Page 1

HebronNeuws Nummer 42 – december 2009 Tweemaandelijkse nieuwsbrief van Kinderdorp Hebron, Curaçao

“Tio, wanneer mag ik in een gezin wonen?” Dit zei Joey, één van de kinderen van Hebron, toen hij een tijdje geleden in de auto zat bij Cees van Harten, één van de leiders van Hebron. Cees vertelt ons hoe deze uitspraak van Joey hem aan het denken zette over het afgelopen jaar.

Cees: “Joey had bij een vriendje gespeeld en vond het geweldig. ‘Mag ik daar wonen, Tio? Ik denk dat ze me wel leuk vinden,’ zei hij. Zulke uitspraken doen je wat. Ze zetten je aan het denken. Dat was immers wat we begin 2009 voor ogen hadden: dat de kinderen weer in een gezin konden wonen.”

resultaat heeft. Voor de kinderen zoeken we bijvoorbeeld een school die het beste bij de leerbehoefte aansluit. De schoolresultaten van veel kinderen zijn enorm verbeterd sinds ze bij Hebron wonen. Ook in het gedrag van kinderen zien we veranderingen. We maken ze bewust van de gevolgen van hun gedrag, Maken ze met opzet iets stuk, dan moeten ze het van hun zakgeld terugbetalen. Doen ze iets goed, dan volgt een beloning. Die benadering werkt: kinderen worden minder agressief en ze gedragen zich steeds verantwoordelijker.”

“Helaas hebben we het afgelopen jaar lang niet alle kinderen een thuis kunnen geven. Voor 2010 blijft dat dan ook één van onze belangrijkste doelen. De bouw van gezinshuizen

“Het afgelopen jaar hebben we veel bereikt. Elk kind krijgt de vorm van zorg die het beste bij hem of haar past. We merken dat onze ‘zorg op maat’

toe en bracht nog vijf talenten bovendien, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd: zie, ik heb er vijf talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer. Matteüs 25:20-21

ze gaan gebruiken, zien we soms verrassende dingen. Laten we eens kijken: Malaika kan lekker koken, Jason is muzikaal en speelt de tamboerijn, Raynold leert bakken in een bakkerij, Sara heeft drie zwemdiploma’s gehaald in een halfjaar tijd, Joey is een goede voetballer en Danie heeft veel Bijbelkennis. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.

Lieve lezers, Ook onze Hebron-kinderen hebben talenten; sommigen misschien vijf en anderen misschien twee. Hoeveel talenten ze ook hebben, als de kinderen

Veel van de kinderen hebben vroeger te horen gekregen dat ze niet deugen en nergens goed voor zijn. Maar als we in de Bijbel lezen, krijgen we een heel ander beeld. Elk mens heeft talenten

Lieve lezers

“Het afgelopen jaar hebben we ook het zorgregistratiesysteem EZRA in gebruik mogen nemen. Hiermee kunnen we onder meer online behandelverslagen en zorgplannen met de psycholoog in Nederland uitwisselen. Zo besparen we een hoop tijd en kosten. Daarnaast hebben we twee andere auto’s kunnen aanschaffen die hard nodig zijn om de kinderen te vervoeren, bijvoorbeeld naar school. We zijn God ook zeer dankbaar dat er in 2009 steeds genoeg vrijwilligers zijn geweest om het werk van Hebron mogelijk te maken.”

Volgend jaar

Zorg op maat

Hebron En die de vijf talenten ontvangen had, trad

Praktische zaken en vrijwilligers

van God gekregen en elk mens kan en moet die ook gebruiken. Bij Hebron merken we dat de talenten van onze kinderen vermeerderen wanneer we ze positief bekrachtigen. Dagelijks zeggen we tegen de kinderen: je bent gewenst, je hebt talent, je bent geschapen naar Gods beeld. Dan zie je dingen gebeuren die anderen wellicht nooit voor mogelijk hadden gehouden: Rojardel doet zijn best op school en kan goed rekenen. En Raylison loopt nu stage in een zorgcentrum en dat gaat geweldig! Maar het beste moet nog

Gods zegen en fijne Kerstdagen!

op landgoed Veeris speelt daarbij een belangrijke rol. Hopelijk kunnen we daar binnenkort mee van start gaan. Ook zijn er een aantal andere dingen die we willen realiseren, zoals een Papiamentstalige website. God heeft ons nog nooit in de steek gelaten en zal dat in 2010 ook niet doen. We vertrouwen op Hem!”

komen. God zal later tegen de kinderen zeggen: je hebt wel gedaan, goed en getrouw kind. Je bent trouw geweest. Kom binnen in het feest van je Vader. Cees en Rommy van Harten


Even voorstellen

Hebron

Jury en Marieke, van harte welkom! Ook de afgelopen tijd afgelopen tijd hebben we van verschillende vrijwilligers en stagiaires afscheid genomen en nieuwe verwelkomd. Het is geweldig om te merken hoe God voorziet. Hier volgt een overzicht.

Jury In september kwam Jury Strijbis bij Hebron werken. Jury: “In Nederland heb ik met veel plezier in het speciaal onderwijs en bij Chris (jeugdafdeling van De Hoop ggz in Dordrecht, red.) gewerkt. Ik heb een speciaal plekje in mijn hart voor beschadigde kinderen en jongeren. Nadat ik had gebeden ‘Beweeg mijn hart met wat Uw hart beweegt en zend mij waar U wilt’ kwam ik op diverse manieren in aanraking met kinderhuis Hebron. Inmiddels werk ik hier nu bijna twee maanden. Het is een zegen als je de liefde van Jezus Christus mag doorgeven aan kinderen die zoveel liefde tekort zijn gekomen. Daar leven we toch voor!”

Marieke In september mochten we Marieke Molenaar welkom heten bij Hebron. Marieke vertelt: “Ik heb in Nederland de opleiding SPW gedaan en bij verschillende instellingen stage gelopen en gewerkt. Nu mag ik bij Kinderdorp Hebron aan de slag. Het is geweldig om op te Curaçao verblijven en te genieten van de prachtige kinderen hier. Ik ben blij dat ik door God bij Hebron gebracht ben en in Zijn Koninkrijk mag dienen. Ik wil graag Gods liefde uitdragen aan de kinderen van Hebron. Ik merk nu al dat ik zelf ook veel leer van het werk en ik verwacht dat God nog veel zal doen in de tijd dat ik hier ben.”

Uw steun is nodig Wilt u Hebron steunen, financieel of in gebed? Dat kan! In de nieuwsbrief en op onze website www.hebron.nl vindt u actuele gebedspunten. Financieel steunen kan door uw gift over te maken naar rekeningnummer 66.96.18.136 t.n.v. Stichting Kinderdorp Hebron, Dordrecht.

Afscheid

Hebron We nemen ook afscheid van drie personen in deze nieuwsbrief. We zijn enorm dankbaar voor de inzet van Eline, Esther en Herman en Lennie! Eline Quist heeft na een jaar bij Hebron te hebben gewerkt, afscheid genomen van de medewerkers en kinderen. “Een jaar lang heb ik het voorrecht gehad om te genieten. Genieten van de kinderen, ieder met zijn of haar unieke talenten, en genieten van alle collega’s die op hun eigen manier een bijdrage aan het werk van Hebron leveren. Ik heb steeds meer mogen ontdekken van de toekomst die God voor mij heeft weggelegd. Het is fantastisch om te zien hoeveel de kinderen in één jaar groeien en hoe ze zich ontwikkelen. Ik ben reuze trots op ze! Het was niet altijd makkelijk, maar ik dank God voor alle bijzondere dingen die Hij me heeft gegeven!”

Het afgelopen jaar heeft Esther Oosterom voor haar studie SPW stage gelopen bij Hebron. Esther vertelt: “Na negen maanden stage is het moment aangebroken om afscheid te nemen van Hebron en Curaçao. Ik ga terug naar Nederland om mijn studie af te ronden. Van te voren had ik nooit gedacht dat ik met zoveel dubbele gevoelens weg zou gaan. Eén ding is voor mij duidelijk: ik heb enorm veel geleerd! God heeft mij laten zien wat geduld, bewogenheid en liefde betekenen. Ik vond het erg bijzonder om betrokken te zijn bij het leven van de Hebron-kinderen. Gelukkig mag ik de kinderen in de handen van God en ervaren collega’s achterlaten!”

Ook Herman en Lennie van Beesten zijn naar Nederland teruggekeerd. Zij hebben drie maanden bij Hebron gewerkt en zich vooral beziggehouden met onderhoudswerkzaamheden. Herman en Lennie: “Naast al het praktische werk dat we hebben verricht, hebben we vooral genoten van de tijd die we hebben doorgebracht met de kinderen. God is echt goed voor ons geweest. Hopelijk zijn er na ons nog veel mensen die bij Hebron als vrijwilliger komen werken. Jullie zijn hard nodig!”


Van de kinderen

Hebron

Verjaardagen

Een sportieve middag Regelmatig gaan de kinderen van Hebron een middagje sporten. Lichamelijke oefening doet de kinderen goed, zowel fysiek als geestelijk. De laatste keer zijn ze er op uit getrokken met Esther en Suzanne, twee van de vrijwilligers. Suzanne vertelt.

“We zijn al eerder wezen sporten met de kinderen en dat was goed bevallen. We moesten een stukje rijden want alleen aan de andere kant van het eiland ligt een toegankelijk en geschikt grasveld. Niet alleen de kinderen van Hebron waren aanwezig. We hadden ook een stel tieners en kinderen uit de buurt uitgenodigd. We creëerden een aantal teams en toen kon de eerste volleybalronde beginnen. Er werd erg fanatiek gespeeld, met af en toe een korte pauze omdat de bal uit de bosjes gehaald

moest worden. De jongere kinderen waren druk aan het voetballen. Na heel wat potjes volleybal en voetbal was iedereen hongerig en dorstig geworden. Tijd om te eten dus! Er waren drie grote stapels pannenkoeken gemaakt, genoeg voor iedereen. Maar omdat we allemaal nogal trek hadden, waren de drie stapels zo verdwenen. Na het eten hebben we gezellig nog wat gekletst. Daarna was het alweer tijd om naar huis te gaan. Iedereen heeft zichtbaar genoten!”

Hebron Malaika: 23 februari 1982 Rojardel: 22 maart 2000 Jason: 11 mei 1994 Raylison: 19 juli 1993 Joey: 16 augustus 1999 Raynold: 18 september 1994 Daniël: 6 december 2000 Sarah: 6 december 2000

Kunstwerk Sarah

Gebeds- en dankpunten Rake uitspraken

Hebron Eén van de kinderen was voor het slapengaan aan het bidden. Hij vroeg aan God of hij zijn speelgoed mee mocht nemen naar de hemel. “Hoezo?” vroeg één van de medewerkers. “Ik weet niet of ik anders wel naar de hemel wil!” Daniël is gek op lampjes en lichtjes, maar gaat er soms nogal wild mee om. Er wordt hem verteld dat hij er beter voorzichtig mee kan omgaan, want lampjes zijn toch zijn leven? Daniel is even stil en zegt: “Gód is mijn leven!” Eén van de jongens zit in de auto. Hij is op weg naar de maandviering en zegt tegen een tante (vrouwelijke medewerker): “Volgens Andreas speel ik tamboerijn op de maandviering.” De tante vraagt: “En volgens jou zelf?” Hij kijkt bedenkelijk: “Dat weet ik nog niet!” Voor de kinderen

Hebron

Laptop voor Malaika!

Kinderdorp Hebron heeft van één van haar donateurs een laptop gekregen. Hartelijk dank daarvoor! Besloten is om de laptop te geven aan Malaika, de oudste bewoner en sinds kort kok van Hebron (zie Hebron Nieuws van oktober). Dat ze er erg blij mee is, blijkt wel uit de brief die ze zelf heeft geschreven.

ik vind het heel leuk dat ik laptop gekregen bij een meneer in nederland. ik zit heel vel op het enternet en ook muziek. ik kan wanneer dat ik wil op mij laptop zit ten. ik heel bedankt voor het laptop die ik gekregen. ik wil zelf een kopen later. tot ziens en tot ander keer. Groetjes: Malaik a 

Hebron

Gebedspunten • Wilt u de Heere God vragen om ook het komende jaar de medewerkers en kinderen van Hebron te beschermen? Hij is degene die voorziet en bewaart. • We zijn al een tijd op zoek naar iemand die de website van Kinderdorp Hebron in het Papiaments kan vertalen. Tot nu toe hebben we nog niemand kunnen vinden. Wilt u bidden of God de juiste persoon op ons pad brengt? Dankpunten • Terugkijkend op 2009 zijn we blij en dankbaar dat we het afgelopen jaar zoveel hebben kunnen realiseren. We danken God dat hij het werk van Hebron en de kinderen zegent. Dankt u mee? • De afgelopen tijd zijn enkele medewerkers van Hebron betrokken geweest bij verschillende auto-ongevallen. Wilt u de Heere God danken dat Hij hen gespaard heeft en er alleen maar blikschade is? • Wilt u danken dat God altijd weer voorziet in de juiste vrijwilligers? Zonder hen zou het werk van Hebron niet door kunnen gaan.


Doneren op een speciale manier...

Gebedspunten Colofon

Hebron

Lijfrenteschenking Overweegt u om Kinderdorp Hebron regelmatig of voor een langere periode te steunen? Dan is het voor u wellicht voordelig om een lijfrenteschenking te doen. Als u een schenking doet voor een periode van tenminste vijf jaar, dan is het bedrag voor de belasting aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 33 tot 52 procent van het gedoneerde bedrag terug. U kunt heel eenvoudig uw lijfrente voor Kinderdorp Hebron regelen. Wij hebben namelijk de afspraak met onze notaris dat hij lijfrenteschenkingen kosteloos verzorgt.

Nalatenschap U kunt Kinderdorp Hebron ook opnemen in uw nalatenschap. Dat kan op twee manieren: via een erfstelling of legaat. Bij een erfstelling neemt u Kinderdorp Hebron in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt zelf welk percentage van de erfenis voor Hebron is bestemd. Met een legaat neemt u een vast bedrag op in uw testament voor Kinderdorp Hebron. Een legaat wordt uitgekeerd vóór erfgenamen de erfenis verdelen.

Hebron

Fietsen en eten voor Hebron Zoals u op pagina twee kon lezen, heeft Esther van Oosterom in 2009 voor haar opleiding SPW stage gelopen bij Kinderdorp Hebron. Samen met haar kerk, de Morgenstergemeente in Zoetermeer, heeft zij een sponsorfietstocht georganiseerd voor Hebron. Aansluitend werd in de kerk een maaltijd gehouden. Er is een mooi bedrag bij elkaar gefietst en gegeten, in totaal 1765 euro. Het geld is gebruikt om de kinderen van een onbezorgde vakantie te laten genieten. Ook zijn een aantal kinderen op kamp geweest. Dankzij de kerk in Zoetermeer hebben de Hebron-kinderen zich geen dag verveeld in de zomervakantie. Heel erg bedankt, iedereen!

GKV Curaçao houdt collecte voor Hebron

Financiële steun September Oktober

Helpt u mee? € 2.880,€ 2.682,-

Bedankt voor uw gift!

Redactie: Cees en Rommy van Harten, Erik Stalman Vormgeving: De Hoop Media Colofon Stichting Kinderdorp Hebron op Curaçao biedt vanuit een christelijke visie hulp en opvang aan kinderen die door omstandigheden niet meer bij hun ouders kunnen wonen. De stichting wordt in Nederland vertegenwoordigd door Stichting OWZ in Bunschoten. Stichting Vrienden van De Hoop participeert in de vertegenwoordiging. Zij werft de giften en onderhoudt de contacten met de achterban in Nederland.

ING bank: 66.96.18.136 t.n.v. Stichting Kinderdorp Hebron, Dordrecht

De medewerkers en vrijwilligers van Hebron hebben verschillende kerkelijke achtergronden en bezoeken op zondag dan ook verschillende kerken. Eén van die kerken is de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Willemstad. Deze kerk draagt verschillende instellingen op het eiland een warm hart toe, waaronder Kinderdorp Hebron. In de afgelopen maanden heeft de gemeente twee keer een collecte gehouden voor Hebron. De opbrengst is in totaal 1020 ANG (ruim 380 euro). Dat is een heel mooi bedrag voor Hebron. Namens alle medewerkers en kinderen: hartelijk dank!

Hebron

Hoofdredacteur: Wouter van Twillert, voorzitter

Adres en giften in Nederland: Stichting Vrienden van De Hoop Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht, Telefoon: 078 6111 355, Fax: 078 6111 360. E-mail: vrienden@hebron.nl Website: www.hebron.nl

Vragen? Heeft u specifieke vragen over doneren aan Kinderdorp Hebron? Neemt u dan gerust contact met ons op via s.siahaija@dehoop.org of (078) 6111 470 (vragen naar Samuël Siahaija).

Verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 5.000 exemplaren. Uitgave van Stichting Vrienden van De Hoop.

Voor 2009 hebben we 65.000 euro begroot (exclusief projecten). Dit bedrag is bestemd voor de verzorging van de kinderen, de werving van vrijwilligers en de overige exploitatiekosten van het werk van Kinderdorp Hebron. Wilt u ons helpen dit bedrag bij elkaar te sparen? Uw gift is welkom op rekeningnummer 66.96.18.136 ten name van Stichting Kinderdorp Hebron te Dordrecht.

Adres en giften op Curaçao: Huize Hebron Bellisimaweg 30, Willemstad 005999-747-3977 Maduro & Curiel bank NV: 59.33.33.01 t.n.v. Stichting Kinderdorp Hebron of Girobank: 522.380 t.n.v. Stichting Kinderdorp Hebron

Stichting Vrienden van De Hoop is in het bezit van het CBF-keur en van het RFB-keurmerk

Hebron Nieuws december 2009  

Hebron Nieuws december 2009

Hebron Nieuws december 2009  

Hebron Nieuws december 2009

Advertisement