Page 1

23e jaargang • nummer 7

Chris nieuwsbrief De digitale wereld ontwikkelt zich explosief en onze kinderen staan er middenin. Voor opvoeders is het even belangrijk als lastig om bij te blijven. Chris heeft een cursus van drie avonden ontwikkeld over dit onderwerp. De cursus geeft up-to-date informatie over internet, social media, gamen, mediainvloed, digitalisering van het onderwijs, cyberpesten, reclame en mobiele telefonie.

Maar het blijft niet bij informatie, we staan ook uitgebreid stil bij de rol van de opvoeder. Cursusleider Henry Valk (directeur Family Care) gebruikt bij deze interactieve cursus diverse werkvormen en actuele beelden. Voor meer informatie of het plannen van deze cursus kunt u bellen of mailen met onze afdeling planning: 078-611 4859 of planning@chris.nl.

In de vorige nieuwsbrief heb je er al over kunnen lezen: (cyber)pesten. Een veelbesproken item, zeker in de laatste maanden, waarin het regelmatig in het nieuws naar voren kwam. Chris geeft voorlichtingen

over pesten, om kinderen en jongeren te helpen om pestgedrag te voorkomen. We gebruiken leuke werkvormen en praktische voorbeelden. Volwassenen kunnen zich ook door Chris bij laten praten over pesten via een voorlichting. Ook voor andere onderwerpen als verslaving, seksualiteit, media, internet en games kun je bij Chris terecht. Voor meer informatie: www.chris.nl/voorlichtingen.

Op onze website vind je sinds kort een informatieboekje met info over Chris en tips & trucs voor je spreekbeurt of werkstuk. Daarnaast is het mogelijk om materiaal aan te vragen, zoals folders, Chris Cards en Chrispennen. Surf snel naar www.chris.nl/ spreekbeurt en www.chris.nl/materiaal!


Praktisch

Verslaafden zijn vooral mensen uit de onderkant van de samenleving. Je komt ze tegen in achterbuurten en duistere hoeken van Hoog Catharijne en andere winkelcentra. Ze gebruiken drugs en veel te veel alcohol en bekostigen dat door auto-inbraken en ander crimineel gedrag. Hun opvoeding was waarschijnlijk verre van ideaal, of ze zijn in deze knelsituatie gekomen door psychische problemen. Geloof me, dit beeld klopt van geen kant. In de jaren dat ik bij De Hoop mocht werken, heb ik ontdekt dat verslaving in alle lagen van de bevolking voorkomt. Inderdaad ontmoet je cliënten die worstelen met hun jeugdervaringen, maar evengoed kan het gaan om succesvolle zakenmensen die vanwege de voortdurende stress van de ‘ratrace’ middelen zijn gaan gebruiken. ‘Onze kinderen doen dat niet’, luidt de stellige mening die we nogal eens horen. Opnieuw een misverstand. Helaas komt het ook voor in veilige dorpen en oprecht christelijke gezinnen. En nog wat: verslaving gaat niet alleen om (teveel) gebruik van alcohol en drugs, je kunt verslaafd zijn aan middelen, games, gokken, porno, geld, roken, macht, positie, televisie, je smartphone en vul zelf maar aan. Het leidt tot lichamelijke of emotionele afhankelijkheid. Verslaving is van alle tijden, maar anno nu wordt het er zeker niet beter op. We leven in een ik-gerichte tijd waarin het vooral gaat om me, myself and I. In zo’n

Eveline? Ze chat met ons en ze heeft een eetstoornis. Ze vindt het moeilijk om hier met mensen uit haar omgeving over te praten. Ze heeft een relatie met God. Wilt u bidden dat dit meisje de hulp krijgt die ze nodig heeft? Eva, een jong, gehandicapt meisje? Haar ouders geven haar alle liefde en verzorging die ze nodig heeft. Ze is regelmatig ziek en langzaam wordt dat erger in verband met haar handicap. De ouders die de Heere kennen en willen dienen lopen nu vaker tegen de mening van de artsen aan over de waarde van het leven. Wilt u bidden voor dit gezin en dat Eva‘s leven tot het doel mag komen dat de Heere voor haar heeft?

Een jonge man belt met Chris, een vriendin van hem zit vast in een situatie van misbruik. Ze wil dat het stopt en weet niet hoe. Hij probeert te helpen. Wilt u meebidden voor deze situatie, dat het misbruik mag stoppen en dat ze herstel zullen zoeken bij de Heere?


maatschappij is de stap naar onvrijheid snel gezet. Je wilt immers alles waar jij je goed bij voelt? Keuzes We zijn als beelddragers van onze Heer bedoeld om geheel vrij te zijn. We zijn niet tot marionetten gemaakt, maar hebben in alles een eigen keuze. Helaas zijn wij mensen niet zo goed in het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. En dat zie ik heel ruim. Het kan inderdaad gaan om middelen, situaties of posities, maar je kunt ook ‘gevangen zijn’ door je agenda of zelfs je werk voor de kerkelijke gemeente. Waardoor je taak in en voor het gezin in de knel komt. En nu komen we heel dicht bij ons eigen leven en dat van onze kinderen. Hoe kunnen we het onze kinderen verwijten dat ze verkeerde bindingen aangaan als we zelf het verkeerde voorbeeld geven? Waar liggen onze prioriteiten? De tekst uit Galaten 5 vers 1 is glashelder: “Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.” Christus heeft ons volledig vrij bedoeld en vrij gemaakt, Hij heeft via zijn Zoon ons zelfs verlost van onze zondenlast. Het is aan ons om die vrijheid waar te maken en voor te leven. Door zelf duidelijke keuzes te maken, daarin een voorbeeld te zijn, kunnen we onze kinderen stimuleren om te kiezen voor vrijheid.

Deze nieuwsbrief besteedde al eerder aandacht aan het nieuwe weerbaarheidsprogramma LEV!. Het is geen overbodige luxe om onze kinderen te leren welke gevaren en verleidingen er zijn en – vooral – te leren om ‘nee’ te zeggen. Het gaat in LEV! ook ten diepste om keuzes maken. Ik hoop en bid dat we in de komende seizoenen heel veel jongeren mogen bereiken met dit programma. Voor ons als opvoeders is er ook werk aan de winkel. Het is belangrijk dat we bij blijven. Dat we op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in de digitale wereld. Dat we weten wat er onder jongeren speelt. Dat we in staat zijn om verslavingsgevaar te herkennen en onze kinderen daartegen te wapenen. Om het met Paulus te zeggen: “Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.” (Galaten 5:13). Henry Valk, directeur Family Care

Er voor ze zijn Je zult maar opgroeien in deze tijd. De wereld is vol van verleidingen, zo’n beetje alles wat je wilt is binnen handbereik. Het is niet zo vreemd dat het voor onze jongeren steeds lastiger wordt om gezond op te groeien. We mogen als opvoeders daarin om hen heen staan. Door het goede voorbeeld te geven, maar ook door er voor ze te zijn. Gewoon, een luisterend oor en een biddend hart. Vol van liefde en oprechte aandacht.

De opbrengst van de NFK-collecte en de Chriscollecte (Dordrecht)? Veel mensen hebben hieraan meegewerkt en we zijn hier heel dankbaar voor. Wilt u bidden dat we dit geld op de juiste manier zullen gebruiken?

Stefan? Hij heeft een traumatisch verleden en is nu veilig. Hij woont in een christelijk pleeggezin waar hij mag blijven. Wilt u danken voor deze gezinnen? En speciaal het gezin waar Stefan is? Het is voor hem heel moeilijk om dit nieuwe leven/de mensen te vertrouwen en te praten over de gedachten en zijn ‘volle’ hoofd. Hij kent de Heer (nog) niet. Bidt u mee dat ook hij de Heer mag leren kennen en vertrouwen?

Saskia? Zij mailt sinds lange tijd met ons. Ze woont niet meer thuis en de relatie met haar vader is voorzichtig aan het herstellen. Ze heeft haar vader kunnen vergeven. Ze is blij met het mailcontact en leert steeds meer te leven met de Heere.


Vrijwilligers: zonder hun inzet zou het werk van Chris stilliggen. Chat, mail en telefoon worden dagelijks bemand door een veelzijdigheid aan vrijwilligers. We laten twee van hen aan het woord. Wat maakt hen zo enthousiast?


*I.v.m. privacy zijn andere namen gebruikt


Elke avond klokslag 20.00 uur het Journaal. Je agenda die vanzelf volstroomt met activiteiten. Altijd je mobiel binnen handbereik, want ‘je weet maar nooit’. Meerdere keren per dag je mail of Facebook checken. Wat hebben deze dingen nu met elkaar te maken? Misschien wel meer dan je denkt! Het gaat er namelijk niet om wát er gebeurt, maar waaróm dat gebeurt. En het is niet zozeer van belang dat je bepaalde gewoonten hebt, maar wel dat je die gewoonten hanteert (in plaats van de gewoonten jou). Activiteiten en gewoonten kunnen op zichzelf genomen goed zijn – of op zijn minst neutraal. Toch kunnen ze verkeerd worden gebruikt. Het probleem ligt dan niet in de dingen zelf, maar in de manier waarop je ermee omgaat. Keuzes Als mens ben je bedoeld om in vrijheid te leven, in het licht van God. Daarvoor ben je gemaakt. Zoveel houdt Hij van je, dat Hij je dat gunt. Het is aan jou op welke manier je vorm geeft aan het leven in die vrijheid. Een centraal woord hierin is: kiezen. Vrijheid vraagt om keuzes voor dat wat gezond, verantwoord en opbouwend is. Gezonde leefstijl Chris biedt vanaf januari de weerbaarheidstraining LEV2LIVE aan. Bedoeld voor jongeren, om hen uit te dagen tot een keuze voor een gezonde en verantwoorde leefstijl. Kiezen voor een gezonde leefstijl kunnen jongeren echter niet in hun eentje! Ze hebben mensen in hun omgeving nodig die laten zien waarom het zo waardevol is voor bepaalde dingen (en daarmee ook tegen andere dingen) te kiezen. In de keuzes die wij maken, stralen we uit wat we belangrijk vinden. Zo zijn we een voorbeeld voor jongeren in onze omgeving. Moed Het Hebreeuwse woord lev betekent ‘het hart, de kern van je wezen’. Of je nu jong bent of al wat ouder: de keuzes die je maakt, hebben invloed op wie jij ten diepste bent. Bepaal jij wat je doet en laat? Of laat je dat bepalen? Ben je alert op de invloed die dingen op je hebben? Of laat je ze maar over je heen komen? Het woord lev betekent in gewone Nederlandse spreektaal ook: lef, moed. Het vraagt lef om te kiezen voor wat goed is. Het vraagt moed om jezelf te beschermen. En om daarmee over je vrijheid te waken. Invloed Denk bijvoorbeeld aan het terrein media. Altijd je telefoon bij de hand. Bepaalde tv-programma’s die je echt niet wilt (kunt?) missen. Om de zoveel tijd Facebook of je mail checken. Lukt het je te kiezen voor wat je belangrijk vindt of beheersen de media ongemerkt jouw tijd, je agenda… je leven? Voor jongeren èn volwassenen


actuele vragen. En ze gelden niet alleen voor het terrein van de media. Want in feite komt het in heel het leven aan op gedrag dat overeenkomt met dat wat je ten diepste belangrijk vindt. Uit de manier waarop je omgaat met anderen, je omgeving en jezelf blijkt waar je prioriteiten liggen. Als je vrijheid je lief is… laat dat dan blijken in wat je doet, waar je naar kijkt, hoeveel tijd je ergens aan besteedt, welke invloed je dingen laat hebben! Vrijheid Ben je vrij? Of wordt het hoog tijd om te kiezen (weer) vrij te worden? Het is goed om jezelf eens de vraag te stellen: ‘is wat ik doe en zijn de gewoontes in mijn leven gezond, verantwoord en opbouwend voor mijzelf en anderen?’. En dan gaat het er niet om dat het Journaal slecht zou zijn. Of dat je Facebook maar moet schrappen. Een heleboel dingen zijn tenslotte op zichzelf niet goed of fout. Het punt is wel: in hoeverre heb jij (nog) grip op wat je doet en laat? Ben jij in staat te kiezen, of laat je ongemerkt patronen toe die je belemmeren in je eigen welzijn en in je omgang met andere mensen? Jongeren hebben voorbeelden nodig. Voorbeelden van mensen waarvan afstraalt: ‘ik ben vrij in wat ik doe en dat is de moeite waard!’. Heb het LEV… wees een aanstekelijk voorbeeld!

• LEV! is bij Chris aan te vragen en is bedoeld voor scholen en kerken. Stuur een mail naar planning@chris.nl of bel naar 078 - 611 48 58. Kijk voor meer informatie op www.lev2live.nl. • Eind oktober vond de allereerste LEV!uitvoering plaats, in Kamerik. Docenten en leerlingen waren erg enthousiast over LEV!. Een dankpunt!


Jeugdpastoraat

opzetten in jouw kerk? Chris wil je er graag bij helpen! We bieden een deskundig coachingstraject op maat om effectief pastoraat voor kinderen en jongeren op te zetten of te verdiepen.

Reactie

‘Dankzij de hulp en expertise van Chris is het ons, na een lange zoektocht, toch gelukt om het jeugdpastoraat in onze gemeente structureel vorm te geven.’ Lid jeugdwijkteam Sionskerk Nunspeet

CHRIS NIEUWSBRIEF Uitgave van Chris, onderdeel van Stichting FamilyCare. Chris biedt hulp, advies, training en voorlichting aan kinderen en jongeren. Daarnaast biedt Chris toerusting en advies aan ouders, opvoeders, kerken en organisaties.

Redacti e Wietske Noordzij (hoofdredacteur) Nadia van Noppen (eindredacteur) Henry Valk, Mirjam van Vliet De Hoop Media (vormgeving) REDACTIEADRES Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6 114 858 E-mail: redactie@chris.nl

Meer weten? Neem dan contact op met onze jeugdwerkadviseur Corien Rietberg, via 078 611 4858 of c.rietberg@chris.nl.

Openingstijden chat & telefoon Hulplijn: maandag t/m vrijdagmiddag van 14.0017.00 uur, iedere dag van 19.00-22.00 uur Chat: elke dag van 14.00-17.00 en 19.00-22.00 uur Het werk van Chris wordt financieel ondersteund door Stichting Vrienden van de Hoop. Deze stichting is in het bezit van het CBF-keur en het RfB-keurmerk en is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Giften voor Chris kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 3112 ten name van Vrienden van De Hoop inzake Chris.

Adreswijziging? Stuur een e-mail naar: redactie@chris.nl of bel naar: (078) 6 114 858. DRUK De Hoop Grafisch Centrum Provincialeweg 86 3329 KP DORDRECHT Telefoon: (078) 6 111 333 E-mail: contact@dehoopgrafischcentrum.nl www.dehoopgrafischcentrum.nl Chris… wat er ook is! 078-63 123 00, www.chris.nl, help@chris.nl

Chris Nieuwsbrief nr. 7  
Chris Nieuwsbrief nr. 7  

Chris Nieuwsbrief nr. 7

Advertisement