Page 1

Bambino info 6e jaargang • nummer 4 • december 2012

Kinderkerstfeest Bambino! Op zaterdag 15 december werd het jaarlijkse kinderkerstfeest van Bambino gehouden. Het thema was dit jaar “Ik zie, ik zie… ”. Vanaf 9.30 uur stroomt de zaal van het MCC gebouw van De Hoop vol met kinderen van Bambino, broertjes, zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. “Kinderen mogen verkleed komen” stond er op de uitnodiging. Verschillende meisjes zijn als prinsesje uitgedost. Het kerstfeest wordt swingend geopend door de kinderen van de BSO, die dansen op het nummer ‘I am not forgotten’ van Israel Houghton. Hierna is het podium voor pedagogisch medewerker Corina, die iedereen hartelijk welkom heet. Vervolgens treed Gerrit’s poppentheater op: een uniek theater van zingende poppen die allerlei grapjes maken. Gerrit’s poppentheater boeit de kinderen een uur lang met prachtige kerstliedjes, zoals ‘Ga je mee op zoek naar het Koningskind?’ en ‘Goed nieuws! Jezus is geboren’. De poppen Carlos, Jip, Lotte, Bas en Floortje zingen er lustig op los en jong en oud zingt mee. Tussen de liedjes door is Carlos allerlei puzzelstukjes kwijt.

Gelukkig zijn er veel kinderen in de zaal met een goede speurneus. Ze brengen puzzelstukjes van handen, ogen, oren en hartjes naar het podium. Carlos plakt alle stukjes op een ster en de puzzel is af. Met onze handen kunnen we goede dingen doen. Met onze ogen en oren kunnen we kijken en luisteren naar Jezus en het hartje beeld uit dat Jezus van ons houdt. Zo wordt de kerstboodschap heel eenvoudig overgedragen op de kinderen. Na het poppentheater krijgen de pedagogisch medewerkers een cadeau uitgereikt van de oudercommissie. Iedere locatie ontvangt een fotocamera, als dank voor de goede zorg die ze aan de kinderen gegeven hebben afgelopen jaar. Alle mogen kinderen naar voren komen en zingen het slotlied ‘Wij zingen blij, God kwam voor jou en mij’. Corina sluit de ochtend af met gebed. Ieder kind van Bambino krijgt nog een boek uitgereikt. We kunnen terugkijken op een heel mooie ochtend!

r


What’s in a name? Op pagina 6 kunt u lezen over de naamswijzigingen van onze locaties. Namen zijn interessant. Als er een baby’tje geboren is, vragen we vaak als eerste: “En, hoe heet ie?” In 2011 waren Emma, Julia en Sophie de meest gekozen meisjesnamen. Bij de jongens waren dat Daan, Sem en Milan. Mijn naam komt niet eens voor in de top vijfhonderd populairste meisjesnamen ooit. Hmmm…

Van de kinderen

Spreekwoorden over namen zijn er ook genoeg: ‘Laten we het beestje bij zijn naam noemen’ (duidelijke taal spreken). ‘Dat mag geen naam hebben’ (dat is niet van belang). ‘Mijn naam is Haas’ (ik weet van niets). Of ‘Een goede naam hebben’ (goede reputatie). In het Bijbelboek Jesaja lezen we de mooie tekst: “Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij”. Wat een mooie belofte die u uw kinderen mag meegeven. Jezus zelf had ook een prachtige naam: Immanuël, dit betekent ‘God met ons’. Dat God bij ons is en ons kent is iets waar we juist in deze Kerstperiode met de kinderen extra bij stil willen staan. Ik wens u mede namens alle medewerkers van Bambino inspirerende feestdagen toe!

b

Ineke Linssen Manager Bambino

a

f


Actueel

Even voorstellen: nieuw locatiehoofd Arianne Visser Omdat de organisatiestructuur onlangs is gewijzigd (op elke locatie komt er weer een locatiehoofd), ontstond er op de locatie Provincialeweg een vacature. Per 1 januari is Arianne Visser het nieuwe locatiehoofd aan de Provincialeweg. We stelden haar een paar vragen: Waarom heb je bij Bambino gesolliciteerd? “Ik werk al bijna 25 jaar in de kinderopvang. Ik heb veel ervaring opgedaan als pedagogisch medewerkster. Daarnaast ben ik tijdelijk adjunct geweest en heb ik in de functie van praktijkopleider veel leerlingen

opgeleid. Deze functie spreekt me aan omdat het een gecombineerde baan is. Ik vind het belangrijk om nauw in contact te staan met de pedagogisch medewerkers. Kwaliteit en professionaliteit staan bij mij hoog in het vaandel!”

Wat wil je de kinderen meegeven? “Ieder kind is uniek en mag er zijn. Ik wil hen liefde, aandacht en vertrouwen meegeven. Ik zie de opvang als een soort mini-maatschappij: een veilige omgeving waar kinderen kunnen opgroeien en zich verder kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft kwaliteiten en moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Het aanleren van regels en beleefdheidsvormen vind ik ook heel belangrijk.”

We zitten heerlijk boterhammen te eten op een kleed in het gras als er een wagen van de gemeente langsrijdt. “Wat is dat voor een auto?” vragen de kinderen. Abel: “Ik weet het, dat is een poepzuiger!”

“Het contact met de ouders. Waar mogelijk wil ik proberen te voorzien in de wensen en verwachtingen van ouders. We dragen het met elkaar!”

Waarom heb je gekozen voor christelijke opvang? “Ik ben zelf christen en vind het mooi dat ik mijn geloof kan integreren met mijn werk. Ik vind het echt een meerwaarde dat we met de kinderen christelijke liedjes kunnen zingen en een Bijbelverhaal kunnen vertellen.”

David vertelt in de kring over een keer dat hij in het ziekenhuis was. Hij was toen gevallen en had een gat in zijn kin. David zegt: ”De dokter ging toen naaien met een naaimachine.”

Ajlay (bijna 4) denkt het een en ander te regelen aan tafel. De pedagogisch medewerker vraagt: “Ajlay, ben jij de juf?” “Nee, ik ben de meester!”

Het 3-jarige neefje van Ineke wordt door zijn vader geplaagd. Ineke kan het niet laten om hem een lesje weerbaarheid mee te geven: “Zeg maar tegen pappa, hou op met plagen.” Neefje kijkt zijn vader streng aan en zegt: “Hou klaar!” Dat is nog eens duidelijke taal.

Wat vind je daarnaast belangrijk in je werk?

Ilse zegt tegen Abby: ‘’Ik wil niet meer samen spelen. We gaan alleen spelen. Ilse loopt even later terug naar Abby en zegt vergoelijkend: “Je hoeft niet alleen te spelen, de Here God is bij je.’’

Prietpraatje s

Daniël (3) vraagt aan een pedagogisch medewerker: “Hey juf, ben je oud of ben je nieuw?” Medewerkerster: “Hoe bedoel je dat?”. Daniël: “Als je oud bent, vallen je tanden eruit!”

Eén van de kinderen van de buitenschoolse opvang zit samen met een pedagogisch medewerker lekker buiten in het zonnetje. We eten warme knakworstjes met mayonaise. Kind: “Juf, ik zag pas een naaktslak in de tuin liggen en die leek precies op een knakworst. Maar toen ik er op ging staan, werd het mayonaise”. Eet smakelijk…


Van de issie e Oud rcomm

Kijk! Het is zover. Dochter krijgt nog een nachtzoen en ik ga op weg naar school nadat ik beloof dat ik de juf de groeten doe. Het is namelijk tijd voor de oudergesprekken. En als kind blijft het gek dat die volwassenen over jou praten terwijl jij in bed ligt. Ik herinner het me nog goed. De volgende dag was altijd mijn eerste vraag: “Wat zei de juf (of meester)?” Eén keer kreeg ik het volgende antwoord: “Oh, we hebben het over iets anders gehad met de meester. Want met jou gaat het wel goed, dat wisten we al.” Een beetje teleurgesteld was ik wel…

Van de oudercommissie

Veiligheid is één van de thema’s van de Oudercommissie in 2012. In het najaar werd er door de Oudercommissie een Thema-avond georganiseerd rondom dit thema. Jan Dirk Baggerman, voorzitter van de Oudercommissie van de locatie Spuiweg, blikt met ons terug. Jan Dirk: “Het was een open avond. Naast de leden van de Oudercommissie waren ook ouders uitgenodigd. We waren wel een beetje teleurgesteld over de lage opkomst. Desondanks was het een goede, informatieve avond.”

8

Gerust hard

“In de kinderopvang vertrouw je je kind toe aan de zorg van anderen. Dit kun je alleen met een gerust hard doen, als je weet dat er goed voor je kind gezorgd wordt”, aldus Jan Dirk.

Als ouder vind ik zo’n gesprek ook wel een beetje spannend. Kijk ik op de goede manier naar mijn kind? Of zie ik allerlei onhebbelijkheden over het hoofd? Liefde maakt blind, ook als het om je kind gaat?! Gelukkig heb ik alleen nog maar subtiele juffen meegemaakt. Bij Bambino worden twee keer per jaar oudergesprekken gevoerd. Het gesprek met de pedagogisch medewerkster voldoet aan allerlei eisen. Ouders krijgen een goed overzicht van de stand van zaken, waarbij ook aandacht is voor de plussen en minnen. De gesprekken zijn gestandaardiseerd volgens de KIJK-methode en worden met liefde gebracht. Daar kon die meester van destijds vast niet tegenop! Marjan Davidis Lid van de oudercommissie

p

Aandacht voor veiligheid bij Bambino

“Als Oudercommissie vinden we het daarom belangrijk dat er bij Bambino voldoende aandacht is voor de veiligheid van de kinderen. Dat dit daadwerkelijk het geval is, bleek wel tijdens de thema-avond.”

Ongeval “Manager Ineke Linssen en locatiehoofd Janneke Scheurwater hielden een presentatie over Risico Inventarisatie en Evaluatie. In dit plan staat beschreven wat Bambino allemaal doet op het gebied van veiligheid”, vervolgt Jan Dirk. “Aan de hand van voorbeelden werd duidelijk hoe pedagogisch medewerkers handelen in de praktijk. Ze vertelden bijvoorbeeld hoe Bambino reageert bij een ongeval of Er zijn nog enkele vacatures calamiteit. En dat ze bewust werken met bij de Oudercommissies van een intercom. Alleen als het een bekende is, wordt de deur geopend.” de locatie Spuiweg en de

Transparant “Na de presentatie konden ouders en commissieleden reageren en was er ruimte om vragen te stellen”, vertelt Jan Dirk. “Daarnaast lag er van iedere locatie een map die je kon inzien. Mooi dat de medewerkers van Bambino zo transparant zijn en openheid van zaken geven!”

Bosboom Toussaintstraat. Wilt u graag meedenken over de opvang van uw kind en heeft u interesse? Neen dan contact op met met de oudercommissie door een email te sturen naar:oudercommissie@ bambino-kinderopvang.nl.


Activiteit en

Opa- en omamiddag Op pad met Bobbie Op 25 oktober wordt er bij Bambino aan de Bosboom Toussainstraat voor het eerst een opa- en omamiddag gehouden. Vanaf half 3 zijn de opa’s en oma’s welkom. Greet Linschoten, medewerker planning bij Bambino en tevens oma, leest een boekje voor van Bobbie die naar het bos toe gaat. Als het boekje uit is, krijgen de opa’s en oma’s koffie of thee met een koekje en de kinderen een pakje drinken met een koekje. Schilderijtjes Dan gaan we net als Bobbie naar buiten om blaadjes te zoeken. Wat zien we veel mooie blaadjes in allerlei kleuren en maten! Als we genoeg blaadjes hebben verzameld gaan we weer naar binnen. Op de tafels staan de potten lijm en kwastjes al klaar. Samen met de opa’s en oma’s plakken we de blaadjes op papier, wat Bobbie ook deed. Er ontstaan prachtige blaadjesschilderijen.

Gezellig De opa’s en oma’s vertellen dat zij het heel leuk en gezellig vinden om een keer bij Bambino te komen kijken. Kortom, de opa- en omamiddag is ook aan de Bosboom Toussaintstraat voor herhaling vatbaar!

Cakejes versieren met opa en oma Het is donderdagmiddag 8 november. We zijn te gast bij Bambino aan de Provincialeweg, waar de traditie van de opa- en omamiddag al ingeburgerd is. De kinderen zijn heerlijk aan het spelen en kijken zo nu en dan verwachtingsvol naar de deur. Straks komt opa of oma op bezoek! Eindelijk is het dan zover en rond half drie komen de eerste opa’s en oma’s binnendruppelen. Aanschuiven Zo’n tien opa’s en oma’s komen een kijkje nemen bij de opvang van hun kleinkind. Zelfs een ‘oude oma’ (overgrootmoeder) is aanwezig! De opa’s en oma’s krijgen eerst een lekker bakje koffie met een plakje cake. Daarna mogen ze gezellig aanschuiven bij het kringetje. Eén van de pedagogisch medewerksters leest een boekje voor. Het hoogtepunt van de middag is als de kinderen vervolgens cakejes mogen versieren met fruit, hagelslag en poedersuiker. Met een beetje hulp van opa en oma ontstaan de mooiste creaties, die de kinderen lekker oppeuzelen. Frisse neus Aan het einde van de middag gaan we allemaal nog even een frisse neus halen. De kinderen mogen lekker buiten spelen en de opa’s en oma’s kijken toe met een glimlach op hun gezicht.


Bambino onthult nieuwe namen voor locaties! Tijdens de Kerstfeestviering op 15 december werden de drie nieuwe namen onthuld voor de verschillende locaties. De locatie Provincialeweg heet voortaan De lieve luitjes, de locatie Spuiweg noemen we Kanjers&co en de Bosboom Toussaintstraat gaat vanaf nu door het leven als De coole kikkers. Met de nieuwe namen krijgen de locaties van Bambino meer een eigen gezicht. “We zijn enthousiast over deze nieuwe, aansprekende namen”, vertelt Ineke Linssen, manager van Bambino. “Al een paar jaar denken we na over leuke namen. De oude namen bleken in de praktijk wel eens lastig. Vooral de ‘Bosboom Toussaintstraat’ is een lang woord. Maar nieuwe namen bedenken bleek nog niet zo eenvoudig. We hebben verleden jaar zelfs een prijsvraag gehouden, waarmee ouders en medewerkers namen konden indienen.”

De lieve luitjes

Kanjers&co

“Ik hoop dat ouders en kinderen snel gewend zullen zijn aan de nieuwe namen en er net zo blij mee zijn als wij”, vervolgt Ineke. “In ieder geval liggen de namen gemakkelijker in de mond. Ook al zijn de namen gewijzigd, onze liefdevolle zorg aan de kinderen blijft onveranderd!”

De coole kikkers Landelijke conferentie over christelijke kinderopvang Op woensdag 28 november werd in Dordrecht de najaarsconferentie gehouden van de Vereniging van Christelijke Kinderopvang Nederland (VCKN). Bambino leverde een belangrijke bijdrage. Het thema van de conferentie was ‘Waarom christelijke kinderopvang?’ Ineke Linssen, manager van Bambino en tevens bestuurslid van de VCKN, hield naar aanleiding hiervan een toespraak over ‘Identiteit in het dagprogramma’. Ook prof. dr. Erik Borgman (hoogleraar Universiteit Tilburg) en Gerda Valstar-Nieuwenhuisen (onderwijspedagoog Ouders&COO) spraken tijdens de najaarsconferentie.

Hoe Bambino het christen-zijn in de praktijk brengt, konden de deelnemers zien op een van de locaties van Bambino in Dordrecht, die speciaal voor deze gelegenheid was opengesteld. Zo was te zien dat de Bijbelverhalen in de dagelijkse activiteiten worden betrokken. Er hingen verschillende uitspraken van kinderen aan de muur die toonden dat kinderen al vroeg bezig zijn met vragen over het leven, de dood en over geloven.


Verhuizen naar Bonaire Mariëlle de Jong, redacteur van Bambino Info, is samen met haar man Eric en hun kinderen Nienke (3) en Norah (1) verhuisd naar Bonaire. Eric gaat daar werken voor Krusada, een stichting die zich inzet voor verslaafden. Mariëlle hield een dagboek bij. Wij vinden het wel bijzonder dat Bambino-kids naar de andere kant van de wereld verhuizen en reizen even met Nienke en Norah mee. 15 oktober:

12 november:

Deze maand hebben we Nienke voorbereid op wat gaat komen. Aan de hand van het boekje ‘Bobby gaat verhuizen’ hebben we het principe van verhuizen uitgelegd. Spullen inpakken, het oude huis achterlaten, spullen meenemen en naar het nieuwe huis gaan. Verder hebben we verteld dat het heel warm is op Bonaire. Nienke: “Dan hoef ik geen jasje aan.” Of ze er moeite mee heeft om weg te gaan? Ik denk het eigenlijk niet. Een paar dagen van tevoren hebben we verteld dat er op Bonaire geen Bambino is. Toen werd ze wel even stil.

Het is een drukke tijd van koffers pakken en afscheid nemen. De kinderen krijgen wat minder aandacht. Norah kruipt overal achter me aan. Nienke zegt af en toe: “Mama, je luistert niet.” Ze mist speelgoed dat al is opgehaald om verscheept te worden: “Ik wil mijn grote puzzel. Ik wil fietsen.” De knuffels van iedereen die haar gedag zegt ondergaat ze gelaten. Het zijn er ook zoveel in korte tijd!

22 oktober:

14 november:

Vandaag heb ik afscheid genomen op het werk. Je weet het al heel lang en dan is het ineens zo ver... De collega’s ga ik missen. Het schrijven voor Bambino Info heb ik met veel plezier gedaan. Leuk om dit als ouder te kunnen doen!

Een dag voor ons vertrek gaan Nienke en Norah voor het laatst naar Bambino. Norah snapt niet echt waar het om gaat en trekt haar feestmuts af. Nienke vindt het leuk dat zij het feestvarkentje is. Juf Janneke opent het kringetje en zegt dat ze een beetje verdrietig zijn omdat ze Nienke en Norah gaan missen. Na het zingen van liedjes mag Nienke het lekkers uitdelen: rozijntjes met een handje waarop staat: “Doei, wij gaan naar Bonaire”.

28 november: Ik besef het allemaal nog niet zo: dat we nu 75.000 km verderop zitten. Het lijkt soms net een droom. Echt een mooi eiland! Ik vind het leuk om vanaf nu de nieuwsbrief van Krusada te gaan schrijven en zie uit naar wat we hier nog meer kunnen doen en betekenen.

15 november: De reis gaat goed. Norah en Nienke slapen allebei weinig, maar houden het goed vol. Gelukkig hebben we prettige mensen om ons heen, die een beetje helpen sussen en soms even meespelen met de kinderen.

22 november: De eerste dagen hier gaan goed. Het is wel heel warm: 30 tot 33 graden. Nienke en Norah hebben zweethaartjes, maar klagen niet. Ze spelen alsof er niets aan de hand is. Af en toe is Nienke iets stiller. Norah heeft al ‘gezwommen’ op papa’s arm in de oceaan. Nienke houdt het liever bij spelen op het strand.

Wilt u op de hoogte blijven van de belevenissen van familie De Jong op Bonaire? Volg hen op famdejongbonaire. blogspot.com. Zie oo k www.krusada.nl.


Veranderingen tarieven en aanbod Bambino in 2013 In oktober heeft u een brief ontvangen van Bambino over de tarieven in 2013 en over de veranderingen in ons aanbod. De tarieven staan inmiddels op onze website: www.bambinokinderopvang.nl. De belangrijkste verandering in het aanbod van Bambino is dat we in 2013 naast het reguliere aanbod van hele of halve dagen opvang ook maatwerkcontracten kunnen aanbieden. Alle uitzonderingen, zoals het verlengd uur, vallen vanaf 1 januari onder maatwerk. Bij deze vorm kijken we of we een contract kunnen bieden wat is afgestemd op uw wensen. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze medewerkers van planning & plaatsing: 078 611470.

Agenda 2012 / 2013 22 december t/m 6 januari 25 en 26 december (1e en 2e Kerstdag) 1 januari (Nieuwjaarsdag) 23 januari t/m 2 februari 23 februari t/m 3 maart 29 maart t/m 1 april 1 april (2e Paasdag) 9 en 10 april 28 april t/m 12 mei 30 april (Koninginnedag)

Kerstvakantie Bambino gesloten Bambino gesloten Nationale voorleesdagen Voorjaarsvakantie Paasvakantie Bambino gesloten Oudergesprekken Meivakantie Bambino gesloten

Kinderkapper Vanaf 1 januari biedt Bambino ouders een extra service: ouders die dit wensen kunnen hun kind(eren) laten knippen bij Bambino, tegen een voordelig tarief. Kinderkapsters Francisca en Marjan bezoeken elke zes weken de verschillende locaties van Bambino. U kunt kiezen uit pony knippen, contouren bijwerken of coupe knippen. Binnenkort ontvangt u een flyer met meer informatie.

De data voor het knippen in 2013 zijn: • • • • • • • •

dinsdag 22 januari maandag 11 maart dinsdag 16 april vrijdag 31 mei dinsdag 9 juli dinsdag 10 september vrijdag  1 november dinsdag 10 december

Noteer deze data vast in uw agenda!

7 juni Zomerfeest De coole kikkers (Bosboom Toussaintstraat) 14 juni Zomerfeest De lieve luitjes (Provincialeweg) 21 juni Zomerfeest Kanjers&Co (Spuiweg) * De data voor de schoolvakantie komen uit de onderwijsgids van de Drechtsteden. Per school zijn er verschillen mogelijk.

Ontbijtservice Vindt uw zoon of dochter het lastig om direct na het opstaan vlug te eten? Met de ontbijtservice van Bambino kan uw kind in een ontspannen, huiselijke sfeer op het gemak ontbijten. Zo begint uw kind de dag gezond. De ontbijtservice is bedoeld voor kinderen vanaf 1 jaar die zelfstandig een broodmaaltijd kunnen eten. Tussen zeven uur en kwart voor acht ontbijten de kinderen samen aan een gezellige, gedekte tafel. Zo doet uw kind voldoende energie op voor een actieve dag. Bambino zorgt voor voldoende brood, gezond beleg en drinken. U kunt ontbijtservice afnemen voor een prijs van €3,50 per keer. Als u in 2013 start met ontbijtservice, dan kunt u de eerste twee maanden gebruik maken van een instaptarief van €2,50. Wilt u gebruik maken van de ontbijtservice? U kunt uw aanmelding kenbaar maken door een e-mail te sturen naar administratie@bambino-kinderopvang.nl.

Bambino Info is een uitgave van Christelijke kinderdagcentra Bambino. Bambino is onderdeel van Stichting Family Care. Eindredactie: Ineke Linssen Redactie: Marijke Koers Vormgeving: De Hoop Media, Ellen Brouwer

Bambino heeft drie locaties in Dordrecht: Kanjers&Co (Spuiweg 106-110) De lieve luitjes (Provincialeweg 112) De coole kikkers (Bosboom Toussaintstraat 62) www.bambino-kinderopvang.nl info@bambino-kinderopvang.nl

Bambino Info december 2012  

Bambino Info december 2012

Advertisement