augustus 1985 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD EERSTE JAARGANG, NR. 4 AUGUSTUS 1985 PRIJS: 40 FR.

ouis Geets Ieder zijn waarheid: alle partijen aan het woord

Vrede en Vriendschap kampioen Ronde van de Kempen

Minderhout VV 15 jaar

Dorpsnieuws

Ondergrondse gasopslag in Loenhout

Het Kleidabberspad

en het andere nieuws liet fijne nog niet van wist

vnti' u


Koop-goed We zijn alweer halfweg het schoolverlof en 'in de bouw' stropen de meesten alweer de mouwen op. Voor onze collega's van 'een halve eeuw geleden' in het jaar 2035 vermelden we voor de volledigheid dat de zomer zich in juli behoorlijk heeft gedragen, dat Torhout-Werchter (een rockfestival met vele bekende artiesten uit binnen- en buitenland) dit jaar 120.000 kijklustigen trok en dat de Ronde van Frankrijk moreel gewonnen werd door Hinault. Dat is het grote nieuws, natuurlijk. Maar het nieuws uit onze straat en streek vindt U nog steeds hier, in onze eigen DHM. Een recente studie heeft uitgewezen dat slechts betrouwbare en goed renderende middenstandsbedrijven nog adverteren. Precies zij, wie het goed gaat, zijn geneigd als eersten te adverteren, wat op het eerste gezicht een tegenstelling lijkt. Maar als lezer van DHM kunt u er wel uw voordeel uit halen. Want kopen bij onze adverteerders is een extra garantie voor u, want met hen gaat het goed. En met hen, uzelf.0

GELMELSTRAA T Van oudsher wordt de Gelmeistraat in de volksmond "t kermisstraatje' genoemd. Deze groep kinderen lieten zich dat wellicht maar al te graag wel gevallen, en stapten dapper mee, gekleed in crèpepapier, in de

stoet van Begijntjes Laat Besluit. Jos Hendrickx legde ze destijds vast op een glazen plaat, en een bereidwillige schenker schonk ze aan het Ost-museum waar ze nu bewaard wordt voor het nageslacht. Wie herkent overigens deze jonge snuitjes?

Zie ook p. 24.

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij

Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie

Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96 Drukwerk Administratie Sekretariaat

Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49 Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel).

t Een huisvrouw uit Hannover heeft met de Westduitse lotto 7 miij. DM (= 140 miii. fr.) gewonnen. Zij had 80fr. ingezet en won het hoogste bedrag ooit in Europa uitgekeerd. U

Kopij voor volgend nummer binnenbrengen v'ĂŠr 18 augustus. Nog altijd geen abonnement? Bel dan 03/3 14 41 26


mon in de moond Louis Geets Ze kunnen me komen halen, ja Achter een van de meest gewone geveltjes van Minderhout zit onder de dakpannen een 73-jarige man. In zijn eigen leef- en denkwereld, niet misvormd noch bijgeschaafd door de 'huwelijksen staat', leeft de man zich uit. Hij tekent landkaarten, speelt met foto's, schrijft er graffity's over paus en gezag en bergt ze op, schildert meisjesportretten met een ietsje meer. Zijn naam is Louis Geets. Aangenaam. Louis Geets: 'Ik kom uit een groot huishouden met 17 kinderen. Ik ben geboren in 1912 naast de winkel van Laurijssen, als ge die weet. Ik ben tot mijn 14 jaar naar school gegaan hier in Minderhout. Langer moest ge toen niet gaan en daarna ben ik direkt gaan werken. Ik en mijn oudste broer gingen toen te voet, door weer en wind, naar Meer werken want bij ons hadden ze geen geld om een fiets te kopen. Kindertoeslag bestond niet en bij ons zaten ze toen met tien-twaalf klein mannen. Ik was de derde. We gingen naar het sigarenfabriek in Meer, bij Pier (Petrus) Janssens, vader van de oudburgemeester van Meer, Willy Janssens. Daar moest ik van alles doen, sigaren ringen, bladeren ronddoen, kistjes maken en afplakken in 'altefrente kleuren, naargelang de wensen van de klant. Er werkte daar een 20 man. Ge kent toch dat boek van Leunen? Wel, daar staat nog een groepsfoto in met de namen van al die mannen. En daar sta ik als ploegbaas in 1940 vermeld, na Martinus Huysmans. Wij zijn daar beginnen werken aan 75 centiemen per uur, 36 fr. per week voor 48 uren werk. Zo is de munt ondertussen vooruitgegaan. Dat heb ik gedaan tot begin jaren '50. Want toen het wat slapkes

werd moest ik af en toe mee op toer met brouwer Sterckens, een schoon broer van Pier. Daar moest ik bakken voor sjouwen terwijl de brouwer binnen ging zitten. Ikzelf hoefde niet naar binnen te gaan. De brouwer bracht wel iets om te drinken mee naar buiten. Zo ging dat vroeger'.

ik kalkstenen scheppen in de ovens waar suiker uit de bieten geperst werd. Zwaar werk was dat. Mijn laatste werk was ook in Breda bij de technische dienst van een garenfabriek van Akzo. Daar hield ik toezicht op de spuit- en twijnmachines waar viscose onder druk tot draad gesponnen werd'.

Naar Breda

Uit zijn archief haalt Louis een stukje rood viscosekoord en toont ons dat een dergelijk draadje samengesteld is uit honderden in elkaar gedraaide ragfijne draadjes.

Louis Geets: Daarna ben ik naar de gemeente ploegbaas gaan spelen voor de banen die ze hier toen allemaal hebben aangelegd. Maar dat was maar tijdelijk verdrijf, want dan moesten we weer gaan doppen. Weer kort daarna ben ik hier in 't steenfabriek gaan werken, bij Desta. Daar moest ik gipsen vormen gieten om 'pannen te slagen'. Dat ging niet al te goed. De vormen waren te snel versleten zegden ze. Maar dat lag wel wat aan henzelf. Normaal moest er klei tussen die vormen geperst worden en de overschot moest er als platte boter tussenuit komen. Maar daar deden ze gemalen steen door en dat maakte 'schijren' op mijn vormen en dus geen mooie pannen meer. Tussendoor ben ik nog 2 winters naar Breda naar het suikerfabriek geweest. Daar moest

Louis Geets: 'Wegens ziekte ben ik daar ontslagen, ik kon niet tegen die lucht. Van de dokter hier mocht ik nog wel gaan werken, maar van de bedrijfsdokter niet meer. Dat was in 1970, ik was 58 jaar'. DHM: En toen bent u met fotografie begonnen? Louis Geets: 'Neen. in '60 was ik daar al mee bezig. Eerst had ik een 'epidiascoop' gemaakt. Kent ge dat?' DHM: Euh? Louis Geets: 'Men noemt dat ook wel een toverlantaarn. Een projektor waar men een hevig belichte postkaart mee op de muur kan schijnen. Dat heb ik toen kapot gedaan want dat was niks. Daarna heb ik met brilleglazen verrekijkers gemaakt om foto's te maken'.

Kaarten Om onverklaarbare reden gaat het gesprek over naar een reeks kleine interesses van weleer. Voor 't Spijker schilderde Louis de grote landkaarten om aan het bord te hangen. Op het voetbalveld verzorgde hij nog reclameborden. Louis Geets: 'Ik heb boven nog een landkaart staan van het Kanton Hoogstraten (van Baarle-Hertog tot Beerse tot half Loenhout en St. Lenaarts) waar ik alle verharde wegen heb ingetekend. Die heb ik in '60-'70 gemaakt. Ik vertrok van een bestaande staf-

Louis bij zijn archiefkast, waarin duizend foto's het verhaal vertellen van het nabije Minderhoutse en Hoogstraatse verleden... Verzekeringsdeskundigen hebben

*23 berekend dat de kansm 115 jaar

te worden gelijk is aan 1 op 2 miljard. E 3


kaart en heb daarop alle wijzigingen aangebracht. Meer dan 50 dagen heb ik met de fiets rondgereden om al die paadjes na te zien. Ook de nieuwe verkavelingen, autostrade Ergens heb ik wel opgeschreven waar ik van dag tot dag geweest ben'.

:

­

Dat maken wij wel uit!

11

::

...

la

Helemaal wonderbaarlijk is de verzameling zeifgetekende plannetjes van Minderhout. In een gebonden 'illustré' uit de jaren '30 kleefde Louis zijn dorpsplannen pardoes op de leesbladzijden. Hier en daar is het 'album' opgesmukt met aparte en eigen opmetin gen, zoals bijvoorbeeld het kerkhof rond 1950. Met een tussenperiode van 15 â 25 jaar, te beginnen vanaf 1900, maakte Louis eigenhandig een stratenplan van Minderhout met daarop alle woningen en hun bewoners.

kw

Louis Geets: 'Ons moeder was van 1880. Die wist nog precies hoe in 1900 de wegen liepen en wie er overal woonde. Dat was mijn eerste plan van Minderhout. In 1925 was ik zelf nog klein en toen heb ik mijn eerste eigen plan opgemaakt'.

Bij de kaart van 1950 staan op verschillende plaatsen rode sterretjes, de aanduiding van de woningen die door een bombardement zijn weggevallen. Ook de woning van de familie Geets werd getroffen en vernield. Maar veel erger was dat vader, Frans Geets, achterbleef bij hel beruchte bombardement van Mortsel. Ook Louis' zuster Paula (20) en broer Cyriel (13) kwamen om in de oorlog. De kaarten van 1970 en 1977 zijn reeds noodgedwongen opgesplitst in verschillende katerns omdat het aantal woningen te uitgebreid is geworden. De kaart van 1977 is ook de laatst opgemaakte. Louis heeft ook een nauwkeurige opmeting van de kerkomgeving met de precies gemeten plaats waar 'moeder' begraven werd. Terwijl wij belangstellend bladeren haakt Louis terloops een zelfgeschreven en op karton gekleefde eeuwigdurende kalender van de muur. De verschillende jaartallen (van 1850 tot 2050) zijn ingedeeld in groepen van 1 tot 14. Voor elke groep staan de zondagen per jaar ingeschreven, zodat de overige dagen gemakkelijk kunnen afgeleid worden.

o

4 .

.

Louis Geets: 'Dat heb ik zelf met formules berekend. Op de achterkant staat de berekeningswijze voor de Volle Maan. De aanduiding van de 'epacta' (nvdr: ouderdom van de maan op 1 januari) laten toe de maanstand op elk ogenblik te berekenen. Van daaruit kunnen ook Pasen en de bijhorende 'heiligendagen' berekend worden. En daaruit volgt bijvoorbeeld 2 weken na Pasen Kapellekeskermis, 8 weken na Pasen Heilig Bloed'.

i 4

.

1

411

DHM: Waarom zijt ge zo gepikeerd op Politie en Rijkswacht? Louis Geets: 'Ik heb in de oorlog gezien hoe heldhaftig de gendarmen waren. Voor een gewone duitse soldaat: 'Ja, mein Herr. Deutschland wird de Krieg winnen. Heil Hitler'. En dat waren de mannen die ons jaren gepest hebben. Zit uw bonnetteke goed, zijn uw 'nistels' goed vast? Maar voor een Duitse soldaat sprongen ze zelf. Daar hadden ze ook tegen moeten zeggen: 'Gij hebt hier niks te maken'. Maar dat deden ze niet. Ik denk dat ze allemaal zo waren. En die officieren, hoe hoger in rang voor 't vaderland hoe meer 'Hazenclub', zo gauw mogelijk naar waar geen gevaar is. Die staan niet van voor om te sterven voor het vaderland. Dat is goed voor een arme mens, die moet voor hen sterven, maar zij zuigen hen uit. Ik ben misschien wel wat apart van dieje kant, maar ik kan er ook niets aan doen'. Louis Geets: 'Twee maanden geleden stuurde ik een brief naar de gendarmen om te zeggen dat er hier voor de deur te veel op het fietspad geparkeerd wordt'. Dat Louis zich daar behoorlijk over kan opwinden bewijst het feit dat hij steeds de overtreders een stukje papier achter de ruitenwissers steekt met een tekstje van volgende strekking: Leer eerst het verkeersreglement voor dat ge met uw strontkar (of gouden koe ...) de baan op komt. Louis Geets: 'Twee weken later had ik weer 12 foto's klaar en een brief. Ik dacht: ik ga eerst eens telefoneren of ze die vorige brief wel ontvangen hebben. 'Niks gezien', zeggen ze daar. Ik had hem nochtans persoonlijk afgegeven aan een van die mannen. Ik zeg: 'Met wiens voeten zijde gij aan 't spelen. Of beschermt ge de automobilist zo?' 'Mijnheer, dat maken wij wel uit', zegt die en hij haakt af'. DHM: Ze zouden het U toch kwalijk kunnen nemen. Hebt ge daar geen schrik voor? Louis Geets: 'Niks, ze kunnen me niks doen. Wij zitten toch in een democratie, zeker? Als ge nog niet zoudt mogen reclameren over wantoestanden, dan is het toch al ver gekomen. Neen, ik heb ze niet hoog op, die mannen. Dat durf ik ze gerust in hun gezicht zeggen. Ze kunnen me komen halen, ja maar daar hebben ze ook niets aan. Gij zljt toch niet van de politie, zeker?' ...

De langst in de lucht blijvende vogel is de 'bonte stem ', die na het verlaten van het broedgebied 3 â 4 jaar ononderbroken in de lucht blijft alvorens terug te keren. De Gierzwaluw houdt het slechts 2 â 3 jaar vol. 13 De kracht van Louis' zelfgemaakte telefoto toestel. De toren van Hoogstraten werd in 1968 gefotografeerd vanuit zijn dakkamer te Minderhout, 1,6 km. verwijderd. De straatlantaarn bevindt zich vlakbij, de antennes en daken ergens halverwege. .

*23

"jij.'


WIJ HEBBEN DIT JAAR EEN HELE REEKS CARBON HENGELS, AANGEPAST AAN IEDERS BEURS Arca composite commander 650 ................................ .. Arca composite commander 780 ......................... . ........ Arca cobalt carbon 700 ... ... ......................................... Arca cobalt carbon 820 ............................................... Arca carbon performer II 680... ............... . .................... Arca carbon performer 750....................................... Arca carbon performer II 820 ....................................... Arca carbon performer 900 ............ . .......... . ............... Arca carbon performer II 950 ........................... ... . .... . ... Arca carbon enterprise II 820. ........... . .......................... Arca carbon enterprise II 950....................................... Arca carbon explorer II 730 ......................................... Arca carbon explorer II 840 ......................................... Arca carbon explorer II 950 .........................................

1.595,1.995,2.495.3.375.4.295,4.995,5.695.6.245,7.295,5.245,6.595,4.295.5.495,6.875.-

N. B. De laatste drie cijfers geven de totale lengte aan in centimeters.

Arca carbon challenger II 800 ......... . ........ . ................... Arca carbon challenger II 950 ....... ... ........................... . Daiwa neocarbon G 510 - 470... ....................... . ............ Daiwa neocarbon G 510 - 570 ................................... . ... Daiwa neocarbon G 541 - 670....................................... Daiwa neocarbon G 541 - 800 ..... .. ........... . ................... . Daiwa neocarbon G 541 - 930 ... . ................................... Daiwa contest carbon G 641 - 820................................ Daiwa contest carbon G 641 - 960 ................................ Bifa carbon laser C 101 - 820 ....................................... Bifa carbon laser C 101 - 950 .......................... . ............ Kunnan graphite 190 - 710 .......... . ....... . ........................ Kunnan graphite 190 - 830 ... . ....................................... Garbolino carbon GLV 12 - 840 ........ . ............................

6.995,-

8.495.1.906,2.288,2.745,3.645,4.645,8.495,9.995,6.495,8.995,3.995,5.150,6.195,-

N. N.B. De laatste drie cijfers geven de totale lengte aan in centimeters.

DAIWA HEEFT DIT JAAR OOK EEN PARABOLISCHE VLOKHENGEL IN CARBON OP DE MARKT GEBRACHTII LENGTE 210 CENTIMETER - WERPGEWICHT 0,5 - 4 GRAM - EEN JUWEELTJE VOOR SLECHTS ...... 1.365,WE HEBBEN EEN WINCHLE-PICKER VOOR NOG GEEN 1.000.-

Verder SNOEKBAARSHENGELS 300 cm voor 1.430,270 cm voor 1.360,-

Terug binnen de "Olympic Parabolite"

spinhengels 180 cm, werpgewicht 2.7 gr.. een parel van een hengel, voor 1.290,-

ER ZIJN NOG STEEDS HENGELS IN DE AANBIEDING!!! - 10% _20CYo 30Yo TOT - 40%1 WORDT VERWACHT: VISKISTEN - DRIE COMPARTIMENTEN VOOR SLECHTS 890,- (BESTEL ZE TIJDIG!) HAKEN: Nieuw assortiment V.M.C. 9335 BI. Een vlijmscherpe half gesmede blauwe haak, ideaal voor snoekbaars, karper. paling. No. 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2. V.M.C. 9145. Bronzen langstelige haak met oog. No. 110 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8.

VISPLATEAU'S - VOLLEDIG IN ALUMINIUM MET GESLOTEN BODEM (TOPKWALITEIT) ............................ ..................... ..................... 2.800,PETJES MET ZONNEKIEP 139,—

1

ZOMERHOEDEN voor 140,—

1

ZONNEBRILLEN: KEUS VOOR IEDEREENU!

Voor diegenen die zelf hun voer maken, hebben we nu: Aardappelvlokken, Anijszaad, Arachide, Beschuitmeel, Bloedmeel, Broodmeel, Blauw maanzaad. Chapelure, Collant, Coprah melasse, Coprah siroop, Cocos donker, Cocos wit, Duivenmest, Druivensuiker, Gember, Gemalen kemp. Gerstmeel, Havermout, Koekjesmeel, Luzernemeel, Iijnzaadmeel, Maïsmeel, Notenmeel, Polenta, Pepermuntpoeder, Spurryzaad, Steranijspoeder, Tarwekiemen, Venkelzaad, Venkelpoeder, Visserstarwe, Voederkemp, Wouwbloem, Zemelen. Andere produkten kunnen steeds op aanvraag bekomen worden.

DIT ALLES BIJ:

DIERENSPECIAALZAAK-HENGELSPORT DE KEMPEN

DESIVIEDTSTB**T 70 - 2322 IV1INERHOUT - TELEFOON 031314 . 46.58

Kom nti naar Baarle-Nassau!

LAAT U NIET MISLEIDEN! Natuurlijk zijn kwaliteit en service niet gratis, maar dat is geen reden om de prijzen hoog op te duwen.

BOSMAAI ERS Grote keuze uit de volgende merken: * SOLO * STIHL * ISEKI

De nieuwste merkkleding voor dames, heren en kinderen met kortingen

GAMO WOLF J'osrnaaier maait en snijdt overal, osr waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan zonder moeite onkruid en kreupelhout de haas!

tot 50 en 70%!

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRACTOR MAAIERS

Haast U!

VAN DER SLUIS KLEDING Nieuwstraat 9 - Baarle-Nassau-Hertog

Gespecialiseerd werkhuis voor herstelling van alle merken gazonmaaiers.

Dit alles bij

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten - Minderhout Telefoon (03) 314.41.15 Sluitingsdag: zondag vanaf 12 uur tot maandag 13 uur.


Duizenden foto's

Louis Geets: 'Lezen doe ik niet veel. Wel naar de prentjes kijken'.

Omdat het buiten reeds donker wordt, wordt het tijd voor de foto met Louis' grote trots: zijn eigenhandig in elkaar getimmerde tele-fototoestel. Op het eerste gezicht heeft het meer weg van de gesofistikeerde triplex muizen val die ik bij mijn eigen grootvader ooit te zien kreeg. Opmerkelijk is dat het beeld zijwaarts het toestel binnenvalt voordat een schuine spiegel het naar de gevoelige plaat stuurt. De telelens is zo sterk en het toestel zo zwaar dat er vanuit de hand nauwelijks kan gefotografeerd worden. Na deze eerste kennismaking met zijn eigenmaak wondere wereld mochten we een kijkje nemen in het allerheiligste der heiligen van Louis Geets. Zijn zolder met donkere kamer en foto-archieven. Terloops bladeren we door de verzameling schilderijen van eigen hand: meisjes-portretten afgewisseld met in 't groot nageschilderde heiligenprentjes zoals 'Christus in den Hof van Olijven'. Er zitten ook enkele 'op 't gedacht' nageschilderde straten uit het Minderhout van weleer bij. Een kijkje in de archiefkast leert ons dat de verzameling Louis Geets moet bestaan uit vele duizenden, zoniet tienduizenden, foto's. Allemaal netjes gedateerd en zo nodig voorzien van een beknopt kommentaar. Het observatiegebied omhelst vooral Minderhout, Meer en Hoogstraten in de periode 1960-1985. In een van de kasten stoten we op het album 'Tistjen Dop' van Louis' neef Willy Geets. Het zenuwcentrum is echter de donkere kamer met reproduktiecamera- vergroter en film-papiersnijder, allemaal eigen triplextimmer. Een omstandige demonstratie illustreert de door jaren opgebouwde ervaring in deze materie. Plankje hier, scharniertje daar, alles 'werkt'.

Wat wij daarna zelf ook nog even verder doen, waarbij wij in de huiskamer stoten op een imposante autentieke foto van Lodewijk De Koninck, bekend om zijn straat te Hoogstraten. Het moet opgenomen zijn in de pionierstijd van de fotografie rond 1880. Het betreft een geschenk van zijn leerlingen van de Vrije Katholieke Normaalschool van Mechelen ter gelegenheid van het verschijnen van zijn heldendicht: 'Het Menschdom verlost' uit 1883. Louis Geets: 'Ons tante Angeline is in 1972 gestorven en die was er goed mee bevriend. Lodewijk was een broer van mijn grootmoeder langs vaderszijde, Maria De Koninck'.

Bij het buiten gaan en afscheid nemend ver nemen we nog enkele bolwerken van erger nis. Verbluft en met een pak foto's in de hand stappen we in onze galante 'heilige koe', die op de daartoe bestemde plaats was geparkeerd. Gelukkig maar.

[SPORT Bond van de St.-Jorisgilden

C. Van Aert primus te Rij sbergen In het Nederlandse Rij sbergen boden zich 228 kruisboogschutters aan en in de Erecategorie was het C. Van Aert uit Loenhout die zijn pijlen zesmaal in de roos plantte. Het maximum der punten, niemand evenaardde hem met als gevolg de lste prijs. Segeren Laurent uit Sprundel, Hofkens Achiel en Brosens August uit Meerle schoten in de Acategorie 35 punten terwijl Marcel Van Tichelt uit Hoogstraten in de laagste categorie, met 34 punten, zich de hoofdprijs toeëigende. Ook de dames lieten niet met zich spotten want Lief Sprangers uit Meer deed met haar 35 punten vele heren schutters blozen. Per gilde scoorde Meer het hoogst! De uitslagen per gilde: Meer 208; Meerle 205; Loenhout 204; Hoogstraten 203; Sprundel 201; Wortel 191; Minderhout 184; Castelré 182; Rysbergen (197),I

"De Arkduif" Minderhout Quievrain

Louis Geets: 'De lenzen en de hoekspiegels heb ik in Antwerpen gekocht. Het komt uit de tanks van de Duitsers'.

In een aanpalend kamertje staat een sterrekijker (handelsmodel) opgesteld. Onder de stropoppen van de pannen bevindt zich een boekenkast met vooral encyclopedische en documentaire werken. Van 'Vlaggen uit heel de Wereld' tot '300 Honden in kleur'.

Elk jaar, en dat sinds 1960, bestijgt Louis Geets met zijn fototoestel de kerktoren van Minderhout. Daar neemt hij in de richting noord, noord-oost, oost, zuid-oost ... tel kens twee foto's, één vlakbij, één naar de horizon. Samen met de duizenden andere zijn zij een getrouwe weergave van de evolutie van de Minderhoutse infrastructuur en bewoning. Bovenstaande foto's, bijvoorbeeld één uit 1965, één uit 1974, tonen het verdwijnen van het rustieke karrespoor met heg naast de woning van JefAerts.

Dit is de foto nr. 102 met als onderwerp: moeder verlaat de kerk. Louis Geets heeft er 120 van. Gewoonlijk met 'ons Maria' en één van haar kinderen. Hier daarenboven met een jongetje van de vierde generatie Overigens heeft u dat goed begrepen: 120 verschillende foto's van Louis' moeder die van de kerk naar huis toe gaat!

Zondag 9 juni: - 143 jonge: 1. Peeters Gebr.; 2. idem; 3. Sambre Roger en zn. - 64 jaarse: 1. Brosens Jan; 2. Lodewijckx Jos; 3. Verschueren Marcel. - 169 oude: 1. Brosens Jan; 2. Schrijvers Louis; 3. Lodewijckx Jos. Zondag 16 juni: Samenspel Meer - Meerle Minderhout - 432 jonge: 1. Janssens J05 (Meer); 2. Goris Frans (Minderhout); 3. Goossens-Geets (Minderhout). - 202 jaarse: 1. Verschueren Jan (Meer); 2. Brosens Jans (Minderhout); 3. Leuris Jos (Meer). - 525 oude: 1. Verschueren Jan (Meer); 2. Idem; 3. Pemen Henri (Meer). Zondag 23 juni: - 234 jonge: 1. Vriens Jan; 2. Goris Jan; 3. Michiels August. - 54 jaarse: 1. Wouters Jos; 2. Goris Jan; 3. Lodewijckx Jos. - 149 oude: 1. Schrijvers Louis; 2. Brosens Petrus; 3. Wouters Jos. Zondag 30 juni: - 261 jonge: 1. Peeters Gebr.; 2. Wouters Jos; 3. Brosens Jan. - 64 jaarse: 1. Brosens Jan; 2. Geets Gino; 3. Brosens Jan. - 170 oude: 1. Schrijvers Louis; 2. Idem; 3. Idem.0


C)

BEGRAFENISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES P"3a

JORIS Gelmeistraat 52, Hoogstraten,

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten elefoon 03/314.50.91

Telefoon: 031314.57.10 031314.56.91

::--f

-

AUTO BAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Elke dag ELECTRO HANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWE VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLE

T

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU 1 MVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16


E Gebuurtenvoetbal Hoogstraten

Vrede en vriendschap kampioen Een testmatch, verlengingen en twee reeksen strafschoppen moesten er aan te pas komen vooraleer de kampioen 1985 in de competitie van de gebuurtenvoetbal gekend was. Er stonden dan ook twee sterke ploegen tegenover elkaar: Boereneinde en Vrede en Vriendschap. Beide ploegen waren met gelijke punten als overwinnaars uit de kompetitie gekomen. Hoewel Boereneinde één wedstrijd meer gewonnen had en Vrede en Vriendschap meer doelpunten véôr had, voorzag het reglement in een testmatch. Het was dan ook de eerste maal in de 18 jaar dat de gebuurtenkompetitie bestaat, dat een titelstrijd op zulke spannende wijze werd beslecht. De wedstrijd verliep zeer snel met wisselende kansen. Vooral V. en V. kwam meermalen dicht bij een doelpunt maar een schitterende doelman stopte bij Boereneinde het laatste gevaar. De reglementaire speeltijd bracht geen uitsluitsel en de verlengingen zouden moeten beslissen. De fysiek en de reserves zouden wellicht de doorslag geven. Wie dacht de de wedstrijd gespeeld was toen Vrede en Vriendschap op voorsprong kwam, kent Boereneinde niet. Deze bleef verder doorvechten en enkele minuten later viel de gelijkmaker. De strafschoppen zouden uiteindelijk moeten beslissen. De eerste reeks (van 5)eindigde op een gelijk aantal

Meer F.C. met eigen jeugd Het nieuwe voetbalseizoen komt snel dichterbij en het is hoog tijd om aan de voorbereiding te gaan denken. De trainingen zijn reeds begonnen. Op de transfermarkt is het bijzonder kalm geweest. Enkel Fons Aerts die al een jaar de kleuren van Minderhout verdedigde werd definitief afgestaan aan deze club. Eric Neefs, vorig jaar nog Junior bij Zwarte Leeuw vroeg om volgend seizoen voor Meer F.C. te mogen spelen en werd gratis voor één seizoen afgestaan. We zullen het jaar beginnen met 8 elftallen en we mogen wel zeggen dat de reeksindelingen gunstig uitgevallen zijn voor onze club, vooral wat het iste elftal betreft. De Beker van Antwerpen start op 4 augustus en het wordt als start een uitwedstrijd tegen Dosko. Intussen weten we ook al iets meer over de competitiewedstrijden. Op 1 september begint ons iste elftal met een verplaatsting naar Exc. Essen en krijgt op 8 augustus het bezoek van Zandvliet. We hopen dat iedereen weer op Post zal zijn. In elk geval veel succes aan alle spelers!U

~~

doelpunten 3-3. De tweede reeks van 5 bracht dan eindelijk de nieuwe kampioen: Vrede en Vriendschap. (4-2) Een spannende en sportieve wedstrijd, vol doelkansen waarin snel gespeeld werd door twee sterke ploegen die elkaar waard waren en waarbij, misschien spijtig, uiteindelijk de strafschoppen hebben moeten beslissen. Wellicht komt volgend jaar de revanche. Hopelijk kan men het volgend seizoen aan-

~~11; 9 7

1

tj

i

P' tsçf

1L /

Sportraad Hoogstraten

Omnisportieveling gezocht In het kader van de sportweek wordt tijdens de laatste week van augustus een competitie ingericht die de Sportraad in staat moet stellen uiteindelijk de meest omnivalente sportman of -vrouw te vinden in de fusiegemeente. De proeven waaraan u zich moet onderwerpen zijn lOOm spurt en hoogspringen (26 augustus op het terrein van HVV): SOm zwemmen en handboogschieten (27 augustus in de Mosten); strafschoppen trappen en kogelstoten (28 augustus op terrein FC Boskant); basketbalwerpen en verspringen (29 augustus op de sportvelden van het Klein Seminarie); 600m tijdrijden en afstandsloop (30 augustus op de Thijsakker). Telkens wordt er begonnen vanaf 18 uur. Elk van de proeven is aangepast aan de ouderdom van de deelnemers die zijn ingedeeld in categorieën (van preminiemen geboren in '76 of '77, tot en met superstars geboren voor '40). Vooraf inschrijven is nodig. Deelname kost 50 fr. waarvoor men verzekerd is, en ook een herinnering ontvangt. -

De canadese zakenman Jim Pattison heeft bij Sotheby in New York 125 miljoen Fr. de psychedelisch beschilderde Rolls Royce van John Lennon gekocht. Hij is van plan hem tentoon te stellen op de wereldtentoonstelling van Vancou ver. fl

vangen met ongeveer gelijkwaardige ploegen. Door verschuiving van spelers, het aantrekken en het wegblijven van anderen is de kompetitie dit jaar misschien te veel teruggevallen tot een sterk en een minder sterk gedeelte. Het peil van het voetbalspel is de laatste jaren fel gestegen maar het optrekken van alle 8 de ploegen tot op een ongeveer gelijk niveau zou de kompetitie alleen maar baat bijbrengen•

Inlichtingen en inschrijvingen; C. Pauwels 314.57.67; K. Versmissen 314.52.42; F. Snijers 314.66.52; J. Jespers 314.58.38; T. Lenaerts 315.72.09; K. Hofkens 314.32.65; P. Janssens 314.69.48 of 3 14.50.07 (sportdienst).•

De winnende elf, zoals dat volgens de tradi tie heet. De spelers van Vrede En Vriend schap bleken inderdaad met de strafschoppen over betere zenuwen te beschikken dan de tegenstanders van het Boereneinde...

Meerle F.C. weinig veranderingen Weinig nieuws aan het voetbalfront. Ook de transferperiode verliep rustig. Jac. Haverkamp werd afgestaan aan Nijlen en Patrick Pauwels aan Loenhout. Van Minderhout kwam Dirk van Bavel over en van J.E.K.A. (Nederland) Matthijssens. Voor de rest geen veranderingen te vermelden. Voor de Beker van Antwerpen neemt Meerle het op tegen Minderhout en als oefenwedstrijden werden reeds vastgelegd: een wedstrijd tegen Nijlen (in verband met de overgang van Haverkamp), deelname met reserven en iste ploeg aan het toernooi te Ulvenhout. De eerste Kompetitiewedstrijd is een uitwedstrijd naar Ternesse•

«t

De struisvogel legt een ei van 15 â 20 cm lang, dat 1,70 kg weegt, wat overeenkomt met 25 kippeëieren. De kooktijd is 40 minuten. De schaal kan het gewicht dragen van een 125 kg zware persoon. El

«t

De sidderaal uit de rivieren van Zuid-Amerika kan stroomstoten ajgeven van 600 volt bij 1 ampère. El -

'


Iti Minderhout V.V. al 15 jaar! In 1970 staken enkele Minderhoutse voetballiefhebbers de hoofden bij mekaar en M.V.V. startte in de competitie. Als men na 15 jaar de balans opmaakt staat men nog steeds even ver wat de klassering betreft, een middelmatige 4de provincialer. De bedoeling van de bestuurslui is echter ook nooit geweest van zo vlug mogelijk hoger te stijgen. Aan de jeugd vooral wordt heel wat aandacht geschonken en ... Minderhout heeft jeugd, dat heeft het reeds voldoende bewezen. Op de transfermarkt is er ook niets denderends te noteren aan de Hoge Weg. Alfons Aerts uit Moer verkreeg zijn definitve overgang en Johan Daems en Marc Geenen, beiden woonachtig te Brecht, werden definitief afgestaan aan deze club. Frans Schrijvers verhuist voor één jaar naar Oud-Turnhout en Dirk van Bavel mag zijn geluk voor een

jaar gaan beproeven te Meerle. Als trainer voor het lste elftal blijft Rik Broers aan het roer. Programma voor de volgende weken: Beker van Antwerpen Zondag 4 augustus: 16.00 u. Meerle F.C. Minderhout V.V. Vriendschappelijke wedstrijden Donderdag 15 augustus: 16.00 u. Minderhout - Wortel Donderdag 22 augustus: 19.30 u. Minderhout - Horendonk Dinsdag 27 augustus: 19.30 u. Lichtaart Minderhout Attentie! Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan wordt een groot veteranentoernooi ingericht op het terrein van M.V.V. met deelname van een groot aantal oud-vedetten uit de fusiegemeente!U

Ronde van de Kempen

Meer dan miljoen aan prijzen! De krisis slaat overal toe. Alle dagen horen we dezelfde minder gunstige berichten. Uitzonderingen op deze regel zijn niet talrijk maar toch, bij de persvoorstelling van de 14e Ronde van de Kempen, die van 3 tot 11 augustus op de Kempense wegen wordt verreden, mochten we niets dan optimistische berichten vernemen. Nooit was de deelname zo talrijk, nooit was het prijzenbedrag zo hoog. Zowel bij liefhebbers als nieuwelingen dienden er zelfs ploegen te worden geweigerd. En begrijpelijk is dit, wanneer men weet dat er dit jaar voor meer dan één miljoen aan prijzen te winnen zijn. Bij de liefhebbers gaat het om een prijzenbedrag van 889.600 f. tegenover 828.600 f. vorig jaar, bij de nieuwelingen om een prijzenbedrag van 132.000 f. tegenover 120.000 f. in 1984. Hierbij komen dan nog een video-recorder en een zestal radio's, zodat er werkelijk heel wat te winnen is op de Kempense wegen.

Deelnemende clubs Niet minder dan 19 clubs schreven in voor deze 14e ronde van de Kempen, nl. de Limburgers Sport en Steun Leopoldsburg en Zuid-Limburg uit Sint Truiden; de Brabanders van Hand in Hand Baal; de Nederlanders uit Zundert; en 15 Antwerpse clubs, nl. Antwerp BC, Balen BC, de Jonge Renner Booischot, Deurne Wielerspurters, Edegem BC, Heist Sportief, Netespurters, Hoboken Wac, Kastelse Durvers, Steeds Vooraan Kontich, Lierse BC, Dijlespurters, Vlug en Vrij Muizen, Nieuwe Hoop Tielen en KWV Turnhout.

Programma De liefhebbers vertrekken te Hoogstraten op 3 augustus en verder zijn ze op 4 augustus tc Retie, 5 augustus te Lille, 6 augustus te Geel St. Dymphna, 8 augustus te Retie Werbeek, 9 augustus te Booischot, 10 augustus te Pulle en 11 augustus te Brecht. De nieuwelingen rijden vier ritten, maar aangezien nieuwelingen geen twee opeenvolgende dagen mogen rijden wordt de le rit, welke te Hoogstraten wordt betwist, reeds verreden op vrijdagavond, 2 augustus. De andere nieuwelingenproeven gaan door te Retie op 4 augustus, Retie Werbeek op 8 augustus en Brecht op 11 augustus. Te Hoogstraten wordt met de nieuwelingen gestart op vrijdag 2 augustus te 17.30 uur, daarna komt er nog een juniorswedstrijd. Met de liefhebbers start men te Hoogstraten om half drie met de proloog, dan rijden de kinderen rond met hun versierde fietsen en terwijl de liefhebbers een grote ronde maken doorheen de fusiegemeente komen de nieuwelingen, die niet in de ronde zitten, hun wedstrijd rijden. Voor Hoogstraten worden het beslist twee drukke dagen!U


VANUIT HET STADHUIS~ leder zijn waarheid De politieke moeilijkheden door de bril van enkele raadsleden De maand juli is over het algemeen een vrij rustige periode op het politieke vlak in de gemeente. Geen raadszittin gen, het verlof in zicht, tijd om de batterijen een beetje bij te laden. Van deze periode wilden wij dan ook gebruik maken om bij enkele raadsleden aan te kloppen en eens te polsen naar hun mening over de huidige moeilijkheden in de plaatselijke politiek. Wij dachten aan een rustig gesprek met het jongste raadslid van elke fraktie. Raadsleden staan immers buiten de praktische uitvoering van het dagelijks bestuuur en alzo kunnen de drie partijen op gelijk niveau aan bod komen. Wij kozen voor de jongste raadsleden daar zij in de loop van de voorbije jaren reeds meermalen blijk gegeven hebben van een stevige inbreng in de discussies. Daar de part ijstandpunten reeds voldoende gekend zijn door de verschillende folders die huis aan huis verspreid zijn de laatste weken, hoopten wij de raadsleden Marcel Van Ammel (KGB), Ludo Koyen (FB) en Staf Peerlinck (CVP) tot een persoonlijke visie te verleiden. De raadsleden Peerlinck en Koyen waren dadelijk bereid, raadslid Van A mme! haakte na een dagje bedenktijd en kontakt met zijn kopman af en verwees ons naar burgemeester Van Aperen die als woordvoerder van KGB zou meewerken. Nochtans bleek de heer burgemeester niet bereid tot een gesprek. Hij stond er op dat de vragen schriftelijk zouden voorgelegd worden en dan zou hij ons de antwoorden in de loop van de daaropvolgende week schriftelijk bezorgen. Dit is natuurlijk al een hele stap van ons oorspronkelijk opzet vandaan. Desa!niettemin, ieder zijn waarheid met vandaag drie visies op de politieke impasse te Hoogstraten. De eerste drie vragen waren voor elk van de politiekers dezelfde. Nadien gingen wij via meer specifieke vragen nader in op enkele konkrete knelpunten. De algemene vragen in het kort samengevat: Hoe is volgens u de huidige politieke situatie ontstaan? Hoe ervaart u deze problemen in het kader van de bestuurbaarheid van de gemeente en wat zijn volgens u de gevolgen voor de gemeenschap? Welke oplossing ziet u om uit deze impasse te geraken? In ons volgend nummer drukken wij de rest af.

10

STAF PEERLINCK CVP - raadslid Het ontstaan van de politieke moeilijkheden van vandaag.

De problemen zijn eigenlijk ontstaan bij de verkiezing van een nieuwe schepen na het ontslag van Milia Horsten. Er is vooraf kontakt gezocht door KGB met enkele mensen van de CVP. In onze groep is daar toen over gediscussieerd om de coalitie op 3-3 te houden of om er 4-2 van te maken zoals ons werd voorgesteld. Hoewel de meningen ver deeld waren, werd er in onze groep beslist de 3-3 aan te houden. Er was zelfs nog aangeboden iemand van de CVP als schepen erbij te halen, maar dit zou puur zelfmoord geweest zijn. Onze fraktie zou de doorslag geven in de stemming wanneer er twee kandidaten zouden opdagen en wij hadden beslist te stemmen in funktie van de oorspronkelijke 3-3. Wij hebben niet kunnen begrijpen hoe bij FB de frank niet vroeger gevallen is. Pas na de eerste stemming, waarin wij ons voorzichtigheidshalve op de vlakte hebben gehouden om te zien of die twee voorgestelde kandidaten wel echt kandidaten waren. Van toen af is heel die rommel begonnen. Huidige politieke toestand en de gevolgen voor de gemeenschap.

Wat is nu de reden dat wij op een bepaald moment dwars zijn gaan liggen? Er is met ons als oppositie vroeger, en ook nu, nooit rekening gehouden. De burgemeester weigert gewoon een aantal agendapunten van de CVP die in de raad zijn goedgekeurd uit te voeren. Dat begrijp ik niet. Hij is ten slotte maar met 10 man, als hij nu wilt dat er vanuit de CVP een beetje steun zou komen voor zijn beleid, dan zou het voor hem toch een kleintje moeten zijn om te laten blijken dat hij ook wat van goede wil is. Sinds dat die moeilijkheden bezig zijn is er nog niet het minste good-will geweest van de burgemeester naar punten die voor de CVP belangrijk zijn. Sommigen denken ook dat die harde houding van de CVP van mij afkomstig is. Dat is niet waar. Dat is in de groep zo besproken en dat komt ook van mensen waarvan ge dat op het eerste zicht niet zou denken. Dat is zeker geen idee die bij mij gerijpt is, wij zijn echter allemaal achter die harde houding gaan staan. Wat daar nu de gevolgen voor zijn voor de gemeenschap? Financieel kan het al niet veel kosten, als er niets gebeurt. De hoogdringendste zaken die toch kosten meebrengen worden toch nog uitgevoerd, ook al zijn er geen bestelbons goedgekeurd. Dat kan eigenlijk niet. Ofwel moeten ze

00 maar zorgen dat ze een meerderheid vinden om terug volmacht te krijgen voor de bestelbons, of anders moeten ze het maar serieus doen om de administratie niet in moeilijkheden te brengen. Voor die mensen is het momenteel een bijna hopeloze situatie, en erg frustrerend. Ik kom zelf ook uit de openbare dienst, en het is niet plezant tegen zaken te stemmen die normaal gezien moeten doorgaan. De oplossing?

Ik zie niet zo direkt een oplossing. Er zal in ieder geval moeten gepraat worden, maar wie met wie? Dat is voor mij een open vraag. Ik ben persoonlijk bereid met iedereen te praten, op voorwaarde dat er nadien ook gehandeld wordt naar hetgeen er is afgesproken. Ik voel mij zeer goed in de CVP, en het is niet omdat ik vanuit FB gekomen ben dat ik een poort wil zijn voor FB. Ik ben bereid met iedereen te praten ook al is er bij KGB misschien de vrees dat ik dat met hen niet zou willen. Door de huidige toestand wordt alles zo op de spits gedreven, dat ge als raadslid precies al niet meer met bepaalde mensen kunt praten. Hoe langer het duurt, hoe scherper dat allemaal gesteld wordt. Het wordt op de duur een personenkwestie. In een gemeente als Hoogstraten zou het volgens mij perfekt mogelijk moeten zijn te besturen zonder oppositie als ge kunt rekenen op mensen die willen werken maar dan wel zonder personen die het allemaal voor hun alleen willen houden. Maar een direkte oplossing? Men moet niet te veel heil verwachten van een speciale commissaris. In veel gemeenten zijn er problemen, dus men gaat zo vlug iemand niet sturen. Ook de nationale verkiezingen zullen hier wel een rol in spelen. De enige mogelijkheid die wij hebben is deze harde houding volhouden. Het is alles of niets. Ge kunt moeilijk bepaalde punten wel en andere niet doorlaten. Want hierop speculeert de burgemeester. Die rekent er op voor bepaalde punten wel steun te krijgen, zeker die punten die voor de bevolking eigenlijk niet meer kunnen tegengehouden worden. Als wij enkele belangrijke punten wel zouden behandelen, dan blijft de zaak aanslepen en dan komt er zeker geen oplossing. Dat collectief ontslag van het college, zoals de CVP voorstelt, dat zie ik ook nog niet gebeuren. EĂŠn van de twee groepen zal altijd


blijven zitten zolang ze geen zekerheid hebben dat ze mee in de boot kunnen stappen met de CVP, als ze toch niet meer naar elkaar toe kunnen. Er moet een eerlijk gesprek komen, want anders wordt er toch niets opgelost. De CVP verwijt dikwijls de twee andere groepen de moeilijkheden die er zijn met bijkomende bedenking: lossen jullie de problemen maar op want wij hebben gekozen voor een oppositie, en dat wordt hierdoor ook moeilijk gemaakt. Is deze situatie voor jullie integendeel niet gemakkelijker, vermits ge nu toch gemakkelijker een aantal punten van uw programma er zoudt kunnen doordrukken? Dat is toch onmogelijk. Een beleid is toch deelnemen aan het college. Wij zouden inderdaad nu een aantal punten van ons programma op de agenda kunnen zetten en waarschijnlijk zelfs laten goedkeuren door een meerderheid in de raad. Maar dat is toch weinig zinvol vermits de uitvoering van die besluiten bij het college ligt. Hoeveel procent van de zaken die in een gemeente gebeuren denkt ge dat ge als oppositie kent? Nog geen vijf procent! Zolang ge zelf niet in het college zit, kunt ge niet aan een beleid doen. Ik denk wel dat het de bedoeling was de oppositie op korte tijd klein te krijgen, en dat is hun wel wat tegengevallen. Ik vond dat wij als oppositie goed bezig waren. De laatste gemeenteraden voel ik me dan ook niet in mijn sas. Naar buiten uit lijkt de CVP momenteel een solied blok te vormen, waar er bij vroegere stemmingen schijnbaar zowat naar alle kanten getrokken werd. Ja, er is bij de CVP een serieuze eenheid gekomen. Wij zijn allemaal bereid om die harde houding vol te houden tot er een ernstige oplossing komt. Wat niet wegneemt dat er misschien in alle groepen met de tijd een verbrokkeling kan komen. Een deel zal naar hier willen, een ander deel naar ginder. Dat zal zich scherper en scherper gaan stellen.

LUDO KOYEN FB-raadslid 20

k

1. Het ontstaan van de politieke moeilijkheden van vandaag. De huidige situatie is duidelijk ontstaan in die bewuste gemeenteraad waarin schepen Horsten ontslag nam. Volgens de bestuursovereenkomst en volgens alle normen van fatsoen moest iemand van FB deze schepenzetel overnemen. Gezien ik het enige FB-raadslid was, zou ik dus schepen worden, en schepen Horsten gewoon raadslid. Door een eigen kandidaat naar voor te schuiven, heeft KGB toen het bestuursakkoord verbroken. Er waren vooraf reeds

kontakten geweest tussen KGB en mensen van de CVP. Wij waren hiervan niet op de hoogte. Toen na de eerste stemronde bleek hoe de kaarten lagen, hebben wij nog geprobeerd onze belangen te verdedigen door kontakt te nemen met de CVP teneinde in de tweede stemronde de zaak toch nog recht te trekken. Velen hebben zich verwonderd afgevraagd hoe het mogelijk was dat FB niet op de hoogte was van de plannen van KGB. Die vrees heeft bij ons altijd bestaan, maar wij hadden geen andere mogelijkheid dan de overeenkomst na te leven. Wij moesten toch niet met de oppositie gaan meestemmen, dat zou geen gezonde situatie zijn. De KGB heeft de coalitie verbroken. Wij hebben vooraf veel kontakten gehad met KGB en burgemeester Van Aperen heeft verscheidene malen gezegd dat er geen eenheid was in zijn groep. Uit zijn woorden bleek dat het grootste deel van zijn groep toch het bestuursakkoord wou respecteren. Tot 5 minuten voor de raadszitting is er altijd gezegd: iederen is misschien niet akkoord, maar tot dan toe is met geen enkel woord gerept over een eigen kandidaat. Er is ook nooit gezegd dat zij in blok voor iemand van hun groep zouden stemmen en dat er vooraf kontakten waren geweest met CVP. Dat vind ik een zeer lage houding tegenover uw coalitiepartner. Wij hebben zelfs nog kort voor de raad in voorvergadering geweest. Op zeker moment is er aldus een meerderheid geweest in de raad om dit college tot stand te brengen, ik vind dat die meerderheid zich dan maar moet herstellen. Maar dit is niet een meerderheid met FB, wel een meerderheid van KGB met enkele figuren van CVP. Die zijn verantwoordelijk voor deze situatie, en die moeten dan maar verder regeren! Moeilijkheden waren er vooraf ook al wel maar dit is normaal in een coalitie. Dat kan uitgepraat worden. Het probleem met de groep KGB is dat wij wilden bespreken en argumenteren, maar dat er bij KGB nooit geen bereidwilligheid geweest is om openlijk te spreken over moeilijkheden. Wij hebben zelfs op zeker ogenblik een begroting moeten goedkeuren zonder dat de burgemeester die ter bespreking aan de coalitie wou voorleggen. Dat zijn zaken die volgens ons niet kunnen. Ik vind zelfs dat een begroting door gans de raad moet besproken worden voor die op de gemeenteraad komt. Zo zijn er ook verscheidene moeilijkheden geweest met inspraak en adviesraden waar wij als FB sterk aan houden en waarover bij de groep KGB de mening heerst van: dat dient toch allemaal voor niets. 2. Huidige politieke toestand en de gevolgen voor de gemeenschap. De situatie momenteel zit moervast. De groep KGB wil regeren, ondanks alles, ondanks dat zij in de minderheid zitten, doordat zij zelf de coalitie verbroken hebben. De groep FB is nog steeds verontwaardigd over manier waarop onze vroegere coalitiepartner ons behandeld heeft. FB wil vooreerst duidelijkheid scheppen in deze situatie. Ofwel herstelt KGB de coalitie zoals zij was, en houdt zij er rekening mee dat FB op een opener manier wil werken met meer inspraak. Ofwel neemt die meerderheid die oorzaak is van dit schepencollege haar verantwoordelijkheid op en komt ze in de openbaarheid. Binnen de CVP zijn er ten minste twee figuren die in het heimelijke, hun gege-

ven woord verbreken, ondanks dat de oppositie in blok akkoord was om met FB mee te stemmen. Dit was duidelijk gevraagd door mensen van de CVP. Zo hebben we op één avond van twee groepen klappen gekregen. Dan moeten die twee daar in openbare zitting maar openlijk voor uitkomen. De derde mogelijkheid is dat de impasse zo groot wordt en zulkdanige gevolgen gaat hebben voor de gemeenschap dat de hogere overheid gaat optreden. De groep FB, wetende dat de KGB verantwoordelijk is voor deze moeilijkheden, is bereid een harde houding te blijven aannemen tot er iets gebeurt. De gevolgen hiervan moet men relativeren. Financieel zal dit niet veel maken. Enkel als de begroting of de voorlopige twaalfden niet gestemd worden kan dit enorme gevolgen hebben. Dan kan er immers niet meer gewerkt worden. Eens het zover is zal de overheid wel ingrijpen. Nu zijn er reeds allerlei klachten naar de gouverneur verzonden. Een konkreet punt bv. de weigering van de burgemeester om de agenda van de FB aan de raadsleden toe te zenden. Ook de weigering om te laten stemmen over de verdaging van sommige punten. Dit zijn enkele serieuze fouten. En deze fouten zullen zich opstapelen naarmate de problemen toenemen. Deze burgemeester is niet bekwaam. Hij kan vooreerst zijn eigen coalitie niet in stand houden. Hij kan zelfs zijn eigen groep niet verzoenen met het idee om samen met FB te regeren. 3. De oplossing? Enkele mogelijke oplossingen heb ik zojuist reeds aangegeven. Als de coalitie zich niet herstelt dan zijn wij als groep FB direkt bereid ontslag te nemen met gans de raad, en ook alle opvolgers. Dan moet er van overheidswege wel iets gebeuren en zijn nieuwe verkiezingen het meest aangewezen. Het voorstel van de CVP, ontslag van het college, lijkt ons niet erg geschikt. Wij zijn nu nog maar met 2 schepenen en die zouden we dan ook nog verspelen, want er is dan het risico van een 3-3 met CVP en KGB. Als dat voor hen een oplossing is dan moet CVP, die tot hier toe geen regeringsverantwoordelijkheid heeft willen nemen, ook maar zeggen: wij willen zetelen. Dan gaan wij eventueel in de oppositie. Maar de CVP heeft altijd gezegd: jullie moeten het maar oplossen, jullie zaten in de coalitie. Het risico is nu natuurlijk, als onze twee schepenen ontslag nemen, het er dan allemaal van KGB worden. We hebben het al eens één keer meegemaakt. Hetzelfde risico geldt ook voor de CVP. Wie geeft ons zekerheid dat dit niet gebeurt, wat is tenslotte nog de waarde van een overeenkomst op papier voor de groep KGB? Wij zijn wel direkt bereid voor het princiepe: iedereen ontslag en terug verkiezingen. Wij zijn de kleinste par tij, maar wij hebben ons niets te verwijten. Ik wil er tenslotte nog aan toevoegen. Vermits de figuur van Ludo Koyen blijkbaar toch niet erg gewild is door de KGB, ben ik zelfs bereid ontslag te nemen uit de raad, op voorwaarde dat mijn plaatsvervanger aanvaard wordt als schepen. Als dit de oplossing is om uit de impasse te geraken, dan ben ik daartoe bereid. Maar hier moet natuurlijk ook de groep over beslissen. Hoe lang denkt u dat deze toestand zo nog kan blijven, en is deze impasse wel de moeite waard? Wij moeten nu wel ons been stijfhouden. Er is te lang aangemodderd geweest, de burge11


meester deed enkel wat hem paste. Ook al namen de raadsleden bepaalde beslissingen, ze werden vaak niet uitgevoerd. Het is nu alles of niets. Wij kunnen niet enkele punten wel en andere niet goedkeuren. Wij willen een beleid op langere tijd kunnen plannen en hoe is dat nu mogelijk met een burgemeester die niet meer beschikt over een meerderheid in de raad? Een politiek op langere termijn in het belang van de gemeenschap kan enkel wanneer er een nieuwe meerderheid komt, het zij met FB of met CVP. Voor een nieuwe meerderheid met FB zijn de voorwaarden wellicht wel duidelijk gekend. Vooral het herstel van de 3-3 in het college, het loyaal betrekken van elke schepen in het beleid, en een open en demokratisch besturen met de nodige inspraak van de bevolking zijn de voornaamste punten. Momenteel kan FB en CVP als oppositie een aantal beslissingen nemen in de raad. Maar wanneer die dan toch niet uitgevoerd worden door het college, komt dat de gemeenschap toch niet ten goede. Dat zal wel een probleem voor de volgende jaren blijven. Hier is de burgemeester zelf persoonlijk voor verantwoordelijk. Daar kan FB, CVP en zelfs de groep KGB geen oplossing brengen. Daar zal men in de toekomst nog wel eens duidelijk op wijzen, ofwel door de overheid, ofwel bij de volgende verkiezingen.

Insinuèert gij dan een ontslag van burgemeester Van Aperen?

Het kan natuurlijk dat deze burgemeester ontslag neemt en dat er een nieuwe burgemeester komt. Hopelijk is die dan een beetje menselijker en weet die, politiek gezien, de verhoudingen beter te waarderen. Dan zou hij een nieuwe start kunnen geven aan het gemeentebeleid, en de impasse doorbreken. In het vroegere bestuursakkoord was er sprake van een wisseling van de burgemeesterzetel na drie jaar. Deze overeenkomst heeft momenteel geen enkele waarde meer vermits KGB de coalitie verbroken heeft. Wij zijn echter wel bereid om met KGB en CVP naar een oplossing te zoeken wanneer burgemeester Van Aperen ontslag zou nemen. Dan zullen er nieuwe onderhandelingsmogelij kheden komen, ook tussen CVP en KGB. Over dergelijke mogelijkheden hebben wij in onze groep al wel nagedacht, maar daar is nog geen beslissing in gevallen. Als de KGB Arnold Van Aperen als burgemeester zou willen, dan kan dat een mogelijkheid zijn om de coalitie terug te herstellen. Dan moet er evenwel nog een KGB-schepen ontslag ne men, wat dan terug kan opgevuld worden door iemand van FB. Die mogelijkheid zie ik persoonlijk wel zitten en die zou ik in ieder geval in mijn groep kunnen verdedigen.

12

FB heeft tot nu toe twee coalities achter de rug. Momenteel zit zij in een oppositierol. Hoe ervaart ge dit nu persoonlijk en hoe staat uw achterban hier tegenover?

Ik heb alle onderhandelingen met de twee groepen meegemaakt. Met de groep CVP, in de vorige coalitie, dachten wij de meest gelijklopende punten te kunnen verwezenlijken. Als kleine groep hebben wij steeds ons woord kunnen gestand houden. Het grote probleem bij de CVP in die tijd was dat zij erg verdeeld was. Zo kwam er dikwijls pas na ellenlange vergaderingen een akkoord uit de bus. Wanneer we dan in de raad waren en er moest gestemd worden, hielden sommigen van hen zich niet aan hun woord. (Hetzelfde is bij de verkiezing van schepen Aerts nog gebeurd.) Dat gaf wel eens aanleiding tot moeilijkheden, maar wij hebben daar nooit de coalitie voor laten springen. Wel werd er al eens vrij gestemd. Wij hadden gehoopt met de groep KGB op een meer zakelijke manier samen te werken. Maar nu blijkt dat het ook met zulke groep voor ons moeilijk is samen te werken. KGB is wel één blok, maar we stellen toch vast dat enkele mensen, die dan misschien wel kompetent zijn, een groot overwicht hebben op de rest van de groep die enkel meeknikt. Gans deze groep stoort zich blijkbaar erg weinig aan afspraken binnen het college of aan afspraken met hun coalitiepartner. Zij gaan uit van de redenering: wij hebben het voor het zeggen, want wij zijn de grootste groep. Deze houding heb ik bij de CVP minder teruggevonden. Nadat dan de moeilijkheden ontstaan zijn, hebben wij toch zeker veertien keer kontakt gezocht met de groep KGB via brieven, via de telefoon en in het college, in de hoop toch nog tot een gesprek te komen. Van hun zijde is er nog geen enkel initiatief gekomen. Wij hebben in het begin dus heel wat moeite gedaan om de coalitie toch maar niet te breken. Dit week soms wel wat af van de mening van onze achterban. Maar wij hebben elke maand een open vergadering over die zaken met iedereen van FB die komen wil. Nu is de groep hechter dan ooit. Het is natuurlijk veel gemakkelijker nu sinds we in deze pseudo-oppositierol zitten, om die ideeën te verwoorden in de raad. In een coalitie moet er altijd wat meer water in de wijn gedaan worden. Ik zal niet ontkennen dat er nu en dan al eens moeilijkheden geweest zijn, maar die zijn bij ons steeds uitgepraat geweest. Dat is juist de sterkte van FB. Ik denk dat wij de meest politiek bewuste kiezers hebben. En wat 'het plan' betreft, hiermee is FB op geen enkele manier verbonden. De KGB heeft geprobeerd hiermee het verbreken van de coalitie goed te praten. Ik heb pas van 'het plan' gehoord nadat er allerlei pamfletjes op slinkse wijze overal rond gingen. Men heeft een stok gezocht om de hond te slaan.

Zoals in de inleiding vermeld, gaf de heer Van Aperen er de voorkeur aan in plaats van raadslid Van Ammel, De Hoogstraatse Maand te woord te staan. De heer Van Aperen had ons beloofd in het week-end een antwoord te formuleren op de door ons schriftelijk bezorgde vragen. Dinsdag, de uiterste dag voor onze kopij in de drukkerij moet afgeleverd zijn, gaf de heer burgemeester ons te kennen dat hij geen tijd gehad had. Waarom hij dan de heer Van Ammel niet aan het woord gelaten heeft, is ons een vraag. In ieder geval, vandaag hier geen visie van de heren Van Ammel en Van Aperen. Spijtig, te meer daar de heer burgemeester ons vroeger betichtte zijn woorden steeds te verdraaien. Een gemiste kans?? Wij drukken daarom toch het volledige interview af met de twee andere raadsleden.

Burgemeester Van Aperen

AGB-raadslid t

an A,nmel Marcel

Laat de voegen naast uw ramen en deuren vakkundig opsp uiten met siliconen.

Nieuwbouwers - Eigenaars!

Zeer verzorgd werk! Begin er zeif niet aan wanneer u het niet kunt.

Vleerakkerstraat 111, Borsbeek. Tel.

GOOS MARC

03/321.91.31 - 321.67.96 - Lage prijs.

Gratis prijsop gave


@(@do ©p du(:w0 Augurken- en komkommertijd? 't Is vast augustus wijd! Een blik over de regionale bladzijden van vorige Maand: vier van de vijf regionale penneridders beginnen hun uitleg met het weer! Dat begint nog altijd wat makkelijker, hee ('k ben weer bezig, zie). 't Moet dan toch ook wel erg slecht geweest zijn. Maar dat zijn we weer rap vergeten als het zonneke schijnt. En dat doet ze somtijds. Wat

augustus brengen zal is rap verteld: een papierslag van de KLJ op 10 augustus en joggen op 6, 13, 20 en 27 augustus om half acht. E Zo, dat was al. Komkommertijd daalt neer over de Dreef. Ai, ai. Hoe nu mijn blad gevuld? 13 ding/dong............... ding/dong (reclametijd te koop.) 11 Waaraan wij dit jaar op Meersel-Dreef niet meedoen, niet kunnen meedoen zelfs, is de viering van 150 jaar Belgische Spoorwegen. Toch, toch: lach niet te vlug. Wij hadden hier vroeger ook een spoorweg. Maar het is ook al van onder den oorlog geleden dat het tramspoor opgebroken werd, toen ijzer brood- (en dood)nodig was voor de Duitse oorlogsindustrie. En omdat het spoor er lag van in 1899, kon zelfs het 50-jarig 'gelig' ervan niet gevierd worden. Er resten ons nu enkel nogwat littekens: een trambrug, een tramstatie en de 'Oude Tramweg'. En daar zouden we het bij willen houden, ware het niet dat er sprake is dat de loods bij de vroegere statie gaat afgebroken worden. Toegegeven, het ziet er daar niet zo gezond uit om te wonen. Maar zo'n gebouw maakt toch eigenlijk ook deel uit van wat we met een schoon, groot woord: 'ons historisch erfgoed' kunnen noemen. En veel erfenis hebben we al niet op Dreef, dus elk stukje dat erafgeknabbeld wordt, zijn we voorgoed kwijt. Misschien kunnen er nog andere mouwen aan gepast worden? E Heel de maand

augustus en half september kun je nog te-

recht in DE MOSTEN. 11 Hiervoor moet je weer in België wonen! Luister! Eh: Lees! Je stuurt een boekje (in dit geval 'Brieven van Paulus', een tijdschrift van de heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' van hier net over grens) vanuit Ulvenhout (hier net over de grens dus) per post naar hier (MeerselDreef, dus, aan déze kant van de grens, jaja). Je vergeet voor alle gemak dat hier in België ook postnummers bestaan (al langer dan in Nederland) en dat Meersel-Dreef officieel Hoogstraten heet, toch ook al efkens. Maar daarvoor moet je dan weer in Nederland wonen. Wat gebeurt er dan? Na enige tijd komt dat boekje terug met de mooie vermelding: 'localité inconnue en Belgique'! Daarvoor moet je dan weer echt in België wonen, natuurlijk. Dat ze Meersel-Dreef niet weten liggen, dat steekt ons diep. Maar

nooit vergeten! fl Niet vergeten? Als je nog eens hier komt, dan moet je eens nuchter rondkijken (liefst bij aankomst, dus) en vergelijk ons eens met een mooi, verzorgd dorpje ergens achterin uw gedachten. Onze 'beste straat' lijkt dan wel in zijn geheel achtergelaten bij de laatste ophaling van het groot vuil. Of waren hier soms sluikstorters aan het werk? Aan het rijtje: dieren-, kinder- en mensenmishandeling, kunnen we nog toevoegen: dorpsmishandeling. Met volgende symptomen: onbehandelde plassen en kuilen, verwaarloosd parkeren, zwerende (en soms verzworen) politici en pleisters op houten bomen. En: niet strafbaar! Niet alleen de bezoekers, ook de bewoners zien lijdzaam toe. En wordt die nog op te richten aktiegroep van de Ontevreden Bewoners (O.B., afgekort) wel meer dan enkel een doekje voor het bloeden? (grapje) D En zeg nu niet: 'Ach, hoe spijtig. En net in augustus is er niets te doen op Dreef!' Kom toch maar. Hier is altijd volk, en zelfs gezelligheid is hier thuis! En ze kent geen tijd, zeker geen komkommertijd!

rteIgesch.ten Het feest is uit, Wortel-kermis voorbij en een jaar werken voor de boeg. El Niet voor

een aantal Wortelse bouwvakkers die samen met de kermis ook gekonfronteerd werden met de krisis in de bouwnijverheid en eenfaling van het gekende Wortelse bouwbedrijf. De V.N.A. -voetballers lieten de kermis niet aan hun hartje (of lever) komen en werden met het eerste trainingszweet opgemerkt in de Wortelse koloniebossen op kermiszon-

dag. D De klad in de kermiswandelingen? Wij weten het ook niet, maar de belangstelling was dit jaar eerder aan de magere kant, in tegenstelling met het kermisnachtleven dat weer ongekende toppen scheerde. L Augustus is ook nog een zomermaand, openluchtaktiviteiten (nog) troef dus: vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus organiseert vzw Het

moIutaaiererrI! Op pensioen! 'Ik wou dat het altijd vakantie was!' Een kinderdroom! Voor meester Cyriel Verboven gaat deze droom in vervulling. 34 jaren heeft hij met veel liefde zijn krachten gespendeerd aan de opvoeding van de Meerlese jeugd. De leerkrachten van de lagere en kleuterschool hebben op een enig mooie manier afscheid genomen van meester Cyriel. Een mooie eucharistieviering, een muzische namiddag (ook bij de kleutertjes) en de mooie geschenken en bloemen zullen voor hem zeker een blijvende herinnering blijven. Cyriel, geniet van je pensioen met volle teugen! LII De Meerlese wielertoeristen zijn nog

't zal er wel ene uit de Walen of een Brusselaar geweest zijn. Gelukkig zullen ze ons hier

wel enkele jaartjes verwijderd van hun pensioen. Op 13 juli vertrokken deze onverschrokken kerels met de fiets naar Rome! (Om de paus te zien had je enkele weken geleden maar een uurtje vroeger moeten opstaan hoor mannen!) Ja, waarom rijdt iemand naar Rome? Tegen de volgende 'Maand' weten we het zeker. De bedoeling was op 21juli daar aan te komen en op 24 juli zou de terugtocht per trein en enkele auto's geschieden. Vanuit Antwerpen dan terug de fiets op en rond 16 uur op donderdag 25 juli grote intrede te Meerle waar een Brabantse koffietafel de moedigen zal voorgeschoteld worden. Wie waren deze pedaaltrappers ook weer? Leo Van Boxel, M. Vanderbruggen, Frans Kustermans, Gust Jo-

Slot voor de 15de (?) keer een dropping met nacht- en dagrally. KWB-KAB maken met de kinderen een uitstap naar Hengelhoef op 6 augustus en gaan op 16 augustus vissen op zee. Op 18 augustus wordt het 2de luik van 10 jaar KWB-Sport afgewerkt: een voetbalwedstrijd tegen de Oude Gloriën en een extra paaptornooi staan op het programma. El

Het Slot gaat op uitstap naar Bobbejaanland op 11 augustus, de week daarna gaan ze op weekend naar de Ardennen (16-17-18 augustus). Op 24 augustus zijn de Boomkes weer één Barbecue-terras want de jaarlijkse Barbecue-avond van 't Slot staat dan op het menu. E VNA naar iste provinciale? Het bestuur heeft naast het terrein nogal wat arbeid verricht om het de supporters en spelers aangenamer te maken en met vernieuwde moed en fysiek vliegen de spelers weer aan de (dit jaar erg boeiende) competitie. 13 De

fysiek van uw (door de kermis geteisterde) reporter laat te wensen over. Beterschap beloofd volgende maand in dit fris geurend maandblad. U

chems, Bert Boudewijns, Frans Van Bavel, J. Verschueren, Jos Laurijssen, P.V.D. Broeck (Ulicoten) en Jan Laurijssens (Minderhout). Als verzorgsters reden mee: Jeanne Van Boxel, Toke Boudewijns, Liza Doms en echtgenote Verschueren! El

En dan onze schuttersgilden Sint-Sebastiaan en Sint-Joris. Ook niet van de minste! Zij gingen daarvoor wel niet naar Rome maar toch naar Kalm thout waar ze deelnamen aan het Landjuweel en waar ze ook enkele opmerkelijke resultaten boekten! St. -Sebastiaan: schieten I3de, dansen 8ste, vendelen 2de (Gust Snijders). St. -Joris: schieten Sde, nieuwe vaandels Tot de volgende maand in de iste. 'Maand'! U 13


b@@2

w(,5s,1 n d® 2 @

Uit doorgaans we/gevulde agenda's vernamen we dat augustus ook dit jaar na juli komt. Ze wordt ook wel eens 'oogstmaand' genoemd, maar waar dat op slaat? Weten wij stede/in gen veel! Goed gevuld, deze maand, dat wel, en mag ik er zelfs aan toevoegen: voor elk wat wils, zo u wil. fl Zullen we eerst even terugblikken op de afgelopen maand? Een flash-back die weinig toevoegt aan wat u vorige maand in 'hoog van de toren' voorgeschoteld kreeg. Alleen dit: Het slechte weer hield stand tot het eerste weekeinde van juli, daarna werd het iets beter, maar het bleef 'kwakkelweer'. Dan maar koffers gepakt en zuidwaarts getrokken... om er last van te hebben van de hitte, om er lak te hebben aan de drukte of om 'lacteol' te behoeven vanwege onophoudelijke diarree-reeks. Kom terug, kom terug, augustus lonkt, en hoe... E Hoewel het verenigingsleven in de zomermaanden weinig leven veren igt, wordt hier en daar toch iets ondernomen. Zo gaan de mannen (en vrouwen?) van de K. W.B. in Hol/and op zee vissen, de zestiende augustus. De vendeliers (Gelmelzwaaiers) gaan dit jaar voor de tweede keer naar Parijs om er op te tochten in een of andere stoet. Van 10 tot 17 augustus reizen ze naar Neustadt (Noord-Duitsland) om er wat ofwivveling te brengen op een festival voor volksdansgroepen. 't Schijnt dat ze wel degelijk elke dag moeten optreden... dat hebben ze thuis toch verteld... Van 6 tot 13 augustus is het Davidsfonds op vakantie in Oostenrijk. Op 15 augustus neemt de Hoogst raatse kerkgemeenschap met een viering afscheid van haar deken P. Hannes. fl Naar jaarlijkse gewoonte veel muziek in augustus: Bij trappist, sigaar en lommer: Beiaardkoncerten elke zondag van 16 uur tot 17 uur. Bij pot en pint en lief: ScaI'den-festival in de hof in de Gelmelstraat. 't Begint al in de vroege namiddag. Bij rode wijn, pastechi en salsa: Antilliaanse feesten in tent en tuin van Cahier de Brouillon, Vrijheid 84, met op vrijdag 16 augustus: Quicksilver alias Calypso-king of Aruba en zaterdag 17 augustus: G.I. 's Brass International. Alles op een hoopje dus en dan weer maanden niks van dattum.LI Muziek ook, maar vooral dans en spel door de allerkleinsten: Begijnties Laat Besluit (als snotter zongen wij: 't/s Begijntjes 's avonds luid... '): een kleurrijke en beweegrjke wriemel van kleine mensjes, dit jaar erg vroeg: op zondag 18 augustus in de namiddag met stoet, optredens en dansen rond de gebuurteboom. Een jury kent verschillende prijzen toe (opvoering, stoet en boom). Er is ook een kinderjury die bestaat uit een twaalfjarige van elk gebuurte. Diegenen die deze drukte willen ontlopen kunnen die dag tussen 16.30 uur en 18.30 uur een ijl luchtje gaan scheppen op de toren van de St. Kat harinakerk. 0 Er wordt ook vandeeg gesport deze maand: Zaterdag 3 augustus gaat voor de veertiende keer de 'ronde van de Kempen' door op de Thijsakker: proloog en rit in lijn voor liefhebbers. Vooraf (rond 13 uur) doen de kinderen met hun versierde fietsen een toerke als attraktie -

-

~n n ~-~

en diezelfde dag kan heel het gezin georganiseerd op fiets-uitstap, dit alles georganiseerd door de Koninklijke veloclub 'de Lustige Wielrijders'. De laatste week van deze maand richt de sportraad traditiegetrouw een sportweek in met elke dag andere disciplines. De meest veelzijdige sportbeoefenaar(ster) wordt middels een kompetitie met tien proeven omni-sportman of omnisportvrouw van het jaar: (inschrijven vôôr 15 augustus). Elke avond vanaf 18 uur, tel-

-

kens op een andere plaats in de fusiegemeente en dit van maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus. 0 Ook het V. V. V. zorgt voor recreatiesport, zij het minder kompetitief al hde wel er toch een prjzenpakket aan verbonden is. Er is een permanente fietsanimaIie (= zoektocht met vragenlijst over bezienswaardigheden langs het traject) langs het onlangs in gereden Kleidabberspad (afstand 43 km). Inlichtingen en deelnemingsformulieren (heel deze maand nog) op het V. V. V. -kantoor, gemeentehuis Hoogstraten (nieuw tel.-nummer: (03) 314.61.96). 0 Diegenen die hun belangrijk evenement niet in deze dorpskroniek zien opgenomen, wezen verwittigd en uitgenodigd: telefoneer naar het nummer 314.4126 en vooral: vôôr de tiende van elke maand. Volgende maand geen hoog van de toren wegens laag aan het strand.

Hoog bezoek Tja, op z'n minst een hooggeplaatste bezoeker, deze sterke Peer die op het uiterst geslaagde middenstandsfeest van 23 juni Hoogstraten niet links liet liggen en zeker deplaatselijke cafeetjes niet. Overigens was hij daarin niet alleen, want samen met de toen nog zeldzame zonnestralen wist menig koop- of kijkiustigerd, dagjestoerist of wandelaar de weg naar de toren te vinden! -

-

-

-

14'

1®EU©LU

1®U

-

Vakantie! Regen! Wegwezen! Terug van weggeweest! Files! 'Reisen statt rasen!' Rustig thuis blijven!EJ Zeker niet thuis blijven moet K.W.B. gedacht hebben want op 16 augustus trekken zij de zee op, met de boot uiteraard. Wat zullen de arme makreeltjes er weer aan moeten geloven! 0 Nog maar pas zijn de zware vrachten aan wal gesleept of de fietszoektocht staat al op het programma. Zondag 18 augustus! Inschrijven kun je in de koffieschool van 12.30 uur tot 14.00 uur. Volwassenen betalen een biljet van 100 fr. en kinderen beneden de 14 jaar de helft. Nadien staan de boterhammetjes netjes opgesmeerd klaar. En op 19 augustus, dit is dan K. W.B. -K.A. V., start men te 09.15 uur reeds aan de zaal met als eindbestemming de Efteling. Leden betalen 250

fr. en de niet-leden 330 fr. 0 Zoals je elders zonder twijfel gelezen hebt, blijft M.V.V. met beide voeten op de grond en vieren zij op 16, 17 en 18 augustus hun 15-jarige jubilee. Hoogtepunt van deze viering wordt vast en zeker het veteranentornooi met alle vroegere vedetten. Mannen die het nog kunnen, gekund hebben en vooral denken dat ze het nog kunnen. Komt het zien! 0 Ook K. V.L. V. gaat de sportieve toer op en op 20 augustus peddelen zij met de tweewieler over Minderhoutse en andere wegen. 0 Oproep! Voorzitters en secretarissen! Noteer hetgeen je in uw vereniging zinnens bent te doen op een briefje, deponeer het in de brievenbus van Desmedtstraat 22, en uw activiteiten worden in deze rubriek gratis wereldkondig gemaakt!•


KWB Fusiegemeente

Vis, vis (en géén april!) Tja, in april hebben ze mij in hoogst eigen persoon met menig vis en aanverwante kluit in het riet gestuurd. Hoog tijd dus om een van beiden er weer uit te sleuren. De vis wel te verstaan, want van die kluiten hebben we er in de keukenkast nog meer dan zat. Zeevis, om precies te zijn, want daar gaat het om in dit ge-artikel. Op vrijdag 16 augustus kiest immers elke rechtgeaarde KWB-er die zich niet in een of ander zonvergeten vakantieparadijs bevindt de volle zee met de Haringvliet in Stellendam. De boot vertrekt rond 7.30 u en meert terug aan rond 16 u. Voor 170 fr kunt u om 5.30 u. de bus in, voor nog eens 35 gulden ook de boot op. Ter plekke kan visgerief worden gehuurd. Interesse? Ten laatste op zondag 4 augustus maakt u dan best een ommetje langs een van

de volgende adressen: - voor Hoogstraten: Smouts Jozef Gelmelstraat 50 - voor Meer: Jansen Jan Frankbergstraat 24 - voor Meerle: Hendrickx Jozef Chaamseweg 63 - voor Meersel-Dreef: Snijders Jaak Meersel 38 - voor Wortel: Martens Tom Worteldorp 4 - voor Minderhout: Muesen Alfons Markwijk 4. En vrolijk zwalpen verder!U

.9.

-1,1, is de temperatuur van ijzig poolwater (lager vriespunt door het zoutgehalte). Wie in dit water terecht komt heeft slechts 2 ninuten om eruit te komen; daarna geraakt hij bewusteloos. Dit was een van de oorzaken van het grote aantal doden bij het zinken van de Titanic. E Karel de Grote (742-814), koning der Franken en stichter van het Heilige Roomse Rijk zou 2,43m lang geweest zijn. El

VRIJE LAND-

Om geen noot verlegen Twijfelloos waar. Alweer een stel jongelui dat om geen muzikale noot verlegen hoeft te zitten nadat ze zonet het eindexamen van het vijfde jaar in de Hoogstraatse Jeugdmuziekschool hebben afgelegd. Met vrucht zoals dat heet. Voor wie een zwak heeft voor namen: Stijn Souverijns (Hoogstraten), Ann Jansen (Minderhout) - grootste onderscheiding; Filip Michoel (Hoogstraten), Kristien van Hees (Vlimmeren-Beerse), Ilse Aerts (Hoogstraten), Greet Kinschots (Minderhout), Frederik van Laar (VlimmerenBeerse) - grote onderscheiding; Jan van der Hallen, Gerd van den Kieboom, Wim van den Heuvel, Maria Dockx, Karen Hendrickx (allen uit Hoogstraten) - een onderscheiding; Koen Segers (Minderhout), Katrien Sabbe, Liane Weerts, Ann de Meester, Wendy Lodewijckx, Fons Jansen, Vicky van den Heuvel (allen uit Hoogstraten) - voldoening. Zozie. Voor de kus van ons juffrouw moeten ze maar eens langs komen. Onze felicitaties hebben ze alvast!•

- LAGER SECUNDAIR TECHNISCH (A3) - LAGER SECUNDAIR BEROEPS - HOGER SECUNDAIR BEROEPS (bedrijfsleidersschool) * Afdeling Tuinbouw * Afdeling Landbouw - HOGER SECUNDAIR TECHNISCH TUINBOUW (A2)

TUINBOUWSCHOOL Gravin Elisabethiaan 32

2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.50.69

Pilootschool (met computerklas) voor informatica Gemengd onderwijs in alle afdelingen.

Internaat mogelijk

Inschrijvingen tijdens GROTE VAKANTIE elke zondag, dinsdag en donderdag van 10 tot 12 u.

OPRIT & PARKING in alle kalibers - DOLOMIE (geelkleurig) - RODE CHISTE - LAVA (rood-bruin) - PORFIERSTEENSLAG

TUININRICHTING - KALKSTEENSLAG - WITFE KWARTS - KASSEIEN - BETONKLINKERS

- TEELAARDE - GROTE GRINDKEIEN (tot 1 m. diameter) - LAVABLOKKEN - ROTSBLOKKEN

EN UITERAARD: alle bouwmaterialen zoals: dakpannen - bakstenen - gevelstenen schoorsteenelementen - alle betonprodukten - weifsels - zand - grind - cement - enz. • Levering aan huis met vrachtwagens (tot 25 ton) • Of afhaling door uw zorgen VOOR INLICHTINGEN EN PRIJS:

N.V. DRANACO - 231.08.54 - Denderstraat - Antwerpen 15


Ondergrondse gasopslagpiaats te Loenhout

Voor 1 miljard frank gas de grond in Na jaren van voorstudie, boringen en metingen, en de bouw van boven- en ondergrondse installaties, begint men deze zomer met de eerste gasimpompin gen te Loenhout. Voorlopig blijft het nog bij een eerste uittesten van het reservoir en de installzties. Toch zal er al ongeveer 80 miljoen m 3 aardgas de grond ingaan, altijd goed voor zo 'n slordige 1 miljard belgische frank.

Een korte terugblik De ondergrohdse gasopslagpiaats te Loenhout kent reeds een lange voorgeschiedenis. Er is heel wat vooronderzoek aan voorafgcgaan. De verte aanloop was de campagne van Petrofina die reeds in 1962 de boortoren rechtzette op de Heibaert in de hoop hier petroleum te kunnen vinden. Het bleek echter warm zout water te zijn dat werd bovengepompt. Van 1973 tot 1980 werd de ondergrond verder onderzocht in funktie van de uitbouw van een gasreservoir. Er werden nieuwe geofysische metingen uitgevoerd, men herstelde de vroeger geboorde put van Petrofina en zes nieuwe putten werden aangeboord, waarvan één op de top van de ondergrondse struktuur. In 1977 kreeg Distrigas de gevraagde exploitatie- en exploitatievergunning voor de streek van Loenhout. Hieronder valt een gedeelte van de gemeenten Hoogstraten. Loenhout, Rijkevorsel en Sint-Lenaarts. Al deze boringen en seismische metingen beoogden een verdere verkenning van de bodemstruktuur. Deze struktuur die reeds in 1960 ontdekt werd bestaat uit een poreus en doorlatend gesteente met erboven een ondoorlatende laag die in het algemeen det vorm heeft van een koepel. De top van de opslagplaats 1+g op 1.084 m diepte. Dit poreus gesteente, dat bestaat uit kaiksteen van het Dinantiaan wordt bovenaan begrensd door een leigesteente (Namuriaan) met een minimum dikte aan de top van 60 m. In dit kalkgesteente zou men trachten kunstmatig een gasbel tot stand te brengen. Dit gas via boorputten onder grote druk in het poreuse gesteente wordt ingepompt, zal al zo de plaats innemen van het weggedrongen zout water dat hier natuurlijkerwijze aanwezig is. Maar om zeker te spelen en garanties te hebben dat het ingepompte gas wel degelijk in het reservoir zou blijven en niet via barsten en scheuren zou verdwijnen werden er boringen uitgevoerd aan de rand van de koepel als kontroleputten. Hiermee kon men nog allerlei testen uitvoeren waarmee men geleidelijk aan een duidelijker beeld kreeg van de eigenschappen van het reservoir zoals de kapacitiet, porositeit en doorlaatbaarheid. Op basis van die resultaten kon men dan ook het aantal uit te rusten boorputten en de te realiseren oppervlakte-installaties bepalen. In het totaal werden er in der periode tot 1985 21 putten gerealiseerd, waarvan 8 voor de uitbating en 13 als kontrole zullen dienst doen. 16

Begin 1985 werd de ondergrondse uitrusting voltooid. De aanvoerleiding vanuit LILLO naar Loenhout werd in de loop van vorig jaar aangelegd. Ook de verschillende verbindingsleidingen tussen de verschillende platformen werden afgewerkt. De bovengrondse installaties zijn ingeplant op 3 verschillende plaatsen, respectievelijk de 3 hoogste toppen van het reservoir. De verdere uitbouw van de bovengrondse installaties zal in de loop van volgend half jaar gebeuren, zodat men tegen begin '86 zal kunnen pompen met 2 definitief opgestelde kompressoren. Over de huidige stand van zaken gingen wij onlangs ons licht opsteken bij de heer Walter Luyten, verantwoordelijke ingenieur van Distrigas voor de bouw van deze gasopslag.

Wat vandaag? Momenteel is alles in gereedheid gebracht om vanaf juli '85 aardgas te injecteren met één enkele compressor die op een voorlopige plaats is opgesteld. De eerste 14 dagen wordt alles stelselmatig voorbereid voor de injectie die in de tweede helft van juli plaats heeft. Deze testperiode heeft voornamelijk een drietal doelstellingen. Vooreerst wil men door de injectie die waarschijnlijk zal lopen tot in het herfst de reacties van de ondergrond nog verder leren kennen. Hoe reageert het waterniveau? Welke druk moet er geleverd worden voor welk debiet? enz. Allemaal gegevens die verzameld worden en waarmee dan een computerprogramma kan opgezet worden voor de definitieve injectie over de 8 putten. Tegelijkertijd kan men het bovengrondse materiaal volledig uittesten en geeft men het nieuwe personeel rustig de tijd om de fabriek en de installaties te leren kennen met behulp van allerlei specialisten zoals de mensen van Geostock en leveranciers van de verscheidene machines. Daarom zal men momenteel slechts een beperkte hoeveelheid gas inpompen. Men rekent op een 80 miljoen m 3 . Dit is nog geen 10% van de totale capaciteit. Die bedraagt ongeveer 1 miljard Nm 3 , waarvan ongeveer 50% nuttige opslag. De overige 500 miljoen Nm 3 ingepompte gas zal als gaskussen in het reservoir achterblijven. Dit is dan natuurlijk

Deze maquette van de bovengrondse installatie geeft een goed beeld van hoe de Loenhoutse gasopslagplats er volgend jaar zal uitzien.

wel eenmalig. De injectiemogelijkheid van één compressor wordt geschat op ongeveer 50.000 m 3 per uur. Dit geeft ongeveer 1 miljoen per dag zodat men wel een drietal maanden zal moeten pompen vooraleer men de beoogde hoeveelheid bereikt. Er mogen zich dan wel geen bijkomende moeilijkheden voordoen. Tijdens de wintermaanden gaat men de retourweg uittesten. De 40 miljoen kubieke meter terug vrijgekomen aardgas zal men in het net terug uitzenden, na het passeren doorheen de nog te bouwen drooginstallatie. Om het gas uit de opslag te halen, volstaat het de druk te verlagen: het dieptewater dat bij de injectie naar lager gelegen lagen ver drongen was, zal het gas terug uit het reser voir stuwen. Intussen kan men dan beginnen met de definitieve uitbouw. Twee compressoren, meeten telinstallaties, drooginstallaties worden afgewerkt tegen begin 1986. later wordt dan nog de eerste compressor van de voorlopige opstelling naar de definitieve opstelling verhuisd zodat men verwacht in '87 optimaal te kunnen werken met de drie compressoren. Met de eerste twee definitieve zal men reeds kunnen werken met groter debieten. Eenmaal de produktie volledig op gang is heeft men een maximum injectiemogelijkheid van 150.000 Nm 3 per uur en kan men langs de 8 exploitatieputten uitzenden met een maximum capacitiet van 360.00 Nm 3 per uur. Zover is men nog niet. Voorlopig blijft het nog wat uittesten en rustig aan de definitieve stap voorbereiden. Tenzij het misschien weer een strenge winter wordt en er geen tijd en gas overblijft voor rustig proefdraaienU

7 op de 10 Amsterdammers vinden het prettig als de politie in hun buurt patrouilleert en 3 op de lOvinden onveiligheid het grootste probleem in hun stad. El


ZIE PUZZELKOLOM VOOR ONZE WEDSTRIJD. -

F M/A JTW\TJ KERKSTRAAT15-233OMERKSPLAS TELEFOON 014163.35.56

Bloemsierm kunst ___

rij ei 187 Hoogstraten Tel. 03.3 146426

_

_

ortiri Song

noffiommEn

De Hoc gstraatse Pers, uĂŽtgever/ verzorgt graag al uw drukwerk! vraag inlichtingen HOOGSTRATEN, Loenhoutseweg 34

Telefoon 03/314.55.04 of 314.49.11

_________

EEN

Kari"s coiffure 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99


HOOGSTRATEN IN 7

P

r[[Sr t(,H1R

G~~C'N—aG,

EK DiENPE EEN S(Ht?ENBM4IÇ \,/°RDEN..

(1Eo2fN 1ç

d

(ig FU

D PSOON VAt4 )AW j VAY K vik (131- 153) BEke'dE Heck V4pJ £€51

'; ,o 4J VLA

I,rruçÇt1

-

DAAIt

OkJ

iuve r 6Tj?4

I3i€i4ofW A4j 01

fj IN

AEw D t,Ops ex

VAtJONtER 6TMt/ISP.

'D

7

QR(I11

wiiTEJ ot S1b,D tJ"wE t4REø 0 ..,

fvjw

)AW

i;

il

1

HeT JvssEll DC

18

-

) L.f$ -j RAI(î ItM ΰT H'SN

/

ii'\

1• CLr.iLj 3T,Wo,EP4j

)

(ij) s

1

zo.p

H.5T44TS -1 j wA5 V

= i;g) ÇAAC tk m. IffiJKHti ¶R.JÜT C ÇTi(i1iWb,Q,OEjI( V AJ

Hij S w ~itOf qfJ

I3

1

J

(

w-9.

L4 4iT I1E

2-ijr

jArdZ VEA

vA

P

PøTR$ pg. V. E(Ho

D€Wk Hr -

1

J


DUISTERE TIJDEN 8

w ize

-19

wq4

v

VAw KUiK,iiEt ovoV SLOI AAS Ø.A( VAW PgçEt.. WA 7ijN z.i3.

0090 ¶Ao ZjN

WCH1 ELi5AØ1EÇH VAN 8u.Ew

IN

HET 13ctiT VAN Df IiEEP.LHO oÇîMîw

Ho.cr,TRAÇEIJ. Zo A)AM IpJ DE HANIDE1V VAI CE Ct'Lt49'ItL

tieT o

)AS?AE

7

VEEftAAEN. uw

ONDICIL WET 3EWJC ,ILiSAIETW

D.cMr

I4

IS$- :E55)

AooN VAPJ LALAiN(ç

tP.Ei 1(1E H frtRkraJ H4A Ts çE H 0 tsÇAÇew wo iwVt-oo

Awt) iiiN

iS I5I1 VEKHCVf-'J

nE T4dO

VAW

('J

r't

C(A4çÇrj14P

ViEl OE LPVJ€& H O.ATCO , w(tt NEEI.i&

-

-_--__

w.ivoC.EL

r

•2..j

sicip wiA..

1 rua

r

-

v,oøwAA

Hr

2.;j

OE*

APE&1r E*J 400AA1(

VooRwAAP

TE'5 ' YoOP

EPEJ Fl o(n erj wij P0LLEWE5

/

STADÇCEWIRVM

PoND ED vRjIlEi

E-&QER c*Dz;DWE ?RÖDC

Ipf1

VAn )o(

Z.D ON

(u$SDN

-

bi l

/?

19


ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER BLEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZI St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

Woninginrichting

BRANDWEER - HOOGSTRATEN

GEBR. LEYTEN

Donderda 15 aug. om 14.80 uur

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

GROTE INTERNATIONALE

wieli3rm

9PEITERg (& UIIL })iF

autobanden

* merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage *

OP DE WEG, VOOR BRANDWEERMANNEN IN INTER VENTIEKLEDIJ Lokatie:

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

BRANDWEERKAZERNE ST.-LENAARTSEWEG 38 2320 HOOGSTRATEN


Op het Kleidabberspad Op de vooravond van het groot verlof - zondag 30 juni - werd een nieuw toeristisch fietspad ingehuldigd. De plechtigheid verliep in het stadhuis in Hoogstraten waar burgemeester van Aperen in zijn openingstoespraak de lof zong van de fiets: in het autoloze tijdperk een noodzakelijk vervoermiddel, nu meer iets voor recreatie en toerisme. Geen beter middel toch om het landschap en zijn bewoners te bekijken dan per fiets. De V.V.V. van Hoogstraten heeft dat goed begrepen en verhuurt daarom niet alleen fietsen maar bewegwijzert ook paden waarover die fietsen bij voorkeur kunnen bollen. Het kleidabberspad is het 21ste toeristische pad in een reeks van paden doorheen de Noorderkempen. De ganse omloop is 43 km lang maar kan ook bekort worden tot een goede 30 km. Alhoewel de gemeente Hoogstraten niet zoveel met het kleibedrijf te maken heeft, start het pad toch aan de Vrijheid. Daar is immers een echt V.V.V.kantoor waar zowel fietsen als informatie te vinden zijn. De genodigden op de inhuldiging van het nieuwe fietspad hebben maar een klein stukje van het pad gezien. Behalve door Hoogstraten loopt het pad ook over de gemeenten Merksplas, Rijkevorsel en St. Lenaarts. De fietstocht op de inhuldigingszondag ging maar tot Achtel waar men afstapte om in de Heiluizerschuur te gaan luisteren naar toespraken onder het nuttigen van wat lekkers. Burgemeester Stoffels van Rijkevorsel - zelf een geboren Achtelaar - gaf een pittige toespraak weg waarin hij het vroeger Achtel 'waar men de adem van de tijd kon horen', treffend beschreef. Ook de provinciegoeverneur die mee het pad had ingefietst, bezong Achtel als een plaats waar het goed toeven is en waar hij nog eens ging terug komen om een halve varkenskop mee naar huis te nemen. De Heemkundige Kring van Rij kevorsel had voor de gelegenheid een foto-tentoonstelling opgezet in de Heiluizerschuur. Daar konden de aanwezigen iets zien van het kleidabbersbedrijf wat zij onderweg op de fiets gemist hadden. Niet dat

er nog veel over is vn de vroegere steenbakkerijen. De vele fabrieken aan de Turnhoutse Vaart zijn in puin gevallen - ½ van het pad loopt langs die vaart -; wat nog rest is industiële archeologie: scheefgezakte droogloodsen en schouwen en diepe kleiputten. Plaatsen van hard labeur werden toeristische bezienswaardigheden. Wie zich op het kleidabberspad wil begeven, doet er goed aan eerst een informatiefoldertje te kopen in het V. V. V. -kantoor van Hoogstraten (25 F). Wie die omweg niet wil maken, kan de weg vinden door de zeshoekige wegwijzers te volgens die op vele plaatsen langs het pad zijn geplaatst•

Burgemeester Stoffels van Rijkevorsel, gouverneur Kinsbergen, burgemeester Van Aperen en Theo Vanderhallen gez wind en wel de fiets op zoals dat nu eenmaal hoort bij de inhuldiging van een nieuwe fietsroute. Een brits akteur, die na lang zoeken was uitgekozen om John Lennon uit te beelden in een TV-film, werd in laatste instantie geweigerd omdat hij toevallig dezelfde naam draagt als Lennon 's moordenaar: Marc Chapman. El

Fietsanimatie Tijdens de zomer organiseert de Streek V.V.V. Noorderkempen, de V.V.V. Hoogstraten en de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen een permanente fietsanimatie langs het nieuwe 'Kleidabberspad'. Van 16 juni tot 1 september kunnen geintereseerden deelnemen aan een fietszoektocht langs dit nieuwe bewegwijzerde fietspad. Hieraan is een waardevol prijzenpakket verbonden. De totale afstand bedraagt 43 km. Er zijn twee verkortingen van repectievelijk 31 en 33 km. Deelnemingsformulieren kosten 50,— F voor volwassenen en 20,— F voor kinderen beneden 12 jaar. De formulieren zijn te bekomen in het V.V.V.-kantoor, Stadhuis, Hoogstraten, in het Gemeentehuis te Beerse en te Rijkevorsel. Op 30 juni is er een fietstopdag met onder meer gratis toeristische informatie (twee brochures ter waarde van 50.— F) bij inschrijving en Spetsersbier evenals Spetserskaas aan de Kolonie in Merksplas. Aan café Sport, Stevennekens, Sint-Jozef-Rijkevorsel, kan men zich in de oude volkssport 'paapgooien' laten inwijden. Tijdens de topdag kan men inschrijven in het V.V.V-kantoor te Hoogstraten van 9.00 tot 14.00 u. De prijsuitreiking is voorzien op dezelfde dag om 18.00 u. in zaal 'PAX' achter de Sinte-Catharinakerk te Hoogstraten. De prijzen voor permanente animatie zullen in september uitgereikt wordenU Jan Adams (Minderhout), Jos Anthonissen (Meerle), Raf Bolckmans (Rijkevorsel), Peter Eyckens (Beerse), Dirk Jacobs (Wuustwezel), John Kievits (Weelde), Luc Mattheussen (Minderhout), Johan Van Dijck (St. -Lenaarts), Dirk Van Laer (Merksplas), Marc Verheyen (Meer), Paul Verheyen (Rijkevorsel) en Lucienne Verheyen (Castelré( dat zijn de gezellige jongelui die samen met leraars en directie van de Land- en Tuinbouwschool de foto op mochten. Niet voor niks natuurlijk, want zij zijn de eerstén die het kwalzficatiegetuigschrift behaalden van het zesde jaar van het B.S.H.O.-Landbouw.

KLJ Wortel Badkuipenrace Op zondag 18 augustus 1985 om 1400 uui wordt er op de terreinen van de Desta in Minderhout de jaarlij kse 'badkuipenrace' gehouden; georganiseerd door de KLJ van Wortel. Alle mogelijke en onmogelijke, drijvende (of zinkende) toestellen; met of zonder motor houden samen een ontspannende 'race'. De enige regel is dat men een eigengemaakte 'badkuip' gebruikt. Als speciale attraktie is er dit jaar een touwtrekwedstrijd (in het water natuurlijk) tussen botenbouwers die dit met hun bouwsel aandurven. En indien dit artikel je zin gegeven heeft om ook mee te doen; dan kan dit: tel. Johan Snels véör 1 augustus (rond 18.00 uur) 03/3 14 6091 en hij zal je dan allerlei nuttige informatie toesturcn.0

21


Kempisch lager onderwijs op peil Naar jaarlijkse gewoonte had in de loop van de maand juni in diverse lagere scholen in de Antwerpse Kempen het interkommunaal eksamen plaats. Voornamelijk gemeentescholen maar ook meerdere Vrije scholen schreven dit jaar in voor het eksamen waaraan ruim 11.300 leerlingen deelnamen. De deelname haalde daarmee een zelfde niveau als vorig jaar. Reeds meerdere jaren organiseert de I.O.K. in samenwerking met de kantonnale inspektie het interkommunaal eskamen voor leerlingen uit het lager onderwijs. Was het opzet van dit initiatief aanvankelijk de herwaardering van de lokale school dan bewijst het interkommunaal eksamen reeds geruime tijd dat het onderwijs in de lokale scholen van de Kempen kwalitatief hoge toppen scheert. Sinds vorig jaar hebben scholen de mogelijkheid om de leerlingen van alle leerjaren van hun school in te schrijven voor het eksamen. Sinds dit schooljaar 1984-1985 kan via het interkommunaal eksamen daarenboven het getuigschrift basisonderwijs worden af geleverd aan de leerlingen van het 6e leerjaar en staat het eksamen open voor de scholen van alle netten. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar loopt het eksamen daarom over meerdere vakken (rekenen, moedertaal, milieuvakken en godsdienst of zedenleer). In de overige leerjaren loopt de ondervraging over één vak of vakonderdeel. Van de 1.223 leerlingen die in het 6de leerjaar alle vakken aflegden, haalden 1.107 leerling (90%) minstens 60% van de punten. Hiervan behaalden er zelfs 750 minstens 75% van de punten. Ook in de andere leerjaren waren de behaalde resultaten meer dan behoorlijk. Een van de belangrijkste eigenschappen van het eksamen is dat het op een gestandaardizeerde wijze wordt afgenomen in alle deelnemende scholen. Het nut van het eksamen situeert zich voor namelijk op een drietal terreinen: - voor de ouders ontstaat er de mogelijkheid om de prestaties van hun kind te vergelijken met deze verschillende honderden leerlingen uit de regio. Samen met de schooluitslag en het advies van de PMS-centra biedt deze ver gelijking een houvast voor de ouders om een objektief inzicht te krijgen in de leermogelijkheden van hun kind. - voor de leerkrachten is er de mogelijkheid om na te gaan welke onderdelen van het ondervraagde vak goed of minder goed door de leerlingen verwerkt zijn zodat tijdens het volgende schooljaar hieraan desgevallend meer aandacht kan worden besteed. - tenslotte biedt het eksamen aan de inrichtende machten de mogelijkheid een algemeen zich te krijgen op de werking van hun school.

€iocl, ziel c*lJe çJtu nio, iz eÏj[ç wtIJeod. td( 22

Het interkommunaal eksamen heeft dus blijkbaar de wind in de zeilen. Het biedt aan alle betrokkenen de geruststelling dat de leerlingen in de regio een kwalitatief op punt staand onderwijs genieten wat een garantie inhoudt voor de toekomst.0

Burgerlijke Stand juni 1985 Geboorten 1 juni: Adri, zoon van Willy Sprangers en Maria Strybos, St. Clemensstraat 14, Minderhout. 7 juni: Koen, zoon van Petrus van Dun en Maria Tilburgs, Heimeulenstraat 45, Meerle. 9 juni: Kim, dochter van Joannes Adriaensen en Gerda Van Bavel, Voort 14, Meerle. 18 juni: Ann, dochter van Willy Pluym en Roza Brosens, Eindsestraat 28, Meer. 18 juni: Lotte, dochter van Christiaan Voeten en Gerda Van Hasselt, O.L. Vrouwstraat 2, Meerle. 19 juni: Nick, zoon van Jozef Kinschots en Maria Geenen, Spekenstraat 1, Meer. 22 juni: Alexandra, dochter van Walter van Dun en Marleen Roelen, Meerleseweg 92a, Meer.

kl Huwelijken 10 mei: Geens Dirk, Voort 67, Meerle en Marissen Kristel, Vennelaan 63, Zoersel; nieuw adres: Voort 67, Meerle. 1juni: Deckers Eric, Meersel 9, Meer en Sels Marcella, Molekensstraat 7, Merksplas; nieuw adres: Molenzijde 102, Merksplas. 5 juni: Hart David, Mgr. Van Waeyenberghlaan 10 bus 13, Leuven en Braspenning Frieda, St. Jansstraat 5, Wortel; nieuw adres: Mgr. Van Waeyenberghlaan 10 bus 13, Leuven. 7 juni: Tilburgs Jan, Terbeeksestraat 31, Meer en Carina Craane, Laguitstraat 59, Turnhout; nieuw adres: Kolonie 9, Wortel. 7 juni: Brokken Jos, Hal 5, Minderhout en Jespers Anmta, Chaamseweg 49, Meerle; nieuw adres: Chaamseweg 5, Meerle. 7 juni: Leenders Remi, Kerkstraat 332, Blankenberge en Van Looveren Rita, Jan Van Cuyckstraat 18, Hoogstraten; nieuw adres: Daalmstraat 7b, Zomergem. 8 juni: Vrins Luc, St. Lenaartseweg 115, Wuustwezel en Meijvis Renilda, Witherenweg 19, Minderhout; nieuw adres: Terbeekseweg 76, Wuustwezel. 14 juni: Bleys Marc, St. Lenaartseweg 27, Hoogstraten en Matthé Christiane, Grote Plaats 17, Wortel; nieuw adres: Jan Van Cuyckstraat 21, Hoogstraten. 14juni: Boudewijns Frans, Heerle 51, Meerle en Van Den Bogerd Diana, Gemeentestraat 9, Minderhout; nieuw adres: Achtelsestraat 4, Hoogstraten. 14 juni: Staes Kristiaan, Rooimans 6, Wor-

tel en Aerts Linda, Worteldorp 31, Wortel; nieuw adres: Hertoginstraat 92, Turnhout. 14 juni: Van Poppel Abraham, Baai 120, Etten-Leur (Nederland) en Meeusen Maria, Heerle 72, Meerle; nieuw adres: Heerle 72, Meerle. 21 juni: Donckers Jozef, Grote Plaats 18, Wortel en Adriaensen Yolanda, Begonialaan 55, Malle; nieuw adres: Grote plaats 16a, Wortel. 21 juni: Snoeys Henricus, Vooraard 16, Minderhout en Renders Monique, St. Lenaartsebaan 128, Malle; nieuw adres: Bolk 15, Rijkevorsel. 21juni: Van Grootel Dirk, Bareelstraat 25, Wuustwezel en Martens Marleen Bredaseweg 3, Minderhout; nieuw adres: Henningenlaan 55, Wuustwezel. 21juni: Hapers Harry, Leest 1, Merksplas en Woestenborghs Monique, Worteldorp 22, Wortel; nieuw adres: Zandstraat 35, Wortel. 22juni: Fockaert Frans, Loenhoutseweg 50, Hoogstraten en Neefs Monique, Meidoornlaan 18, Vosselaar; nieuw adres: Peerdekensstraat 44, Beerse. 28 juni: Laurijssen Alfons, Gemeentestraat 12, Minderhout en Boenders Sonja, Brecht; nieuw adres: Bloemenstraat 8, Brecht. 28juni: Mertens Rudi, Grote Plaats 1, Wortel en Cooremans Christine, Krommendijk 10, Ravels; nieuw adres: Steenweg Weelde 63, Ravels. 28 juni: Van Dongen Ivo, Nieuw Dreef 12, Meerle en Vermeeren Wilhelmina, Voort 46, Meerle; nieuw adres: Meerseweg 40, Meer. 29 juni: Vriends Franciscus, Maxburgdreef 27, Meer en Jacobs Karina, Tereik 41, Wuustwezel; nieuw adres: Maxburgdreef 27, Meer.

n O

Overlijdens

7 juni: Van den Broek Johanna, 54 jaar, echtgenote van Lodewikus Anselmus, Strijbeekseweg 85, Meerle. 4 juni: Janssens Jan, 80 jaar, weduwnaar van Julia Vermeiren, Hoogeind 109, Meer. 8 juni: Hendrickx Joanna, 59 jaar, echtgenote van Augustinus De Beuckelaer, Minderhoutsestraat 101, Minderhout. 8 juni: Mertens Alfons, 85 jaar, echtgenoot van Catharina Van den Heuvel, Vrijheid 122, Hoogstraten. 8 juni: Schoenmaekers Marcel, 37 jaar, ongehuwd, Terbeeksestraat 3, Meer. 13 juni: De Kort Theresia, 82 jaar, weduwe van August van Haperen, Kerkstraat 43, Meerle. 14 juni: Schrijvers Louis, 75 jaar, echtgenool van Vè'rschueren Maria, Gravin Elisabethlaan 26, Hoogstraten. 14juni: Koninckx Adriana, 89 jaar, weduwe van Verbaeten Jan, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 21juni: Loos Jozef, 78 jaar, echtgenoot van Geerts Maria, Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten. 24juni: Van Calster Maria, 73 jaar, weduwe van Van Bergen Lodewijk, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 29 juni: Van Dyck Jan, 85 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten.


1*

PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking FRAMSPORT - Merksplas

van

Hoewel de driehoeken-tellen-opgave van vorige maand een van de gemakkelijke was, werd er toch menigmaal geduizeld. 'Ik tel er 42 maar misschien ziet u er meer', schreef ons Treza Van Dun. Zij heeft ons iets te hoog op want wij telden er slechts 38, zoals de meesten trouwens. Het probleem zat hem natuurlijk in de 12 driehoeken van 4 vakjes en de 2 (en niet 6, Treza!) driehoeken van 9 vakjes. Samen met de 24 één vakdriehoekjes maakt dat 38.

Onze eerste cheque van 500 f. voor Framsport is voor Hilde Van Delm, Katelijnestraat 42, Hoogstraten.

Nieuwe opgave Voor deze opgave moeten we weerom naar onze vaste sponsor Framsport. Op de publiciteitsbiadzijden vindt u, in de advertentie van Framsport zes, twee aan twee, aan elkaar gekleefde gezichten die telkens iets met elkaar te maken hebben. Vraag: Wie zijn ze, wie zijn ze, je zult ze wel kennen.

De prijzen Wie in extremis nog een zweetbandje, een zwembroek of een joggingpak nodig heeft voor deze zomer wordt, als hij/zij wint, volledig voldaan of minstens flink op weg geholpen door de cheque van 500 f. te besteden bij Framsport. Bovendien doen wij er van hieruit nog een werkhorloge bij voor een ongelukkige winnaar. Op naar pagina 17 en kijken maar! Binnen voor 15 augustus.

Minder snel, veel mooier! Da's wel het minste dat we kunnen zeggen van de - zoals de traditie het onderhand wil, weer talrijke - versierde of omgebouwde fietsen van Hoogstraatse kinderen. Voor de zesde keer kunnen alle kinderen tot 13 jaar op hun fraaiste vehikel een toertje maken langs de Thijsakker. Tussen 10 en 11 uur op zaterdag 3 augustus kan elke ingeschreven deelnemer een rugnummer en een geschenkje ontvangen in de gemeenteschool. Wie van verder komt, kan dat ook vanaf 2 uur (veiligheidsspelden meebrengen). Voor vijf deelnemers zal er ook nog een extra trui in de lade liggen. Gezamenlijk vertrek kort na half drie.

HALVE EEUW GELED Juli 1935 De beroerde Scherpenheuvelbedevaart

Maandag trok wederom naar goede gewoonte een grote bedevaart uit Hoogstraten, Minderhout, Meerle en Wortel naar Scherpenheuvel. Alles was goed verloopen en de terugreis werd om 3½ uur te Sichem aangevat. Even voor Gheel echter kwam het tot een geweldige tramontriggeling. Alle wagons werden doorheen geslingerd en beukten op mekaar aan tot alles tenslotte stilviel en half omgeslagen was. De bedevaarders werden dooreengesmeten en onder de banken gestooten, de ruiten vlogen aan stukken en kwetsten een paar personen. Een jongetje werd bij die ontriggeling uit den tram geslingerd in een weide, doch bekwam geen letsel. Dadelijk kwamen de boeren, die op den akker werkten, aangeloopen en gingen vlug om hulp in het dorp. Spoedig kwam een dokter aan, doch aan zijn porte-monnaie denkend, vroeg hij eerst: "Wie zal dat allemaal betalen?" (Is dat een staaltje van doktersapostolaat?) De enkele lichtgekwetsten werden per auto naar huis gebracht, en de overige bedevaarders met een speciale tram langs MolI en Rethie omgevoerd. Om 9 uur kwam de tram in Hoogstraten toe. Al de bedevaarders verklaarden eensgezind dat O.L. Vrouwken van Scherpenheuvel hen klaarblijkelijk op bijzondere wijze had beschermd, want anders zouden er minstens vijftig dooden geweest zijn. Het 100-jarig bestaan van het Seminarie

De relais-uitzending langs de Radio als inzet der feestelijkheden om het honderdjarig bestaan van het Seminarie te Hoogstraten in te zetten, is flink geweest. De koren, zang en muziek waren fijn verzorgd en werden degelijk uitgevoerd; de korte, maar kranige uiteenzetting over het ontstaan en den bloei van het Seminarie door den Z.E.H. Superior was een flinke brok geschiedenis. Dinsdagmorgen 9 Juli had in de metropolitane St. Romboutskerk te Mechelen het 70e plechtig jaargetijde plaats van den Z.E.H. Van Erven, eersten superior van Hoogstraten's Klein Seminarie. Was dit niet als de voorbestemde dag om ook te Hoogstraten den man te gedenken, wiens naam onafscheidelijk verbon-

den is met de school. In den stillen zomeravond toog dan ook onder plechtig klokgelui de ingetogen rij van 600 studenten, gevolgd van 't voltallig leeraarkorps naar de Sinte Catharinakerk. Woensdag was de dag van jubel en vreugd. Vlaggen wapperden boven de koer en aan den voorgevel, die in een bloeienden bloemtuin is herschapen. Pas was 't ontbijt met lekker krentenbrood door de keel, of de mannen van de fanfare klauterden 't nieuwe gebouw op en van tusschen de vier hoekviaggen van 't belvedere bliezen de kopers den Vlaamschen Leeuw. Heel Hoogstraten liep naar buiten! Daarna dreunden nog drie marchen een half uur lang over de Vrijheid. Doch geen feest zonder vlaggen en geen eeuwfeest zonder nieuwe vlag. Daarvoor had de E.H. Lens gezorgd. Na de pontifikale hoogmis volgde de feestzitting in de ruime speelzaal, waar de levensgroote portretten der tien oud-superiors, te midden van bloemen en licht op het podium prij kten. Gespannen was de gastronomische belangstelling van de jeugd. Ook de spijskaarten waren door E.H. Lens ontworpen. En of er gerookt werd aan de eeuwfeestsigaren, hoeft niet gezegd. Dan trok de hele stoet naar 't Withof. Vooraan de wapperende Lensvlag, dan de fanfare met haar jubelmuziek en tenslotte de studenten met kleurrijke ballonnekens aan lange stokken. De Tooneelavond besloot de feestdag. 's Anderendaags vijf uur in de vroegen morgen trokken de studenten op reis naar het land van Luik. Op 30 juli juicht heel Hoogstraten mee met de oud-studenten, die dan het jubileumfeest komen vieren. De burgemeester verzoekt dat gansch onze bevolking zich zal aansluiten bij dezen jubeldag en de feesten zal opluisteren met de huizen te bevlaggen. Veilingberichten

Diegenen die regelmatig onze Veiling bezochten, hebben kunnen bestatigen dat er dagelijks te kort was aan aardbeien. Deze teelt moet minstens verdubbelen. Bij grooteren aanvoer van producten komt immers ook meer belangstelling van koopers en bijgevolg, meer concurrentie. Prijzen: aardbeien; gemiddeld 4 fr per kg zwarte beziën: 1,20 - 1,60 fr per kg (Bron: Gazet van Hoogstraten)

23


—Lt

KALENDER

. DONDERDAG 25JULI - K.A.V.-reis naar Bobbejaanland met vertrek in Meersel-Dreef. ZATERDAG 27 JULI - St. Constantinusviering met biechtgelegenheid vanaf 9.00 uur en eucharistieviering om 10.00 uur in de kapel van Maxburg te Meer. ZONDAG 28 JULI - Ponytornooi in Rijkevorsel met deelnemers uit Hoogstraten. VRIJDAG 2 AUGUSTUS - Verbroederingsfeest van de gepensioneerden in Wortel. ZONDAG 4 AUGUSTUS - Beiaardconcert om 16.00 uur uit de toren van de St. Katharinakerk, in Hoogstraten. - Ruitertornooi in Meer. DINSDAG 6 AUGUSTUS - DF-reis naar Salzkammergut met vertrek aan de kerk in Hoogstraten. ZATERDAG 10 AUGUSTUS - Pre-miniementornooi van V.N.A., in Wortel. ZONDAG 11 AUGUSTUS - Beiaardconcert om 16.00 uur uit de toren van Hoogstraten. - Pre-miniementornooi van V.N.A., in Wortel. DONDERDAG 15 AUGUSTUS - Viering van Zeereerwaarde Heer Deken Hannes met een plechtige Eucharistieviering en receptie, vanaf 10.00 uur in de St. Katharinakerk van Hoogstraten. - Beiaardconcert om 16.00 uur uit de toren van Hoogstraten. - Vijftien jaar Minderhout VV met streekderby tegen Wortelse pre-miniemen en eerste elftal vanaf 14.00 uur te Minderhout. • Skal'den Festival in de tuin van Skal'den, in Hoogstraten. VRIJDAG 16 AUGUSTUS - Vissen op zee met de K.W.B.-afdelingen van de fusie Hoogstraten. - Antilliaanse Feesten van Cahier de Brouillon in de Vrijheid van Hoogstraten. - Jokprijskamp n.a.v. vijftien jaar Minderhout VV om 19.30 uur te Minderhout. ZATERDAG 17 AUGUSTUS - Antilliaanse Feesten van Cahier de BrouilIon, in Hoogstraten. - Play Back en Sound Mix show VAN DE KEMPEN, georganiseerd door de popgroep Floeren Aap, om 20.00 uur in het P.C. van Rij kevorsel. Vooraf inschrijven bij Marc Simons, Eekhofstraat 50, Rijkevorsel. - Voetbalveterarientornooi wisselbeker 'De Hoogstraatse Pers' met optreden De Marckezonen op het voetbalterrein te Minderhout. - Jeugdbal met Radio Cosmos n.a.v. vijftien jaar Minderhout VV om 20.00 uur te Minderhout. ZONDAG 18 AUGUSTUS - Begijntjes laat besluit in Hoogstraten met stoet en optredens, met concert door de harmonie St. Cecilia en beiaardconcert om 19.00 uur uit de toren van Hoogstraten. 24

'De Mosten' te Meer.

- Paapgooien met de K.W.B., in Wortel. ZATERDAG 24 AUGUSTUS - Fusietornooi van de K.W.B. in Meerle. ZONDAG 25 AUGUSTUS - Beiaardconcert om 16.00 uur uit de toren van Hoogstraten. - Fusietornooi van de K.W.B. in Meerle. - Missietentoonstelling met tombola, cafetaria, vlaamse kermis.., vanaf 13.30 uur in de parochiezaal van Wortel. MAANDAG 26 AUGUSTUS - Start van de Sportweek in Hoogstraten met spurt en hoogspringen op het terrein van H.V.V. in Hoogstraten om 18.00 uur. DINSDAG 27 AUGUSTUS - 50 m zwemmen en handboogschieten in

/ WOENSDAG 28 AUGUSTUS - Penalties trappen en kogelstoten op het ter rein van F.C. Boskant, in Minderhout. DONDERDAG 29 AUGUSTUS - Basketbalwerpen en verspringen op het sportterrein van het Klein Seminarie, in Hoogstraten. VRIJDAG 30 AUGUSTUS - 600 m tijdrijden en afstandsloop op de Thijsakker in Hoogstraten. Inschrijven voor 15 augustus. Gans de maand augustus nog zoektocht van de V.V.V. langs het Kleidabberspad met inschrijving op het V.V.V.-kantoor, in de raadskelder van Hoogstraten.

Stedelijk Ostmuseum

kleur geven. Het is juist dit dat we willen bewaren, klasseren en dienstig maken voor latere onderzoekers. Een andere belangrijke verzameling zijn de doodsbrieven en -prentjes. Hiervan is in ons archief een mooie collectie bewaard, zeer interessant voor mensen die zich bezig houden met familiekunde. De meeste documentatie betreft de kerkgemeenschap Hoogstraten. Maar door de fusie denken we dat het onze taak is ook dit gedeelte uit te breiden tot het ganse land van Hoogstraten. Daarom deze oproep: indien u in doosjes of schuiven rommelt en u vindt wat, laat het niet verloren gaan! Indien u iets leest in de pers met betrekking tot mensen uit de streek of plaatselijke gebeurtenissen, neem de schaar, en knip het uit en duidt er bron en datum op aan. Dit is werk voor velen: we aanvaarden alles in dank en zullen het zorgvuldig rangschikken. Gelieve te bezorgen op het museum: maandag, dinsdag en donderdag van 10.15 tot 16.30 uur of bij de Conservator, J. Mercelis, Vrijheid 106.•

Kranteknipsels en doodsprentjes

1

Het Stedelijk Ostmuseum bezit reeds een belangrijk knipselarchief, samengebracht in de ioop van vele jaren. Op zichzelf lijkt het niet veel bijzonders te betekenen, maar na verloop van tijd worden het interessante documenten. Een inwoner van onze streek komt om de een of andere reden in de pers, een gebouw wordt opgericht of stort in, een inhuldiging en zelfs volksgebruiken: het zijn kleine en grote gebeurtenissen die een bepaalde streek

HUISDOKTERS 28 juli: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 55, Meerseldreef, tel. 3 15.87. 15 4 augustus: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. 11 augustus: DR. DECLERCQ, Gemeenteplein 12, Meerle, te!. 315.84.54 15 augustus: DR. LUC VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer, tel. 315.85.11 18 augustus: DR. ROBBEN, Van Aertselaerstraat 70, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48 25 augustus: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 3 15.87. 15

APOTHEKERS Van 26 juli tot 2 augustus: Apotheek' FAES, Meerdorp 61, Meer, tel. 315.77.73 Van 2 tot 9 augustus: Apotheek HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14. 57 .24 Van 9 tot 16 augustus: Apotheek FAES, Meerdorp 61, Meer, tel. 315.77.73 Van 16 tot 23 augustus: Apotheek GEERTS, Kerkdreef 32, St. JozefRijkevorsel, tel. 312.12.20 Apotheek SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24 Op 17 augustus: Apotheek LUYTEN, Mintel. Minderhout, derhoutdorp 40, 314.40.74 Van 23 tot 30 augustus: Apotheek ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel 315.73.75.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.