Page 1

Horeb bode

9e jaargang • nummer 4 • juli 2009

10 jaar Horeb!

Willem: “De Here is mijn kracht” Willem, 47 jaar, is sinds januari dit jaar bewoner van Horeb. Willem is tien jaar verslaafd geweest aan heroïne en cocaïne. Na zijn scheiding kwam hij via zijn nieuwe vriendin in contact met drugs. Willem wil zijn verhaal graag doen. Hij woont bijna een half jaar op Horeb en is nu ruim vier maanden clean. Op Horeb is hij werkzaam als ‘poortwachter.’ Dit betekent dat hij mede zorg draagt voor de naleving van de leefregels van Horeb. Hij vertelt over de periode dat hij verslaafd was.

verslaving. Zelf besefte ik ook dat het niet langer zo kon. Ik ben hulp gaan vragen en uiteindelijk bij Horeb terecht gekomen. Ik kon al snel terecht en had hier ook snel mijn plek gevonden.”

Uitproberen

“Ik wil graag leven met de Here God en weer op eigen benen staan. Ook verlang ik ernaar om contact te krijgen met mijn kinderen. Hier bij Horeb speel ik elke dag tijdens de samenkomsten op het keyboard. Dan vind ik kracht en troost in wat gezongen wordt.

Willem: “Na de scheiding, rond mijn 36e, kreeg ik een vriendin. Uit mijn huwelijk heb ik twee kinderen, maar op een gegeven moment mocht ik hen niet meer zien. Dat deed me veel verdriet. In het begin wist ik helemaal niet dat mijn vriendin cocaïne en heroïne gebruikte, tot ik haar folie vond. Ik heb haar toen gevraagd waar die folie voor was. Nadat zij het had uitgelegd, wilde ik het ook proberen. Ik heb er nooit bij stil gestaan dat ik verslaafd kon raken door het alleen maar uit te proberen.”

Verslaafd. “Na een tijdje trok ik bij mij mijn schoonfamilie in,” vertelt Willem verder. “De moeder van mijn vriendin was ziek. Om goed voor haar te kunnen zorgen, zijn we bij haar gaan wonen. Met mijn vriendin heb ik uiteindelijk tien jaar lang gebruikt. We waren samen verslaafd. Tot zij er afgelopen Kerst vandoor ging met een ander. Ik ben toen teruggegaan naar mijn eigen familie, naar m’n ouders.”

Genoeg “Mijn ouders en de rest van mijn familie hadden na korte tijd genoeg van mijn

Toekomst

Vooral de tekst van ‘De Here is mijn kracht’ spreekt mij erg aan. Ik weet dat God mij een nieuwe en hoopvolle toekomst zal geven en dat ik daarvoor van Hem de kracht krijg,” besluit Willem. Wilt u danken dat God Willem naar Horeb heeft gebracht om te herstellen van zijn verslaving? En wilt u bidden voor een hoopvolle toekomst, samen met zijn kinderen?


Aad: “Ik zing omdat ik weet dat God bestaat” Aad is 36 jaar oud en komt uit Rotterdam. Hij is tien jaar verslaafd geweest aan cocaïne en alcohol. Afgelopen winter leefde hij op straat en vroor tijdens een zeer koude nacht vast aan de grond. Hij besefte dat hij hulp nodig had en ging naar het Leger des Heils. Daar zakte hij in elkaar. Aad komt binnen met een flinke gereedschapsriem om zijn middel. De riem rammelt aardig als hij bij me komt zitten. Heel open vertelt hij over zijn verleden, zijn verslaving én het overwinnen van zijn verslaving.

Nooit naar school “Mijn vader heeft altijd gezegd dat mijn moeder was overleden en dat ik daarom bij hem woonde. Later bleek echter dat hij mij bij mijn moeder heeft weggehaald. Ik was toen één jaar oud. Ik ben nooit naar school geweest en heb altijd op de sloperij van mijn vader gewerkt. Die autosloperij heb ik nog steeds, maar nu ik hier ben, op Horeb, zorgt een goede vriend voor mijn bedrijf,” vertelt Aad.

Zwaar verslaafd Al op veertienjarige leeftijd komt Aad in aanraking met drugs. Hij denkt het aardig in de hand te hebben, maar in het jaar dat hij 25 wordt, gaat het goed mis. “Dat jaar raakte ik zwaar verslaafd. Ik kwam erachter dat mijn biologische moeder was overleden en ook mijn vader stierf. Mijn beste maat werd vermoord en weer een andere maat pleegde zelfmoord onder invloed van drugs. Zelf heb ik ook driemaal geprobeerd zelfmoord te plegen.”

Weinig hoop “Artsen hadden een jaar geleden weinig hoop meer voor mijn leven. Ik werd eigenlijk afgeschreven. Afgelopen winter ben ik vastgevroren op de grond terwijl ik sliep. Ik werd naar het Leger des Heils gebracht en daar zakte ik in elkaar. Ik was broodmager. Na mijn laatste zelfmoordpoging heb ik hulp gezocht bij Horeb. Ik ben nu drieënhalve maand binnen. Sinds die tijd heb ik geen drugs meer gebruikt.”

God bestaat Aad vertelt dat het op dit moment veel beter met hem gaat. “Ik weet nu dat God echt bestaat en ervaar Hem zelfs in mijn leven. Ik heb altijd een vreselijke hekel aan zingen gehad, maar tegenwoordig zing ik graag, vooral voor God. Ik heb weer contact met mijn zusje en haar twee kinderen. Dat vind ik geweldig. Zonder drugs heb ik meer oog voor mijn omgeving. Als ik straks klaar ben op Horeb, ga ik weer terug naar mijn autosloperij, maar wel als een veranderd mens.” Wilt u God danken dat Hij het leven van Aad heeft gespaard en dat hij de Here Jezus als zijn Redder heeft aangenomen?

Feest... Het is goed om met regelmaat feest te vieren. Door feest te vieren onderbreken we de tijd en kunnen we dingen herdenken. Feestvieren doen we voor de Here Jezus. We maken tijd vrij om Zijn goedheid en trouw ten opzichte van ons te gedenken.

Een goed voorbeeld daarvan is het tienjarig bestaan van Horeb. Dat hebben we onlangs tijdens onze

open dag met vele bezoekers feestelijk gevierd. Het was een feest om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Om deze reden werd er ook op de sjofar (ramshoorn) geblazen. Hiermee hebben we verkondigd dat we een nieuwe tijd ingaan. We vertrouwen erop dat het onderwijs van God zich zal blijven voortplanten op Horeb. Want de Here heeft er behagen in om ter wille van zijn gerechtigheid een grote en heerlijke onderwijzing te geven (Jesaja 42:21). Wanneer we ons openstellen voor het onderwijs van God zullen er veranderingen zichtbaar worden bij de bewoners van Horeb. Er zal vreugde zijn in plaats van depressie, realisme in plaats van psychose en verantwoordelijkheid in plaats van verslaving! Rob Meijer Locatiedirecteur Horeb


10 jaar Horeb! Open dag geslaagd! Onder een stralende zon werd op zaterdag 16 mei de open dag gehouden. Aanleiding voor de open dag was het tienjarig bestaan van Horeb. Thema van de dag was ‘Blaas de bazuin’.                                                                                                                                                      

Willem: “Ik wil vechten voor mijn vrouw en zoontjes.” De open dag begon om 13.30 uur door te blazen op de sjofar. Na de opening was er samenzang en gaven een aantal bewoners hun getuigenis. Floor Vogelaar hield een korte overdenking. Vervolgens was er een speciaal optreden van Elly en Rikkert Zuiderveld. Ook konden de ongeveer 350 bezoekers een rondleiding krijgen op het terrein van Horeb of een workshop volgen. De dag werd afgesloten met een Indisch buffet.

Dankbaar

Willem (39) raakte door zijn alcoholverslaving gescheiden van zijn vrouw en kinderen. Bij Horeb doet hij er alles aan om zijn verslaving de rug toe te keren. Jarenlang werkt Willem in een instellingskeuken en in de horeca. “Ik heb door mijn werk heel wat feestjes meegemaakt. Na mijn werk begon ‘s avond laat het ’feesten’ voor mij”, vertelt Willem. Vaak zit hij tot in de vroege uurtjes met zijn collega’s te drinken.

Wout van den Akker, medewerker van Horeb, zegt heel dankbaar te zijn voor de open dag. “Ten eerste zijn we dankbaar voor het mooie weer. De avond ervoor goot het nog. Ik heb onze megafoon letterlijk naar de hemel gericht en God om hulp gevraagd, en ontvangen!” Hij vervolgt: “Ook zijn we dankbaar voor alles wat de afgelopen tien jaar bij Horeb is gebeurd en voor het herstel dat heeft plaatsgevonden.”

Isolement

Samen

Bij Horeb kan hij nu in alle rust aan zijn problemen werken. Willem: “In de vier maanden dat ik bij Horeb ben, heb ik veel geleerd.” De 1-op-1 gesprekken met zijn begeleider doen hem goed. Zijn psychosociale, financiële en werkproblemen worden stap voor stap aangepakt. Ook wil hij gaan werken aan relatieherstel met zijn gezin. Willem: “Ik wil graag het vertrouwen en respect terugwinnen van mijn gezin,

Iedereen heeft zijn beste beentje voor gezet. “Tijdens dit soort evenementen zijn medewerkers en bewoners gelijk,” zegt Wout. “Samen hebben we de tent opgebouwd, de bewegwijzering gemaakt en de rondleidingen verzorgd.” Hij kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst: “God zal ons rijkelijk zegenen. Dat heeft Hij in het verleden gedaan en dat zal Hij blijven doen.”

Zijn hunkering naar drank legt een steeds grotere druk op zijn gezinsleven. Uiteindelijk raakt hij niet alleen zijn gezin, maar ook zijn huis kwijt. Het sociale isolement waarin hij terecht komt, maakt het allemaal nog veel moeilijker voor hem. Willem vindt uiteindelijk onderdak bij het Leger des Heils in Amsterdam. Daar wijst een vrijwilligster hem op Horeb. Willem: “Na een telefonische intake kon ik er de volgende dag al terecht. Voordat ik er erg in had, zat ik op de trein van Amsterdam naar Beekbergen.”

Herstel

maar ik realiseer me dat dat tijd nodig heeft.”

Feest zonder alcohol Tijdens de open dag van Horeb besefte Willem dat je voor een goed feest helemaal geen alcohol nodig hebt. “Elly en Rikkert begonnen hun optreden met het nummer ‘Feliciteren’ , waardoor de stemming er bij iedereen direct goed in zat. Ook het enthousiasme van de praiseband verhoogde de feestvreugde flink. Iedereen genoot volop, terwijl er geen druppel alcohol werd geschonken!” vertelt Willem lachend.

Leven met een masker Willem: “Vroeger lachte ik alles weg, maar huilde ik van binnen. Nu wil ik zonder masker op leven! Mijn motto is: eerlijkheid en openheid. Ik wil vechten voor mijn gezin.” In de keuken bij Horeb heeft hij zijn oude beroep als gediplomeerd instellingskok weer opgepakt. Tachtig bewoners genieten dagelijks van zijn kookkunsten. Willem: “Een goede raad die ik aan iedereen wil meegeven is: Pak al je problemen stap voor stap aan. Doe het in je eigen tempo, anders val je zó terug.” Wilt u God danken dat Willem gestopt is met drinken en bidden voor relatieherstel tussen hem en zijn gezin?


Nieuwe folder ‘Dubbele opbrengst’ voor scholen Via Stichting Vrienden van De Hoop - eindverantwoordelijk voor de fondsenwerving voor Horeb - kunt u de nieuwe folder ‘Dubbele opbrengst’ aanvragen. Deze folder, speciaal bestemd voor leerkrachten van het voortgezet onderwijs, beschrijft op welke manieren scholen actie kunnen voeren voor Horeb. In de folder staan ook de mogelijkheden die Horeb biedt als ‘tegenactie’, bijvoorbeeld het geven van voorlichtingen en het verstrekken van materialen over verslaving en pesten. U kunt de folder aanvragen via info@vriendenvandehoop.nl.

Gebeds- en dankpunten • Wilt u danken voor de geslaagde open dag van 16 mei? • Wilt u danken voor de voortgang van alle renovatiewerkzaamheden aan de woongebouwen en de nieuwe bestrating? • Wilt u bidden voor herstel van de bewoners van Horeb? • Wilt u bidden dat alle bewoners die de Here God nog niet kennen, Hem zullen aannemen als hun Verlosser?

9e jaargang • nummer 3 • mei 2009 Redactie: Erik Stalman Eindredactie: Rob Meijer, Cor van Dam Horeb is een christelijke woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verslaving of psychosociale problemen en is onderdeel van De Hoop ggz.

Steun Horeb! Via deze Horeb bode willen we graag alle mensen bedanken die de activiteiten van Horeb mogelijk maken. We denken hierbij in de eerste plaats aan onze donateurs, vrijwilligers en meebidders. Hun vertrouwen, gebed en vrijgevigheid doen wonderen. Zij zijn dragers van leven en hoop voor de mensen die bij Horeb wonen. Uw steun is zeer welkom. Op dit moment zijn we onder andere bezig met het realiseren van de herbouw en inrichting van

woongebouwen voor 80 opvangplaatsen. De bewoners van Horeb leven in sterk verouderde woongebouwen die we willen vervangen door nieuwbouw. Ook de bestrating wordt opnieuw aangepakt. De bewoners van Horeb maken verandering en groei door in alle facetten van hun bestaan. Om deze veranderingen mogelijk te maken en de bewoners op weg te helpen naar een nieuw leven bent u hard nodig! U kunt ons op verschillende manieren helpen, bijvoorbeeld door ons financieel te steunen. Wanneer u Horeb financieel wilt ondersteunen, kunt u online doneren via www.horeb.nl of een gift overmaken naar rekeningnummer 66.91.45.319. ten name van Horeb. Uw gebed is onmisbaar! Helpt u mee?

Ondernemers welkom bij Horeb! Op 15 september a.s. organiseert het bedrijvennetwerk ‘ZakenVrienden van De Hoop’ een congres bij Horeb. Het gratis (!) congres begint om 16.00 uur en heeft als titel: “Eerst zien, dan geloven?”

zo’n vijftig bedrijven het werk van De Hoop, en geven ze vorm aan maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Voor meer informatie en aanmelden, zie www.vriendenvandehoop.nl/zakenvrienden.

Het belooft een inspirerend programma te worden met gerenommeerde sprekers, verhalen van cliënten en ontmoetingen met andere congresbezoekers. Eén van de sprekers tijdens het congres is Arie de Rover. Arie de Rover is trainer/coach voor predikanten, kerken, ondernemers en bedrijven. Hij zal spreken over het thema ‘verandering’. Tijdens het congres is er de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen over het terrein van Horeb. Het congres is om 19.00 uur afgelopen, waarna u kunt deelnemen aan een diner.

Bedankt voor uw gift! De afgelopen twee maanden hebben we weer ee n groot aantal giften mogen ontv angen. Via ‘Horeb algemee n’ is in april en mei in totaal binnen gekomen: 5.823 euro.

‘ZakenVrienden van De Hoop’ is het bedrijvennetwerk van Stichting Vrienden van De Hoop. Binnen dit netwerk ondersteunen

In Horeb wonen en werken zo’n tachtig mannen die met elkaar en met de hulp van de Here God gaan voor een nieuw, gezond leven. Horeb Bode is een uitgave van Stichting Vrienden van De Hoop. Deze stichting is eindverantwoordelijk voor de fondsenwerving voor Horeb.

Voor meer exemplaren of voor regelmatige toezending kunt u contact opnemen met: Horeb, Kuiltjesweg 55, 7361 TC Beekbergen. T (055) 576 21 00 F (055) 576 21 03

Giften zijn van harte welkom via bankrekening 66.91.45.319 ten name van Horeb. Bezoek ons online: www.horeb.nl

Horebbode juli 2009  

Horebbode juli 2009

Advertisement