Page 1

actueel Tweemaandelijkse nieuwsbrief van Stichting Krusada Nummer 40 • april 2009

Even binnenkijken… Het werk van Krusada in de praktijk Het is vrijdagmorgen, acht uur. Een vrijwilliger van Krusada komt aan op het centrum en wordt vrolijk begroet door de gasten. Deze vrijwilliger heet Madelon. Ze heeft, net als de andere medewerkers van Krusada, een periode van haar leven apart gezet om te werken met verslaafde mensen op Bonaire. Hoe vindt Madelon het bij Krusada? En hoe ziet haar werk er in de praktijk uit? Om antwoord te geven op die vragen, gunt Madelon ons een kijkje in haar leven. We lopen een dag met haar mee. 13:00 uur ord ik trum w ur n u e c N 0 a de lunc t :0 e k 08 h geef ik ten. I t op h Papiamen a lle g as en koms n r n o in et b o d tse les aa op het ei ij t t B in e g o e r b g land geko e n de med n b e t e r s e ia d men zijn. ewerkers s ie u o o n m h e t w n Ze krijgen n at die e e e d g di o n t ge a n n e w aa va k n n o n t el m e s ka ij p t e ar de opdrac duidelijk te Dit zorgt h eb on h r te ro e t a t a m vo f lk ak o a e r en een aanta in het Pap r va n do o r l hilarisc iaments. om hie direct h is e g m e n d o e m o enten! meth e en m 14 :0 0 uu beste direct r w o rd t lg en s vo r r E e V . n I k geef va kome ruiden. nmidda g d lleg a llerlei k e crea tie e e n co ra e n a m ve t e et de gas ë ve en so c m lo a n e n m r va ten n aa r a e ia le vorm s d d n w ik o u a o n n een mo o r in g. We ga e r b k a e e a g ee r w p n je s , ru i stuk je e d lt an e b stig plek je b se e e g W k t n a tuur en e e . e r m e z w o g vo ek e a z d en e n la d e e o t n d te m en n s n e a e te t g o h w s f ku en te schrijv nn en n aden et de r de g a sta rten en. Terug ken en te pr e k m en w a a potje dom op h et c tekeepsg es p gaa t o e r o g in r en trum s o g n en e e e d kl et p o pelen w e s t ik e w a t met h e o een h de gasten . a n d ere . g elopen n 15 ij :4 z 5 n u a u r teg en a e en I k do e n onla n g s ik o g w a t ad e e m min istra ti en ik t waa r gast. Om e en zet uur e en g a s verha a l t t 16:3 0 uu e e th ee vo o h m 0 9 :0 0 k n e r va r ik p w ord ik t s r een zie f e n e g a e w k g aa n e n a rm e ij n a fg elo st ke r z ee b a a ik lt D e m t . r ijn d do or een I k he f ve d e a g ij le it e in H b u ge . t d b c go b g a e o ed ed ll h h le eg a e fs t ij a, ie en t luit. I k ki gezeg en d itua elen. H con flic jk terug e da g! ik de s n ha n d vin g op een n ho e r verg e a n ier va ie m h n t ij g eef a a g z a a p vr o n n k e e g c e n t ba e d d d e r ij e r o f w Krusada he se st h em s is g e da g elijk e ef t hij bo o r ik de d e n. W vr o le r o ijwilligers n de komende maanden h ve l w a a rom t a e a h h r it ve veel nieu , u t n God zal vo odig. Wilt u bidden n zij g e es n pijn vo or. I orzien in vo dat de Heer we ijzin g e va n zijn w l f e a t s n r e e ld oende men n s va om h sen? g e vo ele vra g en n e n e sa m bidden . licha a m n e ziel n g s. komt la g asten r e de u z Word vrijwilliger bij Krusada! n u r o 5 ve 10 :1 ar o één va n m et h a de w va n ik in u k o t e e p vr e r De n g. W n lo o eek sp Krusada is dringend opzoek naar enthousiaste teg en a a lversla vi l p er w kleia lcoho a a r zij w n E enm a a a m et de n a e is g is j vrijwilligers. Niet alleen naar medewerkers li or d z b f a e n la s z e n lt da t itua tie die vers mo eite voor in de zorg, maar ook naar bijvoorbeeld a n ta l s ze verte a a r ma n n a n e h e k e r t e a e m pen w e ken w e eef ha e g lo administratieve medewerkers. Een greep uit r rela tie e p ik g s f n a a e eh a d . D a a rn o ver de de huidige vacatures: Psycholoog, Lasser, n. Hij is h eef t g ze ziet a e spreken m it ie e d r a o n a itg a n g e vo or h w eek m u e n Verpleegkundige, Groepswerkers, medewerkers r e o w p vo n lo e e ne bidd dig! ze a fg Walk-In, Coördinator werkervaringsplaatsen, g esprek a rmee h a rd n o t a e o w h z r n s o u do r e J ez t ein d va e e administratieve medewerker en Stagiaires. e h H n e a d A h eef t a d vies. Werken en je HBO-diploma halen bij Krusada? , ma a r n e t is r g e e n ch Dat kan ook! Kijk voor alle mogelijkheden en vacatures op www.krusada.nl.


actueel

“Mijn vrienden hadden plezier als ze gebruikten en dat wilde ik ook” Hoe Anthony verslaafd raakte én de Weg terug vond Anthony wordt geboren als jongste van acht kinderen. Zijn ouders zijn al gescheiden als hij ter wereld komt. Hij wordt katholiek opgevoed en tot zijn veertiende gaat hij iedere zondag trouw mee naar de kerk. Maar dan gaat hij puberen. Hij wil zijn eigen keuzes maken en besluit dat naar de kerk gaan niet zo belangrijk meer is. Een jaar later, als Anthony net vijftien jaar is, komt zijn moeder te overlijden.

“Rond de periode dat mijn moeder overleed, kwam ik ook voor het eerst in aanraking met drugs”, vertelt Anthony. “Dat was via mijn broer. Hij dealde in drugs en zodoende stonden er regelmatig ‘klanten’ bij ons aan de deur. Ik had al snel door dat je met dealen veel geld kon verdienen en dus ging ik drugs stelen en deze doorverkopen.”

“De eerste keer dat ik gebruikte, zag de wereld er een stuk beter uit.” Het duurt niet lang voordat Anthony – naast het verkopen van drugs – ook zelf drugs gaat gebruiken. Anthony: “Al mijn vrienden gebruikten drugs. Ze hadden plezier als ze gebruikten en dat wilde ik ook. Ik besloot om eens een jointje te roken. De eerste keer dat ik dat deed, zag de hele wereld er een stuk beter uit! Dat beviel me wel en dus ging ik steeds vaker wiet roken. Een aantal jaren later ging ik er ook bij basen (cocaïne roken, red.).” De familie van Anthony staat niet positief tegenover zijn druggebruik en probeert hem ervan te overtuigen dat hij moet stoppen. Maar daar denkt Anthony anders over. “Ik zag het nut van stoppen met gebruiken niet in. Van gebruiken werd ik vrolijk en door drugs te verkopen verdiende ik veel geld. Waarom zou ik stoppen?”

“Nadat ik werd vrijgelaten, pakte ik mijn oude leventje weer op.” Zonder dat hij het zelf beseft, raakt Anthony verstrikt in de drugwereld. Op een dag wordt hij opgepakt voor het dealen van drugs en het plegen van twee overvallen. In

de gevangenis maakt hij kennis met de Heere God. Anthony: “Ik had niet zoveel om handen in de gevangenis en iemand gaf me een Bijbel. Die ben ik gaan lezen en ik besefte dat God écht bestond. Maar toen ik vrijgelaten werd, liet ik God weer los en pakte ik mijn oude leventje weer op.” Toch is er iets dat blijft ‘knagen’ bij Anthony en hij voelt dat hij eigenlijk moet stoppen met het leven dat hij leidt. “Ik heb een paar keer geprobeerd af te kicken op Curaçao, maar dat liep op niets uit. Voornamelijk omdat ik niet echt wilde erkennen dat ik een probleem had. Op een gegeven moment ben ik naar Nederland gegaan en via via kwam ik in contact met Stichting Terwille in Groningen (Christelijke verslavingszorg in Noord Nederland, red.). Daar leerde ik dat ik wel degelijk een probleem had. Op dat moment besloot ik dat

ik écht een ander leven wilde leiden. Zonder drugs en mét God.

“Met Hem is een nieuw leven écht mogelijk. Kijk maar naar mij!” Stichting Terwille brengt Anthony in contact met Krusada, waar hij nu ruim zes maanden is opgenomen. “Ik heb het bij Krusada goed naar mijn zin en heb hier veel geleerd. Vooral op het gebied van zelfbeheersing.” Over niet al te lange tijd gaat Anthony weer terug naar Nederland om daar – bij Stichting De Hoop – de volgende fase van zijn behandeling te doorlopen: begeleid zelfstandig wonen en daarna weer terug te gaan naar zijn woonplaats. Anthony: “Ik zie uit naar wat de toekomst gaat brengen en wil er voor gaan. Samen met God. Met Hem is een nieuw leven écht mogelijk. Kijk maar naar mij!” We danken de Heere God dat het zo goed gaat met Anthony. Daarnaast bidden we hem veel kracht toe voor het vervolg van zijn behandeling in Nederland. Bidt en dankt u mee?


Even voorstellen

‘Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.’ Psalm 97:10b

Ruben (Administratief medewerker)

“Hoi, ik ben Ruben Jager en ben negentien jaar. Afgelopen januari heb ik mijn opleiding ‘Bank en Verzekeringen’ afgerond. Vanaf eind februari werk ik bij Krusada als administratief medewerker. Ik kende Krusada al een beetje omdat lid ben van de gemeente van waaruit Gerdien uitgezonden is naar Bonaire. Daarnaast ben ik afgelopen zomer op vakantie geweest op Bonaire met mijn familie. We hebben Krusada toen een aantal keer bezocht en langzaam ontstond bij mij het verlangen om voor een half jaar aan de slag te gaan bij Krusada als vrijwilliger. Ik ben daarover in gesprek gegaan met Gerdien en heb, toen ik eenmaal terug in Nederland was, gesolliciteerd. Ik ben de Heere God dankbaar voor de kans die Hij me geeft om bij Krusada te werken. Ik zie dan ook uit naar de tijd die komen gaat, omdat ik weet dat God met me meegaat en mij rust en kracht zal geven!”

Een veilige haven Kunt u zich voor stellen hoe het voelt om altijd op je hoede te moeten zijn? Om je nooit helemaal aan je slaap te kunnen overgeven, omdat je bang bent dat iemand je iets aan zal doen? Of dat je zo wantrouwig bent naar de mensen om je heen, dat je je onder de mensen niet veilig voelt…

Minister Rouvoet bezoekt Krusada Op woensdag 4 februari bracht de minister van Jeugd en Gezin Rouvoet, een bezoek aan Krusada. Minister Rouvoet – en zijn delegatie bestaande uit mensen van het ministerie van VWS en Jeugd en Gezin – sprak daar met Gerdien de Jager en Giovanna Domacassé (bestuurlid Krusada) over verschillende onderwerpen. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over de mogelijke gevolgen die de staatkundige veranderingen, het feit dat Bonaire een bijzondere gemeente wordt van Nederland, kunnen hebben voor Krusada. Gerdien: “Het was een kort, maar zeer krachtig bezoek. Minister Rouvoet was in 2003 ook al eens bij Krusada geweest en kon dus met eigen ogen zien welke ontwikkelingen het werk sindsdien heeft doorgemaakt. Ik vond het leuk om te merken dat hij zich erg betrokken toonde bij ons werk!”

Van 3 tot en met 11 maart was de Eva (Evangelische Omroep) samen met 32 lezeressen op Bonaire. Het was een bijzondere en productieve reis, voor zowel de 32 vrouwen als Krusada zélf. Petra van Harten, werkzaam bij Krusada: “Wat is het hier stil na een week lang 32 vrouwen over de vloer te hebben gehad!” Petra werkt alweer drie jaar bij Krusada en heeft een dergelijke situatie nooit eerder meegemaakt. “De vrouwen hebben ons geholpen met van alles en nog wat: het schilderen van de buitenkant van het centrum, koken voor de gasten, het opknappen van de keuken, het maken van quilts voor in het vrouwenhuis, het maken van een gordijn om een zoldertje weg te werken, het reinigen van alle kussens ... en ik vergeet vast nog dingen! Wat was het leuk zeg! Ik heb genoten alle vrouwen! Hun dienende houding, de gezelligheid... dames: nogmaals bedankt!”

Tegelijkertijd worden we op straat dagelijks geconfronteerd met mensen die geen veilige plek kennen, maar daar wel degelijk behoefte aan hebben. We zijn dan ook dankbaar dat we voor deze mensen een walk-in mogen gaan openen. In een wijk waar veel onveilige situaties zijn, hopen we dat deze plaats een veilige haven zal zijn. Een plek waar mensen tot rust kunnen komen, waar ze niet voortdurend op hun hoede hoeven te zijn. Maar bovenal bidden we dat het een plaats is waar ze Degene zullen ontmoeten die hen kennis wil laten maken met de échte veilige haven: Jezus Christus. Onze God leert ons dat Hij onze ziel bewaart, wat mensen ons lichaam ook aan kunnen doen. Bij Hem zijn we veilig. Gerdien de Jager Directeur Stichting Krusada

column

Eva was op Bonaire!

Voor veel van onze cliënten speelt angst een grote rol. Ze voelen zich niet veilig en zijn voortdurend op hun hoede. We zien regelmatig hoe het opvangcentrum van Krusada voor hen als een veilige haven is. Een plaats waar ze kunnen schuilen. Ze schuilen er niet voor de consequenties van hun gedrag; daar worden ze volop mee geconfronteerd. Maar ze kunnen er slapen, werken aan hun nieuwe leven en hoeven niet voortdurend bang te zijn.


Lokale gemeente doneert aan Krusada Gemeente Bonaire Christian Fellowship doneerde in december een geweldig bedrag aan Krusada. De Christian Fellowship is al vanaf het ontstaan van Krusada bij de stichting betrokken. Via deze weg bedanken we de gemeente hartelijk voor de gift én voor de betrokkenheid van de afgelopen jaren!

Steun Krusada

en bouw mee aan

een nieuwe toekomst

voor Letitia en haar dochter

www.krusada.nl/vriendin

Begeleid zelfstandig wonen bij Krusada: mede mogelijk gemaakt door u? Zoals u in het verhaal van Anthony kunt lezen aan de binnenzijde van deze nieuwsbrief, biedt Krusada geen mogelijkheid tot begeleid zelfstandig wonen. Dit komt omdat zij nog niet voldoende geld heeft om één of meerdere resocialisatiewoningen te bouwen waar gasten kunnen oefenen met begeleid zelfstandig wonen. Door te oefenen met zelfstandig wonen hebben gasten een grotere kans dat zij succesvol terugkeren in de maatschappij. Zodra er voldoende geld binnen is wordt gestart met de bouw van de eerste resocialisatiewoning. Mogen we rekenen op uw steun? Maak dan uw gift over op girorekening 66.94.13.682 van Stichting Krusada te Dordrecht, onder vermelding van ‘Resocialisatieproject’. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Giften

Krusada Algemeen Resocialisatiewoningen Tuinbouwproject Vrouwenproject* Zonnepanelen

Bedankt

November € 7.868 € 1.750 € 20 € 36.690 € -

December € 11.999 € 132 € 390 € 9.525 € 50

voor uw gift!

* Voor meer informatie over het vrouwenproject verwijzen we u naar www.krusada.nl/vriendin

Colofon

KRUSADA ACTUEEL Verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 5.000 exemplaren. HOOFDREDACTEUR: Wouter van Twillert REDACTIE: Diana Langerak, Gerdien de Jager

Krusada wil HKZ Keurmerk behalen In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat Bonaire een bijzondere Nederlandse gemeente wordt én wat dit in de praktijk voor Krusada betekent. Zo zal Krusada bijvoorbeeld moeten voldoen aan de Nederlandse kwaliteitseisen. In het kader hiervan, wil Krusada het HKZ Keurmerk behalen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Wanneer een stichting dit keurmerk ontvangt, betekent dit dat zij de zaken goed op orde heeft, goede zorg levert aan haar cliënten, betrouwbare resultaten kan presenteren en voortdurend werk aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Gerdien: “We vinden het belangrijk dat de zorg die wij bieden, ook kwalitaDe beleidsmedewerker HK tief in orde is. Dat is wat onze cliënten verdienen. Z werkt aan de implementatie van het Maar ook richting verwijzers, de overheid, zorgHK Z Keurmerk. Hieronder valt het verzekeraars en andere organisaties waar we mee verzorgen van de bijbehorende document samen werken, is het belangrijk om te laten zien atie, alsmede het aansturen van de ver dat we kwalitatief goede zorg bieden.” anderingen die nodig zijn in de teams . Interesse of meer informatie? Stuur dan een mailtje naar info@krusada.n l.

Gezocht: beleidsmedewerker HK Z

E-mail: info@krusada.nl Website: www.krusada.nl Stichting Krusada wordt in Nederland vertegenwoordigd door Stichting Vrienden van De Hoop. Zij beheert de giften en onderhoudt de contacten met de achterban.

VOOR GIFTEN: ING bank: 66.94.13.682 t.n.v. Stichting Krusada, Dordrecht Stichting Krusada p/a Landhuis Guatemala Kaminda Lagun 191 Kralendijk, Bonaire, Nederlandse Antillen

Stichting Vrienden van De Hoop Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 355 Fax: (078) 6 111 360 E-mail: vrienden@krusada.nl

Krusada maart 2009  

Krusada maart 2009

Krusada maart 2009  

Krusada maart 2009

Advertisement