Page 1

Het verhaal van de familie Kazen

Jacky Pullinger spreekt op Open Dag De Hoop

33ste jaargang • nummer 2 • maart 2008 • www.dehoop.org • www.steundehoop.nl


De Hoop breidt uit‌

jij bent nodig!

k o o m Ko j i b n e werk ! p o o De H Informatieavond Werken bij De Hoop Donderdag 3 april 2008 van 16.00 uur tot 22.00 uur, voor eten wordt gezorgd. Dorp De Hoop, Provincialeweg 70, Dordrecht. Aanmelden: via de website www.dehoop.org/vacatures. Info via pz@dehoop.org of (078) 6111 444.


Ze snoof haar eerste cocaïne op het toilet van haar school “Ze wil hier niet zijn. Ze zit op het puntje van de stoel en bijt op de nagels van haar rechterhand. Ze is bleek. En jong. … Later begrijp ik dat Maris nog maar veertien jaar is en dat zij bij De Hoop opgenomen wordt met een cocaïneverslaving. Op haar elfde rookte ze haar eerste jointje. Gewoon omdat iemand haar deze aanbood. In het weekend wist ze op straat aan speed en XTC te komen. Op haar dertiende snoof ze haar eerste cocaïne op het toilet van haar school.”

6

Concern De Hoop:

Het gezin Kazen bestaat uit Kees en Cocky en hun kinderen Arieke en Theo. De afgelopen jaren zijn niet

samenbundeling

gemakkelijk geweest. Theo raakte verslaafd aan blowen, XTC en speed.

van christelijke zorg

Zijn verslaving had een grote weerslag op het hele gezin. Samen vertellen

Mensen op weg helpen naar een nieuw leven, dat is altijd de missie van De Hoop geweest. Vanuit een christelijke bewogenheid wil De Hoop omzien naar de naaste in nood op grond van Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” En er is vraag naar deze hulpverlening. In Nederland én daarbuiten.

ze nu hun verhaal. Niet omdat ze het prettig vinden om hun problemen wereldkundig te maken. Wat ze graag willen, is andere ouders, zussen en broers bemoedigen: veranderen is mogelijk!

15

“Met elkaar aan tafel zitten en lachen… dat is toch wel érg speciaal.” R

E

D

A

C

T

I

6 E

Het kind en zijn rechten Kinderen hebben rechten. De landen die het ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’ hebben ondertekend – daaronder Nederland – verplichten zich om het welzijn van elk kind te bevorderen. Zoals het staat in artikel 3, lid 2 van het Verdrag: ‘De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen’. Dat zijn prachtige woorden. Het komt erop neer dat bij alle maatregelen die genomen worden en die betrekking hebben op kinderen, het belang van het kind voorop dient te staan. Wanneer de ouders van het kind, of anderen die verantwoordelijk zijn, hun verplichtingen niet nakomen, zal de Staat het kind voorzien van de nodige zorg. Dat geldt dus ook wanneer kinderen te maken hebben met verslavings- of psychiatrische problemen. De Hoop maakt zich er hard voor om er ook voor kinderen in problemen te zijn door nieuwe klinieken op te zetten. Lees dit magazine. Redactie De Hoop Magazine

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

3


Alinea recta

Chocolade! De Hoop is in november 2007 gestart met C’est bon. De chocolaterie is gevesgevestigd aan de Spuiweg in Dordrecht. C’est bon is een werkervaringsproject van De Hoop. Bedrijfsleider is Peter Priester: “Het ambachtelijke werk leent zich er prima voor om op persoonlijk vlak met mensen om te gaan. Bovendien is het leuk om de werkervaringdeelnewerkervaringdeelnemers en stagiaires mijn vak te leren én is het mijn drijfveer aan hen het Evangelie uit te leggen.” Ook u kunt via C’est bon handgemaakte bonbons, chocoladeletters of chocolachocoladefiguren bestellen. Voor meer informainformatie of persoonlijk contact kunt u bellen naar telefoonnummer: (078) 6111 120. 120.

FMA 10 jaar De Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) is het overkoepelend orgaan voor verslavingszorg op Curaçao. De FMA vierde onlangs haar tienjarig jubileum. Tussen De Hoop en de FMA bestaat al die jaren een goede band: tien jaar FMA is tien jaar nauwe samenwerking met De Hoop. In het jubileumboek naar aanleiding van tienjarig bestaan van de FMA, schreef Teun Stortenbeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop: “We hopen ook in de toekomst met de FMA samen te kunnen werken bij de belangrijke taak die er op Curaçao is: verslaafden perspectief geven op een gezond, verslavingsvrij leven.” Namens De Hoop overhandigde Teun Stortenbeker aan drs. Leslie Roosberg, directeur van de FMA, een geschenk dat een wereldbol voorstelt. De bol wordt omgeven door water, beeld van nieuw leven.

De Hoop luidt noodklok In een brief aan de gemeente Dordrecht én aan alle Tweede Kamerleden, uitte De Hoop eind januari haar grote bezorgdheid over het uitblijven van een goede financiële basis om kinderen van opgenomen verslaafden te kunnen opvangen. Door verandering van regelgeving komen deze ouders nu in grote problemen. De heer Van Dam, lid van de Raad van Bestuur van Dordrecht: “Het mee-opnemen van kind(eren) is vaak de enige wijze waarop verslaafde ouders überhaupt behandeling kunnen volgen, simpelweg omdat de kinderen niet elders kunnen worden ondergebracht.” De Hoop biedt sinds haar oprichting de mogelijkheid om kinderen mee op te laten nemen bij 24-uursbehandeling van de ouder. Inmiddels zijn in de Tweede Kamer door de ChristenUnie en het CDA kamervragen gesteld naar aanleiding van de noodbrief van De Hoop.

4

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008


4REAL ambassadeur van Chris De muziekgroep 4REAL is ambassadeur geworden van Chris. 4REAL trekt met haar optreden voornamelijk tieners. Jan-Peter, één van de bandleden: “Het gebeurt regelmatig dat er na een optreden tieners naar ons toekomen die vertellen over hun problemen. Soms gaat het om de strijd bij het maken van keuzes. In andere gevallen gaat het over misbruik of mishandeling. Ons verlangen is deze jonge mensen op weg te helpen en hen de liefde van Jezus te laten zien. We willen hen laten zien dat God écht (4REAL) is. Bij sommige problemen is een praatje met ons niet voldoende. Chris is dan een goede optie om naar door te verwijzen”. Het ambassadeurschap van 4REAL wordt onder andere vormgegeven door het organiseren van jeugddiensten in samenwerking met Chris. Daarnaast zal 4REAL tijdens haar concerten Chris actief promoten. Meer informatie over de groep vindt u op www.4realmusic.nl.

Voor al uw boeken, DVD’s, CD’s en cadeau-artikelen! Op www.dehooppostorder.nl kunt u terecht voor al uw (christelijke) boeken, Bijbels, muziek, DVD’s, video’s en software. De Hoop Postorder is één van de bedrijven van De Hoop waar gasten (cliënten) werkervaring op kunnen doen.

De Brug start werkervaringsproject Stichting De Brug in Katwijk is per 1 februari gestart met een werkervaringsproject voor ex-verslaafden en ex-gevangenen: De Kringloop. Met de hulp van vrijwilligers repareren zij tweedehandsspullen, zodat deze geschikt zijn voor de verkoop in De Kringloop. Voor meer informatie over het werkervaringsproject kunt u kijken op www.stdebrug.nl.

Overdenkingen Elke vrijdagochtend om vijf minuten voor zeven, acht én negen uur, zijn op GrootNieuwsRadio 1008AM korte Bijbelse overdenkingen te horen van Jef en Herlinde De Vriese (De Hoop/ Centrum Pastorale Counseling). De overdenkingen zijn ook te downloaden via de website www.grootnieuwsradio.nl of www.devriese.eu.

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

5


Actie

Deze foto is in scene gezet.

Ze snoof haar eerste cocaïne op het toilet van haar school

Ze wil hier niet zijn. Ze zit op het puntje van de stoel en bijt op de nagels van haar rechterhand. Ze is bleek. En jong.

6

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

In de wachtruimte

Haar eerste jointje

Door het raam kijk ik verder de wachtruimte in. Naast het meisje zit een echtpaar, haar ouders neem ik aan. Het lijken mij nette mensen. Vader is in pak, misschien moet hij straks nog naar kantoor. Moeder bladert in een magazine. Ze leest niet, dat zie je zo. Het beeld van deze drie mensen raakt mij. Wat zou er in hun hoofden omgaan? Schuldgevoelens? Opluchting? Hoop? Hoe zou ik zélf reageren, vraag ik me af. Stel dat ik daar zou zitten met mijn dochter… in de wachtruimte van een verslavingskliniek…

Later begrijp ik dat Maris nog maar veertien jaar is en dat zij bij De Hoop opgenomen wordt met een cocaïneverslaving. Op haar elfde rookte ze haar eerste jointje. Gewoon omdat iemand haar deze aanbood. In het weekend wist ze op straat aan speed en XTC te komen. Op haar dertiende snoof ze haar eerste cocaïne op het toilet van haar school. Bron: Infobulletin De Hoop, februari 2008


De Hoop over tieners en jongeren:

Laat ze kiezen voor een gezónde leefstijl! veiligheid en bescherming tijdens de stormen in hun leven. Hetzelfde willen we graag voor hun leeftijdsgenoten die psychiatrische hulp nodig hebben. Voor hen starten we dit jaar met een christelijke kliniek voor kinderen jeugdpsychiatrie, De Kiel.

Kiezen voor een gezonde leefstijl!

Bij De Hoop klopten de afgelopen tijd diverse tieners aan voor hulp. Bijvoorbeeld een zeventienjarige jongen die zijn ritalin (ADHD-medicatie) inruilde voor XTC of die jongen van negentien die vijf jaar geleden begon met het dealen van cocaïne, LSD en speed. We merken dat tieners steeds eerder in hun leven in aanraking komen met verslavende middelen. Misschien heeft u gehoord over het cocaïnegebruik op middelbare scholen in de randstad en de groei van het amfetaminegebruik (speed) op het platteland. En bent u al bekend met het fenomeen ‘comazuipen’, het drinken van alcohol totdat je bewusteloos raakt?

Veiligheid en bescherming Wanneer onze kinderen verslaafd raken, verkleint dit hun toekomstkansen. Daarom vinden wij het van gróót belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van een zich ontwikkelende verslaving in te grijpen. Dit jaar starten we met een kliniek – De Kajuit – voor jongverslaafden van twaalf tot en met drieëntwintig jaar. De kajuit op een schip is dé plaats om te schuilen als het stormt. Dat is wat we de kinderen en tieners willen bieden:

Goede opvang voor onze kinderen en tieners, wat hun probleem ook is, is dus van groot belang. Maar nog belangrijker: we moeten onze tieners behóeden, informeren en hun leren om eigen, bewuste, keuzes te maken… een keuze voor een gezónde leefstijl. Wij hebben hiervoor een preventieafdeling en getrainde medewerkers die een speciaal programma geven op middelbare scholen: No Apologies. Om tieners op jonge leeftijd te bereiken en hen te leren om een keuze te maken tégen verslaving, hebben wij uw hulp nodig. U kunt het preventiewerk van De Hoop en het project No Apologies financieel steunen. Per jaar hebben wij 150.000 euro nodig. Met uw

gift kunnen wij ons preventieprogramma verder uitwerken en mensen trainen om het project te geven. Daarnaast vragen wij u om te bidden voor onze kinderen, tieners en jongeren. ‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’, kunnen wij lezen in Jakobus 5 vers 16 (NBV). Marijke Duifhuizen

U kunt ook online uw donatie regelen. Gaat u hiervoor naar www.steundehoop.nl. U kunt ook een gift overmaken op girorekening 38.38.38 t.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht. Voor meer informatie over het project No Apologies, kunt u kijken op de website www.noapologies.nl.

BON ‘DE HOOP PREVENTIE’ Ja, ik steun het werk van De Hoop! Ik machtig Stichting Vrienden van De Hoop om het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven: eenmalig 25 euro 5 euro per maand 10 euro per maand anders, namelijk… euro per maand/eenmalig

dhr./mevr./fam.* voorletter(s):___________________________ naam:______________________________________ straat:_ ______________________________ huisnr.:______________________________________ postcode:_ ____________________________plaats:______________________________________ geb.datum: _ _____________________________________________________________________ telefoon:_________________________________________________________________________ e-mail:___________________________________________________________________________ bankrekening of gironummer:_______________________________________________________ datum:___________________________________________________________________________ handtekening:_ ___________________________________________________________________ * omcirkel de juiste aanhef DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

7


BON ‘BIDDEN VOOR DE HOOP’

Postzegel hoeft niet, mag wel

Ja, ik wil graag de Gebedsbrief ontvangen! ❏ per post ❏ per e-mail

dhr./mevr./fam.* voorletter(s): naam: ________________________________________ straat: ________________________________________ huisnr.: _________ postcode: _____________________ plaats: ________________________________________ telefoon: ______________________________________ e-mailadres: ___________________________________

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

Bidden voor De Hoop! De Hoop is in haar werk afhankelijk van de zegen van God. Daarom geeft De Hoop elke maand de Gebedsbrief uit. In de Gebedsbrief staat voor elke dag een gebedspunt zodat u heel gericht kunt bidden voor het werk en voor de gasten die bij De Hoop zijn opgenomen. U kunt zich opgeven via de bon die hiernaast staat afgebeeld.

* omcirkel de juiste aanhef

BON UITGAVEN DE HOOP!

Postzegel hoeft niet, mag wel

Stuur mij periodiek de volgende informatie over De Hoop: ❏ gratis De Hoop Nieuws ❏ De Hoop Magazine bij een minimumdonatie van 12,50 euro per jaar ❏ het jongerenblad Str8! dhr./mevr./fam.* voorletter(s): naam: ________________________________________ straat: ________________________________________ huisnr.: _________ postcode: _____________________ plaats: ________________________________________ telefoon: ______________________________________ e-mailadres: ___________________________________

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

* omcirkel de juiste aanhef

Postzegel hoeft niet, mag wel

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

Uitgaven De Hoop Wilt u op de hoogte blijven van het werk van De Hoop? Geef u dan op voor onze gratis uitgave De Hoop Nieuws. Bent u ook geïnteresseerd in achtergronden van verslavingsproblematiek? Tegen een minimumdonatie van 12,50 euro per jaar ontvangt u elke twee maanden De Hoop Magazine. Jongeren van twaalf tot achttien jaar kunnen zich gratis abonneren op het jongerenblad Str8! (straight) met elke twee maanden informatie over verslaving, vrije tijd, muziek en nog veel meer.


CoolAir is de keuze voor Comfort Wij leveren, installeren en onderhouden alle soorten airconditioning bij bedrijven en particulieren in heel Nederland.

• • • • • •

Bel voor meer informatie: Bodegraven Internet

Merk onafhankelijk Scherpe prijzen Alle systemen Gratis offertes Landelijke 24uur service Vakkundige plaatsing en onderhoud

Airconditioning Bedrijfskoeling

0172 - 652120 www.cool-air.nl

4

GOEDE REDENEN

om uw drukwerk door Grafisch Centrum De Hoop te laten verzorgen:

1. 2. 3. 4.

Uitstekende kwaliteit

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Het is opvallend dat zowel de politiek in Den Haag als het onderwijs zich dit jaar intensief met jeugd bezig houdt. Trouw van 11 januari 2008 meldt: ‘Rouvoet wil speedgebruik jongeren terugdringen’. De Telegraaf schrijft op 10 januari 2008: ‘Met drugs rijbewijs kwijt’. Zeer verontrustend al deze berichten. Het gebruik van speed is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar leidt ook vaak tot agressief gedrag. Niet alleen kunnen alcohol en verkeer nooit samen gaan, maar ook drugs hebben eenzelfde uitwerking op het rijgedrag. “In Nederland”, zo vindt het CDA, “kan iemand tot nu toe wel tien keer over de schreef gaan, zonder dat hij echt wordt aangepakt. We zijn al te lang voorzichtig geweest. Daarom is ook een hardere aanpak van drugs in het verkeer noodzakelijk”. In Barneveld komt een blowverbod rond alle scholen, meldt het Reformatorisch Dagblad van 15 januari 2008. Het lijkt er op dat politici en jongerenbegeleiders steeds meer afstand nemen van het zo ‘beroemde’ Nederlandse gedoogbeleid. Er worden meer en meer maatregelen genomen om de jeugd weer normaal aan het werk en aan het leren te zetten. Men zet vraagtekens bij ouders die hun kinderen op vijftien- of zestienjarige leeftijd toestaan om seksuele contacten te hebben. En op school worden de oude absentielijsten weer tevoorschijn gehaald. Het gezin is een belangrijke schakel om tot verandering in de samenleving te komen. Vroeger werd het gezin de hoeksteen van de samenleving genoemd. Het socialisme wees dat met nadruk af. Het humanisme van de laatste vijftig jaar heeft duidelijk aangetoond dat dit geen gelukkig en geordende samenleving heeft gebracht. Alleen Jezus Christus kan onze natie en daardoor ook onze jeugd redden van de ellende waarin zij nu verkeert. Het gaat om de toekomst van ons land en ons volk. Het moet heel duidelijk zijn: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. JAC. HOGEWEG, voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Hoop

Scherpe prijzen Prima service U geeft ex-verslaafden de kans het grafische vak te leren Provincialeweg 86A 3329 KP Dordrecht Telefoon 078 611 13 33 Fax 078 611 13 34 e-mail grafischcentrum@dehoop.com

VOORZET DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

9


Kinderen zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd. Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Psalm 127 vers 3 tot 5

Opvoeden met pij Wilkin van de Kamp, 25 jaar getrouwd met Aukje en vader van vier zonen. In zijn boek God speelt geen enkele rol in mijn leven, leven Hij is de regisseur beschrijft hij het proces van de adoptie van hun zoon Carlos. Hij laat zien hoe God hier de leiding in nam. Vol enthousiasme vertelt hij hoe hij als vader de boogschutter mocht zijn uit psalm 127. “Salomo beschrijft in deze psalm hoe kinderen – voor hun ouders – als pijlen in de hand van een schutter zijn. “Gelukkig is de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij”, zegt de psalmist. Een geweldig mooi beeld van opvoeding. In Jesaja 49:2 staat: “…hij maakte me tot een puntige pijl, hij stak me weg in zijn pijlkoker. Een profetie over Jezus. Dit voorbeeld geeft ons ouders de opdracht er voor te zorgen dat onze kinderen puntige pijlen worden. Dat ze scherp en toegerust zijn en gevormd worden. Dat is alleen niet voldoende. Ze moeten in de pijlkoker, maar er ook uitgehaald worden. Dus, haal de pijl uit je koker en span hem op je boog. Geef – sturend, niet bepalend – richting aan het leven en schiet de pijl af.”

Je zegt sturend, niet bepalend richting geven. Waarom?

10

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

“Wat je niet moet krijgen is dat ouders de toekomst van hun kinderen gaan bepálen. Maar ouders moeten wel degelijk het leven van hun kinderen stúren. Zoals ouders gewoon in hun relatie met God mogen vragen: ‘Wat is Uw plan met mijn leven?’, zo mogen ze dat ook doen voor hun kinderen. Wij hebben God ook gevraagd wat Zijn plan is voor het leven van onze jongens. We vroegen dan: “Hoe mogen zij door U gebruikt worden, want ze zijn geschapen voor Uw

doel.” Ik mag zorgen dat de pijl goed scherp wordt. Ik kan ze leren hoe ze keuzes kunnen maken, maar God kent het plan met hun leven.”

Hoe kan je ze als ouders wijzen op dat plan? “Voordat ouders kinderen kunnen helpen om hun bestemming te vinden, moeten ze eerst weten wat Gods bestemming voor hun eigen leven is. Het is belangrijk dat ouders afrekenen met een eventuele negatieve. Hoe is het ka-

De Hoop kan u op het gebied van pastoraat en opvoedingsondersteuning op een aantal manieren van dienst zijn. Het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) biedt pastorale zorg, cursussen en diverse schriftelijke uitgaven om de plaatselijke gemeente te ondersteunen. U kunt onder andere terecht bij het CPC voor advies bij het opzetten van een pastoraal team. Ondersteuning van het pastoraal team in de vorm van overleg en cursussen is ook mogelijk. Ook begeleidt het Centrum voor Pastorale Counseling voorgangers, oudsten en pastoraal werkers in de nood en helpen hen met vragen die zij hebben. Meer informatie is te vinden op www.pastoralecounseling.org. U kunt uw vraag ook mailen naar cpc@pastoralecounseling.org. Voor opvoedingsondersteuning kunt u terecht bij Chris. Kinderen en jongeren tot achttien jaar kunnen bij Chris terecht voor hulp. Daarnaast biedt Chris hulp aan gezinnen, als de problemen van het kind ook voor problemen in het gezin zorgen. Meer informatie vindt u op www.chris.nl. U kunt ook bellen met kantoor: 078 631 55 72. Heeft u als ouders te maken met verslaving binnen het gezin, dan kunt u voor een gesprek aankloppen bij het Ouder- en partnerwerk van De Hoop. Belt u met de Polikliniek voor een afspraak of meer informatie (078 6111 222).


l en boog rakter van de ouder gevormd? Wat is het oorzakelijke verband tussen de opvoeding en scholing van de ouders en wie ze nu zijn? Als je zelf nog barst van de negativiteit kun je je kinderen weinig positiefs meegeven. Als opvoeder moet je aan je kinderen laten zien hoe jij zoekt naar het plan van God met je leven. Kinderen luisteren niet, kinderen kijken. Onze daden spreken duidelijker dan onze woorden. Petrus zegt ook in een van zijn brieven: ‘Hoedt de kudde door een voorbeeld te zijn’. Ook de kleine gemeente, je gezin, moet je leiden door een voorbeeld te zijn. Als jij wandelt in Gods bestemming voor jouw leven, dan zullen kinderen zien dat dit een enorme vervulling geeft. Dat het een heel waardevol leven is. Als je weet wat Gods plan met jouw leven is, als je weet waar je leven naar toe gaat, dan kan je ook veel gemakkelijker ‘nee’ zeggen tegen al die dingen die je daar van proberen af te houden. Een sportman die de Olympische Spelen van Peking als doel heeft, weet wat hij moet laten staan om dat doel te bereiken. Discipline is niets anders dan ‘nee zeggen’ tegen dat waarvan je weet: dit is niet goed voor me. Dit weerhoudt mij er van om daar te komen waar God me hebben wil. Opgelegde discipline is veel minder krachtig dan discipline die van binnenuit komt. Discipline kan alleen maar van binnenuit komen als je weet dat het de moeite waard is

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

11


om ‘nee’ te zeggen tegen dat wat je afleidt van het behalen van je doel.”

Hoe ontdek je als ouders Gods plan met het leven van je kinderen? Hiervoor heb je geloof en vertrouwen in God nodig. Wanneer God laat zien wat het plan is met het leven van je kind, luister je dan als ouders? Want eigenlijk is het God die het kind uit de pijlkoker haalt. Hij gebruikt daarbij wel mensen. Als ouder moet je God vertrouwen. Je moet de pijl op de juiste tijd afschieten, want dan komt hij goed terecht. Als ouder moet je je kind toevertrouwen aan God. Eigenlijk zeg je: “Hier is het kind in uw hand, schiet u de pijl af op Uw tijd.”

12

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

Bevestig als ouders je kind in wat hij doet. Sturen en bevestigen. Dat zijn zulke belangrijke dingen. Hoe vaak krijgt je kind te horen: “Je doet het goed. Ik hou van je. Wat je nu doet, dat kan je goed. In mijn boek noem ik vier punten waarmee je kunt ontdekken wat Gods plan is met jouw leven, of dat van je kind. Temperament, gaven en talenten zeggen bijvoorbeeld veel over de richting. Ook zal God je kind niet iets laten doen, wat niet zijn hart heeft. Waar ligt z’n passie? Dat geeft ook een richting aan. Verder kan je jezelf afvragen waar hij of zij een positieve invloed op mensen en/of situaties heeft. In welke groep mensen, of op welke plek kan je kind zorgen voor verandering? Waar maakt hij het verschil?

Belangrijke vragen om jezelf te stellen. Ten slotte blijven er nog twee vragen over: waar en wanneer? Op Gods plaats en op Gods tijd zal zijn plan in vervulling gaan. Wat de plaats en de tijd is moet je – samen met je kind – met Hem gaan ontdekken.”

Je zegt dat bevestiging in de opvoeding cruciaal is. Wat zijn de gevolgen volgens jou van te weinig bevestigd worden? “Het niet ontvangen van bevestiging vormt je karakter. Je kan zien aan mensen of ze bevestigd zijn in hun leven, of niet. Als je te weinig bevestiging in je leven krijgt, word je onzeker. Je hebt onvoldoende kennis over wat je gaven en


talenten zijn. De veertjes van je pijl zijn niet goed afgesteld en de pijl gaat zwabberen. Het gaat de verkeerde kant op en treft geen doel. Bevestiging is belangrijk. De veertjes moeten goed bevestigd zijn, zodat het kind zichzelf kent. De vier punten waar ik het net over had, zou je de veertjes op je pijl kunnen noemen.”

Hebben kerken ook een rol in dit verhaal, of geldt dit alleen voor ouders? “Kerken hebben een heel belangrijke taak. Soms kan het zijn dat pijlen te vroeg – of te laat – worden afgeschoten. Het kan zijn dat een jeugdleider, een pastoraal medewerker of een voorganger of oudste de pijl dan weer terug in de koker doet om hem te laten herstellen. Of dat hij de pijl er juist uit haalt, richting geeft en opnieuw afschiet. Soms moeten de veren van de pijl hersteld worden, zodat de pijl niet meer zwabbert in de lucht wanneer hij wordt afgeschoten. De schade die een pijl kan oplopen omdat hij op een verkeerde plek is terecht gekomen, heeft tijd nodig om te herstellen. Dat kan goed in een kerk, binnen jeugdwerk of pastoraat. Lang niet iedereen krijgt thuis te horen dat God een plan heeft met zijn leven. Een jeugdleider kan in dat geval de rol van boogschutter op zich nemen door – samen – richting te bepalen en de pijl af te schieten. Ook in het gezin kan een pijl terug worden gestopt in de koker, wanneer hij te vroeg of verkeerd is afgeschoten. Als kinderen fouten maken, een verkeerde opleiding kiezen of andere verkeerde keuzes maken, hoeveel genade is er dan? Zeg je dan: “Zie je wel, ik heb het nog zo gezegd.” Of zeg je: “Kom, ik ga je helpen om te ontdekken wat wel de juiste richting is.” Tieners hebben ouders nodig die op deze manier richting geven aan hun leven. Dat is onmisbaar!” DANiËL eNGeLS eN rOB VeeNSTrA

Het interview met Wilkin van der Kamp is in een verkorte versie ook gepubliceerd in Plugged In, het magazine voor tienerleiders, docenten en ouders. Plugged In wil opvoeders van tieners ondersteunen door te informeren over de jongerencultuur en praktische tips te geven voor opvoeding op het gebied van media, alcohol en drugs en seksualiteit. Wilt u een proefexemplaar lezen of een abonnement nemen? Kijk dan op www.pluggedin.nl. Voor 9,50 euro heeft u een jaarabonnement. U ontvangt dan zes keer de Plugged In. Plugged In is een uitgave van De Hoop.

Geloof ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet’ (Hebreeën 11:1, Statenvertaling) Hoofdstuk 11 van de brief aan de Hebreeën is een prachtig hoofdstuk. Het hoofdstuk gaat over de ‘geloofsgetuigen’, mensen die in hun leven hebben laten zien dat het geloof in hun leven écht was. Ze hebben gelééfd uit het geloof, dwars door moeilijke omstandigheden heen. Geloof was voor hen: ‘Een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet’. Dit is niet maar een formele definitie van wat geloof is, maar een beschrijving van wat geloof doet in het leven van een mens. Het geloof in God is op basis van het getuigenis van God Zelf. Eigenlijk zegt onze tekst dat het geloof de beloften van God waarop wij hopen voor ons werkelijkheid maakt in het hier en nu. Elke hoop veronderstelt geloof. Geloof is een vaste overtuiging. In de mate waarin ik vertrouw op de bekwaamheid en de betrouwbaarheid van Degene Die belooft, ben ik er zeker van dat ik de zaken die ik verwacht ook daadwerkelijk zal verkrijgen. Geloof is actief. Geloof realiseert datgene waarop gehoopt wordt. En, vervolgt onze tekst, het is een bewijs, een demonstratie, van dat wat we niet zien. Paulus had het al aan de Romeinen geschreven (8:24-26, NBG) dat hoop die gezien wordt geen hoop is. ‘Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet?’, zo vraagt hij. En dan vervolgt hij: ‘Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding’. De ziel ziet wat het oog niet kan zien. In het leven van Mozes gold dat (Hebreeën 11:27). De wereld zegt dit allemaal niets. Paulus schrijft: ‘Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is’ (1 Corinthiërs 2:14). Laten we niet klein- of ongelovig zijn, maar gelovig!

Teun Stortenbeker, voorzitter Raad van Bestuur Stichting De Hoop

WOORD AAN ‘T WOORD

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

13


g a d ten

en? Ă­k do n a k at k brui iage rag - w d e s, m ge d drug n risico , l o h d) Alco ingen e altij a l r m e ef Le l apri (inclusi 6 1 r g trice nsda 19.00 uu enta e s o e r W v-p e, t i en t is 0 to dio- ijs, polit a r 13.3 ng: grat , r w e r e w a rou on d Toeg ne B uit het n Joan

n e c Do

tie: digen va e. enta i Pres . deskun prevent .v M.m werk en d jeug

Meer info

www.deh

:

oop.org

Organiseer een concert voor De Hoop! Bent u lid van een koor of heeft uw gemeente een eigen koor? Dan willen wij graag samen met u een concert organiseren. Wij bieden een muzikale avond met: medewerkers, cliĂŤnten en een spreker van De Hoop. Tijdens het programma vragen we aandacht voor de bouw van De Ark. Dit grootste project in de geschiedenis van De Hoop biedt ons de kans om nog meer verslaafden te helpen. Er is 2,2 miljoen euro voor nodig om de bouw te realiseren. Helpt u mee?

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vriendenkring: (078) 611 13 55.


Interview

“Met elkaar aan tafel zitten en lachen… dat is toch wel érg speciaal.” Het gezin Kazen bestaat uit Kees en Cocky en hun kinderen Arieke en Theo. De afgelopen jaren zijn niet gemakkelijk geweest. Theo raakte verslaafd aan blowen, XTC en speed. Zijn verslaving had een grote weerslag op het hele gezin. Samen vertellen ze nu hun verhaal. Niet omdat ze het prettig vinden om hun problemen wereldkundig te maken. Wat ze graag willen, is andere ouders, zussen en broers bemoedigen: veranderen is mogelijk! Theo begint op zijn veertiende jaar met blowen. Zijn moeder vertelt: “Theo is altijd een drukke en moeilijke jongen geweest. Hij was drieëneenhalf toen we al met hem in de hulpverlening belandden. In de zomer van zijn eerste jaar op het vmbo, kwam hij in contact met mensen die wiet rookten.” Theo: “Ik vond het leuk, lekker en ik werd er rustig van. Pas later werd ik door de drugs achterdochtig en agressief.” Zijn ouders vermoeden dat hij blowt. Maar als Theo ontkent, geloven ze hem. Cocky: “Ik vond wietzakjes, maar Theo vertelde dat hij deze spaarde. Je gelooft je zoon toch!” Later geeft Theo toe dat hij blowt. Cocky: “Natuurlijk ben je

daar als ouders ongerust over, maar artikelen die we lazen en mensen die we spraken, verzekerden ons dat we ons niet bezorgd hoefden te maken.” Arieke: “Er kwamen wel regels. Theo mocht alleen buiten de poort roken. In het brandpad.” Cocky: “Weet je, je hoopt en bidt als ouders dat je kind niet verslaafd raakt. Maar dit proces verloopt zo geleidelijk en je verlegt continue je grenzen, ook als ouders.” De situatie in huis wordt steeds slechter. Er is veel ruzie. Cocky: “Arieke ervaart het als dagelijks en er is een tijd geweest dat dit zeker ook zo was.” Kees en Cocky zoeken weer hulp en via een jeugdpsychiater komen ze terecht bij een gezinstherapeut.

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

15


Interview

Het bezoek aan de gezinstherapeut is geen succes. Theo: “Het werkte voor geen meter.” Arieke knikt: “Het heeft op mij ook geen indruk gemaakt. Aan mij werd niets gevraagd. Alles draaide om Theo. Ik had daar op dat moment geen moeite mee. Het was zo. Ik was zelf erg met mezelf bezig, werd depressief en kreeg anorexia.” Vanaf zijn achttiende gaat Theo naar hardcoreparty’s en blijft hij weekenden weg van huis. Hij gebruikt wiet, speed en XTC. “Er hangt een relaxte sfeer op die party’s en ik kon alsmaar doorgaan door de speed. Dit kun je overal krijgen en is hartstikke goedkoop. Cocaïne heb ik maar één keer geprobeerd, maar ik lustte toen geen eten meer en daar houd ik juist zo veel van”, grinnikt hij. Cocky: “Ja, gelukkig kunnen we nu ook lachen om de dingen die zijn gebeurd.” Vindt Theo het niet vervelend om de verhalen van zijn ouders en zusje aan te horen? “Nou... ja... Ik schaam me. Dingen die ik niet wílde doen, deed ik toch. Ik wil het allemaal liever vergeten.”

“Je ziet je zoon afglijden” Kees en Cocky vinden het belangrijk om hun kinderen christelijk op te voeden. Kees: “Toch hebben Arieke en Theo hebben een tijdlang niets van de Here God willen weten. Het is nog maar kort geleden dat ze zélf de keuze voor de Here God hebben gemaakt. Voor Cocky en mezelf is het erg goed geweest mensen om ons heen én de gemeente in gebed achter

Cocky: “We voelden ons niet meer thuis in ons eigen huis” ons stonden.” Theo: “Ik wist niet dat mijn ouders voor mij baden, maar ik heb altijd gevoeld dat de Here God met mij bezig was.” Kees en Cocky willen graag dat Theo zich aanmeldt bij De Hoop. Cocky: “Toen hij dit niet wilde, heb ik gebeld of Kees en ik in elk geval wél hulp konden krijgen. Dat kon en zo kregen wij, en later ook Arieke, gesprekken met een medewerker van het ouder-/partnerwerk van De Hoop. We hadden ook groepsgesprekken met andere ouders. Dat was fijn, want zo konden we ervaringen uitwisselen. We leerden dat we ons huis als het ware weer in moesten nemen. Theo stond aan het stuur in ons

Napraten? Heeft u behoefte aan een gesprek met één van onze ouder-/partnerwerkers? Belt u dan naar (078) 6 111 222. U krijgt de polikliniek van De Hoop aan de lijn, vraagt u naar het ouder-/partnerwerk. Meer informatie vindt u op www.dehoop.org.

16

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

Kees: “Ik voelde dat de strijd gestreden was. Hij kreeg hulp. Hij werd gered.” huishouden en dat was niet de bedoeling. We kregen het advies om te stoppen met het willen redden van Theo. Dat probeer je automatisch te doen. Je ziet je zoon, je broer, afglijden. Dat wil je tegenhouden. Maar dat lúkt je niet. Een verslaafde moet zélf die knop omzetten.”

“Ik ben mijn ouders dankbaar” Voor Kees, Cocky en Arieke is het moeilijk dat Theo geen hulp wil hebben. “We voelden ons niet meer thuis in ons eigen huis”, vertelt Cocky. “Ik wachtte ’s morgens in bed tot Theo naar zijn werk was uit angst voor een confrontatie. En om vier uur zat ik in de stress, want een half uur later zou Theo weer thuis zijn. Je wist nooit hoe het zou gaan.” Kees: “Wanneer je simpelweg ‘hallo’ zei, kon dit al uitlopen op een vloek- en scheldpartij.” Cocky geeft Theo een bemoedigende klopje. “Gelukkig is dát nu niet meer zo! Maar goed, op den duur liep de situatie zo uit de hand dat we Theo voor de keuze hebben gesteld. Of hij moest hulp zoeken of hij stond op straat.” Theo: “Ja, dat klinkt misschien heftig, maar ik ben mijn ouders dankbaar voor deze keuze. Hadden ze dit niet gezegd, dan had ik misschien geen hulp gezocht en was ik nog verder van huis geweest.” Theo meldt zich aan bij De Hoop en krijgt te horen dat hij negen lange maanden moet wachten. De dag dat Theo wordt opgenomen, is een opluchting. Kees: “Tot de laatste avond heeft hij zich tegen deze opname verzet, maar de ochtend zelf was hij heel rustig. Ik voelde dat de strijd gestreden was. Hij kreeg hulp. Hij werd gered. Zo voelde ik dat.” Theo blijft anderhalf jaar in De Hoop. Inmiddels heeft hij een eigen flatje, werkt hij bij een scheepswerf én bij de vrijwillige brandweer. Cocky: “Hij is zó veranderd. Ik zie het als een wonder dat hij bij De Hoop mocht komen, ongemotiveerd als hij was, én mocht blijven. De eerste keer dat we hem bezochten, gaf hij ons een kus. Dat had hij jaren niet gedaan.” Kees: “Bij De Hoop hoorden we ook dat Theo een vorm van autisme heeft. Daarmee vielen veel puzzelstukjes op hun plaats. In dezelfde periode hoorden we dat Arieke een eetstoornis had. Gelukkig is ze daarvan genezen, maar op dat moment stond ons leven weer op z’n kop.”

“Jullie vormen een eenheid” De moeilijke situatie thuis kost Cocky veel energie. “Ik kon niet meer. Ik was boos en moe en kwam tot de conclusie dat ik er tussenuit moest. In het centrum waar ik naartoe ging, heb ik veel gepraat, gehuild én heb ik kunnen nadenken.” Kees: ”Natuurlijk schrok ik ervan. Cocky twijfelde aan alles, zelfs aan ons huwelijk. Dát had ik niet aan zien komen. Gelukkig zijn we nu


weer op de goede weg.” Arieke: “Ik zie nu meer liefde tussen jullie dan ik ooit heb gezien. Vroeger trokken jullie nooit één lijn, nu vormen jullie een eenheid.” Cocky lacht: “Het is nog niet altijd koek en ei in dit gezin. Maar elk gezin heeft zo af en toe last van mopperende kinderen, toch? We kunnen nu in elk geval met elkaar aan tafel zitten en met elkaar lachen... dat is toch wel erg speciaal.”

Interviews met (ex)cliënten van De Hoop en hun familieleden, zoals hier gepubliceerd, vormen de neerslag van een met hen gevoerd gesprek. De tekst van het artikel wordt altijd voor publicatie door de geïnterviewde(n) geaccordeerd. De Hoop realiseert zich dat de tekst de visie en de belevingswereld van de geïnterviewde(n) weergeeft en dat andere belanghebbenden een andere visie kunnen hebben.

MARIJKE DUIFHUIZEN

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

17


De Hoop breidt uit De Hoop groeit. Op korte termijn zal gestart worden met vijf nieuwbouwprojecten op Dorp De Hoop. In de komende edities van De Hoop Magazine zullen we iedere keer één van deze projecten presenteren. In deze editie kunt u op pagina 22 en 23 alvast lezen over De Kajuit, de kliniek voor jeugdige verslaafden. 94

Op deze pagina ziet u op welke plaats op Dorp De Hoop de verschillende nieuwe gebouwen zullen komen te staan.

De Ark

41 woningen voor begeleid zelfstandig wonen Trainingsruimten voor deeltijdbehandeling

Vervangende nieuwbouw

38 plaatsen, waarvan 18 plaatsen voor ‘dubbeldiagnosecliënten’ (verslaving en psychiatrische stoornis)

18

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008


De Kajuit

Kliniek voor jeugdige verslaafden 24 plaatsen

Multifunctioneel Centrum

tijdelijke huisvesti ng De Kiel

Trainingsruimten, sport en recreatie

tijdelijke huisvestin g De Kajuit

De Kiel

Kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie 32 plaatsen

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

19


Jackie Pullinger spreekt op Open Dag De Hoop! Wij nodigen u van harte uit voor onze Open Dag op zaterdag 21 juni! Spreekster is zendelinge Jackie Pullinger. Zij werkt in Hongkong met drugsverslaafden en prostituees. We kijken uit naar haar getuigenis en we hopen dat ú hierbij bent! Jackie Pullinger leidt in Hongkong een centrum: de Saint Stephen’s Society. In dit centrum worden onder andere drugsverslaafden, drugsdealers en prostituees opgevangen en geholpen. Velen leren in het centrum de Here God kennen en besluiten om een heel nieuw (verslavingsvrij) leven te gaan leiden! Jackie vertrekt in 1966 vanuit Engeland naar China omdat ze gelooft dat de Here God dat van haar vraagt. Ze komt terecht in Hongkong en wel in de beruchte ommuurde stad Kowloon. Hier ziet ze de verschrikkelijke omstandigheden waarin de mensen moeten leven. Jackie gaat elke dag op pad en vertelt de drugs-dealers, prostituees en bendeleiders over Gods liefde. Maar na zes maanden realiseert ze zich dat er niet zoveel is veranderd. Ze bidt en de Here God laat haar zien dat ze de mensen ook praktisch moet helpen. Dit is het begin van de Saint Stephen’s Society. Jackie zoekt gevangenen op, ze voorziet de armsten van voedsel, ze zorgt voor gezondheidszorg én ze biedt mensen onderdak aan. De Here God zegent haar inspanningen: velen komen tot levend geloof! Jackie Pullinger geeft talloze lezingen per jaar. We zijn dankbaar dat ze de uitnodiging van De Hoop om te spreken op 21 juni heeft aangenomen!

Wat kunt u nog meer verwachten? U kunt op 21 juni de gebouwen, op Dorp De Hoop en aan de

20

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

Spuiweg bekijken, waaronder de therapeutische centra. Ook is er een markt, kunt u luisteren naar diverse getuigenissen van onze gasten (cliënten), informeren wij u over onze nieuwe klinieken voor jongverslaafden en kinder- en jeugdpsychiatrie en is er een optreden van Gerald Troost en band. Voor de kinderen maken we een heuse kinderboerderij en zorgen we voor een springkussen. We hopen u te ontmoeten op 21 juni! Tot dan!

Alle info!

Datum: 21 juni 2008 Locatie: Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 te Dordrecht Tijd: 10.00 tot en met 16.00 uur Programma: sprekers, getuigenissen, rondleidingen, markt en optreden Gerald Troost en band. Meer informatie over de Open Dag: www.dehoop.org Informatie over (het werk van) Jackie Pullinger: www.ststephenssociety.org


‘Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.’ Johannes 15 vers 16

“De Here God kan iedereen gebruiken!” Geert van der Beek werkt al ruim twee jaar als groepsbegeleider bij De Hoop. Hij vindt het een pittige baan, maar heeft het ook prima naar zijn zin. Geert werkt eerst een aantal jaar als leraar voordat hij mentor wordt van enkele leerlingen. “Later werd ik counselor binnen het zorgteam, waar ik mijn interesse voor de gekwetste mens ontdekte. Ik houd van mensen. Mensen boeien mij. Ik wilde wel vierentwintig uur per dag counselen. In het begin werkte ik op eigen kracht en voor mijn eigen erkenning. Geloven deed ik al van kind af aan, maar ik worstelde om Gods stem te verstaan. Ik kwam tot bewust geloof toen ik ontdekte dat de Here God iedereen liefheeft, accepteert en kan en wil gebruiken voor Zijn werk. Ik leerde weer om te luisteren naar Zijn stem. God leerde mij dat ik het niet alleen af kon. Ik wil graag dat Hij met mij tot Zijn bestemming komt.”

Niet alleen Ruim twee jaar geleden solliciteert Geert bij De Hoop. “Je eigen ontwikkeling versnelt wanneer je bij De Hoop werkt. Het is best een zware baan. De werkdruk is hoog maar ik hoef het werk niet in eigen

kracht te doen. Het is belangrijk om nuchter en professioneel in het werk te staan, maar ik probeer tegelijkertijd te werken vanuit Gods wil. Het is Gods werk. Ik wil naast onze gasten staan. Voor gasten is het gevoel van veiligheid, respect en acceptatie erg belangrijk, dat er naar hen wordt gelúisterd. Het werk vergt actieve inleving in de gasten. Het verlangen om geliefd te zijn kent iedereen.”

Gods liefde werkt De Hoop richt zich steeds meer op de jongerenproblematiek in de samenleving.

Wat vindt Geert hiervan? “Dat is heel erg goed en helaas noodzakelijk. Het is belangrijk om er vroeg bij te zijn. Voorkomen is beter dan genezen. De Hoop biedt veel kwaliteit met haar kinderwerk, preventie en het ouderwerk. Gods Liefde is er, die is niet afhankelijk van mij of anderen. Het werk is genade en het is mijn functie Zijn liefde door te geven. Het is mooi wanneer gasten dat oppikken. Ik zie dat God werkt, door de veranderingen van gasten. Ik sta er met mijn neus bovenop.” MICHIEL VAN DE LANGENBERG

Onze collega worden?

De Hoop heeft nieuwe medewerkers nodig. Interesse? Kom dan naar onze informatiedag ‘Werken bij de Hoop’ op donderdag 3 april van 16.00 tot en met 22.00 uur. Meer informatie vindt u op www.dehoop.org.

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

21


De Kajuit: een veilige plaats voor jonge verslaafden! “Ze wil hier niet zijn. Ze zit op het puntje van de stoel en bijt op de nagels van haar rechterhand. Ze is bleek. En jong. … Later begrijp ik dat Maris nog maar veertien jaar is en dat zij bij De Hoop opgenomen wordt met een cocaïneverslaving. Op haar elfde rookte ze haar eerste jointje. Gewoon omdat iemand haar deze aanbood. In het weekend wist ze op straat aan speed en XTC te komen. Op haar dertiende snoof ze haar eerste cocaïne op het toilet van haar school.” (Bron: pagina 6)

22

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

Tieners in Nederland komen steeds eerder en steeds vaker in aanraking met alcohol en drugs. Steeds meer kinderen krijgen de diagnose ADHD of autisme. De top-4 van vragen bij de telefonische hulplijn van Chris betreffen seksualiteit, misbruik, pesten en echtscheiding. Steeds meer kinderen en jongeren hebben blijkbaar een gebroken leven. Ze hebben hulp nodig. Hulp om aan hun problemen te kunnen werken. Hulp om aan een nieuwe toekomst te mogen beginnen.

Op zoek naar hulp De Hoop wil kinderen en jongeren helpen. In de vorige editie van het Magazine vertelden we u over De Kiel, de nieuwe kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. We hopen de kliniek deze zomer te kunnen openen. Inmiddels mogen we ook starten met een kliniek voor jeugdige verslaafden: De Kajuit. Vierentwintig jeugdige verslaafden van


twaalf tot en met achttien jaar zullen er terecht kunnen. Ook deze kliniek hopen we deze zomer te openen. Volkert van Petegem, geneeskundig directeur De Hoop en kinderpsychiater: “We zien dat steeds meer jonge verslaafden om hulp aankloppen bij De Hoop. We kunnen ze nu al wel opnemen maar dan behandelen we ze in een leefgroep tussen de volwassen verslaafden. Maar jongeren vergen een hele andere aanpak. Ze zijn op alle vlakken nog volop in ontwikkeling en hun gebroken leven vraagt om diepe antwoorden. Er moet naast de verwerking van hun problemen perspectief gevonden worden. We weten dat de Here God hen dit wil geven. Om onze hulpverlening beter op hun behoeften te laten aansluiten, starten we met De Kajuit.”

Toekomst De Kajuit biedt een kortdurend behandelprogramma. Dit bestaat uit bijvoorbeeld groepsbijeenkomsten, therapie en sportactiviteiten. Van Petegem: “Als je investeert in de behandeling van een kind of jongere, dan investeer je in hun toekomst. Hoe vroeger je hen motiveert om bij te sturen, hoe beter. Op De Kajuit krijgen jongeren inzicht in hun eigen keuzegedrag en leren ze tijdig hun verantwoordelijkheid te ne-

men. Zo kunnen ze gaan kiezen voor een gezonde levensstijl.”

dan nog zullen deze zijn weerslag hebben op de rest van het gezin.”

Ouders en kind

Schuilplaats

De Kajuit biedt niet alleen behandeling aan jeugdige verslaafden. Er is ook aandacht voor hun ouders. Zij kunnen informatie krijgen over de behandeling van hun kind en zelf begeleiding of therapie ontvangen. Van Petegem: “Als ik een kind zie met problemen, dan probeer ik daar altijd de ouders bij te betrekken. Ook al komen de problemen en het gedrag van het kind niet voort uit de gezinssituatie,

Voor de naam ‘De Kajuit’ is bewust gekozen. De kajuit van een schip is een veilige plaats. In stormen kun je er naar binnen gaan om daar te schuilen. We willen veiligheid en bescherming bieden aan de tieners en jongeren die we opnemen. Samen met hen gaan we op zoek naar de juiste richting. Want een nieuw begin is mogelijk! MIRIAM VAN NORDEN

Voor De Hoop staat het jaar 2008 in het teken van uitbreiding en groei. De Hoop Magazine wil u hierover dit jaar graag informeren. Deze editie vertellen we u over De Kajuit, de kliniek voor jeugdige verslaafden. In de komende magazines informeren wij u over onder andere over De Ark, De Kiel (kinder- en jeugdpsychiatrie) en de kliniek voor dubbeldiagnose patiënten. Meer informatie? Mail naar info@dehoop.org of bel naar (078) 6 111 356. Voor De Kajuit en de andere afdelingen van De Hoop zoeken we nieuwe collega’s. Interesse? Kom naar de eerstkomende informatiedag ‘Werken bij De Hoop’ op 3 april van 16.00 tot en met 22.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.dehoop.org/vacatures

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

23


Het voormalige klooster Sint Gerlach in Cadier en Keer. Stichting De Ommekeer start hier in 2008 met de opvang van verslaafden.

Concern De Hoop: samenbu Mensen op weg helpen naar een nieuw leven, dat is altijd de missie van De Hoop geweest. Vanuit een christelijke bewogenheid wil De Hoop omzien naar de naaste in nood op grond van Spreuken 24 vers 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” En er is vraag naar deze hulpverlening. In Nederland én daarbuiten.

24

In 1975 begonnen als klein opvangcentrum voor verslaafden, biedt De Hoop nu kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van verslaving, psychosociale en psychiatrische problematiek. Ook is De Hoop actief op het gebied van preventie en het bevorderen van deskundigheid door middel van trainingen en cursussen. De Hoop kiest bij al zijn activiteiten voor een invulling vanuit zijn christelijke identiteit. Immers, het Evangelie biedt ook in 2008 nog altijd hét antwoord op de diepste nood van de mens. Dat antwoord mogen we mensen niet onthouden.

ook blij met het groeiend aantal lokale christelijke initiatieven om tot concrete hulp aan mensen in nood te komen. Die lokale initiatieven kloppen vaak bij De Hoop aan om ondersteuning bij de verdere vormgeving van de hulpverlening. De Hoop ondersteunt bijvoorbeeld op het gebied van deskundigheidsbevordering of ondersteuning bij beleidsontwikkeling, financiële administratie of automatisering. Door uitbreiding van het aantal samenwerkingsverbanden met lokale organisaties wil De Hoop de landelijke dekking van christelijke hulpverlening verstevigen en uitbreiden.

Dat vindt gelukkig niet alleen De Hoop, dat vinden kleinschalige, christelijke (hulpverlenings)organisaties in Nederland en daarbuiten ook. De Hoop heeft de diepe overtuiging dat er in Nederland behoefte is aan christelijke hulpverlening en is dan

“Waar God bewogenheid in het hart legt voor hulp aan mensen in nood, op lokaal niveau, willen wij graag helpen om die hulp verder tot ontwikkeling te laten komen”, zegt Cor van Dam, lid van de Raad van Bestuur van De Hoop. “Het is de lief-

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008


De medewerkers van Stichting De Brug in Katwijk streven ernaar om de cliënten te begeleiden naar een totaal verslavingsvrij leven.

ndeling van christelijke zorg de van God die, in een stad of dorp, mensen in beweging zet. Het is prachtig om in de hulpverlening die liefde van God aan de mens in nood bekend te maken.” Lokale christelijke initiatieven komen er in de praktijk vaak al snel achter dat je niet kunt blijven steken in het ‘hobbymatige’. Van Dam: “Het moet gaan om zorgvuldigheid, om verantwoorde hulpverlening. Het gaat immers om mensen, de kroon van de Schepping van God! We vinden het ook belangrijk dat we aan eisen van de overheid beantwoorden. Dan gaat het bijvoorbeeld om zaken als kwaliteitseisen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), om good governance en om transparantie bij alles wat je doet. Bij het ontwikkelen van

Van Dam: “Het gaat om zaken als zorgvuldigheid, om verantwoorde hulpverlening.”

die zaken kunnen en willen wij de kleinschalige initiatieven graag helpen.”

Concern Om de eigen groei én om de positie van christelijke GGZ te versterken, heeft De Hoop gekozen voor een ‘concern-model’. In het kader van een concern, fungeert De Hoop als de centrale stichting, met diverse ‘dochters’ door heel Nederland én in het buitenland. Christelijke organisaties voor verslavingszorg en hulpverlening kunnen zich bij het concern aanmelden en aansluiten. Deze ‘dochterorganisaties’ hebben een eigen bestuur en een eigen beleid, waarbij dit beleid wél moet passen binnen de visie van De Hoop. ‘Dochterorganisaties’ in het concern zijn voor belangrijke beslissingen, zoals statutenwijzigingen en begrotingen, verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur van ‘moederorganisatie’ De Hoop. De besturen van de ‘dochterorganisaties’ behouden een zekere mate van zelfstandigheid en kunnen zich verder ontwikkelen. Een concernstructuur zorgt voor een krachtenbundeling van christelijke gezondheidszorg en een breed hulpverleningsaanbod. Daarmee verwerven de gezamenlijke christelijke

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

25


In Kinderdorp Hebron op Curaçao wonen kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld door verslaving of financiële problemen van de ouders.

hulpverleningsinstellingen zich een betere onderhandelingspositie met gesprekspartners. Ook kunnen mensen gerichter worden doorverwezen naar andere organisaties. Binnen de concernstructuur behouden de deelnemende organisaties hun ‘lokale kleur’. En die is belangrijk voor het persoonlijke contact met de hulpvrager en voor de mogelijkheid om in te springen op nieuwe ontwikkelingen in een specifieke regio. De Hoop heeft een breed scala aan specialismen in huis. Deze specialismen wil De Hoop graag aanbieden aan de organisaties die onder het concern vallen. Dat kan uiteindelijk leiden tot kostenbesparingen. Vanaf 2006 is aan dit concern-model daadwerkelijk invulling gegeven, door onderbrenging van meerdere rechtspersonen in het ‘concern De Hoop’.

Slot De Hoop zou graag zien dat er in elke gezondheidsregio in Nederland christelijke hulpverlening van de grond komt. En langzamerhand gebeurt dat dus ook. Cor van Dam: “Het is wonderlijk om te zien hoe er allemaal initiatieven ‘ineens’ van de grond zijn gekomen. Het mooie van de concernconstructie is dat we kleine initiatieven mogelijkheden van bestaan en ontwikkeling kunnen geven. En daarin zie ik nog veel groeimogelijkheden.”

26

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

Naast Stichting De Hoop zitten bij verschijnen van dit magazine de volgende organisaties in Concern De Hoop: • • • • • • •

Stichting De Brug – Katwijk Website: http://stdebrug.hilgersom.net Stichting Terwille – Groningen Website: http://www.terwille.nl/ Stichting Refaja – Rotterdam Website: http://www.refaja.org Stichting De Ommekeer – Maastricht Website: http://www.deommekeermaastricht.nl Stichting Sta Op Zorg – Vlissingen Website: http://www.staopzorg.nl Fundashon Krusada – Bonaire Website: http://www.krusada.nl Stichting Kinderdorp Hebron – Curaçao Website: http://www.hebron.nl

Een aantal instellingen treden naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn toe tot het concern. Met deze organisaties is De Hoop nog in gesprek.


Vraag het De Hoop

?

Wie kan er bij De Hoop terecht voor hulp?

Tijdens voorlichtingen en presentaties, via e-mail en telefonisch krijgen we veel vragen over het werk van De Hoop. In deze nieuwe rubriek ‘Vraag het De Hoop!’ willen we in de komende edities van De Hoop Magazine een aantal ‘Frequently Asked Questions’ (veelgestelde vragen) beantwoorden. Verslavingsproblemen

‘Dubbeldiagnose’

Mensen kunnen met allerlei verschillende verslavingsproblemen bij De Hoop terecht, voor opvang, 24-uurs behandeling, deeltijdbehandeling of ambulante hulp. Man of vrouw, oud of jong*, iedereen kan bij De Hoop aankloppen voor hulp. De meeste mensen die zich aanmelden zijn verslaafd aan alcohol of drugs. Daarnaast zijn er cliënten (die meestal ambulant geholpen worden) met problemen op het gebied van gokken, het gebruik van medicijnen, een verslaving aan internet of gamen (computerspellen). Ook mensen met een eetstoornis (anorexia of boulimia nervosa) kunnen bij De Hoop terecht. Er zijn ook clienten die kampen met een verslaving aan seks of pornografie. Dit vaak in combinatie met een internetverslaving. Veel van de cliënten zijn daarnaast verslaafd aan nicotine. * Op pagina 22 en 23 van dit magazine kunt u lezen over De Kajuit, de nieuwe kliniek voor jeugdige verslaafden, die De Hoop dit jaar wil gaan starten.

Er is een groep mensen die in de hulpverlening vaak tussen wal en schip raakt: mensen met een zogenaamde ‘dubbeldiagnose’. Daarmee wordt bedoeld mensen met een verslavingsprobleem en een psychiatrische problematiek. De reguliere verslavingszorg is niet ingesteld op deze psychiatrische problematiek, terwijl psychiatrische instellingen mensen met een verslaving vaak niet kunnen helpen. Deze groep neemt sterk toe, maar er zijn slechts enkele klinieken in Nederland waar deze mensen terecht kunnen. Daarom bouwt De Hoop een kliniek voor deze ‘dubbeldiagnose-cliënten’. Het gebouw zal op 30 juni 2009 gereed zijn.

Psychosociale problemen

In het volgende magazine het antwoord op de vraag: Wat is de meerwaarde van christelijke hulpverlening?

De Hoop helpt ook mensen met psychosociale problemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan angst, burn-out, eenzaamheid, rouwverwerking of relatieproblemen. Mensen die kampen met psychosociale problemen kunnen bij De Hoop verschillende vormen van hulp ontvangen: door opname in Maatschappelijke Opvang van De Jordaan, via ambulante gesprekken of in het project Begeleid Zelfstandig Wonen.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

De Hoop hoopt in de zomer van dit jaar te starten met een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze kliniek zal ‘De Kiel’ gaan heten.

Familie en partners van verslaafden

Ook een vraag stellen aan De Hoop? Mail naar

De partner, ouders of andere naaste familie van iemand met een verslavingsprobleem hebben het vaak zwaar te verduren. Dikwijls komen deze mensen zélf in de problemen als gevolg van de verslaving van hun naaste. Denk daarbij aan schuldgevoelens of depressiviteit. De Hoop heeft speciale ‘ouder-partnerwerkers’ in dienst om deze mensen op professionele wijze te helpen door middel van ambulante behandelgesprekken en het groepsgewijze ‘lotgenotencontact’.

redactie@dehoop.org en vermeld in het onderwerpveld van uw e-mail ‘vraag het De Hoop’. De meest gestelde vragen beantwoorden we in De Hoop Magazine!

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

27


Help mee!

Kaartenactie groot succes! “De vele kerstkaarten waren zeer bemoedigend voor mij. Kerst op De Hoop is heel bijzonder. Aan de ene kant is het moeilijk, ik miste mijn vriendin en voorgaande jaren zag mijn kerst er gewoon totaal anders uit. Aan de andere kant deed De Hoop er zoveel mogelijk aan om ons goede feestdagen te geven en dat is goed gelukt! Gezellig met de groep leuke dingen doen in een veilige omgeving, was erg goed voor mij. De vele kaarten hebben zeker een positieve bijdrage geleverd aan de toch lastige feestdagen. Heel erg bedankt voor uw steun!” Tim Ruim 1700 mensen hebben gereageerd op onze oproep om onze gasten een kerst- en/of Nieuwjaarsgroet te sturen. Bedankt!

De heer Rietberg (links) en Frank Swinkels

Kerstkaartenactie levert mooi bedrag op voor Hebron Handelsonderneming Van Leeuwen Buizen stuurt jaarlijks wereldwijd duizenden kerstkaarten naar haar relaties. Het bedrijf bestelt deze kaarten bij organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. In 2007 is ervoor gekozen om de opdracht aan Stichting Vrienden van De Hoop te geven. De heer Rietberg, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Van Leeuwen Buizen Groep, is onder de indruk van de behandelmethode van Stichting De Hoop. “Er wordt alles aan gedaan om de mensen er weer bovenop te krijgen. Vooral het re-integratieproject van De Hoop helpt mensen echt op weg. Het is daarom nuttig om De Hoop financieel te ondersteunen.”

Een concert voor De Hoop Op 8 december 2007 hebben de koren Praise the Lord uit Waarde en het Christelijk Krimpens Mannenkoor een concert voor De Hoop georganiseerd! Deze muzikale avond vond plaats in de Hervormde Gemeente in Yerseke. De collecte heeft een mooi bedrag van 1.100,00 euro opgeleverd. Bedankt!

Stroopwafelactie Een jongerenclub uit Hardinxveld heeft enthousiast actie gevoerd voor De Hoop! Via de verkoop van pakjes stroopwafels hebben ze 750,00 euro opgehaald. Een fantastisch bedrag!

28

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

Het ontwerpbureau van Van Leeuwen Buizen leverde het ontwerp voor de kerstkaart en De Hoop Grafisch Centrum verzorgde het drukwerk. Per kaart werd een deel van de opbrengst aan Kinderdorp Hebron geschonken. De heer Rietberg overhandigde de cheque aan directeur Frank Swinkels van Stichting Vrienden van De Hoop. De actie leverde drieduizend euro op. Het idee om door middel van deze actie De Hoop te ondersteunen, ontstond enige tijd geleden. De heer Rietberg bezocht een bijeenkomst voor ondernemers bij De Hoop. Zij wisselden ideeën uit met betrekking tot het formeren van een netwerk van christelijke ondernemers rond De Hoop. Tijdens de bijeenkomst werd ook een bezoek gebracht aan de bedrijven van De Hoop, waaronder de drukkerij. Rietberg: “Er is geld nodig om deze werkervaringsbedrijven draaiende te houden. Voor mij werd hier tastbaar wat er met giften gedaan wordt. Mensen worden voorbereid op een terugkeer in de maatschappij. Deze manier van behandelen heeft echt effect.” De Van Leeuwen Buizen Groep is een internationale industriële handelsondernehandelsonderneming, die stalen buizen, buiscomponenten en afsluiters levert. De Groep kent wereldwereldwijd 36 vestigingen. Het bedrijf werd in 1924 in Zwijndrecht opgericht.


JA! IK STEUN DE HOOP

Postzegel hoeft niet, mag wel

Ja, ik draag graag bij aan een nieuwe toekomst van de gasten!

JA! IK STEUN DE HOOP Onze gasten voeren bijna dagelijks een verbeten strijd. Ze gaan niet langer voor hun verslaving maar voor een nieuwe toekomst, voor een nieuw leven! Dankzij de steun van de Heere God winnen velen deze strijd. Wilt u bijdragen aan een nieuwe toekomst voor onze gasten? Uw aanhoudende steun is onmisbaar! Wanneer u ons wilt steunen met een gift, kunt u deze bon invullen. U kunt ook kijken op www.steundehoop.nl. Dank u wel.

CHOIR OF HOPE De Hoop heeft een eigen koor en band: het Choir of Hope. Het koor bestaat uit medewerkers en gasten en begeleidt samenkomsten binnen De Hoop. Daarnaast treedt het koor op door het hele land. Vaak verzorgt het Choir of Hope volledige samenkomsten in kerken, met een eigen optreden, samenzang, een overdenking en het verhaal van één van de gasten. Wilt u het Choir of Hope uitnodigen in uw eigen (kerkelijke) gemeente? Belt u dan naar telefoonnummer (078) 6 111 355 of vul de bon in die hiernaast staat afgebeeld. Het koor treedt ook op tijdens het concert van Christ. regiokoor Adonai op 28 juni in de Grote Kerk te Dordrecht. Zie ook www.activiteitendehoop.nl.

Ik machtig Stichting Vrienden van De Hoop om het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven: ❏ 5 euro per maand ❏ 10 euro per maand

Stichting Vrienden van

❏ anders, namelijk… euro per maand/eenmalig Dhr./mevr./fam.* voorletter(s): Naam: __________________________________________ Straat:_ _________________________________________ Huisnr.:_ _________ Postcode:_______________________ Plaats:__________________________________________ Telefoon:________________________________________ E-mailadres:_ ____________________________________ Bankrekening of gironummer:_ _____________________ Datum:_ ________________________________________

De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

* omcirkel de juiste aanhef

CHOIR OF HOPE

Postzegel hoeft niet, mag wel

Ja! Ik nodig het Choir of Hope graag uit voor een optreden!

Dhr./mevr./fam.* voorletter(s): Naam: ____________________________________________ Straat:_ ___________________________________________ Huisnr.:_ _________ Postcode:_________________________ Plaats:____________________________________________ Telefoon:__________________________________________ E-mailadres:_ ______________________________________

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

* omcirkel de juiste aanhef

Krusada in het nieuws

Stuur ‘es een kaartje…

Op 5 maart zendt het programma ‘Zendtijd voor de Kerken’ een herhaling uit van de uitzending Kruispunt in het leven. Dit programma geeft een impressie van Krusada op Bonaire. Voor het tijdstip van de uitzending kunt u kijken op www.eo.nl.

Via www.kindercarewenskaarten.nl kunt u uw familie, vrienden en kinderen blij maken met een kaartje én steunt u het werk van Chris! Bij elke kaart komt vijfentwintig procent van de verkoopprijs ten goede aan het werk van Chris. Kijkt u ook eens op www.chris.nl.

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

29


Bestel nu: Bijbels dagboek!

Uw gift is hard nodig! Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte bijdragen over 2008 van Stichting Vrienden van De Hoop. Wilt u een gift overmaken, dan kunt u dit ook online regelen via www.vriendenvandehoop.nl. Op deze site vindt u ook meer informatie over de diverse projecten en stichtingen. Voor meer informatie kunt u ons bellen via (078) 6 111 355. Omschrijving Bijdragen aan De Hoop Medewerkers Preventie Gebouwen De Ark Inloophuis

Bijdrage (in euro’s) 465.000 176.600 250.000 557.000 33.000

Bijdragen aan Chris Algemene kosten

250.000

Bijdrage aan het CPC Niet-AWBZ gesubsidieerde begeleiding en projecten, personeel en huisvesting

45.000

Bijdrage aan Horeb Vervangende huisvesting en bouw kapel

150.000

Bijdrage aan Hebron Exploitatie en projecten

155.000

Bijdrage aan De Ommekeer (Maastricht) Exploitatie, verbouwing, aanloopkosten St. Gerlach en garantiekosten

800.000

Bijdrage aan Krusada, Bonaire Exploitatie, vrouwenopvang, tuinbouwproject, zonnepanelen

170.000

Overige bijdragen buitenlandse projecten Exploitatiekosten en diverse projecten

42.500

Om deze bijdragen met een totaalbedrag van 3.094.100 euro te kunnen realiseren, hebben wij uw steun hard nodig!

Postzegel hoeft niet, mag wel

BON NODIG ONS UIT! Ja! Ik nodig De Hoop graag uit voor een presentatie! dhr./mevr./fam.* voorletter(s) : Naam: ________________________________________ Gemeente/kerk: _______________________________ Straat: ________________________________________ Huisnummer: ____ Postcode: _____________________ Plaats: ________________________________________ Telefoon: ______________________________________ E-mailadres: ___________________________________

* omcirkel de juiste aanhef 30

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

De Hoop gebruikt binnen de MinnesoMinnesotakliniek een Bijbels dagboek, met de titel In Twaalf StapStappen op weg naar een nieuw leven. leven. Het dagboek is een aanrader voor iederéén die echt werk wil maken van een nieuw leven! Bestel dit boek bij De Hoop Music-Books-Gifts, telefoonnummer (078) 6 111 100.

PluggedIn Zes keer per jaar verschijnt PluggedIn, een uitgave van Chris en De Hoop. Preventiemedewerkers van Chris en De Hoop schrijven voor ouders, tienerleiders en docenten over de jongerencultuur. Wilt u zich abonneren op de PluggedIn? Kijkt u dan op www.pluggedin.nl of bel met (078) 6 111 355.

NODIG ONS UIT! Bent u niet in de gelegenheid om op 21 juni naar onze Open Dag te komen? U kunt ons uitnodigen voor een presentatie over het werk van De Hoop. Eén van onze medewermedewerkers komt graag naar u toe om in anderhalf á twee uur tijd te vertellen wat het werk van De Hoop inhoudt en voor welke projecten uw steun hard nodig is. Bij elke presentatie is één van onze gasten aanwezig die zijn of haar persoonlijke verhaal ververtelt. Tussendoor kunt u vragen stelstellen en praten wij graag met u verder. De kosten voor een presentatie bedragen zeventig euro. Dit bedrag is inclusief de te maken reiskosten. Wilt u een afspraak maken? Belt u dan naar telefoonnummer (078) 6 111 349 of vul de bon in die hiernaast staat afgebeeld.


Bedankt voor uw betrokkenheid!

Uw eigen giftenoverzicht

Vanaf de start van het werk van De Hoop hebben veel mensen, scholen, kerken en diaconieën ons gesteund met collectes en giften en door de organisatie van jaarmarkten en sportevenementen. Eind vorig jaar hebben wij een paar honderd mensen gebeld om hen persoonlijk te bedanken voor hun steun, betrokkenheid en vrijgevigheid. Hebben wij u niet gebeld, dan willen we u via deze weg graag hartelijk bedanken!

U kunt uw eigen giftenoverzicht aanvragen via www.steundehoop.nl. Op deze website vindt u een formulier die u kunt invullen en naar ons kunt toesturen. Wij sturen uw giftenoverzicht spoedig mogelijk naar u toe. U kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer is (078) 6 111 355.

Wat voor ons opviel in de gesprekken, is dat velen van u nog nooit De Hoop hebben bezocht. We willen u dan ook van harte uitnodigen om langs te komen op zaterdag 21 juni 2008. Wij organiseren dan een grote Open Dag, zie ook pagina 21. We willen u graag het werk dat ú ondersteunt, laten zien! We hoorden tijdens het bellen bijzondere verhalen: “Ik kwam een medewerkster van De Hoop tegen op een vakanvakantiereis. Sinds die tijd ben ik donateur. Vele jaren hierna waren de heer Hogeweg en zijn vrouw mee op onze reis. Toen dacht ik: ‘Dat zit wel goed!’” Dit echtpaar is al meer dan twintig jaar donateur. “Nee, ik ben nooit bij De Hoop geweest. Ik ben 86 en ik zit in een bejaardentehuis. Maar de conciërge had het over uw werk en ik dacht: ‘Dat is goed werk!’” Deze mevrouw heeft in 2006 meer dan 14.000 euro gegeven.

Bedankt voor uw gift!

“Ik weet niet wat ik heb gegeven. Dat verzorgt mijn man. We huldigen het principe: de rechterhand hoeft niet te weten wat de linkerhand doet. En ik ben zijn rechterhand…”Haar man heeft een gift gegeven van 25.000 voor De Ark.

In 2007 heeft 650 kerken, 30 fondsen en acht scholen samen 500.000 euro geschonken aan De Hoop. Bedankt!

December

Januari

Algemene giften

327.317,08

52.773,63

Dorp De Hoop

1644,83

302,10

Kinderen van verslaafde ouders

3118,40

2725,00

De Ark

14.807,43

1318,50

Inloophuis

1298,95

766,50

De Hoop

Media- en Congrescentrum

67,50 -

Contactcentrum

30,00 -

Radiostudio

55,00 -

Str8!

4221,85 -

Kansen zien, kansen krijgen, kansen benutten

Preventie en voorlichting

1426,30

96,41

Eerste congres van ‘Zakenvrienden van De Hoop’

De Hoop Magazine

340,00

90,00

Op 18 april 2008 vindt bij De Hoop het congres ‘Een eerlijke kans’ plaats. Het congres is bestemd voor ondernemers en managers uit het bedrijfsleven. Op www.vriendenvandehoop.nl vindt u meer informatie. Het congres is de start van het bedrijvennetwerk ‘Zakenvrienden van De Hoop’. Wilt u meer informatie over dit netwerk? Neemt u dan contact op met Astrid Mersmans: a.mersmans@dehoop.org of (078) 6 111 477.

Wilt u inzage in alle giften die Stichting Vrienden van De Hoop binnenkrijgt? Neemt u dan contact op via telefoonnummer (078) 6 111 355 of info@vriendenvandehoop.nl.

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

31


Chris-Curacao/Yama’mi zoekt nieuwe medewerkers! Organisatiebeschrijving Fundashon Yama’mi is een christelijke organisatie voor kinder- en jeugdhulpverlening op Curaçao. Haar kerndoelstelling is een luisterend oor te zijn en een helpende hand te bieden aan kinderen en jongeren die in de problemen zitten of in de problemen dreigen te raken. Yama’mi werkt nauw samen met Chris in Nederland. We zoeken: t FFOcoördinator die de leiding van het werk kan overnemen van de huidige coördinator; t FFOhulpverlener die de directe zorg voor kinderen en tieners vorm kan geven. Salaris De stichting ontvangt geen subsidie. Ook donaties voor de stichting zijn beperkt. De medewerkers dienen zich financieel te laten onderhouden door een ‘vriendenkring’ dan wel de kerkelijke gemeente van herkomst Een volledige beschrijving voor deze beide boeiende functies en de vereisten waaraan kandidaten dienen te voldoen,vindt u op: www.werkenbijdehoop.nl

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van De Hoop: pz@dehoop.org

De Hoop

Ambulante Hulp De Hoop helpt wanneer je problemen hebt met alcohol, drugs, eten, gokken of internet. Ben je ouder, partner of kind van een verslaafde? Ook voor jou is er hulp!

Meer informatie? Bel (078) 6 111 222 of ga naar www.dehoop.org

8

-er

ieder drukvel zit een steuntje

Door uw drukwerk bij Grafisch Centrum De Hoop onder te brengen, steunt u exverslaafden om een vak te leren. Maar er zijn meer redenen...

­ ­ ­

Uitstekende kwaliteit Scherpe prijzen Prima service Provincialeweg 86A 3329 KP Dordrecht Telefoon 078 611 13 33 Fax 078 611 13 34 e-mail grafischcentrum@dehoop.com


Activiteiten

Lofprijsavonden Iedere derde zondag van de maand organiseert De Hoop een lofprijsavond. Tijdens de lofprijsavonden zingen we met elkaar tot eer van God. Gasten en oudgasten geven hun getuigenis en een spreker houdt aan de hand van een thema een korte overdenking. Er is ook ruimte voor gebed. De avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in het Media- en Congrescentrum op Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 te Dordrecht. Meer informatie vindt u op www.activiteitendehoop.nl. De eerstvolgende lofprijsavonden vinden plaats op 16 maart en 20 april 2008.

Radio-avond Op donderdag 25 september organiseert De Hoop een zogenaamde ‘radio-avond’ in het Media- en Congrescentrum van Dorp De Hoop in Dordrecht. In dit pand is ook de radiostudio van De Hoop gevestigd. Programmamakers van regionale en lokale omroepen én andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met het werk van De Hoop Radio en De Hoop zelf. Ook kunt kennismaken met de medewerkers én is er voldoende ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Meer informatie over de radio-avond vindt u op www.dehoopradio.nl.

Concert Gospelkoor Chananja Noteer alvast in uw agenda: Op zaterdagzaterdagavond 5 april geeft Gospelkoor Chananja een concert bij De Hoop in Dordrecht. Kaarten (à €10,-) zijn te bestellen via ticket@dehoop.org. Kijk voor meer inforinformatie op www.activiteitendehoop.nl.

Themablokken (rectificatie)

Preventieve voorlichtingen De Hoop Preventie geeft jaarlijks meer dan driehonderd voorlichtingen op middelbare scholen en in het basisonderwijs. Tijdens de voorlichtingen worden kinderen en tieners ingelicht over de gevaren van verslaving en verslavende middelen. Op www. dehooppreventie.nl staan de verschillende soorten voorlichtingen omschreven met daarbij de contactgegevens.

Alcohol, drugs, mediagebruik

Leerlingen en risicogedrag – wat kan ík doen? Op woensdag 16 april organiseert De Hoop een ‘docentendag’, een dag speciaal voor leerkrachten die geïnteresseerd zijn in bovenstaand thema. De toegang is gratis en de dag is van 13.30 tot en met 19.00 uur (inclusief maaltijd). De presentatie is in handen van Joanne Brouwer, radio- en tvpresentatrice. Verder werken er aan de dag diverse deskundigen mee vanuit het onderwijs, politie, jeugdwerk en preventie. Meer informatie vindt u op www.dehoop.org.

Vier keer per jaar organiseert De Hoop een ‘themablok’. Tijdens themablokken denken we met u na over thema’s waarmee een ieder van ons te maken heeft. Een themablok vindt plaats op drie achtereenvolgende dagen: donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagochtend. In ons vorige magazine stonden de verkeerde onderwerpen. De juiste onderwerpen en data van de themablokken in 2008 zijn: • Overheersen 13,14 en 15 maart • Afwijzen 26, 27 en 28 juni • Seksualiteit 18, 19 en 20 september • Geloof 20, 21 en 22 november U bent van harte welkom om een themablok bij te wonen deze vinden plaats op Dorp De Hoop in Dordrecht. Wilt u zich aanmelden of meer informatie, stuurt u dan een e-mail naar info@dehoop.org of bel met (078) 6 111 111.

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

33


Verschenen

Waar geest is, is vrijheid Verslaving is een chronische hersenziekte. Dat is de visie op verslaving die in de medische wereld, inclusief de verslavingskunde, mainstream is geworden. En zeker, het kan natuurlijk niet ontkend worden dat hersenen veel, heel veel, te maken heb-ben met het ontstaan en voortduren van verslaving. Maar een gevaar van deze zienswijze is, dat – als je niet uitkijkt – een verslaafde gezien wordt als een slachtoffer van zijn hersenen. En dat hij niet vrij is of vrij kan zijn. En waar blijft dan de verantwoordelijkheid van de verslaafde ten aanzien van het wel of niet beëindigen van zijn verslaving? Volgens arts-predikant Guus Labooy is die verantwoordelijkheid er wel zeker. Hij schreef het boek ‘Waar geest is, is vrijheid. Filosofie van de psychiatrie voorbij Descartes’. Daarin verdedigt hij de stelling dat het lichaam (inclusief de hersenen) niet het laatste woord heeft, maar onze wil die in onze geest huist. Labooy gaat in tegen het denken waarbij onze geest niets meer zou zijn dan een functie van ons lichaam; waarbij de mens alleen maar materie is, en niets meer; waarbij ons denken en voelen alleen maar een kwestie van de chemie in onze hersenen zou zijn. Hij noemt dat denken in zijn boek ‘fysicalisme’. De mens verwordt in een dergelijke opvatting ten diepste tot een automaat. Het fysicalisme stelt dat er geen andere werkelijkheid is dan deze die de natuurwetenschappen bestudeert. De mens is niet meer dan de materie waaruit hij bestaat. En dus is die mens ten diepste onvrij. Labooy nu biedt in zijn boek een alternatief waarbij recht gedaan wordt aan de (Bijbelse) opvatting dat de mens een samenstelling is van lichaam én ziel/ geest. Hij doet dat door de lezer te wijzen op de wijsgerige ideeën van de Franciscaan Duns Scotus (1265-1308) en van Augustinus (354-430). Lichaam en ziel/geest horen bij elkaar. De ziel maakt het lichaam levend. Labooy concludeert (p. 265): “Het bestaan van onze vrijheid én onze ziel staan buiten redelijke twijfel”. In een interview met Labooy in Trouw (3 januari 2008) onder de prikkelende titel ‘Ook een verslaafde is een vrij mens’, past de auteur de in zijn boek geuite opvatting ook toe op verslaafden. Verslaafden kunnen ‘nee’ zeggen, dat wil zeggen: hun wil uitoefenen, ook al zijn er neurobiologische veranderingen opgetreden in de hersenen. Hij stelt in het Trouw-interview dat alcoholisten – als ze willen stoppen en dat langdurig proberen – door het consequent volhouden van dat wilsbesluit op den duur ook het neurobiologisch patroon in hun hersenen verandert: “Dan nog blijven ze zich aangetrokken voelen door wat ik de vleespotten van Egypte noem, maar ze zijn wel vrij om zich daartegen te verzetten”. Labooy heeft geen eenvoudig boek geschreven. Maar de inhoud is een welkome correctie op het denken dat de mens, inclusief de verslaafde, niet anders kan dan wat zijn hersenen ‘willen’. FK N.a.v. Guus Labooy, Waar geest is, is vrijheid. Filosofie van de psychiatrie voorbij Descartes (in de reeks Psychiatrie en Filosofie), Uitgeverij Boom, Amsterdam 2007, ISBN 978 90 8506 360 5, prijs 29,50 euro.

34

DE HOOP MAGAZINE • MAART 2008

DE HOOP MAGAZINE Verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 10.000 exemplaren. Uitgave van Stichting Vrienden van De Hoop, Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht, Telefoon: 078 6111 355, Fax 078 6111 360. E-mail: info@vriendenvandehoop.nl ISSN: 1384-9204 HOOFDREDACTEUR: Teun Stortenbeker REDACTIE: Frans Koopmans MEDEWERKERS: Marijke Duifhuizen, Jac. Hogeweg, Rob Veenstra, Miriam van Norden, Michiel van de Langenberg, Harm Noordhof en Daniel Engels VORMGEVING EN FOTOGRAFIE: De Hoop Media ABONNEMENT: De Hoop Magazine wordt toegestuurd aan diegenen die een minimumdonatie van 12,50 euro voor het werk van De Hoop overmaken. Geïnteresseerd? Bel: 078 6111 355 en geef u op, of vul de bon uit dit magazine in. STICHTING VRIENDEN VAN DE HOOP Een deel van het werk van De Hoop is afhankelijk van giften. Stichting Vrienden van De Hoop beheert de binnengekomen giften en onderhoudt het contact met de achterban. Een andere belangrijke activiteit van Stichting Vrienden van De Hoop is preventie en voorlichting. VOOR GIFTEN: Postbank: 38.38.38, ABN Amro: 50.80.11.000, t.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop, Dordrecht OOK IN BELGIË: Nummer postrekening: 000-1592879-42, t.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop, Brussel. ADVERTENTIES: Bel voor inlichtingen: 078 6111 111. Plaatsing van een advertentie in De Hoop Magazine houdt niet in dat De Hoop zich vereenzelvigt met de identiteit of achtergrond van de adverteerder of diens product. De Hoop behoudt zich het recht voor een advertentie zonder opgaaf van redenen te weigeren. DRUK: De Hoop Grafisch Centrum, Provincialeweg 86a, 3300 KP Dordrecht, Telefoon: 078 6111 333, Fax: 078 6111 334, E-mail: grafisch@dehoop.com De Hoop Magazine wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Dit is vriendelijker voor het milieu. STICHTING DE HOOP Stichting De Hoop in Dordrecht biedt naast opvang en behandeling van verslaafden ook hulp aan mensen met psychosociale problemen. Zij onderhoudt daartoe enerzijds een compleet klinisch circuit dat bestaat uit de centra De Koers, De Boeg, Het Anker, Het Baken, Het Roer, De Radar, Het Kompas en De Brug en diverse leer-werkprojecten. Daarnaast onderhoudt zij een maatschappelijke opvang: De Jordaan. Na verblijf in de centra kunnen cliënten maximaal een jaar begeleid zelfstandig wonen. In totaal kunnen in de klinische opvang maximaal 118 verslaafden worden geholpen, in de maatschappelijke opvang maximaal 28 personen. Kenmerkend voor de eigen aanpak van De Hoop is de modulaire behandeling, de individuele begeleiding bij behandeling en/of verwerking van achterliggende problematiek en de grote aandacht voor vakgerichte arbeidstraining. Bij De Hoop is het mogelijk dat verslaafde ouders samen met hun kinderen worden opgenomen. Voor meer informatie: info@dehoop.org of internet: www.dehoop.org.


Bestel de volgende uitgaven van De Hoop! Brochures

Brochure Save Sex Infobrochure De Hoop Verslaving voorkomen Alcohol, (g)een probleem? Brochure ‘Alcohol, daar is toch niets mis mee?’ Brochure ‘Blowen, daar is toch niets mis mee?’

Folders Tabak Blowen Opwekkende middelen Hallucinerende middelen Verdovende middelen Eten Gokken Ecodrugs Alcohol Paddo’s XTC

Boeken Verhalen van Hoop (deel 2) Pluis de Muis in het ziekenhuis – Marcus Mattheeuwsen Pluis de Muis naar school – Marcus Mattheeuwsem Als Jozef je zoon is – Teun Stortenbeker Imaginabo si Hosé tabata bo yu – Teun Stortenbeker Als David je vader is - Teun Stortenbeker Imaginabo si David tabata bo tata – Teun Stortenbeker Mijn hart ligt in Bolivia – Peter de Bruijne Als je kind ontspoort - Norman Wright Serie ‘Hoe overwin ik…’ – Neil T. Anderson How to smell like God – Steve James Ex-verslaafden aan de slag – Peter de Bruijne Hasjiesj en Marihuana – drs. K. Neeteson Ik wil leven – Peter de Bruijne Dochters zonder vader – H. Norman Wright Fotoboek De Hoop Onze uitgaven kunt u bestellen via www.steundehoop.nl, www.dehooppostorder.nl of neem contact op In twaalf stappen op weg naar een nieuw leven met De Hoop Public Relations, telefoonnummer (078) 6 111 356 of info@dehoop.org. – Bijbels dagboek


Welkom! 21 juni 2008

Open Dag

3POEMFJEJOHFOt0QUSFEFO(FSBME5SPPTUCBOE 7FSIBMFOWBODMJÑOUFOt,JOEFSQSPHSBNNBt4BNFO[BOHt.BSLU

Spreker:

Jackie Pullinge (leidster christe lijk centrum voor drugsvers laafden in HongKong)

.FFSJOGPSNBUJF XXXEFIPPQPSHPQFOEBHtUFMFGPPO

r

De Hoop Magazine maart 2008  
De Hoop Magazine maart 2008  

De Hoop Magazine maart 2008

Advertisement