Page 1

20ste jaargang • jaaruitgave 2009

Chris nieuwsbrief “Maar ik heb net een pizza in de oven gezet!” Het is woensdagavond 11 november. Vanavond komen de telefoonvrijwilligers van Chris naar Dordrecht om de maandelijkse vergadering bij te wonen. Er wordt gestart met ‘roosteren’ voor de maand december. “Vrijdag 5 december: ochtend... middag... avond...”, roept een medewerkster van Chris. Hier en daar gaat er een hand omhoog. “Wie vult alle legen plekken op?” vraag ik mezelf bijna hardop af. “De hulplijn moet toch vierentwintig uur per dag bereikbaar zijn?” Ik ben nog in gedachten verzonken als ik word voorgesteld. “En dan nu het woord aan de schrijfster van de nieuwsbrief!”. Het is mijn beurt. Ik open de avond met de stelling: Alle kinderen/tieners die Chris bellen, zijn ten diepste eenzaam. Geen enkele vrijwilliger is het hiermee eens. “De meeste kinderen/tieners die Chris bellen, voelen zich op dat moment eenzaam”, zegt één van de telefoonvrijwilligers. “Dát dekt de lading inderdaad wat meer”, vult een collega aan. “Maar waarom zou een kind of tiener Chris bellen als het zich niet eenzaam voelt?” is mijn wedervraag. Die vraag is raak. De vrijwilligers vertellen me wat voor telefoonjes ze zoal krijgen. De verhalen raken me stuk voor stuk.

“Ze wil haar pleegouders niet kwetsen en dus belt ze ons.”

In alle verhalen die ik vanavond hoor, klinken steeds dezelfde woorden door: liefde, gebed en geduld. “Onlangs belde er een meisje dat in een pleeggezin zit”, begint iemand achter in de zaal. “Ze krijgt

daar veel liefde en heeft mensen om zich heen waar ze mee kan praten, maar toch belt ze ons regelmatig. Een reden hiervan is dat ze niet tegen haar pleegouders durft te zeggen dat ze haar eigen ouders mist. Ze wil hen niet kwetsen. En dus vertelt ze het tegen ons.”

“Je krijgt ook wel eens van die prettelefoontjes.”

Het verhaal dat hierop volgt, doet mij beseffen dat het hebben van een flinke dosis geduld geen overbodige luxe is als telefoonvrijwilliger. “Je krijgt ook wel eens van die ‘prettelefoontjes’. ‘Ik wil graag een pizza bestellen’, hoor ik dan aan de andere kant van de lijn. ‘Is prima hoor’, antwoord ik. ‘Maar is niet een stuk makkelijker om een zaak bij je in de buurt te bellen?’ Na wat gegiechel wordt de hoorn op de haak gegooid. Tien minuten later gaat de telefoon weer: ‘Graag vijf patat mét, op hetzelfde adres’. ‘Ja...’, zeg ik verontwaardigd, ‘maar ik heb net een pizza in de oven gezet!’”

“Het meest bijzonder zijn de momenten dat je mag bidden met een kind.” De liefde van de vrijwilligers voor de kinderen en tieners die de hulplijn bellen, raakt me deze avond meer dan eens. “We hebben tijd voor en geduld met deze kinderen. We mogen hen de boodschap geven dat ze waardevol zijn en geliefd in de ogen van de Here God én in die van ons.” “Weet je wat ik altijd nog het meest bijzondere vindt?”, zegt iemand voor in de zaal. “Dat je aan de telefoon mag bidden met een kind of tiener. Dat is het belangrijkste onderdeel van ons werk: kinderen en tieners aan de voeten van de Here Jezus brengen.” Als ik naar huis rijd, branden de lichten bij Chris nog. Het zal nog een een uur duren voordat de vergadering ten einde is. De volgende dag begrijp ik dat de gaten in het rooster zijn opgevuld: medewerkers van Chris en vrijwilligers die tijdens de vergadering niet aanwezig waren, draaien de nog niet gevulde diensten. Extra vrijwilligers zijn hard dus nodig. Bekijk daarom snel de oproep op de achterzijde van deze nieuwsbrief!


PRAKTISCH

“Ieder verhaal raak Kindbegeleiding in de praktijk

Er is in de afgelopen anderhalf jaar heel veel veranderd bij Chris. Niet in de laatste plaats door de fusie met De Hoop, waardoor we deel zijn geworden van een veel grotere organisatie. Er is ook veel veranderd in onze werkzaamheden door de toelating tot eerst de AWBZ en nu de Zorgverzekeringswet. Een deel van het werk is geprofessionaliseerd tot de ambulante Kinder- en Jeugdpsychiatrie van De Hoop. Dat is ook de tak die De Kiel (voor kinderpsychiatrie) en De Kajuit (voor jongverslaafden) runt. Wat bij Chris echter niet is veranderd, is onze roeping en opdracht om kinderen te helpen vanuit de liefde van de Heere Jezus. Een kind kan nooit beter geholpen worden dan dat het de zorg en genezing van Hem mag leren kennen! Dat is wat we willen doorgeven door de telefonische hulplijn, de chat, de website, de cursus kinder- en tienerpastoraat, onze spreekbeurten en vele andere dingen die we doen. Chris was altijd een vrijwilligersorganisatie en zal dat ook blijven! Mensen met hart voor kinderen en de mogelijkheid om kinderen op te zoeken en te begeleiden als ze dat nodig hebben, blijven heel hard nodig. Veel kinderen hebben professionele hulp nodig, maar nog veel meer kinderen hebben iemand nodig die hen tijd en aandacht geven! Het kind dat ons belde om zijn rapportcijfers voor te lezen omdat er nooit iemand thuis was, is zo vaak in mijn gedachten. Juist voor die kinderen blijft Chris nodig! Voor hen willen we er zijn, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Doet u mee? Gods zegen gewenst!

Drs. Rob Hondsmerk Directeur Kinder- en Jeugdzorg

Kindbegeleiding of het ‘maatjesproject’ van Chris: misschien heeft u er al eens van gehoord. Een vrijwilliger van Chris biedt een luisterend oor en een helpende hand aan een kind of tiener door regelmatig met hem/haar op te trekken. Elske is kindbegeleider bij Chris. Ze vertelt ons wat het betekent om kindbegeleider te zijn, hoe de ontmoetingen met ‘haar kind’ verlopen én hoe zij deze ontmoetingen ervaart. “Door tijd en energie in een kind te steken, geef je het de boodschap: jij bent uniek! Ik vind jou zo waardevol dat ik ervoor kies om er voor jou te zijn. Die boodschap wil ik overbrengen aan kinderen en tieners waar ik via Chris mee in contact kom”, begint Elske. Elske werkt inmiddels ruim drie jaar voor Chris. Eerst als receptievrijwilliger, toen als telefoonvrijwilliger en nu als kindbegeleider. “Het begeleiden van kinderen doe ik pas sinds kort en ik heb er erg veel plezier in. Ik begeleid nu een meisje van acht, Carla. Ze wordt gepest op school. De eerste ontmoetingen ben je vooral bezig met het leren kennen van elkaar en het opbouwen van een band. Het is belangrijk om het vertrouwen van zo’n meisje te winnen. Anders zal ze je nooit in vertrouwen nemen en je vertellen waar ze mee zit.”

Kostbare momenten De ontmoetingen tussen Elske en Carla zijn ongedwongen en verlopen iedere keer anders. Elske: “Het eerste wat we meestal doen, is samen iets drinken. Daarna mag Carla kiezen wat we gaan doen. Bijvoorbeeld een spelletje. Of koekjes bakken. De ene

Wilt u met ons bidden voor:

De kinderen en tieners waar Chris momenteel contact mee heeft. Wilt u bidden dat zij eerlijk durven te vertellen waar zij mee zitten, zodat er iets aan de situatie gedaan kan worden?

De vrijwilligers die het werk van Chris mogelijk (blijven) maken. We bidden dat zij liefde en geduld krijgen in de contacten die zij hebben met kinderen en tieners. Bidt u mee?

keer doen we iets bij mij thuis, de andere keer neem ik haar ergens mee naar toe. Dan gaan we bijvoorbeeld samen winkelen. Carla is erg stil en begint zelf niet snel een gesprek. Toch merk ik dat ze wel degelijk contact met me probeert te leggen. Laatst had ze bijvoorbeeld een tekening gemaakt van een voor haar moeilijke situatie en daar raakten we over in gesprek. Dat zijn kostbare momenten.”

U bent God Naast de leuke momenten, doen zich natuurlijk ook minder leuke momenten voor. Hoe gaat Elske daarmee om? Elske denkt even diep na. Dan zegt ze: “Dat heb ik met Carla eigenlijk nog niet meegemaakt. Toen ik nog als telefoonvrijwilliger werkte, kwam ik wel regelmatig voor moeilijke situaties te staan. Ik kan niet zeggen dat ik er aan gewend ben geraakt. Ieder verhaal raakt je. Maar ik heb wel geleerd om de moeilijke situaties los te laten. Daarmee bedoel ik dat ik het kind en zijn/haar problemen aan God geef. Ik zeg dan tegen Hem: ‘Heere, ik ben maar een mens. U bent God. U bent zoveel groter en machtiger dan het probleem van dit kind. U bent degene die een oplossing kunt geven. Niet ik.’ Ik merk dat me dat

Ouders die Chris bellen met vragen over de opvoeding. We bidden dat deze ouders onze adviezen in de praktijk weten te brengen en dat de rust in deze gezinnen wordt hersteld.

Alle kinderen en tieners in Nederland die de Here Jezus nog niet kennen. Bid dat zij de keuze voor Hem zullen maken!


kt je” Nader toegelicht: het maatjesproject van Chris Het maatjesproject van Chris is een geweldige oplossing voor kinderen die geen professionele hulp nodig hebben, maar wel behoefte hebben aan iemand waar ze hun hart kunnen luchten. Zodra er een vraag voor kindbegeleiding binnenkomt bij Chris, gaat er een medewerker aan de slag met de zoektocht naar een kindbegeleider (of ‘maatje’) bij het kind in de buurt. Hoe de ontmoetingen met het kind worden ingevuld, hangt af van de situatie, de problematiek en de leeftijd van het kind. Natuurlijk wordt daarin rekening gehouden met de wensen van het kind zelf!

rust geeft. Op zo’n manier dat ik niet meer wakker lig van de verhalen die ik hoor. Dat had ik in het begin namelijk wel!”

Aarzel niet! Chris biedt al jaren kindbegeleiding middels haar maatjesproject. Toch melden niet zoveel ouders hun kind/tiener aan voor deze vorm van hulpverlening. Ook kinderen en tieners zelf melden zich niet snel aan voor dit project. Hoe komt dat toch? “Ik denk dat ouders, kinderen en tieners veelal niet weten dat Chris deze mogelijkheid biedt óf dat ze zich onzeker voelen of schamen om deze vorm van hulpverlening aan te vragen”,

Wilt u met ons danken voor: Alle kinderen die regelmatig onze hulplijn bellen voor advies en om even van zich af te praten. We zijn dankbaar dat de Here God ons gebruikt om een stukje van Zijn liefde aan hen door te geven. Dankt u mee?

zegt Elske. Als je niet zeker weet of deze vorm van begeleiding iets voor jou – of je kind – is, dan kun je Chris altijd bellen en een medewerker je vraag voorleggen. Op basis van dat gesprek kun je besluiten jezelf – of als ouders: je kind – al dan niet aan te melden voor kindbegeleiding. Ik draai lang genoeg mee bij Chris om te weten dat er hele bewogen en bevlogen mensen werken die hart hebben voor kinderen en tieners en dat zij iedere vraag met veel liefde en geduld beantwoorden. Dus: aarzel niet en leg contact met Chris!”

Kindbegeleiding is afhankelijk van giften, helpt u mee? Chris krijgt géén subsidie voor haar werkzaamheden. Voor de telefonische hulplijn, e-mailhulpverlening, de chatbox én het maatjesproject, is zij volledig afhankelijk van giften. Wilt u Chris steunen? Dan kunt u een gift overmaken op gironummer 3112 ten name van Stichting Vrienden van De Hoop inzake Chris, te Dordrecht. Namens de kinderen en tieners alvast hartelijk dank voor uw steun!

Wilt u uw kind aanmelden voor het maatjesproject van Chris? Of wilt u een kind of tiener wijzen op dit project zodat hij/zij zichzelf aan kan melden? Ga naar www.chris.nl, bel met 078 - 631 55 72 (vraag naar Geert-Jan Poker) of mail naar info@chris.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over deze vorm van hulpverlening.

De vrijwilligers van Chris. Zij staan altijd klaar om kinderen en tieners de liefde en aandacht te geven die zij zo nodig hebben! De drukte in de chatbox! Wilt u danken voor de mogelijkheid die God ons biedt om op deze manier kinderen en tieners met problemen te bereiken? De gebedsvrijwilligers die ons werk biddend dragen. We ervaren dit als een zegen voor het werk en zien in de praktijk dat God daadwerkelijk ingrijpt in moeilijke situaties. Dankt u mee?


Vacatures... Chris verwacht van haar vrijwilligers dat zij: • Hart hebben voor kinderen en tieners. • Hulp kunnen bieden bieden vanuit een christelijke levensovertuiging en meelevend lid zijn van een kerk of gemeente. • Goede contactuele eigenschappen bezitten. • Betrouwbaar zijn. • Bereid zijn om trainingen te volgen en vergaderingen bij te wonen in Dordrecht. • Minimaal één keer per week beschikbaar zijn. Voldoe jij aan ons profiel? Dan wil Chris graag met jou samenwerken! Je kunt contact met ons opnemen per telefoon: (078) 631 55 72 of per mail: info@chris.nl. We sturen je dan graag een uitgebreid sollicitatieformulier toe!

Telefoonvrijwilliger

Receptievrijwilliger

De hulplijn van Chris wordt bemand door verschillende vrijwilligers die om beurten een dienst van een aantal uur draaien. Soms is het voldoende om alleen te luisteren naar het kind of de tiener die belt, in andere gevallen is er méér nodig. De meeste bellers willen anoniem blijven. Je krijgt vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, word je getraind door Chris.

De receptie van ons kantoor in Dordrecht wordt bemand door vrijwilligers. Als receptievrijwilliger ben je de gastheer of – vrouw voor de bezoekers van Chris. Je bent het eerste contact dat mensen hebben met onze organisatie bepaalt hierdoor mede het gezicht van Chris.

Help mee!

Chris is volledig afhankelijk van giften. Wilt u Chris steunen? Dat kan op verschillende manieren!

Bid

voor het werk van Chris én voor de kinderen en tieners waar Chris contact mee heeft.

Geef om het werk van Chris voort te laten bestaan. Giften kunt u overmaken via giro 3112 t.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop i.z. Chris, te Dordrecht. Online doneren kan ook! Ga hiervoor naar www.chris.nl. Werk bij Chris als vrijwilliger! Op deze pagina vindt u een aantal vacatures. Check www.chris.nl voor de meest actuele informatie.

CHRIS NIEUWSBRIEF Maandelijkse uitgave van De Hoop ggz (www.dehoop.org). Chris is onderdeel van de Kinder- en Jeugdzorg van De Hoop ggz. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en

Chatvrijwilliger Ook via de chatbox kunnen kinderen en tieners hun verhaal bij Chris kwijt. Zij ervaren de Chris Chat als een laagdrempelige manier om hun vragen te stellen en hun verhaal te doen. De chat wordt bemand door een team van getrainde vrijwilligers. Het rooster wordt in overleg ingevuld. Je kunt vanuit huis chatten omdat het chatprogramma wordt geïnstalleerd op je eigen computer.

‘Maatje’ (kindbegeleider) Een maatje biedt pastorale begeleiding aan kinderen of tieners bij hem of haar in de buurt. Onder pastorale begeleiding verstaan we begeleiding op geestelijk, emotioneel en/of sociaal gebied. Het gaat hierbij om persoonlijk contact. Als maatje ontvang je ondersteuning vanuit ons kantoor in Dordrecht. Met het maatjesproject wil Chris vooral kinderen en

verslavings-problematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Meer informatie op www.dehoop.org. De website van Chris is www.chris.nl.

ouders een duwtje in de rug geven, waarna ouders of verzorgers hun taak uiteindelijk weer ter hand nemen. Maatje van een kind of tiener ben je dus in de meeste gevallen tijdelijk.

Gebedsvrijwilliger Chris komt dagelijks in contact met kinderen en tieners die hulp nodig hebben. Naast de professionele en pastorale hulpverlening die deze kinderen geboden wordt, is gebed onmisbaar! Als gebedsvrijwilliger krijg je één keer per maand een lijst toegestuurd met actuele gebedspunten. Mensen die voor kinderen en tieners willen strijden in gebed, zijn hard nodig!

Geef u op voor de Chris Nieuwsbrief!

U kunt zich aanmelden voor de Chris Nieuwsbrief door te mailen naar info@chris.nl of door het aanmeldformulier op www.chris.nl in te vullen. Telefonische opgave is ook mogelijk: (078) 631 55 72. De Chris Nieuwsbrief verschijnt elf keer per jaar en is een gratis blad.

REDACTIE Rob Hondsmerk (hoofdredacteur) Diana Langerak (eindredactie) Medewerkers van De Hoop Media (opmaak) REDACTIEADRES Provincialeweg 70, 3329 KP in Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 356 E-mail: media@dehoop.org AANSPRAKELIJKHEID Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de uitspraken van (ex)cliënten van De Hoop/Chris

in de Chris Nieuwsbrief. Vóór verschijning zijn zij akkoord gegaan met publicatie van deze uitspraken. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm of op welke wijze ook, zonder toestemming van de redactie. DRUK De Hoop Grafisch Centrum Provincialeweg 86a, 3329 KP DORDRECHT Telefoon: (078) 6 111 333 E-mail: grafisch@dehoop.com www.dehoopgrafischcentrum.nl

Chris nieuwsbrief 0-nummer 2009  
Chris nieuwsbrief 0-nummer 2009  

Chris nieuwsbrief 0-nummer 2009

Advertisement