juli 1985 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD EERSTE JAARGANG, NR. 3 JULI 1985 PRIJS: 40 FR.

John van Tongerloo Meerles wielergiorie uit voorbije jaren.

Inspraak rond kerk en Pax Man in de Maand: John Van Tongerloo El Kermis in Wortel en op Dreef

El Politieke heibel ten stadhuize

El Dorpsnieuws El Onze wandel- en fietspaden

El Aardbeimiserie en aardbeitechnologie

El Merkwaardige publicaties

El en al het andere nieuws dat u al lang wilde weten en hier nu kunt lezen.


Geef toe liet gaat goed met De Hoogstraatse Maand, alias De Gazet. De meeste oudabonnees hebben hun onvoorwaardelijk vertrouwen gesteld door opnieuw een abonnement te nemen. Want, geef toe, hoe anders wordt het ware streeknieuws aan huis gebracht. Zoals met de net losgebarsten Ronde in het achterhoofd even oude herinneringen worden opgehaald bij John Van Tongerloo. Er moet in die jaren '60 in de Noorderkempen een harde kern Solo-eters hebben rondgelopen. Nog ver verwijderd van Heizel-drama's kon sport zelfs toen gevaarlijk zijn (cholesterol, weetjewel). Wie wil niet ingelicht worden over die kleine stad(slik) waar politiek het prachtige niveau bereikt van een Vaudeville of over de rotprijs van de aardbeien of over aan te leggen Pax-kerkpleinen of over Kom, niet getreuzeld, die laatste 6 abonnees van weleer worden in de schaapsstal verwacht.•

,

Aids

Het aantal AIDS-slachtoffers verdubbelt elke maand. Als deze versnelling volhoudt zullen er binnen 5 jaar 300 miljoen aangelasten zijn waarvan er 87% sterven. Er is tot heden nog geen vaccin gevonden.

cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij

Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.71.96 Drukwerk Administratie Sekretariaat Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/314.55.04 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49

Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel).

-

Sigmund Freud rookte 20 sigaren per

dag en ging daar zelfs mee door nadat hij kanker in de kaak en het gehemelle had gekregen. E *20

Onder de wind van de toren Sinds korte tijd is Hoogstraten een stad geworden en, chauvinistisch of niet, ze heeft er ook de allure van: een kathedraal, een winkelcentrum, verkeerslichten... Toch is er op het stedelijk blazoen nog een niet geringe schoonheidsvlek: het afbrokkelend kerkhof met de modderige en winderige vlakte erachter en omheen.

or dienen? - maar al kijkend en luisterend erd zij danig geïnteresseerd. Ze stemde in et een tentoonstelling van de schetsen ter legenheid van H. Bloed en daar zou de irgemeester het openingswoord doen. Zo beurde ook en op de twee zondagen van Bloed kwamen heel wat mensen naar de adskelder om de tekeningen te bekijken. t-' ie hadden natuurlijk ook wel kritiek; somm igen vonden er niet genoeg parkeerruimte ,, anderen te weinig groen. Men was vooral verwonderd over de huisjes die aan de raLnd van het kerkhof voorzien waren, en O ier het "plein" (een geplaveide besloten limte). Frans Meyers, voorzitter van de gem.eenschapsraad, vertelde ons daarover het )lgende: "De mensen die al dat denkwerk bben gedaan, kwamen tot de slotsom dat d omgeving van kerk en Pax een plaats mLoest worden van "aktieve rust"; een rustiplek dus (met groen) waar toch beweging is en waar men vanalles kan organiseren laarom een plein, evt. café en terras) en W eer altijd mensen zijn (daarom bewoning). D us geen park(je) met zitbanken waar men w ellicht weinig of geen gebruik van maakt (2:oals het Rozenkranspark) en evenmin een ale parkeerruimte waar de valwinden van d e kerktoren Vrij spel zouden hebben." N[u de eerste plannen gemaakt zijn en een h oop mensen er hun zeg over gehad hebben, g aat de gemeenschapsraad opnieuw naar het g emeentebestuur om te vragen om in de begiroting voor '85 geld te voorzien voor defi' itieve plannen en een gedeeltelijke uitvoeri ng volgend jaar.

Alhoewel het kerkhof al 20 jaar niet meer als begraafplaats wordt gebruikt, bleef het er nog behoorlijk bijliggen. Het werd pas rommelig toen achter de kerk een en ander ging veranderen. De aanleg van de toegangsweg tot de parochiale Pax en de gemeentelijke Kela brachten op het kerkhof een kleine aardverschuiving teweeg en schiep achteraan een modderig stuk braakland. Zoals gewoonlijk was iedereen het erover eens dat daar iets aan gedaan moest worden en dat het nu eens "te goei" moest gebeuren. De omgeving van Hoogstraats pronkstuk mocht toch zomaar niet gauwgauw in een parking of saaie groenzone veranderd worden. Dat moest grondig overlegd en bestudeerd worden maar dat bleek niet zo gemakkelijk te zijn. Knelpunten waren o.m.: hoe zou de verbinding LindendreefBuizelstraat verwezenlijkt worden? Wat te doen met de waardevolle maar bouwvallige Latijnse School? Waar naartoe met de grafzerken waarvan sommige op zijn minst merkwaardig zijn? Wat gaat men met de Kela-gebouwen doen? Op de meeste van die vragen is nu wel een definitief antwoord gekomen. Er zal een straat komen tussen Lindendreef en Buizelstraat, de kerkfabriek J fet laatste woord is dus nu aan het gemeenheeft plannen om de Latijnse School zodatt'bestuur. Het eerste werd al gesproken nig op te knappen dat zij later gedeeltelijk door de burgemeeser zelf die bij het bekijals tentoonstellingsruimte dienst kan doen, k en van de tekeningen zei: "Ik hoop dit nog in de Kela zal de IKO gehuisvest worden. t kunnen verwezenlijken tijdens deze Blijft nog de inrichting van het nu onhera inbtstermijn". Hoogst raten hoopt met bergzame gebied rond de kerk. Zowel de geh em. meente als de kerkfabriek zijn eigenaar van dit gebied en zij dienen om te beginnen al met elkaar te gaan overleggen. Serieus overleg kwam er echter niet en evenmin werden er concrete plannen gemaakt. Tot de gemeenschapsraad van Hoogstraten het zich aantrok en de zaak op een moderne wijze aanpakte; met een inspraakprocedure onder deskundige begeleiding. Van bij het begin wilde men er ook het gemeentebestuur bij betrekken want men kan wel plannen smeden, zonder gemeentelijk fiat zou er toch niets van in huis komen. De gemeente stak een handje toe met een toelage van 30.000 Fr zodat de deskundige Wim Kennis naar Hoogstraten kwam om de diskussie met kennis van zaken te leiden. Gedurende 5 avonden kwamen toen een 20-tal belangstellenden bij elkaar, onder wie 4 archi- ( tekten, om te denken en te praten over de r omgeving van kerk en Pax. Al dat denk- en praatwerk mondde tenslotte uit in adviezen die door enkele deelnemers in tekeningen ( werden omgezet. In maart van dit jaar trok de gemeenschapsraad met de adviezen en tekeningen naar het / schepencollege. In het begin keek de gemeentelijke overheid wat sceptisch tegen het inspraakgedoe aan - moest de subsidie daar-

Kopij voor volgend nummer binnenbrengen v66r 14 juli. Graag een abonnement? Bel 03/314 4126


#non in de moond John van Tongerloo

piste. De 8 beste tijden bereikten de Eualcs, wij vielen er als 9de juist buiten.

Met de "Ronde van Frankrijk" voor dc deur koesterde uw reporter stiekem de gedachte eventjes naar "La douce France" te snorren om daar een exclusief interview met Hinault of Fignon te versieren; ook wereldkampioen Claude uit Deux-A cres wou weleens in "De Maand" prijken! Een vermanende vinger van de baas rees de hoogte in en het zo menigvuldig gebezigde woord "bezuinigen" ontvlood zijn mond. Dan maar niet! "Over deze huidige generatie wielrenners kan men later nog meer dan genoeg het wierookvat zwaaien of... kritiek spuien!" ging de patroon verder. Een vroegere vedette uit de wielerpeletons moest er aan de haak geslagen worden. Niet getwijfeld en in een op en ne wip namen we contact op met de John aan de Strijbeekseweg 21 te Meerle, want wie anders dan hij zou ons beter kunnen vertellen over de rijke wielerlichting uit zijn tijd!

DHM: Welke rol speelde je in het wereldkampioenschap bij de amateurs te Waregem? John: Op een gegeven moment, tegen het

Van het Oostbiok... over Melbourne... naar Waregem! DHM: Praag-Berlijn-Warschau, de Vredeskoers, heb jij als amateur meegemaakt! John: Om nooit te vergeten. Een Organisatie

die men werkelijk nergens tegenkomt. Een punt van eer namelijk voor de organisatoren. Propaganda voor het Oostblok! Bij hen liep niets mis, mocht niets mislopen en dat wilden ze duidelijk naar buiten, het Westen, laten uitschijnen. En volk dat daar altijd op de been was. Ongelooflijk gewoon. De Belgische ploeg won dat jaar 6 ritten van de twaalf. Louis Proost veroverde drie truien, Willy Butzen één en ik won de étappe van Leipzig naar Berlijn. Een 15-tal kilometer voor de aankomst kon je reeds over de koppen lopen en in het stadion was zomaar eventjes 75.000 man bijeengestroomd. Stel je dat eens voor in een wielerwedstrijd voor amateurs. Als je dan die storm van toejuichingen over je heen hoort waaien word je warm en koud tegelijk en heb je toch wel even last met je emoties. DHM: Hoe was de verzorging daar? John: Daar kon men in de Ronde van

Frankrijk nog een lange punt aan zuigen. Wel, ik had nummer 14, aan de aankomst stond er telkens iemand te wachten met het rugnummer 14. Na de aankomst ving die man je op, begeleidde je van her naar der tot je tenslotte op je hotelkamer belandde en dan was zijn job beëindigd. Dat was zo voor iedere renner en na elke rit. Die prestatie die wij daar geleverd hebben, en dat durf ik zonder bluf zeggen, heeft ons geen enkele Belgische ploeg nagedaan. DHM: Naar de Olympische Spelen in 1956 moet wel een droom geweest zijn? John: Ontegensprekelijk: Zoveel sportlui

konden in die tijd niet zeggen dat ze aan de Spelen hadden deelgenomen. En dan naar Australië! Normaal kom je er nooit. Een geweldige prestatie hebben wij daar niet geleverd. De discipline waarin ik moest uitkomen was de achtervolging per ploeg op de

einde van de wedstrijd, zat ik voorop met een Italiaan. Die kerel wilde plots geen kop meer doen met als gevolg dat ik het ook vertikte. Ook was Louis Proost in aantocht, die kon beter spurten, en ten alle prijzen moest er een Belg winnen. Louis kwam erop en erover en werd wereldkampioen; iedereen was tevreden en ik had mijn steentje bijgedragen. DHM: Wanneer ben je dan naar de profs overgestapt? John: Tamelijk laat, ik was 24 jaar. Je moet

er wel bij bedenken dat ik bijna 2 jaar legerdienst geklopt heb en gedurende die periode bijna geen fiets aangeraakt heb. In de jongste categorie en bij de amateurs kan ik toch tekenen voor een 100-tal overwinningen en toen achtte ik tijd rijp voor een...

Prof carrière DHM: Wat betekent die "Tour de France" eigenlijk voor een renner? John: Voor ons, nu is dat nog zo, was het

ongetwijfeld het hoogtepunt van het jaar. Naar de tour gaan was ne droom. Ik heb er ook vijfmaal in rondgedraaid. De iste keer was dat in 1959 met uitsluitend landenploegen. Samen met Fred Debruyne, Armand Desmet, Jef Planckaert, Jos Hoevenaars, Marcel Janssens, Jan Adriaensens moesten de Belgische kleuren hoog gehouden worden en dat betekende in die tijd toch wel wat. Daarna deden de merkenploegen, onder druk van de sponsors, hun intrede en met de ploeg Faema-Flandria, waarvan Rik Van Looy de onbetwistbare kopman was, heb ik nog viermaal door Frankrijk getoerd. De laatste keer was dat in 1965, nu juist 20 jaar geleden. DHM: Ooit heb je de leiderstrui gedragen in de Ronde van Italië! John: Ja, in 1961. Vier dagen na mekaar heb

ik dat roze ding kunnen bijhouden maar Jacques Anquetii was toen niet te kloppen, ik eindigde toch als 8ste. In Italië fietsen was helemaal geen sinecure. In die bergen hadden ze nog weinig van wegenbouw gehoord, een bedding van vastgestampte aarde en kiezelstenen en dan maar plat rijden; in Frankrijk waren de wegen veel beter. En dan die "tifosi"! Onvoorstelbaar! DHM: En die historie met de fles! Wat was er eigenlijk gebeurd? John: (Een monkellachje) Weet je dat ook

nog? Ja, de kranten hebben er enorm veel over geschreven en de zaken opgeschroefd. Men zou me met een fles op het hoofd geslagen hebben en de leiderstrui had ik daardoor dan verloren. Inderdaad, een tik van een fles heb ik gekregen, maar volgens mij heeft die Italiaanse supporter mij niet doelbewust willen treffen. Je weet hoe dat gaat. 't is stikheet! Er wordt met water gespoten, gegooid,

met potjes, flessen enz. iemand vi1de me besproeien met vocht uit een fles en die raakte me vlak boven het oog. Die rit ver loor ik de eerste plaats maar de ronde heb ik om die reden zeker niet verloren. Voor de sportkranten was het natuurlijk extra leesvoer! DHM: Vertel eens iets over uw fameuze Bordeaux-Parijs! John: Twee keer heb ik aan deze wegmara-

thon van ongeveer 600 km meegefietst. Eén keer gaf ik de pijp aan Maarten, de tweede keer werd ik 3de. Had ik deze koers kunnen winnen? Wie weet, alhoewel in BordeauxParijs weet je nooit! Dat jaar koerste ik bij Mercier met als kopman de legendarische Louison Bobet, het boegstuk van de Franse wielerwereld. Ik lag 5 minuten voorop en zodoende in winnende positie. Mijn sportbestuurder komt me dan vertellen dat Bobet in aantocht is en dat ik stilaan mijn remmen iets mag aantrekken. Wat doe je als knecht? Luisteren naar de baas en... Bobet won! Ik heb er wei iets extra's aan verdiend alhoewel die kopmannen ook niet met hun geld gooien. Vier jaar heb ik bij Rik Van Looy de ziel uit mijn lijf gereden, hij was iemand die hard was voor zichzelf en voor de anderen en hij vond het ook normaal dat de knechten alles voor hem deden. Ik had een goed contract maar geschenken uitdelen deed Van Looy om de duivel niet. DHM: Jij had ook de naam van een dernyspecialist te zijn. Wat is daar nu zo bijzonders aan? John: Het is wel degelijk een specialiteit ach-

ter een bromfiets rijden. Met "colleren" daar hadden de meesten veel moeite mee. Even uitleggen! Je moest heel kort, bijna tegen die brommer rijden. Maurice De Boevere, één van de beste gangmakers uit die periode, vertelde dat bij een goed dernyrenner de verf van het spatbord aan de tube moest hangen. Dus je ziet! Iemand die zuiver op kracht reed, moest daar niet aan beginnen. Op "souplesse" rijden en stil op uw fiets zitten zodat je als het ware meegezogen wordt, dat is de kunst. In de zesdaagsen was ik ook de man voor de derny's, mijn collega's verkozen de ploegkoersen. Een zesdaagse was amusant. Geweldige sfeer, veel volk, muziek en zo werd er dan gekoerst tot 4 uur 's morgens. In Madrid heb ik samen met Edgard Sorgeloos een zesdaagse gereden waarbij gedurende zes volle dagen één van beiden op


de baan moest blijven. Zo zat je tegen de morgen bijna te slapen voor een tiental supporters die ook alle moeite hadden om hun ogen open te houden. DHM: En wat gedacht over de huidige lichting renners? John: Ze kunnen te weinig afzien, denk ik. Klasserenners zoals Dewolf en Willems zie je zomaar in de anonimiteit verdwijnen. Hoe komt nou zoiets? Verwend door de sponsors, reeds bij de liefhebbers worden ze achternagelopen door zakenmensen die hen bergen geld beloven en ze hebben tenslotte nog niets bewezen. Van Looy vertelde me zelf dat hij in zijn beginperiode zich te barsten moest fietsen om de kost te verdienen. De geldschieters willen direct prestaties. Die blijven dan achterwege, zelfvertrouwen weg en dan natuurlijk van de regen in de drop. Vanderaerden belooft wel wat te worden! DHM: Wil je iets over de doping kwijt? John: Veel kan ik er niet over vertellen. Naar een controle ben ik nooit geweest om de eenvoudige reden dat die niet bestond in mijn tijd. Doping wel natuurlijk! Toch vind ik het allesbehalve dat nu alleen bij de wielrenners zo'n soort doping-heksenjacht bestaat. Waarom ook niet systematisch bij de andere sporten! Daar wordt evengoed genomen. DHM: Wanneer ben je dan gestopt, en verliep die aanpassing naar het "gewone leven"

John: In 1967 op 34-jarige ouderdom na 11 jaar prof xie1renncri Da jaar ondervond ik

Tussen de twee grote Rikken, links Van Steenbergen, rechts Van Looy, ti:jciens een meeting in het Antwerpse Sportpaleis. Uiterst links herken je pisterenner Jos De Beuckelaer uit St. Lenaarts die intussen reeds overleden is. Depleisters rond het oog van John zijn de laatste resten van een zware kwetsuur opgelopen bij een val in volle afdaling van de Tourmalet. een beetje in hetzelfde schuitje. De tand des tijds heeft ook hier zijn afbrekend werk verricht en als er niet snel ingegrepen wordt, zal het nog slechts een kwestie van jaren zijn! 9Het gemeentebestuur wil het echter zover niet laten komen en zal de hoogstdringende • werken in eigen beheer in de nabije toeSlechts een tiental mensen verschenen er op komst aanvangen. Wat moet er dringend gehet appel voor de bijeenkomst van de dorpsbeuren? Het dak vraagt een grondig nazicht raad alhoewel de agenda toch interessant geen herstelling terwijl de voegen moeten uitnoeg leek voor een veel breder publiek, gekapt en terug opgevoegd worden om zoWanneer komen de Minderhoutenaren emdoende het vocht buiten te houden. delijk eens uit hun schelp? Andere punten voorgelegd aan het gemeenKomt er dan toch nog een restauratie voor tebestuur: een sinds jaren in verval zijnde St.1. Verdere uitbreiding van de verlichting. InClemenskerk? Ja, volgens insiders, als alles woners van de Kapeldreef en Castelréweg op wieltjes loopt is dit zelfs voorzien voor zitten vanaf 24 uur volledig in het donker. het einde van dit jaar ofwel begin 1986. HoMen vraagt een lamp de hele nacht te laten pen maar dat de wielen niet vierkant zijn! branden op enkele knooppunten. Tussen haakjes: zijn de inwoners nog wel 2. Gedeeltelijke verharding van de Withegeïnteresseerd in deze restauratie? Biedt de renweg en riolering voor een vijftal huizen noodkerk niet zoveel meer voordelen? Ook die nog verstoken blijven van deze voorziede kapel van O.L. Vrouw-van-den-Akker zit ning.

Dorpsraad Minderhout

R estauratie St

een ruime dosis pech. Een gebroken kuitbeen en een appendicitus hebben mijn besluit toen bespoedigd. Veel valpartijen heb ik nochtans in mijn carrière niet meegemaakt en 36 keer ben ik als eerste over de meet gekomen. Aanpassingsproblemen heb ik ook zo niet ervaren. Ecn job had ik onmiddellijk en dat heeft me zeker geholpen. Dat binnenzitten viel in 't begin wel niet mee, wat wil je, altijd vrij in de natuur geweest, in weer en wind, en dan opgesloten zitten! Op dit ogenblik ben ik werkzaam in de hoofdzetel van de Bank Brussel-Lambert op de hoofdzetel te Antwerpen. DHM: Nog actief nu? John: De laatste jaren fiets ik hier in Meerle wel mee met de wielertoeristen. Tien van die kerels trekken tijdens de vakantie naar Rome, ik niet hoor! Maar in de periode na 1967 heb ik toch bijna 10 jaar niet meer op een fiets gezeten! DHM John bedankt en tot kijkI 3. Verharding van de parking aan de school in de Schooistraat. 4. Wat met de vrachtwagens in de woonwijk Torenakker? 5. Aansluiting van de gemeentewegen op de staatsbaan Lier-Breda en dan vooral de uitritten Beemden, Hal, Uitweg die een zeer gevaarlijke situatie scheppen voor alle weggebruikers. 6. Herstelling van de verzakkingen in de stoepen. 7. Dringende oproep tot snelheidsbeperking in het dorp en de Minderhoutsestraat. Geen verkeersborden, zeker niet in het Dorp, maar wel zal aangedrongen worden op regelmatige en strenge controle! 8. De verkeersonveilige toestand geschapen door een bedrijf in de dorpskom is ter sprake gekomen. 9. Men tracht een werkgroep "Gemeenteplein en omgeving kerk" in het leven te roepen! Werk genoeg aan de winkel! •


WIJ HEBBEN DIT JAAR EEN HELE REEKS CARBON HENGELS, AANGEPAST AAN IEDERS BEURS Arca composite commander 650 ................ ... . .............. 1.595,Arca composite commander 780.................................. 1.995,Arca cobalt carbon 700 ............................................... 2.495,Arca cobalt carbon 820 ............................................... 3.375.Arca carbon performer II 680....................................... 4.295,Arca carbon performer 750....................................... 4.995,Arca carbon performer II 820....................................... 5.695,Arca carbon performer 900 .................................. . .... 6.245,Arca carbon performer II 950....................................... 7.295,Arca carbon enterprise II 820....................................... 5.245,Arca carbon enterprise II 950....................................... 6.595,Arca carbon explorer II 730 ......................................... 4.295,Arca carbon explorer II 840 ....................................... .. 5.495,Arca carbon explorer II 950 ............. . ......... . ................. 6.875,IV. B. De laatste drie cijfers geven de totale lengte aan in centimeters.

Arca carbon challenger II 800 ........ . ...... . ..... . ................ 6.995.Arca carbon challenger II 950 ................... . ..... . ............ 8.495,Daiwa neocarbon G 510 - 470....................................... 1.906,Daiwa neocarbon G 510 - 570 ....................... . ............... 2.288,Daiwa neocarbon G 541 - 670....................................... 2.745,Daiwa neocarbon G 541 - 800 ....................................... 3.645,Daiwa neocarbon G 541 - 930....................................... 4.645,Daiwa contest carbon G 641 - 820................................ 8.495,Daiwa contest carbon G 641 - 950 ................................ 9.995.Bifa carbon laser C 101 - 820 ....................................... 6.495,Bifa carbon laser C 101 - 950 ....................................... 8.995,Kunnan graphite 190 - 710 ........................................... 3.995,Kunnan graphite 190 - 830 ..................... . ..................... 5.150.Garbolino carbon GLV 12 - 840 ..................................... 6.195,IV. B. De laatste drie cijfers geven de totale lengte aan in centimeters.

DAIWA HEEFT DIT JAAR OOK EEN PARABOLISCHE VLOKHENGEL IN CARBON OP DE MARKT GEBRACHT!) LENGTE 210 CENTIMETER - WERPGEWICHT 0,5 - 4 GRAM - EEN JUWEELTJE VOOR SLECHTS ... ... 1.365,— Verder SNOEKBAARSHENGELS 300cm voor 1.430,270 cm voor 1.360,-

WE HEBBEN EEN WINCHLE-PICKER VOOR NOG GEEN 1.000.-

Terug binnen de 'Olympic Parabolite" spinhengels 180cm, werpgewicht2-lgr., een parel van een hengel, voor 1.290.-

ER ZIJN NOG STEEDS HENGELS IN DE AANBIEDING!!! - 10% —20% _30% TOT - 40%1 WORDT VERWACHT: VISKISTEN - DRIE COMPARTIMENTEN VOOR SLECHTS 890,- (BESTEL ZE TIJDIG!) HAKEN: Nieuw assortiment V.M.C. 9335 BL. Een vlijmscherpe half gesmede blauwe haak, ideaal voor snoekbaars, karper. paling. No. 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2. V.M.C. 9145. Bronzen langstelige haak met oog. No. 110 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8.

VISPLATEAU'S - VOLLEDIG IN ALUMINIUM MET GESLOTEN BODEM (TOPKWALITEIT) ...................................................................... 2.800,PETJES MET ZONNEKLEP 139,—

ZOMERHOEDEN voor 140,—

ZONNEBRILLEN: KEUS VOOR IEDEREEN!!! Voor diegenen die zelf hun voer maken, hebben we nu: Aardappeivlokken, Anijszaad, Arachide, Beschuitmeel, Bloedmeel, Broodmeel, Blauw maanzaad, Chapelure, Collant, Coprah melasse, Coprah siroop, Cocos donker, Cocos wit. Duivenmest, Druivensuiker, Gember, Gemalen kemp. Gerstmeel, Havermout, Koekjesmeel, Luzernemeel, Lijnzaadmeel, Maïsmeel, Notenmeel, Polenta, Pepermuntpoeder, Spurryzaad, Steranijspoeder, Tarwekiemen, Venkelzaad, Venkelpoeder, Visserstarwe, Voederkemp, Wouwbloem. Zemelen. Andere produkten kunnen steeds op aanvraag bekomen worden.

DIT ALLES BIJ:

DIERENSPECIAALZAAK-HENGELSPORT

DE KEMPEN

ESIV1EDTSTRA*T 70 - 2322 IVRINDERHOUT - TELEFOON 031314.46.58

Kom nü, want u kunt enorm veel voordeel halen! b.v. in de damesafdeling; op de fijne merkpakjes ± 100 gulden korting. Jurken vanaf f 49.—. Jurken met lange en korte mouw ook met 20 tot 50% korting. Enkele fijne bloezen van Marianne Paris: 2 halen, 1 betalen! Leuke vesten, spencers, truien aan ongelooflijke prijzen. Mooie rokken en pantalons, verschillende aan ± halve prijs. In de kinderafdeling grote kortingen. Op de le etage voor de heren Ongelooflijk! Te veel om op te noemen. In 't sousterain: (kelder) ondergoed, lingerie, dusters, baddoeken, enz. Dit alles aan enorme lage prijzen. Bij:

LAAT U NIET MISLEIDEN! Natuurlijk zijn kwaliteit en service niet gratis, maar dat is geen reden om de prijzen hoog op te duwen.

BOSMAAIERS Grote keuze uit de volgende merken: • • • • •

De bosmaaier maalt en snijdt overal, daar waar de grasmaaier niet bij kan, bv. tussen struiken, onder hekken. Hij kan ,onder moeite onkruid en kreupe/hout de baas!

BENZINE CIRKELMAAIERS BENZINE KOOIMAAIERS ELEKTRISCHE MAAIERS TRACTOR MAAIERS

Van der Sluis Kleding Nieuwstraat 9

Gespecialiseerd werkhuis voor herstelling van alle merken gazon maa iers.

In de woninginrichting: nu ongelooflijke prijzen, en kiezen op 2500 m2 , bij

Van der Sluis Woninginrichting Kapelstraat 6 BAARLE-NASSAU.HERTOG Qok op zondag tot 5 uur geopend in beide zaken!

SOLO STIHL ISEKI GAMO WOLF

Dit alles bij......

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten - Minderhout Telefoon (03) 314.41.15 Sluitingsdag: zondag vanaf 12 uur tot maandag 13 uur.


Bond van de St. -Jorisgilden Louis Krijnen de beste te Meerle! 202 Schutters verschoten hun beste pijlen te Meerle en het was Louis Krijnen uit Meer die in de Ere-categorie met 6 rozen het maximum der punten behaalde. De strijd werd hevig gestreden in de voorste gelederen. Zomaar eventjes zeven schutters volgen op één

K.W.B.-Minderhout Voetbal K.W.B.-Meerle - K.W.B. .................1-4 K.W.B.-Hoogstraten - K.W.B ..........1-0 K.W.B.-Wortel - K.W.B. .................3-1 Peggers - K.W.B. ...........................3-1 De laatste loodjes wegen het zwaarst en dit ondervond K.W.B. duidelijk in het A.C.W.tornooi te Meerle. De organiserende ploeg zelf werd met ruime cijfers overtroefd en hiervoor zorgden Gino Geets en Cor Vermetten. De ontmoeting met Hoogstraten bracht ook al geen aarde aan de dijk. Vroeg in de wedstrijd besliste een afstandsschot over winst en verlies en in de tweede helft werd Minderhout van de zege gehouden door een sterk verdedigend Hoogstraten en een dubieuze scheidsrechterlij ke beslissing.

Duivenuitslagen De Blauwe duif Op 18 mei werden 17 oude duiven gelost om 12 u. De le duif kwam terug uit Dourdan om 18.07.54. 1. Jos Lodewijckx, 2. L. V. Beregen; 3. Leon Engels. 10 jaarlingen werden gelost om 12 u. De le duif kwam terug uit Dourdan om 18.13,31, de laatste om 19.20.30. 1. J. en Z. De Beuckelaer; 2, 3 L. Van Bergen.

Samenspel Rij kevorsel-Hoogstraten Op 19 mei werden 200 oude gelost om 15 u. De le kwam terug uit Noyon om 18.03.01, de laatste om 18.33.33. 1. K. V. Opstal; 2. J. Scheynen; 3. Jos Vermeiren.

Samenspel Hoogstraten-Wortel Op 19 mei werden 214 oude gelost om 13 u. De le kwam terug uit Quievrain om

luttel puntje. Een klein concentratieverlies, een millimeter naast de roos en de eerste prijs kun je wel vergeten. Jan Rombouts, ook uit Meer, kreeg vijf rozen in het kleinste gaatje, en werd primus in de A-categorie terwijl Minderhoutenaar Jan Stoffels in de Bcategorie met 33 punten de eerste plaats voor zich opeist. Wim Druyts bemachtigde prijs koningen en hoofdmannen. En wat dan gezegd van de dames! Jeannine Mertens uit Hoogstraten moest voor haar mannelijke collega's geenszins onderdoen met haar vijf rozen en 35 punten! Per gilde tenslotte toonde Hoogstraten zich het beste geheel. U Een zware overtreding in de backarea is volgens insiders nog altijd strafschop. Dan Wortel maar aangepakt! Weer een sisser! Na de rust zorgde Karel Geerts wel voor een doelpunt doch te hoge en te verre ballen brachten weinig aarde aan de gekende dijk. Tegen de Vlimmerse Peggers werd er meer gebabbeld dan gevoetbald. Het eerste is wel plezierig maar hoort eigenlijk niet thuis op een voetbalveld; de man in het zwart was niet opgewassen voor zijn taak en bij een 3-0 achterstand kon C. Vermetten een cadeautje in de vorm van een penalty benutten. Het seizoen zit er op, 39 wedstrijden werden af gehaspeld! De balans: 15 maal gewonnen, 15 keer verloren en 9 maal gelijk. Er werden 77 doelpunten gescoord en 68 geïncasseerd. De topscorer van het seizoen, net zoals voorgaande jaren, is Gino Geets met 22 treffers!•

14.55.25, de laatste om 15.42.48. 1. K. V. Opstal. 2. Vic Aerts; 3. C. Adriaansen. 180 jaarlingen werden gelost om 13 u. De le kwam terug uit Quievrain om 14.58.00, de laatste om 16.13.27. 1. Vic Aerts; 2. J. Strijbos; 3. Jac V.D. Bogerd. 272 jonge werden gelost om 13.20 u. De le kwam terug uit Quievrain om 15.16.25, de laatste om 19.44.30. 1. Vic Aerts; 2. Walter V. Dijck; 3. Leo Wouters.

"De Arkduif Minderhout Quievrain donderdag 1 mei 144 oude, le duif 10.47.25, laatste 10.55.37 1. Strijbos Corneel; 2. Smans-Sprangers; 3. Vriens Jan.

40 jaarse le duif 10.52.04, laatste 10.56.59 1. Wouters Jozef; 2. Peeters Gebr; 3. Vriens Jan

143 jonge le duif 11.16.10, laatste 11.55.37 1. Peeters Gebr.; 2. Wouters Jos; 3. Peeters Gebr.

Palindroom (tweerichtinglezer) - Die man raadt sukses, kust daarna meid. Mooie zeden in Ede, zei oom. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren (Willem Elsschot, 1882-1960) LII t

Het Museum of Modern Art in New York stelde in 1961 het schilderij 'le Bateau' van Matisse tentoon. Het duurde 47 dagen voor iemand ontdekte dat het ondersteboven hing. ü

Zondag 19 mei 189 oude le duif 14.59.11, laatste 15.58,30 1. Geets Gino; 2. Goris Jan; 3. Adriaensen Louis.

183 jonge le duif 15.26.56, laatste 20.42.52 1. Wouters Jozef; 2. Michiele August; 3. Goris Frans

Zondag 26 mei: 177 oude le duif 09.06.20, laatste 09.13.52 1, 2 Schrijvers Louis; 3. Verschueren Marcel 66 jaarse le duif 09.06.28, laatste 09.16.49 1. Schrijvers Louis; 2. Goris Jan; 3. Geets Gino. 88 jonge Te duif 09.35.20, laatste 10.10.38 1. Wouters Jos; Lodewijckx Jos; 3. Wouters Jos

Maandag 27 mei 91 oude le duif 09.08. 16, laatste 09.13.47 1. Schrijvers Louis; 2. Schrijvers Louis; 3. Goris Jan 36 jaarse le duif 09.10. 10, laatste 09.12.00 1. Vriens Jan; 2. Wouters Jozef; 3. Goris Jan 68 jonge le duif 09.31.03, laatste 12.10.08 1. Goris Frans; 2. Geens Albert; 3. Wouters Jos

Zondag 2 juni 188 oude le duif 09.20.07, laatste 09.29.15 1. Goris Jan; 2. Goris Jan; 3. Goris Jan 59 jaarse le duif 09.20.26, laatste 09.27.25 1. Goris Jan; 2. Schrijvers Louis; 3. Goris Jan 169 jonge Ie duif 09.44.52, laatste 10,03.21 1. Schrijvers Louis; 2. Brosens Jan; 3. Brosens Petrus

Zondag 9 juni 169 oude laatste 16.00.07 1. Brosens Jan; Schrijvers Louis; 3. Lodewijckx Jos 64 jaarse le duif 15.47.39, laatste 16.01 .21 1. Brosens jan; 2. Lodewijckx Jos; 3. Verschueren Marcel 143 jonge le duif 16.20.11, laatste 16.59.00 1. Peeters Gebr.; 2. Peeters Gebr.; 3. Sambre Roger en Zoon. Wegens plaatsgebrek konden vorige maand de duivenuitslagen niet verschijnen. Wie echter een kort overzicht wil ontvangen van april-mei telefoneert naar 669.71.81 en ontvangt per post het begeerde bijvoegsel.


1\1 P.

kom zien! 't is ongelooflijk! vrije ingang! profiteer er van!

HOOGSTRA TEN MERKSEM ANTWERPEN KONT/CH RANST AARTSELAAR OUD- TURNHOUT TURNHOUT

Kv*t1

is ok

Van Aertselaarstraat 26 (bij Aldi) Bredabaan 891-893 (nabij Bouwmarkt Van Damme) Diepestraat 12-18 (in C.A. P. -winkel) Koningin Astrid/aan 85 (naast Superconfex) Valken/aan 1 Kapellestraat 94 (gelegen naast Unic) Steenweg op Mol 147 (oude lederfabriek Zwaneven) Steenweg op Gier/e 329 (naast Superconfex)

7


C)

BEGRAFEN ISSEN

BUTAGAZ FLESSEN PROPAGAZ FLESSEN EN TANKS

CROES P4째

JORIS Gelmeistraat 52, Hoogstraten,

Vrijheid 180 2320 Hoogstraten Telefoon 031314.50.91

V

Telefoon: 031314.57.10 03/314.56.91

-

AUTO BAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Elke dag ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS RADIO - T.V. - HiFi ELECTRICITEITSWER KEN VERLICHTING HERSTELLINGEN ALLER AARD

TELEFOON 031314.51.41 VAN AERTSELAARSTRAAT 7 HOOGSTRATEN

VERSE BRAAD- EN SOEPKIPPEN! KWALITEITSPLU 1 MVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 - 2328 Meerle Telefoon 03/315.70.16

8


Meersel kermis, Dreef kermis In Hoogstraten mogen dan veel kermissen zijn Er is maar één kermis die mijn kermis kan zijn. Dat moet dan wel Dreef-kermis zijn (vroeger ook wel Meersel-kermis geheten) maar ik zal er van 't jaar niet zelf zijn. De niet-geïnteresseerden slaan nu dit deel over en gaan rechtstreeks naar het slot: daar vinden ze wie waar speelt met de kermisdagen. Eerst komt het onderdeel: kermisspelen, op maandag 15 juli. Zoals elke kenner weet, zijn er in zo'n klein 'gat' als Meersel-Dreef nog kleiner gatten: de gebuurten. En gelukkig dat die er zijn, hoe moesten er anders toch kermisspelen gehouden worden. Elk gebuurt treedt aan met zijn enige ploeg: de sterkste, en strijdt voor de eer van de eerste en/of de laatste plaats. Wat valt er dit jaar te spelen? Het begint al met iets nieuws: touwkruipen over de Mark. Elke ploeg moet zo snel mogelijk 3 spelers over de Mark krijgen, hangend of kruipend via een touw. Dan is er een lepelestafette, een aflossingsspel waarbij de inhoud van een lepel (geen soep of pap, wel een knikker of een ei) moet overgebracht worden. In zie hier dan staan: planklopen. Dat kennen we zo stilletjesaan. 6 spelers verplaatsen zich op 2 lange skilatten. Blazen tot ie klapt is een lekker spel voor de vrouwen: op een neer huppen op een luchtbedpomp en zo een ballon doen klappen. Mét het zitvlakje, dames! Dan nog een af-

Wortel-Kermis: in de geur van lavendel en zoete linde Dat in Wortel de kermis op komst is, is al weken vooraf te merken aan een nerveus geschommel in en om de huizen. Voortuinen worden netjes geharkt en gerijfd, frikadellen gerold en steriliseerpotten met kriekskes of peren klaargezet. Bij de bakkers worden pistolets en vlaaien besteld en de brouwer vult de biervoorraad aan. In Wortel is kermis nog kermis.

Heropbloei Enkele jaren geleden was er een duidelijke achteruigang te merken in het kermis(bal)vertier. De reizende spiegeltent bleef weg en de kermis dreigde zonder bals te geraken. En wat is een kermis zonder bals. Maar dank zij de werkkracht van het Sportcomité, vzw 't Slot en nog een paar Wortelse mensen is de kermis een kermis gebleven.

Inzet Nadat de Wortelse fanfare de kermis heeft ingespeeld van café naar café gaat zaterdagavond 13 juli het eerste nachtleven van start in café's en op bals. In de tent in 't Dorp speelt Stomping Fats (Bart Babbelaar) en in 't Slot de Radio Vrij Drive-in show. Als de trend van de laatste jaren zich doorzet is het dan erg druk en sjouwen vooral jonge mensen doorheen het Dorp.

16de Kermiswandeling Met vertrek aan de parochiezaal om 9.30 uur (!) wordt traditiegetrouw de Wortelse kermiszondag op 14 juli weer ingezet met

lossingsspel op de fiets met hindernissen. Met zo'n fopbril op, ballonnen kapot trappen. Steltlopen met hindernissen. Een ander spel heet heimke pik: één speler probeert met een gepinde helm zoveel mogelijk waterballonnen kapot te prikken. 't Zal er lekker nat worden. En tot slot: tafeltje dek je. Hierbij probeert elk gebuurt zoveel mogelijk spelers met de voeten op 1 tafel te houden. Voeg daarbij nog een joker, in te zetten bij een spel naar keuze en het zal er weer daveren op de Dreef. Ook zin om mee te doen of te komen kijken? Verzamelen om half twaalf aan café De Dreef. De route loopt dan naar het Jachthuis, Hoekske, Noordhoek en bij de Stad Lourdes is de prijsuitreiking om zes uur, ongeveer. Ook maandagnamiddag zijn er de kin-

derspelen. Elke leeftijdsgroep doet een aantal spelen. De winnaars en ook de verliezers kunnen er mooie prijzen verdienen. Geld uiteraard, dat later op de kermis dan weer goed van pas komt. Dinsdag 16 juli wordt er weer verzameld bij café De Dreef. Dan vertrekt men naar het Heieinde, allen verkleed als Grieken en ook met aangepaste attributen. Op het Heieinde gaat men gewichttrekken met ploegen van maximum 550 kg. Omdat dat vooral een mannenbezigheid zal zijn, worden er tussendoor nog spelen voor de vrouwen voorzien, waarbij behendigheid, geluk en aantrekkingskracht een rol spelen. Prijsuitreiking om half zes in 't Jachthuis. En tot slot: wie speelt waar met de kermisdagen? We zullen het zaakje eens van zuid naar noord overlopen. In café de Dreef spelen de gewone dj's van Cosmos en disco Turbo en een bandje met onbekende naam. Alle kermisdagen. In de Stad Lourdes spIen natuurlijk de Amusanten, op zondag, dinsdag en weer zondag. In 't Jachthuis speelt op zondag El Torro, dinsdag en met de naker mis (nu even diep ademhalen) Miggy en Jack en de Kings Selection. Aan café de Noordhoek (buiten, dus het moet mooi weer wor den) de Frabero's, al de kermisdagen (ook zondagnamiddag). En tot slot op 't Hoekske bij Moskes op 14juli The Crew en op 21juli Earth Quake.

Nou, als dat geen keus te over is, dan weet ik het ook niet meer. Veel plezier en... pas op voor de lampen, hee.• een frisse wandeling. Deze tocht wordt geor ganiseerd door het plaatselijke Sportkomitee. Alle belangstellenden zijn welkom. Aan het keerpunt van de wandeling wordt telkens een korte plechtigheid gehouden met een historische achtergrond. Iedereen die er aanwezig is krijgt ook een benoeming mee. Ooit was dit: Ridder van de Witte Kei, Hertog of Hertogin van de IJskelder, Landheer of Landvrouw van de Pampa, Patriot van 't Bolks Heike of Lid in de nieuwe orde van de Maretak. Zondag 14 juli gaat de tocht naar Zwarte Marjan, een uitstap van zo'n vier kilometer van aan de parochiezaal tot aan de grens met Nederland op het grondgebied van WortelKolonie. Iedere aanwezige op de plechtigheid krijgt na afloop een kaart met zijn benoeming tot "Officier in de nieuwe orde van Zwarte Marjan". Wat Zwarte Marjan betekent en welke historische achtergrond zij heeft, wordt verteld aan het trefpunt van de jaarlijkse Wortelse wandeling en komt u dus enkel te weten als u meewandelt! Na de wandeling wordt hier en daar nog nagewandeld om de dorst te lessen waarna op de verschillende tafels hier en daar de frikadellen met krikskes verschijnen. 's Namiddags trekken vaders en moeders met jonge kinderen naar de kermisfoor en hangen jonge pubers rond aan schietkramen, rups of autoscooter. 's Avonds speelt in de tent Stomping Fats weer en in 't Slot speelt de groep Midnight Sex minstens 3 uur lang "live dance music".

24ste Wielercriterium 0p maandag 15 juli zet de kermis zich langzaamaan weer in beweging. Voor de 24ste achtereenvolgende keer wordt dan het jaarlijks wielerkriterium voor internationale

liefhebbers georganiseerd door het Sportkomitee. Het vertrek heeft plaats om 15 uur. De renners rijden 60 ronden, wat voor de toeschouwers het kijkstuk erg interessant om volgen maakt. De toegang is volledig gratis. Om een gedeelte der onkosten te recupereren zullen tijdens de wedstrijd steunkaarten aangeboden worden. Zo'n kaart kost 60 F. en men krijgt er gratis een deelnemerslijst bij. Als voorprogramma rijden tien koppels, gevormd door een renner die deelneemt aan het criterium en een wielertoerist. Zo'n gentlemenwedstrijd werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Omdat het van plaatselijke kant nogal sukses kende, krijgt men nu een herhaling van dit ongewoon wielerkijkstuk. Maandagavond organiseert vzw het Slot traditioneel een gezellig openluchtbal in de Boomkes. Dit jaar voor de tweede maal met de plaatselijke groep "The Firestars" die Los Camarados na jaren trouwe dienst vervangen. In de tent speelt Stomping Fats met de Fred en Bart B. en in de dorpscafé's hangt een drukke kermisstemming.

Nakermisvolksspeien Vorig jaar werd voor de eerste maal gestart met een volksspelentoer doorheen het dorp. Omdat die start al direkt zo'n sukses had richt vzw Het Slot in samenwerking met de Wortelse café's op zondag 21 juli weer een toer in. Ook dit jaar kan iedereen hieraan individueel deelnemen. Inschrijven kan gebeuren in 't Slot van 13 uur tot 15 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 fr. Dit inschrijvingsgeld samen met 1500 fr. vooruit worden ver deeld onder de behendigste spelers. Zowel jong en oud kunnen aan deze inrichting veel plezier beleven. R


VANUIT HET STADHUIS~ 14nn ctrtataanQtnd nn stelten 1 LP/.LA 5

Vorige week ontving men op het gemeentehuis de officiële mededeling dat Hoogstraten voortaan als "stad" betiteld mag worden. Dat dit niet veel meer dan een administratieve kwestie is, zal u wellicht niet vreemd zijn. Historisch gezien kan Hoogstraten reeds 775 jaar bogen op de titel Stad en Vrijheid. Maar chauvinistisch als wij zijn, het klinkt natuurlijk wel als men kan spreken van "het stadsbestuur van Hoogstraten ". Nochtans blijkt er in die stad momenteel niet veel meer te besturen. De reeds maanden aanslepende impasse in de raadszaal en aan de college-tafel blijkt een permanent gegeven te worden want de uitkomst is nog niet in zicht. Misschien lijkt de titel "Hoogstraten, stad op stelten" wel meer op zijn plaats. Geen wonder dat dit gelijknamig BR T-programma in het najaar de kersverse stad zal aandoen.

Zes raadszittingen in één maand Wanneer wij de laatste gemeenteraden nog eens overlopen is het duidelijk dat de verschillende standpunten nu wel klaar en duidelijk vastliggen. Sinds het uitkomen van onze vorige "Hoogstraatse Maand" zullen er al vijf zittingen gepasseerd zijn. Dit betekent 6 maal binnen 1 maand. Wij bekijken ze nog eens vlug. Op de raadszitting van 20 mei verschijnt alleen burgemeester Van Aperen en zijn groep. De twee andere partijen komen niet opdagen met uitzondering van raadslid Vanderbruggen die het standpunt van de CVP voor het college en de pers komt verwoorden. FB heeft voor een persmap gezorgd waarin hun grieven en opmerkingen op het beleid van burgemeester Van Aperen staan neergeschreven. Op 27 mei wordt de raad voor de tweede maal voor dezelfde agenda opgeroepen. Burgemeester Van Aperen is afwezig en schepen Jansen dient voor de tweede maal de raadszitting op te heffen daar enkel zijn fraktie aanwezig is, buiten raadslid Horsten die voor de aanwezigen het standpunt van FB wil vertolken. Enkel schepen Pauwels blijft naar de uiteenzetting luisteren, de anderen verlaten demonstratief de zaal. Voor raadslid Horsten is deze gemeenteraad niet wettig daar de uitnodiging hiervoor verstuurd werd zonder dat het college vergaderde. Noch schepen Sprangers, noch schepen VerhuIst waren immers verwittigd dat er een college zou zijn. Voor de tweede maal werd er door de burgemeester geweigerd bijkomende punten van FB op de agenda te plaatsen. Vervolgens drukt het raadslid de wens van haar fraktie uit dat alle schepenen aan de vergaderingen van het college kunnen deelnemen. Het plaatsen van de vergaderingen op het moment dat een van onze schepenen beroepshalve niet aanwezig kan zijn, 10

L7

zou geen enkele fraktie nemen, aldus raadslid Horsten die tot slot nogmaals herhaalt dat haar fraktie het spijtig vindt dat al deze moeilijkheden zijn ontstaan en tevens duidelijk stelt dat haar fraktie deze moeilijkheden niet heeft veroorzaakt. "Wij blijven trouwens steeds bereid mee naar een oplossing te zoeken, maar dan op een eerlijke en demokratische wijze" aldus mevr. BrosensHorsten. Op maandag 3 juni krijgen we twee gemeenteraadszittingen. De eerste om 19.00 uur die voor de derde maal bijeengeroepen de tot hiertoe onbehandelde agenda zal moeten afwerken. Raadslid Peerlinck (CVP) en raadslid Koyen (FB) vragen ieder namens hun fraktie de verdaging van alle punten. Burgemeester Van Aperen weigert hierover te laten stemmen en ondanks de verwittiging van beide groepen alle punten dan konsekwent tegen te stemmen, vat hij de agenda punt per punt ter stemming aan. Het resultaat is dan ook telkens 9 vôôr en 10 tegen. Schepenen Pauwels en Sprangers alsook de raadsleden Desmedt en Verlinden zijn afwezig. Tegen elk punt van de openbare zitting wordt dus door een nipte meerderheid tegengestemd. Volgens de CVP lijkt deze handelwijze misschien hard maar ze is volgens haar de enige manier om aan de onduidelijke toestand in de gemeente Hoogstraten een einde te stellen, en te helpen een snelle oplossing te vinden. Ook FB is van mening dat men zulke konsekwente houding moet aannemen tegenover de burgemeester en het college, zodat men tot een gesprek moet komen. De tweede zitting van de gemeenteraad om 20.00 uur met een nieuwe agenda kan evenwel niet doorgaan vermits CVP en FB de zaal verlaten en er daardoor onvoldoende raadsleden overblijven om geldig te kunnen vergaderen. Wordt een gemeenteraad voor de derde keer rond eenzelfde agenda bijeengeroepen, dan zijn de besluiten van de raad rechtsgeldig, ongeacht het aantal aanwezige raadsleden. Vandaar dat voor de zitting van 19.00 ur (30 oproep) bijna alle raadsleden aanwezig waren. Op maandag 17juni wordt de raad een tweede maal opgeroepen voor dezelfde agenda. Maar ook deze keer dagen CVP en FB niet op. Burgemeester Van Aperen heeft het zekere voor het onzekere gekozen en het warme zuiden opgezocht. Ook nu weer dient schepen Jansen zijn fraktieleden onverrichterzake huiswaarts te sturen. Hij kondigt evenwel aan dat de eerstvolgende gemeenteraad donderdag 20 juni zal plaatshebben met dezelfde agenda, ditmaal voor de derde maal. Bij een derde oproep dienen er slechts twee Vrije dagen aan de dag van de zitting vooraf te gaan. Donderdag 20 juni andermaal gemeenteraad. Het verslag hiervan zullen wij u hier schuldig blijven. Maar het ziet er naar uit dat ook hier weer de twee partijen alle punten zullen verdagen of tegenstemmen. Waar-

schijnlijk zal men net als vorige keer bij een derde oproep de stemming vragen over verdaging van alle punten. Vorige keer liet burgemeester Van Aperen niet toe dat hier over gestemd werd. Toen is de burgemeester schijnbaar zijn bevoegdheid te buiten gegaan daar de gemeenteraad zelf en zij alleen kan oordelen over verdaging. Naar wij uit de gebeurtenissen van de laatste maanden en de geruchten in de wandelgangen kunnen opmaken, ziet het er naar uit dat CVP en FB deze keer nog een hele tijd konsekwent op deze manier zullen doorgaan. Het wordt buigen of barsten. De grieven van beide frakties zitten blijkbaar te hoog om nog langer door de vingers te zien. En iedereen is hei er over eens dat het zo niet v erder kan.

Ook schepen Jansen moet z1i,n fraktieleden on verrich terzake huiswaarts sturen. Hoe lang moet dit nog duren...

Wat zijn de verwachtingen van CVP? Vooreerst zit de CVP met een hoop frustraties voortvloeiende uit een oppositierol die weinig begrip vond bij de meerderheidsgroep. Ze hebben twee jaar moeten ondervinden, aldus raadslid Peerlinck, hoe erg het is dat de meerderheid de punten van de oppositie niet wil bespreken, en indien men toch al eens iets goedgekeurd kreeg, men moest vaststellen dat het college gewoon weigerde dit uit te voeren. Er wordt ook erg aan getild dat men op de raad wordt uitgescholden voor "grote, kleine kinderen" en zelfs voor "Gestapo". En nu ineens, nu de coalitie stukloopt wil men de CVP als pasmunt gebruiken. Dit kan niet en daarom eist de CVP dat de huidige coalitie hersteld wordt. Is dit niet mogelijk dan volgt best een collectief ontslag van gans het college. Men zal er sterk op aandringen dat de hogere overheid zal ingrijpen wanneer beide voorstellen niet in overweging genomen worden. Daarom zal men voortaan alle punten trachten te verdagen of anders zal men bij elk punt van de gemeenteraad in groep tegenstemmen. Door deze harde houding wil de CVP een spoedig einde maken aan deze chaotische toestand in de gemeente Hoogstraten en helpen een snelle oplossing te vinden.


De essentiële voorwaarden van FB Alle raadsleden van KGB en CVP kregen van FB een brief toegestuurd met de essentiële voorwaarden op basis van welke een herstel van de coalitie mogelijk is. Wij keken mee en noteerden: - herstel van de situatie in het schepencollege 3 KGB - 3 FB, zoals afgesproken in het bestuurskontrakt

Politieberichten De vakantieperiode staat wederom voor de deur. Alle ingezetenen van Hoogstraten kunnen hun vakanties doorspelen aan politie of rijkswacht. Hun wonigen zullen dan onder verscherpte controle worden gehouden. Nederlandse mestuitvoerders trachten hun ladingen tegen betaling kwijt te geraken hier in België. Dat is verboden tenzij de koper hiervoor vergunning verkregen heeft van het College van Burgemeester en Schepenen. Er zullen zeer strenge controles worden uitgeoefend. Tewerkstelling van niet Belgen vooral in de land- en tuinbouwsektor. Met niet Belgen wordt bedoeld: zij die geen lid zijn van de Benelux of de E.E.G. Geen enkele werknemer, tenzij de hogervermelden, mag in België arbeid verrichten zonder hiertoe voorafgaandelijk vergunning te hebben bekomen van de Minister van Tewerkstelling. Hij mag bovendien zijn diensten slechts verlenen binnen de perken van zijn arheidskaart. Vooral in de land en tiiinhouwsektoi biedeii zich heel wat vreemdelingen aan die niet beschikken over een arbeidsvergunning. Zij werken dan sterk onder de normale ar beidsmarktprijs. Vele werkgevers nemen het risico om deze personen "in het zwart dan uiteraard" tewerk te stellen.

- vastleggen van de vergaderingen van het schepencollege voor de volgende drie jaar - het loyaal betrekken van elke schepen bij het gemeentebeleid, zowel wat de informatie als de planning betreft - het maken van duidelijke afspraken betreffende het informatieblad, en het garanderen van een soepele werking - het serieus nemen van de inspraak van de bevolking en de adviesraden - het opmaken van een duidelijke planning voor de volgende jaren. Het opstellen van

een prioriteitenlijst van de grote en kleine werken, en de uitvoering ervan - 3 maal per jaar controle op de uitvoering van de begroting (stand van zaken van geplande en reeds uitgevoerde werken) - een open beleid. Alle raadsleden hebben recht op informatie. Zowel de meerderheid als de oppositie moeten op een constructieve wijze aan het bepalen van het gemeentebeleid kunnen meewerken. •

Dergelijk tewerkstellen wordt zeer streng bestraft, o.a. met correctionele straffen, ongeacht dan nog van andere bijkomende sankties.

dat er toch vergunning werd afgeleverd). Ook in de woonhuizen zelf kan tegen de wil van de eigenaar of uitbater door de bevoegde controlediensten binnengetreden worden. Hiervoor is een eenvoudige machtiging van de bevoegde Rechter voldoende. In dat geval is er evenmin een voorafgaande verwittiging nodig. In verschillende gemeenten van het land werd terzake reeds opgetreden. Dat bracht mee dat deze vreemde werknemers uitweken naar andere gemeenten, waaronder Hoogstraten. Onze eerste peilingen wijzen op zowat 50 â 60 werknemers die op illegale wijze worden tewerkgesteld. Er zal weldra ook in onze gemeente STRENG worden opgetreden. Een verwittigd man is er twee waard: hopelijk slaan de betrokken WERKGEVERS deze verwittiging niet in de wind. MEEUS Omer, Kommissaris van politie. •

Bovendien kunnen de geldboeten zoveel malen worden toegepast als er werknemers in bovenbedoelde zin worden tewerkgesteld. Bij herhaling binnen het jaar na de veroordeling, kunnen de geldboeten oplopen tot het dubbel van het normale maximum. De werkgever is bovendien BURGERLIJK AANSPRAKELIJK voor de betaling van de geldboeten waartoe de illegale werknemers werden veroordeeld. Geen enkel tegenkontrakt kan hieraan verhelpen!! Alle bevoegde ambtenaren kunnen op gelijk welk ogenblik, zonder voorafgaande verwittigirig "vrij" binnen in alle inrichtingen, gedeelten van inrichtingen (serres, hangars, enz ... ), in alle lokalen of andere plaatsen waar personen als hogerbedoeld tewerk worden gesteld (zelfs als achteraf blijkt

Biegilde wordt 275 jaar

Sluitingsdagen bibliotheken Hoogstraten: 15 juli (maandag) t.e.m. 29 (maandag) Meer: Juli: 17, 24, 31 (woensdagen); dus steeds open op zaterdagen. Aug: 7 (woensdag) Meerle: Aug: 1, 2, 8, 9, 15 (donderdagen en vrijdagen) Minderhout: Juli: 4, 11, 18, 25 (donderda gen); dus steeds open op zondagen Meersel-Dreef: Juli: 7, 14, 21, 28 (zondagen); dus steeds open op woensdagen. Aug: 11 (Luudag) Wortel: Juli: 17, 20, 24. 27 (woensdagen en vi ijdageii) Op een zonnige 1juni vierde de Sint-Ambrosius gilde van Wortel haar 275-jarig bestaan en

Tijdens de maanden juli en augustus besteedt de bibliotheek van Hoogstraten speciaal aandacht aan studie- en beroepskeuze. lle boeken en boekjes die daarmee te maken hebben, worden apart tentoongesteld en kunen tijdens de openingsuren ingekeken en uitgeleend worden.

werd een deel van de gildefamilie gefotografeerd aan de kerk. Omringd door Guido Sterkens, de secretaris, Jos Snoeys en Marcel Van Ammel die het embleem fier in de hoogte steekt, staaf de bijenkoningin Jeanneke Verheyen temidden van haar "biekes". Na de ontvangst ten stadhuize van Hoogstraten, praatten wij even met André die opperhoofdman is van een 50-tal gildebroeders waarvan er twee ook echt bijen houder zijn. De andere broeders houden de gilde mee in het leven omwille van de gezelligheid en de folklore. De folklore bestaat erin om ééns per jaar naar de eigen beemd te gaan om daar plechtig een boom te planten, voor de gezelligheid zorgt het jaarlijks teerfeest. (foto: R. Christiaensen) 11


Zangers in het goud KI

M.

Hoogstraten op tekening Oii,'e de!e ',jeJi. w端idt dt jaar 275 jaar oud

j-Ja, ie 1. uzu.t oteIs (l,nt ties gedi ire,tc/e tele wen voo/zanger en Ju l, Mvii aus zing! nog iedere zon- en hoogdag in de kerk van Wortel. Beiden werden in de parochie gevierd en kregen goud van de bisschop en een ere-diploma van verdienstelijk koorzanger.

Koning en keizer

en dat zal gevierd worden met allerhande festiviteiten. Dc V.V.V. die voor de organisatie van dit feestelijk gebeuren zal zorgen. is nu al bezig met de voorbereiding. Ze doet een oproep aan ieder die min of meer kundig de tekenpen hanteert om een tekening te maken. Die tekening moet een kaart van de fusiegemeente voorstellen met daarin 6 afbeeldingen die typische zijn voor de deelgemeenten. Begin september worden de ingezonden werken beoordeeld en het bekroonde werk wordt bedacht met een prijs van 10.000 F. De andere inzendingen mogen als troostprijs deelnemen aan een tentoonstelling waarop de ingezonden werken zullen vertoond worden. Elkeen die nu zijn tekenvingers voelt kriebelen en zijn pen gaat slijpen, doet er goed aan vooraf inlichtingen in te winnen; dat kaii bij T. Vaiideilialleu, IL!. 314.56.64 of bij L. Haseldonckx-Stenuit, tel. 31574.88.0 Donderdag 16 mei was voor de 1-Ioogstraatse Sint Jorisgilde een feestdag. Op de terreinen van HVV werd de zesjaarlijkse koningsschieting georganiseerd. Naast een nieuwe koning heeft de maatschappij nu ook een nieuwe keizer in de rangen waarvan dan ook een f iere foto ,flLwkt werd.' v. in. r. koning Luc Anthonis, hoofdman A. Van den Bossche en (na 3 ambtstermijnen als koning) keizer J05 Schrijvers.

In 't Goud Getrouwd Corneel Kox en Lucia Verschueren,

Een gouden trouw met veel zon voor de familie Jov. 12

Op 1 juni vierden Nee! Kox en Lucia Verschueren hun gouden bruiloft. Dat gebeurde niet in Meer maar in Meersel-Dreef want hun huis op 't Heieind staat nu eenmaal veel dichter bij de Paters van Dreef dan bij de kerk van Meer. Neel en Lucie wonen al heel lang op 't Heieind maar ze zijn er iiiet geboren. De wieg van Lucic stond op de Schoorse Hei in Mmderhout en die van Neel aan de Ulicotense Steenweg in Meerle. "Allebei zijn we in de bossen geboren, vertelt Nee!, en daarom zijn we zo gezond." Zoals dat in die tijd vaak gebeurde, werd hun bruiloft voorbereid op dc bruiloft van iemand anders. Toen Neels zuster trouwde met Lucies boer, is het aan geraakt en het geraakte niet meer af. Op 28 mei 1935 trouwden ze en gingen in de buurt van hun familie wonen, op 't Heieind natuurlijk. Neel verdiende de kost als metser. 50 jaar lang trok hij elke morgen met zijn schoofzak naar de bouw; "45 jaar bij dezelfde baas, dat ziet ge nu niet meer" zegt Neel. Al die tijd deed Lucie thuis het huishouden en zorgde voor hun drie zonen. Thuis is voor haar nog altijd de plek waar ze liefst van al is, Neel ook trouwens; met radio en teevee thuis bij elkaar, dat is voor hen een ideale oude dag. We wensen hen nog vele jaren thuis en bij e!kaar.I


)

„ „, omï rteIeschoten kw ~

1

Ondanks het feit dat juni een erg rustige maand is, was er in Wortel toch nogal wat beweging te zien. De Landelijke gilde in samenwerking met het Bolkcomité zorgde in Wortel voor een rustige en stemmige openluchtmis. E.H. Luyts zegende daarna gewassen en gebouwen, en het opgepoetste Kristusbeeld werd terug geplaatst aan het kruis in Bolk. De paardenvrienden zorgden voor een trekwedstrijd op Poeleinde, waar ondanks het slechte weer toch nogal wat belangstellenden op afkwamen. De KWB zorgde voor heel wat papers in en rond de parochiezaal.LII

goed mogelijk is als men de reeks bekijkt waarin volgend jaar gespeeld wordt. D Terwijl overal de vijftigjarigen of de zestigjarigen bijeen komen voor een etentje en een plezierige babbel, pikten de Wortelse jongens van '55 aan bij de nieuwste trend; de reunie van de dertigjarigen. Vrijdag 14 juni

werd er in 't Slot gegeten en gedronken tot in de late uurtjes samen met een aantal leerkrachten van vroeger. Onze verslaggever ter plaatse vond het best gezellig.LI

De Wortelse kasseien sloegen weer toe enkele weken geleden. In de vroege uurtjes knal de een wagen van een private geldtransportfirma tegen de hofmuurtjes van Woestenborgs en Peemen aan. De collega's geldtransporteurs waren er als de kippen bij om de centen in veiligheid te brengen. fl Volgende maand in dit blad een nuchter kermisverslag en ondertussen mag u gerust enkele weken Wortel schieten.0

Nu de examens voorbij zijn, de buizen geteld of de diploma's in ontvangst genomen, kunnen de hersenkwabben weer in hun normale plooi terug vallen. De zomer is in aantocht, iedereen snakt naar de welverdiende jaarlijkse verlofperiode. In Wortel valt het begin van het verlof samen met de jaarlijkse dorpskermis wat het kermisplezier dan ook fel vergroot. Over het wel en wee van de kermis kan jc elders in dit blad uitgebreide informatie vinden. II

Het bestuur van de Wortelse voetbal heeft de laatste weken ook niet stilgezeten. Nu V.N.A. naar 2e provinciale stijgt vond men de tijd rijp voor enig %'erbouwingswerk aan de kantine. De keuken werd vergroot en het sanitair werd sterk uitgebreid. Zo te zien verwacht men heel wat supporters, wat heel

'Paardje-Trek "speelden de Wortelse Paarden vrienden aan de Beukendreej. Vele honderden kilo's trok dit brave ros door het sljk tot jolijt van de in plastiek en paraplu's gehulde toeschouwers.

Wanneer de St. -Clemenskerk haar deuren terug zal openen, is wel een ander paar mouwen. Optimisten beweren dat St. -Clemens in de nabije toekomst een ander uitzicht zal krijgen. Liggen de Minderhoutenaren er nog wakker van?LII Vakantie! Ook de Minderhoutenaren schijnen eraan toe, want alhoewel we de voorbije weken regelmatig gezegend werden met fikse regenbuien, die ze zonder twijfel beter elders op de aardbol kunnen gebruiken, sijpelde enig nieuws slechts zeer sporadisch door.L1

Vooral de sportievelin gen van K. W. B. weten van geen ophouden, de volleyballers doen op 30juni nog een poging om zich boven het net te hijsen in een tornooi te Rijkevorsel en de wielrijders schuimen op die datum de Postelroute af over een afstand van 100 km, op 7juli zie je hen terug langs de Grensroute (80 km) en op 14juli worden de Chaamse bossen (75 km) onveilig gemaakt. Op het sportfeest (weer K.W.B.) werden onlangs de trofeeën uitgereikt aan degenen die door het lot begunstigd werden. Bij de voetballers kreeg J05 Van Bavel een echte gouden schoen uitgereikt, de wielrenners schonken het vergulde wiel aan Bert Peeters, bij de volleyballers was het Karel Meeuwesen en de biljarters offerden een gouden keu aan Alfons Meeuwesen!

(Nogmaals K. W.B.!) Te Meer worden door K. W.B. en K.A. V. ook alle inwoners van Minderhout uitgenodigd voor een vakantiezoektocht die doorgaat van 1juli tot en met

30 september. In Minderhout kunnen de nodïge formulieren afgehaald worden bij Fons Müesen Markwijk 4. En zoeken maar, je hebt drie maanden de tijd, daar is het trouwens vakantie voor! LII Ook het Parochiecentrum heeft de vakantiekoorts te pakken en daarom blijven tijdens de iste en de 2de week van de bouwvakvakantie alle deuren potdicht. Toch eventjes amnestie tijdens het weekend; het café is dan wel open!LIJ

b@©j

Misschien wel van dat enorme gat in de omheiningsmuur van het oud gemeentehuis. Zou dat nu iedereen nog niet gezien hebben? Misschien juist omdat men het gewoon is te zien dat men het niet meer ziet! (Amai!) (Alweer kritiek!)LII

Vakantie! Zo je vèraf uw opgespaarde tijd gaat doorbrengen, geachte Minderhoutenaren, doe aan diefstalpreventie en gedenk vanuit uw zonnig (!) vakantieverblijf uw thuisblijvende inedebelastingbetalers. Doen hè! Tot kijk!

wu

Er valt toch echt geen richt mee te schieten, met Armand, want zeg nu zelf, wie zou er eigenlijk bij de weergoden op een beter blaadje moeten staan dan onze bliksemse Pien? Vergeet het maar! Volgens mij bedriegt hij niet alleen de kijkers, maar ook zijn vrouw: "Ben effe weg... voor 't weer" Jaaa... dag Lutgard! EI

Toegegeven, de maand juni begon in op-

u®uîi

misschien wel té perste schoonheid schoon" hoor ik kenners zeggen maar om ons daarom z6 af te straffen... De tweede zondag van H. Bloed verzoop letterlijk in 't water: zonde-dag. Geen gramschap, geen nijd, geen hoogmoed of gulzigheid, zelfs geen onkuisheid. De processie ging niet uit en de mensen bleven binnen. Het gebeurt de laatste jaren meer dat ze omwille van het -"

-

13


slechte weer maar één keer uitgaat. fl Genoeg gezever, laten we onze optimistische geaardheid niet overschaduwen door het gemekker van een weer-wolf in schapevacht en met geheven hoofd onze blik hoopvol op de toekomst richten. Als daar zijn: 23juni (of is dat ondertussen gewéést?): een zondag als een ander maar onze middenstand maakte er een "vakantiezondag" van: winkelen in de open lucht dus met spektakel en attraktie nooit ver weg (er zou ook nog een heuse boerenmarkt plaatshebben). Laat die de plaatsvervanger van 9 juni zijn en we klappen er niet meer over.

Zaterdag de 29e is er de jaarlijkse gezinsreis van de K. W.B. Ze vertrekken om 7.30 uur aan de kerk richting Vlaamse Ardennen om te gaan kijken naar nog meer waterellende. Als ze tijdig en met droge voeten terugkomen, kunnen ze misschien nog een worstje spiesen op de barbecue bij Rozette om alzo de VAKA-kas wat te spijzen. Diezelfde

avond kunt u voor veel ambiance terecht in de voor de gelegenheid gezellig versierde PAX waar het jaarlijkse IKO-bal doorgaat. Alle sympatisanten zijn uitgenodigd. El En 's anderendaags, 30 juni, schijnt de zon natuurlijk, want dan wordt er een nieuw toeristisch fietspad ingereden dat vertrekt in Hoogstraten en eindigt ergens in Beerse, en wordt tussenin "Kleidapperspad" gedoopt. Dappere ledematen zullen er wellicht nodig zijn om deze fikse afstand te overbruggen. fl

Ook nog op 30juni zet het rusthuis zijn deuren open en kan je er naar goede gewoonte een kijkje nemen bij de fraaie hobbywerkjes die worden tentoongesteld. II En nu ben ik bijna uitgeklapt en juli moet nog beginnen. Wat doe je eraan: de mensen nemen vakantie: ze gaan op reis, sluiten hun winkel, stoppen met werken en blijkbaar ook met het verenigingsleven. Wie thuisblijft kan de winkels afzeulen, op zoek naar een lekker koopje, een té gekke solden, of

een niet te missen einde reeks. Je zou van arremoede naar Meersel-Dreef of Wortel gaan, want daar zetten ze de eerste vakantiemaand weelderig in met een echte, onvervalste dorpskermis (misschien een goeie tip voor een Hoogstraatste aktiviteit die in Wortel eindigt). D

Met een grote paardensprong wippen we over drie weken niks, naar eind juli: de 20e gaat er ergens op Hoogst raats groen een paardenprijskamp door, georganiseerd door het NFWP en een week later, op 28 juli, trekt een deel van de familie, nI. de pony's, naar Rijkevorsel om er deel te nemen aan een tournooi. 13 Rond die tijd komen de eerste bouwvakkers uit verlof terug en met hen de dorpsaktiviteiten. Maar dan zitten we al in augustus, met vermoedelijk een overvolle agenda en hopelijk een weerman met verlof. •

ruîtmeer Wat de weergoden ons niet gunden, gaf paus Johannes Paulus II wel. Hij kwam naar België, zag dat het er slecht weer was en maakte dat het weer plots beter werd (een mirakel?). Inderdaad, vanaf het moment dat de paus onze verontreinigde grond kuste, werd het lente in België en dus ook in Meer. LJ

Het werd hier zelfs zo warm dat we impulsief onze zwembroek (badpak, bikini, monokini ... ) aantrokken en naar het zwem- en recreatiegebied "De Mosten" trokken om daar geconfronteerd te worden met een gesloten poort. Wat bleek? "De Mosten" was nog niet open! Ontgoocheld keerden we terug naar huis om daar vertwijfeld te zitten wachten op de gemeen tebrochure waarin we ontdekten dat de "De Mosten" pas op zaterdag 15 juni zou opengaan voor het publiek. Lii Nu is het inmiddels 15 juni geworden, maar in plaats van te gaan zwemmen zitten we thuis bij de kachel. Het lijkt buiten immers meer november dan juni. We blijven echter optimistisch en zijn er daarom ook van overtuigd dat het zwem- en recreatiegebied "De Mosten" deze zomer zeker nog zijn diensten zal bewijzen aan iedereen die vlak bij huis wil vinden wat anderen denken verderop te moeten gaan zoeken.D Wie zeker in hun nopjes waren met het 'pauselijk' weer van eind mei, waren de organisatoren van Streekpop 85. Het heerlijke weer en het prima programma lokten heel wat belangstellenden naar de Donckstraat, het Soho van Meer. Vooral 's avonds kwam een grote massa rockliefhebbers afgezakt naar de kloosterweide, waar Crew, Desperated Company en vooral Spilzakken & Co voor de ambiance zorgden. Deze groepen kregen de massa zelfs aan het dansen en dat is geen geringe prestatie als je weet hoe tam een rockpubliek vaak kan zijn. P.J. uit M. praatte Woodstockgewijs alles vlot aan elkaar en de drank was koel en overvloedig. Kortom, iedereen kwam aan

zijn 'gerief'.EJ Met uitzondering van de rijkswacht misschien, die in grote getale ver14

dekt stond Donckstraat. E

opgesteld

langs

de

Was streekpop dan toch niet zo onschuldig als het eruit zag? Jawel hoor, maar de rijkswacht zat achter de eigenaar van een verdachte Nederlandse wagen aan die in de Donckstraat stond geparkeerd. Deze wagen was enkele dagen tevoren in Meerdorp opgemerkt toen daar 's nachts de etalage van een winkel was ingegooid om zo wat beter aan de uitgestalde waren te kunnen. Toen het festival naar zijn einde liep, was de bewuste eigenaar nog steeds niet opgedoken. Ik weet niet hoe het afgelopen is, maar ik weet wel dat het voor vele rij kswachters een lange en eentonige nacht is geworden.L1

Hoewel de voetballers van FC Meer momenteel van een verdiende rust genieten, roert er toch wat in het Meerse voetbalwereidje. Zo willen hardnekkige geruchten dat voorzitter J.S. ontslag zou genomen hebben en er dus een nieuwe voorzitter moet gevonden worden. En verder is er de problematiek rond de gemeen tepleinen aan de John Lijsenstraat. FC Meer zou graag van deze prachtige velden gebruik maken, al was het maar om niet meer van bezoekende ploegen te moeten horen dat het huidige terrein een "patattenveld" is. Er leek schot in de zaak te komen toen de gemeente een tijd geleden beloofde de zaak in orde te brengen, maar omdat de gemeenteraad tegenwoordig uitblinkt door haar totale on-beleid zit heel de zaak potvast. Voor FC Meer is het einde van de lijdensweg voorlopig dus nog niet in 't zicht. El Vroeger was een lied in Meer een lied. Het was iets dat liefst uit volle borst werd gezongen, gebruld, gebrald, gekeeld, enz. Nu niet meer. Nu doet men of men zingt. Inderdaad, de moderne plaag die "play-backshow" wordt genoemd, heeft tenslotte ook Meer bereikt. Twee keer deze maand geloof den enkele tientallen jeugdige tieners dat ze een of andere beroemde popster of -groep waren. Nu, als hen dat gelukkig maakt, mij goed. Maar hopelijk is dit soort boerenbedrog tegen volgend jaar toch teruggewaaid

U hoeft (leze zomer niet ,iaar de Efteling te gaan om een nieu we speelsensatie mee te maken. Aan de Mosten zullen uw kinderen wèg zijn van deze nieuwe zandgraafmachine die de gemeente daar zopas in het zand heeft gepoot. naar Nederland, het land waar "Tros"jes enge Hollanders dergelijke waanzin blijkbaar als het toppunt van entertainment beschouwen. E

Hoe ziet de nabije toekomst eruit voor Meer? Hm, moeilijke vraag. In ieder geval is er op zondag 7 juli weer de maandelijkse markt, die vorige keer haar reputatie van prima ontspanning weer alle eer aandeed. 0 Verder richt de KWB tijdens de maanden juli, augustus en september opnieuw haar jaarlijkse vakantiezoektocht in. Het betreft een fietstocht van circa 30 kilometers langs de mooiste plekjes van de fusiegemeente. Het is dus geen gezamenlijke fietstocht, iedereen bepaalt zelf de dag dat hij of zij wil meedoen. Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen bij de gekende KWBverantwoordelijken. Diezelfde KWB -wat een aktieve vereniging- richt op zondag 4 augustus aan het klooster ook nog een paaptornooi in.L1

Voor de rest zullen heel wat Merenaars in de maand juli vakantie nemen, zodat het dorpsleven wel op een laag pitje zal komen te staan. Ondergetekende trekt er trouwens in juli ook uit, heading south, zodat u volgende maand geen nieuws uit Meer moet verwachten. Trouwens, geen nieuws is goed nieuws, zeggen ze in Meer. In augustus zijn we echter weer terug, en dan zal u vernemen hoe Meer de "summer of 85" doorspartelde.• (J.D.) 'S


©®dJ @p

1

In juli, ja, dan dans ik met ons Julia

gestrenge hoofdredactie van dit blad. Maar er zijn daar veel ach terpoortjes. Lees verder nog meer. L

Wat een weer, wat een weer toch, mensen. Ik hoop dat het rap verandert/nog lang zo mag blijven, al naar gelang de toestand en uw wensen.L1

ding/dong "Sangria-avond bij Harry en Jeanne. Op 29 juni, geniet ervan" ding/dong El

Juli is voor de meeste mensen de vakantiemaand. Ik heb dit stukje dan ook al in echte vakantiestemming geschreven. Om er dan het fijne van te proeven, moet je ook proberen in die stemming te komen!L1 Eind juni en begin juli zijn er hier op de Dreef nog twee ophalingen. Eén voor Polen en één voor Oostpriesterhulp. Het meeste daarvan zal door mensen van Meersel-Dreef zelf naar Polen gebracht worden. Ondergetekende hoopt ook van die Partij te zijn. Als ze me ginder houden, dan is er natuurlijk niks goeds op Dreef in augustus, dat begrijpt U. Omhalingen op 29 juni en 3 juli (nog helpers gezocht!); vertrek naar Polen op 12 juli. Geef goed, want geven doet je goed! D

't Is nu misschien de moment om met iets nieuws te beginnen: reclamespotjes tussen mijn verschillende onderdelen. Er is allicht wel iemand te vinden die dit zaakje hier in deze krant (dit blad) wil sponsoren? Ik zal vandaag al een paar mooie voorbeelden geven. Betaalde en onbetaalde. Fooien zijn steeds welkom. Kontakten enkel via de

Dat is nu een voorbeeld van een betaalde. U ziet dat dan alles met naam en toenaam wordt aangeduid. Niks te sluik, niks te ontduik. El Ze.zeu. .le.nem. .nie.tèè. . .mui...! Alleen eventjes op 11juli, als tanden en nagels weer eens in de lak worden gezet.L1

zondag 14juli al veel; maandag en dinsdag het felst; met de nakermis nog de herhaling. Zo 'n beetje als de gekende naweeën, maar lang niet zo ernstig. El Het wordt ook hoog tijd dat Meersel-Dreef en Wortel eens ernstig gaan praten over een verbroedering met de kermis. Misschien,, kunnen we daarvoor in het vervolg de woensdag en de donderdag gebruiken? We zullen eens zien of er wat van komt! El

ding/dong "Voor een friet met mayonees, ga je niet naar tante Trees!" ding/dongD Dit spotje moet nog wat aangepunt worden, maar de aanzet is er al: het zegt waar je niét moet zijn. Duidelijk een onbetaalde.El

Nu jogging overal verdrongen wordt door andere modeverschijnselen, gaan wij hier ook elke week afzetten voor een rondje. Vanaf nu wordt er elke dinsdagavond gejogd (gejoggingd, joggegaan?) dwars over de Dreef. Verzamelen om half acht in 't midden van die Dreef.

Bij de vorige papierslag hoorde te staan: onze waardering: * * * ½ (3 sterren en een half), O dierbaar Bèl-gje, ook enkel en alleen op maar die zijn in de letterbak blijven steken. 21 juli.EJ Dan nu maar: papierslag op 13 juli, daags Ook een jaarlijkse gewoonte is de KA V-reis voor de kermis. Waardering: * * * '/2! voor kinderen en ouders, altijd in de maand ding/dong "Nonkel, tante, vader, moeder. juli. Ze hopen dit jaar een bezoek te brengen Drink een pater bij den broeder". aan Bobbejaanland. Dit jaar op donderdag ding/dongL 25 juli. Inschrijven maar! D Da's toch een mooie niet? Een onbetaalde (daarom ook erg vaag) maar ook onbetaalbaar! U

Over de kermis mag ik Uspijtig genoeg niets vertellen. Ik heb dat onderdeel namelijk verkocht aan een andere (meer biedende) redacteur van dit blad. Ja, ik weet het. Ik ga duidelijk de commerciële toer op. Maar zeg nu zelf: wie doet nog iets voor niets? U? Nee, nee, ik ken U te goed. Alleen even de dagen: zaterdag 13 juli iets;

Laatste weekend van juli heeft het missiekomitee een tentoonstelling in de zaal bij de paters. De hobby-afdeling stelt dan tentoon en verkoopt er de werkjes. Er is een afdeling Oosterse kunst en ook posters en wenskaarten. Alles ten voordele van het missiewerk. Zaterdag en zondag 27 en 28 juli.fl

ding/dong "Wil je opstaan zonder kater, vraag de kastelein een water!" ding/dong 13 Als dat geen mooie is om te eindigen!U

r'

Vorige maand kreeg ii reeds een voorproefje van deze foto. Voor de nensen zonder vergrootgias herhalen we hier deze foto van onze inontere gilde broeders, verenigd op de trappen van de kerk in Hoogstraten. Zij waren al bijeen om wille van de uitreiking van zilveren en gouden vogels als ook gouden platen. (zie p. 17 DHM van vorige maand).


Op het rechte pad? Nu de eerste zonnetjes al aan de hemel blinken, en de pas gepoetste spaken alfionkeren in de wielen, maken wij een optelsommetje en zet ten kort de diverse toeristische routes op een Hoogstraats rijtje.

De veters gebonden Wandelschoenen aan en kuiten ingevet? Dan kunt u kennismaken met een van de wandelpaden in de gemeente. Om te beginnen is er het Deken Lauweryspad, een rustige wandeling van 5,3km die u langs de belangrijkste historische bezienswaardigheden van Hoogstraten voeren: Begijnhof, kerk, Gelmeislot, Withof en windmolen. Aan de kapel van O.L.Vrouw-van-de-Akker in Minderhout vertrekt het Watermolenpad. Een fikse wandeling van 8,5km tot 13km, die o.m. naar Wortel-kolonie en Bootjesven voert, en nog verder langs de Castelreese Heide en Castelré. De aardbeien zijn de wereld nog niet uit, en zeker de Noorderkempen niet. Het kon dan ook niet anders of er moest een Aardbeiwandelpad zijn. Dat vinden we in Meer, vertrekkend in Meerdorp, langs de Mosten zo'n 10km doorheen de vallei van de Mark. U komt er bij de Hesputten terecht, en ontmoet zelfs een van de weinige nog werkende watermolens. Nog noordelijker bevindt zich het 7,6km lange Monseigneur Eestermanspad. Vertrekkend aan de St.Salvatorkerk te Meerle, loopt het langs bossen en hoeves, diverse kastelen, door een stukje in Nederland. En tenslotte is er het Jan Huet-pad. Een fikse tocht van 13km (of 9km) met mogelijke beginpunten Hall (kapel), Castelree ("In Holland") of Wortel-kolonie (Bootjesven). Ook deze wandeling brengt voornamelijk natuurschoon, evenals enkele oude gehuchten (Groeske, Halle). Kortom, meer dan voldoende wandelvoer in de streek, gegarandeerd goed voor menig

sympathieke blaar (waarin het toch zo heerlijk prikken is, nietwaar?). Vergeet achteraf wel niet uw sokken te wassen!

De ketting gesmeerd Haalt u liever de fiets nog eens van stal, om zoevend of beukend (al naargelang de windrichting het u gemakkelijk of net niet maakt) het Kempisch fraais te verkennen? Bij ons minder bekend misschien is het Jan van der Noot-pad. 56km lang in zijn geheel, waarin vooral Brecht (Gemeenteplaats, Kempisch Museum, de Waterhoeve, Heikenskapelleke), Sint Lenaerts (kerk, Kleipikker, steenbakkerijen, de Leeuwerik) en St. Job hun mooiste plekjes tonen. Onnodig te zeggen dat de Brechtse Heide meer dan de moeite loont. We blijven nog even in dezelfde uithoek. Op het grondgebied van Wuustwezel, Kalmthout en Essen vinden we immers het 57km lange Heidepad, waarin uiteraard heide en vennen de boventoon voeren. Aansluitend bij dit pad is er bovendien een bewegwijzerde route die u in 18km Loenhout leert kennen: Wachelbergen en Popendonck, Tommelberg en 't kasteel zullen u nadien nog jarenlang vertrouwd in de oren klinken. Het Smokkelaarspad bevindt zich heel wat oostelijker. deze tocht doorheen het grensgebied bedraagt 32km, grotendeels over het grondgebied van Baarle, Weelde en Poppel. U Ontmoet op deze tocht onder meer een der mooiste plaatsnamen: u belandt immers eigenhandig in de Bedafse Heide (wat niks anders betekent dan ver-af, afgelegen). Het Aardbeienpad is alweer dichter bij huis. Op z'n langst 51km, die u in een ruk doorheen de hele fusiegemeente Hoogstraten voeren. Alles bij elkaar goed voor minstens 5 kastelen, 4 belangwekkende oude hoeves, 2 molens en een tiental kerken en kapelletjes. Een en ander is te kombineren met de Volkssportroute, waarbij u op 8 verschillende plaatsen terecht kunt voor een partijtje kegelen, boog- of karabijnschieten, en zelfs

Nieuw kruisbeeld in Bolk

Heel veel Worteinaren trokken op de zonnige zaterdagavond naar Bolk waar ccii nieuw kruisbeeld werd geplaatst op de hoek Papenvoort/Bolk. De mensen van Bolk hadden het nodige geld bijeengebracht om een prachtig bronzen beeld aan te kopen dat door J. Van Geel werd gerestaureerd. Ruiters, vlaggen, koor, fanfare en parochianen maakten er een feestelijk gebeuren van. II

de paap kunt proberen omver te gooien (half mei is dat echter uit den boze!)...

Kleidabberspad Tenslotte komt er eerlang een Kleidabberspad. In totaal 46km lang, met als trajekt Hoogstraten - Wortel - Merksplas - Beerse St. Jozef - Rij kevorsel - St. Lenaerts - Loenhout - Hoogstraten. Wij vermoeden dat u onderweg menig steenbakkerij zult passeren en een flinke hap uit het kanaal zult nemen. Dit pad wordt ingehudligd op 30 juni. Tot 1 september zal de Hoogstraatse V.V.V. een permanente animatie hierrond uitbouwen (bv. zoektocht, fotowedstrijd ... ) U hoort er dus nog wel van.•

Voor informatie over deze paden, en voor folders met volledige routebeschrijving kunt u terecht op het V. V. V. kantoor tot de laatste zondag van oktober: op zaterdag van JOu tot 16.30u; op zon- en feestdag van JOu tot 12u en van 13.30u tot 16.30u.•

ONTDEKKINGSREIS

\\ DOOR VLAANDEREN 85 Voor 10.000 gezinnen wordt zomer '85 een vakantie om nooit te vergeten. Voor hen werd een zoektocht ontworpen in eigen land, waarbij men drie maanden lang de tijd krijgt om 200 vragen op te lossen met het ganse gezin. Vragen die zich over het ganse Vlaamse land spreiden en waarbij men schoonheden ontdekt in eigen land, waarvan velen het bestaan niet zullen vermoed hebben. Het volstaat naar om 't even welk kantoor te gaan van de Kredietbank en 595 frank te betalen. Korte tijd nadien ontvangt men dan een ontspanningspakket, boordevol nuttige geschenken zoals een deelnemingssticker, een ontspanningsboek, stripverhalen, zomerromans, een speciale video-cassette, ver minderingsbonnen op attraktieparken en nog vele verrassingsgeschenken, samen met een wedstrijdboek en wedstrijdformulier. Aan de wedstrijd zijn voor meer dan 2 miljoen frank begeerde prijzen verbonden, want wie zou er b.v. niet de Opel Kadett 3-deurs LS willen winnen? Of een Opel Kadett gedurende een gans jaar gratis ter beschikking willen hebben? Verder zijn er nog tv-toestellen, videorecorders, videocamera's, gastronomische weekends, 1.000 dranksets, 10 deposito-boekjes van 5.000 frank, 2.000 toegangskaarten vonr manifestaties enz. De wedstrijd en de ontdekkingsreis bestaat erin dat men het antwoord moet vinden op 200 vragen of raadsels over toerisme en attrakties in Vlaanderen. Sommige vragen kan men bij slecht weer thuis oplossen. Anderen zullen u verplichten op "ontdekkingsreis" te trekken. Maar u doet dit wanneer u wil en hoe u wil, u krijgt de tijd tot en met 22 september 1985. Profiteer van deze unieke mogelijkheid om Vlaanderen te verkennen. U zult er nog jaren over spreken en misschien wint u wel één van die fantastische hoofdprijzen. Men kan alleen inschrijven in één van de kantoren van Kredietbank. Doe het zo snel mogelijk, dan hebt u ook de meeste kansen om rustig alle vragen op te lossen.0


•-.. .-

•::;'

:

ZIE PUZZELKOLOM VOOR ONZE WEDSTRIJD.

Ârc*jj KERKSTRAAT 15 - 2330 MERKSPLAS TELEFOON 014163.35.56

BEKENDMAKING!!!

-

Loodgieterij - Dakwerken ZOJURTJIS

K. VERHEYEN-GEYSEN Gelmelstraat 111 - 2320 Hoogstraten

NIEUW TELEFOONNUMMER:

314m76m81

Te koop gevraagd: garage of hok(kot), klein of groot; losse betonplaten of betonpalen; alle hoeveelheden. Tel. 03/314.48.37. Te koop: herbruik spanten voor manége of hangar, 22 m over spanning, hoogte 7 m: 40.000,- Fr./stuk. Herbruik ijzeren poutrels: 5 St. van 9,50 m L x 0,30 m B x 0,34 m H; 1 St. van 7,90 m L x 0,30 m B x 0,34 m H â 8,- Fr./kg. Herbruik Eternit-platen en plastiek-platen â 150,- Fr./m 2 . Alles af te halen te Brasschaat. Te bevragen: tel. 03/663.00.66 tss. 8.30 u en 12.00 u.

WORTEL-KERMIS ZATERDAG 13 JULI 20.00 UUR

RADIO VRIJ DRIVE-IN SHOW ZONDAG 14 JULI 20.00 UUR OPENLUCHTFUIF MET

MIDNIGHT SEX LIVE DANCE BAND MAANDAG 15 JULI 20.00 UUR OPENLUCHTBAL MET

_

D!L1F1

_.I11 De Hoogstraatse Pers, uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk! vraag inlichtingen HOOGSTRATEN, Loenhoutseweg 34

THE FIRE STARS TOEGANG GRATIS!

IN EN OM HET SLOT

Telefoon 03/314.55.04 of 314.49.11 17


i

'S


DUISTERE TIJDEN U

1J 'rôbn 5e rcer ierbouden 9e(Li W8rbuft1L

OI

CV1

Lei d'oee b4...

odre

d oe

deyd

rP

ouJe o$er

-

Pe ere Qvered

e

bL9).

erd

çek eLLerd

tkide ecm

Iev1 1 Vrbek e de hvt)L irocde ee eu\Je cöe r ker,.

i courrrv

êor

Vr, u.

!I Lurk dede dl 9evxd te wo ede o -

'

19


Woninginrichting

Kari#s C oliff

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafeikleden, lopers, enz.

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

(ÇyPEETERS autobanden * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 20

Bloemsierm k st cm Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426


Aardbei-miserie... We kenden in '84 al een late lente en dus een late oogst van aardbeien. Dit jaar kwam de produktie echter nog trager op gang; op 11 mei slechts 75 07ó van vorig jaar. Deze toestand was aanleiding voor het Ministerie van Landbouw om in overleg met onze noorderburen te bepalen dat de omschakeling van 150 naar 200 gr. verpakking pas op 12 mei zou gebeuren. In dit verband is het wellicht nuttig om te vermelden dat Franse aardbeien uit het gebied Lot et Garonne al in de eerste weken van mei werden ingevoerd in halve kilo-verpakking, wat voor sommige kettingwinkelbedrijven reden was om deze speciaal te promoten. De konkurrentie van Spaanse aardbeien is voor onze vroege stookaardbeien ook groter geweest. Deze invoer was, samen met het slechte weer (dat niet bepaald aanzette tot aardbeien eten) oorzaak van (te) lage prijzen. De gemiddelde prijs van het seizoen '85 lag voor de gestookte aardbeien dan ook weinig lager dan in '84. De rentabiliteit heeft, mede door de veel hogere stookkosten van de stookbedrijven, een flinke deuk gehad. Door de warmte rond de Sinksendagen werd het rijpingsproces van aardbeien onder koud

Plaatselijk is er hagelschade en overal is er soms zeer grote - uitval door rot. Eén troost: de prijzen gingen omhoog.

En aardbeien-technologie De grootste nieuwigheid is de wijziging in het verkoopsysteem. Na een grondige voorbereiding werden op 8 april aardbeien bij de verkoop "geblokt" (24 kwaliteitsklassen mogelijk per ras). De invoering van deze maatregel, welke zowel door koper als producent werd bekeken, gebeurde om de konkurrentiepositie van onze aardbeien veilig te stellen en te verbeteren to. de grote druk en de eigen manier van verhandelen van de ingevoerde aardbeien, en ook om de exportkansen te vergroten. Objectieve waarnemers -en daaronder rekenen we o.a. kollegaveilingen zowel uit binnen- als buitenlandbeamen dat het "blokken" een succes is, en waarschijnlijk binnen enkele jaren algemeen zal toegepast worden. "Blokken" volgens strenge normen is dé konditie om ook kopers te bereiken welke niet kunnen aanwezig zijn, of via een cornmissionair willen kopen. Het "simultaan" veilen is sinds twee jaar een feit tussen CVG en REO (ook VK onrechtstreeks bij betrokken), het "tele" veilen sinds vorig jaar in Nederland tussen Bleyswijck en Utrecht. De technieken hiervoor aangewend hadden

194 R(')/i Ii! /f: vLt,s i' !Qcu,7C ZO oo!/j! out glastuinbouw: hoge stookkosten door het blijvend slechte voorjaarsweer en te lage prijzen

glas en plastiek warenhuizen plots versneld; zelfs onder kleine kappen en flodderplastiek gingen de vruchten rijpen. Er waren overal handen te kort en de temperatuur liep te hoog op om overdag nog goede kwaliteit te plukken. Toen kwam ook duidelijk tot uiting dat de zware vorst van januari en februari schade had veroorzaakt. De achterstand in de aanvoer werd op 2 weken omgezet in een voorsprong van 10 07ó. Het prijspeil lag echter in die periode slechts op 60 07o van verleden jaar. De Franse aardbeien waren over het algemeen van goede kwaliteit en werden massaal verhandeld, meestal zelfs aan hogere prijzen dan de inlandse. Als klap op de vuurpijl (soms letterlijk als bliksem, donder en hageislag) bracht het koude en natte weer vanaf 5 juni, de oogst van de vollegrondsaardbeien in gevaar.

het nadeel weinig soepel te zijn, en slechts met twee partners te kunnen werken. In samenwerking met CVG werd voor de Veiling der Kempen door twee kleine Vlaamse bedrijven op gebied van informatica en microelectronica op anderhalve maand tijd een systeem ontwikkeld dat mogelijk een revolutie in de verkooptechnieken op afstand zal teweegbrengen. Het systeem werkt met standaardmateriaal persofial computers - die een grafische klok op het scherm brengen. Het garandeert een absoluut simulaniteit en gelijke kansen tussen de verschillende plaatsen waar kopers zijn. Het laat een vrijwel onbeperkt aantal aansluitingen toe, evenals een meervoudig aanbod. En er zal keuze zijn om op beurtelings of meerdere circuits aan te sluiten. In vergelijking met de andere systemen is het goedkoop en snel te installeren. Het zal de

koper die het wenst, op zijn bureau toelaten de verkoop in meerdere veilingen te volgen en aktief te kopen. Op 1 mei werd het systeem (drie klokken simultaan) aan veilingen uit Nederland en België voorgesteld. Het betrof nog niet de definitieve uitvoering, maar een tentoonstelling. Op 7 mei werd in primeur de verkoop van aardbeien met grafische klokken op de tvtoestellen gedaan, en op 12 mei werd de grafische klok op een groot scherm geprojekteerd, dit in de definitieve uitvoering. Vanaf dinsdag 28 mei worden de aardbeien simultaan op grafische klokken in Hoogstraten CVG en REO verkocht. Op bepaalde dagen wordt tot 40% van de grote klokken op afstand verkocht. De Nederlandse veilingen lopen de deur plat om het systeem te komen bekijken... en na te volgen. •

VAN DE BRAND GEKLAPT Vatten wij de draad weer op waar we hem zo'n maand geleden hebben laten liggen. Vooraan mei moet dat zowat geweest zijn Op Ii mei werd de brandweer opgeroepen om een geklemd slachtoffer uit zijn auto te bevrijden. Aan de Meerseweg was rond half drie 's nachts een auto op een boom terecht gekomen. Jan Donkers uit de Moerstraat zal zich de dertiende nog wel herinneren, vermoeden we. Op 13 mei kreeg hij - en de brandweer - af te rekenen met een schouwbrand. Er moest een gat in de schouw gekapt worden om de brand geblust te krijgen. Water kan ook wel eens onhebbelijk zijn. Zeker als de openbare riolering verstopt zit. Op 22 mei werd een en ander dan ook opengemaakt, zeer tot genoegen van de bewoners van de Lindendreef, waar het allemaal te doen was. Ze konden er anders al over denken om hun straatnaam om te dopen tot Markerdreef. Ooh baby, I'm on fire, zong Bruce Springsteen in Rotterdam allerverleidelijkst. Als het echter gras is dat hetzelfde verschijnsel vertoont, is dit doorgaans minder reden tot handengeklap en gejuich. Kort na de middag van 3 juni was dat het geval aan het Castelrébaantje op Hal te Minderhout. Een goeie 900 m 2 stond in brand. Rond vijf uur was er plots een heropflakkering, zodat een tweede keer moest worden uitgerukt. Hierbij kon kwaad opzet in het spel zijn geweest. De rijkswacht stelt een onderzoek in. Nog eens 650 m 2 gras in brand een dag later. Aan de Heuvelstraat dit keer, rond de vijver van de gemeentelijke overstort op de riolering. Om 4 uur 's morgens 9 juni geraakte een oplegger van NV Verkooyen in brand. Deze was geladen met katoen - goed voor zo'n miljoen frank. De wind dreigde het vuur over te doen slaan naar de firma Alcon Keukens. Door de grote hitte-ontwikkeling sprongen er gaten uit de betonnen weg, en smolt de armatuur van een lichtmast. Om de brand onder controle te krijgen, moesten 4 wagens worden ingezet. Dezelfde dag zag Stefaan Christiaansen uit Brecht zijn BMW ten prooi vallen aan de vlammen in de Industrieweg kort na 8 uur 's morgens. Ook hier kwam de brandweer ter plaatse met het gepaste materiaal.• 21


ongevallen Vrijdag 17 mei reed om 15.30 uur een

vrachtwagen tegen de eigendom van Jozef Van Pelt, Vrijheid 230 Hoogstraten. Zaterdag 18 mei om 12.05 uur werd in de Vrijheid de bromfietser Jozef Vermeiren, Zandstraat 8, Wortel aangereden door de auto bestuurd door Jozef Van Loon, Loenhoutseweg 21, Hoogstraten. Er was lichte schade. Donderdag 30 mei om 17.45 uur reed op de Vlimmersebaan te Rij kevorsel, een vrachtwagen, bestuurd door Walter De Houwer uit Beerse tegen de eigendom van Remi Embrechts, Bochtenstraat 33, Rijkevorsel. Deze laatste werd hierbij gekwetst. Er was zware schade. Vrijdag 31 mei om 08.25 uur kwamen twee fietsers met elkaar in aanrijding in de Heuveistraat te Hoogstraten. De 14-jarige Els Hertogs, Molenstraat 87 in Brecht werd licht gekwetst. De andere fietser was de 18-jarige Antoine Diels, Groenstraat 32, Brecht. Vrijdag 31 mei om 10.30 uur botste aan het kruispunt Koestraat en Lage Weg te Minderhout, de auto bestuurd door Jan Verheyen, Hoekeindstraat 81, Merksplas, met de landbouwtractor bestuurd door Luc Van Gestel, Bergenstraat 14, Minderhout. Er was lichte schade. Aan de John Lijsenstraat te Meer kwam zondag 2 juni om 21.00 uur de auto bestuurd door Adriaan Havermans, Gommersstraat 50, Rijsbergen in botsing met de hond van Yvonne De Hoog, John Lijsenstraat 68, Meer. Er was zware schade. Maandag 3juni om 17.40 uur botsten aan de Strijbeekseweg te Meerle, de auto's bestuurd door Alois Jacobs, Markweg 4 en Frans Roovers, Dreef 24, Meerle. Er was lichte schade. Woensdag 5 juni om 20.00 uur werd in de Vrijheid te Hoogstraten de voetganger P. Van Merode, Castelréweg 8, Minderhout, aangereden door de fietster Magdalena Jansen, 's Boschstraat 14, Hoogstraten. Beiden werden licht gekwetst. Zaterdag 8 juni om 03.30 uur werd in de Vrijheid te Hoogstraten de 21-jarige voetganger Frans De Laat, Desmedtstraat 28, zwaar gekwetst bij een aanrijding door de auto, bestuurd door Herman Geysen, 29 j., Heuvelstraat 15, Hoogstraten. Dinsdag 11 juni om 11.30 uur aan het kruispunt Tinnenpotstraat en Boxtelstraat te Hoogstraten, de vrachtwagen bestuurd door Alfons Daems, Rivierstraat 17, Turnhout, met de auto bestuurd door Jozef Vorsselmans, Hinneboomstraat 26, Hoogstraten. De personenwagen liep zware schade op. Donderdag 13juni om 10.50 uur in Minderhoutdorp, de auto bestuurd door Elisabeth Van Boxel, Donckakker 81, Meer, met de auto bestuurd door Rita Brosens, Meerledorp 82, Meerle. Elisa Van Boxel werd licht gekwetst. Er was zware stoffelijke schade.0

Burgerlijke Stand

mei 1985

9~ Geboorten 2 mei: Jan, zoon van Willy Bartholomeeusen en Veronica Van Loock, Rollekens 2, Minderhout. 2 mei: Bart, zoon van Edward Baets en Christiane Lenaerts, Bredaseweg 35, Minderhout. 5 mei: Mieke, dochter van Karel Hofkens en Anna Segers, Lod. de Konincklaan 304, Hoogstraten. 5 mei: Hanne, dochter van Aloysius Michielsen en Maria Bastiaansen, Oosteneinde 19, Meerle. 7 mei: Tinne, dochter van Ludo Aernouts en Ly dia Van Dyck, Moerstraat 33, Hoogstraten. 9 mei: Hanne, dochter van Leo Van Steen en Godelieve Van Bergen, Achtelsestraat 85, Hoogstraten. 9 mei: Greet, dochter van Jozef Vermeiren en Marleen Ooms, Hemeistraat 12, Minderhout. 9 mei: Mieke, dochter van Dirk Schroé en Maria Van Aert, Heilig Bloedlaan 271, Hoogstraten. 13 mei; Tinne, dochter van Armand Jacobs en lrène Vermeeren, Donkakker 55, Meer. 15 mei: Mario, zoon van Bert Lievens en Annette Gailliaert, wonende te Hoogstraten, Meerle Thornstraat 13. 15 mei: Nic, zoon van Adrianus De Koek en Lia Verlinden, Gemeentestraat 24, Minderhout. 17 mei: Véronique, dochter van Jacobus Verhoeven en Annita Braspenning, Heimeulenstraat 157, Meerle. 22 mei: Linda, dochter van Erik Sprangers en Greta Goetelen, Burg. van Nuetenstraat 10, Meerle. 23 mei: Bart, zoon van Petrus Kustermans en Greta Braspenning, Chaamseweg 37, Meerle. 23 mei: Monique, dochter van Marcel Janssen en Margarita Adams, Groot Eyssel 43, Meerle. 29 mei: Eef, dochter van Franciscus Snijders en Monique de Meijer, St. Clemensstraat 25, Minderhout. 30mei: Wim, zoon van Luc Boudewijns en Gode ; lieve Van Looveren, Burg. Brosenstraat 4, Hoogstraten. 31 mei: Robin, zoon van Walter Brosens en van Marie-Josée Caers, Desmedtstraat 66, Minderhout. 31 mei: Steven, zoon van Jozef Leuris en Lydia Jansen, Witherenweg 23a, Hoogstraten.

kl Huwelijken 3 mei: Ronny Aernouts, Vaasweg 6, Wuustwezel en Elisabetb

Van den Broek, Merenweg 4, Meer.

Nieuw adres: Merenweg 4, Meer. 3 mei: Dirk Van Opstal, Grote Plaats 26, Wortel en Lea Jansen, Groot Eyssel 52, Meerle. Nieuw adres: Lindendreef 16, Hoogstraten.

3 mei: Augustinus Brosens, Venneweg 1, Meer en Maria Jansen, Langstraat 5, Meerle. Nieuw adres: Heibergstraat 1, Meerle. 4 mei: Augustinus Van Gestel, Bergenstraat 11, Minderhout en Jeannine Verbreuken, Tereik 48, Wuustwezel. Nieuw adres: Bergenstraat 11, Min-

ivi

Nieuw adres: Veldstraat 8, Brecht.

17 mei: Dirk Fransen, Zandstraat 27, Wortel en Francine Strijbos, St. Jansstraat 10, Wortel. Nieuw adres: Pater Schrijversstraat 7, Wortel. 18 mei: Herman Van Gils, Karel Boomstraat 50, Hoogstraten en Maria Thys, Lindenlaan 60, Beerse. 18 mei: Peter Loos, Dorpstraat 28, Kalmthout en Maria Rombouts, Dreefweg 7a, Meer. Nieuw adres: Meerdorp 63, Meer. 24 mei: Jozef Janssen, Voort 79, Meerle en Eliane Roeien, Oosteneinde 13, Meerle. Nieuw adres: Moerstraat 28, Hoogstraten. 24 mei: Johannes Braspenning, Postel 6, BaarleNassau en Ingrid De Vry, Heerle 6, Minderhout. Nieuw adres: Lod. de Konincklaan 339, Hoogstraten. 24 mei: Paul Van Laethem, Vrijheid 208, Hoogstraten en

Christine Van Weereid, Vrijheid

75, Hoogstraten. Nieuw adres: Meerdorp 15, Meer. 24 mei: Peter Geets, Lod. Konincklaan 329, Hoogstraten en Lutgarde Van Maldeghem, Witherenweg 33, Hoogstraten. Nieuw adres: Brugsken 25C, St. Niklaas. 31 mei: Christiaan Schalk, Eindsestraat 2, Meer en Frieda Janssen, Groot Eyssel 45, Meer. Nieuw adres: Eindsestraat la, Meer. 31 mei: Francies Wiiiebrords, Lod. de Konincklaan 343, Hoogstraten en Anna Vinckx, Dreefweg 7, Meer. Nieuw adres: Lod. de Konincklaan 343, Hoogstraten.

Overlijdens 3 mei:

Jozef Van Wesenbeeck, oud 74 jaar, echt-

genoot van Verschueren Maria, wonende te Meer, Terbeeksestraat 26. 7 mei: Maria Verschueren, oud 80 jaar, echtgenote van Joannes Keustermans, wonende te Wortel, Rooimans 20. 9 mei: Louis Govaerts, oud 58 jaar, wonende te Meerle, Ulicotenseweg 18. 11 mei: Anna Lauryssen, oud 77 jaar, weduwe van Jan Heylen, wonende te Hoogstraten, Heilig

Bloedlaan 250. 11 mei: Martin Martens, oud 25 jaar, echtgenoot van Francine Brosens, wonende te Meer, Frankenberg 8a. ii mei: Adriaan Lauryssen, oud 71 jaar, echtge-

derhout.

noot van Maria Verhoeven, wonende te Meer,

10mei: Herwig Strijbos, Bosuil 1, Wortel en Gerarda Dries, Molenbaan 15, Zandhoven. Nieuw adres: Boterbloemstraat 39, Halle-Zoersel. 10 mei: Jan Siemons, John Lijsenstraat 2, Meer en Marleen Stoffelen, Donkakker 27, Meer.

Beeksestraat 4.

Nieuw adres: John Lijsenstraat 2, Meer.

10 mei: Alfonsus Kustermans, Chaamseweg 24, Meerle en Christinne Voet, Oude Meerleseweg 2, Meer. Nieuw adres: John Lijsenstraat 12, Meer. 10 mei: Enc Van den Heuvel, Stwg. op Hoogstraten 53, Merksplas en Linda EIst, Meerseweg 175,

82,2 1 is de beste temperatuur voor het zetten van koffie. Het water lost hierbij de aroma-bevattende oliën op maar laat de bittere alkaioiden in de koffie. LII

15 mei: Eric Govaerts, Loenhoutseweg 27, Hoogstraten en Saskia Vlasveld, Loenhoutseweg 27, Hoogstraten. Nieuw adres: Loenhoutseweg 27, Hoogstraten. 15 mei: Johan Verheyen, Bolk 19, Rijkevorsel en Linda Quirynen, Meerleseweg 96, Meer. Nieuw adres: Meerleseweg 30, Meer. 17 mei: Gerardus Aerts, wonende te Hoogstraten en Elisabeth Arnouts, wonende te Rijsbergen. Nieuw adres: Hoogeind 17, Meer. 17 mei: Marc Aerts, Loenhoutseweg 38, Hoogstraten en Kristinne Janssens, Hemeistraat 5, Minderhout. Nieuw adres: Loenhoutseweg 42, Hoogstraten. 17 mei: Marc Janssens, Achtel 47, Rijkevorsel en Liliane Van Gestel, Bergenstraat 11, Minderhout.

12 mei: Aiphonsus Hiilen, oud 60 jaar, echtgenoot van Maria van Loon, wonende te Meerle, Voort 65. 19 mei: Wilhelmina Kustermans, oud 73 jaar, echtgenoot van Wilhelmus Krijnen, wonende te Hoogstraten (Meerle), Oude Tramweg 3. 20mei: Jan Verschueren, oud 25 jaar, echtgenoot van Godelieva Jochems, wonende te Hoogstraten, Vrijheid 150. 21 mei: Hubert Brosens, oud 86 jaar, weduwnaar

Minderhout. Nieuw adres: Stwg. op Hoogstraten

an Joanna Pemen, wonende te Meer, Meerlese-

53, Merksplas. 15 mei: Christiaan Brosens, St. Lenaartseweg 63, Hoogstraten en Elza Sterkens, Gestelsestraat 62, Meer. Nieuw adres: Gestelsestraat 62, Meer.

weg 61.

28 mei: Paulina Goossens, oud 83 jaar, weduwe van De Proft Frans, wonende te Hoogstraten, Heilig Bloediaan 250.


1*

PUZZEL KOLOM

Met exclusieve medewerking FRAMSPORT - Merksplas

van

"16 voor Christus is fout: toen men het rnuntstuk naakte kon men niet weten dat het 16 voor Christus was". Dat vertelde ons W. Van Delm (Hoogstr.) die daarmee de begeerde Camelot-horloge wint. De nieuwe Spilzakkenplaat gaat verder naar Tresa Roo vers (Hoogstr.), Tine Horsten (Wortel) en naar Alf. Christiaensen (Hoogstr.), wiens prachtige volzinnen ons eigen schrijverstalent even doen benauwen. Hoewel we van L. Van Geste! (St. Lenaerts) heel wa leren over de romeinse muntkunde kunnen we hem jammer genoeg geen prijs toekennen. Toch citeren we even zijn verhandeling.

"Onder keizer Augustus droegen de munten alleen de naam en de beeltenis van de keizer of van de leden van de keizerlijke hofhouding. Er was geen vermelding van een jaartal. Van de muntstukken uit de tijd van keizer Augustus kan men enkel gissen naar het jaartal. Ze zijn altijd van ca. 21 v. Chr., in de puzzel wordt duidelijk vermeld dat op de munt vermeld is "16 A.a. Chr.". Dit was nooit vermeld op de munten uit die tijd".

Nieuwe opgave Voor onze nieuwe opgave moeten we even op verplaatsing. Zie de advertentie op van FRAMSPORT alwaar u een zeshoekige figuur zult vinden. VRAAG: Hoeveel driehoeken vindt U in deze figuur??? Laat U niet verschalken! Antwoorden voor 15 juli e.k.

De prijzen? Met een gezel als Framsport in de buurt is dat geen probleem. De winnaar kiest er zelf zijn prijs ter waarde van 500 fr. Sportmateriaal of aanhorigheden zijn immers voor iedereen pluis. Allée, vort! Tellen daar!

Barry, de legendarische St. Bern hardshond, die in zijn leven (1800-1814) ruim 40 mensen uit de sneeuw redde, is nog steeds (opgezet) te zien in het nationale museum te Bern. L - Alle gelukkige gezinnen lijken op eIkaar, maar ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze. (Eerste zin uit Anne Karenina-Tolstoj) E

HALVE EEUW GELEDE] Juni 1935 K. Veilingsvereeniging der Noorder-Kempen De aarbeienaanvoer beliep in de afgeloopen week: Voor consumptie: totaal 4183,5 kg voor een bedrag van 20365,99 fr. De gemiddelde prijs was 4,87 fr. per kg. Voor de fabriek: totaal 6053,0 kg voor een bedrag van 26270,20 fr. De gemiddelde prijs was 4,34 fr. per kg. Alhoewel het aardbeienseizoen nog maar pas begonnen is, lijkt het, dat de aanvoer te gering zal zijn om onze kliënten regelmatig te bevoorraden. Neemt dus bijtijds de noodige schikkingen om deze kulturen te verdubbelen. Wij kunnen er niet genoeg op drukken, de aardbeien voor de fabriek geheel te ontdoen van sluiven en de geplekte en rotte met de meeste zorg uit te rapen. Rotte aardbeien en deze welke niet geheel ontsluifd zijn, maken soms een hele partij waardeloos. Levert dus alleen gezonde vruchten, voor de fabriek niet te rijp. Wij hebben moeten ondervinden dat, nu de verkoop der fabrieksaardbeien zeer loonend is, sommige telers de chips maar haifvol plukken. Een strengere kontrool zal ook hierop gehouden worden. De mooiste consumptieaardbeien werden geleverd door een lid van de Afdeeling Beersse. Naar het schijnt zou hij, gedurende het vriezen, ver schillende vuren hebben aangelegd. Eeuwfeestviering van 't Klein Seminarie De Eeuwfeestviering van 't Klein Seminarie wordt ingezet met een radioavond, op Dond. 4 juli. Ter gelegenheid der prijsuitdeeling op Dond. 18 juli wordt opgevoerd "De zevende Blijdschap van O.L. Vrouw", middeleeuwsch Mariaspel in vijf bedrijven, onder regie van den heer Ast Fonteyne. Daar het feest der prijsuitdeeling voorbehouden is aan de families der studenten, wordt er op Zond. 14 juli voor 't publiek een liefdadigheidsfeest gegeven met het programma van de prijsuitdeeling: Feestcantate en Zevende Blijdschap. Voor 't Jubelfeest van de oud-studenten op 30 juli schrijve men zoodra mogelijk in. De Maginot-linie De verschrikkelijke wal van staal en beton, die langs de geheele Fransche Oost-grens loopend, Europa in twee

deelen snijdt, ishans gereed gekomen en voorzien van een ontzaglijk hoeveelheid artilleriegeschut. Vol kanonnen van elk kaliber ligt daar de beroemde "Maginot-linie" gereed voor den volgenden oorlog. Nadert men de Maginot-linie, dan lijkt zij op een aantal in den grond gezonken betonnen gebouwen, waar van het bovenste gedeelte nog nauwelijks boven het aardoppervlak uitsteekt. Vijf milliard van de franks, die de Fransche belastingsbetaler offert, zijn hier in de aarde gestopt, en niets valt er van te zien dat deze laag bij den grond liggende koepels en platformen de deksels zijn van de onderaardschen bieënkorven, die dood en verderf vermogen te spuwen. Kostschool der Ursulinen Op Zond. 30 juni geven de leerlingen van het Spijker een tooneelfeestje, waarop vriendelijk uitgenoodigd worden de ouders en familieleden der leerlingen, de oud-leerlingen en verdere belangstellenden. Zij gelieven dit bericht als een persoonlijke uitnoodiging te aanzien. Er wordt opgevoerd: "Krullebol" een sprookje en "La Foire de Séville", een operette. De uitvoering begint om kwart voor vier en eindigt ongeveer te half zeven. Troependoortocht Zaterdag morgend rond 9 uur kwam het regiment 3e Lanciers in de gemeente aan. Na een korte schouwing door den colonel vôôr het stadhuis werd door de militaire overheden een mooie krans neergelegd bij het monument der gesneuvelden. Zondag onder de hoogmis, die druk door de soldaten en officieren werd bijgewoond, speelden de claroeners enkele mooie stukken. Na de mis ook hadden ze veel succes met deze niet alledaagsche muziek aan de kerk. 's Avonds om 11 uur trok heel het regiment op zijn hevige paarden verder naar Arendonk, en dit wederom onder heel groote belangstelling onze bevolking. Belgische televisietoestel Twee jonge geleerden uit de streek van Charleroi zouden een belangrijke ontdekking hebben gedaan in zake televisie. Het toestel, dat zij vervaardigd hadden, zou toelaten beelden en klanken op dezelfde golflengte op te vangen. De uitvinders verzekeren dat hun toestel, wanneer het in den handel zal worden gebracht, slechts 250 frank zou kosten. (Bron: Gazet van Hoogstraten) 23


ZATERDAG 29 JUNI - Jaarlijksejezinsreis van de K.W.B. met vertrek om 7.30 uur aan de kerk in Hoogstraten. De reis gaat naar Gent, Ronse, Geeraardsbergen en Aalst. - Avondfeesl met barbecue, ingericht door Vaka-Ho. In de tuin van R. Servaes, Van Aertselaerstraat 56, in Hoogsiraten. - IKO-bal in de Pax in Hoogstraten. - Omhaling voor Polen in Meersel-Dreef. ZONDAG 30 JUNI - Open-Deur van 10.00 tot 18.00 uur, in het Rusthuis, H. Bloediaan 250, in Hoogstraten. - Opening van "Het Kleidabberspad", een nieuw toeristisch fietspad, ingericht door de V.V.V.-Hoogstraten en Noorderkempen, met vertrek aan het stadhuis, in Hoogstraten. - De Paardenvrienden van Wortel gaan naar het ruitertornooi in Baarle-Hertog, met vertrek in Wortel. • Volleybal-tornooi en fietstocht van K.W.B.-Minderhout. WOENSDAG 3 JULI - Omhaling voor Polen in Meersel-Dreef. ZATERDAG 6 JULI - De Paardenvrienden nemen deel aan de nat. springwedstrijd in Oud-Heverlee, met vertrek in Wortel. ZONDAG 7 JULI - Marktdag van 9.00 tot 12.00 uur in de Donckstraat, in Meer. - De Paardenvrienden trekken naar het ponytornooi in Baarle-Hertog, met vertrek in Wortel. - Fietstocht (Grensroute) van K.W.B.Minderhout. DONDERDAG 11 JULI (Vlaamse Hoogdag) - Jaarlijkse reis van de Landelijke Gilde, met vertrek in Wortel. ZATERDAG 13 JULI - Opening Wortelkermis met fanfaremuziek, Stomping Fats (tent) en Radio Vrij Drive-in show (Slot). - Kermis in Meersel-Dreef. ZONDAG 14 JULI - Wortelkermis met sportwandeling, ingericht door het sportkomitee, vertrek om 9.30 uur aan de parochiezaal van Wortel. - Fietstocht naar de Chaamse bossen, door K.W.B.-Minderhout. - Optreden van Midnight Sex (live dance) in 't Slot in Wortel. - Dreefkermis. MAANDAG 15 JULI - Kermisspelen vanaf 11.30 uur aan café "De Dreef" in Meersel-Dreef. - Wortelkermis met Nationaal Criterium voor liefhebbers, ingericht door het Sportkomitee van Wortel, vertrek om 15 uur. - Openluchtbal met The Firestars, 's avonds in De Boomkes in Wortel. DINSDAG 16 JULI - Kermisspelen aan het Fleieinde in MeerselDreef. 24

ZATERDAG 20 JULI - Paardenprijskamp NFWP Hoogstraten ZONDAG 21JULI - Volksspelen doorheen het dorp. Inschrijven van 13 tot 15 uur in het Slot in Wortel. - KLJ-Sportfeest in Minderhout. - De Paardenvrienden nemen deel aan het ruitertornooi in Oostmalle. DONDERDAG 25 JULI - K.A.V.-reis naar Bobbejaanland, vertrek in Meersel-Dreef. ZONDAG 28 JULI - Ponytornooi in Rijkevorsel met deelnemers uit Hoogstraten.

Merkwaardige publicaties over Noorderkempen Door het Rode Kruis van Turnhout werd onlangs een merkwaardig boek uitgegeven met als titel "Een Historisch Archief". Het werd geschreven door Dirk Janssens, gewezen voorzitter van de Rode Kruis-afdeling Turn hout. Het is in vele opzichten een bijzonder boek geworden. Het is gebaseerd op het herontdekte Rode-Kruis-archief van Turnhout dat teruggaat tot 1870 en het enige nog bestaande archief is uit deze periode. Het boek behandelt de geschiedenis van het Kempische Rode Kruis van 1864 tot 1946. Het geeft ons een beeld over de houding van de Kempische bevolking tegenover wereldconflicten als de Frans-Duitse oorlog in 1870, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika in 1900, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, overstromingen, rampen enz. Het vertelt het verhaal van de mensen uit onze streek die have en goed achterlieten om in vreemde landen de gekwetsten te verzorgen. Het is echter niet geschreven als een gewoon geschiedenisboek, het is veeleer een reportage die de mensen zelf aan het woord laat. Het is samengesteld uit originele teksten uit de kranten, weekbladen, verslagen, brieven enz. De schrijver geeft in het boek de namenlijsten van gediplomeerden en gedecoreerden van het Rode Kruis, alsook de namen van krijgsgevangenen en politieke gevangenen van 1914-'18 e.a.

HUISDOKTERS 30 juni: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstraat 5, Hoogstraten, 314.54.08 7 juli: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 155, Hoogstraten, 314.57.84 14 juli: DR. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 70, Meerle, 3 15.82.21 21juli: DR. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, 314.45.55

Tentoonstellingen Lucia en Quirinuskapel, Meersel-Dreef Keramiek en bloemstukken op zaterdag 29 juni van 16.00 tot 20.00 uur en zondag 30 juni van 10.00 tot 18.00 uur. Toegang gratis. Bij de Paters in Meersel-Dreef Tentoonstelling en verkoop van hobbywerk, Oosterse kunst, posters en wenskaarten, ingericht door het Missiekomitee. Op zaterdag 27 en zondag 28 juli.

Het boek is én voor de geschiedenis van het Rode Kruis, én voor de geschiedenis van de Kempen, alsook voor de familiegeschiedenis zeker een aanrader. "Een Historisch Archief" telt 212 bladzijden en is mooi gebonden uitgegeven met 130 unieke foto's. Het boek kan besteld worden door overschrijving van 670 fr. op rekeningnr.: 230-0526513-17 van het Rode Kruis van Turnhout met de vermelding "Een Historisch Archief". U

Een tweede belangwekkende publicatie is "Beelden van toen" - uit Brecht, Overbroek, St. Antonius, St. Job-in- 't-Goor en St. Lenaarts. Dit historisch foto-album is samengesteld en geschreven door Aloïs Brosens en uitgegeven door Het Streekboek, Vrasenestraat 75, 2770 Nieuwkerken-Waas (tel.: 03/777.75.58). Dit boek bevat naast honderden foto's ook nog afdrukken van oude kaarten, dokumenten en oude teksten verspreid over 160 bladzijden. Bij elke illustratie en elk nieuw hoofdstuk vinden we een goed geschreven commentaar. Er zijn twee verschillende uitvoeringen. De gewone uitgave met een stevige omslag in kleur kost 950 fr. (+ 65 fr. verzendingskosten). Verdér is er nog een beperkte voorraad luxeboeken. Deze hebben een kunstlederen band met goudstempel en een in kleur gedrukte stofwikkel. De boeken zijn ook genummerd. De prijs hiervan bedraagt 1.200 fr. (+ 65 verzendingskosten). Liefhebbers van plaatselijke geschiedenis en inwoners uit de streek zullen zeker veel plezier beleven aan deze verzorgde uitgave.•

APOTHEKERS Van 28juni tot 5juli: Apotheek LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 314.40.74 Van 5 juli tot 12 juli: Apotheek FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, 3 14.60.04 Van 12 juli tot 19 juli: Apotheek VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, 3 14.5 1.50 Van 19 juli tot 26 juli: Apotheek LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, 314.60.38 Op 20 juli: Apotheek ADRLAENSEN, Meerledorp 46, vIeerle, 315.73.75


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.