Page 1

magazine voor tienerleiders, docenten en ouders

jaargang 9 nummer 47 oktober 2009

Een beetje occult bezig:

nou en?!

In dit nummer:

Occultisme in onze huiskamer Rapper, christen en hulpverlener • Generatie KPN Afgiftekantoor 3000 Leuven Mail, P608293, Tweemaandelijks: oktober/november 2009, ISSN 1568-6345


red ctioneel

Goede raadgevers gezocht Een jaar of negen was ik toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het occulte. Er was een kermis bij ons in het dorp en ik ontmoette daar iemand die mij in ‘geuren en kleuren’ vertelde over zijn nachtelijke ontmoetingen met geesten. De ontmoetingen waren niet gewenst vanaf zijn kant, zijn tante had ‘hen’ uitgenodigd toen hij nog maar een kind was. Sindsdien teisterden ze hem iedere nacht. Op de middelbare school (een christelijke school), kwam ik in een soortgelijke situatie terecht. Enkele klasgenoten nodigden mij uit om geesten op te roepen in de kleedkamer van het gymlokaal. Met de bovenstaande situatie nog in mijn geheugen, sloeg ik de uitnodiging echter af. ‘Gelukkig maar!’ dacht ik toen mijn klasgenoten gillend de kleedkamer uit kwamen rennen omdat de opgeroepen geesten zich werkelijk hadden laten zien. Een aantal jaren later leerde ik Jezus persoonlijk kennen. Het was ook rond die periode dat de principes van de geestelijke wereld aan mij werden uitgelegd. Pas toen kon ik de bovenstaande verhalen plaatsen. Het bracht mij verlossing van de angst die ik nog steeds met me meedroeg. Ik kan alleen maar bidden dat de jongen die ik jaren geleden ontmoette, eenzelfde ontmoeting met Jezus heeft gehad (of nog zal krijgen). Hetzelfde geldt trouwens voor mijn oud-klasgenoten. Alhoewel ik opgroeide in een christelijke omgeving, heb ik nooit goede raadgevers om me heen gehad als het gaat om occultisme. Niemand vertelde mij ooit over een geestelijke wereld. Ik liep vooral tegen een flinke muur van ontkenning op als ik dit onderwerp bespreekbaar wilde maken. U zult begrijpen dat ik erg gedreven ben om die goede raadgever richting jongeren zelf wél te zijn. Bent u nog niet overtuigd van de noodzaak hiervan? Dan daag ik u uit deze Plugged-In van begin tot eind te lezen* en dan nogmaals na te denken over de goede raadgever die u kunt zijn. Want als wij jongeren niet vertellen over dit onderwerp, dan doet de wereld het wel. En dát is nu juist wat we willen voorkomen… toch? Diana Langerak *Natuurlijk raad ik u hetzelfde aan als u die gedrevenheid wel met mij deelt…

Bezoek dit najaar de themabijeenkomsten van De Hoop!

Bezorgdheid en depressie

15 oktober

Tijd: 13.30 uur tot 17.00 uur, daarna maaltijd Kosten: € 10 (inclusief maaltijd)

Rouwverwerking

12 november

Aanmelden en informatie: info@dehoop.org of (078) 6 111 222

www.dehoop.org 2

Plugged-In wil ouders, docenten en jongerenwerkers ondersteuning geven om een beeld te vormen van de tiener- en jongerencultuur. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt ingegaan op trends en gebeurtenissen rondom de christelijke en de niet-christelijke jongerencultuur. Oktober 2009, jrg. 9 nr. 47 Directie: Rob Hondsmerk Redactie en medewerkers: Maureen Altorf (MA), Rob Veenstra (RV), Filemon Perotti (FP), Marije van den Berg (MvdB), Jacco Verwoerd (JV), FPS (Frans Petersen), EG (Edith Geurts), ES (Erik Smit), Diana Langerak (DL, eindredactie). Vormgeving: De Hoop Media Druk: De Hoop Grafisch Centrum Redactieadres en Administratie Plugged-In: Provincialeweg 70 3329 KP DORDRECHT tel: (078) 631 55 72 fax: (078) 613 44 80 www.pluggedin.nl e-mail: info@pluggedin.nl Plugged-In België: V.U.: J. De Vriese & R. J. Hondsmerk Tervuursesteenweg 192 3001 Heverlee Een abonnement op Plugged-In kost €9,50 per jaar. Abonnementen lopen per kalenderjaar, 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het abonnement kan uitsluitend ingaande een nieuw kalenderjaar en dient voor 31 oktober het jaar daaraan voorafgaand schriftelijk doorgegeven te worden. Helpdesk: Abonnees van Plugged-In zijn automatisch aangesloten bij de Plugged-In helpdesk. Deze helpdesk is speciaal bedoeld voor tienerleiders, jongerenwerkers, docenten en ouders met vragen over tiener- en jongerencultuur. Via de helpdesk kunt u kosteloos gefundeerde informatie inwinnen over tiener- en jongerencultuur. PLUGGED-IN HELPDESK Provincialeweg 90 3329 KP DORDRECHT info@pluggedin.nl Plugged-In is een magazine van Chris, onderdeel van Stichting De Hoop. Dit magazine maakt geen winst. De opbrengst wordt gebruikt voor kostendekking, preventieprojecten en directe hulpverlening aan tieners en jongeren. Het verschijnen van artikelen in Plugged-In betekent niet dat de uitgever zich volkomen met de inhoud identificeert. Voor overname van artikelen is toestemming van de redactie vereist. De personen die afgebeeld zijn op foto’s hebben niets te maken met de inhoud van de artikelen.


trend

Occultisme in onze huiskamer

“Ah joh, dat valt best wel mee!” is een vaak gehoorde reactie van ouders wanneer er een programma ter sprake komt met een hoog gehalte aan ‘mystiek’. “Je moet niet achter iedere boom een demon zien hoor. Iedereen kijkt naar dat soort programma’s. Dat kan ik mijn kind toch niet verbieden?” De generatie van nu groeit op met allerlei mystieke en occulte televisieprogramma’s. Programma’s als van Derek Ogilvie (zie pagina 9 van deze Plugged-In) worden gezien als normaal. Zowel door de jeugd als door hun ouders. Als je het gevaar van deze programma’s naar voren brengt, springen sommige ouders snel in de verdediging: “Dan kun je net zo goed de tv je huis uit gooien!” Hoewel die gedachte niet verkeerd is, lijkt dat in deze tijd onmogelijk te zijn. Want… wie doet er zijn tv nu weg?! Doordat we ongevoeliger zijn geworden voor tv-programma’s met een occulte lading, zijn we ook steeds minder alert op wat onze kinderen horen en zien. De wereld dringt zich aan hen op en we houden het niet tegen. Het kost tenslotte ook tijd om je kinderen steeds maar weer te wijzen waar het kwaad zich schuilhoudt. En zeg nou zelf, je wilt toch niet zo’n christelijke zeurouder zijn die overal wat op en aan heeft te merken? En trouwens, je kinderen gaan toch naar de kerk? Daar leren ze wel beter. Op deze manier proberen we ons geweten te sussen. En zo kent menig christelijk huis een wereld van de wereld én een wereld van God. In dit huis kan de wereld ongelimiteerd en onuitgenodigd binnenvliegen, als een vrije vogel. God wordt ingepland op vaste tijden en tijdens vaste rituelen. En liever niet op de momenten voor de buis. “Ah joh, dat valt best wel mee!” wordt er schouderophalend gezegd. Als we in onze Bijbel lezen, zouden we echter beter moeten weten. Daar staat dat de ‘boze rond gaat als een briesende leeuw’. Het briesen van die leeuw

lijken we steeds minder te horen. Ondertussen sluiten we vriendschap met de wereld, maar worden we een vijand van God. En dat is nou net wat we zouden moeten willen voorkomen! Jakobus 4:4 – 7: Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. MA 3


perspectief

j ngeren

“Het heeft wel iets spannends, omdat het bovennatuurlijk is…”

In onze ontmoetingen met tieners merken we dat er steeds vaker grenzen worden overschreden op geestelijk gebied. Oók door christenjongeren. Uit de verhalen die we horen blijkt dat veel tieners ‘spelen’ met het occulte alsof het een potje Monopolie is! Maar… zien tieners dat nu zelf ook zo? Of is een beetje occult bezig zijn, niet zo’n probleem? Jantine, Martijn, Jasper, Nousjka en Jarvin – alle vijf christelijke jongeren – hebben daar wel een mening over. We spraken met hen over de gevaren van occultisme en vroegen hen of de kerk hen eigenlijk wel voldoende ondersteunt bij hun meningvorming over dit onderwerp.

Een beetje occult bezig nou en? Dat mensen waaschuwen voor die verborgen wereld, is onzin. Het is allemaal maar bangmakerij! Jantine (17): “Het is absoluut geen bangmakerij! Wat in de geestelijke wereld gebeurt, is echt en daarom moet je ervoor oppassen. In de Bijbel staat dat je lichaam een tempel van God is. En dus moet je oppassen met wat je toelaat in je leven.” Martijn (18): “Ik denk dat alles wat met de duivel te maken heeft, occult is. Volgens mij is het echt gevaarlijk en ik denk dat het meer is dan bangmakerij. Maar het heeft wel iets spannends, omdat het bovennatuurlijk is.” Jasper (16): “Ik weet dat dingen zoals sterrenbeelden, toekomst lezen, met doden praten en dat soort dingen, gevaarlijk kunnen zijn voor je. Er zijn ook bepaalde programma’s op tv die mensen echt kunnen beïnvloeden. Dus het is niet alleen maar bangmakerij.”

Occultisme: méér dan bangmakerij De geestelijke wereld is realiteit. Door je met occultisme bezig te houden, open je een deur naar de occulte wereld en dat is géén goed idee. De Bijbel waarschuwt ons hier op verschillende plekken voor. Zo worden we in Ef. 5:11 opgeroepen geen deel te nemen aan de onvruchtbare werken van de duisternis. In Deut. 18:10-12 zegt de Bijbel ons waakzaam te zijn en ons verre te houden van allerlei zaken die ons schade kunnen berokkenen.

Net als het ruime aanbod aan tv-programma’s met Uri Geller, Char en Derek Ogilvie zijn ook tekenfilms met heksen en geesten de normaalste zaak van de wereld. Ouders die vinden dat ze hun kinderen daar tegen moeten beschermen, draven een beetje door… Jasper (16): “Zelf heb ik niet zo’n moeite met die programma’s, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen daar problemen mee hebben. ” Nousjka (17): “Het foute aan deze tekenfilms is dat ze kinderen een verkeerd beeld geven. Ze krijgen bijvoorbeeld te zien dat hekserij wel leuk is terwijl het bovennatuurlijke zoveel meer kracht heeft dan veel mensen denken.” Jarvin (19): “Ik vind het jammer dat die programma’s er zijn. Als ik later kinderen zou krijgen zou ik absoluut niet willen dat ze aan dat soort dingen worden blootgesteld. Ik denk echt dat zulke programma’s het denken van kinderen negatief kan beïnvloeden.”

4


Je moet niet spelen met het occulte Tekenfilms en tv-series zoals genoemd in voorgaande stelling staan bol van magie en geweld en draaien vaak om macht hebben over anderen. Spelenderwijs worden kinderen en tieners wegwijs en vertrouwd gemaakt in de wereld van demonen, monsters, draken en heksen. Soms mooi verpakt in lieftallige wezentjes die het kwaad bestrijden met magische krachten en toverspreuken. Als ouders, docenten en tiener-/jeugdleiders hebben we de opdracht kinderen en tieners hierin goed te onderwijzen. Alleen verbieden is niet raadzaam. Ze moeten weten waaróm het beter is niet naar dergelijke programma’s te kijken. Jes. 5:20 zegt: “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad”.

”Nousjka (17): “Er wordt duidelijk te weinig over gesproken. De wereld weet niet hoe gevaarlijk het bovennatuurlijke kan zijn en probeert alles rustig uit. Wij christenen moeten hen zeker waarschuwen maar dan moeten we er wel zélf wat van af weten.” Martijn (18): “Bij ons op de club komt er om het jaar iemand over occultisme spreken. Na afloop hebben we daar dan altijd flinke gesprekken over! Maar ik zou er ook gewoon in het algemeen meer over willen praten. Bijvoorbeeld over zo’n progamma als van Uri Geller.”

Nodig ons uit! Er wordt te weinig over occultisme gesproken binnen de kerk. Er ligt voor gemeenten een uitdaging om dit onderwerp bespreekbaar te maken! Jantine (17): “Bij mij op de jeugdkring wordt er wel eens over gesproken. Toch zou ik wel meer willen weten over occultisme. Bijvoorbeeld welke verkeerde invloeden het op je kan hebben.

Het thema occultisme behandelen met uw tiener- of jeugdgroep? Nodig Chris dan eens uit voor een thema-avond over dit onderwerp! Voor meer informatie kunt u terecht op www.chris.nl of bellen met Informatiecentrum van De Hoop ggz: (078) 6 111 222.

Met tieners in gesprek over het thema occultisme? Blader snel door naar Life Art voor praktische tips!

MvdB 5


spot

light

Soul Survivor Holland live worship - ‘Onze Hoop’ Ook dit jaar weer komt Soul Survivor met een live-registratie van de aanbiddingdienst tijdens het Soul Survivor festival. Onze Hoop is een cd + dvd met daarop een selectie van de gezongen liederen en de sprekers (dvd) van het festival. De cd levert – en dat is haast traditie – een aantal nieuwe en vernieuwende nummers op. Wij houden Uw naam hoog, When my heart runs dry en Hoopvolle toekomst zijn mooie nummers met diepgang. Met aanbiddingsleiders Amanda Lock, Timon Bogdorff, Michiel van Heusden en de Amerikaanse Sean Feucht heeft de band een sterke vocale bezetting. Een live aanbiddingsmoment registreren en op een cd-tje persen kan riskant zijn. Maar in dit geval doen de spontane aanbidding en de vrije uitloop van een aantal nummers (in totaal vijftien minuten) je de diepIn Spot light re censeren we ch gang van de aanbidding opnieuw beleven. Óf het bezorgt je riste lijke cd’s en m uziek dvd’s. Is een gevoel van ‘dáár had ik bij moeten zijn!’ er een cd of dv Meer informatie: www.soulsurvivor.com RV

d die veel gelu isterd/gekeken wordt door uw tieners en waa rvan u zich af vraagt of deze wel po sitief is? Meld deze da n aan voor on ze rubriek Spot light! Dat zelfde geldt ov erigens voor een secu liere cd of dvd. Deze be spreken we in de rubriek Ch ar twatch – zie pagina 10 en 11.

Tedashii ‘Identity Crisis’ Het album Identity Crisis van Tedashii is erg goed. De eerste single 26’s gaat over de manier waarop we allemaal wel iets anders aanbidden (verafgoden) dan Jezus. We scheppen op over onze auto en allerlei andere dingen, maar Jezus verdient het om over op te scheppen, de rest niet. Believer gaat over ons leven als christen. Het album bevat een fantastisch drieluik. In Identity 1: We Fell legt Tedashii de val de mens uit. Daarnaast vertelt hij ons dat God ons zoekt en dat Zijn wens is dat we weer worden zoals God ons bedoeld heeft. Identity 2: Adoption gaat over het feit dat God ons verlost heeft en heeft aangenomen als Zijn kinderen. In Identity 3: The Church doordringt Tedashii ons van het feit dat de kerk geen gebouw is, maar dat de mensen de kerk vormen. Het hele album is sterk, doordacht en van hoge kwaliteit. Voor meer informatie over dit album kun je kijken op www.gtime.nl FP

De Hoop Music & Books

6 A

De cd’s en boeken zijn te bestellen bij: Spuiweg 73-75, 3311 GT Dordrecht, Tel. 078 - 6 111 100 Fax 078 - 6 111 101, e-mail (voor bestellingen): shop@dehoop.com, www.dehoopshop.nl.


Britt Nicole ‘The Lost Get Found’ Het album the Lost Get Found kan qua sound makkelijk concurreren met de popmuziek die je op de radio hoort. De titelsong daagt ons uit om vanuit onze eerste liefde voor God andere mensen over Jezus te vertellen. Door onze passie voor Hem wordt wie verloren was gevonden. In het zomerse nummer Hangin On zingt Britt over het vasthouden aan wat God zegt. Walk On Water gaat over het geloofsavontuur om niet in je veilige wereldje te blijven, maar om voor God te gaan en de persoon te worden die Hij wil dat je bent. In Safe vertelt Britt God dat ze voor Zijn liefde wil gaan, al voelt het niet altijd veilig. Glow is een nummer over het licht dat wij als christenen laten schijnen als een licht op een berg. The Lost Get Found is een solide popalbum dat tekstueel en qua productie ver boven het niveau uitsteekt van de meeste pop-cd’s die op het moment worden uitgebracht. Voor meer informatie over dit album kun je kijken op www.gtime.nl FP

Titel: Geestelijke bescherming voor je kinderen Auteur: Neil T. Anderson en Pete & Sue Van der Hook Uitgever: Herstel ISBN: 97890 7747 6116 Doelgroep: ouders, kinderwerkers en kerkleiders In het boek Geestelijke bescherming voor je kinderen lezen we het aangrijpende verhaal van Pete en Sue van der Hook. Zij worden geconfronteerd met een gigantische geestelijke strijd in hun gezin vanaf het moment dat hun bediening start. De lezers volgen hun worsteling tegen de machten van de duisternis. De schrijvers motiveren ouders, kinderwerkers en kerkleiders om de geestelijke realiteit rond het gezin serieus te nemen. Het is van belang dat zij de strijd erkennen én aangaan. Het boek bevat hiervoor enkele praktische handvatten: Zeven stappen naar Vrijheid in Christus. De stappen worden aan het einde van het boek vertaald naar verschillende (kinder)leeftijden. Geestelijke bescherming voor je kinderen is een erg inspirerend en praktische boek dat eigenlijk niet mag ontbreken in de boekenkast van ouders, kinder-/ jeugdwerkers en kerkleiders. DL

Titel: Kind en occultisme Auteur: Drs. R. H. Matzken en A. Nijburg Uitgever: Moria / Importantia ISBN: 90665 908 07 Doelgroep: iedereen die iets met kinderen en jongeren te maken heeft De schrijvers van Kind en occultisme laten zien dat occultisme niet alleen in de oerwouden van Afrika voorkomt, maar ook veel dichter bij huis. Zelfs in ons eigen huis via bijvoorbeeld speelgoed, boeken en tv-series. Ook op christelijke scholen wordt soms (openlijk) geëxperimenteerd met het occulte. Het boek is in een aantal delen te ‘knippen’. Het eerste deel van het boek gaat in op de betekenis van occultisme en wat Gods Woord hierover leert. Daarna volgt een hoofdstuk over speelgoed of, zoals de schrijvers sommige spellen en boeken noemen, ‘speelkwaad’. Tot slot besteden de schrijvers aandacht aan de houding die christenen moeten hebben ten aanzien van het occulte én wat zij kunnen doen om hun kinderen te beschermen tegen de occulte invloeden waar zij in het dagelijkse leven mee in contact komen. Omdat het boekje al weer een behoorlijk aantal jaren op de markt is, zijn enkele specifieke voorbeelden – ten aanzien van speelgoed en tv-programma’s – niet meer actueel. De geestelijke principes achter dit speelgoed en de tv-series, zijn vandaag echter nog net zo actueel als een paar jaar geleden. Kind en occultisme is een praktisch boek met veel duidelijke voorbeelden, wat dit boek een aanrader maakt voor iedereen die ook maar iets met kinderen en jongeren te maken heeft. DL B 7


plugged

un

Of James altijd al voorbestemd was om rapper te worden? Het lijkt er wel op. Al op de lagere school schrijft hij gedichtjes en is hij op de één of andere manier gefascineerd door het schrijvend uiten van emotie en gevoel. In 2000 komt hij in contact in met Delic, de DJ van Opgezwolle. Zij zijn op dat moment net met hun eerste album bezig. Het klikt vanaf dag één.

Bekering Kort na deze ontmoeting stort James zich op het onderzoeken van de Bijbel en het zoeken naar Jezus. “Ik geloofde altijd al dat Hij bestond. Alles wat over Hem geschreven staat, staat in de Bijbel. Maar ik zat in mijn maag met het feit dat ik Jezus niet persoonlijk kende. Een aantal maanden heb ik voor het slapen en bij het opstaan gebeden en gewoon gezegd: “Heer, ik geloof dat U leeft en dat U voor mijn zonden bent gestorven, ik wil U graag persoonlijk leren kennen en ervaren in mijn leven vandaag de dag. Ik kijk elke dag uit naar het moment dat U in mijn leven komt en er bemoeienis mee gaat hebben”. En geloof het of niet, Hij kwam in mijn leven, letterlijk, en ik bekeerde mij.”

De Fakkelbrigade

James: rapper,

christen en hulpverlener ”In mijn teksten kan ik vasthouden aan mijn visie, waarden en normen” Opgezwolle is misschien wel de meest bekende naam in de Nederlandse hiphopscene. Omdat de DJ, Delic, echter iets heel anders wilde gaan doen, hadden rappers Rico en Sticks hun handen vrij een ander project op poten te gaan zetten: De Fakkelbrigade. Een groep vrienden die hard op weg is net zo bekend te worden als Opgezwolle. Eén van de Fakkelbrigadiers is James: rapper, christen en hulpverlener.

Foto: Peter Benjamins 8

Roeping Na zijn keuze voor God moet James het maken van muziek zien te combineren met zijn leven als christen James: “In die tijd schreef ik letterlijk alles op wat in mij opkwam: gewone dingen uit het leven, maar tussen de regels door zaten er dingen in verwerkt die gingen over blowen, snuiven, lak hebben aan een ander, de man boven de vrouw plaatsen etc. Zolang het maar goed klonk en de rap technisch goed in elkaar zat, was ik tevreden.” Maar James begint steeds meer te begrijpen dat hij als christen een voorbeeldfunctie heeft en dat het rappen over de eerdergenoemde zaken niet past bij zijn nieuwe levensstijl. “Ik heb toen de keuze gemaakt om voorlopig te stoppen met muziek om mij 100% te storten op mijn geloof. In die periode bleef de vriendschap met Sticks gewoon doorgaan. Inmiddels sta ik zo sterk in mijn geloof dat ik mijzelf kan zijn in m’n teksten en mijn visie, waarden en normen hierin verwerk. Voorbeelden hiervan zijn nummers als ‘Verre Oosten remix’, ‘Vroeger & Nu’ en ‘Utopia’. Ik ervaar dat rappen een deel van mijn


roeping is.” Als christen functioneren in een groep met niet-christenen, is voor hem geen probleem, zegt James. “We respecteren elkaar als mens en veroordelen elkaar niet om wie we zijn. We weten wat we aan elkaar hebben als persoon en hoe we denken over bepaalde situaties. Vroeger gebruikte ik alcohol en drugs. Na mijn bekering ben ik daar direct mee gestopt en dat heb ik ook aangegeven richting de mensen om mij heen. Een lid van de Fakkelbrigade – Rico – kwam op een gegeven moment naar mij toe. Hij zei dat hij een tijdje gelet had op mijn handel en wandel en dat hij het tof vond dat ik doe wat ik zeg, zowel in wat ik schrijf als in mijn persoonlijke leven. Ook heeft hij mij wel eens gewezen op een tekst die eigenlijk niet bij mij paste gezien mijn leven als christen. Ik ben vervolgens gaan nadenken over de tekst en heb ‘m later herschreven.”

Een rapper als hulpverlener Naast rapper is James ook werkzaam als hulpverlener. Hij werkt met mannen die in aanraking zijn geweest met verslavende middelen. Wringt dat nooit met de hiphopcultuur, die toch bekend staat om onder meer het vele wietgebruik? James vindt van niet. “Ik denk eerder dat mijn inbreng een stem is in een wereld waar je de visie die ik uitdraag bijna niet of helemaal niet tegenkomt. Zo rap ik op het album dingen als: “Assertief ik zeg nee tegen de dutchy (joint, red.) niet omdat ik beter ben, maar omdat ik de vrucht zie”. Hierin wil ik niet veroordelend zijn naar iemand die blowt, maar geef ik hem wel mee dat ik het niet doe omdat ik weet wat de uitwerking kan zijn van het gebruik van de drugs.” James laat in zijn leven zien dat je als christen kunt staan in de wereld zonder gelijkvormig te worden aan de wereld. Het zoutpotje uit en de wereld in... Hij heeft het goed begrepen. FPS

Hoe anders ben jij? Een tiener in huis of op de jeugdkring die rapmuziek helemaal hot vindt? Dan biedt de manier waarop James zijn geloof combineert met het maken van rapmuziek een geweldig aanknopingspunt om in gesprek te gaan over het staan in de wereld, maar niet gelijkvormig worden aan de wereld. Enkele handvatten: • Bekijk samen de teksten van James van voor zijn bekering en erna. Kun je zien dat hij écht veranderd is en zo ja, hoe zie je dat precies? • De Bijbel zegt dat we wel in deze wereld leven, maar er niet gelijkvormig aan moeten worden. Wat betekent dit volgens jou? • Kunnen mensen aan jou zien dat je anders bent? Zo ja, hoe dan? Zo nee, op welke manier zou jij kunnen laten zien dat je anders bent? • Te gebruiken Bijbelgedeelten: Ef. 4:20, 1 Kor. 2:12, 1 Joh. 2:15, Rom. 12:2.

p de buis

Misplaatste bewondering voor ‘kunsten’ Derek Ogilvie Derek Ogilvie, op tv onder meer te zien in het programma ‘Family Circle’, wordt ook wel The Gosthwisperer (de geestenfluisteraar) genoemd. Hij claimt namelijk met geesten van overleden mensen te kunnen praten. Massa’s kijkers laten zich meeslepen door de in hun ogen heel bijzondere gave van deze geestenbezweerder. Een, naar eigen zeggen, ander talent is telepathisch communiceren met kinderen en tieners. Dat laatste is vooral ‘handig’ wanneer de kinderen nog te jong zijn om zelf te communiceren. Vooral met het praten met geesten van overledenen trekt Derek veel bewonderaars aan. Wanhopige nabestaanden hangen tijdens een reading aan zijn lippen. Emotionele taferelen te over wanneer de familie hoort dat de overledene nu rust heeft, of herenigd is met een ander – eveneens overleden – familielid. De camera zoomt gretig in op het gezicht van de moeder die zegt nu eindelijk rust te hebben nu ze weet dat haar zoon het goed heeft. Praten met een geest van een overledene. Voor christenen is bewondering hiervoor en verbazing hierover absoluut misplaatst. Saul deed het in zijn tijd al en dat kwam hem duur te staan; het kostte hem zijn leven. Ook in Leviticus 20: 6 worden we gewaarschuwd voor dit soort praktijken. De overheden en machten van deze wereld zijn gewillig genoeg om zich ook voor Ogilvies zaak te lenen. Omdat het heel begrijpelijk is dat nabestaanden op zoek zijn naar antwoorden is het des te schrijnender dat ze die zoeken in de occulte wereld. De rust, waarheid en vrijheid die ze zoeken vinden ze niet. In plaats daarvan wacht hen het tegenovergestelde: leugen en gebondenheid. Voor christenen ligt er de schone taak om zoekenden in hun omgeving te wijzen op de Weg, de Waarheid en het Leven.

RV B 9


point

game

Systeem : Wii Game : Animal Crossing Categorie : Simulatie Leeftijd : 3+ In vijf woorden : Let’s go to the city!

chart watch

Black Eyed Peas ‘The E.N.D’. Artiest: Black Eyed Peas Album: The E.N.D. Genre: Pop In twee woorden: narcistisch clubje

Het populaire spel (vooral bij meiden) Animal Crossing op de Nintendo DS is nu ook uit voor de Wii. Een dorpje bouwen of de stad van je buurvrouw/ man verkennen, kan allemaal met dit simulatiespel. Via een Wi-Fi connectie kun je het spel spelen met mensen vanuit de hele wereld.

Sterk De kiddy-uitstraling is erg leuk en grappig. Dit maakt het spel ook geschikt voor jongere kinderen. Je kunt met een online verbinding bij vrienden en (waarschijnlijk vooral) vriendinnen op bezoek. Met het nieuwe Wii Speak kun je tijdens het spel ook praten met degenen met wie je speelt.

Zwak Het verzamelen van de vele items in het spel neemt soms wat absurde vormen aan wanneer een bepaald item alleen verkrijgbaar is op bijvoorbeeld zondagmorgen. Omdat het spel in real-time gespeeld wordt, betekent dit dat je ook op dat moment ingelogd moet zijn in het spel.

Conclusie Animal Crossing ‘Let’s go to the city’ is vooral een leuk (en verantwoord) spel voor (jonge) meiden. Je moet echt van simulatiespellen houden waarbij je van alles moet bouwen en verzamelen, anders ben je er waarschijnlijk snel op uitgekeken. RV

Ooit, lang, heel lang geleden brachten de Black Eyed Peas hun eerste grote hitsingle Where Is The Love uit. Een goed rapnummer met een sterke tekst waar hun latere werk nooit meer aan heeft kunnen tippen. In 2009 komen ze met The E.N.D. Deze titel betekent niet dat dit het laatste wapenfeit is van de Black Eyed Peas. The E.N.D. staat voor the Energy Never Dies.

Inpluggen Verassend kun je dit album wel noemen. Het is lang geleden dat ik een nieuw nummer dat ik op de radio hoorde niet direct kon koppelen aan een bekende band. Ik kreeg een Huh,-is-dit-de-Black-Eyed-Peas?-gevoel. Er zijn drie liedjes op dit album die gaan over toewijding aan je geliefde in een langdurige relatie, namelijk: Meet me Halfway, Alive en Missing You. Nummers die eigenlijk niet bij de rest van de cd passen.

Outpluggen De boodschap van de meeste nummers is: “Wij maken muziek die jij geweldig moet vinden, dans op onze muziek en verlies jezelf. Uitgaan is het hoogste doel in het leven en de oplossing voor al je problemen.” Het nummer Imma Be vertelt: ‘Ik ben geweldig.’ In Ring-aling wordt de telefoon gebruikt voor seksafspraakjes alsof je een pizza bestelt. Now Generation schildert de huidige generatie af als verwende nesten die alles nú willen. One Tribe staat voor een zweverige oplossing om wereldvrede te krijgen.

Conclusie De BEP’ers doen hun uiterste best om vernieuwende muziek te maken, die mij overigens snel irriteert. Inhoud heeft de muziek ook al niet, ze zijn vooral blij met zichzelf en dat moeten de fans maar beamen. Nu maar hopen dat The E.N.D. wél hun laatste wapenfeit is… JV

10


Bertolf - ‘For Live’ Artiest: Bertolf Album: For Live Genre: Pop In vier woorden: best naar te luisteren De gitarist en achtergrondzanger van Ilse De Lange, Bertolf, is voor zichzelf begonnen. En met succes! De single Mr. Light wordt op internet massaal gedownload. Zijn album For Live krijgt lovende kritieken in de muziekrecensies. Eens kijken of dat terecht is.

Inpluggen Another Day daagt uit om niet te wachten tot morgen als je het vandaag kunt doen. For live gaat over liefde voor het leven. Back of her head zingt over een schouder zijn wanneer iemand lijdt. Mr. Light wordt gevraagd

om een licht te schijnen op een donker pad. In Feel you is Bertolf op zoek naar God en wenst hij dat Hij bestaat. The way I love you now wil de liefde van het moment een heel leven vasthouden.

Outpluggen Broken beyond repair is een liedje zonder hoop. Monogamy (is on his way out) vertelt het verhaal van een vrouw die zegt niet meer te geloven in levenslange liefde.

Conclusie Met een paar tegenvallers is het debuutalbum van Bertolf een plaat waar je best naar kunt luisteren. Hij is op zoek naar de Waarheid, laten we hopen dat hij Hem ook vindt. RV

Moby - ‘Wait for me’ Artiest: Moby Album: Wait for me Genre: Electronica In vier woorden: typisch Moby, tikkeltje depri Moby’s wens een creatief album in plaats van een marktgericht album te maken, is werkelijkheid geworden. Het resultaat is een reeks rustige en melodische nummers vanuit het hart, soms met een sip tintje. Het album bevat veel instrumentale nummers, waaronder Division, Scream pilots en Slow light.

Inpluggen Pale Horses: terug naar de basis om dingen te verwerken. Study war is een protestsong tegen al het geweld. Wanneer worden de beloften van vrede werkelijkheid? Walk with Me is een roep richting God om aan de hand meegenomen te worden bij de reis door het leven. Soms kunnen keuzes drastische gevolgen hebben, deze

Mistake wil Moby niet meer maken. Stock Radio is een creatief gemixt nummer van 45 seconden.

Outpluggen Depressiviteit kan mensen het licht uit de ogen nemen: alle Hope is gone. De niet beantwoorde vraag is waar je dan vernieuwde hoop vandaan haalt! Wait for Me omschrijft de neerslachtigheid in tijden van depressie. In JLTF verliest de zon haar glimlach bij het eindigen van de zomer.

Conclusie In de najaarssferen kan dit album hier en daar wel wat bedrukte emoties naar boven brengen. Al kunnen de prachtige instrumentale nummers voor anderen juist een ontspannen sfeer creëren. Kortom: check it yourselves.

RV

11


Generatie KPN Het verhaal In drie filmpjes zien we verschillende personen op hun eigen manier gebruik maken van de moderne technieken rond telefonie. Zo zien we een ‘liever-lui-dan-moetiener’ aftellen bij een spelletje verstoppertje. Vervolgens pakt hij zijn telefoon en belt het nummer van één van zijn vrienden. Even later staat een meisje op in de bosjes om haar telefoon te beantwoorden en verraadt daarmee haar verstopplek. In een ander filmpje zien we een ouder echtpaar bij een restaurant staan. De man leest met moeite de kleine letters op de menukaart aan de wand. Niet snel genoeg, want zijn vrouw heeft via internet op haar mobiel al een vlijmscherpe recensie van het restaurant te pakken. In filmpje drie zien we een zakenvrouw in gesprek tijdens een zakenlunch. Het tafereeltje wordt gefilmd vanaf een lege plek aan tafel. Even later – wanneer de telefoon van de vrouw gaat – wordt duidelijk wie daar hoort te zitten. “Sorry, even belangrijk”, zegt de vrouw en gaat van tafel. In de toiletten pakt ze een wc-rol uit een van de hokjes en fluistert: “Waar zit je?”. Hierop komt een hand onder de deur van haar vrouwelijke collega door. In haar tasje zien we de telefoon waarmee zij haar noodoproep verstuurd heeft. 12 A 12

“De mogelijkheden van vandaag… op onze eigen manier maken we er allemaal gebruik van”, aldus KPN over Generatie KPN.

Toepassing Deze drie filmpjes kunnen als intro dienen voor een thema-avond over de invloed van media. De opmerking “op onze eigen manier maken we er allemaal gebruik van” vraagt om een open gesprek over onze manier van mediagebruik. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: ‘Welke media gebruik jij het meest?’, ‘Hoeveel tijd gaat daar in zitten?’, ‘Ben jij baas over je eigen gebruik?’ Voor wat oudere tieners is een Lagerhuisdiscussie rond mediagebruik (over gamen, pornografie, privacy op profielsites etc.) een leuke optie. Iedere ronde kan ingeleid worden met één van de filmpjes waar vervolgens een bijpassende stelling aan gekoppeld wordt.

RV


Film: The Express Acteurs: Rob Brown als Ernie Davis, Dennis Quad als coach Ben, e.a. Regisseur: Gary Fleder Genre: drama In één woorden: inspirerend

Film:Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs Acteurs: John Leguizamo, Ray Romano, Queen Latifah e.a. Regisseur: Carlos Saldanha Genre: animatie In vier woorden: in 3D nóg leuker!

Het verhaal

Het verhaal

Nadat we in Ice Age 2: the Meltdown hebben gezien hoe Manny en Ellie verliefd op elkaar werden, is het nu tijd voor de volgende stap in hun relatie: ze krijgen een baby’tje. Nu Manny zijn eigen gezin sticht, laat hij Diego en Sid onbedoeld in de kou staan. Diego besluit daarop de kudde te verlaten. Sid zou Sid niet zijn als hij geen originelere oplossing verzint: hij sticht zijn eigen gezin. De drie door hem ‘geadopteerde’ eieren blijken schattige T-Rexjes (dinosaurussen) te bevatten. Aan het moederschap komt voor Sid snel een einde wanneer moeder T-Rex aanspraak maakt op haar kinderen en Sid meevoert naar een subtropisch dinosaurusparadijs ver weg onder het ijs. Alle vrienden komen uiteraard in actie om ‘good old Sid’ te redden.

De film vertelt het waargebeurde verhaal van American football icoon Ernie Davis, een Afro-Amerikaanse man die leeft in de tijd van Maarten Luther King. Ernie komt uit een arm gezin. Als op school wordt ontdekt dat hij goed kan rennen en personen op een slimme manier weet te ontwijken, speelt hij al snel mee in het footballteam. Ernie’s droom is om net zo goed en bekend te worden als zijn idool Jimmy Brown. Het liefst zou hij de Heisman Trofee willen winnen, maar nog nooit heeft een donkere man die prijs gekregen. Gaandeweg beseft Ernie dat football maar een spel is en dat het er om gaat waaróm je speelt. In zijn geval werd dat om aan de wereld te vertellen dat zwarte mensen ook recht hebben op een eerlijk rechtvaardig leven.

Sterk Net als in de andere films, draait het ook hier weer om onvoorwaardelijke vriendschap. Alle gevaren worden getrotseerd om Sid te redden en iedereen staat op elk moment voor elkaar klaar. Een sterk technisch puntje is het feit dat deze film in 3D gekeken kan worden (in sommige bioscopen) waardoor sterke scènes nóg beter worden.

Zwak Aan het einde wordt de film wat langdradig. Qua humor haalt hij het niet bij het eerste deel.

Toepassing De film leent zich uitstekend voor een gesprek over het thema vriendschap. Waarom zijn goede vriendschappen belangrijk en hoe ziet een gezonde vriendschap eruit? Een vriendschap heeft invloed op je karaktervorming. Wat voor vriend/vriendin heb jij nodig om een goed karakter te ontwikkelen en hoe kun jij anderen helpen hun karakter te ontwikkelen?

Sterk Ondanks dat Ernie soms openlijk wordt aangevallen vanwege zijn afkomst, zet hij door om zijn doelen te bereiken. Hij schaamt zich niet voor wie hij is en hij is integer. De opvoeding van zijn opa (een geestelijk wijze man) brengt hem vrucht. Zo inspireert en motiveert hij jongeren die hem als een groot voorbeeld zien.

Toepassing Aan de hand van deze film kunnen veel thema’s behandeld worden. Bijvoorbeeld: ‘Schaam jij je voor je afkomst?’, ‘Identiteit’, ‘Hoe wil jij later herinnerd worden?’ of ‘Hoe inspireer jij anderen?’. Een ander mogelijk thema is ‘De wedloop van het leven’: ‘Hoe loop jij je weg? Of loop je er voor weg?’ MA

DL

13


art

life

Wat is uw maatstaf ? “Mag ik vanavond naar die show van Derek Ogilvie kijken?”; “Gijs geeft een Halloweenparty, daar is toch niets mis mee?”; “Hoe zit dat nou met horoscopen? Vandaag las ik die van mij en er is dus écht wel wat van uitgekomen!” Hoe reageer je als ouder, docent of jeugdleider als jongeren dergelijke vragen stellen?

Occultisme: het is in onze maatschappij allang geen ‘geheimenis’ meer of alleen ‘bestemd voor ingewijden’. Of het nou een tv-programma’s als die van Derek Ogilvie is of een horoscoop in een tienerblad: onze jeugd komt dagelijks in contact met occulte zaken.

Samen zoeken Er is veel onwetendheid over occulte zaken en de gevolgen ervan als we ze toelaten in ons leven. Het is belangrijk jongeren op dit gebied goed voor te lichten. Dit geldt in de eerste plaats voor ouders, maar ook tiener- en jeugdleiders hebben die verantwoordelijkheid richting ‘hun’ tieners. Met andere woorden: wacht 14

niet tot een probleem zich aandient, maar wees het voor door met hen te praten over hierboven genoemde zaken! Zoek een aanleiding en een goed moment om in gesprek te gaan over de listige wegen van de boze om ons bij God vandaan te houden.

Gods Woord als basis Ergens met jongeren over praten, is iets anders dan: “Dat gebeurt niet omdat ik het zeg”. Ze hebben uitleg nodig, sturing en leiding gebaseerd op Gods Woord. Het is goed om eens bij uzelf na te gaan wat uw maatstaf is in gesprekken met jongeren. De schrijfster van de reeks boeken over Harry Potter zegt christen te zijn. Is een dergelijke uitspraak een goede maatstaf om op basis daarvan haar boeken en films positief te beoordelen? Ook Derek Ogilvie zegt in God te geloven. Hij bidt voor ieder optreden, maar laat zichzelf coachen door een Zenboeddhist, hij communiceert telepathisch met kinderen en heeft contact met doden om anderen te helpen. Is het feit dat Derek van te voren bidt tot ‘God’ uw maatstaf, of het Woord van God waarin staat dat Ogilvie – hoe goed misschien ook van hem bedoeld – iets doet waarvan Gods Woord zegt dat we ons daar verre van moeten houden (Deut.18:10-12)?


“Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen” Job 1:5a

De Bijbel over

occ

ultisme De Bijbels is ze er duidelijk ov er occultisme én over het feit dat Jezus over winnaar is. Tijdens een ge sprek met tiene rs over dit onderwer p, is het goed om éé n of meerdere Bijbelgedeel ten te behand elen. Onderstaand een aant al mogelijkhede n: • • • • •

Laat je niet in m et het occulte, het is een gruwel in Gods ogen: Deuteronomiu m 18:9-12 Roep geen ge esten op, maa r roep God Zelf aan: Le viticus 19:30, 20 :6 en Jesaja 8:19 Jezus is over wi nnaar: Kolossen zen 2:15 Trek de geeste lijke wapenrus ting aan: Efeziërs 6:10-20 God bescherm t wie Hem volg en: 2 Koningen 6:1 5-19, Daniël 6:20 -25 en Handelingen 5:1 7-20

Jezus is overwinnaar Het is belangrijk om bovengenoemde zaken te bespreken met onze jongeren en hen te waarschuwen voor de gevaren. Een nóg belangrijker punt dat we in gesprekken over dit thema dienen in te brengen, is dat God bescherming biedt wanneer wij Zijn principes toepassen. Vergeet hierbij niet de wapenrusting uit Efeziërs 6 te behandelen en te benadrukken dat we in Jezus Christus meer dan overwinnaars zijn!

Het is meerdere malen te lezen in deze Plugged-In: het occulte is allang niet meer verborgen. Het is overal om ons heen en niemand die zich er nog over verbaast of aan stoort. Het hoort er gewoon bij en… wáár zou je je ook druk om maken? En trouwens, religie – en alles wat daarop lijkt en mee te maken heeft – is “in” en past goed in deze tijd. Logisch toch dat onze kinderen en tieners hier iets van mee krijgen? Wat is daar nu mis mee? U begrijpt dat ik bovenstaande een beetje cynisch bedoel, maar helaas is het maar al te waar: de boze lijkt vrij spel te hebben met zijn praktijken en hij hoeft dat niet meer in het verborgene te doen. In mijn werk als directeur Kinder- en Jeugdzorg bij De Hoop ggz kom ik regelmatig kinderen tegen die in aanraking zijn geweest met occulte zaken en daarom hulp nodig hebben. Mijn vraag is wat wij als christenen – en als christenouders in het bijzonder – doen om zulke situaties te voorkomen. Genoeg handvatten in Gods woord! Eén prachtig voorbeeld ik hier graag noemen. Het is te lezen in Job 1:5: “Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen (zijn kinderen, red.); hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer.” Zulke ouders – én andere volwassenen – hebben onze kinderen en tieners nodig in deze tijd. Mensen die zich bewust zijn van de gevaren waar kinderen en tieners iedere dag aan worden blootgesteld. Mensen die voor en met hun kinderen bidden en in het geestelijke voor hen op de bres staan. Bent u bereid om deze taak op u te nemen? RH

Sluit geen compromis met de wereld! Als ouders en tienerleiders hebben we de kans jongeren te wijzen op de richtlijnen zoals God die gegeven heeft in Zijn Woord. Niet de uitspraak van een bepaald persoon is maatgevend, niet of iets goed voelt, niet iemands goede bedoelingen of de goede resultaten of het gebed van iemand, maar het onfeilbaar Woord van God. Sluit geen compromis met de wereld, ga niet blindelings af op uitspraken van anderen, maar zoek zélf Gods aangezicht en onderzoek Zijn Woord.

Rob Hondsmerk is directeur Kinderen Jeugdzorg bij De Hoop ggz. Hij komt regelmatig in aanraking met kinderen en tieners die zich in hebben gelaten met het occulte en daarom hulp nodig hebben. Daarnaast geeft hij regelmatig spreekbeurten over het onderwerp occultisme in gemeenten en op scholen.

EG 15


woord

het laatste

Life is wonderful! Na een middagje crossen (lees racefietsen) ben ik weer tot de conclusie gekomen dat het leven prachtig is. Om de mooie dingen in het leven te zien is het van belang de energievretende en energiegevende zaken binnen werk en privé goed in balans te houden. Een middagje fietsen geeft mij veel positieve energie, al kunnen veel mensen zich dat misschien niet voorstellen.

Het was flink bewolkt, maar op een gegeven moment kwam de zon door om even gedag te zeggen. Heerlijk! Een aalscholver dacht er precies zo over. Hij ging op een paaltje staan en begon, met zijn vleugels wijd gespreid, een rondje te draaien. Zie je het al voor je?! Het liet zoveel vrijheid zien, gewoon de ‘armen’ uitstrekken en genieten. Op hetzelfde moment werd ik stil gezet door tegenwind. De wind: je ziet hem niet maar hij is er wel. Je ziet de boomtoppen heen en weer gaan en je moet zelfs iets harder trappen om vooruit te komen. Je hoort de blaadjes ritselen en je voelt hem door je haren waaien. Herman Boon bezingt hetzelfde fenomeen in een liedje: ‘Het is net als de vitamientjes in de sinasappel, die zitten er toch echt in!’ Zo is het nu ook met God. Wij hebben de belofte dat Hij altijd bij ons is, ook al zien we Hem niet direct. Hij wil persoonlijk betrokken zijn bij een ieders leven. Wat een voorrecht!

Hij heeft de controle. God die ons op het oog heeft, zorgt ervoor dat wij in Hem de ultieme vrijheid kunnen ontdekken. Door genade alleen mogen we zo vrij zijn als een vogel. Mijn fietstocht is bijna ten einde en dat brengt mij weer terug bij waar ik mee begon: Life is wonderful! Die waardevolle wetenschap mogen we onze jongeren mee geven als we met hen spreken over moeilijke situaties of over de gewone, alledaagse dingen. Ben je nog niet overtuigd? Kijk dan de komende week maar eens om je heen. De wereld verandert in een prachtig gekleurd herfsttoneel. Of ga eens een rondje fietsen… MvdB

Leer jongeren te kiezen! ‘No Apologies’ is het preventieprogramma van de afdeling Preventie van De Hoop ggz, gericht op jongeren tussen de elf en achttien jaar. Door middel van ‘No Apologies’ willen we tieners aanmoedigen te kiezen voor een gezonde levensstijl. Hoe kunnen zij staande blijven op het gebied van seksualiteit, drugs, risicogedrag en invloed van de media? No Apologies wil hen daarin de helpende hand toesteken. Heeft u hart voor jongeren? Solliciteer dan als

Vrijwilliger in preventie (VIP-er) Erik Smit: “Als VIP-er kun je een ommekeer teweegbrengen in het leven van jongeren. Je laat hen nadenken over belangrijke dingen waarmee zij elke dag te maken hebben.”

A

Op www.noapologies.nl vindt u meer informatie over ‘No Apologies’. Op www.dehoop.org staat meer informatie over deze en andere (vrijwilligers)vacatures bij De Hoop. U kunt ook bellen naar onze afdeling PZ: (078) 6 111 444.

De Hoop helpt. Help mee!

PluggedIn okt 2009  

PluggedIn okt 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you