Page 1

hulp bij psychosociale problemen

Meer informatie

Maatschappelijke Opvang De Jordaan: opvang en begeleiding van cliënten met psychosociale problemen. Ook mensen met een verslavingsachtergrond kunnen in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang. Het mee-opnemen van kinderen bij De Jordaan is mogelijk. programma: individuele begeleiding, groepsactiviteiten, thema- en groepsgesprekken, trainingen, sport- en werkactiviteiten duur: maximaal negen maanden locatie: Dordrecht kosten: vergoed op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning; eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage

Centrum voor Pastorale Counseling, ambulante zorg Ambulante hulpverlening aan mensen met psychosociale, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. vorm: criteria: locatie: kosten:

individuele behandelgesprekken, huiswerkopdrachten, relatiegesprekken beschikken over een woonadres en in staat zijn om een eigen huishouden te runnen Dordrecht en Driebergen vergoed door zorgverzekeraar

Begeleid Zelfstandig Wonen Onder begeleiding wonen in een kamer of appartement van De Hoop om te oefenen in zelfredzaamheid. Er zijn speciale woningen voor cliënten met kinderen. programma: individuele begeleidingsgesprekken, gespreksgroepen, werk en studie criteria: beschikken over een zinvolle dagbesteding (min. 32 uur) bestaande uit studie of (vrijwilligers)werk; in staat zijn om onder begeleiding zelfstandig een huishouden te voeren locatie: Dordrecht kosten: cliënt huurt een woning van De Hoop; behandeling op basis van ambulante zorg vergoed door zorgverzekeraar

Aanmelden voor hulp Mensen die door De Hoop geholpen willen worden, kunnen telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek door te bellen met het informatiecentrum van De Hoop: (078) 6 111 222. Intake buiten Dordrecht De volgende organisaties maken deel uit van het concern van De Hoop en bieden in Nederland ambulante hupverlening. Clienten kunnen zich ook via een van deze organisaties aanmelden.

Noord Nederland: Stichting Terwille, Groningen www.terwille.nl / (050) 3130 700 Oost-Nederland: Stichting Nieuw Begin, Rijssen www.stichtingnieuwbegin.nl / (0548) 514 111 Stichting Nieuw Leven, Enschede www.stichtingnieuwleven.nl / (053) 4327 667 Zuid-Nederland: Stichting De Ommekeer, Maastricht www.stichtingdeommekeer.nl / (043) 4071 900

Website Meer informatie over De Hoop en uitgebreide informatie over de genoemde vormen van hulp zijn te vinden op www.dehoop.org. Op deze site staan ook artikelen over diverse hulpverleningsthema’s. Folder ‘Aanbod hulpverlening kinderen en tieners’ Er is een speciale folder verkrijgbaar over de hulpverlening aan kinderen en tieners van De Hoop. Deze folder kunt u aanvragen via het informatiecentrum van De Hoop of downloaden van www.dehoop.org. Informatie-dvd Er is een informatiefilm op dvd beschikbaar over De Hoop. Deze kunt u bestellen bij het informatiecentrum van De Hoop of bekijken op www.dehoop.org. Contactadres Informatiecentrum De Hoop ggz Provincialeweg 70 3329 KP Dordrecht

De Hoop helpt!

e-mail: info@dehoop.org telefoon: (078) 6111 222 fax: (078) 6111 110

Aanbod hulpverlening volwassenen

De Hoop helpt!

www.dehoop.org

Stichting Sta Op Zorg, Vlissingen www.staopzorg.nl / (0118) 411 193

zorg s g n i v versla sociale psycho ening rl hulpve

West-Nederland Stichting De Brug, Katwijk www.stdebrug.nl / (071) 4033 733 Refaja, Rotterdam www.refaja.org / (010) 4104 330

Stichting De Hoop Provincialeweg 70 • 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6111 222 E-mail: info@dehoop.org • www.dehoop.org

De Hoop ggz

De Hoop ggz


hulp bij verslavings problemen 24-uurs opvang en zorg Motivatiecentrum Crosspoint 24-uurs opvang voor vijftien cliënten. Voor mensen die verslaafd zijn aan opiaten, is het mogelijk om op afbouwbasis af te kicken met behulp van methadon.

Over De Hoop ggz De Hoop ggz biedt hulp aan kinderen, tieners en volwassenen die kampen met psychosociale, psychiatrische of verslavingsproblemen. Deze folder geeft u een overzicht van de verschillende vormen van hulp aan volwassenen. Over het hulpaanbod voor kinderen en tieners kunt u de folder ‘hulpaanbod kinderen en tieners’ aanvragen via de contactgegevens achterin deze folder. Identiteit De Hoop is een christelijke organisatie. De hulp die De Hoop biedt, is gebaseerd op christelijke, bijbelse principes. De Hoop gelooft dat ieder mens waardevol is en dat genezing en herstel mogelijk is. De medewerkers van De Hoop werken er vanuit hun geloof. Bepaalde onderdelen van de hulp die De Hoop biedt, hebben een specifiek christelijk karakter.

Hulpverlening De Hoop ggz aan volwassenen Hulp bij verslavingsproblemen • alle soorten verslavingen: hard- of softdrugs, alcohol, medicijnen, gokken, internet, etc. • eetproblematiek (zoals anorexia of boulimia nervosa) • verslaving én psychiatrische problemen (‘dubbele diagnose’) • hulp aan familie en partners van verslaafden Hulp bij psychosociale problemen Problemen op het gebied van relaties, rouwverwerking, zingeving, angst, identiteit, eenzaamheid, burn-out, et cetera.

programma: lichaamsbeweging, creatieve vorming, gesprekken met begeleider en psycholoog, oriëntatie op hulpverlening bij De Hoop ggz duur: maximaal drie maanden locatie: Dordrecht kosten: vergoed door zorgverzekeraar (let op eigen risico bij de verzekeraar) Therapeutische centra De Hoop heeft verschillende therapeutische centra voor 24-uurs verslavingszorg. Op elk van de woongroepen leven tien tot vijftien cliënten. Het mee-opnemen van kinderen is mogelijk. Eén van de therapeutische afdelingen van De Hoop is speciaal bedoeld voor mensen met een dubbele diagnose. programma: basisprogramma (eerste acht weken) en aansluitend verdiepingsprogramma, individuele behandelgesprekken, groepsgesprekken en groepsactiviteiten, oudercursus, werkervaring en studie duur: negen maanden, uitloop tot maximaal een jaar locatie: Dordrecht kosten: vergoed door zorgverzekeraar (let op eigen risico bij de verzekeraar) Challenge, 12-stappen behandelprogramma Kortdurend maar intensief programma voor cliënten die gemotiveerd zijn voor een korter en intensiever zorgtraject. In het programma, dat gebaseerd is op het ‘Minnesotamodel’, staat het doorbreken van verslavingsgedrag centraal. vormen:

• 24-uurs intramurale behandeling (8 weken) • 24-uurs intramurale vervolgbehandeling (12 weken) • tweedaagse deeltijdbehandeling (12 weken), vervolg op de 24-uurs behandeling programma: trainingen, individuele behandelgesprekken, groepssessies, zelfhulpgroepen en activiteiten locatie: Dordrecht kosten: vergoed door zorgverzekeraar (let op eigen risico bij de verzekeraar)

Begeleid Zelfstandig Wonen Het project Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) is gericht op het zelfstandig en zelfredzaam worden. Meer informatie over het BZW staat verderop in deze folder, onder de kop ‘hulp bij psychosociale problemen’. Woon- en leefgemeenschap Horeb Laagdrempelige christelijke woon- en leefgemeenschap in de bossen onder Apeldoorn, voor mensen met verslavings- of psychosociale problemen. programma: kennismakingsgroep, stage en werkervaring (intern), trainingen, opdoen van sociale en praktische vaardigheden, bijbelstudies en themadagen duur: geen maximale verblijfsduur locatie: Beekbergen kosten: eigen bijdrage

Deeltijdbehandeling Twee- of driedaagse deeltijdbehandeling. criteria:

verslavingsvrij leven en zelfstandig wonen (evt. in een woning van De Hoop); beschikken over een zinvolle dagbesteding en een sociaal netwerk programma: trainingen, groepsgesprekken, individuele gesprekken, psychotherapie, relatietherapie, oudercursus (niet verplicht); mogelijkheid tot het opdoen van werkervaring bij één van de werkervaringsbedrijven van De Hoop en het gebruikmaken van het opleidingscentrum van De Hoop. duur: drie tot twaalf maanden locatie: Dordrecht kosten: vergoed door zorgverzekeraar

Ambulante behandeling Ambulante behandeling, bestaande uit individuele gesprekken. Een speciale vorm is de alcoholzorg: individuele behandeling, specifiek gericht op werkende mensen met een alcoholprobleem. criteria: locatie: kosten:

minimumleeftijd 18 jaar; beschikken over een woonadres en in staat zijn om een eigen huishouden te runnen Dordrecht vergoed door zorgverzekeraar

Inloophuis Stay Clean, het inloophuis van De Hoop, is bedoeld voor mensen die verslaafd zijn en/ of dak- of thuisloos zijn. Men kan in het inloophuis terecht voor koffie, thee, een lunch, recreatieve activiteiten, een luisterend oor, informatie en advies over het behandelaanbod van De Hoop. locatie: Dordrecht kosten: geen openingstijden: maandag, woensdag, vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Zelfhulpgroepen De Hoop werkt samen met Stay Clean in het aanbod van zelfhulpgroepen in het hele lang. Meer informatie en een overzicht van de stay-clean groepen is te vinden op www.stayclean.nl. locatie: kosten:

verschillende plaatsen geen

Hulp aan ouders en partners Begeleiding van partners en familieleden in het omgaan met het gedrag van (ex-)verslaafden. Behandeling van partners en familieleden die als gevolg van het gedrag van de (ex-) verslaafden psychische problemen hebben opgelopen. vorm: criteria: locatie: kosten:

individuele behandeling, groepsgesprekken, relatiegesprekken, gezinsgesprekken zelf verslavingsvrij zijn Dordrecht vergoed door zorgverzekeraar (let op eigen risico bij de verzekeraar)

hulp bij psychosociale problemen  

v e r s l a v i n g s z o r g p s y c h o s o c i a l e h u l p v e r l e n i n g programma: individuele begeleiding, groepsactiviteiten, t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you