Page 1

De Hoop nieuws www.dehoop.org

36ste jaargang • nummer 2 • maart 2011

Twizza

"Ik heb een nieuwe toekomst gekregen" "Hier kom ik weer tot rust"

“Ik ben echt veranderd”

04

“Alle kinderen en jongeren in Nederland moeten Chris kennen!”

11

12


Interview

Twizza wil voor haar kinderen een andere jeugd dan zij heeft gehad

“Ik heb een nieuwe toekomst gekregen” Twizza (37) komt vanwege een drugsprobleem samen met haar zoontjes Ismael (7) en Joshua (3) naar De Hoop. Ze is van plan maar een paar weken te blijven, maar komt er achter dat ze meer behandeling nodig heeft dan ze van tevoren dacht. Eén van de redenen dat Twizza naar De Hoop komt is haar wens dat haar kinderen een andere jeugd krijgen dan zij. Haar vader smokkelt drugs en overlijdt als zij vijftien is aan een overdosis. “Mijn moeder heeft heel erg haar best gedaan voor mij,” vertelt Twizza, “maar zij en mijn oma werkten de hele dag. Er was weinig tijd voor mij. Ik voelde de leegte.” Om die leegte op te vullen begint Twizza als ze nog maar dertien jaar is alcohol te drinken. “Ik weet nog dat ik op Aruba van een jacht kwam. Ik was zo dronken dat ik niets meer kon. Ze sleepten me over het witte zand. Je kon een heel spoor zien.”

Drugs Als ze zestien is, begint Twizza met blowen. Later gaat ze ook cocaïne gebruiken. Haar leven gaat van kwaad tot erger. Ze raakt haar huis kwijt en wordt agressief. “Ik had twee gezichten. Ik kon heel aardig zijn, maar als ik je niet mocht was ik ‘your worst nightmare.’ Ik sloeg mensen in elkaar en liep met wapens rond. Ik kwam in de slechtste buurten van Amsterdam en Rotterdam, terwijl ik nu bang ben als ik ’s avonds in het donker over straat moet!”

Verandering Twizza gelooft dat ze uiteindelijk veranderd is door het gebed van haar moeder, die door alles heen voor haar is blijven bidden. De zwangerschap van Ismael verandert ook veel. “Zodra ik hoorde dat ik zwanger was ben ik gestopt met drugs,” vertelt Twizza. “Zowel bij hem als bij Joshua raadden de artsen me op medische gronden een abortus aan, maar ze zijn allebei gezond geboren.”

Terugval Enkele maanden na de geboorte van Joshua heeft Twizza na vijf en een half jaar een terugval in druggebruik. Ze besluit om naar De Hoop te gaan. “Ik had nog veel last 2 DE HOOP NIEUWS

van problemen uit het verleden, maar ik praatte daar nooit over. Ik wilde niet eens erkennen dat ik in het verleden verslaafd was geweest. Diep van binnen voelde ik me nog steeds veracht, omdat ik uit een eenoudergezin kwam en zelf een alleenstaande moeder was. Toen ik eenmaal bij De Hoop was heb ik daar veel om gehuild.”

Groep In eerste instantie woont Twizza met haar kinderen in een groep met andere gasten van De Hoop. Ze glimlacht breed bij de vraag hoe het daar met haar zonen ging. “De mannen daar werden kleine jongens als ze mijn jongens zagen. Ze verwenden ze. Sommige van de echte ‘zware jongens’ zeiden: 'Als Ismael er is moet ik extra opletten op wat ik zeg en doe’. De mannen willen de kids geen zooitje laten zien.”

Rust Twizza krijgt later samen met haar zonen een eigen woninkje op het terrein van De Hoop. In deze tijd loopt ze erg tegen haar eigen mogelijkheden en onmogelijkheden aan. “Op de groep zeiden ze altijd al dat ik op reserve-energie liep. Dat was waar. Tegelijkertijd kon ik niet anders dan bezig blijven. Als het stil was en ik hoorde de klok tikken, werd ik daar gek van. Maar toen kreeg ik last van CPH, een soort clusterhoofdpijn. Ik werd opgenomen in het ziekenhuis zodat ik rust kon krijgen. Ik werd gedwongen om de stilte op te zoeken. In die stilte heb ik de aanwezigheid van God ontdekt. Ik moest Hem ruimte geven om in mijn leven te werken en om te accepteren dat, na alle afwijzing van vroeger, Hij wél van me houdt. Vroeger zei ik altijd dat ik nog niet ben waar ik moet zijn. Maar dat is een leugen: God heeft me hier bij De Hoop geplaatst omdat Hij wil dat ik daar ben. Samen met Hem en mijn zonen bouw ik ons leven weer op, zonder drugs. Ik heb een nieuwe toekomst gekregen!”


DE HOOP NIEUWS 3


Reportage Bij de Jordaan worden mensen opgenomen voor wie het om uiteenlopende redenen nodig is afstand te nemen van hun omgeving of situatie. De één heeft te maken met een burn-out, de ander met relatieproblemen, depressiviteit of bijvoorbeeld identiteitsproblemen. Bij de Jordaan komen ze tot rust en is er ruimte voor verwerking van hun problematiek.

“Hier kom ik w De leefgroep van de Jordaan bestaat gemiddeld uit zestien personen. Robin (30) is één van hen: “Door een burn-out kwam ik in de ziektewet. Thuis redde ik het niet; ik had hulp nodig. Hier kom ik weer tot rust. Het gewone dagelijkse ritme helpt daarbij, evenals het feit dat niet constant de prikkels van de TV binnenkomen en je beperkt de computer en telefoon gebruikt. We nemen een paar keer per dag ruim de tijd voor een koffiepauze. Elke avond hebben we een uur bezinning. Dan schrijven we in ons dagboek of verdiepen we ons in een thema. Thuis neem je niet altijd de tijd en ren je maar door. Soms gebeurt er veel in de groep en is het een uitdaging om de sfeer goed te houden. Toch hebben we het goed met elkaar; we steunen elkaar.”

Groepsgesprek Op deze woensdagochtend volgt na de koffiepauze het groepsgesprek. 4 DE HOOP NIEUWS

Iedereen vertelt hoe het gaat. Bert is voor het eerst op werkstage geweest binnen De Hoop: “Ik vond het enorm spannend en dat hebben jullie wel gemerkt aan mijn gedrag. Ik ben altijd workaholic geweest. Maar het ging goed! Ik heb ontspannen kunnen werken; dat heb ik niet eerder meegemaakt.” Anna vertelt dat ze het zwaar heeft. “Mijn overleden vader zou morgen jarig zijn geweest. Ik kan moeilijk in slaap komen. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn maatje,” besluit ze met een warme glimlach naar de vrouw naast haar. Dan is Peter aan de beurt. Eerder deze ochtend liep hij woedend weg bij de dagopening over koning Hizkia. “Ik heb een enorme strijd met God. Het lijkt wel alsof Hij lievelingetjes heeft die alles krijgen en de rest heeft gewoon pech. Ik weet niet of ik zo’n rotsvast vertrouwen krijg als bijvoorbeeld Hizkia.” Op de vraag waar de groep hem bij kan helpen,

antwoordt Peter: “De groep doet het prima. Het spijt me dat ik weinig voor de anderen kan betekenen, omdat ik zo vol zit met mijn eigen problemen.”

Spiegelen Als volgend onderdeel van de dag spiegelen de cliënten elkaar in kleine groepjes. Daarbij is het de bedoeling niet ongevraagd een advies, mening of oordeel te geven. Dat valt nog niet mee, blijkt wel uit een opmerking als “Ik zie dat jij vlucht in lezen.” Begeleider Ab adviseert om vooral vragen te stellen aan degene die gespiegeld wordt.

Rouw In de middag kunnen de cliënten ervoor kiezen een themabijeenkomst over rouwverwerking bij te wonen. Anna (49) gaat erheen: “In acht jaar tijd heb ik vier dierbaren verloren, waaronder mijn vader en mijn man.


eer tot rust” Bovendien raakte ik onlangs na vijftien jaar mijn baan kwijt. Ik kon het allemaal niet aan en sloot mezelf op in huis. Mijn buurvrouw en schoonzus hebben aan de bel getrokken. Ik ben nog maar een week bij de Jordaan. De eerste dag was enorm zwaar; ik wilde eigenlijk gelijk weer weg. Maar ik ben heel goed opgevangen door de groep en heb hier echt een maatje gevonden. Ik ben zo eenzaam en snap niet waarom dit mij allemaal moet overkomen. Ik hoop dat ik hier zo ver kom dat ik mijn verdriet een plek kan geven en dat mijn geloof sterker wordt.”

heb ik de hulp aangepakt; beter nu dan dat ik over vijf of tien jaar mezelf alsnog tegenkom. Het was niet makkelijk, maar ik heb veel geleerd. Mijn problemen hadden te maken met mijn zelfbeeld. Ik vertrouwde niemand meer en zag alles negatief. Ik ben geleidelijk aan weer mensen gaan vertrouwen en heb vriend-

Niet alleen Tijdens de maaltijd komt Carola (19) binnen. Iedereen begroet haar enthousiast. Ze woont inmiddels op zichzelf en komt voor een nagesprek. “Ik wilde eigenlijk niet opgenomen worden en dacht: wat zullen de mensen wel niet van mij denken? Toch samenvattingskader

kader brochures, boeken

schappen opgebouwd. Ook ben ik gegroeid in mijn geloof. Ik weet nu dat ik er niet alleen voor sta.” De namen in dit artikel zijn om privacyredenen gefingeerd.

In het centrum voor maatschappelijke opvang de Jordaan biedt De Hoop ggz 24-uurs begeleiding bij psychosociale problemen. Dit zijn problemen die bijvoorbeeld te maken hebben met angst, depressiviteit, eenzaamheid, burn-out, zelfbeeld, opvoeding, relaties, rouwverwerking, seksualiteit of zingeving. Meer weten? Klik op www.dehoop.org achtereenvolgens op ‘hulp nodig’, ‘hulp aan volwassenen bij psychosociale problemen’ en ‘meer weten over 24-uurs opname’. Of bel het Informatiecentrum: 078 - 6111 222.

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen

DE HOOP NIEUWS 5


Kort nieuws

Dag van Hoop 2011 Ook dit jaar wordt er een Dag van Hoop georganiseerd en wel op D.V. 25 juni. Dit jaar willen we de vreugde over Gods grootheid, liefde en hulp centraal stellen. Daarom zullen verschillende (ex)cliënten vertellen over wat God in hun leven doet. We zijn erg blij dat ook Henk Stoorvogel wil spreken op de Dag van Hoop. Henk is voorganger en schrijver. Zijn bekendste boek is ‘Geboren om te vliegen’, waarin hij samen met Eugène Poppe christenen helpt om hun bestemming en roeping vorm en inhoud te geven. Recent is van zijn hand ‘De Vierde Musketier’ verschenen. Tijdens de Dag van Hoop wordt een doorlopend, afwisselend programma aangeboden. Henk Stoorvogel zal zowel ’s morgens als ’s middags spreken. Verder kunt u deelnemen aan verschillende seminars. Tevens wordt op deze dag de ‘Run for Hope’ gehouden. Natuurlijk is er ook voor kinderen en jongeren veel te beleven.

De toegang op de Dag van Hoop is zoals gebruikelijk gratis. Wij hopen dat u ons weer komt bezoeken. Zet de datum vast in uw agenda! Houdt u

voor meer informatie over de Dag van Hoop onze website in de gaten: www.dehoop.org.

Website en reünie voor oud-gasten De Hoop In 2008 werd voor het eerst een reünie gehouden voor oud-gasten van De Hoop. Het was een groot succes: al snel werd besloten om er ieder jaar eentje te organiseren. Inmiddels is er voor de voormalige cliënten ook een website, waar nu al zo’n honderd oud-gasten hun verhalen uitwisselen en elkaar bemoedigen. Initiatiefnemer voor de reünie Sjaak Monster, trainer bij De Hoop, vertelt: “In 2007 was ik op bezoek bij Crucea Albastra in Roemenië. Zij zijn een verslavingskliniek en ook zij organiseren ieder jaar een reünie. De avond voor de reünie liep ik over straat met de directeur. Hij werd meerdere malen aangesproken door oud-gasten met hun partners die uit heel Roemenië waren gekomen voor de reunie. Tijdens de reünie was er een kerkdienst en een gezellig samen6 DE HOOP NIEUWS

zijn. Ik vond het jammer dat De Hoop dat niet had en dat we daardoor de verbondenheid met onze oud-gasten misten. Toen ontstond het verlangen om meer contact met onze oud-gasten te hebben.”

is geworden, staat als een huis. Door hun verhalen kunnen we anderen vertellen dat er ook hoop voor hen is. Oud-gasten bemoedigen niet alleen elkaar, maar ook mensen die nog verslaafd zijn en hun familieleden.”

Sjaak benadrukt de invloed die oudgasten kunnen hebben. “De wereld wacht op het geluid van mensen die echt veranderd zijn. Het getuigenis van iemand die in nood was en met hulp van de Here God weer gezond

Bent u nieuwsgierig geworden? Bekijkt u dan de site voor oud-gasten: www.hopealive.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de reünie van 2011, die gehouden zal worden op D.V. 14 mei.


Optreden Otto de Bruijne en Elise Mannah in De Hoop Op D.V. zaterdag 2 april treden Otto de Bruijne en Elise Mannah op in De Hoop met hun programma ‘Altijd’. Het zal een bijzondere avond worden. Otto de Bruijne vertelt krachtige verhalen en Elise Mannah zingt prachtige liederen. Ze lijken tegenpolen, maar vullen elkaar aan. Hun programma boeit tot de allerlaatste minuut. Kunstenaar, auteur, spreker en verteller Otto de Bruijne heeft jarenlang programma’s gemaakt voor onder andere de EO. Na een eenvoudige ingreep in het ziekenhuis lag hij 51 dagen in coma. Toen hij wakker werd waren zijn eerste woorden: “Surprise – ik leef!” Toen hij later dat jaar zijn verjaardag vierde, zong de dochter van een bevriend gezin over die uitspraak een liedje. Dit was Elise Mannah: dirigent, liedjesschrijver en zangeres. Die verjaardag was het begin van hun gezamenlijke liefde voor de kleinkunst. Wilt u aanwezig zijn bij het optreden van Otto en Elise in De Hoop? De kaarten kosten € 5 per stuk en zijn te bestellen via de website van De Hoop. Gaat u naar: www.dehoop.org/ agenda.

Waarheid Eigenlijk kun je daar anno 2011 niet echt meer mee aankomen: de waarheid. Want wat is dan wel ‘waarheid’, en bij wie moet je daarvoor zijn? We leven in een tijd waarin alle claims op waarheid met argwaan worden bekeken. Nee, dé waarheid bestaat niet, zo wordt gesteld (overigens zonder zich daarbij te realiseren dat die uitspraak ook als waarheid geponeerd wordt…). We praten er liever over dat jij jouw waarheid hebt en ik de mijne. Dat klinkt heel tolerant, maar er klinkt ook iets in door dat ik niet echt geïnteresseerd ben in jouw mening. Dat ik niet wil luisteren naar de argumenten die jij voor die mening hebt. Zo lang jij mij mijn mening laat, laat ik jou ook de jouwe. Lekker vrijblijvend. In de praktijk laat waarheid zich echter niet zo gemakkelijk naar achteren drukken. De Engelse staatsman Winston Churchill moet eens gezegd hebben dat mensen zo af en toe over de waarheid struikelen, maar dat de meesten weer opstaan en verder hollen alsof er niets gebeurd is. Waarheid is te vinden, alleen moet je weten waar je moet zoeken. Als christen weet je dat je dan niet buiten de Bijbel om kunt. Daarin staat dat de waarheid vrij maakt (Johannes 8 vers 32). Maar voordat de waarheid vrijmaakt, zo leren we uit hetzelfde Bijbelvers, zullen we die waarheid eerst moeten kennen. En daaraan wordt een voorwaarde verbonden: als discipelen in het Woord van de Here Jezus blijven. Dus: het kennen van de waarheid begint met de ontmoeting met Hem die de Waarheid is.

Meneer Vogel en meneer Den Hollander overhandigen Rocco de nieuwe fiets.

Een fiets voor Rocco In de vorige De Hoop Nieuws deden we een oproep voor Rocco. Deze cliënt van De Hoop heeft vanwege de ziekte COPD een elektrische fiets nodig, maar kan deze zelf niet betalen. De heer Den Hollander, een gepensioneerde fietsenmaker en donateur van De Hoop, zag de oproep. Samen met een oud-collega, de heer Vogel, knapte hij een elektrische fiets op. Op 17 januari werd de fiets overhandigd. Namens Rocco: heel hartelijk dank!

Teun Stortenbeker, voorzitter Raad van Bestuur De Hoop ggz

WOORD AAN ‘T WOORD DE HOOP NIEUWS 7


Project

De Ommekeer officieel geopend Ook in Zuid-Limburg worstelen veel mensen met een verslaving. Limburger Harrie de Waal vindt dit zorgelijk. Hij is zelf opgenomen geweest bij De Hoop vanwege een alcoholverslaving. Tijdens zijn verblijf bij De Hoop wordt bij hem een verlangen geboren om een plek te creëren voor verslaafden in Limburg. Daarom richt hij in 2004 Stichting De Ommekeer op. In maart begint er een nieuw tijdperk voor de stichting: de start van een leefgemeenschap voor zestig cliënten. In Cadier en Keer (nabij Maastricht) gaat Harrie enkele jaren geleden met een klein team aan de slag om een oud klooster geschikt te maken voor de opvang van verslaafden. Nog tijdens de verbouwing worden er al gesprekken en deeltijdbehandelingen aangeboden voor mensen die dringend hulp nodig hebben. Vanaf maart van dit jaar is er ook een woon- en leefgemeenschap voor verslaafden. 8 DE HOOP NIEUWS

Deze cliënten gaan samen zorg dragen voor elkaar, het klooster en de omgeving. Op 19 februari werd het klooster officieel geopend door mevrouw Timmerman-Buck, lid van de Raad van State. Het klooster heeft door de verbouwing een metamorfose ondergaan. Het beschikt nu over mooie, ruime kamers, een eetzaal, een ont-

spanningsruimte, een gebedsruimte en een keuken. Er is plaats voor ongeveer zestig gasten. Harrie de Waal en zijn team zien de locatie als een herberg waar mensen omzien naar anderen, zoals Jezus dat deed. Het wordt een plaats voor bezinning en herstel. Verslaafden kunnen er hun oude leven achter zich laten en de weg vinden naar nieuw leven. De Ommekeer heeft geen ggz-status zoals De Hoop. Hierdoor hebben ze geen recht op geld van de zorgverzekering. Uw hulp is dus hard nodig. Bent u enthousiast geworden voor het werk van De Ommekeer? U kunt hen financieel steunen door een bijdrage te storten op giro 38.38.38 van Stichting Vrienden van De Hoop o.v.v. ‘De Ommekeer.’ Stichting De Ommekeer heeft ook nog vacatures in hun team. Verdere informatie hierover vindt u op hun website: www.stichtingdeommekeer.nl.


Veel mensen zijn niet echt blij met zichzelf. Ze denken al snel: “Wat stel ik nu eigenlijk voor? Ik ben lelijk – ik kan niets.” God ziet ons echter heel anders. Genesis 1:27 is er duidelijk over: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” En niet alleen schiep God ons naar Zijn beeld, Hij was daar ook nog eens heel tevreden mee: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed” (Genesis 1:31).

Zelfaanvaarding Als u onzeker bent over uzelf denkt u nu misschien: “God kan wel blij zijn met de schepping in het algemeen, maar als Hij specifiek naar mij kijkt, is Hij vast niet enthousiast.” Wees daar niet te zeker van. God heeft een bedoeling met uw bestaan, ook als u vindt dat u niets waard bent. Het verhaal van Mozes is hierbij een goed voorbeeld. Mozes werd opgevoed als een prins aan het Egyptische hof, maar nadat hij moest vluchten hoedde hij veertig jaar de schapen van zijn schoonvader. Uiteindelijk was hij een oude man. Waarschijnlijk zal hij gedacht hebben dat zijn leven voorbij was en dat hij nooit iets zinnigs had gedaan. Maar juist toen kwam God weer in zijn leven, met een opdracht: het volk Israël bevrijden uit slavernij.

Mozes was niet blij met zijn opdracht. In Exodus 3 en 4 wordt duidelijk dat Mozes het ene excuus na het andere verzon: hij vond zichzelf niet goed genoeg en zei dat hij niet gemakkelijk kon praten. God bleef geduldig en probeerde Mozes te helpen. Hij werd pas boos toen Mozes zei: “Och Heere, zend toch iemand anders” (Genesis 4:13). God wist wat Mozes door Zijn kracht zou aankunnen, wat Mozes zelf nooit zou hebben kunnen realiseren. De Heer weet ook wat u kunt. Hij heeft u gemaakt. En Hij zag dat het zeer goed was!

Jef De Vriese van het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) heeft een brochure geschreven over zelfaanvaarding in het licht van de Bijbel. Deze brochure is voor € 3 beschikbaar op de website van het CPC: www.pastoralecounseling.org. samenvattingskader

samenvattingskader kader brochures, boeken

kader brochures, Informatiekader boeken

Informatiekader kijk op de website

kijk op Bestellen de website

Bestellen

DE HOOP NIEUWS 9


attingskader

Thema-interview

Maartje (25) zat in een diepe depressie. Na een mislukt huwelijk was ze helemaal vastgelopen. “Ik was ongelukkig, eenzaam, kapot en had jarenlang iedere dag last van hoofdpijn. Ik ben naar de Jordaan gegaan omdat ik zo niet verder kon.” Bij de Jordaan, een centrum voor 24-uurs zorg bij psychosociale problemen, gaat Maartje het gevecht aan met haar negatieve zelfbeeld.

“Ik ben echt veran Maartje groeit op in Nieuwpoort, een klein vestingstadje. Als ze elf jaar oud is, verhuist ze met haar familie naar Sliedrecht. Voor Maartje is dit erg lastig: “Ik zat in groep acht en kwam op een andere school terecht. Hier moest

ik schrijven met een vulpen, wat bijna onmogelijk is als linkshandige. Ik was dik en werd gepest. Omdat ik veel snoepte, zei mijn moeder tegen me dat ik altijd dik zou zijn. Dit was niet gemeen bedoeld, maar woorden hebben kracht.”

Negatief zelfbeeld

De Jordaan is onderdeel van De Hoop ggz. Het is een centrum voor maatschappelijke opvang van mensen met psychosociale problemen. Een behandeling in de Jordaan duurt maximaal vijf maanden.

kader brochures, boeken

Informatiekader

kijk op de website

10 DE HOOP NIEUWS

Bestellen

Door al deze dingen ontwikkelt Maartje een negatief zelfbeeld. In de loop van de jaren levert dit problemen voor haar op: “Ik was onzeker, verlegen, wist niet waar ik goed in was en kon geen grenzen aangeven.” In 2006 trouwt Maartje, maar haar huwelijk is geen succes. Ze gaat bij een vriendin wonen die haar confronteert met haar leven: “Het gaat niet goed met je, Maartje, laat je helpen.”

Survivaltocht Maartje laat zich opnemen bij de Jordaan, waar ze in een groep woont. Hier wordt ze met zichzelf geconfronteerd. Dat is te merken tijdens een werkweek in Zwitserland waar ze deelneemt aan een survivaltocht: “Op een be-


nderd” paald moment kon ik niet meer verder en brak ik. Met een begeleidster heb ik toen gepraat en gehuild. Ook hebben we met de hele groep gebeden, dat was heel bijzonder! Sindsdien is de hoofdpijn, waar ik vijf jaar last van heb gehad, verdwenen.”

Rust Ook de eenzaamheid is verdwenen: “Ik heb geleerd om alleen te zijn zonder me eenzaam te voelen. Ik zit nu ’s avonds vaak in het raam te genieten van de rust.” Ging ze vroeger vooral met mannen om, bij de Jordaan heeft ze geleerd met vrouwen om te gaan. “Tegenwoordig weet ik ook waar mijn grenzen liggen en die geef ik aan. Verder ben ik zekerder van mezelf, ik weet wat ik kan en wil.

Ik ben echt veranderd. Mijn moeder zei laatst: ‘Je ogen stralen gewoon’!”

Toekomst Maartje kijkt uit naar wat nog gaat komen: “Ik heb zin in de toekomst. Mijn plan is om stap voor stap mijn leven verder op te bouwen. In mei hoop ik een eigen huisje te hebben. In juni wil ik gaan werken en in september hoop ik aan een opleiding te kunnen beginnen. Ik ga studeren en ik kan het. De eenzaamheid komt niet terug, God is heel dicht bij me. Ik weet dat Hij me heeft gemaakt en God maakt geen rommel!”

DE HOOP NIEUWS 11


WerkenActueel bij De Hoop

Aniëla (35) is een energieke vrouw met een hart voor kinderen. Ze is echtgenote en moeder van drie kinderen. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het werk van Chris in het noorden van het land. Aniëla doet haar werk voor Chris geheel vrijwillig en vooral met heel veel passie.

“Alle kinderen en jongeren in Nederland moeten Chris kennen!” Chris geeft advies en pastoraat aan kinderen tot achttien jaar. Het is onderdeel van De Hoop. Aniëla kwam er op een bijzondere manier terecht. “Ik nam contact op met Chris omdat ik bezig was met het opzetten van kinderen tienerpastoraat in onze gemeente,” vertelt ze. “Terloops gaf ik aan dat er in het noorden van het land veel behoefte is aan het werk van Chris. Van het één kwam het ander en een kleine vier maanden later kon ik als coordinator van Chris aan de slag in het noorden.” Inmiddels geeft Aniëla leiding aan zestien vrijwilligers. Hoe beleeft ze dat? “Ik leid een geweldig team met heel enthousiaste vrijwilligers die telefonisch contact hebben met kinderen en jongeren of met hen chatten. Sommige mensen vragen zich wel eens af waarom dit vanuit Groningen en omstreken moet gebeuren, maar daar is een hele logische verklaring voor. Als vrijwilligers van Chris kom je iedere maand bij elkaar om te vergaderen en het telefoon- en chatrooster voor de volgende maand te vullen. Voor ons noorderlingen is Dordrecht echt het ‘einde van de wereld’. Daarom is het erg praktisch dat we gewoon bij ons in de buurt bij elkaar kunnen komen.” samenvattingskader

12 DE HOOP NIEUWS

Als we Aniëla vragen naar haar droom voor het werk van Chris over vijf jaar, hoeft ze niet lang na te denken. “Alle kinderen en jongeren in Nederland moeten Chris kennen! En natuurlijk hoop ik dat we hier in het noorden tegen die tijd een eigen kantoor hebben van waaruit we een rustpunt voor kinderen en jongeren kunnen zijn en hen een luisterend oor en een helpende hand kunnen bieden.”

kader brochures, boeken

Chris groeit! Helpt u ons mee? Chris is twintig jaar jong en vol energie. We hebben de visie om ons werk uit te breiden. Daar zijn veel extra helpende handen voor nodig en dus zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wilt u Chris helpen groeien? Stuur dan een mail naar info@chris.nl.

Informatiekader

kijk op de website

Bestellen


Daniel Rodriguez zingt voor De Hoop In mei worden er drie concerten georganiseerd waarbij de Amerikaanse tenor Daniel Rodriguez optreedt met het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtus en het Hineni Symfonie Orkest. Hij zingt geestelijke en klassieke liederen met het koor en het orkest, solo’s en twee duetten met zijn vrouw, sopraan Marla Rodriguez. De opbrengst van de concerten gaat naar drie goede doelen, waaronder De Hoop.

Speciale aanbieding voor lezers De Hoop Nieuws! Daniel Rodriguez zong vanaf jonge leeftijd en stond als zeventienjarige al in de beroemde Carnegie Hall, maar daarnaast had hij ook een baan als politieman in New York. Hij was aan het werk tijdens de aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001. “Ik heb alle vreselijke dingen meegemaakt die je op tv niet ziet,” vertelt hij. “Ik heb die dag heel vaak gedacht dat mijn laatste moment was aangebroken en ik heb veel vrienden verloren. God heeft mij gespaard om Hem te dienen, met mijn muziek en met mijn stem. Ik ben dankbaar dat ik er nog ben.”

Lezers van De Hoop Nieuws kunnen met korting kaarten bestellen. Normale De Hoop prijs prijs 11 mei 2011 Rotterdam Laurenskerk € 22,50 € 19,00 13 mei 2011 Arnhem Eusebiuskerk € 22,50 € 19,00 14 mei 2011 Goes Maria Magdalena kerk € 22,50 € 19,00 Alle concerten (voor elk concert één kaart)

€ 67,50

€ 50,00

U kunt uw kaarten bestellen via de website www.concerttour2011.nl of telefonisch: 0184 – 433064 / 691996. Voer bij de actiecode in: “De Hoop”

Nederland Na de aanslagen zong Daniel op een herdenkingsbijeenkomst die in heel Amerika te zien was. Hij werd opgemerkt door Plácido Domingo, die hem de kans gaf met hem te studeren. Daarna reisde Daniel de hele wereld over en trad onder andere op in Nieuw-Zeeland, maar ook in Neder-

land. Gevraagd naar wat hij van Nederland vindt, zegt hij: “Voordat ik hier kwam wist ik maar weinig van de Nederlandse cultuur. Ik vind het prachtig dat ik hier zoveel toewijding aan God zie. Ik ga steeds meer merken dat mensen in hun hart hetzelfde zijn. Er zijn minder verschillen dan ik dacht.”

Op de vraag waarom de opbrengst van zijn concerten naar goede doelen gaat, zegt hij: “Alles wat we doen als christen moet erop gericht zijn om onze medemens te helpen. Als anderen ons voorbeeld zouden volgen, zou de wereld er veel beter aan toe zijn.”

DE HOOP NIEUWS 13


Vraag het De Hoop

Kan ik ook buiten Dordrecht terecht voor hulp? Als u hulp nodig heeft, hoeft u niet per se naar Dordrecht af te reizen voor een afspraak bij een polikliniek. In het hele land hebben we mogelijkheden voor gesprekken, voornamelijk bij organisaties die onderdeel zijn van Concern De Hoop.

Poliklinieken

Ruchama Ruchama biedt 24-uurs opvang aan vrouwen die te maken hebben met mishandeling, overbelasting, psychische problemen en/of seksueel misbruik. Voor verblijf is goedkeuring nodig van het CIZ. Bij Ruchama kunnen kinderen samen met hun moeder opgenomen worden.

Bij de volgende organisaties kunt u terecht: De Brug (Katwijk, Alphen a/d Rijn en Amsterdam), Terwille (Groningen, Den Helder, Rijssen, Enschede), Sta Op Zorg (Vlissingen), De Ommekeer (Maastricht) en Refaja in Rotterdam. Ook kunt u terecht in Middelharnis, Rozenburg, Tholen en Houten. Daarnaast is het mogelijk om buiten Dordrecht opgenomen te worden, bij Horeb of Ruchama.

Groningen Groningen

Den Helder

Horeb Horeb, onderdeel van De Hoop, is een laagdrempelige christelijke woon- en leefgemeenschap voor mannen in Beekbergen. Ze krijgen hier hulp bij hun verslavingsen/of psychosociale problemen. Onder leiding van een klein team medewerkers dragen de bewoners zorg voor elkaar. Ze stimuleren elkaar bij het opbouwen van een verslavingvrij leven. Het leven en werken op Horeb wordt grotendeels Katwijk door de bewoners zelf gecoรถrdineerd. Rozenburg

Middelharnis

Tholen Vlissingen

Amsterdam

Rijssen Enschede

Alphen a/d Rijn

Rotterdam

Amersfoort

Houten

Dordrecht

Voor meer informatie kunt u terecht op de onze website: www.dehoop.org. U kunt ook bellen met het Informatiecentrum van De Hoop: (078) 6111 222.

Maastricht

14 DE HOOP NIEUWS

Beekbergen


Activiteiten

Themablok ‘Gevoelens’

Agenda activiteiten 2 maart

Themabijeenkomst ‘Bezorgdheid en vernieuwing van denken’ 10-12 maart Themablok ‘Gevoelens’ 20 maart Lofprijsavond 2 april Optreden Otto de Bruijne en Elisa Mannah (zie pagina 7) 13 april Themabijeenkomst ‘De zin van het lijden’

Alle mensen hebben gevoelens: blij, boos, bang of bedroefd. Gevoelens horen bij de mens en kunnen naar voren komen door bijvoorbeeld speeches, liederen, boeken, gedichten, een aanraking of een tedere blik. Altijd al hebben mensen nagedacht over gevoelens. Gevoelens zijn belangrijk, nuttig en van levensbelang. Je kunt erg blij en dankbaar zijn met de gevoelens die je hebt. Maar ze kunnen ook behoorlijk in de weg zitten. Veel mensen liggen overhoop met hun gevoelens. Ze weten niet hoe ze hun gevoelens moeten uiten of hun gevoelens komen juist te sterk naar buiten. Van 10 t/m 12 maart organiseert De Hoop ggz drie bijeenkomsten rondom het thema ‘Gevoelens’. Het themablok is bestemd voor clienten en medewerkers, maar staat ook open voor andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten, die plaatsvinden op donderdag- en vrijdagavond en zaterdagochtend, vormen samen één themablok. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op drie onderwerpen: wat zijn gevoelens, het ontstaan en de gevolgen van gevoelens en het omgaan met gevoelens. Kijk op www.dehoop.org/agenda voor meer informatie. U kunt zich via deze website ook aanmelden voor dit themablok. Het themablok ‘Gevoelens’ is het eerste van de vier themablokken die De Hoop dit jaar organiseert. Tijdens de themablokken worden onderwerpen besproken die voor veel mensen relevant zijn. Te denken valt verder aan onderwerpen als ‘Seksualiteit’, ‘Grenzen stellen’ of ‘Afwijzing’. Op de website en via De Hoop Nieuws houden wij u op de hoogte over deze activiteiten.

Locatie en contact

Alle activiteiten vinden – tenzij anders vermeld – plaats in het Media- en Congrescentrum op Dorp De Hoop, Provincialeweg 122 in Dordrecht. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij het informatiecentrum van De Hoop ggz: (078) 6 111 222 of info@dehoop.org. Voor meer informatie over alle activiteiten kunt u ook terecht op onze website: www.dehoop.org.

Colofon Adreswijziging? Stuur een e-mail naar: info@vriendenvandehoop.nl of bel met 078 – 6111355. Redactie, vormgeving en fotografie De Hoop Media Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht Telefoon: 078 - 6111356 • E-mail: media@dehoop.org De Hoop Nieuws ISSN 1877-5055 Tweemaandelijkse uitgave van De Hoop ggz, evangelische hulpverlening. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Meer informatie op www.dehoop.org. De Hoop is een evangelische ggz-instelling. De Hoop ggz helpt kinderen, jongeren en volwassenen.

Druk De Hoop Grafisch Centrum, Provincialeweg 86, 3329 KP DORDRECHT Telefoon: 078 - 6111333 E-mail: grafisch@dehoop.com www.dehoopgrafischcentrum.nl Aansprakelijkheid Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de uitspraken van (ex)cliënten van De Hoop en hun familieleden in De Hoop Nieuws. Vóór verschijning zijn

de (ex)cliënten akkoord gegaan met publicatie van deze uitspraken. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Bij toegestemde plaatsing moet er sprake zijn van uitdrukkelijke bronvermelding. Stichting Vrienden van De Hoop Een deel van het werk van De Hoop wordt financieel ondersteund door Stichting Vrienden van De Hoop. Deze stichting is in het bezit van het CBF- en het RƒB-keurmerk en door de Belastingdienst erkend als ANBI. Giften voor De Hoop kunnen worden overgemaakt op giro 38.38.38.

DE HOOP NIEUWS 15


Arts of psychiater èn christen? De Hoop ggz is een supraregionale christelijke instelling voor verslavingszorg en psychiatrie. De Hoop is sinds de oprichting in 1975 sterk in ontwikkeling. In 2009 zijn klinische afdelingen geopend voor kinder- en jeugdpsychiatrie en voor jeugdverslavingszorg. Recent zijn wij gestart met een dubbeldiagnosekliniek en een afdeling voor volwassenenpsychiatrie. Vanwege deze ontwikkelingen zijn wij dringend op zoek naar psychiaters, al dan niet met de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook voor (basis)artsen met interesse voor (kinder- en jeugd)psychiatrie en/of verslavingszorg zijn er plaatsen. De opleiding tot verslavingsarts behoort tot de mogelijkheden.

➜ (Basis)arts ➜ Psychiater(s) ➜ Kinder- en Jeugdpsychiater

Fulltime of parttime Wat heeft De Hoop te bieden? De Hoop ggz biedt je een verantwoordelijke baan in een dynamische werkomgeving, waarbij aansluiting wordt gezocht met je specifieke interessegebieden. Bij De Hoop werken mensen met verschillende kerkelijke achtergronden. De arbeidsvoorwaarden voor de functies zijn conform de CAO-GGZ. Tegelijk zeggen we: een baan bij De Hoop ggz is geen gewone baan. Want elke medewerker leeft vanuit een persoonlijke relatie met de Here Jezus als Verlosser en beleeft zijn werk als dienst in het Koninkrijk van God. Geïnteresseerd? Klaus Markus, beleidspsychiater, en Wim Hamer, hoofd PZ, kunnen je nadere informatie geven over de functies en overleggen graag met je over de mogelijkheden. Beiden zijn bereikbaar via 078 - 6114 944. Kijk voor meer informatie over de functies en de sollicitatieprocedure op www.dehoop.org.

Je sollicitatie kun je richten aan: De Hoop ggz Afd. personeelszaken Provincialeweg 70 3329 KP Dordrecht

Je kunt ook het sollicitatieformulier invullen dat op www.dehoop.org staat of een e-mail met je motivatie en cv sturen naar pz@dehoop.org. De afdeling personeelszaken is telefonisch bereikbaar op 078 - 6 111 444.

De Hoop helpt. Help mee!

De Hoop Nieuws Maart 2011  

De Hoop Nieuws Maart 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you