januari 1986 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

mcbcbtb d

MAANDBLAD TWEEDE JAARGANG NR. 9 JANUARI 1986 PRIJS: 40 FR. UITGEVERIJI 'il ['IsII 1; Y1IJ

P.V.B.A. :W.

STAD OP STELTEN OnzeR0tteen wenst alleKerstmis &

Lw

1

1

ar

1

£ç

4

E 4Ç. El Sporiploeg van het jaar: V.N.A.-Wortel 11 Boertii t)Ofl(I-io III I)IIILr .1

w

IIaiiu- iii @Ie Iciren Li Spijker op stelten !

1rL

..w4 w w

en de rest zoek je zelf maar op

-


Toch een rare stad....

Van 's gelijke Zoals de man die met een zware steen op zijn rug door de woestijn trok om in geval van onraad deze te kunnen wegwerpen en alzo sneller te kunnen lopen, zo staat ons ook de heerlijke rust van januari te wachten. Bijgegeten en overgewenst, en met elk pril voornemen nog vlot overeind, zo schaatsen we door de stille januarimaand. Slechts diegenen die om een of andere reden hun abonnement niet hernieuwd hebben zullen met een schok ervaren dat zij er niet meer bijhoren. Probeer daarom vandaag nog in het reine te komen en bel desnoods onze abonnementsdienst 03/3 14 55 04. Dan komt alles nog tijdig in de sjakos. 420 Fr. is tenslotte geen geld. En, beste mensen, vergeet ook niet om enige moeite te doen om Halley op te sporen. Zo rond 10 januari zal hij, bij heldere vriesnacht weer beter zichtbaar zijn (geen maneschijn). Met een verrekijker is hij nog beter zichtbaar. Misschien zult u tegen uw kleinkinderen moeten vertellen: Kinderen, ik heb Halley niet gezien in 1986. Zij zullen u troosten en zeggen: Geeft niet, oudje! Maar of ze dat ook zullen zeggen als u hen vertelt dat u in 1986 geen l-Ioogstraatse Maand gezien hebt. Wij twijfelen sterk. ---------

1___

PE GA S U S

tey

r

31

RIUS

Soms hoor je wel eens zeggen: Pas op, want als twee Vlamingen elkaar ontmoeten is de kans groot dat er een nieuwe vereniging of maatschappij wordt gesticht. Velen onder ons zijn blijkbaar door de organisatiemicrobe besmet. In dit land krioelt het van verenigingen en instellingen die zich bezighouden met het organiseren van de vrije tijd opdat niemand zijn rust tot leegte zou maken. We moeten altijd met iets bezig zijn. In Hoogstraten is dat natuurlijk niet anders. Maar sommige van deze verenigingen of instellingen houden zich niet uitsluitend bezig met de plaatselijke bevolking of toestand. Hun kliënteel woont ook buiten de gemeentegrenzen. Zij doen hun best om de eigen gemeenschap en de streek bij anderen bekend te maken. In Hoogstraten denken we dan o.a. aan de V.V.V. (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer), het Hertogelijke Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei, de hotelschool Spijker, natuurlijk ook De Hoogstraatse Pers en nog andere. Deze verenigingen hebben met hun zin voor 'public relations' duidelijk de beeldvorming over Hoogstraten verbeterd en verruimd. Wanneer je vroeger elders in het land iemand ontmoette en die vernam dat je in Hoogstraten woonde, antwoordde hij bijna onmiddellijk: "Hoogstraten, ja, met zijn gevangenis of, daar is een seminarie". Verenigingen, zoals de V.V.V., die hieraan iets wilden doen, kregen destijds in hun beginfase ook van de plaatselijke bevolking - het Verwijt: Jullie hebben het altijd over uwe toren, de kerk en het gemeentehuis, begijnhof en Vrijheid. Is Hoogstraten dan niets anders dan het centrum met zijn historische monumenten? Maar ondertussen is de V.V.V. geëvolueerd en heeft zich ook inhoudelijk verder ontwikkeld en is reeds lang niet meer uitsluitend met de monumenten van het centrum van Hoogstraten bezig. Deze mensen organiseren tentoonstellingen en concerten, ze hebben een informatiekantoor uitgebouwd, fiets- en wandelpaden uitgestippeld.1 ze hebben meer aandacht voor de omliggende dorpen, het landschap en wat de mensen doen. Het is waarschijnlijk voor iedereen duidelijk dat de tuinbouw, in het bijzonder N .

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

-

\V

de aardbeienteelt, een belangrijk aspekt is van onze leefgemeenschap. Niet alleen omwille van de Veiling der Kempen, het Proefbedrijf der Noorderkempen, de Land- en Tuinbouwschool van Hoogstraten, of de vele mensen die in deze bedrijfstak werkzaam zijn, maar ook het produkt 'aardbei' zelf is dat. Nu kom je steeds meer mensen tegen die zeggen: 'Ha, jij bent van Hoogstraten, dat is de streek van de aardbeien!' Is het dan niet normaal dat de V.V.V. ook een aantal initiatieven neemt die hier bij aansluiten? Toch lazen we onlangs in een gekend blad: 'Het V.V.V. wil onze aandacht trekken op.... (volgt een opsomming van aktiviteiten)... alhoewel het geheel nogal erg erbissemachtig klonk, precies of Hoogstraten heeft niets anders te bieden.' Hoogstraten... toch een rare stad. Hoe groot is eigenlijk de stad Hoogstraten? Is dat de Vrijheid, het centrum of de parochie Hoogstraten? Ligt Meersel-Dreef en Wortel ook nog in de stad? Is de stad zo groot als de gemeente of het oude Land van Hoogstraten? Wat is eigenlijk een stad? En gebruik jij ook nog altijd dat lelijke woord de 'fusie' en de administratieve begrippen 'fusiegemeente' en 'deelgemeente'? Hebben we die fusie van acht jaar geleden nog niet verteerd? Waarom spreken we niet gewoon over de gemeente Hoogstraten en de (kerk-)dorpen? Is dorp een vies woord geworden? Is stadhuis iets beter dan een gemeentehuis of raadhuis? Krijg je ook zo een vreemd gevoel van binnen wanneer een schepen van Hoogstraten zijn toespraak begint met: Namens het stadsbestuur van Hoogstraten ... ? Of wanneer je op een gemeentelijk voertuig leest: Openbare Werken - Stad Hoogstraten? Of wanneer een agenda vermeldt: Bespreking van de stadsbegroting, enz. Hoogstraten, toch een rare stad. Maar in sommige dingen, denk ik, zijn we soms heel uniek. Neem nu bijvoorbeeld, Milac. Milac is een vereniging die zich vooral ten dienste stelt van soldaten-dienstplichtigen. Wel, Milac-Hoogstraten besteedt ook veel tijd, energie en geld aan missionarissen, en missiezusters. Waar in het Vlaamse land / kom je dat nog tegen? Maar misschien moeten we wat meer ,- -, een stad gaan. Daar zie je veel .7 meer torensU

Ul

Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96

Drukwerk Administratie Sekretariaat Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49

Verantwoordelijke uitgever. J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel).

1 1/ /

Ook in 1986 verschijnt dit maandblad op de laatste woensdag van elke maand. Kopij moet tenminste 12 dagen vooraf op de redaktie worden afgegeven. Voor de editie van 29 januari, kopij op de redaktie v'ôr zaterdag 18 januari 1986.


Op bezoek bij nummer 9 Aan de weg van Hoogstraten naar Wortel - nr. 13 aan de Klinketstraat staat een ruime, wat ouderwetse villa; in de dertiger jaren gebouwd door 'boer Verschueren' die het de naam 'Nooit Rust' meegaf. Nu woont er zijn kleindochter Ria met echtgenoot Rik Verschueren, hun zoon Aram en hun 10 gasten. Die gasten zijn jongens en meisjes, van klein tot groot, die tijdelijk verblijven in wat een gezinsvervangend tehuis wordt genoemd. Ria en Rik zijn pleegouders, al worden ze zelf niet met vader of moeder aangesproken. Op een zondagmiddag bij de koffie hebben zij het allemaal eens uitlegd, op ons verzoek dan. Om te beginnen, Ria en Rik, hoe kwamen jullie ertoe om met dit tehuis te beginnen? Ria: Wel, ooit heb ik pedagogie gestudeerd en met dat diploma werd ik - nog heel jong toen - directrice van een grote instelling waar kinderen verbleven die 'geplaatst' zijn, zoals men zegt. Daar heb ik ondervonden dat zo'n instelling nooit echt goed kan zijn voor kinderen. De mensen die daar werken kunnen nog zo goed hun best doen, zij komen daar om te werken en gaan nadien naar huis. De kinderen blijven en de opvoeders komen en gaan. Rik: Dat is het wezenlijke verschil met zo'n tehuis als dit. Hier zijn wij lotsverbonden. Wij eten hetzelfde, slapen en werken in hetzelfde huis; wij wonen hier en wij zijn er (bijna) altijd. En daar gaat het om, het vaste punt; grote of kleine instellingen, dat is niet zo belangrijk, wel het gemeenschappelijk leven, het bondgenootschap. Ria: Vanuit onvrede dus, zijn we eraan begonnen. We wilden het anders en beter doen. Daarbij kwam nog dat we in de gelegenheid kwamen dit grote huis van mijn ouders te kopen dat we, na verbouwing, geschikt konden maken voor ccii tehuis, in juli '80 zijn we eraan begonnen en een jaar nadien was het klaar en kwamen de kinderen. Een heel werk zo'n verbouwing. Rik: Inderdaad, en vooral heel duur. De financiële inbreng hebben we wel wat onderschat. Daarbij komt nog dat in zo'n groot huishouden alles enorm vlug verslijt: de W.C. wordt duizenden keren doorgetrokken, de deuren dichtgegooid, de stoelen, de zetels...; en hetzelfde geldt voor de wasmachine en dergelijke. De verbouwing is vooral op de verdieping gebeurd; daar hebben we zes kleinere kamertjes en twee grotere ingericht zodat de kinderen bijna allemaal hun eigen kamer hebben; dat vinden we belangrijk. Boven is ook nog een grote speelkamer ingericht. Toen het huis af was hebben we lang naar een naam gezocht. Tenslotte werd het 'Nummer 9', gewoon ons vroeger adresnummer, en dat weerspiegelt ook de bedoeling van het huis; zoveel mogelijk gewoon zijn, een huis aan de straat zoals alle andere in het dorp. In het dorp noemt men dit huis 'het weeshuis'. Wal denkt ge daarvan? Zo, dat wisten we niet. Eigenlijk is dat niet zo'n slechte naam. De kinderen hebben inderdaad -tijdelijk - geen ouders meer en wij vervangen die ook niet echt. Voor hen zijn wij Ria en Rik wat niet wil zeggen dat ze niet moeten luisteren.

naar hier komen is het enkel te wijten aan hun omgeving; als die voor hen een gevaar oplevert, dan komen zij tijdelijk hier wonen. Dat varieert van 3 maanden tot 5 jaar. Er is maar één criterium: 'kind in gevaar', zo noemt men dat. Gaat het via de Jeugdrechtbank, dan worden de ouders of andere gezinsleden gedwongen het kind te 'plaatsen'. Als de Jeugdbescherming er aan te pas komt, dan is die plaatsing vrijwillig.

'Nooit Rust', zo noemde boer Verschueren zijn nieuwe huis. Een halve eeuw later zegt zijn kleindochter Ria hetzelfde over het werk dat zij samen net echtgenoot Rik Verschueren en enkele personeelsleden doen. Voor tien jongens en meisjes beheren zij een gezinsvervangend tehuis in Wortel.

Zou u op dezelfde manier met uw eigen kinderen omgaan, dezelfde regels stellen? Ja, dat denk ik wel. De afstand tussen deze kinderen en ons zal wel groter zijn, maar wat de regels in dit huis betreft, zouden wij dat in ons eigen gezin ook doen. Ik kan me toch voorstellen dat het moeilijk Is.

Ria: Vooral de aandacht, dat is het moeilijkst. De behoefte aan aandacht, daar is werkelijk geen grens aan, daar krijgen deze kinderen nooit genoeg van. Het lijkt alsof ze daarvan heel veel moeten inhalen. En als ze dan met zovelen zijn, wordt dat heel moeilijk; het vreet aan je. Daarom is het nodig dat wij - Rik, Aram en ik - ook een eigen leven hebben. Een weekeinde per maand zijn we vrij en dan trekken we er samen op uit. Rik: Voor mij is dit niet zo zwaar omdat ik halftijds buitenshuis werk. Waar ik het moeilijk mee heb, is de voortdurende zorg om het geld; vooral in het begin, dat was slopend. En de kinderen, waar komen ze vandaan? Zij komen naar hier via de Jeugdrechtbank en de Jeugdbescherming. Maar vooraf dient gezegd te worden dat het eigenlijk niet om hen gaat, maar om hun omgeving. Als zij.

En hoe ervaren de kinderen het? Dat is heel verschillend. Als ze nog klein zijn, weten ze niet beter. Met grotere kinderen is het natuurlijk moeilijker, niet alleen hier, maar ook de nieuwe school, de kameraden. Ze moeten zich aanpassen en toch zichzelf waar kunnen maken, niet simpel. Wat wel heel goed gaat, is de opvang van de nieuwelingen door de andere kinderen. Daar staan we altijd van te kijken; ze vragen hen onmiddellijk mee om voetbal te spelen, ze laten hun speelgoed zien. Maar evengoed zijn er ook die heimwee hebben en als dat erg is, gaan ze weg, terug naar huis of naar elders. Als ze echt weg willen, dan kan niemand hen tegenhouden; dat zou ook niet goed zijn. Maar ja, de meesten van hen blijven zolang het nodig is, soms trouwen ze of gaan zelfstandig wonen. Zijn hier in de streek nog meer zulke tehuizen? Enkele. Grote instellingen zoals het Jongenstehuis in Weelde en ook andere, zijn in kleine tehuizen gesplitst: gewone huizen waarin telkens kleine groepen jongeren wonen, soms met één persoon die opvoeder is, soms met een echtpaar zoals wij. Alhoewel men nu genegen is de grote instellingen af te


bouwen en kleinere in de plaats op te richten, komen er toch geen meer bij. Ook wij zijn nog altijd 'voorlopig erkend'. Wij worden 'geduld', zo noemt men dat. Maar financieel gaat het toch? Het blijft tobben. Per kind en per dag ontvangen wij 390 F, een bedrag dat aan de index gekoppeld is. Daar moeten wij wel alles van betalen, ook onderhoud van de bouw, de elektriciteit, de verwarming. Zo heeft de voorbije winter hier een groot financieel gat achtergelaten dat niet zo vlug gedicht kan worden.

Krijg je nog andere steun? Verleden jaar hebben we van de gemeente 20.000 F subsidie gekregen; We hopen dat we ook dit jaar iets krijgen. Ook andere mensen hebben ons geholpen, de Lyons-club o.a. die voor Sinterklaasgeschenken zorgt. En dan mag je ook Henk Strijbos niet vergeten te vermelden. Die werkt hier als klusjesman voor vrijstelling van dop; daar zijn we goed mee geholpen. (Rik vraagt of hij eventueel een banknummer mag influisteren. Dat mag. Giften aan het tehuis kunnen worden gestort op 132-9390530-01 op naam van Sober voor

Anderen, St.Ritastraat 32, 3900 Lommel met vermelding VZ W Nummer 9; aftrekbaar van het belastbaar inkomen vanaf 1000 F)

Een laatste vraag: zou je dit werk altijd willen blijven doen? Zeker niet. Ik denk niet dat wij dit werk nog aankunnen als wij bijvoorbeeld 50 jaar zouden zijn. In een gewoon gezin gaat het tenslotte ook zo. Als de kinderen groot zijn gaan ze de deur uit en ik denk dat wij het hier ook zo moeten doen. Nog een kleine 10 jaar denk ik; daarna zijn we gewoon te oud.

V.N.A.: Sportlauraat '85 hebt, lukt het niet.

Samen Sterk: Voorzitter Frans Brosens, Dirk tvlerîens, Marc Snoe_vs, Cor Schraimwen, Jan Van Geste!, Dominiek Mertens, Wim Laurijssen, Eddy Vermeiren, Hans Joosen, Paul Van Gestel, trainer Rik Nuyts, materiaalbeheerder Jan Voet, verzorger Jos Van Bavel, Chris Quirijnen, secretaris Leo Vanhaute, Jan Bolck,nans, Jos Wuyts, Jef Donckers, Schrauwen, Dirk Snoeys, Staf Van Geste!, afgevaardigde Ludo "Claus" Verschueren. De Hoogstraatse Sportraad doet zijn best het sportieve gebeuren alhier te overkoepelen en te coördineren. Voor de vele sportclubs, ploegen en verbonden die de gemeente rijk is, hoeft dat niet zo persé. Die rooien het gewoonlijk best op eigen terrein en in het eigen dorp. Eénmaal per jaar echter sturen die clubs hun afgevaardigden naar de algemene vergadering van de Sportraad want dan gaat het erom wie van hen dé sportman of -vrouw van het jaar wordt. En ieder van die clubs of clubjes heeft wel haar eigen kampioen - hetzij in het biljartspel, het boogschi eten, het hardlopen, het voetballen, het duiven,nelken..., en die wordt dan voorgesteld als kandidaat Iaureaat. Zo ook V. N.A . - Wortel die enkele belangrijke troeven had om de begeerde titel in de wacht te slepen. Welke troeven dat waren vroegen we aan Leo Vanhaute, de secretaris van V.N.A.

Leo, V.N.A. wordt dus sportlaureaat 1985. Verdiend? Jazeker, het voorbije seizoen heeft ons 2 kampioenploegen opgeleverd; onze reserven die effectief kampioen werden en de lste ploeg die naar 2de Provinciale promoveerde. Twee kampioenen op een geheel van 6 ploegen, dat vonden wij meer dan verdienstelijk. En wat méér is, de lste ploeg is tweemaal achter elkaar opgegaan, een merkwaardige prestatie, toch? Het gaat dus over de prestaties van de twee 'voorbije seizoenen. Vertel daar eens wat over

Twee seizoenen achter elkaar opgaan, is dat geen zware belasting? Heb je niet het gevoel dat je de hele tijd opje tenen moet staan? Inderdaad. Hnnfd7.ak voor ons is in dc 2e Provinciale te kunnen blijven. In hei tiegiii hadden we daar nngl wat twijfels over; een zeer moeilijke start met 0 punten na 3 wedstrijden, aniai dat zag er niet goed uit. Gelukkig kondcn we ons herpakken en staan we nu op de lOde plaats. Niet slecht als je weet dat er in de hele provincie maar 16 ploegen zijn die beter presteren dan het kleine Wortel. Maar liet blijft een zware uitdaging. Helemaal tevreden over het Wortels voetbal dus? Ja, en ik wil er ook nog bij vermelden dat V.N.A. één van de weinige clubs is die haar spelers niet betaalt, noch voor het spel noch voor de training; het is bij ons nog liefhebberij tot en met. Een ander feit is dat wij bij-

In het voorbije seizoen werden de V.N.A.-reserven kampioen. Zo droegen ook zij hun .teentje bij tot het veroveren van de laureaatstitel.

We hadden al een hele tijd gezien dat we enkele echt goeie spelers hadden. Heel jonge mannen die onmiddellijk vanuit de jeugdploegen hogerop gingen; een goeie kern die de overgang van oudere naar jonge spelers soepel deed verlopen. Hun goede prestaties hebben zeker ook te maken met onze trainer Rik Nuyts, afkomstig van Zwarte Leeuw, die hier al jaren goed werk levert. Maar ook onze Reserven zijn goed en dat moet ook wel, wil de lste ploeg goed presteren. Tenslotte moet je bij elke match beroep kunnen doen op 20 man; als je er maar 11 goeie

na uitsluitend spelen met eigen volk, jongens van Wortel dus. Er is nu wel iemand van Hoogstraten bijgekomen maar dat is in ver vanging van Marc Pacqué die aan H.V.V. verkocht is. Een minder goede zaak is de toestand van ons voetbalplein; dat is in de winter gewoon erbarmelijk, één grote slijkboel. Voor wanneer ons tweede plein? Tot zover Leo Vanhaute. Gefeliciteerd V.N.A. en wat kunnen we jullie beter wensen dan een nieuw plein? Voor het volgend seizoen misschien.•


Jef Geerts: sportman van het jaar Een kanjer van een beker, een daverend applaus en een massa gelukwensen voor een glunderende Jef Geerts, Hoogstraats sportman van het jaar... een gelukkig moment i'oor echte sporiliefhebbers en al zijn vrienden wie/ei -toeristen. Want Jef is wielertoerist in hart en nieren, misschien een laatbloeier, maar toch reeds tien jaar onafgebroken mee op pad. Geen uitzonderlijke prestatie misschien, ware het niet dat Jef in de stille wintermaanden de tubekes om wisselt voor echte crosstubes en in Nederla,zd wekelijks aan de start verschijnt in tal van cyclocrosswedstrijden en dat het succes hem niet in de steek liet, bewijst zijn palmares van vorig seizoen: 31 overwinningen op 35 gereden wedstrijden en als topper op het palmares: kampioen '84 van de Midden Brabantse Cyclocross Rond. Een prestatie om terecht fier op te zijn. En de nieu we Hoogstraatse sportman van het jaar, de zevende in de rij, voegt er bescheiden aan toe: ik heb geluk gehad, er waren dit jaar niet veel kandidaten... Wij trokken alvast naar Minderhout op de Vooraard, voor een kennismaking en een kort gesprekje met Jef Geerts, de laureaat van de Hoogstraarse Sportraad. Jef, als ge op 45 jaar nog zulke prestaties kunt leveren, dan zijt ge waarschijnlijk toch wel met de fiets geboren? Ik heb vroeger wel eens op de weg gereden, maar ik ben er mee gestopt toen ik zelfstandige werd. Er was te weinig tijd over om nog veel te rijden. Ik heb dan ook een achttal jaren stilgelegen. Ik was 35 toen ik terug de fiets opkroop en mij aansloot bij de Hoogstraats \Vielertoeristen. Daar heb ik op die tien jaar bijna alle ritten meegereden. En vanaf de eerste dag direkt terug in de grote forme? 0 nee, de eerste ritten had ik de grootste moeite om 50 km uit te rijden. Geleidelijk aan beterde dat. Nu rijden wij in de zomer elke week zondag 80 km aan ongeveer 25 km per uur. Dat is echt ontspanning, he. Ik hoop dat nog heel lang te kunnen doen Als ge ziet hoe Miol van Aert met zijn 72 jaar nog altijd 30epel meedranit, daar wil ik wel voor tekenen. Wij hebben ook een goede club in Hoogstraten, vooral dank zij het werk van Robert De Backer en Jaak Meusen, die houden de club draaiende. Dat maakt dc groepsrittcn ook zo plezant. Ons Linda (dochter van Jef, n.v.d.r.) is ook altijd van de Partij. Het fietsen zit de familie Geerts schijnbaar in het bloed? Ja, dat zoudt ge wel kunnen zeggen. Onze Jan (zoon van Jet) rijdt momenteel bij de liefhebbers. Als nieuweling heeft hij 20 wedstrijden gewonnen en twee jaar geleden is hij Belgisch kampioen ploegtijdrijden geworden met de Wilma-ploeg. Als juniors reden die mannen toen 45 km per uur. Momenteel zit hij in de troep en heeft geen kans om serieus te trainen, en de resultaten zijn dan ook in verhouding. Hij werd wel vierde in het Belgisch Militair kampioenschap cyclo-cross 1984.

Aaiiipioen '84 ma,i de midden Brabami tse Cvclo-cross Bond.

wedstrijden er 31 gewonnen. Daarbij werd ik dan nog kampioen van Midden Brabant Cyclocross Bond waarbij wij aangesloten zijn. Het vraagt inderdaad heel wat meer training, maar dat is voor mij als zelfstandige vaak zo moeilijk. Met de wielertoeristen zijn we van april tot oktober op pad. Maar een maand voor het cross-seizoen aanbreekt rijd ik twee maal per week 's avonds met een groep van ongeveer tien man aan een hoog tempo. Ik doe dan extra veel kop om de konditie op punt te krijgen. Vier jaar geleden heb ik mij zo eens geforceerd in de zomermaanden. Wij trainden toen zo hard dat ik gewoon leeggereden was voor het cross-seizoen begon. Wij deden toen telkens ritten van 60 km in anderhalf uur. Momenteel ben ik nu veel alleen op training. Hoe komt hel dat gij in Nederland aangesloten ziji en meestal ook ginder gaat rijden? Wij rijden ook veel in de Noorderkempen, vooral de streek van Essen en Kalmthout. Ook in Minderhout hebben wij twee crossen. Deze wedstrijden worden wel allemaal ingericht door de MBCB. In Nederland mag iedereen immers meerijden. Daar is ook een veel beter sportbeleid. Men kan daar al vanaf 9 jaar crossen, alle wedstrijden natuur-

"Ik hoop nog tot in/in 50 Ie blijven crossen..." Waar het wielertoerisme meestal zuiver ontspanning is, zal het crossen toch wel een beetje meer training en voorbereiding vragen? Ja, ik rijdt nu negen jaar mee in de cross, en wees gerust, de eerste keren , dat viel niet mee. De eerste wedstrijd werd ik gewoon gedubbeld. Maar na een jaar is dat gebeterd. Van dan af ben ik altijd bij de vijf eersten geĂŤindigd. Tot vorig jaar had ik echter maar vier overwinningen. Daarna ben ik in een nieuwe categorie terecht gekomen, renners vanaf 45 jaar. En van toen af lukte het precies allemaal. Vorig jaar had ik 20 overwinningen en van half november '84 tot half november '85 heb ik van de 35 meegereden

lijk wel goed aangepast aan de leeftijd. Veel Belgisch talent heeft daar immers de stiel geleerd, zo o.a. Erik Vanderaerden. Jef, ge zijt nu 46 jaar en ge kunt terugkijken op een schitterend jaar met tal van overwinningen, een kampioenstitel en een erkenning als Sportman van het jaar van de Hoogstraatse Sportraad. Is dit een mooi punt om de sportcarrière glansrijk af te sluiten? Nee nee, ik hoop nog tot mijn 50 jaar te blijven crossen. Maar bij de wielertoeristen hoop ik het nog veel langer vol te houden. Jef, het beste dan en bedankt.


SnnnT runI Hoogstraten V.V. Herfstkampioen Door het gelijkspel op Izegem veroverde HVV voor de allereerste keer de titel van herfstkampioen. Hoewel deze slechts een symbolische waarde heeft, is het toch iets om even bij stil te staan. Stilstaan blijkt echter niet in het woordenboek van trainer Fransen voor te komen want ook Tubantia moest puntenloos van het veld. Meteen een reeks van 14 ongeslagen wedstrijden - 12 overwinningen en 2 drawns - wat vele clubs de ogen uitsteekt. We worden het gewaar aan het publiek en hopen tijdens de terugronde de vruchten te plukken van deze toch wel unieke prestatie. Men wordt alles gewoon en dit brengt ook mee dat men - zolang er gewonnen wordt - niet tilt aan het uitvallen van Walter Jacobs. Toch stellen we vast dat dit laatste op termijn zeker invloed zal hebben op de produktiviteit die ons spel zo aantrekkelijk maakt. Jacobs scoorde lOx in 12 matchen en was topschutter in bevordering. Zijn inbreng was niet weg te cijferen en door hem kregen onze andere aanvallers meer vrijheid. Gelukkig is onze verdediging stevig georganiseerd - ze hield ten andere gedurende 4 opeenvolgende matchen de 0 op het bord: Hamme - Deinze - Izegem - Tubantia. Hoe de afloop van de match Wielsbeke -

HVV ook zal zijn, de roodwitte Friswitploeg gaat met minimum 4 punten voorsprong de tweede ronde in en we zijn bovenaan nog niet weg. We staan nog voor een zwaar programma, doch dit seizoen kan hoe dan ook niet meer stuk. Vermelden we nog in de rand dat HVV met 4 ploegen op kop staat, immers naast HVV 1 voeren Juniors A, Scholieren A en Knapen A de rangschikking aan. Proficiat HVV en houd het nog lang vol.• Ons programma: Zaterdag 11januari: 13.30 uur Oostmalle A - Preminiemen Zondag 12 januari: 14.30 uur H000STRATEN V.V. WILLEBROEK 9.30 uur Juniores A - Zwarte Leeuw 11.15 uur Hoogmolen - Juniores B 9.30 uur Meer - Scholieren A 9.30 uur Scholieren B - St.-Jozef 11.00 uur Meer - Knapen A 11.00 uur Knapen B - Zwarte Leeuw B 11.5 uur Miniemen A - Dosko Zaterdag 18 januari: 14.30 uur Prov. Reserven - Hoboken 13.30 uur Preminiemen - Brecht

Minderhout V.V.: ongeslagen maand! Toch een flinke heropflakkering in het Minderhoutse groen-witte team. Zes punten uit vier wedstrijden doet toch enigszins het beste verhopen voor de tweede ronde. M.V.V. telt momenteel (na de wedstrijd van 9 december) 14 punten en bekleedt de 8ste plaats! 17 doelpunten werden gescoord en evenveel ballen viste de doelman uit zijn net. Vier wedstrijden werden gewonnen, vier verloren en zesmaal veroverde men één puntje. Alles bijeen toch nog niet zo'n slecht resultaat daar men slechts op twee luttele puntjes verwijderd is van de vierde plaats. De Minderhoutse jaarlijkse rodageperiode schijnt wel voorbij! Eventjes de voorbije wedstrijden analyseren. Tegen Broechem werd, volgens M.V.V.normen dan, toch een riante zege geboekt, 2-0! Twee doelpunten scoren in één match geeft inderdaad reden tot juichen. Geysen scoorde een eerste maal en wanneer K. Koyen in de eindfase een strafschop forceerde, zorgde Paul Van Erck voor de thuisoverwinning. Op Emblem weer een krappe zege, 0-1 na een sportieve wedstrijd. Dirk Koyen verraste de thuiskeeper met een ver schot en nadat R. Bolckmans foutief gestopt werd, dacht men reeds de schaapjes op het droge te hebben. De lokale portier hield echter zijn ploeg in de wedstrijd en zo bleef men in de onzekerheid tot het einde. De thuiswedstrijd tegen Ranst werd weer een pittig partijtje alhoewel het zware veld heel wat krachtinspanningen vergde van de spelers. Jef Geysen slaagde erin met het hoofd de lokalen op een 1-0 voorsprong te brengen doch tegen het einde toe forceerde Ranst toch nog 1-1 cijfers. Het bezoekje bij Zwaneven bracht ook een puntje op na een

0-0 eindstand. De Turnhoutenaars toonden zich wel offensiever maar de groen-witte verdediging deed haar reputatie alle eer aan en versaagde niet. Aan spelers, bestuursleden en supporters van M.V.V. nog veel voetbalgenot in 1986! Wedstrijden voor januari: Zondag 5 januari: 14.30 uur ZOERSEL - MINDERHOUT V.V. Zaterdag 11 januari: 13.30 uur Preminiemen - Loenhout B 14.30 uur Lentezon A - Juniores 15.00 uur Miniemen - Meerle Zondag 12 januari: 9.30 uur Reserven - Wechelderzande 9.30 uur Lentezon A - Scholieren 9.30 uur Lentezon A - Knapen Zaterdag 18 januari: 13.30 uur Gooreind - Preminiemen 15.00 uur Wuustwezel A - Miniemen 15.00 uur Juniores - Westmalle Zondag 19 januari: 15.00 uur MINDERHOUT V.V. PULDERBOS 9.30 uur Beerse - Reserven 9.30 uur Scholieren - Wortel 11.00 uur Knapen - Wortel Zaterdag 25 januari: 13.30 uur Preminiemen - Zwarte Leeuw A 15.00 uur Lentezon A - Miniemen 15.00 uur Juniores - Wortel Zondag 26 januari: 15.00 uur WEELDE - MINDERHOUT VV 9.30 uur Reserven - Dosko A 9.30 uur Meer - Scholieren 11.00 uur Meer - Knapen

Zondag 19 januari: 15.00 uur ZOTTEGEM - HOOGSTRATEN V.V. 9.30 uur Zwaneven - Juniores A 9.30 uur Scholieren A - Lentezon 9.30 uur Schilde S.K. - Scholieren B 11.00 uur Knapen A - Lentezon A 11.00 uur Oosthoven B - Knapen B 11.15 uur Vlimmeren - Miniemen A 11.15 uur Miniemen B - St.-Job A Zaterdag 25 januari: 14.30 uur Duffel - Prov. Reserven 13.30 uur Wuustwezel - Preminiemen Zondag 26 januari: 11.15 uur Wechelderzande - Juniores A 9.30 uur Juniores B - Germinal 9.30 uur Scholieren A - Meerle 9.30 uur Westmalle - Scholieren B 11.00 uur Knapen A - Meerle 9.30 uur Zwaneven B - Knapen B 11.00 uur Zwaneven - Miniemen A 11.15 uur Miniemen B - Brecht A bevorderingswedstrijd Attentie! De HOOGSTRATEN V.V. - ZWARTE LEEUW wordt éfwel op zaterdagavond 25 januari te 20.00 uur ôfwel op zondagnamiddag 26 januari te 15.00 uur gespeeld!

F.C. Meerle met ups en downs Goede en minder goede prestaties wisselen zich af voor de Meelse boys. Een tiende plaats in het klassement met 13 punten is natuurlijk niet om over naar huis te schrijven (en dit na de wedstrijd van 8 december). De waardeverhouding tussen de elftallen ligt echter niet ver uit elkaar. Slechts 7 punten achter op leider Waaslandia en ook maar drie punten voor op tweede laatste Maccabi. Je ziet, in deze reeks kan men nog alle kanten uit. Tegen Lint verloor groenwit met 2-0 na een overigens goede wedstrijd en op 1 december kwam Oude God op bezoek. De Sint kwam vooraf spelers, afgevaardigden en leidend trio een 'pakje' overhandigen. Hierdoor geprikkeld misschien, Meerle speelde zonder twijfel de beste wedstrijd van het seizoen en won ook met 3-0 cijfers, hierdoor een klinkende revanche nemend op de zware nederlaag opgelopen in de heenwedstrijd. De doelpunten kwamen van de voet van K.v.d. Heyning, Marc en Georges Jochems. Tegen 's Gravenwezel moest dan weer een nipte 2-1 nederlaag geïncasseerd worden. De reserven blijven verbazend hoog gekwoteerd. Toch zicht op de titel jongens? Verheugend nieuws van de preminiemen! Hoogstraten werd op eigen veld een flinke pandoering toebedeeld. De veteranen kwamen ook nog eens bijeen in hun lokaal om nog eens gezellig te feesten. De lokaalhouder bleef niet ten achter om deze groep weer een gezellig avondje te bezorgen. 0p 26 december gaat daar ook weer traditioneel het kerstfeest voor de jeugdploegen door. Koffie, kwis en natuur-


IlI 1

/TI

f 1 -t1 L4 1

•i ti

lijk goochelaar Paesmans zullen de spelerties en hun ouders ook weer tevreden stellen. Op 28 december viert dan de 'voetbal' feest. Dan gaat immers het grote teerfeest door van de club. Veel plezier! Het programma: Zondag 5 januari: 14.30 uur Mariaburg - Meerle F.C. Zaterdag 11januari: 15.00 uur St.-Lenaarts - Preminiemen 15.00 uur Minderhout - Miniemen Zondag 12 januari: 14.30 uur SCHILDE - MEERLE F.C. 9.30 uur Reserven - Wortel 11.15 uur Juniores - Vrij Arendonk 9.30 uur Merksplas - Scholieren 11.00 uur Merksplas - Knapen Zaterdag 18 januari: 14.30 uur Miniemen - Zwarte Leeuw Preminiemen Vrij Zondag 19 januari: 15.00 uur MEERLE F.C. - MACCABI 9.30 uur Merksplas - Reserven 9.30 uur Zwarte Leeuw - Juniores 9.30 uur Scholieren - Oud-Turnhout 11.00 uur Knapen - Oud-Turnhout Zaterdag 25 januari: 13.30 uur Meer - Preminiemen Miniemen vrij Zondag 26 januari: 15.00 uur SCHOTEN - MEERLE F.C. 9.30 uur Reserven - Vlimmeren 11.15 uur Juniores - Zwaneven 9.30 uur Hoogstraten - Scholieren 11.00 uur Hoogstraten - Knapen

spORT

De sterke jeugd van F.C. Meer! De competitie is voor de helft afgewerkt. De herfstkampioenen zijn gekend. Meer is daar niet bij. De meeste van onze elftallen bekleden echter wel een mooie plaats in het klassement. Het Iste elftal speelt in een moeilijke reeks met vele ploegen van gelijke waarde. Toch staat men netjes bij de eerste vijf. Spijtig dat de provinciale reserven de laatste tijd een beetje uit forme zijn en daardoor de lste plaats hebben moeten afstaan. Ook zij behoren nog tot de top drie. Het verheugt ons dat de juniores niet verzwakken. Nog één puntje scheiden hen van de leider. Met de scholieren gaat het ronduit slecht. Zij zijn hun vertrouwen kwijt en geloven niet meer in hun mogelijkheden. Toch zijn zij iedere zondag op Post en blijven sportief. De knapen doen rustig voort en verloren de afgelopen twee maanden nog maar twee puntjes. Zo zijn zij de koploper dicht genaderd. Met spanning zien we de toekomst tegemoet. Vele supporters hebben er nog geen erg in hoe sterk onze miniemen wel spelen. In hun wedstrijd tegen de Leeuwkens speelden ze tijdens de 2de speelhelft kat en muis met hun tegenstander. Ook de prestaties van de preminiemen mogen niet uit het oog verloren worden. Wanneer zij het zo volhouden kan een plaats tussen de eerste vijf hen niet meer ontsnappen. Programma voor januari: Zondag 5 januari: 14.30 uur WORTEL - F.C. MEER

Zaterdag 11januari: 14.30 uur Gierle - Prov. Reserven 14.30 uur Veteranen - Westmalle B 13.00 uur Merksplas A - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Zwarte Leeuw A Zondag 12 januari: 14.30 uur ZANDVLIET - F.C. MEER 9.30 uur Weelde - Juniores 9.30 uur Scholieren - Hoogstraten A 11.00 uur Knapen - Hoogstraten A Zaterdag 18 januari: 15.00 uur Prov. Reserven - St.-Lenaarts 15.00 uur Oostmalle B - Veteranen 13.00 uur Miniemen - Brecht A 13.30 uur Merksplas - Preminiemen Zondag 19 januari: 15.00 uur F.C. MEER - BRASSCHAAT 9.30 uur Juniores - Poppel 9.30 uur Zwarte Leeuw B - Scholieren Zaterdag 25 januari: 15.00 uur Vosselaar - Prov. Reserven 13.30 uur St.-Job A - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Meerle Zondag 26 januari: 15.00 uur LENTEZON - F.C. MEER 9.30 uur Vrij Arendonk - Juniores 9.30 uur Scholieren - Minderhout 11.00 uur Knapen - Minderhout

Kampioenendag in Méer

Wortel grijpt naast broodnodige punten

Begin december vierde De Snel vlucht haar kampioenen van '85: Jos Leur/s (Kampioen Oude Quiévrain), Jan Verschueren (Kampioen Jaarse Quiévrain), Staf Hendrickx (Kampioen Jonge Quiévrain), Henri Pemen (Koning Kampioen), Jos Van De Velde ('Kampioen Oude en Jonge Noyon), Karel Vervoort (Kampioen Jaarse Noyon).

Na een 2-2 gelijkspel in Wildert, waar door getalm in de zone van de waarheid, de overwinning niet op het scorebord kwam, moest er de zondag daarop partij gegeven worden aan Verbr. Arendonk. Deze ploeg staat 2de in de rangschikking. In een gelijkopgaande wedstrijd met een spannend scoreverloop, houden de thuisspelers tegen veler verwachting in, de overwinning thuis met 3-2. Natuurlijk steekt zo'n overwinning een riem onder het hart bij spelers en supporters, vooral omdat de ploeg op een goed niveau speelt na het weggaan en wegblijven van spelbepalende spelers. Dan komt de verplaatsing naar Maria ter Heide en weer slaat het noodlot toe met twee gekwetsten, namelijk Dirk Mertens en Marc Snoeys. Dus weer volop wijzigingen in de ploeg. Na een wedstrijd met weinig doelkansen wordt er door de gastheren één kans benut en gaat Wortel in de boot met een 1-0 nederlaag. Op zondag 8 december komt de ploeg van Dosko naar Wortel, deze ploeg staat laatste in de rangschikking, dus is er een gewettigde hoop op winst voor de thuisploeg. In het begin van de match zet Wortel een paar zeer gevaarlijke aanvallen op, die niet tot doelpunten leiden en dan blijkt voor Wortel het beste kruit verschoten. De bezoekers komen beter in de wedstrijd en weten rond de 20e minuut te scoren. Door het minder presteren van het middenveld worden de voorspelers van Wortel nooit goed aangespeeld zodat


SPORT:]

LYI deze 2-punten wedstrijd met 0-1 verlies voor de thuisspelers afgefloten wordt. Voor de jeugdploegen zit de heenronde erop en zij kunnen aan hun winterstop beginnen. Toch worden zij nog vergast op de jaarlijkse Kerstfeestjes. Voor scholieren en kadetten is dat op 23 december. De preminiemen en miniemen worden tesamen met hun ouders verwacht op 26 december. Kalender voor januari 1986: Zaterdag 11januari: 14.30 uur Flandria - Juniors Zondag 12 januari: 9.30 uur Scholieren - Zwarte Leeuw 11.15 uur White Star - Miniemen 9.30 uur Meerle - Reserven 14.30 uur Wortel - Poppel Zaterdag 18 januari: 15.00 uur Juniors - Oostmalle Zondag 19 januari: 9.30 uur Minderhout - Scholieren 11.00 uur Minderhout - Kadetten 9.30 uur Reserven - Zoersel 11.15 uur Miniemen - Weelde 15.00 uur Wortel - St. Jozef Zaterdag 25 januari: 15.00 uur Minderhout - Juniors Zondag 26 januari: 9.30 uur Poppel - Scholieren 11.00 uur Poppel - Kadetten 11.15 uur Miniemen - Vosselaar 15.00 uur Exc. Essen - Wortel•

Hoe schoon is mijn hond!

Bilj artverbond Verbroedering der Noorderkempen Rangschikking na 4 wedstrijden: punten B.C. de Vlinders, Rijkevorsel 288,47 1 B.C. Krijt op Tijd, Meer 287,187 B.C. Krijt op Tijd Meerle 267,604 B.D. De Strijdlustige, Hoogstraten 267,396 B.C. Nut en Vermaak, Wortel 238,577 B.C. Kalm en Krijt, Hoogstraten216,810

1

. '

De ganse vloot flhagan-RolIsRoyces (85 stuks) werd verkocht aan een Texaan die er 350 miljoen Fr. voor neertelde. Driekart van de wagens had niet eens 1000 km, op de teller.

TE KOOP ONDER HOOGSTRATEN: - Eigendom Vrijheid 121, breed circa 19 m., oppervlakte 721 m.v.; hogere prijsklasse. - Bouwgronden aan de Peperstraat; half open bebouwing; verkavelingsvergunning: 051 /068 (1). Inlichtingen ten kantore.

Hoogstraatse Bridgeclub organiseert

BRIDGELESSEN voor beginnelingen en gevorderden; wekelijks op donderdag vanaf 9 januari, door erkend BLOSO-leraar. Dinsdag 7 januari: open-deur-avond vanaf 20 uur Inlichtingen: telefoon 03/314.41 .05

Groot en sterk of klein en fijn, maar allemaal zijn ze zich bewust van hun raszuiverheid en stijl, de meer dan duizend honden die op 1 december op de Veiling werden geshowd. Van heinde en verre komen de baasjes en bazinnetjes met hun hond naar Hoogstraten; velen van hen kennen onze gemeente alleen maar omwille van deze wedstrijd. De fraaiste exemplaren van het honderas zijn er dan ook te zien en trekken jaarlijks honderden kijkers.

t

ffi

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GUNSTIG GELEGEN OPBRENGSTEIGENDOMTWEEWOONST te RIJKEVORSEL, GAMMEL 48-50 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: ZEER GUNSTIG GELEGEN OPBRENGSTEIGENDOMTWEEWOONST te Rijkevorsel, Gammel 48-50, groot 15 a. 49 ca. Indeling: - nr. 48 handeisruimte (thans drukkerij) met burelen, bergplaatsen, toiletten en garages. Boven: 3 kamers en grote zolderruimte; - nr. 50 volledig vernieuwde woning: 2 zitplaatsen, keuken, achterkeuken, bergplaatsen, WC, badkamer en garage. Boven: 2 slaapkamers. Onderaards: grote kelder. Eigendom is voorzien van centr. verwarming-mazout (2 aparte ketels), electriciteit (gescheiden) en waterleiding. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. Bezichtiging: zaterdag van 10-12 u. ZITDAGEN: Inzet op maandag 23 december en toewijzing op maandag 6 januari, telkens om 17 uur in het Parochiecentrum, Dorp 21, Rijkevorsel. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.


b @ @ 2 m59 -,1 E d® We hebben het allemaal kunnen zien. Hoogstraten is mooi... op T.V. Op 7 december zagen we onze stad eervol verliezen in het programma S.O.S. Gelukkig is er een terugwedstrijd en dus hoop. Verliezen we toch in Beveren, dan herinnert kijkbuiskijkend Vlaanderen zich wellicht de bijzonder flatterende beelden van onze pittoreske gevels in de Vrijheid, de kerktoren, de molens, de vette koeien in het zompige grasland en veel, veel groen. Natuurlijk laat je jezelf liefst van je beste kant zien. Wij, hoogstratenaren weten wel beter. Wij kennen namelijk die andere kant. Op een boogscheut (hoe ver is dat eigenlijk, sint-Joris?) van onze vette koeien 'kronkelt' inderdaad de Mark nog wel (maar niet meer in Meersel-Dreef, nonkel Bob), maar wat er zo romantisch is aan een open riool, ontgaat me. Misschien ben ik niet zo 'helderziend'? Men heeft intussen goddank wel een fameuze doek voor het bloeden (ons zuiveringsstation) maar er blijkt meer dan één wonde te zijn. De tendens om oudere gevels in de Vrijheid neer te halen en te vervangen door functioneel beton is gelukkig aan het veranderen. De nieuwe generatie zakenlieden is meer geneigd tot restauratie en aanpassing dan tot nieuwbouw. Minder fraai is dan weer 'den hof van de juge' (in de Gravin Elisabethiaan), ooit een prachtige groenzone vlakbij het centrum, nu een kale, verwaarloosde vlakte. Niet gezien op TV., maar wat wil je, de kamera heeft maar één oog en de man erachter knijpt er één dicht. Interludium. El Het is nog wat vroeg in de maand (9 dec.) om op deceinberaktivireiten terug te blikken of om alles te weten wat in januari gebeuren zal. Toch enkele data.' De K. W. B. viert haar kerstfeest op 29 december in zaal Pax. In dezelfde zaal, maar wellicht iets minder vroom, gaat twee dagen later de eerste Sylvesternacht door. Iets noordelijker in de Cahier kan tnen 'doordoen' op de eerste erotische nacht. Jawadde! LII

Begin januari wordt er her en der wellicht geklonken op een veelbelovend jaar om daarna zijn roes uit te slapen, want ik heb geen nieuws tot 12 januari wanneer de

Marckriver Jazzclub haar jubileumwandeling maakt. Op 13januari laat het C.M.B.V. mevrouw Pellaerts vertellen over heksen en magie. Wandelgroep Markdal stapt op 26 januari van het stadhuis naar de Hees. Het moet daar goed zijn want er staat niet bij of ze terugkomen. De K.W.B., zoals steeds aktief, leert haar mannen koken op de donderdagen 2, 16 en 23 januari.LIIi En nu, santé op onze jubilé! Op 28 deceinber vieren twee koppels reswuen hun gouden bruiloft! Niet zo speciaal zou je zeggen ww'e het niet dat het bij deze viering om twee zusjes gaat! Dit zou in de geschiedenis van Hoogsrraten - zo zegt men - uniek zijn! Even voorstellen dus.' Vijftig jaar geleden trouwden Fien en Maria Borremans uit de (toen) Loenhoutsebaan met respectievelijk Jaak Sprangers en Jaan Govaerts en ze zijn op dit moment nog gezond en wel te been, zoals

dat heet. We gingen eerst eens klappen met Jaak en Fien Sprangers-Borremans op de Loenhoutseweg 66. Jaak (geb. te Hoogstraten 1-11-08) woonde als kind met zijn acht broers en zussen in de café-hoeve 'de halve maan', naast de boerderij waar in 1918 zijn toekomstige vrouw met haar ouders zou komen wonen. Fien (geb. in Heist-op-denBerg, 25-3-13) woont dus vanaf haar vijfde jaar aan de Loenhoutsebaan naast de niets vermoedende Jaak. Ook haar ouders boerden en hadden zeven kinderen. Het toeval wil dat Jaaks'grootvader de boerderij van Fien mee gezet heeft. Het gezin Sprangers-

UD®®U dllJ Ik heb de oerkreet geslaakt. Het gebeurde op woensdag 20november 1985, een dag om eeuwig aan je hart te koesteren. Normaal slechts een vroege en banale winterdag, als er niet Nederland-België was geweest. Want toen die heerlijke Grün (Georges! Georges! Georges!) zes minuten voor tijd het Mexicodoelpunt onhoudbaar voorbij de hopeloos spartelende Van Breukelen joeg en daarmee Hop-Hop-Holland definitief op zijn grote bek deed vallen, barstte alle zorgvuldig weggedrongen chauvinisme als een etterbuil in me open, wat resulteerde in een gebrul dat

r®u

ftTÜ®@E

alle Tarzans en Hulks van deze wereld voorgoed deed vergeten. Ik weet het wel, chauvinisme is een vies woord, maar af en toe een vieze man zijn, dat moet toch kunnen. God, wat heb ik genoten. Het scheelde zelfs geen haar of ik... nee, W. zegt dat ik dat beter niet kan schrijven. In ieder geval, ik ging totaal uit de bol, en samen met mij waar schijnlijk u, beste lezer, want gedurende enkele minuten voelden wij ons allemaal even Belg, voorwaar een raar gevoel, maar toch best gezellig. Dat daarna de Nederlandse televisie nog een tijdje doorging met beelden en interviews uit de heilige catacomben van de Kuip, was het korreltje zout dat deze

Borremans kreeg vier kinderen: Frans, Marcel, Herman en Maria. Jaak heeft echter zijn tweede kind Marcel voor het eerst gezien toen het bijna vijf jaar was. Dat kwam zo: Jaak werd twee dagen voor de oorlog en vijf dagen v66r de bevalling van vrouw Fien gemobiliseerd, in Gent gekwetst op de Roodkruistrein naar Zuid-Frankrijk gezet, later naar Engeland gestuurd en daar het einde van de oorlog moeten afwachten. Diezeij'de

\ lui -ja Boi,ei iiciii en Iau,i Go jczerts

trouwdag - in '35 dus - vertrok vanuit dezelfde boerderij in de gietende regen en op dezelfde kolenauto (van kozijn Louis Govaerts) een tweede koppel richting centrum (terugkomen deden ze te voet wat voor die tijd heel gewoon was). Het waren Jaan Govaerts en Maria Borremans, thans wonende in de Muzementen n 02 Jaan (geb. 1 0-5-09) is ook een echte Hoogstratenaar en woont nu nog in zijn ouderlijk huis. Hij heeft vijf broers en had één zuster. Hij is als jongste van de vijf gespaard gebleven van de oorlog en heeft ook geen dienst moeten doen. Hij sukkelt een beetje met zijn hart maar volgt toch van dichtbij de lokale voetbal. Vrouwlief Maria (geb. 19-11-10) kwam ook in 1918 samen met Fien en de rest van de familie naar Hoogstraten, om er op de ouderlijke boerderij te werken. Ze volgde hier naaischool en heeft er veel profijt van gehad: 'Van mijn kinderen is er geen enkel die voor zijn zevende jaar iets van een ander heeft aan gehad.' Die kinderen heten Marcel (is ongetrouwd en woont en boert bij hen), J05 (boert ook bij hen maar is gebuur), Irma en Hilda. Laat ons hopen dat het weer wat meezit en dan zorgen de gebuurten Boereneinde en Westhoek wellicht voor een onvergetelijke dag. Alvast gefeliciteerd! •

voetbalschotel werkelijk tot hèt hoogtepunt van '85 maakte. Hollanders die met begrafenisgezicht meedeelden dat 'we aan niemand de zwarte piet mogen geven', jongens toch, ik wist niet waar ik moest kruipen. Hoewel ik ook vlug weer overeind kwam dankzij onze minister Poma, die maar al te pijnlijk bewees dat hij een slechte Vlaming is en gebrekkiger Nederlands sprak dan zijn Waalse kultuurcollega, die in het gekende broebeltaaltje België zeker geen goede dienst bewees. Enfin, het was onvergetelijk en nooit vertoond. De Heizel lijkt slechts een vage herinnering. EI Nu we het toch over voetbal hebben, FC Meer blijft het goed doen. Na drie overwinningen op een rij volgde wel een nederlaag in Poppel, maar kom, een kniesoor die daar een punt van maakt. De reserven maakten wel een mindere periode door, maar de juniors spelen de pannen van het dak. De


Meerse voetballerij klaagt dus zeker niet. fl

Klagen doet ook 't Heidebloempje niet, want zij hebben de eerste en ongetwijfeld succesvolle opvoering van 'Klachten' alweer achter de rug. Als je vlug bent, en dat ben je, kun je nog de tweede of derde opvoering meemaken op donderdag 26 december en zaterdag 28 december.LI En dan is het nu weer tijd voor het maandelijkse KWB-activiteitenlijstje. 0p vrijdag 27 december bezoekt men de Gazet van Antwerpen, op de vrijdagen 3 en 17januari zijn er de laatste kaarta vonden met klassement, op de vrijdagen 3, 10, 17, 24, 31januari en 7 februari worden er in de parochiezaal autorijlessen gegeven (erg nuttig om later no-

@rii

deloos geldverlies te vermijden), op de woensdagen 8, 22 en 29januari en 12, 19 en 25 februari kunnen de mannen leren koken in de kelder van de parochiezaal (dat zal een zware opgave worden), en op vrijdag 10 januari vindt tenslotte de jaarlijkse fusiek wis plaats. U merkt het, ze blijven hard gaan, de KWB. 13

De geruchten over een nieuwe Bonte Avond van de Mussenakker worden steeds sterker. Zaterdag 22 en zondag 23 februari worden als mogelijke data genoemd en plaats van actie zou opnieuw zaal St. Cecilia in Hoogstraten zijn. Verder lijkt het vast te staan dat de avond zal bestaan uit een losse opeenvolging van zelfgeschreven sketches

- s@M9 x1 L-M V-

waarin zowel plaatselijke als minder plaatselijke toestanden en figuren zouden opgevoerd worden. Eat your heart out, Hoogstraten, want naar ik hoor is men niet van plan enig blad voor de mond te nemen. We zijn benieuwd. De Mussenakker laat ons ook nog weten dat je bij hen voor de zeer redelijke prijs van 400 fr. zoveel mag komen eten en drinken als je zelf wilt tijdens de oudejaarsnacht. Kwestie van 'doordoen', veronderstel ik. L Tot slot zie ik dat ik nog juist op tijd ben om alle lezers van dit uitmuntende maandblad een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Hèhè, wat voel ik me plots vredelievend. Tot na de kater. U

Applaus voor De Lustige Merels die begin december "Pussy" ten tonele brachten. Vooral de hond achter de scher,'nen (Louis van Bavel) en klein Klaartje (met beer op schoot) maakten een grote indruk.

Er staat iets te gebeuren in de Strijbeekseweg. Een tiental personen kwamen bij Adriaan Laureyssens (Tist) bijeen om de viering van het gouden echtpaar Martens-Goossens (8 februari) zowat in mekaar te steken! Op maandag 2 december kwamen alle geburen bijeen in 'De Parel' om te proberen de zaak op zijn pootjes te zetten. Wat wil je! 't Is al zo lang geleden dat het grote gebuurte (106 huisgezinnen) nog eens echt heeft kunnen feesten. Op zondag 1 december een ander feest. De Sint en Pieter arriveerden op uitnodiging van de voeibalsupportersclub 'De Groentjes'. In de zaal 'Bombardon' kwam een veertigtal kinderen (al of niet met hun ouders) de Sint bekijken en natuurlijk ook op een snoepje af. De brave man deelde kwistig kleurboeken, ballonnen en natuurlijk ook fruit uit. Wat blonken die kindero gen! Dan trokken de Sint en zijn gevolg met de auto (bestuurd door me vr. Maria Michielsen) naar het voetbalveld. De Sint deelde daar ook mild geschenkjes uit. Te onderstrepen toch wel dat elke ploeg van Meerle F. C. een 'briefomslag' kreeg aangeboden. 'De Groentjes', die misschien wel geen grootse daden verrichten, hebben toch maar weer eens bewezen dat ze hun vereniging, hoe miniem dan ook, willen steunen. El

Diezelfde avond werd in de parochiezaal het doek opengetrokken (en natuurlijk na afloop ook weer gesloten) voor het toneelstuk 'Pussy', opgevoerd door de Lustige Merels (onderafdelin van de harmonie). Het was

©®E Lezen kan uw gezondheid schaden. L U zult zeggen: , 't Is de tijd van het jaar'. Maar het is hier maar koud en kil op Meersel-Dreef. Onze 'voetpaden' zijn weer zompig en nat, ons fietspad' wordt drassig en papperig. En op de 'stoep' struikel je over de steenstukken die net onder het plasoppervlak sleken. Gelukkig is de 'steen weg' nog hoog en droog zult u zeggen. Waag het echter niet daarvan gebruik te maken zonder ijzeren omhulsel op 4 wielen of je wordt de 10

een eenvoudig blijspel. Geen grote uitschieter! Maar we geloven toch wel dat het publiek (schaars!!) en ook de spelers zelf plezier beleefden aan hun opvoering. De vele repetities (soms toch wel een sleur) werden goed bijgewoond en dan zullen resultaten in de toekomst niet uitblijven. Louis Van Bavel, deze keer actief achter de schermen, zorgde voor het hondengeblaf enz.!

©L - natte - kant ingereden. A lsof ze willen zeggen: 'DAAR hoor je thuis!'. Ja, MeerselDreef is weer echt ,'t GAT van 't STAD!'. En meteen heb ik u - hoop ik - in de juiste sfeer gebracht. E Weet u 't nog? 'Taggeteg

wordt praggeteg?' Dé slogan op het einde an de jaren negenenzeventig? We zijn ondertussen al over de helft maar het moet nog altijd waar worden. Of zou het in 6-en-taggeteg eindelijk praggeteg worden?

Goed gedaan Lowieke! Voorzegger Christ Sterkens was zoals steeds op de hoogte van zijn taak. Klein Klaartje stal de show. Ja wat doe je eraan! Zo klein en zo lief. Ook de harmonie oogstte veel succes met hun uitvoeringen. Toneelbond en harmonie, het hoort bij elkaar! El Volgend jaar meer nieuws!•

We zullen zien. 'Vol goede moed de donkere nacht in, luid fluitend!' (Als dat geen HAIKOE is. Welkom!)El '86 kan hier wel eens het afbreekjaar van de jaren '80 worden. We beginnen met de vroegere meisjes- en kleuterschool. De gebouwen zijn een overblijfsel van het vroegere St. Annaklooster dat afgebroken werd in het begin van de jaren '60. Ze werd later nog gebruikt door de meisjes- en kleuterschool (de eerste verdween na het gemengd worden van de gemeenteschool en de kleuterschool werd overgenomen door de gemeente). En ook de chiro en de gemeen tebiblioteek vonden er een onderkomen. Eind '85 verandert dat echter: de grond met de gebouwen wordt verkocht (en de bib moet eruit). Dat wordt


de gemeente en Meersel-Dreef nog wat vaster aan te halen. En boven dan enkele kamers voor politici op rust. Ze hebben dat soms hard nodig! El Waar de bibliotheek

dus zeker. afbreken 1. Afbraak 2. Hierover hebben we het al eens eerder gehad: achter de vroegere tramloods aan de statie (Oude Tramweg) wordt een nieuw huis gebouwd. Een gedeelte van de loods (gebouwd rond de eeuwwisseling) wordt later afgebroken. Als het huis af is, natuurlijk. Dat is 2. El

Het klooster van de paters is te groot geworden voor zijn bewoners. En u weet hoe dat gaat: onderhoud, verwarming. Dat kost allemaal stukken van mensen. Het klooster stelde dan ook een gedeelte beschikbaar o.a. aan het OCMW, bv. om een rust huis van te maken. Maar tot nu toe was niemand geïnteresseerd. Het aanbod blijft nog steeds geldig, maar als er geen voorstellen komen, dan ziet het ernaar uit dat een gedeelte van dat klooster (de later bijgebozirt'de zieken vleugel, aan de straatkant rechts) wordt afgebroken. Ja. Afbraak 3. El

gaat blijven, is nog steeds een vraag. De gemeente heeft geen plaats meer en het klooster (ondanks wat u eerder kon lezen) ook niet. Wat doet men dan: men zet een prefab! Hét toverwoord in deze donkere dagen. Ik weet niet over hoeveel van die prefab-lokaaltjes de gemeente beschikt. Maar als je alle geruchten moet geloven, dan komen er in elke deelgemeente minstens twee. Meersel-Dreef is wat kleiner en helemaal géén deelgemneente natuurlijk. Daarom komt er hier slechts één. Maar wââr? Op de grond naast het vroegere schoolhuis of aan de huidige gemeenteschool? Elke plaats heeft zo z'n voor- en nadelen. En als iede-

Misschien wil de gemeente het wel kopen? Onderaan kan dan de bibliotheek komen. En een info-lokaaltje om de banden tussen Wortel op stelten. Zo leek het althans want het was opvallend stil in de straten op zaterdagavonden 7 en 21 december tussen 6 en 7 uur. Onze dorpsgenoten Louis, May, Marian en Ben hebben de (stedelijke) Hoogstraatse eer dan ook hoog gehouden. Proficiat. El Ook de Wortelse eer wordt

-i)

te zetten brengen we nog enig nieuws over cle fanfare. Tijdens het jaarlijks teerfeest op 23 november werden enkele verdienstelijke drumbandmeisjes gehuldigd. Karin en Linda Van Opstal, Tinneke Pinxteren, Heidi Sprangers en Lydian ontvingen een medaille van Fedekam voor 5 jaar dienst. Carla Haest, die spijtig genoeg niet aanwezig kon zijn en dus niet op de foto staat, had recht op een ereteken voor 10 jaar trouwe dienst. Zij zal dit ereteken later ontvangen. El Nu de teerfeesten, mosselfeesten

El Nee, er wordt hier dus niet alleen afgebroken. Ook de plaatselijke middenstand boert goed. De opbrengst van één jaar handel en nijverheid op Meersel-Dreef: 3 nieuwe winkeltjes. Een antiekzaak, een boetiek en een sigarettenwinkeltje zijn onze winkelstraat ('Waar? Waar?') komen vergroten. En er zou nog meer in de lucht hangen. Iedereen wil tegenwoordig zijn eigen handeltje beginnen. Hoe meer hoe beter, denk ik maar. En ik hoop dat ze er een goeie boterham mee verdienen. El

Ik hoop dat u genoeg weet om een maand op te teren. Goed kauwen en herkauwen. Dan krijgt u geen last van uw maag. El Slik.•

H 20

en kerst koffies achter de rug zijn kunnen we stilaan beginnen denken aan de kerst- en oudejaarsvierin gen. Wie met oudjaar niet weet waar naartoe kan in Wortel in 't Slot terecht waar de Radio Vrij Drive-in show voor de stemming zorgt. El Hiermee zijn we dan me-

hooggehouden want VNA mag het dan in de competitie iets minder doen, ze zijn toch maar Hoogstraatse 'sportpioeg van het jaar' gehuldigd vorige week. Andermaal proficiat. El Om de huldigingen nog even verder

reen zijn zegje moet hebben, dan vrees ik dat ze nergens zal komen. In ieder geval gelooft niemand dat ze er tegen 1 januari zal staan.

teen hij de kalcndergegevens voor de volgen-

de weken beland. Op zaterdag 4januari is er in 't Slot een sixtiesfuif met DJ Theofiel (weldra ook op toneel). Op zondag 5 januari is het in en om de parochie druk waarschijnlijk. De wandelklub van Beerse organiseert dan van daaruit een wandeldag. Pannekoeken in overvloed kunnen de Wortelse KAYkinderen gaan smullen in de parochiezaal op woensdag 8 januari. Markdal in samenwerking met de KWB en KAV organiseren op zondag 12 januari een wandeling naar Bolk en Keirschot. Duiven die slecht gevlogen hebben liggen misschien wel in de soep op het teerfeest van de Witpen op zaterdag 18 januari en duiven die goed gevlogen hebben worden gehuldigd op de kampioenendag van zondag 26 januari. El De dag voordien

kunnen ze gaan zien in 't Slot hoe hun voorruderduiven met vetkuif en vingerknip de rock 'ii roll bedreven want op zaterdag 25 lunuari spelen de authentieke Turnhoutse C'adillacs authentieke Turnhoutse rock 'n roll in 't Slot. Be there baby!• De drumbandmeisjes met 5 jaar dienst.

Voor een abonnement op de Hoogstraatse Maand Bel 03/314 55 05 Alt ons SPRANGERS

• is publiciteit in een jong en intens gelezen streekblad • is publiciteit onder de ogen van duizenden geïntresseerde lezers • is publiciteit die niet verzuipt tussen de rest • is met het enige Hoogstraatse fusieblad aanwezig bij al wat reilt en zeilt in het Hoogstraatse • en de prijzen? Goedkoper dan elk ander blad. Oordeel zelf op het nummer 03/314.55.04 of ioop langs bij: J. Schellekens, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten.

S PAAR KAS WINTERTHUR VERZEKERINGEN ONGEVALLEN LEVEN

Publiciteit in de Hoogstraatse Maand

Meerlseweg 62 2321 HOOGSTRATEN Telefoon 031315 7173

Kopen in eigen streek is.. tewerk stellen in eigen streek! T


uc

Na de eérste koude, stijging van de temperatuur gepaard gaande met regen, opklaringen en mist over heel het land. Avonden achter 't kastje voor de meesten. Op 7 en 8 december alleszins niet te Minderhout waar zomaar eventjes zeshonderd (600) kijklustigen hun kaakspieren geweld aandeden bij het aanschouwen van 'Drie is teveel', opgevoerd door het K.W .B.-K.A.V.-toneelgezelschap. Een onvergetelijke avond volgens vele ooggetuigen. Zelfs souffleur Karel Segers toonde zich zo enthousiast dat hij eventjes zijn influisterrol vergat en door zich in allerlei bochten te wringen, enkele kiekjes van het spelend gezelschap probeerde te versieren. Enkele blackouts van de spelers brachten hem echter in een mum van tijd tot andere gedachten. Over twee jaar staan ze er weer! 4 januari schuimen deze vrolijke jongens en Zolang wacht de K.L.J. echter niet want op pittige meisjes de Minderhoutse stoepen af op zoek naar oud papier afkomstig van dagbladen, reclamedruk werk en ander bedrukt papier waardoor onze brievenbussen zo welig geteisterd worden. Een dagje later zijn de duivenliefhebbers weer van de partij want dan wordt het hun kampioenendag. Wat zal er weer een stukje gemolken worden! Op 11 januari zijn de 'jokkers' weer van de partij en 'De A rkduif' zorgt voor de inrichting. Dit alles in het Parochiecentrum!

1 (@ 7 k@u ~

Ondertussen zijn de K.W.B.'ers weer de edele kookkunst aan 't beoefenen onder de kundige leiding en vooral het kritische oog van Felix Crits. Telkens op zondagmorgen van 9 tot 12 uur wordt er gekokkereld in het Parochiecentrum en dit op 19 en 26januari, 2, 9, 16 en 23 februari. Staf Spannenburg uit de St.Clemensstraat 18 kan u over deze culinaire cursus alles meedelen.L1 Kwissen wordt er natuurlijk ook weer ge-

laatste weken voor de opvoering repeteerden ze elke dag, dit K. W.B. -K.A. Vgezelschap. Maar hun moeite werd beloond. De

Ruim 600 aanwezigen lachten zich een breuk bij het aanschou iven van ''Drie is teveel

De jaarlijkse fusiekwis! Een sterke Minderhoutse delegatie zal zonder twijfel afgevaardigd worden want we hebben de loffelijke gewoonte alleen op het thuisfront de zegepalni aan anderen te laten. Minderhout let op uw saek! LII]

Verder weinig nieuws te rapen in Minderhout. Kerstmis en Nieuwjaar wenken reeds. Nog veel leesgenot!•

daan en dit te Meer op 10januari (vrijdag).

Aclios Los Camarados

Charles Daems Charles Daems exposeert zijn landschappen en stillevens in de Kempense Kitnsthal te, Oostmalle, Antwerpsesteenweg 2, van 21 december tot 5 januari 1986. Dit werk behoeft weinig kommentaar omdat hij reeds lang door velen wordt verwacht. De belangstelling voor zijn prachtige landschappen is steeds groot. Ook de fijn samengestelde stillevens zijn een streling voor het oog. En de klap op de vuurpijl is, dat elke bezoeker de gelegenheid heeft om een schilderij te winnen door zijn naam op een kaartje te schrijven en in de doos te steken. De trekking heeft plaats op Nieuwjaarsdag. Misschien is het lot u gunstig maar wacht niet te lang. De kunsthal is open op zater dagen en zondagen van 14 tot 19 uur•

Een menigte jonge en oude fans namen op 7 decenber afscheid van Los Ca,narados die met veel inzet hun uitgebreid repertoire ten beste gaven. Onvermoeibaar als in hun jonge jaren speelden ze de hele avond vol met oude en nieuwe nummers en kregen verdiend applaus. Spijtig dat de orkestleden van vroeger niet kwamen opdagen. Podiumvrees wellicht? De Vlaamse Kring zorgde voor de inrichting en schonk de opbrengst van de avond aan de Vrienden van de Beiaard ter bekostiging van één van de nu welbekende hamers.

12


v.d. SLUIS Woninginrichting Kapelstraat 6

-

Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang - verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers.

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 15 Maandags gesloten. TEL. 69.90.02

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9

Ook op zondag

~

<O,1 F1

Hoger vermogen, gunstiger gewicht en daarbij een volautomatische

13 % meer vermogen en volautomatisch kettingrem.

kettingrem. Met deze kenmerken zetten zagen zoals de nieuwe STIHL 038 AV FB nieuwe maatstaven: 2,95kw (4,0 PK) uit 61 cm 3 bi maar 8,3 kg (45 cm) spreken we voor zichzelf. Daarbij de kettingrem Qukkstop, volautomatisch vertikaal en horizontaal in werking stellend, electronische ontsteking, antivibratiesysteem, 12 maanden garantie. Wie biedt meer? 038 AVFR/45 cm

Ziehier de belangrijkste kenmerken van de nieuwe super-kettingzogen van Stihi. Voorbeeld: 028 AVSWB, 51,5 cm 3, 2,5 kW (3,4 PK), 6,8 kg (40 cm) Kettingrem quickstop, die volledig automatisch vertikaal en horizontaal aanslaat. Elektronische ontsteking, antivibraliesysteem, dit bij beduidend weinig gewicht. 12 maanden garantie. Wie biedt meer? 028 AVS WB / 40 cm

NU AAN SPECIALE PRIJS:

NU AAN SPECIALE PRIJS:

STIHL速

19.950,速 (BTW. Inbegr.)

24.950, (BTW. Inbegr.)

MACHINES VOOR DE HOF- BOS- EN TUINBOUW

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Telefoon (03) 314.41.15

-

Minderhout

13


0

BEG RAFEN ISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pvba

CROES

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten elefoon 03/314.50.91

J0R1S Gelmeistraat 52, Hoogstraten,

-

\

Telefoon:

\_

03/314.57.10 03/314.56.91

AUTO BAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Elke dag ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD

TELEFOON 031314.51.41

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUI MVEE

VAN AERTSELAARSTRAAT 7

JAN STOFFELS

HOOGSTRATEN

Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16

14


VANUIT HET STADHUIS... Belastingvermindering, pasmunt voor begroting De begroting 1986 is er door. Wie verwacht had dat deze begroting de tijdbom was die het Hoogstraats politiek beleid tot op zijn grondvesten zou doen daveren is dringend aan herbezinning toe. De wegen van de politiek zijn vaak ondoorgrondelijk. Pasmunt heeft er evenwel over alle eeuwen heen bestaan, in dorp en stad. Vandaag was de belastingvermindering het enige redmiddel om de begroting 1986 zonder kleerscheuren door de gemeenteraadszitting te krijgen. En hierin hebben KGB en CVP elkaar gevonden. CVP keurt de begroting goed, KGB stemt toe in de gevraagde belastingvermindering en komt tegemoet aan een aantal eisen en verwachtingen van de CVP. Zo worden de reeds lang goedgekeurde doch nooit betaalde toelagen aan verscheidene organisaties zoals de gezins- en bejaardenhulp van KVLV en KAV uit het diepvriesvak gehaald en uitbetaald. CVP verzet zich evenwel halsstarrig tegen het idee als zou er een schriftelijk akkoord bestaan tussen hun partij en KGB. De belastingen gaan dus in 1986 fel omlaag. De opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen van 1800 tot 1500. De gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting vallen terug van 7 0/o naar 6¼. De CVP maakt zich sterk dat hierdoor in 1986 gemiddeld 5 á 6000 fr. per gezin minder aan belastingen zal moeten betaald worden. FB daarentegen, die ondanks haar twee schepenen in het college momenteel in een oppositierol gedrongen wordt, meent dat dit soort politiek niets te zien heeft met een ernstig beleid. Men houdt vooreerst de kiezer een vals beeld voor, want op langere termijn is zulke belastingvermindering niet haalbaar. Vervolgens komt deze vermindering niet op de eerste plaats de gewone man ten goede. 'De rijken worden beloond, de armen worden verder gestraft'. Ook de manier waarop deze begroting tot stand gekomen is, wordt door de groep FB fel aangeklaagd. Verscheidene kredieten op de posten van de FB-schepenen werden fel teruggeschroefd (bibliotheek, Begijntjes laat besluit, openbare plantsoenen, enz.) waar deze voor andere schepenen vaak werden opgetrokken. Wij zullen trachten in grote lijnen deze begroting 1986 voor te stellen en waar nodig, iets uitvoeriger op ingaan. Wij dienen evenwel ook te verwijzen naar de gemeenteraad van 26 november. Hier werden immers een aantal belastingen en retributies goedgekeurd die in deze begroting worden opgenomen. Ook de verbouwing van de Kela tot een aangepaste school voor het IKO krijgt het licht op groen. Opmerkelijk is wel dat beide raadszittingen in een betrekkelijk korte tijd en op een vrij rustige manier, enkele korte spanningen niet bijgeteld, werden afgewerkt, ondanks de uiteenlopende visies. De bespreking van de begroting in de commissie Financies is daar wellicht niet vreemd aan en heeft ons alvast bespaard van een lange nachtelijke zitting. 10 miljoen minder belastingen In de raadszitting van 9 december '85 stemmen 18 raadsleden (CVP en KGB) voor een daling van de gemeentelijke opcentiemen van 1800 naar 1500 en voor een terugschroeven van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting van 7% naar 6¼. Dit betekent in het totaal een belastingsver mindering van meer dan 10 miljoen. De waarde van één opcentiem onroerende voorheffing bedraagt 24.426,13 fr. Een daling met 300 opcentiemen betekent dus 7.327.839 fr. De daling van 1% personenbelasting betekent een vermindering van 1.817.950 fr. Ook de belasting op het ophalen van huisvuil zakt van 1000 naar 800 fr. voor een gezin (zitting van 26/1 l/'85). Dit alles betekent voor de inwoner van Hoogstraten een gevoelige vermindering van de belastingdruk. Het vermindert evenwel ook de gemeentelijke inkomsten, noodzakelijk voor een vlotte werking van alle diensten, met een tien miljoen. Dit was aanleiding tot felle discussies die zich voornamelijk hebben afgespeeld in de commissie van Financies. Wij geven daarom hier de standpunten van de verschillende partijen. De CVP, vooral bij monde van raadslid Peerlinck, heeft zich steeds fel gekant tegen de volgens haar te hoge belastingen. Bij de bespreking van de rekening 1984 kwam zij tot de bevinding dat de verhoging van de opcentiemen met 200 en de verhoging van de personen belasting met 1% (gestemd op 10/10/'83) helemaal niet nodig waren. Zij verwijt het college op één jaar tijd een spaar

potje van ruim 30 miljoen aangelegd te hebben. Er is voldoende mogelijkheid om de belastingdruk in Hoogstraten te verminderen, aldus de CVP. Daarom eisten zij een vermindering van de opcentiemen tot 1500 en 6¼. Dit was de conditio sine qua non om aan de begrotingsdebatten deel te nemen. De KGB is wellicht gezweken voor deze eis ten einde haar begroting te zien goedkeuren en tegelijk uit de impasse te geraken. Schepen Jansen geeft toe dat men oorspronkelijk van plan was de belastingen op peil te houden om hiermee een aantal leningen vervroegd te kunnen afkorten. In de commissie van Financies is er evenwel een ander voorstel naar voor gekomen en de meerderheid was daar voorstander van, aldus schepen Jansen. De groep Fusiebelangen vindt deze beIastingvermindering verre van realistisch. Het heeft geen zin en het getuigt ook niet van een gezond beleid om nu te verminderen en volgend jaar terug op te trekken, aldus belastbaar inkomen

-

3 miljoen 1 miljoen 700.000 500.000 400.000 300.000 100.000

belasting staat 1.551.250 371.250 229.549 137.941 96.441 56.495 300

schepen Verhuist. Indien men dan toch opteert voor een belastingvermindering, dan zou dat vooral de gewone man ten goede moeten komen. Met dit systeem worden de rijken beloond en de armen verder gestraft. Schepen Verhulst illustreert zijn uiteenzetting met een aantal tabellen. Samengevat: - een eigenaar van een grote villa of meerdere woning met een kadastraal inkomen van 250.000 fr. zou met een daling van 300 opcentiemen roerende voorheffing, een profijt doen van 9.375 fr. - een eigenaar van een woonhuis met kadastraal inkomen van 56.200 betaalt 2.107,50 fr. minder belasting - een eigenaar van een sociale woning met kadastraal inkomen van 30.000 bespaart slechts 1.125 fr. - de huurder van een woning komt met deze verlaging niet in aanmerking van belastingvermindering. Ook de daling van de personenbelasting zou op de eerste plaats de grotere inkomens bevoordeligen. Zie onderstaande tabel. belasting gemeente 7% 6%

verschil

108.587 25.987 16.068 9.655 6.750 3.954

93.075 22.275 13.772 8.276 5.786 3.389

15.512 3.712 2.296 1.379 964 565

-

-

-

15


Waarom heeft men dan niet gekozen voor het afschaffen van andere belastingen die iedereen op gelijk niveau ten goede komen, vraagt FB zich af. Afschaffing van de belasting op aansluitbare woningen op waterleiding en op riolering, de belastingen op honden, op fietsen. Dit zou in totaal 4.950.000 fr. betekenen. De rest van de opbrengst van opcentiemen op roerende voorheffine en personenbelasting zou men kimnen gebruiken voor het niet aangaan van nieuwe leningen voor werken. Dit zou op zijn beurt een serieuse besparing betekenen aan lasten voor de gemeente gedurende jaren, wat men weer zou kunnen aanwenden om andere belastingen af te schaffen, vb. 4 jaar geen belasting op riolering of 12 jaar geen fietsbelasting. Begroting 1986 De bespreking van de begroting verliep vrij vlot. Dit is voorzeker te danken aan het voorbereidend werk in de commissie van Financies; Nochtans bleek niet iedereen in de raad te spreken over het tot stand komen van deze begroting. Vooral schepen Verhulst beklaagt er zich over dat aan de groep FB heel wat cijfers onthouden zijn en dat de begroting niet in het college besproken is. Noch de secretaris, noch het college heeft enige inbreng in het begrotingsvoorstel gehad. Van FB krijgen wij op papier het chronologisch verloop van het ontstaan van deze gemeentebegroting. Wij lezen: 14 oktober: uitdeling van het eerste begrotingsvoorstel op de vergadering van de commissie van Financies 21 oktober: tweede vergadering van de commissie van financies; de CVP verschijnt niet 23 oktober: CVP folder in de bus bij de inwoners van Hoogstraten 25 oktober: gesprek CVP-KGB over belastingsverminderingen 12 november: derde vergadering commissie financies; tweede voorstel van begroting door KGB-CVP Waar het eerste voorstel volgens verscheidene raadsleden (Peerlinck, Verhuist) eerder een samenraapsel was, blijkt het tweede voorstel heel wat wijzigingen te hebben ondergaan en worden hierin heel wat kredieten voor de diensten van de schepenen Sprangers en Verhuist fel teruggedrongen. Dit in sterke tegenstelling voor tal van kredieten voor de posten van schepen Jansen die nog vermeerderd werden. Een kleine greep hieruit: - parken en plantsoenen: van 150.000 naar 50.000 (Sprangers) - bibliotheek aan'oop collectie van 2,2 milj. naar 1,8 waar het oorspronkelijk voorstel van KGB 1,2 milj. was (Verhuist) - begraafplaatsen aanleg kerkhof Meer van 800.000 naar 200.000 (Sprangers) - musea werkingskosten van 150.000 naar 50.000 (Verhuist) - aanleg parken en plantsoenen Thijsakker van 0 naar 150.000 (Jansen) - openbare verlichting: van 5 milj. naar 4,5 milj. De voornaamste wijzingen in dit tweede voorstel zijn evenwel de minderontvangsten aan belastingen voor een bedrag van 10.045.789 fr. De bespreking KGB en CVP zullen de volledige begroting goedkeuren. FB stemt telkens tegen wanneer er hoofdstukken behandeld worden waarin kredieten van hun schepenen werden teruggeschroefd.

iri

Bij het begin van de bespreking geeft schepen Sprangers een heel uiteenzetting over te verwachte ontvangsten die niet in het begrotingsontwerp werden opgenomen. - de vaste verbintenis van de Vlaamse gemeenschap voor de openbare verlichting 'Het Dal' 274.612 fr. openbare verlichting 'Donkakker' 719.050; samen 993.662 fr. - bijkomende vorderingen die betrekking hebben op terugbetalingen door de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij voor

overname van de WZ installatie In totaal is dit een bedrag van 8.537.585 fr. Deze bedragen, meer dan negen miljoen samen, werden niet opgenomen in de koptabel van het ontwerp begroting 1986. FB vraagt dan ook dat dit bedrag opgenomen wordt in de koptabel. Want hierdoor krijgt men een vertekend beeld en blijft er nog altijd een verdoken reserve waarmee men elke onverwachte put kan dempen. Dit wordt geweigerd (4 tegen 17).


In 2rote lijnen (,eone dienst koptabel algemene ontvangsten

onisangsten (activa) 24.740.174 (gemeentefonds) 44.641.963 94.159.552 426.000 3.000 415.000 1.302.966 28.471.722

uitgaven (passiva) 21.047.897

belastingen 10.000 administratie 29.916.680 justitie 9.450.609 brandweer 8.657.675 verkeer, wegen 42.700.284 handel, nijverheid 3.548.984 divident electr. 25 miljoen) landbouw 45.000 6.282.301 primair onderwijs 47.534.625 56.814.578 kunstonderwijs 7.192.093 5.534.923 volksontwikkeling, kunst 2.352.615 4.759.153 bibliotheek 2.170.000 5.430.034 sociale zekerheid 21.920 20.434.826 voeding, water 16.500.000 21.454.094 huisvuil 4.951.964 afvalwater 57.781.910 75.706.270 Buitengewone dienst ontvangsten uitgaven koptabel 129.361.938 123.492.467 vorige dienstjaren 5.869.471 5.407.163 alg. administratie 15.400.000 16.100.000 bouw administratief centrum; 15 milj. privaat patrimonium 900.000 900.000 aankoop begijnhofwoningen 9,10,11 justitie 600.000 600.000 aankoop voertuig brandweer 873.000 1.150.000 verkeer 23.550.000 24.730.000 gemeentemagazijn 3 miljoen, voegvulling 5,4 milj., verbinding Lindendreef-Buyzelstraat 6,5 milj., aankoop kamion 3,8 milj., aankoop kolkenzuiger 2,1 milj., openbare verlichting 4,5 miljoen. handel en nijverheid 500.000 3.437.773 kapitaalsinvestering in Iveka landbouw lening 5/408.000 ruilverkaveling primair onderwijs 1.170.000 1.590.000 verbouwing in Wortel kunstonderwijs 13.200.000 13.200.000 verbouwing IKO 10 milj., meubilair, materiaal volksontwikkeling en kunst 2.500.000 4.000.000 inrichten sportschuur 400.000, zwembad Mosten 1 miljoen, sportvelden 1,5 miljoen eredienst 38.300.000 38.598.778 restauratie St. Clemens 37,5 miljoen huisvuil 6.000.000 6.000.000 aankoop huisvuilwaen Totaal: Gewone dienst: 303.747.908 ontvangsten eigen dienstjaar 303.810.975 uitgaven - saldo 63.067. (min) met vorige dienstjaren 307.440.185 ontvangsten 306.748.748 uitgaven - saldo 691.437. Buitengewone dienst: eigen dienstjaar 111.779.551 uitgaven met vorige dienstjaren 117.825.244 ontvangsten 117.186.704 uitgaven - saldo 638.540. rekening voor derden: ontvangsten en uitgaven 12.960.000 totaal van de gemeenteleningen 692.617.433 lasten 114.596.770 ten laste van de staat 363.691.663 last 58.209.834 ten laste van de gemeente 328.925.770 last 56.386.936 nieuwe op te nemen IeninQen in 1986: 77.262.000 Tot zover in grote lijnen een overzicht over de begroting 1986. Zoals men zich herinnert • k is een begroting een raming van inkomsten en uitgaven maar het geeft ook een duidelijk beeld van de beleidsopties voor volgende jaar. Dit vraagt noodgedwongen een loyaliteit tussen de partners die een begroting opstellen en mee goedkeuren. Ook in dit geval zal een samenwerking tussen de verantwoordelijke 'coalitieleden' een noodzaak zijn wil men niet in de pas verjaarde chaos KRUIS WOOBDRAADSEL hervallen. Een boeiende periode is daarom terug aangebroken.•

Ongevallen Op woensdag 20 nov. werden 2 personenwagens zwaar beschadigd bij een botsing in de Gelmeistraat. De geparkeerde vrachtwagen van J. Jacobs uit Kalmthout werd licht beschadigd. De bestuurders waren Maria Michielsen, St. Clemensstraat 9, Minderhout en J. Van den Kieboom, Meerblok 4, Rijkevorsel. Lichte schade was er aan de personenwagens van Jacques Vermijmeren uit Sint Willebrord, NL en van Alfons Goris, Venhoef weg 3, Minderhout, nadat zij in botsing kwamen op de Aldi-parking op dinsdag 26 nov. om 14.30 uur. Op dezelfde dag om 16.15 uur kwamen in de Vrijheid twee personenwagens in aanrijding met elkaar en liepen hierbij lichte schade op. De bestuurders waren Guido Brughmans uit Brecht en Jean Giliot uit Mortsel. En nog op 26 nov. werd de auto, bestuurd door J05 Van Erck, Gemeentestraat 1, Minderhout, zwaar beschadigd toen hij botste tegen de auto, bestuurd door J. Van Maldeghem, Witherenweg 51, Minderhout. Laatstgenoemde werd lichtgekwetst terwijl zijn wagen lichte schade opliep. Dit gebeurde op de Bredaseweg om 17.35 uur. Op woensdag 4 dec. om 8.20 uur botsten de auto's bestuurd door Eisje Mertens, Loenhoutseweg 69 en door Paul Kox, Beemden 27, Minderhout. Er was lichte stoffelijke schade. Het gebeurde in de Vrijheid te Hoogstraten. Op de Bredaseweg te Minderhout kwamen twee auto's in botsing en liepen zware schade op. De bestuurders waren Jeanne Rombouts, Heerle 76, Meerle en Maria Seeuws uit Malle. Dit gebeurde op zaterdag 7 dec. om 16.30 uur. Op zondag 8 dec. om 10.15 uur botsten de auto's, bestuurd door Jeanne Kenis, Pastoor Lambertzstraat 9, en door Lydia De Cordt uit Malle, aan het kruispunt van de Vrijheid en de Buizelstraat. Het gevolg hiervan was zware stoffelijke schade aan beide voertuigen. In Rijkevorsel, op het punt Eikendreef Beersebaan, werden twee auto's zwaar beschadigd bij een botsing op zondag 8 dec. rond 19 uur. Hier waren de bestuurders Willem Jans, Hoge Heideweg 3, Rijkevorsel en Lea Michiels, Boudewijnstraat 43, Beerse.I

g t

9»"

ZOEKRTJES Te koop: een mooie bouwgrond bij het centrum van Hoogstraten (geen straatkosten). Inlichtingen: tel. 03/314.65.67.

Rechtzetting Het kruiswoordraadsel van de vorige MAAND was fout afgedrukt. Sorry voor al diegenen die tevergeefs gepoogd hebben de lege vakjes te vullen. In rustiger tijden zullen wij het opnieuw - en dan juist - afdrukken.

17


I(ari"s coiffure

Bloemsierk UflSt4

( 5-J),

cm Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

fPETERS autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 18


Broeder Jacob, slaapt gij nog? Hoort de hamers slaan! '1f 1 had a hammer, a hammer in the morning ...', zo dachten de Vrienden van de Beiaard van Hoogstraten, en hun wens is in vervulling gegaan. Niet één hamer maar welgeteld 35 grote en kleine hamers brengen voortaan de klokken van de St.-Catharinakerk aan het luiden zonder één beiaardiersvuist op te heffen, laat staan aan het klokzeel te trekken. Niet dat die beiaardier er nu niet meer aan mag komen, gelukkig wel. Een echt beiaardconcert, die naam waardig, zal nog steeds door zijn hand gebeuren maar voor een doordeweeks klokkedeuntje hoeft die man niet meer naar de toren te klimmen. 1985 Bleek een goed jaar te zijn om een automatisch klokkenspel aan te schaffen. Het vieren van '775 jaar Stad en Vrijheid' deed menig Hoogstraats stedelingenhart sneller kloppen en de beurs openen voor een gift ter bekostiging van het klokkenspel. Dat kostte - hamers en electronische besturing - zo'n 670.000 fr., maar dat bedrag werd door de V.V.V. tamelijk gemakkelijk bijeengebracht. Het gemeentebestuur - pas tot stadsbestuur verheven - gaf het goede voorbeeld en zou de helft van het bedrag volstorten. Vele verenigingen, instellingen en goede burgers hebben de rest van het geld bijeengebracht door de aankoop van een kleine

;L

'(

13

1 9&5 v

f.; Paul Verbeeck tekende deze mooie klokkeprent. Alle goede gevers die een hamer bekostigden, krijgen een afdruk van deze pentekening ten geschenke.

Land- en Tuinbouwschool

Computerdag

Omdat de computer de voorbije jaren het bédrijfsleven heeft veroverd, kan of mag het onderwijs niet achterblijven. Daarom zijn de onderwijsinstellingen van de Hoogstraatse scholengemeenschap Markdal reeds enige tijd aktief bezig met het organiseren van lessen informatika en het inrichten van een computerklas. Op woensdag 20 november werd in de Vrije Land- en Tuinbouwschool van Hoogstraten de computerklas officieel in gebruik genomen.

van een professionele en tevens een pedagogisch verantwoorde 'personal computer' infrastruktuur en dit onder de vorm van een schenking aan de school. Een afgevaardigde van de Belgische Boerenbond gaf dan ook een uitvoerige en duidelijke uitleg over de bruikbaarheid van dit projekt. Zo vernamen de aanwezigen wat men reeds heeft gedaan aan opleiding van leerkrachten en wat de school nog mag verwachten aan begeleiding en opvolging. Het is niet

Om 15 uur stroomden de talrijke genodigden binnen in het nieuwe ruime praktijklokaal. Bijna iedereen uit de streek die enige verantwoordelijkheid draagt op het vlak van land- en tuinbouw, onderwijs en openbare besturen, was aanwezig. Dienstdoende direkteur, Irené Voet, was blij omdat hij zoveel vrienden van de school mocht verwelkomen. In een pittige toespraak gaf hij toelichting hij het waarom en hoe van de computer in het land- en tuinbouwonderwijs en te toepassingsmogelij kheden in het land- en tuinbouwbedrijf. 'Onze leerlingen moeten niet dc ingewikkeldheid van het systeem doorgronden, neen, zij moeten gewoonweg de dagelijkse bruikbaarheid in 't bedrijf kunnen onder de knie krijgen', aldus de heer Voet. De evolutie van het hedendaagse land- en tuinbouwbedrijf vereist van de moderne bedrijfsleider meer dan vakmanschap en ervaring. Om belangrijke beslissingen te nemen dient de boer juist, volledig en snel geînformeerd te zijn over de aktuele toestand van zijn bedrijf. Daarom heeft eind vorig jaar de Belgische Boerenbond het initiatief genomen om de belangrijkste land- en tuinbouwscholen van het Vlaamse land te voorzien

(5000 fr.) of grotere hamer (tot 30.000 fr.). Die hamers zijn een soort ronde schijven, gemaakt uit een zacht metaal en gegalvaniseerd; om het hatf uur (misschien om het kwartier) zullen zij tegen de buitenkant van de klokken slaan en een deuntje ten gehore brengen. Die wijsjes worden vooraf geprogrammeerd en zijn aangepast aan het seizoen. Ook het torenuurwerk zal voortaan deel uitmaken van het automatisch klokkenspel. Tot zover het verhaal van de hamers, een nieuw verhaal; dit in tegenstelling tot dat van de klokken. Nu die alle momenten te horen zullen zijn, is het misschien goed om weten dat de meeste van die klokken héél oud zijn. Meer dan 300 jaar geleden werden ze gegoten door de gebroeders Hemony uit Zutphen in opdracht van het kapittel van de O.L. Vrouwekerk van Antwerpen. Door bemiddeling van deken Lauwerys werden ze in 1958 in bruikleen afgestaan aan de St. Catharinakerk van Hoogstraten en daar mogen ze voorlopig blijven. Laat ons nu hopen dat hun gelui ook hoorbaar zal zijn temidden van de drukte op de Vrijheid. Misschien zullen we ze enkel 's morgens vroeg horen of 's avonds laat; om wakker te worden of slapen te gaan ... allicht een vredig geluid.• zo maar een geschenk. De Boerenbond blijft dit projekt volgen en blijft in samenwerking met de school de mogelijkheden van deze uitrusting verder onderzoeken. Na deze akademische zitting kon men een bezoekje brengen aan de 'computerklas' in werking. Terwijl enkele leerlingen met deze moderne apparaten aan het werken waren, gaven de vakleraars uitleg over de praktische toepassingen in het onderwijs. Deze bijeenkomst werd besloten met een fijne receptie in een heerlijk warm lokaal; niet onbelangrijk, want buiten was het ijzig koud. De vroege winterdagen hadden ons wel wat verrast•

IJ ,iM/a 20 1?o1e/)J/)rr werd de computerklas van de Vrije Land- en Tuinbouwschool van Hoogstrateri officieel in gebruik genomen. Deze moderne (dure) uitrusting is een geschenk van de Belgische Boerenbond. 19


FOTOREPORTAGE

Sp**ker op Stelten Terugblik op het T. V. -programma van 7 december

4

(/0/ Do (01 lii / t iisIa ii,aai slikken, ho i,ioar! lach iiie!

0/? Bereren liacidt ii er noor niocile ,nee. Bijo n in - o /el l ci, die Hoogsiraatse augurken?

WC

-

Cliaiel

011

'iiLsha:

1

nee i'ecleiien.

Bridgen Bridge is meer dan kaarten. Bridge is erkend als denksport. Er worden wereldkampioenschappen en olympische spelen gehouden in bridgen. Niet het krijgen van goede kaarten, maar goed spelen en goed bieden maakt dat je wint. De Hoogstratense Bridgeclub bestaat nu één jaar en telt 55 leden. Er wordt elke dinsdagavond gekaart in taverne De 20

''Bij 01/1 rolden cc let! 1,/eer kijikkers over hei ren tirninercle iets vlugger.

i1l0(/ï

dai

1)10(111

(lie!

/10/el?.

Beve-

Vos (Vrijheid, Hoogstraten). Het is een 'open' club: je hoeft geen lid te zijn om te komen bridgen en je mag ook altijd eens komen kijken. Iedereen is steeds welkom. Ook op onze open-deur-avond op dinsdag 7 januari 1986, vanaf 20 uur. En op donderdagavond 9 januari starten we met bridgelessen - wekelijks - voor gevorderden en beginnelingen. Deze lessen worden gegeven door een erkend Bloso-leraar. Wie meer inlichtingen wenst telefoneert naar 03/3 14 41 05E


Dinsdag 31 december 2000 uur:

OUWEJAARSFUIF met

RADIO VRIJ

-'

t

DRIVE-IN SHOW Zaterdag 25 januari 20.00 uur:

ZIE PUZZELKOLOM VOOR ONZE WEDSTRIJD. ST

...

HE

...

ER EIS

N ... ER GE ... LD PU ... IE

ROCK 'N ROLL FUIF met optreden van

F

THE CADILLACS HET SLOT — WORTEL

DEEREDRUW EDEIAiomEnu EEMEDEOMM E1D!EI1

CML

KERKSTRAAT 15 - 2330 MERKSPLAS TELEFOON 014/63.35.56

Aktie vlotter sparen

De Hoogstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk! vraag inlichtingen HOOGSTRATEN, Loenhoutseweg 34

Er valt heel wat te winnen 415 u 15 brj uw Eural -agent binrrenioopt, want Erna' organiseert een geweldige spaaraktie Tussen 1 december 85 en 28 februari 86, kan u prachtige handdoeken winnen __________________________ een groot strandlaken, badhanddoeken en gastendoekjes En de jorrgeren worden extra verwend Voor herr liggen de stripalbums al klaar U wil er meer over weten 9 Loop even binnen bj wv Eural-agent Als u hem nog niet kent draai dan 03/2387946

1 1

Eural sparen nu met extra voordeel

•1.Dienstenbureau Roeien Loenhoutseweg 34 2320 Hooastraten Ô spaarkas Tel.: 03 /'14 55 04

t

03/31449.11

v

I

21


UIT DE BRAND GEKLAPT

november 1985

9~~ Geboorten 3 november: Jan, zoon van Joseph Aerts en Frieda Hapers, Gelmelstraat 39, Hoogstraten. 3 november: .Jonas, zoon van Jozef Verdonck en Margriet Goris, Poeleinde 30, Wortel. 7 november: Maarten, zoon van Willy De Gruyter en Maria Sterkens, Poeleinde 33, Wortel. 8 november: Liesbeth, dochter van Augustinus Van Gestel en Jeannine Verbreuken, Bergenstraat 11, Minderhout. 10 november: Jelle, zoon van Francies Willebrords en Anna Vinckx, Minderhoutsestraat 51, Hoogstraten. 17 november: Annelies, dochter van Sebastiaan Roeien en Gerarda Janssen, P.v. Dyckstraat 3, Minderhout. 22 november: Pien, dochter van Frans Plu en Lea Vermeiren, Begijnhof 11, Hoogstraten. 22 november: Kim, dochter van Henri De Bie en Brigitte Jansen, Minderhoutdorp 36, Minderhout. 24 november: Mark, zoon van Adrianus Gijsbrechts en Maria Rombouts, Donkakker 69, Meer. 28 november: Kim, dochter van Jozef Van Aert en Kristina Pluym, Moerstraat 20, Hoogstraten.

Dinsdag 26 november stond de auto van bakker Van Gestel in de Kerkstraat te Meerle in brand. Met persluchtdragers en hoge druk straal werd het vuur van binnenuit en met twee lage druk stralers vanop het dak van buitenuit bestreden. De schade was zeer aanzienlijk, vooral aan de verschillende apparaten. Gelukkig kon de bakkerij blijven werken want zij werd gespaard door het snelle optreden van de mannen van de Voorpost-Meerle. Op zondag 1 december was er om 21.40 uur een schouwbrand bij de familie Nagtzaam aan de Chaamseweg in Meerle. De praatpaal nr. 826 langs de E 10 aan de parking van Acrelais, richting Breda, meldde een verkeersongeval waarbij enkele personen geklemd zaten. De ziekenwagens uit Hoogstraten en Wuustwezel, evenals de snelle interventie wagen kwamen in aktie. De balans van dit ongeval: één dode en één zwaar gekwetste, op vrijdag 6 december. Dezelfde dag gebeurde er nog een ongeval op de hoek van de Gelmelstraat en de Gustaaf Segersstraat in Hoogstraten. Een vrachtwagen die zijn bocht te kort nam vernielde een stuk van de hoekgevel. De brandweer stutte de zaak om instorting te voorkomen. En op zondag 8 december moest er nog een mazoutspoor verwijderd worden aan het Van Aertselaerplein en in de Minderhoutsestraat te Hoogstraten. Zondagmiddag ontstond er een schouwbrand bij de familie Govaerts in de Beukendreef. Maar ook deze zaak werd door onze brandweer goed opgelost•

2 Overlijdens 18 oktober: Van Loon Frans, oud 79 jaar, echtgenoot van Pinxteren Josefina, Jaak Aertslaan 11, Hoogstraten. 26 oktober: Aerts Maria, oud 89 jaar, weduwe van Govaerts Louis, Meerseweg 73, Meer. 1 november: Schrauwen Hendrik, oud 87 jaar, echtgenoot van Christiaansen Joanna, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 1 november: Bouchez Imelda, oud 81 jaar, weduwe van Seys Marcel, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 7 november: Melis Maria, oud 89 jaar, weduwe van Hallemans Philippe, H. Bloediaan 250, Hoogstraten. 7 november: Aerts Willem, oud 69 jaar, echtgenoot van Machielsen Catharina, Meerseweg 48, Meer. 8 november: Van Peit Pieter, oud 77 jaar, weduwnaar van Van den Heuvel Maria, Zundertseweg 4, Meer. 8 november: Jansen Rosalia, oud 87 jaar, weduwe van Snyers Henricus, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 10 november: Braspenning Albert, oud 68 jaar, echtgenoot van Maria Van de Wiel, Sint Jansstraat 5, Wortel. 14 november: Rombouts Antonius, oud 82 jaar, weduwnaar van van Dun Maria, Loenhoutseweg 5, Hoogstraten. 16 november: Vertinden Emilius, oud 84 jaar, echtgenoot van Muyllaert Magdalena, Gelmeistraat 131, Hoogstraten. 18 november: Van Camp Petrus, oud 72 jaar, weduwnaar van Spanenburg Theresia, Leemstraat 7, Hoogstraten. 26 november: Govaerts Jaak, oud 87 jaar, weduwnaar van Heeren Ludovica, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten. 26 november: Adriaensen Cornelia, oud 86 jaar, echtgenote van Hendrickx Cornelis, H. Bloedlaan 250, Hoogstraten.

kl Hu we/ijken 25 oktober: Van Bergen August, Bergenstraat 14, Minderhout en Van Doniuck Maria, wonende te Rijkevorsel. Nieuw adres: St. Lenaartsebaan 50, Malle. 25 oktober: Van den Ouweland Joannes, Elsakker 14, Meerle en Remeysen Anne-Marie, Pastorijstraat 22, Merksplas. Nieuw adres: Thornstraat 12, Meerle. 8 november: Koyen Jan, Hazenweg 24, Meerle en Goetschalckx Rita, Looi 2, Meer. Nieuw adres: Helhoekweg 16 bus 2, Rijkevorsel. 15november: Leemans Pieter, Elsakker 21, Meerleen Janssen Hilda, Meerseweg 117, Meer. Nieuw adres: Elsakker 23A, Meerle. 22 november: Menens Paul, Lindendreef 38, Hoogstraten en Aerts Annie, Dreefweg 8, Meer. Nieuw adres: Buizelstraat 4, Hoogstraten.

Mogen wij u er op attent maken dat de 21ste eeuw pas begint op 1 januari 2001, en niet op 1januari2000 zoals 11 vermoedelijk denkt.

OPRIT & PARKING in alle kalibers DOLOMIE (geelkieurig) RODE CHISTE LAVA (rood-bruin) PORFIERSTEENSLAG

29 november: Muesen Ludo, Chaamseweg 20, Meerle en De Gruyter Marianne, John Lijsenstraat 26, Meer. Nieuw adres: Driehoekstraat 2, Meer. 29 november: Adams Cari, Worteldorp 33, Wortel en Heeb Annick, Guldensporenstraat 159, Antwerpen (Borgerhout). Nieuw adres: Vredestraat 141, Turnhout.

Burgerlijke Stand

TUININRICHTING -

-

-

-

-

-

-

-

-

KALKSTEENSLAG WITFE KWARTS KASSEIEN BETONKLINKERS

-

TEELAARDE GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) LAVAB LOKKEN ROTSB LOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen bakstenen gevelstenen schoorsteenelementen alle betonprodukten welfsels zand grind cement enz. -

-

-

-

-

-

-

-

• Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) • Of afhaling door uw zorgen VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

N.V. DRANACO 22

-

231.08.54

-

Denderstraat

-

Antwerpen


1*

PUZZEL KOLOM

HALVE EEUW GELED

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

December 1935

Kerstmis, Nieuwjaar, de enige tijd om kadootjes uit te delen? Wij doen het altijd en graag. Zoals bijvoorbeeld aan Tanja Janssen, Hemelstraat 11 te Minderhout. Die krijgt van ons een bon voor 500 Fr. sportmateriaal, een bon die wij zelf gekregen hebben van Framsport Merksplas. Of deze werkhorloge voor Cis Willems, Vrijheid 101 te l-loogtrateii. OF een tuinboek voor Ben en Ruth Sprangers, Prinsenweg 5 te Wortel. Voor tientallen andere die weer niet in de prijzen gevallen zijn moge het een troost wezen dat wij hen diep in ons hart dragen. En dat wij in elke brief of dito kaart een spoor van vertwijfeling of ongenoegen proeven. Want splitste René Dalle ons niet ironisch volgende opmerking in de maag: Het Kruiswoordraadsel in dit nummer was geen kruiswoordraadsel, maar gewoon een raadsel. Juist, René, volhouden met die chagrijnige opmerkingen, dan kunt ge ooit nog voor DHM schrijven. Hoog tijd voor onze volgende opgave(n), want het zijn er twee. Over naar Framsport waar u weerom 5 ontdane worden vindt. Door de nodige letters in te vullen en aan elkaar te rijgen bekomt u een gezegde. Het Waffere???

Maar we hebben nog een tweede vraagje: Flef, onze sympathieke instructeur, doet hierboven een uitspraak. Kunt u ons vertellen of dat waar kan zijn? Weer een prachtig prijzenpakket ligt op u te wachten, maar stuur uw antwoorden wel binnen vôôr 15 januari 1986. lr

Bibliotheek Hoogstraten De bib zal gesloten zijn op 24. 25 en 26 dec. en op 31 dec. en 1 en 2 jan. maar ze zal extra open zijn op maandag 30 december van 18.00 tot 20.00 uur. -aäiki

-M

11 ï -1

E1 11

De sigarennijverheid in België sterft uit

Te allen kante hoort men de noodkreet. Zoowel werkgevers als arbeiders klagen erover dat trots de zakenherleving welke zich in ons land voordoet, de sigarennijverheid daarin nog niet deelachtig is geworden en de toestand met den dag slechter wordt. De werklieden beweren dat de werkloosheid stijgt, de patroons verklaren dat met Nieuwjaar minstens 50 t.h. van het werkvolk zal op straat staan. Wie heeft daarin schuld? Wij weten dat sedert jaren reeds de sigarennijverheid kwijnende is, deels omdat zij verdrongen werd door de sigarettennijverheid welke heelemaal mechanisch is ingericht, deels omdat zij van regeeringszijde zelden of nooit steun ontmoet heeft. Van officieele zijde heeft men deze nijverheid - eene der zeldzame die zich nog niet mechanisch heeft ingericht - sedert den oorlog uitgeperst en uitgeschud, zoodat men eindelijk voor een rampspoedigen toestand werd gesteld. Voor den oorlog bezigde de sigarennijverheid 16 â 17.000 vakmenschen. De productie bedroeg in 1913 ongeveer 600 miljoen stuks. In 1921 bedroeg het aantal sigarenmakers nog 11.000 en einde Augustus 1935 nog enkel 7.000 waarvan er een 1.200 tal in Holland werkzaam en regelmatig 25 t.h. geheel of gedeeltelijk werkloos. In werkelijkheid zijn er in België geen 6.000 sigarenmakers meer. Met het aantal sigarenfabrieken is het al even slecht gesteld. In min dan zeven jaar is er eene vermindering van 269 sigarenfabrikanten, waarvan velen het leger der verdoken proletariërs zijn gaan vervoegen. In 1923 bedroeg de sigarenproductie in ons land 314 miljoen stuks, in 1934 enkel nog 178 miljoen of een achteruitgang van 43 t.h. Met het oog op den erbarmelijken toestand waarin de sigarennijverheid verkeert, zijn sommige groepeeringen van patroons en arbeiders reeds in voeling gekomen om te onderzoeken wat dient gedaan te worden. Konijnenmoord

Zaterdag- en Zondagnacht werden hier in de gemeente op verscheidene plaatsen konijnen dood gevonden. Alzoo vond landbouwer K. Ver-

schueren van de Ste-Kathelijnestraat Zaterdag morgend 17 zijner vette konijnen vermoord, die allen gemiddeld 4 kg wogen. Ook op den Aard, in de Muzementen, in de 's BoschStraat en elders ontdekten de eigenaars dat er konijnen doodgebeten waren. Deze massamoord zou gepleegd zijn door een hond, die 's nachts de boerderijen afloopt, en al de konijnen, welke op zijn weg komen worden onverbiddelijk den nek doorgebeten. De veldwachter stelde dadelijk een grondig onderzoek in, maar tot hiertoe heeft het nog tot geen uitslag geleid. We verwittigen, in hun eigen profijt, de boeren en eigenaars van konijnen, dat ze zorgvuldig hun dieren 's nachts in hokken opsluiten om hen tegen dien gevaarlijken hond, die een echt roofdier moet zijn, te beschermen. In de tweede plaats herinneren wij de honden-eigenaars er aan dat ze 'ver plicht' zijn hun hond 's nachts vast te houden of toch minstens te zorgen dat ze op eigen werf blijven! Maar de moordpartijen op konijnen blijven voortduren. Dinsdagnacht werden bij M.A. Brosens zes vette konijnen doodgebeten; op den Aard vonden een paar eigenaars eveneens vermoorde dieren, en zelfs een paar kiekens. Geen hok ter bescherming kan sterk genoeg zijn, daar de dader, alzoo meldt men ons tenminste, los door den traliedraad breekt! Hondeneigenaars, verdubbelt gij ook het toezicht op uw dieren, want de dader zal er niet goed van afkomen, als hij tenslotte eens ontdekt wordt. Koraalgebergte omhooggerezen

Nabij Australië, in de Stille Zuidzee, is een machtig koraalgebergte van den bodem der zee omhooggerezen. Het kreeg den naam van 'Great Barrier rif', en is een van de zeldzaamste en belangwekkendste dingen der aar de. Het 'Great Barrier rif' is 's werelds grootste koraalbrug. Het is een levende muur, gebouwd uit het leven en den dood van tallooze generaties nietige koraaldiertjes. Dit rif strekt zich uit over een afstand van ruim 200 km langs de Oostkust van Queenland. Op vele plaatsen is het kilometers breed en zijn gemiddelde hoogte bedraagt 55 meter.

(bron: Gazet van Hoogsiraten)

23


DONDERDAG 26 DECEMBER - Het Heidebloempje speelt 'Klachten' om 19 uur in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer. ZATERDAG 28 DECEMBER - Het Heidebloempje speelt 'Klachten' om 19 uur in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer. ZONDAG 29 DECEMBER - Wandelgroep Markdal wandelt van cafĂŠ Stad Breda om 14.00 uur naar de Paddegracht, in Minderhout. - Kerstfeest van de K.W.B. in de grote zaal van de Pax om 14.00 uur, in Hoogstraten. DINSDAG 31 DECEMBER - Silvesternacht in het centrum Pax vanaf 20.30 uur, in Hoogstraten. - Eerste Erotische Avond (inklusief visuele attrakties) in het Cahiercomplex, Vrijheid 84, Hoogstraten (inkom gratis!) - Drive-in van Radio Vrij in het Slot in Wortel. DONDERDAG 2 JANUARI - Koken voor mannen, georg. door de K.W.B., in de zaal Pax om 19.00 uur, in Hoogstraten. VRIJDAG 3 JANUARI - K.W.B.-kaartavond met klassement in Meer. - Autorijles van de K.W.B. in de parochiezaal van Meer. ZATERDAG 4 JANUARI - Papierslag van de K.L.J. van Minderhout. - Sixtiesfuif in het Slot in Wortel. ZONDAG 5 JANUARI - Kampioenenhuldiging van de duivenliefhebbers van Minderhout. DINSDAG 7 JANUARI - Agrawerking van de K.V.L.V., gewest Hoogstraten, in de parochiezaal van Minderhout. - Kaartavond met klassement, ingericht door K.W.B.-Meer. - Open-deur-avond van de Hoogstraatse Bridgeclub vanaf 20 uur in Taverne De Vos, Vrijheid, Hoogs(raten. WOENSDAG 8 JANUARI - Kookles voor mannen in de kelder van de parochiezaal van Meer. - Pannekoekennamiddag in de parochiezaal van Wortel. VRIJDAG 10 JANUARI - Teerfeest van de Sint-Jorisgilde in de eigen kantine, in Wortel. - Autorijles van de K.W.B. in de parochiezaal van Meer. - Fusiekwis van de K.W.B. in Meer. ZATERDAG 11 JANUARI - Toneelavond met 'Vader heeft een bok geschoten', om 20 u. in de parochiezaal van Wortel. - Kaartavond (jokken) ingericht door de Arkduif van Minderhout. ZONDAG 12 JANUARI - Jubileumwandeling van de Marckriver Jazzclub om 14.00 uur, in Hoogstraten. 24

- Wandelgroep Markdal wandelt van de 'Boomkes' om 14.00 uur naar Keirschot, in Wortel. - Toneelavond met 'Vader heeft een bok geschoten', om 20 u. in de parochiezaal van Wortel. MAANDAG 13 JANUARI - 'Heksen en Magie' door mevr. Pellaerts, georg. door C.M.B.V., in Hoogstraten. DINSDAG 14 JANUARI - Agrawerking van de K.V.L.V., gewest Hoogstraten, in de parochiezaal van Minderhout. DONDERDAG 16 JANUARI - Koken voor mannen, georg. door de K.W.B., in de zaal Pax om 19.00 uur stipt, in Hoogstraten. VRIJDAG 17 JANUARI - Kaartavond van de K.W.B. in de zaal Pax vanaf 19.30 uur, in Hoogstraten. - Autorijles van de K.W.B. in de parochiezaal van Meer. ZATERDAG 18 JANUARI - Teerfeest van de duivenliefhebbers in Wortel. ZONDAG 19 JANUARI - Kookles van 9 tot 12 uur in het parochiecentrum van Minderhout.

WOENSDAG 22 JANUARI - Kookles voor mannen in de kelder van de parochiezaal van Meer. DONDERDAG 23 JANUARI - Koken voor mannen, georg. door de K.W.B., in de zaal Pax om 19.00 uur stipt, in Hoogstraten. VRIJDAG 24 JANUARI - Autorijles van de K.W.B. in de parochiezaal van Meer. ZATERDAG 25 JANUARI - Rock 'n roll door The Cadillacs in het Slot in Wortel. ZONDAG 26 JANUARI - Wandeigroep Markdal wandelt alweer om 14.00 uur van het stadhuis naar De Hees, in Hoogstraten. - Concert van M.R. Jazzband in de Stadsherberg tijdens de namiddag, in Hoogstraten. - Kookles van 9 tot 12 uur in het parochiecentrum van Minderhout. - Kampioenendag van de duivenliefhebbers van Wortel. WOENSDAG 29 JANUARI - Kookles voor mannen in de kelder van de parochiezaal van Meer.

WACHTDIENSTEN

HUISDOKTERS

Woensdag 25 december: DR. GEERT FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. Zondag 29 december: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. Woensdag 1 januari: Dr. ROBBEN, V. Aertselaerstraat 37, Hoogstraten. Tel. 314.38.48. Zondag 5 januari: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, Wortel. Tel. 314.48.00. Zondag 12 januari: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74. Zondag 19 januari: DR. DECLERCQ, Gemeenteplein 12, Meerle. Tel. 315.84.54. Zondag 26 januari: DR. HOLVOET en VERHOEVEN, V. Aertselaerstraat 70, Hoogstraten. Tel. 314.31.66.

.

APOTHEKERS

Van 20 tot 27 december: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle. Tel. 315.73.75. Van 27 december tot 3 januari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 3 tot 10 januari: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St.JozefRijkevorsel. Tel. 312.12.20 en APOSCHEVELENBOS, TienTHEEK pondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Op zaterdag 4 januari: APOTHEEK VAN PELT N.V., Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 10 tot 17 januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. Tel. 314.40.74. Van 17 tot 24 januari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 3 14.60.38. Op 18 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 24 tot 31 januari: APOTHEEK VAN PELT NV., Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.