april 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWEEDE JAAR GANG, NR FEBRUARI 1986 PRIJS: 40 FR.

Het dagboek van Jef Hofkens

Hoe nat is het gat van Meersel-Dreef?

Hoe snel rijdt de T.G.V. door Hoogstratcn?

Hoe knapt de Hoogstraatse brandweer al die klussen op?

Havak 'รถ: een groot kijk- en koopfeesl

Wie schiet vossen in de kolonie? 13 Denkt het gemeentebestuur nog aan de centen?


Af blijven Johan Anthierens, ooit woordenkauwende stukjesschrijver voor zowat elk Vlaams weekblad, is ondertussen bij Panorama aangeland. Het boulevardblaadje heeft onder de gouden handen van grote broer Karel een oplage bereikt welke die van De Hoogstraatse Maand ondertussen zelfs overtreft. Onder het woordspelige 'Blij Wrijvend' (die Johan toch!) verzorgt onze Scherpe Pen elke week een T.V.-bladzijde, oversausd met ontelbare mooie adjectieven en soms wel zelfverzonnen substantieven. Nu blijkt Emiel Goelen het in een van zijn 'Op-Steek-Shows' gehad te hebben over Hongaarse kinderen die in de jaren '50 in België aanspoelden. Lees zelf wat onze Woordkunstenaar gezien heeft: ....een hartig gesprek met Hongaren die als kind in België aanspoelden, zestig en dertig jaar geleden? Oude en middelbare vrouwen met geborduurde roosjes op hun bebloesde balkons, die op een lang vergeelde dag in Boedapest (of elders in Hongarije) op een trein werden gezet en enkele uren later in Hoogstraten bij een boerenfamilie gedropt. Waar de boerin een Kempense gil slaakte toen het kind, na de eerste maaltijd, met een handkus voor de spijzen bedanken wou. Ziet u dat? Hoogstraten! Kent Johan

Hoogstraten dan zo goed, dat hij er zo neerbuigend over mag doen? Welneen! Maar Hoogstraten is niet enkel De Poort Naar Europa, Hoogstraten is ook De Drempel Naar Nederland. En daar is pauwe-Johan gestruikeld bij zijn (in eigen fantasie) glorietocht naar Nederland. Als een naïeve minnaar stond Anthierens De Grote op de stoep van Nederland en kreeg van zijn ingebeelde geliefde een emmer koud water over het reeds kalende hoofd, zoals dat ook bij bronstige hondjes gebeurt. Daar stond Johan in Hoogstraten. In Hoogstraten! Hoe dikwijls heeft onze Pegasus daarna niet dromend, met de beschaafde vinger over de Michelinkaart, het traject Brussel - Antwerpen - Breda afgelegd. Dat zijn lichaam beeft bij de inscriptie 'Hoogstraten' verklaart zijn psychiater nog steeds vanuit deze traumatische er varing. De enige plaats waar immer potente Johan faalangst heeft gekend (misschien kan hij eerlang toch nog iets leren uit Goelens' Op-Steek-Show!). Neen, Anthierens jongen, Hoogstraten was wel degelijk moreel voorbereid op die handkus van enig Hongaars kind. En als u niet snel iets vriendelijks, iets leuks schrijft over ons mooie Stadje (jawel, Johan, 'Stadje', geen boerengat zoals Loenhout!) dan wordt u persona non grata (mens zonder graat) voor ons en voor altijd. Er is in Hoogstraten genoeg om leuk over te schrijven, zoveel mooie dingen zoals . ..euh . ..zoals . . .euh. De mooie dingen van Hoogstraten, bijvoorbeeld.•

En dat ligt dan zo dicht bij de mark! 't Zou eigenlijk niet meer mogen regenen, voorlopig. Voorlopig wil zeggen: de eerstvolgende jaren. Ik voel dat u nu vragend de wenkbrauwen ophaalt en dat u al een lichte weerstand opbouwt tegen de verdere inhoud van dit stukje, alsook tegen de schrijver dezes. En ik begrijp u heel goed: zonder regen kunt u niet leven, en ik ook niet. Maar elke keer dat het dat doet, komen de mensen van Meersel-Dreef weer in de problemen. En ik ook. Regen wil voor hen zeggen: modder, plassen overal, auto's dringen de voetgangers en fietsers van de weg af, overvolle sloten en ondergelopen tuintjes. Brengt u ons eens een bezoek na een fikse regenbui: 'Meersel-Dreef, the day after!' Dan bekijkt u het vast met een ander oog. In december van vorig jaar bracht een kleine Dreefse afvaardiging een bezoek aan de gemeenteraad in Hoogstraten. Het was toen juist een week nâ het goedkeuren van de begroting '86 en de beloften waren dan ook niet van de lucht. 'Volgend jaar komt het er zeker!' hoorden we meermaals op de trappen van ons gemeentehuis. Na afloop van de raad heeft niemand nog deze kreet herhaald en we vrezen dat er dan ook wel enkele jaartjes mogen bijgeteld worden. Het probleem wordt stilaan zo oud als de straat en het zal ook niet opgelost zijn, vooraleer er een nieuwe straat komt. Want ook daar hangt het weer mee samen: de dreefse Dreef moet hoognodig heringericht worden en dat kan pas gebeuren als die riolering er ligt. U denkt nu natuurlijk: die riolering, dat zal toch wel op te lossen zijn, zeker. Maar het grote probleem hierbij is dat niemand weet waar dat afvalwater van Meersel-Dreef naartoe moet. Aanvankelijk was het de bedoeling om het naar Minderhout te pompen, maar dat werd later afgewezen omdat het veel te duur was. Dan was er het voorstel om het naar het nieuwe zuiveringssttion aan de douanekantoren te pompen. Maar daarvoor zou het

dan weer niet vuil genoeg zijn (!). Er werd zelfs al geopperd een klein Dreefs stationnetje te plaatsen (in het kader van minister Lenssens' kleine projecten). Zoveel eer zijn we hier niet gewend, maar daarvoor niet gelaten, natuurlijk. De gemeente weet het dus niet. De Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij al evenmin. En het Meerseidreefse water goift heen en weer tussen beide instanties. En wie klotst daar mee als strandbal? Juist, de mensen van Meersel-Dreef. En is dat kleine balletje hun dorpsraad niet? Die tolt als gek in het rond. Zover staat men dus: wachten op de beslissing waarheen het water moet. Is die beslissing er niet, dan worden er geen plannen gemaakt, komt er geen riolering en ook geen nieuwe weg, geen voet- of fietspaden, geen parkeer- of groen gelegenheid, kortom: de 'Dreef' blijft ons open riool. En het zou er zo mooi kunnen zijn. U ziet het: die riolering is een kluif waaraan we nog even kunnen knabbelen. Andere even belangrijke - zaken, zijn hierdoor op de achtergrond geraakt. Meersel-Dreef is klein en er is te weinig nieuwe woongelegenheid. Enkele jaren geleden is er wel een wijkje (straatje) bijgekomen, maar dat volstaat lang niet om de uitwijking tegen te houden. Gevolg hiervan: weinig aangroei, problemen met de school, een bevolking die aan het vergrijzen is. Zonder woonbeleid staat een klein dorp nergens. Wij staan dus nergens. Misschien denkt men in Hoogstraten: laat ze maar sabbelen op hun riolering, dan zeuren ze niet over andere dingen. (Of zou dat ook teveel eer zijn?). In ieder geval: het is hier een vat vol problemen, we weten voorlopig nog wat doen. Ondertussen kan ik niet beter doen dan besluiten met mijn nieuwe leuze: 'MeerselDreef: een gat als geen ander!'. En die zal ik nog wel een paar jaar moeten houden. U

Het stedelijk nieuws van volgende 'Maand' zal u ten huize bezorgd worden op 30 april. Uw nieuws verwachten wij voor 20 april in onze bus.


Voor de meeste lezers uit Hoogstraten hoeven wij Jef Hofkens waarschijnlijk niet meer voor te stellen. Jef werd geboren in Brecht (1920) uit een gezin van 7 kinderen en komt pas na de oorlog in Hoogstraten wonen. De meesten van ons zullen hem kennen als de vroegere portier of werkman van het seminarie of als wijkmeester van de KWB. Wat wellicht minder bekend is, is het feit dat Jef naar het einde van de oorlog toe door de Duitsers opgepakt werd en naar een werkkamp in Oostenrijk werd weggevoerd. In die periode heeft hij al zijn ervaringen dag na dag nauwkeurig neergeschreven op velletjes papier. Dit werd zijn 'Dagboek van Weenen'. Bij zijn terugkeer na meer dan een jaar werd Jef maandenlang opgenomen in de kliniek. Daar maakte hij gebruik van om dit toch wel merkwaardig werk netjes in een schoolschrift over te schrijven. Dit boek kregen wij in de hand en hierover praatten wij met Jef en Fien thuis in de Gelmelstraat, 40 jaar na het einde van de oorlog. Maurice De Wilde was dit keer niet meegekomen. Jef, in uw dagboek is er steeds sprake van een werkkamp. Waart ge daar als krijgsgevangene naar toe gebracht? Nee, ik ben nooit krijgsgevangene geweest. Ik ben ook niet aan het front geweest. Ik moest de 31ste mei '40 in het leger binnen, maar op 10 mei breekt de oorlog uit. Wij werden dan direkt opgeroepen om ons in Gent aan te melden. Met de fiets zijn wij vanuit Brecht vertrokken naar Gent en later naar Roeselare waar we met een hele groep acht dagen gebleven zijn. Van daaruit reden wij verder naar Rouen waar we in een kazerne werden opgenomen. Dat was maar efkens want we moesten verder door naar ZuidFrankrijk, dit keer wel met de trein. Daar zijn we drie maanden gebleven tot aan de kapitulatie. Toen mochten we terug naar huis, te voet en met auto-stop. Wij waren in burger gekleed en na een dag of 12 stonden we terug in Brussel zonder enige kontrole onderweg. In Brussel moesten we zelfs van de tram afstappen omdat we geen geld hadden. Omstaanders hebben dan voor ons betaald zodat we toch niet te voet verder naar huis moesten. Maar echt soldaat ben ik niet geweest en ze hebben mij toen ook niet opgepakt. Dat was pas veel later in 1944 en dan als werkweigeraar. Leg dat eens verder uit. Wel, veel jonge mannen werden door de Duitsers opgeroepen om in Duitsland of elders voor hen te gaan werken. Er was immers een tekort aan werkvolk vermits die meestal als soldaat aan het front of in de bezette gebieden zaten. Zo kreeg ik al in '42 een oproep om mij aan te melden. Wie zich vrijwillig meldde kreeg een premie van 750 fr. Wij vertikten het natuurlijk en in al die tijd voor ik opgepakt werd heb ik zeker 10 kaarten aangekregen van de Duitse dienst in Antwerpen. Intussen had ik kennis gekregen met ons Fien. Die woonde in Hoogstraten en ik kende ze nog van vroeger op de vakschool. Ik ging daar op school en Fien werkte daar. Maar op de dag van de trouw 's avonds zijn we moeten gaan lopen omdat de Duitsers aan de voordeur stonden op zoek naar de bruidegom. Daarna zijn we in Brecht gaan wonen, maar drie maanden later hadden ze mij toch te pakken.

Hoe is dat juist gebeurd? Op zekere dag, 22 mei '44, stond de gestapo 's morgens om 4 uur aan de deur. Ze hadden heel het huis omsingeld. Met de revolver in de hand hebben ze deur en het raam opengebroken en ze hadden mijn broer Leon in de boeien meegebracht. Het waren allemaal Belgen van de gestapo. Daarna hebben ze ons met de boeien aan in een bus geduwd waar we met een twintigtal jonge mannen van 20 - 25 jaar samenzaten. Ons Fien die mij daarna nog eten kwam brengen in die bus, hebben ze er uitgegooid op de kasseien. Het zou meer dan een jaar duren vooraleer ik ze terugzag. Met die bus ging het dan naar Antwerpen waar wij opgesloten werden in een soort kazerne in de Van Diepenbeekstraat. Na acht dagen begon de eigenlijke wegvoering naar Duitsland en verder naar de eindbestemming. Onderweg zijn er een elftal mannen uit de trein gesprongen en ontsnapt. Wij werden naar Wenen gevoerd. Samen met uw werkkamp begint ook uw dagboek. Hoe zijt ge d' er eigenlijk toe gekomen dat allemaal zo nauwkeurig op te schrijven. Velen maken een dagboek van een toeristische uitstap of een grote reis, maar weinigen gaan hun miserie op papier zetten. Ik weet het zelf niet goed waarom ik dat gedaan heb, waarschijnlijk om er later iets over te kunnen vertellen. Ik schreef alles dag na dag op, op kleine velletjes papier uit een bloc-note. Daarna schreef ik dat nog eens over op andere blaadjes, gewoon om er een dubbel van te hebben ingeval ze mij er een zouden afnemen. En ik heb nog gelijk gehad. Na de bevrijding door de Russen op de terugweg naar huis hebben ze mij een exemplaar afgenomen. Dat lag boven in mijn valies. Het ander had ik goed van onder ergens weggestopt. Was dat geen gevaarlijke zaak, al die gegevens op papier zetten? De Duitsers hebben nooit iets van dat dagboek geweten. Mijn werkmakkers wel. Ik vulde dat ook elke avond na het werk in. Ik schreef vooral op wat we die dag gedaan hadden voor werk, het eten dat we kregen of zelf maakten, en het alarm en de bombardementen die we regelmatig meemaakten.

Jef Hofkens

Uit wat bestond uw werk daar? Wij moesten gaan werken in een fabriek aan de rand van Wenen. Het was het grootste gasfabriek van Europa: Rella en Kompanie. Vooraf hebben we een week in een doorgangslager gelegen, een kamp met heel veel vreemdelingen zoals Tschechen, Polen, Joegeslaven, Roemenen en ook Franse krijgsgevangen. Aan de fabriek was ook een kamp met 5 lagers van 100 man. Wij moesten werken van 7 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Het voornaamste was wel beton maken. Maar tijdens ons werk hebben wij dikwijls aan sabotage gedaan. Dikwijls deden we er te weinig ciment in of andere keren veel te veel zodat er veel in 't honderd liep. Soms werden we er ook voor beboet. Hoe was het leven in die omstandigheden? Het eerste punt was het eten. Het was meestal nog te slecht om aan de varkens te geven en veel te weinig. 's Morgens kregen we een spieke droog brood, 's middags een gamel met patatten en wat zout en 's avonds weer een spieke brood. Maar met dat stukje brood konden we dikwijls harmonika spelen. Gelukkig konden we nu en dan eens bij een boer gaan werken voor een paar uren of een halve dag in ruil voor wat fatsoenlijk eten. Die mensen zijn heel goed voor ons geweest. Daar hebben wij nog altijd kontakt mee. Soms gingen we ook wel eens kolen pikken in de fabriek om dan aan de mensen in het dorp te verkopen. Met dat geld konden we dan iets beter eten kopen. Stonden jullie dan niet onder strenge bewaking? Dat viel nogal mee. Er was vooral bewaking van de fabriek. Wijzelf hadden geen konstante bewaking. Wij moesten tijdig op ons werk zijn, zoniet werden we geldelijk beboet. Wij verdienden op een maand ongeveer 144 mark. Per halve dag dat we niet verschenen op het werk ging er 6 mark van ons loon af. Nu en dan was er eens kontrole 's nachts in de barakken. Het zou toch onmogelijk geweest zijn te ontsnappen, want dan moesten we dwars door Duitsland om naar huis terug te keren. Het was ook moeilijk om ons konstant te bewaken, want dikwijls was er dag na dag alarm voor bombardementsvliegtuigen. Dan


vluchtten we allemaal zo ver mogelijk weg en gingen ons meestal verschuilen bij boeren in de omtrek. Het gebeurde soms dat wij daarna niet meer terug gingen naar de fabriek. Gewoonlijk begon het alarm zo rond 10 a 11 uur tot 2 a 3 uur in de namiddag. Dikwijls was het loos alarm, maar toch hebben wij in dat jaar 49 bombardementen op Wenen meegemaakt. En dan de bevrijding ..... Wij zijn bevrijd op 15 april '45 door de Russen. De dagen vooraf werd er hard gevochten. Acht dagen na onze bevrijding zijn we dan vertrokken op terugweg naar België. Het zou echter nog duren tot 12 juni vooraleer we terug thuis in Brecht aankwamen. Daar was het toen groot feest voor onze Leon en mij. Er werd een stoet gemaakt en heel de levensloop van een weggevoerde onder de oorlog werd erin uitgebeeld. Maar vooraleer we thuis waren hebben we een hele toer gemaakt langs het Oosten vermits we nog niet via het westen door Duitsland terug konden. We zijn vanuit Wenen per trein vertrokken naar Roemenië, samen 2.500 man. Het waren bijna allemaal Belgen, Hollanders en Fransen. Vanuit Roemenië ging het in beestenwagons naar Rusland, naar Odessa aan de Zwarte Zee. Daar zijn we ingescheept op een Engelse boot waarmee we tenslotte via Turkije, Griekenland en Italië in Marseille aankwamen. Vandaar terug de trein op richting België. Op 12 juni kwamen we met de tram in Overbroek aan waar heel de familie ons stond op te wachten. En met de boerekar trokken we naar huis. Ik woog nog slechts 40 kg.

en wij hadden nog een avondje stof tot lezen. 'Dagboek van Weenen' door Jef Hofkens werd uitgegeven op stencil in het driemaandelijks literair tijdschrift 'Schrijft' in juli 1975. In de inleiding op het dagboek lezen wij:

Twee jaren lang hebben Monika van PaemeI, Georges Adé, Leo Pleysier en Daniël Robberechts uitgekeken naar teksten die ten onrechte geen kans krijgen bij de erkende uitgeverijen, met de bedoeling om toch een voorlopige, bescheiden pro-publicatie ervan te bezorgen. Van het tiental teksten dien we met dat doel gelezen hebben is 'Dagboek van Weenen' voorlopig het enige waarvan we alle vier een publicatie hoogst wenselijk achten.... Bij het uittrikken op stencil trachtte Leo Pleysier het oorspronkelijke handschrift dactylografisch zo getrouw mogelijk te vertalen. Spelling, woordkeuze en syntaxis werden ongewijzigd gelaten. Moeilijker was het de zeer verzorgde en systematische grafische vormen weer te geven. Het handschrift bestaat uit een kartoneerd schoolschrjft van een 100 bladen. De bladzijden zijn kalligrafisch geschreven in blauwe en rode inkt. In het rood zijn aangeduid: data, plaatsnamen, 'alarm' en 'bombardement'.

E werke we moesten allemaal naar het luizen bad, al ons kleederen moeten uit gestoomt worden in de krankenstube, en moesten met een deken rond ons bloodlijf naar de barak terug geen, en toen moesten we nog een bad nemen, en onze strooizak uitschudden om vers strooi in te doen, ook kregen we hier van de sjef van de barakken en een goede uitschijding, al de Belgen zij hij de waren de grootste vette gorde die er rond liepen zij hij en de grootste zwijen, maar de vet lap had zelf een goed stuk in zijn kraag, hij was dronken, ook zij hij dat we ons alle vier dagen maar eens waschte, er waren Belgen bij die maar 2 maal in de week waschte, 's mniddags zijn we naar den boer gaan werken steenen kuisen, om 4 uur kregen we eten een stuk brood met kaffee en melk, en 's avonds soep aardapelen met een stuk hesp en een boterham, en als we naar de barak gingen kregen we nog een stuk brood mee, als ik in de barak was moest ik mijne strooi zak nog vullen, hier krijgen de koei bij de boeren gesneden beet met kaf onder gemen geld rotte beed bladeren met gedroogde bunt, hoe hier die beesten kunnen blijven leven daar kunt ge niet aan uit, ook krijgen ze nog maijis stekken, en smerig en vuil juist als in een verkensstal, de kiekens schijten boven op tafel. 11 april woensdag van daag hebben we niet in den hof kunnen werken om dat de kanons

áJ

Jef, wat hebt ge nu achteraf met dat dagboek gedaan en hoe is dat bekend geworden? Wel, vooreerst moet ik zeggen dat ik serieus ziek uit Wenen ben teruggekomen. Ik had een waterfieuris opgedaan. Ik heb twee maanden te bed gebleven en daarna opgenomen in de kliniek gedurende vier maanden. Hier heb ik al die velletje papier netjes overgeschreven in een schrift en het oorspronkelijk dagboek heb ik opgestookt. Het stonk als de pest. Al pratend is het bekend geworden dat ik hier een dagboek over had. Toen ik later op seminarie werkte heeft Xavier Rombouts mij gevraagd om dat werk te mogen publiceren. Mijn 'Dagboek van Weenen' is dan op stencil gezet en zo is het verspreid geworden. Hebt ge later nooit geen zin meer gehad om iets te schrijven? Nog iets schrijven? Ik zou niet weten over wat. Ten andere, ik zou er ook geen tijd voor hebben. Ik heb 25 jaar op het seminarie gewerkt. Sinds '80 ben ik op brugpensioen en ik heb nog altijd tijd tekort. Ik heb een grote hof hier, hier en daar doe ik nog eens een karweitje, ik ben in het bestuur van de gepensioneerden, enz .... werk genoeg.

Dit laatste indachtig, vonden wij dat we Jefs kostbare tijd niet langer moesten benemen. Waarschijnlijk kon Jef nog wel enkele uurtjes verder vertellen over de oorlog, zijn werk op het seminarie, zijn 25 jaar wijkmeesterschap in de KWB of over verborgen dingen des levens. Want Jef spreekt uiter mate rustig en traag, wikt schijnbaar alle woorden. .... zoals het een echte filosoof past? Wij dankten Jef en Fien voor de babbel en met het 'Dagboek van Weenen' onder de arm trokken wij huiswaarts. 'Het was vandaag schoon zomer weder.....

,$1

t 11k1, LIL

Jef (links) en jongere broer Leori bi] hun terugkeer in Brecht na een jaar in een Duits werkkamp.

Jef en Fien bij de viering als 25 jaar werkman op het Seminarie.

Wij vonden het interessant om enkele passages uit Jef Hofkens dagboek af te drukken. Wij gebruiken hiervoor wel de hierboven vermelde publicatie van Leo Pleysier. 19 Februari Maandag om 11.30 uren alarm

ballen over onze kop fluiten en uit een splitsen, als er vliegers over komen hooren we geen enkel kanon meer schieten, maar als de vliegers weg zijn dan gaat het nog al met schieten, we hebben van daag niet in den hof kunnen werken, we hebben wat houd klein kunnen kappen is me dat toch een leven alle dagen wachten we naar de bevrijding, of we er nog leefdig door komen moeten we nog af wachten ik heb heel den dag in mijn kerkboek aant beden geweest, om dat we samen en gelukkig terug naar huis zouden mogen komen van daag hebben de Duitsch es es soldaten nog een oude vrouw van 80 jaar om vergeschoten, om dat ze het hakenkruis kapot gescheurd had, de soldaten hadden ze helemaal nokt gemaakt en zoo werd ze tegen een boom gebonden, en zoo hebben ze op eenige meters afstand aant schieten geweest, als we 'savonds buiten gaan zien staat heel de stad langs alle zijden in vuur en vlam.•

tot 3 uren een zwaar bombardement op de stad Weenen, van nacht heeft het weer fel gevrozen overdag schoon weder, van daag was er in het lOde bizirk op stand gekomen om de de menschen geen woning meer had den alles was kapot, toen kwamen die mannen van de partij er tusschen, en die hebben daar verschijdene vrouwen om ver geschoten, de zaak was nog al spoedig op gelost, van den avond heb ik aardapelen gaan halen bij den boer, en 's avonds heb ik aardappelen aant koken geweest, en om 10 uren ben ik gaan slapen. 27 Februari diensdag van daag was het nog storm weder maar toch schoon weder overdag, van daag zijn we niet gaan werken op


De TGV komt door Hoogstraten Rond de Franse TGV (Train á Grande Vitesse) is er reeds heel wat te doen geweest. Frankrijk wil haar spoorlijn-norm doordrijven voor heel Europa. Daarom dringt zij aan op een net dat (voorlopig) Parijs verbindt met Londen (door de nieuwe Chunnel), met Brussel en van daaruit met Keulen en Amsterdam. Zowel Antwerpen als Luik wilden de draaischijf zijn voor de richtingen Keulen en Amsterdam. Bij wijze van Salomonsoordeel werd beslist Heren tals als splitsing te nemen. Van daaruit zou één spoor noordwaarts vertrekken richting Amsterdam, en ook o.a. Hoogstraten aandoen. Omdat de TGV enkel rendabel is voor ononderbroken trajekten van meer dan 300 km (Parijs-Brussel, Brussel-Amsterdam) moet men zich onderweg niet aan stopplaatsen verwachten. En dus ook niet aan enig economisch voordeel. Hoewel de trein langs de poort naar Europa scheert zal Meer-Hazeldonk er niet veel baat bij hebben. De TGV zal er niet stoppen om zijn top van 400 km/u te kunnen behalen. Trouwens de TGV is helemaal niet bedoeld voor vrachtvervoer. Daarom is de wensdroom van burgemeester N. de Jaeger van Rijsbergen in De Stem wel heel voorbarig: 'Nog een andere gunstige ontwikkeling zijn de in een verder stadium komende plannen voor de doortrekking van de verbinding van de TG V (Train a Grande Vitesse) van Parijs naar Amsterdam. Die plannen laten zien, dat die verbinding vlak langs Rijsbergen gaat komen, waardoor je in de toekomst ook nog een Europese Poort voor het railvervoer zou kunnen gaan vormen. Maar dat

T r Ruusi dil iichiiu,che

WUIJ(JeI

Waarom zullen honderden hectaren landbouwgrond verloren gaan voor een projekt waar de regio geen bal vooruitgang maar wel hinder van heeft. Hoewel de TGV zich met een minieme luchtweerstand door onze kernpische wind boort zal de geluidshinder niet miniem zijn. Mede door zijn aanleg op enkele meters boven het 'maaiveld' (= begane grond) om de overbruggingen met kruisende wegen eenvormig te houden.

vuliuj 1992

1

(lOOT

(Je

[JOO'T/ïUui

0

ei(JL'/l

De TGV kan immers niet zomaar op en neer rijden. Zo raast deze moderne fallus binnenkort (1992 reeds?) door onze groene weiden. En weerom zullen de koeien met geheven staart wegviuchten en 's avonds enkele litertjes minder in 's baasjes koeltank laten vloeien. Dus toch een Europese oplossing voor de melkquota?

is qfwqcfl(en'. aldus N. de Jaeger. An,storda,,,

outmalle

Turnhout

LmiurIOd

E3

Wat is de TGV?

K,,ponho,

Duur! Omdat de TGV niet op het 'gewone' spoor kan rijden moet er een geheel nieuwe aangelegd worden. Daarvoor zijn er nieuwe onteigeningen nodig, maar ook overbruggingen, tunnels. .... en niet te vergeten de spoorlijn zelf die supervlak moet liggen. Deze uitgaven zijn zo hoog dat men overweegt weerom geld te zoeken bij het 'privé kapitaal', in navolging met de fameuze Kanaaltunnel (Chunnel) en dichter bij ons de Liefkenshoektunnel (onder de Schelde).

De Franse TGV is de eerste van een generatie aerodynamische sneltreinen die op ons vasteland wordt geëxploiteerd. Japan was echter een (klein) stapje voor door reeds vanaf 1964 Tokio met Osaka (= 1000 km) te verbinden met zijn Shinkansen, een aantrekkelijke trein die echter slechts (!) 210 km/u bereikt. De Franse TGV daarentegen is sinds 1981 in gebruik, maar bereikt snelheden van 380 km/u of gemiddelden van 270 km/u. De eerste 97 stellen vervoeren in de laatste 5 jaar reeds 30 miljoen passagiers tussen Parijs en en Lyon. Momenteel wordt het net uitgebreid naar Rennes Nantes en voor 1990 naar Tours en Bordeaux. Maar er zijn kapers op de kust. Omdat de maximum haalbare snelheid op een 'klassiek' onderstel geschat wordt op 400 km/u experimenteren de Duitsers (in navolging van Japan) reeds enkele jaren met treinen op 'magnetisch' onderstel. Hun Transrapid TR06 (foto links) tracht naar gebruikssnelheden van meer dan 500 km/u (die in Japan reeds experimenteel bereikt zijn). Het zal echter nog wel enkele jaren duren voordat zulk technisch wonder economisch rendabel wordt. In tussentijd maakt Frankrijk er wel spoed van om toch de Europese norm te worden. En dat zal, gezien de huidige technologische ontwikkeling toch snel moeten gebeuren.


Fiscale voordelen met de TGV!!! Hoewel de TG V zelf voor Hoogstraten hoegenaamd geen voordelen meebrengt is het toch mogelijk voor elke Hoogstratenaar een (fiscaal) graantje mee te pikken. Iedereen kent nog wel de voordelen van de wet Cooreman-De Clercq. Welnu, de financiering van de TG Vlijn zou ondermeer gebeuren met het privékapitaal van de kleine spaarders uit de gemeenten waar de trein doorkomt. En dit ter compensatie. Met andere woorden: de TG Vaandelen zijn elk jaar fiscaal aftrekbaar, brengen een goed dividend op en zijn steeds in wisselbaar (in tegenstelling tot Coormans-De Clercq). Er wordt ook overwogen de onteigende landbouwers te vergoeden in dezelfde TG V-aandelen, elk jaar fiscaal aftrekbaar. In landbouwerskrin gen wordt dit voorstel uiteraard krachtig van de hand gewezen omdat het fiscaal inkomen bij deze groep reeds bijzonder laag is (ver onder het bestaansminunumn). Zelfs een kleine aftrek van het belastbaar inkomen zou sommigen onder hen reeds op een jaarlijks fiscaal nul-inkomen brengen. Er wordt ook overwogen de zogenaa.'nde Intentie-Fisc-Plus toe te passen. Dat wil zeggen: reeds fiscaal voordeel toe te kennen zonder dat er meteen geld moet gestort worden, wat nogmaals een extra voordeel oplevert. Er wordt wel op gewezen dat het mini mum aandelenbedrag 5000fr moet bedragen en dat er fiscaal maximum 40.000 fr + 10.000 fr per persoon ten laste mag afgetrokken worden. Praktisch: Wie in 1986 nog snel wil genieten van de TG V-aandelen kan telefonisch inlichtingen inwinnen op dinsdag, 3e Paasdag, vanaf 8 uur morgens op het nr. 031314 41 26 en vragen naar 'Franse Sneltrein'. Of klopt op die dag even aan op het gemeentehuis. Een buitenkans!

7 (_'

Brandweer -

tijden ook gevaarlijke tijden? De brandweer van Hoogstraten heeft drukke weken gekend. Tussen half februari en half maart moesten zij bijna dagelijks op pad en sommige dagen meermaals. Op zondag 16 februari rukte de brandweer uit naar A. Raats, Hemelstraat 26, Minderhout. De kelders stonden volledig onder de rook zodat twee brandweermannen met perslucht zich in de donkere ruimte moesten begeven. Daar bleek de mazoutbrander in brand geraakt te zijn en hierdoor eveneens de omliggende isolatiematerialen, welke een dikke zwarte verstikkende rook ontwikkelden. Met hoge druk lansen werd het vuur bedwongen. Maandag 17 februari was er een schouw brand bij Stes in de Donckstraat 29 te Meer en de voorpost Meerle rukte uit naar de Voort 43 bij Van der Steen voor een afvalbrandje. Dezelfde dag was er nog een grasbrand in de Boxtelstraat te Hoogstraten. Woensdag 19 februari melden we een schouwbrand bij Van den Bogerd, Meerleseweg 14 in Meer en in de Donckstraat 7, eveneens te Meer, moest dit pand gestut en geschoord worden wegens instortingsgevaar. Een derde schouwbrand op vrijdag 21 februari bij Van Opstal, Voort 35, Meerle. Zaterdag 22 februari snelt de brandweer ter hulp want bij Jansen, Meerseweg 25 is door de vorst een waterleiding gesprongen. Dezelfde dag blust men nog een grasbrandje in de Loenhoutseweg te Hoogstraten en moet men ingrijpen bij een keukenbrand bij Van Aelst op de Ulicotenseweg te Meerle. Twee persluchtdragers drongen binnen met hoge druk en blustten het vuur. Door oververhitting was de dampkap en aanbouw in brand geraakt. De elektriciteit van de keuken werd door de brandweer afgesloten, zodat de rest van de woning weer verlicht kon worden. Woensdag 26 februari was een bijzonder drukke dag: een vierde schouwbrand deze Zijn koude

maand, nu bij Bolckmans op Staakheuvel in Wortel; een derde grasbrand, deze keer aan de Zwartvenweg te Meerle en de tweede gesprongen waterleiding ingevolge de strenge vorst, vandaag bij Van Ginneken, Vrijheid, Hoogstraten. De zwaarste brand van de maand komt 's avonds om 23.25 uur in café Cartouche, hoek Vrijheid en Gelmelstraat in Hoogstraten. Bij aankomst werd door de brandweer de bewoner De Houwer met de ladderwagen van een belendend dak gehaald. Door de grote rookontwikkeling kon de brand in eerste instantie enkel door de ladderwagen bestreden worden. Het pand brandde over geheel de oppervlakte. De brandweermannen werkten hier in barre koude omstandigheden en veranderden spoedig in ijsmannen. Het nodige zout werd op de weg gestrooid om het bluswater te doen ontdooien. De rijkswacht stelde een onderzoek in. Donderdag 27 februari noteren wij onze vijfde schouwbrand, nu bij Verschraegen, Meerseweg te Meer en vrijdag 28 februari de vierde grasbrand, eveneens op deze Meerseweg. Dezelfde dag moest men nog even gaan nablussen in café Cartouche ingevolge een heropflakkering van de brand in Hoogstraten. Woensdag (weeral een woensdag) moest de brandweer hulp bieden bij een ongeval op de Strijbeekseweg in Meerle waar een persoon geklemd zat. Donderdag 6 maart blust de brandweer haar 6de schouwbrand van de voorbije weken, ditmaal bij Hofkens, Heilig Bloedlaan in Hoogstraten. Zaterdag 8 maart moet men de openbare weg vrijmaken en reinigen na een verkeersongeval op de Meerseweg. Zelfde karwei op maandag 10 maart: vrijmaken en reinigen van de openbare weg na een verkeersongeval in de Lodewijk de Konincklaan te Hoogstraten. En 's avonds mag men nog een reinigingswerkje uitvoeren op de ElO-parking aan het douanekantoor te Meer ingevolge lekkende containers met fruit-siroop. Met dit koude weer had men gelukkig geen last van bijen. Het was zo al druk genoeg geweest.0

Bonte Mussenakker

r,~ 5 ~ 'A e 1

0

k

0

r

Deze mooie jongem-en waa,-russen wij enkele snobs ont waren vormen het toneelgezelschap van de Mussenakke, -. Zij brachten een Bonte A vond op stedelijk niveau want van Meer kwamen zij naar Hoogstraten om daar in de St. Ceciliazaal twee avonden een volle zaal aan het lachen te brengen. Voor volgend jaar verwachten wij 'De Kleinzoon van de Bonte Avond'. -


I,IJCI I4

1-

t 1 1 /I hJ/7H ____ ______

[.

I (1

'J 4

H1 ___

I

spo RT

ii

___

Wortel heeft hoop nog niet verloren Het is raar maar waar: met 3 punten achter op de voorlaatste, laat Wortel de hoop, hoe klein ook, niet varen. Natuurlijk hadden er punten moeten gehaald worden bij de naaste tegenstanders, Dosko en Putte. Deze wedstrijden werden telkens met het kleinste verschil verloren. Op dat ogenblik brandt het pitje van de hoop natuurlijk maar laag. Maar dan komt de match tegen Loenhout en deze ploeg staat ook niet op een geruststellende plaats in de rangschikking. Tijdens de lste helft houdt doelman Guy Schrauwen de thuisploeg met sublieme reddingen recht. Maar ook de supporters van Wortel kunnen zich opwarmen aan de gevaarlijke aanvallen van hun ploeg. De ruststand blijft 0-0. Na de rust weer een gelijkopgaande wedstrijd met dit verschil dat Eric Kimpe tweemaal kan scoren. Iets wat veel te lang geleden is gebeurd: Wortel wint met 2-0. En dan beginnen de supporters weer te speculeren: 'Als ze nu eens alles zouden winnen van de wedstrijden die nog volgen'. Natuurlijk zijn deze speculaties bijna utopisch. Maar ook bij voetbal worden de prijzen pas bij het laatste fluitsignaal van het seizoen uitgedeeld. Voor de jeugdploegen zijn er nog de paastornooien: op Paaswoensdag de préminiemen te Meer vanaf 13.30 uur; zaterdag, zondag en maandag de miniemen te St.-Lenaarts; maandag de scholieren en knapen te Merksplas; maandag de juniors te Minderhout.

Programma voor april: Zaterdag 5 april: 15.00 uur St.Jozef - Juniors Zondag 6 april: 9.30 uur Scholieren - Merksplas 11.00 uur Knapen - Merksplas 9.30 uur Wechelderzande - Reserven 11.00 uur Zwaneven - Miniemen 15.00 uur WORTEL - ST.JOZEF Zaterdag 12 april: 15.00 uur Flandria - Juniors Zondag 13 april: 9.30 uur Scholieren - Zwarte Leeuw 9.30 uur Meerle - Reserven 11.15 uur White Star - Miniemen 15.00 uur ESSEN - WORTEL Zaterdag 19 april: 13.30 uur Juniors - Oostmalle Zondag 20 april: 9.30 uur Minderhout - Scholieren 11.00 uur Minderhout - Knapen 9.30 uur Reserven - Zoersel 15.00 uur WORTEL - WILDERT Zaterdag 26 april: 15.00 uur Minderhout - Juniors Zondag 27 april: 9.30 uur Poppel - Scholieren 11.00 uur Poppel - Knapen 11.15 uur Miniemen - Vosselaar 15.00 uur ARENDONK - WORTEL

F.C. Meer blijft van zich afbijten! De kompetitie is in haar beslissend stadium beland. Aan de top heeft Brasschaat zich losgerukt. De titel ligt in hun bereik. Maar zij zijn er nog niet helemaal. En vergeet niet: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Meer, dat Arendonk van zich heeft afgeschud, is nog de enige achtervolger. Heeft het nog een kans? De meesten denken van niet. Het nog af te werken programma lijkt voor Meer nogal zwaar. Wat er ook van zij, we mogen zeggen dat dit seizoen voor ons gelukt is. Dit zal ook zo wel zijn voor onze andere elftallen die allen, uitgezonderd de scholieren, tussen de eerste vijf staan in 't klassement. Wedstrijden voor de volgende weken: Zaterdag 29 maart: in de namiddag miniementornooi met deelname van A.A. Gent. Maandag 31 maart: in de namiddag preminiementornooi met deelname van A.A. Gent. Zaterdag 5 april: 15.00 uur Merksplas - Prov. Reserven 15.00 uur Veteranen - Wuustwezel B 15.00 uur Wuustwezel A - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Minderhout Zondag 6 april: 15.00 uur F.C. MEER - BRASSCHAAT 9.30 uur Lentezon B - Juniores 9.30 uur Scholieren - Oosthoven A 11.00 uur Knapen - Oosthoven A

Zaterdag 12 april: 13.30 uur Preminiemen - Zwarte Leeuw A 15.00 uur Veteranen - Westmalle B 15.00 uur Gierle - Prov. Reserven 13.00 uur Merksplas A - Miniemen Zondag 13 april: 15.00 uur LENTEZON - F.C. MEER 9.30 uur Weelde - Juniores 9.30 uur Scholieren - Hoogstraten A 11.00 uur Knapen - Hoogst raten A Zaterdag 19 april: 15.00 uur Prov. Reserven - St.-Lenaarts 13.00 uur Miniemen - Brecht A 13.30 uur Merksplas - Preminiemen Zondag 20 april: 15.00 uur F.C. MEER - DOSKO 9.30 uur Juniores - Poppel 9.30 uur Zwarte Leeuw B - Scholieren Woensdag 23 april: 18.30 uur Miniemen - Lentezon A Zaterdag 26 april: 15.00 uur Vosselaar - Prov. Reserven 13.30 uur St.-Job A - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Meerle Zondag 27 april: 15.00 uur ST.-JOZEF - F.C. MEER 9.30 uur Vrij Arendonk - Juniores 9.30 uur Scholieren - Minderhout 11.00 uur Knapen - Minderhout Woensdag 30 april: 18.30 uur Preminiemen - Gooreind

____

•-i

L)'lr1

F.C. Meerle definitief gered? Dit mag stilaan toch wel gezegd worden alhoewel in deze reeks nog alles kan gebeuren. De leidersploegen krijgen regelmatig op hun donder terwijl de achterblijvers geregeld enkele graantjes meepikken. Zo is Meerle toch stilaan in 't midden van de klassering terecht gekomen en eigenaardig genoeg bedraagt het puntenverschil met de leiders niet zo veel (6 punten na de wedstrijd van 9 maart) en 7 punten met de hekkesluiter. Dank zij de flinke resultaten van de laatste maand kan men aan de Chaamseweg toch eventjes rustiger gaan ademen en ontspannender gaan spelen. Op Kaart werd wel met het kleinste verschil verloren maar dan volgden de overwinningen zich op. Eerst moest Waaslandia eraan geloven met doelpunten van Ad Jansen en Karel v.d. Heyning! Dirk Van Bavel keek in deze wedstrijd tegen rood aan (toch wel te licht toegekend). 's Gravenwezel was de volgende klant die wandelen gestuurd werd en hier zorgden Ad Jansen, Georges Jochems en Marcel Van Dun voor de voltreffers. De bezoekers kwamen nog wel sterk terug tot 3-2 maar daar bleef het dan ook bij. De goede trend werd voortgezet op Boechout, een regelrechte vierpuntenwedstrijd en Meerle won het pleit met 1-2. Nog enkele wedstrijden volhouden en men kan met een gerust gemoed reeds aan het volgende seizoen gaan denken. De reserven presteren nog altijd zoals van hen verwacht wordt. Van de leiders uit Beerse werden de twee punten meegebracht. Dosko werd met 4-1 geklopt en Lille kreeg 3-1 cijfers aangemeten. Ook de veteranen blijven bijna onklopbaar en de 55-jarige Frans Van Boxel doet nog regelmatig zijn duit in het gekende zakje. Over de jeugdploegen, hun prestaties en klassering volgende keer meer!El

Klassement recreavolteybal ploeg

wed.

gew.

Wortel 10 10 * Gerstetonne 10 9 KWB Minderhout 10 7 Fam. v.Gils 10 7 Fam. Van Ginckel 10 6 Meerle 10 5 KWB Meer 10 4 Meer3 10 4 Cahier de Brouil. 10 3 Dreefl 10 1 Kladschrift 10 0 * éénmaal forfait gegeven. Damesreeks

weds.

gew.

ven.

0 2 3 3 4

pot.

20 17 17 17 16

5

15

6 6 7 9 10

14 14 12 11 10

vent,

pot

Meerl 11 10 1 21 K.A.V. 2 10 10 0 20 K.A.V. 1 11 5 6 16 Wortel2 11 5 6 16 Hoogstraten 10 4 6 14 Dreef2 11 3 8 14 Meer2 10 0 10 10 Klassering na de voorronde bij de heren.


___

''

2

-I 'k

.-

1 ,

S P OR:T1 L 1 j -~

___ ___

Hoogstraten V.V.

Minderhout V .V.: strafschopnemer gevraagd!

HVV op de drempel van derde nationaal! Na gedurende een volledig seizoen de blikvanger in de nationale kompetitie te zijn geweest en vanaf de eerste match aan de leiding te hebben gestaan, is de promotie niet ver meer af. De basis werd gelegd tijdens de eerste ronde. Toen HVV op enkele weken tijd de twee spitsen definitief zag uitvallen, sloop de twijfel hier en daar wel in de rangen. Toch konden we zij het dan met kwalitatief minder goed voetbal regelmatig één of twee punten pakken. Torhout en Hoboken werden twee uit-overwinningen. Wervik verloor op HVV praktisch haar laatste kans. De nederlaag op Lauwe was voor HVV geen drama, immers er bleven op dat ogenblik nog 5 thuismatchen en we stonden nog 8 punten voor... Denderhoutem scharrelde op de Thijsakker één punt mee, doch Merksem moest hier als verliezer van het veld... Intussen verloor Lauwe tegen Hamme en Wielsbeke verloor op Zottegem, zodat met nog 6 matchen voor de boeg HVV genoeg heeft aan 3 punten om wiskundig zeker te zijn van de promotie... Indien Wervik en Lauwe nog één keer verliezen, zou één punt voor HVV al voldoende zijn... Trainer Fransen weigert resoluut te kijken naar de uitslagen van de andere ploegen. Indien we zelf goed blijven presteren, mag achter HVV iedereen het maximum halen... HVV dankt alle supporters, die ook op verplaatsing achter de roodwitten stonden. Wanneer is HVV kampioen? Wanneer ergens kwart voor 5 de uitslagen binnenlopen en de balans wordt opgemaakt. Een nieuw streefdoel: de eerste kampioen worden in hogere afdeling... Het zit erin. Wedstrijden Iste elftal: 30 maart: 15.00 uur Deinze HVV 6 april: HVV Izegem 13 april: Tubantia HVV 20 april: HVV Wielsbeke Wedstrijden reserven: 5 april: HVV Zw. Leeuw 12 april: Merksem HVV + de inhaalmatchen.

Reeds ettelijke keren werden dit seizoen puntjes te grabbel gegooid door een klus, die voor de supporters zo vanzelfsprekend, maar voor de verantwoordelijke zelf somtijds een nachtmerrie lijkt. Zo ook deze keer voor Jos Laurijssen, de man van dienst, die tegen Zwaneven zijn geplaatst schot tegen de staak zag te pletter vliegen en zodoende de aansluitingstreffer miste. Gedane zaken nemen echter geen keer! Toch werden in de voorbije periode weer enkele puntjes bij mekaar gesprokkeld. Tegen Westmalle werd een 1-0 overwinning opgetekend dank zij een doelpunt van Karel Koyen terwijl te Oostmalle een 1-1 puntendeling bereikt werd. M.V.V. scoorde wel de twee doelpunten maar per slot van rekening werd één puntje geoogst. Thuis werd Zwaneven Partij gegeven en hier ging men met 1-3 verliescijfers de boot in. Te Beerse tekende men dan het lOde gelijkspel op voor de groenwitten en Danny Braspenning was de goalgetter van dienst. Het seizoeneinde nadert met rasse schreden, voor de meeste clubs zijn de kaarten reeds gelegd en kunnen de eindeseizoenwedstrij den op zachte speelvelden afgehaspeld worden.

-

-

-

-

Het programma: Maandag 31 maart: juniorestornooi 10.00 uur Wortel Minderhout 10.35 uur Meer Hoogstraten 11.10 uur Meerle Wortel 11.45 uur Minderhout Meer 12.20 uur Hoogstraten Meerle 12.55 uur Wortel Meer 13.30 uur Meerle Minderhout V.V. 14.05 uur Hoogstraten Wortel 14.40 uur Meer Meerle 15.15 uur Minderhout Hoogstraten -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zaterdag 5 april: 13.30 uur Meer Preminiemen 15.00 uur Miniemen Brecht A 15.00 uur Vlimmeren Juniores Zondag 6 april: 15.00 uur MINDERHOUT V.V. PULDERBOS 9.30 uur Meerle Reserven 9.30 uur Scholieren Dosko 11.00 uur Knapen Dosko Zaterdag 12 april: 13.30 uur Preminiemen Loenhout B 15.00 uur Miniemen Meerle 15.00 uur Lentezon A Juniores Zondag 13 april: 15.00 uur WEELDE MINDERHOUT VV 9.30 uur Reserven Wechelderzande 9.30 uur Lentezon A Scholieren 9.30 uur Lentezon A Knapen Zaterdag 19 april: 13.30 uur Gooreind Preminiemen 11.00 uur Wuustwezel A Miniemen 15.00 uur Juniores Westmalle Zondag 20 april: 15.00 uur BROECHEM MINDERHOUT V.V. 9.30 uur Beerse Reserven 9.30 uur Scholieren Wortel 11.00uur Knapen Wortel Zaterdag 26 april: 13.30 uur Preminiemen Zwarte Leeuw A 15.00 uur Lentezon A Miniemen 15.00 uur Juniores Wortel Zondag 27 april: 15.00 uur MINDERHOUT V.V. EMBLEM 9.30 uur Reserven Dosko A 9.30 uur Meer Scholieren 11.00 uur Meer Knapen -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De bilarters van 'De Verbroedering der Noorderkempen 'speelden op 15 maart de f1nale van het driebandkampioenschap. FREDDY TROCH 'Nut en Ver,naak, Wortel) werd algemeen kampioen individueel driebandspel en tevens kampioen van de lagere reeksen en kampioen van de 5de reeks. JOS VERSCHUEREN (Krijt op Tijd, Meer) werd kampioen van de hogere reeksen. Kampioen van de Iste reeks werd MARC DE LAET (Krijt op Tijd, Meer), van de 2de reeks FRANS ROMBOUTS (de Vlinders, Rijkevorsel), van de 3de reeks JAAK ELSI (Nut en Vermaak, Wortel), van de 4de ALEX VAN GESTEL (Kalm en Krijt, Hoogst ralen) en van de 6de reeks: MARCEL WOESTENBERG (Nut en Vermaak, Wor tel). De andere finalisten waren: Peter Roovers, Guy Van Ginneken, Albert Verschueren, Marinus Nagtzaam, Jos Janssens en Jos Verschueren.

Kampioenen van het groene laken

1


Over blussen gesproken Bluswerk is niet meer wat het geweest is. Wij hebben het nog meegemaakt dat enkele mensen de brandweerspuit - gemonteerd op twee wielen - naar de brand sleepten om dan al pompend het water uit de waterput te pompen om te blussen. Eens de put leeg, was het blussen gedaan. Als we dat vergelijken met al dat rode, flikkerlichtende, miljoenenkostende materiaal in onze Hoogstraatse brandweerkazerne, dan moeten we wel zeggen dat ook hier de tijd niet stilstond. Daarom gingen we eens praten met FRANS VAN DEN HEUVEL van wie nog alleen de indrukwekkende snor herinnert aan de tijd van toen. DHG: Hoe lang ben je bij de brandweer? FVDH: Sinds '68. Daarmee ben ik één van de oudsten in dienst. Er zijn er maar enkelen zoals Jef Mertens, Fons Desmedt, Richard Weyler denk ik, Fons Laurijssen en Frans Coertjens die er langer bij zijn. DHC: Jullie waren toen me,t minder volk? FVDH: Inderdaad, nu zijn er in Hoogstraten 31 vrijwillige brandweerlieden en 2 in vaste dienst. In Meerle zijn er nog een 20-tal. Toen ik begon, waren wij ook met een twintig man. Wat veel meer veranderd is dan het personeel, is het materiaal. Dat is uitgegroeid van 2 wagens tot 9 stuks. Komt daarbij nog allerhande werktuigen als persluchttoestellen, materiaal om geknelde mensen te bevrijden, enz. DHG: Hoe gebeurt de aanwerving van nieuwe mensen? FVDH: Dat doet de gemeente. Tegenwoordig moet men wel een paar proeven doen, zo moet men o.a. kunnen zwemmen, een ambulancekursus volgen, enz. Vanaf dit jaar bestaat er ook een brandweerschool waar we zaterdag of zondag lessen moeten gaan volgen. DHG: Worden er ook vrouwen aangeworven? FVDH: Ik denk dat het voorlopig niet kan. Ik ken tenminste geen korpsen waar vrouwen werken maar ze zouden het allicht wel kunnen. Wat kunnen vrouwen niet? DHG: Je bent al tamelijk lang brandweerman. Heb je dan meer te zeggen dan zo'n nieuw broekventje? FVDH: In brandweerkorpsen bestaat een hiërarchie zoals in het leger. In l-loogstraten zijn 3 officieren: commandant Michel Brosens, onderluitenant Jos Brosens en luitenant dokter Van Overveldt. Ik zelf ben sergeant en dan zijn er nog 3 andere onderoffieieren: adjudant Jan De Ceuster, sergeantmajoor Richard Weyler en eerste sergeant Fons Laurijssen. Verder zijn er de korporaals en de gewone soldaten, zal ik maar zeggen. Die verhogingen in rang gebeurden vroeger automatisch, nu moet men daar proeven voor doen. DHG: En oefenen, hoe dikwijls doen jullie dat? FVDH: Eén keer per maand met al de manschappen. We doen dan meestal alsof er ergens brand is, liefst hier of daar aan een groot gebouw zoals in de Kolonie of in de grenszone. Om de beurt is er dan nog een oefening elke week met een man of tien, zodat iedereen twee keer per maand moet oefenen. Die oefeningen gaan over theorie en praktijk, bijv. werken met perslucht; blindelings werken, enz. DHC: Waar is dat voor nodig? FVDH: Dat is heel nuttig. Ik heb dat nog ondervonden bij de brand in de VITO. Daar zag men geen hand voor ogen wegens de rook. Toch moesten we erdoor.

DHG: Werken jullie samen met Meerle? FVDH: We oefenen zelden samen. Dat zal misschien veranderen als er in Meerle geen sirene meer is. DHG: Een brandweer zonder sirene, dat kan toch niet? FVDH: tn Hoogstraten worden wij nu al niet meer opgeroepen met een sirene maar met piepers (Frans diept uit zijn vestzak een klein toeste/letje op). Dat ding heb ik dag en

nacht bij en daarmee kan men mij elk ogenblik oproepen. Met zo'n pieper kan men, of wel mij persoonlijk oproepen, ofwel mijn groep, of ook alle pompiers tezamen. DHG: Bij de inhuldiging van de nieuwe brandweerkazerne hoorde ik commandanten van andere korpsen die jaloers waren op Hoogstraten. Heeft de gemeente het korps niet te veel verwend? FVDH: Wat het materiaal betreft heeft men elders - tenminste als het een Z-centrum is evenveel als wij. Wat de huisvesting betreft, zitten wij in Hoogstraten heel goed, zelfs indien de kazerne wat buiten het centrum ligt. DHG: Jullie verkopen elk jaar kalenders. Die opbrengst dient dan zeker om een heel jaar te kunnen drinken? FVDH: Dit wordt weleens over de brandweer gezegd en er wordt ook wel een pint gedronken. Toch wordt dat geld vooral gebruikt ten voordele van de brandweer en dus ten voordele van de gemeenschap. Zo hebben wij bvb. heel wat geld uitgegeven voor de aankleding van de kazerne, wij hebben daar veel uren gratis gewerkt. We gebruiken dat geld ook om klein materiaal mee te kopen; men verliest al eens een hamer, dat wordt dan uit de kas betaald. DHG: Jullie zijn een vrijwillig brandweerkorps. Werken jullie dan helemaal gratis. FVDH: Wij worden per prestatie betaald, d.i. 270 bruto per uur. Op het eind van het jaar krijgen we een loonuittreksel van de gemeente om bij onze belangstingsaangifte te voegen. Toen ik in '68 hegon. kregen oc 30

:\ii komt ei eesoisrikeei -i/ materiaal aan te pas; Frans Van Den 1-/euvel legt schepen Jansen de werking van de pneumatische knijptang uit.

F per uur maar dan in 't zwart. De prestatietijd die geteld wordt voor de vergoeding is normaal 2 uur voor een oproep. Je begrijpt, je moet je werk laten vallen, je klaar maken, enz. DHG: Soms heeft men wel het idee dat jullie met een massa volk uitrukken, ook als het gaat om een prul. FVDH: Dat is zeker ooit gebeurd en dat kan ook moeilijk anders. Vroeger was er de sirene die ons opriep en die er natuurlijk niet bij vermeldde hoeveel brandweermannen men nodig had. Met de huidige piepers is het al gemakkelijk om bv. slechts één ploeg van 10 man op te roepen. Maar zelfs dan komen er meestal geen 10 opdagen; er zijn er altijd wel die belet zijn. Als er ergens een echt accident is waar dus materiaal van de brandweer bij nodig is, wordt steeds één ploeg opgeroepen; men weet zelden hoe ernstig het is. Hetzelfde geldt voor een brand. Dat kan een onnozel brandje zijn. We hebben het echter ook meegemaakt dat we werden opgeroepen voor een keukenbrandje maar dat het hele huis in lichterlaaie stond. DHG: Wat is de grootste brand geweest? FVDH: Dat was in de papierafdeling van Wortel-Kolonie waar de brandweer 2 dagen heeft gewerkt. Ikzelf was daar toen niet bij. DHG: En wanneer heb je de grootste schrik uitgestaan? FVDH: Dat was de brand bij Wilrijckx in R ikevoisc! waar een tankwagen in hrand

Uit de tijd toen alles nog geblust werd met water en spuiten: de pompiers van '74.


stond. Ik stond daar op 6 meter van die wagen met schuim te spuiten. Opeens, was er, denk ik, een soort ontploffing zodat het vuur naar ons toe kwam. Daarbij kregen we op dat ogenblik nog een lading water van andere korpsen over ons. Misschien was dat wei fl(I je om ons af te koelen. DHC: Dat er nu overal waterleiding is, moet wel een grote vooruitgang zijn? FVDH: Inderdaad, al gebeurt het dat de aanvoer via de waterleiding nauwelijks vol-

Het hertogelijk genootschap De winter is weer voorbij, de ramen gaan opnieuw open, de lente hangt in de lucht, de eerste aardbeien zijn er en de Ghesellen van de Aardbei trekken door het land. Het genootschap kent nu drukke tijden. Het bevorderen van de goede faam van de Hoogstraatse aardbeien is een jaarlijks terugkerende bedrijvigheid. De eerste aardbeien werden voor het zevende opeenvolgende jaar door tuinder Jan Van GooI uit Oud-Turnhout op de Veiling der Kempen te Hoogstraten aangevoerd op vrijdag 28 februari. Deze primeuraardbeien, geteelt onder glas, omvatten 30 doosjes van 150 gram van het ras Primella. Louis De Cordt uit Ranst was de eerste koper. Enkele weken later steeg de aanvoer reeds merkelijk en werden de nieuwe aardbeien verkocht aan 450 fr per kilogram. Naar goede traditie werden door een afvaar diging van de Ghesellen van de Aardbei op dinsdag 22 maart Hoogstraatse aardbeien op het paleis in Brussel aan de Koning en de Koningin aangeboden. Ook de Goeveneur van de provincie Antwerpen werd dit jaar niet vergeten. De heer A. Kinsbergen, eerste Ridder van de Hoogstraatse aardbeien, ontving op donderdag 13 maart eveneens Hoogstraatse primeuraardbeien van de Ghesellen.

10 jaar Jazz

doende is. Zou je ook aan de lezers willen vragen om de letters op de rode hydranten die de toegang tot de waterleiding aangeven - goed zichbaar te houden? Evenals het roostertje boven het putje. Bij brand kan het heel belangrijk zijn als we niet moeten zoeken. DHG: We horen wel eens iets over wespennesten vernietigen. Wat doen jullie zo nog aan kleine zaken? FVDH: We hebben Ooit eens een kat uit een

boom moeten halen die er niet uitdurfde. Meestal zijn het ernstiger zaken. Tot zo ver onze babbel met Frans Van Den Heuvel. Uit zijn uitleg hebben we begrepen dat we niet moeten mopperen over veel geld, veel volk of veel materiaal bij de brandweer. Als het bij ons brandt, piept het bij Frans en zijn collega's en snellen ze ter hulp, dus....•

Ghesellen & Aardbeien

Ook Koning Boudewijn neei wel degelijk de Hoogstraalse aardbeien te apprecièren. Zowel in Brussel als in Antwerpen werden Ghesellen van de Aardbei voor de negende maal hartelijk ontvangen. Maar wat wordt

dat volgend jaar wanneer het hertogelijk genootschap 10 jaar bestaat? Vrijdag 14 maart organiseerde Hotelschool Spijker van Hoogstraten een schitterende 19de gastronomische avond. Dit gebeuren stond volledig in het teken van de aardbei. Tijdens het menu werden drie nieuwe ridders opgenomen in het genootschap van de Hoogstraatse aardbei, nI. Jacques Collen, voorzitter en Jan Lambin, ondervoorzitter van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie, en Felix Crits, leraar-kok, van de Hoogstraatse hotelschooi. In de ruime hal van de school had men voor deze avond een mooie tentoonstelling over de aardbei opgebouwd met het vele archiefmateriaal van de Ghesellen en uit de reuze verzameling van voorzitter Jan Aerts. Maar de Ghesellen konden nog niet gaan rusten want op zaterdag 15 maart werd in de hallen van de Veiling der Kempen voor de 9de maal de tweejaarlijkse Havak geopend. Dit is de grootste land- en tuinbouwvakbeurs, handelsbeurs en autosalon van de Noorderkempen. Ook hier konden genodigden en bezoekers op verschillende plaatsen de aardbeien van het nieuwe seizoen bewonderen en proeven. Met al deze drukke aardbei-aktiviteiten was het Veilingseizoen-1986 wel degelijk gestart.0

Markriver Club & Band

Hoogstraten is om vele redenen een opmerkelijke gemeente. Eén daarvan is haar erg gevarieerde muziekcultuur. Hier bloeien niet alleen veel fanfares en harmoniën, zangkoren en muziekscholen, maar ook verschillende groepjes, ensembles en orkesten. Op zaterdag 8 maart vierde één onder hen hun 10-jarig bestaan: The Markriver New Orleans Jazz Club & Band. Het begon allemaal in de winter van 1975-'76 toen enkele Hoogstraatse jazzliefhebbers elkaar vonden. Dat waren Staf Mertens, Eddy Sabbe en Harry Van Gompel en samen met Jan Van den Looverenbosch, Kees Kox, Jan Michielsen en Jef Van Gooi werd het eerste jazz-orkest gevormd. Na enkele maanden oefenen gingen zij begin 1976 voor het publiek spelen: 20 maart in de parochiezaal te Wortel ter gelegenheid van een feestviering, 26 april in café De Eglantier van Piet-Jan en Marcella en op de verlichte Luizen-avondmarkt in de Vrijheid te Hoogstraten. De vlotte start en vroege bloei van deze jazzclub en haar band is maar mogelijk geweest dankzij een aktief bestuur en vele werkers achter de schermen. Wij denken dan o.a. aan voorzitter Leo Mertens en echtgenote Ria Coppé, May Mertens-Huybrechts, 1meIda Van Gompe-Swaegers, Annie Sabbe-Van

Brandt, Gust en Anneke Kox-Van Dun, Jos Vissers, Jan Bruynooghe, Leen Laurijssen, e.a. Men heeft de voorbije jaren steeds kunnen rekenen op een ruim en enthousiast publiek in het lokaal van de Tuinbouwschool te Hoogstraten. Zowel de optredens van het eigen huisorkest als de gasten kenden veel bijval. Maar elke vereniging kent zijn grijze bladzijden. Niet iedereen in een groep ziet de toekomst op dezelfde wijze. Voor sommigen was de jazzmuziek een hobby, een gezellige vrijetijdsbesteding waarbij de repetities en het clubleven centraal stonden; anderen gaven de voorkeur aan meer en grotere optredens, aan een semi-professioneel orkest waar de hobby ook een soort nevenberoep kan worden. Dit verklaart ook waarom nogal wat muzikanten gingen, bestuursleden wisselden en medewerkers van het eerste uur verdwenen. Van de oorspronkelijke bezetting blijft alleen nog E. Sabbe over. Samen met Luk Van Delm zijn zij de laatste twee Hoogstraatse leden van de groep. De vijf andere spelers komen uit Nederland. Ter gelegenheid van dit 10-jarig bestaan heeft de Jazzband een langspeelplaat met hun muziek uitgebracht en de Jazzclub een

boekje met fotografische herinneringen. De plaat kost 350 fr en de jubileumuitgave 200 fr. Te koop bij het bestuur.•

/Haiir mogeeen de IIze lijk dankzij vele helpers achter de schermen. Twee medewerkers van het eerste uur en nog lang daarna, waren: Maria Huybrechts en A ugust Kox.


Sprekers op de veiling HAVAK '86 is weer voorbij; de duizenden bezoekers zoeken nu weer andere bestemmingen om 's zondags naartoe te rijden, de standlîuuLkrs hebben mei opluchting hun waren weer ingepakt om terug te keren tot de orde van de dag.

Het grote kijk- en koopfeest begon op 15 maart op de bekende wijze: met toespraken en lint- doorknippen. Zowel Wim Janssens als Aloïs Ruts verwelkomden de eerste bezoekers. Aan beide heren was het te zien dat ze tevreden waren met het resultaat: 180 exposanten op tijd ondef dak krijgen en alles properkes afwerken, het is geen kleinigheid. Zelfs de minister was ruim op tijd om liet lint door te knippen en zijn toespraak te houden. Paul Akkermans begon met te zeggen hoeveel goeds hier in dc strcck al vcrwezenhijkt was - de ruilverkaveling, de E-10 transportzone mede door toedoen van de \'1aame regering waarvan hij dc1 uiliiiaaki. Over minder goede zaken als de hoge weiklooslieid, zweeg hij wijselijk. Onrechtstreeks had hij het daar echter wel over toen hij het probleem van de huisvesting aansneed. Zo zouden in het arrondissement Turnhout 2000 woningen moeten bijkomen. Akkermans' aandacht gaat vooral uit naar renovatie: het oplappen van oude woningen; hij zag daarin nog een groot arbeidsveld. Maar.., dan zouden er wel meer kinderen moeten komen, zo zei hij. 'Als we willen blijven bouwen, moeten er meer mensen komen. We kunnen nu eenmaal geen huizen bouwen voor katten en honden' aldus de minister. Hij vergat er wel bij te zegen dat de jonge generatie niet zozeer een dak boven het hoofd nodig heeft als wel een job om dat dak te betalen. Hij eindigde zijn toespraak met een oproep tot meer zuinigheid; geen luxe-goederen meer kopen; geen badkamers met tierlantijnen, geen sjieke interieurs. De tering naar de nering zetten zoals ook de

De proilunenfen luisteren naar de raadgevingen van de minister veel kindjes kopen èn zuinig zi)n.

4

De eerste rondgang op HA VAK 86. Op de voorgrond de organisatoren Alois Ruts en Wijn Janssens (op de rug). Op hei gaan pad Mon Rigouts die aan de minister vertelt dat de Noor derkempen meer nood heeft aan goede telefoonverbindingen dan aan een T. G. V. Paul Akkermans zegt dat hij daar voor niets tussenzit.

minsters moeten doen. Toch een wat vreemde vermaning bij de opening van de Handelsbeurs, zo dachten wij, waar het toch vooral op de 'tering' aankomt. Na de eerste rondgang langs de stands werd het officiële gedeelte besloten met een toespraak van veilingdirecteur Mon Rigouts die vertelde over de laatste nieuwigheden inzake veilen en veilingwerkzaamheden. Het pronkstuk van de veiling is zeker de nieuwe sorteermachine voor augurken die tot 2 miljoen kilo per dag kan verwerken. Vanaf deze zomer zullen alle Belgische augurken naar Hoogstraten komen om daar via de nieuwe machine verwerkt te worden. Een uniek werktuig blijkbaar dat zijns gelijke niet heeft in de hele wereld. Iets minder spectaculair maar toch ook een grote nieuwigheid, is het simultaan veilen per home-computer. Als dit systeem in werking treedt, zal de koper van veilingproducten thuis vanuit zijn zetel kunnen kiezen èn kopen. Hij hoeft daarvoor maar een knop in te drukken bij zijn eigenste 'personal computer', hij krijgt dan het hele aanbod van fruit en groenten op het scherm; hij kiest en keurt en middels het indrukken van een andere knop, beslist hij en koopt. Dit systeem, waarop Mon Rigouts terecht trots is want hij is er de 'uitvinder' van, is nog niet operationeel maar dat zal niet meer zo lang duren. Kwestie van de nodige telefoonlijnen los te krijgen bij de R.T.T. 'En daar zitten wij nu op te wachten, besloot Mon Rigouts, en niet op de T.G.V. (sneltrein) die we kunnen missen als de pest!'• Activiteiten en hun verbruik in Kilo calorieën: 250-820 Gymnastiek 200-600 Fietsen 300 Touwtjespingen 200-400 Dansen 150 Liefde bedrijven 115 Langzaam lopen 30 Vliegeren


 7©®D ®@ftn©il®u Bottende bomen, het eerste aarzelende voorjaarszonnetje en de kriebel in mijn lijf, zou dit lente kunnen zijn? Wintersneeuw en een dichtgevroren Bootjesven zijn natuurlijk leuke dingen voor de mens, maar de lentekriebel is toch ook niet te versmaden. Hoor ik daar in de verte al geen paaskiokken die het einde van de Vastenperiode (vastenperiode?) aankondigen zodat we ons de komende weken weer lekker kunnen dik-eten aan chocolade en snoepgoed uit Rome? El

vieren. Deze viering kadert in een heel KWB-KA V-weekend dat ook op zondag 6 april nog doorloopt. In en om de parochiezaal zijn dan weer enkele aktiviteiten gepland. Zo kan je de namiddag inschrijven voor een [ietszoektocht. Deze tocht start aan de parochiezaal tussen 13.00 en 14.00 uur. In de zaal is een tentoonstelling opgezet rond de KWB-KA V-werking van de laatste 10 jaar met persknipsels en foto's en bovendien worden de kindertekenin gen tentoongesteld die bij die gelegenheid door de kinderen gemaakt werden LII

Na enkele rustige wintermaanden begint ook het verenigingsleven weer te botten en te Mensen die hun vaste bowlinghand nog wat bloeien. Op zaterdag 5 april organiseert de willen bijschaven of zij die niet meer samen met de bal tegen de kegels willen aanschuiKWB-KA V in de Wortelse parochiekerk een ven kunnen (weeral op KWB-KAV initiatief) gezins-misviering die speciaal zo is opgevat een avondje gaan oefenen in Breebos op dat ook de kinderen ten volle kunnen mee-

vrijdag 11 april, inschrijven kan bij Marcel de Bruyn, 314.71.91 El Diezelfde avond wordt in 't Slot de film 'Die Historie der Kahoezen' ofwel 'De eerste kahoezefilm' opnieuw vertoond. Deze film ging in première bij het 10-jarig bestaan van vzw 't Slot en werd toen geweldig onthaald door het talrijk opgekomen Wortels publiek. Wie de film nog eens wil bekijken, dit is nog eens een kans El

Op Zondag 13 (!) april gaat de K WB-KA V naar jaarlijkse gewoonte eens verder van huis wandelen, namelijk in Heer-sur-Meuse. Zaterdag 19 april valt er in 't Slot te fuiven, een 'Spunkiefuif' volgens de persmap die ons werd toegezonden. Verdere inlichtingen aldaarEl Dit was weer ons klein, maar fijn rubrieksken, tot de volgende aflevering en eet u geen (Paas)levercrisis. Zo tegen mei legt de Jos weer een artikelei.•

Bî©©j WDI1 d (--) % [~n- DÜ laat de toeristische en historische peld aspecten van Hoogstraten zien. Alle dagen (behalve maandag?) van 10.00 tot 18.00 uur. Op 5 en 6 april zijn er traditiegetrouw de PAX-feesten met een heleboel attrakties waarvan wij U nu nog geen details kunnen geven. Op 12 april treedt in de tuinbouwschool de Marckriver N.O. Jazzband op, met mogelijk enkele gasten. Diezelfde zaterdag 12 april nodigt Cardo Saxi (ex-Spilzakken en Co) U uit op hun jaarlijks bal in de veiling. Omdat de avond niet lang genoeg kan duren treedt ook Midnight Sex op, en deze jongens zetten de dans in vanaf stipt 21.00 uur. De K.V.L.V. lente vergadert in de PAX over de rechten van de patiënt. Wederom in de FAX richt de werkgroep Opvoeding en Onderwijs op 16 april een avond in over 'Kind en agressie'. Een week later 23 april is het thema 'Wie is hier de baas?'. Nog op 16 april komen de bloemenliefhebbers vanaf 19.30 uur aan de bak in de Hotelschool en dit op initiatief van het IKO. Thema: Romantische en Japansachtige schikkingen. Iedereen is er welkom. Op 19 april in de FAX, nodigt de Cahier U en de Uwen uit voor een optreden van The Wild Cats. Dr. Van der Pas spreekt (wellicht in de molen) over 'hormonen in het vrouwenlichaam' op donderdag 24 april, inrichting C.M.B.V. En op 29 april reist het Davidsfonds naar -

Liciste, sveer is een maand voorbij, je was

weer niet bij mij, nog enkele maanden geld opzij, en ik kan zeggen: hij is van mij. Zal jij dan lopen aan mijn zij? Hoor ik er dan toch ook weer bij? Het lijkt veraf maar ook dichtbij: dra ben ik echt van de partij, maar ach, ik zit nog met een ei: zo'n Milletjas draag je niet meer in mei El

IVet na de barre en langdurige koude van februari en begin maart waren ze er al: de kievitten, facteurs van weersverbetering met de vroege. Mijn hart begon te bonken, mijn bloed stroomde sneller (ik kreeg op slag twee weken ziekteverlof voorgeschreven). Het zachte weer lokte veel mensen naar buiten. Onderandere naar de open-deur van de Middenstand. Een week later scheen de zon weer (en nog) en ook IKO profiteerde daarvan. De bezige leerlingen kregen veel beziens op hun jaarlijkse open-deurdag. 't Zal wellicht de laatste keer geweest zijn in deze (kleine, maar) vertrouwde omgeving. Waar veel volk is komt meer, dat bewees Havak in de veilinghallen de eerste dagen -

al LII De winter zit voor een jaar in de pekel, april komt eraan, maar eerst nog de staart van maart: De 29ste namelijk gaat in de Warande te Turnhout de dubbele tentoonstelling: 'Joz. Adams en Hoogstraten' door. De eerste is een retrospectieve met werken van Joz. Adams uit zijn Zaïrese, Kempische en Franse periode. De tweede daaraan gekop-

11

®D U-L-,f--,fl 2gi nd

Weinig nieuws te rapen in het noordelijkst gelegen deel van onze gemeente! Teveel van de kou gelegen misschien? El

Wel een streepje blij nieuws vanwege het gebuurte van de 'Strijbeekseweg'. Feesten geblazen binnenkort! Op 3 mei viert het echtpaar Van Boxtel- Van Gestel hun gouden bruiloft. De voorbereidende vergaderingen 12

-

-

N',n 9 91il b

zijn reeds achter de rug. Nu nog de daad bij het woord want er zal werk aan de winkel zijn. In het verleden heeft het gebuurte reeds bewezen hiervoor niet bang te zijn!LIJ Sportnieuws! Het winterprogramma van K.S.S.-Meerle is weeral achter de rug. Er werd op drie verschillende blazoenen geschoten: het straal,

In het kader van de Jeu gdboekcn week kwam Jef Rombouts samen mci zijn theatergroep 'De Kolk' uit Leuven naar de Hoogstraatse bibliotheek. De daar aan wezige kinderen hadden enorm veel plezier aan de verkleed- en schminkpartij waarna ze samen met de ton eelspelers het verhaal van 'Pietje Poch en Jeanneke_Stoef' speelden. Turnhout om er het Koninklijk ballet van Vlaanderen 'Assepoester' te zien spelen.

Dit was hoog van de toren, werkten mee: Olympia (azerty), Tipp-ex (fluid), twee wijsvingers en uw dienaar. Werkten tegen: de acht andere vingers• cibel en Antwerps blazoen. Half wedstrijd waren het Jaak Van Boxel en Jan Sprangers die nog op de rozenprijs stonden maar op de laatste dag van de wedstrijd deed Denise V.d. Heyning iedereen de das om. Zij had in totaal 31 voltreffers bij elkaar geschoten. De wedstrijd op zichzelf werd op twee verschillende manieren geschoten: Om de meeste punten. Om de meeste rozen. Er waren twee eretekens te winnen en die gingen naar: Karel V.d. Heyning, die de meeste punten vergaard had, en Denise V.d. Heyning voor de meeste rozen.


De uitslag: Karel V.d. Heyning 933 punten, 29 rozen; Denise V.d. Heyning 826 p., 31 r.; 3. Jaak Van Boxel 817 p., 25 r.; 4. Frans Jespers 807 p., 27 r.; 5. René Jespers 805 p., 24 r.; 6. Jaak Sprangers 788 p., 26 r.; 7. Adr. Aerts 783 p., 16 r.; 8. Frans Van Bavel 715 p., 16 r.; 9. Koen Laurijssen 699 p., 12 r.; 10. Frans Kustermans 690 p., 14 r.; 11. Koen Verhoeven 611 p., 5 r.; 12. Leo Laurijssen 511p.,5r. 13.JosV.d.Heyning406p.,6r. De prijzen werden tijdens een feestelijk gebeuren uitgereikt aan de overwinnaars. E Ook het wielerseizoen is reeds een maand uit de startblokken geschoten. Stany Verbreucken eindigde in het clubkampioenschap bij de juniores op de 14de plaats. Eric Van Boxel (zoon van Leo) gaat ook de start wagen bij de nieuwelingen. Dat het deze knapen ernst is, staat vast. Op 23 maart werd er te Meerle reeds een juniores wedstrijd ingericht. De uitslag volgt later wel. El

áä M

Goed nieuws in de volgende 'Maand'!•

Len laatl3loeler in het Toneel gebeut en: (le ('/ii,o van j'deerle. l3egi,i /1/au,! /,,iehien /j 'De Goede Moordenaar' voor liet voetlicht.

Fued reef - LI

straatverlichting 's avonds aan- en 's morgens uitgaat. Niet andersom. Dank u.E1 Het eerste weekeinde van april is het op za terdag (5 april) feest voor onze plechtige kommunikanten. Want die hebben we dus wel. Ze vieren dat 's namiddags in de kerk en later ook nog eens thuis. LII

Op zondag 6 april wordt weer iemand gevierd, namelijk de heilige Quirinus. Dat gebeurt met een paarden- en ponywijding rond 12 uur na een misviering om half twaalf. Dat dan in de Sint-Luciakapel op Meersel die, zoals u weet, gedeeld wordt door deze twee heiligen. El Het wandelpad naast de Mark kan binnenkort ook in gewandeld worden. In maart worden (werden?) er bomen geplant op de overkruin en moet ook de afrastering verplaatst zijn. Om de niet-overspringbare gedeelten toch droogvoets door te komen, liggen al enkele bruggetjes klaar. Het begin is dus gemaakt. El

Een VUfl de 'idyllische' bruggetjes die de oversteekplaatsen van het Mark-pad zullen overbruggen. Het pad loopt van Meersel-Dreef naar Meer (in de buurt van de Meerlese weg) en zal in de komende zomer bewandelbaar zijn.

Water kan een kruik doen barsten. Zie bladzijde twee. Ik probeer elke maand met een brokje levenswijsheid te beginnen. Na de openingszin van vorige maand is eigenlijk alles al gezegd. De MAAND mag nu voorgoed failliet gaan. fl

Elke maand begint op de le. En in april is het al direkt raak, ook. Dan mogen wij ons jaarlijks rantsoen vuilzakken gaan afhalen. Gelukkig weten we dit al heel wat vroeger dan met de fietsplaten, half februari. Dat wred wel afgeroepen in de kerk, maar dan nog met een verkeerde datum. En naar het schijnt zijn er toen 14 mensen hun nieuwe taksplaat komen afhalen (natuurlijk een goede reden om het volgend jaar helemaal af

te schaffen!). De anderen mochten naar Hoogstraten. Voor de Iaatbloeiers: nâ half één kun je niet meer terecht in het kantoor van belastingen, Vrijheid enzoveel in Hoogstraten. Ik hoorde pas iemand zeggen dat hij nog met de plaat van '84 rondreed. Wie doet beter? (Verzamelaars worden verzocht zich te onthouden .) El Twee dagen later (3 april om 8 uur 's avonds) kunnen onze vrouwen zich laten voorlichten over het kankeronderzoek, dat in de gemeente gehouden wordt. Na de TVreeks van enkele maanden geleden zullen velen hieraan meewerken, vermoed ik. El

We hebben nu een autosnelweg bij de achterdeur, ook de Mark werd mooi rechtgetrokken en de landbouwgronden werden strak platgelegd. We genieten dus volop mee van de zegeningen der vooruitgang. Als nu de heer DECROO ook nog een spoorweg naar Nederland wil leggen om met zijn supersnelle treintjes te spelen, dan missen we nog maar één ding om helemaal bij de tijd te zijn: een rij hoogspanningskabels boven onze hoofden. Wat denkt u: aan deze of aan gene kant van Meer? Voor of na 1990?[I' In april zijn Cor van der Velden en Marie Van Rïel uit de Oude Tram weg (nr. 1 als u een kaartje wil sturen) 50 jaar getrouwd. Zij vieren dat op zaterdag 19 april en heel Meersel-Dreef viert mee. Namiddags trekt de gebruikelijke levensstoet door de straten en die kan iedereen dan komen bewonderen. 11

Eind april viert de dorpsraad nog een algemene vergadering. De mensen van MeerselDreef (en enkele bevoorrechten in de fusiegemeente) krijgen vooraf nog een informatieblaadje in de bus (driekwart april). Zowel dagorde als inhoud zijn nu nog geheim (om het mooi te zeggen). Dat belooft!l

En nu geen gouden, maar een briljante tip voor IVEKA: stel uw klok zo af, dat de 13


-aft-

Muziekfeest in de vIion/ '1eesters, juffrouwen en kinderen van de lagere school van Meer maakten samen een kindermusical die zoveel succes had dat er 4 opvoeringen nodig waren om alle kijkiustigen te laten meegenieten. Er is iets aan de hand in Meer. Door het voor is. Eeuwenlang veranderde het Meerse eerste lenteweer naar buiten gelokt, wandellandschap nauwelijks, maar nu, in een tijdde ik deze week door mijn geliefde dorpje en spanne van amper enkele jaren, wil men heel de tijd voelde ik dat er iets niets klopte, blijkbaar zo rap mogelijk bewijzen dat men Ik wist eerst niet wat, maar toen zag ik het van iets moois gemakkelijk iets lelijks kan plots: Meer wordt plat vlak. Je kijkt tegenmaken. De ruilverkaveling had waarschijnwoordig bijna dwars door Meer heen. Door lijk wel haar nut voor een aantal mensen, de ruilverkaverling en de voordurende ontmaar ze heeft tegelijkertijd voor maanlandbossing verdwijnen stilaan alle natuurlijke schappen gezorgd. En dat de voortdurende obstakels die van Meer vroeger zo'n mooie, houtkachelrage ronduit rampzalig is voor landelijke gemeente maakten. Wat over- het bomenbestand, kan een kind zien, maar blijft, is een plat en vlak iets waarbij de niet een blind kind. voorkant van Jane Birkin een berglandschap Natuurlijk zijn er ook mensen die terug bolijkt. Ik vraag me af waar het allemaal goed men aanplanten waar zij er uitdoen, maar

uii

CD

Goud! Geen olympisch goud! Nog kostbaarder goud voor Maria Koyen en Jef Oostvogels uit Minderhoutdorp; 50 jaar huwelijksleven in goede en slechte dagen werden op 23 februari eens extra in de bloemetjes gezet. 'Een geluk dat ik er nog ben!' sprak Jef, een beetje gegriepeerd, op overtuigende toon. 'Deze zomer had het met mij gedaan kunnen zijn! In de Marck gevallen toen ik de kanten aan 't afmaaien was van mijne 'bemd'. En of het water van de zomer hoog stond, en of ik water gedronken heb! Ja, toen heb ik gebeden tot God en al zijn heiligen. Een uur heb ik daar in 't nat gelegen met m'ne kop eens juist boven en dan weer eens onder het water. Hoe ik er tenslotte uitgekomen ben, weet ik eigenlijk zelf nog niet goed. Ons Maria wist niet wat ze zag toen ik thuis kleddernat aankwam! Van geluk gesproken!' Toen ze huwden in 1936 zullen ze ook wel 14

n1r ftü@xu

gelukkig geweest zijn. 'We waren net twee schoolbengels. Ons Maria woog 40 kg en ikzelf haalde nauwelijks de 50', gekscheerde Jef. Hun enige zoon, Corneel, die als aannemer zijn kost verdiende, kwam later jammerlijk om het leven tengevolge van een werkongeval en dit is voor deze twee mensen een slag geweest die zij maar moeilijk te boven zijn gekomen.

dat zijn toch uitzonderingen. Het is overduidelijk dat het zo niet verder kan. Het is de hoogste tijd dat zowel de overheid als de mensen zelf beseffen dat er na hen ook nog mensen komen die in een aangename en gezonde omgeving willen wonen. Het huidige egoïsme bij vele mensen lijkt daarom meer en meer dè kwaal van de jaren tachtig te worden. Vlaanderen is vaak verheerlijkt en bezongen als 'le plat pays', maar te veel mensen nemen die uitdrukking tegenwoodig te letterlijk El Toch blijft Meer voorlopig een heerlijk dorp om in te wonen. Niet omdat er zoveel gebeu, t, wu,l( dut is pVr Iuet veel (II api d, maar wel omdat hel typische dorpskarakter en de mentaliteit hier mij enorm aanspreken. Het leven kabbelt hier rustig voort, soms zijn er wel eens go/fles waarover dan weer lekker kan geroddeld worden - maar het /evensritme wordt in Meer nog bepaald door de mensen zelf. De Meerse mens blijft zijn eigen heid bewaren El Dat kunnen we echter niet zeggen van het uiterlijke dorpsbeeld. Steeds meer typische huizen worden slachtoffer van de slopershamer. Ik heb u vroeger reeds bericht over het verdwijnen van het Boerenzaaltje (inmiddels rijst daar een nieuw gebouw op) en over de teloorgang van het caféhuis van Jaak en Fien Roos (ik voel nog steeds een steek als ik daar voorbij kom en denk aan de zondagvoormiddagen en de kermis in de tiid van toen). Deze maand was het de beurt aan het oude huis van wijlen Rik Grauwmans. Waar eens Rik met z'n zonen Jos en Frans door de hopen zagemeel in het werkhuis baggerden, is nu niets meer. Een hoop oude stenen is al wat rest. En ook dat doet even pijn, hoewel de afbraak natuurlijk onvermijdelijk was. Maar de Donckstraat moet weer een stukje geschiedenis prijsgevenLl Voor de rest kan ik deze maand erg kort zijn. Misschien zijn er wel verenigingen die in april een activiteit organiseren, maar dan weet ik daar toch niets van. Mij is inderdaad op dit moment (15 maart) geen enkele activiteit in april gemeld. Misschien moet ik daarom de titel van deze rubriek binnenkort wel wijzigen in 'Minder uit Meer'. Laten we hopen dat mei dat voorkomt. Jef zag het levenslicht op Beek te Meer en wel op 23 juni 1909, als jongste van 6 kinderen. Nog één broer van 84 jaar is momenteel in leven. Maria werd op 19 maart 1914 te Minderhout geboren als oudste van 9 kinderen en gedurende haar ganse leven is zij ook Minderhoutse gebleven. Zij leerden elkaar kennen in café 'De Pelikaan', uitgebaat door Maria's ouders, in het dorp (op dit ogenblik café-frituur in het dorp!). Bier heeft Jef nochtans nooit gedronken. Volgens zijn zeggen Iustte hij het eenvoudigweg niet. Hoe hij aan de kost kwam? Vanalles heeft hij gedaan. Hoven gaan omspitten, bij Stan Van de Mierop (Den Bot) kolen mee helpen lossen (deze woonde op de plaats waar nu het nieuwe gildenhuis is verrezen), turf steken bij Van Hecke in Meerseldreef, wegen helpen aanleggen, handel gedreven in koeien en paarden, een fietsenwinkel uitgebaat. Je ziet, Jef was van alle markten thuis. Een auto hebben ze nooit gehad; met ne stevige fiets en dezelfde benen kom je ook overal! Momenteel is Jef zo goed niet meer te been maar Maria, alhoewel een beetje hardhorig, huppelt nog over de vloer als een twintigjarige.


te 13.30 uur voor een wandeling naar het zuiveringsstation of een fietstocht naar de waterwinning te Hoogstraten en het zuiveringsstation. Ondertussen zijn de kinderen in de zaal volop bezig met hun kwis. De namiddagactiviteiten en het vieruurtje zijn uitejaaid giatis! K.W.B.-ers blinkt uit door aanwezigheid'! U Nuttige informatie!

De K. L.J. -bemanning die 'Het Geldschip' opvoerde op de droge planken iun de Minderhoutse parochiezaal. Uitbundig feestvieren gaan ze zeker ook niet De K. W.B.-K.A. V.-hobbytentoonstelling doen, maar in de maand mei, als het weer verdient nog wel geen goud inaar intussen wat beter is, wordt de familie alvast getrakhebben zij het toch ook al voor de 12e keer klaargespeeld! Op de goede weg dus, mogen teerd. Vanwege de geburen en het gemeentebestuur mocht het jubilerend paar alvast een we zeggen en succes kent het nog altijd! LII mooi geschenk in ontvangst nemen! En op zondag 6 april wordt er door K.W.B. Maria en Jef, hartelijk gefeliciteerd en... een projectdag op de kalender geplaatst. In houden zo!! El de parochiezaal wordt verzamelen geblazen

Als er K. W.B.ers zijn die een paapploeg wensen te vormen kunnen zij zich wenden tot Fons Müesen. Wie wil lid worden van K.A.J. wende zich tot Rudi Van de Locht, Gemneentestraat 21. Bo mr/in gfanaten kunnen Ludo Govaerts, Torenakker 14 contacteren; Info Lourdes kun je altijd bij Frans Schoenmaeckers, Kape/dref 2 in winnen. Voor een ro,n'nel,narkt en/of ambachtsmnarkt staat ook Fons Müesen ter uwer beschikking. Je zier K. W.B. is weer volop in beweging! LII Ook in de natuur begint de beweging merkbaar te worden. Eerst nog wat paaseieren opvissen, 'fopkesdag' op 1 april niet vergeten, en weldra zien we de eerste madeliefjes hun blinkende kopjes boven het gras uitsteken. De traditionele grillen zullen hun kop ook wel opsteken maar de dagen lengen toch weeral 110 minuten, dan nog eens het zomeruur erbij en je kunt zelf wel uitrekenen hoelang de rolluiken omhoog kunnen blijven! Adieu!•

Beschikbaar onmiddellijk tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: inzet op woensdag 9 april 1986. toewijzing op woensdag 23 april 1986. telkens om 3 uur namiddag in café DE KROON bij J. Jansen, Meerledorp 36 te Meerle. Liefhebbers gelieve trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen; Plans te bekomen ten kantore. -

OPENBARE VERKOPING te HOOGSTRATEN van ZEER GOED GELEGEN HOEVEGEBOUWEN (vroeger taverne Boerenhof), Loenhoutseweg 97, met aanpalende weilanden VLAKBIJ ElO GESCHIKT VOOR ALLE DOELEINDEN -

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie, openbaar verkopen: ZEER GOED GELEGEN HOEVEGEBOUWEN te HOOGSTRATEN, Loenhoutseweg 97, met aanpaInde weilanden, verdeeld in vier kopen: KOOP 1: hoeve met aanhorigheden, groot 21a.44ca; Voorzien van waterleiding en centrale verwarming. KOOP 2: schuur op en met grond, groot 14a.57ca; KOOP 3: weiland tegen Loenhoutseweg, groot 40a.19ca.; KOOP 4: aanpalend weiland met wegenis naar Loenhoutseweg, 97a.63ca. BESCHIKBAAR ONMIDDELLIJK tegen betaling van koopprijs en onkosten. BEZICHTIGING: zaterdags van 2-4 uur. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 8 april 1986 en toewijzing op dinsdag 22 april 1986 telkens om 4 uur namiddag in café De Wachtzaal bij AdamsBrosens, Van Aertselaerstraat te Hoogstraten. Liefhebbers gelieve trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen; Plans te bekomen ten kantore. OPENBARE VERKOPING van ZEER SCHOON WEILAND te Hoogstraten/MEERLE zijstraat Groot Eyssel (tegen nieuwe weg Ruilverkaveling) Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie, openbaar verkopen: ZEER SCHOON WEILAND te Hoogstraten/MEERLE, zijstraat Groot Eyssel, tegen weg Ruilverkaveling, verdeeld in twee kopen: KOOP 1: groot 93a.72ca. KOOP 2: groot 1 ha.2a.83ca.

OPENBARE VERKOPING VAN ALLERLEI MEUBELEN en HUISRAAD, waaronder waardevolle ANTIEK te 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, Meerledorp 26 Notaris Jan MICHOEL, te Hoogstraten, zal openbaar verkopen namens de erven van wijlen Leo VAN DEN BROEK-JANSEN, op donderdag 3 april 1986, vanaf 13 uur namiddag in de woning te 2328 Hoogstraten/Meerle, Meerledorp 26, ALLERLEI MEUBELEN en HUISRAAD ondermeer eetkamer, salon, slaapkamers, keuken, kasten, kachels, koperen potten, tinnen bekers en liters, verschillende sierschotels, ijskast, gasvuur enz. en al wat er zal bevonden worden. Kontante betaling onmiddellijk na de verkoping. Bezichtiging vanaf 12 uur.

A

a 3

a~ De Hoogstraatse Pers, uItgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk! \iraag inlichtingen HOOGSTRATEN, Loenhoutseweg 34

Telefoon 03/314.55.04 of 314.49.11 15


Beiaard in de lente

Bittere Vruchten ,

tij

Bij het begin van de lente veranderen de muziekjes van de beiaard. Goede luisteraars zullen volgende deuntjes al vlug kunnen meeneurieën: 'Komt vrienden in de ronde' (gespeeld op het kwartier na het uur), 'De Winter is vergangen' (om het half uur), 'Fdihlingslied' (op het kwartier na het uur) en de melodie uit Judas Machabeus (Hundel) (om het uur).

Alle surfers aan dek

Begin maart kwamen de mense,, van de Wereidwinkel op straal om de Hoogstratenaren ervan te overtuigen dat de Zuidafrikaanse appels en appelsienen een wrange bijsmaak hebben voor ieder die bekommerd is om het lot van de Zwarte Zuid-Afrikaan.

Ouders en School Een tijdje geleden werden we uitgenodigd op een feestelijke bijeenkomst in de Hoogstraatse gemeenteschool om daar de 'uitbouw tot volwaardige basisschool' te vieren zoals dat verwoord werd op de uitnodiging. De lagere school heeft sinds september inderdaad een stevige onderbouw gekregen in de vorm van een kleuterafdeling die meteen van start ging met 44 kleuters. Die zitten nu mooi verdeeld over drie klassen en ze zullen best tevreden zijn met hun kleurige en gezellige omgeving. Nu zijn er weer plannen voor een nieuwe kleuterspeelplaats met zitbanken, zandbak, klimpalen en zelfs een speelhuisje met glijbanen en klimrek. Het moet allemaal nog verwezenlijkt worden maar de mensen van het ouderkomitee zitten te springen om mee te helpen. Het is ook wel een bijzonder ouderkomitee, dat van de gemeenteschool. Niet zoals in vele scholen waar een wat ingeslapen komitee zich enkel bezighoudt met het organiseren van Vlaamse kermissen of waar het door de directie wordt aanzien als vervelende pottenkijker. Vanaf het begin heeft het ouderkomitee zich met hand en tand ingezet voor het behoud van de gemeenteschool. Dat was wel nodig want, zoals oud-schoolhoofd meester Noeyens vertelde, in juni '80 stond de school er slecht voor. Het schooljaar werd toen beëindigd met 58 leerlingen en er moesten er 70 zijn om de school open te kunnen houden. In september bleken er 73 leerlingen te zijn en de school was voorlopig gered; onderwijzers en ouderkomitee waren gelukkig en hoopvol voor de toekomst. Terecht, zo bleek al vlug, want het leerlingenaantal groeide met de jaren; nu zitten er al meer dan 90 kinderen op de gemeentelijke schoolbanken. En daar zit het ouderkomtiee voor veel tussen, eën enthousiaste groep die niet alleen vlijtig de bijna agressieve sticker 'Wij gaan naar de gemeenteschool' verspreidde maar eveneens moeite noch tijd spaarde om 16

aktiviteiten op te zetten die de school meer bekendheid en een goede naam bezorgden. Nu is er samenwerking met het V.L.O. (Vernieuwd Lager Onderwijs) en in de intercommunale examens brengen de leerlingen het er goed vanaf. Wellicht heeft de aantrekkingskracht van de school ook iets te maken met het eerder 'neutrale' gezicht, een meer pluralistische ingesteldheid. Van de mogelijkheid om 'lekenmoraal' te volgen of onderricht in een andere dan de katholieke godsdienst, wordt hier en in Wortel gebruik gemaakt door enkele ouders. Ook binnen de schoolmuren hebben de ouders hun inbreng in de vorm van 'breimoeders' en 'leesmoeders' die in de lessen van handwerk en lezen een welkom handje toesteken. Dat 'welkom zijn' is natuurlijk heel belangrijk. Daar is een echte openschool mentaliteit bij de onderwijzers voor nodig en dât, samen met de ouderlijke inzet, vormt een van de oorzaken van de verrassende groei van de gemeenteschool.•

Begijntjes laat besluit Om eventuele vakantieplannen te vergemakkelijken, volgt hier de datum van het groot Hoogstraatse Kinderfeest: zondag 24 augustus.

Op donderdagavond (vanaf 20 uur) in taverne DE VOS vergast de Hoogstraatse Windsurfvereniging 'De Windhoos' alle liefhebbers van het windsurfen op een daverende Surf-In. Reuzetombola voor de aanwezige leden: meer dan 20.000 fr. prijzen, o.m. een 6,2 m 2 speedwingzeil van het merk Topsails. IIrfvidPopr9de met de llerVrr1er een nieuwste aderrisiokkeiide iiiaiioeuvi es Voor het eerst pakken we uit met een tweedehandsmarkt: kandidaat-kopers en verkopers kunnen rechtstreeks met elkaar onderhandelen. Wie iets te koop wil aanbieden, brengt dit mee of noteert alle bruikbare gegevens (bv. indien het om een windsurfplank gaat). Uiteraard heeft ieder aanwezig lid recht op een flinke portie clubnieuws: financieel jaarverslag, overzicht komende aktiviteiten, evaluatie clubbiad, rondvraag. Donderdag 10 april, taverne DE VOS, jaarvergadering de windhoos: voor wie de smaak van het (fun)surfen te pakken heeft. •

Sexy Corda? Hou je fit voor rijpere jeugd? Een filmfrag,'nent uit de Fellini-doos? Miss Poes? Mis poes!! Deze foto werd op het vori ge bal van Spilzakken en Co geschoten. De jongens en meisjes noemen zich nu CARDO SAX!, en ze geven, afwisselend met Mid night Sex weerom een spetterend bal op zaterdag 12 april vanaf 20.30 uur in de Veiling te Hoogstraten. (opgelet: Midnight Sex begint stipt om 21 uur!!) Tot bals!


v.d. SLUIS Woninginrichting Kapeistraat 6 - Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours.

Zie puzzelkolom voor onze wedstrijd.

Verder behang verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers. -

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten. TEL. 69.90.02

Kerkstraat 15, 2330 Merksplas Telefoon 014163.35.56

STIHL

Hoger vermogen, gunstiger gewicht en daarbij een volautomatische kettingrem. Met deze kenmerken zetten zagen zoals de nieuwe STIHL 038 AV FB nieuwe maatstaven: 2,95 kW (4,0 PK) uit 61 cm 3 bi maar 8,3 kg (45 cm) spreken we voor zichzelf. Daarbij de kettingrem Quickstop, volautomatisch vertikaal en horizontaal in werking stellend, eledronische ontsteking, antivibratiesysteem, 12 maanden garantie. Wie biedt meer?

038 AVFB/45 cm NU AAN SPECIALE PRIJS:

24.950,(BTW. Inbegr.)

Ook op zondag

:G

13% meer vermogen en volautomatisch kettingrem. Ziehier de belangrijkste kenmerken van de nieuwe super-kettingzagen van Stihl. Voorbeeld: 028 AVSWB, 51,5 cm, 2,5 kW (3,4 PK), 6,8 kg (40 cm) Kettingrem quickstop, die volledig automatisch vertikaal en horizontaal aanslaat. Elektronische ontsteking, antivibratiesysteem, dit bij beduidend weinig gewicht. 12 maanden garantie. Wie biedt meer?

028 AVS WB/40 cm NU AAN SPECIALE PRIJS:

ST! L速 19.950,5TIHL 速

(BTW.

MACHINES VOOR DE HOF- BOS- EN TUINBOUW

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten - Minderhout Telefoon (03) 314.41.15

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9

BERICHT Rd1 K)

GEMEENTE RIJKEVORSEL

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat de verpachting van een standplaats voor frituur op het Dorpsplein voor een termijn van 3 jaar, zijnde van 1 juni 1986 tot 31 mei 1989, OPENBAAR EN PER OPBOD zal plaats vinden ten Gemeentehuize van Rijkevorsel op dinsdag 8 april 1986 te 16 uur namiddag. Het reglement en plan liggen ter inzage van de belanghebbenden ten Gemeentehuize, Secretariaat, alle werkdagen van 9 tot 12 uur, waar ook alle verdere inlichtingen kunnen bekomen worden. Rijkevorsel, 4 maart 1986 De burgemeester, A. Stoffels De Gemeentesecretaris Eelen, Edw.


Bloemsierm ku

Kari"s colif ure

cm Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

Er autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafeikleden, lopers, enz.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11


VANUIT HET STADHUIS... 'Ge denkt toch ook nog aan de centen, hé !' Eens te meer kwam maandag 10 maart duidelijk tot uiting hoe de kaarten liggen in de Hoogstratense gemeenteraad. Van enige oppositie tegenover het beleid van burgemeester Van Aperen is er vanop de CVP-banken zo goed als niets meer te bespeuren. Uitzondering hierop was ook dit maal raadslid Peerlinck. Dit ging op sommige momenten zo ver dat hij zelfs zijn verontwaardiging toonde aan het adres van zijn partijgenoten. Vooral de beslissing in verband met de bibliotheek zette kwaad bloed en ook in de aankoop van de gronden op de Thijsakker was raadslid Peerlinck de enige CVP-er die tegenstemde. Van enig ander kritisch geluid op de CVP-banken hebben wij ook deze keer niets meer gehoord. FB lijkt nu definitief naar de oppositite verschoven. In de uitslag van verscheidene belangrijke stemmingen staan zij bijna steeds alleen. In de discussies evenwel argumenteert vooral schepen Verhuist sterk zijn agendapunten, wat niet altijd gemakkelijk is gezien de vaak cynische houding van de burgemeester tegenover de schepen. Achterliggende bron van ergernis blijft ook deze keer de aanleg van het derde voetbalterrein op de Thijsakker. Hiervoor worden vandaag definitief gronden aangekocht. Wij waren er vorige maand niet zo ver naast met onze schatting van 6 miljoen. De gemeente betaalt nu inderdaad de som van 5.390.000 F plus nog eens 280.000 F verhaalbelasting die moet worden terugbetaald. In de loop van de raadszitting zal hier regelmatig naar verwezen worden, zij het dan vaak in bedekte termen, wanneer andere zaken meer tegenwind krijgen in de discussies. 54

geen kredieten voorzien zijn. Wij zien de financiële kant over het hoofd en wij doen de administratie over hun toeren draaien. 'Beseffen wij wel goed waar we mee bezig zijn?' In de geheime zitting wordt dan het alternatief van FB besproken. Besproken is een groot woord, want verscheidene leden van de raad zijn verontwaardigd dat men reeds kontakt heeft opgenomen met de betreffende eigenaars buiten het college om. KGB en de meeste CVP leden verlaten daarom vroegtijdig de raadszitting. Het voorstel van FB bestaat erin in plaats van de Latijnse School de huidige café Patria aan te kopen. Zo zou er een direkte verbinding ontstaan tussen het historisch stadhuis en de nieuwbouw van het administratief centrum. Beide ruimten zouden dan optimaal kunnen gebruikt worden. Omdat de uitbaters van de Patria nu over een bloeiende handelszaak beschikken, en om hen de gelegenheid te laten hun broodwinning te behouden, wordt voorgesteld een grondruil te doen, en langs de zijde van de Cartouche een deel van de huidige brandweerkazerne af te staan. Zo zou het tevens mogelijk zijn een stuk Vrijheid te saneren, en in het centrum een aantal mooie gevels tot stand te brengen.

Het IKO

It

De huidige C VP-fraktie in de Hoogstratense gemeenteraad, na het wegvallen van raadslid Desinedt. Staf Peerlinck (tweede van rechts), gekend om zijn degelijke dossierkennis, nam verscheidene malen afstand van beslissingen van zijn partijgenoten. 'Jongens, waar zijn jullie mee bezig?'

Het administratief centrum Op de agenda van de raadszitting van 10 maart stonden enkele punten die rechtstreeks betrekking hebben op de bouw van het nieuwe administratief centrum. Het eerste was de verwerving van de Latijnse School achter het stadhuis. Het tweede een alternatief van de groep FB, ni. de eventuele aankoop van ofwel café Cartouche of van café Patria. Dit laatste punt stond vermeld op de FB-agenda voor de geheime zitting. De vraag van raadslid Koyen dit punt naar de openbare zitting te brengen en te koppelen aan het punt van de Latijnse School werd door de andere frakties verworpen. In het eerste ontwerp voor het administratief centrum wordt een doorgang voorzien via de

Latijnse School naar het stadhuis. De kerkfabriek stelt nu voor de Latijnse School door de gemeente te laten aankopen (schattingsverslag 325.000 B.fr). Op die wijze zou de gemeente de doorgang in eigen beheer hebben. Met de kerkfabriek kan een overeenkomst gesloten worden, zodat zij de bovenverdieping mogen blijven gebruiken. Schepen Verhuist meent dat dit een dure oplossing is vermits de restauratie enz. ten laste van de gemeenschap komt. Deze lasten zijn normaal voor de kerkfabriek. Bij de stemming over de aankoop stemt FB daarom tegen. CVP en KGB stemmen voor, uitgezonderd raadslid Peerlinck die zich onthoudt. Zijn kritiek is principiëel: er worden een hoop beslissingen genomen waarvoor

Een vijftal punten hebben vandaag ook betrekking op het Instituut voor Kreatieve Op voeding. Dit alles kadert in de verbouwing van de vroegere Kela en de toekomstige verhuis hiernaar. Voor de verbouwing van de voorgevel van de Kela en de betonwerken zijn op de eerste aanbesteding geen aannemers ingeschreven. De raad wordt gevraagd het in eigen beheer te mogen doen met de assistentie van een aannemer. Raadslid Koyen merkt op dat FB steeds bedenkingen heeft gemaakt rond deze manier van werken: een deel zelf uitvoeren, een deel uitbesteden en zelfde materialen leveren. Het is logisch dat hier geen aannemers voor inschrijven. Het projekt is te groot. Het is beter het in zijn geheel te laten aanbesteden. Uit de stemming blijkt dat FB alleen staat met deze visie. KGB en CVP zijn voor eigen beheer, FB stemt tegen. Voor de aank000p van sanitair materiaal alsook voor klein materiaal is de volledige gemeenteraad eenparig akkoord. Iedereen is ook akkoord voor de aankoop van meubelen, in totaal 730 stuks voor een totaal van ongeveer 2 miljoen, alsook voor de aankoop van een nieuwe keramiek-oven. Enkel raadslid Peerlinck vraagt zich af of dat nu allemaal ineens moet. Het is niet omdat het in de begroting staat dat het allemaal op moet. 'Ge denkt toch ook nog aan de centen, hè!'

De Sint Clemenskerk te Minderhout Op de agenda stond de heraanbesteding van het vast kerkmeubilair van deze kerk. Schepen Verhuist geeft een zeer uitvoerig en gedocumenteerde uitleg van de voor- en nade19


len van deze restauratie. De huidige gemeenteraad van de fusie heeft zich reeds drie maal bij algemeenheid van stemmen voor restauratie uitgesproken. In een vorige gemeenteraad trok evenwel raadslid Vanderbruggen hard van leer tegen een mogelijke restauratie. Burgemeester Van Aperen laat in zijn reaktie duidelijk verstaan dat er geen sprake meer kan zijn van een restauratie. Wanneer echter raadslid Mathieu en raadslid Van Erck zich resoluut achter het voorstel van schepen Verhuist scharen smelt elke tegenkanting als sneeuw in de zon. Raadslid Vanderbruggen geeft geen enkel kommentaar. Met eenparigheid van stemmen wordt de heraanbesteding goedgekeurd. Wegens plaatsgebrek kunnen we dit onderwerp niet verder uitdiepen. Wellicht doet zich in de nabije toekomst nog een andere gelegenheid voor.

Een nieuwe bibliotheek? Een van de eerste punten op de agenda van het college was de bouw van een nieuwe centrale bibliotheek. De Hoogstratense bibliotheek, gehuisvest in de lokalen van de gemeentelijke lagere school in de Karel Boomstraat zit reeds geruime tijd met plaatsgebrek. Reeds vanaf 1981 dringt Brussel aan op een verruiming van de akkomodatie en aanvaardt zij slechts voorlopig de huidige toestand. De uitleningen in de Hoogstratense bibliotheek zijn de laatste jaren geweldig gestegen (van 17.719 uitleningen in 1981 tot 62.265 in 1985). Ook

de collectie is in die jaren fel uitgebreid (van 12.555 tot 19.138). Komt daarbij dat de gemeenteschool graag deze lokalen terug tot haar beschikking wil hebben. In de gemeenteraad van feb.'85 werd daarom beslist het gebouw van IKO in de Gelmeistraat de bestemming te geven van bibliotheek en muziekschool. Omdat het verkrijgen van de nodige goedkeuringen en subsidies een tijd in beslag neemt, is aan Brussel toen gevraagd een verkennend bezoek te brengen aan Hoogstraten. Hierdoor werd een juist beeld gekregen van de eisen waaraan een bibliotheek in Hoogstraten moet voldoen. Na een eerste vraag aan de destijds aangestelde architekten, hoeveel deze verbouwing ging kosten, werd door hen een voorlopige raming gemaakt van 19 miii. + BTW + uurloon + schilderwerken. Deze som voor een verbouwing leek onverantwoord. Daarom heeft de beheers- en adviescommissie een aantal nieuwe bibliotheken bezocht in gemeenten met een vergelijkbare situatie. Hieruit is het volgende voorstel gegroeid: financiëel lijkt een volledige nieuwbouw op de gronden achter de huidige IKO (zijde Lindendreef) veruit het interessantste. De kostprijs hiervan kan geraamd worden op een 18 miljoen. Schepen Verhuist vraagt daarom aan de raad zich akkoord te verklaren met het voorgestelde bouwprogramma (het bouwen van een bibliotheek die voldoet aan de door Brussel gestelde normen van 624 m 2). Bij goedkeuring van de raad kan dan tegelijkertijd een aanvraag tot

subsidiëring van 60 07ó worden gedaan. Schepen Aerts stelt voor enkel te stemmen over een princiepsbeslissing en pas later over te gaan tot een konkrete stemming omdat men de renovatie van de streek rond de kerk in zijn geheel moet kunnen bekijken. Raadslid Vanderbruggen meent dat schepen Verhuist met dit voorstel de plannen van de CVP doorboort en noemt dit een misplaatste zaak. Burgemeester van Aperen wil hier geen verdere woorden meer aan vuil waken en dringt eveneens aan op een princiepsbesiissing. Schepen Verhuist tracht de raad er van te overtuigen dat een princiepsbeslissing in deze zaak geen enkele zin heeft. Enkel met een goedgekeurd bouwprogramma (ongeacht de plaats waar men het gebouw neerplaatst) kan men subsidies aanvragen. Bij de stemming zijn alleen FB en raadslid Peerlinck akkoord met het voorstel van schepen Verhuist. De KGB stemt tegen en de rest van de CVP. Raadslid Peeriinck, afgevaardigde van de CVP in de beheers- en adviescommissie van de bibliotheek, maakt zich danig kwaad op zijn partijgenoten en roept ontgoocheld 'Wat zitten wij hier te doen, voor wat dient dan een beheerscommissie?'. Ook schepen Verhuist is ontgoocheld en zijn reaktie is ondubbelzinnig: Het enige motief waarom men tegenstemt is om 6 miljoen te kunnen afvoeren en te gebruiken voor iets anders! Wellicht voelde iedereen in de zaal dit schot recht in het doel.•

Wij bieden U een zeer grote keuze in

uIcI'r I"uIcI'r MGiliGMQQr I'uIsI'r -

GEVELSTENEN, DAKPANNEN, VLOER- en WANDTEGELS Onze rechtstreekse invoer uit Italië, Frankrijk en Duitsland, laat U mee profiteren van de voordelige prijzen.

bouwmaterialen schoorstraat 2 (hal) 2322 minderhout telefoon 03/315.75.17

pvba halschoor biedt u betaalbare kwaliteit!

20


C)

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pvba

CROES

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten elefoon 03/314.50.91

JORIS Gelmeistraat 52, Hoogstraten, Telefoon: 03/314.57.10 03/314.56.91

AUTO BAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Elke dag ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIMVEE

VAN AERTSELAARSTRAAT 7

JAN STOFFELS

HOOGSTRATEN

Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16 21


Burgelijke Stand Februari 1986 Overlijdens 31 januari: François Coois, oud 37 jaar, echtgenoot van Augusta Verhaert, Vrijheid 207, Hoogstraten. 3 februari: Maria Jansen, oud 78 jaar, weduwe van Frans Oostvogels, Karel Boomstraat 29, Hoogstraten. 6 februari: Maria Bellens, oud 80 jaar, weduwe van Constant Gabriëls, H. Bloediaan 250, Hoogstraten. 8 februari: Franciscus Floren, oud 76 jaar, echtgenoot van Maria Wegner, Van Aertselaerstr. 30, Hoogstraten. 10 februari: Hendrikus De Meijer, oud 69 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 15 februari: Joannes Verbunt, oud 90 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 17 februari: Lucia Michel, oud 84 jaar, kloosterlinge, Gelmeistraat 60, Hoogstraten. 18 februari: Maria Koyen, oud 80 jaar, weduwe van Constant Fockaert, H. Bloediaan 250, Hoogstraten. 22 februari: Maria Vinkx, oud 71 jaar, weduwe van Cornelius Van Bavel, Lage Rooy 13, Meerle. 23 februari: Albertus Geens, oud 44 jaar, echtgenoot van Alice Alen, Torenakker 1, Minderhout. 24 februari: Corneel Goeischaickx, oud 49 jaar, ongehuwd, Hoogeind 38, Meer. 24 februari: Constantijn Janssens, oud 65 jaar, echtgenoot van Maria Verschueren, V. Aertselaerstr. 29, Hoogstraten. 25 februari: Maria Voeten, oud 80 jaar, ongehuwd, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 25 februari: Leopoldus Verhoeven, oud 92 jaar, echtgenoot van Maria Vervoort, Hinnenboomstr. 40, Hoogstraten.

25 februari: Catharina Jacobs, oud 72 jaar, weduwe van Henricus Mertens, Heimeulenstr. 9, Meerle. 28 februari: Irma Jansen, oud 76 jaar, weduwe van Leo Van Den Broek, Meerledorp 26, Meerle.

Geboorten 29 januari: Jurgen, zoon van Hendrik Dul en Jacinta Hertoghs, Katelijnsestraat 54, Hoogstraten. 1 februari: Liesbeth, dochter van Ludovicus V. Bergen en Maria Leemans, V. Aertselaerstr. 64, Minderhout. 1 februari: Seppe, zoon van Alfons Van Gils en Rita Vermeiren, Driehoekstraat 23, Meer. 10 februari: Els, dochter van Herman J00sen en Louisa Boudewijns, Minderhoutsestraat 49, Hoogstraten. 10 februari: Wendy, dochter van Adriaan V. Dyck en Lutgardis De Houwer, Heimeulenstr. 47, Meerle. 10 februari: Nick, zoon van Leopold Braspenning en Elizabeth v. Opstal, Burg. V. Nuetenstr. 14, Meerle. 11 februari: Liesbeth, dochter van Petrus V.d. Bogerd en Maria Laurijssen, Desmedtstr. 60, Minderhout. 11 februari: Andy, zoon van Simon Hendrickx en Rita De Beuckelaer, K. Boomstraat 57, Hoogstraten. 12 februari: Patricia, dochter van Johannes Vissers en Maria Govers, Burg. Jespersstr. 1, Meerle. 14 februari: Nick, zoon van Jan Cools en Greta Lauryssen, Meerseweg 7, Meer. 15 februari: Jill, dochter van Guido Jochems en Hilda Jansen, Thornstraat 9, Meerle. 20 februari: Nancy, dochter van Marcel van Dun en Elza Braspenning, Minderhoutsestraat 106, Minderhout. 20 februari: Ives, zoon van René Vermeiren en Diane Fockaert, St. Lenaartseweg 18, Hoogstraten.

21 februari: Joachim, zoon van Vincent Mertens en Maria Joosen, Minderhoutsestraat 31, Hoogstraten. 22 februari: Hanne en Liese, dochters van Jozef Jespers en Myriam Nauwelaers, Ge!melstr. 78, Hoogstraten. 25 februari: Tinne, dochter van Jacobus Langens en Rita Koyen, Vrijheid 63, Hoogstraten. 26 februari: Gitte, dochter van René Van Hasselt en Erna Verheijen, Leemstraat 25, Hoogstraten. 27 februari: Bart, zoon van Ronny Aernouts en Elisabeth v.d. Broek, Merenweg 4, Meer.

ri Huwelijken 7 februari: Ludwig Van Alphen, Oude Tramweg 2, Meerle en Liliane Maas, Heieinde 26, Meerle; nieuw adres: Kerkstraat 51, Meerle. 8 februari: Joannes Pluym, Eindsestraat 28, Meerle en Mathilda Hessels, Meerseweg 38, Meer; nieuw adres: Meerseweg 38, Meer. 14 februari: Karel Godrie, Heerle 15, Minderhout en Anne-Marie Schoofs, Lindenlaan 76, Beerse; nieuw adres: Minderhoutsestraat 109, Minderhout. 14 februari: Gerrit-Jan Baars, Klein Eyssel 35, Meerle en Martine Hendrikx, Klein Eyssel 35, Meerle; nieuw adres: Klein Eyssel 35, Meerle. 21 februari: Marc Roeien en Johanna Schoenmakers, Vrijheid 130, Hoogstraten. 21 februari: Bart Dyckhoff, K. Car dijnstraat 23 en Eiza Huybrechts, Terbeeksestraat 29, Meer; nieuw adres: Alfons Schneyderslaan 210, Deurne. 27 februari: Pieter Broere en Annita Mertens, Van Aertseiaerstraat 31, Hoogstraten. 28 februari: Paul Raats, Dorpstraat 15, Wuustwezel en Christel Verhoeven, Loenhoutseweg 55, Hoogstraten; nieuw adres: Moerstraat 42, Hoogstraten. 28 februari: Jan Adams, Achtelsestraat 95, Hoogstraten en Francine Severijns, Witherenweg 3, Minderhout; nieuw adres: Lod. de Koningstraat 2, Berchem.

Organiseert u iets! Bel onze redactie 03 / 314.41.26 TUININRICHTING

OPRIT & PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkieurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

- KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) LAVAB LOKKEN ROTSB LOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - weifsels - zand - grind - cement - enz.

VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

. Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) • Of afhaling door uw zorgen

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 22


PUZZEL IfI. KOLOM Met exclusieve medewerking van FRAMSORT - Merksplas Ach, wat sneu! De familie Dalle-Van Tongerloo had de vraag 'over'-begrepen. De vrâag was inderdaad te zoeken naar 'het of de twee langste woorden' (zoals dat bij IQquiz het geval is). Dalle -Van Tongerloo nam(en) geen genoegen met het opgebruiken van alle letters in 2 woorden en willekeurige lengte, neen, hij (zij) wilde(n) ook nog 2 zo lang mogelijke woorden vormen (bijvoorbeeld: 2 woorden met 7 letters, waarin hij (zij) overigens niet slaagde(n). Dat was dus niet de bedoeling maar het gaf wel een extra dimensie aan de opgave. We kregen wel verschillende oplossingen. Bloemhandel + tel, heilbot + mandel, waren de twee met de meeste punten. Nochtans slaagde Jan Bruyndonckx, J. Van Cuyckstr. 28, Hoogstraten erin zomaar belhamel + tondel (= 14) uit de mouw te schudden. Het woord van 10 letters dat 'verstopt' was, was inderdaad lentebloem. Het is Jan die de sportprijs van 500 fr gaat afhalen bij Framsport. Het superkleine, doch intelligente rekenwonder belandt bij hogergenoemde DalleVan Tongerloo. De rest kan weer hoop stellen op... ONZE NIEUWE OPGAVE Het lijkt een beetje flauw misschien, maar wij doen de opgave van enkele maanden geleden nog eens over (van de muizenbuizerd), maar een beetje anders natuurlijk. Over naar de advertentie van Framsport. Daar staat kloksgewijs een woord van 13 letters uitgesmeerd. Er moet telkens een gelijke hoeveelheid letters overgeslagen worden om 'het' woord te vinden. Bovendien moet u zelf uitzoeken met welke letter u moet beginnen, na de beginletter G. Het woord begint dus met G, en de rest vindt u in de richting van de klok. DE PRIJZEN Naast dé sportprijs van 500 fr deze maand weerom dé werkhorloge en dé pientere rekenaar! Wel insturen voor 15 april.

TOEMAATJE Buiten wedstrijd, maar om onze ploeg cdrrigeerders toch enkele aangename momenten te bezorgen, krijgt u hieronder een 'magische tekening'. Die tekening heeft een oneindig aantal oplossingen, afhankelijk van de fantasie van de kijker. Met andere woorden: Wat ziet u in de tekening? Laat uw geest maar arbeiden! Let wel, het moet niet en er is geen prijs mee te winnen. Ook aangebrande oplossingen zijn welkom. Zo zijn wij.

HALVE EEUW GELEDE Maart 1936 Hoogstraten: Parel der Kempen In zijn boek 'De Letterkunde in de Antwerpsche Kempen, van 1800 tot 1900', schrijft Dr. Remi Sterkens ergens, waar hij het heeft over Hoogstraten in de Letterkunde: 'Van uit den prachtigen toren, het heerlijkste monument der Kempische bouwkunst, straalt over heel het dorp iets van den vroegeren luister der Lalaings, en elk Hoogstratenaar draagt in zich een zekere gedistin-

Ongevallen Op vrijdagavond 21 februari om 19.00 uur reed Gabriëlla Appels, uit Turnhout, aan de Langenberg te Wortel, met haar auto in de gracht. Zij werd hierbij licht gewond evenals de inzittende Maria Verboven, eveneens uit Turnhout en haar 5 jarig zoontje Bram Bogaerts. Zondag 23 februari om 3.15 uur werd, aan de Hoogstraatsesteenweg te Rijkevorsel de voetganger Corneel Van Dyck, 51 jaar, Heesbeekweg 7 Rijkevorsel, aangereden door de auto bestuurd door Freddy Jansen, Karel Boomstraat 61, Hoogstraten. De chauffeur werd hierbij licht gekwetst, terwijl de voetganger voor verzorging naar de C.M. kliniek moest gevoerd worden. Zondag 23 februari rond 21 uur kwam het aan de Hoogstraatsesteenweg te Rij kevorsel tot een frontale botsing tussen de auto's bestuurd door Erik Bolckmans, 23 jaar, Gammel 18, Rijkevorsel en Albert Geenen, 44 jaar, Torenakker 1, Minderhout. Erik Bolckmans liepe lichte verwondingen op. De inzittende Dirk Cocx, 24 jaar, Gammel 26, werd zwaar gewond. De andere bestuurder Albert Geens overleed aan de gevolgen van zijn zware verwondingen terwijl zijn inzittende echtgenote Alice Alen met ernstige verwondingen in de kliniek moest worden opgenomen. Vrijdag 28 februari botsten om 16.00 uur aan de H. Bloedlaan te Hoogstraten, de auto's bestuurd door Rita Renders uit Beerse en Willy Marijnissen uit Malle. Er was zware schade aan de wagens. Nog op vrijdag om 16.00 uur botsten aan het kruispunt Vrijheid-'s Boschstraat de auto's bestuurd door Antoon Verheyen, Vrijheid 59, en Jozef Donckers, Vrijheid 30. Hier was lichte schade. Woensdag 5 maart om 7.50 uur reed Paul Vorsselmans uit Wuustwezel, aan de Vrijheid met zijn auto tegen de wagen, bestuurd door Johan Vermeeren uit Turnhout. De auto's werden licht beschadigd. Woensdag 5 maart om 13.50 werd de Nederlander Jan Pelgen, uit Amsterdam, zwaar gekwetst wanneer hij met zijn lichte vrachtwagen tegen een boom reed aan de Strijbeekseweg te Meerle. Vrijdag 7 maart om 7.50 uur werd W. Thys,

geerdheid en verfijndheid eigen aan den artist en den intellektueel'. Zoo ziet een buitenstaander ons dorp en de rnenschen rondom ons. Vraag aan een toerist: Hoe vindt u Hoogstraten? En indien hij al de merkwaardigheden gezien heeft, zal hij u zeggen: 'Het is het schoonste dorp der Kempen!' In dit dorp van 3.000 zielen vindt men beeldhouwers, letterkundigen, schilders, folkloristen, musici en kunstkenners evenals in een grootstad.

(Bron: Gazet van Hoogstraten) Koestraat 16, Minderhout, zwaar gekwetst bij een botsing met de auto bestuurd door Jan Bevers, Loenhoutseweg 125. Het ongeval gebeurde aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten. Vrijdag 7 maart om 7.15 reed Jan Swaenen, Worteldorp 7, aan de Gelmeistraat in de gracht. Ook Suzanne Snoeys, Pater Declerckstraat 1, Wortel, werd bij een ongeval betrokken. Beide wagen liepen lichte schade op. Aan het kruispunt Gelmelstraat en Gustaaf Segersstraat te Hoogstraten botsten dezelfde dag om 9.35 uur de auto's bestuurd door Jozef Hens uit Turnhout en Jacobus Herrijgers, Voort 3, Meerle. Er was lichte schade. Tussen 14.30 en 20.00 uur werd in de Minderhoutsestraat, op dezelfde vrijdag, de geparkeerde auto van Jozef Van Ostayen, Voort 93, Meerle door een onbekende zwaar beschadigd. En om 22.20 uur nog dezelfde dag, botsten aan het kruispunt Klein Eyssel en Strijbeek, de wagens bestuurd door Johannes Faes, Dr Gommersstraat 13, Meerle, en Henri Stoil uit Wuustwezel. Zaterdag morgen 5.40 uur reed de 19 jarige Miriam Verschueren, Torenakker 17 Minderhout, aan de Meerseweg met haar auto tegen een verlichtingspaal. Zij werd hierbij zwaar gekwetst. Zondag 9 maart om 16.45 gebeurde aan de Desmedtstraat te Minderhout een ongeval waarbij drie personenwagens betrokken waren. Alles bleef bij lichte blikschade. De chauffeurs waren Daniël de Jong uit Ulvenhout, Catharina Van Tichelt uit Zundert en Luc Brosens, Meerledorp 82. Dezelfde zondag om 19.00 uur werden aan de Vrijheid twee wagens bij een botsing zwaar beschadigd. De bestuurders waren August Govers uit Lille en Herman Verschueren, Meerseweg 11, Meerle. Maandagmorgen 10 maart om 1.45 uur reed de 24 jarige Leo Van Bouwel uit Vosselaar, aan de Lod De Konincklaan te Hoogstraten tegen een verlichtingspaal. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. Bij een botsing met een auto aan het kruispunt Drijhoek en Stevennekens te Rijkevorsel, werd de motorrijder Danny De Beukelaar 25 jaar, Vaart 11, Rijkevorsel, zwaar gewonde 23


KALENDER ZATERDAG 29 MAART - Hoogstraten en Jos Adams in de Warande. Door de Streek V.V.V. Noorderkempen en de Vrienden van kunstschilder Jos Adams, wordt er van 29 maart tot 6 april (paasvakantie) een tentoonstelling gehouden over enerzijds de toeristische en historische aspecten van Hoogstraten 'Stad en Vrijheid' en anderzijds een retrospectieve van Jos Adams met kunstwerken uit zijn Zaïrese, Kempische en Franse perioden. De tentoonstelling is tijdens de paasvakantie alle dagen Vrij toegankelijk van 10.00 tot 18.00 uur in de bovenhal van de Warande te Turnhout. ZONDAG 30 MAART - PASEN - Plechtige Hoogmis, opgeluisterd door het Piuskoor, om 10.00 uur in de St.Katharinakerk van Hoogstraten. WOENSDAG 2 APRIL - Voorlichtingsavond over preventieve kankeropsporing, om 20 uur in de parochiezaal van Wortel. DONDERDAG 3 APRIL - Voorlichtingsavond over preventieve kankeropsporing, in de parochiezaal van Meerle. ZATERDAG 5 APRIL - Paxfeesten in het parochiecentrum, in Hoogstraten.

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96

Druk werk Administratie Sekretariaat Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04

H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49

Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel)

24

ZONDAG 6 APRIL - K.A.W.-K.W.B. Weekend met fietszoektocht (start aan de parochiezaal tussen 13 en 14 uur) en tentoonstelling in de parochiezaal van Wortel. - Paxfeesten in het parochiecentrum, in Hoogstraten. - Feest van de H. Quirinus met paarden- en ponywijding, omstreeks 12 uur aan de St. Lucia-kapel in Meersel-Dreef. - Project-dag van de K.W.B. met wandelen en/of fietsen en kwis in de parochiezaal van Minderhout. DONDERDAG 10 APRIL - Surf-in met tombola, surfvideo en tweedehandsmarkt in surfmateriaal, vanaf 20 uur in Taverne De Vos in Hoogstraten. VRIJDAG 11 APRIL - Film 'Die Historie der Kahoezen' in het Slot in Wortel. ZATERDAG 12 APRIL - Marckriver N.O. Jazzband met eventuele gasten, vanaf 20.30 uur in de Tuinbouwschool van Hoogstraten. - Optreden van 'Cardo Saxi' (ex.Spilzakken en CO.) en 'Midnight Sex' in de Veiling vanaf 20.30 uur, in Hoogstraten. ZONDAG 13 APRIL - Wandeltocht van de K.W.B.-K.A.V. van Wortel naar Hees-sur-Meuse. DINSDAG 15 APRIL - Lentevergadering van de K.V.L.V. over 'Rechten van de patiënt', om 19.30 uur in het parochiecentrum Pax van Hoogstraten. WOENSDAG 16 APRIL - Kind en agressie, vormingsavond, vanaf /

'

20.00 uur in de gelagzaal van de Pax, in Hoogstraten. - Demonstratie Bloemensierkunst van het I.K.O. in de Hotelschool vanaf 19.30 uur vrij toegankelijk, in Hoogstraten. - Provinciale Jongerenavond in Antwerpen, ingericht door C.M.B.V., over 'Hormonen in de voeding'. Inschrijven bij het bestuur in Hoogstraten. ZATERDAG 19 APRIL - Optreden van The Wild Cats, ingericht door Cahier de Brouillon, in de Pax in Hoogstraten. - Voetbalmatch tussen de TV-vedetten van B.R.T. en de St. Janskring op het terrein van V.N.A. in Wortel. - SPUNKIE-FUIF in het Slot in Wortel. WOENSDAG 23 APRIL - Kind en agressie: 'Wie is hier de baas?', vanaf 20.00 uur in de gelagzaal van de Pax, in Hoogstraten. DONDERDAG 24 APRIL - Dokter Van der Pas spreekt over 'Hormonen in het vrouwelijk lichaam', op uitnodiging van de CMBV-afdeling Hoogstraten, te Hoogstraten. DINSDAG 29 APRIL - Naar Turnhout met het Davidsfonds: Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen danst 'Assepoester' in een choreografie van Valery Panov, in de Warandeschouwburg om 20.15 uur. Vertrek aan de kerk om 19.15 uur, in Hoogstraten.

Te Wortel op zaterdag 19 april 1986 om 15.30 uur: Grote voetbalmatch tussen de T.V.-vedetten van BRT en de St.-Janskring op terrein van VNA. Dus supporters, allen op Post!

APOTHEKERS Vaii 21 tot 28 maart: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 28 maart tot 4 april: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 4 tot 11 april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 3 14.60. 38. Op zaterdag 5 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 3 15.73.75. Van 11 tot 18 april: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 314.62.25. Op zaterdag 12 april: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 18 tot 25 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 180, Hoogstraten. Tel. 3 14.60.04. Van 25 april tot 2 mei: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74.

P1 HUISDOKTERS Zondag 30 maart: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00. Maandag 31 maart (2de Paasdag): DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle. Tel. 315.87.15. Zondag 5 april: DR. LUC VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer. Tel. 315.85.11. Zondag 13 april: DR. GEERT FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. Zondag 20 april: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstr. 5, Hoogstraten. Tel. 314.54.08. Zondag 27 april: DR. HOLVOET, V. Aertselaerstr. 70, Hoogstraten. Tel. 314.31.66.

l P LS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.