Page 1

12e jaargang • nummer 4 • November 2011

Horeb bode

‘Persoonlijk contact vind ik erg belangrijk’ In deze serie, ‘Achter de schermen’, krijgen de medewerkers van Horeb een gezicht: wat voor werk doen zij op Horeb? Wat drijft hen in hun werk? In deze Horeb Bode laten we Jaap Beukers (41) aan het woord. Hij is, zoals hij het zelf omschrijft, verantwoordelijk voor het woon- en leefklimaat op Horeb. Je hoeft Jaap niet lang over zijn werk bij Horeb te horen praten om te concluderen dat hij ervan geniet. Als hij over het terrein loopt, maakt hij meteen een praatje met de bewoners die hij tegenkomt. Hij kent ze allemaal. Jaap: “Ik hou van de mensen hier en geniet van ieders eigenheid. Door mijn taak bij Horeb heb ik met iedere nieuwe bewoner een gesprek. Ik wil weten wie hier op Horeb zijn.” Hoe is Jaap (getrouwd met Marga en vader van drie kinderen) hier eigenlijk zelf terecht gekomen? “Via aardig wat omwegen”, vertelt hij. “Nadat ik zeven jaar in de bouw had gewerkt, besloot ik de hbo-opleiding theologie te gaan volgen. Zo ben ik in het kerkelijk werk terecht gekomen, wat ik tien jaar gedaan heb. Het werk was leuk en afwisselend, maar ik kreeg toch duidelijkheid dat ik uit mijn functieplek groeide.”

Nieuwe stap Jaap stopt met zijn werk en gaat aan de slag als loopbaanadviseur en als woonbegeleider bij De Overbrugging. “Door de contacten

die De Overbrugging met Horeb heeft, hoorde ik dat Horeb was begonnen met arbeidsre-integratie. Ik dacht direct: Dat is mijn ding! Ik kon toen vrij snel op Horeb beginnen en vanaf december 2010 ben ik verantwoordelijk geworden voor de re-integratie van de bewoners.” Deze taak heeft Jaap overgenomen van Theo van der Kooij, die juni dit jaar met pensioen is gegaan. “In de periode dat ik kwam, werden de structuurveranderingen binnen Horeb doorgezet. Hierbij ontstonden nieuwe functies, waarvan coördinator Wonen en Leven mij erg aansprak. Deze functie vervul ik sinds afgelopen juni.”

Zingeving “Kort gezegd ben ik verantwoordelijk voor het woon- en leefklimaat. Ik coördineer alle praktische zaken, behalve de zorg. Dat houdt dus onder andere in: de Technische Dienst, het restaurant, de pastorale zorg en het aansturen van de poortwachters.” Jaap heeft genoeg wensen voor de toekomst van Horeb: “We willen graag dat de kwaliteit van het wonen en leven nog beter wordt. Daarnaast zijn we bezig om meer kerken bekend te maken met Horeb.” Het belangrijkste van zijn werk in de woon- en leefgemeenschap vindt hij het één op één contact met de bewoners. Jaaps ervaringen met pastoraal werk komen daarbij goed van pas: “Veel mannen missen een doel in hun leven. Wij reiken hen hier met het geloof zingeving aan. Zingeving is een wezenlijk onderdeel van herstel!”


Steffan: “Ik gebruikte vooral drugs om mijn emoties te verdringen” Steffan is 38 en komt uit een hardwerkend gezin in Groningen. Zijn vader heeft een bloemenzaak en een bloemenkraam. Steffan en zijn twee broers zijn al vanaf jonge leeftijd werkzaam in het bedrijf van hun vader. Zijn moeder runt het gezin en het huishouden. Wanneer Steffan in de puberteit op stap gaat met zijn vrienden, gaat het fout. In het uitgaansleven van Groningen maakt hij kennis met cocaïne. Maar pas na lange tijd erkent Steffan dat hij verslaafd is. Steffan vertelt over zijn jeugd: “Mijn vader had een eigen bedrijf waarmee hij zo’n beetje vierentwintig uur per dag bezig was. Voor mij was hij de man die op zondag het vlees sneed. Door zijn drukke bestaan had hij amper tijd voor mij. We hebben nooit echt een vader-zoonrelatie gehad. Ook met mijn moeder praatte ik weinig, want ik was amper thuis. Als kind en tiener was ik vooral op straat te vinden, samen met mijn vrienden. Ik was een echte straatjongen. Vanaf mijn vroege jeugd tot aan mijn huwelijk heb ik een hechte groep vrienden uit de buurt gehad.”

Stoer zijn Zoals gezegd gebruikt Steffan voor het eerst drugs tijdens het uitgaan: “Ik deed eigenlijk alles met de jongens uit de wijk.

Overdag gingen we samen naar school. Na schooltijd speelden we samen op straat en op latere leeftijd gingen we samen uit. Wat we niet samen deden, was onze emoties uiten. We probeerden allemaal stoer te zijn en wilden niet voor elkaar onderdoen. Ik kon mijn emoties dus niet kwijt bij mijn ouders en ook niet bij mijn vrienden. Toch ben ik best wel een emotionele jongen. Het moest wel fout gaan en dat gebeurde ook.”

De eerste keer drugs “Tijdens het stappen gebruikten mijn vrienden cocaïne. Coke was relatief goedkoop en makkelijk te krijgen in de uitgaansscène. Bovendien geeft cocaïne je het gevoel dat je alles kunt en dat wilde ik ook wel eens ervaren. Ik zei meteen ja toen één van mijn vrienden vroeg of ik het eens

Column “De HERE, onze God, heeft tot ons bij Horeb gesproken” (Deuteronomium 1:6)

God spreekt

Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel lezen we dat God spreekt. De schepping ontstond door Zijn machtswoord: ‘Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er’ (Psalm 33:9). Onze God is dus een sprekend God. Dat was Hij aan het begin van de schepping (en ook al daarvoor…!), dat was Hij ook daarna. Het valt bijvoorbeeld op dat als ‘Horeb’ in de Bijbel genoemd wordt, dat vaak is om duidelijk te maken dat God daar tot Zijn volk sprak: Hij maakte Zijn volk Zijn geboden

wilde proberen. Dat was de eerste stap op een weg van jarenlang cokegebruik. Omdat ik ondanks mijn gebruik nog redelijk functioneerde, duurde het jaren voor ik een dieptepunt bereikte en besefte dat ik wel degelijk een probleem had. Een aantal vrienden die destijds cocaïne gebruikten, doen dat nog steeds. Ook al zijn ze keurig getrouwd, hebben ze een vaste baan en een mooi koophuis. Zij beseffen nog steeds niet dat hun gebruik een probleem is.”

Gevangenis Als jonge twintiger trouwt Steffan en krijgt hij een zoon. Maar het huwelijk houdt geen stand. “In het begin van ons huwelijk dacht ik dat mijn drugsgebruik niet zoveel kwaad kon. Ik gebruikte immers alleen ‘recreatief’. Maar recreatief gebruik bestaat niet.

duidelijk en sloot met hen een verbond. In het Nieuwe Testament lezen we dat God uiteindelijk gesproken heeft in Jezus Christus (Hebreeën 1:1). Hij is het Woord van God dat in deze wereld kwam (Johannes 1). Het spreken van God vandaag vindt zijn concentratiepunt dan ook in de persoon van de Zoon van God. Los van de Hem is elk spreken over en van God zinloos. Horeb wil een plaats zijn waar God kan spreken, zodat de Here Jezus Christus Zich aan de harten van de bewoners kan bekendmaken. Teun Stortenbeker


Dat heb ik wel geleerd. Ik had steeds meer drugs nodig om hetzelfde effect te bereiken en dat had de nodige gevolgen voor onze financiële situatie. Mijn vrouw kon het niet meer aan en zette mij het huis uit. Dit deed pijn en om die pijn te verzachten ging ik nog meer gebruiken. Om mijn cocaïnegebruik te financieren pleegde ik diefstallen. Maar op een gegeven moment werd ik gepakt en draaide ik de gevangenis in.”

God Tijdens zijn detentie komt Steffan tot de conclusie dat er meer in het leven moet zijn dan alleen drugs. “In de gevangenis had ik tijd genoeg om na te denken over de zin van het leven. Ik raakte in gesprek met de geestelijk verzorger – een pastoor uit de omgeving – en hij vertelde mij over God. Ook gaf hij mij een Bijbel. Hoewel ik niet gelovig was opgevoed en ook nooit echt was bezig geweest met religie, raakte ik overtuigd van de waarheid van datgene wat er in de Bijbel stond. Het geloof is voor mij wel een groeiproces geweest, maar ik durf mijzelf nu echt christen

te noemen. Bij Horeb krijg ik gelukkig de gelegenheid om nog meer over God te leren.”

Horeb en toekomst Steffan vertelt hoe hij via de rechter en zijn reclasseringsambtenaar bij Horeb is terechtgekomen. “Tijdens een tussentijdse rechtszitting kreeg ik van de rechter de keus om óf in behandeling te gaan voor mijn verslaving óf nog een tijd in de cel door te brengen. Ik koos voor het laatste. Mijn reclasseringsambtenaar wees mij op het bestaan van De Hoop en Horeb en zodoende ben ik bij Horeb beland. Op dit moment ben ik druk bezig mijn leven weer op de rails te zetten. Ik ben mijn schulden aan het aflossen en wil me graag in deze omgeving vestigen. Mijn verslavingsverleden wil ik achter me laten, maar mijn beroepsverleden niet. Hopelijk kan ik over een tijdje weer aan de slag als marktkoopman in de bloemen; dat is mijn droom en daar ligt mijn door God gegeven talent.”

Zondag 25 september was een feestelijke dag op Horeb. Bewoners Jan, Abu, Marcel en Martijn lieten zich dopen! Jaap Beukers, coördinator Wonen en Leven, blikt met genoegen terug op de dienst in de kapel op Horeb. “Het was prachtig! Er was veel ruimte voor aanbidding. We hebben ruim een uur gezongen. De korte meditatie sloot mooi aan bij de doop: je kunt je huis op het zand bouwen of op de rots. Door je te laten dopen laat je zien dat je je huis op de Rots – de Here Jezus - wilt bouwen en begraaf je op die manier je oude leven.”

Spik en span De dienst was voor negentig procent door de bewoners geregeld. Jaap: “Het terrein lag er spik en span bij. Er was een doopbad geleend van een gemeente uit de buurt en de volle zaal was aangekleed met mooie bloemstukken. Er waren veel bezoekers van buitenaf aanwezig.” Na de doopdienst volgde een optreden van Gerald Troost, die door één van de Horebbewoners was uitgenodigd. Hierna was het tijd voor een warme maaltijd, die, vanwege het schitterende nazomerweer, buiten genuttigd kon worden.

Nieuwe doopdienst De doopdiensten op Horeb vinden onregelmatig plaats. Als iemand zich wil laten dopen, geeft hij dit aan en wordt er een doopdienst gepland. “Vandaag stond er al weer iemand in m’n kantoor die zich wil laten dopen. Het zal dus niet lang duren voordat er weer een doopdienst komt”, aldus Jaap.


Gebeds- en dankpunten: • Bidt u mee voor de financiële situatie van Horeb? • Wilt u danken voor de doopdienst van zondag 25 september? • We zijn dankbaar dat we op 20 oktober een donateursbijeenkomst op Horeb konden houden. Zo hebben we de donateurs een goed beeld kunnen geven van het werk op Horeb. • Dankt u mee voor het getuigenis van Jaap en Steffan in deze Horeb Bode?

Stuur kerstkaarten naar de bewoners van Horeb Voor we het weten staat Kerst al weer voor de deur! Voor veel bewoners van Horeb is dit een moeilijke tijd. Velen hebben een verstoorde relatie met hun familie, waardoor Kerst voor hen vaak een confrontatie is met pijn uit het verleden en met eenzaamheid. Sommige bewoners hebben rond deze tijd in het verleden extra veel verslavende

• Wilt u bidden dat nog meer bewoners de Here Jezus in hun hart sluiten?

Collecteert uw kerk al voor Horeb?

Bedankt voor uw gift! De afgelopen maanden hebben we weer een groot aantal giften mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! Juni Juli Augustus

Opvang en onderdak bieden aan armen en kanslozen is een prachtige taak die we als christenen en als kerken hebben gekregen. Horeb huisvest zo’n zestig bewoners! Dit wordt voor een steeds groter deel betaald uit giften. Wilt u ons in uw kerk bij bijvoorbeeld de diaconie introduceren? Collecten in de kerk zijn van levensbelang voor onze bewoners. Wilt u een collectepakket aanvragen of informatie over een rondleiding? Stuur dan een e-mail naar info@vriendenvandehoop.nl of bel met (078) 6111 355.

€ 5.000,€ 5.800,€ 5.130,-

12e jaargang • nummer 4 • november 2011 Redactie: Nadia van Noppen Eindredactie: Cor van Dam, Jaap Beukers Horeb is een christelijke woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verslaving of psychosociale problemen en is onderdeel van De Hoop ggz.

middelen gebruikt, om die pijn te onderdrukken. U kunt helpen om dit jaar deze tijd mooier voor hen te maken door kerstkaarten naar hen te sturen! Bel naar Vrienden van De Hoop via 078-6 111 355 of ga naar www. dehoop.org. U krijgt dan de namen van drie bewoners.

In Horeb wonen en werken zo’n zestig mannen die met elkaar en met de hulp van de Here God gaan voor een nieuw, gezond leven. Horeb Bode is een uitgave van Stichting Vrienden van De Hoop. Deze stichting is eindverantwoordelijk voor de fondsenwerving voor Horeb.

Voor meer exemplaren of voor regelmatige toezending kunt u contact opnemen met: Horeb, Kuiltjesweg 55, 7361 TC Beekbergen. T (055) 576 21 00 F (055) 576 21 03

Giften zijn van harte welkom via bankrekening 66.91.45.319 ten name van Horeb. Bezoek ons online: www.horeb.nl

Horeb Bode november 2011  
Horeb Bode november 2011  

Horeb Bode november 2011

Advertisement