Page 1

22ste jaargang • nummer 7 • juli/augustus 2011

Chris nieuwsbrief

Het chatwerk in de praktijk Netty: ”Tieners vertellen soms in de tweede zin al dat ze misbruikt zijn” Het chatwerk van Chris groeit enorm. Steeds meer jongeren die hun verhaal kwijt willen, weten de weg naar de chatbox op www.chris.nl te vinden. In 2010 steeg het aantal chatgesprekken van 2300 naar 3300. Als het aan Chris ligt, groeit dit aantal dit jaar nog verder. De chatbox is nu vier dagen per week open, maar ons verlangen is om de chatbox dagelijks open te stellen, van 15.00 tot 21.00 uur. Ruim dertig vrijwilligers zijn op dit moment actief voor de chatbox. Netty Karsdorp (46) is één van hen. Ze is een stralende, levenslustige vrouw, van wie de ogen gaan glimmen als ze vertelt over haar werk als vrijwilligster voor Chris. Door een verkromming in haar rug heeft ze tien jaar grotendeels op bed gelegen, maar Netty is niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten. “Ik werd honderd procent

afgekeurd voor mijn werk, maar bij God gaat niemand in de WAO. Ik bedacht dat ik nog prima kon telefoneren en computeren. Zo kwam ik acht jaar geleden bij Chris terecht.”

Telefoon versus chat Netty was actief als telefoonvrijwilligster, toen in de zomer van 2008 werd gestart met de chat. “Ik dacht dat ik het minder leuk zou vinden dan het telefoonwerk, omdat je minder direct contact hebt met tieners. Maar niets is minder waar. Jongeren blijken makkelijker hun gevoelens op ‘papier’ te zetten dan dat zij ze uitspreken. De chatsessies zijn daardoor vaak juist heel diepgaand.” De meeste chatters zijn tieners tussen de dertien en achttien jaar. Getracht wordt telkens zowel een man als een vrouw in te roosteren, want een meisje bespreekt sommige dingen liever met een vrouw en een jongen met een man.

Coaching Netty: “Er komt best veel op je af; soms vertellen tieners in de tweede zin al dat ze misbruikt zijn. Je moet als vrijwilliger stevig in je schoenen

staan. Ik was in het begin best onzeker en ik zie dat veel startende vrijwilligers zich afvragen: ‘Durf ik dit wel aan? Doe ik het wel goed?’ Het is belangrijk dat je bereid bent om voortdurend te leren en om je te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen. Er vindt daarvoor gedegen training en coaching plaats. Maar het belangrijkste is dat iemand hart heeft voor tieners en naast hen wil gaan staan in hun moeilijkheden. Het is telkens weer mooi om te zien hoe de vrijwilligers na verloop van tijd groeien in hun taak én als persoon.”

Chat- of telefoonvrijwilliger: iets voor u? Om jongeren dagelijks te kunnen laten chatten via www.chris.nl zijn er meer vrijwilligers nodig. Ook telefoonvrijwilligers zijn van harte welkom. Sinds het telefoonnummer van Chris gratis is, is het aantal telefoontjes namelijk verviervoudigd! Komt u de teams versterken? U kunt zich aanmelden voor het team in Groningen, Houten of Dordrecht. Via deze contactpunten ontvangt u training en coaching. Daarna kunt u het bel- en chatwerk vanuit huis gaan doen. Interesse? Kijk voor meer informatie op www.chris.nl of bel met (078) 6 111 222.


PRAKTISCH

Kinder- en tiene

“Door kinderen en jongeren te helpen, bo Gloeiende druppels Het maakt niet uit hoe vaak ik het zie of hoe vaak ik anderen erover vertel. Het blijft me raken, tot diep in mijn hart: de hoeveelheid kinderen en jongeren die in hun leven te maken hebben met zaken als incest, mishandeling, kanker, depressie, pesten en al die andere moeilijkheden. Je wilt toch eigenlijk niet weten hoe dit is in landen waar oorlogen, natuurrampen en terreur dagelijkse realiteit zijn? Al dat lijden kan een machteloos gevoel geven. In ons eentje beginnen wij tenslotte niets tegen al dit leed. Daarom vraagt God dit ook niet. Hij heeft al het lijden Zelf al gedragen. Zijn vraag aan óns is eenvoudig: wil jij omzien naar je naasten? Wil je ze liefhebben onder alle omstandigheden? Wil je ze kleden, voeden, troosten en bemoedigen? Wil je ze bekend maken met Mij, zodat ze het Leven vinden? Wil je ze doorgeven wat je van Mij in overvloed ontvangt? Ik ken ze. De jongen die op zijn dertigste tot tranen toe geroerd is als hij vertelt hoe een buurvrouw liefdevol naar hem omzag in zijn moeilijke kindertijd. Het meisje dat er nu niet meer zou zijn, als niet die ene persoon op dat cruciale moment er voor haar was geweest. Het zijn geen druppels op een gloeiende plaat. Het zijn druppels die gloeien van Gods liefde. Die maken wezenlijk verschil.

Kinder- en tienerpastoraat is voor haar een luisterend oor bieden, een stukje meewandelen met een kind of jongere en het geven van steun en bemoediging. Nadia (27) heeft de cursus Kinder- en Tienerpastoraat van Chris gevolgd en kan nu vol enthousiasme vertellen waarom deze cursus volgens haar van grote waarde is. Nadia heeft hart voor kinderen en jongeren. In haar werk schrijft ze veel voor en over hen. “Samen met mijn man heb ik meegeholpen in de nazorg bij Opwekking. Rond die tijd begonnen we ook als jeugdleider in onze gemeente.” Met name dit laatste heeft Nadia doen besluiten om de cursus Kinder- en Tienerpastoraat te gaan volgen.

Rugzak “Kinder- en tienerpastoraat kan een heel grote invloed hebben op een kerkelijke gemeente. In de kindertijd krijgen kinderen met kleine of grote problemen te maken. Als zij nú daarmee geholpen worden, kan dat veel ellende voorkomen in de toekomst.” Nadia is van mening dat kinderen en jongeren van grote waarde zijn binnen de gemeente. ‘Het zijn maar kinderen’ is een veelgehoorde uitspraak. Toch is dat niet het beeld van kinderen dat we in de Bijbel tegenkomen. Jezus vindt kinderen en jongeren heel belangrijk. Wie zijn wij dan dat

Wilt u met ons bidden voor: Wietske Noordzij Coördinator Chris

Esther, een meisje uit een asielzoekersgezin. Haar vader is uitgezet en er is grote zorg of hij nog leeft. Haar ouders zijn christen. Elise is bang en heeft veel vragen. Bidt u mee voor Elise, haar ouders en de andere kinderen in het gezin?

wij hen geen luisterend oor, goed gesprek of pastorale begeleiding zouden bieden? Door kinderen en jongeren te helpen, bouw je aan de gemeente.”

Praktisch “De cursus Kinder- en Tienerpastoraat is eigenlijk een must voor iedereen die bij kinderen of tieners betrokken is”, vindt Nadia. “In de cursus gaan theorie en praktijk goed samen. Door de diepgaande theorie word je goed toegerust voor het kinder- en tienerpastoraat. Tegelijkertijd is de cursus ook heel praktisch. Alleen of samen met je groep bekijk je een bepaalde situatie en bespreek je hoe je daarmee om kunt gaan.” Nadia heeft de sfeer tijdens de cursus als heel positief ervaren: “Iedereen zit bij de cursus met dezelfde insteek en hetzelfde doel. Je wilt allemaal kinderen en jongeren helpen.” Het gedeelte van de cursus dat gaat over de ontwikkeling van kinderen en tieners vond Nadia erg interessant. “Het is heel verhelderend om te zien hoe kinderen en tieners zich ontwikkelen. Hoe kun je hen in de verschillende ontwikkelingsfasen

Elise, ze is terminaal ziek (zie vorige nieuwsbrief) en gaat achteruit. Ze belt en chat nog met ons. We mogen met haar steeds over de Heer spreken en met haar bidden. Het zijn intensieve gesprekken, ook voor de vrijwilligers. Bidt u voor Elise en iedereen om haar heen?

Erik, hij denkt na over zelfmoord. Hij is christelijk opgevoed en is nu verslaafd. Er is een intensief gesprek gevoerd. Wilt u bidden dat Erik hulp durft te vragen voor zijn problemen en dat hij bovenal ontdekt wie de Heer voor hem persoonlijk wil zijn?


nerpastoraat

bouw je aan de gemeente” het best aanspreken? Als je weet welke ontwikkelingen bijvoorbeeld de hersenen doormaken, kun je ook beter begrijpen waarom een jongere bepaald gedrag vertoont en hoe je hem of haar het beste kunt helpen.”

Mijlpalen Door haar werk als jeugdleider krijgt Nadia vaak de kans om jongeren te begeleiden op hun levensweg. Samen met haar man stelt ze haar huis open voor de jongeren die God op hun pad brengt. “Jongeren kloppen bij je aan als ze ergens mee zitten. Als een relatie is uitgegaan, bijvoorbeeld. Soms lijken gesprekken met jongeren zwaar en zinloos, maar dan blijkt achteraf dat ze er toch iets aan hebben gehad. Ze sturen dan bijvoorbeeld een sms’je: “Bedankt voor je hulp! Ik heb nu echt een beslissing kunnen nemen.” Ook krijg je in het jeugdwerk te maken met jongeren die bewust de keuze voor Jezus maken. Dat zijn mooie mijlpalen.” Naast de momenten die Nadia koestert, zijn er ook de heftige situaties waarin bijvoorbeeld jongeren er bewust voor kiezen om God links te laten liggen of wanneer ze besluiten hun heil te zoeken in excessief gedrag. “Je kunt je op zo’n moment machteloos voelen. Gelukkig weet ik dat God groter is dan al die situaties. Door een jongere in gebed aan Jezus’ voeten te brengen, kan ik de situatie dan toch loslaten. Bij God is een jongere in de beste handen!”

Chris cursus kinder- en tienerpastoraat Dit najaar wordt de cursus kinder- en tienerpastoraat gegeven. In deze cursus bundelt Chris 21 jaar kennis en ervaring op het gebied van pastoraat aan kinderen en tieners. Belangrijke thema’s en problemen worden uitgediept in zowel theorie als praktijk. Bijbelse fundamenten en principes zijn hierin de rode draad. Een zeer opbouwende cursus voor iedere christen die oog heeft voor kinderen en jongeren. Onmisbaar voor ieder die betrokken is bij kinder-, tiener- of jongerenwerk, coaching of pastoraat, of overweegt dit te gaan doen! De cursus omvat tien zaterdagen en wordt dit jaar gegeven in Utrecht en Assen. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.chris.nl.

Wilt u met ons danken voor: De vele cursisten van de Chris cursus kinder- en tienerpastoraat, die deze met goed gevolg hebben afgerond. We zijn dankbaar voor al deze mensen die zich een jaar hebben ingezet om meer kennis en handvatten te krijgen voor kinderen en tieners om zich heen. Dankt u mee voor hen en bidt u mee dat ze zich nu mogen gaan inzetten op hun eigen plek?

We merken dat de chatbox vaak druk bezocht wordt na een voorlichting op school door de afdeling preventie. Kinderen en tieners weten ons te vinden. Dankt u mee? De chatvrijwilligers krijgen op zulke momenten met topdrukte te maken. Wilt u bidden dat ze goed kunnen onderscheiden wie alleen maar uit nieuwsgierigheid komt en wie echt wil praten?

Tijdens de opwekkingsconferentie hebben we veel kinderen gesproken. We zijn dankbaar dat we elk jaar weer de gelegenheid hebbenGebedspunten dit te doen. Bijzonder dat er ook elk jaar weer vrijwilligers De genoeg gebedspunten van deze maand treft u komen om alle kinderen te woord te staan. aan op www.chris.nl. Wilt u daarvoor danken?


Nazorgers Opwekking: bedankt voor jullie hulp!

We zijn dankbaar dat we aanwezig mochten zijn tijdens de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking om een luisterend oor te zijn voor vele kinderen. Hierbij willen we alle vrijwilligers die dit jaar actief waren in de nazorgtent van Chris hartelijk bedanken. Samen met hen mochten we de kinderen aan de voeten van de Here Jezus brengen.

Pastoraat in de praktijk

Carolien* deed de Chris cursus Kinder- en Tienerpastoraat en bracht het geleerde onder meer in de praktijk door Mariska te begeleiden als maatje. Mariska vertelt: “Mijn moeder bracht me in contact met mijn ‘maatje’. Ik had Carolien wel eens eerder gezien in de kerk, maar nooit met haar gepraat. Als maatjes hebben we veel gedaan met elkaar: geknutseld, gezwommen, naar een speeltuin geweest. Ook hebben we samen veel gepraat over heel veel dingen.” Mariska had regelmatig ruzie met haar broer en zus, maar door haar maatje komt dat nu minder voor. “ Het belangrijkste dat ik heb geleerd van mijn maatje is dat je niet alles alleen hoeft te doen, maar ook dingen samen kunt ondernemen. En ik kan nu beter omgaan met de dingen die ik moeilijk vind. Een tip van Mariska: “Als je het moeilijk hebt is een maatje echt een aanrader!” *Namen zijn om privacyredenen gefingeerd.

Nodig ons uit! Nieuwe website Chris online De nieuwe site van Chris is gelanceerd! Met onze website kunnen we kinderen, jongeren en volwassenen nu nog beter voorzien van informatie over tal van onderwerpen. Uiteraard is onze chat ook op de nieuwe site rechtstreeks te bereiken. Nieuw is de rubriek ‘Ik heb een vraag over’, waarin vragen van kinderen en jongeren over onderwerpen als pesten, seksualiteit en geloof worden beantwoord. U kunt het allemaal vinden op www.chris.nl.

Giften Chris Algemeen Chris Hulplijn

april 2011 € 15.358,€ 9.647,-

Chris geeft in samenwerking met de afdeling Preventie van De Hoop ggz voorlichtingen over verschillende thema’s en voor verschillende doelgroepen. Voor kinderen en jongeren biedt Chris voorlichtingen over de volgende thema’s: - (Cyber)pesten - Weerbaarheid - Media-invloed - Identiteit/zelfbeeld - Eetproblemen - Gamen - Verslaving voorkomen - Relaties en seksualiteit - No Apologies Voor volwassenen (ouders, docenten en jeugdwerkers) heeft Chris de volgende programma’s: - Invloed internet - Incest en seksueel misbruik - Jongerencultuur en belevingswereld - Geloofsontwikkeling en geloofsopvoeding - Ouderschap in Bijbels perspectief Als u geïnteresseerd bent in een voorlichting over één of meerdere van de bovenstaande thema’s, kunt u voor meer informatie kijken op www.chris.nl of contact opnemen met ons Informatiecentrum: 078-6111222 of info@dehoop.org.

Bedankt voor uw gift!

CHRIS NIEUWSBRIEF Maandelijkse uitgave van De Hoop ggz (www.dehoop.org). Chris is onderdeel van de kinder- en jeugdzorg van De Hoop ggz. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventie-

projecten voor kinderen, tieners en ouders. Meer informatie op www.dehoop.org. De website van Chris is www.chris.nl. REDACTIE Wietske Noordzij (hoofdredacteur) Diana Langerak (eindredactie) Medewerkers van De Hoop Media (opmaak)

REDACTIEADRES Provincialeweg 70, 3329 KP in Dordrecht Telefoon: (078) 6 111 356 E-mail: media@dehoop.org

Adreswijziging? Stuur een e-mail naar: info@vriendenvandehoop.nl of bel naar: (078) 6 111 355.

Het werk van Chris wordt financieel ondersteund door Stichting Vrienden van de Hoop. Deze stichting is in het bezit van het CBF-keur en het RfB-keurmerk en is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Giften voor Chris kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 3112 ten name van Vrienden van De Hoop inzake Chris.

DRUK De Hoop Grafisch Centrum Provincialeweg 86 3329 KP DORDRECHT Telefoon: (078) 6 111 333 E-mail: grafisch@dehoop.com www.dehoopgrafischcentrum.nl Chris… Wat er ook met je is! 0800-63 123 00, www.chris.nl, help@chris.nl

Chris Nieuwsbrief juli/augustus 2011  
Chris Nieuwsbrief juli/augustus 2011  

Chris Nieuwsbrief juli/augustus 2011

Advertisement