Page 1

HebronNeuws Nummer 50 – april 2011 Tweemaandelijkse nieuwsbrief van Kinderdorp Hebron, Curaçao

Gerald Troost ambassadeur voor Hebron Hebron heeft per april een nieuwe ambassadeur: Gerald Troost. Deze bekende gospelartiest uit Veenendaal gaat zich samen met zijn vrouw Nelinda de komende jaren inzetten voor het kinderdorp. Door middel van zijn concerten wil de zanger Hebron onder de aandacht brengen in heel Nederland. Gerald vertelt: “Je kunt wel mooie verhalen en liedjes schrijven, maar ik wil meer doen dan dat alleen. Mijn verlangen is om iets te betekenen voor mensen in nood. Ik heb hart voor kinderen. Ze vormen een doelgroep die niet gemakkelijk voor zichzelf op kan komen. Het is dus nodig dat mensen voor hen opkomen; dat wil ik graag doen. Door het contact met De Hoop, waar ik verschillende keren heb

opgetreden, hoorde ik over het werk van Hebron, zo is het balletje gaan rollen. Toen de vraag kwam hebben we als gezin besloten om ambassadeur te willen zijn.” Gerald en Nelinda hebben zelf twee kinderen: een zevenjarige zoon en een dochter van vier.

Veeris De taak als ambassadeur zal inhouden dat Gerald en Nelinda (zangeres in de band) tijdens concerten geld inzamelen voor het kinderdorp, met name voor

de gezinshuizen die op landgoed Veeris gebouwd gaan worden. “Ik hoop anderen te kunnen aansporen om in beweging te komen voor hun medemens in nood!”

Jubileum Gerald, die naast zanger ook auteur en maatschappelijk werker is, is in het dagelijks leven vooral met muziek bezig. Hij runt samen met Nelinda het bedrijf Troost Producties. “Eind vorig jaar vierde ik mijn tienjarige jubileum

als artiest. Momenteel ben ik bezig met songs schrijven voor een nieuw album.” Daarnaast heeft de zanger tal van optredens staan. Vanaf nu dus met een Hebron-stand om het werk van het kinderdorp in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar zullen er ook speciale concerten worden georganiseerd met betrekking tot Hebron. De data zullen binnenkort bekend worden. Kijk voor de actuele informatie over de concerten op www.geraldtroost.nl.


Verjaardagen

Hebron Malaika: 23 feb 1982 Rojardel: 22 mrt 2000 Jason: 11 mei 1994 Raylison: 19 juli 1993 Joey: 16 augustus 1999 Raynold: 18 september 1994 Daniël: 6 december 2000 Sarah: 6 december 2000

Hebron breidt uit Sinds de nieuwe status van Curaçao binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn er nieuwe autoriteiten voor Jeugd en Gezin. Hebron doet samen met de sector jeugdzorg onderzoek naar de behoefte die er is op het eiland. De grote vraag die daarbij beantwoord moet worden is: hoe kunnen we de kinderen op Curaçao zo goed mogelijk helpen?

Even voorstellen

Hebron

Even voorstellen: Douwe en Stijnie Slot Nieuw bij Hebron zijn Douwe en Stijnie. Dit echtpaar gaat leiding geven aan de drie groepen waarin Hebron nu onderverdeeld is. “Wij zijn Douwe en Stijnie, ouders van vier volwassen kinderen, waarvan drie getrouwd, en we zijn net opa en oma geworden. Stijnie komt uit het onderwijs en Douwe is als programmamanager en directeur aan verschillende organisaties verbonden geweest. Nadat de kinderen zelfstandig zijn gaan wonen, hebben we twee jaar in Soedan gewerkt voor het vluchtelingenwerk. Inmiddels wonen we op Curaçao en hebben de taak om het werk van Hebron en Yama’mi op Curaçao te integreren en naar een nieuwe fase te leiden. We zien het als een enorme uitdaging!”

Een nieuwe indeling van het kinderdorp is het gevolg. Hebron is nu onderverdeeld in drie groepen: Preventie, Kinderhuizen & Leefgroepen en Gezinshuizen & Pleegzorg. Hebron zal in het vervolg een sterker accent leggen op preventieactiviteiten vanwege de fusie met stichting Yama’mi, die sinds januari een feit is. Yama’mi voert het programma No Apologies uit. Deze karaktervormende training helpt jongeren van 11-18 jaar om verantwoorde beslissingen te nemen in situaties waar zij dagelijks mee te maken krijgen. No Apologies wil jongeren weerbaar maken en hen helpen een verantwoorde keuze te maken. Op Veeris zal No Apologies verder worden ontwikkeld, zodat er een centrum

voor jongerentraining ontstaat. Hebron vindt het ook belangrijk om aandacht te schenken aan verbetering van ouder-kindrelaties. Dit is op Curaçao een grote noodzaak. Om ouderkindrelaties te kunnen verbeteren is Hebron in gesprek met de Christelijke Hogeschool Ede. De duale opleiding van de CHE heeft al veel contacten met Curaçao en we hopen dat CHE ook aan het werk van Hebron kan bijdragen. Stichting Vrienden van De Hoop, die de financiën van Hebron regelt, zal in de komende jaren met veel steun Hebron helpen meer te professionaliseren. De vrijwilligers, die met zorg en liefde binnen Hebron werken, worden hierdoor extra gesteund.

Wat betekenen deze veranderingen concreet voor de acht Hebron-kinderen? Voor deze groep worden gezinsouders gezocht of zijn deze al gevonden. Het is de bedoeling dat er nieuwe kinderen worden opgevangen, die dan in de Kinderhuizen en leefgroepen worden ondergebracht. We zijn God dankbaar voor de keer ten goede die Hebron de afgelopen jaren onder de leiding van Cees en Rommy maakte. Ook in de toekomst willen we alles van Hem verwachten. Te weten dat Hebron een biddende achterban heeft die het werk steunt is een grote kracht voor allen die hier werken. Mogen we op u blijven rekenen?

Afscheid: Cees van Harten Cees van Harten is per 1 januari directeur geworden van Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel en heeft daarom afscheid genomen van zijn werkzaamheden bij Hebron. Cees blijft wel betrokken bij het werk door samen met Rommy gezinsouders te zijn. Rommy blijft wel bij Hebron werkzaam, als coördinator Gezinshuizen en Pleegzorg. SMZH, de organisatie waar Cees nu voor werkt, biedt opvang aan jongeren (>18), vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en de pleegzorgcentrale Miotrokas, waar Hebron mee samenwerkt. Het Hebron-bestuur bedankt Cees voor zijn enorme inzet voor de kinderen van Hebron en hun ouders. “Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het herstel van relaties en samen met Rommy voor goede behandelplannen en een fijne sfeer voor de kinderen gezorgd. De zegen op zijn werk is zichtbaar voor iedereen die de kinderen ziet. Nogmaals en namens hen allemaal: Cees, van harte bedankt! God zegene je in je nieuwe werkkring!”


Van de kinderen

Lieve lezers,

Hebron

Tante Iris overleden Op zondag 13 maart is tante Iris overleden. Rommy vertelt: “Tante Iris was een vrijwilliger op Hebron en was een prachtig mens. Ze had veel humor en veel liefde voor een ander. Ook had ze een hele open relatie met haar hemelse Vader en wilde graag leren over Hem en van Hem. Naast haar werk op Hebron konden we tijdens de maandvieringen genieten van de prachtige zelfgemaakte gedichten die ze declameerde en de liederen die ze zong. Tante Iris was in Colombia voor een operatie aan haar knie, die goed was gelukt. Daarna traden er complicaties op die haar fataal werden. We zullen haar missen!”

Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat Hij hem roept. Romeinen 9:11

Helpt u Jayo (Raynold) aan een trombone? Maak uw gift over onder vermelding van ‘trombone Raynold’.

Hallo allemaal, . Elke houd van muziek t Ik ben Jayo en ik pu ke ak Br ga ik naar week twee keer and. sb as br n ee n met om daar te oefene . De leraar op school af Ik vind dit heel ga op tromboneles wilde et ni ik of j mi g vroe dan mijn ik wel maar moet gaan. Nu dat wil iemand er Is n. fe nschaf eigen trombone aa lpen? Muziek is voor mij l he rtellen die mij daar bij wi htige manier te ve eilijk! ac pr n ee k eigenlij mo st be aten vind ik hoe ik mij voel. Pr Groetjes, Jayo

“In de jaren dat Deltje op Hebron woont, heeft zijn moeder niet stil gezeten. Er is veel veranderd, waardoor ze nu als moeder steeds meer betrokken is in het leven van haar zoon. De afgelopen maanden hebben we haar geholpen om zich zowel praktisch als mentaal voor te bereiden op de terugkomst van Deltje. De laatste dingetjes worden nu nog geregeld. Een bed staat voor hem klaar, gordijnen hangen voor het raam en een echte Pluk van de Petteflet in zijn kraanwagen is op zijn muur geschilderd. Die kent Deltjes moeder niet, dus

Toen we vier jaar geleden als directie van Hebron begonnen, hadden we een droom dat op een dag alle kinderen in een pleeggezinnen zouden gaan wonen. Die droom is nu aan het uitkomen. De kinderen van toen wonen nu in pleeggezinnen of op zichzelf. Als pleegouders hebben we een mooie taak om kinderen te leren hoe zelfstandig te zijn en hoe voor zichzelf te zorgen. Dat is een pittige taak. Kinderen in je eigen huis opvoeden vraagt iets van je, maar we mogen zien dat we er veel voor terug kijken. Elke daad uit liefde voor Hem draagt vrucht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat Hij hem roept. Wij weten ons geroepen om te blijven zorgen voor de kinderen van Hebron, ook de komende tijd. Tot dat God ons weer roept om voor Hem wat anders te gaan doen…

‘Deltje’ terug naar thuis “Ongeveer één keer per week rijden we naar het uiterste eind van het eiland”, vertelt vrijwilligster Laura. “Helemaal naar Westpunt. Verder dan dat kun je niet komen. Een ritje door de heuvels, langs hoge cactussen en waar de radio en op sommige plaatsen je telefoon geen ontvangst meer heeft. Met uitzicht op zee, op een stukje land met geitjes, kippen en een hond, woont de moeder van Deltje (Royardel) samen met haar man. Ieder weekend en in de schoolvakanties gaat Deltje daar logeren en is er dan ook letterlijk helemaal uit!”

Na vier jaar directie van Hebron te zijn geweest, hebben wij onze taken nu overgedragen aan Douwe en Stijnie Slot. Cees is directeur geworden van de Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel, Rommy blijft bij Hebron betrokken als leiding van het onderdeel Gezinshuizen en Pleegzorg. Daarnaast blijven we bij Hebron betrokken als gezinsouders van twee grote kinderen, die we nu bij ons in huis genomen hebben en die we op deze manier zelfstandigheid leren. Dit is de laatste fase voordat ze volwassen zijn en op eigen benen moeten gaan staan.

is het ‘die jongen in die aanhangwagentje’. Een nieuwe slaapkamer als verrassing voor Deltje. Een cadeau voor zijn verjaardag, die in het weekend bij moeder gevierd zal worden. Een bijzondere verjaardag, waarna hij op Westpunt zal blijven. Een nieuwe kamer die symbool staat voor een nieuwe periode. Een periode waarin Deltje niet meer op Hebron woont, maar waarin hij terug naar thuis mag gaan…”

Vriendelijke groet en zegen, Cees & Rommy van Harten


Gebeds- en dankpunten

Gebeds- en dankpunten

Dankpunten: • Wilt u danken voor de nieuwe mogelijkheden die Hebron krijgt? • Cees heeft zijn taak bij Hebron overgedragen aan anderen. Wilt u danken voor de inzet en voor het werk dat hij bij Hebron verzet heeft? • We zijn ontzettend dankbaar voor de vrijwilligers en hun toewijding. Dankt u mee? • Wilt u danken voor Douwe en Stijnie, die het team van Hebron zijn komen versterken? Gebedspunten: • Bidt u mee voor kracht, wijsheid en inzicht bij alle veranderingen rondom Hebron? • Wilt u bidden voor de kinderen, hun relaties met thuis en hun vorderingen? • Wilt u bidden voor nieuwe vrijwilligers, die bij Hebron willen komen werken?

Gebedspunten

Vrijwilligers gezocht!

Colofon

Hebron

Hebron zou graag haar team op korte termijn versterken met een aantal medewerkers:

• Groepswerkers (m/v) Je hebt affiniteit met kinderen en straalt een natuurlijk gezag uit. Je bent verantwoordelijke voor de dagelijkse zorg van vier tot zes kinderen in de leefgroep. Je bent minimaal 25 jaar en je hebt SPH afgerond.

• Orthopedagogisch medewerker (m/v) Je hebt een zorgopleiding gevolgd zoals Pabo, Pedagogiek of SPH en daarbij enige ervaring in het werken met kinderen. Je geeft in een klein team vorm aan het pedagogische beleid van Hebron onder aansturing van de directie.

• Preventiemedewerkers (m/v) Voor de ondersteuning en uitbreiding van het preventiewerk en het daarbij behorende programma ‘No Apologies’ op scholen en naschoolse opvang. Het accent ligt op ondersteuning van het netwerk van lokale vrijwilligers. Je hebt organisatorisch talent en bent goed in het leggen en onderhouden van contacten. We verwachten dat je in ieder geval een jaar beschikbaar bent. Geïnteresseerd? Mail voor meer informatie naar Douwe Slot via info@hebron.an of kijk op www.hebron.nl. We vinden het fijn als je ervoor bidt of dit een stap is waartoe God je roept. Aarzel niet contact op te nemen, zodat we samen kunnen kijken of de functie bij je past.

Hebron Verschijnt iedere twee maanden in een oplage van 5.000 exemplaren. Uitgave van Stichting Vrienden van De Hoop. Hoofdredacteur: Wouter van Twillert, voorzitter Stichting Kinderdorp Hebron Redactie: Cees en Rommy van Harten, Nadia van Noppen Colofon

Vormgeving: De Hoop Media Stichting Kinderdorp Hebron op Curaçao biedt vanuit een christelijke visie hulp en opvang aan kinderen die door omstandigheden niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Adres in Nederland: Stichting Vrienden van De Hoop Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht, Telefoon: 078 6111 355, Fax: 078 6111 360. E-mail: vrienden@hebron.nl Website: www.hebron.nl Adres en giften op Curaçao: Kinderdorp Hebron Bellisimaweg 30, Willemstad 005999-747-3977 Maduro & Curiel bank NV: 59.33.33.01 t.n.v. Stichting Kinderdorp Hebron of Girobank: 522.380 t.n.v. Stichting Kinderdorp Hebron

Mermaid: hartelijk dank! Regelmatig ontvangt Hebron een gift in de vorm van voedsel van Mermaid Boattrips. Dit bedrijf organiseert boottochtjes naar Klein Curaçao. Als er na een dagtrip bijvoorbeeld barbecuevlees over is, wordt dat aan Hebron geschonken. Ook de maaltijd met Kerst (heel veel salade, vlees, rollade en fruit) heeft Mermaid gedoneerd. Hartelijk dank!

Financiële steun

Hebron Januari Februari

Helpt u mee? € 3776,35 € 2427,-

Bedankt voor uw gift!

In 2011 is er in totaal 100.000 euro nodig voor het kinder- en jeugdwerk op Curaçao. Dit bedrag is bestemd voor de verzorging van de kinderen, de werving van vrijwilligers, het preventiewerk en de overige exploitatiekosten van het werk van Kinderdorp Hebron. Wilt u ons helpen dit bedrag bij elkaar te sparen? Uw gift is welkom op rekeningnummer 66.96.18.136 ten name van Stichting Kinderdorp Hebron te Dordrecht.

Het werk van Hebron wordt financieel ondersteund door Stichting Vrienden van de Hoop. Deze stichting is in het bezit van het CBF-keur en het RfBkeurmerk en is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Giften voor Hebron kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 66.96.18.136 ten name van Hebron. Adreswijziging? Stuur een e-mail naar info@vriendenvandehoop.nl of bel naar: 078 - 6 111 355

Hebron nieuws april 2011  
Hebron nieuws april 2011  

Hebron nieuws april 2011

Advertisement