Page 1

WW .N.N WWW. LL W.CN CNCTCT

JONGERENBLAD VAN DE HOOP • JAARGANG 5 • NR 2


2


3


4


Dat er zangers en zangeressen zijn die al op jonge leeftijd beginnen met zingen is niets nieuws. Maar op driejarige leeftijd je zangcarrière opstarten is toch wel behoorlijk bijzonder! Een goede reden om eens in het leven en de muziek van Kari Jobe te duiken. De zangeres die al zo vroeg begon... Kari groeit op in een christelijk gezin en zingt op driejarige leeftijd voor het eerst in de kerk. Waar andere meisjes ervan dromen om zuster, juffrouw of prinses te worden, droomt Kari er op tienjarige leeftijd al van om aanbiddingsleidster te worden. Ze vertelt: “Ik herinner me dat ik tijdens een kerkdienst een lied hoorde dat perfect aansloot bij het leven van een familie uit de kerk. Toen wist ik dat ik liedjes wilde gaan schrijven voor gekwetste mensen. Ik wil ze helpen wanneer ze zelf geen woorden meer hebben.”

Gods weg Door middel van haar studie psychologie en een graad op het gebied van pastoraat groeit Kari steeds meer in haar bediening als aanbiddingsleidster. Nadat ze is afgestudeerd krijgt ze de vraag om pastor te worden in Texas, de Amerikaanse staat waar ze ook geboren is. “Ik dacht: ‘Weet je het wel zeker? Ik, een pastor?’ Maar God baande voor mij de weg om niet alleen aanbiddingsleidster te worden maar ook pastor.”

Beste Nieuwkomer In 2003 maakt Kari haar eerste ‘officiële’ muziekopnames, in samenwerking met de Gateway Church, de kerk waar zij op dat moment werkt. Die opnames krijgen steeds meer bekendheid in heel Texas. In 2009 publiceert ze haar eerste soloalbum, dat als titel haar eigen naam krijgt. Met dit album bereikt zij in Amerika de top 3 van de christelijke muziek. In 2010 halen ook andere nummers van Kari de hitlijsten. Daarnaast ontvangt ze twee Dove Awards en wordt ze benoemd tot de Beste Nieuwkomer. Zo wordt haar naam ook buiten Texas bekend. Zelfs in Europa!

Aan de voeten van Jezus Ze vertelt zelf wat het precieze doel is van haar liedjes: “De levens van veel mensen en hun verhalen raken mij. Maar ik ben ook verbaasd over wie God is en wie Hij zegt dat wij zijn. Muziek is een weg waardoor ik hoop mensen in tijden van nood aan de voeten van Jezus te

brengen. Want Hij is uiteindelijk Degene die ons vrede, leven, hoop en genezing kan geven.”

Door elkaar geschud Eén nummer is voor Kari haar absolute favoriet: ‘You are for me’. “Dit nummer is ook voor mezelf hartverscheurend. Er zijn momenten dat je zo gebroken bent. Dan kun je alleen nog maar zingen: ‘God is voor mij’.” Dit heeft ze afgelopen jaar persoonlijk ervaren. In haar hechte familie speelden er verschillende verdrietige zaken die ze niet begreep. Het enige wat haar op de been hield was het vasthouden aan God. “Deze periode heeft me door elkaar geschud. Maar door alle groeipijnen heen werd ik steeds weer herinnerd aan Gods trouw. Dat wil ik doorgeven aan anderen.”

In de praktijk In het afgelopen jaar heeft Kari ook een nieuwe dimensie aan haar bediening gegeven. Samen met haar zus Kris heeft ze een stichting opgestart: Where I Find You. Door het verkopen van exclusieve sieraden en T-shirts halen ze geld op dat wordt ingezet om een einde te maken aan mensenhandel. “Het is zo ongelooflijk donker in deze wereld. Ik voel mij verantwoordelijk om te doen wat ik kan. De meeste slachtoffers van mensenhandel zijn meisjes zoals ik. Ik kan me niet voorstellen te leven zoals zij.” Juist door dit werk wil Kari dus haar liedteksten in praktijk brengen. Een reden te meer om eens naar haar te luisteren!

Meer informatie vind je op:

www.karijobe.com www.twitter.com/karijobe www.facebook.com/KariJobe www.youtube.com/karijobe

5


Door de Bijbel heen zie je dat God op verschillende manieren met mensen communiceert. Hij stuurt profeten, maar Hij kan ook door dromen spreken. Denk bijvoorbeeld aan Jozef, die in een droom wordt gewaarschuwd om met Jezus en Maria naar Egypte te vluchten (Mattheüs 2:13). Soms spreekt God rechtstreeks met mensen, zoals met Elia op de berg Horeb (1 Koningen 19:9-18). Nu denk je misschien: “Allemaal leuk en aardig, maar dat waren mensen in de Bijbel. Ik heb nog nooit gemerkt dat God mij iets duidelijk wil maken. En ik zou eigenlijk ook niet weten hoe ik door zou hebben dat Hij iets tegen me zegt.” Dat kunnen we ons voorstellen. Toch denken we dat God ook met jou wil spreken. In Johannes 17:3 zegt Jezus: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God.” Jezus wil dus dat wij God kennen, en om Iemand te kennen moet je toch in contact met Hem zijn? Dus hoe doe je dat nou: luisteren naar God? Ten eerste hebben we de

6

verhalen in de Bijbel. Ook als wij zelf God niet zo duidelijk ervaren in ons leven, dan kunnen we door de Bijbel toch horen wat God wil zeggen! Het is belangrijk zelf de Bijbel te pakken en na te denken over wat je leest, maar het is natuurlijk ook handig om er uitleg bij te horen, op zondag tijdens de kerkdienst bijvoorbeeld. Daarnaast kun je proberen te luisteren naar wat God tot jou persoonlijk wil zeggen. Daarvoor is het belangrijk dat je stil wordt. Als we bidden, zijn we vaak zelf aan het woord. We hebben het over allerlei dingen die wíj belangrijk vinden. Probeer in je gebed eens aan de Heer te

vragen wat Híj tegen je wil zeggen en daarna je mond te houden. Sommige mensen krijgen als ze stil worden een gedachte in hun hoofd over God. Andere mensen krijgen later een antwoord, door bijvoorbeeld een droom of doordat er iemand naar hen toekomt die hen iets vertelt dat een antwoord is op de vragen die er zijn. Stel je hart voor God open en je zult merken dat Hij een steeds grotere rol in jouw leven gaat spelen.


De vorm van pesten die jij meemaakt, noemen we cyberpesten. Helaas hebben veel jongeren hiermee te maken. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen:

Ik word gepest v ia sociale netwer ksites. Wat mo et ik do en?

Vee l van mij n vrie ndi nne n heb ben pro ble me n. Ik sta alti jd kla ar om naa r ze te luis ter en, ma ar ove r mij n eig en pro ble me n dur f ik nie t zo goe d te pra ten . Ik heb het ide e dat ik een ma ske r op heb!

 lokkeren. Op Hyves, Facebook en Twitter bestaat B de mogelijkheid om pesters te blokkeren. Mensen die jij blokkeert, kunnen geen contact meer met je opnemen of je profiel bekijken. Rapporteren. Soms gaat het pesten zo ver, dat er meer actie ondernomen moet worden. Bij Hyves en Facebook bestaat de mogelijkheid om mensen te rapporteren. De pester krijgt dan een waarschuwing en kan, na een aantal waarschuwingen, zijn profiel verliezen. Aangifte doen. De uiterste stap die je kunt nemen, is aangifte doen voor stalken. In dit geval is het erg belangrijk dat je de vervelende berichten die je ontvangen hebt goed bewaart en print als bewijsmateriaal voor de politie. Het belangrijkste is echter dat je met iemand over het pesten praat. Als je gemene berichten ontvangt, is het logisch dat je daar mee zit. Blijf er dan niet mee rondlopen, maar praat erover met je ouders en vrienden. Als je wordt gepest door klasgenoten kunnen je ouders bovendien actie ondernemen, door bijvoorbeeld je school op de hoogte te stellen van het pesten.

Vriendschap is iets wat in evenwicht moet blijven: het is geven en ontvangen. Als jij alleen geeft en niks ontvangt, raakt de vriendschap uit balans. Daarom is het belangrijk dat je vriendinnen er ook voor jou kunnen zijn, net zoals jij er voor hen bent. Natuurlijk is het eng om je emoties te tonen. Maar als jij eerlijk bent over wat er in jou omgaat, zal dit ook een positief effect hebben op de vriendschap. Je vriendinnen leren je zo immers beter kennen, waardoor de vriendschap sterker wordt. Waarschijnlijk willen je vriendinnen ook graag dat je naar hen toegaat met je problemen. Stel je maar eens voor dat jij een vriendin hebt die ergens mee zit, maar daar niks over vertelt. Als je dit later zou horen, zou je er flink van balen: je had er voor haar willen zijn. Dus zet dat masker af en durf over je problemen te praten!

7


8


Je bent christen en groeit op in een christelijk gezin. Heel mooi, maar wat doe je nu eigenlijk met het feit dat je christen bent? Wij vroegen het aan Thom en Joost, allebei 15 jaar, bevriend met elkaar en lid van dezelfde kerk. We stellen de jongens de vraag hoe zij God zien. Voor Joost is God een Helper. “Hij is iemand die mij helpt als ik in moeilijkheden zit. Bijvoorbeeld ook met huiswerk en toetsen. Ik houd van Hem en Hij houdt van mij. Ik doe mijn best om dat zo te houden.” Thom antwoordt: “Ik zie Hem als een hele lieve Papa.” Thom merkt ook dat God ingrijpt in zijn leven. “Ik heb last van mijn longen. Ik heb meegemaakt dat een jeugdleider voor mijn longen bad en aan God vroeg dat de volgende longfunctietest beter zou zijn. De volgende test was zo veel beter dat ze de medicijnen wilden afbouwen.”

Bidden Allebei de jongens bidden. Hoe pakken ze dat aan? Joost: “Ik bid voordat ik ga slapen en bij het eten. Op school bid ik niet voor mijn eten. Soms bid ik dan wel in mijn hoofd.” Thom bidt ook, maar hij heeft wel eens twijfels als hij dat doet: “Soms denk je: ‘Ben ik nu tegen de vloer aan het praten? Bestaat God wel?’ Dan ga ik voor een teken bidden. Soms krijg ik dat wel, soms niet. Maar eigenlijk wéét ik dat Hij er is.” Joost voegt nog toe: “Ik dank ook. Dat vind ik heel belangrijk. Ik probeer meer te danken dan te bidden. Ik heb zoveel. Het zou raar zijn als ik meer zou bidden dan danken.”

Bijbel lezen Joost en Thom lezen de Bijbel, maar echt makkelijk is dat niet. Joost: “Ik vind de Bijbel een moeilijk boek. Daardoor heb ik soms de neiging om te stoppen.

Ik heb er af en toe een dagboek bij, maar dat bevalt me niet zo goed. Het legt het Bijbelgedeelte niet echt uit. Nu lees ik een Jongerenbijbel waar ook een stukje uitleg bij staat. Daar haal ik wel wat uit, maar ik zou meer willen.” Thom leest niet iedere dag de Bijbel. “Ik probeer het wel voordat ik ga slapen. Ik vind het lastig: waar moet je beginnen? Ik gebruik dagboekjes zoals ‘Jongens met Lef.’ Dan lees ik een stukje en krijg ik daarna uitleg. Soms snap ik het daarna beter, soms snap ik het daarna niet, en dan ga ik maar slapen.”

In de praktijk! We vroegen Joost en Thom ook of ze hun geloof in de praktijk laten zien, bijvoorbeeld op school. “Ja,” antwoordt Thom gelijk. “Soms is het wel moeilijk om je als christen te gedragen, zeker als in je klas 75 procent geen christen is. Je probeert het, maar het lukt niet altijd. Ik probeer mensen wel het Evangelie te vertellen of ze gewoon te helpen.” Joost draagt polsbandjes waarmee hij laat zien dat hij christen is. “Ik vind het fijn als iemand naar de betekenis vraagt. Zo kan ik mensen bereiken met mijn geloof.”

In de kerk Thom en Joost zijn allebei actief in hun kerk. Thom vertelt: “Ik werk mee in de kinderkerk. Ik doe de beamer en help mee in groepjes. Ik maak ook filmopnames in de gewone diensten. Ik vind het gaaf om dat voor God te kunnen doen.” Joost helpt mee met het organiseren van jongerenactiviteiten in zijn gemeente. Hij vindt dat heel belangrijk. “Voor niet-christelijke jongeren zijn er heel veel feesten. Wij hebben wel de EO-jongerendag, maar dat is heel massaal en maar één keer per jaar. Het is leuk om iets kleinschaligs in de buurt te hebben waar je anderen mee naar toe kunt nemen.” Hij gaat ook naar andere tieneravonden en steekt daar echt iets van op. “Ik wil meer te weten komen: hoe je dingen doet samen met God. Ik merk dat ik bij een tieneravond zeker zoveel plezier heb van een serieus gesprek met de tienerleiders als van een spelletjesavond. Het is fijn om op zulke avonden door te praten en herkenning te vinden.”

9


10


“Kom in actie!” Als je Connect al wat langer leest, heb je deze woorden vast eerder voorbij zien komen. Misschien denk je zelfs: “Daar gaan we weer…” Maar sla dit artikel niet over en lees nog even verder!

In Connect roepen we je regelmatig op om in actie te komen voor de mensen die zijn opgenomen bij De Hoop. Kinderen, jongeren en volwassenen met een verslaving of met psychische problemen hebben jouw steun hard nodig om de hulp te krijgen die de overheid niet betaalt. We zullen je dus om hulp blijven vragen (dan weet je dat vast…). Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mensen die jouw hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in je eigen woonplaats of juist veel verder weg.

Talenten Als je anderen wilt helpen, is het belangrijk dat je iets gaat doen dat afgestemd is op je talenten. Ga eens nadenken over waar jij goed in bent en hoe je dat kunt inzetten voor anderen. Je bent bijvoorbeeld een echte wizzkid? Dan zou je computerles kunnen gaan geven. Iets organiseren is helemaal je ding? Help dan mee met acties organiseren in je wijk, voor mensen die er niet goed in zijn en hulp nodig hebben.

Buitenland Je kunt ook naar het buitenland gaan om daar als vrijwilliger mee te werken aan een mooi project. Als je rondsurft op internet, zul je zien dat ook als je maar een paar weken tot je beschikking hebt, er van alles te vinden is. Je kunt meehelpen aan sociale bouwprojecten, zoals het opknappen van een kindertehuis, of begeleider worden bij vakanties voor gezinnen die in armoede leven. Als je besluit om meer tijd vrij te maken, kun je langdurig hulp bieden aan mensen die in moeilijke situaties verkeren, binnen of buiten Europa. Er zijn organisaties genoeg die zitten te wachten op jou!

Enne… misschien denk je dat er niet veel aan is om mensen te helpen, maar dat is niet waar. Bij De Hoop zien we juist dat mensen die gaan helpen steeds enthousiaster worden over hun project en zich er steeds meer voor gaan inzetten. Ze krijgen er energie van in plaats van dat het hun energie kost.

Verschil Natuurlijk gaat een project doen niet alleen over een lekker gevoel krijgen. Het gaat boven alles om die ander die jij zo goed mogelijk probeert te helpen. Als aan Jezus wordt gevraagd wat het grote gebod is, antwoordt Hij dat wij God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf (Mattheüs 22:36-40). Aan die opdracht willen wij toch voldoen? Juist door een ander te helpen, laten wij onze liefde zien.

Doe je mee? Denk nu niet te snel: “Hoeveel kan ik in mijn eentje doen?” Misschien kun je in je eentje inderdaad niet veel doen, maar als wij allemaal een beetje doen, zijn we samen een heleboel beetjes en maken we echt verschil in de wereld om ons heen. In Mattheüs 5:14-16 staat: “U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” Wie weet aan hoeveel mensen wij een stukje van God laten zien, puur door iets goeds te doen uit liefde voor Hem. Doe je mee? Kijk eens op www.vriendenvandehoop.nl voor meer info. Succes!

Energie Als je in actie wilt komen in je eigen omgeving, neem dan eens contact op met je kerk of met de burgerlijke gemeente. Zij kunnen je vertellen wat je kunt doen.

11


“Het leven zit vol keuzes,” klinkt het vaak. Daar zit wat in. Denk maar eens aan de keuzes die je vanmorgen al gemaakt hebt. Heb je bijvoorbeeld een wit shirt aangetrokken of toch maar dat zwarte? Ben je direct na je ontbijt naar school vertrokken, of heb je nog even Facebook gecheckt, waardoor je te laat was? In je leven word je echter ook met keuzes geconfronteerd die een veel grotere impact hebben. Het juiste kiezen is dan niet altijd makkelijk! De ellende van het kiezen begint vaak al halverwege de middelbare school: dan is er de gevreesde profielkeuze. In korte tijd moet je beslissen welke vakken je leuk vindt en bij je capaciteiten passen. De meesten voelen wel aan dat deze keuze best wel wat invloed heeft op de toekomst. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je een maatschappelijk profiel hebt gekozen. Dan kan je wel in je examenjaar bedenken dat geneeskunde echt iets voor jou is, maar omdat je voor maatschappelijke vakken hebt gekozen, heb je gewoon pech: deze opleiding kun je niet volgen. De studiekeuze zelf is overigens ook iets waar veel jongeren zweethanden van krijgen: sommigen struinen open dag na open dag af, maar komen er nog 12

steeds niet uit. En zelfs als je een keuze hebt gemaakt voor een studie die je helemaal geweldig lijkt, moet uiteindelijk in de praktijk blijken of de studie wel echt iets voor jou is. Kiezen Als jongere word je ook geconfronteerd met keuzes die weinig met school en studie te maken hebben. Zo zullen vrienden een belangrijke rol in je leven spelen. Maar wat doe je als je vrienden overmatig alcohol gebruiken en roken? Doe je mee of houd je je daar juist verre van? Ook kom je er als jongere op een bepaald moment achter dat de leden van het andere geslacht toch niet meer zo irritant zijn als ze altijd waren... Maar als je op het punt staat een relatie te beginnen, klinken er vaak geluiden als: “Je bent te jong” en “Je weet niet wat liefde is”. Uiteindelijk moet je toch zelf kiezen of je naar deze ‘wijze raad’ luistert of je eigen gevoel volgt. Raadgever De besproken keuzes zijn nog maar het topje van de ijsberg. Nog veel meer situaties vragen om keuzes, zoals hoe je je tijd indeelt, of je naar de kerk van je ouders


blijft gaan, hoe je je geld besteedt… De lijst gaat maar door. Zeker als het om keuzes gaat die een grote verandering teweeg kunnen brengen in je leven, zul je deze beslissingen misschien liever ontlopen. Maar gelukkig hoef je keuzes nooit alleen te maken. Allereerst zijn je familie en je vrienden er om je te steunen en te adviseren. Maar de belangrijkste Raadgever in je leven is er een met een hoofdletter: God. Als je eenmaal de keuze (ja, daar is er weer een!) hebt gemaakt om Hem te volgen, kun je iedere beslissing aan. God erkennen als jouw Leidsman betekent immers dat je accepteert dat God een plan met je leven heeft. Als je voor een dilemma staat, is het dan ook belangrijk om in gebed te gaan. Je mag erop vertrouwen dat God je de wijsheid zal geven om de keuze te maken die in overeenstemming is met Zijn doel voor jou. Betekent dit dat kiezen makkelijk wordt? Absoluut niet. Maar vertrouwen op God geeft wel rust: wat er ook gebeurt, Hij leidt jouw leven. Wat dat betreft is deze Bijbeltekst een bemoediging: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28).

13


Ben je een bioloog in de dop en heb je altijd de mierenwereld al eens van dichtbij willen bestuderen? Dan is Ant World helemaal iets voor jou. Met Ant World kun je het gedrag van mieren heel goed volgen. In een speciaal daarvoor ontworpen doorzichtig bakje is gel gespoten. Deze gel voorziet de mieren van voeding en vocht en is tegelijk materiaal waarin de mieren tunnels, kamers en nesten kunnen bouwen. Jij kunt intussen toekijken. Heel interessant als je een echte dierenliefhebber bent. Of natuurlijk dé manier om voor je angst voor kruipende insecten af te komen… Je moet wel even op mierenjacht, want de diertjes worden er niet bijgeleverd. Ant World is te koop voor €14,95.

Tegen de verveling: De Puzzel Addict-a-Ball De Puzzel Addic t-a-Ball is een grote plastic bal die vol zit met allerlei hindernissen, afgronden en glijbanen. Het zilveren balletje dat erin zit moet je langs 138 etappes leiden die ingebouwd zijn in de glijbanen. Een leuke uitdaging waarbij een beroep gedaan wordt op je geduld, je handcoördinatie, je doorzettingsvermogen en de coördinatie van je ogen. Als je de Puzzelball met een diameter van 20 cm in huis hebt hoef je je niet snel te vervelen: voordat alle hindernissen zijn genomen ben je heel wat uurtjes verder. Pas alleen wel op: raak niet verslaafd aan dit leuke spel… 14


Tijdens mijn verblijf in de Verenigde Staten maakte ik een Facebookaccount aan. Het doel hiervan was dat ik contacten in Amerika kon onderhouden als ik weer terug naar Nederland zou gaan. Maar het was ook de bedoeling om ‘in touch’ te blijven met vrienden in Nederland. Naarmate ik meer ervaring krijg met Facebook, gaat er steeds meer tijd in zitten. Even snel kijken hoe het de anderen vergaat. Heel snel. Maar voordat je het goed en wel door hebt, is er alweer een uur voorbij. Ik merk dat ik eigenlijk altijd wel even tijd heb om Facebook te checken, maar dat als ik mij met de dingen van God bezig ‘moet’ houden, ik het al snel te druk heb. Leerstof die bestudeerd moet worden, een artikel en betoog die ik nog moet schrijven. Kortom, te druk met schoolopdrachten. Herkenbaar? Als ik hier langer over nadenk, schaam ik me diep. Als ik besef hoeveel tijd en geduld God voor mij heeft en hoe Hij elke dag weer voor mij zorgt, hoe durf ik dan te zeggen dat ik geen tijd voor Hem heb, omdat ik het te druk heb met foto’s en status updates te bekijken van anderen? Tijd om mijn gedrag te gaan veranderen. Nu.

5e jaargang, nummer 2 2012

Het is inmiddels al aardig laat geworden, tijd om richting bed te gaan. Dit wordt de eerste test. Zal ik nog even Facebook checken of een stukje uit mijn dagboek/Bijbeltje lezen en tijd aan de dingen van God besteden?! Liesbeth Voets, 18

Connect Verschijnt drie maal per jaar en wordt uitgegeven door De Hoop ggz. (www.dehoop.org). Een deel van het werk van De Hoop wordt financieel ondersteund door Stichting Vrienden van De Hoop. Deze stichting is in het bezit van het CBF- en het RƒB-keurmerk. Giften voor De Hoop kunnen worden overgemaakt op giro 38.38.38. De website van Connect is www.cnct.nl.

Redactie, vormgeving en fotografie Medewerkers van De Hoop Media, en Stichting Vrienden van De Hoop. Redactieadres Provincialeweg 70, 3329 KP in Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 356 E-mail: info@cnct.nl ISSN 1877-5071

Aansprakelijkheid Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de uitspraken van (ex-)cliënten van De Hoop in Connect. Vóór verschijning zijn zij akkoord gegaan met publicatie van deze uitspraken. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm of op welke wijze ook, zonder toestemming van de redactie. De Hoop is een evangelische ggz-instelling. De Hoop ggz helpt kinderen, jongeren en volwassenen.

Druk De Hoop Grafisch Centrum Provincialeweg 86, 3329 KP DORDRECHT Telefoon: (078) 6 111 333 E-mail: grafisch@dehoop.com www.dehoopgrafischcentrum.nl Adreswijziging? Stuur een e-mail naar: info@vriendenvandehoop.nl of bel naar: 078 – 6111355.

15


Conny en C.T. Wat is het toch heerlijk om iemand te helpen.

Nou precies, en daarom heb ik het harde werk uitbesteed.

N r.14

Ha ha, erg grappig...

Jij iemand helpen? Zeker van de regen in de drup?

Even serieus. Ik las in de Connect dat als je wilt helpen je moet aansluiten bij je talenten.

En wat heb jij gekozen? Jij bent goed in niets doen maar hoe wil je daar iemand mee helpen?

ik snap er helemaal niets van. Wat doe je nou voor goede dingen?

aaahhr!o!z!en!

Mijn mooie Ik maai het gras voor een klein bedrag. En daar heb ik zo mijn personeel voor, kijk maar eens over de heg‌

tja, zoals ik al zei. van de regen in de drup!

Einde

Connect 2, september 2012  

Connect 2, september 2012