augustus 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

r

MAAND BLAD TWEEDE JAARGANG, NR. 16 AUGUSTUS 1986 PRIJS: 40 FR.

De lange reis van Paul Vanluffelen Op reis met Paul Vanluffelen

Kennismaking met bootvluchtelingen

Verloop van een ruilverkaveling

1-1 fldrijveneerilriirn voor 'stat Iers'

1-1 L ~ IIV

vikantietips .

Aarbeiennieuws

Ronde van de Kempen El .en nog veel meer.. REK FR

van De Hoogstraatse Pers VETARANENVOETBALTORNOOI waar & wanneer? topgeheim van de voorzitter!


Hoe goedhet weer was

Kuifje en het Avonturenpad naast de Mark

'Gegarandeerd Mundialvrij' schreven wij fier op onze vorige cover. Ja, was het maar! Vermits wat u hier en op de volgende bladzijden leest reeds 14 dagen op voorhand wordt geschreven is de actualiteit van nu nog verre toekomst (of is het verleden?) Onze Wortelse schieter probeerde het met zijn voorspelling dat de Rode Duivels reeds een tijdje terug in het land waren. Ai! Hoe anders werd het! Onze Minderhoutse schrijver bleef iets meer aan de oppervlakte door u te vragen of u ook meegekritiseerd had op onze landgenoten (vanwege de slechte start). Met Minder Zout laten we zeggen, maar wel een stuk veiliger. Hoedanook, wie van onze schrijvers zich nog vergist in de toekomst moet een uur met ezelsoren de hoek in. Alleen de Jean-Marie - foto's met Fons waren raak. Foto's die overigens reeds 2 jaar oud waren, maar desondanks razend actueel. Je ziet maar. Over onze dorpsrubrieken gesproken, dat 'Goed op Dreef' op zijn kop was wel degelijk de bedoeling. Het symboliseerde 'slecht' op Dreef. Ja, er gaat er wel eens een de mist in, maar dat is theater: leerde Freek De Jonge ons reeds.

Actueel dus. Leest u de titel van dit stukje nog eens. Dit is pas veilig spelen op de komende actualiteit. Volgende keer verklaren we hem, en kloppen zal hij. Zoek alvast in uw Van Dale het woordje 'weer' op. Het valt gedorie niet mee zo in het verlof te schrijven aan iets wat misschien niemand leest (zie ter illustratie ook de andere rubrieken). Maar het geeft ons de gelegenheid eens te tonen wat er allemaal op onze schrijfmachine staat. Tot augustus, want ik neem rust dus! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.;:°$—f-?i !131234567890 — + =/& 07o*±13çI/2[]»x

Ingrediënten: een tropenhelm, hoge laarzen, een stok van 3 meter, een Zuidamerikaanse machete (een lang soort scheermes), lange broek en eten voor twee keer. Klaar? Dan vertrekken we. Begin dit jaar werd het ruilverkavelingsblok Meerle afgewerkt. De gronden werden overgedragen aan de nieuwe eigenaars en ook de rekening zal nu wel snel volgen. Eén van de nevenverschijnselen van deze ruilverkaveling en van de rechttrekking van de Mark is het wandelpad naast de Mark. Vanaf de stuw aan de Zandberg in Meer tot aan de Nederlandse grens in Meersel-Dreef werd op één van de oevers een strook grond vrijgelaten om een wandelpad aan te leggen. In die tijd - 10 jaar geleden - werd het voorgesteld als een compensatie voor het verlies, geleden door natuurliefhebbers en wandelaars bij de rechttrekking en de ruilverkaveling. Dat verlies moet in ruilverkavelingskringen dan toch weer niet zo hoog geschat zijn, want waar er eerst een pad op beide oevers beloofd werd, blijft er uiteindelijk slechts één over. En het begint niet aan de Zeeman in Minderhout maar aan de Zandberg in Meer. Dat ondertussen de milieuvereniging LENK ter ziele was gegaan, zal er ook wel iets mee te maken gehad hebben. Daardoor had men immers geen last van de 'georganiseerde pottenkijkerij' en voelde men zich niet meer gebonden door eerder gedane beloften. Maar men moet nooit te vroeg buiten de waard rekenen. En dat was in dit geval de dorpsraad van Meersel-Dreef. Die belegde in '83 of zoiets een vergadering met de verschillende dorpsraden en de Nationale Landmaatschappij. Daar kwam het plan voor het huidige pad op tafel. Enkele scherpe kantjes werden later nog bijgeschaafd en nu ligt de strook grond daar. Ze werd over-

gedragen aan de gemeente, zodat het nu voor een groot deel van hen afhangt wat ermee gebeurt. Maar 'de gemeente', wie is dat? Zoals het er nu bijligt, is er weinig pad aan. Op de meeste plaatsen werd de grond vrijgelaten door de gebruikers die eraan palen. Hier en daar konden we vaststellen dat er maïs gezaaid was tot tegen de Mark of dat er tezamen met het ernaastliggende grasland gemaaid was. Nu is dat laatste niet zo erg, want wat het pad nu ontoegankelijk maakt is de begroeiing. Als je er op z'n 's zondags een wandelingetje wil gaan maken, kom je niet ver. Hoog gras, netels, distels verhinderen een normale doorgang. Je moet dus echt al laarzen en een lange broek dragen om er door te kunnen. Er zal dus eerst moeten gemaaid worden. En dan sta je soms opeens voor een diepe sloot. Dat kan je overkomen op het stuk tussen de Zandberg en Groot-Eyssel. Hier schort blijkbaar nog wel iets aan de afwerking door de ruilverkaveling. En ik betwijfel of iedereen al mét laarzen over sommige van die sloten zal geraken. Er werd op andere punten al wel goed werk geleverd. Er liggen een paar nieuwe bruggetjes over de oude meanders. De doorgang over de sluis in Meersel-Dreef werd verstevigd en overal werden bomen geplant aan de kant van het wandelpad (al zijn er ook daarvan wel wat 'verdwenen'). Met weinig moeite kan het pad aantrekkelijk gemaakt worden. En met iets meer moeite kan het ook nog bekend geraken. Een (wandel)kaartje zou niet slecht zijn. Zo weet je waar je naartoe gaat en ook hoe je weer terugkan. Daar moet De Hoogstraatse Maand dan weer maar eens iets aan doen. .

®

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten

rw

..iII

-

-

--

Redaktie A bonnenenten Advertenties Distributie Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96 Druk werk Ad,ninistratie Sekretariaat Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04

H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogsiraten (Wortel)

Teksten, foto's, tekeningen, advertenties en andere nieuwsberichten voor de volgende editie van ons maandblad op 27 augustus, verwachten wij op de redaktie v'ôr 17 augustus.


mon in do moond 'Mijn tijden zijn in Uw hand' Een vijftiental jaren geleden kregen we een knaap in de klas die al vlug opviel, èn door zijn uiterlijk èn door zijn houding in 't algemeen, een controversieel figuur. Zijn naam was Paul Vanluffelen, woonachtig in Hoogstraten, voordien gestudeerd hebbende in Cent en aan het Seminarie in Hoogstraten. Waardoor viel die Paul Vanluffelen op? Vooreerst was er zijn kledij. Hij liep bij voorkeur in een lange zwarte jas zodat hij meer op een priester leek dan de echte priesters die toen nog veelvuldig voorkwamen in de school maar die hun lange toog niet meer droegen. Hij was vervolgens een paar jaar ouder dan zijn klasgenoten en dat maakte hem dan weer veel rijper; die voorsprong op de anderen werd nog vergroot door zijn grote belezenheid zodat hij voor bepaalde vakken vast enkele jaren hoger kon zitten, ja dat hij op bepaalde domeinen in de school niets meer kon leren, maar... daar waren dan weer de leraars wiskunde en wetenschappen en die vonden Paul maar niks want voor die vakken deed hij dan ook niks of toch zeer weinig. Later hebben we de Paul dan wat uit het gezicht verloren maar telkens we 'een Vanluffelen' spraken - die kans is groot gezien de kroostrijke familie - informeerden we naar hem. Dan was het antwoord tweeledig. Het eerste deel was: 'Hij is niet in België'; het tweede deel wijzigde voortdurend. Dat is geweest: 'Hij studeert in Nederland'. 'Hij werkt als verpleger in Indië'. 'Hij studeert in Rome'. 'Hij studeert in Israël', tot we onlangs hoorden: 'Hij wordt priester gewijd in Rome op 25 maart. In Hoogstraten zal hij een eremis opdragen op 29 juni'. Voor die ene keer dat hij in België is, hebben wij ervan geprofiteerd om met hem een lange zomeravond vol te praten. Als u deze tekst leest, zit hij weeral in Argentime. Vroeger waren het eerder meegaande jongens die priester werden, nu zijn het veeleer de anderen.

Paul Vanluffe/en

kans om te blijven 'dobberen', ginder gaat dat niet, daar moet je doorbijten.

Een hard leven, daar in Indië? Nogal. Toen ik terugkeerde was ik wel een vierde van mijn gewicht kwijt (aan zijn uiterlijk te zien, heeft Paul dat inmiddels wel lerugge wonnen). Er was daar weinig te eten

en dat was nog slecht ook. Maar ja, het gaat niet op om daar tussen die mensen op zijn Europees te leven, dus moesten wij wel wat op onze kin kloppen.

HEVERLEE - THAÏLAND ISRAËL

-

En hoe gaat de odyssee verder?

HOEFIJZER - MADRAS

-

ROTTERDAM

Paul, waar ter wereld stond je wieg? Ik ben geboren in 1953 op het Hoefijzer in Hoogstraten, maar toen ik 3 â 4 jaar was, verhuisden we naar Merksplas-Kolonie waar mijn vader 'principal' werd.

Bestond toen dat kleine schooltje in de Kolonie nog? Inderdaad, er waren daar twee leerkrachten. Meester Van Boeket, de huidige burgemeester van Merksplas en Mevrouw Claassens bij wie ik de eerste leerjaren heb doorgebracht en met wie ik nu nog in contact ben. Ik herinner me dat ik mocht (moest) voorlezen in de klas en ik kreeg het zo ver dat ik mocht voorlezen uit het werk van Don Bosco, de stichter van de Salesianen. Later kreeg ik van mevrouw Claassens enkele pentekeningen van Don Bosco, bij wijze van afscheidscadeau.

En toen? Toen werd mijn vader adjudant in de gevangenis van Gent en kwam ik in het St.Barbaracollege terecht. Ik wilde persé Latijnse doen met de gedachte om later priester te worden. Later keerden mijn ouders terug naar Hoogstraten en ik naar het Seminarie. Toen hoefde dat Latijn niet meer om priester te worden, aan wiskunde had ik een hekel en zo kwam ik terecht in het St.Pietersinstituut in Turnhout om daar Menswetenschappen te studeren; maar zelfs in die afdeling gaf men nog wiskunde. Ondertussen werkte ik onder de grote vakantie bij de 'Petits Frères des pauvres' in Parijs. Dat gaf geweldige kansen om bij oude verlaten men-

sen te werken en contacten op te doen met veel verschillende mensen.

Daardoor werd je aangetrokken tot het beroep van verpleger? Ja, maar daarvoor ging ik in Nederland studeren. Daar kon ik middels een ingangsexamen aan de Sociaal Diaconale Academie beginnen aan de studie verpleegkunde. Vier jaar heb ik daarover gedaan met specialisatie vroedkunde (vroedman) en tropische ziekten. Dit laatste in verband met mijn plannen om missionaris te worden.

Dat priesterschap liet je dus niet los? Neen, alhoewel ik na mijn studies nog een halfjaar in een ziekenhuis in Rotterdam heb gewerkt. Ondertussen had ik echter contact gezocht met de Salesianen in Den Haag en, omdat ik zinnens was missionaris in Azië te worden, stelde men mij voor een halfjaar of langer te gaan werken in een leprakolonie in Madras (Indië). Dat heb ik toen gedaan en terwijl ik daar was, had ik ook de kans om een tijdje in een Boeddhistisch klooster te verblijven.

Een andere wereld? Toch niet zo verschillend met de kloosters hier en ge weet, het godsdienstige heeft mij van jongsafaan beziggehouden. Dat heeft wellicht veel te maken met thuis. Wij baden iedere avond samen, niet het rozenhoedje maar wel psalmen die onze vader uitzocht, elke keer weer andere. Maar afgezien van het religieuze, denk ik dat het voor jonge mensen heel goed is om naar Indië of een dergelijk land te gaan. Het helpt je om te leren beslissen; als je hier blijft, heb je veel

Terug naar Europa om mijn noviciaat te doen; deze keer niet naar Nederland maar in Oud-Heverlee waar we met zessen begonnen. Daar waren ook mensen van andere ordes bij: Jezuïeten, Norbertijnen, Scheutisten. Een tijd lang was er zelfs een vrouw bij, een zustermissionaris van de Jacht uit Heverlee. Als toekomstige Salesiaan moest ik ook nog pedagogie en didactiek gaan leren. Ge weet, de orde van Don Bosco is vooral afgestemd op onderwijs, dus waren dat verplichte vakken. Behalve die theoretische opleiding was er ook praktijk. Omdat ik in Frankrijk al bij bejaarde blinden gewerkt had, stuurde men mij naar Thaïland. Daar hebben de Salesianen een blindeninstituut en daar kon ik gaan werken.

Weeral een verre reis En ook een vreemde taal. Met een spoedcursus Thaï in mijn hoofd ben ik daar naartoe gegaan en heb er 2 jaar gewerkt. Ik heb daar ondervonden dat er heel wat solidariteit is met andere blindenorganisaties, o.a. met Licht en Liefde. Ik herinner me nog dat er een zending blindenstokken toekwam die vanuit België daar naartoe gestuurd was.

Ook daar ben je niet gebleven? Dat kon niet. Ik moest nog theologie studeren en daarvoor ben ik naar Israël gegaan. Daar is een internationale school van de Salesianen waar novicen van veel verschillende landen naartoe komen; uit Haïti, Polen, Spanje, Egypte. Ik ging daar vooral graag naartoe omdat er Oosterse kerken zijn en zo ontmoette ik daar die bisschop van Oekraïne, een ontmoeting die voor mij heel belangrijk was. Hij was bisschop van een Oekraïnsc missie in Argentinië. Ongeveer 70 jaar geleden is die emigratie van Oekraïners naar


Argentinië begonnen en nu wonen er zo'n 250.000. Er is veel nood aan priesters van de Oosterse ritus en die bisschop vroeg me om hem daar te komen helpen. Ik wilde dat ook graag en mijn oversten stemden toe. Ik moest dan wel de Oosterse theologie gaan studeren en daarvoor trok ik naar Rome.

OEKRAINE

Het liefst zou ik naar Oekraïne willen gaan maar dat is nog niet voor morgen. Ik heb al eens een keer een visum voor Oekraïne aangevraagd maar dat werd geweigerd. Ik denk dat ze gestruikeld zijn over het woord 'prêtre'. Ook mijn uiterlijk, die kleren en zo, dat zal ik moeten veranderen, wil ik daar ooit binnengeraken.

(Ter verduidelijking: de Oosterse of Bysantijnse ritus behoort evengoed tot de katholieke kerk als de zgn. Latijnse ritus die wij hier kennen. Deze ritus is vooral verspreid in Oost-Europa, dus ook in Oekraïne, en lijkt sterk op de godsdienst die wij hier de GrieksOrthodoxe noemen. Het belangrijkste verschil met die godsdienst is dat men het gezag erkent van de paus van Rome. Het is de Oosterse tak van de Katholieke Kerk en in Rome wordt deze tak helemaal voor vol aanzien. Meer zelfs, ze wordt door Rome extra beschermd. Meestal behoort deze imners tot de 'stille Kerk' wat wil zeggen dat ze verdrukt en soms zelfs vervolgd wordt en haar werking min of meer ondergronds gebeurt. Paul vertelt ons dat de Oosterse tak van de Katholieke Kerk sterk verbreid is. Zowel de Salesianen als de Jezuieten hebben een Oosterse tak. In België zijn er Bysantijnse kerken, die van Chevetogne is wellicht het best gekend maar er is er ook één in Genk voor de Oekraïners die in Limburg wonen.)

Maar Paul, zitten ze daar wel op u te wachten? Een groot gedeelte van de mensen wel, denk ik. Ik zou daar ook niet openlijk als priester werken maar gewoon, bvb. als verpleger in een ziekenhuis. De kerk leeft daar nog, hoor. Ze wordt onderdrukt, dat wel. De overheid ziet haar als een bedreiging van het régime, denk maar aan Polen. Men vreest dat de Oekraïnse kerk het nationalistisch gevoel zal versterken en daarom moet zij marginaal blijven. Maar weet ge dat er 17 katholieke bisschoppen zijn in dat land? Dat er elke dag een nieuwsuitzending is vanuit 0ekraïne die wij in Rome op de radio konden beluisteren? Als de overheid het zou toelaten, zou de kerk daar springlevend zijn. Trouwens, het hele Oostblok is sterk religieus; in Tsjecho-Slowakije bvb. dienen zich jaarlijks 30 novicen aan om priester te worden. Het is inderdaad mijn droom om in 0ekraïne de kerk te helpen terug op te richten. Wanneer? Ik weet het niet. Als ik daarover nadenk, komt altijd volgende zin in mijn hoofd: 'Mijn tijden zijn in Uw hand.' (On-

Wat trok u zo aan in die Oosterse of Bysantijnse ritus? Dat is moeilijk uit te leggen. Het is een heel andere spiritualiteit. De eredienst, het gebed, neemt een heel belangrijke plaats in. Zo'n Bysantijnse dienst duurt 2 á 3 uur. Er wordt veel belang gehecht aan de inleiding, de 'intrede' tot het mysterie van de Eucharistie. Gezangen, ikonen ('woorden voor ogen'), wierook, dat is geen franje, maar echt zinvol. Het is moeilijk verstandelijk uit te leggen want het heeft veel te maken met ervaring, met het openstellen van de geest...

Met mystiek? Ja. Ik denk dat je het kunt zien als een brug tussen de Oosterse godsdiensten (Hindoeïsme, Boedhisme) waar meditatie heel belangrijk is en ons Westers katholicisme; het heeft wat van beiden. Een voorbeeld: het voortdurend herhalen van hetzelfde gebed, in de Oosterse ritus is dat het Jezus-gebed ('Heer Jezus, heb medelijden met mijn zonden') - heeft wellicht dezelfde betekenis als de mantra in Aziatische godsdiensten; ik noem dat dan ook de kristelijke mantra. (Paul laat ons een soort paternoster zien die hij aan zijn arm draagt en waarvan de bolletjes worden verschoven bij het bidden van dat Jezus-gebed. Maar volgen wij onze wereldreiziger op zijn stappen. Hij was inmidde/s in Rome aan gekomen om zich te bekwamen in die Oosterse theologie).

ROME HOOGSTRATEN ARGENTINIË -

-

Weer jaren studeren? Drie jaar. Na het eerste jaar mocht ik 4 maand naar Argentinië gaan om mijn toekomstige 'parochie' te bezoeken. Een grote parochie; in feite gaat het over een gebied waarin zowel Argentinië als Brazilië, Bolivië en Paraguay betrokken zijn. Ik zal daar dan ook veel moeten reizen, een busreis van 18 uur is daar heel gewoon. Als bevolkingsgroep behoren de Oekraïners in Argentinië tot de arme mensen, dit in tegenstelling met bvb. Canada waar veel rijke Oekraïners wonen. Die helpen dan wel de 'arme' kerken van Zuid-Amerika.

... ?

Is het uw bedoeling om daar altijd te blijven?

Na zijn priesterwijdimi,t ,'aaI l'aul Van luffelen hij de Oekraïners werken in Argentinië.

Nog even terug naar Rome. Op 25 maart bent n daar priester gewijd. Moet u nu ook elke dag een mis doen, brevieren?... Jazeker. Elke dag een mis van anderhalf uur, daarna een half uurtje mediteren dan brevieren en 's avonds een uur samenzang; als Salesiaan moet ik daarbij ook nog elke dag de rozenkrans bidden.

En in Argentinië? Hoe zal uw leven er daar uitzien? Wel, eerst nog Spaans leren - de voertaal in Argentinië - en ook Oekraïns om met mijn 'parochianen' te kunnen spreken. Ik zal veel moeten reizen om al die parochies te bedienen. Er zijn plannen om 11 scholen te gaan bouwen, dus er zal werk genoeg zijn.

De mensen zijn arm daar. Hoe komt u aan geld? Wel, wat die scholen betreft, daarvoor stelt de staat gratis grond ter beschikking. Voor de rest rekenen we op steun, o.a. van Oostpriesterhulp.

Zozo, de Spekpater. Haha, ja. Er is veel kwaad over hem verteld hier en het is ook een speciaal figuur maar serieus, de man doet veel meer goed dan men hier weet. Maar ja, Oostpriesterhulp is inderdaad onze belangrijkste bron van inkomsten. Bijna al het geld van die organisatie gaat naar de bouw van scholen en kerken, ook voor de Oekraïners in Argentinië. Veel hulp van de overheid daar mogen we niet verwachten. Argentinië wordt meer en meer anti-klerikaal. Ze waren daar vroeger veel te paaps, net als in Vlaanderen en dat is nu de reactie. Hier is het ook zo gegaan.

langs hoorden wij ook over Oekraïnse zusters die al heel lang in ons land verblijven, o.a. bij de Ursulinen. Destijds zijn zij naar hier gevlucht om zo spoedig mogelijk naar hun klooster in het vaderland terug te keren. Hun hoop bleek ijdel. Ze zijn nu oud en zullen wellicht hier hun laatste rustplaats vinden).

Nog even terug naar Argentinië, Paul. Dat ligt in Zuid-Amerika, het continent van de Bevrijdingstheologie. Ja maar toch vooral in Peru en Colombia, daar zijn veel aanhangers van deze leer. Tja... de Bysantijnse religie en de Bevrijdingstheologie, dat ligt nu wel ver uit elkaar, ze staan als vreemden tegenover elkaar. Spijtig, want ik denk dat de Bysantijnse spiritualiteit een verrijking zou betekenen voor de Bevrijdingstheologie.

Tot slot, Paul, geen schrik voor het harde leven ginder? de eenzaamheid? Schrik, nee, ik ben nogal taai, nooit ziek, maar de eenzaamheid, ja, dat is zeker de zwaarste last...

Dag Paul, we hebben u gezien en gehoord in de eremis op 29 juni in de St. Catharinakerk. Toen was u niet eenzaam want de kerk was vol en op de receptie nadien stonden de mensen in lange rijen aan te schuiven om u geluk te wensen. We hopen dat hun wensen en groeten u een hart onder de Bysantijnse riem mogen steken als u ginder door de Argentijnse Pampa rijdt. Praten met u was boeiend maar het laat ons met meer vragen achter dan we er voordien hadden. Maar als u ooit in Oekraïne geraakt, stuur ons dan een kaartje... .


ONS miniDOSStER (2)

vreemdl. Biên Thi Kim Tuèn, bootviuchtelinge In het begin van de jaren-80 waren de Viëtnamese bootvluchtelingen wereldnieuws. Schokkende teeveebeelden van gekapseisde bootjes en hulpeloze drenkelingen beroerden ons toen evenzeer als verleden jaar de hongerogen van de Sahelkinderen. Ook toen kwam er massaal hulp. Vele landen, waaronder België, openden gastvrij hun grenzen en vele organisaties, waaronder K.W.B.-Minderhout, boden hulp in de vorm van onderdak en werk. Twee Viëtnamese families nam de K.W.B. onder haar hoede en ze zorgden voor onthaal, woonst, werk en zelfs voor Nederlandse lessen. Nu deze Viëtnamese families al 5 jaar hier wonen, gingen we eens praten met één van hen, Biên Thi Kim Tuèn, kortweg 'Twin' genaamd. Hoe 'vreemd' zijn wij nog voor hen? En hoe bekijken wij hèn: die kleine donkere mensen met hun vriendelijke lach en die vreemde snauwende taal die doorklinkt tot in het gebroken Vlaams waarin ze ons haar verhaal vertelt?

Voor MINH was het niet zo moeilijk om te wennen gezien zijn vele kontakten op het werk in België.

Maar voor TWIN was de aanpassing niet gemakkelijk. Zij zat de ganse dag thuis met haar kinderen.

Waarom op de vlucht?

hun echtgenoten en kinderen, in met bestemming Amerika. De overtocht werd betaald met goud; Viëtnamees geld werd niet aanvaard. De reis gebeurde met 2 boten, een tamelijk grote waarop het voedsel en de kleren bewaard werden en een kleinere waarop Minh en zijn familie waren. Toen de boten goed en wel in zee waren

Tu'èn werd geboren in Gn-Th6, een stad aan de Zuid-Viëtnamese kust. Ze trouwde op haar 19e jaar met Minh, een jongeman die samen met zijn ouders en broers een klein familiebedrijfje uitbaatten: een primitieve zoutraffinaderij. Na haar trouwen bleef Tuèn bij haar moeder wonen omdat er in het huis van haar schoonfamilie te weinig ruimte was. Die schoonfamilie geraakte in moeilijkheden na de kommunistische machtsovername in Zuid-Viëtnam. Ze konden niet langer hun zout op de markt verkopen: Vrije verkoop op de markt en op Straat werd door het nieuwe régime verboden. Bovendien waren de jonge mannen bang om soldaat te worden in het kommunistisch leger, een leger dat zij voordien altijd als hun vijand beschouwd hadden. Om daaraan te ontkomen, waren zij al enkele malen ondergedoken maar tenslotte bleef er hen niets anders over dan te vluchten.

Een hachelijke onderneming Op 2 juli 1980 scheepten 142 mensen, waaronder Minh en zijn 4 broers, tezamen met

('Toen de bomen en de huizen verdwenen waren en er al/een nog water te zien was, werd ik bang', zei Twin) had men al vlug af te rekenen met motorpech. De bootsman wilde al terug naar Viëtnam varen maar de passagiers wilden dat in geen geval; de boot werd herhaalde malen gerepareerd en ze voeren verder. Na ongeveer 2 dagen op zee werd het erger. De kleine boot begon te zinken en iedereen wilde op de andere boot overstappen. Daar was die boot echter niet op berekend en zo ontstond er grote ongerustheid. Gelukkig voer daar in de buurt een Grieks schip. De kapitein van dit schip voelde er niet veel voor om de Viëtnamezen aan boord te nemen maar hij kon het toch moeilijk over zijn hart krijgen hen voor zijn ogen te zien verdrinken. Daarom telegrafeerde hij

naar allerlei havens om te vragen of één of ander land deze vluchtelingen wilde opnemen. Toen hij een positief antwoord kreeg vanuit Singapore, stemde hij toe om hen aan boord te nemen. Na 3 weken op zee werden de 142 mensen aan land gezet in Singapore waar zij in vluchtelingenkampen konden verblijven. Die kampen waren door de Viëtnamese vluchtelingen eigenhandig gebouwd en bestonden uit een soort hangars met rieten matten en allerlei platen afgedekt. Zeven maanden zijn ze daar gebleven. Van hulporganisaties kregen zij voedsel en kleren. Ze mochten niet werken; de politie hield hen strikt in het oog opdat ze geen werk zouden aannemen. Ze werden beschouwd als zijnde in doortocht en in geen geval mochten ze zich daar blijvend vestigen. Eind december '81 kwam de familie Minh samen met nog enkele andere Viëtnamese families in België terecht.

Heimwee Ze werden opgevangen door de diensten van het Rode Kruis en verbleven in Antwerpen en Gent. Minh en Twin kwamen terecht in

De kinderen NAM (rechts) en YOENG (links) zijn door opvoeding en onderwijs eigeilij••k'Belgisch' en Viëtnam is voor hen een vreemd land. een huis van Caritas in Waterloo bij Zusters. Tijdens dit verblijf, zo vertelde Twin ons, heeft zij het afgeleerd om op z'n Viëtnamees te eten, dwz. gehurkt aan tafel te zitten en te slurpen en te smakken zoals dat daar gebruikelijk is. De 'nonnekes' konden dat niet waarderen. Na hun verblijf bij de zusters kwamen Minh en Twin terecht in een dorp in Wallonië. Daar verbleven ze in een gezin waar Twin in het huishouden hielp en Minh zich bezighield met tuinwerk. Hiervoor kregen ze kost en inwoon. Ze werden er streng bejegend en nauwlettend op de vingers gekeken; zo mochten ze hun eigen kleren niet wassen in de wasmachine van 'mevrouw'; ze mochten niet op bezoek gaan bij hun familie en evenmin bezoek ontvangen. Twee maanden zijn ze daar gebleven van februari tot april '81. Toen werd het heimwee naar hun familie die inmiddels in Minderhout was gaan wonen, hen te sterk. Ze rezen met bus en trein naar Minderhout waar hun broers hen gastvrij ontvingen. Johan Dierckx van de K.W.B. die de Viëtnamese familie steeds bijzonder goed had geholpen, kreeg er een


zorg bij. Er werd werk voor Minh gezocht en hij ging inwonen bij zijn broer in de Minderhoutse straat. In juli werd dan hun eerste kindje geboren, een jongen die Nam werd gedoopt. Omdat het huis in Minderhout te klein werd voor de grote familie - 8 mensen - verhuisden Twin en Minh samen met Nam in december naar Wortel. Voor Minh was het niet zo moeilijk om te wennen. Hij was de hele dag aan het werk in een fabriek in Hoboken. Voor Twin echter was het veel moeilijker, zij zat daar met haar kind in een 3-kamerhuisje, kende niemand en dierf amper buitenkomen. Ze draaide cassette na cassette Viëtnamese muziek, zat te klappertanden bi] de minste kou en werd stilaan ziek van heimwee en verveling. Het werd pas beter toen ze contact zocht met haar buren, woordenboeken ging overschrijven om Nederlands te leren en plannen maakte om terug in Minderhout te gaan wonen, in de buurt van haar familie. In de zomer van '82 verhuisden Minh, Twin en Nam naar de Minderhoutse straat en in de nazomer werd hun tweede kindje geboren, Yoeng, een meisje. Nog beter werd het toen ze in '86 een huis kregen op de wijk Venhoef met hun familie als naaste geburen.

En hier in Hoogstraten We zochten hen op en vernamen in gebrekkig Nederlands het volgende: Sinds zij zo dicht bij hun familie wonen hebben ze nog weinig contact met de bevolking zodat het beetje Nederlands dat ze leerden aan het verwateren is. Twin en Minh wonen graag op

de Venhoef hoewel ze vinden dat het leven hier in België wel erg duur is: na aftrek van de maandelijkse vaste kosten van huishuur, verwarming en electriciteit blijft er niet zoveel meer over. Ze hebben dikwijls heimwee naar Viëtnam waar hun familie en vrienden zijn achtergebleven. De toestand onder het communistisch regime is erg slecht: hard werken en bijna niets verdienen. Moest de situatie verbeteren dan zouden ze wel eens graag teruggaan. Definitief terug in Viëtnam gaan wonen zien ze niet zitten omdat de kinderen door opvoeding en onderwijs eigenlijk 'Belgisch' zijn. Voor hen zou Viëtnam een 'vreemd' land zijn. De moeder van Twin is ondertussen ook gevlucht uit Viëtnam en verblijft waarschijnlijk in Thailand of Singapore. Ze zouden haar graag naar België laten overkomen maar dat kost geld. Daarom zou Twin graag full-time gaan werken, bijvoorbeeld als fabrieksarbeidster. Als ze wat meer verdienden zouden ze hun familie in Viëtnam financieel kunnen steunen. Twin en Minh hebben niet veel Belgische vrienden - ze hebben eigenlijk alleen contact met de naaste buren. Daarentegen hebben ze wel veel Viëtnamese vrienden verspreid over Italië, Zwitserland, Frankrijk en ook in België, voornamelijk in Antwerpen en Brussel. Ze zoeken elkaar regelmatig op. De Belgische keuken bevalt hen niet zo. Ze eten enkel fritten, hamburgers, tomaten- en groentensoep (hoewel Twin zegt dat ze het recept ervan niet kent - probleem dat onder-

tussen reeds opgelost is) en gebakken patatten met koteletten. Rijst blijft hun hoofdvoedsel. Ze vinden het wel vervelend dat ze ver moeten rijden om de typische Viëtnamese ingrediënten te kunnen kopen. Daarvoor moeten ze naar Antwerpen of Brussel. Ze gaan ook nogal eens een keer 'Chinezen'. Voor hun ontspanning gaan de mannen regelmatig in café Patria een partijtje snooker spelen. De vrouwen blijven thuis, zo gaat dat in Viëtnam. Ze kijken weinig teevee maar bezitten een video-recorder waarmee ze Viëtnamese films kunnen bekijken die ze krijgen van Viëtnamese vrienden. Een Kung-Fu film wil er ook wel ingaan. De film 'Killing Fields' hebben ze gezien en ze vonden het een authentiek relaas van wat in Cambodja gebeurt. Twin en Minh zijn vriendelijke en energieke mensen. Ze hebben natuurlijk al heel wat meegemaakt in hun leven. Toch laten ze de moed niet zakken. Door hun gebrekkige kennis van de taal hebben ze toch weinig contact met de mensen hier. Ze zeggen dat ze wel eens 'gediscrimineerd' worden maar haasten zich erbij te vermelden dat dit in Hoogstraten nooit het geval is. Hier zijn ze ook allang geen vreemdelingen meer. Het immer vrolijk klinkend maar volstrekt onverstaanbaar Viëtnamees taaltje is een vast onderdeel geworden van het burengedruis op de Venhoef. Evenals de exotische etensgeuren die hun keukens verlaten en die de 'frit met bifstek moegeworden' Belg een ware streling voor de neus zijn.

Het behoud van de vrede in een overbewapende wereld ligt velen nauw aan het hart. Ook diegenen op wie wij onze wapens gericht hcbbcn, onze 'vijanden' dus, de ilielisen van achter het 'ijzeren gordiju', Enkele mensen van de 'Vredesraad' van Oost-Duitsland (D.D.R), kwamen in juni naar België om mensen van de Belgische Vredesbeweging te ontmoeten. Op hun reis deden ze ook Hoogstraten aan en bezochten daar o.a. ons vervallen Begijnhof. Van daar ging de tocht verder nii WL siiii.-tlli wi,it iij iii li- t ultureel Centrum een avond lang praatten over hun zicnswijzc op het behoud van ons allei vrede.

Anti GRANDE Zondag 22juni ging er te Herentals een grote Kempische betoging door tegen de geplande T.G.V. omdat men vreest dat het milieu, het landschap en de landbouw, weer het slachtoffer zullen zijn. Ook het Hoogstraatse was goed vertegenwoordigd in Herentals.


100.000 Hectaren ruilverkaveling in Vlaanderen

(deel 2)

Ruilverkaveling in Meer & Meerle

Tijden,s cle p/((/) [1' 11(11/? sj)ra/ i luie 1 ruilverkaveling voor (ie tuinbouw liter in

In onze vorige bijdrage over de ruilverkaveling schreven wij over de plechtige viering van '100.000 hectaren ruilverkaveling in Vlaanderen' en de ondertekening van de ruilverkavelingsakte, op vrijdag 30 mei in de Veiling der Kempen te Hoogstraten. Voorts kon u lezen over de 'situering en bodemgebruik' van de ruilverkaveling in de gemeente l-Ioogstraten met een overzichtskaart van de ruilverkaveling in de provincie Antwerpen. In deze bijdrage vertellen we zo ongeveer de 'geschiedenis' van dit projekt.

Het verloop van de ruilverkaveling Instelling Comité en Commissie van Advies Na een voorafgaandelijk onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling (M.B. van 3 januari 1969) en een aanvullend onderzoek werd bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1973 het ruilverkavelingscomité Meerle ingesteld. Het Comité wordt bijgestaan door een Commissie van Advies, ingesteld bij Ministerieel Besluit van 15 januari 1973. Bij de instelling van Comité en Commissie van Advies werd de blokgrens vastgelegd en kon de eigenlijke uitvoering van het ruilverkavelingsprojekt definitief starten.

De classificatie van de gronden en het bepalen van de inbreng De eerste belangrijke verrichting in de ruilverkaveling is het bepalen van de waarde van de gronden die in het blok zijn opgenomen. Van elke belanghebbende (zowel eigenaar als gebruiker) wordt de inbreng, die betrekking heeft op zijn percelen, vastgesteld. Aan de hand van grondboringen (± 4 per

ciiidt'ibïiiitii direellili Noorderkeinpen.

id)? liii / 'iv

/liii/iijj I/CI \ m , l delk L/i1/ kil,

ha) werd de profielopbouw van de grond bepaald. Aan de hand van het gevonden profiel werden de gronden ingedeeld in 17 waar dezones met overeenstemmende puntenwaarde, variërend van 1000 tot 600 punten per ha. Een speciale waardezone van 100 punten per ha werd voorbehouden voor de private wegen met openbaar karakter. Voor het eerst sinds de uitvoering van ruilverkavelingen in de provincie Antwerpen stelde zich het probleem van de bodemgeschiktheid voor tuinbouw (hoofdzakelijk aardbeienteelt). De Commissie van Advies en het Comité waren gevoelig voor deze problematiek. Dit moge blijken uit de verslagen van voornoemde instellingen m.b.t. de bespreking van de classificatie.

Verslag Comité 29 januari 1974 'Door de bevolking werd de vrees geuit dat bij het classificatietoestel de specifieke geschiktheid voor tuinbouwgewassen (inzonderheid aardbeienteelt) niet tot uiting zou komen.' Inderdaad is het mogelijk dat verschillende bodemtypes, wel en niet geschikt voor tuinbouwgewassen in éénzelfde bodemklas worden gegroepeerd. Op verzoek van de Commissie van Advies beslist het Comité dan, de geschikte bodemtypes te inventariseren en als dokument te laten gebruiken door de herverkavelaar die geen geschikte en ongeschikte gronden met elkaar mag ruilen'.

Studie van de nieuwe kavelindeling Met de herverkavelingsstudie wordt beoogd het vormen van aaneensluitende en regelmatige kavels die zo dicht mogelijk bij de bedrijfszetel zijn gelegen en een eigen uitweg hebben. Teneinde deze doelstellingen in de praktijk te kunnen realiseren hebben Commissie van

e ik beieA cn,.s

lUi 1

iie

Advies en Comité volgende richtlijnen gegeven aan de herverkavelaars:

Verslag Commissie van Advies dd. 3.2.1978 'In functie van de toestand van de bedrijven, hetzij het een weide-, tuinbouw-, of gemengd bedrijf betreft en in functie van het bodemgebruik, de geschiktheid van de bodem, de ontsluiting, de versnippering, de nog uit te voeren werken (wegen-, water-, en kavelwerken, e.a.) worden zekere normen gecreëerd die de studie van de verkaveling beïnvloeden.'

Weidebedrijf Overeenkomstig de doelstelling van deze bedrijven zal getracht worden aaneensluitende kavels te vormen zo dicht mogelijk bij de bedrijfszetel. De éénpercelige eigendoms- of gebruikskavels zullen worden verlegd indien ze hinderlijk zijn voor de blokvorming. Wanneer bedoelde kavels tuinbouwgronden zijn en in die zin worden gebruikt zullen de belangen van de betrokkenen zoveel mogelijk worden geëerbiedigd, bijvoorbeeld door verruiling met andere voor tuinbouw geschikte grond.

Tuinbouwbedrij f Aan de leden van de Commissie van Advies wordt een plan met de tuinbouwgronden en de voor tuinbouw geschikte gronden voorgelegd. Deze tuinbouwgronden zijn voor onderlinge ruiling geschikt. De inlichtingen, bekomen van de tuinders, zullen met de nodige zorg ontleed en geïnterpreteerd worden. Er is eveneens een plan opgesteld met de gedraineerde percelen en de boorputten. Dit zijn gegevens die aangezien worden als 'meer- of minderwaarden'. Daar sommige melkveebedrijven later eventueel ten dele zouden kunnen overschakelen naar tuinbouw (aankomende kinderen), zal


rekening gehouden worden, degelijk potentiële tuinbouwbedrijven voldoende tuinbouwgrootte op een geschikte plaats te laten behouden. De samenwerking tussen de herverkavelaars en de betrokkenen heeft verder in belangrijke mate het ontwerp van de nieuwe kavelindeling beïnvloed. Op de kontakt- en inlichtingszittingen werd informatie ingewonnen over de oorspronkelijke bedrijfsvoering, de schaalvergroting, de plannen inzake bedrijfsontwikkeling, ed. Na de Commissie van Advies te hebben gehoord, werd door het comité het herverkavelingsplan goedgekeurd alsook de lijsten van toedeling en het dossier van de min- en meerwaarden. Deze dokumenten zijn tweemaal neergelegd op het gemeentehuis van Hoogstraten. De betrokkenen zijn hiervan telkens in kennis gesteld. De reductiecoëfficiënt voortvloeiend uit de inname van gronden voor wegen en waterlopen bedroeg 0,9775, d.w.z. dat van de totale puntenwaarde 2,25 Wo werd afgestaan voor de inrichting van de openbare wegen en waterlopen. De reductiecoëfficiënt is hier relatief hoog: zulks wijst er echter op dat de ontsluiting en de ontwatering totaal onvoldoende waren. Enkele resultaten van de herverkaveling zijn in de volgende tabellen samengevat.

1/IteC/alle ea/) /)cs iawide /andscha/)5s/FI/k(1/,e// hij alcoa aangelegde wegen.

Door de Dienst voor Grote Opmetingen en Algemene Plannen van het Kadaster werden de voorbereidende opmetingen verricht en in

EIGENDOM

Aantal eigendomskavels Aantal ingesloten eigendomskavels Aantal kadastrale percelen Gemiddelde oppervlakte van de eigendomskavels

V66r

Na

2.445 1.215 6.618

1.934 216 2.418

iha 34a

t ha 79a

GEBRUIK

Aantal gebruikskavels Aantal ingesloten gebruikskavels Gemiddelde oppervlakte van de gebruikskavels

VÔ5r

Na

1.666 1.060

1.561 183

Iha 69a

2ha 22a

De structuur van de bedrijven ziet er thans uit als volgt: Bedrijfsgrootte (oppervlakte binnen blok) meer dan 20 ha tussen 10 en 20 ha tussen 5 en 10 ha minder dan 5 ha Bij de opgave van de gemiddelde eigendomsen gebruikskavels wordt vastgesteld dat, ondanks de doorgevoerde groepering, de oppervlakte niet in grote mate is gestegen. De reden hiervan is dat in het gebied het aantal tuinbouw- en niet-grondgebonden bedrijven is vergroot. Tijdens de uitvoeringsperiode is het aantal eigenaars en gebruikers respectievelijk gestegen met 482 en 157 personen.

Topografische verrichtingen De basisplannen van de herverkavelingsstudie werden bekomen door luchtfoto-opname.

Aantal

Totale oppervlakte

24 87 98 660

583 ha 1.215 ha 705 ha 962 ha

samenwerking met vermelde dienst en de N.L.M. werd hierbij aansluitend een verdichtingsnet van vastmetingspunten uitgevoerd. Naargelang de vordering van de cultuurtechnische werken werden op het terrein de nieuwe kavels afgepaald en opgemeten. Alle metingen werden uitgevoerd met een elektronische afstandsmeter en de berekeningen van de coördinaten en oppervlakten van de nieuwe kavels werden door het Centrum voor informatiewerking op de Centrale Zetel van de N.L.M. te Brussel uitgevoerd.

De herverkavelingsplannen werden getekend met behulp van de computer en de automatische tekentafel. In totaal werden voor het berekenen en tekenen van de nieuwe kavels 19.921 punten opgemeten.

De kultuurtechnische werken De verbetering van de waterhuishouding De moderne Landbouw en zeker de tuinbouw kan zich geen oogstmislukking veroorloven. Een goede waterbeheersing is levensnoodzakelijk geworden. Voor wat het ruilverkavelingsproject Meerle betreft spelen de afvoercapaciteit en het peil van de Mark hierin een hoofdrol. Het vlakke reliëf, de plaatselijk ondoorlatende ondergrond en de geringe sektie van de waterlopen die daarenboven moeilijk te onderhouden waren, waren er oorzaak van dat in de uitgangssituatie de waterhuishouding voor de helft van de land- en tuinbouwgronden niet door de individuele exploitanten naar behoren konden geregeld worden. Het vooraf in orde brengen van de hoofdaf voer in de Markvallei was een eerste voorwaarde. De sanering van de 'Mark' kon aansluiten op de waterbeheersingswerken van de Mark op Nederlands grondgebied. Bij de sanering van de Mark werd speciale aandacht besteed om de watermolen van Meersel-Dreef in funktie te kunnen houden. Tevens werden 2 â 3 km meanders van de vroegere Mark bewaard met behoud van hun funktie van waterafvoer. Aansluitend op de sanering van de Mark heeft het comité een studie laten uitvoeren voor de verbetering van de waterbeheersing van de zijlopen van de Mark. Uit deze studie bleek dat verbeteringen aan de lengte- en dwarsprofielen van de Gouwbergse Loop, de Heerle Loop en het Merkske geen wezenlijke landbouwkundige verbeteringen met zich zouden meebrengen. Buisdrainage van de smalle en diepe ingesneden valleien van genoemde waterlopen was het enige afdoende middel tegen de permanente wateroverlast. Dc \vatcrloop Leifoop is oser 5,9 km grensscheidend tussen België en Nederland.


Aan de normalisering van de Leiloop zijn jaren onderhandelingen met het Nederlands Waterschap De Boven Mark en haar voogdijoverheden voorafgegaan. De besprekingen hebben geleid tot een resultaat dat zowel de belangen van het natuurbehoud aan Nederlandse zijde als de7e van de landbouw aan Belgische kant konden waarborgen. De kosten voor de uitvoering van de werken aan de Leiloop zijn gefinancierd door het Waterschap De Boven-Mark en het ruilverkavelingscomité Meerle. Bi de studie en de uitvoering van de waterbeheersingswerken aan dc Leiloop was er nog geen sprake van de aanleg van 20 ha (met mogelijke uitbreiding naar 30 ha) overslagzone voor goederen aan de Belgische kant van de grensovergang van de autosnelweg E 19 (vroeger E 10). Aan de Nerler12n1e kant van 1e grnst-wergang woideit op een oppervlakte van 22 ha gelij kaardige voorzieningen getroffen voor kleine en middelgrote bedrijven. Beide zones zijn nagenoeg integraal verharde oppervlakten (42 ha) die rechtstreeks lozen in de Leiloop. Omwille van de stijging van de topdebieten en de frequentie waarmee deze zich voordoen heeft het ruilverkavelingscomité in het Mariapark van Meersel-Dreef - dat stroomafwaarts de E 19 (vroeger E 10) ligt - extra oever- en bodemversterking aangebracht.

Wegenwerken Een uitgesproken toename van het aantal tuinbouwbedrijven en varkensstallen beklemtonen in bijkomende mate de behoefte van een goed uitgerust en uitgebreid wegennet in het open gebied. Door de aanleg en/of verbetering van 89 km landbouwwegen is de omschakeling naar tuinbouw kunnen geschieden zonder dat bestaande bedrijven in hun uitbatingsmogelijkheden gehinderd werden. Bij het begin van de ruilverkaveling Meerle werden de nieuwe bedrijven ingeplant naast de bestaande omdat op die plaatsen slechts de voorzieningen van ontsluiting, electriciteit en dgl. aanwezig waren. De uitbouw van het wegennet heeft ook aan de fietsers, wandelaars, ruiters, mogelijkheden geboden om op een veilige en rustige wijze te genieten van de open ruimte.

De kavelinrichtingswerken Door het groeperen van meerdere kleinere percelen tot grotere eenheden, het herschikken van de kavels heeft er een sterke ingreep plaatsgehad op het uitgesproken microreliëf, typerend voor oude heidelandschappen, van het gebied. De egalisatiewerken dienden omwille van de omschakeling naar tuinbouw met grotere nauwkeurigheid te worden uitgevoerd. Nieuwe technieken zoals inschakeling van laserapparatuur bij grondverzetmachines, werden uitgetest. Het gehele vervallen detail-ontwateringsnet werd vervangen door een uitgebreid en aangepast stelsel van kaveisloten.

Nutsvoorzieningen De vestiging tijdens de ruilverkavelingsperiode van een groot aantal nieuwe land- en tuinbouwbedrijven vereiste diverse werken voor water- en electriciteitsvoorziening. De investeringen voor de uitbreiding van het waterbedelingsnet op het openbaar domein zijn volledig gesubsidiëerd door de Staat, de Provincie (tot 1982), de Gemeente en het

Stuw op de Mark ,net waterlapping voor de watermolen van Meersel-Dreef.

Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (tot 1978). Voor de uitbreiding of aanpassing van het electriciteitsnet wordt 30 07 van de kostprijs gesubsidiëerd door de Staat. Het overige komt ten laste van de belanghebbende. De soms zware kosten van de aanvrager werden gevoelig gemilderd door betalingsfaciliteiten verleend door het ruilverkavelingscomité en stroomverbruikerskredieten, toegestaan door de electriciteitsmaatschappij.

Landschapszorg Het stroomgebied van de 'Mark' vertoont de 3 typische, steeds weerkerende landschappen van de Antwerpse Kempen: - de eigenlijke valleien die overwegend onder (hooi-) weide liggen, zonder bewoning en vaak met veel populieren beplanting; - de oude woonkerngebieden die doorgaans op een zandige rug of op een drogere plaats nabij een dal werden gevestigd en waaronder zich plaggergronden hebben omwikkeld als gevolg van de eeuwenlange beinesting en bewerking met heide- en beemdplaggen. Deze oorspronkelijke landbouwnederzettingen werden naderhand geabsorbeerd in de dorpen en gehuchten, de percelen zijn er meestal klein en er komt een gespreide begroeiïng voor; - de recente heide-ontginningen, gekenmerkt door grotere percelen, zonder veel boomgroei en met verspreide hoevebouw. In 1976 werd de Landschapsstudie voor het ruilverkavelingsblok door het Studiebureau Belgroma opgesteld en door het ruilverkavelingscomité aangenomen. Deze studie omvatte een sterk doorgedreven inventarisatie van het gebied en een evaluatie van alle bekomen gegevens. Uit het geheel werd een voorstel van landschapsplan afgeleid waarin het accent lag op drie aspecten, nI. behoud, integratie en nieuwbouw van het landschap. Het behoud en integratie hebben te maken met de bewaring van landschapselementen en landschapsstructuren in kleinere en grotere strukturele verbanden. Dit kan enkel wanneer uitwerking van een herverkaveling steunt op de belangrijke landschapsstrukturen en deze als basisgegevens gebruikt wor-

den. Met dit doel werden indicaties van het landschapsplan overgebracht op de fotoplans waarop de herverkaveling is uitgewerkt. De nieuwbouw omvatte de uitvoering van aanplantingen. Zo werden in het totaal 3.011 bomen en 2.310 stuks bosgoed geplant. Daarbij worden ook nog 536 bestaande bomen die bij de herverkaveling en de wegenaanleg op het openbaar domein kwamen te staan van de eigenaars overgenomen. Verder werden de betrokkenen gestimuleerd tot erfbeplanting. Hiervoor kon beroep gedaan worden op een subsidie vanwege de provincie Antwerpen. Bij het overleg omtrent de verbetering van de Mark werd besloten tot het behoud van J inccst waw devolle gedeelten van de rivier. Zo werden zes meanders bewaard waarvan vier nog aangesloten op het water van de Mark. Langs één daarvan wordt nu via een verdeelkunstwerk de watertoevoer verzekerd van de oude watermolen van Meersel-Dreef. Ongeveer 10 ha aansluitende en door de meanders ingesloten gronden werden aan de Vlaamse Gemeenschap, die daarvoor gronden aangekocht had, toebedeeld en zullen als natuurreservaat worden beheerd. Om een aangename verkenning van de mooiste gedeelten van de oude Mark en tevens van de vernieuwde rivier mogelijk te maken is er gezorgd voor een zes km lange wandelweg vanaf de grens met Nederland tot aan Zandbergen. Door deze strook openbaar domein tegen de Mark aan te sluiten werd het mogelijk de oevers te voorzien van een beplanting. Er werd gekozen voor de es, waarvan er langs de Mark bijna vijfhonderd zijn aangeplant en die haar in de toekomst een zeer eigen uitzicht zullen geven.

Of die aangename verkenning van de Mark nu in de praktijk wel zo 'mooi' is kunt u lezen op pagina 2 van dit maandblad. In onze volgende editie (deel 3) krijgt u wat cijfergegevens, o.a. over de kostprijs van deze werken, alsook enkele konkrete resultaten en bedenkingen bij deze grootse werken.


VANUIT HET POLITIEBUREAU... Tips voor een veilige vakantie Onder impuls van Goeverneur A. Kinsbergen werden in de provincie Antwerpen reeds verschillende gecoördineerde akties gevoerd waarin de beveiliging tegen diefstallen centraal stond. De aktie 'Samen slimmer dan uw dief' pakte de kwaal van de autodiefstallen aan. Het initiatief 'Voorkoming van diefstallen in woonhuizen' vestigde de aandacht van de burgers op de woonhuisdiefstallen. Voor honderdduizenden gezinnen is de vakantie weer erg nabij. Dikwijls vergeten zij bij hun vertrek dat de reis of de terugkeer ook onprettig kan zijn. Diefstallen van en in auto's, inbrken in huizen of appartementen en andere o a angename ervaringen maken soms bruusk een einde aan de vakantiepret. Zoals steeds zullen de politie en de rijkswacht samenwerken om de veiligheid van de burger en de toerist optimaal te verzekeren. Hun optreden wordt echter aanzienlijk versterkt indien iedereen meewerkt om misdrijven te voorkomen.

Tips voor vakantiegangers Gaf u uw vakantieadres aan bekenden? Herstelde u defecte sloten of raamsluitingen? Werden waardevolle zaken en papieren veilig opgeborgen? Deze en andere maatregelen tijdens uw vakantie zijn noodzakelijk om een onbezorgde vakantie tegemoet te gaan. In de folder 'Veiligheidsvoorzorgen voor een rustige vakantie' vindt u een overzichtelijke lijst van mogelijke maatregelen. Het vouwblad kan u gratis bekomen bij uw politiekantoor of rijkswachtbrigade. Aarzel niet er beroep op te doen; het kan u veel narigheid besparen.

Een vertrouwenspersoon verhoogt uw veiligheid Vraag aan een betrouwbaar persoon om tijdens uw vakantie op uw woning te letten. Wanneer nodig kan die, ook voor de politie

of rijkswacht, een nuttig kontaktpersoon zijn. Deel zijn naam aan deze diensten mee. Het vergemakkelijkt een snel en doelmatig optreden.

Radio- & televisietaksen De aandacht wordt gevestigd op een nakende controle-aktie. Kort samengevat komt de wetgeving op radio- en tv-taksen hierop neer: - één of meerdere huisradio's in éénzelfde woning dient slechts éénmaal per jaar aanbetaald te worden; ze worden beschouwd als één geheel. - zo alleen in woning aangewend, worden beschouwd als huisradio. Wordt het toestel mee naar andere plaatsen genomen, bv. naar het strand, naar een appartement aan zee, dan dient er betaald te worden als draagbare radio; - per draagbare radio dient aanbetaald te worden. Voorbeeld: u heeft drie draagbare radio's. Eén wordt aangewend als huisradio, het tweede toestel is van de dochter die het meeneemt op kot in Leuven en het derde toestel is van de zoon die het al eens meeneemt naar de Mosten (strand). In dit geval dienen drie toestellen aanbetaald te worden. - per autoradio dient taks betaald te worden. - televisie: zelfde regeling als voor de radio's. Dus tien tv-toestellen in één woning moeten slechts éénmaal betaald worden, tenzij ze als portatief-tv worden aangewend op andere plaatsen, mee naar zee, enz. - Men bezit een kleuren-tv en een zwart-wittv: de taks van de kleuren-tv geldt voor de twee (de hoogste taks dus).

Waaruit bestaat nu de kontrole? De 'Dienst Kijk- en Luistergeld' bezit een listing van alle personen die aanbetalen. Daaruit kan dus perfekt afgeleid worden in welke woning NIET werd aanbetaald. Die bewoners zullen uiteraard bij voorkeur worden gecontroleerd. Hiervoor en voor alle hierna aangehaalde voorbeelden geldt een speciale procedure: er kan huiszoekingsbevel worden afgeleverd. Dit speciale bevel

Klasuitwisseling Hoogstraten-Virton

machtigt de politie of de rijkswacht om desnoods tegen de wil in van de eigenaar of huurder van de woning, de woning te betreden. U kunt daar niet onderuit. Wat wordt nog duidelijk uit die 'listings'? Wie alleen aanbetaalde voor een radio - vraag - bezit die geen tv? Wie alleen aanbetaalde voor zwart-wit-tv-toestel - vraag - bezit die nog geen kleuren-tv, enz ... ? U kunt zich bijgevolg aan dergelijke kontroles verwachten. En let op: u dient te bewijzen aan de hand van een faktuur of dergelijke wanneer u het bewuste toestel heeft aangekocht, uiteraard als u betrapt wordt op niet-aanbetaling. Dienst Kijk- en Luistergeld heeft de mogelijkheid (en ze doen het, wees er maar zeker van) om bij gebrek aan bewijs van aankoopfaktuur om meerdere jaren achterstel te vorderen. Een voorbeeldje van wat dat kan kosten? Kleuren-tv, huidige jaartaks is ± 5000 fr. Verhaalbaar over 5 jaar, maakt dus ongeveer 25.000 fr.! Een gouden raad dus: stel je nu nog vlug in regel. Politie en rijkswacht zullen binnen korte tijd de controles dienen uit te voeren en dan is er geen regeling meer te bewerkstelligen. Nog enkele nuttig tips: De bedragen der taksen. Kleuren-tv: 5.052 fr/jaar (kan ook per half jaar betaald worden); wit-zwart-tv: 3.240 fr/jaar (kan ook per halfjaar betaald worden); draagbare radio of autoradio of huisradio: 864 fr/jaar, mag niet in twee beurten betaald worden. Adreswijziging. U dient zelf aangetekend de Dienst Kijk- en Luistergeld te verwittigen (bv. een huisnummerwijziging/verifieer even uw betalingsborderel). Uw toestel is stuk en u vervangt het niet of u vervangt een toestel door een ander: steeds de Dienst zelf verwittigen en zeker de faktuur/rekening goed bijhouden. Uw Politiecommissaris, Omer Meeus. Geen beter en boenia/er manier oni een vree/luie taal te leien (lan een wederzilds bezoek aan beide zijdeti van de laaigrens. Zo dacht ook de Hoteischooi erover en tijdens het laatste trimesler werden die bezoeken georganiseerd door leraar lan Terrijn. Waalse meisjes van het Institut de la Sainte Familie uit Virion k wamen gedurende drie (lagen naar Hoog traten. Ze k,-even er uiteraard lekker Ie clan, bezochten de bezien naardigheden van onze stad en gingen '.s avonds slapen hij die leerlingen aan hei Sj,,jker waarmee ze voordien al in het Nederlands (respect. in het Frans) gecorrespondeerd hadden. Later in de maand gingen de mneisjes van het Spijker naar Virton waar ze al even hartelijk ontvangen werden en er even druk in (gebroken) l-rans of ,\cderlands werd gehabbeld. Iedereen was tevreden, het mondje frans (0/ Nederlands) waç neer wat bijgeschaafd en plannen werden gemaakt om het nogeens over te doen. .

10


Kempens Bedrijvencentrum startklaar

TUAN HOUT GEEL CENTRUM

4 LARUM MEGRUVENCEMTAUM

Beginnende ondernemers bijstaan en hun ideeÍn tot resultaten helpen brengen, ziedaar het hoofddoel van het nieuwe Kempens Bedrijvencentrum te Geel, dat klaar staat om de eerste 'starters' te ontvangen. Het Bedrijvencentrum is tot stand gekomen onder impuls van de Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappij Antwerpen, de Kernpense Kamer van Handel en Nijverheid en met de steun van dertig participerende ondernemingen en instellingen. Via de ondersteuning van eerder kleinschalige projecten kan dit initiatief in de toekomst een tastbare bijdrage leveren tot de economische ontwikkeling van de streek, inzonderheid het arrondissement Turnhout. Jonge ondernemers kampen doorgaans met tal van moeilijkheden bij het opzetten van een eigen bedrijf. Het Bedrijvencentrum wil hen in de eerste 3 â 5 jaar ondersteunen door hen aangepaste bedrij fsruimte tegen aangepaste huurvoorwaarden gemeenschappelijke diensten aan te bieden, evenals begeleiding van een manager en ondersteuning door de participerende vennoten. De initiatiefnemers willen het centrum tevens zien uitgroeien tot een trefpunt waar 'starters' en opgroeiende firma's voeling kunnen houden met andere ondernemingen, deskundigen ontmoeten en over hun problemen als jonge bedrijven overleggen. In de komende jaren hoopt het Bedrijvencentrum ook daadwerkelijk mee te werken aan de bundeling van alle krachten die het ondernemerschap in de Kempen tot omplooiing helpen brengen. Het beschikt over de infrastructuur en know-how om die samenwerking concrete vorm te helpen geven. 1-let Kempens initiatief kan rekenen op een breed draagvlak van ruim dertig participe rende bedrijven en instellingen, die steun verlenen in de vorm van kapitaal, goederen en know-how. Het KBC is zeer gunstig gelegen, nabij de autoweg E 313 Antwerpen-Hasselt-Luik-

Duitsland, vlak bij de T-zone Geel en in de buurt van het Hoger Instituut der Kempen. Het pas opgetrokken gebouw beslaat 1850 m 2 , waarvan 500 m 2 voor gemeenschappelijke en administratieve lokalen. Het grootste deel is bestemd voor bedrijfsruimte; het bestaat uit 28 modulen van 50 mT, geschikt voor kantoor-, opslag en werkruimte. Het bedrijvencentrum staat in voor gemeenschappelijke diensten: centrale receptie, telefoonbeantwoording bij afwezigheid, postadministratie - inbegrepen in de maandelijkse vergoeding - en fotocopie, telex, computer en secretariaat tegen kostprijs. Het kosteloze advies van de manager en de begeleiding door de participerende ondernemingen en instellingen behoren tot de wezenlijke functies van het Bedrijvencentrum. De maandelijkse vergoedingen, die huur en gezamenlijke diensten van managementbegeleiding omvatten, zijn scherp berekend.

Hel nieuwe Kempens Bedrijvencentrum is gelegen aan de ring rond Geel tegenover het Hoger Instituut der Kempen (H. I. K.), dichtbij de autosnelweg A ntwerpen-Hasselr. De huurder geniet van makkelijke opzegmogelijkheden en voordelen bij latere vestiging in de nabijgelegen T-zone te Geel. Nadere inlichtingen kan u bekomen bij: G. Hel/em ans Manager Kempens Bedrijvencentrum Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel Tel.: 014-58.45.81

In Iie/ l3edri lelite,! (ruil! I 1111,1e,! I'iii,ieiide viidei,iemers aan zeer gunstige i'ou,'wuardcn huisvesting op maat huren, gebruik naken van vele gemeenschappelijke diensten en genieten van een degelijke manageinentbegeleiding.

Familieuitstap Op zondag 8 juni hebben de families Keldermans en Vandendriessche een bezoek gebracht aan Hoogstraten. Beide families hebben hun wortels in de kuststreek rond het Nieuwpoortse. Vanuit Schoten, Antwerpen, Gent en de kust kwamen ze die zondag met hun 45-en naar onze stad. De opzet was een aardbeiendag, georganiseerd door familielid Marc Van Aerde, leraar aan de Land- en Tuinbouwschool alhier. Heel de groep werd door Theo Vanderhallen vergast op een aardbeienaperitief in het VVV lokaal. Daarna brachten ze een bezoek aan het orgel van Jos Bruurs. Deken Hannes kwam speciaal van Arendonk om zijn verhaal te vertellen over het koorgestoelte en de glasramen. In de proeftuin wijdde Jan Aerts hen in, in de geheimen van de hydro-cultuur. Bij Gust in CastelrĂŠ werd de dag besloten met het gekende spek met eieren festijn. Van een hartelijk onthaal gesproken! Toeristen, allen naar hier! 1 11


h@@9 Deze maand komt in Hoogstraten de ambiance werkelijk 'hoog van de toren'. Is het niet letterlijk (beiaardconcerten) dan wordt toch figuurlijk deze titel eer aangedaan want in augustus herleeft ons dorpke bij de .euh.. toren. En alhoewel er tamelijk veel te berichten valt zal ik toch eerder beknopt blijven want.., het gras is kort, de krieken zijn af, de koffers gepakt en de klein mannen staan ongeduldig te trappelen, dus. LIII Even aanvullen wat u zojuist gelezen hebt: Er zijn inderdaad elke zondag van de maand augustus beiaardconcerten maar volledigheidshalve vermeldt de affiche ook torenmuziek waarmee vooral het Hoogstraatse Koperensembie bedoeld wordt. Elke zondag, ook de vijftiende, van 16 uur tot 17

r®iirii uur, behalve 24 augustus van 19 uur tot 20 uur. Ook kun je heel de maand de tentoonstelling 'Hoogstraten stad en vrijheid' bezoeken in het Ostmuseum en het V. V. V.kantoor.L1 En dan de tourde chant: 15 en

16aug. organiseert Cahier de Brouillon voor de vierde keer zijn stilaan vermaarde Antilliaanse Feesten met op vrijdag 'merengue' met 'Las Chicas del Can'; een twaalfjongedames-tellende-groep uit de Dom. Republiek en op zaterdag 'calypso' met 'Panvibes Steelband' en 'Trinidad Troubadours' (Soca); telkens in de Blauwbossen te Minderhout. Ook op 15 aug. gaat in de Skal' dentuin het zoveelste festival door. Het eerste gedeelte tussen 13 en 22 uur en de tweede aflevering op zondag 24 aug., zelfde tijd. Men verwacht er alle folk-, blues-, en rock'n roll liefhebbers. De kinderen van alle ge-

buurten zullen die dag - zij het zonder geluidsinstallatie - minstens zo luidruchtig zijn want 't is dan hun 'begijntjes-laat-besluit'. Het zal weer de moeite zijn om die kleurrijke bende aan het werk te zien zowel in de optocht (vanaf 14 uur) als op het podium voor het stadhuis. Zorg alvast voor kleingeld want de bengels 'gaan er met alle gemak' aan uw frak komen trekken 'om centje te vieren met alle manieren'. El Je kan die dag ook de toren bezoeken en van daaruit een blik werpen op bijvoorbeeld de gloednieuwe tribune van H. V. V. En als je daar dan toch in de wolken en in Zijne Nabijheid vertoefd kun je in één moeite een smeekbede tot de Allerhoogste richten om voor H. V. V. een succesvol jaar in derde klasse af te dwingen. Je komt dan naar beneden en bezoekt de zondag daarop (3 le) de Salm-Salmmolen die de ganse molendag in de Molenstraat zijn molendeuren openzet. In en rond en 'op de drempel van het Ostmuseum' kan je terecht voor animatie en tentoonstelling rond het tema 'folklore'. En trekt nu uwe plan. Saluu

Miel Donckers en Julia Rombouts 50 jaar getrouwd "t Leek wel of ze het weer besteld hadden', vertelde ons met een radde tong en tintelende oogjes Julia, die nog zichtbaar genoot van haar jubilé van vrijdag 11 juli. Ook Miel raakte niet uitgepraat over het feest en al de energie die zijn kinderen erin gestoken hadden. Maar laat ons aanvangen bij het prille begin: Mi! Donckers zag het levenslicht op 29 april 1911 op den Aard in Minderhout. Hij groeide als jongste telg op in een groot boerengezin met 9 kinderen waarvan er nog 3 in leven zijn. En zoals dat in die tijd gebruikelijk was nam Miel de boerenstiel en later de boerderij van zijn ouders over. Julia Rombouts (geboren 17 mei 1915) stamt uit Meer. Vader was boer en baatte op Gestel met succes de herberg 'In de kruisbaan' uit ('t is daar dat Miel - wat dacht je - destijds aan den toog en vooral aan Julia bleef plakken). Ze waren thuis met zijn tienen: hulp genoeg voor de zaak dus, maar die was er ook hard nodig, zeker toen moeder vrij jong stierf en vader alleen stond voor al dat werk. Julia was toen amper 4. Ze hielpen om de beurt en per twee de klanten bedienen en die waren talrijk. Miel kwam met zijn maten regelmatig tot in Gestel afgezakt maar 't is eigenlijk op een Vlaamse kermis dat hij voor 't eerst Julia diep in de ogen keek. Ze was nogal jong en vader Piet mocht van dit alles niks merken, dus ging Miel heel onschuldig langs de voordeur en Julia langs achteren het café binnen. Toen er dan toch sprake was van trouwen zag vader zijn bloemeke Julia en dus ook zijn café al stilletjes wegkwijnen, en een jaar later was 't inderdaad zover: de klanten bleven weg en de zaak ging dicht. Ze trouwden in 1936 en gingen boeren op 'Den Aard' bij vader en moeder Donckers. Ze kregen zes kinderen: Hilda, Yvonne, Toon, Frans, Jos en die zorgden nog eens voor 17 kleinkinde-

12

ren. Miel boerde hard voor de kost en was ook boswachter. 's Zondags kwam 'den heer uit 't stad' met zijn gevolg jagen en 's avonds bezorgde Julia de hele kliek een warme maaltijd (tel daar haar eigen kroost nog eens bij en we doen onze hoed af). Soms bleven mijnheer en madame een hele week logeren op de boerderij. 'En veel luxe was er in die tijd nog niet, zelle' vertelt Julia: toen ze met baby Toon uit het moederhuis kwam, hadden ze voor 't eerst electrisch licht in huis! Ze zijn alle zes goed en wel opgegroeid. En dat ze de handen in mekaar kunnen slaan hebben ze uitvoerig bewezen op het gouden huwelijksfeest. Er was een prachtige stoet met een echte boswachter die ter plaatse een stroper met haas op heterdaad

betrapte, Mie! en Julia werden in een witte paardenkoets naar het feest gereden. Daar volgde de ene verrassing de andere op. Zo was er een heuse show â la Mies met 'in de hoofdrol' een hele sliert mensen die Julia en Miel al in geen tien of twintig jaar meer gezien hadden. Er werden gelegenheidsliedjes gezongen en nieuwjaars- en andere brieven voorgelezen in korte broek. Kortom, ambiance tot in de vroege uurtjes, of zeg maar uren, want ons koppel lag 's morgens om half acht pas in hun bed. Zoiets doe je natuurlijk alleen maar als je nog kranig en gezond bent. We wensen het gouden paar nog veel van die kranige en vooral gelukkige jaren. .


9-n E

I®Ü We waren het zo goed gewoon. De laatste jaren zijn alle Wortelse kermisdagen zonnig en zwoel geweest en dat was dit jaar niet het geval. Maar het bleef droog en de (ietwat koelere) stemming zat er toch in. Als goed verslaggever heb ik getracht de ganse kermis mee te volgen, maar onderweg ben ik mijn nota's kwijtgeraakt en dat geheugen is ook al in kermissfeer geraakt. Maar de kermis was goed en de sirtaki op maandagavond aan 't Slot was onverwacht gezellig. Volgend jaar opnieuw, 2e zondag van juli.LI

Aan hel einde van hel voorbije schooljaar werden enkele leerkrachten van de Wortelse school gehuldigd omwille van een aantal dienstjaren in het onderwijs. Meester Van Haute, juffrouw Claes, juffrouw Goetschalckx en vooral juffrouw Van de Mierop werden in de bloemen gezet door het gemeentebestuur. Juffrouw Van de Mierop die, met pijn in het hart, aan het einde van hel schooljaar afscheid nam van de school, werd ook in Wortel nog eens uitgebreid uitgewuifd door kinderen en collega's. Ze ge-

niet vanaf nu van een we/verdiend pensioen. 111 Na juli komt augustus en wie gedacht had dat komkommertijd in Wortel ook wel zou bestaan is er ver naast. Dit dorp valt nooit helemaal stil. De Missiekring houdt op zondag 3 augustus vanaf 13.30 uur de deuren van de parochiezaal ver open. De jaarlijkse Missietentoonstelling zorgt dan voor heel wat drukte in en om de zaal. In de zaal kan je terecht voor een loterij, om te vissen of om de tentoonstelling van uitheemse werken te bekijken en er eventueel iets van te kopen. Bovendien hoef je er geen honger of dorst te lijden. De KWB richt die namiddag een wedstrijd straattekenen in waarvoor je moet inschrijven in de parochiezaal, waar later ook de prijsuitreiking plaatsvindt. Vzw Het Slot richt op vrijdag 1 en zaterdag 2 augustus de jaarlijkse dropping met nachten dagrally in. Inschrijven moet gebeuren op donderdag 31juli om 20.30 uur in 't Slot, waar ook alle inlichtingen gegeven worden Het weekeinde daarover deze aktiviteit.

na zorgt VNA voor veel drukte rond het Wortels voetbalveld. Zaterdag 9 en zondag

@ @ Augustus: nog geen rust, dus! De inkt van vorige Maand was nog maar amper droog of de eerste reaktie werd al merkbaar. Het water van de Mark werd zo zwart als zwart en stonk 300 meter onder de wind. En dat duurt nu toch al zo'n 4 weken. Het resultaat van één jaar vervuiling werd door het mooie weer losgeweekt van de bodem en joeg zo heel wat vis de dood in. En dat er nog vis zat, hebben we nu weer kunnen zien. Alleen is die vis nu goed dood.LI1

Uit de Nederlandse kranten bleek dat men daar niet zo blij was met ons stinkend water, temeer daar enen bij de Belgische instanties weinig reactie kreeg op vragen of klachten. Op verschillende plaatsen pompte men lucht in het water om zo het zuurstofgehalte te verhogen, maar dat zal de stank niet uit de Klokkenberg of Breda gehouden hebben. Ze zullen er niet graag bij geweest zijn. fl Ook op een andere manier kwam de Mark nog eens in de belangstelling. Hier over de grens (weeral daar) werd een boek over de Mark boven de doopvont gehouden. Beter daar dan boven de Mark, zeg nu zelf. Het belicht in bijna 200 bladzijden de loop van de Mark, van oorsprong tot Dintelsas. Zo heet het boek dan ook. Het wordt ook op verschillende plaatsen in Hoogstraten verkocht. Want natuurlijk komt er ook het Belgische deel van de Mark in voor. Erg fier op dat boek is ook onze mulder, Lowieke Aerts. Aan hem en zijn watermolen worden wel 4 bladzijden besteed. Zonder hem zou het niet af geweest zijn, natuurlijk. Met heel wat grootformaatfoto's wacht het op u in de winkel. 13

Voor het volgend stukje heb ik even mijn 'Heraldiek door de eeuwen heen' in 7 delen uit de kast gehaald. Want ik zal nu wat toe-

lichting gaan geven bij het gemeentelijk informatieblad. 'IN KEEL EEN PAAL VAN ZIL VER'. Heeft u het ook gelezen? Op blz. 1. Ik dacht natuurlijk direkt aan onze heilige Lucia. Want zo ongeveer moet ze gestorven zijn en zo staat ze ook afgebeeld in de kapel op Meersel: in haar keel een dolk (paal, dus) van zilver. Of van een ander edel metaal. Maar ik dacht weer verkeerd. Dat was al mijn tweede schromeljke vergissing van deze zomer. Want wat bleek nu? Hel gaat namelijk over het wapenschild van Hoogstralen: 'keel' blijkt namelijk gewoon rood te zijn. En zilver staat mooier, zeg maar sledeljker, dan wit. Maar ook volgens mijn hierboven aangehaald boekwerk wordt 'keel' in een zwart-wittekening afgebeeld door een vertikale arcering. Daar moet dus nog aan geschaafd worden, gemeentelijke drukdienst. D Ons Dreefs infoblaadje (de STUW) wordt blijkbaar ook overal gelezen. Op het voorblad van het laatste nummer stond een tekening van het klooster met daarbij wat ooievaars. Ze zouden nieuw leven komen brengen in het klooster. En wat zag ik nu eind juni? Op Meersel vlogen 5 ooievaars in kringetjes rond. Ik dacht eerst: ik zie ze vliegen! Maar nee hoor. Ze vlogen daar echt. Of ze tot aan het klooster geraakt zijn, kan ik u echter niet vertellen. Maar de wil was er.LI

Over lezen gesproken. Hoe spannend de boeken uit de gemeentelijke bibliotheek kunnen zijn, ondervond één van de redders in de Mosten. Hij (of zij) was zo verdiept in een boek, dat zijn/haar taak: redden, bijna vergeten werd. Gelukkig waren anderen er nog op tijd bij en kwamen ouders en kinderen er met de schrik van af. Waar een boek toe leiden kan.

10 augustus zijn miniemen en preminiemen de grote vedetlen op het veld. De ouders en supporters naast het veld hoeven ook geen honger of dorst te lijden. Met het volgend seizoen in zicht heeft VNA de kwaliteit van zijn lokalen weeral verbeterd want er werd centrale verwarming aangelegd. Een week daarna trekken zowel KWB als Het Slot er op uit. De KWB gaat zaterdag 16 augustus vissen op zee en Het Slot gaat 15, 16 en 17 augustus op weekeinde ntiar zee. El Dinsdag 19 augustus gaat de KVLV met de kinderen op stap. De KWB-sport richt op zondag 24 augustus weer een paaptoernooi in rond de parochiezaal. Inschrijven moet gebeuren om 13.00 uur en het gooien begint vanaf 13.30 uur.

Om de zomer lekker te besluiten en om krachten op te doen voor het nieuwe schooljaar of de nieuwe werkweken steekt Hel Slot op zaterdag 30 augustus de barbecue aan in de boomkes en zorgt voor lekker vlees en groen dat u daar (tegen betaling en mits inschrijving vooraf) mag komen verorberen. jDe dag na de barbecue wordt door de K WB bp initiatief van Vakantiegenoegens een fietstocht ingericht over het A chtzalighedenpad, maar aan deze aktiviteiten kunnen wij u nog eens herinneren in ons volgend nummer van 28 augustus. Hou het intussen zomers en warm!

Ondertussen wordt op en in onze kerk hard gewerkt om ze mooi te maken tegen de feestelijkheden van volgend jaar. Het dak op de kerk en op het grootste deel van het klooster werden vernieuwd. En ook de binnenkant van de kerk krijgt een nieuwe beurt. De verwarming had immers zijn zwarte sporen nagelaten op muren en plafond. Daarom wordt alles nu opnieuw in de verf gezet. FJ

De kermis is ook weeral voorbij. 't Jaar zal weer rap om zijn, nu. Hel moet hier zondagnamiddag een drukte van belang geweest zijn. Goed voor de foorkramners. Dit jaar stonden er al een paar kramen meer. Een teken dat het vorig jaar ook goed moet opgebracht hebben. Misschien zien we er volgend jaar weer een paar meer? (Ik weet nog goed hoe we vroeger in de week voor de kermis gingen tellen hoeveel kramen er stonden, telkens verontrust door onheilspellende berichtjes van wat wel en vooral van wal weer niet kwam. En veel kwam er toen niet. Hoeveel? vraagt u. Toe, maak me niet verlegen.) Nu is dat weer een beetje aan het veranderen. En grotendeels dank zij de Hollanders. Ze tno gen het weten. LI Het is ook voor een groot deel aan hen te danken dat er weer een paar nieuwe zaken werden geopend, de voorbije maanden. Er kwam een kadowinkeltje bij (en voor onze filmpjes en foto's moeten we nu ook al niet meer naar Hoogstraten; ik vraag me af of ze het al gemerkt hadden.) En we kregen er ook nog een boetiek en een café bij. En daarvan hebben we zelf natuurlijk ook weer profijt: meer winkelmogelijkheden en meer werkgelegenheid. Maar ook nadeel: voor de drukte en het parkeerprobleem is er nog steeds geen goede oplossing. Misschien kunnen de middenstanders zich hierover ook eens buigen? LI

Of er in augustus ook nog iets gebeurt? Eh, dal zal ik volgende maand dan wel vertellen!

13


LEZERS SCHRIJVEN Dreef op zijn kop! Na het lezen van het laatste deel van dit artikel in De Hoogstraatse Maand van juli was ik geschokt en ontmoedigd bij de alinea: schoolnieuws. Ik las daar dat de Inrichtende Macht stokken in de wielen steekt, zodat de school een langzame dood sterft. Niets is minder waar. Het schepencollege, samen met het gemeentebestuur van Hoogstraten, heeft de laatste jaren niets onverlet gelaten om het onderwijs te bevorderen en te steunen in Meersel-Dreef, samen ook met een zeer actief Ouderkomitee. De kleuterschool werd ondergebracht in de gemeentelijke lokalen. Nadien werd ze vergroot. De luifel werd omgebouwd tot turnzaal, de verwarming wordt dit jaar aangepast. Volgens het leerlingenaantal zouden er maar twee leerkrachten ter beschikking

staan voor de lagere school. De Inrichtende Macht heeft in samenspraak met de directie voldoende leraren overgeheveld van Meer naar Meersel-Dreef zodat drie leerkrachten de leerlingen begeleiden. Er is maar één kleuterleidster volgens het aantal kinderen; de Inrichtende Macht zorgde dat én een kinderverzorgster én een kleuterleidster, deeltijds, de andere kleuterleidster bijstaan bij verzorging en onthaal van de jongste telgen, dankzij de medewerking van het personeel te Meer. Wat het personeel betreft, werken we aan een vast team. Dat kan niet plots verwezenlijkt worden, we moeten rekening houden met de reaffectatie. Ook zijn er al eens strubbelingen, dat komt voor in de beste gezinnen. Het schepencollege, in samenwerking met het personeel, lost dat zo sereen mogelijk op. Als de ouders van Meersel-Dreef al hun schoolgaande kinderen naar de school "t Dreefke' sturen, garandeert de lnrichtende Macht dat er drie leerkrachten blijven in de lagere school. Dit is toch anders dan 'stokken in de wielen steken'. We duimen voor de school "t Dreefke' te Meersel-Dreef. K. Pauwels, Schepen van Onderwijs •

Zomerrust of...? E -

[

Diamanten Pater Op 1 augustus 1926 werd pater Wilfried Mertens tot priester gewijd. Dat is nu 60 jaar geleden. En omdat hij in het klooster van Meersel-Dreef verblijft, is dat voor ons een reden om hem eens in de bloemetjes en in de Maand te zetten. Wilfried is afkomstig van Galder. Hij werd daar als tweede jongste geboren in een gezin van 9 kinderen, in 1901. Van die 9 gingen er 4 het klooster in: 2 nonnetjes in het Spijker en een broer werd Scheutist en trok naar Belgisch-Kongo. Kleine Wilfried was misdienaar geweest op de Dreef en trad later in bij de paters Kapucijnen. Vermits de paters om de 3 jaar een nieuwe taak kunnen toebedeeld krijgen, verloopt zijn loopbaan dan ook in veelvouden van 3. Een belangrijk deel van zijn kloosterleven bracht hij door als novicenmeester in het klooster van Edingen (Enghien, op de taalgrens). Daarvoor moest je eigenlijk 35 jaar zijn, maar hij kreeg speciale toelating vanuit Rome om dat al van in 1928 (dus 27 jaar oud) te doen. En zo zorgde hij 21 jaar lang voor de opleiding en begeleiding van de jonge priester-kandidaten. Vanaf '49 zorgt pater Mertens 6 jaar voor de missieprocuur in Antwerpen: de missionarissen hier of in den vreemde van al het nodige voorzien. Daarna ging hij nog eens 6 jaar naar Edingen als gardiaan (kloosteroverste) en 6 jaar naar Antwerpen, waarvan ook 3 jaar als gardiaan. Ondertussen zijn we al in 1967 aangekomen en komt pater Wilfried in het klooster van Meersel-Dreef terecht. Hij was dan wel met pensioen, maar kon hier toch nog heel wat werk verrichten. Als priester hielp hij bij de erediensten en het biechthoren. Ook voerde hij allerlei kleine herstellingen uit. En 12 jaar lang reed hij elk weekend naar Mariaveld, om daar de mis op te dragen. Ook de heemkundekring Paulus van Daesdonck kon altijd op hem beroep doen en doet dat nog steeds. 14

Nee, Herman Adriaensen, postbode en duivenmelker, uit Minderhoutdorp is 50 jaar geworden en de vrienden zorgden voor een prachtige 'Abraham' voor de deur.

Wij zijn met vakantie!

Cl

Want al is hij dan 85, hij is nog steeds goed te been en ter taal. 'Dank zij mijn Zweedse kruiden', zegt pater Wilfried. 'Als ze me vragen hoe je oud wordt, dan zeg ik altijd: daar hoef je niet veel voor te doen, daar moet je alleen sommige dingen voor laten. En dan geef ik als voorbeeld: niet kwaad worden. Want dan heb je twee keer werk: want als je kwaad bent heb je het niet goed. En om het later weer goed te maken, moet je ook weer moeite doen!' Iedereen die hem gekend heeft is welkom op de jubileumviering op vrijdag 1 augustus om 10 uur in de kerk, en daarna op de receptie in de zaal van elf tot één uur.


SPOR TJ

_b __ Meerle 1 .C. Enkele spelers verlieten onze club: Willy Verhoeven speelt volgend seizoen in Merksplas; Hans Joosen in Meerle; Paul Woestenborghs in Vosselaar; Paul Leys en Peter Coertjens in Wortel. Het oefenprogramma staat in het teken van de Beker van de Kempen, met daarna de Beker van België die mits een paar goede prestaties tot op Standaard kan doorlopen.

Hoogstraten V.V. klaar voor de start!

Beker van de Kempen: zaterdag 19 juli: 20 uur H.V.V. - Zwarte Leeuw 24 juli 19 uur F.C. Turnhout - H.V.V. 26 juli 20 uur H.V.V. - Dessel 27 juli 16 uur H.V.V. - Antwerp 1 (vriendschappelij k) 31juli 19.30 uur Witgoor - H.V.V.

Beker van België

koor t-!.

1 . kun bui .uizoeii beginnen: de nieu we tribune en bijbehoren zijn klaar!

Na een onverwacht druk transfertseizoen kwamen 5 spelers de Friswitrangen versterken: Patrick Van Paemele, een 23-jarige middenvelder van Antwerp, die eerder reeds een volledig seizoen bi] derdeklasser Bornem uitkwam; Fons Vermeiren, een stevige verdediger van Merksplas S.K., die een erg onfortuinlijk seizoen achter de rug heeft en de uitdaging aandurft; Wim Van Assche, een 21-jarige aanvaller van Nijlen, goed voor 30 kompetitiedoelpunten tijdens de laatste twee seizoenen; Danny Moorthamer, de man die aangesloten was bij Waaslandia, doch vorig seizoen bij Willebroek 17 kompetitiedoel-

punten maakte met INicK (joeminne, een 22-jarige middenvelder van Beerschot die vorig jaar 6 matchen in Beerschot 1 speelde en die door H.V.V. werd aangeworven als de vervanger voor Ivo Laurijssen, die ondanks alles niet vertrok. Ook Marc Pacqueé blijft één seizoen bij H.V.V., terwijl Frank Wijnants ook bij H.V.V. bleef doch de start niet zal meemaken. Een domper op ons optimisme is echter het zware auto-ongeval dat Walter Jacobs meemaakte na het kampioenenfeest. Ook wierf H.V.V. twee scholieren aan: Paul Jacobs, broer van Walter, en Eric De Bie van

2 augustus 20.00 uur H.V.V. - Zepperen of Scherpenheuvel Beker van de Kempen 6 augustus 20 uur S.V. Mol - H.V.V. Beker van België (eventueel) 9 of 10 augustus H.V.V. - Wellen of Lummen of Opglabbeek Beker van de Kempen 12, 13 en 14 augustus klassementsmatchen Beker van de Kempen Beker van België 17 augustus 16 uur (eventueel) Witgoor H.V.V. 19 augustus 19 uur Merksplas - H.V.V. (vriendschappelijk) 20 augustus 19 uur Mariaburg - H.V.V. 27 augustus 19 uur Wortel - H.V.V. (Eventueel: als we driemaald winnen!) 23 of 24 augustus: Standard - H.V.V.

Jeugdtornooi voor Miniemen

V.N.A. Wortel aktief aan het werk!

op zondag 10 augustus.

Indeling der reeksen De trainingen begonnen reeds op dinsdag 15 juli onder leiding van de nieuwe trainer Eddy Van den Eynden. Volgende spelers verlaten de club voor één jaar: Marc Pacques naar Hoogstraten, Eric Kinipe naar Vlimmeren. En deze spelers komen naar onze club: Eddy Van den Eynden van Merksplas, Peter Coertjens van Hoogstraten, Paul Leys van Hoogstraten, miniem Dave Verschueren van Meerle en kadet Jan Matthé van Zwarte Leeuw.

Jeugdtornooi voor Pré-miniemen

Het voorlopige oefenprogramma: 22 juli 19.30 uur Beerse - Wortel 31juli 19.00 uur Wortel - Oosthoven 3 augustus 16 uur Lentezon - Wortel (B .v .A.) 5 augustus 19.30 uur Wortel - Weelde 10 augustus 16 uur Beker van Antwerpen of Vacla 12 augustus 19.30 uur Poppel - Wortel 17 augustus Beker van A. of Vacla 16 uur 24 augustus Beker van A. of Vacla 16 uur 27 augustus Wortel - Hoogstraten 19 uur 31 augustus 9.30 uur Brecht - Reserven 31 augustus 15 uur Eerste kompetitiewedstrijd De midweekwedstrijden zijn een organisatie van F.C. Turnhout en de Gazet van Antwerpen onder de naam 'Beker van de Kempen'. De finales hebben plaats op 19 en 26 augustus.

Wedstrijdkalender

op zaterdag 9 augustus

Indeling der reeksen REEKS A Hoogstraten Meer Merksplas Weelde St.-Lenaarts

REEKS B Zwarte-Leeuw Flaridria Minderhout Meerle Wortel

13.00 uur Hoogstraten - Meer 13.25 uur Zwarte Leeuw - Flandria 13.50 uur Merksplas - Weelde 14.15 uur Minderhout - Meerle 14.40 uur St.-Lenaarts - Hoogstraten 15.05 uur Wortel - Zwarte Leeuw 15.30 uur Meer - Merksplas 15.55 uur Flandria - Minderhout 16.20 uur Weelde - St.-Lenaarts 16.45 uur Meerle - Wortel 17.20 uur 9e en 10e plaats: 5e groep A - 5e groep B 17.45 uur 7e en 8e plaats: 4e groep A - 4e groep B 18.10 uur 5e en 6e plaats: 3e groep A - 3e groep B 18.35 uur 3e en 4e plaats: 2e groep A - 2e groep B 19.00 uur FINALE le groep A - le groep B

REEKS A Zwarte Leeuw Hoogstraten Weelde Lentezon Beerse Meer St.-Jozef

REEKS B Merksplas St.-Lenaarts A.A. Gent Oosthoven Meerle Wortel

Wedstrijdkalender 12.00 uur Zwarte Leeuw - Lentezon 12.25 uur Merksplas - Oosthoven 12.50 uur Hoogstraten - Meer 13.15 uur St.-Lenaarts - Meerle 13.40 uur Weelde - St.-Jozef 14.05 uur A.A. Gent - Wortel 14.30 uur Hoogstraten - Zwarte Leeuw 14.55 uur St.-Lenaarts - Merksplas 15.20 uur Lentezon - Weelde 15.45 uur Oosthoven - A.A. Gent 16.10 uur Meer - St.-Jozef 16.35 uur Meerle - Wortel 17.10 uur 11e en 12e plaats: 6e groep A - 6e groep B 17.40 uur 9e en 10e plaats: 5e groep A - 5e groep B 18.10 uur 7e en 8e plaats: 4e groep A - 4e groep B 18.40 uur 5e en 6e plaats: 3e groep A - 3e groep B 19.10 uur 3e en 4e plaats: 2e groep A - 2e groep B 19.40 uur FINALE le groep A - le groep B 15


OPRIT & PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkleurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG - KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLIN KERS

TUININRICHTING - TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) - LAVABLOKKEN - ROTSBLOKKEN

De Hoogstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk! Vraag inlichtingen: HOOGSTRATEN Loenhoutseweg 34

LA

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten welfsels - zand - grind - cement - enz. * Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) * Of afhaling door uw zorgen

Voor inlichtingen en prijs:

N.V. DRANACO 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen

Hallo!

Hallo! HEIKES KERMIS! Minderhout zaterdag 2 augustus 8- zondag 3 augustus

GROOT KERMISBAL in de tent, opgesteld aan cafĂŠ 'Stad Breda' met

DISCO STOMPING FATS fr RADIO COSMOS DRIVE-IN inkom: 60 Bfr. 16

aanvang: 20 uur


r1

l,?Jcl ___

1

•I•I

't3

•i

"

spORT

Ronde van de Kempen start weer te Hoogstraten Nog enkele dagen en de Ronde van de Kernpen gaat weer van start. De liefhebbers, reeds aan hun 15e ronde, vertrekken te Hoogstraten op zaterdag 2 augustus, de nieuwelingen, die reeds aan hun lie ronde toe zijn, gaan één dag vroeger van start, dus op vrijdag 1 augustus eveneens te Hoogstra(en en de juniors, die dit jaar voor het eerst worden ingeschakeld, starten ook te Hoogstraten en wel onmiddellijk na aankomst van de nieuwelingen, dus ook op vrijdag 1 augustus. 'De Lustige Wielrijders' hebben dus weer de eerste ritten naar Hoogstraten gehaald en dit met een bod van ruim 230.000 Fr. Deze ijverige wielerclub wil immers ieder jaar in Hoogstraten enkele topnummers brengen.

Vrijdag vertrekken de nieuwelingen om drie uur. Ze rijden acht ronden langs Tinnenpotstraat - Boxtelstraat - Moerstraat - Kleine Pintstraat - Hinnenboomstraat - Loenhoutseweg - Katelijnsestraat en zo terug naar de Tinnenpotstraat.

De juniors vertrekken reeds om half drie voor een ploegentijdrit van 8 km of éénmaai de bovenvermelde ronde. Om 5 uur starten ze dan voor een rit in lijn waarbij ze viermaal de hogervermelde omloop afleggen om daarna nog zes ronden te rijden langs Vrijheid - Heilig Bloedlaan - Lodewijk de Konincklaan - St.-Lenaartseweg - Hinnenboomstraat - Loenhoutseweg - Katelij-

I)11 ______ ______

[1.4I [lI

___ __ i

nestraat om ook zo weer terug naar de aankomst te rijden in de Tinnenpotstraat. De liefhebbers komen zaterdag aan de beurt. Om 2 uur rijden ze de proloog en daarna is het weer de beurt aan de kinderen om met hun versierde fietsen voor het grote publiek aan te treden. Vorige jaren werden de vijf winnaars, die elke een trui ontvangen van één van de sponsors van 'De Lustige Wielrijders' door het lot aangeduid. Ditmaal echter gaat het werkelijk om de fiets het mooist te versieren en de leerkrachten van IKO hebben zich bereid verklaard om de keuze te doen. Nadat de kinderen hun geschenken ontvangen hebben moeten ze plaatsmaken voor de liefhebbers die dan hun le rit in lijn gaan rijden, waarbij de omioop langs de Moerstraat vijfmaal wordt afgelegd en de omloop langs de Vrijheid tienmaal. Gans Hoogstraten kan dus mee genieten van deze brok hoogstaande wielersport. Vermelden we nog dat de fietstocht is voorbehouden aan de kinderen van de gemeente Hoogstraten en dat zij die niet hebben ingeschreven toch nog aan de start kunnen komen. Ze dienen dan wel tussen 10 en 11 uur in de gemeenteschool hun rugnummer en eerste geschenkje af te halen.•

Ponytornooi De ponyclub St.-Joris uit Meer won zondag 20 juli de achttallen dressuur op het ponytornooi in Hoogstraten. Op de foto ziet u de ponyclub St. Catharina van Hoogstraten: (v.b.n.o./v.l.n.r.) Jan Van Hasselt, Tom Jacobs, Ben Van Hasselt, Elfi Boonen, Annick Jacobs, CarI Van Dijck en ponycommandant, Toon Jacobs. Elfi Boonen werd derde in klass D licht en Tom Jacobs behaalde de eerste prijs in klasse D beginnelingen.

17


0

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

pvba CROES

Gelmelstraat 52, Hoogstraten,

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 03/314.50.91

Bloemsierm 0

JORIS

KUIISL

1 cm

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

Telefoon: 031314.57.10 03/314.56.91

Kari"s coiffure Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Woninginrichting autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. Elke dag

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTR ICITEITSWER KEN

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN!

VERLICHTING HUWELIJKSLIJSTEN HERSTELLINGEN ALLER AARD

KWALITEITSpLUIMVEE

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16

18


Aardbeien, tomaten, augurken... in de Noorderkempen Een aardbeiseizoen is nooit normaal, maar 1986 was wel zeer vreemd. De koude periodes van winter en voorjaar hadden veel schade aangericht in volle grond, maar ook onder plastiekbescherming, en zorgden voor een zeer late aanvang van de oogst onder glas en plastiekwarenhuizen. Een hittegolf reduceerde de wekenlange achterstand van de volle-grond-planten tot enkele dagen bij het oogsten: de oogst zelf was zo voorbij in een paar weken. De planning van de teelt met frigoplanten werd ook grondig overhoop gehaald. Het was geen sinecure voor de teler om het werk bij te houden en om nog een goed produkt, niet overrijp, aan te voeren. Het was op de Veiling der Kempen in Hoogstraten evenzeer een krachttoer om de piekaanvoer binnen het kader van het uitgekiende systeem - rigoureuze blokvorming, complete koeling en tele-verkoop - op te vangen, en een stap gelijk of vôôr te zetten tegenover andere produktiecentra van het land. De konkurrentie van andere landen werd zeer verschillend ervaren. Spaanse aardbeien, vooral uit het uiterste zuiden van dit land, bepaalden tot half april het aanbod en de prijs op de Belgische en Nederlandse markt: zo groot is hun aanbod geworden en tot dan is hun kwaliteit ook onberispelijk. Italiaanse aardbeien waren in april en mei eerder incidentele verstoorders op onze markt (Tchernobyl speelde, hoe gek ook, mee: wat Duitsland niet wilde, doen we maar naar Belgie ... ). De streek van Aquitaine en de Dordogne in Frankrijk hadden reeds sinds een jaar of acht België als mikpunt, namen een groot deel van de koek (onze konkurrenten voor koud glas en plastiekwarenhuizen), maar kregen dit jaar van hetzelfde laken een broek: grillig weder met verstoring van het oogstverloop, en... Spanje aan de deur. Tussen haakjes: Spanje zou in 1986 zijn produktie opvoeren tot 200.000 ton (heeft België 15 â 16.000 ton?), maar schijnt er een eind vandaan gebleven te zijn. En plots was er dan even een gat in de Europese markt, waarop de Belgische exporteurs konden inspelen, en waarbij de Veiling der .Kempen - even herhalen, dank zij het systeem: blokken, koelen, televeilen - de hoofdvogel kon afschieten. Die hoofdvogel zat zeer hoog: de prijzen rezen uit de pan; enkele dagen het dubbele van de prijs van glasaardbeien in hun slechte dageii... Tijdens de zeer korte oogst van volle-grondaardbeien had men er overal in WestEuropa te veel, zakten de prijzen en was bijvoorbeeld de importeur bij uitstek, Duitsland, evengoed op zoek naar export. Onze telers hadden opnieuw nog een uitweg naar de industrie, echter ook niet aan prijzen om over naar huis te schrijven. De aardbeienteler in de Noorderkempen mag zijn oren niet laten hangen, hij heeft nog kansen, maar moet deze realistisch benaderen. De struktuur van de bedrijven is belangrijk en moet gebaseerd blijven op specialisatie en niet op versnippering, voldoende groot zijn, hij moet ook in de oogst goede plukkers aantrekken en er kunnen mee werken. Beheersing van de groei van de planten, van de oogstperiode, van het kwaliteitsbehoud moeten voorop staan. Wellicht zijn een veralgemeend gebruik van gekoelde planten en een gedosseerde watergifte en bemesting (hydro-kultuur, druppelbevloeiing)

hoofdpionnen. Ook de variëteitenkeuze is sterk bepalend. Het Proefbedrijf der Noorderkempen neemt bij zijn onderzoek grote nieuwe opties en zal belangrijke investeringen doen en de voorlichting sneller en efficiënter uitbouwen. De Veiling der Kempen kan de afzet nog beter organiseren door de drie pijlers - standaardisatie door keuring, volledige snelle inkoeling en televeilen - nog verder te optimaliseren. Nieuwe investeringen staan op het getouw. Deze investeringen moeten het tevens mogelijk maken dat dezelfde oogmerken kunnen bereikt worden bij de afzet van tomaten. Hun aanvoer is van jaar tot jaar toegenomen. Tot half juli was er 6.000.000 kg aangevoerd: respektievelijk 50 Wo, 80 Wo meer dan in 1985 en '84. In augustus en september zal de aangroei ten overstaan van vorige jaren gering zijn, daar onder koud glas augurken opnieuw de nateelt zijn geworden. Zoals

in 1985 zijn er reeds enkele weken met zeer lage prijzen voorbij; half juli trokken ze plots gevoelig op. Twee jaar van hoge prijzen voor augurken verhoogden de goesting; de oppervlakte is merkelijk groter. En men hoorde ze weer groeien... Wordt het een overrompeling? Onze raad en onze verwittiging: pluk fijn, pluk dikwijls - de garantie om het bij te houden en het gewas in stand te houden - werd tot op heden goed gevolgd. En toch was er op vrijdag 18 juli reeds 950 ton aanvoer!... en zijn de prijzen nog niet gekelderd. Tot spijt van vakantiegangers en zonnekloppers, kan ik - nu, op maandag 21 juli - best verdragen dat het fris en bewolkt weder is. Zo blijven de augurken misschien in de maat. En valt er geen regen in de volgende weken, dan plukken de vakmensen nog... Het verhaal van het augurkenseizoen wordt echter geschreven in oktober: wellicht even grillig als van aardbeien. Tot dan. E.R.0

Welkom in de Antwerpse Kempen

De auio/iestuu,der op de E19 (vroeger F10) die van ,'vede,'land naar Belgie i'ijdl wo,di in Meer gekonfronteerd met een nieuw toeristisch signalisatiepaneel. Dergelijke borden worden al geruime tijd in Frankrijk en Duitsland gebruikt. Het bord werd ontworpen op initiatief van Openbare Werken en toont in gestileerde vorm een Kempens landschap met op de achtergrond een dorp en enkele bossen. Gelijkaardige panelen zijn geplaatst bij Antwerpen, Brugge, de Kust, Dinant, Doornik en het Land van Herve e.a. toeristische regio's. Inmiddels wer den ook de pro vinciegrenzen langs de autowegen met nieuwe borden aangeduid. Die panelen zijn tamelijk groot, hebben een gele achtergrond en vertonen het provinciale wapenschild. 19


v.d. SLUIS Woninginrichting Kapelstraat 6 - Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang - verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers.

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gestoten. TEL. 69.90.02

Ook op zondag

Voelt u ook al de kriebels? * grasmaaiers * motorspuiten * motorzagen * freezen * moto-cultoren * bosmaaiers

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4- MINDERHOUT - 03/314.41.15. Sluitingsdag: zondag van 12 uur tot en met maandag 13 uur.

/

lam

20

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9


Burgerlijke Stand Geboorten 5 juni: Sanne, dochter van Jozef Michielsen en Beatrice Verheyen, Gelmeistraat 97, Hoogstraten. 6 juni: Petra, dochter van Daniel Van Hasselt en Gerda Vermeiren, Minderhoutsestraat 13, Hoogstraten. 6juni: Roy, zoon van Paul Hendriks en Anna Michielsen, Pastoor Van der Voortstraat 5, Wortel. 9juni: Margaretha, dochter van Petrus Berben en Christina Hermens, Chaamseweg 43, Meerle. 15 juni: Tinne, dochter van Peter Rentiens en Catharina Grauwmans, Donkakker 75, Meer. 17 juni: Jorge, zoon van Eddy Blockx en Denise Peeraer, Venhoef 52, Hoogstraten. 18juni: Sanne, dochter van Joseph Lanslots en Lizette Lambregts, Van Aertselaerstraat 26, Hoogstraten. 23 juni: Lars, zoon van Theofiel Biemans en Maria Maurits, Kerkstraat 43, Meerle. 24 juni: Bart, zoon van Joannes Brosens en Marleen Bastiaansen, Meerledorp 12, Meerle. 24 juni: Sam, zoon van Alfons Jacobs en Clara Servaes, Moerstraat 14, Hoogstraten.

Vl Hu we/ijken 6 juni: Ronny de Meijer, Begijnhof 24, Hoogstraten en Margareta Jacobs, Dennenlaan 17, Zandhoven, nieuw adres: Privateweg 1, Zandhoven. 6 juni: Hendrik van Dijk, Strijbeekseweg 21, Nieuw-Ginneken en Anita Laurijssen, Boskantweg 5, Meer, nieuw adres: Donckstraat 21, Meer. 6 juni: Julius De Busser, Lokbosstraat 12,

Meer en Heiena van Riel, Lokbosstraat 12, Meer, nieuw adres: Lokbosstraat 12, Meer. 7 juni: Luc Ryvers, Looi 9, Meer en Codelieva Hectors, Verbindingsweg 79, Kalmthout, nieuw adres: Slijkstraat 25, Wuustwezei. 13 juni: Rudi Quirijnen, Achteraard 34, Minderhout en Karin Fransen, wonende te Rijkevorsel, nieuw adres: Helhoekweg 76, Rij kevorsel. 14 juni: Philippe De Wilde, Lod. de Konincklaan 312, Hoogstraten en Nicole Eist, Molenstraat 23, Ekeren, nieuw adres: Kasteelweg 7, Rijkevorsel. 19 juni: August Mertens, Lokbosstraat 10, Meer en Siripom Suweetayasiri, Huai Khwang (Thailand), nieuw adres: Lokbosstraat 10, Meer. 19 juni: Jacobtis Voeten, Chaamseweg 35, Meerle en Marian Floren, Gelmelstraat 42, Hoogstraten, nieuw adres: Chaamseweg 35, Meerle. 20 juni: Leo Kimpe, Worteldorp 59, Wortel en Hildegarde Druyts, Sint Willebrordusstraat 7, Merksplas, nieuw adres: Leopoldstraat 59, bus 2, Merksplas. 21 juni: Francis Laurijssen, Chaamseweg 13, Meerle en EIsa Van Alphen, Oosteneind 16, Meerle, nieuw adres: Achtelsestraat 9, Hoogstraten. 28 juni: Robert Leemans, Spieringstraat 5, Meerle en Christianne Van Opstal, Beekakker 17, Meer, nieuw adres: Voort 65, Meerle. 28 juni: Willy Verhoeven, Karel Boomstraat 56, Hoogstraten en Martine Koks, Leest 11, Merksplas, nieuw adres: Steenweg op Turnhout 12, Merksplas. 28 juni: Ludovicus Geerts, Kapelweg 8, Meerle en Marie-ThÊrèse Lauryssen, A. de Lalaingstraat 4, l-loogstraten, nieuw adres: Hoge Weg 51, Minderhout.

2

Overlildens

van Lodewijk Van Mirlo en Franciscus Schrijvers, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 23 juni: Maria Van Aelst, oud 69 jaar, echtgenote van Lodewijk Goetschalckx, Donckstraat 4, Meer. 24 juni: Joannes Vervoort, oud 85 jaar, weduwnaar van Joanna Donckers, Bergenstraat 27, Meer. 25 juni: Maria Janssens, oud 86 jaar, ongehuwd, Meerdorp 71, Meer. 28 juni: Josephus Verhoeven, oud 84 jaar, weduwnaar van Adriana Stoffels, Hinnenboomstraat 36, Hoogstraten. 29 juni: Anna Daems, oud 82 jaar, weduwe van Joannes Mertens, Heerle 8, Minderhout.

Jeugdmuziekschool Uitslagen: Eindexamen van het Sde jaar, 1985-'86, van de Jeugdmuziekschool van Hoogstraten. Grootste onderscheiding: Ruuth Nijs, Hoogstraten; Hans Van Hoeck, Brecht; Dirk en Filip Lannoye, l-loogstraten; Martine Hendrickx, Minderhout; Tine Sommen, Wortel; Eva De Bondt, Minderhout. Grote onderscheiding: Martine Donckers, Minderhout; Ben Floren, Minderhout; Yves Van Looy, Rijkevor sel; Paul Henderickx, Rijkevorsel. Onderscheiding: Isis Vermander, Hoogstraten; Ben Wuyts, Wortel; Eefje Boeckx, Beerse; Raf Van Leuven, Hoogstraten; Lieve Janssen, Hoogstraten. Voldoening: Katleen Janssens, Rijkevorsel; Ann Van Hasselt, Hoogstraten; Rik Verbeeck, Minderhout; Ann Mertens, Rijkevorsel.

5 juni: Lucia Neeckx, oud 83 jaar, weduwe .

Antilliaans festijn in Kempense bossen

'Las chicas del can', een nieren gue-orkesl met 12 dames uit Swno-Domningo, Dominikaanse Republiek, Grote A ntil!en, Caribische Zee, Iv!idden-A merika.

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus, hoogtijdagen bij uitstek, organiseert v.z.w. Cahier de Brouillon uit Hoogstraten, haar jaarlijkse Antilliaanse Feesten, aanvang omstreeks 21 uur. Op vrijdagavond speelt het merengueorkest, Las chicas del Can, uit Santo Domingo (Dominikaanse Republiek) in de Blauwbossen van Minderhout. Dit 12-koppige (24-benige, ... ) damesorkest toont dan zijn muziek-, zang- en danskunsten. 's Zaterdags komen er nog twee befaamde groepen uit Trinidad (Caribisch eiland van de Kleine Antillen in MiddenAmerika): Panvibes Steelband, een 9-man sterke top-steelband, en Trinidad Troubadours, meesters in de calipso en de soca, die vier exotische danseressen meebrengen. Dit festijn gaat door in tenten en openlucht van de 'Blauwbossen', ergens tussen Minderhout en Meerle (volg de bewegwijzering). Er is geen voorverkoop van kaarten en de inkom bedraagt elke avond 250 Bfr. of f 15,-. Ter plaatse kan men ook genieten van antilliaanse snacks & drinks. De danstent zal versierd zijn met gigantische doeken van Jan Cools en Jan Fransen, alias 'Boom Shack Atack'. Zeker twee niet te missen zomeravonden in de Blauwbossen van Minderhout.0 21


huII"r huisGMQQr

Wij bieden u een zeer grote keuze in GEVELSTENEN, DAKPANNEN,

I'ulcI'r I'ulcI"cr P',uII',r

VLOER- en WANDTEGELS Onze rechtstreekse invoer uit Italië. Frankrijk en Duitsland, laat u mee profiteren van de voordelige prijzen.

huiscohGQr I'ulI'r haII',r

bouwmaterialen Schoorstraat 2 (Hal) 2322 Minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.5211 22


1*11. PUZZEL KOLOM

HALVE EEUW GELED Juli 1936

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas Talrijke mooie prijzen waren er te winnen. Talrijk, dat wel, maar de puzzelaars zijn reeds in zomerstemming zodat hun tal minder rijk was. Nog even doorbijten, augustus wordt helemaal somber zodat u als enige inzender de hoofdprijs wegkaapt. Want het kan niet op! Uit onze prijzenkast diepen we deze keer op: DE cheque, een calculator of tijdpen en een kwisboek. Maar er moet gewerkt worden. Zoals... deze keer gedaan werd door Fam. Krijnen-Dekkers, Gestelsestraat 50, Meer, die de cheque van 500 fr sportmateriaal wint, door E. Verheijen-Meeuwesen, Stoope-Stede la, Castelré, die een kwartspen thuiskrijgt en ook door Tresa Roovers-Van Dun, Vrijheid 102, Hoogstraten, die een dik kwisboek ontvangt. U toch ook? Snel dan naar de advertentie van Framsport. Lees er de 5 zinnen en vind een land in elk van hen. Binnensturen véôr 15 augustus 1986. Een toemaatje Dat de moeder van Jean-Marie in een woonwagen woont is dus geweten. Maar in het verhaal 'Kuifje in Zwitserland' komen voor het eerst zijn ouders te berde. 'Kuifje in Zwitserland' is een Smaadstrip met een oplage van 1500 ex. Kuifje is er regelmatig zat en laat de vrouwen niet gerust. Het werd niet getekend door Hergé (of wat dacht u?)

Plechtige inhaling van Z.E.H. Senden als Pastoor-Deken te Hoogstraten Ziehier thans de schikkingen voor de inhaling van onzen nieuwen deken. Maandagavond, rond 8 uur, aankondiging der feestelijkheden met trompetgeschal van op den toren. Dinsdagnamiddag ontvangst van Z.E.H. Senden met prachtige stoet. De volgorde van de groepen is aldus: 1. Boerenjeugd te paard; 2. Boerengild met vlag; 3. Mirakel St.-Isidoor, wagen; 4. Wagen Ste.-Katharina; 5. Nieuwe Olijftak; 6. Wagen voetbal; 7. Harmonie Ste.-Cecilia; 8. Wagen H.Theresia; 9. Blauwe Duif; 10. Hoop en Moed (Schutterij); 11. Wagen met standen; 12. K.A.J. en K.B.M.J.; 13. Bond H.-Hart met vlag; 14. Groep Paus Leo de Groote; 15. Vakschool; 16. St.-Joris te paard; 17. Fanfare Ste.-Katharina; 18. Groep St.-Sebastiaan; 19. Wagen met ...mug; 20. Pompiers; 21. Wagen van H.Bloed; 22. Groep Vrede en Vriendschap; 23. Vrouwelijke Jeugd der K.A.: 24. Z.E.H. Deken en Magistraat. Om 2 uur zal de komst van den Z.E.H. Deken aan den Houvast aangekondigd worden door trompetgeschal. Ontvangst en welkom door den heer Burgemeester aan de Warande, waar de Z.E.H. Deken de stoet in ogenschouw zal nemen. Daarna aanbieding van den sleutel en plechtige aanstelling in de kerk door den Z.E.H. Raeymaekers, deken van Esschen. Na de plechtigheid in de kerk volgt een feestzitting in de Parochiale zaal.

Van de brand geklapt De voorbije maand rinkelde bij de brandweer, de alarmtelefoon zo'n 60 keer; 22 maal werd dringend beroep gedaan op de dienst 900 en 38 maal werd de brandweer gevraagd. De ambulance rukte 7 maal uit voor een dringend ziektegeval en 15 maal voor hulp bij verkeers- en werkongevallen. Bij 3 ongevallen moest tevens de Snelle Hulpwagen van de brandweer uitrukken om

de geknelde personen uit de wrakstukken te bevrijden. (Ulicotenseweg, Bredaseweg, E 19). De Rode Haan kraaide 12 keer. Op vrijdag 13juni te 02.00 uur riep hij bij de familie Geerts, Eindsestraat 18, te Meer. De verwarmingsinstallatie van de serre stond in lichtelaaie. De spuitgasten uit hun bed gezet... en de Rooie Haan, werd al vlug het zwijgen opgelegd. Toch kraaide hij diezelfde morgen

Niemand wordt toegelaten zonder kaart. Serenade aan de dekenij om 8 uur door Ste.-Cecilia en om half negen door Ste.-Katharina. Om negen uur trompetmuziek door de middenstandsjeugd en om half tien groot vuurwerk. Een zeer uitgebreid programma zal bij het uitgaan van den stoet ten voordeele van de Hoogstraatsche missionarissen verkocht worden aan 1 fr.

Film 'Hoogstraten praalt' Zoo luidt de titel van de film van het Davidsfonds, afdeeling Hoogstraten, opgenomen ter gelegenheid van de inhaling van onzen sympathieken nieuwen Deken. Dat er reeds vele menschen nieuwsgierig zijn en dat er bij de vertooningen geweldig veel belangstelling zal zijn van alle zijden, staat van nu af reeds vast. En 't is de moeite waarlijk waard. U zult veel van de inhaling terug zien: de welkom, vele groepen en wagens uit den stoet, het overhandigen van de sleutel aan de kerk, het volk, de toren, toeschouwers, het stadhuis, stemmige hoekjes op 't begijnhof met rustig-wandelende begijntjes, Hoogstraatse typen, Kempische boeren, een autobus, enz. Dit is een echt Hoogstraatsch filmpje, tintelend van leven, een spiegel van het feestende en vierende Hoogstraten. Deze film is een produktie van Davidsfonds en H.O.K. De film werd samengesteld door het bestuur van het Davidsfonds met de gewaardeerde hulp van E.H. Lens. De opnamen werden genomen door Fons De Ridder van het Katholiek Smalfilm Studio van Antwerpen.

(Bron: Gazet van Hoogstraten)

weerom, maar dan bij de familie Martens, Meerseweg 127. Door kordaat optreden van 'De moeder des Huizes' bleef de schade echter beperkt. Voorts werden nog 8 bosbranden en 2 gasbranden geblust, 3 maal werd de vrije doorgang voor het verkeer in orde gebracht om ongevallen te voorkomen. Eén maal werd hulp geboden bij een instorting. Eén maal werd hulp geboden bij wateroverlast en één maal moesten besproeiïngswerken uitgevoerd worden voor het Stedelijk Recreatiepark 'De Mosten'. Tussendoor werden nog 20 wespennesten verdelgd en 2 bijenkolonies terug in een korf geschept.

Organiseert u iets? Bel onze redactie: 03/3144126 23


KALENDER

_LkVRIJDAG 1 AUGUSTUS - Wielrennerskoers voor Nieuwelingen en Junioren vanaf 15 uur, georganiseerd door De Lustige Wielrijders, te Hoogstraten. - Dropping met nacht & dagrally, inschrijven op 31 juli om 20.30 uur, in 't Slot te Wortel. ZATERDAG 2 AUGUSTUS - Ronde van de Kempen voor liefhebbers, vanaf 14 uur - tussen proloog en iste rit - rijden de kinderen met versierde fietsen over de Thijsakker in Hoogstraten. ZONDAG 3 AUGUSTUS - Beiaardconcert van 16 tot 17 uur op de toren van de St.-Catharinakerk van Hoogstraten. - Boerenmarkt met muzikale animatie tijdens die voormiddag in de Donckstraat te Meer. - Open-deur in de kapel van St.-Lucia te Meersel. - Missietentoonstelling van de Missiekring, vanaf 13.30 uur in de parochiezaal van Wortel. - Straatteken-wedstrijd georganiseerd door K.W.B. tijdens de namiddag, omgeving parochiezaal van Wortel. MAANDAG 4 AUGUSTUS - Kamp voor de K.L.J. van Meersel-Dreef. DINSDAG 5 AUGUSTUS - Reis naar Bretagne met het Davidsfonds; vertrek om 6 uur aan de kerk in Hoogstraten. VRIJDAG 8 AuGUSTUS - Openluchtconcert door CARDO SAXI, een organisatie van Radio Cosmos, Minderhout. ZATERDAG 9 AUGUSTUS - Openluchtbal met de COSMOS DRIVE-IN SHOW aan het Cosmos-café in Minderhout. - Jeugdvoetbaltoernooi voor pré-miniemen bij V.N.A. in Wortel. ZONDAG 10 AUGUSTUS - Beiaardconcert vanuit de toren van de St.Catharinakerk van 16 tot 17 uur in Hoogstraten. - Dansnamiddag met de COSMOS DRIVEIN SHOW en reuze openluchtbal te Minderhout. - Jeugdvoetbaltoernooi voor miniemen bij V.N.A. in Wortel. VRIJDAG 15 AUGUSTUS - Antilliaanse Feesten met LAS CHICAS DEL CAN, een Organisatie van Cahier de Brouillon, om 21 uur in de Blauwbossen van Minderhout. - Beiaardconcert vanuit de toren van 16 tot 17 uur in Hoogstraten. - Muziekfestival van 13 tot 22 uur in de tuin van Skal'den-café, Gelmeistraat, Hoogstraten. ZATERDAG 16 AUGUSTUS - Antilliaanse Feesten met PANVIBES STEELBAND en TRINIDAD TROUBADOURS, georganiseerd door Cahier de Brouillon, in de Blauwbossen te Minderhout. - Vissen op zee, een Organisatie van de K.W.B.-gemeente Hoogstraten. 24

ZONDAG 17 AUGUSTUS - Beiaardconcert van 16 tot 17 uur vanuit de toren van Hoogstraten. DINSDAG 19 AUGUSTUS - Kinderuitstap door de K.V.L.V. van Wortel. ZATERDAG 23 AUGUSTUS - Voetbaltoernooi van de K.W.B.-gemeente Hoogstraten om 17 uur in Meer. ZONDAG 24 AUGUSTUS - Begijntjes laat Besluit, kinderfeest met stoet om 14.15 uur en optreden van de kinderen van 15 tot 17 uur voor het stadhuis in de Vrijheid te Hoogstraten. - Beiaardconcert en Torenmuziek van 19 tot 20 uur in Hoogstraten-centrum. - Voetbaltoernooi van en door de K.W.B.gemeente Hoogstraten in Meer. - Paaptoernooi aan de parochiezaal door K.W.B.-sport van en te Wortel. - Muziekfestival van 13 tot 22 uur in de Skal'den-café-tuin in Hoogstraten. ZATERDAG 30 AUGUSTUS - Barbecue van vzw 't Slot (mits inschrijving) aan de 'boomkes' in Wortel. ZONDAG 31 AUGUSTUS - Beiaardconcert van 16 tot 17 uur vanuit de toren van Hoogstraten.

Ongevallen Zaterdag 21juni om 23.45 uur botsten aan de Lod. De Konincklaan te Hoogstraten, de auto's bestuurd door Frans Aerts, Rozenstraat 5, Beerse en Tony Bllieu, Merksemsebaan 76, Wijnegem. Er was zware schade. Dinsdag 24juni om 12.30 uur kwam het tot een botsing, met zware schade als gevolg, tussen de auto's bestuurd door Paul Van Hout, wipstraat 51, Brasschaat en Marc Grossmann, Beggaardenstraat 6, Tienen. Zaterdag 28 juni om 20.00 uur botsten op de Steenweg op Hoogstraten te Merksplas de auto bestuurd door Martine Raeymaekers, Steenweg op Turnhout, Oud-Turnhout, met de motorfiets bestuurd door Guy Quets, Stw. op Zevendonk, Oud-Turnhout. Deze laatste werd licht gekwetst. Aan het kruispunt Gelmelstraat - Dr. Ver smissenstraat te Hoogstraten botsten maandag 30juni om 02.15 uur de auto's bestuurd

APOTHEKERS Van 25juli tot 1 augustus: Apotheek LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel.: 314.60.38. Van 1 augustus tot 8 augustus: Apotheek DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel.: 314.62.25. Van 8 tot 16 augustus: Apotheek HORSTEN, Vrijheid 98, tel.: 3 14.57.24. Van 16 tot 22 augustus: Apotheek LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel.: 3 14.40.74. Van 22 tot 29 augustus: Apotheek GEERTS, Kerkdreef 32, St.JozefRijkevorsel, tel.: 312.12.20. Apotheek SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel.: 669.64.24.

- Molendag (provinciaal) in de Salm-Salmmolen van Hoogstraten. - Animatie & tentoonstelling rond het thema 'folklore' in het Stedelijk Ostmuseum, Begijnhof in Hoogstraten. - Fietstocht langs het Achtzalighedenpad, een dag voor het gezin, Organisatie door Vakantiegenoegens, Hoogstraten.

Tentoonstellingen: - Hoogstraten, Stad & Vrijheid: tijdens de maand augustus in het Ost-museum, Begijnhof en het V.V.V.-kantoor in het stadhuis (gewone openingsuren) te Hoogstraten. - De Gouden Dahlia, 50 jaar bloemencorso in Zundert, Burg. Manderslaan, van 4 juli t/m 21 september tijdens de weekends: zaterdag, van 13 tot 17 uur en van 19 tot 21 uur; zondag, van 10.30 tot 17 uur. Tijdens het corso-weekend is de tentoonstelling op zaterdag gesloten en op zondag 7 september open van 10 tot 21 uur en op maandag 8 september van 13 uur tot 19 uur. - Kempense Kunsthal, Antwerpsesteenweg 2, Oostmalle, schilderwerken van Mella Anthonissen en Marie-José Vets, elk weekend tijdens de namiddag van 2 tot 31 augustus.

door Eddy Haest, Pastorijstraat 15 Wortel en Oswald Dyckhoff, Kardinaal Cardijnlaan 3, Malle. Er was stoffelijke schade. Aan de Ulicotenseweg te Meerle reed Lod. Adriaensen, 39 jaar, Kerkstraat 37, Meerle, tegen een boom en werd daarbij zwaar gekwetst. Dit gebeurde op donderdag 3juli om 16.30 uur. Zaterdag 5 juli om 23.55 uur botsten aan het kruispunt Meerseweg - Desmedtstraat te Minderhout, de auto's bestuurd door Jacobus Verheyen, Galder, en Maria Aerts, Groot-Eyssel. Er was lichte schade. Maandag 7 juli om 14.50 uur botsten aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten, de auto's bestuurd door Willy Van Den Heuvel, 50 jaar, Meerleseweg 46, en Anna Meeuwes, Vaartdijk 7, Brecht. Zij werden beiden licht gekwetst. Ook werden enkele boompjes beschadigd op de plaats van het ongeluk. Dit ten nadele van Hendrik Jansen, Loenhoutseweg III.

HUISDOKTERS Zondag 3 augustus: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel.: 314.57.84. Zondag 10 augustus: DR. A. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel.: 3 14.66.02. Vrijdag 15 augustus: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer, tel.: 315 .85. 11. Zondag 17 augustus: DR. HOLVOET, Van Aertselaerstraat 70, Minderhout, tel.: 314.31.66. Zondag 24 augustus: DR. ROBBEN, Van Aertselaerstraat 37, Hoogstraten, tel.: 314.38.48. Zondag 31 augustus: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel.: 3 15 .82.21.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.