Page 1

Aanmelden voor De Kiel De Hoop heeft een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier kunt u uw kind aanmelden voor behandeling bij De Kiel. Voor aanmelding en behandeling is een verwijsbrief van de huisarts, Bureau Jeugdzorg of een andere GGZ-instelling nodig. Polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie Provincialeweg 90 3329 KP Dordrecht T. (078) 6111 222 E. info@dehoop.org

De Hoop helpt! www.dehoop.org

Leerplicht en school • De leerplicht loopt tot achttien jaar. • De Hoop voorziet in een school met cluster IV onderwijs of vraagt leerplichtvrijstelling aan, indien noodzakelijk. • Onderwijs is tevens onderdeel van het behandelprogramma.

De Kiel:

kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Financiën en vergoedingen De zorgverzekeraar vergoedt behandeling bij De Kiel. Houdt u echter rekening met een eigen risico. Neem voor de hoogte daarvan contact op met uw zorgverzekeraar. Er is altijd een verwijskaart nodig van de huisarts. Locatie De Kiel De Kiel bevindt zich op Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 te Dordrecht.

informatie voor ouders Stichting De Hoop Provincialeweg 70 • 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6111 222 • E-mail: info@dehoop.org

De Hoop ggz

De Hoop ggz


De Kiel: een nieuw perspectief voor kinderen en jongeren

Heeft uw zoon of dochter psychiatrische of ernstige psychische problemen? Zoekt u hulp voor uw kind en uw gezin? Is de situatie thuis onhoudbaar geworden en strijdt u iedere dag om de rust in uw gezin te handhaven? Heeft uw kind wellicht hulp nodig die u niet kunt bieden? Stelt u zichzelf de vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind de juiste zorg ontvangt? U kunt met uw kind terecht bij De Kiel, kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

De Hoop biedt hulp Vanaf voorjaar 2009 heeft De Hoop een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie: De Kiel. Alle kinderen van vier tot en met achttien jaar met (ernstige) psychische en psychiatrische problemen kunnen er terecht. De Kiel richt zich op de behandeling van: • Bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling (karaktermisvorming) • Stoornissen in het autismespectrum (zoals PDD-NOS, Asperger en autisme) • Eetstoornissen • Psychotische stoornissen • Emotionele stoornissen (zoals angststoornis) • Stemmingsstoornissen (zoals depressie) Voor meer informatie over De Kiel kunt u terecht op onze website www.dehoop.org. Doel van De Kiel Behandeling in De Kiel duurt (maximaal) negen maanden. Het gewenste doel van de behandeling is dat iedereen weer teruggeplaatst kan worden in het ouderlijk huis. Visie van De Kiel De Kiel biedt behandeling vanuit een christelijke visie op de mens. De christelijke visie is afgeleid van de hoofdmissie van De Hoop: De Hoop helpt kinderen op weg naar een nieuw leven. Christen zijn of worden is géén voorwaarde om bij De Kiel te worden geholpen.

Behandelprogramma van

De Kiel

De Kiel heeft een integraal zorgaanbod, een zorgaanbod dat aan de totale hulpvraag van uw kind tegemoet wil komen. De behandeling vindt intramuraal plaats, dat wil zeggen: er wordt 24-uursopvang geboden. Behandelonderdelen Het behandelprogramma bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder: • Individuele behandeling - uw kind heeft een persoonlijk begeleider en een behandelplan dat op de behoefte is toegespitst. • Milieutherapie - groepsleven. • Ouderbegeleiding - begeleiding en mogelijkerwijs therapie voor ouders, gericht op herstel van de relatie van uw kind met het thuismilieu. • Groepstherapie - groepstrajecten waarin de focus ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Ondersteuning ouders en gezinsleden Als uw kind is opgenomen, ontvangt u ouderbegeleiding. Via de toegewezen ouderbegeleider krijgt ook u behandeling. Bezoekregelingen Wanneer uw kind is opgenomen in De Kiel, kunt u uw kind in de weekenden en eventueel op woensdagmiddag op afspraak bezoeken. Na verloop van tijd is het eventueel mogelijk dat uw kind op weekendverlof naar huis gaat.

Aanmelden voor De Kiel De Hoop heeft een  

Leerplicht en school • De leerplicht loopt tot achttien jaar. • De Hoop voorziet in een school met cluster IV onderwijs of vraagt leerplicht...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you