november 1985 - de Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD EERSTE JAARGANG, NR. 7 NOVEMBER 1985 PRIJS: 40 FR.

Alfons van Dijck wordt de nieuwe pastoor van Hoogstraten

Wie blijft? Radio Vrij of Radio Cosmos of allebei? Hoogstraten heeft een nieuwe pastoor maar nog geen deken

n

Voetbalnieuws De tenniskampioenen Altijd Beet zit goed op De Mosten Welke kandidaat-pojitieker was het meest geliefd op 13 oktober? Kent u de Vlaamse Kring? Wij wel. LJ Het jubelboek van het Seminarie en het nieuwe gebouw van de Hotelschool en de geboorten, de huwelijken, de overlijdens, de ongevallen, de brandhaarden van de voorbije maand en alles wat er gaat geleuit.i in deze maand.


Emancipatie Dat we het nu pas te weten komen is natuurlijk jammer, maar Miss Centerfold 1980 van Playboy was niemand minder dan Dorothy Ruth Hoogstraten s later Dorothy Stratten, bloedmooi en net achttien, dus. Dorothy was een kind uit een Nederlands immigrantengezin en dus 9 kansen op 10 afkomstig uit ons eigen Hoogstraten. Als laatste eerbewijs aan ons dramatisch omgekomen achternichtje maken we haar posthuum Miss Contra Cover van de Hoogstraatse Maand. Onze echte Covers blijven echter vooralsnog voorbehouden aan 'Mannen van de Maand'. Hoezeer we ook trachten dit stramien te doorbreken, steeds draait het weer uit op een 'man'. Wie suggereert? Zal er nog, vôör de jaargang rond is, een 'Vrouw van de Maand' opstaan? Er is er toch zeker wel één in een dozijn?l

Radio Vrij verhuist. Radio Kosmos knock-out in de tweede ronde??? Radio Vrij verhuist op 1 november van Wortel (The First One) naar de industriezone le Hoogstraten en Radio Kosmos wacht mei een bang hart de uitslag af van de tweede goedkeuringsronde voor het verkrijgen van een uitzendvergunning.

In onze gemeente zijn de twee voornaamste vrije radio's ongetwijfeld Radio Vrij en Radio Kosmos. Iedereen die deze radio's wel eens beluistert zal ook al wel vastgesteld hebben dat beide zenders een apart gezicht hebben. Radio Vrij klinkt "proffesioneel glad en commercieel" met heel wat plaatselijke reklame. Men hoort als het ware dat er centen achter zitten. Vrij noemt zich nu ook "stadsradio" en gaat vanaf 1 november uitzenden vanaf de industriezone te Hoogstraten (lokatie Citroëngarage Van Riel, St. Lenaartsweg 32 te Hoogstraten). Om dit te vieren organiseert stadsradio Vrij Opendeurdagen op zaterdag 2 november vanaf 2 uur en op zondag 3 november vanaf 1 uur in de namiddag. Men zal tijdens deze Opendeurdagen het publiek tonen wat zoal met radio kan gedaan worden. Ondertussen wacht Radio Kosmos te Meer de uitslag af van de tweede goedkeuringsronde om een uitzendvergunning te verkrijgen. Radio Vrij verkreeg tijdens de eerste ronde reeds zo'n vergunning, evenwel niet op naam van Radio Vrij maar op naam van V.Z.W. Vrije Radio Hoogstraten, een in allerijl opgerichte V.Z.W. onder leiding van Ppn

V-,çmnçmedpwprker clip hter overst,k

naar Radio Vrij. Dit zette nogal wat kwaad bloed in het plaatselijke radiowereldje. Ondertussen schijnen de gemoederen weer gekalmeerd te zijn. Kosmos werkt ondertussen flink verder en hoopt de vergunning tijdens de tweede ronde te behalen, zeker nu na de recente verkiezingen de politieke kaarten geschud zijn. België zou België immers niet zijn als de goedkeuringsprocedure voor vrije radio's ook niet goeddeels een politieke aangelegenheid zou zijn. Binnenkort start Kosmos met een nieuw informatie-programma dat liefst dagelijks, maar toch minstens om de twee dagen van 11 tot 12 voormiddags uitgezonden wordt. Ze blijven commerciële radio schuwen. Wanneer Kosmos de vergunning niet krijgt zullen ze noodgedwongen hun uitzendingen moeten stoppen. Het valt immers te verwachten dat het parket dan weer streng zal gaan optreden tegen zenders zonder vergunning, om van SABAM (auteursrechten voor de uitgezonden muziek) nog maar te zwijgen. Vanuit het standpunt van de verscheidenheid is het te wensen dat Kosmos het haalt en in de lucht blijft. Het ging immers in de eerste plaats om lokale, niet commerciële radio. Dat de commercie uiteindelijk zegeviert zal niemand verwonderen, maar krijgen de anderen ook een kans? Dat zullen we binnenkort weten. We houden U op de hooute! !•

ci

p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96

Drukwerk Administratie Sekretariaat Tel.: 03/314.49.11

Tel.: 03/314.55.04

H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel).

Op donderdag 28 november zal de volgende 'Maand' in uw brievenbus vallen. Als u daarin iets te zeggen wilt hebben, dient u ons dat mee te delen voor 17 november.


mon in de moond Alfons van Dij*kk Op 17 november 1985 zal de heer A. Van Dijck aangesteld worden tot pastoor van de St. Catharinakerk van Hoogstraten. Een nieuwe deken zal er dan nog altijd niet zijn. Alfons Van Dijck werd geboren in Loenhout, werkt reeds 22 jaar in Mol, eerst als onderpastoor dan als pastoor. Wij ontmoetten' hem op het Seminarie cn het was daar dat Juf 0/is te woord stond. Vertel eens iets over uw jeugd. Ik ben geboren in '34 en deed mijn lagere school in Loenhout. Ik ben de vierde uit een landbouwersgezin van zeven kinderen. Toen ik elf was, zaagde ik zolang om naar het Seminarie te gaan dat mijn ouders me dan maar gingen aangeven. De pastoor van Loenhout had daar met mijn ouders ook al over gepraat. Ik weet nog toen ik vertrok: het was op een dag dat ze bij ons allemaal naar een bruiloft gingen. Ik trok toen met een kabaske appelen onder de arm naar het Seminarie. Zonder kleerscheuren geraakte ik van Hoogstraten in Mechelen waar ik priester werd gewijd in 1958. Je bent daarna nog teruggekeerd naar het Seminarie. Ja, als pasgewijd priester voelde ik me toch wel wat jong om in een parochie aan de slag te gaan. Daarom vroeg ik aan het bisdom om eerst nog enkele jaren in het onderwijs te staan en zo kwam ik terug naar het Seminarie. Het werd daar voor mij een boeiende tijd onder superior Smets omdat er toen in het Seminarie allerlei veranderingen gebeurden. Men begon toen o.a. met het externaat. En toen naar Mol? Ik ben 5 jaar op het Seminarie geweest. Dat was zo min of meer gepland en daarna werd ik onderpastoor in de hoofdkerk Pieter en Paulus in Mol. Een parochie van ongeveer 8000 zielen. Vergelijkbaar met Hoogstraten? Ik weet niet zo goed hoe Hoogstraten is. Misschien is het wel in 't klein wat we in Mol eerder in 't groot hadden: een wat verstedelijkt centrum, burgerij, middenstand en aan de buitenkant arbeiders. In mijn parochie was slechts één landbouwer. Dat zullen er hier wel meer zijn. Je bent 22 jaar in Mol geweest? Inderdaad, eerst was ik er 15 jaar onderpastoor. Daarna werd ik daar pastoor maar dat was maar een titel. Onze bedoeling was duidelijk in teamverband te werken; ikzelf, de onderpastoor en een pastorale werkster. En dat hebben we dan ook gedaan. Bij mijn benoeming zei het bisdom dat dit niet mijn eindbestemming zou zijn, dat ik ooit nog ergens anders zou terecht komen. Dat zou ook al gebeurd zijn toen men mij vroeg om deken te worden in Kontich. Ik heb toen gevraagd om dat niet te moeten worden, vooral omdat onze eigen deken in Mol, van wie

ik de vertrouwenspersoon was, ziek was. Ik wilde hem liever niet achterlaten. In '81 is hij overleden en toen heb ik me beschikbaar gestel voor het bisdom; ik heb er wel bi gezegd dat ik het liefst in mijn geboortestreek wilde werken. En zo is het dan Hoogstraten geworden. Wilde je dan uit Mol weg? Kijk, ik ben 22 jaar in Mol geweest en ik was daar graag. Veronderstel dat ik daar zou blijven tot mijn op-ruststelling, dan zou ik ongeveer 40 jaar op dezelfde plaats zijn. Ik denk dat zoiets niet goed is, noch voor mezelf, noch voor de Molse gemeenschap. Nu moet ik hier weer opnieuw beginnen. Het is een beetje een uitdaging, een nieuwe stap. Ken je de priesters van deze dekenij? Ik heb ze nog niet echt ontmoet als priesters van de dekenij. De pastoors van Rijkevorsel en St. Jozef heb ik al wel ontmoet. Frans Wouters (onderpastoor) heeft destijds stage gedaan in Mol Ginderbuiten; die ken ik wel. Piet Van Hoof (Minderhout) is van het jaar na mij en Marcel Verheyen (Meerle) is uit mijn streek, St. Lenaarts, en is van mijn jaar. Word je nu deken ook? Ik word aangesteld tot pastoor. Het kan nog wel een paar maanden, zelfs een jaar duren voor die deken er komt. Daarin hebben de priesters van de dekenij hun zeg. Die functie van deken wordt nu trouwens anders bekeken. Het is een functie die om de 5 jaar kan veranderen. De priesters van de dekenij worden hierover om de 5 jaar geraadpleegd. Het is ook een functie die niet aan een bepaalde plaats gebonden is. Naar de toekomst toe wordt het dekanaat meer en meer de pastorale eenheid; vanuit de dekanale priesterploeg gaat men samen zoeken hoe in alle parochies het beste de pastorale noden worden opgevangen en beantwoord. De deken is a.h.w. de ploegleider van deze priestergroep. Het is dan de vraag of de laatst bijgekomen - ikzelf - daarvoor het meest geschikt is. Hij moet nog veel leren. En ik denk dat het dan normaal is dat er een inspraak voorzien is van de priesters van het dekanaat. Het bisdom zal hierin wel met de nodige wij sheid beslissen. Denk je soms niet, 'Het is vechten tegen de bierkaai: weinig roepingen, steeds minder kerkgangers'?

Ijons Van Dijck

Natuurlijk, en dat ervaar ik ook als pijnlijk. Anderzijds kan men toch ook ervaren dat er een groep gelovigen is die veel bewuster meedoet, leken die bewust verantwoordelijkheid opnemen. En dat stemt mij hoopvol. In verband met die teruggang van de kerkgangers hebben de bisschoppen een brief geschreven, dit naar aanleiding van het pausbezoek in België. Kan zo'n pausbezoek wat veranderen? Het gaat meer over de verdere werking van dit Pausbezoek. We moeten ons toch eens afvragen of wij, katholieken hier, niet wat vermoeid zijn. Materieel hebben we het goed, althans de meesten van ons, maar zijn we geestelijk niet wat in slaap gevallen? Ik denk dat we onze tweede adem moeten vinden. Ik vond het een zeer waardevolle brief waar heel wat boodschap insteekt. Hoe zie je de 'priester'? Het is iemand die 'levensnabij' moet zijn. Men moet als priester goed kunnen luisteren. In Mol had ik veel hulp van ons pastoraal team: twee priesters, één leek die godsdienstleraar was en drie dames. Elke week bestudeerden we de misteksten van de volgende zondag en kwamen daarna bijeen om onze visie's te vergelijken. Dat noemt men met een groot woord 'zich openstellen voor de Geest'. Tenslotte moet de priester samen met de leek de boodschap doorgeven. Wij moeten het programma niet maken, het is er; we moeten het wel vertalen naar de mens toe, de mens van vandaag. Voor mij is de priester ook iemand die een veldwerker is, iemand die kan samenwerken, die verantwoordelijkheden kan afstaan. Heb je nog wat vrije tijd? Vroeger voetbalde ik graag maar dat gaat niet meer. Ik ga graag vissen. Om tot rust te komen doe ik ook wat yoga. Eigenlijk zou ik wat meer aan sport moeten doen. Misschien komt dat er wel van in Hoogstraten. Ben je een reiziger? Met de jeugdclub ben ik in verschillende landen geweest: Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk. Ik ben ook een paar keer op bezoek geweest bij een missionaris; op die manier ben ik in Zaïre geweest en ook een keer in Indië. Heb je daar wat van opgestoken? Zeker. Door het contact met andere kulturen en godsdiensten leer je de rijkdom ervan en besef je dat het niet allemaal hoeft te zijn


als in Europa. In die zin leer je wat relatiever kijken naar onze wereld en ons geloof. Anderzijds trof het mij steeds hoe alle mensen, waar ook ter wereld, worstelen met dezelfde vragen van het menselijk bestaan... en in hun godsdienst hierop een antwoord zoeken. En dan besef je nog beter je eigen taak. Je bent bezig met de diepste vragen van de mens... en dat sterkt mij in mijn geloof en mijn werk. Heeft een priester het niet veel gemakkelijker in een missie dan hier in het oude Europa? Ik bedoel dan niet op materiaal gebied. In zekere zin wel. In Afrika brengt men de blijde boodschap aan volkeren die het christendom nooit hebben gekend. Het is nieuw, boeiend en aantrekkelijker voor hen. Wij zitten hier - om het eens sterk uit te drukken - hoe langer hoe meer in een postchristelijk atheïsme; men is in zekere zin vervreemd van de christelijke boodschap.

Alle mensen, waar ook Ier wereld, worstelen met dezelfde vragen van het menselijk bestaan... en zoeken in hun godsdienst een antwoord hierop.

Help de boer van Guatemala Als Allerzielen voorbij is en de doden bedacht zijn met bloemen, wordt het tijd om eens te denken aan hen die nog niet helemaal dood zijn maar wel hulp nodig hebben om te overleven: de hongerlijdenden. Jawel, het is weer 11.11.11. en dus tijd om in de portemonnee te tasten. Dit jaar steunt Hoogstraten een project in Guatemala, land in Midden-Amerika dat al vele jaren geteisterd wordt door burgeroorlog. Vooral de boeren hebben het daar hard te verduren. Ze proberen iets aan hun ellendige situatie te doen door zich te organiseren in een grote vereniging. De kleine boer die op zichzelf staat, is immers het eerste slachtoffer van geweld in oorlogstijd. Verenigen dus, om iets te kunnen doen tegen oorlog en armoede. Het geld dat u aan 11.11.11. geeft, zal rechtstreeks ten goede komen aan die boerenOrganisatie. Een goed werk dus en u kunt dat steunen door geld te steken in de omslag die via het Gemeentelijk Informatieblad in uw brievenbus bezorgd wordt. In het weekeinde van 9 en 10 november komen dan de mensen van 11.11.11. aan de deur om de enveloppen terug op te halen. In MeerselDreef zullen bloemen verkocht worden voor hetzelfde goede doel. Of het nu bloemen zijn of enveloppen, denk straks even aan de Guatemalteekse boer. Hij heeft het nodig.•

Ballet Voor zover wij weten, worden in Hoogstraten geen balletlessen gegeven. Ouders die hun kinderen toch graag deskundige danspasjes zien uitvoeren, kunnen daarvoor in Baarle-Hertog terecht. De Muziekschool De Noorderkempen richt daar een opleiding ballet in voor kinderen vanaf 8 jaar. De lessen gaan door op de donderdag vanaf 16.30 uur in zaal de La Salle, P. de Katerstraat 7. Inschrijvingsgeld: 1700 frs. Voor meer informatie tel. 014/69.95.39.0

Dit einde kan wat pessimistisch klinken. Toch hadden wij de indruk te spreken met een blijmoedig priester, wij dachten ook, een authentiek priester. Alfons Van Dijck houdt meer van mensen en hun bekommer nissen, dan van structuren. We denken dat hij een goed pastoor zal zijn.

Wijzer worden in de winter De lange avonden komen eraan. Tijd over voor een nieuw breiwerk, wat kaartspel, boek of teevee. Of misschien liever wat bijleren, wat diskussieren over iets dat je bezighoudt. Wie dat graag serieus wil doen, en niet alleen aan de toog, heeft daartoe ml de gelegenheid.

In de Pax Van eind oktober tot half december kan je daar wat opsteken over opvoeding. Kleuters en jonge kinderen kunnen hun ouders vaak bestoken met vragen waarbij de meest welsprekende ouder verstomt; en ouders zelf weten ook vaak niet goed raad met de wereld waarin hun kind leeft. Hoe praat je met je kind over geweld, over dood, over angst? Over deze en andere vragen omtrent opvoeding wordt er gepraat in de Pax. Op 7 november komt Pat Balfoort praten over vredesopvoeding. Hoe ga je als ouder om met ruzie en geweld bij kinderen? Op 14 november wordt gepraat over dood, verdriet en afscheid. Zaken waar men kinderen liefst buiten wil houden maar waar zij toch ook mee te maken hebben. Op donderdag 28 november komt Luk Dehondt, leraar aan de kleuternormaalschool, spreken over fanta-

sieverhalen. Zijn sprookjes -ook griezeligegoed voor kinderen? De laatste avond is op 12 december. Dan komt pedagoog Luk Van den Steen spreken over "samen spelen". Spelen is voor een kind van levensbelang, als ouders sta je er vaak wat vreemd bij te kijken. Wie wat meer wil weten over spel en spelmateriaal, moet zeker eens komen luisteren. Iedere belangstellende is welkom. De avonden beginnen om 20 uur en deelname kost 60 frs. In Cahier de Brouillon Hier zoekt men het iets verder van huis. Gedurende 4 avonden in november en december wordt er gepraat over internationale organisaties. (Wedden dat daar de mannen naar toe komen en de vrouwen in de Pax zitten?) Greenpeace, Artsen Zonder Grenzen, Amnesty International.., wie heeft er nog niet van gehoord? Wie nu eens juist wil weten wat deze grote organisaties doen en of hun vaak spectaculaire akties ook iets uithalen, kome best eens luisteren. Telkens op woensdagavond: 6 en 20 november en 4 en 12 december. Aanvang 20 uur.•

De Filharmonie van Vlaanderen De echte muziekfans worden door het Davidsfonds niet vergeten. Op vrijdag, 8 november te 20 uur, wordt een concert bijgewoond in de Kon. Elisabethzaal te Antwerpen. Hier speelt het groot orkest van de Filharmonie van Vlaanderen met de Symfonie concertante van J. Haydn en de Symfonie: "Uit de nieuwe wereld" van Anton Dvorak. Haydn is de beroemde tijdgenoot van Mozart. In deze symfonie speelt een groep van vier solisten op het voorplan; vandaag komt de toevoeging, concertante. Dvorak was de grootste Tsjechisch toondichter uit de 19e eeuw. Hij werd meermaals naar de U.S.A. genodigd om zich daar te

vestigen. Door heimwee naar het vaderland gekweld, mislukten deze pogingen. Toch componeerde hij er zijn meest beroemde werk: "Uit de nieuwe wereld" waarin melodiën doorklinken die sterk verwant zijn aan de negro spirituals zonder daarom de bijzonder sfeer van de Slavische dansen te verwaarlozen. De autocar naar Antwerpen vertrekt te 19.15 uur. Inschrijving bij Marcel Laurijssen, sekretaris, Moerstraat, Hoogstraten. Tel. 314.51.32.3 Kleine pakken, nu tot / kg. in alle postkantoren!


OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GUNSTIG GELEGEN OUDE HOEVE en BIJGEBOUWEN EN 2 PERCELEN BOUWGROND te HOOGSTRATEN/MEERLE, Meerledorp 49-51

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN BURGERSWONING te HOOGSTRATEN/WORTEL, PASTORIJSTRAAT 2. ALSOOK WEI- EN AKKERLAND te RIJKEVORSEL. Notaris Jan MICHOEL zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: KOOP 1: zeer goed gelegen burgerswoning te Hoogstraten/Wortel, Pastorijstraat 2, groot 547 m 2 (hoek Kerkpad). Ingedeeld: gelijkvloers diverse kamers, keuken, badkamer en bergplaats, boven: 3 slaapkamers; kelder en zolder. Centrale verwarming (mazout), waterleiding, distributie. Bezichtiging: zaterdag van 2- 4uur. Kadastraal inkomen 16.530 F. (klein beschrijf mogelijk). Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. KOOP 2: weiland te Rijkevorsel, 'De Lange Voort', 40 a. 80 ca. KOOP 3: weiland te Rijkevorsel, 'Het Watergat', 1 ha. 19 a. 55 ca. KOOP 4: weiland te Rijkevorsel, 'De Lange Voort', 1 ha. 26 a. 30 ca. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. TOEWIJZING: op maandag 4november 1985 om 14.30 u. (half drie) in café De Zwaan, Langenberg te Hoogstraten/WORTEL. Alle inlichtingen ten kantore.

OPENBARE VERKOPING VAN TWEE ZEER SCHONE PERCELEN AKKERLAND te HOOGSTRATEN, KLEINE PINTSTRAAT Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: TWEE ZEER SCHOON AANEENPALENDE PERCELEN AKKER LAND te HOOGSTRATEN, Kleine Pintstraat, verdeeld als volgt: KOOP 1: gevelbreedte 50 m, groot 1 ha. 11 a. 60 ca. KOOP 2: gevelbreedte 47,21 m, groot 1 ha. 12 a. 99 ca. Palende: Muzementen-waterloop, Kleine Pintstraat en Josephus Faes-Janssen. AANVAARDBAAR: volgens veilvoorwaarden.

Notaris Jan MICHOELte HOOGSTRATEN zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: KOOP 1: oude hoeve met bijgebouwen te Hoogstraten/Meerle, Meerledorp 49-51, groot 3052 m 2 Ingedeeld: living, slaapkamer, keuken, badkamer, achterbouw, bergplaatsen en stallingen; opkamer, kelder en zolder. Eigendom beschikt over waterleiding en distributie. Bezichtiging: zaterdags van 14-17 uur of sleutel te bevragen Groot Eyssel 8. KOOP 2: bouwgrond 19 m. breed tegen Meerledorp, groot 1128 m 2 KOOP 3: bouwgrond 12 m. breed - op bouwlijn ong. 16,5 m., groot 1155 m2 Bestemd voor vrijstaande bebouwing. Goedgekeurde verkaveling 29.04.1985. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. .

.

ZITDAGEN: INZET op donderdag 7 november 1985 en TOEWIJZING op donderdag 21 november 1985 telkens om 16 uur in café De Volksvriend bij Jan Govers, Kerkstraat 25 te Hoogstraten/Meerle. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

UIT DE HAND TE KOOP: Een schoon gelegen woning met grond, ook geschikt voor handelsdoeleinden, te 2328 Hoogstraten / MEER LE, Dreef 88, groot 13 a. Alle inlichtingen te bevragen op het kantoor van notaris Jan Michoel, tel. 013/314.51.77.

Te koop: Rottweiler Pups met stamboom, getatoëert, ingeënt, ontwormd en parvo. Tel. 01619-2469. Postzegels Kind 1985 Nederland, Thema: kind en verkeer, verkoop vanaf 13 november bij de speciale stand in het Postkantoor (Dorpsstraat) te Ulvenhout.

ZITDAGEN: inzet op dinsdag 5 november 1985 en toewijzing op dinsdag 19 november 1985 telkens om 15 uur in café De Wachtzaal bij Adams-Brosens, Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten. PLANS en inlichtingen te bekomen ten kantore. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

OPENBARE VERKOPING VAN GUNSTIG GELEGEN EIGENDOM te HOOGSTRATEN, Katelijnestraat 6 en 6/1 (eenvoudig te verbouwen tot dubbelwoonst) Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER GOED GELEGEN EIGENDOM te HOOGSTRATEN, Katelijnestraat 6 en 6/1, groot 25 a. 55 ca. Ingedeeld als volgt: - het deel Katelijnestraat 6: hall, grote living, keuken, slaapkamer, badkamer, grote garage, opkamer en kelder; - het deel Katelijnestraat 6/1: inkom, 2 slaapkamers, grote living, keuken, veranda, badkamer-WC en wasplaats. In de tuin, tuinhuisje en kleine serre. Eigendom is voorzien van waterleiding, pomp- en regenwater, TVdistributie, telefoon. Beschikbaar: - deel nr. 6: onmiddelijk. - deel nr. 6/1: uiterlijk op 1.3.1986. Kastraal inkomen 37.860 F. Bezichtiging: maandag en woendag van 18-20w. Zaterdag van 14-17

Voor advertenties bel: 03/314.49.11

Alfons SPRANGERS SPAARKAS WINTERTHUR VERZEKERINGEN

ZITDAGEN: inzet op maandag 4november 1985 en toewijzing op maandag 18 november 1985 telkens om 17 uur in café Patria, Vrijheid 174 te Hoogstraten. Inlichtingen ten kantore. Liefhebbers gelieven hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

.

ONGEVALLEN LEVEN

Meerlseweg 62 2321 HOOGSTRATEN Telefoon 031315 7173


LS{J

i F1

I,lJC1 Ls::.kI [HI

spoRT

r

ii i

t

i

Baas (of bazin) op alle terreinen Op 12 oktober ging de Hoogstraatse Sportraad op zoek naar de oinni-sportman en dito vrouw op de uitgestrekte terreinen van het Klein-Seminarie. Om deze titel te verwerven moest men inderdaad vrij veelzijdig zijn. Volgende proeven werden als opdracht meegegeven: 100 m en 1500 meter lopen, hoog- en verspringen, strafschoppen geven, handboogschieten, kogelstoten, basketbalwerpen en 600 meter tijdrijden. De acht beste prestaties telden mee, zodat men, ofwel de slechtste proef mocht laten vallen of zelf voor één proef forfait geven. Bleef het aantal deelnemers beneden de verwachting, dan hadden de afwezigen eens te meer ongelijk want op deze zonnige herfstdag werd er een bijzonder sportieve strijd gestreden. Na afloop konden voorzitter Stan Pauwels en sportconsulent Paul Janssens volgende resultaten meedelen: Veteranen: 1. Robert De Backer 13 p., 2. Jef Haseldonckx 18 p., 3. Jaak Muesen 20 p. Seniors: 1. Jan Vlaminckx en Paul Pauwels 17 p., 3. Patrick Verhoeven 20 p. Juniors: 1. Dominique Mertens 12 p., 2. Jos Matthé, 3. Marc Hopstaeken 16 p. Kadetten: 1. Wim Bruyndonckx 13 p., 2. Mario Janssen 15 p., 3. Chris Haseldonckx 22 p. Dames: t. Els Matthé II p., 2. Sabine Snijers 15 p., 3. Tanja Janssens 17 p.•

Het initiatief van de Sportraad om op zoek te gaan naar de Hoogstraatse omnisportievelin gen kende dit jaar een wat moeilijke start. Na de weerperikelen kon zelfs een fraai herfstzonnetje niet meer dan een dertigtal deelnemers bij mekaar lokken... Hoogstraten Sportgemeente?

H.V.V. nog steeds blikvanger Door een reeks overwinningen (7 op 7 matchen) hebben de roodwitten zich stevig aan de leiding gevestigd. Hoelang het nog gaat duren blijft een open vraag, doch wie voor eigen publiek Torhout, Zottegem, Hoboken en Lauwe met lege handen naar huis stuurt en daarbij nog kan winnen in Willebroek, Zwarte Leeuw, en bij het hooggekwoteerde Wervik, moet van niemand schrik hebben. H.V.V. heeft dus van niemand schrik op het ogenblik, scoorde de meeste doelpunten (17) en liet er amper 5 binnen. Wat wil je nog meer! Met verplaatsingen naar Denderhoutem en naar Merksem voor de boeg, kan aan de reeks een einde komen, doch zelfs dan blijft H.V.V. in de top van het klassement. Trainer Fransen verloor reeds vroeg twee pionnen, nI. Willy Verhoeven en Jac Groenen, zodat de standaardformatie er meestal als volgt uitzag: in het doel Kris De Fré, achteraan: Van Huffel, Havermans, Verbeek, Woest en borghs, midden lijn: La u rij ssen, Ceusters en Verschueren, aanvallers: Jacobs, Van Oosterbosch en Wijnants. Als wisselspelers fungeerden Govaerts, Pacquée en Lambrechts. Aangezien zowel Groenen als Verhoeven de training hernamen, is H.V.V. ook nog gewapend wanneer de gevolgen van boekingen en kwetsuren zich zullen doen gevoelen. Waar zal H.V.V. eindigen? Met deze forme ongetwijfeld zeer dicht. Hoe dicht? Dat laten we aan de spelers over.

Wedstrijden voor de maand november:

Zondag 17 november:

Zondag 3 november:

15.00 uur: HAMME HOGSTRATEN V.V. 09.30 uur: White Star B - Juniores A 09.30 uur: Juniores B - Kaart 09.30 uur: Scholieren A - Zwarte Leeukk B 09.30 uur: Vlimmeren - Scholieren B 09.30 uur: St.-Lenaarts B - Knapen B 13.00 uur: Westmalle A - Miniemen A 11.15 uur: Miniemen B - Zandhoven B

09.30 uur: Lentezon B - Juniores A 09.30 uur: Juniores B - Ekeren Donk 09.30 uur: Scholieren A - Flandria 09.30 uur: Zoersel - Scholieren B 11.00 uur: Knapen A - Flandria A 09.30 uur: Lentezon B - Knapen B 09.30 uur: HIH Turnhout - Miniemen A 11.15 uur: Miniemen B - Antonia C

Zaterdag 25 november: Zaterdag 9 november:

15.00 uur: Hoboken - Resersen 15.00 uur: St.-Lenaarts - Preminiemen

15.00 uur: Tubantia - Reserven 13.30 uur: Loenhout B - Preminiemen Zondag 24 november:

Zondag 10 november:

15.00 uur: HOOGSTRATEN V.V.HOUTEM

09.30 uur: Juniores A - F.C. Turnhout 09.30 uur: St.-Lenaarts - Juniores B 09.30 uur: Minderhout - Scholieren A 11.00 uur: Minderhout - Knapen A 11.00 uur: Knapen B - Flandria B

15.00 uur: HOOGSTRATEN V.V. DEINZE (misschien op zondag 3 nov.) 09.30 uur: Juniores A - Weelde 11.15 uur: Luchbalboys B - Juniores B 09.30 uur: Poppet - Scholieren A 09.30 uur: Scholieren B - Zwarte Leeukk A 11.00 uur: Oostmalle B - Miniemen B 11.00 uur: Poppel - Knapen A 11.00 uur: Knapen B - Lille B 11.15 uur: Miniemen A - St.-Jozef Vrijdag 29 november:

11.15 uur: Miniemen A - F.C. Turnhout A

19.30 uur: Zwarte Leeuw - Reserven•

13.00 uur: Westmalle B - Miniemen B

Degene, die degene die de paal, die bij de brug, die op de weg, die naar Worns (Wor tel) leidt, ligt, stond, oingeworpen heeft, aangeeft, krijgt een beloning. (A. Wils mann)

Zaterdag 16 november:

15.00 uur: Reserven - Duffel 13.30 uur: Preminiemen - Meer


Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Ministerie van Financiën

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER SCHONE WEI- EN AKKERLANDEN te HOOGSTRATEN/ MEERLE

OPENBARE VERKOPING VAN 50 LOTEN MOOI BRANDHOUT, GELEGEN IN HET STAATSBOS DE ELSAKKER TE MEERLE.

Notaris Jan MICHOEL te HOOGSTRATEN en notaris Alfons MERCELIS te MERKSPLAS zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER SCHONE WEI- EN AKKERLANDEN te Hoogstraten/MEERLE, allen tegen de Witvenweg, te weten: KOOP 1: weiland 1 ha. 30a. 28ca. na ruilverkaveling 1 ha. 23 a. 49 ca. KOOP 2: weiland 1 ha. 27 a. 81 ca. na ruilverkaveling 1 ha. 21 a. 15 ca. KOOP 3: weiland 1 ha. 51 a. 21 ca. na ruilverkaveling 1 ha. 43 a. 33 ca. KOOP 4: weiland 1 ha. 53 a. 75 ca. na ruilverkaveling 1 ha. 45 a. 74 Ga. KOOP 5: akker 1 ha. 15a.79ca. na ruilverkaveling 1 ha. 9 a. 75 ca. KOOP 6: akker 95 a. 76 ca. na ruilverkaveling 90 a. 78 ca. Kopen 1, 2, 5 en 6 verpacht sedert Kerstmis 1953; Kopen 3 en 4 verpacht sedert Kerstmis 1972;

Op vrijdag 8november om 10 u. 30 in herberg 'Bombardon', Kerkstraat 9 te 2328 Meerle zal door de Ontvanger Domeinen te Turnhout worden overgegaan tot de verkoop van 50 loten brandhout met een gemiddelde inhoud van 4 m 3 per lot.

ZITDAGEN: INZET op woensdag 6 november 1985 in café Den Bombardon, bij Van den Heyning, Kerkstraat 35 te Meerle en TOEWIJZING op woensdag 20 november 1985 in café De Wolksvriend bij J. Govers, Kerkstraat 25 te Meerle, telkens om 16 uur, Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

De loten zijn te bezichtigen op zondag 3 november om 10 uur en op donderdag 7 november om 14 uur. Bijeenkomst aan het bos.

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER SCHONE WEI- EN AKKERLANDEN te HOOGSTRATEN/WORTEL Notaris Jan MICHOEL te HOOGSTRATEN en notaris Alfons MERCELIS te MERKSPLAS zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: ZEER SCHONE WEI- EN AKKERLANDEN te Hoogstraten/Wortel, Bouwhoef Bosch, Bouwhoefsche Bemden en Groot Poeleinde, te weten: KOOP 1: weiland, 1 ha. 18a. 7ca. KOOP 2: weiland, 1 ha. 8a. 21 ca. KOOP 3: weiland, 99 a. 52 ca. KOOP 4: weiland, 2 ha. 22 a. 90 ca. Deze 4 kopen aaneengelegen en samen palende Jan GeensSchrijvers; Ludovica Geens; Jozef Verschueren-Van Haute; Karel Geens-Jansen en kinderen; Frans Vermeiren-Vermeiren; Bruynen Alfons en Ruelens-Seuntjens Marc. KOOP 5: weiland, groot 68 a. 45 ca. KOOP 6: akkerland, groot 1 ha. 67 a. 65 ca. VERPACHT sedert Kerstmis 1962. ZITDAGEN: INZET op woendag 6 november 1985 en TOEWIJZING op woensdag 20 november 1985 telkens om 14 uur in café De Nieuwe Buiten, Langenberg 16 te Hoogstraten/Wortel. PLANS en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Liefhebbers gelieven trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt mee te brengen.

De verkoopkosten bedragen 10%, de eventuele BTW inbegrepen. De betaling is contant in gereed geld of een eurocheque gewaarborgd tot 7.000 fr. met bankkaart.

Inlichtingen: Domeinen, Otterstraat 24-26, Turnhout, Tel. 014/417.417.

kI1

;1

;V; iJ

Kruiswoordraadsel Oplossing nr. 69

V.VV.-Hoogstraten

3o0 A9

J3OT

.P0

ul,ajt9

0

rbL 30

e3.34Q.flS

TE KOOP De bekroonde pentekening van Sjah. Een tekening van 40 cm x 40 cm op stevig wit papier, voorstellende de gemeente Hoogstraten in de vorm van een aardbei. Liefhebbers spöeden zich naar het V.V.V.-kantoor in de kelder van het stadhuis te Hoogstraten.

3aD

nrAi1


JÇ4\

Jcl

,,T

SPOR:TIE -5

Na een slechte start kregen we de laatste weken een gunstige ommekeer. De laatste sier wedstrijden behaalde ons lste elftal 7 punten op 8. Bekijken we nu even de rangschikking. Dan vinden we Meer terug op de 2de plaats na het ongenaakbare (7) Brasschaat. Trachten we nu de goeie weg te blijven bewandelen. Eén ding staat vast: bijna alle elftallen zijn aan mekaar gewaagd. De beste resultaten komen wel van onze provinciale reserven. Tot op heden nog ongeslagen! Wie had dit verwacht! Ook over onze juniores hebben we geen klagen. Zij staat immers vlak achter de koploper Hoogstraten. Het verheugt ons dat de jeugdelftallen zich ook in de kijker spelen. Knapen en preminiemen behalen het ene succes na het andere. Zullen de scholieren het weer moeilijk hebben dan verwachten we van de miniemen spoedig de eerste puntjes, die zij eigenlijk al wel verdienden! L

Het programma voor november Zaterdag 2 november: 15.00 uur: Prov. Reserven - Retie 15.00 uur: Poederlee - Veteranen 13.30 uur: Gooreind - Preminiemen Zondag 3 november: 15.00 uur: VOSSELAAR - MEER F.C. 09.30 uur: Juniores - Wechelderzande 09.30 uur: Dosko - Scholieren 11.00 uur: Dosko - Knapen Zaterdag 9 november: 15.00 uur: Poederlee - Prov. Reserven 15.00 uur: Veteranen - St.-Lenaarts 15.00 uur: Minderhout - Miniemen 13.30 uur: Preminiemen - Brecht Zondag 10 november: 15.00 uur: MEER F.C. MARIA TER HEIDE 09.30 uur: Zwarte Leeuw - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Oud Turnhout A 11.00 uur: Knapen - Oud Turnhout Zaterdag 16 november: 14.30 uur: Prov. Reserven - Bevel 14.30 uur: Zoersel B - Veteranen 13.30 uur: Hooestraten - Preminiemen

Zondag 17 november: 14.30 uur: DOSKO MEER F.C. 09.30 uur: Juniores Dessel (vr.) 09.30 uur: Merksplas Scholieren 11.00 uur: Merksplas A Knapen Zaterdag 23 november: 14.30 uur: Merksplas - Prov. Reserven 14.30 uur: Veteranen - Wechelderzande B 15.00 uur: Wuustwezel A - Miniemen 13.30 uur: Preminiemen - Minderhout Zondag 24 november: 14.30 uur: MEER F.C. - ST.-JOZEF 09.30 uur: Lentezon B - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Oosthoven A 11.00 uur: Knapen - Oosthoven A Zaterdag 30 november: 14.30 uur: Prov. Reserven - Lichtaart 14.30 uur: Wuustwezel - Veteranen 13.00 uur: Miniemen - Meerle 13.30 uur: Wuustwezel - Preminiemen Zondag 1 december: 14.30 uur: MEER F.C. - VOSSELAAR 09.30 uur: Juniores - Zwaneven 09.30 uur: Lentezon - Scholieren 09.30 uur: Lentezon A - Knapen•

F.C. I'Ieerle langzaam op dreef

Enopmerkelijke prestatie leverden ook de miniemen in hun wedstrijd tegen St.-Job. Een 4-0 achterstand konden zij tenslotte ombuigen tot een 5-5 eindstand..i

Zaterdag 16 november: 13.30 uur: Gooreind Preminiemen 15.00 uur: St.-Lenaarts Miniemen

De opmars van F.C. Meer

Ging Meerle vorig seizoen regelrecht naar de kop van het klassement dan schijnt het dit jaar niet zo van een leien dakje te lopen. Niet dat men zo slecht geklasseerd staat, een 12de plaats is wel niet zo denderend maar men telt slechts 2 punten achterstand op de Sde in de klassering (en dit op 14 oktober!). Tegen Hove en Kaart mochten dan toch twee overwinningen opgetekend worden. Georges Jochems en Marcel Van Dun zorgden onder hun beidjes voor de doelpunten. Hopelijk is groenwit nu op de goede weg en heeft men het juiste ritme gevonden. De veteranen spelen ook hun wekelijks partijtje en hun uitslagen, die nergens gepubliceerd worden, willen we toch even aanhalen. Markt Turnhout Veteranen .............3-0 Posthoorn Veteranen .....................1-3 Veteranen Dikbuiken .....................3-6 S.V. Inter Veteranen .....................0-2 -

-

-

-

Wortel vecht tegen de rode lantaarn Vernagelde kanonnen werden na een 2-0 nederlaag in de derby met St. Jozef ontnageld. De trouwe supporters kregen een doelpuntenfestival te vieren tegen wat tot de 4e speeldag, de sterkste verdediging was. Essen werd met 5-1 ingepakt. De volgende speeldag ging Wortel op zijn elan door, en werden de 2 punten, na een 1-2 overwinning, bij Zandvliet mee naar huis genomen. Dan kwam de match tegen Brasschaat, de ongeslagen leider van deze afdeling. Deze match mocht verloren worden volgens ingewijden. Iets wat ook gebeurde. Op een meesterlijke wijze werd door Brasschaat de taktiek van de tegenaanval gespeeld; door snelle tegenaanvallen werd de verdediging van Wortel uit verband gerukt wat 1-5 cijfers op het scorebord bracht. Door kwetsuren viel Dirk Mertens weg; hierdoor werd de

-

-

-

-

-

-

Zondag 17 november: 14.30 uur: MEERLE F.C. BEZEM HEIDE 09.30 uur: Lille Reserven 09.30 uur: Weelde Juniores 09.30 uur: Scholiern Lentezon 11.00 uur: Knapen Lentezon -

Wedstrijden voor november Zaterdag 2 november: 13.30 uur: Brecht Preminiemen 15.00 uur: Brecht Minienien Zondag 3 november: 15.00 uur: OUDE GOD MEERLE F.C. 09.30 uur: Dosko Reserven 09.30 uur: Turnhout Juniores 09.30 uur: Scholieren Poppel 11.00 uur: Knapen Poppel Zaterdag 9 november: 14.30 uur: Miniemen Zwarte Leeuw Zondag 10 november: 15.00 uur: EKEREN DONK MEERLE F.C. 09.30 uur: Reserven Westmalle 11.15 uur: Juniores Poppel 09.30 uur: Zwarte Leeuw Scholieren -

-

-

-

-

-

-

-

Zaterdag 23 november: 13.30 uur: Preminiemen Oostmalle 14.00 uur: Miniemen Merksplas -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aanval helemaal onthoofd. Toch weet Wortel nog twee 0-0 resultaten uit de brand te slepen, namelijk op verplaatsing bij Lentezon en thuis tegen Putte. Door dit laatste resultaat wordt de weinig gegeerde rode lantaarn overgegeven aan de ploeg van Lentezon. De reserven hebben hun middenvelders moeten inleveren aan de le ploeg; hierdoor zijn de resultaten niet meer wat ze vorig jaar waren. De jeugdploegen hebben de moeilijke le speeldag goed verteerd. Ze zijn allemaal terug te vinden in het voorste gedeelte van de rangschikking. De jeugdtrainers halen dus eer van de Wortelse toekomstspelers. De kadetten hebben het ongenoegen van de nederlaag nog niet moeten proeven. Programma voor november Zaterdag 2 november: 15.00 uur: Juniors - Vlimmeren

Zondag 24november: 14.30 uur: LINT MEERLE F.C. 09.30 uur: Reserven Minderhout 11.15 uur: Juniores White Star 09.30 uur: Weelde Scholieren 11.00 uur: Weelde Knapen -

-

-

-

Zaterdag 30 november: 13.00 uur: Meer Miniemen 13.30 uur: Hoogstraten Preminiemen• -

-

Zondag 3 november: Reserven: Vrij. 09.30 uur: Weelde - Scholieren 11.00 uur: Weelde - Kadetten 11.15 uur: Minietnen - Tielen le elftal: Vrij. Zaterdag 9 november: 15.00 uur: Brecht - Juniors Zondag 10 november: 09.30 uur: Vlimmeren B - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Dosko 11.00 uur: Kadetten - Dosko 11.15 uur: Vlimmeren - Miniemen 15.00 uur: Wortel - St. Lenaarts Zaterdag 16 november: 15.00 uur: Juniors - Westmalle Zondag 17 november: 09.30 uur: Reserven - Merksplas 09.30 uur: Oosthoven - Scholieren 11.00 uur: Oosthoven - Kadetten 11.15 uur: Miniemen - Dosko 15.00 uur: Wildert - Wortel

vervolg op pagina 9


lK,JI I2JcI ____ -,d lfLt /"l

IMLi 1

____ ____

•i

1 iJ. 1 [kI IçIJJ

SPORT i ii • i ii

1tAj

'J/ 1 ______ 1 ______ ______ ______ __________________

Zaterdag 23 november:

15.00 uur: St. Jozef - Juniors Zondag 24 november:

09.30 uur: Wechelderzande - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Merksplas 11.00 uur: Kadetten - Merksplas 11.15 uur: Zwaneven - Miniemen 15.00 uur: Wortel - Verbr. Arendonk•

Tennis: een geliefde sport Het gaat goed met de Hoogstraatse Tennisclub; van langsom meer leden die al langer hoe beter de tennisracket hanteren. Dat bleek vooral bij de clubkampioenschappen die uit 4 tornooien bestaan waarvoor niet minder dan 752 wedstrijden moesten gespeeld worden. En dat in 5 weken tijd zodat er soms 30 wedstrijden per dag gespeeld werden! En kort bilan van deze kampioenschappen. In het tornooi "dubbel gemengd" werden Peter Pauwels en Agnes Bruyndonkckx de kampioenen. Aan dit tornooi namen 58 "dubbels" deel of bijna het dubbele van verleden jaar. 27 Vrouwelijke "dubbels" betwistten het kampioenschap "Dames dubbel". Frie Adriaensen en Agnes Aerts werden het winnende dubbel. Bij de "Heren dubbel" kwamen 35 duo's het veld op waarvan het duo Johan Adams/Koen Van Nueten het kampioenschap in de wacht sleepten. Bij de "Dames enkel" waren 53 deelneemsters. Inge Peeters werd de kampioene. Het sluitstuk van het clubkampioenschap was ook het meest uitgebreide; 88 heren betwistten met elkaar het kampioenschap "Heren enkel". Manu Peeters mocht cle clubtrofee Jaak Geens mee naar huis nemcn.• •-

9.•

Minderhout houdt traditie in ere Inderdaad! En geen al te benijdenswaardige traditie. Als men eventjes in het verleden duikt, stoot men bij M.V.V. telkens op hetzelfde euvel terug. Weinig punten halen in het eerste competitiedeel en betrekkelijk goed oogsten naargelang het seizoen vordert. Daarbij wordt dan, zoals in de voorbije wedstrijden, het tikkeltje geluk gemist met als gevolg veel in rook opgaande punten. Tegen Pulderbos noteerde men een nipte 3-2 nederlaag en minstens één puntje mocht scheidsrechter Snoeck voor zijn rekening nemen door in de slotfase enkele dubieuze beslissingen te treffen in M.V.V.'s nadeel. Een week later moest het dan tegen Weelde maar gebeuren. Weer liep men op een gasbek aan de Hoge Weg en de bezoekers trokken met een 0-2 overwinning op zak naar huis. Te Oelegem, momenteel rode lantaarn in de reeks, lukte het dan wel en werd de eerste seizoenoverwinning geboekt. Eddy Peeters zorgde voor het openingspunt en nadat de thuisploeg gelijkgesteld had slaagde Ronny Bo!ckmans erin in de 80ste min. de beide puntjes naar Minderhout toe te trekken. Een dubbeltje op zijn kant mocht men de wedstrijd tegen Oud Turnhout noemen. Met 1-2 in het krijt staan en dan een strafschop mogen trappen is natuurlijk een mooie gelegenheid. Eddy Vermeiren had het gelijkspel aan de voet maar hij faalde jammerlijk vanop de stip en eer een verloren punt. Dit puntje werd dan toch gesprokkeld te Wesimalle waar eerst een 0-2 achterstand omgebogen werd tot een 2-3 voorsprong. Weer ging een puntje in de eindfase verloren toen de thuisploeg een penalty ten geschenke kreeg. Je ziet, een 1 ide plaats op 15 ploegen, met 4 punten uit 6 wedstrijden, is alleszins voor verbetering vatbaar! Hoe is de klassering van de overige elftallen? Reserven: Sde plaats op 12 ploegen .tuniores: 6de plaats op 13 ploegen Scholieren: 8ste plaats op 14 ploegen

Wandelen met Markdal

v lg 79 De clubkampioen Manu Peeters (r) die Raf de Backere versloeg in de finale met 6/4 - 6/2.

Haal uw wandelstok van de kapstok en uw botten van het schap... de groep Markdal gaat weer op stap. Twaalf wandelingen van elk 8 km ongeveer en zoals gewoonlijk, op de zondagnamiddag. Een gezellige en gezonde bedoening, dat weten de honderden deelnemers wel die elk jaar meegaan. Vooral voor de nieuwkomers een aanbevolen bezigheid; je krijgt de mooiste plekjes uit de streek onder ogen en je ontmoet allerhande mensen. Meedoen! Op 10 november wordt het Deken Lauwerijspad afgelopen: trefpunt: stadhuis van Hoogstraten om 14 uur. Op 17 november gaat de tocht naar Patersmoer; trefpunt: Gemeenteplein van Meerle. Op 1 december wandelt men naar het Grenskantoor; trefpunt: Comeco in Meer. Het Aardbeienpad wordt bewandeld op 15 december; trefpunt: Klooster van Meersel-

Fj

Knapen: 12de plaats op 13 ploegen Miniernen: Sde plaats op II ploegen Prerniniemen: 12de plaats op 12 ploegen.

LJ.. 1 ICI 110 'CIBIOCI pi

ogi a.i.i.ia

Zaterdag 2 november:

15.00 uur: Juniores - Zoersel 13.30 uur: Oostmalle A - Prcrniniemen Zondag 3 november:

15.00 uur: RANST - MINDERHOUT V.V. 09.30 uur: Reserven - Vlimmeren B 09.30 uur: Oosthoven A - Scholieren 11.00 uur: Oosthoven A - Knapen Zaterdag 9 november:

15.00 uur: Oosthoven A - Juniores 15.00 uur: Miniemen - Meer 13.30 uur: Preminiemen - Wuustwezel Zondag 10 november:

15.00 uur: MASSENI-JOVEN MINDERHOUT V.V. 09.30 uur: Zoersel A - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Hoogstraten A 11.00 uur: Knapen - Hoogstraten A Zaterdag 16 november:

14.30 uur: Jutiaires - Brecht 13.00 uur: St-Job A - Miniemen Zondag 17 november:

14.30 uur: MINDERHO(JT V.V. BROECHEM 09.30 uur: Reserven - Oostmalle A 09.30 uur: Weelde - Scholieren 11.00 uur: Weelde - Knapen Zaterdag 23 november:

14.30 uur: Vlimmeren - Juniores 15.00 uur: Miniemen - Brecht A 13.30 uur: Meer - Preminicmen Zondag 24 november:

14.30 uur: EMBLEM MINDERHOLJT V.V. 09.30 uur: Meerle - Reserven 09.30 uur: Scholieren - Dosko 11.00 uur: Knapen - Dosko Zaterdag 30 november:

14.30 uur: Juniores - St.-Jozef 13.00 uur: Merksplas A - Miniemen Zondag 1 december: 14.30 uur: MINDERHOUT V.V. - RANST 09.30 uur: Meerle - Scholieren 11.00 uur: Meerle - Knapen• Dreef. Op 29 december gaat men naar de Paddegracht; trefpunt: café Stad Breda in Minderhout. Op 12 januari 1986 treft men elkaar in De Boomkes in Wortel en gaat men richting Keirschot. Op 26 januari gaat men naar De Hees; trefpunt: stadhuis in Hoogstraten. De Tolbergroute staat op het programma voor 9 februari en men start aan de brug van de Gestelsestraat in Meer. Op 23 februari is het weer de beurt aan Minderhout waar men ,,'t Klompke" gaat bezoeken; trefpunt: kapelletje van Hal. Op 9 maart worden de voortekens van de lente bespeurd in de Markvallei; men start aan het Klooster van Meersel-Dreef. En wie nog nooit van de Vondelstede heeft gehoord, kan daar naartoe op 23 maart en men vertrekt aan het Gemeenteplein in Meerle. Wie nu nog een goesting heeft om mee te gaan, kan misschien verleid worden met de versnapering die iedere deelnemer tijdens de wandeltocht wordt aangeboden of met de receptie die na de laatste tocht (23 maart) wordt gegeven op het gemeentehuis.•


h @@ g Wffin Als dat geen prachtige nazomer was; alle regenellende vergeten, iedereen weer gelukkig, je zag het op alle strategische straathoeken. Dupré, Van Miert, Martens, ze straalden het

Op 1 oktober nam Jef Hofkens afscheid als 25-jarig bestuurlid van de KWB. 20 Jaar lang was hij verantwoordelijk voor de Lourdesspaardienst. Het nieuwe K WB-bestuur bevat voorzitter Jos Smouts, ondervoorzitter Roger Michiels, secretaris Herman Van Hemelen en schatbewaarder Adriaan Aerts. Wortel is de voorbije weken enkele keren in de belangstelling gekomen via TV. Een eerste maal via de spaaractie voor Mahendra (via het Foster Parents Plan) die op de gemeenteschool georganiseerd wordt. Het programma 'Zeppelin' besteedde er op een leuke manier aandacht aan via interviews met de kinderen. Een tweede maal kwamen de problemen van de landloperij aan bod in het programma van de nieuwsdienst: 'Panorama', hierin o.a. een interview met direkteur Mattijs en interviews met enkele mensen die met de landloperij in aanraking kwamen.

El De Wortelse pastoor Luyts was enige tijd geleden ook een erg gelukkig man toen hij een aantal waardevolle voorwerpen, die vorig jaar uit de kerk gestolen werden, mocht gaan identificeren in Antwerpen en terug mee naar huis mocht nemen. El De verkoop van materialen na de faling bij bouwfirma Horsten bracht verschillende dagen een enorme drukte met zich mee in de Zandstraat en soms zelfs op de grote baan in 't Dorp zelf. Verschillende mensen geraakten dan ook geblokkeerd in de verkeers-

U1E®®D Maandagmorgen 14 oktober 1985. Het is 03.30 u. Ik bevind mij aan de nachtzijde van Meer-kermis. Links en rechts hoor ik dronken kreten en naast 'May-frut' deponeert iemand zijn volledige maaginhoud op de natglimmende keien. Meer-kermis, editie 1985, 10

Q@ 9@H~ gh uit; de zon was weer van de Partij... Ondertussen won ons nationaal voetbaleiftal nipt van de Hollanders en sta(m)pten... honderdduizend betogers de raketten weg. Onze nationale hartslag, houden wij kloppend. El Oktober was, zelfs in volle verkiezingsstrijdtijd, rustig; men fietste, wandelde, kuierde, men kwam weer eens buiten, want er was nog veel in te halen. Enkele ijverige mannen hebben van het zachte weer geprofiteerd(?) om onze lange Katrien (kerktoren) eens van boven tot onder, van binnen en van buiten schoon te maken. Resultaat: 160 zakken duivenmest (voor Gods' akker) en 400 (vierhonderd) kg. oud ijzer (voor Swake zijnen akker). De 'mannen van de mosten' waren er een kleine twee weken zoet mee. Andere frisse knapen of meiden hebben van het eerder politieke klimaat gebruik gemaakt om her en der wat 'schoon te maken'. Zo zijn er nogal wat verkiezingsborden omvergeduwd of beschadigd. En van de vlaggetjes die ter gelegenheid van het 775-jarig bestaan van Hoogstraten de (toen nog vuile) toren sierden werd op één plaats de band met de toren vroegtijdig verbroken. Goed, duivenmest erover en we klappen over wat anders. Over de ijverige missieduifjes... euh... -biekes die ons berichtten dat hun jaarlijks missiefeest weerom een groot succes is geweest en dat Hoogstraten-kermis nog altijd het geschikste moment is, blijke de 350 â 400 eters en de vele gulle bezoekers. fl De toekomst dan:

Om even in de buurt te blijven: Op zondag 3 november (16 u.) wordt in de kerk een Bach-concert gegeven waaraan meewerken: het gemengd Piuskoor, het hoogstraats koperensemble, en organist Herman De Houwer (leraar Klein Seminarie). Inrichter is het Davidsfonds en dit ter gelegenheid van het 'jaar van de muziek'. Voor de mensen van de Marckriverjazzclub is het al jaaaaren het jaar van de muziek: zaterdag 9 november treedt de nederlandse groep 'Savoyjazzmen' op in hun club. fl Dat iedereen zijn deur op een kier zette (tussen 8 en 11 november) want dan komende aktiemensen van 11-1111 langs ten bate van Guatemala. Ze zijn niet de eersten maar op tijd zijn ze wel: K.W.B. haalt zondag 17 november de Sint naar de veiling. Op 19 november vergadert algemeen de sportraad... sport de algemene vergaderraad... euh... begrijpu?? 3 Zater-

dag 30 november voelen we onze neus krullen, onze nek zwe/len. Dan gaan in de sporthal van het Spijker de opnamen door van 'stad op stelten'. We zijn er dus eindelijk bij! Vanaf nu mogen we overal ongestoord te laat komen... 'Wie zijn dat?'...' Oh, dat zijn die van 't stad'. E Diezelfde dag in Hoogstraten-zuid (eerste afrit): Hondententoonstelling in de veiling en daarna wellicht: hondenpoeptentoonstelling, kunnen die mannen van de mosten hun zakken weer komen vullen (voor de gurkenakker vankeer). (Iemand enig idee waarom vliegen deze tijd van het jaar zo vervelend familiair zijn?) El

Ziezo, dat was weeral dat. Ik dank langs deze weg mijn 'uit doorgaans welingelichte bron'. Mocht U ook 'doorgaans' zijn, of zelfs 'we/ingelicht', U bent een 'bron'?, of U was slechts even 'uit'?, wel, aarzelt U niet en draai dan 314 48 97. Tank bij voorbaat.

2 0

opstoppingen. Ook de Hoogstraatse burgemeester Van Aperen was één van de slachtoffers. Toen zijn eigen gezag niet volstond om de verkeersknoop te ontwarren haalde hij er de curator bij die blijkbaar meer gezag had en daar wel in slaagde. Kan de burgemeester die curator ook eens niet in de gemeenteraad vragen om die coalitieknoop en de verkeersopstoppingen in de raadszittin-

gen op te lossen? El De computercursus van 't Slot blijkt veel sukses te kennen. Binnenkort zit heel Wortel thuis voor de Homecomputer. U De Wortelse voetbalkantine heeft een telefoonaansluiting gekregen. Gemakkelijk voor moeder de vrouw om vader de man na de voetbalmatch naar huis te bellen wanneer de nabespreking van de wedstrijd wat te lang duurt. Dames opgelet:

03/314.70.45. L Tijdens het Allerheiligen-

ruj

El

U1EE®T

loopt op zijn laatste benen. De meeste café's zijn reeds dicht, alleen in het 'Fortuin' weet men voorlopig nog van geen ophouden, hoewel ook daar 'Demon Alcohol' zijn laatste, slopende werk verricht. Het is dus weer voorbij. En hoe was het nu eigenlijk? Ik had de indruk dat er minder volk rondliep dan

weekend kan je in 't Slot naar schilderijen van A Ivons van Ginderen en Ixia gaan kijken, vrijdag 1 en zondag 3 november van 10.00 u. tot 18.00 u., zaterdag 2 november van 14.00 tot 18.00 u. 13 De Paardenvrienden organiseren op 1 november een pony -

dag. 13 Grootouders worden door de Wortelse gemeenteschool uitgenodigd op het Grootoudersfeest op donderdag 21 november, vrijdag komen de ouders aan bod. De fanfare teert op 23 november. Zaterdag 30 november wordt de Sint naar Wortel gehaald door KWB-KA V-LG-KVL V-BGJGOuderkomitee. fl Cowboys aller landen verenigt u in Wortel op zaterdag 9 november in 't Slot voor een Country and Westernavond met optreden van The A-Band. El Dit

was her Wortels rubriekje in het GrootHoogstraatse blad. Net voor Sint Niklaas zijn wij opnieuw present.• andere jaren, vooral oudere mensen gaven er blijkbaar de voorkeur aan rustig thuis te blijven. Overdag viel dat nog wel mee, maar 's avonds en 's nachts waren het toch de jongeren die ervoor zorgden dat er de nodige ambiance was. Hoogtepunten? Er waren er verschillende. Overdag bijvoorbeeld bleken de volksspelen nog steeds onverwoestbaar en voorts deden de zeer gevarieerde kermisattracties talloze kinderen kraaien van plezier. Van de verschillende avonden en nachten onthouden we vooral de bals met de optredens van de Spilzakken (grote klasse) en


Nonkel Ney's rhythm and blues band (beter dan ooit). Bovendien zorgde Nonkel Ney voor enkele zeer gevatte tussenkomsten, wat zijn optreden een bijkomende, humoristische dimensie gaf. Spijtig genoeg bleek achteraf dat sommige mensen een ontstellend gebrek aan gevoel voor humor hebben, maar ach, who cares? Er werd dus pret gemaakt, veel zelfs, en daar gaat het nog altijd om tijdens een kermis. Conclusie: de kermisweek deed haar reputatie weer alle eer

aan. 13 Als je echter denkt dat Meer het na de kermis wat rustiger aan zou doen, zit je goed fout. Zo is er uiteraard weer de KWB. Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 november organiseert deze ijverige vereniging samen met de KA V reeds haar dertiende (niemand bijgelovig?) hobbytentoonstelling in de Meerse parochiezaal. Hoewel een zeker 'de'j?z-vu '-gevoel niet ontkend kan worden, loont het toch steeds weer de moeite om een bezoekje te brengen aan deze tentoonstel ling. En als je op 2 november komt, kan je ineens meedoen aan de 'kaartprjskamp buiten wedstrijd'. Bovendien vindt op die avond ook de prijsuitreiking van de vakantiezoektocht plaats. Volk zal er dus wel genoeg zijn. Op de vrijdagen 15 en 29 november zijn er dan de traditionele 'kaartavonden met klassement' in het vroegere gemeen tehuis. E In dat vroegere gemeentehuis woont

borg staat voor toneel, maar zelfs voor prima toneel, weten wij reeds vele jaren. Zij hebben ons nog nooit ontgoocheld, integendeel, zij dwingen keer op keer onze terechte bewondering af. Deze keer brengen zij ons samen met de fanfare op zondag 10, zaterdag 16 en zondag 17 november telkens om 19.00 uur de volkse komedie 'Wij gaan naar Ben idorm' van Eddy Asselbergs, een stuk dat enkele jaren geleden maandenlang volle zalen trok in Antwerpen. Een 'must' voor iedereen die van toneel houdt, en voor de anderen ook. Bestel dus tijdig je kaarten op het gekende adres. E Vooraf kaartjes bestellen om FC Meer te kunnen zien voetballen, is op dit moment (19 oktober) nog wel niet nodig, maar als geel-zwart blijft voetballen zoals nu zou dat er wel eens van kunnen komen. Na een ronduit zwakke seizoenstart haalden zij immers zeven punten uit de laatste vier wedstrijden. Meer dan behoorlijk, geeft zelfs de meest pessimistische

supporter toe. Pessimistisch blijven ech-

ter wel de vooruitzichten voor de Mussenakker. Hoewel de grote massa sporadisch nog wel eens opduikt (bij optredens en Meermarkt), blijft hel Mussenlokaal tijdens andere avonden opvallend leeg. Toch blijft men het proberen. Zo werden een aantal jongeren gevonden die de zaak terug willen doen open bloeien en op zaterdag 23 november is weer een veelbelovenci optreden gepland: A vec Force speelt dan ten dans. Verder denkt men aan een soort van opendeurdag, waarop in de Mussenakker allerlei souvenirs en foto 's uit het woelige verleden zullen tentoongesteld worden. Voorlopig echter 'geen ommekeer' voor de Mussenakker, maar wat wil je, als je heel België tegen hebt, zoals onlangs nog maar eens al te pijnlijk bleek. Zo, ik ben voorlopig uitgeschreven. Berichten over komende activiteiten ontvang ik graag voor 15 november op het adres Terbeeksestraat 43 (315 86 60). Al je wensen worden er onmiddellijk en discreet ingewilligd. Hoewel. U

niet alleen de politie, ook fanfare St. Rosalia heeft er sinds enige tijd onderdak gevonden om te repeteren. Vroeger oefende zij in de 'Zaal voor Kunst en Volk', maar omdat het daar vooral 's winters zo kil en vochtig is en vooral omdat men er door de vermolmde, houten vloer dreigde te zakken, is de fanfare wijselijk de straat overgestoken. Geruchten doen nu de ronde dat fanfare St. Rosalia een brass-band zou worden. Waar of niet? Blijf dit maandblad lezen. LI Toneelkring 't Hei-

debloempje heeft echter de vloer van 'Kunst en Volk' voorlopig hersteld, in afwachting van een totaal nieuwe vloer die deze veren iging samen met de fanfare begin volgend jaar gaan aanleggen naar het schijnt. De vloer hersteld, de kachel die weer werkt, dat Vissersclub 'Altijd Beet', heeft, volgens eigen zeggen, 'een waar paradijs voor de wil dus zeggen dat er ook weer kan gespeeld sporlvisser gekreëerd' aan de Mosten. Er werd zelfs geadcht aan een speciale plaats worden. En dat 't Heidebloempje niet alleen voor de invalide visser. toch elders gebruikt of misschien wel... mis-

-

Ufi

iü1

U

een slijkboel van jewelste! E De restauratie Heel wat punten op de agenda van de dorpsraad die door een 20-tal leden uitvoerig onder de loupe werden genomen. bi Reeds gerui-

me tijd nam Eddy Hendrickx (K.L.J.) als afgevaardigde van de jeugd werking ontslag in het bestuur van de dorpsraad. Conny Michielsen (K.L.J.), Minderhoutdorp 8, werd als vervangster voorgesteld. 13 Op 11juni11. had een coördinatievergadering plaats en de

van de kerk blijft zo een beetje een stekelige doorn in het oog. Wanneer? In afwachting stelde men voor om het gemeenteplein te verfraaien met een lage beplanting (langs de ketting naast de staatsbaan en ook op de vrijgekomen plaats van het afgebroken gebouw). Deze werken werden al gedeeltelijk uitgevoerd en de beplantingen zullen ook aangebracht worden als de tijd er rijp voor

verschillende begrotingsvoorstellen van de vorige vergadering (6 juni) werden reeds op het college van burgemeester en schepenen besproken. Men beloofde hiermee rekening te houden bij het opstellen van de begroting 1986. Er werd toen o.a. gevraagd naar de mogelijkheid, op aanvraag van de bewoners van de Witherenweg en het schoolcomité, om het nog onverharde gedeelte van voornoemde straat van een degelijke bedekking te voorzien en ook om daar riolering aan te brengen. De huidige toestand bij regenweer:

is. fl De meeste leden van de dorpsraad vragen of het niet mogelijk is de kerk te laten declasseren. Men vindt dit een veel te dure zaak en men blijft nog met een oud gebouw zitten. De voorzitter, August Desmedt, zal een onderzoek instellen of de mogelijkheid bestaat de zaak stop te zetten. Daar een deel van de aanbesteding reeds goedgekeurd is, zal het een moeilijke zaak worden. (Laat maar zitten voorzitter; een paar tientallen miljoentjes aan Minderhout spenderen, kan immers geen kwaad en anders wordt het

bruikt!) bi Voor de herstellingswerken van de Kapel van O.L. Vrouw-van-den-Akker werd een volledig dossier opgemaakt en verstuurd naar monumenten en landschappen. bi In de rubriek 'allerlei' kwam het verkeer in de Castelréweg en Markwijk ter sprake. Op de hoek van de Castelréweg, richting Kapel, zou men graag een bord geplaatst zien 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer'. Ook werd reeds herhaaldelijk gevraagd om aan de doodlopende straten een verkeersplaat te

plawsen. Aan de Desmedtstraat 6 heeft men een rioolkolk niet aangesloten en dit is ook het geval aan de hoek Gemeenteplein-Gemeentestraat, vlak voor Gust Koyen. (Men kan natuurlijk ook niet aan alles denken!) bi En dan het verkeersprobleem aan de zagerij in het dorp. Vanuit het oudercomité van de plaatselijke_basisschool werd herhaaldelijk gevraagd om de verkeersveiligheid te handhaven. De voorzitter is met de betrokken eigenaar gaan praten en deze beloofde de stoepen zoveel mogelijk vrij te houden! Indien de toestand nier verbetert zal contact gezocht worden met de politiecommissaris van de stad Hoogstraten. bi

Volgende algemene vergadering op 5 juni


v.d. SLUIS Woninginrichting Kapeistraat 6 - Baarle-Hertog

De laagste Belgische prijzen. Alles met vakkundige plaatsing 2500 m2 woongenot Enorme keuze in tapijten. Vloerbekleding in alle breedtes. Meer dan 1000 verschillende overgordijnen, alsook in velours. Verder behang - verlichting - spiegels Schilderijen alsmede kleinmeubelen, bureau's enz. Volledige slaapkamers met alle bijbehoren. En ook baby-kamers.

Geopend: Dagelijks tot 6 uur Zaterdag en zondag tot 5 uur 's Maandags gesloten. TEL. 69.90.02

Ook op zondag

LAAT U NIET MISLEIDEN! Natuurlijk zijn kwaliteit en service niet gratis, maar dat is geen reden om de prijzen hoog op te duwen.

BOSMAAIERS • •

r

Grote keuze uit de volgende merken:

*SOLO * STIHL * ISEKI * GAMO * WOLF De bosmaaier maait en snijdt overal, xar waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan ',,der moeite onkruid en kreupelhout de 'as ,

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS -. ELEKTRISCHE MAAIERS TRACTOR MAAIERS

Gespecialiseerd werkhuis voor herstelling van alle merken gazonmaaiers. Dit alles bij......

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten - Minderhout Telefoon (03) 314.41.15 Sluitingsdag: zondag vanaf 12 uur tot maandag 13 uur. 12

KLEDING VOOR 'T HELE GEZIN NIEUWSTRAAT 9


1986! 0 Wintertijd in aantocht, en voor de K.V.L.V.-ers betekent dat creatief handwerken geblazen. Wie zich wil bekwamen in 'Ajourbreien' mag de lessen op 4, 11, 18 en 25 november zeker niet missen. Ook wordt er druk 'ge-yoga-d' en wel op 7, 14, 21 en 28 november terwijl er op woensdag 20 november een 'Gespreksavond voor jonge vrouwen' op het getouw staat en dit op initiatief van Agra-werking (gewest). 0 Op maandag 11 november de L.G.-bus in en naar de Ho-

ge Venen en maar hopen op maxi-zon en mini-mist. Minder inspannend zal het zeker op vrijdag 22 november worden bij het jaarlijks teerfeest! 0 Een 50-tal onversaagde K.W.B.-ers werden onlangs op een verlaten

veldweggetje aan hun lot overgelaten. Dropping! Eindpunt van het nachtelijk esbattement was Goirle in Nederland. Volgens insiders werd er niemand als vermist opgegeven alhoewel een zekere J.V. toch pas rond 6 u. in de morgen zijn sleutel in de voordeur morrelde. Meer-kermis vieren kan men ook niet elke week! 0 Wie zich wil bekwamen in

fotografie spoede zich op 13 november naar de zaal. Info bij Gust Kinschots. 0 Op 29 november steekt K.W.B. de benen onder tafel en nauwelijks een dag later, 30 november, doet de Sint weer zijn intrede in de zaal voor groot en klein. 0 Inmiddels zijn de 'K. W.B.-K.A. V.-komedianten weer druk in de weer met hun tweejaarlijkse toneelopvoe-

eE..ireef Van paardrijden krijg je honger. Honger als een paard. Maar dat laat je best op stal staan als je vandaag nog (donderdag 31 oktober) naar het teerfeest van de ruiters trekt. Officieel heten ze 'De Markeruiters' en ze galopperen dan ook heen en weer over de Mark: zowel Dreefse als Meerlese ruiters zijn er lid van. Aan de koffietafel kan je aanschuiven vanaf half acht, in de zaal bij de paters. 0 11 November is weer de tijd van de 11-11-

/1-aktie. Hoogstraten koos dit jaar voor Guatemala, het land waar ook zr. M. Geerts verblijft. Het project steunt de boeren organisatie C. U. C. Er worden bloemen verkocht

_g

®u

Op zondag 6 oktober werd er in Meerle gekoerst. Niet een gewone wielerkoers maar wel eentje voor brandweerlieden in volledig werktenue, die dan nog het veld in moesten fietsen. Zwaar labeurwerk voor de moedige durvers. In de eerste categorie eindigde Leo Van Boxel op de 4de plaats, Frans Van Bavel op de 9de en Ludo Tackx op de lOde.

Altijd Beet in De Mosten Waar water is, wordt er gevist en van oudsher was de Mark bij ons de plaats bij uitstek waar de hengel werd uitgeworpen. Dat bleef echter niet duren; er kwamen wel steeds meer vissers maar de Mark werd steeds minder visrijk tot tenslotte visdood. De grootste vissersclub hier, heet echter nog steeds 'Altijd Beet in de Mark' van Llit de goede oude tijd toen het water nog proper was. de Vissen talrijk, en de club 412 leden telde. In de jaren '78-'79 echter, toen de vis in de Mark helemaal uitstierf, daalde het ledental tot 93. Daar moest wat aan gedaan worden! Men kon wel nieuwe vis krijgen, de zogenaamde pootvis, maar waar moest het water gevonden worden om de visjes te laten leven? Dat vond men in de ElO-put van De

aan de kerk, zaterdag en zondag. En als U dan nog meer wilt geven, zal niemand U tegenhouden. 0 Elke dinsdagavond lopen de joggers nog over de Dreef. Ook de K.A.V. doet diezelfde avond aan sport. Ze turnen van 8 tot 9 uur in de zaal. Wel wat veel voor één avond. Maar daarna kan iedereen dan weer 6 dagen uitrusten. 0 Eind november

begint het weer: de Sinterklaasfeestjes. De kinderen (en hun ouders) worden wel verwend. K.A. V., K. V.L. V. en E. K. -Moedersbond strijden om het alleenrecht op de Sint. Er zullen weer heel wat mopjes, letterkoekjes en schuimpjes door de lucht vliegen (en vertrapt worden) vooraleer de stoomboot

mx1 uu11 Geloven of niet, tijdens zo'n rit kan men wel 1,5 kg aan gewicht verliezen, vernamen wij uit goede bron. In de 2de categorie eindigde Patrick Van Bavel op de 3de plaats. 0 De

winter staat voor de deur! Dat kan men ook vaststellen wegens het feit dat er weer 'teerfeesten 'gehouden worden. Er wordt ook geturnd en de toneelbonden hebben 'hun'stuk al gekozen. 'De Lustige Merels' zijn alflink aan het repeteren want zij willen 'Pussy' Mosten die van het gemeentebestuur gehuurd sserd voor een luttel bedrag. Geholpen door de Visserijkommissie die zorgde voor poot vis, ging het bestuur onmiddellijk aan de slag om de put viskiaar te maken. Momenteel is de visput volledig afgeboord met houten planken en palen, is er een overloop voor waterbeweging in de kweekputten gemaakt, zijn er beplantingen aangebracht zoals waterlissen en riet, werd een vlakke loopzone van ± 5 m aangebracht en werd er zelfs een speciale visplaats voor de invalide sportvisser gemaakt. Grote hoeveelheden pootvis sverden te water gelaten; een klein overzicht: karper (52.000), voorn (136.000), glasaal (42 kg), snoek (300), pootsnoek (8.500), zeelt (4000), brasem (200 kg), baars (6000) en goudwind (4000). Hierbij dient opgemerkt dat de hoeveelheid pootvis die de club in de vorm van subsidie ontvangt, af hangt van de oppervlakte water dat door de club bevist wordt. Nog steeds wordt het

ring. 'Drie is te veel!' kan je komen bekijken op zaterdag 7 en zondag 8 december. Het 7a1 er weer storm lopen. LII Het cci .1. van november wordt alleszins c weekend. Op vrijdag 1 november allen naar de filmavond met als klapstuk een gratis vat. Op zaterdag 2 november een grootse 'playback show' en dit alles gaat door in de parochiezaal telkens te 19.30 u.! 0 25 Jaar

bestaat de gepensioneerden werking reeds en dit mocht natuurlijk niet ongemerkt voor bijgaan. Een eucharistieviering, een diner en een koffiemaaltijd! Sterke magen moeten die 65+ 'ers hebben! Lou Marvel zorgde voor een spetterende show waarin leute en lol tappen de ingrediënten waren.• weer naar Spanje vertrekt. 0 November besluit gewoonlijk met een topper: het MOSSELFEEST van de Vendeliers. Dit jaar al voor de zoveelste keer, kan iedereen een flinke portie mosselen (of kip) komen verorberen. En dat op zaterdag 30 november. Elk jaar weer moeten er ruim 300 porties worden klaargemaakt, is er ook weer een prachtige tombola en uiteraard te drinken en te dansen tot in de vroege uurtjes. Op tijd inschrijven en niet te laat aan tafel komen! In de zaal en het café bij den Bud, Stad Lourdes. 0 Ook de St. Lucia-kapel mag weer eventjes van onze aandacht genieten. Niet omdat er het één en ander te doen is. Wél omdat één dezer dagen weer iemand aan uw deur kan verschijnen met de kaarten van de St. -Luciagil de. 100 Fr. is de minimum bijdrage en daarvoor bent U weer een heel jaar gerust. 0 Gerust? Nouja, tot de Fanfare komt, of de Ruiters, of de Bond of... Laat het buitenlicht maar aan!•

goed op de planken brengen op zondag 1 december. De uitvoering was wel wat vroeger voorzien maar toen stelde men plotseling vast dat één van de acteurs die dag naar een gouden bruiloft moest. Dus, maar vlug een andere datum gezocht en ook nog gevonden! 0 Dat grote honden 'scheren' niet altijd een lachertje is werd in Meerle bewezen. Om zo'n beest te 'kappen' wordt het eerst in slaag gewiegd. Maar als het dier daar niet van wil weten, dan kan de veearts daar het slachtoffer van worden en gaat het scheren zeker niet door. 0 Verenigingen die graag

ook iets willen laten verschijnen in 'Een maand Meerle' gelieve Cyriel Verboven hiervan op de hoogte te brengen!U Markwater als basis daarvoor gebruikt. De club hoopt dan ook om later, als de Mark weer proper is, opnieuw daar te gaan vissen. In afwachting zit men voed aan de ElO-put; de club telt weeral 250 leden waarvan 10% buiten de gemeente, en het ledenaantal stijgt nog steeds. Nog even de activiteiten vernoemen die jaarlijks worden georganiseerd: een koppelwedstrijd, een marathonwedstrijd en een jeugdwedstrijd. Belangrijkst is natuur lijk het clubkampioenschap, verdeeld over 3 of 4 wedstrijden waaraan veel prachtige prijzen verbonden zijn maar jammer genoeg nog niet veel vis! Wie graag lid wil worden o.t graag in eer in-

for/natie wil, kan bellen naar 031314.51.61. Een goede visvangsi! Een debat is meestal een verhit gesprek waarbij t wee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren. (J. Deboisson) 13


OPRIT & PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkieurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

TUININRICHTING - KALKSTEENSLAG - WITFE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) - LAVABLOKKEN - ROTSBLOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - welfsels - zand - grind - cement - enz. • Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) • Of afhaling door uw zorgen VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen

SPOR:T] Bond van de St.-Jorisgilden

6 Rozen voor C. Van Aert te Wortel 227 Schutters lieten hun capaciteiten bewonderen te Wortel en dat er werkelijk spannende strijd geleverd werd bewijst wel degelijk de uitslag. In de erecategorie kregen we slechts vier punten verschil tussen de eerste, C. Van Aert uit Loenhout, en de 32ste Rob. Meyers uit Miiiderhout. Ook in de A-categorie een soortgelijk gevecht en hierin toonde Herman Verschueren uit Meerle zich de beste terwijl Paul Eelen uit Meer de rozenprijs wegkaapte. In de laagste categorie toonde Frans Krijnen uit Meer zich de meest precieze terwijl Hilda Bevers uit Meer de nauwkeurigste dame was. Per gilde telde men drie winnaars: Meer, Meerle en Loenhout. De uitslagen: Cat. Ere 64 sch.: R.P. Van Aert Constant 6 r.: 1. Van Aert Constant 36, 2. Druyts Wim 35, 3. Verschueren Jan, 4. Van den Bossche Lon, 5. Van Hasselt Joris. 14

Cat. A 73sch.: R.P. Eelen Paul 4 r.: 1. Verschueren 1-lerman 34, 2. S nijders 1-rans, i. Haseldonckx Michel, 4. Brosens August 33, 5. Van de Riet Rinus. Cat. B. 76 sch.: R.P. Marijnen Frans 5 r.: 1. Krijnen Frans 34, 2. Vermeiren Edmond, 3. Laurijssen Jan 33, 4. Sterkens André, 5. Donckers Jos. Cat. Dames 14 sch.: 1. Bevers Hilde 35, 2. Martens Jeannine 34, 3. Meeuws Hortense 32, 4. Van Ginneken Jeanne 32, 5. Van Hasselt Gerda 32. Per gilde: 1. Meer 205, Meerle 205, Loenhout 205, 4. Hoogstraten 204, 5. Rijsbergen 199, 6. Castelré 195, Sprundel 195, Wortel 195, 9. Minderhout 192.

Meerle primus met het 2de zestal Niet de individuele prestatie wordt hierbij het hoogst naar waarde geschat, wel de verrichting van een team bestaande uit zes schutters. Gust Brosens uit Minderhout, met 35 punten, stond bovenaan de lijst terwijl Jos Snoeys uit Castelfe met 20 punten de rij afsloot. De grote winnaar werd uiteindelijk Meerle met ruime voorsprong op Minderhout.

De ui slag: -. I.r. August OJUSCIIS lVIVFI 1.; 1. DI OSCII5 August 35, 2. Van Haperen Jan 34, 3. Van de Maagdenberg, 4. Brosens André 33, 5. Spaepen Ed. Per gilde: 1. Meerle 193,2. Minderhout 186, 3. Sprundel 185, 4. Rijshergen 185 p., 5. Meer 180, 6. Hoogstraten 178, 7. Wortel, 8. Loenhout 172, 9. Castelré 169.

Eindstand kampioenschap 1985 Ere: 1. Van Aert C.L. 274 (gem. 34,25), 2. Van Opstal Pat. 273, 3. V.d. Bossche L. 271. 1. Rombouts Jan M. 263 (gem. 32,875), 2. Haseldonckx M. 261, 3. Brosens Aug. 261. 1. Sterkens Andre M. 262 (gem. 32,75). Dames: 1. Sprangers Lief M. 261 (gem. 32,625), 2. V. Ginneken J. 252, 3. V. Hasselt G. 249. Rozenprijs dames: Sprangers Lief 26 r. Per gilde: 1. Meer 1638 (gem. 204,75), 2. Meerle (1637), 3. Hoogstraten 1628, 4. Loenhout 1626, 5. Sprundel 1586, 6. Rijsbergen 1580, 7. Minderhout 1540. 8. Wortel 1539, 9. Castelré 1511.0


VANUIT HET STADHUIS~ Geen nieuws! Wij hadden gehoopt u vandaag wat meer nieuws te kunnen melden over het reilen en zeilen in de raadszaal, doch wij zullen u eens te meer moeten ontgoochelen. Na bijna twee maanden stond er nog eens een gemeenteraadszitting op het programma. Een zware agenda met 38 punten, maar buiten de twee verslagen van de vorige zittingen, 5 en 26 augustus, werden alle punten voor verdaging weggestemd. De verdaging werd voorgesteld door raadslid Desmedt en goedgekeurd door CVP en FBB. Het wachten is op de volgende zitting.

Vanui*t het stemhokje Partij Acaic

SP Vl. Blok KPB VU CVP RAD PVV PvdA SAP div. BI. Ong.

Stemmin

RI

°' S 5

45

1.579 9.873 52 3.100 203 69 2.248

'.erth.

Partij

10,4 1,2 0,7 11,6 49,6 0,7 20,8 1,2 0,2 9,6

12,4 1,3 0,2 8,4 52,2

0,3 16,4 1,1 0,4 10,6

1981

1985

._;uJ

,4

,4u4

2.388 248

PROVINCIE KANTON HOOCSTRATEN

KAMER KANTON HOOGSTRATEN

SENAAT KANTON HOOGSTRATEN

+ + + -

2,0 0,1 0,5

3,2 2,6 0,4 4,4

0,1

SP VI. Blok KPB VU CVP RAD PVV PvdA SAP Blanco

IU 1.775 2.336 221 215 145

51

2.064 1.605 8.743 9.487 136 46 4.155 4.072 232 219 39 1.655 1.784

11 n

85

o, 12,1 1,1 0,3 8,3 49,0 0,2 21,0 1,1 0,2 8,4

+ + -

fl'fl

Xl

n 85

Partij

stemmen

3,3

.\gak

1.320

3,

(,7

2,3 0,1 0,5 3,1 0,6 0,6 2,0 0,2

SP Vl. Blok KPB VU CVP RAD PVV PvdA SAP div. Bi. Ong.

2.497 212 39 1.483 9.198

10,4 1,0,7 11,1

12,7 1,1 0,2

ereh.

- 0,0

+ 1,0

45,4

er'eh.

-

7,5 46,7

+ + +

2,3 0,1 0,5 3,6 1,3

0,7 4.747 187

25,9

1,1

24,1 0,9

- 1.:' - 0,2

1.475

7,1

7,-

- 0,1

De globale uitslagen zijn wellicht iedereen bekend. Toch krijgt u van ons nog eens het eindresultaat voor het kanton Hoogstraten, en dit voor Senaat, Kamer en Provincie. Opvallend hierbij is zeker dat hoe verder van ons bed, hoe hoger het aantal blanco's en ongeldige stemmen is. En wie zich de moeite getroost al deze cijfers goed te vergelijken kan zich misschien ook een beeld vormen van de inbreng van plaatselijke kandidaten op de verschillende lijsten.

Voorkeurstemmen voor Hoogstraatse

Rosette lan der Vloedt-Servaes (AGALEV)

Els Fransen (-1 (jA LE V) vierde plaats Senaat: 414

Ricliard Puepen (SP) vierde plaats Provincie: 113

tweede plaats Kamer: 363.

•1

Dirk Van der Herten (CVP) vierde plaats Provincie.' 269.

Herman Ver1i,idet C J) zesde plaats Provincie: 1709

Arnold lan .-lperen (PVV) achtste plaats Kamer: 2.952, eerste plaats Provincie: 3.890.

15


Voor Taal en Vaderland

(maar zonder godsdienst)

Een tijdje geleden werd hier, in deze van verenigingen bol staande gemeente, toch nog een nieuwe vereniging gesticht. Geen judo- of schaakclub, maar één die zich bezig houdt met kultuur, een Vlaamse Kring die zich onder de hoede van Dokter Versmissen plaatste. De Dr. Hendrik Versmissenkring dus en die vulde eind september een namiddag vol kulturele aktiviteiten in de Pax. Nieuwsgierig als wij zijn, gingen wij toen eens kijken en praatten met Jan Huybrechts, één van de voormannen van de Kring. Jan, veel mensen vragen zich af waarom hier een Vlaamse Kring werd opgericht. Er is al een Davidsfonds. Is dat niet zo'n beetje hetzelfde? Welnee, wij zijn pluralistisch, het Davidsfonds niet. Voor hen gaat het om "Godsdienst, Taal en Vaderland". Bij ons speelt het godsdienstige element geen overheersende rol. Alle mensen van gelijk welke ideologische of filosofische strekking kunnen bij ons aansluiten. Dit betekent niet dat wij ons konkurentieel willen opstellen t.o.v. bijvoorbeeld het DF, integendeel. Maar zij zitten nu eenmaal ingekapseid in de "kristelijke zuil" terwijl wij opteren voor een vierde alternatieve zuil, namelijk een Vi. Nationale. Het gaat ons in de eerste plaats om kultuur, de kultuur van alle mensen die het Nederlands spreken. Wij willen aan vormingswerk voor volwassenen doen, daarbij is het voor ons vanzelfsprekend dat wij de traditionele paden van de Vi. Beweging verlaten en nieuwe wegen zoeken. Vormingswerk, zeg je, wat is dat zoal? Dat kan van alles zijn. Het organiseren van een debat bvb, over een politieke actualiteit zoals "de raketten", het inrichten van een muzikaal optreden, en nu deze boekenbeurs met allerhande sprekers...

Ongevallen Woensdag 2 oktober botsten in de Gravin Elisabethiaan de auto's bestuurd door Brigitta Vissers uit Wuustwezel en Karel Lauwers uit Berchem. Er was lichte schade. Vrijdag 4 oktober kwamen twee personenwagens met elkaar in botsing aan het kruispunt John Lijsenstraat en Werkhovenstraat te Meer. De bestuurders waren Frans Ligtenberg uit Breda en Hendrik Graumans, Donckakker 40, Meer. Er was zware schade. Aan het kruispunt Terbeeksestraat en Gestelsestraat te Meer, botsten zaterdag 5 oktober de motorfiets, bestuurd door Frans Snijders, Mussenakker 2, Meer, en de fietser Pieter Van Pelt, Zundertseweg 4. Zij werden beiden zwaar gekwetst. Maandag 7 oktober reed de 21-jarige Frans Godrie uit Zundert met zijn auto tegen een boom aan de John Lijsenstraat te Meer en werd hierbij licht gekwetst. In Hoogeind, Meer reed Elisabeth Roelands, Meerseweg 41 Meer, donderdag 10 oktober met haar auto tegen een vaste hindernis. Er was zware schade. Vrijdag 11 oktober botsten aan het kruispuint St. Lenaartsweg en Houtelweg, de auto bestuurd door Nicolaas De Jong uit 16

De sprekers op de kulturele namiddag in de Pax: van links naar rechts: Cotvooghel, Karel de Cat en Jet Jorssen.

Als ik die boeken hier zie, Jan, valt het mij op dat nogal wat lektuur over het verleden handelt, o.a. over repressie, amnestie, de zwart-wit tegenstelling van onder de oorlog. Speelt dat hier in Hoogstraten nog altijd? Zijn er hier nog altijd mensen die daarmee in hun hoofd en hun maag zitten? Nee, dat denk ik niet. De meeste van die mensen wonen hier niet meer; die zijn verhuisd. Toch ligt deze problematiek na méér dan veertig jaar nog steeds heel gevoelig en het is niet aan ons om oude wonden terug

Barendrecht en de lichte vrachtwagen bestuurd door Marc Belmans uit Meerhout. Er was zware schade. Zaterdag 12 oktober werden bij een botsing aan de Leemputten, drie auto's zwaar beschadigd. De bestuuders waren: Jan Vandeweerdt, Drijhoek 3, Rijkevorsel, Hilda Brosens, Hinneboomstraat 26, Hoogstraten en H. Woestenborgs uit Vosselaar. Zondag 13 oktober reed Jan Wilmsen uit Brecht, aan het kruispunt H. Bloedlaan en Loenhoutseweg, met zijn auto tegen een vaste hindernis. Zijn auto liep zware schade op. De 21-jarige Luc Van Looveren uit Brecht werd hierbij licht gekwetst. Zondag 13 oktober botsten aan de Frankenbergstraat te Meer de auto's bestuurd door Henk Strijbos, Oude Weg 4 te Hoogstraten en Alfons Koyen, Meerleseweg 98 Meer. Alfons Koyen werd hierbij licht gekwetst. Maandag 14 oktober kwam het tot een aanrijding tussen een vrachtwagen, bestuurd door Willy Viskens uit Oud-Turnhout en de personenwagen bestuurd door Charles Suurmeyer uit Breda. Deze laatste werd zwaar gekwetst. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt Lod. De Konincklaan en St. Lenaartseweg te Hoogstraten. Donderdag 17 oktober botsten aan de Industrieweg en de Heuvelstraat te Hoogstra-

open te rijten. De geschiedenis van ons volk kent vele zwarte bladzijden en het is onze taak ze om te slaan. Wij kunnen en mogen ons dus niet blindstaren op het verleden. Wij houden ons daarom in de eerste plaats bezig met dat wat er nu leeft. Rond al datgene wat zich op dit ogenblik in onze maatschappij afspeelt en daarover willen wij een en ander opzetten. Hier en daar hoor ik wel eens zeggen dat jullie een Jong-Volksunie zouden zijn, of Vlaams Blok misschien? Wij zijn geen politieke vereniging in de zin van een partijgebonden Organisatie. Op dit punt zijn wij heel konsekwent. Wij zijn van oordeel dat men aan vormingswerk kan doen zonder énige vorm van steun door eender welke politieke partij. Wij doen echter wél aan politiek wanneer wij politiek beschouwen als een vormingsmiddel, als een middel tot bewustwording. Alleen doen wij dat vanuit onze hoek. En welke hoek is dat precies, Jan? Wel, ik zou zeggen, de "Vlaamshedendaagse" hoek. Hier in Vlaanderen worden wij overspoeld door het vreemde, zowel in muziek, taal en beeld; daar is nog weinig bij dat écht van onze kultuur is. Wij willen graag ons erfgoed, onze eigen kultuur bewaren en doen herwaarderen. Daarvoor hoeven we niet enkel het verleden te doen herleven - zoals dat hier gebeurt met onze tentoonstelling over dokter Versmissen maar kijken we vooral naar onze maatschappij van nu en morgen. Wij trachten immers op onze eigen manier mee te bouwen aan Vlaanderen 2000. Tot zover Jan Huybrechts over de Vlaamse Kring in Hoogstraten. Wij kijken uit naar komende actïviteiten.0

ten de bromfietser Chris Aernouts, Neerven 2, Wortel en de auto bestuurd door Patrick Matheeuwsen uit Wuustwezel. Chris Aer nouts werd hierbij zwaar gekwetst. Vrijdag 18 oktober kwam het tot een aanrijding aan de Vrijheid te Hoogstraten. De auto bestuurd door Maria Kustermans, Chaamseweg 47, Meerle, kwam in botsing met de moto bestuurd door Leo Schumacher, Thijsakker 126, Hoogstraten. Els Vlasveld, zelfde adres, bevond zich op de duozit. De drie genoemden werden allen licht gewond. Zaterdag 19 oktober kwam het aan de Vlimmersebaan te Rij kevorsel tot een aanrijding tussen de auto, bestuurd door Hendrik Torremans uit Rijkevorsel en de 19-jarige bromfietser Paul Van Eyck uit Malle. Deze laatste werd licht gekwetst. Zondag 20 oktober botsten aan de Gelmelstraat te Hoogstraten de auto, bestuurd door Renaat Wouters, Gelmelstraat 45 en de motorfietser Jan Verstraelen, Bosuil 6, Hoogstraten. Er was zware schade. Aan de Dokter Verscmissenstraat te Hoogstraten reed Patrick Lambregts, Prinsenstraat 38, Rijkevorsel, zondag 20 oktober tegen een 'vaste hindernis', eigendom van Jozef Janssens, Lindendreef 2, Hoogstraten.0


Kari"s colffure

Bloemsierm cm Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Woninginrichting autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafeikleden, lopers, enz.

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS

'ik

OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11 17


HOOGSTRATE N IN

!

I7

10

r

L 14

Iwis5E4 WAS bE STAtIK VAN

bA.

kEÎ FGit

BMND5TAPLS

c*.n-i.

ø&

(flO

W

1 N Ii.rE41

vA

E' i.S EOOE

______________

IN

vinw

Oe

AJW c i

TE

&v

KttÂT,J

VAPJ

j ci

31.

:cp

DF

T VAC.T€EL

-'i4A'F LJ

L4-I.

j(

rt T

i

Et

De.

(U 4E

t4i.i'z

Ie) 'CE O hk.T

vc'U.

_.¶ t

/

3

OTP-

L

/

ALS WiuE I SAAM KfijEw EK vooK VE }S A4L7L1cI

S G€')RP

iJcVL(l1)

wx

rsr

AJE

°»

(

(A&tLL 0E

Poep.

1

CA3 1 U.

)pjvf

p

mmm

(

06

C~o coekco

vÂ,j

9E

er

LALAjP

rsv<

'EET nv,

0E FAMLp Viti€1

IN.

CTAÎE

5

Dtp,

LCPLe

L5

PA?i?TP

LRoFEJ

CE MÂA&. VfEp PC

Mi1P

Tis€o ise3 - 1 589

WER.OW

2»- t

EVEeJkU it 5cI4LLEJ.

uA 0-EEJ OYÇFPX

TjPPVJ

I-I

18

J


DUISTERE TIJDEN t

ViT WERD

6oUO

TH

I) 'lEEST D'ERSt Al

1

Y[7L

ALLES PN KL.4AK

L VAS koW HT SFKTAEL000J HAAST D& KÇftKfSLEUTE BEjrPE DE HooCrgAA1E POOP, TER

HD* EEN AUDt1E

Hor3' NAMEL5K

11!

i l~ eN

,m

0

HET

6.

4

-

lik

[

V

1

gOMs GriN (X liGT E& WEL 'ÂFM f, hV

P.1AAP j AAN 10 ENIcELE EEUWE'N [

Vir (BWS LEPN

1• _E

19


Ontmoetingen aan de muur

Nieuwe gebouwen hotelschool ingewijd Zaterdag 19 oktober weiden in de hotelschool Spijker le 1-loogsiralen de nieu we gebou wen plechtig in gebruik genomen. Terze/fdertijd werden in de centrale hal van het Vrij Technisch Instituut Spijker twee kunstwerken van Louis Fransen onthuld. Deze feestelijke dag was het sluitstuk van een Japanse week, een indruk wekkend projekt van deze hotelschool.

De direktie van de school streeft er reeds jaren naar kunst als een geïntegreerd onderdeel van onderwijs en opvoeding ingang te doen vinden. In het verleden werden dan ook vele tentoonstellingen ingericht en tijdens diverse projektweken werden kontakten gelegd met internationale kunst en cultuuruitingen, in combinatie met het culinaire. Denken we maar even terug aan de Italiaanse, Spaanse en Chinese projektwerken. 1-let Japanse projekt (11 t/m 19 oktober) werd geopend met een Japanse avond op vrijdag 11 oktober, tevens de eerste avond in de jaarlijkse reeks 'Cultuur en culinaria'. De talrijke aanwezigen konden genieten van authentieke Japanse muziek en dans en een verfijnde keuze uit de Japanse keuken. Tijdens de schooldagen konden de leerlingen kennismaken met: kalligrafie (schrijfkunst), ikebana (bloemschikkunst), raku

(pottenbakkerskunst), haiku (poëzie), origami (papiervouwkunst), kendo (gevechtskunst) en uiteraard ook met de Japanse keuken. Tijdens de feestzitting van zaterdag 19 oktober sprak André Van Beylen, afgevaardigdebestuurder van het Belgisch Instituut van de Onderneming, over 'Bedrijfsleven en Onderwijs'; Frans Boenders, producer bij de B.R.T., behandelde het thema 'kunst en maatschappij' in het algemeen en 'monumentale kunst' in het bijzonder om te eindigen met zijn grote bewondering voor het werk van Louis Fransen in Japan en zijn keramiekmuur en glasramen in de hotelschool. A. Van den Bossche jr. schetste de historiek van het Spijker en zette direkteur August Laurijssen woordelijk in de bloemetjes voor het door hem gevoerde beleid. Deze feestelijke bijeenkomst werd opgeluisterd met muzikale intermezzo's door leerlingen van de school onder leiding van M. Druyts en L. Martens. Mevrouw lzutsu Yuka vertolkte werken van W.A. Mozart en F. Chopin tijdens een pianorecital. Tot slot trachtte Louis Fransen aan de genodigden uit te leggen waarom hij dit soort werk maakt en wat daarvan de funktie moet zijn. Direkteur A. Laurijssen dankte alle aanwe-

zigen maar vooral de vele mensen die zich hebben ingezet om dit projekt tot een goed einde te brengen. Hij besloot: 'Dit is de laatste dag van onze projektweek maar het is geen eindpunt, eerder een beginpunt van een gezamenlijke aanpak door onderwijs en ondernemiug san opleiding en opvoeding'.0

19 VA 1i,/)i/ heI(l(I/ de 0 /eo 0 bouwen van het V. T.I.-Spijker te Hoogsiraten door E.H. Frans Bruurs gewijd. Vooraan in het midden tussen het publiek herkennen we ook de heer en mevrouw Louis en Michyo Fransen-Ogata.

/Uie/dag

150 Jaar Klein Seminarie

Confituur, een revolutionair produkt Op 12 oktober 1985 bestond het Klein Seminarie van Hoogstraten precies 150 jaar. Een week later, zaterdag 19 oktober, werd de viering '150 jaar' afgerond met de voorstelling van het jubileumboek.

E.H. J. Lievens, voorzitter van het jubileumcomité, verwelkomde alle aanwezigen in de mooie feestzaal san de school. Hij dankte niet alleen de rnecicwcrker clie het

Guido Landuyt, hoofdredacteur, tijdens de voorstelling van het jubileumboek '150 jaar Klein Seminarie te Hoogstraten' op zaterdag 19 oktober. 20

jubileumboek hebben mogelijk gemaakt maar ook allen die zich tijdens het voorbije jaar hebben ingezet voor de vele manifestaties in het kader van de viering: 150 jaar Klein Seminarie. De feestspreker was de heer Cas Goossens, oud-leerling (retorica- 1955) en B. R.T.-directeur, tevens medewerker aan het Jubileumboek. Op een humoristische en deskundige wijze legde hij uit dat men de geschiedenis van het Klein Seminarie in twee periodes kan verdelen: voor de komst van de confituur (de Middeleeuwen) en daarna (de Moderne Tijden). De (oud-)leerlingen van de jaren'50 waren de scharniergeneratie. Zij (o.a. Cas Goossens) hebben de uiterst sobere leefwijze nog gekend, zij aten 's morgens en 's avonds brood zonder beleg en dronken water of een soort koffie (?). Zij deden hun Plechtige Communie in de besloten gemeenschap van de school zonder aanwezigheid van ouders of familie, zij waren allen intern, mochten eens om de zes weken naar huis, enz... Maar na het invoeren van de confituur als toespijs bij de boterhammen, was het hek definitief van de dam. Naast de LatijnsGriekse werden er allerlei andere humaniora-vormen ingericht, de externen deden hun intrede, men mocht veel meer naar huis, en... het kon natuurlijk niet anders, een paar jaar later zat men in de revolutionaire zestiger-jaren. Niemand heeft ooit kunnen vermoeden dat deze confituur-toegeving zulke gevolgen zou hebben. Maar, aldus Cas Goossens, de grondige studie van talen en geschiedenis en de zin voor christelijke dienstbaarheid hebben deze (r)evoluties

os crlccfd en dat is een van de grote verdiensten van deze school. Leraar Guido Landuyt, hoofdredacteur van het jubileumboek, gaf enige toelichtingen bij het werk. Dit is geen traditioneel geschiedenisboek. Aan verschillende mensen hebben wij gevraagd om een bepaald thema te ontwikkelen. Daardoor hebben we de aantrekkelijkheid van dit kijk- en leesboek kunnen vergroten. Hij dankte ook de directie, auteurs, de collega's-redacteuren en alle anderen die zoveel uren en dagen van hun 'vrije tijd' hebben besteed aan dit jubileumboek. Mr. Armand Aerts, voorzitter van de oudleerlingenbond, hield een kort maar krachtig pleidooi voor een vernieuwde aandacht en inzet opdat de laatstejaars-leerlingen zouden doorstromen naar de oud-leerlingenbond. Het leraarskoor, onder leiding van Herman De Houwer, zorgde voor de muzikale opluistering tijdens deze feestelijke zitting. Directeur Raf Peeters sprak het slotwoord, bedankte alle sprekers en overhandigde een mooi geschenk aan de hoofdredacteur en zijn echtgenote. Daarna konden de aanwezigen met het glas in de hand het jubileumboek besvonderen. 150 JAAR SEMINARIE TE HOOGSTRATEN werd gedrukt in opdracht van Uitgeverij De Hoogstraatse Pers p. v. b. a. op de persen van Drukkerij Em. de Jong b. v. te Baarle-Nassau. Het boek telt 454 blz. '20 x 29 cm), ongeveer 500 illustraties en is in gebonden met linnen band en zilveren opdruk. Belangstellenden kunnen dit boek op het Klein Seminarie te Hoogstraten kopen voor de prijs van 1500 Fr•


e

BEG RAFEN ISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS pvba

CROES

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten elefoon 03/314.50.91

JORIS Gelmelstraat52, Hoogstraten, Telefoon: 03/314.57.10 03/314.56.91

AUTO BAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Elke dag ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWERKEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLUIMVEE

VAN AERTSELAARSTRAAT 7

JAN STOFFELS

HOOGSTRATEN

Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16 21


Burgerlijke Stand september 1985 Geboorten 1 sept.: Benjamin, zoon van Pieter Broere en Annita Mertens, Van Aertselaerstraat 31, Hoogstraten. 2 sept.: Mane-Louise, dochter van Franciscus Wijne en Annemarie Van Helden, Bergenstraat 3, Minderhout. 3 sept.: Wendy, dochter van Jozef Lambregts en Christianne Laurijssen, Donkakker 56, Meer. 4 sept.: Stefaan, zoon van Herman Coertjens en Maria Van Bavel, Venhoef 50, Hoogstraten. 5 sept.: Jef, zoon van Joannes Willemse en Agnes Sprangers, Gelmeistraat 23, Hoogstraten. 8 sept.: Geert, zoon van Guido Verschraegen en Monique Bruynen, Meerseweg 51, Meer. 12 sept.: Glenn, zoon van Rony Martens en Annita Goossens, P. Schrijversstraat 2, Wortel. 13 sept.: Stijn, zoon van Alfons Voet en Joanna Adriaensen, Heerle 80, Minderhout. 13 sept.: Annelies, dochter van Jozef Van Bergen en Rita Kerremans, Loenhoutseweg 99, Hoogstraten. 14 sept.: Dave, zoon van Carolus Geerts en Myriam Wilmsen, Krekelstraat 4, Meer. 20 sept.: Vicky, dochter van Marcel Balemans en Rita Wuyts, Zundertseweg 6a, Meer. 20 sept.: Laetitia, dochter van Luc Vermander en Frederika Mechiels, Meerleseweg 24a, Meer. 22 sept.: Inge, dochter van Franciscus Vervoort en Lea Van Aelst, Bredaseweg 17, Minderhout. 22 sept.: Marianne, dochter van Christianus Smeekens en Diane De Bie, Meersel 11, Meer. 22 sept.: Nick, zoon van Jacobus Sprenkels en Gerda Verschueren, Elsterdijk 3, Meer. 23 sept.: An, dochter van Jan Mertens en Maria Fockaert, Langenberg 12, Wortel.

23 sept.: Leen, dochter van Jos Aerts en Jozefa Bevers, Dreefweg 12, Meer. 24sept.: Sophie, dochter van Jozef Schellekens en Clara Van Bergen, Pater Declerckstraat 3, Wortel. 25 sept.: Koen, zoon, van Joseph Roos en Annie Hereijgers, Gestelsebaan 31, Meer. 26sept.: Hanne, dochter van Leon Darquennes en Anne-Marie Lauwers, Lindendreef 7, Hoogstraten. [

TT

- .

- --

ii riuweiijen

6 sept.: August Van der Auwera, Bergsken 56, Rijkevorsel en Maria Goetschalckx, Gestelsestraat 25, Meer; nieuw adres: Grensstraat 4, Rijkevorsel. 6 sept.: Johan Lambrechts, Zandvekensvelden 9, Nijlen en Petronella Aerts, Groenwoud 20, Hoogstraten; nieuw adres: Koeistraat 66, Arendonk. 6sept.: Cornelis Jochems, Rijsbergsebaan 5, Rijsbergen en Annita Snoeys, Zandbergstraat 1, Meer; nieuw adres: Rijsbergsebaan 5, Rijsbergen. 13 sept.: Rudi Lanslots, Tinnenpotstraat 26, Hoogstraten en Christiane Jespers Lindendreef 80, Hoogstraten; nieuw adres: 's Boschstraat 11, Hoogstraten. 14 sept.: Eddy Laurijssen, Leopoldstraat 13, Brecht en Harlinda Meijvis, 's Boschstraat 28 1 Hoogstraten; nieuw adres: Heihoefke 10, Brecht. 20 sept.: Marc Laurijssen, Hoogeind 68, Meer en Maria Deicroix, Maxburgerdreef 38, Meer; nieuw adres: Hoogeind 66, Meer. 20sept.: Jozef Oomen, Klein Eyssel 31, Meerle en Anny Jansen, Hoogeind 49, Meer; nieuw adres: Donckstraat 39, Meer. 20 sept.: Walter Nooyens, Hoogstraatsesteenweg 96 1 Rijkevorsel en Marleen Schrauwen, Grote Plaats 3, Wortel; nieuw adres: Hoogstraatsesteenweg 59, Rijkevorsel. 20sept.: Marcel Roeien, Koekhoven 37, Rijkevorsel en Christiana Verheijen Dreef 5, Meerle; nieuw adres: Rijkevorsel.

27 sept.: Hendrik Peeters, Hooiberg 1, BaarleNassau en Emmy Christiaensen, Donkakker 11, Meer; nieuw adres: Het Lak 7, Meer. Marc Bogaerts, Nieuwstraat 16, Wuustwezel en Martine Bruynen, Terbeeksestraat 27, Meer; nieuw adres: Nieuwstraat 16, Wuustwezel. 27 sept.: Koen Van Looken, Gelmelstraat 107, Hoogstraten en Christinne De Beuckelaer, Gelmelstraat 96, Hoogstraten; nieuw adres: Gelmelstraat 25, l-joogstraten.

29 Overlijdens 8 sept.: Jan Van Den Bogaert, oud 79 jaar, we duwnaar van Joanna Donckers, Gestelsestraat 58, Meer. 13 sept.: Edward Mostmans, oud 65 jaar, echtgenoot van Maria Van Tichelt, A. D. Lalaingstraat 3, Hoogstraten. 15 sept.: Leon Van Ilees, oud 36 jaar, ongehuwd, Minderhoutsestraat 2, Hoogstraten. 18 sept.: Jacob Verschueren, oud 78 jaar, echtgenoot van Maria Deckers, Desmedtstraat 54, Minderhout. 21 sept.: Catharina Martens, oud 84 jaar, weduwe van Lodewijk Van Velthoven, Wuustwezelseweg 25, Wuustwezel. 23 sept.: Josephus Van Hees, oud 75 jaar, echtge. noot van Maria Baelemans, Minderhoutsestraat 2, Hoogstraten. 26 sept.: Maria Lambrechts, oud 88 jaar, weduw van Carolus Brosens, H. Bloediaan 250, Hoog. straten. 27 sept.: Maria Aerts, oud 70 jaar, echtgenote van Lodewijk Van Hoeck, Vrijheid 178, Hoogstraten, 30 sept.: Frans Strijbos, oud 81 jaar, weduwnaai van Joanna Strijbos, Achtelsestraat 6, Hoogstra. ten. 30 sept.: Jozef Servaes, oud 79 jaar, weduwnaar van Anna Vrints en Josephina Mertens, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten.

Gewijd bluswater VAN DE BRAND LEKLAPT Vandeeg drukke dagen in het Hoogstraatse, is het niet om 775 jaar of brandweerkazerne te vieren, dan wel om de handen uit de gekende kledingstukken te halen, en menig gevaarlijk ogende brandhaard afdoende te versmoren. Op 16 september bijvoorbeeld, moest dat kort na de middag gebeuren in Beukendreef 2A bij de familie Van Bergen. Een stapel paletten was er in vuur geraakt en leverde serieus gevaar op voor de woning zelf. Er kwamen 3 wagens aan te pas om de brand onder eontrole te krijgen. Ietwat makkelijker dan weer waren de (onderhand bijna tot routine geworden) klussen op 22, 23 en 26 september. Telkens moesten korrels gestrooid wor den om koolwaterstoffen op de openbare weg te neutraliseren. De wegen in kwestie waren resp. de Kerkstraat en Chaamseweg te Meerle; het Van Aertselaerplein en de Minderhoutsestraat; nog in die buurt de Van Aertselaerstraat tot Venhoef; en tenslotte de Hinneboomstraat en Loenhoutseweg (waar beton op de rijbaan was verzeild geraakt). Op 29 september moest tussenbeide gekomen worden bij een verkeersongeval in de John Lijsenstraat. Enkele van de betrokkenen zaten in de auto geklemd en moesten worden bevrijd. Twee gekwetsten werden naar het ziekenhuis gebracht. 22

Oktober was pas twee dagen ver of op de Eb, zowat één km voor het AC Restaurant in de richting van Antwerpen, vatte een vrachtwagen vuur. De Engelse truck brandde daarbij volledig uit. Vermoedelijk waren vastgelopen remmen de oorzaak. Geen figuurlijke, wel een letterlijke wespennest. Een mens moet dan al in de Hemel (straat) wonen (op nr. 2) om daar mee opgescheept te zitten! De beestjes werden vakkundig verwijderd op 3 oktober. Op 7 oktober opnieuw een brand, dit keer bij Verkooyen, Industrieweg 33 rond half vijf 's morgens. Recycling plastics, vaten vuile olie, een vracht- en een personenauto gingen op de koer van het bedrijf in vlammen tp. Met grote moeite en met inzet van groot materiaal werd de aanpalende loods gevrijwaard. De oorzaak van de brand was onbekend. En tenslotte nog twee verkeersongevallen met geklemde slachtoffers. Een eerste keer op 7 oktober rond kwart na zes 's avonds in de John Lijsenstraat. Eén slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De tweede keer op 14 oktober toen even voor tien uur 's morgens een zwaar gewond slachtoffer moest worden bevrijd op de kruising van de Lenaartseweg en de Lodewijk De Konincklaan.

Eind sepieinhr u'Lrd de nieuwe brandweerkazerne aan het Industrieterrein plechtig geopend. Nadat schepen Jansen het lint had doorgeknipt bij middel van een pneumatische knijptang, werd het gebouw besprenkeld met wij water.


*

PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Als het moeilijk wordt, gaat het met onze puzzel nog het best. De orige prijsvraag (dierennamen schrappen, weetjenogwel) bracht de meesten in moeilijkheden. 'Antilope' is echter fout. 'Aap' moest in het raster namelijk 2 keer geschrapt ssordcn, waardoor er geen P overbleef. Het gezochte dier was 'olifant'. En over die kangaroe (kangoeroe, kangeroe,...) zullen we maar zwijgen.. nietssaar F. Cbr. uit H.? 500 Fr sportmateriaal is echter voor L.ucienne Verheijen uit Castelré (NL). Het boek oser Wings is voor Dirk Strijbos (Wortel), Heidi Bekaert (Meer) en Fons Jacobs (Hoogstraten). \ieLI%e opgave Voor onze nieuwe opgave gaan s'. e kan keer tot het uiterste. Naar ss ij vermoeden zal er deze keer geen enkele juiste oplossing zijn. Zo nioelliJk is 't. Eerst ioekl tj natuurlijk de advertentie san onze trouwe sponsor FRAMSPORT op. Daar vindt u 3 kolommetjes met onvolledige ssoorden. In elke kolom ontbreekt eenzelfde letlercombinatie (niet noodzakelijk een ssoord!). Wanneer de 3 letlercombinaties 'rinkaaneen' geschreven ssorden sormen ze echter een volledig ssoord. Heisselk??? U vi op?osing v6cr IS iios ember op Ons redaktieadres. Prijzen Eigenlijk hoeven is e dus geen prijzen te soorticn, maar stel dat er toch iemand achter de oplossing komt, dan gunnen ive hem de 500 Fr sportmateriaal san FRAMSPORT. Indien nodig worden er zelfs enkele ti - oostpri,izen uitgereikt.

Info-avond Zuid-Afrika Op vrijdag 8 november organiseert de Vlaamse Kulturele Kring een informatieavond rond Zuid-Afrika. Als gastspreker werd Steven Debroey uitgenodigd. Deze notoire tegenstander van de apartheid vertoefde lange tijd in Zuidelijk Afrika en is een uitstekend kenner van de materie. Hij is tevens de auteur van het standaardwerk "Zuid-Afrika: naar de bronnen van de apartheid". Hij zal een lezing geven over de oorsprong van het apartheidsbeleid in ZuidAfrika en over de toekomstperspectieven voor dit land. Nadien is er gelegenheid tot diskussie. Dit alles vindt plaats in het zaaltje van de Raiffeisenkas te Hoogstraten en begint te 20.00 uur stipt. De toegang is gratis. Goede orkesileiders hebben (le puriituur in liiiii hoofd. De anderen hebben hun hoofd i,i hun partituur. (.1 riuro Toçeanini) *29

HALVE EEUW GELEDE Oktober 1935 Gasthuiseinde Kermis Ter gelegenheid san Je kcriui' het Gasthuiseinde staan de volgende feestelijkheden op het programma. Zondag: groote velokoers voor alle renners van Hoogstraten, onder den naam 'Het Kampioenschap van Hoogstraten'. Inschrijving bij E. Van Nyen tot 1 uur. Vertrek om 2 uur. Afstand ongeveer 30 km. Talrijke prijzen en premiën. Allo, renners van Hoogstraten, wie onder u zou niet graag kampioen worden? Maandag: groote trottinettenkoers voor vrouwen en jonge meisjes met gangmakers. Inschrijving bij Fr. Hendrickx tot 1 uur. Vertrek om 2 uur. Prijzen volgens het getal deelneemsters en bijzondere premies voor de schoonste uniformen. Verschillende mededingsters aan het kampioenschap der trottinetten zijn zich reeds aan het oefenen op den macadam. Menschen van Hoogstraten en omliggende, aan het Boereneinde zal er wat te zien zijn. Op beide dagen zal er 's avonds bal gehouden worden in de herbergen met allerfijnste muziek. Bende smokkelaars aangehouden De tolbeambten hebben te Breda een bende smokkelaars kunnen klissen, die er de specialiteit op nahielden van uit België sigarettenpapier naar Nederland te smokkelen. Enkele partijen dezer waar vielen de beambten reeds in de handen. In het begin der week werd L.M. uit Breda aangehouden daar hij met zijn rijwiel 2000 boekjes sigarettenbandjes vervoerde. De boekjes, evenals het rijwiel van den smokkelaar werden aangeslagen. Den volgenden dag werd de taxibestuurder P.V. uit Breda aangehouden. De man vervoerde enkele koffers, waarin 12.000 boekjes sigarettenpapier geboren zaten. Deze smokkelaar bleek weldra deel uit te maken van een bende die werkte voor rekening van een logementhouder te Breda. Er werd een inval gedaan ten huize van den logementhouder en er werden nog 12.000 boekjes gevonden, twee revolvers en een aantal smokkelvesten. Bij nader onderzoek bleken nog enkele vrouwen en ook een Belg deel uit te maken van deze bende. De vrouwen werden ondervraagd en legden volledige bekentenis af. Al de smokkelwaar, alsook de revol-

vers, werden in beslag genomen en tegen al de bendeleden werd proces verbaal opgesteld. Sprekende film in de Studiekring Oktober is daar. De studiekring schiet dan ook, na drukke voorbereidingen, met volle kracht aan 't werk en de eerste afdeeling, die aan de beurt komt, is de kinema-afdeeling. Niemand heeft dat kunnen droomen of gelooven en toch is het zoo: Zaterdag, Zondag en Maandag wordt begonnen met fonkelnieuwe Krupp-Ernemann machienen, toegerust met Zeiss-Ikon apparaten. En 't is sprekende film, en voortaan alle weken. Geen piek-up, noch klankinstallatie op platen, maar echte sprekende film. En de filmen? Eerste keus. Zoo zal de Kinoafdeeling met kranigheid doordrijven, vooral als men hier uit haat poogt zuiver katholieke filmen tegen te werken. Steenweg Rijckevorsel - St.-Lenaarts Wij vernemen dat eindelijk de definitieve beslissing viel inzake den steenweg Rijckevorsel - St. Lenaarts. Meer dan 30 jaar wachten twee belangrijkste Kempische gemeenten, die thans tezamen ongeveer 10.000 inwoners tellen, op een rechtstreeksche verbinding. Te Rijckevorsel liep alles tamelijk vlot van stapel, en voor den oorlog werden de noodige gronden aldaar door den Staat onteigend en aangekocht. Maar te St.-Lenaarts wilde de eene zus en de andere zoo. De laatste hinderpalen zijn thans uit den weg geruimd. Alles is thans definitief geregeld. Binnenkort zal er overgegaan worden tot de aanbesteding van den nieuwen breeden weg Rijckevorsel - St. Lenaarts, die in beton zal aangelegd worden volgens de laatste vereischten der moderne techniek. De sprekende klok De regie van Telegrafie en telefonie zal op 28 October een 'sprekende klok' in dienst stellen, die doorloopend aan de abonnementen van het net Brussel en van de automatische netten die het omliggende van de hoofdstad bedienend, en juisten tijd al aangeven. De uitzending van den tijd geschiedt dank zij de medewerking van de koninklijke sterrewacht met een synchronisatie op het 10e van een sekonde na.

(Bron: Gazet van Hoogstraten)

23


1

WOENSDAG 13 NOVEMBER - Les over fotografie in de parochiezaal van Minderhout.

LL!i_KALENDER

VRIJDAG 1 NOVEMBER - Filmavond en gratis vat van de K.A.J. van Minderhout. - Ponydag in Wortel. ZATERDAG 2 NOVEMBER - Open Deur bij Radio Vrij met o.a. mini play-back show, aan de St. Lenaartseweg 32 in Hoogstraten. - Play-back show van de K.A.J. in de parochiezaal van Minderhout. ZONDAG 3 NOVEMBER - Bachconcert in het teken van het 'Jaar van de Muziek', met het Hoogstraats Koperensemble o.l.v. Staf Mertens, het Gemengd Piuskoor en organist Herman De Houwer, leraar en koorleider aan het Seminarie, georg. door het Davidsfonds, in de Sint-Katharinakerk te 16.00 uur, in Hoogstraten. - Open Deur van Radio Vrij, met div. groepen en volksspelen, aan de St. Lenaartseweg 32 in Hoogstraten. WOENSDAG 6 NOVEMBER - Mevr. De Grieck spreekt over 'Sekten', georg. door C.M.B.V., in Hoogstraten. - Hete Hangijzers met als thema 'Internationale druk: Van sensatie tot frustratie?', om 20.00 uur in Cahier de Brouillon, Vrijheid 84, Hoogstraten. DONDERDAG 7 NOVEMBER - Vredesopvoeding met Pat Patfoort, georg. door de Werkgroep Onderwijs en Opvoeding, om 20.00 uur in de zaal Pax te Hoogstraten. VRIJDAG 8 NOVEMBER - Naar Antwerpen voor een concert door de Filmharmonie van Vlaanderen. Inschrijven bij het Davidsfonds. De autocar vertrekt aan de kerk om 19.15 uur, in Hoogstraten. - Informatie-avond over Zuid-Afrika, georg. door de Vlaamse kulturele kring, om 20.00 uur in het zaaltje van de Raiffeisenkas, in Hoogstraten. ZATERDAG 9 NOVEMBER - Omhaling voor 11-11-11 in de hele gemeente. In Meersel-Dreef bloemenverkoop t.v.v. 11-11-11. - The Savoy Jazzmen (NL) bij de Marckriver Jazzclub in de Tuinbouwschool vanaf 21.00 uur, in Hoogstraten. - Country- en Westernavond in het Slot in Wortel. ZONDAG 10 NOVEMBER - Omhaling voor 11.11.11 in de hele gemeente. In Meersel-Dreef bloemenverkoop t.v.v. 11.11.11. - Wandelgroep Markdal: Deken Lauwerijspad. Trefpunt: Stadhuis in Hoogstraten om 14.00 uur. - Het Heidebloempje speelt 'Wij gaan naar Benidorm' om 19 u. in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer. MAANDAG 11 NOVEMBER - Herdenking Wapenstilstand met de fanfare St.-Cecilia in Hoogstraten. - Herdenking Wapenstilstand met OudStrijders en Fanfare in Wortel. - De Landel. Gilde van Minderhout gaat naar de Hoge Venen. 24

DONDERDAG 14 NOVEMBER - Ervaringen rond Rouwprocessen met Hermme Dillen, georg. door de Werkgroep Onderwijs en Opvoeding, om 20.00 uur in de zaal Pax te Hoogstraten.

van Wortel.

/

ZATERDAG 23 NOVEMBER - Optreden van AVEC FORCE in de Mussenakker in Meer. - Teerfeest van de fanfare van Wortel. DONDERDAG 28 NOVEMBER - Informatieavond over opvoeding met als thema 'Fantasieverhalen', om 20 u. in de Pax in Hoogstraten.

VRIJDAG 15 NOVEMBER - Kaartavond met klassement, georg. door ZATERDAG 30 NOVEMBER de K.W.B. in het oud-gemeentehuis van - Hondententoonstelling op de Veiling in Meer. Hoogstraten. - Bezoek van Sinterklaas in de parochiezaal ZATERDAG 16 NOVEMBER van Minderhout en van Wortel (Wie zal de - St.-Niklaasfeest van de K.W.B. en K.A.V. valse ontmaskeren?) om 14.00 uur in de Veiling van Hoogstraten. - Mosselfeest van de Vendeliers in Meersel- Optreden van Xero Slingsby and the Dreef. Works (yass uit G.B.) in Cahier de Brouillon in Hoogstraten. - Het Heidebloempje speelt 'Wij gaan naar Benidorm' om 19 u. in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer. Kunst en Antiek, Domein Zwaluwenhof, ZONDAG 17 NOVEMBER John Lijsenstraat 56, Meer - Met de wandelgroep Markdal naar PaTot en met 3 november: iedere dag van tersmoer. Trefpunt: Gemeenteplein in Meer10.00 tot 18.00 uur, olieverfschilderijen van le (14.00 uur). HARRY BUYCK. - Het Heidebloempje speelt 'Wij gaan naar Hobby-tentoonstelling van de K.W.B. van Benidorm' in de Zaal voor Kunst en Volk in Meer op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 Meer (19 u.). november in de parochiezaal. Op 2 nov. met kaartprijskamp en prijsuitreiking van de vaDINSDAG 19 NOVEMBER kantie-zoektocht. - Algemene Vergadering van de Sportraad in In 't Slot in Wortel Hoogstraten. Schilderijen van Alfons van Ginderen (esWOENSDAG 20 NOVEMBER sen) en Ixia (Brecht), landschappen en stille- Hete Hangijzers met als thema 'Internatiovens. Op 1 nov. van 10 tot 18 u., op 2 nov. nale druk' (3de les), om 20.00 uur in Cahier van 14 tot 18 u. en op 3 nov. van 10 tot 18 u. de Brouillon, Vrijheid 84, Hoogstraten. - Gespreksavond voor jonge vrouwen, in de parochiezaal van Minderhout. Organisatie: Agra-werking. - MACARONI

Tentoonstellingen

DONDERDAG 21 NOVEMBER - Grootouderdag in de gemeenteschool van Wortel. DONDERDAG 22 NOVEMBER - De ouders zijn te east in de gemeenteschool

In

HUISDOKTERS

1 november: DR. VLOEMANS, Het Lak 3 Meer. Tel. 315.84.74. 3 november: DR. HOLVOET en VERHOE VEJ, V .Aer t elaerst raat 70, Hoogst ra en Tel. 314.31.66. 10 november: DR. LUC \'ERMANDER Meerlese'seg 26, Meer. Tel .315.85.11. II noember: DR. DOMIN. VERMAN DER, Dreef 55, Meerle. Tel. 315.87.15. 17 november: DR. GEERT FAES, H Bloediaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10 24 november: DR. ROBBEN. V .Aertse Iaerstraat 37, Hoogstraten. Tel. 314.38.48.

• Macaroni bestaat in alle mogelijke vormen. De laatste voringevin heet 'Marilho' en werd ontworpen door Giorgio Giugiaro, die ook de Fiat Panda en een Maserati ontwierp.

APOTHEKERS 'an 25 oktober tot 1 november: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 32, St ..JozefRijkeorsel. Tel.312.1220 en AI'OTHEEK SCH EVELENBOS, Tienpondsiraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Op 2 november: APOTHEEK LIJYTEN, M inderhoutdorp 40, Minderhout. Tel. 3 14 .40. 74. Van 2 tot 8 november: APOTHEEK LUYTEN. Minderhoutdorp 40, Minderhout. Tel. 314.40.74. Van 8 tot 15 november: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Op 9 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 3 14.57.24. Van 15 tot 22 november: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.5 1.50. Van 22 tot 29 november: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.