mei 1985 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

de

o速L@

gcbzct

MAANDBLAD EERSTE JAARGANG, NR.1 MEI 1985 PRIJS: 40 FR.

Eens da'k vertrokken zen.... Interview met Sooi van Mirlo Gemeentelijk nieuws (gemeenteraad van 25 maart eii 4 april) Hoe staat het met de voetbal? (overzicht van alle ploegen) ACV-feest in Hoogstratcn en KWB-feest in Minderhout Interview met De Lepen Hoek Hoogstraten in donkere tijden (strip van Jakke) Gouden bruiloft van Jan Dictus en Maria Jansen Goed van Dreef Oud schot op nieuw doel Ongevallen Burgerlijke stand Oud Goed Puzzelen Kalender Wachtdiensten

'S S'

IN 'S S"

t,

3


cJ p.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten

Redaktie Abonnementen Advertenties Distributie Tel.: 03/314.41.26 Tel.: 03/314.44.96

Drukwerk Administratie Sekrerariaat Tel.: 03/314.49.11 Tel.: 03/414.55.04 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 Bank: 733-3243117-49

Verantwoordelijke uitgever: J. Fransen, Oude Weg 20, 2323 Hoogstraten (Wortel).

De nieuwe kleren van de g Z t In de koele maand maart, toen er nog sneeuw en krassende kraaien in de lucht hin gen, viel onze ouwe trouwe gazet in duigen. Nu is het eind april, de bomen botten en de merels fluiten, en dit lijkt ons een geschikt moment om met de nieuwe gazet voor de dag te komen. We weten nog niet wat u ervan denkt, lezer, maar ons staat dit maandblad wel aan. Hagelblank papier, knappe foto's, ludieke strips, interessante stukjes... we zouden zeggen: een volwaardig tijd schrift en we hopen vurig, lieve lezer, dat u dezifde mening bent toegdedaan en prompt 270fr. betaalt om elke maand dit pront blad in de bus te krijgen. Want wij menen en hopen dat u het daarmee eens bent: de Hoogstraatse G. is onmisbaar. U wilt toch weten wat er omgaat in uw dorp, in uw gemeente? En liefst zonder dat u daarvoor uit uw zondagse zetel of uit uw pas omgespitte moestuin moet komen. U wilt weten wel ke ploegen er in het weekeinde gaan sf0 tten, wie er weer zo gevloekt heeft opde gemeenteraad, wie kampioen werd van

de Noordervlucht of van het bilfartverbond, wie er zopas 50 jaar getrouwd is. En ook hoe het nu juist zit met de Thysakker, met de E-10 transportzone, met het Begijnhof en met de St.Luciakapel. We/nu, daarvoor is er de gazet. De Hoogstraatse burger stelt zich heel wat vragen en wij weten bij lange niet alles. Maar we gaan wel ons best doen om zoveel mogelijk informatie te geven, en wel van Papen voort tot Meersel-Dreef al zal dat niet gemakkelijk zijn, want de Hoogstraatse stede/in gen wonen verdorie ver uit elkaar. En verder hopen wij ook dat u plezier beleeft aan dit blad met de ludieke prenten, strips en puzzels; allemaal eigen werk van onze trouwe medewerkers die met nieuwe ijver naar de tekenpen en schrijfstift grepen. Ziezo, nu kent u ons blad en onze goede voornemens. Met uw steun in de vorm van abonnementsgeld, rooien we het wel. In tussen, lieve lezer, groeten we u, en tot volgende maand.

Zowel kwantiteit als kwaliteit

Spijtig dat wijlen kardinaal Mercier niet op het seminarie was tijdens de oud-leerlingendag op 23 maart. Dan kon hij zich vergewissen van het aantal èn het gehalte van de aldaar aan wezige oud-leerlingen.

Ooit sprak deze kerkvorst de gevleugelde woorden: "Hoogstraten donne quand même la quantité, mais pas Ici qualité". Dat was niet de enige keer dat de kardinaal zich vergiste, vertelde Gaston Geens in zijn feestrede (vooraan in het midden).


"Eens da'k vertrokken zen, zen ik niet meer te houden,

01 zé ...

Sooi Van Mirlo al lopend voor zijn leven. Voor één keer eens niet achter de mikro, maar ervoor. Voor één keer eens niet haastig de brievenbussen volgestouwd, maar - en wellicht nog dikwijls - rustig op zijn stoel. Sooi is met pensioen, heeft de gazet aan een ander gegeven, maar wat blijft, is een enthousiast verteller, vinnig en gevat, met schalkse oogjes en vlugge gebaren. Rustig op zijn stoel, maar toch geen zittend gat, want wat Sooi in zijn benen heeft, daar kunnen er weinig aan tippen. Dag in, dag uit op de trappers, eerst met "den triporteur", later met de fiets. Wij gooiden den onze tegen d' haag, stapten binnen en werden door Sooi en Jeanne joviaal ontvangen. DHG: Sooi, ik geloof dat gij wel een heel speciale jeugd gehad hebt, hé. Vertel eens iets over die jaren. SOOJ: Mijn moeder heb ik nooit gekend, die stierf kort na mijn geboorte in 1918, zodat ik vanaf mijn 8 maanden naar het weeshuis in Hoogstraten werd gebracht. Daar bleef ik tot mijn 18! Wij waren daar met zo'n 23, alle leeftijden door mekaar. Bertje De Gruyter was daarbij, Bert, Louis, Jef en Liza Van Den Heuvel, Jos en Rik Scheyltjens, Staf, Mii en Jos Wegner, enz. Om de veertien dagen kregen wij bezoek van ons vader en de andere zondag van Fil Van Gestel. Aan haar hebben wij wel veel te danken want zij kwam ons halen met Kerstmis, Pasen, Sinksen en op andere feestdagen. Voor de rest zaten wij altijd in 't weeshuis. DHG: Wat deden jullie dan voor en na schooltijd en in de vakantie? SOOI: Och, d'er was altijd wel iets te doen. Na de school moesten wij karweien doen zoals de kapel kuisen en in de zomer gingen we de boeren mee helpen. En elke keer als er iemand dood was, dan moesten wij daar de rozenkrans bij gaan bidden, en er werd geen

uitzondering gemaakt voor de leeftijd. Ik ben ten andere misdienaar geweest van mijn zes jaar af tot mijn 18. En jaar op jaar met de processie naar Scherpenheuvel! Daarbij was ik dan nog reserve-misdienaar op het Begijnhof, bij pastoor Ceulemans. We hebben daar toen wat meegemaakt! 't Was in de kersentijd en er kwam ene pastoor van hogerop en die had aan Ceulemans gevraagd om daar de mis te mogen doen en dan reed die verder naar Teteringen. Ceulemans vroeg aan Mil van de Snep (Mil Wegner) om goed op tijd te zijn en mij ook te verwittigen, maar de Mil die lapte er nog een uur eerder bij. Als we goed ons best deden, zouden we een schoon beloning krijgen, had de pastoor gezegd. Wij natuurlijk veel te vroeg, kropen bij de pastoor de kersenboom in en laadden onze zakken boordevol.., en aan den altaar maar kersen knotsen! De mis was gedaan en Ceulemans zei: "Nu moet ge toch eens komen. Ge hebt goed uw best gedaan maar ik kan u niks geven want d' er zaten grote roofvogels in de kersenboom." Toen hebben we d' er harde gehad op het gasthuis, ze. Want bij die nonnekens was er geen één die er neffen sloeg, ze! Maar... ik heb er geen minuut spijt van dat ik daar geweest ben. DHG: Van het weeshuis direkt op eigen voeten en werk zoeken.., dat was zeker een heel aanpassing voor u? SOOI: Zover zijn we nog niet. Ik heb eerst nog troep gedaan en dat is allemaal wat lang uitgevallen. Eerst achttien maanden term en toen kwam de mobilisatie: tien maanden lang met daarbij een veldtocht van 18 dagen door Vlaanderen totdat we tenslotte als krijgsgevangenen in Duitsland belandden. Zoveel bijzonders heb ik daar niet meegemaakt. Toen ik dan eindelijk terug thuis was, heb ik eerst vader geholpen met het vervoer van stro, daarna heb ik een tijdje "aan den tram" gewerkt, tot ik bij de Friswit te-

'Sooi van Mirlo, Stan Janssens, Rik van Steenbergen, Dolf Verschueren en Charel Ver smissen. Hoogstraatse wie/erg/one in lang vervlogen dagen".

4 \

$L

\\

rechtkwam. Ik was daar de allereerste werkman... en met de triporteur zelle! DHG: En omdat gij Hoogstraten kende gelijk uw broekzak, waart gij de geschikte man om met een gazettentoer te beginnen? SOOI: Niet te rap, niet te rap, ik heb daar zeker tien jaar gewerkt, daarna nog een tijdje met de soep van Leon Engels rondgetoerd en dan nog een seizoentje op het steenfabriek mijn boterham verdiend. En dan heb ik de job van mijn leven gevonden. DHG: Was dat zo boeiend, gazetten ronddragen? SOOI: Het thuisbrengen van gazetten, dat was een hard leven. Maar ik was daarbij ook sportjournalist en zo heb ik jaren alle wielerkoersen uit de streek verslagen. In 't begin kende ik d' er allemaal niet veel van, maar mijn eerste ervaringen waren amateurwedstrijden en zo ben ik er stilaan ingekomen. Maar elke morgen opnieuw om half drie die fiets op met die gazetten, dat was korvee! DHG: Dat was eigenlijk een dubbele taak. Moest ge dat dan samen doen? SOOI: Ja, dat stond zo in mijn kontrakt, en ik heb dat zo 23 jaar en 9 maanden gedaan. Ze zijn dat in die tijd hier komen vragen. Dat ging zo: d'er kwam er hier enen aan en die zei: we zoeken ne sportman die ook met de gazet kan rondrijden. Ik zei "kom maar binnen.., en, wat kan ik verdienen met de gazet?" Het was de klerk die kwam onderhandelen want de grote baas van het Nieuwsblad zat in het Zwanenhof "zijnen bek vol te slagen". Na heel wat gediscussier en over en weer gerij naar het Zwanenhof kwamen we tenslotte overeen. Want zonder één klant beginnen en dan niet ingeschreven zijn, voor een paar centiemen per gazet, daar wou ik niet aan beginnen. Ja, en dat heb ik zo 23 jaar en 9 maanden volgehouden totdat om 1976 het Nieuwsblad failliet ging. Ik was intussen 62 jaar geworden en de nieuwe beheerraad wilde mij niet meer inschrijven. Ik mocht wel blijven als ik zelfstandige werd, maar wie begint daar op die leeftijd nog aan? En toen ben ik tot aan mijn pensioen werkloos geweest.


DHG: Je werd in de loop van die jaren ook gewaardeerd om je vinnige kommentaren bij wedstrijden; Zo heb je zeker veel bekende wielrenners voor de mikro... Voordat we onze zin kunnen afmaken is Sooi in een of andere deur verdwenen om wat later met zijn oude foto's terug te komen. Al de "groten" van twintig jaar of meer geleden staan er op... mét Sooi natuurlijk. Peter Post, Rik van Looy, Rik van Steenbergen, Jo De Roo, Eddy Merckx, John Van Tongerloo, Proost, Rik Mariën, SOOI: Sportreporter ben ik uitsluitend geweest bij beroepsrennerswedstrijden... en ik ben er nooit doorgevallen hoor, ik had alleen de eerste 5 minuten wel wat schrik. Maar eens da'k bezig was, was ik niet meer te stoppen, zelle! dan stond den broesem op zijJEANNE: ne mond! SOOI: den beste koureur die ik ooit gekend heb was Coppi. Ze zeggen wel dikwijls Merckx, maar die had zo geen tegenstand. Coppi heeft zeker zoveel koersen gewonnen als Merckx, hij won alles wat er te winnen viel. Het meeste kontakt heb ik gehad met John Van Tongerloo en met Proost en later ook met Rik Mariën. Ik zorgde meestal voor de kontrakten van de koureurs. Met de mikro heb ik bijna alle dorpen van de Noorderkempen gedaan. Als verslaggever van de gazet ging ik zelfs tot in Zandvoort aan Zee boven Den Haag. De grootste koers echter die ik drie keer gevolgd heb was de Grote Prijs van Dortmund. DHG: Hebt gij dan zelf nooit goesting gehad om op de fiets te kruipen en een koerske mee te rijden? SOOI: Nee, wielrennen heb ik nooit gedaan, maar ik ben altijd wel een sportman geweest. Lange afstand lopen was mijn specialiteit. Ik was zelf aangesloten bij Olse Merksem en heb toen verschillende marathonwedstrijden meegelopen. In '47 ws ik 8° in de grote marathon Mechelen - Brussel... Pas op, daar waren mannen bij die naar de Olympische Spelen mochten. Ik trainde toen ook drie keer in de week, dikwijls in de bossen van Wortel-Kolonie en door de akkers of soms ook de toer Hoogstraten - Wuustwezel - Brasschaat Polygoon. Ik kwam in die tijd binnen het uur van Turnhout naar Hoogstraten gelopen, maar dan wel achter een fiets, hé! Zo heb ik met die mensen van de Veloclub "De Lustige Wielrijders" eens een weddingschap afgesloten. De koureurs moesten nog 5 plaatselijke ronden afleggen van de statie naar het rusthuis. Ik zou dan 2 ronden lopen terwijl zij er vijf reden. Awel, geloven of niet, maar ik had nog ne ronde over! DHG: Met zo een fysiek was die gazettentoer wellicht kinderspel? SOOI: Ja gij wel! Driehonderd gazetten in Hoogstraten, Wortel en Minderhout op tijd in de bus, da's niet niks. Goed dat ons Jeanne altijd meehielp. Om half drie stond die kamion met zijn gazetten hier en ik kon met mijn fiets mee naar Wortel. Weer of geen weer, wij moesten er door. Zo hebben wij ooit 8 weken lang door de zelfde sneeuw geploeterd, want de gazet moest er op tijd zijn. Later met de reklame was dat anders, een dagje vroeger of later kon geen kwaad. Dat vroeg opstaan was voor mij eigenlijk geen probleem. Veel slaap had ik niet nodig. Een uur of vijf was al genoeg. ...

...

JEANNE: Ja, want ik heb al eens gezegd als 't nog eens groot huisvuil is, dan geef ik mijn bed maar mee! DHG: In al die jaren hebt ge waarschijnlijk wel het een en ander meegemaakt? SOOI: Ge maakt van alles mee. Ik heb zelf veel geluk dat ik hier nog zit. Luistert. In Minderhout ontving ik om de 14 dagen het geld van de gazet. Zo kwam ik ergens bij een vrouw binnen en die zei: "Sooi, hedde genen dorst?" Op tafel stonden twee tassen koffie ingeschonken. Maar ik blijf nooit ergens hangen en dus ontving ik mijn geld en ik was weg. Onderweg hielden ze me twee keer tegen en zeiden: "Sooi, ge moet direkt naar huis, want ze hebben uw vrouw vermoord!" "Och gij, gij zijt zot," zei ik, en ik reed door naar de Post waar ik nog wat moest ophalen. En wat bleek nu achteraf: die vrouw die mij koffie presenteerde en die getrouwd was met een verre neef van mij, had zopas zelfmoord gepleegd. In die koffie zat het zwaarste vergif dat er bestond. Had ik daar nu van gedronken, dan was ik ook weggeweest!

121,

i .Sooi van 'i.Jir/o ii€ 1 rit i innaar Ja de Roo bij een beroepsrennerswedstrijd te 1-loo gstraten. Jo was te gast bij Sooi en schijnbaar waren diens raadgevingen niet te onderschatten....

DHG: en hadden wij kunnen fluiten achter onze reklame. SOOI: Ja maar, dat deed ik toen ook al. Ik heb dat trouwens 26 jaar gedaan. Ik zei altijd: 25 jaar dat is te kloppen, maar 26, daar mogen ze eens achter komen. Ik was de eerste drager van de Kempenklok. Later zijn daar nog een paar andere blaadjes bijgekomen. Maar pas op, op den dur was dat al een hele hoop. Ik heb dat eens uitgerekend hoeveel papier wij zo ronddroegen: 780 kg. Wij sorteerden toen van 's maandags tot 's woensdags. Heel het huis lag vol en daarna konden wij met de hooirijf de kamer uitrijven. DHG: Was dat dan voor heel de fusiegemeente? ...

SOOI: Nee, want de reklame droegen wij allen in Hoogstraten uit. Dat was toch al wel bijna tien uur werken vooraleer we alle huizen gedaan hadden. Wij pikten dan thuis elke keer een nieuw vracht papier op en dan maar voort. Vroeger heb ik het eens meegemaakt dat Van Gorp zelf een deel reklame afzette aan het Kempisch Meubelhuis, zodat ik mijn toer niet moest onderbreken. Toen ik daar echter aankwam, was er geen bladje meer te zien, alle stapels weg... opgeladen door ene die oud papier ophaalde. Daar zijn gelukkig geen reklamaties op gekomen. DHG: Zo altijd alleen op de baan, bij nacht en ontij... hebt ge dan nooit rare ontmoetingen of bange momenten meegemaakt? SOOI: Raar mannen heb ik ooit wel tegengekomen 's nachts, D'er heeft er zelfs eens ene met een geweer voor mij gestaan. Zelfs in volle dag heb ik al eens ne rare tegen het lijf gelopen. Ik had die 's morgens om half vier al tegengekomen in de vrijheid en ik had toen in mezelf gezegd: "nondedju, die kerel staat me niet aan!". 's Namiddags, ik had juist mijn fiets bij apotheker Horsten tegen de gevel gezet, komt die kerel daar ineens terug aan, en die begint vanachter in die fiets te "hooien". Ik schiet daar naartoe en ik zeg "wât moet gij?". Die kerel begint met zijn armen te zwaaien (wij kunnen hier genieten van het acteertalent van Sooi, NVDR.) en die zegt niks anders dan: "sjieppel... ssjjiepel..." Ik spring bij de apotheker binnen en ik roep tegen hem: "da's ne gevaarlijke, jom, dieje staat me niks aan, bel eens gauw de gendarmerie op..." Maar op dat moment komt daar Willy In 't Ven, een oud-koureur binnengestapt, en wij laadden die kerel bij hem in de auto, richting gendarmerie. Willy was nog maar juist gestopt of drie vier gendarmen vliegen die kerel rond zijn nek. Een paar dagen later hoor ik dat het een bandiet was uit Frankrijk die op de vlucht was naar Schiphol. Vandaar die "sjiepel...". Maar voor de rest, als er eens problemen waren, dan haalde ik er toch ook meestal de gendarmen bij, want dat mag ik gerust zeggen: die mannen zijn altijd goed geweest voor ons. Die keken heel wat door de vingers. Wij reden ten andere altijd over het voetpad, dikwijls zonder licht, maar we hebben nooit een proces gekregen. DHG: Toen ge dan op pensioen ging, had ge ineens een zee van tijd. Was dat niet een bruuske overschakeling? SOOI: Ja, dat wel, maar ik heb toch nog altijd mijn beweging hoor, en m ijn hobby. In de zomer zit ik altijd in mijn groentenhof en tussen mijn bloemen. Ik heb elk jaar zeker wel 800 tulpen en wel 236 rozenstruiken. Allemaal bloemen wat de klok slaat en dat tot het vriest dat het kraakt. En... als ik moet terugkijken op die tijd van vroeger, het was misschien wel een hard leven maar ik zou direkt terug als losse medewerker bij een gazet willen herbeginnen. Misschien nog een geknipte man voor onze gazet, denken wij terwijl wij afscheid nemen en Jeanne en Sooi bedanken voor de plezante babbel en de goede ontvangst. Sooi zal wellicht met een binnenpretje afscheid genomen hebben van ons, want hij kent de klappen van de zweep. Verwerk heel die zondvloed van informatie, anekdoten, ervaringen maar eens tot een beknopt en leesbaar stukje, want, als Sooi op gang is, is hij niet meer te stoppen. ...


Woninginrichting

I(ari"s colffure

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

ARDUIN, WITTE FRANSE STEEN MARMER, LEISTEEN Voor al uw bouwwerken

STEENHOUWERIJ

ROGER LEYS OOK GRAFZERKEN IN ARDUIN MARMER, ZWEEDS GRANIET ENZ. ENZ. St. Lenaartsweg 27 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.11

ÇVIETERS autobanden

Bloem sierIIILU

1 * merkbanden * reparaties * * occassiebanden * depannage * Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Vrijheid 187 Hoogstraten Tel. 03.3146426 1;


i

M t

SPOR:TI F:~- ,5

•r1

,':'

Speelt HVV ook volgend jaar nog in bevordering?

door niet in paniek geraakt. Met veel spanning wachten we nu af wat de laatste competitiewedstrijden zullen brengen.

Wie voor enkele maanden deze vraag zou hebben gesteld zou hierop zeker een positief antwoord hebben gekregen. Na de winterstop heeft Hoogstraten VV de kadans zowat verloren en enkel tegen Opgiabbeek kon men de volle inzet bemachtigen. Voegen we hier nog aan toe een erg verdienstelijk gelijkspel op Aubel, dan hebben we het ongeveer gehad. Nederlagen tegen Westerlo en op Mol waren te voorzien, doch dat verplaatsingen naar Malmundaria, Verviers en Stavelot geen enkel punt zouden opleyeren, was niet voorzien. Ten slotte werd nog een punt verloren door een misrekening inzake boekingen en werd de 3-3 tegen Meerhout omgezet in 0-5. Gelukkig blijven de onderste drie op ruime afstand. Stavelot is sedert lang afgeschreven en Opglabbeek is daar intussen bijgekomen. Rotem is de derde degradatriekandidaat en staat op 6 punten van HVV, dat op zijn beurt nog 4 thuismatchen voor de boeg heeft: Dessel, Herstal, Heultje en Rotem komen nog naar de Thijsakker en het volstaat dat één van deze vier hier als verliezer van het veld moet om wiskundig zeker volgend jaar in bevordering te starten. HVV legde al zijn jonge aanwinsten praktisch vast en dat er nog versterking bijkomt, is een zekerheid. Vermelden we nog dat de twee ploegen die voor de titel in aanmerking komen: Scholieren A en Miniemen A alle twee met 1-1 en met strafschoppen uit de eindronde van Het Volk werden gewipt.

Het programma voor het iste elftal.

Wedstrijden van het iste elftal Zaterdag 27 april: 20.00u. H.V.V. Herstal Zondag 5 mei: 15.00u. H.V.V. Heultje Zondag 12 mei: 15.00u. H.V.V. Rotem -

Zondag 28 april: 15.00u. Meer F.C. Zondag 5 mei:

-

Dosko

15.00u. Meer F.C.

-

HIH Turnhout

Zondag 12 mei: 15.00u. Rijsbergen Meer F.C. Donderdag 16 mei: 15.00u. Meer F.C. Rauw Mol Enkele jeugdploegen namen deel aan paastornooien. Miniemen en preminiemen werden zelfs laureaat in de eigen inrichting, de andere elftallen deden het ook voortreffelijk. Proficiat jongens! -

-

De resterende jeugdwedstrijden. Zaterdag 27 april: 15.00u. Prov. Reserven

-

Oevel

F.C. Meerle heeft de promotie in eigen handen! Degraderen en promoveren benaderen mekaar soms zeer dicht. Vorig seizoen kende Meerle werkelijk een rotjaar met de degradatie naar derde provinciale als gevolg. Aan trainer Paul Van Merode werd het volste vertrouwen geschonken en hij zorgde ervoor, met zijn jongens natuurlijk, in dit kompetitiejaar een meer constante lijn in de verrichtingen te leggen zodat successen niet konden uitblijven. De "pieren" prijken momenteel mee in de kopgroep en alle promotiekansen zijn nog gaaf. Zelfs de titel zit er nog altijd in, een tweede plaasts is echter voldoende om een reeks hoger te mogen Spelen. Meerle heeft de promotie werkelijk in eigen handen want rechtstreekse concurrenten moeten nog bekampt worden.

Wedstrijden van het Iste elftal.

-

Zondag 28 april: 15.00u. Meerle FC Zondag 5 mei:

Zaterdag 27 april: 15.00u. Preminiemen H. Turnhout Zondag 28 april: 09.30u. Poppel Junioren B 09.30u. Scholieren A St. Jozef A 11.00u. Kadetten A St. Jozef A 11.00u. Kadetten B Gierle 09.30u. Miniemen A FC Turnhout -

-

-

-

-

-

Wedstrijden van de jeugdelftallen

13.30u. Gooreind A Miniemen 13.30u. Lentezon A Preminiemen Zondag 28 april: 09.30u. Scholieren Wuustwezel 11.00u. Knapen Wuustwezel A 11.15u. Wechelderzande Juniores Zaterdag 4 mei: 15.00u. Miniemen Mariaburg A Preminiemen nemen deel aan het tornooi te Loenhout. Zondag 5 mei: 09.30u. Brecht Scholieren 11.00u. Brecht Knapen 09.30u. Juniores Zwarte Leeuw Zaterdag 11 mei: Knapen, miniemen en preminiemen nemen deel aan het tornooi te Weelde (lste dag) Zondag 12 mei: Knapen, miniemen en preminiemen nemen deel aan het tornooi te Weelde (2de dag)

-

Mol Sport

-

-

-

-

-

15.00u. Kasterlee Meerle F.C. Zondag 12 mei: 15.00u. Wortel Meerle F.C. Donderdag 16 mei: 15 .00u. Meerle F. C. Wechelderzande En de jeugd? Het reseventeam heeft het dit jaar ook weer knap gedaan en een 3de plaats zal waarschijnlijk de bekroning worden voor een knap seizoen. De scholieren en knapen kenden hoogten en laagten terwijl de miniemen ook zeer dicht zullen eindigen. De prcinniemcti hebben alleszins een ôde 01 7de plaats binnen het bereik. Tijdens de paasdagen werden er her en der tornooien gespeeld door onze jeugdelftallen. Onze allerkleinsten wonnen op een knappe wijze het tornooi ingericht door Hoogstraten V.V. maar de miniemen te Meer en de juniores te Minderhout hadden klaarblijkelijk teveel paaseieren naar binnen gesmikkeld... Te Meerle zelf richtten de veteranen een tornooi in voorbehouden voor Meerlese ploegen en hier werd de Landelijke Gilde glansrijk winnaar. -

-

-

Als de kampioenen teren.

.

-

-

-

-

-

F.C.Meer ook in de promotiedans! Wanneer dit nummer van "De Hoogstraatse Gazet" verschijnt, zijn we reeds dicht bij het einde van het seizoen 1984-1985. De laatste weken hebben we heel wat successen geoogst. Dit geldt zowel voor onze jeugd als voor onze seniores. Alles laat voorzien dat zes van onze elftallen binnen de eerste vijf gaan eindigen. De meeste aandacht gaat natuurlijk naar de prestaties van ons lste elftal. Waren we na de winterstop nog even achterop geraakt dan werd er daarna zo sterk gespeeld dat we met Paasdag zelfs mee aan de top stonden. Toen kwam dan met 2de Paasdag die opdoffer te Standaard Vorst (3-0). Gelukkig zijn de spelers hier-

zeilen zij

hun keu 's in cle hoek, netnen hun bekers Ier hand en lachen

tiaar

de

Jologtuaj.

Bovenaan van 1. naar r.: Marcel Boudewijns, Marcel Verschueren (finalist 3-band), Jos Verschueren (beginnerskampioen 3-band), Albert Verschueren, Jan Snijers, Hugo van Roey (finalist 3-band), Denis Van Breda, Peter Rombouts, Ludwig van Doren en voorzitter Alex van Gestel. Onderaan van 1. naar r.: ondervoorzitter Jan van Dun (finalist 3-band), Jef Janssens (finalist 3-band), Marc de Laet (algemeen kampioen 3-band), Frans Haest, Frans Rombouts (voorzitter van de kampioenenclub De Vlinders van Rijkevorsel), Paul Wilms (biljarter van het jaar).


ii Il

H

De resterende jeugdwedslrijden. Zaterdag 27 april: 13.30u. Preminiemen - Zwaneven Zondag 28 april: 09.30u. Pulderbos - Reserven 09.30u. Scholieren - St.-Lenaerts 11.00u. Knapen - St.-Lenaerts

Wielrennen Momenteel kent Meerle weer een wielrenner, namelijk Stanny Verbreucken van Klein Eyssel die dit jaar een licencie bezit om bij de nieuwelingen van start te gaan. Geweldige exploten heeft deze jongeman nog niet geleverd, wat wil je, maar zondag 8 april fietste hij te Aartselaar toch als 8ste op 51 vertrekkers over de meet.

Autosport Van het voetbalveld de crossauto in! Jawel, dit leverde hem Willy Michielsen. Een vaste waarde in het Meerlese Iste elftal was hem te eentonig waarschijnlijk, of te weinig spectaculair misschien. In alle geval zijn shoes hangen aan de wilgen! Autorijden spreekt hem meer aan en tijdens zijn iste cross te Baarle-Nassau behaalde Willy ook de eerste bloemtuil!

Minderhout V.V. kende tips en downs! Tegen de kopploegen uit de reeks spelen lijkt voor Minderhout telkens een stimulans te zijn om de supporters iets te bieden. Zo moest Bezemheide er zonder pardon aan geloven. Ook tegen Gooreind, wel geen topper, speelde men een uitstekende wedstrijd en de bezoekers mochten met blozende kaken huiswaarts afdruipen. De zondagen daarop werd tegen enkele staartploegen in het strijdperk getreden, namelijk Beerse en Heibos, en telkens word het onderspit gedolven met zeer nipte cijfers, dit mag wel gezegd worden. M.V.V. heeft niets meer te verliezen of te winnen en kan rustig uitbollen! Wedstrijden van het iste elftal. Zondag 28 april: 15.00u. Oostmalle - Minderhout V.V. Zondag 5 mei: 15.00u. Zoersel - Minderhout V.V. Zondag 12 mei: 15.00u. Westmalle - Minderhout V.V. Donderdag 16 mei: 15.00u. Minderhout v.v.- OL. Essen Hoe is het gesteld met de Minderhoutse jeugd? Bepaald niet slecht, zo mag men het wel stellen. De preminiemen zijn nog altijd in strijd voor de titel, op het moment dat je deze regels leest zijn ze misschien al wel kampioen gekroond. Voor de miniemen zijn er beter tijden geweest terwijl de knapen ook halfweg in het klassement terug te vinden zijn. Op een 2de plaats vind je ook de scholieren terug, de juniores zijn echte middenmoters en de reserven zullen we rond de Sde plaats mogen verwachten. In de diverse paastornooien behaalden de Minderhoutse vertegenwoordigers volgende uitslagen: de preminiemen eindigden 4de in Meer en de miniemen verwezenlijkten het-

SPORT zelfde, de scholieren behaalden te Merksplas een 3de plaats en dit op een lot van 18 deelnemende ploegen. Het juniorestornooi ingericht door M.V.V. zelf zag voor de derde achtereenvolgende keer Hoogstraten V.V. aan de winnende hand zodat zij de eigenaar worden van de wisselbeker. De thuisploeg veroverde een prachtige 2de plaats. De overige wedstrijden van de jeugdelftallen. Zaterdag 27 april: 15.00u. Juniores - White Star A 13.30u. Brecht A - Miniemen 13.30u. Preminiemen - White Star Zondag 28 april: 09.30u. Oostmalle - Reserven 09.30u. Scholieren - Zwarte Leeuw A 11.00u. Knapen - Zwarte Leeuw A

V.N.A. Wortel In derde provinciale spelen volgend seizoen 2 ploegen een reeks hoger. Hiervoor zijn er nog 4 kanshebbers nI. Balen, Wortel, Meerle en Kasterlee. Onze twee laatste wedstrijden spelen we aan huis tegen onze rechtstreekse tegenstanders Meerle en Kasterlee. Deze twee wedstrijden zullen waarschijnlijk beslissend zijn voor promotie. Komende van vierde was het onze bedoeling zich goed te handhaven en mee te draaien in de middennoot. Ons seizoen kan dus niet meer kapot, maar onze trouwe supporters dromen nu hardop van kampioen spelen. Of dit nu eigenlijk een verrassing is? Eigenlijk niet. Rik Nuyts, nu voor het derde jaar trainer, heeft onze spelers de vorige jaren veel beijgebracht. Onze kern is nu al verscheidene jaren dezelfde gebleven. De sfeer is goed. Op een onglukkige Marc Snoeys na, die na een tiental wedstrijden uitviel en een liesoperatie moest ondergaan, hebben we weinig gekwetsten gehad. Daarbij werden onze aankopen, doelman Jan Bolckmans en achterspeler Wim Lauryssen, echte meevallers. Ook onze eigen jonge spelers zoals Dominick Mertens en Frank Schrauwen melden zich. Indien onze spelers hun kalmte kunnen bewaren en met het nodige vertrouwen aan de komende wedstrijden beginnen, durf ik het best hopen. Er valt ook nog te vermelden dat ook onze reserven kunnen terugblikken op een goed seizoen en dicht bij een kampioenstitel staan. De resterende wedstrijden Zaterdag 27 april: 15.00u. Vrij Arendonk - Juniors Zondag 28 april: 09.30u. Reserven - Westmalle 11.15u. Miniemen - Zwaneven 09.30u. Merksplas - Scholieren 11.00u. Merksplas - Knapen 15.00u. Vlimmeren - Wortel Zondag 5 mei: 15.00u. Netegalm - Wortel Zondag 12 mei: 15.00u. Wortel - Meerle Donderdag 16 mei: 15.00u. Wortel - Kasterlee

K.W.B.-Minderhout K.W.B.-Minderhout K.W.B.-Hoogstraten Tegen een sterk Hoogstraten, - kende dit seizoen nog geen nederlaag - deed de thuisploeg alleszins meer dan verdedigen en eerder ongelukkig werd ze op achterstand geplaatst. Ivo Avonds zorgde echter vlak voor de rust voor de gelijkmaker. Na de pauze werden de hemeisluizen helemaal opengedraaid die onverdroten naar de winninggoal zochten doch topscorer Gino geets vond ook de goede richting niet! Volley Gelmers 3 K.W.B.-Minderhout 3 Een vrij verrassend resultaat weliswaar. Alleszins een prachtige prestatie van K.W.B.!

Zondag, 12 mei

Opnieuw wielerfeest te Hoogstraten Gewoonlijk op de 3de zondag van mei, maar nu omwille van de Seminariefeesten op de 2de zondag, krijgen we te Hoogstraten, zij het in een licht gewijzigde vorm, het jaarlijkse wielerfeest te Hoogstraten. Door de vervroeging kan er echter niet worden ingericht voor liefhebbers omdat de kalender hier volzet was, maar de supporters zullen er niet bij verliezen. Waar de nieuwelingen en juniors vroeger respectievelijk 40 en 60 km. moesten rijden, krijgen die nu 60 en 80 km. voor de wielen geschoven, zodat de namiddag, van half drie tot zes uur, weer helemaal gevuld is. Ook de renners zullen er niets bij verliezen. Het prijzen bedrag, zowel bij de nieuwelingen en de prijs Roger Bleys als bij de juniors in de jublieumprijs Friswit werden opgetrokken en de 15.000 fr. clubprijzen van Conserven Rovana, vroeger over drie categoriĂŤn verspreid, worden nu over de twee koersen verdeeld. We spraken reeds van 'jubileumprijs'. Inderdaad, de Lustige Wielriders beschikken over trouwe sponsors. Het is niet alleen de 25ste prijs Friswit, ook steenhouwerij Roger Bleys is aan haar 14de uitgave toe en conserven Rovana zijn er reeds voor de 17de keer bij. Als je dan weet dat, later op het jaar, nI. op 2 en 3 augustus, ook nog de 13e prijs dakwerken Jos Stoops en de 40ste prijs garage Geudens wordt verreden, dan is het best te begrijpen dat veel inrichters de Hoogstraatse veloclub benijden. Clubleiders en renners doen dat echter niet, want zij weten dat de gulheid van die sponsors uiteindelijk de clubs en de renners ten goede komen. Vermelden we nog dat de nieuwelingen te half drie vertrekken en 30 ronden mogen afleggen en dat de juniors te vier uur van start gaan om 40 ronden voor hun rekening te nemen. K.V.


SL L 1 1 ~

ZOMERJACKS PARASOLS

vanaf

.

van 3560 F voor ... . .....

TUINSTOELEN

630 F

1070 F

lage ....................

hoge....................................................

450 F 540 F

UNICA ..........................................290 F

KUSSENS

vanaf ............................

VLOERBEDEKKING

vanaf .........

180 F 885 F

MIXDRANK ..................................45 F De te gekke bazar in Baarle-Nassau Stationsstraat 29 en

ok

Van der Sluis Kleding BAARLE-NASSAU heeft alles wat u zich maar in kunt denken. VOOR HEREN: zeer jonge combinatie-mode, ook in echt Ieder en alcantara, eveneens klassiek. En de echte lederen bijpassende heren modeschoenen. VOOR DAMES: en tieners eindeloze combinatiemode. Klassiek tot de grootste maten. Ook voor positiekleding. VOOR KINDEREN: de allernieuwste modesnufjes. Vergelijk rustig de prijs en u bent overtuigd van de kwaliteitskleding aan betaalbare prijs. En...., iedere week nieuwigheden erbij. Ook op zondag tot 5 uur geopend. Maandag gesloten.

8

Teteringen

lam

RAIFFEISENKAS ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

RAI FFEEISEN KAS IS EN BLIJFT DE SPECIALIST VOOR LANDBOUWKREDIET U wenst een woning te kopen of te bouwen? Ons WOONSPAARPLAN garandeert u naast de gebruikelijke korting als trouwe spaarder nog een extra voordeel van 0,25%. Voor alle inlichtingen kunt u steeds terrecht

RAIFFEISENKAS van MEER MEERDORP 8 2321 MEER HOOGSTRATEN

Tel. 03

-

315.77.81


Kultuur? Kultuur! Kultuur? Kultuur! Frisse kost in Ost Twee jonge artiesten, kartoenist Jan "Jakke" Huybrechts en fotograaf Dominique Van Huffel, waren te gast in het doorgaans traditieminnende Ost-museum. Open en wel Frisse kost dus, wellicht geen toeval in het Jaar van de Jeugd, zoals inleider J. Mercelis opmerkte tijdens de opening. Hij meent bovendien dat het de taak van een klein museum is "de infrastructuur ter beschikking te stellen van creatieve mensen uit eigen streek indien hun werk kwalitatief voldoende te bieden heeft''. Beide exposanten kregen een inleidend woordje van een gerenommeerd vakgenoot. Xavier Rombouts benadrukte het eigen karakter van fotograferen. Over Dominique Van Huffel heette het dat zijn foto's "rechtlijnig, recht voor de vuist, hard, niet oogstrelend" zijn. "De foto's zijn Dominique", en het publiek werd dan ook uitgeno-

In een beknopt en helder betoog schetste Xavier Rombouts het eigene karakter van fotografie en van Hoogstratenaar Dominique Van Huffel.

digd "hem te leren kennen via zijn foto's". Bob Vincke (ofte Bilcke, zoals de burgemeester hem later zou noemen), stichter van KEVER, schetste de geschiedenis en aard van de kartoen aan de hand van het werk van Jakke. Zijn humor noemde hij"verrassend, de techniek vaak avant-gardistisch". De muzikale noten werden tussendoor verzorgd door een gelegenheidstrio (M. l-'esie, M. Rosiers en R. Grauwmans), dat enkele rustige en sfeerrijke rock- en bluesnummers ten gehore bracht - waarvoor overigens een eerder plichtmatig applaus (te weinig Bachoven zeker!). Waarna ons aller burgervader de tentoonstelling mocht openen, zodat de toeschouwer ook officieel kennis kon nemen van de kiekskes en de moppen... Konfrontatie De konfrontatie met het getoonde werk werd een fikse meevaller. Beiden kennen mekaar al jaar en dag van school, bus en IKO. Dominique Van Huffel kwam via grafiek en publiciteit in de fotografie terecht. Hij zegt zelf veel te danken te hebben aan Xavier Rombouts en Leo Ribbens. Hij streeft voor alles spontaniteit na, wil niet zozeer perfekte foto's afleveren als wel "zoeken naar gevoel, speelsheid en karakterweergave in de voorgestelde personages en stillevens". tets waar hij vaak in slaagt. Getuige daarvan de enkele stillevens, waarin een traditioneel en gedegen vakmanschap opvallen, evenals een sterke zin voor compositie. Op zijn sterkst is Van Huffel evenwel als hij, gewapend met een groothoeklens naar de gewone mens toe mag trekken, en hem kan vangen in zijn web van alledaagsheid - van winkelende dames, spelende kinderen tot een vertrekkensklare bromfietser. Telkens spreekt daaruit een sympatiserend inleven, dat vaak toch scherp en onthullend is voor de woon- en leefomstandigheden... De kartoens van Jakke dan, deels u welbe-

Nostalgie en technologie op het seminarie Het zal weinig Hoogstratenaren ontgaan zijn dat het Seminarie alhier 150 jaar oud geworden is. Daarvoor heeft de school zelf gezorgd door de feestkledij verleden jaar al aan te trekken en pas nu, eind maart, weer uit te doen. Tenslotte moet er ook nog gestudeerd worden. Het was dus een jubeljaar en de buitenwereld heeft het geweten. Tentoonstellingen van het werk van oud- en hedendaagse leerlingen en leraars, zowel missionarissen als kunstenaars; het opvoeren van een jubileumspel waarin oude en nieuwe seminarietoestanden luchthartig te kijk werden gesteld. Tot slot de jubel- en oud-leerlingendag en daarbij aansluitend een laatste tentoonstelling: 150 jaar Seminarie. Even iets over de oud-leerlingendag waarop de illustere oud-leerling Gaston Geens de feestredenaar was. Als voorzitter van de Vlaamse regering vertelde hij uitgebreid o-

ver de Vlaamse emancipatiestrijd en hoe die steun - en soms ook tegenstand - kreeg vanuit het Klein Seminarie in Hoogstraten. Vooral de oud-leerlingen van dat seminarie en met name Frans Van Cauwelaert hebben voor de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs heel wat gedaan. Deze F. Van Cauwelaert was maar één van de vele illustere leerlingen waarop het seminarie ooit zijn stempel heeft gedrukt. Onder de "leiders van morgen" zoals ze toen werden genoemd, waren ook kunstenaars, geleerden, politici. Echter geen kardinalen, wat wijlen kardinaal Mercier de opmerking ontlokte: 'Hoogstraten donne quand même la quantité, mais pas la qualité...". De man was dan ook geen oud-leerling van het seminarie. Minister Geens wel en die zou zichzelf niet zijn als hij niet een woordje over zijn geliefde "3de industriële revolutie" zou zeggen en over Flanders Technology waarin hij de jongelingen van morgen tewerkgesteld wil

Bob Vincke - die later door de burgemeester voor ene Bilcke werd aanzien - introduceerde de kartoen (en meer bepaald die van de toehorende Jan Huybrechts) als kunstvorm bij het Hoogstraatse publiek. kend uit de Gazet. Jakke wil de toeschouwer konfronteren met zichzelf, zijn ideeën, zijn omgeving. Het terrein waaruit hij zijn onderwerpen put is dan ook breed maatschappelijk, met een sterke voorkeur voor de politieke aktualiteit. Doorgaans kombineert hij bestaande elementen: een slogan, foto, logo... wordt in een onverwachte kontekst geplaatst, zodat versleten cliché's nieuw en humoristisch worden. Als kartoenist wil hij echter méér dan dat: hij beperkt zich niet tot een lijntekening, werkt daarentegen de vondst grafisch - ook letterlijk - tot in de puntjes uit. Wellicht is dit dan ook zijn grootste kwaliteit: de gag mag beresterk zijn, of een enkele keer nog wat te boodschapperig, steevast is de visualizering ervan uitstekend.

Enfin, ook een cliché onderhand, maar daarom niet minder waar. een goede tentoonstelling die de gekende wezigen het gekende gelijk gaf, en nog heel wat beloftes inhield voor de (artistieke) toekomst. • zien. Van "leiders voor morgen" naar "Technologists for to-morrow"? Het sluitstuk van het jubileum was de tentoonstelling "150 jaar Seminarie". Knap werk. Het seminarie is oud en groot en de kelders zijn ruim, maar dat er nog zoveel rekwisieten van vroeger bewaard gebleven zijn! Het verzamelen en katalogeren daarvan moet wel een enorm werk geweest zijn maar het resultaat was dan ook goed. Sommige seminariedecors waren zo levensecht heropgebouwd dat we een oud-leerling hoorden zeggen: "Toen ik die alkoof daar terugzag, werd ik er niet goed van...". Ook de stille werkers van de school: de zusters en hun helpsters, de kok, de brouwer, en hun entourage kregen een plaatsje op de tentoonstelling. Er werd zelfs een oud filmpje afgedraaid uit het jaar '37 waarop zwartgekouste jongens onder de hoede van zwartgerokte "professors" op het Withof speelden. Er was veel te zien maar het was zo kundig voorgesteld dat het niet verveelde. Nu nog de bedevaart naar Scherpenheuvel en het schrijven van het jubileumboek en dan kan men op het Seminarie weer terug naar de orde van de dag.0


Nog vier jaar voor de boeg... Toen ik de verslagen van de laatste twee gementeraadszittingen nog eens doornam, vond ik toevallig nevenstaande foto terug. Het nieuwe gemeentebestuur vrolijk in de kijker op 2 januari '83. De installatie, de eedaflegging en de verkiezing van de verschillende schepenen was juist achter de rug. Alle frakties hadden zich net uitgesproken voor opbouwend beleid: KGB en FB, op hoop van zege gestart voor een coalitie van zes jaar, de CVP met een waakzaam oog, zoals het een degelijke oppositie past. Twee jaar later barst de bom, de coalitie zakt ineen en een van de voormalige partners verliest er een schepenzetel bij. De bestuurbaarheid van de gemeente wordt er niet gemakkelijker op en spanningen in de raad zijn dan ook dikwijls aan de orde van de dag. Elke fraktie komt vrij te staan in de raad zodat vele beslissingen vooraf vaak moeilijk te voorspellen zijn. Op de gemeenteraad van witte donderdag, werden er evenwel geen voeten gewassen. Integençleel, het was duidelijk hoe de politieke kaarten op dit ogenblik liggen. De oppositie blijft haar rol nog verder vertolken, maar de voormalige coalitiepartner FB blijkt wel in een erg moeilijke hoek gedrumd te worden. Een agenda van deze groep die voor de tweede keer voor de raad verschijnt, wordt niet op de agenda van het college opgenomen, hoewel twee leden van deze groep tot het schepencollege behoren. Wanneer burgemeester Van Aperen aanhaalt dat verscheidene punten van deze FB-agenda tot de bevoegdheid van het college behoren en niet tot die van de raad, gaat schepen Verhuist hier mee akkoord maar hij geeft een toelichting over de werking van het college. Verscheidene punten die inderdaad in het college dienen behandeld te worden krijgen daar geen kans en stuiten op het veto van de andere groep, zodat wij wel verplicht zijn om met die punten naar de raad te komen, aldus schepen Verhuist. Blijkt daarbij nog dat momenteel nog slechts 1 FB-schepen het college kan bijwonen, vermits de dag van vergaderen verzet is zodat schepen Verhulst in de onmogelijkheid verkeert in het college te zetelen. Hierover loopt evenwel een klacht bij de provincie. Twee jaren zijn intussen voorbij, ... er resten er nog vier! Wij wachten af wat de toekomst brengt en geven u hier alvast enkele hoogtepunten uit de twee voorbije raadszittingen.

Een gemeentelijke kleuterschool Met 16 voor, 1 tegen en 4 onthoudingen werd donderdag 4 april '85 de oprichting van een gemeentelijke kleuterschool goedgekeurd. In een bomvolle raadszaal werd dit punt, tegen de verwachtingen in, in alle sereniteit behandeld. Iedereen kreeg zijn zeg en er werd geduldig geluisterd naar alle pro en contra's. Een week vroeger was dit thema met gans de agenda waartoe het behoorde voor verdaging weggestemd. Het was duidelijk aan te voelen dat de meningen zeer ver deeld waren zowel in de groep KGB als in de CVP. Twaalf raadsleden stemden toen voor de verdaging. De CVP beriep zich op het feit dat zij deze bijkomende agenda te laat had10

Jan. '83 laan alles ,io' koek en ei was..

den ontvangen en zij aldus niet de tijd gehad hadden zich degelijk voor te bereiden. Een tegenvaller voor de toen eveneens talrijk opgekomen toehoorders, waaronder vele leerkrachten van de gemeentelijke basisschool alsook van het Spijker. Maar geen nood, tijd brengt raad en donderdag 4 april liggen alle standpunten blijkbaar duidelijk vast. Schepen Pauwels, schepen van onderwijs, geeft een toelichting en een verantwoording voor het verzoek tot het oprichten van deze gemeentelijke kleuterschool. Samengevat komt het hier op neer dat de gemeente indertijd een keuze gemaakt heeft voor het behoud van de dorpsschool. Willen wij deze verder leefbaar houden, dan moeten we verder gaan en hierbij aansluitend een kleuterschool oprichten. Dit is de wens van alle leerkrachten en van het ouderkomitee. Indien wij deze stap nu niet zetten dan kunnen wij de dorpsschool afschrijven.

14

LP'uIiM

Aarel Pau we/s, schepen van onderwijs, haalt zijn slag thuis: volgend jaar is de gemeentelijke kleuterschool een feit.

De gemeenteschool door de jaren heen Hierna geeft schepen Pauwels een overzicht van de evolutie van het gemeentelijk onder wijs in Hoogstraten. Wij lopen even mee in de tijd. In 1950 bestond er in Hoogstraten een gemeentelijke jongensschool én een gemeentelijke meisjesschool. Tevens was er een parochiale bewaarschool die evenwel niet door de staat erkend was. Op het Spijker had men een kleine kern van schoolkinderen die daar lager onderwijs volgden maar als een privéschool. Het Klein Seminarie kende toen twee voorbereidende jaren die enkel voor internen tocanke1ijk ssaren. Rond 1952 ijverde men op het Spijker om aan de eisen van de staat te voldoen zodat de privé-school tenslotte aangenomen werd. De bewaarschool werd toen door het Spijker overgenomen ten einde eveneens gesubsidieerd te worden. In die periode stelde de ge-

meentelijke jongensschool 10 onderwijzers en de gemeentelijke meisjesschool 6 leer krachten te werk. In 1960 stelt het seminarie zijn voorbereidende afdeling open voor externen. Dit brengt met zich mee dat vele kinderen uit de hoogste klassen het seminarie boven de gemeenteschool verkiezen met het gevolg dat het leerlingenaantal in de jongensschool begint te dalen. In 1965 wordt er een Rijksbasisschool opgericht met kleuterafdeling en lager onderwijs. Dit alles is er de oorzaak van dat de gemeentelijke jongensschool in 1977 is teruggevallen op 7 klassen; De gemeentelijke meisjesschool heeft nog slechts 3 klassen. Dan komt de fusie van de gemeenten en ook de gemeentescholen gaan, in overleg met de vrije scholen dezelfde weg op. De lagere scholen van het Spijker en het seminarie worden buiten deze fusie gehouden. Voor de deelgemeente l-Ioogstraten opteert men voor het behoud van het gemeentelijk onderwijs, maar dan gemengd. De schoolbevolking hier vertoont in de loop van de jaren het volgende beeld/: 1977 : nog 140 leerlingen 1978 : 96 leerlingen 1979 : 72 leerlingen 1980 : 58 leerlingen 1981 : 73 leerlingen 1982 : 78 leerlingen 1983 : 86 leerlingen 1984 : 83 leerlingen De eerste jaren na de fusie kende men een serieuze daling met een absoluut dieptepunt in 1980 toen men nog slechts 4 klassen overhield. De oorzaak hiervan zou men ook moeten zoeken bij de invoering van het gemengd onderwijs en de uitbouw van de lagere school op het seminarie naar het eerste leerjaar toe. Nochtans bemerken we sedert 1981 een langzame groei omwille van de goede samenwerking tussen de leerkrachten en directie enerzijds en de oprichting van een ouderkomitee anderzijds. Waarom dan nu een kleuterschool? Men heeft in 1977 gekozen voor het behoud van het gemeentelijk onderwijs en dan moet men de konsekwenties nemen om dit onderwijs leefbaar te houden. In de huidige tijdsomstandigheden is dit enkel mogelijk als er 6 klassen kunnen bevolkt worden in een centrum als Hoogstraten. Door het aantrekken van een kleuterschool wordt dit beter gewaarborgd. Want het is opvallend dat er weinig meisjes in de ge-


mengde school de lessen volgen. Zij blijven immers in de school waar zij vroeger kleuterschool gelopen hebben. Deze kleuterschool is in deze kontekst dus wel verantwoord omdat zowel de Vrije gesubsidieerde scholen als de Rijksbasisschool elk hun eigen kleuterafdeling hebben. Tot nu toe mochten er door de scholen-stop geen nieuwe afdelingen opgericht worden. Op 1 augustus 1984 is er evenwel een MinistriĂŤle omzendbrief verschenen waardoor elke lagere school mag uitbreiden met een kleuterafdeling, indien er minstens tien kleuters inschrijven. Momenteel hebben reeds 30 ouders de wens uitgedrukt hun kleuter volgend jaar naar de gemeenteschool te sturen. Dit zijn reeds 2 klassen. Zowel het ouderkomitee als de leerkrachten staan volledig achter dit initiatief, zij dringen er trouwens op aan omwille van de grote noodzaak. Zij vinden het van het grootste belang voor de opvoeding en de ontwikkeling van kleuter tot schoolrijp kind, dat kleuter- en lagereschool nauw met elkaar verbonden zijn. Tot slot wijst schepen Pauwels er op dat er reeds een kontaktvergadering is geweest met de direktie van de lagere school van het Spijker, een afgevaardigde van de vrije gesubs. scholen van het bisdom, de burgemeester en schepen van onderwijs met de directie van de gemeentelijke gemengde school van Hoogstraten. Practisch gezien biedt de lagere school in de K. Boomstraat genoeg plaats om er een kleuterschool in te huisvesten. Wanneer dan later nog de bibliotheek verhuist zullen wij over een ideale accomodatie kunnen beschikken. De discussie Vooral de raadsleden Verlinden en Vanderbruggen hebben bezwaren en trachten het tij nog te doen keren. Raadslid Verlinden spreekt van een gewetenskwestie en meent dat deze zaak zeer moeilijk en gevoelig ligt. Verder heeft hij heel wat bedenkingen bij de visie van de schepen van onderwijs. Wat zal dit betekenen voor de begroting van de gemeente die nu reeds 7,7 miljoen oplegt voor het gemeentelijk onderwijs (Hoogstr, Wortel, Meer)? Is er ruimte genoeg voor een latere eventuele uitbreiding? Wij beveiligen de tewerkstelling van ons personeel in de gemeente, maar in de kleuterschool van het Spijker zullen wellicht arbeidsplaatsen vallen. Is er een opvang voorzien voor deze leerkrachten? En indien de raad deze kleuterschool goedkeurt, wat gaat er dan gebeuren met het leerlingenvervoer voor de kleuters van het Spijker? Raadslid Vanderbruggen reageert meer emotioneel. Voor hem is deze kleuterschool "een roep om oorlog" en erg ondankbaar tegenover die andere school die decennia lang in de bres gestaan heeft. "Ik ben een verdediger van het vrij onderwijs en ik schuw als de pest alles wat naar schooloorlog ruikt. Wij kunnen die twee entiteiten niet recht tegenover elkaar plaatsen, want de nieuwe school kan enkel bestaan door aan roofbouw te doen." En de raketten waarschijnlijk indachtig, stelt het raadslid dan zijn "dubbelbesluit"voor: akkoord met de oprichting, maar niet direkt, wel in 1986-'87. In dat jaar zou men kunnen rekenen op de aangroei van het geboortecijfer in Hoogstraten dat in '84 tot boven de 70 is uitgelopen. Dan zou men het aanbod gemakke-

lijk kunnen verdelen over de scholen zonder dat er ernstige problemen komen kijken. Schepen Pauwels repliceert hierop dat men al 15 jaar aan roofbouw doet, maar dan in de andere richting. In de Hoogstraatse gemeenteschool waren het aantal klassen in al die jaren van 16 teruggelopen tot 4. Wij willen enkel een leefbare en zeker geen grote school. Zes klassen is genoeg. Wanneer er tenslotte gestemd wordt, zijn 16 raadsleden akkoord voor de oprichting, de raadsleden Vanderbruggen, Van Erck, Sterkens en burgemeester Van Aperen onthouden zich. Raadslid Verlinden stemt tegen. Bij de stemming over de onmiddellijke oprichting zijn de zelfde 16 akkoord, de vijf anderen stemmen tegen. Er waren maar 21 stemmers want raadslid Desmedt en schepen Sprangers waren veronschuldigd.

len? Zijn er al kontakten geweest met andere gemeenten? enz. Ook andere raadsleden treden schepen Verhuist bij en deze laatste besluit met de vraag deze zaak uit te stellen tot het college en de raad dit punt eens duidelijk bekeken heeft en hierover een plan opgesteld heeft. Er zijn immers te weinig gegevens bekend om de architekten aan het werk te zetten. De raad zou beter wat meer voorbereidend werk kunnen doen. Schepen Pauwels stelt als oplossing de architekten bijeen te roepen, hen informatie te verstrekken en vragen laten stellen, zodat zij zo snel mogelijk kunnen beginnen. Burgemeester Van Aperen windt zich hoe langer hoe meer op tot hij kwaad de stemming vraagt om ja of nee te stemmen over het voorstel van het college. Raadslid Koyen

Zondag 19juni 1983 is hei vij/tig jaar geleden (lat de nieuwe gemeentelijke lagere jongensschool in de Karel Boomsiraat te Hoogstraen in gebruik werd genomen. Dit gebeurde namelijk op maandag 19juni 1933, nâ het sluiten van de H. Bloed (vakantie-) week.

Een nieuw administratief centrum? Op 18 februari besliste de raad de oude brandweerkazerne om te vormen tot een gebouw voor de gemeentelijke administratie. Het college stelt nu voor hiervoor een wedstrijd uit te schrijven onder architekten van de fusiegemeente. Architekten die al een opdracht van het bestuur kregen zullen uitgesloten worden. Voorgesteld wordt het college volmacht te geven dit verder uit te werken, en een jury aan te stellen voor de beoordeling van het ontwerp. Het ontwerp dient opgesteld op basis van de studie die in april 1981 gemaakt werd voor een eventuele ombouw van de Kela tot administratief Centrum. Aldra blijkt uit de reakties en de discussies dat er vanuit het college nog niet veel gefundeerd denkwerk verricht is rond deze verbouwing. Schepen Verhuist, die wel positief staat tegenover deze wedstrijdformule stelt een aantal vragen waar het college blijkbaar nog geen antwoord op weet. Zo blijkt dat men nog geen idee heeft van de oppervlakte van de noodzakelijke ruimte en al evenmin van de ruimte die men nu ter beschikking heeft. Er is zelfs nog geen raming van de kosten voorhanden. Hoe kan men nu aan een bouw beginnen of plannen laten maken zonder dat men vooraf bepaalt hoeveel dat mag kosten? Hoe gaat men de ruimte mde-

eist een duidelijke formulering van het te stemmen onderwerp maar de verwarring is zo groot dat velen niet weten waarover er nu gestemd zal worden. De raadsleden Horsten en Koyen onthouden zich omwille van de onduidelijkheid en de schepenen Sprangers en Verhulst stemmen tegen. De rest gaat akkoord met de laatste formulering van raadslid Snijders dat het college een deskundige zou aanduiden en de voorontwerpen terug op de raad zouden komen.

Stemmen uit de oppositie Waarom hield de burgemeester belangrijke informatie achter? Deze vraag stelde raadslid Peerlinck in naam van de CVP fraktie naar aanleiding van de definitieve goedkeuring van het rooi- en onteigeningsplan voor de toegangsweg achter de rijkswachtkazerne. Op 3 september '84 verklaarde de rijkswacht zich bereid de huidige rijkswachtkazerne te kopen als er aan de volgende twee voorwaarden zou worden voldaan: de achterliggende gronden zouden ontsloten worden, en het gebouw zou mogen afgebroken worden. Op 16juli '84 roept de burgemeester de raad samen met als enige punt op de agenda: dringende instandhoudingswerken aan de rijkswachtkazerne voor een bedrag van 2.791.419 fr. Deze werken werden goedgekeurd en men is aanstonds begonnen. Op 3 11


september waren die werken nog bezig. Op die dag wist de burgemeester dus al dat dit gebouw zou worden afgebroken indien de rijkswacht het zou aankopen, zodat op die manier bijna 3 miljoen fr. werden weggegooid. Waarom heeft hij deze informatie nooit doorgespeeld naar de raad, nu de rijkswachtkazerne en de ontsluiting regelmatig op de agenda terugkomen? Om die reden en mede omdat door de Ontsluiting van achterliggende gronden en twee bouwgronden voor het OCMW zouden verloren gaan vraagt de CVP de verdaging van de definitieve goedkeuring. Zij wil dit punt terug behandelen zodra er in de gemeenteraad een bespreking heeft plaatsgehad over

het al dan niet toestaan dat de rijkswachtkazerne wordt afgebroken en er een overleg heeft plaatsgehad tussen het college en het OCMW en de raad hierover in kennis wordt gesteld. Het definitief onteigeningsplan zal toch goedgekeurd worden met 13 voor, 5 tegen en drie onthoudingen. Wie gaat er eten voor 18.000 fr.? Raadslid Peerlinck heeft ook deze maal alle bestelbons en aanvragen tot bestelling goed doorgenomen. Bij sommige heeft hij wel wat vragen of bedenkingen maar dit wordt hem allemaal niet in dank afgenomen. Wanneer hij wat meer informatie vraagt over twee bons voor een etentje voor een totale

Oude gilde schiet op nieuw doel Op 13 april werden in Meerle nieuwe schietstanden en een nieuwe gildekamer voor de St.Jorisgilde ingehuldigd. Een feestelijke aangelegenheid met toespraken, bloemen, receptie en ereschoten van mannen uit de hoogste regionen: burgemeester, keizer, koningen en hoofdmannen.

OpperliooJdinan A. Van de Bossche zei in zijn slotwoord dat de gilde van Meerle een geduchte concurrent zou worden voor de gilden van het omliggende.

Voor de buitenstaander is zo'n "guld" een sportieve aangelegenheid waar met pijl en boog geschoten wordt op verre en nabije doelen. De gilde sleept echter een heel verleden met zich mee — vanaf 1534 alsjeblieft — en dat is goed te zien op zo'n plechtigheid

als deze. Gildebroeders uit de hoogste hiërarchie, behangen met zilveren versierselen, verkleed in Kempische boeren, gildezusters met kanten muts (heel mooi), neusdoek en lange rok, lijken regelrecht uit "Historia"prentjes te komen. Ook de nieuwe gildekamer werd helemaal in oude stijl ingericht. En toch is het gildecbcurcn niet zo maai een restauratie van het verleden. Daarvoor is het entoesiasme waarmee de Meerlese gildebroeders en -zusters hun lokaal en schietstanden opbouwden cn inrichtten te groot. Daar zit heel wat schietijver achter, ook al gaat het nu niet meer over het beschermen van have en goed als in vroegere tijden. Initiatiefnemer was hoofdman Adriaan Van Boxel dic naar het gemeentebestuur stapte om een stuk gemeentelijke grond aan het gemeenteplein te krijgen voor zijn gilde. De gemeente stond de grond bereidwillig af en het werk kon beginnen. De oudste gildebroeder, keizer J0 Bastiaensen, bleek een van de meest ijverigen te zijn; sommigen dachten dat hij zijn bed mee naar het terrein zou brengen. Jef Verheyen en Karel Verschueren deden voor hem niet onder en vergeten we ook niet de talrijke sponsors die met centen over de brug kwamen, zoals mevrouw Dupret, de beschermvrouwe van de gilde. In de vele toespraken werden deze mensen allemaal geprezen en tot slot werd het lokaal en het kruisbeeld van de gilde ingezegend, volgens de oude traditie. Nadien werden de nieuwe doelen ingeschoten waarbij bleek dat onze burgemeester al vroeger de kruisboog had gehanteerd; zijn schot was niet mis.

De bibliotheek groeit aan. Worden wij dan toch een lezend volkje? Aan de cijfers van onze gemeentelijke bibliotheken te zien, zou dat wel eens het geval kunnen zijn. Vanaf de herinrichting van de bibliotheek in '84 groeit het lezersbestand. Dat heeft natuurlijk ook te maken oct de hoeveelheid boeken; het boekenbestand groeide in '84 aan met meer dan 4000 banden en bandjes. Er blijken heel wat lezers te zijn: in de 6 bibliotheken samen 12

hebben 3.512 jonge en oudere mensen een bibliotheekkaart op zak. En die lezen ook; dat blijkt duidelijk uit de uitleencijfers die in '84 aangroeiden met meer dan 14.600 uitleningen. Alles tezamen gingen er dat jaar zo 146.101 boeken van de bibliotheekkasten naar huis en terug. Voorwaar een prestatie, zowel van de lezers als van de bibliotheekwerkers.•

kostprijs van 18.000 fr. in een Hoogstraats restaurant, wordt hij door burgemeester Van Aperen als een belachelijk man uitgemaakt. Waar het een eenvoudige vraag naar meer informatie leek, ontstaat er een erg geëmotioneerde discussie waarbij de burgemeester schermt met verkregen subsidies van 11 miljoen. Raadslid Peerlinck vindt het de discussie niet waard maar vindt het triestig dat er nog steeds zulke zaken moeten bestaan om iets snel gedaan te krijgen. Ondanks zijn tegenstem en de onthouding van de andere CVP-leden worden deze bons goedgekeurd. •

Klein Seminarie Afdeling verkoopstechnieken ei ,SL-5 -4UIST' EO67 ,a,?iE r-'öoo (- ALIII,5/4WucAJ -

J U,OP 0E

\vA

'r

EVE00TC

/kC

-

o

7

De V.V.V van H. Tijdens de eerste maanden van dit jaar keek ook de Hoogstraatse V.V.V. terug op de activiteiten van het vorige werkjaar. In totaal werd aan 18 activiteiten deelgenomen, die globaal zo'n 240.000fr. kostten, en zowat 185 .000fr. opbrachten. Opmerkelijk daarbij is dat de fietsenverhuurdienst voor 2.505fr. verlieslatend is, dat de opendeurdag Landen Tuinbouw 10.247fr. winst opleverde en dat allerlei brochures en aanverwante 21 .034fr. in kas brachten. Financiële adenlatingen waren verder o.m. de beiaardconcerten (21.483fr.), Begijntjes Laat Besluit (1 8.392fr.), de Bloedprocessie (6.575fr.) en HAVAK — waar er een permanentie was (15. l86fr.). Het programma van dit jaar vermeldt enkele opvallende dingen. Zo komt er vanzelfsprekend een initiatief in het kader van de viering van 775 jaar Stad Hoogstraten (penningen?). De toeristische infrastructuur wordt op 30 juni verrijkt met een nieuwe fietsroute: het Kleidabberspad, dat over een lengte van 46km van Hoogstraten via Merksplas, Beerse, Rijkevorsel tot in Loenhout voert. Op 1 mei viert de Hoogstraatse beiaard een zilveren jubileum. Enzo enzo (nee, geen Scifo, wel een) voort! Vanzelfsprekend blijven daarnaast ook de traditionele toeristische klappers in het programma opgenomen.•


ACV-feest in Hoogstraten Eind maart vierde ACV-Hoogstraten haar ledenfeest. Trouwe leden werden gedekoreerd en bondssecretaris Wies Mees kwam naar de afdeling om de feestvierders toe te spreken. Met haar 1.300.000 leden waarvan 80.000 in het arrondissement Turnhout (indrukwekkende cijfers!) is het ACV een drukkingsgroep van belang die een woordje kan en moet meespreken in 's lands politiek, aldtiç de hondssecretaris. Alhoewel hij de ii '. iLic C[tIIII,kun liii

toch niet om het probleem van de werkloosheid heen. Het ACV, zo zei hij, ziet de oplossing van dat probleem vooral in de herverdeling van de arbeid en het scheppen van nieuw werk in de ' eliijn',eetor. iii riep de aanwezige ACV-ers op om solidair te zijn en een hecht blok te vormen nu de liberalen in deze coalitieregering de vakbonden beetje bij beetje willen muilkorven. Waakzaamheid blijft geboden, en het ACV moet er op oc'!:n Lu Jc ecldcii luL LcL C\lkft11[flgs-

fonds ook echt aan het scheppen van werkgelegenheid besteed worden en dat het mleveringsgeld terecht komt in de sociale sector. Hij had het verder ook over het ACVbestuur waar hij met plezier jonge mensen aantrof. Het is goed de ouderen te prijzen en te dekoreren, zo zei hij, maar dat kan pas als er een aflossing is van de wacht en in dat verband noemde hij de verjonging van het bestuur waar meerdere afdelingen mee bezig zijn. U

Jeugdmuziekschool Hoogstraten Op zaterdag, 11 mei te 20.00u. heeft de jaarlijkse Leerlingenvoordracht plaats in de feestzaal van het Spijker te Hoogstraten, (ingang langs de A. de Lalaingstraat). Alle ouders van onze leerlingen en ook van onze toekomstige leerlingen alsmede alle muziekliefhebbers zijn er van harte welkom. De vijf klassen, algemene muziekopvoeding en enkele speelgroepen van de samenspelateliers zullen er optreden. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan het keuzeinstrument waarmee verschillende leerlingen zullen optreden.• Voorzitter Eddy Janssen tussen twee ere-leden die 45 jaar hef ACV trouw waren.

Minderhout

Dertig jaar K..W.B.! Gestart in 1955 met een twaalftal mensen telt de Minderhoutse K. W.B.-familie momenteel 298 leden en mag zeker een der toonaangevende afdelingen van de Noorderkempen genoemd worden. Dertig jaar K. W.B. in Minderhout mocht daarom ook niet ongemerkt voorbijgaan! Zoals een christelijke vereniging past, werd de feestzondag ingezet met een eucharistieviering opgedragen door de heer Jan Mertens, verbondsproost. K.W.B. vroeger... Twee leden! Een nederige start alleszins, trouwens alle begin is moeilijk. Op gejuich onthaald door de enen, met een scheef oog bekeken door de anderen. Als voornaamste activiteiten kende men het onontbeerlijke teerfeest, een Vlaamse kermis, een St.- Niklaasfeest, bezinningsdagen, impulsen geven tot tewerkstelling, inspraak op parochiaal gebied hetgeen absoluut niet zo eenvoudig was in die tijd. Theo Daems schetste de levensloop tijdens de leceptie waarbij hij doelbewust niet teveel teruggreep naar het verleden maar vooral de huidige actieve leden een bloemetje wilde toewerpen terwijl Fik Hannes, gewestvoorzitter, de doelstellingen van K.W.B. nog eens duidelijk naar voor bracht. Ook werden vijftien leden extra in dc bloemetjes gezet en dit omwille van hun 25 jaar trouw lidmaatschap, namelijk Victor Peeter, Frans Schoenmaekers, Jozef Adriaensen, Staf Baeten, Remi Donckers, Jozef Hoet, Frans Jochems, Fons Meyvis, Corneel Noyens, Harry Severeyns, Jan Verheyen, Jef Verhoeven, Jan Vermeiren, Jan Verschueren, Henri Tackx. en nu! 298 leden! Een dertigtal wijkmeesters die ei-

ke maand hun leden bezoeken en "Raak" thuisbezorgen; in Minderhout heeft men er zelfs een klein broertje bijgekregen, namelijk "Het Rakkertje" met als hoofdredacteur Jan Cox. Het plaatselijk K.W.B.nieuws wordt hierin nog eens extrta onderstreept en tevens wordt er voor verslaggeving gezorgd van voorbije evenementen. K.W.B. is gewoon niet meer weg te denken in de parochiegemeenschap. Eventjes de huidige activiteiten overlopen: de jaarlijkse ledenvergadering, teerfeest, inrichting van kursussen, blindenfietsen, fietszoektocht, straattekenen, trip naar de Efteling, toneel om de twee jaar, de Lourdesactie, dropping, koken, bowling, voetbal, volleybal, biljart, zwemmen, wielertoeristen, St.-Niklaasfeest, kaartavonden, vormings- en bezinningsdagen.

Vanzelfsprekend vraagt dit alles een stevige structuur en dit is dan ook de kracht van deze Minderhoutse vereniging die onder de dynamische leiding staat van Alfons Müesen. Na de officiële geplogenheden werd aan de feestdis aan gezeten en Fel ix Crits en zijn "kookvaders" hadden de handen vol om de 130 ingeschrevenen van culinaire geneugten te voorzien. Voor ontspanning werd gezorgd door het zangduo Lut en Inge en door de leden van de eigen toneelgroep; de kinderen konden zich elders vermaken. Coördinator Karel Jacobs heeft de handen vol gehad, de vruchten heeft hij echter ook geplukt. K. W. B. -Minderhout volhouden zo!!!•

''l-loe hou je zo 'n scholelije ras!", vraagt die éne  4 B-er (rechts,) zich af. De anderen hebben duidelijk minder moeite met dit kleinood dat ze kregen voor 25 jaar KWB- trouw. 13


Jan Dictus en Maria Jansen:

"Mensen voorthelpen maakt gelukkig en dat is met geen geld te betalen„ Eind maart vierden Jan Dictus en Maria Jansen hun gouden bruiloft. Omstreeks die tijd werd Jan ook gevierd als ACV-er: 45jaar trouw lid waarvan 10 jaar als voorzitter. Reden te over dus om Jan en Maria eens op te zoeken in hun huis in de Karel Boomstraat om met hen te klappen over vroeger.

seerde zich vooral in problemen die met grensarbeiders te maken hadden. Daarvoor moest hij ook nog de Hollandse wetgeving bestuderen. "Ik moet overal het fijne van weten, zegt Jan, want het moet juist zijn, anders kunt ge geen eisen stellen en trekt ge aan het kortste einde". Mensen buiten het ACV kennen Jan ook als een man met een grote belangstelling voor wat er in de wereld omgaat. Als 74-jarige wil hij nog altijd vergaderingen en informatieavonden bijwonen en daar gaat hij dan liefst per fiets naartoe. Maar dat vindt zijn vrouw Maria dan toch wel wat gewaagd: "Zo 's avonds laat nog over het kerkhof, dat hoeft toch niet. Ze moeten hem maar met de auto komen

halen". En zo zal het ook gebeuren want Jan mag dan al voorzitter zijn van het ACW, ere-voorzitter van het ACV en bestuurslid van de ziekenkas, thuis luistert hij naar Maria. Maria Jansen, alhoewel nu slecht te been, is een vrouw die van aanpakken weet. Als oudste meisje in een gezin van 14 kinderen, moest ze na de lagere school thuis blijven om mee te helpen. Ze had nog wel verder willen studeren en dat kon ze ook want ze hoorde tot de "meerbegaafden" maar haar moeder zei dat "ze thuis de pisdoeken kon spoelen en daarmee uit". Dat deed Maria dan ook en later, na haar trouwen, weer opnieuw. Minder echter dan ze zelf zou willen want de twee kinderen die Maria en Jan kregen, stierven op jonge leeftijd. "Dat is het ergste wat een mens kan overkomen, zegt Maria, wij denken nog elke dag aan hen". Het kleine gezin van Jan en Maria is op de duur toch aangegroeid met één persoon: E.H. Van Gompel, een "pleegzoon" om zo te zeggen. Al jaren woont hij bij hen, "onze mijnheer", noemt Maria hem. In mei zal "mijnheer" 40 jaar priester zijn. Wij wensen hen alledrie nog vele jaren.0

Jan Willemen: brandglasschilder en ambachtsman

Bondssecretaris Wies j'vlees spelt Jan Dictus de eremedaille op voor 45 jaar A C V-ijver en trouw. In hun jonge jaren waren Jan en Maria (bijna) buren. Tussen hun beider ouderlijke huizen in de Gelmelstraat stond alleen maar een schuur en de wegenis van het ene huis ging dan nog over het erf van het andere. Geen wonder dus dat ze al vroeg verkering hadden. Jan was toen al een tijdje afgestudeerd van het Seminarie maar omdat het toen volop krisis was, vond hij zogauw geen baantje dat bij zijn studie paste. Zo kwam hij terecht in Oosterhout (Nederland) waar hij werk vond als houtsorteerder. Later, toen er meer plaats kwam op de arbeidmarkt, verkoos Jan toch om arbeider te blijven want, zo zegt hij: "Om arbeiders voort te helpen, moet ge zelf een arbeider zijn." En voorthelpen, daar is Jan zijn halve leven mee bezig geweest. Vanuit de K.A.J. ging hij in '33 bij de Vak met in zijn hart Kardinaal Cardijn en in zijn hoofd Rerum Noverum. In het ACV werd hij al vlug "bode" en ging bij de leden de vakbondbijdrage innen. Jan vertelt: "In die tijd bedroeg dat maar 18,80fr. om de 14 dagen en toch moest ik op verschillende plaatsen elke week langskomen omdat voor sommige mensen dat bedrag te hoog was om ineens te kunnen betalen." Op die manier kwam Jan ook vanzelf in aanraking met allerhande problemen en hij zat niet stil vooraleer hij daarvoor een oplossing vond. Hij bestudeerde de sociale wetgeving - "Je moet minstens 700 wetteksten kennen", zegt Jan, "dan pas kun je voort" - en speciali14

Op zondag 17 maart overleed in zijn woonplaats Dongen (Nederland) plotseling tijdens de eucharistieviering JAN WILLEMEN, 73 jaar. Een reden om even naar de St. Catharinakerk te kuieren en tussen de wervelende winden en knetterende regenvlagen even te verwijlen bij de tien glasramon die hij maakte voor ons.e H. Bluedkrk. Wt hadden geluk; de snel voorbijglijdende wolkenpakken lieten toeh enkele zonnestralen door want die zijn nodig om de Vrij donkere ramen tot hun recht te laten komen. In het geheel van de restauratie van de kerk was het plaatsen van de glasramen de laatste fase. Het is een lange en ook moeilijke weg geweest. Veel, wellicht te veel, instanties en commissies moesten er hun zeg en hun zegen over geven wat maakt dat de oorspronkelijk aangeduide ontwerper, Jan Huet, ze niet meer kon uitvoeren. De opdracht was moeilijk; enerzijds moesten ramen geplaastst worden tussen de mooiste renaissance glasramen van de Nederlanden: Claes Mathijs, A. Evertzoon en P. Coecke Van Aalst; anderzijds moest men rekening houden met historische en ikonografische thema's, om de ritmiek en kleurenpracht niet te onderbreken. Jan Willemen heeft deze zware taak aanvaard en tot een einde gebracht zoals een goed en gedegen ambachtsman. De vrij moeilijke symboliek en anecdotiek zal aan jonge mensen uitvoerig moeten verklaard worden; de vrij zware beschildering van het mooie handgeblazen kleurglas wil de boodschap van de tekening sterk benadrukken en laat de toeschouwer vrij weinig ruimte tot eigen fantasie. Een groot glasraam, het meest persoonlijke werk van Jan Willemen en waar hij terecht fier op was, is "Het Lam Gods" boven het hoogzaal. Het is tevens het sluitstuk in de symboliek van de H. Bloedkerk. Hierin legt hij het meest zijn diepe geloofsovertuiging. Door de strenge symmetrie in de compositie bevestigt hij zijn onwankelbaar geloof in zijn houvast: het Boek der Wijsheid, het Boek der Zeven Zegelen dat gesloten blijft

totdat het onschuldig Lam door het vergieten van zijn bloed en de openbaring van de Evangelisten, de mens voert tot het rijk der Engelen. Indien Jan Willemen door zijn werk een stukje van zijn overtuiging heeft kunnen meedelen, is dat een blijvende getuigenis en een boodschap van hoop voor onze gemeenschap. Hij gebruikte daartoe het talent en de uitdrukkingsvorm die hem eigen was: duidelijk geordend, bijna predikend. Weer waait een harde wind doorheen het portaal. Een gebroken loodglas in de zijdeur houdt de storm niet meer tegen en verstoort de stilte in de enorme ruimte waarin Jan Willemen het licht een betekenis gaf door zijn glasramen. J.M.


Leep Theater in Hoogstraten tn Hoogstraten is er al een aantal jaren een toneelgroep actief dat zich "Tejater de Lepe Hoek" noemt. Begonnen als straattheatergroep zijn ze nu toe aan een eerste volwaardig programma in zaal. We spraken met Jos Vinckx, de man die startte met de Lepe Hoek, en een enthousi ast spreker als het theater betreft.

Leep? Hoe leep? DHG: - Jos, hoe begin je in 's hemelsnaam met een theatergezelschap? JV: - Ja, reeds in de jeugdbeweging speelde ik graag en veel toneel. Daar had ik dus een goede uitlaatklep om mijn hobby te beoefenen. Doch na de jeugdbeweging viel dat wat weg en er kwamen ook andere dingen bv. de Wereidwinkel. Maar de toneelmicrobe had mij gebeten en ik kon toneelspelen toch niet uit mijn gedachten bannen. Ik ben toen begonnen met een stuk te schrijven om in de straat te spelen en toen dat af was heb ik een 5 - 6 tal mensen bij mekaar gezocht, die ook enthousiast waren om toneel te maken. In mei '83 zijn we dan begonnen, ons eerste optreden gebeurde op de Meerse Volksmarkt. Dat sloeg aan en heeft ons de moed gegeven om verder te gaan. Ondertussen zijn we twee jaar en vier stukken verder. De groep is wat uitgebreider geworden, er wordt ook meer georganiseerd gewerkt nu, maar het enthousiasme van het eerste uur blijft. DHG: - Hoe zijn jullie eigenlijk aan die naam gekomen?

ren met straattheater wilde ik er erg graag een element van de Straat in hebben, en hoeken kom je in elke straat tegen, de term leep heb ik erbij bedacht omdat theater maken heel dikwijls iets te maken heeft met erg "leep" uit de hoek te komen. Vandaar.

Street life DHG: - Waarom hebben jullie voor straattheater gekozen? JV: - Voor een beginnende groep is het ontzettend moeilijk om bv. in zalen te spelen. Doch het spelen in de straat was niet alleen een noodoplossing, nee, door op markten te spelen hebben we onszelf in de eerste plaats een aantal dingen geleerd. We staan nu veel sterker in onze schoenen dan twee jaar geleden en dat komt vooral door erg intensief met straattheater bezig te zijn. Straattheater wordt volgens mij een stuk ondergewaardeerd. Het is ontzettend moeilijk want je verschijnt voor een totaal ongemotiveerd publiek; het is immers niet naar de markt gekomen om theater te zien. En dan te zorgen dat die mensen blijven staan en dat ze gaan genieten van wat ze te zien krijgen en zelfs actief gaan meespelen, is een hele opgave. Wat we daar vooral van geleerd hebben, is dat je het publiek moet betrekken, je moet ze zelfs in een rol steken al is het dan de rol van toeschouwer. In ons eerste stuk trad bv. een kwakzalver op die op een markt allerlei "wonderdrankjes" komt verkopen. Het publiek speelt dan ook mee, want het is op dat moment een potentiële klant voor die kwakzalver. Het publiek moet zich kunnen identi-

de nazomer van '83, 8 maal kunnen optreden. In de winter van '83 hebben we met z'n allen een "toneeltraining" gekregen van Jef Rombouts, zelf iemand die al jaren actief met toneel bezig is, oa. in Leuven bij het theaterkollectief "de Kolk", die naast eigen producties en kindertheater ook toneelkursussen verzorgt. In '84 hebben we nog een aantal keren met het zelfde programma opgetreden én zijn we ook gaan optreden op het "Internationaal Totaal Theater Festival" in Ravenstein. Dat was een unieke ervaring voor ons. Het was die dag prachtig weer en Ravenstein is een heel oud en mooi Hollands stadje. Stel je voor: over heel het stadje stonden een twintigtal podia verspreid waar in totaal ongeveer 50 groepen optraden. Belangrijk was ook dat we daar werden bekeken door een professionele jury, die ons ook beoordeelde. Er hingen geen prijzen aan vast maar we gingen wel naar huis met een degelijk en uitgebreid beoordelingsrapport. Dat heeft ons erg geholpen om bepaalde dingen te verbeteren. In de zomer van '84 kwam er dan "De ballade van Arthur Paddington", dat anders van opzet en bouw was dan de twee vorige. We hadden toen al een duidelijke optie genomen voor totaaltheater. In dat derde stuk werd er bv. voor de eerste keer gewerkt met muziek en songs. Tijdens de winter van '84 is er hard gewerkt. Er werd een vierde stuk geschreven dat langer was en ook totaal anders van opzet (het duurt nu ongeveer een uur en een kwartier) én dat specifiek voor binnen werd geschreven: "De komst van Meneer Vermeulen"; We staan nu voor een nieuw seizoen en we pakken nu uit met een volledig programma voor in zaal: twee stukken die samen een kleine twee uur duren. Tegen mei zal er dan weer een nieuw en specifiek naar straattheater gericht stuk zijn geschreven. De première van dat stuk staat al vast: op 5 mei zal het een eerste keer worden gcpcetd op de Mcerse Volksmarkt

Whal's new, pussycal?

Monientopname uit het derde stuk: de Ballade van Arthur Paddington. JV: - Da's een heel raar verhaal. Op een keer zaten wij hier met een aantal mensen samen om een naam te bedenken voor onze nieuwe theatergroep. Drie uur hebben we zitten te denken, we hebben er tientallen bedacht, maar we konden maar niet besluiten. We hebben er bevoorbeeld een moment aan gedacht om onze groep gewoonweg "half elf" te noemen omdat we om half elf die avond nog geen fatsoenlijke naam hadden bedacht. We zijn dan allemaal gaan slapen en ik heb tenslotte de naam bedacht. DHG: - Wat betekent hij juist? JV: - Je moet er niet zoveel achter gaan zoeken. Maar omdat wij toen vooral bezig wa-

ficeren met een rol, en dan krijg je soms hele spontane en leuke reacties. DHC: - Vertel dan eens hoe jullie verder zijn geëvolueerd? JV: - Met ons eerste straatstuk zijn we terecht gekunnen op verschillende markten en feesten, oa. in de Warande in Turnhout, in Brecht en in Brasschaat. Tijdens de zomer van '83 is er dan een nieuw straatstuk geschreven en werden daarvoor andere mensen aangesproken. We hadden dus een programma van twee straatstukken die allebei ongeveer 20 minuten duurden, want een straatstuk mag ook niet te lang duren. Met dat programma hebben we dan in

DHG: - Uit welke mensen bestaat de groep nu? JV: - We hebben op het ogenblik een vaste kern van 15 mensen. Een groot aantal van hen woont in de fusiegemeente Hoogstraten, doch er zijn er ook bij van Rijkevorsel, Brecht en Merksplas. We pogen het ook een beetje professioneel aan te pakken. We hebben bv. iemand die zich speciaal bezig houdt met het secretariaat en de financies; die speelt dus geen toneel maar is wel onmisbaar. En sinds kort hebben we ook iemand aangetrokken die verantwoordelijk is voor de technische kant van toneelspelen; iemand die dus instaat voor belichting en geluid. We hebben ook iemand in de groep die de decorstukken voor zijn rekening neemt en die overigens zelf ook meespeelt. DHG: - Jullie schrijven alle stukken zelf. Hoe gaat dat in z'n werk? 15


JV: - De eerste twee straatstukken werden door mij geschreven. Vanaf het derde stuk was er al veel meer inbreng van de andere spelers. In dat stuk speelt bv. een orkest en die hebben geheel onafhankelijk gerepeteerd. Voor het vierde stuk kwam het basisidee van mij, maar tijdens een aantal repetities werd er rond dat thema geëxperimenteerd en geïmproviseerd, en zo werd er een stuk op-

gebouwd van 75 minuten, met een specifieke karaktertekening en een aantal visuele gags en grappen. Het uiteindelijke scenario is door mij dan nog wel uitgeschreven. Doch dit laatste stuk kan het eerste echt collectief geschreven stuk genoemd worden. DHG: - Hoe komen jullie financieel rond? JV: - We vragen natuurlijk wel een bepaald bedrag om op te treden. Doch dat geld vloeit integraal terug naar de groep. We besteden het geld nu vooral aan propaganda en decor. We spelen zeker geen theater om er persoonlijk financieel voordeel uit te halen. We werken voorlopig nog zonder subsidies doch die werden wel aangevraagd. We hopen op een positief antwoord.

No future

Enkele leden van het 'Tragicomical Orchestra", dat te zien is in de "Ballade van Arthur Paddington".

Goed op dreef. Nee, nee! Dat is van mei! (Jochei!) "Meimaand, Mariamaand!" zeggen we hier op Meersel-Dreef nog altijd. En met ons ook veel andere mensen. Als ik mezelf niet bedrieg en mijn geheugen me niet in de steek laat, kwamen er vorig jaar zo'n 50 georganiseerde bedevaarten naar grot en Mariapark van M.D. In mei, hee. Nu is een bedevaart hedentendage niet meer wat het vroeger was. Want waar trekken we de scheiding tussen bedevaarder en toerist? Is een bedevaarder die een friet eet en een trappist drinkt ook niet wat toerist? En is een toerist die de kerk of het park binnenloopt, niet ook een klein beetje bedevaarder? Is eigenlijk elke toerist niet een moderne bedevaarder? In de hoop dat hij op een ander een stukje hemel vindt, dat hij dan mee naar huis kan nemen .?*

Vc6r mei is er nog de laatste dag van april (30). En dan houdt de dorpsraad van Meersel-Dreef zijn eerste algemene vergadering van dit jaar. De mensen van M.D. hebben hierover al heel wat kunnen lezen in de STUW. Dat is een informatieblaadje dat door het dagelijks bestuur verspreid wordt, een paar weken voor zo 'n algemene vergadering. Er staat wat in over de riolering en het herstel van de verlichting. Deze keer ook een uitgebreid artikel over de samenstelling van de M. -Dreefse bevolking. Daar werd nu eens met cijfers aangetoond dat die bevolking deerlijk aan het verouderen is. Maar ook dat het nog niet te laat is om er iets aan te doen: er is nog een heel grote groep jongeren tussen 15 en 25 jaar. Zij kunnen nog de toekomst van Meersel-Dreef helpen verzekeren. 16

DHG: - Jos, waar wil je met "De Lepe Hoek" naartoe? JV: - Twee dingen zijn voor ons erg belangrijk: evolutie en pleziçr. Ik wil pleiir hilpven aan de dingen die ik doe en ik denk dat iedereen binnen de groep dit ook wil. De repetities moeten aangenaam zijn, de sfeer binnen de groep moet goed zijn, want anders is er niet te werken. En het mag ook niet alleen blijven bij een repetitie of een opvoering, gezellig met mekaar praten, een pint gaan drinken, het hoort er allemaal bij. En verder wil ik dat we evolueren. We moeten groeien, rijper worden. Dat wil niet zeggen dat wij in de eerste plaats heel beroemd willen worden of veel geld willen verdienen; doch dat wil wél zeggen dat we eer uit ons werk moeten halen en zeker niet ter plaatse blijven staan trappelen. We zijn begonnen als straattheatergroep, toen is er de muziek

Als er woongelegenheid is! Verder in die STUW nog dat het klooster binnenkort 300 jaar oud is (in 1987), wat over het wandelpad naast de Mark... Teveel om op te sommen. Leest U het maar eens door als U hier bij iemand op bezoek komt. * Elke tweede zaterdag van de maand houdt de KLJ hier een papierslag. Dat hebben ze overgenomen van de chiro. Deze laatste gaf ook de pijp aan Maarten: ze bestaat niet meer. Bezweken in de concurrentiestrijd met andere ontspanningsvormen, net voor het 10-jarig bestaan van de Dreefse chiro en het 50-jarige van chiro-nationaal. Maar zoals gezegd: de KLJ nam de papierslag over. En dat is deze maand op zaterdag 11 mei.*

Nu richten we onze blik weer even wat verder. De maand augustus. dan organiseert de

bij gekomen, hoewel dat nog in zijn kinderschoenen staat, en nu zijn we toe aan een eerste volwaardig programma voor binnen. Er is dus duidelijk sprake van een evolutie en ik hoop dat die zich blijft doorzetten. DHG: - Hoe zit het voor de onmiddellijke toekomst? JV: - Zoals dus al gezegd pakken we uit met een volwaardig programma voor in de zaal. Dat behelst dat wij twee stukken spelen: ni. "de Ballade van Arthur Paddington" en "De Komst van Meneer Vermeulen". Een aantal weken geleden hebben we onze première beleefd in jeugdhuis "De Zolder" te Nieuwmoei. Op 5 april speelden we in de parochiezaal in Wortel, een avond ingericht door jeugdhuis "Het Slot". In mei, de datum staat nog niet helemaal vast, spelen we zeker in Hoogstraten. We zijn ook nog volop in onderhandeling met een aantal jeugdcentra in de norrlrkimpen zodat we nog een aantal keer kunnen optreden voor de grote vakantie. In de zomer liggen we, wat optredens betreft, zo goed als stil, doch in het najaar zullen we er zeker weer staan. Ook al gezegd is dat we begin mei, de Sde om precies te zijn, ons nieuw straatstuk zullen voorstellen op de Meerse Volksmarkt.

Tot zover Jos Vinckx. En wij weg. Toch nog even het adres gegeven waar "Tejater de Lepe Hoek" kan bereikt worden voor inlichtingen en boekingen, zoals dat heet: Jos Vinckx, Ge/me/straat 5, 2320 Hoogstraten. tel.: 0313144792.3 dorpsraad een paapsteektoernooi tussen de gebuurten. En omdat dat spel hier weinig gekend is (bij het bestuur van de dorpsraad in ieder geval), wordt er vooraf een voorlichtingsavond gehouden. We proberen dan iemand vast te krijgen die er meer van afweet. Als er dan van elk gebuurt een paar mensen zijn kunnen zij daar gaan uitleggen en voordoen hoe het moet. Bijna vergeten: op vrijdag 17 mei om 8 uur avonds. Bij de paters!* Ook in mei maakt de paus zijn reis door België en Nederland. Hij komt niet in MeerselDree f.*

Dan doen die duizenden Nederlanders het beter. Zo gauw ze maar denken dat de zon gaat schijnen, springen ze op hun fiets of in hun auto. Hoe ze hier terecht komen.? Wat ze hier komen doen:? We weten het niet. Het is ook voor ons een groot vraagteken. Misschien heeft het nog iets te maken met de jaarlijkse trek naar het zuiden? Volk trekt volk aan, zegt men hier. En onze mid denstanders maken er handig gebruik van. Ze bieden hen allerlei lekkers aan, dat gretig aftrek vindt. Probeer op zo 'n zonnige zondag niet over de Dreef te rijden, beste lezer. Tenzij Uervan houdt om vanuit uw auto een kwartier of zo naar de terrasjes te kijken, naar terrasbezoekers die ook kijken en zich afvragen wat die drukte toch wel betekenen mag! Een nieuwe vorm van Reïzend Volksvergapen, als het ware. Het record van grens tot paters staat op 1 7min. 06sec. Mét de auto, hoor. U doet beter? Laat het ons weten. * In de kapel op Meersel gebeurt niets, deze

maan d.* Dit was mei. Over naar U. * fvb*


AUTOBAZAR MICHIELSEN Vrijheid 251 2320 HOOGSTRATEN Tel. (03) 314.39.08 - (03) 315.87.55

Zaterdag 18 mei 19.30 u. Rhytm & Blues avond met * Dizzy Drizzie * The Fabulous Bluesbreakers * Swing Job Parochiezaal Wortel

Zondag 19 mei toeristische auto (± 35 km.) en fietstocht (± 15 km.) zoektocht. Inschrijving in HET SLOT van 10.00 tot 14.30 uur, eerste start 13.00 uur Uitslag en prijsuitreiking om ± 21.00 uur.

Fototentoonstelling donderdag 16 mei van 10.00 tot 18.00 uur zaterdag 18 mei van 14.00 tot 19.00 uur zondag 19 mei van 10.00 tot 18.00 uur

Gemeente Hoogstroten Het kollege van Burgemeesters en Schepenen van Hoogstraten maakt bekend dat verschillende betrekkingen van KLERK te begeven zijn. Aanwervingsvoorwaarden: De betrekkingen zijn toegankelijk voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. - de Belgische nationaliteit bezitten - de burgerlijke en politieke rechten genieten - voor de mannelijke kandidaten - voldoen aan de dienstplichtwetten - leeftijdsvoorwaarden: minimum 17 en max. 45 jaar oud. Aan deze Ieeftijdsvoorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste datum van indiening der kandidaturen. - in het bezit zijn van een diploma van lager middelbaar onderwijs of gelijkgesteld. - de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. - slagen in een bekwaamheidsproef. De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven in ons bezit te zijn uiterlijk op 10 MEI 1985 en moeten vergezeld zijn van een afschrift van het diploma. Alle verdere inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentesekretariaat te Hoogstraten, tel. 03/314.50.07 - post 27. De sekretaris, P. Vinck De Burgemeester, J. van Aperen

in HET SLOT, dorp 28 Wortel 17


hoogstral nnkiri t

14 UciR4

i-ijt EN

?J IEg

'IED

- ri1i-

EELHT.

MEENTE -77

4 -

JAVV o11

18

LI ILKlm4 .

MJ <j4kk

\v


r

L

F,PWT Dcop

.

MEir

ETr

31RO€11'l

--

Tc W

WEEPS-f4tD EC.jLRDE

E$ fkD

00Q1

19


LitroënAxel 98.000 F. B ,..TW inheeren F .. .........

. . . . . . . . -- - -

T

1

»1

Dit is dan de nieuwe Citroën Axel. Zijn prijs, BTW inbegrepen: 188.000 F voor de Axel 1130 cm 3 en 228.000 F voor de Axel TRS 1300 cm3 Verbijsterende prijzen voor een wagen die toch maar mooi meegeniet van de technische know-how van Citroën. Konkreet betekent dit een onberispelijke wegligging, een zachte vering, een ruime mate van komfort en een bijzonder efficiënt remsysteem met 4 schijfremmen. Zonder daarbij de topsnelheid te vergeten (150 km/h of 157 km/h volgens het motortype) en een ongekend volledige uitrusting voor een wagen uit deze klasse: toerenteller, lichtmetalen velgen, .

ed 20

9ora9. VAfl RIEL

kaartenlezer en uitrusting voor een radio in de TRS. Extra pluspunten: het onderhoudskomfort (één olieverversing per 10.000 km.) en een stoere motor (zonder radiator, cilinderkoppakking, waterpomp of antivries). De Citroën Axel: een ruime wagen voor een krappe prijs. Met de bijbehorende Citroën-service.

CITROEN^AXEL HOOG STRATEN Tel. 03/314.33.33


Rouwen om raketten

Zaterdag 30maart om 10. IOu werden aan de Viii Aeitelaerstraat te Hoogstraten hij een botsing, twee auto's licht beschadigd. Zij werden bestuurd door Maria Rombouts, Dreefweg 11, Meer en Jozef Mertens, Hoogstraatsesteenweg te Rij kevorsel. Vrijdag 5 april om 5.04u werd aan de Chaamseweg te Meerle de 15-jarige fietster S. Van Der Hart, Ulicotenseweg 47 te Meerle, aangereden en licht gekwetst, door een auto die bestuurd werd door R. Van der Plas uit Lille. Zaterdag 6 april om 8.45u reed de 21-jarige Zeryouth Le! Arbi uit Borgerhout, op de Merksplasseweg te Rij kevorsel tegen een boom. Hij werd licht gekwetst, evenals de inzittende 20-jarige Anne Maes uit Antwerpen.

Daags nadat de regeringsbeslissing was gevallen en enkele uren nadat de eerste kruisraketten in Florennes waren gearriveerd, kwamen de Vaka-mensen uit Hoogstraten met hun rouwbeklag naar de Vrijheid. Gehuld in zwarte plastiek, onder striemende regen en wind, treurden ze om hun verloren strijd.

Nadenken over de toekomst

fl flfls' rii

ILIIWICI L..

7/S

LM,# 11

LPI

Cahier de Brouillon, Vrijheid 84, richt samen met Eicker-Ik een reeks diskussieavonden in gewijd aan de Toekomst. Geen droge uiteenzettingen als inleiding,maar film en toneel als uitgangspunt voor gedachtenwisseling. In de maand mei zijn er nog 4 avonden waarop elkeen zijn zeg mag doen over zijn of haar toekomst; vanaf het duisterste doemdenken tot het meest glorieuze gloren van de dageraad... Op 3 mei komt Kopspel zijn kunsten vertonen in de zaal Cecilia en aansluitend daarbij is er op 8 mei een diskussieavond over "de jeugd van de toekomst". Op 22 mei wordt de film "The Spongers" vertoond, een Britse film over de Nieuwe armQede en op 29 mei wordt over datzelfde onderwerp gedebatteerd. Voor inlichtingen en inschrijving: Cahier de Brouillon, Vrijheid 84, Hoogstraten, tel.: 314.32.64.

Ongevallen Woensdag 20 maart om 07. 15u kwam het in Worteldorp tot een botsing tussen een tractor-oplegger bestuurd door Gerard Claes uit Dessel en een lichte vrachtwagen bestuurd door Roger MariĂŤn, Worteldorp 11. De zware vrachtwagen kantelde bij het ongeval en de chauffeur Gerard Claes werd hierbij licht gekwetst. Er was zware stoffelijke schade.

Zaterdag 6 april om 17.55u botsten aan het kruispunt Vrijheid met Buizelstraat te Hoogstraten, de auto's bestuurd door Herman Roger uit Brecht en Rosalia Stoffels, Pastoor Lambertzstraat 6, Hoogstraten. Er was lichte schade. Zaterdag 6 april om 21.30u kwam het tot een aanrijding aan de Vrijheid te Hoogstraten, tussen de auto's bestuurd door Veronique Van Dijck uit Brecht en de 24-jarige Diane Jacobs, Achtelsestraat 50 Hoogstraten. Diane Jacobs werd licht gekwetst.

Zaterdag 23 maart om 17.00u botsten aan het kruispunt Lod. De Koniricklaan met de Loenhoutseweg, de auto bestuurd door Johanna Goossens uit Zundert en de auto bestuurd door Christine Brosens, Hinneboomstraat 24, Hoogstraten. Er was blikschade. Woensdag 27 maart om 10.50u botste aan de Vrijheid en Achtelsestraat in Hoogstraten, de auto bestuurd door Maria Dries uit Kalmthout met de auto bestuurd door William De Wilde, Kerhofpad 4 Minderhout. Er was lichte schade. Donderdag 28 maart om 7.35u kwam het tot een botsing aan de Van Aertselaerstraat te Hoogstraten, tussen een lichte vrachtwagen bestuurd door Ann Van Hoof uit Merksem, en de personenwagen, bestuurd door Louis Goetschalckx, Bergenstraat 22 Minderhout. Er was zware schade.

BON: Abonnement - 1985 DE HOOGSTRAATSE GAZET

>9:9

Ik wens in 1985 een abonnement op het maandblad. Naam.....................................................................voornaam . ................ straat.........................................................................................nr......... postnummer . ................................. . .... gemeente....................................... Ik voeg hierbij de som van 270 fr. voor de 9 nummers van dit jaar - of - ik zal het bedrag van 270 fr. betalen via de bankrekeningnr. 733-3243117-49 van de pvba De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. datum: ........................................ handtekening . ........................................

EYELESS IN GAZA Bovenstaande musici - Peter Becker en Martin Bates - vormen samen de Engelse formatie Eyeless in Gaza. Zij treden deze avond - 26 april - op in de parochiezaal van Wortel op uitnodiging van Cahier de Brouillon. Kenners beweren dat zij een kuItformatie zijn en muziek met klasse brengen. Wie dit bericht dus tijdig onder ogen krijgt, spoedde zich omstreeks 20u naar Wortel.

Op reis met de kapelaan Eerwaarde heer Teuns, gardiaan en kapelaan van Meersel-Dreef, gaat graag op reis. En zoals de meeste mensen doet hij dat liefst in gezelschap. Voor deze vakantie organiseerde hij twee reizen en hij nodigt iedere reislustige uit om met hem mee te gaan. Op 3, 4 en 5 juni gaat de reis naar Verdun en omgeving, strijdtoneel van de oorlog '14-'18. Inschrijven voor 6mei. Van 17 september tot 1 oktober reist hij naar alle mooie en merkwaardige plaatsen in ItaliĂŤ. Inlichtingen en volledig programma te bekomen bij J. Teuns, Dreef 38 in MeerselDreef. (Tel. 315.70.30)

21


Burgerlijke Stand Geboorten

1 J

BELASTINGEN In die dagen waren de kloosterboeren, pachters en horigen onderworpen aan jaargelden en hoofdgelden, haardgelden, wegengelden, bruggengelden, jachtgelden, wrakgelden, ovengelden, oogstgelden, slachtgelden, maalgelden, huwelijksgelden, zoutcijnzen, penningen, taksen, giften, schenkingen, groftienden, smaltienden, belastingen in natura, en nog vele andere vormen van aanslagen. En wij maar klagen... Er was ook nog "het dode handsrecht" bijvoorbeeld(mortuarium, main morte) dat voorschreef het op één na beste stuk vee uit de stal aan de grondbezitter af te staan bij het overlijden van de pachter zelf. De "hand" van de onvrije was immers "dood" voor de wet en kon geen goederen achterlaten. Als tegenprestatie moest het klooster wel zorgen voor de weduwe. Vaak overtroffen de wederdiensten zelfs de heffingen! Wie de belastingen kwam brengen, kreeg eerst een "kloostermaaltijd" met vlees, groenten, soep en enkele broden. Daarbij kwam nog drank in overvloed voor het hele gezelschap en proviand voor de terugtocht. Voor de paarden moest bovendien nog haver geleverd worden en vet om de wagens te smeren. Voorts voor de groep: eieren en gevogelte, melk en bergen kaas. En verder wijn en bier, fruit en honig. Het gewoonterecht was immers heilig en de heren waren het nu eenmaal aan hun stand verplicht vrijgevig te zijn voor hun horigen en voor hun onderdanen. Om het ingewikkelde spel van geven en nemen bij te houden, hielden de kloosters er hun eigen rekenkamers op na. Ook met de massa's doorreizenden hadden ze heelwat om handen. Zo beval Karel de Kale dat elke bisschop op doorreis 50 broden, 10 kippen, 50 eieren, en 5 speenvarkens moest krijgen. En een klooster in Picardië moest wel erg veel dorstige kelen lessen, want de gemeente moest dagelijks 270 liter bier leveren... APPELPA VESEN (uit: DAS BUOCH VON GUO TER SPISE)

(lees: wentelteefjes) Neem sneetjes Wit brood. Neem appelen of peren en kook die goed met gember, suiker, peper en sap van limoenen. Pers dal door een zee!. Leg het men gsel tusen de sneeljes brood. Wentel ze in rauw geklutst ei en bak ze goudgeel in vet.•

6 maart: Didi, dochter van Adrianus Hakkens en Maria de Meyer, Donkakker 71, Meer. 7 maart: Bart, zoon van Jozef Sas en Eiza Verhoeven, Vrijheid 23, Hoogstraten. 9 maart: An, dochter van Frans Leenaerts en Helena Mattheussen, J. Lijsenstr. 46a, Meer. 9 maart: Esther, dochter van Leo Van Eersel en Maria Van Tongerloo, Jan Huetstr. 4, Wortel. 12 maart: Sander, zoon van Lutgardis Kustermans en Johannes Hereijgers, Donkakker 45, Meer. 12 maart: Heleen, dochter van Edgard Sanen en Elisabeth Hens, Witherenweg 16, Minderhout. 13 maart: Joke, dochter van Alfons Aerts en Gerda Pluym, Meerleseweg 35, Meer. 13 maart: Anke, dochter van Luc Lenaerts en Martine Verlinden, Beekakker 15, Meer. 14 maart: Dave, zoon van Stanny Strybos en Emilia Kerstens, Venhoef 39, Hoogstraten. 14 maart: Dorien, dochter van Karel Brosens en Maria Janssens, MinderhoutdorplO, Minderhout. 15 maart: Tinne, dochter van Stefaan Pillot en Marlena Lambrechts, Meerleseweg 22, Meer. 18 maart: Bart, zoon van Jozef Buyens en Maria Verhoeven, Hoogeind 58a, Meer. 19 maart: Jan, zoon van Adrianus Kustermans en Rita Tilburgs, Gestelsestraat 38, Meer. 19 maart: Koen, zoon van Marcel Geerts en Christianne Lochten, Pastoor van Dyckstraat 23, Minderhout. 20 maart: Eveline, dochter van Jozef Michielsen en Rosine Voeten, mge. Eestermansstraat 9, Meerle. 20 maart: Guy, zoon van Josephus Lauryssen en Maria Aerts, Beeksestr. 8a, Meer. 23 maart: Marijke, dochter van Patrick Ley sen en Margareta Van Bergen, Lindendreef 52, Hoogstraten. 29 maart: Moniek, dochter van Johannes Braspenning en Cornelia Lauryssen, Hoogeind 70, Meer. 30 maart: Jef, zoon van Louis Eist en Elisabeth Mertens, Worteldorp 42, Wortel. 30 maart: Elly en Annelies, dochters van Frans Vermeiren en Nicole Van Gestel, Zandstraat 25, Wortel.

9 maart: Willem Roeleveld, Treublian 41, 'sGravenhage en Jacqueline Slager, Desmedtstraat 9, Minderhout. Nieuw adres: Treublaan 41 'sGravenhage. 15 maart: Petrus Van Heerebeek, Meester Bierensweg 74, Prinsenbeek en Karine Lambregts, Meerseweg 6, Meer. Nieuw adres: Meester Bierensweg 74, Prinsenbeek. 15 maart: Jan Sprangers, Loenhoutseweg 129, Hoogstraten en Julia Rommens, Driehoekstraat 2, Meer. Nieuw adres: Loenhoutseweg 129, Hoogstraten. 15 maart: Joannes Verheijen, Pst. Lambertzstraat ii, Hoogstraten en Magdalena Vangoidsenhoven, Past. Lambertzstr. 11, Hoogstraten. Nieuw adres: Past. Lamberzstr. 11, Hoogstraten. 23 maart: Christiaan De Backker, wonende te Hoogstraten en Magdalena Baeyens, woNieuw adres: Steenweg op Mol 109, OudTurnhout. 28 maart: Jacobus van Kuijck,, Het Stroomstraat 1, Rijsbergen en Ingrid van Gestel, Meerledorp 18, Meerle. 29 maart: Joseph Donckers, Zandstraat 11, Wortel en Maria Jansen, Boomgaardstraat 31, Turnhout. Nieuw adres: Vrijheid 30, Hoogstraten. 29 maart: Peter Verlinden, Gelmeistraat 131, Hoogstraten en Marleen Strij bos, Meterkensstraat 14, Hoogstraten. Nieuw adres: Lindendreef 68, Hoogstraten. 30 maart: Josephus Geerts, Hoge Weg 12, Minderhout en Ann Maria Van Kerckhoven, Schuttershofstraat 44, Merksplas. Nieuw adres: Hoge Weg 12, Minderhout.

F 01

Overlijdens

26 februari: Joseph Aerts, 75 jaar, echtgenoot van Angelina Geerts, Rooimans 7, Wortel. 4 maart: Maria Verschueren, 81 jaar, weduwe van August Jespers, Kerkstraat 38, Meerle. 7 maart: Maria Keustermans, 87 jaar, weduwe van Frans Jansen, Moerstraat 21, Hoogstraten. 8 maart: Rosina Tilburgs, 84 jaar, weduwe van Augustinus Boudewijns, Heerle 53, Meerle. 11 maart: Augustinus Desmedt, 82 jaar, priester, Bredaseweg 30, Minderhout. 13 maart: Maria Van Opstal, 70 jaar, echtgenote van Jacob Snijders, Achtelsestr. 79, Hoogstraten. 14 maart: Jan Coertjens, 81 jaar, echtgenoot van Anna Huysmans, Begijnhof 6, Hoogstraten. 21 maart: Frans Govaerts, 72 jaar, echtgenoot van Theresia Brosens, Dreefweg 1, Hu we/ijken Meer. 30 maart: Albert De Roover, 69 jaar, echt2 maart: Jozef Jans, Luikersteenweg 45, genoot van Maria Lambregts, Dreef 43, Hasselt en Elisabeth Van den Bossche, Lin- Meerle. dendreef 74, Hoogstraten. Nieuw adres: Leopoldplein 10, Hasselt. 8 maart: Ronald Oostvogels, Gravin Elisabeth laan 43, Hoogstraten en Maria Raats, wonende te Zundert. Nieuw adres: Burg. Brosenstraat 8, Hoogstraten.

*]

Te koop: elektr. schrijfmachine Olivetti, wagen 70 cm.: in goede staat; 5000 fr. Tel. 3158485, tussen 5 en 6 uur.


Puzzelkolom Een maandblad zonder puzzel of prijsvraag is als een café zonder bier. Een nieuw maandblad (nieuw? is dit dan de Hoogstraatse Gazet niet meer?) zonder puzzel is hélemaal een bos zonder Roodkapje! Nu U op vrijwel de laatste pagina bent aangeland, gaan we U eens testen op uw kennis qua inhoud van dit eerste onvolprezen nummer met zijn vertrouwde naam De Hoogstraatse Gazet (slik). Vraag: Waar in dit nummer vindt U volgende passages. Vermeld bladzijde én kolom! Hier gaan we weer. ... Hoogst raatse burger stelt zich heel wat ... minstens 700 wetteksten kennen ... Als kartoenist wil hij echter meer ... thuisbren gen van gazetten, dat was Wie gaat er eten voor I8.000fr ? Binnen sturen vöér 10 mei a.s.(!) naar redaktieadres. De prijzen. Over de prijzen gaan we deze keer eens niet flauw doen. Er zijn 3 gelijkwaardige prijzen te winnen. Een prachtig boek over Paus Johannes Paulus II, luxe-paperback met vele kleurenfoto's over het leven van P.J.P. II Een moderne wereldatlas waarin niet één land vergeten is. Met plaatsnamenregister van a tot Z. Een prachtige kwartsgestuurde digitale werkhorloge. Speciale Taiwan-look met uur, minuten, seconden én datum met unieke februari-sprong. Leg weg dat Cartierprul. Vermeld welke van deze 3 prijzen uw voor keur geniet! Reglement: Daarover doen we ook niet flauw, als U dat ook niet gaat doen!

VRIJDAG 26 APRIL - Optreden van EYELESS IN GANZA, om 20u in de parochiezaal van Wortel ZATERDAG 27 APRIL - Concert, m.m.v. van de Muziekschool der Noorderkempen en het mannenkoor EXCELSIOR uit Teglen, om 20u in de kerk van de Kolonie van Merksplas - Optreden van SECRET LIFE (NEW WAVE) in het slot in Wortel - Optreden van ELISA WAUT in Spiraal in Rijkevorsel. - Chiro-bal met RADIO VRIJ drive-in

LJJ

mavz

ZIUW GELIDIX

April 1935 Eeuwfeest van 't Klein Seminarie Eindelijk is de datum van 't jubelfeest van 't Klein Seminarie, dat in 1835 te Hoogstraten werd gesticht, definitief vastgesteld op Dinsdag 30 juli. De honderden en duizenden oud-studenten, welke die plechtige feestviering met belangstelling tegemoet zien, gelieven van nu af dien dag aan te teekenen en Vrij te houden, ten einde, door hun talrijke opkomst, dit eeuwfeest nog beter te doen slagen dan het heugelijk jubelfeest van 1910. Toerisme in de Kempen Verleden Zondag 7 april werd er op 't stadhuis een vergadering belegd om 't tourisme te Hoogstraten te bevorderen. Het initiatief daartoe ging uit van 't gemeentebestuur en H.O.K. Op zichzelf echter is Hoogstraten niet in staat om in ruimen kring, ook in 't buitenland, voldoende propaganda te voeren. Om de uiteenzetting van een breedopgevatte actie te horen, werd dan het woord verleend aan de heer F. Fierens, uit Lier, secretaris van de Zimmertorencommissie. Aan de Wortelsche bevolking Ten jare 1910 werd de maatschappij "De Oud-Soldaten van Wortel" gesticht. In Juli1935 zullen er groote feestelijkheden plaats hebben om haar vijfentwintig jarig bestaan te vieren, maar gezien hare kastoestand ontoereikend is om dit feest in te richten, heeft de maatschappij vanwege het gemeentebestuur, in dato van 19 Maart 1935 1e toelating bekomen om bij de bevolking eene geldinzameling te doen om haar feest te doen gelukken. Wij durven hopen te mogen rekenen op de medewerking en ondersteuning van alle Wortelaren, opdat wij hen op dien dag de maatschappijen uit de naburige gemeenten waardig zouden kunnen ontvangen.

Electriciteit in Minderhout Het leggen der electriciteit over de gehuchten Heerle, Bergen en Hal zal kortelings aanbesteed worden. Zoo zullen tegen a.s. winter ook deze gehuchten van de moderne verlichting genieten. Door deze uitbreiding der electrische verlichting, welke een nieuwe hoogspanningslijn langs de grens noodzakelijk maakt, is er kans voor het Hollansche gehucht Castelré om er bij aan te sluiten. In dezen zin is of wordt er dan ook gewerkt en 't is te wenschen dat de boeren van Castel deze gelegenheid niet zullen laten ontglippen om bij de moedergemeente aan te dringen ten hunnen voordeele aan te sluiten bij Minderhout. De aanbesteding van het laagspanningsnet in Minderhout is op Woensdag 1 Mei en wordt geschat op 1 15.653,70fr. Regering van nationale eendracht De nieuwe regeering onder leiding van Paul Van Zeeland is thans drieledig: katholieken, liberalen en socialisten. Pas was de nieuwe regeering gevormd of de spekuleerders waren erbij en er werd verhandeld met het geld alleen ten nadeele van onzen frank en ten voordeele der spekuleerders. De beurzen werden dan ook voor 3 dagen gesloten op bevel van hogerhand. Zondag morgend werd de eerste ministerraad gehouden en de devaluatie van den frank werd vcastgesteld op 28 p.c. Vele handelaars van de paniek onder het volk hebben daarvan gebruik gemaakt om de prijzen op te drijven. Meer notelaars in Duitschiand M. Goering, Duitsch minister voor propaganda, heeft in de "NationaalSozialistische Landpost" verklaard dat men zooveel mogelijk notelaars mogelijk moet planten.De teelt van den notelaar wordt veel te fel verwaarloosd in Duischland; daarin moet zoo spoedig mogelijk verandering gebracht worden. Zoals men weet wordt het notelaarshout voornamelijk gebruikt bij het vervaardigen van geweerkolven. Alles in dienst van den vrede... (Bron: Gazet van Hoogstraten)

show, in de tent op het Chiroplein van Meerle

ZONDAG 28 APRIL - Cultuurmiddag van de Chiro met optreden van The Lowland pipers, de St.Sebastiaangilde, De Heimeulen, Fanfare St.Cecilia en een poppenspel, vanaf 13.30u. op en om het Chiroplein in Meerle VRIJDAG 3 MEI - Optreden van KOPSPEL met "TIME-

ZATERDAG 27 APRIL 20.00 UUR

New Wave Party met optreden van:

SECRET LIFE in HET SLOT te Wortel 23


OUT" (muziektheater), ingericht door Cahier de Brouillon in zaal Cecilia, om 20.00u. in Hoogstraten ZONDAG 5 MEI - Wandeltocht met K.W.B.Vakantiegenoegens, via het Jan Huetpad in Wortel ZATERDAG 11 MEI - Fanfare-verbroederingsfeest in Meer. De Marckriver Jazzclub presenteert THE FEETWARMERS in de Tuinbouwschool vanaf 21.00 uur, in Hoogstraten. ZONDAG 12 MEI - Wielerfeest van 14.30 tot 18.00 uur op de Thijsakker in Hoogstraten KLJ gewestelijke aktiviteit in Hoogstraten - Ruitertornooi van de Paardenvrienden in Minderhout - Fietstocht naar Scherpenheuvel, georganiseerd door K.W.B.-Hoogstraten. Vertrek aan de kerk in Hoogstraten. DONDERDAG 16 MEI (O.H. Hemelvaart) • School in werking in het V.I.T.O. van Hoogstraten. - Gammel-Kermis, om 20u Jeugdbal met STOMPING FATS in de feesttent aan de Hoogstraatste Steenweg. VRIJDAG 17 MEI - Schoolfeesten van het Klein Seminarie in Hoogstraten. - Gammel-Kermis, om 20u jokprijskamp (1 .500fr. vooruit) ZATERDAG 18 MEI •Schoolfeesten van het Klein Seminarie in Hoogstraten. - RHYTM & BLUES met optreden van DIZZY DRIZZLE, SWING JOB en THE FABULOUS BLEUSBREAKERS in de parochiezaal in Wortel. - Gammel-Kermis, om 13u paaptornooi (inschrijving), om 20u bal met THE RIRESTARS ZONDAG 19 MEI - Fanfarefeesten in het Klein Seminarie in Hoogstraten. - Fietszoektocht en autozoektocht van het Slot in Wortel - Gammel-Kermis: Touwtrekken in groepen van 5 om 13.30u en bal met DISCO STENTOR om 20u. VRIJDAG 24 MEI - Naar Scherpenheuvel met heel het Klein Seminarie, met de bus, met de fiets of te voet. Vertrek aan het Seminarie in Hoogstraten. ZATERDAG 25 MEI - Tekenwedstrijd van het I.K.O. aan de Lindendreef, in Hoogstraten. ZONDAG 26 MEI (Pinksteren)

Tentoonstellingen Van 26 april tot 12 mei stelt JAN VAN DEN BROEK Uit Meerle zijn schilderijen tentoon in De Warande in Turnhout. Elke dag van 10.00 tot 20.00u. in de inkomhal (links). Op 16, 18 en 19 mei houdt de fotoclub van het Slot haar jaarlijkse FOTOTENTOONSTELLING; op 16 en 19 mei van 10.00 tot 18.00u. en op 18 mei van 14.00 tot 18. OOu. 24

HUISDOKTERS 28 april: DR. FRANSEN, V. Aertselaerstr. 5, Hoogstraten. 314.54.08 1 mei: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 165, Hoogstraten. 314.57.84 5 mei: DR. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. 314.66.02 12 mei: DR. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. 315.84.74

16 mei: DR. DECLERCQ, Gemeenteplein 12, Meerle. 315.84.54 19 mei: DR. BOEREN, Mgr. eestermansstr. 15, Meerle. 315.82.21 26 mei: DR. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, Wortel. 314.48.00 27 mei: DR. WEYLER, V. Aertselaerstr. 70, Hoogstraten. 314.31.66

APOTHEKERS Van 26 april tot 3 mei: Apotheek FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. 314.60.04 Van 3 mei tot 10 mei: Apotheek HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. 314.57.24 Van 10 mei tot 17 mei: Apotheek VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. 314.51.50 Van 17 mei tot 24 mei: Apotheek FAES, Meerdorp 61, Meer. 315.77.73 Van 24 mei tot 31 mei: Apotheek BROSENS, Schuttershofstr. 9, Merksplas. 014/83.33.83 Op 25 mei: Apotheek LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. 314.40.74

Als de Wielewaal zijn deuren opengooit..

staat Jef Leestmans erachter, de rondborstige en baardige voorzitter van deze natuuren vogelvriendelijke vereniging. Andere Wielewalers die mee de deuren openhielden, waren ondertussen een korte natuurwandeling aan het doen. Een Wielewaler kan nu eenmaal niet binnenblijven. De natuur is zijn thuis.

AAN ACHT Wie volgende maand in de gazet wil staan: verenigingsberichten, sportmanifestaties.. gelieve de tekst binnen te brengen vôèr maandag 20 mei. Wie wil abonneren, graag dankuwel, vindt daartoe een bon op blz. 21.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.