Page 1

Verslavingszorg Ambulante zorg (gesprekken) De Hoop ggz biedt zorg in de vorm van behandelgesprekken aan jongeren van 14-22 jaar bij verslaving aan bijvoorbeeld drugs, alcohol, medicijnen, gokken, gamen en internet. Vaak zijn door de verslavingsproblematiek op meer gebieden problemen ontstaan. Tijdens de behandelgesprekken wordt gekeken hoe de jongere met de verslaving en de gerelateerde problemen kan omgaan. Ouders worden bij voorkeur in de zorg betrokken. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek. Ambulante verslavingszorg kan ook ingezet worden als nazorg na opname in een kliniek. De behandeling richt zich dan op terugvalpreventie en het oppakken van het dagelijkse leven (school, werk, woonplek, thuissituatie).

BEHANDELVORM: individuele gesprekken (soms met ouders) KOSTEN: vergoed door zorgverzekeraar (let op eigen risico bij de verzekeraar) LOCATIES: Amersfoort, Dordrecht, Houten en Rotterdam

Klinische zorg In de Kajuit kunnen jongeren van 12 tot 24 jaar terecht voor 24-uursopvang en klinische behandeling. De Kajuit is geschikt voor jongeren die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, medicijnen of gokken. Ook jongeren met dwangmatig gamegedrag of dwangmatig internetgebruik kunnen bij de Kajuit terecht. Met de school waar de jongere op zit, wordt overlegd over het onderwijs tijdens de behandeling. Ouders van de jongeren die opgenomen zijn bij de Kajuit, volgen een oudercursus. Deze cursus duurt vier dagen, verspreid over twee weken. Ouders kunnen tevens ouderbegeleiding ontvangen.

BEHANDELVORM: leven in een groep, individuele vak- en gesprekstherapie, trainingen, sport, levensbeschouwelijke activiteiten

De Hoop helpt! www.dehoop.org

Meer informatie en aanmelden Zowel voor het aanmelden voor hulp als voor het aanvragen van informatie kunt u terecht bij De Hoop via onderstaande contactgegevens. Website Meer informatie over De Hoop ggz en uitgebreide informatie over de genoemde vormen van hulp zijn te vinden op www.dehoop.org. Op deze site staan ook artikelen over diverse gerelateerde thema’s.

Uitgaven Bij De Hoop kunt u gratis onder meer de volgende uitgaven aanvragen:

De Hoop helpt!

• Folder ‘Zorgaanbod volwassenen’ • Informatiefolders over verslavende middelen • Informatiefilmpje ‘De Hoop helpt’

Contactgegevens De Hoop ggz e-mail: info@dehoop.org telefoon: (078) 6 111 111

KOSTEN: vergoed door zorgverzekeraar (let op eigen risico bij de verzekeraar) DUUR OPNAME: achttien weken (verlenging mogelijk)

Aanmelden kan alleen na doorverwijzing van huisarts of Bureau Jeugdzorg. Bij aanmelding s.v.p. BSN- en cliëntnummer van de verzekeraar bij de hand houden.

LOCATIE: Dordrecht

uitgave maart 2012

De Hoop ggz Provincialeweg 70 • 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6111 111 • E-mail: info@dehoop.org

Zorg voor kinderen en jongeren Kinder- en jeugdpsychiatrie • Jeugd verslavingszorg


Kinder- en jeugdpsychiatrie

Over

De Hoop ggz De Hoop biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met psychosociale, psychiatrische of verslavingsproblemen. Deze folder geeft u een overzicht van de verschillende vormen van hulp aan kinderen en jongeren. Identiteit De Hoop ggz heeft een christelijke, levensbeschouwelijke identiteit. Christen zijn of willen worden is geen voorwaarde om bij De Hoop te worden geholpen. OriĂŤntatie op de kernwaarden van het christelijk geloof vormt een onderdeel van het behandelprogramma.

Ambulante zorg (gesprekken) Ambulante hulpverlening is geschikt voor kinderen en jongeren van vier tot achttien jaar met psychiatrische problemen. Voorbeelden hiervan zijn (vermoedens van) autisme, ADHD, angsten, depressie en trauma. De Hoop biedt hierbij een breed aanbod voor diagnostiek en behandeling. Een behandeling bestaat uit individuele gesprekken, of bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining. Ook ouders worden bij de behandeling betrokken, in de vorm van ouderbegeleidingsgesprekken of gezinsgesprekken. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek.

BEHANDELVORM: gesprekken (individueel, in een groep, met ouders of met gezin) en huiswerkopdrachten, indien nodig aanvullende hulp KOSTEN: vergoed door zorgverzekeraar (let op eigen risico bij de verzekeraar) LOCATIES: Dordrecht; in bepaalde gevallen ook in Amersfoort, Houten en Rotterdam. Bel voor meer informatie (078) 6111 111

Klinische zorg De Kiel is een kliniek voor observatie en behandeling van kinderen en jongeren tot achttien jaar met psychiatrische of ernstige psychische problemen. Als jongeren zowel thuis, op school als in contact met leeftijdgenoten vastlopen bestaat de mogelijkheid van een klinische opname. Voorbeelden van veel voorkomende problematieken zijn angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen zoals depressie, trauma, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, stoornissen in het autismespectrum en ADHD/ADD. Na een observatieperiode van vier tot acht weken wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor behandeling. In overleg met de jongere, ouders en eventueel jeugdzorg wordt een behandelplan opgesteld. Jongeren volgen overdag een programma met een combinatie van verschillende therapievormen en school. De jongeren gaan in principe (twee)wekelijks met weekendverlof en oefenen thuis met wat ze in de week hebben geleerd. Een gemiddelde behandeling duurt twee tot negen maanden.

BEHANDELVORM: sociotherapie, vaktherapie (beweging, muziek, beeldend, drama), individuele gesprekken, ouderbegeleiding. Indien nodig wordt medicatie voorgeschreven. De Hoop voorziet in een school (cluster 4 onderwijs van Yulius). Onderwijs is onderdeel van het behandelprogramma. KOSTEN: vergoed door zorgverzekeraar (let op eigen risico bij de verzekeraar) DUUR OPNAME: twee tot negen maanden LOCATIE: Dordrecht

Folder Zorg De Hoop ggz voor kinderen en jongeren  

Folder Zorg De Hoop ggz voor kinderen en jongeren

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you