten - Lentezon 09.30 u: F.C. Turnhout - Miniemen 15.00 ii: WORTEL \'LINIMEREN -

taini-


Zaterdag 8 november: 13.30 u: Preminiemen Meerle 15.00 u: Juniors Oosthoven

Zondag 16 november: Wechelderzande Reserven 09.30 u: Scholieren Oosthoven A 11.00 u: Kadetten Oosthoven A 11.00 u: Vosselaar Miniemen 14.30 u: BUUL WORTEL Zondag 23 november: Reserven Vlimmeren 09.30: Dosko Scholieren Kadetten Vrij wegens forfait Dosko. 11.15 u: Miniemen H.I.H. Turnhout 14.30 u: WORTEL BOUWEL

-

-

-

-

Zaterdag 29 november: 13.30 u: Merksplas Preminiemen 14.30 u: Zoersel Juniors -

-

-

Zondag 9 november: Reserven Grobbendonk 09.30 u: Weelde Scholieren 09.30 u: Weelde Kadetten 11.15 u: Miniemen Westmalle 15.00 u: WORTEL TIELEN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zaterdag 15 november: 14.30 u: Vlimmeren Juniors

Zondag 30 november: Pulderbos - Reserven 09.30 u: Scholieren - Meer 11.00 u: Kadetten - Meer 09.30 u: Weelde - Miniemen 14.30 u: VLIMMEREN - WORTELS

-

-

-

Wandeigroep Markdal gaat weer op stap Wandelgroep Markdal, reeds enkele jaren een begrip in het Hoogstraatse en omstreken, organiseert op zondag 26 oktober de eerste wandeling van het seizoen 1986-87. Pittig detail: de wandelgroep viert dit jaar haar lOde verjaardag. Om deze viering wat luister bij te zetten, gaat men dit seizoen een extra inspanning doen op gebied van natuur en alles wat hiermee samenhangt. Verschillende wandelingen zullen in dit perspectief uitgestippeld worden. De eerste wandeling benadrukt deze stelling: een kruidenwandeling in de kruidenhoeve te Zondereigen. Zoals ieder jaar, richt men 12 wandelingen

in van ± 8 km. Deze vinden steeds plaats in één van de deelgemeenten te Hoogstraten. Uitgezonderd de eerste wandeling, maar ja het spreekwoord zegt 'Uitzonderingen bevestigen de regel'. Tijdens elke wandeltocht krijgt iedere deelnemer een versnapering onder de vorm van een stukje fruit, drank of iets dergelijks aangeboden. Om de wandelciub financieel overeind te houden, verkoopt het bestuur wandelkaarten. Niet alleen om de routes aan te kondigen, maar vooral dient deze kaart voor het afstempelen. Immers de trouwe wandelaar deelnemer van 8 van de 12 wandelingen -,

ontvangt een waardevolle herinnering. De uitreiking hiervan gebeurt op een gezellige bijeenkomst na de laatste wandeling. De VVV-Hoogstraten, sportraad en sportdienst verlenen eveneens hun medewerking aan dit gezond en tegelijkertijd aangenaam initiatief. De volgende wandelingen vinden plaats op de hierna volgende data: - zondag 9 november om 14.00 uur te Hoogstraten. Trefpunt: stadhuis - FORELLENWANDELING. - zondag 23 november om 14.00 uur te Meersel-Dreef. Trefpunt: klooster NATUURRESERVAAT. Voor de andere wandelingen vindt men meer informatie op de wandelkaarten.•

NOTARIELE AANKONDIGINGEN I[s : T1 OPENBARE VERKOPING van SCHOON GELEGEN BURGERSWONING met GARAGE, BERGPLAATS en TUIN te Hoogstraten/MEER, Meerseweg 42. Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal openbaar verkopen met winst van 1% premie: ZEER SCHOON GELEGEN BURGERSWONING te Hoogstraten/MEER, Meerseweg 42, groot 9 a 62 ca. Ingedeeld als volgt: Voorplaats, woonkamer, keuken, berging, WC. Boven: 4 slaapkamers. Verder grote bergplaatsen en garage. Het eigendom beschikt over waterleiding, distributie, telefoon en wordt verwarmd met mazoutkachels. Klein beschrijf mogelijk. K.l. 19.000 F. Bezichtiging: zaterdag van 14-17 uur. Beschikbaar: 1januari 1987. ZITDAGEN: inzet op maandag 17 november 1986 in café De Paardekop bij Cools-Hessels, Meerdorp 19 te Hoogstaten/Meer en toewijzing op maandag 1 december 1986 in café bij Arnold Van Aperen, Meerleseweg 2 te Hoogstraten/Meer. Telkens om 16.30 uur. Liefhebbers gelieven trouwboekje en huwelijkskontrat mede te brengen. Alle inlichtingen en plan te bekomen ten kantore van de notaris.

Koop 3 - 49 a 26 ca; Koop 4-71 a 80 ca; Koop 5-29 a 93 ca; Koop6-01 haOl a42ca; Koop 7-01 ha 00 a 53 ca; Koop8-01 ha08a 15ca; Koop9-01 ha 12a22ca; B - VIJF PERCELEN AANEENPALENDE WEILANDEN ter streke 's Heeremeiren: Koop 10-01 ha25a29ca; Koop 11-01 halla98ca; Koopl2-01 ha07a04ca; Koopl3-01 ha03a09ca; Koop 14-01 ha 04 a 78 ca; C - VIER PERCELEN AANEENPALENDE WEILANDEN ter sterke De Schomme, tegen de Eekhofstraat: Koop 15-28a39ca; Koop 16-29a 12ca; Koop 17-28a27ca; Koopl8-26a31 ca; D - TWEE PERCELEN AANEENPALENDE WEILANDEN ter sterke Den Opstal: Koop 19-76a48ca; Koop2O-73a53ca; - TWEE PERCELEN ter sterke Lange Heiden: Koop 21 - weiland met ven, 01 ha 08 a 74 ca; Koop 22- weiland en weg, 01 ha 21 a 09 ca;

OPENBARE VERKOPING VAN WEI- EN AKKERLANDEN TE RIJKEVORSEL Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal, met tussenkomst van notaris Jan ANTHONIS te Antwerpen, met winst van 1% premie openbaar verkopen: A - NEGEN PERCELEN AANEENPALENDE WEILANDEN ter sterke's Heeremeiren, groot: Koop 1 -92a81 ca; Koop 2 - 57 a 36 ca;

F - Koop 23 - Akkerland ter streke De Bussels, 58 a 02 ca. BESCHIKBAAR: Loten 15 tot en met 20 en 23 volgens veilvoorwaarden; De overige kopen op 25.12.1986. ZITDAGEN: Inzet op woensdag 12 november 1986 en toewijs op woensdag 26 november 1986, telkens om 2 uur namiddag in café De Wildemand bij K. Swaegers, Dorp 12 Rijkevorsel. Liefhebbers gelieven trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen. PLANS te bekomen ten kantore.

11


t

MM Uîffl November! De maand van de teerfeesten, vallende bladeren, harde eikels en open velden. Weg is de maïs, in mootjes gehakseld door luidruchtige vraatzuchtige machines en je buurman achteraan het veld is weer buurman. Je blik wordt terug wijder. Smerige beertonnen spuiten hun stinkend goedje over de gulzig drinkende velden! Niet teveel! Genoeg is genoeg! Ook de akker raakt verzadigd en onze achterkleinkinderen zullen zonder twijfel ook nog gezond grondwater willen slurpen!LII Gezond water! Zeg dat wel! Ooit gehoord dat de maand oktober ook 'snoekmaand' genoemd wordt? Snoek is wel het hele jaar door te vangen maar oktober is toch de maand bij uitstek. Dat er meer snoek gevangen wordt in de herfst is te verklaren door twee vaststellingen: de prooivissen zijn schaarser geworden en de snoek is zijn natuurlijk schuiloord kwijt doordat de waterplanten afsterven. De snoekstand kreeg in onze streek al een enorme deuk, niet door de schuld van de hengelaars maar vooral door de waterverontreiniging. DE MA RK, och arme! Waar is de tijd dat hier snoek bij de vleet gevangen werd. Voltooid verleden tijd of krijgen we hier toch nog... zuiver water met waterplanren en snoek? EI

Voor Gust en Gerda Mertens uit de Lage Weg zal dit voorlopig een zorg wezen! Zij wonnen netjes de 50.000 fr. uitgereikt door de Hoogstraatse Middenstand tijdens hun recente opendeurdag. Juist op tijd, moeten ze beiden gedacht hebben want onze ouwe was versleten en een nieuwe auto duwt toch een flinke deuk in je portemonnee.EI

Kroniek van een kermisweek Vrijdagavond 3 oktober. Het is halfnegen. We bevinden ons in het 'Fortuin'. Vanavond wordt hier de kermis officieel ingezet. En dat is te merken. Er hangt electriciteit in de lucht. Iedereen doet z'n best om goedgeluimd en plezant te zijn, terwijl de eerste pinten haastig ingeslikt worden. Toch komt het geheel nogal geforceerd over. Men wil immers teveel ineens en dat is fout. Een kermis kan niet vanaf het eerste uur 'hot' zijn. Je moet zoiets zijn tijd geven, dat moet groeien. Forceren is fataal. En daarom blijft heel de avond een beetje in de startblokken hangen. Men wil wel, maar het komt er voorlopig niet echt uit. Een start in mineur dus en dat is ooit anders geweest. El Zaterdagavond 4 oktober. Vroeger was de zaterdag geen echte kermisdag, maar dat is al een tijdje veranderd. In haar onweerstaanbare drang om feesten zo lang mogelijk te laten duren, heeft Meer de zaterdagavond voorgoed bij de kermis ingelijfd. Geen slecht idee, oordeelt de massa, want die komt nu opdagen. Overal is het behoorlijk druk, zonder echter van een overrompeling te kunnen spreken. Maar de kermis is nu echt gestart. 12

u1®r h@m2 De pastoor doet een oproep aan volwassen blokfluiters. Degenen die ooit zo 'n instrument in de hand of in de mond gehad hebben, moeten zeker hun naam opgeven. Ook violisten zijn van harte welkom. Het doel hiervan is de vieringen met de hoogdagen een beetje kleur bij te brengen. Er noet wel voldoende belangstelling zijn van wege de parochianen natuurlijk, anders wordt er op maandagavond niet gerepeteerd tussen 19.30 u. en 20.15 u.! Niet geaarzeld dus! El

Zo is het ook voor St.-Niklaas. Hij schijnt ook weer het land onveilig te maken. In alle geval wordt hij op zondag 23 oktober verwacht in de kantine van F.C. Boskant en op zaterdag 29 november doet hij zijn optreden in de parochiezaal op uitnodiging van K.A.V. - K.W.B. - K.V.L.V. - L.G.!LII En wat over Ludo Gladinez uit de Lage Weg gedacht? Ja, je ziet het wel degelijk juist op de foto, 'Passo dello Stelvio m. 2758'. Hoe komt hij daar zo hoog terecht, hoor ikje al vragen. Wel, met 'De Groenrijders' uit A ntwerpen heeft hij tijdens de vakantie, van 23 tot 29 juli, deelgenomen aan de Randonnée Alpine. Dit is een uiterst zware omloop voor wielerroeristen over een afstand van 2000 km. Zij hebben deze omloop over twee seizoenen gespreid en dit jaar hebben ze zo 'n 1200 kin afgepeddeld doorheen de Alpen over Frans, Zwitsers en Italiaans grondgebied. In Trieste vertrokken ze oni in Thonon-les-Bains aan te komen, waarbij ze zo maar eventjes 40 cols verteerden, o.a. de Stelvio van 2758 in, met zijn 48 haarspeldbochten en 25 klimmen, de cime de Lavaredo van 2320 m, de Pardoi van 2239 m. On-

wü u®®rr EI Zondag 5 oktober. Een stralende zomerherfstdag. Een geschenk van de goden. Daar kan Meermarkt echter niet van profiteren, want de mensen hebben vandaag duidelijk andere dingen aan hun hoofd. Meer-markt trekt zich nu terug in een k!uizenaarshut ver in de bossen van Maxburg om zich daar te bezinnen over de zin van het bestaan en hoe het nu verder moet. Maar we dwalen af. Terug naar de kermis. Na het familiemiddagmaal spoeden vooral 'het vrouwvolk en de klein mannen' zich kermiswaarts, waar kinderdromen vervuld en portemonnees geledigd worden. En de mannen? Zij gaan op café of naar het voetbal. FC Meer speelt immers thuis tegen Oosterzonen. Het wordt alweer 0-0, een uitslag die weldra naam zal maken als de Meerscore. 's Avonds draait het kermisgewoel op volle toeren. Toch lijkt er minder volk rond te lopen dan vorige jaren en opvallend is ook dat oudere mensen het uitgangsleven liever links laten liggen en thuisblijven. Voor hen geen 'Wild wild life' meer. EI Maandag 6 oktober. Nu begint stilaan de fysiek te tellen. 's Namiddags zijn er de volksspelen, die steeds borg staan voor vele porties drank en gezelligheid. 's Avonds

Luido Gladinez met de gele trui boven de Stelvio. gelukken hebben ze niet meegemaakt en sommige dagen was het zo heet dat de lijm van tussen de tubes wegsmolt. In de afdalingen was het uitkomen van de tunnels wel het gevaarljkst wegens de felle zonnestralen. Getraind moet je in alle geval wel zijn vooraleer zo 'n avontuur aan te vatten. En dit is Ludo! Fietsen is zijn hobby! In de week een ferme toer in de kuiten en op zondag nog een schepje bovenop. Ritten van 200 km schrikken hem niet af en de klassiekers uit de wielerwereld zijn hein niet vreemd. Denken we maar aan Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl, Blois-Chaville, Parijs-Roubaix. Neem daar dan ook nog Namen-BouillonNamen en St. - Willebrord-Mons (430 in heen en terug) bij, dan besef je onmiddellijk welk wielervlees je met Ludo Gladinez in de kuip hebt. El

November! Allerheiligen, Allerzielen, Wapenstilstand! En het wordt nog donkerder: de dagen korten weer met 1.28 u.! Saluut!• is het traditioneel wat rustiger in het dorp, behalve bij'Rijgers' en Simons. Daar zorgen café-optredens voor de nodige ambiance. Het publiek bestaat uitsluitend uit jongeren en oude jongeren. Deze laatste groep vertoont, naast consumeren, als opvallendste kenmerk dat ze steeds gekker doet naarmate het later wordt. De laatste stuiptrekkingen? EI Dinsdag 7 oktober. Heel wat

lichamen vertonen tekenen van verval. Nu wordt het menens. Maar ophouden, hola. 's Namiddags zijn er opnieuw de volksspelen voor de echt zware jongens. De anderen nemen enige frisse lucht in op het kermisvoetbaltornooi. Een succes overigens, dat tornooi, georganiseerd en gewonnen door de Mussenakker. Voor de moeders en de kinderen is er natuurlijk nog altijd de foor, waar het nu - net als gisteren - heel wat rustiger is en aangenaam om rond te wandelen. De weergoden houden van Meerkermis, dat is duidelijk. De avond wordt een uitputtingsslag. De grote masse is er opnieuw. Het wordt reeds licht als de laatste kermisvierders, die vaak ook de eerste waren, uiteindelijk een punt (pint?) zetten achter de vijfdaagse kermismarathon. Ze hebben het overleefd, nu gaan ze rusten tot... El Zaterdag 11 en zondag 12 oktober. Nakermis. Hetzelfde scenario als vorig weekend: zater dag wat rustiger, maar 's zondags is iedereen opnieuw op Post en gooit men er nog eens 'mie flinke patat' op. Toch trekt men al op tijd naar huis. De conclusie is onvermijdelijk: de kermis is voorbij. El


En hoe zit het met november? Goed, dank u. De KWB is opnieuw uitdrukkelijk aanwezig. Op zaterdag 1 en zondag 2 november organiseert zij samen met de KAV haar veertiende hobbytentoonstelling, waarmee zij al een hele reputatie opgebouwd heeft in de Noorderkempen. Ongetwijfeld zal die reputatie opnieuw hoog gehouden worden, daar kennen we de KWB en KAV voor. 's Zaterdags vindt ook de prijsuitreiking van de vakantiezoektocht plaats en is er een kaartavond. Redenen genoeg dus om eens langs te komen in de parochiezaal. Trouwens, over kaarten gesproken, op de vrijdagen 14 en 28 november organiseert de KWB ook weer haar jaarlijkse kaartprijskampen. LI November is ook toneelmaand. 't Heidebloempje komt weer op de planken

en brengt ons op zaterdag 8, zaterdag 15 en zondag 16 november de opvoering van de eigentijdse komedie 'Prosper zit in de scheer', geschreven door Johnnie Morti,ner en Brian Cooke (nee, geen broer van Sam). Dit stuk werd vorige winter een honderdtal keer opgevoerd in Antwerpen door de Theatergroep Antwerps Amuzement. Telkens lag de zaal krom van het lachen. U hoeft er echter niet meer voor haar , 't stad', 't Heidebloe,npje brengt dit successtuk naar Meer. Telkens worden de avonden om 19.00 u. muzikaal ingeleid door fanfare St.-Rosalia en om 19.30 u. begint dan het lachfestijn. Onder de regie van Herman Dufraing en in het decor van Piet Huybrechts zullen volgende personen uw lachspieren aan het werk zetten: Frans Van Bladel, Frans Roos, Mit en Els

Van Gestel, Rit Rombouts en Marleen Ja cobs. Kaarten zijn vanaf woensdag 5 november verkrijgbaar op het gekende adres bij Jaak Roos. Alles vindt uiteraard weer plaats in de goeie oude Zaal voor Kunst en Volk. Hoewel, oud, van buiten nog wel, maar zeker niet binnenin. U weet hel misschien nog niet, maar Kunst en Volk is van binnen volledig gerestaureerd. Prima werk is er geleverd, dat zal u wel merken. 111 Als uitsmijter nog vlug een gerucht dat steeds sterker wordt in Meer. Er zou een tweede fanfare komen. Ontevredenen die fanfare St.Rosalia verlaten hebben, willen een nieuwe fanfare beginnen. Na twee gepensioneerdenbonden, twee fanfares, Moeder in welke wereld leven wij?•

Dubbel goud in Meer

/

Willem Voeten en Louiza Aerts

Het komt niet vaak voor, maar in Meer was het in oktober zover: een dubbele gouden bruiloft. Vijftig jaar geleden, op 20 oktober 1936, huwde Louiza Aerts met Willem Voeten. Maar zij was niet alleen. Haar vier jaar jongere zuster, Johanna Aerts, wou niet achterblijven en trouwde diezelfde dag met Martinus Vermeiren. Een dubbel huwelijk dus, dat nu reeds vijftig jaar standhoudt. Dat moest uiteraard gevierd worden, en dat gebeurde op vrijdag 17 oktober in zaal De Eiken. De vier jubilarissen werden daar door de familie nog eens extra in de bloemetjes gezet en het werd een dag om nooit meer te vergeten. Louiza en Johanna Aerts werden beiden in Minderhout geboren: Louiza op 25.09.1909 en Johannaop 12.07.1913. In 1914 trok de familie Aerts naar Meer, waar ze op Beek ging wonen. Daar bleven Louiza en Johanna wonen en werken tot op hun trouwdag in 1936. Louiza trouwde dus met Willem Voeten. Willem was op 24.01.1908 in Minderhout geboren en woonde sinds 1913 ook op Beek in Meer. Ze trokken na hun huwelijk voor twee jaar naar Rijkevorsel (Gammel), maar in 1938 verhuisden ze terug naar Meer, waar ze in een nieuwe

Maarten Vermeiren en Jeanne Aerts

boerderij in Beek gingen wonen. Daar boerden ze tot 1966. Toen hielden ze d'r mee op en vertrokken naar de Dreefweg 6, waar ze nu dus juist twintig jaar wonen. Daar hield Willem zich o.a. bezig met zijn aardbeien en zijn duiven. Kaarten met de gepensioneerden was ook een geliefkoosde bezigheid, maar tegenwoordig moet Willem het wat kalmer aan doen omdat hij wat sukkelt met z'n been. Louiza heeft geen speciale hobby's. Ze heeft heel haar leven het huishouden tot in de puntjes gedaan en dat doet ze nu nog met alle plezier. Daar heeft ze werk genoeg mee, zegt ze. 's Avonds kijkt ze graag naar de TV, net als Willem overigens. Uit hun huwelijk kwamen 8 kinderen (5 meisjes en 3 jongens), 16 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen voort. Een nageslacht waarvoor ze zeer dankbaar zijn. Johanna koos Martinus Vermeiren tot levensgezel. Martinus was op 18.10.1910 in Meersel Dreef geboren, waar hij verbleef tot aan zijn huwelijk. Johanna en Martinus gingen in Maxburg wonen. Daar bleven ze 36 jaar lang. Toen verhuisden ze naar de John Lijsenstraat 70, waar ze nu nog altijd wonen. Martinus heeft heel z'n leven geboerd. Hij zegt van

zichzelf dat hij nog altijd niet kan stilzitten, hij moet met iets bezig kunnen zijn. In werken vindt Martinus zijn grootste plezier en dankzij een goede gezondheid lukt dat nog altijd opperbest. Johanna zorgde er steeds voor dat het huishouden tiptop in orde was. Dat brengt nog altijd werk genoeg mee, zodat er niet veel tijd overschiet voor iets anders. 's Avonds als alle werk gedaan is, zetten Joanna en Martinus zich voor de TV, om zich op die manier nog enkele uurtjes te ontspannen. Ook zij hebben een nageslacht om trots op te zijn. Ze kregen 9 kinderen (4 jongens en 5 meisjes), waarbij we vermelden dat Mia ontwikkelingswerk in Zuid-India verricht en Neel bij de trappistenorde in Zundert verblijft. Er kwamen uiteraard ook kleinkinderen: 22 in totaal. Achterkleinkinderen zijn er voorlopig nog niet, maar dat zal wel een kwestie van tijd zijn. Louiza en Willem, Johanna en Martinus, wij wensen u van harte proficiat met uw gouden huwelijksjubileum. Mogen de komende jaren even gelukkig en gezond blijven als de voorbije. Dan vieren we over tien jaar opnieuw feest.•

13


@(@d Boela Mt'Ember komt niet in november Ik heb de kermis in Hoogstraten gezien. En nu durf ik volgend jaar 66k zonder blozen vertellen hoeveel kraampjes er bij ons staan. E Er zou eens één of andere biologiesrudent een thesis moeten maken over het nacht/even van de egels. Als je na een weekend ziet hoeveel er overal platgereden liggen, dan vraag je je toch af wat zij op die dagen (of nachten) zoal doen. Zouden die hun eigen 'AAISTRIET' hebben? Nee, er komt geen gekkenhuis bij de paters op de Dreef. Dat zou je kunnen gedacht hebben als je dat artikeltje zag in de Stem over ons missiefeest, half september. Ze bedoelden alleen maar dat er zoveel volk, verteer en ambiance was dat het er wel een gekkenhuis 'leek'. Vandaar. El Onze maandelijkse papierslag zijn we kwijt. De KLJ verzorgde die, maar ze zijn daar nu vanaf gestapt omdat ze niets bijeenkregen. Wel papier maar geen geld! Ze zullen het nu nog om de 3 maanden doen. En ik veronderstel dat ze weer wat frequenter zullen gaan rijden, als de prijs van 't oud papier stijgt. LIII Eigenlijk is het hier elke zondag kermis. Meer dan een broodje, een

@P O

dKWW

friet, bier en tabak heeft een Hollander immers niet nodig. En dat kan hij hier in overvloed vinden. Elk weekend maken de middenstanders zich klaar voor de bestorming. En dank zij de mooie herfstzon-dagen is het hier elke keer een gekkenhuis. 13 November is naar jaarlijkse gewoonte de maand van de 11.11.11-aktie. En bij ons worden er dan gewoonlijk bloemen verkocht aan de kerk. Huis-aan-huis rondgaan gebeurt hier niet, al zou dat misschien ook wel eens goed zijn. Op die mnanier worden de mensen thuis ook eens geconfronteerd met de oniwikke/ingsproblemariek. En tasten niet alleen de kerkgangers in hun zak. El November is ook de maand van de gepensioneerden of bejaarden, tegenwoordig ook senioren genoemd. (Ze vinden toch elke keer wat nieuws). En ze hebben deze maand zelfs een eigen week. Dan mogen ook oma's, opa's, vovo's en moemoe's (en hier en daar ook de ouders) eens komen kijken wat hun schoolgaande kinderen kunnen. En dat op het feest van de grootouders. Bij ons gaat dat door op 28 november. 111 Onze bibliotheek heeft nog steeds problemen. Ze Zit nu nog altijd in een

i W@MM 00 Een mens leeft niet van brood alleen. Maar dat een jaarlijks teerfeest de gezelligheid en samenhorigheid in een vereniging wat kan versterken, blijkt uit het feit dat in de maand november in Wortel zes (6!) verenigingen teren. 111 En om goed te kunnen eten heeft men een goed stel tanden nodig. Bij gebrek aan goede tanden kan men ook nog terecht bij de tandarts voor een stel namaaktanden of een kunstgebit. Dat zo 'n gebit al eens

voor problemen zorgt, blijkt uit de talloze verhalen waarbij gebitten betrokken zijn die meestal aanleiding geven tot schat erpartijen. Maar het volgende verhaal had ik nog niet gehoord en is enkele weken geleden een Wortels inwoner overkomen, die we omn hem te beschermen C. zullen noemen. C. is vurig supporter van de Wortelse voet balploeg V.N.A. Wortel. Toen het eerste elftal enkele weken geleden naar Oud-Turnhout op verplaatsing moest gaan spelen, stond hij

dan ook langs de lijn. Toen Dirk Mertens weer één van zijn snelle demarrages plaatste langs de lijn, was C. de eerste die hem keihard roepend aan vuurde. Maar bij deze brulpartij belandde het gebit van C. over de afscheidingsplaten op het terrein. Nog nooit heeft men C. zo snel over een afsluiting weten springen als toen, om zijn gebit uit het gras op le rapen. Dat de omnstaanders gelachen hebben hoef ik u niet te vertellen. LI Iemand die tijdens de vuistwedstrijd: 'Slag om de arm' in het Slot plots niet meer lachte, was een ander Wortels inwoner. Hij liep bij deze wedstrijd een gecompliceerde armbreuk op die hem nog enkele maanden werkonbekwaam zal houden om nog niet te spreken van de pijn en miserie. Verzint, waarde

TUININRICHTING

OPRIT Et PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkieurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

lokaaltje dat al enige tijd geleden verkocht werd. Regelmatig horen we vertellen dat ze eruit moet, maar dat is nog niet gebeurd. Waar ze dan naartoe gaat? Op dit ogenblik blijkt alleen nog de gang van de lagere school in aanmerking te komen als uit wijkplaats. Gezellig is anders! 13 We beschikken nu sinds enige tijd over een uitgebreid landbouwwegennet. Ik vraag we wel af hoelang dat zal standhouden onder het gewicht van de mastodonten van ettelijke tienduizenden kilo's met maïs of mest die daarvan nu gebruik maken. Die voertuigen worden immers maar groter en zwaarder. Als al die mooie wegen maar niet tot puin herleid worden. El Krijgt Hoogstraten nu ook zijn golfterrein? Enkele jaren geleden werden in de Mosten nogal wat hectaren bos gerooid om de onteigenin gen aan de grens te comnpenseren. Daar is ondertussen nog niet veel mee gebeurd. De vraag is natuurlijk of in deze tijd van overschotten nog nood is aan die gronden. Herbebossen zou natuurlijk te zat zijn. Maar misschien een golfterrein tje? Naast de Mosten en vlakbij de grens. Dat moer toch wel te regelen zijn? II November is ook een heerlijke maand voor de kinderen. Dan vinden ze immers wekelijks weer een speelgoedfolder in de bus. Weer wat nieuws dat dit kan, weer iets anders dat zô doet. En die goede Sint die zich door al die verenigingen en zakenmensen laat gebruiken om leden en klanten te trekken. Ja, november is een heerlijke maand.0

- KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) LAVAB LOKKEN ROTSBLOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen bakstenen gevelstenen schoorsteenelementen alle betonprodukten welfsels - zand - grind - cement enz. -

-

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

-

-

-

• Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) . Of afhaling door uw zorgen

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 14


jg - - - -=,.-------.------ --

- -

N

-"-

lezer, eer ge nog aan vuisten begint. Li Voor we aan een hele resem verenigingsaktiviteiten beginnen, even aandacht voor de tentoonstelling van teken- en schilderwerk van Cyriel Oomen, die tijdens hei allerheiligenweekeinde in het Slot geopend is. Cyriel Oomen is een rasecht Hoogsiratenaar geboren in 1929. Vanaf 1960 verbleef hij in het 4 niwerpse. Reeds op jeugdige leeftijd kon hij goed overweg met pen en penseel. Naast pentekeningen stelt hij ook schilderwerk

- •-,a-..

-

-=---.=-----

tentoon, meestal landschappen. De tentoonstelling is open op zaterdag 1 november van 14 tot 19 uur en op zondag 2 november van 10 tot 19 uu. 111 Zondag 2 november richt de

KLJ een jeugdbal in. Maandag 3 november wordt in de parochiezaal de tweede les van de KVLVL-kookkursus gehouden. Vrijdag 7 november start weer een reeks bowlingwedstrijden tussen Het Slot, de KWB en de Fanfare met de eerste wedstrijd KWB-Slot. Zaterdag 8 november start in Wortel de

xxJ wJuï1

papierophalers van de K. L. J. wellicht gedacht hebben toen ze op een mooie zondag morgen in oktober (in weekendsiemmning) de doorgang te ruim geschat hadden en zo de kerkpoort aan stukken reden. Er was geween en tanden geknars, maar daar zal geld in Gods' schuifje moeten komen! Daar zullen ze veel oud papier voor bijeen moeten rapen. El Misschien hadden ze bij de biblio-

@D®U 4

PI —

-,

t-

— , .

t/

ç

-

t

-dam :

waarom niet met de poort, zoals de stoere

theek eens moeten langsgaan, die hielden hun deuren wijd open van 18 tot 24 oktober. Het begon allemaal plechtig met een speech (zonder aanloop) waarna er... niks meer te drinken viel. Er werd met lege glazen geklonken want ook op drank moet bezuinigd worden. De wijn was uit de kan vôôrdat de wijsheid was in de man. Dit terzijde, wat belangrijker was en wat we uit de toespraak Gus Kiii h'

(\

vz1ei

;fr

Groot leest in cle veiling op zondag 12 oktober ,iiet o. a. de vooî'drac/itkiinstenares Ingeborg Mol/ei, want de K. V. L. V. van Hoogsiraten was 60 jaar jong. Op de foto: secretaresse Rosa Brosens- Verhoeven en voorzitster Si,none Bruurs-Michielsen .flankeren hun voorgangsiers ere-secreteresse Rosalieke Vriens en ere-voorzitster Theresia Van Don gen- Theeu wes.

Nogal dikwijls begint een of andere dorpsrubriek bij wijze van inleiding met een terugblik op het voorbije weer. Kwestie van een aanloop te hebben, of om via een woordspeling een bruggetje te slaan naar datgene wat volgt. Met de bekende deur in huis vallen hoort niet (en zeker niet met de onbekende). Uiteraard weet ons overigens pienter lezerspubliek zelf wel hoe het met het weer gesteld was (iederéén heeft tegenwoordig toch een T.V.) zonder dat hij dat in deze kolommen nog eens vier keer moet lezen (gesteld dât U ... ). Tussen haakjes, want tè laat voor een aanloop, het w6s een lange prachtige nazomer.., en het zal nu wel vlug winter worden.., en de dagen zijn al ferm aan 't korten. E Mijn brug is gelegd, zal ik dan maar met de deur in huis val/en?.., of

11-11-11 geldinzameling, die ook op 9 en 10 november nog verder gaat. Maandag 10 november loopt de KVLVL-kookkursus verder. Op 15 november loopt het slot weer vol cowboys voor een Country en Weslernavond. Woensdag 19 november kan men bij de KAV leren hoe men zijn gelaat moet ver zorgen. Zaterdag 22 november neemt ook de Wortelse Landelijke Gilde deel aan de gewestelijke kwis in Minderhout. Woensdag 26 november gaat heel de fusiegemeente bloedgeven in het Medisch Centrum in Hoogstraten van 18 tot 20.30 uur. Op de volgende aktiviteiten komen we nog terug in ons volgend nummer: de kaartavond van de KWB op vrijdag 28 november in de parochiezaal en het Sinterklaasfeest van de Wortelse verenigingen op zaterdag 29 november. Hou het intussen warm en droog!

Een zere keel en een thuis vergeten tekst terhinderden Gust Kinschots niet om een goeie speech af te steken bij de viering van 5 jaar Openbare Bibliotheek in Hoogstraten. Wel licht werd hij geïnspireerd door de naast hem prijkendefeesitaarl in de vorm van een hoek-gebak waarop de twee dames alvast een begerig oog werpen.

leerden, was dat ondermeer door de inzet van gemeentebestuur en personeel het aantal bezoekers, uitleningen en het boekenaanbod enorm toegenomen is. Door deze evolutie ontstaat echter een nijpend plaatsgebrek maar hopelijk komt daar tijdig een gepaste oplossing voor uit de bus. El Het gebuurtevoetbal heeft nu een plein voor haar alleen: het grasveld op her Groene woud. El Vier en

Spijtig dat liet oud papier zo slee/it aan prijs is want het zal de KLJ wat kosten als de kerkpoort weer in haar oorspronkelijke staal moet hersteld worden. Tenzij hei gemeentebestuur de klus met beton klaart, zoals nog eens gebeurde.

vijf oktober was het interieur van de kerk aanvankelijk bestemd als decor voor een bloemententoonstelling t .g.v. het vij ftienjarig bestaan van deze afdeling in het IKO, maar wegens hooggeraamde kosten achtte men het nuttiger deze manifestatie uit (of af?) te stellen om alle energie te steken in de vernieuwing van de KELA-gebouwen die hopelijk dit schooljaar nog de 350 leerlingen 15


ruimere en komfortabeler werkateliers kan voor de 11.11.11-aktie inzamelen. Wie niet bus deponeren. En nu... tijd voor de zevenbieden. El Op 9 november komen jongeren thuis is kan bij de heren onderpastoor of de- tig-plussers. met een speciaal kenteken uw milde gift ken zijn bijdrage afgeven of in de brieven-

Zaterdag 18 oktober vierdeii Gerard Van Riel en Marie van Bergen in familiekring hun vijftigste huwelijksverjaardag. Niet met de grote trom dus want Marie sukkelt een beetje met de gezondheid. Ze zegt: 'Wie had ooit gedacht dat we het zover zouden schoppen, temeer omdat we zo laat - pas op 32-jarige leeftijd - getrouwd zijn. Geert en Marie hebben inderdaad al de respectabele leeftijd van 82 jaar bereikt, en

'dan beginnen de meeste wagens al de kraken', zegt Geert schalks. Zijn wieg stond in Meersel-Dreef waar hij op 4 november 1903 als oudste van 4 geboren werd. Zijn twee broers gingen in 't klooster (een zit nog op Dreef). Vader Corneel werkte op de melkerij en boerde ook wat. Vanaf zijn 12e jaar ging Geert werken, eerst bij een boer, en later bij zijn nonkel waar iedereen was ziek geworden; daarna werkte hij 8 jaar als

brouwersgast. De meeste mensen zullen Geertje wel kennen als de man die gazetten en de Zondagsvriend ronddroeg. Dat deed hij van '36 tot hij iii '66, ria een accident een halfjaar vroeger, gedwongen op pensioen moest In 7ijn vrije tijd speelde Geert toneel, met de kaarten, met de handboog of kweekte hij groenten. Hij was ook lang sckrctaris van dc flond. Ceert bracht als hrniiwerrgnt i1rnnl aan huis hij d faiiiilk Van Bergen in de Leemstraat en zo begon de liefde stilaan te gisten. Op een dag nam hij Marie mee naar 't toneel en 't was beklonken. Marie is van hetzelfde jaar en dezelfde maand als Geert maar ze verjaart de 18e. Vader en moeder brachten 6 kinderen op de wereld waarvan er nog 3 in leven zijn. Ook Marie ging al Vrij vroeg (14 jaar) werken. Eerst thuis en dan 9 jaar bij de bekende Hoogstraatse schrijver Gustaaf Segers (woonde waar nu restaurant Begijnhof is). Marie vertelt dat Segers zijn werk altijd eerst aan haar liet lezen. Toen moeder echter stierf, bleef zij thuis bij vader. Ook later toen ze getrouwd was, woonde vader bij hen in. Ze kregen 2 dochters; Maria (echtg. Paul van Delm) en Lizette (echtg. André de Bondt) en 8 kleinkinderen. We wensen ze nog een goede gezondheid en een aangenaam verblijf op het rusthuis.

Het gebuurte Westhoek zette op 4 oktober de Karel Boomstraat in de bloemetjes voor de Gouden Bruiloft van Gust Hendrickx en Marie Mertens. Ze wonen daar sinds 1971 maar voordien had Gust jarenlang een schoenwinkel op de Vrijheid naast het Zwanenhof. Gust werd in Hoogstraten geboren op 3 jan. 1909 als zoon van Henri, machinist op de stoomtram. Toen hij als 14-jarige van school kwam, heeft hij eerst allerlei werk opgeknapt, maar een jaar later stond zijn besluit vast: hij ging schoenen leren lappen bij Henri Stiphout (waar hij 2 fr. per week kreeg!). Na 2 jaar was hij volleerd en werd in Oostmalle bij Strijbos 'de koning te rijk' toen hij met zijn schoenenlappen 10 fr. per dag verdiende. Zijn baas betaalde zelfs de helft van zijn tramabonnement dat toen 11,5 fr. per week kostte. Hij was 19 toen hij bij vader stoker op de stoomtram werd - gedurende de krisis van de jaren dertig was er te weinig werk maar Gust kreeg heimwee naar zijn schoenen en vier jaar later zat ie terug aan zijn leest. Toen hij dan in '36 trouwde met Marie (Wie het schoentje past zijn ze zelfstandig een zaak begonnen, eerst op de Loenhoutsebaan, later op de Vrijheid (in '52): 'en 't was toen werken geblazen zelle, vanaf we wakker werden en gegeten hadden 's morgens 7 uur tot 's avonds 10 uur was de winkel zonder onderbreking open. Ik maakte mijn schoenen zelf; een paar werkmansschoenen vergde een hele dag

werk, omwille van de houten pinnen waarmee het Ieder aan de zool vastgemaakt werd'. Gedurende de oorlog - toen alles gerantsoeneerd was, en men voor alles en nog wat bonnekes moest hebben, ook voor schoenen dus - maakte Gust van oude grote schoenen kleinere modellen. Of hij deed het Ieder van versleten schoenen in reepjes om er sandalen van te maken. Maar niet alleen Gust hield de zaak recht. Zijn vrouw Marie deed de winkel en had dus ook daarmee haar handen vol. Marie zag het levenslicht op 10jan. 1910 in Gammel-Rijke-

vorsel. Vader hoerde eii moeder had een kruidenierswinkeltje. Ze hielp na schooltijd haar ouders op de boerderij en ging later bij Lansa werken. Dat deed ze tot ze op 10 oktober 1936 met Gust in zee ging. En dat wou zeggen: handen uit de mouwen want als je winkel 15 uur per dag open is, heb je geen tijd voor te luieriken. Marie bracht twee dochters ter wereld: Maria (echtg. Meeusen) woont in Malle en Nelly (echtg. Eddy Schrijvers) in Rijkevorsel. We wensen het paar nog vele gelukkige en gezonde jaren.•

... )

Wist u:

u 16

uïft1

®®uEk

Dat met Meerle-kermis er links en rechts weer wat boompjes, afvoerbuizen, wegwijzers en andere zaken werden 'aangesproken' door toevallige voorbijgangers. Plezant zeg!! 11 Dat de schoolkinderen op dinsdagnamiddag met de kermis allerlei kinderspelen mochten doen op het voetbalveld van


pop

Meerle en dit onder de kundige leiding van hun leerkrachten en dat het kermiscomité de nodige geldmiddelen ter beschikking stelde. Dat 200 volwassenen deelnamen aan de diverse spelen op maandag en dinsdag (kermis). Een bewijs dat de folklore nog leeft in het Noorden. Dat er in de laatste instantie nog vier deelnemers kwamen inschrijven voor de nieuwelingen wedstrijd met de nakermis en dit omdat de koers te Ravels niet mocht doorgaan omdat daar slechts 4 deelnemers kwamen opdagen en er nini,num 5 deelnemers moeten zijn om een wedstrijd te laten starten. Dus nog maar rap naar Meerle! Daar startten dus 18 deelnemers. Onze plaatselijke renner Eric behaalde de I2de plaats. Hij verloor er de glimlach niet bij. Volhouden! L Dat play-back erg in was tijdens de kermiszondagen en dat dit wel te merken was, zowel op straat als in de zalen. El Dat de harmonie en de dansgroep van de Sint-Sebastiaansgilde zelfs naar Aarschot togen om daar een huwelijk van een Meerlenaar te gaan opluisteren. LII Dat in Meerle ook sportieve moeders wonen die het zelfs aandurfden om tegen hun zoontjes, preminiemen, te voetballen. Dit gebeurde bij een mooi herfstweertje voor veel toeschouwers, supporters en nieuwsgierigen. Echte vedetten hebben we in dat ploegje wel niet gevonden, althans niet op voetbalgebied. Voor de rest werd de 'opvoering' een meevaller. Het jeugdbestuur had de glimlach, er kwamen immers weer wat centjes binnen. El Dat Hans Schellekens, doelwachter van de scholieren, de zware opdracht kreeg het moederselftal te trainen, de opstelling te regelen, vervangingen te doen. De jongen bracht het

tot een goed einde, de zware nederlaag te buitengelaten. LII Dat Rita van Gestel, een vaste pion in dit gelegenheidselftal forfait moest geven omdat zij tijdens haar werk een 'slippertje' maakte en haar dij het liet afweten! Rita was een der hevigste supporters tijdens de wedstrijd, alleen kon zij zich niaat moeilijk verplaatsen met dat stijve beentjc. LII Dat Wies Van den Berg deze zo belangiijke wedstrijd op een keurige manier leidde, bijgestaan door grensrechters Jan Verheyen en Marcel Van Bavel. El Dat de scheidsrechter geen enkele kaart moest tonen. El Dat de premniniemnen alles in het werk stelden om tien goaltjes te maken maar dat 'May', de doelvrouw, dit niet toeliet. Hoge ballen moest ze niet pakken. Vele lage ballen raapte ze op met de glimlach. De negen ballen die tegen het net vlogen heeft ze zeker niet zien aankomen. Van waar die blauwe plekken dan kwamen, was een volkomen raadsel. El Dat op 10 oktober een huldiging doorging van de donoren van het Rode Kruis. Dat er om 19 u. een plechtige eucharistieviering doorging, dat er nadien in de parochiezaal een dineetje werd genuttigd en daarna volgende personen een verdiende hulde kregen. Voor 10 bloedafnamen ontvingen het 'Pelikaantje': Christ Christianen, Maria Christianen, Jean-Pierre Eekels, Jaak Groenen, Marcel Greenen, Jansen Josepha, Jozef Lochten, An Meesen, Gerard Van Opstal, Julia Voeten. Voor 25 bloedafnamen ontvingen een 'Bronzen legpenning': Adrianus Jacobs, Adrianus Jansen, Jozef Sprangers, Louis Van Bergen. Voor 40 afnamen ontvingen een 'Zilveren legpenning' en een 'Bronzen ereteken': Benno Overgoor, Corneel

Oorlogsveteraan op zoek naar zijn verleden In de lente van 1944 vloog een Engel. R..4.F.-vliegtuig terug naar Engeland na bombardementen diep in het vijandelijke Duitsland. Op het moment dat het langs de Belgisch-Nederlandse grens door het nachtelijk donker vloog, kwam het vliegtuig in hei vizier van een Duits gevechtsvliegtuig dat hei Engelse vliegtuig enkele ogenblikken later naar beneden knalde. Enkele bemnanningsleden, onder wie ook Tom Riley, kwamen een tijd later met reddingsparachutes neer in omibekend, aartsdonker en waarschijnlijk vi]andelijk gebied. Het vliegtuig was even voordien brandend neergestort in hei 'Brandvenneke' in Wortel Kolonie. Jos Van Opstal, die toen nachtdienst had op de Kolonie, had het vliegtuig zien vallen en de Duit sers er naartoe zien rijden. Toen hij de doe daarna naar zijn zuster Marie reed, zag /iii onderweg in het koren iets bewegen. Hij dacht echter aan een ontsnapte gevangene. Toen hij bij zijn zuster, die in de kolonie woonde, een tijdje binnen was, werd er 0/) de deur geklop!. Bij het openen van de deur stond daar een Engelse piloot. De piloot werd na het inwinnen van geheime informatie naar Vriens op Poeleinde gebracht. Daar kreeg hij andere kleren en met een pakje boterhammen onder de arm belandde hij uiteindelijk bij Bert Herrijgers op den Bosuil in Wortel. Hier verbleef Tom verschillende weken, zich schuil houdend voor de Duitsers. Na enige tijd viel hij uiteindelijk toch nog in handen van de Duitsers die hem naar een krijgsgevangenenkamp o verbrach ten. Hieruit werd hij 10 maanden later heelhuids bevrijd door de Russen en hij keerde terug naar huis.

loot RiIei' en echtgenote. De ontbrekende schakel

Hoewel u hier alle feiten netjes op een rij ziet staan, was het niet zo simpel om ze allemaal op een rij te krijgen. Het was pa na een oproep in liet Wortels dorpsblad 'Het Worteltje' dat de ontbrekende schakel kon gevonden worden. Deze oproep volgde op een speurtocht van Tom Riley zelf. Riley keerde immers dit jaar naar België terug op zoek naar de graven van zijn gesneuvelde kameraden en om te proberen zijn schuilplaats opnieuw te vinden. Aangezien Riley Engels sprak en Bert Nederlands, was er van veel

hen zeer we/gedane voorzitster, Bertha Mens, met naast haar de immer wakkere dokter Vermander, huIdige/en de meest ijverige bloedge vers van Meerle. Van den Ouweland. Proficiat aan allen: El Dat de initiatiefneemster, mevrouw Georges Voort man, hiermee ruim dertig jaar geleden begon en dat men op het ogenblik 170 donoren van Meerle en de Dreef telt. El Dat Mevr. Voortman als voorzitster werd opgevolgd door haar trouwe secretaresse Juff. Bertha Mens, welke op haar beurt het secretariaat aan de heer H. Schaffels toever trouwde. El Dat op het teerfeest van de SintSebastiaansgilde de 'appel' werd afgeschoten door Frans Jespers. Dat Jos V. d. Heyning na een kan,pschot met Koentje Laurijssen (ook Vercauteren genoemd) de 'gans' schoot en Frans Van Bavel (de Krol) na ka,npschot met Leo Laurijssen (Hanon) de 'kweek' schoot. El Dat ook de kruisboog deze schieting liet doorgaan op hun enig mooie schietstand achter de tuin van de pastoor. El Dat ik hier stop. El En terecht.0 communicatie geen sprake tijdens de dagen dat de piloot verborgen zat. Maar Bert had hem toen toch kunnen vertellen dat daar in de verte tussen de bomen het centrum lag van het dorp waar hij zich bevond. Dat dorp heette Wortel. Maar dat was dan ook ongeveer liet enige dat Tom Riley wist. Dus bij zijn bezoek dit jaar aan België trok Tom naar Wortel waar hij de Raiffeisenkas binnenstapte op zoek naar iemand die hem over cle oorlogsjaren meer inlichtingen kon beiorgen. Kassier Jos Verschueren zond de man naar Juul Noeyens die samen met Tom Riley op zoek ging naar liet huis waar hij tijdens de oorlog had verborgen gezeten. Alle opzoekingswerk ten spijt, kon men het huis aan de Bosuil niet terugvinden. Tom Riley vertrok terug naar Canada, waarnaar hij na de oorlog was verhuisd vanuit Engeland. Juul Noeyens bleef ondertussen niet bij de pakken zitten. Hij lanceerde een oproep in 't Worteltje. Deze oproep bracht hem bij J05 Van Opstal uit de Wortelse St. Jansstraat clie hem verwees naar Jaak Verschueren in Minderhout. Jaak Vcrschucrcn woonde tijclens de oorlog op de watermolen in Minderhout en had ook drie Amerikanen opgevangen. Jaak herinnerde zich dat Bert Herrijgers indertijd de Engelse piloot had opgevangen. Meteen was de ontbrekende schakel gevonden. Ondertussen werden al brieven en foto's uitgewisseld. Het verhaal verscheen in Canada al op de voorpagina van een krant en in 't Worteltje. De vreugde is zowel hier als in Canada erg groot en er wordt natuurlijk verlangend uitgekeken naar een ontmoeting tussen Tom en het echtpaar Bert en Adriana Herrijgers. Deze ontmoeting zou misschien al voor volgend jaar gepland zijn. Wij houden u op de hoogte.• 17


C)

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pvba

CROES

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

Bloemsierm cm Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

JORIS Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon: 031314.57.10

',,

----

03/314.56.91

Kari"s coiffure Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Woninginrichting autobanden

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

* merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. Elke dag

ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING H UWELIJ KSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSpLU 1 MVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16 -

18


Meerse Donckstraat krijgt nieuw uitzicht Sinds 27 mei 1975 worden de kerk van Meer en de Donckstraat officieel beschouwd als een geklasseerd landschap. Dat heeft ooit al aanleiding gegeven tot enkele problemen. Laatst was er bijvoorbeeld nog 'le petit histoire' over het inmiddels afgebroken huis van Grauwmans. En nu gaat er weer iets gebeuren. De St.-Jorisgilde gaat de 18 esdoorns omhakken die zich op haar schietstand tussen het kerkhof en de Donckstraat bevinden. Gelukkig blijft het niet alleen bij oinhakken, de St. Jorisgilde is immers een milieubewuste vereniging en zal in de plaats nieuwe aanplantingen doen. Maar het is toch een geklasseerd landschap, roept u misschien, mag dat allemaal zomaar?! Nee, dat mag niet zomaar, maar dat mag wel als er gegronde redenen zijn, en die heeft de St.Jorisgilde. Daarom zet ik even de feiten op rit

In 1979 kwam de St.-Jorisgilde zich aan de Donckstraat vestigen en stampte daar in een mum van tijd een prachtige schietstand uit de grond onder de diepe schaduw van 18 schitterende maar bejaarde esdoorns. Deze esdoorns zijn echter niet alleen bejaard, maar vaak ook ziek. Regelmatig vallen er takken naar beneden en sommige zijn binnein zelfs helemaal hol. Ze worden dus ronduit gevaarlijk en de St.-Jorisgilde besloot dat deze onveilige toestand niet kon blijven voortduren. Daarom werkte zij op 16 februari 1986 het volgende plan uit. Men zou aan de gemeente voorstellen om de esdoorns om te hakken en te vervangen door een beukenhaag rond het domein (net zoals vroeger), twee rijen geleide linden op het terrein zelf en gras op de bodem. Niet alleen

zou de gevaarlijke toestand van nu dan verdwenen zijn, maar heel de schietstand - en dus ook een stuk van de Donckstraat - zou daardoor een verfrissend nieuw gelaat krijgen. Bijkomende voordelen zijn dat de schietstand daardoor wat meer daglicht krijgt (dat is nuttig om goed te kunnen schieten), dat er dan vier in plaats van drie schietbanen kunnen komen (drie is eigenlijk te weinig) en dat er dan een terras naast het gildelokaal kan aangelegd worden (prettig voor in de zomer). Dit voorstel werd op 19.04.86 ingediend bij de gemeente, die de noodzaak ervan inzag en op 20.05.86 een gunstig advies gaf. Omdat het echter een geklasseerd landschap betreft, moest ook de commissie voor monumenten en landschappen geraadpleegd worden. Ook zij vond het voorstel van de St.-Jorisgilde prima en gaf op 19.06.86 een gunstig advies. Toch moest men nog wachten op de definitieve toestemming van Monumentenzorg. Die kwam er op 26.09.86, zodat de St.-Jorisgilde nu haar plannen kan uitwerken. Zij zullen in de loop van de maand november met de toch wel moeilijke werken beginnen. Kijk daarom nog maar eens goed naar bijgevoegde foto. Wat u daarop ziet, behoort binnenkort immers tot de geschiedenis. De St.-Jorisgilde beseft tenvolle dat wat zij gaat doen, een ingrijpende wijziging betekent voor het Meerse dorpsbeeld. Het oude Meer sterft weer een beetje. Zij vindt het daarom spijtig dat deze bomen zullen verdwijnen, maar na raadpleging van allerlei deskundigen bleek het kappen onvermijdelijk. Toch is zij ervan overtuigd dat het stukje vernieuwde Donckstraat na verloop van tijd een lust voor het oog zal zijn en dat komende generaties de vruchten van hun arbeid zullen plukken. Tot slot nog deze bedenking. Als de St.Jorisgilde zelf niet het initiatief genomen had om een onveilige situatie om te buigen tot een veilige en natuurvriendelijke toestand, zou er waarschijnlijk eerst iets ergs moeten gebeurd zijn vooraleer het gemeentebestuur zelf iets gedaan zou hebben. Wordt het daarom geen tijd dat het gemeentebestuur eindelijk eens de verlichting in de Donckstraat op punt brengt? Of moet ook daarvoor een of andere plaatselijke vereniging voor de broodnodige inspiratie zorgen?U

Kreatief omgaan met kinderen Als we praten over kreatief omgaan met kinderen dan bedoelen we zeker niet de papieren hoedjes, de mooi uitgevoerde Orffstukjes of netjes ingekleurde tekeningen, maar veeleer een open harmonische sfeer waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfbewuste, evenwichtige persoonlijkheden. We willen ons zeker niet beperken tot 'afgewerkte produkten', tot tastbare resultaten, maar eerder tot een instelling, een houding t.o.v. dingen en gebeurtenissen. Als we willen diskussiëren over kreatief omgaan met kinderen houdt dit alvast een sainenspel in, echter zonder opdringerig te zijn, zonder te manipuleren, zonder te beleren,... Kreativiteit veronderstelt dan ook durf, het zich vrijmaken van konformiteit en een sprong in het duister, in het nieuwe maken.

Deze kursusreeks wil de kreativiteit stimuleren door erover te praten, door praktische tips, maar ook door het zelf uit te proberen en te ervaren. We hebben voor deze reeks deskundige begeleiding gezocht bij mensen die ervaren en kompetent zijn op dit terrein. De vier avonden vormen één geheel, vandaar dat wij vragen om voor de hele reeks in te schrijven. Data: 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, telkens te 20.00 u. in de zaal Pax te Hoogstraten, kosten 400 fr. Inschrijvingen en inlichtin gen: Elcker-ik vormingscentrurn, de Merodelei 41, 2300 Turnhout, te!. 0141411565. Deze kursus wordt opgezet door de werkgroep Opvoeding en Onderwijs van floogsiralen i.s.,n. Eicker-ik Turnhout.

11.11.1 1-Hoogstraten voor de Filippijnen Het Hoogstraats Gemeentelijk Komité voor Ontwikkelingssamenwerking organiseert opnieuw de plaatselijke 11.11.11-aktie. Zoals u in de aanhef kan lezen, viel dit jaar de keuze op de Filippijnen. Sinds lang weer een Aziatisch land in de belangstelling. De Filippijnen zijn een archipel van meer dan 7100 eilanden in het zuidwesten van de Stille Oceaan. Het project is te localiseren op Mindanao, in een noordelijke provincie. Bismartz is een gehucht in een van de zuidelijk gelegen dorpen. Tot 1963 werd deze streek gecontroleerd door twee grootgrondbezitters. Zij lieten de streek volledig ontbossen en gezien het heuvelachtig aspect van half de landbouwoppervlakte, is de erosie enorm. De lager gelegen stukken zijn beter geschikt voor rijstteelt, maar de bodemvruchtbaarheid is sterk verminderd door onoordeelkundig gebruik van verzurende kunstmeststof. Naast deze problemen zitten de mensen geklemd in een afhankelijkheidspositie t.o.v. handelaars. Deze leveren zaaigoed en meststoffen maar kopen eveneens de oogsten op. Door onderlinge afspraken kunnen ze de prijzen laag houden zodat de boeren verplicht worden een extra groot deel van de oogst te verkopen. Om te voorzien in hun eigen onderhoud blijft nauwelijks genoeg over terwijl er voor nieuw zaaigoed dikwijls moet geleend worden... Het project probeert de boeren te stimuleren en te begeleiden om uit deze verarmende afhankelijkheidspositie te groeien. Men wil dit doen door oprichting van een modelhoeve. Deze moet fungeren als centrum voor propaganda van nieuwe landbouwmethoden en als service-centrum voor de omgeving. De erosie wil men aanpakken door aanplanten van dubbele rijen hagen als barrière tegen grondafspoeling. Het snoeiafval van de hagen doet dienst als grondbedekking en bodemverrijking. Daarnaast besteedt men veel aandacht aan teeltafwisseling, het samentelen van gewassen, belang van plaatselijke variëteiten, grondbedekking, herbebossing,... Omdat dierlijke proteïnen schaars zijn, wordt een lager stuk land gereserveerd als visvijver. Binnen de modelhoeve wil men mensen opleiden en assisteren tot het kleinschalig en goed verzorgd kweken van konijnen, kippen, varkens en geiten. Als service-centrum stelt men zich op voor volgende zaken: - een droogvloer van 20 m op 30 m om oogstverliezen te beperken door sneller en gemakkelijker drogen van vooral rijst en mais. - verspreiding van goed zaai- en pootgoed en productieve dieren, ook van bomen voor fruit- en houtproductie. - het saneren en aftappen van een bron op 1 km van Bismartz om af te eiden naar fonteinen verspreid in Bismartz. Het project loopt over drie jaar en bevindt zich nu in het tweede jaar. Er is eo-financiering voorzien vanuit andere organisaties. Via de 11.11.11-aktie wordt beroep gedaan om tijdens de campagne '86 een bedrag van 194.678 fr. bij te brengen. Naast de geldinzameling in het weekend van 8-11 november gebeurt er een informatiecampagne naar de scholen toe en wordt er een kwis (op 7 nov. om 20 u. in de zaal De Paardekop in Meer) georganiseerd tussen cle verenigingen. 19


v.d. SLUIS Woninginrichting

KapAletraat 6- Baarlo Hortoq

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang - verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers.

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten. TEL. 69.90.02

Ook op zondag

Bijons3troeven onder één dak Kwa liteit - Service - Prijs

Jr

Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf voor herstellen van alle merken motorzagen met 20 JAAR ERVARING!

NU IN PROIVIOTIE

DE PROFESSIONELE MOTORZAGEN STIHLO24-AVEQNU ...... .. .............. 18.990fi' STIHLO34-AVEQNU ...................... 25975fr Prijzen BTW inbegrepen! Tevens keuze uit 20 verschillende types moerzagen ...................... . .......... vanaf

9.990

DIT ALLES BIJ:

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4-Hoogstraten-Minderhout - Telefoon 0313144115

20

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9


Burgerlijke Stand Geboorten 3 sept.: Simon, zoon van Jeroen Den Haerynck en san Annernieke Dupont, Hoogstraten, Vrijheid 3. 6 sept.: Briti, dochter van Daniël Adams en van Maria-Magdalena Van Ginkel, Hoogstraten, Meterkensstr. 18. -t sept.: 1)ominique, zoon van Wilfried Bruyninckx en van Anne-Marie Van Mol, Vrijheid 28. Hoogstraten. (t) sept.: I)irk, zoon van Willy Hendrickx en van Gerarda Tilburgs, Heibergstraat 13, Meerle. 0 sept.: Sander, zoon van Jozef Michielsen en van Maria Sprangers, Donckstraat 20, Meer. 12 sept.: Wouter, zoon van Gustaaf Haest en van Gerda Aernouts, Borselhoeve 5, Minderhout. t S sept.: Luc, zoon van Petrus Kustermans en van Greta Braspenning, Chaamseweg 37, Meerle. 17 sept.: I)avy, zoon van Eddy Vermeiren en van Patricia Schrauwen, Borselhoeve 10, Minclerhout. 17 sept.: Ans, dochter van Roger Leuse en van Agnes Van Accom, Pater Schrijversstr. 5, Wortel. 19 sept.: Jeroen, zoon van Jozef Van den Bogerd en van Magda Aerts, Hoogstraten, Gust. Segersvtraat 8. 19 sept.: Jessy, dochter van Luc Mertens en van Gerda Van Velthoven, Hoogstraten, Moerstraat 2. 21 sept.: Ruud, zoon van Eddy Oomen en van Marleen Van der Linden, Hoogstraten, Heilig t3toedlaan 289. 23 sept.: Frank, zoon van Jacobus Faes en van Christiane Van Rooy, Mgr. Jansenstraat IS, Meerte. 23 sept.: Kirsten, zoon van André Snoeys en van Suzanne Van Weereld, Vredeboornstraat 2, Meer. 24 sept.: Suzan, dochter van Walter Coertjens en van Maria Van Looveren, Hoogstraten, Venhoef 28. 24 sept.: Anrielies, dochter van Carolus Geerts en van Josée Laurijssen, Bredaseweg 46, Minderhout. 25 sept.: Liselolle, dochter van Marc Van Looveren en van Marleen Eist, Vrijheid 216, Hoogstraten. 27 sept.: Thijs, zoon van André Sterkens en van Magda Martens, Terbeeksestraat 67, Meer.

:ïJ Huwelijken 22 aug.: Josephus Hereijgers, Dr. Gommersstr. tO, Meerle en Monique Coslermans, Essen, Kalmthoutsestw. 100. Nieuw adres: Meerle, Dr. Gominersstraat 10. t sept.: Jozef Peelers, Vooraard 30, Minderhout en Joanna Verhoeven, Vooraard 30, Minderhout. Nieuw adres: Meerledorp 26, Meerle. 2 sept.: Charles van Oorschot en Sylvia Verhoeven. Nieuw adres: Dreeft 139, Meerle. 6 sept.: Jozef Boudewijns, Heerle 55, Meerle en l)ominique Tilburgs, Ipenrooisedijk 6, Meer. Nieuw adres: Minderhoutdorp 22, Minderhout. 8sept.: Wilhem Schippers en Iris van der Heijden. Nieuw adres: Ulicotenseweg 47, Meerle. 12 sept.: Dirk VandeVondele, Diksmuidestr. 17, Gent en Frieda Anlhonis, Lindendreef 62, Hoogstraten. Nieuw adres: Stationstraat 8, lurnhout. 12 sept.: Jozef Aerts en Yolanda Van Dooren. Nieuw adres: Heilig Bloedlaan 248, Hoogstraten. 3 sept.: Luc Brosens, St. Lenaartseweg 63, l-loogstraten en Gerda Van Spaandonck, Meerdorp 79, Meer. Nieuw adres: Meerdorp 81, Meer. 18 sept.: Franciscus Senders en Cornelia Wijnen. Nieuw adres: Dokter Gornrnersstr. 26, Meerle. 9 sept.: Jan Adams, Stwg. op Beerse 100, Merksplas en Linda Jochems, Heieinde 41, Meer. Nieuw adres: Bergenstraat 6, Minderhout. 19 sept.: Herman Jansen, Heuvelstraat 9, Hoogstraten en Greta Koyen, Beemden 43, Minclerhout. Nieuw adres: Beemden 41, Minderhout. 19 sept.: Herman Faes, Desmedtstraat 33, Minderhout en Martine Bernaerts, Heidestatiestr. 19, Kalmthout. Nieuw adres: Desmedtstraat 33, Mincterhout.

19 sept.: ludo Vermeeren. t3urg. Van Nuetenstr. 5, Meerte en Els Peeters, l3ekaflaan t, Aarvehot. Nieuw adres: Bekaflaan 1 te Aarschot. 19 sept.: Petrus Nagtzaam, Chaamseweg 55, Meerle en Catharina Mertens, Nieuw-Ginneken (Nederland). Nieuw adres: Heieinde 40, Meerle. 20 sept.: Gustaaî Gabriëls, Doelstraat 10, Brecht en Joanna Van Bavel, Dreeft 13, Meerle. Nieuw adres: Doelstraat II, St. Lenaarts. 20 sept.: Patrick I)elannoye, Bosschaerts de Bouwellei 12, Schoten en Carla Vermolen, Witherenweg 32, Minderhout. Nieuw adres: Rerum Novarunilaan 108, Merksem. 20 sept.: Patrick Christaansen, Dreef 30, Meerle en Martine Koyen, Meerleseweg 98, Meer. Nieuw adres: Meerdorp 6a, Meer. 23sept.: Ben Van Gils, Moerstraat 31, Hoogstraten en Anne-Elise Swannet, Molekensstr. 3, Merksplas. Nieuw adres: Van Aertselaerstr. 46, Hoogstraten.

69 Overlijdens 10 sept.: Albrecht Krols, oud 67 jaar, echtgenoot van Elisabeth Buylinckx, Rondeelweg 3, Meerle. 12 sept.: Maria Roos, oud 85 jaar, weduwe van René Van Bladel, Meerdorp 73, Meer.

16 sept.: Maria Verstuissen, oud 82 jaar, weduwe van Jan Krijnen. Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 18 sept.: Jozef Verheyen, oud 67 jaar, ongehuwd, Meerleseweg 55, Meerle. 18 sept.: Catharia Slils, oud 51 jaar, echtgenote van Servatius de Lange, Klein Eysset 9, Meerle. 19 sept.: Catharina Martens, 72 jaar, weduwe van Joannes Verschueren, Groot Eyssel 31, Meerle. 21 sept.: Maria Jeuris, 49 jaar, ongehuwd, VIamingstraat 2, l-loogstraten. 21 sept.: Gerard Goetschalckx, 76 jaar, echtgenoot van Maria Laurijssen, Beekakker 14, Meer. 23 sept.: Adriaan Verbunt, 86 jaar, weduwnaar van Van Riel Johanna, Nieuw Dreef 14, Meerle. 24 sept.: Jan Bluekens, oud 80 jaar, echtgenoot van Maria Adams, Lindendreef 28, Hoogstraten. 25 sept.: Jozef Van Gestel, oud 75 jaar, echtgenoot van Elisa Pauwels, Gemeenteplein 10, Meerle. 26 sept.: Marc Lochten, oud 22 jaar, ongehuwd, Meerleseweg 9, Meer. 26 sept.: Karel Rom, 77 jaar, echtgenoot van Celina Wegner, Vrijheid 201, Hoogstraten. 27 sept.: Dymphna Van Bergen, oud 84 jaar, weduwe van Adrianus Goossens, Voort 32, Meerle. 30 sept.: Josephus Verineiren, oud 83 Jaar, weduwnaar van Anna Pelckmans, Bouwhoef 8, Wortel.

Uw geschiedenis is ook belangrijk Niet alleen de kennis van het heden maar ook die van het verleden is belangrijk. Onze maatschappij is niet uit het niets ontstaan bij onze geboorte. Elke gemeenschap heeft zijn verleden, zijn tradities, zijn ontwikkelingen. Verschillende geschied- en oudheidkundige kringen in dorpen en steden bestuderen het verleden van hun heem.

Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring De Koninklijke H.O.K. bestaat reeds meer dan een halve eeuw. Tot aan zijn dood was E.H. J. Lauwerijs, ere-deken van Hoogstraten, de grote bezieler en schrijver van deze vereniging. De voorbije jaren hebben de leden wel enig geduld moeten opbrengen. Het laatste boek verscheen in 1981. De aktiviteiten van H.O.K. beperkten zich tot het inrichten van een jaarlijkse studiedagreis en het beheer van het Stedelijk Ost-museum in het Begijnhof te Hoogstraten. J. Lauwerijs was reeds ver gevorderd met het ontwerp en de opzoekingen voor een geschiedenis van Wortel. Bij zijn plots overlijden vond men in zijn archief een dikke bundel nota's en aantekeningen. Als een eerbetoon en uitvoering van zijn geestelijk testament, werd getracht dit werk te voltooien en uit te geven. Door de inzet van A. Van den Bossche en daarna vooral door E.H. Van de Poel, kon dit werk geordend en zelfs aangevuld worden. De eindredaktie was in handen van J. Mercelis en J. Schellekens. Deze dorpsgeschiedenis is interessant, niet enkel voor het dorp zelf, maar ook voor de ganse streek. Het levert de bouwstenen voor de zuivere geschiedenis en is dikwijls de stille getuigenis op plaatselijk vlak van wat zich op grotere schaal afspeelde. Deze 'Geschiedenis van Wortel' telt 250 blz., bijna 40 illustraties en kost 600 fr. Belangstellenden storten dit bedrag op rek.nr . 088-0630430-22 van H.O.K. (+ 60 fr. voor verzendingskosten). Wie geen verzendingskosten betaalt kan het boek komen afhalen in het Ost-mrtsettm vanaf half-november.

Het Ost-museum is open op maandag, dinsdag en donderdag van 10.15 uur tot 16.30 uur en iedere Iste en 3de zondag van de maand. Mensen die geïnteresseerd zijn in de werking van de oudheidkundige kring kunnen zich als lid opgeven in het secretariaat van het Ost-museum. Zij ontvangen dan alle uitnodigingen in verband met HOK-activiteiten. In 1987 hoopt het HOK-bestuur te kunnen starten met de uitgave van de volledige bibliografie van stichter Jozef Lauwertjs.

Paulus van Daesdonck De heetiikundekinrg 'Paulus van Daesdonck' van de Nederlandse gemeente Nieuw-Ginneken, noorderbuur van de gemeente Hoogstraten, is zeker een van de meest aktieve kringen uit onze streek. Zij organiseren diverse lezingen, uitstappen, vertelavonden,... of werken aan allerlei publicaties over de geschiedenis van de streek tussen Breda en Hoogstraten. Deze bloeiende vereniging verstuurt ook regelmatig een goed verzorgd tijdschrift naar haar vele leden in Nederland en België. Het hoogtepunt van de voorbije maanden was zeker de officiële opening van hun eigen heemkundig museum aan de Pennendijk in Ulvenhout. Het museum is meer dan een bezoek waard en dat kan elke eerste zondag van de maand van 14.00 uur tot 17.00 uur, dus op zondag 2 november, 7 december, 4 januari,... én ook op verzoek. Lezers die interesse hebben voor de werking van deze heemkundekring schrijven even naar: Paulus van Daesdonck, Postbus 89, NL 4850 AB Uivenhout.0 21


I,uIèr huisGMGQr

Wij bieden u een zeer grote keuze in

IUlI1

GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS

I',uIfr,cr

Onze rechtstreekse invoer uit Italië, Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

r I'uIcI'r

hulichQQr huischGQr ulcr ulcI',r

bouwmaterialen Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 22


PUZZEL KOLOM Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merkspias Er werd zwaar gescrabbeld in Groot Hoogstraten verleden maand. Ondanks het mini-bordje afgedrukt bij Framsport werd er maxi gescoord. Deze keer hebben we het bord groter (hoop ik) afgedrukt. Toch is het nodig uw eigen Scrabblebord boven te halen en op te stellen. Zodoende drukken we geen getalwaardes en/of bordsymbolen meer af. U moet kijken op uw eigen Scrabblebord. Let's go. De 3 eersten zijn: Wim Van Delm met 48 punten voor STULPE op J8, Erik Krijnen met 93 punten voor LUXEPOST en, houdt U vast, Jan Fransen met EXPOSANT op AlS wat hem 162 punten opbrengt. Ongelooflijk! Jan gebruikt dus 7 letters en bedekt 2 rode vakjes (3 x 3 woordwaarde). Daarenboven weet de leperd de X nog te gebruiken ook. Zijn woord wordt dus toegevoegd op het bord. Nu is het zaak voor de tegenstrevers het hoofd niet te laten hangen, want als Jan een moment van zwakte doormaakt, ligt de kamp weer geheel open. We zijn benieuwd. De 500 fr. Framsportmateriaal is dus deze keer voor Jan Fransen, Oude Weg 14 te Wortel. Verder nu! Snel over naar DE advertentie van Framsport. Daar staan weerom 10 letters ter uwer beschikking. Erik Krijnen maakte er ons op attent dat er slechts 3 L-blokjes zijn terwijl wij er 4 gebruiken. Maar één L kwam van een blanco-blokje. Oef, daar zijn we weer uit. Aan het werk dus. Een halve zondag puzzelen leerde ons dat de opbrengst niet hoger kan zijn van 50. Tenminste volgens ons. Wie vorige maand niet heeft meegedaan kan dat nu wel en kan dus nog gewoon maandwinnaar worden. En wie weet zelfs nog superwinnaar!•

Ongevallen Maandag 15 sept. om 2.45 u. reed Josephus Cockx, 38 j., uit Brecht, tegen een boom en een verkeersbord, aan de John Lijsenstraat te Meer. Hij werd hierbij zwaar gewond. Aan de Vrijheid botsten woensdag 17 sept. om 16 u. de auto's bestuurd door Arnold Gordens uit Tilburg en Elisabeth Vermeiren, Karel Boomstraat 55, Hoogstraten. De wagens werden zwaar beschadigd. Vrijdag 26 sept. om half 5 reed aan de Langenberg te Wortel een auto tegen een boom. De bestuurder Marc Lochten, 22 j., Meerleseweg 9, Meer verloor hierbij het leven. Een passagier Jacques Vermeiren, 22 j., Frankberg 2, Meer werd zwaar gewond. Zaterdag 4 okt. om 11 u. botste Rita Van Loon, Boxtelstraat 11, Hoogstraten met haar auto, aan de Tinnenpotstraat tegen de fietser Jozef Sprangers, Minderhoutsestraat 129, Minderhout. Er was zware schade. Aan de Helhoekweg te Rijkevorsel botsten, dinsdag 7 okt. om 21.30 u., de auto's bestuurd door Jozef Govaerts, Meerblok 28, Rijkevorsel en Luc Daemen uit Ravels. Er was lichte schade.

HALVE EEUW GELEDEN oktober 1936 Smokkelaar neergeschoten De 28-jarige Booth, woonachtig te 's Hertogenbosch, doch verblijvende bij zijn broeder te Rijsbergen, werd toen hij per fiets pakjes sigarettenpapier van België naar Nederland smokkelde, in gezelschap van zijn broeder en geen gevolg wilde geven op het bevel tot stoppen van een Hollandsch kommies, nadat deze in de lucht geschoten had, in den rug getroffen door een revolverkogel. De man overleed enkele ogenblikken later. Het gerecht werd verwittigd, Booth was slechts enkele weken gehuwd. Gansch de streek spreekt met afschuw over dit gruwelijk smokkeldrama, waarbij een douanier een weerloozen jongen omverkogeIt voor een paar boekjes sigarettenpapier! Bohemers Zondag namiddag werd onze gemeente bedeeld met een troep bohemers, die er niet tegen opzagen onze winkeliers lastig te vallen en te bestelen als ze er kans toe zagen. Het geld dat ze zoo hier en daar bijeen kregen werd dan 's avonds nog verbrast aan bier, cigaretten en snoeperijen. Maandag vertrokken ze in de richting van de grens, met de hoop Holland binnen te trekken, maar de gendarmerie van Meerle hield hen staan, en onder politiegeleide belandden ze Woensdag opnieuw alhier. Voorzichtigheidshalve sloten de meeste neringdoeners hun deur, maar na korte tijd reeds werd het ongewenste volkje onder bewaking der gendarmen verder gedreven in de richting van Merksplas. Betooging van Rex in Brussel Met een begrijpelijke spanning werd verleden zondag door schier elkeen naar de reusachtige betoogin van Rex uitgezien, die niettegenstaande het regeringsverbod toch zou doorgaan. Algemeen werd gedacht dat geweldigde manifestaties en relletjes, schiet- en vechtpartijen zouden plaatsvinden, doch alles is Aan de Langeweg te Wortel reed Lucas Keutermans, 22 j., uit Ravels, woensdag 8 okt. met zijn auto tegen een boom. Hij werd hierbij zwaar gewond. Zondag 12 okt. om 14.50 u. botsten aan de Dreef, de auto's bestuurd door Antoinetta Vissers uit Breda en Francisca Koeton, eveneens uit Breda. Er was lichte schade. Dinsdag 14 okt. om 1.40 u. botste aan de parking Jamy, Hoek, Rijkevorsel een auto tegen twee geparkeerde wagens. De bestuur-

gelukkig in betrekkelijke kalmte verloopen. Dit goed verloop is grootendeels te danken aan de massamobilisatie van politie en rijkswachters, naa€t de consignatie van een groote troepenmacht, die bij een mogelijk incident onmiddelijk ware bijgesprongen. In den voormiddag had een defilee van de Oud-Strijders plaats voor Z.M. de Koning, die zeer ordelijk verloopen is en zelfs werd toegejuicht door een grote groep rexisten die langs den doortocht tusschen de andere toeschouwers stonden. 's Middags na het einde van den goddelij ken dienst weerklonk plots gefluit en de partijgenooten van Leon Degrelle bezetten het Sinte-Gudulaplein en weldra weerklonkeri de kreten 'Leve Degrelle'. Op het 2e verdiep van een kunstwinkel op den hoek van de Markiesstraat werden de vensters geopend. In een oogwenk was een luidspreker opgesteld, waarachter de rexistische vlag werd gehangen. Plots verscheen Degrelle voor den luidspreker. Een oorverdoovend geroep steeg op van uit de overtalrijke menigte, die hij gedurende een tiental minuten toesprak. De policie kwam toegesneld om de menigte uiteen te drijven, maar zij moest beroep doen op de rijkswacht. Op dit oogenblik werd het St.-Gudulaplein bestormd door een vijftigtal Marxisten, de vuist in de hoogte en schreeuwend 'Rex naar Berlijn'. Zij gingen de rexisten te lijf, wisten een vlag te bemachtigen, die zij dan aan flarden scheurden. Op het oogenblik dat Degrelle het huis verliet werd Degrelle aangehouden. De aanhouding gaf natuurlijk aanleiding tot incidenten. Nu Leon Degrelle in den bak zat en de Rexisten zonder leider stonden, werd de massale meeting, die voor 's namiddags voorzien was, afgelast. In den avond vonden er nog tal van relletjes plaats tussen rexisten en Communisten, maar de politie kon telkens de plaats tijdig ontruimen en aldus ernstige overrompelingen voorkomen.

(Bron: Gazet van Hoogsiraten) der van de eerste auto, Johannes De Wit, 36 j., uit Breda, werd licht gewond. Zijn passagier, de 22-jarige Ad. Brouwers, eveneens uit Breda, werd zwaar gewond. De twee geparkeerde auto's werden zwaar beschadigd. Aan het kruispunt Loenhoutseweg - Katelijnestraat te Hoogstraten, werd donderdag 16 okt. 's morgens de fietser Stefaan Verstappen uit Brecht, aangereden en zwaar gewond door de auto, bestuurd door Maria Gestels uit Deurne. Er was zware schade.

AUTO'S VOOR HUWELIJKEN (laatste nieuw model Mercedes) - Ceremoniemeester - Tapijten en bloemen - Gratis gebruik van witte duiven

Ook zittend en liggend ZIEKENVERVOER, dag en nacht, voor alle ziekenfondsen en verzekeringen.

Steenweg op Hoogstraten 119 Rijkevorsel

Tel. 031314.56.17 23


L(!tïL_KALENDER

WOENSDAG 29 OKTOBER - Kantkiossen II. Start van een reeks leseen, ingericht door de K.V.L.V.-gewest Hoogstraten om 19.00 uur. De volgende data zijn: 12 en 26november, 10december, 14 en 28 januari. ZATERDAG 1 NOVEMBER - Tentoonstelling van het werk van CYRIEL OOMEN, van 14 tot 19 u. in het Slot in Wortel. - Hobby-tentoonstelling van KWB-KAV in de parochiezaal van Meer. - Hobby-tentoonstelling van 15 u. tot 21 u. door de plaatselijke hobbyclub in het parochiecentrum van Rijkevorsel. ZONDAG 2 NOVEMBER - Optreden van ALVIN ALCORN, zwarte trompetist-zanger uit New-Orleans. Hij wordt begeleid door de COTTON CITY JAZZBAND. Organisatie van de Marck River Jazz Club. Om 21 u. in de Tuinbouwschool aan de Gr. Elisabethlaan te Hoogstraten. - Hobby-tentoonstelling van KWB-KAV in de parochiezaal van Meer. - Hobby-tentoonstelling van 10 u. tot 20 u. door de plaatselijke hobbyclub in het parochiecentrun1 van Rijkevorsel. - Jeugdbal van de KLJ in Wortel. - Tentoonstelling van het werk van CYRIEL OOMEN, van 10 tot 19 u. in het Slot in Wortel. DONDERDAG 6 NOVEMBER - Info-avond over opvoeding: KREATIEF OMGAAN MET KINDEREN, om 20 u. in de Pax in Hoogstraten. VRIJDAG 7 NOVEMBER - Il-Il-Il-Kwis in zaal 'De Paardekop' om 20 u. in Meer. ZATERDAG 8 NOVEMBER - 11-11-11 Inzameling in Wortel. - Toneel van 't Heidebloempje met 'PROSPER ZIT IN DE SCHEER' en optreden van de fanfare, vanaf 19 u. in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer. ZONDAG 9 NOVEMBER - FORELLENTOCHT van de wandelgroep Markdal. Start om 14 u. aan het stadhuis van Hoogstraten. - 11-11-11 Inzameling in Wortel. MAANDAG 10 EN DINSDAG 11 NOVEMBER - 11-11-11 Inzameling voor de Philippijnen. VRIJDAG 14 NOVEMBER - Kaartprijskamp van de KWB in de parochiezaal van Meer. ZATERDAG 15 NOVEMBER - Konsert van BRA, in Cahier de Brouillion, Vrijheid 84, om 20 u. in Hoogstraten. - Country and Westernavond in het Slot in Wortel. - Toneel van 't Heidebloempje met 'PROSPER ZIT IN DE SCHEER' en optreden van de fanfare, om 19 u. in zaal voor Kunst en Volk in Meer. ZONDAG 16 NOVEMBER - Toneel van 't Heidebloempje met 'PROSPER ZIT IN DE SCHEER', vanaf 19 u. in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer. DINSDAG 18 NOVEMBER - Voordracht met dia's over REINAART 24

ACHTERNA door de dichter Bert Peleman, om 20 u. in het VITO, Gr. Elisabethlaan 30 in Hoogstraten. Organisatie van het Davidsfonds i.s.m. de Generale Bank. DONDERDAG 20 NOVEMBER Info-avond over opvoeding, KREATIEF OMGAAN MET KINDEREN, om 20 u. in de Pax in Hoogstraten. ZATERDAG 22 NOVEMBER - Gewestelijke KWIS van de Landelijke Gilde in de parochiezaal in Minderhout. - Ledenfeest van de Kon. Toon- en Toneelmij. St.-Cecilia, in Hoogstraten. - Bezoek ISPC winkel te Breda, georg. door C.M.B.V.-Hoogstraten.

- Gewestelijke feestviering van cle C.M.B.V. in Beerse. ZONDAG 23 NOVEMBER - Sinterklaasfeest, georganiseerd door cle KWB, om 14 u. in de Veiling in Hoogstraten. - Sinterklaasfeest in de kantine an de Boskant in Minderhout. WOENSDAG 23 NOVEMBER - Kaartprijskamp van de KWB in de parachiezaal van Meer. ZATERDAG 29 NOVEMBER - Sinterklaasfeest, georganiseeid door cle verenigingen, in de parochiezaal van Wortel en Minderhout.

De Mark in Rijkevorset Tijdens de voorbije zomermaanden werd het water van de Mark weer mneermaals ernstig vervuild door o.a. afvalwater van Rijkevorselse bedrijven. Over deze jaarlijkse miserie verschenen diverse artikels in de pers. Sommigen wezen met een beschuldigende vinger naar het Gemeentebestuur van Rijkevorsel omdat deze gemeente nog steeds niet aangesloten is op het rioleringsnet naar het waterzuiveringsstation in Minderhout. Burgemeester August Stoffels van Rijkevorsel schreef een antwoord ter attentie van deze 'troebel watervissers':

Op 27 oktober heeft in Aalst, in de burelen van de Vlaamse Waterzuivering de aanbesteding plaats van de rioolwerken die het huishoudelijk afvalwater van Rijkevorsel en ook van zijn vuilwaterlozende bedrijven moet voeren naar het zuiveringsstation van Minderhout in de gemeente Hoogstraten. Moge dit het eindpunt worden van een lang aanslepende procedure, om eindelijk het stroomgebied van de Mark, de Kleine Mark, de Roeleindeloop en andere beekjes van het vuile water te zuiveren. Iedereen van ons die bekommerd is om een gezond leefmilieu voelt zich onbehaaglijk bij het vaststellen dat in deze tijd van modern comfort en alle technische mogelijkheden,

PH

APOTHEKERS

Van 31 oktober tot 7 november: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, telefoon: 314.60.63. Van 7 tot 14 november: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef-Rijkevorsel, telefoon 312.12.20 en APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, telefoon 669.64.24. Op zaterdag 8 november: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, telefoon: 315.73.75. Van 14 tot 21 november: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, telefoon: 314.51.50. Van 21 tot 28 november: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, telefoon: 014/63.33.83. Op zaterdag 22 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, telefoon 314.40.74. Van 28 november tot 5 december: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, Meer, telefoon 3 15.77.73.

het zo lanv kon duren om tot dergelijke sverken over te gaan. Omdat water geen grenzen kent en omdat dergelijke werken de mogelijkheden van een gemeente overschrijden, is de Vlaamse Regering verantwoordelijk voor de uitvoering en moet zij ook de kosten dragen. Ons Schepencollege en ook reeds de vorige gemeentebesturen hebben steeds geij verd en bij de hogere overheid aangedrongen op een spoedige behandeling. Zij die er nu anders over schrijven of spreken, ze dwalen, hebben slechts intenties of zijn misschien troebelwatervissers. Bij het uitvoeren van deze werken kunnen de bewoners van Achtel ook aansluiten om hun huishoudelijk afvalwater te lozen. Laten wij hopen dat de werken in 1987 hun beslag krijgen, dan zal het stroomgebied van de Mark één van de eerste in Vlaanderen zijn dat verlost is van hun besmeurde water. Dan zullen er weer vissen in zwemmen en kikkers in leven, dan zal het weer gezond zijn om langs riviertjes te wandelen en te stoeien. Laten we samen hopen dat deze vurige wens en dringende noodzaak. \verkelij kheid wordt.0

HUISDOKTERS Zaterdag 1 en zondag 2 november: DR. HOL VOET, V. Aertselaerstr. 70, Hoogstraten, telefoon: 314.31.66. Zondag 9 november: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstraat 5, Hoogstraten, telefoon: 3 14. 54.08. Dinsdag 11 november: DR. JIM VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, telefoon: 314.57.84. Zondag 16 november: DR. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, telefoon: 3 14. 66 .02. Zondag 23 november: DR. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, telefoon: 315 .84. 54. Zondag 30 november: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, telefoon 3 14.45.55.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.