WIJ, Magazine van De Lange Wei | Winter 2023

Page 1

Magazine van De Lange Wei

Winter 2023

Vrolijk de winter door

Een december vol lichtpuntjes gewenst

Dagbesteding

Bijdragen aan geluk en welzijn.

De kracht van de rode neus Jodokus de clown maakt haar intrede.


Inhoud

16

6

Zorginnovatie De Kracht van de contacclown

Dagbesteding Vrolijk de winter door

18

10

Medewerkerverhaal In gesprek met dames van restaurant De Zes Molens

Clientverhaal Een dag op stap met Carry

En verder

12

Specialisatie Iedereen is welkom bij de Vitaliteitscoach

2

Nieuws van de Bestuurder

4

Welzijn bij De Rembrandthof

8

Welzijn bij De Zes Molens

14

Welzijn bij De Groene Wei

21

Recept

22

Puzzelpagina

25

Vrijwilliger

27

Column

28

Adressen en tips

30


Woord van de redactie Terwijl de winter zijn intrede doet en de donkere dagen in aantocht zijn, is de redactie op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag: Hoe komen wij vrolijk de winter door? Gezellige en mooie artikelen zijn hier uit ontstaan en gebundeld in dit blad. Welkom bij de wintereditie van het WIJ magazine. In deze editie ontdekt u hoe Mariëtte van de dagbesteding met haar creatieve aanpak haar cliënten vrolijk de winter laat beleven. Samen met bewoner Carry bezoeken we het tuincentrum en laten we zien hoe simpele uitstapjes het verschil kunnen maken in deze donkere maanden. Maak kennis met de vitaliteitscoach, die met haar begeleiding het beste uit onze medewerkers weet te halen. En laten we niet onze contactclown Jodokus vergeten die een glimlach tovert op een ieders gezicht.

In deze editie zitten we ook aan tafel met de dames van het restaurant “De Zes Molens” om te praten over de kersttijd en de warme sfeer die zij creëren in het restaurant. En we nemen een kijkje achter de schermen bij de klusvrijwilligers van De Groene Wei, die onlangs de locatie opvrolijkte met wat kleur op de muur. Dat en nog veel meer vrolijke en positieve verhalen vindt u in deze editie van het WIJ magazine. Namens de redactie wensen we u fijne en warme dagen toe, gevuld met licht, liefde en samenzijn. Redactie: Jolanda van Toorn, Janny de Munck, Jolanda Berkhout, Jealine Meijer, Lisa Verdoorn en Annemiek Smaal

Colofon Wij is het officiële magazine van De Lange Wei en verschijnt vier keer per jaar. Het magazine wordt verspreid onder cliënten/familie, medewerkers, vrijwilligers en relaties van De Lange Wei. Redactieleden: Janny de Munck, Jolanda van Toorn, Jolanda Berkhout, Jealine Meijer, Lisa Verdoorn Eindredactie: Annemiek Smaal E-mail: communicatie@delangewei.nl Website: www.delangewei.nl Adverteren? Neem contact op met Annemiek Smaal via communicatie@delangewei.nl De inhoud van dit magazine is zorgvuldig samengesteld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

3


Nieuws van de Bestuurder

Vooruitkijken De koude wintermaanden hebben hun intrede gedaan. ’s Avonds is het bij ons thuis nu genieten van de behaaglijke warmte van de houtkachel en het mooie vlammenspel. Vorige winter heb ik heel wat zaterdagen gezaagd en gekloofd voor een mooie wintervoorraad hout. En daar ben ik nu blij mee. Zo kijken we bij De Lange Wei ook vooruit. Afgelopen oktober kregen de medewerkers een welverdiende loonsverhoging. In maart en oktober 2024 volgen er nog twee loonsverhogingen. Al met al 10% loonsverhoging. Helaas blijven de tarieven van het zorgkantoor en de zorgverzekeraars achter bij deze loon- en ook prijsstijgingen. Hierdoor ontstaat een gat in onze begroting voor het nieuwe jaar. We ontkomen er daarom niet aan om keuzes te maken. In de wijkverpleging gaan we kijken hoe het aantal ‘kantooruren’ verminderd kan worden. Op de verpleegafdelingen zal er een aantal uur minder personeel per dag ingezet kunnen worden. Gelukkig blijven we meer dan

4

gemiddeld personeel inzetten op de afdelingen. En daar willen we ook voor blijven staan! Tegelijkertijd ontkomen wij ook niet aan de landelijke tendensen. De hoeveelheid zorgvragers zal de komende jaren fors blijven groeien. En ondanks dat wij heel veel mensen opleiden, zijn er onvoldoende medewerkers te vinden om aan al die zorgvraag te voldoen. Als zorgorganisatie kunnen wij dit niet alleen oplossen. Als maatschappij zullen we samen naar oplossingen moeten zoeken om zo alle ouderen in ons werkgebied waar nodig op de goede manier te kunnen blijven ondersteunen. Hierbij blijft de rol van vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke basis. Ik vind het mooi verwoord in het gedicht op de pagina hiernaast. Het gedicht is geschreven door de huidige Dichter des Vaderlands. Gelukkig zijn er in onze regio veel mooie initiatieven. Zo werken we als zorgorganisaties


er zou een gedicht moeten zijn er zou een gedicht moeten zijn over een vrouw die elke ochtend haar man uit bed haalt, hem wast en voedt een vrouw wier handen behendig een scheermes over de stugge, gekreukelde huid halen handen die weten wanneer een deken over de benen gelegd moet worden

actief samen in een VVT alliantie. Vanaf 1 januari 2024 mag ik hier voorzitter van zijn. Ook lokaal werken we natuurlijk samen met tal van partijen. Een recent voorbeeld is een avond half november in Hardinxveld met de gemeenteraad en betrokken partijen (huisarts, andere zorgorganisaties, welzijn etc.) om te praten over de toekomst van de ouderenzorg. Onze wijkverpleegkundige, en tegenwoordig casemanager dementie, Tineke de Vries heeft de gemeenteraad in het hart geraakt met verhalen uit de praktijk. Het was een mooie avond waarbij we de opvatting deelden dat we vanuit vertrouwen met elkaar willen samenwerken en afgesproken hebben dat de wijkverpleegkundige sneller zelf een indicatie af mag geven voor een WMO indicatie. Deze indicatie kan bijvoorbeeld maaltijdvoorziening, inzet dagbesteding of respijtzorg bevatten. Langs deze weg wil ik iedereen die betrokken is bij De Lange Wei, in wat voor vorm dan ook, hartelijk bedanken om zo samen weer vorm gegeven te hebben aan de gemeenschap van De Lange Wei. Ik wens u en jullie allen fijne feestdagen toe en een goed 2024 waarin we vanuit verbondenheid in onze dorpen en buurten samen naar elkaar om mogen blijven zien en we met elkaar vooruit blijven kijken.

over een dochter die tijdelijk haar intrek heeft genomen in het ouderlijk huis om haar moeder twee keer per dag om te kunnen draaien en haar vingers zachtjes te masseren als ze zich benauwd voelt en die de foto’s van haar moeders verleden vast op volgorde heeft gelegd over een man die dagelijks anderhalf uur fietst om zijn partner op te zoeken met tassen vol plastic bakjes met diens lievelingseten over een partner die altijd met een oor wakker slaapt wiens geliefdes ademhaling het ritme van zijn nacht slaat over een zoon die van de wekelijkse ritjes naar de apotheek een uitje maakt er zou een gedicht moeten zijn voor eenieder die in dauw en donker in kleine en grote uren het leven van een ander omsluit uit liefde uit noodzaak het leven van een ander omringt met warmte, met zorg soms als een last soms als een zegen

Met een hartelijke groet,

voor de vrouw die elke ochtend haar man uit bed haalt, hem wast en voedt een gedicht dat eindigt als een warme deken om haar heen nadat ze hem ’s avonds weer terug naar bed heeft gebracht

Sander van IJsseldijk

Babs Gons

5


Dagbesteding

Vrolijk de winter door met de dagbesteding Geschreven door: Jolanda van Toorn en Janny de Munck Vandaag zijn we op bezoek bij Mariëtte op de dagbesteding “De Buiten Wei”. Mariëtte is al enkele jaren actief op deze bijzondere plek, gelegen in de Rembrandthof. Hier draagt ze samen met haar collega’s bij aan het geluk en welzijn van de cliënten. Dagelijks kunnen zij genieten van structuur, zinvolle activiteiten en contact met buurtgenoten, dit alles onder begeleiding van professionele zorgverleners. In deze donkere en koude dagen stelden we Mariëtte de prangende vraag: ‘Hoe help jij de dagbesteding vrolijk de winter door?’ In haar werk legt Mariëtte de focus op het teruggeven van de eigenwaarde aan haar cliënten. Wanneer cliënten de dagbesteding bezoeken, probeert Mariëtte ze zoveel mogelijk in actie te zetten en te motiveren om deel te nemen aan de activiteiten die aangeboden worden die dag. ‘Ik ben al tevreden wanneer een cliënt één streep op papier zet.’ Soms neemt ze hiervoor een meer tactiele benadering. Een vaardigheid die ze heeft geleerd vanuit haar eerdere werk in de gehandicaptenzorg. ‘Het is voor mij van grote waarde om de beleving in het werk te integreren.’ Vertelt Mariëtte. Ze staat naast de cliënten om hen aan te moedigen en uit te dagen bij activiteiten die ze leuk vinden. ‘Ons doel is om mensen weer in hun kracht te zetten. Daar dragen de manier van instrueren en het zelf laten doen, aan bij.’ Mariëtte concentreert zich op wat mensen bezighoudt, hoe ze belevingen ervaren, en wat kleuren en geuren met hen doen. ‘Soms kan je

6

‘Ons doel is om mensen weer in hun kracht te zetten.’

bij een sterke geur, opvallend geluid of drukte al ongemakkelijk voelen. Dit kan overprikkeling, passiviteit en in sommige gevallen zelfs agressie veroorzaken. Als ik dit soort signalen opvang, dan vraag ik mijzelf af: “Wat doet dit met de mensen?” Ik merk soms bij cliënten dat zij door de overprikkeling moeilijker uit hun woorden kunnen komen. Daarom is het belangrijk dat we activiteiten in een rustige setting aanbieden, zodat iedereen op zijn of haar niveau kan deelnemen.’ Het belang van het benutten van beschikbare materialen en het vermijden van verspilling


benadrukt Mariëtte graag. ‘We dagen onszelf uit door kunstwerken te maken met zo min mogelijke kosten.’ Door haar toegankelijkheid weet ze haar cliënten te enthousiasmeren, waardoor het vaak lukt om ze mee te krijgen in haar initiatieven. De komende kersttijd roept soms tegenstrijdige gevoelens op: aan de ene kant is er de gezelligheid van samenzijn, maar aan de andere kant wordt het gemis van dierbaren extra voelbaar. Mariëtte blijft daarom tijdens deze periode vooral gefocust op het heden. “Ik ben er voor mijn cliënten tijdens deze periode en probeer ze positiviteit te brengen door ze naar het hier en nu mee te nemen en samen van de kerstsfeer te genieten.” De Kerstperiode is binnen de dagbesteding een gezellige en warme tijd. Op de dagbesteding worden momenteel prachtige kerstcreaties gemaakt, zoals Kerstmannen, kersttaferelen in lijsten en kerstdorpjes in een ring. Onder het genot van een gezellig praatje over kerstherinneringen delen de cliënten mooie momenten met elkaar.

Mariëtte fungeert als de verbindende factor, met een vrolijke lach schaatst ze met hen door de kerstverhalen. Met deze inzet en toewijding brengt Mariëtte niet alleen vrolijkheid in de winter, maar ook een warme sfeer naar de dagbesteding.

Zinvolle dagbesteding De Lange Wei biedt op vier locaties dagbesteding aan: in HardinxveldGiessendam, in Hoornaar, in Giessenburg en in Sliedrecht. Dagelijks kunt u hier in contact komen met buurtgenoten en deelnemen aan activiteiten. Naast deelname aan losse activiteiten kunt u ook de gehele dag bij ons verblijven onder gezelschap van professionele begeleiders. Voor meer informatie over de dagbesteding kijkt u op: www.delangewei. nl/onze-diensten/dagbesteding/

7


Welzijn

Locatie De Rembrandthof, BovenHardinxveld Liefde in De Lange Wei Terug in de tijd... In de maand september hadden we zowaar twee bruidsparen in de Rembrandthof! Het kersverse bruidspaar Emy en Bram ‘komt pas net kijken’ vergeleken met echtpaar Hardenbol, die deze maand hun 67-jarig huwelijksjubileum vierde.

De Lange Wei biedt diverse individuele en groepsgebonden activiteiten aan. Kijk voor het activiteitenoverzicht op onze website of haal het activiteitenboekje op bij de receptie van locatie De Rembrandthof in Boven-Hardinxveld. Wij kijken er naar uit u (weer) te ontmoeten bij onze activiteiten. 8


Komt voor de Bakker!

In het atrium van locatie ‘De Rembrandthof’ kwamen dinsdag 19 september meer dan 100 enthousiaste bewoners, naasten en cliënten van de dagbesteding bijeen om gezamenlijk te genieten van een theatervoorstelling. MusicCare verzorgde een voorstelling die alle doelgroepen samenbracht. Het programma “Komt voor de Bakker” is een programma wat herinneringen doet opbloeien door de herkenbare situatie en muziek. Een verhaal over liefde, familie en emancipatie met liedjes uit de jaren ’50 en ’60. Een heerlijke voorstelling waar met aandacht naar werd gekeken, waar meegezongen en geklapt werd. Kortom: met elkaar werd er plezier beleefd. Na afloop van de voorstelling was het nog steeds genieten omdat er weer ‘ouderwets’ een frietje en een ijsje besteld kon worden aan de frietkraam. Het werd een middag waar met een warm gevoel op terug gekeken kan worden, zowel door de bewoners, de cliënten, hun naasten maar ook door de zorgmedewerkers. Nieuwe herinneringen zijn gemaakt dankzij de financiële tegemoetkoming van Bodetax Stichting Zorg in Vervoer.

Theetuin

Op dinsdag 12 oktober 2023 zijn we met 4 bewoners van team B gezellig een ochtend naar theetuin By Ann in Noordeloos geweest. Het was een gezellige ochtend en wij genoten heerlijk van een kop koffie/ thee met vers gebak. We zijn met de bus binnendoor gereden over de Neerpolderseweg, Peursumseweg, Muisbroekseweg en terug via Noordeloos en over de Slingerlandseweg. De bewoners genoten enorm van deze voor hen bekende route en zaten gezellig met elkaar in gesprek. We kijken terug op een mooie en gezellige ochtend. Ook hebben we bij de koeien gekeken op de boerderij naast de B&B.

9


ullentibus Cliëntverhaal

Een dag op stap met Carry Geschreven door: Jolanda van Toorn en Janny de Munck Om de wintertijd vrolijk door te komen, neemt De Lange Wei haar bewoners graag mee op stap. We hadden het genoegen om een gesprek te voeren met mevrouw Carry Hardenbol, die onlangs deelnam aan een uitstapje met De Lange Wei-bus naar het Avri-tuincentrum in Dongen.

10


Carry deelt haar ervaring van haar uitje: Vanuit het zijraam van mijn appartement kon ik de bus al zien staan, klaar om in te stappen. Ik breng veel tijd thuis door en ben doorgaans graag in mijn eigen omgeving, maar toen mij werd gevraagd om met enkele medebewoners mee te gaan op een uitstapje met de bus, antwoordde ik volmondig ‘ja’. Het is af en toe best gezellig om weg te gaan. Bovendien biedt het me de kans om mijn medebewoners beter te leren kennen, aangezien ik hier nog niet zo lang woon. We vetrokken met een kleine groep, bestaande uit vier bewoners en begeleiding; dit zorgde voor vertrouwde gezichten en een gezellige sfeer. Het instappen in- en uitstappen uit de bus vond ik best spannend. Maar gelukkig werd ik goed ondersteund en achteraf kon ik er zelfs om lachen.

Een uitstapje als dit biedt ontspanning. Vroeger ging ik zelf met de fiets naar het tuincentrum. De planten en andere spullen die ik kocht, stopte ik in mijn fietstas of een jute zak. Soms kocht ik zoveel dat ik de volgende dag met de auto terugkwam om de planten op te halen. Tijdens de kerstperiode draait het vooral om versiering, sfeer en glitter. Vroeger hadden we een prachtige kerstboom in de tuin met verlichting. Binnen stak ik kaarsjes aan voor extra sfeer. Vroeger mochten de kinderen iets kopen op een markt, maar die tijd is nu voorbij. Dat doen ze nu zelf. Ik zou graag nog eens met de bus weg willen, niet te ver en dan het liefst naar een mooie optocht zoals een bloemencorso.

In eerste instantie was het de bedoeling dat we naar een boerderij zouden gaan, maar vanwege de regen besloten we naar de Kerstshow in het tuincentrum te gaan. Daar werden we getrakteerd op een prachtig tafereel met een Efteling-achtige sfeer, compleet met veel glitters en lichtjes. Daar houd ik echt van. Ook kan ik ervan genieten om mensen te kijken tijdens het koffiedrinken. En we zagen zelfs gouden kerstbomen, heel bijzonder. 11


Specialisatie

Een warm welkom

Bij de vitaliteitscoach Geschreven door: Lisa Verdoorn ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’, met deze motivatie bekleedt Annemiek Smaal (55) sinds juli 2023 de functie vitaliteitscoach binnen De Lange Wei. Als coach neemt ze de tijd voor medewerkers, luistert ze en gaat ze in gesprek. Als een van de ruim 600 medewerkers ben ik nieuwsgierig naar wat Annemiek voor mij – als medewerker - kan betekenen. We gaan in gesprek.

12

De drempel om bij een vitaliteitscoach aan te kloppen is volgens Annemiek onterecht groot. Misschien wordt de drempel lager en schept het wat meer duidelijkheid als we eerst helder voor ogen hebben wat de functie vitaliteitscoach inhoudt. Annemiek legt uit: “Een vitaliteitscoach geeft inzicht in allerlei klachten en ondersteunt mensen om daarin veranderingen aan te brengen. Ik ben een luisterend oor en geef mensen inzichten van buitenaf zonder advies te geven. Een vriend(in) of familielid geeft vaak goedbedoeld advies, maar blijft focussen op het probleem. Als je er van een afstand naar kijkt kun je het gehele plaatje beter overzien en je eigen krachten ontdekken.” Annemiek vertelt met enthousiasme over haar functie die ze naast communicatieadviseur uitvoert binnen de organisatie.

iemand ‘down’ binnenkomt en blij of verrast weggaat, dan geeft me dat energie. Naast dat, wil ik medewerkers in de zorg vertellen dat ze het niet alleen hoeven doen en mijn diepe respect voor hen naar ze uitspreken; want dat verdient iedereen die iets in de zorg betekent. Dag en nacht voor mensen klaarstaan vind ik enorm bewonderingswaardig.”

Hart voor zorgmedewerkers Of het toeval is dat Annemiek vitaliteitscoach is geworden? Nee, nog voordat Annemiek bij De Lange Wei als communicatieadviseur aan de slag ging, had ze haar diploma als vitaliteitscoach al op zak. Ze deed de opleiding uit interesse. Het mooiste van coachen vindt Annemiek hoe ze mensen in hun energie kan zetten: “Als

Spiegel Juist dat dag en nacht klaarstaan voor een ander en het zorgen voor, maakt het dat zorgmedewerkers niet altijd een gemakkelijke doelgroep zijn voor een vitaliteitscoach. Annemiek: “Mensen in de zorg zijn bescheiden en geven graag. Maar het gevaar is dat er te veel gegeven wordt tot het lichaam ‘nee’ zegt en het niet meer gaat. Om

‘Het is de kunst om kleine problemen niet groot te laten worden’


Help elkaar Zie je dat een collega/medewerker ergens meezit waar je zelf niet bij kunt helpen? Laat hem/haar weten dat er een vitaliteitscoach is waar je vrijblijvend mee in gesprek kan. Zo helpen we elkaar en houden we met elkaar de organisatie gezond.

dat voor te zijn, wil ik eerder met mensen in gesprek. Ik wijs mensen op dat wat hun energie geeft en waar hun krachten zitten, dit is voor veel mensen een blinde vlek. Misschien juist wel voor zorgmedewerkers; ze zien heel goed wat een ander nodig heeft, maar vergeten hierdoor zichzelf volledig. Tijdens een gesprek ben ik eigenlijk niet meer dan een spiegel. Ik laat zien wat je zelf eerder niet zag, maar wat je wel nodig hebt om goed voor je zelf te zorgen.” Balans Dat de problemen niet groot hoeven zijn vindt Annemiek belangrijk om te benoemen: “Het is de kunst om kleine problemen niet groot te laten worden. Vitaliteit gaat verder dan alleen lichamelijk fit zijn, het gaat om de balans. En dat hoeft echt niet elke dag zo te voelen, maar wanneer je op tijd eet, drinkt, beweegt, rust en werkt, houd je je leven in balans en voorkom je dat je maar doorgaat en over de streep heen kukelt richting een burn-out of anders. Juist in de zorg zien we hoe belangrijk gezondheid is. Als we met deze ogen ook eens naar onszelf kijken, dan zouden we veel beter voor onszelf zorgen. Ik gun dat iedereen.”

Betrouwbaar Met haar positieve energie en respect voor de zorg is het volgens mij zo klaar als een klontje en mag De Lange Wei blij zijn met zo’n vitaliteitscoach. Met de motivatie ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’, kan iedereen wel een gesprek bij Annemiek gebruiken. Of het nu gaat om kleine of grote zorgen op welk gebied dan ook; bij Annemiek ben je welkom en is de informatie veilig. De gesprekken kunnen extern, binnen de organisatie of al wandelend buiten gevoerd worden. “Ik vind het heel knap dat mensen zich kwetsbaar opstellen, daar ga ik zuinig mee om. Ik bescherm die kwetsbaarheid met mijn grootste zorg, dat garandeer ik.” Of ik binnenkort eens bij Annemiek aanklop? Wie weet! Een beetje energie en positiviteit is nooit weg.

13


Welzijn

Oktoberfest in De Zes Molens

Locatie De Zes Molens, Hoornaar

Wat hebben we genoten in De Zes Molens.Het Oktoberfest is een jaarlijks volksfeest in München en staat bekend als het grootste bierfestival ter wereld. Maar wat ze in München kunnen, kunnen we in De Zes Molens ook – zelfs zonder bier. Het restaurant was versierd en de agenda was rijkelijk gevuld met vrolijke activiteiten. Wat te denken van een aangepaste spelmiddag met bierpulschuiven en bierblikgooien. Tijdens de gezamenlijke maaltijd stond er zuurkool op het programma en de filmmiddag was geheel in stijl te bekijken. Als afsluiter van de week kwam het duo “La Donna Mobile” op bezoek. Met medewerkers gekleed in Lederhosen en Dirndl werd er gezongen, gedeind en gehost. Kortom het was een heerlijke week waar zowel de bewoners, bezoekers als medewerkers met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

14


Optreden klassiek

Vergroening

Niet iedereen houdt van dezelfde muziek en dat is maar goed ook. Terwijl de een graag naar de Hollandse hits opzet luistert de ander graag naar radio 4. Deze laatste groep liefhebbers waren zaterdag 7 oktober van harte welkom in het restaurant. Martin Klop en Friso Woudstra bespeelden de cello en piano en brachten bekende en minder bekende klassieke muziek te gehore. Er kan teruggekeken worden op een waardevolle middag.

Een half jaar geleden konden we u melden dat de schop de grond in ging. Nu een half jaar later kunnen we met recht zeggen dat we twee kleine groene paradijsjes hebben gecreëerd. Nadat de aannemer zijn werk had afgerond hebben familieleden en medewerkers de handen ineen geslagen. Met elkaar zijn de planten de grond ingegaan en de plantenbakken gevuld. Wij zijn dankbaar met uw donatie en de financiële toezeggingen van kringloopwinkel De Cirkel en Stichting Zorg in vervoer.

Kunstworkshop Beweging en ontspanning voor lichaam en brein De Zes Molens heeft in oktober en november een workshop Beweging en Ontspanning voor lichaam en brein georganiseerd onder leiding van Constance Kerkhoff. De workshop wordt op de maandagochtenden gegeven gedurende zes weken voor de bewoners, mensen van de dagbesteding en aanleunbewoners en worden vanuit de stoel gedaan zodat iedereen eraan mee kan doen. Tijdens bewegen en ontspannen wordt gebruik gemaakt van rustige muziek. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende muziekinstrumenten die van natuurlijke materialen zijn gemaakt zoals muziekinstrument gemaakt van kokosnoot en de N’goni. Dit is een West-Afrikaans Harp gemaakt van Kalebas. Inmiddels hebben er twee workshops plaatsgevonden en de mensen hebben ervan genoten.’

De Zes Molens biedt diverse individuele en groepsgebonden activiteiten aan. Kijk voor het activiteitenoverzicht op onze website of haal het activiteitenboekje op bij de locatie De Zes Molens in Hoornaar. Wij kijken er naar uit u (weer) te ontmoeten bij onze activiteiten.

15


Zorginnovatie

De kracht van de rode neus Geschreven door: Jolanda Berkhout Het is rustig op de huiskamer. Er wordt wat gepraat en koffiegedronken. Opeens verschijnt er een hoofd om de hoek van de deur. Een hoofd met een vrolijk hoedje en een rode neus. Het hoofd kijkt wat vragend en voorzichtig wordt de rest van het lichaam zichtbaar. Een ietwat korte tuinbroek met grote zakken en schoenen met twee verschillende sokken. Jodokus maakt haar entree. Bij een clown denken we vaak aan het circus. Een onhandig persoon met een geschminkt gezicht en grote flapschoenen. We kennen ook de Cliniclowns, veelal zichtbaar in ziekenhuizen om kinderen op te vrolijken en angst weg te nemen. Binnen De Lange Wei hebben wij vanaf begin december een contactclown in dienst. Jojanneke van den Berg, welzijnsmedewerker van De Zes Molens, heeft haar opleiding tot contactclown in de zorg afgesloten met een diploma. Een opleiding van een jaar waarin zij heeft geleerd hoe je, bijna zonder woorden, contact kunt

16

maken met mensen met dementie. Zij wil zich graag inzetten voor alle drie de zorglocaties van De Lange Wei. Als Jodokus is zij een clown met, inderdaad, de rode neus maar zeker niet te verwarren met de circusclown. “Als contactclown kom ik niet op de huiskamer om een optreden te verzorgen. Ik ga niet voor de bulderende lach en een groot applaus. Ik zoek met mijn komst naar een contactmoment met een persoon met dementie”. Het maken van contact met mensen met dementie is niet altijd makkelijk. Zij verkeren in een eigen realiteit en zijn niet altijd te begrijpen. Als contactclown sluit Jojanneke zich als geen ander aan bij die realiteit. Zij laat zich leiden, observeert en volgt. Als Jodokus stelt ze geen vragen, biedt ze geen oplossingen en zegt ze geen nee. Is zoiets dan niet mogelijk in je ‘gewone kleding’ en zonder rode neus? “De kleding en de neus zijn belangrijk in het maken van contact. Met de kleding geef ik het karakter weer van Jodokus en kan het reacties uitlokken. De neus is zeker net zo belangrijk. Voor mij persoonlijk om in het personage te komen maar zeker ook voor de bewoner. Iemand met een rode neus wordt al gauw geassocieerd met een clown. Zie je de neus, dan weet je dat er iets gaat gebeuren.”


Als contactclown is een voorbereiding erg belangrijk. Het is geen kwestie van je even omkleden, neus op en een (huis) kamer binnenstappen. Vooraf wordt met de zorgmedewerkers het bezoek afgestemd en wordt er besproken voor wie het bezoek belangrijk kan zijn. Daarna wordt de kleding aangetrokken. “Tijdens het omkleden moet ik echt even ‘clown’ worden. Om goed contact te maken is het belangrijk dat ik in het hier en nu kom. Ik moet alles kunnen loslaten om onbevangen de bewoner(s) tegemoet kunnen treden.”

nodig om contact te hebben met een ander om zich gelukkiger en gezien te voelen. Wilt u meer informatie over Jodokus? Binnenkort is er een flyer beschikbaar met meer informatie.

Jojanneke maakt, indien dat nodig blijkt te zijn, gebruik van kleine attributen. Een handpop, sjaaltje of handzame muziekinstrumenten zoals een ukelele en de kalimba (duimpiano), kunnen helpen om in contact te komen. “Als contactclown gebruik ik zo min mogelijk woorden. Het contact is zoveel mogelijk non-verbaal. Met het inzetten van de attributen kun je soms net iets makkelijker contact maken en aanzetten tot spel.” Met de komst van de rode neus van Jodokus binnen De Lange Wei komen we een stapje dichter in de beleefwereld van de bewoner met dementie. De bewoner waarbij contact maken op de gangbare manier niet toereikend is. De bewoner waarbij de verbale communicatie moeilijk verloopt en de bewoner die zich moeilijk kan uiten. Met de inzet van Jodokus hebben we er een mogelijkheid bij om ook met deze bewoners in contact te komen. Iedereen heeft het immers

17


Medewerker

Een kerstdiner blijft speciaal In gesprek met de dames van het restaurant De Zes Molens Geschreven door: Lisa Verdoorn Van een hightea of highfriet tot een chic kerstdiner en feestelijk verjaardagsfeest. In het restaurant van De Zes Molens is het allemaal mogelijk. Het personeel van het restaurant in De Zes Molens leveren er op gastvrije wijze graag een bijdrage aan. Tussen de twinkelende lampjes neem ik plaats aan een van de tafeltjes in het gezellige restaurant van de locatie De Zes Molens in Hoornaar. Het restaurant is sfeervol ingericht en vooral tijdens de wintermaanden is het er -met de sfeerlichtjes en versiering- een gezellige boel. Wanneer ik plaatsneem word ik gastvrij welkom geheten door een van de dames die me al snel komt vragen of ik wat wil drinken. Door het vriendelijke personeel voel ik me welkom en eigenlijk vrijwel direct thuis. “En dat is precies wat het team hoopt te bereiken bij alle gasten die in het restaurant komen eten”, vertelt Lisa van de Laer. Ik spreek haar samen met Anneke Arends. Ik heb afgesproken op een rustig moment tussen de lunch en het koffiemoment door. Genieten Dat de rustige momenten zeldzaam zijn in een restaurant dat de gehele dag open is, is niet te ontkennen. Anneke en Lisa vertellen me hoe een gemiddelde dag er uit ziet: “De dag is verdeeld in twee diensten. In de ochtend koken we de maaltijden voor de mensen van de dagbesteding, Tafeltje Dekje en voor de aanleunwoningen. De maaltijden in de aanleunwoningen brengen we zelf rond. Na het eten gaan we opruimen en in de middag zijn er vaak activiteiten waardoor er wat 18

meer gasten in het restaurant zijn. Daartussendoor is het restaurant de hele dag geopend en toegankelijk voor wie graag iets lekkers komt eten of drinken; ook mensen uit de buurt zijn altijd welkom.” Ook al is het soms rennen en vliegen, toch blijft het personeel vriendelijk. Anneke: “We genieten ervan als mensen zitten te smullen van hun eten of wanneer we zien dat iemand stilletjes geniet.” “Een keer likte een man zijn bord erbij af, zo smakelijk vond hij het, dan denk ik ‘wauw, wat fijn dat iemand zo kan genieten’”, vertelt Lisa lachend. Dagje uit Naast mensen die zelfstandig naar het restaurant komen en de mensen van de dagbesteding, komen ook de bewoners van de afdelingen een keer per maand eten in het restaurant. “Voor deze mensen is het echt een middagje uit”, vertelt Anneke. “Met lippenstift of extra mooie kleding komen ze binnen, heerlijk! Wij willen dan maar al te graag een bijdrage leveren aan deze gezellige middag uit.” Dat de dames dat doen blijkt wel uit de manier waarop ze omgaan met de verschillende activiteiten die in het restaurant georganiseerd worden. Lisa: “Samen met de collega’s van welzijn bedenken we hoe we kunnen inspelen op de activiteiten die er plaatsvinden.


Tips voor het kerstdiner 1 Maak een planning 2 Kies gerechten die je een dag van tevoren kan maken 3 Versier de tafel

Bijvoorbeeld door hapjes te maken passend bij de activiteit, zo maakten we tijdens de winterfair warme chocolademelk en erwtensoep en bakte we heerlijke appelstrudel voor het Oktoberfeest.” De dames serveren de hapjes tijdens dergelijke activiteiten in stijl. Zo werd er tijdens het Oktoberfest themakleding gedragen en gaan de dames tijdens het kerstdiner op chic.

catering verzorgt. “Iedereen is welkom om zijn/haar verjaardag te vieren; zowel mensen van buitenaf als bewoners van De Zes Molens”, vertelt Lisa. “Net zoals bij de kerstdiners is het voor veel mensen niet mogelijk om op een andere manier feest te vieren met zjin of haar geliefden. Hoe mooi is het dan dat wij daar de mogelijkheid voor hebben en kunnen bieden!”

Drie dagen kerstdiner De voorbereidingen voor het kerstdiner zijn al in volle gang. Ieder jaar is het drie dagen kerst in De Zes Molens. Een dag wordt er gekookt voor de bewoners van de aanleunwoningen, een dag voor de mensen van de dagbesteding en een dag voor de bewoners van de afdelingen. Iedereen mag tijdens het kerstdiner een of twee gasten meenemen. Lisa: “De kerstdiners vind ik altijd speciaal, het is buiten vaak donker, binnen gezellig en met de heerlijke geur van het eten en het vrolijke gezelschap is het altijd weer een feestje.” “Voor veel mensen is het niet mogelijk om op een andere manier met zijn/haar geliefden kerst te vieren, dat maakt het extra bijzonder”, vult Anneke aan. Naast de dagelijkse en wekelijkse activiteiten worden er in het restaurant van De Zes Molens ook regelmatig feestjes en partijen gegeven waar het team van het restaurant de

Anneke en Lisa vormen samen met Petra, Ina en weekendhulpen Marit en Eva een hecht team. Toch werken ze niet vaak samen door de wisselende diensten. Om elkaar te blijven zien en ideeën met elkaar te delen, gaan de dames twee keer per jaar uiteten en nee dat doen ze dan niet in het restaurant van De Zes Molens, hiervoor kiezen ze een restaurant waar ze allemaal kunnen zitten en genieten. Heeft u wat te vieren of wilt u gebruikmaken van de Tafeltje Dekje maaltijden? Neem gerust contact op met restaurantDZM@delangewei.nl of kijk op www.delangewei.nl voor de mogelijkheden.

19


Bel ons voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Vraag ons boekje ‘Uitvaartnotities’ aan om uw eigen uitvaartwensen te noteren.

Ellis Kortlever-Wemmers Petra van de Minkelis-Klop Laurette Grasmeijer

Het vertrouwde adres voor uitvaarten in Hardinxveld-Giessendam en omgeving. RESPECTVOL EN PERSOONLIJK

0184 - 691082 | 0183 - 563948 | 24 UUR PER DAG www.amaranthauitvaartzorg.nl

20


Welzijn

De Zingende Koffiemeisjes

Vrijdag 13 oktober was bepaald geen ongeluksdag in De Groene Wei! De Zingende Koffiemeisjes gaven een optreden op huiskamer De Zwaluw en in de Dagbestedingsruimte voor de cliënten van de Dagbesteding en bewoners van De Grutto en De Reiger. Een middag vol gezelligheid, vers gemalen koffie en meezingers. Een van onze bewoners maakte met haar mondharmonica muziek voor de koffiemeisjes, dat maakte het optreden nog meer bijzonder!

Locatie De Groene Wei, Giessenburg

Creatief met vrijwilligers

Vier ochtenden in de week verzorgen vrijwilligers gezelligheid in de ontmoetingsruimte, uiteraard wordt er koffie geschonken maar er worden ook activiteiten uitgevoerd; iedere maandag is er Meer Bewegen voor Ouderen en vrijwel iedere vrijdag worden er kaarten gemaakt door de liefhebbers. Dinsdag 17 oktober had vrijwilliger Marije een leuke schilderactiviteit voorbereid en met elkaar is er een prachtig herfstschilderij gemaakt!

OERradio voor huiskamer Grutto

Huiskamer De Grutto had een wens: een OERRadio (een muziekspeler die speciaal is ontworpen voor mensen met een dementie). Collega Lia van Houwelingen had deze wens in de wensboom van Rotaryclub Alblasserwaard gehangen, deze boom staat in supermarkt Dirk van den Broek. Donderdag 26 oktober was het dan zover; mevrouw Coby van Dongen kwam namens de Rotaryclub de OERradio overhandigen!

Huisdieren op visite

Met regelmaat komen mensen met hun huisdier op visite bij bewoners die dat leuk vinden, vaak zijn dat honden maar dit keer bracht een collega twee kittens mee waar mee gekroeld kon worden.

21


Recept

Gezond het jaar uit Geschreven door: Annemiek Smaal We genieten van het bereiden van smakelijke maaltijden en eten graag aan een gezellige tafel met meerdere personen. Maar in de basis eten we omdat voedsel ons lichaam energie geeft om te leven. Met het einde van het jaar in zicht, zagen we dit als een uitgelezen moment om na te denken over goede voornemens voor een gezondere levensstijl. Hoe gezonder we eten, hoe beter het voor ons lichaam en ook voor onze energie is. Suiker, bijvoorbeeld, kan vermoeidheid veroorzaken, terwijl groenten juist energie geven. De juiste keuzes hierin maken, kan bijdragen aan ons welzijn.

Onlangs werd er bij De Lange Wei voor medewerkers de Sterk in je Werk week georganiseerd. Gedurende deze week stond de gezondheid en ontspanning van de medewerker centraal. Daar kon een workshop Gezond en Gemakkelijk koken natuurlijk niet ontbreken. We deden wijsheid op over wat gezond is en makkelijk klaar te maken. We kookten gezellig met elkaar en genoten vervolgens tijdens het gezamenlijk opeten van onze creaties. Het was een waardevolle ervaring. Vooral over het dessert waren we erg enthousiast, we delen daarom graag het recept met u. U staat niet te lang in de keuken en kan daardoor langer zelf ook gezellig aan tafel zitten. Eet smakelijk!

22


Mango passievrucht cheesecake trifle (glutenvrij en vegan)

Ingrediënten voor 2 personen Voorbereidingstijd 5 minuten Kooktijd: 5 minuten 3 Mango (+ eventueel extra mango als je dit als topping wilt gebruiken) 300 gram Vegan of lactosevrije roomkaas (jekunt ook een light zuivelspread gebruiken) 6 eetlepels Agave siroop 12 eetlepels (glutenvrije) granola 450 gram (lactosevrije/plantaardige) kwark of yoghurt Rasp van ½ limoen 6 passievruchten Paar blaadjes munt

Bereidingswijze 1. Snijd de mango. Doe in de keukenmachine (of blender) de mango, roomkaas en 1 el agave siroop. Blend tot een egaal geheel. 2. Meng in een schaaltje de kwark/yoghurt met de limoen, 1 el agave siroop & vulling van ½ passievrucht. 3. Verdeel de granola over de bodem van de 2 glaasjes. Daarover heen verdeel je het mango cheesecake mengsel. Vervolgens het yoghurt mengsel. 4. Verdeel de vulling van ½ passievrucht over de yoghurt met eventueel wat mango & verse munt. De andere passievrucht snijd je doormidden en leg je er boven op. 23


Apotheek Hagi / De Buurt

Rembrandthof 95, 3372XV Hardinxveld-Giessendam

dhr. W. Pannekoek, mw. A. Brandwijk, apothekers Apotheek Hagi Peulenstraat 148 3371AR Hardinxveld-Giessendam 0184-614819 www.hagi.nl

0184-614993 info@dejongenvitaal.nl www.dejongenvitaal.nl

Apotheek De Buurt Drijverschuit 7 3372VA Hardinxveld-Giessendam 0184-611283 www.hagi.nl

“Pedicure Anita“ voor behandeling bij u thuis of in de praktijk Stationsstraat 12, 3371 AX, Hardinxveld-Giessendam 06-51214728

Kinderopvang HINK Locaties: KDV De Kleine Wei Koningin Wilhelminalaan 29 3372 AA Hardinxveld-Giessendam 0184-635564

HINK Kinderopvang staat voor: * Flexibiteit

* Warme maaltijden tussen de middag

* Continuiteit

* Mogelijkheid om te ontbijten

* Kinderopvang op maat

* Activiteiten met ouderen en kinderen

* Kleinschaligheid

* Opvang voor kinderen van 0-12 jaar

* Ruime openingstijden: 7.00-18.30 uur

* Meer dan 20 jaar ervaring

* Een veilige en warme omgeving voor kinderen

* Spelen en ontwikkeling voor kinderen met leeftijdsgenoten

KDV De Bloementuin Hobbemastraat 3 3372 XG Hardinxveld-Giessendam 06-48961149 BSO Merwedeplein Hobbemastraat 3 3372 XG Hardinxveld-Giessendam 06-11301553

www.onshink.nl info@onshink.nl

24

29


Puzzelpagina

Zoek, reken en win! Onderstaande afbeeldingen weergeven fragmenten van de pagina’s uit deze WIJ. Kunt u vinden uit welk paginanummer het fragment is gehaald? Vul dan het paginanummer bij de bijbehorde letter in. Vervolgens ontstaat er een som. Het antwoord hiervan is de oplossing.

A

B

C

D

E

F

G

H

A:

x

B:

=

+ C:

=

x

=

x

E:

=

+

=

+ G:

=

- H:

F:

D:

= Oplossing:

Heeft u de som opgelost? Stuur de oplossing dan uiterlijk 10 februari 2024 naar Rembrandthof 85, 3372 XV Hardinxveld-Giessendam of per mail naar communicatie@delangewei.nl én maak kans op een heerlijke, gezellige High Tea in één van onze restaurants. Winnaar puzzel Rika de Ruiter is de gelukkige winaar van de sudoku uit de vorige editie van de WIJ. Rika is vrijwilligster bij De Lange Wei en heeft kortgeleden in het ziekenhuis gelegen. Ze kijkt er daarom erg naar uit om weer naar De Lange Wei te komen en haar cadeaubon in te wisselen bij restaurant De Boerse Pracht, als ze weer helemaal opgeknapt is. De cheque voor een high tea voor 2 personen, werd persoonlijk uitgereikt door medewerker Mariëtte Abma van de dagbesteding De Buiten Wei. 25


2 Wij verbinden de wereld voor uw unieke belevenissen! Part of the VR-Group:

Bedrijfsuitjes en personeelsreizen

Schoolreizen en werkweken

Dagtochten en groepsreizen

Touringcar huren

Incentives en evenementen

Wij adviseren u graag op maat!

Verschoor_adv_A4staand_nieuw.indd 1

30-9-2019 11:21:35

De Buurt 60 3372 DD Boven-Hardinxveld 0184-612658 www.denbreejeninterieur.nl

‘MAKES HOME AN EXPERIENCE’

26


ullentibus Vrijwilliger

Klussen in De Groene Wei Vrijwilligers met Gouden Handen Geschreven door: Jolanda Berkhout Overal blijven weleens van die kleine klusjes liggen; een lamp die verwisseld moet worden, een laadje dat stroef gaat, of een rolstoelband die op spanning gebracht moet worden. Dit zijn kleine technische klusjes die niet dagelijks voorkomen, maar voor een zorglocatie zijn ze van onschatbare waarde. De Groene Wei mag zich gelukkig prijzen met drie klusvrijwilligers: Pim, Arnold en Jan, die hun hand er niet voor omdraaien om dergelijke klusjes aan te pakken. Ze zijn nagenoeg vanaf het eerste uur actief in deze locatie van De Lange Wei. Vanaf het moment dat De Groene Wei haar deuren opende, inmiddels een jaar geleden, heeft dit trio al veel betekend. Elke vrijdagochtend staat de koffie klaar in de ontmoetingsruimte. Samen met Jos, medewerker technische dienst van De Lange Wei, bespreken ze welke klusjes moeten worden aangepakt. Dit varieert van het in elkaar zetten van een boekenkast tot het ophangen van zeepdispensers of een simpel rekje. Maar deze heren deinzen er ook niet voor terug om meters rails op te hangen voor de schilderijen. En net zo makkelijk als de boor uit de gereedschapskist wordt genomen, kwamen de verfrollers tevoorschijn om de witte gangen te voorzien van een kleurtje. Zo helpen zij de bewoners en de medewerkers vrolijk de winter door. Geen enkele week is hetzelfde, en er is niets fijner dan een glimlach op iemands gezicht te zien wanneer een klus is geklaard.

naar uit om zijn groene vingers te gebruiken in de toekomstige tuin van De Groene Wei. Het werken als vrijwilliger in een zorginstelling betekent niet dat de werkzaamheden afgestemd zijn mét de bewoners. Als klusvrijwilliger zet je je voornamelijk in voor bewoner of de locatie. Op deze manier ben je van grote meerwaarde en is er voor iedereen een passende functie beschikbaar.

Pim, die als buurman, de bouw van De Groene Wei van dichtbij heeft meegemaakt, vindt het fijn om iets terug te kunnen doen voor zijn buren nu hij wat meer vrije tijd heeft. Jan heeft zich al meer dan 30 jaar ingezet als vrijwilliger voor de kerk, en het verrichten van vrijwilligerswerk zit in zijn bloed. Arnold, de tuinliefhebber, kijkt er nu al

27


Column

Overdenking in de Wintertijd Het is half september 2023 als ik in De Lange Wei als Geestelijk Verzorger aan het werk ga. Het voelt voor mij als thuiskomen. Het is moeilijk te beschrijven wat dat dan is. Wat mij opvalt in de verschillende huizen van De Lange Wei, is hoe betrokken en liefdevol de diverse collega’s zijn voor de bewoners. Heel ontroerend vind ik dat. Dat voelt voor mij als thuis, warm, betrokken en liefdevol. De sfeer is gemoedelijk en ik word goed opgevangen door mijn nieuwe collega’s, ook dat voelt als thuiskomen. Mijn naam is Anja Steneker Bernhart, ik ben getrouwd en we hebben een dochter van 23 jaar. Vorig jaar april ben ik na vijf jaar studie afgestudeerd als Geestelijk begeleider. Van jongs af aan heb ik interesse gehad in religie en in verschillende denkwijzen, daarnaast filosofeer ik graag. Eerder in mijn leven wilde ik Geestelijke worden maar liep het lot anders. Uiteindelijk koos ik ervoor om verpleegkunde te gaan studeren en heb ik als oncologie - en palliatief verpleegkundige achttien jaar in een ziekenhuis gewerkt. Daarna ben ik in een hospice gaan werken en daar werk ik, naast de baan in De Lange Wei, nog steeds. Tijdens mijn studie heb ik geleerd om op verschillende wijze naar het leven te kijken en

28

heeft dit mijn horizon verbreed. Belangrijk aspect hierin, is afstemming. Hoe stemmen wij ons af? Wat betekent het om je goed af te kunnen stemmen? Afstemmen doen we met ons hele wezen, met onze zintuigen en we voelen vaak onbewust wat er gaande is. Afstemmen is niet vanzelfsprekend. Afstemmen heeft onder andere ook te maken om elkaar echt te kunnen zien en te horen. Hoe kijken we naar de ander en hoe goed kunnen we luisteren? Het gaat hier om een bewustwordingsproces en dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak zitten we als mens gevangen in allerlei verschillende structuren en gedachten, die voor ons heel normaal geworden zijn. De vraag is: Kunnen we elkaar, van waaruit we leven, echt zien en horen? Of zijn het onze gedachtegangen die onze gedachten bezighouden en wij onbewust onze normen en waarden willen overbrengen op anderen? Van waaruit kunnen wij een ander mens zien, zonder daar een oordeel over te hebben? Een open mind kan bijdragen om elkaar wezenlijk te horen en te zien. Dat is denk ik een levenslange leerschool, maar we zijn nooit te oud om te leren. Iedere dag kunnen we hieraan werken. Want afstemmen begint met te zien wat er is, zonder een oordeel te hebben. Als dat lukt, kan er verbinding ontstaan, ongeacht hoe iemands gedachtegang ook is, wel of niet


Christelijk, wel of geen andere vorm van denken. Als we de ander echt vanuit ons wezen en ons hart willen zien en horen, wordt er wezenlijk iets nieuws in ons geboren. Er ontstaat een innerlijke ruimte, die gevuld kan zijn met Liefde en Vrede, een groot goed in deze tijd. Door deze weg levenslang te beoefenen, kan er een mooie ontwikkeling onstaan en kunnen we elkaar hierdoor steeds beter begrijpen en in verbinding komen met elkaar. December 2023, de Kerstdagen staan voor de deur. Kerstmis het feest van een nieuwe geboorte. Is er ruimte in je hart om het nieuwe geboren te laten worden? Ik wens iedere bewoner en de collega’s van de Lange Wei een Vredig en Liefdevol Kerstmis toe en een mooi 2024. Anja Steneker Bernhart Geestelijk Verzorger

LUISTEREN Luisteren is meer dan horen. Luisteren is tijd durven te verliezen. Luisteren is de ander uit te laten praten. Luisteren is geen oplossingen geven, maar oordeelloos met de ander op weg gaan. Luisteren is niet jouw tempo opdringen, maar dat van de ander volgen. Luisteren is niet jouw antwoord geven, maar de ander het zijne laten vinden. In het echte luisteren ervaart de mens, dat je innerlijke ruimte gemaakt hebt, zodat de mens kan voelen dat hij mag zijn wie hij is. Anja Steneker Bernhart 29


Digitale zorgwerkplek Document management

ICT security

Kwaliteitsmanagement systemen

Training

Telefonie

Veilig printen

Mobile Device Management

ECD-selectie

Identity management

Monitoring

Veilig mailen

Business Intelligence

ICT Support

ICT beheer

Internet verbindingen

Helpdesk

HET VERBINDEND ELEMENT bij het ondersteunen van de zorg met ICT

Consultancy | Ontwikkeling | Beheer

30


Adressen en tips

Wonen bij ons Locatie De Rembrandthof Rembrandthof 85 Hardinxveld-Giessendam T: 0184-678000 M: info@delangewei.nl I: www.delangewei.nl Locatie De Zes Molens De zes molens 2 Hoornaar De Groene Wei Hof van Giessennieuwkerk 2a Giessenburg

Zorg aan huis Wijksteunpunten Steunpunten wijkverpleging Boven-Hardinxveld Rembrandthof 85, Hardinxveld-Giessendam T: 0184-678000 Steunpunt wijkverpleging Beneden-Hardinxveld Peulenstraat 154, Hardinxveld-Giessendam T: 0184-679539 Steunpunt wijkverpleging Giessenlanden Kastanjeplein 7, Giessenburg T: 06-30017093 Steunpunt wijkverpleging Hof van Sliedrecht Lijsterweg 31, Sliedrecht T: 06-13352981 Steunpunt wijkverpleging Hoornaar De zes molens 2, Hoornaar T: 06-13362245 Aanvullende diensten Huishoudelijke ondersteuning/Wmo T. 0184-678129 Personenalarmering T. 0184-678000 Dagbesteding • Locatie De Rembrandthof, Hardinxveld-Giessendam • Locatie De Zes Molens, Hoornaar • Locatie Hof van Sliedrecht, Sliedrecht • Locatie De Groene Wei, Giessenburg Maaltijdservice/Tafeltje Dekje T. 0184-678131

De Lange Wei ondersteunt met een missie: Kunnen blijven leven zoals u dat wilt. Het klinkt zo gewoon, maar is eigenlijk heel bijzonder. Het is voor ons extra bijzonder dat u zo gastvrij bent, dat we u daarbij mogen ondersteunen. Omdat het over uw leven gaat, doen wij ons uiterste best om het bijzondere van de ‘gewone‘ dingen in het leven te blijven inzien. Samen met u, uw familie en vrienden.

Volg ons op: facebook.com/delangewei linkedin.com/company/1219932 instagram.com/delangewei

Deel uw ervaring. Door uw ervaring te delen op ZorgkaartNederland.nl, laat u zien wat goed gaat in de zorg en wat beter kan. Uw ervaring helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. En het helpt zorgaanbieders om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen. Deel ook uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen. Ga naar ZorgkaartNederland.nl

De grootste ervaringssite in de zorg.

31 ZORGKAART-FLYER-148x210-Care.indd 1

18-03-2020 14:30


Een goede start van 2024: Word vrijwilliger!

Vrijwilligers: een onmisbare factor

Binnen De Lange Wei zet een grote groep vrijwilligers zich in voor het welzijn van onze cliënten. Ieder met zijn eigen mogelijkheden en talenten. Zij geven de cliënten net dat extra stukje aandacht, waardoor we meer voor hen kunnen betekenen en de kwaliteit van leven toeneemt. Zij brengen het leven van buiten mee naar binnen en gaan na afloop met een voldaan gevoel weer richting huis. Een onmisbare factor binnen onze organisatie.

Ook vrijwilliger worden?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over vrijwilligerswerk? Bekijk dan onze actuele vrijwilligersvacatures bij u in de buurt op: www.delangewei.nl/onze-mensen/vacatures-vrijwilligers/ of bel naar Francis ‘t Hooft 0184 678000 De Lange Wei biedt ondersteuning om zo lang mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wij leveren de onderstaande diensten:

wonen

wijkverpleging

dagbesteding

32

huishouding

particuliere zorg

activiteiten

personenalarmering

restaurant

tafeltje dekje


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.