WIJ, Magazine van De Lange Wei | Winter 2022

Page 1

samenzijn Schenken en ontvangen Herinneringen komen naar boven tijdens de ontmoetingsgroep. Welkom gevoel De warme en persoonlijke benadering van Janny bij verhuizing Warme WINTER WENSEN
Magazine van De Lange Wei Winter 2022 Gezellig
2 Inhoud 16 Schenken en ontvangen Verbinding tijdens de ontmoetingsgroep 6 Warm welkom De procedure rondom het inhuizen 14 De Cliëntenraad Nieuwe- en oude voorzitter aan het woord 10 Een kijkje bij de dagbesteding Gezelligheid bij mevrouw Van den Berg en de heer Kramer 20 Mooie momenten creëren De kracht van onze vrijwilligers En verder Nieuws van de Bestuurder Welzijn bij De Rembrandthof Welzijn bij De Zes Molens Raad van Toezicht In de buurt Puzzelpagina Recept Innovatie Column Caroline Moerman Adressen en tips 4 8 12 15 18 22 24 27 28 31

Woord van de redactie

Deze editie staat in het teken van de winter. Een seizoen waarin we ons focussen op warmte, samenzijn en goede gesprekken. In deze koudste periode van het jaar gaan we op zoek naar waar ons eigen vlammetje van gaat branden.

Voor ons is dat buiten een frisse neus halen en daarna terug naar binnen om te genieten van een heerlijke warme kop thee of koffie. Het liefst met een klein, zelfgebakken lekkernij erbij. Maar belangrijker nog: met wie brengen we deze tijd binnen door? Voor wie hebben wij aandacht en wie heeft er aandacht voor ons?

In deze wintereditie van de WIJ leest u meer over elkaar ontmoeten. Mooie contacten van cliënten, medewerkers en vrijwilligers staan centraal. Over genieten van wat er allemaal wel kan, over veerkracht en hoe we elkaar kunnen helpen. Over de steun van De Cliëntenraad en de Raad van Toezicht voor het reilen en zeilen van De Lange Wei.

Colofon

Het is mooi om te zien hoe ieder zijn steentje bijdraagt.

Mooi was ook de opening van onze nieuwe locatie De Groene Wei in Giessenburg. Met momenten van samenzijn met de nieuwe bewoners, de nieuwe medewerkers en alle betrokken partijen. Want deze prachtige woonzorgcombinatie is tot stand gekomen door goede en prettige samenwerkingen. Een kleine sfeerimpressie van de dag vindt u in dit magazine, maar in het nieuwe jaar gaat u zeker meer van deze locatie zien.

Fijn dat u ons magazine weer leest! Wij wensen u een mooie decembermaand met veel warmte en verbinding. En alvast alle goeds voor 2023!

Redactie:

Jolanda van Toorn, Janny de Munck Cindy Stasse, Jolanda Berkhout, Sam van Iperen, Jealine Meijer en Annemiek Smaal

Wij is het officiële magazine van De Lange Wei en verschijnt vier keer per jaar. Het magazine wordt verspreid onder cliënten/familie, medewerkers, vrijwilligers en relaties van De Lange Wei.

Redactieleden:

Janny de Munck, Jolanda van Toorn, Sam van Iperen, Cindy Stasse, Jolanda Berkhout, Jealine Meijer

Eindredactie: Annemiek Smaal

E-mail: communicatie@delangewei.nl Website: www.delangewei.nl

Adverteren? Neem contact op met Annemiek Smaal via communicatie@delangewei.nl

De inhoud van dit magazine is zorgvuldig samengesteld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

3

Nieuws van de Bestuurder

WIJ

De Lange Wei – wat een toepasselijke naam! Bij de overgang van de Burgemeester de Boer stichting naar de naam De Lange Wei heeft men zich destijds laten inspireren door de omgeving. Het perceel waar De Rembrandthof op staat was vroeger een langgerekt weiland. Ondanks mijn voorliefde voor het boerenleven zou ik de naam graag een ander perspectief meegeven. Het ‘lange’ staat daarbij voor de ruim 70 jaar dat we al van betekenis mogen zijn voor inwoners van onze dorpen met persoonsgerichte zorg. Waar het gewone juist bijzonder is. Verankerd in de dorpsgemeenschappen.

En WEI staat voor WIJ. Als er iets kenmerkend is voor De Lange Wei, is dat we het samen doen! Een gemeenschap vorm je samen met anderen. En juist in deze tijden waarin de individu in de maatschappij nog centraal staat, willen we als De Lange Wei het belang van WIJ centraal blijven stellen.

Zo voel ik zelf heel duidelijk dat ik alleen weinig kan, maar samen met anderen juist heel veel. Dat motiveert ook om dagelijks in gesprek te zijn met collega’s, externe partners en bijvoorbeeld ook de cliëntenraad, ondernemingsraad en verpleegkundig adviesraad. Samen komen we tot het beste voor bewoners/cliënten, familie en naasten, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers.

En zo vormen we samen een leefgemeenschap. Waarin we uniek als we zijn, allemaal op onze eigen manier een bijdrage mogen leveren aan de

gemeenschap van De Lange Wei. Of het nou rondbrengen van maaltijden betreft, ondersteunen bij medicijnen, het zuigen van een huiskamer, een gezellig praatje tijdens de koffie. Op allerlei manieren geven we hiermee invulling aan de ‘WEI’, en in al die verscheidenheid delen we, dat we van waarde zijn voor de ander.

Zo aan het einde van dit jaar wil ik iedereen daarom ook uit de grond van mijn hart bedanken voor alle inzet en betrokkenheid bij de gemeenschap van De Lange WEI.

Geven in een echte gemeenschap is namelijk geen transactie. Het is een uiting van wie je bent. Net zoals ontvangen geen nemen is. Het is een acceptatie van wie de gever is. En zo mag je als mens een geschenk voor een ander zijn.

Met deze gedachte wil ik u en jullie allen, mede namens de collega’s van het Managementteam, fijne feestdagen toewensen en een mooi 2023 in verbondenheid met anderen.

Met een hartelijke groet, Sander van IJsseldijk

4

VERBONDEN

Hier doen we de dingen gewoon met elkaar samen al jaren nog jaren want we weten wie we waren wie we zijn wie we blijven vangend versierend verbindend vierend in gemeenschap van erfgoed verbonden hier zetten we voort en geven we door van oudsher voor later al jaren nog jaren met trots en elkaar

5
Merel Morre

Warm welkom

De Groene Wei heeft haar deuren geopend en langzaamaan worden er meer meubels naar binnen getild, verhuisdozen uitgepakt en krijgt alles zijn plekje. Het is nogal wat… verhuizen. Ondanks dat je weet dat je meer hulp nodig hebt en het thuis eigenlijk niet meer gaat, blijft het lastig om je vertrouwde buurt en plekje achter te laten. Een beslissing die niet één, twee, drie genomen is. Dit geldt voor de bewoner maar zeker ook voor de mantelzorger. Het is dan goed om te weten dat we hier als De Lange Wei zicht op hebben. We zijn ons er van bewust dat het een ingrijpende gebeurtenis is en dat er een hoop geregeld moet worden. De Lange Wei streeft er naar om deze stap dan ook zo warm mogelijk te laten verlopen. Daarom is er een protocol opgesteld met de procedure rondom het inhuizen. In dit artikel vertellen we graag meer over hierover en hoe dit bijdraagt aan het warme welkomstgevoel bij nieuwe bewoners.

De mens wordt ouder en heeft vaak meerdere chronische ziekten tegelijk. Deze complexe zorg vereist extra kennis en vaardigheden over bijvoorbeeld de diverse kanten van algemene veroudering. Janny de Munck is werkzaam als HBO Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie. In haar functie ondersteunt zij de zorgteams wanneer er probleemgedrag geconstateerd wordt. Samen met een collega heeft Janny de procedure rondom het inhuizen in De Groene Wei op zich genomen.

Het is fijn om even met Janny om de tafel te zitten en van haar te horen hoe deze procedure verlopen is. “Ik praat liever over een verhuizing dan over een opname”, begint Janny het gesprek. “Opname klinkt zo klinisch terwijl we

in De Groene Wei graag een thuissituatie willen creëren.” Voordat iemand de overstap wil en kan maken naar De Groene Wei, vindt er een eerste gesprek plaats. Janny is samen met collega Ineke Noordermeer; Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP), op huisbezoek geweest. Hierbij is, naast de toekomstige bewoner, ook de partner en/of familie aanwezig. “Tijdens zo’n bezoek ontvangen we veel informatie en horen we de wensen en behoeften aan. Uiteraard geven we ook zo veel mogelijk informatie over de zorg die we kunnen bieden, over de locatie en hoe de procedure gaat verlopen.” Tijdens dit huisbezoek is ook de mantelzorger aanwezig. “Niet alleen voor de toekomstige bewoner is het een hele stap om te verhuizen. Ook voor de mantelzorger is het een moeilijke periode. Je

6
Specialisatie
Geschreven door: Jolanda Berkhout

hebt altijd klaargestaan en hulp geboden. Het is verdrietig wanneer je moet erkennen dat het niet meer gaat op deze manier.” Janny ziet dan ook veel betrokken mantelzorgers. ‘Gelukkig blijven zij dezelfde belangrijke rol vervullen op het gebied van zorg en welzijn. Wij vinden het belangrijk dat ook zij zich thuis voelen op de nieuwe plek.’’

Janny is ook zoveel mogelijk aanwezig tijdens de verhuizing. Zij is bekend bij de cliënt en kan zo nodig de eerste vragen beantwoorden. Janny is de schakel tussen de bewoner of mantelzorger en de zorgmedewerkers. “Wanneer iemand net binnen is gekomen en de dozen zijn uitgepakt, kan het dus zo zijn dat ik de vraag krijg wie de volle vuilniszak in de container gooit. Of een vraagje of de pillendoos, die thuis altijd zo goed ingezet werd, nu ook nog gebruikt kan worden.” Juist dit extra stukje, er voor iemand zijn, maakt dat iemand zich echt welkom voelt.

Zorgvraag en zorgaanbod moeten op elkaar aansluiten. Wanneer dat het geval is, wordt er een selectie gemaakt waarna er een kamer toegewezen kan worden. Het is logisch dat je als toekomstige bewoner daarna nog veel vragen hebt. Op initiatief van woonzorgbemiddelaar Helga Ravestein is hiervoor het spreekuur ingesteld. “Tijdens het spreekuur beantwoord ik, samen met Helga, alle vragen die aan bod komen. Zoals hoe het financieel geregeld is en extra uitleg over de woningen waarbij wonen en zorg gescheiden zijn. Hoe gaat het met de was? Wat kan de mantelzorger nog betekenen?” vertelt Janny.

Wij wensen alle bewoners en mantelzorgers van De Groene Wei een heel warm welkom toe. Met elkaar maken we er een mooi (t)huis van.

‘Janny is de schakel tussen de bewoner of mantelzorger en de zorgmedewerkers. ’

Welzijn

Lekker eten

Lekker eten kan een mens goed doen. Het ruiken en proeven van eten kan prettige herinneringen oproepen. Ook het samen bereiden zorgt voor de nodige gezelligheid. Zo hebben we van appels heerlijke appelmoes en een appeltaart gebakken in de huiskamers, maar ook was het weer eens tijd voor lekkere snert volgens grootmoeders recept.

Locatie De Rembrandthof, BovenHardinxveld

Fotohoekjes in De Rembrandthof

Vanwege het 70 jarig bestaan van De Lange Wei was deze ochtend Vermaak Molenhoek uitgenodigd en waren er in het atrium diverse fotohoekjes gecreëerd met als thema ‘Vroeger’. Een oude koffiemolen, pinda’s doppen en een spelletje domino, zelfs een oude kinderwagen ontbrak niet aan de collectie.

8

Beeldje als blijk van waardering

Team E heeft als waardering voor hun warme zorg voor Annie Kraaijeveld ter nagedachtenis een beeldje gekregen. Een mantel met symboliek voor warmte, geborgenheid en veiligheid. Lees er meer over op bladzijde 28.

La Donna Mobile

Zaterdag 22 oktober hebben wij in De Rembrandthof mogen genieten van een groots optreden door La Donna Mobile - muziek voor ouderen en senioren! Het programma stond deze middag in het teken van het Oktoberfest! Meezingen, walsen, polka’s, deinen tot aan de polonaise lopen toe! Het duo Ria Hurkens en Eddy van Damme heeft ons een middag vol mooie herinneringen bezorgd!

Shepherd’s Pie

Dinsdag 25 oktober was er in De Rembranbdthof een optreden van de Shepherd’s Pie een Ierse folkband uit regio Hardinxveld. Ook deze middag was het gezellig druk in het atrium en hebben we kunnen genieten van deze band uit Hardinxveld. Met als repertoire: Ierse traditionals en ballades begeleid op o.a. Gitaar, Mandoline, Viool, Mondharmonica, Trekzak, Accordeon en Ierse Trom

De Lange Wei biedt diverse individuele en groepsgebonden activiteiten aan. Kijk voor het activiteitenoverzicht op onze website of haal het activiteitenboekje op bij de receptie van locatie De Rembrandthof in Boven-Hardinxveld. Wij kijken er naar uit u (weer) te ontmoeten bij onze activiteiten.

9
‘‘

Een kijkje bij de dagbesteding

Geschreven door: Jolanda Berkhout

Woensdagmiddag, half twee. Er klinkt gelach uit het restaurant van De Zes Molens. Het MensErger-Je-Niet’ spel komt op tafel. Mevrouw Van den Berg en de heer Kramer nemen ieder plaats aan een kant. Zodra de lunch van de cliënten van de dagbesteding beëindigd is, de tafels afgeruimd zijn en de cliënten terugkeren naar de ruimte om te rusten, is het tijd voor ontspanning.

Mevrouw Van den Berg hoopt 24 december haar 95ste verjaardag te vieren. Een kwieke dame met een positieve blik op het leven. Het glas altijd half vol. In maart 2018 is zij naar de dagbesteding in Hoornaar gekomen. “De huisarts zei dat het wel goed voor me was, wanneer ik vierenhalve dag naar de dagbesteding zou gaan. Maar dat wilde ik niet hoor. Ik heb zoveel aanloop dat ik drie dagen meer dan genoeg vind.” Mevrouw ziet slecht maar vermaakt zich prima. Dagelijks zit ze op de hometrainer om de spieren soepel te houden. ‘s Middags rusten is niets voor haar. “Ik moet toch wat doen?”

De heer Kramer woont in een aanleunwoning van De Zes Molens. Hij is 88 jaar en heeft een hekel aan niets doen. Sinds eind 2017 is hij als vrijwilliger van De Lange Wei zeer actief. Hij helpt onder andere in het restaurant, sorteert het oud papier en verspreidt de activiteiten flyers door het dorp. Een actieve man die weinig thuis zit.

Op de maandag, woensdag en vrijdag na de lunch is tijd voor een spelletje vaste prik. Vier jaar geleden begonnen ze met een vast groepje maar de laatste jaren zijn ze met z’n tweeën. Mevrouw Van den Berg; “We hebben altijd schik, we houden wel van een grapje of niet Kramer?” Aan tafel zit niet een cliënt samen met een vrijwilliger maar twee mensen die in de loop van

10 ullentibus Dagbesteding
‘Aan tafel zit niet een cliënt samen met een vrijwilliger, maar twee mensen die in de loop van vier jaar vrienden zijn geworden. ’

vier jaar vrienden zijn geworden. Die het fijn vinden om even heerlijk te ontspannen bij een spelletje. Op de vraag of er weer een derde en vierde persoon aan mag sluiten komt het antwoord: “Ja natuurlijk, is toch gezellig! Maar dan moet hij wel tegen zijn verlies kunnen. We hadden eens een man gehad die niet tegen zijn verlies kon. Hij kon er niet van slapen maar wij hebben zeven weken lol gehad!”.

De heer en mevrouw vinden elkaar niet alleen tijdens dit spelletje. Omdat mevrouw zeer slecht ziet, helpt de heer Kramer haar ook tijdens de bingo middag. Dat dit ook niet altijd serieus gaat, nemen ze beiden voor lief. Genieten is het belangrijkste, of dat nu is tijdens een spelletje, een gesprek of het luisteren naar muziek.

Dat samen op een ontspannen manier iets ondernemen zorgt voor een positieve instelling laten deze twee mensen wel zien. Opzien tegen de

donkere dagen voor kerst doen ze niet. De sfeer in De Zes Molens is gezellig en gemoedelijk. Met de kerst is het mooi versiert en er is altijd wel iets te doen. “En het eten is hier prima! Altijd lekker.” zegt mevrouw Van den Berg. De naderende kerstperiode ziet ze dan ook als een leuk vooruitzicht. Al is het alleen maar omdat ze dan zo lekker veel aanloop krijgt omdat mevrouw dan haar verjaardag viert. “Ik ben een tevreden mens.” Hoe mooi is het om daarmee het gesprek te eindigen.

11

Locatie De Zes Molens, Hoornaar

Oktoberfest

Symphonia Hoogblokland

We mochten Symphonia Hoogblokland van harte feliciteren. Dit jaar vieren zij hun 100 jarig bestaan. Ter gelegenheid van deze verjaardag verzorgden op dinsdag 13 september jl de fanfare, de jeugdgroep en de slagwerkgroep voor een fantastisch optreden. Omdat het optreden buiten plaats vond, bleven veel voorbijgangers even staan en hebben mee genoten met dit cadeautje voor ons.

La Donna Mobile heeft ons een middag met een gouden randje bezorgd. Op donderdagmiddag 20 oktober kwam het duo naar De Zes Molens om voor de aanwezigen hun programma “Oktoberfest” ten uitvoer te brengen. Een muzikale middag vol walsen, polka’s en traditionele Duitse en Oostenrijkse muziek. De sfeer zat er tijdens de eerste noten uit de accordeon al direct in. We hebben zelfs een lesje ‘dijenkletsen” gekregen. Deze muzikale middag werd mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage vanuit het Fonds: Brentano Brengt Muziek.

Zeemanskoor Bestevaer

Wat kunnen wij terugkijken op een fantastische avond. Vrijdagavond 4 november hebben we het zeemanskoor Bestevaer op visite gehad. Dit enthousiaste koor uit de omgeving Giessenburg weet hoe je een feestje moet vieren. Stilzitten zat er niet in, bewoners, koorleden en medewerkers hebben gezorgd dat er gedanst, gedeind, gelachen en uiteraard meegezongen werd.

De Zes Molens biedt diverse individuele en groepsgebonden activiteiten aan. Kijk voor het activiteitenoverzicht op onze website of neem contact op met locatie De Zes Molens.

Wij kijken er naar uit u (weer) te ontmoeten bij onze activiteiten.

12 Welzijn

‘‘

Kerkelijk uurtje

Geloof is voor veel mensen een drijvende kracht in hun leven. Het kan een bron van troost en kracht zijn. De rituelen die daarbij horen (bijvoorbeeld bidden, bijbel lezen en kerkgang) geven mensen de mogelijkheid om hun geloof te beleven. De laatste tijd zijn er meer bewoners met een kerkelijke achtergrond in De Zes Molens komen wonen. Om deze bewoners meer mogelijkheid te bieden uiting te geven aan hun geloof hebben we in oktober voor de eerste keer een kerkelijk uurtje georganiseerd. Onder leiding van ds Klink van de PKN in Hoornaar hebben we een viering gehad waarin de bekende elementen uit de kerkdienst aan bod kwamen. De bewoners hebben dit zeer gewaardeerd. Enkele van hen vertelden dagen later nog dat ze naar de kerk waren geweest. We hebben ervoor gekozen maandelijks ruimte in te plannen voor een levensbeschouwelijke activiteit. De ene maand is dit het kerkelijk uurtje, de andere maand zingen we geestelijke liederen met de bewoners die dit aanspreekt. We zijn blij om op deze manier levensbeschouwing een plek te kunnen geven in ons welzijnsaanbod.

Dansavond

Vrolijke klanken van een accordeon klinken vanuit het restaurant. Er staan zitjes opgesteld rondom een dansvloer en in een hoek staat een muziekzuil. De muziek die te horen is, is herkenbare dansmuziek; een foxtrot, een Engelse wals. De Zes Molens organiseert een dansavond. Dansen is ontspannend, je bent heerlijk in beweging en er is sociale interactie met je danspartner en andere dansers. Zelfs als je niet de dansvloer op wilt ,is het een genot om naar de bewegingen te kijken en naar de muziek te luisteren. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond waarbij we niet alleen sterren op de dansvloer zagen maar ook in de ogen van alle dansers.

Wat we nog tegoed hebben

De maand december staat vol met activiteiten. Activiteiten die zorgen voor een gezellige, sfeervolle maand. Waar we nog geen aandacht aan konden besteden maar die nog in de agenda terug te vinden zijn:

9 december: WinterFair

15 december: Gluren bij de Buren

Kerstwandeling door mooi verlicht Hoornaar

17 december: Optreden Just for Fun

19 december: Optreden Kerkkoor Hoornaar

20, 21 en 22 december: Kerstdiners van de zorgafdelingen en de aanleunbewoners.

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de actuele activiteiten? Kijk dan even in de agenda van de website van De Lange Wei en volg ons via de Facebook.

13

Cliëntenraad

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van De Lange Wei. Zij kijken door de ogen van de bewoners, cliënten en mantelzorgers. Uit deze beleving en betrokkenheid gaan ze in gesprek met de bestuurder en geven ze waar nodig advies. Ine de Boer is al zes jaar voorzitter. Volgens de statuten moet de voorzittershamer na twee termijnen van drie jaar worden doorgegeven. In Mirjam Salet heeft zij een kundig opvolger gevonden. Eind november droeg Ine het stokje aan haar over.

Mirjam heeft veel bestuurlijke ervaring in onder andere het onderwijs en het burgermeesterschap. Ze geniet van haar pensioen en wil betrokken in het leven blijven staan. Sinds anderhalf jaar woont haar moeder in De Rembrandthof. “Als kinderen zijn wij ontzettend blij met hoe ze wordt opgevangen en begeleid. De eerste kennismaking met De Lange Wei vond mijn moeder zo fijn, dat ze er graag heen wilde. Dit begrijp ik inmiddels heel goed. De sfeer is warm en vrolijk.”

Een half jaar geleden is Mirjam gevraagd om lid te worden van de CR. “Als mantelzorger heb ik direct contact met de zorg. Ik wilde graag iets terugdoen.” Deze betrokkenheid hebben beide dames overeenkomstig. Naast de binding met de regio, hebben ze ook binding met de ouderenzorg. “Het was met het eerste gesprek al merkbaar dat we beiden ons steentje wilden bijdragen.” vertelt Ine ons.

Ine is kleindochter van de initiatiefnemer van de Burgemeester de Boer stichting. Haar ouders waren bevriend met het eerste beheerdersechtpaar. In haar jeugd is de binding met de organisatie al ontstaan.

De periode bij De Lange Wei vond Ine leerzaam. “Zolang je zelf niet met ouderenzorg in aanraking bent geweest, heb je geen idee welke specialisaties er zijn om je naasten bij te staan”. “In mijn tijd bij de Cliëntenraad is de organisatie mee veranderd met de jaren. Ik stel het op prijs dat de lijnen korter zijn geworden. Hierdoor is er nog meer tijd en aandacht voor het welzijn van de cliënt. Ook de verandering naar meer persoonsgerichte zorg was leuk om aan mee te werken”.

Nu gaat Mirjam het voortzetten. In de korte tijd dat ze bij de Cliëntenraad aangesloten is, is ze goed geïnformeerd. De raad is er niet alleen voor de cliënt maar ook voor hun naasten. Zo zijn er op hun initiatief informatieavonden over dementie en binnenkort komt er een informatieavond voor cliënten en mantelzorgers uit de wijk.

Vol vertrouwen geeft Ine het stokje over: “Mirjam luistert en komt in actie als er iets aangedragen wordt.” Tijdens de wisseling van de voorzitters nam de Cliëntenraad ook afscheid van Erik van Noordenne en verwelkomden Adrie Schrijver.

De Cliëntenraad vindt het fijn als mensen zich melden met vragen of opmerkingen. Daarnaast zijn extra mensen die meedenken altijd welkom. “Praten over hoe iemand kan bijdragen doe ik graag onder het genot van een bakje koffie!” eindigt Mirjam het gesprek.

Interesse? Mail dan naar Cliëntenraad@ delangewei.nl

14
Geschreven door: Annemiek Smaal

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Lange Wei houdt toezicht op de lange termijn waardecreatie van de organisatie en de maatschappelijke betekenis van de organisatie voor burgers, cliënten en de regio. Concreet betekent dit dat er toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de strategie. Of de belangen van medewerkers, vrijwilligers, burgers, cliënten/familie, medezeggenschapsorganen en stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door het bestuur. Voelen de mensen zich veilig en durven ze zich uit te spreken. Ook wordt toezicht gehouden op de financiële gezondheid van de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en werkt met een drietal commissies. In deze commissies wordt uitgebreider stilgestaan met de bestuurder, managers en beleidsmedewerkers bij een aantal specifieke onderwerpen die om wat verdieping vragen.

De leden van de RvT denken kritisch en constructief mee met de bestuurder, fungeren als werkgever van de bestuurder en nemen besluiten over een aantal belangrijke onderwerpen waaronder de strategische koers van De Lange Wei, de jaarrekening en de begroting.

Wij halen onze energie uit de gesprekken met de mensen uit de organisatie en de stakeholders. Het is ontzettend mooi om te zien hoe betrokken en bevlogen medewerkers van De Lange Wei zijn en hoe open en trots ze praten over hun werk. Naast de goede contacten met de bestuurder en het Mangementteam en de medezeggenschapsorganen, is het ontzettend

waardevol om met een ieder in gesprek te blijven. Ook te horen wat beter kan! Dat geeft ons immers een zo eerlijk mogelijk beeld hoe het gaat en welke potentie er is om te verbeteren. Binnen de Raad van Toezicht zelf is het ook belangrijk dat we het met elkaar naar ons zin hebben, dat we elkaar respecteren en gebruik maken van elkaars deskundigheden. Maar ook dat we kritisch durven te zijn naar elkaar toe en het beste uit ons zelf halen.

In de ouderzorg gebeurt er momenteel veel. We zullen met minder medewerkers meer en zwaardere zorgvragen moeten ondersteunen. Belangrijk is dat De Lange Wepi zich in 2023 hierop goed voorbereid en op tijd hiermee begint. Denk aan bijvoorbeeld de inzet van hulpmiddelen, technologie, versterken van de veerkracht van familie en cliënten/bewoners. Wij zien dat De Lange Wei zich ook hiervan bewust is en we volgen met veel belangstelling de stappen die hierin worden gezet.

15
Ron Axt Rob Donninger Hinke Gijzel Remko Lagendijk Henne Snoek-De Kruijk

Schenken en ontvangen

De teams van De Lange Wei beschikken over ontmoetingsgroepen. Hierin wordt in kleine groepjes van ongeveer vier cliënten, aandacht besteed aan datgene wat het leven de moeite waard maakt. Eén keer in de maand behandelen we in de ontmoetingsgroep een thema. Deze maand is dat: Schenken en Ontvangen. Voor de maand december willen we dit thema graag uitlichten. In dit artikel nemen we je daarom mee in een dag bij de ontmoetingsgroep.

We starten de ontmoetingsgroep door elkaar welkom te heten. Gezamenlijk drinken we een kopje koffie met deze keer een bijpassend chocolaatje van Merci. We introduceren het nieuwe thema: Schenken en Ontvangen met een gedicht:

Schenken en ontvangen zijn onderwerpen die in een mensen leven veel aan bod komen. We schenken bijvoorbeeld liefde, vertrouwen of wijsheid aan de mensen die ons dierbaar zijn en ontvangen dit ook weer terug.

In de laatste maand van het jaar vieren we veel feesten waarin deze onderwerpen centraal staan. Zo beginnen we de decembermaand met Sinterklaas: het feest van de cadeautjes en we eindigen de maand met Kerst: het feest van de geboorte van Jezus.

Samen met de deelnemers maken we een woordweb om zo te zien welke associaties het thema schenken en ontvangen bij hun oproept. Een woordweb maken is een leuke oefening. Het wakkert de creativiteit aan en zorgt voor veel gespreksstof.

16
Verbinding
Al heeft het niets gekost, ik wil je graag iets schenken ‘Een glimlach, een luisterend oor Zonnestralen, ook die geef ik door Een schouderklopje, vriendelijk woord Een compliment zoals het hoort Een zetje richting de goede kant Kom en pak mijn hand’ Geef jij dit geschenk ook weer door? Auteur onbekend
Geschreven door: Janny de Munck en Jolanda van Toorn

Nadat we een woordweb hebben gemaakt, gaan we aan de slag met stellingen en gespreksvragen passend bij het thema. Aan de hand hiervan kunnen de deelnemers van de ontmoetingsgroep reageren, verhalen delen en het gesprek aangaan. Je kunt dan denken aan stellingen als:

‘Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken.‘ Of ‘beter met een warme dan met een koude hand schenken.’ Maar ook stellen we vragen zoals: ‘Heeft u wel eens wat gekregen wat u niet mooi vond? Bent u iemand die graag geeft of bent u iemand die graag ontvangt? En waar bent u dankbaar voor?’ De gesprekken komen op gang en we luisteren naar elkaars verhalen.

‘Kunt u iets vertellen over een bijzonder cadeau, wat u ooit heeft gekregen en wat dit voor u betekent?’ Wanneer we deze vraag stellen komt er bij één van de deelnemers een leuke herinnering naar boven.

‘Op Sinterklaasavond zat ik samen met mijn broers en zussen voor de openhaard Sinterklaasliedjes te zingen. Plotseling werd er hard gebonsd op het raam. Uit schrik, stoof ik achter de grote zetel van mijn vader.

Mijn oudere broer rende naar de voordeur en deed deze open. In de deuropening stonden Sinterklaas en zijn Pieten. Luidkeels zongen wij ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’. Ik herkende meteen de buurman vermomd als hulp-Sinterklaas. Wijs hield ik mijn mond. Sinterklaas bracht ons mooie cadeautjes, zoals gebreide sokken en suikerbeesten. Wat waren we blij met deze geschenken. Samen hebben wij de Sint en zijn Pieten uitgezwaaid ‘dag Sinterklaasje, dag, dag’.

Vanaf die dag keek ik toch anders naar de buurman en ben ik hem meer gaan waarderen. Voorheen was hij de ‘boze buurman’ tot op dat ene moment dat hij ons cadeaus kwam brengen.’

De deelnemers luisteren aandachtig naar het verhaal. Een mooi voorbeeld van wat schenken en ontvangen met een mens kan doen.

We eindigen de ontmoetingsgroep altijd met een toepasselijk liedje, dit keer: Ik geef je een roosje mijn roosje van Conny van denbos.

En daarmee sloten we deze succesvolle dag bij de ontmoetingsgroep af.

17

In de buurt

DE SENIOREN VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM (SVHG)

Sinds 16 september 2016 is de Senioren Vereniging Hardinxveld Giessendam een feit.

We zijn een financieel gezonde vereniging met inmiddels 160 leden. Ons logo geeft weer waar wij voor staan. Als u ernaar kijkt, ziet u mensen in verbinding met elkaar. We beschouwen de vereniging dan ook als: “Een grote fantastische familie die graag wat voor elkaar over heeft”.

We bieden als vereniging veel verschillende activiteiten aan zoals biljarten, jeu de boules, koersbal, bingo, zingen, en kaarten. De contributie bedraagt €30,- per jaar. Als de partner ook lid is dan bedraagt de contributie voor dit lid slechts €15,- per jaar. De koffie en thee is gratis.

Het gebouw aan Prins Hendrikstraat 26a te Hardinxveld-Giessendam is op elke doordeweekse dag open van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Wilt

18
en personeelsreizen Dagtochten
groepsreizen Incentives
evenementen
of the VR-Group:
Bedrijfsuitjes
en
en
Part
Touringcar
Wij
Verschoor_adv_A4staand_nieuw.indd 1 30-9-2019 11:21:35
Wij verbinden de wereld voor uw unieke belevenissen! Schoolreizen en werkweken
huren
adviseren u graag op maat!
Voorzitter Paul van den Heuvel Secretaris Bas Bor Penningmeester Cees van der Steen
u meer informatie over SVHG? Dan kunt u mailen naar svhg@kpnmail.nl of bellen naar de secretaris: 06-12050567 (Bas Bor) of neem eens een kijkje op de website! www.svhg.nl
De Buurt 60 3372 DD Boven-Hardinxveld 0184-612658 www.denbreejeninterieur.nl ‘MAKES HOME AN EXPERIENCE’ 16 november vond de officiele opening van onze nieuwe locatie De Groene Wei plaats. Middels foto’s geven we graag een sfeerimpressie van deze bijzondere dag. Opening De Groene Wei

Mooie momenten creëren

Je wordt ouder en helaas steeds meer afhankelijk van zorg. Alleen wonen is geen optie meer, zeker niet wanneer je de diagnose Dementie hebt gekregen. De Lange Wei zet zich in om de ondersteuning te bieden die u nodig heeft zodat u zoveel mogelijk kunt blijven leven zoals u dat wilt. Dag in dag uit zijn onze vrijwilligers bezig om hier hun steentje aan bij te dragen.

Mevrouw Verspui is 73 jaar wanneer zij verhuist naar de zorgafdeling van De Zes Molens. Een actieve, zelfstandige vrouw. Een vrouw die in de zorg heeft gewerkt, hield van het buitenleven en graag naar buiten ging. Omdat ze weinig familie om zich heen heeft, was het niet altijd mogelijk om met haar een wandeling te maken. De zorg wilde wel graag, maar kon deze vraag niet vervullen.

Margriet van de Werff heeft een druk leven. Na jaren in de zorg gewerkt te hebben heeft zij de tijd genomen om klaar te staan voor haar vier kinderen. Nu de kinderen groter worden is die taak niet gestopt, maar heeft zij wel meer tijd gekregen om deze op een andere manier in te vullen. Margriet wil iets betekenen voor een ander, iemand gelukkig maken. “Ik wilde me graag structureel inzetten voor een medemens, iemand die zich misschien wel eenzaam zou voelen. Graag wekelijks, maar wel de vrijheid krijgen om te kunnen wisselen van dag. Ik heb zelf namelijk ook nog een volle agenda.”

Sinds oktober 2017 heeft Margriet, na een tip van een zorgmedewerker van De Zes Molens, kennis mogen maken met mevrouw Verspui. Als vrijwilliger kon zij zich inzetten om samen een

wandeling te maken in de omgeving. Deze kans pakte Margriet aan.

Wanneer je je vijf jaar lang voor iemand inzet, je wekelijks op de dinsdagmiddag langskomt dan is het niet vreemd dat er een band ontstaat. “In het begin konden we nog een klein praatje maken. Zo vertelde mevrouw me dat haar vader gevaren had. Mijn man heeft ook gevaren waardoor ik hierover met haar een gesprekje kon voeren. Omdat ik geen familie of naaste ben, weet ik natuurlijk niet hoe zij vroeger als persoon was. Dit is geen belemmering voor me geweest. Met de informatie die zij mij vertelde konden we best een leuk gesprek voeren.” Maar nu mevrouw Verspui steeds verder wegzakt in haar dementie zijn gesprekjes niet meer mogelijk. Margriet vertelt: “De aandacht die ik haar nu kan geven, geeft al veel voldoening. We starten de middag rond 14:00 uur in de huiskamer en eten wat fruit. Daarna is het de jas aantrekken en heerlijk naar buiten. De ene keer loopt ze aan de arm mee, de andere keer nemen we de duo fiets. Is ze niet in staat om fysiek mee te wandelen? Dan pak ik een rolstoel voor haar. Alleen wanneer het weer echt te slecht is, gaan we niet naar buiten en kom ik op een andere dag.” De wandeling wordt

20 Vrijwilligers
Geschreven door: Jolanda Berkhout

rond 15:15 uur afgesloten in het restaurant met een kopje thee. Zo kunnen ze rustig de middag samen afsluiten.

Als vrijwilliger beteken je veel voor een bewoner ongeacht hoever iemand weggezakt is in zijn/haar dementie. Het zijn de kleine tekenen waardoor je merkt hoe waardevol het is. “Wanneer ik hoor van de zorg dat de glimlach, waarmee ze na het wandelen teruggekomen is, tot de avond duurt of wanneer ze na afloop mijn vraag met een volle zin beantwoordt, geeft mij dat een warm gevoel.” Hoewel mevrouw Verspui vergeet dat ze naar buiten is geweest en met wie, blijft het voor Margriet belangrijk om iets voor haar te blijven betekenen. “Ik wil mijn bijdrage blijven leveren om haar een fijne middag te bezorgen. Met mijn komst wil ik mooie momenten creëren, geen herinneringen”.

Vrijwilliger worden?

Wilt u ook graag een uw steentje bijdragen aan het welzijn en welbevinden van onze cliënten of wilt u meer weten over vrijwilligerswerk bij De Lange Wei? Bekijk dan onze actuele vrijwilligersvacatures op: www.delangewei.nl/onze-mensen/vacaturesvrijwilligers/.

Of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0184 67 80 00 of stuur een mail naar vrijwilligers@delangewei.nl.

Puzzel mee en win!

Hieronder ziet u een sundoku. Dit is een puzzel die bestaat uit 9 blokken van 3 keer 3 vakjes. In elk vakje hoort een cijfer van 1 tot en met 9 te staan. Vul de puzzel zo in dat elke rij opzij, elke kolom naar beneden en elk vierkant van 3 keer 3 vakjes de nummers 1 tot en met 9 één keer voorkomt. Zo lost u de sudoku op.

Heeft u de sudoku opgelost? Stuur de sudoku dan uiterlijk vrijdag 11 Februari 2023 naar de redactie én maak kans op een heerlijke, gezellige High Tea in één van onze restaurants.

22 Puzzelpagina
4
7
6 7 4 4 9 1 6 3 2 6 8 5 9 3 1
7 6 7 5 1
9 5 8

Win een high-tea voor 2 personen!

Bij het juist oplossen van de puzzel maakt u kans op een high-tea voor twee personen. Stuur de oplossing van de sudoku vóór vrijdag 11 februari 2023 met vermelding van uw naam en adres- en contactgegevens naar: De Lange Wei, locatie De Rembrandthof, Rembrandthof 85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam of per mail naar communicatie@delangewei.nl. T.a.v. Annemiek Smaal. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Winnaar puzzel

Mevrouw P. Schep - Vonk, uit Hoornaar, is de winnares van de woordzoeker uit de najaarseditie van de WIJ. Daarom kreeg zij een high-tea bon uitgereikt. Mervouw is erg blij met het WIJ magazine. Hier kijkt ze vaak naar uit en doet altijd met de puzzel mee. Ze is heel blij met de verzorgde high-tea voor twee personen. Daar gaat ze vast van genieten!

ONZE GEZELLIGE RESTAURANTS

Lekker bij De Lange Wei

Kom naar onze restaurants De Boerse Pracht en De Zes Molens voor een gezellig kopje koffie, een lunch, warme maaltijd of diner. Gezellig samen zijn en bij mooi weer serveren we buiten op het terras. Ook kunt u uw verjaardag ‘ontzorgd’ bij ons vieren. Voor meer informatie: 0184-678000.

23

De perfecte Crème Brulee

Geschreven door: Sam van Iperen

Sam van Iperen werkt sinds kort in De Groene Wei. De ruime keukens in de huiskamers van deze nieuwe locatie, lenen zich goed uit om samen met de bewoners lekker te koken. Speciaal voor de feestdagen deelt Sam een gerecht die heerlijk als nagerecht te serveren is.

‘Ik denk dat wij het allemaal wel eens zijn tegengekomen in restaurants en dat dit ook wel het meest geliefde toetje is: crème brulee.

Crème brulee is een custard-achtig gerecht wat vaak wordt besteld in een restaurant. Maar wist je dat deze heerlijke pudding met een laagje gekarameliseerde suiker eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om te maken? Een ideaal recept voor de kerstdagen!

Daarom ben ik een rondje gaan maken door De Groene Wei om op zoek te gaan naar een collega met het perfecte crème brulee recept.

Zuster Julia gaf gelijk aan de ‘beste crème brulee’ te hebben. Een recept zó lekker, dat u nooit meer een ander wilt proeven.

Van zuster Julia mag ik het recept met jullie delen zodat u dit gerecht ook deze kerst op tafel kan serveren!’

Recept

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 dl melk

1 vanillestokje

80 gr kristalsuiker

5 eierdooiers

2,5 dl slagroom

4 eetlepels rietsuiker

Creme brulee van Zuster Julia

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 120 graden.

2.Breng de melk met 1 vanillestokjes aan de kook.

3. Klop in een kom de eierdooiers met 60 gram suiker los, voeg al roerend de hete melk toe en meng dit voorzichtig door elkaar.

4. Neem het gebruikte vanillestokje en snijd deze open, schraap de inhoud hiervan uit (tip doe dit met de achterkant van een mesje) voeg deze inhoud toe aan het beslag.

5. Wanneer het beslag gereed is kunnen deze in de schaaltjes geschonken worden (let op! Schaaltjes moeten in de oven kunnen).

6. Pak een bakplaat of braadslede en doe hier heet water in, de hoogte moet iets onder het randje van de schaaltjes zijn.

7. Zet de crème brulee in het midden van de oven en laat deze in ongeveer 40 min stollen.

8. Haal de crème brulee uit de oven, laat de crème brulee af koelen of zet deze in de koelkast.

9. Wanneer u de crème brulee gaat opdienen brengt u de gekaramilseerde laag aan, neem 1 eetlepel rietsuiker en verspreid deze over de crème brulee.

10. Voor het karameliseren van de rietsuiker kunt u een speciale brander gebruiken, Heeft u deze niet? Dan kunt u de oven op grillstand zetten, binnen enkele minuten is de suiker gekaramiliseerd.

Variatietip: Serveer de crème brulee met ijs en vers fruit zoals: framboosjes en aardbeien.

25
26 0183 - 563948 | 24 UUR PER DAG www.amaranthauitvaartzorg.nl Bel ons voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Vraag ons boekje ‘Uitvaartnotities’ aan om uw eigen uitvaartwensen te noteren. Het vertrouwde adres voor uitvaarten in Hardinxveld-Giessendam en omgeving. RESPECTVOL EN PERSOONLIJK | Ellis Kortlever-Wemmers Petra van de Minkelis-Klop Laurette Grasmeijer

Uniek zwachtelsysteem kent veel voordelen

Zwachtelen is het behandelen van oedeem met een drukverband. Wanneer het opgehoopte vocht in een been niet natuurlijk terug naar boven stroomt, moet het een handje geholpen worden. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er een domino effect aan extra problemen. Doel is dus om vocht via zwachtelen naar boven te stuwen, zodat het lichaam het vanaf daar zelf weer op de natuurlijk manier kan afvoeren.

We kennen allemaal de bruine zwachtel. Het aanbrengen van deze zwachtel is een speciale techniek. Er moet een precieze hoeveelheid druk uitoefenend worden op het been. Dit is lastig meetbaar en komt voor een groot deel neer op ervaring en gevoel. Willianne, de wondverpleegkundige van De Lange Wei, heeft ruime ervaring met zwachtelen. Het belang van goed zwachtelen is groot. Het voorkomt wondvorming, maar is ook van belang bij het helen van wonden. Daar komt haar interesse voor verbeter mogelijkheden vandaan.

In deze zoektocht kwam ze op een mooie productverbetering van leverancier Urgo. Het product Urgo K2 is een uniek systeem. Het vergemakkelijkt het veilig aanbrengen en toepassen van de aanbevolen druk. Door te werken met dit type zwachtel is het aanbrengen eenvoudiger en preciezer.

Op de zwachtel zijn rondjes over de gehele lengte gedrukt. Wanneer deze rondjes tijdens het zwachtelen vervormen tot eivormig, is de druk niet juist. De wondbehandelaar houdt dus continu in de gaten dat deze mooi rondvormig blijven en heeft zo de garantie dat de druk die uitgeoefend wordt precies goed is.

Een groot bijkomend voordeel is dat deze zwachtel 24/7 de juiste compressie uitoefent. De traditionele zwachtel werkt niet bij rust. Deze zwachtel heeft de beweging van het been nodig om goed te functioneren.

De Urgo K2 zwachtels leiden op deze manier tot een significant sneller resultaat bij de cliënt. Daar haalt Willianne veel energie en voldoening uit. Een bijkomend voordeel is dat het sneller aan te brengen is. Willianne is blij met de zekerheid dat de zwachtels optimaal hun werk doen.

Al met al een prachtige innovatieve verandering in het traditionele zwachtelen met duidelijk verbeterde resultaten.

Innovatie
Geschreven door: Annemiek Smaal

De Mantel

In de voorbereiding van de herdenkingsbijeenkomst raak ik in gesprek met Suzanne. We bespreken wie er van haar afdeling de afgelopen tijd zijn overleden. “Mevrouw Jansen is overleden.’ zegt Suzanne. ‘Ik zie haar in gedachten nog zo rondlopen. Wat hebben we veel met elkaar meegemaakt... Wacht, ik moet je iets laten zien, ik ben zo terug”. Suzanne is ineens verdwenen.

Even later komt ze binnen en zet voorzichtig en met eerbied een voorwerp voor mij op de tafel. “Wat is dat?”, vraag ik. Suzanne vertelt: “Kijk, dit is een beeld van een mantel. Ons team heeft dit van de familie van mevrouw Jansen gekregen. Als dank voor de warme zorg die wij haar moeder hebben gegeven”.

Ik pak het beeldje op en bekijk het aandachtig. Er staat opgeschreven: ‘‘I give you warmth’’

Ik kijk naar Suzanne en zeg: “Wat een prachtig cadeau! Wat betekent dit cadeau voor jou?” Suzanne raakt zichtbaar geëmotioneerd als ze zegt: “Alles! Dit zegt alles over hoe ik voor de mensen zorg! Het staat symbool voor de liefde waarmee ik mijn werk hier doe. Dat we als team deze waardering kregen van de familie, voelde als een warme deken.’’

Het is een koud beeldje maar het geeft zoveel warmte af. We gaan er een mooi plekje aan geven op de afdeling. Nu staat hij op het bureau, maar hij komt op de muur op een plankje, dat verdient hij: een ereplaats!”

Warme kerstgroet, Caroline Moerman Geestelijk Verzorger van de Lange Wei; de Rembrandthof, de Zes Molens en de Groene Wei

28
Column

Apotheek Hagi / De Buurt dhr. W. Pannekoek, mw. A. Brandwijk, apothekers

Apotheek Hagi Peulenstraat 148 3371AR Hardinxveld-Giessendam 0184-614819 www.hagi.nl

Apotheek De Buurt Drijverschuit 7 3372VA Hardinxveld-Giessendam 0184-611283 www.hagi.nl

Kinderopvang HINK

Locaties: KDV De Kleine Wei Koningin Wilhelminalaan 29 3372 AA Hardinxveld-Giessendam 0184-635564 KDV De Bloementuin Hobbemastraat 3 3372 XG Hardinxveld-Giessendam 06-48961149 BSO Merwedeplein Hobbemastraat 3 3372 XG Hardinxveld-Giessendam 06-11301553 www.onshink.nl info@onshink.nl

29 29
HINK Kinderopvang staat voor: * Flexibiteit * Warme maaltijden tussen de middag * Continuiteit * Mogelijkheid om te ontbijten * Kinderopvang op maat * Activiteiten met ouderen en kinderen * Kleinschaligheid * Opvang voor kinderen van 0-12 jaar * Ruime openingstijden: 7.00-18.30 uur * Meer dan 20 jaar ervaring * Een veilige en warme omgeving voor * Spelen en ontwikkeling voor kinderen kinderen met leeftijdsgenoten “Pedicure Anita“ voor behandeling bij u thuis of in de praktijk Stationsstraat 12,
AX, Hardinxveld-Giessendam 06-51214728 Rembrandthof 95,
Hardinxveld-Giessendam
info@dejongenvitaal.nl www.dejongenvitaal.nl
3371
3372XV
0184-614993
30 Consultancy | Ontwikkeling | Beheer HET VERBINDEND ELEMENT bij het ondersteunen van de zorg met ICT Telefonie Training Mobile Device Management Digitale zorgwerkplek Veilig printen Monitoring Helpdesk ICT beheer ICT security Internet verbindingen ICT Support Document management Kwaliteitsmanagement systemen Veilig mailen Identity management ECD-selectie Business Intelligence

Wonen bij ons

Locatie De Rembrandthof

Rembrandthof 85 Hardinxveld-Giessendam T: 0184-678000

Locatie De Zes Molens De zes molens 2 Hoornaar T: 0184-678000

De Groene Wei Hof van Giessennieuwkerk 2a Giessenburg T: 0184-678000

Zorg aan huis

Wijksteunpunten

Steunpunten wijkverpleging Boven-Hardinxveld Rembrandthof 85, Hardinxveld-Giessendam T: 0184-678000

Steunpunt wijkverpleging Beneden-Hardinxveld Peulenstraat 154, Hardinxveld-Giessendam T: 0184-679539

Steunpunt wijkverpleging Giessenlanden Kastanjeplein 7, Giessenburg T: 06-30017093

Steunpunt wijkverpleging Hof van Sliedrecht Lijsterweg 31, Sliedrecht T: 06-13352981

Steunpunt wijkverpleging Hoornaar De zes molens 2, Hoornaar T: 06-13362245

Aanvullende diensten Huishoudelijke ondersteuning/Wmo T. 0184-678129

Personenalarmering T. 0184-678000

Dagbesteding

• Locatie De Rembrandthof, Hardinxveld-Giessendam

• Locatie De Zes Molens, Hoornaar

• Locatie Hof van Sliedrecht, Sliedrecht

• Locatie De Groene Wei, Giessenburg

Maaltijdservice/Tafeltje Dekje T. 0184-678131

Volg ons op: facebook.com/delangewei linkedin.com/company/1219932

De Lange Wei ondersteunt met een missie: Kunnen blijven leven zoals u dat wilt. Het klinkt zo gewoon, maar is eigenlijk heel bijzonder. Het is voor ons extra bijzonder dat u zo gastvrij bent, dat we u daarbij mogen ondersteunen. Omdat het over uw leven gaat, doen wij ons uiterste best om het bijzondere van de ‘gewone‘ dingen in het leven te blijven inzien. Samen met u, uw familie en vrienden. instagram.com/delangewei

Deel uw ervaring.

Door uw ervaring te delen op ZorgkaartNederland.nl, laat u zien wat goed gaat in de zorg en wat beter kan. Uw ervaring helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. En het helpt zorgaanbieders om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen.

Deel ook uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen. Ga naar ZorgkaartNederland.nl

De grootste ervaringssite in de zorg.

Adressen en tips
ZORGKAART-FLYER-148x210-Care.indd 1 18-03-2020 14:30

Wij zijn u graag van dienst

Kom opwarmen in onze restaurants

U bent van harte welkom in onze sfeervolle restaurants voor een lunch, high tea, warme maaltijd, diner of om wat te drinken. Kom in onze restaurants opwarmen na een frisse wandeling of fietstocht met een lekker bakje koffie of thee. Gezellig samen zijn en elkaar ontmoeten. Ook kunt u ‘ontzorgd’ bij ons vieren. Bel voor meer informatie naar 0184-678000.

De Lange Wei biedt ondersteuning om zo lang mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wij leveren de onderstaande diensten:

wonen wijkverpleging huishouding dagbesteding particuliere zorg activiteiten personenalarmering restaurant tafeltje dekje

32
Hoornaar De Zes Molens Boven-Hardinxveld De Boerse Pracht
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.