Page 1

De Hoop nieuws www.dehoop.org • 34ste jaargang • nummer 2 • maart 2009

“Ik weet het zeker: het gaat me dit keer lukken!”

Mark

Het informatiecentrum is de 'voordeur' van De Hoop

De Hoop ggz helpt kinderen en tieners met problemen

04

08

Twizza woont samen met haar zoontjes bij De Hoop

10


Actueel

Dat doet mijn kind niet, toch? Deze brochure is speciaal voor ouders, docenten en jongerenwerkers en bevat informatie over verslaving en verslavende middelen. U kunt de brochure downloaden via www.dehoop.org of aanvragen bij de afdeling Informatie en Planning: (078) 6 111 222.

Verhalen van Hoop Bestel nu via www.dehoopshop.nl: ‘Verhalen van Hoop – deel 2’, tien levensverhalen van (ex)cliënten van De Hoop. Prijs: € 4,95.

Dag van Hoop: 27 juni Op zaterdag 27 juni bent u van harte welkom bij de open dag van De Hoop ggz. We noemen deze dag de ‘Dag van Hoop’! Schrijft u de datum alvast in uw agenda. In de volgende De Hoop Nieuws (verschijnt in mei) en via www.dehoop.org leest u binnenkort meer over het programma.

Afscheid column van de heer Hogeweg Een vernieuwde uitgave van De Hoop ggz, zoals u die nu in handen heeft, betekent ook in een ander opzicht een verandering: u zult daarin niet meer de column aantreffen van de heer Hogeweg, lid van de Raad van Toezicht en jarenlang voorzitter ervan. Zijn laatste column, in het magazine van januari, eindigde hij optimistisch met ‘Er gloort hoop voor onze Nederlandse jeugd’. Een mooie zin voor een laatste column. Ruim 32 jaar lang, vanaf de allereerste uitgave, schreef Hogeweg voor ‘het maandblad’, zoals hij dat bleef noemen, ook toen het magazine al lang een tweemaandelijkse uitgave was geworden. Altijd weer liet Hogeweg zijn hart spreken: zijn zorg over de jeugd, zijn boosheid over het tolereren van drugs, maar ook iedere keer weer de dankbaarheid dat de Here God verloren mensenlevens uitredt. We zijn de heer Hogeweg dankbaar voor wat hij via het magazine met de lezer wilde delen.

2 DE HOOP NIEUWS

Creatieve leerlingen In december 2008 kreeg De Hoop een aantal dozen binnen, gevuld met kerstkaarten, collages en cd’s. De dozen zijn gevuld door de leerlingen van het Melanchthon College in Bergschenhoek. Zij maakten al deze spullen naar aanleiding van een project over verslaving op hun school. Ze wilden de cliënten van De Hoop graag aanmoedigen om hun behandeling vol te houden. Eén van de cliënten vertelt: “Het is fijn om te weten dat de leerlingen zich hebben ingezet om dit allemaal voor ons te maken!” Wilt u ook actie voeren voor De Hoop ggz? Kijkt u dan op www.dehoop.org onder het tabblad ‘Help mee!’ voor tips én de diverse projecten van De Hoop.


Horeb viert jubileum!

Gehoorzaamheid Eén van de dingen die we moeten leren in ons leven is gehoorzaamheid. Dat kost ons nog wel eens wat moeite! Gehoorzaamheid is nou niet een onderwerp waarmee je jezelf erg populair maakt. Nee, wij bepalen liever zélf onze weg. Daar heeft niemand wat mee te maken en niemand wat over te zeggen. Wij maken zelf uit wat we wel of niet doen. En iemand die daar wat op tegen heeft, kwalificeren we als ‘betuttelend’. En wie wil dát nou zijn?

Woon- en leefgemeenschap Horeb in Beekbergen, onderdeel van De Hoop ggz, viert dit jaar haar tienjarig jubileum. Er worden allerlei jubileumactiviteiten georganiseerd, waaronder een open dag op zaterdag 16 mei (met een optreden van Elly en Rikkert) en een congres voor ondernemers op 17 september. Via www.horeb.nl houden we u graag op de hoogte!

Nieuw in 2009 Dit jaar is een dynamisch jaar voor De Hoop ggz. We starten namelijk – of zijn inmiddels gestart – met: • • • • • • • •

een nieuwe naam: De Hoop ggz nieuwe logo’s voor De Hoop, Chris en Bambino psychiatrische hulp hulp aan mensen met een dubbel diagnose (verslaving/psychiatrie) De Kiel: kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie (4 t/m 18 jaar) De Kajuit: kliniek voor jeugdige verslaafden (12 t/m 23 jaar) De Ark: woningen voor begeleid zelfstandig wonen en ruimten voor behandeling een multifunctioneel centrum: sportfaciliteiten, gesprekskamers en trainingsruimten

De nieuwe logo’s van De Hoop ggz, Chris en Bambino

Een recent krantenartikel bepaalde mij hier nog eens bij. In dat artikel stond dat de Amsterdamse coffeeshopbranche burgemeester Cohen streng heeft toegesproken. Wat zou de Amsterdamse burgervader misdaan hebben? Welnu, de reden is als volgt: 43 coffeeshops zullen gesloten moeten worden aangezien deze te dicht bij scholen liggen (minder dan 250 meter die de landelijke overheid aangeeft). De coffeeshops willen deze sluiting vanzelfsprekend voorkomen. Zij zijn immers eerlijke handelaren die nu het brood uit de mond dreigt te worden gestoten…? Daar moet Cohen wat aan doen; hij moet maar een eigen afstandscriterium vaststellen, vinden ze. Een Groen Links gemeenteraadslid riep zelfs op tot ‘enige burgerlijke ongehoorzaamheid’ jegens Den Haag als dat afstandscriterium gehandhaafd blijft. Gekker moet het toch niet worden. We maken zelf wel uit welke regels ons uitkomen en welke niet. De mens is sinds de zondeval in het paradijs niet veranderd. Ook toen was er al moeite met de regels, in dat geval van de Here God. Gelukkig laat de Bijbel ook zien dat in gehoorzaamheid aan Gods geboden – en ook in gehoorzaamheid aan de overheid! – zegen van God gelegen is. Teun Stortenbeker, voorzitter Raad van Bestuur Stichting De Hoop

WOORD AAN ‘T WOORD DE HOOP NIEUWS 3


Actueel

Het informatiecentrum is de ‘voordeur’ van De Hoop

“Vaak zijn we alleen een luisterend oor” Het is maandagmiddag. De zon schijnt het kantoor binnen van de afdeling Informatie en Planning (het informatiecentrum). In de kleine ruimte staan acht bureaus. Het is er misschien vol, maar ook vrolijk: in de vensterbank staat een vaasje met lavendel en viooltjes en bijna op ieder bureau staat een foto van kinderen of andere familieleden. Er wordt hard gewerkt op de afdeling. Ordners liggen open op tafel, de printer draait, Lammert tuurt over zijn leesbril naar zijn computerscherm. Een collega van een andere afdeling stapt binnen om de aanwezigen gedag te zeggen. Er worden grapjes gemaakt over zijn nieuwe bril waarvan niemand zeker weet of hij nou blauw of groen is. Dan gaat de telefoon. Jolanda zet haar koptelefoon op en neemt het gesprek aan. “Goedemiddag, informatiecentrum…” Welkom bij de ‘voordeur’ van De Hoop! Iedereen die het nummer (078) 6 111 222 belt, komt terecht bij informatiecentrum. Annemarie Jansen, werkzaam op de afdeling, vertelt: “Enkele van onze medewerkers zijn er speciaal om hulpvragen te beantwoorden, vijf dagen in de week, van negen tot vijf uur. Hoeveel vragen we per dag krijgen? Dat kunnen er wel zeventig zijn. Soms is het rustig, soms is het heel druk.”

Privacy Edith Geurts, teamleider van Informatie en Planning, vult aan: “Wij plannen de intakegesprekken en vullen de aanmeldformulieren in van mensen die opgenomen willen worden bij De Hoop. Ook plannen wij gesprekken voor de ambulante zorg en voor het ouder-/partnerwerk. In de toekomst gaan we dit ook doen voor De Kiel en De Kajuit, de nieuwe jeugdklinieken van De Hoop. De deur van het kantoor is altijd dicht. Collega’s van de andere afdelingen

weten: wij zitten aan de telefoon. We respecteren de privacy van de bellers.”

Plannen In het informatiecentrum staat een grote kast met folders. De titels van die folders laten niets aan duidelijkheid te wensen over: ‘Paddo’s’, ‘XTC’, ‘Alcohol’, ‘De Hoop helpt’. De afdeling plant activiteiten zoals presentaties, preventieve voorlichtingen en spreekbeurten van verschillende afdelingen van De Hoop, zoals Chris en het Centrum voor Pastorale Counseling. Daarnaast is de afdeling ook verantwoordelijk voor het verwerken van aanmeldingen voor bijvoorbeeld studiedagen en de opvoedcursus. Ook vandaag wordt daar hard aan gewerkt.

Voorlichting Intussen is Edith in gesprek met een school. Ze legt de

Vijftig procent van het werk van het informatiecentrum wordt mogelijk gemaakt door giften. Helpt u mee? Maak uw bijdrage over op giro 38.38.38. Dank u wel!

4 DE HOOP NIEUWS


docent aan de andere kant van de lijn uit wat het jongerenproject No Apologies (zie ook pagina 13, red.) inhoudt: “Het leert jongeren weerbaar te worden. Het geeft ze handvatten om ‘nee’ te zeggen tegen risicogedrag.” De docent vraagt of er ook voorlichting gegeven kan worden over pesten. “Zeker, dat doen we ook. Wanneer we langs kunnen komen?” Edith bekijkt de agenda en doet suggesties voor een datum. “Nee, februari of maart gaat helaas niet meer lukken. Dan zitten we al helemaal vol.”

Mailen Het informatiecentrum is ook verantwoordelijk voor de vragen die binnenkomen via het e-mailadres van De Hoop: info@dehoop.org. Annemarie legt uit: “Als mensen ons bellen met het verzoek iemand te interviewen of met andere specifieke vragen, vragen we altijd of ze dat verzoek via de mail willen doen. Dan kunnen we het later nog even bekijken. Soms kunnen we niet direct antwoord geven en moeten we zelf eerst onderzoek doen. Dan nemen we altijd later contact met hen op.”

Vragen Vandaag is het rustig, maar ook nu gebeurt het soms dat er meerdere telefoons tegelijkertijd rinkelen. Annemarie vertelt dat ze via de telefoon allerlei vragen krijgen, en lang niet alleen van mensen met een verslaving. “Er komen ook vragen binnen van kinderen die materiaal voor een spreekbeurt willen. Er bellen artsen en pastorale wersamenvattingskader

kader brochures, boeken

kers die willen weten wat er bij De Hoop mogelijk is qua behandeling. We spreken ook veel bezorgde ouders die bijvoorbeeld het vermoeden hebben dat hun kind drugs gebruikt en het moeilijk vinden hen daarmee te confronteren, of willen weten hoe ze zekerheid kunnen krijgen. Vaak zijn we alleen een luisterend oor. Voor veel mensen is het een opluchting dat ze hun verhaal kunnen doen. We zeggen dan ook dat ze altijd terug mogen bellen.” Soms krijgen ze op de afdeling ook met heel andere telefoontjes te maken. “We maken wel eens scheldpartijen mee van mensen die direct willen worden opgenomen of die onder invloed zijn. Maar over het algemeen is het dankbaar werk wanneer je iemand een helpende hand mag reiken en op die manier een schakel in het werk van De Hoop kan zijn.”

Contact met De Hoop Tel.nr: (078) 6 111 222 E-mailadres: info@dehoop.org Website: www.dehoop.org

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen

DE HOOP NIEUWS 5


Interview Mark (30) is bijna een jaar in behandeling bij De Hoop ggz. Hij gebruikte XTC, speed en cocaïne. Nu start hij binnenkort met een opleiding in de ICT en neemt hij deel aan het project ‘begeleid zelfstandig wonen’ van De Hoop.

“Ik weet het zeker: het gaat me dit ke Marks verhaal – waarom hij bij De Hoop terecht is gekomen – begint dertien jaar terug. Hij is zeventien jaar als hij voor de eerste keer in aanraking komt met drugs. “Vrienden van mij bezochten houseparty’s en sommigen van hen gebruikten XTC. Ik hield van housemuziek en besloot zodoende eens mee te gaan naar een houseparty. Daar ontdekte ik dat iedereen de hele nacht door kon dansen, maar dat ík dat niet volhield. De tweede keer besloot ik ook een XTC-pilletje te nemen en dat voelde meteen goed. Normaal ben ik vrij gesloten en leg ik moeilijk contact, maar door de XTC praatte ik met iedereen!”

Geef het door!

De moeder van Mark hoorde over De Hoop via een nieuwsitem op de televisie. Daardoor wist zij waar haar zoon geholpen zou kunnen worden bij De Hoop. We horen veel verhalen van cliënten die door tips van mensen uit hun omgeving en bijvoorbeeld door verhalen van cliënten in De Hoop Nieuws, zélf hulp gaan zoeken. Geef daarom deze De Hoop Nieuws door en vertel anderen over het werk van De Hoop: daarmee redt u mogelijk levens!

6 DE HOOP NIEUWS

Opwekkend middel In het begin neemt Mark één keer in de drie of vier maanden een pilletje.

“Ik had altijd erg veel pijn en ik begon de drugs nu ook te gebruiken om de pijn te verzachten. Ik gebruik-

“Ik stal zelfs geld van mijn moeder” Maar hoe meer houseparty’s hij bezoekt, hoe meer XTC hij gaat gebruiken. “Ik had ook steeds meer pillen nodig om hetzelfde effect te ervaren. Na anderhalf jaar kwam ik met speed in aanraking. Deze drug geeft je meer energie en zorgt ervoor dat je helder en wakker blijft. Ik vond het heerlijk.” Maar de pillen hebben ook een slechte invloed, want Mark slaapt slecht en eet nauwelijks. “Ik begon er slechter uit te zien. Ik ben 1.88 meter, maar destijds woog ik maar 56 kilo. Ik werd depressief en zakte voor mijn opleiding (technische school, red.). Ik wilde op zich wel leren, maar studeren kostte geld en dat gebruikte ik om drugs te kopen. Dus ging ik werken, maar ik raakte telkens mijn baantjes kwijt doordat ik me té vaak ziek meldde of gewoon niet kwam opdagen.”

Ziekte van Crohn Op een dag wordt bij Mark de ziekte van Crohn ontdekt, een darmziekte.

te steeds meer speed. Maar het ging écht bergafwaarts met mij toen ik in aanraking kwam met cocaïne. Dit goedje staat bekend als ‘de witte sloper’, de nieuwsgierigheid won het echter toch bij mij. Hoe meer ik het gebruikte, hoe lekkerder ik het vond. En als het uitgewerkt was, werd de drang om het nóg een keer te gebruiken steeds heviger.”

Op straat Anderhalf jaar lang gebruikt Mark vier dagen per week cocaïne. “Ik werd paranoïde, kreeg achtervolgingswaanzin en ik kwam daarom weinig buiten de deur. Inmiddels had ik een lening bij de bank om mijn dealers te kunnen afbetalen. Ik stal zelfs geld van mijn moeder… Toen ze dit ontdekte, stelde ze mij voor de keuze: ‘Of je gaat hulp zoeken of ik zet je op straat’.” Mark kiest voor de laatste optie, vindt een huisje en knapt het op. Dan verliest hij in 2003 zijn baan. “Het gas en de elektriciteit


Hulp nodig?

samenvattingsk ader

kader brochur

es, boeken

Informatiekade

r

kijk op de website Bestellen

Heeft uw fa milielid of p artner problemen? Worstelt hij of zij met verslav ing? Onderv in dt u daarvan zé lf probleme n ? De Hoop he lpt! Kijk voo r meer informatie o ver het Oud er-/ partnerwerk van De Hoo p op www.dehoo p.org of nee m contact op m et het inform atiecentrum via info@dehoo p.org of (078) 6 11 1 222.

er lukken!” werden afgesloten en ik werd uit mijn huis gezet. Op dat moment kwam mijn moeder. Ze had op het nieuws over De Hoop gehoord en vertelde mij daarover. Ik wist dat ik hulp nodig had, dus meldde ik me aan.”

Totaalplaatje Mark gaat voor acht maanden naar Horeb, een woon- en leefgemeenschap in Beekbergen en onderdeel van De Hoop. “Ik ben niet gelovig opgevoed maar bij Horeb leerde ik de Here God kennen.” Na zijn verblijf bij Horeb, huurt Mark een kamer en valt terug in oude gewoonten. “Vijf jaar lang gebruikte ik speed, tot dat ik me weer aanmeldde bij De Hoop ggz. Ik was inmiddels dertig jaar geworden en ik had altijd gezegd dat ik op deze leeftijd een gezinnetje wilde hebben… Dat was niet zo en ik besefte dat ik een keuze moest maken. Ik moet kiezen hoe ik verder wilde leven. Het ‘totaalplaatje’ van De Hoop trok me aan. Ik las op de website dat je er werkervaring op kunt doen, een opleiding kunt volgen en dat je er veel kunt leren over de Here God. Dat wilde ik. Ik heb nu zoveel plannen! Ik wil graag studeren, zelfstandig willen wonen, et cetera. En al kost het mij twee jaar om mijn leven op orde te krijgen, ik weet het zeker: het gaat mij dit keer mét de Here God lukken!” DE HOOP NIEUWS 7


Thema

In april en mei 2009 start De Hoop ggz met twee nieuwe klinieken voor kinderen en tieners. Waarom vindt De Hoop het zo belangrijk om – naast volwassenen – ook juist deze jonge mensen te helpen?

De Hoop ggz helpt kinderen en tieners met problemen Dromen en Drama’s Dit boek is geschreven door Rob Hondsmerk, directeur Kinder- en Jeugdzorg van De Hoop ggz. Voorheen was hij directeur van Stichting Chris. ‘Dromen en drama’s’ is een bundeling van 75 columns rondom vragen die ouders stelden aan Chris, bijvoorbeeld tijdens spreekbeurten. U kunt het boek bestellen via www.dehoopshop.nl of (078) 6 111 100. Prijs: € 9,95.

kader brochures, boeken

samenvattingskader Informatiekader

kader kijkbrochures, op de website boeken

Informatiekader Bestellen

8 DE HOOP NIEUWS

kijk op de website

Bestellen

De Hoop gelooft op basis van Gods Woord dat genezing en herstel mogelijk is voor ieder mens. Dit geldt dus ook voor kinderen en tieners! Rob Hondsmerk, directeur Kinderen Jeugdzorg bij De Hoop: “De Here God geeft ons in Zijn Woord de opdracht om te zien naar kinderen en tieners. Zij zijn Gods oogappel (vergelijk Mattheüs 19:14). Hij heeft een bedoeling met een ieder van hen. We willen bij De Hoop dan ook niet ‘alleen’ maar een kind van zijn probleem afhelpen. We willen een kader aanreiken voor het leven door hen aan de voeten van Here Jezus te brengen omdat daar échte genezing te vinden is. Daar gaan wij voor. En ik hoop alle mensen die dit lezen mét ons.”

Hulp voor kinderen en tieners De Hoop ggz heeft een uitgebreid hulpaanbod voor kinderen en tieners. Chris (voorheen Stichting Chris) is onderdeel van De Hoop en biedt onder deze naam ook enkele vormen van hulp. Een overzicht van het gehele aanbod aan kinder- en jeugdhulp: Chris: hulplijn, chat en kinder- en tienerpastoraat Kinderen en tieners tot achttien jaar kunnen met hun vragen terecht bij Chris via de telefonische hulplijn – (078) 63 123 00 – , via de chat op www.chris.nl en via e-mail: help@chris.nl.


Chris: pastorale kindbegeleiding (‘maatjesproject’) In heel Nederland zetten vrijwilligers van Chris zich in als ‘kindbegeleider’. Een kindbegeleider heeft regelmatig persoonlijk contact met een kind dat extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer het een vorm van autisme heeft. Dit contact kan ontspannende momenten voor het kind brengen én kan er daarnaast voor zorgen dat een gezin tijdelijk wordt ‘ontlast’.

Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en tieners tot achttien jaar kunnen bij De Hoop terecht voor gesprekken wanneer ze hulp nodig hebben bij problemen. Enkele voorbeelden van problemen zijn: autisme, ADHD, gedragsproblemen, depressiviteit, angsten, eetproblemen, klachten als gevolg van pesten, rouw- en verliesverwerking, negatief zelfbeeld, verslaving. Een enthousiast team van orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen en een kinder- en jeugdpsychiater zet zich voor hen in.

De Kajuit: kliniek voor jeugdige verslaafden Kliniek De Kajuit (24-uursopvang en klinische behandeling) is voor jeugdige verslaafden van twaalf tot drieentwintig jaar.

Met hun ouders mee…

Gerco (15 jaar) is opgenomen bij De Hoop ggz. “Ik blowde erg veel omdat ik er rustiger van werd. Ik voelde me er beter door. Meestal is het namelijk een grote chaos in mijn hoofd omdat ik PDD-NOS heb.” De Kiel: kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie Kliniek De Kiel is voor kinderen van vier tot en met achttien jaar met psychiatrische en ernstige psychische problemen. Bijvoorbeeld: diverse vormen van autisme, eetstoornissen, emotionele stoornissen (zoals angsten) en stemInforma tie mingsstoornissen (zoals depressie).voor ouders Informati e voor oude De Kajui rs t wijst toe. Via hem u een ouderbeg Nodig bij eleider opname van de beha of haar blijft u op Vóór opna de ndeling me ontv van uw kind. hoogte ange een brief waarin staat n u en uw kind Aanmelde nemen bij wat hij mee n voor De opname. De Hoop Zorg in ieder moet voor spull heeft een Kajuit en voor geval speciale voor jeugd dagelijkse en voor polikliniek ige versl voldoende verzorging aafden. jongeren kleding. Hier kunn zich aanm en elden voor ling bij De Leerplich Kajuit. Is behandet en scho uw kind dan is het ol • De leerp minderjari nodig dat licht loopt g, meldt voor u zelf uw • De Hoop tot achtt kind aanbehandeli ien jaar. voorz iet in een ng. cluster IV school met onderwijs Polikliniek of vraag vrijstelling jeugdige t leerplichtverslaafden T. (078) • Onderwijs aan, indien nood 6 111 222 zakelijk. is E. info@ behandelp tevens onderdeel dehoop.or van het rogramma g .

Naast al deze vormen van hulp, vangt De Hoop ook kinderen op die zelf géén problemen hebben. Zij komen met hun vader of moeder mee die bij De Hoop hulp zoeken voor hun (verslavings)problemen. Op pagina 10 leest u bijvoorbeeld het verhaal van Twizza en op pagina 14 vertellen we u meer over het project ‘Kinderen van verslaafde ouders’. Heeft u vragen over het hulpaanbod van De Hoop voor kinderen en tieners? Kijk dan op www.dehoop.org of neem contact op met het informatiecentrum van De Hoop, telefoonnummer (078) 6 111 222 of info@dehoop.org.

De Hoo www.deh

p helpt!

oop.org

Financiën en verg oedingen De zorgv erzekeraar vergo ling bij De Kajuit. Houd edt behandemet een t u wel reken eigen ing hoogte daarv risico. Neem voor de zorgverzek an contact op met eraar. uw

helpt! oop .or De H g w.dehoop

De Kaju

Locatie De Kaju it De Kajui t bevindt zich Dorp De Hoop, Provi op het terrein van Dordrecht ncialeweg . 70 te

Folders bestellen verzorgers Rol ouders/

voor Aanmelden kinder- en ambulante iatrie jeugdpsych

it:

kliniek v jeugdige oor verslaafd en

ww

de behandeatie die wordt mogelijk bij Alle inform e ngsplicht. is het nodig U wordt zoveel betrokken. Bij jonger niek voor geheimhoudi hulpverleners. Soms rt list. kind een polikli hebben een Privacy ts of specia ling van uw geval. Dit gebeu het team van De Hoop heeft - en jeugdpsychiatrie. van De Hoop school, huisar dit altijd het kind. Medewerkers kind en gezin, blijft binnenaan derden, zoals de men van uw kinderen is lante kinder u en/of uw na verwijzing over kken en ambu mming van over de proble vindt plaats verzameld of een of te verstre door met u elijke toeste verder geholp Aanmelding Jeugdzorg , zodat het atie te vragen kkelijke schrift is ts, Bureau om inform r de uitdru kind te praten uw kind ouder van de huisar nooit zonde g. rt n. Wanneer per stellin gebeu worde wordt Dit kan e GGZ-in functioneert, lijk ander en zelfstandiger in hoeverre het wense - en kinder Stich en ante ting De ambul betrokken situatie bekek Polikliniek Provincial Hoop de behandeling advies krijgt trie eweg 70 is dat u bij u het jeugdpsychia • 3329 KP Telefoon: kan zijn dat eg 90 Dord (078) 6111 wordt. Het tot ouderbegeProvincialew 222 • E-ma recht mogelijkheid cht il: info@deho om van de . 3329 KP Dordre ik te maken op.org 222 leiding gebru T. (078) 6111 Aanmelden voor .org De Kiel ige BehandeE info@dehoop De Hoop heeft de Geneeskund ) regelt een een polikliniek De Wet op voor kinder- en aanmelden voor komst (WGBO jeugdpsy elijkhe ekken vereen chiatrie. behande woord lingso Hier kunt u uw ling bij De Kiel. Locatie gespr plaats op Dorp 90, verwijsbrief van kind Voor aanmelding over de verant de huisarts, Bureau kken vinden en behandeling aantal zaken en kinderen. In het kort cialeweg De gespre Jeugdzor is Provin een s g Chris, of w een andere GGZ-inst den van ouder volgende neer: elling nodig. De Hoop, gebou cht. Polikliniek kinderhet zegen jeugdpsychiatrie komt het op KP te Dordre de volledige u 3329 heeft Provincia s jaar leweg 90 kunt namen • Tot twaalf uw kind. U 3329 KP Dordrech t genschap over n tekenen. T. (078) 6111 222 behandelpla n u en uw kind het jaar hebbe E. info@dehoop.org tot zestien . U beslist • Van twaalf el zeggenschap uw kind evenve behandelplan en moet Leerplicht en school het beiden over n tekenen. • De leerplicht behandelpla loopt tot achttien juridisch volbeiden het is uw kind jaar. jaar • De Hoop over voorziet in een beslissen • Vanaf zestien school met cluster kind mag zelf vrijstelling aan, IV onderwijs of ekenen. indien noodzake wassen. Uw vraagt leerplicht n en dit ondert lijk. • Onderwijs is tevens onderdee het behandelpla l van het behande lprogramma. Financiën en vergoed ingen De zorgverzekeraar vergoedt behande ling bij De Kiel. een eigen risico. Houdt u echter Neem voor de hoogte rekening met Hoop contact daarvan cht De ng Dordre Stichti KP op met uw zorgverze ehoop.org eg 70 • 3329 keraar. Locatie De Kiel E-mail: info@d Provincialew 6111 222 • De Kiel bevindt Telefoon: (078) zich op het terrein van Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 te Dordrecht.

Via het informatiecentrum van De Hontoep: ambula De Hoop kunt u gratis folders kinder- en sychiatrie De Ho jeug opdphe lpt! bestellen over de twee nieuwe www.dehoop. org klinieken van De Hoop (De Kiel en De Kajuit) en over de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie. Het telefoonnummer is (078) 6 111 222. Het e-mailadres is info@dehoop.org. De Hoop

ggz

atie inform voor ouders

De Hoop ggz

Stichting De Hoop Provincialeweg 70 • 3329 KP Dordrech t Telefoon: (078) 6111 222 • E-mail: info@dehoop.org

inform voor atie ou en jo ders ngeren

De Hoop

ggz

De Hoop ggz

De Kiel:

kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie informat ie voor ou ders

De Hoop ggz De Hoop ggz

samenvattingskader

kader brochures, boeken

Informatiekader

kijk op de website

Een groot probleem: pesten Pesten is een veelvoorkomend probleem op met name scholen. Gepest worden kan grote gevolgen hebben, ook op latere leeftijd. Zo zijn er bij De Hoop regelmatig cliënten die – doordat ze zijn gepest – uiteindelijk verslaafd zijn geraakt of andere problemen hebben gekregen. Bij Chris komen veel vragen van tieners binnen over pesten. Daaruit blijkt dat er veel tieners eenzaam zijn en zichzelf waardeloos voelen doordat ze gepest worden. Veel van deze tieners voelen zich vernederd, durven niemand meer te vertrouwen en zien er elke dag tegenop om naar school te gaan. Zelfs op latere leeftijd hebben velen van hen nog problemen doordat ze zijn gepest. De Hoop probeert via haar jongerenblad Connect (www.cnct.nl) om tieners bewust te maken van de gevolgen van pesten en daarmee eventuele problemen die kunnen ontstaan door pestgedrag te voorkomen. De tieners worden opgeroepen om te stoppen met pesten en/ of hulp te zoeken. Bijvoorbeeld door een leraar in te schakelen of door contact op te nemen met Chris. Op www.dehoop.org onder het tabblad ‘Thema’s’ vindt u meerdere artikelen over pesten.

Bestellen

DE HOOP NIEUWS 9


Thema-interview Voor cliënten van De Hoop is het leven in een woongroep soms bést moeilijk. Voor cliënten die met hun kind(eren) naar De Hoop komen, zorgt het groepsleven voor nog meer uitdagingen. Eén van hen is Twizza (35). Zij kwam samen met haar zoontjes Ismael (5) en Joshua (1) naar De Hoop.

Twizza woont samen haar zoontjes bij De H Twizza glimlacht breed bij de vraag hoe het met haar zoontjes gaat in haar woongroep. “De mannen op de groep vinden het fantastisch. Ze verwennen ze en houden echt van ze. Sommige van de ‘zware jongens’ zeggen: “Als Ismael er is, moet ik extra opletten op wat ik zeg en doe”. Hij heeft zonder dat hij het weet dus een goede invloed op de mannen in de groep. Zij willen met de kinderen erbij geen zooitje laten zien.”

Stress Twizza zelf vindt het intensief om samen met haar kinderen in een groep te leven. “Als ze wakker zijn, ben ik altijd heel alert. Ismael loopt door het hele huis rond. Joshua moet ik

een evangelische basisschool in Dordrecht en wordt na schooltijd opgevangen door Bambino, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van De Hoop. “Daar ben ik héél blij mee. Een christelijke omgeving maakt zoveel verschil."

Andere jeugd Wat Twizza het liefst wil, is dat haar kinderen een andere jeugd krijgen dan zij heeft gehad. Haar vader smokkelt drugs en overlijdt als zij vijftien jaar is aan een overdosis. “Mijn moeder heeft heel erg haar best gedaan voor mij,” vertelt Twizza. “Maar zij en mijn oma werkten de hele dag. Zodoende was er weinig tijd voor mij en voelde ik me steeds een-

“Ik geloof dat de Here God bezig is het onkruid in mijn leven weg te halen” overal naar toedragen omdat hij nog niet loopt. Als hij huilt, hoort de hele groep het door de babyfoon. Dan voel ik stress en dat is voor mij een risicofactor om terug te vallen in drugsgebruik. Gelukkig leer ik hier bij De Hoop veel over het omgaan met stress.”

zamer.” Om de leegte op te vullen, begint Twizza als ze nog maar dertien jaar is met het drinken van alcohol. “Ik weet nog dat ik op Aruba een keer zo dronken was dat ik niets meer kon. Mensen sleepten me over het witte zand. Je kon een heel spoor zien.”

Ontplooiing

Drugs

Twizza ziet ook voordelen voor haar kinderen wat betreft het groepsleven. “Ik merk dat Ismael zich ontplooit doordat er zoveel mensen om hem heen zijn.” Ismael bezoekt overdag

Als ze zestien jaar is, begint Twizza met blowen. Later begint ze ook cocaïne te gebruiken. Het gaat van kwaad tot erger. Ze raakt haar huis kwijt en wordt agressief. “Ik had twee gezichten. Ik kon

10 DE HOOP NIEUWS

heel aardig zijn, waardoor ik overal kon overnachten. Maar als ik je niet mocht, was ik your worst nightmare. Je moest dan echt voor me oppassen. Ik sloeg mensen in elkaar en liep met wapens rond. Ik kwam in de slechtste buurten van Amsterdam en Rotterdam, terwijl ik nu al bang ben als ik in Dordrecht ’s avonds in het donker over straat moet!”

Verandering Twizza gelooft dat ze uiteindelijk veranderd is door het gebed van haar moeder, die door alles heen voor haar is blijven bidden. Ook de zwangerschap van Ismael verandert veel. “Zodra ik hoorde dat ik zwanger was, ben ik gestopt met drugs. Zowel bij hem als later bij Joshua raadden de artsen me op medische gronden een abortus aan, maar ze zijn allebei gezond geboren. En ik zal hen opvoeden tot mannen Gods.” Enkele maanden na de geboorte van Joshua heeft Twizza na vijf en een half jaar een terugval. Dat doet haar besluiten om naar De Hoop te komen. “Ik geloof dat de Here God bezig is om het onkruid in mijn leven weg te halen, zodat ik sterk zal worden en vrucht kan dragen. Ik wil mijn eenzaamheid niet meer opvullen met de verkeerde dingen, zoals drugs.” Kijk op pagina 14 voor meer informatie over het project ‘Kinderen van verslaafde ouders’!


met H oop

“Een christelijke omgeving maakt zoveel verschil”

Twizza DE HOOP NIEUWS 11


Werken bij De Hoop

Ab volgt bij De Hoop een omscholingstraject op mijn plaats. Het is zo bijzonder om te mogen meemaken hoe cliënten veranderen. En dat gebeurt niet eens zozeer door de methodieken en therapieën die wij toepassen, maar veel meer door onze houding en karakter. Zo hielp ik in Zwitserland, tijdens een werkweek van De Hoop, een keer met een mannelijke collega een cliente die nog nooit op de ski’s had gestaan. Later vertelde zij mij dat ze nog nooit op deze manier door mannen was behandeld. Zij doelde erop dat wij behulpzaam waren geweest. Dat vind ik mooi: de ander helpen… zelfs zonder dat je het door hebt!”

Ab Nieuwkoop is 36 jaar. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen én volgt het omscholingstraject bij De Hoop. Waar ben je oorspronkelijk voor opgeleid? “Mijn vader was fruitteler en ik wilde dat ook worden. Daarom ging ik naar de Agrarische Hogeschool. Omdat het slecht ging in de fruitteelt, kon de geplande maatschap met mijn vader helaas niet doorgaan. Zo kwam ik in de ICT-sector terecht.” Hoe ben je bij De Hoop terecht gekomen? “Het jaar 2002 was een slecht jaar in de ICT. Ik werd ontslagen en kwam in de Werkloosheidswet (WW) terecht. Ongeveer anderhalf jaar heb ik thuisgezeten. Al jaren eerder was ik door familieleden attent gemaakt op een advertentie van De Hoop. Zij dachten 12 DE HOOP NIEUWS

dat werken bij De Hoop iets voor mij zou kunnen zijn. Werken met mensen trok me inderdaad meer aan dan zakelijk bezig zijn. In september 2004 ging ik bij De Hoop werken. Voorwaarde was wel dat ik me liet omscholen. Ik koos eerst voor het duale traject: werken én studeren. Ik liep daar zelf in vast. Daarom heb ik nu gekozen voor een deeltijdtraject.”

Hoe zie jij de toekomst? “In het lied Opwekking 663 staat: ‘Het gaat niet om mij, alsof U moet doen wat ik wil. U alleen bent God, ik geef mij over aan Uw wil’. Dat raakt mij, omdat het waarheid voor mij is. Door mijn relatie met de Here God, mijn levenservaring én mijn studie kan ik nu mijn medemens helpen. De Here God zal ook mijn verdere leven leiden.”

Hoe ziet jouw omscholingstraject er nu uit? “Ik zit nu in het derde jaar van de deeltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Dit betekent dat ik één dag naar school ga. Daarnaast werk ik vier dagen per week bij De Jordaan, de maatschappelijk opvang van De Hoop. Ik begeleid cliënten door middel van persoonlijke gesprekken en ik werk op de groep.” Hoe ervaar je nu je plaats bij De Hoop? “Ik ervaar De Jordaan écht als een plek van de Here God. Ik voel me hier samenvattingskader

kader brochures, boeken

Omscholingstraject

Wil jij graag werken bij De Hoop ggz, maar heb jij niet de juiste papieren? Kijk dan op www.dehoop.org onder het tabblad ‘Werken bij De Hoop’. Hier vind je meer informatie over het omscholingstraject van De Hoop. Je kunt ook contact opnemen met de afdeling Personeelszaken: (078) 6 111 444 of pz@dehoop.org.

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen


Preventie

De Hoop heeft een boodschap voor tieners:

“Jij bent uniek en waardevol!” Kinderen en tieners vormen de belangrijkste doelgroep van de preventieactiviteiten van De Hoop. Zo geven medewerkers van De Hoop voorlichtingen op scholen, in jeugdgevangenissen en op jeugd- en jongerenclubs. Ook geven zij het preventieproject No Apologies. Wat houdt dit project in? No Apologies is een interactief, afwisselend én karaktervormend programma voor tieners tussen de twaalf en achttien jaar. Maureen Altorf is preventiemedewerker bij De Hoop: “Twee dagen trekken we met de tieners op en gaan we samen met hen in op thema’s waarmee zij in hun leven direct te maken hebben. Denk aan relaties, media, seksualiteit en risicogedrag.” Door middel van werkvormen die bij het denk- en leerniveau van tieners passen, wil No Apologies hen zélf tot inzichten laten komen. Zo houden ze ‘Lagerhuis-discussies’, groepsgesprekken, balspelen en maken ze collages.

tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerd? Kijk dan op www.dehoop.org of bel voor persoonlijk contact met het informatiecentrum van De Hoop: (078) 6 111 222.

Help tieners te bereiken! Per jaar heeft De Hoop voor preventie 100.000 euro (50.000 euro voor No Apologies) nodig om ook buiten de regio’s waar wij subsidie krijgen voorlichting en No Apologies te kunnen geven. Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op giro 38.38.38 of online via www.dehoop.org. Dank u wel.

Hoofddoel Het hoofddoel van No Apologies is om tieners te helpen bij het maken van verantwoorde keuzes. Maureen: “Wij geloven dat tieners het in deze maatschappij niet gemakkelijk hebben. Er komt zóveel op hen af. Vaak maken ze daardoor de verkeerde keuzes op het gebied van relaties en leefstijl. No Apologies leert hen om ‘nee’ te zeggen en gezónde keuzes te maken. Als rode draad loopt door het programma de boodschap: ‘Jij bent uniek en waardevol!’. Wij hebben een grote passie om tieners met deze boodschap te bereiken!”

Connect: hét jongerenblad voor uw tiener

WWW.C NCT.NL

JONGERENBLA

D VAN DE

HOOP • JAARG

ANG 1 • NR

1

De Hoop heeft een nieuw jongerenblad: Connect.. Connect valt vier keer per jaar - gratis - op de deurmat en schrijft over thema’s waar tieners in hun leven direct mee te maken hebben. Aanvragen? Ga naar www.cnct.nl!

Vrijwilliger worden No Apologies draait grotendeels op vrijwilligers. Wij zijn alsamenvattingskader

Vraag het De Hoop

kader brochures, boeken

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen

Heeft u een vraag? Stel deze via media@dehoop.org.

“Waar komen de mensen vandaan die bij De Hoop zijn opgenomen?”

steden in het westen. Er zijn ook cliënten die het laatste deel van hun detentie bij De Hoop uitzitten.

Alle cliënten van De Hoop komen uit Nederland of van de Nederlandse Antillen. Wanneer het gaat om cliënten met een verslavingsproblematiek, komen de meesten van hen uit de buurt van Rotterdam, Amsterdam of één van de andere grote

Ook de kinderen en tieners die hulp krijgen van Chris komen uit heel Nederland. Niet allemaal komen zij naar Dordrecht voor hulp, want velen van hen kunnen worden geholpen door een vrijwilliger uit het uitgebreide netwerk dat Chris in Nederland heeft.

Ook is er een polikliniek in Driebergen. Het Centrum voor Pastorale Counseling, onderdeel van De Hoop ggz, heeft naast het werk in Nederland ook een vestiging in België. De cliënten van De Hoop komen via allerlei wegen bij De Hoop terecht: ze horen over De Hoop van verslaafden, familie, kennissen, hun huisarts of andere hulpverleningsinstanties.

“Hoeveel mensen werken er bij De Hoop?” Bij De Hoop werken ruim 390 mensen. Dit is exclusief invalkrachten en vrijwilligers. Daarnaast lopen er elk jaar ongeveer vijfenzestig mensen uit binnen- en buitenland en van diverse opleidingen stage bij De Hoop.

DE HOOP NIEUWS 13


Projectfinanciën

euro Nodig per jaar: 12.399 en Giften kunt u overmak op giro 38.38.38.

Project

Project: opvang van kinderen bij De Hoop Uitleg project

Op pagina 10 kunt u het verhaal lezen van Twizza. Samen met haar twee zoontjes – Ismael (5) en Joshua (1) – woont zij tijdelijk bij De Hoop ggz. Twizza is de achterban van De Hoop erg dankbaar. Door de giften die zij in het afgelopen jaar hebben gegeven, kunnen haar zoontjes bij haar blijven.

14 DE HOOP NIEUWS

Cliënten kunnen samen met hun kind(eren) bij De Hoop opgenomen worden. De kinderen verblijven dan met hun ouder(s) in één van de therapeutische centrum (woongroepen). Overdag gaan de kinderen naar Bambino, het kinderdagverblijf van De Hoop. De ouders worden begeleid in het opvoeden van hun kind(eren), bijvoorbeeld door de wekelijkse vader- of moedercursus. De Hoop helpt ouders ook om de band met hun kinderen een gezonde basis te geven.

Waarom belangrijk? De Hoop vindt het belangrijk dat de kinderen niet van hun ouders gescheiden worden. Binnen De Hoop maken cliënten vaak een grote verandering door, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Veel cliënten leren de Here God kennen waardoor vaak hun levensstijl drastisch anders wordt dan vóór hun opname bij

De Hoop. Het gevaar hiervan is dat kinderen van hun ouders vervreemd raken. Maar wanneer kinderen bij De Hoop wonen, maken ze deze verandering mee en kan de band – wanneer nodig – hersteld worden.

Steun dit project! Door uw gebed en financiële steun kan De Hoop kinderen als Ismael en Joshua helpen om weer kind te worden. En om moeders als Twizza de zekerheid te geven dat het écht mogelijk is: een nieuw leven opbouwen met je kinderen. Het project op deze pagina heet ‘Opvang kinderen van verslaafde ouders’. Giften kunt u overmaken via giro 38.38.38 of online via www.dehoop.org. Hier vindt u onder het tabblad ‘Help mee!’ ook een overzicht van de andere projecten van De Hoop. Bedankt voor uw steun!


Activiteiten

Agenda, contact en locatie activiteiten

Opvoedcursus Alvast voor in uw agenda: op 15 september start een ‘opvoedcursus’ voor ouders met kinderen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. De onderwerpen zijn: het christelijk gezin, communicatie en de leefwereld van tieners, emoties en gevoelens, tieners en seksualiteit. De avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten bedragen 25 euro per persoon of 40 euro per echtpaar. Aanmelden is noodzakelijk, graag via de website of het informatiecentrum (zie hiernaast).

De meest actuele agenda vindt u op www.dehoop.org. U kunt ook contact opnemen met het informatiecentrum: (078) 6 111 222 of info@dehoop.org. De activiteiten vinden plaats in het Media- en Congrescentrum op Dorp De Hoop, Provincialeweg 122 in Dordrecht.

Themabijeenkomsten

In 2009 organiseert De Hoop bijeenkomsten rondom thema’s die aansluiten bij haar hulpaanbod. De bijeenkomsten vinden plaats van 13.30 tot en met 17.00 uur. Aansluitend is er – voor wie dit wil – een (brood)maaltijd. De kosten bedragen tien euro. 5 maart 13 mei 16 september 15 oktober 12 november

themabijeenkomst ‘Zelfbeeld, identiteit en zelfaanvaarding’ themabijeenkomst ‘Schuld, vergeving en verzoening’ inhoud wordt nog nader bepaald themabijeenkomst ‘Angst en depressie’ inhoud wordt nog nader bepaald

Congres Zakenvrienden Op donderdag 19 maart organiseert het bedrijvennetwerk Zakenvrienden van De Hoop een congres met spreker Huib Klamer van het VNO-NCW, één van de grootste ondernemersorganisaties in Nederland. Meer informatie vindt u op www.vriendenvandehoop.nl/ zakenvrienden. U kunt natuurlijk ook bellen: (078) 6 111 477.

Colofon

De Hoop Nieuws Tweemaandelijkse uitgave van De Hoop ggz, evangelische hulpverlening. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Meer informatie op www.dehoop.org. Een deel van het werk van De Hoop wordt

Overige activiteiten In de komende periode vinden náást de themabijeenkomsten en lofprijsavonden, de volgende activiteiten plaats bij De Hoop: 7 maart

concert met Marcel en Lydia Zimmer 19 maart bijeenkomst bedrijvennetwerk Zakenvrienden van De Hoop 25 maart pastoresdag over huwelijk, gezin en bediening 4 april diaconiemiddag en concert Wim Bevelander 27 juni Dag van Hoop! financieel ondersteund door Stichting Vrienden van De Hoop. Deze stichting is in het bezit van het CBF- en het RƒB-keurmerk. Giften voor De Hoop kunnen worden overgemaakt op giro 38.38.38. Redactie, vormgeving en fotografie Teun Stortenbeker (hoofdredacteur) Frans Koopmans (eindredacteur) Medewerkers De Hoop Media Redactieadres Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 356 E-mail: media@dehoop.org Aansprakelijkheid Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de uitspraken van (ex)cliënten van De Hoop en hun familieleden in De Hoop Nieuws. Vóór

Lofprijsavonden Elke derde zondag van de maand is er een lofprijsavond bij De Hoop. De muzikale begeleiding tijdens deze avonden is in handen van het Choir of Hope. Verder is er elke lofprijsavond een spreker die een korte overdenking houdt. Ook vertellen cliënten van De Hoop over de wonderen die de Here God in hun leven heeft gedaan. De avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur (zaal open om 19.30 uur). De toegang is gratis.

verschijning zijn de (ex)cliënten akkoord gegaan met publicatie van deze uitspraken. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Bij toegestemde plaatsing moet er sprake zijn van uitdrukkelijke bronvermelding. Druk De Hoop Grafisch Centrum Provincialeweg 86, 3329 KP DORDRECHT Telefoon: (078) 6 111 333 E-mail: grafisch@dehoop.com www.dehoopgrafischcentrum.nl ISSN 1877-5055

DE HOOP NIEUWS 15


Dag van

Hoop Zaterdag 27 juni 2009 10.00 tot 16.00 uur

• samenzang onder leiding Marcel & Lydia Zimmer • rondleidingen • sprekers • workshops • markt • lunch • kinderconcert met Marcel & Lydia Zimmer • kennismaken met De Hoop

Op zaterdag 27 juni bent u van harte welkom bij de ‘Dag van Hoop’ in Dordrecht! Deze dag is voor iedereen die betrokken is bij of meer wil weten over De Hoop ggz.

Toegang: gratis Meer informatie: www.dehoop.org/dagvanhoop

Gezocht: groepsbegeleiders via omscholing

De Hoop helpt. Help jij mee? Ab Nieuwkoop, groepsbegeleider via omscholing: “Werken met mensen trok me meer aan dan zakelijk bezig zijn!”

In deze De Hoop Nieuws kun je het verhaal lezen van Ab. Hij volgt een omscholingsproject bij De Hoop ggz. Heb jij ook hart voor mensen in nood, maar beschik je niet over de juiste papieren om als hulpverlener te werken? Dan stimuleert De Hoop je om je te laten omscholen! Als omscholer werk je vier dagen als groepsbegeleider bij De Hoop ggz. Gemiddeld besteed je één dag per week aan je opleiding (bijvoorbeeld SPH of MWD). De Hoop is daarvoor een samenwerking aangegaan met de Christelijke Hogeschool Ede. De Hoop betaalt de kosten van de opleiding. Meer informatie over omscholing? Of benieuwd naar de vacatures bij de volwassenenzorg, de kinder- en jeugdzorg of bij de ondersteunende afdelingen? Kijk op www.dehoop.org onder het tabblad ‘Werken bij De Hoop’. Je kunt ook contact opnemen met de afdeling Personeelszaken: (078) 6 111 444 of pz@dehoop.org. We horen graag van je!

De Hoop Nieuws mrt 2009  

De Hoop Nieuws mrt 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you