Page 1

32ste jaargang • nummer 4 • juli 2007

Alcoholslachtoffers in de baarmoeder

www.dehoop.org • www.steundehoop.nl


Werken bij De Hoop?! De oogst is groot… (Matt 9:37)

Werken bij De Hoop De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Dat doen we al meer dan 30 jaar. Het werk is in die jaren steeds verder uitgebreid. We werken samen met verschillende organisaties in binnen en buitenland. In deze groeiende organisatie zijn er steeds weer nieuwe mogelijkheden voor mensen die vanuit hun geloof in Jezus Christus als Verlosser willen bijdragen aan het doel van De Hoop. Wil je ontdekken wat voor jou mogelijk is? Op www.werkenbijdehoop.nl vind je alle actuele vacatures. Ook voor stagiairs en vrijwilligers heeft De Hoop veel te bieden.

De Hoop is een door de overheid toegelaten centrum voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening. De Hoop heeft al sinds de oprichting in 1975 als mission statement: ‘Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt’ (Spreuken 24:11). Er is een breed scala aan zorg, therapie, opleiding en werkervaring, kinderopvang en een re-integratiebureau. Alle zorg wordt afgestemd op de individuele hulpvraag van onze cliënten. De Hoop is een groeiende organisatie waar momenteel zo’n 300 mensen werken, christenen afkomstig uit verschillende kerken. De Hoop hanteert, afhankelijk van je functie, arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-GGz, CAO-Kinderopvang of de CAO WMD. Tegelijk zeggen we: een baan bij De Hoop is geen gewone baan. Elke medewerker ziet en beleeft zijn werk als een zendingsopdracht en als dienst in het koninkrijk van God.

Een greep uit de mogelijkheden: • Groepsbegeleiders en verpleegkundigen • Maatschappelijk werkende/ SPV-er • Groepsleidsters kinderopvang oproep en parttime • Locatiehoofd kinderopvang • Webapplicatieprogrammeur • Delphiprogrammeur • Vrijwilligers • Vrijwilligers voor kinderdorp Hebron, Curaçao • Medewerker Boekhouding • Medewerker Cliëntenadministratie • Medewerker Personeelszaken • Fondswerver • Coördinator Opleiding en Re-integratie

Interesse? Schrijf naar Stichting De Hoop Afd. personeelszaken Provincialeweg 70 3329 KP Dordrecht

of mail naar pz@dehoop.org De afdeling personeelszaken is telefonisch bereikbaar op (078) – 6 111 444

www.werkenbijdehoop.nl


De jeneverfles en het borrelglaasje Eén gezin. Zeven kinderen. Een vader met een alcoholprobleem. “Achteraf zien we dat God voor ons heeft gezorgd in deze periode. ”Op deze pagina’s vertellen de kinderen hun verhaal.

16

Alcoholslachtoffers in de baarmoeder…

Alcohol de baas zijn? Onzin!

In Nederland vallen er door alcoholgebruik ieder jaar zo’n 150 doden en belanden er 3000 tot 4000 mensen in het ziekenhuis na een verkeersongeval. Maar hoe zit het met de ‘verkeersslachtoffers’ door alcohol in de baarmoeder?

Alcohol is het oudste genotmiddel ter wereld. Veel volkeren vóór ons hebben het genuttigd en we drinken het nog steeds… Alcohol is tegenwoordig het meest gebruikte verslavende middel in onze samenleving.

24

10

R

E

D

A

C

T

I

E

Cultuuromslag Eén van de definities van cultuur is: ‘het geheel van normen, waarden, omgangsvormen e.d. in een organisatie of groep’. Je kunt het bijvoorbeeld hebben over de cultuur van een bedrijf of van een korfbalvereniging. Een cultuuromslag is dan een grote verandering in de cultuur. Het betekent dat de normen, waarden, omgangsvormen in een organisatie of groep een grote verandering doormaken. Eén van de culturen in Nederland waar zo’n omslag hard nodig is, is die van alcohol. Dit magazine is grotendeels gewijd aan de problematiek van alcohol: bij jongeren, bij volwassenen, bij zwangere vrouwen en bij de omgeving van de alcoholverslaafde. Eén van de dingen die je iedere keer weer moet vaststellen, is dat wij in Nederland (en dat geldt overigens voor heel veel landen in de wereld) een cultuur koesteren waarbinnen de alcohol rijkelijk kan (sommigen zeggen: moet) vloeien. Een cultuur waar alcoholgebruik normaal is, waar het bijna een voorwaarde is om deel te kunnen nemen aan het groepsgebeuren. Nederland drinkt. Nederland verdrinkt als we geen ernst maken met het bestrijden van de huidige alcoholcultuur. Dit magazine wil daaraan een kleine bijdrage leveren.

Redactie De Hoop Magazine

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007
Alinea recta

Kom naar de lofprijsavonden! Iedere maand organiseert De Hoop een lofprijsavond. Met onze gasten, medewerkers, familie, vrienden en andere geïnteresseerden danken en eren we God. Het Choir of Hope zingt en speelt mee. Ook zijn er getuigenissen van bewoners en ex-bewoners en is er een spreker die een korte overdenking houdt. Ook ú bent welkom! Vanaf 19.30 uur ontvangen we u graag met koffie en thee. Om 20.00 uur begint de avond. De avond wordt gehouden op Dorp De Hoop, Provincialeweg 122, Dordrecht. Voor meer informatie kunt u bellen met De Hoop Public Relations, telefoonnummer (078) 6 111 356. U kunt ook mailen naar info@dehoop.org of kijken op www.activiteitendehoop.nl. De eerstvolgende data zijn: 15 juli en 19 augustus.

De Hoop en Terwille enthousiast over samenwerking “Onze wens is dat christelijke verslavingszorg breed beschikbaar is in Nederland”, zegt Teun Stortenbeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop. “Door samenwerking van ons met andere christelijke organisaties op het gebied van verslavingszorg wordt dat mogelijk.” Stortenbeker is dan ook blij met de komst van Stichting Terwille in Groningen in het concern van De Hoop. “Kleinere christelijke verslavingszorginstellingen die willen groeien, krijgen in toenemende mate te maken met overheidseisen, eisen op het gebied van kwaliteit en eisen vanuit de GGZ-branche. Wij kunnen hen behulpzaam zijn bij het voldoen aan die eisen”, aldus Stortenbeker. Stichting Terwille in Groningen werd opgericht in 1998. Vanaf het allereerste begin is er samenwerking met De Hoop. Die wordt met de komst van Terwille binnen het concern van De Hoop nu geformaliseerd. Erik de Vos, projectleider van Terwille, is enthousiast over de stap die genomen is: “Voor ons was het een logische stap om deel uit te gaan maken van het concern van De Hoop. We kunnen nu nog beter en gerichter werken aan professionele christelijke zorg. En ook met het oog op de marktwerking in de zorg, is het goed om als kleinere organisatie onderdeel te zijn van een groter geheel”.DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

Terwille biedt deeltijd- en ambulante behandeling aan cliënten uit de drie noordelijke provincies. Daarnaast heeft de stichting een telefonische hulplijn waar mensen met een verslavingsprobleem overdag en ’s avond terecht kunnen. Bezoekadres: Davidstraat 29 9825 BP Groningen Contactgegevens: Postbus 1497 9701 BL Groningen Tel: (050) 311 62 26 Fax: (050) 311 98 00 Website: www.terwille.nl E-mail: hulpverlening@terwille.nl Telefonische hulplijn: (050) 313 07 00 (maandag t/m vrijdag, 10.00 tot 12.00 uur en 19.00 tot 22.00 uur)


Boeken De Hoop Teun Stortenbeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop, heeft onderstaande boeken geschreven. U kunt deze voor € 5,70 bestellen via De Hoop Music-Books-Gifts, www.music-books.nl of via telefoonnummer (078) 6 111 100.

Als David je vader is Op boeiende wijze wordt de wereld van David vertaald naar onze tijd. Veel uit de hand gelopen situaties zijn terug te voeren op het simpele feit dat er binnen veel gezinnen geen open relaties bestaan. In dit boek pleit Stortenbeker voor de weg terug, ondanks alle fouten uit het verleden.

Als Jozef je zoon is Het heden wordt soms ingehaald door schaduwen uit het verleden. Vroegere keuzes bepalen vaak ons reageren en handelen van vandaag. Dat gebeurde ook bij aartsvader Jacob. De keuzes die hij maakte, de woorden die hij sprak en de acties die hij ondernam, drukten een stempel op zijn eigen leven en dat van zijn vrouwen en kinderen. Maar ondanks alle fouten toont zijn leven vooral de genade van God, die in volle glorie zichtbaar wordt in de zoon van Jacob: Jozef.

Werken bij De Hoop De Hoop heeft diverse vacatures. Een overzicht van de vacatures vindt u op www.dehoop.org. De Hoop biedt ook mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, bijvoorbeeld bij de werkervaringsbedrijven en de zorgafdelingen. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op de website of neemt u contact op met de beleidsafdeling personeelszaken van De  Hoop, telefoonnummer (078) 6 111 444. Een e-mail sturen kan ook: pz@dehoop.org.

De Hoop Radio: ‘Een geluid van hoop!’ Voor ieder mens is hulp mogelijk. Hoe groot de nood ook is. Of het nu gaat om verslaafden of mensen die worstelen met negatieve gevoelens, afwijzing of identiteitsproblemen… Er is hoop voor iedereen die verstrikt is geraakt in verslaving, problemen of een uitzichtloos leven. Deze boodschap van hoop moet worden gehoord! Wereldwijd. In elke huiskamer. In elk café. Op elke straathoek. De Hoop Radio maakt programma’s en korte items en stelt deze ter beschikking aan lokale en regionale radiostations. De Hoop Radio informeert, adviseert en bemoedigt. De Hoop Radio – een geluid van hoop! Kijk voor meer informatie op www.dehoopradio.nl.

Werken op Curaçao Stichting Kinderdorp Hebron op Curaçao biedt een thuis aan minderjarige kinderen die door diverse omstandigheden niet langer door hun ouders zelf kunnen worden verzorgd. Een team van lokale en Nederlandse vrijwilligers zorgt voor deze kinderen. Wij zijn op zoek naar mensen die wedergeboren christen zijn en die een warm hart hebben voor kinderen. Op dit moment zijn er mensen nodig die minimaal een jaar of per direct enkele maanden inzetbaar zijn. Kijk voor meer informatie op www.hebron.nl of neem contact op met De Hoop Personeelszaken, telefoonnummer (078) 6 111 444.

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007
Actie

Vrij zijn Zon, zee, strand, rust, natuur en vrije tijd. Bijna iedereen kijkt uit naar een paar weken vrij. Zeker na een periode van hard werken. De gasten van De Hoop kenden deze vrijheid lange tijd niet. Zij waren gebonden door hun verslaving.

Neem Jan Cor. Hij is opgenomen bij De Hoop. Jan Cor is fotograaf en heeft de foto hiernaast gemaakt. Jan Cor: “Ik ben heel wat jaren verslaafd geweest aan alcohol. Daardoor mocht ik uiteindelijk mijn kinderen niet meer zien. Ik wil een goede vader worden voor mijn kinderen. Daarom ben ik naar De Hoop gegaan. Nu kan ik nog niet voor mijn kinderen zorgen. Maar ik ga het gevecht aan om met mijn verslaving te breken. Ik wil ook vrij zijn!”

Geven aan De Hoop! Eenmalige gift Wilt u De Hoop steunen met een eenmalige gift? Deze kunt u overmaken naar girorekening 38.38.38 ten name van Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht. Een periodieke gift U kunt ook op regelmatige basis geven. Dit kun u regelen door de bon die hiernaast staat afgebeeld, in te vullen en naar ons op te sturen. U kunt het ook via onze website www.steundehoop.nl regelen. Veilig online doneren Online doneren heeft diverse voordelen.DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

· Het is snel en eenvoudig. · Uw gedoneerde geld wordt direct gebruikt waarvoor het bestemd is. · Het is veilig, er zijn geen risico’s aan verbonden. · U heeft meerdere donatiemogelijkheden. · Het is 24 uur per dag mogelijk. Doneren via het internet is mogelijk via uw creditcard, via Rabo Direct, via de Wallie-card of via een machtigingskaart. Deze kunt u online invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen. De online donaties worden verwerkt door Stichting GeefGratis. Zij leveren een gratis dienst.

Dit betekent dat er geen geld wordt ingehouden op uw donatie. Uw gift gaat dus voor honderd procent naar onze projecten! Geven aan een speciaal project Wilt u uw gift aan een speciaal project geven binnen De Hoop, dan verzoeken wij u uw gift te geven via handmatige overschrijving, elektronische betaling of via een machtiging voor een automatische incasso, zodat u kunt aangeven voor welk doel de gift bestemd is. Kijkt u op www.steundehoop.nl voor meer informatie over ‘Geven aan De Hoop’!


“Deze foto symboliseert veel voor mij,” vertelt Jan Cor. “Ik heb er mijn best voor moeten doen om hem te maken. De eend hield mij goed in de gaten en bewaakte haar eieren als een kostbare schat. Zo wil ik ook weer zijn als vader: wakend, be­ schermend en bezorgd, zo’n Vader als onze Heere is. Ik heb geleerd de zorg van mijn kinderen over te geven aan de Heere. Ik weet dat Hij goed voor ons zorgt. Dat geeft me rust en vertrouwen voor de toekomst.”

Steun onze gasten in hun strijd Onze gasten voeren bijna dage­lijks een verbeten strijd. Ze gaan niet langer voor hun verslaving maar voor een nieuwe toekomst, voor een nieuw leven! Dankzij de steun van God win-

nen velen deze strijd. Wilt u ­ bijdragen aan een nieuwe toekomst voor onze gasten? Uw aanhoudende steun is on-

misbaar! Wilt u ons opnieuw steunen met een gift? Dank u wel. MARIJKE DUIFHUIZEN

BON VOOR GEVEN AAN DE HOOP Ja, ik draag graag bij aan een nieuwe toekomst voor de gasten! Ik machtig Stichting Vrienden van De Hoop om het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven: 5 euro per maand 10 euro per maand anders: ___________ euro per maand / eenmalig dhr./mevr./fam.* voorletter(s):___________________________ naam:______________________________________ straat:_ ______________________________ huisnr.:______________________________________ postcode:_ ____________________________plaats:______________________________________ geb.datum: _ _____________________________________________________________________ telefoon:_________________________________________________________________________ e-mail:___________________________________________________________________________ bankrekening of gironummer:_______________________________________________________ datum:__________________________________________________________________________ handtekening:_ ___________________________________________________________________ * omcirkel de juiste aanhef DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007
BON voor uitgaven

Postzegel hoeft niet, mag wel

Stuur mij periodiek de volgende informatie over De Hoop: gratis De Hoop Nieuws De Hoop Magazine bij een minimumdonatie van € 12,50 per jaar Het jongerenblad STR8! voor jongeren van 12 tot 18 jaar (gratis) dhr./mevr./fam.* voorletter(s): naam:_ ________________________________________ straat:_ ____________ huisnr.:______________________ postcode:_ __________ plaats:______________________ geb.datum:_____________________________________ Alleen bij opgave STR8!: voornaam: _____________________________________

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

handtekening: __________________________________ * omcirkel de juiste aanhef

BON CHRIS VAKANTIEBOEK

Postzegel hoeft niet, mag wel

Ik bestel ______ exemplaren van het Grote Chris Vakantieboek en machtig hierbij Stichting Chris om het verschuldigde bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Bon voor uitgaven De Hoop Wilt u op de hoogte blijven van het werk van De Hoop? Geef u dan op voor onze gratis uitgave De Hoop Nieuws. Bent u ook geïnteresseerd in achtergronden van verslavingsproblematiek? Tegen een minimumdonatie van 12,50 euro per jaar ontvangt u elke twee maanden De Hoop Magazine. Jongeren (van twaalf tot en met achttien jaar) kunnen zich gratis abonneren op het jongerenblad STR8! (straight) met elke twee maanden informatie over verslaving, vrije tijd, muziek en nog veel meer.

Bon voor Grote Chris Vakantieboek

Naam: _________________________________________ Adres: _________________________________________ Postcode: ______________________________________ Woonplaats: ____________________________________ Telefoonnummer: _______________________________ E-mailadres: ____________________________________ Bank/Girorekening: ______________________________

Stichting Chris Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

Handtekening: __________________________________ Het Grote Chris Vakantieboek kost 2,50 euro (exclusief verzendkosten). * omcirkel de juiste aanhef

Hebt of kent u kinderen in de leeftijd van 612 jaar? Bestel dan nu het Grote Chris Vakantieboek voor € 2,50 exclusief verzendkosten.

a’s vol 64 pagin el en zz u p l, spee er zi le kleurp

Postzegel hoeft niet, mag wel

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

Bon voor geven aan De Hoop Wilt u ook bijdragen aan een nieuwe toekomst voor onze gasten? Uw aanhoudende steun is onmisbaar!


CoolAir is de keuze voor Comfort

Drankketen

Wij leveren, installeren en onderhouden alle soorten airconditioning bij bedrijven en particulieren in heel Nederland.

Het Reformatorisch Dagblad en de Barneveldse krant van 4 april jongstleden meldden een nieuw fenomeen: de gemeenteraad van Barneveld stemt in met een gedoogbeleid voor zogenaamde ‘keten’. In Nederland zijn er zo’n 1500 tot 2500 drankketen, die door één op de tien jongeren worden bezocht. Veel van deze keten zijn illegaal omdat ze in strijd zijn met het bestemmingsplan. Ook zou de drankverkoop in de keten concurrerend zijn voor de plaatselijke horeca.

• Merk onafhankelijk • Scherpe prijzen • Alle systemen • Gratis offertes • Landelijke 24uur service • Vakkundige plaatsing en onderhoud

Bel voor meer informatie: Bodegraven Internet

Airconditioning Bedrijfskoeling

0172 - 652120 www.cool-air.nl

De Barneveldse gemeenteraad wil de keten niet zomaar verbieden, vanwege de sociaalmaatschappelijke functie ervan voor jongeren. Barneveld staat, onder strikte voorwaarden, maximaal veertig keten en maximaal twintig bezoekers per keet toe. De keeteigenaren moeten hun ledenlijst ter inzage leggen bij de gemeente. Er moeten blusmiddelen aanwezig zijn, evenals vluchtwegen. De keet mag niet van brandbaar materiaal gebouwd zijn. De jongeren moeten een keetreglement opstellen met onder andere de openingstijden, de aanpak van overlast en het voorkomen van dronkenschap in het verkeer. De verkoop van sterk alcoholische dranken en alcohol aan jongeren onder de zestien jaar is verboden. Maar wat zijn die drankketen nu eigenlijk? Veelal houten optrekjes waar jongeren onder elkaar in hun eigen omgeving zich te buiten gaan aan het veelvuldig en overmatig drinken van allerlei alcohol houdende dranken. Vaak ook in de nachtelijke uren. Jongeren van alle leeftijden komen er binnen. Er is totaal geen toezicht op deze zaak. Eerst werden de keten oogluikend toegestaan. Men vindt het moeilijk om tegen deze illegale toestanden ferm en krachtdadig ‘nee’ te zeggen. Naast de coffeeshops heeft Nederland er binnen de kortste keren dus een nieuw jeugdprobleem bij: de drankketen.

ADVERTENTIE GRAFISCH CENTRUM ZELF PLAATSEN EN STEUNKLEUR AANPASSEN!

Zonder een intensief politietoezicht veranderen deze gedoogde drankketen in ordinaire zuipfestijnen waar de Nederlandse jeugd nog dieper in het moeras raakt. De Barneveldse gemeenteraad stelt 800 jongeren in de gelegenheid om alcoholist te worden. De overheid zou juist ‘nee’ moeten zeggen tegen deze illegale praktijken. Een andere vraag is: hoe denken de ouders van deze kinderen erover dat hun kinderen veelal in de nachtelijke uren in deze gelegenheden, hun wekelijkse drankfeesten houden?

JAC. HOGEWEG, voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Hoop

VOORZET DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007
Alcoholslachtoffers in de baarmoeder… In Nederland vallen er door alcoholgebruik ieder jaar zo’n 150 doden en belanden er 3000 tot 4000 mensen in het ziekenhuis na een verkeersongeval. Maar hoe zit het met de ‘verkeersslachtoffers’ door alcohol in de baarmoeder? In 1994 schreef De Hoop Magazine al over de problematiek van alcoholgebruik door zwangere vrouwen onder de titel ‘Alcoholkinderen, een verborgen probleem’. Ruim dertien jaar later moeten we vaststellen dat nog veel onderzoek nodig is naar deze problematiek. Enkele weken geleden berichtten de kranten dat de coalitiepartijen Christen­ Unie en PvdA pleitten voor verplichte etiketten op drankflessen om daarmee vrouwen te waarschuwen voor de gevaren van alcohol bij zwangerschap. De ChristenUnie wil ook via bijsluiters van zwangerschapstesten en de pil waarschuwen voor de gevaren van alcohol

Afwijkingen door FAS ■ 1. Vertraagde groei ■ 2. Gezichtsafwijkingen

a. Dunnere bovenlip b. Smallere neusbrug c. Wipneus d. Afgeplat neusgootje e. Smalle kin f. Lagere oorstand g. Smallere hoofdomtrek / kleinere schedel h. Plat midgezicht i. Smallere oogspleetjes j. Epicanthale vouwen / vouw binnenste oogplooi ■ 3. Neurologische afwijkingen

samenvattingskader

kader brochures, boeken

10

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

tijdens de zwangerschap. CDA-minister Ab Klink van VWS reageerde echter afwijzend op het voorstel. Volgens hem blijkt uit Amerikaans onderzoek dat etikettering wél leidt tot meer bewustwording bij vrouwen maar dat het géén effect heeft op het drinkgedrag van zwangeren. Volgens Klinks partij het CDA is een etiket op een drankfles niet de beste methode. De partij stelt dat het belangrijker is dat er een eenduidige boodschap aan zwangere vrouwen wordt gegeven en dat die vrouwen ook bereikt worden. De Gezondheidsraad zal binnenkort adviseren over de zorg voor zwangere vrouwen en de rol van verloskundigen daarbij. In 2005 kwam diezelfde Gezondheidsraad met het rapport ‘Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding’. Het rapport concludeerde dat de risico’s voor de vruchtbaarheid en het (ongeboren) kind groter worden naarmate er meer alcoholhoudende drank gedronken wordt. Het stelde dat er bij zwangerschap feitelijk geen veilig niveau van consumptie bestaat en dat daarom niet drinken de enige veilige optie is. Dit gold en geldt zowel de vrouwen die zwanger proberen te worden, zwanger zijn of borstvoeding geven. Ook af en toe één glaasje kan al schade-

lijk zijn en leiden tot een miskraam. Het advies om geen alcohol te gebruiken geldt ook de mannen in de periode dat hun partner zwanger probeert te worden. Ongeveer 80 procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd in Nederland gebruikt alcoholhoudende drank. Het blijken de hoger opgeleide vrouwen te zijn die steeds meer en steeds vaker drinken. Zodra er sprake is van zwangerschap of van pogingen om zwanger te worden, staken veel vrouwen het alcoholgebruik. Toch blijft nog altijd tussen de 35 en 50 procent van de zwangere vrouwen alcohol consumeren. Voor de vrouwen die tot de groep ‘zware drinkers’ behoren – gemiddeld zes of meer standaardglazen alcohol per dag – geldt echter dat zij veel minder vaak met drinken stoppen dan vrouwen met een lager consumptiepatroon. Alcohol passeert de placenta en komt onmiddellijk in het circulatiesysteem van het kind terecht. Drinken tijdens de zwangerschap is dan ook risicovol. Het toenemend alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking, vertaalt zich ook in zorg over ernstige gevolgen die alcoholgebruik kan hebben op de ongeboren vrucht. Eén van die mogelijke


neren, hyperactiviteit en autistisch gedrag). Het blijft bij alcoholgebruik tijdens de zwangerschap dan ook niet bij alleen de lichamelijke schade voor het ongeboren kind. Er wordt ook een heel stuk aanleg voor psychische problemen overgebracht, zoals hyperactiviteit, angst, depressieve stoornissen en, waarschijnlijk via de mannelijke lijn, impulsiviteit en antisociaal gedrag. In de literatuur wordt gesproken over Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder (ARND; alcoholgerelateerde neurontwikkelingsstoornis) en Alcohol Related Birth Defects (ARBD; alcoholgerelateerde geboortedefecten). ARND heeft dan betrekking op de gedrags- en/of cognitieve stoornissen, ARBD op de lichamelijke afwijkingen, bijvoorbeeld hart-, bot- en/ of orgaanproblemen. Dit zijn dan nog de meer in het oog lopende schadelijke gevolgen. Maar ook zonder dat er sprake is van FAS, ARND of ARBD kan er bij deze kinderen sprake zijn van meer of minder ernstige leer- en gedragsproblemen. Sinds begin dit jaar melden kinderartsen alle kinderen met het FAS aan bij het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) in het kader van een landelijk onderzoek. De artsen hopen hiermee meer inzicht te kunnen krijgen in het FAS. Zo is bijvoorbeeld onbekend bij hoeveel glazen de FAS-symptomen optreden. Wel is duidelijk dat hoe groter het alcoholgebruik van de moeder is geweest, des te meer symptomen het kind kan krijgen. Maar er is ook sprake van een grote spreiding in individuele gevoeligheid. gevolgen is het FAS, het Foetaal Alcohol Syndroom. Alcohol tijdens de zwangerschap beïnvloedt bij het ongeboren kind de aanleg van de hersenen en het centrale zenuwstelsel. Dat kan vervolgens leiden tot groeiachterstand bij de geboorte en vertraagde groei daarna (FAS-kinderen blijven doorgaans mager), afwijkende gelaatskenmerken (FAS-kinderen hebben een ‘eigen’ gezicht: een platte neus, smalle bovenlip, smalle oogspleetjes) en neurologische afwijkingen (een laag IQ of zelfs een verstandelijke handicap, leerstoornissen, dyslexie, slecht sociaal functiosamenvattingskader

kader brochures, boeken

Websites Animatie van gezichtsafwijkingen door FAS: www.fhs.mcmaster.ca/pblonline/fas.htm www.alcoholenzwangerschap.nl Gezondheidsraad (2005), ‘Risico’s van alcoholgebruik bij conceptie, zwangerschap en borstvoeding’: www.gezondheidsraad.nl Overige websites: www.fasstichting.nl, www.stap.nl

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

11


In 1994 schreven we: “Het FAS komt bij één op de zes- à zevenhonderd vrouwen in de Westerse wereld voor. Foetale Alcohol Effecten (FAE), zeg maar de lichtere vormen van alcoholschade, bij twee keer zo veel. Vijf procent van de aangeboren lichamelijke afwijkingen bji kinderen kan worden toegeschreven aan prenatale blootstelling aan alcohol.” Anno 2007 weten we over de aantallen niet veel meer. Zo is nog altijd onbekend hoeveel kinderen in Nederland precies het FAS hebben. Het genoemde onderzoek moet daarop antwoord gaan geven. Het FAS wordt nu vastgesteld bij 1,9 op de 1000 kinderen. Bij vrouwelijke alcoholisten ligt de verhouding op 59 per duizend. Er zouden momenteel in Nederland, zo zeggen de deskundigen, zo’n 160 duizend mensen blijvende gezondheidsklachten ondervinden omdat hun moeder tijdens de zwangerschap dronk! Maar precieze cijfers voor de gehele bevolking zijn onbekend, ook al door dat kinderartsen het syndroom niet altijd herkennen. Dat was dertien jaar geleden niet anders. In het artikel in

De Hoop Magazine concludeerde kinderpsychiater dr Boudewijn Gunning, toen hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam al: “Er is een grote mate van onderherkenning.” We zijn in dertien jaar wat dat betreft dus niet veel opgeschoten.

In een recent artikel in het dagblad Trouw werden twee (pleeg)ouders, Diane Black en Martha Krijgsheld, geïnterviewd over aan hen toevertrouwde kinderen die later het FAS bleken te hebben. In het begin leek er weinig aan de hand, alleen dat de kinderen klein en mager waren. Maar later bleek de opvoeding toch een hele

Zwanger? Wat je moet weten? Als je zwanger bent heeft alles wat je eet of drinkt invloed op je baby. Alcohol beschadigt de hersenen van je baby. Je kind kan levenslange gezondheidsklachten krijgen of zelfs verstandelijk gehandicapt raken. Drank veroorzaakt aan alcohol gerelateerde geboortedefecten. Kinderen met veel problemen veroorzaakt door alcohol hebben het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). • Kan ik alcohol drinken als ik zwanger ben? Nee. Drink geen alcohol als je zwanger bent. Als jij drinkt, drinkt je baby mee. • Een beetje kan toch wel? Huidig onderzoek wijst uit dat zelfs een avondje drinken blijvende schade kan veroorzaken. Geen enkele hoeveelheid alcohol is bewezen veilig te zijn. Neem geen risico met de gezondheid van je baby. Drink geen bier, wijn of mixdrankjes. • Mijn vriendin dronk tijdens de zwangerschap en haar baby is gezond! Iedere zwangerschap is anders. Sommige baby’s zijn meer beschadigd dan andere door alcohol. Geef jouw baby de beste kans op een gezond leven. Drink niet als je zwanger bent. • Ik ben zwanger en ik heb alcohol gedronken. Stop nu. Geef jezelf en vooral je baby een kans op een gezond leven. • Ik vind het moeilijk om te stoppen met drinken. Zoek hulp bij je huisarts, het maatschappelijk werk, bel de Alcohol Infolijn 0900 500 20 21 (10 cent p/m) of maak een afspraak op de polikliniek van De Hoop. Beslis dat je een beter leven voor jou en je baby wilt. • Ik heb gedronken. Hoe weet ik of mijn baby al beschadigd is? Er is geen test om er achter te komen of de baby al beschadigd is. Veel vrouwen hebben echter hevig gedronken en toch een gezonde baby gekregen! Stop met drinken om te voorkomen dat de baby (nog meer) beschadigd wordt. • Ik drink graag maar ik geef ook borstvoeding. Via de moedermelk krijgt de baby ook alcohol binnen als jij gedronken hebt. Wil je toch persé een glaasje drinken doe dit vlak na een borstvoeding, zodat de alcohol alweer is ‘verdwenen’ als je gaat borstvoeden. Bron: www.fasstichting.nl

samenvattingskader

12

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

kader brochures, boeken

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen


opgave. Zo zegt Diane Black in het artikel: “Niek gedroeg zich vaak heel wild en gevaarlijk. Hij wist niet wat hij met zijn speelgoed moest doen, behalve uit het raam gooien. Hij verscheurde boeken, was agressief. Zag bleek, bleef mager, sliep slecht. Maar we kregen steeds maar te horen: dat komt omdat de eerste jaren van zijn leven zo zwaar zijn geweest, hij heeft heel veel liefde nodig, dan komt alles wel goed. Maar als dat dan niet gebeurt, voel je je zo schuldig.” Pas toen de diagnose FAS kon worden gesteld, vielen de puzzelstukjes op hun plaats. De twee pleegouders richtten samen in 2002 de FAS-stichting op. Doel van de stichting is om kennis over alcohol en zwangerschap meer bekend te maken, met name over het FAS. De FAS-stichting hield op 21 april jongstleden het 2e Nederlandse FAS Symposium. Thema van het symposium was: ‘Prenatale blootstelling aan alcohol: een miskende oorzaak van verstandelijke handicap en probleemgedrag’. Volgens de nationale en internationale sprekers op het symposium worden de effecten van de blootstelling aan alcohol op het ongeboren kind in Nederland nauwelijks herkend. Zo stelde één van de sprekers, kinderpsychiater Inge van Balkom, dat kinderen van deze moeders vaker de diagnose van ADHD, autisme of een verstandelijke handicap krijgen, terwijl feitelijk sprake is van de gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik door de moeder. Nog veel onderzoek moet plaatsvinden, onder meer ook over de juiste aanpak van kinderen met het FAS. De FASstichting zegt hierover: “Het kind met FAS/FAE gedijt het best met een goede structuur, duidelijke regels en veel herhaling. Wees consequent, houd alles zo eenvoudig mogelijk, zeg precies wat je bedoelt. Bied het kind een duidelijke dagindeling aan, maak dit voor het kind ook zichtbaar. Zorg voor een rustige omgeving met weinig prikkels. Spullen hebben een vaste plaats nodig. Een vroege diagnose is belangrijk, evenals goede begeleiding van hulpverleners”.

Slot Eind vorig jaar werden we opgeschrikt door excessief alcoholgebruik door jongeren. Nu komt (opnieuw) de doelgroep zwangere vrouwen in beeld. Alcoholconsumptie op te jonge leeftijd of als je zwanger bent, levert onacceptabele gevaren op. Dat de overheid actief wil inzetten op het terugdringen van deze problematiek, is een goede zaak. Maar het zal het een zaak van een lange adem zijn. Want feitelijk is er niets minder dan een cultuuromslag nodig: aan de cultuur van acceptatie van overmatig alcoholgebruik moet met alle mogelijke middelen paal en perk worden gesteld. Dat is een zaak van de overheid, maar ook van ouders, leerkrachten en andere opvoeders. Kortom, van ons. FRANS KOOPMANS

Soldaat, atleet en landman ‘Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft (slechts) hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman, die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten’ (2 Timotheus 2: 4-6, NBG) Paulus schrijft zijn tweede brief aan Timotheüs tijdens zijn tweede gevangenschap te Rome, als hij vlak voor zijn marteldood staat. Paulus is zich daarvan bewust maar weet zich ervan verzekerd dat de krans van de rechtvaardigheid hem wacht. Hij schrijft in het laatste hoofdstuk (vers 7): ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden’. En Paulus weet zich daarin een voorbeeld voor Timotheüs. Hij houdt in hoofdstuk 2 hem nog een aantal voorbeelden voor: die van soldaat, die van atleet en die van landman. Een soldaat is iemand die zich slechts bezig heeft te houden met dat wat de commandant hem zegt. Hij hoeft zich niet bezig te houden met de zorgen van het leven. De soldaat heeft te maken met strijd en ontbering. De atleet (kampvechter vertaalt de NBG) strijdt ook, maar dan in de wedstrijd. De atleet wil de eerste prijs winnen. Paulus zegt Timotheüs dat dat alleen maar kan als hij volgens de regels van de wedstrijd strijdt. Hij moet gehoorzaam zijn aan de regels. En dan de landman. Hij is een voorbeeld van ijver. Arbeid is een voorwaarde om van de vrucht te kunnen genieten. Luiheid leidt tot niets. Het komt in het leven van een christen dus aan op toewijding, strijd, gehoorzaamheid en ijver. Als dat niet in ons leven gevonden wordt, kunnen we de overwinning, kunnen we de vrucht, ook wel vergeten. Maar als ze wél in ons leven gevonden worden, zegt vers 7 van ons gedeelte dat er een beloning komt. ‘Let op!’, zegt Paulus – dat wil zeggen: laat dit goed tot je doordringen – ‘De Here zal u in alles inzicht geven’. Geestelijk inzicht. Dat is een geweldige belofte die God ons geeft. En daaraan is in onze tijd enorme behoefte. Laten we toegewijd strijden en gehoorzaam en ijverig zijn om het beloofde te verkrijgen! Teun Stortenbeker, voorzitter Raad van Bestuur Stichting De Hoop

WOORD AAN ‘T WOORD

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

13


het

Grote Chris

Vakantieboek is nu beschikbaar! Hebt of kent u kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar? Bestel dan nu het Grote Chris Vakantieboek voor â‚Ź 2,50 exclusief verzendkosten.

078-63 123 00

a’s vol 64 pagin zzel en speel, pu ier kleurplez

Bestellen kan: • door de bestelbon van pagina 8 in te vullen en opsturen in een gesloten envelop • door de bestelbon, die u op pagina 8 aantreft, in te vullen en op te sturen in een gesloten envelop • via www.chris.nl

7ELKOMOP$ORP$E(OOP

7IJBIEDENUEENPRESENTATIEOVERHETWERK VAN$E(OOPENEENRONDLEIDINGOVER(ET $ORP5KUNT$E(OOPBEZOEKENMETGROEPEN VANMINIMAALPERSONENOPWERKDAGENVAN TOTUUR6OOREENAFSPRAAKENOF MEERINFORMATIEKUNTUBELLENMETDEAFDELING 6RIENDENKRING 


Actueel

Kinderen van De Hoop In deze editie van De Hoop Magazine kunt u lezen over kinderen die een verslaafde ouder hebben (gehad). De risico’s van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap heeft u kunnen lezen in het artikel op pagina 10. Verslaafd of niet verslaafd geboren… kinderen van verslaafde ouders hebben speciale aandacht nodig. Daarom is er bij De Hoop ruimte voor moeders en vaders samen met hun kinderen. Een belangrijke reden voor opname van ouder en kind, is dat er gewerkt kan worden aan de onderlinge relatie. Ouder en kind leren om op een geslaagde manier te communiceren. De Hoop zorgt voor een plek waar zij samen kunnen leven. Naast het leven in de groep, hebben ze ook momenten dat ze samen zijn. Samen aan tafel om te eten of samen een middagje spelen. De ouder leert zo om weer vader of moeder te zijn en heeft de verantwoordelijkheid voor het kind. Die rol wordt niet overgenomen door De Hoop. Wel krijgt de ouder ondersteuning in de opvoeding. Zo is er de mogelijkheid om een vaderof moedercursus te volgen.

Het kind Veel ouders die bij De Hoop worden opgenomen met hun kind zijn onzeker, kampen met schuldgevoelens en zijn daardoor vaak niet consequent in de opvoeding. De ouder krijgt in de behandeling hulp om grenzen aan te leren geven. Hoe meer zelfvertrouwen de ouder krijgt, hoe beter hij of zij grenzen kan stellen. Doordat ouders in de tijd van de behandeling aan veel aspecten van zichzelf werken, zijn ze vaak ook bereid om te werken aan de relatie met hun kind. Tegelijkertijd is de positieve verandering bij de ouder ook goed voor het kind. De structuur, de aandacht en de juiste ouder-kindrelatie geeft het kind het gevoel van veiligheid dat het zo hard nodig heeft.

Schuldgevoel In de praktijk zijn er veel voorbeelden van het proces waar ouder én kind door heen gaan. Neem bijvoorbeeld de ouder die het kind elke dag een ijsje geeft voor het naar bed gaan om dat het kind het wil. De ouder moet afleren om vanuit schuldgevoel toegevend te zijn. Andersom leert het kind om niet de beloning op te eisen. Een ander voorbeeld is dat van een kind dat regelmatig bij een psychiater komt. Na verloop van tijd vraagt de psychiater aan de ouder wat voor behandeling het kind krijgt bij De Hoop. Hij ziet namelijk aanmerkelijke verbeteringen bij het kind. Welke behandelmethode is er ingezet? Waarschijnlijk is het belangrijkste wat is bereikt tot op dat moment, gekomen door de orde en structuur die het aangeboden kreeg en het feit dat de ouder nu normaal functioneert. Het dag en nachtritme, het gewone leven, bracht al heel veel veiligheid bij het kind waardoor het beter kon functioneren.

Ineke Linssen tussen kinderen van Bambino

Wanneer de ouder overdag naar een werkervaringsplaats gaat of deelneemt aan het dagprogramma van de therapie, brengt de ouder het kind naar Kinderdagverblijf Bambino. Oudere kinderen kunnen naar een basisschool in Dordrecht. Na schooltijd worden ze opgevangen in de buitenschoolse opvang van Bambino. Kinderen van cliënten van De Hoop hebben bij Bambino een plek tussen kinderen van niet-verslaafde ouders. Er zijn vijf groepen met kinderen van verschillende leeftijden. Ineke Linssen, hoofd van Bambino: “Kinderen van De Hoop krijgen dezelfde aandacht als kinderen van buiten De Hoop. We zijn gericht op het bieden van veiligheid. We hebben in de loop van de tijd gezien dat de opname bij De Hoop voor een kind veel verandering betekent. Niet alleen de omgeving verandert, maar ook ouder zelf kan veranderen. Daar komt de ouder tenslotte ook voor. Veiligheid kunnen we bieden door individuele aandacht, rustmomenten en regelmaat. We willen dat elk kind zich bij ons thuis voelt, zichzelf kan zijn, kind kan zijn.” ROB VEENSTRA

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

15


Interview

De jeneverfles en het borrelglaasje Eén gezin. Zeven kinderen. Een vader met een alcoholprobleem. “Achteraf zien we dat God voor ons heeft gezorgd in deze periode.” Op deze pagina’s vertellen de kinderen hun verhaal. In haar huiskamer zit Clara met drie van haar zussen: Ria, Liesbeth en Marina. Ria: “Wij zijn opgegroeid in Hardinxveld-Giessendam. We hebben altijd leuk contact gehad met elkaar. Maar nu hebben we een nog sterkere band. We hebben zóveel dingen samen meegemaakt.” Liesbeth: “Ik denk dat het met pa al twintig jaar aan de gang is. Zolang ik me kan herinneren, zie ik de jeneverfles en het borrelglaasje op de kast staan. Hij dronk altijd thuis, tenminste, voor zover ík weet. Pas een paar maanden geleden hoorde ik dat hij een rekening in een kroeg open had staan. Ik vond het normaal dat pa dronk. Het hoorde erbij. Later merk je dat het níet klopt dat hij elke zondag in de stoel zit te slapen. En nog later leverde het gedrag van pa veel spanningen op. Ons is altijd geleerd dat je niet tegen je ouders in mag gaan. We praatten er dan ook niet over. Maar die spanning was er altijd.”

16

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

Stilzwijgend Clara: “De gedachte dat het normaal was dat pa dronk, sloop er gewoon in. Hij drinkt… nou ja… wat dan nog? Je hebt in het begin niet door dat wat hij doet, verkeerd is. Tot het moment dat we merkten dat hij anders werd wanneer hij dronk. Dan werd hij agressief of lachte juiste veel. In elk geval werd hij anders dan anders. Wanneer de dop van de fles ging, wisselden we altijd een stilzwijgende blik… maar we praatten er nooit over.” Liesbeth: “Daarnaast beschermde ma onze vader heel erg. Zij ging zelfs naar de winkel om jenever te kopen.” Liesbeth: “Ik weet nog de eerste keer dat hij opgenomen werd in een kliniek. Ik zat op de middelbare school en ik was een ochtend vrij. Liep opeens pa voor het raam! Hij was al weer weggelopen uit de kliniek… na één dag! De meeste keren dat hij erna werd opgenomen, was onder dwang. Wanneer op het


werk werd gezegd dat hij behandeld moest worden, ging hij naar een kliniek. Wanneer iemand anders het zei, luisterde hij niet.” Ria: “Voor pa was en is zijn werk alles voor hem. Hij is nu ontslagen, maar hij mag terugkomen wanneer hij clean is. Toen hij dat hoorde, is hij meteen gestopt met drinken. Hij is in de afgelopen jaren diverse keren opgenomen geweest. Het ging altijd op en af. Wanneer hij clean was, ging dat een paar maanden goed. Er is zelfs een langere periode geweest dat hij niet heeft gedronken. Maar het drinken kwam altijd weer terug.”

Omstandigheden Clara: “Waarom pa is gaan drinken, is altijd speculatie gebleven. Natuurlijk wilden en willen wij het graag weten, want dan kun je bepaalde dingen tenminste een plek geven.” Liesbeth: “Ik heb soms het idee dat hij het ook gewoon niet wil zeggen.”

“De gesprekken die we hebben gehad met het ouder-/partnerwerk van De Hoop vond ik heel verhelderend en opbouwend.”

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

17


Interview

De jeneverfles en het borrelglaasje

Ria: “Nee, dan zegt hij ‘’k Weet niet… zomaar…’ Clara: “Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. De verantwoordelijkheid voor een groot gezin, bijvoorbeeld. En hij is van zichzelf een heel gesloten persoon.” Ria: “Als je heel gesloten bent en je hebt geen praatpaal, dan ga je toch iets zoeken als uitlaatklep.” Clara: “Ik denk niet dat pa en ma heel gelukkig waren samen. Vroeger wel. Als ik sommige foto’s zie, dan zie ik een gelukkig jong gezinnetje.” Marina: “Ik ben nog de enige thuis. Laatst sloeg pa opeens zijn arm om ma heen en ik dacht echt van: ‘Dat klopt niet!’. Natuurlijk is het lief, maar ze hebben dat jaren niet gedaan…”

Irritant Liesbeth: “Pa herinnert zich amper iets van vroeger. Dat zegt hij zelf ook. Hij zegt zelfs dat hij niet eens kan herinneren dat hij dronken was. In de periode dat Ria ging trouwen heeft hij ook letterlijk gezegd dat hij geen dochters heeft. Maar ja, toen was hij misschien ook dronken.” Marina: “Wanneer hij dronken was, zag je dat aan zijn ogen.” Ria: “Hij sliep veel en als hij wakker was, was hij irritant. Hij bemoeide zich overal mee.” Marina: “Hij maakte veel sarcastische opmerkingen. Dan deed hij net of het een grapje was, maar je wist dat hij geen grapje maakte.” Ria: “Toen mijn vriend voor de eerste keer mee naar huis kwam, vertelde ik hem dat ik een dronken vader had.” Marina: “Het leek allemaal heel normaal.” Liesbeth: “Het was ons leven.” Clara: “Pas later wisten we dat het niet normaal was.”

Accepteren Ria: “Pa heeft nooit zelf de beslissing gemaakt om te stoppen met drinken. Bij De Hoop is hij al diverse keren behandeld. Hij is een tijdlang opgenomen geweest. Later heeft hij ook ambulante gesprekken gehad en dagbehandeling. Hij is zelfs bij Horeb geweest.” Marina: “Hij bleef nooit lang. Hij was opgenomen bij De Hoop maar met Kerst wilde hij naar huis. Hij heeft toen ma omgepraat om hem te komen halen. Wij waren er nog niet aan toe.” Liesbeth: “Wij waren net allerlei dingen aan het verwerken en toen was hij er weer. Dat ging gewoon niet. Toen zijn mijn jongste twee zusjes tijdelijk het huis uit gegaan. Hij was voortdurend negatief aanwezig. Hij wist van iedereen z’n zwakke plek.” Ria: “Ik was bang voor hem.” Clara: “Als mens

18

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

houd ik van hem en kan ik hem waarderen. Ook als opa voor mijn kinderen. Dat gun ik hem ook. Maar ik zie hem op dit moment niet als vader. Maar als mens houd ik zeker van hem.”

Verwachtingen Ria: “We hebben aangeklopt bij het ouder-/partnerwerk van De Hoop om te weten hoe we met pa om moeten gaan. In de gesprekken die we als kinderen hadden, kwamen we erachter dat we als kinderen ook niet helemaal goed functioneerden. We moesten elkaar leren accepteren en met name moesten we leren praten.” Clara: “Ik heb ook geleerd om niet te hoge verwachtingen te hebben. Ik moet niet verwachten dat alles anders wordt. Pa weet gewoon heel veel dingen niet en zijn gevoel is afgestompt door de alcohol. Ik ben heel blij dat ik door het ouder-/partnerwerk meer begrijp welke invloed de alcohol op pa heeft. En we hebben geleerd om met elkaar te praten. De eerste gesprekken waren heel confronterend en emotioneel.” Liesbeth: “Maar je wordt er sterker door.” Clara: “Dat merken we nu nog steeds. Doordat wij gesprekken hebben gehad, hebben wij een rijke band met elkaar die we, denk ik, anders niet gehad zouden hebben. De omstandigheden zijn niet leuk, maar wat wij nu hebben is wel heel bijzonder.” Ria: “Ik heb mijn zussen terug. Zo voelt dat.” Clara: “We zijn open naar elkaar geworden. Ook over het geloof. Hierover praatten we vroeger nooit. God is met ons bezig.” Ria: “We zijn op vakantie geweest met alle zussen, onze broer en onze aanhang. We hielden avondsluitingen met elkaar. Daar ben ik echt blij mee. Het was heel mooi.” Liesbeth: “Achteraf zien we allemaal dat God voor ons heeft gezorgd in deze periode.”

Hulp nodig? Ben je ouder, partner of kind van een verslaafde en leef je met een groot aantal vragen? De Hoop wil je graag helpen. De medewerkers van De Hoop Ouder-/ partnerwerk kun je bereiken door te bellen naar onze Polikliniek. Het telefoonnummer is (078) 6 111 222. Kijk ook eens op www.dehoop.org.


Broer Piet en zussen Corine en Hilda, konden niet bij het interview zijn. Daarom zijn ze gebeld voor een reactie. Piet: “Ik was thuis vaak een gespannen sfeer en ik vroeg me vaak af wanneer de bom zou barsten. Van nare opmerkingen heb ik niet zoveel last gehad. Ik negeerde ze zoveel mogelijk, dan was het snel over. De gesprekken bij De Hoop heb ik als positief ervaren. Het was goed om te horen hoe de rest van het gezin de omstandigheden heeft ervaren. Dit wisten we eigenlijk niet van elkaar. Ik heb meer geleerd over het gedrag van een alcoholist. Daardoor begrijp ik nu sommige dingen beter.” Corine: “De reactie die het gedrag van pa bij mij opriep, was dat ik hem ook wilde kwetsen. Net zoals hij mij kwetste. Ik heb nu geleerd om dat wat is gebeurd een plekje te geven, om het los te laten. Ik bid veel voor mijn ouders en ik kan nu uit liefde naar mijn vader kijken. De lege plek in mijn leven die ik heb ervaren, is ingevuld door God de Vader. In Zijn sterke armen mag ik schuilen en troost ontvangen.”

Hilda: “De gesprekken die we hebben gehad met het ouder-/ partnerwerk van De Hoop vond ik heel verhelderend en opbouwend. Door de omstandigheden thuis ben ik al vroeg zelfstandig geworden en heb ik altijd een heel eigen leven geleid. Nu ik getrouwd ben, merk ik dat ik gewoonten heb ontwikkeld die ik nu graag weg wil hebben. Gelukkig heb ik een lieve man die mij daarbij helpt. En ik heb veel steun aan God. Bij Hem kan ik altijd terecht en Hij helpt mij als een Vader.” MARIJKE DUIFHUIZEN

Het interview zoals hier gepubliceerd, vormt de neerslag van een met de geïnterviewden gevoerd gesprek. De tekst van het artikel is voor publicatie door de geïnterviewden geaccordeerd. Ook de mensen waarover de geïnterviewden praten, zijn akkoord gegaan met de tekst. De Hoop realiseert zich dat de tekst de visie en de belevingswereld van de geïnterviewden weergeeft en dat andere belanghebbenden een andere visie kunnen hebben.

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

19


Verhuisd! In mei 2007 zijn een aantal afdelingen van De Hoop verhuisd naar het nieuwe gebouw op Dorp De Hoop: het Media- en Congrescentrum (MCC). Ook de studio van De Hoop Radio is in dit gebouw gevestigd. Arie Kortleven is facilitair medewerker in het MCC. “De zalen gebruiken we voor congressen, evenementen, lezingen en activiteiten voor onze gasten. Ook worden ze gebruikt voor de voorlichtingen over het werk van De Hoop. Wanneer u een afspraak maakt voor een rondleiding op Dorp De Hoop, krijgt u ook een rondleiding door dit pand.”

20

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007


Week van Verslaving 2007 in het teken van Preventie

“Dat doet mijn kind niet, toch?” Dit jaar slaan diverse Nederlandse christelijke organisaties voor verslavingszorg en preventie opnieuw de handen ineen voor de Week van Verslaving 2007. Deze tweede Week van Verslaving heeft als belangrijkste thema preventie. Gekozen is om dit thema vorm te geven met de slogan ‘Dat doet mijn kind niet, toch?’. Veel ouders weten niet wat hun kinderen doen op het gebied van drugs en alcohol. Christelijke ouders gaan er vaak te gemakkelijk vanuit dat hun kinderen zich niet met dergelijke dingen inlaten. Toch lijkt het er op grond van onderzoek op dat christelijke jongeren wat betreft alcohol, drugs, roken en gokken niet wezenlijk verschillen van niet-christelijke jongeren. De medewerkers van de deelnemende organisaties willen zowel de ouders als de jongeren zélf bewust maken van de gevaren drugs en alcohol. Een andere belangrijke doelgroep voor preventie bestaat uit docenten en jeugdwerkers.

Activiteiten Op het moment van schrijven zijn de deelnemende organisaties nog druk

doende met het maken van plannen. Wel is een algemene indeling van de week vastgesteld, waarbij op de doordeweekse dagen de verschillende doelgroepen centraal staan. De week ziet er als volgt uit:

Dag

Activiteit

Zondag Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

zondag van Verslaving (themakerkdiensten, overal in Nederland) jongerendag docentendag ouderdag jeugdleidersdag open dag

de week van

Voor een actueel overzicht van de (tot nu toe) geplande activiteiten: Kijk op www.weekvanverslaving.nl.

Week van Verslaving 2007 4 t/m 11 november 2007 Het thema ‘Dat doet mijn kind niet, toch?’ is het jaarthema van Stichting De Hoop en werd – met succes – voor het eerst toegepast op de gezinsbeurs Wegwijs 2007.

www.weekvanverslaving.nl DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

21


Het reageert de jongen vertwijfeld. “Dat zal dan wel”, klinkt het bijna achteloos.

Discussie

Dat alcohol schadelijk is voor je hersenen, weten de meeste tieners wel. Dat je geen alcohol moet drinken op te jonge leeftijd, snappen ze ook best. Maar wanneer je vervolgens stevige, jonge drinkers uitdaagt om te stoppen met het drinken van alcohol, zie je de gezichten betrekken. Probeer maar eens tegen de groep in te gaan, als (veel) drinken een gewoonte is geworden.

22

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

Jonge tieners, op maandagochtend met wallen onder de ogen onderuitgezakt in de klas zitten. Het is de kater van het afgelopen weekend die ze parten speelt. Een bekend verschijnsel dat vooral op het VMBO een probleem lijkt te worden. “Ik ga ze toch niet tellen als ik aan het drinken ben? Wat heeft dat voor zin?” Het klinkt iets te stoer uit de mond van een veertienjarige jongen. Tijdens een preventieles over alcohol en drugs van de afdeling Preventie van De Hoop is er een gesprek op gang gekomen over het alcoholgebruik van drie jongens uit de klas. Eén van de jongens rekent uit dat hij in het weekend tijdens zijn avondje stappen voor dertig euro bier heeft gekocht. Een muntje kost net geen anderhalve euro. Als de voorlichter van De Hoop hardop meerekent en zegt dat hij in dat geval twintig biertjes heeft gehad,

Overal kan je tegenwoordig lezen of horen dat jongeren steeds meer en steeds vaker drinken. Een tiener die met alcoholvergiftiging wordt opgenomen op de kinderafdeling van het ziekenhuis, dat is helaas al lang geen nieuws meer. De vraag is of we wachten op de eerste dode. Een beter alternatief is het doorbreken van een cultuur waarin (veel) drinken gewoon is. Dat vraagt om een brede, maatschappelijke discussie. Op de Zuid-Hollandse Eilanden zijn ze al begonnen met deze discussie. Ies van den Hoek is namens De Hoop onder andere werkzaam op Goeree-Overflakkee. Daar werkt hij nauw samen met de GGD en Bouman GGZ in het kader van het project ‘Het geheim van Goeree-Overflakkee’. Op de verschillende Zuid-Hollandse eilanden worden door de drie instanties voorlichtingen over alcohol en drugs gegeven. Hierdoor krijgen jongeren overal te horen dat het drinken van alcohol onder de zestien jaar gevaren met zich mee brengt. “Op de scholen, in de kerken, op de verenigingen, overal horen jongeren over de gevaren van alcohol en drugs”, zegt Ies van den Hoek. “Zelfs sportverenigingen op de eilanden hebben tegenwoordig een alcoholmatigingsbeleid.”

Bewust Vooral ouders moeten bewust gaan kijken naar hun alcoholgebruik, vindt Van den Hoek: “Op de eilanden van Zuid Holland heerst al jaren een drinkcultuur. Voor veel volwassenen is het moeilijk te accepteren dat hun drinkgedrag ongezond is. Het is normaal dat er veel gedronken wordt. Ook zie je vaak dat jon-


doorbreken

van een drinkcultuur

geren drank krijgen aangeboden door volwassenen. Zo ken ik een voorbeeld dat een jongen van dertien jaar die bij het aardbeiplukken ’s morgens al een borrel krijgt. De opvatting dat dit normaal is, moet doorbroken worden. Men-

te doen met de drankcultuur in hun omgeving. “Toch druk ik jongeren altijd op het hart dat ze echt zelf een keuze hebben”, zegt van den Hoek. “Feesten waar ze onder dwang een fles drank in je gieten, kom je niet veel tegen, zeg ik dan.

“Ik druk jongeren altijd op het hart dat ze echt zelf een keuze hebben” Ies van den Hoek

sen moeten gaan inzien dat alcohol voor een tiener erg gevaarlijk is, Zo’n jongen of meisje kan blijvende hersenschade overhouden aan alcoholgebruik.”

Talent Ies van den Hoek praat ook veel met de tieners in zijn werkgebied. Hij ziet ze op school, in de kerk of op een vereniging. Tijdens zijn preventielessen krijgen de tieners van hem te horen wat het gevolg kan zijn van teveel drinken als je jong bent. “Ik vertel ze altijd dat ik niks tegen de jufrouw achter de kassa heb. Maar ik vertel ook dat ik het wel jammer zou vinden wanneer ze dat werk moet doen, terwijl ze ook afdelingschef had kunnen worden. Als ik voorlichting geef in een kerk dan zeg ik er ook altijd bij dat God graag wil dat je al je talenten gebruikt. Hij geniet er van als je het hoogst haalbare doel haalt. Je doet Hem tekort als je niets doet met je talent.”

Keuze Tijdens voorlichtingen van de afdeling Preventie van De Hoop valt op dat jongeren het moeilijk vinden om niet mee

Overkomt je dit wel een keer? Dan weet je ook dat je op die feesten niet meer moet komen. Je hebt altijd een keuze. Als je nooit op plekken komt waar gedronken wordt, kan je nu maar beter een keuze maken om dit ook nooit te gaan doen. Dan sta je sterker op het moment van verleiding, want er is een grote kans dat je het een keer tegen komt.”

wie Jezus op dat moment spreekt. Vaak is het stil als ik uitleg wat Jezus daar precies zegt. ‘Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen tot zonde verleidde’, zegt Jezus tegen Zijn toehoorders (Lucas 17:2). Het gaat hier om volwassenen die kinderen tot zonde verleiden. Is een vader die zijn kind het slechte voorbeeld geeft als het gaat om alcoholconsumptie hier niet een voorbeeld van? Daar komt nog eens bij dat je het ongezonde gedrag van de ouders versterkt terugziet bij de kinderen. Dus slecht voorbeeld, doet nog slechter volgen. Het zou veel beter zijn als we tieners van nu leren dat drinken onder de zestien jaar ongezond is. Als ze dit overnemen, dan investeren we in een generatie die later het goéde voorbeeld gaat geven bij hun vrienden en hun kinderen. De oplossing van het probleem ligt in het doorbreken van de drankcultuur.” ROB VEENSTRA

Voorbeeld In veel kerken weten de ouders inmiddels hoe Ies van den Hoek denkt over hun voorbeeldfunctie. “Ik zeg in de kerk wel eens dat ik iets ga zeggen waardoor ik eruit gegooid kan worden. Ik begin dan over de molensteen waar Jezus het over heeft. Ik vraag de ouders dan tegen

www.dehooppreventie.nl www.geheimvango.nl

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

23


Alcohol de baas Alcohol is het oudste genotmiddel ter wereld. Veel volkeren vóór ons hebben het genuttigd en we drinken het nog steeds… Alcohol is tegenwoordig het meest gebruikte verslavende middel in onze samenleving. Hoe kan het dan zijn dat zo weinig mensen hulp zoeken? En wat houdt de hulp die De Hoop biedt in?

“In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen problemen met alcohol. Maar ongeveer vier procent zoekt hulp”, vertelt Willem van den Berg, maatschappelijk werker en alcoholhulpverlener bij De Hoop. “Wat ik merk aan de mensen de ik begeleid, is dat zij vaak pas na tien, twintig of zelfs dertig jaar bij ons aankloppen voor hulp. Er is dan al zoveel schade en leed aangericht in relaties en gezinnen… Je spreekt dan over tientallen jaren gezinsproblemen die je moet behandelen. Ik zou zó graag willen dat mensen veel eerder aan de bel trekken. Mensen zouden kritisch naar zichzelf moeten kijken en dan de vraag stellen: ‘Kan het zijn dat ik teveel drink?’ Ook jongeren! Want elk weekend drinken, is niet normaal.”

Motivatie De Hoop biedt ambulante behandeling aan mensen met een alcoholprobleem. Ook mensen die problemen hebben met bijvoorbeeld gokken, eten en internet kunnen zich aanmelden. Na aanmelding bij de polikliniek van De Hoop volgt er een intakeprocedure waarbij wordt gekeken naar de hulpvraag. Willem: “De ambulante gesprekken zijn geschikt voor mensen die een niet al te zware problematiek hebben, nog werk hebben of in elk geval een woning en een sociaal netwerk. We maken afspraken voor tien á vijftien gesprekken waarvan we de eerste vijf gesprekken gebruiken om de problemen die er zijn in kaart te brengen. Alle gesprekken zijn er op gericht om inzicht in de problematiek te vergroten en de motivatie voor behandeling te stimuleren.” Het stimuleren van deze motivatie blijkt vaak een belangrijk aandachtspunt te zijn. “De meeste mensen die zich bij ons aanmelden, zien er de noodzaak van in om iets aan hun problemen te doen. Toch zien ze het drinken zelf vaak niet als probleem. Het zijn meestal de externe factoren die iemand ertoe bewegen om hulp te gaan zoeken. Dus bijvoorbeeld wanneer er dwang is vanuit de omgeving, zoals het gezin, of wanneer iemand zijn baan dreigt te verliezen. Maar de gedachte blijft vaak ‘Ah… ik kan wel blijven drinken…’ Daarom is het

24

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

zaak om juist aan de innerlijke motivatie te werken. Ervoor te zorgen dat iemand zelf gaat beseffen dat stoppen met het gebruik van het verslavende middel de oplossing is.”

Kenmerken De redenen waarom mensen alcohol gaan drinken, zijn heel verschillend. Willem: “Mijn ervaring is dat eenderde deel last heeft van angst en spanningsproblemen. Het drinken van al-

Hulp nodig? De Hoop Ambulant is er voor u, als u problemen hebt met alcohol, gokken, drugs, eten, internet en wanneer u onder andere: • Een partner en/of gezin heeft die, indien gewenst, bereid is tot relatiegesprekken. • Een sociaal netwerk heeft dat u steun en ruimte biedt om uw gedrag te veranderen. • Minimaal achttien jaar oud bent. • Respect toont voor de christelijke identiteit van Stichting De Hoop en • Niet onder invloed (van alcohol of andere drugs) bent als er gesprekken plaatsvinden op de polikliniek van Stichting De Hoop. U kunt zich aanmelden voor ambulante hulp van De Hoop door te bellen met de polikliniek, telefoonnummer (078) 6 111 222. Kijkt u voor meer informatie op www.dehoop.org.

samenvattingskader

kader brochures, boeken

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen


zijn? Onzin!

cohol is dan een manier geworden om bijvoorbeeld met stress om te gaan en om te kunnen ontspannen. Een ander deel van de mensen gebruikt alcohol om trauma’s en moeilijke gebeurtenissen die zich opstapelen, te vergeten. Zoals bijvoorbeeld een echtscheiding. Een ander deel is uit gewoonte gaan drinken. Dit zijn ook vaak de mensen die wanneer ze bijvoorbeeld worden betrapt met rijden onder invloed zeggen ‘geen alcoholist te zijn, maar alleen iets te veel op hebben’. Een algemeen kenmerk van een probleemdrinker is in elk geval ‘ontkenning’. Iemand zoekt de schuld buiten zichzelf en heeft altijd een reden om te drinken.” samenvattingskader

kader brochures, boeken

Website De Hoop heeft een website met veel informatie over alcohol. Deze website is: www.alcoholenwerk.nl. Deze site bevat eveneens een alcoholtest.

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

25


De Hoop Ambulant biedt mensen verschillende vormen van hulp. Zo zijn er bijvoorbeeld individuele gesprekken en de training sociale vaardigheden waarin onderwerpen als ‘conflicthantering’ en ‘communicatietraining’ naar voren komen. Ook bestaat er de mogelijkheid tot relatiegesprekken. In deze gesprekken wordt gewerkt aan verbetering van de communicatie tussen de cliënt en zijn of haar partner en aan wederzijds begrip en samenwerking. Het doel van de ambulante behandeling is het verminderen van het gebruik of het volledig stoppen met het gebruik van alcohol, het voorkomen van terugval in een ongewenst drinkpatroon, het verbeteren van de sociale relaties en het behoud of de verbetering van de werkactiviteiten. Willem: “Aan het einde van een gesprek vraag ik aan de cliënt altijd of ik zal afsluiten met gebed. Ik heb er respect voor wanneer iemand dit liever niet wil. Maar ik merk wel dat het geloof voor veel mensen steun geeft en troost. God kent het diepste deel van ons hart. Hij kent ons waar wij als hulpverleners niet kunnen komen. Juist Hij

kan dan ook de plaatsen bereiken waar genezing nodig is.”

Vergif Van den Berg gelooft niet in het standpunt van hulpvragers die zeggen dat ‘je alcohol de baas zouden moeten zijn’. “Hoe kun je alcohol de baas zijn? Alcohol is gif en hoe kun je jezelf staande houden tegen gif? Op langere termijn heeft het gebruik van alcohol een ernstige uitwerking op je lijf. Het verraderlijke van alcohol is, en dat merk ik aan de meeste van mijn cliënten, dat het sluipenderwijs problemen geeft. Je gaat er niet van uit dat je problemen krijgt met alcohol omdat het gebruik ervan zó geaccepteerd is in onze maatschappij. Daarom trekken mensen pas aan de bel wanneer het echt niet meer gaat, of wanneer de omgeving aangeeft dat het niet meer gaat. Terwijl het zoveel ellende kan schelen, wanneer iemand eerder aan de bel trekt. Schaamte is niet nodig. Je hoeft niet tegen alcohol te kunnen. Dus… Bel!” MARIJKE DUIFHUIZEN

Cijfers De Hoop In de periode van 15 mei 2006 tot en met 15 mei 2007 behandelde De Hoop 114 cliënten met een alcoholprobleem in de 24-uurszorg. De gemiddelde leeftijd was 41 jaar. Het percentage dat de behandeling positief heeft afgerond, is 32 procent. In dezelfde periode waren er bij de Deeltijdbehandeling 35 cliënten onder behandeling voor een alcoholverslaving. Hun gemiddelde leeftijd was 45 jaar. Zeventig procent rondde hun behandeling positief af. Bij de ambulante behandeling werden 102 cliënten aangenomen en behandeld. Gemiddelde leeftijd: 50 jaar. Positief afgerond: 48 procent.

samenvattingskader

kader brochures, boeken

26

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007


Willem van den Berg: “Hoe kun je alcohol de baas zijn? Alcohol is gif en hoe kun je jezelf staande houden tegen gif? Op langere termijn heeft het gebruik van alcohol een ernstige uitwerking op je lijf.”

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

27


Help mee!

Bedankt!

Preventielessen…

De praiseband ‘Praise Valley’ uit Alblasserdam heeft tijdens één van haar bijeenkomsten een collecte gehouden voor het werk van De Hoop. De band haalde hiermee 121 euro op. Bedankt!

De afdeling Preventie van De Hoop geeft jaarlijks ruim driehonderd voorlich­tingen op middelbare scholen en in het basisonderwijs. Meer informatie vindt u op www.dehooppreventie.nl.

Uw hulp is nodig…! De Hoop heeft verschillende projecten waarvoor we uw (financiële) hulp nodig hebben. Het gaat om de volgende projecten: • Opvang kinderen van verslaafde ouders (zie ook pagina 15) • Preventie en voorlichting • De Ark • Hulp over Grenzen • De Hoop Radio (zie pagina 4) • Media- en congrescentrum (zie pagina 20) Meer informatie over deze projecten vindt u op www.steundehoop.nl. Wanneer u een specifiek project wilt ondersteunen, verzoeken wij u uw gift over te maken door middel van een elektronische overschrijving. Hierbij kunt u vermelden voor welk project uw gift is bestemd. Bij een acceptgiro is dit niet meer mogelijk. Een andere mogelijkheid om een specifiek project te steunen, is door middel van een machtiging voor een automatische incasso waarbij u aangeeft voor welk project uw gift bestemd is. Een machtigingsformulier vindt u op www.steundehoop.nl.

De Hoop bedankt kinderkoor De Parels! Kinderkoor De Parels uit Nieuw Lekkerland is een interkerkelijk koor met kinderen in de basisschoolleeftijd. Het koor zingt liedjes uit de ‘Kids Opwekking’ maar ook van Elly & Rikkert, Herman Boon en Wim Bevelander. Het koor treedt op in verschillende kerken en bij verschillende gelegenheden. Eén keer per jaar organiseert zij zelf een Kidspraise. Het thema van de Kidspraise op 14 april dit jaar was ‘Nieuw Leven’. Tijdens de praise werd een collecte gehouden voor Kinderdagverblijf Bambino ­­­­­­­­­­ (www.bambino-kinderopvang.nl). Er werd 263 euro opgehaald. Een fantastisch bedrag! Op 6 juni is het geldbedrag officieel aan Bambino overhandigd.

Bidden voor De Hoop De Hoop is in haar werk afhankelijk van de zegen van God. Daarom geeft De Hoop elke maand de gebedsbrief uit. In de gebedsbrief staat voor elke dag een gebedspunt zodat u heel gericht kunt bidden voor het werk en voor de gasten die bij De Hoop zijn opgenomen. We ervaren steeds weer dat gebed hard nodig is, zowel voor de gasten als voor de medewerkers. Inmiddels zijn er al ruim 1700 mensen die de gebedsbrief ontvangen! We zijn blij dat er zoveel mensen biddend achter het werk van De Hoop staan. Wilt u ook meebidden? Word dan lid van de gratis gebedsbrief. U kunt deze brief per e-mail ontvangen. Wilt u de brief liever per post ontvangen, dan is dat ook mogelijk. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.steundehoop.nl of door de bon die hiernaast staat afgebeeld, in te vullen en naar ons toe te sturen. Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt u voortaan iedere vrijdag een e-mail of een brief met daarin de gebedspunten voor de volgende week.

28

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007


BON BROCHURES EN FOLDERS

Postzegel hoeft niet, mag wel

Ik wil graag de volgende brochures en folders bestellen:

Informeer uzelf! Heeft u vragen over drugs, andere verslavende middelen of verslavingsgedrag? De Hoop heeft diverse brochures en folders met informatie die u kunt bestellen.

Middelenfolders

Onze middelenfolders (0,10 euro per stuk) bevatten informatie over drugs en andere verslavende middelen en zijn gericht op jongeren. We hebben de volgende folders: • Tabak • Blowen • Paddo’s • Eten • Gokken • Ecodrugs • Alcohol • XTC • Opwekkende middelen • Hallucinerende middelen • Verdovende middelen

Brochures

Onze brochure ‘Verslaving voorkomen’ (1,00 euro per stuk) is speciaal voor jeugdleiders, ouders en anderen die op regelmatige basis te maken hebben met jongeren. Daarnaast hebben we de volgende drie brochures (1,00 euro per stuk) die geschikt zijn voor zowel jongeren als ouders en bijvoorbeeld leerkrachten: • Alcohol, daar is toch niets mis mee? • Blowen, daar is toch niets mis mee? • Save Sex

Bestellen?

U kunt de brochures en folders bestellen door de bon die hiernaast staat in te vullen, uit te knippen en naar ons toe te sturen. U kunt onze uitgaven ook online bestellen via de website www.steundehoop.nl.

___ exemplaren middelenfolder tabak / blowen / XTC / alcohol * ___ exemplaren middelenfolder opwekkende / hallucinerende / verdovende middelen * ___ exemplaren middelenfolder eten / gokken / paddo’s / ecodrugs * ___ exemplaren Verslaving voorkomen ___ exemplaren Save Sex / Blowen, daar… / Alcohol, daar… * * Doorhalen wat niet van toepassing is. naam: __________________________________________ straat:_ _________________________________________ huisnummer:_ ___________________________________ postcode:_ ______________________________________ plaats:__________________________________________ telefoon:________________________________________ e-mail:__________________________________________ bank/gironummer: _______________________________

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

BON GEBEDSBRIEF

Postzegel hoeft niet, mag wel

Ja, ik wil graag de gebedsbrief ontvangen! per post per e-mail Dhr./mevr./fam.* voorletter(s): Naam: ____________________________________________ Straat:____________________________________________ Huisnr.:_ _________ Postcode:_________________________ Plaats:____________________________________________

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88

Telefoon:__________________________________________ E-mailadres:_ ______________________________________

3300 WB Dordrecht

* omcirkel de juiste aanhef

Kiezen voor een gezonde levensstijl ‘No Apologies, kiezen voor een gezonde levensstijl’ is een karaktervormend programma. Het legt de nadruk op onthouding van risicovol gedrag (seks, drugs en alcohol). No Apologies is gericht op jongeren tussen de elf en achttien jaar. Het hoofddoel van het programma is om jongeren te helpen verantwoorde keuzes te maken in situaties waar zij dagelijks mee te maken krijgen, zoals muziek, televisie, internet, alcohol, drugs en seksualiteit. Meer informatie over dit preventieprogramma kunt u vinden op www.noapologies.nl. U kunt ook direct contact opnemen met de afdeling Preventie van De Hoop, telefoonnummer (078) 6 111 439 of preventie@dehoop.org.

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

29


Wat staat er op de agenda? De Hoop wil u graag ontmoeten! Daarom organiseren wij het hele jaar door allerlei boeiende activiteiten. Zo bent u bijvoorbeeld van harte welkom bij één van onze themablokken en lofprijsavonden. Voor een overzicht van al onze activiteiten kunt u kijken op www.activiteitendehoop.nl.

De Hoop op visite! U kunt ons uitnodigen voor een presentatie over het werk van De Hoop. Eén van onze medewerkers komt graag naar u toe om in anderhalf á twee uur tijd te vertellen wat het werk van De Hoop inhoudt en voor welke projecten uw steun hard nodig is. Bij elke presentatie is één van onze gasten aanwezig die zijn of haar persoonlijke verhaal vertelt. Tussendoor kunt u vragen stellen en praten wij graag met u verder. De kosten voor een presentatie bedragen zestig euro. Dit bedrag is inclusief de te maken reiskosten. Wilt u een afspraak maken? Belt u dan naar telefoonnummer (078) 6 111 355 of kijkt u op www.steundehoop.nl.

… of kom naar De Hoop! Wilt u Dorp De Hoop graag met eigen ogen zien? En wilt u graag het persoonlijke verhaal van één van onze gasten horen? Dan kunt u een bezoek aan ons brengen. U bent van harte welkom! Allereerst krijgt u een presentatie over het werk van De Hoop. Eén van onze medewerkers vertelt over verslaving en over de hulp die De Hoop biedt. Eén van onze gasten vertelt daarna zijn of haar persoonlijke verhaal. Tot slot krijgt u een rondleiding over ons terrein. Een bezoek duurt zo’n twee tot tweeëneenhalf uur en wordt u kosteloos aangeboden. Voorwaarde hiervoor is wel dat u met een groep van minimaal vijfentwintig personen bij ons op bezoek komt. Wilt u graag een afspraak maken? Belt u dan met (078) 6 111 355 of kijk op www.steundehoop.nl.

Postzegel hoeft niet, mag wel

BON ‘ALS JE KIND ONTSPOORT’ Ik wil graag ______ exemplaren van ‘Als je kind ontspoort’ bestellen. dhr./mevr./fam.* voorletter(s) : straat:_ ________________________________________ huisnummer:_ ____ postcode:______________________ plaats:_________________________________________ geboortedatum:_________________________________ telefoon:_______________________________________ e-mail:_________________________________________ bank/ gironummer:_ _____________________________

handtekening: __________________________________ * omcirkel de juiste aanhef 30

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

Stichting Vrienden van De Hoop Antwoordnummer 88 3300 WB Dordrecht

Als je kind ontspoort Ouders die losgeslagen kinderen liefhebben, ontkomen niet aan verdriet. Verdriet om wat er met hun kinderen gebeurt, en verdriet door wat die kinderen hen aandoen. Norman Wright heeft in zijn boek ‘Als je kind ontspoort’ praktische tips, medeleven en hoop samengebracht om zo ouders te helpen die zich verscheurd voelen door één van de meest ingrijpende ervaringen die een ouder meemaken kan. Wright weet wat het is – hij ging er zelf doorheen. Hij combineert zijn persoonlijke en professionele ervaringen met de verhalen van andere ouders en kinderen. ‘Als je kind ontspoort’ kunt u voor 15,95 euro bestellen bij De Hoop ­ Music- Books-Gifts. De website is www.music-books.nl en het telefoonnummer (078) 6 111 100. U kunt ook de bon die hiernaast staat afgebeeld, invullen en naar ons toesturen.


Ik wil leven! – Peter de Bruijne De holle oogkassen bleven hem aanstaren. Het was maar een kleine stap en hij zou er niet meer zijn. Hij had te weinig heroïne voor een overdosis, anders had hij het zeker gedaan. Het werd stil in zijn hoofd. Beangstigend stil. “Maar ik wil niet dood”, hoorde hij zichzelf zeggen. “Ik wil leven!” Dit is het aangrijpende en waargebeurde levensverhaal van Henk Hogeberg. Henks eerste ervaringen met drugs, hebben voor zijn leven dramatische gevolgen. ‘Ik wil leven’ kost 5 euro (exclusief verzendkosten) en kunt u bestellen via De Hoop Music-Books-Gifts, telefoonnummer (078) 6 111 100 of www.music-books.nl.

Verhalen van hoop ‘Verhalen van hoop – deel 2’ is een boek met tien getuigenissen van gasten die bij De Hoop opgenomen zijn geweest. Het zijn verhalen van mensen die – vanuit verschillende omstandigheden – op het verkeerde pad zijn geraakt. In ‘Verhalen van hoop’ vertellen ze over het lege leven van een verslaafde, de ommekeer in hun leven en Gods onvoorwaardelijke liefde. Een aanrader! U kunt ‘Verhalen van hoop’ voor 4,95 euro (exclusief verzendkosten) bestellen bij De Hoop Music-Books-Gifts, telefoonnummer (078) 6 111 100 of www.music-books.nl.

Choir of Hope De Hoop heeft een eigen koor en band: het Choir of Hope. Het koor bestaat uit medewerkers en gasten en begeleidt samenkomsten binnen De Hoop maar treedt ook door het hele land op. Vaak verzorgt het Choir of Hope volledige samenkomsten in kerken, met een eigen optreden, samenzang, een overdenking en het verhaal van één van de gasten. Wilt u het Choir of Hope uitnodigen in uw eigen (kerkelijke) gemeente? Belt u dan naar telefoonnummer (078) 6 111 355 of stuur een e-mail naar info@vriendenvandehoop.nl.

Uw eigen giftenoverzicht Heeft u al diverse malen aan De Hoop gegeven en wilt u hiervan graag een overzicht ontvangen? Dat is mogelijk! U kunt het formulier op www.steundehoop.nl invullen en versturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook bellen: (078) 6 111 355.

Bedankt voor uw gift!

Maart

April

Algemene giften

106.288,27

60.432,67

Dorp De Hoop

695,90

711,36

De Hoop

Kinderen van verslaafde ouders

1572,15

2738,20

27.238,84

3563,84

BKW en inloophuis

20

132,50

Psychomotorische therapie

25

Media- en congrescentrum

55

Contactcentrum

15

De Ark

Radiostudio

35 102,50 15

25

35

Str8!

686,40

933,65

Preventie en voorlichting

1304,73

1062,61

De Hoop Magazine

117,50

55

Algemene giften

2928,72

5123

Restaurant

-

Horeb 50

Kapel

-

50

Inventaris keuken

-

50

Wilt u inzage in alle giften die Stichting Vrienden van De Hoop binnenkrijgt? Neemt u dan contact op via telefoonnummer (078) 6 111 355 of info@vriendenvandehoop.nl.

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

31


LOFPRIJSAVOND Kom naar de lofprijsavonden! Iedere maand organiseert Stichting De Hoop een lofprijsavond. Met cliĂŤnten, medewerkers, familie en vrienden prijzen en eren we God. Het Choir of Hope zingt en speelt mee. Ook is er een spreker die een korte overdenking houdt. Vanaf 19.30 uur is er koffie/thee. Om 20.00 uur begint de avond. De lofprijsavonden worden gehouden op Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 in Dordrecht. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Public Relations van De Hoop: (078) 6 111 356. U kunt ook mailen naar info@dehoop.org

U bent van harte welkom!

De Hoop

Ambulante Hulp De Hoop helpt wanneer je problemen hebt met alcohol, drugs, eten, gokken of internet. Ben je ouder, partner of kind van een verslaafde? Ook voor jou is er hulp!

Meer informatie? Bel (078) 6 111 222 of ga naar www.dehoop.org

ADVERTENTIE GRAFISCH CENTRUM ZELF PLAATSEN EN STEUNKLEUR AANPASSEN!


Kort nieuws programma. De kliniek in Den Haag is de tweede kliniek in Nederland die gebruik maakt van het programma Mistral DTOX. Dit zogenaamde ontgiftingsprogramma is opgezet door Brijder Verslavingszorg, een specialist in verslavingszorg in Noord- en Zuid-Holland. Mistral DTOX richt zich op jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Ze komen niet in aanraking met oudere en ‘doorgewinterde’ gebruikers. Bron: Nederlands Dagblad, 6 april 2007

n Meer minderjarigen aan alcohol Steeds meer minderjarigen drinken alcohol. Dat meldt onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy op basis van de Beverage Monitor 2007. Dit jaar geeft 84 procent van de ondervraagde jongeren tussen 12 en 18 jaar aan wel eens alcohol te hebben gedronken. Vorig jaar ging het nog om zeventig procent. Bovendien steeg het gemiddeld aantal glazen dat deze jongeren per week drinken. Vorig jaar dronken zij doordeweeks 3,4 glazen en in het weekeinde 6,1 glazen alcoholische drank. Dit jaar gaat het om respectievelijk 3,9 en 6,8 glazen. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken, is 13,7 jaar. Bron: Elsevier.nl, 9 mei 2007

n Saunabezoek In Den Haag is een nieuwe kliniek geopend waarin jongeren van hun drugs-, alcohol- of gokverslaving af kunnen komen. In drie tot maximaal negen weken staan voor de jonge verslaafden vooral sport, onderling contact en saunabezoek op het

n Privékliniek voor alcoholist De mogelijkheden om vlot en discreet van een alcoholprobleem af te komen, nemen snel toe. Naast buitenlandse ontwenningsklinieken mikken nu ook publieke instellingen op deze privé-zorg. Zo wordt in het Brabantse Oirschot een gebouw door verslavingszorginstelling Novadic-Kentron omgebouwd tot luxe resort. Daar wordt de welgestelde alcoholverslaafde op vijfsterrenniveau van zijn probleem afgeholpen. Bron: Het Financieele Dagblad, 10 april 2007 n Meer tieners wietverslaafd Het aantal tieners dat voor een verslaving wordt behandeld, is de afgelopen twee jaar met een kwart toegenomen tot 1267.

Meer dan de helft van deze jongeren heeft een wietverslaving. Naar schatting telt Nederland enkele duizenden wietverslaafde tieners. De stijging van het aantal verslaafde jongeren is het sterkst in Noord Oost- en Midden-Nederland. Het aantal tieners dat hulp zocht verdubbelde daar van honderd naar tweehonderd. Van hen had 65 procent een wietverslaving. Bron: Novum, 16 april 2007 n Dood na paddo’s De ouders van een zeventienjarig Frans meisje houden de Nederlandse staat indirect verantwoordelijk voor de dood van hun dochter. Het meisje pleegde vorige week na het eten van paddo’s zelfmoord door bij wetenschapscentrum Nemo van de brug bij de IJtunnel (Amsterdam) te springen. De ouders hekelen het feit dat in Nederland hallucinogene paddenstoelen vrij te koop zijn. Ze zijn geschokt dat hun minderjarige dochter, Gaelle Caroff, kennelijk zonder vertoon van een identiteitsbewijs paddo’s heeft kunnen kopen. Smartshophouders mogen volgens de wet hun waren niet aan jongeren onder de achttien jaar verkopen. Bron: Het Parool, 26 maart 2007

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

33


Verschenen DE HOOP MAGAZINE Verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 10.000 exemplaren. Uitgave van Stichting Vrienden van De Hoop, Provincialeweg 86b, 3329 KP Dordrecht, Telefoon: 078 6111 355, Fax 078 6111 360. E-mail: info@vriendenvandehoop.nl

De Prozac Monologen In Nederland slikken 800.000 mensen dagelijks Prozac of een ander antidepressivum. De kosten daarvan zijn torenhoog: 156 miljoen euro. Naar aanleiding daarvan schreef freelance journalist Marleen Janssen het boek De Prozac Monologen. In het boek tekende ze tientallen verhalen en interviews op van Prozac-gebruikers, ex-gebruikers en experts. Hun monologen zijn hilarisch, schokkend, triest, informatief, ontroerend en eerlijk. In De Prozac Monologen begint Janssen met haar eigen verhaal. Haar ex-vriend passeert van de ene op de andere dag de grens tussen realiteit en waanzin. Met alle gevolgen van dien. Ook anderen komen aan bod: de directeur van de pillenfabriek, de psychiater, bekende Nederlanders als Bennie Jolink en Henk Westbroek, de gescheiden moeder die het leven weer ziet zitten maar ettelijke kilo’s aankomt. Marleen Janssen laat alle stemmen horen. Op die manier biedt De Prozac Monologen een brede en genuanceerde blik op de rol van Prozac en antidepressiva in onze drukke Nederlandse samenleving door de jaren heen. De lezer krijgt geen mening opgedrongen. Het is aan hem zelf om zijn oordeel te vellen. De conclusie van Janssen zelf? “Minstens de helft van de gebruikers van Prozac en aanverwante antidepressiva slikt uit gemakzucht of onwetendheid.” Bent u op zoek naar een diep doorwrochte studie over Prozac en aanverwante middelen, dan moet u dit boek niet lezen. Ook het taalgebruik is soms grof. Echter, voor een helder, informatief en humoristisch boek over het genoemde onderwerp, kunt u bij De Prozac Monologen goed terecht. MN N.a.v. De Prozac Monologen, Marleen Janssen, Scriptum Psychologie, Schiedam, ISBN 978-90-5594-532-0, prijs: 17,95 euro.

34

DE HOOP MAGAZINE • JULI 2007

ISSN: 1384-9204 HOOFDREDACTEUR: Teun Stortenbeker REDACTIE: Frans Koopmans MEDEWERKERS: Marijke Duifhuizen, Jac. Hogeweg, Harm Noordhof, Miriam van Norden, Rob Veenstra en Martin den Dikken. VORMGEVING EN FOTOGRAFIE: De Hoop Mediadesign ABONNEMENT: De Hoop Magazine wordt toegestuurd aan diegenen die een minimumdonatie van 12,50 euro voor het werk van De Hoop overmaken. Geïnteresseerd? Bel: 078 6111 355 en geef u op, of vul de bon uit dit magazine in. STICHTING VRIENDEN VAN DE HOOP Een deel van het werk van De Hoop is afhankelijk van giften. Stichting Vrienden van De Hoop beheert de binnengekomen giften en onderhoudt het contact met de achterban. Een andere belangrijke activiteit van Stichting Vrienden van De Hoop is preventie en voorlichting. VOOR GIFTEN: Postbank: 38.38.38, ABN Amro: 50.80.11.000, t.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop, Dordrecht OOK IN BELGIË: Nummer postrekening: 000-1592879-42, t.n.v. Stichting Vrienden van De Hoop, Brussel. ADVERTENTIES: Bel voor inlichtingen: 078 6111 111. Plaatsing van een advertentie in De Hoop Magazine houdt niet in dat De Hoop zich vereenzelvigt met de identiteit of achtergrond van de adverteerder of diens product. De Hoop behoudt zich het recht voor een advertentie zonder opgaaf van redenen te weigeren. DRUK: De Hoop Grafisch Centrum, Provincialeweg 86a, Postbus 338, 3300 AJ Dordrecht, Telefoon: 078 6111 333, Fax: 078 6111 334, E-mail: grafisch@dehoop.com De Hoop Magazine wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. Dit is vriendelijker voor het milieu. STICHTING DE HOOP Stichting De Hoop in Dordrecht biedt naast opvang en behandeling van verslaafden ook hulp aan mensen met psychosociale problemen. Zij onderhoudt daartoe enerzijds een compleet klinisch circuit dat bestaat uit de centra De Koers, De Boeg, Het Anker, Het Baken, Het Roer, De Radar, Het Kompas en De Brug en diverse leer-werkprojecten. Daarnaast onderhoudt zij een maatschappelijke opvang: De Jordaan. Na verblijf in de centra kunnen cliënten maximaal een jaar begeleid zelfstandig wonen. In totaal kunnen in de klinische opvang maximaal 118 verslaafden worden geholpen, in de maatschappelijke opvang maximaal 28 personen. Kenmerkend voor de eigen aanpak van De Hoop is de modulaire behandeling, de individuele begeleiding bij behandeling en/of verwerking van achterliggende problematiek en de grote aandacht voor vakgerichte arbeidstraining. Bij De Hoop is het mogelijk dat verslaafde ouders samen met hun kinderen worden opgenomen. Voor meer informatie: info@dehoop.org of internet: www.dehoop.org.


Bestel de volgende uitgaven van De Hoop! Brochures

Brochure Save Sex Infobrochure De Hoop Verslaving voorkomen Alcohol, (g)een probleem? Brochure ‘Alcohol, daar is toch niets mis mee?’ Brochure ‘Blowen, daar is toch niets mis mee?’

Folders Tabak Blowen Opwekkende middelen Hallucinerende middelen Verdovende middelen Eten Gokken Ecodrugs Alcohol Paddo’s XTC

Boeken Verhalen van Hoop (deel 2) Pluis de Muis in het ziekenhuis – Marcus Mattheeuwsen Pluis de Muis naar school – Marcus Mattheeuwsem Als Jozef je zoon is – Teun Stortenbeker Imaginabo si Hosé tabata bo yu – Teun Stortenbeker Als David je vader is - Teun Stortenbeker Imaginabo si David tabata bo tata – Teun Stortenbeker Mijn hart ligt in Bolivia – Peter de Bruijne Als je kind ontspoort - Norman Wright Serie ‘Hoe overwin ik…’ – Neil T. Anderson How to smell like God – Steve James Ex-verslaafden aan de slag – Peter de Bruijne Hasjiesj en Marihuana – drs. K. Neeteson Ik wil leven – Peter de Bruijne Fotoboek De Hoop

Onze uitgaven kunt u bestellen via www.steundehoop.nl, www.music-books.nl of neem contact op met De Hoop Public Relations, telefoonnummer (078) 6 111 356 of info@dehoop.org.


Week van verslaving 4 t/m 11 november 2007 themaWeek door christelijke organisaties voor verslavingszorg en –preventie

“Dat doet mijn kind niet, toch?” thema-kerkdiensten preventielessen • studiedagen workshops • concerten informatiemarkten

www.weekvanverslaving.nl

de week van www.weekvanverslaving.nl

De Hoop Magazine juli 2007  

De Hoop Magazine juli 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you