oktober 1985 - De Hoogstraatse Maand

Page 1


CitroĂŤn vernieuwde de meest baanbrekende wagen. Z'n lijn wordt nog vloeiender, nog eleganter. Z'n interieur is totaal vernieuwd. Kom kijken en proefrijden, zonder uitstel. 17 modellen voldoen aan alle eisen: benzine, injektie, turbo, diesel, turbodiesel, berlines, breaks en familiales. De ruimste keuze.

Vanaf 517.300F BTW inbegrepen. Prijs op 1/9/85.

*e

CITROEN CX-

-ton

goroge RIEL il e51vR 2

St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.33.33


99 kent kcm:'f'EERST de Kempentr

Jlos Dupre

L I~

Bloemsierm

Kari"s coiffure

'v

kunst

L"J

am

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426

Woninginrichting

SAPEETERS GEBR. LEYTEN autobanden Vrijheid 167

*

*

Hoogstraten

-

Telefoon 03/314.59.66

*

merkbanden reparaties * occassiebanden * depannage *

-

-

Gammel 2 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

-

-

-

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafelkleden, lopers, enz. 3


Snel (v)rijen c een goed tijdschrift wil maken moet \eten wat er in de wereld omgaat. Doordat onze jeugd er middels een pittig snoetje op attent wordt gemaakt dat snel rijen even dom is als snel vrijen, blijken de affichemakers te getuigen van een 'nogal' weinig aanvoelen van wat er leeft bij de jongeren. Want wat wil het geval? Het geval wil dat menig jongmens zich afvraagt: 'En oudje? Wat is er dan tegen een vluggertje?' Terwijl de wereldhervormers van de jaren '60 hun beduimelde Kama Sutra en Variaties even terzijde leggen om een schoolnieesterig vingertje op te steken middels een autowegaffiche, (v)rij(d)t onze jeugd lekker verder tegen 100 per uur (daar waar 69 reeds iets te snel is). Wie een goede affiche wil ontwerpen moet weten wat er in de wereld omgaat. Wie een goed tijdschrift wil maken dus.... Met de verkiezingen in zicht trekt daarom De Hoogstraatse Maand op 4 oktober haar gezichtsveld iets verder open. Daarover leest u verderop wel een en ander. Maar ook Japan of het verre Hoogstraatse verleden is voor u straks geen onbekende meer. gortom, de wereld eindigt niet bij het agglomeratieplaats van hoogstraten. Hoewel u daarbuiten overigens wel tegen 90 per uur mag ...... euh .... rijen.•

Huiscartoonist geprezen. Geprijsd? In het kader van de viering 775 jaar Hoogstraten werd een wedstrijd uitgeschreven voor Hoogstraatse tekenaars. Zij kregen de opdracht een pentekening te ontwerpen van 40 cm x 40 cm, met daarop de landkaart van de fusie. In deze landkaart moesten zich zes afbeeldingen bevinden, één voor elke deelgemeente. Een niet zo makkelijke opgave dus, die niet echt veel ruimte lijkt over te laten voor de tekenaar Blijkbaar hadden wel meer kandidaattekenaars dezelfde indruk, want het aantal inzenders bleef beperkt tot vier (meer inzendingen per deelnemer waren toegelaten), die ieder vanuit hun eigen temperament en fantasie (de ene dus al wat braver dan de andere ..) gepoogd hadden het onderwerp naar hun vaardige hand te zetten. Blijkbaar werden de tekeningen, ondanks hun geringe aantal, toch zonder meer gesmaakt door de vijfkoppige jury die deze moet beoordelen op 9 september jI. De jury bestond uit: Jan Bax (voorzitter Vereniging voor Promotie en Communicatie), Jacky Pais (fotograaf en striptekenaar), Marc Vandercruys (leraar Hoger Instituut voor Sierkunsten Antwerpen), Patrick Van Gompel (journalist BRT

2) en voorzitter Gustaaf Verbeeck (directeur Kunstacademie Turnhout). Toch enige spanning merkbaar her en der, toen Gustaaf Verbeeck de naam van de winnaar bekend maakte: Karel 'Sjah' Huet bleek het pleit gewonnen te hebben ... Onze eigenste huiscartoonist, zozie, een feit dat niet ongemerkt voorbij mag gaan, dachten wij zo. En wat kan er mooier zijn om dit te bereiken dan de tekening zelf? Zeer juist, ja, niks. Vandaar, in exclusiviteit voor de Hoogstraatse Maand het onderstaand juwe-van-een-aardbei. Al dient er bij vermeld dat hier en daar een detail in de ver drukking geraakt doordat het origineel vaneigens stevig verkleind dient te worden weergegeven. Een hapklare streek, zoveel is duidelijk, beheerst door een veld van kerktorens, versneden door de plassende Mark, en bovenal met de schaduw van eirbizzeme ... Waar hadden we ooit alweer gelezen dat diezelfde vrucht in de Middeleeuwen gezien werd als het symbool van de wellust? We zullen er dus maar weer het onze van denken, eerstdaags ons eigen bescheiden veldje aardbeien nog eens proper zetten, en ondertussen niet nalaten den huistekenaar een dikke proficiat te wensen. De klapzoen krijgt hij vanzelf wel van Leen of zo

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96 Druk werk Administratie Sekretariaat

Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel).

r

SLAAP Salvador Dali had de gewoonte 's middags met een lepeltje in de hand in te slapen. Net op hei moment dat hij weggleed in een diepe slaap viel hel lepellje in een daaronder staand bord wat hem dus meteen weer wekte. Dit micro-slaapje voldeed heni 01fl zich voldoende uitgerust ie voelen.

De volgende 'Maand' verschijnt op 31 oktober. Al wie daarin zijn naam graag ziet vermeld, zijn activiteit aangekondigd, zijn plannen ontvouwd, zijn vooruitzichten kenbaar gemaakt, dient ons dit mee te delen vôér zondag 20 oktober.


mon in de moond Louis Fransen Plots zag ik mezelf en de wereld vanop de maan en...

Fransen: een vertrouwde naam in de Noorderkempen, zeker in de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Oostmalle,... Maar wie kent de Kempenaar Louis Fransen, 56 jaar, die bijna 30 jaar in Japan woont en werkt? In De Hoogstraatse Gazet, nr. 1, 2de jaargang, d.d. 04.01.80, publiceerden wij een uitvoerige bijdrage over Louis Fransen met als titel 'Groeten uit Japan' (blz. 1, 2, 4 en 5). Deze zomer was Louis Fransen nog eens in Hoogstraten. In de ontvangsthal van de nieuwe gebouwen van de Hotelschool Spijker (Gelmeistraat), plaatste hij een grote wandkeramiek en enkele glasramen. Het was voor ons een mooie gelegenheid om te gaan praten met deze Hoogstraatse Japanner. Naar het Verre Oosten Waarom beslist een Kempenaar om in Japan te gaan leven? Toen ik 12 jaar was kreeg ik met Sinterklaas een trein 'made in Japan'. Ik weet niet waarom maar ik wou altijd al naar het buitenland. Ik wilde voortdurend mezelf testen, mijn katholieke geloof, mijn Europese cultuur. Ik wilde naar een ander deel van de wereld, naar een andere cultuur, een ander volk, om te zien of ik in een totaal andere situatie stand zou houden. Ik kon hier niet blijven. Het liefst wilde ik naar een land dat niet arm was. Om aan ontwikkelingshulp te doen moet men niet persĂŠ katholiek zijn. Ik wilde met de mensen praten om mezelf te leren kennen. Ik wou ook niemand bekeren voor ik mezelf en de anderen beter kende. Daarom hgon ik in Japan met 2 jaar Japans te

Hei weik is aJ zegt Louis Fransen.

Hoogst raten.

studeren en 4 jaar Oosterse filosofie. Dat heeft een geweldige draai aan mijn leven gegeven. Ik zag de Westerse kultuur zoals je de wereld zou zien vanop de maan. In het Oosterse denken staat niet 'ik' en 'gij' centraal maar wel hoe de mensen in totale harmonie met hun ganse omgeving kunnen leven. Van 1964 tot 1966 keerde je terug naar BelgiĂŤ. Waarom? Wanneer ge met uw denken niet meer verder kunt, moet ge handelen. Als ge handelt wordt het denken weer vrij. En als ge teveel handelt en niet denkt wordt uw handelen een stommiteit. En handelen was voor mij tekenen, schilderen, boetseren, ... Om deze technieken te verbeteren ging ik 3 jaar studeren aan de Academie te Antwerpen. Ik wilde alleen nog vertellen wat diep in mij ligt. Verder gewoon leven, elke dag, goed werken,

iets doen met handen en geest en echt behoren tot de wereld. De stichting van het Instituut voor Kreatieve Opvoeding in 1965 te Hoogstraten moet je ook vanuit dit perspektief bekijken. En als ik hier iets kan doen, kan het ginder ook. Daarom wilde ik ook Japanse opleiding en diploma's om in Japan te kunnen blijven leven. Van student tot professor of Fine Arts in Japan. Vertel eens. Er is weinig kontakt tussen de Japanse professors en de studenten. Ze willen geen echte leiding geven om niet in te dringen in de andere. Maar je moet onderscheid maken tussen de traditionele Japanse schilderkunst en onze olieschilderkunst die zij ook beoefenen. Je kunt dat best vergelijken met het voedsel. Hun voedsel bestaat uit water, vis en lucht; wij houden van vlees, olie en koken of bakken. De Japanner schildert traditioneel met water en het werk is transparant. Bij deze werkwijze heb je telkens een leermeester met zijn leerlingen; zij vormen een groep, een school. Maar men wil ook onze technieken en opvattingen leren zonder dat er 'n band ontstaat tussen leraar en student. Ook zij schilderen om werkjes te verkopen op een tentoonstelling of voor een museum. Wat betekenen voor u die 3 studiereizen naar Mexico begin zeventig? De kennismaking met het Oosten veroorzaakte een schok in mijn manier van denken. De bezoeken aan Mexico, de gesprekken met de kunstenaars daar, de konfrontaiie met hun kunst en architektuur, hun moderne en oude kultuur hebben een grote invloed gehad op mijn kunstopvattingen. Na de renaissance is kunst iets verheven, iets aparts geworden. In de middeleeuwen was kunst nog een kunde en de kunstenaar een bekwaam vakman. De kunst moet terug naar het volk, verbonden zijn met de mensen, met de maatschappij in plaats van buiten of boven de maatschappij te staan. We moeten terug naar een globale kunst voor de totale mens, ruimten scheppen voor muziek, wetenschappen, schilderkunst, toneel, gesprekken, zowel binnen als buiten, waar mensen kunnen samenkomen. Kunst leeft 5


niet in isolement maar samen met het volk, op straten en pleinen en in ruimten waar dagelijks veel mensen zijn. Er zijn zoveel muren en andere dingen waar kunst zich opnieuw kan inleven in de maatschappij. Dat heb ik gezien in Mexico, maar ik was daar ook niet om te helpen of te bekeren.

Muurdekoraties en glasramen Is het moeilijk voor een vreemdeling om in Japan te werken? Het is zeer moeilijk. In het begin werkte ik uitsluitend in katholieke kerken. Ik ontwierp en maakte kruiswegen, tabernakels, altaren, kandelaars, biechtstoelen en muurschilderingen. Maar dat waren geen echte referenties. Daarom wilde ik zowel Europese als Japanse diploma's behalen om aanvaard te worden in het land. Ik kreeg eerst een opdracht olieverfschilderen aan een missionschool, een akademie voor meisjes, waar ik Michyo, mijn vrouw, leerde kennen. Daarna ook aan de Tokyo University of Fine Arts voor keramiek en glasramen. De vader van één van de meisjes was een ontwerper, verbonden met een grote publiciteitsfirma, die veel voor de nationale spoorwegen werkte. Dit bedrijf plaatste in de stations naast reklame-boodschappen, ook kunstwerken die betaald werden door het bedrijfsleven. De stations verhuren dus hun muren. Met de opbrengst hiervan worden studiebeurzen gefinancierd voor de kinderen van het spoorwegpersoneel. Deze reklamefirma zocht iemand voor het maken van muurdekoraties. Zo kreeg ik mijn eerste opdracht van de heer Taki in Kobe bij Osaka. Later kwamen er grotere projekten en zo is de bal gaan rollen. Hoe kijken de Japanners naar deze muurdekoraties? Muurdekoraties en glasramen zijn voor hen geen echte kunst in de huidige betekenis van het woord. De uitvoering hiervan is het resultaat van bekwaam vakmanschap. Ze hebben wel belangstelling voor de ontwerper, hij is een kunstenaar die bij de opening van het gebouw ook in het nieuws komt. Wat wij hier doen is ook niet helemaal nieuw. Japan heeft een zeer oude keramiektraditie, alleen de manier waarop wij werken is uniek. Men treft op verschillende plaatsen (hotels, scholen) muurdekoraties aan maar dat zijn meestal kopieën van wat men elders heeft gezien. Ook in Japan heeft men nauwelijks enig idee van de funktie van monumentale kunst. Wij (L. Fransen en zijn medewerkers) trachten hier een beweging op gang te brengen maar moeten voorlopig nog dikwijls konkurreren met de reklame. Die uitdaging nemen we aan. We doen iets nieuws maar steunen daarbij op oude tradities en technieken. Louis Fransen of Ruy of Modern Mural Arts Institute. Is dat allemaal hetzelfde? De Japanse staat is geen subsidie-machine. Het bedrijfsleven steunt de kunst en financiert grote kunstprojekten. Die samenwerking tussen kunstenaars en firma's loopt dikwijls via reklame-bureaus. Zo is het Modern Mural Arts Institute dat ik leid een onderdeel van een grote publiciteitsfirma in Tokyo met aan het hoofd de heer Taki. Hij krijgt de meest prestigieuze opdrachten in Japan. Wie zijn wij? Op de hoofdzetel in Tokyo werken 5 mensen (administratief) voor ons instituut. De vormgeving, zowel van de klei als voor de glasramen, gebeurt door 7 mensen in Yugawara, tevens mijn woonplaats.

In Shigaraki, nabij Kyoto, meer dan 400 kilometer verder, werken 8 mensen in ons keramiekatelier. Waarom zo ver? Shigaraki is een keramiekdorp, iedereen maakt er keramiek, het zijn echte ambachtsmensen. Voor een groot werk doen we soms zelfs een beroep op 20 of 25 mensen van ter plaatse. Er zijn dus 20 â 30 mensen werkzaam voor het instituut. Een vreemdeling aan het hoofd van een bedrijf. Dat kan toch? Je moet onderscheid maken tussen een buitenlander die slechts een paar jaar in Japan wil werken en een buitenlander die er wil blijven wonen en werken. Een vreemde kunstenaar die slechts tijdelijk in Japan verblijft wordt vriendelijk en hoffelijk als een toerist ontvangen en hij kan zich veel permitteren, men laat hem doen. Maar ik leef in Japan met de Japanners en dat is iets anders. In Japan is de kwestie van lukken of succes: Op tijd uwe kop intrekken, zeker met een buitenlands gezicht. Je moet altijd wakker blijven, attent zijn, geen conventies doorbreken, het maatschappelijk spel kennen en - heel on-Europees - nederig zijn, maar wel hard werken.

weging brengen. Toen ik met het I.K.O. begon, dacht ik: Nu gaat Hoogstraten een uniek dorp worden. Sommige hangen iets aan hun gevel van de winkel; of er komen beelden in het H. Bloedpark-Rozenkransweg; ik heb in verschillende scholen wat werk gemaakt maar of er nu een I.K.O. is of niet kun je als bezoeker van dit dorp niet merken. Ik dacht dat er mensen met die opleiding zin zouden krijgen om zelf iets te doen, of als ze het zelf niet kunnen, anderen zouden aanzetten om iets te maken. Vooral van het gemeentebestuur had ik meer initiatief verwacht. Daarom was ik zo blij toen jullie zes jaar geleden met De Hoogstraatse Gazet begonnen. Zo een blad heeft dezelfde rol als een kunstenaar: wakker schudden, inspireren, leiding geven, alert zijn. Maar wat doet het gemeentebestuur? Ze sturen elkaar nog liever de dood in, alsof dat hier in Hoogstraten nâ de laatste oorlog nog niet erg genoeg is geweest.

Heimwee of niet? Wat betekent voor u nog het Westen, de Kempen

Louis Fransen aan het werk in zijn atelier in Japan. Ik wil in Japan blijven wonen en ik ga ook Hoe bekijk of beoordeel je je eigen werk? de Japanse nationaliteit aanvragen. Maar Dit soort werk is van iedereen en het behoort vanuit Japan wil ik overal werken. We zijn aan iedereen, het is publiek. We werken met nu bezig met de voorbereiding van een werk nieuw materiaal en ik vind het heel mooi in Peking (China). materiaal waar ik steeds andere dingen mee Maar dat betekent niet dat ik me niet verwil doen. bonden voel met mijn geboortestreek. Het Een kunstenaar of mensen die iets maken diepste dat ge in u hebt is heel eenvoudig: moeten aan het leven een betekenis geven, dat is uw eigen dorp en uw eigen jeugd. Deze de boel overhoop zetten, de mensen wakker wereld gaat nooit verloren. Soms denk ik teschudden opdat ze zouden leven. De kwalirug aan meester Soetewey die ons zoveel teit van het leven is afhankelijk van de intenheeft meegegeven; of aan de Mark, dat was siteit. Veel mensen leven niet intens en er gemijn keizerrijk. Ik hou nog altijd veel van beurt niets. Als er dan iemand is die daaraan stoofvlees, peperkoek en jenever en in ons toch een betekenis kan geven, die intensiteit huis in Japan staan Vlaamse meubels. Soms kan aanwakkeren dan komt de andere het voel ik mij als een wandelende Jood die teook te boven en dat wordt dan leven. ruggaat naar een vergeten plek. Dan luister Bij een muurwerk zijn er zoveel mensen beik thuis in Japan naar plaatjes of bandjes trokken dat het een gebeurtenis wordt. Het met Vlaamse smartlappen of liedjes in het is een soort groepskunst voor de gemeendialect gezongen. schap. De kunstenaar moet zicht hebben op Maar als je vanuit Japan naar Europa kijkt het geheel, het hele projekt begeleiden. lijkt deze Westerse cultuur noga! verstard. Men woont niet meer in een tent of hut maar En je aanwezigheid hier in Hoogstraten? in een stenen huis. Veel gedachten dreigen Bij alle werken die we tot nu toe maakten, hier te verstenen. De Europeaan moet opzijn er veel dingen bij waarmee ik niet aknieuw gaan handelen, dat is goed voor zijn koord ben; het zijn alleen voorbereidingen kreativiteit. om andere dingen te kunnen maken. Voor het werk van Hoogstraten ligt dat heel an(Vervolg: zie blz. 8) ders. Ik wil telkens opnieuw dit dorp in be-


Parlementsverkiezingen '85 II

1 avij C1 HERMAN VERLINDEN HOOGSTRATEN LAATSTE PLAATS PROVINCIE

POLITIEK DEBAT met JOS GHEYSELS (Agalev) WALTER LUYTEN (Volksunie) RENAAT PEETERS (C.V.P.)

ALLE DRAAIWERK IN HOUT! eik, beuk, grenen, enz... tafelpoten, trapstijlen, kandelaars, assen • Alle kleinmeubelen volgens maat • Houten speelgoed • Herstellingen en restauratiewerken

LEO VLEUGELS

JEF SLEECKX (S.P.) (P.V.V.)

in 'De Wachtzaal' van Aertselaerplein HOOGSTRATEN

VRIJDAG 4 OKTOBER 20 u.

Tel. via 03/314.53.23 - Bredaseweg 34, 2322 Hoogstraten

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET' ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

7


Louis Fransen geboren te Beerse op 10 oktober 1928. Lagere school in de Karel Boomstraat te Hoogstraten. Middelbare school in het Klein Seminarie van Hoogstraten. 1947- '53. Mechelen, Groot Seminarie, filosofie en theologie 1953- '55: Mol, St. -Jan Berchmansinstituut, leraar Grieks 1955- '57: Scheut: noviciaat 1957 : naar Japan als missionaris 1957- '60: studie van de Japanse taal en cultuur 1960- '64: Keiô Universiteit: Lic. Oosterse Filosofie. 1964- '66: België, Antwerpen, Akademie voor Schone Kunsten: olieverf, glasraam en keramiek bij De Bruyn, Huet en Mazy. Hoogstraten, oprichting van het I.K. 0. Nederland, Tilburg, Atelier Brabant (glasraam). 1966- '70: Tokyo University of Fine Arts. Post Graduate Course. Master of Arts (M.A.) 1970 : Professor, Junshin Junior College, Fine Arts. 1971 : Lektor aan Tokyo University of Fine Arts (Stained Glass). 1972 : Studiereis naar Mexico, ontmoet Siqueiros, Pablo 0 'Higgins, Luis Nishizawa. 1973 : Studiereis naar Mexico, Aztec en Maya-kulturen. 1974 : Studiereis naar Mexico, Guatemala (Tikal), Peru (Incakultuur). 1975 : Muurrelièf in het Tamachi-station van Tokyo 1976 . Oprichting van het Modern Mural Arts Institute. Van dan af volgen realiserin gen van muurdekoraties en glasramen over heel Japan. Meestal in verband met de direktie van de Nationale Spoorweg. Sendai (glasraam), Kyoto (keramiek-relièf), Yokohama (keramiek-reliëf), Narita-A irport, Nagaoka, Osaka, enz... 1978 . Monument van Fr. Xaverius in Kagoshima in opdracht van het Bisdom. 1980 : Oprichting van het atelier voor Keramiek in Shigaraki, nabij Kyoto. 1981 . Oprichting van de ateliers voor glasraam en vormgeving in Yugawara. 1983 : Panel-discussions met als thema: Kunst en Architectuur in Tokyo en Osaka. Gastspreker: Ludwig Schaffrath, bekend Duits glazenier. 1983 : Reliêf in keramiek, aluminium en glas voor de stad Hamamatsu. Lid van de Kultuurraad van de stad Tachikawa, enz ... 1984 .... 1985

Dan mocht de beiaard spelen is het algemene thema van de muurkeramiek die Louis Fransen en zijn helpers tussen dinsdag 6augustus en woensdag 21 augustus 1985 plaatsten in de nieuwe inkomhal van hotelschool Spijker te Hoogstraten. De keramiek is gemaakt in Japan, waar gedurende 8 maanden een groep mensen aan gewerkt heeft. De afmetingen bedragen 16,5 m x 2,6 m; het geheel weegt ongeveer 2 ton en bestaat uit 750 stukken. Het werk omvat vier grote delen (v.l.n.r.): het kasteel, een feestmaal, toren en beiaard van Hoogst raten, kerktorens in het Land van Hoogstraten. De twee linkse groepen worden met de twee rechtse groepen verbonden door een groen landschap waarboven de Japanse zon schittert. Verder in de gang komen nog 5 glasramen met de stroom, de doorstroming, de beweging als motief.

Enkele belangrijke data: - Vrijdag 11 oktober: Japanse avond met muziek in Hotelschool Spijker te Hoogstraten - opening van de reeks: cultuur en culinaria. - Vrijdag 11 oktober t/m zondag 27 oktober: tentoonstelling van Japanse kunst. - Vrijdag 11 oktober t/m vrijdag 18 oktober: Japanse week met Raku-demonstratie (Japanse traditionele keramiekbakken) en Ikebana-demonstratie (Japanse traditionele bloemsierkunst). - Zaterdag 19 oktober: Officiële inwijding van de nieuwe gebouwen van de Hotelschool en de muurdekoratie van Louis Fransen. De heer André Van Beylen, afgevaardigd-beheerder van het Belgisch Instituut voor de Onderneming zal spreken over 'industrie en onderwijs'.

Bouwfeesten * Vrijdag 25 oktober: feestavond met diner en dansgelegenheid. * Zaterdag 26 oktober: gastronomische avond van de hotelschool. * Zondag 27 oktober: eetgelegenheid in het zelfbedieningsrestaurant. Tijdens al deze feestelijke dagen en avonden kan men ook kleuren prentbriefkaarten en/of een herinneringsplakket (over de wandkeramiek) kopen.

8

Beter leren lezen en schrijven kan!!! 250.000 volwassenen in Vlaanderen kunnen niet lezen of schrijven, of hebben daar erg veel moeite mee. Het is nu meer dan 4 jaar geleden dat we in Turnhout van start gingen met de eerste leesen schrijfgroepen. Intussen werden er ook groepen opgezet in Malle en Hoogstraten. Op dit ogenblik zijn er 15 groepen waarin tesamen 70 volwassenen leren lezen en schrijven. Elke groep wordt begeleid door 2 vrijwilligers en bestaat verder uit 4 á 6 kursisten. In de groep vinden zij steun bij elkaar om via het leren lezen en schrijven meer zelfstandigheid te krijgen en hun weerbaarheid in de samenleving te vergroten. In het late najaar willen we met nieuwe groepen van start gaan in Turnhout, Malle en Hoogstraten. Deelname is gratis. Werving via vertrouwenspersonen Met een artikel bereiken we zelden rechtstreeks de mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Meestal vinden de deelnemers hun weg naar een lees- en schrijfgroep via vertrouwenspersonen (partner, vrienden, buren, werkmakker, huisarts, sociale dienst, enz ... ) die hen op de hoogte brengen van de mogelijkheid om gratis een lees- en schrijfgroep te volgen. Indien jij ze vertelt van de mogelijkheid om beter te leren lezen en schrijven, dan kunnen zij zelf telefonisch kontakt met ons opnemen. Dan maken wij een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek bij hen thuis. Vrijwillige begeleiders gevraagd Elke lees- en schrijfgroep komt wekelijks bijeen gedurende 2 uren ('s avonds of overdag). Zoals hoger reeds vermeld, wordt zo'n groep door vrijwilligers begeleid. Voor het opstarten van nieuwe groepen zoeken we nieuwe vrijwilligers. Er wordt geen specifiek diploma verwacht. Wel verwachten we een ernstige inzet, want zij moeten zich minstens 4 uur per week vrij kunnen maken voor een periode van minimum 2 jaar, zowel voor het begeleiden van een groep als voor werkbijeenkomsten met andere begeleiders. Vooraf moet er ook nog een inleidingskursus gevolgd worden. Voor méér inlichtingen en inschrijvingen kan iedereen terecht bij Werkgroep Alfabetisering Kempen, Stationsstraat 82 2300 Turnhout, tel. 014/42.27.87 (kantooruren) 014/42.21.08 ('s avonds).•

r ,aam ..

yyh


Politiek debat rond de parlementsverkiezingen 13 oktober 1985 trekken we weer met zijn allen naar de stembus, met of zonder goesting. Voor velen wellicht een zoveelste weinigzeggende verplichting, voor anderen daarentegen een uitgelezen kans om aan hun grieven over het gevoerde beleid uiting te geven of daarentegen hun instemming met een rood bolletje te verzilveren. Maar al te vaak zijn verkiezingen aan de gewone man in de straat voorbijgegaan. Brussel is zo ver af en het zal mij een zorg zijn. Nochtans de crisis knaagt en menige broeksriem moet al eens een gaatje verder dicht getrokken. De gevoeligheid voor het gevoerde sociaal economisch beleid van de regering Martens is daardoor wel gestegen. Kritiek is er genoeg geweest, zelfs vanuit de eigen gelederen. Sociale afbraak, hogere werkloosheidscijfers, dat steek je zomaar niet onder stoelen of banken. Vakbewegingen en oppositie hebben dan ook vaak dit regeringsbeleid aangevallen. De krisisbestrijding zou enkel het bedrijfsleven ten goede zijn gekomen. Nieuw leven ingeblazen, dat misschien wel, en hogere winsten, maar geen nieuwe tewerkstellingen, ondanks allerlei inleveringen en openlijke of bedekte subsidies. Het herstelbeleid van deze regering zal wellicht in deze verkiezing op de weegschaal gelegd worden. Wordt het al dan niet een 'ommekeer'? Maar ook de raketten zullen waarschijnlijk een niet onbelangrijke rol spelen op 13 oktober. De SP maakt zich sterk deze raketten terug te sturen wanneer zij in de regering komen. Een straffe uitspraak die hen wellicht geen windeieren zal leggen. Al bij al zullen de komende verkiezingen een serieuse krachtproef worden met als belangrijkste inzet het sociaal economisch beleid en de rakettenkwestie. De eerste standpunten zijn gekend, het woord is aan het volk. Voorzichtige schattingen wijzen op een achteruitgang van de regeringspartijen en een gevoelige winst voor de oppositie. Een tot hiertoe onuitgegeven regeringsformatie behoort dan zelfs tot de mogelijkheden. Worden u en ik daar beter van of gaat dit allemaal over onze hoofden heen? Wij vonden het in ieder geval zinvol de kiezer tc infoi nieren over de reële draagwijdte van de kiezingsbeloften en de politieke partijen en hun kandidaten met hun neus te drukken op wensen en betrachtingen die aan de basis leven. Daarom organiseren wij op 4 oktober een debatavond met de grote politieke partijen.

wel de mogelijkheid gegeven hun partijprogramma achteraan in de zaal aan de geïnteresseerden aan te bieden. Persoonlijke of partijpropaganda is evenwel niet toegelaten, voor geen enkele partij. Bij het opstellen van dit artikel op 15 september hadden de volgende partijen en personen hun medewerking toegezegd. De CVP stuurt volksvertegenwoordiger Renaat Peeters. SP vaardigt Jef Sleeckx af, volksvertegenwoordiger uit Mol. Voor de Volksunie krijgen we Walter Luyten, eveneens volksvertegenwoordiger, terwijl Agalev vertegenwoordigd wordt door lijsttrekker Geysels uit Turnhout. De PVV heeft tot hier toe nog niet toegezegd, de beslissing valt op 18 september.

De inhoud Inhoudelijk zullen er een viertal thema's aan bod komen. Uitgaande van konkrete problemen uit de regio zullen de verschillende afgevaardigden klare wijn moeten schenken en hun partijstandpunt moeten verantwoorden of toelichten. Wij willen echter niet bij eng regionale thema's blijven stilstaan maar vooral verder kijken naar het echte beleid toe zowel regionaal, nationaal en zelfs internationaal. De verschillende partijprogramma's worden vooraf doorgelicht en daaruit worden een aantal zeer gerichte vragen naar de verschillende afgevaardigden gedistilleerd. De vier thema's zijn: Het binnenlands sociaal-economisch beleid met onderwerpen als tewerkstelling, werkloosheid, krisisbestrijding, herstelbeleid, sociale afbraak, verarming, enz. Vredesproblematiek en bewapening: wat met de raketten, enz. Milieubeleid: opslag gevaarlijke stoffen, lozingen, de smeerpijp, een doordacht milieubeleid, op langere termijn, 0 vam,...

-

Het Belgisch ontwikkelingsbeleid: België in de wereldsituatie met o.a. de houding tegenover Zaïre, de huidige situatie in Zuid-Afrika, enz.

Het verloop Aan de afgevaardigden van de verschillende partijen zullen per thema telkens één of meerdere vragen gesteld worden waarop in een kort tijdsbestek moet geantwoord worden. Daarna is er nog een 10 minuten tijd per thema om vanuit de zaal een konkrete gerichte vraag aan een van de partijen te stellen. Ieder thema zal aldus ongeveer een half uur in beslag nemen. Maar het debat zal streng geleid worden en de kandidaten zullen verplicht worden konkreet antwoord te geven op de gestelde vragen. Partijpropaganda is uit de boze en er zal vooral uitgegaan worden van de verschillende partijprogramma '5. SAMENGEVAT: Vrijdag 4 oktober 20.00 uur in De Wachtzaal (aan de Statie): politiek debat n.a.v. de Parlementsverkiezingen met CVP, SP, VU, AGALEV (PVV nog in beraad).0

M ~;W5

-

1)

-

23t0

-

Wet van Borern 'Bij twijfel, mompel!'

9LøO..

34'i.3.5.

--

GELIJK Alle mensen worden gelijk geboren,

,naar dat is dan ook de laatste keer dat ze het zijn. (Abr. Lincoln 1809-1865)

Wie vangt wie?

Wie neemt deel? Voor deze debatavond werden de volgende partijen aangesproken: CVP, PVV, SP, VU en Agalev. Om organisatorische redenen zijn wij verplicht ons tot maximum vijf par tijen te beperken. Wij hebben een optie genomen op deze partijen omdat zij in de streek van Hoogstraten de meeste kiezers aanspreken en op verscheidene van deze lijsten ook eigen mensen van de fusiegegemeente voorkomen. Kleinere partijen die evenwel niet deelnemen aan het debat wordt

21

H. B1odlua,i Leit/iii.seweg lud. cle KonineA laan. Als er twee keer in je gevel wordt gereden, voel je je nu allicht veiliger achter deze ijzeren dam. Maar wanneer gebeurt er eens iets voor de fietsers op dit gevaarlijk punt? -

9


SPORT 3.700 kilometer op de fiets Begin augustus vertrokken ze naar Rome en drie weken later waren ze weer thuis acht fietskompanen die samen het plan opgevat hadden om naar Rome te bollen (dat doen er wel meer) en per fiets ook weer huiswaarts te keren (dat doen er minder). Nest Van Den Broeck was één van hen en aan hem gingen we eens vragen of het meegevallen was, zo'n tocht over de Alpen en de Apenijnen als ge het vlakke land gewoon zijt. 'Allemaal een kwestie van goede voorbereiding' zegt Nest. Vanaf mei waren ze daarmee begonnen. Eerst naar Scherpenheuvel, Tienen en Bevekom, wel geen bergtochten maar toch al iets hogerop. Later ging het per fiets naar de Voerstreek waar al meer van de kuitspieren gevraagd werd. Toen ze tenslotte aan hun grote tocht begonnen (gevolgd door een camionette vol spek en campingmateriaal), wisten ze niet dat er zoveel water aan te pas zou komen; eerst regen, daarna zweet. Nog maar pas vertrokken, moesten ze hun regenjassen al aantrekken en die konden ze pas uitschieten na vier dagen storm en regenvlagen. Toen ze op de 4e avond ergens in Zwitserland belandden, drijfnat en doodmoe, mochten ze van de campingbaas in een schuur slapen; hun natte tenten hoefden ze niet op te zetten. 'Dat doet deugd, zo'n gebaar, vertelt Nest, dan krijgt ge er weer moed op'. En moed was er nodig, de volgende dag toen de bergen in zicht kwamen: niet alleen een zware beklimming, ook een verschrikkelijke kou! 'De ijspegels hingen daar aan de daken en de sneeuwruimers waren nog bezig de weg vrij te maken toen wij daar voorbij kwamen'. Maar eindelijk, daar was ie dan, de zon! In Italië, op de eindeloze Via Aurelia, was het -

-

Meer F.C. Met de kermis in de benen! Niet zo'n hoopgevende resultaten op het eerste gezicht. Tijdens de eerste wedstrijd betwist op het veld van Ternesse werd één puntje weggekaapt alhoewel de volle inzet toch binnen het bereik lag. Jan Jansen miste echter een penalty terwijl de thuisploeg een toegekende strafschop in de eindfase wel kon ombuigen tot een doelpunt. Op kermiszondag werd aan de Chaamseweg tegen Schilde Partij gegeven en na vijf minuten stonden de groenwitten reeds tegen een 0-2 achterstand aan te kijken en dit door doelpunten van Lafère en Schoenmaeckers. Na de rust ging het bezoekend festival verder zodat tenslotte met zware 0-4 cij fers de kermis willens nillens moest voortgezet worden. Een klinkende revanche vragen de supporters alleszins. Ook werden er te Meerle nog enkele Jeugdtournooien betwist met als inzet de wisselbeker Cyriel Verboven. Ondanks het slechte weder was de publieke belangstelling goed. De zes deelnemende ploegjes preminiemen betwistten op een sportieve manier de wedstrijd. Uiteindelijk mocht Meer de trofee voor een jaartje mee naar huis nemen. De einduitslag: 1. Meer, 2. Wortel, 3. Meerle, 4. Dosko, 5. Loenhout, 6. Minderhout (winnaar van vorig jaar) 10

Eii I,~

zo warm dat de mannen blij waren met het 'zuchtje' wind dat ze op de fiets nog gewaar werden. De tocht naar Rome werd nog één keer pijnlijk onderbroken door een valpartij; één van de fietsers geraakte zo een tijdje uit roulatie maar kon later de tocht verder zetten. Soms werd er ook wel eens van het rechte pad afgereden en zo'n omweg brengt natuurlijk nogal wat vertraging en veel gevloek teweeg. Maar vermïts alle wegen naar Rome leiden, zijn ook Nest en zijn maten er geraakt, en op tijd ook. Daar konden ze vier dagen van het kunst- en andere schoon genieten en toen weer op de fiets. Met één man minder; Jan Geerts nam de trein omdat zijn tuinbouwbedrijf hem hoog nodig had. Op de laatste dag echter, toen het 7-koppige

alt gezelschap in meer aankwam, was hij er weer bij. Vanuit Meer was hij naar Dinant gereden, had daar zijn kameraden opgewacht om samen met hen triomfantelijk Meer binnen te rijden. Onder de stromende regen, dat wel, of wat dacht je?• Meer-Rome-Meer: ± 3.700 km gereden in 18 dagen. Gemiddeld 200 km per dag en 8 â 9 u in het zadel. Oudste fietsfreak was 631. en de jongste 171. Sportzin, kameraadschap, ambitie en spek met eieren (in die volgorde) hielden hen in het zadel.0

1

De douaneploeg van Meer aan de start van hun grote reis, v. 1. n.r. Ward Buylaert, Aest Van den Broeck, Jos van Ostayen, Bert Hendrickx, Jef Geerts en Jan Hendrickx. Verscholen achter de barreel: Marc Vinck en Wilfried Van Den Bergh. De begeleiders van dc,c laatste club. Piet en Ivo bezagen het met een glimlach en beloofden volgend jaar zeker terug te komen. Bij dc miniemen werd Hoogstraten de grote winnaar. De einduitslag: 1. Hoogstraten, 2. Meer, 3. Loenhout, 4. Westmalle, 5. Minderhout, 6. Wortel, 7. Meerle, 8. Dosko. Het programma: Zaterdag 28 september: 15.00 u;. Zwarte Leeuw Miniemen Preminiemen: vrij Zondag 29 september: 15.00 u. Horendonk Meele F.C. 09.30 u. resereven Merksplas 11.15 u. Juniores Zwarte Leeuw 09.30 u. Oud Turnhout Scholieren 11.00 u. oud Turnhout Knapen Zaterdag S oktober: 15.00 u. Veteranen S.V. Inter 13.30 Preminiemen Meer Miniemen: Vrij Zondag 6 oktober: 15.00 u. Meerle F.C. Hove 09.30 u. Vlimmeren A Resereven 09.30 u. Zwaneven Juniores 09.30 u. Scholieren Hoogstraten 11.00 u. l'napen Hoogstraten Zaterdag 12 oktober: Lentezon Miniemen Merksplan Preminiemen 16.00 u. Veteranen Dosko -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zondag 13 oktober: 15.00 u. Meerle F.C. Kaart 09.30 Reserven Oostmalle 11.15 u. Juniores Hoogstraten 11.15 u. Oosthoven Scholieren 11.15 u. Oosthoven Knapen -

-

-

-

Zaterdag 19 oktober:

Zwarte Leeuw Preminiemen Miniemen: Vrij 15.00 u. Veteranen Flandria -

-

Zondag 20 oktober: 15.00 u Waaslandia

-

F.C. Meerle

Reserven: vrij 09.30 u. Meer- Juniores 09.30 u. Scholieren Meer 11.00 u. Knapen meer -

-

Zaterdag 26 oktober:

14.30 u. Miniemen Wuustwezel 13.30 u. Preminiemen Loenhout -

-

Zondag 27 oktober: 15.00 u. Meerle F.C. Bochout 09.30 u. Reserven Beerse 11.15 u. Juniores Lentezon 11.15 u. Flandria Scholieren 11.15 u. Flandria Knapen. -

-

-

-

ULTRASOON Binnenkort verschijnen op de markt de eerst e vaat wasmachines die het vuil losweken met ultrasone trillingen in plaats van mnet het tot nu toe gebruikte bijtende waspoeder.


I'J lI.x'I I.t:iI I1I

1

SPOR:T] El

__

Optimisme troef bij H.V.V. H.V.V. heeft de start niet gemist, immers met zes punten uit drie wedstrijden kan men besluiten dat dit jong en talentrijk elftal voor een goed seizoen moet zorgen. Tegen Torhout werd voor eigen publiek met 2-0 gewonnen en dat doelman Defré zich ook in de kijker speelde,kwam enkel omdat H.V.V. te lang vruchteloos naar een tweede doelpunt zocht. Dit kwam er tenslotte toch toen Walter Jacobs met het hoofd een corner van Van Oosterbosch in een bevrijdend tweede doelpunt omzette. Op Willebroek dicteerde rood-wit gedurende een uur de wet. Het liep tot 0-2 uit en kwam toch nog in moeilijkheden toen de thuisploeg een tegenpunt scoorde. De H .V .V.-verdediging, met ervaringrijke spelers als Havermans, Verbeek en Woestenborghs hield echter stand en een overwinning op verplaatsing is altijd dankbaar meegenomen. Zottegem stond wel even perplex toen het na 25 minuten spel reeds 3-0 in het krijt stond door doelpunten van Wijnants, na knap voorbereidend werk van Van Nuffel, Laurijssen en Jacobs. Een eerste helft tegen een snel tempo gespeeld, waarmee de bezoekers werkelijk geen raad wisten. Van Oosterbosch dikte uiteindelijk nog aan tot 4-0 en Defré liet zich weer opmerken met enkele spectaculaire reddingen. Propaganda voor het voetbal alleszins! •

K.W.B. Minderhout K.W.B. - K.W.B. Zoersel .................3-1 Peggers Vlimmeren - K.W.B . ............ 4-0 De overtuigende winstcijfers tegen Zoersel mogen zeker niet als maatstaf genomen worden voor het K.W.B.-geheel. Uit een minimum aantal doelkansen werden een maximaal aantal doelpunten gescoord terwijl de bezoekers voetballend sterk de bovenhand hadden maar op een solide verdediging stuitten. Rik Croymans, Karel Jansen en Jef Geerts waren de eerste schutters. Tegen snelspelende Vlimrnerse Peggers kreeg K.W.B. geen schijn van kans. Moedig verdedigen en proberen even uit te breken waren de boeien waaraan vastgeklampt werd. Dringend verjonging is er zeker nodig, het aantal veertigers wordt elk jaar groter. Voetballen kunnen ze nog wel, de snelheid bot echter af en de match is half voorbij eer de spieren op de gewenste temperatuur komen. Plezierig blijft het echter wel zodat ze blijven doorgaan! Het programma: Zondag 29 september:9.30 u. K.W.B. K.W.B. Vosselaar Zondag 6 oktober: 9.30 u. K.W.B. St. Franciscus Turnhout - K.W.B. Zondag 13 oktober: 9.30 u. K.W.B. - Rock Devils Zondag 20 oktober: 9.30 u. K.W.B. St. Pieter Turnhout - K.W.B. Zondag 27 oktober: 9.30 u. K.W.B. K.W.B. Hoogstraten.•

Het programma Zaterdag 28 september 20.00 uur Hoogstraten VV - Hoboken 15.00 uur Borgerhout - Reserven 13.30 uur Brecht - Preminiemen Zondag 29 september 09.30 uur Juniores A - Zwaneven Juniores B Vrij 09.30 uur Lentezon - Scholieren A 09.30 uur Scholieren B - Schilde A 09.30 uur Lentezon - Knapen A 11.00 uur Knapen B - Oosthoven B 11.15 uur Miniemen A - Vlimmeren 11.00 uur St. Job B - Miniemen B Zaterdag 5 oktober 18.00 uur Wervik - Hoogstraten VV 15.00 uur Zwarte Leeuw - Reserven 13.30 uur Preminiemen - Wuustwezel Zondag 6 oktober 09.30 uur Juniores A - Wechelderzande 11.00 uur Germinal - Juniores B 09, 3t) uur Meerle - Scholieren A 09.30 uur Scholieren B - Westmalle 11.00 uur Meerle - Knapen A 11.00 uur Knapen B - Zwaneven B 11.15 uur Miniemen A - Zwaneven 11.15 uur Brecht B - Miniemen B Zaterdag 12 oktober 20.00 uur Hoogstraten - Lauwe 15.00 uur Reserven - Merksum 13.30 uur Minderhout - Preminiemen Zondag 13 oktober 11.15 uur Meerle - Juniores A 09.30 uur Juniores 8 - Kapellen 09.30 uur Scholieren A - Oud Turnhout A 09.30 uur Brecht - Scholieren B

VNA-Wortel nog onmondig voor doel? Zondag 1 september, 15 uur, de kompetitie van de lagere voetbalafdeling is op gang gel loten. supporters zijn in spannende verwachting: Wat gaat voetballen in 2e provinciale voor Wortel geven? De eerste tegenstander is Vosselaar, 2 jaar geleden nog Bevordering, Wortel 2 jaar geleden nog 4e Provinciale. Wat spel betreft, lag Wortel zeker niet onder, maar vooraan speelde Wortel als het ware met vernagelde kanonnen. Er kwamen praktisch geen gevaarlijke aanvallen van de thuisploeg, waar het wegblijven van Erik Kimpe sterk werd aangevoeld. Bij een van de aanvallen van Vosselaar in de 2e helft, kwam 0-1 op het scorebord. Deze stand bleef ongewijzigd, niettegenstaanden een 0-0 beter de aanvalskracht van beide ploegen had uitgedrukt. Zondag 8-9: Poppel - Wortel. Weer een gelijkopgaande wedstrijd tot Poppel op ongeveer 15 min, van de rust het beste spel gaf en dit kon uitdrukken met 2 doelpunten. In de 2e helft was Wortel voortdurend in de aanval, maar onmondig voor doel. Dit kwam ook omdat Poppel zijn geliefde taktiek kon toepassen, namelijk alles voor eigen doel hermetisch afsluiten. Op de zondag van 15 september gingen ook de jeugdploegen van start. De trainers van de scholieren en de miniemen hoeven hun doelmannen 'de ballen uit het net halen' niet meer in te oefenen; deze ploegen verloren respektievelijk met 11-0 bij Flandria en met 3-14 tegen Westmalle. De kadetten behaal1

11.00 uur Knapen A - Oud Turnhout 09.30 uur Merksplas B - Knapen B 11.15 uur White Star A - Miniemen A Miniemen B vrij Zaterdag 19 oktober 15.00 uur Vorselaar - Reserven 13.30 uur Preminiemen - Gooreind Zondag 20 oktober 15.00 uur Denderhoutem - Hoogstraten VV Juniores A vrij 09.30 uur Wuustwezel B - Juniores B 09.30 uur Dosko - Scholieren A 09.30 uur Scholieren B - St. Lenaarts A 11.00 uur Dosko - Knapen A 11.00 uur Knapen B - Vebr. Arendonk B 11.15 uur Miniemen A - Weelde 11.15 uur Antonia B - Miniemen B Zaterdag 26 oktober 15.00 uur Reserven - Willebroek 13.30 uur Merksplas - Preminiemen Zondag 27 oktober 15.00 uur Merksem - Hoogstraten VV 09.30 uur Vrij Arendonk - Juniores A 09.30 uur Juniores B - Putte SK 09.30 uur Scholieren A - Wortel 09.30 uur Oostmalle A - Scholieren B 11.00 uur Knapen A - Wortel Knapen B Vrij 11.15 uur Wortel - Miniemen A 11.15 uur Miniemen B - Zoersel B Terrein Thijsakker: Ie elftal, reserven, juniores A, scholieren A, knapen A, miniemen A, preminiemen. Terrein Ster: juniores B, scholieren B, knapen B, miniemen B. • den een 1-1 resultaat bij Flandria. De kampioenenploeg van verleden jaar, namelijk de reserven gingen een 0-0 resultaat afdwingen bij de mannen van Minderhout. Om de resultaten van de Wortelse ploegen makkelijker terug te vinden in de dagbladen zijn hier de reeksen waarin ze spelen: Reserven in reeks H, juniors, scholieren en kadetten in reeks Q, de miniemen in reeks E.

Programma Zaterdag 5 oktober: 15 u. Juniors - Minderhout Zondag 6 oktober: 15 u. Wortel - Brasschaat, Reserven: vrij, 9.30 Scholieren Poppel, llu. Kadetten - Poppel, 9.30. Vosselaar A - Miniemen. Zaterdag 12 oktober: 15u. Merksplas - Juniors Zondag 13 oktober: 15u. Lentezon - Wortel, 9.30 Reserven - Westmalle, 9.30 Meer Scholieren, llu. Meer - Kadetten, 11.15 Miniemen - Oosthoven. Zaterdag 19 oktober: 15u. juniors - Lentezon A Zondag 20 oktober: 15u. Wortel - Putte, 9.30 Scholieren - Lentezon, 1 lu. Kadetten Lentezon, 9.30 FC Turnhout - Miniemen, 9.30 Dosko - Reserven. Zaterdag 26 oktober: 15u. Zoersel - Juniors. Zondag 27 oktober: 15u. Loenhoet - Wortel, 9.30 Reserven - Oostmalle, 9.30 Hoogstraten - Scholieren, 1 lu. Hoogstraten - Kadetten, 11.15 Miniemen Hoogstraten.

11


:ii g JC' ,s:r1 Dag van de jeugd De Jeugdraad waagde zich half september in volle organisatorische zee met de inrichting van een Dag van de Jeugd in en rond het parochiecentrum Pax. Verschillende ploegen kwamen opdagen voor het volleybal-tornooi, al was het maar om duidelijk te maken dat het wel degelijk om jeugdbewegingen gaat (met klemtoon op het tweede lid van de samenstelling). KLJ Meerle, Chiro Meerle, KLJ Minderhout, KSJ Hoogstraten 2 en KSJ Meer-Minderhout moesten genoegen nemen met een gedeelde vierde plaats. Ietwat hoger op het ere-schavotje volleybalden zich KLJ Hoogstraten en KSJ Hoogstraten 1, maar de hoogste trede was voorbehouden voor het team van vzw Mussenakker, die dit tornooi dan ook trots in hun Meerse palmares mogen noteren. Nog noordelijker moeten we de winnaars zoeken van de playbackshow. Het was immers de Meerlese chiro die

Gebroeders Peeters in hoofdrol bij Minderhout V.V. Op kermiszondag gaven de M.V.V.'ers par tij aan Flandria Ravels en bij het startsignaal had zeker iedereen voor een puntje willen tekenen. Tijdens de eerste 20 minuten van de partij konden de groen-witten moeilijk uit de omknelling loskomen maar stilaan keerde het tij. Eddy Peeters scoorde reeds in de 25ste minuut met het hoofd terwijl broer Harry tien minuten na de rust aantikte tot 0-2. Een overwinning lag alleszins in het bereik en van dat idee waren ook de Minderhoutenaren maar men had buiten de waard, de thuisploeg, gerekend. Uit een alles of niets offensief slaagde ze erin toch nog een 2-2 stand op het bord te krijgen. Programma: zaterdag 28 september: 15.00 uur Westmalle - Juniores 15.00 uur Miniemen - Wuustwezel A 13.30 uur Preminiemen - Gooreind zondag 29 september: 15.00 uur Oelegem - Minderhout V.V. 9.30 uur Reserven - Beerse 9.30 uur Wortel - Scholieren 11.00 uur Wortel - Knapen Bond van de St. Jorisgilden

Feestschieting te Rij sbergen 158 schutters traden in het strijdperk in het Nederlandse Rijsbergen. Jan Vergauwen uit Sprundel behaalde deze keer het hoogst aantal punten in de erecategorie. Patrick Van Opstal schoot 5 rozen en won daarmee de rozenprijs. Bij de A's had Louis Floren uit Loenhout genoeg met 33 punten om de eerste prijs weg te kapen en bij de B's was het André Sterkens uit Meer die de hoge score van 35 punten thuishaalde. De nauwkeurigste bij de dames toonde zich Gerda Van Hasselt terwijl Loenhout zich eens te meer de sterkste gilde toonde! 12

I

sponu

met een eigengereide medley de eerste plaats wist weg te kapen. Blijft alle anderen de Olympische gedachte, zullen we maar denken. En wanneer pakt er nu eens iemand uit met een gedegen playgeback van Arno Hintjens en zijn TC Maticcers?•

-'Zwakke start voor F.C. Meer __

Het belangrijkste nieuws is wel de slechte start van ons lste elftal. Het was zo dat er in de vriendschappelijke wedstrijden lusteloos werd gespeeld. Hieraan werd niet zo zwaar getild. Dat deze ongemotiveerdheid zich verder zou doorzetten in de competitie, hadden we zeker niet verwacht. Gevolg daarvan was de schandelijke nederlaag thuis tegen Zandvliet. Het was bijna twee jaar geleden dat er thuis nog verloren werd. Begrijpelijk was men diep teleurgesteld. Laat het een lesje zijn en niet vergeten dat we een zwaar seizoen gaan meemaken waarin er weer hard zal moeten geknokt worden.LI1

Sport voor jonge benen, die de volleywee/de nog meer dan dragen kunnen. Hel volleybal-tornooi kende tijdens de Dag van de Jeugd dan ook een behoorlijke bezetting. zaterdag 5 oktober: 15.00 uur Wortel - Juniores 15.00 uur Miniemen - Lentezon A 13.30 uur Zwarte Leeuw A - Preminiemen zondag 6 oktober: 15.00 uur Minderhout V.V. - Oud-Turnhout 9.30 uur Dosko A - Reserven 9.30 uur Scholieren - Meer 11.00 uur Knapen - Meer zaterdag 12 oktober: 15.00 uur Juniores - Oostmalle 15.00 uur Zwarte Leeuw C - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Hoogstraten zondag 13 oktober: 15.00 uur Westmalle - Minderhout V.V. 9.30 uur Flandria A - Scholieren 11.00 uur Flandria A - Knapen zaterdag 19 oktober: 15.00 uur St.-Lenaarts - Preminiemen zondag 20 oktober: 15.00 uur Minderhout V.V. - Oostmalle 9.30 uur Lille B - Reserven 9.30 uur Scholieren - Poppel 11.00 uur Knapen - Poppel zaterdag 26 oktober: 15.00 uur Juniores - Vosselaar VV 15.00 uur St.-Lenaarts A - Miniemen 13.30 uur Preminiemen - Brecht zondag 27 oktober: 15.00 uur Minderhout V.V. - Beerse 9.30 uur Reserven - Westmalle A 9.30 uur Zwarte Leeuw B - Scholieren• De uitslagen: Ere (50sch.) R.P.: Pat van Opstal 5r 1. Vergouwen Jan 35, 2. Van Opstal Pat 3. Verschueren Karel Cat. A. (50 sch.) R.P.: R. Van Santwoort ML 4r. 1. Floren Louis 33,2. Van Santwoort, 3. Verschueren Herm. Cat. B. (49 sch.) R.P.: Sterkens Andre M 5r. 1. Sterkens Andre 35, 2. Laurijssen Jan 34, 3. Hofkens Jan

-

Wedstrijden voor oktober: Zaterdag 28 september: 15.00 uur: St. Lenaarts-Reserven 15.00 uur: Veteranen - Oostmalle B 15.00 uur: Brecht A - Miniemen 13.30 uur: Preminiemen - Merksplas Zondag 29 september: 15.00 uur: Putte Sk - Meer F.C. 09.30 uur: Poppel - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Zwarte Leeuw B Zaterdag 5 oktober: 15.00 uur: Reserven - Vosselaar VV 13.00 uur: Miniemen - St. Job A 13.30 uur: Meerle - Preminiemen Zondag 6 oktober: 15.00 uur: Meer F.C. Loenhout 09.30 uur: Juniores - Vrij Arendonk 09.30 uur: Minderhout - Scholieren 11.00 uur: Minderhout - Knapen Zaterdag 12 oktober: 15.00 uur: Exc. Vorst - Reserven 15.00 uur: Veteranen - Merksplas B 13.30 uur: Preminiemen - Loenhout B Zondag 13 oktober: 15.00 uur: St.-Lenaarts - Meer F.C. 09.30 uur: White Star B - Juniores 09.30 uur: Scholieren - Wortel 11.00 uur: Knapen - Wortel Zaterdag 19 oktober: 15.00 uur: Reserven - Wezel 15.00 uur: Lentezon B - Veteranen 13.00 uur: Miniemen - St. Lenaarts A' 13.30 uur: Oostmalle A - Preminiemen Zondag 20 oktober: 15.00 uur: Meer F.C. - Wildert 09.30 uur: Juniores - Meerle 09.30 uur: Meerle - Junioren 11.00 uur: Meerle - Knapen Zaterdag 26 oktober: 15.00 uur: Veerle - Reserven 15.00 uur: Veteranen - Rauw B 15.00 uur: Lentezon A - Miniemen Zondag 27 oktober: 15.00 uur: Verbr. Arendonk - Meer F.C. 9.30 uur: Dosko - Juniores 9.30 uur: Scholieren - Weelde 11.00uur: Knapen - Weelde.0 Cat. Dames (9 sch) R.P.: Van Hasselt Gerda 3r 1. Van Hasselt Gerda 33, 2. Martens jeanine 31, 3. Sprangers Lief Per gilde Loenhout 202, Meerle 201, Meer 201, Hoogstraten 195, Sprindel 195, Rijsbergen, Castelre 189, Minderhout 188, Wortel l86.•


PROG RAM MA: milieuvriendelijke economie. Voor een sociale herverdeling van inkomen en werk. Voor een lokale Organisatie van welzijnsbeleid. Kandidaten uit tiw gemeente: ROZETTE SERVAES 2e plaats Kamer ELS FRANSEN 4de plaats Senaat

Voor een democratisch en pluralistisch ku Itu u rbeleid. Voor een democratie vanuit de basis. Voor een echte solidariteit met de derde wereld.

LAAT U NIET MISLEIDEN! Natuurlijk zijn kwaliteit en service niet gratis, maar dat is geen reden om de prijzen hoog op te duwen.

BOSMAAIERS Grote keuze uit de volgende merken: • SOLO • STIHL • ISEKI • GAMO • WOLF De bosmaaier mao/t en snijdt overal, door waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de baas!

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRACTOR MAAIERS Gespecialiseerd werkhuis voor herstelling van alle merken gazonmaaiers. Dit alles bij

......

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten - Minderhout Telefoon (03) 314.41.15 Sluitingsdag: zondag vanaf 12 uur tot maandag 13 uur.

13


gelpikken en slapen. Op zaterdag 5 oktober stort de Merenaar zich geestdriftig in het kermisgewoel om er vier dagen later dolgedraaid weer uit te komen, waarna hij het enkele dagen wat kalmer aan doet, om dan met de nakermis nog eens alles op alles te zetten. Daarna rest slechts de kater. El Op naker-

0

Eind augustus werd de landelijke rust in Meer ruw verstoord door de intocht van een aantal zware vrachtwagens, pletwalsen en andere logge machines. Wat was er aan de hand? Hadden wij iets gedaan dat niet mocht? Nee hoor, men kwam gewoon een aantal wegen herstellen en vernieuwen. De wegenwerkers deden dus hun ding en wij lieten begaan. En op een morgen waren ze terug weg, waarschijnlijk om ergens anders weer onverbiddelijk toe te slaan. Wij keken naar het resultaat van hun dagenlang gedaver en zagen dat het niet goed was. Heel het wegdek lag namelijk bezaaid met kleine steentjes die heel venijnig overal naartoe sprongen als je over de 'nieuwe' weg reed. Zéér vervelend en gevaarlijk ook als je het waagde als fietser van de weg gebruik te maken. Ook het koetswerk van vele auto's had het hard te verduren. Op dit moment zijn de meeste steentjes natuurlijk van de wegen verdwenen, hoewel, ze liggen er nu vooral naast, alsook een aantal achtergelaten lege en halfvolle vaten. U begrijpt dat in Meer op vele plaatsen met heimwee teruggedacht wordt aan de vroegere wegen want waarom het aanbrengen van een 'nieuw' wegdek met zoveel ongemak gepaard moet gaan, is voor vele Merenaars een raadsel, zeker als je ziet dat het op bepaalde plaatsen wel goed gebeurde. Zullen we dit misschien typisch Belgisch noemen? LI De vele mensen die op zondag 1 september naar de Mostenfeesten trokken, reden echter over een goede weg, want de vernieuwde Eindsiraat is een voor-

Jenever is een drank die vooral tijdens de lange winteravonden ge-neut-tïgd wordt. Het verwarmt de innerlijke mens en het verrijkt zijn geest ... Ieren we van het etiket. Het 'verrijkende der geest' vond onzer 'Alte' méér dan gewenst zodat iedere vaste medewerker aan dit blad elk jaar een fles kado krijgt. Dat het peil van het vocht in mijn fles nu al zover gedaald is, zegt meer over de onkontroleerbaarheid der jaargetijden (4?) dan over de - dacht U wellicht - weinig stabiele toestand van uw 'gids doorheen stad en vrijheid' .. maar goed Frans, we gaan niet nog eens over 't weer beginnen, maar 't was onder ons gezegd en gezwegen oempfnkrchnf, Zullen we beginnen met de aktiviteiten die niet in 't water gevallen zijn? Goed, dan gaan we nu over naar die wel in 't we overdrijf ik? Op enkele beiaard- en andere concerten en begijn ties-laat-besluit na was het al regen en drup. Alhoewel .... van zolang ik me herinner heeft het op de vijftiende augustus nog nooit geregend. Dus wie volgend jaar zinnens is afscheid te nemen, wie een festival, happening of vlaamse kermis wil plannen weze bij deze verwittigd.

Een mooi initiatief was 'Op de drempel van het museum', maar twee dingen had men niet mee: ten eerste het weer (ofwatdachtu) en ten tweede de coördinatie (tussen de initiatiefnemers). Jammer toch dat op diezelfde dag het Mostenfeest moest doorgaan, als je weet dat deze twee gebeurtenissen min of meer vanuit hetzelfde overkoepelende orgaan (gemeente) geleid werden. Nog een geluk voor beide evenementen dat ze deson14

Gestelsestraat en de Terbeeksesiraat voorbeelden zijn van hoe het zeker niet moet. Hoewel het weer verre van schitterend was die eerste september, mocht de Mosten toch heel wat bezoekers verwelkomen op haar eerste verjaardagsfeest. Een succes dus, dat zeker voor herhaling vatbaar is volgend jaar. El Minder succes kende FC Meer bij de

start van de nieuwe kompetitie. Uit de eerste twee matchen werd slechts één schamel puntje gepuurd en vooral de eerste thuisnederlaag sinds 21 maanden kwam gemeen hard aan. Hopelijk keert het tij in de volgende weken, want de inspanningen van het bestuur naast het veld verdienen zeker navolging op het veld. E Vorige maand vermeldde ik reeds de naderende kermis, nu staat zij echter als een reusczchtige kolos voor de deur. En daar zijn wij in Meer oprecht blij mee. Want de kerm is week is de feest week bij uitstek. Dan valt in Meer alles stil met uitzondering van de kermisattracties en de tapkranen. Die doen dan immers het belangrijkste werk. Sukkelaars die toch moeten gaan werken, worden onmeedo genloos uitgelachen, want werken is dan taboe. De geliefkoosde bezigheden van de gemiddelde Merenaar zijn dan: eten, drinken, vo-

b@

miszondag is er dit jaar overigens een bijkomende attractie: de nationele verkiezingen. Het nakermisvierende Meer zal op die dag mee helpen bepalen of er al of niet een 'ommekeer' komt in België. Hopelijk is iedereen op tijd wakker, want 'gaan stemmen' is zelfs in Meer nog altijd verplicht. Oktober is dus kermismaand en dat heeft tot gevolg dat er bijzonder weinig andere activiteiten georganiseerd worden in deze herfstmaand. De KWB laat nogmaals weten dat deelnemers(sters) aan de hobbytentoonsielling zich moeten inschrijven bij Arnand Fransen. Ook de Mussenakker laat nog eens wat van zich horen. Op zaterdag 5 oktober treden daar 'Roger and his hopeless alcoholics' op. Een toepasselijker act bij het begin van de kermisweek kan onmogelijk gevonden worden. Van eventuele andere activiteiten ben ik op dit moment (14 september) niet op de hoogte, maar misschien zijn er die wel. Daarom zou ik nogmaals aan alle verenigingen van Meer willen vragen mij bijtijds te verwittigen van komende activiteiten door middel van een briefje in mijn brievenbus (Terbeeksestraat 43) of door een telefoontje naar mijn nummer (315 86 80) El Volgende

maand vertel ik jullie hoe de kermis afgelopen is. Als ik me dat tenminste herinner.

WUÛ d® @ D®Uffi

danks toch wat belangstelling genoten. Goed, slijk erover en met ne goeie poorter slikken we door wat was en rispen we op wat komen moet. 111 Zet de sluizen maar terug open daarboven, vanaf nu organiseert men toch weer alles onder dak. Wat is er zoal te doen? Er zullen ten eerste maar dertig dagen zijn in september, dit om het schooijaar wat te laten 'avanceren'. Oktober telt er één meer, maar als kompensatie krijgen we de dag nadien - 1 nov. - verlof. LI

Op 27 september zal er ter inhuldiging van de nieuwe brandweerkazerne aan de St. Lenaartseweg weer vandeeg 'geblust' worden.

Zondag 29 september wordt er 'nageblust' met een open deur van 10 u. tot 20 u. en zaterdag 28 september, na het grote volksfeest, nodigt Cahier de Brouillon U ten dans met de Spilzakken en Co. in de Pax. Ook nog tot en met 29 september loopt de 'week van de openbare bibliotheek', je kan er terecht van 10 tot 17 u. En wat biedt oktober? Niet zo heel veel voorlopig, maar ik kan ook niet alles weten, hé? (indien jij méér weet: 3144897!) Dat wij een heus debat organiseren, tiens. Dat er verkiezingen zijn de dertiende (juicht! Werk voor ieder! Geen lasten meer! De hemel in een hokje ...). Dat de zomertijd verandert in

Zonder drempelvrees Op 1 september werden Begijnhof en Ostmuseum ingenomen door jeugdig talent, kwestie van de drempel van ons kultuurpatrimonium wat te verlagen. Jonge kunstenaars stelden tentoon, er werd getekend, gemusiceerd, toneel gespeeld. Onder het zachte najaarszonnetje speelt hier de familie De Bruvn op de feestkiosk


wintertijd (kortere werkuren?!) En op zaterdag 12 oktober gaat dan toch de verkiezing van omni-sportman of-vrouw (per leeftijdskategorie) door. Daarna wordt het donker in Hoogst raten, wintertijd, komkommer-

c1®cr L@

tijd??

Oktober! De courgettentijd is weer achter de rug, de oogst van het pronkfruit is goed geweest, de prei staat blauw en de augurken hebben veel centen opgebracht. Wat zomer had moeten heten zullen we maar vergeten. Optimist zijn! Geniet san de ritselende bladeren, de vroeg invallende duisternis, de mistgordijnen en misschien, wie weet, nog van de zon! fl K. W.B. blijft in alle geval

trotse bezitter zijn van een tweewieler mogen (niet moeten) daar een numtner komen laten inkloppen (graveren noemen ze dal) en dit op de volgende dagen en tijdstippen: 's maandags van 13 u tot 17u. en van 17.30 tot 20 u., de andere dagen van 08.30 u tot 12 u. en van 12.30 u. tot 16.30 u! Een mooi gekleurd taksplaatje, kato gen, refiectors tussen de spaken, nu nog een nummertje erbij

niet binnenshuis. Weer of geen weer! De fietsers rijden nog rond tot eind oktober, de voetballers proberen iedere zondag voormiddag nog hun partijtje voetbal te spelen, de biljarters halen de stok terug boven op 1 oktober, de volleyballers springen reeds hoog en de zwem,ners trekken terug de grens over naar Breda-Noord om zich nog maar steeds verder te bekwamen in de edele zwem-

Toch doen! Lii Laten kunnen ze het niet! Zowel vrachtsvagens als personenauto's maken er gretig gebruik van. Waarvan? Het parkeren op het fietspad! Zou daar nu echt niets aan kunnen gedaan worden, politiecommissaris? El Een kluifje voor de dorpsraad misschien. Die komt in alle geval op 10 oktober te 20 u. bijeen in de parochiezaal. Alle inwoners van Minderhout worden hierop uitgenodigd om hunne zeg eens te komen zeggen. Wel, komt het hier dan maar eens zeggen! El Dat deden enkele K.W.B.kwisfanaten met name Jan Cox, Johan De Kok, Gerard De Backer, Willy Depauw en Jef Maes, te Poppel. En wat was het resultaat? Een schitterende tweede plaats op 18 deelnemende ploegen. Een vraag verkeerd en daar vloog het koffieservies (lste prijs) aan diggelen. Zijzelf ontvingen ieder een prachtig wanduurwerk. Je ziet, je moet het maar kunnen zeggen! Proficiat! El En wat waren die 50-jarigen aan 't bekokstoven in de zaal? Feesten!? Spijtig, een groepskiekje in 'De Hoogstraatse Maand' is toch altijd meegenomen. Kost niets! Laat gewoon eens een seintje en onze fotograaf verschijnt in zijn deuxchevootje in een mum van tijd ter plekke voor een fotootje! LII Zonnige herfst-

...

Hola. Zouden we dit durven vergeten? Op 7 september 11. vierden Albert Weyler en Marieke Dries uit de Vrijheid 135 hun gouden huwelijksjubilee. Ze trouwden de derde september 1935 op de dag dat koningin Astrid werd begraven (zo kon de trouwpartïj bijna niet doorgaan). Albert werd geboren op 10 juli 1911 en heeft tot nu toe altijd in zijn ouderlijk huis gewoond. Alhoewel hij oorspronkelijk zijn studies van de humaniora in Boechout zou voltooien, kreeg hij toch meer zin om de stiel van zijn vader (schrijnwerker-timmerman) over te nemen (nu zit zijn zoon Richard in de zaak). Drie generaties houtbewerkers dus, maar eveneens drie generaties brandweerlieden. Al 58 jaar zit Albert in de werkgroep van de H. Bloedprocessie. Marieke is ook geboren en getogen Hoogstraatse. Zij werd geboren op 3 augustus 1913. Toen ze klein was woonde het gezin Dries op de kolonie waar vader bewaker was. Vader en moeder zijn tamelijk vroeg gestorven en zo moest Marieke haar hoger middelbare studies in Duffel beëindigen. Ze was enig meisje thuis en moest nu haar vier broers 'soigneren'. Marieke en Albert hebben elkaar leren kennen met Hoogstraten-kermis in het 'Eglantierke' (nu makelaarskantoor Verleye), enkele huizen voorbij Alberts' woonst. Ze zien er allebei nog stralend gezond uit. Op naar de diamanten bruiloft dus en nog eens gefeliciteerd!U

Oktober was nooit z' sober Héél oktober ligt voor mij: een onbeschreven blad. En het zal ook onbeschreven blijven. Tenzij ik nu mijn pen aan het werk zet en na wat zuigbewegingen in de richting van mijn grootste duim, dit stuk wit in de Hoogstraatse Maand weer op een kundige wijze opgevuld met lettertjes. Het lijkt welhaast onmogelijk: slechts 26 verschillende mag ik er gebruiken! Maar niets zal mij weerhouden. Ik doe mijn best! Je maintien-

kunst. Te Castelré, ook eventjes over de grens, had de grote internationale 'Harley Davidson'-happening plaats in en rond de Castelhoeve. Je kent die machines svel. Zo'n levensgrote, laagbrommende motor (waar vroeger de zwaantjes mee reden) met ruige jongens en dito meisjes op. Vanuit verscheidene Europese landen arriveerden zij tenslotte te Minderhout om alzo langs de Markbrug Castel te bereiken om daar te verbroederen en te verzusteren. Prachtige tuigen waren erbij. Maar op hun hoede waren wel. Fen hond aan de ketting is niet abnormaal maar 'n slapende hond geketend aan zo'n lawaaierig tuig zie je toch niet alle dagen. Na 'n rustig weekeindje vertrokken ze andere oorden tegemoetl EI Van 30 september tot en met 31 oktober

houdt men zich in het oud-gemeentehuis ,net andere dingen bezit'. Alle bewoners die de

groeten!

@(@do ©LP d0:~X0 paste dan weer prima in de week van liet analfabetisme: iedereen had opeens leesproblemen. De meesten waren (gelukkig) snel gerustgesteld, al zullen er wel heel wat leesbrillen van tussen de wintersokken zijn opedolven. El

is hierop gewoonlijk een inleiding. Maar hoe die volgende vergadering er gaat uitzien, is nog een raadsel. Vorige keer was de opkomst al erg slapjes. En zonder een tussentijds mirakel, vrees ik het ergste. Want zowel bij bestuur als leden brandt de lamp met

4ls er de eerstvolgende weken véél (,naar Jan héél véél) verkeersongevallen gebeuren p Meersel-Dreef, dan hoeft dat nog geen eden te zijn om een nieuwe BTK-verkeersonsulent te benoetnen. Want dat komt dan Joor een artikel in die STUW (de naam van ns infor,natieblaadje; romantisch, niet?) ver VOORRANG VAN/AAN RECHTS.

een klein pitje. El Die dorpsraad bestaat nu zo 'n jaar of acht. En u weet hoe dat gaat: in het begin is iedereen fel en enthousiast. Maar na een tijdje begint het wat op een afvallingskoers te lijken. Voortdurend haken er mensen en verenigingen af. En op het

igenljk is die regel bij ons overal geldig,

bloed en nieuwe vooruitzichten vrees ik voor die van ons het ergste. El Eén van onze stokpaardjes en nu eens niet ter sprake in de laatste STUW is de riolering en verfraaiing van de Dreef. Het stond al op de eerste dagorde van de eerste vergadering van de dorpsraad, en het staat er nog altijd op. 'Hoe komt het dat daarover nog nooit in de gemeenteraad gesproken werd?', vroeg laatst iemand. 23 Mensen in deze gemeente kunnen daarop antwoorden, ik niet. El

drai! 11 Als we al eens beginnen met een korte terugblik op september? Het missiefeest van Gelder, Strjbeek en Meersel-Dreef was weer een weergaloos sukses. Zoals elk jaar. De opkomst voor het paapsteken was gelukkig wat minder (want z6veel schijven hebben we niet). En de dag van de landbouw tnoet nog plaatshebben. Het zou dus onbetamelijk zijn daarover nu al een kommentaar te schrijven. (Over het paapsteken eigenlijk ook, maar ik zal er niet ver naast zitten.) (Hoop ik.) E

naar niemand behalve een enkele HollanIer houdt zich daaraan. Tot nu toe was bij rns de voornaamste regel: de weg die al het angst verhard is, heeft voorrang. Daarin

Ons halfjaarlijks informatieblad is weer van de persen gerold. Het was deze keer niet goed te lezen (zowat de helft van die 26 lettertjes drukten niet goed door). Maar het

tiiet O de toestand van het wegdek slaan. El )e laatste dag van oktober (de 31e, makkeijk te onthouden) is er weer een algemene 'ergadering van onze dorpsraad. De STUW

-

-

aat nu dus verandering komen. Al zal dat nisschien niet zonder horten of stoten gaan. n ik ben bang dat sotnmnigen zullen den-

ien, hoe harder, hoe beter. En dat zal dan

laatst denk je dan: allee, wie en wat is die

dorpsraad nu eigenlijk? En zonder nieuw

-

-

De mensen hier, steken het langer uitblijven dan gewoonlijk, op het blijven staan van de 15


bomen van de dreef. Van een echte dreef is allang geen sprake meer, daarover staan er al te veel gaten in. Maar toch vind ik (en heel wat mensen met mij) dat die dreef hier moet blijven staan. Ook al zorgt dat dan voor wat extra problemen bij het aanleggen van een nieuwe weg en van een fatsoenlijke afwatering. Ik denk dat er in de wereld al heel wat moeilijker problemen werden opgelost. Maar ondertussen hebben wij hier op Meersel-Dreef wat om over te ruzieën en kunnen onze heren verkozenen zich iiie! interessanter (véél interessanter) dingen bezighouden. Maar dat zal wel politiek zijn. En daar hebben wij geen kaas van gegeten. LI We kunnen misschien op onze vergadering nog eens wat gaan ruzieën! Dat brengt wat leven in de brouwerij! EI Tot dan. Wees

Kees Verschueren en Mie van Boxel vierden op 14 september hun diamanten bruiloft. Kermis! Prachtig zomerweer! Wie had dat kunnen denken! Wie heeft er eieren naar de Klarissen gebracht? De volksspelen ingericht

Geluidloos is ook september weer oktober geworden en nu de houtkachels weer vurig ronken, verplaatst het rumoer zich meer naar huiskamers en vergaderzalen. Ook in politieke kringen is er de laatste weken enig zweet gelaten, enige lijm en kalk verwerkt en vooral veel hoop gekoesterd. Het Wortels verenigingsleven kabbelt ondertussen rustig verder. EI Caomputers, basic, byte, Rom, Ram.....zegt dat u wat? Nee? Dan moet u

Kleine kulinaire bibliotheek Boeken over allerlei 'culinaria' mogen niet te duur zijn, anders blijft er niks meer over om al die lekkere recepten ook eens uit te testen: vervolgens mogen de voorgestelde heerlijkheden niet te ingewikkeld zijn, zoniet raakt de leek uit de poespas niet meer wijs en blijven de gasten op hun honger zitten; en tenslotte is het handig dat de voor gestelde produkten zo ongeveer binnen handbereik in de eigen moestuin te vinden zijn of minstens in de winkel om de hoek, want wie eerst nog een expeditie moet ondernemen ter verkrijging van de meest buitenissige rariteiten, die dreigt toch te laat op het geplande festijn te verschijnen. We hebben deze vakantie een drietal boekjes ontdekt die aan bovenstaande criteria beantwoorden. Neem nu LEKKER ETEN ZONDER VLEES, van Elisabeth Lange, uitg. 16

_g

uu1 ULffi ®®uEk

door het kermis-comité (met steun van de gemeente, de caféwaarden en -waardinnen, de frituren, de brouwer e.a.) kenden een geweldig succes. EI Maandag namen liefst 187 mensen deel. Wat was er te doen? Vogelpik ,net de fiets, ballen in de ton en ... sjoelen. Op z 'n Mee/s dan! Hoe dat in mekaar steekt? Wel men moet proberen drie houten ballen te rollen in openingen waar de cijfers van 1 tot 10 boven geschreven staan. Dal is alles! Maar gemakkelijk was het zeker niet. Er waren zelfs ploegen bij die geen puntje konden scoren. LE Dinsdag waren er nog 167 deelnemers! Misschien hadden er wel enkele het strakke tempo van maandag niet helein aal kunnen verteren en het verklaart misschien wel hun forfait. Nu moest men ballen in een basketring gooien, ijzeren ringen rond een paal werpen en busjes om vergooien. Het mooie weer, de flinke geldprijzen en de pilsjes zorgden voor de nodige sfeer. Alles verliep gezellig. De mannen van het comité kregen de nodige complimnen'/es voor hun inzet. EI Ook de schoolkinderen werden door hen niet vergeten. Alhoewel zij wel naar school moesten (zou er volgend schooljaar echt geen half dagje vrijaf afkunnen?) mochten zij dinsdagnamiddag, mede door de bereidwilligheid van de foorkramers, op

de paardjesmolen en in de grote en kleine botsauto's hun hartje eens ophalen. Het was een lust om te zien hoe de kleuterleidsters zich weer 'weerden' om hun bengeltjes op en af de molen te halen. Er waren zelfs peuterties bij die hun traantjes de vrije loop lieten. Toch menen we te mogen zeggen dat er voor deze ontspanning van de kinderen door het comité 7000 fr. werd uitgegeven. EI De kermis is voorbij! De winter staat voor de deur zeggen ze hier in 'Meel'! Bij Kees Verschueren en echtgenote Mie Van Boxel is het helemaal nog geen winter. Zij vierden deze maand hun diamanten bruiloft. Vroeger woonden zij op de Strjbeekse weg waar ze het leven schonken aan zes kinderen, drie meisjes en drie jongens. Nu brengen zij hun dagen door in hun huisje aan de Strijbeekseweg tegenover garage Van Oers. Beiden zijn hartstochtelijke kaarters en s avonds !èrvente 1V-kijkers. Met de fiets kun je hen ook nog regelmatig tegenkomen en dit om te gaan kaarten of om naar de kerk te rijden! Kees is nog een kranige kerel want de hof spit hij nog zelf om en vooral in de winter houdt hij zich bezig met mandenvlechten. Mie blijft ook niet ten achter want zij bereddert het dagelijkse huishouden. Nog vele jaren aan de kranige jubilarissen!U

beslist de baiscursus computer gaan volgen die volgende week in 't slot starten waarvan Jos Peeters u de meeste begrippen zal uitleggen en u eventueel op weg helpen met de Microcomputer. Meer inlichtingen: St. Janstraat 12 of 't slot, Dorp 28. LE Op 11 oktober start de nieuw bowlingcompetitie tussen 't Slot, de KWB en de fanfare die gedurende het winterseizoen mekaar zullen bekampen op de bowlingbaan van Breebos. Wie wil meedoen neemt kontakt op met één

van de 3 deelnemende verenigingen. EI 18 oktober start het nieuwe kaartseizoen van de K WB in de parochiezaal. Liefhebbers kunnen daar die avond terecht. EI De laatste aktiviteit van de KWB die wij deze maand aankondigen is de Vakantiegenoegenswandeling op zondag 20 oktober in BiommerschotOostmalle waaraan ook KWB-Wortel deelneemt. Wel niet in Wortel maar dan toch erg nauw verbonden met Wortel is Castelree. Daar viert men kermis op de derde zondag van oktober dus dit jaar op 20 oktober. Allen daarhe" Ei Alle berichten voor het volgend nummer van dit blad dat op 30 oktober verschijnt, binnenbrengen voor 18 oktober in de Pater Schrijversstraat 11. LII Tot na de verkiezingen! •

Culinaire Boekerij, Zomer & Keuning Ede/Antwerpen 1985. Het boek bevat een grote keuze van recepten en wat ons bijzonder interessant lijkt, zijn de vele korte tekstjes die tussen de recepten zijn ingelast en waarin allerlei wetenswaardige feiten worden aangehaald (bijv. hoe eet ik artisjokken?, mosterdsoorten, maanzaad, e.d.m.) Er zijn recepten voor groenten, salades, peulvruchten, deegwaren, granen, soja, zoete hoofdgerechten, desserts, ontbijt en tussendoortjes voor wie na al die jaren van brood en confituur ook wel eens wat anders wil bij ontbijt of tussendoor.... Een ander boek naar ons hart is HEERLIJKE NAGERECHTEN VOOR ELKE DAG van Ina Drukker, uitg. Culinaire Boekerij, Zomer & Keuning, Ede/Antwerpen 1985. met meer dan 300 recepten en tips. Is ook niet menig lezer van dit blad bovendien ook nog een 'zoetbek'? En vind je ook niet dat aardbeienyoghurt nog naar aardbeien moet smaken, niet naar gemalen piep-

schuim? Met behulp van dit boek kan je daar best zelf voor zorgen, je vindt er aanwijzingen en recepten in voor via, rijst, yoghurt, kwark, puddingen, sauzen, vruchtengerechten, ijsgerechten, gebakken nagerechten, dessertgebak, kaasgerechten en natuurlijk koffie als besluit tot en met het recept voor de onvolprezen Wiener Kaffee! Een even prettig boek uit de reeks 'Koken met plezier' is VERRASSENDE VARIATIES MET KIP EN GEVOGELTE van Wies van Linge, uitg. Culinaire Boekerij, Zomer & Keuning, Ede/Antwerpen 1985, eveneens met meer dan 300 recepten en tips. Wie slacht er immers al niet eens een kippetje of wie jaagt er voor de feestelijker gelegenheden al eens op wilde eend (van 24/7 tot 31/1, fazant (van 15110 tot 31/1) patrijs (van 1/9 tot 31/1), watersnip (van 18/8 tot 31/1) of het ganse jaar op houtduiven. Deze en andere wetenswaardigheden vormen een boeiende aanvulling bij de eenvoudige en handige recepten.


HALLO! DAMES, HEREN EN KINDEREN Loop nu eens binnen om de gloednieuwe herft- en wintermode te bekijken. Er is al een groot gedeelte binnen en

IEDERE WEEK KOMEN ER NIEUWIGHEDEN BIJ. Ook de zeer jonge modecollecties zijn weer uitgebreid, ook alles van de betere merken. Ook positiekleding. BIJ

VAN DER SLUIS KLEDING NIEUWSTRAAT 9

-

VOOR COMPLETE WONINGINRICHTING

VAN DER SLUIS KAPELSTRAAT 6 BAARLE-HERTOG TELEFOON 0141699002

BRANDWEER Voorpost MEERLE

•1 i

Zondag 6 oktober 1985

u

i

1 GROTE 1 INTERNATIONALE 1 1 WIELERCROSS 1

voor brandweermannen in interventiekledij. Vertrek:

+-

1

1

Gust Stoffels Burgemeester Rijkevorsel Uittredend provincie-raadslid Voorzitter Landelijke Gilde Ondervoorzitter Veiling Der Kempen

2e kandidat voor de provincie

35 jaar om 14.00 uur 35 jaar om 15.00 uur

Inschrijvingen: Brandweerkazerne, G emeenteplein, MEERLE-Hoogstraten Tel. 03/314.32.11

I L

17


VANUIT HET STADHUIS... Als de stad in nevel is gehuld Nog drie maanden en we zijn aan de eerste verjaardag toe van een bijna totaal vastgelopen bestuursvorm in een gemeente die zich sinds enkele maanden ook stad durft noemen. ondanks alle kleinburgeljke politiek en gebrek aan politiek fatsoen, is men er zelfs nog in geslaagd voor Hoogstraten een klasseverheffing in de wacht te slepen. In tussen zijn we in deze nieuwe stad sinds die bewuste december '84 geleidelijk aan in een uitzichtloze situatie verzeild geraakt. Want van toegeven is er hoe langer hoe minder sprake, en de verschillende standpunten lijken door de maanden heen nog verscherpt. Nochtans blijkt duidelijk uit gesprekken in de wandelgangen dat iedereen deze situatie stilaan meer dan zat is. Alle partijen snakken naar een normalisering van het dagelijks bestuur. Zo kan het niet langer, het gemeente-personeel komt hoe langer hoe meer in de moeilijkheden en een goede werking in de gemeente is al lang niet meer mogelijk. De boycotaktie van CVP en FB, waardoor maanden lang heel wat punten van de agenda voor verdaging werden weggestemd, heeft de burgemeester er niet toe kunnen overhalen zelfs maar een gesprek aan te gaan met zijn voormalige coalitiepartner ten einde de zaak terug te normaliseren. Het is stilaan wel duidelijk, KGB wil FB niet meer terug als coalitiepartner. CVP zowel als FB verlangen naar een degelijk beleid en dit is enkel mogelijk als er terug een meerderheid gevonden wordt. Wat staat ons dan, eerzame burgers in de marge van dit spectakel, nog te wachten in de tweede heeft van deze legislatuur? Wij doen een greep uit de mogelijkheden: Houdt burgemeester Van Aperen voet bij stuk en hoopt hij met zijn minderheid van 10 op 23 deze politiek nog lang vol te houden? Dan zal hij voorzeker nog zware stormen moeten trotseren want de eerste zware dobber is in aantocht: de begroting voor 1986. Een blijvende verdaging van deze materie zou iedere werking in de gemeente haast onmogelijk maken en dit roept dan ook op een ingrijpen van de hogere overheid. Of komt er een nieuwe coalitie op de proppen? Een coalitie KGB-CVP? Nochtans lijkt de stemming in de CVP als groep er momenteel geen te zijn van popelend ongeduld om met burgemeester Van Aperen in zee te gaan. En wie zet zich als individu graag buiten zijn groep? Blijft er nog een mogelijkheid dat CVP en FB elkaar vinden in een ernstige beleidsoptie. Dan krijgen we in de gemeenteraad een ruime meerderheid van 13 stemmen, maar de minderheid in het college blijft natuurlijk bestaan. Besluitvorming is dan wel geen probleem, maar wat gebeurt er dan met de uitvoering? Vele vragen die ons nog lang kunnen bezighouden. Wij wachten af en hopen op gezond verstand in de gemeenteraad. Misschien brengt de uitslag van de nationale verkiezing nog een andere dimensie in ons spelprogramma 'stad op stelten'. In tussen zijn wij u nog het verslag van de raadszitting van 26 augustus schuldig. Het ligt al ver in het verleden, maar na de woelige julidagen met 6 raadszittin gen op 8 dagen, is het heel wat rustiger geworden in de raadszaal. En terwijl deze schrijfmachine ratelt valt het blad van 14 september van de kalender en is er nog geen nieuwe gemeenteraad in het zicht. Toch een kort verslag van de laatste zitting en een terugblik op de gemeenterekening 1984.

Goedgekeurde onderwerpen De begrotingen van de twee kerkfabrieken, St-Clemens Minderhout en St-Katharina Hoogstraten worden eenparig goedgekeurd. Minderhout eindigt met een batig saldo van 15 F., Hoogstraten met 987 F. Bij deze laatste zien we bij de ontvangsten o.a. een bedrag van 2,5 miii. door verkoop van gronden en bij de uitgaven een bedrag van 0,6 miljoen voor verbouwingen aan de Latijnse school achter het gemeentehuis. Dit gebouw zal opgeknapt worden teneinde als bergplaats te dienen voor kerkelijke goederen. De rekening van de kerkfabriek St-Jan te Wortel wordt eveneens goedgekeurd. Het tracé van de weg, de weguitrusting en de nutsvoorzieningen voor de verkaveling Beumo in de Leemstraat worden goedgekeurd op voorwaarde dat de nutsvoorzieningen worden terugbetaald aan de gemeente en er groen wordt voorzien zoals is voorgesteld. Het kasverslag van juli '85 en een begrotingswijLiging voor de gewone dienst en een voor de buitengewone dienst zijn voor iedereen aanvaardbaar. Het betreft een aantal verschuivingen van ontvangsten en uitgaven. Meerontvangsten voor de gewone dienst als gevolg van de afrekeningen van allerlei staatstussenkomsten en meeruitgaven vooral door een overboeking van ongeveer 18

2,5 miljoen naar de buitengewone dienst waar er een vermindering van ontvangsten was van 2 miij. daar er geen toelage door de staat werd toegekend voor voegvulling. Er was eveneens een zware meeruitgave van 1,7 milj. voor overlagingswerken aan de wegen die door de zware winter erg gelegen hadden. Er zal een bermmaaier aangekocht worden. in de begroting is hier 1,4 milj. voor voorzien. Er ontstond een hele discussie rond het zogenaamde Bermbesiuit en de optie voor een klepelmaaier die het gras verpulvert, of een gewone maaier waarna alle maaisel daarna apart zou dienen opgeladen te worden. in Hoogstraten dient er ongeveer 300 km wegberm gemaaid te worden. De raad is akkoord met de toewijzing door het college van een levering schoolbenodigdheden aan twee firma's die via een beperkte offerteaanvraag weerhouden werden. De verlofregeling voor de scholen wordt goedgekeurd. De 6 halve dagen bijkomend verlof worden per school bepaald. Het reglement van inwendige orde voor de commissie Financies en dit voor de commissie Onderwijs worden goedgekeurd met algemene stemmen. De commissie van Financies is intussen reeds één maal in vergadering geweest. De leden van deze commsissie wer-

Raadslid Jan Jacobs: Als de aandacht even verslapt, krijgt men soms rare wendingen bij een stemming. den in een vorige gemeenteraad verkozen en zijn de raadsleden Horsten, Vanderbruggen en Peerlinck, schepen Aerts en burgemeester Van Aperen. De commissie van onderwijs bestaat uit vijf leden, de schepen van onderwijs inbegrepen, namelijk 2 leden van de CVP, 2 leden van de KGB en 1 lid van FB. Bij aanwezigheid van 3 leden kan er geldig vergaderd worden en de commissievergadering staat open voor alle raadsleden. Zij hebben evenwel geen stemrecht en zullen niet speciaal uitgenodigd worden. De gemeenteraad is akkoord om het initiatief van het VVV geideiijk te steunen en 50 07o van de kostprijs van een automatisch klokkenspel op zich te nemen. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Hoogstraatse beiaard is het de wens van velen een automatisch klokkenspel in de St-Catharinakerktoren te installeren. De kostprijs bedraagt 673.540 F. (BTW inbegrepen) voor het systeem met 36 klokken. Het Hoogstraatse VVV zou proberen via private sponsering 50% van de kostprijs op zich te nemen. De gemeente zegt toe voor maximum 350.000 F bij te springen. De raadsleden Sterkens, Snoeys en Janssens onthouden zich. Tot slot wordt er een tijdelijke betrekking van schoonmaakster in de gemeenteschool te Hoogstraten openverklaard en wordt het kader van het werkliedenpersoneel aangevuld met een betrekking van mekanieker niveau A2. Het betreft hier een werknemer die door de gemeente op het Waterzuiveringsstation te werk gesteld was en die nu na de overname van VWZ te kennen geeft opgenomen te worden in het kader van de gemeente Hoogstraten. Het advies van de gemeenteraad over de neergeiegde plannen van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en de daarbij behorende kunstwerken, opgemaakt door de ruilverkavelingscomité Meerle wordt goedgekeurd. Er zijn heel wat bezwaarschriften binnengekomen tegen de afschaffing van bepaalde wegen in het ruilverkavelingsgebied. Zo bv. het laatste stuk van de weg van KI. Eyssei naar Strijbeek. Deze punten zijn in het dossier opgenomen.


Verdagingen Een aantal punten die vroeger reeds in voor gaande gemeenteraadszittingen werden ver daagd, krijgen vandaag van hetzelfde laken een broek: Het zijn: - Aankoop bureelmeubelen politie en administratieve diensten - Het bestek voor de infrastruktuurwerken in de Hinnenboomstraat - Het principieel besluit tot het ruilen van gronden naast de Kela - De waarborg voor de lening I.K.A. - Het politiereglement op studentenhuizen en logementen - Verrekening in meer betreffende levering materiaal brandweerwoningen - De groenzone op de Thysakker - De totale afrekening van De Mosten - Aanvragen tot bestelling en akteneming van bestelbons Twee nieuwe punten worden eveneens verdaagd: - De goedkeuring van de verpachting H. Bloedfoor 1985 - De aansluiting van Castelré op de persleiding naar het zuiveringsstation.

Niet behandeld Er stonden nog twee punten van FB op de agenda. Deze konden niet behandeld worden daar de groep KGB de raadszaal verliet en er op dat moment nog slechts 10 raadsleden overbleven, te weinig om geldig te kunnen vergaderen. Het betrof hier vooreerst de bespreking van twee fakturen van de verzorging van de lindenbomen in de Vrijheid. De bestelling van deze werken werd gedaan in '83 en de uitvoering gebeurde in '84 maar omdat het college toen nagelaten heeft prijs te vragen bij verschillende firma's dient de gemeenteraad nu Post factum deze bestelling goed te keuren alvorens die factuur kan betaald worden. Het tweede punt is een mededeling van het Provinciebestuur aan de gemeenteraad. Toen burgemeester Van Aperen enkele maanden geleden weigerde agendapunten van de groep FB op de agenda voor de gemeenteraadszitting op te nemen, en toen hij in diezelfde periode weigerde te laten stemmen over verdaging van een aantal punten, werden hierover door de FB klachten verzonden naar het Provinciebestuur. Het antwoord stelt klaar en duidelijk de burgemeester in het ongelijk. Het antwoord luidt: 'Bij analogie kan uit de administratieve jurisprudentie afgeleid worden dat het college zelfs die punten aan de agenda moet toevoegen, waarvoor de bevoegdheid van de gemeenteraad zou kunnen betwist worden; het is namelijk de gemeenteraad die behoort te beslissen over zijn eigen bevoegdheid.' Over de verdaging: 'Art. 10 van het reglement van orde vermeldt .... Zulks impliceert dat over de verdaging een stemming dient toegestaan.'

ONZE REDAKTIE 03/314.41.26

___ De gemeente rekening 1984 In de gemeenteraad van 5 augustus werd dan eindelijk toch de gemeenterekening '84 door de raad behandeld en goedgekeurd, nadat ze lange tijd telkens voor verdaging werd weggestemd. In ons vorig nummer hebben wij enkel de bedenkingen van CVP op deze rekening gegeven. Vandaag krijgt u in grote lijnen een overzicht van het werk van de ontvanger en een beetje commentaar zoals wij die van het college kregen toegestoken. De gewone dienst sluit met een overschot van 617.192 F, de buitengewone dienst met 1.361.613 F. en de dienst voor order houdt een batig saldo van 5.027.080 F.

De evolutie van de gewone dienst - enkel voor het eigen dienstjaar: werkjaar 1979 1980 1981 1982 1983 1984

inkornsten 162 miii. 170,4 181,6 225,1 268,8 283,9

uitgaven 153 milj. 185,6 219,4 251,6 267,9 275,7

saldo 9 miii. - 15 - 37,8

- 26,5 + 0,8 + 8,1

- eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Dit is het saldo van het eigen dienstjaar plus de overschot van de vorige jaren en de uitgaven die nog gedaan moeten worden betreffende die vorige jaren. Als saldo krijgen we dan: 1979 + 66,9 milj. 1980 + 48,5 1981 + 14,2 1982 + 1,3 1983 + 2,6 1984 + 0,6 Als belangrijkste vaststelling uit deze evolutie zien we dat het eigen dienstjaar in 1983 en '84 terug positief is.

De uitgaven en de inkomsten t. De uitgaven We bekijken het eigen dienstjaar en maken een vergelijking met het nationaal gemiddelde. bruto bruto bruto netto natio- Hoogmilnaal stra- joenen ten personeel 43 07ó 31 01ó 85,5 46,1 werkingskosten 11,5 07ó17,I 07ó 47,4 29 overdrachten 10,5% 8,2 07ó 22,6 22,6 schuldenlast 35 0/o 44 01ó 122,3 61,6 Hieruit kan men besluiten dat vooreerst de schuldenlast zeer zwaar doorweegt en een flink stuk boven het rijksgemiddelde uitsteekt. Ook de werkingskosten liggen boven het gemiddelde. Dit heeft vooral te maken met de uitgestrektheid van de gemeente. Deze kosten zullen daarom waarschijnlijk moeilijk verder te drukken zijn. De personeelskosten daarentegen zijn Vrij laag, maar men verwacht een stijging in 1985 door een aantal vaste benoemingen. Van een totaal van 278 miljoen vastgelegde uitgaven zijn er 159 miljoen ten' laste van de gemeente. De grootste brok van de uitgaven is dus de schuldenlast, goed voor 122,3 miljoen in het afgelopen jaar. Als we nagaan waar deze vooral van voortkomen zien we dat de zwaarste Post deze van de afvalwaters is (rioleringen, waterzuiveringsstation): 79,6 mii-

joen. Andere belangrijke posten zijn: (in milj. uitgedrukt) verkeer 18,8, landbouw (ruilverkaveling) 6,2, watervoorziening 5,2, brandweer 3, nijverheid (electriciteit) 2,9, eredienst (restauraties) 2, volksontwikkeling (voetbalvelden) 1,9. In 1983 en 84 zijn er een aantal ernstige inspanningen geleverd om de schuldenlast te bedwingen. Er waren vooreerst vervroegde terugbetalingen van leningen voor 6,3 milj. in '83 en 25 milj. in 1984. Deze laatste vervroegde terugbetaling betreft een kortlopende lening van '81-'85 voor het zuiveringsstation (33,5 milj.) Om eind 1985 een drama te voorkomen meende het college deze 25 miljoen in 84 terug te betalen bij middel van de overschot van de buitengewone begroting. Daarnaast kregen een aantal ongebruikte leningen een nieuwe bestemming. Op het ongebruikte leningsaldo moest dan wel interest betaald, maar het had geen nut voor de gemeenschap. Op die manier kregen in 1983 en '84 ongeveer 4 miljoen ongebruikte saldi een nieuwe bestemming. Een andere manier om de schuldenlast te bedwingen was het overboeken van het boni van de gewone dienst naar de buitengewone dienst, goed voor 5,8 miljoen F. Hiertegen had de oppositie heel wat bezwaren. Volgens de CVP moet men met een overschot in de gewone dienst veeleer de inkomsten verminderen, dit betekent minder belastingen heffen. Geen overschot overhevelen, maar zorgen dat er geen overschot is door minder belastingen te heffen! Een ander redmiddel was het overboeken van reservefondsen naar de buitengewone dienst (ongeveer 4,4 miljoen). 2. De ontvangsten Wat waren de ontvangsten voor de gemeente in 1984? - inkomsten uit het gemeentefonds 1984: 42,9 miljoen - inkomsten uit onroerende voorheffing: 41,7 miljoen (1800 opcentiemen) - inkomsten uit de personenbelasting: 32,9 miljoen (personenbelasting van 7 07ó) - inkomsten uit de gemeentebelastingen: 12 miljoen - inkomsten uit uitzonderlijke toelagen: 6 miljoen

De geldmiddelen van de gemeente In 1984 zat de gemeente Vrij goed in het geld. Op geen enkel ogenblik moest ze beroep doen op kaskrediet. Regelmatig kon er zelfs belegd worden op korte termijn (één of twee maanden). Steeds waren er ongeveer 10 miljoen eigen middelen beschikbaar wat een vlotte betaling van de lonen en de rekeningen mogelijk maakt.

Wat zijn nu de vooruitzichten? Uit de commentaar op de gemeenterekening '84 van de ontvanger kan men de vooruitzichten voor de gemeente als volgt samenvatten: - er is geen vooruitzicht op veel grotere ontvangsten van de persoonsbelasting - het kadastraal inkomen stagneert. In Hoogstraten worden trouwens weinig grote

19


villa's gebouwd. Het gemiddelde kadastrale inkomen is dit van een gewone woning. - door de economische krisis gaan een aantal uitgaven stijgen (energie, OCMW, ...) - de staat eist een begrotingsevenwicht voor alle gemeenten in 1988. De staat geeft een buitengewone toelage, maar neemt anderzijds met de andere hand terug door bijvoorbeeld het te laat uitbetalen van het aandeel in de belastingen, het laattijdig uitbetalen van subsidies, enz. - Als besluit kan men hierbij stellen dat een voorzichtig beleid nodig blijft. Er staan immers nog miljoenenprojecten op uitvoering te wachten. Tot zover het werk van de ontvanger en de visie op het college op het financiële beleid van de gemeente. De CVP oppositie heeft alle lof over voor het prachtwerk van de ontvanger dat een voorbeeld zou kunnen zijn voor de naburige gemeenten, omdat het aan de geïnteresseerde raadsleden een erg duidelijke kijk geeft op de gemeentelijke financiën. Nochtans heeft de CVP heel wat kritiek op het beleid van het college die zij verwijt de belastingen bewust hoog te houden om alzo een spaarpotje te kunnen aanleggen. Heel wat uitgaven in de begroting '84 werden te hoog geraamd, zodat er nu heel wat kredieten zonder gebruik bleven. Door de overboekingen van de gewone naar de buitengewone dienst (5,8 milj) wordt de gewone dienst afgeroomd en krijgen we een vertekend beeld. Daarom was in 1984 een verhoging van de opcentiemen met 200 en de personenbelasting met 1 01ó helemaal niet nodig.

5

4

3

2

7

6

8

9

15 16 17

4 5

6 7 8 9 10

12 13 Horizontaal: 1. ondier borstwering 2. lengtemaat dwingeland 3. landbouwwerktuig haringingewand toverheks nog eens voorzetsel 4. elk rolletje geldstukken bouwland 5. inwendig orgaan geestelijke arbeid het oosten gevat inhoudsmaat zot kreet pers.vnmw. 8. tussenzetsel telwoord md. zonnescherm herkauwer 9. suikerpalm plaatsen soldatenkost 10. uitdrukken handvat voegwoord 11. lidwoord muzieknoot boom drank Frans lidwoord 12. eetgerei schaatsen 13. vruchten puntige uitwassen -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

14

12 13

3

-

MIE MM

11

2

-

Mostenf eest

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vertikaal: 1. soort pruim scheepstouw onzin voorzetsel laagte tennisterm muzieknoot 4. treiteren telwoord 5. hemellichaam ton moeraspalm 6. moment zoon v. Triamus Jap. munt 7. bijwoord keukengerei gravure Frans lidwoord 8. bergplaats rivier in België 9. drank voikstaal voor laatst slim deel v.e. pet adm. troepen voet opstootje deel v.e. bijbel 12. gebogen been neerslag rijs 13. lied aanw.vnw. brompot schotschrift soort plant voegwoord wig wiel namelijk voorzetsel cijfer ploegbaas.I -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wk 10,0

Linda en de koperblazers Linda de Schepper - Beiaardier(ster) - en de koperblazers van Loenhout musiceerden OP de toren van Hoogstraten tijdens het laatste beiaardconcert van het seizoen; of eigenlijk het voorlaatste, want tijdens de vie, ing tufl 775 jaar Iloogstratcn zal ook de beiaard er'et niet te luisteren op 28 repïeniber van 17.30 to! 18.30 uur. 0

Lee steik siaalije bierhuis kensrupelen wordt hier vertoond op het Mostenfeest van 1 september. (en ook de bakken moeten sterk zijn willen ze deze valpartij overleven).

LITERATUUR Als de schrijvers niet zouden lezen en indien de lezers niet zouden schrijven dan zouden de boekhandelaren oneindig veel beter zaken doen. (Giovanni Papini JC

1881-1956)

20


BEGRAFENISSEN

JORIS

' 1S1uĂŽs woninginrichting

Gelmeistraat 52, Hoogstraten,

Kapeistraat 6, 2338 Baarle-Hertog Telefoon 014 - 69.90.02

Telefoon: 03/314.57.10

's Maandags gesloten

03/314.56.91

'Is] ts] J'('] 1 i7c

gordijnen en overgordijnen tapijten en vloerbekleding behang en kleinmeubels dekens, spreien en donsdekken

0

BU.TAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES Pvba Vrijheid 180 2320 Hoogstraten elefoon 03/314.50.91

Geopend: dagelijks tot 6uur zaterdag en zondag tot 5uur: 's maandags gesloten. Tel. 69.90.02

Kleding voor hele gezin 1

AUTO BAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

21


ir

HOOGSTRATEN IN DUISTERE TIJDEN 9

r L

f rE

N Duirrepc cAri HAAR D î&4At...

EEN

MOMÎ

O%)WE1J o

1

r L Dé

Vi.LEP) Qe Sr4PJ)4AEQeW f4 pE 'U

.(Â1AipJ) V<

WEgV O€6o)w

hlr

,&MAP

-9 DE (tZjC

oi

[:w

W'PRE

KCITEKJAC9T WERD JOtEZî

]

2 tki

/îEiNDrLijK

WothJ

?frEsTEl. '

POMrAVT

7


Sigarenbandjes voor melaatsen Om de melaatsen in Latijns Amerika te helpen, wordt u hoopvol gevraagd het volgende te zenden aan Mr. Georges Vansevenant, Brechtsebaan 48, Maria-ter-Heide, 2130 Brasschaat: allerlei sigarenbandjes, puntenbons (b.v. Soubry, Artis, Historia enz.), verbruikte en ongebruikte postzegels van alle landen, alle mogelijke afslagzegels (middenstands-, fort-, valois-, naftazegels, enz.) en wat dies meer zij. Een goed werk doen, is beter dan alles in de vuilnisbak te werpen. Schijnbaar onbenullige dingen, indien ze in massa bijeenkomen, kunnen nog een aardig centje opbrengen voor hulp aan ongelukkige mensen, die het echt nodig hebben. Indien dit sparen te lastig is of te moeilijk zou zijn, mag er ook gestort worden op PCR, nr. 000-0563389-13 (persoon en adres hoger aangestipt), vermeldend: MELAATSEN.0

Swingen tegen raketten VAKA-Hoogstraten is de raketten nog niet vergeten en plant een mobilisatiekampagne met enkele akties (verspreiden van ons krantje, verkoop aan winkels, verspreiding van affiches, inleggen van bussen, ...) en een hoogtepunt: een bal met de nu toch al over bekende Midnight Sex op 12 oktober in zaal Pax. Veel hoeft hier niet meer over verteld te worden. Iedereen weet dat het zowat het beste balorkest uit België en omstreken is, dat de groep bestaat uit vijf rasmuzikanten, dat ze drie uur lang de beste nummers uit de 50-er, 60-er en 80-er jaren brengen. Dansen tot U erbij neervalt, het is in ieder geval beter dan dat de raketten daarvoor zorgen. En wij maar hopen dat U de dag en de week daarop met evenveel enthousiasme tegen de raketten zal zijn. Tot dan. Voor meer info en buskaarten: VAKAHoogstraten, Klinketstraat 16, 2323 Hoogstraten. Tel.: 03/314 48 52. •

begrip 'penning', de zgn. korte notatie) 3. opleiding voor het koningsdiploma. dit is het langste deel, enkel bestemd voor de doorzetters. Hier wordt nader ingegaan op de belangrijkste fasen van de schaakpartij: de opening, het middenspel en het eindspel. Wie dit laatste deel met succes doorworsteld heeft, kan zich al meten met andere clubspeIers. Inschrijvingsgeld: 200 Fr. Dit geldt tevens als lidgeld van de vereniging voor 1 jaar. Verder kosten deze lessen niets vermits al het benodigde materiaal (borden, stukken, demonstratiebord, schaakklokken) door de vereniging wordt ter beschikking gesteld. Inschrijven: bij de lesgevers Frans Quirynen, Achtel 65, Rijkevorsel (314.67.37) en Eric Van Gestel, Molenstraat 38, Rijkevorsel, (314.30.68). Wacht niet te lang, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!!

Lijstduwer

Herman Hoogstraten

t::

Thuis in Markdal Begin september zijn ze pas gestart - het dagcentrum voor mentaal gehandicapte volwassenen in Merksplas - en nu zijn er al een 10-tal gasten. In de jeugdlokalen 'Spelewei' aan de Schuttershofstraat hebben zij een voorlopig tehuis gekregen. Elf mensen uit de streek worden elke dag 's morgens aan huis afgehaald en 's avonds teruggebracht. Overdag blijven zij onder de hoede van opvoedsters en een ergotherapeute. Hun dag is gevuld met huishoudelijk werk: koken, winkelen, poetsen, ambachtelijke bezig zijn: mandjes vlechten, weven .....tuinwerk en turnen. Een goed initiatief, zo vonden wij, van de KGV (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) van het kanton Hoogstraten. Er zijn wel scholen voor gehandicapte jongeren en ook beschuttende werkplaatsen, maar waar moeten volwassenen die niet meer leren en ook niet kunnen werken, naartoe? Thuis?

Muziek en Bewegen: twee leuke dingen De lessen in dansexpressie beginnen terug elke woensdag vanaf 9 oktober'85. Dit in dc zaal ROMA telkens om 15 uur onder leiding van Masj De Busser. Iedereen vanaf 8 jaar tot ongeveer 16 jaar kan inschrijven. De onkosten bedragen 400 fr. Voor 10 lessen. Tot dan, Masj. tel. 314.30.91.0

Infosermi? We weten niet of hier in de streek veel mensen rondlopen die zich vragen stellen omtrent militaire dienstplicht of dito loopbaan. De Belgische Krijgsmacht denkt blijkbaar van wel en daarom heeft de INFOSERMI (Centrum voor Informatie over Selectie en Recrutering van Militairen) een vaste plaats gekregen in het gemeentehuis van Hoogstraten. Iedere 2de donderdag van de maand, van 11 tot 18 uur, komen er twee militaire heren - Cuyvers en Winkelmans - in de trouwzaal zitten en wachten op eenieder die vragen heeft. dat is maar eenzaam en voor de gezinsleden vaak moeilijk. In een psychiastrische instelling? Dat hoeft niet altijd en is meestal ook verre van goed voor de gehandicapte mens zelf. Zo'n dagcentrum, dat is eigenlijk best, vindt de KGV, en gelukkig vindt het ministerie dat ook. Het dagcentrum Markdal heeft dus een voorlopige erkenning gekregen - samen met een gelijkaardig centrum in Arendonk. De mensen die naar Markdal komen, betalen hiervoor 200 F per dag. Daarvoor krijgen ze, behalve onderdak en begeleiding, ook een warme maaltijd, zijn ze verzekerd en worden ze naar en van huis vervoerd. Met deze bijdrage wordt slechts een gedeelte van de werkingskosten betaald; het personeel werkt onder het B.T.K.-statuut. Wie een steentje wil bijdragen tot het floreren van Markdal, kan een gift storten op 001-1491384-85. Markdal-VZW, Schuttershofstraat 278, 2330 Merksplas. Ook werkmateriaal is van harte welkom. •

Schaakkursus Vanaf zondag 6 oktober 1985 richt de schaakkring van Rijkevorsel opnieuw een schaakkursus in voor beginners. Plaats: Parochiecentrum Rij kevorsel Dorp 21, lokaal 21(1e verd.) Data: telkens op zondag van 10 tot 12 uur. op 6, 13, 20 oktober, 3, 10, 17 november, 1 december (pionexamen voor het zogenaamde piondiploma), 22 en 29 december en in 1986: 5, 12 en 19 januari. Beginleeftijd: 9 â 10 jaar, maar ook minder jongeren zijn natuurlijk welkom. Opbouw van de lessen: de kursus kan opgedeeld worden in drie fasen: opleiding voor het piondiploma: omvat alle spelregels (loop van de stukken, mat en pat, eenvoudige matvoeringen, promotie, en passant-regel, rochade, notatie van de zetten) opleiding voor het torendiploina; gaat dieper in op een aantal hasiselementen van hel sLliaakspel (waaide van velden cii stukken, opbouw van de partij en openingsfouten, remiseregels, combinaties zoals vork, aftrekschaak, dubbelschaak en offer, het

Samen aan tafel in Markdal

23


Vlaamse Kulturele Kring

Boeken, humor en Dr. Versmissen

Hoefijzer wordt ontgroend

Op zondag 29 september organizeert de Hoogstraatse Vlaamse Kulturele Kring een boekenbeurs met tentoonstelling rond de figuur van Dr. Hendrik Versmissen in de Pax. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt er ook een brochure die naast een beknopte levensloop van Dr. Versmissen ook een weinig bestudeerd element van zijn werk - namelijk zijn Groot-Nederlandse vizie - bespreekt. Deze brochure is een uitgave van de Vlaams Kulturele Kring. Naast deze aktiviteiten vinden er ook een aantal lezingen rond het thema: 'Humor en literatuur' plaats. De rij van sprekers wordt geopend om 15.00 u. met kolderdichter Karel de Cat en voortgezet met Pallieterke journalist L.H. Cotvooghel en Gaston Durnez, respektievelijk om 16.00 en 17.00 u. De toegang tot al dit fraais is uiteraard gratis en het geheel begint om 14.00 u. U

Antilliaanse Blauwbossen Een krachttoer toch: de Antilliaanse Feesten, waar een half jaar voorbereiding in kruipt, van locatie wijzigen één week voor ze plaatsvinden. En wât voor locatie! Aan de Blauwbossen was alles aanwezig om van uiterst geslaagde feesten te spreken. Dankzij een perfecte opstelling van barbecue-, bier-, cocktail- en danstent werd in combinatie met zonnige caraibische muziek, een unieke sfeer geschapen, die alle verbodsmiserie deed vergeten. En geen angst voor een te krappe behuizing aan de Vrijheid. De vzw Cahier de Brouillon kan terugblik ken op een derde editie van de Antiliaanse Feesten die kwa aanpak, nationale uitstraling, muzikale waardering en publieke opkomst, de vorige edities ver overtrof en voorlopig een hoogtepunt vormt in hun vijfjarige werking. Muzikaal gezien stonden de feesten dit jaar in het teken van de 'soca'-muziek, een steeds populairder wordend genre uit het Caraibisch gebied, de eilandengroep tussen Noord- en Zuid-Amerika. Het optreden van de 'G.I.'s Brass International' uit de Engelse Antillen is voor vele bezoekers een onvergetelijke ervaring geworden. De G.I.'s hadden er duidelijk zin in: eens op het podium was hun vermoeiende reis vergeten en overdonderden ze iedereen met hun energieke podium-act. De vonk sprong over, er hing magie in de lucht. Een spontaan geïmproviseerde reggae op het einde vormde het gemeende dankwoord van de groep aan 'the finest audience in Europe'. De optredens van Quicksilver, Gravity en vooral de G.I.'s vormen een enorme uitdaging voor het organisatiecomité voor de editie '86. We kijken er nu al naar uit.0

Eindelijk is het zover! Men begint aan de heropbouw van het Hoefijzer in de Lindendreef. Vooraleer aan de werken te beginnen, worden huizen en omgeving van groen ontdaan.

Ongevallen Zaterdag 25 aug. om 15.10 u botsten aan de Dreef te Meerle, de auto's bestuurd door Adriana Van Loon uit Waspik en Antonius Van Dun, Mgr. Eestermansstraat 3 te Meerle. Er was lichte schade. Joanna Fransen, Koekhoven 34 Rijkevorsel, reed maandag 26 aug. om 1.00 uur op de Oostmallesteenweg te Rij kevorsel met haar auto tegen een verlichtingspaal. Zij werd hierbij licht gekwetst. Er was zware schade. Maandag 26 aug. om 17.55 uur botsten aan het kruispunt Steenweg op Turnhout en Bredestraat te Merksplas, twee auto's. De eerste werd bestuurd door Rudy Dresselaerts, Begijnenlei 4, Merksplas, met als passagierster Marleen Dockx, Moerstraat 10, Hoogstraten. De tweede wagen werd bestuurd door Anna Zwinnen uit Beerse met als passagierties, de lO-jarige Heidi en Suzi. Al deze personen werden licht gekwetst. Aan het kruispunt Vrijheid-Gravin Elisabethlaan te Hoogstraten, gebeurde dinsdag 27 aug. om 17.40u een ongeval, waarbij 3 wagens betrokken waren. Een er van was geparkeerd. De bestuurders waren Joseph Gons, Minderhoutdorp 38 - zware schade aan auto, H. Van Tichelen uit Brecht - zware schade, Van Nijlen Guido uit Vosselaar lichte schade. Een vrachtwagen bestuurd door Cornelis Kools uit Rucphen en een autobus bestuurd door Arthur Van Mechelen uit Ranst, kwamen maandag 2 september om 7.45 uur in botsing in Meerdorp. Er was zware schade. Aan het kruispunt Lindendreef en Gelmelstraat te Hoogstraten botsten maandag 2 september om 10.50 u, de auto's bestuurd door Veerle Eulaars Hofeinde 18, Merksplas en Lodewijk Meyvis, 's Boschstraat 28, Hoogstraten. Er was zware schade.

2 van de 10 'G.I. 't' in volle actie 24

Aan de Strijbeekseweg te Meerle reed maandag 2 september om 14.20 u, Mark Doets uit Utrecht, met zijn fiets tegen een boom en werd hierbij licht gekwetst.

De 22-jarige fietser Anthonius Leemans, Minderhoutdorp 56, werd maandag 2 sept. om 18.20 uur in Minderhoutdorp aangereden door een auto bestuurd door Ludovicus Hillen, Schootsenhoek 33, Baarle-Nassau. De fietser werd licht gekwetst. Woensdag 4 september om 8.35 u werd de auto bestuurd door Maria Sleeckx uit Zoersel, aan het kruispunt Loenhoutseweg-Heuvelstraat te Hoogstraten, aangereden door een auto waarvan de bestuurder zijn weg vervolgde. Men noemt zoiets 'vluchtmisdrijf'. De auto bestuurd door Joseph Boeckx (65j) Achtelsestraat 68 te Hoogstraten, botste vrijdag 6 september om 19.00 u aan het kruispunt Vrijheid-Gelmelstraat te Hoogstraten, met de auto bestuurd door Luc Lenaerts (25 j), Beenakker 25, Hoogstraten. Er was lichte schade. Aan het kruispunt Houteweg-Heesbeekweg te Rij kevorsel, botsten zaterdag 7 september om 19.15 u, de auto bestuurd door Marcel Janssens, Minderhoutdorp 37, met inzittende Maria Bastiaansen, en de auto bestuurd door Danny Wilmsen uit Merksplas. Er was zware schade. Ad Heestermans, 19 jaar, uit Chaam, reed zondagavond 8 september om 22.30 u, aan de John Lijssenstraat te Meer met zijn auto tegen een boom. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. Zaterdag 14 september om 11.20 u botsten aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten de auto's bestuurd door Karel Fockaert, Loenhoutseweg 52, Hoogstraten en John Laurijssen, Kerkhovenakkerlaan 27. Er was zware schade. Aan het kruispunt Meerseweg-Bredaseweg en de Desmedtstraat te Minderhout botste zaterdag 14 september om 23.05u de auto bestuurd door Cornelius Hendrickx uit Schoten, met de auto bestuurd door Louisa Van Mulders uit Merksplas. Er was lichte schade.


MIJ-rA nAaP

3

De Hoogstraatse Pers,

01

uitgeveri verzorgt graag al uw drukwerk! vraag inlichtingen HOOGSTRATEN, Loenhoutseweg 34

GEMEENTE HOOGSTRATEN

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Hoogstraten maakt bekend dat een tijdelijke betrekking van

schoonmaakster te begeven is. De dienstprestaties zijn thans vastgelegd op 30 uur per week

03/314.55.04 of 314.49.11

Aanwervingsvoorwaarden:

Alfons SPRANGERS

- de Belgische nationaliteit bezitten - de burgerlijke en politieke rechten genieten - leeftijdsvoorwaarden: Minimum 17 en maximum 45 jaar oud (te vervullen op datum van indienen der kandidatu ren) - de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten - voldoen in een bekwaamheidsproef.

SPAARKAS WINTERTHUR VERZEKERINGEN ONGEVALLEN LE VEN

• T•'

De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven in ons bezit te zijn uiterlijk op 15 oktober 1985.

Meeriseweg 62 2321 HOOGSTRATEN Telefoon 031315 7173

Nieuw! Provincie 6e plaats

Herman Verlinden Hoogstraten

Verdere inlichtingen te bekomen op het gemeentesekretariaat.

1'

vy w

Jong - Dynamisch Provincie 6e plaats

Herman Verlinden Hoogstraten

OPRIT & PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkieurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

Duw mee!

• Herman Verlinden Hoogstraten C.V.P. Lijstduwer

TUININRICHTING - KALKSTEENSLAG - WITTE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) - LAVABLOKKEN - ROTSBLOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - weifsels - zand - grind - cement - enz. • Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) • Of afhaling door uw zorgen VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 25


Poorter, Pen & Spilzak Dal had natuurlijk ook de nieuwste roman van John Le Carrè kunnen worden, maar is het dus niet. Wel een uitermate bondige samen vatting van wat er zoal aan fraais en lekkers te beleven viel op de memorabele avond van 9september ji. toen het VVV in de Holelschool uitpakte met het 775 -jarige Hoogstraten. Zowat alles dat dit hoge noorden te bieden heeft kreeg de kans om oog en smaakpapillen van de talrijke aan wezigerds te strelen. Een proevertje mocht derhalve niet uitblijven in dit blad. U plukt dan ook best hier en daar een verspilde kruimel uit de vouw of vanonder de nietjes.

Taart met 775 kaarsjes? Kregen we niet te zien, nee. Had trouwens niemand kunnen uitblazen. Zelfs Theo Vanderhallen niet, die de sprekersspits mocht afbijten. Op een drafje nam hij bijna acht eeuwen geschiedenis onder de arm, schetste het opzet van de avond en kondigde aan wat er deze maand verder nog te beleven zou zijn (zie ook onze kalender). Tenslotte richtte hij deze oproep aan iedere welmenende Hoogstratenaar - en dât is elke Maandicier natuurlijk: naast allerhande sponsors wordt gezocht naar private personen die bereid zijn om 1000fr te storten (bankrekeing VVV 414-6049581-18) om een automatisch klokkenspel te installeren in de Beiaard. Dit zal in december hopelijk in gebruik kunnen worden genomen. Vervolgens demonstreer de Stan Sterkens dat de volksmond het ook wel eens mis heeft. 'Waar de brouwer binnen is, kan de bakker niet zijn', beweert die immers zonder blozen. Ter plekke kon vastgesteld worden dat dit pertinent onwaar is: verschillende bakkers waren immers aanwezig voor de presentatie van hun eigengemaakte Spilzak, net zoals Stan er een Poorter kwam voorstellen. Een ongemeen lekker bier 'met hoge densiteit en een flinke dosis lachgas', wat meteen kon worden nagegaan. Het bier wordt niet enkel in flessen, ook in kruikjes te koop aangeboden. laat deze kruik aan u niet voobijgaan (en bekijk tegelijk de tekening van Jef Versmissen - Karel Huet op het fraaie etiket)! Getekend werd er nog meer al bleek de wedstrijd waarin gezocht werd naar de beste pentekening met een landkaart van Hoogstraten, slechts matig succesvol wat het aantal inzendingen betreft. Dat zegt echter niks over de kwaliteit van de ingezonden werken, waarbij uiteindelijk onze eigenste huistekenaar Karel 'Sjah' Huet door de juleden werd uitverkoren. Terecht, terecht, driewerf terecht, menen wij hier op de redactie, en of u dat ook vindt kon u zelf vaststellen in het VVV-kantoor (waar de ingezonden tekeningen nog tot 29 september te bekijken zijn).

lende aperitief-aarbeien-hapjes voorgesteld, bereid met de meest wonderlijke ingrediënten door F. Crits en J. Vrijhoeven van de Hotelschool. Of zeg nu zelf: had u gedacht dat salami, pâté of heilbot met een aardbei te combineren zijn? De aanwezigen ook niet, maar waren achteraf beslist van menig veranderd!! Dit kaderde in een project dat, zoals directuer I.aurijssen aankondigde, door de Hotelschool wordt uitgewerkt in 3 tot 5 jaar. Getracht wordt aardbeigerechten te creëren die de aardbei een volwaardige plaats zouden geven in de gastronomie - en niet enkel als nagerecht. Dergelijke gerechten zouden om. worden opgenomen in het leerprogramma van het laatste jaar van alle Vlaamse hotelscholen. Verder zijn er plannen voor promotie, symposia, bedrijfsbezoeken enz. Uiteindelijk moet het zelfs bereiken dat 'waar mensen uit Hoogstraten samen zijn, het niet zou mogen dat de aardbei afwezig is'... Iets waar de aanwezige Ghesellen het wellicht mee eens zijn.

Uitstekende promotie Al bij al een avond die mnéér dan in de smaak gevallen is, zo leek het ons, bij alle aan wezigen. Het geheel werd vlekkeloos verzorgd, was gevarieerd en ideeënrijk. Dergelijke ac,'iviteiten vinden terecht weerklank ver buiten het Land van Hoogstraten, en vormen zo een uitstekende promotie voor de streek - en dan willen we heus geen woord te veel gezegd hebben! El

Voor de goeie verstaander weze het nogmaal gezegd dat de activiteiten in het kader van 775 jaar Hoogstraten hiermee nog niet geheel tot het eigen verleden behoren. Het

Programma voor de eerstvolgende dagen: -Nog tot 29 september: V.V.V. Kantoor Stadhuis alle dagen van 10.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u. Tentoonstelling van alle ingezonden pentekeningen. Videoopname over 'Het land van Hoogstraten' programma Boeketjes Vlaanderen. -28 september: Groot Volksfeest 17.30 - 18.30u: Bejaardconcert en Torenmuziek door het Hoogstraats Koperensemble. 17.30 - 18.00u: De deelnemende Muziekmaatschappijen spelen in de eigen dorpsgemeenschap. 18.30u: De verschillende fanfares stappen vanuit alle hoeken al spelend op naar het stadhuis. 18.45u: Samenkomst voor het stadhuis. 18.45 - 19.00u: Samenspelvan alle aanwezige verenigingen. 19.00 - 20.45u: Optreden voor het stadhuis van Volksdansgroepen en Vendeliers. Vanaf 19.30u: Gezellige samenzijn in zaal Fax. Optreden van verschillende muziekgroepen. Alle deelnemers worden getrakteerd op 'n Hoogstraatse 'Poorter'. -december: Tentoonstelling van de hamers geschonken door de sponsors -25 december 1985: installatie en inspelen van het automatisch klokkenspel. -In de loop van 1986 wordt een tentoonstelling gepland die de historiek van 775 jaar Hoogstraten Stad en Vrijheid zal belichten. • Taxipost! Een snelle huis â huis afhaal- en bezorgservice voor spoedeisende zendingen, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7, zelft op feestdagen!

5, 4îk

Strawberry Fields Forever Waarna het hoofdstukje aardbeien aangesneden werd, zoals wijlen the Beatles dat destijds al in de groeven hadden gekweeld. Er werd niet alleen een fraaie landkaart, maar ook een lekker gebakje gezocht de Spilzak. Een zevental bakkers uit de streek hadden hun beste kunnen aangesproken om een gebak te creëren dat een sterke binding heeft met de streek. Uiteindelijk won bakker Muesen het pleit, met een koeketaartje dat u een der dagen beslist al geproefd heeft, niet! Tussendoor werden maar liefst 18 verschil-

26

Indrukwekkend op rij: Stan Sterkens, Karel 1-luel en Jef Muesen ,net ,esp. een Poort er, de winnende pentekening en de winnende Spilzak onder de arm. Theo Vanderhallen en het VVV weten zich bij dit alles evenwel de grootste winnaars

Organiseert u iets! Bel onze redactie 03 / 314.41.26


Hoogstraten-Stad?!

Hete Hangijzers

Ze mogen zijn wat ze willen, en ongeveer hetzelfde zeggen, maar dat Hoogstraten een heuse stad is geworden sinds februari van dit jaar, ligt nog altijd niet zo best in de mond. Of toch? In 1210 vermeldt een diploma van de toenmalige Hendrik 1, hertog van Brabant voor het eerst dat Hoogstraten een Vrijheid ofte stad is. De stad kent gedurende het bewind van de heren van Kuik, de graven De Lalaing en de hertogen van Salm Salm een flinke bloei. Kasteel, kerk en stadhuis kunnen hiervan getuigen. Tijdens de Franse Revolutie verloor Hoogstraten evenwel zijn titels van Stad, Vrijheid en Hertogdom. Bij de stichting van het koninkrijk België werd een lijst van steden opgemaakt, die werd opgenomen in een dekreet van 10 oktober 1830. De criteria op basis waarvan de stadstitel werd verleend waren van historische én eigentijdse aard. Historische criterium was het verkregen stadsrecht, waardoor de stad een eigen bestuur, wetgeving en rechtspraak kreeg, los van het omringende platteland. Eigentijdse criteria waren het bevolkingscijfer en de aard van de activiteiten van de inwoners. Hoe dan ook, een twintigtal historische 'steden' kregen hun verloren gegane stadstitel niet terug. Hoogstraten was dus officieel geen stad meer In februari van dit jaar keurde een commissie negen wetsontwerpen of -voorstellen goed. Hierdoor kwamen er evenveel steden bij. Zeven daarvan kregen de stadstitel op grond van o.m. hun oude stadsrechten: Borgworm, Geldenaken, Landen, Gembloux, Bree, Herentals en .. juist, ja, Hoogstraten. Jaar na de eerste vermelding als Vrijheid mag de gemeente weer prat gaan op zijn oorspronkelijke titel. Al bracht dat toendertijd wel meer centen in het stadslaatje dan nu. Maar een poorter mag niet alles willen, zeker?

Nu de vakantie gedaan is en merendeel van de jongeren weer op de schoolbanken zit, denkt ook Cahier de Brouillon eraan iets serieus te doen. Ze hebben dat de voorbije jaren al meer gedaan met lessenreeksen over de politieke actualiteit. 'Hete Hangijzers' heette dat en het vormingscentrum Elcker-ik van Turnhout zorgde voor sprekers om leer gierigen te informeren. Ook dit winterseizoen begint een nieuwe lessenreeks en wel onder de titel: Internationale druk: van sensatie tot frustratie? Zoals de titel aanduidt, zal het gaan over internationale organisaties die ook in de politiek een woordtje (en geen klein!) meespreken. Wie kent niet Greenpeace, Artsen zonder grenzen, Amnesty international, Oxfam, de Internationale vakbeweging? Over die wereldwijde organisaties zal het gaan en wie meer daarover wil weten, kome best eens luisteren. Voor het geld hoeft u het niet te laten; één les kost 60F en de hele reeks kunt u meemaken voor 300F. Telkens op woensdagavond: 23/10, 6/11, 20/11 1 4/12, 18/12; aanvang 20u. Voor mer informatie kan je steeds terecht op 03/314.0.91

775

.•

O,ize wetenschappelijke correspondent aan het werk tijdens zijn onderzoek, exclusief uitgevoerd in opdracht van uw maandblad. Eveneens in hei kader van de viering van 775 jaar Iloogsiraten, vond in de Ho te/school op 14september een symposium plaats. Voor een zestigtal aanwezigen hielden E. Vanhaute, H. Faes, A. Van den Bossche en J.A. Coldewey lezingen over historische aspecten van het Hoogstraatse land.

te voeren op het aggressieve 'mannelijke' rijgedrag - onbewust blijkt de auto voor vele chauffeurs een rnachtsgevoel op te wekken (alle pantoffelhelden die 's morgens over de weg razen?).

Hulp

Doorrijders (met prut) Goddomme, sakkert u dagelijks ook zo veel op een stuk of wat onverantwoordelijke wegpiraten, zondagsrijders, spookridders en ander gespuis achter het stuur???? Hewel, dan moge dit een onvervalste troost zijn: voor één keertje heeft u gelijk. Volmondig, zoals dat heet.

Cijfers Onderzoek heeft aangetoond dat de chauffeur (de gemiddelde medeburger dus, die met moordlustige blik de einder afzoekt, hopend op een makkelijke brok hapklaar autovlees) veruit de meest onzekere factor is in de verkeersveiligheid (als dat woord al geen contradictie is geworden). Cijfers om dat te staven zijn voldoende voorradig. Van 1958 tot 1983 verzamelde Daimler-Benz (zeg maar: Mercedes) alle mogelijke gegevens rond ernstige auto-ongelukken. Uit de ana-

lyse van al dat cijfermateriaal blijkt dat 90¼ van de ongevallen te wijten is aan een fout van een van de bestuurders die erbij betrokken zijn. De overige 10 07ó komt op rekening van technische mankementen van de auto of slecht onderhoud van de weg. Overdreven snelheid, zeker in ongunstige omstandigheden (sneeuw, regen, mist, lastig bochtenwerk), blijkt de meest voorkomende fout waaraan de chauffeurs zich schuldig maken (18 07ó). Een goeie tweede plaats is weggelegd voor het niet verlenen van voorrang (12%), op de voet gevolgd door inhaalmanoeuvres, verkeerd afslaan en dies meer (10 07o). Demon Alcohol slokt zowat 8 07ó van de aanwijsbare fouten naar binnen. Opmerkelijk is wel dat paniek en agressiviteit in dit alles zo'n belangrijke rol spelen. 67% van de automobilisten geraakte bij het ongeval betrokken doordat ze door een paniek-stop (alle remmen dicht) probeerden de botsing te voorkomen. Vaak had men door stuurcorrecties een uitwijkmogelijkheid kunnen vinden, maar paniek verhindert het. Heel wat fouten zijn wellicht ook terug

Vaststellen wat er zoal verkeerd loopt is evenwel makkelijker dan er aan te verhelpen. Uit tests blijkt dat zowat de helft van alle ongevallen zou kunnen worden voorkomen indien de reactiesnelheid van de chauffeur met slechts een halve seconde (!) zou kunnen worden opgevoerd. Voor frontale botsingen is dat driekwart seconde. Wie dus een fractie van een seconde sneller kan reageren dan de andere bestuurder, heeft een fikse kans de schade te kunnen beperken. Overigens wordt ook gezocht in hoeverre bv. een nieuwe dashbordinrichting het reactievermogen zou kunnen beïnvloeden. Enfin, 't zou ook al veel helpen als iedereen 's morgens de prut uit z'n oogkes zou pulken, dachten wij hier zo. Vermeerdert de gezichtsvermogens merkelijk, dat wij proefondervindelijk hebben onderzocht. Mét prut zagen we de ene ochtend slechts één vroege koe langs de weg, en daarzonder de volgende ochtend maar liefst zeven (7). Reken dat maar eens na met het aantal automobilisten dat u op een gemiddelde ochtend voorbijraast (zonder ze te zien)! • 27


Molen-liefde Het boek van Mina van de Mulder 'Ick ben n 'outen Standerikast Uit achttien honderd veertig twee Dien men in Wortel zetten dee Soo quam ick oep dees plekke staen Schellekens: ist des Mulders naan' Bovenstaand versie staat in een boek 'Het Molenaarsgeslacht Schellekens' dat werd geschreven door Mina Coppens, echtgenote van de vroegere molenaar Flor Schellekens en dochter uit een molenaarsfamilie. Het verhaal van de molen van Wortel en van de familie Schellekens die generaties lang die molen bemaalde, beslaat 144 pagina's in een Atoma-schrift en werd eigenhandig in haar mooiste schoolschrift door Mina opgeschreven. Hij was een merkwaardig man, die allereerste molenaar van Wortel, Johannes Petrus Schellekens. Hij kwam in 1828 in Wortel wonen, begon als bediende op 'het Kasteel' en bracht het later tot burgemeester. Door zijn welstand en zijn functie lukte het hem om een maalvergunning te krijgen en kreeg hij de toestemming (bij Koninklijk Besluit nog wel!) om een windmolen aan te kopen. Die windmolen behoorde toe aan een zekere Alexander Joseph de la Roche de Marchienne uit Henegouwen; J. Schellekens kocht hem en liet hem stukje bij beetje naar Wortel overbrengen. (Omdat dit hem nogal wat geld kostte, werd hij gedurende 2 jaar vrijgesteld van het betalen van grondbelasting). Als de molenwieken voor de eerste keer gaan draaien, is het feest in het dorp. Mina schrijft: 'De pachters stroomden toe met bespannen karren, hondenkarren, kruiwagens, beladen met zakken graan. Forse kerels droegen zelfs hun kwatske rogge op de schouders'. Na Johannes wordt zoon Jozef de 2de molenaar van het dorp; hij sterft echter jong en dan is het de beurt aan zijn jongere broer Frans om hem op te volgen. Mulder Frans brengt een nieuwigheid aan bij de molen; hij plaatst een petroleummolen om ook te kunnen malen als de wind verstek laat gaan. Zijn oudste zoon Louis wordt de 4de molenaar. Tijdens zijn beheer brandt de houten molen af (in 1904) en o orclt vers angen door

»lor Schellekens en Mitta Coppens.

2R

een stenen molen. Dat was al bijna een even grote onderneming als het plaatsen van de eerste molen. Mina schrijft: 'Maalder Louis

Schellekens en bou wondernemer 1-lorsten reisden samen naar Nederland. Nergens anders dan in het polderlandschap rond Leiden, te Rijpwetering, was er zo'n verrassende variatie van molens bijeen. Mei grote bewondering en volle aandacht (zodat ze zelfs de prijsop gave vergeten waren), veel passen en meten, werd in Rijpwerering (ZuidHolland), de 'Koren molen' aangekocht. De ganse molenvracht, binnenwerk, raderwerk met wieken, de zware molenas, enz. werd per schip naar België vervoerd tot in St. Jozef-Rijkevorsel. Daar werd de vracht overgeladen op 'oertsen', getrokken door zware paarden die de ganse vracht naar Wortel sleepten'. Als het binnenwerk in de nieuw gemetste romp wordt geplaatst, is het hele dorp op de been. Zelfs de schoolkinderen krijgen vrijaf om de heuglijke gebeurtenis mee te maken. Ook de aanleg van de molenberg, rond de eigenlijke molen, was een zwaar karwei. Ettelijke karren zand moesten met man en paard tot bij de molen gebracht worden vooraleer er van een beetje berg sprake was. Later, in '34, werden de wieken 'verdekkerd'; een metalen konstruktie werd op de wieken aangebracht zodat ze een beetje op een vliegtuigvleugel leken en beter de wind konden vangen. Daarover lezen we in Mina's boek 'Na afloop van de werkzaamhe-

den gingen de sloutmoedige molenbouwersknech ten een weddenschap aan om zich, voor een stoopje jenever, even op de wiek een volle slag mee te laten draaien, wat ze ook volbrachten. Een niet alledaagse luchtreis!' Flor, de zoon van Louis Schellekens, volgt zijn vader op als molenaar en trouwt later met Mina Coppens, een molenaarsdochter. Het is die Mina, 75 jaar nu, maar nog altijd bruisend van energie, steeds in de weer, die het boek schreef over de molen en de molenaarsfamilie. We liepen even bij haar langs in haar huis aan de Grote Plaats dat letterlijk in de schaduw van de molen staat. Van die geliefde molen rest alleen nog de stenen romp. In het voorjaar van '54 werden de wieken door een stormwind vernietigd. Later werd ook de kap weggenomen en de zware as kreeg een bestemming in een andere molen. Zoon Harry - Mina noemt hem cle

6de Wortelse molenaar - woont naast de deur en zet het werk van zijn vader voort in een mengvoederbedrijf. Aan Mina voegen we: Het is een heel werk zo'n boek te schrijven. Hoe kwam je ertoe? Ik had een goed voorbeeld aan het molenboek van de familie Coppens, een nog veel oudere molenaarsfamilie, uit Nederland afkomstig. Een lid van die familie, waar ik ook toe behoor, heeft zo'n familiekroniek geschreven. Ik had zelf wel wat gegevens over de familie Schellekens - foto's, verhalen - zodat ik ook zin kreeg zo'n boek te maken. Al die informatie over de familie, over de molen, hoe heb je dat verzameld? Familie en kennissen hebben me veel geholpen, en van 't een komt het ander. De grootste stimulans kreeg ik wel door het werk van Eric Vanhaute die over de eerste molenaar een studie maakte. Zo kon ik alvast beginnen. In '79 ben ik eraan begonnen en in' 84 sloot ik het af. In het begin moest ik telkens opnieuw beginnen want ik kreeg altijd meer en meer informatie. Daarom schreef ik ook in een ringschrift, dan kan er altijd nog wat tussen. En nu schrijf ik het over Je schrijft het helemaal over? Ja, het is in de eerste plaats een boek voor de familie, en ook voor de mensen die me geholpen hebben het boek samen te stellen. Voor elk van hen schrijf ik het boek over en laat de foto's die erbij horen, opnieuw bijmaken. Ik heb dat nu al zo'n 15 keren overgeschreven. Ik ben daar graag mee bezig en doe dat tussen mijn andere werk door. En ook, die molen en zijn molenaars, da's een stuk van mijn leven. Daarover schrijven, daar word ik niet moe van. Tot slot één van de vele molen-versjes die in het boek staan en waarvan er veel door Mina gemaakt zijn. Alle lof voor zoveel molenliefde.

Onze Molen In regen en stormen, of bij 't zonnige weer Keek rustig onze molen op Wortel tern eer 't Is verleden tijd, maar ik denk aan jou Omdat ik nog immer, nu in gedachten, van je hou. De schoonheid die je vroeger was Staat nu in een boek, maar dat ligt in de kas(t)•.


ZIE PUZZELKOLOM VOOR ONZE WEDSTRIJD. ii n oz _ J

I fj

EIT A P M L RG 0 W A S JÂ NJ E E 0 K A AAMALCA [ IK PF SA F B H

KERKSTRAAT 15 - 2330 MERKSPLAS TELEFOON 014/6335.56

N

jos Dupre

iiibr)cite Elke dag

ELECTRO HAN DEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU 1 MVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16

29


16 augustus: François Peeters, Oostmalsesteenweg 16, Rijkevorsel en Karine Jansen, Vrijheid 34, Hoogstralen; nieuw adres: Eksterstraal 7, Rij-

Burgerlijke Stand

kevorsel. 16 augustus: Johannes Michielsen, Heerle 56, Meerle en Annie Martens, Hoogeind 39, Meer;

augustus 1985

LJ

Huwelijken

nieuw adres: Meerseweg 26, Meer. 16 augustus: Daniël Adams, Van Aertselaerstraat Hoogstraten en Maria-Magdalena Van Ginkel, l)esmedtstraat 42, Minderhout; nieuw, adres: 1 cernstraat 6. Hoogstratcn. 24 augustus: Constant Adams, Gestelsestraat 52, Meer en Julienne Verheyen, Blauwputten 1, Minderhout; nieuw adres: Gestelsestraat 52, Meer. 24 augustus: Hoogwelgeboren Jon kheer Patrick de Witte de Haelen, square du Vieux Tilleul 2 Eisene en Clementine Van den Brande, Withof 2, Minderhout; nieuw adres: Square du Vieux Tilleul 2, Elsene. 30 augustus: Marc Baslyns, Merenweg 1, Meer en Marleen Jacobs, John Lijsenstr. 29, Meer; nieuw adres: John Lijsenstraat 5, Meer. 30 augustus: Joseph Quirijnen, Hoenderstraat 59, Wuustwezel en Rita Willemse, Hinnenboomstraat 12, Hoogstraten; nieuw adres: H. Bloediaan 273, Hoogstraten. 31 augustus: Johannes RoeIen, Grazenseweg 2, Nieuw-Ginneken en Maria van Opstal, Dreef 133, Meer; nieuw adres: Kerkdreef 8, Chaam.

2 augustus: Cornelis Martens, Klein Oekelsestraat 9. Rijsbergen en Greta Verheyen, Chaamseweg 65, Meerle; nieuw adres: Klein Oekelsestraat 9, Rijsbergen. 2 augustus: Cornelis de Vreede, Boshoven 5, Baarie-Nassau en Joanna Anlonissen, I-loogeind 89, Meer; nieuw adres: Boshoven 5, BaarleNassau. 2 augustus: Guido Voet, Vooraard 5, Minderhout en Lydie Govaerls, Beukendreef 2, Wortel; nieuw adres: Vooraard 6, Minderhout. 2augustus: Ludovicus Vriends, Maxburgdreef 27, Meer en Christel Neefs, Moleneind 1, WuustwezeI; nieuw adres: Bredabaan 219, Wuustwezel. 3 augustus: Marc Sirijbos, Bosuil 1, Wortel en Chantal Verlackl, Langstraat 175, Borgerhout; nieuw adres: Kastanjelaan 44, Hoevenen. 3augustus: Marc Van Gemert, Neselaan 53, Huishout en Sabine Swaegers, Vrijheid 81, Hoogstraten; nieuw adres: Loenhoutseweg 58, Hoogstraten. 7 augustus: Alexander 1-leeslermans, Lokbosstraat 13, Meer en Annita Herrijgers, Lokbosstraat 13, Meer; nieuw adres: Lokbosstraat 13, Meer. 9 augustus: Aloï.s Wendrickx, Buizeistraat 12. Hoogstratert en Paula Meeuwes, wonende te Rijkevorsel; nieuw adres: Venweg 14, Rijkevorsel. 9 augustus: André Snoeys, Minderhoutsestraat 27, Hoogstraten en Suzanne Van Weereld, Vrijheid 75, Hoogstraten; nieuw adres; Vredeboomstraat 2, Meer. 9 augustus: L.udo Geens, Beekakker 6, Meer en Gerda van de Pul, Hinnenboomstraat 19. Hoogstraten; nieuw adres: Hinnenboomstraat 21, Hoogstraten. 14 augustus: Marc Koyen, Minderhoutsestraat 8, Hooastraten en Elisabeth Van Calsier, Rooimans 22, Wortel; nieuw adres: Hoogeind 5, Meer. 14 augustus: Roheri Cumps, BP 405 Quargia-Algerije en Bernadette S»mans, Vrijheid 232, Hoogstraten; blijven op hun eigen adres wonen. 16 augustus: Martinus van der Hoofden. Grimhuijsenstraat 19, Nieuw-Ginneken en Maria Van

2 augustus: Kjell, zoon van Marcel Haest en Anna Braspenning, Mgr. Jansenstraat 11, Meerle. 3 augustus: Bart, zoon van Joannes Verschueren en Karinne Lenaerts, Meerleseweg 68, Meer. 3 augustus: Cindy, dochter van Herman Martens en Hilda Martens, D. Gommerstraat 1, Meerle. 5 augustus: Stefan, zoon van Leo Van Bergen en Annv Vissers, Donckstraat 21, Meer. 5 augustus: Thijs, zoon van Joannes Hendrickx en Lisette Pauwels, Loenhoutseweg 25, Hoogstraten. 6 augustus: \ick, zoon van Karel Jansen en Gerda Sambre, Schoolstraat 18, Minderhout. 7 augustus: Inge, dochter van Adriaan Strijbos en Leonarda Goris, Mariaveld 9, Minderhout. 10 augustus: Hans, zoon van Marcel Van Dun en Christianne Schrauwen, P.V. Dykstraat 2, Minderhout. ii augustus: (..itte, dochter van Herman Bartholomeeusen en Maria Verheijen, Minderhoutdorp 7, Minderhout.

Aperen, Meerdorp 29, Meer; nieuw adres: Eindsesiraat 26, Meer.

II augustus: Rob, zoon van Hendrikus Hendrikx

5828 Schoolgangers Een overzicht van het kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs in de gemeente, in analfabetische volgorde. Tussen haakjes het leerlingenaantal van vorig schooljaar. KleuterLagere school school

Wortel Minderhout Meersel-Dreef Meerle Meer Hoogstraten Spijker Seminarie Rijks gemeentelijk Totaal voor de fusiegemeente

(128) (268) (45) (208) (230)

89 (86) 124 (138) 20 (18) 131 143

196 (196) 203 (199) 61 (78) 91 (80)

162 (209)

1466 (1432)

751 (790)

146 265 37 227 240

-

(-)

38 44

(44) (-)

Veel commentaar kan daar niet bij gegeven worden. Het leerlingenaantal in de lagere scholen stijgt lichtjes en in de kleuterscholen is het een beetje gedaald. Misschien is de

30

L

Geboorten

aanvoer uit de nieuwe wijken in sommige dorpen al aan het teruglopen? (Meerle, Minderhout). En krijgt alleen de lagere school (en later het middelbaar) nog een verhoging in het leerlingenaantal. Er is natuurlijk geen sprake van een schoolstrijd in het Hoogstraatse. Maar toch wordt de gemeenteschool een te duchten concurrent. Dat de nieuwe kleuterschool al meteen 44 kleuters telt, bewijst wel dat er nood was aan deze school. En ze zal helpen het voortbestaan te verzekeren van de Hoogstraatse gemeenteschool. Technisch Instituut Spijker (Hotelschool) 670 (613) Spijker Humaniora 824 (797) Seminarie (humaniora) 709 (696) Seminarie Handelschool 287 (264) Vito (Vakschool) 847 (876) Land- en Tuinbouwschool 274 (295) Totaal Aantal internen:

en Anna Jacobs, Mgr. Eestermansstr. 14, Meerle. 13 augustus: Toon, zoon van Paul Verheyen en (Jodelieve Verschueren, Vrijheid 112, Hoogstraten. 14 augustus: Ann, dochter van Joannes Janssens en Magda Kox, Desmedtstraat 5, Minderhout. 14 augustus: Daisy, dochter van Gustaaf Stoffelen en Myriam Van den Heuvel, Donckstraat 3, Meer. 16 augustus: Ellen, dochter van Antonius van Dun en Hilda Aernouts, Dreef 72, Meerle. 16 augustus: Jimmy, zoon van Emiei Verstraeten en Martine Peelman, Driehoekstr. 12, Meer. 16 augustus: Sarah, dochter van Boudewijn Onmx en Denise Janssen, Lage Weg 36, Minderhout. 17augustus: Ronald, zoon van Franciscus Hapers en Lucienne Eist, Oude Weg 6, Wortel. 20 augustus: An, dochter van Jozef Van Sande en Ingrid Maes, Lod. de Konincklaan 35, Hoogstraten. 21 augustus: Johan, dochter Aiois Aerts en Rita Govaerts, Rollekens 6, Minderhout. 25 augustus: Krislien, dochter van Jan Janssen en Magda Sterkens, Poeleinde 35, Wortel. 26 augustus: Evi, dochter van Jan Aerts en Maria Nouws, Zundertseweg 6h, Meer. 29 augustus: Annelies, dochter van Sebastiaan Bastyns en Theodora Vervoort, Oud Meerleseweg 3, Meer. 30 augustus: Tom, zoon van Leo Braspenning en Edwig de Nijs, Grote Plaats 58, Wortel.

[J

Overlijdens

2 augustus: Anlonelta van Beckhoven, oud 88 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 250. 6 augustus: Theodoor van Eechoud, oud 73 jaar, echtgenoot van Cecile Boot, wonende te Minderhout, Hemeistraat 2. 10 augustus: Joanna Torreele, oud 71 jaar, echtgenote van Karei Vlaminckx, wonende te Hoogstraten, Vrijheid 131. II augustus: Hyppolitus Segers, oud 76 jaar, ongehuwd, wonende te Hoogstraten, Lindendreef 39. 13 augustus: Jozefa Adriaensen, oud 64 jaar, echtgenoot van Frans Staes, wonende te Wortel, Rooimans 8. 17 augustus: Dorien Brosens, oud 4 maanden, wonende te Meerle, Heimeulenstraat 27. 29 augustus: André Goossens. oud 37 jaar, echtgenoot van Magda Verstappen, wonende te Wortcl KOnt 'ttii 7 Spijker: 190 meisjesinternen Technische School Spijker:

8-5 meisjesinternen Totaal

592 internen

- T: J& W

3611(3541)

Seminarie:

317 (ook jongens uit andere scholen van Hoogstraten)

De nieuwe kleuterschool act/t de Aarel Boomsiraat start met 44 kleuters.


*

PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking van FRAMSPORT - Merksplas

Hoe moeilijker de opgave hoe meer deelnemers, constateert onze h uisstatisticus. De oplossing van vorige maand. van KAKSTOEL maakten we KOELKAST, WELVAART, WATERVAL werd GRONDZEIL werd ZOLDER ING en ONTELBAAR werd LABORANTE. Ja,n,ner genoeg kunnen we maar aan 5 deelnemers een prijs toekennen. De 500 fr. sportmateriaal gaat naar Ingrid Wuvts, P. Schrijversstraat 4 te Wortel. Het fijne (,neisjes)horloge is voor Linda Koyen, Heerle 3 te Minderhout en een plaat 'Streekpop' is voor Marc Bruyndonckx (Kazerne Maj. Blairon) Turnhout, voor R. Dalle, Zwartven weg 8 te Meerle en voor Marc Ceusters, Vrijheid 114 te Hoogstraten. Gelukgewenst allemaal! Nadine Leemans uit Zaventem wilde bovendien volgende volzin nog kwijt. 'Om de exlusief mede werkende Merksplasse firma te koppelen aan De Hoogstraatse Maand wens ik de ene nog veel puzzelsportijver en verwacht van de andere evenveel leesgenot.'

Nieuwe opgave

Zoals beloofd, iets moeilijk! Zoek eerst de advertentie van Framsport op. Daar vindt u een raster met dierennamen. De onderstaande achttien dierennamen moeten in het vierkant doorgestreept worden. Het betreffende woord kan in allerlei richtingen zijn geschreven, b.v. van beneden naar boven, van rechts naar links, maar ook b.v. van rechtsboven naar links onder enz. Sommige letters worden verscheidene keren gebruikt. Zeven letters worden in het geheel niet gebruikt. Van deze letters moet u de negentiende dierennaam trachten te maken. Vraag: welk dier?

Hert, poes, tijger, bok, ezel, kangeroe, paard, haas, hond, marter, poema, wolf, lama, aap, egel, koe, gems, gans.

Prijzen Naast onze onvolprezen 'Goed voor 500 fr. sportmateriaal' maakt u deze week bovendien nog kans op het winnen van de 3 prachtige boeken 'Wings' about McCartney. Heurie up!

HALVE EEUW GELED September 1935

Vaderlandsche Opvoeding in de Schoolgevangenis Niettegenstaande de opgeslotenen der Strafschool voor het meerendeel beroofd zijn van zekere hunner rechten als Staatburger houdt het Bestuur dier inrichting er toch aan bij zijn jeugdige verpleegden de Vaderiandsliefde aan te kweeken en te bevorderen. Alzoo verraste het aangenaam op 4 augustus op het kasteel de gesneuvelden van den Wereldkrijg te hooren herdenken door klaroengeschal. Nu vernemen we dat het Bestuur de gevangen in de gelegenheid gesteld heeft deel te nemen aan den Nationale Rouw. Op 3 September, den dag zelve van de begrafenis van wijlen H.M. Koningin Astrid, werd in de kapel van het gesticht door den E.H. Aalmoezenier in aanwezigheid van het personeel en van de gedetineerden een plechtige gezongen Zielemis opgedragen voor onze betreurde Vorstin. Nadien werden de jongens in twee conferentiezalen bij eengebracht, alwaar zij, door middel van luidsprekers de aandoenlijke lijkplechtigheden onzer Koningin konden volgen. Ongetwijfeld, onder alle koren is er kaf! Maar wat zou er van deze misloopen jongelingen geworden, indien men zich niet moest inspannen om ze tot een betere levensopvatting te brengen?

Het nieuwe wandelpad van de V.T.B. De Vi. Toeristenbond, welke niets onverlet laat om het oerisme te bevorderen, heeft nu weer daarvan blijk gegeven door een wandelpad op te zoeken van Antwerpen naar Zundert. Dit wandelpad dat verwezenlijk werd met den daadwerkeiij ken steun van het Provinciebestuur van Antwerpen en de betrokken gemeentebesturen, gaat door mooie afwisselende landschappen en meestal door uitgekozen binnenwegen, over het grondgebied der gemeenten Deurne, Schooten, 's Gravenwezen, St-Job-in-'t-Goor, Brecht, Sint-Lenaerts, Rijckevorsel, Wortel, Hoogstraten, Minderhout en Meir. Aan 'het Paaltje', gehucht van Zundert, sluit het aan bij het wandelpad van den Toeristenbond voor Holland. Dit wandelpad werd 'Door Verstraetepad' geheten, ter herinnering aan den schilder van de

Antwerpsche Kampen, Theodoor Verstraete. Pijltjes met het schild van V.T.B. duiden de te volgen weg aan. De inhuldiging van dezen wandelpad heeft Zondag plaats. De ontvangst op het Stadhuis alhier gebeurt in aanwezigheid van Prof. Dr. C. Leurs, aif. Voorzitter, en m. Van den Kieboom, bestendig afgevaardigde.

Levensstandaard in België De Belgen klagen en hebben redenen tot klagen, maar ze mogen niet overdrijven. En instede onszelven uit te roepen als het ongelukkigste volk ter wereld, dienden we eens naar onze grenzen te kijken en te zien hoe het bij onze naaste geburen gesteld is. Als we 100 als vooroorlogsche basis nemen bij het berekenen der kleinhandelsprijzen, betreffende de meest noodzakelijke winkeiwaren, dan bevinden we dat die index in Holland gestegen is tot 133, in Zwitserland tot 128, in Duitschland tot 124. In Frankrijk zakte het tot 99, in Luxemburg tot 85, in Engeland tot 84, in België tot 69. Uit die statistiek zou blijken dat het leven in België bijna een derde goedkoper is dan in 1914; en toen reeds stond België bekend als het land, waar men met het minste geld zich het meeste kon aanschaffen.

De Handelstentoonsteiling De 2e Handelstentoonstelling is achter den rug. De tentoonstellers hadden hunne producten op meesterlijke wijze opgesteld. Een aanzienlijke volksmassa stroomde de drie dagen der tentoonstelling de lokalen der vakschool binnen en spaarden hunnen loftuigingen niet over het werk dat tot een goed einde is gekomen.

Fokveedag Onder overgroote belangstelling vanwege onze Kempische landbouwers ging Dinsdag de groote Fokveedag van rood-bont vee door. Om 10 uur had de opening plaats op het terrein zei f, feestelijk bevlagd. Spoedig stond de weide, waarin de dieren met veel orde waren opgesteld, vol belangstellenden. Groep voor groep werden dan de dieren gekeurd door de jury, waarna de uitslagen werden bekende gemaakt door de 'Stem van en Reus', geplaatst op het terrein door de zorgen van de Firma Hendrickx-Somers. Niet minder dan 288 dieren werden gemonsterd.

31


7J - Optreden van 'A seduction of corpses' en

KALENDER VRIJDAG 27 SEPTEMBER - Plechtigheid en Receptie t.g.v. de 'Opening van de nieuwe brandweerkazerne' om 20.00 uur, St. Lenaartseweg 38, Hoogstraten. ZATERDAG 28 SEPTEMBER Viering

-

775 jaar Hoogstraten:

Groot

Volks feest - 17.30-18.30 uur: Beiaardconcert en torenmuziek door het Hoogstraatse Koperensembie; - 17.30-18.00 uur: Muziekmaatschappijen spelen in de eigen dorpsgemeenschap; - 18.00 uur: Vertrek van de stratenloop aan de Pax; - 18.30 uur: De deelnemende fanfares stappen spelend on naar het stadhuis; - 18.45-19.00 uur. Samenspel van alle aanwezige verenigi.n; - 19.00-20.45 uur: Optreden voor het stadhuis van volksdansgroepen en vendeliers; - Vanaf 19.30 uur: Gezellig samenzijn in de zaal Pax. Optreden van verschillende muziekgroepen. Traktatie met 'n Hoogstraatse 'Poorter'. - Bal met 'Spilzakken en Co' (nieuw repertorium) in de Pax in Hoogstraten. ZONDAG 29 SEPTEMBER - Dag van de Landbouw: Kijken, proeven en kopen van landbouwprodukten in het Klooster van Meersel-Dreef. - Boekenbeurs, ingericht door de Vlaams Culturele Kring, met tentoonstelling rond HENDRIK VERSMISSEN en lezingen door GASTON DURNEZ, KAREL DE CAT en L.H. COTVOOGHEL. Vanaf 14.00 uur in de zaal Pax van I-loogstraten. - Open-deur met diverse attrakties vanaf 14 uur in de Brandweerhaierne, Sint-Lenaartseeg te Uoogstraten. - Demonstratiedag an de zaal- en gevechtsporten, georg. door de Sportraad om 13.30 uur in de sporthal van het Spijker, in

'Experto Credo Roberto' in Cahier de Brouillon, in Hoogstraten. ZONDAG 20 OKTOBER

dewerking van Hoogstraatse musici en eigen zangkoren, in Hoogstraten.

- Castelré-kermis.

Tentoonstellingen

WOENSDAG 23 OKTOBER met een 5-delige kursus met als thema 'Internationale druk: van sensatie tot Frustratie?', om 20.00 uur in Cahier de Brouillon, Vrijheid 84, Hoogstraten. ZONDAG 27 OKTOBER - Kerkconcert in het teken van het 'Jaar van de Muziek', georg. door het Davidsfonds, in de St. Catharinakerk om 16.00 uur, met me-

Akwarellen en olieverfschilderijen van JEF THIJS tot en met 7 oktober '85 in het domein Zwaluwenhof, John Leysenstraat 56, in Meer. Iedere dag van 10.00 tot 18.00 uur. Pentekeningen en videoprogramma over het Land van Hoogstraten (van Boeketje Vlaanderen) in het V.V.V.-kantoor-stadhuis tot en met 29 september, alle dagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur.

- Hete Hangijzers

,I

"0 /

4

Wie zich 0/1 zondag S .sepiembei- huiien waagde, A 0fl 11uur /.ocflhloul vuwi om dooi de bluemenstoet te aanschouwen door een grijs regengordijn of naar het Kasteel in Hoog.straten waar een Trekker-Trek wedstrijd werd gehouden. Onze fotograaf koos de dichlstbijzijnde activiteit en kiekte Frans Adains op zijn vooroorlogse trekker, een Lanz-Bulldog (worden die tegenwoordig nog gemaakt?)

Hoogstraten.

ZATERDAG 5 OKTOBER - Geburenbal van de Sint Janskring in de parochiezaal van Wortel. - Optreden van 'Roger and his Hopeless Alcoholics' in de Mussenakker in Meer. DONDERDAG 10 OKTOBER - Dorpsraad in de parochiezaal om 20.00 uur, in Minderhout. ZATERDAG 12 OKTOBER - Omnisportdag, georg. door de Sportraad, in Hoogstraten. - Optreden van Midnight Sex (swingen tegen raketten) in de Pax in Hoogstraten. DONDERDAG 17 OKTOBER in Mechelen van de CBVM, met deelneming van afdeling

- Prov. Herfstontmoeting

Hoogstraten.

u

HUISDOKTERS

29 september: DR. HOLVOET en VER-

HOEVEN, V. Aertselaerstr. 70, Hoogstraten, tel. 314.31.66. 5 oktober: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, Wortel, tel. 314.48.00. 13 oktober: DR. DECLERCQ, Gemeenteplein 12, Meerle, tel. 315.84.54. 20 oktober: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstr. 15, Meerle, tel. 315.21. 27 oktober: DR. Willemse, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55.

I1 APOTHEKERS

Van 27 september tot 4 oktober: Apo-

theek FAES, Meerdorp 61, Meer, tel. 3 15 .77 .73. Van 4 tot 11 oktober: Apotheek FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 11 tot 18 oktober: Apotheek ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel. 3 15.73.75. Van 18 tot 25 oktober: Apotheek DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25. Op 19 oktober: Apotheek FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 25 oktober tot 1 november: Apo-

VRIJDAG 18 OKTOBER - Kaartavond van de K.W.B. in de parochiezaal van Wortel. ZATERDAG 19 OKTOBER - Inzet Castelrékermis met de fanfare St. Jan van Wortel. 32

theek GEERTS, Kerkdreef 32, St. Jozef Rijkevorsel, tel. 312. 12.20 en Apotheek SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Op 26 oktober: Apotheek FAES, Meerdorp 61, Meer, tel. 315.77.73.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.