Page 1

Horeb Bode

Nummer 6 • November 2008

De crèche

Crèche geopend!

Verbinding! Voor de manier van hulpverlenen binnen Horeb willen we voortdurend aansluiting vinden bij de Here Jezus zelf. Het unieke van de Here Jezus is dat Hij Zichzelf – in gehoorzaamheid aan Zijn Vader – heeft gegeven. De Here Jezus heeft dat gedaan in het vertrouwen dat mensen de Weg naar Zijn Vader zouden gaan vinden. Zo heeft ook Horeb vertrouwen in haar bewoners. Door dat vertrouwen te geven, zien we dat onze bewoners op zoek gaan en vragen gaan stellen. Op die vragen mogen we hen een antwoord geven. Binnen Horeb spreken we onze bewoners aan op hun verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar het proces van verandering in hun eigen leven. Ze behoren zélf op te staan. De Here Jezus spreekt mensen ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn uitspraken van Hem zoals: “Sta op en wandel!”. Vaak denken wij dat mensen veranderen door hen onderwijs aan te bieden en kennis mee te geven. Dat is ook zo, maar dat is niet het enige. Veel mensen hebben meer dan genoeg kennis. Vervolgens komt het erop aan dat Gods Geest iets bij onze bewoners openlegt, waardoor ze bewuster worden en vanuit dat bewustzijn onderwijs gaan begrijpen. Door de aanraking van de Here Jezus worden onze bewoners wakker en kunnen ze door de liefde van de Here Jezus een relatie vinden met Zijn Vader en een verbinding leggen met de mensen om hen heen.

Sinds een aantal weken heeft Horeb een heuse crèche! Tijdens de open dag werd er dankbaar gebruik gemaakt van de spelletjes en de kleurpotloden. Via deze weg wil Horeb graag alle mensen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om de crèche in te richten! Bedankt!

Zelf gemaakt! Eén van de manieren om Horeb (financieel) te steunen, is door het kopen van producten die bij Horeb door de bewoners zelf worden gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld terrashaarden en plantenbakken. De terrashaarden kosten 95 euro per stuk. De plantenbakken kosten 40 euro (onverzinkt) en 65 euro (verzinkt) per stuk. U kunt ook zakken openhaardhout kopen voor drie euro per zak. Wilt u graag één of meerdere producten kopen? Neemt u dan contact op met Theo van der Kooij: t.vanderkooij@horeb.nl.

n dag op 20 september

Bent u handig? Bent u handig in lassen, timmeren of in andere technische zaken? En heeft u bewogenheid voor de bewoners van Horeb? Dan willen wij u vragen om enkele uren per week

vrijwilligerswerk bij ons te verrichten! Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers, die vanuit hun christen-zijn iets willen betekenen voor onze bewoners. Heeft u interesse? Stuurt u dan een sollicitatiebrief naar: Horeb, ter attentie van Rob Meijer, Kuiltjesweg 55, 7361 TC in Beekbergen.

Terrashaard

Week van Verslaving 2008 Van D.V. 9 tot en met 16 november vindt voor de derde keer de Week van Verslaving plaats. De week is een initiatief van christelijke verslavingszorginstellingen, waaronder Horeb. Tijdens de themaweek worden in het hele land allerlei activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Wat er in uw regio te doen is, kunt u lezen op de website www.weekvanverslaving.nl.

Met vriendelijke groet, Plantenbakken

Rob Meijer Locatiedirecteur Horeb

Een versierde woonunit tijdens de ope

Bedankt voor uw gift!

Steun Horeb!

Horeb Algemeen Juni Juli Augustus

Wij zijn hard aan het sparen voor vervangende nieuwbouw en (her)bouw van de kapel. Dit jaar hopen we 150.000 euro te sparen. Wilt u ons helpen om dit grote bedrag bij elkaar te sparen? Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer 66.91.45.319 ten name van Horeb in Beekbergen. Alvast bedankt!

€ 5.619,50 € 3.072,20 € 774,50

Geslaagde open dag! Op zaterdag 20 september 2008 stonden de deuren van Horeb open voor bezoekers. Kijk snel voor een fotoverslag in de binnenzijde van deze Horeb Bode.

“Hij trekt me elke keer weer uit de put” “Voor mij is dit een thuiswedstrijd”, zegt Peter gekscherend. Hij doelt erop dat hij in Apeldoorn is opgegroeid. “Horeb is voor mij ook geen onbekende plaats. Dit is mijn derde opname bij Horeb..” (vervolg op de volgende pagina)


(vervolg van de cover) Peter heeft in zijn leven – door te gokken, door een verslaving aan cocaïne en crimineel gedrag – diverse malen in de gevangenis gezeten. Daarna rondde hij met min of meer positief resultaat zijn tijd bij Horeb af. Maar hij viel terug doordat hij geen baan en dus geen salaris had.

Ik ben Hem dankbaar “Het voelt soms alsof ik een dubbel leven leidde. Ik kende de Here Jezus, maar ik viel telkens terug in gebruik van cocaïne en crimineel gedrag. Ik ben Hem dankbaar dat Hij mij elke keer weer uit de put trekt en mij in mijn nekvel grijpt. Ik ga ervan uit dat het mij dit keer gaat lukken. Ik wil weer een studie gaan volgen en hoop zo langzaam maar zeker weer een nieuwe toekomst op te bouwen.”

“Het was héérlijk om hier te zijn!”

Open dag 20 september erg geslaagd De open dag van Horeb op zaterdag 20 september jongstleden, was zonnig en geslaagd! Er waren ruim driehonderd bezoekers. Het waren niet allemaal onbekenden: veel bewoners hadden hun gezin, familie en vrienden uitgenodigd. Op deze pagina’s ziet u een fotoreportage. Om een impressie te krijgen van de dag óf om even heerlijk na te genieten!

“Hoe uitzichtloos een situatie ook lijkt, er is altijd een lichtpunt!”

Dankt u met ons mee dat Peter een keuze heeft gemaakt om de Here Jezus te volgen? We kunnen tegelijkertijd bidden dat hij de juiste keuzes blijft maken en zijn studie voorspoedig zal verlopen. De bezoekers laten zich het heerlijke buffet prima smaken!

Rond half twee ’s middags startte de open dag met een bijeenkomst in de kapel (bijeenkomstruimte). Na een welkomstwoord door locatiedirecteur Rob Meijer nam de heer Blokhuis, wethouder te Apeldoorn, het woord. “Iedereen kan vastlopen in het leven. Het is goed om te weten dat de Here God je altijd vasthoudt. Maar je hebt ook hulp van anderen nodig. Daarom is de gemeente Apeldoorn blij met Horeb. Het is een plaats waar de bewoners elkáár helpen.”

Mauricio: “Ik heb het in mijn leven uitgeroepen: ‘Heer, wijs mij de weg! Waar moet ik heen? Wat moet ik doen? En Hij heeft mij gehoord. Ik ben nu eenentwintig maanden bij Horeb en ik ben totaal veranderd. Hij is trouw! Hij wil niets liever dan dat ieder mens tot het doel komt dat Hij voor ogen heeft!”

• Wilt u danken voor de geslaagde open dag van 20 september? Alles is goed verlopen en daar zijn we de Here God erg dankbaar voor! • Wilt u bidden voor alle bewoners van Horeb? Laten we bidden dat ze Gods liefde mogen ervaren! • Wilt u danken voor alle bewoners van Horeb die een studie volgen? Wilt u danken dat dit mogelijk is en wilt u aan de Here God vragen om hen te helpen? • Wilt u bidden dat de bewoners die de Here God nog niet kennen, Hem zullen aannemen als hun Verlosser? • Wilt u danken voor alle mensen die Horeb financieel en/of door middel van gebed steunen?

Colofon 8e jaargang • nummer 6 november 2008

De laatste voorbereidingen

Redactie: Marijke Duifhuizen Eindredactie: Rob Meijer, Cor van Dam Horeb is een christelijke woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verslaving of psychosociale problemen. In Horeb wonen en werken zo’n honderd mensen die met elkaar en met de hulp van de Here God gaan voor een nieuw, gezond leven. Horeb Bode is een uitgave van Stichting Vrienden van De Hoop. Deze stichting is eindverantwoordelijk voor de fondsenwerving voor Horeb.

Stuur de bewoners een

kerstgroet!

Gebeds- en dankpunten

Voor meer exemplaren of voor regelmatige toezending kunt u contact opnemen met: Horeb, Kuiltjesweg 55, 7361 TC Beekbergen. T (055) 576 21 00 F (055) 576 21 03

(Een deel van) het keukenteam! Er was veel animo voor de markt met cadeauartikelen en informatie over Horeb en De Hoop.

Tijdens de bijeenkomst in de kapel werden verschillende liederen gezongen onder begeleiding van de band van Horeb.

Het hele terrein zag er verzorgd en schoon uit! Met het zonnetje erbij, was het een heerlijke dag.

Giften zijn van harte welkom via bankrekening 66.91.45.319 ten name van Horeb te Dordrecht. Bezoek ons online: www.horeb.nl

De foto’s van de open dag zijn gemaakt door Ruben Lammers. Daarvoor onze hartelijke dank!

De feestdagen staan weer voor de deur. Voor veel bewoners is dit een periode waarin ze terugkijken op hun leven. Dit is soms best moeilijk! Zeker wanneer ze geen contact meer hebben met hun familie en vrienden. Wilt u hen bemoedigen met een (kerst)kaartje? U kunt deze sturen naar: Horeb, t.a.v. alle bewoners, Kuiltjesweg 55, 7361 TC Beekbergen. Bedankt!

Tip: Spreker D. van der Woerd: “De Here God kijkt naar ons mensen. Hij had het zo anders bedoeld!Daarom haalt Hij letterlijk mensen uit de modder en de rotzooi, terug naar Zijn Vaderhart.”

De kinderen die waren gekomen, vermaakten zich prima op dit luchtkussen.

U kunt deze strook afknippen. Zo heeft u een boekenlegger die u in uw bijbel kunt leggen. Wanneer u stille tijd houdt, vergeet u op deze manier niet om te bidden voor Horeb!

Horebbode november 2008 nr.6  

Horebbode november 2008 nr.6

Horebbode november 2008 nr.6  

Horebbode november 2008 nr.6

Advertisement