Page 1

actueel Tweemaandelijkse nieuwsbrief van Stichting Krusada Nummer 44 • december 2009

Duaal leren bij Krusada Na veel voorbereidingswerk – dat grotendeels achter de schermen plaatsvond – was het in september zover: de eerste twee studenten SPH van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zijn bij Krusada begonnen! Gerdien de Jager, directeur van Krusada, vertelt. SPH “De opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) leidt studenten op tot professioneel hulpverlener op HBO-niveau. Na een uitgebreide screening is Krusada erkend als officieel leer-/werkbedrijf waar studenten duaal mogen studeren. Duaal leren bij Krusada betekent dat studenten vier dagen in de week praktisch bezig zijn – op de werkvloer – en één dag huiswerk maken. Duaal leren is een competentiegerichte vorm van onderwijs. Studenten volgen geen lessen maar voeren zelfstandig opdrachten uit en bekwamen zich zo in de competenties die ze als hulpverlener nodig hebben. Vanuit Krusada krijgen ze een werkbegeleider toegewezen met wie ze wekelijks een begeleidingsgesprek hebben. Ook is er een praktijkopleider die het contact met de CHE in Ede onderhoudt. Verder komt enkele malen per jaar een trajectbegeleider van de CHE langs voor voortgangsgesprekken met de studenten.”

Samenwerking “Naast Krusada is ook een andere hulpverleningsorganisatie, Stichting Sebiki, begonnen met het opleiden van studenten op de werkvloer. De praktijkopleider van Krusada begeleidt de werkbegeleider van Sebiki. In november hebben de CHE, Krusada en Sebiki een informatieve bijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren verschillende hulpverleningsinstellingen, overheidsinstanties en andere organisaties aanwezig. Ook toonden veel Bonairiaanse (én Curaçaose en Arubaanse) werknemers en werkgevers belangstelling. Sommige organisaties willen zich graag aansluiten bij

het samenwerkingsverband tussen de CHE, Krusada en Sebiki. Op Bonaire zijn zowel de overheid als de gezondheidszorg zich terdege bewust van het belang van de aanwezigheid van een opleiding SPH op Bonaire. Als meer werknemers op HBO-niveau functioneren, kan de gezondheidszorg op het eiland zich verder uitbreiden. De opleiding bevordert de professionalisering van werknemers. In plaats van naar de andere eilanden of Nederland te gaan (om te wonen, leren en werken) blijven hoogopgeleide werknemers behouden voor de Bonairiaanse samenleving.”

Zegen van God “De start van de opleiding in september verliep voorspoedig en inmiddels hebben alle betrokkenen hun draai gevonden. De huidige twee studenten bij Krusada komen uit Nederland. Zij moesten niet alleen wennen aan een nieuwe opleiding en een nieuwe werkplek, maar ook aan een nieuwe cultuur, een nieuwe taal en – niet te vergeten – de warmte. Goede coaching van de studenten staat dan ook hoog in het vaandel bij ons. Het feit dat alles zo goed gaat ervaren we als een zegen van God. Geweldig dat God steeds opnieuw de weg voor ons baant!”


actueel

“Stoppen met drugs? Doe het met Jezus!” Kenneth (51) werd als klein kind grotendeels opgevoed door zijn grootouders. Later kwam hij in een internaat terecht. Kenneth vertelt ons zijn levensverhaal en legt uit waarom hij drugs is gaan gebruiken.

Hoe het begon Kenneth is geboren op Bonaire: “Ik kom uit een gezin van tien kinderen. Ik was de oudste en droeg vaak de zorg voor mijn broertjes en zusjes. Mijn moeder was naar Curaçao vertrokken om te werken toen ik twee jaar oud was. Alleen in de vakanties zag ik haar. Mijn vader heb ik helemaal nooit gekend. Gelukkig had ik ontzettende lieve grootouders. Zij hebben mij grotendeels opgevoed en veels goeds bijgebracht. Mijn moeder kwam weer bij ons wonen toen ik een jaar of twaalf was. Ze had iemand ontmoet en wilde met hem trouwen. Die man had al kinderen en daarmee begonnen de problemen. Hij trok zijn kinderen voor en ik werd genegeerd. Ik gedroeg me steeds lastiger en werd naar een internaat op Curaçao gestuurd.”

Drugs “Op mijn eenentwintigste ben ik bij een grote oliemaatschappij gaan werken. Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met drugs. In de pauzes rookten mijn collega’s marihuana. Ik deed mee omdat ik niet wilde onderdoen. In de weekenden ging ik veel uit. Door cocaïne te gebruiken, kreeg ik meer zelfvertrouwen en kwam ik makkelijker in contact met vrouwen. Ik ging steeds meer gebruiken en raakte op den duur mijn baan en mijn huis kwijt. Ik besefte dat het niet langer zo kon en ben naar Nederland gegaan. Daar ben ik een tijd clean geweest, maar ik had zoveel last van heimwee en verdriet dat ik weer ben gaan gebruiken.”

Krusada “Door mijn drugs- en drankgebruik belandde ik in de gevangenis. Na mij vrijlating ben ik teruggekeerd naar Bonaire. Aitel, een goede vriend, bracht me in contact met Krusada. Hij bezocht vaak de walk-in en vertelde er enthousiast over. Op 26 augustus ben ik opgenomen bij Krusada. Ik had eerst veel moeite met gezag, maar nu

kan ik er goed mee omgaan. Er hangt een fijne sfeer bij Krusada. Gasten en medewerkers behandelen elkaar met respect. Je merkt duidelijk dat dit een plaats is waar God woont. Vroeger dacht ik dat je respect moest afdwingen, hier heb ik geleerd om het te verdienen.”

Toekomst “Ik ben christelijk opgevoed, maar deed niets met het geloof tot ik in de gevangenis kwam. Daar kreeg ik een Bijbel. Ik ging erin lezen en kreeg honger naar de liefde van God. Ik heb me bewust bij Krusada aangemeld

omdat het een christelijke instelling is. Hier ontdek ik steeds meer over God en krijg ik een steeds betere relatie met Hem. Ik heb mij op 31 oktober zelfs laten dopen. Dat was heel bijzonder. Samen met Hem probeer ik mijn behandeling af te maken. Alleen red ik het niet. Na mijn behandeling wil ik weer aan het werk. Het maakt me niet veel uit wat ik ga doen, als ik maar op een eerlijke manier m’n geld verdien. Tegen anderen wil ik graag zeggen: Blijf van de drugs af. En als je verslaafd bent en wilt stoppen: doe het samen met Jezus!”


Even voorstellen

Zoals u op de voorzijde van deze Krusada Actueel kon lezen, zijn er in september twee studenten van de CHE bij Krusada met hun opleiding begonnen. Ook mochten we een nieuwe vrijwilliger verwelkomen. Zij stellen zich aan u voor. Daniëlle

“Hallo! Ik ben Daniëlle Buijk, 22 jaar en opgegroeid in Ossendrecht, onder de rook van Antwerpen. Tot voor kort was ik werkzaam als tandtechnicus. Dit was geweldig leuk werk, maar het had niet mijn passie. God maakte mij duidelijk dat Hij een ander plan met mij had. Welk plan wist ik niet, tot ik op de site van Krusada terecht kwam. Ik besloot te solliciteren en kon al snel aan de slag. Ik blijf drie jaar bij Krusada werken en volg tegelijkertijd de duale opleiding SPH. Binnen het werk laat God mij vaak zien dat ik alles van Hem mag verwachten.”

Trouw

Annieke “Mijn naam is Annieke van der Weerd, ik ben 23 jaar oud en kom uit Friesland. Ik ben verpleegkundige en was op zoek naar werk in het buitenland. Ik hoorde dat er bij Krusada verpleegkundigen werden gevraagd én dat je er via de CHE de opleiding SPH kon volgen. Zo is het balletje gaan rollen. God speelt een belangrijke rol in mijn leven. Sinds ik Hem ken, is mijn leven er niet altijd makkelijker op geworden, maar wel beter. Het werken met verslaafden is soms lastig, maar ook leuk en zeer interessant. Ik hoop de komende drie jaar nog veel van de Heere te leren.”

Terugkijkend naar het afgelopen jaar zijn we erg dankbaar. We hebben drie hoogtepunten mogen meemaken waarin Gods trouw duidelijk zichtbaar is geweest. Ten eerste is na jaren voorbereiding de duale opleiding SPH gestart bij Krusada. Ten tweede hebben we de deuren van de walkin kunnen openen; een plaats van licht in een omgeving van duisternis. Maar bovenal maakt het ons dankbaar dat we ons tienjarig jubileum mochten vieren. Tien jaar lang hebben we Gods trouw gezien. Hij heeft het nooit laten afweten! Zijn voortdurende voorziening in financiën, vrijwilligers, betrokken donateurs en bidders is slechts één voorbeeld daarvan. God gaf ons sterkte in momenten die zeer moeilijk waren. Hij gaf ons overwinningen in een harde strijd. Hij heeft levens hersteld die nu mogen getuigen van Zijn kracht en Zijn goedheid. Wat is het geweldig om in alle omstandigheden te weten dat onze God trouw is. Hij zal ons niet zal verlaten. Hij staat ons altijd bij.

Annegré “Hallo iedereen. Mijn naam is Annegré Langeler en ik word binnenkort twintig jaar. Afgelopen zomer ben ik geslaagd voor de opleiding apothekersassistent, maar ik kon niet meteen aan de slag in een apotheek. Ik had al een tijd het verlangen om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, dat groeide alleen maar toen ik van Krusada hoorde. Op den duur werd mijn verlangen zo groot dat ik op 22 augustus in het vliegtuig ben gestapt richting Bonaire. Nu werk al een poosje bij Krusada als ondersteunend medewerker. Dat het werk altijd makkelijk is kan ik niet zeggen, maar het is wél leerzaam en uitdagend. God is goed. Dat ik Hem kan dienen in dit werk is een voorrecht!”

Walk-in officieel geopend!

Gerdien de Jager Directeur Stichting Krusada

column

15 september 2009 was een bijzondere dag voor Krusada: de officiële opening van de walk-in vond plaats én Krusada bestond tien jaar! Dit is uiteraard uitgebreid gevierd. Tijdens de viering hield Glenn Thodé, gezaghebber van Bonaire, een bijzondere toespraak. Hij vertelde dat zijn vader tien jaar geleden één van de eerste mensen was die via Krusada naar De Hoop in Nederland is gegaan om af te kicken. Hij herstelde en kon worden wat hij altijd al wilde zijn: een geweldige vader en opa! De officiële openingshandeling werd verricht door gedeputeerde Frensel Janga en Aitel (zie het verhaal over Kenneth), vaste bezoeker van de walk-in. Samen knipten ze het lint door. Aitel vertelt: “Het doorknippen van het lint was voor mij iets heel symbolisch, want zelf wil ik ook een nieuw begin maken.” Gerdien de Jager, directeur van Krusada, zegt: “We zijn de Heere God dankbaar voor Zijn voorzienigheid. Hij geeft ons steeds weer nieuwe mogelijkheden om verslaafden te helpen!”

Met David mogen we zeggen: “Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord. Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. De Here zal het voor mij voleindigen. O, Here, Uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen” (Psalm 138: 3,8).


Doneren op een speciale manier Lijfrenteschenking

Resocialisatiewoningen Tot op heden wonen alle gasten van Krusada, net opgenomen gasten én gasten die al aan het eind van hun behandeling zijn, in één groep. De overgang van opname in de kliniek naar terugkeer in de maatschappij is vaak erg groot. Deze overgang willen we overbruggen met het resocialisatieproject. Het resocialisatieproject zal bestaan uit tien resocialisatiewoningen waar gasten kunnen oefenen met begeleid zelfstandig wonen. Door te oefenen met zelfstandig wonen hebben gasten een grotere kans dat zij succesvol in de maatschappij terugkeren. Komend jaar hopen we te starten met de bouw van de eerste resocialisatiewoning. In totaal zullen er tien resocialisatiewoningen komen. Gasten die langer dan zes maanden in behandeling zijn, kunnen hier gebruik van maken. Iedere gast krijgt een eigen kleine woonunit, bouwt vrijheden op en kan extern gaan werken. Zodra we voldoende giften hebben ontvangen, zullen we beginnen met de bouw van de eerste resocialisatiewoning. Voor deze woonunit is 20.000 euro nodig. Mogen we rekenen op uw steun? Maak dan uw gift over op girorekening 66.94.13.682 van Stichting Krusada te Dordrecht, onder vermelding van ‘Resocialisatieproject’.

Grote opbrengst boerenerfmarkt Op zaterdag 5 september werd een boerenerfmarkt gehouden bij de familie De Kruijf in Driebruggen. Het was in alle opzichten een zeer geslaagde dag. De weersomstandigheden, die ondanks eerdere berichten gunstig waren, werkten daar zeker aan mee. Het grote aantal bezoekers en de sponsoren zorgden voor een eindopbrengst van ruim 7200 euro! Het geld wordt onder andere gebruikt om de geluidsinstallatie van Krusada te bekostigen. De organisatoren zien in dankbaarheid terug op deze dag. Soli Deo Gloria!

Colofon

KRUSADA ACTUEEL Verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 5.000 exemplaren. HOOFDREDACTEUR: Wouter van Twillert REDACTIE: Erik Stalman, Gerdien de Jager

Nalatenschap U kunt Krusada ook opnemen in uw nalatenschap. Dat kan op twee manieren: via een erfstelling of legaat. Bij een erfstelling neemt u Krusada in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt zelf welk percentage van de erfenis voor Krusada is bestemd. Met een legaat neemt u een vast bedrag op in uw testament voor Krusada. Een legaat wordt uitgekeerd vóór erfgenamen de erfenis verdelen.

Vragen? Heeft u specifieke vragen over doneren aan Krusada? Neemt u dan gerust contact met ons op via s.siahaija@dehoop.org of (078) 6111 470 (vragen naar Samuël Siahaija).

Giften

Krusada Algemeen Resocialisatiewoningen Tuinbouwproject Vrouwenproject*

Bedankt

E-mail: info@krusada.nl Website: www.krusada.nl Stichting Krusada wordt in Nederland vertegenwoordigd door Stichting Vrienden van De Hoop. Zij beheert de giften en onderhoudt de contacten met de achterban.

VOOR GIFTEN: ING bank: 66.94.13.682 t.n.v. Stichting Krusada, Dordrecht Stichting Krusada p/a Landhuis Guatemala Kaminda Lagun 191 Kralendijk, Bonaire, Nederlandse Antillen

Overweegt u om Krusada regelmatig of voor een langere periode te steunen? Dan is het voor u wellicht voordelig om een lijfrenteschenking te doen. Als u een schenking doet voor een periode van tenminste vijf jaar, dan is het bedrag voor de belasting aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 33 tot 52 procent van het gedoneerde bedrag terug. U kunt heel eenvoudig uw lijfrente voor Krusada regelen. Wij hebben namelijk de afspraak met onze notaris dat hij lijfrenteschenkingen kosteloos verzorgt.

Stichting Vrienden van De Hoop Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 355 Fax: (078) 6 111 360 E-mail: vrienden@krusada.nl

eptember Oktober S � 2.578,- � 4.079,� 88,- � 19,� 20,- � 20,� 335,- � 65,-

voor uw gift!

* Voor meer informatie over het vrouwenproject verwijzen we u naar www.krusada.nl/vriendin

Krusada december 2009  
Krusada december 2009  

Krusada december 2009

Advertisement