oktober 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

A t

mocanzo

MAANDBLAD TWEEDE JAARGANG, NR. 18 OKTOBER 1986 PRIJS: 40 F.

'Mensen verwennen is een kunst'

De douane schiet met scherp El 10 Jaar Thysakker (en nog altijd ruzie) Fl De ruilverkaveling is rond (is hij ook verteerd?) Leerlingen geteld (zijn de dagen van de Rijks-lagere school geteld?) .

ie wordt @

'y


Het woordje van de proost

De zelfkant van Hoogstraten

Zo wordt deze rubriek 'onder ons' ook wel eens genoemd. Deze kolom zou namelijk een geestelijke opkikker moeten zijn voor het voltallige redaktie- en lezersteam. Niet van die chagrijnige praat zoals vorige keer. Neen! Positieve, opbouwende en bemoedigende woorden. Beeldl u even in, stijl 1960, het woordje.

Hallo, HoMa'atjes *

Hier was het woordje van uw proost, zeg maar gewoon 'Jacques'. Ja, beste lezers, het redactieteam heeft er weer een fijne aflevering van gemaakt, zoals u ziet. Op de voorpagina een toch wel enig mooie foto van Gust Laurijssen, die man die de Noorderkempen zo heerlijk leerde koken en ... eten natuurlijk, haha. En dan dat prachtig uitgediepte stuk, met alle details over de ruilverkaveling, daar werd toch op gewerkt, dat merk je zo, nietwaar?! Even kundig geschreven is het stuk over de Thysakker, een blijvend zeer in de gemeentelijke politiek en een wijk waarin iedere morzel gronds met hevige ruzies bevochten wordt. De foto's van het mooie Vlaamse gezin van De Maand komen weer aan bod heb ik gezien. Dat had u nog tegoed na het artikel van verleden maand, fluistert onze schalkse eindredactrice hier. Redactrice? Ja hoor, een vrouw. Nochtans ziet u dat niet aan de samenstelling van ons fijne maandblad. Jazeker, het is goed dat de vrouwen zich de laatste jaren, naast hun zo voorname en eerste taak in het huishouden, ook voor maatschappelijke en culturele doelen inzetten. Fijn zo. Tot slot moet het mij ook van het hart dat ik blij ben dat die medewerker, die toch altijd zo negatief schrijft over onze schoolmeesters en leraars, deze maand niets heeft mogen schrijven. Genoeg is genoeg, en afbreken is toch zo gemakkelijk! Zo, beste HoMa'atjes, tot volgende maand maar weer en veel intens leesgenot. Uw proost, Jacques. P.S.: Ik zie hier net dat er ook een reuze Scrabbel -wedstrijd georganiseerd wordt. Dat fijne spel kan ik u ten zeerste aanbevelen. Ikzelf speel het wel eens met de nonnetjes hier in het klooster. En zonder te bluffen durf ik wel zeggen dat ik meestal win. Maar ja ... nonnetjes ...0 * Hoogstraatse Maandjes

Rood is ontegensprekelijk dè kleur van Hoogstraten. Aardbeien en Heilig Bloed, weet je wel, al zal het heilige doek zo stillekes-aan wel wat van kleur verschoten zijn. Maar de aardbeien blijven vuurrood en zijn de echte roem van Hoogstraten, al is het rood van HVV ook al wat vuriger nu ze op zo'n grote hoogte de voetbal doen rollen, hopelijk komen ze daar niet in ademnood. Maar genoeg over Hoogstratens' roem, laat het ons liever eens hebben over de beruchte kant van onze stad. En die hebben wij ook want als de naam Hoogstraten al eens op radio of teevee vermeld wordt - afgezien dan van het toeristische magazine - dan gaat het nogal eens over de wandaden die gepleegd worden aan de E-10 grensovergang in Meer. Aan den lijve worden we daar weinig van gewaar. Wie daar in de buurt woont, en dat zijn er maar weinigen, hoort alleen maar het vredige geluid van de passerende vrachtwagens - al zijn er dat toch 11000 per dag! - en denkt dat er verder niets aan de hand is daar bij de 'Poort van Europa'. Toch komen er niet alleen brave truckers onder die poort door. Wie regelmatig het plaatselijk nieuws in de gazetten uitpluist, weet dat er nogal wat drugsmokkel is. Zelden gaat het dan over grote vangsten, kilo's heroïne of zo, maar over grammen van dat spul. Maar het gebeurt wel dikwijls, er gaat welhaast geen week voorbij of er wordt iemand in de kraag gevat. Dat gebeurde ook begin september toen de douane bij iemand enkele grammen hasj vond. Niks spectaculairs, maar dat werd het wel toen de aanhouding uitgroeide tot een wilde schietpartij waarbij drie douaniers gewond raakten en één aangehoudene

gedood werd. Hoe dicht in de buurt ook, we hoorden er pas van als het knallen alweer voorbij was. En als er dan uitvoerig op radio en teevee over bericht wordt, lijkt het ons een vreemde wereld waar wij niets mee te maken hebben. Niet zo vreemd echter voor de douaniers en de andere mensen die er werken, al zullen zij ook wel opgeschrikt zijn van het vuurgevecht. Het is tenslotte lang geleden dat er geweldadigheden gebeurden bij smokkelaffaires. De tijd van heroïsche achtervolgingen met snelle wagens en kraaiepoten, behoort wel tot het verleden, zo dachten we. En zelfs toen viel daar zelden een schot bij; smokkelaars moesten het meer hebben van behendigheid en durf. Wapens, dat is ander kaliber. Het waren dan ook geen gewone smokkelaars waar de douane nu onlangs mee te maken had, maar ontsnapte gevangenen die eerst zelfde wapens trokken en zo kwam het dat ook de douanier naar zijn wapen greep, en raak schoot. Dat heeft hier en daar wel voor kommentaar gezorgd wat bij de douane niet in dovemansoren viel. Mochten zij zomaar schieten en dan niet op autobanden maar zô dat één van de voortvluchtige gevangenen er het leven bij liet? Al vlug werd uitgemaakt dat dat inderdaad mocht, niet alleen maar uit zelfverdediging, maar omdat de douanebeambte daartoe de bevoegdheid heeft in welbepaalde gevallen. Een douanier kan dus als een politieagent optreden, en mag dat ook. Het zal dus wellicht niet de laatste keer zijn dat we schoten horen in de buurt van de E-10 in Meer, of moeten we zeggen, aan de zelfkant van on7e çtad.0

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Tel.: 03/314.41.26

Tel'.;- L314.71.96

H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-32431 17-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogsiraten (Wortel)

j

Op 30 oktober, als alle andere bladeren gevallen zijn, zal het volgend maandblad in uw brievenbus vallen, geachte lezer. Medewerkers, houd u klaar, op 19 oktober moet het leesvoer op de redaktie zijn.


mon

In

de moond

Zich inkapselen in zekerheden is fout; een mens moet openstaan voor veranderingen

1

Bij het begin van een nieuw schooljaar gingen wij eens praten met August Lauryssen, geboren in 1941 te Achtel (Rijkevorsel), nu 10 jaar direkteur van het Vrij Technisch Instituut Spijker in Hoogstraten. Mensen die in een kleine, gesloten gemeenschap zijn opgegroeid hebben dikwijls een heel bijzondere binding met hun geboorteplaats. Dat klopt, zegt Gust Lauryssen, en ik vraag me wel eens af hoe dat komt. Vooral als je ouder wordt en vader van grote kinderen bent merk je bij jezelf hoe sterk jeugdinvloeden kunnen zijn. Op een bepaald moment ga je nadenken over je 'wortels', je ouders, je familie, je jeugdjaren. Een kleine gemeenschap geeft je veel geborgenheid maar is ook een beperking. Er zijn heel prettige herinneringen en er zijn ook een aantal zaken waaraan je liever niet terugdenkt. Misschien is het een groot woord maar het heeft toch iets van een haat-liefde-verhouding. Elke mens heeft zijn 'kinderverdriet. Leraar in een meisjesschool

Ongeveer 22 jaar geleden was ik de tweede mannelijke leerkracht van de Spijkerhumaniora. Recht van het leger in Duitsland stapte ik over naar een meisjespensionaat, een voor mij totaal onbekende wereld. Ik neem aan dat de leerlingen daar ook nogal vreemd tegen aankeken. Als leraar Nederlands was ik de opvolger van Zuster Elisabeth, directrice, en dit vak was een bevoorrecht terrein in een humaniora. Via dit vak kon je belangrijke waarden en wijsheden doorgeven. Maar ik gaf ook Engels en dat had voor mij een zuster jarenlang gegeven. Aan de manier waarop zij mij in het begin allerlei adviezen gaf en erg geschikte boeken voor jonge meisjes liet zien, kon ik wel merken dat zij een zekere angst had voor de wereldse invloeden van zo een jonge, mannelijke leerkracht. Het was zeker allemaal heel goed bedoeld. Maar die argwaan tegenover de leek kent een zeer lange traditie in de katholieke kerk. Van humaniora naar de technische

Die stap van het algemeen onderwijs naar het technisch onderwijs was niet zo groot en niet zo plots voor mij, er was reeds een brug-

getje. Van bij de oprichting van de hotelafdeling in het V.T.I. (1967) werd ik daar leraar Duits. Ik had ook veel belangstelling voor de evolutie in het technisch onderwijs en ik werd ook betrokken bij diverse organisatorische problemen. Maar de stap van leraar naar direkteur heb ik met veel aarzeling gezet. Na meer dan 10 jaar 'lesgeven' had ik het als germanist' wel voor een stuk bekeken. Eigenlijk was ik aan het uitkijken naar iets anders buiten het onderwijs. Enkele jaren voordien had ik het diploma van bibliothecaris behaald en ik solliciteerde voor het ambt van bibliothecaris aan de universitaire faculteit van Diepenbeek. Maar na een eerste weigering heb ik dan later toch met veel aarzeling de stap gezet en zo werd ik direkteur van het V.T.I. in 1976. Was het een aantrekkelijke omschakeling? Och, een mens moet zich niet inkapselen in zekerheden maar openstaan voor veranderingen. Deze nieuwe arbeidssituatie was voor mij een uitdaging. Nog meer dan twintig jaar (of meer) het veilige en rustige ambt van leraar uitoefenen zag ik moeilijk te verzoenen met mijn interesse voor het nieuwe.

Gust Lauryssen

Spijker: een verzamelnaam

Voor de buitenwereld is dat dikwijls ĂŠĂŠn groot geheel: klooster en onderwijs en velen weten zelfs niet dat er verschillende Spijkerscholen bestaan. De technische school is een volledig zelfstandige school met een eigen organisatie juist zoals bijvoorbeeld de humaniora. Die gemeenschappelijke naam is soms een handicap. Het gevaar bestaat dat men alles over een kam scheert en de lichten schaduwzijden van de verschillende Spijker-scholen zijn niet hetzelfde. Het is erg belangrijk dat elke Spijker-school met een eigen identiteit en een eigen dynamiek naar buiten komt. De ouders moeten duidelijk weten wat de verschillende mogelijkheden zijn van elke school. Daarom streven wij ook naar een eigen profiel. De naam Spijker is louter een historisch feit. Gemengd onderwijs: tegen of voor?

Oorspronkelijk was het V.T.l.-Spijker een school voor meisjes. Maar sinds 1982 bestaat de wettelijke verplichting om het technisch en beroepsonderwijs open te stellen voor jongens en meisjes. Toch gaat het hier niet alleen om het vervullen van een wettelijke verplichting. Reeds vroeger had Zuster Augusta, directrice, een aanvraag gedaan maar die werd geweigerd. Wij zijn er van overtuigd geraakt dat het gemengd onderwijs binnen ons opvoedingsprojekt beter was. Jongens en meisjes groeien samen op thuis, in de kleuterschool, in de lagere school en ... in het hoger onderwijs. Waarom die eo-educatie en die gezamenlijke opleiding onderbreken in het secundair Onderwijs? Met onze hotelafdeling zitten wij bovendien in een heel specifieke situatie. De hotels en restaurants zijn vele jaren een uitsluitende mannen-wereld geweest. Met de meisjes-leerlingen van onze hotelschool hebben wij dit kunnen doorbreken. Wij hebben bewezen dat meisjes als stagiaire of als werkneemster evenwaardig waren als jongens in deze sector van het bedrijfsleven. Onze ervaringen met het gemengd onderwijs zijn positief. Tenslotte moet de school hen ook voorbereiden op een 'gemengd' beroepsleven. 10 Jaar directeur

Aiigiisf Laiirssen aLs ju,je /eiaar \ede,/ands in I96, 5pijIer-Hii,iiwiiora

Wat is er allemaal veranderd in het onderwijs, in onze school? Een buitenstaander kan dit misschien nog beter zien en zeggen. De kleine, familiale, gezellige school met 25 leerkrachten en 280 leerlingen, waarvan een 50-tal in de hotelafdeling, is gegroeid naar


een grote school met meer dan 100 leer krachten en een 700-tal leerlingen die verspreid zitten over een waaier van opleidingsvormen. Deze schaalvergroting heeft het provinciale, dorpsvriendelij ke karakter doen verdwijnen, maar ik hoop dat de familiale, de collegiale sfeer is gebleven. Deze verruiming is niet alleen een kwestie van meer mensen en meer strukturen. Ook onze opleiding is veel professioneler geworden. Wij hebben veel kontakten en uitwisselingen met scholen en bedrijven in binnen- en buitenland. Deze nationale en internationale aspecten zijn van enorm belang voor onze stagiairs en oud-leerlingen.

V.T.I.-Spijker en/of Hotelschool? De mensen zeggen dikwijls de Hotelschool en ze bedoelen eigenlijk de hele technische school. Hoe komt dat? Misschien omdat het gemakkelijker is, maar misschien ook omdat de hotelafdeling het grootst is. Naast de hotelafdeling is er ook een sociaal-technische afdeling, evenwaardig en even belangrijk, met ongeveer 300 leerlingen. De sociaal-technische is meer studie-gericht en kan veel minder spektakulair naar buiten komen. De werking van een hotelafdeling is meer naar de maatschappij gericht met banketten, tentoonstellingen, dienstverlening, enz. Er is ook bij de mensen een verhoogde belangstelling voor gastronomie, de culinaire cultuur en wij zijn precies op dat terrein erg aktief. Op dit moment volgen hier meer dan 400 kursisten avondlessen in gastronomisch koken. Voor al deze mensen, hun familie en vrienden, zijn wij' de hotelschool'. Ht is duidelijk dat de hotelafdeling naar buiten toe sterk geprofileerd is.

Cultuur & Culinaria Lesgeven is voor een stuk het doorgeven van kennis uit het verleden. Maar een school moet ook een cultuur opbouwen, jonge mensen in kontakt brengen met allerlei cultuur-uitingen. En gastronomie is ook een kunst, een cultuuruiting: de kunst van de gastvrijheid, van de vriendelijkheid, van het verwennen. Binnen die zienswijze organiseren wij een aantal culinaire en culturele manifestaties. Al deze zaken, met of zonder bezoekers, zijn op de eerste plaats voor de leerlingen bedoeld. Wij willen hen in kontakt brengen met verschillende cultuur-uitingen. Onze tentoonstellingen, muziekopvoeringen, poĂŤzie-voordrachten, e.a. gekoppeld aan een culinaire aktiviteit zijn allemaal schakels tussen maatschappij en school. Cultuur sluit je niet op in een ivoren (school)toren. Zo denk ik met veel genoegen terug aan 1985 toen Louis Fransen in onze nieuwe schoolgebouwen zijn monumentale keramiek en glasramen kwam plaatsen. De inhuldiging van dit kunstwerk samen met de Japanse week over kunst en gastronomie is zeker een der hoogtepunten van onze school en voor allen hier een bijzondere ervaring.

maanden gaan we organiseren in Turnhout in samenwerking met het bedrijfsleven en de middenstand. Nâ de hotelschool kunnen leerlingen in het trainingscentrum praktijkervaring opdoen m.b.t. de uitbating van twee hotels en een restaurant. De theoretische opleiding staat volledig in het teken van de praktijkervaringen. De opleiding wordt afgesloten met langdurige stages in binnenen buitenlandse hotels. Wij hopen dat dit een aanloop kan zijn naar een top-management-opleiding.

School en bedrijfsleven De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld is niet zo vreemd en zeker niet nieuw. Men mag niet vergeten dat zeker het technisch en beroepsonderwijs voor een flink stuk is ontstaan vanuit het bedrijfsleven. De handel, nijverheid en industrie hebben altijd grote belangstelling gehad voor de vakopleiding. Deze interesse is in de loop van de jaren-70 wat teruggedrongen en de samenwerking kwam nagenoeg tot stilstand. Deze evolutie liep parallel met de opkomst van het V.S.O. (onderwijs-type 1). Binnen dit onderwijs-type had men volgens de bedrijfswereld te weinig belangstelling voor hun specifieke noden en behoeften. Wat zien wij nu de laatste jaren gebeuren? De houding tegenover het V.S.O. is (ook politiek gezien) gewijzigd en men werkt opnieuw aan de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs, zeker binnen het type-lI. Gelijktijdig groeit opnieuw de samenwerking met het bedrijfsleven. Zo heeft men onlangs het overlegorgaan Hoge Raad voor het Technisch Onderwijs opnieuw geaktiveerd na een rustperiode van ongeveer 15 jaar. Ik ben persoonlijk heel gelukkig met deze evolutie. Onze ervaringen op dit vlak zijn zeer positief en ik vermoed voor beide partijen. We kunnen heel wat van elkaar leren en dat is helemaal geen aanslag op de pedagogische vrijheid. Algmene vorming is denken en doen, is theorie en praktijk. Te veel scholen leven in een 'serre-mentaliteit'.

In de zogenaamde 'gouden zestiger jaren' groeide de mentaliteit van: arbeid is goed voor hen die het niet laten kunnen en geld verdienen was eigenlijk iets vies. Met de ontwikkeling van de economische crisis en de groei van de werkloosheid is er een nieuwe generatie gekomen die arbeid opnieuw leert appreciĂŤren. Nu blijkt dat er toch niet genoeg van alles is voor iedereen en dat men moet kunnen werken. Een bekwaam vakman wordt weer echt gewaardeerd. Je voelt aan alles dat de tijd voorbij is toen technisch en beroepsonderwijs iets tweederangs was. Onze goed gevormde technici dwingen respect af en krijgen ook meer zelfbewustzijn. Veel mensen beseffen nu dat een technische school geen noodoplossing meer is voor hun kinderen maar wel een goede toekomst.

Direkteur, maar ook echtgenoot en vader Vroeger waren direkteurs van katholieke scholen priesters of kloosterlingen, m.a.w. ongehuwden. Eigenlijk moet ik zeggen dat zo een direktie-ambt nauwelijks of niet te combineren is met een gezin, zeker nu, bij het begin van een nieuw schooljaar. Voor ons - een gezin met vijf kinderen - is dat maar mogelijk omdat mijn vrouw zich volledig inzet voor het gezin. Ik heb echt maar weinig tijd voor hen. Een leraarsambt kun je omzetten in uren, een direktieambt niet, daar is eigenlijk geen grens want zelfs thuis rinkelt voortdurend de telefoon en komen de mensen je opzoeken met hun vragen en problemen. Onze school is ook voor een stuk een bedrijf en dat werkt altijd door, ook tijdens de vakanties. Natuurlijk heeft het ook te maken met engagement, met motivering. Je wil steeds beter. Dit alles is maar mogelijk wanneer je partner hiermee akkoord gaat. Gelukkig maakt mijn vrouw deze situatie draagbaar want anders was het niet te doen. Wij danken Gust Lauryssen voor dit gesprek. Hard werken maakt hem duidelijk niet ongelukkig.0

Fransen & Ost

Middle-management training De opleiding in de hotelschool heeft op het gebied van keuken en bediening een goed niveau bereikt. Nu is het moment gekomen om een stap verder te zetten. Op het vlak van beheer en organisatie (management) is Vlaanderen een onontgonnen terrein in vergelijking met het buitenland. Daarom willen wij boven de hotel-opleiding een 'middlemanagement' opleiding uitbouwen. Over management wordt veel gesproken en geschreven maar management is vooral een kwestie van training. Die training van 10

Werken is weer zalig

De familie Laurvssen-Kortle ven. Paula & A ugust en de kinderen Lieve, Filip, Jan, loon en Willem.

Van zaterdag 4 oktober tot vrijdag 24 oktober kan men in de Hotelschool van Hoogstraten een aantal werken bewonderen van Louis Fransen en Alfred Ost, twee kunstenaars die sterke banden met Hoogstraten hebben en hadden. Het werk van L. Fransen wordt gepresenteerd in de hal tegenover de monumentale keramiek van Fransen en de schilderijen van A. Ost zijn te bezichtigen in het Ost-restaurant van het V.T.I.Spijker. Deze tentoonstellingen worden geopend op 4 oktober ter gelegenheid van de 'charteroverhandiging' aan de Rotaryclub-Hoogstraten-Kempen en gesloten bij de opening van het nieuwe 'Cultuur & Culinaria-seizoen' op vrijdag 24 oktober. Deze tentoonstellingen zijn voor het publiek vrij toengankelijk tijdens de schooluren. Het is een enige gelegenheid, bijvoorbeeld voor instellingen en verenigingen om met hun leden eens op bezoek te komen. Warm aanbevolen!


Muzikaal talent is erfelijk

De Bellens~dynastie In de vorige editie van ons maandblad (september, nr. 17) publiceerden wij een bijdrage over de muzikale Bellens-familie. Door plaatsgebrek konden wij enkele mooie familiefoto's niet opnemen. Hieronder kunt u vier van deze vergeelde kiekjes bewonderen.

Het Bestuur van de Katholieke Kring (Bon(1) iva fJnogiruie,i in jarL'/l-$U: (LLn,r.) Aurel Hofkens, ,lio誰s Bruurs, Constant Mercelis, Staf Bel/ens, Jozef Beilens, Jos Van Hoof, Richard Weyler en Jan Craheels.

Staf Bellen ah -l- I,I(",li in a,a!d rin', zoon van Edinond, evenals zi:jn vader organist van de St. -Catharinakerk van Hoogstraten en ,nuziekieraar aan het Klein Seminarie, was ook gemeenteontvanger in Hoogstraten

Jozef(Jcj) Bellcns, :oo,, vun [,umiscusBe/lens, vader van Godelieve Bellens, was zeker de beste musicus uit de Bellens-fam iiie.

De engelsiliali Charles Kay heeft een alanninstalldile uiitwoi pen die elecuonisch het geluid van een blaffende hond opwekt wanneer er gebeld wordt of als iemand tracht in te breken. Afhankelijk van het signaal blaft het toestel waarschuwend, dan wel bloedstollend.

De familie Bellens achter hun huis in de t' ,'ijheid 202 te Hoogsi'i'aien (v.I.n.r.) staande, Fons (+), Godelieve (Huet-Bel/ens), Maria (+), A nna (Stynen-Bellens), Gust (Pater) & zittende, een bezoeker, Jef Bellens en Cietnentine Versmissen, zijn echtgenote (Zuster van Dr. H. Versmissen). 5


VANUIT HET STADHUIS*@# Na de boterberg en dIe melkzee... De Hoogstraatse verfmuur De zitting van 15 september van de Hoogstraatse gemeenteraad was er een van korte duur. Er waren weinig discussiepunten en voorzitter Jansen die de afwezige burgemeester verving leidde op een vlotte en zakelijke manier deze maandelijkse vergadering. Reeds na een uurtje konden de weinige trou we fans uit de zaal afzakken naar een goede drankgelegenheid voor het klassieke napraatje. Wellicht valt ook kortelings het verdict over deze droom verzachter door het hongerende administratieve geweld van een dorp dat zich stad weet te noemen. In de aan hef van de agenda werd het toekomstige nieuwe instituut voor kreatieve opvoeding even degelijk in de verf gezet. Zo letterlijk zelfs dat men volgens een wakker raadslid een muur van 6 meter hoog vanaf het huis van de burgemeester Van Aperen tot aan de Venhoef van kleur zou kunnen doen veranderen. Men zou er bij verbleken. krijgen we dan na het geslaagde ParijsRoubaix experiment een nieuwe Ben Bella in de hel van de Noorderkempen? Wellicht niet, want met de nodige lach werd alleen het overbodige nulletje weggeschilderd en wordt het potje voor de rest gedekt gehouden. Toch blijft het I.K.O. de raadszitting domineren, want niet minder dan 5 maal op 8 agendapunten komt zij aan de orde. Het werd een rustige gemeenteraad. Burgemeester Van Aperen en raadslid Sterkens waren verontschuldigd. Bij het verslag van de vorige raadszittingen waren er de gewoontegetrouwe op- en aanmerkingen van raadslid Peeriinck die het hierdoor zijn mede raadsleden wel erg gemakkelijk maakt. Wat zijn oog niet ziet, deert wellicht hun harte niet. Vijf punten van de agenda hebben betrekking op het I.K.O. De eerste drie zaken gaan over de verbouwingswerken van de vroegere Kela tot nieuwe schoolgebouwen voor het gemeentelijk kunstonderwijs. Het college vraagt aan de raad de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van respectievelijk verf, hout en arduin. De raad stemt eenparig voor akkoord. Bij de aankoop van verf heeft raadslid Koyen een aantal bedenkingen en opmerkingen over het dossier. Vooreerst vindt hij het zo eigenaardig dat er bepaalde verven tot in de kleinste details beschreven zijn en andere verven dan weer niet. Hij waarschuwt er dan ook voor dat men hierdoor wel eens last zou kunnen krijgen omdat een zo nauwkeurig omschreven verfsoort wijst in één bepaalde richting van fabricant daar waar men toch aan 5 leveranciers prijs moet vragen. Schepen Jansen repliceert hier op dat er bepaalde soorten verven reeds vroeger gebruikt zijn en dat men nu deze gedetailleerde beschrijving, om toch zeker dezelfde verf te hebben. Een tweede opmerking betreft de vermelding '3750 kg akrylverf' in het dossier. Met een eenvoudig rekensommetje schetst raadslid Koyen voor de aandachtige toehoorders hoe men met al deze potjes verf zo maar eens even 15.000 vierkante meter muur van kleur kan doen veraderen. Konkreter

voorgesteld: een muur van 6 m hoog, vanaf het huis van de burgemeester tot aan het huis van het raadslid zelf. Voor iedereen was het al vlug duidelijk dat 375 kg ook al genoeg van het goede zal zijn. Voor aankopen groter dan 100.000 fr. moet het gemeentebestuur zich richten naar de wet van 1976 op de overheidsopdrachten. Hiervoor moet dus een prijsvraag gebeuren bij minimum 6 handelaars (beperkte offerteaanvraag). Intussen zijn er voor de verbouwingen van de Kela reeds zoveel aankopen gebeurd, dat men uiteindelijk niet anders meer kan dan voor de nog resterende grote aankopen de wet te volgen, Raadslid Peerlinck vraagt zich bezorgd af of men met de geplande 10 miljoen voor de verbouwingswerken wei toe zal komen wanneer schepen Jansen de nu geplande aankopen weer op een 7 â 800.000 fr. schat.

Ruilen van onroerende rechten In 1979 werd de Kela door de gemeente aangekocht. In 1985 wordt architekt Jef Van Laer aangesteld als ontwerper voor de ver bouwing. In de daarvoor opgemaakte plannen voorziet men een uitbreiding van de Kelagebouwen, doch dit is onmogelijk daar de bouwplaats belast is met een onroerend recht door een wegenis van restaurant Zwanenhof vlak naast het Kelagebouw, over de gronden van de Kerkfabriek St. Katharina en de Parochiale werken. Het voorstel van het college was daarom de oude wegenis te laten vervallen en het Zwanenhof (eigendom familie Brosens) een wegenis te geven over het oude kerkhof. Tegelijkertijd wil de gemeente er zich toe verbinden (naast de uitbreiding van de toekomstige IKO gebouwen) de resterende gronden van de Dekenale werken te verharden tot parking voor de gemeente, de parochie en de dekenij. Deze beslissig werd reeds vroeger genomen op 26 november '85, doch wordt vandaag met eenparigheid hernomen.

en mandatarissen tegen hospitalisatiekosten en kosten bij ernstige ziekte. Het personeel heeft zich echter nog niet uitgesproken over een mogelijke interesse. Het voorstel was oorspronkelijk zo dat de gemeente voor 50% van de jaarlijkse premie zou instaan. Na discussie werd dit voorstel afgewezen daar dit volgens schepen Jansen de gemeente jaarlijks 180.000 á 200.000 fr. zou kosten als de helft van het personeel zou aansluiten. Iedereen is tenslotte akkoord dat de geïnteresseerden 100% van de premie betalen.

Restauratie van het kerkorgel te ivieer De kerkfabriek van O.L.V. bezoeking te Meer besliste in het verleden zelfs een restauratiedossier in te dienen. In juni '81 verklaarde de gemeenteraad zicht in principe akkoord met een gemeentelijke tussenkomst (20% + 7 0/o algemene kosten). Op 20 november 1985 verkreeg men de principiële belofte van betoelaging en daarop werd een aanbesteding uitgeschreven. De werken werden toegewezen aan de firma Drops te Kortenberg voor de som van 6.353.267 fr. Het gemeentelijk aandeel wordt dus 1.359.599 fr. Tijdens de zitting van 23 juni werd dit punt verdaagd. Het feit dat er een principiële belofte van betoelaging is , betekent nog niet veel, daar het Ministerie van Cultuur over een klein budget beschikt. Voor de restauratie van kerken is er voor 1986 een som voorhanden van 230 milj. en er zijn principiële beloften voor 2 miljard. Schepen Verhuist stelt daarom voor dit punt te verdagen en enkel ter goedkeuring voor te brengen wanneer men de vaste belofte van betoelaging heeft. Bij de stemming zijn er 11 voor verdaging, 5 tegen, en 5 leden van de raad onthouden zich.

Mededeling Tot slot leest voorzitter Jansen nog een brief voor van het provinciebestuur als antwoord op een brief van schepen Sprangers. Hierin stelt het provinciebestuur dat zowel de bur;_'

afgeschafte wegen nieuwe wegen De gemeenteraad beslist dat de gemeente een polis zal afsluiten voor haar personeelsleden

gemeester als de raad in de betwiste gevallen wettig gehandeld hebben. Het beroep van de gemeente tegen de beslissing van de gouverneur de aankoop van de gronden op Thijsakker (2-de voetbalveld) nietig te verklaren, wordt momenteel behandeld in de Vlaamse Executive.0


100.000 Hectaren ruilverkaveling in Vlaanderen

(deel 3)

Ruilverkaveling in Meer & Meerle Dit is het derde en laatste deel over de ruilverkaveling dat wij publiceren naar aanleiding van de viering '100.000 hectaren ruilverkaveling in Vlaanderen & de ondertekening van de ruilverkavelingsakte- Meerle' op vrijdag 30 mei 1986 in de Veiling der Kempen te Hoogstraten. In het eerste deel kreeg u een verslag van deze bijeenkomst en kon u lezen over de 'situering en bodemgebruik' van de ruilverkaveling in de gemeente Hoogstraten. In het tweede deel vertelden we de geschiedenis, het verloop van de ruilverkaveling-Meerle en vandaag, deel 3, krijgt u tekst, cijfers en uitleg over de aard der werken en de kostprijs. Een aandachtige lezer zal ook ontdekken wie dat eigenlijk allemaal betaalt en welke kritische bedenkingen wij voor u hebben genoteerd. Maar laat ons eerst beginnen met de 'akte'.

Ruilverkavelingsakte De akte die de overgang van de eigendom en het gebruik regelt, werd verleden door de heer C. Jorissen, commissaris bij het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Antwerpen. Deze akte omvat drie delen: de basisakte, een algemeen gedeelte dat voor alle belanghebbenden geldig is; een bijzonder gedeelte dat geldt als eigendomstitel en vermeldt: de volledige identiteit van de belanghebbenden; de oorsprong van de eigendom van de ingebrachte percelen; de verdeling van de opleg en de meer- en minderwaarden per eigenaar, alsook de bijzondere voorwaarden die betrekking hebben op de erfdienstbaarheden, overeenkomsten, e.a.; een bijzonder gedeelte dat als titel geldt voor de zakelijke rechten en de schuidvorderingen welke er door worden geregeld. Dit omvangrijke werk bevat 28 boekdelen of 4.598 aktebladen voor de regeling van de eigendomsoverdracht van 2.244 eigenaars. Het bijzonder gedeelte zakelijke rechten en schuldvorderingen omvat 813 bladen, die afzonderlijk werden genummerd en als bijlage aan de akte werden gehecht. Tevens wordt in bijlage aan de akte de overgang van het gebruik geregeld voor de 901 gebruikers in 5 bijkomende boekdelen. Aan deze akte zijn eveneens volgende stukken gehecht: 1. Kavelplan, vroegere toestand; 2. Herver kavelingsplan, nieuwe toestand; 3. Lijst van de betrokken eigenaars en vruchtgebruikers; Lijst van de titularissen van zakelijke rechten; 5. Gebruiksplan met toestand véôr en nâ ruilverkaveling; 6. Lijst van de betrokken gebruikers en 7. Plannen en lijsten voorgeschreven door de wet van 22 juli 1970 die als basis dient voor de ruilverkaveling be-

ier gelegenheid van cle vieriiig van de ondeiiekening van de ruilvei'avelingsakte-Meerle, 01) vrijdag 30 mei in de Veiling der Kempen te 1-loo gstraten, ontvingen de leden van de 'Commissie van Advies' het landbouw-ere-teken Iste Klas: (v.l.n.r.) Frans Brosens, Meer; Frans Snoeys, Meer; Henri Brosens, Hoogstraten; Jozef A ernouts, Minderhout; Karel Sterkens, Meer; Alois Jacobs, Meerse/-Dreef; Arnold Van Aperen, Meer; Jozef Aertsen, Loenhout (Ruilverkavelingscomité); Marcel Vanderbruggen, Meerle; René Vanderhenst, MeerselDreef; Frans Geerts, Meersel-Dreef; A ifons Faes, Meer. Jozef Desmedt, eveneens lid van de adviescommissie, maar onlangs overleden, werd bi) deze hulde herdacht.

doeld in de artikelen 31, 32, 33 en 40 van deze wet. Aan de eigenaars of vruchtgebruikers wordt één exemplaar van de basisakte, alsmede het bijzonder gedeelte dat hun aanbelangt, gezonden. Iedere betrokken gebruiker, zal eveneens een exemplaar van de basisakte alsmede een tabel met de percelen die hun in gebruik werden toegewezen, ontvangen. Iedere betrokken schuldenaar en schuldeiser, zal de tekst ontvangen die handelt over de overgang van zakelijke rechten. In deze akte wordt eveneens het tijdstip van de ingebruikname van de nieuwe kavels vermeld. Nadat de kostenverdeling onder de eigenaars en vruchtgebruikers is vastgesteld zal een aanvullende ruilverkavelingsakte worden opgesteld. Het is een financiële afrekening voor iedere belanghebbende. In deze

akte wordt de verrekening vervat van de opleg, de vergoedingen voor min- en meerwaarde, de bijdrage in de kosten van de werken alsook de vergoedingen voor eventueel gebruiksverlies.

Werken & Kosten In De Hoogstraatse Maand, 2de jaargang, nrs. 15-16-18 (juli, augustus en oktober 1986) hebt u het verhaal van de Ruilverkaveling-Meerle kunnen lezen. Een soortgelijke geschiedenis, maar dan over de Ruilverkaveling-Meer, vertelden wij in De Hoogstraatse Gazet, 6de jaargang, nrs. 16-18-22-28 (20 april, 4mei, 1juni en 13juli 1984). Nu beide ruilverkavelingswerken beëindigd zijn - 197 1-1984/1986 - kunnen we enkele vergelijkingen maken en ook de totale kostprijs berekenen.

Uitgevoerde werken: MEER

MEERLE

Aanleg of verbetering van wegen

45 km

Normalisatie van waterlopen: Aanleg kavelsioten: Egalisatiewerken: Versterking of aanleg electriciteit Aanleg waterleiding: Beplanting langs de wegen:

47km 105 km 1.400 ha 5 bedrijven 45 bedrijven 10.500 m

89 km 134 km 43km 186 km 2.500 ha 5.863 m 17.059 m 5.321 stuks

Eigendom en gebruik (nieuwe toestand): MEER MEERLE Aantal eigenaars Aantal gebruikers: Totaal aantal belanghebbenden: Aantal eigendommen: Totale oppervlakte: Aantal kadastrale percelen: Aantal ingesloten eigendomskavels: Aantal gebruikskavels: Gemiddelde oppervlakte/kavels:

1.250 552 1.412 782 2.490 ha 1.449 39 937 2 ha 66

TOTAAL 90km 291 km 3.900 ha -

TOTAAL 2.244 901 2.418 1.307 3.465 ha 2.418 216 1.561 2 ha 22

3.494 1.453

3.830 2.089

5.955 ha 3.867 255

2.498 -


Wie betaalt de rekening?

Nota: De benamin gen Ruilverkaveling-Meer & Ruilverkaveling-Meerle zijn in zekere zin misleidend. Het zijn slechts werkbenamingen en de omtrek van deze projekten valt niet samen met de oude gemeentegrenzen van Meer en Meerle. De ganse ruilverkaveling strekt zich uit over Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en een gedeelte van Hoogstraten. Het geheel werd verdeeld in 2 delen: Meer & Meerle.

Vlaamse Gewest Provincie Antwerpen Gemeente Hoogstraten Europese Gemeenschap Waterschap De Bovenmark Eigenaars Totale Kostprijs:

MEER

MEERLE

TOTAAL

146.753.919

385.058.694 16.996.198 41.073.115 23.026.031

531.812.613 28.983.810

11.987.612 22.100.716 17.338.874 3.777.945 16.276.363

218.235.429

Natuur en landschap op de schop

. .'.-,;;'

r ... , ,,,..t-

•._

,'

.

t...

;

c

'-•.'

--.

r.

•:

.

..

.

ç.

,

ZW

-

'12

ffi

S

11

De plaatselijke aktiegroep LENK (voor een leetbare Noorderkempen) heefl Lich fel verzet tegen bepaalde aspekten en werkwijzen van de ruilverkaveling in de gemeente Hoogstraten maar stierf een stilte dood, samen met de oude Mark, nog voor het einde vn de ruilverkavelingswerken. De v.z.w. Belgische Natuur- en Vogelreservaten volgt over heel het land erg nauwlettend de diverse ruilverkavelingsprojekten en hun evaluatie komt tot andere besluiten dan bijvoorbeeld die van de Nationale Landmaatschappij. De Wet op de Landinrichting van 11 augustus 1978, die in Vlaanderen de Wet op de Ruilverkaveling van 22juli1970 aan vult, heeft als doel de ombuiging van ruilverkaveling die enkel landbouwbelang dient tot een échte landinrichting waarin ook andere aspecten van het landelijk gebied aan bod kunnen komen. Uit het oogpunt van natuurbehoud en landschapszorg faalde deze nieuwe wet van 1978 op de landinrichting volkomen, aldus de B.N. V.R. De ruilverkaveling in zijn huidige vorm heeft nog steeds als enige bekommernis het vergroten van rendabiliteit en productiviteit van de landbouw. Cultuurtechnische middelen die worden aangewend zijn: herschikken en vergroten van kavels en drai nage. Gevolg van deze ingrepen is in alle gevallen een intensivering van de landbouw, wat zich ondermeer uit in toenemend verbruik van (kunst)meststoffen, biociden en energie. Voor zeer veel planten en dieren heeft dit zeer kwalijke gevolgen, tot in het hart van de natuurreservaten. Het instrument 'ruilverkaveling' in zijn huidige vorm, is in her zich vernieuwende Europees landbouwbeleid volkomen achterhaald. Natuur en landschap nog verder opofferen om nog meer (gegarandeerd afgenomen) overproduktie op te leveren is - ook budgettair-financieel - onaanvaardbaar. Het is dus de hoogste tijd dat ernstige maatregelen worden gen omnen om te komen tot een echt geïntegreerde landbouw waarbij centraal staan: de globale werkgelegenheid in de landbouw, de inkomensvorming van de individuele boer, de kwaliteit van het geproduceerde voedsel, de kwalitatieve en kwantitatieve vrijwa ring van open ruimte, het behoud van natuur- en landschapwaarden, ook in de landbou wgebieden. Het is duidelijk dat ruilverkaveling in zijn huidige vorm voor het bereiken van geen enkel van deze doelstellingen een geschikt instrument is gebleken. Hoog tijd dus om ermee op te houden en ruilverkaveling om te buigen tot een echte landinrichting. 100.000 hectaren in Vlaanderen is genoeg geweest. Misschien kunnen de woorden van Gemeenschapsminister Paul Deprez de Belgische Vereniging voor Natuur- en Vogelreservaten enigszins geruststellen. Hij verklaarde bij het slot van de plechtige zitting dat België noch Vlaanderen nog geld heeft voor dergelijke grote en globale projekten. Dus

63.173.831

3.575.416

40.364.905 7.353.361

30.344.943

46.621.306

500.074.397

718.309.826

%

74 4 8,8 5,6

1 6,6

Nota: We hebben het reeds bij verschillende gelegenheden geschreven: Grensgebieden staan (te) dikwijls in een verdomhoekje! Hoever stonden wij hier in onze streek 'achter' ten overstaan van de Belgische Natie en de Europese Gemeenschap? We moeten op onze woorden gaan letten want tijdens de voorbije 15 jaar heeft men enorme in vesteringen gedaan in de Noorderkempen. Sinds 1982 werkt de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Minderhout. De bouw van deze zuiveringsinstallatie - ten behoeve van Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout, IIoo gstraten, Wortel en Rijkevorsel (ten minste als de persleiding wordt aangelegd) samen met de persleidin gen, collectoren, pompstations en rioleringen kostte de gemeenschap 701.888.848 frank. (Gemeente Hoogstraten: 87.269.539 + kosten en interesten VUn de prefinanciering). De mensen die in het hoofdbekken van de Mark wonen hebben zich grote financiële inspanningen getroost om te komen tot CCfl movie, rei,u' Mark. De investering in oppervlaktewaterbeleid i e,gelijÂbw4I ,;iet dc kostprijs van de ruilverkaveling. Sinds 1971 hebben we in de Noorderkempen de F19 (wa, Fl0) en als we straks nog een vernieuwde weg Lier-Breda (NS 1-24) mnet 2 of 3 rjvakken en een ringlaan rond Hoogstraten krijgen, zijn we zeker terug bij in de tijd. Met de komst van de T. G. V. staan we klaar voor het jaar 2000! Of bent u het hiermee niet eens? Wanneer we in het geheel van de ruilverkaveling (1 & II) de aard van de uitgevoerde werken bekijken en hun specifieke kostprijs, kunnen we vaststellen dat de waterbeheersing het grootste probleem was. Het geheel der 'waterwerken' heeft meer dan 300 miljoen fr (43,6 07o) gekost, waarvan meer dan 100 miljoen fr (14,3%) voor werken aan de Mark, het overige bedrag (29,3%) voor allerlei grote en kleine waterlopen. De gehele verbetering van de wegeninfrastructuur heeft bijna 300 (40%) miljoen fr gekost en voor de landschapszorg & beplantingen gaf men meer dan 5,5 miljoen fr (0,77%) uit. De etectriciteitswerken hebben bij na 4 miljoen fr (0,53%) gekost en de waterleidingswerken ruim 16 miljoen fr (2,24%). Dan blijft er nog een bedrag over van meer dan 90 miljoen fr (12,8 07ó) voor uitgesproken kavelwerken, nazorgwerken, erelonen Deze ruilverkavelingswerken in onze gemeente hebben in totaal 718.309.826 fr gekost voor ongeveer 6.000 ha en 3.830 belanghebbenden, met andere woorden afgerond 120.000 fr per ha en bijna 190.000 fr per belanghebbende. De gemeente Hoogstraten telt bijna 15.000 inwoners en ongeveer 4.000 gezinnen. Onze gemeenschap betaalt rechtstreeks 63.173.831 fr, dit wil zeggen 4.212 fr per inwoner of ongeveer 15.794 fr per gezin. Bovendien mag je niet vergeten dat wij ook inwoners zijn van de provincie Antwerpen, het Vlaamse Gewest, de Europese Gemeenschap - en velen onder


ons betalen ook aan het Waterschap - en al deze instanties betalen de rekeningen of geven subsidies met belastinggeld van ons allen. Misschien vragen zich sommigen wel af: Is het sop de kool wel waard? Of, wat hebben wij eraan?

Enkele bedenkingen Voor 'de man in de straat' die seen rechtstreeks belanghebbende is, die geen land- of tuinbouwer is, is het zeker moeilijk om het juiste belang van deze enorme werken te verstaan en hij zal zich verbazen over de geweldige bedragen die hier in de grond worden geïnvesteerd. Tijdens plechtige academische zittingen heeft men meestal weinig 'oor en oog' voor deze opmerkingen en kritische vragen krijgen dikwijls een vaag, weinig gefundeerd antwoord; zo een beetje van: Dat snappen jullie toch niet! Maar dat kan niet beletten dat sommigen zich toch afvragen: Wat blijft er van deze mooie werken nog over na enkele generaties, na een aantal aanen verkopen van gronden, na splitsing van bedrijven, na erfenissen of na wijzigingen van gewestplannen? Gaat deze investering de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw verbeteren of zijn de voordelen uitsluitend voor de huidige eigenaars en gebruikers? Iedereen zal toch moeten betalen? En wie betaalt straks de onderhoudskosten van al die nieuwe of verbeterde wegen en waterlopen? Als de eigenaars of gebruikers hun sloten even goed onderhouden als vroeger zal er binnen enkele jaren opnieuw watermiserie zijn. Wat is het sociaal en economisch voordeel voor de mensen van de streek? Gaat de landen tuinbouw nu meer, beter en goedkoper kunnen produceren? Wordt het vlees, de melk, de groenten en het fruit voor ons, verbruiker en mede-betaler, ook beter en goedkoper? Of wie plukt eigenlijk de échte voordelen van deze grote, dure werken? Zal deze investering van meer dan 700 miljoen fr onze gemeenschap 790 miljoen fr rijker maken? Wat is de rentevan mijn financiële inbreng? Boeren en tuinders in de ruilverkaveling zullen dank zij de verbeterde gronden meer kunnen produceren met minder kosten en tijd. Worden zij op dezelfde manier fiscaal belast als boeren en tuinders buiten de ruilverkaveling en vallen zij allen (binnen en buiten de ruilverkaveling) onder dezelfde forfaitaire belastingsschalen? Kan de gemeenschap via belasting op meer inkomsten niets terugkrijgen? De 'gewone burger' verstaat zeker niet waarom onze land- en tuinbouwers steeds meer willen produceren wanneer hij in de krant leest, op radio en televisie hoort en ziet dat wij hier in Europa enorme overschotten van landbouwprodukten hebben (waarvoor de producent meestal een gegarandeerde prijs heeft ontvangen) waarvan het bewaren alleen reeds veel geld kost en die dikwijls onverkoopbaar blijken te zijn! Nogmaals, het is jammer dat op 'plechtige vieringen' van ruilverkavelingen op deze en soortgelijke vragen geen begrijpelijk antwoord wordt gegeven.

Ruilverkaveling Meerle 3466 ha .L L .L

BLOKGRENS KADASTRALE GRENZEN OPENBARE WA TERLOPEN VERHARDE WEGEN

(een fragment) Voorbeeld: MER TENS gebruiker

Oude toestand: oppervlakte: 24,1492 ha; 10 grondstukken, waarvan 4 ingesloten liggen; gemiddelde oppervlakte per stuk: 2,4100 ha.

Nieuwe toestand: oppervlakte: 23,5073 ha; 4 grondstukken, waarvan er geen ingesloten liggen; gemiddelde oppervlakte per stuk: 5.8700 ha.

Voor een abonnement

del

bel 03/314.41.26


De Thijsakker: een omstreden kwestie Op 28september 1976, 10 jaar geleden dus, werd door burgemeester J. Van Aperen de Thijsakker plechtig geopend. De aanleg van deze woonwijk had de Hoogstraatse gemoederen fel in beroering gebracht. En sindsdien is het onderwerp in de gemeenteraad een regelmatig terugkerende bron van ruzies en verwijten. Burgemeester Van Aperen beschouwt de Thijsakker als zijn meesterstuk, terwijl zijn tegenstanders zeggen dat het een voorbeeld van wanbeleid is. We zetten het voor onze lezers nog even op een rijtje.

In 1974 werd door de lOK in opdracht van het gemeentebestuur een ontwerp getekend voor een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). De gemeenteraad keurde het ontwerp goed op 12juni1975. Daarna werd het verzonden naar Brussel. Eigenlijk was iedereen het er wel over eens dat de zone gelegen tussen de Vrijheid, de Moerstraat, de Katelijnestraat en de Karel Boomstraat bouwrijp gemaakt werd. Het gebied was dicht bij het centrum gelegen, deels verwaarloosd en gemakkelijk door toegangswegen open te leggen. De grootste moeilijkheid was dat het eigendom was van 54 eigenaars. Op voorstel van burgemeester Van Aperen zou de gemeente instaan voor de planning en de uitvoering der werken, en zou ze de kosten door de invoering van een verhaalbelasting recupereren van de eigenaars. Deze kregen de keuze: de som ineens vereffenen, of kiezen voor een jaarlijkse, 15 jaar durende afbetaling. Verder zouden ze vrij zijn hun gronden al of niet op de markt te brengen. Deze procedure werd uiteindelijk (soms duidelijk zonder enthousiasme) door de eigenaars aanvaard. Intussen was er tegen het systeem van bouwrijp maken van het gebied verzet ontstaan in het gemeentelijk ACW. Op dat ogenblik voerde het ACW een nationale campagne voor goedkope bouwgronden. De Thijsakker was volgens hen een modelvoorbeeld van hoe het niet moest. Hun bezwaren kwamen hierop neer: - De plannen zouden voor sommige eigenaars gunstiger uitvallen dan voor andere. - Op geen enkele wijze zou de gemeente de eigenaars kunnen verplichten hun gronden te verkopen. Waarschijnlijk zouden de gronden nog jaren onbebouwd liggen te 'rijpen'. - De prijs van de bouwgronden zou men niet hunucn beheersen. (In 1976 werden er in de omliggende dorpen bouwpercelen verkocht tegen lage prijzen: Kerkveld Wortel 330.000 F, Dal Meerle 350.000 F). - Tot slot: door de Thijsakker op deze wijze

Ongevallen Op vrijdag 22 aug. werden in de Gelmelstraat te Hoogstraten drie personenwagens betrokken bij een botsing. De auto's, die allen zwaar beschadigd werden, werden bestuur door Patrick Van Den Linden, Achteraard 4, Minderhout, Anne Finck uit Turnhout en Alfred Troch, Grote Plaats 52, Wortel. Ook de woning van Hendrik Blockx, Gelmelstraat 93, werd zwaar beschadigd. Zaterdagvoormiddag 23 aug. kwam het aan het kruispunt Lod. De Konincklaan en Loenhoutseweg tot een aanrijding tussen een lichte vrachtwagen en de fietser Cornelius Vinckx, Jaak Aertslaan 5 Hoogstraten, die met zware verwondingen naar de kliniek werd gevoerd. 10

üa

te realiseren zou men de gemeenschap met een aantal kosten opzadelen. In Brussel had men blijkbaar begrip voor deze bezwaren. Het onwerp BPA-Thijsakker verkreeg nooit een definitieve goedkeuring, en heeft dus geen officiële waarde. Door het feit dat, in september 1977 het Gewestplan van kracht werd, werd heel het gebied opgenomen in de woonzone, zodat er toch verkavelingen konden komen, en woningen konden gebouwd worden.

Intussen zijn er 10 jaar verlopen Wat is er van de Thijsakker terecht gekomen? Op de 250 mogelijke bouwpercelen zijn er 52 bewoonde huizen gekomen. In de omliggende dorpen (Wortel, Minderhout, Meerle) gingen de sociale verkavelingen duidelijk veel vlotter van de hand. Hoewel ook daar soms ernstige problemen ontstonden. (In de Dalwijk in Meerle, zijn heel wat huizen bewoond door Nederlanders. Dat was zeker niet de oorspronkelijke bedoeling.) Nogal wat eigenaars van gronden op de Thijsakker, hebben dus gewacht om hun gronden te verkopen. Dit heeft hen zeker geen geld opgeleverd, want de prijs van bouwgronden is intussen ernstig gedaald. Terwijl er in 1976 nog sprake was van bouwpercelen op de Thijsakker van 1 tot 1,5 miljoen, kan men er nu woningen bouwen op percelen van minder dan 1 miljoen. Het feit dat de Thijsakker nooit een officiële goedkeuring heeft verkregen, speelt nog altijd parten. Zo bestaat er bv. dan ook geen goedgekeurde groenzone, en is heel de Thijsakker woonzone. De aanleg van voetbalvelden in dit gebied is dus niet in overeenstemming met de bestemming. De prijs die men ervoor moet betalen ligt dan ook merkelijk hoger dan de prijs van landbouwgronden (2e voetbalveld voor HVV door de gemeente onteigend voor ongeveer 4 miljoen). De ongelijke behandeling van de verschillende eigenaars is steeds duidelijker geworden. Terwijl men de ene verplichtte bouwgronden af te staan tegen een lage prijs voor voetbalZondagnacht 24 aug. reed Louis De Beuckelaer uit Sint-Lenaarts, met zijn auto tegen een boom aan de Vrijheid te Hoogstraten. Hij werd hierbij zwaar gewond. Zondag 24 aug. 's avonds botsten aan de Lod. de Konincklaan de lichte vrachtwagen bestuurd door Johan Hullebusch uit Zoerset, met de auto bestuurd door Johan Mostmans, Poeleinde 22, Wortel. Er was zware schade. Maandagnacht 25 aug. reed de 20-jarige Jos Faes, Heerle 68, Meerle, met zijn auto tegen de geparkeerde wagen van Nicole Van Bavel, Hazenweg 26, Meerle. Ook beschadigde hij nog de huisgevel van de woningen nr. 5 en 7 in de Desmedtstraat. De bestuurder en de inzittende Ludo Braspenning (19 j), Heerle 66, werden licht gekwetst.

velden, mogen anderen Vrij op de markt bouwgronden verkopen. Zelfs voor ingewijden blijft de Thijsakker administratief een warboel, waar niemand goed aan uit kan. (BV): Toen in 1985 enkele kleine stukjes grond werden aangekocht door de gemeente om er een speelpleintje van te maken, bleek achteraf dat de voetpaden er naartoe, die reeds lang aangelegd waren, nog moesten aangekocht worden. Hoeveel geld dit alles aan de gemeenschap gekost heeft zal pas na 1990 te zeggen zijn. Vast staat dat de bestendige deputatie een aantal eigenaars de verhaalbelasting heeft kwijtgescholden. Hun aandeel wordt dus gedragen door de gemeenschap. Een deel van de 30 miljoen leningen, die de gemeente voor de Thijsakker aanging tot 1990, betaalt de gewone burger dus zeker. Meteen is gezegd dat het probleem nog niet voorbij is, en dat het woord Thijsakker ook de eerstvolgende jaren nog meermaals aanleiding zal geven tot felle debatten.• Woensdag 27 aug. kwam het aan de Desmedtstraat te Minderhout tot een aanrijding tussen de auto's bestuurd door Linda Voeten, Venneweg 16, Meer en het 8-jarige fietsertje, David Roeffen, St. Clemensstraat 27, Minderhout. Het knaapje werd hierbij licht gekwetst. Dinsdagmorgen 2 sept. botsten twee auto's op de Vlimmersebaan te Rijkevorsel. Leo Braspenninckx, Perenstraat 11, Rijkevorsel werd licht gekwetst. Woensdag 3 sept. om 11.30 uur kwam de 7-jarige fietser Stijn Laurijssen, Sint Lenaartseweg 15, Hoogstraten, aan de Lod. De Konincklaan onder een vrachtwagen terecht en werd hierbij zwaar gekwetst. De vrachtwagen werd bestuurd door Kristiaan Smits uit Zoersel. vervolg op blz. 17


:i

FI

R:T]

Hoogstraten V.V.: het zal knokken worden! L

t N N FNV ERH ÜUR Kapitein Johan I-.lavermans en sponsor Fons Jansen op de persvoorstel/ing van HVV HVV begon het seizoen met een nederlaag voor eigen volk en wel tegen Overpelt. De bezoekers waren op geen enkel punt sterker dan HVV, of toch, zij kregen twee kansen waarvan zij er één benutten, terwijl HVV eerst kans kreeg om op voorsprong te komen en later om langszij te geraken. Danny Moorthamer, die vorig jaar bij Willebroek scoorde met de ogen dicht, liet zich de eerste kans uit de voeten halen door iets te lang te wachten, terwijl hij de tweede vanop anderhalve meter over het doel trapte Aangezien in voetbal de doelpunten nog altijd tellen, pakte Overpelt op de Thijsakker de volle inzet mee. De eerste uitmatch naar Stade Leuven, leverde één punt op. Stade scoorde eerst. Na de rust bracht Van Oosterbosch HVV weer in de match. Een owndoelpunt van Groenen en een dekkingsfout op corner zette de thuisploeg op rozen, immers 3-1 op 9 minuten voor tijd is een droomsitu-

atje. Toch kwam HVV terug: Marc Ceusters scoorde zijn eerste doelpunt in de fanionploeg en toen de thuisploeg een late hoekschop niet kon ontzetten, scoorde Jack Groenen de gelijkmaker. Op 13 september zagen we ander kunstbeeld; gedurende 20 minuten een geweldig Bornem dat in die periode ook op voorsprong kwam. Nadien was het al HVV wat de klok sloeg maar al het gezwoeg bracht geen aarde aan de dijk. Toch hebben we al heel wat geleerd: het tempo ligt een stuk hoger in derde klas en fouten worden veel gemakkelijker afgestraft. Anderzijds komen de clubs veel gemakkelijker op zaterdagavond: immers Lommel, Witgoor, Eupen, Tienen, Germinal, Stade Leuven, Gerhees en Hoeselt zullen HVV voor veel volk laten spelen op zaterdag. Het programma: Vrijdag 3 oktober: 20.00 u. Reserven - Westerlo

Minderhout V.V.: met de traditie gebroken! Inderdaad! Een slechte start en dito prestaties in de eerste ronde, was sinds jaren Minderhout toegewezen. Tradities dienen weliswaar om gebroken te worden en hopen maar dat Koos Quaars en zijn jong geweld de ingeslagen weg zolang mogelijk blijven bewandelen. Tijdens de eerste wedstrijd te Pulle trok men met 0-1 aan het langste eind. De thuisploeg, traag acterend, kreeg weinig kans tegen het dartele Minderhouts geheel en Dirk Koyen zorgde met een strak afstandsschot vanop 25 meter voor de enige treffer. Op kermiszondag kwam Nijlen op bezoek en vooral tijdens de eerste helft had de thuisverdediging meer dan de handen vol met de technisch flink spelende bezoekers. Patrick Michiels, Minderhouts doelverdediger, moest zich na 20 min, spel gewonnen geven. Na de rust werden de gasten volledig door de groenwitten gedomineerd. Eerst kon Eddy

Peeters gelijkstellen en 10 minuten later legde Rudy Jansen de eindcijfers vast. Een knappe overwinning tegen een sterke tegenstander! Het oktoberprogramma: Zaterdag 4 oktober: 13.30 u. Preminiemen - Wortel 15.00 u. Miniemen - Gierle A 15.00 u. Vosselaar V.V. - Juniores Zondag 5 oktober: 15.00 ii. Minderhout V.V. - Westmalle 09.30 u. Reserven - Meerle 09.30 u. Poppel - Scholieren 11.00 u. Poppel - Knapen Zaterdag 11 oktober: 15.00 u. Zwarte Leeuw A - Preminiemen 15.00 u. Zwarte Leeuw B - Miniemen 15.00 u. Juniores - Vlimmeren Maandag 12 oktober: 15.00 u. Borsbeek - Minderhout V.V.

Zaterdag 14 oktober: 13.30 u. Merksplas - Preminiemen B 13.30 u. Preminiemen A - Oostmalle A Zondag S oktober: 15.00 u. Westerlo - Hoogstraten V.V. 09.30 u. Juniores A - Kapellen Juniores B: Vrij 09.30 u. Verbr. Meerhout - Scholieren A 09.30 u. Scholieren B - Oosthoven A 11.00 u. Verbr. Meerhout A - Knapen A 11.00 u. Knapen B - St.-Lenaarts B 09.30 u. Weelde - Miniemen Zaterdag 11 oktober: 15.00 u. F.C.Turnhout - Reserven 13.30 u. Vlimmeren - Preminiemen A 13.30 u. Preminiemen B - Oostmalle B Zondag 12 oktober: 15.00 u. Hoogstraten V.V. - F.C. Turnhout 09.30 u. Antonia B - Juniores A 09.30 u. Juniores B - Dessel B Scholieren A: vrij 09.30 u. Weelde - Scholieren B Knapen A en B: vrij 11.15 u. Miniemen - Westmalle A Vrijdag 17 oktober: 20.00 u. Reserven - Tienen Zaterdag 18 oktober: 13.30 u. Preminiemen A - Lentezon A 13.30 u. Turnhout B - Preminiemen B Zondag 19 oktober: 15.00 u. Tienen - Hoogstraten V.V. 09.30 u. Juniores A - Kaart 09.30 u. Verbr. Arendonk B - Juniores B 09.30 u. Dessel A - Scholieren A 09.30 u. Scholieren B - Meer 11.00 u. Dessel A - Knapen A 11.00 u. Knapen B - Wuustwezel B 09.30 u. Turnhout A - Miniemen Zaterdag 25 oktober: 20.00 u. Lommel - Hoogstraten 15.00 u. Lommel - Reserven 13.30 u. Wortel - Preminiemen A 13.30 u. Preminiemen B - Zwarte Leeuw II Zondag 26 oktober: Juniores A: vrij 09.30 u. Juniores B - Poppel 09.30 u. Scholieren A - Witgoor A 09.30 u. Lentezon A - Scholieren B 11.00 u. Knapen A - Witgoor 09.30 u. Turnhout B - Knapen B 11.15 u. Miniemen - HIH Turnhout• 09.30 u. Halle A - Reserven 09.30 u. Scholieren - Meerle 11.00 u. Knapen - Meerle Zaterdag 18 oktober: 13.30 u. Preminiemen - Vlimmeren 15.00 u. Miniemen - Merksplas A 15.00 u. HIH Turnhout - Juniores Zondag 19 oktober: 15.00 u. Minderhout V.V. - S.K. Beerse 09.30 u. Reserven - Zoersel A 09.30 u. Oud-Turnhout - Scholieren 11.00 u. Oud-Turnhout - Knapen Zaterdag 25 oktober: 15.00 u. Lentezon A - Preminiemen 15.00 u. Lentezon A - Miniemen 15.00 u. Juniores - Lentezon Zondag 26 oktober: 15.00 u. Kessel - Minderhout V.V. 09.30 u. Wechelderzande A - Reserven 09.30 u. Scholieren - Dosko 11.00 u. Knapen - Doskol


I,I'I

L , T1

t

t

LKj

S POR:TI E '_~) J

Meerle F.0 van een gelukte start gesproken!

Wortel mist de goede start

'

Als voorbereiding tot het nieuwe seizoen speelde Meerle oefenwedstrijden waarvan de uitslagen als volgt waren: Zwaneven Meerle . ......................... 0-1 Meerle Minderhout: ...................... . 1-1 Mintjens Meerle . ....................... . ... 1-4 Op 30 augustus werd voor de 5de maal de 'Beker Cyriel Verboven' betwist door de preminiemen. Ik denk dat het clubbestuur veel eieren naar de 'Clarissen' gebracht had, want tijdens de wedstrijden bleven we gespaard van regen die gans de voormiddag met stromen neergevallen was. We zagen mooie sportieve wedstrijden, kundig geleid door Frans Willems en de scheidsrechters Willy Mertens en Wies Van den Berg. De preminiemen uit Meer wonnen voor de tweede opeenvolgende maal de wisselbeker. Zij versloegen in de finale Wortel met 3-0. Minderhout versloeg voor de derde plaats Dosko met 2-1 en de thuisploeg klopte met zware 6-0 cijfers de tegenspelertjes uit Loenhout, en dit voor de vijfde plaats. De 'Beker Karel Verheyen' voor miniemen werd gewonnen door Meer dat in de finale, en dit na verlengingen, met 1-0 van Minderhout won. Meerle klopte Loenhout met 5-1 en dit voor de derde en vierde plaats. Wortel versloeg Dosko met 4-0 voor de 5de en 6de plaats. Westmalle eindigde op de 7de rij. Ons eerste elftal zette het seizoen zegevierend in door de beide puntjes te gaan halen bij White Star Schorvoort. Goed begonnen is half gewonnen! Het derby tegen Wortel werd met het kleinste verschil gewonnen. Van een hoogstaande partij mocht men zeker niet spreken en het was de heropgeviste Willy Michielsen die in de 47ste min, een terecht toegekende strafschop kon omzetten. De seizoenstart is alleszins gelukt! -

-

-

Programma: Zaterdag 4 oktober: 15.00 u. Miniemen Merksplas 13.30 u. Preminiemen Vlimmereri Zondag 5 oktober: 15.00 u. F.C. Meerle Oud-Turnhout 09.30 u. Minderhout Reserven 09.30 u. Lentezon Juniores 09.30 u. Scholieren Wortel 11.00 u. Knapen Wortel Zaterdag 11 oktober: 13.30 u. Merksplas Preminiemen Miniemen: vrij Zondag 12 oktober: 15.00 u. Oostboven F.C. Meerle 09.30 u. Reserven Wortel Juniores: vrij 09.30 u. Minderhout Scholieren 11.00 u. Minderhout Knapen Zaterdag 18 oktober: 15.00 u. Miniemen St.-Lenaarts 13.30 u. Preminiemen St.-Lenaarts Zondag 19 oktober: 15.00 u. F.C. Meerle Sefa 09.30 u. Westmalle Reserven 09.30 u. Ekeren Donk Juniores 09.30 u. Scholieren Weelde 11.00 u. Knapen Weelde Zaterdag 25 oktober: 15.00 u. Zwarte Leeuw Miniemen 15.00 u. Zwarte Leeuw Preminiemen Zondag 26 oktober: 15.00 ii. Tielen F.C. Meerle 09.30 u. Reserven Pulderbos 11.15 u. Juniores Wuustwezel 09.30 u. Flandria Scholieren 11.00 u. Flandria Knapen -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

F.C. Meer: goed begonnen, is half gewonnen! Pijpelheide Booischot F.C. Meer ....0-0 F.C. Meer Linda Olen ............. . .... 2-0 Een goede start in de competitie is heel belangrijk. Meer is daar in gelukt want het behaalde 3 punten op 4. Te Booischot was het geen grote wedstrijd, eerder rommelig zouden we kunnen zeggen. Toch waren we tevreden met dat éne punt. In Pijpelheide worden zeker geen punten weggegeven. Ook Linda Olen was een lastige klant. Meer speelde echter een goede partij. Tijdens iedere speelhelft werd er gescoord en zo bleven de twee puntjes thuis. Het oktoberprogramma: Zaterdag 4 oktober: 15.00 u. Prov. Reserven Merksplas 15.00 u. Zoersel B Veteranen 13.00 u. Miniemen Brecht A 13.30 u. St.-Lenaarts Preminiemen Zondag 5 oktober: 15.00 u. F.C. Meer Oosterzonen 09.30 u. Juniores Brasschaat 09.30 u. Dosko Scholieren Zaterdag 11 oktober: 15.00 u. Immer Voort Prov. Reserven

Na de goede oefenwedstrijden werd met grote verwachting uitgekeken naar de competitie. De eerste wedstrijd ging tegen Vrij Arendonk. Wortel beheerste deze partij, maar wat deze ploeg niet kon, deed de tegenstander wèl: die scoorde één keer zodat met 1-0 verloren werd. De volgende zondag moest er aangetreden worden tegen Meerle. De eerste helft was gelijk opgaand met toch de beste kansen voor Wortel. Een sterke Meerlese verdediging hield Wortel van een verdiend doelpunt. In de tweede helft waren de eerste 10 minuten in het voordeel van Meerle; tijdens die periode werd een licht toegekende strafschop gefloten en ook omgezet. Wortel begon Meerle onder een konstante druk te zetten maar een goede doelman en zijn verdediging hielden voor Wortel de 0 op het scorebord. Na twee wedstrijden staat Meerle ongeslagen aan de leiding en moet Wortel met 0 punten genoegen nemen met de laatste plaats. Deze plaats staat zeker niet in verhouding tot het geleverde spel maar in voetbal worden de punten vooral verdiend met doelpunten maken. Bij de jeugdploegen misten de scholieren de kompetitiestart zeker niet. Zij gingen bij Hoogstraten A met een ouderwetse 0-22 score winnen. Programma voor oktober: Zaterdag 4/10 Lentezon Juniors Minderhout Preminiemen Zondag 5/10 Reserven Vorselaar A Meerle Scholieren Meerle Kadetten Miniemen Dosko WORTEL WEELDE Zaterdag 11/10 Juniors White Star Preminiemen St.-Lenaarts Zondag 12/10 Meerle Reserven Scholieren St.-Jozef Kadetten St.-Jozef Oosthoven A Miniemen OUD-TURNHOUT WORTEL Zaterdag 18/10 Merksplas Juniors Zondag 19/10 Scholieren Flandria A Kadetten Flandria Oostmalle Miniemen WORTEL OOSTHO VEN Zaterdag 25/10 Juniors H.I.H. Turnhout Preminiemen Hoogstraten A Zondag 26/10 Reserven Westmalle A Miniemen White Star SEFA WORTELS -

-

-

15.00 u. Veteranen Gierle B 13.30 u. Merksplas A Miniemen Zondag 12 oktober: 15.00 u. F.C. Meer St.-Jozef 09.30 u. Kapellen Juniores 09.30 u. Scholieren Lentezon A 11.00 u. Knapen Lentezon A Zaterdag 18 oktober: 15.00 u. Prov. Reserven Exc. Vorst 15.00 u. Lille B Veteranen 13.00 u. Miniemen Lentezon A Zondag 19 oktober: 15.00 u. St.-Lenaarts F.C. Meer 09.30 u. Hoogstraten B Scholieren Zaterdag 25 oktober: 15.00 u. Wezel Prov. Reserven 15.00 u. Veteranen Zwarte Leeuw 15.00 u. Gierle A Miniemen 13.30 u. Preminiemen St.-Jozef Zondag 26 oktober: 15.00 u. F.C. Meer V.V. Duffel 09.30 u. Antonia B Juniores 09.30 u. Scholieren Oud-Turnhout 11.00 u. Knapen Oud-Turnhout• -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vroeger dronk ik om de mensen beter te leren kennen. Nu om ze te vergeten.

Françoise Sagan (Franse schrijfster)


i@r L©@iI Juist 32 jaar geleden, september 1954! De Minderhoutse parochie in rep en roer! Iets vreselijks gebeurd? Een kampioenenviering, een hoog bezoek, een zevende zoon of dochter? Niets van! Doodgewoon een huwelijk waarmee de pastoor zich niet kon verzoenen. Uit mijn vergeelde dokumenten, ergens in het uiterste puntje van mijn stoffige, met spinnewebben opgesmukte zolder, viel zomaar pardoes een onschuldig vodje papier in mijn handen waarop een gedicht, ontsproten uit het toen nog veel jongere brein van Louis Geets. Bij het lezen van dit beduimeld geschrift toverde heel die gebeurtenis zich weer voor mijn ogen alsof ze gisteren gebeurd was. Toch even publiceren, dacht ik en de autochtone Minderhoutenaren weten natuurlijk onmiddellijk over welk druk besproken paartje het hier handelt: Het gestoorde huwelijk In een dorpje bij de grens wilde een paartje trouwen De meisjes der familie droegen klederen zonder mouwen De priester vond dit kras, hij keek verlegen rond En zegde: zulke klederdracht is onzedig ongezond. De meisjes met het naakte vlees verzoek ik heen te gaan Anders wordt hier in de kerk door mij geen dienst gedaan. De mannen kwamen op 't gedacht hun jassen uit te trekken Om de blote armen der meisjes te bedekken. Maar mijnheer pastoor was daar niet mede akkoord Eerst andere kleren, en dan werkte hij voort. De trouwstoet ging dan heen, kwam terug heel dicht gekleed En de priester maakte alles voor het huwelijk gereed. Een eerwaarde zegde later: dat vond ik te brutaal,

mTn®®rr Bij het horen van de naam Meer denken buitenstaanders nogal vlug van aardbeien of augurken of drugs. Alsof wij hier niets anders hebben! Ze zouden nu eens moeten komen kijken. Dan zouden ze zien dat Meer het maïs-mekka van de Noorderkempen wordt. Maïs, mensenlief, mijn dorpje is momenteel (14 september) een woud van maïs: golvend en mysterieus. Ik denk onwillekeurig aan 'Children of the corn' van Stephen King. Zou er in Meer ook zo'n monster huizen? Wie zal het zeggen? Misschien dient zich hier wel een idee aan voor een nieuwe speelfilm van de Meerse filmclub. Maar dan moeten ze wel vlug zijn want binnenkort wordt al die mais geoogst en dan is er natuurlijk geen monster meer. Slechts ongeschoren stoppelvelden zullen achterblijven.

Mijn kerk is niet geschikt voor modeshowlokaal Met zulke klederdracht brengt men de mannen van de wijs Dat zij daarmee pronken te Brussel oj Parijs. Maar in mijn dorpje daar spreek ik sterk en stout Ik bepaal de mode zoals in Minderhout. Met al die blote armen, lippenstift en nagellak Men wordt er aardig van en niks op uw gemak! LII

Ja, op uw gemak voelen. Dat moet je maar eens aan Edw. Jacobs en echtgenote, uit de Desmedtstraat, vragen wat dat betekent na die bewuste augustusnacht rond half drie. In diepe slaap! Plotseling, een hevige knal, geroep, gerinkel, gerammel ...! Op het eerste gezicht niets te bemerken. Eens de slaapogen helemaal uitgewreven, konden ze hun eigen ogen niet geloven. Een vehikel dat op een auto leek had de kans gezien op een onwaarschijnlijke manier tot bijna aan hun achterdeur te geraken. Bekomen van de eerste schrik bemerkten ze twee grinnikende jongelui uit Heerle die zeker vijf konijnepoten in hun zak hadden steken; de jonge mannen hadden zonder noemenswaardige kwetsuren hun nachtelijk esbattement overleefd. Wèl serieuze schade aan de woning maar dat was die kerels een zorg. Een week vroeger noteerde men in dezelfde omgeving een zwaar ongeval en dit rond half vier in de nacht. Twee Turnhoutse jongelui knalden met een bijna spiksplinternieuwe wagen keihard tegen een voor hen in-de-weg-staande-boom.Zware kwetsuren en een totaal in de prak gereden wagen waren het gevolg. En nog rond diezelfde periode en weer op diezelfde plaats, nu op klaarlichte dag, werd een kind bij het oversteken van de weg tegen de grond gesmakt. Gelukkig zonder erg! El

Wat een nachtleven toch in Minderhout! Enkele dagen voor de kermis verschaften

ÖiJ

X®U

Als die maïs dan 'ingekuild' is, doet de Meerse boer het eindelijk wat kalmer aan. Want dan is het oktober geworden en dan is het kermis.LIJ Kermis, een woord dat op vele plaatsen zijn betekenis verloren heeft, maar in Meer nog altijd een woord dat harten sneller doet kloppen. Na een jaar van hard zwoegen, wil de Meerse mens zich wel eens ontspannen en daar leent de kermis zich uitstekend toe. De beurs vol met geld, de blik op oneindig en dan maar 'brakken', liefst een week aan een stuk. De kennis breekt los op zaterdag 4 oktober. In diverse zalen wordt dan ten dans gespeeld en zelfs de Mussenakker doet daaraan mee mnet Rich Danny and the Wealth. Deze jongens spelen rock 'n roll zoals dat hoort: luid en snel. Dus als dat uw stijl is, allemaal richting

onbekenden (?), in het volle maanlicht, zich toegang tot een reeks woningen in de Minderhoutsestraat en de Gemeentestraat. Deftige kerels waren het wel. Hun interesse ging uitsluitend naar baar geld. Vertrekken deden ze zoals ze gekomen waren. Ongemerkt, zonder enig spoor na te laten! El Karel Adams, met echtgenote Maria en zoon Johan, uit de Blauwbossen, hebben hun sporen wél verdiend. Tijdens hun vakantie fietsten zij zomaar eventjes op hun dooie gemakje naar 't zuiden van Frankrijk. Toch effe een klus van ettelijke duizenden kilometers. De gemakkeljkste weg kiezen, deden ze dan ook weer niet, integendeel, de hoogste Alpencols werden door hen verteerd. Wat deden ze toen ze goed en wel aan gekomen waren te Nice? Terugkeren! We hadden het daar gezien, zei Karel, en om daar in 't zand te gaan liggen, interesseerde ons helemnaal niet. Ongeveer 165 km werd er per dag afgepeddeld en na 12 dagen doken ze België terug binnen, uitgerust van geest en dito ledematen. Een maand later! 'Ik zou zo terug willen fietsen', zuchtte Maria. Hun geheim: honing, dat moet toch enorm veel kracht leveren. Inderdaad! Natuurhoning is rijk aan aminozuren, oestrogene stoffen, levensenzymen, kobalt, ijzer, fosforzuur, calcium, kalium en vitaminen, allen levensbestanddelen die in onze huidige voeding zozeer te kort schieten! Voilâ! Karel Adams is imker! Vol gepropt met honing moet je dan wel bergen kunnen verzetten! EI Die St.-Jorisgilde heeft

de laatste tijd ook heel wat werk verzet. Zulke accommodaties neerplanten zoals zij gedaan heeft in de dorpskom, heeft enorm veel tijd, energie en geld gekost. En geschoten dat er gedaan wordt! De pijlen vliegen van louter plezier de roos in. Met de nakermis werden opendeurdagen ingericht met een doorlopende tentoonstelling over de voorbije bouwwerken, foto's allerhande, onderdelen van de kruisboog, trofeeën Leken in deze sport konden de kruisboog hanteren onder deskundige leiding. De gilde verzorgt haar public relations! EI En dat is de herfst ook stilaan aan 't doen! Hoe langer hoe korter worden de dagen en in oktober nijpen ze er nog eens 1.55 u. af (plus daarbij nog eens het zomeruur). Niet getreurd, elk seizoen heeft niettegenstaande alles toch zijn charme! U Donckstraat. Zondag 5 oktober ziet Meermarkt afscheid nemen van 1986. Kom op de valreep ook even goeiendag zeggen. En dan begint de marathon. Na zaterdag, komt zondag, en maandag, en dinsdag ... liet is al kermis wat de klok slaat. Overdag eten, foorkramen, kermistornooi (?) en volksspelen 's nachts muziek, drank en vrouwen. Wie kun er aan weerstaan? De Merenaar niet. Op zondag 12 oktober doet men alles nog eens dunnetjes (!) over, en dan hebben we het weer gehad. EI Voor de rest van de maand

doet Meer het - uitgefuifd - wat kalmer aan. Easy does it, weet u wel. Hoewel. Toneelkring 't Heidebloempje heeft de batterijen weer opgeladen en begint in oktober druk te oefenen - kermis of geen kermis - voor haar toneelavonden in november. FC Meer trekt zich ook weinig van de kermis aan en traint en speelt gewoon door. En maar goed ook, want ze zijn het seizoen prima begonnen. En de KWB volleybalt, elke maandagavond voor de liefhebbers in de turnzaal van de gemeenteschool. Overigens, de hobbytentoonstelling komt er weer voor de zoveelste keer aan. Dit jaar op 1 en 2 november in de paro13


chiezaal. Kandidaat-exposanten moeten zich voor 20 oktober melden bij één van de be-

stuursleden van de KWB. El Dat is het voor geluigenverslag van Meerkerinis verwachdeze keer. Volgende maand mag u een oog- ten. Wordt het toch nog gezellig. •

Goud in Meer

"z

-

-

Toen Jan Martens en Louiza Stoffels op 7 september 1936 elkaar het ja-woord gaven, konden zij niet weten dat 50 jaar later dat heuglijke feit opnieuw gevierd zou worden. En toch was het op zaterdag 30 augustus 1986 zover. Samen met familie, vrienden en kennissen zaten Jan en Louiza aan de feestdis om hun gouden huwelijksjubileum te vieren. Het was een grandioos feest en als je nu bij Jan en Louiza op bezoek gaat, moet je uitkijken waar je loopt, zoveel bloemstukken en planten staan er in hun huis verspreid, als stille getuigen van die gedenkwaardige dag. Jan zag het levenslicht op 6 februari 1912 in Meerle. Toen hij zeventien was, ging

hij dienen bij een boer in Meersel Dreef. In de ioop der jaren ontmoette hij zijn Louiza, met wie hij op 7 september 1936 in het huwelijk trad. Louiza was op 17 december 1912 in Meer geboren en woonde in de Zandbergstraat 4, een adres dat we later nog zullen tegenkomen. Zij gingen in Merksplas (Koekhoven) bij een boer 'kasteleinen' (= wonen en werken). Later begonnen ze daar ook een eigen boerderijtje. Op het einde van de oorlog in 1945 kwamen ze zich definitief in Meer in de Zandbergstraat 4 vestigen, in het ouderlijk huis van Louiza dus. Daar hebben ze tot aan hun pensioen goed geboerd. Dat pensioen was echter geen eindpunt. Integendeel, Jan

@gdo @ [P 1 oktober!' riep de ober Het nadeel van een maandelijks dorpso verzicht als dit is dat je van sommige evenementen (nou ja) te laat of helemaal geen lucht krijgt. (Sommige mensen houden het misschien ook liever stil omdat ze denken: 'wat staat er anders weer over in de krant'. En gelijk hebben ze.) Een voordeel is dan weer dat wal op het eind van een maand gebeurt, nog net bij het overzicht van de volgende maand kan. Dal is dan onder de titel: 'OP DE VALREEP'. (Het ligt in de mond als: 'IN DE HOOFD ROL'. En dezelfde idee steekt erachter. De hoofdpersoon (ik dus) hoort het pas op het allerlaatste ogenblik.) El OP DE VAL-

14

REEP. In het kader van (zo'n begrip doet het altijd!) de jaarlijkse dag van de landbouw organiseren de (Meersel)Dreefse verenigingen die wortelen en wroeten in onze eigen bodem, weer een tentoonstelling van wat hun arbeid heeft voortgebracht. Dat is elk jaar weer de moeite waard. (Gewoonlijk nogal wat anders dan dat wat in mijn eigen tuintje wil wortelen.) Niet alleen het oog, ook de tong en gebeurlijk zelfs de neus wordt hier gestreeld. Deze laatste door de aanwezigheid van rode witgebolde boerenzakdoeken. Uw portemonnee vaart er ook goed bij, want alles kan aan 'recht van de boer'-prijzen gekocht worden. Zaterdagavond en zondag overdag in de zaal bij onze paters, op 27 en 28 september dus. El Na de

en Louiza kunnen immers niet stilzitten, ze hebben geen 'zittend gat'. Daarom hebben ze zich vol overga -vc op liuti liul,bys gestort. .1e kan lan nng altijd achter het huis klusjes zien opknappen, hoewel hij het momenteel toch wat kalmer aan moet doen o.w.v. zijn hart. Hij heeft daardoor laatst zelfs een tiental dagen in het ziekenhuis gelegen, waardoor de jubileumviering nog even in het gedrang kwam, maar gelukkig kon alles tenslotte toch doorgaan. Ook is Jan nog veel bezig met z'n honden, hij is altijd een 'hondenzot' geweest. Fietsen doet hij ook graag, maar hij moet daarmee wel voorzichtig zijn. Verder behoren dansen en kaarten ook tot zijn geliefkoosde bezigheden, hoewel hij tegenwoordig meer toeschouwer dan actief deelnemer is. U merkt het, Jan amliseert zich nog prima op z'n oude dag. Louiza heeft zich sinds haar pensioen uiik viilledig aan haar hobby'f ovcrgcgcven. En dat zijn er nogal wat. Zo liggen de kaarten hij haar in de bovenste schuif. Vuoial in de winter wordt er heel wat afgekaart. Dansen is ook nog zoiets. Louiza kan dansen als de beste en als Jan niet mee wil of kan doen, dan heeft ze nog altijd haar trouwste vriendin Marie Eelen. Turnen en fietsen doet Luiza ook dolgraag, alsook het onderhouden van de bloemenhof. In de winter verzorgt ze heel wat naai- en verstelwerk voor de familie. Kortom, Louiza is een bezige bij, die dankzij haar goede gezondheid nog steeds boordevol energie zit. Jan en Louiza zijn gelukkige mensen, dat merk je als je met hen praat. De voorbije 50 jaren waren goed en vruchtbaar. Dat bewijzen hun 5 kinderen (4 dochters, 1 zoon), 13 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Een nageslacht om fier op te zijn. Van harte proficiat, Jan en Louiza, en nog vele gelukkige jaren. Het ga je goed. • dag van de landbouw, de week van het bos. Dat is dan al wel begin oktober. Het was de bedoeling hier een mooie foto te plaatsen van een (ook mooi) bos. Maar het vervelende aan foto 's trekken in een bos is, dat er altijd wel een paar bomen in de pad slaan. Géén foto dus. Wel een boom. Die heeft u nu in de hand: daar werd deze krant van gemaakt! El De KAV doet weer wat aan haar

conditie. Ze richten (voorlopig 10) turniessen in voor de vrouwen. Op maandag vanaf 13 oktober. Niet allen daarheen, want het zaaltje is dan te klein. El Je maakt het maar één keer in je leven mee: Mieke van Gils wordt 99 jaar. Dat is een hele prestatie (wat zou je daarvoor moeten doen?) en vooral als je nog zo kwiek en vinnig bent als Mieke, dan kun je daar veel plezier aan beleven. Er zal wel taart en koffie bij le pas komen (al drinkt ze zelf maar héél, héél weinig). En stuur haar eens een kaartje. Dreef 25. Ze verjaart op 19 oktober. Maar loop haar deur niet plat, want misschien kan ze daar niet tegen. En volgend jaar wil/en we haar nog eens vieren. El De mens die duizenden jaren


geleden als eerste zijn zwervend bestaan opgaf en zich voorgoed in een hutje nestelde, hadden ze eigenlijk direkt in 't gevang moeten opsluiten. Daar kon hij dan 'zitten' zoveel hij wou. Hij weet immers niet wat hij ons, zijn nazaten, heeft aangedaan. Ergens wonen, dat stelt niets voor. Maar dat daar in dat huis ook nog elke week moet gekuist worden (ook al 't er eigenlijk niet vuil is), van die kwelling is de brave man zich niet bewust geweest. Hij zou 't anders wel gelaten hebben! LI Eind oktober (en dat is nu dus niet op de valreep) houdt de dorpsraad haar tweede algemene vergadering van dit paar. Als voorbereiding daarop hebben de mensen hier weer een informatieblaadje in de bus gekregen. Als de dikte ervan maar niet het teken is dat de dorpsraad ook nog

aan bloedurmoede aan het lijden is. Geldgebrek hadden ze al. (Staat erin; 't is overal hetzelfde). In i-lie STUW wat leesvoer over verkeer en wonen op de Dreef, de voorstellen voor de begroting van 87, 2 bladzijden over het klooster: haar omgeving, verleden en toekomst. Een stukje over het inissiefeest en wat uitleg over de volgende algemene (en pen) vergadering. 411ee, waar ze daar 6 bladzijden voor nodig iebben, doe ik hier in 2 zinnen. Z6 moet je ,esparen, mannen! Ik ga u nog wel eens wat uitgebreider vertellen over wat in die artikels staat. Maar ik moet het wat spreiden, ziet u. Misschien wordt het wel een stille winter. En nu is mijn rubriek al bijna vol. Alleen nog dit. fl Wie

xMM Nu de barbecues, de tuinstellen en de zonnebrandolie weer voor enige maanden opgeborgen zijn, zitten we voor een hele tijd geplaagd (?) met ons typisch, miezerig, regenachtig weer. Maar de zomer is goed geweest. Of hen je dat alweer vergeten? L Iemand die van het wisselen van zomer naar herfst gebruik maakt om naar warmere streken te vertrekken is Pater Jos Vannuffelen. Na en-

Jos Vanluffelen met pastoor Luyts aan het altaar tijdens de viering van Jos' zilveren priesterjubileum. Tijdens de preek sprak hij o. in. over zijn zorgen omtrent de 'aflossing van de wacht'; ook mnissionarissen worden oud. Hij spoorde de parochianen aan om de missiewerking niet te staken als hij en de andere missionarissen ooit het missie veld moeten verlaten. Misschien beleven we nog dat zwarte priesters ons hier komen mnissioneren, wie weet?

IîIrn kele jaren hard missie werk in Zaïre was de Pater een paar maanden terug in' het land voor enige verpozing en om de familie nog eens uitgebreid te groeten. Bovendien was het dit jaar 25 jaar geleden dat hij voor het eerst naar Zaïre vertrok, namelijk in oktober '61. Dat was dan ook een reden voor de familie en kennissen om zijn zilveren priesterjubileum te vieren met o.a. een drukbijge woonde misviering in de Wortelse parochiekerk. Op 21 september is Jos terug naar Zaïre vertrokken met alweer een nieuwe opdracht: in de technische school van Ebonda een Al-afdeling oprichten. Wij wensen hem veel werkkracht toe. El Nu even

terug naar het Wortels dorpsleven en de verenigingen. Een eerste aktiviteit gaat door in Het Slot op zaterdag 27 september. Daar treedt die avond de Nederlandse formatie: The Four One and Only's op. Deze groep die muzikaal ergens te situeren is in de buurt van Jonathan Richman of The Housemartins was al geregeld te horen op de radio bij Domino (Brt 2 - Brabant) en bij John Peel (BBc-radio 3). Over enige tijd komt een elpee uit van de groep en deze maand nog zijn ze te zien op de VPRO-tv in het programma 'Jonge Helden'. Aangeraden! El Het Slot is deze maand ook met twee kursussen gestart. De eerste kursus is een vervolg op de Computercursus die vroeger al werd gegeven. Sedert 5 september is deze Computercursus voor gevorderden al gestart, maar mensen die nog graag mee aanpikken kunnen dat nog (snel) doen bij Swa Sommen, Vogelhofstraat 5 of Jos Peeters, St. Jansstraat 8.

h@@gj W211ij Oktobermaand, zaaimaand zegt de kalender en de oogst zal wellicht stormachtig zijn deze tijd vermoed ik. Terugblikken op wat september ons aan leuke of spannende momenten bood, is vandaag (12 sept.) wat voorbarig. Enige spanning staat hem wel te wachten die vanuit bv. Antwerpen met de bus naar Hoogstraten toert, aan de kerk denkt: 'hier moet ik afstappen wil ik dat gat in mijn monumentenkultuur opvullen', vervolgens belt en tot zijn ontsteltenis merkt

1® ©u®m

dat hij pas aan de statie gedropt wordt. Er is dus gewijzigd met de bushaltes en zo. El Na een eerste proef in Meerseidreef gaat men ook in de andere deelgemeenten een container zetten voor al het plastic afval van boer en tuinder. Op26 september staat er zo een op de parking van de brandweerkazerne aan de St. Lenaartse weg. Vanaf oktober richt de Hoogst raatse sportraad opnieuw initiatiecursussen in voor tennis, badminton, vissen, schaken en paardrjden. Inlichtingen

af en toe eens 01) de Dreef komt heeft al gezien dat ze de laatste tijd ook aan de tuin van het klooster aan het werken zijn. Het gemeentepersoneel is daar - in overleg met het klooster- parkeergelegenheid aan het maken. Het klooster zorgt voor de grond en de gemeente voor het werk. Op die manier hopen ze de drukte op de hoogdagen wat op te vangen en de mensen wat ruzie te geven voor en naast hun auto. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe dat gebruikt wordt: het ligt immers wel ver aan één kant (en dat is dan net de kant waar de meeste bezoekers niet komen.) El Zo. Nu heb ik nog drie van die kottekes over. Als ik er nu eens eentje hier El en dan nog eentje hier L1J zet, dan kom ik er net mee toe. 1 Ook voor leken in het computeren komt er een nieuwe cursus. Deze cursus waarvoor u ook vanaf nu ken inschrijven bij de hierboven gen oetnde mensen richt zich tot iedereen die aan een gein oedelijk tempo kennis wenst te maken met de computer en zijn mogelijkheden. Deze beginnerscursus omvat ± 12 lessen tijdens de welke men ook in de praktijk kan werken met de computer. Enkele toestel/en staan tijdens de lessen ter beschikking van de cursisten. De onkosten voor deze lessen reeks bedragen 500 Fr voor alle niet-leden van 't Slot, leden betalen slechts 300 Fr. LilOok de fotoklub van 't

Slot is ondertussen gestart met een nieuwe kursus fotografie. Deze lessenreeks wordt gratis gegeven door Wortels vakfotograaf Jan Van Opstal en richt zich tot iedereen die interesse heeft voor fotografie, zowel beginners als gevorderden. Inlichtingen bij Marcel De Bruyn, Pater Schrijversstraat 4, tel. 314.71.93 of Jan Van Opstal, Grote Plaats 28, tel. 3 14.35.83. Tot hier het Slotnieuws. El De KWB start op vrijdag 17 oktober weer met een reeks kaartavonden waarbij maar eventjes 35 mestkippen te winnen zijn. Inschrijven ken vanaf 19.30 uur voor slechts 50 Fr. De eerste kaarten worden gegeven vanaf 20.00 uur, in de parochiezaal uiteraard. El Op zaterdag 25 oktober neemt men

met de KWB deel aan de Cross der Jongeren te Westerlo. Lopers die hierin geïnteresseerd zijn nemen kontakt op met Toon Kuypers, Pater Declerckstraat 7, tel. 314.32.17 die de oefeningen vooraf en de deelname aan de Cross regelt. El De Wortelse fanfare organiseert in het kader van de verbroedering op zaterdag 11 oktober een Wortelse muzikale hoogdag. Tijdens deze 'Play In' komen de muzikanten van zes muziekmaatschappijen 's morgens bijeen in Wortel om samen te repeteren en 's avonds samen het slotconcert te verzorgen in de parochiezaal, als besluit van een reeks verbroederingsconcerten van de zes maatschappijen. Ei Dit was weer één

maand Wortel, tot binnen een maand.•

bij de sportdienst of Stan Pau we/s. Voor die enkelen die er tot op vandaag de dag nog niet zijn binnengeweest houdt de Openbare bibliotheek een opendeurweek van 18 tot 24 oktober. De gemeentelijke wisselkollektie kunst is aan haar halfjaarlijkse vernieuwing toe. De werken zijn 'opgezien'en de nieuwe worden tentoongesteld in het V. V. V. kantoor van het stadhuis. El Zo, dat was het

weer. We maken wat plaats voor vier feestneuzen die deze maand hun jubilé vieren.• 15


Bij het verschijnen van dit oktobernummer zal het precies 50 jaar geleden zijn dat ze mekaar de ring aanschoven: Tuur Mostmans en Liza Strijbos, wonende in de Antoon de LaIaingstraat 1. We beginnen eerst met de beknopste levenswandel van Liza, want zij deed ons het hele verhaal terwijl Tuur voor de fanfare weg was. Ze werd op 26 oktober 1914 in Hoogstraten geboren en had 4 zusters en 1 broer, waarvan er nog slechts 2 in leven zijn. Vader Jaak en moeder Josefina Bruurs woonden toen in de Achtelsestraat maar verhuisden tegen het einde van van de eerste wereldoorlog naar de Gelmelstraat. Liza herinnert zich nog dat ze als driejarig dutske alleen van de Achtelsestraat naar de 'beVoor Jules Diels en Anna Kerstens uit de Loenhoutseweg 79 is 't alweeral tien jaar geleden dat ze hun 'Gouden Jubilé' vierden. Op zaterdag 13september is het precies 60 jaar geleden dat ze over de Hoogstraatse steenweg naar Rijkevorsel stapten en onderweg opgepikt werden door de stoomtram. Als je ze 't zo hoort uitleggen geloof je dat er nog makkelijk 10 jaar bijkan. Ze zijn beiden nog goed te been, een koppel apart, twee randgevallen eigenlijk: ik zal 't u uitleggen. Jules werd op 25 januari 1905 in Merksplas geboren en groeide er ook op terwijl zijn wieg op 't Lipseinde in Zondereigen stond (grens tussen Merksplas en Zondereigen). Zijn ouders (Louis en Katherina Donckers) waren boeren en kregen zeven kinderen. Anna werd als jongste dochter van Bert 'den dekker' en Joanna Kerstens op 18 april 1906 in Rijkevorsel geboren maar woonde in de Leemputten (hoek Hoogstraatse steenweg - weg naar Achtel) en liep school en kerk in Hoogstraten. Ook een grensgeval dus. En weet je waar grensgevallen elkaar ontmoeten? In de stad! In dancing 'Italia' te Antwerpen op precies te zijn. Anna ging zoals dat in die tijd gebruikelijk was, na de lagere school op 't Spijker reeds op haar twaalfde 'dienen' in 't stad (ze heeft zelfs nog in Brussel gewerkt), kost en inwoon, tot haar twintigste. Jules diende ook in Antwerpen vanaf zijn 14e en met achttien jaar werd hij chauffeur bij een scheepshandelaar, wiens boten hij in de haven moest bevoorraden. En 's zondags in de namiddag gingen ze 'na de afwas en ten laatste tot zeven uur' dansen in de grote danszalen. En toen heeft Anna Jules over de brug gehaald 'want 16

waarschool' van 't Spijker ging niet een suikerklontje in de mond. Ze liep tot haar 14e jaar school op 't Spijker maar deed voordien dagelijks boodschappen voor mensen van 't Begijnhof. Ze heeft op vele plaatsen gewerkt. Van '29 tot '37 in Hamers' sigarenfabriek (ze verdiende er 1 fr. en na de opslag 1,50 fr. per uur). Ze verkocht aan haar vader sigarillos voor 5 fr. en zo had ze toch wat zakgeld. In 1938 werkte ze bij Charel Croes, daarna heeft ze 2 jaar autobussen gewassen. Na W.O. II begon ze een kruidenierswinkel aan de Statie, werkte van '51 tot '57 op de Friswit en de volgende zeven jaar baatte ze café 'Sportwereld' uit (nu Skal'den). Ze moest in 1965 stoppen vanwege reuma-klachten. ...

El

Liza kaart graag en heeft alzeleven gebreid en genaaid in de hobbyclub. Tuur zijn wieg stond in Rijkevorsel (9 juni I 0 14 waar vader Stan steenbewerker was. Moeder Berta bracht 3 kinderen op de wereld waarvan er één vorig jaar stierf (broer en buurman). Toen Tuur zeven was, kwamen ze in de 's Boschstraat en later in de Gustaaf Segersstraat wonen. Na de schoolplicht werkte hij 5 jaar in de steenfabriek, deed daarna zijnen 'troep' en wroette 14 jaar in de kolenmijn van Beringen. Van de mijn ging hij 17 jaar in een Hollandse buizenfabriek werken. Zijn hobby's wareji Vissen, kanarievogels kweken en hanekraaien. Maar zijn echte passie is toch de fanfarc (St. Cecilia) waar hij na 61 jaar nog altijd deel van uitmaakt. In het begin als bugelbespeler, later als man met de grosse-caisse, en nu als bestuurslid en schatbewaarder. Tuur en Lisa waren 15 toen ze voor 't eerst iets voelden voor mekaar (Liza mocht zondagnamiddag van 2 uur tot 5 uur naar de kermis in Castelré). Toen ze 16 waren gingen ze voor de tweede keer uit en met 17 was het serieus. Vanaf toen mocht Tuur 's avonds bij Liza thuiskomen om sigarenkistjes te maken! Paul (Stanny) is als tweejarig kindje het gezin van Tuur en Liza komen vergroten en hij heeft op zijn beurt twee kinderen: Chris en Wendy. We wensen het gouden paar nog vele probleemloze jaren!!! ...

/

'k was bang da 'k er zou overschieten' zegt Anna lachend. Ze zijn dan in Rijkevorsel getrouwd en in 't terugkomen bleven de venten natuurlijk plakken in 'De Vapeur' bij Frans Krols op Gammel. Omdat de vrouwen kwaad werden en Jules den enige chauffeur was, is hij ze zelf Bij Anna thuis, uit 't café gaan halen in café 'De Nieuwen Buiten' werd intussen feest gevierd. Anna en Jules hebben enkele jaren in Antwerpen gewoond er gewerkt maar 't stad was niks voor hen en ze verhuisden naar Hoogstraten want daar was ook werk: Jules was de eerste chauffeur bij brouwer Brosens (hij heeft daar gewerkt tot aan zijn pensioen) - zijn schoonzoon Jaak van Opstal rijdt nu met de kamion) en Anne diende er. Ze hebben daar een tijd ingewoond tot Arina bij dokter Gommers aan de slag kon, en vandaar ging het naar café 'De Prins' tegenover de strafschool (einde Lindendreef). An...

na en haar vader, die bij hen inwoonde, hebben er twaalf jaar getapt. Ondertussen brak WO II uit en Jules werd as 34-jarige chauffeur gemobiliseerd. Toen 'den Duits' alle kamions begon te bombarderen heeft ie serieus met de 'poepers' gezeten. Anna werkte later nog in 't geleifabriek bij Albert Brosens en ze kochten later in de buurt het huis waar ze nu nog wonen. Jules en Anna hebben drie kinderen (Jeanne, Maria en Jan),5 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Door het vele werk heeft Anna, buiten breien en naaien, nooit veel hobby's gehad. Jules daarentegen speelde 50 jaar met de duiven, maar de benen worden wat stroef, en hij heeft zijn smirrels onlangs met een beetje spijt in het hart weggedaan. Wij wensen ons diamanten paar nog een rustige en gezonde derde leeftijd. Prociat!


uiuïi1 u®ut1

___________________________________________________________________________ Het nwe schooljaar heeft weer een aanvang genomen en de Meerlese schoolkinderen worden weer netjes opgevangen door de uitgeruste leerkrachten. De ouders kunnen gerust zijn in de zaak. Een onderhoud tussen het kermiscomité (voltallig aanwezig), schoolhoofd en afgevaardigden van de leerkrachten, schoolcomité en ouderraad, leidde tot een overeenkomst wat betreft het kermisgebeuren voor de schoolgaande jeugd. Dinsdagnamiddag worden er kinderspelen gehouden en dit onder de leiding van de leerkrachten terwijl het kermiscomité voor de uitbii ding zorgt Li Dat de volksspelen

waren in de verschillende drankgelegenheAls je deze regels den te bewonderen.

leest, zijn al deze feestelijkheden al achter de rug. Hopelijk zijn de 'katers', die er natuurlijk het gevolg van zijn, allemaal verdwenen in de herfstlucht. De lange avonden komen er weer aan. Het gebuurte Strijbeekseweg zal binnenkort hun gouden bruiloften nog eens kunnen herleven. Er wordt uitgekeken naar een geschikte datum om al het vastgelegde filmmateriaal op het witte doek te brengen.

4r

voor de volwassenen met de kermis zeer in trek zijn dat wisten de insiders wel. Dit jaar was de nodige stemming er ook weer. Deze oude volksgebruiken moeten in stand gehouden worden en Meerle helpt daar zeker aan mee. Vogelpik, sjoelen, bal werpen, busjes omverkegelen bal in de ton e a stonden weer op het programma. El Dat de wieler-

club en de voetbalvereniging goed overeenkomen, is een publiek geheim. Zij leggen mekaar niets in de weg. Op 21 september (nakermis) zouden én een wielerwedstrijd én een voetbalwedstrijd in Meerle plaatsvin den. Meerle F.C. loste dit keurig op. Met toestemming van de voetbalbond en met goedkeuring van Grobbendonk werd de wedstrijd Meerle Grobbendonk op zater dag 20september te 17.30 uur gespeeld. Alle Meerlese voetballiefhebbers konden nu ook eens rustig naai de koeis gadil kijken Zo steunt het een het ander. Tijdens deze wedstrijd werd René Jacobs voor zijn SOOste wedstrijd in het eerste elftal in de bloemetjes gezet. Wist u dat de caféhouders voor de nodige ontspanning zorgden in de avonduren tijdens de kermis: D.J. 's draaiden plaatjes, de Mjeelse Primitieven zorgden voor kroegmuziek, de Virojackx maakten ons vijftien jaar, jonger, Playback en Soundmix, zelfs dansscholen, zangers en zangeressen, muziekkapellen en 'Peter en z ' n botsotto ''

'

..

-

-

'<

.

.

..

.

.

.

..

.

.

7Mu:ieks hooI DL j\OJRDLRKEtiPE.% (met scholen in Ravels, Baarle, Meer, Meerle en Minderhout) vierde onlangs haar 5-jarig bestaan als erkende inrichting. De school telt momenteel 600 leerlingen die leren spelen op koperen en houten blaasinstrumenten, slagwerk, alle snaarinsirutot elektrisch orgel en accordeon. men ten

...

(vervolg ongevallen) Woensdagnamiddag 3 sept. botsten aan het kruispunt Meerledorp - Voort - O.L.V. straat, de auto's bestuurd door Bernard Vosters uit Tilburg en Lodewijk Verschueren, Strijbeekseweg 57, Meerle. Er was zware schade. Zondagmorgen 7 sept. gebeurde er een botsing in Rijkevorseldorp, tussen de auto's bestuurd door Wilhelmus Van Der Velden, Meerseweg 161, Meer en Patrique Vermeiren uit Wuustwezel. Er was zware schade. Maandagavond 8 sept. botsten in de Kerkstraat, Meerle, de auto's bestuurd door Cornelis Buylinckx, Desmedtstraat 46 Minderhout en Ger. Janssen uit Baarle-Nassau. Er was lichte schade. Dinsdagnamiddag 9 sept. botsten in Meer aan het kruispunt Donckakker - Gestelsestraat, de auto's bestuurd door Johan Nieuwenhuizen, Donckakker 16, Meer en Peter Loos, Meerdorp 63. Er was zware schade. Donderdagavond 11 sept. botsten aan de Lod. De Konincklaan de auto's bestuurd door Antoon Huybrechts uit Rijkevorsel en Willy Mertens, eveneens uit Rijkevorsel. Er was lichte schade. Zaterdagnacht 13 sept. reed de 26-jarige Frank Van Gorp uit Beerse, met zijn auto aan de Bochtenstraat te Rijkevorsel, tegen een verlichtingspaal. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. Zaterdagavond 13 sept. botsten aan de Bredaseweg te Miriderhout de auto's bestuurd door Joseph Smolderen, Prinsenpad 130, Rijkevorsel en Frans Goos, Blauwbossen 2, Minderhout. De inzittende Maria Jochems, 85 j, Blauwbossen 6, werd licht gekwetst. Zaterdagmiddag 13 sept. kwam het te Rijkevorsci aan de Drijhoek, tot ccii aanrijding tussen een auto en een bromfiets. De 21-jarige bromfietser Eddy Verschooren uit LuIe werd hierbij gekwetst. Zondagvoormiddag 14 sept. botsten aan het kruispunt Meerledorp - O.L.V. straat Burg. Van Nuetenstraat, de auto's bestuurd door Dominique Vermander, Dreef 55, die licht gekwetst werd, en Gerard Bastiaansen, Grazenweg 4, Nieuw-Ginniken. In de wagen zat de 78-jarige Anna Oomen uit NieuwGinniken. Zij werd gewond naar de C.M.kliniek gevoerd. (vervolg op blz. 23)

OPRIT Ei PARKING

TUININ RICHTING

in alle kalibers - DOLOMIE (geelkleurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) - LAVABLOKKEN - ROTSBLOKKEN

- KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - welfsels - zand - grind - cement - enz.

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

. Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) . Of afhaling door uw zorgen

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 17


0

BEGRAFEN ISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pvb

CROES

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon째03/314.50.91

JRi OS : Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon: 03/314.57.10 031314.56.91

1

autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

- -

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

p

-

Kari"s coiffure

Bloemsierm r

-

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafeikleden, lopers, enz. Elke dag

ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN

18

VERSE BRAAD-EN SOEPKIPPEN!

VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD

KWALITEITSPLU 1 MVEE

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16


Op een herfstavond Lezen Wijnreisboek voor Frankrijk In zijn 'Gids voor de Franse Wijnen en Wijngaarden' voert de befaamde wijnbouwer A. Lichine ons doorheen alle wijngebieden van Frankrijk met een scherpzinnig oog, niet alleen voor de mooiste wijnen, maar ook met een onuitputtelijke voorraad boeiende anecdotes rond wijn en cultuur, met trefzekere verwijzingen naar hotels en restaurants, aanbevolen en uitgestippelde reizen, adviezen voor wijnen en spijzen, voor het kopen en bewaren van wijn, enz. Kortom, een uniek boek dat uitnodigt om zo naar Frankrijk te reizen. (Kluwer Alg. Uitg., 1986, 990 fr.) De grote kunst van de eenvoudige keuken De grote Bocuse (bekend van De Standaardtrips voor gelukkige lezers) bij u thuis, in uw eenvondi&'e keuken, dat is niet niks F,n tnrh kan dat met dit kookboek lukken: het is bestemd voor al degenen die een goede keuken op prijs stellen en er zelf nok eens aan willen beginnen 7onder al te dure produkten. Het gaat om gerechten voor familie en vrienden, gemakkelijk te bereiden en niet te duur. Ook pasta's, rijst, gebak, jams en warme dranken komen aan bod. Koken met granen en peulvruchten Ieder van ons wil af en toe ook wel eens wat anders dan elke dag het vaste patroon: aardappelen, vlees, groenten ... In dit boekje vinden we heel wat nuttige informatie en smakelijke gerechten voor vegetariërs met veel variaties en voldoende voedingsstoffen en eiwitten. Of wat dacht u van 'Kersen op volkorenbiscuits' of 'Wortelsoep met gerst en kaas'? Ook de 'Aubergine gevuld met erwten-prei-puree' lijkt ons niet te versmaden. Enfin, u probeert 't maar eens. Nooy-Blokzijl, Culinaire Boekerij, Zomer en Keuning, 1986, 395 fr.) De E in je eten Wij eten allemaal graag lekker, maar de zogenaamde kritische konsument wil bovendien nog graag weten welke stoffen door de voedingsmiddelenindustrie kunnen toegevoegd worden. In dit boek vinden we alles over de E-nummers en andere toevoegingen aan ons voedsel. Voortaan kunt u aan de hand van de etiketten alleen al beslissen of u eraan begint ... of niet. Wel handig. Hanssen, Uitg. Zomer en Keuning, 1986, 395 fr.) Kruiden De rij 'Kruidenboeken' in ons rek wordt alsmaar uitgebreider maar dit boek van Ann Bonar is er een waar heerlijk juweeltje tussen: prachtige foto's over kruidentuinen vroeger en nu, fraaie tekeningen en beschrijvingen van de meest gangbare kruiden, talrijke toepassingen voor keuken, gezondheid en schoonheid. Wat wil je nog meer? (Ann Bonar, Groenboekerij, Zomer en Keuning, 1986, 595 fr.) Zelf bier maken In dit gezegende 'Jaar van het Bier' hebben we naast de vertrouwde pils heelwat lekkere streekbieren leren ontdekken en na de lectuur van dit boekje blijkt dat je zelf vlot bier kan brouwen, mits te beschikken over een

eenvoudige uitrusting (wordt beschreven), wat (goedkope) grondstoffen (hop, graan, mout, gist, water) en een gezonde dorst als uiteindelijke kraan op het werk. Prosit! (Ronn Hoose, Uitg. Kosmos, 295 fr.) Groot viskookboek Wie onder ons vanuit een of ander jeugdcomplex nog wat tegen vis mocht hebben, zal na het lezen van dit boek met recepten uit de internationale keuken (Japan bijv.) het water wel in de mond hebben. Grote koks verkiezen voor hun mooiste bereidingen toch ook vis? Waarom jij niet? (M. Raaff-Löfgren, Uitg. Kosmos, 1986, 595 fi.)

samenwerking en overleg worden voortgezet en men mag nog andere degelijke coprodukties verwachten. Vooral de taalcursussen kennen steeds opnieuw een overdonderend succes. In het verleden was dat o.a. het geval met Spaans, Russisch en Chinees. Daarom een extra woordje uitleg over de reeks Spaans voor beginners die op 7 oktober opnieuw van start gaat.

Por Favor

Lekker eten om slank en gezond te bli,jven De vermageringsfanaten onder ons en vooral zij die 'wel zouden willen' maar 'nog niet kunnen', hebben ongetwijfeld op dit boek zitten wachten: lekker eten en toch slank blijven. DaL kan, mIts minder vet en minder suiker vooral. Het boek opent met een goed eetplan en wie daarmee begint, kan niet iiieer dik worden. Bovendien zien de foto's er erg smakelijk uit! (Anneke Geerts, lJitg. Culinaire Boekerij, Zomer en Keuning, 1986, 395 fr.) Verrukkelijke gerechten met vis, schaalen schelpdieren In de reeks 'Koken met Plezier' is dit deel ongetwijfeld één van de fraaiste: vis is niet alleen gezond; in de keuken zijn de variaties met vis schier oneindig. Bij de meer dan 300 recepten ook tips voor het kopen en het fileren van vis en ook het inmaken. Maar vers is hij het lekkerst! (Wolf Anholt, Uitg. Culinaire Boekerij, Zomer en Keuning, 1986, 395 fr.) A.L.

Leren Elk wat wils! Frans en Spaans voor beginners, doelgericht ondernemen, Per_______ sonal computer 1, statistiek, biotechnologie, rockschool, tekenen en

teleac

kinderhoeken, leer. moeilijkheden en Voorlichting over kanker zijn de nieuwe Nederlandse radio- en tvkursussen van Teleac waarvoor reeds verschillende jaren grote belangstelling bestaat zowel in Nederland als in Vlaanderen. De Stichting Teleac is al lang meer dan 'schooltelevisie'. De belangstellenden ontvangen ook schriftelijk materiaal (studie- en werkboeken) en voor de taalcursussen bijhorende grammofoonplaten oî geluidsbanden. De lessen worden via de televisie en de radio uitgezonden en herhaald gedurende een bepaalde aaneengesloten periode. Op het terrein van de volwassenenvorming en naschools-leren zijn er regelmatig kontakten tussen Nederlandse en Vlaamse programmamakers. Velen onder ons herinneren zich nog zeker de uitstekende reeks over de Nederlandstalige literatuur in Noord en Zuid na 1830. Deze en andere vormen van

De cursus is eerder uitgezonden in het seizoen 1983-'84. Wegens nog steeds bestaande belangstelling wordt de cursus nu opnieuw uitgezonden in een aangepaste vorm voor mensen die belangstelling hebben voor de Spaanse taal en cultuur. De cursus bestaat uit twintig televisie- en radiolessen, schriftelijk en geluidsmateriaal. Na elke drie televisielessen volgt een herhalingsles. De twintig radiolessen zijn vooral bedoeld om goed te leren luisteren. Het schriftelijk materiaal bij Por Favor bestaat uit een tekstboek, een werkboek, een boekje met daarin de oefeningen die op de radio uitgezonden worden, een boekje met de oplossingen van de oefeningen uit het werkboek en een uitgebreid inhoudsregister. Het geluidsmateriaal bestaat uit zes geluidscassettes met de interviews uit de televisielessen en meer oefeningen. Verder zit bij het geluidsmateriaal een cassette met twaalf gezongen liedjes. De prijs van het complete cursuspakket met geluidscassettes bedraagt 2.750 fr.

Alle Teleac-cursuspakketten kan men bestel len door overmaking van het cursusbedrag op rekening 000-0568502-82 ten name van Audivox, Antwerpen, onder vermelding van de titel van de cursus. De pakketten kunnen ook afgehaald worden bij: Audivox, Rubenslei 23, 2000 Antwerpen, tel. 232.84.65. Wie graag nog meer inlichtingen wenst over de Teleac-cursussen schrijft of belt naar: Teleac, Postbus 2414, 3500 GK Utrecht, Nederland, tel. 00131:30.95.69.11. J. S.

& Proeven moet je zeker eens doen. Zowel van het ene als van het andere. Veel succes!

19


v.d. SLUIS Woninginrichting Kapeistraat 6- Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot Ze puzzelkolom voor onze wedstrijd.

'-0Er

oQ

0

DQ'QD U 0 0 0

2x letter

0 3x letter

SLEEO OMELEN GI5E

00 O 0 STR 0 0 u0 00 0

0

2x woord

Dit 10 letters (gebruik er slechts 7) A.A.E.L.O.P.S.T.U.X.

• 3x woord waarde van elke letter A=!B=3C=2D=!E=IF=5G=2H=21=Ij=4 K=4 L=2 M = 3 N=! 0=1 P = 3 Q=lO R=l S= 1 T=l U = 4 V=jW=4 X=8 Y = 8 Z=6

re2'w' AiTOKT ~l

Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang verlichting spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers. -

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten. TEL. 69.90.02

Kerkstraat 15, 2330 Merksplas Telefoon 014163.35.56

Voelt u ook al de kriebels? * * * * * *

grasmaaiers motorspuiten motorzagen freezen moto-cultoren bosmaaiers

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4- MINDERHOUT 03/314.41.15. -

Sluitingsdag: zondag van 12uur tot en met maandag 13 uur.

Jr -

20

-

Ook op zondag

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9


Burgerlijke Stand

FO~

Geboorten

30juli: Ann, dochter van Willy Leemans, en Sonja Snoeys, Groot Eyssel 68 A Meerle. 1 aug.: Sarah, dochtervan Peter-William De Wilde en Margriet Praet, Heimeulenstraat 16 Meerle. 3 aug.: Veerle, dochter van Jozef Laurijssen en Julia Geerts, Heerle 57 Meerle. 6 aug.: Dorien, dochter van Jozef Sas en Elza Verhoeven, Vrijheid 23 Hoogstraten. 11 aug.: Kathieen, dochter van Jan Joosen en Karine Jacobs, Engelenven 5 Minderhout. II aug.: Debby, dochter van Gustaaf Vriens en Nicole Mynendonckx, Jan Huetstraat 3 Wortel. 11 aug.: Koen, zoon van Corneel Van Opstal en Louisa de Hoon, Driehoekstraat 20 Meer. 17 aug.: Katrien, dochter van Michel Brosens en Anne Van den Broeck, Loenhoutseweg 9 Hoogstraten. 18aug.: Lieve, dochter van André Mertens en Anny Sterkens, Hal 25 A Minderhout. 25 aug.: Eveline, dochter van Guido Rigouts en Rita van Dingenen, Groenewoud 8 Hoogstaten. 28 aug.: Bart, zoon van Louis Eist en Elisabeth Mertens, Worteldorp 42 Wortel. 28 aug.: Tinne, dochter van Dirk Van Opstal en Lea Jansen, Meerseweg 145 Meer. 29 aug.: Filip, zoon van Alfons Van Hasseit en Suzanne Viskens, Buizelstraat 4 Hoogstraten. 29 aug.: Evelien, dochter van Ludovicus Van Beeck en EIsa Vekemans, Lindendreef 77 Hoogstraten.

R Overlijdens 19 juli: Maria De Koninck, 78 jaar, weduwe van Jan Mertens, Gravin Elisabethiaan 1 Hoogstraten. 29 juli: Cornelia Fransen, 82 jaar, weduwe van Dirk Van Veen, Kievitlaan 5 Meer. 2 aug.: Maria Verhoeven, 55 jaar, echtgenote van Albert Van Bergen, Gustaaf Segersstraat 15 Hoogstraten. 3 aug.: Maria Brosens, 73 jaar, ongehuwd, Vrijheid 110 Hoogstraten. 17 aug.: Maria Verhoeven, 81 jaar, echtgenote van Jaak Huybrechts, Meerdorp 65 Meer. 23 aug.: Cornelis Geerts, 79 jaar, echtgenoot van Maria Geerts, Beukendreef 4 Wortel. 24aug.: Leonia Geens, 66 jaar, weduwe van Jozef Vriens, Jaak Aertslaan 24 Hoogstraten.

10U Huwelijken 1 aug.: Alfons Vermeeren en Martine Van Den Broek, Pastorijstraat 6 Wortel. 1 aug.: Josephus de Swart en Christel Mathysen, Meerdorp 47 Meer. 1 aug.: Jozef Hendrickx, Ulicotenseweg 27 Meerle en Anne-Marie Verbreuken, Kapelweg 1 Meerle; Nieuw adres Meerledorp 86 Meerle. 1 aug.: Alfons Braspenning, Heerle 66 Meerle en Diane Moerkens, Krochtenstraat 3 Meer; Nieuw adres: Krochtenstraat 3 Meer. 1 aug.: Benny Jans, Holststraat 55 Beringen en Anna Servaes, Hal 4 Minderhout; Nieuw adres: 's Boschstraat 9 Hoogstraten. 1 aug.: Pieter Schouten, Lokbosstraat 13 Meer en Lea Van Opstal, Beekakker 17 Meer; Nieuw adres: Lokbosstraat 13 Meer. 2 aug.: Marc Tilburgs, Vooraard 36 Minderhout en Karina Boudewijns, Schuivenoord 3 Meerle; Nieuw adres: Vooraard 37 Minderhout. 8 aug.: Dirk Mampaey, Holleweg 18 Beerse en Karin Donckers, Pastorijstraat 27 Wortel; Nieuw adres: Hoogstraatseweg 55 Rijkevorsel. 8 aug.: Rudy Hannes, Lindekensstraat 71 Turnhout en Ann Leunen, Lindendreef 66 Hoogstraten; Nieuw adres: Koningin Astridiaan 49 Turnhout. 8 aug.: Jan Herrijgers, en Lutgarde De Vos; Nieuw adres: Strijbeekseweg 32 Meerle.

9 aug.: Joannes Van Alphen, Oude Trmweg 2 Meerle en Linda Sambre, Minderhoutsestraat 121 Minerhout; Nieuw adres: Achteraard 5 A Minderhout. 14 aug.: Ene Verschueren, Bergsken 4 Merksplas en Jeannine Verheijen, Heieinde 4 Meerle; Nieuw adres: Kleirijt 52 Merksplas. 14 aug.: Guy Mertens, Lipseinde 29 Merksplas en Ingrid Van Dyck, Achtelstraat 45 Hoogstraten; Nieuw adres: Lipseinde 29 Merksplas. 14aug.: Luc Segers, Witherenweg 18 Minderhout en Ann Vanderhallen, Kathelijnestraat 52 Hoogstraten; Nieuw adres: Worteldorp 32 Wortel. 16 aug.: Karel Hermans, St. Lenaartseweg 23 I-loogstraten en Theresia Pemen, Mariaveld 5 Minderhout; Niew adres: Kleine Pintstraat 5 I-loogstraten. 21 aug.: Henricus De Meester, Dreef 22 Meerle en Annick Wallays, St. Bernardsesteenweg 588 Antwerpen (Hoboken); Nieuw adres: Lakborslei 143 Antwerpen (Deurne). 22aug.: Joannes Pauwels, Meerledorp 41, Meerle en Hilde Bollen, Grote Heide 49 Neerpelt; Nieuw adres: Hmonterweg 67 Neerpelt. 22 aug.: Eddy Van Weereld, Lindedreef 14 Hoogstraten en Karine Sommen, wonende te Rij kevorsel; Nieuw adres: Vrijheid 108 Hoogstraten. 22 aug.: Erik Segers en Marina Geenen; Castelréweg 18 Minderhout. 22aug.: Dirk Smets, Drengel 51 Zoersel en Gerda Michielsen, Chaamseweg 67 Meerle; Nieuw adres: Jagersdreef 4 Zoersel. 22 aug.: Marc Anthonissen, Dorpstraat 101 Brecht en Manie-Josee Schrauwen, Grote Plaats 3 Wortel; Nieuw adres: Dorpstraat 107 Brecht. 22 aug.: Patnick Michiels, Kapeldreef 1 Minderhout en Erna Eist, Meerseweg 175 Minderhout; Nieuw adres: Minderhoutdorp 7 Minderhout.

Schoolbevolking Na drie jaar hebben we eindelijk geleerd hoe

het moet. Daarom nu, voor het eerst en exclusief voor de Hoogstraatse Maand: de Hoogstraatse lagere school bevolking in ALFABETISCHE volgorde! (Tussen haakjes het aantal kinderen van vorig jaar!) lager

kleuter

Hoogstraten Gemeenteschool Rijksbasisschool Seminarie

99 (91) 34 (61) 212 (203)

53(44) 14(38)

Spijker Meer Meerle

196 (196) 270 (240) 225 (227)

--

144(162) 142(143) 134(131)

33 (37)

21(20)

Minderhout Wortel

266 (265) 151 (146)

125(124) 92(89)

Totaal

1486 (1466) 725 (751)

Meersel Dreef -

Het leerlingenaantal in de lagere school

stijgt, in de kleuterafdelingen daalt het. Dat komt nog duidelijker uit de verf als we dc schoolbevolking van 2 jaar geleden erbij nemen. Toen gingen er in onze fusiegemeente 1432 kinderen naar de lagere en 790 naar de kleuterschool. Dat is dus een stijging van 50 kinderen in de lagere en een iets grotere daling (65) bij de kleuters. Ondanks het geknabbel van Coens en Verhofstadt (om paard én kar te noemen) houdt dit dus méér lestijden, dus tewerkstelling, in voor ons, onderwijzer(e)s(sen). Maar de kleuterleidsters hebben het wat moeilijker om hun baan te behouden. Al zijn er daar ook weinig op overschot, want men gaat ze dikwijls al ver zoeken, heb ik gehoord. Dat dalende aantal van de kleuterschool zal zich over enkele jaren ook voordoen in de lagere school. Zodat ook zij dan zullen moeten gaan afslanken: minder lestijden, dus minder tewerkstelling.

22aug.: Simon Eekels, Meerseweg 62 Minderhout en Karin Lambrechts, Venneweg 8 Meer; Nieuw adres: Meerdorp 53 Meerhout. 23 aug.: Luc Broes, Lage Weg 14 Minderhout en

Lutgarda Lauryssen, wonende te Rijkevorsel; Nieuw adres: De Sluis 6 Rijkevorsel. 23 aug.: Jozef Schrauwen, Meerseweg 15 Wuustwezel en Francine Meyvis, Heuvelstraat 24 Hoogstaten; Nieuw adres: Loenhoutseweg 135 Hoogstraten. 23 aug.: Johannes van Dijk, Hoofdvaart 26 Rucphen (NL.) en Carine Laurijssens, Vrijheid 94 Hoogstraten; Nieuw adres: Hoofdvaart 26 Rucphen (NL.) 28aug.: Lieven Sirobbe, Verenigd Natiënlaan 17, Den Haan en Greta Voet, Gelmelstraat 66 Hoogstraten; Nieuw adres: Lindendreef 68 Hoogstraten. 28 aug.: Adrianus Cosen en Elisabeth Boei: Lage Rooy 12 Meerle. 29 aug.: Eddy Van l)en Heuvel, Elsterdijk 5 Minderhout en Elisabeth Tilburgs, Meerleseweg 27 Meerle; Nieuw adres: Elsterdijk 5 Meer. 29 aug.: Roman Hapers, Blokstraat 15 Geel en Silvia Schrijvers, Minderhoutsestraat 60 Minderhout; Nieuw adres: Blokstraat 15 Geel. 29 aug.: Jan Haest, H. Bloedstraat 20 Hoogstraten en Godelieva Pans, Achtelsestraat 61 Hoogstraten; Nieuw adres: H. Bloedstraat 18 Hoogstraten. 29 aug.: Dirk Borremans, Achtelsestraat 5 hoogstraten en Chantal Hamers, Hoogakkers 9 Arendonk; Nieuw adres: Achtelsestraat 2 Hoogstraten. 30 aug.: Marc Snoeys, Blauwen Draaiboom 2 Minderhout en Suzanne Floren, wonende te Brecht, Nieuw adres:. Heiken 60 Brecht.

Zelfs onder loep vallen direkt de twee kleine broertjes op: de school van Meersel-Dreef en de rijksbasisschool, als is de terugval bij deze laatste wel erg groot. Misschien iets voor een fusie, binnenkort? Scholengemeenschap "t Rijk dreefke' of iets dergelijks? Meer doet het daarentegen weer erg goed dit jaar: in één klap 30 kinderen vooruit! Die zijn hun nieuwe school aan het verdienen! Doe zo voort! Wat het middelbaar onderwijs betreft, daar

is blijkbaar nog weinig te merken van de gevreesde denataliteit of komen de leerlingen van elders? In ieder geval, zoals overal elders, boeken oqk hier de scholen die het zgn. 'traditioneel' onderwijs geven, winst op hun leerlingenaantal. Zowel het Spijker als het Seminarie hebben méér leerlingen in de humaniora; Spijker: 839 (verleden jaar: 824) en het Seminarie: 990 (960 verleden jaar). In het leerlingenaantal van het Seminarie zijn ook de leerlingen van de Handelsschool begrepen. In het technisch onderwijs is er een lichte teruggang. Dat is het best te merken in VITO dat met 806 leerlingen, er 41 minder heeft dan verleden jaar. De land en Tuinbouw-

school heeft 253 leerlingen, dat is 21 minder. Alhoewel beide scholen al lange tijd gemengd onderwijs geven, blijft ook het aantal meisjesstudenten aan de lage kant: in VITO zijn er 17, in de Land- en Tuinbouwschool 28. In de Technische School van het Spijker (Hotelschool) is het aantal jongens dan weer hoog: 243 jongens op een totaal

van 660 leerlingen (10 leerlingen minder dan verleden jaar). Tot slot de internaten: die varen goed, zowel op het Spijker als op het Seminarie. Allebei hebben ze om en nabij de 300 kostgangers.

. 21


huisGhQQr uIchr ',uIr

Wij bieden u een zeer grote keuze in GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS

hwisGhQQr I»alIcr I'al'r I'aII'r haIcI'èr MQii,scMQQr hwiscohQQr

Onze rechtstreekse invoer uit Italië, Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

bouwmaterialen Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ YK,1 •IYr1 • •TI • ___ OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 22


PUZZEL I+KOLOM Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Grote scrabble-wedstrijd De tijd van lange avonden breekt weer aan. Tijd voor schaken. Monopoly en Scrabble. De komende 3 maanden verscherpen we alvast onze kennis over laatstgenoemde. We gaan een Scrabble-wedstrijd uitstrijken over 3 maanden. Wij met een flinke zak prijzen. U met een hoofd vol kennis en werklust. Het reglement is lichtjes aangepast om het spel soepeler te maken. We gaan er van uit dat u het algemene reglement en spelwijze ongeveer kent. Indien u thuis een bord hebt kunt u dat alvast opstellen. Het raster tot nu toe vindt u bij FRAMSPORT. Ter verduidelijking is daar ook de waarde van elke letter aangegeven en de 10 (tien) letters waarover u beschikt. Daarvan mag u er 7 (zeven) leggen om 1 (één) woord bij te vormen (verlengen, parallel-leggen of kruisen). De hoogste score die binnendwarrelt wordt volgende maand op het rooster bijgevoegd en weerom zullen dan 10 letters ter uwer beschikking staan. Op die wijze wordt er dus 3 maal gespeeld. Winnen? Elke ronde apart levert een winnaar op. De 3 rondes samen leveren een SUPERWINNAAR. U hoeft dus niet elke keer mee te doen om iets te vinden. U moet wel 3 maal meedoen voor de SUPERPRIJS. Binnensturen mag door ofwel het raster uit te knippen en het woord in te vullen. Ofwel door de coördinaten te geven van de beginletter van uw woord (en het woord zelf natuurlijk). Voor de eerste ronde kunt u alvast winnen, zoals deze maand Erik Krijnen, Gestelsestr. 50, Meer, die voor 500 Fr sportmateriaal opstrijkt en Wim Van Delm, Hoogstraten, die een rekenmachine wint. Het te zoeken woord was: gemeenteraadszitting! 1 i. A En het raster was zo:

HALVE EEUW GELED September 1936 Groote heidebrand in Brecht In de heidevlakten tusschen Brecht en St.-Job-in-'t Goor is aan de Noordzijde brand ontstaan. Het vuur scheen meer en meer zuidwaarts te loopen. Aanvahkelijk sloeg men er weinig acht op, doch toen het vuur in de richting ging van de 'Hooge Schouw', een boerderij midden in de heide, werd met vereenigde krachten het blusschingswerk aangevat. Men slaagde erin het vuur te bemeesteren in de buurt der hoeve, zoodat het dan verder en verder voortging in de richting der vaart. Maandag avond had de heidebrand zich nog meer naar het Zuiden verplaatst en woedde nabij Sas II. De pogingen te St.Job gedaan om het vuur te stuiten, wer den met geen besten uitslag bekroond. Het graven van grachten werd verboden en men poogde het vuur te blusschen door er met takken op te slaan. Alwie in de nabijheid kwam, moest helpen. Soldaten uit het kamp van Brasschaat namen aan het werk deel. De ordedienst werd waargenomen door de Rijkswacht van Brecht. Er zijn nogal veel hektaren heide verwoest. Verloving van Prinses Juliana van Nederland Dit Nederland werd officieel de verloving gemeld van Prinses Juliana, Kroonprinses van Nederland, met prins Bernhard-Leopold von Lippe-Biesterfeld, geboren te lena den 29 Juni 1911. Prins Bernhard is een afstammeling van het oude huis van Lippe. Hij is de zoon van den broeder van den laatsten regeerenden prins van Lippe, heeft in de rechten gestudeerd te Berlijn, heeft verblijf gehouden te Londen en te Marokko. Prins Bernhard bevindt zich thans in Nederland. Prinses Juliana is geboren te Den Haag in 1909. Zij is de laatste afstammeling van Willem de Zwijger. In 1930 bekwam zij haar titel van doctor in de Letteren. De prinses, die veel houdt van sport, is buitengewoon populair in haar land en wordt gemeenzaam 'Juliaantje' genoemd. _:7 (

(vervolg ongevallen) Zondagavond 14 sept. reed de 44-jarige C. Braat uit Chaam, met zijn auto tegen een boom aan de Voort te Meerle. In de auto zat ook Antoinette Backx, 39 j, zelfde adres. Er was een zwaar gekwetst. Maandagnacht 15 sept. reed Johan Van Gooi, 21 j, uit Nieuw-Ginnjken, met zijn auto aan de John Lijsenstraat te Meer tegen een afsluiting en een terras. De bestuurder werd zwaar gekwetst. Eveneens op maandagnacht 15 sept. om 2.45 uur reed, weer aan de John Lijsenstraat, de 38-jarige Joseph Cockx uit Brecht met zijn auto tegen een boom en een verkeersbord. Hij werd hierbij eveneens zwaar gekwetst.0

Van de brand geklapt

Dit is eigenlijk een rubriek van gras-, struiken bosbranden in de zomer en schoorsteenbranden zodra de mensen hun openhaarden of houtkachels weer laten branden. Elke zomer opnieuw worden er tientallen wespennesten verdeigd en toch leven die mooie beestjes hier nog steeds in grote getallen. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van de automobilistensoort: auto-ongevallen, autobranden, rijwegen vervuild, werk voor de dienst-900, enz... en toch blijven we maar auto-rijden en dikwijls te snel, onder invloed, te vermoeid,... Op 18 augustus om 15.17 uur moest de

De plechtigheid zal binnen drie maand voltrokken worden. Men weet dat de regeering onlangs een wetsvoorstel heeft neergelegd, waardoor een som van 200.000 gulden zal toegekend worden aan den prins-gemaal. Kermis in Hoogstraten Morgen zet onze gemeente haar late kermis in. Op het programma staan drie groote velokoersen, waaronder de juniorskoers van Maandag, die heel zeker weer een reusachtig succes zal oogsten en een groote massa volk naar Hoogstraten zal trekken. 's Avonds is het in alle grote café's bal of vertooning van attracties om er den plezanten trant in te houden. Naast die sport en leute krijgen we met de kermis ook nog de reeds wijdbekende Handelsfoor van den Kr. Middenstandsbond. Vijf en twintig neringdoeners zullen in de lokalen der Vakschool Zondag, Maandag en Dinsdag hun degelijke waren tentoonstellen. Op de Handelsfoor zult ge verscheidene nieuwigheden kunnen bezichtigen en het geheel zal een schitterend bewijs zijn van de kunde en den fijnen smaak onzer middenstanders. We doen dus een warme oproep tot onze lezers, de Handeisfoor te bezoeken: elk zal verbluft zijn door het scheppingsvermogen van de vele tentoonstellers. Onze handelaars sparen geen moeite of kosten om iets degelijks en iets prachtigs te brengen. Naast de Handelsfoor moeten we hierbij eveneens den Fokveedag vermelden. Als naar jaarlijkse gewoonte is het wederom te doen in de grote weide van de Kinderen Hofkens aan de tramstatie en deze maal zal het iets reusachtigs worden: niet minder dan 307 dieren zijn regelmatig ingeschreven. De beste en schoonste koeien, vaarzen en stieren van heel de streek kan men hier zien! Na de keuring heeft de melkprijskamp plaats, die de vorige jaren een grooten bijval genoot. Na dezen prijskamp volgt het defilé van de bekroonde dieren. (Bron. Gazet van Hoogstraten)

brandweer van Hoogstraten weerom een gasbrand op de E19-parking aan AC-Relais op Den Aard in Minderhout gaan blussen. Door de inzet van groot materiaal werd de brand snel omschreven en kon de LPG-tank gered worden. Op 26 augustus was er om 22.36 uur een boom over de rijweg gewaaid ter hoogte van de Klinketstraat in Wortel. De weg werd vrijgemaakt. En op 5 september brandde 400 m 2 bos af aan het Paterspad. De eerste schoorsteenbrand werd op 12 september geblust in Meerle, Voort 32. Twee dagen later, op 14 september om 20.57 uur moest men op de Voort in Meerle geklemde personen uit een verongelukte auto gaan bevrijden. Tijdens de voorbije weken werden er 37 wespennesten verdeigd. Wat brengt ons de herfst met zijn regenweer en kortere dagen ... ? 23


-dl

Vragen? KALENDER

VRIJDAG 26 SEPTEMBER - Kaartprijskamp 'Slagen halen', georganiseerd door de Mij St. Cecilia. Inschrijving in de Cecilia-zaal om 19 u. Aanvang 20 u. in Gelmelstr. 8 in Hoogstraten. - Avondwandeling , ingericht door de KWB, iedereen mag mee. Start om 19 u. aan de Pax in Hoogstraten. ZATERDAG 27 SEPTEMBER - Tentoonstelling en Markt van land- en tuinbouwprodukten in het Klooster van de Paters in Meersel-Dreef. - Optreden van THE FOUR ONE AND ONLY in het Slot in Wortel. - Muzikale uitstap 'Taptoe', van de Mij St. Cecilia en 's avonds om 20 u. groot bal in de zaal St. Cecilia in Hoogstraten. ZONDAG 28 SEPTEMBER - Tentoonstelling en Markt van land- en tuinbouwprodukten in het Klooster van de Paters in Meersel-Dreef. - Hoogstraten - kermis ZATERDAG 4 OKTOBER - Viering Gouden huwelijksfeest Arthur Mostmans met de harmonie St.-Cecilia, in Hoogstraten. - Bloemententoonstelling in de St.Katharinakerk naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van het atelier Bloemensier kunst I.K.O., in Hoogstraten. ZONDAG 5 OKTOBER - Bloemententoonstelling in de St.Katharinakerk naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van het atelier Bloemensier kunst I.K.O., in Hoogstraten. - Boerenmarkt met animatie, tijdens de voormiddag in de Donckstraat te Meer. - Kermis in Meer. ZATERDAG 11 OKTOBER - Muzikale hoogdag met deelname van 6 muziekmaatschappijen in de parochiezaal van Wortel ('s avonds). - Dropping, ingericht door de K.W.B. start om 19 u. aan de Pax in Hoogstraten. ZONDAG 12 OKTOBER - Viering 60-jarig bestaan van de K.V.L.V.Hoogstraten in de feestzaal van de Veiling, in Hoogstraten. - Nakermis in Meer. MAANDAG 13 OKTOBER - Vrouwenharten en Mannendromen door het Mechels Minatuur Teater in de zaal van het Seminarie te 20.00 uur, ingericht door de Kon. Fanfare St.-Catharina, in Hoogstraten. DONDERDAG 16 OKTOBER - Provinciale Herfstontmoeting in de Warande te Turnhout met deelname van C.M.B.V.-Hoogstraten. VRIJDAG 17 OKTOBER - Kaartavond van de K.W.B. Inschrijven vanaf 19.30 u. in de parochiezaal van Wortel. ZATERDAG 18 OKTOBER - 'Up with People', georganiseerd door Lions Hoogstraten, in de veilinghallen te Hoogstraten. 24

Het antwoord ligt ter inzage in de bibliotheek Dreigen we om te komen in de informatie? Dat zou best kunnen als we alles wat er te horen en te zien is, ook ter harte nemen. Radio, teevee, kranten, tijdschriften, encyclopedie... nota's, stencils, kopies..., het kan niet op, maar een mens moet er doorheen op zoek naar wat wetenswaard zou kunnen zijn. Wetenswaard is het natuurlijk maar als je ook vragen hebt, maar dan... hoe de juiste bomen te vinden in het informatiebos? In de bibliotheek misschien? Daar zijn tijdschriften, boeken en naslagwerken te kijk en te leen over heel veel onderwerpen. Maar wat daarin staat, is soms al vlug verouderd, achterhaald door de aktualiteit. Daarom zijn er nu ook dokumentatiemappen in de bibliotheek. Over de meest diverse onderwerpen, de pers, het IMF, consumentenbelangen, de automatisatie... heeft men krantenknipsels, tijdschriften en brochures vergaard en in een map gebundeld die wordt aangevuld naargelang het nodig is. Er liggen nu al een 100-tal mappen te leen in de bibliotheek van Hoogstraten; ze kunnen ook ter plaatse ingekeken en gekopieerd worden. En dan is het binnenkort de week van de bibliotheek. Van 18 tot 24 oktober wordt in

het hele Vlaamse land de openbare bibliotheek in de kijker gezet. Dit keer onder het motto: 'Vragen? Naar de bibliotheek!' om nu eens de klemtoon te leggen op het informatie-aanbod van die bib. (Voor de insiders: het non-fiction leesvoer). De bibliotheek van Hoogstraten gaat in die week een en ander organiseren om ook de bibliotheekafkerige mens tot betere gedachten te brengen. Om te beginnen is er op zaterdag de 18e een open deur van 's morgens 9 uur tot 's avonds 8 uur. Er zal een opzoek-kwis zijn voor de schooljeugd, er komt een beroemd schrijver spreken en er is een debat-avond in de maak. Allemaal evenementen die nader worden toegelicht in een huis-aan-huis folder die eerlang in uw brievenbus ligt. Kijk daar eens in, maak uw keus en kom naar de bibliotheek. Ook als u geen vragen heeft, bent u daar welkom Opgelet: In de nacht van zaterdag 27 september op zondag 28 september wordt de klok ĂŠĂŠn uur achteruit gezet. (Deze vaststelling heeft ons enig denkwerk gekost maar onze goeie ouwe wandkalender leerde ons dat de zon op zaterdag opkomt om 6.36 uur en op zondag om 7.37 uur en zodus ... )

De spreekangst weg kursus spreken in het publiek. Lessen en vooral praktijkoefeningen 10 AVONDEN telkens te 19.30 uur (en niet te 20.00 u.) Turnhout Cultureel Centrum De Warande Warandestraat 42, Lokalen 1 tot 5

Mol Raiffeisenkas bovenzaaltje Nieuwstraat 39

Donderdag. 2 oktober Eerste avond: vrijblijvend informatie

inschrijving, eerste les en kennismaking VORMINGSWERK LIZERICA: nl. 03/482 1734

APOTHEKERS Van 26 september tot 3 oktober: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, telefoon: 315.73.75. Van 3 tot 10 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160 Hoogstraten, telefoon: 3 14.60.04. Van 10 tot 17 oktober: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98 Hoogstraten, telefoon: 314.57.25. Van 17 tot 24 oktober: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16 Rijkevorsel, telefoon: 3 14.62.25. Op zaterdag 18 oktober: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230 Hoogstraten, telefoon: 314.51.50. Van 24 tot 31 oktober: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, telefoon: 3 14.40. 74.

L

HUISDOKTERS

Op zondag 28 september : DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 55 Meerle, telefoon: 315.87.15. Op zondag 5 oktober: DR. VERHOEVEN, Van Aertselaerstraat 70 Hoogstraten, telefoon: 314.31.66. Op zondag 12 oktober: DR. GEERT FAES, H. Bloedlaan 291 Hoogstraten, telefoon: 314.50.10. Op zondag 19 oktober: DR. LEURS, Chaamse Weg 16 Meerle, telefoon: 3 15.85.55. Op zondag 26 oktober: DR. WILLEMSE telefoon: Vrijheid 161 Hoogstraten, 3 14.45.55.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.