Page 1

De 12-stappen Deeltijdbehandeling biedt u de mogelijkheid om dieper in te gaan op de Twaalf Stappen. De deeltijdbehandeling is geschikt voor mensen die het programma in de 12-stappenkliniek hebben gevolgd, in staat zijn een zelfstandig leven te leiden op het gebied van wonen en werken maar nog wel behandeling nodig hebben.

Financiën en vergoedingen Behandeling in het 12-stappenprogramma wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Houdt u wel rekening met een eigen risico. Neem voor de hoogte daarvan contact op met uw zorgverzekeraar.

Christelijke identiteit Het 12-stappenprogramma biedt behandeling vanuit een christelijke levensvisie op de mens, verslaving en verslavende middelen. De christelijke visie is terug te vinden in de hoofdmissie van De Hoop: De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. In het 12-stappenprogramma zijn – álle onderdelen van het programma verplicht.

En verder… Het mee-opnemen van kinderen is in dit programma niet mogelijk. Vooralsnog is er ook geen mogelijkheid tot behandeling van vrouwen in het 12-stappenprogramma. Tijdens de behandeling is er zeer weinig gelegenheid voor het regelen van praktische zaken. De Hoop vraagt u daarom om deze zaken vóór opname zoveel mogelijk te regelen.

Christen zijn of worden is echter géén voorwaarde om bij De Hoop te worden geholpen.

Locaties 12-stappenprogramma Het 12-stappenprogramma wordt gegeven op Dorp De Hoop, Provincialeweg 70, en Oudendijk 69 te Dordrecht.

De Hoop helpt! www.dehoop.org

Aanmelden voor het 12-stappenprogramma U kunt zich aanmelden via de polikliniek van De Hoop: Polikliniek De Hoop Spuiweg 77 Telefoon: (078) - 6 111 222 E-mail: info@dehoop.org

De Hoop: Kliniek en Deeltijd op basis van de

Twaalf Stappen Stichting De Hoop Provincialeweg 70 • 3329 KP Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 222 E-mail: info@dehoop.org • www.dehoop.org

De Hoop ggz

De Hoop ggz


Behandelprogramma

De Hoop: helpt mensen

op weg naar een nieuw leven

Het behandelprogramma is gericht op het niet langer gebruiken van verslavende middelen tijdens en na behandeling, oftewel: verslavingsvrij worden.

Heeft u een verslavingsprobleem? Zoekt u hulp om van uw verslaving af te komen? Wilt u een ander leven beginnen? De Hoop helpt! U kunt terecht bij Challenge, het 12-stappenprogramma van De Hoop.

De Hoop biedt hulp Stichting De Hoop is een GGZ-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De stichting biedt volwassenenzorg en kinder- en jeugdzorg. Eén van de behandelvormen van De Hoop is Challenge, het 12-stappenprogramma op basis van het Minnesotamodel. Een kort, strak en intensief behandelprogramma. Het 12-stappenprogramma bestaat uit drie vormen: • 24-uursbehandeling met een duur van acht weken • 24-uurs vervolgbehandeling met een duur van twaalf weken • 2-daagse deeltijdbehandeling van twaalf weken, als vervolg op de 24-uursbehandeling

U komt in aanmerking voor het 12-stappenprogramma als u: • Een man bent van 18 jaar of ouder. • Worstelt met een verslavingsprobleem. Doel van behandeling Het doel van een behandeling binnen het 12-stappenprogramma is allereerst het doorbreken van uw verslavingsgedrag. Het doorbreken van verslavingsgedrag betekent een totale verandering van levensstijl. Die totale verandering van levensstijl is nodig om gezond te leven. Met de 12-stappenmethode kunt u aan deze verandering werken. Na uw behandeling gaat u hiermee verder door het bezoek van de zelfhulpgroep van Stay Clean.

Behandelonderdelen 24-uursbehandeling, fase 1 en 2 Deze behandeling vindt intramuraal plaats, dat wil zeggen dat er 24-uursopvang geboden wordt. Behandeling vindt plaats van half zeven ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Het basisprogramma van de 12-stappenkliniek duurt acht weken. U kunt hierna een uitgebreider programma volgen dat twaalf weken duurt. Het behandelprogramma bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder: • Trainingen Living in Balance – onderwerpen als omgaan met stress, triggers en cravings, seksualiteit, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid en de werking van drugs. • Individuele behandeling – hierin werkt u met name aan de Twaalf Stappen. • Groepssessies • Zelfhulpgroepen • Activiteiten – sport, kerkgang, bijbelstudies, et cetera. U bent voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor het proces in de kliniek (u zorgt bijvoorbeeld zelf voor corvee, stelt per week iemand aan die de regels in de gaten houdt en iemand die de leiding neemt in de groep). Bezoekregelingen Op zaterdag en zondag kunt u familiebezoek ontvangen. U kunt dan op afspraak maxi-

maal twee personen per keer ontvangen. Nodig bij opname Vóór opname ontvangt u een brief waarin staat wat u mee moet nemen bij opname. Behandelonderdelen 12-stappen Deeltijdbehandeling Deze behandeling is bedoeld voor mensen die het 24-uursprogramma van de 12-stappenkliniek hebben gevolgd. De 12-stappen Deeltijdbehandeling vindt extramuraal plaats, dat wil zeggen dat er geen sprake is van opvang. Het huren van een kamer of woning bij De Hoop is onderdeel van het programma. De behandeling vindt 2 dagen per week plaats en duurt maximaal 12 weken. De overige dagen worden ingevuld met werken aan re-integratie en scholing. Het behandelprogramma van de deeltijdbehandeling bestaat onder andere uit: • Trainingen Living in Balance – onderwerpen als omgaan met stress, triggers en cravings, seksualiteit, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid en de werking van drugs. • Individuele behandeling – hierin werkt u met name aan de Twaalf Stappen. • Groepssessies • Zelfhulpgroepen (vervolg behandelonderdelen: zie achterzijde)

Folder Challenge one - 12 stappenprogramma  
Folder Challenge one - 12 stappenprogramma  

Folder De Hoop Challenge one - 12 stappenprogramma

Advertisement