september 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

PRIJS: 40

1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS P.V.B.A.


Honni soit... QwQ t •.. ttt

Bussen naar Breda?

LJVY%

Verleden Jaar of zo las ik een zielige anekdote over een ges atigene die zo eenzaani ssas dat hij zichzelf postkaarten stuurde om ook het gevoel te hebben voor 'iemand' te bestaan. Zielig hoor! Hetzelfde gevoel bekroop mij, smaadschrijver van het stukje over de luie, vakant iepik kende leraars en meesters in liet juli-nummer. Het ergste wat een smaadschrijser kan overkomen is dat er iiiemand, maar dan ook niemand boos reageert. En dat, terwijl onze biave medewerker uit Meersel Dreef langs zijn neus weg iets schrijft over een godvergeten schooltje (of zoiets), prompt een echte ondertekende lezersbrief krijgt. Zelf Toch koit ik me nog net op tijd bedwingen tegen liet 'zelfschrijs cii' Maat - wat dan wel? Wat moet er wel gebeuren als het onderwijzend korps in blok reageert door.... NIET te reageren. Welke houding moet ik, smaadschrijver, op de volgende redaktievergadering aannemen, waar 40 toornig honende ogen op mij gericht zijn van: Oewist jong. Nog geen brief? Zal ik misschien wegblijven? Dan lachen ze achter mijn rug. Neett, ik houd me sterk. Of beter nog! Ik schrijf een stukje, zwaarder dan een boutade, een echte scheldpartij, een smaadschrift kwadraat! Beste leraars en onderwijzers Ik weet dat u geen tijd gehad hebt om tijdens de vakantie een brief te schrijven. Dan hebt ii liet veel te druk titet reizen of met in uw hof te liggen (proper maken hoefde niet meer, dat gebeurde tijdens de examen- en deliberatieperiode, remember!). Of met uw (vrouw, haar, haha), bijverdienste of met de vereniging waar u (tijdens het verlof vooral) toch zo'n werkzaam lid van bent. Maar nu het schooljaar weer begint zult u het wel weer zo druk hebben die eerste dagen, dat u zelfs de krant thuis en 'S avonds moet gaan lezen. Dat hetert svel, binnenkort kunnen de leerlingen in de klas alweer 'oefeningen' maken, maar dan moet ge ook niet meer afkomen met een brief. Ik zal hem zelfs niet openen, mochten er komen. Ik... Ik... Kom. Leo, rustig! De verpleegster komt zo!•

Het huwelijk is een prachtige instel' ling die aan twee wezen toelaat samen de moeilijkheden te dragen die ze niet zouden gehad hebben als ze niet getrouwd waren. 13 (Lucky Luke in 'De Verloofde van Lucky Luke') it Niets of niemand heeft steeds onge' lijk. Zelfs een defekte horloge geeft nog twee maal per dag het juiste uur aan. El (John Steinbeck, A ,nerikaanse schrijver) Het huwelijk is de voornaamste oor' zaak van echtscheiding. 1 -1 (Arthur Hailey, Canadese schrijver)

wijst dat de lijn Hoogsiraten - Turnhout van oudsher zowat de minste rendabele is van het hele net. Een onderzoek uit 1981 zou hebben aangetoond dat er voor de verbinding met Breda amper interesse zou bestaan. Waarom kan zulke verbinding vanuit Turnhout dan n l met Tilburg, en niet met Breda? Een particulier rijdt dete lijn oor de NMVB; tot aan de grens door dc NMVB vergoed, sanaf de grens soor eigen rekening - wie deze bus neemt betaalt dus een stukje met zijn gewone rittenkaart, en een stukje contant. Mogelijk is er meer werkverkeer richting Tilburg, maar of het verschil zo groot is? Of om liet gezond serstand te laten zegevieren: zou het cclii onmogelijk zijn om heide bussen een stopptaat' vlak bij de grens te bezorgen? Als men dan in de toekomst bij het opstellen van uurregelingen ook nog eens bij mekaar te rade kon gaan, dan zou er alvast voor weinig of geen extra-uitgaven toch een goede aansluitingsmogelijkheid bestaan. Het openbaar vervoer heeft toch een dienstverlenende functie voor al wie er een beroep op ss il doeit binnen de grenzen van de redelijkheid. liet? Dit lijkt ons eerder een zaak van organisatie en flexibiliteit dan wat anders. Door aan dergelijke wensen tegemoet te komen, verkomt men al heel wat zoutloze kritiek op het slecht functioneren van het openbaar vervoer. Of verzacht nien misschien wel de zuurtegraad van de oprispingen van de gemiddelde (Noord) Kempenaar svanncer die uit de krant serneemt dat zijn gemeente mogelijk doorploegd zal worden door het TGVprestigeproject voor snelle internationale verbindingen? Als er hier dus al eens een trein passert, is Antwerpen de dichtsbije halte, tiens.0

Fraai, maar dan zult u er wel zelf best eentje huren - tenzij u ook op doordeweekse ochtenden in staat blijkt een gezellige spurt uit de o zo jonge leden te persen. Want dât is precies vat u nodig heeft om Breda te bereiken met het openbaar vervoer vaituit ons aller Hoogstraten. Dat én een portie geluk natuurlijk. Een en ander werd onlangs door de Nederlandse vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER, heet dat zo mooi met een 654.71 9de letterwoord) aan de journalistieke klok gehangen. Voor ons reden genoeg voor enkele bedenkingen. Het openbaar vervoer pakt graag Lui met zijn klok ate verbinden, goede aansluitingen en dies neer. Voor dc eerste de beste inwoner uit Meerle of Meersel-Dreef die niet zelf over een auto beschikt en toch naar Breda moet (winkelen, werken, schoolgaan, ziekenbezoek ... ) lijkt dat echter verduiveld veel op een cynische grap. Om de simpele reden dat er van een aansluiting naar Breda amper sprake Kan zijn. De NMVB-bus rijdt nu weliswaar al in eeti tsvee-urendienst anuit Turnhout, maar stopt enkele honderden meters vâôr de grens. In het allerbeste geval, zonder vertraging, heeft de busreiziger dan welgeteld vier rninuutjes de tijd om de grens over te lopen en te hopen enkele honderden meters voorbij de grens een BBA-bus aan te treffen die lieni naar Breda Kan brengen. Bepaald goed koor de coitd iie. zeker handig voor wie al nat minder jeugdig uit de soeten kan, en tonder twijfel een droom op die dagen dat de klokvaste verbinding aan de een of de andere kant van de grens een ietsje minder vast blijkt... Zowel de BBA als de NMVB beroepen zich op economische motieven: een verbinding Turnhout - Hoogst raten - Breda zou immers weinig ot niet rendabel zijn en dus een bijkomende kost. Dat tcrnijl de NMVB er al op

-J

Nué

-/

1

,

i ,

,

1

.r

i'',/.'\

iJ•/

Lezers, de volgende Maand mag u verwachten op 25 september mits onze 16 medewerkers hun kopij tijdig (14 sept.) binnenleveren.


moft in de moond Modder en vorst kunnen hem niet deren! Wedijveren met anderen, de beste wille zijn, de drang om te winnen, telkens de grens van vermoeidheid een ietsje proberen te verleggen. Welke sportbeoefenaar kent die drang niet, in meer of mindere mate? Het zit gewoonweg in de mens ingeboren. Sommigen hebben van hun hobby een beroep gemaakt, daardoor allerlei faciliteiten meegekregen en pakken poen ingepikt. Bij anderen is het een bezigheid gebleven na hun dagtaak. Bij deze laatste categorie behoort ook Ad Goetschalckx, de atleet uit de Mgr. Janssensstraat te Meerle. Overdag als metser werkzaam in het bouwbedrijf van Jos Rombouts te Meer, en 's avonds trainen om de conditie op peil te houden en nog te verbeteren. Lopen is zijn hobby! Geen korte sprintnummers, 100 m of 200 m, bij voorkeur een heel stuk langer! 10.000 m is voor hem een klus om de tanden eens stevig in te zetten en in de winter gaat de volle aandacht en de krachtinspanning naar het crossen. Een strijd tegen de modder, de bevroren grond en de tegenstanders.

Even jezelf voorstellen Ad! Wel, ik stam uit een kroostrijk gezin van Ii kinderen waarvan ik de 6de in de rij ben en ook de enige sportman. Met mijn 29 lentes moet ik zo stilaan de sterkste periode uit mijn loopbaan bereiken en op dit ogenblik wordt er tijdens de training al flink de pees opgelegd. Mijn zomergewicht is normaal rond de 70 kg terwijl in de winter mijn streefgetal ongeveer 65 kg bedraagt, in de hoogte meet ik 1,78 m. Van beroep ben ik metser en voor mij komt dit eigenlijk goed uit want in de winter ligt de bouwactiviteit toch een hele tijd op nihil en dan heb ik natuurlijk voldoende tijd om de forme op peil te houden. Buiten het lopen heb ik geen hobby's meer!

Hoe ben je eigenlijk met dat lopen begonnen? Dat was in de tijd van de jeugdbeweging. De chiro hier te Meerle is altijd een heel bloeiende beweging geweest (nu nog) en er werd daar een stukske gelopen ook, het was gewoonweg een onderdeel van de zondagactiviteiten en ik was moeilijk te kloppen door mijn kameraden. Frans Van Dun, toenmalig chiroleider, was geweldig met ons begaan en zo werden er in chiroverband trainingen ingericht. We gingen ons zo regelmatig meten met andere groeperingen, o.a. in de bondscross te Arendonk en gewoonlijk brachten we de winnende beker mee naar ons lokaal. Het lopen leefde zodoende enorm in onze beweging. Naar de jeugdcross in Brasschaat trokken we ook elk jaar en we vertoefden daar echt in een internationaal gezelschap met Nederlanders, Engelsen, Duitsers, Fransen: deze knapen konden ook een stukske uit de voeten. De eerste keer dat ik daar deelnam was ik 20ste, de tweede keer won ik. Tijdens mijn studies in het V.I.T.O. te Hoogstraten trokken we ook regelmatig naar allerlei scholencrossen en men moet toch iets gezien hebben in mij. Zo ben ik dan aangesloten vanaf 1972 bij de K.B.A.B. (Koninklijke Belgische Atletiekbond).

Voor welke club loop je nu? In die tijd werd er hier in de streek praktisch niet over atletiek gesproken, laat staan beoe-

fend. Clubs waren er hier ook bijna niet te vinden. Zo ben ik eerst bij Beerschot aangesloten geweest (9 jaar) en later (nu nog) bij Antwerp. Als ik van te voren beter ingelicht was, had ik zonder twijfel bij de atletiekclub van Breda gaan lopen. Het ligt hier vlak over de grens en men heeft daar een goede accomodatie in de omgeving van Klokkenberg. Maar ja, dat wist ik toen niet. Bij Antwerp zit ik ook wel goed. Waarom ik dan van Beerschot naar Antwerp verhuisd ben? Een paar bestuursleden kwamen ten huize Goetschalckx met de vraag of ik geen zin had voor hen te lopen. Het stond me wel aan en de transfer was vlug geregeld, zonder moeilijkheden. Toch ben ik heel vrij in het uitkiezen van mijn wedstrijden en een tweetal keren per jaar word ik door de club opgeroepen om wedstrijden te betwisten die voor de clubbelangen interessant zijn, o.a. de interclubkampioenschappen van BelgiĂŤ. Deze wedstrijden worden op de piste gelopen maar de crossen in de winter trekken mij het sterkst aan en dat weten ze bij Antwerp ook wel. Tussen haakjes, mijn club loopt in de hoogste afdeling van de K.B.A.B.!

Over training gesproken! Elke dag! In de zomer nijp ik er zowel eens een weekje af, maar anders elke dag. Vlak voor de zomer heb ik wel een tijd stilgelegen ingevolge een aanslepende kwetsuur. In die periode won ik toch nog de 10 km-stratenloop in Hoogstraten. Etienne Rommens, de kinesiterapeut waar ik wekelijks op bezoek ga, vond dat ik daar gemakkelijk kon meedoen. Als ik teveel pijn had, moest ik maar ne keer meer terugkomen. Ik heb daar dan toch gewonnen alhoewel ik na de wedstrijd geen stap meer kon verzetten. Het was anders wel plezant lopen met die aankomst tussen al die kramen en het volk. De Organisatie was dit jaar ook al een stukje beter alhoewel de aankomst nog wel min of meer een chaos was. Je kwam op de plaats waar zogezegd de meet moest zijn, niemand stond daar om je op te vangen om zodoende een klassement op te maken. Ze betalen wel leergeld maar er waren toch al een 70 vertrekkers. Rond die wedstrijd zou er ook wat meer publiciteit moeten gemaakt worden en als de inrichters

-

Ad Goetscha/ckx

ons een aantal deelnemingsformulieren in de handen stoppen, kunnen wij gemakkelijk contacten leggen om daardoor meer atleten naar Hoogstraten te krijgen. Ik ben een beetje afgedwaald! Terug over de trainingen. Hier te Meerle kun je me meestal in de bossen terugvinden en loop ik een uur en een kwartier (ongeveer een 20 km); vlak voor de start van het crossseizoen in november is dat echter onvoldoende en wordt er 's morgens ook gelopen. Zo loop ik regelmatig van brug 8 (Rijkevorsel), overal achterdoor, terug naar huis. 's Woensdags train ik normaal te Rijkevorsel, waar een onderafdeling van Antwerp bestaat, en deze oefenstonden worden daar geleid door Jan Marissen. Zo train ik om zo te zeggen gans het jaar door.

De leefgewoonten van een atleet Niet roken, heel weinig drinken. Een speciaal dieet volg ik eigenlijk niet. Teveel vetten wel vermijden en vlak voor een wedstrijd moet je natuurlijk geen pak friet gaan verorberen. Als je zoal heel de dag op de bouw gestaan hebt en je moet dan nog punctueel op je voedsel gaan letten dan is het plezier eraf voor mij. De dag dat ik een koers ga lopen eet ik 's morgens wel, maar 's middags heel weinig, een klein boterhammetje met een beetje confituur, maar dat is dan ook alles. Op tijd gaan slapen is ook van belang. Vooral de avond voor de wedstrijd duik ik om 9 uur onder de wol.

Beperkt de beloning die je ontvangt zich tot een beker, of worden er ook geldprijzen uitgereikt? De laatste tijd worden er inderdaad geldprijzen uitgekeerd, enige tijd geleden werden onze inspanningen uitsluitend in natura gehonoreerd. De crisis heeft hier echter ook toegeslagen want het is toch wat verminderd. Wij lopen nog even hard, of zelfs nog harder, maar de waarde van de prijzen is wel degelijk gedaald. Hoe hoog zijn die geldprijzen? De eerste vijf ontvangen een fatsoenlijk bedrag. De eerste krijgt 3000 fr. en zo vermindert dat. Startgelden? Ja, als je bij de heel goeie behoort worden er startgelden gegeven boven of onder tafel, maar dan moet je al deftige referenties kunnen voorleggen. Ik ken wel lopers, waarvan ik pertinent weet dat ze niet 3


beter zijn dan ik, die toch een zeker startgeld ontvangen maar die mannen lopen dan veel in de zomer in de stratenlopen, die de laatste jaren erg populair geworden zijn. Ik heb het al gezegd, ik hou het vooral bij de crossen in het winterseizoen.

Internationaal contact? Niet zo veel! Wel veel in Nederland (en daar is Ad inderdaad een graaggeziene gast) maar daar beperkt het zich ook bij. Om veel naar het buitenland te kunnen moet je wel deel kunnen uitmaken van een nationale selectie en zo wordt je dan uitgestuurd. Om in zo'n selectie te kunnen komen, moet je goede tijden kunnen voorleggen. Vroeger heb ik daar wel ambitie voor gehad maar ja, ik woon hier ook in zo'n uithoek en dat heeft me wel enigszins geremd. Je hebt dan ook behoefte aan een vaste begeleider. Aan Jan Marissen, onze trainer te Rij kevorsel, heb ik toch heel wat te danken. Hij begeleidt ons met hart en ziel tijdens de oefenstonden. Hij staat er met de chronometer bij, klokt de tijden en dat stimuleert toch enorm. Als ik in de omgeving van Antwerpen gewoond had met veel meer trainingsfaciliteiten, had ik zeker wel verder gestaan, daarbij komt dan nog eens mijn werk en dan weet je het wel.

Wat is het vervelendste dat je kunt meemaken tijdens een wedstrijd? Als je je spike (loopschoen) verliest of als die uitgetrapt wordt. Dat heb ik al verschillende keren meegemaakt. In St.-KathelijneWaver, ik was goed aan het lopen en lag in 4de stelling; opeens een tik op mijn hiel en mijn spike stak in 't slijk. Gewoonlijk overkomt je dat als je vooraan zit. Razend kwaad ben je dan op dat moment, je zet nog wel door, maar je mag het wel vergeten om nog een deftige prijs te halen.

(Glimlachje! Een altijd weerkerende vraag natuurlijk!) Ik gebruik het zeker niet, wel vitamines, vooral in de winter. Bij mij is het dus puur natuur. Maar als men controles moest uitvoeren, zou men toch rare ogen optrekken denk ik. Bij ons wordt er geen controle uitgevoerd, wel in de grote internationale wedstrijden.

Dat heb ik eigenlijk nog maar één keer meegemaakt en dat was in St.-Antonius ter gelegenheid van een halve marathon (21 km). Het was ook de eerste keer dat ik aan zo'n wedstrijd deelnam en dat brak me zuur op. Ik was veel te vlug vertrokken en probeerde de mannen, die gewend waren aan deze afstanden, te volgen. Ongeveer halfweg begon het al. Ik kon niet meer vooruit en zag mannen met grijze baarden mij voorbij lopen. Je maag komt tot in je keel, zwart ziet het voor je ogen, je staat precies voor een afgrond, je wil wel maar het gaat niet meer. Toch heb ik die wedstrijd uitgelopen. Met de auto ben ik dan naar huis gereden, maar hoe, weet ik ook niet meer. Na een paar uurtjes kwam ik er toch weer bovenop. Me echt 'kapot' lopen doe ik anders niet gemakkelijk.

Wel, als 't goed gaat is dat heel gezellig voor haar, in mindere periodes denkt ze ook weleens 'waarom eigenlijk?' Zolang de kwetsuren maar uitblijven, en daar heb ik nog niet zoveel hinder van gehad! Toch is het voor haar soms wel een zware belasting, dat kan ik me goed voorstellen. Tegen het einde van het jaar verwachten we gezinsuitbreiding (2de kind) en dat maakt het allemaal niet gemakkelijker. Maar ze staat er tenslotte toch achter en dat motiveert me extra!

En de toekomst Ad? Welke koers zou je dolgraag eens winnen?

Constateer je doping in je omgeving?

Beschrijf nu eens 'leeggelopen zijn'!

Het staat je vrouw tegenover jou sportexploten?

In volle krachtinspanning tijdens een wedstrijd

Tot mijn 35 jaar zoek ik toch wel te blijven lopen, nog zes jaar! Ik ben al van '72 bezig en heb zodoende al heel wat kilometertjes afgemaald. De koers die ik graag eens zou winnen? Ver leden jaar heb ik de TROS-halve marathon in Haarlem meegelopen. Daar eindigde ik 4de, juist achter de Nederlandse grote drie: Nijboer, Cor Vrint en Jacq Valentijn. Ahwel, die wedstrijd zou ik weleens willen winnen en dit jaar ga ik er zeker weer naartoe. Kijk tegen die tijd maar eens naar de T.V. want van deze wedstrijd wordt telkens een reportage gemaakt, die tevens uitgezonden wordt op TROS-sport. In Holland koers ik veel en ik loop er graag. Ik ken mijn concurrenten, de inrichters, en zij kennen mij. Of ik al veel wedstrijden gewonnen heb? In officiële koersen ben ik vier keer eerst over de meet gekomen maar tweede en derde plaatsen zijn er veel. Voorbereidingswedstrijden voor het seizoenbegin heb ik al heel wat gewonnen. Winnen is plezierig en daarvoor loop je. Voor mij blijft het een echte hobby en mijn gezondheid mag er zeker niet door geschaad worden. Een gezonde geest in een gezond lichaam! Succes Ad!U

Ambitie om marathons te gaan lopen? Dat weet ik echt nog niet, ik heb er tot nu toe nog een helse schrik van. Eerst en vooral heb ik daar te weinig trainingstijd voor. Daar moet je echt heel wat tijd aan spenderen, toch zeker als wedstrijdloper. En wat komt er allemaal nog bij kijken? Speciale voeding, medische begeleiding Ik wil niet zeggen dat ik geen marathon kan lopen, dat gaat zeker! Maar ik zou dan voor een goeie tijd opteren terwijl de joggers bijvoorbeeld vier, vijf uur of nog meer over die afstand doen. Voorlopig wacht ik nog af! ...!

4

in de '20 km door Brussel' behaalde Ad een 20ste plaats op 20.000 deelnemers.


Muzikaal talent is erfelijk

De Bellensmdynastie Men hoeft echt geen akademische graad in fysica of pedagogie te bezitten om te weten dat een heleboel talenten en kwalen erfelijk zijn. Kinderen worden vaak door het voordoen van hun ouders aangespoord tot tekenen, zingen of tot het beoefenen van een bepaalde sport. Zij behalen hierin dikwijls voortreffelijke resultaten, niet alleen om dat ze het van jongsaf uit goede voorbeelden konden leren, maar ook, en vooral, omdat ze het talent van nature uit bezitten. In de muziekwereld zijn hiervan sprankelende voorbeelden: Vader Leopold Mozart en zoon Woifgang Amadeus. De grootste aller tijden, Johan Sebastian Bach heeft in stij. gende, in dalende en in zijdelingse lijn talloze voorgangers en navolgers die zeer begaafde musici waren maar waarvan er slechts enkele uit zijn schaduw konden treden. Dichter bij huis is ook zo een muzikale familie bekend die we voor de gelegenheid de 'Bellens-dynastie' noemen. In 1833 werd te Pulle (deelgemeente van Zandhoven) in een timmermansgezin een zoon, Frans, geboren. Van hem weten we dat hij in de jaren 1850 naar Meer kwam afgezakt waar hij trouwde met de weduwe Schoenmakers wiens overleden echtgenoot koster-orgelist was. In 1860 kwam Frans Bellens in dienst als nieuwe koster. Hij heeft dus het groot orgel waarvoor nu restauratieplannen zijn, bespeeld toen het nog gloednieuw was. Zijn huwelijk werd gezegend met 6 zonen, die, op een na, allen muzikaal begaafd waren. Zo liet hij hen 's zondags de mis voorzingen. De vlegels spraken onder elkaar af dat zij op een bepaalde plaats in het Credo zouden zwijgen zodat hun broer, die niet zingen kon, alleen moest voort doen, Die amuzikale zoon, werd onderwijzer en bracht het tot schoolhoofd in Hoboken. Een andere zoon, Constant zou vader opvolgen te Meer. Hij was bijna 50 jaar koster. Zijn zoon, Jos, werd de derde Bellens die het kosterschap ter hand nam. Hij deed dit van 1935 tot 1985 en werd in december 1985 gevierd voor zijn gouden ambts-jubileum. Zo bleef het kosterschap 125 jaar in dezelfde familie. Enkele kinderen uit het gezin van Frans Bellens verlieten hun geboortedorp om elders hun muzikaal talent te laten gedijen. Jef, geboren in 1976 is wel de beste musicus. Hij studeerde aan het Lemmens-instituut, dat in 1879 te Mechelen was opgericht en waar men toen vooral orgel en kerkmuziek kon leren. Jef was leerling bij Edgar Tinel en werd als laatste-jaars-student ingeschakeld om te helpen bij de opleiding van de jongeren. Jef vertrok na de voltooiing van de muziekstudies naar Limmeric in Ierland waar hij organist en muziekleraar werd. Na hem kwamen nog vele afgestudeerden van het Lemmensinstituut in Ierland terecht. Wie in Engeland zijn opleiding had gekregen, was te Anglikaans gevormd voor het Katholieke Ierland waar men de voorkeur gaf aan de volgelingen van Jaak Lemmens. Alle Ierse kathedralen hadden in die tijd een Vlaming op de orgelbank. Naast zijn dagtaak leidde Jef Bellens in Limmeric een groot koor en een operagezelschap waarmee hij verschillende opvoeringen per seizoen verzorgde. Hij maakte ook pianobegeleidingen en koorbewerkingen van Ierse volksliederen die geestdriftig werden gezongen in die tijd: de periode van de Ierse vrijheidsstrijd. Als overtuigd Vlaming voelde hij best de noden van dit volk.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-'18 was hij in Limmeric voorzitter van het Comité voor de Belgische vluchtelingen. Limmeric toonde zich al die tijd gastvrij en behulpzaam voor de sukkelaars uit de streek van Diksmuide die daar een veilig onderdak hadden gevonden. De jongste dochter uit het gezin Bellens kreeg bij haar doopsel een West-Vlaamse meter. Jef Bellens was gehuwd met een zuster van Dhr. Vermissen. Van de kinderen, die alle vijf in Ierland werden geboren, zijn nog in leven: Pater August Bellens; Anna Bellens; Mevrouw Architect L. Steynen; Godelieve Bellens, Mevrouw wijlen Albert Huet. In 1919 keerde het gezin terug uit Limmeric en vestigde zich te Hoogstraten. Jef bespeelde het orgel in de Begijnhofkerk en gaf les aan het Seminarie. In de gemeentepolitiek bracht hij het tot schepen. Ijl de Katholieke Kring richtte hij een gemengd koor op en behartigde de werking van de Kring door het organiseren van voordrachten in het kader van de volksontwikkeling. Jef Bellens componeerde orgel- en koormuziek. Vooral zijn Missa Prima behoort tot de betere kerkmuziek uit die dagen (omstreeks 1910) en werd uitgegeven bij Musica Sacra, wat reeds op zich een kwaliteit waarborgde. Nog twee andere broers Bellens hebben te Hoogstraten gewoond. Louis had een pianohandel in de Gelmelstraat. De meest gekende was echter de baas uit Hotel De Zwaan: Edmond of kortweg 'Mon Bellens'. Al weten we weinig over zijn muzikale opleiding, toch is het bekend dat hij vele jaren organist was aan de grote kerk en leraar aan het Seminarie. Hij was de vader van Staf Bellens, eveneens organist aan de grote kerk van omstreeks 1925 tot 1944. Staf verbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog bij Nonkel Jef in Limmeric, die hem voorbereidde op zijn studies aan het Lemmensinstituut. Hij verwierf naam met zijn lessen over de schoonheid van de muziek waarbij hij als een der eersten gebruik maakte van fonoplaten. Staf had in die zin een regelmatig radioprogramma hij de K.V.R.O. te Brussel. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij organist aan de Kristus-Koningkerk te Antwerpen. Samenvattend: tellen we dus drie Bellens'en als koster-organist te Meer: Frans, Stan en Jos en evenveel Bellens'en als organist te Hoogstraten: Jef, Mon en Staf. De muziek aan het Seminarie werd gedoceerd door Stan, Mon, Jef en Staf. Geen wonder dat de

oudste oud-leerlingen soms verklaren: 'We kregen muziek van een Be/lens maar hoe hij verder heette, weten we niet'.

Daar bleef het echter niet bij te Meer. Er was ook nog Jef Brandt, een beetje jonger dan Jef Bellens. Brandt ging ook naar het Lemmensinstituut en werd daarna kosterorganist aan de H. Hartkerk te Turnhout. Naast die kerk had hij een bloeiende muziekhandel en wie in de Kempen heeft er nooit eens een piano van dit huis in de beste kamer gehad? Jef Brandt was de eerste leermeester van niemand minder dan Flor Peeters en deze wereldberoemde organist en componist is Jef daarvoor heel zijn leven erkentelijk gebleven. Hij heeft zelfs twee grote composities aan Jef Brandt opgedragen. Meer zond zijn zonen uit en die hebben een rol gespeeld in het Vlaamse muziekleven van hun tijd. Het strekt dit bescheiden grensdorp tot eer.• J.B. (Door plaatsgebrek konden wij enkele prachtige familiefoto's niet publiceren. Die komen later stellig nog eens aan bod.)

Bellens: vroeger en nu Franciscus Bellens, de stam vader van de muzikale 13e/lens-familie was geboren in Pu/le en kwam later in Meer wonen. Verschillende van zijn kinderen verhuisden naar Hoogslraen of elders of... bleven in Meer. Maar het is goed mogelijk dat hun voorouders-Bellens reeds in het Land van Hoogstraten woonden. Want in de Spaanse Tijd, namelijk op 26 mei 1569, benoemde Gouverneur Don Loys Carillo de Castilla, opperbeheerder en kapitein van het graafschap, de heerlijkheid en het kasteel van Hoogstraten. Jan Bellens, tevoren reeds schout van de Vrijheid en het Land van Hoogstraten, tot Luitenant van het Drossaardsambt van Hoogstraten en tot gelastigde van het stadh ouderschap van het Leenhof. Jan Bellens was de zoon van Geert Bellens, schout en leenman van de graaf en vertrouwensman van de Spanjaarden. Blijkbaar zijn de artistieke en muzikale impulsen van de voorvader het sterkst geweest. Reeds verschillende jaren kan men ter gelegenheid van de H. Bloedfeesten in de Vrijheid te Hoogsrraten een groepje straatmuzikanten, De Spilzakken, aan het werk zien. Eén van hen bespeelt dan een accordeon en hij, Karel Huet, is de zoon van Godelieve Bellens. En Pater Gust Bellens en Fons Huet (broer van Karel) gingen en gaan naar verre missiegebieden en Zuid-Amerika. Dat deden de Spanjaarden ook in de 16de eeuw, de tijd van Jan 13e/lens. Maar dit is natuurlijk geen historischwetenschappelijk verantwoorde conclusie.•


De Mark stinkt De guerillastrijder die bij de watermolen van Meersel-Dreef het bordje met 'stinkt' plaatste heeft in meer dan één opzicht gelijk. Want niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk wordt de Mark een 'stinkende' zaak.

Beluchten Een jaarlijks terugkerend probleem bij warm weer (en dat wil wel eens gebeuren in de zomer) is de toenemende stankhinder die de Mark aanricht vooral in Breda. Het (meestal) organische vuil dat zich tijdens de koelere periode op de bodem vastgezet heeft wordt dan opgewoeld en verplaatst zich in massa stroomafwaarts. Met beluchters (belenblazers) probeert men in Nederland de ercoe ziiiirstofverarming tegen te gaan. Ook probeert men een gedeelte van het vervuilde water te stuwen in het rioleringssyteem n aai na liet bij Nieuwveer gedeeltelijk wordt gereinigd. Maar dat is slechts een prutserige noodoplossing. Het probleem moet natuurlijk bij de bron aangepakt worden.

Luiveringsstation

Dit beeld behoort reeds tol het verleden... of de toekomst???

IS't ark-rivier

Nu verder noordwaarts tussen Meer en Meerle steeds dichter bij de Nederlandse grens laat ge de watermolen draaien bij Meersel Als een zilver lint trekt gij uw sporen dan opeens breder 'n Neerlandse wens. door het noordelijk Kempenland Achter 't Nederlandse Galder om Eerst nog smal en soms verloren wordt gij gevoed uit de beek van Strijen tussen beemden bos en akkerland. Ontsprongen als plas bij 'n Kempisch dorp en komt ge in het land van Daes en Donck om daar enkele stuwen te bestrijden. dat helemaal naar jou is genoemd Onder de Scheele brug stroomt ge nu verder Markrivier zo breed als een worp daar ontmoet ge vissers aan de kant soms verguisd of soms geroemd. omgordt ge deels de Klokkenberg Vroeger bevaren door woeste mannen met een reiger aan de waterrand. met hun sneks uit 'n noordelijk land Door het dal nadert ge nu de grote stad Eerst met wilde stoute plannen waar ge ineen vloeit met uw zuster landden later met vreedzame hand. ter plaatse genoemd de brede Aa Stromend naar het lagere noorden uw stroom wordt nu statig en wat rustig. passeert ge Wortel dorpje klein Voorbij die stad wordt ge nu bevaren Met z'n oude plompe toren door schepen zwanger van een vracht en de boomkes op het plein. Klein rivierke werd groot water Zo nadert gij de Hoge straten ontstaan uit een Kempische waterplas. langs 't Gelmelsiot 'n oud kasteel waar eens ridderpaarden draafden nabij de Katharina-toren rond van steen. Henry Vanhaeghe En dan door beemden arm aan hout op wat afstand d'oude Clemenskerk. Tussen Castelré en Minderhout daar wordt uw stroming al wat sterk. 6

tekele jaren geleden werd de beslissing genamen het kwaad inderdaad 'bij de bron' aan te pakken. In Minderhout werd een honderden miljoenen kostende waterzuiveringsinstallatie gebouwd. In het voorwoord an de begeleidende brochure beschrijft ir. X. Brosens de teloorgang van de Mark (open riool.. vissen verdwenen.. riviervogels weg... kikkers weg... ) en het belang van het nieuwe kunstwerk voor een 'mooie rivier De \lark'. Ën detail diende echter nog geregeld. De persleiding Rijkevorsel - Hoogstraten moest nog (her)aanbesteed werd. Dat zou nog gebeuren in 1982, zo hoopte men. Maar dat was buiten de waard gerekend. Bouwheer Rijkevorsel, de handen vol (en de portemonnee leeg) met het bouwen an een mooi hedendaags gemeentehus, .ehoof de problemen voor zich uit. in de aanbesteding zit namelijk ook de rioleringsuitbreiding te Achtel waarvoor Rijkeor'el zelf moet betalen. Dc rest, het over ote gedeelte van het geld, moet komen van de Vlaamse Gemeenschap. Toch werd enkele maanden geleden besloten tot aanbesteding over te gaan in september. Als alles naar wens verloopt kunnen de eigenlijke werken in het voorjaar 1987 aanvangen.

Een voorbeeld Ondertussen zitten de Nederlanders nog steeds met een door stank verpeste Mark. Het water is er pikzwart en volkomen zuurstofloos. De weinige regenval is daaraan ook niet vreemd. Het Hoogheemraadschap van West Brabant (zo ongeveer de Nederlandse tegenhanger van onze 'Watering') bond nog maar eens de kat de bel aan en laakte middels talrijke persmededelingen het gedrag van de Belgen. Meer bepaald de industriële vervuilers en het gebrek aan controle daarop vanwege de Belgische overheid. Want onafhankelijk van het al of niet zuiveren in Minderhout worden de lozingsvergunningen veelvuldig overtreden. 'Om een voorbeeld te stellen' werd enkele weken geleden de bedrijfsleider van slachterij Comeco uit Kalmthout gearresteerd. Comeco zou te Meer een ernstige vervuiling hebben veroorzaakt door het niet gebruiken van eigen installaties. Na verhoor werd hij terug op vrije voeten gesteld. Maar 't voorbeeld was blijkbaar niet schrikwekkend genoeg. In de week van Moederkensdag stelde de Rijkswacht van Hoogstra-


ten nog procesverbaal op over een sterke vervuiling van de Mark. Er was weer massaal afval olie en industriëel afval geloosd en een grote vis- en zelfs eendensterfte opgemerkt. Vermoedelijke dader: Polfruit, de niets ontziende moloch van Rijkevorsel, die daarmee het lozingsboekje ver te buiten ging. Ondertussen is wel het dossier van aansluiting van dit bedrijf aan de (geplande) riolering en persleiding door de gemeenteraad goedgekeurd. Hopelijk zullen dergelijke misdadige fratsen dan tot het verleden behoren. Geen dossier echter voor conservenfabriek Rovana, die toch ook zijn steentje bijdraagt (langs de Roereindloop) tot de vervuiling van de Mark. Maar ook de slachterij in de dorpskom van Rij kevorsel en aangesloten op het bestaande rioleringsnet (dat overigens in zijn geheel in de Mark stroomt!) levert een niet te versmaden bijdrage. Bij deze professionele vervuilers mag men niet vergeten te voegen de 'kruimelvervuiIers' zoals boeren die hun mestoverschot stiekem naar de Mark doen afvloeien of zelfs voeren. Het is dan ook niet te verwonderen dat collega-boeren niet langer hun dieren laven met het water uit de Mark. Zij weten wel beter.

Jehova Onder druk van hun Nederlandse collega's heeft de Vlaamse Waterzuiveringsmaat-. schappij een symbolische daad gesteld: twee weken geleden plaatste ook zij een beluchter ter hoogte van de Tramweg te Meersel Dreef. Niettemin zal de Mark nog 2 volle jaren stinken. En dan mag, als er niets meer aan de knikker komt, onze trots zich stilaan herstellen van de geleden pijnen. Want ook de ruilverkaveling ligt nog vers. Alle visleven zal weer in De Mark verschijnen, de otter, zeer gekend in onze streek, keert terug. De dodaard, de ijsvogel, gekend om zijn kleurenpracht, keer terug. De water-

rai, de porseleinhoen en zelfs de mooie boomkikker vervoegen elkaar weer in de Markvallei. Onze jeugd zal weer herleven bij onze mooie rivier 'De Mark'. Het lijkt wel een brochure van de Getuigen van Jehova.

Boek over de Mark Net op het moment dat een ondraaglijke stank uit De Mark opwelt verschijnt er een mooi lees- en kijkboek over deze mooie rivier. 'De Mark - van oorsprong tot Dintelsas' heet het werk waarin ook aandacht wordt besteed aan de Aa of Weerijs, de grootste bijrivier van De Mark. In het boek wordt ongeveer 115 besteed aan het Belgische gedeelte van De Mark. Ook Louis Aerts, de molenaar van Meersel Dreef, krijgt er ruime aandacht. In het verleden werd De Mark blijkbaar ook reeds vervuild, vooral door de suikerbiet- en garenindustrie van Breda. Pittige details werden ook opgenomen. Zo gebeurde 't in 1981 dat een echte, onvervalste zeehond de zoetwaterri Ier introk tot bij Breda. Moby Dick werd 'n week later gevangen door deskundigen van de zeehondencreche van Pieterburen en in volle zee weer te water gelaten. Maar dat was nog klein bier vergeleken met het ontsnapte nijlpaard van cirkus Boltini dat in 1977 gedurende 2 dagen in de Bredase Mark dartelde. Dat, en nog veel meer leuks vindt u in 'De Mark- van oorsprong tot Dintelsas' van D. De Boer - J. van Gurp en W. Reyn uitgegeven door Uitgeverij Vorsselmans te Zundert. Te verkrijgen in de verschillende boekhandels van de gemeente.0

Typisch Belgisch! In hun artikelen in 'De Stem' kunnen de journalisten het niet nalaten de Belgische onhandige aanpak van de Markvervuiling te overgieten met een 'weer-typisch-Belgisch' saus je Wij citeren 'De Stem' waar zij Pol Fruit en Rovana onder de loep neemt. Men noemt natuurlijk geen koe bont of...

Fruit Desgevraagd zegt de directie van Pol Fruit ('Geen namen, hè, geen namen') dat haar bedrijf slechts fruit spoelt, maar niet verwerkt. Volgens de directrice is het daarom niet mogelijk dat het afvalwater van haar bedrijf de Markt vervuilt. Dat is echter onjuist. Hoewel het afvalwater volgens haar zeggen met filters van pitten en steeltjes wordt ontdaan, kan toch kleiner organisch afval in de rivier terecht komen. Dat organisch afval kan door het water worden afgebroken, maar dat rottingsproces vreet zuurstof. Daardoor wordt zuurstofrijk water 'dood'. Volgens de heer Brosens vormt ook het loog waarmee fruit wordt gewassen de oorzaak van dood water. 'Daar zit sulfiet in, dat zich in de rivier tot zwavelzuur vormt en zeer veel zuurstof verbruikt', zo zegt de milieudeskundige. Ook het conservenbedrijf Rovana vervuilt de Mark niet, zegt woordvoerder R. van Aperen. 'Ik loos hier op de Roereindloop (een zijtak van de Mark, red.). Waar die uitkomt, weet ik niet. We halen de grovere deeltjes uit het afvalwater. Dan blijven er wel kleinere stukjes over. Maar dat is geen organisch afval, hè, dat zijn stukjes appel'.

Aldus De Stem.•


Eenzame vrijheid op een dood spoor Joske Hendrickx is dood. De hardhandige wegtrekking uit zijn droomwereld heeft hij niet meer overleefd. Amper enkele weken na zijn gedwongen overbrenging naar de psychiatrische kliniek in Mortsel is zijn veer defirijtief gesprongen, zijn beeldbuis ontploft.

;

1 ptI

41

11

Tal van vragen en bedenkingen hieromtrent hebben ons geruime tijd beziggehouden. Verwondering en ergernis over de manier waarop dit alles is gebeurd, hebben wij menigmaal gehoord. En ook de Straat kent haar verhaal: ze hebben Jos Hendrickx gewoon opgeruimd! Eerbied voor de waarheid en respect voor de overledene vragen dan ook om toelichting over deze delicate zaak. De nuchtere feiten zijn immers de beste remedie tegen wilde fantasieën en sensaties. Jos Hendrickx woonde reeds enkele jaren op het Begijnhof, dat nog steeds eigendom is van het OCMW. Op zekere dag meldt Jos op de sociale dienst het verlies van zijn huissieutel. De maatschappelijke assistente maakt van de gelegenheid gebruik om het huis te bezichtigen wanneer de deur wordt opengemaakt. Onder de indruk van de onvoorstelbare hygiënische toestand waarin de betrokkene leeft, verwittigt zij de voorzitter van het OCMW die op zijn beurt samen met de secretaris een kijkje komt nemen. Men beslist Jos te verbieden nog langer in dat huis te blijven wonen. Hij krijgt de keuze tussen het rusthuis in Hoogstraten of het Amadeusziekenhuis te Mortsel. Alle OCMW diensten zijn verplicht verbonden aan dit ziekenhuis. Jos wil echter van geen opname weten en wil terug naar zijn huis. Een hoogstraatse dokter wordt ingeschakeld voor het noodzakelijke attest en de politiecommissaris wordt verwittigd. Na nog een aantal moeilijkheden wordt Jos Hendrickx 's anderendaags door de politie opgepakt en voor collocatie overgebracht naar de psychiatrische kliniek in Mortsel. Enkele weken later, op 1 juli, blijkt Jos plotseling overleden. Er wordt geen preciese doodsoorzaak opgegeven. Ter nagedachtenis is er een sobere kerkelijke dienst in de kapel, waarna Jos Hendrickx in alle stilte op het kerkhof te Hoogstraten wordt begraven. 8

Eerlijke bezorgdheid over de miserabele toestand waarin de betrokkene leefde, zal wellicht wel aan de basis gelegen hebben van deze zware beslissing. Daartegenover staat dat men toch reeds jaren wist hoe Jos leefde. Iedereen herinnert zich nog het huis in de Vrijheid, de opruiming ervan en de grote uitverkoop. De situatie op het Begijnhof was dus niet nieuw in het leven van Jos. Heeft men hiervoor dan jaren lang de ogen gesloten en niet aan alternatieven gedacht? De algemene verkrotting van het Begijnhof is nu ook niet direkt de beste stimulans om het op een andere manier te proberen. Het is voor het OCMW dan ook eens best de hand in eigen boezem te steken. Er zijn tijden geweest dat het Begijnhof een droom leek om te woncn en een trekpleister voor jonge mensen. Maar in tegenstelling tot de verhogende huishuren, bleven de noodzakelijke onder houdswerken uit. Klachten waren dan ook

Lang, heel lang geleden ... Kleine Hendrickx-Somers- Werktuigen'.

J05

schering en inslag. De meeste jonge mensen trokken weer weg, de ganse linkerkant werd ontruimd voor de reeds lang aangekondigde restauratiewerken, maar er gebeurde niets. Het konvent werd het symbool voor het geheel, het stortte in. Het Begijnhof werd dan ook geleidelijk een doorn in het oog van het OCMW. Men wacht op een oplossing, men wil van het Begijnhof af. Misschien heeft Jos Hendrickx dit persoonlijk ook zo ervaren. Maar de essentie van de zaak blijft: waar blijft men met de vrijheid van het individu? Welke normen kan en mag men hanteren om iemand zogenaamd tegen zichzelf te beschermen of om de gemeenschap veilig te stellen? Belangrijke zaken die best zolang mogelijk vragen blijsen en niet met één pennetrek zekerheden worden, in een tijd waar men de mond vol heeft over individuele vrijheid.•

in de deur van de winkel van zijn ouders: V.

Bijenteeltcursus voor beginners De St.-Ambrosiusgilde van Hoogstraten organiseert een cursus 'bijenteelt' voor beginners om iedereen de mogelijkheid te geven het fascinerende van het bijenleven en alles wat er bij komt kijken beter te begrijpen. De theoretische lessen gaan door in de refter van de Tuinbouwschool, Gravin Elisabethlaan 32, Hoogstraten en de praktische lessen bij Jaak Vinck, Gravin Elisabethiaan 49, telkens op zondagvoormiddag van 9 tot 12 uur. Geïnteresseerden kunnen inschrijven bij de aanvang van de cursus op zondag 7 september 1986 om 9 uur in de Tuinbouwschool. Bij inschrijving ontvangt u het lessenprogramma. De cursus is gratis en voor meer inlichtingen kan men zich wenden tot

Marcel Anthonis, Lindendreef 62, Hoogstraten, tel. 314.53.74.0

Muziekschool

Heropening Op woensdag 3 september begint de Jeugdmuziekschool van Hoogstraten haar 33ste werkjaar met de inschrijving van nieuwe leerlingen. De kinderen worden aanvaard vanaf 7 jaar of vanaf het 2de leerjaar der lagere school. Naast de lessen algemene muziekopvoeding kan men ook een instrument naar keuze volgen vanaf het derde jaar. Voor de grotere leerlingen is er instrumentaal samenspel. Voor meer informatie en inschrijvingen vooraf: sek retariaat, Gustaaf Segersstraat 12, Hoogstraten, tel. 314.51.64•


In memoriam Jozef Hendrickx Zijn vader, Jan Hendrickx, smid, afkomstig van Meer, huwde met Dma Somers van Hoogst raten, dochter van smid Somers, die twee dochters had. De andere dochter, Clemence, was ongehuwd en herbergierster. De jongens van buiten het dorp dronken er hun eerste pint en leerden er biljarten met niet al te ronde ballen. Jos Hendrickx, zoon van Jan en Dma, verhuisde in zijn jongste jaren reeds naar Hoogstraten. Het was een schrander, flink ventje dat in de klas er best mocht zijn. Zijn leeftijdsgenoten waren o.a. Nelles Knaepkens, Pol Vermeiren, Neus Fockaert, Rik Joosen, Fons Van Huffel, e.a. zoals men ze vindt op blz. 268 in het Historisch Fotoboek over Hoogstraten van M. Leunen. Op het Klein Seminarie had Joske H. Flor Janssen, Karel Fransen en Louis Voet als makkers. Hij leerde er zeker wat Frans en 'de goede manieren' en, om zeker geen pastoor of pater 'te moeten worden' bleef hij thuis als goede hulp voor Janneke van Dma Somers. Het was geen sportman, geen rakker of vogeltjesrover. Jaarlijks werden er wel een paar kauwkes uit de schouw geroofd en door Jos afgericht. Maar veel meer dan dat was zijn doen en laten gericht op al wat techniek, electriciteit, foto of cinema was. Hij sleutelde wel samen met vader Jan aan fiets en moto. Maar het duurde niet lang of hij gaf zelf de les. Méér dan één fototoestel werd aangekocht. Bij tante Clemence had hij zijn donkere kamer, zijn atelier waar hij zijn proeven en experimenten deed mislukken en reeds gauw deed lukken. Half werk gaf hem geen voldoening. Hij deed proeven zonder tal en ja, na enige tijd kwamen er positieve resultaten.

Vôôr hij twintig was had hij reeds een filmtoestel (1926) en goede vrienden en vaste klanten van Ets. HendrickxSomers mochten komen kijken naar de films die hij draaide; meestal van Harold of Charlie. De vertoning liep nooit mis en we verbazen ons nog bij het denken hoe fijn en scherp de beelden waren. Weldra ging Jos zelf filmopnamen maken. Hoofdakteur was Miel Hoevenaers: Miel durfde uit een fruitboom naar het gras toeduiken - van vangnetten had hij wel nooit gehoord. De tamme kauwkes van Jos vluchtten bang vanonder Miel zijn gedeukte hoek, enz.... Joske (Hendrickx-) Somers had een kolossale technische knobbel en al wat hij aanpakte lukte. Met vinnige handgebaren, met zijn heldere, klare kijk en een schalkse lach kon hij iedereen overtuigen. De computertijd kwam voor hem iets te laat. Was Jos een Amerikaan, 't was zeker 'the big Jos' geweest. Wie las er ooit nog de vele artikels van Jos H. in de Gazet van Hoogstraten? Elke week vertelde hij iets nieuws, hij schudde iets wakker. De mensen begonnen niet met het hoofdartikel, neen: Wat is er bij Hendrickx-Somers, bij Joske Somers? Zijn moeder Dma was er de grote drijfveer. Vader Jan zat op de moto met sigaar in de mond, maar naar het zeggen van vele getuigen was er nooit vuur aan de rookstok. Sommige jaloerse buren durfden zelfs beweren dat er bij een serieuze verkoop in hun winkel de Belgische vlag aan de stok kwam. Vlaamse leeuwen waren toen nog raar, zelfs nu nog, in ons dorp, aan de gevel te bespeuren. Weinig huizen in onze Noorderkempen of Jos was er geweest of was zinnens er eens te komen; eens binnen en ge waart

verkocht. Geweren en ander schietgetuig lagen voor stropers en schietgragen voor het grote uitstalraam, het grootste (toen) van het dorp. Wee de jonge onverlaat die daar met ijzeren ket (knikker) een spelletje wilde doen. Moeder Dma waakte met grote zorg over de buitenzijde van die ruime kijkkast. Joske was een dorpstype, een persoonlijkheid in onze noordhoek. Maar wie van ons, politieker of sportman, kan op een eenzame hoogte blijven, jaren na jaren? Langzaam kwam de aftakeling, eerst nauwelijks zichtbaar voor de buitenstaander, iets duidelijker voor de kenner. De winkel binnen werd de winkel buiten. De witte kiel deed het nog. De 'Hollanders' vonden er nog hun goesting. De mooie kiel kreeg een meer doffe kleur, het mooi uitstalraam kreeg al wat scheuren en de konkurrentie deed het overige. De jaren begonnen te wegen. De technische reus moest naar het vut. Elke kampioen krijgt zijn aftakeling, soms nog een 'come back', nog een poging. Ook Joske moest 'de ring' verlaten. De schalkse lach verdween, hij wilde redden wat te redden viel. Wij allen zullen die figuur missen. Hij was méér en groter dan we dachten. De minder mooie dingen uit ons en zijn leven willen we vergeten. Laat ons het mooie behouden. Jos, hierboven zult ge u niet vervelen. Uw technische gaven zullen zeker blijven en misschien zorgt ge daar wel voor betere programma's voor radio en tv.• R.E.

Lwassowei J:I

Meer dan een halve eeuw later: de oude winkel in het moderne Hoogst,aatse straatbeeld, een bezienswaardigheid. 9


I L1 1

,,

J I'kIl SPORT

F.C. Meer met eigen kweek Zover zijn we dan weer! Beker- en oefenwedstrijden zijn voorbij en we kunnen nu aan de kompetitie beginnen. Het iste elftal wordt geconfronteerd met verre verplaatsingen en men zal het moeten opnemen tegen verschillende vreemde tegenstanders. Ook zal het elftal bestaan uit spelers van eigen rangen. Jammer van de blessure van Mark Aerts. Wij wensen hem een spoedig herstel toe. Het programma: zaterdag 30 augustus: 15.00u.: Prov. Res. - St.-Jozef (vr.) Preminiemen nemen deel aan het tornooi in Meerle. zondag 31 augustus: 15.00u.: PIJPELHEIDE - F.C. MEER 09.30u.: Wortel - Juniores (vr.) 09.30u.: Scholieren - Gooreind (vr.) 11.00u.: Knapen - Gooreind (vr.) Miniemen nemen deel aan het tornooi te Meerle. zaterdag 6 september: 15.00u.: Olen AC - Prov. Res. 15.00u.: Veteranen - Lentezon B 15.00u.: Wuustwezel B - Miniemen 13.30u.: Preminiemen - Minderhout zondag 7 september: 15.00u.: F.C. MEER - LINDA OLEN 09.30u. St.-Lenaerts - Juniores

09.30u.: Scholieren - Oosthoven A 11.00u.: Knapen - Oosthoven A zaterdag 13 september: 15.00u.: Prov. Res. - Rijsberg 15.00u.: Wuustwezel - Veteranen 13.00u.: Miniemen - Meerle 15.00u.: Zwarte Leeuw A - Preminiemen zondag 14 september: 15.00u.: ANTONIA - F.C. MEER 09.30u.: Juniores - Ekeren Donk zaterdag 20 september: 15.00u.: Prov. Res. - Herenthout 15.00u.: Wechelderzande B - Veteranen 13.00u.: Miniemen - Lille A 13.30u.: Meerle - Preminiemen zondag 21 september: 15.00u.: F.C. MEER - SCHILDE S.K. 09.30u.: Wuustwezel - Juniores 09.30u.: Scholieren - Flandria A 11.00u.: Knapen - Flandria A zaterdag 27 september: 15.00u.: Poederlee - Prov. Res. 15.00u.: Veteranen - Antonia B 13.30u.: Preminiemen - Wortel zondag 28 september: 15.00u.: KLOOSTERHEIDE - F.C. MEER 09.30u.: Juniores - Hoogstraten A 09.30u.: Weelde - Scholieren 09.30u.: Weelde - Knapen.•

De Meerse Minienien (bovenaan) behaalden een 2de plaats in het tornooi te Wortel. Die van Merksplas (onderaan) waren de besten.

H.V.V.: Vraagtekens maar toch optimisme Beker van de Kempen: H.V.V. - Zwarte Leeuw ...................2-1 F.C. Turnhout - H.V.V . .................. 2-0 H.V.V. - Desse...............................0-0 Witgoor - H.V.V ............................0-1 S.V. Mol - H.V.V ......................... ..4-0 Heultje - H.V.V............................. 1-0 H.V.V. eindigde gelijk met S.V. Mol, doch ging door de 4-0 nederlaag naar de 4de plaats. Tegen nummer vier uit de andere reeks, Heutlej, werd met 1-0 verloren, zodat H.V.V. uiteindelijk 8ste werd op 12 deelnemende ploegen. Oefenmatchen tegen Antwerp en Excelsior 10

Rotterdam eindigden respectievelijk op 1-3 en 1-7. Vooral Excelsior bleek een te zware brok voor de roodwitten. Betere resultaten behaalde men in twee thuismatchen voor de Beker van België. Zepperen en Wellen verloren op de Thijsakker. Wim Van Assche scoorde tegen Zepperen en dat bleek voor H.V.V. voldoende om zich met 1-0 te kwalificeren. Wellen, sterk door een vroeg doelpunt, hield lang stand, doch kapituleerde door twee kopbaldoelpunten van Danny Moorthamer en Helmuth Van Oosterbosch. Een kwalificatie op Witgoor (17.08.86) kan H.V.V. op en tegen Standard Luik brengen!

'

t , lî1i

De lange reeks oefenmatchen met en zonder inzet, heeft duidelijk gemaakt dat H.V.V. achteraan beslist sterk voor de dag komt. In het middenveld gaan we zeker derde klasse aankunnen. Vooraan schort er nog wel wat, doch wanneer Laurijssen en Van Paemele, die wegens kwetsuren praktisch nog niet speelden, de rangen komen versterken, zullen er meer uitgespeelde kansen komen voor onze aanvallers.

Het programma Het eerste elftal en de reserven beginnen de kompetitie op 30 en 31 augustus. De jeugdploegen beginnen een week later. Zaterdag 30 augustus: 15.00 u Overpelt - Reserven Zondag 31 augustus: 15.00 u H.V.V. - Overpelt Zaterdag 6 september: 15.00 u Reserven - Stade Leuven (kan op vrijdagavond komen te 20 u) 13.30 u St. Jozef - Preminiemen A Zondag 7 september: 15.00 u Stade Leuven - H.V.V. 1.00 u Vosselaar A - Miniemen 11.00 u Zwarte Leeuw A - Knapen A 11.00 u Knapen B - Lentezon B 09.30 u Scholieren B - Wortel 09.30 u Juniores A - Wuustwezel 09.30 u Dosko - Juniores B Zaterdag 13 september: 15.00 u Bornem - Reserven 13.30 u Preminiemen A - Meerle 13.30 u Wuustwezel B - Preminiemen B Zondag 14 september: 15.00 u H.V.V. - Bornem (kan op zaterdagavond te 20 u komen) 11.15 u Miniemen - Wortel 11.00 u Knapen A - Herentals 11.00 u Zwarte Leeuw B - Knapen B 09.30 u Scholieren A - Herentals 09.30 u Meerle - Scholieren B 09.30 u Lentezon B - Juniores A 09.30 u Juniores B - F.C. Turnhout Zaterdag 20 september: 15.00 u Reserven - Hoeselt (kan op vrijdagavond te 20 u komen) 20.00 u Hoeselt - H.V.V. Zondag 21 september: 09.30 u Juniores A - Brasschaat 09.30 u Zwaneven - Juniores B 09.30 u Vosselaar A - Scholieren A 11.00 u Vosselaar - Knapen A 09.30 u Oosthoven A - Miniemen Scholieren B en Knapen B zijn Vrij. Zaterdag 27 september: 15.00 u Hannuit - Reserven 13.30 u Merksplas A - Preminiemen 13.30 u Preminiemen B - Lille B Zondag 28 september: 15.00 u H.V.V. - Hannuit (blijft vermoedelijk op zondag i.v.m. akkoord met Zwarte Leeuw) 09.30 u Meer - Juniores A 09.30 u Juniores B - WeekJe Scholieren A en Knapen A zijn vrij. 09.30 u Dosko - Scholieren B 11.15 u Miniemen - Oostmalle 11.00 u Vosselaar B - Knapen B •


ä ____ 1 ____ _

SPORT

___

EJ -1,

V.N.A. Wortel ontwaakt uit zomerslaap Na een kort lijkende zomerrust (Wereidbeker voetbal, Ronde van Frankrijk, e.a.) is Wortel weer volop begonnen met een goed gevuld oefenprogramma. In de 'Beker van de Kempen', een competitie ingericht door De Gazet van Antwerpen en FC Turnhout, behaalde Wortel de 2de plaats in haar groep, na Lentezon uit Beerse. Deze ploeg werd ook de eerste Wortelse tegenstander voor de Beker van Antwerpen; die wedstrijd werd verloren met 4-0 cijfers. Wat de iste ploeg betreft, die heeft zich goed voorbereid en begint de competitie met een gerust hart. De Junior-ploeg is een ander paar mouwen; drie spelers van deze ploeg hebben besloten met voetballen te stoppen zodat men echt in spelersnood komt. Een algemeen forfait hangt deze ploeg boven het hoofd. Als de weggelopen spelers nu zouden terugkeren of als er nieuwe jonge mannen uit de regio zouden aansluiten, dan zou het

misschien nog kunnen meevallen. Veel wordt er niet van die nieuwelingen gevraagd als ze maar weten dat de voetbal een rond ding is dat het best in het net van de tegenstrever wordt gedeponeerd. Op 9 en 10 augustus ging het pre-miniemen en het miniementornooi door. Het goeie weer en de grote belangstelling maakten er een succes van. Bij de miniemen was de ploeg uit Merksplas de beste, bij de pre-miniemen was dat de ploeg uit Weelde. De eindrangschikking zag eruit als volgt: miniemen: 1. Merksplas; 2. Meer; 3. Zwarte Leeuw; 4. Meerle; 5. Lentezon; 6. Oosthoven; 7. Wortel; 8. St.-Jozef; 9. A.A. Gent; 10. Hoogstraten; 11. St.-Lenaerts: 12. Weelde. Pre-miniemefl 1. Weelde; 2. Wortel; 3. Meer; 4. Minderhout; 5. Zwarte Leeuw; 6. St.-Lenaerts; 7. Meerle; 8. Merksplas; 9. Hoogstraten; 10. Flandria. U

De Preminiemen uit Wee/de wonnen het tornooi in Wortel en mogen dan ook terecht bovenaan op de foto. Die van Wortel (onderaan) werden eervol tweede.

F.C. Meerle Het voetbalseizoen is ondertussen weer gestart en Meerle verloor een eerste oefenwedstrijd tegen Meer met 3-2. De eerste wedstrijd voor de Beker van Antwerpen werd met 0-3 gewonnen tegen Dosko. Aan de rust wees de stand nog 0-0 maar toen was het liedje ook uit voor de thuisploeg en Meerle bekerde verder tegen St. Jozef. Daar bleef het dan ook bij want groen-wit kreeg een 0-4 nederlaag te slikken. Dan maar de conditie opvijzelen in oefenwedstrijden. De jeugdploegen bereiden zich voor op de kompetitie door deel te nemen aan tornooien. De preminiemen behaalde de 7e plaats in het tornooi te Wortel en de miniemen de 4e. De finalewedstrijd voor de 3e en de 4e plaats tegen Zwarte Leeuw eindigde op 0-0 maar de Leeuwen haalden het met de strafschoppen, 3-2! In september speelt men te Meerle zo:

Zondag 31 augustus: 15.00 u White Star - Meerle FC Zaterdag 6 september: Miniemen - Lille Preminiemen zijn vrij. Zondag 7 september: 15.00 u Meerle F.C. - Wortel Reserven - Halle Juniores - Kaart St. Jozef - Scholieren St. Jozef - Knapen Zaterdag 13 september: Meer - Miniemen Hoogstraten - Preminiemen Zondag 14 september: 15.00 u Achter-Olen - F.C. Meerle Zoersel - Reserven Zwarte Leeuw - Juniores Scholieren - Hoogstraten Knapen zijn vrij. Zaterdag 20 september: Miniemen zijn Vrij.

Preminiemen - Meer 17.30 u F.C. Meerle - Grobbendonk Zondag 21 september: Reserven - Oostmalle Juniores - Antionia Oud-Turnhout - Scholieren Oud-Turnhout - Knapen Zaterdag 27 september: Brecht - Miniemen Oostmalle - Preminiemen Zondag 28 september: 15.00 ii Weelde - F.C. Meerle Vorselaar - Reserven Juniores zijn vrij. Scholieren - Poppel Knapen - Poppel •

Minderhout V.V. met Koos Quaars Tijdens de transferperiode werden geen ophefmakende zaken geboekt. Francis Schrijvers werd definitief afgestaan aan OudTurnhout en Dirk Van Bavel, vorig seizoen bij F.C. Meerle, gaat voor twee jaar naar Loenhout. Rik Broes gaf ontslag als oefenmeester en Koos Quaars, ex-Hoogstraten V.V., volgt hem op in deze functie en we wensen hem daarbij veel succes. Wedstrijden voor september Zondag 31 augustus 15.00 u Pulle - Minderhout V.V. Zaterdag 6 september 15.00 u Juniores - Oostmalle Miniemen: vrij 13.30 u Meer - Preminiemen Zondag 7 september 15.00 u Minderhout V.V. - Nijlen 09.30 u O.G. Vorselaar - Reserven 09.30 u Scholieren - Flandria 11.00 u Knapen - Flandria Zaterdag 13 september 15.00 u Zoersel - Juniores 15.00 u Miniemen - Wuustwezel 13.30 u Preminiemen - St. Jozef Zondag 14 september 15.00 u Broechem - Minderhout V.V. 09.30 u Reserven - Grobbendonk B 09.30 u Wortel - Scholieren 11.00 u Wortel - Knapen Zaterdag 20 september 15.00 u Juniores - Oud Turnhout 15.00 u St. Lenaarts - Miniemen 13.30 u St. Lenaarts - Preminiemen Zondag 21 september 15.00 u Minderhout V.V. - Emblem 09.30 u Wortel - Reserven 09.30 u Scholieren - Oosthoven A 11.00 u Knapen - Oosthoven Zaterdag 27 september 15.00 u Westmalle - Juniores 15.00 u Miniemen - Vorselaar Preminiemen: vrij Zondag 28 september 15.00 u Massenhoven - Minderhout V.V. 09.30 u Reserven - Westmalle A Scholieren en knapen: Vrij• 11


VANUIT HET STADHUIS*#* Gouverneur vernietigt beslissing Hoogstraatse gemeenteraad In een tijdspanne van slechts enkele maanden keurt het provinciebestuur 2 gevoelige punten van de Hoogstraatse gemeenteraad af. Na de vernietiging van de aankoop van een derde voetbalterrein voor HVV, waartegen de gemeen te op haar beurt beroep aan tekende, is het nu de beurt aan de omstreden koop van het huis Grauwmnans in de DonckStraat Ie Meer. Pikant detail hierbij is dat het huis reeds tot aan de grond is afgebroken. Vandaag beslist de gemeenteraad ook tegen deze beslissing in beroep te gaan. Verder kenden een groot aantal lopende zaken een vlotte afwerking waarbij de 21 raadsleden (de raadsleden Van Huffel en Vanderbruggen waren afwezig) een parig hun zegen gaven. Zo zal bv. de vzw Marckdal een eenmalige subsidie krijgen van 1 miljoen. Nochtans bleek niet alles rozen geur en maneschijn want vanuit de groep FB kwamen er bittere ver wijten naar hel college en de beide andere frakties over hel gebrek aan demokratie in het college en in sommige raadsbcslissin gen waardoor de EB-fraktie volledig buiten hel beleid wordt gehouden.

Beslissing weg, huis weg Op 14 april'86 beslist de Hoogstraatse gemeenteraad in gesloten zitting tot de aankoop van het huis Grauwmans, Donckstraat 7 te Meer, voor de prijs van 875.000 F. Reeds geruime tijd werd er door de CVP vooral bij monde van raadslid Sterkens aangedrongen op parkeergelegenheid rond de kerk te Meer. De ideale oplossing zag men in

Hier stond het huis Grauwmans, Donckstraai 7. Intussen heeft de gouverneur de beslissing tot aankoop van deze woning vernietigd. Krijgen we nu een juridisch trekspel, of dient de woning in de oorspronkelijk stijl terug opgebouwd?

de aankoop en daarna de afbraak van het bewuste huis. Op 17 februari '86 had men, eveneens in gesloten zitting, een princiepsbeslissing ge-

TUININRICHTING

OPRIT & PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkieurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

nomen tot aankoop. Het huis werd voorgesteld als een gevaar voor de veiligheid. CVP en KGB stemden voor aankoop. FB tegen. In diezelfde gemeenteraadszitting van

- KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) - LAVABLOKKEN - ROTSBLOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen bakstenen gevelstenen schoorsteenelementen alle betonprodukten welfsels - zand - grind - cement enz. -

-

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

-

-

-

. Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) . Of afhaling door uw zorgen

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 12


17 feb. werd ook de princiepsbeslissing voor de aankoop van de gronden voor het derde voetbalterrein op de Thijsakker goedgekeurd. Ook hier stemde FB samen met CVPraadslid Peerlinck tegen. Deze beslissing werd een drietal maanden geleden door de gouverneur teniet gedaan. In deze zaak van het huis in de Donckstraat wijst de gouverneur er in een schrijven van het gemeentebestuur op dat het dossier pas op 17 juni volledig was en dat er noch in de beslissing van 17 feb., noch in die van 14 april de bestemming van deze aankoop vermeld werd. De omgeving van de kerk in Meer werd door het KB van 27 mei '75 als landschap geklasseerd. Het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap, Bestuur van Monumenten en Landschappen heeft dan ook bij de gouverneur de vernietiging gevraagd van deze raadsbeslissing omdat de gemeentelijke plannen strijdig zijn met het behoud van de omgeving. Verder vermeldt het bezwaarschrift dat 'de aan deze aankoop gekoppelde uitgave dan ook de gemeentelijke financiën op onbedachtzame wijze bezwaart en het desbetreffende raadsbesluit derhalve krenkend is voor het algemeen belang'. Burgemeester Van Aperen vraagt aan de raad om tegen deze beslissing van de gouverneur in beroep te gaan bij de bevoegde minister. Hij maakt zich sterk met het verslag van de kommissaris en dat van de conducteur waarin het huis als vervallen wordt beschreven. Schepen Verhuist vindt dit beroep pure onzin. Hierdoor vraagt ge aan de minister om zijn eigen wet te overtreden. Met 17 stemmen voor (CVP + KGB) en 4 tegen (FB) wordt er beslist in beroep te gaan. intussen is evenwel het huis reeds volledig afgebroken. Blijft de vernietiging van kracht, dan kan de gemeente ook geen gelden vrijmaken voor de aankoop, en wat doet men dan met de eigenaars?

lokalen 'spelewei'. Voorgesteld wordt nu dat de gemeenten Beerse, Merksplas, Rijkevorsel, en Hoogstraten elk 1 miljoen zouden bijdragen in de bouwkosten van een dergelijk centrum voor 15 gehandicapten. De totale kostprijs voor het gebouw bedraagt ruim 6 milj. Het bedrag van 1 milj. zou een éénmalige toelage zijn. Eens het centrum goed draait kunnen er subsidies van het ministerie verkregen worden. Iedereen is akkoord.

Kritiek In de loop van de raadszittingen worden er regelmatig kritieken geuit vanop de FB banken naar het college of de beide andere frakties toe. Bij de behandelingen van de aanvragen tot bestelling onthouden de FB-leden zich omdat een aantal punten niet in het college behandeld zijn geweest en waarvan de twee schepenen dus niet op de hoogte zijn. Bij de stemming over de openverklaring van een tijdelijke betrekking van schoonmaakster voor het IKO, vraagt schepen Verhulst dat er voortaan van elke fraktie een waarnemer zou aanwezig zijn bij de examens. Wanneer dit geweigerd wordt door burgemeester Van Aperen verwijten de heren Verhuist en Koyen de twee andere frakties dat zij vooreerst de jury samenstellen, daarna de benoeming doen en dan nog een derde groep verbieden als waarnemer aanwezig te zijn. Dit heeft niets meer met demokratie te maken, aldus de FB-raadsleden die dan ook tegenstemmen.

Schepen Sprangers heeft een eigen agenda ingediend omtrent woningbouwontwikkeling in de deelgemeente Meer. Wanneer raadslid Snijders hierover interpelleert en zich verwondert over de manier van werken van het college waarvan sommige schepenen afzonderlijk de raad bijeenroepen, antwoordt schepen Verhuist dat dit voor de groep FB de enige mogelijkheid is om sommige punten te behandelen. In het college staat men in de minderheid en worden eigen punten dan ook vaak niet op de agenda gezet. Het voorstel van schepen Sprangers om een kleine verkaveling op te zetten aan het Pijperpad enerzijds, en anderzijds een motie in te dienen bij de bouwmaatschappij, wordt niet goedgekeurd. De betrokken bouwmaatschappij heeft op de Donkakker nog 23 volledig uitgeruste kavels liggen, die nu verwilderen. De meerderheid stemt erin toe de werking van lOK af te wachten. Deze laatste zou volgens burgemeester Van Aperen van het college de opdracht gekregen hebben uit te kijken naar geschikte bouwgronden in alle deelgemeenten van Hoogstraten.

Benoemingen in het onderwijs Door een bijkomende agenda van schepen Pauwels, wordt er vanavond in gesloten zitting druk gestemd over de aanstellingen van tijdelijke leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs te Meersel-Dreef, Wortel, Meer en Hoogstraten. In totaal worden er 18 tijdelijke benoemingen verricht.•

®®Ek Rtift u®®u1®

Kerkfabrieken en Lopende zaken Een derde van de agendapunten heeft betrekking op de verschillende kerkfabrieken: begrotingen '87, een begrotingswijziging '86, en een laattijdige rekening '85 van Wortel. Zonder al te veel bezwaren worden deze gunstig geadviseerd, met uitzondering van die rekening '85 waarbij 18 raadsleden zich onthouden. De verpachtingen met H. Bloed, het kasverslag van het eerste en tweede kwartaal, de lastvoorwaarden voor de aankoop van 6 electronische typemachines, van dals voor de speelplaatsen, van een brander voor centrale verwarming in de school te Meersel-Dreef worden eenparig goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de verrekening van de onderhoudswerken van de gemeentewegen, doch de uitbreiding van de openbare verlichting stuit op verzet van de CVP die zich onthoudt. Twee punten worden vooral op vraag van raadslid Peerlinck verdaagd omdat er te veel onduidelijkheden inzitten. Het gaat om de overdracht van de St. Annastraat door de lOK aan de gemeente, en de aanvaarding van de nutsvoorzieningen in Dal 1 en Dal 2 te Meerle.

Weinig nieuws te rapen in de Noordhoek, wel enkele sportberichten. LII De Meerlese

Eén miljoen voor vzw Marckdal

wielerioeristen reden clii jaar naar Den emarken. Het werd een reis met hindernissen want tijdens hun tocht kregen zij hei (Iroeve nieuws gesignaleerd van hei overlijden van twee jonge mensen uit Meerle. De s/eer werd hierdoor natuurlijk in inineur door (lejalniliebanden van enkele deelnemers met de overleden. Niettemin werd de reis toch afgewerkt. Marcel Vanderbruggen, Leo Van Boxel, Frans Van Bavel, Jos Ho/ki'ns, Jos Laurijssens, Jwiije Laurijssens, Piet Van den Broek en Albert Boudewijns verdienen toch weer een pluinipje. Jan Jochemns en Guv Van de Locht reden mee tot in Kiel (Duitsland). Jeanne, Toke, Lisa en Annie waren de verzorgsters van de pedalisten. Jeanne van Leo was tevens chauffeur van de volg wagen. Bij de thuiskomst in Meerle wachtte een lekkere koffietu/èl de reizigers op in hun lokaal bij Jan Go vers. Maar de zeer gulle ont vangst bij dochter Ingrid van Marcel Vanderbruggen in Denemarken was toch wel een hoogtepunt in hun trip. Ei Te Iilvenhout vernamen we

In de regio Noorderkempen bestaat er een behoefte een dagopvang voor volwassen mentaal gehandicapten. In het recente verleden werd door de vzw Marcdal een dergelijk centrum opgestart in ruimtes van de jeugd-

dat Jos Jochems in de wedstrijd voor 'trimmers' (wielrennen) tijdens het jaarlijks wielergala de 8ste plaats behaalde op een lot vertrekkers dat de honderd overtrof. Graag een koniplimentje voor de Jos. Ei Dat Juni-

or Siannv Verbreucken een flinke kracht aan 't worden is, bewijs, hij regelmatig. Hij behaalde reeds een eerste prijs in BaarleHertog en regelmatig vinden we hemmi terug in de prijzen. Met zijn clubgenoten Minijens, In 't Ven, Van der Eycken en ,4erts behaalde hij voor K. W. V.-Turnhout de Iste plaats in het interclubkampioenschap te Leke. Doe zo voort Stunny! Ei Kleine Ene Van

Boxel blijft volharden. Eens zullen er wel betere rrsultaten komen. Ei Nog enig duivennieu mis! St. Denis: 3 augustus Oude duiven.' Isie prijs Jaak Bluekens 4, 20, 28, 30, 31, 33, 39 en 50 voor Jan Michielsen Jonge: 5de prijs voor Jan Michielsen St. Iienis: 10 augustus Oude: 2de prijs voor Jauk Blueken.s 5, 6, 7 en 8 moor lan Michielsen Jaarse: 1 en 3 voor Jan ?vlichielsen 5 voor Jan Govers, 6 voor Van Dïjck Jonge: 3 en 4 voor Marcel Jespers 5 voor Jan Michielsen Quievrain: 10 augustus Oude: 1 en 2 voor Corneel Leetnans 3 voor Jan Michielsen Jonge: / ste prijs moor Marcel Jes pers. Ei

Vermelden we nog dat het echtpaar Jos Aerts - R. Mens in Familiekring Ii nu gouden huwelijksfeest hebben gevierd. Proficiat! • 13


q©uc9 De zomer verdwijnt en een nieuw schooljaar wenkt. Ook mensen die in augustus verlof namen mogen niet klagen van het weer. Vooral de eerste helft was erg warm en droog. Van dit weer heeft VNA dankbaar gebruik gemaakt om een druk bijgewoond preminiemen- en miniementoernooi te organiseren. De Wortelse ploegen behaalden eervolle plaatsen. Voor de volledige uitslag en de foto's van de ploegen verwijzen we naar de sportbladzijden. 11 Veel Wortelse gesprekken gingen de laatste weken over de verhuizing van discotheek Highstreet in Hoogstraten en de prachtige inrichting van de nieuwe discotheek aan de molen. Eigenlijk is dit Hoogstraatse nieuw, maar dorpsgenoot Fred Van Ostaeyen heeft er ook een dikke vinger in de pap, zodat we het hier ook even vermelden en hem hierbij ook veel sukses toewensen met zijn initiatief. El Dan

,~

n

nog enkele aktiviteiten die van het laatste zomerweer gebruik maken. Zaterdag 30 augustus organiseert vzw Het Slot een barbecue op het Wortels terras bij uitstek: De Boomkes. Als u dit leest voor deze datum en nog snel reageert kan u nog meedoen. Vooraf inschrijven bij Frank Lenaerts 314.53.52. El Zondag 31 augustus richt Vakantiegenoegens een fietstocht in over het Achtzalig hedenpad. Ook de KWB neemt deel aan deze tocht. Inlichtingen bij René Sprangers 314.68.77. In Wortel vertrekt de groep om 9u. 15 aan deparochiezaal en iedereen neemt best een picknick mee. El September is een

erg stille maand. Het verenigingsleven rust blijkbaar uit van de zomer. Of gaat iedereen vanaf nu terug naar de voetbal kijken? Invloed van de Mundial? [II Tot volgende 'Maand'! U

rfflîi®®u ruJÜ rMfl®®

vissen in de Mark'. Je kan er eens om lachen natuurlijk, maar dergelijke uitspraken bevestigen toch weer het feit dat politieke beloften steeds met de nodige tonnen korrels zout moeten genomen worden. Dat neemt echter allemaal niet weg dat er absoluut iets moet gebeuren. De ellende heeft nu lang genoeg geduurd. MEER WIL TERUG EEN PROPERE MARK!!! El Ondertussen behoort de schoolvakantie ook weer tot het verleden (Een gelukkige Leo Van Riel: 'Eindelijk! De schoolgaande jeugd incasseert binnenkort opnieuw de nodige wtjsheid, maar telt tegelijkertijd de dagen reeds af tot de her/i vakantie (Een wanhopige Leo Van Riel: 'Witt?! Hoe durven ze?!!'). Ach, wat doel hei er allemaal toe: vakantie school of werk zomer winter alles heeft z'n charmes. De kunst is ze te ontdekken en te '.

-

-

-

...

koesteren. El En wordt er ook nog iets georganiseerd in september, vraagt u zich ongetwijfeld hoopvol af? Neen, tenminste voor zover ik weet toch niet. Eind augustus lijkt interessanter, want dan zijn er opnieuw de Mostenfeesten. Het vorige jaar mocht men van een succes spreken, en de organisatoren willen dat dit jaar herhaald zien. Deze feesten spreiden zich uit over twee dagen: zaterdag 30 en zondag 31 augustus. Het volledige programma doe ik hier niet uit de doeken, het is nogal uitgebreid, en er hangen affiches genoeg waarop u de nodige informatie vindt. Feit is dat het zeker dc moeite loont eens een kijkje te komen nemen. El Op zaterdag 30 augustus laat de Mussenakker de Mjeelse Primitieven op ons los. Wie gepakt wil worden, mag dee kanv zPfrer niet

voorinj laten gaan 'Jverigenr, de verjongingskuur in de Mussenakker lijkt stilaan haar vruchten af te werpen. Het jonge volkje vindt steeds beter de weg naar hei Mussenlokaal, zodat naast de zaterdaga vond nu ook de zondagnanuiklag opengehouden

wordt. Op zondag 31 augustus start voor FC Meer het nieuwe voetbalseizoen met een verplaatsing naar Pijpelheide, waar dat ook mag zijn. Hopelijk hebben de geelzwarten tegen dan de goede konditie gevonden, want voorlopig (16 augustus) is die nog veraf, als we uitgaan van de resultaten van de oefenmatchen tot dusver: één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen. We hebben echter één troost: het kan alleen maar beter. Spijtig is wel dat Mark Aerts gedurende maanden onbeschikbaar zal zijn wegens een zware enkelbiessure. Toch moet FC Meer bekwaam geacht worden opnieuw een hoofdrol te spelen in haar reeks. El Een hoofdrol

Al jaren zweeft De Vooruitgang door onze dorpen en laat ze kaal, hard en recht achter. Maar soms vergeet zij iets. Wie in Meer de bibliotheek bezoekt, moet over de oude schoolkoer gaan en stoot daar op een authentiek stukje verleden, kompleet met 'gaanderij' en 'gemakken'. Ga eens kijken, een heus dekor voor een film als 'De Witte' of zo.

Ik herinner mij nog goed ik moet toen rond de leeftijd van tien geweest zijn dat wij vroeger vaak lange dagtochten maakten langsheen de Beek en de Mark. Schitterende tochten waren dat, vol avontuur en zwemen visplezier. Het water van de Beek en de Mark was toen immers glashelder en zo zuiver dat je er zelfs zonder probleem van kon drinken. Iets dergelijks is vandaag, amper twintig jaar later, totaal ondenkbaar. Vooral de Mark is tegenwoordig ronduit een stinkende riool waarin zelfs een rat niet kan overleven. Het water (?) is pekzwart en de stank is vooral 's avonds ondraaglijk. En -

-

14

toch staat er al jaren een waterzuiveringsstations in Minderhout. Werkt dat dan niet? Jawel, maar niet op volle capaciteit. Het rioleringsnet van Rijkevorsel is immers nog steeds niet aangesloten, waardoor al de vuiligheid van die kant rechtstreeks in de Mark terechtkomt. Deze onhoudbare toestand duurt nu al jaren. Het wordt de hoogste tijd dat de verantwoordelijke overheid deze schande ongedaan maakt. Zij immers sprak lang geleden de volgende historische woorden uit bij de opening van het zuiveringsstation in Minderhout: 'Over twee jaar kunnen we weer

is spijtig genoeg niet meer weggelegd voor Meermark t. Dit zomerinuandelijks gebeuren heeftde laatste tijd zwaar te kam pen met ernsnge dejit vu symptomen. Hopelijk komt op zondag 7september de grote ,nassa nog eens opdagen, zodat de wat verloren gegane gezelligheid terugkeert. Toch moeten de organisatoren tegen volgend jaar het hele concept waarschijnlijk eens grondig herdenken. Anders dreigt men Vrij vlug in een doodlopend straatje terecht te komen. Ii De -

Ziekenzorgafdeling van Meer organiseert op zondag 14 september haar jaarlijkse ziekendag. Alle zieken en ook de bejaarden boven de 80 jaar zijn die dag welkom in de paro-

chiezaal. El Zo, dat is het. Meer houdt hel dus kalm in september. Waarschijnlijk moeten we dit beschouwen als een stilte voor de storm. Een storm die zich in oktober in kermisgedaante zal openbaren. Maar daarover volgende keer euh MEER.• ...

...


U® Die mooie zomer is weer voorbij! Zuiderse zwoele stranden of hoge uitdagende bergtoppen, waar dan ook, zijn nog slechts herinneringen als dia's of foto's nog eens bovengehaald worden. Ook de thuisblijvers hebben zonder twijfel genoten van deze toch goede zomer en de zonnebanken hebben bij velen toch flink hun best gedaan. Voor de boeren en de tuinders hadden de buien die in Brussel of Antwerpen op de straatstenen geplenst zijn, beter hier hun deugddoend werk verricht, maar ja, het kan ook niet altijd kaviaar zijn en de ene zijn dood is de andere zijn brood. September staat inmiddels grijnzend voor de deur, de mazoutvoorraad werd in allerijl aangevuld, de kinderen lopen weeral blijgezind terug naar school, sommige ouders Lijn misschien nog blijer, de dagen koiten s eer met 1,54 uur en de vogels herei-

B1@L

@L1

den zich voor op hun lange trektocht naar de warmere oorden! Niet getreurd want in Minderhout. . .. .... is het kermis. De Isle zondag van september! Zo 'n geweldig esbattement zal het weer wel niet worden alhoewel er de laciiste jaren toch enig vuur is ingespoten. De K.S.J. opent de ver,nakelijkheden met een kermisbal in het Parochiecentruin op zaterdag 6 september; die dag zijn er ook volksspelen voor de kinderen en op dinsdag 9 september zijn de bejaarden van de partij. De traditionele kermisattracties zullen ook weer wel post vatten op de assepiste in de dorpskomn en voor de jeugd zal er hier en daar nog wel een 'balleke' mee te pakken zijn. Li Ook de Kruisbooggilde wil de ker-

missfeer wat opkrikken en zij houdt 'opendeurdagen' op zaterdag 13 en zondag 14september. Allerlei gildevoorwerpen, kledij, fo-

to's en dia's van de bouwwerken, worden getoond in het splinternieuwe lokaal in het daardoor iets opgefriste centrum. Tevens krijgt de leek de gelegenheid om de kruisboog eens te hanteren en een schot te wagen, in de roos of niet in de roos, 't doet-er-niettoe! Op zaterdag kun je dit vanaf 14 u. en zondag openen de deuren reeds te 10 u. en dit eindigt wanneer alle kijk-en schietlustigen uitgekeken en - geschoten zijn. Li In/assen blijft onze dorpskom toch de lelijke eend van de streek en van ver daar buiten. Of vergis ik me dan zo sterk? Dit ervaar je toch al te goed als je met je t wee wie/er door de Kem pen trekt. Kan er clan in Minderhout gewoonweg niets? Maar ja, de Minderhoutenaren zijn brave mensen, ze reclamneren niet zo rap en ze hebben al zoveel geduld gehad dat het bij velen de koude kleren niet meer raakt. Toch ligt het stadhuis niet zo veraf, maar daar moeten ze zeker over veel belangrijker zaken kibbelen! L] Zeg, heb je dat

verkeersbord aan de Meersesteenweg in lange tijd nog gezien? Ik wel! Wil je op de E-19 geraken dan kun je dat in Minderhout nog altijd langs de E-10 (is van de kaart afgevoerd)! Niet zo'n eenvoudige klus voor de vreemdelingen! Lii Een beetje nieuws uit de verenigingen! De K. V.L. V. trekt op maandag 8 september te 13.30 u. met de fiets naar de tentoongestelde praalwagens van de bloemenst oet te Zundert. Hun feest vergadering is voorzien op woensdag 17 september. De K. W. B. heeft intussen reeds een fietszoektocht, een vishappening op zee en een bezoek aan de Efteling achter de rug (samen met K.A. V.). De 23ste september duiken ze weer in het frisse nat voor hun zoveelste zwemcursus en dit voor 25 dinsdagavonden. Liefhebbers kunnen zich nog altijd aanmelden bij A. Wegner Castelrébaan 17, 2322 Minderhout, tel. 314 67 15. tiJ Fons Vermei-

Fons Vermeiren zaait wel maar het maaien gebeurt door anderen: de niet meer zo jonge maar wel handige boeren tonen hun kunnen met pik en zeis in een pik wedstrijd en voilâ ... de oogst is binnen!

ren uit de Beemclen maakt moeilijke dingen eenvoudig. Elk jaar bezaait hij een stukske grond met koren en wanneer de stengels gesierd worden met dikke gevulde aren in de oogsttijd, laat hij prompt een pikwedstrijd met zeis en pik organiseren door de Landelijke Gilde. De niet meer zo jonge boeren zijn dan bereid hun aloud alaam nog eens boven te halen om hun kunsten te tonen aan het nageslacht. 'Zo deden wij dat in onze jonge tijd, sè!' En Fons glimlachte....! Lii Ook Wielrenneramateur Jan Geerts had de brede glimlach op, die zaterdag in juli, .41 enige tijd bevrijd van het soldatenplunje zocht Jan naar zijn eerste bloem tuil in deze categorie. En voorwaar voor eigen volk in eigen dorp toonde hij zijn kunnen. Het lukte! In de laatste ronde liet Jan zijn ach terwerk bewonderen en zijn concurrenten, verrast door deze aanblik, hadden op stel een sprong een achterstand van honderd meter. Toen ze dit alles goed beseften lag Jan al in de armen van het bloemenmeisje. Proficiat Jan! Louis Leemans toerde ook mee maar dan als rechtstreekse voorbereiding op zijn cross-seizoen. t orig jaar startte Louis enorm sterk met een zege te Hoogstraten, daarna werd het stil/er mond zijn persoon. Dit jaar de grote doorbraak Louis? Li Ook Minderhout V.V. een

\-4'

l:

Surfen en zeilt',, zijn mnachtige dingen maar een echte waterrat gaat in een badI uip te water. DeK. L. J. -jongeren van Minderhout toonden hun stuurmansit. unst in een badkuipen-race op de Destaput.

trapke hoger? Want and see! Toch een pluspunt voor de supporters want met de kermis wordt er thuisgespeeld tegen Nijlen, en dat was al 'jaarren' geleden. In grote getale er naartoe en dat dc kassier de glimlach moge hebben! Li De glimlach? U toch ook! Doen, het is hart versterkend!U 15


h@@oi wenUn [ 't Is goed geweest, het weer, alhoewel; de boerkes zullen niet gesmolten zijn van vreugd' en plezier maar eerder van de droogt' en 't verdriet als d'oogst is btnnengereden... 't Kan ook nooit voor iederéén goed zijn natuurlijk. Voor de siskens in de Mark op Dreef werd het vorige maand al fataal, welnu, Frans, in Hoogstraten zuilen die viskens- gesteld dat er nog zijn- ook niet gelachen hebben. En de wandelaars en fietsers evenmin. Die kunnen best -willen ze hun humeur en vezondheid sparen- een fikse om-

weg maken .H Het zonnige weer heeft nochthans veel mensen hun hui.s uitgelokt zodat sportieve en muzikale nuin,festalie.s veel bijval kenden. De Antilliaanse feesten in de Minderhoutse Blau wbossen waren met hun drieduizend bezoekers zonder meer een succes: het gevolg van een grootse reklamekamnpagne en een zeer degelijke Organisatie. De Geline/zwaaiers vonden het hier wellicht te druk en zijn dan maar in Amerika gaan jongleren met hun vlaggen. Na hun succes vorig jaar in Duits/oud nemen ze 0/) dit

-

ogenblik deel aan het wereldfe.s 1/val voor folklore in Salt Lake City. E Einde juli was

Hoogstraten als eerste Vlaamse stad het gastcentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Gedurende vijf bezinningsdagen werd onder grote belangstelling en met tal van gastsprekers het tema 'Mijn Huis zal herbouwd worden' behandeld. 11 Nog een groot huis met een enigszins ander wereldbeeld werd ook grondig herbouwd om op 14 augustus met een druk bmjge woonde receptie en allerlei atirakties zijn deuren wijd open te zetten voor defuifnummers onder ons: discopretpark Highstreet in de voormalige 'Meulen' LI In de buurt van de

'oude' Highstreet (Lindendreef) hebben in de nacht san 2 op 3 augustus vijf Nederlanders enkele Hoogstraatse jongens met honkbalknuppels in mekaar geramd. Enig motief voor deze mishandeling bleek er niet te zijn (voor de pret in de prak?) In sommige verre landen worden zo'n kerels op een of andere manier van iets ontdaan of minstens gebrandmerkt. Om ze voor jaren te 'schandvlekken' hoeven wij ze gewoon maar eens in de Mark te soppen en elk mogelijk slachtoffer uren in 't rond is verwittigd. El Septemnber dan: De mnaand die velen met beide voeten terug op de grond zet, of ervan optilt, zo u wil. De maand die wellicht het mneest met gemengde gevoelens onthaald wordt. Voor de enen een ontnuchtering, voor de anderen een frisse start. Voor nogal wal moeders (en L. V. R.) wellicht een opluchting. Voor sommnigen mni.sschien geen job ineer maar clii bbel huiswerk. Een hete (heler, heetst) herfst in school/and? Als alle trekpleisters moet 'terug naar school' van de winkelruiten verdwenen zijn, warm t men zich in het Hoogstraatse verenigingsleven op voor het nieuwe seizoen. El Dat wordt alvast een feestelijk be-

Priesters en leken verenigd in de St. Cathurmnakerk onde, een slogan 'tntjn huis zal herbouwd worden'. Welk huis? Het vanouds bekende katholieÂe hui.s waarvan sommigen de fundainenten voelen wankelen. De Katholieke Charismatische Vernieuwing wil daar iets aan doen. Eind juli kwamen zij daarvan getuigen in Hoogstraten met vieringen en geang.

gin met het derde weekeinde (21 sept.), kermis en in lijn zog het jaarlijkse missiefeest in de PAXtalen en traditiegetrouw open-deur bij de middenstanders. Wij zijn er terug als de klok de zomertijd heeft afgewezen en het 's avonds binnen weer veel gezelliger is als buiten. •

het nog eens een 'echte' verkoop zal zijn per opbod. Het is alweer een tijdje geleden dat we dat nog meegemaakt hebben dus: allen (tijdig!) daarheen. 20 frank meebrengen (in-

Ik plak al nen tember voor september Dat de Hoogstraatse Maand ook nog gelezen wordt, vertelde rnesrouw de hoofdredacteur er niet bij toen ze me vorig jaar vroeg om maandelijks een stukje voor dat (dit dus) blad te schrijven. Maar dat heb ik ondertussen zelf al gemerkt. Meer nog: lezers schrijven zelfs. Dat maakt mijn aandeel dan weer wat gemakkelijker. Het valt immers niet nice om in een paar regels volledig te zijn. En aanvullingen zijn dan ook steeds welkom. U heeft dat vorige maand kunnen lezen. Wij hebben een heel goede schepen van onderwijs. Dat meen ik en het mag dus ook wel eens door een ander gezegd worden. En hij heeft al heel wat voor ons Dreefs schooltje gedaan. En daar zijn wij hier heel blij om. Maar ik blijf ook bij mijn vorige bewering. (Wat dat was zoekt u zelf maar eens op, hee). Ik dacht deze keer eens ie zwijgen over de

16

Mark, want het water werd elke keer nog vuiler. Maar ook aan Vlawnse zijde van de grens wordt nu wat aan dat vuile water gedaan. Hier aan de oude trambrug heeft de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij een beluchtingspomp geplaatst. Daarmee wordt verse zuurstof (en hopelijk nieti w leven) in de Mark gepomnpt. Het is natuurlijk slechts een lapmiddel (een.s zal de oorzaak ii weten aangepakt worden) maar het is een begin. Hopelijk komt er ook eens wat regen zodat de Mark eens goed doorgespoeld wordt. 'Engeltjes: doortrekken graag!' 11 Op de

valreep. Het klooster organiseert een antieken vlooienmarkt om de kosten van het schilderen en herstellen van kerk en klooster te helpen bekostigen. Alles kan bezichtigd worden op zaterdagmiddag 30 en zondagvoormiddag 31 augustus. De verkoop begint zondagmiddag om 2 uur. Ik veronderstel dat

kom). El Hetzelfde weekend heeft het t weede ,nostenfeest plaats. Dat gaat natuurlijk door in de Mosten. 's Zaterdags kun je er gaan paapsteken en touwtrekken. Zondag worden er weer bierbakken gestapeld, zijn er fanfareconcerten, een min/triathlon en de Mjeelse primitieven. Er zijn doorlopend altrakties (natuurlijk ook voor kinderen) zoals daar zijn: trampolines, eèn speelkasteel, barbecue en schattenjacht. Zoals je ziet heb ik de affiche goed gelezen. Maar meer weet ik ook niet. Misschien vindt ii meer hij Meer uit Meer? LJ En op 1 september stappen we

weer dapper aan moekes handje naar de school. El 'Braaf!Braaf!'(Dat was even ter zijde tot mijn balpen. Ze wilde er weer eens even scherp tegenaan. Maar gelukkig heb ik haar goed in de hand, nu.) El En dât pennen

gevaarlijk zijn (zelfs gevaarlijker dan geweren) is algemeen geweten. Er wordt niet voor niets meer op ondersvijs dan op defensie bespaard! El 7 september is de kapel op Meersel voor de laatste keer dit jaar te bezoeken. (van 1 tot 5 uur). De meeste mensen


die er af- of uitstappen zijn er meestal in geen jaren nog geweest en vinden het er nu toch wel mooi opgeknapt. Een tip voor een trip? (Of zal 't voor volgend jaar zijn?) E Minder goed verging het de woonwagenbewoners (ook wel zigeuners of bohéwiens genoemd, maar dat Laatste dekt toch niet helemaal de lading. Iets té romantisch) die hier in de week van 15 augustus op bedevaart kwamen. Ze doen dat naar het schijnt elk jaar, ergens in België samenkomen. Ze logeerden in de speeltuin bij de paters. En net in die dagen wordt er dan een inbraak gepleegd. Heel de dag rijkswacht op de L)reef. Wie er dan eerst serdacht wordt, k wel duidelijk. En dat dan op een anders io rustige 15 augustus (in Nederland heeft men dan immers geen verlof). Van bidden zal niet veel meer gekomen zijn. El Naar jaarlijks

toch wat tegen. Meersel-Dreef is klein en zoveel gebeurt er ook niet. Ak u dus ook wil helpen door brieven te schrijven: laat het niet! Let er wel op: ze worden gebundeld en pas gepubliceerd in de maand augustus van volgend jaar. Dan ga ik zelf eens met vakantie en spaart het mij een maand werk uit. En anders is mijn plakboek ook te rap vol.0

gebruik houden wij ook weer een missiefeest in september, en zoals steeds op (ie derde zondag (dat is de 21sIe). Ook de suksesformule van de vorige jaren wordt veer gevolgd. Er zijn doorlopend optredens van fanfares en bandjes. Er is de rommelmarkt die heel wal volk trekt. (Iedereen hoopt er altijd net dât te vinden wat ie al lang zoekt maar waar ie niet op kon komen.) Er zijn kramen en kraampjes voor groot en klein. En natuurlijk kan iedereen steeds de honger stillen en de dorst lessen. En zelfs ii,eer dan dat. Hei gaat door in de speeltuin vwumf half twee to, na zessen. Welkom! Ik ant-

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96

Druk werk Administratie Sekretariaat Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44.797

B.T.W.: 419.121.756

woordde haar natuurlijk gretig 'JA!' (op die vraag van mevr. de hoofdred., zie hoger). Ik dacht immers genoeg stof en inspiratie te hebben om het vol te houden tot dat maandblad zou afgebouwd worden tot een halfjaarlijks streekoverzicht. Maar dat valt soms

Bank: 733-3243117-49

Verantwoordelijke uitgever. J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogsiraten (Wortel)

Beiaardconcerten en Torenmuziek 1976 - 1986 in Brussel en Hoogstraten

In het kader van het Zomermuziekfestival van de stad Brussel gaven Staf Mertens en het Hoogstraats Koperensemble een concert op het voorplein van de St.-MichielskathedraaI te Brussel op zaterdag 9 augustus. Voor een talrijk publiek opende beiaardier Staf Mertens het optreden niet werk van karel Mestdagh, G. Pergolesi en J.S. Bach. Vervolgens speelde beiaardier Paula Van de Wiele afwisselend met het Hoogstraats Koperensemble. Deze kombinatie van beurtelings beiaardspel en kopermuziek werd door de vele aanwezigen erg geapprecieerd. Maar ook in Hoogstraten kunt u op zondag 31 augustus om 16 uur genieten van een beiaardconcert afgewisseld met torenmuziek door het Hoogst raats Koperensemble onder leiding san Staf Mertens. De gastbeiaardier is Gustaaf Van der Weyden, adjunctstadbeiaardier van Mechelen. Dit programma is het laatste in de reeks Zomerconcerten- 1986 georganiseerd door de V.V.V.-Hoogstraten. Alle liefhebbers van beiaard- en kopermuziek worden dus zondag 31 augustus verwacht in de omgeving van dc St.Catharinakerk in de Vrijheid te Hoogstraten.

ZLtQ..kdag 30 augws-LL6 PAAPSTEEKTORROOI (14.00 uuit) TCCIJJTREKKEN PER PLOEG (16.00 wv) Zondag 31 aug i&tus FMFARECONCLKILN (14.00 uwt) BZER&4.KKEN STAPELEN (15.00 uu/t) M1NITRIATIILON (16.00 wLij OPTR.EVEN OM.JEELSE PRIMITTEVEN" (11.00 wz))

VooJi1opnd tLjdeJl6 he..t hele. we..eknd TIZAMPOLINES SPRIMKASTEEL .SCHATTEMJACHT BARBECUE -

-

in htt zwem"Ve M06.t.e.n"

QJI FiJ..(!ILt42dOMW1

te Hoog.t1r.at.en (Me.k)

intidItÂng.n QJt .üt6eM.LJUiJtgQJt

De Hoogstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk!

031314.50.01 iSpohtd2.n6)

Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN - Loenhoutseweg 34

03-314.49.11

#d" 4 03-314.55.04 17


0

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pvba

CROES

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten elefoon 03/314.50.91

JORIS Gelmelstraat 52, Hoogstraten, Telefoon: 03/314.56.91

am

RJ

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3 146426

,: PEETEn

autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage *

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

-

-

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

-

Kari"s coiffure

Bloemsierm kunst (IÉSI

-

03/314 57 10

-

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafelkieden, lopers, enz. Elke dag

ELECTROHAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN!

VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD

KWALITEITSPLUIM VEE

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7

JAN STOFFELS

HOOGSTRATEN

Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16

18


Dag zomer, dag Mosten De zomer van 1986 was er één van formaat, zo gul met warmte en zo spaarzaam met regen dat de thuisblijvers dii keer gelijk kregen. Het was voor niks nodig om de zuiderse zon op te zoeken aan verre stranden, bruinen en zwemmen kon evengoed aan ons eigenste Mostenstrand. En dat hebben velen dan ook gedaan. Hoeveel? Dat vroegen we aan Paul Janssens die we gerust de bezieler van de Mosten kunnen noemen. - We hebben een goeie zomer gehad, Paul. Hoe zijn de resultaten?

We zijn nu half augustus en dan tellen we 13.000 bezoekers. Dat is beter dan verleden jaar, toen waren het er 9.200, maar minder goed dan in '84: 16.000. - Het seizoen was dan toch niet zo geweldig?

We hebben dit jaar wel weinig regen gehad maar zo warm was het toch ook weer niet, in elk geval toch niet zoveel zon. Om in de Mosten veel volk te hebben moet de zon hard schijnen - en dan vooral in het weekeinde - zo tussen 11 en 2u.; dat is de tijd dat men een beslissing neemt om naar de Mosten te gaan. - Van waar komen die bezoekers? Veel Nederlanders?

Wel, dat is iets waar we zo geen kijk op hebben en dat toch interessant zou zijn om te weten, ook uit welke deelgemeente de mensen zoal komen. We hebben al eens overwogen om een enquête te houden en bij de inkom te vragen naar de herkomst van de bezoekers. - De Mostenfeesten worden hernomen. Dat was dus een succes?

15u.: Wedstrijd bierbakken stapelen: per 2 personen probeert men de hoogste bierbakkentoren te bouwen: ter plaatse inschrijven 50 fr. 16u.: Vertrek minitriathlon: 350m zwemmen, 18 km fietsen, 4 km lopen. De bedoeling van deze vrij nieuwe sportdiscipline is op zo'n kort mogelijke tijd vooraf bepaalde afstanden af te leggen al zwemmend, fietsend en lopend. Op de Mosten wordt het echter geen wedstrijd tegen de tijd, wel zoeken wij naar echte tandenbijters, die de proeven verrichten op een joggerstempo. Deelnameprijs 80 fr., in ruil hiervoor ontvangt iedere sporter een brevet, een consumptie en is men verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen. Inschrijven voor 29 augustus, vanaf 12 jaar. 17u.: Optreden van MJEELSE PRIMITIEVEN: onlangs kreeg deze originele volksmuziekgroep lovende kritiek in de Gazet van Antwerpen. Zelf omschrijven ze hun muziek als 'kroegliederen in het Noordkempisch dialect, in een pittig ritme verpakt over krisis, drank en vrouwen'. Doorlopend: springkasteel, trampolines, schattenjacht en barbecue. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan men terecht op de Hoogstraatse sportdienst, tel. 314.50.07. Naast de gewone drank- en snackvoorzieningen is er speciaal voor dit weekend een barbecue opgesteld. Niet te vergeten natuurlijk dat de bezoekers gewoonlijk kunnen zonnen en zwemmen. Wat het allemaal nog interessanter maakt, zijn de inkomprijzen die hetzelfde blijven als de rest van het seizoen. Een kind (-14 jr.) betaalt 20 fr. en een volwassene (+ 14 jr.) 40 fr.I

Ja, verleden jaar hadden we meer dan 1000 bezoekers op één dag. Nu worden de feesten uitgebreid tot twee dagen maar het bal is er niet meer bij. Het is nu vooral duimen voor goed weer. We hebben wel een tent maar de meeste activiteiten gaan toch best door in open lucht.

Wie wordt de omnisportman en omnisportvrouw 1986 van Hoogstraten?

- Zijn er nog plannen voor de toekomst?

Om een antwoord op deze vraag te vinden organiseert de sportraad een competitie die uit 9 verschillende sportdisciplines bestaat. Deze vindt plaats op zaterdag 13 september te 9 u. op de terreinen van het Klein Seminarie. Op deze dag wordt gezocht naar de meest veelzijdige sportman en sportvrouw in zijn of haar leeftijdscategorie. Iedereen mag deelnemen aan deze sportieve manifestatie. Ook niet-Hoogstratenaren die lid zijn van een Hoogstraatse vereniging. Naargelang het aantal ingeschreven kandidaten deelt men de categories in op basis van leeftijd en geslacht. Daarom is het noodzakelijk dat men vooraf inschrijft. Dit is mogelijk tot 10 september bij C. Pauwels, tel. 3 14.57.67 of op de sportdienst, tel. 3 14.50.07. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 fr. In ruil hiervoor is men verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen en ontvangt iedere deelnemer een waardevolle herinnering. Voor de winnaars lijn er trofees voorzien. Voor het klassement tellen de 8 beste uitslagen. Een woordje uitleg over de verschillende proeven: - lOOm spurt: men loopt in reeksen van 6 personen. De winnaars van elke reeks komen opnieuw tegen elkaar uit. Dezelfde werkwijze past men toe voor de 2de, 3de,

De aanschaf van een regeninstallatie om de ligweide in goede conditie te houden, dat is wel nodig gebleken. Tot daar de Paul. Wij zouden zeggen: wie waardig afscheid wil nemen van deze heuglijke zomer, kome op 30 en 31 augustus naar de Mosten. Er is van alles te doen. Kies maar uit: zaterdag 30 augustus: 14u.: Groot paaptornooi: iedereen kan meedoen, het inschrijvingsgeld bedraagt 100 fr. en elke deelnemer heeft prijs. De inschrijvingen gebeuren ter plaatse vanaf 13u. 16u.: Touwtrekken voor ploegen van 4 personen: de eerste drie ploegen ontvangen een prachtige trofee, inschrijven voor 29 augustus, 50 fr. per ploeg. Doorlopend groot springkasteel voor peuters en kleuters en trampolines voor jongeren. Schattenjacht: een avontuurlijke zoektocht voor kinderen op het domein; de winnaar ontvangt de waardevolle schat, inschrijving 20 fr. ter plaatse. zondag 31 augustus: (presentatie Jan Martens) 14u.: Fanfareconcerten: St. Catharina Hoogstraten. Voor Eer en Deugd MeerselDreef, St. Cecilia Meerle, De Marckezonen Minderhout, St. Rosalia Meer. Muziekliefhebbers op post!

- Hoogspringen: de starthoogte verschilt per categorie. Op elke hoogte krijgt men 2 pogingen. - Vérspringen: 3 sprongen per deelnemer. - 600m tijdrijden: de keLize van de fiets is vrij, wet is een valhelm gezien het gevaar noodzakelijk. - Basketbalwerpen: bij deze proef is het de bedoeling om gedurende 1 minuut zoveel mogelijk korven te lukken. - Penallies trappen: liet doel is verdeeld in 5 vakken. Elk vak heeft een bepaalde puntenwaarde, 5 strafschoppen om zoveel mogelijk punten te behalen. - Kogelstoten: 3 pogingen per deelnemer. Het gewicht van de kogel is aangepast aan de leeftijd. - Handboogsehieten: elke deelnemer mag 5-maal schieten op een 25m blazoen. Dit staat op een afstand van 9m. - Afsiandsloop: ± 2 km. Het is de bedoeling oni de bovenstaande proeven allemaal af te nemen tijdens de voormiddag. Uiteraard verwacht de sportraad veel kandidaten tijdens de voormiddag. Uiteraard verwacht de sportraad veel kandiNiet alleen 'topsporters'Lijn welkom, ook de recreatieve sporter zal volledig aan zijn trekken komen. Om zich op een vriendschappelijke basis met anderen te kunnen meten. Sportievelingen, noteer in uw agenda de 13e september. Tot dan.0

Turnen met 't Spagaatje Voor het seizoen 1986-1987 organiseert de turnkring 't Spagaatje van Hoogstraten gymnastieklessen voor kleuters, kinderen, jeugdigen en volwassenen en dit vanaf 9 en 11 september. Alle lessen worden gegeven door gediplomeerde regenten(essen) of licentiaten lichamelijke opvoeding. Inschrijvingen kunnen ter plaatse gebeuren een ½ uur voor het begin van de eerste les (opvang is voorzien). Het seizoen loopt van september tot mei. Er zijn geen lessen tijdens de kerst- en paasvakantie en op 28 mei. Hieronder vindt u een opsomming van de verschillende lessenreeksen met de nodige gegevens. Donderdag van 18.00-19.00u.: sporthal Spijker. Kleuterturnen: alle kinderen geboren in 1981 en 1982. Inschrijving: 1.150 fr., verzekering inbegrepen. Donderdag van 18.00-19.00u.: sporthal VITO. Turnen voor kinderen van de lagere school. Inschrijving: 1.150 fr., verzekering inbegrepen. Donderdag van I9.00-20.00u.: sporthal VITO. Turnen voor jeugdigen van de middelbare school. Inschrijving: 1.150 fr., verzekering inbegrepen. Dinsdag van 20.30-21. 30u.: sporthal V ITO. Toestelturnen voor volwassenen vanaf 18 jaar. Inschrijving: 1.300 fr., verzekering inbegrepen. Daarnaast heeft de turnkring nog een Keurgroep. Deze oefenen op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag in de sporthal VITO. Het bestuur bepaalt welke kinderen hiervoor in aanmerking konien. Voor meer inlichtingen kan men terecht bij: Dick en May Schroé-Van Aert, tel. 314.38.81; Jef Huet, tel. 314.30.91; Heidi Verschueren-Bekaert, tel. 315.74.57; Paul Janssens, tel. 314.69.48.E 19


v.d. SLUIS Woninginrichting Kapeistraat 6 - Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot

1EliuI1 E312131510 01111BES 21191901 EIIEUID

Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang - verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers.

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten. TEL. 69.90.02

Ook op zondag

Voelt u ook al de kriebels? * grasmaaiers * motorspuiten * motorzagen * freezen * moto-cultoren * bosmaaiers

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4- MINDERHOUT - 03/314.41.15. Sluitingsdag: zondag van 12 uur tot en met maandag 13 uur.

/

PTB

KLEDING VOOR rr HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9


Burgerlijke Stand

K~á Geboorten 27 juni: John, zoon san Adrianus Kerstens en Josepha van Bergen, Hoogeind 12 Meer 1 juli: Michel, zoon van Franciscus Vriends en Karina Jacobs, Mashurgdreef 27 Meer 5 juli: Lieselolte, dochter van Leo Van Steen en Godeliesc Van Berrien, Achtelsestraat 85 Hoogstraten 14 juli: Maarten, /onii san Frans Verhoeven en Lena (icudens, (rote Plaats 7 Wortel 15juli: Tinne, dochter van Petrus Oomen en José Antonissen, J. Lijsenstr. 28 Meer 15juli: Raf, zoon van Herman Tilburgs en Adriana Janssen, Gestelsestr. 38a Meer 17 juli: Kell, dochter van Marc Melis en Magdalena Terrvir. Begijnhof 22 Horgstraten bregis en Rita 17 juli: Jan, /oon van l:nril ( Romhout'.. (haamseweg 33 \leerle air Herman % anthil19juli: Els en Ilse, dochter to en Marijke Goetschaick'.. 1 erbeeksestraat 75 Meer 20 juli: Mieke, dochter van Jan Brusselaers en Maria Kustermans, Grote Plaats 32 Wortel 20juli: Bob, zoon van Ivo Van Dongen en Wilhelmina Vermeeren, Meerseweg 40 Meer 21 juli: Ruh, dochter van Joannes Noens en Vera Haest, Jan san (uyekstr. 25 l-lriogstraten 21 juli: Dennis, loon san Jaak Goelschalckx en Monique Willemse, Mgr. Jansensir. 3 Meerle 21 juli: Tinne, dochter san Johannes Michielsen en Annie Martens, Meerseweg 26 Meer 23 juli: Sien, dochter van Constantinus Geysen en Johanna Van Boxel, Meterkensstraat 21 Hoogstraten 24juli: Sis, loon van Eddy Van 1.00veren en Diana Vcrstraeten, Gelmelstr. 99 Hoogstratcrr 24 juli: Jeroen, zoon van Willv Brosens cii Maria Van Dvck, 3. 1.eysenstr. 4" Mcci 25 juli: Elke, dochter valt V alter Romhods en Rina De Bie, loenhoutsesseg 17 Hoogsrruten 28 juli: Frauke, dochter van Marc Vanluffelen en Lutgarde 1- ranssen, Moersir. 12 Hoogstratert•

li~] Hu we/ijken 4 juli: Dirk Vriens, Pastorijstraat 8 Wortel en Rita Verbraeken, wonende te Rijkevorstel; nieuw adres: Hoek 3 Rijkevorstel 4 juli: hans l)e Koek, Meerleseweg 58 Meer en Sonja Vinckx, Ha,ensseg 18 Meerlc; ntneuss adres: Meerle,lor p 58 Mecrie 4 juli: Michel Jansen. (iroenewoud 1 Flirngstraten en Rita 1,aurijssen. 1 eemstraat 22 Hoogstraten; nieuo adres: Vrijheid 63 Hoogstratcnt 4 juli :Jo,eî Quirijneii, Beemden 37 Minder hout en Linda Haest, Pastorijsiraat 13 Wortel; nieuw adres: Minderhoutdorp 48 Minderhout 5 juli: Patrik Meeusen, Hoogstraatsesteenweg 186 Wuustwczel en Godeliese Pauwels, Klein Eyssel 18 Mcerle: nieuw adres: (iammel 92 Rijkevorstel 5 juli: Wilfried Van Reylen, Polder 1 Wortel en Chrislel ('oertjens, Gr. Etisahethlaan 29 Hoogstraten: nieuss adres: Desnrednsnraat 48 Minderhout 5juli: ludo (,eerts, Heuvelstraat 4 l -loogstraten en Ingrid Adri'.iensen, Schoolstraat 3 Minderhout; nieuw adres: Kathelijnestraat 15 Hoogstraten 5 juli: Jozef Van Laer, Lindendreef 67 Hoogstraten en Huguette Baelemans, Vrijheid 144 Hoogstraten; nieuw adres: Vrijheid 144 Hoogstraten 8 juli: l.odewijk .Janssens en Lamberla Steunenberg; nieuw adres: Dr. Gommerstr. 25 Nicerle 14juli: Adrianus %an Bavel, Dreef 13 Meerle en Genoveva Meurisse, wonende te Schilde, nieuw adres: Kerkelei 27 Schilde 12 juli: Luc Kenis, Withoeflei 61 Kalmthout en Marita Brosens, Hinnenboomstr. 3 Hoogstraten;

nieuw adres: Heiken 12 Kalmthout 12juli: André Oomen, Klein Eyssel 31 Meerle en Chrislianne van Boxel, Watermolenweg 9 Meerle; nieuss adres: Minderhoutsestraat 105 Mindcrhout 18 juli: Guido Schrijvers, Vrijheid 206 Hoogstraten en Anita Geeris, Heuselst raat 4 Hoogstraten; nieuw adres: Begijnenhei 7 Mcrksplas 18 juli: Marc Van Dijck, Rondeelweg 7 Meerle en Chrislina Van Geslel, Elsterdijk 1, Meerle; nieuw adres: Meerseweg 62 Meer 18juli: Jozef Noelmans, Dorpstraat 51 Hoeselt en Maria Konings, Pastorijstraat 26 Wortel; nieuw adres: Molenstraat 50 Hasselt 19juli: Willebrordus Jacobs, Dreef 113 Meerle en Rita % aH Dun, Flidrect 100 Wuustnsç,'el: nieuw adres: Dreef II \lccrle 19juli: André Meijvis, Witherenwcg 19 Hoogstraten en Anita Van Hemeldonck, wonende te Zoersel; nieuw adres: Halle-Dorp 31 Zoersel 25juli: l,uc Sprangers, Loenhoutseweg 137 Hoogstraten en Ingrid Goetschakk, Wildertsir. 5 Meer; n i emk adres: Meersel 1 Meer

Van de brand geklapt Tijdens de voorbije maand werden door de brandweer bijna veertig wespennesten verdeigd en met tussenkomst van een imker nog twee bijenzwermen gevangen. Op 18 juli om 20.23 uur moest men een begin van garagebrand blussen in de smeerput van garage B. Grieten, Lodewijk de Konirickiaan 393. Op 20 juli om 21.18 uur bluste brandweervoorpost Meerle een bosbrand over 1500 m 2 bij Dupret aan de Markweg te MeerselDreef met het water van een nabijgelegen vijver. Op 23 juli om 11.35 uur zat een hond vast in het slijk van de brede gracht aan de strafschool te Hoogstraten. Het onfortuinlijke dier werd door de brandweer bevrijd en door de politie naar een asiel gebracht. Dezelfde dag moest men nog een mazoutspoor verwijderen in het dorp van Wortel om 12.24 uur en om 20.39 uur olie en andere resten verwijderen na een verkeersongeval in de John Lijsenstraat te Meer. Een tweede bosbrand over 1800 m 2 moest geblust worden op 31juli om 15 uur aan de

Meerseweg

119.

ker maakte

dat

Een onvoorzichtige stode buren in

het bosje van

6M Overlijdens 30 juni: Augusla Bogaerls, ongehuwd, oud 69 jaar, wonende te Meer, Meerseweg 4 1 juli: Jozef Hendrickx ongehuwd, oud 79 jaar, Begijnhof 5 te Hoogstraten 2 juli: Josephus Van Boxel, echtgenoot van Maria Snel'., oud 66 jaar. Strijbeekseweg 14 Meerle 13juli: t oleta Martens, weduwe van Constant De Bruyn. 91 jaar, Groot Eyssel 27a Meerlc 16juli: ('atharina l.amhregls, echtgenote san Jozef Koyein, oud 76 jaar, Polder 2 Wortel 19 juli: Francis Laurijssen, echtgenoot san EIsa van Alphen, oud 22 jaar, Achtelsestraat 9 Hoogstraten 21 juli: I.odewijks Mouws, ongehuwd, oud 75 jaar, II. Bloedlaan 250 Hoogstralen 21juli: Joiel Janssen, echtgenooi san Elianne koelen, oud 25 raar, Heimeulcnsn r aan 27 Meerle 29 juli: (ornelia Fransen, ssedus'.e van Dirk van Veen, oud $2 jaar, Kievitlaan 5 Meer.

de vlammen opging. Na 15 minuten had men de brand onder kontrole. Op 6 augustus om 14.44 uur was er een fikse grasbrand op de parking van de E19 te Minderhout. Ongeveer 12.000 m 2 gras en struikgewas ging in de vlammen op. Aanvankelijk was er een kleine bedreiging voor de LPGopslag ketels. En op 10 augustus moest onze brandweer versterking verlenen aan de brandweer van Rijkevorsel voor hulp aan een drenkeling. Op 11 augustus om 5.05 uur stond een personenwagen in brand op de E19 ter hoogte van de grenspost in Meer. De bestuurder bleek bij aankomst van de brandweer nog in het voertuig te zitten. Hij overleed ter plaatse. Via het hulpcentrum 900 was de melding binnengekomen van een brandende vrachtwagen, hetgeen dus niet bleek te kloppen. Om 7.55 uur kon men beginnen met het reinigen van het wegdek na dit ongeval met brand. Op 12augustus om 1.45 uur stond een diepvriezer in brand in de garage van B. Grieten, Lodewijk de Konincklaan 393. Er was grote rookontwikkeling en veel roet en rookschade. En op 14 augustus om 15.26 uur brandde er nogmaals gras en struiken af, ongeveer 6000 mn, op de parking van de E19 te Minder-

hout, ter hoogte van het benzinestation. Het is duidelijk dat de E19 weg en grenspost voor veel werk zorgen aan onze brandweermannen uit Hoogstraten.

1

Gelaarsd en gehel,nd reden de brandweerlieden hun eigen wielerkoers op het industrieterrein.

Kwestie van te laten zien wie het rapst bij de brand aankomt, al hoeft dat tegenwoordig niet meer op de fiets. Op de voorgrond Jef Mertens 'Rabbas'. 21


Wij bieden u een zeer grote keuze in GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS

MQilscMGQr

Onze rechtstreekse invoer uit Italië, Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

I'ulI'r

hul.sGMQQr

bouwmaterialen Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 22


1*

PUZZEL KOLOM

°°° )

HALVE EEUW GELED Augustus 1936

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Niet dat we armoede lijden, verre van, maar de opgave van deze maand verscheen ooit eerder in De Hoogsiraatse Gazet. We doen ze over, Idem. Gelijk. Dc prijzen zijn niet navenant de moeite die u doet, we weten het, maar bij ons groeien ze ook niet op de rug!!! Hoewel, sportmateriaal voor 500 Fr., een rekenmachine en een horloge is toch ook niet niks. Twee vragen dus: Enkel wie de twee vragen juist heeft komt in de 'onschuldige hand'-zak terecht en dingt mee naar één der prijzen. Voor de prentjes schakelt ii even over naar de Framsportadvertentie, dat weet u. Daar ziet u een raster met grillige lijnen. Ergens zit daar een ster en een vierkant in verborgen. Kleur deze vormen of arceer ze. Het tweede is een paardesprongraster. Begin bij de N (welke ?) of de (i (welke ?) en vorm paardesprongsgewijs een woord van 20 letters. U moet ze dus niet allemaal opgebruiken. Verleden maand

Wie won verleden maand, wie vulde correct in: Polen, België, Iran, Italië en Perzië of Erin (Keltisch voor Ierland, dank U Alf.

Chr.). Neen, dat was niet bedoeld als valstrik fam. D.V.T., wij hadden het niet eens zelf gemerkt). De cheque van 500 Fr is voor Daniël Sijsmans, Kerkveld 15 te Wortel, het kwisboek is voor Peter Vermeiren uit meer en de prachtige kwartspen is voor Jeanne De Clerck uit Wortel. Proficiat winnaars die geen prijs kregen, want er zijn geen verliezers in onze kwis. Allen verdienen ze een stukje van ons hart, van onze ganse redaktie, die telkens, haast wenend, de niet-prijskrijgers vertikaal moet klasseren. •

Het gas in metalen flesschen

De wetenschap is ter hulp gekomen en heeft het mogelijk gemaakt het gas zonder buizen of gasmeter in huis te brengen. Daartoe wordt het onder hooge drukking in bijzondere metalen flesschen geperst, welke gemakkelijk kunnen vervoerd worden. De flesschen worden ver vaardigd uit chroom-nikkel of beter nog uit alumag, een nieuwe metaallegeering voor aluminium en magnesium met zeer hooge weerstand en gering gewicht. De flesschen zijn met lak of brandverf over dekt en kunnen dus tusschen de andere benodigdheden van een keuken geplaatst worden. De ledige flesschen worden door den leveraar aangenomen en nieuw verbonden aan den 'ontspanning' welke de hooge druk king van het gas tot de gewone atmosferische drukking terugbrengt. De toepassing van deze met gas gevulde flesschen zou kunnen uitgebreid worden tot al de kleine steden, de uitbating van een gasfabriek niet genoeg opbrengt om de groote kosten te dekken. Niet alleen in de keuken kan dit geperste gas aangewend worden, doch ook voor den motor van een auto, waarin het dan de benzine vervangt. Vooralsnog is er een groot bezwaar: men kan namelijk niet genoegzaam gas meevoeren en daarom zouden overal stations moeten opgericht worden, waar de auto's hun voorraad gas kunnen vernieuwen. Eerste Kanaalvlieger overleden

Louis Blériot, de pionier van de Fransche luchtvaart, is te Parijs overleden. Hij werd te Dowaai geboren in 1872 en van zijn prilste jeugd af voelde hij zich onweerstaanbaar aangetrokken tot de luchtvaart. Na lange en moeilijke pogingen gelukte hij erin een vliegtuig met slagvleugeis samen te stellen. Dit gebeurde in 't jaar 1899.

In 1907 bouwde hij zijn eendekker met ingekorven vleugels. Het tuig steeg, maar weldra plofte het naar beneden. Louis Blériot gaf de moed niet op. Onvermoeibaar bouwde Blériot een nieuw toestel met een staart om het wig in evenwicht te houden. Het plofte weer naar beneden, maar de moedige vliegenier behield zijn vertrouwen in de toekomst van de eendek kers. Het Engeisch dagblad 'Daily Mail' bood een prijs aan van 25.000 frank voor de eerste vliegenier die het Kanaal zou overvliegen. Louis Blériot vertrok op 25 Juli 1909 op de plaats 'De Barakken' nabij Sandgate. Het vliegtuig was vergezeld door de torpedojager 'Escopette'. Maar het vliegtuig is sneller dan de boot en weldra stuurde Blériot alleen op Dover af. Na 31 minuten vlucht landde Blériot nabij het oude kasteel van Dover. Duitschland verlengt den militairen diensttijd

Uit Berlijn wordt gemeld dat de militaire diensttijd in het Duitsche leger van één op twee jaar werd gebracht. Het dekreet werd geteekend door rijkskanselier Hitler en generaal Blomberg. Het verlengen van den verplichten militairen diensttijd in Duitschland heeft voor onmiddellijk gevolg dat Duitschland over een bestendig leger van ongeveer 1 miljoen manschappen beschikken zal. Gansch de ekonomische Organisatie is thans opgevat in een bestudeerd plan van oorlogsekonomie. Het is dan ook klaarblijkelijk dat de nieuwe maatregel, welke getroffen werd door de leiders van het liie Reich van Duitschland, naast Sovjet-Rusland, de sterkste militaire macht vormt van 't vasteland. (Bron: Gazet van Hoogsiraten)

Ongevallen Zaterdag 12 juli om 14 u. reed Patrick Woestenborghs uit Beerse met zijn auto tegen een boom aan de Langenberg te Wortel en werd hierbij zwaar gekwetst. Zondag 13 juli om 20 uur kwam Benedictus Brouwers uit Oosterhout NL om het leven toen hij aan de Bredaseweg te Minderhout met zijn auto tegen een boom reed. Jan Van Alphen, Gustaaf Segersstraat 10 Hoogstraten werd licht gekwetst toen hij vrijdag 18 juli om 21.00 uur aan de 's Boschstraat te Hoogstraten met zijn bromfiets een hond aanreed. Maandag 21juli om 20 u. botsten aan de St. Lenaartseweg te Rijkevorstel, de auto bestuurd door André Van Heck uit Brecht met de landbouwtractor bestuurd door Loderwijk Matthé uit Rijkevorsel. Er was zware schade maar Lodewijk Matthé werd ook zwaar gekwetst. Aan het kruispunt Meerseweg en Bredase-

weg te Minderhout botsten dinsda g 22 Itiii om 19.15 u. de auto bestuurd door Leo Schrauwen, Jan Van Cuyckstraat 19 Hoogstraten met de iandbouwtractor bestuurd door Jozef Voeten, Beemden 25 Minderhout. Er was stoffelijke schade. Vrijdag 25 juli om 20.30 u. reed Henri Verschueren uit Roosendaal NL aan de John Lijsenstraat te Meer tegen een boom en werd hierbij licht gekwetst. Maandagavond 28 juli werd aan de Langenberg te Wortel de voetganger Clement Aerts, Dorp 35 Wortel door een auto aangereden. Hij werd hierbij licht gekwetst. Dinsdag 29 juli om 6.30 u. reed Dirk Neckerbroer uit Rijkevorsel met zijn auto tegen een boom. Hij liep hierbij verwondingen op. Zondagavond 27 juli botste aan de Drijhoek te Rijkevorsel een auto met de 24 jarige motorrijder Daniel Van de Velde, Bornem, die licht gekwetst werd.

Woensdag 30juli om 12.30 u. gebeurde er in de Karel Boomstraat te Hoogstraten een ongeval waarbij een vrachtwagen, een voetganger en een fietster betrokken waren. De vrachtwagen werd bestuurd door Robert Lodewijckx, Achtelsestraat 33. De voetganger was Petrus van Sas, Achteisestraat 12 en de fietster, Elisabeth Coertjens, Lindendreef 30 werd licht gekwetst. Donderdag 7 aug. om 17.45 u. reed JeanLuc Gorrens, Kievitsheide 80 Rijkevorstel, met zijn auto in de Kievitsheide in de sierplanten van een voortuin en veroorzaakte er zware schade. Zondag 17 aug. om 3.30 u. reed An Van Troy uit Oud-Turnhout met haar wagen tegen een boom aan de Desmedtstraat te Minderhout. Er was zware schade.0

23


KALENDER ZATERDAG 30 AUGUSTUS - Mostenfeest met paapsteektornooi (14u.) en touwtrekken (16u.) in recreatieoord De Mosten te Meer. - De Meelse Primitieven spelen in de Mussenakker te Meer. - Barbectie van 't Slot aan de Boomkes in Wortel. ZONDAG 31 AUGUSTUS -Antiek- en Vlooienmarkt vanaf 14u. in het klooster v.d. Paters in Meersel-Dreef. - Mostenfeest met fanfareconcerten (14u.), bierbakken stapelen (1 5u.), niinitriathlon (16u.) en optreden van de Meelse Primitieven (17u.) in de Mosten te Meer. Molendag (provinciaal) in de Salm-Salmmolen van Hoogsiraten. - Animatie & tentoonstelling rond hei thema

'folklore' in het Stedelijk Ostmucum, Begijnhof in Hoogstraten. - Fietstocht langs het Achtzalighedenpad, een dag voor het gezin, organisatie door Vakantiegenoegens, Hoogstraten. ZATERDAG 6 SEPTEMBER - Minderhoul-kermis, niet volksspelen voor kinderen en kermisbal in hei parochiecentrum van Minderhout. ZONDAG 7 SEPTEMBER - Boerenmarkt met muzikale animatie, tijdens de voormiddag in de Donckstraat te Meer. - Open-Deur van de St.-Luciakapel in Meersel. - Kermis in Minderhout.

- Ziekendag, georganiseerd door de Ziekenzorgatdeling, in de parochiezaal van Meer. ZONDAG 14 SEPTEMBER - Kermis in Meerle. - Open-Deur van de Kruisbooggilde vanaf lOu. in het Gildehuis in Minderhout. - Bloemencorso in Loenhout. ZATERDAG 20 SEPTEMBER - Open-I)eur van de Middenstand, in Hoogstraten. ZONDAG 21 SEPTEMBER - Open-l)eur van de Middenstand in Hoogstraten. - Missiefeest 'Reik mij de hand', in Meersel-Dreef. - Hoogstraten-kermis.

MAANDAG 8 SEPTEMBER

ZONDAG 28 SEPTEMBER

- Fietstocht van K.V. L.V.-Minderhout naar de bloemenstoet in Zundert.

- Jaarmarkt in Rijkevorsel. - Kermis met jaarmarkt en Missiefeest in de zaal Fax, te Hoogstraten.

ZATERDAG 13 SEPTEMBER - Papierslag in Meersel. - Open-Deur van de Kruisbooggilde vanaf 14u. in het Gildehuis in Minderhout.

MAANDAG 29 SEPTEMBER - Missiefeest in het parochiecentrum Pax, in Hoogstraten.

De Hoogstraatse Pers, uitgeveri verzorgt graag al uw drukwerk! vraag inlichtingen HOOGSTRATEN, Loenhoutseweg 34

Telefoon 03/314.55.04 of 314.49.11

Publiciteit in De Hoogstraatse Maand? Dieven Iedereen weet dat tijdens de vakantieperiodes, de weekendavonden, op feestdagen en zondagnamiddagen veel vv on ingen verlaten staan. Na het werk willen veel mensen wel eens ergens anders zijn. Het is dan ook niet te verwonderen dat precies op die momenten dieven de grootste bedrijvigheid aan de dag (en nacht) leggen. Tijdens de voorbije weken zijn er vveer opmerkelijk veel grotere en kleinere diefstallen gepleegd in de streek. Uiteraard bijna altijd in huizen waar cle bewoners afwezig waren. Hoe weten de dieven dat je weg bent? Regelmatig hoor je de mensen klagen over de slechte telefoonverbindingen: 'De telefoon rinkelde, ik nam de hoorn op, ik had amper mijn naam gezegd of het kontakt was verbroken. (of) Ik zeg mijn naam en de andere zegt leuk: Sorry, verkeerd verbonden, en legt op. En dat gebeurt bij ons verschillende malen per week'. De telefoon is een handig, snel en eventueel anoniem kontaktmiddel. Je draait een nummer en je weet meteen of de mensen thuis zijn. Ook de dieven hebben dit werkmiddel ontdekt. Je weet het, maar met dit weten hen je natuurlijk tiiet geholpen. Zorg zelf voor goede veiligheidsmaatregelen. Een plaatje aan de voordeur of tuinhek met 'opgepast! gevaarlijke hond' is zeker niet altijd voldoende.0 24

• is publiciteit in een jong eti intens gelezen streekblad. • Is publiciteit onder de ogen van geïnteresseerde lezers. • is publiciteit die niet verzuipt tussen de rest. • is met het enige Hoogstraatse fusieblad aanwezig zijn bij al wat reilt en zeilt in het 1-loogstaatse. * en de prijzen! Goedkoper dan elk ander blad. Oordeel zelf op het tiummer: 03/314.55.04 of loop een langs bij: J. Schellekens, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten.

A

Van 26 september tot 3 oktober: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 45, tel. 315.73.75.

Van 29 augustus tot 5 september: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, tel. 314.51.50. Van 5 tot 12 september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73.

HUISDOKTERS

Van 12 tot 19 september: APOTHEEK zondag 31 augustus: DR. BOEREN, Mgr. LIECKENS, Dorp 28, Rijkevorsel, tel. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 315.82.21. 314.60,38. zondag 7 september: DR. VAN OVEROp zaterdag 13 september: APOTHEEK VELDT, Worteldorp 5, tel. 314.48.00. FRANSEN, Vrijheid 160, tel. 314.60.04. zondag 14 september: DR. VLOEMANS, Van 19 tot 26 september: APOTHEEK Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. BROSENS, Schuttershofstr. 9, Merksplas, zondag 21 september: DR. DECLERG, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. tel. 014/63.33.83. Op zaterdag 20 september: APOTHEEK zondag 28 september: DR. DOMIN. VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 315.87.15. HORSTEN, Vrijheid 98, tel. 314.57.24.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.